You are on page 1of 4

CURRICULUM VITAE IRENA KIBI ul.

Mynarska 24 m 9 12-900 Toru Telefon: 0 602 113 449 Dane personalne Stan cywilny: matka Data urodzenia: 28.04.1971 Miejsce urodzenia: Toru Cel Praca w charakterze konsultanta w zakresie promocji i sprzeday asortymentu brany spoywczej. Interesuje mnie analiza rynku dotyczca imprez promocyjnych oraz organizowanie kampanii promocyjnych w zakresie dystrybucji zdrowej ywnoci. Dowiadczenie w pracy IV 1998 - nadal PPD IGLO s.c. Stanowisko: specjalista ds. Marketingu i Promocji Obowizki: tworzenie planw marketingowych, przeprowadzanie analiz sytuacji rynkowej, docieranie do klientw, odpowiedzialno za tworzenie wizerunku firmy i produktw, PR w strategii marketingowej, kontakty z mediami, przygotowywanie informacji prasowej, udzia w konferencjach, przeprowadzanie i organizowanie akcji promocyjnych, IX 1996 AGFOL S.A. Stanowisko: specjalista ds. Marketingu Obowizki: wspudzia w akwizycji i uczestnictwo w rozmowach handlowych, reprezentowanie interesw firmy, udzia w realizacji projektw materiaw promocyjnych i organizowaniu imprez promocyjnych, sporzdzanie umw w zakresie dziaalnoci promocyjnej. analizowanie efektywnoci caej dziaalnoci promocyjnej firmy.

V 1995

Makropol s.c. Stanowisko: Asytentka Dyrektora Personalnego Obowizki: prace asystenckie, kontakt z klientami, organizowanie spotka, terminarz spotka, prowadzenie spraw zwizanych z wyjazdami subowymi.

Praktyki zawodowe 1996 1995 Edukacja 1998 1999 1996 1997 1995 1996 1990 1995 Studia podyplomowe Podstawy komunikacji medialnej Studia Podyplomowe Organizacja i zarzdzanie Lubelska Szkoa Biznesu Sp. z o.o. College of English Politechnika Toruska Zarzdzanie i Marketing Szkolenia i kursy 1996 1997 Jzyki obce Niemiecki znajomo bardzo dobra w mowie i pimie Rosyjski znajomo dobra w mowie i pimie Umiejtnoci Obsuga komputera: Ms Word, Ms Excel, Lotus Notes Wysokie kompetencje spoeczne Posiadam prawo jazdy kategorii B Organizacyjne i planowania Szkolenie Profesjonalny marketing Szkolenie Promocja usug Bank Kredytowy S.A. Bilgol S.A.

Zainteresowania: Literatura Podre Sztuka teatralna Malarstwo wspczesne Referencje Jan Winnicki Dyrektor BCA

Irena Kibi ul. Mynarska 24 m 9 12-900 Toru

Ekoland Sp. z o.o. Dzia Marketingu

Szanowni Pastwo, Nawizujc do ogoszenia, ktre ukazao si w Gazecie Wyborczej, chciaabym podj wspprac z firm Ekoland Sp. z o.o. w charakterze specjalisty ds. promocji. Wykonywaam ju obowizki zwizane z promowaniem firmy na rynku. W zakresie moich obowizkw wykonywaam zadania dotyczce opracowywania planw marketingowych, zbierania i analizowania danych na temat rynku usug promocyjnych, analizy wynikw bada rynkowych oraz tworzenia komputerowej bazy danych w tym zakresie. Organizowaam imprezy promocyjne i zajmowaam si tworzeniem materiaw promocyjnych. Wiedz teoretyczn z zakresu nowoczesnych narzdzi marketingowych zdobywaam na licznych szkoleniach i seminariach. Wykonywana przeze mnie obecnie praca w PPD IGLO s.c. pozwolia mi sprawdzi swoje umiejtnoci w bezporednim kontakcie z klientami, jak rwnie wykaza si umiejtnociami planowania oraz koordynowania kampanii promocyjnych. Stanowisko to koresponduje nie tylko z moimi zdolnociami i wiedz w tym zakresie, ale take predyspozycjami osobowociowymi. Jako osoba otwarta i komunikatywna atwo inicjuj kontakty, potrafi wsppracowa z ludmi stwarzajc dobr atmosfer i j utrzymujc. Kreatywno, operatywno, rzetelno to cechy, ktre posiadam. Charakteryzuje mnie zdyscyplinowanie i odpowiedzialno, potrafi osiga zamierzone cele, dbam i jako wykonania powierzonych mi zada. Z powaaniem Irena Kibi

Wyraam zgod na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbdnych w procesie rekrutacji zgodnie z Ustaw z dnia 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych, Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883.