You are on page 1of 7

Mapy pamici i techniki

zapamitywania
Autor: Ingemar Svantesson
Tumaczenie: Joanna Sugiero
ISBN: 83-7361-619-5
Tytu oryginau: Learning Maps and Memory Skills
Format: 121194, stron: 120
Jeste znuony przekadaniem stosw dokumentw w poszukiwaniu konkretnych
informacji? Chciaby rozwin umiejtno twrczego mylenia? Masz kopoty
z odczytywaniem wasnych notatek?
Doskona recept na Twoje problemy mog by mapy pamici. To wyjtkowa technika
sporzdzania notatek. Poprawia pami, pozwala zaoszczdzi czas i rozwija
umiejtno twrczego mylenia. Mapy pamici s uytecznym narzdziem
wspomagajcym wiele procesw, takich jak:
rozwizywanie problemw;
sporzdzanie notatek;
zapamitywanie faktw i liczb;
burz mzgw;
zapamitywanie najwaniejszych punktw spotkania.
W ksice znajdziesz mnstwo wicze, dziki ktrym bdziesz mg ledzi swoje
postpy zarwno w doskonaleniu zdolnoci zapamitywania, jak i w nauce tworzenia
map pamici. Jeeli zastosujesz proponowane metody i techniki, szybko dostrzeesz
radykaln popraw zdolnoci zapamitywania, a Twoje notatki bd speniay swoj
rol lepiej ni kiedykolwiek wczeniej.
O autorze:
Ingemar Svantesson jest wybitnym wykadowc uniwersyteckim. Specjalizuje si
w mapach pamici i technikach zapamitywania. Mieszka i pracuje w Szwecji.
Przeprowadzi ponad tysic seminariw w Skandynawii, Holandii, Wielkiej Brytanii,
Australii i Nowej Zelandii.

Spis treci
Wprowadzenie

Jak korzysta z tej ksiki?

1. Co to jest mapa pamici?


9
I dlaczego warto z niej korzysta?................................................... 9
2. Rozpoczcie pracy

13

3. Zwyke robienie notatek


15
Za duo i bez systemu .....................................................................15
4. Sowa-klucze
19
W skrcie...........................................................................................21
Waciwe sowo ............................................................................21
Poziomy w jzyku ........................................................................... 22
5. Umys ludzki
25
Nieznany umys .............................................................................. 27
Skd si bior pomysy? ................................................................. 28
Burza mzgw..................................................................................31
Inteligencja laboratoryjna i inteligencja
w naturalnym rodowisku.......................................................... 32
6. Mapy pamici
35
Wykorzystywanie sw-kluczy ...................................................... 38
Polowanie na pami ..................................................................... 42
Naturalna droga.............................................................................. 43
Twoje wasne pismo i mowa.......................................................... 44
Styl .....................................................................................................51
Reguy................................................................................................53

MAPY PAMICI I TECHNIKI ZAPAMITYWANIA

7. Cudze teksty

57

Przegld caoci ............................................................................... 58


8. Korzystanie z map pamici

65

Tekst 1. Godwka........................................................................... 66
Tekst 2. McDonalds ...................................................................... 69
9. Czym jest pami?

73

Mzg jako hologram...................................................................... 73


Wzory pamici ................................................................................ 74
Na pocztku by obraz ................................................................... 75
Czy pami pogarsza si z wiekiem? ............................................ 75
Efekt von Restorffa .................................................................... 79
Jeden dzie jest jak pera ........................................................... 79
Motywacja do nauki ....................................................................... 80
Rne rodzaje pamici....................................................................81
Wtki pamici ................................................................................. 82
W skrcie.......................................................................................... 83
10. Mnemotechnika

85

Historia Simonidesa....................................................................... 86
Logika i wyobrania ....................................................................... 87
Skojarzenia....................................................................................... 88
Rymowanie i argumentowanie ......................................................91
Spacer z pamici............................................................................ 94
Ogniwa tworzce acuch ............................................................. 95
W skrcie.......................................................................................... 96
11. Zastosowania map pamici

97

Planowanie nauki ........................................................................... 97


Metoda szwajcarskiego sera....................................................... 98
Planowanie spraw osobistych ....................................................... 99
Uzupenianie terminarza mapami pamici............................... 101
Zebrania ......................................................................................... 102
Budety............................................................................................103
Mapy pamici w biznesie i analizach finansowych ................. 104

SPIS TRECI

A Mapy pamici podsumowanie

109

B Wybrana bibliografia

111

C Rozwizanie zagadki

113

D wiczenie na pami

115

Co to jest mapa pamici?


Mapy pamici to technika robienia notatek. Mona j wykorzysta
w rnych sytuacjach:
Do planowania: projektw, sprzeday, wasnych spraw,
jednym sowem do takiego planowania, w ktrym chcesz
uzyska pogld na cao zagadnienia.
Do rozwizywania problemw.
Aby streci ksik, wykad, audycj radiow
lub telewizyjn.
Do utworzenia struktury.
Do wymylania nowych pomysw, podczas burzy
mzgw.
Do robienia notatek: z zebra, wykadw, debat, wywiadw,
a take w wielu innych sytuacjach. Ksika ta zawiera wiele
pomysw i przykadw, ktre moesz wykorzysta w praktyce.

I dlaczego warto z niej korzysta?


Gdy tylko zaczniesz stosowa mapy pamici, natychmiast zauwaysz pewne korzystne zmiany:
Jeeli masz trudnoci z zapamitywaniem tego, co notujesz,
na przykad podczas zebrania lub wykadu, szybko
przekonasz si, e stosowanie map poprawia Twoj pami.
Robienie notatek w tradycyjny, linearny sposb zabiera duo
czasu, poniewa wikszo ludzi zapisuje zbyt wiele sw.
Gdy zaczniesz korzysta z techniki map pamici, zobaczysz,
e pozwala ona zaoszczdzi sporo czasu. Nie musisz

10

MAPY PAMICI I TECHNIKI ZAPAMITYWANIA

zapamitywa wielu sw. Umieszczajc mniej sw


w notatkach, moesz powici wicej czasu na suchanie,
zabieranie gosu w dyskusji itd. Oszczdzajc czas powicany
na robienie notatek, moesz robi wicej rzeczy w tym
samym czasie!
Wielu ludzi ma problemy z odkadaniem rzeczy we waciwe
miejsce, a pniej, gdy ich potrzebuj, trac czas i nerwy
na ich szukanie. Tutaj te moe si przyda robienie notatek.
Dziki mapom pamici zaoszczdzisz czas i miejsce,
i z atwoci odnajdziesz przedmioty, ktrych szukasz.
Korzystanie z map pamici to idealny sposb na zorganizowanie
swojego ycia!
Na pierwszy rzut oka mog si wydawa nieuporzdkowane,
a nawet cakowicie niezrozumiae (zobacz rysunek
na stronie obok). Jednak gdy poznasz technik tworzenia
map pamici, przekonasz si, e maj one wyranie
strukturalny charakter i s budowane na podstawie
logicznych zasad, w przeciwiestwie do tradycyjnych
notatek. Dlatego te atwo jest na nich odnale
poszczeglne informacje.
Tworzc mapy pamici, rozwijasz swoj wyobrani
i twrcze mylenie.
Budowanie map pamici to dobra zabawa! Robienie notatek
to zajcie nuce i monotonne mapy pamici to co
zupenie innego!
Powyej wymieniono tylko niektre z licznych korzyci wynikajcych ze stosowania map pamici podczas robienia notatek. Kolejne zalety odkryjesz ju wkrtce, tworzc wasne mapy.

CO TO JEST MAPA PAMICI?

11