You are on page 1of 3

Antigen = substanţă străină organismului, susceptibilă să declanşeze o reacţie imunitară provocând formarea de anticorpi.

Anticorp = proteină a serului sanguine secretată de plasmocite, provenite din limfocitele de tip B ca reacţie la introducerea în organism a unei substanţe străine. Reacţia antigen (Ag) – aticorp (Ac) = presupune legarea grupării determinante a Ag (epitop) de situsul de combinare al Ac (paratop). n funcţie de natura Ag şi de metodele aplicate pentru vizualizarea lor reacţiile Ag! Ac se pot împărţi în" # Reacţii de precipitare: ! difuzii în gel: ! simplă bidimensională ! dublă bidimensională (dubla difuzie Ouchterlon ) ! combinate cu migrare în câmp electric" ! imunoelectroforeza ! imunofi$are ! contraimunoelectroforeza ! electroimunodifuzie ! în mediu lic%id" ! în inel ! imunonefelometrie # Reacţii de aglutinare: ! directă ! indirectă ! in%ibarea aglutinării ! mediată de anticorpi anti&imunoglobuline ('oombs, (aaler&)ose) # Reacţii de neutralizare" ! cu participarea complementului ()*', determinarea imuno%emolitică a ') ! cu reacti!i marcaţi: ! detecţie prin imunofluorescenţă (*+A)" utilizează marcarea cu molecule fluorescente (fluorocromi), ! detecţie imunoenzimatică ("#$%A): utilizează marcarea cu enzime ! detectare radioimunologică ()+A)" utilizează marcarea cu radioizotopi (-./+, -0-+, 0 1, -2', 0.3), 4estele imunoc%imice pot fi utilizate fie pentru determinarea Ag, fie a Ac. 3rincipala caracteristică a testelor imunoc%imice cu reactivi marcaţi constă în marcarea Ag sau a Ac cu o substanţă care generează un semnal ce poate fi măsurat, facilitând astfel detectarea comple$ului Ag&Ac. Analiza imunoenzimatică – &estul "#$%A (enz me'lin(ed'immuno'sorbent'assa ) 4estul 56+7A reprezintă o metodă sensibilă deoarece fiecare moleculă de enzimă poate converti mai multe molecule de substrat servind ca amplificator al reacţiei. 5nzimele produc produşi coloraţi care precipită astfel încât nu difuzează de la locul de formare. 3rocedeul constă într&o serie de reacţii şi anume" • Ac (primul reactant) este imobilizat pe un suport solid (tuburi, bile, plăci de plastic cu godeuri), • Ag din proba de testat se leagă specific de Ac imobilizat cu formarea comple)ului Ag– Ac specific*
1

n vederea determinării cantitative. • 7e pipetează proba în care se urmăreşte determinarea &. (Ag) în probă se formează comple)ul specific &.–Ac' anti&. 9egradarea substratului sub acţiunea enzimei antrenează o$idarea cromogenului care devine un compus colorat.. Astfel proba de analizat este pusă în contact cu acest suport solid încărcat cu Ac specifici : în cazul prezenţei &. care indică astfel prezenţa sau absenţa Ag din proba analizată. (Ag). care se leagă de &. intensitatea culorii obţinute se citeşte la spectrofotometru la o lungime de undă corespunzătoare. • 7e adaugă un substrat cromogen corespunzător enzimei utilizate pentru a vizualiza reacţia de mai sus (reactant enzimatic ! comple$ Ag–Ac). 7e dezvoltă astfel o culoare posibil de apreciat cu oc%iul liber. sunt imobilizaţi pe un suport solid (plăci de plastic cu godeuri). incolor.• 7e adaugă un reactant marcat enzimatic (con+ugat enzimatic) care va reacţiona cu comple$ul Ag–Ac format. 5nzima anterior reţinută în godeu acţionează degradativ asupra substratului cromogen. 7pălare pentru îndepărtarea Ac nelegaţi 2 . )eactantul marcat enzimatic este format din Ac con8ugat cu o enzimă. 7pălarea surplusului (materialul nelegat este spălat) • 7e adaugă un reactant marcat enzimatic (con8ugat enzimatic) format din pero)idază&Ac'anti&. 'omple$ Ag!Ac ! )ectant marcat enzimatic ! 7ubstratul cromogen al enzimei De exemplu pentru determinarea %ormonului 42 suita de reacţii este următoarea" • Ac'anti&. acesta fiind activ atât imunologic (reacţionează cu Ag din probă acum imobilizat pe suportul solid prin comple$ul Ag!Ac format) cât şi enzimatic (reacţionează cu substratul corespunzător enzimei care se adaugă ulterior). imobilizat acum pe suportul solid prin formarea comple$ului specific 42–Ac&anti42.

n vederea determinării cantitative.• se adaugă un substrat cromogen corespunzător enzimei utilizate pentru a vizualiza reacţia de mai sus. 7ubstratul pero$idazei este apa oxigenată iar cromogenul este ortofenildiamina. 3 . intensitatea culorii obţinute se citeşte la spectrofotometru. n cazul prezenţei 42 (Ag) în proba analizată con8ugatul enzimatic este legat proporţional cu cantitatea acestuia din probă iar intesitatea culorii obţinute este direct proporţională cu această cantitate.