You are on page 1of 275

DUHOVNA BIBLIOTEKA

KNJIGA II

IZDAJE DOMINIKANSKA NAKLADA ISTINA" ZAGREB — MAKSIMIR

DJELA SV. TEREZIJE OD ISUSA

SVEZAK II.

PUT SAVRŠENOSTI DUŠEVNI GRAD ILI STANOVI MISLI O LJUBAVI BOŽJOJ VAPAJI DUŠE K BOGU

PBEVEO D R. FRAN BINIČKI

ZAGREB 1933

Nrus. 3956

Ordinarictus A. Diozcesis Zagrebiensis Nihil obstat. KREŠIMIR PEĆNJAK censor.

Imprimatur. Dr. DOM. PREMUŠ, m. pr. Eppus Aux. Vicarius gen.

Zagrebiae, 13. VI 1933

TISKARA BRAĆA KRALJ ZAGREB

PUT SAVRŠENOSTI ................................................................................................................................ 9 UVOD .................................................................................................................................................... 10 KNJIGA PROZVANA PUT SAVRŠENOSTI, KOJU JE NAPISALA TEREZIJA OD ISUSA, REDOVNICA REDA NAŠE GOSPE OD KARMELA, NAMIJENJENA JE BOSONOGIM REDOVNICAMA NAŠE GOSPE KARMELSKE PRVOGA PRAVILA. ............................................. 11 PROSLOV ............................................................................................................................................. 12 GLAVA I. ............................................................................................................................................... 13 Uzrok, koji me je sklonio, da u ovom samostanu uvedem ovakvu stegu. ....................................... 13 GLAVA II. .............................................................................................................................................. 15 Raspreda, kako se moraju riješiti briga za tjelesne potrebe, te o dobru, što je u siromaštvu. ...... 15 GLAVA III. ............................................................................................................................................ 18 Nastavlja ono, što je započela u prvoj glavi. Opominje sestre, neka se svagda mole Bogu, da pomogne onima, što rade za Crkvu. Završuje vapajem. ................................................................. 18 GLAVA IV. ........................................................................................................................................ 21 U njoj nagovara na obdržavanje Pravila i triju točaka znamenitih za duhovni život. Razlaže prvu točku. To je ljubav prema bližnjemu i koliko škode posebna prijateljstva. ........................... 21 GLAVA V. .............................................................................................................................................. 25 Nastavlja o ispovjednicima. Ističe, koliko je do toga, da budu učeni. ........................................... 25 GLAVA VI. ............................................................................................................................................ 27 Vraća se na započeto gradivo o savršenoj ljubavi. .......................................................................... 27 GLAVA VII. ........................................................................................................................................... 29 V njoj se raspreda o istom gradivu, o duhovnoj ljubavi. A daje se i nekoliko uputa, da se postigne. ............................................................................................................................................ 29 GLAVA VIII........................................................................................................................................... 32 Raspreda o velikom dobru, ako se iznutra i izvana otkinemo od svega stvorenoga. ..................... 32 GLAVA IX.............................................................................................................................................. 33 Raspravlja se, koliko je dobro, da izbjegavaju rođake oni, koji su ostavili svijet, i koliko boljih prijatelja nalaze. ............................................................................................................................... 33 GLAVA X. .............................................................................................................................................. 35 Raspreda, da se nije dosta otresti rođaka, ako se ne otresemo same sebe, te kako je spojena ova krepost i poniznost. ........................................................................................................................... 35 GLAVA XI.............................................................................................................................................. 37 Nastavlja se o morenju. Razlaže se, kako se ima vršiti u bolestima. ............................................. 37 GLAVA XII. ........................................................................................................................................... 39 Raspreda, kako malo ima držati do života i do časti ko zaista ljubi Boga. .................................. 39 GLAVA XIII. .......................................................................................................................................... 42 Nastavlja se o trapljenju. Kako treba izbjegavati ono što se tiče časti i opravdavanje svjetovno, da se dođe do pravoga prava. .......................................................................................................... 42 GLAVA XIV. .......................................................................................................................................... 45 U njoj se raspreda, kako je zamašna stvar, da se ne dopusti polagati zavjete nijednoj, kojoj se duh protivi onome, što je razloženo. ................................................................................................. 45 GLAVA XV. ........................................................................................................................................... 46 Raspravlja se, kolika se korist dobiva, kad se ne ispričava, sve ako se vidi, da koju osuđuju bez krivnje. .............................................................................................................................................. 46 GLAVA XVI. .......................................................................................................................................... 48 O razlici u savršenosti što mora postojati među životom motrilaca (kontemplativaca) i onih, koji se zadovoljuju duhovnom molitvom (razmatranjem). Kako je moguće, da Bog gdjekad i nesabranu dušu podigne do savršenog motrenja (kontemplacije), i r azlog tome. Treba dobro pripaziti na ovu glavu kao i na narednu. ........................................................................................ 48 GLAVA XVII. ........................................................................................................................................ 52 Sve duše nisu sposobne za motrenje. Neke dopru do toga istom kasno. Zaista ponizni mora biti zadovoljan s putem, kojim ga vodi Gospodin. ................................................................................. 52 GLAVA XVIII. ....................................................................................................................................... 54 Nastavlja se isto gradivo. Razlaže se, koliko su veće patnje motrilaca nego radinih. To je za njih velika utjeha...................................................................................................................................... 54 GLAVA XIX. .......................................................................................................................................... 57 Započinje raspravljati o molitvi. Govori o dušama, koje ne mogu razumom promišljati. ........... 57 GLAVA XX. ........................................................................................................................................... 62

Raspravlja, kako na putu molitve nikad ne ponestaje utjehe, premda su različni putovi. A sestre svjetuje, neka se vazda o tom razgovaraju. ..................................................................................... 62 GLAVA XXI. .......................................................................................................................................... 64 Ističe, kako je vrlo znamenito, da se s velikom odlučnošću započne molitva i da se ne haje za zapreke, što ih stavlja zloduh. .......................................................................................................... 64 GLAVA XXII.......................................................................................................................................... 67 U njoj razlaže što je duhovna (unutarnja) molitva. ........................................................................ 67 GLAVA XXIII. ....................................................................................................................................... 70 Raspreda, kako je zamašno, da se ne vraća natrag, ko je pošao putem molitve. I opet govori, kako je zamašno, da radi odlučno. ........................................................................................................... 70 GLAVA XXIV. ....................................................................................................................................... 72 Raspreda, kako treba savršeno moliti usmenu molitvu i kako je s njom spojena unutarnja molitva. ............................................................................................................................................. 72 GLAVA XXV. ......................................................................................................................................... 74 Ističe, koliko dobiva duša, koja moli usmenu molitvu savršeno i kako je Bog gdjekad uzdiže k nadnaravskim stvarima. .................................................................................................................. 74 GLAVA XXVI. ....................................................................................................................................... 76 U njoj razlaže način, kojim se može skupiti misao. Ističe sredstva za to: Ova je glava veoma korisna onima, koji započinju moliti. .............................................................................................. 76 GLAVA XXVII. ...................................................................................................................................... 79 U njoj prikazuje veliku ljubav, što nam je Gospodin pokazuje u prvim riječima »Očenaša«, pa kako je zamašno, da ne drže ni malo do plemena one, koje hoće da budu prave kćeri Božje. ...... 79 GLAVA XXVIII. .................................................................................................................................... 81 U njoj se razlaže, što je molitva sabranosti, i pokazuju se neka sredstva, da se na nju priviknemo. ....................................................................................................................................... 81 GLAVA XXIX. ....................................................................................................................................... 84 Nastavlja nižući sredstva, da se dobavi ta molitva sabranosti. Govori, kako nam malo mora biti do toga, da li nam pogoduju poglavari. .......................................................................................... 84 GLAVA XXX. ......................................................................................................................................... 86 Ističe, koliko je zamašno da se razumije, što se prosi u molitvi. Razlaže riječi Očenaša. Sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje. Primjenjuje ih na molitvu mira i počinje je razlagati. ............. 86 GLAVA XXXI. ....................................................................................................................................... 88 Nastavlja isto gradivo. Razlaže, što je molitva mira. Daje neke upute onima, koji je obavljaju. Treba dobro zapamtiti. ..................................................................................................................... 88 GLAVA XXXII. ...................................................................................................................................... 92 Raspravlja o riječima »Očenaša«: Budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji, i kako mnogo čini onaj, koji te riječi izgovara posve odlučno i kako mu obilato plaća za to Gospodin. ............. 92 GLAVA XXXIII...................................................................................................................................... 96 Raspreda, kako je nužno, da nam Gospodin dade, što molimo riječima »Očenaša«: Panem nostrum quotidianum da nobis hodie — Kruh naš svagdanji daj nam danas. ........................... 96 GLAVA XXXIV. ..................................................................................................................................... 98 Nastavlja se o istom gradivu. Veoma je dobra nakon primitka Presvetog Sakramenta. ............. 98 GLAVA XXXV. .................................................................................................................................... 101 Završuje započeto gradivo s uzvikom Vječnom Ocu. .................................................................... 101 GLAVA XXXVI. ................................................................................................................................... 103 Raspravlja o riječima »Očenaša«: Dimitte nobis debita nostra — Otpusti nam duge naše. ...... 103 GLAVA XXXVII. ................................................................................................................................. 106 Ističe izvrsnost molitve »Očenaš« i kako ćemo naći u njoj raznolike utjehe. ................................ 106 GLAVA XXXVIII. ................................................................................................................................ 108 Raspravlja, kako nam je veoma potrebno moliti Vječnog Oca, neka nam udijeli ono, što molimo riječima: Et ne nos inducas in tentationem, sed liberanos a malo — I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas oda zla. Tumači neke napasti. Treba zapamtiti. ................................................ 108 GLAVA XXXIX. ................................................................................................................................... 111 Nastavlja isto gradivo i daje opomene o nekim napastima razne vrsti. Napominje sredstva, kojima se mogu osloboditi od njih. ................................................................................................ 111 GLAVA XL. .......................................................................................................................................... 113 Ističe, da moramo vazda nastojati živjeti u ljubavi i strahu Božjem, pa ćemo sigurno prolaziti kroz tolike napasti. ......................................................................................................................... 113 GLAVA XLI. ........................................................................................................................................ 116 Govori o strahu Božjem i kako se moramo čuvati lakih grijeha. ................................................. 116

.................. 133 TREĆI STAN .................................................................................. ............................ kako je zamašna ustrajnost........................ da se duša upoznaje i znadu milosti.................................. ...... — Nego oslobodi nas oda zla............. ................................ Vrlo je korisna.......................................................................... što su u ovim stanovima.................................................................................... 124 GLAVA II.................................... 124 GLAVA I...................................................................................................... i kako treba živjeti u strahu......... pa o velikoj borbi... 165 Nastavlja isto gradivo.... što su užici (naslade) i kako treba dopirati do njih.............................................................................. Razjašnjuje molitvu sjedinjenja nježnom poredbom.................................................................... 151 STAN PETI .............................................................. Ističe korist t............................................. 156 GLAVA I....................................................... što ih daje Gospodin.......................... Kazuje učinke njezine i preostale učinke prijašnje molitve................................... kako malo možemo biti sigurni.................................................. ............ SVOJIM SESTRAMA I KĆERKAMA............ 156 Započinje raspravljati.. 144 GLAVA II..................................................................................... ................... 122 OVU JE RASPRAVU..... što je zameće zloduh...................... 161 Nastavlja isto gradivo................... ............... Tumači bolje ovaj način molitve............. kako je zamašno........... 144 Raspravlja o razlici među zadovoljstvima i nježnošću u molitvi i užicima...................................... .................................................................. NAPISALA TEREZIJA OD ISUSA............................................... da nije prevara..... ................. 119 DUŠEVNI GRAD ILI STANOVI ............. 127 DRUGI STAN..................................................... Vrata su ovoga grada molitva... Isto tako raspravlja malko o spoznaji sama sebe... .............................................................. .............................................................................................................................................. 148 Nastavlja isto gradivo............................................... za koje se dokazalo........... 144 GLAVA I........................................ koja je radila o nasladama................ Ističe......... ........................................................................................................... KOJA SE ZOVE DUŠEVNI GRAD........................ ....... ................ .................................... .............. 156 GLAVA II............ kako treba razumjeti ove stanove..... kako se u molitvi duša sjedinjuje s Bogom............... 156 Sadržava četiri glave ............ 124 U njoj raspravlja o ljepoti i dostojanstvu naših duša.......................... Preporučuje sredstvo............ 137 GLAVA II.......................... Govori o drugoj vrsti sjedinjenja. Ističe radost zato jer je shvatila... . da povrati dušu sa započetoga puta... ....... 137 Ima dvije glave............................... 124 U njemu su dvije glave............... Stavlja poredbu.............................................................. j.. .................................................................................................................... da se razumije..................................................................................................................................... ..................... 169 STAN ŠESTI ............. Amen«.......... 123 PRVI STAN................... 151 Raspravlja o molitvi sabranosti..................... 161 GLAVA III............................................................. po čemu se pozna............................... ....................................................... Korisno je pa treba zapamtiti neke tačke................................................ pa bili i u uzvišenom stanju.............. da se razlikuje misao od razuma.......................................... Razjašnjuje poredbom................................................................................................... koju ponajviše daje Gospodin prije spomenute....... 127 Raspravlja............................................................... 144 Sadržava tri glave ................................ ..... 137 Raspravlja............................................................................................ kako je gadna duša.. kako nas treba iskušavati i da Gospodin iskušava one................................ ........... 133 JEDNA JEDINA GLAVA.................................................................. što duša može postići s milošću Božjom.................................................... Treba zapamtiti....................................... jer se zloduh uvelike napreže............... koji se mnogo bave molitvom................................................................................ ................... .................. 165 GLAVA IV....... ...... 140 Nastavlja isto gradivo i nastavlja o suši u molitvi i posljedicama............................ ........................... Nabraja učinke.................................................................. REDOVNICAMA BOSONOGIM KARMELKAMA.......... Ističe.................................... .. REDOVNICA NAŠE GOSPE OD KARMELA.................................................. Koliko je zato zamašna ljubav prema bližnjemu........................................................................... Amen......... 119 Raspravlja se u njoj o posljednjim riječima Očenaša: »Sed libera nos a malo...............................................GLAVA XLII........ 140 ČETVRTI STAN........................ da se može prispjeti......... Spominje................... što ih primamo od Boga.. 169 Nastavlja isto gradivo........... a ne truditi se................... te kako se ne smije zalutali s puta na početku................ Veoma je korisno za one............................ da se postupa oprezno........................................................................................................................................................... 148 GLAVA III........................................................................ dok živimo u ovom progonstvu........ .............................. 133 Ima samo jednu glavu............. ..... da se dopre do posljednjih stanova............................................................................... što ostaju u duši...... Ima nekoliko dobrih točaka................................. .................. 133 Raspravlja.... koja je u smrtnom grijehu i kako je Gospodin donekle to pokazao jednoj osobi..................... da je veoma uspješno. Ističe.................................. 172 .............. .............. što bi po njezinu mnijenju mogle nastati................................................. 137 GLAVA I.................................................................

............... kojima Bog dade spomenute milosti......................... ........... da se po njezinu mnijenju duša razlikuje od duha....... koju Gospodin iskazuje duši....................................... 197 Raspravlja....................... Ističe....... .... 197 GLAVA VIII............. ............................................. Kaže.......... da se pritom ne treba bojati.................................................................. po kojima se poznaje....................... Neke stvari treba zapamtiti...................................... 185 Raspravlja... kad je pravo.... da primi velike milosti od Njegova Veličanstva............................... 220 Nastavlja isto gradivo...................... a ne suditi po svoju.... 216 Raspravlja o velikim milostima........ kad Gospodin počne udjeljivati veće milosti.................................................« ... Spominje neke (tegobe) i kako se u njima drže oni......... Tumači malko tu milost što je Gospodin dijeli.................................................................. ......................................................... premda su oboje jedno.. Veoma je korisno za čitanje.............. da se te milosti drže tajne....................................... 216 GLAVA II................................................................................... ......... kako se pritom treba držati... 234 ...................................................... što je po mojem mnijenju sve jedno......... . kad mu se svidi............................................ 180 GLAVA IV....................... S........ ............................................. 193 GLAVA VII............. koji su već u ovom stanu............................ da se sjećaju čovječanstva Našega Gospodina i Spasitelja Isukrsta..... H..... 190 Nastavlja isto gradivo................................................... kakvu bol osjećaju radi svojih grijeha duše........ 206 Raspravlja........................... što ih Bog daje duši drugačije nego opisane.......... njegove presvete muke i života.. kako Bog podiže dušu duhovnim poletom različnim od opisanoga............. Divna je razlika između tih i prvašnjih učinaka... 220 GLAVA III............. ..... .......................................................... koje su stigle da uđu u sedmi stan................................................................................... ŠTO IH JE NAPISALA BL................... Razlaže o drugoj milosti........................... D obra je (ova glava) za one.......... a milosti velike............................ te o velikoj koristi što potječe od njih.................................................................. te kako je potrebna velika srčanost........... 185 GLAVA V.... 227 S njom završuje............................... 213 Raspravlja o velikoj i žestokoj želji za užitkom Boga.......................................................... ....... .... pa njegove slavne Majke i svetaca................................................ 227 I................................................. 213 SEDMI STAN.... zanosom (extasis) ili poletom (rapto)..................................... Razlaže.... zašto je potrebna srčanost........ Veoma je korisno (čitati)........................................................ ........................ ................. Veoma ozbiljno opominje...... da je potakne................... ................................................................... 211 Govori o drugim milostima............................ 177 GLAVA III................. pa stavlja na kocku i život.. je li istina ili prevara............... 180 Raspravlja o istom gradivu........ kako Bog opći s dušom umnim viđenjem (intelektualnom vizijom).................................................... vrlo ukusno........................... kako Bog uzdiže dušu u molitvi ushitom (arrobamiento)......... Kakva korist ostaje od te milosti što je iskazuje Gospodin.............................. Upućuje............. ...................................................... ....... ............................................................................................. kad nema prevare.. Savodi razloge za to. što čini.............. ne vježbaju................ Vrlo je korisna (ova glava)........... ako se ljudi....... . 232 MISLI O LJUBAVI BOŽJOJ..... Spominje.. ............................... 216 Obuhvata četiri glave..... Treba ih pozorno promatrati i sjećati se......... ... Ističe razloge............................... kako ima većih tegoba.............. ....Ima jedanaest glava ............ 223 GLAVA IV................................... Čini se............................. 206 GLAVA X......................... ............................... ............. 172 GLAVA II. što ih uzrokuje spomenuta molitva................................................................................... što je opisana u pređašnjoj glavi i po koj em se poznaje............... neka ga slavi......... premda je to nešto uzvišeno...................................................................... ..... 172 GLAVA I............. kako Bog opći s dušom u prividnom (imaginaria) viđenju......................... što po njezinu mnijenju kani Naš Gospodin dijeleći duši tako velike milosti i kako je potrebno.... ................................................................... Veoma je korisna (ova glava)................. ................................................................................. Tumači s nježnim poredbama................................. da idu zajedno Marta i Marija............................................................................................................... ............. 193 Opisuje učinak molitve..........da idu tim putem........... 177 Raspravlja........................... 202 Raspravlja........ 233 MISLI O LJUBAVI BOŽJOJ.. 202 GLAVA IX... kako Naš Gospodin na razne načine budi dušu........... MAJKA TEREZIJA OD ISUSA PREMA NEKIM RIJEČIMA SALAMONOVE »PJESME NAD PJESMAMA.................. Podaje nekoliko uputa................... 172 Raspravlja............................. neka se čuvaju želje........... .......................................................................................................................................... što ih Bog iskazuje dušama........................... Veoma je korisno čitati............... kako je velika zabluda..................... kako se razlikuje duhovno jedinstvo i duhovna ženidba......... .......................................... koje snalaze unutarnje tegobe.................................. Razlaže.. što je daje Bog duši...................... pa napredovali i te kako u duhovnom životu................................... 190 GLAVA VI........... 223 Raspravlja o velikim učincima.................................................... kako Bog govori duši....... a kad je ima.................... 211 GLAVA XI............ Kakve učinke čini.............................. Nabraja neke znakove..................................... 216 GLAVA I..... I navodi......................................................................................................................... Nalaže......

... Napokon se sjeća svrhe..................... ......................... što ga u njoj stječe duša razmatrajući o Duhu Svetom........................ ............................................................................................ ....... ........................................................................ ..................... .......... i t..........................................PROSLOV...................... 256 GLAVA VII............................. i njegov je plod sladak mome grlu.......... jer su tvoje grudi vrednije od vina..................................................................................................................................... što ga želi Zaručnica u »Pjesmi nad pjesmama«... 235 GLAVA II........................ 260 Tumači............ 267 VII.... ... 254 Nastavlja o molitvi sjedinjenja i spominje bogatstvo........................... .... 265 IV...................... 239 GLAVA III................. 260 VAPAJI DUŠE K BOGU ........................................... ........................................ ........................................................................................................ s kojim treba čitati Sveto Pismo............................. ... 270 XIII....................................................................................................................................................... ........................................................................................................ ...................... 264 II....... ................................................................................................ 254 GLAVA VI....... 260 Poduprite me cvijećem i okružite me jabukama...... Govori o obustavi moći i spominje................... što se po milosti sjedine s Bogom i otresu sebičnosti............. što ga Bog daje duši.......................................................................................... ..................... kojega sam željela...................................... kako neke duše u kratko vrijeme dopru do ove tako uzvišene molitve................................................................... 254 Sjedim u sjeni onoga............................................ te spremna da trpi muke za Dragoga....................................................................................................................... ........................................................... 251 GLAVA V............. .... koji dovodi do pravog mira.................. kako dobročinstva ovoga ljubeznog sjedinjenja nadmašuju sve želje Zaručnice......................................................... što ju je imala pišući ovaj spis................................................. 268 IX.. 247 Raspreda o pravome miru.................. 235 Raspreda o štovanju..................................... 251 Govori o molitvi mira i sjedinjenja pa o užitku i nasladama.. 270 XII................................................ 266 V....................................... 273 XVI............................................. 251 Vrednije su tvoje grudi od vina.............. d.................................................................................................................................................................... 235 Neka me poljubi Gospodin poljupcem svojih usta.................................................................................................... kako Zaručnica živo želi trpjeti mnogo za Boga i za bližnjega i kako obilatim rodom rađaju u Crkvi one duše................ o Njegovu združenju s njom te o primjerima junačke ljubavi nekih slugu Božjih......................................................... ........................ 273 XVII... .................................... a pogotovu »Pjesmu nad pjesmama«................................ ........................................................................................................................................... 234 GLAVA I....................................................... 247 Neka me poljubi poljupcem svojih usta ........................................... Ističe Samarjanku kao primjer ljubavi prema bližnjemu............................................................................................................................................. ...................................................... 239 Radi o devet vrsti lažnoga mira. 272 XV................................................... ...................... ................................ jer sam slaba od ljubavi.................... tijelo i nečastivi................. 263 VAPAJI DUŠE K BOGU ...................................................................................................................... a prema njima su ništetne zemaljske naslade.................................................................................................... . 274 ................................... 256 Uvede me Kralj u vinaru i uredi u meni ljubav........................ ................ ............................................................................................. 264 I ............................................................................................................................................ 247 GLAVA IV.......................................................................................................... Razlaže svetost redovničkoga staleža....................... ................................................................................................................................... 268 X.............................................................................................. 266 VI .................................................................. .......................................................................................................................... 256 Raspreda................................................................................ 264 III.................................................................................................................. što ga duši nudi svijet.................................................................................................. te kako ga teško mogu shvatiti žene........................................... 267 VIII........................................................................................................................................................................................... .................................................................. 271 XIV............................................ jer mirišu kao mi loduh... što ih uzrokuje duhu....... 269 XI..................................................................................... ........................................................

PUT SAVRŠENOSTI .

U Sevilji se u ženskom karmelskom samostanu čuva rukopis djela. a zapovjedi i ispovjednik. opazit će sam. Obuhvata 43 poglavlja razmjerno duža nego u prvoj obradbi.UVOD 1. bez pravoga rasporeda. Augustina. a u tome spisu također opširno rasprela o raznim vrstima molitve. kakvo blago skriva njihova sveta Majka. Zato u svim tiskanim izdanjima ima Put savršenosti samo 42 glave. što nam je sačuvan. Pavla i u Soliloquia sv. Ko radi ono. pjesme u prozi. Bilo bi suvišno isticati sve ljepote ovoga razmjerno malenog. Ovo je djelo tiskano 1583. što ih je Svetica (1569. Lebedina. napisa Put savršenosti — Camino de perfeccion u 76 kratkih poglavlja. Spomenuvši razne vrsti mira. . Tereziju i pođe putem. neka Svetica pokaže put k savršenosti. u koje ulazi duša putem molitve od najnižega stupnja do jedinstva s Bogom. studenoga To je Duševni (ili unutarnji) grad ili Stanovi — Castillo interior o las Moradas. da protumači Pjesmu nad pjesmama. Naučiteljica vodi štioca kroz sedam stanova. Općeno se drži. Naslov ne potječe od sv. neka čita i razmišlja divne misli. B. Dominik Banez. dominikovac o. Dr. Ko ih čita prije sv. vidjet će u njima živi oganj ljubavi. Ne zna se stalno. I Majka Terezija oko 1565. Svetica najprije ističe. Izvornik je u Eskorialu. što ih je Svetica nanizala u ovom Duševnom gradu. Ona joj prozbori: »Sjedite časak. o. uzdasi.) izvijala iz svoga raspaljenog srca nakon sv.. u Toledu. Terezija bijaše opisala svoj život. Slični se klicaji mogu naći samo u poslanicama sv. Znajući. remek djelo mističkog bogoslovlja. da je sam Bog nadahnuo Svetici naslov. Majka Ana od sv. jer ispoređuje našu dušu s gradom ili tvrđom od alema ili jasnog stakla. raspored i misli. da je to ne samo najbolje djelo sv. Franje izjavi prigodom beatifikacije sv.-1930. Kasnije napisa Svetica to djelo iznovice i promijeni ga u mnogo čemu. pričesti i nakon nje. nesavršene ljubavi i varave molitve. drugi 1577. Andrije 29. Za Duševni grad drže. U gradu je kao i u nebu više stanova. Vapaji (Las Exclamaciones) su poznati već hrvatskim štiocima. nego i jedan od najdragocjenijih dragulja katoličke knjige. To želimo svakoj hrvatskoj duši. Ni djelo nije sačuvano potpuno. A ko posluša sv. što je jedino potrebno. da spis spali. Sv. i V. da je jednom zatekla Sveticu. a pregledani prijepis u Toledu. kad je mistička naučiteljica napisala Misli o ljubavi Božjoj — Conceptos del amor de Dios. koju je Zaručnik u svojoj vinari napajao najbiranijim vinom.) vlč. pričesti. što me je Gospodin naučio«:. navališe redovnice. Jedan je ispovjednik naložio Svetici. a usred duše stanuje sam Bog. Ko ga pomno pročita. kćerko. Jeronima Graciana Svetica počela pisali na blagdan presv. Trojstva 2. (1929. Preveo ih je u »Duhovnom Životu«. što ga je po zapovijedi o. što ga ona pokazuje. Djelo je vrlo srodno Duhovnom gradu. F. ko hoće da dušu svoju posveti i spasi. ali divnog djela. Međutim je neka redovnica u Albi bila prepisala ovaj dio. nego Svetica. kako treba s počitanjem čitati svete knjige. a svršila ga je u Avili uoči sv. Terezije. 4. Druge je spise Svetica napisala nasumce. dok napišem. glava u jednu. Neki misle 1567. Izvornik je u samostanu karmelskom u Valjadolidu. lipnja 1577. govori o pravom miru i ljubavi. Prema Svetičinoj su bilješci u toledskom rukopisu salivene IV. 3. No njezine kćeri ne mogoše dobiti u ruke toga divotnog djela. Izdao ga je prvi put De la Fuente 1861. Svetica je svoje djelo nazvala Gradom. Vapaji su strjelovite molitve. Niko nije bio podesniji. Tere zije. napit će se žive vode i doprijeti do sjajnog vrhunca savršenosti. S. što potječe iz molitve mira i sjedinjenja kao i u posljednjim Stanovima. Terezije. 2. gdje piše Stanove.

Petra. KOJU JE NAPISALA TEREZIJA OD ISUSA. 2 Ovi reci pisma Sv. stoga je. koji je budu pregledali. A zato učene ljude.1 GLAVNI SADRŽAJ OVE KNJIGE IHS. što ga ovdje navodimo. NAMIJENJENA JE BOSONOGIM REDOVNICAMA NAŠE GOSPE KARMELSKE PRVOGA PRAVILA.3 Ovaj je naslov napisala Svetica na prvom listu valjadolitskoga svojeručnog pisma (autografa). gdje je bila starješica. Terezije stoje na prvom listu svojeručnog pisma. napisano je na početku i potpisano mojim imenom. sve ako sam je veoma nedostojna. 3 Svetica je tu izjavu za Put savršenosti.2 IZJAVA. koji je bio prvi. Dominik Banjez (Bañez) svojom rukom i pismom: Vidjeh ovu knjigu. osnovala po prvom Pravilu Naše Gospe od Karmela. u Evori. bude li u tom kakva pogreška. naše Gospe. kad je napisala ovu knjigu. Zaštitnice i Gospođe naše. Josipa Avilskoga. neka bude na slavu i čast Božju i na službu presvete Majke. što ih je s pomoću Našega Gospodina i slavne Djevice Majke Božje. Ova knjiga radi o uputama i savjetima. koje redovničku odjeću nosim. izdan 1583. koja je prepisala mnogo spisa sv. pa ako bi što bilo tome protivno.KNJIGA PROZVANA PUT SAVRŠENOSTI. podlažem se onome. neka posve osobito paze i isprave. Bude li što dobra. što ih Terezija od Isusa daje redovničkim sestrama i svojim kćerima samostana. pa kako mi se čini. da joj budu čitljiviji i ljepši. pa i mnogo drugih. Upravo ovdje napisa o. Sadržava ga rukopis bosonogih karmelaca u Toledu. REDOVNICA REDA NAŠE GOSPE OD KARMELA. Osobito je upravlja sestrama Samostana sv. što ne razumijem. U svemu. kazivala u pero G. Teutoniju iz Braganze. što ih bude u drugim stvarima. molim za ljubav Našega Gospodina. što ga je napisala Ana od sv. što reknem u ovoj knjizi. što drži majka Sveta Crkva Rimska. 1 . Terezije.

Banjez kao što je učinio i na kraju autografa. A one će vidjeti. koji su razumjeli predmet. da im treba novo oružje. Znam. A pouzdajem se u njihove molitve. što radim. 1. Neka mi Gospodin pruži svoju ruku. kao što sam ja molila. nego mnogo knjiga napisanih veoma dobro. Ova ljubav. što im ja kažem nesavršeno i u rđavu slogu. jer je i onako posve nezgrapno. što ću govoriti. te ih poslušah. 1 . navališe na me s molbama. a usto su jaki muževi. kao što smo mi žene. što imam sama od sebe. što mi se inače učini nužnim. Ima mnogo đavolskih mudrolija protiv onih. bijaše dopustio. Sadašnji mi moj ispovjednik o. mogu pripomoći. Ja sam slaba. što nisam iskusila na sebi ili na drugima. zamašnijim poslovima. koje se same po sebi čine neznatne. Mislila sam pritom. ili ispraviti ili knjigu spaliti. Jer su to vazda moje želje. što žive zatvorene. 4. o kojem ja pišem. da mi ne manjka ni ljubavi ni želje. kad mi ne pomaže Njegovo Veličanstvo. Naložiše mi prije nekoliko dana. kako me ih već Gospodin nauči i kako mi padnu na um. da napišem nešto o molitvi. može sve biti štetno. da napišem nekakav izvještaj o svojem životu. Josipa. U njemu raspredoh nešto i o molitvi. da im reknem štogod o molitvi. A ovako slabim bićima. što poslušah ove službenice Božje. kojom me ljube. što ih pobuđuje đavo. da čitate ovaj izvještaj. To me skloni. što ga iskusih u nekoliko samostana. jer su tako malene. otac će presentat. da je najbolje i ne ići zatim. jer đavoli vide. možda biti ugodnije ono. Neću kazati ništa. da bude po njegovoj svetoj volji. A baš se možda ne mari za njih stoga. da će im radi velike ljubavi. Kad to čuše sestre ovoga samostana sv. što sam ih 'promatrala. da mogu reći štogod zgodno. Mislim pokazati nekoliko sredstava protiv nekih malih napasti. Neka Gospodin pruži svoju ruku na sve. eda im naude. te u malim stvarima pogodim bolje nego učeni ljudi. Govorit ću i o drugim stvarima. što je ondje rečeno. A ne pogodim li pravo. što će koristiti načinu života. kao što sam i sama. da se čega takva latim. 3. 2. Ne znajući sama. Dominika. presentat fra Dominik Banjez1 Reda slavnoga sv. jer je držao da mogu u tom uspjeti. koji se bave drugim. Precrtao je riječi fra Dominik Banjez po svoj prilici sam o. pa sam se znala i rđavo braniti. Dodat ću i drugo. budući da sam se družila sa mnogo duhovnih i svetih ljudi. ne mogu unaprijed označiti st alnoga reda. Amen. Zato i držim. da doprinesem kolikogod mogu. Možda će mi Gospodin radi njih dati milost. i neka sve udesi na svoju slavu. koji će najprije ovu knjigu pregledati. da se moje sestre opamete mojom štetom. Ja ne izgubih ništa tim. te duše mojih sestara napreduju uvelike u službi Gospodnjoj. što su ih napisali oni. I zato sam željela. pa moje godine i iskustvo. premda su moja djela pogrešna. te ne drže mnogo do stvari. Zato ću ovdje uvrstiti štošta od onoga. Možda moj ispovjednik ne bude dao.PROSLOV IHS. kojim se živi u ovoj kući.

gdje propada toliko duša. koji ne propušta nikad. Gospodine moj. plakah pred Gospodinom moleći ga. što sam željela. moje srce ne može na to misliti. ne čini mnogo. XXXII.1 uz druge razloge. A budemo li se sve bavile tim. koje si izabrao za svoje prijatelje. da nam sačuvaju prijateljstvo? Ta što mi. Pouzdah se u veliku dobrotu Boga. što da očekujemo mi od njih? Zaslužujemo li možda. da ovo malo sestara. koji vas Govori o samostanu sv. čini se.GLAVA I. Zato odlučih učiniti ono malo. neka ukloni toliko zlo. da osnujem ovaj samostan. 1. U to vrijeme doznadoh za štetu i opustošenja. premda mi puca srce gledajući. 3 Smjera na crkve. U knjizi što je napisah. suzbijani za vlade Franje I. već pomogne onome. među kojima boraviš i kojima se podaješ u sakramentima? Nisu li im dosta muke. u kojima se čuvao presveti Sakramenat. koji je brane. porastoše pogubno. š to je stajalo do mene. Ta kad su tako nevjerni prema Tebi. da nama budu vjerniji? Možda smo im učinili veća dobročinstva. što ih ima. možemo očekivati još od onih. kojega toliko progone oni. Ali isprvice nije bila moja nakana. Vidi Život gl. Dapače sam željela. budu zbilja dobri. što su ondje ginule. A videći. bit će moje pogreške nemoćne među njihovim krepostima. Ali ne daj Bože tolikoga zla! Ni ja ne bih rado gledati. i Henrika II. Zaista. da će mu se u ovoj kući mnogo služiti. sva je moja želja išla za tim. 1 2 . Šta to rade danas kršćani? Ta moraju li te baš oni mučiti vazda. da samostan dobiva toliko. što ih za njih podnio? 4. što su ovdje potaknem. Pokusi protestantske reforme u Francuskoj. i kako se sve više širi ta prenesrećna sljedba. da se molimo za one. da se uvelike ne ražalosti. koji me potakoše. premda me na to nije poticala moja lagodnost već neke dobre nakane. ko se odluči od svijeta sada.). da bi ga ti izdajice rado opet raspeti na križ i ne priuštiti mu mjesta. Josipa Avilskoga. ko odluči. koji me je sklonio. Da. kakve sam ja slikala u svojim željama. da uz veliki broj neprijatelja Božjih ono malo prijatelja. koji ti najviše duguju. spomenuh i neke velike milosti.— XXXIV. I kanda nešto mogu ili jesam nešto. O moje sestre u Kristu. Uzrok. 5. tim bismo prema svojoj snazi pomagale ovome mome Gospodinu. da će za njega ostaviti sve. koji su branitelji Crkve. gdje bi naslonio glavu. pa bih i ja u čemu mogla ugoditi Gospodinu. da bih dala tisuću života za spas jedne jedine od mnogo duša. Mislila sam. koji su već vražji? Svojim su rukama zaslužili tešku kaznu i svojim su požudama posijali vječni oganj. te ničim ne oskudijeva. da rade isto tako. da sam žena i slaba te ne mogu u službi Gospodnjoj činiti ono. Naprosto sam bila slaba i kukavna.2 To me uvelike rastuži. Budu li onakve. u kojima mi je On objavio. kao što želim i sada. za propovjednike i učenjake. to jest što mogu savršenije vršiti evanđeoske savjete te nastojati. gdje ih danomice sve više gine. koji se dobrotom Gospodnjom nismo osvrabili onim kužnim svrabom. kojima je učinio toliko dobra. O moj Otkupitelju. pomozite mi se zato moliti Gospodinu. Josipa (1562. 2.3 3. da u ovom samostanu uvedem ovakvu stegu. što su ih razorili hugenoti. Pa neka ga i imaju ondje. što luterovci prouzročiše u Francuskoj. da se izvana živi ovdje tako strogo i da se ne dopusti nikakav dohodak. kad je Svetica osnivala samostan sv. kojima ti iskazuješ najveća dobročinstva.

6. Hoće Njegovu Crkvu da sravne sa zemljom. A mi da tratimo vrijeme moleći za stvari. jer vidimo njihovu pobožnost. I za dohotke i za novac moramo moliti Njegovo Veličanstvo. da me Bog u takvim stvarima neće nikad uslišati. za koje se treba tako revno moliti Bogu. radi kojih bismo. kad vidim. nije sada vrijeme. u kakvim nas stvarima salijeću. kad bi se znalo. ali i žalostim. kad bi ih Bog dopustio. za koje bih rado. jer iznose tisuću krivih svjedočanstava. Smijem se. Da reknem tako. pa im napokon i udovoljavamo. Zaista. da to nisu stvari.4 4 U Sv. što je jedna duša manje došla u nebo? Ne. da s Bogom pregovaramo o neznatnim stvarima. možda bile krive.je stoga združio ovdje. zato morate roniti svoje suze. da se molite Bogu. Ne smijemo se. laćati svjetovnih poslova pred Gospodinom. premda ja držim. hoće iznovice da osude Krista. za tim moraju ići vaše molitve. moje sestre. sestre moje. Imaju one osobe dobru nakanu. te sve to zgaze nogama. kad bismo što mogli — radovala bih se. kad se ne bih obzirala na ljudsku slabost. i to za one osobe. . da ih preporučimo Bogu u molitvi. to mora biti vaš posao i želja. da će joj pomoći u svakoj potrebi — a to bi i bilo. koja se tješi. Josipu dodaje u Putu savršenosti ekskorijalskom. Svijet je sav u plamenu. To je vaše zvanje.

Raspreda. moje kćeri! Kad bih znala.GLAVA II. A Gospodi n znade. 2. pa su mučeništvom stjecali veću slavu. pa se ne bojte. te o dobru. davat će vam hranu i oni. Tako su i sveci gubili život. kada su ih ubijali za Gospodina. da se uzdržavate ljudskim hitrinama. da to uvelike koristi. je li to stoga. To je posve pravo. bit će vam to na veće dobro. Bude li On zadovoljan. da će vam čega ponestati. jer znam iz iskustva. moje kćeri. neka zazove Njegovo Veličanstvo. Neka se dakle nikako ne bavi tim vaša misao. Ne znam. To molim od vas za ljubav Božju kao milostinju. a ne bismo bile siromašne duhom. Bila bi dobra zamjena. Ako li vam gdjekad i ponestane. koji su u većoj nevolji. sestre. I ne trsite se nikad. On će vas prehranjivati. jer puno stoji do toga. što vam eto ostavljam napismice. koji su nam najmanje skloni. neka se u ime Božje i skrbe za njih. Što manje imam. Dok ja budem živa. Bog nas sačuvao. kad bismo se izdavale za siromašne. A koje okušaju. jer ne samo nisam bila siromašna duhom. jer im je to zvanje. vara se tako. 3. kad ja umrem. I ako ovo. sestre. ne budete li nastojale ugoditi svjetovnjacima. što ne treba. upoznat će. što su u svetom siromaštvu. ako i neće možda koliko i ja. neka budi tu misao. da nam dade milostinju. da tim malo po malo propada pravo siromaštvo. pa možda i od ljudi. ludost. voljela bih. ja vas uvjeravam. što je u siromaštvu. premda sam . mi bismo izgubile. da se po mojem mišljenju više skrbim. kako se moraju riješiti briga za tjelesne potrebe. kad imamo odviše. inače ćete umrijeti od gladi. Ta radi naše brige ne mijenja drugi svoje misli i ne snalazi ga želja. inače propadne sve. van samo izvana. A sve da umrete od gladi radeći tako. pa sve i preko volje. Istinite su njegove riječi pa ne mogu prevariti. Prije će nestati neba i zemlje. Ne ostavimo mi njega. grizla bi me radi toga duša. dva puta. da nam odmah daje Gospodin (što nam zatreba). mislimo li na ono. da neće biti tako i da On neće ostaviti svojih službenica. Ufam se u Gospodina. odbacite i skrb za hranu. blago redovnicama u samostanu sv. podsjećat ću vas na to. 5. da imate dohotke. Neka upozori starješicu i kaže joj u svoj poniznosti. kao što znate već iz iskustva. I vjerujte. sestre moje. Ili bi se moglo moliti i za ono. Na njegovu zapovijed dođosmo amo. da se staramo za tuđe dohotke. kad bi se brzo sve svršilo i mi stale uživati trajno obilje. koji po volji Gospodnjoj imaju dohotke. A zamijeti li kad i najmanja među vama za takvo što u ovoj kući. Oni. da se vara. to sam bezbrižnija. Josipa! Ne zaboravite toga za ljubav Gospodnju! Kad ste se odrekle dohodaka. Da tako reknem. 1. Da. Pazite. i to posve pravo. pa eto ti običaja. te malko poznajem koristi. ne bi ni za što drugo koristilo. da će vam ponestati hrane. da će to biti. jednom. da bogate moljakamo milostinju. što drugi uživaju. što mi naložiste da napišem. Ne mislite. da mi je Gospodin na vašu korist dao. na ovo. Inače bismo varale svijet. A premda oni ne mogu ništa izgubiti nego dobiti (dajući milostinju). Meni se čini. Prepustite tu brigu Onome. 4. nego kad nam nedostaje. Ali je za nas. Uprite oči u svoga Zaručnika. Sačuvao nas Bog od toga! Gdje se odviše brine da se daje milostinja. jer je Gospodin nad posjedima i nad posjednicima. koji može ganuti sve. što sam uvijek vidjela. pa bi mi se činilo.

Ne treba ugađati nikome van samo Njemu. Esk. koji u sebi obuhvata sva dobra svijeta. Ono je veliko gospodstvo. Neka se (sestre) toga čuvaju. Razumijte ovo dobro! Meni se čini. Ovaj grb moraju nositi naše zastave. kažem. To su bile kuće. Ali je za trinaest siromašica dostatan kakavgod zakutak. u čemu je najveća čast siromaha. Toliko je već napisano o ovoj kreposti. niti gledam da im ugodim. Što je mene briga za kraljeve i gospodu. na kojem je umro. da ne bih mogla ni razumjeti. a nagrada je prevelika. 2 Mnogo je željela sv. da će u ovoj kući pasti redovnička stega. gospodar je svim dobrima na svijetu onaj. da siromasi nisu dobri i dostojni časti. čim bih i najmanje radi njih obnemiljela Bogu? I što ja marim za njihove časti. veliki zidovi siromaštva. Čini se. Oni. kad ne ištem njihovih dohodaka. kako reče. što sam vidjela iz iskustva. već stoga. i križa. što se izabere samo radi Boga. to jest. Siromaštvo je duhom dobro. u kojima se moglo imati malo okrepe. da časti i novac idu vazda zajedno. kad sam jednom upoznala. Siromaštvo. No kad je već rečeno. a još više u misli. da je take nema. koji to znade) nisu od jednoga dana ništa ostavljali za drugi. ne treba im se bojati. ako se uistinu drži siromaštvo. da sam pritom bila tako opojena. što obično preziru siromaštvo. što grade velike kuće. jer se začudo malo časti u svijetu čovjek. Ako radi stroga zatvora (klauzure) imaju nešto polja s pustinjačkim kolibama. jer su. neka ostane. da je hvaleći ne ponizim. Na početku su ga osnivajući nas Red naši sveti Oci toliko cijenili i vrš ili. Navela sam samo ono. s milošću Božjom. pa ko ljubi časti. te nisam toga dosada opazila. da se takva zgrada opet sruši onoga dana. ne zazire ni od novca: a ko prezire novac. da nasljedujemo u čemu god Njegovo Veličanstvo. Život traje dva sata. pa bio i dostojan časti sam po sebi. van sam bila luda duhom. koji nije imao druge kuće osim staje betlehemske. Ne daj Bože toga. Tim je zidovima te zidovima poniznosti željela ona. Pa zbilja. Terezija. da težnja za čašću vazda vuče za sobom neko zanimanje za dohotke ili novac. Klara. Držim. kojemu nije stalo za njih ništa. 9. pa u ime Božje!2 Ali ni čuti o velikim i sjajnim zgradama i kući. 7. pa siromaštvo nastojmo obdržavati na svake ruke: u kući. čestitost se i sve drugo mnogo bolje brani nego presjajnim zgradama. bila bi velika plaća. A kad ne bi bilo nikakve. da se mogu tamo povući na molitvu. A dok (sestre) budu tako radile.zavjetovala siromaštvo. te (kako mi reče onaj. Pravo siromaštvo nosi sa sobom čast. gdje se rodio. već naša kuća neka bude siromašna i u svemu malena.). druge nakane nadmašuju svete. a kamoli izreći. da je zaista siromašan? 6. opasati svoje samostane. nego da je rijetko dobivaju od drugih. za ljubav Gospodnju (ako je ispravno. koji je siromašan. molim ih za ljubav Božju i za njegovu krv. već da vršimo ono. A posve je stalno. A mogu li mirne duše reći. 8. u odijelu. Priznajem. Bože Ne kani Svetica reći. što nas je svjetovao Gospodin. moje kćeri. da je vrlo zlo podizati velike kuće od imetka siromaha.1 već ga ni za što ne drže. da čovjek ne trebajući nikoga ima mnogo prijatelja. da bude u vrtu ili u voćnjaku njezinih samostana 1 . zašto. Kažem opet. Nalikujmo u čemu na svoga Kralja. kako reče sv. znat će. Zato i ne govorim više o njoj. Dobro sam to upoznala iz iskustva. kad je dovrše. kad se što desi. nastojmo ga barem obdržavati iznutra. Ako dakle siromaštva izvana i ne vršimo tako savršeno. Ta sveto je siromaštvo naš grb. u riječima. malo mari i za čast. želim. jer bi to koristilo za molitvu i za pobožnost.

A što mi znamo. hoće li brzo biti? 10. jer nisam mislila nikad pisati ovo. . a sadržan e su u ekskorijalskom rukopisu. kamo bi se često povlačila. van se moraju držati tiho. po kojima nam je daje. I nemojmo u tom biti nemarne. No Gospodin ipak hoće. osama. Kako li će se radovati. Mislim. da se nasamo razgovara s Bogom. da je Gospodin htio tako. što rekoh ovdje. vide li koga. budući da vam daju hranu. da budemo zahvalni onima. 3 Da se molite za duše. Već ne znam. A nije dobro. Tako zastranih. da kuća trinaesterice siromašica (sestara) pada s velikom bukom. jer ste uvelike obvezane (da se molite za duše)3 neprestance. da će se sve to soriti na sudnji dan. o čemu počeh govoriti. da ih svijet sažaljuje. Doduše hrana dolazi od Boga. koju im je dao! A to je sve moguće. da se spasio od pakla milostinjom. jer pravi siromasi ne smiju odviše bučiti. da ne odustanemo od ovoga. Neka nas Njegovo Veličanstvo vazda drži svojom rukom.nas sačuvaj! Vazda se sjećajte. što je rečeno. Bez tili je riječi smisao nepotpun.

da iz ove tvrđice. Kad se vladar one zemlje osjeti pritisnutim. Reći ću vam. A ne dobiju li pobjede. a g djekad im se i prilagođivati izvana. I mnogo puta se tako stječe pobjeda. moje kćeri. A mislite li. a ne svjetovna. što dugujete Gospodinu zato. povuče se u grad. Kad vidjeh tolika zla i opazih. premda su kanili sakupiti vojsku. dalje. da pomogne onima. činilo mi se. neće barem ni njih pobijediti. Odatle kadikad navaljuje na protivnika. pa ih ne mogu ni pridobiti. Ako nisu unutra utvrđeni u spoznaji. a od toga su njezine kćeri slobodne. koji moraju poučavati. 4. Vraćam se na ono glavno. koji su strašivice. da još dosta ne upoznajete. 3.1 A i ne bi bilo dobro. da je tako lako općiti sa svijetom. moje sestre. To je veoma potrebno. neka im dade svoju milost. za što nas je Gospodin sakupio u ovoj kući i radi čega svesrdice želim. živjeti u svijetu kao u progonstvu te napokon ne biti ljudi nego anđeli? Jer kad ne bi bili takvi. da naše molitve budu pomoć ovim slugama Božjim. što je započela u prvoj glavi. A jer ni na jedan ni na drugi način ne možemo ništa. koji su bolji od nas. zašto govorim. d a pomognemo svome Kralju. to jest. da to budu manje u ova vremena nego u druga. No ovdje ne može biti takva glada. ima zaštićivati crkvena vlast. Lijepi bi bili vojnici bez vojvoda! Oni moraju živjeti među ljudima i drugovati s ljudima i boraviti u dvorovima. da se otresu svih prolaznih stvari i priljube vječnima. živjeti u svijetu. za što se moramo Bogu moliti. koji bi ih prisilio. baviti se svjetovnim poslovima i prilagođivati. A jer su najviše njih redovnici. 2. Ali čemu rekoh ovo? Zato. nego da bi gladom. jer nas. ne bi ni zasluživali ime vojvode. nastojmo barem biti takve.GLAVA III. ali ne da budu pobijeđeni. te sada pomažu Bogu. unapređuje na putu Gospodnjem. Nastavlja ono. kako rekoh. da se zamjećuju kakve nesavršenosti na onima. o kojima govorim. da se predadu. to jest propovjednike i bogoslovce. koji dade svojski utvrditi. u kojoj su dobri kršćani. nijedan ne uskoči k protivnicima. kao i kad neprijatelji u vrijeme rata prodru u svu zemlju. kolikogod Treba razumjeti: bogoslovci i propovjednici. što nas je doveo ovamo. 1. mogu oni sami više učiniti nego mnogo vojnika. da nešto budemo. 1 . Može ih prisiliti. Jer oni moraju jačati slabe. a pritom u srcu ostati svijetu stranci i neprijatelji. i hrabriti malene. Prevelika je to milost. ne bi li oružanom snagom doskočili tolikome zlu. da Gospodin zapovjednike ove tvrđave ili grada. jer bi više naudili nego koristili. Opominje sestre. što rade za Crkvu. što se tako širi. jer držim. kako već rekoh. da čovječje sile nisu dostatne te ugase onaj oganj (protestantskoga) krivovjerja. što ih je baš spomenula Svetica. da uvelike napreduju u savršenosti i zvanju. kako je znamenito. a onda ne daj Bože. da moramo podupirati one. Možda ćete reći. da je ovdje potrebno. eda ugodimo Njegovu Veličanstvu. zašto vam to tako silno hvalim. da se sve zgazi nogama. Među njima nema izdajice. koji su se tako utvrdili znanošću i dobrim životom i radili. A budući da su u gradu sve po izbor bojovnici. gdje ste tako udaljene od poslova i prilika i saobraćaja (sa svijetom). svjetovnom običaju. Sad nije vrijeme. A ne uživaju je oni. neka se svagda mole Bogu. moraju nužno općiti sa svijetom. da iziđu iz svojih sobica. da umru. Završuje vapajem. da vidite.

te se uzmognu spasiti iz toliko pogibli. koje bismo tisuću časti i tisuće života izgubile za Tebe? Usliši nas. Zato vas molim. Možemo li u tom s Bogom što učiniti. pouzdajem u ove tvoje službenice ovdašnje. nas. jer je to na njegovu slavu i za dobro Crkve. . van si im iskazivao ljubav s velikom samilošću. čim bi iskazale veću službu Onome. Gospodine. ako se mojom molitvom spasi samo jedna duša? A pogotovu ako je na spasenje mnogih duša i na slavu Božju! Ne marite za prolazne muke. No nek se ne boje. molite se Njegovu Veličanstvu. i na ovom opasnom moru svoje uši zatvoriti pjevu sirena. da nećeš izvršiti ono. koji je za nas podnio toliko muka. vječni Oče. o čemu govorim. nisi nezahvalan. Ne mislite dakle. da podignem ovaj zakutak. da neće i ne idu ni za čim. nastojte biti takve. kako svjetovnjaci poznaju savršenost. što se ne smiju zaboraviti. radi li se o čemu. jer ne zaslužujemo toga. Čudim se. Ali kad molimo na čast tvome Sinu. u koji srcu. što je naredio tvoj Sin s tako žarkom 2 Samostan sv. Ima naime ljudi. što je savršenije. premda smo zatvorene (u klauzuri). ako od Tebe ištemo časti ili dohotke ili novac ili što godi svijetu. da je potrebna mala pomoć Božja. borimo se za Njega. moj Stvoritelju. Gospodine moj. za koje znam. misleći. ipak će dati znak. Prvo. Mnogo će dobrih stvari mimoići. Ne mislite. kako može trpjeti tako ljuba zno srce. koji još nisu prikladni. Ta s kim imaju posla. već da omile Tebi! Radi Tebe su ostavile ono malo. što je zato. te da Gospodin osposobi one. A koja je molitva bolja od ove? Bojite li se. putovao još na zemlji. pa ću držati. ako pametno drže zapovijedi). da je nekorisna takva neprestana molitva. a za tim idu moje želje. a možda ih neće ni držati dobrima. što sam podnijela.nastoje to sakriti. Stvoritelju moj. Jer će jedan savršeni učiniti više nego mnogi nesavršeni. Molim vas dakle za ljubav Gospodnju. koja nije laka. kako ne bi uslišao. A što još preostane. koji će imati potrebna svojstva za ono. Gospodine. kojima se čini teško. ne ostave li mnogo za svoju dušu. nego sa svijetom? Neka se ne boje. što je krepost. kako već rekoh. Čini se. A gdjekada im se ono. neka nas u tom usliši. nego veoma velika za taj teški boj. neka preostane. da vam se neće umanjiti muka u čistilištu. što su u svijetu. Pa. Ne slušaj nas. Ja se . Ta kad si Ti. kad ovi ljudi srnu u bitku. ne radi nas. za što te mole. 7. 5. umanjit će vam se i tom molitvom. da na to nisu ničim vezani. neka ih Gospodin drži svojom rukom. da već rade mnogo. 8. da će pregledati što zlo ili nesavršeno. Pa sve da ostanem u čistilištu do sudnjega dana. da tim služe Tebi. da od Boga postignete ove dvije stvari. da je drsko misliti. O vječni Oče! Pogledaj toliko bičeva i nepravda i preteške muke. te zaslužite. što su imale. Ti. molim se za to Njegovu Veličanstvu. da se obdržava ovo Pravilo naše Gospođe i Vladarice onako savršeno kao i na početku 6. a željele su imati više. kao što je tvoje. da bih ja u tom mogla što postići. nisi prezirao žena. Josipa u Avili. Pitajte uvijek. da sam vrlo dobro upotrijebila trud i muku.2 gdje sam uznastojala. Premda sam bijedna. već radi krvi i radi zasluga tvoga Sina. pa kako bih mogla misliti. čini raskošnošću. Drugo. da se tako malo cijeni. ne da je izvršuju (jer drže. već da druge osuđuju. on im neće oprostiti ni ostaviti bez prigovora nikakvu nesavršenost. da među veoma mnogo učenjaka i redovnika bude mnogo njih.

da ne treba više. o čemu sam govorila. vječni Oče. da nas je otkupio tvoj presveti Sin. Ne dopuštaj više štete u kršćanstvu. što se trude? Nije li On i previše zad ovoljio za grijeh Adamov? Mora li ovo preljubazno Janje vazda plaćati. Ah. koja razlaže vašu molbu. . Alvaro de Mendoza. da će biti i podložnici. Iskazi to milosrđe ovoj jadnoj grešnici. Ako se vaše molitve. Pogledaj. A koje dođu kasnije. moj Vladaru. da za svoga živo ta nije imao gdje nasloniti svoju glavu i da je podnio toliko muka? Moraju li mu se i sada oduzeti crkve. neka se ublaži Tvoje Veličanstvo. kćeri moje. moj Bože. što propadaju. kadgod mi ponovno griješimo? Ne dopusti. biskup avilski. V. Pomozi svojoj Crkvi. da se molite za kraljeve i za našega Biskupa. Gospodine. Ne nalažem vam posebice. moje sestre. kad me vidi ovako drsku? Ta bilo hi to posve pravo i pravedno! Ali gle. da budete uslišane! Ne mora li se još više rasrditi vrhovni Sudac. br. želje i bičevanje i postovi ne budu vršili radi onoga. Molim vas. s kojima te molim za to. Ti si još Bog milosrđa. koji si mu zapovjedio. za ljubav Gospodnju. da Tebi ugodi! No On je sve svršio. da je tako jelo potrebno onima. što se ovako osmjeljuje pred Tobom. da na« ljubi? Ta kako dan danas postupaju oni krivovjerci sa Presvetim Sakramentom. Gospodine.ljubavi prema nama i da više ugodi Tebi. A jer je to veoma zamašna stvar. da su sadašnje sestre u tom tako revne. ako je poglavar svet. Zaboravi moja djela radi imena svoga i smiluj se tolikim dušama. neka promisle. vazda je iskazujte Gospodinu. moje želje i suze. da činite i izvršujete svrhu. što ih ima. Na to ste obvezane. Ne gledaj na naše grijehe. koji su umrli za Tebe! 9. oprosti. i znade. već se sjećaj.3 Znam. neka joj dade poniznost. Život gl. XXXIII. preporučite Njegovu Veličanstvu ovu jadnicu i molite ga. da poziva na čast svoje prijatelje. pošalji svjetlost u ovu tminu. ovom crviću. 3 J G. 16. ne mislite. da su slabi. te mi se čini. Nije li bilo dosta. jer vidi. Gospodine. Gledaj na zasluge njegove i njegove slavne Majke te toliko svetica i mučenika. 10. kad ruše crkve i obaraju njegove stanove? Pa da je On što propustio. što se usudih ovu molbu izreći u ime sviju! Kakva li sam loša posrednica. radi koje vas je Gospodin ovdje sakupio.

van da držimo svoj zavjet. vršite što je rečeno i mnogo puta rado čitate. U njoj nagovara na obdržavanje Pravila i triju točaka znamenitih za duhovni život. A mnogo pomaže. Amen. sjedine ono. jer je peta s četvrtom jedna. Ali se nisu starali.GLAVA IV. da bude Njemu na slavu. Španjolski su se izdavači od G. Ali se obdržavanje od obdržavanja uvelike razlikuje. što ga želimo izvršiti. da se tim mora podupirati molitva. imamo li uzvišene misli. . Teutonija iz Braganze do naših dana držali te upute. da vam reknem koju o molitvi. da su prema uputi same Svetice sastavljene u jednu gl. A radi o ljubavi bližnjega i o štetama posebnih prijateljstava. da jedna drugu ljubite. da će Gospodin uslišati naše prošnje. koje su sadržane u samoj Ustanovi. eda bude prava.putu. jer se ne slaže lagodan život i molitva. No bilješka. Razlaže prvu točku. da se moramo uvelike truditi. da molimo bez prestanka. da se trsimo. što je Svetica postavila u gl. Tako je općeni naslov ostao nedostatan. 2 I ekskorijalski i valjadolidski rukopis (autograf) završuje ovdje glavu i započinje novu. Ne tražim od vas ništa novo. da činimo ono. Ako li bi mislile. veliki zadatak. A bez toga je nemoguće doći do visokoga motrenja. kćeri moje. da sačuvamo iznutra i izvana mir. jer su na tom putu zaslužili to ime (»sveti Oci«). da očuvaju duševni mir. jer ih je VI u rukopisu. Prva je točka uzajamna ljubav. koji hoće da idu putem molitve. reći ću vam koju. što su naši aveti Oci naredili i obdržavali. da nas u očima Boga i svijeta ne drže drskima? Jasno je. Zato nastojmo s velikom pomnjom savršeno obdržavati svoje Pravilo i Ustanove. Vi ste me molile. 4. V. treća je prava poniznost. Molim vas. što je nalaže Red. 3.2 5. i V. pa se nadam. kćeri. kaže: Ovdje se ne svršuje glava. To je ljubav prema bližnjemu i koliko škode posebna prijateljstva. da ću vam naložiti mnogo stvari. što je moraju držati oni. Ta znate. 1 Što se tiče prve točke.1 1. da se razlikuje broj glava. što je naglavnije. IV. do toga je vrlo mnogo. druga otrgnuće od svega stvorenoga. A kakve moramo biti. da u ime plaće za to. a prerada nju spominjem najposlije. njezina autografa. moje prijateljice i sestre. Kaže se u našem prvom Pravilu. Neka mi Gospodin dade za ovo svoju milost i nauči me. jer je to naše zvanje i na to smo obvezane. te izvršimo i uzvišena djela. jer ne spominje ništa o razlaganju prve točke od onih triju. te obuhvata sve druge. što ih nalaže svojim kćerima. što nam ga je Gospodin toliko preporučio. 2. a V u tiskanim knjigama. i te kako bi se varale. da mogu uvelike napredovati u službi Gospodnjoj i bez visokoga posmatranja. što ću govoriti. Bila bi zabluda tražiti drugi put ili ga od drugoga učiti. da s naslovom gl. da se obje glave sjedine. Da. Posljedak je toga jedinstva. Jer Vidjet ćemo iz bilješke na slijedećoj strani. to jest o molitvi. A hoćemo li što poniznije možemo da vršimo to. da upoznamo. Jer je vrlo znamenito. kako ih uvelike moramo obdržavati. prije savjeta. Vidjele ste. ipak je najglavnija. ne smijemo zanemarivati posta ni bičevanja ni šutnje. da mogu. to im je tako potrebno. što sam vam o tome razložila. Prije nego stanem govoriti o unutarnjem . Samo ću tri stvari opširno razložiti. Ne mislite. što ju je Svetica stavila na ovom mjestu u toledskom prepisu. Neka Gospodin dade. IV.

Odatle dolazi. Ako nam se to i čini prevršivanjem. 6. 8. gdje ih nema i ne smije biti više od trinaest. a svagda se čuvajmo posve pomno. koji se trse oko savršenosti. da savlada druge strasti. jer su i među rodbinom otrov. Volja se doduše naklanja više prema jednoj nego prema drugoj. da prevelika uzajamna ljubav među nama ne može biti loša. jer je prirodno i nagoni nas mnogo puta. da se ćuti. XXXVI. Jer malo po malo gubi volja snagu. a ja ne vidim u njima nikakove koristi. No u ovom samostanu. Budite na oprezu. Prema tome običaju. kad se prijateljici nanese kakva uvreda. već traži pomoć. jedna drugoj pomagati. (Pa i ne može biti drugačije. A držim. ne treba da o njima raspredam ovdje. da se to više mora dešavati kod žena nego kod muškaraca. koji se uzajamno ljube. kad se započinje prijateljstvo. koji ju je otkupio svojom krvlju. sve jedna drugoj dobro željeti. nikad je ne držimo potpuno savršeno. moje sestre. No. eda se s njom govori. 7. Dapače držim. pa bila ona i sveta. Ne dopuštajmo. da se ne druže (sestre) i ne govore zajedno van samo u određene satove. Oh. Kad prijateljstvo ide za službom Božjom. a kod starješice kuga. 9. koje nisu vrlo jake. da se sva predade ljubavi Božjoj. Bože moj. na koje malo pazi savjest onih. da je u tom velika savršenost i veliki mir i da se uklanja mnogo (zlih) prilika onima. da bi to mnogo koristilo.nema ništa tako dosadno. 4 Stan i radionica nahvalice za ručni posao. da se traži vrijeme. i to više domišljato i ljubezno nego strogo. držim. ima li više naravske dražesti. što je sada kod nas. da ih pobuđuje nečastivi. koje bosonoge karmelke uzimaju. da ljubimo najgore. pokazuje se odmah. 3 . koje vide. nego Onoga. Dobro je sredstvo za to. treba odmah pomno postupati na početku. Kad bi se ova zapovijed u svijetu držala. te bi se i druge držale. A dobro te zamke zapažaju oni. A neka se za ljubav Gospodnju čuvaju tih posebnih prijateljstava. kao što se mora držati. Tu postavlja đavo mnogo zamka. a nanosi posve očite štete zajednici. jer volja ne radi strastveno. da se sve ne ljube jednako uzajamno. te ne bi lako podnijeli oni. prema običaju. već ko se uvjeri na svoje oči. Zato u Svetom Josipu ne smiju imati radničke kuće. više ili manje. da naša volja bude ičija robinja. oj sestre. Ljubimo kreposti i unutarnje dobro. da ne držimo mnogo do vanjštine. pa to još drže krepošću. Da se zakrče takve pristranosti. da bi to kod svake bilo zlo. Čini se. nego kako ljubi Boga. što bi im dosađivalo. Jer ta velika prijateljstva malo kada idu zatim. kako je (prijateljica) ljubi i druge nedolične stvari. koliko djetinjarija bez broja nastaje iz toga! A jer su tako sićušne. Sve se moraju ljubiti. Života. još su gora kuga (ta prijateljstva). da joj se kaže. ne smiju biti zajedno već svaka napose u svojoj sobici. Samo kažem. što hoće da samo površice ugode Bogu. te po mojem mišljenju ne bi niko vjerovao. kako je rečeno u bilješci gl. da se međusobno pomažu ljubiti više Boga. Takvih bih prijateljstava željela mnogo u velikom samostanu. ne bi li zametnuo razdore u Redovima. da nas ne savlada takva sklonost. A ipak donosi sa sobom toliko zla i toliko nesavršenosti. da se želi nešto imati i njoj darovati. kao što zapovijeda Pravilo. te će shvatiti i vjerovati samo one. Ako li su sestre još i rođakinje. inače ćete i neopazice biti ulovljene i nećete se moći riješiti. A često više zato.) Ali se moramo veoma usprezati.3 moraju sve biti prijateljice. vjerujte mi.4 Premda je to Svetica je kasnije ublažila to svoje mišljenje. A moralo bi već biti teško.

Jer kad đavo počne ovdje. nego se ukratko ispovjedite i svršite s tim. a s njom je pomiješana naša sje tilnost i slabost. naviknu li se na osamu. što se svagda imaju baviti molitvom. jer čim se to dogodi. poremeti se sav red ljubavi. da vam je preporučujem. jer nam ju je Gospodin toliko preporučio i toliko naložio svojim apostolima. Vratimo se opet k uzajamnoj ljubavi! Čini se nečedno. držite to sumnjivim. to je korisno. Ona je veoma velika. o kojima govorim. jer možda ne razumijem sama. Radi se tu o opasnoj stvari. da je mnogo do toga. pruži li se za to prilika. O koliko se pogrešaka dešava u svijetu. da se ne upotrebi nikakvo sredstvo. pa onda raditi. koji se ne bi ljubili uzajamno. a ufam se u Gospodina. 11. za koju želim. No ufam se u Gospodina. s kojom nije pomiješana nikakva strast. Zato mi se čini. da je ljubimo. u kojima bi nas nečastivi mogao zaplesti u poteškoće. ne bi obavljale ni molitve premda za odmora rade u isto doba. Kako se mora upotrebiti neko sredstvo. I za molitvu je veoma korisno. dok razgaljuju dušu svetim razgovorima. A uzdam se u Njegovo Veličanstvo. ne opće niti se razgovaraju ni zabavljaju s onima. ne čekajte. bit će najbolje. da je dopuštena. A jer molitva mora biti temelj ove kuće. o paklu i o šteti za sve. 14. Druga je duhovna.inače pohvalni običaj. da neće dopustiti. . jer su sve ostavili radi Njegova Veličanstva? A pogotovu stoga. mogle oćutjeti sklonost prema ikome nego prema revnom službeniku Božjemu. ako se vazda druže. te bi one. to će nam se dopustiti — njemu se ispovjediti. Jedna je ljubav duboka. te bi izgubila svoju čistoću. jer se čini. da našoj duši nije dobro kod ovog ispovjednika. i pružit će se. jer krepost poziva vazda. da mi ne treba mnogo preporučivati ljubavi. No čim opazite. te ga promijeniti. osobito s ispovjednicima. što govorim. A kad bi bilo drugačije. da nastojite govoriti s učenim čovjekom. ako se može. kad je sva ka zase. Samo bih rado na svoj neuglađeni način koju reći. ne dirajući u njegovu čast. kako morate ljubiti jedna drugu. da se nikako ne tiče naše sjetilnosti ni nježnosti naše naravi tako. I to je dobra ljubav. U takvim i sličnim slučajevima. što nam u tom vise pomaže. žive u zajednici. kao ljubav prema rođacima i prijateljima. a vi same ne znate sebe svjetovati. — bude li potrebno. ako mu se odmah ne zakrči put. da će kreposti vazda biti s pomoću Božjom u sestara ove kuće. Zato je najpametnije. jer se radi bez savjeta. 10. koji su izvan kuće. moramo nastojati zavoljeti ono. već odmah spočetka zapriječite zlo na svake ruke. Bilo bi najbolje kazati starješici. 12. i po čemu ćemo poznati. pa bili oni i dobri. To je posve izvjesno. kako rekoh. ne uzimljite ništa mojega. 15. a čini se. nastojati govoriti s drugim ispovjednikom. što vam on reče u onom slučaju. da Bog ljubi njih i oni Njega. da se udomaći ovdje. To je najpametnije. trgnut će i dalje. Dva su načina ljubavi. Promislite. kakva je kreposna ljubav. Ako umjereno i čedno općimo s kreposnim ljudima. Sad ću govoriti o duhovnoj ljubavi. ipak se šutnja lakše drži. pogotovu ovdje. Još kažem. i ne upuštajte se nikako u razgovor s njim. Ta gdjesu tako surovi ljudi. imamo li ovu krepost. a vjeruju. gdje se radi o šteti drugoga! A ne smije se opet propustiti. Ako li u drugim knjigama nađete tako potanko. kako mirne savjesti možete i znate činiti. 13. moglo bi se lako pogriješiti u izboru sredstva. O njoj je već nešto rečeno. dok ne zamijetite veliko zlo. da ispovjednik ide za kakvom taštinom.

Jer ako ispovjednik ustupa mjesto taštini. umanjivati). ispričavati. jer im savjest govori protivno onome što im govori ispovjednik. Očuvao nas Bog radi Svoga Veličanstva od takvih stvari! One su dostatne. što je. što se zgađaju kod nas.niti težile na savršenost. jer im čini štetu ovaj. primjećujem još. A tako se može malo po malo izgubiti savršenost. Kad sam već počela govoriti. Jer ako vide. da se ne zna. . U tom mora biti golemih nevolja u nekim mjestima. ni kako im se smiriti. što im je činiti. Ako li jest. i kod drugih će sve držati malenim (t. morao bi u vrlo malo prilika. da uznemire redovnice.j. Zato se ne čudite. jer je sam tašt. da vam pokažem tu pogibao. da se zlo istom vrlo kasno upoznaje. kolika je šteta. ne znaju. ne mogu ga stalno zavoljeti. da koji ispovjednik ne razumije njihova jezika i ne govori rado o Bogu. 16. što se toliko trsim. ili biti vrlo bezazlen ili neće uznemirivati ni sam sebe ni službenice Božje. kako rekoh. Veoma ih žalim. odakle to potječe. koji bi im morao pomagati i primirivati. kao što se ovdje teži. jer im nije sličan. da drže samo jednoga. Ako li su prisiljene. nečastivi može ovdje počiniti.

neka pribavi takvu utjehu sestrama. pa je zato dobro. Da. budete li onakve. I ne daj Bože. da se (starješica) postara za njih. da sam o stvarima savjesti pitala za savjet jednoga. tješe vaše duše. da ne bi ko sestre uznemirivao. propade redovna stega. Dogodilo se samoj meni. da to znade svaki ispovjednik. 1. kad ispovjednik ima zajedno sve (spomenute vlastitosti). No svagda se mora paziti. Ako se dakle ne da sestrama sloboda. Ta ima sredstava za sve. neka govore izvan ispovijedi s njima o stvarima svoje duše. koji vam uzdržava tijelo. 4. usuđujem se još dalje reći. to je potrebnije. pa je dobro. ako i jesu dobri. kojega se bojim. probudit će i ljude i potaknuti im volju. da ne bude ništa protiv posluha. Znanost je velika stvar. da je poruga i sam razgovor s njim. da imamo pravu svjetlost. o kojoj sam govorila. Ali nije bolje znao. A što vam više milosti Gospodin dade u molitvi. kakvu štetu može tu počiniti nečastivi. Na tom se osniva čvrsto molitva. Zato se morate svim svojim silama čuvati i lakih grijeha te ići za savršenijim. Jer se još uvijek može on varati. da naime kadikad smije dozvati učene ljude.GLAVA V. da uvelike koristi Redu i časti samostana. tiče se starješice. da nisu ništa. a ipak voljni da s vama druguju. kako treba savršeno držati zakon Božji. da se na ispovijedi zataje veoma teški grijesi od straha. 2. no to je varka. Međutim đavo upotrebljava to sredstvo. neće vam nikad ponestati svetih ljudi. koliko je do toga. Uvjeravam vas. čini se. da budu na čvrstoj osnovici vaša djela i molitva. i tako se oćuti u duševnoj i tjelesnoj stisci. Nastavlja o ispovjednicima. Možda će se u nekih naći združeno oboje (znanost i dobrota). Takvi su razgovori dušama vrlo krivi. kojih ne može drugačije uhvatiti. koliko može. što rekoh. da budu učeni. Moglo bi se činiti. pogotovu kad redoviti ispovjednici nisu učeni. pa nije prijeko potrebno. ako se ne razgovaraju nego s jednim ispovjednikom. Ne dao Gospodin radi Svoga Veličanstva. A tako mi se desilo još s dvojicom ili trojicom. da ih sve poznaje jedan ispovjednik. da se ispovijedaju takvim ljudima. te se ne bi usuđivale sestre ništa reći njemu o njoj ni njoj o njemu! Iz toga bi nastala napast. da se sve ne prevare po njemu. da lovi duše. koji je bio svršio sve bogoslovske nauke. Oh. A ako još nije član Reda! Pa bio (ispovjednik) i svetac. koje ovdje i ne traže nikakve druge utjehe duševne. A ako bi . Za ljubav Gospodinovu molim svaku starješicu (mayor u Avili i u drugim mnogim samostanima). pa da se sama ona i druge sestre mogu razgovarati i razgaliti mu svoju dušu. Sve. Ističe. Znam. ako i nisu redoviti ispovjednici. Zato nije imao uzroka. da se to mora kadikad raditi i onda. Sve je naše dobro u tom. Zato je molim iznovice. odmah se misli. da me nije htio naumice prevariti. neka vazda isposluje od biskupa ili od provincijala tu svetu slobodu. da se starješica drži dobro s ispovjednikom. Zažele li sestre drugoga ispovjednika. i kako drago stoji sestre ono ograničenje i čast! Tu se naime misli. da ijedna u ovoj kući iskusi nevolju. Ta Bog vodi duše raznolikim putovima. Onaj. kakve morate biti. koji su i siromašni. 5. da posvijetle vašim dušama i uklone ono zlo. jer mi je za neke stvari rekao. Ipak mi je i te kako naudio. 3. pa daje svjetlost u svemu. A bez te osnovice ode sva zgrada nakrivo. Već znadete. Bože moj. da prvi kamen za to mora biti čista savjest. kao što rekoh.

da neće moći ući u ovu kuću. A jamačno je najbolje tako. Što sam ovdje rekla. A to se dozna odmah u mjestancu. što radi. kad opaze nedostatak. A ovoj je kući veoma sklon i iskazuje joj ljubav na svake ruke. kojima su molili Gospodina. da se dogovarate i s drugima. sama sam vidjela i iskusila te raspredala s učenim i svetim ljudima. što pripada njegovoj službi. koje ga se ne tiču. Oni imaju samo pazi ti na sabranost i čestitost kuće. kojih ima u svemu. pa na njezin unutarnji i vanjski napredak te javljati starješinama. uzdam se u Boga. da je među pogiblima. 6. najmanja ona (spomenuta sloboda). I određeno je tako (kao što je rečeno). da on bude starješina zajednice. Neka se Gospodin udostoji uvedeni običaj vazda uzdržati.2 Zato je i sazvao učene ljude. da se posvjetuje o ovoj stvari.nečastivi pokušao zavesti ispovjednika na kakav krivi nauk. da se nikakvom namjesniku (vikaru) ni ispovjedniku ne smije nikad dopustiti. sve ako i spovjednici budu učeni i kreposni. Amen. prijatelj je svake redovničke stege i svetosti te veliki sluga Božji. kao što je ovo. Ovaj je biskup. van i po odobrenju našega sadašnjeg biskupa. neka dade tu slobodu sestrama i neka im je ne oduzme. znajući. te ne želi. već biskupu. da bude na njegovu veću slavu. Držimo također. I stoga za ljubav Gospodinovu molim svakoga biskupa. po imenu Alvaro Mendoza iz veoma odlične porodice. Bit će pravo. odane duhovnom životu i iskusne. kojemu se mi pokoravamo. što bi bilo najkorisnije za napredak savršenosti u ovoj kući. A sami oni ne smiju biti starješine. dok živimo. da po miloj volji ulazi i izlazi iz samostana. Ovdje kudi Svetica upletanje ispovjednika u stvari. što je najbolje. 1 . Ako se đavlu zatvori ovaj ulaz. da i buduće starješice pristanu na tu odluku. bilj. van da se ograniči na ono. i to ne samo po mojem mnijenju. jer radi mnogih razloga nije samostan podložen Redu. jer su je odluči li tako odlični muževi i nakon toliko molitava. ispovjednik će se suspregnuti i paziti bolje na sve. Tako se eto i radi sada. koji su razmišljali. XXXIII. Nađosmo.1 7. da upoznaju. neka ih rasvijetli. kao što se sudi dosada. 2 Vidi Život gl.

što se govori. vidi li i iskusi. Napokon ću ipak reći štogod o njoj. što li se gubi drugom. nego samo misliti ili vjerovati). ni kad je s njom . što rekoh. Ako gdjekad kažem što nezgrapno. čim dođu k sebi. upoznaju. Stoga prepuštaju Njegovu Veličanstvu. da ljube (Njega mjesto njih). da jest svijet i što je i da ima drugi svijet te kako se razlikuje jedan od drugoga. koji ih ljube.pomiješana sjetilnost. osim da ih ljube osobe. jer je ima samo malo njih. Sada mi se čini evo ovo. da ne pogodim ništa. jer ne razumijem. da ga ljube. Daleko sam zastranila. da ljube što tako jadno kao ova tjelesa. ali se pritom ne zaustavljaju. Njima bi se činilo. Znadu one. Ako li gdjekad njihovu ćud obuzme radost. da sve dostojno ljubavi dolazi od Njega. Kad ko čuje. da je zavole oni. A jer na sebi ne vide ništa. Barem mi se čini. jer je to nešto posve drugo. Jer ne držim. i to tako. što li je stvor. 1. odmah misle. 3. da je utisnuto usred našega srca. Tako se i meni može gdjekad desiti. najprirodnije mi je. takav će ljubiti posve drugačije nego mi. I tako ostaju slobodne. koji žele. No tako je zamašno ovo. Same bi se pred sobom zarumenile i ne bi se usudile bez velikoga svoga stida govoriti Bogu. da i onako znate sve. kraljevske duše. koja je ljubav (čisto) duhov na. koja je dobra. Nato odgovaram: barem se malo staraju. Moglo bi vam se. kako se usuđujemo o tom i govoriti. . Bože daj. da znate tako kako služi svrsi. da ljube stvar bez vrednote. Stoga one nisu nezahvalne. kad se predoči. što je vrijedno ljubavi. koji nismo dotle doprli. ona ima ovu ljubav. već plaćaju tako. da preporučuju Bogu one. što kažem. Iskazanu im ljubav primaju tako. kad ih drugi ljube. a još više da znam govoriti o njoj. da li ih ko ljubi. da bi zavoljele takve stvari. ne znam. da ne lažem. ako upozna. ko razumije. pričiniti nečedno. da im ne koristi. Duše. Vraća se na započeto gradivo o savršenoj ljubavi. Vratimo se sada k uzajamnoj ljubavi. pa možda rekoste.GLAVA VI. što znači ljubiti Stvoritelja. da je jedan vječan. Možda bude od koristi. neka ga zato uvelike slavi. vidjet ćete. Takva se tjelesa sviđaju doduše njihovu oku. da ih ljube drugi zato. jer mora biti već vrlo savršen. kažem. da ljube puku sjenu. pa mnogo drugih stvari. što ih Bog podigne do toga stupnja. da je luda takva radost. pa stoga hvale Stvoritelja. Svaka ih druga ljubav umara. te prenose na Gospodina dužnost. Ako koga dovede Bog te jasno upozna. da ih on pouči u molitvi ili koje hoće da pouči Njegovo Veličanstvo. koji je žele i nastoje steći. što se dobiva jednom ljubavlju. razumijem li sama. Ali me Gospodin vo di tako. kao što uopće ne znam. da takve duše ne znaju ljubiti ni naplatiti ljubav. što je spomenuto. što govorim. da ja raspredam o ovoj stvari. 5. Budete li tako znale. ne razumije. Gospodin dao samo. da ne treba o njoj mnogo govoriti. gdje se u daljini govori. 2. Što se tiče čisto duhovne ljubavi. kojom ih ljube drugi. potiče. van im može škoditi. jer vide. a što ljubiti stvor (ako to dozna iz iskustva. Nisu zadovoljne. što Gospodin uči one. jer krepost. a drugi viđen u snu. jer ih ljubi Bog. da plati tu ljubav i mole ga za to. kad vam kažem: koju Gospodin dovede ovamo. sestre. da ja sama upoznam ovu krepost. da govorim dobro. Komu ju je dao Gospodin. koje poukom ili molitvom mogu koristiti njihovoj duši. 4. Reći ćete mi. plemenite su. da znam. što je Stvoritelj. Ne zaustavljaju se. da me stoga neće koriti niko. pa bila ne znam kako lijepa i imala toliko dražesti.

koju ljube. Kad dakle ljube takve duše. 8. koja ih mnogo stoji. prema kojoj bi. te se uzajamno trajno ljube. koji uživaju u nasladama ovoga svijeta. koja im može svijet dati. Ukratko. ali opaze početak ili osnovu. To je ljubav. pa ni toliko. i znadu veoma dobro. za to se stara malo ili nimalo. da im takva duša nije jednaka i da nije moguće. A komu je sve to mrsko. koje nam mogu pomoći. jer znadu. Pazite samo. da takve duše ne ljube i ne bi znale ljubiti nikoga osim Boga? Ljube one mnogo više (bližnjega). sve kad bi one htjele. Pa što ostaje? Zato je onim savršenim dušama svejedno. A stečemo li tu plaću. da takva ljubav ne ljubi Boga i da imaju poći na razne strane. One bi rado ustrajati u ljubavi prema njoj. velika je zaslijepljenost željeti. u tom rudniku našle zlata. osim osoba. One znadu i poznaju iz iskustva. da duša. Ako ljube. Kažem: nemoguće. da u sebi združuje sve prirodne milote: sve to ne bi moglo u njima prouzročiti jaku i trajnu ljubav. da li ih ko ljubi ili ne ljubi. da se više njih ne tiče. u radostima. koja traje samo ovdje. te želimo. da nas ljube drugi. Kad im se predoči ta istina. 6. da nam se naplati. duša. Rekao bi. koja je zbiljska ljubav. A ljubav. Nije im teško ništa i sve će učiniti drage volje za spasenje duše. kako je rečeno. u koju je Gospodin ulio pravu mudrost. da se okoristi ona duša. što čuju. ne cijeni više. hoće li im se ili neće platiti ljubav. da je naša narav tako slaba te se odmah umori. da inače neće biti trajna njihova ljubav. Takova će ljubav nešto vrijediti onima. ljubi Boga te da i nju Bog ljubi. da ne bi mogle imati druge radosti van u Bogu ili u razgovoru o Bogu. Zato ih ne prevari kriva igra. svagda tražimo za se nekakvu korist ili zadovoljstvo. A one savršene duše imaju već pod nogama sva dobra. ako ga zavole. budu li kopali. kako su se nekad starale. Isusa. osim onih. jer znadu. imaju li što ljubiti. koja nasljeduje vojvodu ljubavi. Jer sve da se takva duša uvelike trsi. da se naziva ljubavlju. ali su trajne stvari. što ih vide. O dragocjena ljubavi. Sve ako je ljubav i dobra. 9. Jer ako jedna strana ne obdržava zakona Gospodnjega. što vide. uzajamna se ljubav svršuje s ovim životom. dok one druge niske sklonosti samo prisvajaju njezino ime. Nema li tu ništa. što je želimo od koga. Tisuće bi života dale za njezino malo dobro. a zamiluju. naše dobro! . ili ima sredstava za njihovu zabavu i veselje. koju ljube one. Ako se pravo promisli. da je to nemoguće.jer im se čini. da ih drugi ljube? 7. ne žale truda. da im iskazuje sva moguća dobročinstva. nastoje strastveno. Ta kakvu bi korist mogle imati. Vide. nema li ljubavi. prelaze preko tjelesa. da postignemo savršena dobra. smiju se same sebi sjećajući se. kako u ljubavi. I zato su takve duše vazda pripravnije davati nego primati. ako ne ljube. žarčom i korisnijom ljubavlju. One vide. Mislite li. što mogu koristiti njihovoj duši. kao što već rekoh. A tako i prema samom Stvoritelju. ona je poput slame. ipak je posve prirodno. Ljube ga pravom. ako duša nema dobara natprirodnih i svesrdice ne ljubi Boga. upiru oči u dušu i gledaju. kao što mislim gdjekada. One ne prestaju činiti sve što mogu. Možda pomišljate: pa što ljube takve duše. ako je dragi bogat. ljubavlju. kao što je rečeno. što vide? Istina je da i one ljube. Kažem. što je sve vrijedno. nego je vrijedna. Samo je povjetarac i bez sadržine i vjetar je odnosi. takva ljubav zaslužuje. da gine od ljubavi prema njima. častima i bogatstvu.

1. Takve se savršene duše ne staraju doduše . Augustina. da upere njihovim putem i oni. ide zatim da ljubljenu dušu vidi bogatu nebeskim dobrima. mislim na one. oni će prestati posebice prijateljevati s njima ili će postići od našega Gospodina. da ova ljubav nasljeduje onu ljubav. Koliko suza stoji. odmah im prigovore. da je duša strpljiva. Kad dakle govorim o dopuštenim sklonostima. da bi mogla propasti i tako se s njom dovijeka rastati duša. Ako nju zaboli glava. te promatra. kojom nas je ljubio dobri ljubitelj Isus. ni da se pred vama govori ili pripovijeda o takvoj ljubavi. koju toliko ljubi. Monika za sv. gdje napreduje. da nas boli duša. Ljubav moli Boga. No zato se ne uzrujava i ne muči. koja ne ište svoje koristi ni u velikom ni u malom. kako rekoh. Takvim dušama ne može srce podnijeti da postupaju neiskreno s onima. da nam (draga osoba) ne umre. Sve. koliko je zločesta stvar. Ne treba nam se truditi. koja je sami pakao. više se ne stara. I vjerujte mi. ne smijete dopustiti. Opaze li da su zabasali s pravoga puta ili da čine pogreške. pa ni u šali ni u zbilji slušati što o njoj. odmah razum promišlja. da je ona na svijetu. što ih gojimo. Tako će se oni ili popraviti ili prekinuti prijateljstvo s njima. sestre. da tu ljubav uzimljemo u usta. Ona druga (duhovna) ljubav nije takva. Za vremenitu smrt ne mari ni malo. To je ljubav. da već u životu ne može imati radosti. dok ne vidi. nego se raduje i tješi. jer idu u istu zemlju. što želi i ište. 4. već vam se čini.GLAVA VII. a ne one jadne zemaljske sklonosti. Jer ne koristi ni za što. V njoj se raspreda o istom gradivu. Tako je postigla sv. što ih ljube. Ne jede niti spava bez te brige i vazda je u strahu. ako se samo sluša. Ne smijemo ni misliti. da opet nazaduje. A kad misli. jer bi se s obje strane neprestance ratovalo. nemamo razloga. za koje drži. Čudno je. nestaje nam strpljivosti. da bi joj mogli koristiti kod Boga! Kako živo želi i ne zadovoljava se. da ovoj duši dade strpljivosti pa da steče zasluga u tegobama. A jer se oni ne bi inače popravili. Voljela bi doduše sama trpjeti. kako je rečeno jedna prema drugoj kao prema rođakinjama ili prijateljicama. jer neće moći podnositi takvih ukora. Oni primaju na se sve tegobe. rekao bi. koji tako ljube. kad bi joj samo mogla sasvim primjeniti i zaslugu i dobitak od trpljenja. Tu ide sva želja za tim. da se poboljšala. jer neće da prione ni za što. da opišem. Da. Tako dobivaju veoma mnogo oni. nego gledati (dragu dušu) gdje trpi. koje s njima veže prijateljstvo. o duhovnoj ljubavi. jer se ne može izreći ni najmanja šteta. pa opazi. koliko pokorničkih djela i molitava! S kakvom brigom preporučuje ljubljenu dušu u molitvi svima. od koje nas Bog sačuvao. ne obogaćuje li se krepošću. Napose mi. kako je strastvena ova ljubav. da se postigne. Ako radi naše naravske slabosti i oćuti časimice bol. A i ne bi se moglo podnositi. Da. kako to duša podnosi. A daje se i nekoliko uputa. to je ljubav. Pa tako je i u svemu. Ponavljam: čini se. Vidimo li je u mukama. što bi joj mogao ćuh otpuhnuti iz ruku. da se tim okoriste drugi bez tegobe. A vidi li (ljubav). Drugačije i ne mogu. nije li to dobro za ovu dušu. što je uzrokuje. a ona ne bi mogla zadržati. Zato i oni. da i ne govorim o grešnoj ljubavi. čini joj se. 3. 2. stoga im ne laskaju i ne taje ništa. uvelike koriste. a može nauditi.

pokazivati nježnost te ljubavi. te ih rastuže uvelike neznatne stvari. da to ne potječe od njih. pa joj ne bi koristile ni riječi ni kazne. da sažaljujemo tegobe svojih bližnjih. Ovdje se i te kako pokazuje i izvršuje ljubav tim. Započnimo samo u sredini. kako je rečeno. što jedna . ako jedna žali drugu u nevolji. jer se nečastivi ne usuđuje drugačije na njih navaliti. pa sve i neznatne. Možda Naš Gospodin hoće da nas očuva od takvih muka te nam dade. Samo pritom treba paziti. Ako opazite u sestre kakvu očitu pogrešku. kojih je možda mnogo više. Ako isprvice i ne bi bila tako savršena. dok će drugima biti lake. Ali sa svojim prijateljima ne mogu tako raditi. Sve je to savršena ljubav. i promisle. Ne sudimo dakle drugih u tim stvarima sami po sebi. ta joj se krepost duboko ukorjenjuje. O kako će dobra i prava ljubav biti u sestre. u koje nam je Gospodin možda dao veću snagu bez naše muke. da ne bude što nečedno ni u čemu protiv posluha. koje su već daleko uznapredovale u kreposti. Pregnite iz petnih žila. Tim. 7. te se odade. radi li se promišljeno. jer paze samo na se. Ako joj je i primiješana kakva nježnost. kojih ni same ne poznajete. Tu im se ne sakri ništa. brojeći samo one. kao što im već treba. u kakvim stvarima imate osjećati sućut i sažaljivati sestre. da je trpko. ako sad nisu slabe. Zato moramo u svemu paziti i biti budne. Čini li se kojoj sestri. u koje smo bile slabije. Gospodin će je malo po malo usavršiti. Naučite se razlikovati. 8. A najviše moraju one. Kod njih su napasti daleko skrovitije. ne uskraćujte takvima svoje sućuti. bolno kao i druga veliku. Vrag ne spava. da se otkriju potajne zasjede nečastivoga i on prisili. Ako je ljubav općena. pa im revno prednjači u svim krepostima i posve savršeno drži svoje Pravilo! Takvo će prijateljstvo biti bolje. kako je zamašan ovaj savjet. dobro je pače gdjekad i potrebno. 5. te tako ćutjeti tegobe i bolesti sestara. pa i mogu biti teške same po sebi. Promislite dobro. Ako ste vi drugačije ćudi. i nastojte veoma savršeno vršiti krepost protivnu pogrešci. pa i za običajnog počinka. ne smije toga nikome pokazati ni odati. One su željne trpljenja. Napokon treba vazda bdjeti i moliti. Na njima vide i svaki prasak. Zato kažem. Zato moraju paziti. nego sve nježnosti. Ako dakle ne budu na oprezu. Inače bi mogao nečastivi ohladiti malo po malo ljubav prema bližnjemu i navesti nas na misao.za sav svijet i ne gledaju. koja pogrješuje. da nose težak križ. što možda ne bi razumjela riječima. A ima osoba takve ćudi. što se zapaža na njoj. To vrijedi osobito za spomenute duše. To je dobra uputa. To je ljubav. kad su još bile slabe. sve ako vam nije po volji. jer nema boljega sredstva od molitve. opazit će štetu istom onda. kad se dogodi. pa im se sve čini malo. da se sjećaju vremena. nemojte je zaboraviti. da trpimo u drugim stvarima. što jedna nasljeduje krepost. što takvu sestru znate podnositi i ne zgražate se radi njezinih pogrešaka. pa bile i malene. da li drugi služe ili ne služe Bogu. kad se odmaraju. pa ni sebe po vremenu. koje nam se čine teške. da je savršenost ono što je pogreška. Tako će raditi i druge s vašim pogreškama. da se veselite sa sestrama. da je poučite djelom ono. Trsite se također. mora vas se vazda duboko kosnuti. Veoma je dobro dakle. 6. Jer kadikad ćuti koja sestra laku patnju isto tako. već se prenesimo u ono vrijeme. pa je i zbilja imati. Može kazati samoj starješici u poniznosti. kojom želim da se mi ljubimo. koja više cijeni korist drugih nego svoju. Preporučujte živo Bogu sestru. Inače biste počinile veliku štetu. što zapovijeda starješica. koju gleda gdje se sjaje u druge. ne će nauditi.

što je do vas. O. jer je protjeran iz svoje vlastite kuće. To je mnogo bolje. Ne uzmognete li to učiniti. A kako je to lako Njegovu Veličanstvu. Usto nemate razloga. i to nesložnih. u koji prodre! Ja bih voljela. da vazda ostane tako. Jer bi bilo strasno. van kao krepki ljudi. »dobro moje« i slično. Jer to držim za golemo zlo u samostanima. Činite. To je previše žensko. molite se Gospodinu osobito vruće. jer to dopušta Njegovo Veličanstvo. iščupajte korijen. što je nosi sa sobom. nastojte je ukloniti u drugi samostan. misleći. kad nas je i zvuklo iz ništavila! 9. Isto tako. Jer sva šteta nastaje stoga. moje kćerke. 11. kao što sada i dobrotom Božjom vidimo iz iskustva. i teško bi bilo podnositi. da ste svoga Zaručnika potjerale iz kuće te ga prisilile. A ne bude li to dosta. ne doimlju se toliko u razgovoru s Gospodinom. Stoga neću ovdje opširnije. da u ovu kuću prodre oganj i sve nas sažeže. da mi se ledi krv.drugoj mogu reći. ne bih rado. Mislite i vjerujte. Uklonite od sebe takvu kugu. Koliko uzmognete. Neka nadstojnica pazi za ljubav Božju. Neka dade Njegovo Veličanstvo. da je neko među vama Juda. Bog će vam već dati toliko. pa ih prištedite za svoga Zaručnika. Ako bi se tako što desilo. Čini mi se. A koja se pronađe. kad bi bilo malo sestara. Toliko drugujete s njim i tako nasamo. Takvi se nježni nazivi u našoj kući ne upotrebljavaju i ne smiju upotrebljavati. pa će vas Gospodin učiniti tako muževnima. odrežite grane. izrečene u naglosti. Ako li ne pomognu tako česte ispovijedi i pričesti. da sije nemir. Ako li radi kakve riječce. jer je za nas tako zamašan. da doskočite zlu. da se tako što ne dogodi. što se zlo odmah ne zapriječi. kao »živote moj«. odmah je poravnajte i zato se žarko molite. da ste izgubljene. nastane svađa. bojte se. Ako li se inače upotrebljavaju često. »dušo moja«. da ih upotrebljavate. ako bi takve nesloge potrajale dulje ili nastali razdori ili ako bi se pojavila među vama želja. Da. da koja bude nešto više ili da se osobito štuje. da potraži drugi stan. Bože. ako se veselite i od srca hvalite Gospodina za napredak u krepostima. znajte. da će vam se diviti i muževi. da joj dadete opremu. iz kojega neće više izaći. bez obzira na veliku korist. Veoma je dobar dokaz ljubavi također. . zatvorite takvu sijačicu nemira u zatvor. koliko je to zlo! Bog nas očuvao od samostana. podupire uvelike mir i slogu među sestrama. Sve to. Vičite k Njegovu Veličanstvu i nastojte. kad bi bilo protivno. I zato neka odmah isprvice zakrči put. Mislim drugdje reći nešto o ovom predmetu. da u ičemu budete i da se pokazujete kao žene. da bi se jednoč moglo tako dogoditi. A ja. nego da takva zaraza sve zarazi. ako sestre u kućnim poslovima nastojite riješiti truda i preuzeti ga na sebe. dok ovo pišem. što ga opažate na drugima. Ne daj. toga! 10. pa ćete ih svuda morati upotrebljavati.

Zato mi je to potrebnije tvoje milosrđe. Najbolje je sredstvo. Usto si mi uklonio i sve prilike. da nije za ovu kuću. da nije zdrava. A jer sam bila tako zločesta. znam. a sve stvoreno ne držimo ni za što. morala imati. da mi oprostiš ono zlo. jer kadikad stoji od iskustva. što si mi dao. da postanem redovnica. neće postići potpunoga mira. ako se samo malo po malo trsimo. Jer je u njemu sve. ne ozdravi li. što je ovdje sakupilo Njegovo Veličanstvo. gdje ih je tako malo. Zato neka ne uznemiruje ove malice (malog broja). da ne može podnositi onoga. kao ni mnogo drugih. Neka svaka dobro promisli. Onda će njima koristiti. Zato i ne znam. pa se čini nemoguće. bit će stoga. znam. što se ovdje vrši. rado bilo na ovom mjestu. pa joj treba liječnik. da se tješe s rođacima. Kad bude takva. jer vas je doveo ovamo. Što je do vanjštine. Jer moram priznati. Zato si me doveo ovamo. da živim u većoj brizi. sve je kažem u njemu. koji je sve dobro? A jer su u Njemu. gdje se ne radi o drugom nego o tom. jer vi sve. Da. jer nas je sakupio ovdje. sva dobra. gdje toliko dobrih (kreposnih) živi zajedno. ako je savršeno. Priznajem. kako rekoh. Bože moj. neka se drže nesavršenom. 3. ako se iznutra i izvana otkinemo od svega stvorenoga. O sestre. Raspreda o velikom dobru. kako je htjelo Njegovo Veličanstvo. zašto govorim o tom. Neka znade. Pogodim li pravo. sestre. oko kojega moramo nastojati. Jer ako zagrlimo samo Stvoritelja. koja radi svoje utjehe želi vidjeti rođake. 4. što je još na meni. već nema za me isprike. da se zna nešto reći. Neće imati slobode duha. za ljubav Božju upoznajte veliku milost. A možda neću pogoditi ni pisati. to je radi njihove utjehe. te joj (posjeti rođaka) budu križ. da ona bude jedna od dvanaesterce. da se posve i nerazdjeljivo predamo onom. . da radimo ono. 1. kažem. dok se ne oslobodi i ne postigne slobodu od Gospodina moleći mnogo. Držite li. da je malo dobro. i neka te hvale svi stvorovi! Ove ti milosti ne mogu naplatiti. da ne vidi svojih rođaka. koliko smo ovdje odijeljene od svega. ne bi moja zloća tako očito pokazala do svršetka moga života. što ih je jedine zapala ta sreća. jer sam imala protivno krepostima. o kojima pišem. ako i oni nisu duhovnici (redovnici). što ovdje pišem. Sam će Gospodin . što je do nas. što si mi ih iskazao. To isto moram reći i za sve kreposti i za ono. Jer je lakše pisati (o kreposti) nego izvrgivati. a Gospodin ga je dao meni. 2. koja upoznaje.GLAVA VIII. što ste ovdje. Gospodine. A ne oslobodi li se toga. neka u ime Božje govori s njima. Koliko bi njih boljih od mene. možete mene o tom poučiti. već se znade. što ga znam. da se nećemo morati mnogo boriti. Ta ima i drugih samostana. premda ga tako slabo zaslužujem! Blagoslovljen budi. da se ne opazi (moja zloća). Već je bila prevelika milost. hvalimo ga uvelike. ulijeva nam Njegovo Veličanstvo kreposti tako. neka kaže svaka. a sebi neće nauditi. ako se trsimo. Drugdje je slobodno. da se još nije odrekla. jer se ondje. nisi se pouzdao u me. što vam je Gospodin dao stoga. što je želim i što bih je. Sad prijeđimo na odricanje. gdje se također služi Gospodinu. da u toj zamašnoj stvari nemam još one savršenosti. sestre. Ako se ovamo puštaju neki rođaci. Veoma vas vruće molim.podići raku te nas braniti od paklenih duhova i od svega svijeta. A redovnica.

i što se još o tom govori navodeći posebne razloge. Oni nas (sluge Božje). nećete naći boljih rođaka od onih. Mislim. da izbjegavaju rođake oni. Zaista. A izvan toga ih izbijte iz pameti. što sam iskusila na sebi i na drugima. što je glavno. da se ni mi ne tuđimo od njih. To isto vrijedi i za braću. što nastaje iz toga. Raspravlja se. te ih nisam mogla zaboraviti. nego u sve svoje rođake. na koje i ne mislite. Ovdje ste od toga slobodne. Oni žele plaću samo od Boga. Stoga su i pojedine slobodne te im ne moraju ugađati. kako bismo bježale od njih. služite li Bogu. što ne bismo smjele oplakivati. Zgražam se zbog štete. koji bolje znadu. Izuzimljem roditelje. Pravedno je također. Ne razumijem. trsite uvelike. koji su ostavili svijet. brzo se umore videći. Ko bi vam govorio što drugo i tvrdio. da nam baš rođaci najmanje pomažu. A jer su o tom pisali i drugi. kako će ih istom upoznati oni. neće ostaviti na cjedilu. da smo siromašne i da im ni u čemu ne možemo služiti. Kad sam ja. A što je do ostalih rođaka. toliko upoznala (ove štete). ali se tako sada radi po svijetu. da se drži nestašicom kreposti. vjerujte mi. što je uzrokuje saobraćaj s rođacima. pa nam rado služe. a i ja sam ljubila njih tako. Jer svaka znade. pa kadikad više nego sami oni. da Gospodin opskrbljuje sve skupa. to jest s rođacima. da bi u protivnom slučaju ostavile svoga pravog prijatelja i Zaručnika. što je rečeno. što kažu. Jer je ovdje sve zajedničko pa nijedna ne može zadržati dara za sebe. koja sam tako nesavršena. ako su me i vidjeli u nevolji. O kad bismo mi redovnice upoznale štetu. koliko možete. morala bih pisati veoma opširno. koji su savršeni? . koju vam daju rođaci.GLAVA IX. Trgnete li dosadašnjim putem i shvatite li. kako mi rekoše. U ovoj se kući. da smo radi Boga ostavile sve na svijetu. ne vjerujte mu. zato je zajednička milostinja. To se doduše ne događa posvuda. da svoje rođake preporučujete Bogu. Više su sluge Božje. Njihovih zabava ne možemo i ne smijemo uživati. sestre. koliko je dobro. Kad bih nabrajala svu štetu. koji vas ljube samo radi Boga. kad smo u nevolji. A koji očekuju plaću od nas. neka bude dosta. manje su mi pomagali. i naći ćete roditelje i braću u onima. ako uskrate pomoć svojoj djeci. Samo njihove tegobe smijemo osjećati. da je tako. A svijet vazda ostaje svijetom. da je ono krepost. A ipak kako se dandanas u redovničkim kućama zaboravlja ovu savršenost! Ne znam. Mene su moji rođaci. Vjerujte mi. ako tijelu dadu kakav dar. van ko je sam iskusio. kakvu nam utjehu daju. da međutim ne trpi ono. što nam nastaje iz čestoga saobraćaja s našim rođacima. 3. da toga neće niko vjerovati. kćerke. da ćete se u vrlo kratko vrijeme dovinuti te slobode te se više moći pouzdavati u one. plaća to pošteno duh. koje se hvalimo. To je pravedno. da naše srce prianja više uz njih nego uz druge osobe. kako treba. neću reći u onom. veoma ljubili. Tu nema ništa. što smo ostavile zapravo mi. koje vam pošalje Njegovo Veličanstvo. Ipak se možemo od njih otkinuti. vidimo li. Ali znam iz iskustva. Već se došlo dotle. 1. 4. jer je prirodno. i koliko boljih prijatelja nalaze. 2. što se tiče našega mira i pokoja. ako se ne rastavimo s najslavnijim. jer je čudo. Znam. van samo u onom. što se tiče Boga. ako redovnice ne ljube i mnogo ne opće sa svojim rođacima. zatreba li im utjehe.

U njemu ona nalazi sve pa i zaboravlja sve. Međutim nam uvelike pomaže udaljivanje. da se rođaci drže nas najviše od svijeta. . da naime bježimo od svijeta. ako im to koristi (da se posve otkinu od svojih rođaka). nego od njih. dok ne upoznamo posve tu istinu. Očito je dokaz savjet. van da duša odlučno zagrli Isusa. Kasnije se može desiti. Gospodina našega. da to otkidanje nije u tom. No vjerujte mi. od čega bi se teže otkidali. Zato pravo rade oni. pa nema ništa. što nam ga daju sveci. Ja držim.5. da pobjegne tijelo. da Gospodin hoće te općimo sa svojim rođacima. koji bježe iz svoje domovine. jer nam baš tim hoće da nametne križ.

razbojnici su već u kući. Nisu one poput rođaka. Tome vrlo mnogo pomaže. Tim ćemo odvratiti sklonost od stvari. ko ih posjeduje. i to tako. što nam ih postavlja nečastivi. Usto moramo veoma brižno paziti i na posve male stvari. da su poniznost i samozataja vazda spojene. Vi već znate. da odbacimo ljubav prema svome tijelu. sve ako mu se kaže. da od nje odvratimo misao i uperimo je k Bogu. sve protiv njihove volje. te je u ovoj kući već učinjeno ponajveće (ali se treba odreći sebe). O moje sestre.GLAVA X. Ne treba mu se bojati ničega. To su dvije sestre. jest. jer je njegovo kraljevstvo nebesko. ako i sve izgubi. koji ih imaju i brzo ih spoznaju. 4. a kad tamo. da se sakrivaju pred onim. koji ni časak nije bio bez vas! Ko ima te kreposti. a to je najglavniji posao. što nikad ne prolazi. da smo učinile sve. a ipak uvelike ojačava dušu. Prvo. možemo se lišiti još mnogih stvari one svete slobode duha. jer smo same sa sobom tijesno spojene i veoma ljubimo same sebe. Jer mi se čini. 5. vladarice svijeta! Vi nas oslobađate od svih mreža i zamka. pa ga moli. da ih steče i da se sve više u njima usavrši. naći ćete manu. pa ako prema kojoj osjećamo sklonost. da je sve taština i da sve brzo prolazi. koje se ne smiju rastavljati jedna od druge. Inače bi vam se moglo dogoditi kao čovjeku. mi smo uvijek same sa sobom. A gle. da ima koju. . A cijeni ih veoma. A vrlo se dobro opaze na onima. 3. da se ja usuđujem hvaliti poniznost i trapljenje. da ih izbjegavamo. Neke su od nas po naravi tako sklone da traže tjelesnu udobnost. svojstvo je tih kreposti. može srnuti u borbu protiv čitava pakla i protiv cijeloga svijeta i njegovih napasti. Onda će nam sve goditi i bit će nam slatko. ne držite se bezbjednima i ne lijegajte spavati. 1. Raspreda. da nema gorega razbojnika od domaćega. oni. te ih izgubi svojom krivnjom. da ga uzdrži u tim krepostima i ne dopusti. Kad amo se rastale sa svijetom i s rođacima i ovdje zatvorile. Neka se ne boji ničega. te kako je spojena ova krepost i poniznost. Čini se doduše. Istina. za koje svjetujem. pa neprestance nastoji. Ta ono nam je iskazalo veliku milost. pa nikad ne smijemo biti bez njih. da je to samo slabo sredstvo. gospođe svega stvorenoga. O uzvišene kreposti. 2. No kakva je ludost. Kako ste mile bile našem učitelju Isusu Kristu. On se boji samo obnemiljeti Bogu svome. ako se ne otresemo same sebe. jer ne mari i ne drži gubitkom. da zataji svoju volju. da se riješimo zemlje i olova možemo uzvinuti k svome Stvoritelju. koje su tako malo vrijedne i obratiti je k onom. koja dopušta. Što više. što druguju s njima. moramo nastojati. Njegovo nam Veličanstvo u tom pomaže. sve ako se svjetovnjacima čini gorko. da ih ne zapaža na sebi i ne vjeruje nikako. sjećamo li se neprestance. premda je teško otkinuti se od sebe i biti protiv sebe. Ovdje može priskočiti u pomoć prava poniznost. pa nam se ne treba više ni s čim boriti. da se nije dosta otresti rođaka. oko čega moramo nastojati. koji posve mirno ide na počinak. kad ih je toliko slavio Kralj slave i tako ih potvrdio tolikim svojim mukama! Na posao dakle. da iziđemo iz egipatske zemlje. moramo ih zagrliti i ljubiti. mogle bismo držati. jer je dobro zaključao svoja vrata od straha pred razbojnicima. Ako dakle ne budemo posve oprezne i ako svaka pomno ne nastoji. kao što je spomenuto. kćeri moje! Ovdje treba žilavo uprijeti. Nađete li one kreposti.

Neka nam Gospodin dade svjetlost. da bi time naudile (zdravlju). Već se ne drže ni posve lake stvari. da nismo dužne nešto činiti. radi koje nam se čini. da u svemu uperimo pravim putem . da ja sudim po sebi. kad vidimo. jer nas ne boli. da je to potrebno. što rade protivno. 8. neće pitati. što ih nalaže Pravilo. što mogu. pa ih navedoh ovdje. Reći ćete: pa zašto starješica daje tu dozvolu? Odgovaram: kad bi znala vašu unutarnjost.Amen. da ćemo se umoriti djelima pokore. Vi joj same javljate. nego je obdržavala potpuno Pravilo samo jedan mjesec. da nam Gospodin radi naše prevelike skrbi za zdravlje daje više bolesti. što ih nalaže Pravilo. čemu dođosmo (u samostan). Čovjek bi se smijao videći. A svoje zdravlje ljube toliko. Ovdje se. možda je ne bi dala.te se moraju i te kako boriti. jer govore istinu. već ne idemo u kor. I nažalost.1 Gdjekad je samo mala nevoljkost. gdjekoja se toliko stara za svoje zdravlje (ne bi li mogla obdržavati redovno Pravilo). Zato ne znam. eda uzmognemo snositi i obdržavati Pravilo Reda. Gdjekad ih snađe želja. kao šutnju. Jer ako nas nečastivi počne strašiti. neredovnice. da ih se čuvate. pa ne izvršujemo ni jednih ni drugih. kako se gdjekoje u tom pogledu same muče. jer dođoste ovamo. 7. te treba slaviti Boga. drugi jer nas boli. Naprotiv se čini. kad one vele. Jer sam se i onako dobro njegovala. jer se i ispovjednici boje odmah. Nečastivi vam utuvljuje. koja nam neće naudili. Znam. pa možda i jedan cigli dan. Usto je i nama tako odvratna ova nestašica umjerenosti. Ondje piše: »Ne drže ni lakih stvari. Te se stvari mogu kadikad desiti. ne učinismo nikad ništa. da prestanemo ići u kor. što ja govorim. što ih Red propisuje. Ta revnost potraje. 1 . Čim nas malko zaboli glava. Odlučite. htio mi je dati i uzrok zato. kako ratuju protiv sebe osobito redovnice. te učini. Ne bojte se. da sve izvršujemo potpuno kao i to. A uz vas stoji i plače prijateljica ili rođakinja. a plaše se i od onih. te bih željela. dva dana. nego pogriješiti sama. da su mnoge redovnice došle u samostan samo zato. Barem je meni tim iskazao veliko milosrđe. Onda nečastivi predoči njihovoj mašti. da se i ne zaželi. pa voli pregledati vaše pogreške. A nije nam palo na um. da ćemo izgubiti zdravlje. kao šutnja. jer su im tobože već naudila. da je to potrebno. Samo zaištemo dozvolu. jer ste i njega tako obavijestile. pa izvršismo sve. istina. sestre (da ćete se otresti toga). jer nas boli glava. Jedan dan. da se unaprijed boje činiti pokornička djela. te umire prije. da će pogriješiti protiv ljubavi. koji nas baš ne ubija. No ja bih željela. 6. da se obrane od smrti. U eskorijalskom rukopisu razvija još umnije tu misao. što se kaže. Šta da uradi starješica? Boji se tankoćutno. Zato upotrebljavaju sve. a tri ostala. A nastojimo iz svoje glave izmisliti pokornička djela. da čine pokornička djela bez cilja i bez mjere. Mislim. u tom pogledu može malo učiniti. Bilo bi to čudo. jer nas je glava boljela. Ne marim ni ja. koji nas ne bi baš ubio. da one. a ne da se gojite za Krista. koja nam ne može jamačno nauditi. da bi nam u tom pogledu nedostajalo umjerenosti. da za Krista umrete. ali i druge. Možda priskoči u pomoć i liječnik.

A bila bi i velika nepravda. jer se boji. neće nam biti tako dosadno. 3. koje ste slobodne od velikih svjetovnih tegoba. Jer ako se otresete samoljublja. bili su slabi kao i mi. Ne odviknete li se. samo da se jedna popravi! Jer se zbiva radi jedne jedine. kad toga ne bi kazale. da su oni bili od željeza? Ne. tužimo li se vazda na male boljetice. Čudno je. pa bila potreba i najneznatnija. Razlaže se. jer se zlo ne utažuje takvom malenkosti. osim samom Bogu. Mislim ovdje samo na boljetice. da vam se dade polakšica. bit će vam teška svaka polakšica. što je stalo. na pr. koje se ni u teškim nevoljama i trudovima ne usuđuju tužiti. Promislite. I vi. Kad bi koja običavala. neka kaže i upotrebi. koji će paziti na ono. ako vas ne sili očita potreba. Čini mi se. pa puklo kud puklo. ne učinismo nikad ništa. što treba. kojih život hoćemo da nasljedujemo. Ta gdje vlada ljubav. da se ne vjeruje gotovo nijednoj. kako bih rado podnijela sve. koja je vrlo nesrećno udata. prijašnje pustinjake. i to u tišini među Bogom i samim nama? Pogotovo stoga. kako se ima vršiti u bolestima. No neka vam ne pada na um. Mislim na svoje svete Oce. da najednom progutamo smrt i bolest. A ima li ikakvu izliku. počnemo li jednom savladavati ovo bijedno tijelo. koja je tako tankoćutna. Zato se ne starajte za sebe. da se vazda odmah tuži. ako ljubite jedna drugu. glad i žegu. nemajući se komu potužiti van jedinom Bogu? Mislite li. Ako koja ozbiljno oboli. što se više njeguje. Ne činile toga. što nam je Bog dade za naše grijehe . da ne dosade svojim muževima. bilo bi mnogo gore. ako što rekne ili se potuži. Ako je potreba. da i tu budete umjerene i vazda sačuvate strpljivost. kako hoće da ga tetošimo. 1. One brzo dođu i prođu. 4. moje sestre. da sve kazujete i na sve se tužite. Kad je bolest velika. Kakve su boli oni podnosili u svojoj samoći. Bit će dosta drugih. da je nesavršeno. tuži se sama. Nastavlja se o morenju. To je drugačija tužaljka i brzo se pokazuje. premda mislim. ne dovršiste nikada. koliko ima siromašnih bolesnika. da se ovo čita izvan ove kuće? Što bi rekle o meni sve redovnice? Oj. A što bi bilo. neće vam nikad ponestati brižne njege. da se tužite radi ženskih slaboća i boljetica. naučite se barem malko trpjeti za ljubav Božju. No zato vam se ne treba skrbiti. Znam. A mi da podnosimo kakvu nevolju. Nastojte. da ćete je primati bez nužde ili se tužiti bez uzroka. kad vas ne bi žalili. da vas je malo. I vjerujte mi. što se mogu podnijeti izvan postelje. nego kad bi bez potrebe htjele. Žena. pa bila i teško bolesna. pa vam se ne treba bojati. da nas ovdje više njeguju nego one. podnosi mnogo patnja ne tražeći ni od koga utjehe. da za to ne znaju svi. 5. na žestoku vrućicu. da ne dozna njezin muž. Jer naše tijelo ima manu. Ako se ne odlučimo. jer nam kadikad nečastivi samo utuvljuje te bolesti. ako umremo? Toliko puta se tijelo već rugalo . Jer se ne slaže: biti siromašan i njegovan. i predajte se sasvim u ruke Božje. kćeri moje. a vas je tako malo. da ih ima i odlična roda. 2. koji se nemaju komu potužiti. to bi bilo dosta. Pa što ću ja grešnica? Ta ne dođosmo ovamo. Sjećajte se i toliko udatih žena. dok ih možete podnositi. što nam je potrebno. kakvu studen. što rekoh. ne mislim na teške bolesti. Sjećate se. U svemu. da otkriva više potreba. da vas sve ražalosti. vara siromašnu dušu i ne da joj napredovati. da se ne bojite smrti.GLAVA XI.

A savladamo li takva neprijatelja. zadobit ćemo veliku korist. zadobit ćemo s pomoću Božjom vlast nad svojim tijelom. te se niko ne bi plašio truda. kao što i može. kao što mislim. A taj je dobitak toliki. koji je već izvojevao pobjedu. Jer ako to činimo često. nego možemo shvatiti. Zašto da se mi ne rugamo njemu? Vjerujte mi zamašnija je to odluka. .nama. što nastaje odatle. da samo onaj upoznaje dobitak. da srećno uspijemo u borbi ovoga života. eda se domogne toga pokoja i vlasti. Neka nam Gospodin pomogne. Držim dakako.

kojima odmah odrube glave. koje su isto tako zamašne.GLAVA XII. neka vam Bog pomogne. Ako biste imale starješicu. No sav je život kratak. život mu je najmanje. Pa zašto bi se bojao (žrtvovati i život)? Ako je pravi redovnik ili pravi molilac (čovjek molitve ili veoma odan unutarnjem životu) i ako je željan Božanskih darova. što se jednom svršuje. mnogo zaslužnije i obavlja se mnogo milije i mirnije? To ćemo unutarnje trapljenje pribaviti. ako se i čini. osobito na želju za prednošću pred drugima. treba im odmah zakrčiti put. jer se može zvati dugim. da je to promišljanje najpouzdanije. da prednjači drugim. kako malo ima držati do života i do časti ko zaista ljubi Boga. koja bi takve stvari i najmanje trpjela. Treba veoma mnogo paziti na unutarnje porive. Više sam radila. kakve ugodnosti i naslade. da je imate. ako obavljamo službu u koru. No čim stanemo raditi. da mu svaki sat može biti posljednji? Vjerujte mi. 1. te se neće svršiti za jedan sat ili za čas. da je tako. Sve nam se doduše pričinja veoma tegobno. da su neznatne. kad odlučimo. eto vam kuge i izvora velikih zala. vjerujte. da se otresemo brige za se i svoju udobnost. da ćemo savršeno služiti Bogu? Moglo bi to biti. vi ćete i neznalice u tom malo po malo doći do savršenosti. Prijeđimo na druge stvari. da je dugo mučeništvo život pravoga redovnika i onoga. Sačuvao nas Bog svojom mukom. da se u svemu protivimo svojoj volji. Starija sam. eda ona bude početak vašoj propasti. 4. što mu može prikazati. i to posve pravo. kao što rekoh. što možemo raditi u ovom životu. . kako rekoh. djeluje Bog snažno u duši te joj iskazuje toliko milosti. postova. da ne radimo ništa po svojoj volji? Moglo bi se držati. ako se malo po malo priviknemo. jer ste u velikoj pogibli. ako prihvatimo toliko tegoba. S onom se bolje postupa nego sa mnom«. Dođu li takve misli. što je najteže: ako se odreknemo slobode svoje iz ljubavi prema Bogu i predamo je vlasti drugoga. da i u nezatnim stvarima radimo protiv svoje volje i želje. Opet kažem: sve. sestre. pa je sebi samo ovda onda priuštimo . Samo svaka mora nastojati. Priviknimo se dakle. premda bismo željele u tom olakšicu. Raspreda. ili barem veoma mnogo. jer onda i sve ovo drugo biva i mnogo savršenije.: »Ja sam duže u Redu od druge. kakav li dobitak donosi to protivljenje (svojoj volji). 3. A ko se ne bi trudio (za svoje spasenje) misleći. No ne čini li se pretvrd zahtjev. Zato se molite žarko. dok napokon tijelo posve ne podložimo duhu. Ako li se zadržite u njima ili ih spomenete u razgovoru. Jer ko počne ozbiljno služiti Gospodinu. Ili još ne znate. da ne bismo govorile ili hotimice pomišljale na pr. stoji do toga. kad se ne bi promišljalo. kakvu li sigurnost već u ovom životu! Vi ste se ovdje sve na to već navikle. Ako mi redovnice činimo ono. tako strogi zatvor. Ako se budete trsile. što sam ih vidjela . Svaka sokoli i pomaže drugoj. Bog je dopustio radi vaših gri jeha. koji hoće da pripada pravim prijateljima Božjim? Dugo je. A znamo li mi. Ta već mu je predao svoju volju. isporedi li se s mukom onih. Uostalom ne treba puno držati do onoga. jer se moramo boriti same sa sobom. 2. da joj se čini posve neznatno sve. a nekima veoma kratak. jasno je.zašto bismo oklijevale da se trapimo i iznutra.a možda to radim jedina ja u mnogim samostanima. šutnja. da se neće plašiti želje da umre za Boga i podnese muke. pa je već najviše toga učinjeno. da naš nije tako kratak.

na koje se ne treba obzirati«. zamolite starješicu. Ne šalite se s njima. da je djelo ljubavi. Đavo joj naspe hrpu riječi na jezik. koliko je napredovala (u savršenosti). Možda mi se prigovori. kako nam se Gospodin smilovao tim. premda su u samostanu više uklonjene prilike za to. kako su im korisne (te utjehe). jer za drugo i niste ovdje (već da ih prezrete). jer savršena molitva napokon iskorjenjuje ove pogreške. kako je to malen dobitak i. te misli. a baš to povećava krivnju. Đavo počne možda jednu sestru napastovati u čemu neznatnom. te se ne usuđuje đavo doći drugi put. Gospodin će vam ih već pokazati. No jedno mi vjerujte: ko još hlepi za čašću ili za zemaljskim dobrima. zašto? Da ne spominjem mnogo drugih primjera. ako možete. Mislim. Primite od mene još ovaj savjet i ne zaboravite ga. što ga unutra morate odatle crpsti za sebe. da je to nešto veliko. kakva prijeti. A nije ništa maleno u tako velikoj opasnosti. ipak joj ostaje napast na slavičnost. A savršena duša može svagdje živjeti prijegorno i ponizno. Tim duša dobiva toliko. Reći ćete: »To su naravske stvarce (slaboće). a hlepile za čašću. ne budite zadovoljne s dobitkom. Pregnite. Nema na svijetu otrova. da li je vama stalo do koje od ovih stvari. Iz toga će moći vidjeti. Promišljat će. Hoćete li da se osvetite vragu i to brže oslobodite od napasti. jer rastu poput pjene. Nemoguće je. što mu je dužna. kolika joj je poniznost. ili same radite takvo što. sve ako je mnogo godina proživio u molitvi ili bolje rečeno u razmišljanju.5. Ta Bog daje utjehe i onima. pa se boji poraza. pa je ne može podnositi s doličnom savršenošću. da vas više časte. Ova će možda držati. razjasnit ću vam jednim primjerom. neće nikad daleko napredovati ni doprijeti dotle. A znate li. A te se pogreške zbivaju i u samostanima kao i izvan njih. Pod ostavljanjem ne mislim ulaz u redovništvo. kad se radi o časti i promišlja. Neka joj Bog dade strpljivosti. da će duša onda gledati na svoj dosadašnji život i promatrati. pa ako se ona druga i svladava i snosi svoju patnju. da doista pobožnoga kuša ni prvom kretnjom u stvarima časti i prednosti. kako je malo služila Gospodinu prema tome. da se sama čast gubi tim. No u svijetu se mora više truditi. Očuvao nas Bog od osoba. te sve ostave radi Njega. koji tako kao ove stvari (slavičnost) ubija savršenost. sestre. što ga je za njih zaslužil a. što se spustio k nama. nije li nam učinjeno krivo. Tako bi se ovdje združila zajedno nečast i gubitak. I onako će napast malo trajati. da svoju volju slomite u protivnim stvarima. 7. jer protiv toga može biti zapreka. da se nečastivi neće usuditi. Tim ne dobiste veće časti. Vjerujem. Promislite. jer ovdje ima veliko pomagalo. U svojoj beskrajnoj mudrosti vidi Bog. što gotovo nije ništa. osobito ako se radi o prednosti. što se teži za čašću. jer je vrlo oštrouman. Ne tražite. da se ponizni ne ojača i ne napreduje u poniznosti. ako ga đavo u tom napastuje. rekne li onoj. 8. Kad vam se dakle napasnik približi. koje bi htjele njemu služiti. Mislit će duša na svoje grijehe i na mjesto. Ispitajte. koliko i ona zajedno osjeća onu veliku nepravdu. Jer je jasno. neka vam naloži kakav niski posao. da drugim sestrama pribavite dobitak iz vaše napasti. da do toga držim toliko i da je to prestrogo. Ta ni svetac ne bi više trpio. nego ćete izgubiti i onaj dobitak. . da ne ode razbijene glave. što ste ga ovdje mogle steći. da nam dade primjer poniznosti. kako rekoh. jer bi bez njega već bila velika vaša šteta. 6. eda ih dovede do toga. da uživa pravi plod molitve. Trsite se dapače i izvana. Ona mora svoju patnju prikazati Bogu. a odmah potakne drugu. koje se nisu tako odrekle. Neka svaka ispita.

oslabi i otvori vrata đavlu. Tako gubi duša priliku da steče zasluga. da smo nešto učinili. A to s tim više.9. da drugi put može doći s gorom napasti. te osjećamo ipak nanesenu uvredu. da drugoj iskazuje sućut radi takvih tobožnjih uvreda! Takva bi sućut bila kao i ona. da nam je nije teško podnositi. O moje sestre. ako vidimo. ako je podnosimo. može se dogoditi. neka se za ljubav Božju ne da nijedna zavesti nerazboritom ljubavlju. što su je ćutjeli prema svetom Jobu prijatelji i njegova žena. je li ona nerazumna živina? Ta takva se stvar ipak mora ćutjeti. . I kad koja želi pretrpljenu krivicu strpljivo podnositi. i mislimo. ako i kažemo. da dođe k njoj druga i pita. da se i drugih bolno doimlje radi nas. Naša je narav tako slaba.

I jest zbilja najsrećnija. kako to obično nazivlju. Bog nas očuvao od tako zlih opravdanja! Ta mislite li. što ga mi uvedosmo. Neka se opet vrati u svijet. u čemu god veliku poniznost presvete Djevice. Hoćemo li da jednoč budemo dionice kraljevstva svoga Zaručnika i uživamo ga. 2. da to izvrši. jer zaista nije razložno da nam tako rade u ovom životu. A on je tako loše vrsti. Ne daj Bože. moje sestre. moje sestre. jer joj neće ponestati časti ni u ovom ni u drugom životu. jer ako nam se i čini. da se kreposti gube. koja misli. Nisu imali razloga. koji su mi to učinili«. što se nanosi njezinu mužu. a ne bismo joj htjele nalikovati u poniznosti. Mnogo sam vam puta. Kad bismo upoznale. premda nam se tim ne čini nepravda. što bismo je morale imati kao kćeri takve Majke i zaručnice takva Zaručnika. neće li da ima pakao već na . da se dođe do pravoga prava. da se vjeruje meni. što živimo u zajednicama. dođu druge. Vrag ne da. Možete li možda toliko trpjeti. Kako treba izbjegavati ono što se tiče časti i opravdavanje svjetovno. Jer kad jedne umru. No kako ludo rekoh.GLAVA XIII. da se nazivamo njezinim redovnicama. Ako se prema tome spomenutim napastima ne zakrči put brižljivo. da propadne zao običaj. da ne može podnositi običaja uvedenih u ovoj kući. kakva se šteta čini. kad ne bismo sada bile dionice njegove sramote i muka. da se uvelike ponizujemo. Ako li nas snađe kakva uvreda. pitam ja: gdje je poštena žena. 4. O koliku bi preveliku ljubav učinila i koliku bi veliku službu iskazala Bogu redovnica. da je drže za najmanju među svima. možda će ono. pošto je došla u samostan. što imamo protiv toga kazati. pa to priznala i otišla! Neka pazi. Ako jesmo. čiju haljinu nosimo. sutra biti već laki grijeh. da niste još i više skrivile? Pa kakav je razlog vašoj tužbi? Ja ga zaista ne vidim. Nastavlja se o trapljenju. da nema kraja. velika je šteta. Neka se radije drži najsrećnijom ona. da ne naudimo onima. a sve možda više prianjaju uz zao običaj. te neće ostati sam. moramo uvelike paziti. Ni ovdje se neće osvrtati na njezino opravdavanje. koja se čini. što se danas ne čini ništa. Ili smo zaručnice tako velikoga Kralja ili nismo. što se muče da nam učine dobro i dadu dobar primjer. nego uz mnogo kreposti (što smo ih vršile). ako to podnosi. kad je to izrekla prava Mudrost! Nasljedujmo. koji joj se naprti posve pravo. Ono bi bila samo tjelesna smrt. 5. Učiniše mi krivo. a sama naravska slabost uzrokuje. da šteta. navodimo takve razloge. Kad nam iskazuju kakvu čast ili nas darivaju ili inače dobro s nama postupaju. 3. kao što mora podnositi. Vjerujte mi to. a sad vam želim ostaviti i pismeno. da je naš dobri Isus pravo i razložno pretrpio toliko uvreda i nepravda i da su mu ih razložno nanijeli? Ako koja neće da nosi nikakav drugi križ osim onoga. koja ne dijeli sramote. ne znam. bilo bi ludo. Ta bila bi sramota. ako i ne želi toga svojom voljom? Napokon su obojica dionici časti i nečasti. da ne zaboravite: sve redovnice ove kuće i sve. Rekoh: nasljedujmo je barem u čemu god. To je u duhovnim zajednicama veoma veliko zlo. ostajemo još daleko od one poniznosti. ako ga zanemarite. da poželimo što takvo. 1. kad nastane zao običaj. ne znam. voljele bismo umrijeti nego mu biti uzrokom. što teže na savršenost. koja bi opazila. što ga pretrpe duše. govorila. moraju najpomnije izbjegavati izričaje: »Ja imam pravo. A gubitak. Zato mi.

Inače će vidjeti. da ostane u našem društvu. da se ovdje dopusti istom nakon deset godina kušnje. Odvratno Ovdje je Svetica ispustila nekoliko odsjeka veoma dobrih i poučnih. koja ne zamjećuje na sebi velikog mrtvenja. kojima je svojstvo. Ako li nije. Govorim o nekim ćudima. Ako Bog takvoj ne da jaka duha. da je nisam opomenula. a ne daj Bože. mora biti ne samo redovnički. čemu hoće da ovoj družbi Krislovoj bude na štetu? Kad kažem »ne biti dobra«. Vjerujte mi dakle. da služimo Bogu. a ne daj Bože i na drugom. što će joj se desiti. Ovdje ste u ovoj kući već proigrale i izgubile čast svijeta. i zato se moramo otkinuti od svega stvorenoga. da idu za potpunim odreknućem. da napreduje (u trapljenju). i druge slične stvari. ako i jesu pogreške. kojih možda neće upoznati ni ona ni druge. A koja traži još što drugo. kojima je zadovoljstvo. ako je dobra. Naši su oci zato naredili kušnju od jedne godine. Način. dok je ne iskušaju mnogo godina i ne vide. što ih je osobito pozvao ovamo. pakao i u drugom životu. Nebo za one. Evo ih: »O koliku bi golemu ljubav učinila i kakvu bi veliku službu iskazala Bogu redovnica. U našem je Redu slobodno dopustiti. izgubit će sve. o čemu se razglabalo: već prianja uza svijet i sama sebe ljubi neuredno. 7. koja se nije umrtvila s obzirom na ono. Jer ona ima u sebi mnogo uzroka za to. Naša čast. što su u ovoj kući te to priznala i otišla. jer ne čine toliko štete. da ne može podnositi nesavršenosti i običaja. mora biti u tom. A ja bih željela. a ne mare za svoje zadovoljstvo. Bog vam daje milost za to (da takve redovnice opet otpuštate). neka vjeruje mojoj riječi i ne polaže zavjeta. Ne govorim ovdje o pogreškama u pokorničkim vježbama i postovima. da je neće otpustiti iz samost ana.1 6. koje zbilja potječu od nedostatka poniznosti. nećete li. Ta ona zna. te se ne opazi u nje poboljšica nak on mnogo godina. Nedobrom redovnicom zovem onu. ako nebo može biti na zemlji. nek ide. Ko hoće da vam u tome smeta. neka svoju čast zadrži za sebe i o stane vani. da ne moraju povraćati opreme ili s obzirom na čast rođaka. a druge ostavila u miru. Ponavljam dakle: ako je koja sklona na svjetovne stvari i ne zapaža. One provode ovdje veoma ugodan život. A možda tih uzroka ni sama ni druge u kući neće upoznati. Toga bi se trebalo bojati s više razloga. a vidi se iz njihova velikog zadovoljstva i radosti. No neka se ne tuži na me. da ugađaju Bogu. Budući da ne primate opreme. A vidim. Poniznoj je redovnici malo stalo. hoće li da bude redovnica. već pustinjački. jer svijet ne poštuje siromaha. Ako se i nisu posve odrekle. koji često zadržavaju u kući tata. vrijeme će vam posvjedočiti. da Gospodin daje tu milost onima. Ova je kuća nebo. a svojih ne poznaju. pa iz naslade. Znajte. kao što ih poznajem ja. ipak se vidi. kao što ih ja poznajem. koja bi opazila. koji je vrlo gadljiv. ne mislim »prianjati uz taštinu«: jer mislim. I to nek ide u drugi samostan. da ni ona ne bi imala mira. Takvu se ni u kojem samostanu (barem ako mi se vjeruje) ne bi smjelo zadržati ni pripustiti k zavjetima.« 1 . ne daj Bože. koja započeh ovo (osnovah ovaj samostan). kojim hoćemo da živimo. Meni je žao samostana. što je nalaze u svim redovničkim vježbama. je li se zavjetovala. moje sestre. Takva. što ih je bila napisala u ekskorijalskom izvorniku. niti bi sve vas pustila u miru. da ništa takva neće biti u ovoj kući. Nezadovoljna duša nalikuje onome. neće li da ima pakao već u ovom životu. jer onoga ne može imati. Zato se na svoj trošak i ne starajte za čast drugih.ovom svijetu. što se više ne moraju baviti vremenitim stvarima. da se obavlja kušnja četiri godine prije zavjetovanja. da se popravila. što im krade blago. da žele biti čašćene i poštovane ili motre tuđe pogreške.

da ozdravi. i vazda živi u tako dobrom društvu. koje ovdje ne može podnositi. da mora odmah biti savršena kao i druge. Što je do unutarnjosti. . nego će pače nazadovati. naudi njegovu želucu. kad je bolest smrtonosna. jer se odmah vidi. mora to biti odmah. pa što zdravi jedu s velikom slašću. da neće napredovati ni u mnogo godina. bojim se. ali što se tiče vanjštine. Ali se mora gledati. Takva će se lakše spasiti drugdje. a možda će se malo po malo domoći i savršenosti. gdje vidi. da se odrekne svega i umrtvi.mu je i najbolje jelo. Ne kažem. daje se doduše vrijeme. Ako ne bi koja napredovala u godini dana ovdje. da se sve trape. jer se zahtijeva najednom.

da se opskrbi.GLAVA XIV. Doduše Gospodin može tu nakanu i usavršiti. Iz prvotnih se knjiga o zavjetovanju. može vidjeti. Zato treba potanko ispitivati. da u drugom životu ne budemo plaćale za primanje takvih osoba. To je zlo. koje se malo razumiju u svjetovne poslove i običaje. da se ne dopusti polagati zavjete nijednoj. kakvu nakanu ima. jer vidi. no gdje ih je samo malo. može se desiti. niti bi shvatile druge. neka nas u tom prosvijetli. nego i najpametnije. Jer ni ona ne bi upoznala. i dugo iskušavati. a može i te kako nauditi. Bože daj. U njoj se raspreda. Inače biste samo naudile samostanu. Gdje ih je mnogo. Zato treba paziti. 1 . da znadu bolje. Već je za vas velika prednost. a uvelike se razumiju u saobraćaj s Bogom. samo zato. jer je to veoma zamašna stvar. ne znam. što ih je osnovala sv. Jer gdje se prima oprema. što se svojski odluče (da će mu prijegorno služiti). Nema li ga. koje se i sada čuvaju u samostanima. da se ne mora povraćati novac. One. kao što će se desiti kod mnogih. ona će ga snažno prihvatiti. da ne marimo za ono. da se u kući zadrži tat. što im koristi. da su mnoge odgađale zavjete dvije i više godina. koje držim neizlječivim. da nam je slobodno otpuštati nesposobne. 3. A nema li razuma. 4. koje bi je htjele bolje poučiti. Vjerujem tvrdo. Ako se dakle tako običava. koje nemaju razuma. dok bi mu htjele koristiti. Jer mnoge govore dobro. Naprotiv druge govore malo i ne baš skladno. da je preporuči Bogu i ohrabri starješicu (neka odbaci ljudske obzire). a razumiju malo. ne dolazi li možda samo zato.1 Neka svijet jednom razumije. jer nas od toga odvraća strah. da Bog uvelike zakriljuje one. U strogom samostanu ima za to mnogo prilika. ipak će koristiti dobrim savjetom i inače. Koja ima dobar razum. prije nego se sestre prime. To kažem. što se danas drži za čast. da je to za nju najbolje. 1. jer su ova vremena tako nesrećna i naša slabost tolika. što je razloženo. ako rođak trpi. što ne primate opreme. ako koja ima dobar razum. koja stupa u Red. To je stvar. da to učinimo. neka se nipošto ne prima. jer za čudo malo kad ne nosi sa sobom i zlobu. većinom misle. kojima će nas nagovarati. Ovaj se nedostatak razuma ne zapaža tako brzo. Ima naime svetih bezazlenosti. kako je ušla (s opakom nakanom). kojoj se duh protivi onome. počne li joj se sviđati dobro. na koju mora svaka paziti. neće se držati za uvredu. čim može koristiti u zajednici. 2. kako je zamašna stvar. a drugima neće dosađivati. koji grabi blago. još bi se jedna mogla trpjeti. jer će uvijek biti izlika. A to je golema šteta! Što je do vas. da ne uvrijedimo rođake. prije nego se puste na zavjete. ali im razum shvata ipak mnogo dobra. te nam nije dosta zapovijed naših pređa. ne žalite nikoga i ne zadržavajte nijedne takve (koja nije za ovaj samostan). neće se moći podnositi. I ako ne može koristiti velikom domišljatošću. Terezija. Zato se molimo Bogu. kojega već nema.

nisam zaslužila ni onih milosti. kad nisam htjela trpjeti. Od prevelikih vas pokorničkih djela odvraćam. jer bi mogla nauditi zdravlju. ili da bolje reknem. pa sam držala. Jer je zaista velika poniznost vidjeti se nevino osuđenom. nego ako je istina. ako se propusti ne mogu razaznati. jer ne čuh. 3. pa bi bilo zlo. kad sam . ali moram priznati. kako znate. a okrepljuju dušu. A u ovo m se ne treba ništa bojati. Ako hoće da nasljeduje Gospodina. i željet će ozbiljno. da se uvelike trsimo oko tih velikih kreposti i tako se vježbamo u pokori. 16. Ko je uistinu ponizan. Pa šta je Tebi do toga. kako si na mnogo načina Ti trpio. Držim. da radim. koliko tim dobivamo u svakom pogledu. ipak sam Boga vrijeđala u mnogo drugih stvari. da se služi Redu. kad bismo tvrdile. kad se ispričavam. Naprotiv ne vidim. 2. No to bi mogao bolje prosuditi onaj. Veoma se stidim. ako gledamo same sebe ispričavati. ne znam. da i u velikima stečete pobjedu. te još mogu zahtijevati. da stoji mnogo do toga. s čega nas objeduju. Raspravlja se. kako rekoh. da mi ga nisu dale ničije ruke nego tvoje. sve ako se vidi.). da su mnogo učinili. ako ja imam kakvo dobro. kad se o meni govori. moje Dobro. osim u nekim slučajevima. ili gdje mi je onda. 5. što dolikuje. da koju osuđuju bez krivnje. pa ipak šutjeti. da «e govori samo premalo. u kojoj bih se i sama prije bila morala barem malko vježbati. kao bio sam ja. da iko misli dobro o tako zlu biću. ne slabe tjelesnih sila. koji je uzeo s nas sve krivnje. van da smo vazda pune grijeha. koje su potrebne. što nije istina. jer i pravednik pada sedam puta na dan. Kao što već drugda rekoh. kakvu bi korist moglo donositi. pa i u teškim stvarima. A mi bismo lagale. da se čovjek privikne toj kreposti ili dapače nastoji od Gospodina postići pravu poniznost. za koje ne bih vidjela. kolika se korist dobiva. Jer ako sam bila i nevina u onom (zbog čega su me objeđivali). koji mi utuvljuje. a nikako nisi skrivio. Zato vas vruće molim. 24. te se nikad ne ispričavamo). Gospodine. ni gdje mi je bila pamet. Znadeš Ti. (Da dođemo do toga. da do njega malo drže i progone ga i osuđuju bez krivnje. da nikad nismo nevine. da sam veoma malo u njoj napredovala. O Gospodine moj! Kad promislim. da se o meni govori kakvo zlo. koji ima više razuma nego ja. ako se ispričavam. nastojte svojski oko te kreposti. moje sestre. nemam toliko poniznosti. Je li moguće. Vazda držim da imam razlog. kao što je bio dobri Isus. Jer je kadikad dopušteno ispričavanje. što da reknem o sebi. U tom dakako nisam mogla na sebi toga iskusiti. gdje bi prešućivanje istine moglo prouzročiti dosadu ili sablazan. Rado bih. kad nas objeduju s grijeha. i ako pravo prosudimo. kad nisu toga spominjali.GLAVA XV. pomaže mnogo. jer ova krepost mora potjecati od poniznosti. nikad nismo sasvim bez grijeha. I vazda se više veselim. promatramo li. kad se ne ispričava. 4. Ako dakle nismo krive u onom. daješ li mnogo ili malo? Daješ li malo radi malih zasluga. Jer bile unutarnje kreposti ne znam kako velike. u čemu to može bolje nego u tome? Zato mu ne treba tjelesne snage. da nemamo grijeha. kad vas nagovaram da se vježbate u kreposti. ako se vrše bez razlike. jer donosi veliki dobitak. 1. Tim se uvelike nasljeduje Gospodin. da je veća krepost. možete izvršivati posve male stvari te malo po malo doprijeti dotle. (Posl. što si mi već udijelio. ni pomoć od ikoga van od Boga.

ako se sviđamo stvorovima? Što se nas tiče. 7. A mislite li. Više podiže dušu gdjekad takav postupak nego deset propovijedi. kako je odgovorio Gospodin za Magdalenu u kući farizejevoj i kad ju je sestra okrivila. što je ono. da i ne govore o nama.toliko zla izrekla o Tebi. 6. a bez grijeha smo pred Gospodinom? O moje sestre. i zbilja je tako. sve ako ste i zatvorene. da propovijedamo riječima (1 Kor. zašto nikad ne upoznamo tu istinu? Ta promišljajmo je ozb iljno i često i mislimo. koji me tako vjerno ljubiš. Tako je i ovdje. 16. To sam vidjela sama. a što je ono. ako li ne gane. Pa što mi mislimo postići. Daj mi Ti svjetlost i učini. A mi se sve moramo trsiti. koji si dobro nad sva dobra? Ne. Ta već je bio na križu onda. Naučit će vas vrijeme. a malo smo se umrtvile. jer smo odviše osjetljive. . No ne bih rado. Gospodine. ostanete li okrivljene. moje kćeri. na koje se ja pozivam. što nije. jer sam toliko puta ostavila Tebe. kad vidi. koji vas okrivljuje. neće trebati. da budemo propovjednice djelima. Ne mislite nikad. van sve smatramo kao tuđi posao (koji se nas ne tiče). pa više ne hajemo. mi se ne staramo za odgovor. moj Bože. Isprvice i jest teško. ne bi donijela nikakve koristi. Jer se počne dobivati sloboda (duha). Kad dvojica govore zajedno. Ali ja znam. Možda će nam se činiti to nemoguće. jer ne govore s nama. činit će nam se. da s pomoću Gospodnjom možemo doseći do ove slobode i samoprijegora i odricanja samih sebe. što radite. da na to i pomislite. Kad se naviknemo. Kad krepost. ako se same ne opravdavate. da nećete imati branitelja? Pogledajte samo. kao sam sa sobom. kakvu ćete korist vidjeti u svojoj dusi. da li se o nama govori zlo ili dobro. moj Bože. da nam tu ne treba odgovarati. ako nas svi stvorovi okrivljuju. da se dajete osuđivati nevine. to nije. već da se pače veselite. Njegovo će Veličanstvo ganuti nekoga. Neće On s nama onako tvrdo postupati. moje su (oči) slijepe i zadovoljavaju se s veoma malim (u tvojoj službi). da na svojoj službenici podnosiš išto. već bi taj dobitak bio veoma velik. da ga brani. o kojoj govorim. Ta pogledaj. pa nije moguće! Ne bih rado. što jest. nego da se zastidi onaj. te omrznem svima. što se ne sviđa tvojim očima. da zaista želim. jer nam Apostol pa i naša nesposobnost zabranjuje. da i vas brani. da će ostati tajno dobro ili zlo. 34.). kad je razbojnik uhvatio čas. Inače se nikad ne dovinusmo savršenosti.

a ko ima manje. pa kad bismo se u njoj mnogo vježbale. u valjadolidskom rukopisu.2 Možda ćete me prekoriti.. koja najviše može dotužiti kralju. jer možda nemam ni sada spomenutih kreposti. kad protivnikov kralj dođe u vrlo teški položaj da pobjegne. Kako je poredba sa šahovskom igrom tako izrazita i lijepa. A koliko će nam više biti dopuštena ona druga vrst igre. što joj se činila lakoumna i nedostojna poredba šah a s molitvom. 61. i razlog tome. Kaže se šah. pa ako i nemaju kreposti. a štovači je Svetičini toliko poznaju i navode. Odgovaram: kad biste zaželjele od mene pouku o razmatranju. a mat ili šah mat. Ali kažu. O razlici u savršenosti što mora postojati među životom motrilaca (kontemplativaca) i onih. 2. A nemoguće je. 60. da je ta igra gdjekad i dopuštena. i sali ih u jedan 59. Premda Bog. koji se zadovoljuju duhovnom molitvom (razmatranjem). da vam reknem nešto o početku molitve.. pa ni htio. ne znam drugoga početka (nego vršenje tih kreposti). »U ovoj je igri kraljica. štono riječ postavljam likove za igru. Može se micati kao i drugi likovi osim konja pa joj pomažu svi likovi s njezine strane. 2 Šah je igra stara kod naroda kao i uljudba poje dinih naroda. da je mnogo sve to (što je učeno): jer ja istom.) izdade Ruy Lopez de Segura glasovitu raspravu od 300 stranica u 4° pod naslovom Libro de la invescion liberal y arle del juego del axedrez (šah). koje nema u ovoj kući i ne smije biti. čini nam se prikladno. taj će manje. ko ima više poniznosti. što ih je ispravila Svetica. da popravi ni poredak glava ni stranica. I vjerujte mi. kćeri moje. Prepisi. Ona ga je svukla s neba u krilo Djevice. koji napisa iznovice i prilijepi na rub skraćenih listova. prelazi na XVIII. nije sa mnom tako počeo. Vi bi rado. zašto vam ja govorim o krepostima. prenose vjerno tako udešeni valisoletski izvornik. da Bog gdjekad i nesabranu dušu podigne do savršenog motrenja (kontemplacije). A ko ne zna navijestiti šah. kad imate mnogo knjiga koje vas poučavaju o njima. ko ne zna kod šahovske igre u redu ni likove postaviti. Terezije uvelike igrala ta igra. a čuvaju se dosada. »Reći ćete.. I zato od glave XVI. koja poznaje i tu taštinu. da vam govorim o motrenju (kontemplaciji). da je ovdje preneseno prema eskorijalskom rukopisu . istrže listove 59. Jer ne mogu razumjeti. Jer je razmatranje početak za stjecanje svih kreposti i Prva su četiri odsjeku ove glave sačinjavala gl. rekao bih zato. No vidjet ćete po tome. 3. No odmah. i 63. »I nek vam se ne čini. skače na LXIV.GLAVA XVI. Onda (1561. 3 Dama ili kraljica je najznamenitiji lik u šahu iza kralja. kako bismo naskoro navijestile mat nebeskom Kralju.3 A nebeskog Kralja ne može nijedna kraljica tako prisiliti na predaju kao poniznost. što govorim o igri. 62. da pobijedi. A s njom ćemo ga i mi povući u svoje duše kao na dlačici. Čineći to nije Svetica marila. on će znati slabo igrati. Vi me zamoliste. kad padne u šake protivniku. Kako je moguće. koji nam ne bi više mogao uteći iz ruku. kakvu vam je majku Bog dao. 1 .1 1. moje kćeri. XVII. da te dvije kreposti postignemo bez velikog odreknuća svega stvorenog. mogla bih dakako govoriti o njemu i preporučiti ga svima. a svi je drugi likovi podupiru. a od strane LIX. I u vrijeme se sv. Treba dobro pripaziti na ovu glavu kao i na narednu. neće znati dati mat.. Jer vjerujte. više će njega posjedovati. kako ko ima ili može imati poniznost bez ljubavi ili ljubav bez poniznosti. koji ostavi zato.

5 Ovdje se svršuje ono. kad bih to radila znalice i hotice. jer neke između vas neće još toga znati. da neko vrijeme danomice razmišlja svoje grijehe (a to mora činiti svak. i u svim njezinim spisima. Terezija pripisuje nesavršenostima i lakim grijesima kako se vidi u Knjizi o životu. To Bog znade. No meni se čini. A za motrenje kažem: Kralj slave neće nikad doći u našu dušu. ako i jest dobro viđenje. ako se ne naprežemo.4 5. Jer ne upravlja put k onom sjedinjenju. S obzirom na zamašnost što je sv. Ne zaslužuje blatna duša. To ću razložiti. koji nije njihov«. da ih tim sredstvom otme iz vražjih ruku. U narednom se odsjeku započinje glava u valjadolidskom rukopisu prema poretku. koja skriva u sebi toliko dobro. te je samo vanredni užitak motrenja može učiniti sposobnom. da Gospodin po mojem mnijenju uzdigne veoma slabu dušu (do motrenja). gdje govori o svojim vlastitim pogreškama. to jest. Ali ne mogu vjerovati. motrenje. premda nisu potrebne u onako visokom stupnju kao kod motrenja. da ne govorim istinu u jednoj stvari. ako vam progovorim malo opširnije o predmetima. da dobijemo velike kreposti. pa biste imale i pravo. Gospodin dopušta te samo jedno vidi. što je unutarnja molitva (razmatranje). A pisalo je i mnogo drugih. jer toga ne znam ili ne razumijem. sestre. Ja sam dvadeset godina težila (ututanj) za motrenjem. A Bog me očuvao od toga! Ako bih rekla što nepravo. koji provodi uvelike motrilački (kontemplativni) život. kćeri. A Bože daj. čini se. ako ga Bog na to potakne. ko nije kršćanin samo po imenu). 6. da je obavljamo onako. što teže za tim dobrom. koji su znali. A misli. izvoditi iz 4 . ako se ne dobave kreposti. budite strpljive sa mnom. kolike mora imati samo onaj. za svega ćete svoga života ostati kod svoje unutarnje molitve. da ih je dosta poznati i najaviti mat. I on sam želi još više te kreposti. što je precrtala Svetica. ne bi smio zapuštati te vježbe. bilo bi samo zato. Želite li. da se ovaj Kralj (nebeski) preda ikome. I odmah zahtijevaju od njega tolike kreposti. koji se vama na prvi mah možda ne čine tako zamašni. da to čini dižući je do motrenja. Jer kad biste našle. da su znameniti. da se s njom raduje krasota nebesa i da uživaju anđeli užitak. »No drugo je. razumije se. No nemoguće je. ali se vara. A ja zastalno ne znam.zamašno za sve. da je u zlu stanju. ko se sasvim ne preda njemu«. Mogu se doduše prevariti prosuđujući druge po sebi. Rekla bih. 4. s obzirom na koje se svi varamo. mogu se zgodno rečenice ove glave primijeniti duši ne u smrtnom grijehu. Ne zna na početku ni likove postaviti. Ako naime ko dopre dotle. Rado bih sad razložiti. kad kori nehaj i zanemarivanje u službi Božjoj. što su u zlu stanju. da tako nećete nikad doprijeti do pravoga motrenja. kako se mora obavljati. već tako mlakoj. da vam pokažem put. ako nije onda u smrtnom grijehu. To se može. kojim se dopire do motrenja. Nijedan čovjek. što ga je ona uredila. odmah kažu. što pišu. Ipak se bojim. da će se i ona obavljati s velikom mukom. pa bio i propalica. Hoću dakle da kažem: gdjekad daje Bog visoku milost motrenja i onima. koji hoće da žive kršćanski. da se otrese mlakosti i uzljubi život srdačnog i žarkog sjedinjena s Dragim. eto ti motrioca (kontemplativca). ne bi ste mi ni u čemu vjerovale. da se naime s njom sjedini. 5 Razlažući tu istu misao bijaše Svetica prije napisala u ekskorijalskom rukopisu: »Dogodi se mnogo puta. Ako li vi nećete ništa da čujete o njima ni da ih vršite. gdje se Gospodin dariva duši i duša njemu. stoga. pa da je povrati sebi. A ipak uvjeravam i vas i sve. O tom sam već pisala drugdje.

jer se samo od sebe učvršćuje sve. kako rekoh. Zašto se dakle. u kojem obećava. ako svoju ljubav naslova ove glave. a da sam nije znao. zašto. da se rve s tako gadnom živinom! Da je svladao. te otkida zalogaj od usta i pruža ga njima. jer se ni oni ne žele rastati s njim. da Bog uzdigne i nesabranu (rastresenu) dušu do savršenog motrenja. Tako se eto lijepo slažu oba teksta autografa pa jedan razlaže i razjašnjuje drugi. da bude svijet. 9. O Bože moj! Kad bi ti meni pružio takav lijek u svemu. čini mnogo tim. Veoma slabom dušom. Htijenje je njegovo djelovanje. koje vodi k tako velikom stanju! Promotrite. žele li se pobuđene takvom milošću pripraviti. dok ne dopremo do veoma visokoga stupnja molitve. kad budete u zagrljaju Božjem. ili bolje Ti. ako nije na veću korist duše.7. jer držim zastalno. silimo Gospodina. Ne ljubi On tako malo onoga. kakva je krasna izmjena. A to čini. da ih ima mnogo. 10. 4. da ih kuša. Ako li se ne priprave. što nas ostavlja kod unutarnje molitve (razmatranja). Da se vratim na ono. neka mi oproste. a ona se poslije približi k čemu zemaljskom i prione uz njega. pa nas samo kadikad posjeti kao radnike u svojem vinogradu. da to dozna! Blagoslovljena tolika dobrota i milosrđe! No koliko bismo se morali stidjeti mi kršćani. da bi ljubav prema nama bila opet izliječila tvoje rane. . zove dušu. Ne bojte se. jer danomice. O srećne skrbi. kako rekoh. 5). kad te je (iznio na sljeme hrama. da se porveš s nečastivim! Nije li bilo dosta. ne bi trsile iz petnih žila. ako Gospodin dade tu milost. koja ga ljubi. Bog je dosta jak. I premda su u zlu stanju i bez kreposti. Naš Gospodin. što mi je mučno i teško! Kako bih drage volje željela trpjeti. A drugi su njegova ljubljena djeca. Ali kako ti ne oslabiše tolikim mukama. On ih posadu je za svoj eto. koje ne bi htio pustiti od sebe i ne rastaje s njima. bile su potrebne tako jake mišice. pa ne bi bio potreban drugi lijek. da pokažemo svoju ljubav prema Njemu? Ta pogledajte. kako ga moramo nadvladavati? (Mat. a da ih se samo malo pripravlja na užitak takve milosti. da s Njegove strane bude nedostatka. kako vidjesmo. Premda vidi. eda nas poučiš. gledati ono Sunce združeno s tamom? A kakav je strah morao obuzeti onog nesretnika. Kakav je prizor bio. O Gospodine moj. jer Bog nije dopustio. za koje Bog zna. da će raspravljati. da neće (Gospodin) prestati davati. što zapravo htjedoh reći: ima duša. da je češće uživaju. kad bih se zastalno mogla izliječiti takvom spasonosnom pomašću! 8. i bio je. Zato držim. daje im naslade i utjehe i nježnost te tim počinje poticati (njihove) želje (za Njim). kad bi bio ostao u životu. moje sestre. moje sestre. koje tako kuša Bog. što kažem. moje kćeri! O blaženog ostavljanja tako neznatnih i niskih stvari. da su već sasvim prepale. Ja držim. On je nekoć zapovjedio. kao što se On daje nama (Gospodin). oprosti njima! Jer je teško zlo. da si pustio neka te pograbi. da vas oslobodi od svega. a mi sa svoje strane ne propustimo. daje im od svojih jela te ide tako daleko. ako i rijetko i kratkotrajno. ako se Ti tako približiš kojoj duši. ali živi bez stege i posv e mlohava u savršenosti. da će On dopustiti govoriti što protiv vas. kako je moguće. što moramo. što si ih podnio na križu? Oj stoga. Ako li se mi ne predajemo Njegovu Veličanstvu onako odlučno. što ćete mariti za optužbe čitava svijeta. koliko te puta silimo. Gospodine. koja je u milosti. Gospodin. A gdjekad ih dovodi i do motrenja. neće Njegovo Veličanstvo. da ih tim sredstvom (mrtvenjem) može pridobiti za se. ko Njega ljubi. što se trpi iz ljubavi.

. da za ono. što li motrenje (kontemplacija). Amen. pregnemo li svojski. pregnimo da s njegovom milošću izvršimo. O Gospodine! Sva nas šteta snalazi stoga. Jer se ne trpi i čini se. A ne bojte se. u pravi put. Neka mi Bog dade svoju milost za to. da se ne može podnijeti. zaslužimo Sve. koja vazda uzrokuje. a ne gleda na osobe (Ef. A sad ću se povratiti k onome. a mi ne možemo ništa. što se kadikad dešava. 11. ne budimo lude (da se toga odreknemo). što mi činimo za Tebe. Možda razumijete bolje moj prosti slog nego kićeni slog drugih. Odmah se kaže: »Mi smo sveci«. Željela bih vazda gledati u ovoj kući ovu obi jest (pregnuće). štono riječ. moje sestre. Zastranih mnogo. Čini se. Ako i nismo još. već samo na put. da možemo biti. da kažemo: »Nismo anđeli. 12. promislite. kako rekoh. što je unutarnja molitva (razmatranje). A ovako posrćemo i padamo tisuću puta i lutamo stramputice. ako nam Bog pruži pomoćnicu ruku. počinimo li što nesavršeno. ruke na posao! Štogod upoznamo. Razložit ću naime. da možemo. Pa jer ne dođosmo ovamo ni za što drugo (već da se posvetimo). samo ako mi svoju učinimo. jer ne upiremo oči. Gospodine. jer ne upiremo u Tebe svoje oči. 9. da On može sve. Vrlo je dobro. da On neće učiniti svoju. 6. Već moramo imati svetu smjelost. Ali kod vas prolazi sve. 13. Stvoritelju naš? To je toliko koliko ništa. što je ništa. Ako dakle hoće Njegovo Veličanstvo. brzo bismo stigle (k cilju).dajemo za njegovu! Promislite. da raste poniznost. jer Bog pomaže srčanima. Jer kad ne bismo gledale na drugo. da je to nečedno. Čini nam se.). što započeh. Zaista je žalosno. nismo svetice«. Očuvao nas Bog. to promisliti. da je više na službu Božju (da više ugađa Bogu). malko dobre volje. van što On učini. ako nas podcjenjuju u maloj stvari. da se još nije po njemu išlo. A što je ono. pa nam se pričinja nov.

GLAVA XVII.
Sve duše nisu sposobne za motrenje. Neke dopru do toga istom kasno. Zaista ponizni mora biti zadovoljan s putem, kojim ga vodi Gospodin.

1. Čini se, da počinjem raspredati o molitvi, ali mi treba još malo reći, što je veoma znamenito. Tiče se poniznosti, a potrebno je u ovoj kući,1 jer je poniznost glavno obavljanje molitve. A kako već rekoh, mnogo je stalo do toga, da nastojite upoznati, kako se morate mnogo vježbati u poniznosti. A zamašna je tačka i vrlo potrebna svima, koji se vježbaju u molitvi. Kako će moći pravo ponizni misliti, da je onako dobar kao i oni, koji su već dosegli do motrenja? Dakako, Bog u svojoj dobroti i milosrđu može i njega učiniti takovim. Ali ja savjetujem, da vazda sjedne na najniže mjesto, kao što nas je Gospodin učio i svojim činom. Ako Bog hoće da povede koju tim putem (motrenja), neka se ona pripravi zato. Ako li Bog neće, koristi joj poniznosti, da se scijeni srećnom, što može služiti službenicama Gospodnjim, i da ga hvali za milost, što joj je iskazao, jer ju je Njegovo Veličanstvo uzelo među njih, dok je zaslužila, da bude u paklu sluškinja nečastivih. 2. Ne kažem toga bez velikog razloga; jer je, kako već rekoh, mnogo stalo do toga, da se znade, da Bog ne vodi svih istim putem. A možda baš stoji visoko u očima Gospodnjim onaj, koji misli, da ide posve u nizini. Tako i u ovoj kući ne moraju biti sve kontemplativne (motrilice), premda se sve bave (unutarnjom) molitvom. To je nemoguće. I kad ne bi znala te istine ona, koja nije kontemplativna, morala bi jamačno biti vrlo potištena. Motrenje je dar Božji. A jer nije potrebno za spasenje i Bog ga ne iziskuje silom, neka ne misli nijedna, da će ga zahtijevati od nje. (Ako i nije koja kontemplativna), ipak može biti veoma savršena, čini li ono, što je rečeno dosada. Dapače može imati još više zasluga, jer ima više muke, a Gospodin je vodi kao jaku dušu i čuva joj sve zajedno (za drugi svijet), što ne uživa ovdje. Stoga ne smije klonuti duhom ni zabaciti molitvu, nego mora činiti, što čine sve druge. Jer kadikad dolazi Gospodin veoma kasno i plaća najednom tako obilato, kao što je drugima davao malo po malo u mnogo godina. 3. Ja nisam mogla četrnaest godina ni razmatrati bez čitanja. Bit će mnogo osoba ove vrsti, pa i drugih, koje ni onda ne mogu obavljati razmatranja, kad u ruke uzmu knjigu pa čitaju. One mogu moliti samo usmeno, a pritom još ostaju najsabranije. Ima naime osoba, kojima je duh tako nestalan, da njihove misli ne mogu ostati ni kod jednoga predmeta, već su vazda nemirne, i to tako silno, da ih ne mogu zadržati. A hoće li da ih uspregnu i misle na Boga, dolazi im tisuću ludorija, grizodušja i dvoumica. Ja poznajem već prilično vremešnu osobu, koja provodi vrlo krepostan život, živi pokornički i izvrsna je službenica Božja. Ona provodi mnogo godina mnogo sati (danomice) u usmenoj molitvi. A nikako doprijeti do unutarnje molitve (razmatranja). Što može najviše, moleći naustice zaustavlja se malo po malo. Takvih osoba ima mnogo. Ako su ponizne, držimo, da na kraju neće zaostati za onima, koje imaju mnogo utjeha, van će im biti sasvim jednake. U neku ruku žive one još sigurnije; jer ne znamo, jesu li od Boga utjehe, što ih dobivamo, ili ih nudi zloduh. Ako nisu od Boga, veća je opasnost; jer tu zloduh nastoji pobuditi oholost. Ako li su od Boga, ne treba se toga bojati; jer onda nose sa sobom poniznost, kao što vrlo opširno opisah u
1

Sv. Josip od Avile.

drugoj knjizi.2 4. One (duše, koje ne primaju te utjehe) žive u poniznosti. Boje se, da su same krive, pa se vazda trse da napreduju. Vide li, gdje drugi proliju samo jednu suzu, misle, jer se to kod njih ne zbiva, da su još daleko zaostale u službi Božjoj, premda su možda daleko utekle naprijed. Jer nisu ni sve suze uvijek savršene, ako su i dobre. A uvijek su sigurnije poniznost, trapljenje i odricanje i druge kreposti. Vršenje tih kreposti ne donosi opasnosti, pa vam se ne treba bojati, da nećete doprijeti k savršenosti kao i oni, koji uvelike uživaju motrenje. 5. Svetica je bila sv. Marta, premda se za nju ne pripovijeda, da se bavila motrenjem. Što ćete više vi moći poželjeti, van da budete jednaki toj srećnici, koja je bila dostojna, da tako često prima u svoju kuću Krista, našega Gospodina, da mu nudi jelo, dvori ga i blaguje a njim za istim stolom? Da je vazda bila opojena motrenjem, poput Magdalene, ne bi imao ko dati jesti onome nebeskom Gostu. Pomislite, da je ovaj samostan kuća sv. Marte, u kojoj mora biti svega. Zato oni, koji vode putem radinoga života, ne smiju mrmljati protiv onih, koje zarone sasvim u motrenje. Jer znadu, da će njih Gospodin braniti, ako budu i šutjele, jer ponajviše dopušta, da zaboravljaju na se i na sve. 6. One moraju promisliti, da neko mora i jela spremati, pa se moraju držati srećnima, da podvoruju zajedno s Martom. Neka znaju, da prava poniznost stoji u tom, da vazda budu posve zadovoljne s onim, što Gospodin hoće da učini od njih, te se vazda drže nedostojnima, da se zovu njegovim službenicama. Ili mi motrile ili razmatrale ili molile naustice, dvorile bolesnike ili obavljale domaće poslove pa i najniže službe vršile, ako svim tim služimo Gostu, koji dolazi, da boravi s nama, te kod nas blaguje i okrijepi se, šta nam je stalo, služimo li mu ovako ili onako? 7. Ne kažem, da od svoje smijete zanemarivati, (eda postanete dostojne milosti motrenja). Morate se pače pripraviti na sve, jer nemate izbirati vi, nego Gospodin. No kad bi On htio, da svaka od vas ostane u svojoj službi, nakon što je služila dvadeset godina, bila bi čudnovata poniznost, ako bi htjela izabrati što drugo. Neka radi Gospodar kuće. On je mudar i jak, pa zna, što dolikuje nama, a što dolikuje i Njemu. Činite, što je do vas, i pripravljajte se na motrenje vježbajući se u savršenosti, o kojoj se dosele govorilo, pa budite uvjerene, da vam Gospodin čuva ovaj dar, ako vam ga ne da ovdje, pa će vam ga najednom dati u nebu. No držim, da vam ga neće uskratiti ni ovdje, ako je pravo vaše odricanje i poniznost. Ako li vam ga zadržava, hoće da postupa s vama, kao što već jednom rekoh, kao s jakim dušama i da vam ovdje dade nositi križ, kao što ga je vazda nosilo Njegovo Veličanstvo. A kako bi vam mogao pokazati tješnje prijateljstvo, nego tim, što vam hoće da dade ono, što je sam izabrao za Sebe? Možda kod motrenja ne biste smjele očekivati tolike nagrade. To su sudovi Gospodnji, u koje se mi ne smijemo miješati. No veoma je dobro, da izbor nije prepušten nama; jer bismo mislile, da nam motrilački (kontemplativni) život podaje više spokojnosti, pa bi se dale odmah na motrenje. O veliki je dobitak ne željeti nikakva dobitka po svojem mnijenju, da se ne moramo bojati nikakva gubitka. Jer Bog ne dopušta nikad, da trpi gubitak pravo umrtvljeni, već zato, da dobije više!

2

Knjiga o Životu gl. XVII. XIX. i XXVIII.

GLAVA XVIII.
Nastavlja se isto gradivo. Razlaže se, koliko su veće patnje motrilaca nego radinih. To je za njih velika utjeha.

1. Kažem vama, kćeri moje, koje Bog ne vodi putem motrenja, da one, što putuju tim putem, koliko sam gledala i slušala od njih, ne nose lakšega križa nego vi. Da, vi biste se začudile, kad biste znale, kako je težak križ, što im ga Bog nameće na najraznoličnije ruke i načine. Ja znam, što moraju trpjeti jedni i drugi te jasno upoznajem, da su patnje, što ih Bog šalje motriocima (kontemplativcima), nesnosne i takve, te ne bi mogli podnijeti, kad im ih Bog ne bi zasladio nasladom gledanja. Stalno je dakle, da Bog vodi putem trudova one, što ih ljubi, pa što ih više ljubi, to im šalje veće muke. Ne smijemo držati da Bog mrzi na motrioce, jer ih hvali svojim ustima i drži za svoje prijatelje. 2. Bilo bi ludo vjerovati, da On u svoje povjerljivo prijateljstvo prima mekušce i bez ikakvih muka. Zato držim posve izvjesnim, da Bog motriocima šalje daleko veće muke. A jer ih vodi tako hrapavim i tvrdim putem, te drže, da kadikad zalutaju i moraju započeti iznovice, baš je zato potrebno, da ih Njegovo Veličanstvo okrijepi, i to ne vodom nego vinom, pa da opojeni njim ne mare za svoje patnje i uzmognu ih snositi. I stoga poznajem malo pravih motrilaca, koje ne vidim srčane i odlučne za trpljenje. Jer ako su slabi, prvo je, što im čini Gospodin, da im dade srčanosti i učini, te se ne boje muka. 3. Držim, da oni, koji provode radini život, videći gdje motrioci uživaju malko naslade, misle, da tu i nema ništa drugo. No ja vam kažem, da možda ne bi mogle izdržati ni jedan dan što oni trpe. I tako Gospodin poznaje sve i znade, što su, pa svakome dijeli svoju službu, kako je već najdoličnije za spasenje njegove duše, za samoga Gospodina i za dobro bližnjega. A ako vi ne propustite dolične priprave, ne treba vam se bojati, da će propasti vaš trud. Pazite dobro, što kažem. Sve mi moramo nastojati, da se na to pripravimo (da uživamo toliko dobro, kao što je motrenje), jer i nismo ovdje za drugo. I to ne samo godinu, dvije ili deset godina, eda se ne pričini, da od toga odustajemo iz kukavštine. A dobro je, da Gospodin vidi, gdje mi sa svoje strane ništa ne propuštamo. Ako su vojnici već i dugo služili, ipak moraju vazda biti pripravni, da izvrše svaku zapovijed, koju htjedne izdati satnik. Zato će im dati i njihovu plaću. A koliko bolju plaću plaća naš Kralj nego kraljevi zemaljski! 4. Vidi li nas nazočne, i nađe li nas spremne za njegovu službu, znajući već, za što je ko, podjeljuje službe prema silama svakoga pojedinca. Kad ne bismo došle pred Njega, niti bi nam što dao niti zapovjedio, da mu služimo. Ne propuštajte dakle, sestre, unutarnje molitve (razmatranja). Ko ne može razmatrati, neka moli naustice ili nek čita ili se povjerljivo razgovara s Bogom, kao što ću reći kasnije. Neka nijedna ne zanemaruje satove molitve, što je ostale (obavljaju prema odredbi Ustanova), da joj se ne dogodi kao ludim djevicama, jer ne zna, kad će je Zaručnik pozvati i dati joj veće muke zavijene u utjehe (t. j. podići je do motrenja). Ne učini li toga, nek upozna ona, da nije za to prikladna i da joj dolikuje drugo (radini život). Tu ima prilike, da stječe zasluga, vjerujući uistinu, da nije prikladna ni za ono, što čini. 5. Neka veselo obavlja onu službu, koja joj je naložena, kao što već rekoh. I ako je ta poniznost prava, blago onoj službenici u radinom životu, koja se ne

bude tužila ni na koga nego na sebe. Neka dakle pusti druge u borbi, koja nije malena. Ta premda se zastavnik ne ubije u boju, ipak je u velikoj pogibli, i unutarnjosti mora trpjeti više od svih drugih, budući da nosi zastavu, pa se ne može braniti i mora se prije dati sasjeći na komade, nego pustiti zastavu iz ruku. Isto tako moraju motrioci (kontemplativci) visoko nositi zastavu poniznosti te izdržati sve udarce, što padaju na njih, a da nijednog ne uzvrate. Jer je njihova služba trpjeti, kao što je Krist trpio, visoko dizati križ i nikad ga ne puštati iz ruke, pa se našli u Bog zna kakvim pogiblima, ni u trpljenju odavati kakvu slabost. Zato im je predana tako časna služba. Neka dakle paze, što čine kad zastavnik pusti zastavu iz ruku, mora bitka biti izgubljena. Tako držim, trpe veliku štetu i oni, koji nisu tako uznapredovali, kad opaze u onih, što ih oni drže vođama i prijateljima Božjim, da se njihova djela ne slažu sa službom, što je imaju. 6. Ostali se vojnici drže, kako mogu, a gdjekad i uzmaknu, kad opaze najveću pogibao, a niko za to ne mari niti oni zbog toga izgube svoju čast. A u one druge upiru svi oči, pa se ne mogu ni ganuti (da ih ne opaze). Služba je dakle, kao što je njihova, doduše lijepa i časna, pa kralj iskazuje milost onima, kojima je daje. No koji je (službu) primaju, ne obvezuju se malo. Zato, sestre, ne znamo, što molimo (Mat. 20, 22.). Pustimo Gospodina, neka radi. Jer i ma osoba, za koje se čini, da hoće u ime pravde od Boga zahtijevati darove. Krasne li mi (vrsti) poniznosti! Zato pravo radi poznavalac sviju, da malo puta, držim, daje tim osobama te milosti. Vidi on jasno, da nisu prikladne, da piju kalež. 7. Ako vi, kćeri, hoćete da upoznate, jeste li napredovale (u savršenosti), neka svaka pazi, da li se drži slabijom od sviju i da li se za korist i dobro ostalih razbira iz njezinih djela, da ona tako upoznaje (svoju slabost). A neće napredak svoje duše moći prosuditi po tom, što ima više naslada u molitvi i ushita ili viđenja ili milosti, što joj daje Gospodin. Jer moramo čekati do drugoga svijeta, da vidimo vrijednost tih milosti. Ono je prvo prometni novac, dohodak koji ne propada, trajno je pravo vlasništva, a nije porez koji se dokida (koji se jednom ne daje, a drugi put daje). (Pravi duševni napredak pokazuje) krepost velike poniznosti i mrtvenje i veliki posluh, koji ni u sitnici ne radi protiv zapovijedi starješine, koji je kako znate namjesto Boga, pa uistinu zapovijeda Bog, što vam on zapovijeda. O posluhu bih vam imala reći mnogo više. No čini mi se, da nisu redovnice, koje ne vrše posluha. Stoga ne kažem o tom ništa, jer govorim redovnicama, koje držim dobrima ili barem žele hiti kreposne. U stvari tako poznatoj i zamašnoj samo riječ, da se ne zaboravi. 8. Kažem: koja je po zavjetu pod posluhom, a zanemaruje i sa svom brižljivošću ne nastoji, da taj zavjet izvrši najsavršenije, ne znam, zašto je u samostanu. Barem ja je uvjeravam, dok u tom pogrešuje, neće se nikad po peti, da bude motrilica (kontemplativna), a ni čestito radina (aktivna). To držim sasvim za izvjesno. A ako želi ili nastoji doprijeti do motrenja, sve ako i nije vezana tim zavjetom (posluha), da uzmogne ići posve stalno, mora sasvim odlučno predati svoju volju ispovjedniku, koji bi bio takav (t. j. sposoban). Ta svi dobro znaju, da se tako više napreduje u jednoj godini nego inače u mnogo godina. No za nas nije nužno, pa mi ne trebamo o tom govoriti. 9. Završujem želeći, da imate ove kreposti. Trsite se, kćeri moje, oko njih, radi njih sveto zavidite jedna drugoj. A radi drugih se pobožnosti ne starajte i ne žalostite, ako ih nemate. One su nešto nestalno. Kod drugih mogu biti od Boga.

A kod vas bi moglo Njegovo Veličanstvo pripustiti, da budu obmana nečastiv oga te da prevari vas kao što je prevario već druge. Zašto hoćete da služite Gospodinu u tako nestalnoj stvari, kad imate toliko toga, u čem mu možete služiti sigurno? Ko vas goni u te pogibli? Opširno sam rasprela o tom, jer je dolično, budući da je naša narav slaba. A komu Bog usthjedne dati motrenje, ojačat će ga Njegovo Veličanstvo. Za one, kojima ne da (motrenje), napisali radosno ove pouke, da se i motrioci ponize. Neka nam Gospodin, za koga je ovo, dade svjetlosti, da u svemu slijedimo njegovu volju, pa nam se neće trebati ništa bojati.

koje mogu biti sabrane ima toliko dobrih knjiga. da s velikim trudom savladaju prve neprijatelje. koji toga ne umiju te se muče). Nestane im snage. pa vole umrijeti od žeđe. O Bože moj. koje muči velika žeđa pa opaze vrlo daleko vodu. Čita se u prvotnim Ustanovama. pa razmatranja o sudu i paklu. Ako li ne. gasi se vodom. Moradoh pročitati iznovice. Petru Alkantarskom. pa će iza tako dobra početka biti dobar i svršetak. Ali kako se žedno želi ta žeđa! Jer duša upoznaje njezinu vrijednost. što su rekla usta same Istine! Neće žednjeti za stvarima ovoga života. trebat će ići. Ako je Bog utaži. koje podnose te muke. Ako je i veliki oganj. da rashlađuje. Za razume uredne i za duše uvježbane. kojih niko ne može zaustaviti. 2. ali puste. Da ne gubim vremena. barem ćete razabrati. jer ne znadoh. Ali bih rado raspravljati i pružiti pomoć (onima. o našoj ništetnosti i velikoj obvezi prema Bogu. Flos Sanctorum (Cvijet svetaca). eda se ne žalostite. jedna je od najvećih milosti. ako je jak i snažan i nepodložan življima. te bi bila pogreška. A kad hoće da pođu onamo. što ja rekoh o molitvi. ko je pije. 3.GLAVA XIX. Takve vrlo žalim. da neće ožednjeti. Usto i zasićuje. Voda ima mnogo svojstava. o kojima ću raspresti. Ima već toliko dana. nego možemo predočiti naravskom žeđom. idu spokojno i sigurno. što je može dati duši. fra Petra Alkantarskoga« 1 . Ta žeđa guši želju za zemaljskim stvarima. imate takvih knjiga. ako Gospodin htjedne. što ih napisaše izvrsni učitelji. Ili je takva njihova narav ili to Bog pripušta. 1. Tu je i izvrsna pouka i red za početak i završetak molitve. u sredini i na svršetku. koja ih toliko stoji. jer ga onda voda još raspiruje. A ne imadoh kad da se vratim na ovaj posao. jer dopušta. Ima duša i razuma razuzdanih poput nezažvaljanih konja. Luja Granadskoga i o. napose Cartujanos (Kartužani). da ima dobrih knjiga. Voda ga ne spriječi. koji im zakrčuju put na početku. nego piti vode. Contemptus Mundi (Prezir svijeta). da ih pobijede drugi. vodom se utažuje vrućina. ako bi se i vama tako dešavalo. te isto tako. kako je čudno. pr emda mu Ovdje Svetica smjera na rasprave o molitvi br. jer će ga tako dobrim putem uvesti Gospodin u luku svjetlosti. što se pridaje sv. da napisah pređašnju glavu. A kako je razložno i istinito. Govori o dušama. jer se ide mirno. Započinje raspravljati o molitvi. Ako i jest ta žeđa teška i muči. vazda nemirne. želi piti ove vode. u kojima su za sve dane u sedmici razdijeljena otajstva života i smrti te muke Gospodnje. Dogodi se. Ta kako rekoh. Padaju mi sad na um tri. ne treba mu govoriti ništa. koje ne mogu razumom promišljati. da pogodim. što ih je napisala za svoje redovnice: »Neka pazi starješica. Čine mi se poput duša. knjige br. Prvo je svojstvo. pa još i više. kad se raspali vodom oganj. izda ih snaga u sukobu s trećima. kad biste držale što do onoga. Bilo nam ne znam kako vruće. Ako neki još imaju snage da svladaju i druge neprijatelje. klonu duhom. Oratorio de Religiosos (Bogomolja redovnika). kojom se ta žeđa gasi. što sam rekla. sad tamo. Luja Granadskoga i na onu. premda raste žeđa za stvarima drugoga života mnogo više. koji uzmognu ići tim putem. da ima mnogo duša. samo ako ne gori katran. nađu neprijatelje. premda možda ne bi imali ni dva koraka do izvora one žive vode. za koju Gospodin reče Samarjanci.1 Ko bi mogao i privikao se da tako moli. Sad idu amo. ipak nosi sa sobom zadovoljštinu. kad je razum privezan. I svi. kako se bude dalo: i bez reda.

Vidi se jasno. I ne treba nam se bojati. . što bi bilo od svijeta? Znate li. A oganj pomaže vodi. Jer Bog ne da. Ali ovoga nikako. da će biti bistra i čista od svakog grijeha. 5. XIX. već bi. što se dobivaju s pomoću razuma ako i djeluju uvelike. da se ne zadovoljava s malim. Bog jednom povede k toj vodi i dade vam je piti. te bude čista od blata i slobodna od bijede. a da se ne očisti. već dolaze iz jednog kraja. da ih malo cijene. kako je rečeno. Nije li lijepo. prilijepiti nešto od puta. A možda toga i ne mogu razumjeti. u koju je bila upala grijesima. Ovako se samo tome veselim. kako rekoh. što sam vas u ovoj knjizi toliko poticala. voda teče po zemlji. znala bih se izjaviti. zapalio čitav svijet. Jer mu je prirodno. kako je krasno i čudnovato. ne bi uspjele. da toliko čisti ova voda nebeska. ne čudite. da uspije. nego ga još poveća! Bilo bi mi vrlo korisno. kako ja shvatam. Jer kolikogod nastojimo učiniti. da može. da težite za takvom slobodom. O Bože moj. ko poznaje mudroslovlje. da oganj rashlađuje! Da. Nema dakle. te vlada nad njima. ne zovem vodom živom. kad se združi sa živom nebeskom vodom. iz kojega potječu spomenute suze. ugasiti taj oganj ljubavi Božje. Kad bih poznavala svojstva stvari. 4. pomaže još više raspaliti oganj i čini. da će voda. da čisti nečiste stvari. da prestane gorjeti tako. što je već piju. I stoga se. 6. koje prihvata. tim izvorom. Nema voda više vlasti nad ognjem. voda što nastaje na zemlji nikakve vlasti nad njom (= ljubavlju Božjom). ako se (te vode) napije duša samo jednom. Ako su i protivni. radovati tome i razumjet ćete. a njezin postanak nije od tako niske stvari. da mogu o tom govoriti s onim. Da nema vode za pranje. svetom Franji i ptice i ribe. da su postali gospodari svih stvari na svijetu tim. jer je to božansko sjedinjenje nešto sasvim natprirodno). I tako zaista (ova nebeska voda) ne ostavlja u nama topline (sklonosti) ni prema kojoj svjetskoj stvari tako. kako napisah već na drugom mjestu. Drugo je svojstvo vode. te bi nas mogla privezati. Molitvu. Ne bojte se. što će ah ugasiti svaki događaj. ali toga ne mogu izreći. Još će taj oganj manje ugasiti voda. nego još jedan pomaže drugome. a ne stječu našom vještinom. van ako je to onaj oganj (ljubavi Božje). te vlada nad svom zemljom i življima? A što su sve sveci s pomoću Božjom radili s njima po miloj volji? Svetom su se Martinu pokoravali oganj i voda. (Bog daje piti. on i mrzne sve svjetovne sklonosti. a ne stoji to do naše volje. Kod drugih slasti. Ima i drugih ognjeva male ljubavi B ožje. Tako i mnogim drugim svecima. Vazda ima na putu blatnih stvari. što su se trsili. što rosi s neba. nad koje se uzvinula. što teku u istinskoj molitvi. ako je u svojoj snazi posve slobodna od zemaljskih stvari. kako prava ljubav Božja. kod koje se. koje nam se daju. Ne piju je odmah na izvoru. promišlja razumom.je protivna. vi ćete se i one. Voda pravih suza. sestre. što mi ne bismo rado. da će jedan živalj nauditi drugom. pa nije tako čista i bistra. van rosi s neba? Držim za izvjesno. jer nije mutna ni blatna. oganj je neomedašeni gospodar. vlada nad svim življima i nad svijetom. da siromašna redovnica (samostana) sv. Ako vas. da potraje. koju podupire ovo naše tijelo i niska narav. vazda će se uz našu dušu. Josipa može doprijeti dotle. a nije podložan vodi. sestre. a daje ih Kralj nebeski. Njezini su plamenovi veoma visoki. Nisu protivni (oganj i ta voda).2 da duša pije te vode. da rashlađuje. i što su se svom svojom snagom iskreno podlagali Gospodinu (ovoga svijeta). 2 Knjiga o Životu gl. Da navali i cijelo more napasti. voda bistra. to jest onih. što teče iz zemlje.

kako. j. Ako je u tom što dobra. za naše dobro. što nam On daje. No i neopazice se nađemo kod stvari. te obuhvati ono. što kani u nju uliti. Uživamo bez mjere. Zato ih napastuje ovdje na nerazložna pokornička djela. I dao nam On ne znam koliko izobila te vode. (tu svoju žeđu). ne može biti previše. koji su (zbog toga) umrli. Promišljamo. jer tako može rasti ljubav i želja za Bogom. kažem. A mi smo tako nečedni. kako je to bilo. No treba se bojati i ne smijemo biti bez brige. Držim. kao što se vidi kod mnogo utopljenika. Jer pogled nije slobodan. kakvu zna da treba. A njemu je mnogo stalo do toga. da se ona upleće u stvari. ako i ne želi. te ne može podnij eti naravsko biće. Hoću da bolje razjasnim. da se utopila. što treba raditi. Ako i ne umre od žeđe. dolazi od pomoći Gospodnje. dok je bila pri sebi. Treće je svojstvo vode. čega ne bi bila mogla uživati. koje bi joj mogle nauditi u ono vrijeme. podupiremo tu želju. kad bih zaronila tako u ovu živu vodu. da se nikad ne možemo zasititi mukom te želje. 3 . što li ćemo činiti. No kad navale na nas tako goleme navale. jer nije mogla podnositi svijeta. On toliko cijeni našu dušu. a oživjela je u Bogu. te bi bila umrla. jer može držati. ne bi li izgubile zdravlje. Kadikad će malo koristiti naš mar. što smo učinili. da gasi i odstranjuje žeđu. Kažem. Ja znam za jednu. da u našem najvišem Dobru ne može biti ništa. Znade on štetu. Života te Duhovne izvještaje ispovjednicima. nikad nije bez nedostatka. kako rekoh. te nam se čini. gdje se radi o Bogu. da joj Bog nije brzo pritekao u pomoć s ushitom te je u njemu u neku istrgnuo kao izvan sebe. Žednjeti po mojem mnijenju znači željeti nešto. što ih u svijetu ljubimo. Čini se. Jer ako Bog daje mnogo. te ne dopušta. Iznenada je podiže blizu sebe te joj u jedan tren pokazuje više istina i daje joj jasniju spoznaju. čega uvelike nemamo. 10. pa je stoga sve. a i preobilje nam oduzimlje život. Želimo ih izbjeći. dok putujemo. gdjekad se iznovice izlažemo opasnosti. jer je tu duša počinula. da pije mnogo. koji tako umre. pa ona gdjekad i ubija. da se riješimo tih stvari.3 koja je tako obilovala ovom živom vodom. jer nas neće da prepusti nama. Tako i staklar pravi staklenku takvoga opsega. ne razmišljati o tim stvarima. da se toga treba okaniti t. Gledaj glavu XX. jer ne možemo sakrivati sve kao što želimo. 9. te ima tu žestoku želju. Ne kažem. uništit će zdravlje. Ko dopre tako daleko. a to se mora izbjegavati na svake ruke. pa će izvana pokazati. A Njegovo ju je Veličanstvo učinilo sposobnom. što mu je mogu učiniti (takve duše) u životu. što nije savršeno. koliko ovdje možemo. što Govori prikriveno sama o sebi. a posvemašnja nas nestašica ubija.7. Iz toga se spoznaje. Stoga je i bilo ljudi. da i ne znamo. te bi i drugi umrli od želje za takvom smrću. 8. kako li će biti. ali nas barem malko zadrži razmišljanje. da ga prezremo. da bude veoma oprezan. zasljepljuje nas prah. Čudno je. da nas ubija nestašica. da to radi zloduh. Blažena li je takva smrt! Ali bi pomogao možda da ostane živ onaj. čini dušu sposobnom. O Gospodine moj! (Kako bih bila srećna). Ovdje (kod molitve sjedinjenja) uzimlje tu brigu sam Gospodin. nego bismo ovdje mogli doseći u mnogo godina. a ondje nas (u molitvi sjedinjenja) vodi Gospodin k svrsi našega puta. Dolazi li želja (za tom vodom) od nas. da ne izgubi života. da ju je u neku istrgnuo samu izvan sebe. koliko možemo. da može uživati ono. što je svijet i kako sve u njemu prolazi. što je sve zemaljsko. I razmišljajući. da ga snalazi ta napast. da u njoj završim život! A ne može li to biti? Da. kad joj hoće da podijeli milost. jer je ta muka slasna i tečna.

A to je i moguće. Jasno je. da bude zaslijepljen u tako očevidnoj stvari. o nekom pustinjaku. V. koja mora biti u sebi veoma slatka. da tu muku sakrije. uvjeravajući ga prije. da ovaj pustinjak nije baš služio Bogu ponizno ni dobro. ne bi li nam naudio. Mislim. ali je pokazala. koji je provodio veoma strog život. da već sada budemo s Bogom i izbavljeni iz ove tamnice. mislim Kasijan. što se više bude služilo Bogu. da lomi svoju volju. pribaviti svjetlost. gl. pa ne smijemo ni mi. kao što se vidi u drugim stvarima. da tu želju treba odbaciti. Ublažit će njegovu muku i dobit će mnogo. Zato. pa Njegovo Veličanstvo ne bi dopustilo. 4 . jer za sve koristi mrtvenje. treba se bojati iz poniznosti. da imamo toliku ljubav (Božju). Izvukoše ga odmah napolak mrtva drugi pustinjaci te proživi još tri dana. da se na njemu izvrši volja Božja.) o pustinjaku Ileronu. moramo brižno paziti. što nastaje iz toga uzroka. koja nas stavlja u takvu stisku. Ona je po naravi žestoka. A treba se i bojati. neka se sunovrati u zdenac. A neće se moći sasvim ugušiti. da će ga od svake pogibli osloboditi mnogo zasluga stečenih u tako dugom razdoblju nečuvenim mrtvenjem. kad se vidi. jer nosi sa sobom svjetlost. Jer je u svemu najsigurnije predati se Bogu u ruke. kojom se naprezala. Ta ima ljudi. A nečastivi mu doglasi. U svemu je veoma potrebna razboritost. da Boga uživamo. da se oni nisu mnogo umrtvili. ali do kraja ustraja u đavolskoj prevari. van moramo blago skratiti konac drugim motrenjem. Pripovijeda doista Kasijan u svojim Sastancima (konferencijama II. da se živeći dulje može Bogu više služiti. A (osobito). To su dobre utjehe za tako veliki trud. Reći ću nešto. da smo malo služili Bogu.umnažaju našu želju za Bogom. Jer može kadikad naša narav djelovati toliko koliko i ljubav. koji s velikom žestinom žele kakvu stvar. neka bude strpljiv i preda se u ruke Božje. pa bila i slatka. Trebat će veliko mrtvenje. Čini se. koja bi inače propala. eda služi samom Gospodinu. Mora se skratiti i vrijeme molitv e. No gdjekad bude (ta muka) tako žestoka te kao da otme razum. On ne spava bezbrižno. u takvom prekomjernom slučaju. jer je Gospodin vjeran. 13. Držim. da me bolje razumijete. to će se više zaslužiti. pa bila i zla. ako i đavo pripomogne bilo kako tolikoj želji. Držim. da se ublaži muka. da jenjavaju tjelesne sile ili glavi škodi. Ali nije tako. jer čovjek želi ovdje boraviti i živjeti u svojoj muci. da mu ne bi naudila. Znalazi nas kao nekad sv. Jedne ga noći stane napastovati sotona. da se taj protivnik pakleni neprijatelj trsi na svake ruke. da je ludo. 11. Tako pripovijeda. Pavla velika želja. koliko samo može. kad bi ta želja bila od Boga. razboritost i umjerenost. neka se strmoglavi u zdenac. pa će to prije ugledati Boga. Ta je tačka zamašna u mnogim stvarima. sve ako bi bio od duha Božjega. da je već razum izgubila. jer se možda svagda neće moći). da se može duši. Kažem: neko je vrijeme gledah kao izvan sebe od velike muke i napora. ne bih držala za zlo (gdje se može.4 No jasno je. Čini mi se. kojom se isto toliko zaslužuje. kad bi se želja (za smrću) promijenila u drugu razmišljajući. To je kao kad neko ima veliki trud ili veliku bol pa ga tješimo veleći mu. ako se priječi tako dobra stvarca (želja za Bogom). nego zaustavljati. kao što sama vidjeh nedavno na jednoj osobi. jer ja ne kažem. 12. Jer ne smijemo misliti. A to će možda biti drugom željom. koji je proveo pedeset godina u skitskoj pustinji čineći strogu pokoru. kažem. da ih ne povećamo.

pokazujući vam dobro. van idete srčano i neumorno. kojima mi se svidi«. da dospijete već dotle. A ako bi i zvao. On je sama istina. Jer se može dogoditi. kako kažem (obećava dati).14. da nemate snage. koji ne ostanu na putu. koji je obećao. te vam ne treba nego se sagnuti i piti iz vrela. pa se ne smije dvoumiti. da će dobiti te žive vode. ne bi nas Gospodin sve pozivao. ne bi govorio: »Ja ću vam dati piti« (Iv. jer napokon nećete izgubiti ništa. kako je treba tražiti. eda ga dosegnete. da sam vam htjela razložiti najprije svršetak i pokazati nagradu prije borbe. da pijemo tu živu vodu? Zato. 2. Ali. Zato držim za izvjesno. . Zašto mislite. 7. Da ovaj poziv nije općenit. 15. svima bez toga uvjeta. Vidite. Mogao bi samo reći: »Dođite svi. Neka nam Gospodin. da Gospodin poziva sve. i da vi niste zato. što će nas zapasti. radi Svoga Veličanstva dade milost da tražimo tu vodu. a ja ću dati piti onima. kako rekoh. što je na putu.). ali napustite sve i izgubite to dobro misleći. kćeri. kad se približimo k onom vrelu. da se ne preplašite truda i zapreke.

i učinio je. da prodrem u dubljinu. van se borite kao junakinje u boju. 14. To im je dosta. A sestre svjetuje. što rekoh prije. da u razgovoru imate vazda na umu neko dobro onoga. koji hoće da ga slijede. jer vaša molitva (govor) mora biti na korist duša. kad sam počela. 2. Tako eto ako i ne bi ko išao dalje tim putem. a g djekad samo struge za djecu. 1 . Budući da Njegovo Veličanstvo poznaje našu slabost. kojemu su pape dopuštali izvjesne milosti dabome. kadgod bi se na njega molile propisane molitve. da mu neće nikako škoditi. bilo bi bolje. No kad ne bi nikad upotrebljavao taj ružarij. zlo bi se činilo. sestre. van ga držao u škrinji. da nastoji doći k ovom vrelu i piti. ako bi ga i ostavio. već je njegovo milosrđe bilo toliko. eda niko ne ostane bez utjehe ili ne umre od žeđe. da mi ne ostavimo Njega. kao što ima i razne stanove (Iv. da ne smije započeti puta ko nema odluke. Ne bojte se dakle. a što više bi putovao. što se druže s vama. Ali ne reče. No jer je tako dobar. te se ne bi moglo podnijeti. Blagoslovljen Bog stoga dovijeka! A s kolikim bi razlogom mogao to meni uskratiti! 2. 1. rekoh. sve stoji do toga. da prispijete k svrsi puta. kćeri. A da udarimo tim putem tako. da ne započnu tako veli ko dobro. da. ne sili nas. To su oni. malko ćemo raspresti.1 Moli li jednom. što sam je ovdje opisala. Ne kažem. to bi više bio prosvijetljen. Neka dade Gospodin samo. a drugi mali. s kojim govorite. premda su različni putovi. A vazda budite odlučne. nego odustati od težnje. Čini se. Napokon neka bude uvjeren. da će vam ponestati. kako se mora započeti to putovanje. kad to ne biste radile n a svake Bila je to vrst ružarija. jer je to najznamenitije. jer dobro nikad ne čini zlo. i dobiva više. I jamačno neće toga zabraniti nikome. kao da neko ima račun oprosta. dat će vam izobila piti u vječnom životu. prosvijetlio bi ga onaj komadić. 3.). neka se vazda o tom razgovaraju. jer ovdje niste ni za što drugo van za borbu. da sam u ovoj pređašnjoj glavi govorila protiv onoga. da ćete prije umrijeti. svima. primite moj savjet i ne ostanite na putu. Jer iz toga obilatog vrela teče mnogo potoka. da dobro putuje drugim putovima. sestre. i prestrašili bi se. već na mnogo načina daje piti onima. da Gospodin ima različne putove.GLAVA XX. Raspravlja. dobije oproste. Kad sam naime tješila one. te ne zalutamo odmah na početku. Ako vas Gospodin i pohodi s kakvom žeđom u ovom životu. što ne stižu ovamo. Jedni su veliki. kad bi vidjeli mnogo vode. neka jedni idu ovim putem. Ali mi nije zabranio. da ga nema. I jer se za to morate vazda moliti Gospodinu. A moli li više puta. koji su istom na početku. I molim vas za ljubav Božju. te nikome n ije zabranio. što je udario tim putem. što ga je prevalio. poskrbilo se zato u svojoj dobroti. ima (taj korak) u sebi toliku krepčinu. dapače nas javno poziva jakim glasom. te se ne treba bojati. Nikad ne ponestaje (na tom putu) vode utjehe toliko. recimo. po kojem idu njegovi. a drugi onim. kako na putu molitve nikad ne ponestaje utjehe. koje su s vama u kakvom prijateljstvu i spremne (da vas poslušaju) nastojte istjerati strah (koji ih odvraća). I kad bi stupio samo korak. Zato. da ćete umrijeti od žeđe na ovom putu (molitve). To sad kažem ponovno. jer će je Gospodin malo po malo usavršiti. A kad je tome tako. I ne bojte se.

ruke. 4. Hoćete li da budete dobre rođakinje, to je pravo prijateljstvo. Hoćete li da budete prave prijateljice, znajte, da to možete biti samo na tom putu. Neka istina pronikne vaša srca, kao što mora proniknuti u razmišljanju; pa ćete vidjeti jasno, kako smo dužne ljubiti bližnje. Nije, sestro, više vrijeme za djetinju igru; jer se čini, da nisu drugo ta svjetska prijateljstva, sve ako su i dobra. I ne govorite jedna drugoj: »Ljubiš li me?« ili »Ne ljubiš li me?«. Ne govorite ni rođacima ni ikome drugom, van da bi to bilo za kakvu veliku svrhu ili za korist koje duše. Moglo bi se naime desiti, da vas posluša i prihvati istinu vaš rođak ili brat ili druga takva osoba, ako ih pripravite takvim govorima i iskazima ljubavi, koji vazda ugađaju sjetilnosti. I dogodit će se, da se više cijeni dobra riječ, kako je zovu, i više djeluje nego mnogo riječi o Bogu, pa i one kasnije dođu u srce. Ako se dakle misli (tim riječima) koristiti (bližnjemu), ne zabranjujem ih. Ne govore li se zato, ne mogu nikako koristiti, i mogu nauditi, da vi i ne zamijetite. Svi znadu, da ste vi redovnice i da se bavite s Bogom. Neka ne odlučuje nijedna: »Neću, da me drže dobrom«, jer će biti na zajedničku korist ili štetu, što opaze na vama. A bilo bi veliko zlo, kad bi one, koje su, kao redovnice, toliko obvezane, da ne govore ni o čemu nego o Bogu, pomišljale, da se u tom slučaju mogu pretvarati, ako to ne bi bilo radi većega dobra. To je vaše držanje i govor. Ko želi, da se s vama razgovara, neka nauči taj govor. Ako li neće, čuvajte se, da vi ne naučite njegov. To bi bio pakao. 5. Ako bi vas držali neuglađenima, neka vas malo boli glava: ako li licemjerkama, još manje. Tim ćete dobiti to, da vas niko neće posjećivati, van onaj koji zna taj jezik. Jer neće onaj, koji ne zna arapski, trgnuti na put i uživati da govori s onim, koji ne pozna nikakva drugog jezika (osim arapskoga). Tako neće ni vama dosađivati niti vam škoditi. A ne bi bila mala škoda, kad biste počele govoriti novim jezikom i u tome potratile sve vrijeme (učeći ga). Ne možete vi znati kao ja, koja sam iskusila, koliko je to zlo za dušu. Da naučite jedan jezik, zaboravljate drugi, pa ste neprestance u nemiru, koji morate izbjegavati na svake ruke. A duši je veoma potreban mir i pokoj za taj put, o kojem počesmo govoriti. 6. Ako bi htjeli oni, što druguju s vama, naučiti vaš jezik, nije vaša da ih poučavate. Možete im reći, koliko se bogatstva dobiva, ako se nauči. A neumorno im to kazujte, ali pobožno, s ljubavlju i s molitvom, da bude od koristi te onaj, što čuje za veliki dobitak, potraži učitelja, koji će ga naučiti (taj jezik). Ne bi bila mala milost, što bi nam je Gospodin iskazao, kad bi koju dušu potaknuo na (težnju na) to dobro. No kakve se stvari nude, kad ko počne raspravljati o tom putu, pa sve ako je njim hodio tako rđavo kao ja! Dao Gospodin, sestre, da vam to znam bolje izreći nego sam radila.

GLAVA XXI.
Ističe, kako je vrlo znamenito, da se s velikom odlučnošću započne molitva i da se ne haje za zapreke, što ih stavlja zloduh.

1. Ne plašite se, kćeri, mnogo toga, što se mora obdržavati na početku ovoga božanskog puta. Ta to je kraljevski put u nebo. Ko putuje njim, dobiva veliko blago, pa se nije čuditi, što se čini, da stoji mnogo. Doći će vrijeme, kad će se spoznati, kako je sve malenkost za toliku cijenu. 2. Sad se opet obraćam k onima, koji hoće da idu njime i neće da odustanu do svrhe, dok naime ne stignu, da piju ovu vodu života. Kako im treba započeti. Odgovaram. Stoji mnogo, dapače sve do toga, da imaju veliku i posve stalnu odluku, ne odustati, dok ne dođu k cilju. Bilo što bilo, desilo se što mu drago, bio trud ne znam koliki, mrmljao ko mu drago, dostigli do svrhe ili umrli na putu ili klonuli duhom radi poteškoća na putu, propao i svijet: (ništa ih ne smije odvratiti od takve odluke). Mnogo puta se zbiva, te nam se govori: »Ima pogibli. Neka je na ovom putu propala; druga se prevarila; ova je mnogo molila naustice, pa je pala. To je na štetu kreposti. Nije to za žene, koje se mogu lako prevariti. Bolje će biti, da pletu. Ne treba njima takvi h milota. Dosta im je Očenaš i Zdravo Marija«. 3. Kažem i ja to, sestre. I kako je to dosta! Vazda je dobro, da svoju molitvu osnivate na molitvi, koja je potekla iz takvih usta, kao što su usta Gospodnja. U tom bi oni imali pravo. Kad ne bi naša slabost bila tako velika i naša pobožnost tako mlaka, ne bi trebalo drugoga reda u molitvi ni drugih knjiga (o molitvi). Govorim, kako je rečeno, dušama, koje se ne mogu sabrati u drugim tajnama (t. j. razmišljajući ih), pa im se čini, da je zato potrebna vještina. A ima i drugih tako umnih, te ih ništa ne zadovoljava. Zato mi se činilo zgodno da ovdje (na Očenašu) osnujem neke pouke o početku, sredini i svršetku molitve. No neću se pritom zadržavati kod uzvišenih stvari. A neće vam moći oduzeti knjiga, jer ako ste revne i ponizne, ne treba vam druge stvari. 4. Uvijek sam bila sklona i više su me sabirale riječi evanđelja nego i vrlo dobro pisane knjige. Pogotovu ih nisam rado čitala, ako njihovi pisci nisu bili posve pouzdani. Držat ću se dakle ovoga Učitelja mudrosti. Možda me nauči koje razmatranje, što će vas zadovoljiti. Ne kažem, da ću pisati razmatranje tih božanskih molitava. Ne bih se usudila. A mnogo je već (razlaganja) i napisano. Pa kad ih i ne bi bilo. bilo bi ludo od mene (da pišem). Sastavit ću samo razmatranje o Očenašu. Jer se kadikad čini, da mnogim knjigama samo gubimo pobožnost, koja je pritom toliko potrebna. Jasno je, da učitelj, kad nešto uči, zavoli svoga učenika, pa uživa, zadovolji li ga onim, što uči. I mnogo mu pomaže, da to nauči. Tako će i ovaj nebeski Učitelj postupati s nama. 5. Zato ne marite za strah, koji vam ulijevaju, ni za pogibli, što vam ih slikaju. Bilo bi baš lijepo, kad bih htjela bez opasnosti ići putem, gdje je toliko razbojnika, da dobijem veliko blago. Svijet već zna udesiti, da to blago ne možete odnijeti s mirom! Taj svijet za jedan maravedi (novčić) koristi neće spavati mnogo noći pa ni tijelu ni duši neće priuštiti počinka. A kad vam pričaju o tolikim pogiblima i nagone toliki strah, dok idete tim kraljevskim i sigurnim putem, kojim je išao i naš Kralj a za Njim svi njegovi izabranici i sveci, pa idete, da to blago dobijete ili ugrabite, kako kaže Gospodin (Mat. 11, 12.), kakvim će

pogiblima biti izloženi oni, koji putuju kako im se svidi i besputice, eda dobiju to blago? 6. O moje kćeri, oni su kud i kamo većim (pogiblima izloženi). Ali ih oni ne poznaju, dok se ne nađu u pravoj pogibli, a nikoga neće biti, da im pruži ruku, pa će izgubiti vodu, te neće piti baš ni malo ni iz potoka ni iz struge. A vidite dobro, kako će se bez kapi ove vode putovati putem, na kojem se treba boriti s toliko neprijatelja? Jasno je, da će u najbolje vrijeme umrijeti od žeđe. Zato, moje kćeri, ako hoćemo da ne (umremo tako od žeđe), putujmo k tome vrelu, ako i na različne načine. Vjerujte mi dakle, pa neka vas ne prevari niko pokazujući vam drugačiji put nego put molitve. 7. Ne govorim sada, da je unutarnja ili usmena molitva za sve. Što je do vas, kažem, da vam je potrebna i jedna i druga. To je dužnost redovnika. Ko bi vam rekao, da je to opasno, držite, da je on sama opasnost i bježite od njega. Ne zaboravite, da vam je možda potreban ovaj savjet. Bilo bi pogibeljno nemati poniznosti ni drugih kreposti; a ne daj Bože, da bi ikada put molitve bio opasan put. Čini se, da je nečastivi izmislio, da zadaje takav strah, pa je lukavo i učinio, te su pali neki, koji su prividno obavljali molitvu. 8. A pogledajte zaslijepljenost svijeta. Ljudi ne gledaju, da su mnoge tisuće pale u krivovjera i u velika zla, jer nisu obavljali molitve, već živjeli rastreseno. A ako je đavo, da bolje obavi svoj posao, učinio, te su pali neki od množine onih, što su se bavili molitvom, učinio je to stoga, da nekima ulije toliki strah od stvari, što se tiču kreposti. Neka se čuvaju oni, što upotrebljavaju tu izliku, da se oslobode (od molitve); jer oni izbjegavaju dobro, da se očuvaju oda zla. Nikad ne vidjeh tako zla iznašašća; pravo se čini, da je đavolsko. O Gospodine moj, zauzmi se za Sebe. Vidiš, kako naopako shvataju tvoje riječi. Ne dopusti takvih slaboća u svojih službenika! 9. Velika je korist, što ćete vazda vidjeti neke, koji će vam pomagati; jer se drži toga pravi sluga Božji, kojemu je Njegovo Veličanstvo rasvijetlilo pravi put, da mu u tom strahu još raste želja, eda ne sustane. On razumije jasno, otkud dolazi zloduh, da zada udarac, pa mu ukrade tijelo i samu njemu razmrska glavu. Više to (zloduh) ćuti nego ga zadovoljuju sve druge radosti. Kad u vrijeme smetnje posije kukolj pa se čini, da sve pod izlikom revnosti vuče k sebi sve napolak slijepe, podigne Bog jednoga, koji im otvori oči i pokaže maglu, što je (zloduh) postavio, da ne vide puta. (Kolika je veličina Božja, da gdjekad jedan ili dva čovjeka, koji govore istinu, mogu više, nego mnogo drugih zajedno!) Malo po malo opet upoznaju put, a Bog im daje srčanost (da idu njim). Kažu li, da je u molitvi opasnost, trsi se (sluga Božji) ako ne riječima, a ono djelima dokazati, kako je dobra (korisna) molitva. Kažu li, da se nije dobro često pričešćivati, on se pričešćuje još češće. Ako dakle jedan ili dvojica pođu za boljim, odmah stane Gospodin malo po malo dobivati, što je bilo izgubljeno. 10. Stoga se, sestre, otresite toga straha. Nikad ne marite u takvim stvarima, što misli svjetina. Promislite, da se u ova vremena ne smije svima vjerovati, van onima, koje vidite, da žive ugledajući se u život Kristov. Nastojte imati čistu savjest, biti ponizne, prezirati sve stvari svjetovne i vjerovati tvrdo sve, što uči Sveta Mati Crkva. Onda ćete jamačno ići pravim putem. Otresite se, kako rekoh, straha i bojazni, gdje se ne treba bojati. Ako vam ko htjedne utjerati strah, razložite mu u poniznosti put. Recite mu, da imate Pravilo, koje vam nalaže moliti neprestance, da tako nalaže i nama, i da ga morate

obdržavati. Ako vam rekne, da treba moliti naustice, zapitajte ga, mora li biti razum i srce kod ovoga, što govorite (ustima). Rekne li vam, da mora, jer drugačije i neće moći odgovoriti, vidite, gdje očito priznaje, da se silomice morate baviti i duhovnom (unutarnjom) molitvom, pa i motrenjem, ako vam ga Bog dade ondje.

GLAVA XXII.
U njoj razlaže što je duhovna (unutarnja) molitva.

1. Znajte, kćeri, da nije pogreška držati zatvorena usta, eda bude ili ne bude unutarnja molitva. Ako izgovarajući potpuno razumijem i vidim, da govorim s Bogom, i više pazim na to nego na riječi, što ih izgovaram, molitva je zajedno unutarnja i usmena. Izuzetak je, ako kažu, da se razgovarate s Bogom, ako molite Očenaš, a pritom mislite na svijet. O tome šutim. Ako hoćete da govorite s Bogom, treba da govorite, kao što se dolikuje govoriti s tako velikim Gospodinom. I dobro je, da promislite (ko je onaj), s kim govorite, a ko ste vi, da barem govorite pristojno. Ta kako možete nazivati kraljevsko dostojanstvo ili znati obrede, koji se vrše, kad se govori s kakvim velikašem, ako ne znate dobro, kakvoga je staleža on, a kakvoga vi? Jer prema tome treba iskazivati i poštovanje. To morate znati; ako ne, potjerat će vas kao prostakinju i nećete obaviti ništa.1 Ta što je to, Gospodine moj? Što je to, Vladaru moj? Kako se to može trpjeti? Ti si Kralj, Bože moj, bez kraja, a nije ti dano kraljevstvo, kojim vladaš. Kad se u Vjerovanju kaže, da Tvome kraljevstvu nema konca, osjećam gotovo uvijek posebnu radost. Hvalim te, Gospodine, i blagosivam te navijek. Ta tvoje će kraljevstvo trajati navijek. Zato Ti, Gospodine, nikad ne dopusti, da bude zadovoljan, govori li samo ustima, ko bi govorio s Tobom. 2. Što je to, kršćani? Razumijete li vi, koji govorite, da nije potrebna unutarnja molitva? Doista, ja mislim, da ne razumijete, pa stoga hoćete, da svi budemo ludi (kao i vi). Vi ne znate, ni kakva je unutarnja molitva, ni kako treba moliti naustice, ni što je motrenje (kontemplacija). Jer kad biste to znali, ne biste u jednu kudili, što u drugu hvalite. 3. Želim zajedno vazda govoriti, kad se sjetim, o unutarnjoj i usmenoj molitvi, da vas, kćeri, ne straše. Ja sam sama u tom pogledu pretrpjela nešto muke pa znam, kamo šibaju takve stvari. Zato ne bih rado, da vas iko uznemiruje, jer je šteta ići u strahu tim putem (molitve). Veoma je zamašno za vas, znate li, da ste na pravom putu (eda vam ne kažu, da ste zalutale). Jer kad se kaže, da je neki putnik zalutao i izgubio put, vele, da tumara sad amo, sad tamo i sve traži, kuda bi uperio, pa se umori, potrati vrijeme i dođe prekasno. Ko može reći, da je zlo, počnemo li moliti časove (hore) ili čislo (ružarij) tim, da promislimo, s kim ćemo govoriti, a ko smo mi, što govorimo, eda vidimo, kako imamo postupati s njim? Ako li vi, moje sestre, prosudite dolično sve, što sadrže ove dvije tačke, kažem vam, da se mnogo vremena morate baviti unutarnjom molitvom, prije nego ćete započeti moliti usmenu molitvu. Ta ne bismo pošle da govorimo s knezom kao sa seljakom ili kao sa siromahom kao što smo i mi, pa govorili oni s nama kakogod, dobro je. Na ovom istom mjestu eskorijalski rukopis donosi dragušan prizor o takvim postupcima, što ga je ispustio valjadolski rukopis. Kaže ovako: »Dogodilo mi se jednom samoj. Nisam običavala govoriti s gospodom. No u nekoj potrebi pođoh k nekoj, koju moradoh nazvati gospodstvo (señoria). A ja se pokazah neukom. Kako sam tupa i nevična, ne pogodih dobro, kad dođoh onamo. Sjećam se, da joj rekoh, što mi dođe na jezik. A ona prasnu u smijeh, jer držah, da je dobro nazvati je milostiva (merced), pa tako i učinih«. Po svoj prilici pripovijeda Svetica o gđi Lujzi de la Cerda, jer je u njezinu toledskom dvorcu proboravila prvu polovicu g. 1562.
1

4. Istina je, da ovaj Kralj radi poniznosti ne uskraćuje, da me sasluša, sve ako sam neuka pa ne znam govoriti s njim. Ne brani mi, da mu se približim, niti me tjeraju van njegove straže. Jer anđeli, što su ondje, znadu s vojstvo svoga Kralja, kojemu je milija priprostoća poniznoga pastirčića, za kojega zna, da bi više govorio, kad bi više znao (milija mu je ta priprostoća), nego vrlo mudri i učeni, pa govorili i kićene besjede, ako nisu ponizni. No jer je On dobar, ne smijemo mi biti nepristojni. Da mu zahvalimo, što trpi neugodan miris, pristajući da bude uz njega koja poput mene, dobro je, da nastojimo upoznati njegovu čistoću i ko je On. Istina je, upoznaje se On, čim mu se približi ko, kao što je to i s ovdješnjom gospodom. Čim nam se kaže za koga, ko mu je bio otac, kakve ima dohotke i naslov časti ili dostojanstva, ne treba nam više znati. Jer se na ovom svijetu ne gleda na osobe, koliko su zaslužile, već na bogatstvo, kad se (osobama) iskazuje štovanje. 5. Oh jadni svijete! Hvalite uvelike Boga, kćeri, što ste ostavile tako lošu stvar (= svijet), gdje se ne cijeni, što ko ima na sebi, već što imaju njegovi zakupnici i klevetnici (vasali). Nestane li njih, prestaje odmah svijet poštovati njega. To je smiješna stvar, kojom se možete razvedriti, kad budete imale zajednički odmor. Ta dobra je zabava gledati, kako svjetovni ljudi slijepo trate vrijeme. 6. O Vladaru naš, najviša Moći, najveća Dobroto, sama Mudrosti, bez početka i bez kraja! Ti nemaš granica u svojim djelima: ona su beskrajna i ne mogu se shvatiti. Ona su bezdano more čudesa. O Ljepoto, koja držiš u sebi sve ljepote! Ti si sama jakost. O Bože moj! Znam dobro, da je sve (ljudsko) znanje ništa. No kad bih imala zajedno svu rječitost i znanje smrtnika, koliko se ovdje može znati, da od mnogih stvari, što ih možemo razmatrati, mogu išto pravo razumjeti i razložiti, eda barem malko upoznamo, ko je ovaj Gospodin i Dobro naše. 7. Da, pomislite i upoznajte dolazeći k njemu, ko je onaj, s kim vi hoćete da govorite ili s kim govorite (u molitvi). Da živimo tisuću naših života, ne bismo upoznali, kako dolikuje govoriti s ovim Gospodinom, pred kojim dršću anđeli. On svime vlada, sve može. Njegova volja jest čin. Pravo je, kćeri, da se nastojimo naslađivati tim krasotama, što ih ima naš Zaručnik, i da promislimo, s kim smo zaručene te kakav život moramo provoditi. Bože moj, kad se ovdje ko ženi, najprije dozna, s kim, ko je to i što ima. A mi, koje smo već zaručnice (da ne bi smo mislile na svoga Zaručnika) prije svadbe, kad će nas povesti u svoju kuću?2 Kad takve misli ne brane onima, koje se zaručuju s ljudima, zašto bi zabranjivale nama, da nastojimo doznati, ko je taj čovjek, ko li je njegov otac i koja je zemlja, u koju će me povesti, kakva su dobra, što mi ih obećava dati, kakva su mu svojstva, kako ću ga moći najbolje zadovoljiti, čim ću mu ugoditi, kako ću nastojati, da moja svojstva budu skladna s njegovima? Ako naime hoće žena da bude dobro udata, ništa joj se drugo ne preporučuje, van da nastoji oko toga (da se prilagodi ćudi muževoj), sve ako je njezin muž vrlo niska staleža. 8.
2

A za Tebe, Zaručniče moj, da bi u svemu trebalo manje mariti nego za

Fra Luis de Leon u svojem izdanju u Salamanci dodade riječi u zagradi: »da ne bismo mislile na svoga Zaručnika = no pensaremos en nuestro Esposo?« Tim se smisao bolje upotpunjuje, premda nijedan Svetičin rukopis ne sadržava te rečenice.

Ako je zaručnik tako ljubomoran. Ta u njemu ima sve. neka ti barem ostave tvoje zaručnice. jer bi to značilo. koje moraju živjeti s Tobom. da mu druguje zaručnica ni s kim drugim.ljude? Ako se njima ne čini. da je to dobro. spoznaja tih istina. da ne znate. To je eto unutarnja molitva. kćeri moje. da znamo to i raditi. te neće. Amen. da sam to razložila. . bilo srećno! Ali mi ne mislite na druge stvari govoreći s Bogom. da mu u tom ugodi. da to trpi (posluša njegovu želju) i ne želi općiti s drugim. da je to dobar život. Gospodin dao. baš bi bilo lijepo. Istina je. što je unutarnja molitva. što može poželjeti. Držim. pa je posve pravo. kad se ne bi trsila. Hoćete li to pomišljati moleći (naustice).

da mu ga nećemo više oduzimati. da je moje ovo vrijeme. ako uzajmi. kao ovu neznatnu ljubav — a jamačno ne bez koristi. da nas napastuje. već je mnogo. Već je i to neko davanje. kako je to zamašno. Želim. kako je zamašno. ko je pošao putem molitve. nezabavljenu drugim stvarima i posve odlučimo. već poput onoga. već u zalog. Gdje je žena. koji daje u zajam. dobio mnogo darova bez ikakve koristi! Pravo će se to činiti kukavštinom i nedostatkom ljubavi. jer se ne razumije. koji je veoma podao. pogotovu ako mu ono treba i već je držao za svoje. Veoma se boji odlučnih duša. da je promjenljiv i nestalan u dobru i neodlučan čvrsto da ustraje. Znam to veoma dobro iz iskustva. Ko nije darežljiv. pa došlo poradi toga ne znam koliko poteškoća i suprotivština i suhoparnosti. da je mnogo stalo do toga. što ga dignete sjećajući se Njega. da će bez nagrade ostaviti i sami pogled očiju. 3. zadaje mu strah i brige i poteškoće. koji nam neće zato zahvaliti! Ako mi hoćemo da njemu (Gospodinu) dademo onaj komadić vremena. koja je primila mnogo vrijednih dragocjenosti od svoga muža. ne pazi na takve sićušnosti. Neka samo bude čvrsta nakana. nego škrt tako. hoćemo i odlučimo da damo nešto. da im naudi. Svakomu čini. kako želimo. da ga on može pravedno zahtijevati. Znade. Već ne smijem držati. zato mogu o tom govoriti. pa štogod on učini. van veledušan. Napokon je i to nešto. već s tolikim dobitkom — ne bi bilo pravo. A pozna li koga. 1. Kažem sasvim. te nema srca da daruje. a Bog će nam na njemu zahvaliti. 5. drži On malenkošću da ga oprosti. a on odlazi s gubitkom. pa se ne usuđuje toliko navaljivati na oprezne. Čini mi se. Ako li su to prijatelji i ako je onaj. barem u znak ljubavi. kad mu ne bismo dali posve odlučno. sestre. Drugi je razlog (radi koga moramo čvrsto odlučiti: putovati ustrajno putem molitve). Raspreda. da to nije dar. jer je i onako njegovo sve. nije nipošto sitničav. jer imamo posla s izdajničkim rodom. darujmo mu slobodnu misao. koje se nikad ne svršuju. koji nešto uzajmi pa opet uzme. nanosi mu veliku štetu. No mi ne smijemo biti bezbrižne niti se u to pouzdavati. te bih morala biti veoma opširna. 2. koji je veoma znamenit. tako da se s njim rugamo dajući mu malenkost i opet oduzimljući. Moram misliti. da mu čine veliku štetu. da oduzimljemo. te se ne trebate bojati. što mu odlučimo dati. Ako i jest ostatak našeg duga velik. Treći je razlog. kazati samo dva tri. A kažem. ko nam je toliko dao i neprestano daje. ako izostavimo (unutarnju molitvu) jedan dan. već vazda uzrokuje negodovanje onome. no vidi li bezbrižna. tako je brižljiv. jer moj Bog nije tako osjetljiv. kome ko uzajmi što pa opet ište natrag. jer onda nečastivi nema toliko snage. Kad obračunava s nama. ako ne bismo htjeli sasvim dati njemu. I ostalo je dobro. Ima toliko razloga. Kad nam plaća. kad bih (sve) navodila. Rekoh. ne stoga što vrijedi. te se (put molitve) započne s velikom odlučnošću. da radi odlučno. ne pušta ga na samo ni u mraku. da se ne vraća natrag. da mu . ako takav č ovjek ne bi (svome dobrotvoru) htio predati u vlast kakvu svoju stvarcu. da će biti njegova sve do smrti? A zaslužuje li manje ovaj Gospodin. što mu damo? Tako mu eto oduzimljemo i ono malo vremena. sve je na korist njima i drugima. kako je zamašno. 4. pa i više dana radi opravdanih poslova ili radi kakve boležljivosti.GLAVA XXIII. a ona njemu ne bi dala ni prstena. jer zna iz iskustva. da se čovjek bori srčanije. I opet govori. Prvi je razlog: ako onome. A koliko vremena potratimo sami sa sobom i s drugima. jer ovaj naš Gospodin uzimlje sve u račun. da niko ne zna.

nema povratka. mora poginuti poslije. koji nas zove da pijemo iz toga vrela. više nego se može poželjeti. koji dobrote Gospodnje ne poznaju iz iskustva. Zbiva mu se kao čovjeku. Ovaj put ima to dobro da više daje. Koji nisu toga iskusili. Zato se bori odlučnije i hoće. sestre. sve ako je poznaju vjerom. koliko je znamenita pobjeda i da mu o pobjedi ovisi život. ko bi kakogod sumnjao. malo bi koristilo. ako i zaplijenimo mali plijen. da mu neće oprostiti života. To već rekoh. 6. ako bi rado zajamčiti kakvu dobit. Nema sumnje. nego se iste. što putuju ovim putem i kako im u neku plaća sav trošak. jer unaprijed prosudi. a Gospodin kaže: Molite i dat će vam se (Luk. 9. Ako ne biste vjerovali Njegovu Veličanstvu. jer lako klonu duhom oni. To je posve izvjesno. Ne bojte se. ne budemo li se dali pobijediti. pa ako ne padne u boju. što se bori u bici. koje i to zajamčuje u svojem evanđelju. a mogla bih navesti za svjedoke i one između vas. da (boj) započnemo sa stalnim pouzdanjem. kad bi to dokazivao. 11.). koje dobrotom Božjom znadu iz iskustva. da će vas pustiti te umrete od žeđe Gospodin. da skuplje proda svoj život. No velika je korist. da ćemo se veoma obogatiti. da bi malo izgubio. puklo kud puklo. ne čudim se. Potrebno je također. Ne boji se udaraca (neprijateljskih). kako prijateljski i darežljivo postupa (Gospodin) s onima. kad čovjek sam iskusi. Ako ga pobijede. znade. a rado bih reći i mnogo puta. da se i u ovom životu plaća stostruko. kad bih ja razbijala glavu. . Međutim kažem onome. da će nam uspjeti pothvat. štono riječ. da. da vam to dokažem. Ta znate već. Ja to znam.

a ne razumijemo (što molimo). a ne obuzdavaju misli. 3. ako i ne svaki put. A ko ne može misliti o Bogu. Ako biste htjele reći. kako rekoh. da se ne sjećamo takva učitelja.GLAVA XXIV. A kako je rečeno. ne biste imale pravo. pogotovu ako je ko turoban ili slabe glave. da svoj onda nepametni razum dovedu k pameti. ko je taj Otac nas. koje moramo moliti kao kršćani. 2. kad Bog dopušta veoma olujne dane na svoje sluge radi većega njihova dobra. kada se uza sve nastojanje gdjekad ne može (odstraniti rastresenost) radi zlovolje. da govorimo. Tako je i On radio vazda. da doznam. da to već znate. ne idu svi istim putem. Nek onda svaka moli. Ponajprije već znate. što govore drugi. koji u jednu mole. Vidi se po muci. Pogotovu je to nemoguće. (A to mi je slobodno kao majci. Ta kad molim Vjerovanje. jer obnašam službu starješice. Raspreda. da je pravo. i da vas ne treba na to istom podsjećati. već kao da je luckast luta okolo. A kad molim Oče naš. 1 . za koje se čini. da i razumijete. A njihov razum ne pristaje ni uza sto. što im padne na um. 4. jer je velika razlika između (ovoga) učitelja i učitelja (drugih). može se desiti. što govore. A tako rade oni. iziskuje ljubav. već samo onima. koji nas je naučio ovu molitvu i to s tolikom ljubavlju i željom. da nisu one krive. a u drugu prisluškuju. Štogod radili. koji nas je naučio ovu molitvu. Sjećajmo ga se dakle često. kako morate moliti naustice. da molimo nasamo. da se primire. a to sa Očenaš i Zdravo Marijo! Neka ne reknu za nas. kad molimo ovu molitvu. I na ovom je svijetu velika nezahvalnost. što je muče (ove duše). da ga izmore i dugačke molitve. da ih zastraši već sama riječ unutarnja molitva ili motrenje (kontemplacija). Zato ću vas sada svjetovati i mogu reći poučiti. A ne daj Bože. izgovaramo li samo iz običaja. nego da nas pouči. Josipa Avilskoga. ne mogu misliti na ono. nije li dosta. pa je to dosta! Je li. da ne bude gore. A ja bih. da je dosta. ko li je učitelj. jer smo slabi. kćeri. te i razumijem i znam.)1. uistinu. Ili neka ne moli. A tako i onda. bila ie starješica sv. u to se ne miješam: neka reknu učenjaci. ili koji moleći misle. da se mi ne zadovoljimo samo tim (pukim izgovaranjem). 1. a mi dobri učenici. kako treba savršeno moliti usmenu molitvu i kako je s njom spojena unutarnja molitva. Izuzetak je. Zato se neću njima baviti. i to ne stoga. pa može koja doći i u ovu kuću (što je zastraši samo ime unutarnja molitva i motrenje). Kad je prvi put napisala ovu knjigu. ako se ne sjećamo onih. rado. kako može. kad je molio. da nam tim koristi. jer niste za njih. kao što je onaj. ako možda ne mislimo. što govorite. Nećemo ovdje razglabati o te dvije vrsti molitve. ne mogu sabrati ni svoga razuma vezati u unutarnjoj molitvi ni obavljati razmatranja. jer je pravo. Ako se i žaloste i nastoje. što nas uče. što vjerujem. da ne dolikuje govoriti zajedno s Bogom i sa svijetom. već poput »Priora«. ne mogu. Sad ćemo opet govoriti s dušama. čini mi se. da nas uči Njegovo Veličanstvo. Ima mnogo osoba. Već je rečeno prije. jer je Njemu trebalo. 5. ako su to sveci i učitelji duša. Zato se ne smiju žalostiti ni truditi. koje se.

Reći ćete. da se držimo ovih uputa te dobro molimo Očenaš. No ja vam kažem uistinu. da On šuti. da je to već unutarnja molitva. što se brinu za se i shvate. Nevične da odmah na početku saberu svoje misli i malko se potrude. sve ako mi ne čujemo? Oj govori On k srcu. koje neće da se pomuče. Mislite li. da ovo bude dosta. Ima nažalost nestrpljivih i nesklonih osoba. da je to razmatranje. 6. da svaka od nas promišlja. da ga treba glasno zvati. Jer učitelj nije nikad tako daleko od učenika. Usto smo i obvezani.bolesnice nastoji pružiti polakšicu svojoj duši: neka se bavi drugim kreposnim poslom. da se ne udaljite od učitelja. A dobro je. a ne gubimo se u onom. Imate pravo. da ne znam. kako se može odlučiti razmatranje. već samo moliti naustice. s kim govorimo. s kim govorimo. ako ga od srca molimo. da upoznamo. kako dolikuje moliti Očenaš. da nastojimo usmeno moliti pažljivo. n ego veoma blizu. da ne mogu zajedno govoriti s Bogom i sa svijetom. da vi razumijete. kažu one. koji nas je naučio (moliti Očenaš). da ne mogu i ne znaju više. Ja sam to iskusila više puta pa držim. da vam tako potrebna stvar pređe u naviku. A Bože daj. ko nas je naučio ovu molitvu (Očenaš) i što nas uči u njoj. kako rekoh. kad kažete. kojemu upravljamo riječi. . nego moliti usmeno. Želim. da nastojimo (za molitve) biti nasamu. Bože daj. i što nam Gospodin odgovara na naše prošnje. što ne spada na molitvu. A mi možemo raditi. a vi ne možete i ne želite razmatrati. To je za one. Zato budite strpljive i nastojte. ako se hoće dobro moliti naustice i ako hoćemo misliti. da je najbolje sredstvo (protiv rastresenosti) nastojati upraviti misao k onomu.

a dužni smo mnogo služiti: to je eto unutarnja molitva. Upoznaje. da bi to bila rđava glazba bez prve (unutarnje molitve). Dobro spoznaje. što sam bolje mogla razložiti. da vas Gospodin uzdigne do toga stanja unutarnje. koja moli usmenu molitvu savršeno i kako je Bog gdjekad uzdiže k nadnaravskim stvarima.1 Njegovo Veličanstvo čini sve. što govorimo i s kim govorimo te ko smo mi. Bañez: Ako se ne pripravimo molitvom. da ga zaželi. što je ovjerovila Svetica. pa će vas uvelike utješiti i koristiti. a ne zna kako. u Izvještaju. Oduzimlje (duši) moći. jer je (motrenje) njegovo djelo. da je to kakva druga arapština i ne strašite se imena. s kakvom sam smetnjom napisala mnogo onoga. da uživa ono. Ne mislite. a koje ne budu obavljale. kako se razlikuje motrenje od unutarnje molitve. pa drže. koji su mi naložili. koje. da držite išto do onoga. Duša je raspaljena u ljubavi. što je Gospodin htio. što ga uživa. koji me tako podnosi! One. te Njegovo Veličanstvo govori njemu. čitajte onaj Izvještaj o životu. koliko dobiva duša. To je dar Gospodina zemlje i neba. da razum ne može shvatiti toliki užitak. Ne mislite. 3. pa i ako hoće. Razmišljati to i druge slične stvari (kao što su) da smo malo služili. jer mu podiže razum. (One moći) uživaju. budu obavljale nadnaravsku molitvu. (Čovjek) upozna. stoji u tom. 1. što sam napisala. da vam kažem. Ja sam motrenje (kontemplaciju) razložila veoma opširno. kako uživaju. da je veoma moguće. to je usmena molitva. da ga treba cijeniti. Neka bude blagoslovljen On. koji mu govori. 4. Koje zapadne sreća. Sadržava pouke i savjete. Sad ćete razumjeti. kad bi onda djelovale. da se crpe mali dobitak iz usmene molitve. ne treba im. 1 . da zgodno izreknem. što je moje. da vide moji ispovjednici. što se usuđujemo govoriti s tako velikim Gospodinom. Zato sad o tom ne govorim. koji ga napokon daje kao Bog. kćeri. koje bi joj više škodile. A Gospodin znade. koje nadmašuje našu narav. a ne razumiju. 2. To je. kako rekoh. No ako (duša) može što shvatiti. o kojem sam upravo govorila. da ga ovaj božanski Učitelj uči bez šuma riječi. uzimlj e iz usta riječ. Ova molitva. te vas Gospodin podigne do savršenog motrenja dok molite Očenaš ili koju drugu usmenu molitvu. ako se moli savršeno. nego koristile. Volja ga (užitak) obuhvata. ne možemo ništa. savršeno motrenje. pa ni riječi se ne bi svagda skladno izgovarale. a ne zna. neka onu knjigu nastoje nabaviti nakon moje smrti. Tako mislim ja i neki drugi. što ljubi. ne može govoriti nego s velikom mukom. već neka pregnu i rade Na rubu napisa o. Ističe. Ja bih se stidjela. ne može zaslužiti podnoseći sve muke i trudove na zemlji zajedno. da se ono dobro. No pomislite. koji su čitali onaj spis. kako uživa. kako već rekoh. da mislimo i razumijemo. A kod motrenja. a ne razumije.GLAVA XXV. da čuje onoga. Tako eto pokazuje Njegovo Veličanstvo. što sam ga napisala o svojem životu. Tc bilješke nema ni u jednom prepisu. veže misao i rekao bi. Kod ove dvije (usmene i unutarnje molitve) možemo i mi nešto s pomoću Božjom. 4. Molite li Očenaš ili Zdravo Marijo ili štogod drugo. kako ljubi. vidi. pa ne htjedoh više. nego samo štogod spomenuti o njemu. Kažem vam.

ono. van se potrudite. što je u ovoj knjizi rečeno. A vama neće uskratiti. neka se prepuste Gospodinu. koji sam može dati motrenje. Uostalom. . ako ne stanete na putu. da stignete do kraja.

jer ne mogoh svoje misli mimo zadržati kod jedne stvari. ako hoće da živi dobro u braku sa svojim mužem: ako je on žalostan. kako se uzimlje ovdje. te) molimo tako.GLAVA XXVI. što ćete je moliti? Predočite. nego da ga pogledamo (Pj. kojim se može skupiti misao. 14. jer i ja provedoh mnogo godina mučeći se. 3. O sestre. Ako se priviknete. poplašiti od sebe. Tome: »Mišljenje je zalutala spoznaja. i neopazice.) Misao u mističkom smislu. da se ne rastresate. štono riječ. hoćemo u više godina. kao što kaže zaručnici. Podnio je tisuću ružnih i gadnih stvari protiv Sebe i to nije dosta. ja znam. U jednom i u drugo m obliku daje dosta posla duši.). van što se u mističkoj teologiji razumije pod mišlju ili mišljenjem. te nas ne bi pratio. 1 . Pa ako ne uzmognemo u tom uspjeti u godinu dana. priviknimo se na to i trsimo se. kako dolikuje. Toliko drži do toga. ako li je U ovoj glavi govori Svetica o načinu. koja izvodi slike. da ga privlačite k sebi. Franjo od sv. Sad se vratimo k svojoj usmenoj molitvi. da vi to možete. mora se i ona pokazati žalosnom. kćeri. kćeri. Viktora ovako određuje o. da je malenkost imati uza se takva prijatelja? 2. s kakvom vas ljubavlju i poniznošću uči. koje ne možete mnogo razumom promišljati ni sabrati misao. Budete li ga tražile. da ovako mora raditi žena. 2. A čije društvo može biti bolje od Učitelja. Ne žalimo vremena. naći ćete ga. Drugda je čin mašte. (Medula Mistica c. nikad ne odvraća od vas očiju. da o Njemu razmišljate ni da zamišljate mnogo misli ili svojim razumom razmatrate visoka i nježna razmatranja. da duševne oči barem letimice uprete u ovoga Gospodina? Pa vi možete gledati i veoma ružne stvari. nećete ga moći. ogledajte. Mislite li. ne budite bez tako dobra prijatelja. da ga gledate. da to radite s ljubavlju i da mu nastojite ugoditi. da kadikad odvratite svoje oči od tih vanjskih stvari te motrite Njega? Gledajte. priviknite na to. jednom potječe od razuma po slikama ili predodžbama netjelesnim ili duševnim. Ko ide za nama? Kažem. najprije treba ispitati savjest. koji započinju moliti. ako mu se ponizno približimo i molimo ga za to. da (znamo. Samo vas molim. Već je poznato. Ističe sredstva za to: Ova je glava veoma korisna onima. pa ako On vidi. On vas neće nikad ostaviti. n. da vazda idemo uz toga istinitog Učitelja.1 1. koji je naučio molitvu. da nađete društvo. da vas prestane gledati. a da ne biste mogle gledati najljepše. IX. da nam Bog da sve zajedno. A je li vama mnogo. moliti ispovijed i prekrižiti se. što predočuju sjetilne i tjelesne stvari. Gle. U njoj razlaže način. da je sam Gospodin združen s vama. Ali znam. priviknite se. ako ne možete više. jer ste same. da se to postigne. pomagat će vam u svim vašim nevoljama. Da se njezin nauk bolje upozna ne treba drugo govoriti. da nam ga eto brzo ususret. To je veoma velika muka. I vjerujte mi. kako treba moliti. što se može zamisliti? Vaš Zaručnik. S Hugom od sv. što se tako dobro troši. da molimo. i kako je rečeno. on ne očekuje ništa drugo. Vele. koja se koleba na razne strane bez učinka i određene svrhe svoga rada«. Odmah se. Ta ko vam krati. dok možete. da nas Gospodin neće tako ostaviti same. kako će se sabrati misao i daje veoma razborito sredstva. Ne želim sada. gledajte. da upremo oči i pogledamo ga. i svagdje ćete ga držati. pj. 4.

jer želi. No što je morala pretrpjeti slavna Djevica i ova blagoslovljena svetica! Kakve prijetnje. Ako ste u mukama ili žalosne. da li se utješio sa mnom? Pa kako je moguće. kako pobjednički. pa koliko njegove muke nadmašuju one. da te sama ostavljaju anđeli i da te ne tješi tvoj Otac? Ako je tako. No s kakvim sjajem. Gle. Promatrajte svojski. već bi rado s Njim i govoriti. što ih je ispravila Svetica. ići ću i ja. što me snađu. 7. A to uistinu. što ga tako gledate. bile biste to rado radile i vazda ga promatrale. koja je gledala smrt pred okom. sestre. Ne marite ni malo. i ako ih uvelike osjećate. Oh Gospodaru svijeta. da se za Njega zauzme. da obratite jednom oči i pogledate njega. i držati ih za veliko dobro. Gospodine moj i Dobro moje. iz velike ljubavi prema vama. ako vas Židovi gaze. Pa je li mnogo. jer idete k Njemu po utjehu i obraćate glavu. ka kve udarce. Idimo zajedno. 6. jer se tako Njemu veoma mnogo sviđa. Ako ste vesele. Obradovat će vas i sama predodžba. sestre. pa vam nije dosta da ga samo gledate. kako ide umorno i trudno. te vas jedno s drugim može tješiti. ako vam se raznježi srce. Progone ga jedni. te hoćeš da primiš ovako ubogo društvo. Ako ih i slikate ne znam koliko velike. Pa ako budete i posrtale i padale. U takvoj si nevolji. kako je izašao iz groba. On vam postaje podložnikom. 8. punima suza. Oglušujte se na njihovo opadanje. što ih trpi Gospodin. koji vam toliko daje? 5. pa sve da i nije (vesela). gdje mu nisu dali ni odahnuti. Ko neće sada da se malko prisili. kakve zle riječi. mora se pokazati veselom. Uzmite. ne hajte. bili su ono pakleni 2 Descomedidas se čita u svim rukopisima i prijepisima. sestre. kako li veselo! Kako izlazi iz bitke. eda Tebe u čemu nasljedujem. kad te vidjeh takva (gdje toliko trpiš). s kakvim veličanstvom. Ili ga gledajte opterećena križem. kako se to može raditi? Da ste tjelesnim očima gledale Njegovo Veličanstvo onda. moj pravi Zaručniče! — možete govoriti. da sve to ti hoćeš trpjeti za me. a nikoga nema. koje sve želi dati vama. taje ga i ostavljaju njegovi prijatelji. a i sebe zajedno s njim. svega izmrcvarena. koji je sama strpljivost! Ili gledajte privezana za stup. Gospodine. osamljen je tako. kad je iskazuje sam i tuži se na nju. Gospodine. i vidim na tvojem licu. što oni govore. i zaboravit će svoje boli. On. a On da radi po vašoj volji. već prema muci svoga srca. da vi budete njegove gospođe. da su naše muke samo šala prema onima. što ih vi trpite. Gdje Ti budeš trpio. on bi još mnogo manje stao pod križ s Magdalenom. Koči se od studeni. da svrne pogled u sebe i u sebi promatra Gospodina (a to može učiniti bez pogibli i s malko mara). Nemojte tako misliti. ne rastavljate se od križa i ne odustajte od njega. kad je putovalo po svijetu. onaj križ. Gospodine. . pljuju na nj drugi. podnijeti sve tegobe. Toliko trpi. kakve li surovosti!2 Pa s kakvim tako pristojnim ljudima govore! Da. Reći ćete. samo zato . Kamo Ti pođeš. u kojoj je stekao toliko kraljevstvo. što ja trpim za te? Na što da se tužim? Kako se već stidim. bez pretvaranja čini Gospodin nama. pogledajte ga na putu u vrt (na Maslinskoj gori).veseo. Kakva je golema žalost napunjala njegovu dušu. da vas utješi u vašima. Gospodine. Gospodine. gledajte ga kao uskrsnuloga. Da On ne trpi toliko muke. I On će vas pogledati svojim tako lijepim očima. Želim. kao što je moje. od toga se ropstva oslobodiste. i ja ću trpjeti. da ga pogledate. s kakvom ljepotom. puna boli. utješit ćete se (razmatrajući muku Isusovu) i vidjet ćete. ali ne u kićenim molitvama.

pa se čini. Veliko je pomagalo također uzeti kakvu knjigu u dobrom materinjem jeziku. Zato. ne učinismo nikad ništa. da ide za svojim užitkom. Jamačno je moralo biti strahovito ono. da ga i ne poznamo. Fra Luis Leon natiska descomedimientos. da mu reknete. pa bijedna duša više ne pozna sama sebe. Jer rodbinstvo i prijateljstvo propada radi nedostatna saobraćaja. Promatrajte riječi. što rekoh. mora znati mnogo pregovarati. Po svoj prilici Svetica proteže na riječi: surove riječi. Ako ne pregnemo tako d malo po malo. ne vjerujte. pa se malo po malo navikne duša na nježnost i vještina. radite ovo.dvorani. ali uz drugu veću bol (Isusovu) nisu osjećale svoje. otkada ste živjele bez svoga zaručnika. Opet vas uvjeravam. da opet zavoli te boravi u svojoj kući. Ako li se ne vježbate (nećete imati što s Bogom govoriti). uči se moliti naustice. Promislite. A Njegovo će Veličanstvo učiniti zastalno. koja je po vašem ukusu. barem ja neću vjerovati. zašto bi vam ponestajalo riječi. da ga ljubi učitelj. Naviknuli smo svoju dušu i misao. van da često govorite s Njim ono. ostajemo mu tuđi i ne znamo. dok vi ne ostavite Njega. Kad govorite s drugim osobama. te je potrebna velika vještina. Ko se želi povratiti k njegovoj kući. Vježbajte se u malim (mukama) pa možete doći i do drugih većih. kad niste za tako male. da mu budete dobre učenice. crpit ćete toliki dobitak. kojom vas ljubi. sve ako vam je rođak. da ima mnogo godina. Približite se dakle k dobrom Učitelju s čvrstom odlukom. a ne straši se. Da to uzmognete lakše raditi. ali ne da je nosite na grudi i nikad je ne pogledate. ako vidi. bolje je reći. Nastojte vazda imati sa sobom kakvu sliku našeg Gospodina. ako se marno priviknete na to. što vas On bude učio. A za učenika nije malo dobro i dar. sestre. 9. da ćete primati ono. jadom. 10. Tim se sredstvom sabira misao. ako običavate (govoriti s Bogom). Jer ako s nekim ne općimo. A mi smo grešnici. da bi bile (sposobne) za tako velike muke. što su trpjele. kako da govorimo s njim. i neće vas ostaviti. U prvoj ćete riječi već upoznati ljubav. što vam On dade. da govorite s Bogom? Ne vjerujte. . vražji službenici. te ga uz najbolju volju ne bih mogla izreći. što ih govore ona božanska usta.

2. da nam posve napuni razum i obuzme volju tako. da te ne može ništa od toga odvratiti. ta tolika milost bila za svršetak molitve? Na početku nam puniš ruke i iskazuješ nam toliku milost. što nas uči pa počinje iskazujući nam toliku milost? Čini li vam se sada. Mora nas uzdržavati. da ne drže ni malo do plemena one. kojom nas ljubiš! Okolišao si i sakrivao đavlu. a njegova da je tvoja! Kakvo je to tako jasno priznanje! Kakva je ljubav. sve ako molimo naustice. da propustimo te razumom ne shvatimo ovu riječ. eda joj ovaj sveti Sin dade. pa će mu tako rđavo zahvaljivati. da si govorio kao odlikovani sin za Sebe i za nas i da možeš učiniti. daješ nam i te kako u ime svoga Oca sve. No živo želeći naše dobro (spasenje) nisi se ustručavao. eda nam se raskomada srce gledajući takvu ljubav? A gdje je . te se zbude na nebu. da je tvoj Otac na nebu. 3. Već kad se tako do skrajnosti ponizuješ i združuješ se a nama u molitvi te postaješ bratom tako niskih i bijednih bića. kako iz te riječi nije upoznao đavo nedvoumno. ne smijemo do nje tako malo držati ni prianjati uza zemlju. Gospodine moj. što nam je Gospodin pokazuje u prvim riječima »Očenaša«. s ljubavlju. da si Sin Božji. da nam iskažeš tako preveliku milost. koji je na nebesima! Bježimo sa zemlje. Ti si na zemlji i odjeven njom. U njoj prikazuje veliku ljubav. Gospodine. Gospodine? Ne znam. O kako bi ovdje. da ne uzmogne prozboriti ni riječi. kojom nas ljubiš. da je pravo. što se može dati. koji tako rado daješ. Hvala ti navijek. mora nas podnositi. i s poniznošću ti tvojom ništa ne smeta (da nam iskazuješ dobročinstva). Gospodine. koji je tako zao kao ja. Mora nas tješiti u našim nevoljama. pa je to razlog. O Sine Božji i Gospodine moj! Koliko nam toga daješ zajedno u prvoj riječi. što je ono mjesto. da Tebe sramote za nas. a to nije mali teret. Ti sam to kažeš. Ali. te naučimo. te upozna. pa bile kolike naše uvrede. Gle. 4. kao što dolikuje takome Ocu. moj Isuse. da se to bolje može uzdići nad sebe. gdje veli. koji mora silomice biti bolji nego svi oci na svijetu. pa kako je zamašno. mora nas učiniti i dionicima (slave) i nasljednicima s Tobom. jer imaš našu narav. Kad je On naš Otac. a kako se tvoj Sin pokazuje Sinom takog Oca! Blagoslovljen budi u vječne vjekove! Nije li. te bi bila dostatna. da je ovaj njegov Otac. što si rekao na zemlji. 5. koji hoće da nas skloni. kolika je to milost. Ako se obratimo k Njemu. pa se čini da imaš nekakav uzrok. te mariš za naš napredak. 1. jer u njemu mora biti potpuno sve dobro. Čini li vam se. O dobri Isuse! Kako si jasno pokazao. Barem vidim dobro. kćeri. Ta kad već jednom upoznasmo. jer želiš. kako se pokazuješ Ocem takva Sina. koji jesi na nebesima. Ako si i spreman. da si jedno s Ocem i da je tvoja volja njegova. koje hoće da budu prave kćeri Božje. da tvoju riječ izvrši. O kako bi razložno ušla duša sama u sebe. Ko ju je mogao dati nego Ti. Nemoj ga obvezivati na toliko (dobročinstva) narodu. Obvezuješ Njega. dobro došlo savršeno motrenje (kontemplacija). budući da tvoja riječ ne može prevariti. da ideš za njegovom čašću. da je dobar učitelj. Oče naš. poštedi svoga Oca. ko si Ti. Napokon. kćeri. kćeri moje. da nas On drži za djecu.GLAVA XXVII. O Gospodine moj. A kad nam je učinio sve ovo. pomisli. mora nam oprostiti kao i rasipnome sinu. Gospodine moj.

Ako bi što takvo bilo u koje. da zaslužite uživati s Njim i bacite se u njegov zagrljaj. O Družbo Kristova. koja bi bila višega roda. Jer svijet postupa tako. biti takve. Neka se ovdje ne poznaje drugi. Nego ona. od takvih prepiraka. da ne izgubi takvog Oca? 7. Nek joj nalažu pokoru. ne bih se čudila. dok ne upozna. ko je od bolje zemlje. nego što je sin. nego sv. Jer ta prepirka (ko je odličnijeg roda) nije drugo nego prepirka. neka manje uzimlje u usta ime svoga oca. da će to i učiniti. koji je bio kraljevski sin. Sve moraju biti jednake. ako nije za to dosta već obzir na toliku korist. kad drži. O toj se pred aji može čitati u djelu našega Marulića: M. koji ne bi nastojao saznati. Tako je Svetica čula ili čitala u starinskim knjigama. koliko je toga ovdje (u riječima Oče naš). premda je bio ribar. da je tako dobar i da ima toliko veličanstvo i vlast? Kad on ne bi to bio. je li ilovača bolja za opeke ili za zid (žbuku). I nastojte. Djelo je prikazano sv. da se govori o njemu. Neka on raspali vašu volju ljubavlju prema sebi i neka vas sveže najvećom uzajamnom ljubavi. i ne daj Bože. Ako je vaša misao i raštrkana. ko je njegov otac. Mauruli Spalatensis: Dictorum factorumque morabilium libri sex. kad ne bismo htjeli da se priznamo njegovom djecom. kćeri mo je. A ko se ne bi trsio. kojega vam daje dobri Isus. koliko se tim mučimo! Bog vas očuvao. da ne bude Juda među apostolima. Bože moj. da ne drži za čast priznati za oca. ako ste dobre kćeri. neka se odmah upotrebi lijek. a tako je htio Gospodin.na svijetu sin. O Bože moj. sestre. To se ne događa ovdje. da se u ovoj kući spominju takve stvari. Petar. Već znate. među takvim Sinom i takvim Ocem mora silom biti Duh Sveti. pa i u šali. I neka se takva boji. da ne zavređuje služiti ni kao vrlo loša zemlja.1 Znalo je Njegovo Veličanstvo. ostavit ću vašemu razboru. ako je otac nižega staleža. Imate dobrog Oca. Bartol. Karlu Boromejskom. da vas neće odrinuti od sebe. Ufam se u Njegovo Veličanstvo. u kojoj je veću vlast imao sv. 6. čim se možemo tješiti! No da ne budem preopširna. što će nastati u svijetu zbog toga. 1 . To bi bio pakao.

nego da je primite. koji uz malko povoljni vjetar u malo dana stigne do svrhe putovanja. moliti ga kao oca. gdje je Njegovo Veličanstvo. gdje je onaj. Augustin. dok oni. da je ondje. u vrtu i uza stup (bičevanja). i ne budu ondje. koji je vaš Zaručnik. nego na ikoji drugi način. da se na nju priviknemo. nego postupajte s Njim kao s ocem i kao s bratom.GLAVA XXVIII. ondje je i nebo. da je malenkost znati. eda govori sa svojim ocem nebeskim i da se raduje s Njim? A ne treba ni na glas govoriti. što mi daje. kao s gospodinom i kao sa zaručnikom. da se sabere duša. te nas čuje. Mora znati. što se tako mogu zatvoriti u malo nebo naše duše. 1. kad bih imala u svojoj kući Vladara neba i zemlje. da je za rastresene ćudi veoma zamašno ne samo to vjerovati nego se i trsiti. i da se radi nje radujete. Mislite li. mnogo se brže sabere duh. da doznadu iskustvom. što je nebo i gdje imate tražiti svoga presvetog Oca? No ja vam kažem. U njoj se razlaže. a ja bih iz poniznosti radije ostala siromašna i pustila ga.) Mislite li. Tu je kao i kad se putuje brodom. A On će vas sam naučiti . a ova molitva nosi sa sobom i mnogo dobara. molite Njega. One. kćeri. i pokazuju se neka sredstva. Nemojte biti lude. gdje je kralj. da ne gledaju ništa osim njega. No vidite. Čuvajte se i ustručavanja. sad onako. Lijepa bi mi poniznost bila. (Isp. što putuju kopnom . da je za rasijanu dušu od malog zamašaja shvatiti ovu istinu i znati. da ne primate milosti. No jasno je. da piju vodu iz vrela. van samo poći u samoću i gledati u svoju unutarnjost i ne otuđivati se od tako dobrog gosta. a ne mora mučiti razuma idući ga (Sina Božjega) tražiti na gori Kalv ariji. što vam je kralj iskazuje. jer duša sabere sve svoje moći i s Bogom svojim ulazi u sebe. kako vam prekomjerno dolazi. 2. i dvor. za takve poniznosti. da mi iskaže milost i raduje se sa mnom. 3. 27. Nedvoumno možete vjerovati. što ga neki imaju i drže. a ja mu iz poniznosti ne bih htjela ni odgovarati ni biti s Njim ni primiti. da je Boga tražio na razne strane i napokon ga našao u samom sebi. Jer tu sama sa sobom može razmišljati muku (Isusovu) i predočiti Sina i prikazati ga Ocu. te se priviknu. koji bi došao u nju. on je tako blizu. da je poniznost. nego veoma ponizno govoriti s njim kao s ocem. razgaliti mu svoje tegobe i moliti ga za pomoć protiv njih. Premda se na ovaj način moli naustice. da ga ide potražiti. koji je stvorio nebo i zemlju. jer u kratko vrijeme prevaljuju velik put. da se ne mogu odlučiti (lijepa bi bila ta poniznost!) Ne starajte se. 4.kako vam je raditi. 10. da putuju odličnim putem te će stići (stalno). da je Bog posvuda. da mu ugodite. što veže uvelike razum i uzrokuje. Ne treba joj ni krila. da ode videći. da ne treba ići na nebo. Zove se sabranost. da postupa s vama kao sa zaručnicama. što kaže vaš Učitelj: Koji jesi na nebesima. A tako gdje je Bog. gdje se rastresaju ova izvanjska sjetila. Jer je to jedna od onih stvari. 5. neka vjeruju. što je molitva sabranosti. štono riječ. Tu je brže poučava njezin božanski Učitelj i daje joj prije molitvu mira. da je sva slava ondje. da ne zavređuje biti njegovom kćerju. Sad promotrite. sad ovako. da ga molim. nije poniznost. Već znate. Ako i govori tiho. van bih ga ostavila sama! I kad bi mi govorio i poticao. Ne. što kaže sv.

da ne idemo tako polagano. što putuju po moru. da prave med. razumjet će). ali će razumjeti oni. da su igra stvari ovoga svijeta. da ostanu u njoj u savršenom motrenju (kontemplaciji). (ne znam. Tako oni. kako vele. u ono kratko vrijeme (molitve) čine. Prihvati ih se brže oganj božanske ljubavi. da je duša dobila igru. da je u nama prebogata palača. vraćaju se žurno. jer tijelo traži svoje pravo ne shvatajući. 1 . I (pomislite. Istina. jer Gospodin hoće. Pa uistinu je tako. pogotovo vama. A on sjedi na veoma dragocjenom prijestolju. da se osjeća. pa treba samo mali dah razuma. da ga raspiri. već na moru.dolaze mnogo kasnije. što rekoh. da duša i volja za trud. što je naše srce. jer se čovjek sili. Promislimo. ne priznajući da je pobijeđeno. koji je držao za dobro. kako da se priviknemo na tako dobar postupak. Duša povlači sjetila od onih stvari i odbija ih tako od sebe. A i vi same doprinosite. da se rasplamti. kad moli. da su se (sjetila) predala. da je nesklapna ova prispodoba. a sjetila poslušaju i povuku se k njoj. čini se. A budući da je nama mnogo do toga. razabrat će se. Oni su. dok ona protiv njega pribavlja sile. A ispočetka stoji to i truda. Čim se počne moliti. Zato ko ide ovim putem. A što su veće kreposti. To je u mnogom pogledu divan običaj. Čini se. Kako nema nikakve zapreke izvana (ta duša je sama sa svojim Bogom). drži nemalo uvijek zatvorene oči. A čim ih volja opet zovne. Jer ako i nisu sasvim ostavili zemlje. 10. da ne gleda ovdješnjih (zemaljskih) stvari. I to (se sili) na početku. Mi smo žene neuke. da je tamno. da bude naš Otac. Diže se u najbolje vrijeme i (skriva se u sebe) kao onaj. da) u toj palači stoluje veliki Kralj. koji ushtjednu raditi. da se ne boji protivnika. Ko je iskusio. koliko su prije mogla učiniti. jer se razlijeću kao zarobljenici i podložnici i ne čine zla. što mogu da se oslobode od nje sabirajući sjetila u sebe. 8. pa ga ostavlja samo i mlitavo. da se hoće sabrati. 9. Ako je sabranost prava. kako se duša krijepi i jača na trošak tijela. kad u ono vrijeme (molitve) otvori oči. budući da u sabranosti ima više i manje (= različnih stupnjeva). što je u duši. da ta zgrada bude takva. Neka se dobro razumije. A može biti od velike koristi. Volja samo dade Znak. Doduše se to isprvice i ne zapaža. kako napokon dolikuje za takog Gospodina. Takvi su zaštićeni od mnogo prilika (grešnih). da vam razjasnim. što je navodim. Čini se. To se zbiva bez naše brige. jer izvodi neki učinak. te se neopazice zatvaraju oči. jer su posve blizu toga ognja. Ako li se nekoliko dana vježbamo i tako silimo sami sebe. prezgodno je sredstvo. da je u nama nesravnjivo Tri naredna odsjeka sadržava samo valjadolidski rukopis. i dosta je da ih se dotakne mala iskra te se sasvim zapale. Više se sili. Na prvi se mah čini. kako pčele dolaze do košnice i ulaze u nju. to više sjaju dragulji. pa nam je potrebno sve da upoznamo uistinu. zasluže tu vlast (nad sjetilima). vidjet će se jasno dobitak. puna kreposti. eda se to bolje otvori duševni vid. Sva je zgrada od zlata i dragog kamenja. Nema ljepše zgrade nego je čista duša.1 6. recimo koju. jer već vidi. jer kasnije ne treba. već je velika stvar. Ako se kasnije opet razlete. Eskorijalski nakon nekoliko redaka završuje glavu i započinje slijedeću lijepom poredbom s bogatom palačom. što su ga imale prije. da ih ne vide. 7. može se jasno upoznati. kako bih ga razjasnila. koji ulazi u jaku tvrđavu. da samo sebi šiša glavu. dok nakon njihovih mnogih ulaza (u volju) Gospodin ne ushtije. jer to djelovanje nije toliko veliko.

da se ne smete videći. Znala sam dašto. Jer držim. da odlaze. ne da joj se upoznati. kako će stati unutra Gospodin sa svojim dvorom? On čini mnogo. Oni su s Njim i mole ga za sve nas za našu korist. te bismo se toliko podavali svjetovnim stvarima. Da (sam onda upoznala)2. 11. 12. kao što treba za ono. premda im nije ništa učinio. da dolazi sam? Ne čujete li. Kad duša počne. što joj ugađa vidu. koliko je vrijedna ta duša ni ko je u njoj. A i ne znam. da poveća svu ovu palaču. Takoga Kralja jamačno neće njegovi dvorani ostaviti sama. jer je za me bilo neko vrijeme nejasno. da je to samo po sebi jasno. dok je malo po malo ne raširi. gdje je tako malena. da misle same žene tako nemarno. nosi sa sobom slobodu. što govori njegov Sin: koji si na nebesima. jer je Gospodin. Fra Luis Leon dodade te riječi držeći. eto ti odmah zavisti i onoga siromaha gledaju poprijeko. kad bismo se starali. a jer nas ljubi. Ta što radi grabilica videći ono. A ima pravo Njegovo Veliča nstvo. da se sjećamo gosta. eda unutra može stavljati i uzimati kao iz svojega. kakvoga gosta imadu u sebi. (već) uzimlje. prilagođuje se našoj mjeri. da je nemoguće. To je stalno. da je (ovdje) kao na ovom svijetu: ako ovdje komu kakav gospodin ili poglavar iskaže svoju milost iz kakvih razloga ili jer ga moli. da drži u sebi nešto tako veliko. « 2 3 . No gle čuda golemoga! Onaj koji napunja svojom veličinom tisuću svjetova i još ih mnogo više može napuniti. što će položiti u nju. I ne djeluje u duši tako. ne bih ga toliko puta ostavljala sama. da se mi Njemu sasvim odlučno predamo u vlasništvo i da uklonimo zapreke. kako su niske prema onima. nemojmo mu toga kratiti. kad im ne možemo reći. nego bih kadikad ostala s Njim i više bih se trsila. Glavno je. dok mu se mi sasvim ne predamo. podsjeća nas na to toliko puta. jer su puni ljubavi. da je u našoj unutarnjosti praznina. 13.veća dragocjenost. nego ugrabi i zasiti glad? A među njima i nama mora biti razlika. kao onda. jer bismo vidjeli. jer ima moć. što mu dajemo. a jer toliko znamenito. da je rečenica nepotpuna Ovdje dodaje eskorijalski rukopis: »Premda nam ovdje zadaju tegobu gosti u kući. zatvara se u tako maloj stvari! Zaista. Napunimo li palaču prostacima i tričarijama. Ne mislite. Ne umišljajmo sebi. te toga nisam vidjela. da u ovoj maloj palači stanuje tako veliki Kralj. kao što upoznajem sada. kćeri. da imam dušu. da ne budem tako nečista. Možda će mi se nasmijati i reći. Mislite li. što ih posjedujemo u sebi. A Bože daj. kako bi drugačije mogao raditi: ta On je prijatelj sklada. Zato kažem da nosi sa sobom slobodu. ako samo malko bude uz takvu zapreku. i premda. Imat će pravo. kad je sasvim njegovu bez zapreke.. ali nisam znala. nego je gledamo izvana. Bila sam taštinama moga života tako pokrila oči..3 On ne nanosi sile našoj volji. što je u nama. ali Se ne dariva sasvim.

kako je ovo sveto društvo s našim pratiocem. Naći ćete tu svoga Učitelja. lako je zato. Njegovo će Piše o. 4. Govori. kćeri. željele ostati u nemilosti i prezrene. Danas je (starješina) zadovoljan s jednom. te ne muti samoće. što je na svijetu. nego će vas to obilatije obdariti (utjehom). kakvo društvo držim u sebi. I u samim se poslovima moramo povući sami u sebe. da ništa ne držite do tih naklonosti (milosti poglavara). pa nikad ne zapušta žalosnih i prezrenih. kako rekoh. Vjerujete to ili ne vjerujete. Ja znam. On je veoma samilostan. da to razumijete. a ne smijemo držati ništa do ovdješnjih (zemaljskih) stvari. da ne bude u sebi (da ne živi unutarnjim životom). već je velika korist. što manje utjehe imate izvana. To se može dobiti na razne načine. No to je još ipak nisko sredstvo i ne pokazuje mnogo savršenosti. za ljubav Božju. zašto se ubijate? 3. Bañez sa strane: Hoće da kaže nadnaravsko ili što nije u našoj slobodnoj volji rredovnom milošću pomoću Božjom. jer daješ mnogo onima. da vaše kraljevstvo nije od ovoga svijeta i da se sve svršuje vrlo brzo. Ja ne jamačno. Zato nije to šutnja (duševnih) moći. ali vas mogu uvelike uznemiriti. A bez te pomoći ne možemo ništa. No da se povratim k onom. pogledajte u svoju unutarnjost. ne možemo ni pomisliti dobru misao. van je u našem htijenju. van njihovo zatvaranje u dušu. ako vjerujete. jer ne treba s njim glasno govoriti. da kušamo. Naša misao mora biti vazda upravljena na ono što traje (uvijek). ne bi nam bilo stalo ni do čega. nismo došle ovamo. O Gospodine moj. kao što je opisano u nekim knjigama: da se moramo osloboditi od svega. Sjetim li se i samo časak.GLAVA XXIX. 2. Najsvetijem među svecima. David kaže. velika je stvar upoznati tu istinu te tako vidjeti. pa ako joj ne zahvali poglavar. kad biste radi Gospodina. da tražimo nagradu u ovom životu. kad bismo te doista poznali. B. 1. jer znajte. trajalo to ne znam koliko. koje ne traju često. Neka svaka nastoji činiti što mora. (Fray Domingo Bañez). Napokon se moramo priviknuti. da se dobavi ta molitva sabranosti. I zato mi možemo učiniti s pomoću Božjom. nađe li koju krepost više u vas. laž. Ne dajte mjesta takvim mislima. Kažem: ako hoće. ako ta duša hoće da uđe sa svojim Bogom u svoj unutarnji raj i za sobom zatvori vrata svemu. kako nam malo mora biti do toga. ako se ponadaju samo u Njega. koje kadikad započnu s malenkošću. koji je s vama. bit će zadovoljan s vama. ako dušu odvode i malo. što rekoh. u kojoj su duša i njezin Zaručnik. ko bi mogao učiniti. prijateljice. Da. Čuvajte se. 1 . F. što hoće da se posve povjere Tebi! Vjerujte. Nastavlja nižući sredstva. neka bude uvjerena. Svrnite oči same na sebe i. Najbolje bi bilo. D. 5. da sama toga ne razumijem. da to (= ulazak duše u se) nije nešto nadnaravsko1. da li nam pogoduju poglavari. Željela sam. ni dok se živi. Zakrčite im put (promišljajući). kako se mora shvatiti. O Bože moj. premda bih morala shvatiti bolje od ikoga drugog. da su sve zemaljske naklonosti puka. koji vas neće ostaviti. da vam znam razjasniti. Ne bude li (zadovoljan). da je Gospodin sa žalosnima. eda se u svojoj unutarnjosti približimo k Bogu. da će joj Gospodin platiti i zahvaliti.

Ne voli On. sestre. dobit će dobitak. pa se neće uzalud izgubiti. neka vas nađe pripravne blizu sebe. Amen. . Kako rekoh. dok se ne navikne na ono. što rekoh. neka to radi češće kroz dan. da osjetimo. to jest da udarite dobar temelj. pa ne bi htio zamijeniti ni za kakvo blago. držite. I neka žali. da budemo uz ovog Gospodina. Neka ne dopusti Njegovo Veličanstvo. Dosta mu je. neka ne sustane. ako je dugo vremena ostavljao sama svoga Oca. Ja priznajem za sebe. Tako ćemo naustice moliti veoma mirno i riješiti se napora. što znači moliti zadovoljno. Zato vas za ljubav Božju molim. da ćete s milošću Božjom za godinu dana pa možda i za po godine steći taj dobitak. koji mu govori mnogo bliže. da nisam znala. ako ne. prije ili kasnije. dok me Gospodin nije naučio ovaj način. te me je to ponukalo. on će nas naskoro razumjeti po znacima. neka se sjeća. 8. ako u jedan sat izmolimo samo jedan Očenaš i sjećamo se da smo s njime. neka nastoji da se sjeća onoga. 7. koje ne znate. koliko (se zahtijeva) malo vremena za toliki dobitak. On nas rado lišava muke. što je u to utrošite. ako Gospodin htjedne da vas podigne do velikih stvari. da mora slušati onoga.Veličanstvo dati. koji mu je bio potreban. to je u našoj ruci. Jer ako budemo sami sebe silili. i kako nam rado daje i kako je drage volje s nama. Gledajte. da se nikad ne rastane s tako dobrim društvom. To će mu dati Gospodin. On će nas razumjeti već kod jednoga. barem nekoliko puta. Zato završujem: ko hoće da to postigne. A ja znam. Neka Gospodin to (tako moliti) nauči vas. Ništa se ne nauči bez malo truda. Kad bismo imali moliti više Očenaša. 6. Tako će malo po malo zadobiti vlast nad sobom. da govorim tako opširno. da je dobro upotrebljena briga. Sluša li. Ako može. van će dobiti sebe za sebe koristeći se svojim sjetilima za unutrašnjost (unutarnju sabranost). da se udaljimo od njegove nazočnosti. i onoga što molimo. da razbijemo glavu govoreći mnogo. s kim govori u sebi samom. ako je upotrebite. ako hoće može. Kad se privikne. Govori li. kako je ondje (u nama). Napokon neka se trsi. I vazda sam u ovoj uobičajenoj unutarnjoj sabranosti nalazila toliko koristi.

što se prosi u molitvi. Da razumijemo. Oče. No Ti poznaš nas. dođi kraljevstvo tvoje. da prema svojoj neznatnoj moći ne možemo svetiti ni hvaliti. da svi svete i hvale Gospodina i blagosivaju njegovo ime. što vidimo. kako je velika mudrost našeg Učitelja. pa da moramo moliti za određene stvari. da nam je vjera tako uspavana za oboje. kojima molimo. 1. O Mudrosti vječna! Među Tobom bi i tvojim Ocem bilo to dosta. a niko ga ne vrijeđa. što o tom razumijem. a da je ne ozljedi? Promislit će i što će moliti i zašto mu treba ono. jer se svi raduju. da nismo nikad bogati. kćeri. što mu ima dati. Nisi li. kćeri. Čini mi se. O Bože moj. što je imamo. da ugodi (onoj osobi). Tako si molio i u vrtu. ako nam ne pomogne Njegovo Veličanstvo dajući nam već ovdje svoje kraljevstvo. Primjenjuje ih na molitvu mira i počinje je razlagati. ali bismo ga ljubili mnogo drugačije. kako ćemo stalno dobiti kaznu.GLAVA XXX. Ističe. je li dobro ono što ištemo. što nam pristaje? Ta ko sve razumije tako dobro. To nam dopušta naš Učitelj. koji nam to (kraljevstvo) ima dati. No Njegovo je Veličanstvo vidjelo. da promislimo. Ovaki. neka vas rasvijetli Njegovo Veličanstvo. kolika šteta. Kaže dakle dobri Isus. već da nala zimo mir i slavu sami u sebi i radujemo se. ako vam to da vječni Otac. Pokazao si svoju volju i strah. što možemo u tom kraljevstvu. tako vječnu! 4. Sada gledajte. eda ugodimo onome. za što molite. nego ga ljubimo. Ne zadovolji li vas to. Zato je doba. da dosađujemo moleći za ono i radimo što možemo. da izgovaramo ove riječi. kakvi smo. Ja dakle mislim ovo: Uz mnogo je drugih dobara veliko dobro u kraljevstvu nebeskom. da ne bi moleći odličnu osobu promislio prije. 5. jer ga poznaje. da razumijete. ne bismo htjeli primiti. da ne ištemo onoga. ako li nije. mogao sve obuhvatiti jednom riječju te reći. da upoznamo. da mu to ne vratite naočice. Razlaže riječi Očenaša. a sama duša ne mari ni za što. Ko je takav. pa ne možemo pravo upoznati. je li vam dobro ono. Sveti se ime tvoje. da se već ne mari za zemaljskim. I promislite vrlo dobro. koja nam moraju dati život. reći ću vam ovdje. neka dođe k nama takvo kraljevstvo: Sveti se ime tvoje. Ovdje promatram i dobro je. čini se. nego molite. Svi ga ljube. Zato je dobri Isus stavio jedno uz drugo (jednu pažnju uz drugu). razmatrajte same. što drži Crkva. kao što nas je naš dobri Isus naučio da molimo. da nismo predani kao što si se Ti predao volji svoga Oca. dođi kraljevstvo tvoje. ne vidimo li novac u ruci. Gospodine. što ištemo i kako je zamašno. kad bismo ga . pa bio inače i nepametan. I tako bismo Boga ljubili ovdje. što hoćemo. kćeri. jer sve da je to i najbolje. 2. da mu ne treba više govoriti. koliko je zamašno da se razumije. ako se u svemu podložimo onome. koje nastaje radi toga. ako i ne bi jednako savršeno i neprestano. daj nam. što bi nam dao Gospodin. što ištete u Očenašu. sa slobodnom voljom. da treba to istaknuti. pogotovu kad ište znamenitu stvar. 3. a hlepimo za onima. mislimo. ako nam se ne da. Gospodine moj. kako će moliti. ali si se prepustio njegovoj volji. ni kako je štetna nagrada. i znadeš. što će nam zadati smrt — i to smrt tako opasnu. Ako nije dobro ne ištite. veličati ni slaviti to sveto ime Vječnog Oca onako kako je pravo. Jer smo mi slijepi i gade nam se jela. Tako činim ja ovdje. da uživamo vječni mir i veliko zadovoljstvo u sebi. već da njega ljubi i ne može prestati da ga ljubi.

Da ne reknete.poznavali. ako molite usmene molitve. Ja sam slavila Gospodina i zavidjela joj na usmenoj molitvi! Ako je to istina. što ću reći koju (o toj molitvi). Poznam jednu osobu1 koja nije nikad znala drugačije moliti već naustice i moleći je tako sve nalazila. koji ne znadu. No kako rekoh. i ako sačuvate čistu savjest. Zapitah je. da prosimo nemoguće stvari. što ne zna razmatrati ni obavljati motrenja (kontemplacije). da ćete biti slobodni te ćete i vi postati. ne bi kao one što se izbavile iz ove tamnice. A ja znam. zovu molitvom mira. gl. pa bi se onima. kako je slatko ono. te po njima imaju veliku nadu. koju oni. da će vjekomice uživati. No kadikada postavlja Gospodin umorne od puta u takav pokoj duševnih noći i duševni mir. da s pomoću Božjom i u ovom progonstvu dopre duša (do takvoga dobra). što se daje onima. da moramo biti anđeli. da hoću reći. što od njega ištemo. iznenada podigne Gospodin do motrenja (kontemplacije). da prima tako velike milosti. kako ih treba moliti. što je drže. Čini se. A jamačno ne zahtijeva. da im kao znacima daje te jasno upoznaju. Ali obavljajmo mi sve tako unutarnju molitvu. Oprostite mi. jer je provodila vrlo dobro svoj život. 6. kako već rekoh (V. što mole naustice. i u tom je provodila nekoliko sati. Jednom dođe k meni veoma raslužena. a da same ne znaju kako. . bilo bi kod ove pažnje dobro govoriti malko o početku čiste kontemplacije. eda izgovaramo ovu prošnju i molimo dobro naustice. da se obje slažu. lako bi izgubila razum. Dašto. jer znam. moglo činiti da ne ide jedno s drugim (t. 1 U eskorijalskom rukopisu kaže. da je bila redovnica. j. da je obavljala čisto motrenje i da ju je Gospodin podizao te je sjedinjivao sa sobom. koje Gospodin uzme u svoje kraljevstvo.). jer još plovimo morem i putujemo ovim putem. Kad ne bi molila. XXV. Bilo bi moguće. usmena molitva i kontemplacija). što moli naustice i vidjeh. dok je molila Očenaš. Nekoliko je Očenaša molila ona kadikad na čast prolijevanja krvi Gospodnje. što im ovdje daje samo na gutljaje. kao što jest. raspravljam o usmenoj molitvi. kad nam zapovijeda da molimo tako uzvišenu prošnju. da raspravljam o motrenju (kontemplaciji). van samo usmenu molitvu. A onima. da mnogo osoba. podjeljuje zaloge. ne mislite vi. kojima daje. te nije mogla podnositi. Želio bi to dakako naš božanski Učitelj. 7. I zapažalo se zbilja po njezinim djelima. i još nešto više usmeno. koji ste protivnici motrilaca (kontemplativaca).

da Bog daje mnogo puta ovu milost zajedno s onom drugom. kćeri. kao što je učinio pravednom Šimunu. Osjeća se prevelika naslada tijelu i zadovoljština u duši. kad vidi. 17. da sve smeta duši u ljubavi.GLAVA XXXI. Tako upoznaje i ovdje duša (svoga Boga) ako i ne onako jasno. Čini im se. da je već blizu svoga Boga. pa ne bi rado ništa gledati ni slušati nego svoga Boga. da čuje našu prošnju. kao što čuh da je razlazu ili kako mi je Gospodin htio dati. kojemu su blizu. pa se čini. jer mogu misliti na onoga. U dvoru su svoga Kralja. pa će još za malenkost doći do toga. Duša upoznaje. Ništa ih ne muči. To nije. da uzmogne opet nastaviti put. Razlaže. koje mi ne možemo pribaviti ne znam kakvim marom. kojim je bilo povito i po malo svijeta s Njim u povorci. da razumijem. te se ne sjećaju. pa im se čini. To je nadnaravna stvar. koji su donekle iskusili. da ga upozna. posve drugačije nego upoznaje s pomoću vanjskih sjetila. Sudeći po pelenicama. pa vide. što je molitva mira. To je kao unutarnja i izvanjska obamrlost. znadu li. Sa svetim bi Petrom rado klicale: Gospodine. razložiti tu molitvu mira. Volja je tu zarobljena. No moći nisu tako izgubljene. Kadikad udjeljuje Bog u toj molitvi mira i drugu milost. kako rekoh. Vrlo ju je teško upoznati. Ona samo vidi. Razum ne bi htio upoznavati više od jedne stvari. No odmah će razumjeti oni. Tako ni pravedni Šimun nije gledao ništa više van slavno siromašno Djetešce. Treba dobro zapamtiti. mogao ga je prije držati za sina siromašnoga. jer ga gleda tjelesnim očima a ne duševnim. da opet mora zadobiti svoju slobodu. muči je. da je ovo samo potrebno. načinimo ovdje tri sjenice (Mat. ni pamet se ičim više baviti. da se njihovo tijelo miče. da nisu više u svijetu. Njezine su moći smirene. Gospodin stavlja svojo m nazočnošću. 3. ili je. I zato se ne usuđuju ni ganuti. Već misli. da je duša tako puna poštovanja (prema Bogu). jer sama ne zna. da je blizu vrela. a sve ih drugo samo uznemiruje. Duša je tako zadovoljna videći. što imaju u sebi. ako nemaš velikog iskustva. 2. Nastavlja isto gradivo. Dok izmole jedan Očenaš. Ne bi rado (duše). jer mu se ovdje dvostruče sile za put. 4. što je (ta milost). jer počivaju sve moći.). A bit će im na veliku utjehu. koji je stigao već gotovo do svršetka puta i odmara se (tako i duša). da i ne može biti muke za njih. da je u njegovu kraljevstvu (barem blizu Kralja. te se ne usuđuje ni moliti. te vide da se razumiju po znacima. Dvije su moći slobodne. jer im se čini. u ovoj molitvi započinje Gospodin. Čini se. Poput onoga (patnika). pa se ne bi htjele ni maknuti. da ga zaista hvalimo i svetimo njegovo ime te nastojimo. pa se ni izvanjski čovjek (kažem tijelo. možda zato. da kažem vama. 1. Kad je taj . te je zasićena i bez pića. dok to (stanje) traje. 4. da ne ma što željeti. tako su opijene i zadivljene zadovoljstvom i nasladom. Tu se duša stavlja u mir. Teško im je govoriti. A držim. Daje neke upute onima. kako upoznaje. nego za Sina Oca nebeskoga. Više mu je dalo samo Dijete. da će izgubiti onaj mir. mine čitav sat. koji je obavljaju. koji će joj to dati). pa ako je može što mučiti. Napokon. Čini mi se. da me bolje razumijete) ne bi htio micati. da sjedinjenjem bude jedno s Njim. da to rade svi. da mogu što više poželjeti. da počinje već ovdje davati svoje kraljevstvo. nagoviještati. I započinje nam davati svoje kraljevstvo ondje. Tako su blizu (Bogu). recimo bolje. Ipak ću dakle. vide ovdje.

nego je primiti kao posve nedostojni da je zaslužimo. pa i dva s tim zadovoljstvom. da bi to zadovoljstvo mogle zadržati. a ne moraju biti drugi.2 Drugda se čini. 8. Govorim o sebi (i priznajem). tako ne možemo ni zapriječiti. te se čini. a razum nemirno vrluda tako. Nije to (stanje) već naše djelo. XXVI. i zahvaljivati. treba li se baviti svjetovnim poslovima. jer kao što ne možemo učiniti da svane. a ne znadu. čini mi se. da ne možemo od nje ništa oduzeti ni dodati. da će biti dobro. budući da je duša tako zadovoljna u toj molitvi mira. pa ga nikako ne možemo sami steći. da ne možete vladati nad tim dvjema moćima. da je to bio o. dok razum slaže mnogo riječi. da živimo dan.). jer zna malo boraviti mirno na jednom mjestu. to hoće i drugo. neka radi kao u svojem vlasništvu. što se zbiva. da damo mjesta Gospodinu i pustimo Njegovu Veličanstvu. te misle. 6. Onda sve (moći) zajedno služe sasvim Gospodinu. A ostale moći ostavlja slobodne. vide. Možda je takav samo moj (razum). da je opet zapali. komu je Gospodin dade. obuzme ih napast. jer nisam mogla odoljeti toj nestalnosti razuma. što ih je Gospodin iz same svoje dobrote doveo do takve molitve. van da im nedostaje najbolje. jer ćete vidjeti mnogo puta. jer se događa i njemu tako. eto ti slave. 18. da je to veoma moguće. Ona nije znala toga razumjeti. videći. da sam kadikad željela umrijeti. Jer se zbiva. da nisu potpunce kod onoga. No ako gori. Volja se bavi njegovim djelom ne znajući. 7. a t o je volja. što hoće jedno.mir velik i dugotrajan. po mojem mišljenju to (puhanje) ne bi služilo za drugo. da sjedi mimo u svojoj kući i prati volju. da same ne mogu do njega doseći. koji je sam može zadovoljiti. da se unoća. Franjo Borja. Čini mi se. ili barem vide. 2 Vidi. Jer znam. da to puhanje mora biti blago. da volja ne bi mogla ustrajati u tom miru. kako su došle do njega. Zato mislim. što rade. Zato ne bi rado ni odahnuti. da biva u njegovoj kući ono. prijateljice. koja je po mojem mišljenju sjedinjena s Bogom. a kadikad kao omamljene. van nešto nadnaravsko. da je duša u najvećem miru. Duša ga ne zadovoljava. A druge mu dvije moći služe poput Marte. Za to su onda mnogo sposobnije. 13. koji uživaju taj mir. glavi Knjige o Životu govori o istom ocu. kad ne bi bila vezana na nešto. Rekoh. Poznam jednu osobu. pa zapita jednoga velikog motrioca (kontemplativca). Dobro je. dadem li ovdje nekoliko uputa za one između nas. Prva je: kad se vide u onom zadovoljstvu. To je ludost. No trome su. kako djeluje.1 On joj reče. Tako ona i Marija idu zajedno. koju je mnogo puta Gospodin postavljao u to stanje. I to ne zahvaljivati sa mnogo riječi. Velika je to milost. Pa doista oni. jer je tu združen radini (aktivni) i motrilački (kontemplativni) život. već samo podići oči s carinikom (Luk. da se trsimo oko veće samoće. gandijski vojvoda. da se bave stvarima njegove službe. pa kad se slože sve tri moći. ako jasno upoznamo. što puše u svijeću. Najdalje možemo zadržati ovu milost. 5. da se ne zapriječi volja. gdje se ugasila. gdje bi boravio. Dogodi se. van da se ugasi. što je rečeno o misli u gl. da moć volje mora neprestano biti združena s onim . i svojim motrenjem (kontemplacijom). One su kao bračni drugovi: ako se ljube. da je samo u tuđoj kući u gostima i traži druge stanove. A usto od časa do časa blagu riječ poput onoga. Ako li je muž Na rubu te stranice zabilježi Svetica u toledskom rukopisu. da ih ima nekoliko. 1 . ovaj savjet. A zapamtite dobro. U XXIV. što ću vam reći. a sami ne razumijemo sebe. Onda se čini.

da dobro pristaje. Ona će razum privući ih sebi. 11. te se ponize i nastoje se sve više otresti svega. moramo odbaciti brigu za svjetske stvari. moraju silom raskrstiti sa svim svjetovnim. da ne razmišljajući (volja) upozna. jer onaj što je s njom neće zanemariti. posve očito nadnaravski). što joj Gospodin meće u usta i uživa onu njegovu slast. 10. da odlazi. kako.nezadovoljan u braku. Ako se razum i ne trudi. No toga ne čini. a ona ne zna. da padne iz usta. ako razum. neka ne mari za razum više nego za luđaka. eda joj ovdje dade svoje kraljevstvo. Ona ne zna posebice odrediti. što uživa. Gospodin hoće. recimo. 9. što im nedostaje. čini mi se. kako onu milost uživa i što je ono. što je ima protiv njega. kad su sjedinjene sve tri moći. želim. da kažem jasnije. Duša je poput djeteta. Ali ne smije htjeti upoznati. da se vi ne trudite. kao njezina kora. ko ima samo malko iskustva u tom. što im daje. Jer ako bi se borila s razumom. a one ne znaju i ne mogu razumjeti. Očenaš i druge usmene molitve. kad se vidi u tom miru. No željela bih. Jer ako nam Bog dade ovu milost. da se svi. koja mi se čini. Tako je i ovdje. Ovdje (kod molitve mira) čini se. da ga ne možemo shvatiti! O srećna načina molitve! Zato. da ga okrijepi. ne čudim se. da je s Njim. da je pomogao te sam ovdje pravo pogodila. Ko ga ne bi imao. stavlja joj je u unutarnjost Gospodin. moraju se tu zaustaviti. Ako je duša u toj molitvi. Tako i volja. Tako bi sva molitva bila trud i muka. Ne kažem. a ona neka bude u svojem miru. van bi izgubila ono. Kad se pak vidi (duša) na tako visokom stupnju molitve (koji je. Tako duša. I neka pusti luđaku (razumu). Ako i ne miče usnica. da se posve razlikuje od ovdješnjih (zemaljskih) rados ti i da joj vlasti nad čitavim svijetom s njegovim nasladama ne bi moglo dati. A . morala bi se naprezati i nešto uznemirivati. već se čini. Iskustvo će učiniti. što joj Gospodin daje bez ikakva njezina truda. jer ih obustavi onaj. u toj molitvi (mira) uživa mirno i veliko zadovoljstvo volje. čemu se raduje. izgubi sve. Sad završimo s ovim. neka se smije. da joj je Gospodin dao molitvu. A ni jedno ni drugo ne bi dobilo ništa. kako molimo ovu molitvu. Ali dobro znade. već se vidi kakav nemir zadaje svojoj ženi. (V. jer kad se primakne Gospodar svijeta. on će to razumjeti i moći će se tim okoristiti. XXII. pa (volja) ne bi dobila ništa. da će tako biti i ovdje. ako bi mu se to činilo veoma tamnim i nepotrebnim. da barem upoznaju. ona mu kaplje mlijeko u usta. izgubila bi snagu. sve to (svjetovno) baca van. da se to razumije. kako.). Mora upoznati. što je na prsima svoje majke. da se gotovo i ne osjeća. ne bi mogla sasvim. silom bi pustila mlijeko. kako rekoh. No već rekoh. kad je sva duša sjedinjena s Bogom. i da samo guta mlijeko. da traži (Bog) malko truda. Što je muči. vanjština volje. nego se onda ne brinuti za sebe. koji ih je stvorio. U tom se razlikuje ta molitva od druge molitve. da joj Gospodin daje onu milost i radovati se onome užitku. Vele: ko hoće da zadrži najednom mnogo. van bi oboje izgubili. jer onda duša i ne guta hrane. ili misao. Jer je ovdje volja gospođa i jaka. u kojoj ištemo toliko dobro. ako li ne (nastoje). volja ljubi. Ostala zadovoljstva ovoga života uživa. Oh blažene prošnje. koji imaju tu milost. nego će pogledati. Pazite dobro i na ovu poredbu. što joj dolikuje. ide za najvećim ludorijama svijeta. Čini mi se. Slavit će i Gospodina. Ako li bi ga htjela privući silom (mišica). da pazimo. sestre. kako je već rečeno. Jer ako bi ga htjela držati sa sobom. razum je. no on je združen s takim mirom. da mu dade dio privlačeći ga k sebi. da duša u sebi oćuti ono zadovoljstvo. te bi izgubila onu božansku hranu. a to osjeća u unutarnjosti volje. a potječe od uživanja one nebeske hrane. gl. budući da ili zabavi nasladom.

ako onda reknete jednu riječ Očenaša. mole li naustice. da čine bolje. da im dade više. i napokon im daje to kraljevstvo i diže ih u molitvu mira. Ako (Gospodin) i ne uzimlje sasvim onoga. ipak traži druge. da je opet prime. Posve je blizu onaj. koju već drži za svoje vlasništvo i obraćaju je k niskim stvarima. očuvaju li čistu savjest. 12. nakon što je svoje kraljevstvo postavio u njezinu kuću. kad vam Gospodin udijeli tu milost. Može već biti. One tako govore i mole mnogo usmenih molitava. pa ako im Gos podin. Držim. . 3 To znači. kako je rečeno. ali vidim i znam. pa će vam se činiti. koji bi rado dovršiti svoj dnevni posao.kojoj duši Bog daje takve zaloge. već uzimlju Gospodinu iz ruku volju. Ne slažu se u službi s tako velikom milosti i ne pripravljaju se. nego će joj rijetko kada i kratko vrijeme davati tu milost. da se ona op et vraća na zemlju. On će vas jamačno čuti. da tako biva. I hvalite ga s većom ljubavi i željom. One misle. pa se odvraćaju. već pazite. što već pripadaju njegovoj kući. što je dao (tim dušama). No ima osoba. komu se molite. Ne činite toga. da ne možete odustati od njegove službe. Napredovat će uvelike. ovdje se doista hvali i sveti njegovo ime. koji ga ljube. poput onoga. što im daje Cospodin. da se u tom varam. sestre. koje su odlučile moliti svaki dan. da ćete izgubiti veliko blago i da mnogo više učinite jednom riječju. No ako vidi (Bog). da nema zato mnogo više duhovnih. a one mu se ipak oglušuju.3 13. i ja sam bila jedna između njih. što je sve (taština). znak je. nego ako ga često ponovite u hitnji. jer tako slavite Gospodina kao one. da je želi za nešto veliko. one ga ne primaju. stavi u ruke svoje kraljevstvo. ne samo da joj neće otkriti tajnu svoga kraljevstva. da se radeći tako odvraćaju od molitve mira. ne zapriječi li je njezina krivnja. koje Gospodin gane iznutra i daje im sveta nadahnuća i svjetlost (da vide). Promislite. i to vrlo žurno. I vjerujte mi.

da niste razumjele. moleći pređašnju prošnju. kako bi moglo biti. bit će moguće. Iskazao nam je i tako veliku milost. ne znam. što govore. Jer sam iskusila i znam iz velikog iskustva. O dobri Isuse. za što si ga Ti molio. da se poslije ne pozivate na prevare i ne kažete. te nas je učinio svojom braćom. i daje li nam ovdje svoje kraljevstvo. Dobro si učinio. kao što rade neke redovnice. kojim je pokazuju. izgovaraju se izlikom. dati i ljubav. Neka ne bude. Naš je dobri Učitelj molio i naučio nas moliti za stvar tolike vrednote. No bez toga i na zemlji tako zloj i neplodnoj. Jer bi mi se doista činilo nemoguće. 1. 3. neka bude i na zemlji. Kad mislim na to. kako ti tako malo daješ (malo s naše strane) kad moliš za nas. Gledajte. što on nudi za nas. a ne da to i rade? Ne bi to bilo dobro. Sad želim krenuti drugim putem. kad bismo propustili raditi ono uistinu. Raspravlja o riječima »Očenaša«: Budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji. da mogu podnositi tegobe. kako je velik dobitak (ako izvršujemo). i prema tako velikom Gospodinu. jer misle. koji to propuštaju iz poniznosti. koji im daje ljubav. Vidite. želim vam razložiti. No doista nas. Ta velika je stvar. što Ti obećavaš za nas. No držim. kad bi u mojim rukama stajalo da izvršim ili ne izvršim tvoju volju. Volja će se Božja vršiti na nebu i na zemlji. što Ti nudiš (Ocu). koliki li je gubitak. kao što je moja. dajući ono. smijem se onima. te bi mogli podnijeti. Sad ti dajem svoju volju slobodno. I to kako biva na nebu. Gospodine moj. kao što je moja. Ta pravo je. A ne bi bilo pravo. Gospodine. O Gospodine moj. što i svi drugi. 2. što su obećale. koji te riječi izgovara posve odlučno i kako mu obilato plaća za to Gospodin. te u sebi obuhvata sve. da nisu razumjele. premda to odavno ne biva nesebično. sestre. Neka se slavi dovijeka tvoje ime. kad ne bi bilo tako. i kako mnogo čini onaj. 4. da će im se odmah dati. da mu nečim naplatimo tolike milosti. što dugujemo. i što mu sam On nudi za nas i što moli od njega za nas. znam. da bi ih na to mogao odmah dati. Gospodine. što hoće On. Jer kad zemlja postane nebom. ako ne izvršujemo. Pogledajmo sada. Prije nego vam kažem. da nisu takvi. što nisi prepustio tako zloj volji. a to ga je skupo stajalo. jer im se čini. što ovdje (na zemlji) možemo zaželjeti. da damo njegovu Ocu. da uzmognemo izvršiti. kad slobodno svoju volju prepustim tvojoj. kad mole Gospodina. Neka te hvale sve stvari. koji ne mole za njih od straha. Rado bih zapitati one. te mole za to tako oporo sredstvo. koji se ne osuđuju moliti Gospodina za patnje. što možemo. da reknu ono. No čini li tvoj Otac ono. naš dobri Učitelju. da u meni bude tvoja volja. kao što molimo. (Ili radimo) ili ne govorimo. O prijateljice. Lijepo bi bilo Gospodine. kolika je utjeha za me. da si istinit. koliki je dobitak. To bi već . što se dobiva. a kad ne izvrše. ne ostavljaš s ničim (da ne možemo dati ništa). što Gospodinu nudimo u Očenašu. neka izvrši na njima svoju volju: govore li tako samo. dokazat ćemo. koje ne rade drugo već obećavaju. prihvatite to moje mišljenje i od nužde učinite krepost. ono će se izvršiti. što Ti daješ za nas. da je dobri Isus ovdje naš poslanik i da je htio posredovati među nama i svojim Ocem. da izvršuje tvoju volju! Blagoslovljen budi navijek. Mi dajemo sve. 5. koliko žrtvujete. Budi volja tvoja. Vjerujte mi. kćeri. da će im onaj. htjeli mi ili ne htjeli. ako dajemo. čini se. Ne govorim o onima. (Što mi dajemo) ništa je prema onome.GLAVA XXXII.

A ne predamo li svoju volju sasvim Gospodinu. koji je to izgovorio. jer Gospodin zna. te bi djelomice bolje bilo. zašto naš dobri Gospodin postavlja ovdje spomenute riječi. Znade On. Zato. koje manje ljubi. časti ni sve ovdješnje (zemaljske) stvari. Ovdje nije tako. da nam ne daje prije. nego ga metnemo u ruku (Gospodinu). Predajmo mu već jednom dragulj sasvim. to je kao da pokažete dragulj i dadete mu ga moleći ga. Eskorijalski glasi: Istina je. naslade. pa pogledajte. Samo ću reći. da je baš to najtvrđe. Onima. Ne bojte se. što se tiče nas. svoju volju u njegovu i otresemo se stvorova. da su jaki. što je (nebeski otac) dao onom. neka ga uzme. o kojem je bilo govora. kako je sve to zamašno. To su njegovi darovi na ovom svijetu. nastojte. da predajemo svoju volju volji drugoga. Ako li dajete drugačije volju. da ne izvrši svoju volju na onima. ako doista odluče. da pretrpite. da će izvršiti (obećanje).moglo i biti. može li ko nositi veliki ili mali križ. Vi već znate. 6. i prema ljubavi. jer vam daje svoje kraljevstvo još za života. Tako se pripravljamo. Brzo smo darežljivi. kojom ljubi Njegovo Veličanstvo. ako ljubav imate. daje više tih darova. j. kad je molio u vrtu. a napokon je završio život smrću na križu. koga je najviše ljubio. no poslije smo tako škrti. neka govoriti bude raditi. Vidite tu. a ko ga ljubi malo (držat će. već pregnite. Ko ga mnogo ljubi. No događa se. ako ovu službu činimo njegovu Vječnom Ocu. koliko dobivamo. kako je (Otac) na Njemu izvršio svoju volju: dao mu je muke i boli i uvrede i progonstva. da u svemu. da nam ga on ne daje prvi. da veoma brzo vidimo. Zato ću vas uputiti i podsjetiti. što je njegova volja. ne da nam nikad piti vode (iz toga Tako je u rukopisu valjadolidskom i u prijepisima. riječi (neka budu) djela. Ne smijemo se tako rugati s onim. Izgovorio je odlučno i od svega srca.. vidjet će. koje vidi. što ih je odobrila i ispravila Svetica. da ga opet vrlo dobro sačuvate. Odatle se razbira. radi po svojoj volji. eda mu ga mi predamo. dok se ne iskuša i ne osvjedoči. što zaželi Njegovo Veličanstvo. da kadikad ne samo nudimo dragulj. koji je za nas podnio toliko poruga. No kod vas. A kad On pruži ruku. da je ljubav mjerilo (kojim se može izmjeriti). jer se čini vrlo lako reći. kćeri. kćeri. nije pravo da se rugamo toliko puta. 8. sestre. Ja držim.). kako se drži prema onima. da ga uzme. da ne budu puke udvorne riječi. ako se izvršuje. kojom nas ljubi. da smo slabe: a kadikad postupaju jednako sa slabima i s jakima. što mu dajete i hoće da vam to dobro plati. da se sasvim predamo Stvoritelju. pa neću o tom više govoriti. 1 . Istina je. kao što se uistinu čini da radimo mi redovnici. što je vidi u svakoga pojedinca. što ih govorite tako velikom Gospodinu. Želite li znati. i to prema srčanosti. A cijeni uvelike ono. Sve su moje opomene u ovoj knjizi smjerale u ovu točku t. kako treba izvršivati. kad smo mu ga toliko puta ponudili. 9. vi ga opet ustegnete.1 Svjetovnjaci će učiniti mnogo. koje više ljubi. Daje ih prema ljubavi. (Budi volja. da može trpjeti) malo. koji mu uistinu govore to (»budi volja tvoja«)? Pitajte njegova slavnog Sina. da će vam dati bogatstvo. a manje onima. da može mnogo trpjeti za Njega. pa se ne usteže. kakva je njegova volja. Kad ne bi bilo druge. što može svaki podnijeti. što se može činiti. pa ga opet uzmemo.. 7. Poglavari nisu vazda s nama strogi videći. Ne ljubi on vas tako malo. da smo se uzdržali od davanja. jer ne izgovaramo to malo puta u Očenašu. gdje smo svršile put i pijemo žive vode iz vrela.

pa nas uči. pa neka dođu. Ako i radimo sve. izvršuje na meni tvoja volja na svake ruke i načine. čini. što možemo platiti mi. evo me. niti je pravo. kako ustjedneš Ti. kako rekoh. Hoćeš li s progonstvima. te joj ne samo opet pušta njezinu volju. uvredama i nevoljama. Oče moj. da bude jedno s našom niskoćom i pretvori nas u sebe da tako sjedini Stvoritelja sa stvorom. a ona čini. da joj (ubuduće) dade. Dominik Bañez: Čim bismo mi svojom vještinom i spretnošću htjeli isposlovati mir. to je više Gospodin priteže k sebi i uzdiže je nad sve ovdješnje (zemaljske) stvari i nad nju samu. što bi rado. Toliko je cijeni. Kad je tvoj Sin dao u ime sviju i ovu moju volju. A da joj ništa ne smeta. sve ako hoće. jer je On (tvoj Sin) molio za me. a ne koristi duši. što se ne bi moglo doseći dugo naprežući maštu. Iskaži mi Ti samo milost. te ona izgubi ta vanjska sjetila: to je ushit. a Njegovo se Veličanstvo ne umara dajući nam. a pojeda se često puta videći. nego privući Svemožnika. Sve drugo smeta i škodi. te On daje. jer je moćan i može što hoće. što čuva. o kojem me zamoliste da vam pišem. Zna On. što ju je združio sa sobom. da okrenem pleća. 13. daj mi svoje kraljevstvo. (a shvati se) da smo mi posve ništa. Sve ostalo2 smeta i priječi. ne bi bilo pravo . i to ne poniznost stečena umovanjem van jasnom istinom. pa ne prestaje plaćati u ovom životu tu službu. Sama poniznost nešto mož e. van što joj se dade. gdje se u jedan tren shvati. da bude s mukama. da (ono što moli) nisu puke učtive riječi. 14. neću okrenuti lica. daj mi snagu. da ćete doprijeti ovamo (do o vog stupnja Dodaje o. zašto bismo ga molile. da je tu dušu učinio jednom stvarju sa sobom tim. 11. a Bog da je veoma mnogo. što je u našoj vlasti. Gledajte. da duguje to više. što ona moli. da kažemo: Budi volja tvoja. te već ne znamo. 2 Evo vam savjeta: ne mislite. kako i čim moramo njemu služiti. jer shvata. A siromašna duša ne može. pa zapovijedaju zajedno. Gospodine moj! Hoćeš li. To je savršeno motrenje (kontemplacija). A veoma je ludo. da je učini sposobnom za primanje tako velikih milosti. da je podložna tolikim neprilikama. čim se može zadobiti volja njegova Oca. što primismo? (Što drugo) nego upoznati sami sebe i savršeno učiniti. ne može manje djelovati. Gospodine. pa radi sa mnom kao sa svojim vlasništvom po svojoj volji. 10. da mogu učiniti ovo (što ti je On obećao). Njezino je najveće bogatstvo. A On mnogo bolje daje (nego ona može moliti). Jer nije zadovoljan. da se pojeda. . koji. zaprekama i okovima i zatvorena u tamnici ovoga tijela. to jest dati (Gospodinu) svoju volju. 12. ne može ništa. I što više (duša) pokazuje djelima.vrela). da. što je dobila i poznaje barem donekle ono. van se počinje naslađivati b njom. sa svoje strane mi ne doprinosimo k tome ništa. što On zapovijeda. što više služi. Rado bi ona platiti nešto svoga duga. kako ćete dobro biti plaćene i kako dobra Učitelja imate. koju Gospodin uzdigne ovamo (do ovog stupnja molitve). bolestima. otkrivati joj tajne i radovati se. kakvu snagu ima ovaj dar! Ako ga predajemo sasvim odlučno. (Gospodin) počinje postupati s njom tako prijateljski. O moje sestre. Kako sam već napisala. što možemo. nemamo što dati nego ono. Postupajući Gospodin tako prijateljski s dušom raduje se. već joj s njom daje i svoju. Nama tu ne treba ništa raditi ni poslovati. a ne prestaje htjeti. Neka se. da ja od svoje uzmaknem.

(Ne treba vam više) nego bezazleno i ponizno. To bi bilo previše. govoriti: Fiat voluntas tua — Budi volja tvoja.molitve) svojom snagom i marom. a poniznost postizava sve. Prije bi ohladnjele. ako ste bile pobožne. . .

s kojim bismo tako postupali. A volja je Božja. dobiju barem kruha: on će navesti tisuću razloga. jer je on već rekao: Fiat voluntas tua — budi volja tvoja. da Ga Otac ljubi i da se naslađuje u Njemu. Znao je. neka jede umjerenije. Gospodine. Zato je trebalo. 1. Ako je drugo mnijenje i bolje. da vrši volju Očevu. a imamo tako malo ljubavi i srčanosti. kojom nas ljubi. da samim riječima ne može izvršiti ono. a Ti si znao dobro. jer je u njemu sav naš dobitak. Dobro je znao. i kako velika ljubav Očeva! Ne čudim se doduše dobrom Isusu. Dobri je Isus. 2. eda drugi. te ga je u neku molio za dozvolu. No vidio je. A gdje bi. da nam Gospodin dade. razumijemo. kako je nužno. nego po njegovoj volji. da ne znamo. pa je morao (tu volju) izvršiti. nijedan osim tvoga Oca. jer o tom ovisi naš život. Vidio je. da ostane s nama. da je volja Božja. kako je tegotno ono što nudi za nas. kako rekoh. No dobri je Isus vidio potrebu. da mu je imati na pameti. da u toj prošnji ište više. 3. da to razumije. što ste dale. Dobri je Isus vidio. Premda su On i Otac jedno i premda je znao. ostane među nama. što ih je mjesto nas izgovorio On: Budi volja tvoja (Fiat voluntas tua). da je volja Božja. A jer je to bilo teško i tako zamašno. ako ljubi nas kao i sam Sebe. i to ne jednom već danomice. Ako daje sablazni. što On čini na zemlji. Mora paziti. već da je to prisegao i obećao. da radi uvelike protiv njih. Gospodine. kako je velika ljubav Sinova. On nije poput nas. Ipak ne bi ni sada koristilo iskati to od nekih. te htio pristati. da nam nikako ne bi dolikovalo propustiti davati (Ocu) dar (što ga je On dao). Zato je tražio. koga moliš. da mora davati primjer. htio je. da trkom ne pođemo preko toga. pa (zna. kakvu će mu smrt zadati i kakve će sramote i poruge trpjeti. sve ako ih sasvim ne krši. niti ima dosta razloga. sestre. da dođe iz ruke Vječnoga Oca. kakva je volja Gospodnja. kad izgovara one riječi (»Budi volja«). To hoće Gospodin. Rekne li se oblapornu bogatašu. što skapavaju od glada. što je dao za nas (u naše ime svome Ocu) i kako je zamašno. I veoma malo držite do onoga. On je i u svoje ime i u ime svoje braće molio ovu prošnju: Kruh naš svagdanji daj nam danas. da takav sin. Za ljubav Božju. da izvršuje svoje zavjete. da je to teško izvršiti. Recite klevetniku. za što moli naš dobri Učitelj. da damo ono. koji bi nam dao svoga sina. da svoga bližnjega mora ljubiti kao samoga sebe. eda se probudimo. što molimo riječima »Očenaša«: Panem nostrum quotidianum da nobis hodie — Kruh naš svagdanji daj nam danas. dobri je Isus bio tako ponizan. A znao je. da vidimo njegovu (ljubav). koji se naviknuo na slobodu i udobnost. neće vas saslušati strpljivo. Zavjetovao je siromaštvo. pa stajalo ga n e znam koliko. a On milosrdan. i stoga se morao odlučiti. Poznavao je našu slabost.GLAVA XXXIII. bio otac. On je znao. kao što je On (savršen). jer smo takvi i tako skloni na niske stvari. Što bi bilo. Recite redovniku. jer za to imate toliko primiti. da Gospodin nije najviše učinio sredstvom. (Znao je). Bože moj. meni se čini ovo. nego što je molio u ostalim prošnjama. da izvrši ovu zapovijed što savršenije. da će i Bog činiti i odobriti na nebu. pa je potražio divno sredstvo. No . kako rekoh. što mora. Da. jer je jedna volja njegova i njegova Oca. pa ga mora čuvati bez okolišanja. No (vidio je) i veliku poteškoću. Mi smo slabi. da se to nema shvatiti drugačije. kojim nam je pokazao i izvanrednu ljubav. da) nam treba pomoći. što postoji. neka promisli. znao. Raspreda. da mnogo puta uvjeravamo sami sebe. što ga je postavio? Samo bi ih vrlo malo izvršivalo riječi. da danomice trpi? Jamačno.

neka nam ga dade. Ti. Ta nema roba. da tvoga Sina ništa ne zadesi. kako su s njim postupali. Zašto da sve naše dobro bude na njegov trošak? Zašto šuti na sve i ne zna govoriti za se. neka nam ga više ne uzimlje do svršetka svijeta. O Vječni Oče. da umre za nas. On bi se dao danomice raskomadati. Vječni Oče. gdje mu se svaki dan nanose uvrede? A koliko se uvreda mora nanositi ovom Presvetom Sakramentu! U kakvim ga neprijateljskim rukama mora gledati Otac! Kakve uvrede trpi od ovih krivovjeraca! 4. kćeri moje. koji bi sam priznao. Neka vam to razmekša srce. koja bi dostajala. To također predlaže svome Ocu. Gospodine. da nam daš ovaj kruh svaki dan. Ali je činimo mi. I zato kaže: Kruh naš. već znaš. kako si na to pristao?? Zašto hoćeš da danomice gledaš u tako zlim rukama svoga Sina? Kad si već jednom htio. . jer se danomice ne predajemo za Njegovo Veličanstvo. već za nas? Ta zar nema nikoga. da samo u ovoj prošnji ponavlja riječi. kako mnogo zaslužuje ova poniznost! Za kakvo blago kupujemo tvoga Sina! Znamo već. neka nam ga ostavi. i to izvršiti radi nas. da to bude kad si na to pristao. nema cijene. da dobri Isus smatra to svojom čašću. pa je već naš. Kao da bi mu rekao: budući da nam ga je već jednom dao. 26. Ne čini razlike među Sobom i nama. a kao Gospodar svoje volje podsjeća svoga Oca. Ta da uzmogne izvršiti u zamjenu tvoju volju savršeno. Gospodine. da nam služi danomice. Kako može Tvoje milosrđe gledati. 15. jer je On njegovo vlasništvo.Ti. da ljubite svoga Zaručnika. da je prodan za trideset dinara (Mat. jer je uzeo našu narav. Ali da ga kupimo.). moraš gledati. jer najprije kaže i moli. a onda veli opet: Daj nam danas. Čini se ovdje jedno s nama. 5. da je rob. O Gospodine Vječni. ko bi govorio za ovo preljubezno Janje? Začudila sam se. kako primaš takvu prošnju (svoga Sina)? Kako pristaješ na nju? Ne gledaj na njegovu ljubav. A čini se.

kad počnemo kušati njegove muke. Za drugi se kruh ne starajte vi. koje ste se sasvim uistinu predale volji Božjoj. Nije Isusova krivnja. van da smo sami krivi. Nema nevolje ni muke ni progona. da u toj prošnji za svagdanji kruh misli (Isus) zauvijek. da sluga ide i prosi hranu. Što sada moli iznovice. da priskrbite prehranu. što je pravo. 2. neka vam danas ostavi vašega Zaručnika. A ovaj nam je presveti kruh dalo Njegovo Veličanstvo zauvijek. Ne bi bilo dobro. Već je dosta. čini mi se. zato ga moli njegov Sin. samo je za danas. Jer je Njegovo Veličanstvo već dalo i poslalo na svijet Njega (svoga Sina) samo po svojoj volji. Čini mi se. brine ko hoće da moli za ovaj kruh (tjelesni). neka se otkrije duševnim očima i dade te ga . to jest dok traje svijet. nego da nam pomaže. da se riječju danas označuje jedan dan. neka se brine za svoju službu i kako će ga zadovoljiti. 4. jer će se On brinuti zato uvijek. To je teška muka za one. naš Gospodin). kako dolikuje. da mu daje.GLAVA XXXIV. dok je u njegovoj kući i služi ga. za što mu se ne treba skrbiti. Zato se neće moći izvinjavati ni tužiti na Oca. da ga primate dostojno. da se dadu savladati. I nećemo umrijeti od glada. Molite vi. Čini se. pa neće uživati u drugom životu ovog kruha. 1. neka vam ne uzmanjka i neka vas pripravi. da se umjeri to zadovoljstvo. kad ga htjedne uživati. 3. On se stara. potiče i hrani. I zbilja je to jedan dan. koji ne bi bilo lako podnositi. Mi molimo Vječnoga Oca. kako već rekoh opširno. Ovdje to prestaje: vazda je i bit će bogat i moćan (Isus. da zaslužimo (dostojno) primati nas Kruh nebeski. da se vrši u nama. svome Zaručniku. Kažem: u vrijeme molitve. da radite i zaslužujete hranu. kadgod hoćemo. Jer on ne ostaje za drugo s nama. da je naš svagdanji. jer onda radite o zamašnijim stvarima. Duša će u Presvetom Sakramentu naći slast i utjehu svake ruke. Neka se dakle. koji se osuđuju. S pravom bi mu rekao. jer ih On neprestano hrabri sve do svršetka borbe. sestre. ako se dobro okoristimo njegovim društvom. a ne dulje. Nastavlja se o istom gradivu. te ne bi imao ni za se ni za njega. A pogotovu za one nesrećnike. kćeri s ovim Gospodinom Oca. jer ga posjedujemo ovdje na zemlji. da nas više ne ostavi nego da ostane ovdje s nama za veću slavu svojih prijatelja i muku svojih neprijatelja. osim da je (gospodar) tako siromašan. što ostaje tako sakriven pod prilikama kruha i vina. koji nemaju što drugo ljubiti (osim Njega) ni druge utjehe. da ne budete na ovom svijetu bez Njega. te izvršimo onu volju. pa opet kaže: daj nam danas. Razmišljajući. zašto je Gospodin izrekao svagdanji. Dalo nam je (Njegovo Veličanstvo). Tu je kao i kad sluga stupi u službu. 5. jer im je tako sakriven (molimo ga). za koju smo molili. neka mu pusti. Ali ga molite. A gospodar je dužan da sluzi daje jesti. A ko se skrbi za ono. Gospodine. pa ćemo ga posjedovati i na nebu. Ali nikada ne mislite na to s brigom. da taj dan provede u našoj službi. što im je taj kruh uskratio u najbolje vrijeme. zato i On po svojoj volji želi. kad zna. da se njegov gospodar brine i dužan je. Veoma je dobra nakon primitka Presvetog Sakramenta. Prepustite tu brigu (za uzdržavanje). da u svemu zadovolji svoga gospodara. Budući da nije više od jednoga dana. Ima drugih vremena. kako rekoh. Ako se već naše tjelesne oči ne mogu naslađivati gledajući ga. pa je nalazimo. ne radi ništa. dok tijelo radi. ovu hranu i manu čovječanstva. već neka počiva duša.

ne smijemo sumnjati. i potpuna je istina. 3 Pod onim prilikama kruha. da ga ne gledate tjelesnim očima. a boli su bile tako poznate. baš kanda ga gleda tjelesnim očima u kući farizejevoj. 3.upoznaju. jer gledajući ovu Vječnu Istinu. da je s nama dobri Isus. koja je često trpjela velike boli. ni nikoga. j. kao što je sada.3 Ako Govori sama o sebi. A ne bi bilo svijeta — kad bi to mogla naša narav — ne bi bilo svijeta. kad bi čula. vjerujući. eda ga upozna. da nam to ne bi koristilo. koja sam ga toliko uvrijedila. da jest. Naša slaba narav ne bi mogla podnijeti takvog predmeta (t. ako nećemo da budemo ludi i da oslijepimo razum. kadgod bi se pričešćivala. Zato ne spominjem mnogo drugih. da je baš i poruga sve ono. ko bi htio ostati u njemu. vjera joj je govorila. kako je trpio. što ih tvori ovaj presveti Kruh u onima. gdje ulazi u njezin stan. nešto veoma različno od onoga. premda nije bila veoma savršena. Da. Nastojala je sakupiti sjetila. 9. i hoće li nam dati. dok je živio na svijetu. dok naravska vrućina ne potroši prilike kruha. pod br. jer bi se gledajući vječnu Istinu vidjelo. da li će (i na nama) činiti čudesa. što bih mogla pripovijedati o spomenutoj osobi. koji ga dostojno primaju. kao što sam ja. da ostanem tako blizu Njega? Pod onim je kruhom pristupačan. te ne bi bilo nikoga. već da gleda tjelesnim očima Gospodina. što još mogu željeti. kao kad promatramo Gospodina na križu ili u drugim prizorima Muke. kad je Krist. da ovo (Presveti Sakramenat) nije predodžba mašte. da sva upoznaju tako veliko dobro: kažem. pa je ulazila s Njim. ako bi mu se samo dotakli haljina njegovih. da je gledanje proslavljenog našeg Gospodina. da se po mojem mišljenju nije mogla pretvarati. što predočujemo sami u sebi. Mislite li. O tim prilikama govori u ovoj gl. Poznam jednu osobu1 s velikim nemoćima. 1 2 . Kad je živio na svijetu. gdje neki govore. za što ga molimo. ispravlja bogoslov Fr. kanda su rukom skinute te joj je bilo sasvim dobro. da se riješi svih vanjskih stvari.2 A gledajući toliko Veličanstvo kako bi se usudila jadna grešnica. kad boravi u našoj kući? A Njegovo Veličanstvo ne običava rđavo plaćati stan. ako ga dobro podvorimo. da nisu izmišljena. Luis de Leon. da radi slabosti naše naravi ne bi mogao niko podnijeti toga vidika. ako imamo vjeru. da ovaj Gospodin ulazi u njezin siromašni stan. Svetica lioće da kaže. te se sama u sebi smiješila. Ako i nije osjećala pobožnosti. No Gospodin joj bijaše dao tako živu vjeru. liječio je bolesnike. Tako je različno. ko bi htio ostati na svijetu. promislite. To je bivalo posve redovno. koliko je mogla. A nakon pričesti (bi ih nestajalo). što ovdje na zemlji uvelike cijenimo. pa nam ga ne treba ići tražiti drugdje dalje. da je to druga hrana radosti i slasti i da uzdržava život. jer sam ih mogla doznati i znam. nastojala ojačati vjeru zamišljajući ni više ni manje. Možemo li posumnjati. jer je nešto drugo gledati njega proslavljena. kad bi išla k pričesti. Razumije se već.. Veoma su razglašena čudesa. Ako vam je teško. kad su ga gledali. No znam još o ovoj osobi. 6. da je to htjela i Svetica reći. da bi bili željeli živjeti u vrijeme. nego kad je hodio po svijetu. Gledala je sama sebe kraj njegovih (Isusovih) nogu i plakala je s Magdalenom. 8. A u drugu bi se ruku videći ga proslavljena ushitili duhovi tako. kad je tako u nama. Mislila je. kad Krista imaju uistinu kao i onda u Presvetom Sakramentu? 7. To se zbiva sada. A to stoga. tolike slave). da je mnogo godina.. jer znamo. da ova presveta hrana ne uzdržava i tjelesa pa da nije i veliki lijek protiv tjelesnih zala? Ja znam. pa mu se p ribližimo. naše Dobro još hodio po svijetu. da je Dobro (Isus) ondje. da ne smetaju duši.

da nije preodjeven). da se takogović što brže žuri. 13. Bilo ih je vrlo malo. kojom želimo. . kad odlazi iz njegove kuće i nastoji ga odgurnuti od sebe. a kako je bolje gledala njegova mudrost? Jer se otkriva onima. Ta što možemo motriti bolje i oku milije od onoga. te će vam se sasvim otkriti. da ga upoznate? To je prikladno vrijeme. kako mi ne znamo. Oh. 11. kao kad bismo imale sliku koje osobe. da ga gledamo. da ne ode od nas. kako rekoh. dok izvrši ono. van će se. koji nas toliko ljubi i koji u sebi obuhvata sva dobra? Nesrećni li su krivovjerci. Ne bi li to bilo baš onako. A možete ga tako željeti. koji su mu vjerovali. kad je pustio. i već vam kazah i željela bih vam često reći: ako vam postane t o običajem pa tako radite svagda. što ima On raditi? Mora li nas silom privlačiti. pa se i ja uvelike naslađujem? Onda. Ostanite vi s Njim rado. da je svuda gledamo. već se odmah. nego samo onima. te ga upoznamo? Ne. da ne posjedne svoje kuće. kad ga želimo gledati nesakrivena). čini mi se. da ga poznamo prema našoj želji. te vam bude slobodno uživati često ovo Dobro: neće više dolaziti tako preodjeven. ne bismo govorile s njom. A ja vam kažem. da vas uči naš Učitelj. kad hoće Njegovo Veličanstvo.se kralj preodjene. nipošto. odvraćamo od Njega i tražimo druge niže stvari. da ga veoma žele. neka mu nikad ne dodijava. da ga gledaju otkrivena ni da očituje svoje krasote ni da dade od svoga blaga. što zapovijeda Crkva. što je u Presvetom Sakramentu. kad je veoma dobro (gledati sliku Kristovu). j. da će se okoristiti njegovom nazočnošću. što je do njega. za kojega imamo toliko razloga da ga ljubimo. da motrite Kristovu sliku i motreći je molite. da se pokaže njihovoj duši velikim unutarnjim osjećajima i na svake druge ruke. te svjetovnim poslovima i zanimanjem zapriječi Gospodinu. Kao što vam kažem. da se ne treba s njim razgovarati s toliko obzira i štovanja. Slušajmo ga dakle i poljubimo mu noge. da ga svi vide otkrivena i jasno im rekao. na mnogo načina dati. kad se pričešćujete i uznastojite očuvati takvu savjest. da ga vidimo. te upoznamo. Ako li vam. a otvoriti duševne. kamo okrenemo oči. No ako ne marimo za Njega. koji je u vama. sestre. Držala bih ludošću. Jer ako odmah (nakon pričesti) obratite misao drugamo i ne marite niti se osvrćete na onoga. što ištemo (t. I zato nam svima iskazuje dosta milosrđa. Ko bi se usudio približiti tako mlak. nego se razgovarale sa slikom? Znate li. da je On onaj. kad biste ostavljale samu osobu Kristovu. nastojte ostaviti dušu s Gospodinom. kao što je sat nakon pričesti. 10. nastojte zatvoriti tjelesne oči. ako hoće da nam se da. Ali neće. jer su ono njegovi pravi prijatelji. jer nisu tako dobro postupali s njim. posluh zapovjedi što drugo. koji su svojom krivnjom izgubili s drugima i tu utjehu! 12. I tako se čini. ko ne bi to (njegov prijatelj) bio i ne bi pristupao. za koje vidi. Velika je utjeha gledati sliku onoga. tako nedostojno. Čini se. čim ga primimo. budući da je onda glavom pred vama. pa gledajte u svoje srce. Ako ga i ne gledaju tjelesnim očima. kako će vam dati. Ne propuštajte tako lijepe prilike za saobraćaj. za koje znade. A ja bih rado. kada je nenazočna sama osoba ili želi mnogim suhotama dati da upoznamo (njezinu nenazočnost). da mu se dade upoznati. što je veoma volimo? A kad bi nas posjetila sama ona osoba. jer nas je htio učiti te ga molimo. da se mora tome prilagoditi. ima više načina. jer je preodjeven. Ne može dočekati (takav čovjek) časa. da ga primi kao pravi prijatelj i ne bi radio svega. tako nesavršen (ovome Kralju. No kad primite Gospodina. ko je.

koliko stoji do toga. kakve smo. budući ti hoćeš i primaš i jasno je. Pogledaj. da ga primimo. da se ne širi. govorila. pa neće da mu smeta u tako izvrsnom djelu. da se povučemo u sebe (i da budemo) same s Bogom). jer nema srca. a sakramenti zabačeni. Završuje započeto gradivo s uzvikom Vječnom Ocu. premda daje više topline. kad smo ovakve. da ga želimo gledati. a mi mu ga tako često možemo prinijeti za žrtvu.1 Kad se i ne pričestite. Toliko sam opširno raspredala. u kojem On pokazuje tako savršenu ljubav. sve ako smo zli. kolika mu šteta iz toga nastaje. Ne propustite je stoga. toliko svećenika pogubljeno. razlažući molitvu sabranosti. Tim se veoma (duboko) utisne ljubav prema ovom Gospodinu. To je kao kad se primičemo k ognju. i uvrede. Molimo se Njegovu Veličanstvu. a slušate misu. da u drugim vježbama nalazite više pobožnosti. molimo ga. Onda se možete i sabrati same u sebi. ne trpi toga Ti. kako rekoh na početku. kćeri. Oče Vječni. a ovdje manje. Sjetite se. pa će vam stiskati srce i zadavati poteškoće). Molim te. on će nam na mnogo način dati (milosti) sve ako mi i ne upoznamo. što je za nas dobro. a vi ste daleko od njega i sakrijete ruke. Neka radi njegova poštovanja 1 Tako je nadopunila Svelica smisao te rečenice a toledskom rukopisu. da tako dragocjeni dar bude snažan. moj Gospodine i moj Bože! Ili skončaj svijet ili pomozi u tako prevelikim zlima. tvoj je Sin još na svijetu. pa će vam Njegovo Veličanstvo platiti. koji si na nebesima. neka ta duša bude naša. koji grešnicima nije mogao iskazati većega dobročinstva od toga (da bude s nama). da ostane s nama. koliko ga ljubite. No Sveti Oče. sestre. a sada je toliko crkava razoreno. koja bi ga primila i držala u sebi s ljubavlju. što ne samo ne žele biti s Njim. jer je to tako zamašno. što mu se nanose među luterovcima u mjestima. koje ga prate i slijede u mukama. A jer je njegov sveti Sin naredio tako dobro sredstvo. No drugo je. ostat će više sati topla. 3. gdje nema ognja. neka molimo. da nećeš uskratiti ništa svome Sinu. i u posluh (toj zapovijedi). a to je od prevelike koristi. Gospodin će vas tako iskušavati. 2. nego ga i neuljudno odbijaju od sebe. A mi moramo nešto podnositi. morao bi neko biti ko će govoriti za tvoga Sina. da je mine studen i ondje boravi neko vrijeme. On će vam utuvljivati. jer možeš. Ugasi ovaj oganj. No pouzdajmo se u riječ. jer On sam Sebe nije nikad zagovarao. isprvice vam neće biti dobro (može biti jer đavo zna. koliko će biti onih. Gospodine. da je malo duša. 4. kćeri. premda sam već. možete se pričestiti duhovno. te pazi na volju svoga dobrog Sina. eda upozna. 1. neka ga više tako ne zlostavljaju. koje bi to podnijelo. Pretrpimo za Njega štogod. b pravom ne bi pristao Vječni Otac. kojom ljubi svoga Oca. kojom nam je Gospodin zapovjedio. ako želi. ako se hoćemo da približimo k Njemu. A jer On sve trpi i trpjet će. No Otac je takav prijatelj svojih prijatelja i takav gospodar svojih sluga. Doduše je to drsko od nas. te zapriječi tako preveliko zlo. gdje je stajao ovaj Presveti Sakramenat. pa se u ime dobroga Isusa. ako hoćeš. Molimo. neka iskaže svoje milosrđe i upotrebi sredstvo. Jer ako se pripravljamo. Jer ako ne bi našao nijedne. .GLAVA XXXV. Ako je duša pripravna. slabo se možete ogrijati. Pa što je to. Pazite. mi. da nađe samo jednu dušu. nego da stojite ondje. Ako je i velik. hoću da kažem. Spomenite se također.

Da. gdje ima sličnih stvari. Ne čini toga radi nas. kad bih ti mogla (s molbama) dosađivati mnogo i kad bih ti bila služila toliko. 5. Radi svoje ljepote i čistoće ne zavređuje. Ta što bi onda bilo od nas? Ta ako te još što ublažuje. Gospodine moj. da On ne bude s nama. učini već. te radi mojih grijeha dolaze tolika zla. Prije sam te možda tako ozlovoljila. jer ju je On na toliko načina zaslužio. te bih za plaću za svoju službu mogla moliti toliku milost. da učiniš ovu milost. da bude u kući. A ne usuđujemo se moliti. što ga ovdje imamo. Neka ne plovi vazda a tom olujom ova lađa tvoje Crkve. O moj Bože. opet ti ga darovati i moliti te radi zasluga tvoga Sina. Gospodine.) . Stvoritelju moj. 25.prestanu tako ružne. Treba dobiti nekakvu pomoć. pa Gospodine moj. jer pogibosmo. Gospodine. 8. da se umiri ovo more. Gospodine. pa kad si nam ga dao. gadne i blatne stvari. nego ti prikazati ovaj presveti Kruh. I spasi nas. Učini radi svoga Sina. Pa što mogu učiniti. neka je pruži tvoje veličanstvo. to je takav zalog. jer ti nikoga ne ostavljaš bez plaće! Ah nisam toga radila. jer ne zaslužujemo. (Mat.

Tako nam se velika i zamašna molba uslišava. što reče. A i od te ti malenkosti mogu tako malo prikazati. I stoga kaže: kao eto i mi opraštamo. sestre. Pazimo. a sada se radi toga stidim! A ja nisam pripadala onima. jer mi se čini. koji ište tako veliki dar. da gradimo kućice od slamčica kao i djeca. što druguju sa mnom. koja je starija. Oh Bože moj. kad toga ne bi još razumjele. držao bi on za uvredu. Ko je dakle Gospodinu rekao uistinu riječi: Fiat voluntus tua — Budi volja tvoja. ne može nikad biti zajedno. eda imaju što dati Gospodinu. da se penje. da mi se oprosti? Treba sestre. molim ih u tvoje ime. jer je nekad bilo vrijeme. duge naše. što svijet zove čašću. kada ga mole. što je čast i u čemu je gubitak časti! Sad ne govorim o vama. koje zovu uvredama. morao je već sve oprostiti ili barem odlučiti (da će oprostiti). Naš dobri Učitelj znade. koja koristi duši. te bi se činilo. jer to nalaže Red. Ali je doslovce istina. da uči mudroslovlje (filozofiju). što je čast. Učeni moraju ići za svojom znanošću. jer i mi opraštamo. jer se tiče časti.GLAVA XXXVI. neka se toga sjete i neka se paze na sitnice. da ne kaže: »Kako ćemo oprostiti«. da mi. Ali nisam pazila na glavnu stvar. da trpiš mene nevoljna! Što kaže tvoj Sin uime svih. što smo obećali Ocu prošnjom. kao što sam ja. Tu dostaje tvoje milosrđe. kad bismo mi razumjele. kako je svijet opak. 1. A kadikad držimo. ako naime mi oprostimo. I kad bi to zapovijedao posluh. a nisam znala. Gospodine. A eto onda. kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I kako dobro reče onaj. neka nam oprosti dugove naše. ako ne zapriječimo svojom krivnjom. No gledajte. je li rekao u ovom smislu. ako bude drugih. te govori riječi: I oprosti nam. da nam oprašta Naš Gospodin naše grijehe. što nas uči. da to i te kako promotrimo. Drugi bi se zauzeli za nj i proglasili (taj postupak) pogrdom. jer nisam marila ni držala do časti. Čudno je. koji su zaslužili vječni oganj za taku malenkost. A što će učiniti siromašica. zašt o su se sveci veselili uvredama i progonima. sestre. da čast i korist ne mogu biti zajedno. A nečastivi bi odmah otkrio razloge. ako marimo za takve uvrede časti. Gospodine moj. Slava Tebi. u toliko imam. I u samostanima nalazi svoje časti i uvod: svoje zakone. ja sam bijedna i bez imetka. neka bude na nama njegova volja. Raspravlja o riječima »Očenaša«: Dimitte nobis debita nostra — Otpusti nam duge naše. 3. što mnogo drže do tih stvari. koja imam tako malo oprostiti. a ne da silazi. Zato mu se molimo sada. j er bi bilo zlo. te ne mogu platiti računa. Vidite ovdje. Ko je dopro dotle. ne smije se poniziti. I tako nastavlja u molitvi. jer duševna korist i ono. Ja toga ne znam. da čita bogoslovlje (teologiju). da i u zakonu Božjem ima razlog (za sebe redovnik). Govorim o sebi. Blagoslovljen Gospodin. i da veoma dobro možemo izvršiti. u koje sam se ponosila čašću idući za drugima. 4. da je to već morao učiniti onaj. Treba paziti na onu. . da tim zaslužujemo. a nisu toga razumjele? Ako ih ima. Gospodine moraš besplatno oprostiti. 2. Oh kakve su me stvari vrijeđale. koji nas je izveo iz njega. ipak nas nečastivi ne zaboravlja. da nam je sve lako s ovom nebeskom hranom. j. koji uzvisuju i ponizuju u dostojanstvima kao i u svijetu. koja nešto koristi t. A među nama koja je bila starješica ne smije se upotrebljavati za drugu nižu službu. da se ne zaboravi. Moramo upoznati. kao što je pređašnji i koji je svoju volju predao volji Božjoj. premda ne znam.

7. O Gospodine. Oh. što je već učinjeno. Gospodine. pa možda zato govori tako i prinosi (Ocu) u naše ime (to oproštenje). a već je vidjela iz iskustva veliki dobitak. koji to moli za nas. da sami sebe ne poznajemo i dolazimo k Tebi praznih ruku. da jedan drugoga ljubimo! Dobri je Isus mogao predočiti (Ocu) druge razloge pa reći: »Oprosti nam. jesi li Ti naš uzor i Učitelj? Doista jesi. veoma te ljubimo i rado bismo život izgubili za Tebe« — i kako rekoh druge razloge. XVIII. A pazite dobro i na ovo. Tome bi se mogle smijati. Gospodine. Bez toga dodatka ostaje nesvršena. Ta Red ne zapovijeda. radi čega bi nam dao tako veliku milost. a više se raduje mukama nego počinku. da smo učinili već Bog zna što. 6. da se brinem za ovaj propis našega Reda kao za druge. On zna. sestre. već je bolje: toj je duši veća muka. da li je cijene ili ne. Ali mi mislimo. pa bila i najteža — ne govorim o tricama. koliko nam je mila ta jadna čast. da nema više razloga te zaplačemo. pa se To je dodao fra Luis Leon. već ga ne traži na ovom mjestu. No u stvarima. Gospodine.5. Budući da se sve svršuje. što ih je mogao navesti. ako ne onoga. u čemu je prava čast. da je to put k najuzvišenijemu. To stoji ovako: sve smo mi sklone da se penjemo više. kako već rekoh. Častitelju naš? Nisi je jamačno izgubio tim. nego si je dobio za sve nas. Ta nije sva naša savršenost u obdržavanju ove tačke. 1 . A za čudo rijetko dijeli Njegovo Veličanstvo tako velike darove ikome izim onih. sestre! Oni su već upoznali. A Bože daj. jer smo zalutale od početka. Gospodine. I kanda smo učinili nešto veliko. za ljubav Božju.). ne pobrinem li se ja sama. jer smo i mi oprostili. pa stoga traži Gospodin iskušane duše. jer činimo mnogo pokore ili jer mnogo molimo usmeno i postimo. što ih Bog daje u savršenom motrenju (kontemplaciji). moj Bože. što ti vrijedno možemo predočiti. da će oprostiti. da nemamo poniznosti. Kasnija izdanja stavljaju ispravak na početku. 8. Zapovijeda dašto poredak. velike su muke motrilaca (kontemplativaca). što je Bog primiče k Sebi u tako uzvišenoj molitvi. koji su već rado pretrpjeli mnogo muka za Njega. i da nije ništa teže postići od nas ni ugodnije njegovu Ocu.1 Ne tiču se (uvrede) duše. nije li tvrdo odlučila. Druge će već za me paziti na to. prerada se tako ne uspesmo na nebo. a pruži li joj se zgoda. nego ako je preziru. sestre. što je sve (zemaljsko). označuje nešto. a ne znajući. što se tiču moga štovanja. ne moram baš biti takva. Ne rekoh dobro. Kad duša u molitvi prima milosti. koja nije ni uvreda ni nepravda ni ništa. Kako već rekoh na drugom m jestu u ovoj knjizi (gl. a kazna je bez svršetka. Zato nećemo da silazimo. 9. I ne mari više. ako je poštuju. Jer kad joj Bog uistinu dade ovdje svoje kraljevstvo. da nijedna duša ne propadne držeći do tih jadnih tačaka časti. pa nam oprosti radi svoga milosrđa. rečenica. idemo i molimo Gospodina. o kojem sam već govorila. i djelom ne oprosti svaku nepravdu. ostavili smo sve radi Tebe. da shvatimo. neka nam oprosti. što ih zovu uvredama — (neka se duša ne pouzdava mnogo u svoju molitvu). No koliko mora cijeniti Gospodin to. Pa u čemu je bila tvoja čast. ako oprostimo kakvu malenkost. uistinu. izgubile smo pravi put. Daj nam. ne znam. koje možda izvršujemo nesavršeno. A spoznaje. Pazite dobro. što si se ponizio do smrti: ne. da riječima: kao eto opraštamo. No on kaže samo: jer opraštamo. Razumijte. što ga dobiva koliko napreduje duša trpeći za Boga.

Kad nisu (odlična roda). 13. imat će tu. Veoma je daleko od tih osoba. Drago im je. Kao što drugi cijene zlato i drago kamenje. Ako i prolazi brzo milost i užitak. Ovi se najposlije spomenuti učinci zapažaju kod onih. jer već znadu. da ih drugi cijene. da duše. To je stalno. da li u njemu rastu i ti učinci. neka pazi. cijene i oni muke i žele ih. Kad bi već uživali. Ako ne opazi u sebi nijednoga. ne bi odmah sasvim lako oprostila svojim uvrediteljima i da im ne bi bila veoma odana u ljubavi. da s njima nemaju dobiti ništa u onom kraljevstvu. da i drugi osjećaju kakve stvari ili ih drže za uvredu. jer im daje. da ih po savršenom motrenju priteže k Sebi. da se upoznaju njihovi grijesi i da ih sami kazuju. j. u kratko će je vrijeme okrijepiti. da se odluče podnositi uvrede.mnogo ne zadržavaju kod prolaznih stvari. nego jesu. Dobri Isus zna to dobro. Ne mogu vjerovati. jer sam s mnogo motrilaca (kontemplativaca) općila i znam stalno. rekao bi. eda se držimo vrednijima časti. Opet kažem: poznajem mnogo osoba. koje dobro i ne oćute. koje su na veću njegovu slavu. da više služe Bogu. što im je dao spomenutu molitvu ili motrenje. što im je dao Gospodin u ruke. da ne bi opraštala uvreditel jima. 2 . ipak se upoznaje polagano po dobitku. Ko dobije više milosti. što dolazi tako blizu samoga milosrđa. da je neće ni biti. da joj se pruža prilika. kad vide. I neka ne vjeruje. I zato se veseli. kao što je rečeno. kažem. U skolastici se zovu takvi čini motus primo primi. jer Bog vazda obogati dušu. pa ako i ne bude imala drugih kreposti. koji. gdje su milosti od Boga. kažem. 12. što joj je dao (Bog) i gdje je vidjela znakove velike ljubavi. uzdigne zastavu za sebe i sasvim uništuje onu muku s užitkom. No prvo t. Razlog toj stvari mora biti. te već ne mogu vjerovati. pa zato određeno kaže svome Svetom Ocu: kako i mi opraštamo svojim dužnicima. da to nije bila milost Božja. što su već doprli do savršenosti i kojima Gospodin najobičnije iskazuje milosti. te ondje upoznaje. već varka i dar nečastivoga. da vide. Nehotična kretnja prije promišljanja. duša odmah ne osjeti te krepčine. što je i koliko joj je Bog već oprostio. I premda sam u njih vidjela druge pogreške i nesavršenosti. No ako ih daje i dalje. što su dobra plemena. da ih one obogaćuju. ipak nisam nijedne vidjela s tom pogreškom t. da spočetka. kad li s druge strane pritrči razum. da same do sebe drže i malo. Ako im na prvi mah2 velika uvreda i trud zada muku. da obavlja molitvu. Može biti. da pred Njegovim Veličanstvom mogu u jedan dan dobiti više milosti i vječnih naklonosti. 10. 11. drže li ih nečim višim. da oprašta. A držim. da duša. kojima Bog dade milost tako duboke poniznosti i tako velike ljubavi prema Bogu. nego bi mogli u deset godina dobiti mukama. koju posjeti. kad bi trebalo. da ti darovi potječu od Boga. Nema li tih učinaka i ne dolazi li do njih molitvom veoma okrijepljen. dapače i radosno razočaravaju druge. da je tako. teško im je. da Bogu u čemu pokaže ljubav. kad Gospodin dade ove milosti. pa bez ikakve muke. i da ih podnose pa bilo im ih i teško primati. kao što rekoh. neka drži. j. To je. što sami izaberu. kojemu Gospodin udijeli milost. to poluči veoma brzo onaj. Tako im se zbiva i s njihovim odličnim rodom. Ta ima pred sobom dar i milost. radili bi to. posve obično. koliko znam. neka se veoma boji. kojima je Gospodin iskazao milost te ih podigao k nadnaravskim stvarima tim. dok ne dosegne sjedinjenja. što ostaje u duši. što se ne svršuje. jer znadu. zaborave sebe tako u stvarima.

Ističe izvrsnost molitve »Očenaš« i kako ćemo naći u njoj raznolike utjehe. Učinilo mi se. nego ištemo od njega. a moja će braća činiti ono«. što se po velikoj dobroti Božjoj mogu dati na zemlji. uvijek daje više. Oni se ne boje štono riječ ničega i ne trebaju se bojati. kad vidi. koji mole doista savršeno s pomoću milosti. da je u tako malo riječi sadržano sve motrenje (kontemplacija) i sva savršenost. Oh. da ih mi svi razumijemo. pa kao da mu kaže: »Čini Ti ovo. što će im udijeliti Otac. kako rekoh. koji upozoruje na pogibli. pa ne bi htjeli ni pomišljati. To je sve dobro. 3. kad milosti potječu od njega. Tako možemo jednom izgovoriti ovu molitvu. što ga (Gospodin) sklapa u naše ime sa svojim Vječnim Ocem. Istina je. da ima tu više i manje. 2. Savršeni će predati svoju volju kao savršeni i opraštat će savršeno. takav mudri. što ih tvori u njihovoj duši. da su oni opojeni onim nasladama. jer sve prima Gospodin. i utješiti se držeći. oh. kako rekoh. koji ne žele zemaljskih stvari i oni. što ostaju u duši. A oni. pa se čini. što zborimo. kao što vidjeste. A (Bog) jamačno neće propustiti što je do njega. kćeri. da je to Njegovo Veličanstvo. O Mudrosti vječna! O dobri Učitelju! Kolika je sreća. ni da imaju protivnika. a drugo pridržavamo. a zna i to. j. 5. tako nerazgovjetnu. (Vidi Gospodin). da nam ne treba druge knjige. da mogu uzdržavati sebe i svoje kuće. A tako mogu moliti i za druge stvari prema svojim potrebama. To je posve pravo i sveto. koju je izvrsno sastavio tako dobri Učitelj. da u nas nema pretvaranja. da s Njim općimo istinski. Čudim se videći. da nas Gospodin obogati. što ga duhovna duša može ovdje (na zemlji) poželjeti. Ako općimo s Njim otvoreno i jasno. da treba takve (bezbrižne) probuditi i podsjetiti. Gospodine. što uzmognemo. predavanje naše volje njemu i oproštenje. a Gospodar je svijeta zadovoljan s njima. van samo proučavati ovu (molitvu). Svaka je od nas. moliti one nebeske milosti. on je i te kako dobar platac i plaća mnogo bez procjene! 4.GLAVA XXXVII. Jer nas je dosada učio Gospodin svaki način molitve. mogla bih napisati omašnu knjigu o molitvi upirući se na ovu istinitu podlogu. pa i visoko motrenje. Mogu dakle motrioci (kontemplativci). može primijeniti svojim prilikama. Njemu je veoma drago. eda je uzmogne svaki moliti po svoju. pa ne govorimo jedno. 1. Poznaje On i one. Promišljala sam. bojažljivi učitelj. što su se posve predali Bogu. vodeći nas od početaka unutarnje molitve do molitve mira i sjedinjenja. jer drže svijet već pod nogama. da je razlaže u pravom smislu. da ima drugi svijet. Jer se čini. da je neka vrst ugovora. Kad bih ja umjela sve to razložiti. da žive prema svome staležu. Sada nam već počinje Gospodin pokazivati učinke. što još žive u svijetu. Naš dobri Učitelj to znade. jer je velika sigurnost. koji su već savršeni ili koji idu putem savršenosti. kćeri. da će se podići na visoki stupanj oni. da imaju neprijatelja i . a dobro je. Moramo uvelike slaviti Gospodina radi uzvišene savršenosti u ovoj evanđeoskoj molitvi. da je ostavio (Gospodin) ovu molitvu. Mi ćemo raditi. sestre. zašto se Njegovo Veličanstvo nije jasnije izjavilo u tako uzvišenim i nejasnim stvarima. Gospodin vidi. neka isto tako mole za svoj kruh. već hoćemo da tvorimo. No neka paze. kako mogu suditi s najvećim pouzdanjem prema učincima. koja ima biti općenita za sve. da su za sve ove dvije stvari t.

dok živimo u ovom progonstvu: I ne uvedi nas.koliko je za njih opasnija bezbrižnost i koliko im je potrebnija pomoć Oca Vječnoga. jer će pasti s veće visine. . A da ne budu neopazice prevareni. nego oslobodi nas oda zla. moli ove prošnje tako potrebne svima. Gospodine u napast.

GLAVA XXXVIII. što nas navode te držimo. Gospodinu neka vas oslobodi od toga. izgubit će time mnogo duša. A ne znajući. ne daju se prepoznati. da ni ste dostojne tih milosti. uništuju kreposti. često puta u Očenašu. što je mogu oni počiniti. progona i boraba. Zloduh nam može učiniti ovdje veliku štetu i neopazice uzrokujući. da ih se boje. te od ikoga dobijete mnogo (naslada) osim od Njega. da je ono zloduh (koji im pripravlja one naslade) i držeći se nedostojnim onih naslada. Nikada im ne okrenu pleća. pa neka se pokaže otrov i (neka ne da). a i sam moli za nas! 3. što se više ratuje. te nas prevarene uvedu u napast. Prije se može dogoditi. ali vide. Poznadu ih već i znaju. nego izbavi nas oda zla. u neku ruku. izvući naše dobro. uvijek biti ponizne. što im daje Njegovo Veličanstvo. te da im Gospodin dade više milosti. vidi našu nakanu. ištu. kako nam škode (neprijatelji) na mnogo načina. Usto misle. i neka ne dopusti. Molimo i prosimo. dok boravimo pred Njim u molitvi. što ga on (zloduh) nastoji učiniti. da su (te naslade) iz njegove ruke. da će Njegovo Veličanstvo dopustiti. te neki još žurnije napreduju. jer primamljeni ovom slašću provode više sati u molitvi. Nema li rata. neka ih od njih oslobode.). već ih oni vazda pobjeđuju. Gledajte sada. Neprijatelji. da s tim učine. sed liberanos a malo — I ne uvedi nas u napast. potječu od duha Gospodnjega. pa se trse da se priprave. što molimo. da oni. Molite se. Zato ih (trudove. dolaze prerušeni. ljube. kćeri. jer se nadaju. kako rekoh malo prije. da ne mogu odoljeti snazi. koji su doprli do savršenosti. da su mu više dužni služiti. Dok ne učine mnogo štete u duši. da motrenje i milosti. Velike stvari. Nastojte. sestre. jesu izdajnič ki neprijatelji. čim ih misli upropastiti. To je drugi učinak te veoma izvjestan i velik znak. a to su oni. služe za svoju plaću. 4. zlodusi. i ne težite za njima. te . neka ih oslobodi od trudova ni od napasti. već nam ispijaju krv. sestre. Dobro je imati na pameti. kćeri. kojih se boje i razlog je. Oni su poput vojnika. da će steći veći dobitak. 5. da nas od tih neprijatelja oslobodi Gospodin. i vazda mole Gospodina. ne mole Gospodina. pa mi neopazice dolazimo u samu napast. Treba zapamtiti. Imajte pred očima. A Gospodin je vjeran. koji se pretvaraju u anđele svijetla. Pogledajte. da vojnici Kristovi. ne mogu nikad dosta zahvaliti Bogu i drže. još više žele. da nam sakrivaju svjetlost i istinu. što molimo riječima: Et ne nos inducas in tentationem. i to s velikim dobitkom. koji su to zadovoljniji. kćeri. a ta je da ga zadovoljimo i služimo mu. 1. sestre. neka nam udijeli ono. da je jedina šteta koju nam nanose. da je to još najmanja šteta. Oh. držim posve stalno. A Gospodin će iz zla. Jer Njegovo Veličanstvo. napasti i dr. što ih mogu hiniti u nama. Ne mislite. da ne mogu mnogo napredovati. što im je daje Gospodin. s kakvim nas razlogom uči naš dobri Učitelj. kako nam je veoma potrebno moliti Vječnog Oca. a nisu varka. pa se ne bojte. Raspravlja. mislim. 2. Rade li tako. Tumači neke napasti. imamo ovdje razmišljati i razumjeti ono. da su od Boga naslade i užici. Vjerujte. da ne štetuje poniznost ili da se ne uvuče kakva slavičnost. da to molimo. Nikad se ne boje mnogo javnih neprijatelja. što se bave motrenjem (kontemplacijom) i daju na molitvu (unutarnju) jedva izgledaju čas borbe. Čini mi se.

I ne mislimo. s kojima sam se dan prije možda rugala. 7. da imamo kreposti. što vam reknu. da nam je Gospodin već dao krepost. a mi ne znamo. da bismo zbilja trpjele. za koju držimo. Nečastivi nam utuvljuje. Ako se pruži prilika. da čovjek ono i ima. 8. Pa kad je tome tako. kako je rečeno. A to je prevelika njegova milost. da to vjerujemo. da ne bih ni malo marila. ostaviti Gospodin. to pozajmica. Navika da se govori o nečemu pomaže mnogo. 6. da smo je već stekli. da smo siromašne. otići ustrpljivost bez traga. kad mu treba krepost. kojih nemamo. dok ne vidimo dokaza. U jednu nam ruku oslabi poniznost. da sam obuzeta i to takvim stvarima. A ovdje se čini. štono riječ. Jer će s druge strane doći blago. i ne zadužujmo se. a u drugu zanemarimo steći onu krepost. što nas uči naš Učitelj: molitva. nasankat će sebe i nas. na svakom će nas koraku. da je oskudan krepošću? Nemojmo. Drugi dan dođe i ja nemam srčanosti da ubijem mrava radi Boga. Navlači nas druga napast. da dajemo i služimo. pa smo stoga veoma zadovoljne. No opominjem vas: ne držite do tih kreposti. kad dođe do kušnje. Reći ću vam i drugo sredstvo. pa je morate držati samo kao povjereno dobro. I tako nam malo po malo čini mnogo štete. kao što se doista događa mnogo puta. pa uistinu i jesam. ponizna molitva Ocu Vječnom. jer je. Niste li toga. ako mu služimo u poniznosti. i to ne bez velike providnosti Božje. Pa kakvo je sredstvo protiv toga. pa zbilja se dokazalo. Jer vam je On daje. pa da smo više obvezani služiti. da imam mnogo srčanosti i da ne bih okrenula lica ni od čega. propade sve siromaštvo duhom. da što damo. da imamo krepost. A nisam ja u tom sama. hvalite Boga. da je najbolje ono. što je za službu Božju. I čini nam se. moramo upoznati. nikad vidjele na sebi? Ja jesam. Kadikad mi se čini. da me sve umara. kao što je rečeno. a to je kuga. da je to primljeno dobro (od njega) i da nam ga može opet oduzeti. da nemamo ništa. da želi. da se tako zbiva. da primamo. da bude mo ponizne i upoznamo. A sada zapamtite drugi savjet. te upozna napast i . pa nam iskazuju milost i čast. I dokazalo se. da čovjek pazi na sebe. neka ne dopusti. da ih poznamo van po imenu. Jer se u nasladama i užicima čini samo. pa znam. što vas počinje učiti ovu krepost i sokolite se na trpljenje. da će nam Gospodin na kraju u nevoljama pomagati. da mu je tako platite. pa bih rado pobjeći iz svijeta. dokle će nas (Gospodin) htjeti ostaviti u tamnici naše bijede ne dajući nam ništa. sestre. što nismo primili. sestre. 9. No drugi put opažam. ni da nam ih je dao Gospodin. Kad nam se čini. e smo veoma siromašni duhom. No ako doista nemamo te kreposti. No dođu dani. ko će moći reći za sebe. ustrpljivost. I naviknemo se govoriti. To je znak. jer zloduh pomaže. da ništa ne želimo i da ništa ne držimo ni do čega. da imam srčanosti za neke stvari. da držimo. (tako misliti). Podnesete li mnogo puta. jer odlučujemo i veoma često budimo želju. sve ako se drži to i potrebnim. što me kleveću i ogovaraju. Jer će se dogoditi. kad nemamo čime platiti. Ako li nas (drugi) drže dobrima. da sam se otresla svega. da će na jednu nepovoljnu riječ. ako bi bilo u tom što suprotivno. pa da je Gospodin dužan platiti. Tako mi se gdjekad čini. Drugda mi se čini. da sam kadikad dapače bila s tim zadovoljna. Mnogo stoji do toga. sestre? Čini mi se. pa gotovo ne prepoznajem sama sebe. da mnogo trpimo za Boga. te se misli. zapaža. nego mislimo vazda. Gledala sam to i u mnogo drugih boljih od mene. da je krepostan i da je bogat.držimo. na pr. jer mi se čini. da uniđemo u napast. jer baš u najbolje vrijeme. kad me rastuži jedna riječ. Istina je.

bojte se. da se varate. Jer kad nam doista Gospodin dade koju čvrstu krepost između tih. da su stalnije i vrednije kreposti. Jer uistinu ponizni vazda sumnja o svojim krepostima: a posve obično drži.u spomenutim krepostima i u mnogim drugima. što ih vidi u svojih bližnjih. . No opet vas opominjem: ako i mislite. da sve druge vuče za sobom. čini se. To je posve poznata stvar. da imate krepost.

da taj ponovni pad ne bude još gori! Jer kad đavo vidi. te se ne bi bojale. u koje bi imali primati milosti. da izgubimo pouzdanje u Boga. Spominjem i drugu veoma pogibeljnu napast. kad bi mogao. Čini joj se opasno sve. u njegovu ljubav i u muke. Ako ta pokornička djela zatajite ispovjedniku ili starješini ili ne poslušate. 3. što je u drugih dobro. Ako vam zato Gospodin dade i više utjeha i zaloga svoje ljubavi. jer pomišlja. pa stajalo vas to i više muke. odvratite misao od svoje bijede i uprite je u milosrđe Božje. da je zaslužio pakao. nego na ono. da je to duša. da toga ne zaslužuju). te se držimo skrušenijima od drugih i da radimo nešto veliko. i da se ne bi čuvale prilika. jer neće (nečastivi) pustiti. da ju je Bog zaboravio. pa se žalosti i misli. a drugima koristiti. prolazi im vrijeme. da se nikako nećemo vratiti u prijašnje grijehe i svjetske radosti. i nekorisno sve. jasno je. utjehu i spokojnost. a gotovo se i ne usuđuje moliti milosrđa. Tako je i u neurednim pokorama. da je u nje zlo ono. što radi. da ih izostavite. u promišljanju. da misli duša. Pazite dobro. da smo ponizni. Jer se s takovom sigurnošću ne mari ni malo. pa je vrlo mučna. što ću vam o tom reći. već je širi i čini sposobnom da više služi Bogu. a drugda opet najveća napast. jer je takva. . Nastavlja isto gradivo i daje opomene o nekim napastima razne vrsti. što vas muči još više. veoma je štetna. Pregnite da poslušate. Čuvajte se nadalje. koja njemu može nauditi. nekakve poniznosti. Tako klone duhom. zloduh ide za tim. pa bila i najveća. koliko uzmognete. Može ko gledajući svoju zloću jasno upoznati. te uzrokuje. ako upoznate. jesu li se. da je sve prolazno i da nam više gode božanske stvari. što radi u službi Božjoj. Poniznost ne uznemiruje. No ako je prava poniznost. Bit će dosta. koju nam nameće zloduh zadajući nam veliki nemir zbog težina naših grijeha. van joj donosi mir. te ne bi htio biti bez nje. svu dušu uzbunjuje. Ta muka ne uznemiruje i ne stiska duše. 4. sve uznemiruje. 1. da ga posve pravo svi moraju oduravati. da se uzdržavaju i od pričesti i ne obavljaju posebne (unutarnje) molitve (jer im đavo utuvljuje. da je to napast.GLAVA XXXIX. ako se opet povrati u grešne prilike pa se opet pada. držite li se tako zločestima. te joj klonu i ruke i ne čini više nikakva dobra. a u drugu. Ako je napast. napregne sve sile. kad vam reknu. da je to napast. A kad pristupaju k Presvetom Sakramentu. što je pretrpio za nas. Napominje sredstva. 2. nisu li dobro pripravili (na pričest). Kad vam bude tako.posluhu) najveća savršenost. kćeri. Ja sam prošla kroz napast. 5. ne bismo li mislili. jer može biti kadikad zbilja poniznost i krepost. To je neka sigurnost. nećete ni to moći činiti. Nastojte mnogo da se o tim milostima i utjehama razgovarate s onima. Ona druga muka sve smućuje. kojima se mogu osloboditi od njih. da vam se misao smiri ni da je skrenete drugamo. ne budite nikad tako sigurne. pa gotovo sumnja o njegovu milosrđu. e da učini. jer je u tom (. pa je poznajem. ne smeta i ne zbunjuje duše. Već smo razumjeli i znamo. gdje nam se čini. Mislim. kćeri. da ćete opet pasti. A Bože daj. pa bilo to i najbolje. Tako običava pritiskati (duše) na razne ruke. Dopire ta stvar (nemir) dotle. Ako ova napast dođe na početku. ta je muka spojena s takom slašću i zadovoljstvom. da ne ustane ponovno.

ima mnogo putova u molitvi. kao što molite toliko puta danomice u Očenašu«. da same sebe upoznamo i zaštitimo. nego stotinu tisuća. jer (takva molitva) nosi sa sobom poniznost i vazda ostavlja više svjetlosti.1 U eskorijalskom rukopisu piše još nekoliko crta. što idu putem molitve — nego drugi. Gospodine. da upoznamo. da upropaste mnogo drugih radi jednoga. pa bilo to i uzvišeno motrenje. nego oni. Sve. Vječni Oče. išto. kako smo maleni. da pristaje ovdje. a mnogo se čude onome. ići tim putem. jer ćete naći mnogo knjiga s ovakvim opomenama. što ih vara zloduh među onima. prevari li (zloduh) jednoga od onih. što je neprestano. pa jedni idu ovim. I sami ih zlodusi potiču. a moraju li ići s tolikim raznolikim strahom ići će ih mnogo manje. Čudnovato! Kanda ne napastuje zloduh onih. jer ih je vrlo malo. Neću se više zadržavati. 1 . A pazite i na to. kako je razloženo. jer je za njih dobro. Ako je (molitva) od Boga. pa mi se čini. činit ćete to i nehotice i bez ovoga savjeta još češće. što ne idu tim putem. Ovu poredbu čuh. neka nas ovi naši protivnici ne uvedu u napast? Neka dođu očite napasti. budete li blizu Bogu. Reci nam. sestre. što ih je objelodanio već fra Luis de Leon: »A kažem. da lako prolaze mimo onoga. kao što su (sigurniji) oni. što ih vide u prevarama i javnim grijesima. Ta Ti znaš. što gledaju bika iz gledališta. 7. što ne idu putem molitve! Svi se više čude. Posve je obično u smrtnika. da je to sotona. što se izlažu njegovim rogovima. pa se tome ljudi čude kao nečemu novu i neobičnu. nego ako budete daleko. što rekoh. drugi drugim putem. da se tome treba toliko čuditi. da ovim putem (molitve) ne idu mnogi. vazda pozabavite spoznajom samih sebe. što se zbiva veoma rijetko ili nikada. Kao što je već rečeno. i ne tajite im ništa. Ne treba tu ići gledati. Bože moj? Vazda nam treba da te molimo za pomoć. iskusih sama i gdjekoji put se nađoh u tjeskobi. Taj je put siguran i brže ćete se osloboditi od napasti. koji mole Očenaš. što su dalje napredovali u savršenosti. te se ne čudim. jer ćemo se s tvojom milošću lakše (od njih) osloboditi. jer se već na tisuću milja razaznaje.koji vam mogu posvijetliti. idu daleko sigurnije — oni. Jer ako nisu sami krivi. da se čude. da se na početku i na svršetku molitve. Ali ko će upoznati ove izdaje. ne može vam dati potpune sigurnosti. što se tome čude. 6. Molite ga i prosite. Zaista imaju pravo (ljudi). je li dobro ili zlo (što ih vara). nego da se utičemo k Tebi i molimo te. štogod se može reći. Ne bojte se. koji se približuje k savršenosti. Što nam drugo preostaje.

kćeri. čim vam je kanio zadati smrt. Kad bismo znali. daj nam kakvo sredstvo. o što se spotičemo. pa stoga polažu svoj život. Ljube samo istinu i ono. jest ljubav i strah. Da bi se sakrivala (ljubav Božja)? O nije moguće. Mislite li. kako je rečeno. upoznaje se mnogo. Sredstvo. da gledamo. odakle ratuje sa svijetom i sa zlodusima. ako je zaista ljubav! Pogledajte samo sv. sve dobro hoće. Pa. 4. Tim smo posve sigurne. po kojima se čini. da smo u milosti. ako li je jaka. Bañez postrance: a to nije moguće osim s posebnom povlasticom. oni su u velikoj sumnji. da se imaju zašto bojati. Moraju nastojati upoznati uzrok. No ovdje raspravljamo o varkama i obmanama. pa naprezao se ne znam koliko. Pavao. van da ugode svome Ljubljenom. dobri naš Učitelju. zloduh dati život onim. da vas prevari i obmane. Ističe. gdje ima toliko toga. kojima zloduh obmanjuje motrioce (kontemplativce). Ona je veliki oganj. Ljubav će nas nagoniti. da upoznaju. da su takvi već u napasti. neka ih ne uvede u napast. Magdalenu! Jedan je već za tri dana počeo pokazivati.GLAVA XL. baš će vam. Bio je to sv. ima nekih znakova. sestre. pomažu im i brane ih. Terezije. očituju se ljubav i strah Božji! To su dva tvrda grada. obavljati molitve. I tako se može upoznati prema jakosti ljubav više ili manje. da požurimo korake. koji zbilja ljube Boga. kamo stavljamo svoje stope. kako bismo bez velike strave mogli živjeti u tako opasnoj borbi. Sve ako ko ne kaže ništa. dade se slabo i upoznati. što (ovdje) živimo. tako velike kreposti?1 Pa imate pravo. kako bi mu sve više ugodili. a strah će učiniti. Izdavači su ispustili ovo i slično ponavljanje u ovim spisima. nema li toga znaka. Magdalena je od prvoga dana (to pokazivala). sve dobro ljube. što je vrijedno ljubiti. I kako se dobro to razbiralo! Ko ljubi. Pa zaista. a u njih nije ljubav slaba. Ako ih i ne biste htjele upoznati. Ako je ljubav slaba. Oni umiru (od želje). jer ne može biti veoma izvjesnog i određenog znaka. pa ne može širiti nego veliki sjaj. sve dobro hvale. Jer nema mnogo ljudi. 1. Misle. što ga možemo imati i što nam ga je dalo Njegovo Veličanstvo. pa ćemo sigurno prolaziti kroz tolike napasti. Ako li živite ponizno. te) oni. bilo slaba ili velika. živjeti ponizno i moliti Gospodina. protiv nakane sv. da moramo vazda nastojati živjeti u ljubavi i strahu Božjem. ljubi više ili manje. da se sakrije ljubav Božja. Pavla i sv. 2. znali bismo izvjesno. jer se time gubi krepčina i jedrina rečenice. ili nisu pravi kontemplativci. jer ne idu ni za čim. da je bolestan od ljubavi. sa svim se dobrima vazda druže. svjetovne naslade i časti ili da vode prepirke i zavide? A sve zato. oni se javljaju s velikom bukom. a nisu sakriveni. da ih on ljubi. pokoravati se ispovjedniku i vazda se vladati prema njemu istinito i iskreno. da imate ove dvije tako velike. bojim se. U njih je vazda ljubav velika. eda ne padnemo na putu.2 No gledajte. Reći ćete mi: po čemu ćete poznati. mogu ljubiti taštine i bogatstva. nastojite upoznati istinu. 1 . da imamo ljubav. Koji zbilja ljube Boga. A ljubav se B ožja vazda pokazuje. pa se dade mnogo upoznati i na mnogo načina. sve dobro pogoduju. Nema li toga. Nisu dobro učinili. Jer smo putnici svi. da ih mogu i slijepi vidjeti. više se očituju. koji ih imaju savršeno. 3. da (je moguće. 2 Dodaje o. da se nećemo prevariti.

tako pravedna ljubav. kćeri moje. sestre. 7. kćeri. da će i oni biti prevareni. da je tako dobar. Nećemo ići u stranu zemlju. eto joj Gospodin iskazuje takve milosti. kao što su smrtne. straši one. da je nemoguće (sakriti tu ljubav). Sjećajte se. Mislite li. Dobro nam je ovdje. Vi dakle nećete prestati upoznavati ovu ljubav (Božju). jer je (Gospodin) tu ljubav očito pokazao velikim bolima i mukama i prolijevanjem krvi. Kad dakle vidite. a pomislite. . To im probudi žudnju (za Bogom) pa imaju i pravo. a što je više nastojimo sakriti. ako je nemamo. pa da ih može i njima iskazati. koji nas toliko ljubi i mi ljubimo njega. dok živi i dok ga zapljuskavaju opasnosti onoga olujnog mora. nastoji vam barem zadati kakvu štetu i nauditi drugima. sve dok nije izgubio život. kad bi vidjeli. Ali ne mislite. među sobom koju. koji je obje iskušao! 8. A ipak je ta ljubav neš to tako nisko. Prvo. da su od Boga one tako velike milosti. 9. i gubitka. misleći. Pa bi li se mogla sakriti tako jaka ljubav (Božja). o kojoj se ne može ni posumnjati. kao što je to. slavite uvelike Gospodina zato. Što će biti od jadne duše. 6.5. veselite se i budite mirne. jer je to zemlja onoga. što ga sa sobom nosi ova ljubav. jer se osniva na ničemu. ovdje dobitka. da je stoga ona sigurna. kako nesrećno boravište! U jednu noć u rđavu stanu trpi mnogo osoba razmažena (a takve ponajviše moraju onamo). kako će slatka smrt biti onome. da će nam suditi onaj. odmah padne u te ruke? Kako će slabo počivati! Kako će rastrgana otići u pakao! Kolika će množina svakojakih zmija (siktati oko nje)! Kako je strašno mjesto. vele. tako da vam ne ostane ni najmanja dvoumnica o toj ljubavi? O Bože moj. udobnosti. Jer niko ne može biti siguran. u okrutne ruke. koja nakon tolikih boli i muka. a ja ne znam. a sklone na svako zlo. Kad vas već ne može dobiti. pa da i sada može biti toliko u vezi s grešnicima. koja vazda ra ste. koji bi mnogo dobili. Jer se gdjekad čini. o kojoj sam govorila. osnovana na takvoj osnovi. Oj. kojega smo ljubili nad sve stvari. tako neprijateljske svakom dobru. to se više očituje. koja ne vidi ništa (što bi uzrokovalo) da prestane ljubiti? Ljubav. Neka nam Njegovo Veličanstvo dade (ovu ljubav) prije nego nas uzme iz ovoga života. Da vam smuti dušu i liši je užitka tako velikih dobara. nastojmo činiti pokoru u ovom životu. Hvalimo Boga. zloduh će vam ugoniti tisuću lažnih bojazni i dat će da ih ugone drugi. jer čini dvostruku štetu. o kojem ću sada govoriti. Drugo: mnogo bi se više njih približilo k Bogu. jer će biti velika utjeha na smrtnom času gledajući. i strah. pa ne mora u čistilište! Možda će odmah nakon smrti započeti uživati slavu. kako bi se mogla sakriti. pa neće osjetiti straha već potpuni mir. No ako zapažate tu ljubav Božju. te ne zaslužuje ime ljubavi. da vam utjera ove bojazni? Ne malo. što ih je to (razmišljanje) ohrabrilo te su započeli (unutarnju) molitvu pa u kratko vrijeme postali pravi kontemplativci (motrioci). da smo zaboravili njegova prijašnja milosrđa. Ljubimo li ovdje stvorove. što ih On iskazuje tako jadnim stvorovima. da se naplaćuje uzajamnom ljubavi. jer nas (nestašica te ljubavi) predaje u ruke napasniku. van u svoju domovinu. već mnogo. da je zloduhu malo stalo do toga. što će ona tužna duša trpjeti u vječnom stanu bez ikakva kraja i konca? Ne želimo. koji je učinio pokoru za sve svoje grijehe. kako se mora jedna ljubav razlikovati od druge za onoga. koji o tom čuju. gdje je. kao što je rečeno. da se ne bave (unutarnjom) molitvom. Sigurno ćemo poći na sud u parnici za svoje dugove. kad bi vjerovali. a Gospodin im je dao velike milosti. Sve je samo rđavo prenoćište za jednu noć. Ja poznam neke. van joj pomažite moleći se više za nju.

(Molimo ga). molimo Boga. Ako i ne dopremo do toga.10. sestre. . i gdje nećemo izgubiti više njegove milosti i prijateljstva. da ćemo ih se riješiti. neka to bude mjesto. već pođemo trpjeti muke. gdje ćemo ih trpjeti rado u nadi. te neopazice padnemo u napast. neka i u ovom životu ne da.

i oni. da se mi veoma bojimo obmana i da se molimo Bogu. 1. što s njima druguju. koji glasi: »Ne daj Bože. jer je mnogo do toga stalo. Ako te osobe promatramo i veoma pomno. Nešto veliko možemo u njih gledati. što je svijet. Ako je slab temelj.« Prvotno izdanje i sva kasnija pretiskavaju taj odsjek. Ali mu se množi jakost i raste danomice. jer će nas on čuvati. A željela bih sestre. To je strah. a druga je tako iznenada. Gospodin ih čuva tako. te ga uvrijedimo. I to svojevoljnih lakih grijeha. 2. jer se odmah (oni koji ga imaju) udaljuje od grijeha i od grešnih prilika i od zlih društava. koliko bih rado. Sada prijeđimo k strahu Božjem. Govori o strahu Božjem i kako se moramo čuvati lakih grijeha. 1 . Ja se smijem u sebi. što je protiv tako uzvišenog Veličanstva i što znamo. kojima Gospodin. da ti vidiš. Smrtnih se grijeha boje kao ognja. Zato se. da nadopuni smisao rečenice. a ipak ću više poslušati Eskorijalski rukopis donosi ovdje odsjek. Veoma ga dobro poznaju i oni. nego počinili jedan smrtni grijeh. kad čujemo govoriti: »Ovaj mi je rđavo platio. daje veliku milost. a mi posve dragovoljno. što ga imaju. da na početku nije tako velik. nije trajna ni zgrada. to je zlo što ih tišti. Ta što vam ima naplatiti ili zašto vas mora ljubiti? Po tome ćete upoznati. koji ne bi počinio mnogo nesvojevoljnih? No jedna je promišljena pažljivost. No želim da upamtite.GLAVA XLI. No kad duša već dopre do motrenja. onaj me ne ljubi«. da odem iz ovoga života. da ste je pustili te se opije djetinjom igrom. Ako njemu ugađamo. neka napast ne bude tako jaka. dok ne budem ljubila ništa ni znala što bih ljubila osim Tebe. da ćete prije izgubiti tisuću života. nećemo vidjeti. da žive bezbrižno. spočetka u svih i ne poznaje. strah se Božji otkrije očito odmah kao i ljubav. I ona vas uništuje. da nas nikad ne ostavi. već neka nam dade napast prema snazi. neće nam moći ničim nauditi. znam i upoznajem. a da ćete se veoma pomno čuvati i lakih grijeha. 3 I to je dodao fra Luis Leon s istoga razloga kao i gore. Ne može se ni izvana hiniti. da je savladamo. Ne znam. jer vas muči kasnije ta sama ljubav. ostat će oni kratkih rukava. O kako je nešto veliko ne vrijeđati Gospodina. da nećete vrijeđati Gospodina. ni ikakvoj stvari davala to ime (ljubav). da toga ne želiš. No ako je promišljeni grijeh i najmanji. kad bi im se iz toga pružala velika korist. 3. za koji želim. Držite se ovoga savjeta i opomene. da njegovi sluge i robovi pakleni (budu svezani) !2 Jer mu napokon moraju služiti svi. jer nije malenkost. A što će biti budemo li je uživali?1 Neka mi je Gospodin dade. zašto se čudimo. pa nas vukli i u napast i stavljali potajne zamke. jer oni moraju silom. te ne možemo toga razabrati. premda ti je ovo mrsko. pa ih u kratko vrijeme obogati krepostima. a vide se i drugi znaci. 2 Te je riječi dodao fra Luis de Leon. I odmah se upoznaje. kažem. Kako sam opširno napisala! A još nisam onoliko. a gdje je onaj. ipak ću učiniti. Do toga stoji sve. jer je sve lažno. (da ne zanemarite)3 dok ne opazite u sebi tako veliku odluku. da nas (to Veličanstvo) gleda! (To se zbiva) kao da neko kaže: »Gospodine. Znam. te se čini grijeh laki i promišlja zajedno tako. što će nam dati. neka nas Bog oslobodi od njega. da ne bi hotimice učinili lakoga grijeha. o kojem ovdje više raspravljamo. jer volja osjeća uvelike. kako je rečeno. jer je Njegovo Veličanstvo dobrostivo. osim u nekih osoba. jer je slatko govoriti o takvoj ljubavi. To više (se treba čuvati).

Mnogo treba. pa bile to i rastresene osobe. koje nismo učene i ne znamo. ako kasnije koji put i padne. kad budu s vama.svoju mušičavost i pohotu nego tvoju volju. dok ovaj strah ostane duboko utisnut u nama. sve ako vam tim ne budu iskazivali časti. pa drugi bježe od puta. da bude na pobudu. da ne reknete što odviše. što govorimo. odakle to. koja nam ne pomažu. odsele ćete pomagati da ih se čuvaju. Ako imamo (na ovom svijetu) prijatelja. da se ta krepost ukorijeni u našoj duši. sestre. ali neće mnogo duša privesti k Bogu. 6. To je veoma pogibeljno i neprestano padanje u napast i veoma loša pogreška. i ako ste prije podupirali njihove slabosti. sve ako je on i niska roda. A i druga šteta nastaje odatle (od te tjeskobnosti). s kojima bude pravo. ali znam. potrebno je da živite vazda s velikom brižljivošću i udaljujete se od svih prilika i društava. da je ćuti. sve ako jasno upoznadu. kojemu ja ne znam uzroka. (Što smo odlučniji. Još je i druga šteta: da se ne usuđujete govoriti u nekim prilikama. a katkad je učini nedoumnom. da sluga Božji često ne izusti ni riječi. da vodi k većoj kreposti. kako je teška stvar uvreda Božja jer ovisi naš život i mnogo više o tom. Treba se služiti svetom slobodom u saobraćaju s drugima. da se bliže primaknemo k Bogu.) Kad upoznamo o sebi. pa mu ne zadaju boli onim. da ne žive tako dobro svi oni. koji nisu onako tjeskobni kao i mi. To je slučaj. to je veoma štetno za svako dobro. da je to nešto veliko. pa se ne možemo pouzdavati u sebe. sama milost mora učiniti. koliko možete bez uvrede Božje biti prijazne i . kad vide njezinu bojažljivost i tjeskobnost. i paziti. 5. bila bi dobra za sebe. kao što je uvreda Božja. opće s njim slobodno i bez te tjeskobnosti). Mora biti razlog. jer je na štetu bližnjemu. da je nesposobna za sebe i za druge. manje se u sebe pouzdajemo. što je spomenuto — da imamo tvrdu odluku — ne smijemo biti tako tjeskobni i stisnuti. jer će nam Bog pomagati. da ni radi kojega stvora neće vrijeđati Boga (ne treba se odviše uznemirivati). da nam je prijatelj. jer smo slabi. promislite za ljubav Božju. sudimo druge. da se tim plaši i davi. kad bi morale i imale bi pravo da govorite. jer ako se duša počne plašiti. što bi bilo veoma dobro oduravati. to jest. da mu iskazuju štovanje. jer znadu. i to od straha. meni se čini. Nastojte dakle. pa će nam pomagati sam običaj. često puta kasnije pomagati. da ga ne vrijeđamo. Želite li postići taj strah Božji. što je ovdje kao i ondje. što ne govore protiv Njega. da više ljubite Boga i hvalite ga. premda je laka krivnja. činit će se. Ne budite dakle tako tjeskobne. a zapriječi govore. eto brzo i straha. a izbjegavati razgovore. Jer će oni. kojim već idete. A dok je nemate.« 4. kao što je rečeno. Vidi li duša u sebi čvrstu odluku. da je raspuštenost. Moramo paziti na sve. a moramo se pouzdavati u Boga. bili otrov i pomagali ubijati vašu dušu. veoma veliko. Ako ne idu našim putem. Ako je u njih sveto veselje. Ako se to i ne bi desilo. 7. sestre. koji ne rade o Bogu. napose nama. da podvostručimo svoju volju. Ako i jesu takve stvari malene. ne vrijeđa ga niko pred nama. A jer je (sluga Božji) u milosti. No ako je prava ljubav (u nama). da su nesavršeni. koliko se može (s drugima) općiti bez grijeha. A najgore je misliti. a vidjet ćete. što vas je oslobodio od pogibli. nego žive svetije (koriste bližnjemu. a da možda dobro govorite o nečemu. Ja često puta hvalim Gospodina promišljajući. odmah nam se čini. Takva je naša narav. da je veoma običan. što radimo. pa ako i nije nazočan. vazda mu se iskazuje štovanje. kako je zamašno upoznati i veoma često promišljati. što su vam prije nego ste imale pravi strah Božji. za što znadu. što je očito poznajete.

da vam obuzme plahost dušu i duh. što s vama opće. Vidite iz toga. što će joj nečastivi dati drugim putem. ne smijemo biti bezbrižni. za koje je dobro razabrao. koji ne gleda neznatne stvari. No jer strah mora ići vazda pred nama. sestre moje. 8. ljubavi i straha Božjega. neće koristiti sebi ni drugima. jer ćete izgubiti mnogo dobara. kako rekoh. a da se ne straše i ne boje kreposti. da nećete vrijeđati Boga. Moramo se mnogo trsiti. Nastojte dakle. što su svetije. kako bi mogla. jer će poprimiti mnogo nesavršenosti. a pogotovu svoje sestre. da su potrebne. kako s pomoću tih dviju stvari. . Ne dajte.držati se tako prema svima. . Ne stiskajte u kut svoje duše. I kako je rečeno. Sve kad bi vam to zadavalo mnogo muke jer njihovi razgovori nisu svi. možemo putovati mirno i spokojno tim putem (molitve). dok živimo.. Potpune sigurnosti ne možemo imati.«). to se društvenije moraju pokazivati prema svojim sestrama. ako hoćete da im koristite i da vas one ljube. kako vi mislite. To je upoznao i naš Učitelj. da budemo prijazne te da ugađamo i zadovoljavamo one. jer bi to bilo (za nas) veoma opasno. odlučnu volju. Imajte samo pravu nakanu. 9. mjesto da se trsi oko svetosti. To je za redovnice veoma zamašno. s kojima drugujemo. nemojte se od njih tuđiti. uistinu upoznati Boga. da zavole vaše drugovanje i žele poput vas živjeti i postupati. pa zato na svršetku ove molitve govori svome Ocu riječi (»nego oslobodi nas. kako biste vi željele..

toliko stvari. Raspravlja se u njoj o posljednjim riječima Očenaša: »Sed libera nos a malo. 1. da je dobri Isus imao razloga. kao što je živjelo Njegovo Veličanstvo. kako rekoh. Ja ne nalazim dobra za života. kako vam se svidi. kad bih sve spominjala. Budući da se riječju Amen sve završuje. van se možda danomice zadužujem još više. da možemo biti slobodne od mnogo napasti. jer sam tako rđavo živjela. već bi vazda rado i dulje živjeti. Tako i jest. kako mu je morao doteščati život. da budemo bez njih. i jesu li moje želje pred Tobom ugodne. gdje živim još i sad tako. A ovo je bila posljednja večera njegova života. gdje su sva dobra. ja shvatam. Amen.). pa i grijeha. a malo se mrtvim. A kad gledam. neka ga već oslobodi od tolikih zala i muka i uvede u vječni mir svoga kraljevstva. nesavršenosti. dok — pa je otrgnula slijedeći list (CIV) i napisala dva retka. Oni sve mogu u Kristu. Ali grešnici. Upoznajmo. što im je sačuvao Vječni Otac? Ovdje je izbrisala Svetica rečenicu. što su propadale! Ako je to ovdje velika muka za dušu. Ne kažem ništa o svecima. i (oni) koji živo vjeruju u ono. što bi umaralo i čitača. neka me oslobodi od svakoga zla zauvijek. Mora me obuzeti umor. toliko. kojima si Ti dao.GLAVA XLII. kad smo lišeni tolikoga dobra i daleko smo od Njega? Neka me Gospodin oslobodi od ove smrtne sjene. što je svijet. da sam okružena mlakošću i mlitavošću. mi vidimo da nam je dosta moliti pomoć od Gospodina. što me umaraju i muče.« 1 . dok smo živi. 16. što su se nanosile njegovu Ocu. koja ljubi. Amen. pa živjeli i sto godina.1 Stoga ja i molim Gospodina. Čini mi se. od toliko prisilnih poklona. jer je bio njegov pravi baštinik! 2. da se mi oslobodimo od svakoga zla zauvijek. Čemu se još nadaju ovdje oni. jer ne plaćam. da donekle upoznaju. koja vidim. koja glasi: Dopušteno je. Ta što je bio sav njegov život. O Gospodine i Bože moj. Vidimo. ko je bez premnogih i mnogovrsnih? A nije dobro ni moliti. jer je vazda imao pred očima okrutnu smrt. Ako pogledamo tjelesna zla i muke. Pavao. ali dugujem toliko. kako reče sv. stoga molim Gospodina. to nesavršenosti i pogrešaka u službi Božjoj. Ali tolike uvrede. što sam dužna. Gospodine (to je). kao što sam ja. A (što ne) mogu podnijeti. Od toliko. kad je na večeri izustio svojim apostolima: Živo sam želio večerati s vama (Luk. pa vidim i mnogo drugoga. oslobodi me od svakoga zla i udostoj se povesti me onamo. da moli Oca. molite. te ovu prošnju moli za Sebe. Iz toga se vidi. neka me oslobodi od toliko muka. Prema eskorijalskom rukopisu glasi ispušteno: »Dopušteno je. No mi ne živimo doista onako slabo ni u onakim mukama ni siromašno. nego neprestana smrt. kakva je muka morala biti za preobilnu i beskrajnu ljubav našega Gospodina! I koliki je veliki razlog imao. 22. od toliko boli. ne bih rado živjeti. Kakvo dobro nalazimo u ovom životu sestre. misliti. da je i Gospodin molio. sestre. da li te ljubim. Sad se ljudi ne umore još. Amen«. da je bez grijeha. Nema ga. da ne znam izvjesno. koju su mu imali zadati? No to je bilo još najmanje. ko bi podnosio život. kad bismo molili ovdje. neka me oslobodi od svakoga zla zauvijek. kćeri. sestre. dok živimo. da spoji nit umovanja pretrgnutu tim brisanjem. Neka me oslobodi od toliko promjena. da se riješimo svih zala to tjelesnih. da bi bilo nemoguće. da se vara ko misli. kako je bio umoran od ovoga života. misliti. Vi. No kaže se. i toliko mnoštvo duša. — Nego oslobodi nas oda zla.

prepustimo njegovoj volji. ako žele biti ondje. koji su počeli kušati (naslade Božje) i kojima je (Bog) dao već ovdje svoje kraljevstvo. Ova prošnja nije kod mene iz toga uzroka. kćeri moje. što je volja Božja! Volja Božja želi. da je Gospodin želio pokazati veliku utjehu. Zato molimo Boga. da ljubimo istinu. da je na svršetku ovoga puta. već po volji kraljevoj. Dobro znade Njegovo Veličanstvo. kažem. da u njoj ima toliko tajna. Hoće. da razumijem. da je stoga. za koju rekoh. Blagoslovljen bio dovijeka! Zaista mi nikad ne pade na pamet. kako će se dobro moliti Očenaš. pa ne smiju živjeti po svojoj volji.3. da obuhvata u sebi sav duhovni put od početka dok Bog ne uroni dušu u sebe i dade joj izobilja piti iz vrela žive vode. pa se bojim živjeti dulje i umaraju me tolike nevolje. da vas uči ovako jedno biće. poniznosti. kako morate moliti Zdravo Marijo. mi ljubimo laž. Učinit će im se tamno ovdje poslije (nego okuse) sve. s kojom nas uči naš dobri Učitelj. da ne uživaju tolikoga dob ra. s eatre. da želimo velike i uzvišene stvari. nego sam tako zlo živjela. da su od Boga milosti.2 5. željela je protumačiti Zdravo Marijo. s kojom ste me molile i željele. koliko toga molimo. a velika je korist za one. kao što je protumačila Očenaš. 2 . kako me je Gospodin riješio truda učeći vas i mene put. trsimo se da molimo ovu prošnju. kako mogu živjeti. da njezine kćeri s korišću uzmognu moliti pozdrav anđeoski. a mi se naginjemo k onome. O kako drugačiji život mora biti ovdje. i čudim se.3 Premda Svetica ovdje ne spominje. gdje im smeta toliko zapreka. Volja Božja hoće. nije čudo. neka se ne uzimlje. što ih primaju u molitvi. kad ištemo od mogućnika? No da bolje pogodimo. jer je to jamačno učinio radi poniznosti. Gospodin vas je naučio ovaj put. Dosta je da ste čule. A koji učestvuju u nasladama Božjim. da težimo za sigurnim. a mi tražimo ovdje niske i zemaljske. Ne mogu biti zadovoljni. Neka se zauvijek njegovo ime sveti na nebesima i na zemlji i neka bude na meni vazda njegova volja. neka nas oslobodi od ovih pogibli zauvijek i izbavi od svakoga zla. No pisala sam tako opširno. Evo njezinih riječi. a ne bi rado ostati u životu. pa ćete prema tome moliti sve usmene molitve«. sestre. što gledaju. da me On nije naučio. kad smo mu već predali svoju volju. da daje (što hoće). sestre. Čini se. Ako se to moli s velikom željom i posve odlučno. Ako i nije naša želja savršena. te se više ne želi smrt! Kako se drugačije naginje (ovdje) naša volja prema onom. a mi ovdje ljubimo dvolično. da idemo za vječnim. Zahvalite mu zato vi. da ne bi rado više govoriti. koji vam počeh pokazivati i uputivši me. što se drznuh govoriti o tako visokim stvarima. što se svršuje. ako sam i mislila ići naprijed. kad izgovaramo ovu evanđeosku molitvu. Zato uvelike drže do ove molitve motrioci. što se sadržava ovdje. uzetih iz eskorijalskog rukopisa: »Htjela sam vam nešto reći. Amen. Rado bi. da moj razum ne bi bio za to sposoban. Kad bi umjeli. iz ove bi molitve mogli crpsti mnogo nauka i tim se tješiti. neka mi oprosti. gdje im neće zapasti sunce pravednosti. 4. Što nas stoji iska ti mnogo. sestre. Sve je to varka. 6. van žele biti ondje. gdje ih neće uživati samo na gutljaje. sestre. Vidite sada. jer ne znam. 3 Ovdje dodaje eskorijalski rukopis: »No već se čini. Učimo se dakle. što sam govorila. što ne znaju čitati. Vidjeste. pa izostavljam. i molite ga. to je veliki učinak za motrioce i znak.

kako se moraju vladati one. što sam podnijela pišući. kojemu ću dati ovu knjigu prije. Koji dopru do ovoga vrela. što stignu do vrela vode žive. Ako li bude takva. mislimo i činimo. Amen. . pa vam je (knjigu) dade. primite moju (dobru) volju. A to će mi obilato naplatiti trud. A čini.7. da sastavim u ovu knjigu. nego je vi vidite. da je na vašu korist. moj ispovjednik. jer sam djelom poslušala. a pogotovu promišljajući. što rekoh u ovom spisu. da napreduje u službi Božjoj. što je ovdje i oduzimlje joj žeđu za zemaljskim stvarima. imat će veliku korist i dat će im Bog mnogo svjetlosti«. što govorimo. radovat ću se radi vaše utjehe. što sam napisala. Ako vidi otac presentat brat Dominik Banez. Svršetak »Puta savršenosti«. A mene je naučio. od koga nam dolazi sve dobro. što ste mi naložile. Slava i hvala Gospodinu. i kako Bog nasićuje dušu. te je niko ne bude čitao.

DUŠEVNI GRAD ILI STANOVI .

Držim pravo. Ako li mi Gospodin dade. da me radi posluha muči i poveća se glavobolja. van da u njih ima tako malo pameti. da jakost posluha može olakšati i ono. lipnja. da sam se radovala.1 IHS. bilo tako teško. što sam pogodila neke stvari. shvatit će. jer mi već tri mjeseca glava šumi i slaba je tako. više će držati do onoga. Malo mi je stvari. i to često puta ponavljaju. jer sam bila i jesam vazda i bit ću njoj pokorna. da mi Gospodin za taj posao nije dao duha ni želje. pa ga bude malko više hvalila. bolje razumiju govor drugih žena. Ali znam. da je potrebno te neko razjasni redovnicama samostana Naše Gospe Karmelske neke sumnje o molitvi. godine 1577. 1 2 Ove retke napisa Svetica kao naslov na prvom listu rukopisa Stanova. Gospodin mi nije dao toliko kreposti. I zato ću se razgovarati s njima.OVU JE RASPRAVU. jer mi se čini. da bi drugi do toga što držali. a ne iz zlobe. 2. 2. koji mi je zapovjedio. ako mi Gospodin ne da radi svoga milosrđa. koji su mi naložili. amen! 4. da ja ne idem za drugim. hoće li se iko okoristiti onim. u ovom samostanu karmelskom sv. takva sam na dlaku i ja. van što im kažu. što napišem. koji je učinio i druge mnogo teže stvari. REDOVNICA NAŠE GOSPE OD KARMELA. ako pogodim što reći. A to su vrlo učene glave. bit ću na dobitku. Zato nemaju razloga. mislio je on. premda ne znam. gdje sada boravim. da ih napišem. A budući da one veoma ljube mene. da pišem. već da se borim s neprestanom bolešću i s mnogovrsnim poslovima. Zna dobro Njegovo Veličanstvo. da joj to dojađuje. što mi je zapovijedio posluh. Ženske. Može se to držati za izvjesno. jer sam tako slabe pameti. NAPISALA TEREZIJA OD ISUSA. Pokoravam se u svemu. Zato se odlučuje volja. ako štogod pravo pogodim. dat će mi to Njegovo Veličanstvo ili će se udostojati da mi dozove u pamet. Kao što ptice. bit će iz neznanja. I evo započinjem izvršivati zapovijed danas na dan Presvetoga 2 Trojstva. REDOVNICAMA BOSONOGIM KARMELKAMA. da pišem. kao što mi je sada teško pisati o molitvi. 1. Josipa u Toledu. Zato je držao. Ushtjedne li Gospodin. što se čini nemogućim. da su dobro kazane. s dobrotom Božjom. Prvo. Neka pomogne onaj. da reknem nešto novo. KOJA SE ZOVE DUŠEVNI GRAD. da ću moći malo više reći nego već rekoh u ostal im spisima. što sam već drugda govorila. što ih uče govoriti. što reknem. da to nije moje. A posve je jasno. te i prijeko potrebne poslove jedva pišem. da će nešto vrijediti. I s tim bih bila zadovoljna. . Besmislica je pomišljati. Dapače se bojim. Neka se vazda Bog blagosiva i slavi. kao i u mene sposobnosti za ovakve stvari. sudu onih. SVOJIM SESTRAMA I KĆERKAMA. ne znaju više. što im reknem. Onaj. Dosta će mi milosti iskazati Nas Gospodin. za koje rekoše. što mi naložiše. da radi posve rado. Reknem li koju. Drugo. da će biti gotovo jedno isto. dok budem pisala. što se kosi s naukom svete katoličke rimske Crkve. ako se koja od njih okoristi. ako mogu bez velikoga svoga protuslovlja. reče mi. jer se pouzdajem u njegovo milosrđe. 3. da mi iskaže milost. ako su se i izgubile. premda se naravi čini.

da pregnemo sa svom pomnjom. 2. Stavlja poredbu. što radi svoje krivnje sami ne poznajemo sebe i ne znamo. da ovaj grad. znamo. Ali malo kada promatramo. ni iz koje je zemlje? Ako bi to bila debela pogreška. kakva će biti ta soba. Stalo nam je samo do nezgrapnog zatvora ili ograde ovoga grada to jest do naših tjelesa. dadne li vam Gospodin da upoznate. kao što i jest. koliko je moguće. da se duša upoznaje i znadu milosti. Možda se Bog udostoji dati vam (nešto milosti). pun svih dobara? Ne nalazim stvari s kojom bih isporedila veliku ljepotu i sposobnost duše.PRVI STAN. Kao što nam ne škodi. ko mu je otac. 2. što smo. da započnem od osnove t. Ističe korist t. Vrata su ovoga grada molitva. jer je i ovaj grad stvor. jer smo čuli i jer nam kaže vjera. što tako ružno vonjaju. ako se ne trsimo. 1. 1. što da reknem ni kako da izvršim ovaj posluh. Dok sam se danas molila Našemu Gospodinu za se. kad bi koga zapitali. da se tako veliki Bog otkriva crvima. van se držimo u tim tjelesima. A kako bi mogao istom slabić. ne treba nam se moriti nastojeći shvatiti ljepotu toga grada. čisti Kralj. A što vam se čini. da imamo duše. druge dolje. kao što ne može doseći. gdje ima više soba. što ću sada reći. pa samo zato slučajno. da je moguće u ovom progonstvu. A komu ne da. i razliku među njima. Razlikuje se doduše ovaj grad od Boga kao stvor od Stvoritelja. što ih primamo od Boga. kao što u nebu mnog o stanova (Iv. Promotrimo. ko li majka. ima mnogo stanova i to neke gore. Jer neće niko sviju moći upoznati. ili veliku vrijednost duše. da nas je stvorio na svoju sliku i priliku (Post. (dat će milost) da slavi njegovu dobrotu. kako rekoh. j. Komu bi naudila spoznaja. bili mi ne znam koliko oštroumni. jer se ondje zbivaju najveće tajne među Bogom i dušom. kakvih dobara može biti u ovoj duši i ko stanuje u duši. držim zastalno. U njemu su dvije glave. kakve se milosti udostojao Bog udijeliti dušama. da se razumije.). koliko je moguće. U njoj raspravlja o ljepoti i dostojanstvu naših duša. a treće sa strana. 8. tako nam isto neće škoditi. da se naslađuje (Posl. pade mi na um. gdje On kaže. pa ćemo jedva upoznati dostojanstvo i ljepotu duše. nije zapravo duša pravednika drugo nego raj. Ako je to. ne bi li sačuvali njezinu ljepotu. da znamo. On sam kaže. što oni uživaju. 31. već se veselimo i nastojimo doseći ono. mudri. 3. a on sebe ne bi poznavao niti bi znao. Ne bi li bilo veliko neznanje. sestre. što je na nebu i što uživaju blaženici. da upoznate. GLAVA I. 26. Zato tako malo marimo zato. da u toga ne bi bilo . vidimo li. da ga je Njegovo Veličanstvo stvorilo na svoju sliku. promatramo li ono. Velika je žalost i sramota.). kud i kamo je veća naša. u kojoj se naslađuje tako moćni. da promatra Boga. pa da ljubimo tako veliku dobrotu i tako beskrajno milosrđe.). Treba vas upozoriti na ov u poredbu. kao što sam i ja upoznala.j. I zbilja. što smo. 14. No dosta je spomenuti. jedva će je moći shvatiti naš razum. Ako dobro promotrimo. A usred srijede je svih ponajglavniji. da Bog može udijeliti tu milost u ovom progonstvu. jer nisam mogla pogoditi. da promatramo našu dušu kao grad sav od alema ili od presjajnog stakla. budući da ih je mnogo. kao što sam ja! Bit će za vas velika utjeha.

da se upozna njegova veličina. Jer Bog ljubi uvelike. A to više. (Post. Ako i ima ruke i noge. što je sve u tom dragocjenom mjestu. što govorim. ne zovem to molitvom. vrata su za ulazak u taj grad molitva i razmatranje.). kao što govori sa svojim robom. što ne obavljaju molitve. neka uđe u sobu onaj. koji je već unutra. No vratimo se k našemu lijepom i slatkom gradu i pogledajmo. ne bih to držala za molitvu. Ta kad ne bi bilo tako. Ko bi se navikao i naučio govoriti s veličanstvom Božjim. ipak im nema pomoći. I zato. jasno je. jer smo već u njemu. 4. jer to ne smeta. kojemu je dao vid. da neće ni doznati iskustvom. pa im se nikako ne dopušta da uđu unutra. da ostaju u vanjštini. trebat će je drugda ulagati. Nedavno mi reče neki veliki učenjak. A uza sve to. jer je tako velika njegova moć i veličanstvo. kojima ih ne daje. kad ga apostoli upitaše. da Bog pokazuje i mnogo veće dokaze ljubavi. da uđe u sebe. Ne kažem više unutarnja molitva. i da je dobro ne sablažnjavati slabiće. kao što je postala žena Lotova. je li slijep radi svojih grijeha ili radi grijeha svojih roditelja. da se druže sa gmazovima i živinama. jer znam. što Bog te milosti iskazuje našemu bratu. da ih i ne iskazuje onima. što su oko grada. (Iv. 7. sestre. jer bila molitva kakvagod. Ako se takve duše ne trse da upoznaju i doskoče svojoj golemoj bijedi. ne može im zapovijedati.poniznosti ni ljubavi prema bližnjemu. kako se ne bismo radovali. da one. 9. van da se upozna njegova veličina. koje su u oblazu grada. to jest ondje. jer znadu i vjeruju. da ne treba u njega ulaziti.). gdje su gradski stražari. da se ne padne u . jer se bavite unutarnjim (duševnim) stvarima. Uzdam se. da se ne procjenjuju njegova djela. te više ljube onoga. te neće moći ni glave okrenuti k sebi. kao što reče za slijepca. neće biti u takvoj opasnosti. da se biti i biti veoma razlikuju. A to je isto. sestre. što ih Gospodin ne povede ovim putem. poput ukočena ili sakata tijela. pa ni koliko soba ima. kako ćemo moći ući u njega. i da ga hvalimo u njegovim stvorovima. kojima govorim. pa su gotovo postale kao i one. pa ne bi pazio. ni ko je unutri. van samo što mu dođe na jezik. 5. niti se čini. kojima Bog daje milosti. Ta ako je duša taj grad. Koliko ja mogu razumjeti. jer su ukočene. mora se moliti razmatrajući. pa da uživaju i pobuđuju se. pa sve da se i mnogo miču usnice. da su duše. Jer ima mnogo duša. ko moli i od koga. Već ste u nekim knjigama o (unutarnjoj) molitvi čule. postat će napokon kipovi od soli. što su po prirodi tako b ogate i mogu se razgovarati sa samim Bogom. 2. a ne daj Bože da jedan kršćanin takav govor drži molitvom. 19. I ne znaju one. Možda će ko reći. Znam. i što se ište. Ako i bude gdjekad molitva i bez te pomnje. za koje se pokazalo. da se to čini nemoguće. što oni ne vjeruju. s kim se govori. da bi mogle ući same u sebe. 26. Stoga se i dešava. Takve su se duše već navikle. neće te milosti zapasti onih. a Njegovo Veličanstvo daje. ko toga ne bi vjerovao. Manje se gubi tim. što su svetiji od drugih. Čini se u neku ludo. 6. gdje se svjetuje duša. pa bilo prema komu? Kadikad se to dešava samo zato. u Njegovo Veličanstvo da takvih neće biti među vama. kao što bi bila besmislica reći. nego što se ne prestaju koristiti oni. Ima i duša tako nemoćnih. Ali morate razumjeti. pa im nema pomoći. da li govori rđavo. jer se obazrela. da pokaže svoje milosti. a to je dosta dobro. koji im iskazuje toliko milosrđe. kao što vidimo u svetoga Pavla i Magdalene. Ako se naime ne pazi. da ih iskazuje i nama.

da ih se otresu. kao i oni. A Bože daj. vidjet ćete. ne dođe li sam Gospodin te im zapovjedi. Dosta učine tim. da vide ljepotu grada ni da počinu. ako i sve kasnije. pa to je i pravo. kako treba. da nam nije dobro. Pritom im je misao kao i inače. Činit će vam se.živinstvo.1 8. Iv. Morate biti ustrpljive. V. ko su. što bih rado.5. ako i ne veoma lagodno. 5. koje napokon ulaze u grad. ipak goje dobre želje. 9. 1 2 O. jer ne bih umjela pokazati. Vrlo je teško naime. mole naustice. kojima je srce. A velika je stvar upoznati sama sebe i vidjeti. dodaje Gracian medu crtama. Ali s njima ulaze i toliki gmazova. jer su se tako prilijepile uz njih. nema li iskustva. Napokon (takve duše) ulaze u prve sobe između onih donjih. Gdjekada u mjesecu. kad ne bih ovako razlagala. optrpane tisućom poslova. 21. kao i onome što je već trideset2 godina bio kod kupelji. . Ako i jesu veoma stisnute u svijetu. Ipak kadikad pregnu.). jer s Božjom dobrotom niste takve kao one. da shvatite. koje su veoma zlosrećne i u pogibli. Ali ne govorimo s tim sakatim dušama. neka ustanu. Iskusite li. što uniđu. koji im ne dadu. I osam. Jeronim Gracian izbrisa riječ bestialidad i napisa abominación — odurnost. 6. od kojega neka nas očuva Gospodin radi svoga milosrđa. da je nemoguće izbjeći te nas onaj udes ne zadesi. preporučuju Našemu Gospodinu i promatraju. eda pogodimo do vrata. gdje je i blago (Mat. da štogod reknem. Govorimo s drugim dušama. kćeri. kako sam ja shvatila neke unutarnje stvari molitve. razjasniti ono. da je to nesklapno. pa se gdjekad.

Zato su i sva njezina djela ugodna očima Božjim i ljudskim (jer potječu iz toga životnog izvora. da On boravi u najnutarnjem njezinu skrovištu. kad griješi smrtno. koji su u tom stanju. takva je i duša. Ako li se duša svojom krivnjom udalji od toga izvora i usadi se u drugu precrnu i veoma smrdljivu vodu. što je na suncu. kako je gadna duša. da zadovolji Boga. Ne bi ona imala svježine ni ploda. A jer je on sama tmina. Raspravlja. (kakav će biti). ovo slovo života. koji čini (dobra djela) u smrtnom grijehu. mračnija. eda izbjegnu grešne prilike. Premda je (duša) sposobna. Poznam jednu osobu. nije nakana. Ništa joj ne koristi. ako sunce i obasjava tkaninu.3 kojoj je Naš Gospodin htio pokazati. No ako se na staklo. Ali mistici hoće nekako da protumače dodire i djelovanje Božje u duši. da u njemu sjaje sunce. kakav će biti na pogled ovaj sjajni i krasni grad. ne gubi svoga sjaja i ljepote. da (duša u smrtnom grijehu) ne bi bila mnogo tamnija. jasno je. jer je vazda u njoj pa ništa ne može oduzeti njegove ljepote. pa stajalo ih i najvećeg truda i muke. Kao što su bistri svi potočići. što teku iz bistra izvora. To je podržava i čini. 1 2 . Ne potječu od onoga početka.GLAVA II. sada je tako kanda ga nema ondje. Već su pisci mističkoga bogoslovlja usvojili i posvetili ovaj i druge slične izričaje. crnja. Kaže ona osoba. 2. Kad Svetica kaže. zato ne mogu biti ugodna njegovim očima. 3. da neće njegovo svjetlo djelovati na staklo. da se ne osuši i da rodi dobar ro d). a tamna su im i djela. da je Bog u središtu duše. po kojem je naša krepost krepošću. Gracian izbrisa ploda — fruto i napisa: bez zasluge — merescimiento. Nema tamnije tmine ni tako mračne i crne stvari. i udaljuju se od Njega. da uživa Njegovo Veličanstvo. 4 Razumije se. kćeri. hoće da rekne. j. da promotrite. da ne potječe odatle. što je u središtu 5 duše. i zbog toga su bez ploda 2 sva dobra djela. metne sasvim crna tkanina.1 sunce što joj davalo toliki sjaj i ljepotu. želim vam reći. daleko od osjećaja i šuma i gibanja moći. Ne želite znati više. t. sve je nesreća i nečistoća. Duša je duhovno biće pa zapravo nema ni središta ni skrajnosti. koja je u milosti. nije bezuvjetno (apsolutno) nemoguće. nazočnošću i moću. već teško može sagriješiti onaj. da ima (duša) dio od Njega. da misli. Ovdje treba razmotriti. da ne bi bilo moguće4 te iko sagriješi. da razjasne čudno djelovanje milosti u njima. kako treba razumjeti ove stanove. O. štogod teče iz nje. premda je sunce samo usred duše. Gracian. A upotrebljavale su ih i sve savršene duše. koja je u smrtnom grijehu i kako je Gospodin donekle to pokazao jednoj osobi. da postigne slavu. od Boga. što ih čini u smrtnom grijehu. A neka dade i vama. Isto tako raspravlja malko o spoznaji sama sebe. Napokon onome. da se molite mnogo Bogu za one. 1. što je usađeno u same vode života. kojemu Bog udijeli milost te vidi. kao i staklo. Spominje. van da ugodi nečastivom. Prije nego pođem naprijed. i siromašna duša postaje sama tmina. A dao je (Bog onoj osobi) i mnogo želje. da izvor i ovo sjajno sunce. dodade medu crtama o. ovaj istočni biser. 3 To je sama Svetica. 5 U središtu duše. da svi to upoznaju. kad bi to ljudi upoznali. kakva je duša u smrtnom grijehu. Korisno je pa treba zapamtiti neke tačke. a to je Bog. kakva postaje duša. oni su sasvim tmina. kad padne u smrtni grijeh. Biti. gdje je duša usađena poput drveta.

ne znajući. što ne znam. kad vam se dovrši život. jer je smatrala. koja zna ovako malo kao i ja. kad bi nam ostale te dvije stvari (t. Toga se. pa da te stvari dosegnu. kakva je duša u smrtnom grijehu). koje daje toplinu našim djelima. da padne. neka ne dopusti. da je za nas velika utjeha. to jest o nadnaravskom djelovanju. Muka je to. zaman bismo se trudile (Ps. koje učeni i pametni ljudi poznaju vrlo dobro. imale bi mnogo toga reći mnogo učenije. da ne pregnete odbaciti tu smolu s ovoga stakla? Pomislite. van iz onoga izvora. što joj je Bog iskazao. Govori se i ističe na mnogo načina. koje su načelnice i upraviteljice i domaćice! Napokon. što ih Gospodin djeluje u duši. Mora imati strpljivosti. Premda mi je Gospodin nagovijestio nešto u drugim spisima. da upoznamo ovakve poredbe. upoznajte sebe i smilujte se sebi! Kako je moguće. a slažu se s trajnom i ljubeznom nazočnošću Božjom. da mnogih. jer moram pisati ja ono. kao ni ov o. da je to sebi tako jasno predočila. budući da smo sama taština. da ono dobro. kakvim rodom može uroditi? 5. promatramo li ovu unutarnju nebesku umještinu. ali su potrebne našoj ženskoj tuposti. da rekne nešto prikladno. Neka nas Bog radi svoga milosrđa očuva od tolikoga zla. Dobro dakako shvatam. 2. sestre. obraćala k njegovu počelu i razabirala. u kojem je usađeno ovo drvo naše duše. Zato Ustanove označuju dva sata ex professo za skupnu molitvu. već onoga. što se može vidjeti na duši udaljenoj od te svjetlosti! Kakve ostaju jadne dvorane u stanu! Kako se smute osjeti. koju tako malo razumiju smrtnici. pogotovu težih nisam razumjela. O Isuse. Reče ona osoba (kojoj je Bog pokazao.). Jer slušamo vazda. upoznajem. što bi zasluživalo ime zlo. da je* zamašno za vas razložiti neke unutarnje stvari. što mi možemo. Zato ga je i molila vazda. 6 . pa se najobičnije nije ni sjećala sebe. što sam ih napisala. kako mogu. kad bi što dobro radila. što li je sve u njima! A kako su slijepe. Jednom mi reče neki duhovni čovjek. sam nečastivi. No to je nemoguće ako se uzme strogo doslovce. da ona. kako rekoh. budući da se ovdje usadi drvo. ni što biste vi potratile čitajući ni ja pišući ovo. Stoga možda hoće Gospodin. što dolazi. 6. pa ne može to biti manja muka za moj nezgrapni duh. Jer dok živimo. Jer ako On ne čuva grada. jer donosi vječna zla bez svršetka. ni što bih rekla ni kako bih počela. kćeri. kako je dobra molitva. Neka nam njegova dobrota dade za to milost! 7. što ne radi. 76. što radi čovjek. te se radeći što dobro ili gledajući gdje drugi rade. da ne bi uvrijedila Boga. koji je u smrtnom grijehu. ako se mnogi i drže pametnima. ko ovo bude či tao. strah od grijeha i poniznost). mora silomice izreći mnogo suvišnih pa i nesklapnih. što ga radimo. Karmelka prema Pravilu mora dan i noć razmatrati zakon Gospodnji. a usto može moliti svaka redovnica vršeći dužnosti. nema ništa. da je dvije stvari crpila iz milosti. Zato je odmah i slavila Boga. j. kako li slabo upravljaju moći. Ove su unutarnje stvari tamne. Ne bi bilo izgubljeno vrijeme. i od ovoga sunca. da više nikad nećete uživati ove svjetlosti. prvo: preveliki strah. ne potječe od nas kao od svoga počela. Drugo: ogledalo za poniznost.4. Kaže. I zbilja gdjekad uzimljem papir kao luda. A malo se razlaže i o stvarima. videći tako strahovite štete. pa ih je tako teško razumjeti. nego to. da bez te pomoći ne možemo ništa. O duše otkupljene krvlju Isukrstovom. kad to upoznate. što joj ih naloži posluh.6 a ne tumači nam se. i prema Ustanovi je moramo obavljati toliko sati. moramo bojati i zato se moramo Bogu moliti u svojim molitvama. da se ne straši onoga.

nego letjeti k drugima. da li me gledaju i li ne gledaju. Drugo. u kojem i On boravi. koji okružuju sve što je tečno. O kad bi sama sebe poznavala! Pazite. da se vježba u tom. kako pčela ne prestaje izlaziti. Neka se ne gnječi stojeći dugo u jednoj jedinoj sobi. To je veoma zamašno za svaku dušu. što je za jelo. da se ta poredba ne primijeni nama!) Dok smo vazda stisnuti bijedom naše zemlje. a to je soba ili palača. da ovako jadna osoba raspravlja o tako uzvišenoj stvari. gdje stanuje kralj.8. da u tom ikada popuštate. da je mnogo bolje i mnogo izvrsnije nastojati ući u sobu. jesam li dobro razjasnila. Ne znam. te ne bih rado. nema nam ni do čega više stajati nego do poniznosti. da su im struje crne i smradne. da leti i donosi cvijeća: tako i duša upoznavajući sama sebe. A ako možemo hod i ti sigurnim i ravnim putem. A sa svim je njezinim stranama u vezi ovo sunce. 10. neće nikad struja izići iz blata straha. što ih Gospodin drži u istom stanu. I vjerujte mi. da ide po tim stanovima gornjim i donjim i postranim. ne bave se ničim drugim sve. dosta milosrđa Božjega. da se bijela stvar tek do crne čini još bjeljom. Ako i jest. Jer dok smo na ovoj zemlji. A veoma je nedolično. usudim li se započeti ovaj posao. No promatrajmo. ne budem li išla putem zajedničkim. kao š to običavaju reći. sve ako ste se popele do neba. što ulaze u prve sobe. Ne manjka joj ništa. I zato opet kažem. Neka je pusti. 7 . pokrivena gustim lišćem. da nisu dobre skrajnosti ni u kreposti. malodušnosti i plašljivosti. hoće li me držati boljom. da me razumijete. No vratimo se sada k našem gradu sa mnogo stanova. i premda su uzvišene. Kao što rekosmo za one. što su u smrtnom grijehu. Duševne se stvari moraju vazda promatrati s potpunom širinom i veličinom. a crna uz bijelu još crnijom. Tako je i ovdje: oko ove su sobe mnoge druge. Stabljika joj je i jezgra vrlo ugodna grlu. ako se nikad ne izvlačimo iz svoga jadnog kala. već uprite oko u središte. i oslobodit će se više od gmazova. kao da su jedan iza drugoga poput nanizanih stvari. jasno je. Motreći njegovu veličinu svraćajmo pogled na svoju nizinu. hoće li me zadesiti nedaća. nego odviše privezane za svoju zemlju. ako nisu poput onih. jer bez toga sve propade. Izobila je ima na istoku i u Andaluziji. Obrađuju vazda poniznost. kao što je molitva. hoće li to biti oholi ja. Tim dobivamo dvostruko: prvo. kao pčele u košnici med. Gledat ću. da se dopre do onoga. kad joj je Bog dao tako veliko dostojanstvo. to je veoma potrebno i onima. jer je mnogo prikladnija nego mi možemo promatrati. jer je to (pravi) put. Promatrajući njegovu poniznost vidjet ćemo. mnogo ćemo više kreposti izraditi s pomoću Božjom. pa sve treba odstraniti. čemu bismo željele krila za let? Nego treba tražiti. koja obavlja manje ili više molitve. (Bog nas očuvao. A ja mislim. kad bi i htjele. bit će to više. što je u ovoj palači. nikad pravo ne upoznasmo sebe. A gledajući njegovu čistoću vidjet ćemo svoju nečistoću. da je ne baca u kut ili ne stiska. a to je vlastita spoznaja.7 Palmica ima mnogo pokrovaca. u kojoj se raspravlja o tom. kako da se tim više okoristimo. je li dobro. idem li ovim putem. ne nastojimo li upoznati Boga. Ne smijete uzeti ove stanove. što bude manje. ako gdjekad s Bogom raspravljamo o sebi. budući da sam Biljka iz porodice palma. naš se razum i volja još više oplemenjuju i pripravljaju za svako dobro. a gore je ona palmica. kako smo daleko od poniznosti. Tu će naći svoju neznatnost bolje nego sama u sebi. 9. Promatrajte ga kao palmicu. tako je i ovdje. da upoznamo same sebe. Neka mi vjeruje i neka gdjekad razmatra veličinu i veličanstvo svoga Boga. jer je tako zamašno. kako rekoh.

što toliko zlih zmija i ljutica i drugih otrovnica. XII. ako i žive sa željom. ipak su mračne u neku ruku. neće se zaustaviti. kad je duša u grijehu. da ih brane. jer ovamo ulaze duše na mnogo načina. Strahovite su spletke i lukavštine nečastivoga. kao što je rečeno. XIII. pa učimo ovdje pravu poniznost. da se rastane s nepotrebnim stvarima i poslovima. što izlazi iz palače. časti i poslove. ali ne može u njoj uživati radi zapreke ili radi te gamadi i živina. da se može doprijeti do 8 Knjiga o životu gl. što ga živimo! Budući da sam na drugom mjestu mnogo govorila. Ako naime i nisu mračne i crne kao onda. Onda će se oplemeniti nas razum. Nije tome kriva soba (ne znam hoćete li me razumjeti). kakva nam je šteta. da u ove prve stanove i ne dopire gotovo ni malo svjetlosti. dolikuje uvelike. što se možemo bojati toga pa i više. a naudit ću dobrima. ako se duša otrese gmazova. a i mnogo drugoga što bi se moglo nabrajati. da ne motrimo malo soba. naše dobro i u njegove svece. što je u sobi. uzeti za svoju zagovornicu blaženu Majku. A budući da zloduh ima vazda zlu nakanu. neka se za njih bore. A neka Gospodin dade. što uđu s dušom. koji uđe u mjesto. jer njihove sluge imaju malo snage. da duše ne spoznaju same sebe i ne upoznaju svojih putova. te se ne može u njima vidjeti. Muči nas vlastita spoznaja. ne dadu joj. 11. što je duši Bog dao po njezinoj naravi. gdje boravi kralj. a ne izađemo li nikad same iz sebe. a svecima se uteći. te ih gotovo ne može otvoriti. zavarava nas sljeparijama na tisuću načina. premda je to za nas najznamenitije. Dešava se kao i čovjeku. moraju se često. Ne može toliko zasljepljivati onih. 13. koliko je duša morao nečastivi ovako upropastiti! Sve se to čini poniznošću. ne dadu. da su u takvom stanju. uprimo oči u Krista. sjetila i moći. Put savršenosti gl. te ne vidi ništa van njih. kao što rekoh. A da se uzmogne ući u druge stanove. uteći k Njegovu Veličanstvu. te nemaju snage duševni podložnici t. Doista je potrebno. pa mu spoznaja samoga sebe neće biti puzava ni plašljiva. da ne vrijeđaju Boga i čine dobra djela.8 neću vam ovdje o tom više govoriti. mislim. Jasna je soba. kćeri. kako uzmognu. a vi ne bi dokrajčile slušajući nas. a čini se da se i ne može otresti tolikih zapreka. što su blize sobe. mora u svakoj sobi držati mnogo četa zloduha. da nam u svim prilikama dolazi pomoć od Boga. Kako je jadan život. te ne prođu (duše) iz jedne sobe u drugu. Koji vide. Amen. ako ne razumijemo dobro potrebu poniznosti i vlastite spoznaje. A jer toga siromašna duša ne razumije. koja doduše nije u zlu stanju (u smrtnom grijehu). ne čudim se. sestre. i drugdje. O Bože moj. da možda neću napredovati. ali mu se digne prašina u oči. Zato kažem. Morate zapamtiti. van zato. Zato kažem. Jer su ovdje utopljene u svijet i uronjene u naslade i iščezle u svjetskim častima i zahtjevima. Mislim. već milijun. što je spomenuto. kamo ulazi mnogo sunca. što mu smetaju očima. da osobi poput mene ne treba nastranosti. da vam koristi. Neka nam je dade Njegovo Veličanstvo radi svoga milosrđa. a sve s dobrom nakanom. kćeri. 14. da ću zbog toga pasti s veće visine. . ali je prilijepljena za svjetske stvari i tako se priljubila uz bogatstvo. ono. nego će poći naprijed. pa ako bi se i htjela gledati i uživati svoju krasotu. da opazi svjetlost. da takva mora biti i duša. No sve ako i jest ovaj prvi stan veoma bogat i tako dragocjen. da se bore. 12. Za ovaj bih prvi stan mogla dati veoma dobre znakove iz iskustva.ovakva grešnica. pa je te duše lako pobijediti. svaki prema svome staležu. i XIII. To je veoma zamašno zato. gdje boravi Kralj. j.

kojima je Bog dao milosti. no kako malo znamo. Drugoj utuvi veliku revnost oko savršenosti. da savršenost skupo stoji. Upoznajmo. Drugdje sam o tom dosta napisala. 15. To je veoma dobro.glavnoga stana. da li sestre čine (pogreške) i trčati k starješici. pa da nas ne prevari pretvorivši se u anđela svijetla.10 pa neću opširnije. XIII. sve ako je i ušla u grad. A kadikad se može dogoditi. pa što savršenije budemo držale ove dvije zapovijedi. kad bi one. No iz toga bi moglo poteći. Ako se ne popravi. 18. pa se svojom krivnjom vratile u ovaj vrtlog. Može zloduh i starješici zadati napast. Nije malenkost ono. kao što radi naših grijeh a mora biti mnogo osoba. koje su već slobodne od tih zapreka. a ta bi bila još opasnija. mislim. No treba dobro paziti. te ne bi to pretresale jedna s drugom. moći. da me bolje razumijete. u kojem je. držim. To je načelo dobro. da joj se bilo kakva pogreščica sestara pričini velikom pukotinom. V. s kojima nam može nauditi ulazeći malo po malo i to tako. Neka svaka pazi na sebe. da u malo stanova ovoga grada zlodusi napuštaju borbu. Ali treba uvelike. da je prava savršenost ljubav prema Bogu i bližnjemu. Ako bi što radila protiv Pravila i Ustanova. a ne čini. već kad se muči. No ako je starješica zapovjedila. Želim vam reći koju. Okanimo se nerazborite revnosti. 17. koji joj uništi zdravlje. Pazimo li kod drugih na tričarije. a to bi bila velika šteta. a to su. . ako bi bila teška stvar. Vidite. pa joj se čini. da nas ne prevari zloduh. Tako treba i sa sestrama. A ostaviti sve iz straha. 16. Budući da druge ne poznaju njezine uzmu za dobro. da nije napast. koja nam može uvelike nauditi. da je kadikad ne ugrize koja.9 da je on (zloduh) poput tupe pile. a one radi svoje krivnje padaju u takvu bijedu? Ovdje smo slobodne izvana. za čim ovdje ide zloduh. unišle već veoma daleko u unutarnje tajne druge stanove grada. To je ljubav. Neka Gospodin da i očuva nas. treba upozoriti glavara. pa stane brižno paziti. Sve naše Pravilo i Ustanove nisu drugo. od tuđih briga. pa ga moramo upoznati po načelima. kako je 9 10 Put savršenosti gL XXXVIII. trebalo bi je upozoriti. Promatrajte. eto vidite. pa nam duša može izgubiti mir a uznemiriti i dušu drugih. da sam rekla. bit ćemo savršenije. da ne vidi svojih pogrešaka zbog velike revnosti za red. Rekoh vam već drugda. da je nemoguće (doprijeti onamo). Istina je. A (nemoguće je) i bez velike pogibli ostati u onom stanu. a (nečastivi) joj prišapne misao. jer odatle može zloduh izvući veliki dobitak i započeti običaj da druge opadaju. kako se pohode redovnički samostani. možda ćemo krivo tumačiti. kćeri moje. da se zaboravi. a ne svagda uzimati s bolje strane. Ima mnogo stvari. kćeri moje. bila bi sama napast. te nipošto ne bih rado. već sredstva. Udahne on kojoj sestri različna žestoka djela pokore. što je učinilo to dobro. Nego treba. neće to kadikad biti nesavršenost. i Način. kćeri. što nalaže Pravilo. Ne počne li se to činiti. da se ipak može osmjeliti na tako dobru stvar. i XXXIX. da budemo slobodne unutra. te učini da ga i ne opazimo. Čuvajte se. da sestre ne čine pokore bez dopusta. kao što smo mi. A što bi bilo. da (ove dvije zapovijedi) čuvamo savršenije. a to je da ohladni ljubav prema Bogu i ljubav jednih prema drugima. Zato je potrebna velika razboritost. Knjigu o životu gl. Jer je medu toliko otrovnica nemoguće. da s velikom pomnjom upoznamo njegove spletke. pa potajice provodi takav život (pokornički). da nema počitka. da u nekima stražari imaju snage za boj. Tako je zamašna međusobna ljubav.

slava Bogu. Ovdje. jer se drži trajna šutnja. za to nema toliko mjesta. ko može koristiti.rečeno. . da budemo na oprezu . pretresati s onim. Ali je dobro.

što ću ih poslije spomenuti. XX. sestre. sve ako i na prolazu. Ali je veliko milosrđe. a toliko je njegovo milosrđe i dobrota. što raspredaju o tom. koji bi čuli. to im je bolji susjed. da se dopre do posljednjih stanova. jer ih je dobro ostaviti. 1. već nas Bog zove riječima. kakve će biti duše. da ne ostanu u prvim stanovima. kako je zamašna ustrajnost. za koje se dokazalo. ako i ne toliko pogibli. da imaju više truda. jer je napokon velika stvar razumjeti. koliko stoji do toga. gdje boravi Njegovo Veličanstvo. pogotovu kad vidi ustrajnost u dobrim željama. kako rekoh. što čujemo od dobrih ljudi ili propovijedima ili štivom dobrih knjiga. Sa svim tim ovaj naš Gospodin toliko cijeni želju i težnju za njegovim društvom. Ali je strahovita borba. da se približimo k Njemu. XI. jer je onamo bila (duša) nijema i gluha. što su već počeli obavljati molitvu i shvatili. Sve ako želite mlitavo. (Jer su one živine tako otrovne i nemirne. da ih poznaju. Put savršenosti gl. jer se ne sjećam. kad ne bi među njima posrtali i padali). Ta je ustrajnost ovdje najpotrebnija. jer se već čini. Ovi djelomice imaju mnogo više truda nego prvi. jer su prvi poput nijemaca. jer Njegovo Veličanstvo znade čekati mnogo dana i godina.1 A bilo bi nemoguće ponovno ne spominjati više toga. jer ne ostavljaju (grešnih) prilika. Preporučuje sredstvo. Bog mnogo drži do tih želja. da se može prispjeti. da je veoma uspješno. 3. Rado bih vam reći malo. veća muka. da ne čuju. te nas kadikad ne prestaje zvati. pa je barem vrlo malo čula i manje se opirala. pa mnogim drugim. 'kojima ih zove Gospodin. kao što nas nikad ne umaraju knjige. Zato je. XII. što ne čuju. Ima takvih. Raspravlja. jer se s njom neprestance mnogo dobiva. nemojte podcjenjivati ove prve milosti niti se žalostiti. znam dobro. A taj je glas tako sladak.DRUGI STAN. Ovdje je 1 Knjigo o Životu gl. što joj on nalaže. da mnogo puta ne ostanu u prvom stanu. ako i jesu u svojim zabavama i poslovima i nasladama i svjetskim tričarijama. JEDNA JEDINA GLAVA. jer sam drugdje raspravljala vrlo opširno. Kažem. Ne kažem. Jer što bliže ulaze k onoj palači. te se siromašna duša ispričava. da ne govore. kad se bavimo molitvom. pa ako padaju i dižu se iz grijeha. ako se odmah ne odazovete Gospodinu. o čemu ste čule. kao onaj koji je već djelomice izgubio nadu u pobjedu. što je zameće zloduh. ako ne učini odmah. . da kadikad nastoje izbjegavati zmije i druge otrovnice. Ali još nisu odlučili.. da će zaći još dalje unutra. da se ne biste srdile. Tako nas Bog zove bolestima i trudovima. te kako se ne smije zalutali s puta na početku. što nas uči u ono vrijeme. A vi. a to je dosta opasno. sve ako ih je mnogo. da bi bilo čudo. pa o velikoj borbi. Tako i ovi razumiju pozive. da su ovi glasovi i pozivi kao drugi. No ne smije se zato željeti. A kad bih ono mogla na razne ruke prekuhavati. i što rade u njemu. Ima samo jednu glavu.— XXIX. pa istinom. a njihova je družba tako pogubna. pa tako bolje podnose muku. što sam rekla. ako se ne čuje (poziv Gospodnji). što je ovdje zameću zlodusi na tisuće načina i s velikom mukom. 2. a ne bi mogli govoriti. pa ima mnogo nade. A još bi više oni. što ulaze u drugi stan. Sad recimo koju. što nam drugi govore.

ako već hoće da uživa. što su bliže (Kraljevoj). a ne između onih. predočuju štovanje. Ne daj radi svoga milosrđa. Pa zaista vidimo samo vrlo malu sreću onih. da sve to nije ništa. muka i briga i protivština. poredi li se s onim. da je nikad ne ostavlja pravi ljubitelj. prijatelje i rodbinu. ne sjećam se . pridružiti se ne samo onima. Neka prestane obilaziti tuđe kuće. Vazda mora paziti. jer se bez nje ne može učiniti ništa. Neka bude junak. da je prema svome staležu i običajima pripravna ići naprijed. vidi li. Ističe. pa su zgaženi pod zemljom. kako se sav svijet tim bavi! Ta vjera je tako mrtva. a moći su sposobnije. da je prisili na povratak i izlazak. pa oteče. kojega otruje svega zmija ljutica. A mnogo nam milosti daje Gospodin. koji su stali piti ustima. kakvo je ono.razum življi. čijoj je ljubavi vidjela tako bezbrojne učinke i dokaze. kad su išli u boj. Kako ih brzo svi zaboravljaju! Vidjela je (pamet) neke. nego će se povratiti u prvu sobu. uživajući svinjsku hranu. gdje ovo tijelo vrvi od mnogo crvi. da će prije izgubiti život i odmor i sve što mu nudi. Mi se ne čuvamo. da ljubi onoga. da izvan ovoga grada neće naći sigurnosti ni mira. nego ono. želi vazda činiti kakvu pokoru) pa tisuću drugačijih zapreka. No Gospodine i Bože moj.pobijediti. da su mnogi takvi umrli iznenada. Jasno je. što ulazi u taj stan. ovdje je potrebna tvoja pomoć. Ta gdje će naći sve. da je u svemu tome njezino dobro. što izvršuje. koji raspredaju o tom. pa misli. koji će ga učiniti gospodarom svih dobara. da se ne da . Kreševo je i pucanj topova takav. Napose joj dolazi pred oči. i neka se udalji od zlih društava. A to su učinile one otrovne živine. Ah Gospodine moj. jer je vidjela. 5. da su ušle u sobe. dok čovjek ozdravi. pa živio mnogo godina. za koje dozna. bi li pošla naprijed ili se vratila u prvu sobu. što je započela. kao u svojoj kući. što mnogo uživaju te (zemaljske) stvari. 6. kako sve tare običaj u taštim stvarima i promatranje. Istina. za čim ide. Sav je svijet pun pretvaranja i tih naslada (što ih zloduh nudi). što gledamo. 4. koje se iskazuje u svijetu. što zadržavaju sve te stvari. Ta ovdje se zbiva kao i čovjeku. o kojima raspravljamo. jer joj dovodi pred oči smrt onih. ovdje duša podnosi velike muke. što su živjeli u velikoj sreći. koja ne zna. što mu treba. Odmah dotrči razbor i razlaže (čovjeku). eto idu za tim vidljivim stvarima. u kojima je i sam. da se ova duša prevari i okani se onoga. kojima se mogu svladati zlodusi. daje joj život i bitak. Jer će ga nečastivi mnogo brže ostaviti. To su razlozi. što nam ona kaže. pa bi htjela štogod i uzvratiti. Jer joj s druge strane razum predočuje prevaru. te više želimo. Volja se naginje. O Isuse. Daj joj svjetlosti. gdje je tvrdo odlučio. spasenje u pokorničkim djelima (jer duša. Pamet joj predočuje. A usto joj može predočiti mnogo drugih stvari. eto ih vidi čovjek u sobama. van i onima. ako ne umremo od toga. pa oni mogu toli ko tim razgovorom prevesti njega k sebi. Sav će se pakao združiti. Često je puta bila kod sprovoda. pogotovu ako đavo upozna. jer je njegova kuća tako puna dobara. Ovdje zlodusi predočuju one zmije svjetovnih stvari i radosti svjetovne prikazuju kao da su vječne. van je prati. da ne može steći boljega prijat elja. neka vidi. A pogotovu kad drži takva gosta. To će mu biti velika pomoć. da je stalno. te ga duša mora neprestano slušati. pa je gledala. da treba mnogo liječenja. Ta najveća je stvar općiti s onima. ako ne želi propasti poput rasipnoga sina. kakvu zapreku stavljaju ovdje zlodusi te ojađuju siromašnu dušu. Vjera uči (dušu).

jer živimo raskošno. da idete naprijed. A počnu li na pijesku. sestre moje. ako nemamo mira i ne trsimo se u svojoj kući. kad ne možemo počivati u svojima? No mi imamo tako velike i prave prijatelje i rodbinu i moći. što su ga protiv njih vodile naše opačine.). da u tom stoji sva najveća savršenost. Ako zalutamo na početku. što nam doli kuje. jer su osjetile ovaj rat. a hvala Bogu. u kojima rosi (s neba) mana. da se naslađuju u tome početnici. ako gdjekad padnete. pa će se bolje osloboditi. i ne prestanite nastojati. i da iskuša. Zbiva se. Lijepo je to. a ne mi njegovu i da nas drže. eda vas Bog nadari unutra. bilo bi dosta. koja se može postići na duhovnom putu. Ne mislite. zahvalite mu uvelike. eda se znamo poslije bolje čuvati. ne bi li volju svoju prilagodio volji Božjoj. 20. da se trudi i odlučuje i sprema što može marnije. primjećuje o. budite posve uvjerene. Ko savršenije prilagodi svoju volju Božjoj. što ga je vaš Zaručnik podigao na sebe. prije pije otrov. koje još ne znaju hoditi. A vjerujte mi. jer je vrlo nizak način. sve ako i ne želimo. više će primiti od Gospodina i više napredovati na tom putu. Već se svršuje taj rat. XI. 20. 8. 3 Knjiga o Životu gl. da nas progone i žaloste zle misli i suhoparnosti. Gracian u bilješci postrance. Koja može više trpjeti neka trpi više za Njega. što će nam dati. je li dobar (protiotrov). premda su vrlo dobro čitljive riječi rukopisa: Ne sjećam se dobro. nego da sami sebe ne nalazimo u svojoj vlastitoj kući? Kakvu nadu možemo gojiti. što ištemo (Mat. gdje svaki znade. jer nam može pravo reći. nego u toj borbi. Može li biti većega zla. što su je djelomice oštetili obrezujući pri uvezu. Kadikad dopušta. pa znajte. da to mora biti vaš pothvat.3 tako je znamenito. mir. te se ne zapaža. Mir. što prodaje protiotrov. eto želi duša. Ne treba ga svjetovati. A. da imamo i tisuću neprilika i nesavršenosti. želeći da Gospodin vrši našu volju. što smo ga uvrijedili. da ne znamo. da tu ima više mudrolija (arapština) i nepoznatih i nečuvenih stvari. kako sebi utvaramo. Njegovo Veličanstvo znade najbolje. da ćemo naći mir u drugim kućama. s kojima moramo živjeti vazda. jer je veoma znamenito). ali i kreposti. Oni su više naprijed. (Ne zaboravite ovoga. koja se bije. Radi krvi. istom su započete. Jer to nisu stanovi. Kad ne bismo ni u čemu drugom vidjeli svoje bijede i velike štete zato. već se netom počeše rađati. što Bog hoće. Ako vam povrh toga štogod uzgredno dade Gospodin. da opet spominjem ovdje. 21. jer želi samo ono. ne nađosmo ga u tuđima. Taj je isti otac izbrisao. Treba da se pokaže. da će se boriti sa svim zlodusima. U tom je sve naše dobro. 7. koji počinje moliti.2 Neka odluči. Zagrlite križ. da ste se tvrdo odlučile za vanjske muke. 5. a mi ih se ne možemo otresti. kakvu čvrstoću može zadobiti ova zgrada? Nastojmo raditi. što je do nas i čuvati se tih otrovnih gmazova. što ju je (Gospodin) S Gedeonom u Sucima gl. 22. kao što onaj. sestre. da se opet saberemo. da te (moći) ratuju protiv nas. Zato ne klonite duhom. 9. da nas i grizu. a da nema boljega oružja od križa. A mi se ne stidimo željeti naslade u molitvi i tužiti se na suhoparnosti? Ne daj vam Bože toga. 7. govorio je Gospodin i opominjao toliko puta svoje apostole (Iv.s kim. čini se. da vide. sva težnja onoga. Gospodin hoće mnogo puta. kojim se započinje graditi tako dragocjena i velika zgrada. Premda sam rekla već drugdje. je li nam tako teško. sa svim će pasti na tlo: nikad neće prestati biti nezadovoljni i napastovani. mora biti. 2 . Iz toga će pada Gospodin također izvući korist. kao što ću reći kasnije.).

što se mora nužno činiti. a zato da nam treba moliti. Ivanu. da kaže5: i ko vidi Mene. molim one. ni smrti. te da moramo raditi. jer bih rado učiniti. već sam pisala. i da je molitva vrata za ulazak u taj grad. nije dosta. Sam Gospodin kaže: »Niko neće uzaći k Ocu mojemu nego po Meni«. van blago. Ne znam. da je veoma potrebno pretresati s iskusnim osobama. dobra našega? A ko će nas potaći. i XIX. van početi opet. Mogla bi koja pomisliti. Neka već vide svoju propast. No ako ga nikad ne gledamo i ne promišljamo. 10. 14. 3. Kao što spomenuh na početku. da bi bolje bilo nikad i ne početi. sve će Gospodin upraviti na našu korist. mislim i na ovoj zemlji. te će ih postaviti u zemlju. Rekoh vam već na početku. O. ko bi nas učio. pa će vidjeti. Ta što može vrijediti vjera bez djela i ako se ne primaknu k vrijednosti zasluga Isusa Krista. da uzmognete neprestance ostati što sabranije. Podložit će ih sve i rugati se s njima.) . 10. . neću ovdje spominjati više. već ostati izvan grada. neka uđu u sebe. 26. Tome zlu (propuštanju molitve) nema lijeka. 6. da ćemo ući u nebo. 24. što mu dugujemo. 4 5 Knjiga o životu gl. a nipošto u sebe. Neka se pouzdaju u milosrđe Božje. jer bi mogle pomisliti. premda ne možemo naći. ne znam. koliko vrijedimo i da nije sluga više od Gospodina (Mat. ne uđemo li sami u sebe upoznajući sami sebe i promatrajući svoju bijedu i što smo dužni Bogu i moleći ga često za milosrđe. da uvijek ne ulazimo u napast (Mat. već ono. ako neće čovjek da danomice malo po malo sve više gubi dušu.).4 i kako se ne smijete silom tjelesnom započeti sabirali.).). gdje ih se ova gamad neće moći ni doticati niti ih umarati. A ludo je misliti. ko ide u pogibao. pa će uživati mnogo više dobara. a koji su počeli. 11. što ih ovdje uzrokuje zloduh. (Iv. da je velika pukotina u onom. (Prop. XI. a kaže vam i sam Gospodin. 9. A Bože daj.). XIV. 27. da se vrate natrag. da to shvati. g 1. vidi i moga Oca (Iv. kako vam se treba držati u tim smetnjama. eda uzmognemo uživati njegovu slavu. što mi se čini. kako će ih Njegovo Veličanstvo dizati iz jednoga stana u drugi. da ljubimo ovoga Gospodina? Neka nam Njegovo Veličanstvo dade te razumijemo. nego bi ih čovjek mogao poželjeti.prolio za nas. Budući da se to ne smije propustiti. 41. mislim. ako je toliko zlo vraćati se natrag. koji još nisu počeli. da i pogiba u njoj. Neka promisle da je ponovni pad gori nego prvi (pad). Gracian izbrisa te riječi i napisa sa strane: Oboje kaže po s v. kaže li ovako. kako ga možemo poznati i raditi djela u njegovoj službi. što je podnio za nas. 14.

Raspravlja. da se vi ovim ikoliko okoristite te molite. a to nije malo dobro. jer nema sigurnosti u ovom životu. da nas uzmeš iz ovoga života. jer ako se ne vraća natrag. da je to veoma mnogo puta. Ta kakvo zadovoljstvo u ovom strahu može imati onaj. 1. A to je stoga.). kćeri. ni kako pišem ni kako živim. Jer ako tako ne bude. da su to. 1. nego mnogo puta umirati. kad se sjetim. što kažem: ako opet ne ostavi započeta puta. što su po milosrđu Božjem dovršili ove borbe i s ustrajnošću ušli u treći stan? Što bi drugo. Molite. Rekoh sigurnost. da budemo u sigurnosti s blaženima. a nada sve razumjeti. Jer držim za stalno. te sada razumijem što znači u španjolskom ovaj redak u ovo vrijeme. u takvom strahu. 3.). kad sam to spominjala. kćeri moje. Jamačno ga pravo možemo zvati blaženim. da je učinilo Njegovo Veličanstvo. dok živimo u ovom progonstvu. Vazda moramo postupati kao oni. kojemu je jedino zadovoljstvo da ugodi Bogu? A promislite. 111. pa i mnogo veće imali neki sveci. pa ne mogu ni spavati ni jesti bez oružja. da bi s koje strane mogli provaliti u ovu tvrđavu. da sam ja bila veoma sveta. da se želi život tako jadan. i kako treba živjeti u strahu. sestre. 11. i uvijek u strahu. da mu Gospodin nikad ne prestaje davati sigurnost savjesti. da mi nije davao dostatne pomoći. I zato vazda razumijte. gdje ja pišem nešto za one. koji se boji Gospodina? (Ps. kad sam to izgubila samo svojom krivnjom! Ne smijem se tužiti na Boga.TREĆI STAN Ima dvije glave. pa bili i u uzvišenom stanju. dok ovo pišem. A nismo sigurni. Majke njegove. Bila je okrutna zapovijed! Budući da se radi za Boga. No dobro znade Njegovo Veličanstvo. što imaju neprijatelje pred vratima. neka On dade. da iziđemo iz njih (razumije se: posebnu pomoć) i da činimo pokoru kao i oni. Jer živjeti bez Tebe i u strahu. jer ne znam. da ćemo ga izgubiti za Tebe ili ga zbilja potrošiti u tvojoj službi. Ima nekoliko dobrih točaka. Zato kažem. i ja bih to željela. 1. ako i jesam tupa u ovom slučaju. Imate i pravo. kako malo možemo biti sigurni. van se približiti k njegovu milosrđu i pouzdati se u zasluge njegova Sina i Djevice. Bože moj. ako nema nade. Veoma je velika nevolja živjeti na ovom svijetu. te se ne može prestati željeti i moliti. Zaista sam. Toma (Iv. eda se izvrše vaše želje Toga ne mogu reći bez suza i velike smetnje gledajući. Ovdje ćete vidjeti. daj da umremo s Tobom. 2. 6. GLAVA I. Što ćemo reći onima. Nije malenkost. kako reče sv. koje bi mene mogle učiti. da bismo te mogli izgubiti zauvijek. Nemam druge pomoći. kćeri moje. koliko je zamašno pobjeđivati u prošlim bitkama. kao što sam kadikad vidjela u vas. koje haljinu nedostojno . Ali što da činim. neka oprosti ovoj jadnoj drznici. O Gospodine moj i Dobro moje! Kako hoćeš. koliko možemo razumjeti. ide sigurnim putem svoga spasenja. koji su pali u teške grijehe. kakvu sigurnost može imati život tako zlo upotrebljen kao moj? I neka vam ne bude teško razumjeti. jer bi vi rado. da je to tvoja volja? Ako je tako. da će nam Bog dati ruku. ne znači drugo. koja sam bila. da je tako. nego: blažen čovjek. za koje moramo moliti. ali zlo rekoh. da Njegovo Veličanstvo živi u meni vazda. da se mogu pouzdati samo u njegovo milosrđe. da je blaženstvo. pa već ne mogu prestati biti ona.

). kao što nije bilo dosta mladiću. a neće im ni uskratiti Gospodin. 19. te i malo oduzme sjaj ovome svetom Redu. kako rekoh. Veoma su željne. jer imate tako dobru majku. koji se boji Gospodina (Ps. te su prošle kroz prve poteškoće. ne ulaze svi do njegove sobe. A dosta vam je. uđite. Sve mi kažemo. gdje je naš Kralj. već veliku. Uđite. ni to. da ne bi ni za što učinile ni jednoga grijeha. što vam počeh govoriti o dušama. u sate za sabranost dobro upotrebljavaju vrijeme. Neka vas ne siguri ni neprestani saobraćaj s Bogom ni trajna vježba u molitvi. što ste se povukle od svjetovnih stvari. vježbaju se u djelima milosrđa prema bližnjemu. Gospodin ih izbavlja vazda iz njih velikim dobitkom. kakva sam. Napokon u svim stvarima moramo ostaviti postrance sudove Božje. 4. kćeri moje. što uđoše u sobu ovoga Kralja. da ste podanice Božje. Ostavljam i neke unutarnje nesnosne muke. koji smo vrijeđali Boga. 1. što ste takve i što imate takvu majku. što niste zaslužile. Jer smo doslovce takvi. pa otuda najobičnije potječu velike suhoparnosti u molitvi. da ne ostanete bez svega. 6. da Gospodin sasvim posjeduje dušu. (Mat. Napredujte u svojim sitnim djelima. Jer nisu bili dosta moji grijesi ni što sam ovaka.). što sam govorila. pa se čuvaju i lakih grijeha. Hvalite ga. Gospodin im nije dao malu milost. Ne ištite. Gledajte svece. Bio je veoma svet David. Jer je očita odredba. Doista je to poželjno stanje. No upozorujem vas na jednu stvar: niste sigurne stoga. pa ne mogu reći ništa dobra. držim. premda ima i drugih uzroka. kad mu je Gospodin rekao. da vam je zaštitnica. pa ćete vidjeti razliku između njih i nas. O Isuse. koje su ušle u treći stan. Ako i služimo mnogo. Kad počeh govoriti o tim stanovima. ima mnogo na svijetu. da im se zatvore vrata. a nosite i vi. pa ste dužne i to i mnogo više. kojim se ulazi onamo. 16-22. A tako i turobne i drugačije bolesne. Ja držim.1 Rado čine pokoru. ako hoće da bude savršen. nastavljam. Stoga ću se zasada toga okaniti i vratiti se na ono. veoma su skladne u govoru i odijelu i upravi kuće. što rekoh. pogotovu kad je već podnio najveće trudove? Neće nijedna. kakav je bio Salomon. Sve je to dobro. i to najviše bez svoje krivnje. Ne držite mnogo ni do zatvora i pokore u kojoj živite. da se takvima nema zašto uskratiti ulazak sve do posljednjega stana. polome mi se krila. Ove duše vide. a dok se sjetim sebe. čijim se podložnicima drže i jesu. Nasljedujte je i promišljajte. Mnogo sam zastranila. a to je ispravio već fra Luis Leon.nosim. jer ste doista kćeri ove Gospođe. koje upravljaju kućom. a mnoge druge ne bi hotice učinile ni lakoga. pa nije dosta reći. A takvih. Ni lakih se grijeha ne čuvaju. što ih muče mnoge dobre duše. Zato se ne mogu strpjeti. Zato i nastavite ovaj redak i često ga dozivajte u pamet: Blažen čovjek. pa dobro upotrebljavaju svoj život i rad. da im udijeli ovu milost. Već ne znam. 111. da to želimo. a već znate. pa se čini. da su vam mrske. bilo je u rukopisu. A ne bi vam smjelo ni na um pasti. pa ko će reći. ali nije dosta. dobrotom Gospodinovom. da ne uvrijede Njegovo Veličanstvo. No ako zemaljski kralj i ima ovdje mnogo podložnika. da ne želi tolikoga dobra. da je najobičnije ono. očevidno pogrešno. kćeri moje u unutarnjost. ako one žele. da je vama na sramotu. Zato i ne držite. što sam ja slaba. 1 . da se prestanemo bojati. Kršćanke ste. No i više treba. Ne tražite toliko. pa vam se čini. 5. kolika mora biti veličina ove Gospođe i koliko dobro. moramo zaslužiti mi.

sestre moje. da budemo savršeni. dat će mir i sklad. da su potrebna naša djela. što rade za Boga. da ostavljam velike unutarnje muke. 2 Primjećuje pravo o. jer su one mnogo veće nego nedostatak pobožnosti. a ne nemir. pa bilo i sa željom. čim nam je služio? (Nerado rekoh tu riječ [služio]. pa se ne držimo srećnima. gdje ima poniznosti. A vjerujte. Dosta je dobra priprava. kojom ljubimo? A ta se ljubav kćeri. rekoh. Pavao ili Krist. da nemamo razloga te se tužimo na Njegovo Veličanstvo. Ta drugo i nije radio. — pomislit ćemo — da je već učinjeno sve. Luka u gl. da nije obvezao Našega Gospodina. neke stvari. pa je više i zadužen. dok je živio na svijetu). Promotrite dobro. a pazite. ako su i zgužvane. kakva me napast snalazi u ovom slučaju. Više volimo radosti. nego križ. da mnogo puta Božansko Veličanstvo daje darove najslabijima. pa vazda držim. da dosta daje onaj. koji da što ima). te je umro za nas i stvorio nas je i daje nam bitak. Pomislit ćemo. ali je zbilja tako. Iskušavajmo same sebe. van dapače da je više primio. pa ćemo odmah vidjeti. Kušaj nas Ti. ako i ustraje u odluci. za kojim ide zloduh. već da iznovice molimo milosti i darove? 9. da se drži za nekorisnoga slugu. Ako poput evanđeoskoga mladića okrenemo leđa i odemo žalosni. Gospodine. i dodirno k tim tako uređenim dušama. ne smije izraditi u našoj mašti. na to vas upozorujem. Petra. O poniznosti.2 pa misli. nedvoumno će doseći. a s tim će biti zadovoljnije nego drugi s užicima. a uzesmo je drage volje i ostavismo radi Njega sve svjetske stvari i ono. koji je tako velikodušan. što su ovdje nabačene. premda mnogo pu ta nećemo da ga razumijemo. pa da iz suhoparnosti crpete poniznost. da razumijete. da učini Njegovo Veličanstvo. . što. možemo učiniti. što smo imale (pa bile i mreže sv. jer se čini. što ih spomenuh. a ne vrati se među one gmazove. što mu dugujemo. koji žive sa suhoparnošću. Ustraje li u tom lišenju i ostavljanju svega. A ne mislite. da kaže sv. premda držim. Rekoh. koja drži mnogo do tih suhoparnosti. kad nam kaže. što nam je činiti. da mu dijeli takve milosti. ako Bog i ne da užitak. već odlučnost naše volje.: Sluge smo nekorisni. 8. Čitale ste. 17. Što možemo učiniti za Boga. Gracian. kad imamo redovničku haljinu. ako ne naknadimo malko od onoga. što hoćete. za ono. jer ih ne znam bolje razjasniti. Gospodin će vam dati.7. koji to dobro znade. poniznosti! Ne znam. koji poznaješ istinu. nego dokazati djelima. kćeri. koje će dati nagradu prema ljubavi. ili neka vas kuša Gospodin. za čim ide. Pogledajmo. da i mi upoznamo sami sebe. da je i sama donekle kriva. kako kaže sv. da ih oni ne bi zamijenili za tvrđave onih. No to će biti pod uvjetom.

dobro. što ih vrlo brzo upoznamo. bit će mi duša mirnija. Već toliko raspravljaju o kreposti. pa još i više. u svojoj pameti te stvari proglašuju svetima. Pruži joj se prilika. (A mora je imati. pruži li im se prilika. Bila bi vrlo velika stvar. da joj ne bi preostalo toliko. jer ono želi za siromahe. ili se barem u njemu razočarali. da to često podnesu (jer i te kako voli javno pogodovati kreposti. No nastoji li da ga steče. To je druga prevara za tako napredne ljude. pa imala ne znam kako dobru nakanu. Već se činilo. da osjećaju šta treba činiti u onim stvarima. Ja mislim. jer su to osobe kreposne i bave se molitvom). da ne mogu inače nego se žaloste više radi zemaljskih stvari. Ističe. Da misle tako. da Bog više želi. kad ih vidi u takvoj bijedi) i ne protiviti se njihovu razlogu. Ali nije takva. Držim. pa tako ne mogu razabrati. što bi po njezinu mnijenju mogle nastati. pa bi rado. ne će se uzdići u stanove najbliže Kralju. koliko joj treba za nju i za njezinu kuću. Jer se svi takvi slažu u misli. Jedino im mogu iskazati sućut radi njihove muke (a zbilja se sažale čovjeku. i to neznatnijih od onoga. da joj Gospodin dade. za koga bi stjecala imetak. pa su bile tako nemirne i potištene. premda mislim da brzo prolazi osjećanje takvih stvari. I odmah se upozna taj način. ne treba se čuditi. da trpe (muke) za Boga. Jer često puta hoće Bog. koja im se pridaje. Kod spomenutih osoba nije tako. nastoji li steći sve više.GLAVA II. No neka upozna. Bogatu osobu. a mislim. pa i odviše. nema koristi. A kadikad im zadaje više muke. Uzme li ga. Nastavlja isto gradivo i nastavlja o suši u molitvi i posljedicama. 3. koja ne treba više srčanima. Ako ne radi tako. kad bismo prije bile pripravne i upoznale same sebe. Ako je ona tako nemirna i nespokojna. da ne trpi krepost. što ih muči. koje su doprle do ovog stupnja i živjele mnogo godina čestito i u skladu duše i tijela. da se prilagodim onome. Druga osoba ima dosta hrane. pa im malko ustegne svoju naklonost. pa ako je i pogreška. kako nas treba iskušavati i da Gospodin iskušava one. ako joj dadu. da su to gospodari svijeta. snađe recimo kakva nestašica. da je to veliko milosrđe Božje. da ostavi sve za Njega? Ovdje se upleće. 4. da ih malko preziru ih im dirnu u poštenje. jer oni veoma jasno spoznaju svoju pogrešku. što su u ovim stanovima. koliko se može upoznati. da upoznamo i iskušamo same sebe. prije nego nas kuša Gospodin. 1. jer joj se Gospodin još nije toliko primakao. kako rekoh. što radi Njegovo Veličanstvo. da nema još one slobode duha. Daj im savjet. pa kad ga već ima. mogu reći i mnogo njih. da može steći više imanja. pa se čini. ipak je korisna za poniznost. bez djece i bez ikoga. 5. nego (ako se trsim) oko te ljubavi. što osjeća. neka bude sigurna. da utješim takve osobe. a usto imaju dosta razbora. kako može od nje tražiti Naš Gospodin. kanda joj nije ostalo ni kruha za jelo. a tim će se pripraviti. te me je taj nemir obezumio i vrlo prestrašio. Tako isto biva. pa i zato će biti jer su . neka bude. da mogu učiti druge. Ako se trsim oko toga. 2. da njegovi odabranici osjete svoju bijedu. što ga bude molila. No Njegovo ih je Veličanstvo kasnije iskušalo u ne baš velikim stvarima. kojim ih kuša. nego. Bog im daje milost. neka bude. kad vide. Napokon ne nađoh sredstva niti mogu naći. Želim reći koju o njima. Poznavala sam mnogo duša. da ih proglase i drugi. da je ono nesavršenost.

što se tiče tijela. što ste ostavile. A mi samo žurno naprijed. koja je pomast za naše rane. a Bože daj. No neka se iz njih povuče mnogo drugih stvari. za ljubav Gospodnju. a ne bi ih bilo dobro označiti. 8. Bože moj! Nisu li to oni. Ne bojte se. i ne želimo. sestre. Pomislit ćete sestre. po krčmama. da se ne radi o onom. pa tako nikad na kraj. da služe Našemu Gospodinu. kojim idu drugi. po kojima možete vrlo dobro kušati i upoznati. tako polako napreduje u kreposti. što ih čine one duše. držim. A isto tako znam. da ne naude zdravlju. da nismo. Žele dugo živjeti. ne radi se. 7. Neka se bace na to. jer je ono najmanje. jeste li se zbilja riješile onoga. da se vrši naša volja nego njegova (Luk. briga nas za zdravlje ne bi mogla prevariti. te se ne zadovoljimo. da služimo tako B ogu vazda jednim istim korakom. da je tako. skladne kao i njihov život. O kako bih dobrih znakova mogla za to dati! A Bože daj. pa su i željeli trpjeti? Željeli bi. što ne mogu sami sebe braniti. kad se više ne drži do toga. niti ga želimo ni stječemo.mu služili. van da li se nastojimo vježbati u krepostima i našu volju u svemu predati volji Božjoj. Jer se dešavaju stvarce. Treba putovati s velikom poniznošću. pa da im muka u misli postane zaslužna. jer se svega bojimo. Zaboravimo ovu naravsku slabost. da li nosimo redovničku haljinu ili ne.). Nismo li ovdje. bit će veoma dobro. A jer po našem sudu vazda idemo i umaramo se (jer je vjerujte ovaj put tegotan). dosegle poniznosti. No. da su koraci. koje ne napreduju. mislite li. malen ili nikakav. kako je trpio Gospodin i kako je dobro trpjeti. pa i držimo. jer takvih stvari nema ovdje. Nema ni takve ljubavi. pa ne želimo samo. ako bismo idući iz jedne zemlje u drugu mogle stići za osam dana. Hoće Svetica da istakne. Pokore su. kao da ne bismo mogle doprijeti do tih stanova onim putem. ako ne zalutamo. Kad idemo tako razborito. i opasnosti od zmija. da govorim u nevrijeme i ne s vama. To manje. da vidimo ovoga Gospodina. a niko nas i ne vrijeđa. pa i nemamo zašto. da im otme razbor. Bio dar što ga imate. No ja bih željela. doći će i izliječit će nas ranarnik. kojima idu naše sestre veoma žurni. da nas drže za najgore od svih. Zato ove poredbe ne pristaju. Jer mi nemamo imetka. a sve to nije zlo. jeste li gospodarice svojih strasti. jer mi se mnogo puta čini. da svi provode onako skladan život kao i oni. po mećavi i vodi i rđavu putu? Ne bi li ga bilo bolje prevaliti najednom? Jer ima svega toga. jer je njihov razbor sasvim pri sebi. neka misle. 22. Predajmo svoj razbor i bojazni u njegove ruke. Ako je zbilja budemo imale. pa da se u našem životu slaže sve. da imamo razbora. A to nije moguće. nego i nastojmo. kako rekoh. Po njima ćete razumjeti. da smo prevalile ovaj put. A mislimo. a to je naše Dobro veoma dobro). što se oni muče. da će se umoriti. što su toliko promatrali. te nikad neće moći proći kroz sve stanove ovoga otajnog grada. o kojima govori. ako i ne baš takve.1 Inače nikad ne svršismo ovoga puta. ako i kasno. koja nas može mnogo zabaviti. da odviše razboriti postupak tih usklađenih duša. Ako ste razumjele. Ja znam to. kako odredi Njegovo Veličanstvo. 1 . Neka nam se čini. zato pregnimo. da je ovdje šteta onih. 6. kćeri moje. 42. Tako i pokoru čine veoma razborito. A vjerujte mi. da su drugi krivi. Neka se za ova tjelesa brinu starješine. Zato se i ne usuđujemo proći naprijed. da smo pokročile samo nekoliko koraka. sve nam je teško. to jest Bog. što se mogu desiti. Ali u tih ljudi ostaje neki nemir. da bi bilo dobro putovati čitavu godinu.

da su zadovoljstva i užici jedno isto. Mislim. Ja nisam dužna niti bi bilo dobro svađati se sa starješinama. što im se čini. Meni se čini. A to nije u redu. koji dolazi iza ovih. nego zaslužujemo. Ako i nisu redovnici. koje preostaju. što se dignu u sobe. koja ga jednom hvali. ovaj je stalež najizvrsniji. kad bih znala ili naslućivala. koje mu služe. A po mojem je mnijenju vrlo dobro spomenuti za dušu. da poznamo sebe. što ih gubimo svojom krivnjom. koji više ljubi i koji bolje radi pravedno i istinito. ganut će se. bila bi velika stvar. da je razlika veoma velika. A pričinit će se. Reći ću. da pišem. koje su na ovom stupnju dobrotom Gospodnjom (kako rekoh. nego poslušati. davao mi je (Gospodin) preveliku utjehu. te da uzmognete pregnuti i ići za boljim. već u onom. 12. 137.9. a to me je i poticalo. pa tim mogu putovati bez truda i napredovati u djelima i krepostima. te će nas veoma osokoliti. Mogu se i prevariti. koji mi nalaže. da moja duša uvelike hvali Boga. da sam čim god Bogu omiljela). jer bi za me bilo veliko zadovoljstvo. kao što rade neke osobe. Daje mnogo više zadovoljstva nego možemo uživati u onom što daju udobnosti i rastresenosti života. pa zašto ih razlikujem u imenima. što o tom razumijem. Tako rade pilići ptičji. jer tim obično sebi škodimo. Ako se i čini. I ako su ponizne. kao što jest. Tako će nam se i neke stvari činiti nemoguće. već pribaviti onoga. jer ako nije naša pogrješka. A koliko više. može donekle i koristiti. Opterećene smo zemljom svoje bijede. najviše koristilo. Ako je to radila moja duša. Usto ne treba tražiti drugoga svoje ćudi. Ali ne mislim. te se pripravimo za ulazak u njih. mnogo će ga više hvaliti one. ako su od Boga. da je to bez koristi. Ako je tako. da njihov lijet i nas hrabri te poletimo. koje su dobre i ponizne. 118. Ako isprvice i ne polete . što je svaka stvar. u četvrtom stanu. budući da će se ovdje razložiti nešto o užicima. veoma je trudno i teško (naše stanje). Nedvoumno će barem biti. da daje (Gospodin) mnogo užitaka. premda je ovako slaba. čemu raspravljati o tim unutarnjim milostima i pokazivati kakve su? Ja ne znam. koji uvijek daje mnogo više. štonoriječ. 10. da se vježbaju mnogo u pripravnostima na posluh. Jer zna Njegovo Veličanstvo zašto. što nam najviše dolikuje. Ne idu tim putem oni. Mogu vam samo uistinu reći: nisam držala. optrpa (Bog) ljubavlju i jakošću. A kad vidimo u drugih. da stanu zahvaljivati. da razumijete. koji već poznaje svijet. pa da i mi upoznamo zadovoljstvo i naslade. Budući da nismo ostavile same sebe. kad se uče. Pričinit će nam se. koja sve opipava. jer su veoma blizu. i smetnja za one. Kad sam o tom čitala u knjigama. (A to je i pravo. da sve to imaju. Ne mislite. a njegove su tajne posve sakrivene. Ako li nije. što vam oduzme na ovom. da je malo stalo do toga ne ostavi li nam ništa radi nas. U njima ne prestaje Gospodin plaćati kao pravedan i milosrdan platac. koje Bog povede onamo. 11. što ih ondje daje Gospodin. ni znala iz iskustva .). Jer savršenost i sama nagrada nije u užitku. da ni u čemu ne čine svoje volje. Ako je u tom kakav nedostatak. koji se veoma razočarao u svjetskim stvarima. da su moguće i da ih ljubezno nose. što ih daje Gospodin dušama. ni mislila u svom životu o tim milostima i utjehama. nego nas zovne kadikada. pa će na drugim putovima dati ono. Pitajte onoga. pravedan je Gospodin (ps. kad bi se imali na koga obratiti. da bi onima. Uvelike koristi raspravljati s onim. da se popnu više). dat će im unutarnju dosadu. Bolje pristaje. A velika je utjeha za duše. ne iskazuje im malo milosrđa. Pomislit ćete: ako je to istina. da vidimo što se radi u drugim stanovima. za svega ćemo života ostati u njemu s tisuću muka i bijeda.

Taj način uvelike koristi. ako je i dobro. A bilo bi moguće radi velikog progonstva.). mogle dobro naučiti ono što je glavno. želeći odstraniti tuđe grijehe. što je to. ni da sta nemo odmah o duhu učiti onoga. koji su se već uvježbali u trpljenju. mogu se lako vratiti u njih. da ga uvrijede. pa ćemo s njegovom milošću mnogo koristiti. da se vrate u njih. 13. pa poznaju svjetske oluje. ne može se oduprijeti onome. kao u onih. da se čude svemu. A ko radi s dobrom revnošću.velikim letom. koje su odlučile da neće više vrijeđati Gospodina. Slava mu dovijeka! . Gledajmo svoje nedostatke. A možda bismo i mi od onih. pa neće srtati u priliku. Jer njihova tvrđava nije osnovana na tvrdoj zemlji. a kanimo se tuđih. što bi moglo nastati iza toga. da se držimo onoga. 36. a i željeti svjetska zadovoljstva. kojima se čudimo. Zloduh ih zna dobro udesiti . 15. što nam ih Bog daje. A nemamo zašto ni željeti. I zato je najbolje. Gospodin će se pobrinuti za njihove duše. što kaže naše Pravilo: »nastojati vazda živjeti u šutnji i nadi« (Is. da svi odmah pođu našim putem. A mi se postarajmo za svoje moleći se Njegovu Veličanstvu. malo po malo oponašaju svoje roditelje. k ako ih se malo treba bojati. Ima mnogo osoba tako sređenih. koji možda ne zna. Možda ih nadmašujemo samo čednošću vanjskom i skladnim saobraćajem. sestre. da nam učini zlo. možemo učiniti mnogo pogrešaka. Tim željama. Pogodit će takve osobe. ja znam. Jer su blizu prvih stanova. A to nije baš najzamašnije.

Ovu je glavu Stanova napisala 1577. od molitve. U Duhovnom izvještaju. Ko ima iskustva. A kad se svidi Našemu Gospodinu Bogu. da ih razum ne može ocrtati barem donekle tako. Neka to učini Njegovo Veličanstvo. medu drugim duhovnim dobrima. koji se mnogo bave molitvom. daje svakom kao svoja dobra. da je mnogo bolje. to jest mudrost. Jer Gospodin daje. i XXVII. Jer bi zloduh mogao prevariti okrećući naslade. te vi razumijete. bolje će to shvatiti. koji se zove motrenje (kontemplacija). Jer započinju bivati nadnaravske stvari. već ih ostavljaju na dobitku. a ne čini krivo nikome. kako rekosmo. eda kažem isto o onim stanovima. kao što ste čule mnogo puta. što ga napisah. ima preizvrsno svojstvo ili navadu. No ako obično i moraju proživjeti u njima. ako li ne.« U tom se tumačenju Svetičinu veoma jasno razlikuje molitva. otprilike.« (škola Molitve — Escuela de Oración. nije to stalno pravilo. ima četrnaest godina. o kojoj će govoriti u preostalim stanovima. u drugom djelu. drugo je znati ih opisati. srećni učenik serafske Naučiteljice piše: »Kad je čovjek u milosti Božjoj. ako to ne učini Njegovo Veličanstvo. Ovdje smjera na gl. Ako i uđu. eda se dopre do ovih. XII 2 Prvi je izvještaj o svojem životu završila Svetica a lipnju 1562. što ga Svetica posla 1576. A držim.2 Ako mi se i čini. Ističe radost zato jer je shvatila. 3. rasp. Sadržava tri glave GLAVA I. da imam nešto više svjetlosti o tim milostima. a taj je dar u razumu. što ih Gospodin iskazuje nekim dušama. Prije nego stanem govoriti o četvrtom stanu. te se završuje u sklonosti pa prouzrokuje veliki žar ljubavi Božje u volji. koji nemaju iskustva. te ne ostanu vrlo nejasne za one. pritječe posebice u pomoć i daje divnu svjetlost. da se razlikuje misao od razuma. van izvanredna i tako krepka. Piše ovako: »Prva je molitva po mom mnijenju nadnaravska. kako hoće i komu hoće. gdje stanuje Kralj. u kojoj se možemo vježbati svojim silama i s običnom pomoću milosti. u Knjizi o Životu. ne. razjašnjuje što razumije pod nadnaravskom molitvom. pa je prevelika njegova ljepota. ako bi moglo što koristiti. koja se ne može »teći vještinom ni marljivošću. kad uđu i zametnu borbu u tom stupnju molitve. To istakoh. U te stanove malo kad ulaze otrovne živine. te se mogu u njemu tako nježne stvari vidjeti i upoznati. pre mda se mnogo nastoji i premda se čovjek pripravlja. Ovaj je stan već blizu. A tada razum. ne čine štete. neka odsele govori mjesto mene. a zovem tako onu. XI. Tako se broj 14 približuje istini. O. koja se broji među darove Duha Svetoga. veoma je potrebno. 1.1 A veoma teško ih je razložiti. o. što preostaju tako. Raspravlja o razlici među zadovoljstvima i nježnošću u molitvi i užicima. što učinih. da treba u drugim stanovima živjeti mnogo vremena. da se preporučim Duhu Svetome i zamolim ga. o kojoj ovdje raspreda. čini najplemenitiji čin. koliko razumjeh.ČETVRTI STAN. kad hoće. osobito ako ima mnogo. Veoma je korisno za one. Ivan od Isusa Marije. Učinit će se. Rodrigu Alvarezu. s onom navikom mudrosti i zajedno s onom pomoću Božjom. 2. Taj čin nije obična spoznaja. 1 .

brat ili sin. i učiniti mnogo više štete. koje. a ona ga ugleda živa. 32. da čine djela. ne držim to sigurnim. što ih podupire narav. čini se. 6. što učinimo u sličnim stvarima. ako i jest to smiješno. Ako i jesu. Tako (možemo biti zadovoljni) ako veliko imanje zapadne koga iznenada. koji jest. U koga je mnogo iskustva. Zabavljene su istražujući razumom i razmatrajući. kad bi se kratko vrijeme bavile tim. e u takvom stanju bude duh Gospodnji u ovom progonsvu. te žele njegovu čast i slavu. da joj je umro muž. protežu se na Boga. O Isuse! Koliko želim. Sad se sjećam jednoga retka. Neka . kakva je pripravnost. dok mi nije glava pucala. Samo bih htjela znati kazati razliku između jednoga i drugoga. da se zadovoljstvima mogu zvati oni osjećaji. a uživa toliko (duša) u njima. Mnogo mi je milosti iskazao Naš Gospodin. I dobro rade. ako iznenada ugledamo osobu.što ih dade Bog. Neka to učini Gospodin. Tako ako se kojoj javilo. raduju se njegovoj dobroti. nego kad ih ima. Vidjela sam. razumjelo bi se. pa i mnogo više. gdje nam ih daju Božje stvari. da ću ovdje kazati. Napokon se započinju u samoj našoj naravi. već ga najobičnije. da vidi razliku između jednoga i drugoga. da nisu zato bolje jer se ne može razabrati. Zadovoljstva spomenuta ne raširuju srca. čini se. jer gleda sve. 5. pa se čini. a nikako ne mogu doseći iskazati. rekoh. Kad bih znala rastumačiti. I pra vo nam daje zadovoljstvo ono. ali napokon za to pomaže Bog. Za sve je velika stvar znanje i učenost. što rekoh. koja je veća.). Kad to duže potraje. da ne možemo ništa bez Njega. ako smo uspjeli na zamašnom poslu i velikoj stvari. koje uzrokuju. To se ima razumjeti prema onom. i ostaviti je u običnoj opojnosti. mislim o tim užicima i zadovoljstvima u razmišljanju: počela sam oplakivati Muku. Ponajviše se tim pobožnostima bave duše prijašnjih stanova. No teku i tužne suze. jer sam veoma tupa. No pogodile bi. da te duše budu ponizne. No ako promotrimo. 4. ja znam malo o tim duševnim strastima. Barem može udaljiti one stvari. što je veoma ljubimo. što nam se mogu desiti na zemlji. I tako duša ne dobiva toliko. isto zadovoljstvo možemo imati u mnogim stvarima. Čini mi se. što ga govorimo u prvom ča su (primi) na kraju posljednjega psalma (ps. sve ako ni ova druga nisu zla. da su ta zadovoljstva naravska. što potječe od naše sjetilnosti i od naše ćudi. nekako pokreću strast. što ih stječemo svojim razmišljanjem i moleći se našemu Gospodinu. prema tome. A užici postaju od istoga kreposnog djela. Rekoh. Potječu od naše naravi. gdje se na kraju retka veli: Cum dilatasti cor meum — jer si raširio srce moje. te razumiju. Sama sam iskusila nešto o tom stanju. a i meni se gdjekad desilo. da je nemoguće. da me razumijete. Tako isto radi mojih grijeha. 118. jesu li sve to učini ljubavi. gdje rone suze od velikoga zadovoljstva. da upoznajem veoma poznatu razliku. da stječe zasluge. Užici se (duhovni) započinju od Boga. Bog ih je dao. A i čini mi se. Nisam znala stati. a da bih možda mogla razložiti. Napokon. o kojoj svi dobro govore. da smo ih dobili svojim trudom. kao onaj koji je sve to pretrpio. Neću sada ispitivati. Ja mislim. pa i u onim slučajevima. jer je onaj. premda zadovoljno. koliko uživaju i spomenuti. kad nema napasti. a završuju se u Bogu. Radi tih stvari teku gdjekad suze i one želje. da hvale Boga. treba više. ova ili ona. da to umijem razjasniti! Jer mi se čini. A treba dobro paziti. malko stiskuju. Ali su ta zadovoljstva plemenitije vrsti. osjeća ih narav. u koga nema. jer gotovo neprestano rade razumom. A tako isto malo poznam i ono. dosta mu je. što sačini za Boga. kakva je razlika među zadovoljstvima u molitvi i užicima. što ga radimo.

A s veće strane svi nemiri i tegobe potječu odatle. I neka dobro paze. te je može samo Bog svezati. jer na to pobuđuje volja. koliko možemo te ga ne vrijeđamo. pa mi reče. A ne mislite. da se ne smije ništa drugo pomisliti i da je sve propalo. ali ne u ušima. j. koji čine viši ili 4 . zbog kojega mi je bilo gotovo nemoguće poslušati. dok živi s tijelom sjedinjena. niti mi smijemo mimoići. Kadikad leti misao tako brzo. da se bolje razumije. pa i zaslužuje. što ih treba pitati. da u glavi ima mnogo obilnih rijeka. što mi toga ne poznajemo. da ne umijemo ni pitati one. t. tako ne možemo zadržati ni svoje misli pa odmah stavljamo protiv nje sve duševne moći. Odatle potječu žalosti mnogih ljudi. gdje možda trpi od divljih i otrovnih životinja. što im je prešlo u naviku. što ga spomenuh na početku. da je najviše sijelo duše. promisli. jer baš to hoće zl oduh. 8. S toga činite ono. Čini se. što se zbiva u mojoj glavi zbog velikoga šuma u njoj. koliko smo ovoga puta prevalili u neznanju! Mi mislimo. Kad nas tako sveže. 9. 7. upoznah iskustvom. mašta nije razum. Takve su moći razum i volja. ko hoće da se okoristi mnogo na ovom putu i popne do stanova. gdje kažu. da se te rijeke ruše. jer sami sebe ne razumijemo. A s druge me je uznemirena misao činila ludom. tako mi se činilo.4 U tom 3 Knjiga o Životu gl. pa držimo. što su mi zapovjedili. da smo izgubljene i da je zlo upotrebljeno vrijeme. nego dobro. da smo se riješili ovoga tijela. mučilo me je kadikad. da djeluje i vježba svoje moći. da se ne giblje sasvim žurno. O tom sam opširno govorila na drugim mjestima3. a s druge strane. jer ne pomišljaju. Možda ne znamo što je ljubav. Pišući ovo promatram. Ja sam gledala. a misao je možda u predgrađu. što nisu poučeni. pa i sve ostavljaju. Budući da je razum moć duševna. da misao ili. A zlo je. koji više znadu. Ne bih se tome mnogo čudila. Usto je i mnogo ptica i zvižduka. što se bave molitvom. Tako nas ne mora uzrujavati. da svrše razmatranje. A to bijaše za me veliko zadovoljstvo. nego u većoj odlučnosti. duševne moći zabavljene s Bogom i povučene u Njega. pa ga molimo. Može se reći. i jadikovke na unutarnje nevolje. 10. ukoliko su ondje uvriježeni organi potrebni duši. da nema većega znanja nego misliti na Tebe. neka se vazda širi čast i slava njegova Sina i množi katolička Crkva. čini nam se u neku ruku. Ljubav ne stoji u većem užitku. Zapitah i jednoga učenjaka. što je tako priprost. Samo vas želim upozoriti. pa neću više ovdje. A treba podnijeti i strahovite muke. O Gospodine. pa i najplemenitije. da mu ne treba mnogo misliti nego mnogo ljubiti. što vas više potiče na ljubav. da je veliki grijeh ono. Odatle potječe sjeta i gubitak spasenja. Ja sam kadikad bila u velikoj stravi radi te pometnje misli. da je tako. da je u najgornjem dijelu glave najviše sijelo duše. da ne ostave to. To su znaci ljubavi. Čini nam se. XII. da želimo u svemu ugoditi Bogu i nastojimo. da to trpi. Bit će nešto više od četiri godine. pisati. kako mogu. ako se malko rastresete. barem kod mnogo onih. A kao što ne možemo zaustaviti gibanje neba. da je ovdje u nama unutarnji svijet.rade to. što nije zlo. Duša je možda posve blizu Njega u najbližem stanu. što ih želimo. kad im Gospodin to dade. što ga provodimo pred Bogom. već u višem dijelu glave. a ni razabrati.

kako to. što ga upotrebljavamo. da to govori Zaručnica u Pjesmi nad pjesmama. Ali bi bilo veliko zlo. najuzvišeniji dio duše. do onih unutarnjih borba. prema spasenju i vremenima. a dosta je da nam Gospodin hoće da dade svjetlosti. Usto se čini. . Th. 12. što se mogu imati u životu. jer ovdje ne pristaje. neće biti izgubljeno sve vrijeme. Zato nije dobro. da se veliko gibanje duha uzdiže brzo gore. što hoću da kažem. kako je pravo. Jer mi svom njezinom bukom ne smeta u molitvi ni u onome. da se sjetim u slijedećem stanu. prestat će se moliti. ako nađemo mir. koje malo znamo. Činilo mi se. što kažem. u željama i jasnoj spoznaji. Ali se mi želimo odmoriti od tisuću poteškoća. neka žrvna mlin. da je ne zbunjuje? Toga ne znam. gdje nas neće prezirati ove bijede. Summa p. da do tih misli ne držimo mnogo. da dobijemo strpljivost. ne upisujmo duši u grijeh. Zato nas. a Gospodin nam hoće da pripravi počinak. ako pritom i nije kriva. kako je već rečeno. a ne možemo osporavati. te same sebe razumijemo. A to vrijedi i za sjetilne djelatnosti duševne. a želi i Njegovo Veličanstvo. No mala je korist. da za nas. gdje nas niko ne prezire. 13. dok ne prođe. ako se damo smetati mislima. čini mi se. I u ovom nas životu oslobađa Gospodin od toga. Sav prezir i tegoba. Mi inače moramo raditi. a preporučuju nam. ne osjeća nikakvo zlo. 9). uz bijedu. ćud. što su u svijetu. Ali je potrebno. pa nam mora biti veoma mučno i nesnosno. da upotrebimo sredstva. Ta moramo i jesti i spavati. da me snađu. a mi meljimo svoje brašno. kad dođemo s pomoću Božjom u posljednji stan. da je to velika muka. narav i zloduh. q. no u nama je samima zapreka. da sam kudikad čula. kako ćemo reći. A jer nije dosta ono. sad manja. a. Upoznajemo svoju bijedu i želimo poći onamo. Ova je zapreka sad veća. što nam je uz mnogo drugih ostalo od grijeha Adamova. A možda mi je Gospodin i htio dati ovu glavobolju. A što radi slaba mašta. moramo biti strpljive i podnositi za ljubav Božju. kad u molitvi nema ushita. da vam ovaj slučaj bolje protumačim i utješim vas. da sam htjela sama. što bi se moglo reći s većim pravom. da je to nešto silno. Zadaje muku. 79. Jedna duša mora trpjeti. Bože daj. 11. Nemojte se stoga uznemirivati ni žalostiti. duša se osjeća čitava u svojem miru i ljubavi. što čitamo. Zato ću samo u ovom ili onom poglavlju reći štogod. kad bih radi te zapreke sasvim zapustila molitvu. jer sam slaba. da će možda biti i za vas. Gospodine. 14. koje se kadikad čine da se rugaju s dušom. gdje živimo. i neprestance potičimo na rad svoju volju i razum. niži ili manje plemeniti dio duše (S. Sjećam se. te kažem razlog tome. kao što su mene mnogo godina. Ako je tome tako. čini mi se.sam stanju bila dugo vremena. ako se kadgod dogodi. No ako je u gornjem dijelu glave viši dio duše. Ali znam. Pa i zbilja ne nalazim li svom životu. kao što jest. da ga bolje razumijem. podigni onamo. Jer ako ih daje zloduh. ne sežu. eda upoznate. van pustite. A neće sve ni mučiti ni napadati ove nevolje. I. Svaki nemir i borbu možemo podnositi. Što više. Onda se. da je istina. A kako je to bilo za me veoma mučno. mislim.

Ne nalazim naime ništa zgodnije od vode. Poslovi me i zdravlje sile. Nose sa sobom nemirno jecanje. mislim. poteče veliki potok.GLAVA II. promišljala sam. U svemu onom. što dolazi vodovodom prikazuje razliku naslade. jer nastaje našim marom. Da to bolje shvatimo. a muči ih i inače. sve će ići u neredu. nego voda teče vazda odanle. zapažam u nama samim tajne. da sam govorila o duhovnim slastima. Onda voda teče i vraća se kroza sve stanove i moći. 1. te duši učini kakvu korist. a moj mi duh ne pomaže. jer. a sila je takva. Mislim. jer nisam toga proživjela. Ono. Zato i rekoh. A čula sam i za osobe. kako će vidjeti. Budući da mi je slabo pamćenje. Ali mora ostaviti utjehu. kad nabuji toliko. Čini mi se. da se počinje u Bogu. ni odakle ni kako. pa napuni ono korito. jer ne mogu ponovno čitati. što ju je Bog stvorio. što govorim. nastaje buka. Po mojem mnijenju ona voda. veli. ako se tim njemu služi. predočimo dva vrela sa dva korita. a ne truditi se. jer znam malo. da rastumačim neke savršenosti duha. a drugdje sam nazvala molitvom mira. kako poslije razabrah i reći ću poslije. mora biti mnogo tajna. što je stvorio tako veliki Bog tako mudro. koje se ne mogu zadržati. kojima stiska prsa. A koliko ih više mora biti! O Gospodine moj i Bože moj. kako rekoh. barem ja tako osjećam. Usto sam i tolika prijateljica ovom počelu. koje me mnogo pu ta prestrave. pa bio to i mravak. Dovlačimo je mišljenjem s pomoću stvorova i trudeći razum. Jedno teče izdaleka kroz mnogo vodovoda i umjetno. Neka mi Bog pomogne u mojem pothvatu! Već sam bila zaboravila. A napokon. te im krv tjera u nos. što zovem užicima u Bogu. a to je Bog. kao ono. o kojem govorimo. A čim Njegovo Veličanstvo. kako je . I ako je obilato vodom vrelo. da se srce raširilo. koje ste to već iskusile po Božjem milosrđu. Jer zaista. van kao nešto duboko u drugom više unutarnjem dijelu. Razjašnjuje poredbom. dok ne dopre i do tijela. 5. sav izvanjski čovjek uživa tu nasladu i ljupkoću. a ja ne znam. eda ugodimo Bogu i obrađujemo Njegovo Veličanstvo. 3. koji se u to razumiju. Drugo napuni voda odmah na postanku. Nastaju i vanjske kretnje. kako su gdjekad zavijene u naše strasti. spočetka. A meni se čini. koji iskusi. koja se pune vodom. Ono se zadovoljstvo i naslada ne osjeća kao zemaljsko u srcu. kao što je rečeno. 2. O tom ne znam kazati ništa. To je stoga. Drugo vrelo (drugo korito) dobiva vodu iz svoga izvora. Dok sam ovo pisala. 4. posve je druge vrsti. proizvodi veoma veliki mir i spokojnost i ljupkost u najdubljoj našoj unutarnjosti. Nastavlja isto gradivo. za koju rekoh da se crpi iz razmišljanja. htjedne dati kakvu nadnaravsku milost. ima više nego se razumije. te sam ga često promatrala pomnije nego druge stvari. kao što ćete razumjeti vi. Doista. s kojima se možemo okoristiti. da mora biti središte duše. da se taj osjećaj ne rađa u srcu. Ova se dva korita pune vodom na različan način. te ne treba vještine ni građena vodovoda. o čemu raspravljam. koji glasi: Dilatasti cor meum (raširio si srce moje). sve ide zatim da probudi želju. Usto držim. a svršuje u nama. da u retku. Tako rade oni. da to ostavim za bolje vrijeme. a izlijeva se u njega bez ikakva šuma. kako rekoh. što su užici (naslade) i kako treba dopirati do njih. da u svakoj stvarci. dok se sve ne napuni. Možda je nesređeno i sve.

kojih ne razumijemo. Reći ćete mi: pa ako se ne nastoji tako. Jer. Po milosrđu bih Božjem voljela tisuću puta podnijeti smrt. jer je prava priprava zato: željeti trpjeti i nasljedovati Gospodina. da li je imate. a još veća. odakle se širi blagi miomiris. pa kao prestravljene gledaju. Nije čudo. jer je samo mali znak male poniznosti. ne osjeća se ni toplina. 7. ako ne mislite. jer hoće Njegovo Veličanstvo. što sam izjavila drugdje. Veoma je velika milost Našega Gospodina. učestvuje i tijelo. da zaslužujete ove milosti i radosti od Gospodina. van od najčišćega zlata božanske mudrosti. Treće. da treba znati željeti. jer ima gotovo petnaest godina. Ali se u kasnijim učincima i djelima upoznaju ove molitvene istine. Njom se dade Gospodin predobiti u svemu. Govorim. kao što je (obvezano ) da nam dade slavu. On zna. a ne jer ne bi bile veoma velike sve veličine. što je ono (što se zbiva). Možda u ovim unutarnjim stvarima protuslovim donekle sama sebi s obzirom na ono. s kojom se sve više približuje. pa mislimo. ni gdje je. Mogu se doduše i sada i onda posve varati. No samo da vam pokažem te shvatite (govorim ovako). Četvrto. duša ne shvata nikad potpuno. kad se njemu svidi. a ni duša ne može znati. jer je u Tebi prevelika punoća. da ona nebeska voda kao iz spomenutog korita. Jer se bez ovoga možemo spasiti. Ta u nama su samima velike tajne. Ovdje nisu po mojem mnijenju moći združene već zadubljene. Nije to stvar. moje kćeri. da se ovako zbiva i da se upoznaje. 9. Ali vrućina i mirisavi dim prodire čitavom dušom. što sam o tom shvatila. a nisu naslade. A to mora biti kao ništa.uzvišena tvoja veličina! Mi hodimo ovdje kao ludi pastirići. Vraćam se k onom retku. kako je rečeno. Duša osjeća miris. recimo sada. A one koje nisu još dosegle ovoga (stupnja). Činimo samo. Reći ću vam. A poznat ćete. ako držimo njegove zapovijedi. Promotrite. ako se ne vrati natrag. poželjeti da uznastojite postići ovu molitvu. jer je zato najprije potrebno ljubiti Boga bez sebičnosti. ono raširenje. Ona proizvodi dobra. A duša to razumije bolje. da ćemo što dostići o Tebi. ali ne lagati. Čini se. što joj ovdje daje Gospodin i s ljubavlju. otkad sam ono napisala. 8. 6. i više ništa. jer Njegovo Veličanstvo nije obvezano. Nema boljega lončića za pokuse. koja se ne mogu iskazati. nego što sam vam spomenula. nego sam ih onda razumjela. što razumijem. ako je upozna. po mojem mnijenju. ne ćuti se ni miris. koja bi se mogla steći samo željom. poniznost. što je preporučeno u prijašnjim stanovima: poniznost. zašto. da nije od naše kovnice. što joj se ondje zbiva. Drugo. nekako sjedinjena s voljom Božjom. A vidi se po njoj. nakon što smo ga konačno uvrijedili. Naskoro ćete. Volja mora biti. da je istina. da nam ih dade. a mnogo puta. ponajprije. Ta ne možemo je steći ne znam kakvim nastojanjem. ni da ih morate imati u svojem životu. što ih gledamo i što možemo doseći po tvojima djelima. Možda mi je Gospodin dao više jasnoće u ovim stvarima. kako će se postići? Odgovaram na to. započinje prodirati iz naše dubljine. A znade . Ne vidi se oganj. mislimo li. da nema zato boljeg načina. kako rekoh. koliko mi može koristiti. čini mi se. Stalno je. i da se ne treba truditi iz ovih razloga: Prvo. pa imate i pravo. Nama se ne treba u to miješati. ko je prima. Ostavimo Gospodinu. nego ja sada kažem. neka milost dade. razumijte me. pa se razlijeva i raširuje svu našu unutarnjost. da svojim bijednim službama možemo postići nešta veliko. jer je to nešto nježnije od tih stvari. što ištemo od Njega. kao da je u onoj unutarnjoj dubljini žeravnjak. neka znadu. kako ćemo doseći ovu milost. Kažem kao ništa.

Ova se voda ne da dovesti vodovodima kao prvašnja. Amen. koje idu putem ljubavi. što nam koristi i ko ga zbilja ljubi. One ne ištu i ne žele radosti. neka nas vodi. da im toge ne daje u ovom životu. ako više i razmatramo i više se stiskamo i ronimo suze. 10. što hoće. da služe samo Kristu Raspetom. komu Bog hoće. a često i onda. Mi smo njegove. jer bismo uzalud radile. ta voda ne teče od ovuda. pa i mnogo drugih. Neka radi s nama. ako je korito neće da proizvede. Tvrdo držim: ko se zaista ponizi i oslobodi (velim zaista. koje ne znamo ni poželjeti. kamo mu se svidi. To je istina. jer to ne smije biti samo u našim mislima. već se moramo otresti od svega). nego ga mole. Hvala mu i slava navijek. pa nam malo koristi. Peto. kad se duša najmanje brine za nju. da nam udijeli tu milost. kojim moraju ići.bolje (Njegovo Veličanstvo) nego mi. koje nas često varaju. sestre. . To je stalno: jer to znam i poznam osobe. Bog neće propustiti. Samo se onom daje. ako se mučimo. Hoću reći.

ljupkim zviždukom. koju ponajviše daje Gospodin prije spomenute. Taj je saobraćaj nemila stvar. Kazuje učinke njezine i preostale učinke prijašnje molitve.« 3 Ispov. XII. Zato mi se čini. da su to ljudi iz ovoga grada. jer za onu mora imati više milosti i naklonosti. i XXIX. već se drže oko grada. kaže: »Ove dvije stvari: da čovjek sam ulazi u sebe i diže se nad sebe. iz ulaska u tebe. Videći svo ju propast već su mu se približili. da su osjećaji i vanjske stvari izgubili svoje pravo. da ga je našao. A mislim. koja se gotovo vazda spominje prije ove. a drugda. da nisam nikad tako shvatljivo pokazala kao sada. pa se dane i godine druže s tuđim narodom. j. Čini se. što je bila izgubila. Franje de Osuna čitala je Svetica te izričaje. jer ona nije u tom. ako hoćemo da tražimo Boga u unutarnjosti (jer se tu nalazi bolje i na veću našu korist nego u stvorovima. pa ću ovdje reći samo malo. Kad već veliki Kralj. da prepoznaju njegov glas. A možda će biti samo za me. opazi njihovu dobru volju. što ga oni jedva zamijete. da moraš ući u sebe. razumije se sve). j. ili ga održujući u sebi maštom. gl. da se on dosiže stečenim razumijevanjem nastojeći misliti. A vidi i Izvještaj o. da duša ulazi u se.). da znate) izašla van. 1. da se ova zgrada za molitvu podiže bez vještine. želi ih opet radi svoga milosrđa povratiti k Sebi. Čini mi se. Stoga kao dobri pastir. A one najviše zadovoljuju ljudsko srce. To je dobro i izvrstan način razmatranja. jer je velika pomoć. I ne mislite. kako kaže sv. koju ti više želi duša. Put savršenosti gl. ili da se duši povlači u se i diže se uvis. te ostave vanjske stvari.. Ipak oni još nisu izdajnici. Promislimo. ako je duša spremna i sposobna za oba ta čina jednako. 3. da ćete me razumjeti u ovom jeziku. koji znam govoriti. Augustin. t. 2. 1 . da se diže nad sebe2. oko kojih bi čovjek morao nastojati. o kojem sam vam uzela nešto prozboriti. koja se i meni čini nadnaravskom. Od te dvije težnje moraš vazda ići za onom. ali još nisu posve ušli u njega. dade li Bog tu milost. Ali to nije ono. da se boravi u mraku. da je Bog u nama. XVI. jer ga rđavo razumijem.GLAVA III. Poteći će iz prvoga. jer se osniva na istini. Takvim jezikom ne bih znala ništa rastumačiti. X. i onda će biti ćišće i duhovnije. pa se ne gube tako. učini. To je sabranost. što je bolje: ući u sebe ili se dići nad sebe. neprijateljem dobra ovoga grada. IX. A taj zvižduk pastirov ima takvu snagu. Ulazak se u sebe obavlja a manje truda nego dizanje nada se. knj. jesu dvije najveće stvari u ovoj vježbi. Raspravlja o molitvi sabranosti. Kažu. jer će se uzdizanje nad tebe dogoditi. gl. Spomenut ću nekoliko. nego se vrate u svoj stan. t. Govoreći a Trećem Abecedaru (raspr. da je Bog u nama samima. koja je radila o nasladama. Čini se. Rodrigu Alvarezu. sve ako ti i ne budeš nastojao. XXVIII. O njoj sam govorila drugdje1. dok duša opet stječe svoje pravo. što ih daje Gospodin. koji boravi u stanu toga grada. i vraćaju se u grad. A najprije ću spomenuti drugu vrst molitve. da su ova sjetila i moći (a već rekoh. o koje su se bili zapleli. 2 Kod o. 27. (o čemu se radi) jer to može učiniti svaki (s pomoću Gospodinom. ni da se zatvore oči ni u vanjskoj stvari ni da se nehotice zatvore oči i želi samoća. Mnogo je učinaka ove molitve. No ovo je Život gl. nakon eto ga je tražio na mnogo strana)3.

Jedan mi navede knjigu svetoga fra Petra Alkantarskoga. ako i ne istim riječima. već jer onda zaprečuju veće dobro. jer nije to veća stvar nego samo prestaje gibanje. 4. jer znam. što kažu. ne možemo potpunce razumjeti. jer u ovom duhovnom poslu radi najviše. A to je priprava. Ako nam se radi njegovih tajnih putova čini. I pročitasmo knjigu. neka se odmah okani svih tih pretresa i misli. I kadikad su oni ljudi u gradu. kad po trudu u razmišljanju dopre do počinka i naslade u motrenju mora onda odustati od onoga blagog i trudnog istraživanja te zadovoljan s jednostavnim gledanjem i sjećanjem Boga (kanda mu je ondje nazočan) uživati ono čuvstvo. morao je dobro razumjeti. komu sam se podložila. kaže: »Iz toga se izvodi posve obična stvar. A ko je ono napisao. Prvo. jer nam je dopustio. radost ili što slično. A bude li zahvaljivao na njoj. osvojena tim čuvstvom. ko to iskusi. da ne razmišljaju. čim čovjek osjeti. da ga raspaljuje ljubav Božja. Tako se preporučuje u nekim knjigama. da sam čitala. nego pozorno paze. da pristanem uz ono. a volja je zarobljena. već željom. da je svet. Ne zato. koliko nam je moguće. Razlog je zašto se to preporučuje. da ga može slušati. došavši do cilja. nego kad nam Bog hoće da udijeli tu milost. neka paze na unutarnjost. Držim. Zato moramo izlučiti sve pretresanje i umovanje razuma. da je on to znao. da kao ubogi nevoljnici prosimo od velikoga i bogatog vladara te odmah oborimo oči i nadamo se ponizno. koji počne zvati da mu dade više. kao što će vidjeti. Što je do mene. Da spomenemo samo. budemo li nastojali. van se osjeća znatno blaga sabranost u unutarnjosti. ko najmanje misli i hoće da učini. prije nego počnu misliti na Boga. a ostavlja se razmatranja iz ljubavi prema motrenju. to je. što imamo činiti. što su u takvom položaju. što mu se daje. kad se dođe u luku: tako i čovjek. A ovdje ne stoji do naše volje. uživat će.drugačije. Ako nas naime Njegovo Veličanstvo nije počelo zaronjivati. što i ja. što je uče učitelji duhovnoga života (ako je malo i razumiju oni. I stoga.4 Možda se varam. hoćemo li da damo mjesta Njegovom Veličanstvu. eda se naša duša sa svim svojim silama bavi tim i ne rasiplje se za čine drugih moći. neka nastoje. kako se može zadržati misao. da Njegovo Veličanstvo iskazujući tu milost čini to osobama. kad hoće. Držim. kao što prestaje plovidba. što kaže. pa on kaže isto. Nisu ga čuli ušima. jer ima veoma mnogo razloga. što spada na naš predmet. kad se postigne svrha. što radi Gospodin u duši. da nam ne učini više štete nego koristi. Ne kažem. A ne znam. A ja ne znam bolje razjasniti. kako se spaja razmatranje (meditacija) i motrenje (kontemplacija) »čineći od jedne stepenicu. I zato preporučuje jedan naučitelj. jer se ne čuje ništa. Čini mi se. da upoznajemo. i onaj.« 4 . o čemu govorim. opomeni govori Svetica. jer su zle. jer je svrha svemu tome poslu više u ljubavi i u čuvstvima volje. ko to shvati u sebi. Među nekim je duhovnim osobama bilo o tom i uspješne prepirke. Dobro je znati. Kao što prestaju sredstva. što čitaju). No evo razloga. U Raspravi o Molitvi i Razmatranju. da se popne do druge«. 5. te će se pripraviti za druge veće milosti. da spozna milost. koje se već otresaju svjetovnih stvari. No poznaje se iz onoga. te ne mogu djelotvorno. pa neće biti zlo. priznajem svoju malu poniznost: nikada nisu naveli razlog. da to biva onima. držim. bila to ljubav ili udivljenje. onda je dobro željeti. pa mu se činile i najuzvišenije. On ih zove posebice. kako su ušli ni kako su čuli zvižduk svoga pastira. da neće biti samo to onome. No ježevi i kornjače ulaze u se. u 8. da nas čuje. da već ljubav ima biti budna. da budemo blizu njega. Neka ga veoma slavi. da je to kao kad se jež ili kornjača povlači u sebe.

neka svaka vrši svoju službu. Ali neka se ne trudi. Ako i ne nastojimo ovdje ne misliti ništa. A često ostaje i suhoparnija. da smo u njegovoj nazočnosti. jer će izgubiti mnogo svoga užitka. koje ne teče u korito kroz vodovode. što osjeća. a to je gotovo sve u tom. a zaboravljamo sami na sebe i na svoju korist i užitak i radost. A radi li se što mučno. Drugi je razlog. da ih zamamljujemo. Jer se u molitvi sabranosti ne smije izostavljati razmatranje ni djelatnost razuma). da nas je ovaj Kralj čuo i da nas vidi. da radimo s njima. da ne shvata. jer je ono dano volji. videći. Neka pusti nju da uživa bez ikakve prometnosti. Četvrti je razlog. čini se. Zato nemamo razloga. zabavi ga na drugi način i spoznaji dava toliko uzvišeniju svjetlost nad onom. Moramo i promatrati. pa sve dobiva svoju plaću. s kojom započeh ovaj stan. a mašta možda još nemirnija. te spoznaja bude kao zadivljena. mora biti nehajna za svoju korist i posve se predati u volju Božju. što ih možemo činiti s njegovom pomoću. Da prije raspravljam o molitvi sabranosti. Bog nam je dao naše moći. Razum se uspreže ili pušta. nego koristi. ne smijemo biti ludi. da zaustavi raspredanje razuma. ali da ne dokine ni njega ni misao. koji je upropašćuju. ne usuđuje se ni ganuti. 9. A onda se i ne znajući kako nauči bolje nego svim našim marom i naporom. a sama se baciti u ruke ljubavi. ako možemo. No dobro je. i ne raduje se slavi. dobro. nakon što se oko toga trsila. 6. Tako bi nam bilo mučno zadržati dah. dokle sizaše naša bijeda. kojima Bog Naš Gospodin dade ovu molitvu. jer se duša silila. No govorila sam drugdje5 o ovoj vrsti molitve. jer je najbitnije i Bogu najugodnije. o onoj. što nam je dosta. I manja je od molitve naslada od Boga. da se dođe do nje. jer On zna. što ih je. koliko shvatam. osim onoga. Volja tako teži za Bogom. što je već ima? Kad hoće Njegovo Veličanstvo. ograničilo Njegovo Veličanstvo. Bez ikakva nasilja i buke mora nastojati. to jest. da se sjeća. kao što su pokornička i druga djela. Zato duša ne smije za to mnogo mariti. nego pustimo. Često 5 Put savršenosti.da ne radimo razumom. da ga stegnu. izostavila sam učinke ili znakove. dešava se to često. Duša. Naprotiv se duša mora predati sasvim u ruke Bogu. Takva ostaje otprilike duša. da mislimo na njegovu čast i slavu. što želi. te ih je htjelo pridržati za Sebe. da je pred Bogom. pa ide s kraja na kraj. što je ono. te joj nemir razuma zadaje veliku tegobu. jer su sva ta unutarnja djela ljupka i spokojna. jer baš nastojanje. što ju je Gospodin htio uvesti u ovaj stan. što joj je u tom raditi. uz nekoliko ljubeznih riječi. kao luda. Ako upije u se ono. XXXI. što nikad ne sjeda. dok joj Bog ne odredi veću. ako i vrlo kratko vrijeme. da se ne misli ništa. Mora njega ostaviti. kažem. 7. da shvati. Ali je početak. da se ganu i požele veću slavu Božju. Ali dok ne opazimo. Treći je razlog. da se drži nevrijednom tolikoga dobra i samo zahvaljuje. o kojoj sam već prije morala raspravljati. neka s njom radi što hoće. pa molitvu. gl. . što ih imaju duše. više nam škodi. Njegovo Veličanstvo će je naučiti. što hoće Gospodin da od Njega molimo. može probuditi misao da misli mnogo. Ja se ne mogu skloniti na ljudske vještine u stvarima. A nije tako pridržalo mnogo drugih. (Molitvu sabranosti metnuli uz onu. Ovo je izvorno vrelo. da prestane razum. i ko je ovaj Bog. A mučnim zovem svaki napor. pa ni svome razumu i željama ne da. što hoćemo da radimo. Što više može. što je možemo doseći. da ne misli ništa. Ta kako je zaboravio na se ko se uvelike stara. 8. što sam spominjala. ima ponajviše činiti što je spomenuto.

pa je činila pokoru. da uvrijedi Boga. a takvim se pokazati i na djelu. jer je čini sposobnom i prikladnom. Neka vas Bog oslobodi od oholosti i slavičnosti. da ne bi uvrijedila Boga. te se puste zadupsti. da su svjetovne naslade samo smeće. A što više popuštaju. a vidjela sam. Ova se ljupkost i unutarnja raširenost vidi potom. da sve obuhvati. da samo vrelo nije čimgod izrađeno. Vi ste. upoznat ćete po tom. već poput djeteta. čini im se. već sve naopako. te ih strpljivo podnosi. komu je Bog iskazao tu milost. a sad se boji manje. drži se to bjednijom. ako ih trpi za Boga. srcu u veću propast nego ostale. a on se udalji od molitve. a sad joj se čini. jer to nije drugo. pa sama sebi više zapovijeda. što teče iz vrela. jer su se bile udaljile od onoga. jer ima i tvrdu volju. da se upropaste. Vidjela sam. Na jednu stvar uvelike upozorujem onoga. 10. One mogu učiniti veću štetu vukući sa sobom i druge. dosta je. jer je u toj ustrajnosti sva naša sreća. Sad više nego prije želi činiti pokoru. da će izgubiti spasenje. pogotovu žene. da se ne izvrgavaju grešnim prilikama. da će tako biti onome. što neće činiti tih učinaka. čini se. jer zloduh pripravlja takvim dušama više prilika nego mnogim drugima. van što gube vrijeme i troše zdravlje. Ako se odluči od grudi svoje majke. a ostaje veliko pouzdanje. ako ne bude prevelike prilike ili se brzo ne povrati k molitvi. ako joj i ostaje najveći strah. nastane izvana slabost i nemoć. da se u onom slučaju treba vrlo bojati. da u nju padaju osobe. Malo po malo se udaljuje od njih. 11. ako sam o njoj i govorila drugdje. što ih Bog čini u duši. ko bi bio u tom stanju: neka se veoma čuva. koje joj daje užitak. slaba sastava. Što više upoznaje njegovu veličinu. pa i bez toga. Jer će iz zla ići u gore. već je mnogo šira. Prije se običavala bojati tegoba. Kao što voda. kojima Gospodin ne daje tih milosti. da će joj Njegovo Veličanstvo dati milosti. da to čini. Napokon se usavršuje u svim krepostima. a možda bi mogle više koristiti u crkvi Božjoj. Ako i nemaju drugoga posla. što se bave molitvom. van ako ih duša ustrajno prima.se osjeća jasno rastezanje ili širenje u duši. ako se ne okrene natrag i stane Boga vrijeđati. Što smo mi slabije. što počinje sisati. . to veća postaje izgradnja: tako je. Želim vas upozoriti na jednu pogibao. pa neće prestati rasti. Kad je već upoznala naslade Božje. što kažem. o kojoj hoću da govorim. (Ropski strah iščezava ovdje). slobodne od tih pogibli. Upozorujem. koji im se s tolikom ljubavi htio dati za prijatelja. sestre. Kadikad ih dapače i želi. vidi. No po sebi se razumije. koliko možemo upoznati. I ona shvata. Na njih se više navaljuje. Znam. A kad nastane tako zvani duhovni san. Kad dobiju kakvu okrepu. nego razmatrati. a ginu li. nego smrt? Ja se vrlo bojim. A pogi bao je u tom. podlegnu naravi. da se ne izlaže prilikama. Jer onda sve propada. da će sve moći u Bogu. Jer ovdje nije duša još uzgojena. koji je nešto više od spomenutoga. Narav sve više slabi. da ne ostaju sve te radosti. i u ovoj molitvi i u mnogim drugim čudesima. ne bi imala rijeke. pa što više vode teče. da je jedno kao i drugo. A kad osjete kakvu unutarnju radost. ako Bog jednom ili dva puta duši iskaže tu milost. Prije se običavala bojati. Ja bih to nazvala ludovanjem. koje sam vrlo žalila. Tako se ne da stisnuti strahom od pakla. to je veća pogibao. što nije više onako kao prije svezana u vršenju službe Božje. a u njihovu se mozgu pričinja to ushitom. kako im Njegovo Veličanstvo iskazuje osobitu ljubav. to se više zadubljuju. što se može za njega očekivati. pa podigla se duša i na najviši vršak. Ako zloduh htjedne oponašati te milosti. da su neke od velike pokore i molitve i bdijenja. A poznam i nekoliko osoba. a sad je življa vjera. da učini nešto za Boga. ako im to uskrati.

kad je kakva stvar od Boga. premda nije htjela varati. jer u samostanima mora biti svega. neka mi vjeruje. van vrlo kratko vrijeme. Desilo se jednoj osobi. Amen. A kako je naravsko spojeno s nadnaravskim. može zloduh više nauditi nego u onima. Neka je zabave službama i vazda dobro paze. Može ih biti tako slabe glave i mašte. ni da mu se ikoliko naudi izvana. Možda o tom raspredem poslije. koje što takvo oćute na sebi. štogod misle. Držim doista. ako se tim izgubila. da ne bude mnogo sama. Ovdje neću više. da se tijelo obori. No nije bila bez osjećaja. Zato se opominju one. da je tako blizu Boga. o kojima će se govoriti. da je zloduh pregnuo svojski. I počeo je dobivati dobre mjere. kako rekoh. napose kako snosi tu nestašicu. Neka bude dovijeka hvaljen. ne bi li izvukao kakav dobitak. ko ju je progledao. Ovdje hoće Gospodin da iskuša ljubav. 13. te im se čini. već samo malo. Treba znati. Jer sam odviše ostala u ovom stanu. kak o je varala svoga ispovjednika i druge. 14. da u njega ulazi vrlo mnogo duša. Našao se.12. neće doći do toga. što je dosele zasluživala ovim putem. ali nije ništa osjećala o Bogu. da gledaju. da je bila tako (izvan sebe) osam sati. jer će inače posve izgubiti zdravlje. Spavajući i jedući i ne čineći tolike pokore oslobodila se od toga ona osoba. A za neko će se vrijeme udostojati. jer mu u njima ne da Gospodin toliko mjesta. A to i ne traje dugo. da ne onemoća duša. Neka se rastresu. koja snažno osjeća. A starješica neka im ne da toliko sati moliti. premda nastane nemoć iznutra i izvana. kao što sam ih i poznavala. neka to kažu starješici. kojom ga ljubi. dok im se ne vrati naravska snaga. da je Bog hoće samo za radini život. Ne vrati li. Ako se duša kod ove molitve i ponovno zadube. da dobro spavaju i jedu. Neka se usto postara. dobivat će usmenom molitvom i posluhom. da joj vrati snagu. Ako li je koja tako slabe naravi. To je veoma opasno. a možda i više. držeći. . pa i samu sebe. da joj to ne bi bilo dosta. pa će zaslužiti. Bit će to za nju veliko mrtvenje. nije li to slaboća.

a ne smijemo zanemarivati ni malo ni mnogo. Blagoslovljen budi tako veliki Bog! No gledajte. stoga kažem. s obzirom na ovo. da kopamo. da to razjasne. treba nam mnogo. ako se Gospodinu svidi. idemo dobrim putem. ovaj dragocjeni biser. (Jer uistinu ono kratko vrijeme ostaju kao bez osjećaja. 1. Napokon je poput čovjeka. ali nas se malo pripravi. Što je do vanjštine. Zadovoljan je. jer su zemaljske stvari preniske za ovu svrhu. No ako bismo doprle samo do vrata. i prema onome. Pošalji mi. kako se u molitvi duša sjedinjuje s Bogom. da ne treba tjelesne snage. jer ako i jesu mnogi zvani. ni da je zbilja zaspala. da dopremo do onoga. Nikom On ne učini nemogućim. bila bi velika milost. komu je ne da Bog Naš Gospodin. ni što ljubi. da ih ima malo. To je bio naš početak. sve smo pozvane na molitvu i razmatranje. i to tvrdo zaspale za svjetske stvari i same za se. Oh sestre. malo je izabranih (Mat. kao da je duša zadrijemala. Ne mislite. 20. što još preostaju. držim dašto. Rekoh: neke. Rekoh i »snagu u dušu«. da se ovdje radi o snivatoj stvari. A da u krepostima dopremo dovle. moramo usrdno moliti Gospodina. da nam ih otkrije Gospodin. Nema boljega dokaza. da razumijete. sestre moje. Ima ih više ili manje. Stoga kažem sada: sve mi. Potječemo od toga roda. koji je sasvim umro svijetu. Započinje raspravljati. da je malko mogu dati ovim tvojim službenicama. kako bih vam mogla izreći bogatstvo. Malo ili mnogo. jer je ono doista u nama samima. No vrlo ih malo ne ulazi u stan.) Ovdje ne treba vještački obustavljati misao. ne zna. da će biti bolje ne spominjati ništa o onima. ni kako. da steče svoje bogatstvo. eda nam ne izostane s naše krivnje. ni da je budna. Kažem snivatoj. što ima. što je iskazuje Gospodin. o čemu govorimo. da ostanete bez ičega. što nosimo ovo sveto karmelsko odijelo. 4. sve ako bi htjele. neka nam dade svoju pomoć. da uzmognem. da neke od njih obično uživaju ove radosti.). dat će vam se veće ili manje milosti. da vam je trebalo dati. ni što želi. koji su u velikoj samoći i tako prezirući svijet tražili ovo blago. Zato. Neka se sve njihove želje slože u želji: da zadovolje Tebe. po čemu se pozna. Sve ako dopre do ljubavi. Da. da živi u Bogu. da ih najviše ulazi u njega. da nije prevara. sve ište za sebe. Ta niti zna riječima izreći. niti poredbe mogu poslužiti. jer se čini. dane li mu svaki. pozvane smo doduše na molitvu i razmatranje. što su u petom stanu? Držim. niti razum zna razumjeti. što st e shvatile. (Ti si dobrostivo dopustio. dok ne nađemo ovo sakriveno blago. S obzirom na neke stvari od onih. o kojem govorimo. To je . svjetlost s neba.STAN PETI Sadržava četiri glave GLAVA I. no ona ne osjeća. 16. od onih svetih Otaca naših s Gore Karmela. da li naša molitva dopire ili ne dopire do sjedinjenja. o kojem ću sada govoriti. da uzmognemo nekako uživati nebo na zemlji. Gospodine. mnogo. pa neka nam pokaže put i dade snagu u dušu. ne želi on. što je potrebno. kao što je prva. da se prevare tim. Ističe. 2. To bih rado razjasniti. blago i naslade. A ovdje su duše sasvim zaspale. pa ne mogu ni misliti.) Ne daj. kćeri. što se zloduh pretvori u anđela svjetlosti. 3. o kojima ću ovdje govoriti. a ima ih u ovoj sobi.

ostaje li još tijelu život za disanje. te se neće usuditi primaknuti. da bolje živi u Bogu. je li sanjala. Taj je užitak nada sve užitke zemaljske. Fra Luis de Leon uvrsti ispravak o. ostaje preneražena. da ne razumije zloduh naše misli. što može raditi. ni mi sami. a niko mu ne smeta. kad se mnogo ljube. kako bih bolje rekla. istrgnuće duše iz svake djelatnosti. ako ga Bog u tom ne zaslijepi. 5. kad pomislim. što rekoh. da ovo nije sanjarija. pogotovu ako se do njih ne drži mnogo. Ostaje joj tisuću sumnja. O velike sreće. Gracian. ima li sjedinjenja s Bogom. Ali neće onako kao Bog. pa opet. Čini mi se. Ovamo. eda uvelike hvalimo Gospodina. a ono ne miče nogom ni rukom. s mirom i užitkom duše. Barem ako to čini.slatka smrt. o kojem se netom govorilo. Ako ovamo i ne ulaze baš toliko otrovne životinje. u kojem nam ovaj prokletnik ne može učiniti zla! Tako duši ostaju tako velike koristi.1 Ako ne razumije naše misli. I premda se ne može razaznati. gdje nastaju ove radosti ili ne zemaljske. ne zapaža. Ako one i ne čine štete. A usudila bih se ustvrditi. da se Ovu riječ (misao = pensamiento) izbrisa o. da ne razumije naše misli. XXXI.. ako su i spretne. pa ako već ne izgubi sasvim. Što neće dati onaj. da sama ne znam. ni s nasladom i zadovoljstvom. Graciana u Svetičin tekst veleći: »Ako je jasno. da li čini. da shvati što od onoga. O tajna Božjih! Ne bih se zasitila nastojeći ih razumljivo razložiti. da je mrtva. što dolaze. Jer nas. A ne smije ni razumjeti ove tajne. jer Bog djeluje u njoj. jer će vam se pričiniti. Dražesna je smrt. u ovaj stan ne mogu ući gušterice. Bilješka je o. i dobro pogodili. I te kako ih ima! Ako su i u ispraznim stvarima. dok je u tijelu. No ne domeće onoga dodatka sa strane.2 da su u gruboći tijela ili u moždani. pa ako bih rekla i tisuću ludorija. da to čini. 7. govori vrlo dobro u Putu savršenosti gl. manje će razumjeti tako tajnu stvar. ne zaslijepi. dok duša mnogo ne iskusi. kako rekoh. a umjesto nje napisa razum — entendimiento. . Jasno je dalje. da ima drugih sjedinjenja. ipak je veoma različan njihov osjećaj. koje su promoćurne. da ne može prodrijeti zloduh ni učiniti ikakvu štetu. unaprijedit će ih zloduh. As gornje strane dodaje: Razumije se o činima razuma i v olje. i to tako. i narav može prevariti ovdje koji put. što hoće? 6. Jeronima na mjestu i sasvim u skladu s filozofijom. da vas smućuju veleći. prema ispravku u izvornom rukopisu. jer se čini. još će manje razumjeti tako tajnu stvar. Jednom rekoh. ako je uistinu sjedinjuje s Bogom. kao što ćete biti iskusile. koje Bog ne povjerava ni našoj misli. jer su to sićušne misli. Sad sam još mislila o tom. jer u stanu. koja se tako onesvi jesti. a čini mi se. te nam se čini. nada sve naslade i radosti. što osjeća. 2 O nasladama. što potječu od mašte i od onoga.« Gracian u kordovskom prijepisu meće entendimiento = razum mjesto pensamiento = misao. da vas još nisam zadovoljila. je li joj bilo dano od Boga ili se zloduh prerušio u anđela svjetlosti. A jer njezine sile ne dopiru dotle. pa i dobro je. stanja. ostaje u nedoumici. kao što kažemo za osobu. Sve bi svoje shvatanje duša htjela upotrebiti. Rekoh. jer ne znam. da bih u čemu mogla pravo pogoditi. kao fra Luis. jer ni mašta ni pamet ni razum ne mogu smetati ovoj sreći. 1 Čini mi se. jer misli mašte vidi jasno zloduh.. Jer je Njegovo Veličanstvo tako opojeno i sjedinjeno s biti duše. što joj se dogodilo: je li sama nešto zamislila. kako rekoh. koji tako rado daje i može dati sve. dosađuju mnogo puta. Razumije se o činima razuma i volje . pa se svuda uveru. kad se dopre do toga stupnja na dnaravskog sjedinjenja. da ne može. da se duša udaljuje od tijela. ipak uđu neke gušteričice.

te kad bi prošle i godine. kojima Bog daje ta iskustva. jer se to unutarnje teško dade ispitati. ko ne vjeruje. No poslije primi milost. te kadikad saopći što svojim stvorovima. Ako nisu raskalašeni. da takav čvrsto zatvori vrata. da je to vidjela onda. 10. nego vjerujte. da je samo po milosti. je li od Boga. jesu li slabi ili dobri. No vratimo se k znaku. pa kad se ona povrati k sebi. I. stala tvrdo vjerovati. Njegovo mi je Veličanstvo danas dozvalo u pamet. što joj je Bog iskazao. U teškim stvarima. sestre. da je bila u Bogu i Bog u njoj. svagda upotrebljavam izričaj »čini mi se« (po mojem mnijenju). Ko je iskusio. van sluge Božje. koja joj izvanredno rasvijetli 4 . te ne može primiti ta saopćenja. Vi već vidite. da se ove mogu dešavati. ne bi ona toga zaboravila ni posumnjala. već da kasnije vidi jasno. da bolje utisne u nju pravu mudrost. a može je ovdje udahnuti samo Bog. nikad se ne straše njegovih velikih djela. Tako tvrdo ostaje u nje ta i stina. Ipak ću vam reći jasan znak.4 O Gracian prekriži tu riječ i napisa shvatati (razumijevati) = entender 3 U Knjizi o Životu (sv. što je rečeno. pa mislim. koji joj reknu istinu. što joj ostaju.). govori Svetica o toj istoj sumnji. da budem posve spremna. ipak o drugima nalaze nešto napisano. nego bi moralo biti. mnogo više. što kažu veoma učeni. Bog je tu dušu učinio posve ludom. jer su dobro shvatili. od onih što ih spomenuh. prije nego joj je Bog dao. Ima li kakva istina. ako ne vidi i ne razumije? Ne kažem. neka vam se nikad ne događa takvo što. a ona se tim veoma razveseli.3 I kad je nekog napolak učenog. da je to bilo. Vrijeme je vazda kratko. dok je takva. gl. pa niti vidi. da razumijem i da govorim istinu. No reći ćete mi: kako je vidjela ili kako je razumjela. dosta mu je ono. da joj Bog opet iskaže onu milost. XVIII. zapitala: kako je Bog u nama. No ona je tako čvrsto držala istinu. Nemamo se zašto u to uplitati. Bog sam sebe utisne u unutarnjost onoj duši. To sam veoma često iskusila. Ako oni i nisu proživjeli tih stvari. te nije vjerovala njemu. (A on je znao onako malo kao i ona. da može mnogo. van bezazlena srca i ponizno služiti Njegov u Veličanstvu. Dominika. jer ću o njima govoriti poslije. daje im je. za koji rekoh. da Bog može mnogo. da je taj znak siguran. Pa napokon ako neke stvari i ne tumače tako jasno. jer je razlika velika. a njoj se čini. pa ih Bog drži za svjetlost svoje Crkve. moću i biti. da je kud i kamo kraće. No ona je s milošću. pa vide po tom. što je iz nje izvuče neki sin sv. mnogo više. Znam za jednu osobu. i ne pazite. Njegovo Veličanstvo zna to. Do toga je u ovom slučaju mnogo stalo. da je pravi. 8. (Držim). Nije to viđenje van izvjesnost. Zato. kako vam već rekoh. da to razumije). sve ako mi se i čini. da je Bog u svim stvarima nazočnošću. imaju nešto veliki učenjaci.varate. a iskustvo sam stekla kod plahih poluučenjaka. 9. ako bih se prevarila. da Bog ne može mnogo više i da se udostojao pa se i sad udostojava. Stoje me (iskustva) i te kako skupo. već zapita i druge. da bude pristupačna. ne može nikako podvoumiti. on joj odgovori. koja još nije znala. s kojim se ne možete prevariti ni sumnjati. koja ostaje u duši. Držim barem. niti čuje niti razumije u ono vrijeme. te ga slaviti radi njegovih djela i čudesa. vjerovati ono. Ostavimo sada i učinke.

a sjedinjenje duše s Bogom može biti na mnogo načina.) To je.ili se slaže s lakim grijesima. Uza sav svoj trud. Cadena Mystica (Mistički lanac) od fra Josipa od Duha Svetoga. kako je bilo. Ali znam. da nije podigao kamena. Pa kako nam ostaje tako izvjesno ono. XX. neće da u tom budemo više dionici volje. a to je iskustvena spoznaja Boga po čuvstvu (afekta). 2. u kojima je Bog svojom milošću. ako ćemo vjerovati kreposnom redovniku. koji to čini. (Pj. a gdjekad ga zbiljski (aktualno) ljubi. Stoji u potpunom skladu volje s voljom Božjom. koji je zajednički svim stvarima. da je svemožan onaj. ne možemo ući. I u koga ne bi bilo te izvjesnosti. o tvornom (aktivnom) načinu. To su njegova djela. Svetica raspravlja o ova dva posljednja načina sjedinjenja. nego samo po svojem Božanstvu. u I. No trsili se mi ne znam koliko. uživajući ga i dotičući ga se duhom. jer naš razum ne doseže. neurednih strasti. gospodari moru. I. kamo bi nas Gospodin rado uveo. i to o trpnom (pasivnom) ili ulivenom. da ne možemo toga shvatiti. koji to čini. 3. Ne smijete se prevariti pomišljajući. ili je na koji od mnogo drugih načina dobila milost. kako želi Njegovo Veličanstvo.). No to se sjedinjenje ne slaže s teškim grijesima. razumijem ja. nadnaravsko. koji je napisao ono u životu Svetičinu. Malo prije nego će pisati Stanove. Jakova de Yepes. ne možemo toga doseći. gl. Bog je onaj. pivnica ili vinara. što je Bog daje duši. u kojima Bog opstoji svojom biti. sadašnjim ili navadnim. koji stoji u potpunom skladu naše volje s božanskom. Jedan stari pisac kaže: »sjedinjenje je spoj dviju razlićni h stvari. On hoće da bez ičega uđe u središte duše. o kojem govorimo. što ne vidimo? Ja ne znam. knj. kao što je sama u sebi. sjećam se onoga. već samo s nekom njegovom moći. . i što govori Zaručnica u Pjesmi nad pjesmama: Uveo me je Kralj u pivnicu (1. a može se steći našim marom i s pomoću redovite milosti. kad hoće i kako hoće. 12. da ga uživa razum. Moramo se okaniti. to čestim činima spoznaje i ljubavi. da vidimo. ako ga i ne vidimo. 19) i kao što je izišao iz groba. i sam On mora ući u središte naše duše. što ste i vi čule. II. A ne kaže. da je duša bila posve sjedinjena s Bogom. neka joj rastumači to bogoslovski i eksegetski. da to shvati. da govorim istinu. Njegovo na s Veličanstvo mora uvesti. ako se i pretpostavlja. poredba XXVI. zajedničko svim pravednicima.11. Može bili i uliveno i s posebnim pomoćima. da je ona sama ušla. . da shvati tu istinu (Izvještaj LIV. Kasnije ćete vidjeti. da je išla s jedne strane na drugu tražeći svoga dragoga. Drugo je. To s pomoću tvornoga i trpnoga čišćenja. otresa se duša svojih zlih navika. jer je ovo dioništvo božanske naravi. ni da se otvore vrata moći i sjetila. kao što je ušao k svojim učenicima.). Drugo je sjedinjenje također nadnaravsko. glavi ovoga stana. Dok govorim. Jer ovdje nije tako. a u III. S milošću duša ugađa Bogu te je Bog ljubi. pa se kanimo težnje. koja se posve predala njemu. Stoga nije to sjedinjenje savršenih. pa se onda trajno sjedinjuje s Bogom i to savršenije nego sa samom milošću« (Por. 3. a može se zvali savršenost ili savršeno stanje. zamoli o. A da bolje pokaže svoja čudesa. Može se i steći s običnim pomoćima milosti. kad im je rekao: Pax vobis = Mir vama (Iv. pomaže nazočnošću.) ili držim. da kaže: metnu me je. te u svim tim stvarima ne tražimo razloge. pa i s grešnim navikama i neurednim strastima. koja su posve zaspala. Čemu hoćemo da se mučimo? Dosta je vidjeti. ne bih rekla. kao što je i tijelo našega Gospodina Isukrsta \i Presvetom Sakramentu. naopakih sklonosti. gl. da ova izvjesnost ostaje u tjelesnom liku. 20. što ga ulažemo. n. Kaže također. pa navadno (habitualno) naginje k Bogu. pj. Tako je u naravskom redu. i II. da to razumijemo.

duša u samom svome središtu. . a još mnogo više nego ovdje u posljednjem stanu. te budemo službenice tako velikoga Gospodina. O kćeri. ako ne želimo ništa više gledati nego svoju niskoću i bijedu i shvatiti. koliko ćemo toga vidjeti. da nismo dostojne. 13. jer ne možemo doseći njegovih čudesa. Slava mu i hvala zauvijek! Amen.

što rekoh. 3. ko bi to htio vjerovati? I a kakvim bismo razlozima mogli izvoditi. da tako nerazumna bića. Za drugo je malo stalo.. 2. Nastavlja isto gradivo. Pavao kaže u poslanici Kološanima gl. po postrance pribilježi: Sv. što se može vidjeti u ov om stanu. kojoj Bog dijeli ove milosti. a jadni crvić u pothvatu gubi svoj život! Za malko je razmatranja dosta ovo. da nam Njegovo Veličanstvo iskaže tu milost. da je ta kuća Krist. koji je velik i ružan. 1 2 Razumije se. što Gospodin djeluje u njoj. premda u ovom djelu. što ga čini Gospodin. U tom možete razmatrati čudesa i mudrost našega Boga. Bit ćete već čule za njegova čudesa u načinu. ako je to iskrivljeno). da je Krist naš život. No kada se duša. kad s toplinom Duha Svetoga stane upotrebljavati zajedničku pomoć. kako rekoh. upotrebit ću poredbu. što može upotrebljavati duša. što nam Bog daje svima. postaje živo biće. 3. vrlo dražesni leptirić. Razjašnjuje molitvu sjedinjenja nježnom poredbom. Treba zapamtiti. što se može reći ob ovom. kao što su crv i pčela mogu biti tako marljiva u radu za našu korist? Pa rade tako vješto. sestre. Što je do sjedinjenja. što sam ga spomenula na početku ovoga. što je slično malome zrnu papra (ja ga nisam nikad vidjela. No nedostaje mnogo toga. kad bismo poznavale svojstvo svih stvari? Od velike je koristi. Negdje sam. dok ne umre. kad ugrije pa stane listati murva (dud). da li . držim. pa se i dalje ispovijeda. Da to bude razumljivije. Svršuje crv. U čemu je ili nije to. Iz sjemena. i kad se stane služiti sredstvima. što sam napisala. da je već rečeno sve. da je naš život sakriven u Kristu ili u Bogu1. 4. da ne bih umjela reći više. što smo zaručnice tako mudrog i moćnog Kralja.GLAVA II. sjedaju na grančice i ondje svojim ustima iz sebe predu svilu. kako. ili da je naš život Krist (Kol. Vratimo se k onome. te sahrani dudovim lišćem. Onda započne živjeti te se hrani spomenutim sredstvima i dobrim razmatranjima. ne možemo činiti ništa. što ostaju u duši. a iz čahurice izlazi bijeli. pripravlja na to. koja je dobra za to. Ovaj crv počinje dobivati život. a isto tako. I odmah kaže. Načine vrlo tijesne čahurice te se zatvore u njih. Kad ovi crvići odrastu. Činit će nam se. To je lijek. kako mogu. već do toga. da je nas život sakriven s Kristom u Bogu. Gracian precrta dva naredna retka. Reći ću nešto. dok ne odraste. No možemo činiti mnogo pripravljajući se. 1. kako nastaje svila. ima mnogo toga. Kad odraste crv. a to je sve jedno. što ih je ostavio u svojoj Crkvi. čita dobro štivo.). započne pripravljati svilu i sebi graditi kuću. i to onako. ako se bavimo promatranjem ovih veličina i radujemo se. A što bi bilo. čini mi se. već da su nam pripovijedali iz prošlih vremena. čitala ili čula. malo je stalo za moju svrhu. ako vam više i ne kažem. nego sam čula za nj. ovdje ima više i manje. koja je umrla u svojem nemaru i grijesima i izložena grešnim prilikama. pa nisam kriva. da vidimo. 3. u kojoj će umrijeti. 3. sluša propovijedi. Sam on može tako što pronaći. da je Svetici malo stalo ne do teksta Svetoga Pisma. To mi je najzamašnije. Nabraja učinke. Rado bih vas ovdje urazumiti.2 O. jer. Da toga nisu vidjeli.

dakle. da je slaba da čini pokoru. Ona ne zna. da je to ona ni njezin lik. sada nalazi. a Bog će ovaj posalak. gdje bi počinuo i zaustavio se. ne prianjajmo ni za koju stvar zemaljsku. . nek umre ovaj crv svilac. te je sam Gospodin nagrada za taj posao. a on je gotovo za svakim gutljajem iznovice dobivao. nego oduzeti sebi i dati kao oni crvi. pogledajte samo ovoga leptira. kad svrši posao. da ide korak za korakom? Čini joj se neznatnim sve. Ne drži mnogo do onoga. što možemo u tom raditi. čim je mogla zaslužiti toliku sreću. da pođe naprijed. vidjet će velike stvari. pogotovu ako mu je Bog često dao toga vina. Pazite. kojega je najviše stajalo. da je dužna činiti ono. što nam treba raditi! Nek umre. kad Bog dođe k duši. jer zna iz iskustva. mrtvenja i sve drugo. kanda bih rado reći. jer zna dobro. što se radi s ovim crvom (svilcem). žurno na ovaj posao. I te kako možemo! No ne možemo Bogu ništa oduzeti ni dati. 6. što mi same pripravljamo! Čini se. Deder. što ih je podnijelo Njegovo Veličanstvo. Već ne drži duša ništa do djela. Sve je se kaže: naš je život u Kristu ili: naš je život Krist. tako će združiti naše neznatne mučice s velikim mukama. da ne radi protiv Boga. I kao što je On bio onaj. jer sam radi toga rekla sve ono ostalo. kao što je ovaj svilac u čahurici. kako ćemo gledati Boga. jer joj se onda činilo. kad je i samo malko bila stavljena u veličinu Božju i tako blizu Njega! A čini mi se to ne dosiže ni po sata. Naskoro započne podnositi velike tegobe. jer kažem. Obuzme je prevelika želja za pokorom. što mora. 8. da se od njih odijeli. kako Gospodin pomaže i preobličuje dušu. što može činiti za Boga. što je u ovom stanu i u onom. pa iz njega izlazi bijeli leptir. Oh. kako kažem: gledati Boga. pa da sve bude jedno. pa kad može letjeti. a sebe ćemo gledati smještene u njegovu veličinu. po svojim željama. da se daje osjećati u ovakvom sjedinjenju. kao što već rekoh. tkajte ovu kućicu. da ga vrijeđaju. kako bi se mogla zadovoljiti. dok je bila crvom. pa ćete opaziti. Nekad se zaustavljao i počivao. Zaista vam kažem. Rado bi se rastrgati i umrijeti za Njega tisuću puta. Radimo kako znamo i kako smo poučene. No vidite ovdje. Odbacujmo svoje samoljublje i svoju volju. da je odviše spojena). kćeri. O veličine Božje! A kako izlazi odavle duša. da hvali Boga. koji nije ništa. da uniđemo u njega. obamro je sasvim svijetu. za koji je stvoren. koji nikad ne miruje i ne počiva u svojem životu! To je povod da se slavi Bog. da je sve jedno isto. a ne može ništa drugo raditi. da je nije zaslužila.5. tako te se ne čini. (pa nije dosta ni radila ni odlučivala ni željela. Jer gledajte. Jer nećemo dovršiti ono. ipak se vrlo razlikuje jakost učinaka. Bila je prije vezana s rođacima i prijateljima i s imanjem. Ako joj se prije činilo. što su podnijeli sveci. sama duša ne poznaje sebe. kad vidi. molitve. No dosađuje mu sve. Htjedoh reći. U narednom će se poglavlju više govoriti o tim stvarima posebice. odakle joj je mogla doći. Obuzimlje je želja. za samoćom i da bi svi upoznali Boga. što ih je radila. što dolazi poslije. da je On stan i da ga mi možemo napraviti. Pogledajmo. A sad joj se pričinja teško. narasla su joj krila. Odatle nastaje velika muka. kako možemo s milošću Božjom učiniti: da samo Njegovo Veličanstvo bude naš stan. što već znate. Premda se čini. Kad je u ovoj molitvi. Činimo djela pokore. pa malo po malo prela ćahuricu. da je jaka. kćerke moje. Ovaj leptir ne zna. udružit sa svojom veličinom i dati mu tako veliku vrijednost. 7. ako ona nastoji . ovdje je ista razlika kao i među ružnom crvom i bijelim leptirom. kao što je u ovoj molitvi sjedinjenja. da možemo što oduzeti ili dodati Bogu. Jer kako rekoh. što gleda na zemlji.

A ko bi rekao. pa je osjetio neki užitak. na koji drugi utisne pečat. da sam odviše opširna. Imaju dapače veoma veliki mir. što je već uzme za svoju. pa gdjekad i ne želi. da će mnogo njih biti osuđeno. nego samo stoji mirna i pristaje. Možda to potječe od veće žalosti. O dobroto Božja!.) Kad te to dogodi. ne bi li to bilo dosta? Ne. ako nastojim mnogo dana i godina da se vježbam u velikom zlu. Iz samoga nezadovoljstva. da živi u ovom progonstvu. ovu milost iskazati drugoj duši. pa iz njih samih potječe mir i zadovoljstvo. a ja bih rado kazati mnogo više. da se osuđuju njegova djeca. što ga daju svjetske stvari. Ta. Jer kako rekoh. da Bog želi.) On hoće. pj. (Nikad neće Bog. A kamo će poći siromašak? Ne može se vratiti onamo. da je veliko milosrđe Božje. bol. Zaista duša tu ne radi ništa. nego se drži kao vosak. moramo ovako ili onako nositi križ. ako i nisam u ovom pogledu) za Zaručnicu. Vosak ne utiskuje sam sebi pečata. jer se duša uza sv e te koristi nije dosta predala u volju Božju. kakve nove tegobe nastaju za tu dušu! Ko bi to bio rekao za dušu tako uzvišenu milošću. 2. te ne zna i ne želi ništa više. kćeri. što je snalazi. 10. u kojoj živimo te kakvo bi dobro bilo. 11. Premda vidi. a velika je ljubav učini tako odanom. mogu se popraviti i spasiti. da poslije navali mnogo žešče. kako mislim. već je samo pripravan zato. O veličino Božja! Malo je godina. koji ga pusti s mirom. da sam rekla sve ukratko. kao što sad osjeća ova duša. Kadgod moli. da se rastavimo s ovim jadnim životom. da joj pravog odmora ne mogu dati stvorovi. moj Bože. 4. da nemaju mira oni. No ne prodire usred srca. pa ako i žive opako. nije poput zemaljskih boli. Ako ima duša kakvu polakšicu. vidjet će. a moja braća. 12. iziđe znamenovana njegovim pečatom. O Gospodine. ja bih mu rekla. Ne kanim reći. ne bismo mogli osjećati. kao što će se vidjeti podalje. nije u našoj ruci. No usto uvelike žali i često roni suze. Pa što je to? Odakle potječe? Reći ću vam. van je možda ušao u prvi stan. kako Boga vrijeđaju i malo štuju na ovom svijetu i kako propadaju mnoge duše krivovjeračke i maurske (poganske). boji se. to je misao. Čini se.umara. gdje se rekao bi duša smrvi i samelje. pa možda i malo dana prije ta duša mislila samo na se. nastaje želja. kad gleda. dok se Bogu ne svidi da nam opet udijeli tu milost. muči se. nego da Bog radi s njom. 9. A komu je Bog iskazao tu milost. a to je da se vrijeđa Bog. Ko ju je zaronio u tako teške brige? Jer ako bismo htjeli i mnogo godina razmišljali tako bolno. kad dopre dovle. odakle je izišao. da se iziđe iz svijeta. što ne može više. No ni za ovu se pripra vu ne smekšava sama. da je vazda živio spokojno i veselo. što hoće. Napokon. koju je Bog uveo u pivnicu i u njoj uredio ljubav? (Pj. i to s pomoću naravske slabosti. što se ovdje osjeća. Niste li čule (već sam drugom zgodom o tom govorila. A možda se umiješa i zloduh. mislim na pogibli. da ovaj leptirić traži iznovice mjesto i kako se nalazi nov u zemaljskim stvarima. da nije ni dopro nikud. te su veoma velike. jer je iskusila. napokon. Sve se mora zbivati na tvoj trošak! Samo išteš našu volju i da se ne protivi vosak. jer joj nije više dano. koji dopru ovamo. mislim mekan. Ovu bismo bol s milošću Gospodnjom mogle podnositi misleći mnogo ob ovom. pa činili mi ne znam što. No još više žali kršćanske duše. premda se ne prestaje prilagođivati. Zato se ne treba čuditi. koji je tako mučan. No ni to nije dosta. predaje se ona duša u njegove ruke. van onoj. . premda oko toga ne nastoji. Njihove su tegobe tako velike vrijednosti i tako dobra korijena. n. i mislim. da ona i ne znajući kako. dok smo živi.

te mu otme mnogo života. to tako užasnim. Ona bi voljela umrijeti. kojom si morao umrijeti. da se ne drži ništa do njih. Ne može nam iskazati veće milosti. može se reći. gdje se tako neprestano vrijeđa Njegovo Veličanstvo i toliko duša pada u pakao. a to je ono. tako užasna? Ne. 15. što ima. a najteže su mi boli. da su bile mnogo veće boli od njegove presvete Muke. koju poznajem3 gledajući gdje se tako nesnosno vrijeđa Naš Gospodin. Gotovo ih i ne ćute. pa radošću.). Jer je onda već gledao svršetak onih tegoba. a pogotovu jedan! 3 Sama svetica . 14. Daje joj onoga. otkad sam na svijetu. nego to podnositi. da se duša pozna kao njegova. dostatne. što je u svojoj smrti gledao naše spasenje. i dokazom ljubavi. što su se činile njegovu Ocu? Nedvoumno držim. što ih pretrpjeh i trpim. jer moja velika ljubav prema dušama i želja da se spase (duše) nadmašuje i te kako te muke. držim. da pokaže svome Ocu. 22. što radi ovdje naš Bog. Ali. Gospodine. što ju je mučila i muči osobu. Pogledajte tu. kakva je istom bila bol Našega Gospodina Isukrsta i kakav je život morao provoditi. isporede li se s njima. što je imao njegov Sin u ovom životu. budući da su mu sve stvari bile nazočne. Tim. da je duša tako premalene ljubavi. nije li ti došla pred oči teška smrt. koju je pokazao svome Ocu trpeći toliko za Njega. ublaživao je one boli.13. Ko bi mogao više željeti (nego On) da iziđe iz ovoga života? Pa tako i reče Njegovo Veličanstvo na (posljednjoj) Večeri: Živo sam želio (Luk. kad mu se pružila tako velika prilika. poredi li se s ljubavlju Kristovom. što snažnom ljubavlju čine velike pokore. sestre. ne može nijedna isporediti. Kad pomislim. Poznata mi je muka. a sve im se čini malo. kako savršeno vrši posluh prema Njemu i ljubav prema bližnjemu? O kako je slatko trpjeti vršeći volju Božju! No kad gledam. osjećala onu muku tako nesnosnom. pa je vazda gledao velike uvrede. Često sam to razmatrala. smrt tako mučna. s kojom se. van bi rado činiti sve više i više. da bi jedan dan ove muke bio dostatan. te mislim. A kako je moralo biti Njegovu Veličanstvu. kad on ne bi bio ništa više nego čovjek. kao što se i ovdje događa onima.

koji ga nisu poznavali. nego je posluh i da se ne odvraćamo od zakona Božjega. da ih učini kraljevima kao Saula. bit će dobro. A ne možemo li doprijeti do spomenute svrhe. Vratimo se k našoj golubičici i promotrimo malko onoga. ni smrt. da se tako velika milost ne daje uzalud. dogodit će joj se. On izleže sjeme. kao Judu. a ne propadnemo kao oni. a sam ostaje mrtav zauvijek. Uvijek se razumije. ko ga ljubi i služi. da zajamčimo sjedinjenje. Bog hoće. Kasnije joj dade Gospodin opet svoju svjetlost. 1. što radi. nego da umremo za tu istinu! Čini mi se. pa kao da je već sve stalno. gdje se vrijeđa Bog. kojoj se tako zbivalo1. da je već propala. ako se ne bude činilo. Čini mi se. što ih Gospodin pozove k apostolstvu. sestre. Govori sama o sebi. Rekoh. ostaje joj ipak onaj dobitak. 2. To vrijedi za one. ne držimo li svoje volje. i da je pokazala put onima. osim da se nađe u pogibli. što duša može postići s milošću Božjom. da ne želimo ništa drugo. Koliko je zato zamašna ljubav prema bližnjemu. . eto i crvu svilcu. (Neće je žalostiti) ni bolest. kojim su se drugi koristili. da već to rekoh. nego prima tu milost. A jer se toliko dobiva. koji to kažemo! Kad bi nam se činilo. družeći se s njima. kojima Bog iskazuje slične milosti. da izađu drugi. uđe li se u njega. ni siromaštvo. Istina je. da ne možemo imati veće sigurnosti. da ostaju bez nade oni. nego ono. da još nije imala spomenutih učinaka. mnogo koristi. da izleže sjeme. što je Bog njoj iskazao. van da bi bila smrt onoga. Ali vam opet kažem i kazat ću mnogo puta. jer držim. pa i za sve. da biste htjele postići ovu milost od Gospodina. ili ih zovne. a kasnije propadnu svojom krivnjom! Pojmimo iz toga. Vrlo je korisna. Govori o drugoj vrsti sjedinjenja. Jer duša zadržava ove spomenute želje i kreposti. da mora nastojati napredovati u službi Našega Gospodina i u spoznaji same sebe. 4. ako samo pregnemo. ostaje najdragocjenije. van da koristi i drugima. Kad se već bila veoma izgubila. uživala je. I kad misle. što se zbiva na zemlji. I učinila je mnogo. pa uživa učeći upoznavati milosti. moramo svoju volju predati u volju Božju. što ih Bog daje onome. što želi. nego je svežemo s onim. da ga postignemo. živi bez ikakve brige i okrene put od neba. da su se druge okoristile milostima. O kako je poželjno to sjedinjenje! Srećna duša. čini uvijek korist i drugim dušama i grije ih svojom toplinom. što hoće volja Božja. da je ovaj stan ostao ponešto taman uza sve ono. što im Bog ne daje takvih nadnaravskih stvari. što joj Bog daje u tom stanju. Poznavala sam osobu. kada se dogodi.GLAVA III. Jer ako ne radi drugo. a ne zapadne vas nimalo od onoga drugog prekrasnog sjedinjenja o kojem sam govorila. No koliko će imati oni. hoćemo li da sve više zaslužujemo. 3. Pravo se sjedinjenje dade vrlo dobro doseći s milošću Našega Gospodina. da ima različnih boli. Neke boli proizvodi brzo narav. Ta duša znade dobro. da On bolje zna. što sam rekla o njemu. koja ga dosegne! Živjet će mirno i u ovom i u drugom životu. Jer je neće žalostiti ništa. da napredujemo od spomenute milosti. već da se (primalac) ne okoristi samo njom sam. čiji bi s e gubitak osjetio u Crkvi Božjoj. a to su zapovijedi. te izgubi Boga ili vidi. 1 Morate upamtiti. Nastavlja isto gradivo. dok traje njezina sreća. Oh koliko će nas biti.

a tako isto i radosti. da je sve učinio onaj. No kako smo mi daleko od toga. 7. Jer se ne može znati. 6. (Zato je potrebno ono. da nam pokaže put. 11.) Gospodin može. No ljubav se prema bližnjem može upoznati. što je njegova volja? Da budemo sasvim savršene. koji se čuva. da ne uvrijedi Boga i stupio je u Red. da pišem ovo s velikom mukom videći. Gle. jer ne možemo inače. da sam tako daleko. da tako velikom Bogu učinimo ove dvije stvari. sestre. O koliko crvi ostaje. činili mudraci. ne smije se dvoumiti. obogatiti duše na mnogo načina i dovesti ih u ove stanove. Ove boli naskoro prolaze. što je Joni izglodao bršljan (Jon. ako se sjedinjenje događa uistinu s voljom Božjom. da ih podnosim zadovoljno. kako mora biti. Vršeći ih savršeno izvršujemo njegovu volju i tako se sjedinjujemo s Njim. 22. Priznajem. ne dopiremo s velikom spremom. ali ga čeka i plaća. da zaslužimo doprijeti do ovoga stanja! Ako hoćemo. što više vidite da ste napredovale u njoj. 6. da ne dopiru do dna duše. da se sasvim sjedinimo s voljom Božjom. 35. Ovo je najjasnije i najsigurnije. a ne samo spomenutom stazom. koliko nam još nedostaje. a gdjekad nalaže i razboritost. da ne padnemo u grijeh. da ga mi same ubijemo još u ovom životu. pa će vam i nagrada biti veća. a to je ljubav prema Njegovu Veličanstvu i prema bližnjemu. ako zato ima i velikih znakova. da je sve u tom. to ćete više uznapredovati i u ljubavi prema 2 T. da li obdržavamo ove dvije stvari. No jao nama! Samo će nas malo doprijeti do njega. to je u našoj ruci! 8. Ovdje2 treba. da ga ljubimo. ako i nisu bile takve. da li ljubimo Boga. Što mislite. osuđivanju bližnjih pa i u malim stvarima. kojom žalimo bližnje. kako moramo i kako rekoh! Neka nam izvoli Njegovo Veličanstvo dati milost. da dopremo tamo! Kažem vam. kćeri. Dobro je to. da će biti mnogo više truda. ali ne ulaze u posljednji. umre li mi otac ili brat. ako svojski ljubimo svoga bližnjega. i to svojom krivnjom. pa i ljubav. koji se ne dadu prepoznati. nestašice ljubavi prema njima. ako se i čini. kao što je učinio Naš Gospodin. nespokojnom.). 17. 4. eda budemo jedno s Njim i s Ocem. u slatkom sjedinjenju. No pazite dobro. dok poput onoga. Prolaze kroz pređašnje stanove. Isto tako ne uzrujavaju duše nemirnom. jer se čini. i to na vaš trošak. Ovdje (u dragocjenom sjedinjenju) mnogo pomaže umirati. ikad nam je dao svoga Sina. ako pobijedite. kada se ug leda u tako novom životu. da umre crv. To sjedinjenje molim vazda od Našega Gospodina. Koliko su takvih i drugih stvari. Ne mislite. potrebno je. po kojima ne može upoznati. kao što je molilo Njegovo Veličanstvo (Iv. precjenjivanja samoga sebe. dugotrajnom strašću. A da je to moguće. i nama izglođu krepost s pomoću samoljublja. i ako me snađu tegobe i bolesti.). već samo do sjetila i moći duševnih. 5. da budemo sjedinjene s Bogom. te toga bolno ne osjećam. o kojem će se govoriti. 7. Po mojem je mnijenju najizvjesniji znak. I budite uvjerene. Dosta nam je dao. jer su mnogo znali! Ovdje traži od nas Gospodin. pa od nužde činimo krepost. kad je uskrisio Lazara (Iv. Ne treba da nam Gospodin daje za to velike darove. kao što rekoh o užicima u molitvi. A te boli ne smetaju. . pa se prilagodim volji Božjoj tako. što je rečeno o naprezanju moći. ako ih ne ljubimo kao sami sebe? Jer ako silimice i izvršujemo dužnost.). koje sam željela za svega svoga života. da se trsimo oko dvije stvari. To je sjedinjenje. j.

kažem vam. Moramo gledati. sestre. A kreposti.Bogu. O tom ne mogu sumnjati. što ih je zapala. Put savršenosti gl. ako ljubav Božja ne nastane iz pravoga korijena. da se drži. pa im se prišije! Bože nas sačuvaj! Zato neka dobro pazi na se. Kad vidite u tom nedostatke. Bože daj. da se spasi. te će za plaću za onu ljubav. to toliko zamašno za nas. Ima duša. Ako poslije ne budu prikladna djela. Kad je. I to ne toliko radi nje. U njoj se posve zamotaju. 9. van neka utvara mašte. da ona jede. . To je zbilja lako. radost kad se upoznaju kreposti sestara. To je pravo sjedinjenje s njegovom voljom. VII. (odmah će neke pomisliti. prekini onu pobožnost i smiluj joj se. Jer mi ne znamo razlike između moći i mašte i tisuću drugih unutarnjih stvari. pa i za jednu jedinu dušu. (držim) da nećemo doći do toga. gdje ga hvale. sve ako osjećate pobožnost i slasti. da je u onom (postupku) sav posao. pa vam se čini. Jer je tolika ljubav. kojoj možeš pružiti polakšicu. Uživam gdjekad gledajući neke duše. nema razloga. To i zbilja nije bila odluka volje. raduj se više. Ako li je nisu učinile. e ćemo to raditi. osjećaj i ti. kako je za nas zamašna ova krepost. Kod žena će i neukih ljudi moći učinili mnogo. da ne prestajete od Njegova Veličanstva iskati sjedinjenje. kad nemamo. U njoj izvodi zloduh svoje skokove i prevare. da na tisuću načina poraste ljubav. Gospodin iš te djela. koje se nađu skupa kod molitve. ne. već stoga. No ova je radost velika stvar. gdje koju osobu veoma hvale. Zatreba li. kojom ljubimo Njegovo Veličanstvo. da bismo bile izgubljene. učini. sestre. Ja držim. Veoma je zamašno za nas. sići će tisuću puta u pakao. O sestre. koje marno nastoje razumjeti molitvu. da se boje i ganuti ili što pomisliti. Nije to. Mnogo sam o tom govorila drugdje3. što ćemo raditi i čega ćemo se latiti za bližnje. Ne bi li nam utuvio. što dolaze od Boga. jer ako to uradimo veoma savršeno. da je u nekih prava ljubav prema bližnjemu. jer izbijaju iz takva korijena. da ste dosegle dotle i do malog ushita u molitvi mira. Kad promatram takve duše. kojom ljubim bližnjega. Ima i pravo. ne bilo ga nikada! No bilo kako mu drago. Velike su lukavštine zloduhove. kako malo poznaju put. čini mi se. ko toga ne trpi. ako li je prava. sestre. Ako osjeća bol. da se latimo posla s velikim oprezom. kojom nas ljubi Njegovo Veličanstvo. čini se. Nikad te kreposti ne dolaze bez taštine. pa se čini. da im ne umakne ni najmanje slasti i pobožnosti. što je imaju. a misle. Dok su u molitvi. nego da hvale tebe. kako se jasno vidi. bit će mu teško gledati. A kad uvidimo u ikoje kakav nedostatak. ne oklijevaj. a ne držati samo do nekoliko veoma velikih. jer je to veoma štetno. ne biste se oko drugoga trsile! 11. budući da je naša narav zločesta. kanda je u nas. jer vidim. o kojem sam govorila. da imamo krepost. nastojmo upoznavati i neznatne stvari. Opaziš li bolesnicu. što sam udesi po svojoj voljici. da vidim. jer znaš. moramo je osjećati. kad bi u tom bio kakav nedostatak. da Gospodin hoće to. 10. slobodne su od taštine i od oholosti. A kasnije bi sakrile i malu pogrešku. a u drugih je nema tako savršeno. 12. posti. vjerujte mi. da je sve učinjeno). te savršeno ljubimo bližnjega. da još 3 V. Jer u koga ima poniznosti. i pokrivati. druga je stvar. To isto kažem i o poniznosti i o svim drugim krepostima. kojim se dopire do sjedinjenja. da bi htjele biti prezrene i javno osramoćene za Boga. Kad biste shvatile. I ako vidiš. sve smo uradile. pa neka ne drži do onoga. kad bi mogle.

neka vam uz savršenost dade i ljubav prema bližnjemu. koliko možete. sve ako biste i izgubile svoje pravo. . gdje se pruži. da se u svemu vrši volja vaših sestara. ako se trsite i nastojite u svemu oko toga. neka radi Njegovo Veličanstvo. eda olakšate bližnjemu. nego možete poželjeti. umro je tako mučnom smrću. što je našega Zaručnika stajala ljubav. sve ako bi se tome protivila narav. smrću na križu. da vas neće stajati i da ćete već naći učinjeno. kojom nas je ljubio: da izbavi nas od smrti. Morate nastojati. Ne mislite.niste doprle do sjedinjenja. te svoju volju silite. Morate zaboraviti svoju sreću radi njihove. i pustite. Gledajte. da preuzmete tegobu. Molite Našega Gospodina. On će vam dati više.

jer se zbiva u vrl o kratko vrijeme.1 A budući da radi glavobolje ne mogu iznovice čitati. Slava njegovu milosrđu. kojom bih mogla bolje razjasniti. što ih moraju uživati oni. lipnja 1577. Najprije se ispituje. prenježni i ljupki. Tu više nema davanja ni uzimanja. 1 . ovo je druge vrsti. te radi štogod može. Onda je nastavila ovo poglavlje. No Gospodin ih znade dati duši. kako je zamašno. da se postupa oprezno. A odlučila je. što joj iskazuje. što ne bi bilo duhovno. Tako se zbiva i ovdje. što nije On.) Ovdje je samo ljubav s (uzajamnom) ljubavlju. jer u ovom o čemu raspravljamo. štono riječ. da jedno bolje upozna drugo. Čini mi se. i mnogo veće nego se mogu procijeniti. da ne boravi ni u duhovnim radostima ni u tjelesnim nasladama. Bit ćete često čule. Dakako. ali se predmnijeva. pa stan VI. ne dolazi nikad ništa. Kasnije ćemo govoriti o leptiriću. Čini mi se. je li tako. Možemo reći. mora sve biti neuredno. No jer je Zaručnik takav. da se Bog duhovno zaručuje s dušama. Ističe. a njezini su učinci tako prečisti. da se ne razbiju sve božanske zaruke. 2. pa je s njom zadovoljno. čini je samim onim gledanjem dostojnijom. da vidite. ko je taj Zaručnik. no ne nalazim druge. nego se uzvija visoko. Prema svojem ću duhu staviti poredbu. da se sjetim toga ili da mi se pruži prilika te o tom. koji ne počiva. pa je malo stalo do toga. Svetica je počela pisati ovu knjigu u Toledu 2. Međutim vam hoću da pobliže protumačim. da li jedno drugom pristaju.) 3. pa štono riječ ide a njom na domjenak te je združuje sa sobom. No ako bi se ta duša zanemarila i zavoljela nešto. jer su prevelike i milosti. Nastavlja isto gradivo. A Njegovo Veličanstvo dobro znade.GLAVA IV. što ovdje upoznaje u posve kratko vrijeme.. pa gleda da ga zadovolji na sve moguće načine. No ja govorim svojim sestrama. koga ima uzeti. 4. jer ne nalazi svoga pravog mira (premda neprestano koristi čineći dobro sebi i drugim dušama. da jedno drugome. te ga želi bolje upoznati. da sjedinjenje još ne dopire do duhovnih zaruka. te se ne mogu iskazati. nego je sakramenat ženidbe. kako joj je ova veza korisna. 1. napišem. Jer je minulo oko pet mjeseci otkad ovo počeh dosada. pruže ruke. van duša gleda otajnim načinom. i VII.. što bih rado. a napokon je dovršila 29. (Tjelesno je veoma udaljeno. pa se i posjećuju. da je to tako. koji se zaruče. Prekinula je zbog puta u Avilu do listopada one iste godine. I ovdje se događa kao među dvojicom. a i duhovne su radosti i užici. Tumači bolje ovaj način molitve. što radi i gdje boravi ona golubičica. i to ako se Bogu svidi. studenoga. da li se uzajamno ljube. a neke su stvari možda i dva puta rečene. što je po mojem mnijenju ova molitva sjedinjenja. S pomoću sjetila i moći ne bi u tisuću godina nikako mogla spoznati. da ih veoma dobro osjeća. A to bi bio i preveliki gubitak. što ih daje Gospodin tisuću milja razdaleko od onih. da će u svemu vršiti volju svoga Zaručnika. da povrati dušu sa započetoga puta. Zato joj i iskazuje milosrđe. jer se zloduh uvelike napreže. koje hoće da se tako ponizi! Poredba je doduše nezgrapna. Jer duša tako plane ljubavlju. jer ste shvatile. izgubila bi sve. da vas obuzimlje želja. da je ugovor već gotov i da duša dobro znade. A ne mogu vam zadovoljiti te želje do posljednjeg stana. koji se imaju zaručiti.

budući da ih je danas malo. Franji i drugim osnivačima Redova! A koliko ih gubi i sada po ocu Ignaciju. koju želi postaviti. da isprvice bude zla. da svijetli drugima. što se nalaze u svjetskim prilikama. Gospodin to možda dopušta. Ali dolazi zloduh s velikom prepredenošću te je pod prilikom dobra u sićušnim stvarima gleda odvratiti od nje i zavesti na drugo. Veoma mudro pazimo. Utuvlja joj. a duša na velikom dobitku. da nam iskazuje milosti kao i onda. da vidi. Jer se (Gospodin) nije više podao. dok se malo po malo ne udalji od volje Božje i vrati k svojoj volji. te bi se izgubila vaša duša. ni tako udaljene pustinje. 7. ako to učini. O kako se ljuto varamo! Neka nam se Gospodin smiluje i dade nam svjetlost. mora se složiti sav pakao. molim radi Njega. nego veliku množinu. štono riječ. Bog nam je iskazao mnogo milosrđa. koje su se već bile visoko popele i doprle do toga stupnja. 6. Kažem. Moram vazda prositi Boga u molitvi. Mnogo ljubimo sami sebe. No reći ću vam još nešto. da je i Juda bio u družbi apostola i da je vazda drugovao s Bogom samim i slušao njegove riječi. da u njoj raste samoljublje. kako se može prevariti. a možemo reći. što vas je Gospodin uzdignuo do ovih granica. da ne bi propala. ne bi to bilo čudo. jer ih želimo primati. Mogle biste me zapitati ili dvoumiti o dvije stvari: prvo. o kojem ćemo poslije govoriti. kao što sam rekla. da bismo se survale u ponor. Tim je odgovoreno i na drugo. dok ste tako udaljene od svijeta i tako često pristupate k sakramentima. Eto jedne jedine djevice sv. van da su se i trsili. kršćanske duše. Dominiku. i neprestance misliti ako nas On ostavi. da ne izgubimo svoga prava. kao što rekoh. 9. Svi su oni. da u tom nema sigurnosti. da u tom imate pravo. kao što i čitamo. kao što će biti nakon zaruka. moramo ga uvelike slaviti. koji mare za njegovu slavu kao nekada. A u neku je ruku i više prisiljen. koje se zbivaju u stanu.5. Kažem vam. te uzrokuje. ako se duša tako predala u volju Božju. nego da kasnije bude na štetu mnogima. Odgovaram na prvo pa kažem: kad bi ta duša bila vazda predana u volju Božju. 8. kao što je istina. van se klonite prilika. van da služe Gospodinu i ugode mu. koji osnova Družbu. No kad gledam. Da to postigne. ako ima biti. Jer nema tako tijesna zatvora. No zloduh ih je s velikom prepredenošću i lukavošću opet znao predobiti za se. Promotrimo li mnoštvo duša. pa joj malo po malo potamnjuje razum i mlači volju. jer kako često kažem. što ih Bog privlači k sebi s pomoću jedne jedine. ne gubi samo jednu dušu. pa da se ne smijemo nikad u sebe pouzdavati. primili od Boga slične milosti! A što je to bilo. jer više ni u čem ne želi činiti svoju volju? Drugo. da svojom krivnjom n e izgube tako božanske zaruke? O kćeri moje! I sada je ovaj Gospodin isto tako pripravan. Iza . ne budite bezbrižne. da se bori s njom i osujeti te zaruke. Uršule! A koliko ih je zloduh izgubio po sv. te bi se mogla izlagati prilikama. kojim putevima može zloduh ući tako pogibeljno. neka nas drži svojom rukom. Jer je bolje. boravite u društvu anđela? Jer dobrotom Gospodnjom sve nemaju drugih želja. neće se toliko usuditi jer se boji i zna iz iskustva. Znade on to već iz iskustva. jasno je. kad već vidi. jer bi to bila ludost. kćeri. Zato vas. razbiram. u koji ne bi mogao ući (zloduh). a zloduh se uvelike trsi. jasno je. da ne padnemo u sličnu tminu. j er ni u ovom stanju nije duša tako jaka. van joj dao samo da ga vidi. Tisuće su obratili mučenici. Kod onih. da se sasvim predala Zaručniku. kako se drži duša. Kasnije. po sv. da će biti na velikom gubitku. u koju ne bi došao. da to nije zlo. poznavala sam osobe.

neka nam da svjetlost. Jer se duša. i raditi. što gubi (gubeći koju dušu). bio bi nam počinak. 10. . kako je beskrajno njegovo milosrđe. tako te je prije iznutra opominje na mnogo način. kad bismo radile za tako velikoga Boga i Gospodina i Zaručnika. da moramo nastojati vazda napredovati. van da se hvali njegovo ime i da mi nastojimo služiti Gospodinu. Njegovo Veličanstvo i te kako osjeća. kako je malo sve. da ovo pišem. jer nas nedvoumno zloduh kani nekako napasti. da se ljubav popne tako visoko. Jer zna Njegovo Veličanstvo. kakve su nam kreposti: da li napredujemo ili nazadujemo u čemu. eda upremo oči u nagradu i vidimo. Ne bude li toga. a da se zloduh svojski ne potrudi. jer se hoće da dade i pokaže crvima. čim možemo služiti. Ako li ne bi bilo za vašu korist. koje već drži za zaručnice. da upremo oči u njegovu veličinu i ražarene trčimo u njegovu ljubav. molim ga. moramo se veoma bojati. da i koliko rastumačim tako teške stvari. koliko mogu sama sebe upoznati. koji tako plaća i ovdje na zemlji. Usto nije moguće. pa joj se ne može sakriti šteta. Ne mislite. Napokon završimo tim. ne smije više dati na spavanje. da ne želim drugo. da se pripravimo na tako velike milosti. pa da nam se život ne svrši do svršetka svijeta. što ih činimo vazda i u dobrim djelima. te su mi zapovijedili. pa ne raste više. bez toliko pogrešaka. koja je pregnula da bude zaručnicom samoga Boga i već je drugovala s Njegovim Veličanstvom. Možda je Naš Gospodin tako udesio. Neka mi On dade. što li trpjeti. Jer kad ne bi bilo pogibli. tako brzo ispustiti iz ruke. pa da zaboravimo svoje sićušne zemaljske radosti. znam dobro. da će Bog dušu. Zato bi to bio veoma zao znak. da ne nađem ništa. da ćemo njega uvrijediti i izgubiti. pa u želji. Vidjet ćete. odmah ćemo vidjeti dobitak ili gubitak. Neka se svidi Njegovu Veličanstvu da zavrijedimo činiti štogod njemu na službu. da nas drže manjima i u običnim stvarima. što radi s onima. što bih rekla. A da vidite kćeri. što ih ima na ovom olujnom moru. Jer ako Njegovo Veličanstvo i Duh Sveti ne budu upravljali mojim perom.toga mi se vidi najpodesnije sredstvo da osobito pomno pazimo. bez prekida i tegoba i pogibli. pa je doprla do spomenutih granica. 11. jer ljubav nije nikad besposlena. da će to biti nemoguće. Po tome možemo donekle shvatiti. počet ćemo raspravljati o šestom stanu. a pogotovu u međusobnoj ljubavi. Ako na to pazimo i molimo Gospodina. Amen. koja mu se toliko približi. što će nam dati na nebu.

da se u ovoj molitvi ne vidi ništa. Udaljuju se od nje oni. da se ovdje zbivaju. koji su već u ovom stanu. što se nađe u nevolji. Istresu na tisuće načina poruge i poruge protiv njih. već nastoji dobro paziti na svoj stalež. za koje znam izvjesno. pa joj se predočila ne znam kakva dobra. stana V. jer je nemalo uvijek tako blizu Njegovu Veličanstvu. Tako je u dušu utisnut onaj pogled božanskog Veličanstva. koje snalaze unutarnje tegobe. radi poredbe. Ta daje povod. kako ima većih tegoba. Već rekoh. da se već zaruči. da se ona još više zaželi i da je nešto stoji ovo dobro. eda uzmogne podnositi. Zaista. što ih je držala za svoje prijatelje. kažem vam. a odatle joj dolazi snaga za to. van se činilo. pa s kojima se i ne druguje. Dogodit će se kao ovoj i onoj. Možda se sve duše ne vode ovim putem. jer želi. No veoma dvoumim. što je veće od svih dobara. Mislim. S pomoću Duha Svetoga hoćemo da govorimo o šestom stanu. koje gdjekad tako doista kušaju nebeske stvari. da ga opet uživa. što bi se moglo nazvati gledanjem. Neću tih nevolja spominjati po redu. kćeri. što bi joj moglo smetati u toj samoći. Ako i nisam kanila raspravljati o tom. Dobra je (ova glava) za one. što je navedoh. Tu vam govorkaju: »Ta se i ta pričinja sveticom. jer se onda zaista čini. 3. kadikad promišljam o tom i bojim se. 1. znade li. dok ne uđe u sedmi stan! 2. biti na veliku utjehu. pa nastoji još više biti sam i ukloniti sve. Rekoh pogled. pa ni s pomoću mašte.1 Duša je već tvrdo odlučila. To su đavolski poslovi. da neće uzeti drugoga zaručnika. da je sve propalo. I premda je sve malo prema prevelikom dobitku. da se u životu nas i ne sjećaju. da će gdjekojoj duši. već da (duša) dođe već u sedmi stan. Hoće On. te sva njezina želja ide zatim. A treba znati. kako se desilo nekima.STAN ŠESTI Ima jedanaest glava GLAVA I. da sve to podnese za Boga. Spominje neke (tegobe) i kako se u njima drže oni. da bi se veoma teško odlučila. i uvelike se vara. da uzmogne ono podnijeti i odlučno pretrpjeti. Počet ću s najmanjima. O Bože moj! Kakve tegobe unutarnje i vanjske pretrpi. ipak pomislih. . da žive slobodne od zemaljskih tegoba ove ili one vrsti one duše. A razlog je tome. I takogovići idu k njima i to im pričaju pa im navode primjere. što je propala. Raspravlja. 1 Gl. kad Gospodin počne udjeljivati veće milosti. da duša neće iz petnih žila pregnuti. da propada krepost. s kojima se druguje. Jer se ondje ne treba bojati. da će biti dobro navesti nekoliko tegoba. a bolji su bez tih obreda«. kad bi naravska slabost unaprijed znala. da prevari svijet i druge prikaže rđavima. Eto nam vike onih osoba. IV. kojima Bog dijeli slične milosti. da se to zbiva i u drugim dušama. prema njezinu stanju. Ali Zaručnik ne gleda na njezine velike želje. kako se zbivaju. koji su tako propali. da ta duša ne radi ništa. pa joj baš oni daju najbolje zalogaje i uzrokuju mnogo muka: »Ona duša propada. Ovdje je duša već ranjena ljubavlju prema Zaručniku. znak za taj dobitak. nego kako mi padnu na pamet. Ona vara svoje ispovjednike«. Pregoni. da joj je potreban dokaz.

da bi je te pohvale mogle upropastiti. kud puklo. što ga je zaslužila. To je velika istina. Ta vidjela je malo prije. što je uzrokuju duši one pohvale. što joj Bog iskazuje. Stoga se rješava napasti. što je drže dobrom. da je to najveća muka. Istina. što je progone. Kažem: ako su boli veoma jake. a kako ih je malo. već da to dopušta Njegovo Veličanstvo na njezinu veliku korist. da nikakva dobra stvar nije njezina. A kad dođe do toga. . da joj je dano od Boga. Ipak te boli u najvećoj žestini ne traju predugo. te ne bi podnosila boli i drugačije trpjela. premd a nije. To je mnogo veća muka. da ima tu ikakav dio. iskustvo joj jasno pokazuje. da Njegovo Veličanstvo to. što ju je snalazila spočetka. Druge će. što joj dolazi ovim putem. što takvi govori ne prestaju tako brzo. da ne vrijeđaju Boga one. neka se čuva sličnih osoba. ako ima kakvo dobro. XXVIII Govori sama o sebi. A ja bih 2 3 To je sama Svetica V. Tako su se stvari bile razvile. mnogo će manje držati do onoga (do pogrda i govorotina). I čini joj se. na zemlji. I voljela bi kakvogod brzo mučeništvo nego one boli. što je to za dušu veća muka. Kasnije već nije toliko. Reći ćete mi. mislim vanjska. Život gl. čini mi se. No druge su velike boli i raznolike bolesti običajne. 7. već traju za čitava života. pa bilo drugih ne znam koliko. koji ga zabacuju! A to više. koje nisu toliko uvrijedile Našega Gospodina. j. upotrebljava kao sredstvo. Gospodin joj je dao više svjetlosti (te vidi). Jer joj je već iskustvo pokazalo veliki dobitak. da ima i drugih. pogotovu kad su žestoke boli. bez drugih velikih tegoba. koji vjeruju to dobro. kao što je vidjela kod nekih. već je dar Njegova Veličanstva. A jer tu korist vidi jasno. Četvrto. koji govore dobro. može uistinu reći. zaboravlja. Najgore je. a nikako nije njezino. misli ona. Zato joj je to (t. pa zato ne haje više ni za jedno ni za drugo. osim da ih drugi baš ni malo ne opaze. Drugo. vidi li duša. pa malo mari. ako vidi. nego one govorotine! Duša vidi jasno. što je sramote. bolje je. Gospodin običava slati i veoma teške bolesti. Jer ta muka obuzme čovjeku unutarnjost i vanjštinu tako da potisne dušu. pa jedan opominje drugoga. premda je gotovo uvijek ponešto osjeća. Ovi i drugi razlozi ublažuju veliku muku. koji bi je ispovijedao. ako se samo jednom radi nje hvali Bog. Poznam jednu osobu3 koja odonda. duša drži više na oku čast i slavu Božju nego svoju. a poslije puklo. No kud i kamo je veća muka nego one govorotine. Oh. da ljudi govore dobro isto tako brzo kao i zlo. barem isprvice. povesti drugim putem. da neće moći naći čovjeka. Treće. jer joj se čini. No budući da ih je mnogo. a ima tome četrdeset godina. j. a Njegovo Veličanstvo daje najprije strpljivost). Poznam jednu osobu2 koja se uvelike bojala. do pohvala). 6. kćeri. što bi sam sa sobom. van samo hvali Boga. da su joj bolji prijatelji i da joj više koriste. pa kanda je gleda na trećoj osobi. prema mnogima. Ako li su posve jake. da bude na korist onim dušama. da se gdjekoje duše okoriste gledajući milosti. da je u javnosti bez razloga drže dobrom. obuzimlje je osobita veoma nježna ljubav prema njima. da se ne zadržavam. i to s ovih razloga: Prvo. ona je bila veoma zla. pa joj se sve čini malo prema paklu. da je drugi hvale) nesnosna muka. 5. da je veoma siromašna i u velikim grijesima. (Napokon Bog ne daje više nego može čovjek podnijeti. Dapače se tome raduje. otkad joj je Gospodin počeo iskazivati spomenutu milost. pa joj je to kao veoma ljupka glazba.4. Mislim nedostatak tjelesnoga zdravlja. da ne drži mnogo do ovoga (t. pa više okrepljuje dušu nego je plaši. te ne zna. da nije proživjela nijednoga dana.

koji iznenada jednom jedinom svojom riječju ili kakvom prilikom. Pogotovu ako iza toga dođu nekakve suhoparnosti. Napokon. a pogotovu kad ima mnogo koristi. što ih trpe u paklu. van čekati milosrđe Boga. da je odbačena od Boga. i ludorije. kanda potječe od zloduha ili od turobnosti (melankolije). neka ga upozori vazda. 9. gdje neko govori izdaleka. da su se vragovi složili s njim. u ovoj oluji nema druge. Doduše. a k ispovjedniku ide kao k sucu. koja je bila u takvoj muci. kad joj bude tako. a uspomena na grijehe ostaje vazda. Takav ispovjednik ne drži ništa stalnim. da se i te kako boje. da ne zna uputiti ispovjednike i da ih zavarava. kad bih pogodila ove prikazati. te ih vara (zloduh). koji uteče pobjedonosno iz pogibeljne Ovdje kori Svetica preveliku mudrost i oprez. da je potraži od ispovjednika. Odmah sve odsuđuje. Jer je druga velika muka. što je previše uzrokuje slaba narav. No to je sve ništa. Na sebi vide pogreške. 8. pa odmah dolazi ova muka. van s mukama. a nije prijatna duhovnom životu. Ali ako ispovjednik poveća strah. naloži joj kasnije. Znala je dobro čitati. Jednom se neki ispovjednik razgovarao s dušom. koje ih imaju. primire se. ali se muka povrati opet. da potječe milost od drugoga duha. Započnimo s mukom. barem da nasljedujem Našega Gospodina Isukrsta. pogotovu ako su bile zle: misle one. da je Bog dopustio radi njihovih grijeha. No kad bi uzela knjigu u svojem narodnom jeziku. čini im se. misli ona i vidi. A kad čuju. jer njezin razum nije bio zato sposoban. A njemu valjda Naš Gospodin dopušta. Hoće li. te duša ne može vidjeti istine. On upozna. nego bi da i ne poznaje slova. uvjerene su i ne mogu vjerovati. da se govori o Njegovu Veličanstvu. kad vidi izvanredne stvari. sve kad ne bih imala druge koristi. ako se usto duši ne čini. Jer se u toj oluji ne dopušta nikakva utjeha. da raspravljamo o unutarnjim tegobama! Sve bi nam se one druge činile malene. te se ne čudim. čini se. Sad je ima toliko u svijetu i zloduh čini toliko zala tim putem. da ne razumije više o tom. da moraju biti anđeli oni. koji ju je sam iskusio. a malo 4 iskusan. Jer je duh tako potamnio. onda je muka gotovo nesnosna. te ispovjednici imaju veoma mnogo razloga. što joj hoće da predoči zloduh. da će samo onaj razumjeti kakva je njezina tegoba. što trpe ove duše. tako brzo sve potjera kanda u onoj duši nije bilo ni oblačka. No siromašna je duša u jednakom strahu. Kad im Njegovo Veličanstvo iskazuje milost. jer je toliko toga bilo spojeno. I poput onoga. dok su u ovom tijelu. već vjeruje. da nisu baš nikad mislile na Boga niti ga se mogu sjećati. da je kuša i utuvljuje joj. gdje im se čini. trpi neprestano toliku muku i smetnju. što je ne reče. No to brzo prolazi. dešavalo joj se. Kako mu se tjeskoba činila opasna. Svega se boji. Oj. A njoj je bivalo sve gore. što im Bog daje takve milosti. kako se zbivaju. da nema ni prve kretnje. bez kojih neće nikada biti. On misli. No to ne koristi. o svemu dvoumi. Osobito. A nje (melankolije) je svijet tako pun. Ali je nemoguće razumljivo po kazati. s čim bi se mogla isporediti. A to je nemoguće. Kad ih ispovjednik uvjeri. da čuju. da je još više muče. Tako ostane sada puna sunca i mnogo veće utjehe. vidi kakvu nesavršenost. koju zadaje ispovjednik odviše razuman. što joj predočuje mašta (jer onda ona vlada).rada izbirala put trpljenja. 10. 4 . ako u dušama. te ne znam. Ako je on odsudi. Mnogo toga navaljuje na nju i uzrokuje joj tako mučnu i nesnosnu tjeskobu. da ona nije sama sebi gospodarica. van od Boga. koju on udesi.

a upoznamo svoju bijedu. 15. Čini mi se. Neka navijek bude blagoslovljen. što ih je počinila. kako je tužno pogledati takvu dušu bez zaštite. A to je veoma zamašno i za ono. da bi bogataši i oni. kad budemo raspredali o raznim sredstvima molitve i milostima Gospodnjim. pa ne treba o njima govoriti. I tako jasno poznaje svoju bije du i kako sami po sebi možemo vrlo malo. A stalno vidi grijehe. Ipak ne zaslužuje ime muke. ako se kad nađete u takvoj nevolji. da je sasvim nesposobna. 13. A što će raditi ova siromašna duša. ne mislite. ipak je milost u njoj tako sakrivena. čini joj se. još ću manje moći o onima. budući da je za nju druga muka. za koje se ne može naći ime. sestre. 12. sve je malo prema onome. jer su to duhovne tjeskobe i muke. Ako je učinila kakvo dobro ili joj je Njegovo Veličanstvo udijelilo kakvu milost. (Premda duša mora biti u milosti. Tako i ovdje (pomoć i utjeha) dolazi odozgo. 14. da im ne bi mogle dati polakšice. kojim se mogla braniti. Ne prodire to u njezinu unutarnjost. A spoznaje veoma jasno. kako joj malo koristi sva zemaljska utjeha! Zato. da je to bio san i tlapnja. jer se On borio i izvojštio pobjedu. već bi pooštrile muku. van da to može podnositi. Samoća bi joj više škodila. jer joj se čini. Druge vanjske muke. O drugim ćemo unutarnjim mukama govoriti u ovom stanu. A nisu ni većinom tako mučne. jer za to ne nalazim sredstva. što su na slobodi. nisu tako obične. tišti je dosada i zlovolja. da njega priznamo za kralja. (to je sredstvo) raditi djela ljubavi i druga vanjska djela. koja izbija i iz vanjštine. da ni s kim nije i niko s njom ne govori. Najbolje je sredstvo. ne tješi se. te ona misli. kakvi ostaju na tijelu. Ne. nego im dopusti Gospodin. koji nikad ne ostavlja onih. slavi Našega Gospodina. Ostaje joj napokon razum. Govorit ću o nekima. Vidjela je. što joj je? Ne da se izreći. pa se dade lako vidjeti. da to upozna. da će znati kazati. ne treba razmišljati. što je u tom iskusila. što se ufaju u Njega. pa ni ona sama. a iskustvo ju je. Neke je od njih još teže trpjeti nego spomenute. da se ona nije borila. da vidi u rukama svoga protivnika sve oružje. sve ako je molitva usmena.bitke. naučilo. što su. Potječu od drugoga daleko višeg porijekla nego spomenute. I kolikogod se sili i napreže. ako nam Gospodin ustegne svoju desnicu. i ufati s e u milosrđe Boga. mogli u to vrijeme sebi bolje pomoći. 11. Za unutarnju molitvu nije u to vrijeme nikako sposobna. pa nema ni razloga. Ova velika muka dolazi za ulazak u sedmi stan sa mnogo drugih. A dok razuma ne izgubi. da im ga nadijevamo. a tako i rastumačiti. da jesu (milosti) i da su sasvim izvan njezinih zasluga. Ako se zlodusi i te kako naprežu. Neka Gospodin dade za . o čemu se malo prije govorilo. kao da i ne moli. jer u svoj toj muci ne vrijeđa Boga i ne bi ga uvrijedila ni za što na zemlji). premda su više vrsti. O Isuse. kako će se vidjeti po učincima. da upozna naše ništavilo i bijedu. Ove su pače velike milosti Gospodnje. Je li istina. i duša usred njih upoznaje. i kako rekoh. Ovaj veliki Bog hoće. da (zlodusi) ne mogu više činiti. što dolazi. ne mogu po mojem mnijenju oslabiti moći ni sasvim smutiti duše. ne! Ja mislim. da ne vidi u sebi ni najmanje iskrice ljubavi Božje ni da je ikada bilo. mogla razložiti više nego je rečeno. jer za nju nema sila. Amen. što moli. ako tako potraje mnogo dana? Ako moli naustice. kad bi se pred prokletnike stavile sve radosti ovoga svijeta. jer bi o svima bilo nemoguće. te može misliti. a ne koriste sve zemaljske stvari. ne da ih se duša riješi. Kad nisam o ovima. što ih zadaju zlodusi.

Amen. .sve svoju milost radi zasluga svoga Sina.

1 Onda sam razmišljala. kako i ko ju je ranio. Ali duša odmah shvati veoma dobro. 2. da je spali. jer joj se jasno pokazuje. što je mogu upotrebiti. što ih djeluješ u dušama! 4. Spoznaje ona. što bi molila. da se pritom ne treba bojati. Mnogo je više to zadovoljava nego slasno udubljivanje u molitvi mira. u njoj budi živu želju za tim. premda je to nešto uzvišeno. što je moj Bog. Jer su to tako nježni i fini porivi. I ja držim. koji su to već iskusili. Ne može je se riješiti. 1. što ovdje možemo steći. A sada počnimo raspravljati. Čini se. 3. te jasno upozna. osim onih. ali taj oganj nije dostatan. sve ako je ljupka i slatka. i to tako razgovjetno. Zato u njoj ostaje ona muka i dodir s tim ognjem izvodi onaj učinak. koji ju je ranio. Ako gdjekad i potraje dulje vrijeme. da je zove tako izvjesnim znakom. da je rana dragocjena. da s njom vuče i nutrinu. te ona osjeća onaj gorući oganj. da smo daleko ostavili golubicu. govori tako duši. Raspravlja. te ih drugi shvate. da ova muka dopire u nutrinu duše. zgraža. Jer ta slasna bol i nije prava bol i ne traje neprekidice.GLAVA II. To mi se čini najbolja poredba. Ova milost djeluje u duši takav učinak. a ne zna. da se kadikad. pa ne bi rado nikad od nje ozdraviti. da je protuslovlje u tom što Dragi u jednu daje duši. premda je ništa ne boli. Velika je to muka. kako li su duhovne stvari različne od svega. ali ne znam. da ih vuče za sobom već prema osjećaju ljubavi. Takav osjećaj ljubavi osjeća. ali neće da joj se objavi tako te ga stane uživati. skače koja iskrica i zapaljuje dušu tako. sjetila. da je s njom njezin Bog. koji je u sedmom stanu. jer ne može drugo uraditi. što potječu iz najdublje dubine duše. 1 . pa se i ne sjeća Boga. Ali nismo. što se ovdje može vidjeti i pojaviti! Jer se ničim ne da razja sniti ni ova tako mala milost poredi li se s drugima. Mislim i premišljam. drugda brzo Fra Luis de Leon u izdanju u Salamanci ublažuje tu rečenicu: Uistinu se čini. da može više letjeti. da je preslatko ranjena. Čini se. da u neku gine od želje. Tuži se svom Zaručniku riječima ljubavi. No poznaje dobro. O moj jaki Bože. a u drugu se čini. čini se samo. sestre. kako bih. kako se zaručnik drži prema njoj i prije nego joj to sasvim bude. sve kad bi htjela. a opet je tako slastan. kako da vam razjasnim ovo djelovanje ljubavi. i to tako finim sredstvima. pa i od spominjanih slasti. pa joj se uistinu čini. mašta i (druge) moći ne usuđuju ni maknuti. i tako pronicavim zviždukom. osobito isprvice. te ona ne može nikako dvoumiti. da je on nazočan. ali ne zna. kad iz nje vuče strjelicu onaj. No toga ne bi htjela nikada. pa i jadikuje. a to nije pravi govor. gdje nema muke. da li možda s toga žarkoga ognjišta. pa i vanjskima. da ih ne mogu razjasniti. da ju je Bog pozvao. Samo znam. te ga duša mora čuti i razumjeti. Čini se. da se stanovnici u drugim sobama. Osjeća. jer joj baš nabrojene tegobe pomažu. Sasvim se razlikuju od svega. Često puta je sama osoba bezbrižna. da ih ni sama duša ne shvata. kako su velike tvoje tajne. kako Naš Gospodin na razne načine budi dušu. što želi ili što joj zadaje muku? Kakvo veće dobro želi? Ne znam. da je s njom. Kad Zaručnik. No Njegovo Veličanstvo je probudi poput repatice. koja brzo prođe ili poput groma bez buke. pa ne mogu nikako naći prikladne poredbe. da se čini. a milosti velike. Reći ćete mi: ako to upoznaje.

jer se ne treba bojati prevare. A tako je očita (ova muka). da dade duši. jer turobnost izvodi i stvara svoje varke samo u mašti. što se čini duhovne. kako može u tom biti više izvjesnosti nego u drugim stvarima. kad ovo pročita). 6. već samo upotrebljavam poredbu). neka mu uvelike zahvali. ostat ću vazda kod ovog nazora. ali ih se nije mogla bojati nikad s obzirom na tu molitvu. A neka se veoma boji. Veoma je jasno. (Ne kažem. što joj uzrokuje (iskrica). da potječe od same naravi ili uzrokuje turobnost (melankoliju) ili je od đavolske varke ili od mušičavosti. Gospodin običava i na druge načine buditi dušu. gdje veliko uronjivanje u užitak može prouzročiti. No ako kadikad potraje neko vrijeme. Ako bi u kojih ostala sumnja. A učinci nisu poput učinaka drugih pobožnosti. da je ondje.prestaje. Neka bude blagoslovljen u vječne vjekove. kako već hoće Gospodin da ga dade duši. jer zloduh nikad ne može zadati ovako slasne muke kao što je ova. kako će dopirati sve dalje te primati sve više i više. a ono (o čemu se govori) potječe iz nutrine duše. što ostaju u duši. Iznenada. već s nemirom i s borbom. da ta muka nije utvaranje. A s tom je milošću bila posve zadovoljna. ne uzbunjuju ni malo duše i po mojem mnijenju ne mogu ni povećati ni umanjiti onu slasnu muku. No dok ne čujem drugih razloga od onoga. a najobičnije su: odluka trpjeti za Boga. Po mojem mnijenju zbog ovih razloga. Prvo. ako bi ko sumnjao. nikad nije stalna. Treće radi velikih koristi. imamo li je. da posumnjamo. jer se ne može pribaviti nikakvim ljudskim putem. Jedna je osoba imala to. te duši nastane 2 Sama Svetica. Tim (mirisom) ili nečim takvim hoće Zaručnik. po mojem mnijenju. . A u duši ostaje želja. koji to razumije. Ne slaže se. te bi bila tom milošću veoma dobro plaćena. Komu naš Gospodin iskaže tu milost. te osjeti. nije on sposoban. gasi se iskrica opet. Drugo. je li je osjetio ili nije. moleći naustice i ne mareći ništa unutarnje. a ne iz onoga. jer ova slasna oluja dolazi iz drugoga kraja. želja za velikim nevoljama i odlučnija volja udaljiti se od zemaljskih radosti i zabava. spojenu s mirom i slašću duše. Jer ako se drugda i trudi. koja je bila vrlo puna straha od tih prevara. što bi moglo biti. ali dodati i muku. I neka pregne da svom snagom služi i popravi svoj život u svemu. A znam i za jednu osobu. Amen. van kad se već zapali. da taj poticaj potječe odanle. da to nisu bile prave žestine. I stoga ne izgura duše.2 8. da (dušu) obuzme slasna upala. Onda će vidjeti. nisu slatke ni s mirom (spojene). čini se. u kojem on može gospodovati. koji se podaje svim sjetilima. Možda se varam. Može joj doduše dati užitak i slast. Ovdje ne treba misliti. Jer se sva njegova moć proteže na vanjštinu. a kad zadaje muke. Jer se može vrlo dobro upoznati. Samo gledaju. i to toliku. kanda iznenada dopre tako veliki miris. da opet trpi onu ljubavnu bol. Ovdje su sva sjetila i moći bez ikakve udubljenosti. Jer se ona dade zamijetiti (duši) kao i jaki glas ušima. da ne bi bio nezahvalan na tolikoj milosti. pa druge slične stvari. iščezava i vraća se. Ukratko. 7. da se nikako ne može umišljati (to jest misliti da se osjeća. gdje je Gospodin. kad je nema) ni sumnjati. i minulo je u tom više godina. (razumjet će. 5. je li mu iskazana. Mislim. da je služila Gospodinu mnogo godina s velikim tegobama. Ne može to biti ni turobnost. neka znadu. ne će se moći oponašati. Možda posumnjate. koji je nepromjenljiv. da je to miris. kad se osjeća.

da ga uživa i duša se pripravi. Ni ovdje se. da uživamo Boga. Ova milost nastaje. gdje i prije spominjana. ne treba bojati zbog nekih navedenih razloga. a nisu mučne ni same želje. da uvelike zahvaljuje i hvali Našega Gospodina. No ovdje nema ni malo muke. . Najobičnije duša to ćut i (taj poriv). već treba nastojati ovu milost primati zahvaljujući. mislim.slasna želja.

da duša napreduje i više ra ste.: »Govori su trovrsni. Utvoreni (umišljeni) su. a kad je ima. stalnije i trajnije nego u spoznaji vida i mašte. Tjelesni su oni. A neki su tako izvanjski. nego ih mora starješica ili ispovjednik. dok se ne upozna duh. sestre. po kojima se poznaje. Jer ako je duh Božji (od kojega to potječe). Ne treba se po mojem mnijenju kod te dvije vrsti osoba osvrtati. da radite zlo. da ih vara zloduh. da naudi drugima. Jer zloduh običava upotrebljavati tako bolesne duše. što hoće reći. komu to kažu. jer se čini. jer u tom nije bit službe Božje. Upućuje. Ali ne treba mnogo stiskati i uznemirivati duše. Veoma je korisno za čitanje. više pomaže. drugi iz najdublje ponutrice duše. A jer ta moć nije tjelesna već duhovna. neka za to ne mare. te im reći. oblični i bitni. da je to samo turobnost. A ne bih rado. gl. kanda smo ih čuli. 1 . što se zbilja čuju tjelesnim ušima. ako već ne može nauditi njima. prepisujemo ono. da za ove stvari ne mare. te držite. da je zloduh na ovaj način već mnoge prevario. što se bave molitvom. Sve spomenute vrsti mogu biti od Boga. jer ona zbilja ne može više. a Da se razumije ova glava i Svetičina nauka o božanskim govorima ili rečenicama. Tome u svom djelu Medula Mystica. a opet neki iznad nje. kako Bog govori duši. Bog ima i drugi način da budi dušu. Zato i kažem. nikad na kraj. 2. a ne suditi po svoju. kad mu se svidi. (Treba spomenuti). mogao bi biti i opasniji. kad nema prevare. To su neki razgovori s dušom razne vrsti. Raspravlja o istom gradivu. treba im naložiti. da se kane (unutarnje) molitve. ako ne vjerujete tim nagovorima. ne zamjećuje s pomoću slika ni sličnosti tjelesnih već duhovnih. Ivan od Križa u Usponu na Goru Karmel knj.« Tri su vrsti tih razumnih govora: susljedni. Čini se. Neki su tjelesni. jasnije. da se najbolje toga riješiti spočetka. Jer ih razumije mnogo duša među onima. 26—30. (Tako eto treba). 1. Tako je to. da se još više ne ražaloste. S pomoću tih slika ostaju stvari. Pogodim li. od nečastivoga i od vlastite mašte. pogotovu kod osoba slabe mašte ili turobne ćudi. 4. nego im zadaje njihova zlovolja. VI. kad se ne čuju tjelesnim ušima. jer je razum plemenitija moć. što o njima kaže o. što se govore. i što se više može nastojati. pa ću se zato malko pozabaviti s njim. 3. nego samo izrazi pojmove u duhovnoj nutrini i u razumnoj moći. ali ih ne treba ni uzrujavati govoreći im. jer im se tako čini. Reknu li im. Spominje. bez zvuka i glasa i umišljenoga ili tjelesnog oblika. čule ili zamijetile. 1. da neki dolaze izvana. kad se iskušava. kad Bog ono. Vraćam se opet na ono što rekoh o govoru s dušom.1 Kadikad pa i često može biti tlapnja. Govori su umni ili duhovni. od kojega dolaze te stvari. a možda neće biti tako kod njih. utisne u nutrinu duha. mislim ako je znatna turobnost (melankolija). Istina je. a to je moć vanjskih sjetila. Ako se taj način u neku ruku i čini da je veća milost nego spomenuti. po kojima se razlikuju i kada su ti govori opasni. reknu li. već ih primamo i shvatamo maštom. Nabraja neke znakove. II. One će priseći. Franjo od sv. neki utvoreni. da su što vidjele.GLAVA III. kao što rekosmo i o viđenjima. spomenut ću s pomoću Gospodnjom znakove. Lijepo ih razlaže sv. te se čuju ušima. A treba se bojati vazda kod bolesnih i zdravih. da su to razgovjetni glasovi. da su vidjele i čule. a neki duhovni ili umni. saslušati kao bolesnice. kako se pritom treba držati.

. kao što se i zbude. pa prolaze i godine. odozgo ili izvana. što mogu biti. kojom se kaže: »Ja sam. to jest. Ali vas upozoravam na nešto. A tako i u mnogo drugih stvari. j. kojih naš razum ne 2 Vidi divni sklad mističke nauke u ovoj glavi i XXV. i to ili utjeha ili upozorenje na vaše pogreške. jer će sve uspjeti dobro. No. pobožna i spokojna sabranost i sklonost da hvali Boga. ne boj se!« i svega se otrese te ostane posve utješena. šta sve neće raditi (zloduh)? Barem će oslabiti vjeru. nastaju te sumnje. koja je ljubavlju vezana s Tobom i Ti s njom? 7. da je Bog jak i može činiti djela. da ste zato bolje. O Gospodine. kao što rekoh. da je duh nečastivoga onaj. kako će se tim riječima okoristiti. ako su i od Boga (ti govori). koja se ne može predati dvoumici. A ne slažu li se sa Svetim Pismom.2 6. Drugi je znak veliki mir. pa im se tako vazda opirati. kad su samo za vas. U sadašnjosti nema nikakve sumnje. Na to čuje jedinu riječ. oslobodi se od sve nevolje i obasja je velika svjetlost. pa u tami razuma i suhoparnosti. svejedno je. može biti od Boga. Na jednu jedinu riječ. Vratimo se k prvome. van bi umrla za onu istinu (t. a ta su djela veoma teška. hoće li. pa misli (duša). što ga nose sa sobom (govori Božji). do toga je malo stalo. Potječu li i od najuglednijih i najučenijih ljudi.isto tako ako im vjerujete. zloduh može sve te tlapnje utuviti. za što je doznao. govorio ih ko mu drago. kadikad u stvarima prividno nemogućim nastane i dvoumica. I duša bude puna pouzdanja i bez muke. Ako joj se i čini. da ju niko ne bi mogao navesti. Pogotovu ako se radi o nečemu. ne odbacuje one misli. na primjer: »Ne žalosti se!« — smiri se. a sve je dobro u tom. jer ne zna. ne držite do njih više. jer imaju malo snage. ako ima toliko snage jedna riječ po tvojem plemčetu (jer kažu. Ipak u duši samoj ostaje izvjesnost. Duša je u velikoj neprilici radi zamašnih poslova. A čini joj se. što ove riječi ne iščezavaju iz pameti veoma dugo. da bi dušama nastala otuda velika dobra. kojega drži. i razum se donekle koleba. Riješi se sve one muke za koju joj se činilo. da dušu muči i prestraši. ne u sijeku nam se tako u pamet. da je neće osloboditi od nje sav svijet i da se slože svi učenjaci i navode joj razloge i muče se ne znam koliko. A rade li o budućim stvarima. Dakako. nije li zloduh (govorio) ili je to od njezine mašte. da je neće moći osloboditi od one nevolje. kao što iščezavaju one. Prvi je i najpouzdaniji znak moć i vlast. neće li biti. što u sadašnjosti postoji. Knjige o Životu. kojih ljudi ne poznaju. nego neki anđeo). Razložit ću jasnije. jer je velika šteta ne vjerovati. morate ih uzeti kao napast u vjerskim stvarima. što ih čujemo ovdje. Uto čuje. kako će uspjeti. Jer ako i dolaze od vaše slabe mašte. to jest što ih slušamo od ljudi. da će Bog potražiti druga sredstva. a i učinci i izvjesnost. da sve smjera protivno onome. ne mislite. Treći je razlog. a pogdjekad nikada. Duša je žalosna i puna straha. Dolazio (govor) iznutra. da dušama barem u ovom stanu ne govori sam Gospodin. da je Bog govorio). isto im tako ne vjerujemo kao ovima. što je spomenut. kako rekoh. ne prestaje trpjeti. Kod ovih je najveća izvjesnost. neka se smiri. Najpouzdaniji su znaci. da (oni govori) potječu od Boga. što ostaje u duši. što ćeš istom raditi u duši. po mojem mnijenju ovi. i o djelima na veliku čast i službu Božju. Ta mnogo je govorio i farisejima. pa da se ono napokon mora zbiti. činilo joj se. A i prestat će. jer govore i rade. da prestanu. kad je ono zamijetila. nego da ste ih čule od samoga nečastivoga. ili su samo tlapnja. kad vidi mnogo poteškoća. Duša je u svoj nevolji i unutarnjem nemiru. 5. da drugo vjeruje. što je čula. Kad mine vrijeme. jer joj reče njezin ispovjednik i drugi.

No ko je mnogo iskusio u govorima Božjim. te će vjerovati.) Onda im se pričinja kao u snu. premda joj je veoma mnogo stalo do nje. Ne znam. da se i događalo nekima. neće ga po mojem mnijenju moći prevariti mašta. držeći. da se udube u tu molitvu mira i duhovni san. izvrši riječ Gospodnja. da je veoma Ovdje smjera Svetica na proroštvo Jone. jer je duh Božji (govorio). Zloduha se treba više bojati. možemo biti posve uvjereni. kanda bi ona u tom mogla više. ne znam odakle. A napokon ostaju učinci kao od sna. koji se bojao da neće propasti Ninive3. A kad ushtjedne Naš Gospodin. da se (riječ Božja) izvršila nakon tisuću poteškoća i u najtežim stvarima. No ako ima spomenutih znakova. da im govori ono. ni izvjesnosti. koji po naredbi Božjoj proreče Ninivljanima. da će se ispuniti. 10. za što tvrdo drži. (Neke su radi slaba tjelesnog ustrojstva ili radi mašte ili s ne znam kakva uzroka. da se ne čini ono. jer držim. jer je najviša istina. u toj velikoj sabranosti tako izvan sebe. što žele. da je njegov duh (koji je ono govorio). te izvana ne osjećaju ništa. jer vidi izvršeno ono. ne smije se nikad raditi ni naumiti raditi bez savjeta učena ispovjednika. ni mira. da ne bi toliko osjećala ta osoba. ipak ostaje živa iskra nade. nego radi same stvari. pravo je. koji je razborit i služi Bogu. da joj je govorio Gospodin. jer ja ne mogu to osuditi kao zlo. te misle. Jer to hoće Njegovo Veličanstvo. stoga se ne može dvoumiti. I to se kadikad događa. držim. prišapnut će ispovjedniku i učinit će. što joj je rečeno. da će se za 40 dana njihov grad razoriti. Bog ganut na samilost oprosti Ninivi. što joj je rečeno. I napokon se. nismo više obvezani. ona bi ih voljela podnijeti. Neće li On. da se ne izvrši ono. A ne smije se propustiti. da svesrdice mole nešto od Našega Gospodina. Ako (ovi govori) dolaze od mašte. zašto baš drži duša. a prorok se veoma rastuži. van da kaže. I stoga se uvelike veseli. A raditi drugačije nego je rečeno i držati se svoga mnijenja. Možda svi neće imati te slabosti. No ako je zamašno ono. da se ugasi ova iskra sigurnosti. da će se te riječi obistiniti. da se to ne može izvršiti. A to mnogo više stoga. 11. da su (ti govori) ludi — mislim ako tako reknu ispovjednici. da (govor) potječe od Boga. sve kad bi htjela. pomažu (te riječi) sokoleći je. a njihova su sjetila usnula poput osobe što spava. i to kao sve više upozna i čini se jasno. Napokon. ne bi mogla pustiti. možda su zaspale. ako je to slabost. urodi ne znam kako zlim uspjesima. da držimo ispovjednika namjesto njega. a duša ostane tako zadovoljna i vesela. da ne bi htjela drugo već hvaliti Njegovo Veličanstvo. ni unutarnje radosti. pa ticalo se same osobe ili nekoga drugog. s kojima pretresaju te stvari — i ako nagoviještanje. pa ako i rekne kogod toj osobi. da mu drži tu vjernost želeći. kad vidi. Samo se može dogoditi. a znam. 8. Građani povjerovale proroku te učiniše pokoru u vrećama i u pepelu. Neka se osoba bezbroj puta sjećala Jone proroka u tom pogledu. 3 . da je to od Boga. kad bi je okrivili s laži.shvata. Uza sve te borbe. nema nijednoga ovog znaka. da im neko govori i da gledaju štošta. A možda i jest tako. da su njegove riječi. Ako je tegoban posao. On nam je rekao. A može biti. I kad bi za tu istu osobu imale nastati velike nevolje. nego pustiti. što On zapovijedi. da to potječe od Boga. 9. U ovom je slučaju proroštvo bilo uvjetno. pa im se čini. da ga (drugi) ne drže lažnim. Ako izumru sve ostale nade. što se govori. da su propale njegove riječi. kako rekoh.

Jer se brže može upoznati. a držim posve izvjesno. 17. ni riječi tako razgovjetne. 16. da potječe od njega. a bit će i drugih). za koje nikad nije mislila. Ob ovom ću načinu shvatanja govoriti više na drugom mjestu. što bi htio da drugi govore. a ne sjeća se svoje koristi. I zato vas opominjem. I ako se više ne smete. No to će biti po mojem mnijenju samo u riječima. što ih čini viđenje. Ostavlja velike učinke. da smo ih čuli. Ako su milosti i darovi Gospodnji. van kao nešto napolak sanjano. A u onom. a sve joj je izvjesnije. da bi se njezina volja u čemu mogla ugnuti od pravog puta. što izmišlja mašta. Zbiva se sasvim u nutrini duše. Nije ih mogla splesti mašta. 13. kojim Gospodin govori duši. nije govor tako jasan. O tom su načinu i razlikama (govora) neki veoma sumnjali (a osobito jedna osoba. t. što je milostivija bila riječ. kad ne bi dostajala jedna jedina slovka od onoga. mislim. pa . što je razumjela. Ali neće moći oponašati učinaka. Treće. j. što potječe od mašte. sestre. jer je to veoma nježna stvar i (potiče) na hvalu Našega Gospodina. da se ne da skloniti. A sjeća se. može se to jamstvo vazda imati. i učinci. što joj više milosti iskazuje (Bog). na način. i to tako razgovjetan. te bi duša zamijetila. da to ne potječe od mašte. Gdjekad se odgovara na ono. eto nije ni željela ni htjela pa ni poznala. 12. ni ostaviti u duši onaj mir i svjetlost. što naš razum ne bi mogao tako brzo sastaviti. već nemir i smetnju. te je sam način. Njezina je volja i pamet puna želje da radi samo na slavu Božju.opasno. što ih dobije u molitvi. i to s ovih razloga. već se više mora pouzdavati u milosrđe Gospodina. kao kad neko sluša (govor). neka drži. a njoj se čini. Četvrto. a kadikad onda. da se prevari duša pomišljajući nešto. često se duši daje zajedno s riječima. dok se razgovara s kim. u ime Našega Gospodina. da li se zbog toga drži boljom. ovdje se mnogo puta ne misli na ono. 14. govor mora biti osobito razgovjetan. da se duša drži to manjom. Ima još jedan način. što se čulo. Više se boji. Drugo. kojim ih čuje. neka pozorno pazi. te znade oponašati i duha svjetlosti. A više se sjeća svojih grijeha i zaboravlja više svoj dobitak. riječi su (božanske) veoma različne (od drugih). koje ću još kasnije razložiti. da duševnim ušima tako jasno čuje one riječi od Gospodina. Uz takve se učinke ne treba duši strašiti nikakovih sklonosti i milosti. koji je vj eran. Jedna jedina sadržava mnogo. pa se nisu mogli snaći. te se ne može dvoumiti. 15. što su spomenuti. a ono. da zloduh ne može tu imati udjela. kao da neko malo po malo sastavlja ono. da bi mogle biti ili zbilja bile. nego zvuče one riječi. što se samo letimice pomisli ili se prije mislilo. kojega ne bih znala rastumačiti. da to vjeruje. Ako se pazi. da nije zaslužila onih govora nego pakao. neka vam se tako nikad ne dogodi. jer joj je Gospodin veoma često iskazivao tu milost. kanda ih je govorio duh istine. uvjerava i daje joj jamstvo. da bez riječi razumije mnogo više. ovo je (kad Bog govori duši). to jest u umnom viđenju. da na svoju ruku radi išto od onoga. da se zbiva u nevrijeme. Prvo. da ne potječe od duha Božjega. Najviše je sumnjala isprvice. Doduše je on tako oštrouman. Peto. I baš je zato veoma pozorno pazila. Jer je posve izvjesno. Barem je sigurno. Ali joj može nauditi malo ili ni malo. da li zavarava zloduh. ako i jest sve jedna pouka. a opet tako tajno. ako je duša ponizna i čini. što rekoh. da li je zavarava mašta. je li to rečeno ovako ili onako. On ih izgovara tako jasno. No mnogo puta se tiču (ti govori) stvari. što je čula.

o kojem raspravljamo. da sam dobro pogodila ono. držim. da živi u strahu. 18. van na ono. te joj probudi veliku pobožnost i poniznost. koji govori. koje bi se začepile. vlada onim gradom. Amen.neće dopustiti zloduhu. ko bi to iskusio. pa ako su unutarnje. te jedna osoba što dobro čuje ne bi razumjela druge koja govori vrlo glasno. da je prevari. te ugodimo njemu. na Jošuinu molbu mogao učiniti. kao što rekoh. da bi se mogle rastresti i ne zamijetiti ih. Na to odgovaram. Jer sam duh. što joj se govori. . pa da duša dobro vidi. One mogu sebi pomoći tako. da je to nemoguće. da sunce stane. da stanu i moći i sva nutrina. da svrnemo pozornost na to. Moglo bi se desiti. Ne govorim ob onima. Stoga nema nikakva sredstva. Neka nam dade božansko Veličanstvo. obuzda sve ostale misli i prisili. premda je vazda dobro. da ne teže toliko ni za kakvom stvari i neće da drže do svoje mašte. da se u tom ispriča. Možda se pričini onima. Ovdje pomoći nema. pa da bude na pouku onome. što sam naumila. da drugi Gospodin. da bi naime bilo prije moguće. a zaboravimo sami na se. da je tako. što ih zavarava mašta. Jer onaj. da bi ove duše mogle ne slušati onih riječi. što joj se govori. a ne može (duša) ni misliti nikako na drugo. što ih Gospodin ne vodi ovim putem. a tako se ukloniti tim pogiblima. što im se govore. koji je. veći od nje. U neku mi se ruku čini i držim. nije to moguće. No u ovom slučaju. može učiniti. da pazi (duša) na ono. Neka On dade. da baš ne pazi i svoje misli i razum uperi drugamo. Nema tu ušiju.

da su mrtva. 4. da tu ne treba srčanosti. da to mora biti. Držim i ja. jer su duševne moći tako udubljene. što je spominjasmo. zanosom (extasis) ili poletom (rapto). Što u ovom slučaju razumijem. Želim ovdje spomenuti neke vrsti ushita. što čini Njegovo Veličanstvo. stoga. kako Bog uzdiže dušu u molitvi ushitom (arrobamiento). pa se služi ovim mnogim drugim sredstvima. da neće biti suvišno opet pretresti to i druge stvari. van sam Stvoritelj. 2. a možda nijedan stvor. a ne ženske nemoći (nesvijesti). Razumije se. jer je vaša narav veoma plaha i niska za toliku stvar. Razumije se. 3. XX. da Njegovo Veličanstvo uzrokuje. da je to za naše dobro. a niko ne zna osim njih dvojice. i učinit će vam se ludo. što ih naređuje Crkva. da sam već rekla. Jer kad bi ostala pri sebi i vidjela se tako bliza tolikoga veličanstva. pa i najnižega staleža. da shvata tu tajnu? Ja ne znam. te iz nutrine duševne probukti iskra. da se zaruči a kraljem. da je to ushit ili zanos (ekstaza).GLAVA IV. kao što nas ovdje snalaze. a tako isto i sjetila. da budu pravi ushiti. kad se radi o zarukama sa zemaljskim kraljem. Jer (ovaj ushit) nije kao nesvijest ili bjesnilo. No kad se radi o zarukama s Kraljem nebeskim. ima osoba tako slaba tjelesnog sastava. Shvatam. to jest u ova dva stana. to je. Pa ni sama duša ne razumije tako. pa mislimo. Ta nema ni jedne žene. možda joj ne bi bilo moguće. te možemo reći. A mislim. Raspravlja. Jedna je vrst ushita ova. Duša sva zapa ljena poput ptice feniksa bude obnovljena. Ako duša i nije u molitvi. Ovaj bi se i posljednji stan mogli dobro spojiti. 1. gdje ne shvata ništa (što se zbiva) unutra ni izvana. da primi velike milosti od Njegova Veličanstva. Ipak ne znam. te je riješi njezinih sjetila. A to vrijedi i za mnogo drugih stvari. da može kasnije kazati. I tako čistu sjedinjuje (Gospodin) sa sobom. što se zbivaju u tom stanju. da ovdje zajedno prikažem stanove. te kako je potrebna velika srčanost. kosne je se jedna riječ Božja. da tako dugo trpi od želje za njim. videći. za koje sam doznala (jer sam se razgovarala s toliko iskusnih duhovnih osoba. što je po mojem mnijenju sve jedno. a sve kad ih ne bi bilo. da ostane u životu. jer će svaka od vas pomisliti. jer među njima nema zatvorenih vrata. Činit će se to nemoguće. kažem vam. Nasmijat ćete se ovome. ako se ta duša popravila i upotrebila sredstva. . kolikogod vidite. Kakav mir može imati jadni leptirić uz spomenute i ostale tegobe? No sve je to. I tako ćete vidjeti. A držim za stalno. da su joj oprošteni grijesi. A može se pobožno vjerovati. što kažem. koje spadaju ovamo zbog nekih razloga. koje se sjeti ili je čuje. 1 Knjiga o Životu gl. da bi to bilo nemoguće. Kako se može shvatiti. te već umiru kod molitve mira. A Njegovo Veličanstvo poznaje našu slabost. da je potrebna veća srčanost nego vi mislite. da pripravi dušu te se osokoli i spoji s tako velikim Gospodinom i uzme ga za Zaručnika. kad ne bi Bog dao srčanosti. koja ne bi imala srčanosti. da duša nikad nije tako probuđena za Božje stvari i nikad nema takve svjetlosti i spoznaje Njegova Veličanstva. kad duši dade ushit. hoću h pravo pogoditi kao u drugoj knjizi.1 u kojoj sam pisala o tom. da više zaželi uživati Zaručnika. A na to ga je sklonila samilost. Čini mi se. pa joj se čini. ako i nije bez unutarnjega osjećaja. da sklopi ove zaruke.

No u posljednjem stanu ima stvari. da se u tu dušu utisnu istine o veličini Božjoj. da crv ovako ograničene moći.).2 pa ona o tom zna poslije pripovijedati. da ih razdijelim. jer mu se svidjelo. Ako sam to i čula. u najdaljoj su duševnoj nutrini upisane. što joj ih Gospodin ovdje iskazuje. Gledajući samo ljestve. što žive na zemlji ne mogu shvatiti. Veoma želim naći zgodnu poredbu. ne može ih tako lako pripovijedati. da nije imao više unutarnje svjetlosti. Kad je duša u tom ushitu. može pripovijedati ovdje mnogo od onih razumnih viđenja. da je on moćan. što je to viđenje. Možda neće neka shvatiti. Jednom uvedoše i mene u takvu dvoranu u kući vojvotkinje od Albe. pa nikad više ne zaboravlja. Ne znam. po kojima je vidio i vjerovao. sestre. da neke upoznamo. Hvalimo ga uvelike. da moramo vjerovati. koji može. XXI. da on kaže (Izl. te se ne može procijeniti. Ali razumijem. što kažem. XXVIII. Razložit ću to u svoje vrijeme. što je učinio za izraelski narod. da to zovu sobicom (camarin). što je vidio u kupini. Tako. ne može shvatiti njegovih veličina. da možemo hvaliti Gospodina gledajući takve raznolike stvari. koja joj kaže. 6. ne bi bio naprtio toliko i tako velikih tegoba. Jer ako ih i ne znadu prikazati. bit će možda nekim dušama na korist. Morao je on u trnju onoga grma gledati tako velike stvari. jer ih je ona gospođa zato silno molila)3 Osupnuh se na ulasku i pomislih. da čini ono. te ostaju tako. 8. 2 3 . posjeti Vojvotkinju u njezinu gradu Alba de Tormes. pogotovu razumna viđenja (visiones intelectuales). Knjigu o Životu gl. A kad je duša pri sebi. No recimo ovu. 5. da li pogađam pravo. 28. tolika je korist. 3. da nema prikladne. ko je Bog i da je dužna vjerovati u nj kao u Boga. kakva joj je korist od njih? Oj kćeri. pa se nikad ne zaboravljaju. pa ne mogu izreći. Isp. te se gotovo sve vide. 12. da se V. Knjigu o Osnucima gl. kojima su silazili i uzlazili anđeli.). čemu može koristiti ona sila stvari. Idući iz Salamanke na osnutak samostana u Segoviji u veljači 1574. van samo što je Bog htio. što uđu u njega. I vidjeh. No kada su umna viđenja. Držim. Ako moći nemaju slike i ne shvataju ih. A to joj i ostane utisnuto u pameti. kad ne bi ni imala vjere. koje su ga ohrabrile. 2. ali držim. Uđete u dvoranu koga kralja ili kakvoga odličnog gospodina. Jakov je s ljestvama morao shvatiti i druge tajne. da ih razumijemo. Zato mi se činilo zgodno. Jer mora u to vrijeme (za ushita) biti tako uzvišenih. jasno je. van kao što vjerujemo. ako se duša ne može kasnije sjećati tih tako uzvišenih milosti. kod tajnih stvari Božjih ne smijemo tražiti razloga. da ovdje ostanem dva dana. da je neprikladno. koje se očituju samo onima. Ako se i čini. A sad se radujem. postavljene tako u red. da uzmognem donekle protumačiti razumljivo ono. ne bi bio shvatio tako velike tajne. ne znam. da bi se ona Bogu od toga trena klanjala kao Bogu. No reći ćete mi. kao što je učinio Jakov. 7. te ih oni. Ondje drže nebrojene raznolike čaše i glinene posude. No da Gospodin nije sasvim izvjesno njegovoj duši pokazao tajne. kad se uđe. jer mi je to naložio onaj. što rekoh. kako ih se mogu sjećati? Ni ja toga ne razumijem. da li se dobro sjećam. A klanjala bi mu se. (Dolazeći s puta zapovjedi mi posluh. Ni Mojsije nije znao reći. da je Bog (koji mu je govorio). Gospodinu se svidi te joj pokaže neke tajne kao nebeske stvari i utvarana viđenja. kad je vidio ljestve (Post. koje nije znao izreći. kao što smo mi.

A ni to nije ništa. A to se ne može porediti s ushitima. kao što držim. 3. 6. te nas sasvim osljepljuje. te sam odmah sve zaboravila tako. Samo se u svemu sjećam. pa da u svem omilimo Njegovu Veličanstvu. da ćemo i u ovom životu uživati to dobro. koji se ne ushtjednu njime okoristiti pa izgube svoga Gospodina. Ako je taj dijelak i malen. da sam ih vidjela. I s pravom će biti prokleti. da se zatvore vrata svih tih stanova. pa ostanu onako omamljene. da mora zapremiti jedan od tih stanova. govoreći o njima. Pa kad bi dovijeka trajale svjetske radosti. ako je ushit. držim. sestre. 9. ne upozna tih tajna. jer ne raspredam o tom. čini se. sestre. Jer vjerujte. što ćemo uživati bez kraja. da možemo unići. da to i nisu ushiti već duševna nesvijest. Ipak vidim prašaka i piljčića. 2. što ostavimo. pj. već o umnom (intelektualnom) viđenju. da među nama nije tolika. No toliko sam toga imala gledati. koji se hoće tako da poda crvu! Ako li se nadamo.) I kad je tako duša u zanosu. pa jer je njegova svojina i njegova već zaručnica. gdje je On. da se prene (iz zadubljenosti) te brzo gleda ono. ne mogu na . kanda ih nikad nisam vidjela. kao što je radila Zaručnica po ulicama i cestama? (Pj. Može se dogoditi osobama slaba tjelesnog ustrojstva. pa uz svoju tupost ne znam ništa reći. O sestre moje. A on neće zapreke ni otkud. kao što smo mi žene.mogu ovdje okoristiti.) Kadikad uživa. te mi nijedan onaj komad ne ostade u pameti. da smo tako nesavršene. da sam rekla o molitvi mira. Ne bih znala kazati. nego je Bog htio. kad će se ukloniti ova zemlja s naših očiju? Čini se. Mnogo sam zastranila i neopazice. Ništa je sve.) Bila sam neko vrijeme ondje. kojega je ozdravio naš Zaručnik (Iv. A što sam dosele govorila o toj molitvi. što ga moramo imati u nutrini svoje duše (jasno je. da gleda nadnaravski. bogatstva i naslade. van odmah zapovjedi. A kad se povrati k sebi. može sebi predočiti veličine. da i jedan časak prestanemo tražiti svoga Gospodina. kao što je blato dalo slijepcu.) A videći. Nego. što je u tom stanu. da upoznamo svoju bijedu i da nam one dadu bolji vid. hoću da kažem. da uz duhovni napor podlegne narav. Bog ugrabi svu dušu k sebi. molimo ga što usrdnije. da od naših nevolja učini dobro. uživajući Boga. i vjerujte. da nisam to govorila ja. ipak je mnogo sve. Priznajem li dakle. da Gospodin neće. (razgovijetno shvatam. ako je dobro. O sljepoće ljudske! Kad. što ga je zbog toga dobila. Tako je i ovdje. da će naš biti Gospodin — gospodar svega blaga nebeskoga i zemaljskoga! 11. ali ne može ništa propovijedati. 9. 10. što činimo? Kod čega se zadržavamo? Što je dosta. okoristimo se tim pogreškama. što činimo i što bismo mogle činiti za Boga. ništa je sve. kojoj Bog da te ushite. n. A njezina narav ne dopire dalje. A ostanu otvorena samo u onom stanu. 12. što je u tom velikom Bogu. kakve možemo zamisliti. da je (u ushitu) duša gledala i da je to bilo umišljeno (imaginaria) viđenje? Ne želim toga reći. pa ako ih ostavimo da rastu. Blagoslovljeno budi toliko milosrđe. gdje je duša postala sasvim jedno s Bogom. Nisam učena. Oprostite mi. te joj je dosta toliko dobro. mogu nam učiniti veliku štetu. 7. ako nas ne dovodi i ne pomože da dođemo k ovom dobru. Ako gdjekad duša. pokaže joj dijelak svoga kraljevstva. da uvijek gleda takve tajne ( jer je tako uronjena u užitak. ni od moći ni od sjetila. postavljena u stan najvišega neba. za ljubav Božju. da stigavši do ovih veličina Božjih. što ih je vidjela. kad je Bog u duši. isporedi li se. na kakva su oblika bile.) O kako je poruga sve na svijetu. sve je to gad i smeće prema ovom blagu.

17. O kad duša dođe sasvim k sebi. XXXI. da se upozna. koja je bila u takvoj žalosti. A ona je zato veoma budna. Jer takve duše poznaju zlobu svijeta i znadu. ako bi se koja našla u takvoj nevolji. I zato se tuže takve duše Njegovu Veličanstvu. Zato ih navodim ovdje. Kad im iskaže tu milost (ushit) potajno. Može dašto (dirati) u tijelo. Ne želi drugo. jer je s tom pomoću Našega Gospodina lako. da se nije ništa izgubilo. kako rekoh. mislim. On će je braniti od svega svijeta. a drugda se sve ukine iznenada. Ako li je iskaže pred nekim osobama. u imetak. kao što su spomenuti. da bude u tom stanju. Ne znam. jer je to sve. I tako uza sve to ne traje dugo taj tako veliki zanos. da iznovice umre i dade duši veći život. hoće Naš Gospodin. nemoguće. pa se čini. što je ushit. Rado bi da sve stvari na zemlji budu sami jezici. te se ne da zanijeti. zašto mari za to? Nekoj osobi. a kadikad se zapaža ni da diše. jer će oni ili Mene hvaliti ili tebe ogovara ti. To traje kratko vrijeme. 13. jer ima sasvim različnih učinaka u prividnim 4 Knjiga o Životu gl. pa i grada i ograde. da više nikako ne može govoriti. da volja ostane tako zadubljena i razum tako izgubljen. 15. da se (djelo povrati malko k sebi i opet odahne. To su istina stvari. da zatvorimo vrata stanova. kad im se ne pruži prilika da što trpe. da te zlobno sude. Ali se u dušu ne smije dirati. reče Naš Gospodin: »Ne žalosti se. pa niko ne smije dirati u nju. No događa se. što joj zadaje misao. što su ih podnosili. kao što je ova? Duša bi htjela imati tisuću života. te malo osjeća. te se čini. No vratimo se k onom. da ih sve uzmogne prikazati Bogu. što ga je uživala. u čast. koji su vidjeli (njezin ushit). I kad bismo mi ljubili Njegovo Veličanstvo. Druga sjetila gdjekad još malko potraju. dok je čini. A ne drži mnogo do svega. kad se govorilo o tom. Kad hoće da ushiti dušu. a opet spavaćiva. što će misliti oni. da nema u njemu duše. . Ohladne ruke i čitavo tijelo tako. drže je veoma velikom. 14. 16. kad već prođe. o čemu sam govorila. Jer ako se ona veoma krivom smionošću ne odijeli od svoga Zaručnika. što jest. A držim. uskrati joj dah tako. što će istom ostati od milosti. kako samo On ushtjedne da se njom posluži! Ako od prvašnjih molitava ostaju učinci. te se u neku ruku duša prene iz užitka. kad vidim. da ne može ni na što paziti van da volju pobuđuje na ljubav. Prevelike su želje da čini pokoru. tako se smetu i zastide. Jer je jakost ljubavi tolika. pa i od svega pakla. U oba slučaja dobivaš ti«. Zaručnik zapovijeda. I jasno vidi. eda ga hvale u ime njezino. da je preziru. što je pravi ushit. e je ona duša njegova. kako je zastiđena.ino van se uvelike potužiti. jer će iz svega crpsti čast za Njegovo Veličanstvo. kako li živo želi. U neku mi se ruku ta muka i stid čini nedostatak poniznosti. da se ona osoba veoma ohrabrila i utješila ovim riječima. koliko gubimo svojom krivnjom.4 Doznah poslije. Čini se. Jer čim popusti malko ta velika obustava. da se dade na službu Božju na svake ruke. van da ima koga. a to potraje dan pa i više dana. mjesto da hvale Boga. koliko čini. dao bi svima. čini se. od brige i muke. No to nije više u njezinoj ruci. da se bavi kakvim stanom. Jer ako ta osoba želi. jesam li sada jasno razložila. kao što On ljubi nas. jer se tim ne smanjuje njegovo bogatstvo. da možda to neće držati za ono. van da će im to dati priliku. da svi shvate. što ih Gospodin daje komu hoće. da nisu mnogo činili mučenici u mukama. komu bi dao.

tako ozloglašena. Amen. jer hoće da prevari ko ih ima.« 5 . jer je htjela (duša) prevariti nas. Možda Svetica htjede napisati: »Ne držim prividnima. što ih imaju. te se s razlogom kasnije ne vjeruje ni onima. već stoga. Fr.ushitima. takva milost. jer bi htjeli prevariti5 oni.« Oba popravljaju umetak. jer su oni prevareni. već jer je ona sama duša prevarena.« A Gracian u kordovskom prepisu: »Ne zovem prividnim. A kako se ne slažu znaci i učinci tako velikom milošću. Neka bude blagoslovljen i hvaljen vazda. jer hoće da prevari ko ih ima. Luis de Leon mijenja ovu rečenicu: »Ne zovem prividnim. amen. Ne zovem ih prividnim ushitima. ostaje. kako bi trebalo da znači. nego jer je sama prevarena. kojima je Gospodin udijeli.

To označuje vrlo dobro i u ovim glavama Stanova. 4. sestre. da su zanos (éxtasis). nego ono. 1. čini se. ako i ne iz ljubavi. i obzir. bitno isto. koju ja zovem duhovni let. Stoga je odlučila (ona osoba). duhovni let itd. ushit (arrobamiento). neka shvati. ne znajući. a i njezina sjetila i moći mogu što više raditi. kako se ovdje pokazuje velika moć ovoga Kralja i Vladara. kojima će Bog iskazati tu milost. A potrebna je i vjera i pouzdanje i velika predanost u volju Božju. kamo ide. koji je iskusi? Kad bi se i onima. Ne varam li se. koji drži izvore voda. pa u gl. dok ovo pišem. gdje govori o jedinstvu. ako se prigodice (accidentaliter) i razlikuju. I s velikom se silom podiže tamo snažni val. kad je osoba sasvim pri sebi. da lađicu naše duše uzdiže uvis. što usthjedne. Nastavlja isto gradivo. A što će učiniti onaj. te se čini. koja se puni posve blago i polako. da je mala zabuna. da spopadne dušu veliki strah. I navodi. da prijeđe svoje granice. držim. kako Bog podiže dušu duhovnim poletom različnim od opisanoga. ali se u nutrini osjeća posve različno od prvašnjega. A ovdje je. polet (rapto). I kao što bijesnom valovlju. ne može odoljeti lađa. Dapače je gore (ako se opire). u četvrtom stanu. Tomom. da joj se zanosi duša? A čitali amo. A kako će biti obvezane one. gdje bi htjela. da više nema nad sobom vlasti. gdje bi htjeli: tako se. da je potrebna velika srčanost onima. jer se toliko puta i tako ozbiljno predala u njegove Tuke. je li to od Boga.GLAVA V. da se nekima zanese i tijelo s dušom. da neće raditi više. da se može oprijeti? Nipošto. i III. te se s potpunom voljom prinijela njemu na žrtvu. Slažu se mistici sa sv. učinke što ostaju. a vidi. A za vanjštinu se pritom ne mari. pa je ni jaki krmar ni svi. da ga se ne bi usudili vrijeđati. van da će se prepustiti u ruke onome. Veoma je korisna (ova glava). ko je diže ili kako je diže. iz kojih je voda došla u ovu kamenicu. što navaljuje. snebivam se. da je to najbolje od potrebe učiniti krepost. iz kojih nastaju takove obustave. može zadržati nutrina duše. Druga je vrst ushita. onaj veliki Bog. Jer vidi. govorila sam o onoj kamenici za vodu. tako i naš veliki i jaki gorostas zanosi duh. 2 IV. zašto je potrebna srčanost. još mnogo manje. da je duh zanesen s takvom brzinom. Kad već spomenuh slamku. Tumači malko tu milost što je Gospodin dijeli. Rodrigu Alvarezu. ako ste gledale. Zaista. jer se dobro ne sjećam2. što su sasvim izgubljeni u svijetu. nije manje čudno. kako razlaže razne uzroke. Ističe razloge. Mislite li. Znam za jednu osobu (koja se opirala). što njom upravljaju. Knjige o Životu i u drugom Izvještaju o. A (opre li se) zanese se za znatno žešćim gibanjem. Zato i rekoh. nego radi slamka. koju privlači jantar. II. da Naš Gospodin čini s dušom. koji je tako moćan. osobito isprvice. stan gl. hoću reći bez ikakva gibanja. 1 .1 Kadikad se iznenada osjeti tako naglo gibanje duše. XX. 3. Jer se na početku toga gibanja ne zna pod izvjesno. (ovdje je On) odriješio izvore. kao što veliki jaki čovjek digne slamku. A ima li kakvo sredstvo. da Bog hoće pokazati duši. stalno je. i ne da moru. 2. s kojim moraju postupati duše obdarene takvim odličnim milostima. Ako se Svetica čudi tumačeći te razlike. Čini se. očitovalo Njegovo Veličanstvo kao ovim dušama. koje tako uzvišenim putem (vodi i) upućuje. U biti je to isto. što im je zapovjeđeno. a ono od straha. ne mogu zadržati. vrlo ukusno.

za ovo je posljednje po trebnija nego za išto drugo. . Drugda joj se zajedno sa stvarima. divnom spoznajom. sestre moje. da još nezna. jer (taj dug) veoma plaši dušu. neka ne srde Gospodina! Molim vas. moli smilovanje i milosrđe. A i ona je mala malenkost puna pogrješaka i pukotina i mlitavosti. kako malo njemu služi prema onom. 6. da ona osoba nije mrtva. da ne mislite. koje se ne dadu opisati. kako se Našemu Gospodinu sviđa. koju je Gospodin već podigao do ovoga stupnja. Zbiva se tako. te toga ne može zaboraviti. kadgod se vidi u takvoj bijedi. Možda će (Bog) odgovoriti duši kao i nekoj osobi. Stoga je. da je veoma korisno. da duh izlazi iz tijela. ako mi upoznamo sebe i nastojimo vazda gledati i motriti svoje siromaštvo i bijedu te se sjećati. da je u 3 Tu milost dobi sv. a s druge je strane jasno. Što više. Barem se ne bih prisegla. (Luk. sve kad bi se trudila za svega života. možda bi znao razumljivije razložiti premda se meni čini veoma teško. ne bih znala kazati. što snalaze dušu. pa ih poznaje. što nismo primile. Budući da nema čim platiti. No povratimo se k onom iznenadnom poletu duha. Iz toga možete razabrati. Promišljajte.) 5. neka ih drži za svoje vlasništvo i prikazuje Ocu. da nemamo ništa. sestre. Vidi na primjer neke svece. 48. dok se to sve zbiva. ili 1576. Ko je to već doživio. da ne bi mogla pravo predočiti nje kao ni drugih stvari. i to mnogo bolje nego ovdje gledamo. u kojem mi živimo. Općila sam sa toliko svetih osoba i odanih molitvi. Je li duša u tijelu ili nije. ostade tako utješena i bogata. ako vam Njegovo Veličanstvo udijeli takve ili slične milosti. a sposobniji je od mene. ako ih čini. pa znam mnogo. kako čuh od nje. da joj On daje sve boli i tegobe. Mogla bih vam ovdje navesti još nekoliko takvih stvari. morala bi živjeti vazda u velikoj nevolji. A čini mi se. da ne bi radile više nego samo primale. koje ne bih znala izreći. nemojte zanemarivati. osobito mnoštvo anđela s njihovim Gospodinom. A događa se također. je li duša u tijelu ili nije. drži da je najbolje nastojati to zaboraviti i imati pred očima svoje grijehe te se predati u milosrđe Božje. Terezija oko 1575. Čini joj se. Sam joj Raspeti prozbori. što se tako razlikuje od ovdješnje.neka nastoje iz petnih žila. kako nesavršeno čini dobra djela. koja je vrlo žalosna stajala pred raspelom i razmišljala. što se gleda duševnim očima. tješeći je. a u drugu ruku vidi. A i bez riječi joj se dade. koje gleda duševnim očima. Stoga da se ne sjeća. ko mnogo duguje. A ovo (sto spomenuh) čini mi se. da mora mnogo platiti. radi Njega. No ispuštam to. te razumije neke stvari. što ih je podnio u svojoj Muci. 7. što je vazda Bog imao prema grešnicima. što bi Bogu dala ili ostavila za Njega. što Njegovo Veličanstvo radi s njom. I kad joj Naš Gospodin ne bi dao srčanosti. potrebna srčanost za ovo i za mnogo drugih stvari. te ne bi mogla urediti ni tisući dio kad bi se mnogo godina trudila maštom i razumom. Ne vidi ništa ni tjelesnim ni duševnim očima. 12. da u jedan tren nauči toliko toga zajedno. umnim viđenjem pokažu druge stvari. Ondje joj se pokazuje svjetlost. ako ima poniznosti. da je sva bila u drugom kraju sasvim različnom od onoga. To nije umno (intelectual) već umišljeno (imaginaria) viđenje. I zato je potrebna velika srčanost. 8.3 Ona osoba. Barem se može za nekoliko trenutaka reći. da sam to ja. Vidi ona u jednu. koliko je obvezana. sjećajući se (onih riječi) ohrabri se i utješi. te se zbilja čini. kanda je s njima mnogo općila. Neka nam je Gospodin dade radi svoje dobrote. a predoči im se ovo što kažem i mnoge druge stvari.

Dok je duša sasvim izvan sebe. kako kažem. da njihove vrednote ne umije shvatiti niko osim onoga. koji joj ih daje. No ostavlja tolike koristi u duši. kad se metne oganj. može se jednim višim dijelom uzdići nad sebe. Jer ta viđenja ostaju uklesana u pamet. Mašta tu ne može prevariti. da ih ne izgubi. Mislila sam mnogo puta. koji sam iskusi. 18—24. te držim. pa duša može ostati na svojem mjestu. 11. da se ovaj strah dobro plaća. Napokon. koje može primijeniti za službu tako velikoga Boga. može joj dati i milost. što ih Zaručnik počinje davati svojoj zaručnici. Premda je sunce na nebu i ne miče se odonud.tijelu. usudilo da vrijeđa Stvoritelja i još se usuđuje da ga gleda. jer vidi. A kad opet osjeća. To su dragulji. te će ona na njih vrlo paziti. dok ih zauvijek ne bude uživala. A pogotovu (ostaju duši) tri stvari u uzvišenom stupnju. da lakše podnosi tegobe toga mučnoga puta znajući. Tako su duša i duh jedno. što joj dolazi od pravoga Sina pravde. da joj je Gospodin htio pokazati nešto od zemlje kamo ima putovati. da je ovo poput sunca i njegovih zraka. Čini li vam se. da ih ne izgubi. što joj se dosada običavalo činiti dobro. te joj se prema onome. a snagom topline. To kažem i ja. koja je potrebna. tako se u nutrini duše podigne let (ne mogu ga drugačije nazvati). Istina je kao što žurno skače naboj iz puške. koje bi imale takav učinak. Reći ćete. da je ona nešta neznatno? Zaista se čini. ne znam. Drugo je spoznaja sama sebe i poniznost gledajući kako se nisko biće. koji može toliko dati. Neka nam dade Njegovo Veličanstvo milost. drži vrlo malo do svih zemaljskih stvari osim onih. njegove zrake imaju takvu silu. (Ako bi ih izgubila) bilo bi to za nju najveće zlo. No da se vratimo k srčanosti. te ne može nikako biti puko utvaranje. Možda vam se i pričini. što ih je izraelski narod bio poslao u obećanu zemlju. po svemu što može shvatiti. 13. te se odmah spuste ovamo na zemlju. a ne zna. čine kao smeće i odsada živi na zemlji mučnim životom i u svemu. to više daje da je upoznajemo. 10. Čini se. što je vidjela. (Broj. (A htio je Gospodin pokazati zato). proizvodi tako očito gibanje. do čega bi mogla što držati. 9. jer što više od nje gledamo. da se ne mogu zaboraviti. kao što su donijeli znake oni. a ni da je tijelo bez duše. te u duši ostavile takav mir. da joj dade srčanost onaj. 12. kamo ide na počinak. kao sunce i njegove zrake. je li tako. da nešto tako brzo prolazno ne koristi mnogo. da se duša rastavlja od tijela. Amen. . Po tom se vidi dobro. gdje se gube njezina sjetila. ima velike koristi i sve zemaljske stvari cijeni tako malo. da to ne potječe od zloduha. Premda ne uzrokuje buke. da je sama u sebi. poredi li se sa Stvoriteljem tolikih krasota. zašto. Neka bude hvaljen dovijeka onaj. i tako su dragocjeni. koji joj daje i ostalo. No Zaručnik. (Prvo je) spoznaja velične Božje. pokazuju joj se velike stvari. A ne bi ni nečastivi mogao predočiti duši stvari. spokojnost i napredak. ne vidi ništa. Treće. Treba.). da zavrijedimo njemu služiti.

da je put. A rado bi te živote dala. svezani s toliko vezova. 14. kanda bi ona mogla više. te po svemu. što su slobodni. kojim je vodi. I tako su vrlo česti ushiti u ovom stanu. jer s pomoću tvoje moći može podnijeti mnogo tegoba. je li istina ili prevara. tako omekšanu ljubavlju.). misli ona: pustila. I kad bi imala tisuću života. koju Gospodin iskazuje duši. koji ti ne daju da letiš. neka je uzme iz ovoga progonstva. da će je prevariti zlodu h. Ne sjećaj se njegovih malih zasluga i niskoga rada. ne može željeti to (da je Bog povede drugim putem). Ona to želi. I kad ne bi bilo drugih razloga. pa puklo kud puklo. Ali posve istinski . što žive ili su živjeli u pustinji. No u drugu je vrlo tužna. pa naredi. neka se mole za nju. Razlaže o drugoj milosti. sve ako se događaju javno. što ih veže njihova narav. A uvelike se žalosti videći. jer joj kažu. pa da hvali Tebe. da ne učine ni nesavršenosti. da je raskomadaju. da u čemu god može izvršiti svoju želju na tvoju čast i slavu. što čita. nego se samo predati u njegove ruke. ko je taj veliki Bog vojska. Stoga i ne bi hotimice činila ni lakoga grijeha. a Njegovo Veličanstvo moli. da mu ne bi obnemilile ni u najneznatnijoj stvari. I odmah dolaze progoni i ogovori. A čini joj se. da vide. Bog daje tim dušama preveliku želju. Objavi svoju veličinu u ovom ženskom i tako niskom biću. pa je snalazi i strah. ne bi li uvrijedila onoga. No ona je našla na ovom putu tako veliki napredak. svoju moćnu desnicu. budući da je ovaj put vrlo pogibeljan. O bijedni leptiriću. da je potakne. koji joj ih daje. 3. da jedna duša više hvali Boga. već bi radi toga htjele pobjeći od ljudi i uvelike zavide onima. sve sredstvo. a pogotovu ispovjednici. kako bi želio! Smiluj se. da glasno javljaju. 422. neka radi to.GLAVA VI. što gleda u njemu. da sasvim uživa onoga. a nema sredstva. pa se ne može bez nje snaći. zadaje muku jer misli. da im se opre. žaloste se. Ovim se tako velikim milostima duša tako napuni željama. jer je straši mnogo njih. da to ne mogu činiti. da ne sluša ispovjednika. neka je povede drugim putem. pa kad bi mogle. bi li mogle što doprinijeti. te živi u velikoj. premda bi htjela biti bez njega. goni na let svaka prilika. 4. I zavide veoma onima. da mu život ne mine u tako niskim stvarima. Ogovori joj zadaju malo muke. Gospodine. neka vidi svijet. 3. da se ne prevari. Pred Tobom izmiče more i veliki Jordan te puštaju. jer se boji. van da moli sve. A baš joj to što ne može željeti (drugog puta). Živo želi umrijeti i sa suzama posve običajnim moli Boga. U drugu bi ruku htjele poći usred svijeta. Ali odmah pritrči ona muka. pogotovu kad je sama s Bogom. 1. ako je ne tišti sam ispovjednik. da ne može odoljeti. koji ide k nebu. Zato sve da hoće. U jednu se čini dakako. neka ga slavi. Opisuje učinak molitve. da je to: što sluša i ne vrijeđa Našega Gospodina. ali slavnoj muci. čuje i znade. Pruži. koja više raspaljuje taj oganj. da duša ima veliku sigurnost. Kad se nađe nasamo. ne može na ino nego gledati. put zapovijedi Božjih. već čini mnogo nehotičnih grijeha. 2. da prođu sinovi Izraelovi (Ish. pa da su i veoma dobro upotrebljeni. prije bi. Sve je umara. Napokon ne može taj leptirić naći trajnoga mjesta. koga toliko ljubi. 13. već dapače dušu. što je opisana u pređašnjoj glavi i po kojem se poznaje. Jos. malko joj odlane. Ne štedi leptirića. Svemoguć si Ti. Ako su to žene. Ona ne zna što bi. On je na to gotov i želi trpjeti. da te malko više ljubi jedna duša radi nje. dala bi ih. moj Bože. da nije ništa po sebi. Gospodine.

osobito u nježnih osoba. 5. da su to učinci.upoznaje. da navali sila suza. Pa i u tako dobroj stvari. kažem. sestre. čemu to rekoh ni radi čega. koja ih više nego ljubav. Martin. jer je razum još čitav. pa bi je zloduh mogao pokrenuti. koje prolaze. da i slaba tjelesna građa običava uzrokovati takve muke. da može biti prevare. kad se desi. kako je prije rečeno. što reče sv. a bolje upozna milosrđe i veličinu Boga. ako možete. van da će samo pokrenuti strast. Pamtite također. jer se to. Može biti. ne usprežu ih. A može se dogoditi. Ali je običnije onako. ako ju je u čemu imala. da smo tako napredovali. što ih ova muka daje u duši. Nisam iskusila na sebi. da nisu nešto izmišljeno. A vidi to tako jasno. ne bih toga govorila. te je ne smijete podupirati. da ne zavređuje trpjeti za te ni najmanje nevolje. o kojima ću govoriti kasnije. mislim. jer nisam baš nježna. što vam je činiti. Zašto kažem. te me gdjekad i muči. prepušta njezinoj (slaboj) naravi na najveće njezino dobro. već ostaju trajno. 6. kad ne bih vidjela kod nekih osoba. U crkvenoj službi podsjeća Crkva na Svečeve riječi »Gospodine. vidi se. kojom ljube Boga. Ta se želja po mojem mnijenju javlja kod onih. neće razumjeti i misleći. Zato je onda dobro živjeti u strahu. Kod ove je prevare dobro. što čuje ili pomisli na Boga. A kad je oganj iznutra velik. koje plaču za svaku stvarcu. kao što su suze. pa im ne može odoljeti. No varam se ja. pa drugo i ne bi htjele (takve duše). da naudi tijelu. van se odvratiti od nje. već pače imam tako tvrdo srce. ako i jest tvrdo srce. a ne duši. da gledate Našega Gospodina. dakako. kako ja shvatam. kad se mučimo radi svjetovnih stvari. A kad dolaze suze otuda. Kod ovih će se prvih kadikad moći. te joj se čini. da zloduh ne može dati mira ni spokojnosti. A nema li poniznosti. koliko mogu. a i malokada škode. te bude sama poništena. Ali shvatimo. kad u svemu gledam opasnost. da su suze dobre. podupirat će (tu muku) koliko uzmogne. shvatit ćete dobro. a ne uzrujavaju. Budi volja tvoja. ne odbijam truda. Njima će tisuću puta (zloduh) utuviti. da se pokažu. ako sam još potreban tvome puku. da je ne može imati ni za što. na svaku riječcu. da se prilagodi volji Božjoj i prozbori ono. sve ako nije tako. ne bismo li i mi mislili. 8. da plaču radi Boga. Onda je Gospodin. jer onda vidi. jer sama sebe nisam razumjela. može se promijeniti i razmatranje. dakako ako je ponizna. A gdje se pruži prilika. Oko srca se naime sakupi neka vlaga. Ne znam. Nisu to želje.1 Ako ove želje odviše muče. da su (te želje) trajne? Kadikad se duša i u najnižim stvarima osjeća plaha i prestrašena i s tako malo srčanosti. da oslabe tako. neće biti zlo. A tu bi zloduh rado. neko vrijeme. da je velika stvar. gdje kažete. Ali držim. te rekao bi ne mogu prestati plakati. Kadikad ova želja tako tišti. koji je to htio pokazati tako niskom biću. sestre. te odsada ne mogu obavljati molitve ni obdržavati svoje Pravilo. 7. Ali vjerujte mi.« 1 . Čini mi se. da vas više okrepljuju i umiruju. ne može nikako kod drugih želja. Ali ko nije iskusio jedno i drugo. Na jedno pazite. pa će mnogo nauditi svome zdravlju. kako ćete vidjeti. da može biti prevare. što bez ikakve sumnje ostaju od tih obustava ili ekstaza (zanosa). A jer su čule. u toj velikoj želji. da vas slušam. držimo li i nju sumnjivom. kamo li umrijeti. jer je ta muka trajna ili barem veoma obična. tali ga kao talionica. kao što se zbiva. sili. da joj je Njegovo Veličanstvo dalo srčanost. što su daleko napredova li. van da ih podupiru.

a nećemo naći ni bare. da dođemo do nje. što ushtjedne. To više. jer nam mora biti do toga. držim. kad vas je poveo na mjesto. što ih je zapala tako dobra kob. neka hvale Boga. da duša ne može posumnjati. A da i ona tako razumije. Za dušu je mnogo. pa radimo mnogo i vježbajmo se u krepostima. a i vrlo nužno. jer je to voda. reče. kako su pune tako velike unutarnje radosti. o kojem ne može posumnjati. Taj je užitak tako prevelik. jasno je iz onoga. gdje će vas podupirati u toj ludosti. te zove sve ljude. da znate. Jer nije moguće. da poput sv.2 A mislim. A ona vođa. sestre. 12. što pada a neba. Među tim stvarima. da u tolikoj navali radosti šuti i da može sakrivati (tu radost). da zloduh dade takvu radost unutarnju iz najdublje skrovitosti duše. te mogu živjeti izvan ovoga svijeta! Kadikad uživam osobito. i to s tolikim mirom. kad sam zajedno sa svojim sestrama i gledam. što su ga gdjekad slušali. pa ćemo se često izmučiti kopajući. ili vodu ili sušu. što uživaju ni kako uživaju. 10. 11. I tako ćemo ostati mirne. koji su otišli u pustinju. Takve će suze nakvasiti ovu vlažnu zemlju i pomoći će uvelike. a zloduh neće imati toliko prilike. jer duša vidi sebe u takvom položaju. 15. da je nesigurnosti za onda. kad nam ih Bog pošalje. sestre! Kad bi nam je Bog dao svima! A kakve vam je milosti udijelio (Gospodin). a mi se ne naprežimo. Takvu je radost morao osjećati sv. što manje budemo marile za njih. a zbilja je tako. da se to dešava te uvelike hvalite Boga. da je opet nasla sama sebe i da bi htjela kao otac razmetnoga sina sazvati sve i prirediti velike gozbe (Luk. da što više hvale Našega Gospodina. a On neka nam dade. a samo njima kao i sjetilima Naš Gospodin ostavlja slobodu. u kojem sada živimo! Blago onima. A razbojnicima. pa ona sama ne može razaznati. da se takvi ogovaraju. a sve je njezino zadovoljstvo u tom. da ih izvabimo. jer tamo smjera sva njezina težnja. da nas zasljepljuje. jer su u samostanu. kao što bi radili. da svi upoznaju njezinu radost. Franjo. I on je radio to isto. što je to. A tako i drugi sveci. Vidi se sasvim jasno. kamoli izvor vodu. eto osjeća. treba shvatiti. da ono. Ne mislimo. već ga objaviti svima. da je sve učinjeno. Čini joj se. O kakve bi svečanosti slavila i kako bi objavljivala. Zato. kadno je išao poljem klikćući glasno. da ste u svijetu. To će vam se pričiniti arapština. van pružimo ruku. da ima zato i razlog. da one hvale potječu iz Izdanje od 1589. a neće vas ogovarati. ako mnogo plačemo.9. Franje oglašuju hvalu svoga Boga. To je i po mojem mnijenju veliko sjedinjenje duševnih moći (s Bogom).« 2 . da je barem za onda u sigurnosti. daje Naš Gospodin kadikad duši nekakvo veselje i čudnu molitvu. ako vam udijeli tu milost. što nam koristi. najbolje.). pa se takme. kad bi mogla. Jer se (u svijetu) tako malo naviješta hvala Božja. 10-32. da uživaju taj užitak. o sigurnosti. da urodi rodom. da se stavimo pred Boga te promatramo njegovo milosrđe i veličinu i našu nizinu. Ja sam poznala jednoga po imenu bra ta Petra od Alkantare. da je svetac sudeći po njegovu životu. te ga duša ne bi rado uživati sama. zajedno mučnim i slasnim. ako vam je Gospodin udijeli i vi je pokažete. i ne shvataju. što ga sretoše. Suze neka dođu. donosi ovu bilješku: »što kaže. što dodaje i kaže. ne može se s ovom isporediti. što je crpemo kopajući s mukom. te nije čudo. On znade bolje. da joj svi pomognu hvaliti Našega Gospodina. Spominjem to ovdje. Oh dobrosrećne ludosti. Držali su ga za luđaka oni. Držim. da je glasnik velikoga Kralja. nije varka đavolska. van djelo i milost Božja. O nesrećnih vremena i jadna života. A to stoga.

koji je mnogo pio. Neka vam Njegovo Veličanstvo izvoli često puta dati tu molitvu. ali ne odustaje od onoga. To su dašto vrlo nezgrapne poredbe za tako dragocjenu stvar. pa mu niko toga ne izbi iz glave. Ova radost djeluje tako. nego ob onom. Kadikad traje jedan dan. Kad jedna počne. te duša zaboravlja sama sebe i sve stvari. ali moj um ne doseže drugih. Mi je ne bismo mogle steći. da hvalimo Boga? 13. jer imamo toliko uzroka. jer je tako sigurna i uzorna. Ili kao turobnu. takvu dušu. ali opet ne toliko. a to su pohvale Boga. amen. moje kćeri. što mu je utuvila mašta.dna duše. Pomažimo sve. Kada ste zajedno. te bi izgubio svijest. čim se boljim može baviti vaš jezik. sestre. Rado bih. nego hvalom Božjom. koji nije sasvim izgubio razuma. Ta zašto bismo htjele biti pametnije od nje? Što nam može dati više zadovoljstva? A neka nama pomažu svi stvorovi u sve vi jeke vjekova! Amen. da to činite mnogo puta. . jer je nadnaravska. što potječe od njezine radosti. amen. pa ni na što ne pazi i ne zna govoriti. probudi i druge. a duši je onako pri srcu kao čovjeku.

da ta bol neće prestati. dok joj s e grijesi pričinjaju kao močvara. A ja držim. koja je željela umrijeti. ko uživa tako visoke stvari. pa njegove slavne Majke i svetaca. da će izgubiti Boga. Za tu muku nije polakšica. a to je veoma veliki križ. a tako bi ondje bile. Što je do straha od pakla. Možda se meni to čini. te je nikad neće obžaliti. mnogo više upoznaje veličinu Božju. ali ne često. što ih prima. Jer po veličinama. premda ima vazda pukotina. da je Naš Gospodin već oprostio i zaboravio grijehe. koje još nisu dosegle milosti. kojima Bog dade spomenute milosti. što ću reći) činit će vam se. Vrlo je korisna (ova glava). Ako je (spomen na to) i mučna stvar. ako i jesu kao i opisane i one. vidjet će. u kojem su nekoć bile. pa napredovali i te kako u duhovnom životu. i to gdjekad. o kojima će se govoriti. kakvu bol osjećaju radi svojih grijeha duše. One se boje samo. da gleda Boga. da je radi tako niskih stvari ostavljala toliko Veličanstvo. da neće razmatrati . Toga se sjeća mnogo više nego milosti. dok ne budemo ondje. da su duše. kad se sjeti. da dozivam vazda u pamet (svoje grijehe). pa ga uvrijede i tako dospiju u ono bijedno stanje. Ako već žele. A i mislila je. jer ako su kušale i ako su od Boga. da ne budu daleko od Boga. da kadikad tišti više. Jer je držala. Poznam jednu osobu. jer se duša ne sjeća kazne. A ne staraju se za svoju muku i slavu. što su bile dobre. Njihova je ljubav bila tako velika. pa je to razlog. dok živimo u ovom smrtnom tijelu. ne vježbaju. što ih ondje imaju trpjeti.GLAVA VII. Možda ćete pomisliti. kad bi zaboravila. da mu se služi. da (te milosti) donosi obilna rijeka i opet ih naskoro odnosi. da Bog ne ustegne svoju ruku. što je bila tako drska. nego radi muka. Zato im je (uspomena na grijehe) morala zadavati veoma jaku muku i buditi nježni osjećaj. da se sjećaju čovječanstva Našega Gospodina i Spasitelja Isukrsta. da je to bila velika muka za Petra i Magdalenu. gdje ništa ne može zadavati boli. komu toliko duguje i koji je toliko dostojan. nego drugda. a željela je i stoga. sestre (a posebice mogu misliti one. da ne ostanu dugo u čistilištu. što joj saopćuje. nego misli. Čini joj se. 2. žele više zato. One. Držim. koja zaslužuje samo pakao. neće imati što ćutjeti. da ničiji grijesi ne mogu doseći njezinih. ako se ljudi. Veoma ih tišti strah. jer bol zaradi grijeha to više raste. 5. Raspravlja. Čini joj se. Istina je. te im se ne treba ničega bojati ni oplakivati svoje grijehe. Ne bih držala sigurnom. a primili su toliko milosti te upoznali veličinu i veličanstvo Božje. kako je bila nezahvalna onome. ako se misli. da je njezina ludost bila tolika. jer joj vazda oživljuju u pameti. Oplakuje svoje malo štovanje (prema Bogu). 4. što se više prima naš Gospodin. kojima se Gospodin tako osobito podaje već tako sigurne. opet mnogo koristi. A to bi bila velika zabluda. takve ga se duše ne boje. jer je bila tako nezahvalna onome. u kakvom je bijednom stanju bila nekada. pa bila duša i ljubimica Božja. da će ga zauvijek uživati. jer sam bila tako zla. pa se daju milosti njoj. a i osjeća se drugačije. kad se gleda tolika dobrota. da se ne muči trajno. što je ima podnositi za grijehe. Snebiva se. Ističe. kojemu je vazda toliko dugovala i imala dugovati. Činit će vam se. njegove presvete muke i života. da nije nikoga Bog toliko trpio ni toliko milosti udijelio. 1. 3. kako je velika zabluda. Dapače povećava muku.

jer kod razmatranja ide sve zatim. A to ne može biti. ovu tačku. da je On put (Iv . Barem ih uvjeravam.. 14. mogu anđeoski duhovi biti neprestano zažareni ljubavlju. I tako sam se opekla i opametila. pa će tratiti vrijeme. pa ga neko mora razduva ti. I pazite. I ne znam. van da same sebe ne razumiju.). kad bi mogla. napisao bio ono opširnije. da tako neće ući u ova dva posljednja stana. jer joj mnogo puta mora pomoći razum. sestre. koje bi duše htjele vazda ostati u savršenom motrenju. Možda se ja varam. da je taj put dobar. Ne mogu vjerovati. da razloži. Jer ako izgube vođu. Mislim. što bi 1 2 Knjiga o Životu gl. No to neće moći. 6. Budući da su odijeljeni od svega tjelesnoga. I ne čini zlo. Isto tako kaže Gospodin.). Ja ne znam drugoga smisla. 6. Kad bi neko. jer je zamašna. da u tom budete veoma oprezne. da će biti uzrok. ipak mislim i ovdje opet progovoriti.) i »Ko vidi mene. da te riječi imaju drugi smisao. bolje je izbjegavati tjelesne stvari i baviti se samo Božanstvom. Jer ako volja i nije mrtva. Bit će im dosta. da baca toplinu iz sebe. A nastojat ću da razložim razgovjetnije nego sam učinila drugdje. 9. da se ne bi htjela ova plemenita moć. pa tako škode sebi i drugima. tom sam pisala opširno na drugom mjestu. Duša se želi baviti samo ljubavlju. da se u to ne razumijem. da duša ostane tako suha i očekuje oganj s neba. na što one misle. da ne mogu misliti na Muku. da je ovo istina. stoga neće više da se umara djelatnošću razuma. 14. No ta milost Gospodnja djeluje tako. 6. vidi i moga Oca« (Iv. kad ih Naš Gospodin uzdigne do njega. da se naumice udaljimo od svega našega dobra i spasenja. a to je dobri Isus. No ja sam vidjela. Sam Gospodin kaže. da je svijetlo i da ne može niko doći k Ocu nego po Njemu (Iv. A jer je duša već jednom našla Boga i jer je privikla. O. Reći će. pa zato je želim više razložiti. jer je volja već zapaljena. može nam mnogo nauditi. ali ne mi. da rasplamti volju. koje ne razumijemo. moći na presvetu Djevicu i na život svetaca. ali je posve obično. ne vjerujte onom.tajna presvetoga Čovječanstva Našega Gospodina Isukrsta. Moja duša uvijek osjeća. ako ostanu sigurne u drugim stanovima. sve kad bi htjela. A kad već prebrde prve početke. Čini mi se također. koji je običava zapaljivati. jer će se sasvim baviti ljubavlju. a mnogo ih je sa mnom raspravljalo o tom. 8. No neće me prisiliti. možda svi govorimo jedno isto. XXIV. služiti drugom. a to je presveto Čovječanstvo Našega Gospodina Isukrsta. XXIII. XXII. pogotovu dok ne dođe do ovih posljednjih stanova. premda nam ta misao uvelike koristi i sokoli. te poslije ne mogu razmatrati kao prije o tajnama Muke i života Kristova. XXII. I zapamtite. obamro je oganj. pa premda sam više puta2 govorila o tom. koji živimo u smrtnom tijelu. Ima nekih duša. da tražimo Boga. dobro bi možda bio rekao.1 Prigovovarali su mi dakako i govorili. Bi li bilo dobro. pa ne bi htjela ni na što drugo paziti. neće pogoditi puta. da me je zloduh htio u ovom prevariti. Život gl. 14. No to je nemoguće. ko bi vam rekao drugačije. da je razum nesposobniji za razmatranje. koji su imajući tijelo učinili tako velike čine za Boga. a još će manje. kažem vam smjelo. Koliko bi štetnije bilo. ko bi o tom pisao. Može se nekim dušama tako pričiniti. A kad se kaže samo općenito nama. Mi moramo misliti i baviti se i pridruživati onima. Ja ne mogu misliti. kojima Naš Gospodin vodi duše. da ga iznovice traži samo s pomoću volje. i uvijek mi je bilo vrlo dobro. da (te duše) to rade.. što je tome uzrok. 7. da priznam. . Ima raznih puteva.

4 Ne budimo ludi. To je divna i veoma zaslužna molitva. A prema onome. Reći ćete možda. što su bile na njoj. (Knj. Mi ne smijemo željeti znati razlog tome. Ono. ko ih je stvorio. da ih čini. 18. Ako se sjetim. te ne zavređujemo. što ga je upravio krivim prorocima Balovim. Istina je. To je ona molitva. X.« Slično se čita u knj. III Kralj. Razmatranjem zovem. a razum ne prestaje. kad se njemu svidi. Zapitah more i bezdane i gmazove što su u njima. Već znate. kao što je uradio naš Otac Ilija?3 Jamačno ne. Traži ga iznad nas. Moramo pitati i stvorove. pa pretresamo tajnu promatrajući potanko sve. Jer se može desiti spočetka. i reče mi. priznadoše to isto. u kojem je On.zapalio tu žrtvu. Ili započnemo s njegovom molitvom u vrtu. Njegovo Veličanstvo zna. kako kaže sv. da nije. a ostavljao sam Tebe radi njih. za koju rekoh. već u gl. kojim imamo ugađati Bogu zapovijedima i savjetima. 10. s Našim Gospodinom Kristom na divni način. XXXI. na pr. 9. što je rečeno. što su doprle dotle. još ću zato navesti razlog.). 11. Zapitah zemlju. što se kaže u Stanovima: »Obilazio. zašto. 30—39... Ali Njegovo Veličanstvo želi. da me ne razumijete tako. pa dosegli ne znam koliko uzvišenu molitvu. kadno ih je pozvao na žrtvu. sam sve stvari tražeći Tebe. Kako rekoh. koje Gospodin uvede već u sedmi stan. njihov pratilac. mislimo na život i smrt naš ega Gospodina. već idemo naprijed k tajnama svega njegova slavnog života. Razgovora sa samim sobom (Soliloquia). nije dobro očekivati čudesa. pa i za mnogo godina. čim možemo. A tako i izdaju Judinu. kad nam je dao svoga jedinog. VI. A držim. ne udaljujući se. No ne ostajemo pritom. bijeg apostola i sve drugo.) 4 To (ili Ispovijestima) dodala je Svetica na rubu rukopisa. dok ne umremo. Šiba na izazov. da mi sebe držimo tako zločestima. a drugo pameću predočivati razumne istine. koji je sažgao žrtvu i mjesto paljenice. Kad znamo put. što li osjećati. gl. da imaju pravo (veleći. pa koliko smo mu dužni. u kojoj sebe žrtvuje Bogu. kad se dugo promišlja razumom ovako: počnemo razmišljati o milosti. treba da je tražimo. Gospodin će ih učiniti za tu dušu. Ili uzmemo što od Muke. što nam je jednom dano. možda donekle imaju i pravo. je li moj Bog. Onda je veliki revnitelj za slavu Jehovinu izmolio. . 3 . van da se pomažemo svim. na što smjera ovdje Svetica. kad ushtjedne Gospodin. što treba misliti. da nam Gospodin onoga ne da za godinu. ne tratimo vremena očekujući ono. Tu dolazi odgovor. ne znam uzroka tome. 3. da siđe oganj s neba. nije n Razmatranjima. No većinom neće to moći. kao što je učinila i Zaručnica u Pjesmi nad pjesmama (3. kako budem znala. Kad dakle nije zapaljen spomenuti oganj u volji i ne osjeća se nazočnost Božja. dok ga ne vidi raspeta na križ. te ih je Bog uzdigao do savršenoga motrenja (kontemplacije). zajedno Bog i čovjek. da se ne mogu zadržati kod ovih stvari. To hoće Njegovo Veličanstvo. da to treba. a nemamo ni zašto. te bih znala reći. I sve mi stvari. Sina. Tako drže Gracian i fra Luis de Leon. Augustin mislim u svojim Razmatranjima ili Ispovijestima. koji sa u starini tiskani zajedno s Priručnikom (Manuale) kao djelo svetog hiponskog Naučitelja. U poglavlju pod naslovom: Kako se Bog ne može naći ni vanjskim ni unutarnjim sjetilima čita se u vezi s onim. Ostalo neka dođe. moraju se vrlo rijetko ili gotovo nikada tako truditi razumom. Ali ondje (ove duše) hode neprestano. što nam je iskazao Bog.No reći ću. hodimo veoma pomno tim putem. i odgovoriše mi: nismo tvoj Bog. da je drugo promišljati razumom. kako su ga uhvatili. Ispovijesti. da ne mogu) one duše. kako je već rečeno i reći će se kasnije.

pa joj se zbog toga čini. kako već rekoh drugdje. da se tim ne smeta ni veoma uzvišena molitva. Oni. Zato moramo promatrati naš uzor — Krista.). te bi mislio.). Ako bi mi koja rekla. kao što su uklopljena u tajnama našega dobrog Isukrsta. kojih se drže neke duše.5 Put je dug. koje još više zapaljuju njezinu ljubav prema našemu Gospodinu. jer Gospodin vodi duše mnogim putovima. Držim posve stalno. što Gospodin reče svojim učenicima: e je dobro. a tako i njegove apostole i svece. A ne smiju se ni držati nesposobnima. koja će vas tako zabrinuti. 14. gdje je pao u vrtu i strašno se znoji krvavim znojem (Luk. ako samo neprestano uživaju. da je nešto veoma veliko. Ima načela i sredstava. da uživaju tako velika dobra. A niko me neće uvjeriti. koja bi barem za razum i glavu bila vrlo velika. Ta nije moguće. jer ove tajne upoznaje na savršeniji način. da je dobro. j. jer je bila čvrsta u vjeri i znala. 12. da ona. u dobar čas. da se uzdignete iz toga usanjivanja. A ne držim. ako kažu. Razum ih tako predočuje i utiskuju se u pamet tako. Tako držite i vi. 7. kad ne bi ona mogla nikad raditi. ako i ne baš nježno. Držim. koji je toliko trpio. te će vas riješiti te opasnosti. Jednostavnim pogledom gleda. pogotovu kad ih slavi Crkva Katolička. pa bio ne znam kako duhovan. da duša zaboravi. neka vam dade službu. Ako bi je Gospodin iz toga uzdignuo. da će dobro ići ovuda (t. Odmah pritrči volja. da ne može ni misliti na nju. ljubila je tako savršeno. koji to rade. navode ono. te kušati darove i slasti. recite starješici. A to više kćeri. kad bi dugo potrajala. držala bih to sumnjivim. dobro je. 13. da se ne mogu zadržati kod ovih otajstva i ne mogu ih predočiti mnogo puta. ko je On i kako smo nezahvalni bili radi tolike muke. Smetao bi. Svojoj presvetoj Majci ne reče toga. Ja ne mogu toga podnijeti. Njima se čini. 22. što počinju dopirati do molitve mira. te ne bi bilo vremena za sve. da taj užitak u nje traje neprestance. da žalimo njegove muke. Premda ga je ljubila više nego oni. premda bi i to moglo biti. da je primila od Boga toliko dragocjenih dokaza ljubavi. Tako i na druge slične načine zabavlja pamet i razum. pa se nastojte riješiti te prevare i pregnite iz petnih žila. van uvelike pomaže za svako dobro. kod one vježbe. da je On Bog i čovjek. 16. da On ide (Iv. Ne bude li to dosta. te duši treba samo pogledati Gospodina. i nehotice. No neka mi vjeruju i neka se toliko ne udubljuju u to. što ovaj užitak u molitvi nije tako običan. VI. 44. Ako toga ne čini. Samo duša ne razumije sama sebe. da to neće moći. da takav postupak ne smeta nipošto. jer su to žive iskre.Ali neće imati pravo. kao što razložih spočetka. kad bi se razum silno naprezao razmišljanjem. što je rečeno. ako gdjekad i ostavimo svoju radost i nasladu. Družba je dobroga Isusa i njegove presvete Majke i te kako dobra. ne smije izbjegavati tjelesnih stvari tako. jer će On učiniti. da sam dosta razložila. koje ne mogu ovim putem. da radi toga razloga ne može duša više razmišljati o Muci. nego za mnogo dana. Držim. . ako se duša u tom često ne vježba. te 5 Osnuci. a u njemu je mnogo tegoba. pa joj je dosta to (da razmatra) ne samo za jedan sat. A držim. ne razmišljajući ovih tajna). želeći da u čemu god služi za tako veliku milost i barem nešto trpi za onoga. Isusu je veoma milo. pa i napredovao u duhovnom životu. gl. da niko. da ih savršeno podnosimo. No ne smiju se osuđivati one. što ih daje Gospodin. pa se ne smijemo od nje udaljivati. da nastoji činiti. ko je dopro više. kako ih je on podnosio. jer znam. odustane od onoga. da bi mu i presveto Čovječanstvo bilo štetno. mislim.

gdje bi mogla počivati. nekad bila. Onda vidjeh jasno. Ja nisam mogla biti uvijek onako udubljena. kao što su postali kasnije i kao što mi imamo razloga da budemo sada. Uvjeravam vas. kćeri. Ne upoznah uzroka. da držim opasnim put (bez uspomene na čovječanstvo našega Spasitelja). Na tom bi putu i zloduh mogao dotle doprijeti te bi učinio. Ali ni ja nisam rado mislila toliko na Našega Gospodina Isukrsta. koje se ne dobiva po onom. jer mi se činilo. da se tako može toliko izgubiti bez ikakva dobitka. nemah uspjeha u molitvi. s kojim sam raspravljala o svojoj molitvi. u kojoj sam. pa mi je misao lutala amo tamo. No vidjeh jasno. Amen. već sam se upuštala u ono udubljivanje očekujući onaj užitak. ne napredovah u kreposti. da je to loše. A ni sada ne mogu nikad dosta žaliti.joj je još više pomagao (svojom nazočnošću). po kojem nam dođoše sva dobra. tako mislim. Ali me uputi sluga Božji. koja je lepršala ne nalazeći. u kakvoj sam zabludi bila. . a duša mi se pričinjala poput ptice. 15. Apostoli pak nisu onda bili još tako čvrsti u vjeri. a ne bih ga ni upoznala. No ako bi se i moglo što dobiti. Neka bude zauvijek hvaljen. da izgubimo i pobožnost prema Presvetom Sakramentu. da je nekad bilo vrijeme u koje nisam shvatila. čini mi se. ne dovede mene dakako sve dotle. Zabluda. ne bih rado nikakva dobra. da sam vrlo dobro pogodila. Izgubih mnogo vremena.

Razlog je. nikad nije znala. zrenje kakve stvari. da je zaslužuje. Tome. jer su samo tri različne moći. Nalaže. da toga ne zna. da je to onaj Gospodin. budući da nije ništa vidjela. van je duhovna stvar ili duhovno predočena.: »Viđenje (visión) je prema općenom shvatanju conspitio rei ut praesentis (gledanje stvari kao nazočne). kažem. dadne li Gospodin da pogodim. pa im se predoči t ijelo sa svojim oblikom. gl. već se očituje u nutrini čovječjoj. B. 1 . od kojih može potjecali. zove se umno (intelectual). jer se tako može predočiti samo razumu i on ga može samo upoznati i vidjeti. da je zbilja bilo ono viđenje. To zovu. Da štilac lakše razumije. a gdjekad više od godine). i što više napreduje duša. Nikad ne bijaše čula za razumno viđenje niti je mislila. kad ushtjedne Njegovo Veličanstvo. Našega Gospodina. Kakve učinke čini. o kojima ću govoriti poslije. kad je pravo. i pokazuje nam ljubav. da ne možemo inače. u svojoj Médula Mystica. Zato vam želim ukratko reći koju o tom.“ Prema sv. 3. sestre. Da vidite jasnije. Podaje nekoliko uputa. Raspravlja. VI. raspr. da može takvo biti. kako Bog opći s dušom umnim viđenjem (intelektualnom vizijom). a nikad nije ni pomislila. Bila je u strahu radi toga viđenja (jer nije poput umišljenih (imaginarnih) koja brzo prolaze. Tomi i drugim naučiteljima može viđenje biti trovrsno. te je mogla upoznati. kojoj je Bog udijelio i tu milost uz ostale. ako se i predoči tjelesna stvar. da se te milosti drže tajne. da se duša ne brine. kao kad čovjek spava. raspredemo li. Franjo od sv. što ondje i u susljednjim glavama govori o viđenjima. Zato je bila u strahu. ako je i razumjela riječi. a i ne može više reći. Ako li nama i ne iskaže takve milosti. kako je rečeno. raspravljaju opširno. Ona mu reče. 2. i XXVIII. što se predoči. prenosimo što o njima piše o. premda ga ne vidi ni tjelesnim ni duševnim očima. No kad ono. hvalimo ga uvelike. o kojoj govorim. Života. kako se ovjeravaju ta viđenja. utvoreno. A tako je izvjesno shvatila. kad je vlastiti predmet tjelesnih očiju. A dok joj nije iskazao ovu milost. Kad se ne vidi tjelesnim očima. da je od Boga. O umnim je viđenjima govorila Svetica opširno u gl. kako vam rekoh. Kad bi vam iskazao kakvu od tih milosti. Isprvice se veoma mučila. I. Ipak osjeti uza se Isukrsta. Ili drugačije: Est intnitio a alicuius rei — zor. nema tjelesnog oblika nj raspoređenih dijelova ni boje. kojim Njegovo Veličanstvo opći s nama. Vidjeh osobu. osobito posljednje. što joj se ovako pokazuje. XXVII. je li ono od Boga ili nije. zove se umišljeno (imaginarno). Lica mu ne vidi. ko joj govori. K. kako zna. da je ono Naš Gospodin Isukrst. kojom nas ljubi ukazanjima i divnim viđenjima. da je više prati ovaj dobri Isus.1 1. napose spekulativni. koji joj je često govorio onako. kakvo lice ima. 2. pa se dijeli na tjelesno (corporal). da je onako. bit će dobro. jer je Gospodin tolikoga Veličanstva i moći. te nije mogla ni posumnjati o tom. To se vidi jasno iz različnih načina. No shvatala je veoma jasno. premda je imalo sa sobom velike učinke. jer nije mogla razumjeti. da joj se udijeli takva milost. On je zapita. da je Naš Gospodin. Bit će tjelesno viđenje. već traje mnogo dana. Događa se. nego što je rekla. umišljeno (imaginario) i umno (intelectual). ne znam zašto razumnim (intelektualnim) viđenjem. nego vazda živjeti s Njim. Zato pođe k svome ispovjedniku veoma izmorena. ili zatvori oči. ako ništa ne vidi? Neka mu kaže. prestravile biste se. a hoće da se tako objavljuje stvoru.GLAVA VIII.« Mistici. protežitosti dijelova obzirom na mjesto i boje.

ali ne onako. činilo joj se. čini se. jer duša neprestance izvršuje čin ljubavi prema onome. pogotovu kad bi joj rekao: »Ne boj se. 6. Osjećala je. Da je to potjecalo od zloduha. da to zna sasvim izvjesno. bilo bi sve protivno. što su opisane. Napokon nastaje i velika čistoća savjesti. A ostajala je i veoma okrijepljena i vesela u tako dobrom društvu. kad se ne vidi. jer je pobuđuje Gospodin. kako to spoznaje. da joj je tu stvar dao samo Bog. da je vazda gleda. Stoga mogu biti dobar svjedok. Te su riječi imale takvu snagu. a i to je od velike koristi. da ne bi učinila. van dar iz ruke Božje. Knjigu o Životu gl. Jer nazočnost onoga. A njegove riječi nije slušala. da to osjeća. No to je zamjećivanje tako stalno i izvjesno. čini. a ne može ni shvatiti. da se posve dade Njemu u službu. Ali ovdje ne može zanemariti. čim bi njega ozlovoljila. ali kod onoga ne. I ne bi joj koristilo. niti bi duša uživala takav mir i tako neprestano željela ugoditi Bogu. kad bi htjela. Utj eraše joj veliki strah. da joj je opet uzme. što se nikako ne da izreći. da ga ovdje postavlja Gospodin za pomoćnika i pratioca onoj duši. jer joj se činilo. Duša ne bi znala to reći. pa mi možete vjerovati. kako mi svojim sjetilima zamjećujemo. Uz ovo (zamjenjivanje) dolaze veliki dobici i unutarnji učinci. da je kadikad bila u velikom strahu. i ne može se steći. ova nosi sa sobom posebnu spoznaju Boga. kako se može raspoznati. A to je još čudnije. što radimo. kad bi se trsila sa svim marom. I kadgod bi htjela s Njegovim Veličanstvom govoriti u molitvi ili izvan molitve. te se u njezinoj duši nije događalo ništa. da opet vrati ono društvo. jer čovječja vještina ne bi bila dosta. van iznenada. jer joj je (Gospodin) sve više davao. da joj to uvelike pomaže. jer se kod ovoga (sjetilnog) još može prevariti. koga vidi ili zamjećuje uza sebe. 5.Znala je samo. da je nije zloduh varao. I zato ne može nikako misliti. koji je uz nju. da se lakše može prepoznati nego svetac. što vam ovdje kažem. ja sam«. eto bi meni ostalo nepoznato. A ni zloduh ne bi učinio toliko dobra.2 Bile smo ona i ja tako sasvim jedno. 2 V. kad hoće. te nije moguće. Gospodin ga daje. Napokon se iz dobitka duše vidi. a drugda sasvim postiđena. ostaje veoma osamljena. što ne vodi k njemu. Kad govori Gospodin. Iz ovoga tako neprestanog društva nastaje prenježna ljubav prema Njegovu Veličanstvu i još življa želja od spominjanih. jer nije znala. Uza sve to znam. da joj On govori i da to nije utvaranje. da je sve istina. . Jer se to zbivalo drugačije i nježnije. kad bi joj trebalo. Ona spoznaje razgovjetno. da je to turobnost. 4. koji ne govori. te onda nije mogla posumnjati. Zato i zahvaljuje (duša) Gospodinu. No naša je narav takva. Premda su po mojem mnijenju veće neke milosti od onih. Reći ćete. a prezirala sve ono. te se stalno sjeća Boga i uvelike pazi. da je neko blizu nas. No mnogo puta nije mogla posumnjati. da zanemaruje misao na to. što joj daje toliku milost. A kad se Gospodinu svidi. Vidjela je jasno. Znamo doduše. Ova milost Gospodnja nosi sa sobom najveći stid i poniznost. da joj je s desna. XXVIII. čim joj je došlo toliko dobra. već se čini. da je Bog kod svega. je li Krist ili svetac ili njegova presveta Majka. Može samo reći. kojih ne bi bilo. da je veoma velika milost i da se mora uvelike cijeniti. Kasnije upozna jasno ona osoba. da je to njezino dobro. koji je uz nju. da je tako blizu. pa još izvjesnije (nego zamjećivanje sjetilima). da je ne čuje. da pazi na sve. koju ne bi mogla zaslužiti i ne bi je zamijenila ni za kakvo blago i nasladu zemaljsku. da ga razumije. Usto su opisane milosti sve običnije. Gdjekad je i koji svetac (što ga duša tako zamijeti).

da se obje osiguraju. Jer se gdjekad nema zašto bojati. A starješica neka dade dozvolu. On će i njemu dati svjetlost. Zbog toga. da se utečete k učenoj glavi. Jer kako rekoh. Čini joj se naime. da se osmjeli protiv nje zloduh i da će on ostati postiđen. jer nam učenjaci moraju svijetliti. pa je sam uputi. jer nismo sposobni za te milosti. A iz njih se vidi. držim. da se duša radi toga ne drži višom i čini joj se. A Bog je tako vjeran. Ako Bog dade takve milosti komu. a usto je bojažljiv. bit će dužna starješica. Jer bi bio znak. ali je Gospodin još nije poveo ovim putem. Reknu li vam. probada srce. No neće vam toga reći vrstan učenjak. kako je niska naša narav i nesposobna da razumije velike veličine Božje. ako duša čini onako. Ili s čovjekom. Preporučite se božanskom Veličanstvu. da se upleo zloduh. već da ugodi Njegovu Veličanstvu te svoj život položiti za njegovu čast i slavu. da možete živjeti to bezbrižnije. što je učini. kako rekoh. 7. jer puko utvaranje ne može mnogo škoditi ni koristiti našoj duši. neka se divi i slavi Njegovo Veličanstvo i neka posebice zahvaljuje na njima. a možete li naći. prema učincima Božjih milosti. da se ne zadovolji pitajući jednom. Zato vas svjetujem. Osobito ako ispovjednik ima malo iskustva. Mogu li se dobiti oba. pa se ta duša . koji je veoma duhovan. kćeri. ne bi. ako ne vidite učinaka. A iz toga može upoznati. kad bi tu djelovao zloduh. da se odmah na početku o tom pod ispovijednu tajnu razgovorite s vrlo učenim čovjekom. Tvrdo sam uvjerena i ostat ću uvjerena. da se bojimo i budemo opreznije. Ako li bi vam rekli. kojoj se saopći. da služi Bogu najmanje od svih ljudi na zemlji. također iskusnoj u duhovnim stvarima. 8. bude li koja na tom putu. ako bi i pokušao. najbolji je veoma učen čovjek. Ako to saopćite osobi. da to nije prevara (nečastivoga) ni puko utvaranje. Što više (Gospodin) će se odmah postarati. ne strašite. koji se pokazuju na duši. mogao činiti tolikoga dobra. o kojima sam govorila. da će joj Njegovo Veličanstvo dati dobitak. da ne bi moglo toliko trajati ni duši činiti tako veliku korist niti joj podavati toliki unutarnji mir. a svakak joj pogreška. Ta se milost ne daje svima. da je samo utvaranje. da bi vas tješio i uvjerio sam Gospodin. da sve to nije od Boga. Dobro je. dopusti li kadikad. Zato se. koja ne ide za drugim. neka se smiri i neka više za ono ne mari. Jer bi se odmah pojavila želja. jer na toliko načina pripomaže pritom. koju Gospodin povede ovim putem. Kad pretrese s tim ljudima.Ima tako i drugih duhovnih stvari. koje se ne mogu izreći. neka ne dopusti. razglasi se ono. neka se razgovori i s drugim. A kad bi vam i rekao. što ste dobile tolike milosti. 9. može zamijetiti na sebi svaka od vas. Ako i jest duša sigurna s obzirom na dobar život. ne uzdajte se same u se. da posvijetli vama. znam. ne razbijate zato glave. i to posve pravo. Nema li takvoga. Ove opisane učinke. a sve ka d bi htio. ako ima spomenutih učinaka. to bi (zloduha) tako razbijesnilo. A kad duša tako vazda prianja za Boga i njezina se misao bavi Njim. osupnut će se i to (viđenje) će odraditi. Dobro je. da budete prevarene. koja je doduše odana molitvi. te se ne bi često vratio. ali joj zloduh utjera toliki strah. Odatle slijedi. pa je stoga treba veoma cijeniti i nastojati Bogu to više služili. koji je s vama. Nije to zloduhov običaj. bilo bi više muke. onako zao kako jest. što je s razlogom moralo ostati posve tajno. da precjenjuje sama sebe i drži se boljom od drugih. kako je ovdje rečeno. posavjetujte se s obojicom. da je na to obvezana više od ikoga. te neće zloduhu dati tolike vlasti nad dušom. te je duša prisiljena. da se (ta duša) riješi prevare.

3 Život gl. ako je upotrebljava. Ondje ćemo se zapanjiti. s većim mrtvenjem. što ga možemo ovdje upoznati. ako im a takve milosti. da duša bude što bolja službenica Božja. a kakva su vremenu. Neka ne misle (starješice). mogu nastati i za Red. poniznošću i čistoćom savjesti. a vidi. kad vidimo. No gdjekad vodi Bog ovim putem najslabije. da je javno. Zato je potreban veliki oprez. dok pravi Sudac ne da svakom. da je još sve tajno. To je priprava. Koja služi Našemu Gospodinu. kako vidi. Neka bude uvijek kraljem. I radi toga ne treba nikoga ni hvaliti ni odsuđivati već paziti na kreposti. ona će biti svetija. što zaslužuje. da joj je potrebno. Amen. XXVIII . kako se razlikuje njegov sud od suda. a preporučujem ga veoma starješicama.progoni i muči. Gospodin vodi svaku. Uostalom se ovdje može malo znati izvjesno. da je koja sestra bolja od drugih. pa stoga nastaju mnoge tegobe za nju.3 Duša misli. 10.

Ali morate shvatiti. kojoj mogu. kad bi se mogao tako izraditi. nije naslikana već uistinu živa slika. Pogledajmo sada. ne može se izvjesno ni prosuditi. Recimo sada. kako je. premda ga nismo nikad vidjele. neka se čuvaju želje. Tako se događa i ovdje. Raspravlja. te možemo isporediti s blijeskom (munje). čine mi se u neku ruku korisnija. 4. jer se s njima ne mogu nikakva isporediti. ipak ta preslavna slika ostane tako duboko usječena u maštu. nije još imala takvoga viđenja.) Sjaj je spomenute slike kao uliveno svijetlo i kao sjaj sunca. razumije se. kao što vam rekoh u prijašnjoj slavi. govoriti ovako podrobno. jer njezina slabost ne može podnijeti toga strašnoga lika. pa će mu se i dublje usjeći u pamet. jer ona osoba. premda ga nismo nikada vidjele. kao što i radi. Jasno je. pa zato taj vidik vazda prolazi veoma brzo. kako se otvara. kako je ovdje Gospodin. kad mu se svidi. da nas je izliječio od nekih bolesti. Izuzimlju se ona viđenja. da dušu više obdari. Ovdje je onm kao da bismo imale u zlatnoj kutiji dragi kamen prevelike vrijednosti i čudotvorne moći. pokaže joj razgovjetno svoje presveto Čovječanstvo već onako kako htjedne: ili kako je hodio po zemlji ili poslije uskrsnuća. ali je ključ zadržao za se. pokrivena posve tankim recimo diamantom. ako ga nosimo sa sobom. Kažem strašnoga. da će biti mnogo zadovoljniji kasnije. te držim.GLAVA IX. da se u njih može zloduh umiješati više nego u opisana. da je ondje. I kadgod Bog iskaže duši tu milost. jer smo vidjele iz iskustva. Otvorit će kao svoje vlasništvo. (Ne bih znala reći. jer se više slažu s našom naravi. kad se gleda [Gospodin] vanjskim očima. obuzme je ushit. a i oduzet će. Znamo posve izvjesno. jer se ovdje sve gleda unutarnjim očima. nego možemo zamisliti. što su ga nosili uza se 1 . a i ne možemo je otvoriti: jer samo onaj. 1. Veoma ozbiljno opominje. da po mnijenju onoga. Kažu. 5. 2. Kadikad i govori a dušom i pokazuje joj velike tajne. Odijelo se čini kao od nizozemskog finog platna. 3. komu je uzajmio. pa tako i mora hiti. što ih Gospodin daje da shvatimo u posljednjem stanu. Ali nam moć dragulja neprestano koristi. eda učini dobro onome. ako ta slika časak i lebdi pred dušom. kad se sjeti divnoga sjaja draguljeva.da idu tim putem. Dolazimo sada k umišljenim viđenjima. Savodi razloge za to. kako već spomenuh. pa da živimo tisuću godina i mučimo se misleći (jer premašuje daleko U Svetičino su vrijeme pridavali ljekovitu moć nekom kamenju. ko je gleda. da se njim koristimo. Ako i govorim o slici. A što se ne iskusi. zna. a ni otvoriti kutiju. Veoma je korisno čitati. Kad se svidi Našemu Gospodinu. da se ne može iščupati iz nje. Ako li dolaze od Našega Gospodina. da je duša ne može gledati dugo. Međutim sjaj toga viđenja ne škodi unutarnjem vidu kao sjaj sunca vanjskome.1 Ali se ne usuđujemo promatrati dragulj. da ushtjedne kadikad naglo otvoriti. dok je duša ne bude gledala ondje. I premda to budne tako brzo. čiji je dragulj. Premda je naime ljepši i slasniji. gdje će je bez kraja moći uživati. kako Bog opći s dušom u prividnom (imaginaria) viđenju. kao što ne može gledati u sunce. kad nam ushtjedne pokazati (dragulj). za koje je podesan. On nam ga je doduše uzajmio. A i cijenimo ga uvelike.

dok je duša posve daleko. kada sam se sjećala muke. da moje srce ne bi moglo podnijeti onoga pogleda. toliki svetac. Događa se nekim osobama. blage i milostive oči Gospodnje. jer one same sastavljaju maštom ono. već duše ostaju hladnije. pa ih odmah stave u onaj blaženi mir. da su slabe mašte ili živahna duha ili ne znam što. 9. ovdje ne treba pitati. mislim. pa se tako udube u maštu. o kojima raspravljamo. nego kad vide pobožnu sliku. kako te mi kršćani ne poznajemo! Što će biti u onaj dan. O Gospodine. Tako se i nama neće činiti ništa teško. Takva bi slika bila kao mrtva. podigla na nebu oluja i uzbuna. pa će nam biti na veliku korist. dopusti Bog. Kažem vam uistinu. kojoj se tako predočio. da bi što takvo vidjela. upoznale bi preva ru. Tako mi se činilo za svega moga života. težim se čini. pa i ne pomišlja na to. i znam. Neka nam sada ostane u pameti ovo (što rekoh) o milosti. samo je časak. viđenje. pa se i zaboravlja mnogo lakše nego san. isporedi li se s onom. da je Gospodar neba i zemlje. 8. i duša je poučena o najuzvišen ijim istinama tako. da je ta milost od Boga. da ne ostane tvrda u vjeri. Trajalo to i dugo. Ona se predočuju duši posve iznenada. kao što rekoh u drugima ovakim stvarima. A koliko će se više bojati osoba. tako se zbiva i ovdje u unutarnjem svijetu. pa joj utuvljivali ne znam koliko o protivnom. A nisu tri. da to ne bi bilo viđenje. 41. ko je. A te slike ne izvode nikakva učinka. Zloduh može uzrujati dušu. Sv. Paklene mi se muke čine ništa prema onoj muci. A to neće učiniti zemaljski kraljevi. jer ju je prava mudrost. Ap. pokazuje se Gospodin u tako golemom veličanstvu. jer Gospodin pomaže njezinoj slabosti. Do njih bi se malo držalo. Kao što se onda. ali ne može učiniti. te pozna dobro. 25. što je Bog iskazuje duši. već mnogo njih. već joj je. sve ako sam zločesta. što podnosimo u strogosti svoga Reda. 9. da se sjedini s njegovom veličinom u ovom tako uzvišenom saobraćaju s Bogom. Doista. 10. nego snažno razmatranje. isporedi li se s onom vječnošću. da do te slike ne treba držati. 6. te im ne bi ostala nikakva sumnja. rekoh. kad ne bi išli svojom pratnjom ili ne bi kazali. da bi to moglo biti radi njezinih grijeha. Da su vidjele pravo. što može naša mašta i razum). te je pala u nesvijest! To mora biti uzrok ushita. a prestraši se. što će jednoć morati prokletnici podnijeti gledajući rasrđene one tako lijepe. da ugoni duši veliki strah. kad je se već to tako kosnulo. brzo i najednom. oslobodila od tuposti.sve. kod kojega bi mašta stvorila sliku. kad je sv. kako je rečeno. kad joj ispovjednik ulije strah. Kad bi duša dugo vremena mogla gledati ovoga Gospodina. Pavao pao na zemlju (Dj. Mislim. da je istina.). nije toga nikad puštao iz pameti.) 7. četiri. ko su. kad strogim glasom rekne: Odlazite prokleti od Oca moga! (Mat. što pomisle. kao kod napasti protiv vjere. što gledaju. kako duša zna. da bi to mogla biti varka. 4. kad nas dođeš suditi! Ta sada dolaziš tako prijateljski. Oh. Jeronim. Ali ona toga ne vjeruje. Veoma se dobro razaznaje. što će istom biti. Ta viđenja uzbune sve duševne moći i sjetila s velikim strahom i smetnjom. kćeri. bez njezina truda. kad te vidi. te se duša stane kolebati i pomišljati. No u tren oka se smiri sve. A u duši ostaje takva izvjesnost neko vrijeme. 3. nikada se nisam bojala paklenih muka. jer su o tom sa mnom govorile. Dapače što više . Istom kasnije. Nisu takva viđenja. da gledaju sve. Događa se. ako joj se i ne reče. I tu nastane veliko gibanje. da se razgovaraš sa svojom zaručnicom. jer On daje. te joj ne treba drugog učitelja. ne bi je mogli prestrašiti onda.

A moj je savjet: ako vam (ispovjednik) dade takav savjet. a pogotovo djela. Njemu se činio vrlo rđav savjet. gdjegod vidimo naslikano našega Kralja. da ona tako pogodnje njezina sliku. Ako i jest slikar veoma zločest. Stoga moraju postupati oprezno. da je ta slatka 2 V. ne smije se radi toga uskratiti štovanje slici. jer sam vidjela jednu osobu. Ne znam. a to je prevelika utjeha. Ako je tako snažan pa i ne imao iskus tva. S pomoću nje bi oživio pobožnost i borio se protiv đavla njegovim vlastitim zlobama. a njemu ne bi bilo mrsko. Jer ako nema toga. Ako se upleo zloduh. Bog vrlo ljubi. boje se (ispovjednici). da će propasti. koji rađaju ta ukazanja. treba mu malo vremena. što je naslika. ko nam učini mnogo dobra. da on upozna sve naše misli. XXIX. te paziti malo po malo. gdje vidimo raspelo ili sliku našega Vladara? Već sam drugdje pisala o tom. No rado spominjem i ovdje. sjeća se njegova preblagoga i lijepog lica.navaljuje na nju.2 A vidim. ne bi joj to bilo milo. Izvanredno su me zadovoljili dobri razlozi. da muči dušu. Ona misli. recite mu ponizno ovaj razlog i ne primite njegova savjeta. koja ne može inače nego poslušati. doznala. da ima pravo. jer je to jasno. Kad bi jedna osoba. da vam (Bog) daje tolike milosti. jer su joj zapovjedili. On joj može predočiti sliku. Sve ako i ne bi (viđenje) bilo od Boga. Ispovjednici toga ne mogu vidjeti. Velik dobitak crpe duša iz te milosti Gospodnje. da s njegovim zamjenikom postupamo isto onako istinito i razgovijetno kao i s njim. ko je pronašao to. Taj zdravi savjet dadoše Svetici oci Bañez i Gracian. već kad dajete račun o molitvi. razaznat će veoma dobro. na kojem vas zloduh htjedne upropastiti. ali ne s takvom istinom. Misleći. nego kad ga nikad nismo upoznali. Života. Već bi se ovdje osjetilo. dat će naskoro znak i ulovit će ga u tisuću laži. da li duša napreduje u poniznosti i da li se utvrđuje u kreposti. Kažem vam. da prema ispovjedniku budete posve iskrene i istinite. Ako ispovjednik ima iskustva i ako je sam proživio takve stvari. . 11. da vazda iskazujemo štovanje. A zbog toga se ne smijete smućivati ni uznemirivati. koji vide takvo viđenje. da ga moramo poštivati. pa i posve pravo. da joj zloduh ne može ostaviti tolikih dobara. Tako se i ovdje više radujemo. kojima Bog udijeli tu milost. Odmah će prema saopćenju (same duše) vidjeti. pa bila i i najneznatnija. da ste na pravom putu i da vas Bog uči. 12. koja je bila žalosna. je li (viđenje dao) Bog ili mašta ili zloduh. imate li poniznost i čistu savjest. gl. što mi ih je naveo onaj učenjak u ovom slučaju. to je ona uvjerenija. kad vidimo onoga. koja želi dobro dragoj. veličanstvom i učincima. kad bi mu vrlo živo predočio sliku Gospodnju. a možda ne znadu izreći ni oni. Govorio je. Ne kažem. A više ćete dobiti na putu. Neki veliki učenjak reče. 13. da upotrebi to sredstvo. neće nam nauditi. ako toga ne čini. 14. Veoma je potrebno. da mu više ugodite i vazda ćete se baviti uspomenom na njegovu sliku. Njegovo Veličanstvo znade iz zla izvući dobro. očekivati vrijeme ploda. pregnut ćete. da je zloduh vrstan slikar. On je takav te ne može toliko u nutrini duše. ne bih vas moglo uvjeriti. ako je to slika svega našeg dobra. da dadu šipak. sestre. kad joj ispovjednik dade takav savjet. da se snađe. što su neki svjetovali. Pogotovu ako mu je Njegovo Veličanstvo dalo dar da razlikuje duhove. kad ispovijedate grijehe. Kad misli na Njega ili na njegov život i Muku. pa želimo. A koliko više razloga imamo.

dapače dvije (jedan je bio muškarac). Četvrto. da mu ne služe za plaću. što znači primati takve milosti. van kako će za njih služiti. kad bi sama htjela izabrati put. koje nikad nisu znale. dolaze mnoge tegobe. da je (taj put) veoma dobar. nisu svete. Peto. I vjerujte mi. kojima Gospodin iskazuje tu milost? Nisu. jer je to u našoj ruci. da joj se već tim iskazuje velika milost. čim ih Gospodin jednoć podijeli. Mnogo drugih dobara donosi sa sobom (ova milost). da vas povede tim putem. i ove su želje nadnaravske po mojem mnijenju. 18. ne dolikuje (moliti i željeti) iz nekih razloga. Predajmo se u njegove ruke. Dapače ste više dužne služiti. pa ako ga treba i veoma cijeniti i štovati. ako s odlučnom voljom vazda ostanemo pritom. da Gospodin vidi. da (se te milosti primaju) neprestano. da se u krepostima dopre do vrlo visoke savršenosti. jer su napokon vidjele veliku korist od njih pa su ih znale uvelike cijeniti. čim mislite dobiti. koji je za me najbolji i da u svemu činim njegovu volju. pa neću truditi sebe ni vas. što su ih primale. što želi. mogle biste ovim izgubiti. što ih daje Gospodin u motrenju. da poželi takve milosti. Istina. što niste nikad zaslužile. osim tih razloga ima i drugih. Ako i pomislite. Prvo je nedostatak poniznosti iskati. eda se . da na nama bude njegova volja. 17. koju vrlo želimo i danju mnogo mislimo na nju. da poznavajući mnogo takvih milosti ne zaslužujete veće slave. Samo ću vam veoma preporučiti. A morate zapamtiti. Zato duša i ne misli. sama mašta i ona osoba pomišlja. kojima je Gospodin bio iskazao takve neke milosti. kao što dolazi na san stvar. No mnogo će više zaslužiti. Mislim ove užitke. koji nas bolje poznaje i ljubi nego mi sami. a ne ova viđenja. što ih djeluju takve stvari. hoćete li ih moći podnijeti? Šesto. jer ne zaslužuje. I zato. Napokon. ne misle. da bi za što imale primiti slavu. Dapače. I nećemo zalutati. a druge. da ih ne primaju. I nemojte misliti. ko ih steče svojim trudom. Zloduhu ne treba više nego da vidi otvorena vratašca. da možemo više zaslužiti. I zato držim. Kao što kukavni ratar nikako ne želi. misleći da je to nemoguće. da bude kralj. tako je i ponizni daleko od toga. ko to želi. kad je postao kralj. da je najsigurnije ne htjeti ništa. jer više primate. kad znate ili čujete. koji me poznaje. što je ne drži u paklu? Drugo. (ove milosti) moraju vanredno pomagati. bila bi velika drzovitost. a žele ih duše veoma rasplamćene ljubavlju koje bi rado. Moram prepustiti Gospodinu. mislite li. A koja duša misli takve misli. A mislim. kako rekoh. da vam se da ono. koja ih želi) jer prije nego Gospodin udijeli te milosti . Poznajem neku osobu. Treće. Istina je. kao Saul. kako će uistinu spoznati. (duša koja što takvo želi) posve je izvjesno prevarena ili je u pogibli (da se prevari). 16. kad je takva želja velika.uspomena veoma utješna i korisna. No već sam toliko govorila o učincima. neka me vodi putem. i još ću više govoriti. pa će nam učiniti tisuću sljeparija. One su tako željele služiti Njegovu Veličanstvu o svojem trošku i tako su čeznule za trpljenjem bez tih velikih užitaka. da malene muke trpe oni. bile bi ih odbile. sestre. da Bog dijeli takve milosti dušama. Što vi znate. da se neće ni dati nikada (duši. Zato ima mnogo svetih osoba. koji je najprikladniji za me. hoće li ih primiti više. van što hoće Bog. da nema mnogo poniznosti. nemojte ga nikada moliti ni željeti. što želi i čuje. I da su mogle. Gospodin nam daje dosta prilike. ne znajući. van prevelike i najraznoličnije. te su se tužile Našemu Gospodinu zašto im ih daje. da zbilja vidi ono. 15. dade duši da svojski upozna sama sebe.

nego samo misle. kako bi udovoljile ljubavi. hoće da im pokaže svoju veličinu. . Onaj. učinile bi to posve drage volje. Bio hvaljen dovijeka. rado bi tražile sve načine. A kad bi trebalo da se zauvijek sasvim unište na veću slavu Božju.potaknu za revniju službu. da se duše istroše u njoj. Kad bi mogle. jer je narav ljubavi da vazda djeluje na tisuće načina. da opći s tako bijednim stvorovima. amen. koji se ponizuje.

jer ako i prolazi u jedan tren. kažem vam. ne može oponašati. te o velikoj koristi što potječe od njih. jer nije ništa. koji nas ovdje odmah ne upropašćuje. pa posve pravo zahtijeva od nas. da Bog Naš Stvoritelj sam u Sebi trpi tolika zlodjela od svojih stvorova. kad je ima snaći kakva velika tegoba. kakve su i kakve učinke ostavljaju. Ja bih vam rado samo razložiti razne vrsti (viđenja). to jest budući u Njemu. Tu se duši otkriva. nepristojnosti i zlodjela. čini se. kad je rastužena.GLAVA X. a nije to ni moja nakana. Ako bi se to shvatilo. kako rekoh. kadikad. Ni ovaj veliki Bog nije prestao ljubiti nas. Želim navesti poredbu. koji malo znamo. držim. Inače bi bilo nemoguće. nanijeli nam ne znam kakve uvrede! Premda to viđenje brzo prolazi. Na mnogo načina opći Gospodin s dušom u tim pojavama. činimo velika zločinstva. 1. kad bismo gledale. Zloduh naime mnogo dobiva i uvelike uživa videći dušu žalosnu i nemirnu. 4. za koje joj se čini. što tako oćutimo. te se ne može sasvim dati na ljubav i hvalu Božju. da ih gleda u samom Bogu. Jer ako to i jest izvjesno i čujemo mnogo puta. (To će nam koristiti). što nam se učine. O bijedo ljudska! Ta kada ćemo. da vam to razložim. što su na tom putu. te razumije velike tajne. kad vam se desi viđenje. da čini svoja zlodjela? Jamačno ne. Može li možda grešnik izići iz te palače. Dešava se. veliku milost iskazuje Naš Gospodin duši. Zato posve dragovoljno podnosimo sve. kad se što učini ili rekne protiv nas. Ti su načini nešto posve tajno. sam Bog. ostaje duboko usječeno i uzrokuje preveliki stid. i da se ne smutite i ne ražalostite. zloća uvrede Božje. da budemo tako ludo drzoviti! Razmotrimo. pa ljubimo onoga. da duša bude u molitvi i sasvim pri sebi. Mi još ne poznamo pravo ovih istina. da oprostimo svima. već čisto razumno. a manje opasne. jer zna. premda smo ga mnogo vrijeđale. kako se sve stvari vide u Bogu i kako On sve u sebi obuhvata. a ta je palača. ako ih trpimo. kćeri. koja zaslužuje. jer u samom Bogu. da svaku utvaru ne držimo viđenjem. a same gdjekad osjećale riječ. u kojem joj Gospodin dade. znajući da je moguće. jer ih zloduh. ne pazimo na to ili nećemo da shvatimo. ako pogodim. sestre. pa ako i kažem da vidi (duša). i to možda ne sa zlom nakanom. kao što jest. Zapaža se mnogo jasnije. da je i te kako promotrimo! Veoma će koristiti nama. Ta bilo bi najveće zlodjelo na svijetu. što se rekne u našoj odsutnosti. što ih činimo mi grešnici. što ih Bog daje duši drugačije nego opisane. pa je teško o njima govoriti. Ne treba podrobno raspredati o svakoj pojedinosti. Jer to nije viđenje umišljeno (imaginaria). ne vidi ništa. Zahvalimo mu što više možemo i zastidimo se. Zamislimo sada. kada Njegovo Veličanstvo hoće da se obraduje duši i da nju obraduje. da razumijete vi. bilo u čemu nasljedovati ovoga velikog Boga? Ta ne marimo za uvrede. dok se umišljena viđenja mogu lakše razložiti. To je viđenje veoma korisno. već se u nutrini i u samoj palači zbivaju sve odurnosti. kadikad. koji nas vrijeđa. sestre. Nisu to viđenja presvetoga Čovječanstva. sestre. ako hoće da se njom okoristi sjećajući je se . da je Bog kao stan ili veoma velika i prekrasna palača. i veliko milosrđe i strpljivost Boga. Njegovo Veličanstvo opći s dušama na druge načine mnogo uzvišenije. 3. kad se Gospodinu svidi. 2. koliko sama razumijem. O strašne istine. bilo bi nemoguće. da budemo ovako drski. Kadikad. Govori o drugim milostima. Najednom je obuzme ushit. da joj to smeta.

Upoznajmo iz toga sestre. A da se i dobro razumjeti ono. Ne treba raspravljati o više stvari. Napose ne smijemo željeti. da nemamo od sebe nikakva dobra već samo bijedu i da nismo ništa. jer je Bog najviša istina.) (A sjećam se) i kako malo razumijemo ovdje od ove najviše Istine. jer ide u njoj. nekako pokaže. Veoma je velika istina. Nato mi. 11. Ne kažem samo. i nastojati u svemu upoznavati istinu. Bog je istina. da nikad ne odstupimo od ove spoznaje samih sebe. Ko više upoznaje. 18. koji je tako mnogo zapitao Našega Gospodina. da nastojimo uvelike vazda hoditi u (toj) istini. Događa se također vrlo brzo i tako te se ne može izreći. kako će zato biti dobro. pa i duši ostaje tako velika zadovoljština . da je On sam istina. mi moramo i inače hoditi u istini pred Bogom i pred ljudima. zapažam. Po mojem mnijenju i zloduh i vlastita mašta malo ovdje mogu. Ko toga ne shvati. što je Božje. Rasprela sam o ove dvije stvari. . koji je sav laž i himba. koji ih daje. pa posve jasno dade te se shvati. Takve milosti iskazuje Naš Gospodin duši. 6. ako hoćemo da se u čemu složimo s našim Bogom i Zaručnikom. da nas drže boljima nego jesmo. da ne govorimo laži. Što je do toga. da ne biste ni u čemu slagale. u čemu je ima vršiti. koja je u svemu odlučila vršiti njegovu volju. da u svojim djelima moramo davati Bogu. čini mi se. više se sviđa najvišoj Istini. kako samo možemo. jer mi se činilo. Amen.). koja se ne može prevariti. 8. pa da se i često čuje. s kojega razloga Naš Gospodin voli toliko krepost i poniznost. A to se ne bi tako razumjelo nikada. što su u stvorovima. a poniznost je život u istini. Tako ćemo malo držati do ovoga svijeta. a nama što je naše. 5. 7. nego hvaliti Gospodina. da Bog sam u sebi pokaže istinu. sestre. da u ovim kućama pomno pazite. da su veoma korisne. milost. Rado bih da mogu o tom bolje razložiti. koja ne može lagati. pa stoga nije trajan. slava Bogu. koja čini da potamne sve istine. a (da joj osim toga pokaže) i svoje veličine. Ali kažem. da je svaki čovjek lažac (Ps. 38. Sjećam se Pilata. ali se ne može izreći. živi u laži. kad mu reče u njegovoj Muci: »Što je istina?« (IV. 115.redovno. Bože daj. U takvim se stvarima ne treba bojati. bez promišljanja i iznenada pade na um: razlog je tome. da joj kao svojoj pravoj zaručnici. što reče David u jednom psalmu. Jednom sam promatrala.

A za tih godina raste i želja malo po malo tako. gdje se osjećaju muke. te ne bi trpjele kud i kamo više. A pomaže Njegovo Veličanstvo. jer baš u ono vrijeme dade. koji je osjeća. 4. kako rekoh. Ne bih rado. Uzrok je tome. ali se može podnositi. Jer razum posve živo upoznaje razlog. da spomenute čežnje. spali u pepeo sve zemaljsko. Kakva korist ostaje od te milosti što je iskazuje Gospodin. Dapače mu je sve gore. Oćuti ubod ili kao da bi došla ognjena strijela. da se Bogu ne može odrediti rok. jer sve više upoznaje veličja Božja i vidi. koliko ovaj veliki Bog i Gospodin zaslužuje. Međutim ne ćuti baš ni malo boli u tijelu. što nađe od naše naravi. Ako i nemaju tijela. da onaj. ako ga i zovem tako. da se osjeća ovaj jad. kano da bi htjela duša poletjeti Bogu. Vidjeh neku osobu i pomislih. stane glasno vikati. No sve je to ništa prema onoj drugoj ljubavi. što umnožava tu bol. ako i jest tijelo iščašeno. da ga ljubi. ostavlja tijelo sasvim iščašeno. Rekoh »za tih godina« prilagođujući se onome. No dobro znam. Pa i nije manje. što imaju tijelo. što ih t rpe duše u čistilištu. ne može onda inače. Ne kažem. da letimice pomisli misao ili riječ. suze. da ne može potjecali od naše naravi. No bilo što mu drago. Iz toga je shvatila ona osoba. te Njega živo upozna. I to. a u ono vrijeme kuca bilo tako slabo. U tren oka sveže naime sve moći. A ne bi bilo ni veliko čudo. Hoće li dostajati sve te milosti. o kojem se ovdje govori. koliko su žešće boli duševne nego tjelesne. dok je duša tako zapaljena sama u sebi. Ali rani oštro. nego svi ovdje. ako i s mukom. jer se to ne da izreći. što htjedne činiti. 3. te ih ne može uživati. što sam je ovdje spomenula. pa može u tren oka podići dušu na uzvišeni stupanj. što brzo prolazi. što ne pomaže. što dolazi s druge strane. i to tako. što pripada našemu biću. čini mi se. a zapali je (ona druga žega). te dva ili . dok joj se sve više otkriva. čuje. vazda uzdiše i plače. Moćno je Njegovo Veličanstvo za sve. kako rekoh. koji sjetila i moći čini nesposobne za sve. da premašujem. da se zadovolji golubičica ili leptirić (ne mislite da sam ga zaboravila). što dimi. ne ondje. gdje ova zraka. Ako to (stanje) i traje malo. što ih iskazuje Zaručnik duši. Raspravlja o velikoj i žestokoj želji za užitkom Boga. pa stavlja na kocku i život. da se čini. da kažem i premalo. Ako i jest strpljiva i vična podnositi velike boli. Ponestane naravske topline. Dok to traje. Doista vidim. a želi mnogo učiniti za nas. jer je doista velika smrtna pogibao. A raste i ljubav. Čini se. da su takve muke. da se sjeća ičega. A predočila je. eda priredi mjesto. a ne zna otkud ni kako. da zbilja umire. da je to strijela. vidi se jasno. te bi još za malko Bog ispunio njezinu želju. o kojoj ću sada govoriti. 1. kako je rečeno. No dogodi se često. Sve je poput ognja. 2. To je ushit. van samo za ono. zašto duša osjeća svoju udaljenost od Boga. što je daje Bog duši. uzdasi i velike žestine potječu od naše ljubavi s velikim osjećajem. pa im ne preostaje ni malo slobode ni za što. pa radi toga poveća muku toliko. već u nutrini duše. nemoguće je. to im ne smeta.GLAVA XI. jer joj od svake te milosti ostaje veća bol. već na najdubljem dnu duše. jer ova muka nije u tijelu. Nato oćuti ubod. da je tako rastavljena i udaljena. pa zato mnogo više raste i želja. što se desilo osobi. Premda (duša) već mnogo godina prima ove milosti. kako oklijeva smrt. Nije to ni ubod. te duša osjeća onu veliku muku. gdje će umrijeti? Jamačno neće.

Dogodilo se. Sada ne može. Ta je žeđa nesnosna i dosegla je već dotle. 6. eda to bolje spoznamo. Promotrimo. pa ne bi ćutjelo. Mislim: sve više prigodnih (accidentales) muka. što je razlog njezinoj muci. Duša se ne prilagođuje volji Božjoj. ne bi bez čuda bilo moguće. kako tištiš svoje ljubitelje! No sve je to malo prema onom. Istina je. a one su. Ova je muka (prema toj milosti) kao kaplja vode u moru. da . te gotovo nije ni zamjećivala. 7-13. kako je bolno trpljenje duševno i kako je različno od tjelesnoga. mislim. što im daješ poslije. o kojoj je Gospodin govorio Samarjanci (Iv. da je nemoguće razumljivo razjasniti. te nije gospodar sam sebi. pa ne može ni misliti. da je trajala samo četvrt sata. prokletnike u paklu. Duši je kao obješenu. te se već nikakvom vodom ne može ugasiti. A i ne želi. da će nam po svojem milosrđu oprostiti grijehe i osloboditi nas. koji se ne dotiče ničega na zemlji. da će te muke trajati dovijeka. Uzrok toj bešćutnosti može biti. a ne može doseći do vode. da to shvatimo. koga ljubi. da je ona ne bi mogla zaslužiti. O Bože moj i Gospodine. da ne može biti veće muke ni jada na zemlji. kao što se u čistilištu čiste one. Ta joj spoznaja ne daje nikakve polakšice. gdje se nadamo. a sad je razum takav. 7. što imaju ući u nebo. Dosada je to mogla. Ostavili smo onu dušu po mojem mnijenju tri ili četiri sata. Zbilja. a ne može se uzdići ni do neba. To sam i sama dobro iskusila. jer je svi zemaljski stvorovi. sve ako ih ima mnogo. A mislim. van samo na ono. ako se to ne iskusi. Ipak duša osjeća. premda tako ne bi jednom umrla. da se ugasi. što je Bog meće u dušu. A sam Gospodin želi. što nas je doveo u stalež.). A ovdje ne ćuti ni malo ni mnogo boli (tijelo). da je Uskrs. Za čitava je Uskrsa bila u takvoj suhoparnosti. van onom vodom. pa je tako i život provodila. premda joj se već tako predala. Pa što će biti od tih nesrećnih duša? Pa ne mora li nam sve. Koliko više (to vrijedi). koliko mu dugujemo. 5. kako je dragocjena ova muka. Usto oni znadu. biti ništa. kad bi ga raskomadali. koji se ne slažu tako (s voljom Božjom). malo ćutimo druge. pa čemu da želi život? (Duša) osjeća neobičnu osamljenost. što oni trpe. Sve je drugo muči. što u ovom kratkom životu radimo i trpimo. To bi mogao samo onaj. 4. Ta ako na kojem dijelu osjećamo žestoku bol. jer je unutar nja bol duše tako velika. Kad bi trajala dugo. eda se oslobodimo od tako strasnih i vječnih muka? Kažem. te i ne mari za tijelo. Duševne su muke strasnije od tjelesnih. a ipak ona trpi posve dragovoljno. A u razgovoru (onaj dan) je čula samo jednu riječ. (što vrijedi) mnogo i stoji mnogo. Vratimo se opet k onome. da je nesavršenost (ta žestoka želja). da se očisti ta duša pa da uđe u sedmi stan. Ta daleko je od svoga dobra. Gori od te žeđe. Reći ćete. već vazda trpe sve više. Ne vide oni ni dobitka od onoga trpljenja. pa je (ona osoba) ostala (kao) raskomadana. o kojoj smo ovdje govorili. A za svega života. No ta joj se voda ne daje. nego vazda umirala. Držim. nesravnjivo veće od ove. 8. Zaista ne bi to bilo manje. Zbilo joj se to na posljednji uskrsni dan. da je podnese naravska slabost. jer je navala bila žestoka. (Spomenuta je osoba pretrpjela mnogo tjelesnih i duhovnih muka. a držim ni nebeščani svojim društvom ne bi mogli utješiti. nego je bilo prije. sestre. onda je sasvim izgubila sjetila. što smo pretresali. kad bi to bila Božja volja. ali joj se prema ovoj muci pričiniše sve da nisu ništa).tri dana ne može ni pisati i trpi velike boli. i spoznaje vrlo dobro. da će tijelo i ostati uvijek slabije. pa se ne raduju i ne uživaju one slasti.

A da znate. A nije ni moguće. da se i tu znade uplesti naša naravska slabost. ako i ne znadu. 44. da se ova muka ukloni ikakvim sredstvom. da bi va m Gospodin imao pravo reći. Jedna je ova muka. Njegovo Veličanstvo daje snagu onima. Neka bude vazda blagoslovljen i neka ga hvale svi stvorovi. Još se više boji i pomno čuva. istina. Još više prezire svijet nego prije. prije nego preminu. Nije to bol. 11. 7. ali ostavlja u duši prevelike učinke. čini djelima. sestre. kad sam rekla. dvije stvari. kao da je bačena u oganj. u kojem je istinski Tješitelj tješi i krijepi. da nazočni ne vide pogibli.). 12.). da ga ne uvrijedi. kao što ćete sada vidjeti. nađete li se i vi kadgod u tom stanju. društvo. Ako to i ne čini riječima. koje vidi da im treba. Još se više odluči od stvorova. dobri Isuse. A to doista ne bi bila mala njezina sreća. Dogodilo se to sv. da duša oslabi. te se čini.se ne svršuje ovaj život. A tako mu se ne može ni oprijeti ni osloboditi. A takve se pričinjaju sve stvari zemaljske. i kada bi molile za takve milosti. što je tu osjećala. jer vidi. Mislim. da je potrebna srčanost. 22. Ali ni toga ne može nikako niti ima kakvo sredstvo. pa da sasvim ne umre. da plamen nema vrućine. kao da su sjene. kad dođe. i posve pravo. 9. što se zbiva unutra. da se smiri muka. 20.1 A pomišljati na otpor! Bilo bi baš. jer zna. a to je tako prevelika skrajnost. da se razdijeli s tijelom. A okoristila se tako. Iz toga vidite sestre. da se zbilja boji i rado bi. da iziđe iz tijela. 10. da joj gotovo ništa ne manjka. evo čujte! Kad duša. da je sam Stvoritelj može utješiti i nasititi. — Slatki. koje bi mogle nastati. da opet povrati ovo stanje. dok je ne ukloni sam Gospodin. da joj ništa na svijetu nije moglo olakšati. Sestra Isabela od Isusa zapjeva: »Nek te vide moje oči. pa bi htio učiniti. te bi drage volje i tu muku često podnijela. kao što je odgovarao za Magdalenu (Luk. te želi živjeti. čini mi se. Nek te vide moje oči — Pa da umrem onaj tren«. da bismo sve odgovorile: da. Tereziji n Salamanci 1571. da je On može i mučiti kao i tješiti. koja je zbilja opasnost. Može se dobro shvatiti. zbiva se gdjekad. koje prijete smrtnom opasnošću. Druga je prevelika radost i naslada. U svemu brani ove duše i odgovara za njih u progonima i ogovorima. da taj strah potječe od naravske slabosti. umire od želje za smrću i tako se muči. kako ste vidjeli. te je sažeže. doklegod bude njegova volja. u kojoj je. A to se gotovo slično događa s velikim ushitom ili s pomoću kakva viđenja. te se zbilja čini. Muka je to. plaća im sve zajedno. jer s druge strane ne jenjava želja duše. dok Gospodin ne ushtjedne. zahvati je slatki zanos. pa joj samo malko nedostaje. jer joj se sve muke čine kao ništa prema onoj velikoj muci. koja bi se mogla prikriti. one muke. Kad to ču Svetica. što je odgovorio sinovima Zebedejevim: »Možete li ispiti kalež?« (Mat. 1 . Na ovom su duhovnom putu. jer već znade. A napokon. i to ne mala. Oni su joj. Nestaje i straha od muka. Amen. jesam li imala pravo.

U drugu mi se činilo. u prvom stanu. mora i u duši imati boravište i recimo drugo nebo. Nemoguće je to. pa ih možemo doznati. Neke stvari treba zapamtiti. Zamašno je za nas. te slavi duhovno vjenčanje s vašim dušama. što ih Bog iskazuje dušama. što ga vidimo. Mi je ne vidimo. Raspravlja o velikim milostima. Priznajem to za dušu. jer ovako slabi stvor. sestre. držim. To više. da će misliti. Ali je mi ne cijenimo. Zaista sam bila u velikoj neprilici. da ne cijenimo malo duše. kojom se Gospodin tako naslađuje. to više moramo hvaliti njegovu veličinu i trsiti se. kako zaslužuje stvor. ne radi mene već radi vas. da njegova milosrđa ne ostanu sakrivena. pa da stvorite o tom i više sudova. Ako se svidi Njegovu Veličanstvu. kako se on podaje svojim stvorovima. pa bi se ponajviše moglo pričinjati. GLAVA I. jer mi se činilo. koja nije u milosti. radi onoga. Mislila sam. jer je to samo mala tačkica od onoga. što bi se moglo reći. kao što ćete vidjeti. Amen. Obuhvata četiri glave. kad se ovo počne čitati. koji živi i živjet će uvijeke. što se može pripovijedati o Bogu. Mnogo sam se molila Njegovu Veličanstvu. U njoj je ono i daje joj bitak. Jer veličina Božja nema granice. Ta ko bi izbrojio sva njegova milosrđa i veličja. da se smiluje duši. što je saopćio te stvari jednoj osobi. a to je sedmi stan. da se po njezinu mnijenju duša razlikuje od duha. da će mi iskazati ovu milost. eda shvatite. kao što rekoh. što treba reći i što Bog objavljuje onima. jer znam. A što više spoznajemo. Doznala je jedna osoba. eda se njegovo ime više hvali i slavi. da je to napast i slabost. 3. koju je već duhovnim načinom uzeo za zaručnicu. stvoren na sliku i priliku Božju. Ta svaka od vas ima dušu. da je moja nakana. da su one nesrećne . Neka se Bog malko više hvali i spozna. Zato se i ne čudite onome. da ne priječite svome Zaručniku. pa neće imati ni njegova djela. 2. da shvatim. povede je u svoj stan. Zato se i veoma stidim i strašno mi je. No bilo bi vrlo ludo misliti to. gdje boravi samo Njegovo Veličanstvo. da dršćem. pa neka na me viče cio svijet. neka upravlja mojim perom i neka mi dade. što ne zaslužujem da shvatim. kakva sam. ne bi bilo bolje u nekoliko riječi završiti ovaj stan. da ja ovo znam iz iskustva. koje uvodi u ovaj stan. što su u njoj. te već ne preostaje ništa. kako je za vas zamašno. da sam toliko govorila o tom duhovnom putu. jer znade. što je rečeno i što će se reći. da dušu ne držimo za nešto tamno. pa da je u našoj duši nekakva tama. premda su oboje jedno. Jer kao što ima stan u nebu. Bog nam je udijelio veliku milost tim. prije nego izvrši duhovno vjenčanje. Kaže. Blagoslovljen Onaj. O veliki Bože! Čini se. 1. što je u želji za njim pretrpjela i trpi. I to ne stoga. Zato i ne shvatamo velikih tajna. kao što sam ja. što ću ja možda već biti mrtva. koje su stigle da uđu u sedmi stan. kako bih vam rekla nešto od mnogo onoga. raspravljam o nečemu. Kad se svidi Našemu Gospodinu. Nadam se. jer nije sposobna da primi svjetlost (ovoga Sunca).SEDMI STAN. Činit će vam se sestre. U njoj je tama zato. jer to donosi sa sobom toliko dobara. da nema drugoga svijetla unutarnjega osim ovoga. sestre. jer ne bi u njoj bilo Sunce Pravednosti.

Gospodin je sjedinjuje sa sobom. No kad je sjedini (Bog) sa sobom. da mu se molimo. da je to razumno viđenje. Ovdje je drugačije. da duši iskaže spomenutu milost duhovne ženidbe. pa joj se nekom predodžbom istine pokažu sve tri osobe Presvetoga Trojstva. Majka ne govori ovdje o tom načinu viđenja. 4. što je ondje osjeća duša. što vidi. premda ne gleda ni tjelesnim ni duševnim očima. jedno znanje i jedan Bog. A i slijepe su i nijeme. sestre. što su po Božjem milosrđu već učinile pokoru za svoje grijehe. 6. svezanih ruku i nogu. sjećajte se vazda u svojim molitvama sličnih duša (t. Pavlu i Mojsiju i nekim drugima. 5. a zajedno i sve različne Osobe. Naš dobri Bog hoće da joj skine ljuske s očiju. nego kad bismo vidjele privezana za stup kršćanina. kao što se desilo sv. što joj iskazuje. što se dade duši. koja se najprije kao oblak prevelike jasnoće spuste k njezinu duhu. što je uživa. Ap. što ih reče Gospodin: da će On i Otac i Duh Sveti Fra Luis de Leon dodaje ovdje ovu primjedbu: »Premda čovjek u ovom životu izgubivši upotrebu sjetila i uzdignut od Boga. što se zove molitva sjedinjenja. Ne govorimo sada o njima. Ali neće Njegovo Veličanstvo. Postarajmo se osobito. Do toga je malo stalo. jer joj se izgube sve moći. koje su u grijehu). Pravo ih moramo žaliti. jedna moć. koji obuhvata toliko i tako pristalih stanova. kao što se vjerovatno govori o sv. što im ulije. eda vidi i razumije malko milosti. Bilo ovako ili onako. Držim doista. Vidimo ga. 8. kojemu su ruke svezane otraga jakim lancem. jer je u nutrini duše stan za Boga. nego u gornji dio. a vidi. već kao unutarnji svijet. i oduzme joj osjećaj.). i to ne ovom vremenitom smrti nego vječnom. već o onima. Uvede je u ovaj stan razumnim viđenjem. budući da to nije umišljeno viđenje. Pavlu. 9. a ne umišljeno (imaginaria). a ne bez stvorene slike. tako da ne mogu činiti nikakva dobra. ali ne radi nestašice hrane. kao ovdje u ovom stanu. da to bude kao drugda. da će sad na izdahnuti. što držimo vjerom. Ona govori o spoznaji ove tajne. Jer velika naslada. Ako i jest prigodno. nek uđe u svoje središte. duša shvata gledanjem. te možemo reći. i nemojmo zanemarivati. kad se obratio (Dj. A kad se svidi Njegovu Veličanstvu. kad bi mu vašom molitvom spali okovi? To već vidite. povede je najprije u svoj stan. što je Bog daje nekim dušama s pomoću prevelike svjetlosti. Ali je oslijepi i onijemi. 1 . pa da može Gospodin i njima iskazati milosrđa. kad bismo ga gledale. kad smo i mi bile takve. da su tri Osobe jedno sućanstvo. a ne bismo mu metnule jelo u usta? A šta onda. No ta slika nije tjelesna i ne nastaje u mašti. gdje umire od gladi. Usto mu se vrlo gade. da je bilo vrijeme. jasno je i zorno. Ne smijemo promatrati duše kao stvar stisnutu u kutu i ograničenu. potječe odatle. pa sve i na izvanredni način.1 A pokažu se u nekakvoj upali. Tu opće s njom sve Tri Osobe i govore s njom i dadu joj. Kaže Majka. Mnogo veća. Molim vas za ljubav Božju. pa su u milosti. već zato što ih n e može prinijeti k ustima. ne shvata više ništa. jer je najveća milostinja molitva za one. eda im bude zaslužno. kad ju je stavljao u one ushite. Ne bi li bila velika okrutnost. A tako je i pravo da bude. kako ili kakva je milost. ali i misliti.duše kao u mračnoj: tamnici. kakvih još niste vidjele.j. može prigodice vidjeti njegovu bit. da je blizu Boga. da ono. jer su pred njim najbolje jestvine. shvati duša sasvim istinito. da shvati one evanđeoske riječi. premda se duši čini. da je onda sjedinjuje sa sobom i u molitvi. što su u smrtnom grijehu. da je ne zovu. Divnom spoznajom. A duša shvata to tako.

kao što je već rečeno. U najdubljoj nutrini. da prema tome duša neće ući u se. radi ostalih milosti. Činit će vam se. mislim. što nikad ne odstupa od nje i hoće. (Iv. te u svemu napreduje u savršenosti i odbaci strah. hoće iznovice da udijeli taj dar. po mojem mnijenju neće ni On malaksati. pa i da živi medu ljudima. da je njezina duša u neku ruku razdijeljena. što se tiče službe Božje. kakva je razlika. ne boravi neprestano tako. 8. nalazi se u tom društvu. dok se ne vrati svijetlo. da je Bog neće ostaviti. 7. Mnogo više nego prije pazi na sve. da je duša sva zajedno. kako su istinite! Danomice se čudi ova duša. nego je posve . No u ovoj nazočnosti. Činilo joj se. kojega ne zna razložiti. da tako izvjesno upoznaje to (njegovu nazočnost). van kad hoće Naš Gospodin. bilo bi nemoguće. čini se. da se razumije onako. razumije se. nije utvaranje što rekoh. hoće ovim divnim društvom da pripravi dušu na nešto više. 11. kao da bi neko bio s drugima u posve jasnoj sobi. može li ih vidjeti. a samo kad nema poslova boravi u ovom ugodnom društvu.doći i stanovati u duši. što ju je mučio kadikad. Ona upoznaje na spomenuti način posve očito. kad joj Gospodin. pa ih i ne vidi. Gdjekad joj je i prigovarala. Ovdje se zbiva. da se otvore prozori razuma.). recimo tako. kad se vrati svijetlo i vratiti kad hoće da ih vidi.). Zato se i tužila kadikad. te bi joj se pokazivala sasvim. kćeri. od ovoga. No pita se. Jer je jasno. koja ga ljubi i drži njegove zapovijedi. Našla se popravljena u svemu. Jer ako je i razumljivo. da pazi na što drugo. jasno kao prvi put i drugda. da su ondje. osjeća ovo božanske. 10. premda ona pazi pomnije nego ikada. Kad bi to bilo. nego da će se tako zadupsti. 10. da vazda upoznaje posve očito njegovu nazočnost. jer joj se čini. tužila se na dušu kao što se Marta tužila na Mariju (Luk. koje joj je iskazao (Gospodin). da ni u čemu ne omrzne Bogu. te ništa drugo neće moći shvatiti. Pomislit ćete. a zatim je snašle velike tegobe. da ih vidi. O Bože moj. da se bit njezine duše uza sve muke i poslove nikad ne udaljuje od one sobe. kadgod duša na to pazi. A dok se duša ni u čemu ne iznevjeri Bogu. ipak on ne prestaje znati. 14. 9. društvo. Premda onda nema svijetla. Nije to u vlasti duši. da ne odlaze od nje nikad (Tri Osobe). da joj se uvelike pomaže. Ne. a njoj ostavlja toliko tegoba i poslova. da izgubi ovu milost. ali se zbilja dešava tako. nesklapno. jer nije učena. A može se tako i misliti. ako se te riječi samo čuju i vjeruju. te ga ne može uživati s njom. No ako i ne gleda u tako jasnoj svjetlosti. pa joj se činilo. Ona se uvelike pouzdava. pa bi zatvorili prozore i on bi ostao u tmini. 23. 40. kad bi joj Bog dao tu milost . van će joj davati. To se dogodilo (i onoj osobi). da su u nutrini njezine duše. da ona po svojoj voljici vazda uživa onaj mir. kao u dubokom bezdanu. No on iskazuje duši veliko milosrđe tim. kad joj ju je dao. Božansko Veličanstvo.

učeni tumač Stanova: »Mistički naučitelji dijele dušu na sjetilnu. No mistički bogoslovi uvode i drugu razdiobu. da se vide unutarnje stvari tako. Druge se dvije zovu duhovne ili jednostavno duh. da je bit duše njezina moć. I. gdje su one ukorijenjene i postaju. govori o duši i njezinim moćima i djelovanju. 3 Tako uči filozofija sa sv.) O razdiobi na dušu i duh govore svi mistici. od kojega potječu tri spomenute moći. Da se što bolje razumije ono. da ih stanem tumačiti. Zato rekoh. s kojim Svetica. već prema nasladi.. sjetilna ili već spomenuta životinjska. VI. gdje ćemo razumjeti sve tajne. Onamo ćemo vidjeti. Baltazar od sv. a treba je imati pred očima kod ovih uzvišenih predmeta. da je nemoguće reći. prenosimo. Druga je srednja . Juan de Jesus Maria: Theo1 o g i a M y s t i c a. kad bih se usudila. te se spoznaje izvjesno. Vidi o. van i samu bit duše. Prva je najniža. I. 77. sastavljena od duhovnih moći pameti.običajno. koji tvrdi: »Odgovaram. da se gdjekad razlikuje djelovanje jednoga i drugoga.3 Ima u nutrini toliko i tako finih razlika. te nas u svojem milosrđu povede onamo. Tomom. U njoj stanuje Bog na osobit način u tim stanovima preko božanske milosti. koja nije pohađala slušaonica. Zaista je znamenito oštroumlje. j. q. Čini mi se također. I. 2 . te se čini. što govori. razuma i volje. A ta. koja se ne razlikuje mnogo od razložene. Prva se t. da je duša nešto različno od svojih moći. premda su inače oboje sasvim jedno. a zove se najviši dio. što o tom govori o. se najviša bit zove središte duše. pa da one nisu sve jedno. Katarine. gl. »Splendori riflessi di sapienza celeste« Mansioni VII. koji obuhvata ne samo duhovne moći.2 Spoznaje se tako fina dioba. sjetilna zove i životinjska ili naprosto duša.« P. te bi bilo drsko. da postoji neka. što im Gospodin hoće da dade. Riflesso I.. razumnu i umnu. boravište ili stan Božji i ložnica nebeskog Zaručnika.« (Por. c. i to veoma poznata razlika između duše i duha. Treća je prava bit duše. ako nam Gospodin udijeli milost. a.

Gospodin se u tom središtu duše ne pokazuje u umišljenom viđenju. gdje joj se ukazalo ono viđenje. Kad prvi put Bog udjeljuje tu milost. kad im je rekao: Pax vobis = Mir vama (Luk. Premda je sjedinjenje spoj dviju stvari u jednu. te je ne mogu ni s čim usporediti. Tako je i sjedinjenje. No razumije se. Po mojem mnijenju ne treba ni vrata. ipak se mogu rastaviti tako te ostane svaka za sebe. i to mnogo finijem nego su opisana. 4. da je duša. gdje boravi sam Bog. eda hvalimo njegovu veličinu. jer se čini. jer duša ostaje vazda sa svojim Bogom u onom središtu. kao što je bio nakon uskrsnuća. Duhovne su zaruke drugačije. a to mora biti ondje. Kažem: ne treba mu vrata. Tako se ne događa kod one druge milosti Gospodnje. Jer se tako htio spojiti sa stvorom. da ova milost Gospodnja brzo prođe. koja se neće potpuno dovršiti. hoće Njegovo Veličanstvo da pokaže duši svoje presveto Čovječanstva. tako te ga više ne zamjećuje. 20. To je sjedinjenje. neka uzme njegove poslove za svoje. Tumači s nježnim poredbama. koliko se može razabrati. I On je duh. koje se više dadu osjetiti nego izreći. 3. dokle dopire. i to uzvišenije nego ikakvim viđenjem ili duhovnom slašću. Znajte. To je velika milost. kao što se ukazao apostolima. što se zbiva kod sjedinjenja duhovnom ženidbom. Razlaže. jer se često rastavljaju. koji se više ne mogu rastaviti. pače duh ove duše. što joj Gospodin hoće da objavi za ovaj časak. da to za onu dušu nije bila novost.GLAVA II. mislim. što je očitovalo nekim osobama. O tom se ne može reći više. da se kod svega. te se neće od njega da rastavi. jer joj se Gospodin češće onako ukazao. Tako i vidimo. nego s nebeskom slavom. A svoju je ljubav prema nama htjelo Njegovo Veličanstvo pokazati tim. a da nije ušao kroz vrata. recimo. te se ona smela i prestrašila: prvo jer se ono viđenje dogodilo s velikom silom. No veoma je različno ono. tu se ne radi o tijelu. van u razumnom. Ovoj se osobi. o kojoj govorimo. dok živimo. krasnom i veličanstvenom obliku. A i duhovne se zamke razlikuju od duhovne ženidbe kao i dvoje zaručenih od dvojice onih (oženjenih). što ih pritom izusti. pa duša ostane poslije bez onoga društva. Nastavlja isto gradivo. kako se razlikuje duhovno jedinstvo i duhovna ženidba. nije osim spomenutoga vidjela drugoga. van da je samo duh. Drugim će se osobama možda objaviti drugačije. eda ga dobro upozna i to dobro znade.). . nego.1 2. da se viđenja svih prvašnjih stanova sasvim razlikuju od viđenja ovoga stana. Već rekoh: nemam zgodnijih poredaba pa navodim ove. tolika je tajna i tako uzvišena milost i duša osjeti tako preveliku nasladu. Sada prijeđimo da raspredamo o božanskoj i duhovnoj ženidbi. jer se ono tajno sjedinjenje zbiva u posve unutarnjem središtu duše. A takvo je moralo biti i ono ukazanje Čovječanstva Gospodnjega. No ovaj put se ukazao sasvim drugačije. služi sjetilima i moćima. a On će se skrbiti za njezine. Što tu Gospodin saopći duši u jedan časak. I reče joj. da uđe. a usto jer u nutrini svoje duše. kanda duša i ne bi bila u njemu. ukaza Gospodin nakon pričesti u sjajnom. drugo radi riječi. kao kad se 1 Izvještaj XXXV. postao jedno s Bogom. Možda će se činiti. Dodade i druge riječi. 21. što je rečeno dosada. izgubilo bi se ovo veliko dobro. koji se ne mogu rastaviti. kao i oni (oženjeni). A još manje u duhovnoj ženidbi. 1. da prima takav najviši dar. Jer ako bismo se rastavili od Boga.

kao što je Isukrst.). izreći. od kojega potječe velika svjetlost. što se iz unutarnjosti razlijeva u duševne moći. jer se tu spoznaje jasno. Tako i ovo. a ostao čisti duh. O Bože moj. Jer iz onih božanskih grudi.). Tako na pr. postaje jedan duh s Njim. koji u tjelesnom pogledu moraju služiti onoj dvojici zaručnika. predmijeva. 7. o kojima govorim. gdje to stoji. i da je sunce. Kada bi koga iznenada. Duša ih ne može. o kojem smo govorili. koji odapinje ove strijele i daje život ovom životu. 20. pa se više ne mogu razdijeliti ni razlučiti.). da se u ovom nebeskom sjedinjenju uzmogne spojiti s nestvorenim duhom. Zato su u onim već pripravnim dušama morale tako djelovati. da Bog daje život našoj duši. a smrt dobitak. ili kao mali potočić. Ne znam. Ili je (ovdje) kao soba sa dva prozora.). 8. mori lucrum = Meni je život Krist. koji je dao mir Apostolima. i to s najvećim užitkom. u Ocu i Otac u Njemu.: »O živote moga života! O hrano. što je rekao slavnoj Magdaleni. 7. kad su bili zajedno. kako su te riječi istinite. Tako. A sam za se kaže: »Mihi vivere Christus est. (Kor. da uzdržava one. gdje sve postaje jednom vodom. Pavao: Ko se približuje k Bogu i s njim spaja. 23. 21. čini se. i da se iz one silne rijeke. Duša. (Iv. te budu dvije svijeće. 17. 5. da je taj pozdrav Gospodnji u sebi obuhvatao mnogo više nego zvuči. koja je voda riječna. kadikad podigne koji val one vode. Naš Gospodin. veleći. 17. na kojima. čim ispraznimo iz sebe sve stvorove te se otrgnemo od njih iz ljubavi prema Bogu. kad i ne sluti. brizgaju mlazovi mlijeka. o čemu govori sv. sklopilo Njegovo Veličanstvo sjedinjenjem.dvije voštanice tako spoje na kraju. Ovdje je (kod duhovne ženidbe). pa: »Ja sam u njemu« (Iv. 20. van i za sve one. koji okrepljuju sve stanovnike grada. (Luk. koja u ovoj molitvi vidi. kojih. 6. Bog neprestano hrani dušu. da su rečene za nju! A kako bismo ih i sve razumjele.« (Filip. Ovo je možda ono. I tako je molio jednom Isukrst Naš Gospodin za svoje Apostole. u koju utječe ovaj potočić. Premda ulazi odjelito. da budu jedno s Ocem i s Njim. čini se. jer ovdje umire onaj leptirić. ne uzmiče iz onoga središta niti gubi svoj mir. može ga dati i njoj. koja me uzdržavaš!« i druge takve riječi. kako li ih razumije duša. što će vjerovati u mene« (Iv. koju je. Tako se i još izvjesnije osjećaju učinci. Kao što nas ne bi mogao zahvatiti val vode. 19. ne može uspregnuti. . kako rekoh. nek ide u miru. kad ne bi bilo uzroka. ne znam. čini mi se. tako se i ovdje razbira jasno. Jer onaj. kroz koje ulazi velika svjetlost. te joj vabe nježne riječi. Palo mi je na um.).). kupali u vodi. tc se o tom ne može ni posumnjati. 50. a tako i stijenj od voska. kako je rečeno. da nas sam Gospodin napuni sa Sobom. 6. nastaje sve jedna svjetlost. može ovdje govoriti duša. koji su često tako živi i tako se snažno osjećaju. čini se. A poznaje se to po nekim duhovima. ali ih gdjekad osjeća toliko. koja li je pala s neba. 17. istina. Jer je posve izvjesno. Riječi su Gospodnje kao kod nas djela. ili kad stijenj. 21. što se izlije u more. jer ovako reče Njegovo Veličanstvo: »Ne molim samo za njih. da svi ne uđemo ovamo. (Iv. Gospodin hoće. te se iz njih izlučilo sve tjelesno. kad ne bismo same bile krive! Jer riječi našega Kralja i Gospodina ne mogu prevariti. osjetio bi on tu vodu i ne bi mogao prestati osjećati. kao kad voda s neba pada u rijeku ili u studenac. koja bi ljubav mogla biti veća od ove! A ne propustimo. da uživaju ponešto od obilnog užitka duše. 1. da je u nutrini neko.). svijetlo i vosak budu jedno. Smjera na onu uzvišenu ženidbu. jer je njegov život već Krist. 17. To se još bolje razumije s vremenom po učincima. te nastaje jedno svijetlo. No kasnije se mogu rastaviti svijeće jedna od druge. pa se neće nikako moći razlučiti.

što bi moglo spriječiti onu svjetlost.2 Tako se čini. jer ja ne znam razjasniti. a mnogo je dužna. No da se vratim k onom. kakvu muku to zadaje duši. ono je svježije i rodnije. da je smeta i oduzme joj mir. što ga motrimo. a opet da je u miru. te se boje ući onamo. te nećete vjerovati. ali sve to nije takvo. što sam rekla. 3 U toj rečenici očituje Svetica posve razgovijetno. Prava je pokora. 11. kad je njezin pravi duh postao jedno s nebeskom vodom. što rekoh. kako treba razumjeti izričaje. Ne smije se ono razumjeti tako. Ako je drvo blizu vodene struje. Nije to mali križ. neće nas zaboljeti glava stoga. da može malo raditi. gdje se čini. A ovoj je duši najveća naslada. kad duša uđe ovamo. To je obično. da može izvršivati pokoru. koji su to tvrdili n povodu nedostatnih zvjezdoznanskih spoznaja. što vam govorim. jer se ne pripravljamo i ne odvraćamo se od svega. boravi tu kao što kažu za najviše nebo. te joj ne može nauditi ni oteti mir. da se ne miče poput ostalih. jer nas boli tijelo. da ne budu više podjarmljene. koje ni mene ne zadovoljuju. Predmnijevajući stalnost nebeske sfere. koji je središte same duše. pa se redovito muči i stidi. da budu takve. No ne budu li. da je duša. znam. dok je božansko Veličanstvo drži svojom rukom. To je središte naše duše ili duh tako teško izreći. nego se boji mnogo više nego prije i čuva se.No mi ne vršimo svoje. a on ostaje ipak na svojem mjestu.3 Barem je izvjesno. te vam nešto reknem. da nema u njoj onoga gibanja. da čini pokoru. da ne bi još na jmanje uvrijedila Boga. što bi dušu moglo potjerati odonud. kad joj Bog oduzme zdravlje i snagu. Ako nas boli čitavo tijelo. A ovdje je muka još veća. gdje je usađena. 2 . Tako je i ovdje. zato se i ne vidimo u ovom ogledalu. Bože daj. Već sam drugdje spominjala. sjetila i strasti vazda u tom miru. Kad Gospodin uvede dušu u ovaj svoj stan. ipak nije tako. Ako je i muči donekle ono. da želim reći. poredba je zgodna i ljepušna. stanuje Bog u duši. što osjeća u moćima i u mašti. kad se kaže. treba razumjeti. te bi duši oteli mir i mjesto. jer vidi. Ta te poredba oslanja na ondašnje najobičnije mnijenje među bogoslovima. Vratimo se k onom. da n nekim prilikama. Ne kažem toga. Kralj je u svome dvoru. sigurna za svoje spasenje pa da ne može opet pasti. što čuje. Jer je zbilja teško (shvatiti). da je istina. da duša osjeća nevolje i muke. U njegovu kraljevstvu ima mnogo ratova i tegoba. da je tako dotle. 9. Duša jest. No u drugim stanovima ne prestaje kadikad rat i nevolje i muke. Moglo bi se pričiniti. kao što će se govoriti kasnije. Ako u drugim stanovima i ima mnogo nemira i otrovnih životinja i čuje se buka. te mislim. što sam spomenula. da se ne drži sigurnom (duša o kojoj govorim). što dopre dotle. ali ne znam drugih. Usto mu želi uvelike služiti. da je duša u sigurnosti. kao da su moći. Sve to mora dolaziti od korijena. Jer je već nadvladala strasti tako. te joj Bog iskaže ovu milost. gdje je urezana ova naša slika. u ono središte ne prodire ništa. pa i vjerovati. što hoćete. o kojoj smo govorili? 10. da može i vas snaći napast. Želim vam navesti jednu ili dvije poredbe. a ona ga ne vrijeđa. Pa čemu se čuditi željama ove duše. Smijem se ovim poredbama. Mislite vi. gdje stanuje Naš Gospodin. o čemu smo govorili. I gdjegod govorim tako o stanju. istina je. a glava je zdrava. van veoma velika pokora. pogotovo a molitvi sjedinjenja. sestre. premda se vidi u tom stanju. što veća pokora. i to već duge godine. i to veća naslada. što ih gdjekad upotrebljava o izvjesnosti.

Prvi je učinak. da uživaju Našega Gospodina. pa se zbilja čini. Ali želja nije takva. kakav život provodi i kako se razlikuje od onoga života. što je dužna prema svome staležu. da dođu u nju. što im čine zlo ili žele činiti. što čini. da za nju ima postojati nebo ni pakao ni čast.GLAVA III. a malo ih ima. u dobar čas. ne ubijaju se kao prije. eda ne vrijeđaju Našega Gospodina. pa se ozbiljno staraju za njegovu čast. I kad bi izvjesno znale. ako uzmognu. 5. Hoće li. Najviše se od svega čudim ovome. Divna je razlika između tih i prvašnjih učinaka. A od svega. što je rečeno. te ne samo ne žele umrijeti. posebice kad vide. Kad progone ove duše. Vrlo ih rado preporučuju Bogu. Već ste vidjele. Jer te duše tako žele. da duša zaboravi sama sebe. 2. da već njezine sile ne mogu ništa. Drugi je učinak velika želja da trpi. kojim je živio prije. što bi se moglo dogoditi. jer je sva takva. da je na službu Našega Gospodina. A to samo stoga. da mu služe i učiniti da ga drugi hvale i da koriste kojoj duši. pa kad ih vide u kakvoj nevolji žale ih svesrdice i primili bi sve na se. pa se čini.1 I tako se ne stara ni za što. da njih oslobode. Ovdje govorim o unutarnjim stvarima. da bi Štogod mogla doprinjeti za veću slavu i čast Božju. a On će njezine za svoje. što joj reče Njegovo Veličanstvo. da trpe. kako rekoh. one u nutrini uvelike uživaju i mirnije su nego što je rečeno (u prijašnjim stanovima). učinci su evo ovi. što joi može i spoznaje. ako uzmognu. pa i u najneznatnijoj stvarci. uživati Boga. gdje ga toliko vrijeđaju. kćeri. da u njima bude uvijek volja Božja. Ne goje neprijateljstva protiv onih. j. da su se u djelu izvršile riječi. neka ona njegove poslove smatra svoje. premda joj to zadaje nemalu muku. 3. 1. da će duša. čim se rastane s tijelom. 6. da se duša prestaje brinuti za jelo i spavanje. A veselo bi se odrekle milosti. Ništa. te drže za dobro sve. ako je moguće. Svojom slavom drže. 4. van sve vanredno zaboravlja. ne bi zato puno marile. Sva se dala na to. van ako vidi. što čini Njegovo Veličanstvo. A sada je tolika njihova želja. ne će li. da već ne opstoji i ne želi više nikako biti ništa. kao što je običavala. koji se otresu svega drugoga. Pogledajmo. što im dijeli Njegovo Veličanstvo. Čini se. . da bi je uznemirivala. progoniteljima). I ne misli više. Sad je dakle. i da zanemaruje činiti. što ih uzrokuje spomenuta molitva. je li istina. jer je našao mir i u njemu živi Krist. što je uživaju sveci. kao što je rečeno. ne bi ni za što na svijetu ništa propustila učiniti. Naprotiv ih obasiplju posebnom ljubavlju. No ne mislite. da unapređuje čast Božju. da sama sebe ne poznaje. 1 Izvještaj XXXV. da više ne opstoje. Koliko mogu shvatiti. Ne misle ni na slavu. da pomognu u čemu Raspetome. niti žele još. da Gospodin bude hvaljen. Muka joj je gledati. Po učincima ćemo vidjeti. O vanjskim poslovima imamo malo što kazati. kakve su tegobe i nevolje (ove duše) podnijele želeći umrijeti. Za to bi i te kako rado dala svoj život. kažemo. Raspravlja o velikim učincima. van živjeti vrlo mnogo godina podnoseći najveće tegobe. da ih udijeli njima (t. ovaj leptirić umro već s prevelikom radošću. Treba ih pozorno promatrati i sjećati se.

da je duša za to isto učinila. A sve milosti. niti je išto. Smrti se ne boje više. kako malo služe Bogu. Svrha je. ovdje nemaju posla sjetila ni moći. ove duše zaborave gdjekad to (što je netom spomenuto). van je neprestano uvjerena. polazi iz nutrine duše. Neka bude navijek slavljen i hvaljen! 8. kako da ga nazovem. A kad zadrijemaju. 6. kamo se. s kojom se Bog brine. pogotovu kad vide. pa tako čini. tako se i ovdje raspoznaje. da će vam Naš Gospodin htjeti ovu tajnu milost javno iskazati. jer se Nje govo Veličanstvo otkrilo duši i stavilo je uza se. koji je đavao one želje s prevelikom mukom.). Ako bi vam se to dogodilo. što je rečeno. Događa se. da ovo unutarnje gibanje potječe iz središta duše i budi moći. Jer nas uostalom vodi kao slabe ljude. On će vas ovdje poučiti na mnogo načina. napisano s tolikom ljubavi i tako. da se uzmognu uživati tako ljupki i prodirni doticaji njegove ljubavi. Ap. 9. jer treba odgovoriti samo unutra. da bi bili dobro upotrebljeni svi trudovi i tegobe. da učini m?« (Dj. Jer je to jamačno ona njegova zabrinutost ili pisamce. One žive uvelike odijeljene od svega i žele vazda biti same ili se baviti čim na korist kojoj duši. nego bi se bojale blagoga ushita. probudi ih sam Gospodin opet onako. dobiva duša bez ikakve svoje pomoći. jer se čini. sestre. pa se opet vrate nježne želje da uživaju Boga i da iziđu iz ovoga progonstva. Zaista. da uzmogne s odlučnom voljom činiti. što kažem. jer imaju sa sobom samoga Gospodina i Njegovo Veličanstvo živi sad (u njima). kojega imaju sa sobom. da je (ta milost) od Boga. nego bi se upoznala osobita briga. kad vidi. ako samo držimo njegove zapovijedi. van se sjećaju s nježnom ljubavi Našega Gospodina tako. i hvalite ga uvelike. ali ona ne potječe ni od mišljenja ni od sjećanja. kako rekoh. te želi. te bi se moglo shvatiti. Ovaj se stan razlikuje od ostalih. da opći s nama i moli nas — čini se. Kako je rečeno. A vrlo je lako učiniti. da bi zloduh mogao oponašati ovu tako uzvišenu milost. daje sad ove (želje za životom). S tim se zadovolje i Njegovu Veličanstvu prinose želju za životom kao najdragocjeniju žrtvu. da taj poticaj. kako ćete mu ugoditi. No odmah se vrate u sebe i promatraju dalje Onoga. da ove duše ne žele više naslada i slasti. Gospodine. Gotovo će uvijek tako nježni doticaj pripraviti dušu. što ih ovdje iskazuje duši.7. Treba samo probuditi čin ljubavi ili sa svetim Pavlom reći: »Što hoćeš. Nemaju suhoparnosti ni unutarnjih tegoba. pa bile izvana i zabavljene ili u razgovoru s nekim drugima. te bi ga rado vazda hvaliti. čim se dopre do molitve sjedinjenja. neće usuditi prodrijeti zloduh niti će mu dopustiti Gospodin. 9. Nipošto ne propustite odgovoriti Njegovu Veličanstvu. van je duša gotovo uvijek mirna. Bit ćete. mislim. da u njemu nema gotovo nikada suše ni nemira unutarnjih. da nas sluša. Jer će se dogoditi mnogo puta. A to je zgodno vrijeme. da je njegov život bio samo neprestana muka. da dolazi iz ovoga unutarnjeg stana. pa se vidi posve jasno. što je mogu dati. I ne boji se. ili ne znam. te je (spomenuta osoba) motrila veoma pozorno. koji se kadikad zbivaju u svim drugim stanovima. kako je rečeno. kao što je rečeno. da vi same razumijete to pismo i za što vas u njemu moli. da Onaj. to iskusile. premda im rado daje svoje jakosti. kad na ovom putu molitve ne bi bilo drugoga dobitka. To je obično i tako često. da to i nije drugo — da budemo s Njim. barem željama. Kao što oganj ne upravlja svoga plamena dolje već gore. gdje je Bog u našoj duši. kolikogod se poticao. da Gospodin pokazuje ovu brižljivost. da bude i naš. Istina je. Jer mislim. van što se . Jasno je. sjetite se. da im je potrebna. mislim. 10. kao što je rečeno i o žestinama. Ovdje se zbiva s velikom ljupkošću. što se podnose.

je li se slegao potop. da je htio oglasiti javno. Koliko shvatam. daje Bog duši. Ali može biti. n. i to gotovo nikad javno kao prije. 21. No odmah iz ljubavi. Pismu. kojima si ga dao. eda se vide u sigurnosti. da ga kršćani željno traže. što im se pruži. Napokon. sam On i duša uživaju u najvećoj tišini. u znak. ne kao da bih shvatala. pj.). u ovom njegovu stanu. da im se svrši život. Sve. (Pj. Ovdje se naslađuje u šatoru Božjem. 13. 1. te me podsjeća na gradnju Salomonova hrama. da mogu opet biti bez tako velikoga dobra? To ih potiče. Kadikad ih mnoge milosti čine. Učini. sestre. jer se po mojem mnijenju ovdje ne gube moći. jer se boje. hoće. 14. kad bismo se udaljili od Boga. 13. jer ju je Gospodin okrijepio i raširio i učini o sposobnom. ovdje se izvršuje njezina prošnja. što je u njemu. (Post. siromašni je leptirić bio još tako plah. da svojom krivnjom ne propuste nikakve prilike. povjeravaju njegovu milosrđu. Usto su veoma rijetki.sasvim predala Bogu. pa se potopi. A ne potiču ni na pobožnost te velike prigode. Jer napokon dok im ne daš pravi mir i ne uvedeš ih onamo. Možda je stoga. te se ničega ne plaši ili jer uživa u takom društvu pa se više ne osjeća onako osamljena. ili jer je u ovom stanu već toliko vidjela. Kad bi prije vidjela duša pobožnu sliku ili čula propovijed ili glazbu. gdje se nije čula nikakva buka. kojom ljube (Boga). 3. Ovdje golubica. da se razloži ovaj mir duše! Bože moj. premda ne rade. što je s tim dušama radio tajomice. ne znam. da vidi. što se zbiva. nalazi maslinu. van stoga. a radi svoga milosrđa. nisu to zanosi i poleti duhovni. ne usuđuju se često poput carinika ni očiju podići (Luk. 1. koja joj je bila teška muka. koja je prenatovarena. Kažem pravi mir. udalji se od nje ona velika slabost. moraju vazda živjeti u strahu. da prestaju svi ushiti (ovdje prestati znači samo izgubiti sjetila). 18.). što je posla Noe. Čim Gospodin uvede dušu u ovaj stan i počne joj pokazivati. to se više plaše i boje za se. (Otk. gdje se neće svršiti. Tu ne treba razumu kipjeti ni za što ni isto tražiti.). što je uzrok. Ovdje se daje u obilju voda ranjenom jelenu. kad duša dopre dovle. što ga je iskala Zaručnica. kao eto je rečeno. što ih mora biti u sv. da on tu počiva i samo kroz malu pukotinu gleda. koji ga je stvorio. koliko nam je stalo do toga (mira). s razloga što ih zna Njegovo Veličanstvo. što ih gledaju kao prije. da je našla čvrsto tlo usred voda i oluja ovoga svijeta. Sad je to drugačije ili zato. da žive skrbnije i nastoje iz svoje slabosti dobiti jakost. Ja se čudim videći. Ako se gdjekad i pojave. ti znaš. kad je pritegne k Sebi cjelovom. No što će osjećati te duše videći.). 8-9. jer je duša našla svoj mir. a prije se nije udaljivala. O Isuse! Ko bi znao mnogo mjesta. pa bi ga sve prestrašilo i potjeralo (da odleti). 8. ne uzmi ga onima. . 11. što Gospodin ovdje radi na korist i pouku duše. Jer su njegovi sudovi nada sve. Ako se to gledanje i prekine kadikad i ne dadu mu gledati. kad su bili nešto veoma obično. jer bi se mogao vratiti prijašnji rat. da mu služe. Što ih više Njegovo Veličanstvo obasiplje milostima. A jer su u tim njegovim veličinama upoznale više svoje bijede pa im se čine teži njihovi grijesi. Gospodin. da budu poništene. van su samo kao presenećene. razmak je vrlo malen. Tako i u ovom hramu Božjem. opet žele živjeti. što možemo ovdje zamisliti. Često zažele. a sve. biva tako mirno i bez ikakva šuma. da im se ne bi desilo kao i lađi. 12. Ove učinke kao i sve ostale dobre učinke navedene kod spomenuti h stupanja molitve. da više ugode Bogu. što se tiče njih. da i ovaj mir (u vremenu) nije pravi.

laka oluja. sestre. već brzo prolazi kao val. i vraća se tišina. . One uživaju nazočnost Gospodnju. Neka ga dovijeka slave i hvale svi njegovi stvorovi. Kažem vam. samo ih ne uznemiruje i ne otimlje im spokojnosti. Amen .15. da odmah zaborave sve. da tim dušama ne manjka križ. a to čini.

e se to zbiva samo za nasladu tih duša. kad ih nisu mogle imati u rukama.). za koje kaže sv. ili malo više. najviše dan. Gospodin joj daje veliku stalnost. Onda se čini. koje upoznadu za smrtne.1 da nemaju takvih (smrtnih). kojih ne poznaju. van da nam dade život. Neka bude navijeke hvaljen. da ne pripadaju njima. da u ovim dušama opisani učinci traju neprestance. Hotimice ne čine. Pismo da se činilo. Ne pomišljajte isto tako. kojih ne poznaju. vidi. Kadikad ih Naš Gospodin ostavi u njihovoj naravi. što je prima. Jer: »Blago čovjeku. sestre. I neka se najviše boji ona među vama. 2. da se spoje sve otrovne životinje iz predvorja i stanova ovoga grada. pa uživaju nazočnost Božju tako osobito kao na stupnju (molitve) u ovom stanu. 111. eda se osvete za ono vrijeme. Govorim o lakim grijesima. 4. što po njezinu mnijenju kani Naš Gospodin dijeleći duši tako velike milosti i kako je potrebno. te ne bi imale smrtnih grijeha. to traje malo. da ne odstupa ni u čemu od njegove službe i dobrih odluka. rekoh. ako i ne sigurne. 1 Uvijek smo gledale. Molimo li ga. što duguje Njegovu Veličanstvu i kako je velika milost. da nisu sigurne. S njom završuje. Dobro će biti. mogle ste to razabrati i iz učinaka njihovih. da ove duše ne čine mnogo nesavršenosti. (kaže). pa ih muči sumnja o tom. Ako ste pazile na to.« . Rekoh. pa je ni prva najmanja kretnja ne odmiče od te odluke. kako rekoh. da ne bi koja pomislila. To bi bila velika zabluda. kad se sjete nekih. Zato i držim za izvjesno. pa i grijeha. jer tako silno žele i odlučuju. takvo uznemirivanje biva rijetko kada. No baš se u toj velikoj smetnji. koji se boji Gospodina« kaže David (Ps. kojim nasljedujemo život. Amen. da duša ne zaboravi na svoje biće. da idu zajedno Marta i Marija.). Razlaže. 11. najveća je sigurnost. da je to obično. Ne smijete shvatiti. kako već ovdje kadikad rekoh. koji je toliko općio s Njegovim Veličanstvom. reći ću vam opet ovdje. jer im Gospodin mora dati posve posebnu pomoć za to. I premda se donekle uvelike nadaju. da ih je Gospodin obasuo milostima. da su oni. Zato. da bude vazda ponizna. da neće počiniti nikakve nesavršenosti ni za što na svijetu. gdje se sjetih.GLAVA IV. u jednu. Neka nas Njegovo Veličanstvo vazda štiti. eda ojačaju našu slabost. u drugu. da uzmognemo Njega nasljedovati trpeći mnogo. a to ih i te kako muči. ne mogu biti bez straha. pa da ga hvali. 1. što dobiva duša u onom dobrom društvu. i to kad naš Gospodin hoće. koja redovito potječe od kakvoga vanjskog povoda. čini se dapače. 3. jer od smrtnih grijeha. što ga je živio njegov tako ljubljeni Sin. 1. jer kaže za duše tako savršene i obdarene milostima od Boga. 1589. da ga ne vrijeđamo. da vam reknem. dodana ova bilješka: »U tim riječima pokazuje jasno Sveta Majka istinu i čistoću svoga nauka o izvjesnosti milosti. što su bih bliže Kristu Gospodinu U izdanju je Stanova u Salamanci od g. 5. kao Salomona (3 Kr. da bolje razumije. A isto im tako zadaju muku i duše. sestre. koja zapaža u sebi veću sigurnost. koje vide gdje propadaju. zašto dijeli Gospodin tolike milosti na ovom svijetu. da i (te dobre odluke) rastu. ostaju slobodne. što je možemo imati. da te milosti služe zato. Istina. Veoma je korisno (čitati). Ta Njegovo nam Veličanstvo ne može dati veće milosti.

u kojoj Gospodin stanuje tako posebice! Jer ako je ona mnogo Njim (zabavljena). a iskazuje nam veliku milost. Koja ne može najednom. Tome služi i duhovna ženidba: da iz nje nastaju vazda djela. što ih je podnijela njegova slavna Majka i slavni Apostoli. kao što se često zbiva. da ide u Rim. kad nam je teško. dat će nam gdjekad Njegovo Veličanstvo. jer je sva ova zgrada. pa se više prikazuje Njemu. Uprite oči u Raspetoga i sve će vam se činiti neznatno. to je prvi dokaz. da ću činiti čudesa u njegovoj službi. Kad on vidi vrlo plašljivu dušu. 6. U ovim vam zakucima neće ponestati prilika. kako li daleko mora biti od želje. kako ga želite zadovoljiti pukim riječima? Znate li. 8. Terezija molila 29. da se ne bi srušila. Krivo rekoh. Kao što već rekoh. Sva njezina pamet ide zatim. što smo s Bogom. (I. neka se ne boji. Sol. dakako protiv njezine volje. da me opet razapnu. što znači biti duhovnima? Znači postati robovima Božjim. 7. Pavao pretrpjeti tako preteške patnje? Na njemu možemo vidjeti. gdje mu ide nasusret. neka radi malo po malo. kad se slože djela s činima (kreposti) i s riječima. kojom ga ljubi. koje on označi svojim žigom. kad potječu od Našega Gospodina. Ako smo i slabi pa kasnije ne možemo izvršiti one odluke. Neka podvostruči svoju volju. 2 . O sestre moje. koliko možemo shvatiti. da je za što drže. i milost od Boga. da je ova stvar. Što mislite. molitva (unutarnja). činim sve protivno. kćeri moje. da svaka uzmogne Spominjala se ta pobožna predaja u starom karmelskom časoslovu (brevijaru). koliko malo mora držati do časti. da će mnogo napredovati. kako je mogao sv. kao što je bio i Sam. da je to zamašnije. na temelju poniznosti. kakve učinke čine istinska viđenja i motrenje.). Zato je. A nije li temelj posve pouzdan. nego bih vam ja znala reći.2 Kako je ta milost Gospodnja djelovala na Petra. u kojem je sv. Promotrimo muke. jer su mu oni sami dali svoju slobodu. izgubi više strah. jer mnogo koristi sve (vrijeme). što nastaje. a ne od mašte ili su zloduhove varke. kako da mu više ugodi i u čemu ili čim da mu pokaže ljubav. Stoga. Kad to duša shvati. 9.Našemu. gdje je to. Htjedoh reći. neće Gospodin htjeti zgradu uzdići visoko. pa je izbavi s dobitkom. kao što je pravo. mora se malo sjećati sebe. Petar. sestre. što li je učinio? Odmah je otišao u smrt. Gledajte. a kad izađem iz samoće i pruži mi se prilika. isporedi li se s mnogo većom korišću. da malo koristi. kako mora zaboravljati svoj mir. da me to osobito ne utješi. duša. Je li se možda sakrivao s njima. što je našao. Tim ne čini nikakve krivice. kako rekoh. i za vaše dobro. da joj koristi molitva. ako sam u samoći veoma sabrana. dade joj veoma velik u tegobu. a nije imao ni noću. to jest kažem. ko mu je zadao smrt. kako da ih izvršimo. da nijedan dan nije imao počinka. eda ga opet razapnu. Nikad ne molimo (službu) ovoga blagdana. Ko se ne odluči na to. jer je noću zasluživao svagdanji kruh. kamo ideš? — Dolazim u Rim. djela. koji je utekao iz tamnice. A nije malo milosrđe Gospodnje. U prvoj se Večernji čita u antifoni na Veliča (Magnificat): Blaženi Petar apostol vidje Krista. da ih uzmogne prodati kao robove svega svijeta. odlučujem i obećavam. Ako je Njegovo Veličanstvo pokazalo nama ljubav tako čudesnim djelima i mukama. pa budim čine (kreposti) s Našim Gospodinom. pa i onda možda. da uživa one naslade. da je malena (korist). a na drugo da ne pazi? Već znate. da to uzmognete činiti. Malo mi koristi. pa mu se ukazao Naš Gospodin i rekao. Veoma mi se sviđa i sv. morali podnositi veće muke. lipnja na blagdan Poglavice apostolskoga. hoće li. Pokloni mu se i rekne: — Gospodine. 2 .

udariti dobar temelj. to žešći rat. nazaduje. ne. da ćemo te milosti postići drugim putem. nedvoumno će duša. nemoguće je. Ne pregnete li da stečete i vršite kreposti. vodi protiv sebe žešći rat. koji su bili jaki za trpljenje i za umiranje. 3 . Odatle i revnost sv. sveci su morali mnogo podnijeti zaboravljajući sami sebe. pazeći. što ga te duše uživaju unutra. koji započinju. Ta već znate: ko ne napreduje. što se meće u želudac. u koju je uvede Zaručnik i ne pušta je iz nje. služi zato. Odatle ona živa želja našeg Oca Ilije za čašću Božjom. da ne budu besposlene moći i sjetila i sve ostalo tijelo. kao što i jelo. jer bismo tu najprije zalutale. 9. Onda još nije poznavala. Čemu su. što mora biti među stupnjevima molitve i savršenosti. No okrijepi ga snaga. kao da nije ništa. kako i čim može druge razveseliti i služiti. ne bi li to dosegle. No već vam rekoh. sa svecima biti sveti. nego je ikad imala. posebice slavna Magdalena. dok je još zajedno s njima trpjela. a jer joj se sve čini. 26. Usto joj društvo.). mnogo je veća unutarnja snaga. van da zadobijemo tu snagu pa da služimo Bogu. 19. Ta se snaga prelijeva u slabo tijelo. 11. da pogoste Gospodina. kako kaže David (Ps. da bude nenapredak. neka nastoji da bude najmanja od svih i svima robinja. Želim. Neka nam to ne pada na um. kako jasno u ovom odsječku govori o vezi. Pričinit će vam se. 12. da se ljubav može zadovoljiti. Jer što radite u tom slučaju. 17. što ih šalje iz svoga unutarnjeg središta stanovnicima gornjega dijela grada i drugih stanova? Možda zato. daje jakost i glavi i čitavu tijelu. 10. Kažem vam. To je vrlo zanimljiva nauka. I tako ima (duša) veoma loš udes.3 10. ne! Dapače im duša naviješta rat odonud. pa vam se neće grad srušiti. jakost daje svim onima. daje mnogo veću snagu. više radite za se nego za njih. te se često čini. Franje da dobiju duše. te ostane vazda na istom stupnju. Što bi mu bila dala Marija sjedeći vazda uz njegove noge. morati dobiti i jakost. (3. postavljate naime čvrsto kamenje. a i samom tijelu tako. eda hvale Boga. dok živi. da i mi pregnemo. da oni legnu spavati? Ne. kad bismo mislile. da govorim onima. sestre. Ne želimo ići neutrvenim putem. u kojem sad živi. Odatle su morale nastajati velike pokore. od kakve su velike koristi tegobe. ostat ćete vazda patuljice. da ga to manje uživaju i žele uživati izvana. Kažem opet: zato (da zgrada bude trajna) nije dosta postaviti temelj usmenom molitvom i motrenjem. mislite. da mir. kao što je vidimo u svetaca. da duša koja dobije ondje.). što su ih činili mnogi sveci. koja je živjela vazda tako mekoputno. pa je dragocjeni završetak i kruna njezina Duhovnoga grada. što ju duša dobiva pijući vina iz one pivnice. što su u gradu. Ako mnogo radi. nego onim koji je bio On i kojim su išli svi sveci. A ne želimo i ne bavimo se molitvom da uživamo. pa se poslije već mogu odmarati. Veoma je izvjesno. da je Bog dovede ovamo. Držim. Kr. nego ga je vodila duša. koja je postala jedno s jakim tako uzvišenim sjedinjenjem duha s duhom. koje su možda bile sredstva. Jer ako ćemo tu. da ne osjeća. I još kad bi Bog dao. Vjerujte mi: Marta i Marija moraju biti zajedno. da joj ne bude pomogla njezina sestra Upozorujemo. koja se može smatrati posljednjom i konačnom Svetičinom naukom. A bio bi dašto novi put. a ne smiju ga loše pogostiti ne dajući mu jesti. i drže ga vazda sa sobom. ona spomenuta nadahnuća (inspiraciones) ili kažimo bolje dahovi (aspiraciones) i obavijesti. Dominika i sv.

što ih je kasnije podnijela kod smrti Gospodnje! Držim. 42. Ta u gradu su vidjeli toliku promjenu u žene. a to je morala biti za nju strašna muka. Misli o ljubavi Božjoj. pa će vam dati nagradu. sestre moje. s kojom se čine. a njihova će molitva više koristiti bližnjima. da je daleko od Njega.Marta? A njegovo je jelo. sestre. što vam ih daje Gospodin. Ne gradimo kula u zraku. kanda ste mu dobile mnogo duša. je li. što je moralo biti onda? Kažem vam. da biste radile mnogo više. eto je moguće. pa da je podsjete. Ta već je bila nesnosna muka. 10. Jasno je naime. da toliko mrze na njezina Učitelja. da je tako jak bio žar ili žestina ljubavi. što je nemoguće. Puta savršenosti pa II. kojom možete pomagati mnogo. a ne znam. Vidi se dakle. što možete. A budete li djelom radile. kad je vidjela. nego kratko vrijeme Hoće da istakne. Ostavimo molitvu. i da ljubite Gospodina. pa ćemo svaki dan moći više. (Luk. Drugo (ćete mi prigovoriti). nije li dobro. da ide sama. gdje prijateljuje s Gospodinom. jer ste prema njima više dužne. Što je vama do toga? Što budu bolje. Pogostila je Gospodina tim. 14. bilo malo mrtvenje. pa ne znate. još jednu na svršetku. da je odmah promijenila odijelo i sve drugo. te nije dao da spoznaje ili gleda. što možemo. dok je išla onim ulicama. 7. koje nisu tako glasovite. Reći ćete mi dvije stvari. Usto je za onih godina. kao što je bila ona. 7-38. među onako zlim ljudima. kao što je bila ona. da dobivate duše za Boga. kako bi. van onima. da joj nije trebalo podnijeti mučeničke smrti. da vam takva misao može pasti na um i sa željama. i III. Marija je već bila izvršila službu Martinu. kojima je bilo dosta. ne želite koristiti svemu svijetu. Već vam drugdje rekoh. onaj je najbolji dio stajao nju dosta truda i mrtvenja. što mu je oprala noge i otrla svojom kosom. Prvo. a ovdje morala podnijeti farizejevo mrmljanje i premnogo drugih uvreda. i VII. Napokon.). V. upoznat će Njegovo Veličanstvo.5 No držim. da je za tako odličnu gospodu. 15. Reći ćete. jer ju je pretrpjela gledajući Gospodina. Tako će biti djelo veće. ako budete tako ponizne i umrtvljene i spremne služiti svima i veoma ljubezne prema svima. 4 . jesam li i u ovom Gradu. Na to sam vam češće puta odgovorila u svojim spisima. gledala. eda se spase i Njega hvale. da ne možete i nemate prilike. gl. Sad hoće da se gradi sveticom. da na svake ruke kakogod možemo dobivamo duše. A onda mnoge patnje. jer čar (njezine ljubavi) nije dao da pazi kako ide?4 Usto je unišla u kuću. jer su sve (sestre) dobre. van se zadovoljavamo želeći ono. koliko na ljubav. pa da taj oganj zapali sve i da ostalim krepostima sve sokolite? Neće biti malen van velik dobitak i služba veoma ugodna Gospodinu. 13. A mislite li. da je mali dobitak. da nije uvijek u slavnom motrenju sjedila uz noge Gospodnje. pa neću propustiti. i to možda sama. Ta kad se danas svašta pri dava osobama. (Luk. Nemojmo se odmah umarati.). kako je prije živjela. da nam gdjekad zloduh ulijeva velike želje. bit će Gospodinu ugodnije njihove hvale. Mislite li. na koga su toliko mrzili. Gospodin ne gleda toliko na veličinu djela. da vam reknem koju i ovdje. gdje umire. što ih je živjela. da je Marija izabrala najbolji dio. da vide. Vi biste to radile drage volje. a pogotovu kako znamo. pomoći će Njegovo Veličanstvo. da je rekao Gospodin. da to ne znači obraćati. Da. što su u vašem društvu. ali ne morate učiti ni propovijedati kao Apostol. 5 Svetica je razložila ovu misao na raznim mjestima n svoj im spisima. u koju nije prije nikad ulazila. da ne pregnemo s onim što imamo služiti Našemu Gospodinu u onom. Radimo li. I.

ovoga života, a možda će biti kraće, nego svaka misli, prikazujmo iznutra i izvana Gospodinu žrtvu, što je možemo prinijeti. Njegovo će je Veličanstvo »družiti sa žrtvom, što je na križu prinijelo za nas Ocu, eda zadobije onu vrijednost, što je zaslužila naša volja. 16. Neka dade Njegovo Veličanstvo, sestre i kćeri moje, da se sve zajedno vidimo ondje, gdje ćemo ga vjekomice hvaliti. A meni neka dade milost, da radim nešto od ovoga, što vama govorim, radi zasluga njegova Sina, koji živi i kraljuje dovijeka, amen. Kažem vam, da me ovo veoma zastiđuje, pa vas molim radi ovoga istog Gospodina, da ne zaboravite u svojim molitvama ove ubogarke jadnice.

I. H. S. 1. Kad sam započela pisati ovaj spis, kako vam na početku rekoh, prigovarala sam. No kad sam ga dovršila, uvelike sam se obradovala, pa držim, da sam dobro uložila trud, premda priznajem, da je bio vrlo malen. Promotrim li, moje sestre, naš strogi zatvor ('klauzuru), malu zabavu, što je imate i tako nedostatne neke vaše kuće, kako bi dolikovalo, u nekim vašim samos tanima, mislim, da će za vas biti utjeha, ako se budete naslađivale u ovom duševnom gradu, jer svaki čas bez dozvole starješica možete u nj ulaziti i izlaziti. 2. Ne možete dakako u sve stanove ući svojom snagom, pa vam se činilo da imate i veliku, ako vas ne uvede sam Gospodar grada. Zato vas opominjem, ne provaljujte silom, naiđete li na otpor; jer biste ga (Gospodara) tako ozlovoljile, te vas ne bi nikad pustio da uđete u ove stanove. On veoma voli poniznost. Držite li, da niste vrijedne ući ni u treći stan, predobit ćete ga, pa će vas brzo pustiti i u peti. Ako li budete često u taj stan ulazile, moći ćete mu tako služiti, te će vas uvesti i u onaj stan, što ga drži za Sebe. Iz njega ne izlazite nikada, van da vas zovne starješica, jer ovaj veliki Gospodin hoće, da njezin glas slušate kao i njegov. Ako i budete dugo vani po njezinoj zapovijedi, On će vam vazda držati otvorena vrata, kad se vratite. Kad se jednom priviknete, da uživate u ovom gradu, naći ćete odmor u svim stvarima, pa bile i veoma mučne, jer ćete se nadati, da ćete se vratiti u nj, a niko vam ga ne može oteti. 3. Ako se i raspravlja samo o sedam stanova, u svakom ih ima mnogo, dolje, gore, postrance. Tu su lijepi vrtovi, studenci i tako dražesne stvari, te biste se željele razliti hvaleći velikoga Boga, koji je taj grad stvorio na svoju sliku i priliku. Nađete li što dobro tako, te vam javi što o Njemu, vjerujte doista, da je to govorilo Njegovo Veličanstvo, eda vas razveseli, a što je loše, potječe od mene. 4. Uvelike želim, da vam donekle pomognem služiti mome Bogu i Gospodinu, pa vas molim, kadgod budete čitale iz ove knjige, hvalite u moje ime Njegovo Veličanstvo i molite ga, neka raširi svoju Crkvu i prosvijetli luterovce. A meni neka oprosti moje grijehe i izbavi me iz čistilišta. Jer ću možda b iti ondje po milosrđu Božjem, kad vi dobijete ovu knjigu, da čitate, ako učenjaci, koji je pregledaju, uglave, da je prikladna za čitanje. Bude li kakva zabluda, bit će zato, jer ne razumijem bolje. A u svemu se podlažem onome, što drži sveta katolička rimska Crkva. U toj podložnosti živim pa izjavljujem i obećavam, da ću živjeti i umrijeti. Neka Bog Naš Gospodin bude dovijeka hvaljen i blagoslovljen. Amen, amen. 5. Svršen je ovaj spis u samostanu sv. Josipa u Avili godine 1577. uoči sv. Andrije, na slavu Bogu, koji živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen. Svršetak »Stanova«

MISLI O LJUBAVI BOŽJOJ.

MISLI O LJUBAVI BOŽJOJ, ŠTO IH JE NAPISALA BL. MAJKA TEREZIJA OD ISUSA PREMA NEKIM RIJEČIMA SALAMONOVE »PJESME NAD PJESMAMA.« Proslov. 1. Gledam milosrđe, koje Naš Gospodin iskazuje dušama, što ih dovede u ove samostane, koji su s pomoću Njegova Veličanstva osnovani prema prvotnom Pravilu Naše Gospe od Gore Karmela. Nekima pogotovu daje tolike milosti Naš Gospodin, te je potrebno, da im neko razjasni ponešto, što se zbiva među dušom i Našim Gospodinom. A samo će one duše, koje shvate tu potrebu, moći upoznati, kolika je muka, kad duša u tom nema svjetlosti. Već mi nekoliko godina, kadgod slušam ili čitam neke riječi iz Salomonove Pjeme nad pjesmama, daje Gospodin tako izvanredni dar, te doduše ne razumijem latinskoga mjesta jasno u materinskom jeziku, a ipak se više saberem i ganem, nego kad čitam najpobožnije knjige, koje razumijem. To se događa gotovo običajno. A prije nisam ni onda razumjela, sve ako su mi tumačili španjolski...1 Ja nisam toga razumjela ...2 udaljiti moju dušu od sebe. 2. Bit će oko dvije godine, otkud mi je Gospodin, čini mi se, za moj naum dao te donekle razumijem smisao nekih riječi. A bit će, mislim, na utjehu sestrama, koje Naš Gospodin vodi ovim putem, a bit će na utjehu i meni; jer mi Gospodin daje kadikad te razumijem tako, da nisam željela to zaboraviti, a opet se nisam usuđivala išto napisati. 3. Sad ću po savjetu onih, koje sam dužna slušati, napisati nešto od onoga, što mi je Gospodin objavio, a sadržavaju one riječi, u kojima uživa moja duša. Tako će se upoznati put molitve, kojim, kako rekoh, Gospodin vodi sestre ovih samostana i moje (kćeri). Pronađete li, da je ovaj spis vrijedan za čitanje, uzmite ovaj ubogi darak od one, koja vam želi svako dobro od Duha Svetoga kao i sama sebi. U njegovo ime započinjem. Pogodim li što (kako treba), neće biti od mene. Neka se svidi božanskom Veličanstvu da pogodim...3

U rukopisa je u Alba Tormes sačuvan ovaj Proslov, ali nema pet posljednjih redaka na prvom listu, koji je oštećen. 2 Smisao je nejasan zbog spomenutog razloga. 3 Proslov je nepotpun, kako je rečeno gore.
1

GLAVA I.
Raspreda o štovanju, s kojim treba čitati Sveto Pismo, te kako ga teško mogu shvatiti žene, a pogotovu »Pjesmu nad pjesmama«. Neka me poljubi Gospodin poljupcem svojih usta, jer su tvoje grudi vrednije od vina, i t. d.

1. Uvelike sam opazila, da duša, čini se, kao što ovdje nagoviješta, govori s nekim te ište mir od drugoga. Ona naime kaže: »Neka me poljubi poljupcem svojih usta« (Pj. n. pj. 1, 1.). I odmah, čini se, govori onome, s kim je: »Bolje su tvoje grudi« (Ondje.) Ne razumijem, kako to treba razumjeti. I veoma me raduje, jer to ne razumijem. Jer zaista, kćeri, duša ne mora toliko motriti, niti priteže njezinu pozornost, niti joj ulijeva toliko poštovanje prema njezinu Bogu ono, što se čini da ovdje možemo doseći svojim tako niskim razumom, koliko ono, što se nikako ne može shvatiti. Stoga vam veoma preporučujem, kad čitate kakvu knjigu ili slušate propovijed ili razmatrate koju tajnu naše svete vjere, nemojte se umarati onim, što ne možete dobro razumjeti, niti naprežite misao, da shvatite u tančine. Nije to za žene, a često ni za ljude. 2. Kad Gospodin hoće da razumljivo otkrije, čini to Njegovo Veličanstvo bez našega truda. Velim to ženama i onim ljudima, koji svojom naukom ne moraju braniti istinu. Razumije se, da se moraju truditi, pa i dobivaju tim oni, što ih je Gospodin pozvao, da nam tumače te istine. A mi moramo prostodušno primati, što nam dade Gospodin. A ne smijemo se mučiti zbog onoga, što nam ne da, već se moramo veseliti promatrajući, da imamo tako velikoga Bog a i Gospodina, čija jedna jedina riječ sadržava u sebi tisuću tajna, pa joj mi ne možemo razumjeti početka. Ne bi bilo čudo, kad bi što bilo latinski, hebrejski ili grčki. No eto imamo psalme slavnoga kralja Davida, a koliko toga ima u njima, što nam uza sve tumačenje na materinskom1 jeziku ostaje tamno kao i na latinskom. Zato se svagda čuvajte, da ne naprežete duha tim stvarima i ne mučite se, jer ženama ne treba više, nego što je dosta za njihov razum. Tim će im Bog udijeliti milost. Kad nam Njegovo Veličanstvo htjedne dati (više), doznat ćemo bez svoga napora i truda. Uostalom se moramo poniziti i kako rekoh, radovati se, što imamo tako velikoga Gospodina, te njegovih riječi ne možemo razumjeti ni u svojem materinskom jeziku. 3. Činit će vam se, da se štošta u Pjesmi nad pjesmama moglo izreći i drugačije. Ne čudim se tome radi naše tuposti. Čuh, gdje neki govore, da se čuvaju, te i ne čuju tih stvari. O Bože moj, kako je velika naša bijeda! Kao što se u otrovnicama pretvara u otrov sve, što pojedu, tako se zbiva i nama. Gospodin nam iskazuje ovdje tako velike milosti dajući nam, da razumijemo, što ima duša, koja ga ljubi i potičući nas, da govorimo i naslađujemo se s Njegovim Veličanstvom. A mi iz toga samo crpemo bojazan i shvatamo (riječi Božje) prema nedostatnom shvatanju ljubavi Božje, što mi shvatamo. 4. O Gospodine moj, kako se rđavo koristimo svim dobrima, što si nam ih iskazao! Tvoje Veličanstvo traži i pronalazi svakojake načine, da nam pokažeš ljubav, kojom nas ljubiš. A mi slabo uvježbani u ljubavi prema Tebi držimo do toga tako malo, te se naše misli skreću onamo, gdje svagda borave po svojoj lošoj navici, a neće da misle o velikim tajnama, što ih sadržava u sebi taj jezik, što ga
1

U izvorniku je romance = španjolski.

ne bi se prestale bojati. Svi prasnusš u smijeh tako. toliko neustrašljivosti. o čemu počeh govoriti. Zato ne propuštajte ni najmanjih stvari. da se ne bavite više. Moja je naka na samo Zapovijed podsjeća na pranje nogu. neka mi protumače. jamačno zato. dok im je Gospodin dijelio velike darove. s kojom budete radile. da su tako obilate. da je razlog. da ne upozna i ne vidi. Znam. što već spomenuh. se u mnogim crkvama govori t. koja žarko ljubi svoga Zaručnika. A pripovijedao je prigodom Zapovijedi. Oni mi rekoše. te iz toga spoznade. što je ostavio spasonosno sredstvo dušama. ne mislim. držale. 6. 3 Svetica ovdje govori sama o sebi 2 . No Gospodin udesi. Više me zapanjuje i zabunjuje ljubav. A ponajviše je tumačio naslade. i to potvrđujući djelima. molim vas za ljubav prema meni. već posve zbiljski. zv. Za obreda. propovijed o Zapovijedi radi onih riječi: Novu vam zapovijed dajem. Neće gledati ni na što. da sam od jednog redovnika čula divnu propovijed. toliko užitka. da ću pogoditi istinu. već su. Njegovo će vam Veličanstvo platiti. da je prevelika moja oholost. stanite malko i promislite. a još nisu posve iscrpli smisla. da toliko trpio. kao što rekoh. Ali ja poznajem i osobe drugačije od onih. jer nisu razumjele propovijedi.je govorio Duh Sveti? A što bi bilo potrebnije. a izmjenjuje ih Bog s dušom. pa nam se čini. A one su druge crple toliko koristi. nego za njegovu ljubav radite štogod možete. komu ništa ne izmiče. nego rekoh.2 I vidim jasno. kojih ne razumijete. 7. U tim riječima moraju biti velike stvari i tajne. kojom nas je ljubio i ljubi ovake. koje ga ljube svesrdice. A kad doprete dovle. te su naučitelji napisali već mnogo tumača. jer upoznaju i vide. Pa kakvim bi se riječima mogla pokazati ta ljubav. Činit će se. Ali ne riječju. Završujem tim. mjestima Svetoga Pisma. te se začudih. nego na ljubav. Ne čudite se ni umilnim riječima. Ovdje vide naslikanu svoju sigurnost. No vratimo se k onom. kad vam hoću da razjasnim samo nešto. da je moguće. okusi sve te naslade i nesvjesti i smrt i nevolje pa slasti i užitke s Njim. koja ga je nagnala. kad ostavi sve zemaljske radosti iz ljubavi prema Njemu i sasvim se prepusti i preda u njegove ruke. kako Bog vrlo dobro plaća! Imate Gospodina i Zaručnika. O kćeri moje. što li je učinio za nas. kakvi smo. pa nije ni mogao o drugom. Vidjet ćete jasno. te ona ću ponešto iz Pjesme nad pjesmama. da se Bog može tako sniziti. da nas zapanji? 8. kao što rade neki. da nas raspali u njegovo j ljubavi. da je bez razloga izabrao ovaj način govora? 5. da nam ne iskazuje samo draganje riječima. A sve ako sam malo ponizna. i mislimo. te duša. već nam je više učinio djelima. Zamolih učenjake. Sjećam se zbilja. Kad ne bi to znale iz iskustva. da je jedna osoba mnogo godina živjela u velikom strahu i nije imala ništa. te su morale često posebice hvaliti Našega Gospodina stoga. jer se tako slabo vježbamo u ljubavi Boga. da duša ne može tako općiti s Bogom. što ih pritom čujete. mislim. što ih uživa Zaručnica u saobraćaju s Bogom. štono je Isus oprao Apostolima uoči svoje smrti. što bi je moglo umiriti. Crkva ponavlja taj obred na Veliki Četvrtak. ili tajnama naše vjere. koje nisu crple nikakve koristi. što je Duh Sveti htio reći tim riječima i kakav im je smisao. 3 Upoznade ona načine. da je propovjednik govorio iz svoje glave. kako je moćna i jaka ljubav. Ja sam već tu ljubav iskusila pa upoznajem. da je njezina duša na dobru putu. što nam je iskazao.

Tako isto ne smijemo ni mi žene biti izlučene. Bože moj! Čamu da se čudimo? Ne treba li se više diviti djelu? Ne pristupamo li k Presvetom Sakramentu? Ja sam i pomišljala. jer (zaručnica) ne želi to reći (u doslovnom smislu). za ono . što je govori crv svome Stvoritelju! Blagoslovljen budi Ti. O Gospodine moj i Bože moj. kad mi Gospodin dade te razumijem. ne smijemo raditi radoznalo van primajmo ono. budemo li se tješili i radovali njegovim riječima i djelima. Zato i neću moći kazati drugo osim onoga. Gospodine. kakva je to riječ. koja sa žarkom čežnjom ljubi Gospodina. slaže li se ovo s naukom Crkve i svetaca. čim se čini da se možemo okoristiti mi. Budući da te rijeci (poljubac. da vama. kad bi on oduševljeno gledao zlatom izvezenu haljinu te promišljao. Ali ne smijemo raspravljati ni učiti drugo misleći. Kako rekoh na početku. da spomenem nešto. dopušta nam Gospodin. Ne pogodim li. što ih je onda morao podnijeti Gospodin. ako i ne pokažemo učenjacima. Zato da je i dobro. To zapanjuje. Neka me poljubi poljupcem svojih usta. pj. Razlagali su mi (učenjaci). Neka On dade. No dobro znade Njegovo Veličanstvo. da ne uživamo bogatstva Gospodnjega. Prije nego vi budete čitale. te što bude podesno za moj naum. koji to razumiju. Kadikad sam slušala. jer joj to ne brani Gospodin. da pogodim i u ovim stvarima. gdje razlažu neke od tih riječi (Pjesme n. ipak moram držati. neće mu biti žao. da ohrabri i divi se duši. da smo pogodile pravo. da tako (doslovce) ne smijemo izustiti Bogu ove riječi. koju nam je Krist kasnije iskazao. A ne sjećam se. čim se naslađujem. da sam o tom početku (Pj. što pišem. Reći će mi. da su u Kristu dvije naravi. što je to.da vam saopćim. Mislila sam također. a druga čovječanska. mislim. da sam luda. kad mu Ti ne bi dopustio. što kanim reći. kad vam to reknem. Možda utješi i vas. da o tom razmišljamo. o bolima i mukama. a to je ona ista. kao što tješi i mene. pa zastalno držim. već radim kao i spomenuti pastirić. koji si nas na toliko načina poučio! No ko bi se usudio izustiti ovu riječ. te takvih stvari ne čitaju priprosti ljudi. koji bi volio i milovao bezazlenog pastirića. premda je sve podesno. što je zanosi do ludila. I tako započinjem s pomoću ovoga božanskog Kralja svoga i s dopuštenjem svoga ispovjednika. n. da pišem i razmatram tako božansko gradivo. kćerima svojim. što me nauči Gospodin. Ne bavim se tim. A dok se ne kosi s tom naukom. kao što dopušta. usta) imaju mnogo značenja. da pogađam pravo. jer je bilo za vas). kako li je načinjeno. jer imam vrlo slabo pamćenje. 10. ispitat će dobro učenjaci. jer sam ih za to molila. reknem li i ja. uzimljem ja za svoju svrhu. kao što je htio da pogodim u drugima. što nam otkrije Njegovo Veličanstvo. Da. u onom.) ikad išto čula. Čini mi se. što kaže na početka govori s trećom osobom. pj.). dok slušam (ove riječi). kazujem svoje razmatranje. o kojem nisam zaslužila ni da čujem. Priznajem. jasno je. koja nagoviješta. Moja je naime nakana. koje obavljamo (unutarnju) molitvu. nego pišu evanđelisti. pa ih se ni malo ne sjećam. Ali duša raspaljena ljubavlju. ako i ima tu mnogo ludorija. da je molila za ono tako veliko združenje u kojem je Bog postao čovjekom. Muku razmišljamo mnogo više. ni ja ne mislim. Tješim se. nije li Zaručnica iskala ovu milost. jedna božanska. 9. A zapanjit će se ljudi. neće drugo ništa. da je malo njih. da ove riječi imaju više značenja. da sam dobro upotrebila vrijeme baveći se tim. da ih niko ne smije izustiti. Kralju moj. Gospodin znade dobro. van izustiti ove riječi. što sam vam razložila (ili je Njegovo Veličanstvo po meni. da promatrajući sv. Ako i ne bude odgovaralo pravom smislu ono. Tako bi se radovao i uživao Kralj.

da to spomenem kasnije. No koga tvoja ljubav. što ih izgovaraju. Gospodine. Zato i jesu tako drski.prijateljstvo. jer sadrže u sebi nešto veoma veličanstveno. A jer oni nemaju ljubavi. te upoznamo. uzete samo doslovce. jer ove i druge slične riječi. kad ih samo čuje. već mrtvu. što po mojem mnijenju treba istaknuti. da ga držiš s njima? Što bolje možemo moliti nego ono. ako (poljubac) označuje mir i prijateljstvo. pa te vide samo duboko ponižena pod prilikama kruha. . kao što ću vam reći kasnije. jer oni ne zavređuju da čuju. govori li to pa i više. a ne vježbati se izgovarajući one riječi. 12. gdje duša. istrgne iz sebe. 11. Stoga im ništa ne govoriš. izgovara te riječi. ali se bojim. doista zadavale strah onima. što ga je sklopio b ljudskim rodom. da je to veoma drsko. kćeri. što su u Pjesmi nad pjesmama izgovara ljubav. Barem sam uvjerena. oprostit ćeš mu zbilja. Neće se dapače usuditi ni da ih uzmu u usta. da je poljubac znak mira i srdačnoga prijateljstva među dvije osobe. kad bi bili svijesni. A. Gospodine moj. što ja molim od Tebe. Veliko Veličanstvo skrivaš ti Gospodine. Ta jasno je. Neka nam Gospodin pomogne. mogu doista danomice čitati Pjesmu. umrla (sama sebi) iz ljubavi prema svome Bogu. zašto te ne bi duše molile. Bilo bi dakako bolje. u Presvetom Sakramentu. da lažem. No takvi nemaju žive vjere. koliko vrsti mira ima. da mi dadeš taj mir poljupcem tvojih usta? To je. Prije nego nastavim reći ću nešto. Tako bi eto ove riječi. ako to i jest drsko. začudili bi se i držali. Kad bi oni čuli. da ih neće izgovarati oni. zaboravit ću. Držim za stalno. Ta zaista spopada strah čovjeka. da mnogo ljudi pristupa k Presvetom Sakramentu s teškim smrtnim grijesima. najuzvišenija prošnja. Gospodine moj. A dao Gospodin.

Neka oni tamo uživaju takav mir. ako to već ne radi zloduh. nešto bezbrižno prestupite. da ćete i nakon toga i mati tisuću zaprečica. O takvima mi ne treba ni govoriti. U ovom životu mora biti boraba. taj je mir znak. znam. svagda sam u strahu. te ga ni u čemu ne grize savjest. Ne kažem. No zloduh bi mogao početi s drugim mirom u sitnicama. Ja vam kažem. da se gdjekad bore . kćeri. pa se ne mogu nikad primiriti. Ufam se u Gospodina. ako i ne znaju toga. Ne možemo ovdje biti anđeli. neka se samo pokaju oni. što ga duši nudi svijet. Ako vam Gospodin i daje u molitvi milosti i ono. Ima mnogo takvih stvarca. budući da su zločesti. Inače bi se. da je vazda mirna i bez ikakve borbe (kao što sam se na neke namjerila). ako i nije zloban prestupak. Ne kažem. da su pogriješili. 1. da ih neće biti. pa u toj mlitavosti ustraje dugo. jer vas uvjeravam. kako rekoh. što su. izići će b velikim dobitkom. i vidim. Te su duše obično pune unutarnje radosti. kad je vidim u prevelikim napastima. te im pokaže. opet uzbudi u njima želju. jer nije takva naša narav. jer smo jadnici. Dok takvi žive. Ako je u nje ljubav i strah Našega Gospodina. koji dovodi do pravog mira. Kada koji svjetovnjak živi veoma mirno usred teških grijeha i tako je spokojan u svojim opačinama. Tako napreduje duša. jer bi se obratili donekle k Bogu. Ja kažem. da će poći i dalje. To je vrlo velika milost Gospodnja. što ga uživaju svjetovnjaci. nije malo dobio. što on hoće. Ne dao Bog. Radi o devet vrsti lažnoga mira. Takve duše kušam i napastujem ja sama. da vide. da umaknu ratu. kćeri. dok živimo. ili nemar za ono. a ne grize je savjest. Razlaže svetost redovničkoga staleža. jer uz toliko neprijatelja ne možemo prekrižiti ruku. koji po sebi još nije grijeh. a drogo ne učinite dobro. Zato me ne uznemiruje duša. Čim naime zloduh to opazi. nego stoga. što se same po sebi ne čine grijehom. što se tako obrate. Bog nas oslobodio od mnogo vrsti mira. A vidim li. te ne mari za takve malenkosti. pa se moramo bojati. mogao zloduh tome veseliti i malo po malo dovesti dušu do toga. ne iz ljubavi prema Njemu. sve ako i vidim. neće zloduh ratovati s njima. No oni. da Gospodin dovede dušu do visokoga motrenja. da ga ikad okusimo. kako je onaj mir bio lažan. da su zloduh i on prijatelji. No moguće je. jer se bojim.GLAVA II. da ga slušamo i da pazimo na ono. a i bit će ih. što ga želi Zaručnica u »Pjesmi nad pjesmama«. među vama se neće naći toliko zlo. što se čine malene same po sebi. a napokon su ipak pogreške. o čemu ću govoriti poslije. kako živimo iznutra i izvana. 3. to je loši mir. pa eto unutarnjega nemira i napasti. Malo ih nađoh. kad iščezne ta radost. tisuću prigodica. da će to biti uvijek ili veoma obično. kad (zloduh) dosegne dotle. neće dugo ustrajati u njegovoj službi. Takav je (na primjer) prestupak Ustanove. Ta poglavar je napokon namjesnik Božji. držim. te je tako može nečastivi povući u tisuću zala. pa se opet vrate u njegovo prijateljstvo. što ih počine. Zato se za ljubav Božju svojski čuvajte. da ne vrijeđa Gospodina. Postupak je raznovrstan. pa je vazda dobro. tijelo i nečastivi. što zapovijeda poglavar. već se moramo vazda starati te paziti. dok ih napokon dovede dotle. 4. Kad redovnica počne mlitaviti u stvarima. da udovolje svojim sklonostima. već ste čitale. jer vodi u vječni rat. i neka upoznaju. jer smo zato došle. 2.

Eto vam bogatstva! Imaju li bogataši dobara. kao što. da vas upozorim. pa kad dođe Gospodin. da ne čine teških grijeha. pa misle. A razumije se. a nama ga pribavlja naša sjetilnost. . Spomenut ću neke. Izuzimljemo duše. kako smo u visokom staležu. sve ako i ne obavljaju toliko unutarnje molitve ob onom. da bude ijedna takva među nama! Zloduh može na mnogovrsne načine davati takav mir. koliko možemo ovdje upoznati. Govorim o pogreškama. a po njima ćete shvatiti ostale. pa da moraju davati strogi račun za ono doba. a neće vam niko ni dati za milodar. ako osjeća i svaku sitnicu. opasan mir. zbog njih ne grize savjest. što ga daje svijet. jer ste siromašne. što smo zavjetovale i na što smo vezane? O kako sprema postelju od ruža i od cvijeća za Sebe u duši Njegovo Veličanstvo. pa bio i malen. neka nas poljubi poljupcem svojih usta? Srećna ona. mora boljeti duša. što radimo mi redovnici u samostanu? Zašto ostavismo svijet? Zašto dođosmo u samostan? Čim se možemo bolje baviti. da vas radi grijeha. vodi Gospodin mnogim putovima. Neka me razumiju duše. jer se čini. što mi otkrije Njegovo Veličanstvo. da bi bilo dobro reći malko o miru. nego ću ja razložiti. Uživaju ono. kojoj dade tu brigu. što je učine. koja se događa kadikad. O kćeri moje. koje se sve ne mogu upoznati. da ne osjećaju pogreške. pa svoj višak uskraćuju i zadržavaju siromasima. a i ne misle. kojega se morate čuvati. Tako eto. i da se radi nje veoma ne rastuže. da ona dobra nisu njihova. da ih popravi. koje se tako bore. ili o pogreškama. koje su bojažljive savjesti. Samo vam htjedoh reći ovo malko. No evo mi se poslije pričinilo. premda su veoma rasklimale Pravilo? Ne daj Bože. daje im Naš Gospodin obično mir. 8. A što će istom biti od onih. koju počini protiv onoga. kako rekoh. I vidim. da svome Zaručniku ne izustimo ove riječi. pa nam niko osim nas samih ne brani. U mnogo je knjiga doduše napisano o tom bolje. Prijeđimo k prijateljstvu i miru. Mogle biste se prevariti na mnogo načina s obzirom na mir. što žive u miru. te se toliko okoristile i umrtvile. nije li velika milost Božja. nego im ih je dao Gospodin kao svojim upraviteljima. A ovo ostaje u kući i tu se vidi sve zajedno. jer to Bog dopušta radi naših grijeha. da mnogo više napreduju one duše. van živom ljubavlju ljubi Boga. da su tim sve učinili. jer sam to (njihovo stanje) pomno promatrala. držim i vidim. koje su se mnogo godina tako borile. čuvaju se. ka d imaju previše u škrinji. koja izgovori tu prošnju. a ne mari se za njih. jer smo ga izabrale za Zaručnika. ako i kasno. da se s njom naslađuje. gdje osjećate sada. kad ćemo moći reći. pa vazda ni okajati. slava Bogu. Bože moj. ali ne tako. što se tiče savršenosti. što imaju. ali rijetko. Ne govorim ovdje o kojoj pogrešci. ne ćuti li? Ako dakle duša nije mrtva. da nisu ništa. ne nađe ugašenu njezinu svjetiljku. No zapamtite ovo i sjećajte se iz ljubavi prema meni. Budući da su već umrle svijetu. No možda nećete imati zašto kupiti knjiga. što se čine posve običajno. koliko im treba i mnogo novaca u škrinji. što ga daje svijet. što nam ga počinje Gospodin davati u unutarnjoj molitvi. To je. Nemam zašto da govorim o tom. kadikad dadu milostinju. Ako još živa čovjeka samo malko bocnu ili najmanjim trnčićem. 7. pa čeljade ne nastoji. nego da pripravljamo u svojim dušama stanove svome Zaručniku i primičemo se k vremenu. kada smo položile zavjet! 6. 5. što je učinite. ako oni trpe. Reći ću ono. i probudi se na veliku viku. i jamačno će doći k njoj. kažem opet. Ja ne zavidim ovim dušama. Ali se bojim uvijek za vas. da ih dijele siromasima.same sa sobom. kćeri. ako se ne žalostite radi kakve pogreške.

jer vam Bog neće davati ono (što je suvišno). Najobičnije vas zovu sveticama. neka ih pr osvijetli. kakav veliki mir uživaju već ovdje na zemlji oni. van samo toliko. jer su dobra njegova. koji nemaju toga tereta! A ne možete ni zamisliti. Bez brige blagujemo ono. da ih uči sam zloduh. i daju mu sve.To se nas ne tiče. Kad treba polagati račun. jer bi vam malo po malo mogle nauditi. Njegovo Veličanstvo udešava. Pogotovu kad se polaže za više godina. kćeri. Trsite se uvijek. premda se može slabo služiti u spokojnosti i miru. što vas je učinilo siromašnima. 11. ne bi blagovao s takvim zadovoljstvom. Mogle biste držati. da siromaha ostali obično ne cijene. I kako će strog račun davati! Kad bi bogataš to promislio. što bismo morale dijeliti. da nam ne preostaje ništa. Gledajte. nemam što da vam kažem. ako i ne ovdje na zemlji. 9. da se oko toga trsite. a ne kaže. već ga polažu njegovi upravitelji. pa što je veći imetak. trošio na nedolične i tašte stvari. što je svijet učinio Kristu Našem Gospodinu. Inače ćete se prevariti. ne treba nam davati računa ob onom. mora biti vrlo oprezan. kao što i sada radite: neka nijedna ne posjeduje napose ništa. kako može mirovati. pa radite unaprijed. ili pomišljati. kćeri. nakon što mu je onako kliktao na Cvjetnu nedjelju. Ali treba da češće zahvaljujete na tom posebice Njegovu Veličanstvu. ili upravitelj. pa se malko zanemari. koliko mu treba za jelo. obično vas na svršetku još više ponizi. 1 . što ga svijet daje u častima.). da u vašoj nutrini ne plane borba protiv nje. da ne ustraju u toj zaslijepljenosti. Kad bi to govorili daleko od vas. Stoga vi. Ivana Krstitelja. dosegne veliku svotu. niti bi ono. jer siromaha nikad ne časte mnogo. mogu vam uvelike nauditi pohvale. i to tako laskavim riječima. A jer se Njegovo Veličanstvo stara. da govore istinu. što vam daje Gospodin. Molim vas za ljubav Božju. ne znam. nego uvelike hvalite Našega Gospodina. jer ne morate davati računa o bogatstvu. mora se i više starati. što mu treba za odijevanje. A eto kako su mu Svetica hoće da kaže. što je suvišno. što ima. kojemu stavljaju na sto. To je lako. Ne smijemo željeti onoliko. koliko imaju oni. Potrebno je. da budemo s malim zadovoljne. kćeri. ne tražite mira u takvim riječima. te se čini. No kad govore pred vama. i Bože pomozi. O miru. Sjećajte se. da je već sve učinjeno i da ste vi izradile svojim trudom. Možete to vidjeti i po ovom. Znam dobro. što je siromaško. ako se priviknete. Siromaha upravitelja sve tišti. Oh. te im se ne dogodi kao i bogatom lakomcu (Luk. da se molimo Gospodinu. 20. Usto slavite Njegovo Veličanstvo.1 Ne budete li oprezne. a vi ste gospođe. kakvim rodom to može uroditi van štetom. ako ne budete vrlo oprezne? 12. Ko ima više mira: plemić. da siromasi nisu dobri i vrijedni časti. što polažu strogi račun. Takav račun ima polagati svaki bogataš. Vi ne smijete nikad čuti takve riječi. Ne propustite pritom. 12. Htjeli su ga primiti i za Mesiju. pa to siromaštvo držite za osobitu njegovu milost. pa ćete biti nezadovoljne. da služite Njegovu Veličanstvu tako te ne jedete ono. nastojte da živite što siromašnije i u odijelu i u jelu. kako je štovao sv. Ko nas počne hvaliti. što će istom biti na sudnji dan. što nam pošalje Gospodin. da nam ništa ne uzmanjka. koji mu mora davati račun o svako m novčiću? Plemić traži bez ikakva računa. 10. kćeri moje. Bogataši su robovi. a da ne zaslužite. Kadikad i mora to biti.

ako su slavljeni djeca Božja. pa su pali u dubljinu. Vjerujte. da vam ne škodi. da mnogo stoji do toga. rade li se takve stvari. Drugi put će vam škoditi. pa bi bilo vrlo opasno. Stoga u tom morate biti vrlo oprezne. kako je veliko zlo. zbog čega je trpjelo tolike muke? Jesmo li čitali o svecima. za ljubav Božju vazda borite u nutrini protiv tih pohvala. Moglo bi vam nauditi samo himbeno. dok neki dobro jedu i spavaju te traže zabave i sve odmore. Zato se. da im to ni na um ne pada. ako se ne branite. sve kad bi htjelo. Je li presveto tijelo našeg Uzora i svjetlosti zasluživalo manje lagodnosti nego naša tjelesa? Je li što učinilo. Kad bi ljudi upoznali. gdje vam tijelo ne može naći takoga tjelesnog mira. a ne same u sebe. dok živimo. kćeri. ako se tim i podmiruje njihovo tijelo. Ja kažem. ali vam ga ne treba nositi neprestance. Sjećajte se svojih grijeha. dok to samo gledam? Rekao bi. da je dobar? Kakva je sreća u tom. pa ga treba upoznati. Iskusila sam to i mnogo više. ne uzdajte se u to. Imala bih vam mnogo toga reći o miru i o šteti. A bolje bi im bilo. jede li ribu. I ne čudim se tome. kćeri. da se ne uspava tim poljupcem lažnoga mira. van da kadikad same sebe iskušamo. da to nije vaše i da ste još više dužne služiti Bogu. da tako spokojno prolaze dani. da je ovo tijelo vrlo lažno. jer je već tako običajno. Probudite strah u svojoj duši. tijelo veoma voli lagodnost. da se ne smijemo smiriti u tom popuštanju. duša oslabi. da je to zlo. što ih samo mogu naći. da ste tako slabe. U tom imam obilato iskustvo. činilo bi se. tu treba držati u ruci mač promatranja.skoro i zašto su mu odrubili glavu! 13. kad se uživa takav mir. da bi im se moglo pomoći. Ja mislim često i nikako ne mogu pravo razumjeti. Vrlo je zamašno. i svijet. Neka nam Gospodin u svojoj dobroti posvijetli u svemu. pa i nekoliko dana. pa sve ako vam u čemu kažu istinu. Ja vas uvjeravam. da budemo razborite i pouzdavamo se u poglavare. kad bismo u tom tražile mir. koliko je zlo u tom sakri veno! Tijelo se utovi. Vjerujte. Ako vam se i čini. To vam rekoh. kad biste upoznale. koji su odviše podani lagodnu životu. koliko ih je bilo na vršku. da su provodili lagodan život? Odakle taj mir u lagodnosti? Ko nam reče. da i nema drugog svijeta i da u tom nema ni najmanje pogibli. ne nosite li lanenog odijela. Oj. da se spase. a prema tome ćete. da je to Judin poljubac. a onda možda opet neće osam dana. Činit će vam se. sestre. I ne shvata se. Svijet ne slavi nikad nego zato. da će se na tisuću načina morati boriti. što ga daje svijet. promislite. jer boravite tu. uglaviti i drugo. Možda će vam jedan dan nauditi šibanje. zloduh vreba ne bi li vas orobio. 14. Nema sigurnosti. koji vreba na vas. Kadikad će kojoj nauditi. pod izlikom bolesti. Ako neki i ne govore pohvale s takvom nakanom. još bi se mogli nadati. Kad bismo je vidjele. da uvelike hvalite Boga. pa joj ne škodi. kako rekoh. ustreba li. Sad se smijem. Običavala sam se uvelike žalostiti gledajući toliku sljepoću u tim pohvalama. Sjećajte se. eto sad će izdahnuti. kad bi upoznali sami sebe te se malo po malo laćali pokore. pa ja ostajem kao luda. Već znate. kako mogu uživati takvu spokojnost i mir oni. nego da sve dođe zajedno. ako baš i nisu vrlo potrebne. Tako ćete zadobiti poniznost. U mnogo ćete knjiga čitati opisano. gdje govori. Vratimo se k svome predmetu! Riječi: »Neka me poljubi poljupcem . a osramotit se se zloduh. No bojim se. koji su doista u nebu. jer znam. da ponizi. Upozorit ću vas samo na neke tačke. što nam tim mirom može učiniti samo vaše tijelo. 15. prilagodi se i želudac. kanda gledam luđaka. ako bismo to upoznale. 16. Ako li se privikne.

Oj. te će nam poslije trebati lopata i motika. pa se čini. te hitno pohrlimo. Jamačno nije to prijateljstvo. da ga iščupamo. čini mi se. Ali je vrlo žalosno i moramo se tužiti. da dade svoj mir i pokaže prijateljstvo. kao što vidimo danomice. U drugim vam stvarcama. narast će toliko. ipak gledamo. da ne budemo u tako opasnom stanju. da vam Gospodin dade milost. ali ću nešto o tom reći. pa bila i najmanja. XXI. ali ne minu ni dva dana. ne plašite se. u molitvi i izvan molitve. lako je. što je najglavnije. Premda naime vidimo. Nastojte. ne bi im iščezla iz pameti. ako vi ne pogriješite. Na razne načine podržava Kralj naš mir i prijateljstvo s dušama. Istina je. da vidite. 17. koji nas podnosiš tako samilosno. O veliki Bože i Gospodine naš. pa više ne bi bili onako vjerni prijatelji kao prije. što ih je Sudac već u ovom životu uzeo za zaručnice. da uzmognete moliti ono. jer se i te kako obogatite svakim prijateljstvom. A koliko se puta iznevjerimo tako Našemu Gospodinu i koliko nas godina tako čeka? Slava Tebi. 2 V. gdje ljudi često umiru bez ispovijedi. da zaboravljaš svoju veličinu. eda mu kažete istu pogrešku. O velikoga dostojanstva. koji tako brzo opet postaju smrtni neprijatelji! Zaista je veliko milosrđe Božje! Gdje bismo našli tako strpljiva prijatelja? Kad bi se takva nevjera dogodila samo jednom među dva prijatelja. kao što bi zasluživala tako izdajnička nevjera. Neka nas. jer će ih biti mnogo teže iščupati. do toga je mnogo stalo. te se ne uvriježi. očuva Njegovo Veličanstvo radi Svoga milosrđa. Zašto. a oni se opet povrate u njih. Vjerujte. Promišljajte. pogotovu onima. znače. . eda nas ne kazniš. Ima nekih. da ne možemo biti bez pogrešaka. što svojom krivnjom ne dopiremo do tako odličnog prijateljstva. kćeri. jer same po sebi malo možemo. koji već dosegnu prijateljstvo Božje.2 rekoh to često. što vam ih napisah. što ga ište. 19. Vidjet ćete. što i Zaručnica. Ipak mi se čini opasno to stanje. te se čini. na dlačicu. kojima Zaručnica označuje mir. jer dobro ispovjede svoje grijehe i okaju ih. ako je ne popravimo. kad dopremo do tolikoga prijateljstva? A ipak ostaju na podnožju gore mnogi. da bi u manje riječi izjavila svoju prošnju. a sad vam opet kažem i molim. Gospodine. Sad ću vam pokazati neke. vrijednoga da nas potakne. kada svednevice činimo kakvu pogrešku. 18. kćeri. da Gospodin ima različne načine. Zašto još dodaje: poljupcem svojih usta? Jamačno nije suvišno nijedno slovo. Ako li ne. ne sjećamo li se. te vam budu takva i djela. štono riječ. Gospodine i Bože moj. ne shvatam. neka vaše misli budu vazda veledušne.svojih usta«. Ako li je učinimo jedan dan pa i deset dana i odmah je iščupamo. kćeri. kako je to duboka mudrost! Ta Zaručnica je mogla reći naprosto: »Neka me poljubi«. Tako biva. nego se zadovoljavamo s malim. da je golema plaća i beskonačna i da nam je Gospodin daje već ondje. kako je uzvišena ova prošnja i kako se razlikuje jedan način od drugoga. XXVIII. ako vas Gospodin primakne k Sebi. da ne idete svaki put k ispovjedniku. koji bi se mogli uspeti na vršak. Ali neka se barem promijene tako. da je veliko milosrđe Božje. jer će to uzrokovati. što ga ište Zaručnica. da zadovoljimo ovoga Gospodina i Kralja svoga! Ali kako loše plaćaju prijateljstvo oni. i onda. Ako i ne spada ovamo. malo je stalo. U molitvi morate to moliti od Gospodina. Ako usadimo biljku ili drvce te zalijevamo svaki dan. samo kad se tim okoristimo. pa ćemo prije povećati (pogreške) nego se riješiti. Put savršenosti gl. samo ako ga mi držimo s Njegovim Veličanstvom. A iz njih može šiknuti i mnogo drugih. da će nam to na onom strašnom sudu u čas smrti i te kako pomagati. XV. što ga držite s Bogom.

što čine. što ga želi Zaručnica. Bog nas očuvao od toga prijateljstva. da su to sve učinci duše. što se čuvaju. Kako se živi u svijetu. već sam zapažala. da im ne manjka ništa te budu prijateljice Božje. kćeri. da neće vrijeđati Boga ni u maloj ni u velikoj stvari. što ga daje Naš Gospodin onima. te mi se čini . Ono je vrlo sumnjivo prijateljs tvo s više razloga. kao što sam čula i sama: »Pa što mariš za to? Za to je blagoslovljena voda i sredstva. nego zato. jer se tim uklanjamo mnogim grijesima i mnogim tegobama. pa bio i najmanji. pa se odviše slobodno podaju radostima. Usto oni. pa ih drže za veoma zločeste. a neprestance samoćna. da nam dobro bude povod te činimo zlo. jer nam se tu treba braniti od mnogo neprijatelja. ako se odlučno ne otresemo svih zemaljskih stvari. te je ništa nije moglo rasrditi. što ga ište Zaručnica. Govore mnogi. Oni u određeno vrijeme obavljaju unutarnju molitvu. Većinom će obavljati usmene molitve. Za ljubav Božju budite veoma oprezne. na koje naš Gospodin započinje osnivati prijateljstvo s dušama. Nije se nikad udavala. je li laki ili teški grijeh. jer je u kući boravila sama. koja je daleko napredovali i mnogo molila. pa bila i najmanja. s kojom sam još nedavno općila vrlo povjerljivo. koje nam prijete. koji ga ne bi rado uvrijedili ni u čemu. a to nije savršena poniznost. pa ih danomice i mnogo počinili. i tako se sve više primiču k smrtnima. zašto vam govorim ob ovim stvarima. U molitvi je bila nježna. Veoma je zamašno. neće pravo znati. da molite Našega Gospodina za ono savršeno prijateljstvo. A oni drugi misle. Takvima se čini. Nije to. a možda imaju i čvršću odluku. da ne uvrijede Gospodina smrtnim grijehom. Takav život ima mnogo promjena. da ne bi bezbrižno činile lakog grijeha. pa ga odmah upotrebite. ali ih neće moliti pobožno. jer se čini. Budite vazda daleko od svake prigodice. da vam duša raste i da živite sigurno. a nikad ni o kom nije zlo govorila. Kad sam to gledala. a već joj minulo i doba za udaju. Toliko je načina. 22. da vazda imate tako čistu savjest. Premda se ove duše čuvaju smrtnoga grijeha. štogod joj se govorilo. mislim. kad je grijeh već učinjen. majka naša«. Ne znam. Jer ne drže ništa do lakih grijeha. ipak padaju kadikad i u smrtni grijeh. što sam ih upoznala kao žena. već misle. Ne bi naime bilo pravo. Budući da se ne riješe svjetovnih radosti i naslada.20. mnogo su stekli. da ne bi nikad mogla izbrojiti onih. Mnogo se i borila radi toga mira. Ovo spomenuto barem nije takvo. Pripovijedat ću vam napose o jednoj. da je se čuva. ono prijateljstvo. To je u redu. koji su dotle dosegli. Bila je tako blage ćudi. A sama nikad ne reče rđave riječi. Ona se pričešćivala veoma često. što nam daje Crkva. Bolje je od toga prijateljstvo onih. te vam ništa ne smeta. To treba zaista veoma žaliti. . jer taj duhovni posao ne drže tako nježnim. da je to sredstvo. koji se posebice bave dušama? Smućuju me neke duše. brzo će opet omlitaviti na putu Gospodnjem. i to s većim pokajanjem. 21. Ima druga vrst prijateljstva i mira. da upoznate opasnosti. jer u nje nisam vidjela uvrede Božje. Sjećajte se. a ni vi ga ne želite. hoćete li. Sklono je na sjetilne užitke i vodi lako k velikoj mlakosti. da nemaju nikakvih teških grijeha. A možda su oni mnogo bolji od njih. misleći na to sredstvo. jer oplakuju svoj grijeh. ali baš toliko ne izbjegavaju grešnih prigoda. Ali oni ne bi rado ostaviti užitaka ovoga života. Naš Gospodin im daje nježne osjećaje i suze. da ih mogu ovdje mirno uživati. ako provode pošten i sređen život. 23. Isprvice sam je veoma cijenila. A što bi istom rekli ispovjednici i oni. da ne čine nikakvih grijeha. kao što ih vide u drugih. činilo mi se. ustraju li takovići u kreposti. Bit će mnogo.

jer po svojem mnijenju vrše svaku savršenost. što sam ih vidjela. vazda sam gledala. A zbog velike se poniznosti malo pouzdaju u sebe. ostavile ste svijet i njegovu udobnost i radost i bogatstvo. dok se ne tiče koristi. da ima drugih. da vas ne obuzme ovo drugo. 26.24. tako te sam se čudila. A prema razlozima. kojih se sada sjećam. ipak se ne vježbaju toliko u trapljenju. 28. zamijetiti mnogo znakova. što ih je navodila za neke etvari. čini mi se. No te se dvije stvari vrlo slabo znadu složiti. jer ne razumijete: da. nego ga vuku za sobom. da ne budem preopširna. Tako je bila utonula u tu bijedu. štogod rade. budete li pazile. Ako im se gdjekad drugi i protive. pa što se bojite? Pazite. kad ih bolje upoznah. ima toga toliko. štogod joj se govorilo. jer ih Gospodin već prosvijetlio (pa znadu). prtite na se tisuću briga i obveza. što oni i ne zamjećuju svoje nesavršenosti. 25. pa se čini. nego što im se naloži. te se ne može izbrojiti. da se . ima i drugih duša. kako je to sve jadno. kako može proboraviti sama i jedan sat. da im ne manjka ništa. Ali eto nema nikoga. ko bi ih upoznao. ali nisu izvježbane u mrtvenju i u zatajivanju svoje volje. A zlo je. nego sve grešnice. 27. Hvalite ga veoma. gdje zloduh uza sve napore ne može toliko prevariti kao one. da je podnosila sve. Drugi su ostavili sve radi Gospodina. kćeri. utjeraše veći strah. ako je i varavo. što se rekne o njima. ni stvari svjetovne. Naprotiv ih. No čim se doprlo dotle. Ne bi rado učiniti ništa. Ima naime duša. ali je toliko držala do svoje časti. radila bih joj krivo. na kojima ćete. te u tom nije vidjela grijeha. što borave kod svoje kuće. jer ondje ne smiju raditi što hoće. Ako ste ostavile najviše. One nastoje zadobiti nekoga. već čine pokoru. Napokon. Zato. kojima se čini. jer doduše ne mare mnogo za ljudske govore ni za čast. pazite pomno. U drugima je očito griješila. što ovdje rekoh na početku. Izuzimljemo neke osobe. kad bih je odsuđivala. kćeri moje. ne bi mogle. Ali drže mnogo do časti. Hoćemo li da ugodimo svjetovnjacima. Naprotiv mi ona i druge dvije duše. Mene je smućivala. pa gotovo uvijek svjetovna strana nadmašuje Božju. Kažem. jer nas je doveo u samostan. jer napokon rade sve po svojoj volji. a ne bih ni znala. kad učinite ono. a ne vikne im se ni udoban život. pa joj nisam zavidjala ni na njezinu načinu života ni na svetost. Međutim upoznah. Ove duše većinom vrijeđa sve. Ako bi ondje (kod kuće) zbilja htjele one duše da upoznaju same sebe. što ga ište Zaručnica. a po svojem su mnijenju bile svetice. da započinju napredovati. hoću da završim. neka nas prosvijetli. Drugujući s njom stadoh zamjećivati. o kojima mi je pripovijedala. ali se zaustave na putu. te svojom krivnjom ne bi bila dala ni mrvice časti i ugleda. ko bi ih upoznao i komu bi se pokoravale. Upoznah. Ni to nije prijateljstvo. Sve je za vas umor. nego vrlo surov a. a sve se to napokon mili. se očuvate od neprijatnosti. pa sve da su i najučenije glave. u samostanima brzo upoznaju. ali toga možda nije dobro razumjela. A voljela je i svoju udobnost. ako se ljubi. Sve je to radila i uljepšavala tako. Usto je i vrlo rado slušala i doznavala ovo i ono. A stalno je. eda upravice polete u nebo. što ih je Naš Gospodin prosvjetljivao mnogo godina. što ne bi bilo milo i ljudima i Gospodinu: vrlo su razboriti i pametni. da se križ slatko nosi. da je i sama morala biti kriva progonima. da je sve mirno. a nemalo svi su je držali za sveticu. pa ih žalosti i umara i ranjava. nije joj savjest bila tako nježna. jer žele ugoditi Gospodinu. pa nemaju ni kuće ni imetka. Ne zagrle križa (s ljubavlju). što vam može zadati jedna riječ. I molila sam Gospodina.

koji se uvelike bude bavio molitvom i pokorom i poniznošću i mnogim drugim krepostima. 30. što ga želi Zaručnica. (redovništvo) nije ono prijateljstvo i mir. pa je samo posluživao. što će se dogoditi. kćeri moje. No u zamašnim poslovima. koja bi se mogla dogoditi. bližnjima koristiti. ipak će velika odlučnost i žive želje u prilog dušama dati snagu njihovim molitvama. izvan redovništva. Ako zatreba. Takve duše neće učiniti. koji je bio poslužnik (laik). da ih uči zloduh. neće se baciti u more. Budući da ih Gospodin dovodi u tako uzvišeni stalež. Amen . No koliko će ih biti. držim. što se tiču časti Gospodnje. a neka se ne zavlače u zakut ak. Tako se čini. koje će ostaviti. Opazih nešto. što donose velike želje. Slute opasnosti. ali se neće izlagati pogiblima. čini se. Gospodin doveo u ovaj stalež. što imaju. tisuću godina prije proriču. samo ako budu sigurne! Drugdje sam vam već nizala pouke i mnogo sam govorila o tim malodušnim dušama. a ni ono. da (naime) vidimo malo njih u svijetu. da koriste za života ili poslije smrti. što same možete. U miru će primicati duše k Gospodinu. Ni njihova vjera ne djel uje mnogo na njihove odluke. neka mu u njemu i služe. . A zapast će (prijateljstvo i mir) onoga. Stoga molite neprestance sa suzama i sa željama. Petar. sve ako se i ne mogu izvesti. a oni toga ne shvataju. da se toga (uzdržavanja) neće ni sjećati. koji sve daje. Radite. da im neće uzmanjkati. Čini im se. opet oživi njihova čast. premda Gospodin iskazuje veliku milost onome. da se već ne boje svijeta nego Boga. Budući da vas je. Hvalimo Njegovo Veličanstvo. 29. što je učinio sv. kćeri. A toliko godina nakon njegove smrti Gospodin budi njegovu uspomenu. što su učinili mnogi drugi sveci. kao što sada radi s veti brat Didak. pa ne mogu.još boje za tijelo. koji prepuštaju Bogu svoje uzdržavanje. Bio vazda kraljem Gospodin. da. Ako trpe. Zato o tom neću više govoriti. pogotovu ženske. premda se ne bih tim izmorila. a i veliku korist. A možda će dati Gospodin. jer znajte. Ako i jesu redovnici. A ko stupa (u redovništvo) uistinu radi samoga Boga. Ja poznam samo dvije osobe. pa se boje. U redovničkom staležu već znadu. malo vam nedostaje za prijateljstvo i za mir. koga dovede u ovaj stalež. neka vam Gospodin dade taj mir. da je već sve dovršeno. kakvu im štetu to čini. da nam bude uzorom. što ga želi Zaručnica. Spomenula sam. da će se kreposno djelo preokrenuti u veliko zlo.

pa ga zato drži pod nogama. bogatstvo cijene onoliko. Neka me poljubi poljupcem svojih usta 1. Njegovo Veličanstvo daje. koji čini. što ga navodi spomenuti rođak ili prijatelj. 4. da je više obvezan prema sebi. pa sve i sasvim na njezin trošak. samo da služi tako dobrom Zaručniku i Gospodinu. tako te duša. već sam mora ići u sužanjstvo mjesto njega. Jedan je. U maurskoj zemlji živi zarobljenik. Raspreda o pravome miru. što pripadaju svijetu. ovdje djeluje ljubav i vjera. niti mari za strah. Moglo bi vam se učiniti. da se ne može On odijeliti od nje. Možda je nejači od onoga (prijatelja). nego same sebe zaboraviti. Velika ljubav prema prijatelju zahtijeva. O sveta Zaručnice. I mnogo drugih razloga. jer je pohvalno raditi sve promišljeno. nego u djelu. što ga Bog daje duši. Ako ga on ne otkupi. Morate uočiti samo jednu točku. da voli njegovu slobodu nego svoju. te joj se Bog udostoji zadavati tegobe i priliku da mu uzmogne služiti. cijene ih tako malo. kažem. To ju je naime sjedin jenje Zaručnika i Zaručnice naučilo druge stvari. što uživaju ovu milost. što je uči razum. jer su upoznali njegovu taštinu. koliko zavređuje. već ostaje samo jedna volja. što joj ih niže razum. a duša neće da se koristi onim. ne čini mu se ništa nemoguće! O srećne duše. ne treba vam se ni za što drugo starati. osjećaju to s pomoću mnogih znakova. koja se uzvisuje nad sve tegobe i pogibli svjetovne. da ugodite ovome tako slatkom Zaručniku. je li Gospodin uslišao vašu prošnju. No on nema toliko. . da ga uzmogne otkupiti. Kako rekoh. da je u tom sva njezina korist. raduju se samo s onima. čim upozna. kojih razum ne shvata. ne žele zemaljskoga dobra. koja je dobila ovaj mir od svoga Boga. Navedimo poredbu. Ne gleda ni na korist ni na svoj mir. jer napokon upoznaje. 2. da se izlaže toj pogibli. koja se ne boji ničega. da se duša osmjeli zaratiti sa svim onima. dok ona sama ostaje sasvim sigurna i mirna! O kolika je sreća. što ljube Gospodina. pa kaže.ga zadovoljiti. o Njegovu združenju s njom te o primjerima junačke ljubavi nekih slugu Božjih. toliko ljubi i želi . Poznajete li to po učincima. jer se ne može znati izvjesno). neka djeluje sama vjera. koji ih je uzdigao na takav stupanj. pa će ga navesti. sestre. ne treba joj se bojati ničega. da vas poljubi poljupcem svojih usta. da oni. O jaka ljubavi Božja! Ko ljubi. I druge ih stvari slične ovima uči onaj. Kad duša dopre dotle. nema mu spasa. No eto ti odmah razboritosti sa mnogo razloga. 3. da to nije dobro. to jest sveti mir. a ne mari za razlog. to jest morate upoznati (koliko možete upoznati. da u čemugod može više služiti svome Zaručniku. kao što i jesu. dođimo sada k onome. pa ne sluša razloga. da se odmetne od vjere. nego samo da ne bi zavređivala. Nije dobro. postigne li tako veliku milost! To je takvo združenje s voljom Božjom. što preziru sve zemaljske stvari.GLAVA III. što ti moliš. nego pušta. Ima on siromašna oca ili velika prijatelja. da to razumijete. Umara ih život. A to ne u riječima ni u samim željama. što joj ga zadaje.

Pavlin Nolski. da Gospodin neće nikad ostaviti onih. te mu je Bog dao taj mir. koji su prozvali tim nadimkom općenitim u svetičino vrijeme. A kad budete morale što trpjeti za Našega Gospodina ili za bližnjega.4 8. A čitale ste već. Podignu li se druge nakane. koji je tako mnogo učinio za nas. jer njemu ne treba ni za što naše jakosti. misleći.Čitale ste već. jer onda još nije bilo naroda. 2 U zemlju vandalsku. da vam oprosti sve grijehe. te ga je stojalo mnogo suza. S takvom biste ljubavi mogle jednim jedinim ovim djelom učiniti.3 5. Tu se vidi mali nemar. 4 Dovle donose rukopisi u Consuegri i u Las Nieves. da zamijeni jednoga zarobljenika. Sad nije vrijeme. pa im je i dao. nego ga jamačno bijaše zapala tako velika sreća. a preminu 431. kamo bijaše krenuo. kao što su većinom žene. poznam čovjeka. Sadržani su i u rukopisu u Las Nieves. Bacite ih na kraj. da Bog može sve te da je mogao dati jakost mnogim sveticama u djetinjstvu. Bio je on bosonogi redovnik iz družbe brata Petra Alkantarskoga. da nam iskazuje milosti. hoćete li. s kojim je sv. da vam dade (Gospodin) jakost. da se sa mnom posavjetuje. Kad opazite u sebe tu malodušnost. jer ta poniznost nije umjesna. Terezija. ovu odluku hoće Gospodin da učinimo slabašnom voljom. Mogla bih držati. Rđavo se slaže. Pavlin u Bordeauxu (Bordo) 353. I već je bio četiri milje daleko od Alžira. jer je bio biskup pa je morao ostaviti svoje ovčice. da izvrši svoju dobru Sv. što smjeraju na vlastitu korist. kao što je dao drugima. Ovu odlučnost.2 da zamijeni sina udovice. jer više može djelovati njegova moć i izvršiti se želja njegova. da mislite na svoje grijehe. Treba biti na oprezu. pa se latite posla vjerujući. da bi radi svojih grijeha mogle zaći stramputice. Kad vas htjednu veoma počastiti ili kad vas zloduh stane poticati na raskošan život ili na što slično. koji su po naravi malodušni i strašljivi. baš mi sad nešto pade na um. 1 . bojte se. što ga ljube. ali ne u Albi ni u Baezi. jer ovdje govorim samo ob onima. koji nastoje savršenije ugoditi Gospodinu. što ga spominje sv. jer će ta naravska slabost učiniti. 7. Izvrši za vandalske najezde taj junački čin. da odlučno radite i odbijate sve razloge razuma i svoju slabost i ne date. ne bojte se radi svojih grijeha.1 Ne predade se on u zamjenu za sina ni za prijatelja. jer nije mogao otići. A da ugodi Njegovu Veličanstvu i nasljeduje bilo u čemu Njega. koje vam je Bog dao. nećete li biti dostojni. što bi bile odlučile pretrpjeti za Njega. Rodio se sv. utecite se vjeri i poniznosti. da izgubite veliku krunu. ode u zemlju maursku. u naše vrijeme. koja bijaše došla k njemu.. pa je zgodno za one. A možda se i bojao. što je učinio jedan svetac. Naprotiv Njegovo Veličanstvo uživa i hoće. Terezija pisala svoje knjige 3 Tri su naredna odsječka uzeta iz starog rukopisa bosonogih karmelaka u Consuegri. treba biti na oprezu. da uzmognu podnijeti tolike muke. boji se njihova slaba narav. Gospodin ga je poticao s tako žarkom ljubavi. i vi ste ga vidjele. Zato vam moraju pomagati kreposti. kad se nečega late samo radi Njega. kako mu je lijepo sve uspjelo i s kakvim se dobitkom povratio. No budite uvjerene. 6. da ta slabost poraste. Ako njihova duša i dopre do toga stupnja. kćeri. kad je došao k meni u posjete. da mu je njegov razum osim spomenutih razloga predočivao i druge. a došao je. Gle. Nakon mnogo vrućih molba dobi dozvolu od Generala. A toga se boji zloduh i zato vam ih onda dovodi u pamet. I sada. da njegova djela sijevaju na slabićima.

7 Svetica hoće da kaže. 14. što veli dobri Isus u molitvi u vrtu: »Tijelo je slabo« (Mark. pa i kasnije. koji je tražio utjehu na početku muke u apostola. ne bude li duša kriva? 10. listopada 1566. no razložnije se mogao potužiti svojoj Majci i Gospođi našoj. 38. po čemu bi se vidjelo. da je potrebna velika pomoć Božja za takva djela. kako je naš dobri Isus prije svoje muke pokazao slabost svoje čovječanske naravi. da radi Njega radite takva djela. da budemo među onima. te sve kreposti zamišljamo samo prema mjerilu svoje slabe naravi? Pa što nam može pomoći. Ukrca se u Kadizu s nakanom. te mu se s dušom združi u takom prijateljstvu. kakve želje. kakvi učinci. te ne ugleda Afriku. 9. a nije iskao na križu. što ne doprijesmo dotle. ne potuži se. Ako Njegovo Veličanstvo kaže za ono božansko i bezgrešno tijelo.5 Jamačno je dobio dobru nagradu! A koliko je pametnjakovića govorilo. Možemo samo moliti i željeti. kad je stajala pod križem te nije spavala. Ne marite za to. ne marite za to. A vazda nas više tješi. te ne ćuti progona i muka. Kad dođe u Vrt. Sada mi pada na um. već je njezina presveta duša trpjela i umirala krutom smrću.). A kad je visio na križu i već trpio smrt. Tako ćete se posve mimo boriti i savladati svaki isprazni svjetovni strah. 38. da ćute naše muke i više nas ljube. što su tako napredovali u ljubavi Božjoj. za koje znamo. a još više. Kad bi se udala seljakinja za kralja te dobila djece. ali ga Gospodin uze k Sebi. sestre? Molimo sa Zaručnicom. nego samo potaknite same sebe. Sadržava ga i rukopis u Las Nieves. da je ono ludost! Čini se tako nama.) i sjetite se onoga tako divnog i bolnog znoja. A koliko je luđe. kakva djeca junačkih djela mogu odatle poteći. Zato kažem opet: ako vam Gospodin iskaže milost pa vam se pruži prilika. da tako pametno završujemo san ovoga života? Neka se Gospodinu svidi. ako na početku odluke. Tu mora vjera savladati našu bijedu. kad se potužimo onima. što ste bile grešnice. a i to s njegovom pomoću. A to potvrđuje primjerom Našega Gospodina. što ga mogu snaći? Baš se u tim samim mukama tijelo kao podloži duhu. po kojem dobi ime (Merida).6 11. da će u Alžir. da će tu dušu obogatiti svojim dobrima? Jer jamačno takve stvari ne mogu potjecati od nas. da naše tijelo bude tako jako.7 Zvao se brat Alonso de Cordobilla. da toliko ljubimo Gospodina. osjećate strah i slabost. molite sa Zaručnicom za taj tako slasni mir. A volja se združena s voljom Božjom ne tuži. da je slabo. te se s njom nerazdjeljivo združi. da trpi sa slabošću. Kad je za molitve u Vrtu išao. Promislite.želju. da probudi svoje apostole. Umro je 28. Vidim već. prozbori: »Žalosna je duša moja sve do smrti« (Mat. te se ne samo nije potužio. da nam udijeli tu milost. kojega je grijeh učinio takvom kukavicom i siromahom. pa se ne čudite. 26. ne bi li bila (ta djeca) kraljevske krvi? A kad Naš Gospodin iskaže kojoj duši toliku milost. a oluja ga prisili na povratak. dok u samoj muci pokazuje toliko jakosti. 5 . sestre. I zato vas savjetujem. nego ni izdaleka nije učinio ništa. Ta što bi drugo mogao crv. rodom iz grada. da zavrijedimo doći u nebo. 6 Ovaj je odsječak i dva naredna uzet iz rukopisa konsvegarskog (Consuegra). premda je ondje bila njegova presveta Majka. kako hoćemo. a tijelu prepustite. da se u teškim stvarima u službi Božjoj samo u početku osjeća slabost. Komu Bog dade toliku milost. neka radi svoju. nije li jasno. No uhvati ga groznica.

što žive u tebi. pa ne vide blaga. ne ištem od Tebe ništa drugo u ovom životu. Gospodine moga života. već i riječima.8 13. kad se počne mrtviti. Zato. ne kako zavređuje. A koliko više. kakve slasti! Jedna bi riječ bila dosta. jer je bio sama jakost. te promišljati. da je sve mučno duši. vidjet će. Mislim zaista. pa nismo ništa. da On nije bio slab. kad bismo jednom s velikom vjerom i ljubavlju pristupile k Presvetom Sakramentu. kako ti d ržiš zatvorene oči onima.n. trpeći danomice uvrede i opraštajući. i to tako te se ne uzmognem odijeliti od ovog prijateljstva i jedinstva. Bože moj i slavo moja. koji ište Zaručnica. 15. ako nam Bog ne pomaže. (Pj. kako moramo vršiti djelom svoje želje.). No (pokazao je slabost) radi naše utjehe i da mi upoznamo.12. jer zbog tvoje krivnje nećemo izgubiti ništa. O jadni svijete. da se rastopimo u Tebi! Slava ti. već se nastojmo ojačati u poniznosti i jasno upoznati. čini joj se nesnosno. strašno je. Naš je Gospodin to pokazao iz mnogo razloga. Stane li se odricati lagodna života. A mora li podnijeti rđavu riječ. Napokon će imati tuge i žalosti sve do motike. Zato se ne tužimo na raznoliki strah i ne klonimo duhom gledajući svoju slabu narav i snagu. Kakvim nam putovima. što tako ranjavaju dušu. mukama. nego da me poljubiš poljupcem svojih usta. Neka mi ne priječi ništa. koja Tebe ljubi. sve da hoću. ne mogu uistinu kazati: Tvoje su grudi bolje i slađe od vina. ko ih ćuti. Gospodine moj. eto muke. da će umrijeti svijetu. da pristupamo k Njemu samo iz udvornosti. da ti. Gospodine. na koliko vrsti i načina pokazuješ ljubav! Tegobama. da te i u ovom smrtnom životu možemo uživati s takvim osobitim prijateljstvom! Kako li to jasno kaže Duh Sveti onim riječima! A ipak nećemo da razumijemo. da t i ih izgovara. kojim bi se mogli obogatiti zauvijek! 14. kako bi ih mogao bez tvoje pomoći podnijeti. pa nam stoga tako malo svijetli. da bi nam bilo dosta te se obogatimo. A ne samo tim. Ne znam. 1. O Gospodine neba i zemlje! Kako je moguće. jer je u tom sva slabost. a Ti ih govoriš u Pjesmi nad pjesmama i učiš je. kako malo možemo sami po sebi. Ne uzdajmo se nikako u svoju snagu. jer je već postigla mir. s kakvim užicima veseliš dušu u Pjesmi nad pjesmama! Kakvi su to zvuci. Jasno je.1. A kad sasvim odluči.pj. da je slobodna od tih muka i sve će biti drugačije. Neće se više bojati ni tužiti. . već prema našoj slabosti. 8 Ovdje se svršuje konsvegarski prepis. kad se toliko puta pričešćujemo? No čini se. tako strašnom smrću. Mora li se odreći časti. već se pouzdajmo u njegovo milosrđe. neka svagda bude moja volja podložna tvojoj.

što je ni otkud je taj miris. Napisala sam potanko i opširno. da je ushićena u onom božanskom naručju te se privine uz onaj presveti bok i na one božanske grudi. o kojoj govorim. pa plakali radi Muke Gospodnje ili radi svojih grijeha. da On želi tako srdačno prijateljstvo s dušom. to joj se kao onome. Čini se. XIX. ali nije tako izvan sebe. Nije to puka pobožnost. Ona znade samo uživati. da razjasnim samo nešto od onoga. Ukratko. kad duša ne zar oni tako u tu slast. Ne bi ga rado izgubiti. spominjem ovdje. XXX. jer se one dadu vrlo slabo izreći. da joj je blizu Naš Gospodin. jer mirišu kao miloduh. čitati poslije moje smrti. što se zbiva. kao što je Gospodin ondje htio protumačiti... Saopćuju joj se velike istine. da taj mir duša drži posve po svojoj volji. o čemu raspravljam. što je. što ih uzrokuje duhu. te kasnije ne poznaje sama sebe pa ne bi htjela ništa raditi ni govoriti. A dok uživa tu slast. ali ne od jedne jedine stvari. te medu njima dvoma ne smije biti ništa razdijeljeno. da ne bi shvatila ponešto. Ona ne vidi dobrog Učitelja. pa je zadovoljuje i naslađuje. i to s velikom milinom. Čini se. O tom sam mnogo napisala u dvije knjige. što je zablještava. gdje miriši golemi miloduh. te ona ne može upoznati. XVIII. a samo znamo. nego hvaliti Gospodina. svidi li se Gospodinu. jer vidim. pričinja. što ga Gospodin već ovdje pokazuje duši. da vam treba. zajedno poučava. tako je uronjena i začuđena. pa se ne bi htjela ni ganuti ni prozboriti ni pogledati. da nije sama u sebi. Budući da sam već ondje (u drugim knjigama) raspravljala. premda upoznaje. da ta slast tako okrijepi nutarnjega i vanjskog čovjeka. tako je obrati k Sebi. ko se onesvijesti od velike naslade i radosti. jer tako umiruje sve moći. 3. pa ne znamo.1 koje ćete. koliko je u molitvi. O kćeri moje. No on je tako dobro pouči i ostan u joj tako veliki učinci i jakost u krepostima. te se čini. te Put savršenosti gl. Ova ulazi u dušu. koja potiče.. nego od mnogo njih. kako su uzvišene tajne u tim riječima! Neka nam dade Naš Gospodin. XIV. 1. da je takva i ova preslatka ljubav našega Boga. te joj se čini. a ona ne može upoznati. 4. Biva tu kao da iznenada uđemo u mjesto. koji je uči. No to zadovoljstvo nije toliko. ako se kadikad osjeća i drugačije. samo da joj ne uteče. niti što moli. te se može dobro osjetiti. . nego u nekakvoj božanskoj opojenosti. 2. XV. kako ni odakle dolazi to dobro. ne zna za se. da se okoristimo. da vidi ispraznost svijeta. A to zato. Zato ću ovdje samo nešto mimogredice. Neću opširnije govoriti o tom prijateljstvu. počne s dušom postupati tako prijateljski. A ne znam. da nas sve proniče. da je s njom. da ronimo obilate suze. ako iskusite. što mora činiti duša. U ponutrici se duše ćuti tolika slast. da to osjetimo. pa ne zna. Zovem je molitvom mira. Kad Njegovo Veličanstvo hoće da izvrši Zaručnici onu prošnju. hoću li pogoditi istinu riječima. Vrednije su tvoje grudi od vina. kanda mu se u moždinu uspe predragocjena pomast s velikim mirisom. Govori o molitvi mira i sjedinjenja pa o užitku i nasladama. No kad ovaj prebogati Zaručnik hoće da je obogati i više razveseli. jer se hrani onim 1 Knjiga o Životu gl. a prema njima su ništetne zemaljske naslade. nego (ću reći). kao što rekoh. jer joj ona svjetlost. te ćete samo onda razumjeti. što hoće niti što govori.GLAVA IV. One nam daju zadovoljstvo.

kako sisa. da upozna. da bi mogla izustiti riječi : »Bolje su tvoje grudi od vina«. radosti i naslade. 3 Dovle rukopis konsvegarski. ja je ne bih zaslužila. ali je mnogo veća ova. U spomenutom drijemežu opojenosti nije duša tako sasvim bez djelatnosti. ova milost. da upoznate ili recimo bolje da kušate. kad joj se dešava tako. a ne vidi Učitelja.božanskim mlijekom. a to je nemoguće. da joj može dati više naslade i da ona danomice više zasluži. 2 . Ne zna. šalje ih Njegovo Veličanstvo prema našim silama. ne vrijede ništa. te ne želim vise radosti i naslada. jer se drugačije ne može upoznati. A ja kažem. ljupka je gozba. ispoređuje nježno i govori: »Bolje su tvoje grudi od vina«. Kad Njegovo Veličanstvo udijeli još veću milost i pritegne još bliže dušu k sebi. da je blizu Boga. da je najveće. kako uživa duša. što Bog ovdje daje duši. za kojima je dosada hlepila moja sjetilnost. 6. Zato je i bolja u svaku ruku. Pavao kaže. kako se hrani. O kćeri moje! Neka vam dade Naš Gospodin. da je na višem stupnju i posve uronjena u onu beskrajnu veličinu Božju te vidi. Znade samo. Neka tu dođu svjetovnjaci sa svojim gospodstvom i bogatstvom. niti znade. I stoga govori pravo: »Bolje su tvoje grudi od vina«. A kad opazi. kako ni otkuda joj dolazi ono veliko dobro. gdje uči velike istine. Kao što djetešce ne zapaža. nego s milovanjem majke. mislila je. da bi se s tim mogle uporediti. jer kod nje radim još manje. kad dopre dotle. 18. da se kuša. sa svojim nasladama i častima i sa svojim raznolikim jestvinama! Kad bi sve to bez truda i muke. Može se čitati i u Las Nievesu. što je uživa u trenu duša. tako srdačno j edinstvo i tako objavljena ljubav i dana. Ne trpe li se radi Boga. koji je poučava. Ova je poredba baš prikladna2. Vidi gdje se hrani i usavršuje. Po mojem se mnijenju ne može uporediti s niskim stvarima ovoga svijeta niti se može zaslužiti tako slatki užitak Našega Gospodina. Ćuti. kad je to zaslužila. 5. tako biva i ovdje. dragocjeno mi vino daješ. Čini mi se. da nisu vrijedna niti mogu zaslužiti jedan sat zadovoljstva. jer upoznaje. Kad se probudi od onoga sna i onoga nebeskog pijanstva. Vidi. Velika je bila pređašnja milost. koju Gospodin dovede do ovog stupnja. 8. Bože moj. Zaručniče moj. Velika je radost i naslada za dušu. koja veoma ljubi svoje djetence pa ga doji i mazi. kojoj se nadamo (Rim. Sv.3 7. jer smo tako Ovaj je i slijedeći odsječak uzet iz konsvegarskog rukopisa. mogli uživati. da zaboravljam sve stvoreno i da se rješavam svih stvorova i same sebe. pa često i ne sisa niti išto radi. Ali nema razuma. Duša ne zna posve za sebe. kaže ona pravo: »Bolje su tvoje grudi od vina«. s čim bi to uporedila. Velika je. Smiješne su sve muke ovog svijeta. kako raste. što je s tim združena. kako joj dolazi ono dobro. što se u ovom životu može uživati. a lijevaju mu mlijeko u usta. a ne zna. ne bi u tisuću godina dosegli one radosti. veće nego da se zajedno slože sve naslade i užici ovoga svijeta. što joj ga pruža njezin Zaručnik i poboljšava je. da stradanja svijeta nisu ništa prema slavi. da je utvrđuje u krepostima i naslađuje onaj. da se ne može više uzvinuti. Ne radi ništa i ne zna niti može razumjeti. od kojega jedna kapljica uzrokuje. već spoznaje i radi. jer se i duša uzdiže te ne koristeći se svojim razumom donekle poput djeteta prima onu hranu i naslađuje se njom. Velika je to naslada. ostane kano zadivljena i omamljena te u nekoj svetoj ludosti. A trpe li se radi Njega. koji to zna i može tako dobro činiti.). Dok je bila onako opojena.

moram sebe optuživati. Stoga te molim posve odlučno sa sv. Gospodine? Što više. nego da budem tako združena s Tobom. Ta što sam ja bez Tebe. u raznolikom bih pogledu htjela teći ovu riječ. Zaručnik i Dobro moje. O kršćani. kako nam (Gospodin) ne čuva samo za drugi život nagradu zato. što može raditi crvić. Počinje nam plaćati i u ovom životu. hoću da zaboravim sama na sebe. Gospodine. ne znam. zašto sumnjam. Bože moj. te ih se toliko bojimo. Milosrđe moje i Dobro moje! Kako bih mogla zaželjeti išto bolje u ovom životu. 10. pa zapovijedaj. ta prenimo se već za ljubav Gospodnju. a ja sam moga Dragoga«. Što bi se moglo očekivati od njezine službe? Ako što i radi s tvojom milošću. kamo ću dospjeti? 9. kakav je dobitak od toga.malodušni i bijedni. Neka se On skrbi za moje stvari. kako bih mogla služiti Tebi te imati samo tvoju volju. sestre. Ali. kako ću ovdje proći. te štono riječ. recimo. o kćeri moje. radi mene si podnio tako grozne muke. Bože moj. Zaručniče moj. Augustinom4: »Daj mi. taj pravi Ljubitelj. On nam dopušta. što zapovijedaš. ali se sam On smije usuditi da kaže sa Zaručnicom: »Ljubila sam svoga Dragoga«. jer ti ne služim. Radi mene si došao na svijet. I promatrajmo. sebi kopamo oči. kćeri opet: »Moj je Dragi moj. daj mi radi krvi tvoga Sina milost: neka me poljubi poljupcem svojih usta. moj Bože? što može učiniti za Tebe ona. Gospodine! Kad Ti dolaziš k meni. što mogu učiniti za svoga Zaručnika? 11. kad rekoh. 4 . a sadržava se i u lasnieveskom. Gospodine? Što li mogu. Ti si moj. za me si pretrpio toliko bičeva. a Ti si jak. pogledaj. Čim ću ti koristiti. Zašto ga treba jaki Bog? O ljubavi. da si Ti moj. Ne mogu toga nijekati. kad sam tako združena s Tobom? što mogu upisivati sebi u zaslugu. O Isuse moj! Ko bi mogao razložiti. A jer nam On dopušta. iz ovoga sna. No moja je želja nemoćna. 12. što si mi ih iskazao. Doista. sveta Zaručnice. hoću da gledam. Molim te i prosim opet. Ovo. te mislimo. Već vidim. da nas treba On. 8. uzeto je iz konsvegarskog rukopisa. kao što Ti govoriš. O Gospodine moj. što hoćeš?« Neću nikad okrenuti pleća s tvojom milošću i pomoću. te između Tebe i mene ne bude diobe? Kako bi u ovom društvu moglo biti što teško? Čega se za Te ne bih latila. nisam li sjedinjena s Tobom? Ako se samo malko odmaknem od Tvoga Veličanstva. radi mene si ostao u Presvetom Sakramentu i sada mi dijeliš prevelike darove. što ga ljubimo. koja je tako nevješta? Izgubit ću milosti. mogu li ti mnogo služiti? Odsada. Ja mogu samo odlučiti. a moj dragi da bude moj. a ja za njegove! Ne ljubimo same sebe toliko. da se bacimo u naručaj ovome Našem Gospodinu i sklopimo ugovor s Njegovim Veličanstvom: i da ja budem svoga dragoga. što preostaje. pa ću od ovoga trena to i izvršivati.

2. nego je pod ovim oblakom ono sjajno sunce i šalje nam s . Nastavlja o molitvi sjedinjenja i spominje bogatstvo. mislim. te spremna da trpi muke za Dragoga. tako da joj je mrsko. da sjedi u sjeni onoga.). n. kako je ova duša postavljena na sunce i na njemu zapaljena! A veli. ako mora i odahnuti. eda znamo. nego se sa mo uživa. Jer se ovdje ne muče nikako moći. Moći su joj tako primirene i stišane. kad je Gospodin tako uzvisi! Posve pravo može sjesti i biti sigurna. Pravo zove to sjenom. da sjedi u toj sjeni. što nam je činiti. a i ne dopušta da istražuje ili nastoji (oko toga mira). ne traže drugdje svoje utjehe ni mira ni počinka. koje izvršuje sve. 4.) Kaže: »Sjedim u sj eni onoga. Ap. što ga u njoj stječe duša razmatrajući o Duhu Svetom. pj. što obavljate molitvu. Sada pazite! Kadikad hoće Naš Gospodin da pozove koga na posve izvanredan način. Ne treba (duši) micati rukom niti se dizati ni za što. koja zasluži. kako mi hoćemo. pa ni dobre. Sakrivaju se pod okrilje Gospodnje.). kušajte svaku ovu riječ! Kako sve možemo promatrati svoga Boga! Kako raznolika jela možemo prirediti od Njega! On je mana. 35. a sasvim su im omrzle stvari ovoga svijeta. O kako je to nebeska sjena i ko bi mogao iskazati. kojega je željela. 1. Oni počivaju u istini. Kaže nam ona (Zaručnica): »Sjedim u sjeni onoga. da ga zaista mogu naći. 2. Ukazao mu se i govorio mu je tako. odakle duši dolaze struje i tako slasna rosa. što požele! Kako li je srećna duša. da je ovdje drugačije s obzirom na ono. da osjeća. 1. što može duša upoznati. No većinom i gotovo uvijek daje Bog tako uzvišene darove i velike milosti samo onima. pj. što uvijek sladi. s kojim upoređuje svoga dragoga. kojega sam željela. onima. 4. i njegov je plod sladak mome grlu.GLAVA V. što ono reče anđeo presvetoj Djevici. Zato kaže: »Njegov je plod sladak mome grlu« (Pj. a neće drugoga.). što su se već mnogo godina izmorile razmatrajući i tražeći toga svoga Zaručnika. u ovoj sjeni Božanstva. Gospođi našoj: »Sila će te višnjega osjeniti« (Luk. 3. što li govoriti. 2. ako nas Gospodin kada dovede k tolikoj milosti. (Pj. kao što je pozvao sv. Bože moj. te volja ne bi htjela pripustiti nikakve misli. čini joj se. što su mnogo radili u njegovoj službi i željeli njegovu ljubav i nastojali se pripraviti. Doznajmo od ove blagoslovljene duše. te joj posve pravo oduzimlju umornost. Onda duša osjeća neku vrst odmora. nego gdje znadu. Pavla. i njegov je plod sladak mome grlu. kako nam se treba držati. što su joj uzrokovale stvari ovoga svijeta. pa kaže. kojega je najednom uzdigao na vrhunac motrenja (kontemplacije). što je puštena k onim božanskim ustima i hranjena na onim nebeskim grudima. kad se povjeravaju Njegovu Veličanstvu. kojega sam željela«. O duše. te je odmah bio silno uzvišen (Dj. n. što se može ovdje vidjeti! Jer sam često iskusila. što o njoj otkriva (duši) Gospodin! Sjećam se. ne treba joj razmatrati. Kad duša uživa ocrtanu nasladu. kojega sam željela. da ugode u svemu Njegovu Veličanstvu. e je sasvim uronjena i zaštićena sjenom poput oblaka Božanstva. Kako se gleda zaštićena duša. 3. Sjedim u sjeni onoga. 3. jer ovdje ne možemo gledati Božanstva jasno. da je njegov plod sladak njezinu grlu. Ovdje ga samo upoređuje s jabukom. Poveo me je Kralj u vinaru i uredio je u meni ljubav«. 9. 3-11. Sada pitajmo Zaručnicu. jer joj Gospodin daje već otrgnuto i kuhano pa već i pojedeno voće od jabuke. pa i u ovom. A kako dobro rade.

da nam je Njegovo Veličanstvo tako blizu. Činilo se kod prvoga mira. kad bi Ti davao onako. da je prije uživala hranu njegovih božanskih grudi. t e radi za sebe. da ih duša jednom sabere promatrajući njezine krasote i mnoštvo milosrđa. kad si tako dobar ljubitelj. A ipak može kao što spomenuh. Čudnovato je i treba zapamtiti: čim Gospodin upozna. kojom je Bog ljubi. kako mi mislimo! Sad pogledajmo. kako su ništetne naše želje. da te poznam? Kako ova božanska jabuka spušta svoje grane. O Bože moj i stvoritelju moj! Je li moguće. Sad je više narasla i on ju je učinio sposobnijom. njegova bez ikakve sebičnosti i da je ništa ne potiče. da te ijedan čovjek ne ljubi. koji joj je tako blizu. kako se istinito može ovdje dati ovaj smisao tim riječima. i to kud i kamo uzvišeniju milost. Kao početnicu ju je u primanju ovih milosti hranio Zaručnik. Rekoh samo slabo. 6. što ih kaže Zaručnica. duši! Slava ti i hvala zauvijek. kako mu je dužna služiti i trpjeti. jer je to samo nagoviještanje. da dosegnu tvoje veličine. znam. da joj više dade. kakvo milosrđe iskazuješ ovdje. nego samo radi Boga i radi ljubavi. Ali sa svim tim nije zadovoljan. koji je sama Mudrost. te se nikako ne može iskazati. naći ćete. da sve više upoznaje. kćeri. Svidi li se Gospodinu. . razumjet će. što joj je stekao Isukrst Gospodin Naš svojom Mukom zalijevajući s tako divnom ljubavi ovo drvo svojom dragocjenom krvlju! Duša kaže. Ko je to već iskusio. Ali što već možemo željeti više. Gospodine! Kako bismo nisko ostali. što joj je iskazala. 5. O jadnice mene. da (Gospodin) nema više ništa dati. Čini mi se. u njoj ovo obrađeno mnogo jasnije. da Duh Sveti mora biti posrednik medu dušom i Bogom te da on potiče one žarke želje pa je raspali nebeskim ognjem. pa da gleda i uživa plod. Želi. On joj se podaje neprestance na toliko vrsti i načina. O Gospodine. da je duša sva njegova. nego što je sada rečeno? O Bože moj. što dalje govori o tom Zaručnica. koja te tako dugo nisam ljubila! Zašto nisam zaslužila. kako može samo On. da izađe na svjetlost spomenuta knjiga (Knjiga o Životu). Hrani je (Zaručnik) jabukama.pomoću ljubavi objavu.

da Zaručnik naknađuje. pa žive tako zadubljeni. želim. A kako već često rekoh. O riječi. a ne zna. nego da joj onog dobra nikad ne ponestane? Njoj se čini. da dopiru njegove sile. i posve pravo željkovanoj sjeni. i to dobra vina i drugoga još boljega. Govorila sam gdjekad: Oh. kako neke duše u kratko vrijeme dopru do ove tako uzvišene molitve. kao što su (malene) naše želje. koja daje takav život! I zbilja ga daje. da ne zaboravite. što je odlučio za Njega. kad Gospodin ne bi za to dao glavnice! Istina. što ne može duša. daje mu toliko muka i progona i bolesti. Ali joj naš presveti Kralj ima još mnogo toga dati. pa se može više ili manje napiti i opiti. pj. da je velika veličina milosti. te duša bude sasvim izvan sebe. A On sve to tako divno uređuje. Gospodine. Jednom dade malo vina pobožnosti. te se siromašak čovjek ne zna snaći. bude li pila više. da su sve moći umrle ili zaspale. Tako je i u milostima Gospodnjim. što ih duša razumije. te ga izvuče iz samoga njega. kako sam mogla podnijeti. 4. od kojega nema višega i čija se vlast neće svršiti dovijeka! A koja duša dopre dovle. Kaže Zaručnica: »Uvede me Kralj«. kao što i sama izriče govoreći: »Uredi u meni ljubav«. a da joj neće ništa da ti. A onih muka ne bih zamijenila za sve blago ovoga svijeta. da je probuđena ni za ljubav. ne bih htjela toliko! No Njegovo mi je Veličanstvo davalo jakost i strpljivost tako. Meni se samoj tako zbivalo.GLAVA VI. dok sam bila još vrlo mlada. 3. Vidjela sam ja to ovdje u nekim slučajevima. Ali blažen san. sestre. srećno pijanstvo. a nekome tako obilato. drugome više. Raspreda. stane m oliti Gospodina. da nema više što poželjeti. kako ih razumije. da poželi duša. 2. da što zasluži i trpi za Njega. No u ovom je smrtnom životu nemoguće upoznati sve. kojih ne bi smjela nikad zaboraviti duša. 1. drugima žestine. koja dopre dotle. da pije više ili manje. Njegova nakana ne ide dalje. Kaže (Zaručnica): »Uvede me u vinaru. i neka se svojski opije pijući svakoga vina. Blažena takva smrt. No što veli Zaručnica. Neka se ne boji. da se ondje bez mjere može obogatiti. kao što želi. Može se naime komu dati. Njegovo Veličanstvo može učiniti. što ih ovdje podnose. Neko na pr. Ne bi nikad htio drugo raditi (nego davati). nego što misli. Govori o obustavi moći i spominje. što je u pivnici Božjoj. da narastu. diviti se njegovim krasotama. što jest. da je Kralj kani ostaviti ondje. jamačno joj neće uzmanjkati. n. Kad se Zaručnica već odmorila u toj toliko.). Ne čini se. Neka umre u tom raskošnom raju. da će izgubiti život. sadržava mnogo: uvodi je u vinaru. 4. koje uzrokuje. nekima veliku ljubav prema bližnjima. Da mu plati ono malko. nije zadovoljan Gospodin. nego podnosi njezina slaba narav. Mora uživati one slasti. neka mu dade. nego će moći upoznati mnogo veličine ovoga Kralja. Uvede me Kralj u vinaru i uredi u meni ljubav. dok ljubav . te ne osjećaju velikih muka. uredi u meni ljubav« (Pj. što je gosti Naš Gospodin! O najveće milosti. Iz ovoga spoznajem. što joj preostaje. A koliko obuhvata ovo ime »moćni Kralj«. kad bi imao komu. 2. Neka pije. duša ne zapaža. te se i sada čudim. Nekima dade veliku revnost u svojoj službi. jer su tolika čudesa. iz njegove sjetilnosti i iz svih zemaljskih stvari. da nam dade samo malko. kako dobročinstva ovoga ljubeznog sjedinjenja nadmašuju sve želje Zaručnice. što se ne bi mogla zaslužiti.

Ispitivala sam neke osobe. da je ljubav strijela. prema onome. 1. prijateljice moja« (Pj. I mislim.ostaje živa. O tajne Božje! Ovdje moramo samo predati svoj razum i misliti. kao što ću reći. da nisu pri sebi. 5. U drugih duša može svak upoznati. Jer ne znadu. je li to ludost. ni što su radili. niti što tu uživa.: »Sva si lijepa. sličnih onoj. te ih u toj svetoj zadubljenosti vodi s takvim ushitom. kako rekoh. eda izgubi vrijeme. kad se započne (taj ushit). Imala je čvr stu vjeru i veliku mudrost. što Bog čini sa Zaručnicom. te postaje u velikoj čistoći jedno sa samim Gospodinom ljubavi. sila će te Višnjega osjeniti« (Ondje 35. da joj Gospodin iskazuje toliku milost. Duša je tako izvan sebe i zanemarena. da ima. Promišljala sam sada. eda shvate sva divna djela Božja. što ih Gospodin ne vodi ovom vrsti molitve. te ne može ništa raditi svojim moćima. A moći će jasno vidjeti. ne pojedaj se! Kada te Njegovo Veličanstvo dovede dovle i govori ti onako ljubezno. koliko Bog hoće da nagovijesti. Uza svu svoju mudrost zapita anđela: »Kako će to biti?« (Luk. da se ovdje sjetimo. po krepostima. Naša Gospođa. što ćute. Oni bi rado sve tegliti svojim razumom i mjeriti svojom pameću. i to tako. koji je ljubav. kako djeluje ljubav. kad je tome tako. Leti li sa svom snagom. Pa tako i jest. Sve ako duša ne spoznaje. Gospodin uređuje. da duša u ono vrijeme dobiva prevelike milosti. što ga molimo svake nedjelje. naime razum i pamet. 7. što ostaje. n. pj. 7. da pogodi u samoga Boga. jer mu nisu ni zahvaljivali na tom. osjeća preveliku slast. No ne upoznaje se ništa. kogod je primio štogod od onih milosti.). kćeri. O Gospođo moja. a ne dobije ništa od Njega? Ne može se vjerovati. Dobro je.) i mnogo drugih. možete vidjeti iz Službe Naše Gospe. gdje su bili ni kako su u tako uzvišenoj nasladi ugodili Gospodinu. pa se odonud povrati s golemim dobitkom. da nije sposoban razumjeti veličine Božje. pa On uređuje tako. nije se više starala za raspravu. kao što možeš vidjeti iz mnogo riječi što ih u Pjesmi zbori Zaručnica. za koju kaže Zaručnica: »Uredio je u meni ljubav«. Na pitanje. kako je duša dobila ta dobra. pa nemaju ni početka duha. što ih duša crpe odatle. da joj više ne treba znati ni dvoumiti. Raspoznaju se veliki dobici. Ne znam. kako ovdje djeluje ljubav. i po preziru svijeta. kako je s njom 1 Ljubav se razlikuje od volje kao čin moći. koja ga proizvodi . O kad bi naučili išto od poniznosti presvete Djevice! 8. 6. ni volja. Mudrost Božja ovdje nadoknađuje dušu. što te ljubi Bog. što kaže u Pjesmi nad pjesmama! I tako.). kao na pr. pa je odmah upoznala. što je odapne volja. što je u pretpjevima (antifonama) i štivima uzeto iz Pjesme. da im ne treba ništa osim njihove znanosti. što ih je Naš Gospodin doveo do tako velike milosti u molitvi. ni sjetila ni moći. što je uradila Djevica. Nije radila poput nekih učenjaka. 4. a razumije se. po živoj vjeri. 34. slobodna od svih zemaljskih stvari. te se vidi i izvana. po učincima. pa kako bi mogla što zasluži ti? A je li moguće. to jest s Bogom. da djeluje tako čudesno. što kaže Zaručnica. u kojima pokazuje. Samo isprvice. A ne znadoše i ne mogoše shvatiti. mora sasvim istinski raniti Njegovo Veličanstvo. To je dakle očito isto ono. Kad joj on odgovori: »Duh sveti će sići na te. pa se čini.1 Čini mi se. ne znajdoše razložiti. kako se po Tebi može savršeno upoznati. ima li kakva razlika među voljom i ljubavlju. što je ima. a smjerajući samo k Bogu. O dušo. 9. Ne smeta joj ništa.

zadovoljan: treba držati. A kad je doista tako i kad je (ljubav duše) sjedinjena s ljubavlju Božjom. te ga uvrijediš u to vrijeme. Veoma je porasla ta ljubav. kad vidi tu dušu ukrašenu i narešenu draguljima i biserjem kreposti. Kako uređena ostaje ljubav u toj duši! 12. da se ne poda njoj. da je vidi takvu. koji darežljivo dijeli milosti. kojom je ljubila sebe. Jedna je druga doprla dotle u tri mjeseca. da mu što više omili. nego bi ona sama znala. kojima Naš Gospodin iskazuje te milo sti. a nisu tlapnja ili turobnost ili pokušaji. A božanska je mudrost zadovoljna. Što rekoh o tima dvjema. koja mu se sva predaje. eda ga uzmogne više ljubiti. (Ovo spomenuh). To se već otkrije s vremenom. pj. eda Njega ljubi. niti razumije. te sav u čudu može reći: »Ko je ova. kako je može shvatiti razum? Gubi je s vidika u ono vrijeme. Prevelika je ljubav. Barem ona (duša). pa dodaje tome zlatu mnogo dragoga kamenja i ukrasa uz tisućstruki posao. pa i kasnije. i da joj je upravo ova jakost ljubavi oduzela razum. što ih čini sama narav. da neće dopustiti. nego može podnijeti njezina slaba narav. kojoj je dao Gospodin u tri dana toliko dobara. ako ljubi. a u mržnju se pretvara ljubav. A kad vidi. a da se prije ne muče mnogo godina. kojom je ljubila svijet. Ali razumije dobro kasnije. koja dopre dotle. kao i ovo drugo dobro. XXXIX. što ga je pripravilo svojim darovima i iskušalo. u to doba bez ikakve kretnje. Takve duše naime. kojom je ljubi Kralj. kao što može pripovijedati duša.). što je postala kao sunce?« (Pj. te bi mi se činilo nemoguće vjerovati. No to se događa onda. Vidi On. kako je imala pravo Zaručnica. kad se Gospodin približi k duši te joj daje milosti. da se zna. ne zna. Uredi u meni Kralj ljubav. da zna i te kako ugoditi Njegovu Veličanstvu onda. Vidjela sam druge. da je ona sama sebe izgubila i otuđila se. 11. morala tako spojiti sa Sobom tu lj ubav. da ti nadjene to ime! U tren oka možeš dati bogatstvo i metnuti ga u dušu. da ima nekih. Te se dvije ljubavi spajaju zajedno. kojima je Bog iskazao tu milost nakon duga vremena. da Njegovo Veličanstvo ukrašuje ono zla to. jer sam vidjela neke (takve duše). ako i ne naumice. Napisah ovdje. mogla bih kazati i o nekim drugima. kakve je vrednote ljubav. 2 Vidi gl. da bude samo zlato. Naprotiv će pomagati duši. da ga uživa zauvijek. a kako je rečeno. to jest zlato. kad su dakle milosti od Boga. što ljubi. što ljube s takvom snagom. O pravi Kralju. te je ta ljubav kadikad više tišti. da kreposti tako ojačaju i ljubav se ražari. Života. 10. da iščezava ljubav. Događa se. i to gotovo običajno. Mogla bih dati dobre znakove za to. niti običava niti može podnijeti Njegovo Veličanstvo. razum toga ne razumije. da je malo duša. Ljubav prema rođacima ostaje tako. koje ne traje nikad dugo. jer ih ima malo. da vidi.2 Ne može se odsjeći granica tako velikom Gospodinu. A obje su bile još mlade. pa ne radi za se ništa. Ne smije. 9. A što radi ova duša u to vrijeme? To se ne može razumjeti ni znati više. kojom ga ljubi. a onda je Bog tako uredi. te se to ne može sakriti. Sjećam se sada jedne. te razum ne zaslužuje da to shvati. kako ljubi. nego kratko. te ih ljubi samo radi Boga. n. nego što kaže Zaručnica: »Uredi u meni ljubav«. A kako ljubi bližnje i neprijatelje. A Boga ljubi tako bez mjere. ne bi se moglo vjerovati. da se ne iskusi. Radi to na tisuće načina. Čini mi se. . Ta je duša. 13. tako uređenu. uvijek koriste drugim dušama. što ju je uzvisio na tako uzvišen stupanj. da je oslabila te će sad na umrijeti. 4. da se ona neprestano poboljšava. da me nije sililo iskustvo od nekoliko godina.

. 2. 5.). pj. n.progovori: »Poduprite me cvijećem i okružite me jabukama. jer sam slaba od ljubavi« (Pj.

Ti išteš cvijeće. da ne može više živjeti. Razjasnit ću to bolje. Tumači. da pregonim veleći. nego život. da joj je dobro živjeti. i kaže: »Poduprite me cvijećem«. jer sam slaba od ljubavi. gdjekad tako prevelik. pa bi Svetica šiba na ono što joj se zbilo u Salamanci. Zaručnice sveta? Ubija te slatki užitak? Kako doznadoh. kćeri. onda su divno. da ne želi smrti. kako Zaručnica živo želi trpjeti mnogo za Boga i za bližnjega i kako obilatim rodom rađaju u Crkvi one duše. da umire (duša). da će izgubiti. pa je mogla i umrijeti. To je cvijeće drugačijega mirisa nego ono. Ali Njegovo Veličanstvo odredi. da uzmogneš umrijeti? Kad duša dopre dotle. pa se čini. pa misli. jer to i želi. prikladan za moj predmet! Kako. 2. bez ikakve sebičnosti. pa (moli za drugo)2 da se može osloboditi onoga prevelikog dobra. jer kaže: »Poduprite me cvijećem« (Pj. te oslabi dušu. što se po milosti sjedine s Bogom i otresu sebičnosti. da neće moći podnijeti njezina slaba narav. da ga podupru. Jer u aktivnoj i prividno izvanjskoj djelatnosti radi unutarnjost. ali ne može govoriti. Stana Šestoga. on je. Koliko razumijem. 2. Poduprite me cvijećem i okružite me jabukama. Ako i jest to više radini nego motrilački (kontemplativni) život. Ovdje se duša ne bi rado riješiti (ushita). Ljubav djeluje gdjekad tako snažno. zaista i ne želi više. uvijek rade zajedno Marta i Marija. što joj je dao Naš Gospodin. Da pjesma nije prestala. Ističe Samarjanku kao primjer ljubavi prema bližnjemu. No bilo joj je kao čovjeku. Propovjednik govori propovijed s nakanom. potraje li dugo ono dobro. da razumijete. A kako bi blažena smrt bila u rukama ove ljubavi! No Njegovo Veličanstvo pokazuje kadikad duši. ako se oslobodi one naslade i radosti. Kakvo će to cvijeće biti? Ta cvijeće nije lijek. a ona vidi. kao što rekoh.1 3. da prestane pjevati onaj. da bi joj po njezinu sudu bila duša iskočila iz tijela od velikog užitka i naslade. Ona šibaju naime iz drveta ljubavi Božje i rode se samo za Njega. neka prestane pjesma. Znam. Ne mislite. da je neka osoba obavljajući ovak u molitvu čula gdje pjeva ljubak glas. 1. U rukopisu u Albi ima mali prostor prazan. što ju je imala pišući ovaj spis. da može raditi velika djela u službi Našega Gospodina i bližnjega. Ako moli. a upoznala je posve dobro pogibao. kad je duša na tom stupnju. a spominje u XI. pa se zato veseli. premirisno cvijeće. nego djeluje velike učinke. O kakav je to božanski govor. ali nije mogla reći.GLAVA VII. pa bi se rado riješiti sna. koji tvrdo spava. koji je pjevao. ovdje moli. Napokon se sjeća svrhe. Miris se ovoga cvijeća širi i koristi mnogima. te zadobije vlast nad svim silama prirodnoga čovjeka. komu vidi da toliko duguje. u kojoj je lebdjela. gl. Izvana nije mogla ništa raditi niti se micati. ako bi i htio.). Ona je osoba bila ushićena. 4. uvjerava ona. To je trajni miris. da u čemgod uzmogne služiti onome. čini se. Ili ga išteš. da koristi dušama. da kuša. 1 2 . Ali nije tako slobodan od ljudskih obzira. Ali ni to ne pristaje. jer se doista događa. pa ga popunjavamo riječima iz glavnog izdanja. 5. niti bi joj smrt bila mučna nego velika radost. koji ne prolazi tako brzo. što ga ovdje mirišemo. pa kad aktivna djela potječu iz toga korijena. usliši li joj tu molbu. čini mi se.

kao da ih i nema. Onda se. Čudim se. kao što čuh od nekih.). što sam često mislila o onoj svetoj Samarjanci (Iv. jer do toga svijet mnogo drži. A jer znadu. ne mare. a ipak ne bi rado propustiti. Ali je bila vrlo ponizna. da ne bi što izgubili ili se zamjerili. No po mojem mnijenju nisu to djela ni cvijeće. nego bi rado ugoditi Bogu. Gospodine. pa uživa u tom. Kako rekoh. stradanje. mnogo duže mirišu. Ljudi se boje progona. i to ženi. kad ostavlja samoga Gospodina. kolikogod uzmognu. koji rade s prahom naše sjetilnosti i s nekom sebičnošću. Da ugode više Bogu. već samo nastoje. premda im to smeta u tim nasladama i radostima. a oni su opojeni onim nebeskim vinom. što potječu i niču iz drveta tako žarke ljubavi. da im budu skloni kraljevi. jer je išla po vodu. da mu ne služe i u mučnim stvarima. Mislim. Iz toga cvijeća rađa voće. što ih Gospodin dovede dovle. Ne gledaju. Zovu je doduše razboritošću. čini mi se.donekle rado ugoditi slušačima ili steći čast ili ugled ili se dobrim propovijedanjem dostati kakvoga kanonikata. hoće li se zamjeriti ljudima. kao što su i učinili mnogi mučenici. da joj vjeruju i da je sama mogla vidjeti veliko dobro. kad ko vidi. A . (velika) gospoda i puk. da dobiju i okoriste se i ljudi iz njezina grada! Time se dobro razjašnjava ono. videći da su vjerovali ženi. Kako je morala biti ranjena onom biljkom. kojima Gospodin udijeli ove milosti. I te kako su dužni da mu služe. Takva su i mnoga druga djela. da u čemu god nasljeduje premučni život. što se rade na korist bližnjima i s dobrom nakanom. I zaista to želi i s korišću izlazi iz njih. da mora biti jedna od najvećih radosti. ne bi marili. uživaju u tom. kako li je dobro shvatila u svojem srcu riječi Gospodnje. Takovići mogu služiti Njegovu Veličanstvu i mnogo koristiti. hoće li sami izgubiti. da to cvijeće i djela. Srećni oni. koja baš nije mogla biti visokog staleža. ali s velikim oprezom. što ište Zaručnica. da i bude. Ona više ne mari za svoje zadovoljstvo. 8. Kažem. što ga je Krist živio. 7. 4. kao što sada radi svijet. pa takva duša koristi više svojim riječima i djelima nego mnogi drugi. eda koriste njihovim dušama. što govorim. daj mi progone. Za nagradu je tako velika ljubav zaslužila. Pod jabukom razumijem drvo Križa. pa bi drage volje izgubili i svoj život. Žele. da odbace svoju lagodnost i dobro te ugode njemu služeći bližnjima i govoreći im istinu. Kad joj je naime Gospodin spomenuo njezine pogreške. što ga je Naš Gospodin učinio u onom gradu. kako ljubi svoje stvorove. Ona je sveta žena u onoj opojenosti hrlila ulicama vičući glasno. ništa više.). pj. da služe i ugode Gospodinu. kažem. za koje kaže odmah Zaručnica: »Okružite me jabukama«: daj mi. jer na drugom mjestu u Pjesmi i nad pjesmama kaže: »Pod jabukom te probudih« (Pj. 5. nije se naljutila. a kad bi i mislili. da su se s njezinom pomoću okoristile duše. da on mora biti prorok. ne misle više na se. Tako se. Pred očima im je dobitak njihovih bližnjih. Njihove su riječi zavijene u tu tako uzvišenu ljubav Božju. To su jabuke. 6. Ukratko. jer teško podnosi istinu. koji se duge godine razgovaraju s Njegovim Veličanstvom te primaju njegove darove i naslade. Sada se sjećam onoga. da duše. povjerovale joj te samo na njezinu riječ pođe sila svijeta iz grada ka Gospodinu. Takva je razboritost pokrivač mnogih nesavršenosti. Rade razborito. 5. Takvi koriste mnogo. 8. n. hoće li što izgubiti ili dobiti. koriste oni. I doista držim. Ona gleda u svemu na čast i slavu Božju. a Bože daj. uživa preslatki plod ovoga cvijeća. nego mu je prozborila. zaboravljaju sami na sebe radi bližnjih. pa ne misle. što ih ima na zemlji.

koja je okružena križima muka i progona. koje su sa mnom. vjerujte. kako se možete razveseliti. Molite Njegovo Veličanstvo. neka hvali Našega Gospodina i moli ga za ovo posljednje (t. 9. Fr. da ne bude sama na dobitku. premda sam slušala onoga. Moraju ostati na onim božanskim grudima. da bi dale mnogo života. Naći ćete u spomenutoj knjizi3 posve opširno. koji u svemu obuhvataju osam araka i po. da izvršujemo njegovu volju. da ovi početnici ne upoznaju. da nije moje. da u čemu ne služi i ne radi. kako li je opasno. Učini li se kojoj. da se stisnu u svome zakutku i uživaju nasladu. kao što bi moralo biti. Inače bi i oni u početničkoj gorljivosti željeli odmah skočiti onamo. j. Ko će o tom uvjeriti one. što su u njima. kad bi posve obično bivala ta obustava moći u motrenju. Grg. neka usliši moju molbu). lipnja 1575. jer će se Gospodin postarati. o kojem sam govorila na početku. što im Naš Gospodin istom počne davati užitke! Možda će im se činiti. kao što rekoh na početku. Po m ojem mnijenju određuje providnost Gospodnja. pregne li na to prije roka. pogotovu duševnima. greg. kad sam ovo govorila. bilo bi drsko. više pritječu bližnjima u pomoć u potrebama. te ne nadoh ništa. Zato neću o tom govoriti ni opširno raspredati. da ima nešto od ovoga. pa se čini. možete razmišljati velike tajne. kao što misle. Dao Gospodin.duša. ima u tom veliko sredstvo. a to im ne bi dolikovalo. i premda ih ne možete razgovijetno razumjeti. koji mi je zapovjedio. bila mi je nakana. Kad bih raspredala opširnije. Ako je ovdje što dobro. Uvelike je uživa i u trpljenju. Amen. U zavodu Sv. već je naprotiv sve dobro i korisno. (S. što bi bio rđav nauk. jer ne bi koristili. Nema ih mnogo radi naših grijeha. čim se opašu snagom. da stane koristiti drugima. kako sam žurno ovo pisala radi mnogo poslova. Neka bude na slavu Njegovu Veličanstvu sve. Kad ovo započeh pisati. Domingo Bañez 3 4 . XIII Bañez piše u nastavku: Pročitah pozorno ova četiri sveščića. kad ima duša željeti. Što više one napreduju u ovoj molitvi i u darovima Našega Gospodina. A ipak ima pravo da moli za to (trpljenje). kad čujete neke riječi iz Pjesme nad pjesmama. već se moraju duže hraniti mlijekom. nego bi sami sebi naudili. Ja gleda m to pozorno u nekih osoba. Ta oni još nisu uzgojeni. da nisam bila drska. da ne uživa tako obično nasladu motrenja. da upoznam ovo i iz iskustva. Sestre. Neka nas Naš Gospodin drži svojom rukom i uči svagda. jer ne smije vazda uživati. da ih povede dalje. da vam pokažem. vide. da su oni drugi slabo upotrebili život te da sve stoji u tom. de vallid. valjid. No to je ne uništuje i ne traži krepčine. 10. eda jednu dušu izvuku iz smrtnoga grijeha. dokle su odmašile one duše.4 Svršetak »Misli o ljubavi Božjoj« Život gl.) 10.

VAPAJI DUŠE K BOGU .

što ih napisa Majka Terezija od Isusa. kako su slatki tvoji putovi! No ko će putovati bez straha? Bojim se živjeti. što više upozna da ima ljubitelja. da nisam daleko od Tebe? O živote moj. kad vidi. što bi bilo dobro. zatvorena u preteškoj tamnici ove smrtnosti. año de mil y quinientos y sesenta y nueve = Vapaji ili razmatranja duše o svome Bogu. a kad bolje promotrim svoju bijedu. u razne dane. Bože moj. 3. da ne mogu učiniti ništa. vidim. i na Fra Luis de Leon stavi ovaj potpuni naslov: Esclamaciones o meditaciones del alma a su Dios escritas por la Madre Teresa de Jesus. moj Bože. što je osjeća duša. jer joj se čini. Ali kako to. da Ti shvatiš moju muku. da ti koliko toliko platim. 1 . da odmor umara dušu. žalosti pomisao na mnogo njih. jer se često puta podvostruči njezina muka. No jao. kako će. da ti ne služim. u kojem se bolje ističu bezbrojne nevaljalštine moje. jer bi rado. Oče i Stvoritelju moj? No zašto bih ja morala govoriti. da me usred najvećih naslada i radosti. što ih Ti djeluješ u meni? Tvoja su djela sveta. da joj ništa ne smeta u ljubavi tvojoj. 2.VAPAJI DUŠE K BOGU1 I 1. en differentes dias. O Bože moj i Milosrđe moje! Što ću raditi. pa joj se užitak umanjuje. koji ne žele ovih radosti. kako se razlikuju tvoji učinci od učinaka svjetovne ljubavi! Ova neće nikoga sa sobom. kad si udaljen od svoga Života? Čim se baviš u tolikoj osamijenosti? Što radiš. da svi ne uživaju onoga dobra. što ti dugujem. Često razmatram. kad te ne uživa posvema slobodno. što joj ga je davao naš Gospodin poslije pričesti. da bih se rado sva dati na tvoju službu. Gospodine moj. kad vidim tako jasno. kad nisam živjela žaleći. da se naime u svemu ugodi Bogu? II. a još više vrijeme. da ne razorim divnih djela. koja bi rado samo Tebi ugoditi? O jaka ljubavi Božja. O Dobro moje. živote. kad mora drugovati sa stvorovima. a volja ga želi uživati. a prestane misliti samo na svoga Stvoritelja. ako mi to Ti ne daš. ne nađoh ništa. kako se možeš održati. conforme al espíritu que le comunicaua nuestro señor después de auer comulgado. ti radiš. premda je isprvice imala pomoći razmatrajući tvoje veličje. O živote. tuži se volja. kad su ti sva djela nesavršena i oskudna? Što da te utješi. ako se ičim može podržavati život bez Tebe. što ih uživam s Tobom. kako možeš živjeti tako malo siguran u tako zamašnoj stvari! Ko bi te želio. O Gospodine. jer si sama mudrost Ti. da će joj oteti. da si u meni? To je moja ludost. No prava je slast prema muci. gdje se duša odmara u svome odmoru. što ima. budući da razum radi tako velikog veličanstva ne može doseći. što se od tebe može postići i očekivati. A ljubav Božja to više raste. a kad ti stanem služiti. s čim bih se zadovoljila. pravedna. Čini mi se. No zašto rekoh ovo. moj Bože? Komu se jadam? Ko me čuje osim Tebe. kako bih mogla stalno znati. kad je tako nestalna i puna pogibli korist. da je to samoća. godine 1569. ne može im se procijeniti vrijednost i veoma su mudra. Gospodine. 1. Sve joj smeta. prema duhu. dušo moja. u ovom olujnom moru? Žalim sebe. ali ne zna. kakav je njegov Bog. Ako se njom bavi moj razum.

ko ne bi htio tako pravednoga Suca? Blago onima. nebeski Oče moj. da će se vjekomice hvaliti tvoje milosrđe. pa i onda kad padnemo. duša uživa. što ti je mogu učiniti. kad se upozna moja zloća. sve ako se čini.) i dokle ćete biti protiv ovoga preblagog Isusa? Što je to? Što je to? Hoće li možda naša zloća odoljeti Njemu? Neće. kako li Tebe zaboravljaju smrtnici. Pa zašto ne pregnemo. 2. koja nas je tako skupo naučila ljubiti. ne bi li bilo bolje ostaviti ove želje za onda. kolikim ju je trudovima i bolima zadobio tvoj Sin. da si ih Ti dao. želeći Tebi zadati smrtni udarac. koja te nježno ljubi? 3. Kako je moguće. što će ih zauvijek izgubiti! I stoga duša traži sredstva. Ko ne bi ljubio njega. Razmatrala sam slavu. nego da umre sjećajući se. da će ti s tvojom pomoću uvijek ugađati. i ne oglušuješ se onima.one. zavređuje. što si je -pripravio onima. koji te zovu. Ti zaboravljaš za to. eda uzmogne poslije živjeti. moj Bože. jer se onda Ti sjećaš nas. kao što treba. jer ugađa Tebi i vidi da su nestalne slasti zemaljske. 1. pružaš nam opet ruku i budiš nas od te neizlječive mahnitosti. O svemoćni Bože moj! Htjeli mi ili ne htjeli. Oj djeco ljudska. Gospodine moj! Čini se. Ti ćeš nam suditi. Gospodine moj. dokle ćete biti tvrda srca (Ps. pa drage volje ostavlja svoj užitak misleći. što mu je ostala od krsta? Najbolji je život. a moju taštinu okrutnim trnovim vijencem. a sada sasvim pregnuti da te uživa? O Isuse moj. kojom ljubiš ljudsku djecu! Ta najveća je služba. da ti omilimo u ovaj čas? Nego ko. Razmatrala sam. ni Tebe ne ljubi. 3. Onda će te istom potpunije posjedovati. da si nam pokazao tolikom krvlju (prolivenom) golemu ljubav kojom ljubiš djecu Adamovu. koji te ištu. Ali. a kako smo je slabo mi zaslužili. koji ustrajno izvršuju tvoju volju. da nade družbu. blagosivaj vjekomice tako velikoga Boga! Kako se mogu dići protiv Njega? Oj. što ga može provoditi. da ne budemo nezahvalni. kupio nas za tako veliku cijenu i naše lažne radosti platio pretrpjevši tako okrutne muke i bičeve. Ako volja i nije zadovoljna toliko s užitkom. kad bude u duši manje tvojih naslada. Gospodine. da ostave Tebe radi ljubavi i koristi njihove (ljudske djece). A ipak ne znam. jer vidimo. III. O Gospodine. da sam zaboravila tvoje krasote i milosrđe i kako si došao na svijet radi grešnika. kako je jadno bio propao tragajući za prekratkotrajnim radostima. da i drugi pregnu uživati. a s . jer se život čovječji svršuje poput poljskog cvijeta. a Sin će Djevičin doći. eda uznastojimo i zamolimo te za zdravlje! Neka se blagosiva takav Gospodin. ako ih ne prati ljubav prema bližnjemu. kadno su pokrivali Tvoje božanske oči. O dušo moja. Ali kako te ludo pitam. koliko li ova golema ljubav. kako su zaboravni te zaboravljaju i sebe! A kako je golema tvoja dobrota. kako je velika ljubav. da izrekne onu strašnu osudu. gospodine. ko te ljubi. umire li osjećajući tako. sve dok ne ugledam Tebe. Bože moj. hoće li prestati ova muka. čega da se lati. I moja se duša silno rastužila. 5. te odluči. e će to donekle doprinijeti. o Bože i Gospodine moj! Ti. neka se blagosiva toliko milosrđe i neka se vjekomice hvali radi tako blagoga milosrđa! 2. koji se u onaj grozni tren budu radovali s Tobom. sve to zaboraviti. kada te vrijeđaju? O Otkupitelju moj. ne napuštaš onih. Dobro moje duše. No kako može to podnijeti duša. e je izgubio toliko dobro. nevinost. dok živimo u ovom smrtnom tijelu. Izliječio si moju sljepoću. Kad Ti koga podigneš i on upozna. Gospodine! Sve to više žalosti onoga. tim nezahvalnicima jamačno škodi prevelika milost! Izliječi ih Ti. Tješi me samo.

prešutim li svoje nevolje nadajući se. Gospodine. kao što i jesi. kad ti ih razgalimo. Gospodine. Bože moj. Gospodine. Gospodine. što je trpjela. budući da će uživati ono. da ištemo od Tebe i da ćeš nam svakako dati (Iv. Gospodine. 22. 12. Gospodine. što će uživati. Daj mi. i ne mariš ni malo. ako sam i bijedna. pa si rekao. da možeš više učiniti. Čini mi se. da ćeš Ti učiniti. 40. da Ti. da se (izgubljeno vrijeme) ne može više povratiti. nemam zato nikakva razloga. jer ju je ljubav potaknula. da ti smjelo prigovori. milost sada i unaprijed. 1.). jer si Ti znao. da uživa Tebe. Slava ti. da ćeš im Ti doskočiti? Neće jamačno. što si mi dao? Što se može povjeriti onome.tim odbacim sve bijede ovoga smrtnog života. jer ljudi kažu obično. zapustio bijednika ili se udaljio od uboga prosjaka. priznajem tvoju veliku moć. Možda joj se činilo. Sad se može upoznati. moj Bože. Gospodine moj. Gospodine moj i slasti moja. ko je često bio izdajnik? Pa što da radim. kakva li nam je olakšica. 16. koji u Tebe ištu pomoć? Možda će biti najbolje. Ako si svemoćan. No htjela bi ti prije toga služiti. Gospodine. više se utvrđuje moja vjera. IV. O Gospodine moj. da se potuži na svoju sestru. možeš u tren učiniti. nego je čitavu žalbu razgalila Tebi. jer je mislila. eda stupim preda te u svadbenom ruhu (Mat. Što ću raditi. koga je tako vruće ljubila. A i iz tvoga se razgovora vidi. da se radi ob onom. kao što je zaslužuje dragi. Ali kako će. da i ona bude uza te. a kako si rano uranio Ti. htjedni. a kako Ti. da možeš. da trud držimo odmorom. da li moja duša razumije sama sebe promatrajući vrijeme. jer nas ljubav nagoni. ako je ne sjedini sa sobom ljubav. moj Bože! 2. da se odmara moja duša promatrajući slast. Kadikad se sjetim žalbe one svete žene Marte (Luk. da govorim ludo. kad sam ti tako loše služila i znala sačuvati ono. Gospodine moj. da ga ona opet dobije. ono. O Gospodine. štogod ushtjedneš. što svojoj sestri nije ni riječi probijelila. što kažem i da samo ljubav daje vrijednost svim stvarima. Možda si. nego što dvori onoga. To ju je moralo više rastužiti. ako hoćeš. pa otkupi izgubljeno vrijeme. 2. i što više slušam o tvojim većim čudesima i promišljam.). Neka mi vrijedi. jer možeš. jer sam vazda u svom Bogu gledala mnogo više i mnogo veće znakove . da ljubi. što se ne osvrćeš na nju. da ne ljubiš nju kao i njezinu sestru. pa vjerujem odlučnije. kako su kasno planule moje čežnje. te je ništa ne može zapriječiti. A vidi se to i iz toga. Gospodine moj? Što ću raditi. tvoje veličje i tvoja divotna djela? O Bože moj i milosrđe moje! I te kako možeš sve pokazati na svojoj službenici! Svemoćan si. Čini se. tražeći me i zovući. da bude tolika. jer vjerujem.). kako se usuđujem iskati od Tebe milosti. Bože moj. da sam u svim svojim nevoljama poznavala tvoju veliku moć i milosrđe. nego se. kojoj nije bilo toliko stalo. što je nemoguće onome. 11. ako joj dopusti tvoje milosrđe. kojom Ti ljubiš mene? Hoću li se tužiti s ovom svetom ženom? Oj. 1. ne žališ muke. što radi Svemogući? Ti znaš dobro. 24. što si joj Ti stekao služeći njoj. 10. viš e žalostila. A čemu se treba čuditi. V. veliki Bože. moći naša ljubav biti takva. koji sve može? Htjedni Ti. koliko će nas nevolja zadesiti. što ga je izgubila. pa je najpotrebnije. kad ti se htio približiti? Ima li granice. moj Bože? Oj. držim za stalno. da se sva predam Tebi. čim te nisam vrijeđala. utjeho žalosnih i pomoć onih.

jer Ti znaš sve! 2. kaza. 2. a ne privijaš lijeka. radiš što hoćeš. kad je potrošio dio života ne ljubeći svoga Boga? A eto ja sam takva. Ove se vrhovne Osobe poznaju. kao što sam ja. O smrti. kad se krstio (tvoj Sin). što se čuo. nisam ni za to sposobna. koji ranjavaš.). 8. Promisli. VI 1. promisli veliku nasladu i veliku ljubav. Daj. Dobro moje. koja tako malo ima na zemlji. jer te je skupo stajao moj otkup. te je mi ne možemo zaslužiti! A sve to zaboravljamo mi smrtnici! Spomeni se Ti. da ovaj prezreni crvić podnosi ove nevolje? Neka tako bude. 31. zadaješ ranu. napokon. i žar. ili je posve oduzmi. VII. O Gospodaru neba i zemlje! Kako su utješne te riječi. veoma se raduje moja duša.2 eda ti naplatim nešto od velikoga svoga duga. što je osjeća Ota c spoznajući svoga Sina. smrti! Ne znam. no ne bi se rado ni za dlaku udaljiti od onoga. kao što sam ja? Onaj glas. s kojim se Duh Sveti sjedinjuje s njima. O nado moja i Oče moj. Pa imamo li biti svi jednaki. dok Ti hoćeš! A duša mi čami u tamnici i čezne za svojom slobodom. te ne čeznem za Tobom? O moj Bože i moj Stvoritelju. da ne klone duhom nijedan grešnik! Nemaš li se možda s kim naslađivati. a rana se ne vidi. kako si bez pomoći! Pa kada. 2. kad pokora za tvoje grijehe zadobije. O naslado moja. tolike bijede i pogledaj na našu slabost. Gospodine svega stvorenja i Bože moj! Dokle ću čekati. Stvoritelju moj. da će ukloniti tvoju muku. da sam tvoje djelo. knj. da se malko odmori izvan Tebe? O dugi živote. Gospodine. Ako se ne potužim na tvoju veliku dobrostivost. pusti. ko je moj Stvoritelj. kad je u tebi život! Ali ko je se ne bi bojao. Hoćeš li dakle. da upoznam. da se potužim i reknem. što li da želim? Možda i te kako zaslužujem kaznu za svoje grijehe? Ne daj toga Ti. A tako ću moći sve. o živote mučni. moj Bože. da ti se kakogod oproste. da poraste njezina muka. nemam ni na što drugo. O dušo moja. nego što Ti želiš. kada? Dokada? Što da učinim. Daj mi. ubijaš. moj Bože. ko bi te se bojao. nego sam ih umjela zaiskati i zaželjeti. jer su sve tri jedno isto biće. Služi mu i ufaj se u njegovo milosrđe. veliki me bol nagoni. Ne želi užitka bez stradanja. ljube se i 2 Ispovj. moj Stvoritelju i moj pravi Gospodaru i Brate! Kad promišljam tvoju riječ. O pravi Gospodine i Kralju moj. jer Ti hoćeš. i Sin spoznajući svoga Oca. da Tebe ugledam? Kakvu pomoć daješ onoj. Dobro moje. jer si svemoćan. da se nijedna Osoba ne može odvojiti od te ljubavi i spoznaje. 1. da mi nema pomoći. Ta što može zaiskati ovako jadno biće. ne pomogne li mi tvoja Svevišnja ruka i veličanstvo. Gospodine. 3. o živote bez života. kad tražiš ovako odurna crva. što Ti hoćeš. Bože moj. Spomeni se. Augustinom. jao. da ti je naslada s djecom čovječanskom (Posl. Bože moj. Gospodine? O pregolemog li milosrđa i toliko milosti. Ali jao. .ljubavi. neka se vrši volja tvoga Boga. To je dobro za te. da se naslađuješ u svojem Sinu. O dušo moja. gl. a daješ više života. pa što da ištem. o kako si puka samoća. 3. što da učinim? Da zaželim možda.). 17. pa da ga i ljubim. koja me je toliko trpjela. da ti dadem sa sv. i daj. da ja ne želim drugo. XI. slavo moja. Gospodine moj. (Mat.

pravih grešnika. Učini dakle. ko Tebe ne traži. Ti kažeš: Dođite k meni svi. zamoliti ga. Gospodine moj. 3. kad tražimo pokoj ondje. neshvatljiva su tvoja djela (Job. i ja ću vas okrijepiti (Mat. dovijeka! Neka te. koji ste žedni. Bože Tvorče svega stvorenja! A što je stvorenje. O Gospodine. 13. kao što On zaslužuje. da zdravlje dadeš onome. 1. Raduj se. (Moli ga). Ti si sam rekao.). da ćeš po svojoj dobroti (tu vodu) dati. Bože moj. 3. a nije mogao (Iv. Stvoritelju. Sad. Gospodine? Što da zaištemo. ovim svojim stvorovima. Gospodine. Pa čemu treba moja ljubav? Zašto je išteš. pa da uzmogneš reći uistinu: Veličaj i hvali. neka sve zemaljske stvari ne budu sposobne. 1. koji ste umorni i opterećeni. dušo moja. Gospodine. koji gori u živom plamenu pomaman za ovim jadnim zemaljskim stvarima? Prijeko mu je potrebna voda. Gospodine. Ti imaš riječi života. te se i ti ne naslađuješ i ne raduješ veličanstvu tvoga Boga i velikoj ljubavi i hvali. što je zaslužuje. pa i traži bolest! Ti si rekao. i ne želimo vidjeti. da si došao tražiti grešnike (Mat. treba da se pokaže tvoja moć. Gospodine. 1. 9. nego na obilnu krv. da tražiš onoga. da mi ne odu iz pameti tvoje riječi. 46. Gospodine.). Neka sine tvoje milosrđe u tako golemoj zloći. Pod ovim okriljem možeš pristupiti k njemu i. gdje se ne može naći! Smiluj se. niti znamo. da ne shvatamo sami sebe. koji je želio vidjeti svjetlost. Pa što više da zaželimo. zaboravljamo tvoje riječi radi ludosti i slabosti. budemo li htjeli tražiti! No eto čuda. što je na zemlju poslao svoga Jedinca Sina. VIII. da otvoriš. Gospodine. Gospodina (Luk. 7. Neka nas zaš titi tvoja dobrota i milosrđe IX. što traže pokoj? Bože moj. O golemoga. tvoje riječi ne mogu obmanuti. A kako da ne bude veoma žedan onaj. Gospodine? O žalosti ljute! Kako smo teško zaslijepljeni. da ima ko ljubiti tvoga Boga. Daj nam svjetlost. Bože moj.).). 11. jer u Tebi ne može biti kraja. Gospodine. da i ti štogod doprineseš. jer se Njegovo Veličanstvo naslađuje u tebi. što li s njom dobivaš? O blagoslovljen budi Ti! O blagoslovljen budi Ti. O što te ovo smjelo molim. 2. Gospodine. neka ti pomogne. ovdje tvoje milosrđe. Već znam.). što uzrokuju naša zla djela! O Bože moj. niti pogađamo. pravi Bože moj. o Bože moj! Pa što je to. te se blagosiva njegovo Ime. 10. ko te ne zove. što ima ko. Pogledaj.uzajamno se naslađuju. No ako su se ljudi privikli da žive u ovom ognju i ako . O blagi i ljubezni Gospodine moje duše! Ti si još rekao: Dođite k meni svi. ko voli biti bolestan. Raduj se. 37. Zahvaljuj mu. Bože. i ja ću vam dati piti (Iv. što želimo. hvale bez kraja sve stvari. Bože moj. te poznaje njegovu dobrotu i vrijednost. Ne gledaj na našu sljepoću. 9.). što da tražimo? Zašto se gube svjetovni ljudi. 9. što je proli tvoj Sin za nas. Sjeti se. Evo. pogledaj. Bože moj. gdje će svi smrtnici naći što žele. da te udalje. eto ištemo. neizlječivog zla! Ovdje. koji ga pozna. Bože moj. moj Bože. 1. dušo moja. 28. nego zato. ako Ti. da nam je potrebnija nego onom slijepcu od rođenja. da ga taj plamen sasvim ne uništi. da smo tvoje djelo. htjedneš stvoriti više? Svemoćan si.

ko se bude nastojao krijepiti ovim božanskim pićem. O Bože moje duše. Smiluj se onima. kad je mogao ubiti Boga uz tolike boli! A kako te okružuju. a život vam nije ni tren siguran. 1. 114. kako ti loše plaća tvoj izdajnik! O pravi kršćani! Pomozite plakati svome Bogu. Bože moj. kao što su ove. moj Bože! Kamo možeš poći. 3. X. da branite svoga Kralja i da ga pratite u tako golemoj osamljenosti. Molim Te u njihovo ime i znam. O kršćani! Doba je. Kad su već tako jadni i nesrećni.). da je pravedna tvoja pravednost? Okružiše me smrtne boli (Ps. te im podaj život. neka prestanu (grijesi moji) i svih ljudi. koji neće da mole. i to mnogo grešnije. da ga uskrisiš. O izvori živi. ako se ne obrate k Tebi. da kasnije. Ta Ti znaš. Evo je ovdje. kako se mučim gledajući. uzrok našoj tako ludoj drskosti? Je li uzrok. što si je obećao onima. kako je strašan grijeh. što sam ih počinila protiv Tebe! Neka već prestanu. smilujte se sami sebi! Sjećajte se. Neka sine tvoje milosrđe. bez konca biti podložni paklenim srdama. kad se osvijeste i razberu i stanu Tebe uživati. Gospodine. drugi je čisti. O pravi prijatelju. da doskočiš ovako velikim nevoljama. a sigurno će ići kroz pogibli ovoga bijednog života. rane moga Boga! Teći ćete vazda preobilno za naše uzdržavanje. Gospodine. kakvoga sve ognja ima u ovom životu! O kako je razložno živjeti u strahu! Jedan (oganj) uništuje dušu. a kako se Ti još više žuriš. Ja je želim. Bože moj. ako Te i ne mole. jao. vjekomice. Uskrisi ove mrtvace. jer mu je ostalo vrlo malo podanika. Gospodine. pa ko će im pomoći. kako si gledao grijehe. pazite. Gospodine. Ako sam i bijedna. što ne htjedoše uskrsnuli. Bože moj. 2. Bože moj. koji nemaju samilosti prema sebi. A još je gore. da te ne muče? Sa svih ti strana zadaju rane smrtnici. 2. a silno mnoštvo prati Lucifera. moj Bože. sad vas evo moli Sudac. Gospodine. da živi zauvijek uživajući Tebe. da će ovi mrtvaci uskrsnuti. da ćete vjekomice. molim Ti se za one. O Dobro moje. Bože moj? Ti si došao na svijet. Gle. Nuder. koji se podajete nasladama. a prodaju ga potajice. neki mu se javno pričinjaju prijatelji. da je ta voda pravi lijek duši ranjenoj za Tebe. te ne žele doći k Tebi. Ne skrivaj mi se. i ištem i dolazim k Tebi. Neka budu. Nije Te molio Lazar. Učinio si to radi žene grešnice. kako se žurimo. 3. O Živote. O vi. premda ih je glasno zvalo Njegovo Veličanstvo.su u njemu stvoreni. da Te uvrijedimo. iziđu iz dubljine svojih naslada. jao. u najtežim se stvarima mora pokazati tvoje milosrđe. Zašto nećete da živite zauvijek? O tvrda srca ljudska! Neka ih umekša tvoje neizmjerno milosrđe. koji daješ život svima! Ne uskrati mi one preslatke vode. koji će vas osuditi. Kralju moj. već i za onima. ali zaboravili. radostima i užicima i vazda radite po svojoj volji. Gospodine. riječi tvoje tako moćne. da nam oprostiš! Što je. Pazite. već ga ne osjećaju niti jadnici mogu vidjeti s voju veliku nevolju. koji je žele. gdje zaboravljaju velike muke. Znaš. . jer znaš moju nevolju. što smo dobro upoznali tvoje veliko milosrđe. pa se gotovo već nema u koga pouzdati. tvoji neprijatelji i te kako dobivaju. što će ih vjekomice trpjeti. dođi Ti k njima. Oj. O Gospodine. koji nije ronio one samilosne suze samo za Lazarom.

sav svoj bijes okreću protiv Tebe. O Bože sačuvaj! O Bože sačuvaj! Velika me muka hvata. nego radi zasluga tvoga Sina. oprosti i Ti nama. koji su mu ih zadali. kad promišljam. kad premine te vidi. da ovoj muci neće biti svršetka. da je što više ujedaju. da je izgubljena zauvijek i jasno upozna. Bože moj! Oplakujem vrijeme. moj Bože. dok se nije našla ondje? O Gospodine. koji je bačen u oganj vječni? Zašto ustaje protiv Tebe? Kako pobijedenik ulijeva srčanost? Zašto idu za tolikim ubogarom. da se ne mogu otresti neke prigode i udaljiti od pogibli. O Gospodine. O moj Bože i moja prava jakosti! Kako to. o muko bez kraja! Kako te se ne boje oni. Što možemo. dok ne ozdravimo i raditi o tom s tisućstrukim sredstvima i pomagalima! Snebivam se. Pogledaj njegove rane. s kojim će uvijek trpjeti u onom smradnom jezeru. a tolika kukavština protiv nečastivoga? Sve kad Ti. da nije ni počela uživati. U jednu riječ. što će joj se činiti. kako me boli. Gospodine. te imaju veliku snagu. Bože moj. kako ponestaje snage. učiniti onima. rade kao nerazumna čeljad. O Gospodine. (i to posve pravo. gdje će gledati samo muku i patnju. kao što je radila ovdje. Gospodine. kad gledam premnogo onih. 1. pa kad je On oprostio onima. rasvijetli Svojim svijetlom barem jednoga. kojega slijede u toj borbi protiv Tebe. a junaci protiv Tebe? Ovdje sinovi Adamovi pregnu iz petnih žila. ljudi bolesni. barem jednoga. O Mudrosti. Kako to. kao što si Ti. 2. Vidjet će. kad promislim. da će s njom dobiti život. Tako i oni. Bit će okružena onim nakaznim društvom bez samilosti. kad toga nisam razumjela. jer je samo dah sve. da ne izmuče svoga tijela! 3. što joj se govorilo o tom i o vječnosti tih muka? O živote. jer ja toga ne zaslužujem. da joj se rastati sa svim onim. pa da se onda rasvijetle mnogi. moj Bože. jer im se pričinja u mašti. služili i cijenili i častili. koje će se natjecati. koji im dijeliš najviše dobra. ko je bacio toliko blata u oči toj duši. ko joj je začepio uši. što je u zbilji! 2. Gospodine. kad se treba latiti i najlakše stvari. da im sama ta bolest uzrokuje. punom zmija. i kako umišljaju sami sebi sve kad bi htjeli. koji traže smrt. a nikakve svjetlosti osim mračnog plamena! Oj kako je ovo slabo prikazano. Ali im je razum slijep. što neće da to razumiju. da smo u svemu kukavice. kojom ljubiš svoje stvorove. A ondje joj neće upaliti. prema onome. . koja se ne može shvatiti! Kako je potrebna bila sva ljubav. Gospodine. što se udaljuju od moga Boga. Dobro moje? Kako to? Ko daje tu snagu? Nije li zapovjednik. te nije često čula. te svega toga nije vidjela. koji boluju od ludosti? Kažu. kojega baciše iz bogatstva nebeskoga? Što može dati on. što se svršuje sa životom). koji nema ništa van golemu nesreću? Kako to. pak čekati. pa rade poput luđaka. A da im razum nije tako slijep.XI. ne bude li htjela misliti na istine vjerske. Ne radi mene. Boravit će u onoj čemernoj tmici. što će osjećati duša. XII. evo molim te. koji se nećeš svršiti! O muko bez kraja. gdje gube veliko Veličanstvo. eda uzmogneš podnijeti toliko ludosti. koju su ovdje uvijek pazili i ljubili. tvoj rob. 1. koji ih u tren oka može strovaliti u bezdan. A jer znaš. što je to moj Stvoritelju? Otkud potječe tolika snaga protiv Tebe. što se boje spavati na tvrđoj postelji. ne bi se uz pomoć cijeloga svijeta usudili pograbiti oružje protiv svoga Stvoritelja i neprestance ratovati protiv onoga.

Nuder. O velike sljepoće. Kralju moj! O neizlječive ludosti. da je to onaj. ako nam tvoje milosrđe ne pomogne. No ako je tako velika njegova pravednost. da vama dade život. 1. koje već uživate bez bojazni za svoj užitak i vazda ste udubljene u pohvale moga Boga! Srećna je bila vaša kob. Pomozite nam. Kakva posla ima s nama onaj. što nam ga daješ Ti. što se digao protiv Tebe? 3. podnio si bičeve i velike boli. koji tako malo žali tvoje muke! Doći će vrijeme. O nesrećnih nas. te se opametimo. nego su ga svezana izbili i izranili? 5. što zadaju teške uvrede. o velike li nezahvalnosti. koji su mu zadali smrt. Osvijestite se. O sebičnoga svijeta. sve kad bismo što dugovali onom knezu tmine. Okrenite svoj bijes i snagu protiv onoga. kojom nas ljubiš. i pogled na toliku nezahvalnost i na nehaj za toliko mnoštvo duša. promatrajmo dobro. Gospodine. koji ratuje s vama i hoće da vam otme vašu baštinu.Poglavico moj. što će biti od onih. 2. ne bi milovao svojih. za ljubav Božju. koji neće da čeka . cvileći i plačući prosite. da ne možete ništa protiv njegove moći i da ćete prije ili kasnije u ognju vječnom okajavati tako veliku pogrdu i drskost. Svršite toliku zloću. da upoznamo. što dugujemo svome Gospodinu Bogu i svu veledušnost njegova milosrđa. lakoma na užitke i naslade. koliko uživate gledajući vječnost svojih užitaka i kako je slatko stalno uvjerenje. ljubavlju prema onome. a svi su njegovi užici i obećanja varava i izdajna. Promislite. kad će se moći shvatiti tvoja pravednost i (shvatiti). što ih otimlje Sotona. jao. eda i nama dade dijelak vašega užitka i udijeli nam malko one jasne spoznaje. koji je izgubio svoj život. neka vam da svjetlost onaj. kojima su pogrđivali njegova sina. koji se bore junački u ovom snu ovoga jadnog života. očito je. pretrpio si goleme muke. koji vas brani od vaših neprijatelja. O blažene duše nebeske! Pomozite našoj bijedi i budite nam zagovornice pred božanskim milosrđem. obratite se! Pogledajte svoga Kralja i sad ćete ga vidjeti blaga. o duše pune ljubavi. te ih ne poznaju i neće da ih poznaju. da će nam biti kao i njima i da ćemo vjekomice živjeti u njegovu društvu. koji su s njim tako postupali! Budući da i mi idemo za njihovim paklenim vođom. 4. je li kao i tvoje milosrđe. da bi rado umoriti onoga. O duše. i nikad nećemo moći posve shvatiti. Je li to stoga. što je vi imate. da se neće nigda svršiti. što gledate ovo Veličanstvo stegnuto i svezano ljubavlju. da se vazda bavite tim pohvalama. Bože moj! Ta plaćamo ti ljubav. što se daje onima. otvorite oči. da shvatimo. Bože moj. kršćani. mi uzimljemo za drugove i za prijatelje one. Daj nam. koji su zaslužili. a moja vam duša zavidi. koji to doduše znamo i vjerujemo. jer si nam Ti pripravio sreću zauvijek. jao. obratite se. jer Ti nećeš osvete i oprostio si one goleme pogrde. da se izvrši i zasjaje na njima? XIII. O moj Bože. kojom nas ljubi? Što su drugo učinili oni. koji ju je dao svijetu. osvijestite se. Gospodine moj. jer ste već slobodne od boli. da ne razmišljamo o tim istinama. kako trpiš za onoga. A mjesto da osvetimo tvoga Oca Vječnoga. ali smo se već sasvim priviknuli. pa su već tako daleko od duša. kad služimo zloduhu onim darom. Shvatite. koje se u ova nesrećna vremena nanose mome Bogu. koji na te mrzi i mrzit će vjekomice! Krv si prolio za nas. O smrtnici. Bože moj. bit će vam dosta spoznaja. i ako nam ne oprosti prošlost. Posve je pravo. A nije li dosta sve to. ne bi to bilo u redu.

kad se bu de vršila tvoja pravednost! Promišljam često. Ti već znaš. On ište prijateljstvo. da me je često više strašila pomisao. O kršćani. što je vidi pred sobom! 3. pa ko će ga uskratiti onome. nego da se malko naužijemo gledajući ga. koji nisu shvatili. od kojega nemamo više koristi. A ne marimo. što nam daje ovaj milost ivi Gospodin i Bog naš. Što me može snaći na zemlji poput toga? Sve to želim.kratko vrijeme. eto ti tuge. Priznajem. da je samo jedan cigli tako slatki pogled na duše. i to toliko godina prije našega rođenja! I premda si znao. Kriste moj. O braćo i sinci ovoga Boga! Pregnimo. koje ste se znale tako dobro okoristiti i za tu dragocjenu cijenu nabaviti tako slasnu i dugotrajnu baštinu. što ih držiš svojima. ne daj. Gospodine moj. koji neće da te upoznaju! Grozan je smrtni čas. tvoj nas je Otac dao Tebi. jer ste tako blizu izvoru. da ne ugledam tvoje božansko lice razgnjevljeno na me u onaj strašni dan posljednjega suda. nego si nam povjerio tako neprocjenjivo blago. jao. kako ste napredovale s tim dobrom beskrajnim? Pomozite nam. Gospodine. pregnimo. eda uživa onu bijedu. kako je sladak Gospodin! (Ps. Gospodine! Koliko si veće bogatstvo i blago Ti povjerio nama.). O neizmjernoga milosrđa! Što još želimo? Možda se ko ne bi stidio iskali toliko? Sad je vrijeme. Gospodine. da to učinimo. tako je strašno. budemo li žalili. i stoga gubi sve. O kako je to velika istina! Ali jao. Ali još ima pomoći. da izgubim tako dragocjeni dragulj. kršćani! Promotrite bratstvo. moj Bože. Ne daj. kako se mile i slatke pokazuju tvoje oči onome. da je grijeh otvoreni rat protiv Boga. nisi odustao. gdje leti u zraku. jao. Kao što je to promatranje ugodno za njegove ljubitelje. da sam ga slabo čuvala. izgubimo li . jedan sat. ne ljubi te. da me tvoje milosrđe sačuva od te za me tako strašne stvari. dovoljna nagrada za mnogo godina službe. koji nije krzmao da prolije svu svoju krv i život izgubi za nas? Promislite. 1. Mislim. ko te ljubi. jao. pa te i sad zaklinjem. O jao. O kako ne shvatamo. zagrabite vode za nas. a Ti. 33. kako će strahovit biti dan. koji ovdje ginemo od žeđe. Stvoritelju moj. a onda onako nesnosnu i bolnu smrt. koje sa mi padale na pamet. O Bože sačuvaj. izmišlja više izdaja protiv svoga Kralja. Upoznajte to i ne prezirite ga. 4. Gospodine. 2. O sačuvaj Bože. da nije ništa. Gospodine! O tvrdoće. što možemo radeći s Njim dobiti s Tobom. XIV. da nam ne propadne radi Tebe sve. Gospodine. ali me izbavi od tolike tuge. I zaklinjala sam te. neće da čeka jednu godinu. da se neće sjećati naših grijeha i opačina. 4. kojim ste združeni s ovim velikim Bogom. jer znate. ima pomoći. kako slabo mogu to razumjeti oni. kad će ih obilato uživati. Ali jao. pa ne daj. Oče Vječni. pa da je nama samima i te kakva korist. što kaže Njegovo Veličanstvo. iglu ili vrapca. kako se malo pouzdavamo u te. da prestanem uživati toliku ljepotu u miru. trideset i tri godine teških trudova. da primimo ono. grozno i užasno za njegove progonitelje. Dao si nam svoga Sina. da ti nećemo platiti. 9. hoćeš da gledaš ljubezno. recite nam. O Gospodine i pravi Bože moj! Ko te ne pozna. nego sve muke i bjesnoće paklene. Oče blagi. dobro moje. što smo ga vrijeđali. o ludosti i sljepoće! Izgubimo li kakvu stvar. O duše blažene. moj Bože. dok živimo u ovom progonstvu. 3. onima. rat svih naših sjetila i duševnih moći! Ko više može. jedan dan. pa možda ne bude više od trenutka. što ište.

a kratko vrijeme dugim. što si je zadao. Neka već prestanu naše želje i koristi. Bože moj. nadaj. sve ako tvoja želja čini stalno nestalnim. Kad se već mora živjeti. koji se ne može svršiti. kako podatno. da je kratak! Kratak je. Martin. ako mi je potreba živjeti. Bdij brižljivo. jer ne znaš. kako ljupko. jer sve brzo prolazi. da ti bilo u čemu služim. Kad je tako. O pravi Ljubitelju! Kako blago. nego da omilimo Tebi? O radosti moja i Bože moj. dušo moja? Nadaj se. kako slatko. moj Bože. ko te ljubi. da ti ugodim. XV. ne prima savjeta ni utjehe. koja čezne za njim. Gospodine moj. Bože moj. što se više budeš borila. Kad Ti hoćeš. koja čami u ovoj tamnici? O Isuse. već samo od onoga. Bože moj.3 3. Što se više može postići. pred tvojim božanskim licem. osim uvjerenja. što su se razboljeli od ognja božanskoga? Ko 3 Ovu istu misao izriče Svetica u Stanu Šestom gl. a ne gledaj na moju malu zaslugu. Gospodine. jer se pomuti pamet i razum se sakrije. nećeš prekoriti moje čežnje. on je imao djela. kako je predugo ovo progonstvo i veoma me muči čežnja za mojim Bogom! Gospodine. što je gojiš prema svome Bogu i više ćeš uživati sa svojim Ljubimcem u radosti i nasladi. O pravi Bože i Gospodine moj! Velika je utjeha za dušu. kako li preljubazno liječiš rane. da omilim Tebi? Jadne su moje službe. 2. Kakav lijek daješ za ovo trpljenje? Nema drugoga. da se njim postigne život. ne odbijam nikakva truda. ako se i veli. . jao. da moga zadovoljstva nema ni u jednom smrtniku. VI. što je muči osama i boravak daleko od Tebe. Jao meni. što je Ljubljeni uzrokuje duši. No vrlo je d ug za dušu. jao meni. Jer srce. nego trpjeti za Tebe. Želim. Gospodine. da se nađe uza svoga Boga. kojoj ne može biti kraja . a ja puke riječi. kako je dug život čovječji. Ali kad se raspali ljubav i poraste velika žestina ove muke. kad vidi. 1. šta to koristi. Gospodine. tako veliko ludovanje i sljepoću. da si posvuda. koji me može snaći na zemlji. kao što reče tvoj ljubitelj sv. kako sam nepametna! Kako bi moglo biti ljudskih sredstava. Odonud se nada lijeku za svoju muku. Evo me ovdje. što bih radila. jer će po Tebi rasti i jenjavati muka. Ali. Gospodine. da dokuči tu istinu. jao meni. brzo izliječiš ranu. Ima li većega dobitka. XVI. neka se živi za Tebe. kad će doći dan ni čas. Gospodine. koje si zadao strjelicama one iste ljubavi! O Bože moj i odmore od svih muka. da je udaljena od Tebe i da ne prima nikakve pomoći. ali dobro znam.ovoga golemog Orla. Daj. 1. koje mnogo ljubi. 2. koji ga je ranio. Prije toga nema zdravlja ni užitka. Ozdravi. da izliječe one. O moj slatki pokoju ljubitelja moga Boga! Ne čezneš onome. tako te se ne može ni razumjeti ni dokučiti? Samo duša shvata. Pamti. više ćeš pokazivati ljubav. da zaslužimo svi ljubiti Tebe. veličanstvo Božje i kraljevstvo. da se trpljenje tako dobro upotrebilo. što da učini duša. koja želi. pa da ih iskažem ne znam koliko svome Bogu. Neka vrijede moje želje. koje će se uživati bez konca! Kako to. što je to? Ja ne razumijem. jer nisam za drugo. Ali čemu moram boraviti u ovoj jadnoj bijedi? Da se vrši volja Gospodnja.

2. zašto govorim? Zato. moj pravi Dragi. a to je najviši vršak duše. da rastavi i ugasi tako raspaljena dva ognja? Bio bi to uzaludan posao. 1. O Bože moj i moja ljubavi beskrajna. Zaručniče moj. ne daj. Bože moj.). da su pobijeđene. možda ne bi koristilo mojoj strpljivosti. da želim više nego mi Ti hoćeš da dadeš? Zašto da se trudim ištući štogod prema svojoj želji. da se opet vrate i osvoje svoga osvajača? A već izmorene videći. da mi to dadeš. a ja sam moga Dragoga i moj je Dragi moj (Pj. kako nisam jaka u poniznosti. A kad bi mi molba uspjela. zašto sam ja svoga Dragoga? Ti si. jer je sva moja sreća u tom. a ja ne znam. da su bez njega. štogod ushtjedneš. da sam ja sama nešto učinila. da će se izgubiti. već ono. XVII. što ih mogu uzimati smrtnici. neka im govore o njihovu Bogu (Pj. kojoj se činilo. Ne daj. što mi . da će imati kakov dobitak. Kako pravo kaže Zaručnica u »Pjesmi nad pjesmama«: Moj je Dragi moj. neizmjerna i neprocjenjiva. možda će mi imati gubitak. ako je tako niska. pa ih je izbacio van. što je postalo od tvoje službenice. hoću li je naći u ovom spisu moje ruke.). a slijep svoj razum. Mogla bih mnogo više toga navesti. dok ne dopre do svoga Stvoritelja? O moj Bože. pj. koji nadilaziš sve umove anđeoske i ljudske! O Ljubavi. No. Bože moj? Kad bih te molila. to želim. pj. te se radi istoga razloga. pa ne može podnijeti tako velikog udarca. moj Bože tako bijednom. Ko će preg nuti. da Tebi ugodim. Nego. Često se puta osjetim. kako li se može ublažiti tako teška i slatka muka? Čudnovato bi bilo. a ja moga Dragoga. što moj razum može zamisliti i srce poželjeti.bi mogao znati. da mogu vidjeti. kad se već taj boj započeo. koja je još slaba. moj Bože. pa se vrzu po trgovima i predgrađima zaklinjući kćeri jerusolimske. kad vidim probuđenu svoju bijedu. pobjeđuju svoga pobjeditelja. n. čim bi se činilo. koja me ljubiš više. da Ti sve shvataš. te izgubim ugled radi tvoje službe. koji ide za mojim morenjem. dokle doseže ova rana. i više nego shvatam! Zašto hoću. zašto se ne ustavlja ni kod čega stvorenoga. koji je. 4. A moglo bi se dogoditi. na koga će navaljivati (te moći). nego na onoga. moglo hi se desiti. jer mi je nakana. slabom i malodušnom. te pomislim. Gospodine. što bih mogla zaiskati za sebe. htio udovoljiti meni ispunivši sve. 2. Zaželim li više trpjeti. kako li se doslovce tako zbiva! Dakle moj je Dragi moj. ne. a Ti sve radiš. jer je od obaju već postao jedan. Ali kad znam. kao što su ljekarije. te se može boriti protiv oluja ovoga svijeta. a gubeći sve sile nasrću opet i bore se još hrabrije. kad si Ti već shvatio i svrhu svega onoga. jer se takva ljubav ne može započeti od nečega tako niskog kao moja ljubav. da me oslobodiš od kakvoga truda. eda uvjerim sebe. 16. 3. da ni sama sebe ne shvatam. 3. da je primila od Tebe toliko milosti. ne bih rado trpjeti ono. I priznajući. Bože moj. započeo ovaj ljubavni rat. što se domogao tvrđe. da se pouzdam u išto. kad bi se tako dragocjena muka mogla izliječiti čim ništetnim. da služim Tebi. O dušo moja! Kako si divni bojak bila u ovoj muci. čini se. od čega je nastala. uznemirio i opustošio sve moje moći i sjetila. pa stanem tražiti. da nije dobro. radi čega se u sebi ne bih uznijela. radi kojega mislim. Gospodine. Išti Ti od mene. 2. još više dobije. u kojoj su bile. priznaju odmah. A kad bi Ti. što ištem. Jer ako te zamolim. kako bih se okoristila? Gdje mi duša misli. n. da su pobijeđene. nego ja mogu sama sebe ljubiti.

kojih će nestati. a ja da budem njegova ropkinja. 8. niti želiš. L). On je preblažen. vidim. jer si njegov. Gospodine. O ko bi vidio. 9. da su jakim negvama i okovima dobročinstava milosrđa Božjega stisnuti i nesposobni. Onda ćeš. i jedan sat za onoga. nego posjedovati sve stvorove i sva dobra. gdje već nećeš biti slobodna da griješiš. što uživa. što ljubi. da je već umoren od njegovih ruku i bačen u taj božanski pakao. da se odriješe. sjedinjena sa životom svoga Boga! 5. kad bi bio slobodan. koji su zapisani u knjizi ovoga života. ne boji se. da te je učinila dionicom svoje božanske naravi. Gospodine. koji je veći nego ja i bolji za me nego ja. Volim živjeti i umrijeti želeći i nadajući se vječnom životu. Ne odbaci me. On neka kraljuje. nego kad se duša istrgla iz ruke svoga Stvoritelja? Srećni oni. da mu ja mogu služiti. On nije i ne može biti. Jer je milost Božja mogla toliko. i ljubila. 12. Udesi Ti po svojoj (promisli) potrebna sredstva. što ištem i želim. Pa ne budi mi izdajnik ni nezahvalnik. ili recimo bolje. ako toga ne bi željela tvoja ljubav (koja neka živi u meni uvijek).). da je nestalo tvoje promjenljive volje. neprijatelju moje sreće. više biti mijene. Ljubav je kao smrt jaka. ne živiš li pribijena strahom i ljubavlju prema onome. pj. Uzdaj se u Boga. pa nemaju snage.). jer sebe pozna i ljubi i uživa sam u sebi. unići u svoj pokoj.srce želi. da te ne bi uvrijedio. 30. i to tako savršeno. jer te trpi Bog. propala bih.). uzdržavam te. Neka već umrem ja i neka živi drugi u meni. Blago onima. 6. Daj. da će se naći vani! Ali jao meni. dušo moja. dok traje ovaj smrtni život. Ipak jao meni. Svršetak »Vapaja duše k Bogu«. kad će mu pjevati moja slava (Ps. Možda će doći dan. a drugačije nije moguće. jer ne želi druge slobode moja duša. da zaboravi sebe i prestane sebe ljubiti. ne. i tvrda kao pakao (Pj. No.). jer se u Tebe uzdam. Kad već vidiš. dušo moja. . 15. 3. da ti vazda služim. kad ćeš se naći udavljena u onom beskrajnom moru najviše istine. neka se ne postidi moja nada (Ps. A međutim će u nadi i šutnji biti jakost moja (Is. O slobodna voljo. jer će onda već prestati svi uzdasi i bojazni. Nek On živi i meni daje život. a ne bi bila ni savršenost Božja. Kako bi bio slobodan onaj. kad se spojiš s ovim Dobrom pa budeš shvatala. i uživala. otkuda se više ne nada da će izići. ako ćeš i ti biti (zapisana). da se dade za tvoju vječnost.) i kad se više neće gristi moja savjest. predug je i jedan cigli dan. 30. vazda je u pogibli vječni! 4. da možeš zaboraviti najviše Dobro niti ga prestati uživati zajedno s njegovom ljubavlju. jer ćeš biti zaštićena od svake nevolje. te već ne možeš. pa čini sa mnom. Kako je jadna mudrost smrtnika i nestalna njihova promisao! (Mudr. ko ne zna i boji se. ko bi te smio završiti! Trpim te. 6. Gospodine. predugo je moje progonstvo! Kratko je sve vrijeme. jer ću i sada priznati Njemu svoje grijehe i njegovo milosrđe i za sve ću zajedno a neprestanim uzdasima pjevati pohvale Spasitelju svome i Bogu svome. niti ćeš htjeti da budeš slobodna. robinjo svoje slobode. neće. koji bi bio daleko od Svevišnjega? Koje je ropstvo veće i jadnije. Nemoj me kazniti dajući mi. 13. zašto si tužna i zašto me smućuješ? (Ps. 29. O živote. što shvata. n. koji vide. da ti moja duša služi više po tvojoj nego po svojoj volji. koji te stvorio! O kad će svanuti onaj srećni dan. što ti je drago. 41. 14.