You are on page 1of 4

Clasificarea lucrarilor hidrotehnice transversale dupa inaltimea utila

Traverse Ym = 0 m Praguri Baraje Ym = 0 – 1.5 m Ym = 1.5 – m

!naltimea utila "Ym# $ se intelege inaltimea masurata pe verticala in %ieful amonte al lucrarii de la nivelul cel mai co%orat al lucrarii pana la nivelul deversorului in momentul e&ecutiei' inaltime ce tinde spre (ero prin colmatare ulterioara. Barajele indeplinesc in primul rand functia de retentie a aluviunilor grosiere' dar si functii enumerate la praguri si traverse$ ) sta%ili(ea(a nivelul de %a(a ) consolidea(a prin aterisamente ) regulari(ea(a traseul al%iilor ) reduc vite(a apelor de viitura ) asigura conditii favora%ile instalarii vegetatiei pe aterisament si maluri spre deose%ire de praguri si traverse Reducerea debitului maxim de viitura: ) pentru atenuarea eficace a viiturilor torentiale' %arajele se amplasea(a unde valea este mai larga' panta mai redusa' malurile mai sta%ile. *i %arajele colmatate comtri%uie la atenuarea viiturilor torentiale prin retentia in spatele aripilor' latimea mai pronuntata a patului al%iei' scaderea pantei' etc. Partile componente si functionale ale barajelor: ) constructiv si functional au doua parti principale$ ) %arajul propriu)(is$ constructie ce %area(a complet al%ia din mal in mal ) constructii ane&e din %ieful aval denumit si disipatorul hidraulic de energie sau radier Barajul este format din fundatie' corp' aripi si incastrari. Fundatia: infrastructura care preia si transmite sarcinile la terenul de fundatie. Calculele se fac functie de natura si portanta terenului. +dancimea de fundare "Yf#$ ) nivelul cel mai co%orat al terenului si nivelul fundatiei Yf , Yi unde Yi adancimea de inghet -1'0 m.. /ste corelata cu inaltimea utila precum si cu panta al%iei din aval. /fortul unitar de compresiune$ ) sa nu depaseasca re(istenta la presiunea admisi%ila de calcul a terenului respectiv -1'5 – 0'5 m la %araje1 1) 0 m la traverse.. Yf ma& $ poate fi depasita acolo unde lucrarile nu sunt preva(ute cu radier sau terenul are o compresi%ilitate ridicata.

-ero(iune interna de antrenare hidro)geotehnica. 6umarul lor si forma este in functie de granulometria aluviunilor' tipul lucrarii' tehnologia de e&ecutie. Periclitea(a sta%ilitatea %arajului' siguranta in e&ploatare si dura%ilitatea lucrarii datorita pericolului de su%minare -afuiere. +cste deschideri verticale -l = 10 – 70 cm. 4eometria corpului functie de$ natura materialului' tipul %arajului' mod de e&ecutie. Deversoarele au profil dreptunghiular sau trape(oidal si au umerii drepti sau inclinati. Disipatorul idraulic de ener!ie: radierul1 ) impactul lamei deversate cu terenul din partea aval ca urmare a caderii violente a apei si aluviunilor de la inaltimea deversorului' duce la formarea unei e&cavatii denumita palnie de ero(iune. Aripile barajului sunt partile laterale ale deversorului sau umerii si partile incastrate in maluri. Portiunea mediana' corespun(atoare (onei de deversare' se practica deschideri -%ar%acane.. +u forma patrata' circulara' dreptunghiulara1 10 – 50 cm' ase(ate alternativ. !n trecut aceste palnii erau umplute cu piatra sau ar%ori pentru contracararea pericolului de afuiere.$ cu rol de evacuare a apelor din %ieful amonte' diminuand presiunea hidrostatica si inlaturand pericolul infiltratilor. Partea principala preia si atenuea(a socul viiturilor torentiale' retine aluviunile grosiere si permite formarea aterisamentelor. Incastrarile barajului sunt portiunile de la periferia %arajului sprijinite pe fundatii si malurile aferente.Yf ) sa fie corelata cu inaltimea utila a lucrarilor hidrotehnice transveersale precum si cu panta al%iei din aval. Corpul barajului (elevatia): Cuprinsa intre pragul superior de fundatie si planul care include pragul deversorului. Palniile pot fi produse si de curgerea apelor su%terane care antrenea(a particulele prin fenomenul de :sufo(ie. ) valorile minime ale Yf se adopta la lucrari cu radiere si terenuri greu compresi%ile' panta al%iei redusa 2 15 3. +dancimea de incastrare -d. 9ifera in functie de natura terenului si stratul litologic astfel$ ) terenuri stancoase$ roci metamorfice sau sedimentare dure 0'5 – 1 m ) ) terenuri tari$ roci metamorfice sau sedimentare 1'0 – 1'5 m terenuri insta%ile cu alunecari si surpari' su%strat nisipos' argilos sau marnos 1'5 – 0'5 m *u% aceste limite e&ista pericolul decastrarii lucrarilor hidrotehnice transversale. reduc presiunea hidrostatica' retin selectiv aluviunile. . !n ca(ul %arajelor filtrante locul %ar%acanelor este luat de fante. 8%liga apa incarcata cu aluviuni sa treaca numai prin deversor. se masoara dupa normala trasata la linia terenului si coltul incastrarii sau linia de incastrare. Coronamentul aripilor este ori(ontal sau inclinat..

!n perioada 1<50 – =0 :%a(ine disipatoare. Risbermele: ) sunt lucrari care protejea(a pintenul terminal impotriva afuierii mai ales in al%ii cu su%strat litologic predispus la ero(ine. nu au dat re(ultate. Clasificarea barajelor Barajele se clasifica dupa anumite criterii$ )) dupa modul cum lucrea(a %arajul$ ) %araje de greutate$ ) sta%ile la rasturnare si alunecare1 este asigurat de greutatea proprie ) %araje de re(istenta$ ) confectionate din %eton armat' autosta%ile1 au sta%ilitate la rasturnare si alunecare' este asigurat de actiunea coloanei de apa si aluviuni. "idurile de !arda: incadrea(a lateral radierul pe am%ele parti' au inaltime 1 – 0 m si grosime 0'5 – 0'= m iar inaltimea fundatiei o%ligatoriu 1m' preva(ute cu %ar%acane sau chiar drenuri in spate' in ca(ul e&ceptionale se dimensionea(a ca (id de sprijin. Pintenul terminal: ) pinten care incastrea(a radierul in patul al%iei. Aatimea radierului @ latimea deversorului1 lungimea radierului = 1'5 – 0. ' sunt amplasati pe radier' duc la micsorarea saltului hidraulic si actionea(a favora%il asupra disiparii energiei cinetice suplimentare. Panta transversala 1 – 03 inclinare de la marginea (idului de garda spre a&. ) %araje in arc$ ) solicitarile e&terioare sunt preluate de incastrarile in maluri asigurand sta%ilitatea necesara . 8%ligatoriu sunt armati' prinsi in radier' nu se asea(a doar placute sau prisme de %eton pe radier. Borma este prismatica cu sectiune trape(oidala' dreptunghiulara sau patratica ase(ati alternativ pe doua randuri.+sta(i :disipatori de energie.este recomandat pentru caderi mari' micsorea(a ero(iunea de dupa %a(in' impiedica materialul erodat sa se stoche(e' punand in valoare eficienta dintilor disipatori de pe radier. 4rosimea difera functie de$ ) natura si calitatea materialelor de constructie1 inaltimea utila1 sarcina in deversor si vite(a1 granulometria aluviunilor transportate de viituri. Radierul: ) partea principala a disipatorului de energie' deoarece asigura protectia in aval. Panta longitudinala a radierului nu tre%uie sa depaseasca 15 – 0031 panta %iefului din aval @ panta terenului. *e racordea(a cu cele doua (iduri de garda formand un corp comun' lucru ce nu permite afuierea lucrarii. Pragul dintat tip :>eh%ac?. deriva tocmai din faptul ca afuierea este provocata de surplusul de energie care poate atinge valori foarte mari. Aungimea 0 – = m' iar grosimea 0'7 – 0'= m' se e&ecuta din %locuri de piatra' saltele de ga%ioane' cleionaje aparate la coronament de fascine' anvelope u(ate lestate cu piatra. 4rosimea 0'5 m' iar adancimea in functie de natura stratului litologic 1'5 – 0'0 m.0 Ym. Dintii disipatori: s)a pornit de la praguri de tip :>eh%ac?.

) in arc -arce. *e asea(a de regula intre alte %araje. ) pamant ) lemn ) lemn D piatra ) (idarie de piatra cu mortar de ciment ) %eton ) %eton armat /volutia conceptiilor in adoptarea tipurilor de %araje Tipurile de %araje folosite in amenajarea B.T.0 -compresiune. ) pana in 1<50 %araje cu paramentul amonte vertical si cel aval Fv G 0'00' dar HB = 0 ) perioada 1<50–1<5 %araje cu paramentul amonte vertical si cel aval Fv I 0'71 HB = 0 ) s)au e&ecutat %araje atat cu profil trape(oidal cat si pentagonal ) din 1<5< se schim%a' in sensul ca se admit eforturi unitare normale de intindere in corpul %arajului si la piciorul paramentului amonte HB 2 0. )) Baraje de greutate din (idarie de piatra cu mortar de ciment sau %eton$ ) pana in 1<51 %araje cu paramentul amonte vertical si cel aval Fv G 0'00 ) la am%ele tipuri efectul unitar normal HB .)) dupa forma %arajului in plan$ ) rectilinii -drepte. . )) dupa profilul transversal$ ) trape(oidal ) pentagonal$ ) %araje in trepte ) %araje cu fundatie eva(ata ) %araje cu contraforti ) %araje in consola ) %araje tip casoaie )) dupa materialele de constructie$ -ve(i +6/C+ ! . ) %arajele trape(oidale cu paramentul amonte vertical si paramentul aval marit :su%dimensionat. au evoluat dupa criteriile$ sta%ilitatea la rasturnare si alunecare' eforturile unitare din corpul %arajului si terenul de fundare' materialele folosite' importanta lucrarii' economia de materiale.E. ' se caracteri(ea(a prin faptul ca sunt dimensionate la impingerea pamantului nesu%mersat si nu la presiunea hidrostatica a apei incarcata cu aluviuni1 sunt sta%ile la impingerea aterisamentului nesu%mersat' si nesta%ile la presiunea apei.