You are on page 1of 236

222

Rezidentiat 2004
Tema nr. 8 Antitumorale
BIBLIOGRAFIE:

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

3. Farmacoterapie practica – Dumitru Dobrescu, Ed. Medicala Bucuresti, 1989, vol. 1 si 2

INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU
F1208001. Care dintre urm toarele antibiotice este utilizate ca #i citostatic: A. Doxiciclina B. Eritromicina C. Doxorubicina D. Amfotericina E. Oxacilina
(pag. 177-215)

F1208002. Care dintre urm toarele citostatice este antimetabolit al acidului folic: A. Ciclofosfamida B. Mercaptopurina C. Metotrexat D. Melfalan E. Tamoxifen
(pag. 177-215)

F1208003. Care dintre urm toarele citostatice este un analog al bazelor pirimidinice: A. Ciclofosfamida B. Fluorouracil C. Cisplatin D. Metotrexat E. Mercaptopurina
(pag. 177-215)

F1208004. Care dintre urm torii compu#i citostatici are ac&iune antiestrogenic : A. Fluorouracil B. Metotrexat C. Clorambucil D. Tamoxifen E. L-asparaginaza
(pag. 177-215)

F1208005. Cisplatina: A. Este un derivat de nitrozouree B. Se ob ine prin condensarea azotiperitei cu un compus fosfamidic C. Este un analog al bazelor purinice D. Este un complex al platinei (II) E. Se ob ine prin biosintez!
(pag. 177-215)

F1208006. Este inhibitor al fusului mitotic: A. Doxorubicina

222

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

223

Rezidentiat 2004
B. C. D. E. Bleomicina Melfalan Vincristina Citarabina
(pag. 177-215)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1308007. Fac parte din grupa antitumoralelor antimetaboliti urmatoarele medicamente in afara de unul dintre acestea: A. tioguanina; B. etopozida; C. tegafur; D. citarabina; E. mercaptopurina
(pag. 177-215)

F1408008. Care din urmatoarele enzime se utilizeaza in terapia antineoplazica: A. dihidrofolatreductaza B. lipazele intestinale C. AND-polimeraza D. amileze salivare E. asparaginaza
(pag. 209, [3])

F1508009. Antibiotice anticanceroase sunt urm toarele, cu excep&ia: A. Bleomicina B. Vinblastina C. Riaval D. Doxorubicina E. Mitomicina
(pag. 183)

F1508010. Antitumorale de tip enzime sunt: A. Clorambucil B. Fluorouracil C. L - asparaginaza D. Etopozid E. Vincristina
(pag. 183)

F1508011. Azatioprina: A. nu se absoarbe digestiv B. se transform! lent în mercaptopurin! C. T1/2 este de 24 ore D. are efect imunostimulant E. se recomand! asocierea cu Alopurinol
(pag. 200)

F1508012. Ciclofosfamida: A. se absoarbe complet digestiv B. nu prezint! toxicitate medular! C. produce cistit! necrotic! hemoragic! D. se administreaz! oral 1000 mg/zi

223

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

224

Rezidentiat 2004
E. cre$te efectul digoxinei
(pag. 192,193)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1508013. Streptozocina: A. este derivat sintetic B. are efect specific asupra celulelor insulare pancreatice C. este medulotoxic D. nu produce leziuni renale E. se administreaz! oral 1 mg/s!pt!mîn!
(pag. 197)

F1508014. Urm toarele afirma&ii despre Fluorouracil sunt adev rate , cu excep&ia: A. este pu in solubil în ap! B. are absorb ie digestiv! inegal! C. stimuleaz! timidilat-sintetaza D. nu difuzeaz! în l.c.r. E. produce ame eli accentuate în timpul injec iei
(pag. 201)

F2108015. Citostatice care modifica biosinteza acizilor nucleici sunt urmatoarele, cu exceptia: A. metotrexat B. 5-fluorouracil C. asparaginaza D. citarabina E. mercaptopurina
(pag. 184)

F2108016. Despre metotrexat sunt adevarate urmatoarele afirmatii, cu exceptia: A. este antagonist al acidului folic B. produce deprimare medulara C. se elimina predominant urinar D. inhiba dihidrofolat reductaza E. este antagonist al adeninei
(pag. 202-203)

F2108017. Reactiile adverse ale cisplatinei sunt urmatoarele, cu exceptia: A. renotoxicitate B. ototoxicitate C. reactii anafilactice D. hipouricemie E. neuropatie periferica
(pag. 198, [vol. 1])

F2108018. Din grupa antitumoralelor antimetaboliti fac parte urmatoarele substante, cu exceptia: A. mercaptopurin B. tioguanina C. etopozid D. citarabina E. tegafur
(pag. 209, [vol. 1])

F2108019. Hormonii estrogeni nu sunt indicati in:

224

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

225

Rezidentiat 2004
A. B. C. D. E. boala Hodgkin cancer de san cancer de prostata cancer al vezicii urinare tulburari de climacteriu
(pag. 210-212, [vol. 1])

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2108020. Actioneaza citostatic prin metabolizare la fluorouracil: A. citarabina B. tegafur C. mercaptopurina D. tioguanina E. azatioprina
(pag. 202, [vol. 1])

F2108021. Urmatoarele afirmatii privind azatioprina sunt corecte, cu exceptia: A. citostatic activ in leucemii acute B. imunodepresor in transplant de organe C. imunodepresor in colagenoze D. inactiva in boli cronice autoimune E. antimetabolit al adeninei
(pag. 200, [vol. 1])

F2308022. Fac parte din grupa antitumoralelor antimetaboliti urmatoarele medicamente in afara de unul dintre acestea: A. tioguanina; B. etopozida; C. tegafur; D. citarabina; E. mercaptopurina
(pag. 177 - 215)

F2308023. Precizati care dintre urmatoarele medicamente cu actiune antitumorala nu este medulotoxic? A. mercaptopurina; B. streptozotocina; C. lomustina; D. tiotepa; E. melfalan.
(pag. 177 - 215, vol. 1)

F2508024. Citostatice de sinteza alchilante sunt urmatoarele, cu exceptia: A. clormetina B. amsacrina C. clorambucil D. ciclofosfamida E. melfalan
(pag. 183)

F2508025. Antibiotica anticanceroase sunt urmatoarele, cu exceptia: A. doxorubicina B. epirubicina

225

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

226 Rezidentiat 2004 C.2-1. 148) 226 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. creste numarul de trombocite D. 196) F2608030. produce leucocitoza (pag. presupune alunecarea anterioara a condililor pe pantele tuberculilor articulari. 183) PROFIL FARMACIE . situatiei de long centric (pag. scade bilirubina (pag. B. cu exceptia: A. 193) F2508029. Clorambucil : A. se caracterizeaza prin distanta sagitala între relatia centrica si intercuspidarea maxima de 0. C. Triunghiul lui Mario Spirgi este reprezentarea: A. D. situatiei de wide centric. sesiunea 2004 www. creste acidul uric E.ro . produce hipermenoree (pag. se caracterizeaza printr-o distanta sagitala între relatia centrica si intercuspidarea maxima de maxim 1 mm (pag. este insolubil in apa B. E. D. este antimitotic alchilant D. situatiei de point centric. este decelabil la 10-13% dintre indivizi. este antimetabolit al bazelor purinice B. are actiune imunostimulanta E. 149) F2608031.rezidentiat2004.INTREBARI . se caracterizeaza prin existenta pozitiei de relatie centrica realizata anterior intercuspidarii maxime. dacarbazina E. creste hematocritul C. situatiei de freedom in centric.75 mm E. triunghiului bicondilo-simfizar. bleomicina D. Long centric-ul: A. 184) F2508027. procarbazina (pag. actioneaza dupa biotransformare in ficat B.PARTEA a II a F2508026. C. B. este imunodepresiv E. metabolitii se excreta renal C. cu exceptia: A. Busulfan: A. Antitumorale care interfera cu structura ADN sunt urmatoarele. tamoxifen (pag. streptozotocina B. nu se absoarbe oral C. riaval E. Ifosfamida are urmatoarele caracteristici. este alchilant D. cisplatin D. 190) F2508028. nitrozouree C.

PARTEA a II a F2608032. Doxorubicina D. Care dintre substan&ele urm toare sunt modificatoare ale structurii #i func&iilor ADN-ului: A.INTREBARI . sesiunea 2004 www.ro . Se administreaz! exclusiv pe cale oral! (pag. 177-215) F1208037. Ciclofosfamida: A. Azatioprina: A. Cisplatina C. Se ob ine prin condensarea azotiperitei cu un compus fosfamidic B. Se utilizeaz! ca citostatic în leucemii acute $i cronice B. Se comercializeaz! sub denumirea Imuran D. E. 177-215) F1208036. Dietilstilbestrol C. D. 177-215) F1208034. În urma metaboliz!rii se transform! în acrolein!. Clorotrianisen (pag. Este un analog al bazelor pirimidinice C. Se utilizeaz! ca imunosupresor în transplanturi de organe C. Pozitionarea mandibulei în RC prin metoda unimanuala: A. Principalul efect secundar ce impune sistarea administr!rii este cistita necrotic! hemoragic! E. este o tehnica cu trei degete. 151) INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU F1208033. Este un antimetabolit al uracilului E. se aplica pentru controlul gutierelor ocluzale. 177-215) 227 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. Asparaginaza (pag. Este ototoxic $i nefrotoxic E. Nitrozoureea B. C. B. lipsit! de toxicitate D. Cisplatin: A. Vincristina E. necesita prezenta asistentei pentru realizarea ei (pag. Estramustin E. se aplica pentru controlul contactelor dentare în RC. este descrisa de Peter Dawson. Care dintre urm toarele substan&e se utilizeaz ca #i hormoni sau antihormoni cu propriet &i citostatice: A. Triamcinolon B. Se condi ioneaz! sub form! de drajeuri $i flacoane injectabile (pag. Este un citostatic ce ac ioneaz! ca antiestrogenic C. Tamoxifen D.rezidentiat2004. 177-215) F1208035. Este un compus cu propriet! i citostatice ce ac ioneaz! prin modificarea structurii ADN-ului B.227 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE . Este putin toxic D. Se utilizeaz! în tratamentul bolilor autoimune (pag.

reduce metilarea acidului deoxiuridilic in acid timidilic. inhibitorii topoizomerazelor. Metotrexat (pag. B. inhibarea timidilat-sintetazei. Tamoxifen C. Blocheaz! faza premitotic! a ciclului celular. Este un derivat de semisintez! al podofilotoxinei C. 177-215) F1308044. 177-215) F1208039. 228 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. Fluorouracil E. (pag. D. E. Ac ioneaz! prin inhibarea dehidrofolatreductazei C. antrenând liza celular! D. 177-215) F1308043. blocheaza enzima ribonucleoziddifosfat reductaza. Vinblastina B. Ac ioneaz! ca agent alchilant E. 177-215) F1208040. Dietilstilbestrol E. Medicamentul antitumoral fluorouracil actioneaza ca citostatic prin urmatoarele mecanisme: A. Aminoglutetimida (pag. Dintre citostaticele de sintez ac&ioneaz prin mecanism alchilant: A. Etopozidul: A. Medicamentul antitumoral metotrexat are urmatoarele actiuni: A. C. C.INTREBARI . Se condi ioneaz! sub form! de unguente pentru aplica ii locale (pag. antagonist al acidului folic. Sunt antitumorale care actioneaza prin afectarea moleculelor de ADN preformate: A. Melfalan D. Se condi ioneaz! sub form! de unguent pentru aplica ii locale (pag. inhiba dihidrofolat reductaza.228 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE . 177-215) F1208041. anatgonist al acidului folic. Este un antibiotic cu propriet! i antitumorale B. Nu produce deprimare medular! D. inhibarea AND-polimerazei. E. diminua acidul tetrahidrofolic D. B. antimetabolit al bazelor pirimidinice (uracil). alcaloizii toxici ai fusului de mitoza. (pag. Este un antimetabolit al acidului folic B. sesiunea 2004 www. Se comercializeaz! sub denumirea Antifolan E.ro . Ciclofosfamida B. Preciza&i care dintre compu#ii urm tori cu propriet &i citostatice ac&ioneaz ca #i antimetaboli&i: A.rezidentiat2004. Cisplatin C. B. antagonist al adeninei. Mercaptopurina D. Metotrexatul: A.PARTEA a II a F1208038. 177-215) F1308042.

doxorubicina. Medicamente antitumorale alchilante sunt: A. D. glucocorticoizii. sesiunea 2004 www. C. B. bleomicina.PARTEA a II a C. tioguanina. diaree. ciclofosfamida. B. agenti alchilanti. clorambucil. C. 177-215) F1308047. (pag. 177-215) 229 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. D. E. hidroxicarbamida. C. interferarea biosintezei nucleotizilor precursori si a acizilor nucleici. paralizii. mitomicina. Antibiotice utilizate ca antitumorale citostatice sunt: A. Antitumorale citostatice care actioneaza prin inhibarea mitozei sunt: A. C. alopecie. Urmatoarele reactii adverse sunt caracteristice vincristinei: A. E. D. (pag. dactinomicina. (pag. fluorouracil. stabilizarea complexului topoizomeraza-ADN. (pag. antibiotice care se leaga de lanturile de ADN prin intercalare. afectarea moleculelor de tubulina. sindrom depresiv. vinblastina. E. E. B. tamoxifen. nevralgii. E. vincristina. C. (pag. B.229 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE . cisplatina.rezidentiat2004. D. D. D. vinblastina. mercaptopurina. bleomicina. 177-215) F1308046. metotrexat. inhibarea biosintezei folatilor activi. B. 177-215) F1308050. E.INTREBARI . 177-215) F1308045. E. alterarea moleculelor de ADN preformate. B. D.ro . (pag. C. Antitumorale care modifica biosinteza acizilor nucleici sunt: A. metotrexat. 177-215) F1308049. epirubicina. 177-215) F1308048. (pag. metotrexat. Sunt specifice medicamentelor antitumorale urmatoarele mecanisme de actiune: A.

E. Medicamente antitumorale hormoni esterogeni sunt: A. metotrexatul. tioguanina. E. 177-215) F1408056. E. (pag. metotrexat.rezidentiat2004. cisplatin. E. Medicamente antitumorale care actioneaza ca antimetaboliti ai bazelor pirimidinice sunt: A.PARTEA a II a F1308051. amsacrina.ro . vincristina. D. (pag. (pag. este un imunodepresor C. 177-215) F1308054. fluouracil. (pag. C. inhiba AND-polimeraza D. C. 207. inhiba sinteza AND-ului (pag. buserelina 230 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. nafoxidin E. Medicamente antitumorale din grupa inhibitorilor topoizomerazelor sunt: A. [3]) F1408057. B. Medicamentul antitumoral citostatic tamoxifen este indicat in: A. Medicamente antitumorale facand parte din grupa citostaticelor care modifica biosinteza acizilor nucleici sunt: A. B. 177-215) F1308053. neoplasm mamar. mercaptopurina. neoplasm gastric. etopozida. Bleomicina: A. drostanolon. B. leucemii. este un antibiotic anticanceros B. sesiunea 2004 www. B. este un imunostimulant E. (pag.230 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE .INTREBARI . D. B. citarabina. metotrexat. tamoxifen. C. 177-215) F1308055. Care dintre urmatoarele substante sunt agonisti ai LHRH utilizati in terapia antineoplazica: A. busulfanul. D. fluorouracil. D. citarabina. tegafur. leuprorelina B. D. C. C. neoplasm de endometru (rezistent la progesteron). 177-215) F1308052. neoplasm de prostata (rezistent la estrogeni). stilbostat. estramustin.

ciclofosfamida E. [3]) F1408060. 214. 198. azatioprina D. Care dintre urmatoarele substante sunt derivati de N-nitrozouree: A. ftorafur E. [3]) F1408063. Care dintre urmatoarele substante sunt antimetaboliti ai bazelor purinice: A. inhiba sinteza AND B. este un ester metansulfonic C. flucitozina (pag.231 Rezidentiat 2004 C.INTREBARI . 183. clorambucil C. sesiunea 2004 www. este un derivat purinic D. lomustin E. [3]) PROFIL FARMACIE . Cisplatinul prezinta urmatoarele proprietati farmacodinamice: A.192. stimuleaza sinteza AND E. fluorouracilul B. prezinta in pozitia 3 o grupare acetil D. 183. Doxorubicina: A.rezidentiat2004. melfalanul D. 205. Care dintre urmatorii derivati prezinta o structura de beta-cloretilamina: A. este un derivat benzenic (pag. este un derivat de antracen C. clorambucilul C. aminoglutetimida D. Ciclofosfamida prezinta urmatoarele caracteristici structurale: A. face parte din grupa antibioticelor anticanceroase E.PARTEA a II a F1408058.ro . dacarbazina B. citarabina (pag. este un derivat de azotiperita B. imunosupresiv C. [3]) 231 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. [3]) F1408059. este un derivat pirimidinic E. este un derivat de beta-cloretilamina (pag. imunostimulant (pag. 190-193. radiosensibilizant D. semustin (pag. procarbazina D. carmustina B. [3]) F1408061. este un derivat de naftacen B. mercaptopurina C. 183. flutamid E. tiotepa (pag. [3]) F1408062.

are toxicitate medular! redus! D. sesiunea 2004 www. este un corticosteroid de sinteza (pag. 201. ovarian $i de col uterin (pag. este un antimetabolit al bazelor purinice B. este un derivat de N-hidroxiuree E. Busulfan: A. este un antimetabolit al adeninei (pag. prezinta o structura chimica apropiata de doxorubicina B. 202-203. este un alchilant B. Metotrexatul: A. este activ oral B. este un antimetabolit D. [3]) F1408068. este un antibiotic anticanceros D.232 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE . este un antagonist al acidului para-aminobenzoic D. se elimin! biliar 232 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. 197. Procarbazina: A. Fluorouracilul: A.PARTEA a II a F1408064. este un antimetabolit al uracilului D.rezidentiat2004. [3]) F1408065. stimuleaz! ADN-polimeraza B. Stilbostatul: A. este un antifolic (pag.ro . inhiba dihidrofolatreductaza (pag. 210. 207) F1508070. este un antimetabolit al bazelor pirimidinice C. este un antiestrogen (pag. [3]) F1408067. prelungeste ciclul mitotic C. Bleomicina: A. este un antagonist al acidului folic E. este un antimetabolit al bazelor pirimidinice C. este un antimetabolit al bazelor purinice B. este un derivat al azotiperitei D. este un antifolic E. este un derivat de azotiperita C. este un antifolic E. este un derivat al stilbestrolului C. este un progestativ de sinteza B. este imunodepresor C.INTREBARI . 206. [3]) F1508069. Epirubicina: A. este indicat! în cancerul mamar. este un antiestrogen E. este contraindicat! în epiteliomul malpighian E. [3]) F1408066.

197) F1508074. 202.203) F1508075. Carmustina: A. Metotrexat: A. Metotrexat D. produce leucopenie (pag. este activ în leucemia mieloid! cronic! D. Daunorubicina C. Clorambucil B.INTREBARI . are efecte embriotoxice $i teratogene (pag. Procarbazina: A. 212) 233 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. Mercaptopurina (pag. este contraindicat în policitemia vera (pag. Citarabina (pag. ac iunea citostatic! este limitat! la m!duva hematoformatoare E. Care dintre urm toarele substan&e sunt citostatice de sintez ? A. la asocierea cu peniciline cre$te toxicitatea E. Vincristina D. Procarbazina C. Tamoxifen: A.r. nu se absoarbe digestiv B. Streptozotocina B. necesit! control renal s!pt!mînal (pag. 197. nu difuzeaz! în l. 184) F1508073. B.198) F1508076. 196. are slab efect de tip IMAO E. este activ oral C. L . are efecte deprimante pe m!duva hematoformatoare C.rezidentiat2004. se poate administra în insuficien a renal! D.c. 195) F1508071. nu se absoarbe oral C. cre$te efectul digoxinei D.233 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE . produce hipocalcemie E. sesiunea 2004 www. Fluorouracil E. produce trombocitoz! E.PARTEA a II a C.ro . 183) F1508072.asparaginaza E. doza zilnic! maxim! este de 600 mg (pag. Care dintre urm toarele substan&e sunt modificatoare ale biosintezei acizilor nucleici? A. este activ în metastaze ale cancerului mamar D. este antagonist al acidului folic B. produce fibroz! pulmonar! intersti ial! D. prelunge$te ciclul mitotic C. este antiestrogen nesteroid B.

se asociaza anticanceroase care sunt active in administrare izolata E. flutamid D. prednison (pag. in doze mari. folosite in conditii optime.rezidentiat2004. omoara toate celulele neoplazice E. 212) F2108083. 181-182) F2108080.234 Rezidentiat 2004 F1508077.v. produce halucina ii D. Antitumorale antagonisti ai hormonilor sunt urmatoarele: A. se administreaz! strict i.ro . stilbostat E. clorotrianisen B. nu se administreaz! în boala Hodgkin C. se asociaza citostatice ce actioneaza specific in faza S cu citostatice nespecifice de faza B. Reactiile adverse ale cipsplatinei sunt urmatoarele: A. se administreaz! oral E. cancer endometrial reziztent la estrogeni C. se folosesc serii scurte. Principiile asocierii citostaticelor cuprind: A. Se folosesc ca citostatice urmatorii hormoni estrogeni: A. cancer prostatic rezistent la estrogeni (pag. induc intotdeauna vindecarea cancerului C. 208) PROFIL FARMACIE . opre$te mitoza B. 210-211) F2108082. esteri ai estradiolului (pag. tamoxifen E. tamoxifen C. sesiunea 2004 www. ototoxicitate B.PARTEA a II a F2108078. cancer mamar metastatic cu testul pentru estrogeni pozitiv B. ciproteron D. Farmacoterapia tamoxifenului cuprinde: A. (pag. sunt active in toate fazele ciclului celular. Vinblastina: A. 212-213) F2108081. inclusiv in faza G0 (pag. boala Hodgkin E. nefrotoxicitate 234 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. se asociaza anticanceroase cu acelasi mecanism de actiune D. impedica multiplicarea celulelor neoplazice B. repetate de tratament (pag. Substantele citostatice: A. au actiune electiva si specifica D. 185) F2108079. estradiol B. se asociaza substante care prezinta toxicitate asupra acelorasi organe C. ciproteron C. cancer endometrial rezistent la progesteron D.INTREBARI .

cisplatin D.rezidentiat2004. neuropatie periferica (pag. vincristina B. Din grupa citostaticelor care modifica biosinteza acizilor nucleici fac parte: A. tioguanina (pag. metotrexat D. 184. [vol. este activa in cancerul pulmonar (pag. nu sufera metabolizare hepatica D. inhibarii ADN polimerazei (pag. 1]) F2108088. fluorouracil C. fluorouracil C. sesiunea 2004 www. are toxicitate medulara mai mare decat alte alchilante E. inhibarii topoizomerazei B. 183. [vol. actiunii antimetabolit al adeninei D. mercaptopurina B. hipouricemie D. 184.PARTEA a II a F2108084. 201) F2108085. [vol. hiperuricemie E. hidroxicarbamida C. ciclofosfamida C. inhibarii timidilat sintetazei C. 1]) F2108089. tamoxifen (pag. Actiunea citostatica al 5-fluorouracilului este consecinta: A. 198) PROFIL FARMACIE .INTREBARI . doxorubicina E. este anticanceros cu mecanism alchilant B. Actioneaza citostatic prin inhibitia mitozei substantele: A. Urmatoarele afirmatii referitoare la ciclofosfamida sunt adevarate: A. [vol. prezinta ca efect secundar cistita hemoragica C. metotrexat B. clorambucil B. 184. vinblastina D. bleomicina (pag. vinblastina E. citarabina D.ro .235 Rezidentiat 2004 C. metotrexat E. Sunt antitumorale alchilante: A. actiunii antimetabolit al pirimidinei E. Sunt antitumorale modificatoare ale biosintezei acizilor nucleici: A. 1]) F2108087. cisplatin E. 184. 192) F2108086. 1]) 235 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. vincristina (pag.

Carmustina B. inhiba dihidrofolat reductaza C. 197. [vol. reduce metilarea acidului deoxiuridilic in acid timidilic D. antimetabolit al adeninei C. neoplasm gastric (pag. trombopenie sub 100 000/mmc D. tamoxifen B. nafoxidin (pag. leucemii acute si cronice E. hepatita acuta E. streptozocina E. 202. Administrarea citostaticelor este contraindicata in caz de: A. cisplatin C. metotrexat (pag. blocheaza ribonucleoziddifosfat reductaza (pag. 212. Care dintre urmatoarele substante au actiune specifica asupra fazelor ciclului celular? A. Fluorouracil actioneaza citostatic prin urmatoarele mecanisme: A. sesiunea 2004 www. Metotrexat are urmatoarele actiuni: A.236 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE . sarcina B. inhiba ADN polimeraza E. Tamoxifen poate fi indicat ca citostatic in: A. 201. cancer prostatic rezistent la estrogeni C. [vol. antagonist al acidului folic B. cancer mamar B. 1]) F2108094. estramustin E. 1]) F2208096. 1]) F2108091. neoplasm nemetastazat (pag.ro . diminua acidul tetrahidrofolic D. leucopenie sub 3000/mmc C. antagonist al adeninei E. mercaptopurina D. [vol.INTREBARI .PARTEA a II a F2108090. inhiba timidilat-sintetaza B. 1]) F2108093. 185. 1]) F2108095. [vol. Antitumorale care prezinta efect medulotoxic sunt: A. cancer endometrial rezistent la progesteron D. 1]) F2108092. stilbostat C. Metotrexat 236 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. Hormoni estrogeni utilizati ca antitumorale sunt: A. [vol. [vol. 183. lomustina B.rezidentiat2004. antagonist al acidului folic (pag. drostanolon D.

Prin metabolizare elibereaza acroleina cu proprietati citotoxice C. Cisplatin E. Clorambucilul: A.237 Rezidentiat 2004 C. Tioguanina E. Prin metabolizare in celulele maligne pune in libertate clormetina cu efect alchilant D. Nu are actiune imunosupresiva C. Se conditioneaza sub denumirea de Leukeran E. Nu prezinta actiune imunodepresiva B. Ciclofosfamida (pag. Vincristina B. Se utilizeaza in terapia tumorilor mamare si ovariene (pag. 192) F2208102. Nu produce alopecie E. 191) F2208100. Se metabolizeaza hepatic in aldofosfamida. Este un derivat clorurat al fenil-alaninei levogire C. Indicatiile majore sunt tumorile limfatice D. Prezinta mielotoxicitate (pag. Nu prezinta mielotoxixitate E.ro . Prezinta toxicitate medulara inferioara altor alchilante D. Este un derivat fosfamidic al azotiperitei C. sesiunea 2004 www. Prezinta actiune imunosupresiva D. Melfalanul: A. Citarabina D. Se utilizeaza ca si amestec racemic B. Este insolubila in apa (pag. Se utilizeaza in terapia cancerului pulmonar (pag. Ciclofosfamida: A.PARTEA a II a F2208097. Se elimina sub forma nemetabolizata prin fecale D. Ciclofosfamida C. inactiva E. Se utilizeaza sub forma de amestec racemic B. 192) 237 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. Bleomicina (pag. Care dintre urmatoarele substante actioneaza nespecific asupra fazelor ciclului celular? A. Etopozid D. 184) PROFIL FARMACIE . 190) F2208099. Ciclofosfamida: A. Se utilizeaza in terapia tumorilor osoase E. Este un antimitotic cu actiune alchilanta B. Este izomerul dextrogir al melfalanului C. Sarcolizina: A. Nu prezinta efecte toxice (pag.INTREBARI . 184) F2208098.rezidentiat2004. Este un derivat de azotiperita B. 191) F2208101.

Se administreaza pe cale parenterala (pag. Streptozocina: A. Actiunea citostatita este ciclodependenta C. Nu difuzeaza in lichidul cefalorahidian E.PARTEA a II a F2208103. Actioneaza prin modificarea structurii AND-ului B. Se administreaza pe cale parenterala. Nu prezinta efecte adverse digestive (pag. Procarbazina: A. Este un citostatic cu proprietati imunosupresive si radiosensibilizante 238 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. 195) F2208104. Administrat in doze repetate nu este hematotoxic C. Este un derivat de nitrozouree cu liposolubilitate crescuta B. Cisplatinul: A. sesiunea 2004 www. 197) F2208107. Este un derivat de carboxamida cu proprietati alchilante B. 198) F2208109. Carmustina: A. Prezinta specificitate de actiune asupra celulelor insulelor pancreatice D. Este un citostatic derivat de nitrozouree B. In doze mici deprima selectiv trombocitopoeza E. Este un citostatic din grupul antimetabolitilor B. Se utilizeaza in terapia bolii Hodkin D.rezidentiat2004. Prezinta actiune asemanatoare cu radiatiile ionizante C. Se utilizeaza exclusiv pe cale parenterala (pag. 195-196) F2208106. Nu se absoarbe dupa administrare orala E. 197) F2208108. Poate produce fibroza pulmonara interstitiala C. Nu prezinta medulotoxicitate E. Este indicat in terapia cancerelor pulmonare. Este citostatic alchilant din grupa esterilor metansulfonici C. Lomustina: A.ro . Actiunea citostatica este limitata la nivel cerebral D. 196) F2208105. Se utilizeaza exclusiv oral E. Este un derivat sintetic de nitrozouree B. Busulfanul: A. intravenos (pag. Nu se absoarbe dupa administrare orala E. renale si de colon D. Se conditioneaza sub forma de capsule de uz oral (pag. Se utilizeaza in terapia tumorilor cerebrale D.238 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE . Este lipsit de efecte embriotoxice si teratogene D. Nu este activ pe cale orala (pag. Face parte din grupul enzimelor cu proprietati citostatice C. Dacarbazina: A.INTREBARI . Este un citostatic alchilant B.

Se utilizeaza pe cale parenterala E.INTREBARI . Este un antagonist al acidului folic cu proprietati citostatice B. sesiunea 2004 www.ro . 198-199) F2208110. Se administreaza pe cale orala (pag. Se administreaza exclusiv parenteral E. Actioneaza prin inhibarea dehidrofolatsintetazei D. Este un antimetabolit al adeninei B. Fluorouracilul: A. 202-203) 239 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. Tioguanina: A. Ftorafurul: A. Azatioprina: A.PARTEA a II a C. 202) F2208115. Actioneaza ca antagonist al bazelor pirimidinice B. Este medicament de electie in terapia tumorilor cerebrale (pag. Nu este activ pe cale orala D. Actioneaza prin inhibarea dehidrofolatreductazei C. 201) F2208113. Este un antimetabolit al hipoxantinei (pag. Se utilizeaza in terapia neoplamului mamar si digestiv C. Este un antimetabolit al uracilului B. Este un antimetabolit al adeninei B. Metotrexatul: A. 201) F2208114. Interfera cu sinteza ADN si ARN C. Nu prezinta efecte imunodepresive C. Se utilizeaza in terapia tumorilor testiculare D. Mercaptopurinul: A. Se metabolizeaza sub actiunea xantinreductazei C.239 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE . Se utilizeaza in terapia cancerului pulmonar cu celule mici (pag. Este comercializat sub denumirea de Imuran (pag. Este activ in leucemie mieloida acuta si cronica D. Se metabolizeaza in organism in fluorouracil B. Prezinta efecte adverse asupra maduvei hematopoetice E. Nu produce mielodepresie D. Se utilizeaza in terapia cancerelor vezicii urinare D. Se utilizeaza exclusiv oral E. Prezinta efect stimulant asupra maduvei hematoformatoare (pag. Nu prezinta toxicitate hematologica (pag. Este renotoxic si ototoxic E.rezidentiat2004. Este utilizat in terapia leucemiilor acute si cronice D. Actiunea este potentata prin asociere cu hidroxicarbamida C. 199) F2208111. Prezinta efect deprimant asupra maduvei hematoformatoare E. Toxicitatea azatioprinei este redusa prin asociere cu alopurinol E. 200) F2208112.

204) F2208118. Toxicitatea medulara este redusa E. Este comercializat sub denumirea de Antifolan (pag.rezidentiat2004. Prezinta actiune sinergica cu cispaltina. Vincristina: A. Se utilizeaza exclusiv oral (pag. 208) F2208122. Doxorubicina: A.PARTEA a II a F2208116. Este indicat in terapia cancerului mamar D. Metotrexatul: A. Se utilizeaza in terapia bolii Hodkin D. 207) F2208121. Este un imunodepresor puternic D. Actioneaza prin inhibarea ADN polimerazei B. Nu produce deprimare medulara E. Se utilizeaza exclusiv oral (pag. Se utilizeaza in terapia tumorilor localizate la nivelul capului si gatului (pag. Se utilizeaza in terapia bolii Hodkin D. Este activa in leucemia mieloida cronica si melanom D. Hidroxicarbamida: A. usor solubile in apa B. Vinblastina: A. Actioneaza citostatic prin blocarea mitozei C. Nu produce depresie medulara C. Este un citostatic alchilant C. sesiunea 2004 www. Este un citostatic cu efect deprimant asupra maduvei hematoformatoare B. 206) F2208120. 203) F2208117. Prezinta actiune de tip radiomimetic C. Bleomicina: A. 205) F2208119. Este citostatic de prima alegerea in leucemia acuta la copii E. Se prezinta sub forma unei pulberi albe. Nu prezinta toxicitate hematologica si cardiaca E. Este un citostatic de sinteza B. Daunorubicina: A.ro . Este toxic miocardic D. Este un citostatic derivat de nitrozouree B. fiind utilizat in terapia cancerelor vezicale E. Se administreaza exclusiv pe cale parenterala (pag.INTREBARI .240 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE . Este derivatul N-hidroxilat al ureei C. Blocheaza sinteza AND B. Se utilizeaza in terapia leucemiei acute mieloide la copii 240 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. In corioepiteliom la femei produce frecvent vindecari definitive C. Este utilizata in terapia cancerelor hormonodependente E. Este lipsit de efecte toxice (pag. Este un antibiotic naftacenic cu proprietati citostatice B.

209) F2208124.INTREBARI . Nu se utilizeaza in terapia bolii Hodkin D. Nu produce ginecomastie si scaderea libidou-ului (pag. Realizeaza concentratii ridicate in lichidul cefalorahidian E. Se utilizeaza sub forma de comprimate de uz oral E. Inhiba actiunea stimulanta a androgenilor asupra cresterii prostatei C. Se utilizeaza in terapia cancerului mamar metastazat hormonodependent C. Se comercializeaza sub denumirea de Androcur E. Se comercializeaza sub denumirea de Androcur (pag. Se utilizeaza in terapia cancerului de san dupa cel putin 5 ani de la menopauza D. 212) F2208126. Este utilizat in terapia hirsutismului D. Stilbostatul: A.PARTEA a II a F2208123. Nu prezinta efecte de tip estrogenic E. Este etilhidrazida acidului podofilic B. Prezinta efecte estrogenice si antimitotice C. Se utilizeaza in terapia cancerului pulmonar cu celule mici D.rezidentiat2004. Prezinta proprietati antiestrogenice C. Este un compus de sinteza cu actiune estrogenica B. Ciproteronul: A.241 Rezidentiat 2004 C.ro . Se utilizeaza strict intravenos (pag. Este un estrogen steroidic cu proprietati citostatice B. 208-209) PROFIL FARMACIE . Aminoglutetimida: A. 214) 241 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. Etopozidul: A. Se utilizeaza in terapia carcinomului prostatic metastazat E. Tamoxifenul: A. Nu se utilizeaza in terapia cancerului de prostata (pag. Este un inhibitor de aromataza D. Este un derivat semisintetic al podofilotoxinei C. 212-213) F2208127. Este un antiestrogen cu proprietati citostatice B. Este un citostatic cu actiune antiandrogena si progestativa C. 213) F2208128. Stimuleaza producerea de hormoni mineralo-corticosteroizi B. 210) F2208125. Este un ester al acidului metansulfonic cu proprietati citostatice B. Flutamidul: A. Nu inhiba spermatogeneza (pag. inactiv D. Se utilizeaza in terapia metastazelor cancerului de san D. Nu se utilizeaza in terapia leucemiei (pag. Se utilizeaza strict intravenos E. Prin metabolizare se transforma in hidroxiflutamid. Este inductor enzimatic E. Creste efectul anticoagulantelor (pag. sesiunea 2004 www.

Tamoxifen E.INTREBARI . Manomustina B. 183) F2208130. Care dintre urmatoarele substante sunt antimetaboliti ai bazelor purinice? A. Stilbostat B. 183) F2208131. 183) F2208132. Azatioprina (pag. Etopozid (pag. Tioguanina C. Busulfan D.242 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE . Clormetina B. 183) F2208134. Care dintre urmatoarele substante nu sunt citostatice derivati de etilenimina? A. Ciclofosfamida B.rezidentiat2004. Metotrexat E. Doxorubicina C. Procarbazina D. Bleomicina E. Carmustina E. Tiotepa B. Care dintre urmatoarele substante fac parte din grupul citostaticelor ce actioneaza ca antimetaboliti? A.ro . Streptozocina C. sesiunea 2004 www. Dacarbazina D. Vincristina C. Carmustina 242 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. Carmustina E. Clorambucil E. Fluorouracil C. Care dintre urmatoarele substante fac parte din grupul citostaticelor alchilante? A. Care dintre urmatoarele substante sunt derivati de nitrozouree? A. Ciclofosfamida D. Azatioprina D. Citarabina D. Care dintre urmatoarele substante sunt antimetaboliti ai bazelor pirimidinice? A. Vinblastina (pag. Bleomicina (pag. Care dintre urmatoarele substante fac parte din grupul citostaticelor derivati de betacloretilamina? A. 183) F2208133. 183) F2208135.PARTEA a II a F2208129. Metotrexat (pag. Tamoxifen (pag. Mercaptopurina C. Melfalan B.

Tamoxifen B.INTREBARI . 183) F2208137.PARTEA a II a F2208136. Bleomicina D. Vincristina E. Etionina (pag.ro . Metotrexat B. Citarabina B. Care dintre urmatoarele substante sunt inhibitori mitotici? A. Cisplatin C. Care dintre urmatoarele substante sunt modificatoare ale biosintezei acizilor nucleici? A. Care dintre urmatoarele substante nu actioneaza ca antimetaboliti ai acidului folic? A. Vinblastina (pag. Hidroxicarbamida D. 183) PROFIL FARMACIE . Doxiciclina B. Clorambucil E. E. Ofloxacina E. Bleomicina E. Aminoglutetimida 243 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. Metotrexat D. Dacarbazina D. Citarabina C. Ftorafur B. 183) F2208139. Care dintre urmatoarele substante sunt antibiotice antitumorale? A.243 Rezidentiat 2004 B. Carbenicilina (pag. Vinblastina C. D. Clormetina D. L-asparaginaza C. Azaserina E. Care dintre urmatoarele substante interfera cu structura AND-ului? A. 184) F2208141. Dacarbazina B. C. Fluorouracil C. sesiunea 2004 www. Fluorouracil D.rezidentiat2004. 184) F2208140. 183) F2208138. Doxorubicina C. Care dintre urmatoarele substante nu fac parte din grupul enzimelor cu proprietati antitumorale? A. Mitomicina (pag. Mitomicina Metotrexat Fluorouracil Azacitidina (pag. Melfalan (pag.

(pag. 177 . C. vincristina. C. ciclofosfamida. metotrexat. 177 .215) F2308143. L-asparaginaza (pag. bleomicina. 177 . clorambucil.215) 244 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. Medicamente antitumorale alchilante sunt: A. 177 . hidroxicarbamida. nafoxidin. sesiunea 2004 www. stilbostat. (pag. D. metotrexat. C. citarabina. (pag. E. fluouracil. doxorubicina. vinblastina. E.215) F2308145. vincristina. 177 . antimetabolit al bazelor pirimidinice (uracil). E. E. D. mercaptopurina. B. tioguanina. C. C. tamoxifen. E.244 Rezidentiat 2004 E. B.INTREBARI . fluorouracil. metotrexat. cisplatina. tamoxifen. B. antagonist al acidului folic. D. estramustin. (pag. inhibarea timidilat-sintetazei. (pag. cisplatin. D.PARTEA a II a F2308142. drostanolon.215) F2308144.215) F2308147. Antitumorale care modifica biosinteza acizilor nucleici sunt: A. B. inhibarea AND-polimerazei. Antitumorale citostatice care actioneaza prin inhibarea mitozei sunt: A. (pag. D. B. C.ro . E. B. 177 . 184) PROFIL FARMACIE . Medicamentul antitumoral fluorouracil actioneaza ca citostatic prin urmatoarele mecanisme: A. reduce metilarea acidului deoxiuridilic in acid timidilic. D.rezidentiat2004. Medicamente antitumorale hormoni esterogeni sunt: A. Medicamente antitumorale facand parte din grupa citostaticelor care modifica biosinteza acizilor nucleici sunt: A. vinblastina.215) F2308146.

215) F2308153. sesiunea 2004 www. Medicamentul antitumoral citostatic tamoxifen este indicat in: A. amsacrina. interferarea biosintezei nucleotizilor precursori si a acizilor nucleici. bleomicina. (pag. inhiba dihidrofolat reductaza. neoplasm de prostata (rezistent la estrogeni). paralizii. B. blocheaza enzima ribonucleoziddifosfat reductaza. metotrexat. C. B. B. alopecie. Medicamente antitumorale care actioneaza ca antimetaboliti ai bazelor pirimidinice sunt: A. (pag. D. etopozida. C. neoplasm gastric. E.ro . 177 . E. C. 177 . C. D. antagonist al acidului folic. Medicamente antitumorale din grupa inhibitorilor topoizomerazelor sunt: A. 177 . B. D.PARTEA a II a F2308148. B. D. C. mercaptopurina. neoplasm mamar. (pag. alterarea moleculelor de AND preformate. Antibiotice utilizate ca antitumorale citostatice sunt: A. leucemii. (pag. epirubicina. dactinomicina. B. afectarea moleculelor de tubulina. D.215) F2308154. E. neoplasm de endometru (rezistent la progesteron). busulfanul. inhibarea biosintezei folatilor activi. diminua acidul tetrahidrofolic.rezidentiat2004.215) F2308149. D. C. Sunt specifice medicamentelor antitumorale urmatoarele mecanisme de actiune: A. mitomicina. citarabina. tegafur.245 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE . fluorouracil. metotrexat. 177 . tioguanina. metotrexatul.INTREBARI .215) F2308152. antagonist al adeninei.215) F2308151. B. C. nevralgii. 177 . E. 245 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. Medicamentul antitumoral metotrexat are urmatoarele actiuni: A. (pag. 177 . (pag.215) F2308150. E. Urmatoarele reactii adverse sunt caracteristice vincristinei: A. E. stabilizarea complexului topoizomeraza-AND.

Care dintre urmatoarele medicamente antitumorale interfera cu structura ADN? A. tamoxifen (pag. C. sindrom depresiv. Care dintre urmatoarele medicamente cu actiune antitumorala prezinta toxicitate la nivelul miocardului? A. doxorubicina. vol.215. 1) F2308157. inhiba dihidrofolatsintetaza. B. sesiunea 2004 www. E. E.215. (pag. etopozid C. inhiba dihidrofolatreductaza. alcaloizii toxici ai fusului de mitoza. este un antagonist al acidului folic cu efecte stimulante asupra maduvei hematoformatoare. daunorubicina.246 Rezidentiat 2004 D. hepatotoxicitatea este crescuta la alcoolicii cronici. D. epirubicina. D. antibiotice care se leaga de lanturile de AND prin intercalare. ciclofosfamida. dactinomicina. (pag. C. 177 . 177 . Sunt antitumorale care actioneaza prin afectarea moleculelor de AND preformate: A. vinblastina B. 177 . C. vol. glucocorticoizii.ro . E. 1) F2508160. (pag. D. lomustina. E. 177 . B. E. B. fluorouracil. B.215. B.215. (pag. 177-215) PROFIL FARMACIE . 177 . agenti alchilanti. alchilante. enzima care catalizeaza reducerea folatului si dihidrofolatului la tetrahidrofolat. daunorubicina. diaree. E. 183) 246 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. nu este supus proceselor de biotransformare in organism. vol. bleomicina D. fluorouracil. metotrexat. cisplatin. (pag. Urmatoarele citostatice sunt antimitotice: A. vincristina E. Care dintre urmatoarele medicamente cu actiune antitumorala se elimina pe cale biliara? A.INTREBARI .rezidentiat2004.215) F2308156. 1) F2308158. inhibitorii topoizomerazelor. 1) F2308159.PARTEA a II a F2308155. C. vol. etopozid. D. cisplatina. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate pentru metotrexat? A. doxorubicina. D. C. (pag. enzima care catalizeaza reactia de formare a tetrahidrofolatului din dihidrofolat.

Clorambucilul are urmatoarele influente asupra testelor de laborator: A. Ciclofosfamida: A. cancer cutanat (pag.INTREBARI . alopurinolul scade toxicitatea mercaptopurinei (pag. este activ oral B. Efectele adverse ale cisplatinului cuprind: A. Busulfanul are urmatoarele proprietati: A.193) F2508163. Indicatiile azatioprinei sunt: A. 201) F2508167. 195) F2508164. creste numarul de limfocite B. Urmatoarele afirmatii privind mercaptopurina sunt adevarate: A. reactii anafilactice D. adenocarcinom pulmonar E. leucemia mieloida cronica B. renotoxicitate B. creste GPT (pag. este insolubil in apa B.200) F2508166. scade numarul de eritrocite D. diminueaza efectul digoxinei E. are excretie biliara D. 192.PARTEA a II a F2508161. leucemia acuta C. are actiune limitata la maduva hematoformatoare (pag. are absorbtie digestiva incompleta B. este agent alchilant C. hepatita cronica B. colagenoze C. creste numarul de trombocite E. diminueaza efectul curarizant al succinilcolinei (pag. Indicatiile fluorouracilului sunt: A. 199.ro .247 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE . ototoxicitate C. este transformata enzimatic in ficat C. hipermagneziemie (pag. 198) F2508165. 191) F2508162. este antimetabolit al bazelor purinice E. hiperuricemie E. are excretie biliara D. lupus eritematos 247 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. neoplasm gastric D. creste numarul de neutrofile C. produce hemoragii D. este indicat in leucemia mieloida cronica E. este activ oral C.rezidentiat2004. sesiunea 2004 www.

205) F2608169. este bimanuala. B. C. D. E. D. Utilizarea riglei curbe progresive pentru pozitionarea mandibulei în RC: A. utilizeaza o rigla curba progresiva. 146-148) F2608170. Sistemul OSU de pozitionare a mandibulei în RC: A. B. dar nu are semnificatie diagnostica (pag. cu deschidere spre cavitatea bucala.INTREBARI . Tehnica de pozitionare a mandibulei în RC prin intermediul localizatorului centric: A.ro . 200) PROFIL FARMACIE . este o pozitionare autoghidata. necesita un dispozitiv plasat pe mentonul pacientului (pag. este eliberat rapid din tesuturi C. este un unghi ascutit. nu este o pozitie ocluzala. este metoda mini-planului retroincisiv. 153-154) F2608173. unghiul descris pe placuta mandibulara: A. 155-156) 248 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. C. D. se utilizeaza pentru deprogramare mandibulara rapida. E. B. utilizeaza jigul universal. D. se mai numeste si " tehnica cu separatorul ocluzal”.PARTEA a II a F2508168. se numeste " unghi simfizar” (pag. necesita confectionarea sabloanelor de ocluzie. utilizeaza jigul anterior. C. La înregistrarea grafica a relatiei centrice.248 Rezidentiat 2004 D. 153) F2608172. produce frecvent alopecie (pag. B. este constanta toata viata. este unul obtuz. este o metoda de electie în edentatiile frontale întinse. se numeste "unghi Bennett”. C. neavând legatura cu dintii. Doxorubicina: A. E. Relatia centrica: A. poate fi uneori modificata de contactele dento-dentare. E. se numeste " unghi goniac”. permite pozitionarea bimanuala a mandibulei în RC (pag. in transplantul de organ ca imunodepresiv (pag. este agent alchilant B. se determina prin teste fonetice. 151-152) F2608171. C. presupune existenta unui suport de înregistrare. cu deschidere spre cavitatea bucala. este unimanuala. permite ghidarea neuromusculara a mandibulei în RC (pag. cancer al vezicii urinare E. E. D. sesiunea 2004 www. este trofic hepatic E. este o pozitie de referinta. se elimina renal si biliar D. B.rezidentiat2004.

diagramei miscarilor limita în plan orizontal. Prin înregistrarea grafica a relatiei centrice este posibila realizarea: A. 157) F2608177. C. ghidajul canin determina dezocluzia imediata numai a dintilor de partea nelucratoare. înregistrarea pozitiei neuromusculare a mandibulei fata de baza craniului. (pag. E. necesita plasarea placutei strict paralel cu planul de la Frankfurt. ghidajul de grup se constata la majoritatea indivizilor. 160-161) F2608178. nu are valoare practica (pag. D. E. se utilizeaza pentru programarea înclinarii pantei condiliene a articulatorului. 162) F2608180. B. D. Metoda de înregistrare grafica a RC cu placa si pivot central: A. B. 161-162) F2608179. 156) F2608175. C. C. 156) F2608176.rezidentiat2004. ghidajul anterior trebuie sa fie sustinut de doi dinti frontali superiori împreuna cu antagonistii lor. cât si pe cea nelucratoare. D. C. traiectoriei incisive (pag. În cursul miscarii de lateralitate (laterotruzie): A. C. C. situata oriunde în interiorul triunghiului lui Spirgi este considerata normala. necesita prezenta ghidajelor dentare. amplitudinii miscarii Bennett de aceeasi parte. sesiunea 2004 www. Pozitia de intercuspidare maxima: A. Înregistrarea pozitiilor de lateralitate ale mandibulei cu ceara ajuta la programarea în articulator a: A.INTREBARI . ghidajul canin este cel mai des întâlnit. E. E. prin intermediul pivotului. Intercuspidarea maxima de necesitate: A. unghiului Bennett de aceeasi parte. diagramei miscarilor lmita în plan frontal. D. unghiului Bennett de partea opusa. este o pozitie foarte frecventa în cursul miscarilor functionale ale mandibulei. se mai numeste si pozitie de forta. La înregistrarea pozitiei de propulsie a mandibulei trebuie sa se aiba în vedere ca: A.ro . B. sprijina mandibula fata de baza craniului prin trei puncte (pag. se situeaza în interiorul triunghiului de toleranta ocluzala. necesita plasarea placutei strict paralel cu planul lui Camper. B.PARTEA a II a F2608174. ghidajul canin la care participa si incisivul lateral se numeste " ghidaj lateral secvential cu dominanta canina”. este o pozitie diagnostica. E. (pag. se utilizeaza pentru programarea unghiului Bennett. ghidajul anterior trebuie sa determine dezocluzia dintilor posteriori. 249 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. D. diagramei lui Posselt. sprijina mandibula fata de baza craniului într-un punct central.249 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE . amplitudinii miscarii Bennett de partea contralaterala. D. E. se marcheaza cu hârtie de articulare rosie. în cursul ghidajului canin se produce dezocluzia dintilor laterali atât pe partea lucratoare. B. B. înregistrarea înclinatiei pantei tuberculilor articulari (pag.

E. sesiunea 2004 www. PROFIL FARMACIE .PARTEA a II a se caracterizeaza prin plasarea asimetrica a condililor în cavitatile glenoide. 158) 250 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat.rezidentiat2004. C. D. se mai numeste si ocluzie traumatica. se mai numeste si ocluzie habituala.INTREBARI .250 Rezidentiat 2004 B.ro . se mai numeste si ocluzie de convenienta (pag.

Tramadolul: A. 9 Analgezice stupefiante BIBLIOGRAFIE: PROFIL FARMACIE . relaxeaza sfincterul Oddi (pag. agonist kappa C.ro . Bucuresti. petidina E. este contraindicata in infarctul miocardic acut (pag. tratamentul toxicomaniei se face prin administrarea initiala a unui antagonist total E. dextrometorfanul (pag. 163-174) F1209004. este un antagonist total al receptorilor opioizi (pag. are o potenta analgezica superioara morfinei E.rezidentiat2004. deprima centrul vomei la doze mici C. nu pot produce deprimare respiratorie la nou-nascut D. stimuleaza centrul tusei B.INTREBARI . Care din afirmatiile referitoare la analgezicele morfinomimetice sunt adevarate: A. efectele sindromului de abstinenta la opioide sunt de tip colinergic (pag. 163-174) F1209002. sesiunea 2004 www. fentanylul B. prezinta un risc ridicat de dependenta D. Care din urmatoarele substante este cel mai puternic analgezic morfinomimetic: A. 163-174) F1209006. codeina D. au ca antagonist flumazenilul B. este un antagonist miu 251 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. se poate administra la astmatici E. nu traverseaza bariera placentara B. activeaza peristaltismul intestinal D. Pentazocina: A. 163-174) F1209005. creste metabolismul bazal si consumul de oxigen al organismului C.251 Rezidentiat 2004 Tema nr. pot produce la supradozare respiratie Cheyne-Stokes C. Analgezicele stupefiante: A. este un antagonist miu. Farmacologie – Aurelia Nicoleta Cristea. Morfina: A. 163-174) F1209003. agonist miu B. 1999 INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU F1209001. Medicala. este un antagonist kappa. Ed. morfina C.PARTEA a II a 2. deprima centrul respirator bulbar E. se administreaza in dureri acute intense D.

D. Analgezicele morfinomimetice prezint urm toarele ac&iuni farmacodinamice la nivel SNC. stimuleaz! centrul vomei E. naltrexon E. tramadol C.rezidentiat2004. 170) F1509011. ac iune analgezic! C. agoni$ti k – antagoni$ti miu: pentazocina. scaderea peristaltismului D. 168) F1409008. dextropropoxifen (pag. În intoxica&ia acut cu opiacee pentru combaterea depresiei respiratorii se utilizeaz : A. provoac! contrac ia mu$chilor ciliari ai irisului D. 168) F1509012. nalorfina C. 170) F1509010. antagoni$ti pe receptorii miu $i k: naloxon. agoni$ti medii $i slabi: sufentanil. deprim! respira ia B. mecanism complex (opioid $i monoaminergic): tramadol (pag. cre$terea tonusului mu$chilor netezi C. oxicodona C. care dintre afirma&iile de mai jos nu sunt reale? A. relaxeaz! sfincterul Oddi $i reduc presiunea în c!ile biliare C. Toate afirma&iile referitoare la analgezicele opioide sunt corecte cu excep&ia: A. deprim! centrul vomei din aria postrema D. morfin! B. cu excep&ia: A. pentazocina D. buprenorfina B. E.ro . 163-174) PROFIL FARMACIE . deprim! centrul tusei E. Analgezicele morfinomimetice prezint urm toarele ac&iuni farmacodinamice la nivelul aparatului digestiv. scad peristaltismul intestinal $i secre iile digestive (pag.PARTEA a II a F1409007. sesiunea 2004 www. contrac ia sfincterului Oddi (pag. În clasificarea morfinomimeticelor. cu excep&ia: A. fentanil. Preciza&i care dintre urm toarele analgezice stupefiante au un mecanism de ac&iune complex (opiod #i monoaminergic): A. este un agonist slab al receptorilor miu si kappa prezinta un risc ridicat de dependenta se asociaza frecvent cu IMAO nu se poate administra pe cale orala (pag. sc!derea secre iilor B. naloxon 252 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat.252 Rezidentiat 2004 B. relaxarea sfincterelor piloric $i anal E.INTREBARI . 170) F1509009. petidina E. buprenorfina B. agoni$ti miu – antagoni$ti k: buprenorfina D. deprim! centrul respirator bulbar (pag. diminu! capacitatea de concentrare B. C.

Cre$terii ac iunii catalitice a acetilcolinesterazei neuronale E.rezidentiat2004. sesiunea 2004 www. toleran a se instaleaz! la analgezie (pag. 168) 253 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. nu difuzeaz! în laptele matern C. emez! D.253 Rezidentiat 2004 D. toleran a se instaleaz! pentru mioz! E. Difuzeaz! prin placent! $i în laptele matern (pag. este agonist slab (miu $i k) D. Sensibiliz!rii $i externaliz!rii receptorilor adrenergici (heteroreglare de tip "up regulation") C. Care dintre urm toarele afirma&ii este fals ? A. Sindromul de abstinen& la oprirea administr rii opioidelor se datoreaz : A. toleran&a nu se instaleaz pentru: A. Metabolizarea opioidelor endogene se face de c!tre encefalinaz! $i aminopeptidaz! B. nu difuzeaz! prin placent! B. vagotonie (pag. Diminu!rii transmisiei inhibitoare glicin-ergice spinale D. 172. Tilidina E. Dextropropoxifenul (pag. Sc!derii num!rului de receptori setoninergici centrali (heteroreglare de tip "down regulation") (pag. 172-173) F1609016.PARTEA a II a F1509013. deprimare respiratorie B. Neuropeptidele opioide endogene nu pot fi utilizate ca medicamente analgezice pentru c! nu traverseaz! bariera hemato-encefalic! E. Opioidele endogene provin din precursori polipeptici cu molecul! mare (pag. 173) F1509014. deprimant resprirator. Opioidele endogene sunt recaptate prin mecanism activ cu înalt! specificitate steric! D.ro . Toleran a se instaleaz! pentru efectul miotic C. analgezie C. crescând tonusul vagal (tendin ! la vagotonie) E. 171) F1609018. 169) PROFIL FARMACIE . Sensibiliz!rii $i externaliz!rii receptorilor NMDA (heteroreglare de tip "up regulation") B. Sunt agoni#ti puternici ai receptorilor miu #i kappa: A. La administrarea de morfin . Care dintre afirma&iile urm toare privind morfina este fals ? A. Dextromoramida B. Pentazocina D. Morfina: A.INTREBARI . oximorfona (pag. Toleran a se instaleaz! pentru efectul analgezic. 166-167) F1609017. 173) F1609015. constipa ie E. Biosinteza proteinelor precursoare ale opioidelor endogene are loc la nivel ribozomal C. Codeina C. Scade metabolismul bazal $i consumul celular de oxigen D. emetic B. Inhib! colinesteraza. tilidina E.

Midriaza (pag. Nu este efect al activarii receptorilor miu: A.rezidentiat2004.254 Rezidentiat 2004 F1609019. cu o exceptie: A. cresterea tonusului tubului digestiv si arborelui biliar E. euforie B. 171) F2109024. 170) F2109022. sesiunea 2004 www. 167) PROFIL FARMACIE . antitusiva C. Hipertensiunea arterial! B. Sedarea D. Comportamentul de înv! are $i recompens! E. 167) F2109025. greturi. deprimant respirator C. Comportamentul de înv! are $i recompens! C. analgezie supraspinala B. Analgezia supraspinal! C. analgezie spinala E.INTREBARI . Morfina are urmatoarele caracteristici. cresterea tonusului vezicii urinare (pag. Sunt efecte ale activ rii receptorilor delta: A. Euforia E. Medicamentele morfinomimetice au urmatoarele actiuni. depresie respiratorie C. deprimarea centrului respirator (pag. dependenta psihica E. efect secundar vomitiv. deprimarea respiratiei C. Farmacodependen a (pag. cu o exceptie: A. euforie C. Hipotensiunea arterial! B. analgezie supraspinala (pag. la administrare injectabila 254 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. Notati efectul stimularii receptorilor opioizi kappa (k): A. agonist al receptorilor miu si kappa B. Sunt efecte ale activ rii receptorilor kappa: A. retentie urinara (pag. 167) F2109021. 167) F2109023. midriaza D. farmacodependenta B. Analgezicele morfinomimetice au urmatoarele efecte adverse. Sedarea D. sindrom diareic E.ro . cu o exceptie: A. varsaturi D. hipotensiune arteriala D. farmacodependenta D. analgezica B.PARTEA a II a F1609020.

255 Rezidentiat 2004 D. Tramadol (pag. analgezie spinala B. 172. Care dintre urmatoarele substante fac parte din grupul analgezicelor morfinomimetice cu structura difenilpropilaminica? A. s. intoxicatia acuta cu opioide se trateaza cu metadona D.INTREBARI . Petidina C. toleranta se instaleaza pentru toate efectele analgezicelor morfinomimetice B. caile implicate in toxicomania opioizilor sunt cai opioid-ergice si dopaminergice (pag. 60 C.PARTEA a II a F2109026. 173. agonist kappa (pag. dependenta fizica are la baza un mecanism de hetero down-regulation C. 172) F2209031. 173) PROFIL FARMACIE . Pentazocina are urmatorul profil farmacologic : A. Care dintre urmatoarele substante se utilizeaza ca antidot in intoxicatii cu analgezice morfinomimetice? A. 166-174) F2209030. disforie (pag. agonist miu E. doza echianalgezica cu 10 mg morfina este de cca 50 mg. 168. Pentazocina are urmatoarele caracteristici. 480 (pag. este (in mg): A. Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la analgezicele opioide sunt adevarate: A. efect antitusiv (pag. Doza minima letala de morfina. Naloxona E. 120 D. Pentazocina B. Dextropropoxifen D. Metadona 255 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. 240 E. cu o exceptie: A. sedare C.c. deprimant al centrului respirator C. antagonistii totali opioizi au efect toxicomanogen ridicat E. Naloxona E. analgezic morfinomimetic puternic D. Butorfanol B. indicatie in durerile de orice intensitate E. 173. euforizant B.ro . Codeina C.rezidentiat2004. Petidina D. 30 B. agonist miu si antagonist kappa E. 173) F2109028. 174) F2109027. D. 174) F2209029. sesiunea 2004 www. per os la indivizi neobisnuiti.

Alegeti dintre morfinomimetice pe cele cu structura de benzomorfan: A.v. Fenilheptilamine D. 174) F2309035. 165) F2509037. Chimic pentazocina face parte din clasa: A. Este anatgonist opiaceu total. B. Asocierea cu IMAO nu creste toxicitatea. Este substanta activa din Mialgin B. Produce deprimare respiratorie puternica. agonist kappa. Fentanil E. 166 .rezidentiat2004. Pentazocina D. Este substanta activa din produsul Fortral. Ergotamin! D. antagonist miu. C. (pag. D. Metadona 256 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. In migren se folosesc: A.PARTEA a II a F2209032. 168) PROFIL FARMACIE . Este un analgezic opioid puternic E. E.INTREBARI . A. antianginoase (pag.256 Rezidentiat 2004 (pag. Pentazocina are urmatoarele proprietati farmacodinamice cu o exceptie: A. Nalorfina (pag. 168) F2209033. Notati afirmatiile corecte despre tramadol: A. Petidina C. Carbamazepin! C. produce disforie. (pag. Este un analgezic opioid slab. Levorfanol B. C. Structura chimic de tip fenantrene este întâlnit la: A. Are structura fenantrenica. C. produce analgezie spinala. Morfinani C. D. Fenilpiperidine (pag. (pag. Notati afirmatiile corecte referitoare la pentazocina. agonist miu. Fenantrene B. D. Se administreaza exclusiv i. Benzomorfani E. E.174) F2509036. 168) F2509038. Riscul de dependenta este redus. antispastice E. 174) F2209034. analgezice opioide B. sesiunea 2004 www. B.ro .

cimentarea lucrarilor de mica amploare C. cimentare unei lucrari în zona premolara-molara E. cimentarea restaurarilor de mare amploare B. sunt eficace in durerea somatica si viscerala 257 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. gre uri. 173) F2609042. sc!derea secre iilor digestive B. 163-174) F1209044. contrac ia sfincterelor E. Analgezicele opioide: A. produc toleranta si dependenta E. Preparate magistrale cu morfin sunt urm toarele. sunt numai produse de sinteza C. tinctur! de opiu D. cu excep&ia: A.257 Rezidentiat 2004 B. E. mioz! (pag. ap! de opiu (pag.ro . actioneaza exclusiv ca agonisti pe receptorii miu (pag. cimentari provizorii (pag. Morfina produce urm toarele efecte cu excep&ia: A. se indica in dureri intense B. urticarie E. Indicatiile cimentului policarboxilat de zinc sunt urmatoarele: A. delir D. la om au efect excitant pe SNC D. 994) INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU F1209043. extract de opiu C. scad pragul perceperii durerii B. gre uri. Pulbere de opiu B. contrac ia sfincterului Oddi (pag. reten ie de urin! C. 168) PROFIL FARMACIE .PARTEA a II a F2509039. C. sesiunea 2004 www. D.INTREBARI . 171) F2509041. Analgezicele opioide: A. v!rs!turi B.rezidentiat2004. cimentarea în zonele de solicitari masticatorii D. Prin eliberarea de histamin morfina produce: A. 170) F2509040. diaree D. hidromorfon! oxicodon! codein! oximorfon! (pag. v!rs!turi C. sirop de opiu E.

are efect analgezic mai slab decat morfina D. are proprietati constipante E. intra in preparatul Mialgin B. este agonist-antagonist pe receptorii opioizi C. fentanyl B. Care afirmatii sunt adevarate: A. deprima respiratia D. 163-174) F1209049. Pentazocina: A. cresc peristaltismul E. 163-174) F1209047. 163-174) PROFIL FARMACIE . produc retentie urinara (pag. toleranta nu se instaleaza pentru efectul constipant D. 163-174) F1209046. stimuleaza centrul tusei B. produce dependenta psihica mai slaba decat morfina E. Morfina: A.PARTEA a II a F1209045. produc midriaza C. este interzisa asocierea unui analgezic opioid cu unul neopioid E. in anestezia generala E. Se contraindica utilizarea opioizilor: A. cresc tonusul uterului gravid (pag. metadona C. postoperator D. produc deprimare respiratorie D. in insuficienta respiratorie B. pentazocina D. 163-174) 258 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. Opiodele: A. este un agonist slab pe receptorii miu si kappa C. activarea receptorilor miu este responsabila de farmacodependenta B.258 Rezidentiat 2004 C. sesiunea 2004 www. 163-174) F1209050.ro . stimuleaza respiratia D. sufera intens efectul primului pasaj hepatic B. 163-174) F1209048. codeina (pag. in hipertrofie de prostata C.INTREBARI . se poate administra la bolnavii cu neoplasm (pag.rezidentiat2004. toleranta are la baza un mecanism de heteroreglare up C. produc greata si voma E. are efecte antihistaminice (pag. naloxona E. sindromul de abstinenta la opioide imbraca manifestari de tip adrenergic (pag. ca antitusive (pag. Care analgezice morfinomimetice sunt agonisti puternici pe receptorii ': A.

nalorfina.174) F1309055.ro . risc mic de farmacodependenta.rezidentiat2004. sesiunea 2004 www. toleranta.174) F1309053. are efect analgezic puternic. C. E. intra in preparatul Fortral (pag. (pag. are efect analgezic mediu. B.259 Rezidentiat 2004 F1209051. D. toleranta. C.174) F1309054.PARTEA a II a F1309052. D. D. are un efect analgezic superior morfinei C. deprimare respiratorie. serotonina. C. midriaza. 166 . C. (pag.INTREBARI . (pag. 166 . E. este un analgezic-antipiretic B. prezinta un risc de dependenta mic E. Ca antidot in intoxicatia acuta cu opioide se utilizeaza: A. dinorfine. analgezie (la nivel supraspinal). este un agonist opioid central D. 166 . B. (pag. 163-174) PROFIL FARMACIE . dependenta psihica si fizica. B. Activarea receptorilor opioizi miu este asociata cu urmatoarele efecte: A. B. Analgezicele opioide pot produce ca reactii adverse: A. Agonistii fiziologici ai receptorilor opioizi sunt: A. 166 . E. Tramadolul: A. codeina. induce greata si voma. histamina. D. euforie. pentazocina. D. B. E. are si mecanism analgezic monoaminergic spinal. dependenta fizica. Care din urmatoarele efecte adverse sunt produse de morfina? A. dependenta psihica. E. dependenta fizica.174) F1309056. naloxona. Caracteristicile farmacologice ale tramadolului sunt: A. 166 . C. midriaza (exceptie petidina). endorfine. B. 259 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. hipertensiune arteriala.174) F1309057. enkefaline. (pag. metadona.

260

Rezidentiat 2004
C. deprimare respiratorie; D. diaree; E. urticarie.
(pag. 166 - 174)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1309058. Care din urmatoarele efecte sunt produse de morfina? A. analgezie; B. deprimarea centrului respirator; C. bronhodilatatie; D. deprimarea centrului tusei; E. scaderea tonusului musculaturii netede a aparatului digestiv.
(pag. 166 - 174)

F1309059. Care din urmatoarele medicamente au actiune antagonista asupra receptorilor opioizi? A. naloxona; B. codeina; C. nalorfina; D. morfina; E. metadona.
(pag. 166 - 174)

F1309060. Morfina are urmatoarele contraindicatii: A. astm bronsic; B. colica hepatica, colica renala (asociat cu un spasmolitic); C. abdomen acut; D. deprimare respiratorie; E. copii sub doi ani.
(pag. 166 - 174)

F1309061. Morfina prezinta urmatoarele efecte secundare: A. hipertensiune arteriala; B. urticarie; C. greata, voma; D. deprimarea respiratiei; E. diaree, mictiuni frecvente.
(pag. 166 - 174)

F1309062. Profilul farmacocinetic al metadonei este: A. biodisponibilitate per os buna; B. biodisponibilitate per os redusa; C. durata de actiune analgezica lunga (8 - 48 ore) si risc de cumulare; D. durata de actiune analgezica medie; E. nu prezinta risc de acumulare, datorita procentului redus de legare de proteinele plasmatice.
(pag. 166 - 174)

F1309063. Profilul farmacocinetic al morfinei este: A. biodisponibilitate redusa p.o.; B. coeficient de epurare hepatica mic; C. durata de actiune analgezica medie (2 - 7 ore); D. clearance hepatic dependent de functia cardiaca, tensiunea arteriala, debitul sanguin hepatic; E. variabilitate farmacocinetica mare dependenta de activitatea enzimatica hepatica si debitul sanguin hepatic.
(pag. 166 - 174)

260

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

261

Rezidentiat 2004

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1309064. Supradozarea si intoxicatia acuta cu analgezice opioide se manifesta prin: A. mictiuni frecvente; B. hipotensiune arteriala cu stare de soc; C. diaree; D. mioza (exceptie petidina); E. deprimarea respiratiei.
(pag. 166 - 174)

F1309065. Tipurile de actiuni farmacodinamice care pot fi produse de analgezicele opioide sunt: A. antivomitiva; B. analgezica; C. bronhodilatatoare; D. laxativ-purgativa; E. antitusiva.
(pag. 166 - 174)

F1309066. Urmatoarele proprietati farmacologice sunt caracteristice pentazocinei: A. agonist pe receptorii opioizi k (kappa); B. produce analgezie spinala; C. este euforizant; D. este deprimant al centrului respirator; E. agonist pe receptorii opioizi miu.
(pag. 166 - 174)

F1409067. Analgezicele morfinomimetice pot fi administrate: A. în dureri cronice intense B. postoperator C. la bolnavii cu abdomen acut D. în arsuri intense E. în patologia obstetrical!
(pag. 172-173)

F1409068. Analgezicele morfinomimetice pot provoca: A. reten ie urinar! B. hipotensiune arterial! C. diaree D. midriaz! E. irita ie gastric!
(pag. 171)

F1409069. Care dintre urm toarele efecte pot fi atribuite analgezicelor morfinomimetice: A. relaxarea sfincterului Oddi B. mioz! C. deprimarea respira iei D. midriaz! E. sc!derea secre iilor digestive
(pag. 170)

F1409070. Morfina este contraindicat în: A. epilepsie B. ulcer gastric

261

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

262

Rezidentiat 2004
C. hipertensiune arterial! D. hipertrofia de prostat! E. abdomen acut
(pag. 173)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1409071. Morfina este contraindicat în: A. patologia obstetrical! B. copii sub 2 ani C. infarct miocardic acut D. edem pulmonar acut E. hipertrofie de prostat!
(pag. 173)

F1409072. Morfina: A. provoac! midriaz! B. traverseaz! bariera feto-placentar! C. contract! sfincterul Oddi D. poate fi administrat! pe cale oral! E. diminu! contractilitatea miocardului
(pag. 172)

F1409073. Pentazocina: A. nu produce euforie B. se administreaz! exclusiv parenteral C. induce dependen ! psihic! D. nu provoac! deprimare respiratorie E. are efect antagonist pe receptorii k $i agonist pe receptorii µ
(pag. 174)

F1409074. Preciza&i ac&iunile farmacodinamice corecte ale analgezicelor morfinomimetice la nivelul aparatului digestiv: A. calmarea gre urilor $i vomei B. efect antidiareic C. scad tensiunea în arborele biliar D. cresc peristaltismul intestinal E. contract! sfincterul anal $i piloric
(pag. 170)

F1409075. Preciza&i afirma&iile corecte referitoare la morfin : A. provoac! bronhoconstric ie B. cre$te secre iile digestive C. cre$te metabolismul bazal D. difuzeaz! prin placent! $i laptele matern E. provoac! hipotensiune arterial!
(pag. 172)

F1409076. Sindromul de abstinen& la analgezicele morfinomimetice se manifest prin: A. bradicardie B. diaree C. midriaz! D. transpira ii E. tahicardie

262

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

263

Rezidentiat 2004
(pag. 171)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1409077. Sunt agoni#ti puternici ai receptorilor µ #i k urm toarele analgezice morfinomimetice: A. dextropropoxifen B. codeina C. metadona D. hidromorfona E. petidina
(pag. 168)

F1409078. Tramadolul poate provoca: A. tahicardie B. transpira ii C. gre uri, v!rs!turi D. bradicardie E. diaree
(pag. 174)

F1409079. Tramadolul: A. are un efect analgezic similar cu codeina $i dextropropoxifen B. se administreaz! exclusiv pe cale parenteral! C. are un risc de dependen ! mai mic decât morfina D. nu deprim! centrul respirator E. ac ioneaz! agonist la nivelul receptorilor µ $i k
(pag. 174)

F1509080. Analgezicele morfinomimetice antagoni#ti miu #i k sunt: A. tramadol B. naloxon C. petidina D. buprenorfina E. naltrexon
(pag. 168)

F1509081. Analgezicele morfinomimetice prezint urm toarele ac&iuni farmacodinamice: A. ac iune analgezic! B. deprimarea centrului tusei C. deprimarea centrului respirator D. deprimarea centrului vomei din aria postrema E. constipa ie
(pag. 170)

F1509082. Analgezicele morfinomimetice: A. stimuleaz! centrul respirator bulbar B. produc bronhoconstric ie C. au ac iune antitusiv! D. relaxeaz! sfincterul Oddi E. scad tonusul uterului gravid
(pag. 170)

F1509083. Care dintre urm toarele afirma&ii sunt adev rate? A. morfina difuzeaz! prin placent! $i în laptele matern

263

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

pentru combaterea depresiei respiratorii se utilizeaz medicamente antidot tip antagoni#ti miu: A. La administrarea analgezicelor morfinomimetice. buprenorfina C.ro . naltrexon (pag.INTREBARI . Levorfanolul (pag. PROFIL FARMACIE . gre uri. ca efecte secundare pot s apar : A. Concentra ia crescut! de ioni de Na conduce la o capacitate crescut! de legare a antagoni$tilor C. 173. Tramadol: A. toleran a se instaleaz! la analgezie $i deprimare respiratorie morfina este recomandat! în hipertrofia de prostat! (pag. este antagonist pe receptorii miu $i k B. D. naloxon D. reten ie urinar! E. C. delta C. nu determin! grea ! $i vom! E. k. Concentra ia sc!zut! de ioni de Na conduce la o capacitate sc!zut! de legare a agoni$tilor 264 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. delir $i convulsii (pag. prezint! risc foarte mare de dependen ! D.264 Rezidentiat 2004 B. În intoxica&ia acut cu opiacee. Naloxona B. Pentazocina D. sesiunea 2004 www. Concentra ia sc!zut! de ioni de Na conduce la o capacitate crescut! de legare a agoni$tilor D. este indicat în durei moderate. 174) F1509087. deprim! centrul respirator D. Nalorfina E. 172. nalorfina B. 171) F1509086. 169) F1509085. diaree D. v!rs!turi C. agonist k $i antagonist miu (pag.rezidentiat2004. induce dependen ! psihic! E. stimularea respira iei B. euforie C. analgezic opioid slab B. Concentra ia crescut! de ioni de Na conduce la o capacitate crescut! de legare a agoni$tilor B. Au ac&iune agonist pe receptorii kappa #i antagonist pe receptorii miu: A.PARTEA a II a pentazocina nu deprim! centrul respirator pentazocina produce euforie pentru morfin!. 168) F1609089. Nota&i caracteristicile farmacodinamice ale pentazocinei: A. acute $i cronice (pag. 174) F1509084. Care dintre afirma&iile urm toare este adev rat ? A. este agonist slab al receptorilor miu. E. 174) F1609088. hidromorfona E. Nalbufina C.

reflex fotomotor abolit B. Mioz! (cu excep ia petidinei) C. cu cre$terea efluxului de potasiu D. Coeficient de extrac ie hepatic! mare pentru majoritatea morfinomimeticelor B. Favorizarea transmisiei opioidergice prin intermediul receptorilor miu B. delta) B. Hipertensiune arterial! marcat!. Împiedicarea hidrolizei acetilcolinei (pag. Timp de înjum!t! ire mediu. Hipotensiune arterial!. Ac iune agonist! pe receptorii opioizi (miu. Poten area ac iunii inhibitoare a c!ilor monoaminergice spinale E.PARTEA a II a E. cu stimularea consecutiv! a receptorilor alfa-2 presinaptici D. Farmacocinetica analgezicelor morfinomimetice are urm toarele caracteristici: A. Stimularea activit! ii adenilat ciclazei printr-o protein! Gs E.rezidentiat2004. Intoxica&ia acut cu morfinomimetice are urm toarea simptomatologie clinic : A. 170) 265 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. 174) F1609095.265 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE . Stimularea receptorilor GABA-A la nivelul c!ilor nigro-striatale (pag. Cleareance hepatic sc!zut C.INTREBARI . paralizia centrului respirator (pag. Morfinomimeticele au urm toarele ac&iuni asupra SNC: A. 167) F1609091.ro . Stimularea centrului vomei E. Efect intens al primului pasaj hepatic pentru majoritatea morfinomimeticelor D. Sc!derea activit! ii adenilat ciclazei (printr-o protein! Gi) B. Efectele morfinomimeticelor prin ac&ionarea unor receptori specifici se explic la nivel molecular prin: A. Dependen ! mare de m!rimea debitului sanguin hepatic E. 169) F1609092. Deschiderea canalelor de calciu. Stimularea eliber!rii glutamatului la nivel central C. Deschiderea canalelor de potasiu. Midriaz! intens!. pupile fixe. Stimularea centrului respirator bulbar C. Mecanismele implicate în toxicomania produs de analgezicele opioide sunt: A. Cre$terea eliber!rii de dopamin! E. Respira ie Cheyne Stokes. Analgezie (pag. sesiunea 2004 www. colaps E. cu risc de accident vascular cerebral D. Concentra ia sc!zut! de ioni de Na conduce la o capacitate crescut! de legare a antagoni$tilor (pag. 171) F1609094. cu excep ia metadonei (pag. Sc!derea sensibilit! ii centrului respirator la dioxidul de carbon D. Stimularea guanilat ciclazei cu activarea Ca-ATP-azei. cu cre$terea influxului transmembranar de calciu C. Inhibarea recapt!rii adrenalinei. Diminuarea eliber!rii de dopamin! D. sechestrarea $i extruzia calciului (pag. 171+172) F1609093. Mecanismul de ac&iune al tramadolului const în: A. Inhibarea recapt!rii serotoninei C. kappa. 169) F1609090. Deprimarea centrului tusei B.

PARTEA a II a F1609096.rezidentiat2004. levorfanol B. piritramid C. 168) F2109102. Piritramida B. fentanil (pag. antagonist miu (pag. depresie repiratorie D. 173) F2109099. Analgezicele morfinomimetice pot prezenta urmatoarele tipuri de actiuni farmacodinamice: A. adenom de prostata B. produce euforie B. sufentanil E. Naltrexona E. 169) F2109097. bronhoconstrictoare 266 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. abdomen acut E. 171. la administrare injectabila D. sesiunea 2004 www. efect antitusiv E. 173) F2109101. Nalbufina (pag. Efectele secundare ale morfinei sunt: A. nu deprima centrul respirator C. deprimarea respiratiei B. 172. deprimant respirator C. voma (pag. 173. 172) F2109098. diaree (pag. 174) F2109100. Contraindicatiile morfinei sunt: A. Morfina are urmatoarele caracteristici: A. retentie urinara C. hipotensiune arteriala E. codeina D. Sunt antagoni#ti totali ai receptorilor opioizi. agonist kappa E. astm bronsic C. antivomitiva B. Naloxona C. Sunt analgezice agonisti puternici (miu si kappa): A.266 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE .INTREBARI . diaree D. efect secundar vomitiv. agonist al receptorilor miu si kappa B. lipsi&i de ac&iune analgezic : A. analgezic morfinomimetic puternic D.ro . antitusiva C. Pentazocina are urmatoarele caracteristici farmacologice: A. Nalorfina D. este indicata in dureri de orice intensitate (pag.

dependenta psihica (pag. midriaza (pag. deprimarea centrului respirator C. agonist puternic miu. produce eruptii cutanate B. 173) F2109104. endomorfina (pag. 172.267 Rezidentiat 2004 D. 170) F2109105. laxativ-purgativa E. sesiunea 2004 www. acute si cronice E. kappa. analgezica (pag. stimuleaza recaptarea serotoninei D. euforie D. antitusiva C. cresterea tonusului tubului digestiv si arborelui biliar D. deprima centrul tusei E. endorfine B.PARTEA a II a F2109103. indicatie in dureri moderate. Notati agonistii fiziologici ai receptorilor opioizi: A. cresterea tonusului vezicii urinare E. produce degranulare mastocitara. 167) F2109108. dinorfine C.ro . Notati actiunile farmacodinamice corespunzatoare medicamentelor morfinomimetice: A. Notati efectele activarii receptorilor opioizi kappa: A. 174) F2109107. creste metabolismul bazal D. hipotensiune arteriala E. 170) PROFIL FARMACIE . 170. Tramadol are urmatoarele caracteristici farmacologice: A. stimuleaza recaptarea noradrenalinei C. depresie respiratorie D. 166) F2109106. Notati efectele activarii receptorilor opioizi miu: A. disforie E. analgezie supraspinala B. analgezica B. doza maxima este 400 mg/zi (pag. delta B. deprima centrul vomei (pag. 167) 267 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. Morfina are urmatoarele actiuni: A.INTREBARI . encefalina D.rezidentiat2004. cu eliberare de histamina C. serotonina E. analgezie supraspinala B. dependenta psihica (pag. analgezie spinala C.

hipotensiune posturala (pag. voma B. farmacodependenta B. agonisti k: A. Notati efectele adverse ale analgezicelor morfinomimetice: A. analgezice-antipiretice B. pentazocina (pag.INTREBARI . morfina B. soc (pag. fentanil D. morfina B. CI asocierea cu IMAO E. petidina C. antihistaminice H1 (pag. metadona C. pentazocina 268 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. mioza B. Notati simptomele din intoxicatia acuta si supradozarea morfinomimeticelor: A. respiratie Cheyne -Stokes C. antiemetice E. Tramadolul are urmatoarele caracteristici farmacologice: A.rezidentiat2004. 171) F2109111. tahicardie. 166-174) F2209115. Pentru combaterea durerii pot fi utilizate: A. petidina E. dependenta psihica C. transpiratie C. retentie urinara (pag. analgezice opioide C. dependenta fizica cu sindrom de abstinenta D.ro .PARTEA a II a F2109109. anestezice locale D. indicata asocierea cu antidepresive inhibitoare ale recaptarii serotoninei (pag. greata. 171. 174) F2209114. Notati efectele adverse ale morfinomimeticelor agonisti miu: A.268 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE . cianoza D. 169) F2109110. incontinenta urinara E. 172) F2109113. greturi. Notati morfinomimeticele agonisti puternici: A. sesiunea 2004 www. risc mic de farmacodependenta D. deprimarea respiratiei B. disforie E. 167-171) F2109112. sindrom diareic E. 168. Care analgezice morfinomimetice sunt antagonisti miu. deprimarea respiratiei C. varsaturi D.

traumatisme). (pag. Dextropropoxifena. D. B. (pag. C. (pag. E.vegetative si somatice. in tratamentul tuse seci D. Dureri acute intense (postoperator. Care din urmatoarele actiuni sunt produse de analgezicele morfinomimetice? A. D. 168) F2209119. Diclofenac.rezidentiat2004. Indicatiile analgezicelor morfinomimetice sunt: A. toleranta si dependenta E. retentie urinara (pag. deprimarea centrului tusei B.ro . 172) 269 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. Au actiune analgezica superioara morfinei. Deprimarea centrului respirator bulbar. Analgezicele opioide produc: A. C. 169) F2209120. buprenorfina (pag. 166-174) PROFIL FARMACIE . Deprimarea centrului tusei. E. C. E.269 Rezidentiat 2004 D. 169. C. Dureri cronice intense (neoplasm). Cresterea pragului de percepere a durerii si de reactie la durere. Pentazocina. Cresterea peristaltismului intestinal si relaxarea sfincterelor. in edemul pulmonar acut (pag. in durerile din cancer C. D. nalorfina E.INTREBARI . Sunt utilizate in intoxicatia acuta cu opiacee pentru combaterea depresiei respiratorii. Poliartrita reumatoida. Stimularea centrului respirator bulbar. B. D.PARTEA a II a F2209116. Ibuprofenul. Dureri dentare. Produc deprimare respiratorie si dependenta. Fenilbutazona. Sunt agonisti totali miu si K ai morfinei. B. 166-174) F2209117. in dureri acute intense postoperatorii B. in tratamentul insuficientei respiratorii E. Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la naloxona si naltrexona sunt adevarate? A. Migrene. sesiunea 2004 www.170) F2209121. cu inlaturarea reactiilor psihice. E. Analgezicele morfinomimetice se pot indica: A. B. Sunt antagonisti totali ai morfinei. 166-174) F2209118. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase sunt analgezice morfinomimetice? A. (pag. stimularea centrului respirator D. relaxarea musculaturii netede digestive C.

Care dintre urmatoarele actiuni farmacodinamice corespund analgezicelor morfinomimetice? A. Morfina este: A. Este un derivat de ciclohexanol. Are efect analgezic slab. Nu prezinta efect analgezic. Oxicodona C.INTREBARI . Antitusiv B. Oxicodona E. Antidiareic C. (pag. C. B. D. B. Este indicat in dureri acute moderate si cronice. Pentazocina: A. Este antagonist total al receptorilor opiacei. sesiunea 2004 www. solutie de uz intern. Este un alcaloid cu structura fenantrenica. B. Care dintre urmatoarele analgezice morfinomimetice sunt obtinute prin sinteza? A. Poate fi conditionat sub forma de capsule.PARTEA a II a F2209122. Este substanta activa din preparatul Fortral comprimate. 169-170) F2209128. Tramadol (pag. 173) F2209124. Cresterea secretiilor digestive. D. E. B.rezidentiat2004. C.270 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE . fiole. Pentazocina D. Riscul de dependenta este mare. Un produs de sinteza. Riscul de dependenta este mic. 174) F2209125. Este un agonist-antagonist al receptorilor opiacei. Se utilizeaza pentru tratament de scurta durata in dureri acute intense.ro . Vomitiv D. Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la Tramadol sunt adevarate? A. (pag. Pentazocina B. E. E. 168) F2209126. Levorfanol E. (pag. 270 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. Care dintre urmatoarele substante sunt derivati de fenantren: A. D. Morfina: A. Metadona D. Un derivat de difenilamina.172-173) F2209123. Fentanil C. supozitoare si solutie injectabila. Este un alcaloid cu structura pirazolica. Codeina (pag. Morfina B. Nu produce toleranta si dependenta. Nu produce dependenta psihica E. Bronhoconstrictie (pag. C. 168) F2209127. 168.

Tramadol E. Are un risc de dependenta mic. Se administreaza in crize de astm (pag. 173) F2209130. 168) 271 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. Inhiba recaptarea serotoninei. Tramadol : A.ro . 173-174) F2209133. E. Codeina C. Care dintre urmatoarele simptome sunt caracteristice in intoxicatia acuta cu morfina? A. Metadona (pag. Levorfanol (pag. Copii sub 2 ani B. Se asociaza cu IMAO E. B. (pag. Care dintre urmatoarele contraindicatii sunt adevarate in cazul morfinei? A. C.rezidentiat2004. central. Hipertrofie de prostata. Deprima centrul respiratior. 171-172) F2209131. Indicata in dureri acute foarte intense. rectal. Este agonist opioid. D. Este un agonist miu si un antagonist k (pag. B.PARTEA a II a F2209129. Hipotensiunea arteriala C. D. Hipertensiune arteriala E. sesiunea 2004 www. Se administreaza oral sau parenteral. Alegeti antagonistii opiacei totali (antidoti): A. Retentie urinara (pag. Preanestezie (pag.INTREBARI . Dureri neoplazice E. Morfina E. parenteral. Pentazocina: A. Naloxona D. 172) PROFIL FARMACIE . C. C. Respiratia Cheyne-Stokes D. Este conditionat in produsul Fortral. Mioza accentuata B. 168) F2209134. Este un analgezic opioid slab. Abdomen acut. Hidromorfona D.271 Rezidentiat 2004 C. Alegeti dintre morfinomimetice pe cele naturale: A. Se administreaza oral. Produce euforie. Naltrexona C. E. Petidina B. D. D. Codetilina B. 174) F2209132.

171-172) F2209140.272 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE . B. Alegeti indicatiile corecte pentru morfina: A. B. Receptorii opiozi: A. D. pot fi de tip miu E. Dextropropoxifen (pag. Abdomen acut D. Care din urmatoarele substante sunt agonisti puternici ai receptorilor opioizi: A.rezidentiat2004. 168) F2209136. Nu produc retentie urinara D.INTREBARI . Nu difuzeaza prin placenta si in laptele matern. Sunt potential toxicomanogene. In supradozare apare hipotensiune arteriala. E. 166-174) F2209141. Deprima centrul tusei si centrul respirator (pag. Simptomele frecvente in intoxicatia acuta cu morfinomimetice sunt: A. Midriaza accentuata. sunt cuplati cu proteina G D. (pag. Dureri acute in infarct miocardic. C. fentanilul 272 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. Metadona E. 172-173) F2209138. 173) F2209139. pot fi de tip kapa B. E. naloxona B. Favorizeaza eliberarea de histamina. Preanestezie. Respiratie Cheyne-Stokes (pag.PARTEA a II a F2209135. Diureza E. Petidina B. Dureri intense postoperator. Notati afirmatiile corecte despre morfina: A. B. A. Pentazocina C. Constipatie cronica E. (pag. B. Deprima respiratia. C. 171) F2209137.ro . prezinta stereospecificitate inalta (pag. Este indicata in astmul bronsic C. Alegeti morfinomimeticele cu structura de difenilpropilamina. sesiunea 2004 www. Piritramid D. Este contraindicata in abdomen acut. Alegeti afirmatiile corecte referitoare la farmacotoxicologia morfinomimeticelor: A. In supradozare apare midriaza accentuata. sunt receptori de tip canal ionic C. hTA D. HTA C.

produc frecvent diaree (pag. nu difuzeaza prin placenta C. se indica in dureri acute severe (pag. dextromoramida (pag.273 Rezidentiat 2004 C. este histaminoeliberatoare D. oxicodona E. C. diaree. 166-174) F2209143. este un agonist puternic al receptorilor opioizi B. urticarie. produc bronhodilatatie E. 166-174) F2309145. C. impiedica perceptia durerii la nivel talamic si cortical B. se poate elimina prin mucoasa gastrica B. Activarea receptorilor opioizi miu este asociata cu urmatoarele efecte: A. bronhodilatatie. (pag. B. euforie. 166 .rezidentiat2004. se poate asocia cu IMAO E. C. stimuleaza centrul tusei C. D. toleranta. B. E. creste metabolismul bazal E. B. E. D. midriaza.PARTEA a II a F2209142. produc sedare si somnolenta D. (pag.174) F2309146. scaderea tonusului musculaturii netede a aparatului digestiv. analgezie (la nivel supraspinal). dependenta psihica si fizica. se indica in dureri moderate (pag. deprimarea centrului respirator.174) 273 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. Analgezicele morfinomimetice: A. 166 . 166-174) F2209144. sesiunea 2004 www. Tramadolul: A. dependenta fizica. Care din urmatoarele efecte adverse sunt produse de morfina? A. hidromorfona D. are si un mecanism monoaminergic spinal C.ro . (pag. deprimare respiratorie. analgezie. 166-174) PROFIL FARMACIE . Morfina: A. 166 . D. deprimare respiratorie.INTREBARI . prezinta un risc mic de dependenta D. E. deprimarea centrului tusei. Care din urmatoarele efecte sunt produse de morfina? A.174) F2309147.

D. B. (pag. (pag. durata de actiune analgezica medie (2 . D. B. B. (pag.PARTEA a II a F2309148.174) F2309152. D. C. metadona. Profilul farmacocinetic al morfinei este: A. Morfina prezinta urmatoarele efecte secundare: A. sesiunea 2004 www. coeficient de epurare hepatica mic.174) F2309149. B. B. durata de actiune analgezica medie. E. midriaza (exceptie petidina).174) F2309150. tensiunea arteriala. bronhodilatatoare. C.rezidentiat2004. diaree. metadona. E. codeina. codeina. antitusiva. greata. 274 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. toleranta. 166 .174) F2309153. Tipurile de actiuni farmacodinamice care pot fi produse de analgezicele opioide sunt: A. deprimarea respiratiei. morfina. 166 .. (pag. D. naloxona. C. nalorfina.7 ore). mictiuni frecvente. clearance hepatic dependent de functia cardiaca. 166 . biodisponibilitate per os buna.274 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE . 166 . biodisponibilitate redusa p. Analgezicele opioide pot produce ca reactii adverse: A. nu prezinta risc de acumulare. B. E. (pag. E. nalorfina. debitul sanguin hepatic.o. C. 166 . B. D. laxativ-purgativa. urticarie. C. antivomitiva. C.ro . 166 . Care din urmatoarele medicamente au actiune antagonista asupra receptorilor opioizi? A. durata de actiune analgezica lunga (8 . E.INTREBARI .174) F2309151.48 ore) si risc de cumulare. biodisponibilitate per os redusa. pentazocina.174) F2309154. D. variabilitate farmacocinetica mare dependenta de activitatea enzimatica hepatica si debitul sanguin hepatic. analgezica. hipertensiune arteriala. E. Profilul farmacocinetic al metadonei este: A. Ca antidot in intoxicatia acuta cu opioide se utilizeaza: A. datorita procentului redus de legare de proteinele plasmatice. naloxona. (pag. voma.

E. colica renala (asociat cu un spasmolitic). mictiuni frecvente. Urmatoarele proprietati farmacologice sunt caracteristice pentazocinei: A. hipotensiune arteriala cu stare de soc. 166 . D. C. risc mic de farmacodependenta. 166 . D. B. 166 . E. mioza (exceptie petidina). Morfina are urmatoarele contraindicatii: A. are efect analgezic mediu. Agonistii fiziologici ai receptorilor opioizi sunt: A. E. dependenta psihica. dinorfine. E. D. agonist pe receptorii opioizi miu. astm bronsic. abdomen acut.174) F2309157. analgezie supraspinala.174) F2309160. este euforizant. euforie. E. (pag. 166 . B. (pag. (pag. D. are si mecanism analgezic monoaminergic spinal. Supradozarea si intoxicatia acuta cu analgezice opioide se manifesta prin: A. farmacodependenta. D. E. 166 . serotonina.ro .rezidentiat2004. C. enkefaline. C. (pag. D. (pag.INTREBARI .174) PROFIL FARMACIE . B. sesiunea 2004 www. E.174) F2309159. 166 . diaree. (pag. C. B. analgezie spinala. este deprimant al centrului respirator. Caracteristicile farmacologice ale tramadolului sunt: A.174) 275 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. hipertensiune arteriala. B. are efect analgezic puternic. (pag. deprimare respiratorie.174) F2309156. agonist pe receptorii opioizi k (kappa). produce analgezie spinala. C.275 Rezidentiat 2004 C. Efecte ale stimularii receptorilor opioizi miu sunt urmatoarele: A. endorfine. C. copii sub doi ani. dependenta fizica. D. deprimare respiratorie. B. deprimarea respiratiei. colica hepatica. induce greata si voma.174) F2309158. 166 . histamina.PARTEA a II a F2309155.

174) F2509164. serotonina B. (pag. C. 166 . 163) F2509166. sesiunea 2004 www.PARTEA a II a F2309161. sc!derea metabolismul bazal 276 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. (pag. E. Morfina produce: A.ro .rezidentiat2004. 166 . D. E. Mediatori algogeni la nivel periferic: A. disforie. pentazocina. Morfina este indicat în: A. colinoreceptori E. mecanoceptori C. analgezie spinala.174) F2309163. efect antitusiv intens.INTREBARI . 166 . chemoreceptori pentru mediatorii periferici ai durerii B. deprimare respiratorie. sedare. metadona. C. agonist pe receptori miu si kappa. fentanil. D. stimulant respirator. substan a P E. Bronhoconstric ie grav! la astmatici B. presoreceptori (pag. farmacodependenta. B. Sunt nociceptori: A. petidina. dureri din fracturi C. Care din afirmatiile in legatura cu morfina nu sunt corecte? A. E. Indicati efectul activarii receptorilor opioizi kappa: A. B. bradikinina D. C. D. B. histamina C.276 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE . indicata in durerile de orice intensitate. 163) F2509165. (pag. astm bron$ic B. deprimant respirator. hipotensiune arterial! E. 173) F2509167.174) F2309162. acetilcolina (pag. adrenoreceptori D. dureri din neoplasm D. Care din urmatoarele opioide sunt antagonisti totali (miu si kappa) cu eficacitate analgezica mare: A. morfina. preanestezie (pag.

analgezic opioid puternic D.277 Rezidentiat 2004 C. Tramadolul: A. Dozele letale de morfin la toxicomani: A.rezidentiat2004. cre$terea consumul de oxigen celular D. Morfina este contraindicat în: A. antagonist miu C. inhib! recaptarea serotoninei E. 50 g E. encefaline (pag. resturi de ciment provizoriu B. astm C. 60 mg B. procese carioase multiple (pag. 172.173) F2509169. 173. deprim! centrul respirator (pag. 983) 277 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. Neadaptarea cervicala a coroanelor pe bont poate fi determinata de: A. prostaglandine C.ro . neoplasm E. sesiunea 2004 www. abdomen acut D. 173) PROFIL FARMACIE .INTREBARI . 250 mg D. metoda de slefuire a bontului dentar D. are mecanism monoaminergic cortical C. deprimarea centrului tusei (pag. 120 mg C. 166) F2609173. dinorfine D. copii sub 2 ani (pag.PARTEA a II a F2509168. endotelin! E. hipertrofie de prostat! B. 172.174) F2509171. inhib! recaparea noradrenalinei D. este agonist opioid central B. Pentazocina: A. cre$terea PCO2 E. provoac! analgezie (pag. existenta unor arii de contact prea strânsa E. endorfine B. 173) F2509170. 25 g (pag. 174) F2509172. plusuri pe suprafata interna a componentei metalice C. Neuromodulatorii sau opioide endogene: A. produce disforie E. este agonist K B.

verificarea protezei fixe pe modelul de lucru C. retentia biomecanica a coroanei pe dintele stâlpi D. cimenturi polielectrolitice C. acid poliacrilic 30% E.PARTEA a II a F2609174. sesiunea 2004 www. testarea vitalitatii dintilor stâlpi B. cloramina (pag. 999) F2609178. alcoolul B. testare compatibilitatii materialului lucrarii în mediul salivar E. crearea de santuri pe suprafata interna a coroanei B. Fixarea de durata se poate face cu: A. cimenturi "hibride" E. afectarii odontoblastilor 278 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. cimenturi rasini D. Uscarea cu jet de aer a bontului dentar este interzisa datorita: A. 988) F2609176. Fixarea provizoriu a lucrarilor protetice în cavitatea bucala se practica din mai multe considerente: A. marimea anticipata a fortelor care vor tinde sa desprinda restaurarea E. Criteriile de selectare a cimenturilor sunt: A. vindecarea unor posibile leziuni gingivale D. 986) F2609175. gradul de paralelism al dintilor stâlpi C. posibilitatea unei interpretari mai obiective a retentiei B.INTREBARI . îndepartarea completa a cimentului provizoriu de pe suprafetele dentare D. si ZOE modificat B.ro . 990) F2609177. lacuirea bontului C.278 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE . cimenturi traditionale: FOZ<. eroziunea galvanica E. Înaintea cimantarii de durata trebuie executata urmatoarele manopere: A. 1000) F2609179. apa oxigenata C. starea pulpei dintilor stâlpi B. elastomeri de sinteza (pag. CFF.rezidentiat2004. verificarea formei bontului dentar (pag. verificarea aspectului fizionomic si al fonatiei C. Pentru curatirea bontului dentare se indica: A. verificarea existentei unor arii de contact prea strânse E. stergerea cu neofalina D. adaptarea la noua dimensiune vertivala de ocluzie (pag. supraextensiunea masei de ambalat D. presiune mare la cimentare (pag. Pentru ca în timpul cimentarii coroana sa nu se distanteaze de suprafetele bontului trebuie tinut cont de: A. pretul de cost (pag. 1001) F2609180.

Cimenturile ionomere de sticla poseda: A.INTREBARI . PROFIL FARMACIE . aspect inestetic E. E. adeziunea crescuta la preparatii si coroana B.ro .PARTEA a II a desicarea dentinei crearea unei pelicule de lichid la suprafata bontului dentar îndepartarea smearlayer-ului posibilitatii infectarii plagii dentinare (pag.rezidentiat2004. toleranta pulpara scazuta D. rata scazuta la carie secundara C. D. sesiunea 2004 www. 1001) F2609181.279 Rezidentiat 2004 B. 995) 279 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. C. viscozitate scazuta (pag.

Glafenina este analgezic cu structur! de pirazolon! (pag. Petidina B. 175-181) F1210006. Metamizolul are efect analgezic. Metamizol E. 175-181) F1210005. Este derivat de anilin! B. Nota&i afirma&iile corecte referitoare la paracetamol A. Nu este incriminat în inducerea cancerului gastric (pag. 175-181) F1210002. Tramadol (pag. Este lipsit de ac iune antipiretic! D. Care dintre compu#ii urm tori au ac&iune analgezic -antipiretic #i antiinflamatoare? A. Medicala. 175-181) F1210004. Paracetamol C. 10 Analgezice antipiretice BIBLIOGRAFIE: PROFIL FARMACIE . Paracetamolul se utilizeaz! ca antipiretic. Metamizolul poate fi administrat i. Benorilat este analgezic cu structur! de pirazolon! B.INTREBARI . 1999 INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU F1210001. Alege&i afirma&iile false A. Este contraindicat la copii D. La doze mari este antiagregant plachetar B. Este o pirazolon! 280 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. Care afirma&ii referitoare la aspirin sunt corecte: A.280 Rezidentiat 2004 Tema nr. Farmacologie – Aurelia Nicoleta Cristea. Nu se absoarbe prin mucoasa rectal! E. Alege&i afirma&iile corecte: A. Metamizolul sodic: A. Pirazolonele sunt contraindicate în leucopenie E. antiinflamator $i antispastic D. Acid acetilsalicilic D. Paracetamolul este analgezic-antipiretic D. Nu se poate administra parenteral C. În intoxica ia cu aspirin! se folose$te ca antidot specific acetilcisteina B.ro . Stimuleaz! biosinteza de PGE2 bronhodilatatoare prin acetilarea ireversibil! a COX1 (pag.rezidentiat2004. sesiunea 2004 www. antispastic C. Aspirina nu se administreaz! înaintea unei interven ii chirurgicale (pag.v. 175-181) F1210003. Efectul antiinflamator apare la doze mici C. Acidul acetilsalicilic are efecte analgezice superioare metamizolului E. ca analgezic sau antipiretic C. Ed. antipiretic. Inhib! biosinteza de PGE2 citoprotectoare $i sc!derea mucusului gastric E.PARTEA a II a 2. Bucuresti.

C. Analgezicele-antipiretice produc euforie B. alergie la salicilati. diateza hemoragica. vasodilata ie periferic!) (pag. (pag. Acidul acetilsalicilic are urmatoarele contraindicatii in afara de una dintre acestea: A.INTREBARI . analgezic. Antidotul specific utilizat la bolnavii cu intoxica&ie acut la paracetamol este: A. analgezic.rezidentiat2004. C. antipiretic. 175-181) F1310009.PARTEA a II a Este metabolitul activ al fenacetinei Fenacetina este metabolitul s!u activ Nu se poate asocia cu alte analgezice deoarece cre$te riscul reac iilor adverse Nu se asociaz! cu acidul ascorbic datorit! pH-lui acid creat de acesta (pag. D. cancerigen gastric. C.181) F1310010.181) F1410012. (pag. antiinflamator. B.181) F1310011. E. 175-181) F1210008. acetilcistein! D. 175 . 175-181) F1210007. antispastic musculotrop. Unele prostaglandine (PGE1) cresc sensibilitatea termina iilor nervoase senzitive $i eliberarea de substan ! P. Analgezicele-antipiretice nu sunt eficiente în durerile somatice E. cardiopatie ischemica. D. Antipireticele inhib! mecanismele de termoliz! (transpira ie. agranulocitoz!. Antipireticele sunt substan e hipotermizante B. alergizant. Paracetamolul are urmatoarele efecte in afara de unul dintre acestea: A. Nota&i afirma&iile corecte: A. leucopenizant. Analgezicele-antipiretice deprim! respira ia C. 175 . anemie aplastic!. ulcer gastro-duodenal. Nota&i afirma&iile corecte: A. C. provocând hiperalgie D. Pirazolonele pot produce tulbur!ri sanguine: leucopenie. Paracetamolul nu are efecte metemoglobinizante D. B. Metamizolul are urmatoarele efecte in afara de unul dintre acestea: A. acidul edetic C. (pag.281 Rezidentiat 2004 B. B. Analgezicele ac ioneaz! numai prin mecanism periferic C. sesiunea 2004 www. Paracetamolul se poate administra $i în caz de insuficien ! hepatic! $i renal! E. 175 . E. E. D. PROFIL FARMACIE . deferoxamina B. (pag. acidul cromoglicic 281 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. hepatotoxic. E. D.ro . astm bronsic. methemoglobinizant.

cu excep&ia: 282 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. este hipercolesterolemiant (pag.PARTEA a II a F1410013. euforie C. este hiperglicemiant E. 181) PROFIL FARMACIE . hematologic! C. diatez! hemoragic! B. leucopenie (pag.rezidentiat2004. este derivat de acid salicilic C. nu are efect analgezic B. 177) F1510018. sesiunea 2004 www. Reac&iile alergice la administrarea de acid acetilsalicilic sunt urm toarele. prezint! efect antispastic musculotrop E. efect central talamic (pag. toleran ! B. renal! B. stimularea COX-1 constitutiv! E. Toxicitatea principal a paracetamolului în caz de intoxica&ie acut este: A. deprimare respiratorie D. 180) F1510017. cu excep&ia: A. este derivat de anilin! B. are efect antiinflamator prin acetilare ireversibil! a ciclooxigenazei inductibile tip COX-2 D. astm bron$ic C. are efect antiinflamator slab C. protamin! (pag. stimularea ciclooxigenazei COX B. gastric! (pag. alergii la salicila i E. hepatic! D. Acidul acetilsalicilic: A. 181) F1510019. luxa ii D. Acidul acetilsalicilic are urm toarele contraindica&ii. 178) F1510016.ro . Efectele secundare ce apar la administrarea de analgezice . ulcer gastroduodenal (pag. este analgezic mai slab ca acidul acetilsalicilic (pag. necroz! acut! hepatic! E.282 Rezidentiat 2004 E. inhibarea de COX-1 constitutiv! C. Aminofenazona: A. 179) F1510015. 181) F1510014. stimularea COX-2 inductibil! D.INTREBARI .antipiretice se explic prin: A. produce frecvent hematurie D. neurologic! E. Intoxica&ia acut cu paracetamol produce: A.

Sânge – antiagregant plachetar la doza de 3 g/zi (pag. Acetilcisteina administrat! în primele 12 ore D. SNC. eritem nodos purpur! porfirie microhemoragii gastrice edem angioneurotic (pag.5-1 g/zi (pag. Chinolin! E. Pirazolon! C.5 g/zi D. C. 179) F1610024. 181) F1610022. Fenitoina (pag. 176) F1610021. Este antipiretic D. Analizatori – tulbur!ri de vedere a culorilor E.INTREBARI . Aparatului respirator – tuse prin stimularea biosintezei de PGE2 B. Urm toarele afirma&ii nu sunt adev rate pentru paracetamol A. Efectele secundare ale acidului acetilsalicilic apar la nivelul: A.depresie D. Administrarea imediat! a furosemidului B. D. E.rezidentiat2004. Acetilamin! (pag. Edetatul disodic monocalcic (edetamina) C. Fenacetina face parte din deriva&ii de: A. Antidotul specific intoxica&iei cu paracetamol este: A. Fenil-etilamin! (pag. Este analgezic C. din punct de vedere chimic fiind un derivat de: A.PARTEA a II a F1610020. 2 x 1. Chinolin! E. Acid salicilic B.ro . 179) PROFIL FARMACIE . Are efect metemoglobizant 283 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. Între 1-2 g/zi C. Fenobarbitalul E. Aminofenazona este un analgetic antipiretic. Între 0. Pirazolon! B. Anilin! D. Doza antiinflamatorie medie a acidului acetilsalicilic este de: A. Acid acetilsalicilic D. Este antiinflamator B. Aparatului digestiv – efect ulcerigen prin inhibarea biosintezei PGE2 C. 0. Sub 0. Anilin! C.5 g/zi E.5 g/ zi B. 176) F1610025. B. 179) F1610023.283 Rezidentiat 2004 A. sesiunea 2004 www.

179) F2110028. 180-181) PROFIL FARMACIE . diateza hemoragica C. 178) F2110029. antiinflamatoare C.PARTEA a II a F2110026. 180. ulcer gastro-duodenal B. cu o exceptie: A. diateza hemoragica C. diabet (pag. Mecanismele actiunii antiagregant plachetare a acidului acetilsalicilic sunt: A. cardiopatie ischemica E. ulcer gastro-duodenal B. 179) F2110030. anlgezic B. alergie la salicilati E.050 B. cu o exceptie: 284 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. Metamizol are urmatoarele efecte. 0. sesiunea 2004 www. Doza zilnica medie de acid acetilsalicilic ca antiagregant plachetar este (in grame): A.rezidentiat2004. acetilarea cicloxigenazei COX-1 din trombocite C. Acidul acetilsalicilic are urmatoarele actiuni farmacodinamice. stimularea biosintezei plachetare de TXA2 E. cu o exceptie: A. alergie la salicilati D. Acidul acetilsalicilic are urmatoarele contraindicatii. inhibarea biosintezei de PGI2 (pag. toxic hepatic (pag. 1. methemoglobinizant E. Paracetamolul are urmatoarele efecte. cu o exceptie: A. astm bronsic (pag. cu o exceptie: A.500 (pag.INTREBARI . 0.200 C.1 din endoteliul vascular D. 1. antipiretic C. antiinflamator D. acetilarea ciclooxigenazei COX . analgezica antipiretica B. Acidul acetilsalicilic are urmatoarele contraindicatii. 178) F2110027.ro .284 Rezidentiat 2004 E.500 D. inhibarea ireversibila a ciclooxigenazei COX -2 B. Este hepatotoxic (pag. astm bronsic D. hiperglicemianta (pag. 181) F2110031. 178. antiagreganta plachetara D.000 E. uricozurica E. 180) F2110032. 0.

Salipirina E. Care afirmatii referitoare la analgezicele-antipiretice sunt adevarate: A. Paracetamol E. are si proprietati antispastice musculotrope C. produc hipotermie D. se administreaza exclusiv oral E. Propifenazona (pag. Metamizol 285 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. Acidul acetilsalicilic C. analgezic antispastic musculotrop leucopenizant alergizant cancerigen gastric (pag. Benorilat D. pot avea proprietati antiinflamatoare E. C. paracetamol C. tramadol (pag. Paracetamol B. Salicilamida (pag. pot avea proprietati antispastice de tip anticolinergic (pag. Metamizolul: A. E. 165) F2210034. este un antiinflamator steroidian B. acid acetilsalicilic B.INTREBARI .rezidentiat2004. sesiunea 2004 www.285 Rezidentiat 2004 A. In nevralgia de trigemen este medicament de electie: A. carbamazepina E. 176) F2210038. sunt eficace in principal in durerile viscerale C.ro . 179) PROFIL FARMACIE . 176) F2210037. Metamizol B.PARTEA a II a F2110033. Care dintre urmatorii compusi sunt derivati de anilina ? A. Glafenina D. Care dintre urmatorii compusi sunt derivati de pirazolona ? A. D. B. 175-181) F2210036. 175-181) F2210035. nu se poate administra la copii (pag. Care dintre urmatoarele analgezice antipiretice poseda si actiune antispastica musculotropa? A. Fenacetina C. sumatriptan D. efectul analgezic are exclusiv mecanism central B. poate induce cancerul gastric D. Paracetamol B. Metamizol C.

Modul de conditionare nu influenteaza biodisponibilitatea.ro . Codeina.rezidentiat2004.181) 286 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase se administreaza ca antidot in intoxicatii cu paracetamol? A. 175 . Acetilcisteina (pag. Este un analgezic puternic. Acidul acetilsalicilic nu este conraindicat in: A. Aminofenazaona B. ulcer gastro-duodenal. Metamizol B. D.PARTEA a II a F2210039. E. ulcer duodenal. 176) PROFIL FARMACIE . Mesna B. E. (pag. Salipirina E. Biodisponibilitatea este dependenta de forma de cristalizare. diateza hemoragica. Paracetamol D. Acetilcisteina este antidot specific in intoxicatie cu: A. 181) F2210040. 178) F2210041. Metamizol C. Acid acetilsalicilic D. Nu are efecte antipiretice. Acid acetilsalicilic E. Acidul acetilsalicilic are urmatoarele contraindicatii in afara de una dintre acestea: A. alergie la salicilati. (pag. B. astm bronsic. Fenacetina (pag. sesiunea 2004 www.286 Rezidentiat 2004 D. B. ulcer gastric. La doze mari este antiagregant plachetar.181) F2310044. angina pectorala (cardiopatie ischemica). C. Carbocisteina E. B. astm bronsic alergic. (pag. Notati afirmatiile corecte despre acidul acetilsalicilic: A. Nu este indicata depasirea duratei de 5 zile in utilizarea : A. 181) F2210042. diateza hemoragica. 175 . Fenobarbital E. Acid ascorbic (pag.INTREBARI . D. C. D. Ambroxol D. Bromhexin C. E. C. cardiopatie ischemica. Paracetamol C. (pag. 181) F2310043.

alergizant. 178-179) F2510051. este analgezic si antispastic mai slab decat aminofenazona E. hepatotoxic. B. este incriminata in producerea cancerului gastric B. Metamizolul are urmatoarele efecte in afara de unul dintre acestea: A. 175 . E. Acidul acetilsalicilic se asociaza frecvent in produsele farmaceutice cu: A. Alegeti afirmatiile corecte referitoare la acidul acetilsalicilic: A. antiinflamator.INTREBARI . cancerigen gastric. Intoxicatia acuta cu paracetamol se manifesta prin: A. alergii B. cafeina E. E. nu produce alergii D. D.o.rezidentiat2004. piroxicam B. leucopenizant. nu poate fi administrat mai mult de 5 zile consecutive C. D. glafenina D. salipirina B. si i. necroza acuta hepatica C. metamizol E. morfina C. are efecte analgezice superioare metamizolului E. Noraminofenazona: A. methemoglobinizant. fenacetina (pag. antispastic musculotrop. C. poate produce bronhoconstrictie B. analgezic.181) F2510047. 176) F2510048. metamizol (pag. benorilat C. adrenalina D. efectele digestive nedorite apar numai la doze mari (4-6g/zi) D.PARTEA a II a F2310045. Derivati de acid salicilic sunt: A. (pag. metabolitul sau activ este acidul rubazonic (pag. 175 .181) F2310046. C. (pag. 178) F2510050. leucopenie 287 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. 180) F2510049. antipiretic. este utilizata p. analgezic. C.287 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE .m.ro . stimuleaza biosinteza PGE2 bronhodilatatoare prin acetilarea ireversibila a COX-1 (pag. B. sesiunea 2004 www. Paracetamolul are urmatoarele efecte in afara de unul dintre acestea: A.

Consecin&ele inhibi&iei enzimatice sunt: A.ro . Cre$terea elimin!rii renale a medicamentelor E. datorit! elimin!rii biliare D. 141-142) F2610056. Sunt reac&ii metabolice de oxidare nemicrozomial (citoplasmatice): A. Parasimpatoliticele întârzie absob ia medicamentelor luate concomitent prin influen area motilit! ii gastrice C. Antiacidele alcalinizante scad absorb ia gastric! a substan elor bazice B. Circuitul entero-hepatic conduce la sc!derea timpului de înjum!t! ire a medicamentelor.rezidentiat2004. petidina (pag. Eliminarea biliar! a antibioticelor este util! în infec ii ale colecistului E. sesiunea 2004 www. baze. tramadol C. Exist! sisteme specializate de transport activ la nivel biliar pentru acizi. 180) PROFIL FARMACIE . Parasimpatomimeticele gr!besc evacuarea stomacului $i modific! viteza absorb iei intestinale a medicamentelor (pag. metamizol B. Paracetamol B. Sc!derea timpului de înjum!t! ire a medicamentelor 288 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. Oxidarea alcoolilor $i aldehidelor B. S-oxidarea D. spasm piloric (pag.PARTEA a II a F2510052. Eliminarea substan elor prin bil! are loc la nivelul hepatocitelor prin mecanisme fiziologice active B. Eritromicina C. paracetamol E. N-oxidarea aminelor secundare E. Substan ele mucilaginoase reduc absorb ia medicamentelor prin reducerea contactului cu mucoasa D.INTREBARI . 127) F2610055. Care dintre urm toarele afirma&ii este fals ? A. Griseofulvina D. 176) F2610053.antipiretica si antiinflamatoare? A. Petidina E. Meprobamatul (pag. Instalarea brusc! a sindromului de abstinen ! la toxicomani C. Care dintre afirma&iile urm toare este incorect ? A. aminofenazona D. Cre$terea inciden ei $i gravit! ii efectelor adverse D. Care din urmatorii compusi au actiune analgezica.288 Rezidentiat 2004 D. 63) F2610054. Hidroxilarea alifatic! $i aromatic! (pag. 123) F2610057. Dezaminarea oxidativ! C. Apari ia tahifilaxiei B. Cre$terea secre iei acide a stomacului favorizeaz! absorb ia substan elor cu caracter acid E. Sunt medicamente cu capacitate inhibitoare enzimatic : A. glucurono-conjuga i C. Eliminarea biliar! este dependent! de mecanismele de transport activ (pag. rabdomioliza E.

Care dintre medicamentele urm toare este metabolit activ? A. B. Analgezicele neopioide se pot asocia în preparate farmaceutice cu A. 175-181) F1210061. Acid ascorbic E. Antipireticele reduc atat temperatura crescuta (in febra) cat si temperatura normala a organismului (pag. În intoxica ia acut! produce convulsii. (pag. Nu poate fi administrat pe cale i. Se conditioneaza sub forma de comprimate.INTREBARI . Adrenalina (pag. E. Efectele digestive nedorite apar numai la doze mari (4-6 g/zi). sesiunea 2004 www. Primidona C. Actioneaza ca analgezice ridicand pragul perceperii durerii fara a influenta reactia la durere.ro . Care dintre afirmatiile referitoare la medicamentele analgezice antipiretice sunt corecte? A. scaderea metabolismului. Acidul acetilsalicilic se asociaza frecvent in produsele farmaceutice cu: A. Antipireticele produc vasodilatatie periferica. Are efecte analgezice.PARTEA a II a F2610058. Enalapril B. Produce acelea$i efecte terapeutice $i adverse la doze mici $i la doze mari D. Metamizol sodi D. supozitoare. 174-181) 289 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. Alege&i afirma&iile corecte referitoare la acidul acetilsalicilic: A. (pag. Unele analgezice-antipiretice au si efecte antiinflamatoare B. 123) PROFIL FARMACIE . Paracetamolul D. C. transpiratie. delir B.rezidentiat2004. Care dintre afirmatiile referitoare la Metamizol sodic sunt corecte? A. Levodopa (pag. Fenobarbital D.v (pag. Carbidopa E. Codeina B. Poate produce alergii cutanate si leucopenie E. La dozele analgezice produc somnolenta si somn D. Cafeina C. antipiretice si antispastice bune C. Piroxicam. Cafeina C. Morfina E. Poate produce bronhoconstric ie C. 175-181) F1210062. Paracetamol. 175-181) F1210063. 107) INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU F1210059. 174-181) F1210060.289 Rezidentiat 2004 (pag. Nu poate fi administrat mai mult de 5 zile consecutive E. fiole D. Este contraindicata administrarea la copiii de orice varsta B.

rezidentiat2004. benorilatul. boli hemoragice. neoplasm gastric. mialgii. leucopenie si agranulocitoza. 175 .PARTEA a II a F1210064. C. Tylenol D. Analgezice antipiretice derivati de acid salicilic (salicilati) sunt: A. Aminofenazona poate produce urmatoarele reactii adverse: A.181) F1310067. ulcer gastro-duodenal. antiagregant plachetar. E. B. sinonim cu aspirina. acetilarea ciclooxigenazei-1 (COX-1) din endoteliul vascular.290 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE . 175 . fenacetina. Acidul acetilsalicilic este: A. 175-181) F1310066. (pag. altralgii. C. Acesol B. acetilarea ciclooxigenazai-1 (COX-1) din trombocite.181) F1310068. alergie la salicilati. analgezic. eruptii cutanate alergice. Pirazolone C. 290 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. 175 . cefalee. E. acid 2-acetoxibenzoic. Clasele structurale de analgezice anitipiretice sunt: A. efect proulcerogen gastric. Anilide B. B. C. Actiunea antiagreganta plachetara a acidului acetilsalicilic are ca mecanism: A. C. Tramadol E. inhibarea biosintezei de prostaciclina (PGI2). B. sesiunea 2004 www.ro . 175-181) F1210065. inhibarea ireversibila a ciclooxigenazei-2 (COX-2). D. Acidul acetilsalicilic are urmatoarele contraindicatii: A. E. (pag. E. (pag. 175 . D. D. antiinflamator.181) F1310070. B.INTREBARI .181) F1310069. Fenotiazine (pag. diflunisalul. C. microhemoragii. (pag. antipiretic. Deriva i de acid salicilic D. Dihidropiridine E. Panadol C. inhibarea biosintezei plachetare de tromboxan A2 (TxA2). B. D. (pag. Eferalgan. Care dintre produsele farmaceutice date au ca substanta activa paracetamolul? A. antialergic.

B. agranulocitoza). B.181) F1310072. inhibarea biosintezei de prostaglandine implicate in nociceptie. B. acidul acetilsalicilic. antipiretic. D. E. (pag. neoplasm gastric. hepatotoxicitate. tulburari sanguine (leucopenie. B. sesiunea 2004 www. ulcer gastric. E.291 Rezidentiat 2004 D. sarea de sodiu.rezidentiat2004. C. 175 .antipiretica sunt: A. 175 . D. mecanism periferic antinociceptiv (antihiperalgezic). pitofenona. omprimate efervescente (cu NaHCO3). Precizati medicamentele analgezice .ro . 175 .181) F1310073. Metamizolul (noraminofenazona) prezinta urmatoarele contraindicatii: A. reactii alergice cutanate.antipiretice: A. Paracetamolul este: A. neoplasm gastric. (pag. (pag. insuficienta hepatica. forma de acid. forma cristalizata din n-hexan. (pag. (pag.181) F1310074. methemoglobinemie.INTREBARI . paracetamol. E. B.181) 291 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat.181) F1310075.181) F1310076. forma cristalizata din etanol.PARTEA a II a F1310071. D. antiseptic-dezinfectant. E. C. 175 . 175 . 175 . fenpipramida. C. Care sunt formele sub care acidul acetilsalicilic prezinta o biodisponibilitate ridicata? A. E. p-acetilaminofenol. E. (pag. antiagregant plachetar. alergie la pirazolone. C. B. propifenazona. D. D. inhibarea biosintezei de prostaglandina E2 (PGE2) cu efect pirogen la nivel hipotalamic. leucopenie. Metamizolul (noraminofenazona) poate produce urmatoarele reactii adverse: A. mecanism central talamic (ridicarea pragului perceperii durerii). analgezic. inhibarea biosintezei de prostaglandine citoprotectoare la nivelul mucoasei gastrice.181) PROFIL FARMACIE . C. metamizol. C. (pag. E. Mecanismele de actiune care stau la baza actiunilor analgezica . propifenazona. 175 . D.

292 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE . bronhoconstric ie C. Acidul acetilsalicilic: A. C. la doze mari are efect hipoprotrombinizant B. leucopenie B. Acidul acetilsalicilic este indicat în: A. prezinta efect euforizant B. 178-179) F1410081. insuficien ! hepatic! 292 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. methemoglobinemie. insuficien ! respiratorie B. Urmatoarele reactii adverse pot fi provocate de paracetamol: A. Paracetamolul este contraindicat în: A. cancer gastric C.181) F1410078.ro . necroz! hepatic! E. este contraindicat înainte de o interven ie chirurgical! D. efect proulcerogen gastric.PARTEA a II a F1310077. sesiunea 2004 www. efectul analgezic este mai intens în afec iunile viscerale D. eruptie cutanata. 180) F1410083. Metamizolul poate provoca: A. erup ii alergice cutanate D. 176) F1410082. tromboflebit! acut! E. artralgii B. are efect uricozuric (pag. 175 . unele au $i efect antiinflamator E. 178-179) F1410080. Analgezicele antipiretice: A. este antipireticul recomandat la pacien ii cu teren atopic C. insuficien ! renal! C. (pag. D. Ac&iunea farmacodinamic a acidului acetilsalicilic se caracterizeaz prin: A. 178) F1410079. au efect hipotermizant (pag. E.rezidentiat2004. citoliza hepatica. efect antiagregant plachetar la doze mari E.INTREBARI . dismenoree (pag. B. dureri preoperatorii moderate D. reten ie urinar! (pag. infec ii acute febrile C. analgezie intens! B. efect ulcerigen (pag. icter. au ac iune analgezic! în principal la nivelul talamusului ridicând pragul perceperii durerii C. efect uricozuric D. poate provoca citoliz! hepatic! E.

la doze mari are $i efect antiinflamator B.INTREBARI . reten ie urinar! D. 180) F1410086. subanalgezice. este contraindicat la pacien ii trata i cu antivitamine K B. 181) F1410087. la doze mari are efect antiagregant plachetar D. 180) F1410089. are ac iune antiinflamatoare moderat! C. 180-181) 293 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat.PARTEA a II a F1410084. hipotensiune arterial! B. poate induce cancer gastric C. microhemoragie gastric! (pag. are efect uricozuric (pag. are ac iune antipiretic! mai intens! decât paracetamolul E. 180-181) F1410085. la doze mari este hepatotoxic D. la doze mici.ro . necroz! hepatic! E. este contraindicat la sugari (pag. Preciza&i afirma&iile corecte referitoare la paracetamol: A. este antipireticul preferat la astmatici C. Preciza&i afirma&iile corecte referitoare la acidul acetilsalicilic: A.293 Rezidentiat 2004 D. sesiunea 2004 www. poate provoca rabdomiolize D. are efect antipiretic $i analgezic moderat B.rezidentiat2004. insuficien ! coronarian! E. 178) F1410088. are efect methemoglobinizant E. se indic! în ob inerea preoperatorie a analgeziei C. intr! în compozi ia preparatului Antinevralgic (pag. insuficien ! cardiac! (pag. rabdomiolize C. are efect methemoglobinizant B. 181) PROFIL FARMACIE . poate induce cancer gastric (pag. este un analgezic mai intens decât aminofenazona D. Paracetamolul poate provoca urm toarele efecte adverse: A. poate provoca microhemoragii gastrice (pag. Preciza&i afirma&iile corecte referitoare la noraminofenazon : A. Paracetamolul: A. este metabolitul activ al fenacetinei E. provoac! bronhoconstric ie B. este contraindicat în insuficien ! respiratorie C. poate provoca leucopenie E. poate determina citoliz! hepatic! în caz de supradozaj E. poate fi folosit în cursul sarcinii D. Paracetamolul: A.

farmacodependen ! (pag. paracetamol E. Paracetamolul prezint urm toarele caracteristici farmacologice: A. antipiretic moderat 294 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. este antiagregant plachetar D. acufene D. antiinflamatoare puternic! C. inhibarea biosintezei de prostaglandine implicate în nocicep ie C. analgezic!. Acidul acetilsalicilic are urm toarele efecte adverse: A. favorizeaz! microhemoragii (pag. 176) F1510094. inhibarea biosintezei de PGE-2 cu efect pirogen la nivel hipotalamic E.INTREBARI . antiinflamator puternic B. benorilat – derivat de pirazolon! B.PARTEA a II a F1510090. diflunisal – derivat de anilin! C. favorizeaz! accidente trombotice E. paracetamol – derivat de chinolin! E. 179) F1510096. inhibarea COX-2 inductibil! D. metamizol B. Care dintre afirma&iile de mai jos sunt reale: A. aminofenazon! (pag. analgezic moderat C.ro . hipercolesterolemiant! E. Ac&iunea antispastic musculotrop este caracteristic pentru: A. 178) F1510091. mecanism central la nivel talamic B. 179) F1510092. noraminofenazon! – derivat de pirazolon! D. bronhoconstric ie B. fenacetina – derivat de p-aminofenol (pag. 177) F1510093. acid acetilsalicilic D.294 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE .rezidentiat2004. inhib! biosinteza de PGI-2 antiagregant! C. antiagragant! plachetar la doze subanalgezice D. La doze foarte mari antiinflamatoare. 176. antipiretic! B. inhibarea COX-1 constitutiv! (pag. sesiunea 2004 www. acidul acetilsalicilic: A. fenacetin! C. edem angioneurotic E. Acidul acetilsalicilic are urm toarele ac&iuni farmacodinamice: A. 176) F1510095. hiperglicemiant! (pag. favorizarea accidentelor trombotice la doze mici C. Ac&iunea analgezic antipiretic a AINS se realizeaz prin: A. stimuleaz! COX-1 din endoteliul vascular B.

Efect antipiretic mai slab decât aminofenazona C. Euforie C.295 Rezidentiat 2004 D. Efect antiinflamator. este antiinflamator D.INTREBARI . eritem nodos D. Intoxica ia acut! cu paracetamol apare la doze de cc6 g/zi B.rezidentiat2004. Efect antigaregant plachetar E. Acidul acetilsalicilic se caracterizeaz prin: A. Aminofenazona se caracterizeaz prin: A. Antiagregant plachetar E. 178) F1610100. Noraminofenazona este incriminat! în producerea cancerului gastric.ro . antireumatic slab (pag. Hipotermie D. Efect analgezic moderat B. prin favorizarea nitrozaminelor cancerigene C. Efect vasodilatator la nivel periferic $i cerebral (pag. între care exist! diferen e de biodisponibilitate E. Acidul salicilic se prezint! în 2 forme cristaline. Analgezic $i antipiretic mai intens decât acidul acetilsalicilic B. toxicitate hepatic! la doze mari E. Paracetamolul: A. Reac&iile alergice mai frecvente la administrarea de acid acetilsalicilic sunt: A. 180) F1610101. Care dintre afirma&ii este adev rat ? A. Cre$terea diurezei (pag. are toxicitate hepatic! E. este derivat de anilin! C.PARTEA a II a F1510097. Sedare B. 178-180) F1610102. 180) PROFIL FARMACIE . 178-179) 295 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. methemoglobinizant (pag. Antispastic miotrop C. este methemoglobinizant (pag. edem angioneurotic (pag. Clasa medicamentelor analgezice-antipiretice nu produce: A. sesiunea 2004 www. Sc!derea febrei E. eritem pigmentat fix E. este derivat de pirazolon! B. Uricozuric D. 180) F1510098. purpur! B. insuficien ! hepatic! C. 179) F1610099. Antiinflamator moderat la doze mari D. Acidul acetilsalicilic este contraindicat în diatez! hemoragic! D. Acidul salicilic are ac iune antiagregant! plachetar! numai la doze mari (pag.

Glomerulonefrit! E. Alcaloz! respiratorie (ini ial). 179) F2110109. Eritem pigmentar fix D. Anemie aplastic! C.ro . 179) F1610105. 181) F1610104. Trombocitopenie (pag. Ulcer gastric E. reactii alergice (pag. iritatii gastro-duodenale B. prin hiperventila ie C. Cancer gastric (pag. Leucopenie B. Acidul acetilsalicilic are urmatoarele reactii adverse: A. bronhodilatatie D. prin formare de metaboli i acizi D. Rabdomioliz! C. microhemoragii C. reactii alergice C. Paracetamolul are urm toarele efecte adverse: A. Insuficien ! hepatic! D. delir (be ie salicilic!) (pag. Reac&iile alergice posibile la aministrarea paracetamolului constau în: A. Reac&iile adverse ale aminofenazonei sunt: A. Lezarea endoteliului vascular D. Intoxica&ia acut cu acid salicilic produce: A. Acidoz! metabolic!. Bronhoconstric ie (pag. Metamizol are urmatoarele reactii adverse: A. Edem angioneurotic C. 180-181) F1610106.296 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE . tulburari sangvine B. sesiunea 2004 www. 180) F1610107. datorit! inhib!rii elimin!rii ionilor de bicarbonat (competi ie) B. Convulsii. Metemoglobinemie B. Alcaloz! metabolic! (ini ial).PARTEA a II a F1610103. 179) F2110108.INTREBARI . Acidoz! respiratorie (prin reten ie de dioxid de carbon) E. toxicitate hepatica 296 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. Alergie la salicila i E. Erup ii cutanate B. Hipotensiune cu caracter ortostatic E. Copii pre$colari C. euforie E. Insuficien ! renal! B. Contraindica&iile administr rii paracetamolului sunt: A. Alergii D.rezidentiat2004. Hipertensiune arterial! (pag.

INTREBARI . inhiba sinteza de tromboxan A2 B. methemoglobinemie C. diateza hemoragica C. citoliza hepatica B.ro . Paracetamolul poate provoca urmatoarele reactii adverse: A. antiinflamator C. hipercolesterolemiant (pag. antipiretic C. 180. rabdomiolize D. analgezic B.297 Rezidentiat 2004 D. fenacetina D. 179) F2110112. 179) F2110113. sesiunea 2004 www.antipiretic B. antiinflamator E. Paracetamolul are urmatoarele efecte: A. benorilat (pag. astm bronsic E. Sunt analgezice-antipiretice derivati de acid salicilic: A. Notati efectele acidului acetilsalicilic A. cancer gastric (pag. ulcer gastro-duodenal B. 180) PROFIL FARMACIE . Precizati cauza pentru care acidul acetilsalicilic trebuie evitat la bolnavii sub tratament cu heparina: A. hemoragii gastrice E. este fibrinolitic D. aminofenazona C. hiperuricemiant E. cardiopatie ischemica (pag. Acidul acetilsalicilic are urmatoarele contraindicatii: A. 178) 297 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat.PARTEA a II a F2110110. toxicitate renala E. antiagregant plachetar D. diflunisal E.rezidentiat2004. antispastic D. 181) F2110114. este antiagregant plachetar E. 180) F2110111. interfera cu metabolismul heparinei C. este hipoprotrombinizant (pag. acid acetilsalicilic B. alergie la salicilati D. eruptii cutanate (pag. analgezic . methemoglobinizant (pag. 176) F2110115.

citoliza hepatica C. inducerea cancerului gastric (pag.PARTEA a II a F2110116. eruptii cutanate D. 179) F2110119. inhiba biosinteza TXA2 in plachete B. leucopenie si agranulocitoza C. eruptii cutanate B. inhiba lipooxigenaza (pag. inhiba ciclooxigenaza din endoteliul vascular E. eruptii cutanate B. antiinflamatoare C. analgezica . crize astmatiforme C.antipiretica B. dozele mici inhiba biogeneza TXA2 din trombocite C. antitusiva E. acidoza respiratorie E.INTREBARI . 178) F2110117. dozele mici inhiba biogeneza PGI2 din endoteliul vascular B. methemoglobinemie B. antispastica D. microhemoragii gastrice B. 180) F2110118. Precizati mecanismul de actiune al acidului acetilsalicilic. methemoglobinemie E. Precizati cauza ce explica actiunea antiagreganta plachetara a aspirinei la doze mici: A. 181) F2110122. rabdomiolize E. 176. agravarea astmului bronsic D. agranulocitoza D. 177. sesiunea 2004 www. ca antiagregant plachetar: A.ro . methemoglobinemie E. 180. Notati efectele adverse ale paracetamolului: A. 180) F2110120.298 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE . 178) F2110121. Notati efectele adverse ale metamizolului (noraminofenazona): A. nefrita interstitiala cronica (pag. inhiba ciclooxigenaza din trombocite D.rezidentiat2004. Notati tipurile de efecte terapeutice ale analgezicelor antipiretice: A. Notati efectele adverse ale aminofenazonei: A. eruptii cutanate C. hipotermizanta (pag. colaps (pag. inhiba biosinteza PGI2 in endoteliul vascular C. creste incidenta cancerului gastric D. dozele mici inhiba fosfolipaza A2 298 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. Precizati efectele adverse ale acidului acetilsalicilic: A. diminuarea acuitatii auditive (pag.

are proprietati antiagregante plachetare la doze mici D.ro . doza pentru toate efectele sale: analgezic. insuficienta hepatica B.299 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE . paracetamolul B. blocheaza reversibil ciclooxigenaza prin acetilare B. deficit de NADH-methemoglobin-reductaza D. produce bronhoconstrictie cu agravarea astmului E. inhiba sinteza vitaminei k B. petidina E. nu are proprietati uricozurice C. butilscopolamina B. ciclooxigenaza din trombocite este mai sensibila E. propifenazona 299 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. Care din urmatorii compusi sunt analgezice-antipiretice: A. proclorperazina (pag. 175-181) F2210126. are proprietati antiinflamatoare D. interfera cu metabolismul heparinei C. are proprietati analgezice-antipiretice C. paracetamolul D. Care din urmatorii compusi sunt analgezice neopioide: A. nu se poate asocia cu alte analgezice-antipiretice (pag. se metabolizeaza la fenacetina B. beste hipoprotrombinizant (pag. este fibrinolitic D. 179) F2110124.5-2 g / zi (pag. inhiba agregarea plachetara E. antiinflamator. antipiretic. 175-181) F2210127. 175-181) F2210128. metamizolul C. naloxonul D. Aspirina: A. diateza hemoragica (pag. produce citoliza hepatica la doze mari E.INTREBARI . acidul acetilsalicilic C. 181) F2210125. Paracetamol are urmatoarele contraindicatii: A. leucopenie E. Paracetamolul: A. atopie C.rezidentiat2004. 178) F2110123. Precizati cauza pentru care acidul acetilsalicilic trebuie evitat la bolnavii sub tratament cu heparina: A. metamizolul E. antiagregant plachetar este de 1. sesiunea 2004 www.PARTEA a II a D. ciclooxigenaza din endoteliul vascular este mai sensibila (pag.

Care dintre urmatorii compusi sunt derivati de acid salicilic? A. 178) F2210132. Diflunisal.INTREBARI . (pag. Care dintre afirmatiile referitoare la acidul acetilsalicilic sunt corecte ? A. 178) F2210133. Este antiinflamator moderat E. Ca analgezic-antipiretic se utilizeza la adulti in doze de 0. Analgezicele-antipiretice pot fi utilizate in asociere cu alte substante medicamentoase cum ar fi: A.300 Rezidentiat 2004 (pag. este noraminofenazona C. Este un derivat de acid salicilic C. Metamizolul: A. Codeina B. Este sinonim cu Noraminofenazona 300 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. B.5 g la 2-3 zile (pag. C. Este analgezic si antipiretic mai intens decat acidul acetilsalicilic D. E. Metamizolul: A. Ca antiinflamator se utilizeaza in doze mici pe perioade scurte E.ro . sesiunea 2004 www. Acid acetilsalicilic. Ca antiagregant plachetar se utilizeza in doze de 0. intra in produsul Algocalmin (pag. este un derivat de anilina B. Care dintre afirmatiile referitoare la posologia acidului acetilsalicilic sunt corecte ? A. nu se poate administra parenteral E. Are efect antiagregant plachetar la doze mici E. Este antispastic miotrop (pag. Ca antiinflamator se utilizeaza in doze mari timp indelungat D. 175-181) PROFIL FARMACIE . Are efect analgezic comparativ cu al morfinei B.PARTEA a II a F2210129.5 g la 2-3 zile C. D.rezidentiat2004. 176) F2210131. Propifenazona. Este un derivat de pirazolona B. Cafeina (pag. Are efect antipiretic mai intens decat al Aminofenazonei C. 179) F2210134. Are efect antiinflamator prin acetilarea ireversibila a ciclooxigenazei D. Care dintre afirmatiile referitoare la aminofenazona sunt corecte ? A. Paracetamol. 175-181) F2210130. Mexiletina D. are proprietati analgezice D. 180) F2210135. Ca analgezic-antipiretic se utilizeza la adulti in doze de 0.5 g de 4 ori pe zi B. Tolazolina E. Are efect uricozuric (pag. Fenobarbital C. Salicilamida.

301 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. 178) F2210138. C.ro .301 Rezidentiat 2004 B. Propifenazona (pag. E. Paracetamolul: A. Biodisponibilitatea este influentata de forma farmaceutica D. Are proprietati analgezice si antipiretice. 180) F2210141. Se administreaza si in cazul pacientilor cu insuficienta hepatica si renala. Este antispastic musculotrop. Este antispastic prin mecanism colinomimetic. Care dintre afirmatiile referitoare la paracetamol sunt adevarate? A. Proprietatile farmacocinetice nu sunt influentate de forma polimorfa C.PARTEA a II a Este derivat de anilina Are proprietati analgezice si antispastice Este conditionat sub forma de comprimate. C. Este metabolitul activ al fenacetinei B. Este methemoglobinizant (pag. E. 180-181) F2210137. Este metabolitul activ al fenacetinei. Care dintre urmatoarele substante medicamentose sunt derivati de anilina? A. E. Salicilamida E. (pag. Metamizol D. Paracetamolul poate produce rabdomioliza. Nu are proprietati antiinflamatoare E. B. Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la acidul acetilsalicilic sunt adevarate ? A. Poate produce methemoglobinemie. 176) F2210139. 180) F2210140. Prezinta doua forme polimorfe B. Care dintre afirmatiile referitoare la metamizol sunt adevarate? A. sesiunea 2004 www. (pag. Este un compus cu proprietati antiinflamatoare bune. C.INTREBARI . Efectul analgezic se realizeaza prin mecanism central talamic si periferic de inhibare a biosintezei prostaglandinelor (pag. Acidul acetilsalicilic este un antiinflamator si antireumatic puternic. Fenacetina C. Este mucolitic. PROFIL FARMACIE . D. Este un analgezic-antipiretic moderat C. Are actiune antipiretica. 180) F2210136. B. Paracetamol B. D.rezidentiat2004. B. D. Are efect antiinflamator intens D. Efectul analgezic se realizeaza exclusiv prin mecanism central talamic E. Paracetamolul are proprietati antiinflamatoare. D. C. supozitoare si solutie injectabila Este conditionat numai sub forma de comprimate (pag. Are actiune analgezica. Precizati care afirmatii sunt corecte: A. Aminofenazona este sinonim cu metamizol.

(pag. Antispastic E.ro . Codeina C. B. Se administreaza in doze de 1. 178) F2210145. 180) F2210146. Antiulceros E. Analgezic B. Ulcer gastro-duodenal.PARTEA a II a F2210142. Metamizol B. B. E. D. 178) 302 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase fac parte din clasa derivatilor de pirazolona? A.INTREBARI . 179) F2210144. Antiinflamator.rezidentiat2004. Hipocolesterolemiant D. (pag. In intoxicatia acuta produce initial alcaloza respiratorie. Acidul acetilsalicilic: A.5g/2-3 zile. Dureri moderate D. sesiunea 2004 www. Metamizolul se poate adminstra ca: A. antireumatic. Cu o saptamana inainte de interventii chirurgicale. Antihipertensiv D. B. Paracetamolul se gaseste asociat in diverse medicamente cu: A. 176) F2210147. Acidul acetilsalicilic este contraindicat in: A. Uricozuric C. Alte analgezice neopioide. Cafeina D. B. Euforizant (pag. Astm bronsic C. C. Este antipiretic prin mecanism hipotalamic. Diateza hemoragica. Fenacetina E.5g de 2 ori/zi ca antialgic. Fenobarbital E. E. Propifenazona D. 179-181) PROFIL FARMACIE . Care dintre urmatoarele actiuni sunt prezente in cazul acidului acetilsalicilic? A. Bronhodilatator (pag. 179) F2210143. Tramadol (pag.302 Rezidentiat 2004 E. Salicilamida (pag. Poate produce bronhoconstrictie. Se administreaza ca antiagregant plachetar in doze de 0. Acidul acetilsalicilic poate produce bronhoconstrictie. (pag. Paracetamol C. Antipiretic C.

(pag. D.INTREBARI . Microhemoragii gastrice C. Se pot asocia cu cafeina. C. 179) F2210153. Analgezic moderat. 178) F2210150. E. Acestea nu se pot asocia cu alte substante medicamentoase cu efect sinergic. C. Efectele acidului acetilsalicilic sunt: A. Efectele secundare posibile la administrarea acidului acetilsalicilic sunt: A. 178) F2210149.ro . Inhibarea biosintezei de PGE1 C. (pag. Nu se asociaza cu codeina. Antireumatic la doze mari. In dureri sau febra acidul acetilsalicilic poate fi asociat cu: A. Antipiretic bun. sesiunea 2004 www. (pag. D. Mecanismele de actiune ale acidului acetilsalicilic sunt: A. (pag. 179) F2210152. 303 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. Artrita reumatoida. B. Antiagregant plachetar la doze mici. Astm bronsic E. Inhibarea biosintezei de PGE2. Dupa infarct miocardic C. Notati afirmatiile corecte referitoare la analgezice-antipiretice: A. 178) F2210154.PARTEA a II a F2210148. Analgezic moderat C. Acetilarea ireversibila a ciclooxigenazei B. Inhibarea biosintezei histaminei E. Paracetamolul este: A. De prima alegere sunt acidul acetilsalicilic si paracetamolul. Tulburari de vedere. Nu se administreaza in infectii microbiene cu febra mare. (pag. B. Cafeina D. Tulburari de echilibru E. Ulcer gastro-duodenal D. Antiinflamator la doze mici. Efect ulcerigen B. Bronhodilatatie D. E. mai ales in cefalee. Influentate semnificativ de posologie. Antiinflamator eficient B. Acid ascorbic. Alergie la salicilati B.rezidentiat2004.303 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE . E. B. Paracetamol C. (pag. Un antiinflamator puternic. Inhibarea biosintezei plachetare de TXA2 D. Acidul acetilsalicilic este contraindicat in: A. Un antiagregant plachetar. 179) F2210151.

D. B. antipiretic. antiinflamator. antiinflamatoare E. analgezic.PARTEA a II a F2210155. este analgezic-antipiretic B. Paracetamolul este: A. 175-181) F2210157. mialgii E.181) 304 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. boli hemoragice.rezidentiat2004. efectul antiinflamator apare la doze mari (3g pe zi) E. Acidul acetilsalicilic este: A.INTREBARI . D. spastica musculotropa D. E. se poate indica in nevralgii. mialgii.181) F2310160. are efect analgezic C. analgezic. p-acetilaminofenol. altralgii. C. 175 . antipiretic. D. Analgezicele-antipiretice pot avea actiune: A. E.181) F2310159. C. 175 . prezinta toxicitate hepatica (pag. acid 2-acetoxibenzoic. Antiagregant plachetar. C. ulcer gastro-duodenal. Metabolitul activ al Fenazonei E. antiseptic-dezinfectant. diuretica (pag. alergie la salicilati. Acidul acetilsalicilic are urmatoarele contraindicatii: A. sinonim cu aspirina. 175-181) F2310158. Aspirina: A. la doze mari are efect antiagregant plachetar (pag.ro . B. E. 175-181) F2210156. este metabolitul fenacetinei D. are proprietati antiinflamatoare marcate C. analgezica B. 180) PROFIL FARMACIE . sesiunea 2004 www. cefalee. B. (pag. antipiretica C. antiagregant plachetar. (pag. antialergic. este lipsita de actiune antipiretica D. antiagregant plachetar. este un derivat de pirazolona B. (pag.304 Rezidentiat 2004 D. (pag. Paracetamolul: A. 175 .

E.INTREBARI . (pag. C. acetilarea ciclooxigenazei-1 (COX-1) din endoteliul vascular. forma cristalizata din n-hexan. (pag. diflunisalul. E. 175 .181) F2310164. antispastica. inhibarea biosintezei de prostaciclina (PGI2). atopie.PARTEA a II a F2310161. comprimate efervescente (cu NaHCO3). B. E. D.antipiretica. benorilatul. uricozurica. E. acidul acetilsalicilic. (pag. B. (pag. B. C. leucopenie.181) F2310167. hipotermizanta. analgezica.181) F2310162. B. antiagreganta plachetara.rezidentiat2004. antitusiva. Analgezice antipiretice derivati de acid salicilic (salicilati) sunt: A. Actiunea antiagreganta plachetara a acidului acetilsalicilic are ca mecanism: A. inhibarea biosintezei plachetare de tromboxan A2 (TxA2). acetilarea ciclooxigenazai-1 (COX-1) din trombocite. E. 305 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. diateza hemoragica. C. Care sunt formele sub care acidul acetilsalicilic prezinta o biodisponibilitate ridicata? A. 175 .reductaza. C. D. 175 . C. antiinflamatoare. E. inhibarea ireversibila a ciclooxigenazei-2 (COX-2). Urmatoarele sunt contraindicatii pentru administrarea paracetamolului: A. antipiretica. D. sarea de sodiu.antipiretice au urmatoarele tipuri de efecte terapeutice: A. Medicamentele analgezice . insuficienta hepatica. D. antiinflamatoare. deficit de NADH . antispastica.305 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE .181) F2310163. 175 .ro . C. 175 .181) F2310165.181) F2310166. antipiretica. propifenazona.methemoglobin . forma cristalizata din etanol. (pag. Acidul acetilsalicilic si paracetamolul au urmatoarele actiuni farmacodinamice comune: A. D. sesiunea 2004 www. B. (pag. 175 . D. C. B. analgezica . antispastica. Metamizolul si aminofenazona au urmatoarele actiuni farmacodinamice comune: A. forma de acid. B. fenacetina.

C. Metamizolul (noraminofenazona) poate produce urmatoarele reactii adverse: A. B. eruptie cutanata. Urmatoarele reactii adverse pot fi provocate de paracetamol: A. (pag.181) F2310169. neoplasm gastric. efect proulcerogen gastric. mecanism periferic antinociceptiv (antihiperalgezic). Aminofenazona poate produce urmatoarele reactii adverse: A. C. inhibarea biosintezei de prostaglandine citoprotectoare la nivelul mucoasei gastrice. antiinflamatoare. (pag. leucopenie si agranulocitoza. D. E. efect proulcerogen gastric. 175 . (pag. D.rezidentiat2004.181) F2310173. B. Mecanismele de actiune care stau la baza actiunilor analgezica . neoplasm gastric. inhibarea biosintezei de prostaglandine implicate in nociceptie.PARTEA a II a F2310168. 175 .306 Rezidentiat 2004 D. (pag. acetilarea ciclooxigenazai-1 (COX-1) din trombocite. hepatotoxicitate. tulburari sanguine (leucopenie. B.ro . insuficienta hepatica. icter. mecanism central talamic (ridicarea pragului perceperii durerii). leucopenie. E. E. C. acetilarea ciclooxigenazei-1 (COX-1) din endoteliul vascular. B. B. (pag.181) PROFIL FARMACIE .INTREBARI . sesiunea 2004 www. eruptii cutanate alergice.181) F2310172.antipiretica sunt: A. D. D. methemoglobinemie. C. inhibarea biosintezei de prostaciclina (PGI2). methemoglobinemie. analgezica. 175 . neoplasm gastric. citoliza hepatica. (pag. E. D. D. 175 . C. E. 175 . microhemoragii. Metamizolul (noraminofenazona) prezinta urmatoarele contraindicatii: A. inhibarea ireversibila a ciclooxigenazei-2 (COX-2). (pag. E. E. C. 175 .181) F2310171. B. inhibarea biosintezei de prostaglandina E2 (PGE2) cu efect pirogen la nivel hipotalamic. reactii alergice cutanate. agranulocitoza).181) 306 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. alergie la pirazolone. Actiunea antiagreganta plachetara a acidului acetilsalicilic are ca mecanism: A. 175 .181) F2310170. inhibarea biosintezei plachetare de tromboxan A2 (TxA2). ulcer gastric.

Actiunea antiagreganta plachetara a acidului salicilic are ca mecanism: A. este o pirazolona E. 175-181) F2510180.ro . sesiunea 2004 www. diflunisalul B. 178-179) F2510178. ulcer gastro-duodenal D. 180) F2510175. Analgezice-antipiretice derivati de acid salicilic sunt: A. prin acetilarea ireversibila a COX-1 constitutive D. pirazinoazepine C. astm bronsic B. supozitoare. artralgii. mialgii (pag. 180-181) F2510177. Medicamentele analgezice-antipiretice apartin urmatoarelor clase structurale: A.rezidentiat2004. fenacetina este metabolitul sau activ B. 176) F2510176. acetilarea COX-1 din trombocite (pag. poate produce alergii cutanate si leucopenie E. nu poate fi administrat pe cale intravenoasa D. diateza hemoragica E. se conditioneaza sub forma de comprimate.5g de 2-3 ori/zi C. antipiretic mai slab decat aminofenazona (pag. inhibarea biosintezei de prostaciclina PGI2 E. administrat inaintea unei interventii chirurgicale D. antiagregant plachetar la doze de 0. inhibarea ireversibila a COX-2 C. administrarea pste 5 zile consecutive necesita precautii (pag. fenacetina C. prin inhibarea biosintezei de PGI2 antiagregante E. Alegeti afirmatiile corecte referitoare la metamizol: A. Alegeti afirmatiile corecte referitoare la paracetamol: A.INTREBARI . pirazolone (pag.PARTEA a II a F2510174. acetilarea COX-1 din edoteliul vascular B. dihidropiridine B. cardiopatie ischemica C. anilide D. proagregant la doze mari. este analgezic-antipiretic si antiinflamator C. benorilatul 307 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. este analgezic si antispastic mai slab decat aminofenazona (pag. inhibarea biosintezei plachetare de TXA2 proagregant.307 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE . Acidul acetilsalicilic are urmatoarele contraindicatii: A. fiole C. antialergic B. antidotul in intoxicatia acuta este acetilcisteina D. 178-179) F2510179. Acidul acetilsalicilic este: A. este contraindicata administrarea la copiii de orice varsta B. chinoline E.

Eritromicina (pag. Care dintre urm toarele medicamente pot produce induc&ie enzimatic ? A. forma cristalizata din metanol C.308 Rezidentiat 2004 D. Tendin a de cre$tere a dozei cu cre$terea frecven ei efectelor adverse E. PGF1alfa si PGE1 au rol hiperalgic C. produce deprimarea respiratiei (pag. Tolbutamida E. Procesul de absorb&ie a medicamentelor decurge dupa o cinetica de ordinul 0 în cazul: A. Care sunt consecin&ele induc&iei enzimatice? A. forma de acid E.rezidentiat2004. 58) F2610185. Notati afirmatiile corecte: A. analgezicele actioneaza prin mecanism central si periferic (pag. Administr!rii intrarahidiene (pag. forma cristalizata din n-hexan B. Piracetamul D. 122) 308 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. Griseofulvina C. propifenazona E. 176) PROFIL FARMACIE .v. 176-177) F2510182. Benorilatul: A. este esterul acidului acetilsalicilic cu fenacetina C. are actiune analgezica-antipiretica D. Cre$terea efectului terapeutic în timp D. Sc!derea efectului terapeutic în timp (pag.INTREBARI . Administr!rii medicamentelor pe cale rectal! D. cu debit constant C. Rifampicina B. Care sunt formele sub care acidul acetisalicilic prezinta o biodisponibiliate ridicata? A. COX-1 este constitutiva si inductibila D. Anesteziei generale cu debit constant de gaze E. este esterul acidului acetisalicilic cu paracetamolul B.PARTEA a II a F2510181.ro . forma de sare de sodiu (pag. Administr!rii orale a medicamentelor B. antipireticele sunt substante hipotermizante B. 120) F2610186. Perfuziei i. comprimate efervescente D. 176-177) F2610184. acidul acetilsalicilic (pag. mecanismul actiunii antiinflamatoare a analgezicelor-antipiretice este inhibarea COX-2 E. Favorizarea reac iilor adverse de tip imunologic C. Posologia insuficient! a medicamentelor administrate concomitent B. produce euforie E. 178) F2510183. sesiunea 2004 www.

Sunt reac&ii de biotransformare de faz II (conjug ri): A.309 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE . O-. Este o cale de referin ! absolut! B. cu molecul! mare D. N-dezalchilarea aminelor secundare E. Prin legare de proteine. 85-87) F2610193. Hidroxilarea aromatic! C. Asigur! o absorb ie prompt! E. datorit! solubilit! ii lor crescute B. Substituen ii de plasm! au distribu ie preponderent intracelular! D. Medicamente bazice.rezidentiat2004. Solu ii apoase sau emulsii ulei/ap! foarte fine (pag.ro . Suspensii apoase sterile $i apirogene D. care se pot concentra în lapte C. Asigur! o absorb ie lent! $i durabil!. 79) F2610191. Calea intraarterial : A. Care dintre afirma&iile urm toare este fals ? A. Se preteaz! la administrarea substan elor citotoxice în tumori canceroase E. Cinetica distributiei este influen at! chiar la valori mici ale leg!rii de proteinele plasmatice E. Medicamente hidrofile. Calea sublingual : A. Saponine expectorante în tusea chinuitoare nocturn! B. Substan e iritante pentru esuturi C. 78-79) F2610190. Se pot administra intravenos: A. 128) F2610192.INTREBARI . Se utilizeaz! în tulbur!ri circulatorii periferice grave D. Este util! pentru medicamentele cu procent mare de extrac ie hepatic! sau degradate de sucurile digestive (pag. datorit! unei cinetici de ordinul 0 C. Permite numai administrarea substan elor liposolubile $i active la doze mici B. Diminuarea efectului unui medicament administrat concomitent cu inductorul 309 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. Decarboxilarea (pag. Nu evit! inactivarea la primul pasaj hepatic (pag. Compu$ii cuaternari de amoniu. S-. Existen a unui medicament care scade rata sintezei enzimelor microzomiale hepatice B. Solu ii sterile $i apirogene cu con inut de substan e tensioactive E. Fenomenul de induc&ie enzimatic se caracterizeaz prin: A. Glucuronoconjugarea B.PARTEA a II a F2610187. 95) F2610188. Compu$i macromoleculari (pag. Exclude primul pasaj hepaj hepatic $i pulmonar C. apar interac iuni de deplasare (pag. medicamentele pot deveni antigenice C. Trec în secre&ia lactant : A. 67-68) F2610189. N-metilarea D. Medicamente lipofile neionizate E. sesiunea 2004 www. Se poate utiliza numai pentru substan ele hidrosolubile care se dizolv! lent în saliv! D. La administrarea concomitent! a dou! medicamente care se leag! de proteine pe acela$i situs. Legarea de proteine scade hidrosolubitatea medicamentelor liposolubile B.

Efecte favorabile în icterul nuclear prin inducerea UDP-glucuroniltransferazei D. 120. Efecte favorabile în porfiria hepatic! prin induc ia ALA-sintetazei E.ro . Cre$terea efectelor medicamentelor administrate concomitent (sinergism medicamentos supraaditiv) (pag.rezidentiat2004.PARTEA a II a C.122) 310 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. sesiunea 2004 www.INTREBARI .310 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE .

ro . fluspirilen.INTREBARI . 143-152) F1311003. cu excep&ia: 311 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. levomepromazina. Care dintre urm toarele neuroleptice au structur benzamidic : A. 117-128. flufenazina. Haloperidol C. C. are ac iune neuroleptic! sedativ! B. este contraindicat în st!ri halucinatorii $i delir acut (pag. Sulpirid E. proclorperazina. 117-127. ac ioneaz! prin deple ia depozitelor de catecolamine C. mirtazepin C. B. Oxigen C. Carbon D. Farmacologie – Aurelia Nicoleta Cristea. Precizati neurolepticul sedativ: A. nu determin! tulbur!ri extrapiramidale E. fenelzina E.rezidentiat2004. Bucuresti. haloperidol. Haloperidolul: A. 11 Neuroleptice. 143-151. 126) F1511006. sesiunea 2004 www. antidepresive BIBLIOGRAFIE: PROFIL FARMACIE . citalopram B. 1999 INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU F1211001. Metoclopramid B. 143-152) F1211002. Sulf E. E. Neuroleptice "incisive“ (dezinhibitorii) sunt urm toarele. 117-128. fluoxetin (pag. Azot B. Ed. D. (pag. Clor (pag. ac ioneaz! prin antagonism predominant dopaminergic D. Droperidol D.) F1511004.PARTEA a II a 2. În pozi&ia 10 a neurolepticelor tioxantenice se afl un atom de: A. 120. Pimozid (pag. 146) F1511005. Care dintre urm toarele antidepresive ac&ioneaz ca blocant al receptorilor alfa-2 presinaptici: A.311 Rezidentiat 2004 Tema nr. maprotilina D. Medicala.

Ac&ioneaz prin inhibarea selectiv a MAO de tip A: A. sesiunea 2004 www. Citalopramul (pag.PARTEA a II a F1511007. Moclobemida E. 149) F1511009. Moclobemida C. Urm toarele interac&iuni sunt întâlnite în grupa antidepresivelor. Doxepina E. antidepresivele poten eaz! efectul hipertensiv al catecolaminelor C. citalopram E. levomepromazina B. C. amitriptilina B. antidepresivele poten eaz! efectele analgezicelor opioide (pag. 146) F1511008. D. Urm torii compu#i sunt neuroleptice fenotiazinice.312 Rezidentiat 2004 A. Mirtazepina D. tioridazina C. Fluoxetina B. Antidepresivele triciclice au efect anticataleptic experimental D. Urm toarele antidepresive sunt inhibitoare ale recapt rii NA #i/sau 5-HT. Care dintre afirma&ii nu este adev rat ? A. imipramina C. 125. 146) F1611011. Antidepresivele triciclice poten aeaz! efectele stimulatoare ale amfetaminei B. Metaqualona (pag. doxepina D. 146) F1611012. 126) F1611010. IMAO-A provoac! crize hipertensive la consumul brânzeturilor fermentate D.INTREBARI .ro . antidepresivele poten eaz! efectele amfetaminei B.rezidentiat2004. 119) PROFIL FARMACIE . sulpirid haloperidol clorpromazina flufenazina pimozid (pag. flufenazina D. cu excep&ia: A. E. cu excep&ia: A. flupentixol E. Selegilina C. Ac&ioneaz ca antidepresiv prin blocarea receptorilor alfa-2-presinaptici: A. Miaserina poten eaz! efectele excitant-centrale ale amfetaminei 312 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. proclorperazina (pag. Mirtazepina B. moclobemid (pag. Entacapona D. B. Antidepresivele triciclice antagonizeaz! efectele reserpinei C. cu excep&ia: A. amitriptilina poten eaz! efectele anticolinergice ale antiparkinsonienelor E.

120) F2111017.PARTEA a II a E. Neurolepticele clasice au urmatoarele efecte.148. Care dintre afirma&iile urm toare este fals ? A. 118) F2111019. 24 ore D. sesiunea 2004 www. Flufenazina decanoat are durata de actiune: A. Clozapina E. miorelaxant D. Antidepresivele poten eaz! efectele presoare ale catecolaminelor C. Barbituricele cresc efectele antidepresivelor triciclice prin sinergism de ac iune de tip farmacodinamic (pag. Risperidon are indicatie expresa in: A. sindroame depresive (pag. 146) F1611015. Moclobemida (pag. Pimozid C.ro . 12 ore C. Nialamida D. 119-123) F2111018. tranchilizant major B. Clopentixol B. antipsihotic C. Citalopram B.4 saptamani E.rezidentiat2004. cresterea secretiei de prolactina E. Maprotilina E. Asocierea antidepresivelor triciclice cu IMAO provooac! efecte de tip atropinic D. 8 ore B. halucinatii C. 127) F2111016.313 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE . Oxipertina (pag. 149) F1611014. Fluoxetina C. Sunt inhibitoare selective ale recapt rii noradrenalinei: A. În depresia agitat! timolepticele de tip activator sunt contraindicate (pag. delir D. 1 . cu exceptia: A. Sulpirid D. 147. psihoze cu manifestari negative autistice B. boala Parkinson E. IMAO neselective provoac! reac ii hipertensive la pacien ii care consum ! alimente bogate în tiramin! E. Risperidon este neuroleptic prin urmatorul mecanism de actiune: 313 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. extrapiramidal (pag. 3 .2 luni (pag.INTREBARI . Sunt neuroleptice cu structur benzamidic : A.150) F1611013. Antidepresivele poten eaz! efectele amfetaminei B.

Tiotixen B. C. E. citrat. IMAO-A selectiv $i ireversibil (pag.HT2 antagonist predominant 5 . depletia depozitelor de catecolamine agonist predominant dopaminergic D2 antagonist predominant D2 agonist predominant serotoninergic 5 . E. Inhibitoarele selective ale recaptarii serotoninei. IMAO D. antagonist alfa-2 presinaptic (pag. Moclobemid este antidepresiv cu mecanism de actiune: A. Se utilizeaza numai saruri organice ale Li. Pot fi asociate cu neuroleptice de tip Haloperidol. inhibitor selectiv al MAO-A (IMAO-A) C. Se utilizeaza saruri organice si anorganice ale Li: carbonat. B.A selectiv $i reversibil E. Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la sarurile de litiu sunt corecte? A. B. inhibitor neselectiv al MAO (IMAO) B. Neurolepticele hipnoinductoare (pag. (pag. inhibitor neselectiv al recaptarii monoaminelor B. D.rezidentiat2004. pentru antidepresivul modern paroxetin: A. Haloperidol C. 146) F2211023. inhibitor selectiv al recaptarii serotoninei C. 118) PROFIL FARMACIE . C. E. 146) F2111022. blocant al receptorilor alfa-2 presinaptici E. sesiunea 2004 www. Care dintre antidepresive sunt de electie in depresia severa? A. Alegeti neurolepticele butirofenonice: A. Se utilizeaza numai saruri anorganice ale Li.ro . 148) F2211025. IMAO. inhibitor selectiv al recaptarii 5HT E.PARTEA a II a F2111020. Antidepresivele triciclice. 146) F2111021. C. inhibitor selectiv al recaptarii noradrenalinei C.HT2 (pag. 151) F2211024. sulfat.314 Rezidentiat 2004 A. D. B.2 presinaptici (pag. blocant al receptorilor alfa .INTREBARI . inhibitor neselectiv al recaptarii monoaminelor B. Sulpirid 314 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. Nu au actiune normotimica. glutamat. Pimozid D. Notati singurul mecanism corespunzator. IMAO neselectiv $i ireversibil D. inhibitor selectiv al recaptarii NA $i ADR D. Antidepresivele tetraciclice. Mirtazapin este antidepresiv cu mecanism de actiune: A. etc. inhibitor selectiv al recaptarii serotoninei D.

E. 143-151.ro . clorpromazina D. 117-127.rezidentiat2004.143-151) F2211027. inhibitor selectiv al recaptarii noradrenalinei. 143-151.INTREBARI . E. difenilbutilpiperidinele sunt antipsihotice cu durata lunga de actiune (pag. C. Tioridazin (pag. 8 ore.) F2311031. C. Precizati neurolepticul sedativ: A. (pag.315 Rezidentiat 2004 E. B. (pag. flufenazina E. (pag. 117-127. flufenazina. 117-127. Care este mecanismul de actiune corespunzator paroxetinei: A. 3 . 1 .143-151) F2311028. inhibitor neselectiv al MAO. (pag. C. proclorperazina. C. anticolinergic.) F2311030. Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate: A. 117-127. 124) PROFIL FARMACIE . haloperidol. B. levomepromazina B.4 saptamani. neuroleptic incisiv. fenotiazinele alchilice sunt neuroleptice incisive E. neuroleptic sedativ. Levomepromazina prezinta urmatoarele proprietati cu o exceptie: A. D. butirofenonele se comporta asemanator cu fenotiazinele alchilice B. Durata de actiune a flufenazinei decanoat este: A. D.PARTEA a II a F2211026. 12 ore. tioxantenele sunt neuroleptice atipice D. tioxantenele se comporta asemanator cu fenotiazinele piperazinice C.2 luni. sesiunea 2004 www. Care din urmatoarele medicamente antidepresive este un inhibitor selectiv al MAO tip A 315 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. fluvoxamina (pag. B. levomepromazina. Care din urmatoarele neuroleptice sunt fenotiazine piperidinice: A. E. 117-127. antagonist al receptorilor alfa -2 adrenergici (presinaptici). inhibitor selectiv al MAO de tip A. B. E.) F2311032. 117-127. 143-151. D. 143-151.) F2311029. 24 ore. fluspirilen. antipsihotic. D. anxiolotic. pipotiazina C. inhibitor selectiv al recaptarii serotoninei (5 hidroxi-triptaminei).

Antagonistii predominant 5-HT2 actioneaza in special pe simptomele negative ale shizofreniei C. 118) F2511034. sertralin (pag. au efect sedativ C. Haloperidol D. Haloperidol B. 143-151. mirtazepin D. au efect antipsihotic moderat asupra simptomatologiei pozitive ale schizofreniei D. actioneaza intens pe simptomele negative ale schizofreniei E. 120-122) F2511035. cu exceptia: A. fenelzina B. Sulpirid D. Sulpiridul este antagonist pur D2 B.PARTEA a II a F2511033.ro .) PROFIL FARMACIE . fenelzina. Trifluoperidol E. La administrarea neurolepticelor poate sa apara simdromul muscarinic E. Neurolepticele incisive: A.rezidentiat2004.316 Rezidentiat 2004 (reversibil): A. sunt indicate in stari de agitatie psihomotorie acuta (pag. 146) F2511038. 119) F2511037. Urmatoarele afirmatii sunt adevarate. tranilcipromina C.INTREBARI . sesiunea 2004 www. nialamida. 117-127. Prezinta actiune prelungita: A. moclobemid. E. Rispolept C. 118) F2511036. mirtazepam. Amitriptilina prezinta efect anticolinergic B. prezinta structura de fenotiazine piperazinilalchilice B. Urmatoarele afirmatii sunt adevarate. cu exceptia: A. Penfluridol (pag. Barbituricele diminua efectul antidepresivelor C. Urmatoarele neuroleptice au structura benzamidica: A. tranilcipromina. C. (pag. Droperidol (pag. Rispolept este antagonist predominant 5-HT2 D. Pimozid E. In timpul tratamentului cu neuroleptice pot aparea tulburari ale functiilor sexuale (pag. Clorprotixen B. D. Antidepresivele scad efectul antihipertensivelor 316 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. B. Flupentixol decanoat C. moclobemid E. Care din urmatoarele antidepresive sunt IMAO-A? A.

rezidentiat2004. antagonistul legându-se de acela$i receptor. împiedicând legarea normal! a mediatorului fiziologic B. Favoriz!rii degrad!rii metabolice a mediatorului B. dar pe un alt situs (pag. Droperidol + Alfentanil E. S!ruri de Ca i. Favorizarea leg!rii mediatorului. oximorfon!) cu radicalul alil coonduce la ob inerea de antagoni$ti ai receptorilor opioizi. Introducerea unor grup!ri hidrofile (-OH) pe nucleul sterolic al digitoxinei cre$te durata ac iunii farmacodinamice D. sesiunea 2004 www. Antidiabetice orale + ß -adrenolitice C.INTREBARI . pD2 prim . Afinitate pentru situsul de legare a mediatorului E. Antidepresivele au ca indicatie principala depresia endogena (pag. Aminoacizii dextrogiri sunt utiliza i preponderent pentru ob inerea aminelor biogene.v. Un antagonist necompetitiv se caracterizeaz prin: A. Fenomenul "up regulation" este consecin&a: A. În insuficien a cardiac! acut! + tonicardiace B. Înlocuirea radicalului metil de la atomul de azot heterociclic al deriva ilor de morfinan (morfin!. Favorizarea leg!rii mediatorului prin modific!ri sterice la nivelul receptorului (pag. Sulfamide + Procainbenzilpenicilin! D. Tonicardiace + s!ruri de Ca i. Competi ie cu mediatorul fiziologic pentru acela$i situs de legare la nivel receptorial B. Neostigmin! + Succinilcolin! B. 148-149) F2611039. Esterii pseudotropanolului (pseudotropinei) au ac iune parasimpatolitic!. Spironolacton! + Clorur! de potasiu i. Antihipertensive + diuretice E.logaritmul negativ al concentra iei molare de antagonist care reduce la jum!tate efectul agonistului E. 210-212) F2611041. Cre$terii eliber!rii de mediator în fanta sinaptic! D. pA2 . Legarea de receptor pe un alt situs. D. Este sinergism de poten&are utilizat în terapeutic : A. C.ro .v. B.v (pag.317 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE .PARTEA a II a D. Inhib!rii recapt!rii mediatorului E. 210) F2611042. 199) F2611044. în defavoarea celor 317 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. Antidepresivele diminua efectele amfetaminei cu exceptia mianserinei E. Care dintre urm toarele afirma&ii este adev rat ? A. 226-227) F2611040.logaritmul concentra iei pentru care trebuie dublat! doza de agonist pentru a produce acela$i efect D. Neostigmin! + suxametoniu (pag. Activitate intrinsec! maxim! C. Antagonistul competitiv se caracterizeaz prin: A. Bloc!rii continue a receptorilor (pag. iar ai tropanolului (tropinei) au ac iune anestezic! local!. Activitate intrinsec! submaximal! C. 226-228) F2611043. Lipsa afinit! ii fa ! de receptor D. Este antagonism farmacodinamic utilizat în terapeutic ca medica&ie antidot: A. Stimul!rii continue a receptorilor C. Neostigmin! + Atracuriu C.

Care afirmatii sunt corecte? A. psihoze senile E. Se administreaz! numai pe cale oral! (pag. Metoclopramid este un neuroleptic triciclic (pag. Haloperidol 318 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. 143-152) F1211050. Amitriptilina B. Nu prezint! efecte extrapiramidale D.PARTEA a II a levogiri E. 143-152) F1211048. delir cronic.318 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE . Sertralina (pag. Paroxetina D. Haloperidol este un neuroleptic butirofenonic B. Levomepromazina este un hipnogen (pag. Sunt neuroleptice incisive C. 183-187) INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU F1211045. 117-128. Care dintre urm toarele efecte pot apare la administrarea neurolepticelor A. Sunt indicate în delir. Alfa-1 adrenomimetic E. Levomepromazina este indicata in stari de agitatie. 143-152) F1211047. folosind sisteme transportoare specifice pentru amine biogene (pag. Care dintre afirma&iile referitoare la butirofenone sunt adev rate: A. Antipsihotic! B. Flupentixolul indicat in schizofrenie este conditionat sub forma "depot". excitatii psihomotorii cu halucinatii. Levomepromazina este un antidepresiv benzoxazepinic D. 143-152) F1211049. Care dintre urm toarele substan&e fac parte din grupul neurolepticelor cu structur fenotiazinic : A. 143-152) F1211046. Cei mai importan i reprezentan i sunt Flupentixolul $i clopentixolul B. 117-128.ro . 1178-128. Antihistaminic H1 (pag. 117-128. Sindrom extrapiramidal C. sesiunea 2004 www. Plegomazin drajeuri si fiole. Clorpromazina este un neuroleptic derivat de fenotiazina cu catena laterala alifatica B. Fluoxetina C. Dopamina fiind o amin! biogen! penetreaz! u$or bariera hemato-encefalic!. D. Haloperidol este un neuroleptic benzamidic C.rezidentiat2004. Clorpromazina este conditionata in preparatele Clordelazin drajeuri. halucina ii E. Doxepina E. Muscarinic D. Zyprexa este un antipsihotic indicat in tratamentul schizofreniei E. Care afirmatii sunt corecte? A. 117-128.INTREBARI . Care dintre urmatoarele antidepresive actioneaza ca inhibitoare selective ale recaptarii serotoninei: A. C.

Care sunt avantajele la administrarea neurolepticelor depot: A. D. Parkinson D. Gre uri $i vomismente intense C. Sc!derea tensiunii nervoase B. Neutralitate afectiv! (pag. Din grupa neurolepticelor inciseive fac parte urm toarele substan&e A.rezidentiat2004. Doza global! este crescut! (pag. 117-128. Pimozid (pag. Suprimarea anxiet! ii C. 143-152) F1211053. Hipnotica D. Ac ioneaz! asupra simptomelor positive ale schizofreniei C. sesiunea 2004 www. Sunt diminuate reac iile adverse E. Efectul antipsihotic este intens. Neurolepticele incisive prezint urm toarele caracteristici: A. 117-128.INTREBARI . Levomepromazina E. D. Sulpirid Clorpromazina Reserpina Levomepromazina (pag. Se pot administra în ambulator C. 117-128. Inducerea anxiet! ii D. Efectul antipsihotic apare numai la doze crescut (pag. Efectul tranchilizant major al neurolepticelor se manifest prin: A. 143-152) F1211054. 117-128. Din clasa psiholepticelor fac parte substantele medicamentoase cu actiune: A. Nu ac ioneaz! asupra simptomelor negative din schizofrenie. Hipotensiune 319 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. Anesteziologie E. C. Flufenazina D. 143-152) F1211056. 117-128. 143-152) F1211055. Neurolepticele sunt indicate în: A. Produc somnolen ! accentuat! B. Asigur! o mai bun! complian ! D. 143-152) F1211052. Schizofrenie B. Sulpirid C.319 Rezidentiat 2004 B. Nervozitate E. E. Neuroleptica C. (pag. E. Se administreaz! numai oral B. 117-128. 143-152) PROFIL FARMACIE .PARTEA a II a F1211051. Tioridazina B. Antidepresiv B. Psihostimulenta E.ro . Anxiolitica.

blocarea recaptarii noradrenalinei. 143-151. 117-127. insomnie sau somnolenta. C. B. B. C. 117-128. potenteaza efectele reserpinei. sesiunea 2004 www. parkinsonismul. (pag. produc neutralitate afectiva si emotionala. 143-151. Benzamida E. Antidepresivele de tip triciclic (amine triciclice) prezinta frecvent urmatoarele reactii adverse: A.) F1311061.) F1311063. psihoza deliranta. 117-127.) F1311062. Care din urmatoarele indicatii sunt in legatura cu neurolepticele? A. E. (pag. D. C. efect inhibitor asupra monoaminoxidazei (MAO). fluoxetin. Antidepresivele de tip triciclic (amine triciclice si tetraciclice) au urmatorul profil farmacologic: A. efecte secundare de tip colinergic. E. E. D. efectul timoanaleptic scade odata cu cresterea efectului sedativ. Fenotiazina. potenteaza efectele noradrenalinei si serotoninei. Neurolepticele sunt substante medicamentoase derivati de: A. paroxetin. B. actiune antipsihotica. (pag.) F1311060. actiune antiparkinsoniana. 143-152) F1311058. actiune anticolinergica centrala. Care din urmatoarele actiuni sunt in legatura cu antidepresivele de tip triciclic? A. 143-152) PROFIL FARMACIE . 143-151. E. Care din urmatoarele actiuni sunt produse de medicamentele neuroleptice? A. 320 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. E.PARTEA a II a F1211057. 117-127. Xantina. desimipramina. (pag. Antidepresive inhibitoare selective ale recaptarii serotoninei sunt: A. D. efecte secundare anticolinergice.ro . (pag. 143-151. 143-151.) F1311059. 117-128. actiune anticolinergica periferica. Acid fenil acetic B. Butirofenona D. 117-127. scad tensiunea nervoasa. potenteaza efectele stimulatoare ale SNC ale amfetaminei (cu exceptia mianserinei). prezinta efecte colinergice centrale.rezidentiat2004. B. D. 117-127. maniacala. C. calmeaza starile de hiperexcitabilitate. D. (pag. blocarea recaptarii serotoninei (5-HT). maprotilina. sertralin. C. anxietate.INTREBARI . B. C.320 Rezidentiat 2004 (pag.

levomepromazina. psihoza maniaco-depresiva. 117-127. tulburari extrapiramidale (sindrom neuroleptic). psihostimulantelor amfetaminice. (pag. B. schizofrenia. 321 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. B. (pag. D. tioridazina. mania acuta (cand neurolepticele sunt contraindicate). 117-127. Care din urmatoarele neuroleptice sunt incisive? A.) PROFIL FARMACIE . Efectul antidepresiv al fenelzinei si tranilciprominei (IMAO) este dat de: A. C. haloperidol. E. Indicatiile pentru sarurile de litiu cuprind: A. C. inhibarea enzimei fosfodiesteraza. miastenie (efect miorelaxant). (pag.) F1311068.321 Rezidentiat 2004 B. D.rezidentiat2004. B. C. hipertensive ale simpatomimeticelor. B. 143-151. convulsii. 143-151. 143-151. D. C. flufenazina. clorpromazina. somnolenta. Care din urmatoarele neuroleptice sunt sedative? A. levomepromazina. 143-151. C. cresterea concentratiei catecolaminelor libere in SNC. sulpirid. clorpromazina. anticolinergice ale atropinei. trihexifenidilului. B. E. Neurolepticele pot induce urmatoarele reactii adverse: A. activarea receptorilor colinergici nicotinici din SNC. insuficienta cardiaca grava. (pag. fenomene parkinsoniene. sesiunea 2004 www. E. D. Medicamentele antidepresive de tip triciclic (amine triciclice si tetraciclice) potenteaza efectele: A. 117-127. 143-151. 117-127. D. 143-151.) F1311069.) F1311067. E. antihipertensivelor. blocarea enzimei monoaminooxidaza. B. D.) F1311065. depresii (refractare la imipramina). 117-127. E. haloperidol.PARTEA a II a F1311064. astenie. blocarea receptorilor adenozinei. (pag.INTREBARI . antiepilepticelor. 117-127. C. flufenazina.) F1311066. tulburari psihotice (stari paranoide). grata si voma (intense). E. (pag. psihoza maniaco-depresiva.ro . C. D.

guanetidinei (pag. C. E. toxicitatea lor este poten at! de diureticele saluretice C. dislepsii (miscari involuntare ale gurii. 149) F1411074. limbii. amfetaminei C.ro . Antidepresivele triciclice: A. 143-151. crize oculogire D. mi$c!ri involuntare ale gurii. 143-151. Antidepresivele triciclice sunt contraindicate în: A.PARTEA a II a E. tahicardia. C. (pag. clonidinei B. efect anxiolitic intens. impun monitorizarea terapiei (pag. 117-127. glaucom D. limbii $i gâtului B. gatului. Antidepresivele poten&eaz efectele: A. constipatie. stare de nelini$te subiectiv! asociat! cu nevoia imperioas! de mi$care C.) F1311071.rezidentiat2004. actiune antihalucinanta (halucinolitica) intensa. Acatisia produs de neuroleptice se caracterizeaz prin: A. induc somnolenta. membrelor). eficien a lor terapeutic! poate fi verificat! dup! minim 4 s!pt!mâni de la ini ierea tratamentului E. contracturi musculare regionale (pag.INTREBARI . boala Parkinson B. (pag. sesiunea 2004 www. dificultati de mictiune. sarcin! C. 148-149) F1411076. 122) F1411073. pot provoca relativ frecvent reac ii adverse de tip anticolinergic B. 143-151. (pag. efect sedativ. B. au o laten ! scurt! (2-3 zile) D. reactii adverse neurologice intense. tulburari endocrine (cresterea secretiei de prolactina). D. miastenie (pag. D.322 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE .) F1311070. hipertrofia de prostat! E. antiepilepticelor E. 117-127. efecte vegetative simpatolitice (hipotensiune arteriala si bradicardie). analgezicelor opioide D. Clorpromazina are ac&iune: 322 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. mi$c!ri constante $i necontrolate ale picioarelor E. B. E. Urmatoarele reactii adverse pot fi provocate de haloperidol: A. Urmatoarele proprietati farmacologice sunt caracteristice neurolepticelor sedative: A.) F1411072. reactii adverse extrapiramidale intense (sindrom parkinsonian). 147-148) F1411075. 117-127.

PARTEA a II a F1411077. amitriptilina B. Neurolepticele incisive: A. au efect favorabil la bolnavii schizofreni cu autism C. flufenazina C. doxepina C.INTREBARI . 119) F1411082. este un neuroleptic fenotiazinic B. mianserina D. Fac parte din grupul neurolepticelor butirofenonice: A. C. droperidol D. D. provoac! somnolen ! E. haloperidol (pag. are ac iune antiemetic! C. toxicitatea litiului este poten at! de diureticele saluretice C. 145) F1411078. antagonizeaz! hipokinezia $i rigiditatea în boala Parkinson (pag. Fac parte din grupul antidepresivelor triciclice: A. 124) PROFIL FARMACIE . Preciza&i care sunt afirma&iile corecte referitoare la litiu: A. prezint! un efect sedativ $i hipnogen E. anticonvulsivant! sedativ! $i deprimant! psihomotorie antipsihotic! moderat! timoanaleptic! miorelaxant! (pag. prezint! un efect antipsihotic intens D. se administreaz! exclusiv parenteral (pag.ro . 124-125) F1411080. are o ac iune neuroleptic! incisiv! D. sesiunea 2004 www. au efect sedativ $i anxiolitic intens B. pimozid E. imipramina (pag. este contraindicat în sarcin! B. este un neuroleptic butirofenonic E. Flufenazina: A. 118) F1411079. poate provoca fotosensibilizare 323 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. Haloperidolul: A.rezidentiat2004. poate provoca tulbur!ri extrapiramidale de tip diskinetic B. sunt preferate în st!rile de agita ie psihomotorie acut! (pag. poate provoca tulbur!ri extrapiramidale intense C. nu se recomand! la bolnavii cu insuficien ! respiratorie D. B.323 Rezidentiat 2004 A. au un puternic efect antihalucinator $i antidelirant D. moclobemid E. E. sulpirid B. 126) F1411081.

pimozidul D. antidepresivele se pot asocia cu anxiolitice benzodiazepinice C. trecerea la IMAO se poate face imediat dup! întreruperea aminelor triciclice (pag. nu este corelat cu ac iunea antipsihotic! a neurolepticelor clasice B. sinonim cu haloperidol (pag. relaxarea accentuat! a musculaturii striate B. apare dup! administrarea prelungit! a neurolepticelor E. tioridazina C. Preciza&i medicamentele incluse în grupa antidepresivelor: A.v. doxepina (pag. Care dintre urm toarele afirma&ii sunt adev rate? A. tahiaritmii E. 151) PROFIL FARMACIE . zopiclona B. 122) F1411085. este utilizat în neuroleptanalgezie E.rezidentiat2004. antidepresivele au ca indica ie principal! depresia endogen! B. la vârstnici. 148) F1511088. impune monitorizarea periodic! a litemiei (pag. 146) F1411084. antidepresivele triciclice nu trec în laptele matern E. Sindromul parkinsonian provocat de neuroleptice nu este corelat cu ac&iunea antipsihotic a neurolepticelor clasice: A. la administrarea i. mortalitate ridicat! (pag. sulpirid B. sesiunea 2004 www. clorpromazina E. la administrarea i. este mai frecvent $i mai intens la neurolepticele clasice sedative C. prezint! laten ! $i durata de ac iune scurte C. se caracterizeaz! prin hipertonie $i hiperkinezie D. în depresia anxioas!. 126) 324 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. fluoxetina C. este mai redus ca intensitate pentru neurolepticele clasice dezinhibitorii (pag. Sunt neuroleptice incisive: A.ro . haloperidol (pag.PARTEA a II a F1411083. prezint! laten ! $i durata de ac iune lungi B. rigiditate muscular! D. hipertermie C. aminele triciclice nu produc efecte adverse D. 121) F1411086. pimozid D. 119) F1511087.324 Rezidentiat 2004 E. Sindromul neuroleptic malign se caracterizeaz prin: A.v. piracetam E.INTREBARI . este indicat în urgen e psihiatrice D. Droperidolul: A.

120) F1511093. Neurolepticele clasice. citalopram B. dischinezii D. antagonism predominant dopaminergic E. acatizia E. 118) F1511090. 121. antagonism predominant serotoninergic: risperidona (5-HT2/D2 = 25:1) (pag. pimozid (pag. efecte secundare de tip anticolinergic (pag. anxietatea B. fenotiazine: levomepromazina B. clorpromazina D. Enumera&i gre#elile din clasificarea neurolepticelor dup structura chimic : A. Sunt antidepresive inhibitoare selective ale recapt rii serotoninei. sulpirid C. sesiunea 2004 www. haloperidol B. cu excep&ia: A. tioridazina E. antagoni#ti predominant dopaminergici. antagonism predominant dopaminergic pe receptorii D2 $i D1 în raport de 500:1 pentru clorpromazin! C. tioxantene: clopentixol C. 118. noradrenalin!. antagonist pur D2: sulpirid E. 122) F1511094. hipotensiunea arterial! C. deple ia catecolaminelor (dopamin!. verde E. neperceperea culorilor ro$u.PARTEA a II a F1511089. psihoza delirant! D. agonism predominant dopaminergic C. antagonism predominat dopaminergic pe receptorii D2 $i D1 în raport de 5:1 pentru haloperidol D. 147) F1511095. 119) F1511091. agonism predominant serotoninergic D. mirtazepin 325 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. Neurolepticele ac&ioneaz prin: A. Grupa neurolepticelor incisive dezinhibitorii include: A. deple ia depozitelor de catecolamine B. adrenalin!): rezerpina B. tendin ! la sinucidere (pag. prezint reac&ii adverse de tip neurologic: A. antagonism predominant serotoninergic (pag. 120) F1511092. sindrom Parkinson C.INTREBARI .rezidentiat2004.325 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE .ro . butirofenone: penfluridol (pag. Reac&iile adverse frecvente ale antidepresivelor tip amine triciclice sunt: A. dibenzodiazepine: clozapina D. benzamide: periciazina E. Mecanismele ac&iunii neuroleptice: A. ginecomastie B.

Deple ia depozitelor de catecolamine B. Efectele adverse ale litiului sunt poten&ate de: A. Haloperidol E. Antagonizarea predominant! a receptorilor serotoninergici 5-HT2 D.ro . sertralin (pag. Inhib selectiv recaptarea serotoninei: A.rezidentiat2004. Fluvoxamina B. în func ie de substan ! E. Neurolepticele butirofenonice se caracterizeaz prin: A. Poten area efectelor catecolaminelor B. Hipertensiune arterial! (pag. Sunt ac&iuni farmacodinamice specifice timolepticelor: A. Efecte vegetative de tip simpatolitic D. 126) F1611100. Imipramina D. Stimularea receptorilor dopaminergici D2 din nigrostriat D. Ac iune neuroleptic! incisiv! B. Sc!derea secre iei de prolactin! 326 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. Antiacide de tip bicarbonat de sodiu (pag. Tulbur!ri extrapiramidale intense C. Efecte de stimulare cardiac! marcat! E. Inhibarea recapt!rii dopaminei la nivelul sistemului limbic (pag. Diuretice saluretice B. Tranilcipromina E. Poten area efectelor stimulatoare ale amfetaminei C. Diskinezia tardiv! B. 146-147) F1611101. 146) PROFIL FARMACIE . 146) F1611098. Paroxetina C.326 Rezidentiat 2004 C.INTREBARI . 118) F1611099. specifice neurolepticelor: A. Sunt ac&iuni neurologice.PARTEA a II a F1611096. Mecanismul de ac&iune al neurolepticelor const în: A. Mirtazepina (pag. Sindromul extrapiramidal D. maprotilina D. Dieta hiposodat! D. Stimularea receptorilor colinergici centrali (ac iune colinergic! central!) în m!sur! diferit!. Antagonizarea receptorilor dopaminergici D1 $i D2 C. Blocarea receptorilor NMDA pentru acidul glutamic (pag. paroxetin E. 151) F1611097. Dieta hiperproteic! C. Stimularea eliber!rii presinaptice a catecolaminelor E. Akatizia C. Coreea E. sesiunea 2004 www.

122) F2111108. Sunt neuroleptice piperazinilalchilice: A. doxepina 327 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. Trifluoperazina C. 123) F1611104. Stimularea contrac iei musculaturii netede vezicale $i biliare (pag. Perimetazina D. tioridazina B. Efectul tranchilizant major B. Flufenazina (pag. sindrom parkinsonian B. Sunt neuroleptice fenotiazinice aminoalchilice: A.PARTEA a II a F1611102. haloperidol D.INTREBARI . Sunt efecte endocrine produse de neuroleptice: A. Haloperidolul poate provoca urmatoarele reactii adverse: A. risperidon E. levomepromazina (pag. Apari ia rezisten ei periferice la ac iunea hormonilor tiroidieni E. Ginecomastia C. sulpirid (pag. Sunt neuroleptice cu efecte secundare vegetative de tip anticolinergic: A. 119) F1611103.327 Rezidentiat 2004 (pag. Cre$terea secre iei de prolactin! B. 122) F2111107. 120) PROFIL FARMACIE . 124) F2111105. Proclorperazina E. pimozid C. flufenazina E. hipotensiune arteriala D. Sunt ac&iuni psiho-fiziologice de tip neuroleptic: A. retentie urinara C. hiposalivatie (pag. clorpromazina B. clorpromazina C. Efectul hipnogen E. Ac iunea antiamfetaminic! C. trifluoperazina D. Modificarea ciclului menstrual (amenoree-galactoree) (pag. Sunt antidepresive cu componenta psihomotorie sedativa: A. 124) F2111106. Triflupromazina B. sesiunea 2004 www. dislepsii E.ro .rezidentiat2004. Cre$terea sintezei de gonadoreline D. Ac iunea miorelaxant! central! D. 121.

somnolenta B. moclobemid (pag. Doxepina este antidepresiv de tip: A. acatizie.PARTEA a II a F2111109. nortriptilina amitriptilina desipramina imipramina (pag. sedativ C. tranilcipromina E. fluoxetin E. paroxetin D. hipertrofie de prostata. diaree D.328 Rezidentiat 2004 B. 147) F2111111. Antidepresivele amine triciclice au relativ frecvent urmatoarele reactii adverse si contraindicatii: A. C. doxepina D. sesiunea 2004 www. glaucom B. Sunt neuroleptice cu efecte secundare neurologice marcate (sindrom parkinsonian. 121-122) F2111114. butirofenone B. psihoza deliranta.INTREBARI . 146) PROFIL FARMACIE . mirtazapin C.rezidentiat2004. maniacala E. Sunt antidepresive inhibitoare selective ale recaptarii serotoninei: A. stabilizator (pag. 146) F2111112. sertralin B. C. 145) F2111113. diskinezie): A. inhibitor selectiv al recaptarii noradrenalinei B. reactii alergice 328 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. fenotiazine piperidilalchilice (pag. fenelzina B. diazepine si oxazepine C. inhibitor MAO E. 146) F2111110. anxietate (pag.ro . desipramina (pag. D. E. maprotilina C. amina triciclica D. Sunt timeretice: A. efecte toxice hepatice C. Clorpromazina poate induce urmatoarele RA: A. fenotiazine aminoalchilice E. fenotiazine piperazinilalchilice D.

149) F2111119. sesiunea 2004 www. efecte adverse neurologice C. 123-125) PROFIL FARMACIE . Notati afirmatiile corecte pentru profilul farmacologic al sarurilor de litiu: A. intre tratamentul cu triciclice si IMAO este obligatorie o pauza de 2 saptamani E. miastenie B. efectele sunt diminuate de Na+ E. Notati afirmatiile adevarate pentru medicamentul modern risperidon: A. 121-122) F2111117. antagonist 5 HT-2/D2 E. inhibitor de MAO B. asocierea cu antidepresive IMAO este indicata D. acatizie E. efect antiparkinsonian C. Neurolepticele au urmatoarele efecte adverse: A. latenta scurta (1 . inhibitor selectiv si reversibil al MAO-A C. antidepresiv D. sindrom de tip parkinsonian D.PARTEA a II a F2111115. tulburari ale functiilor sexuale C.INTREBARI . Notati afirmatiile corecte pentru profilul farmacologic al antidepresivelor amine triciclice si tetraciclice: A. agonisti ai receptorilor D2 E. efect antipsihotic B. asocierea cu haloperidol este indicata D. Moclobemid are urmatorul profil farmacologic: A. actiune antiamfetaminica (pag. efect antivomitiv D.5 zile) B. RA sunt potentate de dieta hiposodata (pag.ro . efect antidepresiv B. reactivarea crizelor epileptice (pag. efect neuroleptic intens pe simptomele negative autistice ale schizofreniei (pag. efecte secundare vegetative D. tulburari extrapiramidale intense E. neuroleptic E. antagonizeaza efectul anticolinergicelor (pag.329 Rezidentiat 2004 D. RA pot sa apara chiar in zona terapeutica a concentratiilor plasmatice C. 151) F2111120. Neurolepticele clasice au urmatoarele caracteristici: A. 119-122) F2111118. indicele terapeutic este mare B. efectul branzei (cheese effect) absent (pag. eficienta la minim 4 saptamani de tratament C. diskinezii (pag.rezidentiat2004. 150) 329 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. 118) F2111116.

inhibitor predominant al recaptarii noradrenalinei C. 117-127. antagonizeaza efectele amfetaminei B. tratamentul nu dureaza mai mult de o saptamana C. calmeaza hiperexcitabilitatea.ro . Compusi cuaternari de amoniu E. 145-148) F2111122. contraindicatie in depresiile agitate D. componenta psihomotorie sedativa E. antidepresivele IMAO pot da "efectul branzei" D. blocand receptorii GABA D. blocand receptorii alfa2 presinaptici (pag. au efecte colinergice D. Actiune antihistaminica H2 330 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. Care dintre clasele structurale enumerate mai jos prezinta compusi cu actiune neuroleptica? A. Notati afirmatiile corecte privind farmacoterapia depresiilor: A.143-151) F2211125. B. la varstnici. inhiband selectiv MAO-B E. 117-127.330 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE . Antidepresivele pot actiona: A. sesiunea 2004 www. inhiband recaptarea serotoninei B. in depresia agitata. amina triciclica (pag. Nortriptilina are urmatoarele caracteristici farmacologice: A. amitriptilina potenteaza efectele antiparkinsonienelor anticolinergice C. Care dintre efectele enumerate sunt produse de neuroleptice? A. au latenta lunga B. Alcooli tertiari (pag. in depresia endogena schizofrenica sunt indicate levomepromazina sau tioridazina E.143-151) F2211124. Scad tensiunea nervoasa. Antidepresivele: A. inhiba MAO-A E. favorizand recaptarea noradrenalinei C.rezidentiat2004. Actiune antipsihotica in psihoze acute si cronice.PARTEA a II a F2111121. Antidepresivele triciclice: A. antidepresiv B. Butirofenone D. 118) F2211127. Tioxantene C.INTREBARI . antidepresivele sunt indicate in depresiile endogene C. formele usoare nu necesita antidepresive B. fata de adult (pag. 117-127. sunt indicate antidepresive IMAO D. cresc efectele antiepilepticelor (pag.143-151) F2211126. C. pot avea efecte sedative (pag. aminele triciclice se prescriu in doze mai mari. Fenotiazine B. 148-149) F2211123. cu hiposomnie. scad efectele analgezicelor opioide E.

Se administreaza intravenos. C. Este un derivat de tioxantena. B. (pag. CF3 ). Este indicat in neuroleptanalgezie si urgente psihiatrice. Actiune vegetativa. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase sunt inhibitoare MAO? A. Flufenazina. Fenelzina. Pimozidul. C. (pag. D. Dibenzoazepine. C.rezidentiat2004. Levomepromazina. Amitriptilina. D. Nialamida.ro . Imipramina. 119-120) PROFIL FARMACIE . E.INTREBARI . (pag. (pag. Actiune antiemetica C. Dibenzocicloheptadiene. B. Care dintre urmatoarele caracteristici structurale enumerate sunt importante pentru actiunea neurolepticelor fenotiazinice? A. C. B. Se administreaza numai oral si are timp lung de actiune. Clorpromazina. Moclobemidul. Actiune simpatomimetica E. D. D. are actiune rapida si de scurta durata. (pag. Azotul din catena trebuie sa fie la 3 atomi de carbon distanta fata de cel din pozitia 10. E. Azotul din catena trebuie sa fie la 2 atomi de carbon distanta fata de cel din pozitia 10. sesiunea 2004 www. B. Butirofenone. 126) F2211130. 146) 331 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. E. Actiune neuroleptica. 119) F2211129. 124) F2211131. Pirazinoazepine. (pag.331 Rezidentiat 2004 D. Prezenta unui substituent adecvat in pozitia 2 ( Cl. Prezenta unei catene alchilice ramificate in pozitia 2. Neurolepticele fenotiazinice prezinta urmatoarele tipuri de actiuni: A. 124) F2211132. Actiune hipotermizanta D. Care dintre urmatoarele clase structurale prezinta actiune antidepresiva? A. E.PARTEA a II a F2211128. E. Br. B. Este un derivat de butirofenona. Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la Droperidol sunt corecte? A. 145) F2211133. Fenotiazine. E. simpatolitica si parasimpatolitica. (pag. C. D. Actiune excitanta SNC. Prezenta unei catene cu azot in pozitia 10 a nucleului fenotiazinic. Care dintre urmatoarele neuroleptice sunt neuroleptice incisive? A. Actiune alfa-adrenolitica centrala. Haloperidol. B.

Pipotiazina C. Reserpina (pag. Are efect psihomotor sedativ si anxiolitic. Efectele extrapiramidale sunt reduse. Levomepromazina B. 124) F2211138. Este un neuroleptic cu structura butirofenonica. Nu prezinta efecte vegetative. Care dintre urmatoarele afirmatii rerferitoare la amitriptilina sunt corecte? A. Sunt slab sedative.rezidentiat2004. 125) F2211139. Care dintre urmatoarele substante sunt neuroleptice fenotiazinice? A. 125) F2211140. (pag. Haloperidol D.INTREBARI . Proclorperazina D. Face parte din clasa timolepticelor.PARTEA a II a F2211134. Pimozid E. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase fac parte din grupa antidepresivelor cu structura de amina triciclica ? 332 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. Clorpromazina: A.de diminuare a agitatiei. Clorprotixen B. Este indicat in stari de excitatie psihotica. Au efect antipsihotic intens E. Prometazina (pag. (pag. B. Are efecte anticolinergice centrale si periferice. Neurolepticele fenotiazinice piperazinilalchilice au urmatorul profil farmacologic: A. sesiunea 2004 www. Face parte din clasa timereticelor. Tioridazina D. Droperidol E.332 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE . 126) F2211137. B. D. Periciazina B. Trifluoperidol (pag. Fluspirilen C. B. Sidromul extrapiramidal este redus (pag. D. Are efect sedativ. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase fac parte din grupul neurolepticelor butirofenonice? A. 145-147) F2211135. hipnogen. Au efecte vegetative evidente C.ro . C. Este derivat de dibenzocicloheptadiena. Care dintre urmatoarele neuroleptice fac parte din seria fenotiazinelor cu catena piperazinalchilica? A. Flufenazina E. E. Sunt antiemetice. D. 126) F2211136. E. C. Flufenazina C.

E. E. Citalopram D. B. Anxietate B. Este substanta activa din produsul Aurorix. Antidepresivele cresc efectul antihipertensiv al Clonidinei. Un antidepresiv ce inhiba efectele stimulatoare ale amfetaminei. 150) F2211146. 333 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. Un antidepresiv triciclic. C. Este un antidepresiv cu efect psihomotor stabilizator. C. Agranulocitoza (pag. Un neuroleptic butirofenonic. (pag. Barbituricele potenteaza efectele antidepresivelor. 146) F2211142. Antidepresivele potenteaza efectele analgezicelor opioide B. Nortriptilina B. E. D. Se utilizeaza sub forma de carbonat. 149) F2211144. B. D. C. Mentionati afirmatiile corecte referitoare la Moclobemid: A. 150) F2211145. D. (pag.333 Rezidentiat 2004 A. B. Moclobemid E. IMAO neselective pot provoca crize hipertensive la pacientii care consuma alimente bogate in tiramina. E. Antidepresivele diminua efectele antiepilepticelor. Este un antidepresiv la care "cheese efect" este puternic. B. Mianserin este: A. Este un IMAO-B selectiv.INTREBARI . sulfat sau glutamat. 145) PROFIL FARMACIE . Litiul: A.ro . D. (pag. 145. Imipramina (pag. sesiunea 2004 www. Are actiune normotimica. Dependenta fizica E. Este o amina triciclica. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte? A. Imipramina Sertralina Doxepina Tranilcipramina Maprotilin (pag. Un antidepresiv tetraciclic. C. Face parte din grupul IMAO-A selectiv. Efecte de tip anticolinergic C. Amitriptilina C. Care dintre urmatoarele reactii adverse apar relativ frecvent la administrarea antidepresivelor triciclice? A. Insomnie sau somnolenta D.PARTEA a II a F2211141. Care dintre urmatoarele antidepresive actioneaza prin inhibarea recaptarii noradrenalinei si serotoninei? A.rezidentiat2004. 147) F2211143.

E.PARTEA a II a C. Imbunatatirea facultatilor intelectuale si a gandirii. Formele depot se preferea in psihoze cronice. Este un antidepresiv indicat in manie acuta cand neurolepticele sunt contraindicate.INTREBARI . 123) F2211152. D. Efecte de tip extrapiramidal. 119-120) F2211149. Droperidol E. (pag. Accentueaza agresivitatea si agitatia. D. 151) F2211147. Trifluoperazina C. Efect hipnoinductor.rezidentiat2004. Diskinezie D. Efect tranchilizant major C. D. B. C. In neuroleptanalgezie. Cele incisive se indica in simptomele pozitive ale schizofreniei (halucinatii). Sulpirid (pag.334 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE . Cele sedative se administreaza preferabil seara. Efect de echilibrare psihomotorie. Formele depot si retard nu au avantajul unor reactii adverse diminuate. In sindrom parkinsonian. Levomepromazina B. Alegeti neurolepticele fenotiazinice: A. D. Obisnuinta si dependenta fizica. E. E. Sindrom extrapiramidal B. (pag. Droperidolul nu este indicat in neuroleptanalgezie. Ca neuroleptice in psihoze. Indicatiile terapeutice ale neurolepticelor sunt: A. Farmacotoxicologia neurolepticelor cuprinde: A. Flupentixol D. Actiune antipsihotica C. Efecte antimuscarinice. Efectele sale sunt potentate de ionii de sodiu. C. (pag. Se poate administra in sarcina si alaptare. E. (pag. in stari de agitatie psihomotorie. C.ro . Ca vomitive in intoxicatii acute. D. 119) F2211148. Neurolepticele au ca actiuni neurologice nedorite: A. Scaderea tonusului bazal al SNC B. Neurolepticele au ca actiuni psihofiziologice: A. Ca tranchilizante in doze mici. Hipotensiune si hipotermie. Hipertensiune arteriala marcata. 121. Akatizie. (pag. B. sesiunea 2004 www. (pag. E. Alegeti afirmatiile corecte cu privire la neuroleptice: A. 120-121) F2211150. E.123) F2211151. 124) 334 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. B.

Se pot administra concomitent cu IMAO (pag. Nu influenteaza efectele anticolinergicelor. Potenteaza efectele amfetaminei.INTREBARI . Are actiune normotimica B. sesiunea 2004 www.143-151) F2211157. olanzapina (pag. (pag.rezidentiat2004. efecte simpatomimetice (pag.143-151) F2211158. a functiei renale. Droperidol B. 151) F2211155. E. parkinson B. Nu da interactiuni de tip sinergism sau antagonism cu alte medicamente. scaderea prolactinei D. Alegeti afirmatiile corecte referitoare la utilizarea litiului in terapie: A. Reactiile adverse pot sa apara la dozele terapeutice. Clopentixol D. Flupentixol E. C. agonisti GABA-ergici 335 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. Este indicat in mania acuta. Haloperidol C. rahianestezie E. flupentixolul B. Care neuroleptice sunt prezente in preparate retard: A. Neurolepticele se indica in: A. D. Potenteaza efectul hipertensiv al catecolaminelor B. Notati neurolepticele conditionate in formele retard pentru administrare i. Neurolepticele pot fi: A. sindrom parkinsonian C.m. 117-127.PARTEA a II a F2211153.ro . 117-127. D. 149) F2211156. 117-127. C.143-151) F2211159. Levomepromazina (pag. diskinezie tardiva B. haloperidolul C. neuroleptanalgezie D. Potenteaza efectele analgezicelor opioide. agonisti dopaminergici B. Farmacoterapia se optimizeaza prin monitorizarea concentratiilor plasmatice. A. E. acatizie E. voma C.335 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE . psihoze (pag. levomepromazina D. Antidepresivele: A. 126) F2211154. flufenazina E. Neurolepticele pot produce: A.

117-127. imipramina E. 117-127. Care din urmatoarele actiuni sunt produse de medicamentele neuroleptice? A. Care din urmatoarele actiuni sunt in legatura cu antidepresivele de tip triciclic? A.) F2311164. Care din urmatoarele antidepresive fac parte din grupul celor triciclice: A. C. E. (pag.) F2311162. sesiunea 2004 www. scad tensiunea nervoasa. tulburari extrapiramidale (sindrom neuroleptic). agonisti colinergici (pag. B. clorpromazina. D. antagonisti predominant 5HT2 E. B.) F2311163. C. blocarea recaptarii serotoninei (5-HT). flufenazina. D. E. sulpirid. levomepromazina. D. 143-151. actiune anticolinergica periferica.) F2311165. actiune anticolinergica centrala. tulburari endocrine (cresterea secretiei de prolactina). activarea receptorilor colinergici nicotinici din SNC. C. cresterea concentratiei catecolaminelor libere in SNC.INTREBARI . 143-151. inhibarea enzimei fosfodiesteraza. 143-151.ro . antagonisti predominant D2 D. fenomene parkinsoniene. D.) 336 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. blocarea receptorilor adenozinei. 143-151. miastenie (efect miorelaxant). 117-127. efect inhibitor asupra monoaminoxidazei (MAO). B. (pag. Neurolepticele pot induce urmatoarele reactii adverse: A. sertralina B. blocarea recaptarii noradrenalinei. E. pimozidul (pag. 117-127. E. Efectul antidepresiv al fenelzinei si tranilciprominei (IMAO) este dat de: A. produc neutralitate afectiva si emotionala. haloperidol. D.336 Rezidentiat 2004 C. E. actiune antipsihotica. astenie. moclobemida D. actiune antiparkinsoniana. (pag.143-151) F2311161.rezidentiat2004. 117-127. B.143-151) PROFIL FARMACIE . 117-127. calmeaza starile de hiperexcitabilitate. Care din urmatoarele neuroleptice sunt incisive? A. amitriptilina C. 143-151. B. (pag.PARTEA a II a F2211160. (pag. C. somnolenta. blocarea enzimei monoaminooxidaza. 117-127. C.

D. C. clorpromazina. 143-151. sesiunea 2004 www. C. B.) F2311167. flufenazina. fluoxetin. (pag. 143-151. (pag. maniacala.) F2311172. Antidepresivele de tip triciclic (amine triciclice si tetraciclice) au urmatorul profil farmacologic: A.) F2311169. 143-151. B. (pag. C. C. D. paroxetin. B.) F2311171. hipertensive ale simpatomimeticelor. D. insomnie sau somnolenta. Urmatoarele proprietati farmacologice sunt caracteristice neurolepticelor sedative: A. 117-127. gatului. E. 117-127. 117-127. induc somnolenta. efecte vegetative simpatolitice (hipotensiune arteriala si bradicardie). 143-151. Antidepresivele de tip triciclic (amine triciclice) prezinta frecvent urmatoarele reactii adverse: A. Medicamentele antidepresive de tip triciclic (amine triciclice si tetraciclice) potenteaza efectele: A. potenteaza efectele stimulatoare ale SNC ale amfetaminei (cu exceptia mianserinei). dificultati de mictiune. E. B. efect sedativ. B. potenteaza efectele reserpinei. dislepsii (miscari involuntare ale gurii. Care din urmatoarele neuroleptice sunt sedative? A. maprotilina. (pag. 117-127. potenteaza efectele noradrenalinei si serotoninei. 117-127. 143-151.PARTEA a II a F2311166.) F2311170. D. sertralin. (pag. efecte secundare de tip colinergic. reactii adverse extrapiramidale intense (sindrom parkinsonian).rezidentiat2004. efect anxiolitic intens. efecte secundare anticolinergice. Antidepresive inhibitoare selective ale recaptarii serotoninei sunt: A. 143-151.) F2311168. E. D. Urmatoarele reactii adverse pot fi provocate de haloperidol: A. psihoza deliranta. E. levomepromazina. efectul timoanaleptic scade odata cu cresterea efectului sedativ. C.ro . desimipramina. anxietate. prezinta efecte colinergice centrale. constipatie. limbii.INTREBARI . haloperidol. 117-127. (pag. C. tioridazina. B. reactii adverse neurologice intense. 337 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. D. tahicardia.337 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE . E. actiune antihalucinanta (halucinolitica) intensa. E. membrelor).

tulburari extrapiramidale intense. antihipertensivelor. E. efecte hepatotoxice. insuficienta cardiaca grava. 117-127. 119. reactii alergice (fotoalergii). B. Indicatiile pentru sarurile de litiu cuprind: A. trihexifenidilului. 143-151. C. Antidepresivele potenteaza efectele stimulatoare ale amfetaminei cu exceptia mianserinei care antagonizeaza E. C. Care din urmatoarele indicatii sunt in legatura cu neurolepticele? A. Levomepromazina C.ro . greata si voma (intense).) F2311174. doza globala este crescuta D. psihostimulantelor amfetaminice. (pag.) F2511176.150) F2511178. Mirtazepin blocheaza receptorii postsinaptici 5-HT3 (pag. (pag. mania acuta (cand neurolepticele sunt contraindicate) B. Avantaje la administrarea neurolepticelor depot sunt: A. anticolinergice ale atropinei. 124) F2511177. Care afirmatii sunt adevarate? A. (pag. D. E. 117-127. tulburari psihotice (stari paranoide). psihoza maniaco-depresiva. E. se pot administra in ambulator 338 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. D. antiepilepticelor. 143-151. Proclorperazina B. Urmatoarele reactii adverse pot fi induse de clorpromazina: A. E.) F2311175. C. 143-151. D. schizofrenia. 117-127. B. 117-127. asigurarea a unei bune compliante B.) PROFIL FARMACIE . D. Triflupromazina (pag. sesiunea 2004 www. Urmatoarele neuroleptice sunt fenotiazine aminoalchilice: A. C. Neurolepticele fenotiazinice prezinta sinergism de actiune cu antiparkinsonienele D.PARTEA a II a F2311173.rezidentiat2004.INTREBARI . convulsii. Tioridazina D. psihoza maniaco-depresiva. Neurolepticele sedative au actiune antipsihotica slaba B. somnolenta.338 Rezidentiat 2004 B. (pag. 143-151. Flufenazina E. parkinsonismul. reactivarea crizelor de epilepsie. depresii (refractare la imipramina). Neurolepticele incisive au efect antipsihotic intens asupra simptomatologiei pozitive ale schizofreniei C. se administreaza numai pe cale orala C.

125) F2511183. 124-126) F2511182.INTREBARI . Pimozid (pag.ro . greturi si voma intensa D. levomepromazina este indicata in preanestezie D. 123) PROFIL FARMACIE . Clasa psiholepticelor cuprinde substante medicamentoase cu actiune: A. depresie anxioasa ca adjuvante ale antidepresivelor (pag. anesteziologie E. Neurolepticele sunt derivati de: A. Neurolepticele sunt indicate in: A.145) F2511180. antidepresiva B. actiune anticolinergica centrala E. Flufenazina D. psihostimulanta D. anxiolitica E. Dihidropiridina (pag. 119. radicalul trifluormetil induce intensitatea cea mai mare de actiune neuroleptica antipsihotica C. Un agonist complet se caracterizeaz prin: 339 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. 124-127) F2511184.PARTEA a II a F2511179. blocarea recaptarii noradrenalinei (NA) D. blocarea recaptarii serotoninei (5-HT) B.rezidentiat2004.339 Rezidentiat 2004 E. Butirofenona C. Sulpirid B. clorprotixenul are actiune antidepresiva (pag. neurolepticele fenotiazinice prezinta radicali in pozitiile 2 si 10 B. 146-147) F2611185. actiune anticolinergica periferica C. neurolepticele tioxantenice prezinta in pozitia 10 un atom de S E. Tioridazina C. neurotonice (pag. Difenilbutilpiperidina E. 119) F2511181. hipotensiune C. neuroleptica C. Levomepromazina E. Sunt neuroleptice incisive: A. efect inhibitor asupra monoaminooxidazei (pag. Urmatoarele afirmatii sunt corecte: A. sunt diminuate reactiile adverse (pag. schiozofrenie B. Antidepresivele de tip triciclic prezinta urmatoarele actiuni: A. sesiunea 2004 www. Fenotiazina D. Xantina B.

Inhibitori de enzim! de conversie + spironolacton! D. Sindromul adreno-genital (pag. serotonin!. Diabetul zaharat insulino-rezistent E. Reglarea descendent! ("down regulation") este consecin a bloc!rii continue a receptorilor E. Reglarea descendent! ("down regulation") este procesul de sc!dere a num!rului de receptori D. Care dintre urm toarele afirma&ii este adev rat ? A.340 Rezidentiat 2004 A. Hormonii tiroidieni cresc câmpul receptorial ß1-adrenergic 340 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. acetilcolin!) D. Cre$terea cantit! ii de mediatori (catecolamine. B. Cre$terea concentra iei ionilor de Na cre$te afinitatea pentru antagoni$ti D. Sunt boli autoimune ale receptorilor: A.PARTEA a II a F2611186. Care dintre urm toarele afirma&ii este adev rat ? A. Sc!derea concentra iei ionilor de Na cre$te afinitatea pentru antagoni$ti (pag. Concentra&ia ionilor de Na influen&eaz capacitatea de legare a receptorilor opioizi astfel: A. Sc!derea num!rului de neuroni dopaminergici din nigro-striat (reac ii extrapiramidale frecvente la neuroleptice) (pag. Guanedidina + antidepresive triciclice B. Cre$terea concentra iei ionilor de Na cre$te afinitatea pentru agoni$ti B.rezidentiat2004.ro . Sunt interac&iuni medicamentoase produse prin mecanism farmacodinamic (sinergism de poten&are) cu semnifica&ie clinic (risc crescut de reac&ii adverse): A. sesiunea 2004 www. Boala Conn B. Antidiabetice orale + ß-adrenolitice E. Cre$terea concentra iei ionilor de Na scade afinitatea pentru agoni$ti C. C. D. 224-225) PROFIL FARMACIE . Cre$trea eliber!rii endogene de endorfine B. Afinitate fa ! de receptori Efect farmacologic submaximal Efect farmacologic maxim Activitate intrinsec! Lipsa activit! ii intrinseci (pag. Sc!derea concentra iei ionilor de Na cre$te afinitatea pentru agoni$ti E. Cre$terea afinit! ii $i a num !rului receptorilor ß-adrenergici E. Cauzele posibile ale reactivit &ii particulare la medica&ia SNC la vârstnici sunt: A. Reglarea descendent! ("down regulation") este consecin a stimul!rii continue a receptorilor B. Sc!derea num!rului de neuroni colinergici centrali (sensibilitate crescut! la anticolinergice centrale) C. Miastenia gravis C. 214) F2611187. 198) F2611190. 195-196) F2611189.INTREBARI . 199) F2611191. Reglarea descendent! ("down regulation") este consecin a internaliz!rii receptorilor în membran! C. 200) F2611188. Reglarea descendent! ("down regulation") este consecin a externaliz!rii receptorilor în membran! (pag. Reumatismul poliarticular acut poststreptococic D. Hormonii estrogeni cresc câmpul receptorial pentru receptorii oxitocinici B. Antibiotice bactericide în faza de multiplicare + antibiotice bacteriostatice C. E. Antidiabetice orale + diuretice tiazidice (pag.

Efect rebound la oprirea administr!rii medica iei B. Cre$terea capacit! ii de metabolizare a enzimelor microzomiale E. Feminizarea f!tului masculin C. Acatalazia E. Fenilcetonuria D. sesiunea 2004 www. 199) F2611192.ro .PARTEA a II a C. Porfiria hepatic! (pag. Apari ia intoleran ei dobândite C. Apari ia sindromului de abstinen ! la oprirea administr!rii medica iei D.INTREBARI . Hipercolesterolemia ereditar! B. Progesteronul scade num!rul receptorilor oxitocinici (pag. Hormonii estrogeni scad câmpul receptorial pentru receptorii oxitocinici D.341 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE . Sunt boli genetice ale receptorilor cu consecin&e farmacodinamice: A. 200) 341 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat.rezidentiat2004. Hormonii tiroidieni scad câmpul receptorial ß1-adrenergic E. Instalarea toleran ei (obi$nuin ei) (pag. Consecin&ele farmacologice ale fenomenului "up regulation" sunt: A. 199) F2611193.

Zopiclon (pag.ro . 99-100) F1212002. D. Medicala. Barbituricele produc urmatoarele efecte adverse in afara de unul dintre acestea> A. Ciclobarbital C. produc inductie enzimatica. B. In anestezia general! se administreaza ciclobarbital i. Deriva ii barbiturici nu sunt indica i în insuficien ! hepatic! grav! B.342 Rezidentiat 2004 Tema nr. E. sesiunea 2004 www. 99 . deprimarea respiratiei. "datorie" de somn paradoxal. inhibitie enzimatica. Zolpidem D. Barbituricele produc dependen !. 99-100) F1312004. efect "rebound" cu vise dezagreabile (cosmaruri). produc datorie de somn paradoxal. 12 Hipnotice BIBLIOGRAFIE: PROFIL FARMACIE . C. Fenobarbitalul este indicat $i în unele forme de epilepsie. Triclofos E. Barbituricele hipnotice au urmatoarele efecte in afara de unul dintre acestea: A. 1999 INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU F1212001. Cloralhidrat E.PARTEA a II a 2. Care dintre urm toarele substan&e se utilizeaz ca hipnoinductoare A. Care dintre urm toarele hipnotice fac parte din grupul ciclopirolonelor: A.rezidentiat2004. au efecte gradate in functie de doza. Care din urmatoarele medicamente nu au efect hipnotic: A. deprimare selectiva a SNC. Tiopental D. 342 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat.109) F1312006. Farmacologie – Aurelia Nicoleta Cristea. C. E. D. (pag. nitrazepam. 99-100) F1212003. produc efecte de tip "rebound" cu vise dezagreabile (cosmaruri). Bucuresti. obisnuinta.v. B. D. (pag. Tiopentalul este un derivat tiobarbituric E. Nitrazepam B. (pag. Flunitrazepam (pag. Care dintre urm toarele afirma&ii nu sunt corecte? A.INTREBARI .109) F1312005. Fenobarbital B. C. Amobarbital C. Ed. 99 .

B.109) F1312008. D.109) F1312009. D. flunitrazepam. E. deprimarea formatiei reticulate ascendente activatoare.INTREBARI . scaderea pragului excitabilitatii neuronale.rezidentiat2004. Forma grav a sindromului de abstinen& la întreruperea brusc a tratamentului îndelungat cu barbiturice este caracterizat de: A. (pag.10 ore)? A.109) F1512010. ciclobarbital. 106) F1512011. inductie enzimatica. D. fenobarbital. (pag. tiopental. C. secobarbital D.ro . amobarbital E. deplasarea de pe proteinele plasmatice.343 Rezidentiat 2004 B. amobarbital E. ciclobarbital. B. C. hexobarbital C. 99 . insuficien ! renal! acut! B. coma hepatic! 343 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. hiperpolarizare postsinaptica. mecanism farmacotoxicologic. E.PARTEA a II a F1312007. pentobarbital C. mecanism farmacodinamic. amobarbital. Care dintre urm torii compu#i este barbituric cu durat ultrascurt (10 . indometacina. Care dintre barbituricele hipnotice urm toare are durat lung de ac&iune (8 . fenobarbital (pag. marirea timpului de deschidere a canalelor de clor. 99 . 106) F1512012. B. potentarea transmisiei GABA-ergice. sesiunea 2004 www.109) PROFIL FARMACIE . Care este mecanismul de actiune care nu apartine barbituricelor? A. hexobarbital B. C. crize convulsivante de mare r!u epileptic C. inhibitie enzimatica. Dintre urmatoarele barbiturice unul este cu actiune de foarte scurta durata: A. E. 99 . D. pentobarbital. (pag. ciclobarbital D.20 min) de ac&iune? A. E. Precizati mecanismul prin care barbituricele diminua efectul unor medicamente ca anticoagulante de sinteza sau beta-adrenolitice (tip propranolol): A. secobarbital B. C. fenobarbital. 99 . (pag. fenobarbital (pag.

Eliminarea renal a barbituricelor este favorizat de: A. Zopiclona C. sindrom de abstinen ! E. La întreruperea brusc a unui tratament îndelungat cu barbiturice se declan#eaz : A. sc!derea acuit! ii vizuale (pag.INTREBARI . accident cerebral hemoragic E. Naloxona E. sindromul de abstinen ! D. insuficien a renal! (pag. insuficien ! renal! sever! E. 107) F1512014. 106) PROFIL FARMACIE . Este ciclopirolon hipnoinductoare: A. Vasoconstric ia la nivel renal E. Canrenona (pag. insomnii D. Sc derea treptat a dozelor la întreruperea tratamentului îndelungat cu barbiturice se face pentru a preveni: A. sesiunea 2004 www.ro . Acidifiante urinare C. 106) F1512015. insuficien a hepatic! E. Tigemonam (pag. toleran a încruci$at! cu alte medicamente C. Este derivat imidazopiridinic hipnoinductor: A. Imipenem D. 106) F1612016. Carumonam E. Administrarea de clorur! de amoniu perfuzabil (pag. Zolpidem C. 103) 344 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. toleran a dobândit! B. cu excep&ia: A. anestezia general! B. induc ie enzimatic! C. insuficien ! hepatic! (pag. Meropenem B. Alcalinizante urinare B. Indica&iile barbituricelor sunt urm toarele.344 Rezidentiat 2004 D. Amfepramona D.PARTEA a II a F1512013. preanestezie (pag. 103) F1612018. Hormon antidiuretic D. inhibi ie enzimal! D. 107) F1612017. toleran ! încruci$at! cu alte medicamente B. epilepsie C.rezidentiat2004. Metaqualona B.

dependenta fizica si convulsii în abstinenta B. 103) F1612020.rezidentiat2004. 103) F2112023. Cre$terea afinit! ii GABA pentru situsul receptorial B. cu exceptia: A. efect rebound cu vise neplacute. Nalbufina C. Mecanismele instal rii sindromului de abstinen& la barbiturice sunt. Efectele hipnocoercitivelor barbiturice sunt urmatoarele. Toleran a (pag. Sunt ureide aciclice utilizate ca hipnotice: A. au efecte gradate în functie de doza 345 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. inductie enzimatica E. Excita ie central! B. cresterea consumului de oxigen si glucoza al creierului C. Hidroxidiona D. A. Diminuarea transmisiei inhibitoare prin glicin! D. Bromizovalul E. Barbitalul C. Mecanismele sindromului de sevraj la hipnoticele barbiturice: A. Impoten ! sexual! la b!rba i D. hetero "down" reglare D. Zolpidemul B. deprima selectiv SNC B. 106) F2112025. Zopiclona (pag. Metaqualona E. 102-105) F2112024. 106) F1612021. Convulsii epileptiforme C. instalarea inhibitiei enzimatice B. sesiunea 2004 www. Hipertensiune arterial! E. internalizarea receptorilor GABA-A postsinaptici (pag. cu exceptia: A. Sunt efecte adverse specifice dup utilizarea bromurilor: A. Butorfanolul D.PARTEA a II a F1612019. obisnuinta D. sensibilizarea receptorilor GABA-A postsinaptici E. Carbamida (pag. sensibilizarea receptorilor glutamatergici C.ro . Sensibilizarea receptorilor glutamat-ergici C. Cre$terea activit! ii aminopeptidazei M E. Cre$terea transmisiei inhibitoare prin glicin! (pag. Hipnoticele barbiturice provoaca dupa administrare repetata urmatoarele reactii adverse. Este hipnocoercitiv cu structur chinazolonic : A.345 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE .INTREBARI . 109) F1612022. Buspirona B. la oprire brusca (pag.

rezidentiat2004. forteaza somnul si la indivizi fara hiposomnie C. perfuzie cu NH4Cl pentru acidifierea urinii si reducerea reabsorbtiei renale tubulare D. produc "datorie" de somn paradoxal E. clordiazepoxid C. marirea timpului de deschidere a canalelor de Cl D. deplasare de pe proteinele plasmatice D. inhibitie enzimatica D. Notati eroarea din tratamentul intoxicatiei acute cu barbiturice: A.v.PARTEA a II a F2112026. Hipnocoercitivele au urmatoarele efecte adverse. cu vise dezagreabile (pag. analeptice respiratorii B. produc "datorie de somn paradoxal" E. Notati mecanismul prin care barbituricele diminua efectele unor medicamente (ca anticoagulantele de sinteza sau beta-adrenolitice tip propranolol): A. reduc durata de somn N REM D. farmacotoxicologic C. 105) F2112027. efect rebound. Barbituricele nu au ca mecanism de actiune: A. inductie enzimatica (pag. analeptice cardiovasculare C. inhibitie enzimatica E. Precizati hipnoinductoarele: A. 102) PROFIL FARMACIE . potentarea transmisiei GABA C. reduc somnul paradoxal REM D. i.346 Rezidentiat 2004 C. diureza osmotica cu solutie de manitol 5%. oxazepam 346 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. cu o exceptie: A. farmacodinamic B. obisnuinta C. 102) F2112030. deprima gradat doza-dependent respiratia. E.ro . Hipnoticele barbiturice provoaca urmatoarele efecte de tip hipnocoercitiv. efectele deprimante SNC cresc gradat doza-dependent B. 102) F2112028. sesiunea 2004 www. nitrazepam B. aparatul cardio-vascular si temperatura (pag. deprimarea respiratiei B. flunitrazepam D. "datorie" de somn paradoxal E. deprimarea formatiei reticulate ascendente activatoare B. medazepam E. ventilatie respiratorie cu administrare de oxigen (pag. 107) F2112031.INTREBARI . produc efect "rebound" cu vise dezagreabile (pag.108) F2112029. cu o exceptie: A. 102. scaderea pragului de excitabilitate neuronala E. hiperpolarizare postsinaptica (pag.

Care dintre urmatoarele hipnotice fac parte din grupul aldehidelor? A. 103) F2212038. B. nu sufera efectul primului pasaj hepatic (pag. Compusi cuaternari de amoniu. 99-109) F2212033. Sunt derivati ai acidului tiobarbituric. Glutetimid (pag. este hipnoinductor C. Chinazolone. Metaqualona D. 103) F2212036. Amobarbital. Zopiclon B.347 Rezidentiat 2004 (pag. Triclofos C. este hipnocoercitiv B. 103) F2212037. sesiunea 2004 www. C. Care dintre urmatoarele barbiturice au durata scurta de actiune? A. E. Glutetimida D.ro . Ciclobarbital. 103) PROFIL FARMACIE . (pag. Barbital. are un timp de injumatatire scurt (2-3 ore) D. Pentobarbital. Nitrazepamul: A. Zolpidem C. D. Cloralhidrat E.PARTEA a II a F2212032. D. Alegeti dintre hipnotice pe cele cu structura de imidazo-piridina: A. C. E.INTREBARI . Zolpidem E. 347 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. se leaga in procent redus de proteinele plasmatice E. Nitrazepam (pag. Alegeti hipnoticul cu structura de ciclopirolona: A. Benzodiazepine. B. 103) F2212034. Alegeti afirmatiile corecte cu privire la hipnoticele barbiturice: A. (pag. Fenobarbital. Ciclobarbital D.rezidentiat2004. 106) F2212035. Secobarbital E. Care dintre urmatoarele clase de medicamente sunt considerate hipnoinductoare? A. Metaqualona C. Diazepam (pag. Bromuri. Glutetimid B. Barbiturice. Secobarbitalul B.

"datorie" de somn paradoxal.109) F2312043. inductie enzimatica. 102-103) PROFIL FARMACIE . Barbituricele hipnotice au urmatoarele efecte in afara de unul dintre acestea: A. mecanism farmacodinamic. potentarea transmisiei GABA-ergice. (pag. Precizati mecanismul prin care barbituricele diminua efectul unor medicamente ca anticoagulante de sinteza sau beta-adrenolitice (tip propranolol): A. Care este mecanismul de actiune care nu apartine barbituricelor? A. produc inductie enzimatica. (pag. Care din urmatoarele medicamente nu au efect hipnotic: A. deprimarea respiratiei. D. 99 . deplasarea de pe proteinele plasmatice.109) F2312040. inhibitie enzimatica. C. 99 . E. Barbituricele produc urmatoarele efecte adverse in afara de unul dintre acestea: A. B. tiopental. D.109) F2312044. (pag. Sunt disubstituiti la carbonul 5 din acidul barbituric. 99 .PARTEA a II a F2312039. deprimare selectiva a SNC. flunitrazepam. C. 348 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. Dintre urmatoarele barbiturice unul este cu actiune de foarte scurta durata: A. B. C. D. (pag. D. C. B. deprimarea formatiei reticulate ascendente activatoare.109) F2312042.rezidentiat2004. C. marirea timpului de deschidere a canalelor de clor. 99 . fenobarbital. pentobarbital. B. au efecte gradate in functie de doza.109) F2312041. E. scaderea pragului excitabilitatii neuronale. amobarbital. efect "rebound" cu vise dezagreabile (cosmaruri). (pag. E. sesiunea 2004 www. produc efecte de tip "rebound" cu vise dezagreabile (cosmaruri). C.ro . B. Sunt derivati N-alchilati ai acidului barbituric. hiperpolarizare postsinaptica. D. D. obisnuinta. (pag. produc datorie de somn paradoxal.INTREBARI . C. E. D. indometacina. Nu provoaca inductie enzimatica. 99 . nitrazepam. B. Nu prezinta efecte sedative. inhibitie enzimatica. ciclobarbital. ciclobarbital.348 Rezidentiat 2004 B. E. fenobarbital. E.

tranchilizanta. E. Nitrazepamul: 349 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat.4-benzodiazepina C. derivatii acidului barbituric substituiti la C5 sunt barbiturice hipnotice B. benzodiazepina. miorelaxanta. La intreruperea brusca a unui tratament indelungat cu barbiturice se declanseaza sindrom de abstinenta B. Amobarbitalul este utilizat in preanestezie E.INTREBARI . Metilprilona (pag. Benzactizina D. 103-107) F2512048. Bromizovalul E. Zopiclona B. 107) F2512049. D. Perfuzie cu NaHCO3 pentru alcalinizarea urinii si reducerea reabsorbtiei tubulare B. Alegeti afirmatiile corecte: A. (pag. Imipenem E. C. 103) F2512050.v. fenobarbitalul are caracter slab bazic E. Care afirmatii sunt false? A.109) PROFIL FARMACIE .109) F2512046. (pag. 103) F2512051. Glutetimida B. Naloxona D. mecanism farmacotoxicologic. 99 . Hipnoinductoare sunt: A. Ciclobarbitalul este indicat in marele rau epileptic (pag. B. derivatii N-alchilati sunt barbiturice hipnotice C. Metilpentinolul C. 103-106) F2512047. hipnoinductoare. Administrarea de furosemid i. C. actiunea hipnotica este scazuta in intensitate de substituentii asimetrici (pag. Administrare de excitante ale SNC D.ro . Nitrazepamul este derivat din 7-nitro-1.349 Rezidentiat 2004 E. Medicamentul zopiclon are urmatoarele caracteristici: A. Hipnocoercitive cu structura de ureide aciclice sunt: A.rezidentiat2004. Metaqualona C. amobarbitalul se utilizeaza ca anestezic general D.PARTEA a II a F2312045. sesiunea 2004 www. Perfuzie cu glucoza hipertona E.v. 99 . Meprobamatul (pag. Tratamentul intoxicatiei acute cu hipnotice consta in: A. ciclopirolona. (pag. Cloramfenicolul creste efectul barbituricelor administrate concomitent D. Administrarea de metoclopramid i.

B. Antibioticele ß-lactamice (pag. C. Inhibarea recapt!rii mediatorului E. Citostaticele alchilante E. 259-260) F2612055. B. Reac iile de tip toxic (pag.ro . Toleran a cronic! E. Sunt substan&e incriminate în apari&ia unor efecte adverse cancerigene: A. este derivat din 7-nitro-1. Dermatita exfoliativ!. Idiosincrazia C.4-benzodiazepina are actiune tranchilizanta are durata scurta de actiune se leaga de proteinele plasmatice in procent redus efect al primului pasaj hepatic redus (pag. 108-109) PROFIL FARMACIE . Reac ia anafilactoid! (pag. granulocitopenia. D. Sunt reac&ii adverse de tip idiosincrazic: A.rezidentiat2004. Care dintre urm toarele reac&ii alergice sunt de tip citolitic-citotoxic? A. Criza de porfirie acut! prin induc ia ALA-sintetazei D. E.350 Rezidentiat 2004 A. 249) F2612054. Fenomenul de reglare descendent! ("down regulation”) C. 251) F2612053. Boala serului C. Tiamina D. C. Externalizarea receptorilor (pag. Glomerulonefrita E. 'ocul anafilactic. 242) 350 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. D.INTREBARI . Fenomenul de reglare ascendent! ("up regulation”) D. Urm toarele reac&ii adverse au baz procese imune: A. E.PARTEA a II a F2612052. sesiunea 2004 www. Acidul ascorbic B. Edemul Quinque. Tahifilaxia (pag. Efectul rebound D. Corticosteroizii C. Competi ia de substrat la nivelul enzimelor metabolizante hepatice B. 'ocul anafilactic B. Alergia medicamentoas! B. 245) F2612056. La baza producerii toleran&ei cronice st : A. Trombocitopenia.

sesiunea 2004 www. Fenobarbitalul este un hipnotic cu durata lunga de actiune (pag. B. Sunt deprimante selective ale sistemului nervos central B.ro . Sunt inductori enzimatici. 99-100) F1212061. Produc o induc ie enzimatic! marcat!. Pragul reflex este sc!zut E. B. Motilitatea reflex! este diminuat! D. Motilitatea voluntar! nu este abolit! C. 99-100) F1212058. Amobarbitalul are efect sedativ. (pag. Ciclobarbitalul este activ in marele rau epileptic C. E. Actiunea hipnotica este mai intensa la derivatii substituiti in pozitia 5 cu resturi diferite.PARTEA a II a F1212057. Hipnoinductoarele A. Accentueaz! oxidarea glucozei C.351 Rezidentiat 2004 INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU PROFIL FARMACIE . 99-100) F1212062. Starea de con$tien ! este suprimat! B. Hipnocoecitivele: A. În func ie de doz! produc: sedare-somn-somn hipnotic-somn narcoti-com!-moarte C. cu durata lunga de actiune. Deprim! respira ia D. 99-100) F1212059. Deriva&ii barbiturici determin A.INTREBARI . Metabolismul bazal este crescut (pag. Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la barbiturice sunt adevarate? A. Trezirea din somn se face greu cu st!ri de obnubilare D. Blocheaz! sinteza de ATP D. Cre$te consumul de oxigen la nivelul creierului E. Amobarbitalul se utilizeaza ca anestezic general de scurta durata D. Care afirmatii sunt corecte? A. 99-100) F1212060. (pag. D. Sunt derivati ai acidului barbituric substituiti numai la unul dintre atomii de azot C. circula ie $i respira ie sunt intense E. hipnotic. Reduc durata somnului paradoxa REM (pag. Nu modific! EEG nocturn E. Ciclobarbitalul este un barbituric cu durata scurta de actiune E. Compusii substituiti in pozitia 5 cu resturi nesaturate sau ramificate au o durata a actiunii hipnotice de mai scurta durata.rezidentiat2004. (pag. Efectele asupra SNV. Ac ioneaz! selectiv pe receptorii specifici (GABA) C. Deprimarea respira iei celulare B. Scade consumul de oxigen la nivelul creierului. Nu produc somn narcotic B. Ce modific ri ale func&iilor fiziologice pot apare în timpul somnului fiziologic? A. 99-100) 351 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. Sunt derivati ai acidului barbituric disubstituiti la carbonul 5.

99-100) F1212067.INTREBARI . Hipnoinductoarele fac parte din urm toarele clase structurale A. B. Barbiturice B. Benzodiazepine.ro . Ocup! 75% din totalul timpului de somn C. Imidazopiridine. 99 . potentarea efectului bauturilor alcoolice. (pag.352 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE . Hipnotice D. Imidazopiridine (pag. Nootrope B.109) F1312069. Terapia insomniilor const în administrarea de A. E. 99-100) F1212066. 99-100) F1212065. Ciclopirolone D. Anxiolitice (pag. C. durata lunga de actiune. Ramnolax este un hipnotic cu actiune de lunga durata. C. 352 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. E.rezidentiat2004. Substantele medicamentoase cu actiune hipnotica si sedativa fac parte din urmatoarele clase structurale: A. Psihostimulente E.PARTEA a II a F1212063. Se caracterizeaz! prin mi$c!ri oculare rapide (pag. Sedative C. Ureide ciclice B. (pag. Alcooli D. D. 99-100) F1312068. C. Aldehide C. diminuarea eficacitatii unor medicamente asociate. toleranta prin mecanism farmacocinetic. sesiunea 2004 www. Indicati afirmatiile corecte: A. actiunea deprimanta gradata asupra SNC. Predomin! în a 2-a jum!tate a nop ii. Pirazolon (pag. Benzodiazepine E. Ciclobarbitalul este substanta activa din produsul Extraveral. Zopiclon (Imovane) este un preparat indicat in insomnii D. Administrate timp indelungat barbituricele induc un antagonism prin mecanism farmacocinetic (inductie enzimatica) cu scaderea eficacitatii urmatoarelor medicamente: A. Midazolam este o benzodiazepina si este conditionat sub forma de fiole si comprimate in produsul Dormicum E. Durata $i profunzimea sa este mai mare în prima jum!tate a nop ii D. 99-100) F1212064. Somnul lent (NREM) are urm toarele caracteristici: A. E. Are unde EEG rapide $i de amplitudine mare B. Actiunea inductoare enzimatica a fenobarbitalului explica: A. contraceptive orale. Amitalul este un medicament indicat ca sedativ-hipnotic B.

haloperidol. blocarea receptorilor dopaminergici. B. C. 99 . potentarea actiunii acidului gamaaminobutiric (GABA). Care sunt afirmatiile corecte privind ciclobarbitalul: A.353 Rezidentiat 2004 B. Dupa administrare repetata hipnoticele barbiturice provoaca urmatoarele reactii adverse: A. cresterea metabolismului bazal. B. fenobarbital.109) F1312072. amobarbital. deprimarea formatiei reticulate ascendente activatoare. inhibarea enzimei monoaminooxidaza (MAO). diazepam.109) PROFIL FARMACIE . indicat in insomnii terminale (trezirea precoce). D. D. teofilina. este anticonvulsivant indicat in marele rau epileptic. E.109) F1312075. C. B.109) F1312071. C. efect "rebound" cu vise neplacute (cosmaruri). E. (pag. C. alcool etilic. hexobarbital. Barbiturice hipnotice cu perioada de latenta si durata de actiune scurte: A. (pag. C. C. 99 . E. D. B. 353 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. latenta si durata a efectului scurte. ciclobarbital. cimetidina. B. C.109) F1312073.rezidentiat2004. pentobarbital. la oprirea brusca a tratamentului. D. (pag. inhibitie enzimatica. 99 . este hipnocoercitiv (nu hipnogen). dependenta fizica (sindrom de abstinenta cu convulsii). flumazenil. Mecanismul de actiune al barbituricelor hipnotice cuprinde: A. Potentarea efectelor barbituricelor apare in cadrul unor interactiuni cu: A. anticoagulante cumarinice. 99 . D. propranolol. este indicata administrarea timp indelungat. alcalinizarea urinii.109) F1312074. E. rifampicina. marirea timpului de deschidere a canalelor de clor. E. anticoagulante cumarinice. B. (pag. D. alcool etilic. D. E. obisnuinta. medicamente antiacide. E. 99 .ro . (pag.PARTEA a II a F1312070. un diuretic osmotic. Intoxicatia acuta cu fenobarbital se trateaza prin: A. (pag.INTREBARI . sesiunea 2004 www. 99 .

selegilina (pag. se recomand! frecvent în prescrip ii magistrale E.ro . 108) F1412080. are efect timoanaleptic 354 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. la doze mari provoac! convulsii C. lorazepam C. flunitrazepam E. B. dezvolt! farmacodependen ! (pag.rezidentiat2004.INTREBARI . sufer! intens efectul de prim pasaj hepatic E. are laten ! $i durat! scurt! D. 108) F1412082. 99 . Cloralhidratul: A. Ciclobarbitalul: A. produce somnolen ! diurn! rezidual! B. (pag. activeaza complexul receptor GABA-postsinaptic.4-benzodiazepina. 99 . maprotilina B. este indicat în insomnia incipient! datorat! hiperexcitabilit! ii nervoase C.PARTEA a II a F1312076. nitrazepam E. bromazepam (pag. este derivat de 7-nitro-1.109) PROFIL FARMACIE . 108-109) F1412081. are actiune hipnotica.354 Rezidentiat 2004 (pag. are durata scurta de actiune. medazepam B. are $i efect inhibitor enzimatic D. 106) F1412079. cloralhidratul D. reduce durata somnului paradoxal (REM). C. Bromurile: A. se administreaz! exclusiv oral E. sunt indicate în enurezisul nocturn (pag. se administreaz! exclusiv parenteral (pag. Care dintre urm toarele benzodiazepine sunt utilizate ca hipnotice? A. E. D. Care dintre afirma&iile de mai jos referitoare la fenobarbital o considera&i corect : A. moclobemida C. 109) F1412078. nu au risc alergizant D. administrarea de NaCl le încetine$te eliminarea C. este un hipnotic cu durat! de ac iune ultrascurt! B.109) F1412077. sesiunea 2004 www. Urmatoarele proprietati farmacologice sunt caracteristice nitrazepamului: A. administrate prelungit pot provoca impoten ! sexual! B. nitrazepam D. Care dintre urm toarele medicamente au ac&iune hipnotic : A.

355

Rezidentiat 2004
B. C. D. E.

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

se administreaz! în asociere cu mucilagiul de gum! arabic! este o substan ! cu efect hipnotic are efect iritant pe mucoas! nu se recomand! la bolnavii cu hipertrofie de prostat!
(pag. 109)

F1412083. Hipnoticele barbiturice sunt contraindicate: A. la bolnavii cu insuficien ! hepatic! grav! B. în preanestezie C. la conduc!torii auto D. la pacien ii epileptici E. în insuficien a renal! sever!
(pag. 107)

F1412084. Hipnoticele barbiturice sunt indicate în: A. preanestezie B. enurezis nocturn C. epilepsie D. anestezie general! E. atacul de panic!
(pag. 107)

F1412085. Hipnoticele hipnoinductoare: A. ac ioneaz! selectiv asupra unor receptori specifici B. nu induc somn narcotic nici la doze mari C. trezirea din somn este dificil! $i înso it! de somnolen ! rezidual! D. declan$eaz! efectul de "rebound” cu vise nepl!cute la oprirea brusc! a tratamentului E. nu reduc durata de somn paradoxal (REM)
(pag. 102-103)

F1412086. Hipnoticele hipocoercitive: A. la oprirea brusc! a tratamentului nu produc "rebound” cu vise nepl!cute B. provoac! induc ie enzimatic! încruci$at! C. reduc durata somnului paradoxal (REM) D. trezirea din somn este u$oar! E. supradozarea nu poate fi utilizat! în scop suicidar
(pag. 102-103)

F1412087. Nitrazepamul: A. are un T1/2 scurt (6-8 ore) B. produce un somn apropiat de somnul fiziologic, pe o durat! de 6-8 ore C. prezint! $i activitate timoanaleptic! D. are un efect de prim pasaj hepatic ridicat E. se leag! în propor ie mare de proteinele plasmatice
(pag. 108)

F1412088. Simptomele intoxica&iei acute cu barbiturice sunt: A. febr! B. cianoz! tegumentar! C. midriaz! D. hipotensiune arterial! pân! la colaps E. deprimare respiratorie

355

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

356

Rezidentiat 2004
(pag. 107)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1412089. Sindromul de abstinen& la hipnoticele barbiturice se manifest prin: A. hipotensiune B. halucina ii C. insomnie D. diaree E. stare de agita ie psihic!
(pag. 106)

F1412090. Sunt barbiturice cu durat scurt de ac&iune: A. tiopental B. ciclobarbital C. fenobarbital D. amobarbital E. pentobarbital
(pag. 106)

F1412091. Tratamentul intoxica&iei acute cu barbiturice se face cu: A. furosemid iv B. perfuzie cu NaHCO3 C. perfuzie cu glucoz! hiperton! D. solu ie de manitol 5% E. metoclopramid iv
(pag. 107)

F1512092. Care dintre urm torii compu#i sunt barbiturice narcotice? A. tiopental B. amobarbital C. flunitrazepam D. barbital E. hexobarbital
(pag. 106)

F1512093. Care dintre urm torii compu#i sunt hipnotice benzodiazepine? A. fenobarbital B. nitrazepam C. cloralhidrat D. triclofos E. flunitrazepam
(pag. 108)

F1512094. Ciclobarbitalul: A. are laten ! $i durat! de ac iune scurt! B. se administreaz! pe termen nelimitat C. este lipsit de efecte adverse D. se utilizeaz! ca anestezic general E. indicat în insomnii incipiente datorate hiperexcitabilit! ii nervoase
(pag. 108)

F1512095. Fenobarbitalul: A. este barbituric cu durat! scurt! de ac iune

356

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

357

Rezidentiat 2004
B. C. D. E.

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

este barbituric cu durat! lung! de ac iune este utilizat ca antiepileptic este puternic inductor enzimatic se asociaz! cu alte medicamente pentru a le cre$te eficacitatea
(pag. 106, 137)

F1512096. Hipnoticele barbiturice determin : A. activarea unui situs specific de pe complexul receptor GABA-A postsinaptic efector B. cresc frecven a deschiderii canalelor de clor C. cresc timpul de deschidere al canalelor de clor D. determin! hiperpolarizare $i inhibi ie neuronal! E. inhib! eliberarea de GABA
(pag. 105)

F1512097. Hipnoticele benzodiazepine: A. sunt reprezentate de cloralhidrat B. modific! structura somnului C. poten eaz! transmisia inhibitoare GABA-ergic! D. cresc frecven a de deschidere a canalelor de clor E. scad frecven a de deschidere a canalelor de clor
(pag. 108)

F1512098. Indica&iile terapeutice ale barbituricelor sunt: A. preanestezie B. insomnii C. miastenia gravis D. glaucom E. anestezia general!
(pag. 107)

F1512099. Nitrazepamul: A. nu se absoarbe digestiv B. are T 1/2 lung, peste 20 de ore C. induce somn de 6-8 ore foarte apropiat de somnul fiziologic D. modific! structura somnului E. nu se mai utilizeaz! ca hipnotic
(pag. 108, 109)

F1512100. Reac&iile adverse la administrarea de hipnotice barbiturice sunt: A. toleran ! dobândit! (obi$nuin a) pentru ac iunea hipnotic! B. sindrom de abstinen ! la întreruperea brusc! a unui tratament îndelungat C. sindrom de abstinen ! la sc!derea treptat! a dozelor D. hipertensiune arterial! E. toleran ! încruci$at! cu alte medicamente
(pag. 106)

F1612101. Ac&iunea hipnotic a barbituricelor este crescut în intensitate de urm toarele configura&ii structurale: A. Substituen i simetrici la C5 B. Halogeni C. Substituen i ramifica i la C5 D. Desfacerea nucleului pirimidinic

357

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

358

Rezidentiat 2004
E. Lipsa substituen ilor la C5
(pag. 104)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1612102. Hipnocoercitivele: A. Sunt deprimante SNC neselective care inhib! difuz diferitele segmente ale SNC B. Produc somn în orice condi ii $i la indivizii normali C. Reduc perioadele somnului paradoxal D. Produc obi$nuin ! cu tendin a de cre$tere a dozelor E. Cresc perioadele somnului paradoxal
(pag. 102)

F1612103. Hipnoticele: A. Sunt deprimante selective ale SNC B. Sunt deprimante neselective ale SNC C. Favorizeaz! instalarea unui somn asem!n!tor celui fiziologic D. La doze terapeutice au efect antipsihotic E. Produc sc!derea func iilor fiziologice centrale $i periferice la nivel bazal11
(pag. 101)

F1612104. Mecanismul de ac&iune a benzodiazepinelor const în: A. Ac ionarea unor receptori specifici B. Poten area ac iunii GABA C. Blocarea receptorilor NMDA D. Stimularea transmisiei icosanoidergice E. Blocarea receptorilor glicinergici spinali
(pag. 103)

F1612105. Medicamentele sedative: A. Sunt deprimante neselective ale SNC B. În doze terapeutice produc o stare de lini$tire C. Diminu! hiperexcitabilitatea senzitiv! $i psihomotorie D. În doze terapeutice produc o deprimare selectiv! a SNC $i SNV E. Produc reac ii vegetative marcate
(pag. 101)

F1612106. Sindromul de abstinen& la barbiturice se manifest prin: A. Excita ie SNC B. Convulsii de tip epileptiform C. Stupoare D. Aritmii cardiace E. Hipotermie sever!
(pag. 106)

F1612107. Sunt hipnocoercitive: A. Ciclobarbitalul B. Amobarbitalul C. Glutetimida D. Zopiclona E. Zolpidemul
(pag. 102-103)

F1612108. Sunt hipnoinductoare:

358

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Actiunile farmacodinamice ale fenobarbitalului sunt A. 103) F2112110. marirea timpului de deschidere a canalelor de ClD. Sunt barbiturice utilizate ca anestezice generale: A. derivat de 7.nitro-1. amobarbital D. D. Zopiclon este: A. activeaza complexul receptor GABA-A postsinaptic D. sesiunea 2004 www.4-benzodiazepina C. B. nu reduce durata somnului de tip REM (pag.rezidentiat2004. imidazopiridina B. ciclobarbital C. C. hipnocoercitiv E. scaderea pragului de excitabilitate neuronala E. Nitrazepamul are urmatoarele proprietati: A. se biotransforma la metaboliti activi E. 103) F2112112. 105) F2112114. zolpidem D. antiepileptic (pag. inhibarea transmisiei GABA C. antipsihotica E. ciclopirolona C. flunitrazepam B.INTREBARI . glutetimida E.ro .PARTEA a II a F2112109. hiperpolarizare postsinaptica (pag. metohexital 359 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. anticonvulsivanta D. E. sedativa C. Sunt hipnocoercitive: A. deprimarea formatiei reticulate ascendente activatoare B. antidepresiva (pag. bromizoval (pag. 108) F2112111. hipnocoercitiv B. fenobarbital C. fenobarbital B. hipnoinductor D. 105) F2112113.359 Rezidentiat 2004 A. Barbituricele au ca mecanism de actiune: A. hipnoinductoare B. Nitrazepam Flunitrazepam Metaqualona Zolpidem Glutetimida (pag. 103) PROFIL FARMACIE .

360 Rezidentiat 2004 E. tranchilizantele dicarbamati C. inductie enzimatica C. 103) F2112117.PARTEA a II a F2112115. produc "datorie" de somn paradoxal E. hipnoticele piperidindione B. tiopental (pag. anticonvulsivanta D. Zopiclona este: A. ciclopirolona C. au efecte gradate in functie de doza C. inhibitie enzimatica E. Notati mecanismul prin care barbituricele diminua efectele unor medicamente (ca anticoagulantele de sinteza sau beta-adrenolitice tip propranolol): A. deprima selectiv SNC B. deplasare de pe proteinele plasmatice D. Notati actiunile farmacodinamice ale fenobarbitalului: A. produc efect "rebound" cu vise dezagreabile (pag. farmacocinetic B. 103) 360 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. 102) F2112118. antipsihotica E. neurolepticele fenotiazine (pag. Precizati hipnocoercitivele: A. 106) PROFIL FARMACIE . 105) F2112119. 108) F2112116. hipnoinductor D. hipnoticele barbiturice D.rezidentiat2004.ro . imidazopiridina B. benzodiazepina B. stimularea activitatii SOMH (pag. Zolpidem este: A. reduc somnul paradoxal REM D. antiepileptic (pag. hipnotica B. Notati efectele hipnocoercitivelor barbiturice: A. miorelaxanta (pag.INTREBARI . ciclopirolona C. miorelaxanta (pag. sesiunea 2004 www. tranchilizanta D. hipnocoercitiv E. hipnoinductoare E. sedativa C. 103) F2112120. antidepresivele sedative E.

derivat de 7. hetero-reglare "up" D.361 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE . produc pierderea temporara a cunostintei C. beta-adrenolitice B. 106) F2112122. contraceptive orale (pag. anticoagulante cumarinice (pag. Mecanismele sindromului de sevraj la hipnoticele barbiturice sunt: A. rifampicina E. Barbituricele administrate timp indelungat induc antagonism farmacocinetic cu scaderea eficacitatii urmatoarelor medicamente: A. Apar interactiuni cu potentarea efectelor barbituricelor. 107-108) F2112123. Hipnoticele: A. nitrazepam 361 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. digoxina C. la asocierea cu: A. 99-109) F2212126. Care din urmatoarele substante pot avea actiune hipnotica: A. zolpidem B. pot deprima sistemul nervos central in functie de doza D. produc intotdeauna un somn asemanator celui fiziologic B. desensibilizarea receptorilor GABA-A postsinaptici C. 108) F2112124. alcool C. cimetidina D. sunt hipnocoercitive C.4-benzodiazepina B. hipnoinductor C.ro .rezidentiat2004. in doze mici au efect sedativ D. teofilina E. activeaza complexul receptor GABA-A postsinaptic D. reduce durata somnului de tip REM (pag. au un mecanism de actiune GABA-ergic (pag. sesiunea 2004 www. produc analgezie E. sunt hipnoinductoare E. Nitrazepamul are urmatoarele proprietati: A. sensibilizarea receptorilor glutamatergici B. 108-109) F2212125. se utilizeaza in tratamentul insomniilor (pag. anticoagulante cumarinice D. T1/2 scurt si durata scurta E.INTREBARI . auto-reglare "down" E. diazepam B.PARTEA a II a F2112121. instalarea inductiei enzimatice (pag. potenteaza neurotransmisia glutamat-ergica B. 99-109) F2212127.nitro-1. Barbituricele: A.

(pag. Nitrazepamul: A. 102) 362 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. care inhiba difuz diferite segmente ale SNC. are un timp de injumatatire de peste 20 ore B. Benzodiazepinele.PARTEA a II a F2212128. Ureidele aciclice. Produc inductie enzimatica. Care dintre urmatoarele clase de medicamente sunt considerate hipnocoercitive? A. aparatului cardiovascular si temperaturii. blocheaza enzimele flavoproteice din lantul citocromilor D. C. la doze mici au efect stimulant SNC. au ca mecanism inlocuirea GABA in creier (pag. C. C. D. Hipnoticele. este un hipnocoercitiv E. Aldehidele si alcoolii cu actiune hipnotica. 99-109) PROFIL FARMACIE . sesiunea 2004 www. D. Bromurile E. cu tendinta de marire a dozelor. D. deprima formatiunea reticulata ascendenta activatoare C. absorbtia sa prezinta o variabilitate interindividuala mare D. sunt sedative la doze de 1-3 g pe zi E. sunt hipnocoercitive E. 99-109) F2212131. B. Barbituricele: A. 99-109) F2212129. favorizeaza sinteza de ATP (pag. Hipnocoercitivele sunt deprimante neselective ale SNC. Hipnoticele. loratadina (pag. lidocaina D. administrarea clorurii de sodiu creste eliminarea bromurilor C. pot produce impotenta D. Produc obisnuinta. Efectele deprimante SNC nu depind de doza. La doze terapeutice hipnotice favorizeaza instalarea unui somn asemanator celui fiziologic.362 Rezidentiat 2004 C. 103) F2212133.rezidentiat2004. La doze terapeutice hipnotice prezinta efect hipotermizant. 101-102) F2212132. (pag. Bromurile: A. induce un somn de 6-8 ore (pag. nu sufera un circuit enterohepatic C. potenteaza transmisia glutamatergica B. 99-109) F2212130. Nu au efecte deprimante asupra respiratiei. (pag. Hipnoticele sunt deprimante neselective aleSNC.INTREBARI . E. B. clorpromazina E. la doze mici au efect sedativ. E. Barbituricele.ro . B. au eliminare rapida B. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la hipnocoercitive sunt adevarate? A. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte? A.

Hipnoticele barbiturice prezinta urmatoarele caracteristici structurale: A. Forma enolica a derivatilor barbiturici are caracter slab bazic. Prezinta un singur substituent la C5. sesiunea 2004 www. E. E. Adimistrarea de hipnotice ca prima alegere. (pag. Sunt derivati de 7nitro 1. D.INTREBARI . Are durata scurta de actiune si latenta scurta. (pag. Sunt derivati ai acidului barbituric.363 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE . Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la fenobarbital sunt adevarate? A. D. Prezinta doi substituenti la C5 (simetrici sau diferiti). E. Actioneaza selectiv asupra unor receptori specifici. Simptomatica 363 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. Psihoterapie E. B.rezidentiat2004. Efectele deprimante SNC nu sunt doza-dependente. B. Au ca dezavantaj modificarea structurii somnului cu reducerea somnului REM. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la benzodiazepinele hipnotice sunt adevarate? A. Care din afirmatiile urmatoare sunt corecte? A. depresie. Se utilizeaza ca sedativ (la doze mici) si ca antiepileptic. C. 108) F2212139. B. D. C. E. E. Mecanismul de actiune este potentarea transmisiei inhibitoare GABA-ergice. C. Tratarea cauzelor (anxietate. C. 102-103) F2212135. dubla si tripla legatura. Nu se utilizeaza ca hipnotic datorita somnolentei reziduale. D. (pag. Derivatii barbiturici pot forma saruri solubile cu hidroxizii alcalini. C. Derivatii barbiturici pot forma saruri solubile cu acizii minerali. B. Se metabolizeaza in ficat cu obtinerea de metaboliti mai activi.4 benzodiazepina B. 104) F2212136. Sunt hipnotice moderne preferate hipnoticelor clasice hipnocoercitive. durere) B. C. In functie de etiologie hiposomniile pot fi: A. Produc inductie enzimatica. 106) F2212138.ro .PARTEA a II a F2212134. Fenomenele de inductie enzimatica sunt reduse sau absente. 104) F2212137. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la hipnoinductoare sunt adevarate? A. Administrarea de sedative. Actiunea hipnotica creste in intensitate daca exista grupari hipnofore: substituenti ramificati. D. dubla si tripla legatura. Actiunea hipnotica scade in intensitate daca exista grupari hipnofore: substituenti ramificati. (pag. Principala indicatie este ca hipnotic datorita duratei lungi de somn provocate. Masuri igieno-dietetice (pag. 101) F2212140. D. Efectul hipnogen este mai evident in hiposomnie. Terapia insomniilor consta in: A. (pag. Forma enolica a derivatilor barbiturici are caracter slab acid. Are durata lunga de actiune si latenta lunga. Derivatii acidului tiobarbituric sunt barbiturice narcotice.

Pentobarbital B. E. Ketamina 364 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. In epilepsie este recomandat ciclobarbitalul. 108. Zopiclon D. Care dintre afirmatii sunt corecte? A. Bromura de sodiu (pag. E. 107) F2212142. D. (pag. 108) F2212143.rezidentiat2004.INTREBARI . C.364 Rezidentiat 2004 B. In preanestezie se pot utiliza barbituricele cu durata medie. Nitrazepamul este un hipnotic modern care induce un somn de 6-8 ore. Nitrazepam C. Meprobamat (pag. Barbital C. D. Amobarbital D. Hexobarbitalul este indicat in criza din marele rau epileptic. Tiopental C. Care dintre urmatoarele substante fac parte din clasa barbituricelor cu efecte ultrascurte? A. C. Flunitrazepam E. Hexobarbital D. 103) F2212144. Mentionati afirmatiile corecte A. Barbituricele se administreaza ca sedative. Toxica Cronica Pasagera Neurologica (pag. Diazepamul este un hipnocoercitiv. B. Secobarbital E. sesiunea 2004 www. Care dintre urmatoarele substane sunt benzodiazepine indicate ca hipnotice? A. Flunitrazepamul are la baza o structura de 7-cloro-1. 106) F2212145.PARTEA a II a F2212141. in doze mici. C. Care dintre urmatoarele substante medicamentose sunt hipnoinductoare? A.ro . Nitrazepam C. Nitrazepamul se leaga de proteinele plasmatice in proportie ridicata (87%). E. Care dintre urmatoarele substante fac parte din grupa barbituricelor cu durata scurta de actiune? A. (pag. Zolpidem B. 101) PROFIL FARMACIE . Fenobarbitalul este utilizat ce hipnotic de prima alegere. D. 106. Ciclobarbital B. In anestezia generala se administreaza fenobarbital. Medazepam B. Tiopental (pag. Tiobutabarbital D.109) F2212146. Ciclobarbital E. B.5-benzodiazepina.

Somnul este apropiat de cel fiziologic (6-8 ore) C. 104. Barbituricele sunt inhibitoare enzimatice. Fenobarbital E. Barbital (pag. C. Pentobarbital C. se poate explica prin fenomenul de inductie enzimatica. Nu modifica structura somnului. Barbituricele sunt hipnoinductoare. Sunt derivati de 7-nitro-1. Actiunea hipnotica este mai scazuta in intensitate cand substituientii de la carbonul 5 sunt asimetrici. sesiunea 2004 www. Toleranta proprie si incrucisata. D. 105) F2212149. E. E. E. 108) F2212151. D. 105) F2212148.rezidentiat2004. E.4.365 Rezidentiat 2004 E. Sunt derivati de 2. Alegeti hipnoticele din clasa benzodiazepinelor: A. Barbituricele produc inductie enzimatica. Durata scurta a actiunii barbituricelor este datorata prezentei catenelor ramificate la C1.4-benzodiazepina. (pag. Ciclobarbital D. Sunt disubstituiti la carbonul din pozitia 5. Metabolizarea barbituricelor se realizeaza prin alchilare aromatica. (pag. Indicati afirmatiile corecte: A. Au timp de injumatatire scurt. (pag. 103-104) 365 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. Glutetimida B. halogeni. C. 103) F2212152. Alegeti hipnocoercitivele din clasa derivatilor barbiturici: A. Toleranta proprie si incrucisata este datorata inductiei enzimatice. B. Barbituricele sunt hipnocoercitive. Diazepam D. substitienti ramificati (pag. Gruparile hipnofore din pozitia 5 sunt: legaturile duble. Triclofos B. Metabolizarea barbituricelor consta in hidroxilare alifatica sau aromatica. 99) F2212150. Ciclobarbital (pag. C. Cu hidroxizii alcalini formeaza saruri solubile in apa. Nitrazepam C. B.INTREBARI . 104. D. in cazul derivatilor barbiturici. Alegeti afirmatiile corecte referitoare la hipnoticele benzodiazepinice: A. B.PARTEA a II a F2212147. 106) PROFIL FARMACIE . Flunitrazepam E. Midazolam (pag.ro . Indicati afirmatiile corecte: A. Actioneaza prin cresterea frecventei de deschidere a canalelor de clor. Alegeti afirmatiile corecte referitoare la structura derivatilor barbiturici: A. D. B. Eliminarea renala a barbituricelor se grabeste prin acidularea urinii. triple.6-tricetohexahidropirimidina.

Dozele toxice sunt de cca 5 ori dozele hipnotice. hipertensiune arteriala D. zolpidem. Produc inductie enzimatica D. Durata de actiune nu este influentata de structura. 103-104) F2212155. glutetimida. Barbituricele: A.PARTEA a II a F2212153. cresc durata somului REM C. B. intoxicatia acuta cu alcool E. C. stimuleaza respiratia (pag. Pot da toleranta la utilizare de 10-12 zile. Nu dau toleranta E. pot declansa efecte rebound la oprirea brusca a tratamentului D.ro . Nu apare sindromul de abstinenta la intreruperea brusca a unui tratament indelugat.366 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE . Alegeti afirmatiile corecte cu privire la hipnotice: A. preanestezie (pag. sunt inhibitori enzimatici B. Zoplicone este hipnoinductor.INTREBARI . Barbituricele sunt hipnoinductoare. B. nu se pot administra intravenos (pag. 99-109) F2212158. 106-107) F2212156. D. Sunt hipnocoercitive B. (pag. 366 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. ciclobarbital. insomnii B. Nitrazepam este hipnoinductor. E. epilepsie C.rezidentiat2004. Ciclobarbitalul este hipnocoercitiv D. Barbituricele se pot indica in: A. E. Hipnocoercitivele: A. (pag. inhiba actiunea GABA D. C. Metaqualona este hipnocoercitiv C. Alegeti afirmatiile corecte referitoare la barbiturice: A. deprima respiratia la doze mari E. sesiunea 2004 www. 102-103) F2212154. B. Profilaxia sindromului de abstinenta se face prin cresterea treptata a dozelor. 99-109) F2312159. (pag. Cianoza tegumentelor este semn al intoxicatiei acute. 99-109) F2212157. Difuzeaza prin placenta. C. forteaza somnul si la indivizii normali E. Alegeti afirmatiile corecte referitoare la farmacotoxicologia barbituricelor: A. modifica EEG nocturna B. pot produce anestezie generala C. Care din urmatoarele medicamente sunt hipnocoercitive: A.

tiopental. fenobarbital. amobarbital. E. 99 . haloperidol. alcalinizarea urinii. C. potentarea actiunii acidului gamaaminobutiric (GABA). 99 .109) F2312161. B. 99 .INTREBARI .rezidentiat2004. toleranta prin mecanism farmacocinetic. hipnoinductor.109) F2312162. efect "rebound" cu vise neplacute (cosmaruri). inhibarea enzimei monoaminooxidaza (MAO). diminuarea eficacitatii unor medicamente asociate.109) F2312165. imidazopiridina.PARTEA a II a F2312160. C. B. (pag. 99 . Intoxicatia acuta cu fenobarbital se trateaza prin: A. marirea timpului de deschidere a canalelor de clor. C. C. Actiunea inductoare enzimatica a fenobarbitalului explica: A. C. la oprirea brusca a tratamentului. D. obisnuinta. Mecanismul de actiune al barbituricelor hipnotice cuprinde: A.109) F2312163. actiunea deprimanta gradata asupra SNC. 99 . D. ciclobarbital. alcool etilic. flumazenil. anticonvulsivant (antiepileptic). (pag. B. (pag. D. zopiclona. (pag. D. ciclopirolona. potentarea efectului bauturilor alcoolice. bromizoval. 99 . un diuretic osmotic. inhibitie enzimatica. E. D. B. Dupa administrare repetata hipnoticele barbiturice provoaca urmatoarele reactii adverse: A. nitrazepam. sesiunea 2004 www. Medicamentul zolpidem are urmatoarele caracteristici: A. (pag. E. (pag. D.109) 367 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. E. E. deprimarea formatiei reticulate ascendente activatoare. E. Care din urmatoarele medicamente se utilizeaza ca hipnotice: A. dependenta fizica (sindrom de abstinenta cu convulsii).109) F2312164. B.109) PROFIL FARMACIE . durata lunga de actiune. 99 . hipnocoercitiv.367 Rezidentiat 2004 D. B. E. (pag. blocarea receptorilor dopaminergici. cresterea metabolismului bazal.ro . C.

B. hipnotica. Fenobarbitalul prezinta urmatoarele actiuni farmacodinamice: A.109) F2312171. D. sesiunea 2004 www. Care sunt afirmatiile corecte privind ciclobarbitalul: A.rezidentiat2004. pentobarbital. 99 .ro . este indicata administrarea timp indelungat. anticoagulante cumarinice. C. are actiune hipnotica. este derivat de 7-nitro-1. reduce durata somnului paradoxal (REM). Urmatoarele proprietati farmacologice sunt caracteristice nitrazepamului: A. latenta si durata a efectului scurte. C.109) F2512172. 99 .109) F2312169. sedativa. Administrate timp indelungat barbituricele induc un antagonism prin mecanism farmacocinetic (inductie enzimatica) cu scaderea eficacitatii urmatoarelor medicamente: A. enurezis nocturn B. hexobarbital. B.368 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE . D. C. B. (pag. miorelaxanta. Indicatiile terapeutice ale barbituricelor sunt: A. contraceptive orale. anticonvulsivanta (antiepileptica). rifampicina. D.PARTEA a II a F2312166. Barbiturice hipnotice cu perioada de latenta si durata de actiune scurte: A. antipsihotica. indicat in insomnii terminale (trezirea precoce). B. B. D. E. D. (pag. activeaza complexul receptor GABA-postsinaptic. ciclobarbital. fenobarbital. (pag. teofilina. C. are durata scurta de actiune. E. E. 99 . diazepam.109) F2312167. amobarbital. B. insomnii 368 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. cimetidina. (pag. E. 99 .109) F2312168. E.4-benzodiazepina. alcool etilic. medicamente antiacide. E. C. (pag. propranolol. anticoagulante cumarinice. (pag. 99 . Potentarea efectelor barbituricelor apare in cadrul unor interactiuni cu: A. 99 . este anticonvulsivant indicat in marele rau epileptic.INTREBARI . C. D. este hipnocoercitiv (nu hipnogen).109) F2312170.

PARTEA a II a F2512173.369 Rezidentiat 2004 C. deprimarea respiratiei (pag.INTREBARI . 107) F2512174.. fenotiazine E. pentobarbital D. epilepsie E. Hipnocoercitivele: A. 107) PROFIL FARMACIE . provoaca impotenta sexuala la tratament prelungit B. efectele asupra circulatiei si respiratiei sunt reduse (pag. secobarbital B. rifampicina (pag. efectul hipnogen este mai evident in hiposomnii E. reduc durata somnului REM (pag. produc somn narcotic la doze mari B. Barbiturice hipnotice cu perioada de latenta ultrascurta sunt: A. insomnia B. 109) F2512176. si intrarectal E. Semnele intoxicatiei cu barbiturice sunt: A. actiunea deprimanta se manifesta doza-dependent C. 102) F2512175. nu prezinta potential alergizant D. p. administrarea de NaCl le grabeste eliminarea C. mioza D. reduc durata somnului REM C.rezidentiat2004. branzeturi fermentate C. forteaza somnul si la indivizii normali care nu sufera de insomnie D. 106) 369 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. sesiunea 2004 www. se administreaza i. metohexital E. supradozarea poate fi utilizata in scop suicidal D.o. cimetidina D. Bromurile: A. tiobutabarbital (pag. Hipnoinductoarele: A. se elimina lent (pag.ro .v. cianoza tegumentelor C. HTA E. 102-103) F2512178. hexobarbital C. reduc durata somnului NREM E. incontinenta urinara (pag. alcool etilic B. sunt deprimante SNC selective B. preanestezie D. Efectele barbituricelor sunt potentate la asociere cu: A. 107-108) F2512177.

370 Rezidentiat 2004 F2512179. hipnotice (pag. sesiunea 2004 www. Prin administrare de corticosteroizi i. Sc!derea filtr!rii glomerulare E. 260) F2612183.PARTEA a II a F2512180. Modificarea densit! ii receptoriale prin externalizare D. neuroleptice C.rezidentiat2004. Sindromul Gray la nou-n!scut D. Apari ia lor cauzat! de fenomene imunologice 370 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. Deficien a de glucozo-6-fosfat dehidrogenaz! E. Acatalazia B. pentru desensibilizare D. E. Fenomenul de "up regulation” D. nstalarea induc iei enzimatice B. Diminuând treptat dozele de medicament. Apari ia lor numai la doze toxice B. Dermatita exfoliativ! (pag. Toleran&a medicamentoas poate avea drept cauz : A. 100-103) F2612181. Fenomenul de reglare descendent! ("down regulation”) (pag. In tratamentul hiposomniilor sunt utilizate: A. 101) PROFIL FARMACIE . 260) F2612182. somnul lent (NREM) ocupa cca 75% din timpul total de somn B. Toleran&a la medicamente prin mecanism farmacocinetic are la baz : A. Sunt reac&ii adverse de tip idiosincrazic: A. Prin administrare de H 2 . insomnia este extrem de frecventa D. Sc!derea elimin!rii renale (pag.blocante (pag. 246. nootrope D.v. Prin administrare de adrenalin! i. 254) F2612184. Alegeti afirmatiile corecte: A. somnul rapid (REM) este un proces de reechilibrare psihica C. anxiolitice B. C.v. 244. Tulbur!rile de acetilare datorate polismporfismului N-acetil-transferazei C. Reac&iile adverse de tip toxic se caracterizeaz prin: A. Fenomenul de reglare ascendent! ("up regulation”) C. hiposomnia apare frecvent in bolile psihice E. psihostimulente E.INTREBARI . nitrazepamul produce rebound cu vise neplacute (pag. 247) F2612185. pentru desenbilizare B. Induc ia enzimatic! E. Tratamentul reac&iilor adverse grave de tip alergic se face: A. Prin administrarea de histamin!. Fenomenul de "down regulation” C. Epuizarea stocurilor de mediatori B.ro .

Antidiareice (pag. Astemizolul D. 257) F2612190. 247) F2612187.ro . 264) 371 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. 249-250) F2612188. Ampicilina B. Cre$terea sintezei de anticorpi D. Se datoreaz! metaboliz!rii pe c!i alternative la nivelul citocromului P450 (pag. Sunt efecte secundare datorate actiunilor farmacodinamice care pot aparea la unii indivizi. ß-blocante C. Relatie de tip doz!-dependent (pag. Inhibarea mieloperoxidazei C. Procaina C. in urma supradozarii B. Stimularea secre iei de eritropoetin! (pag. Anticolinesterazicele B. urm toarele grupe de medicamente pot declan#a efect rebound: A. Eritromicina C.PARTEA a II a C. Clorochina E. Hemisuccinat de hidrocortizon (pag. Sunt independente de doz! D. Au la baz! mecanisme imune E. Reac&iile alergice pot ap rea în urma administr rii urm toarelor medicamente: A. sesiunea 2004 www. Determinare de tip farmacogenetic (anomalii inn!scute de metabolism) D. Apar numai la indivizi cu anomalii enzimatice înn!scute C.rezidentiat2004. 244. Efecte toxice la doze terapeutice E. Hipoplazia medular! indus! E. Izoniazida D. Care dintre urmatoarele medicamente produc reactii de tip idiosincrazic? A. Mecanismele implicate în apari&ia imunodeficien&ei latente sunt: A.INTREBARI . Adrenalin! E.371 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE . Reactiile adverse de tip alergic: A. Succinilcolina B. 235) F2612186. antihistaminice H2-blocante D. La întrerupere brusc . 251) F2612189. Parasimpatomimetice directe E. Cre$terea chemotactismului $i a migr!rii macrofagelor B. Mafenidul (pag.

Clobazam (pag. Diazepam B. 110-116) F1213004. Hidroxizin C. Alprazolam (pag. Meprobamat C. Bromazepamul (pag. sesiunea 2004 www. Tofisopam D. Midazolam E. Care dintre urm toarele substan&e nu fac parte din grupul tranchilizantelor benzodiazepinice? A. Flunitrazepamul B. 13 Tranchilizante BIBLIOGRAFIE: PROFIL FARMACIE .rezidentiat2004. Nu se recomand! conduc!torilor auto. 110-116) F1213006. Au efect anticonvulsivant E. Medicala. 110-116) F1213002. Care dintre urm toarele substan&e au în structura lor nucleul 1-5 benzodiazepinic? A. Diazepam B. Nitrazepam (pag. 1999 INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU F1213001. Lorazepamul C.ro . Sunt indicate în miastenia gravis B. Nitrazepam D. D.PARTEA a II a 2. Care dintre urm toarele benzodiazepine prezint o ac&iune de scurt durat ? A. 110-116) F1213005. Bucuresti. Flunitrazepam E. Clobazam E. Flumazenilul E. Care dintre urm toarele afirma&ii referitoare la benzodiazepine nu sunt adev rate? A. Sunt indicate în tulbur!ri neuro-vegetativ (pag.INTREBARI . Ed.372 Rezidentiat 2004 Tema nr. Au ac iune anxiolitic! C. Farmacologie – Aurelia Nicoleta Cristea. Meprobamat B. 110-116) F1213003. Tofisopamul D. Clorazepat C. Oxazepam D. Care dintre urm toarele tranchilizante sunt deriva&i difenilmetanici? 372 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. Care dintre urmatoarele substante se utilizeaza ca antidot in intoxicatii cu benzodiazepine: A.

B. status epilepticus. C. E. D.116) F1413009. somnolen ! B. 110-116) PROFIL FARMACIE . 115) F1513010. E. E. lorazepam D. anesteziologie.PARTEA a II a F1313007. C. 111) F1513011. Care dintre urm toarele afirma&ii nu este adev rat ? A. moartea f!tului în uter (pag. B. Meprobamat Hidroxizin Buspirona Benzoctamina Tofisopam (pag. spina bifida D. solutie rectala. malforma ii ale membrelor E. alcoolism. miastenie. fisuri labio-palatine C. meprobamatul are ac iune miorelaxant! C. C.373 Rezidentiat 2004 A. comprimate 50 mg. comprimate 2 mg. tranchilizantele modific! intens facult! ile intelectuale $i func iile senzoriale E. tranchilizantele reduc starea de tensiune psihic! B. malforma ii cardiace B. Care dintre urm toarele benzodiazepine are ac&iune miorelaxant intens ? A. clordiazepoxid (pag. D. (pag. sesiunea 2004 www. comprimate 10 mg. diazepamul are ac iune anticonvulsivant! D. Efectele teratogene produse de benzodiazepinele administrate în primul trimestru de sarcin se caracterizeaz prin: A. 110 . bromazepam C. Diazepamul nu este conditionat in: A.116) F1313008.INTREBARI . 115) F1513012. B.ro . fiole. ca hipnogen. Care dintre urm toarele efecte adverse sunt proprii benzodiazepinelor #i nu caracterizeaz toate tranchilizantele: A. diazepam E. medazepam B.rezidentiat2004. tulbur!ri de coordonare motorie 373 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. Diazepamul nu este indicat in: A. D. (pag. tranchilizantele tempereaz! reac iile emo ionale (pag. 110 .

În starea de r u epileptic se administreaz i. Amfetamina (pag. st!ri spastice ale mu$chilor stria i B. Nicetamida D. flumazenil D. sindrom nevrotic E. manitol B. Nitrazepamul (pag. midazolam (pag. clonazepam D. efecte teratogene la administrarea în primul trimestru de sarcin! E. 115) F1613017. Flumazenilul C. hidoxizin B. În intoxica&ia cu benzodiazepine se utilizeaz ca antidot: A. Clonazepamul B. 112. 115) F1513013.PARTEA a II a C. Midazolamul D. Oxazepamul C. oxazepam E. sindrom anxios D. insomnii psihogene (pag. Meprobamatul este contraindicat în: A. Pimeclona 374 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. Care dintre urm toarele medicamente se utilizeaz în induc&ia anesteiei generale #i preanestezie: A. alcool (pag. obi$nuin a $i dependen a fizic! D. 113) F1513015. miastenia gravis C.rezidentiat2004. Antidotul specific în intoxica&ia acut cu benzodiazepine este: A.: A. 115) F1513014.374 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE . 113) F1613018.INTREBARI . Doxapram E.v. Bemegridul B. Midazolam D. Lorazepamul E. Cafeina E.ro . Au timp de înjum t &ire foarte lung (peste 50 h): A. meprobamat C. Clordiazepoxidul B. sesiunea 2004 www. buspirona E. Flumazenil C. furosemid C. sindrom de abstinen ! (pag. 113) F1613016.

Rifampicina B. Diazepamul E. anticonvulsivanta D. Oxifenoniu (pag. 112. Trimebutina D. este antispastic (pag. Cimetidina D.rezidentiat2004. Meprobamatul are urmatoarele proprietati farmacologice. Clordiazepoxidul C. inductoare ale anesteziei generale E. Nistatina (pag. Papaverina B. 115) F1613021. 107) F1613022. au timp de înjum t &ire scurt: A. Nitrazepamul D. este antihistaminic H1 D. este tranchilizant B. Diazepamul B. Benzodiazepinele au urmatoarele indicatii farmacoterapeutice. Drotaverina C. 113. 113) F2113025. tranchilizant 375 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. Flumazenil E.ro .INTREBARI . Nitrazepam D. hipnocoercitiva (pag. 115) F2113023. Insecticidele organo-clorurate C. Diazepamul B. este anticonvulsivant E. este antiserotoninic C. Pot produce supradozare relativ a barbituricelor prin inhibarea metaboliz rii lor hepatice: A. În st rile spastice ale musculaturii striate se utilizeaz : A. cu o exceptie: A. Sunt benzodiazepine hipnoinductoare: A. sesiunea 2004 www. 113) F1613020.375 Rezidentiat 2004 (pag. Oxazepam E. Clordiazepoxidul C. anxiolitica B. Despre hidroxizina sunt valabile urmatoarele afirmatii. cu exceptia: A. Clobazam (pag. cu exceptia: A. Clobazamul (pag. 116) F2113024. Griseofulvina E.PARTEA a II a F1613019. miorelaxanta C. Dintre benzodiazepine. 115) PROFIL FARMACIE .

116) F2113028. midazolam E. naloxona i. sesiunea 2004 www. antipsihotica E. medazepam C. Benzodiazepinele pot prezenta actiune: A. inhibitie enzimatica D. obidoxima E. tranchilizanta B.v.376 Rezidentiat 2004 B.PARTEA a II a F2113026. clordiazepoxid C. 98. clordiazepoxid B.v. protamina (pag.115) F2213030. E. E.ro . Antidotul in intoxicatia acuta cu benzodiazepine este: A. naloxon B. diminuarea eliminarii (pag. 113) F2113027. oxazepam (pag.c. flumazenil C. Cimetidina poate potenta efectul diazepamului. C. neostigmina D. C. tiopental (pag.v. B. Precizati diazepina utilizata in terapeutica. nitrazepam D. D. antispastic miorelaxant potentat de alcool contraindicat in miastenia gravis (pag. flumazenil i. inductie enzimatica C. modificarea pH-ului acid gastric E. analgezica (pag. clonazepam D. plasma proaspata D. adrenalina s. 115) F2113029. ca inductor in anestezie: A. 110-116) F2213031. 116) PROFIL FARMACIE . 376 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. antispastica D. Notati benzodiazepina cu semiviata eliminarii scurta: A. prin urmatorul mecanism: A. hipnocoercitiva C. diazepam B. Care este antidotul specific in intoxicatia acuta cu benzodiazepine: A. favorizarea absorbtiei B. nitrazepam E.rezidentiat2004. diazepam i.INTREBARI .

clorazepat dipotasic D. Care din urmatoarele tranchilizante nu actioneaza prin mecanism GABA-ergic: A. Diazepamul nu este indicat: A.ro . Tofizopam D. insomnii psihogene D. D. 110 . Tranchilizantele se contraindica in: A. clobazam E. (pag. 116) F2213036. hipertensiune arteriala E. buspirona C. C. E. Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la meprobamat sunt adevarate? A. B. sindromul anxios C. Actiunea deprimanta SNC nu este potentata de alcool. sesiunea 2004 www. 110-116) F2213035. 110-116) F2213033.PARTEA a II a F2213032. in miastenie. Diazepamul nu este conditionat in: A. 112) F2313037. E. Se indica in miastenia gravis. Este un tranchilizant. lorazepam (pag.INTREBARI . miastenia gravis E.377 Rezidentiat 2004 (pag.116) F2313038.rezidentiat2004. ca hipnogen. stari convulsivante (pag. in alcoolism. in status epilepticus. inductia anesteziei generale B. (pag. Buspirona (pag. 110-116) PROFIL FARMACIE . Oxazolam E. reactii adverse extrapiramidale C. Este un neuroleptic D. Este un inhibitor MAO C. Tranchilizantele produc frecvent urmatoarele reactii adverse: A. Meprobamat B. in anesteziologie. B. 110-116) F2213034. 377 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. diaree (pag. psihoze B. somnolenta D. Hidroxizin C. Care dintre urmatoarele tranchilizante fac parte din grupa azaspirodecandionelor? A. alprazolam B. comprimate 50 mg.

D. team! nedeslu$it! D. tulburari de coordonare motorie. oxazolobenzodiazepine C. ac iune antidepresiv! E. 111) F2513043. E. C.4-benzodiazepin! 378 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat.PARTEA a II a F2313039. 111) F2513044. solutie rectala. manitol in perfuzie. 110 . ac iune inductoare a anesteziei generale (pag. 7-nitro-1. echilibrarea comportamentului afectiv D. Anxietatea se caracterizeaz prin urm toarele. (pag. Tranchilizantele au urm toarele ac&iuni.ro . D. somnolen ! B. stimulante cardiace in perfuzie. 1.INTREBARI . dimunarea anxiet! ii (pag. 110) F2513042. Ca antidot in intoxicatiile cu tranchilizante benzodiazepine se foloseste: A.378 Rezidentiat 2004 B. un medicament cu actiune vasoconstrictoare generala in perfuzie. 110 .rezidentiat2004. reducerea st!rii de tensiune psihic! B. 110 . o benzodiazepina cu t1/2 scurt in perfuzie. obisnuinta. nelini$te psiho – motorie C. fiole. 2. (pag. dependenta fizica cu sindrom de abstinenta redus.v. comprimate 10 mg.3 benzodiazepine E. cu excep&ia: A. Care dintre urmatoarele reactii adverse sunt proprii benzodiazepinelor? A. In ac&iunea tranchilizant nu întâlnim: A. B. flumazenil i. ac iune miorelaxant! B.116) F2313040. bolus sau diluat in perfuzie. tiazolbenzodiazepine B. reac ii vegetative (pag. C. temperarea reac iilor emo ionale C. team! pentru un presupus pericol iminent E. teratogenitatea (spina bifida) la administrare in primul trimestru de sarcina. Alprazolam face parte din grupa chimic : A. (pag. sesiunea 2004 www. C. comprimate 2 mg. cu excep&ia: A. înl!turarea halucina iilor E. D.116) PROFIL FARMACIE . E. hipnoinductoare D. somnolenta. ac iune anticonvulsivant! C. B. E.116) F2513041.5 benzodiazepine D.

Are spectrul de activitate asem!n!tor cu al benzilpenicilinei 379 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. 113) PROFIL FARMACIE . alprazolam B. triazolam E. 112) F2513047.INTREBARI . Ceftriaxona (pag. diazepam B. oxazepam D. dibenzooctadiene D.ro . În furunculoza cu stafilococ auriu penicilinazo-secretor se pot utiliza urm toarele peniciline: A. Meprobamat face parte din gupa chimic : A.PARTEA a II a F2513045. clobazam (pag. Cloxacilina B. 47) F2613050. Este rezistent la majoritatea ß-lactamazelor #i are structur monobactamic : A. Aztreonam B. clobazam C. Ticarcilina C. Sunt particularit &i care caracterizeaz amoxicilina: A. 113) F2513046. Oxacilina B. oxazepam D. Benzatinbenzilpenicilina E. Care dintre urm toarele benzodiazepine sunt eliminate redus la fum tori: A.379 Rezidentiat 2004 (pag. Sunt izoxazolilpeniciline. Fenoximetilpenicilina (pag. Benzilpenicilina D. nitrazepam C.rezidentiat2004. 61) F2613049. benzodiazepine E. Ampicilina D. Carindacilina (pag. azaspirodecandione (pag. Care dintre benzodiazepine face parte din grup hipnoticelor: A. difenilmetani B. Amoxicilina C. Cilostatina D. 47) F2613051. 114) F2613048. triazolam (pag. Tazobactam C. alprazolam E. Acidul clavulanic E. propandioli dicarbama i C. Spectinomicina E. rezistente la penicilinaz : A. sesiunea 2004 www.

Care dintre urm toarele efecte pot apare în cazul benzodiazepinelor? A. Anticonvulsivant 380 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. Poate conduce la instalarea farmacodependentei. miorelaxanta. D. Prin metabolizare se ob in $i compu$i 3-hidroxila i E. Inhibarea recaptarii adenozinei in neuroni. 110-116) F1213056. Este o substanta cu structura benzamidica B. Medazepam E. Potentarea neurotransmisiei inhibitoare mediata de GABA.rezidentiat2004.INTREBARI . Clobazam B. Inhibarea recaptarii serotoninei. În miastenia gravis D. Care dintre urm toarele afirma&ii referitoare la benzodiazepine sunt adev rate? A. 110-116) F1213055. 110-116) F1213054. dar influen eaz! $i germenii în repaus metabolic Este activ! pe Pseudomonas aeruginosa Are absorb ie digestiv! $i difuziune tisular! foarte bune Asocierea cu tetracicline este avantajoas!. (pag. C. 51) INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU F1213052. E. C. Care dintre afirmatiile referitoare la Diazepam sunt adevarate: A. absorb ia este mai crescut! comparativ cu cea oral!. În st!ri anxioase C. Conduc!torilor auto B. Alprazolam D. E. PROFIL FARMACIE . mai ales în infec ii cu bacili gram-negativ (pag. Se metabolizeaz! la compu$i activi C. 110-116) F1213053. Nu trec bariera hematoencefalic! D. În anesteziologie E. Potentarea recaptarii adenozinei in neuroni D. Inhibarea neurotransmisiei excitatoare mediata de GAB B. Clordiazepoxid (pag. Care dintre urm toarele benzodiazepine au la baz nucleul 1-4 benzodiazepinic? A. 50. Are actiune anxiolitica. La administrarea i. antiepileptica D. sesiunea 2004 www. Tranchilizant B. E.m. Tofisofam C. Se absorb bine la administrare oral! B. Este conditionat sub forma de comprimate si fiole in produsul Valium C. Benzodiazepinele pot actiona prin urmatoarele mecanisme de actiune A. Benzodiazepine nu sunt recomandate: A.ro .PARTEA a II a Ac ioneaz! bacteriostatic.380 Rezidentiat 2004 B. 110-116) F1213057. (pag. Se poate utiliza ca premedicatie in anesteziologi (pag. În insomnii (pag.

Rudotel. meprobamat 381 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. B. D. Se pot asocia cu alcoolul (pag.116) F1313062. miorelaxanta. Care din urmatoarele substante apartin grupei benzodiazepinelor? A. Alprazolam este o benzodiazepina indicata in anxietate si este foarte eficienta in atacul de panic B. clorpromazina. Psihostimulent D. 110-116) PROFIL FARMACIE . cresc frecventa deschiderii canalelor de clor. 110-116) F1213059. D. Miorelaxant E. medazepam. D. actioneaza pe receptorii dopaminergici.ro . E. Tempereaz! reac iile emo ionale D. sesiunea 2004 www. Diazepamul este un tranchilizant cu structura dibenzotiazepinica. B. Alprazolam este o substanta anxiolitica cu structra difenilmetanica E. D. anxiolitica. C.381 Rezidentiat 2004 C. 110 . 110-116) F1313061. lorazepam. cresc timpul de deschidere a canalelor de clor. Benzodiazepinele: A. Tranxene contine ca substanta activa o benzodiazepina cu efect anxiolitic. B. Medazepamul este indicat in sindromul psihoneurovegetativ si este conditionat in produsul Rudotel comprimate C.rezidentiat2004. E. (pag.PARTEA a II a F1213058. diazepam. Xanax. anticonvulsivanta. D. Mentionati afirmatiile corecte: A.INTREBARI . (pag. stimulanta a SNC. hipnogen. E. Tranxene. Diminu! anxietatea B. C. C. actioneaza pe receptorii histaminergici. Care dintre urmatoarele preparate sunt indicate ca anxiolitice? A. Antiagregant plachetar (pag. (pag. Diclotard. (pag. Tranchilizantele A. Cresc starea de tensiune psihic! C. B. 110-116) F1213060. Aerius. Poten eaz! deprimantele SNC E. Activitatea farmacodinamica a tranchilizantelor cuprinde urmatoarele actiuni: A.116) F1313063. E. 110 . C. hipnoinductoare. actioneaza pe receptorii benzodiazepinici cuplati cu receptorii GABA.

D.INTREBARI . Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte privind reactiile adverse la benzodiazepine? A. E. sesiunea 2004 www. se metabolizeaza mai repede la batrani. 382 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. primul trimestru de sarcina.116) F1313068. se recomanda in prurit rebel. anesteziologie ca premedicatie. C. T 1/2 este scurt. (pag. B.116) F1313065. D. D. Care din proprietatile farmacocinetice ale oxazepamului sunt false? A.ro . bolnavii cu insomnie. D. B. 110 . (pag. 110 . absorbtie digestiva buna. 110 . este un tranchilizant. E. este un spasmogen musculotrop. nu se elimina prin lapte. Care din urmatoarele afirmatii privind tranchilizantele sunt false? A. absorbtia este marita prin alcool. B. Care din proprietatile farmacocinetice ale diazepamului sunt false? A. 110 . stimuleaza musculatura striata. C. (pag. cei ce consuma bauturi alcoolice. pot agrava disfunctia respiratorie. C. 110 . E. (pag. B. se absoarbe bine digestiv. in climacterium.PARTEA a II a F1313064. la doze mari da hiperexcitabilitate. cei cu anxietate. diminua anxietatea din alcoolism. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru hidroxizin? A. E.116) F1313070. Medazepamul se contraindica la: A.116) PROFIL FARMACIE . nu provoaca toleranta si dependenta. absorbtia este marita prin alcool. Diazepamul este indicat in: A.116) F1313066. (pag. 110 . apar metaboliti activi. potenteaza alte deprimante SNC. cumularea este intensa. principalul metabolit este desmetildiazepam. C. D.rezidentiat2004. (pag. miastenie. 110 . produc somnolenta. stari anxioase.382 Rezidentiat 2004 (pag. starea de rau epileptic. conducatorii auto: B. sunt agonisti pe receptorii GABA-ergici. E. C. D.116) F1313067.116) F1313069. C. B. E.

Benzodiazepinele au urm toarele indica&ii terapeutice: A. E. preanestezie C.PARTEA a II a F1313071. C. cresterea frecventei deschiderii canalelor de clor. C. (pag. antiemetic! E. activarea receptorilor GABA B. induc ia anesteziei generale D. cresc riscul malformatiilor la nou-nascut. hipertiroidie D. D. depresia endogen! B. Benzodiazepinele au ac&iune: A. 115) F1413076. sedativ-hipnoinductoare (pag. C.ro . tetanos (pag.383 Rezidentiat 2004 B. D. starile spastice ale musculaturii striate D. diminua atentia. miorelaxant! C. inhibarea recaptarii noradrenalinei. creste agresivitatea. curele de dezintoxicare în alcoolism B. reactiile adverse sunt mai intense la varstnici. primul trimestru de sarcin! B. 115) F1413074. antipsihotic! B. 110 . nevralgia de trigemen E. 110 . miastenia gravis C. miastenie gravis E. blocarea canalelor de sodiu.116) F1313072. (pag. B. enurezis nocturn E. Care dintre afec&iunile de mai jos sunt ameliorate prin administrare de diazepam: A. sindromul anxios C. 110 . anxiolitic! D. nu produc toleranta. (pag. Benzodiazepinele sunt contraindicate în urm toarele situa&ii clinice: A. E.116) F1413073.rezidentiat2004. D. Mecanismul de actiune al tranchilizantelor consta in: A.INTREBARI . 115) F1413075.116) PROFIL FARMACIE . convulsii de diverse etiologii (pag. B. induce somnul. sesiunea 2004 www. E. creste tonusul miometrului. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru diazepam? A. epilepsia 383 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. nu produc sindrom de abstinenta. activarea receptorilor GABA A. este miorelaxant.

cu diferen e privind viteza absorb iei C. clonazepam D.ro . absorb ie oral! înalt!. nu dezvolt! farmacodependen ! (pag. sesiunea 2004 www. 114) F1413078. diazepam E. cimetidin! B. se leag! slab de proteinele plasmatice D. 116) F1413082. Preciza&i afirma&iile corecte referitoare la Hidroxizin: A. benzodiazepinele din grupul A (tip diazepam) se caracterizeaz prin: A.rezidentiat2004. are ac iune antispastic! musculotrop! 384 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. 115) PROFIL FARMACIE . 114) F1413083. pe cale intramuscular! rata absorb iei este mai mare decât per os C. alcoolul etilic D. Preciza&i afirma&iile corecte referitoare la benzodiazepine: A.INTREBARI . semivia a elimin!rii mare (pag.PARTEA a II a F1413077. poate fi administrat pe cale oral! $i parenteral! E. metabolizare în propor ii mari prin dou! c!i oxidative B. clordiazepoxid (pag. multe benzodiazepine sunt metabolizate în compu$i activi E. poate induce obi$nuin ! $i dependen ! fizic! B. 113) F1413080. are efect miorelaxant intens C. traversarea barierei hematoencefalice este mai rapid! pentru substan ele mai lipofile (diazepam) B. disulfiram E. propriet! ile farmacocinetice difer! în func ie de structura chimic! a benzodiazepinei (pag. nitrazepamul C. Din punct de vedere farmacocinetic. la doze mari are $i propriet! i neuroleptice (pag.384 Rezidentiat 2004 (pag. are ac iune antispastic! musculotrop! B. eliminare mai accelerat! la fum !tori E. Meprobramatul: A. Meprobramatul: A. prezint! efect anticolinergic D. 116) F1413081. Fac parte din grupul benzodiazepinelor cu T1/2 intermediar (10-15 ore): A. este contraindicat la persoanele care necesit! integritatea func iilor psihomotorii C. cafein! (pag. 116) F1413079. accentueaz! deprimarea SNC indus! de alcool E. glicuronoconjugare în procent ridicat (80%) în metaboli i inactivi D. are efect antiserotoninic D. Efectele benzodiazepinelor pot fi crescute de: A. oxazepamul B. antiacide gastrice C.

clordiazepoxid E. clorazepat (pag. 114) F1513088. sunt lipsite de efecte adverse E. nu se administreaz! pe cale oral! B. 115) F1513089. 116) F1413084. C. nordazepam B. E.PARTEA a II a este un tranchilizant eficient diminu! starea de anxietate din alcoolism are $i efect inhibitor enzimatic nu se recomand! a fi asociat cu antidepresivele triciclice (pag. antipsihotic! C.rezidentiat2004. Urm toarele afirma&ii referitoare la hidroxizin sunt corecte: A. flunitrazepam B. diazepam C. 113) F1413085. la doze mari are $i efect antipsihotic C. Benzodiazepinele tranchilizante sunt utilizate în: A. au difuziune bun! prin bariera hematoencefalic! C. schizofrenie E. st!ri spastice ale mu$chilor stria i C. Benzodiazepinele tranchilizante: A. sindromul anxios B. sesiunea 2004 www. convulsii $i epilepsie (pag. Sunt incluse în grupa benzodiazepinelor cu T1/2 lung (> 50 ore): A. se leag! în procent mare de proteinele plasmatice D.385 Rezidentiat 2004 B. oxazepam D. anticonvulsivant! E. antiparkinsonian! D. anxiolitic! B. 115) F1513087. în caz de intoxica ie nu exist! antidot 385 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat.INTREBARI . D. oxazepam (pag. se administreaza exclusiv oral (pag. PROFIL FARMACIE . clorazepat E. Parkinson D. lorazepam C. Benzodiazepinele tip diazepam (grupul 1) sunt biotransformate în metaboli&ii activi: A. oxazolam D. poate dezvolta farmacodependen ! E. 116) F1513086. are efect antihistaminic H1 B. Ac&iunile farmacodinamice ale benzodiazepinelor sunt: A. miorelaxant! (pag.ro . este un anxiolitic D.

bromazepam D. medazepam E. 115) F1513092. sunt metabolizate în metaboli ii activi nordazepam $i oxazepam D. nitrazepam D. Diminuarea anxiet! ii B. clonazepam B.ro . Care dintre urm toarele afirma&ii este adev rat ? A.386 Rezidentiat 2004 (pag. Dintre urm toarele tranchilizante.INTREBARI . Inhibitoarele enzimatice cresc efectele benzodiazepinelor care se metabolizeaz! prin oxidare 386 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. Ac&iunea tranchilizant const în: A. au situsul de legare localizat pe subunitatea beta a complexului receptor postsinaptic GABA-A C. scad frecven a de deschidere a canalelor de clor (pag. 114) F1613095. meprobamat D. au situsul de legare localizat pe subunitatea alfa a complexului receptor postsinaptic GABA-A B. convulsii $i epilepsie (pag. 112) F1513093.PARTEA a II a F1513090. alprazolam (pag. produc hiperpolarizare $i inhibi ie neuronal! E. diazepam C. miastenia gravis C. st!ri spastice ale mu$chilor stria i D. Tranchilizantele benzodiazepine: A. flunitrazepam B. lorazepam (pag. Diazepamul este utilizat în: A. 115) F1513094. În convulsii #i epilepsie se administreaz : A. diazepam (pag. 115) PROFIL FARMACIE . hidroxizin E. Efecte vegetative marcate (pag. 112) F1513091. buspirona B. Reducerea st!rii de tensiune psihic! C. ac&iune miorelaxant intens prezint : A. midazolam C.rezidentiat2004. oxazolam E. sindromul anxios B. 114. Diminuarea facult! ilor intelectuale E. Temperarea reac iilor emo ionale D. meprobamat C. induc ia anesteziei generale E. Care dintre urm torii compu#i sunt tranchilizante benzodiazepine? A. 111) F1613096. sesiunea 2004 www.

rezidentiat2004.387 Rezidentiat 2004 B. Alprazolamul (pag. Antipsihotic D. Inhibarea recapt!rii adenozinei D.ro . Buspirona (pag. C. Tranchilizantele minore au urm toarele efecte: A. Sunt anxiolitice nebenzodiazepinice: A. datorit! competi iei pentru situsurile de leagre Asocierea benzodiazepinelor permite folosirea de doze mai mici. Este contraindicat în miastenia gravis D. Flunitrazepamul E. Nordazepamul B. Miorelaxant B. D. utile la bolnavii agresivi La doze mari. Benzoctamina C. Stimularea receptorilor domaninergici la nivel mezolimbic-mezocortical (pag. sesiunea 2004 www. Analgezie supraspinal! 387 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. Mecanismul de ac&iune a benzodiazepinelor const în: A. Poten area neurotransmisiei GABA-ergice C. Oxazepamul D. Somnolen ! B. Este indicat pentru diagnosticarea $i tratamentul miasteniei gravis E. benzodiazepinele produc reac ii extrapiramidale (pag. 116) F1613099. Hidroxizina B. 114) F1613102. Blocarea receptorilor NMDA E. Meprobamatul: A. Anxiolitic C. Reac&iile adverse comune ale anxioliticelor sunt: A. PROFIL FARMACIE . Este un potent inhibitor enzimatic C. 112) F1613101. Induc ia enzimatic! marcat! (pag.INTREBARI . Obi$nuin ! C. cu reducerea efectelor adverse Benzodiazepinele au efecte de tip antipsihotic. Sunt metaboli&i activi: A. Este un antidepresiv triciclic cu efecte sedative (pag. 116) F1613097. Poten area efectelor glicinei la nivel spinal B. Sindrom de abstinen ! marcat la oprirea tratamentului E. 112) F1613100. E. Amfetamina E. Clobazamul C.PARTEA a II a Nu se recomand! asocierea benzodiazepinelor între ele. Hipnoinductor E. 114) F1613098. Fenilpropanolamina D. Are efect miorelaxant intens B. Tulbur!ri de cooordonare motorie D.

hiperpolarizare neuronala D. tranchilizant B. un propandiol dicarbamat (pag. Diazepamul are profilul farmacocinetic caracterizat prin: A. tranchilizant B. semiviata eliminarii lunga (pag. miorelaxant D. sesiunea 2004 www.rezidentiat2004. hipnoinductor C. 112) F2113104. 116) F2113109. Meprobamatul este: A. clobazam (pag. agonist al receptorilor GABA-A B. cresc frecventa de deschidere a canalelor de clor C. Benzodiazepinele actioneaza prin urmatoarele mecanisme: A. 114) F2113106. activarea unui situs de pe subunitatea alfa a complexului receptor postsinaptic GABA-A B.PARTEA a II a F2113103. benzodiazepina (pag. agonist al receptorilor 5-HT1A presinaptici E. Meprobamatul are urmatoarele proprietati farmacologice: A.388 Rezidentiat 2004 (pag. anxiolitic D. hipnocoercitiv D. cresc durata de deschidere a canalelor de clor (pag. 116) F2113105. procent mare de legare de proteinele plasmatice E. 4-benzodiazepine: A. anticonvulsivant E. inhibarea recaptarii adenozinei în neuroni E. biotransformare la metaboliti activi C. absorbtie per os scazuta B. alprazolam D. miorelaxant C. 113) F2113108.ro . 114) F2113107. antispastic C. este contraindicat în miastenia gravis (pag. diminuarea anxietatii 388 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. variabilitate interindividuala mare D. diazepam B. Tranchilizantele au urmatoarele actiuni: A. Buspirona este: A. oxazepam C. este potentat de alcool E. tofisopam E. 112. 111) PROFIL FARMACIE . Sunt 1.INTREBARI .

112) F2113112. 111) PROFIL FARMACIE . 111.115. inhiba recaptarea adenozinei D. potentarea neurotransmiterii GABA-ergice B. diazepam E. tioridazina B. hipnocoercitiva (pag. 111-113) F2113114. fenobarbital C. anxiolitica C. meprobamat B.ro .PARTEA a II a F2113110. Precizati tranchilizantele utilizate in terapeutica ca miorelaxante: A. miorelaxanta C. buspirona D. D. C. inhiba recaptarea serotoninei E. anticonvulsivanta E. Precizati actiunile farmacodinamice prezente la buspirona: A. 125) F2113111. anxiolitica B. Notati mecanismele de actiune ale benzodiazepinelor tranchilizante: A. Notati efectele ce diferentiaza tranchilizantele de neuroleptice: A. produc stare cataleptica 389 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. miorelaxanta B. anticonvulsivanta D. meprobamat (pag. E.141) F2113113. efectul tranchilizant este minor B. clonazepam D. nu au actiune antipsihotica C.112. nitrazepam (pag. diazepam E. inductoare a anesteziei generale E.rezidentiat2004. Au actiune anxiolitica A. Notati actiunile farmacodinamice pe care le pot avea tranchilizantele. dintre urmatoarele actiuni: A. 114-115) F2113115. excitatie psihomotorie temperarea reactiilor emotionale potentarea altor deprimante SNC echilibrarea comportamentului afectiv (pag. nu au efecte extrapiramidale D. midazolam C. inhiba recaptarea noradrenalinei (pag.INTREBARI .116. tranchilizanta D. sesiunea 2004 www. 112. hipnotica (pag.389 Rezidentiat 2004 B. cresc frecventa deschiderii canalelor de clor C.

hiposomnii psihotice C. clobazam C. 111. stimulator al transmisiei serotoninergice (pag. clorazepat D. oxazepam B. fenobarbitalul D. diazepam D. clorazepat E. bromazepam E. hidroclorotiazida C. stare de rau epileptic E. agonist 5HT 1A presinaptic D. efect teratogen.ro . Sunt 1. sunt : A. Diazepamul are urmatoarele caracteristici: A. 112) F2113120. Benzodiazepine anxiolitice cu durata lunga de actiune. alprazolamul E.benzodiazepine din grupul 1. cu fisuri labio-palatine (pag. tofisopam (pag. stimulator al transmisiei GABA E.119-120) PROFIL FARMACIE . T1/2 este lung D. azaspirodecandiona B. Indicatiile tranchilizantelor pot fi: A. inductia anesteziei generale (pag. Care din urmatoarele substante au actiune tranchilizanta: A. T1/2 este mediu E. 114-115) F2113117. fenitoina (pag.INTREBARI . 110-116) F2213122. nu au actiune antiamfetaminica (pag. Benzodiazepinele se indica in: 390 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. metabolit activ este oxazepam C. cu timp de injumatatire (T1/2) lung. medazepam B. sesiunea 2004 www. Buspirona este : A. sindrom nevrotic B. hidroxizina B. clordiazepoxid (pag. 112-113) F2113118. stari de contractura a muschilor striati D.390 Rezidentiat 2004 E. tranchilizant C. 113) F2213121. 113) F2113119. 4 . clordiazepoxid C. tip diazepam: A.PARTEA a II a F2113116.rezidentiat2004. metabolit activ este nordazepam B.

pot actiona agonist pe autoreceptorii serotoninergici 5HT1 presinaptici E. Au actiune antidepresiva. medazepamul este un derivat tioxantenic (pag. Anestezice generale. Tranchilizantele potenteaza efectul altor clase de substante medicamentoase.rezidentiat2004. se pot fixa pe receptorii opioizi kapa D. 391 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. meprobamatul este un derivat fenotiazinic E. 110-116) F2213124. Diminua anxietatea. Au actiune excitanta SNC. tofizopamul este un derivat benzodiazepinic D. pot accentua transmisia glutamat-ergica C. Anestezice locale. Anticonvulsivante. (pag. se administreaza in miastenia gravis (pag. 111) F2213128. E. 110-116) F2213126. C. Echlibreaza comportamentul afectiv. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la mecanismele de actiune ale tranchilizantelor sunt adevarate: A. diazepamul se administreaza preferential in depresii C.391 Rezidentiat 2004 A. pot actiona prin facilitarea transmisiei inhibitoare GABA-ergice B.ro . diazepamul i. D. Care dintre urmatoarele clase structurale au actiune tranchilizanta? A. Care din afirmatiile referitoare la structura chimica a tranchilizantelor sunt adevarate: A. D. Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la substantele tranchilizante sunt adevarate? A. (pag. E.INTREBARI . clonazepamul se poate administra in epilepsie D. Benzodiazepine. E. C. Azaspirodecandione. Barbiturice. sesiunea 2004 www. Analgezice. 111) F2213127. buspirona este o azaspirodecandiona C.v. clobazamul este un derivat difenilmetanic B. Care din afirmatiile referitoare la indicatiile benzodiazepinelor sunt adevarate: A.PARTEA a II a F2213123. cum ar fi: A. B. B. C. nevroze miastenia gravis preanestezie epilepsie cure de dezintoxicare la alcoolici (pag. midazolamul se poate administra in inductia anesteziei generale B. Reduc starea de tensiune psihica. 110-116) PROFIL FARMACIE . C. 110-116) F2213125. D. B. nitrazepamul se prefera in tratamentul narcolepsiei E. pot actiona agonist asupra receptorilor dopaminergici D2 (pag. Hipnotice. B.

(pag. Din punct de vedere structural este o benzodiazepina. B. E. B. Difuzeaza prin bariera hemato-encefalica. Din punct de vedere structural este un derivat difenilmetanic. Pirazolidindione. Are proprietati antispastice musculotrope si anticolinergice. D. Este indicat ca anticonvulsivant in starea de rau epileptic. Eliminarea din organism este mai rapida la fumatori. C. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase au actiune tranchilizanta? A. (pag. Este biotransformat prin gluconoconjugare la metaboliti inactivi. Buspirona. B. Anxiolitica. 112) PROFIL FARMACIE . C. (pag. 113. D. E. 113. D. B. 115) F2213133.4 benzodiazepina. Este derivat de 7 nitro 1. Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la oxazepam sunt corecte? A. E.4 benzodiazepina C. E. (pag. B.PARTEA a II a F2213129.116) 392 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. Este derivat de 3 hidroxi 1. D. Sedativ-hipnoinductoare. (pag. D. 112. Actiunile farmacodinamice proprii benzodiazepinelor tranchilizante sunt: A. B.114) F2213134. (pag. E. sesiunea 2004 www. Are proprietati antihistaminiceH1 si antiserotoninice. Este indicat in miastenia gravis.rezidentiat2004. Miorelaxanta. 112. Are semiviata eliminarii scurta. Sufera biotransformare cu obtinerea de metaboliti activi. C. Nu se absoarbe dupa administrare per os.392 Rezidentiat 2004 D. Este un tranchilizant. Este biotransformat in metaboliti activi ceea ce-I confera un T1/2 lung. Fenobarbitalul. Care dintre afirmatiile referitoare la hidroxizin sunt adevarete? A. Se absoarbe bine dupa administrare per os. Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la diazepam sunt corecte? A. D.114) F2213132. E. C. Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la diazepam sunt corecte?l A. C. Este o 1. (pag. Este indicat ca miorelaxant in stari spastice ale muschilor striati. Analgezica. E. Propandioli.4 benzodiazepina.114) F2213131. Are o durata scurta de actiune.ro . Amitriptilina. Anticonvulsivanta. Diazepamul. Meprobamatul.113.INTREBARI . 112) F2213130.

Care dintre urmatoarele actiuni sunt caracteristice tranchilizantelor? A. Clobazam E. Care dintre urmatoarele tranchilizante sunt benzodiazepine cu semiviata a eliminarii lunga? A. Anxiolitice B. Medazepam B. Clonazepam C. 113) F2213138. Tranchilizantele sunt indicate ca: A. Meprobamat C. Lorazepam (pag.PARTEA a II a F2213135. 113) F2213141. Triflubazam (pag. 111) F2213136.rezidentiat2004.393 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE . Meprobamat (pag. Tofisopam (pag. Clobazam B. 113) F2213139. Care dintre urmatorii compusi sunt derivati de 3-hidroxi-1. Echilibrant al comportamentului afectiv C.4-benzodiazepine? A. Tofisopam C. Antidepresive E. sesiunea 2004 www. Oxazepam D. 113) F2213140. Clordiazepoxid D. Hipnoinductoare C. Oxazepam B.4-benzodiazepina? A. Hipnocoercitiva D. Care dintre urmatorii compusi au un timp de injumatatire lung? A. Oxazepam E. Flurazepam C. 112. Clonazepam C.INTREBARI . Diazepam B.113) F2213137. Diazepam E.ro . Calmarea excitatiei psiho-motorii (pag. Diazepam B. Clorazepat D. Miorelaxanta B. Bromazepam D. Care dintre compusi sunt benzodiazepine cu actiune anticonvulsivanta? A. Fenobarbital 393 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. Reducerea efectelor altor deprimante SNC E. Alprazolam E. Antialergice (pag. Care dintre urmatoarele substante sunt derivati de 1. Inductoare ale anesteziei generale D.

O substanta medicamentoasa ce nu se asociaza cu alcool. (pag. E. Antihistaminica H2 C. nu se elimina prin lapte. C. Tranchilizanta (pag. principalul metabolit este desmetildiazepam. potenteaza alte deprimante SNC.394 Rezidentiat 2004 D.ro . C. B. 110 . 115) PROFIL FARMACIE . Antiserotoninica D. Un tranchilizant cu actiune miorelaxanta. absorbtia este marita prin alcool. Acid valproic E. D. se indica in stress. D. D. Madazepam (pag.rezidentiat2004. 110 . Meprobamatul este: A. D. nu provoaca toleranta si dependenta. antagonizeaza deprimantele SNC. 110 . Mecanismul de actiune al tranchilizantelor consta in: A.116) F2313145. 116) F2313144. Indicat in miastenia gravis C. blocarea canalelor de sodiu.116) F2313146. (pag. Antiagreganta plachetara E. activarea receptorilor GABA B. pot agrava disfunctia respiratorie. este un antidepresiv.116) F2313147. 111. Antispastica B. 110 . sesiunea 2004 www. B. Care din urmatoarele afirmatii privind tranchilizantele sunt false? A.INTREBARI . stimuleaza musculatura striata. D. se metabolizeaza mai repede la batrani. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru clordiazepoxid? A. E. sunt agonisti pe receptorii GABA-ergici. (pag. (pag. produce agitatie psihomotorie. se absoarbe bine digestiv. E. C.PARTEA a II a F2213142. cresterea frecventei deschiderii canalelor de clor. (pag. Care dintre urmatoarele actiuni sunt proprii Hidroxizinului? A. diminua performantele intelectuale. Un tranchilizant benzodiazepinic. E. E.116) 394 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. 116) F2213143. 112. Un derivat difenilmetanic B. B. inhibarea recaptarii noradrenalinei. Care din proprietatile farmacocinetice ale diazepamului sunt false? A. B. activarea receptorilor GABA A. C.

395

Rezidentiat 2004

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2313148. Care din proprietatile farmacocinetice ale oxazepamului sunt false? A. absorbtie digestiva buna; B. apar metaboliti activi; C. T 1/2 este scurt; D. cumularea este intensa; E. absorbtia este marita prin alcool.
(pag. 110 - 116)

F2313149. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru hidroxizin? A. este un tranchilizant; B. este un spasmogen musculotrop; C. se recomanda in prurit rebel; D. diminua anxietatea din alcoolism; E. la doze mari da hiperexcitabilitate.
(pag. 110 - 116)

F2313150. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru diazepam? A. creste tonusul miometrului; B. creste agresivitatea; C. este miorelaxant; D. diminua atentia; E. induce somnul.
(pag. 110 - 116)

F2313151. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte privind reactiile adverse la benzodiazepine? A. produc somnolenta; B. reactiile adverse sunt mai intense; C. nu produc toleranta la varstnici; D. nu produc sindrom de abstinenta; E. cresc riscul malformatiilor la nou-nascu
(pag. 110 - 116)

F2313152. Care din urmatoarele substante apartin grupei benzodiazepinelor? A. diazepam; B. clorpromazina; C. medazepam; D. lorazepam; E. meprobamat.
(pag. meprobamat)

F2313153. Diazepamul este indicat in: A. stari anxioase; B. anesteziologie ca premedicatie; C. starea de rau epileptic; D. primul trimestru de sarcina; E. miastenie.
(pag. 110 - 116)

F2313154. Benzodiazepinele: A. actioneaza pe receptorii dopaminergici; B. actioneaza pe receptorii benzodiazepinici cuplati cu receptorii GABA; C. actioneaza pe receptorii histaminergici;

395

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

396

Rezidentiat 2004
D. cresc frecventa deschiderii canalelor de clor; E. cresc timpul de deschidere a canalelor de clor.
(pag. 110 - 116)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2313155. Medazepamul se contraindica la: A. conducatorii auto: B. cei cu anxietate; C. bolnavii cu insomnie; D. in climacterium; E. cei ce consuma bauturi alcoolice.
(pag. 110 - 116)

F2313156. Activitatea farmacodinamica a tranchilizantelor cuprinde urmatoarele ac A. anxiolitica; B. anticonvulsivanta; C. stimulanta a SNC; D. miorelaxanta; E. hipnoinductoare.
(pag. 110 - 116)

F2313157. Care dintre urmatoarele tranchilizante apartin clasei 1-4-benzodiazepine? A. diazepam; B. oxazepam; C. alprazolam; D. clobazam; E. oxazapam.
(pag. 110 - 116)

F2313158. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate pentru tranchilizante benzodiazepine? A. difuziune prin bariera hematoencefalica scazuta; B. difuziune prin bariera hematoencefalica buna (mai rapida pentru cele lipofile); C. se leaga in procent mare de proteinele plasmatice; D. eliminarea este lenta; E. prin biotransformare rezulta in toate cazurile metaboliti inactivi.
(pag. 110 - 116)

F2313159. In functie de structura chimica tranchilizantele apartin urmatoarelor clase: A. propandioli; B. benzodiazepine; C. difenilmetani; D. butirofenone; E. tioxantene.
(pag. 110 - 116)

F2513160. Tranchilizantele produc: A. obi$nuin ! B. sindrom de abstinen ! redus C. dependen ! fizic! D. tulbur!ri de coordonare motorie E. convulsii
(pag. 112)

396

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

397

Rezidentiat 2004

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2513161. Oxazepam: A. Are efecte poten ate prin cimetidin! B. are efecte poten ate prin disulfiram C. la asocierea cu alte benzodiazepine efectele sunt poten ate D. nu se asociaz! cu alte benzodiazepine E. este metabolit activ al diazepamului
(pag. 116, 114)

F2513162. Hidroxizin are efecte proprii: A. antispastic! musculotrop! B. antihistaminic! H1 C. antiserotoninic! D. antispastic! anticolinergic! E. antipiretic!
(pag. 116, 114)

F2513163. Farmacoterapia benzodiazepinelor: A. Sindrom anxios B. hiposomnii nevrotice C. miastenia gravis D. convulsii E. tratamentul alcoolismului
(pag. 116, 114)

F2513164. Tranchilizantele se clasific func&ie de mecanismul de ac&iune în: A. stimulator al transmisiei GABA B. simpatolitic central: beta-adrenolitic C. muscarincolinolitic D. agonist presinaptic alfa-2 E. agonist pe autoreceptorii 5-HT1A.
(pag. 111,112)

F2513165. Benzodiazepine cu semivia&a elimin rii lung : A. diazepam B. oxazepam C. clonazepam D. clorazepat E. clordiazepoxid
(pag. 113)

F2513166. Benzodiazepine cu semivia& de eliminare intermediar A. nitrazepam B. flunitrazepam C. oxazepam D. diazepam E. clordiazepoxid
(pag. 113)

F2513167. Nordazepamul este metabolitul activ pentru: A. Diazepam B. flurazepam C. oxazolam

397

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

398

Rezidentiat 2004
D. tofisopam E. medazepam
(pag. 113,114)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2513168. Tranchilizantele se contraindic la conduc torii auto deoarece: A. produc somnolen ! B. produc dependen ! fizic! C. produc tulbur!ri de coordonare motorie D. produc efect miorelaxant E. produc obi$nuin !
(pag. 112,113)

F2613169. Care dintre urm toarele afirma&ii nu caracterizeaz ticarcilina: A. Este inactiv! fa ! de stafilocul auriu penicilinazo-pozitiv B. Se utilizeaz! în micobacterioze, inclusiv tuberculoza $i lepra C. Nu se asociaz! cu aminoglicozide datorit! efectelor antagonice D. Are spectru de tip benzilpenicilinic E. Este activ! pe bacili gram-negativ
(pag. 50, 54)

F2613170. Care dintre urm toarele afirma&ii este adev rat ? A. Cefalosporinele ac ioneaz! prin blocarea ARN-polimerazei bacteriene B. Cefalosporinele produc tulbur!ri de permeabilitate la nivelul membranei citoplasmatice $i induc pierederea unor metaboli i esen iali pentru metabolismul bacteriilor C. Cefsulodinul are ac iune foarte intens! pe Pseudomonas D. Cefoperazon se utilizeaz! în meningite cu germeni gram-negativi, datorit! penetr!rii eficiente a barierei hemato-encefalice; E. Ceftriaxona este cefalosporina cu timpul de înjum!t! ire foarte scurt
(pag. 56-59)

F2613171. Care dintre urm toarele antibiotice sunt deriva&i structurali cu nucleu ß-lactamic? A. Azlocilina B. Aztreonamul C. Lincomicina D. Bacitracina E. Ticarcilina
(pag. 53, 54, 61)

F2613172. Sunt inhibitori de ß-lactamaz : A. Acidul clavulanic B. Acidul tranexamic C. Acidul etacrinic D. Acidul niflumic E. Sulbactamul
(pag. 60-61)

F2613173. Sunt cefalosporine care se administreaz pe cale oral : A. Cefalotina B. Cefazolina C. Cefalexina D. Ceftriaxona E. Cefadroxil

398

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Carbenicilina se caracterizeaz prin: A. 53) F2613179. Nu se pot administra pe cale oral . 46) F2613177. 50.PARTEA a II a F2613174. Care dintre urm toarele proprie &i caracterizeaz fenoximetilpenicilina? A. D. Efect bactericid în infec ii cauzate de Chlamydii $i Ricketsii E. Ac iune electiv! pe stafilocul auriu penicilinazo-pozitiv D. Prezint! sinergism de ac iune cu aminoglicozidele (pag. Stafilococul auriu penicilinazo-secretor nu este sensibil la urm toarele antibiotice: A. Care dintre urm toarele propriet &i sunt caracteristice ampicilinei? A. 41-60) F2613176.399 Rezidentiat 2004 (pag. Este antibioticul de elec ie în lues B. Cloxacilina E. Se administreaz! numai parenteral sub form! de sare sodic! D. Carbenicilina D. 49. Este antibioticul de elec ie în infec ii cu Psedomonas aeruginosa C. 61) F2613180. 57-60) PROFIL FARMACIE . Vancomicina C.ro . sesiunea 2004 www. Ceftriaxona (pag.rezidentiat2004. Este inactivat! de ß-lactamaze B. Inhib! ARN-polimeraza bacterian! E. În esuturile inflamate difuzibilitatea ei diminu! pe m!sur! ce survine procesul de vindecare C.v. 47. Toxicitate marcat! la nivelul aparatului vestibular (pag. Ac iune fa ! de piocianic C. Benzilpenicilina B. Se administreaz! numai parenteral B. Benzilpenicilina potasic : A. Are timp de înjum!t! ire foarte lung. 42) F2613178. necesitând administrarea în perfuzie i. Este activ! fa ! de actinomicete (pag. datorit absorb&iei reduse sau inactiv rii: A. Ampicilina E.INTREBARI . Benzilpenicilina: A. Este activ! pe Mycobacterium tuberculosis (pag. Este gastrorezistent! 399 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. Meticilina C. Se poate asocia cu sulbactam E. Prezint! ototoxicitate marcat! D. Fenoximetilpenicilina D. Se administreaz! numai în aplica ii topice C. Amikacina B. Oxacilin! (pag. Prezint! nefrotoxicitate doz!-dependent! E. Spectru larg de activitate B. 85) F2613175.

sesiunea 2004 www. Este penicilinazo-rezistent! Este util! în infec ii streptococice u$oare Este indicat! în osteomielita cu stafilococ auriu Este antibiotic de elec ie în ornitoz! (pag.ro .INTREBARI .400 Rezidentiat 2004 B. E.rezidentiat2004.PARTEA a II a 400 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. 46) PROFIL FARMACIE . D. C.

este un inhibitor enzimatic C. starea de rau epileptic nu este considerat! o urgen ! medical! B. Principii de tratament în epilepsie: A. Fenobarbitalul: A. acidul valproic cre$te influxul de calciu la nivel neuronal B. 134-139) F1214003. acetazolamida stimuleaz! anhidraza carbonic! D. Farmacologie – Aurelia Nicoleta Cristea. Ed. Acidul valproic are ac&iune: 401 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat.rezidentiat2004. Medicala. poate da anemie feripriva (pag. Care din urm toarele afirma&ii sunt adev rate: A. in cazul unui esec terapeutic. scheme de tratament generalizate pentru grupe mari de pacienti B. 134-139) F1214005. Care din urm toarele afirma&ii referitoare la mecanismul de ac&iune al antiepilepticelor sunt corecte: A. asociat cu contraceptivele orale le cre$te eficacitatea E. se monitorizeaza reactiile adverse pe parcursul tratamentului D. 134-139) F1214004.PARTEA a II a 2. acidul valproic inhib! ireversibil GABA-aminotransferaza C. 14 Anticonvulsivante BIBLIOGRAFIE: PROFIL FARMACIE . in starea de rau epileptic antiepilepticele se administreaz! numai pe cale orala D. in cazul ob inerii unor efecte terapeutice reduse.ro . sesiunea 2004 www. se indic! în micul r!u epileptic C. pentru un efect terapeutic bun antiepilepticele se administreaza numai parenteral E. tratamentul se întrerupe brusc (pag. are un poten ial farmacotoxicologic redus B. Fenitoina: A. initial se administreaza doze crescute care ulterior vor fi reduse treptat C. starea de rau epileptic apare numai la copii (pag. (pag. lamotrigina favorizeaz! eliberarea glutamatului (pag. trimetadiona deschide canalele de clor E. 1999 INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU F1214001. Bucuresti. in status epilepticus nu se intervine medicamentos E.INTREBARI . ac ioneaz! prin cre$terea influxului de sodiu la nivel neuronal E. 134-139) F1414006. are $i propriet! i antiaritmice D. intreruperea brusca a tratamentului este benefica de cele mai multe ori. se administrez! oral în status epilepticus B. antiepilepticele se administreaz! în func ie de tipul crizei epileptice C. este anticonvulsivant de elec ie la copii mici D. 134-139) F1214002.401 Rezidentiat 2004 Tema nr.

136) F1514011. fenobarbitalul se utilizeaz! în marele r!u epileptic B. la câteva zile de la ini ierea tratamentului anticonvulsivant cu fenitoin! D. clonazepam se administreaz! i. carbamazepina este contraindicat! în sarcin! C. 138) F1414008. afectarea cartilajelor articulare (pag. acidul valproic E. icter E. D. cu excep&ia: A. alopecia B. C. fenobarbital 402 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. acetazolamida C. la întreruperea tratamentului cu acid valproic B. la întreruperea brusc! a tratamentului cronic cu fenobarbital C. 139) PROFIL FARMACIE . trimetadiona B. E. Printre efectele adverse produse de fenitoin se num r : A. tulbur!rile de ritm ventricular C. 139) F1514010. sindromul de abstinen ! apare la întreruperea tratamentului cronic cu fenitoin! E. diazepam D. 138. antihalucinatorie timoanaleptic! anxiolitic! anticonvulsivant! antimigrenoas! (pag. lent în status epilepticus D. 138) F1514009. Care dintre urm toarele afirma&ii nu este adev rat ? A. vigabatrina (pag. în primele ore de la ini ierea tratamentului anticonvulsivant cu fenobarbital E. sindromul de abstinen ! apare la întreruperea tratamentului cronic cu fenobarbital (pag. 138) F1514012. hipertrofia gingival! D.PARTEA a II a F1414007. halucina ii C. etosuximida D. sindromul de hipertermie malign! E.402 Rezidentiat 2004 A. Care dintre urm toarele substan&e nu are eficacitate în micul r u epileptic? A. Fenitoina poate provoca urm toarele efecte adverse. B. agresivitate D. nistagmus B. mai frecvent dac! se utilizeaz! anticonvulsivantele la copii mici (pag. acid valproic B. lamotrigin C.ro . anemie megaloblastic! (pag.INTREBARI . Sindromul de abstinen& cu convulsii clonico-tonice apare: A. În starea de r u epileptic se administreaz intravenos: A.rezidentiat2004.v. sesiunea 2004 www.

137) F1514014. Ac&ioneaz prin inhibarea ireversibil a GABA-aminotransferazei: A. Primidona C. Acetazolamida C. 139) F1614018. Este utilizat în marele r!u epileptic E. împiedicarea eliber!rii neuromediatorului excitator glutamat (pag. primidona (pag. 136) PROFIL FARMACIE . acid valproic E. Inhib! eliberarea glutamatului D. 137) F1614016. Metoclopramida B. primidona (pag. În status epilepticus (pag. Fenobarbitalul B.PARTEA a II a F1514013. Are ac&iune analgezic util în nevralgia de trigemen: A. 139) 403 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. activarea complexului receptor postsinaptic GABA-A D. Urm toarele medicamente sunt anticonvulsivante . Etotoina E.403 Rezidentiat 2004 E. Clorpropamida E. Etosuximida D.INTREBARI . Etosuximida D. 136) F1614015. sesiunea 2004 www. cu excep&ia: A.antiepileptice. dar nu fixeaz! pe receptorii GABA C. Fenobarbitalul B. vigabatrina B. levodopa D.ro . Fenitoina D. gabapentin C. blocarea canalelor de sodiu B.v.rezidentiat2004. Clortalidona (pag. Ac&ioneaz prin inhibarea anhidrazei carbonice cerebrale: A. Carbamazepina E. Vigabatrina (pag. Este un derivat benzodiazepinic. Este un analog structural al GABA. 137) F1614017. Gabapentinul: A. Se administreaz! i. Picrotoxina (pag. Urm toarele mecanisme de ac&iune moleculare sunt descrise în cadrul clasei de anticonvulsivante. care blocheaz! canalele de Na B. inhibarea anhidrazei carbonice cerebrale E. Primidona C. blocarea canalelor de calciu de tip L C. cu excep&ia: A.

anemie megaloblastica E. crize convulsive B. neurotransmi& tor cu rol excitator în SNC: A. tiopental 404 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat.404 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE .INTREBARI . Carbamazepina B.PARTEA a II a F1614019. fenobarbital B. flunitrazepam C. induce anemie megaloblastica D. clonazepam E. carbamazepina prezint : A. oxazepam (pag. Efect diuretic C. 138) F2114022. Fenobarbitalul are urmatorul profil farmacologic. sesiunea 2004 www. cu o exceptie: A. de electie la copii mici C. efecte toxice cutanate (pag. Fenitoina C. Fenitoina are urmatoarele reactii adverse. gingivita hipertrofica C. Efect antidiuretic în diabetul insipid D. 137. 139) F2114021. Notati barbituricul utilizat ca antiepileptic: A. Efect antihipertensiv B. Trimetadiona D. Lamotrigina (pag. 137) F1614020. ciclobarbital C. icter B. poate provoca sindrom de abstinenta. Este benzodiazepina cu actiune anticonvulsivanta: A. anemie feripriva D. Efect antianginos E. 136) F2114025. Notati reactia adversa ce apartine fenitoinei: A. gingivita hipertrofica E. anemie feripriva (pag. indicatie în micul rau epileptic B. este un puternic inductor enzimatic (pag. Pe ac&iunea anticonvulsivant . clordiazepoxid D.rezidentiat2004. medazepam B. Sultiamul E. 138) F2114023. dislepsie C.ro . Efect hipoglicemiat (pag. cu exceptia: A. 138) F2114024. Împiedic eliberarea acidului glutamic. sindrom extrapiramidal D. cu convulsii clonico-tonice E.

acid valproic C. 136) PROFIL FARMACIE . 138-139) F2114027. etosuximida (pag. Carbamazepina B. Administrata i. Clobazam D. 136) 405 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat.405 Rezidentiat 2004 D. fenitoina (pag. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase au structura dibenzazepinica si se utilizeaza ca anticonvulsivant? A. Carbamazepina E. metamizol E. 134-139) F2214029. sesiunea 2004 www. Fenitoina C. lidocaina B. Clonazepamul: A. 136) F2214028.PARTEA a II a F2114026. rapid poate produce oprirea inimii D. Se administreaza in marele rau epileptic (pag. 139) F2214031. Produce anemie megaloblastica prin deficit folic C.ro . Lamotrigina D. hexobarbital E. Se administreaza exclusiv per os E. 134-139) F2214030. Vigabatrina B. Vigabatrina E. Poate produce hiperplazie gingivala B. Nu se poate administra in epilepsia psihomotorie E. amobarbital (pag. Este un derivat dibenzoazepinic B. Nu este utilizat ca antiepileptic (pag. clonazepam D.rezidentiat2004. Urmatoarele medicamente sunt utilizate in epilepsie. Lamotrigen C. Care din urmatoarele antiepileptice inhiba degradarea GABA: A. cu exceptia: A. carbamazepina D. Acetazolamida (pag.v.INTREBARI . Este util in micul rau epileptic si in statusul epileptic (administrat intravenos) D. Este un derivat barbituric C. Este anticonvulsivant utilizat si in nevralgia de trigemen: A. diazepam C. Care din afirmatiile referitoare la fenitoina nu sunt adevarate: A. paracetamol B. amobarbital E. Etosuximida (pag.

pirimidindiona D. fenobarbital D. barbituric C.PARTEA a II a F2514032. monitorizarea efectelor adverse C. Notati barbituricul utilizat ca antiepileptic: A. clonazepam C. 136) F2514034. inhibitor al anhiodrazei carbonice (pag. Sunt utile în meningite cu germeni sensibili urm toarele antibiotice: A. Neomicina B. hidantoina B. derivat de feniltriazina (pag. blocarea canalelor de sodiu B. 137) F2614038. 136) F2514037. sesiunea 2004 www.in status epilepticus D. 137) F2514035. derivat de feniltriazina B. Cloramfenicolul 406 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. Gabapentin este: A. inhibitor al anhidrazei carbonice E. 136) F2514033.T E. deschiderea canalelor de clor C. fenitoina C.v. benzodiazepina D. oxazepam E. inhibarea ireversibila a enzimei GABA. inhibarea eliberarii glutamatului (pag. Fenoximetilpenicilina C. Acidul valproic actioneaza prin: A. amobarbital (pag. calea de administrare i.406 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE . ciclobarbital E. 136) F2514036. clordiazepoxid (pag. pentapeptid asemanator structural cu acidul gama-aminobutiric C. barbituric E. intreruperea brusca a tratamentului E. Principiile de tratament in epilepsie sunt urmatoarele. flunitrazepam B. tiopental B. deschiderea canalelor de calciu de tip T D. anestezia generala pentru cazurile grave refractare la antiepileptice (pag.INTREBARI . monitorizarea concentratiei plasmatice a antiepilepticului B. sultiam D.ro . cu exceptia: A. Notati benzodiazepina cu actiune anticonvulsivanta: A. Sultiamul este: A.rezidentiat2004.

88) F2614040.PARTEA a II a F2614039. d! concentra ii tisulare ridicate. Colistina (Colimicina): A.INTREBARI . Se administreaz! oral. Colistin sulfat E. inclusiv în LCR (pag. 134-139) F1214044. produce frecvent reac ii alergice. Rolitetraciclina (pag. Produce frecvent leziuni renale C. Tetraciclina B. Are o absorb ie oral! bun!. Are efect bactericid fa ! de germenii gram pozitivi B. 62. Are ac iune tuberculostatic! minor! (antituberculos de alternativ!) (pag. scad pragul de excitabilitate neuronala C. cresterea tendin ei la descarcari repetate a neuronilor modificati patologic E. Care dintre urm toarele antibiotice permite administrarea unei singure prize zilnice? A. Doxiciclina: A. D. 81. Are biodisponibilitate oral! de cca. 65% B. stabilizarea membranei neuronale B. diminua tendinta de iradiere a excitatiei D. fiind foarte bine tolerat! D. Se asociaz! cu aminoglicozidele datorit! sinergismului de poten are E.407 Rezidentiat 2004 D. Polimixina B (pag. Clortetraciclina E. Anticonvulsivantele: A. Ac ioneaz! bactericid asupra bacililor gram negativ C. 77) F2614042. 80) F2614041. 66. Nu se recomand! în aplica ii locale. Ac&iunea anticonvulsivanta se realizeaz prin urmatoarele mecanisme: A. Se administreaz! numai parenteral i.ro . scaderea tendin ei de iradiere a excita iei in afara focarului epileptogen (pag. 87) INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU F1214043. Prezint! sinergism de ac iune cu antibioticele ß-lactamice E. cresterea pragului de excitabilitate D.m.rezidentiat2004. Este folosit! doar topic D. Fenobarbitalul îi poten eaz! efectul (pag. Oxitretraciclina D. deschid canalele de sodiu si calciu 407 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. scaderea pragului de excitabilitate C. 88) PROFIL FARMACIE . cresc pragul convulsivant B. inclusiv dermatit! exfoliativ! E. sesiunea 2004 www. Doxiciclina C. Poate produce aplazie medular! ireversibil! C. Este un antibiotic contraindicat în perioada gravidit! ii B. Care dintre urm toarele propriet &i caracterizeaz bacitracina? A.

408

Rezidentiat 2004
E. faciliteaza inhibitia GABA-ergica
(pag. 134-139)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1214045. Carbamazepina: A. se indic! în micul r!u epileptic B. se indic! în marele r!u epileptic C. nu se folose$te în epilepsia par ial! psihomotorie D. ac ioneaz! ca antiepileptic prin blocarea canalelor de sodiu la nivel neuronal E. ac ioneaz! ca antiepileptic prin inchiderea canalelor de clor la nivel neuronal
(pag. 134-139)

F1214046. Care anticonvulsivante se utilizeaza in criza de petit mal: A. primidona B. trimetadiona C. etosuximida D. acidul valproic E. vincamina
(pag. 134-139)

F1214047. Care anticonvulsivante se utilizeaza in crizele de grand mal: A. fenilbutazona B. fenitoina C. fenobarbitalul D. acidul valproic E. fentolamina
(pag. 134-139)

F1214048. Care din urm toarele antiepileptice sunt indicate in micul r u epileptic: A. fenobarbitalul B. acetazolamida C. trimetadiona D. carbamazepin! E. fenitoina
(pag. 134-139)

F1214049. Care din urmatoarele substan&e au propriet &i antiepileptice: A. tolperisonul B. sultiamul C. primidona D. amantadina E. selegilina
(pag. 134-139)

F1214050. Fenitoina: A. blocheaza canalele membranare de sodiu B. se indica in marele rau epileptic C. are proprietati aritmogene D. poate produce hiperplazie gingivala E. are potential farmacotoxicologic redus
(pag. 134-139)

F1214051. Fenobarbitalul:

408

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

409

Rezidentiat 2004
A. B. C. D. E. este un inductor enzimatic puternic este un anticonvulsivant de electie la copii mici se poate administra in marele rau epileptic blocheaza receptorii muscarinici inhiba anhidraza carbonica
(pag. 134-139)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1314052. Antiepilepticele actioneaza prin: A. blocarea canalelor de sodiu; B. stimularea anhidrazei carbonice; C. cresc inhibarea sinaptica mediata de GABA; D. inhiba GABA-transaminaza; E. stimularea monoaminooxidazei.
(pag. 134 -139)

F1314053. Care din urmatoaree afirmatii sunt corecte pentru diazepam? A. indicat in status epilepticus; B. nu se administreaza in dismenoree; C. este tranchilizant; D. se administreaza i.v. repede; E. doza activa este de 10 mg.
(pag. 134 -139)

F1314054. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru fenitoina? A. este eficace in epilepsia psihomotorie; B. nu produce deprimarea SNC; C. nu este inductor enzimatic; D. blocheaza canalele de sodiu; E. este antiaritmic.
(pag. 134 -139)

F1314055. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru primidona? A. derivat de difenilhidantoina; B. se metabolizeaza in fenobarbital; C. inactiva in micul rau epileptic; D. eficace in marele rau epileptic; E. creste efectul contraceptivelor orale.
(pag. 134 -139)

F1314056. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru vigabatrin? A. este un analog GABA; B. inhiba GABA - transaminaza; C. scade nivelul GABA in creier; D. antiepileptic; E. stimuleaza eliberarea glutamatului ca neurotransmitator inhibitor;
(pag. 134 -139)

F1314057. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru acidul valproic? A. eficace in convulsii febrile la copii; B. creste continutul GABA in creier; C. stimuleaza GABA - transaminaza; D. este hepatotoxic;

409

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

410

Rezidentiat 2004
E. scade transaminazele serice GOT si GPT.
(pag. 134 -139)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1314058. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru carbamazepina? A. puternic inductor enzimatic; B. indicat in nevralgia de trigemen; C. antiepileptic; D. se administreaza la gravide; E. stimuleaza agresivitatea intre crize.
(pag. 134 -139)

F1314059. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru fenobarbital? A. inductor enzimatic; B. inactiv in marele rau epileptic; C. antiepileptic de electie la copii; D. intreruperea administrarii se face gradat; E. eliminare mai mare in urina acida.
(pag. 134 -139)

F1314060. Care din urmatoarele medicamente se utilizeaza in tratamentul epilepsiei? A. carbamazepina; B. amantadina; C. primidona; D. fenitoina; E. pentazocina.
(pag. 134 -139)

F1314061. Care din urmatoarele medicamente sunt active in micul rau epileptic? A. trimetadiona; B. levodopa; C. metadona; D. fenilbutazona; E. etosuximida.
(pag. 134 -139)

F1314062. Care interactiuni ale fenitoinei sunt corecte? A. efectul fenitoinei scade in alcoolism; B. scade efectul contraceptivelor orale; C. scade efectul carbamazepinei; D. scade efectul furosemidului; E. cimetidina scade efectul fenitoinei.
(pag. 134 -139)

F1314063. Fenitoina poate produce urmatoarele reactii adverse: A. anemie megaloblastica; B. osteomalacie prin hipovitaminoza D; C. inductie enzimatica asupra vitaminei K; D. sedare excesiva; E. tulburari extrapiramidale.
(pag. 134 -139)

F1314064. Indicatiile fenitoinei cuprind:

410

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

411

Rezidentiat 2004
A. B. C. D. E. marele rau epileptic (epilepsia majora); micul rau epileptic (epilepsia minora); epilepsia psihomotorie; aritmii cardiace; stop cardiac.
(pag. 134 -139)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1314065. Tratamentul corect al epilepsiei se face cu: A. tratament individualizat; B. tratamentul se incepe cu doze mari ce se scad gradat; C. se controleaza periodic bolnavul; D. tratamentul se intrerupe brusc daca bolnavul nu mai are crize; E. nu se injecteaza prea repede.
(pag. 134 -139)

F1414066. Ac&iunea anticonvulsivant se caracterizeaz prin: A. stabilizarea membranei celulare B. stabilizarea membranei neuronale C. cre$terea pragului de excitabilitate D. cre$te pragul de desc!rcare a impulsului nervos E. prelunge$te durata poten ialului de ac iune
(pag. 136)

F1414067. Carbamazepina este indicat în: A. miastenie B. nevralgia de trigemen C. marele r!u epileptic D. epilepsia psihomotorie E. parkinsonism medicamentos
(pag. 138-139)

F1414068. Carbamazepina: A. are o absorb ie oral! bun! B. este eficace în marele r!u epileptic C. este inhibitor enzimatic D. produce efecte teratogene (spina bifida) E. este eficace $i în aritmiile cardiace
(pag. 138)

F1414069. Care dintre urm toarele afirma&ii reprezint principii de tratament în epilepsie: A. se începe cu doze mari ce se scad progresiv B. este necesar! individualizarea antiepilepticului $i a dozelor C. este necesar! monitorizarea concentra iei plasmatice a antiepilepticului D. durata tratamentului este de 3-6 luni E. întreruperea tratamentului se face prin reducerea treptat! a dozelor
(pag. 137)

F1414070. Care dintre urm toarele efecte adverse se pot întâlni în cursul terapiei cu anticonvulsivante: A. anemia megaloblastic! B. efect teratogen C. hiperplazia gingiilor D. sindrom lupoid

411

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

carbonatul de litiu E. blocarea canalelor de calciu tip L D. 136) F1414072. sesiunea 2004 www.412 Rezidentiat 2004 E. 138) F1414074. deschiderea canalelor de clor E. produce osteomalacie B. administrat! în doze mari. deprimare respiratorie etc. Fac parte din grupul medicamentelor anticonvulsivante: A. acidul valproic E. Mecanismul la nivel molecular al anticonvulsivantelor se realizeaz prin: A. selegilina B. miastenia gravis B. osteomalacie E. aritmii cardiace E. primidona D. fenitoina (pag. 136) F1414073.PARTEA a II a F1414071. pimozidul C. marele r!u epileptic (pag. (pag. cresterea nivelului de GABA in creier 412 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat.ro . lidocaina C. intravenos. În cursul tratamentului cronic cu fenobarbital din epilepsie pot ap rea urm toarele efecte adverse: A. epilepsia psihomotorie D. blocarea canalelor de sodiu B. blocarea canalelor de potasiu C. fenitoina B.INTREBARI . acidul valproic (pag. poate declan$a hipotensiune arterial!. are o eficacitate foarte bun! în nevralgia de trigemen E. ulcer gastro-duodenal (pag.rezidentiat2004. 138) F1414076. marele r!u epileptic D. rapid. anemie feripriv! B. edem glotic (pag. carbamazepina D. 138) PROFIL FARMACIE . 138) F1414075. Fenitoina este indicat în: A. este indicat! $i în aritmii cardiace D. hiperplazia gingiilor C. Fenitoina: A. Care dintre urm toarele medicamente sunt cu eficacitate predominant în marele r u epileptic: A. anemie megaloblastic! C. nevralgia de trigemen C.

413 Rezidentiat 2004 (pag. 139) F1514083. acetazolamida stimuleaz! anhidraza carbonic! cerebral! E. este eficient! în nevralgia de trigemen D. micul r!u epileptic E. Care dintre urm toarele afirma&ii sunt adev rate? A. este indicat în marele r!u epileptic B. Preciza&i afirma&iile corecte referitoare la carbamazepin : A. stimuleaz! anhidraza carbonic! cerebral! (pag. blocheaz! canalele de calciu de tip T E. În starea de r u epileptic se pot administra i. aritmii cardiace D. este comercializat! sub numele de Convulex sau Depakine B.: A. marele r!u epileptic B. sesiunea 2004 www. Carbamazepina este indicat în: A. 138) F1514081. vigabatrina cre$te nivelui GABA în creier D. micul r!u epileptic C.v.ro . Fenobarbitalul: A. status epilepticus D. diazepam 413 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. Gabapentin: A. marele r!u epileptic B. aritmii cardiace E. este inhibitor enzimatic D. fenobarbitalul activeaz! complexul receptor postsinaptic . nevralgia de trigemen (pag.rezidentiat2004. poate produce osteomalacie (pag. 137. este indicat în status epilepticus B. 138. deschide canalele de clor (pag. 137) PROFIL FARMACIE . 138) F1514082. structural este analog cu GABA D. carbamazepina blocheaz! canalele de sodiu (pag.PARTEA a II a F1414077. blocheaz! canalele de sodiu C. Fenitoina este indicat în: A. este antiepilepticul cel mai toxic C. 139) F1514079.GABA B. nevralgia de trigemen (pag. se asociaz! cu anticoncep ionale orale pentru a le spori eficacitatea E. 137) F1514080. epilepsie psihomotorie C. lamotrigin stimuleaz! eliberea neuromediatorului excitator glutamatul C.INTREBARI . 137-139) F1514078. este indicat în epilepsia par ial! a adultului C. inhib! anhidraza carbonic! cerebral! E.

ro . sesiunea 2004 www. Actioneaz ca blocante ale canalelor de sodiu: A. Nota&i medicamentele antiepileptice utile #i în convulsii neepileptice: A. Împiedicarea eliber!rii glutamatului D. Vigabatrina B. carbamazepina D. Ac&ioneaz ca blocante ale canalelor de calciu de tip T: A. Fenobarbitalul C. sindrom lupoid E. Clonazepamul B. Acetazolamida D.138) F1514086. 138) F1514085.PARTEA a II a F1514084. Etosuximida (pag.115. Fenitoina E. Urm torii compu#i sunt anticonvulsivante (antiepileptice): A. D. gabapentin E. fenobarbital primidona acid valproic clonazepam (pag. primidina C. Carbamazepina D. Acidul valproic ac&ioneaz prin: A. 137) F1614088. C. Blocarea canalelor de calciu de tip T (pag. Inhibarea ireversibil! GABA-aminotransferazei C. anemie megaloblastic! B. osteomalacie D. etosuximida B. Trimetadiona E. diazepam C. Diazepamul C.INTREBARI . hiperplazie gingival! C. levodopa E.rezidentiat2004. fenobarbital B. trihexifenidil D. vigabatrina (pag. 137) F1614089. 136) PROFIL FARMACIE . Inhibarea anhidrazei carbonice E.414 Rezidentiat 2004 B. 136) F1614087. În tratamentul cronic cu fenobarbital pot s apar urm toarele efecte adverse: A. Blocarea canalelor de Na B. acidul valproic (pag. 105. Acidul valproic 414 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. E. sindrom de abstinen ! la întreruperea brusc! (pag.

Sindrom lupoid E. Sc!derea pragului convulsivant (pag. Hirsutism D. 136) F1614093.INTREBARI . Fenobarbitalul D. Clonazepamul C. În marele r u epileptic se utilizeaz : A. Toleran ! D. Hiperplazie gingival! B. Anemie megaloblastic! D. Anemie feripriv! E. Osteomalacie C. Sindrom lupoid B.415 Rezidentiat 2004 (pag. Cre$terea pragului de excitabilitate C. Carbamazepina D. Fenitoina C. favorizeaz influxul de clorur : A.ro . Convulsii B. Depozite corneene cu afectarea acuit! ii vizuale (pag. Ac&iunea anticonvulsivant se realizeaz prin: A. Picrotoxina (pag. Hipertensiune arterial! C. Fenobarbitalul B. Reac&&ile advrese produse de fenitoin sunt: A. sesiunea 2004 www. Cresc activitatea GABA-ergic central . Crize anginoase (pag. fenobarbital 415 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. Sultiamul E. Oprirea brusc a a tratamentului cronic cu fenobarbital poate produce: A. Cre$terea pragului convulsivant D. Tratamentul cronic cu fenobarbital poate produce: A. Sc!derea pragului de excitabilitate E. Carbamazepina B.rezidentiat2004. 137) F1614092. Sensibilizarea receptorilor pentru acid glutamic C. Sunt antiepileptice folosite in marele rau epileptic A. 138) F1614095. 138) F2114096. Etosuximida (pag.PARTEA a II a F1614090. 138) F1614094. Hipertensiune arterial! E. Stabilizarea membranei neuronale B. Acidul valproic E. 136) F1614091. Sedare marcat! (pag. 137) PROFIL FARMACIE .

rezidentiat2004. Actiunea anticonvulsivanta se datoreaza: A. Sunt antiepileptice folodite in micul rau epileptic A. carbamazepina (pag. alprazolam D. trimetadiona B. etosuximida D. indicatie in micul rau epileptic B. favorizarii depolarizarii neuronale D.INTREBARI . contraindicata in sarcina E. blocheaza canalele de sodiu (pag. 136) F2114099. sesiunea 2004 www. clonazepam B. inhibarea metabolizarii GABA (pag.ro . diazepam (pag. lamotrigin B. hiperpolarizarii membranei neuronale E. 136) PROFIL FARMACIE . E. blocarea canalelor de sodiu D. fenobarbilat C. indicatie in diabet insipid hipofizar C. medazepam C. Sunt medicamente utilizate în epilepsie: A. Sunt mecanisme de actiune anticonvulsivanta: A. ridicarii pragului convulsivant C.PARTEA a II a F2114097. etosuximida D. meprobamat C. 137) F2114102. stabilizarii membranei neuronale B. vigabatrina (pag. indicatie in nevralgia de trigemen D. flunitrazepam E. Sunt benzodiazepine cu actiune anticonvulsivanta: A. carbamazepina fenitoina acid valproic trimetadiona (pag. 136) F2114098. Carbamazepina are urmatorul profil farmacologic: A. D. C. diminuarii tendintei la iradiere a excitatiei in afara focarului epileptogen 416 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. blocarea canalelor de clor C. fenobarbital E. 136) F2114100. 137-139) F2114101. blocarea canalelor de calciu B. 136. acid valproic E. inhibarea eliberarii glutamatului E.416 Rezidentiat 2004 B.

amobarbital C. sindrom lupoid B.417 Rezidentiat 2004 (pag. miorelaxant D. contraindicatie in diabet insipid hipofizar C. primidona (pag. Fenobarbitalul are urmatorul profil farmacologic: A. Fenitoina are urmatoarele reactii adverse: A. 138-139) F2114107. diazepam D. Carbamazepina este indicata in: A. induce anemie megaloblastica D.ro . hiperplazie gingivala E. indicatie in marele rau epileptic B. Sunt anticonvulsivante: A. analgezic antipiretic B.INTREBARI . 137-138) F2114105. antiepileptic E. 136-139) F2114109. Notati medicamentele antiepileptice: A. nistagmus C. Carbamazepina are urmatorul profil farmacologic: A. antiinflamator C. Acidul valproic nu are urmatoarele actiuni: A. 136) PROFIL FARMACIE . efect teratogen tip spina bifida (pag. clordiazepoxid (pag.rezidentiat2004. este un puternic inhibitor enzimatic (pag. anemie feripriva (pag. de electie la copii mici C. marele rau epileptic 417 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. fenobarbital B. 136) F2114108. fenobarbital B.PARTEA a II a F2114103. fenitoina D. poate provoca sindrom de abstinenta. diuretic (pag. contraindicata in sarcina E. indicatie in nevralgia de trigemen D. cu convulsii clonico-tonice E. baclofen E. dizartrie D. sesiunea 2004 www. indicatie in marele rau epileptic B. 136) F2114104. 138) F2114106. clonazepam E. acid valproic C.

418 Rezidentiat 2004 B. ataxie D. induce efecte de supradozare a anticoagulantelor orale cumarinice (pag. 138-139) PROFIL FARMACIE . hiperplazie gingivala D. ataxie. epilepsia psihomotorie nevralgia de trigemen micul rau epileptic status epilepticus (pag. sunt : A. C. alopecie C. diazepam i. etosuximida C. E. Se indica in nevralgie de trigemen E. nistagmus. Fenobarbitalul are urmatorul profil farmacologic: A. acetazolamida (pag. poate induce anemie megaloblastica D. fenobarbital B. ileus mecanic letal (pag. este un puternic inhibitor enzimatic E. carbamazepina (pag. vigabatrina D. 134-139) F2214115. acid valproic C. Este o benzodiazepina B.ro . 137) F2214114. anemie megaloblastica E. anticonvulsivantele : A.A. Inhiba GABA aminotransferaza. Fenitoina poate provoca urmatoarele R.v D. Se contraindica la gravide (pag. 137-138) F2114111. sesiunea 2004 www. D.INTREBARI . trimetadiona B.v E. de electie la copiii mici C. cataracta C. 138) F2114112. lidocaina i. Carbamazepina: A.PARTEA a II a F2114110. sedare 418 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. indicatie in marele rau epileptic B. nistagmus B. Medicamente folosite in micul rau epileptic. 136) F2114113.rezidentiat2004. Blocheaza canalele de K C. dizartrie B.: A. lamotrigina E. anemie feripriva E. Are efect antiparkinsonian D. Care din urmatoarele efecte sunt caracteristice fenitoinei: A.

Este un puternic inductor al SOMH B. Chinidina B. Gabapentinul: A. Este de electie in micul rau epileptic C. La intreruperea brusca a tratamentului pot sa apara convulsii tonico-clonice D. Intervalul dintre doze depinde de timpul de injumatatire (pag. este contraindicata in epilepsia psihomotorie (pag. Atenololul D. este un derivat iminostilbenic C. Carbamazepina: A.419 Rezidentiat 2004 (pag. sesiunea 2004 www.PARTEA a II a F2214116. Se indica in epilepsia partiala a adultului C. Blocheaza canalele de calciu de tip L (trimetadiona) D. Fenobarbitalul (pag. 134-139) F2214117. Este contraindicat in marele rau epileptic E. Tratamentul se incepe cu doze mari ce se scad treptat B. Tratamentul se poate intrerupe brusc fara urmari deosebite D. Fenitoina C. este o hidantoina B.rezidentiat2004. Scad pragul de excitabilitate si pragul convulsivant B. 134-139) F2214120. Care din afirmatiile referitoare la tratamentul epilepsiei sunt adevarate: A. Substantele medicamentoase anticonvulsivante pot sa apartina urmatoarelor clase structurale: A. Blocheaza canalele de sodiu (carbamazepina) (pag. Este un analog GABA B. Scad nivelele GABA in creier (vigabatrina) E. Este un derivat barbituric D. Se indica in status epilepticus E. 134-139) F2214121. Este de electie la copii mici (pag. 134-139) F2214118. Intra in preparatul Depakine (pag. In status epilepticus medicamentele se administreaza oral E. Posologia poate fi optimizata prin monitorizarea concentratiei plasmatice a antiepilepticului C. Fenobarbitalul: A. 134-139) PROFIL FARMACIE . 134-139) F2214119.INTREBARI . Barbiturice 419 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. 134-139) F2214122. Stabilizeaza membrana neuronala C.ro . se indica in marele rau epileptic E. prezinta efecte teratogene D. Care compusi au proprietati antiepileptice si antiaritmice: A. Antiepilepticele: A. Lidocaina E.

Care dintre afirmatiile referitoare la fenobarbital sunt adevarate ? A. Gabapentin B. 138) F2214126. Acidul mefenamic E. Fenitoina (pag.INTREBARI . 138-139) F2214128. Este derivat de acid barbituric C. C. Are structura dibenzoazepinica B. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase prezinta actiune anticonvulsivanta ? A. Este un derivat benzodiazepinic C. Carbamazepina: A.420 Rezidentiat 2004 B. Este indicata in marele rau epileptic. Este contraindicat la copii mici D.rezidentiat2004. Amantadina (pag. D. Levomepromazina B. 136. Este foarte bine tolerata. Prezinta efecte teratogene E. Este indicata in marele rau epileptic si epilepsia psihomotorie (pag. Pirimidindione Benzodiazepine Fenotiazine Butirofenone (pag. Gabapentinul: A. sesiunea 2004 www. 136) PROFIL FARMACIE . E. Alegeti dintre urmatoarele denumiri comune internationale pe cele care apartin unor substante medicamentoase cu actiune anticonvulsivanta. Este un analog GABA B. Este util in marele rau epileptic C. Carbamazepina C. Diazepam E. Se fixeaza pe receptorii GABA C. 136. 136. Are si efect antiaritmic E. Acidul valproic D. A. nu da reactii adverse (pag. Are efecte benefice in nevralgia de trigemen D. Fenitoina: A. Trimetadiona D. epilepsia psihomotorie D. Este utilizat in epilepsia partiala a adultului ca tratament adjuvant altor anticonvulsivante 420 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. Este utilizat in status epilepticus doar sub forma injectabila D. La intreruperea brusca a tratamentului cronic apare sindromul de abstinenta cu convulsii tonico-clonice (pag. Acid acetilsalicilic C. 138) F2214127. 136) F2214125.ro . Este un anticonvulsivant din clasa barbituricelor B.PARTEA a II a F2214123. 136) F2214124. Este de electie ca anticonvusivant la copii mici E. Este un derivat hidantoinic B.

139) F2214129. Trimetadiona D. 139) F2214132. Un compus cu efect teratogen. 136) F2214133.PARTEA a II a E. Indicat in epilepsia partiala a adultului E. 138. Ciclobarbital (pag. Vigabatrin D. Fenacemida este un antiepileptic cu spectru larg utilizat numai de rezerva D. Morsuximida E. sesiunea 2004 www. B. Fenitoina D. Lamotrigin (pag. Acidul valproic este substanta activa din produsul Depakine E. Gabapentin este: A. Sultiam C. 136) F2214134. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase se administreaza in epilepsia partiala. (pag.rezidentiat2004. Carbamazepina este: A. focala? A. Se conditioneaza sub forma de capsule in preparatul Neurontin (pag. Flumazenil E. 137. Un analog structural al acidului aminocaproic B. Clonazepamul este o benzodiazepina indicata in micul rau epileptic C. Contraindicata in diabetul insipid. Care dintre urmatorii compusi sunt indicati in marele rau epileptic? A. Care dintre urmatoarele anticonvulsivante fac parte din grupul succinimidelor? A.INTREBARI . 139) F2214131. Sultiam B. Activ in marele rau epileptic si epilepsie psihomotorie E. 138) 421 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. Indicat in nevralgia de trigemen C. Compus ce actioneaza prin fixarea pe receptorii GABA D. Carbamazepina este un antiepileptic care se administreaza in sarcina (pag. Medazepam E. Etosuximida (pag. B. Fenobarbitalul este un derivat hidantoinic. Carbamazepina C. Amobarbital C.421 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE . Fenitoina B. Gabapentin B.ro . (pag. 136) F2214130. Indicati afirmatiile corecte: A. Un antiepileptic cu spetru larg. Substanta activa din produsul Neurontin C. D. Un compus cu structura difenilmetanica.

B. B. Antiepilepticele actioneaza prin: A. intreruperea administrarii se face gradat. Anemie megaloblastica D. tratament individualizat. B. Hiperplazia gingiilor C. E. E. C. nu produce deprimarea SNC. E. 134 -139) F2314140. nu este inductor enzimatic. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru fenobarbital? A. Un compus care poate produce hiperplazia gingiilor. Indicata in aritmii cardiace C. D. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru fenitoina? A. (pag. in doze mari pot sa apara: A. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase sunt antiepileptice si fac parte din clasa sulfamidelor inhibitoare ale anhidrazei carbonice? A. Un derivat de hidantoina. stimularea monoaminooxidazei. inductor enzimatic. C. fara sa apara reactii nedorite. B. Etosuximida D. 138) F2214136. sesiunea 2004 www.PARTEA a II a F2214135. stimularea anhidrazei carbonice.422 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE . Trimetadiona E.rezidentiat2004. (pag. E. eliminare mai mare in urina acida. 136) F2314138. blocarea canalelor de sodiu. 134 -139) F2314139. blocheaza canalele de sodiu. Un compus care se poate administrat in doze mari. Tratamentul corect al epilepsiei se face cu: A.INTREBARI . D. In tratamentul cronic cu fenobarbital.v. Sultiam (pag. B. D. Acetazolamida B.ro . antiepileptic de electie la copii. (pag. 422 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. 138) F2214137. inhiba GABA-transaminaza. este eficace in epilepsia psihomotorie. este antiaritmic. inactiv in marele rau epileptic. Osteomalacie B. C. Fenitoina este: A. Indicata in epilepsia psihomotorie D. Lamotrigin C. (pag. cresc inhibarea sinaptica mediata de GABA. tratamentul se incepe cu doze mari ce se scad gradat. Sindrom de abstinenta la intreruperea brusca a tratamentului E. i. 134 -139) F2314141. Cresterea sigurantei la administrarea contraceptivelor orale (pag.

C. antiepileptic. scade efectul carbamazepinei.rezidentiat2004. doza activa este de 10 mg. creste efectul contraceptivelor orale. C. 134 -139) F2314142. E. indicat in status epilepticus. D. B. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru vigabatrin? A. stimuleaza eliberarea glutamatului ca neurotransmitator inhibitor. tratamentul se intrerupe brusc daca bolnavul nu mai are crize. inhiba GABA . B.INTREBARI . scade efectul contraceptivelor orale. 134 -139) F2314145. D. nu se injecteaza prea repede. derivat de difenilhidantoina. D. 134 -139) 423 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. C. (pag.transaminaza. este hepatotoxic. sesiunea 2004 www.transaminaza. efectul fenitoinei scade in alcoolism. Care din urmatoaree afirmatii sunt corecte pentru diazepam? A. stimuleaza agresivitatea intre crize. eficace in marele rau epileptic. (pag. (pag. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru primidona? A. se administreaza i. C. se administreaza la gravide. B. E. B. scade nivelul GABA in creier. (pag. puternic inductor enzimatic.ro . D. 134 -139) F2314146. inactiva in micul rau epileptic. B. este un analog GABA. E. antiepileptic. Care interactiuni ale fenitoinei sunt corecte? A. creste continutul GABA in creier. repede. D. cimetidina scade efectul fenitoinei. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru acidul valproic? A. E. 134 -139) F2314143. (pag. este tranchilizant. se metabolizeaza in fenobarbital. E. (pag. scade efectul furosemidului. stimuleaza GABA . 134 -139) F2314144. C. 134 -139) F2314147. indicat in nevralgia de trigemen. E.423 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE . (pag.v. E.PARTEA a II a C. eficace in convulsii febrile la copii. nu se administreaza in dismenoree. D. scade transaminazele serice GOT si GPT. se controleaza periodic bolnavul. C. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru carbamazepina? A. D. B.

D. carbamazepina. 134 -139) F2314153. stop cardiac. Fenitoina este indicata in: A. (pag. 424 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. Care din urmatoarele forme continand fenobarbital exista in farmacie? A. B. B. D. epilepsia psihomotorie. sedare excesiva.rezidentiat2004. micul rau epileptic (epilepsia minora). Indicatiile fenitoinei cuprind: A. C. aritmii cardiace. B. 134 -139) F2314152. este indicata in marele rau epileptic. dermatita exfoliativa. fiole a 200 mg. fenilbutazona. inductie enzimatica asupra vitaminei K.ro .424 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE . C.PARTEA a II a F2314148. amantadina. B.INTREBARI . capsule a 1 mg. osteomalacie prin hipovitaminoza D. fenitoina. comprimate a 100 mg. etosuximida. este indicata in micul rau epileptic. E. D. Care din urmatoarele medicamente se utilizeaza in tratamentul epilepsiei? A. D. E. sindrom lupoid. C. 134 -139) F2314150. Care din urmatoarele medicamente sunt active in micul rau epileptic? A. B. (pag. D. marele rau epileptic (epilepsia majora). (pag. pentazocina. metadona. C. drajeuri a 500 mg. 134 -139) F2314151. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate pentru carbamazepina? A. sesiunea 2004 www. cataracta. E. E. (pag. levodopa. (pag. 134 -139) F2314149. aritmii cardiace. B. primidona. E. tulburari extrapiramidale. B. (pag. C. C. anemie megaloblastica. Fenitoina poate produce urmatoarele reactii adverse: A.139) F2314154. E. comprimate a 15 mg. trimetadiona. 134 . D. marele rau epileptic.

trimetadiona. primidona. (pag. este utilizat in epilepsia partiala la adult 425 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. (pag. prin activarea complexului receptor postsinaptic GABA-A (ex. analog structural cu GABA C. E. nevralgia de trigemen (pag. acetazolamida. inhibarea anhidrazei carbonice cerebrale (ex. (pag. diabet insipid hipofizar E. fenitoina. dizartrie (pag. D. Carbamazepina este utila in: A.: fenitoina). 134 . Anticonvulsivantele actioneaza prin urmatoarele mecanisme de actiune: A.PARTEA a II a F2314155. D. sesiunea 2004 www. D. gabapentin.: etosuximida). Notati reactiile adverse ce apartin fenitoinei: A. 134 .: carbamazepina). blocarea canalelor de calciu de tip T (ex. se fixeaza pe receptorii GABA B. status epilepticus C.: fenobarbital). alopecie E. este indicat in status epilepticus D. este antiepilepticul cel mai toxic E. 134 . deschiderea canalelor de clor.rezidentiat2004. prezinta efecte teratogene.ro . C. blocarea canalelor de sodiu (ex. diazepam. E. E. hiperplazia gingiilor B. Care dintre urmatoarele nedicamente se utilizeaza in status epilepticus? A. Gabapentin: A.: sultiam). 134 .139) F2514160. B.139) F2314157. este indicata in nevralgia de trigemen. (pag. acid valproic. etosuximida. C. activarea canalelor de sodiu (ex. B. 138) F2514159. Care dintre urmatoarele anticonvulsivante antagonizeaza in conditii experimentale convulsiile produse prin electrosoc? A. D.139) PROFIL FARMACIE . sindrom lupoid D. E.INTREBARI . B. micul rau epileptic B. 138. C. fenobarbital. marele rau epileptic D. anemie feripriva C. clonazapam. este indicata in diabetul insipid hipofizar.139) F2514158.425 Rezidentiat 2004 C.139) F2314156.

delir (pag.INTREBARI . fenitoina se utilizeaza de electie la copiii mici C. status epilepticus E. halucinatii E. suxametoniu (pag. spina bifida D. Clonazepam este util in: A. 83) F2614167.138) F2514164. 139) F2614166. Griseofulvina D. micul rau epileptic C. sesiunea 2004 www. 137. este util in marele rau epileptic E. etotoina C. carbamazepina se utilizeaza in spina bifida D. Meprobamatul (pag. Paracetamolul E. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate ? A. dermatita exfoliativa B.rezidentiat2004.ro . 137. poate provoca anemie megaloblastica D. dizartrie. 136) F2514165.PARTEA a II a F2514161. fenacemida este cel mai toxic antiepileptic (pag. Notati medicamentele utilizate in epilepsie: A. paranoia. epilepsia partiala a adultului D.426 Rezidentiat 2004 (pag. lamotrigin E. Carbamazepina C.139) F2514163. clonazepamul se utilizeaza in status epilepticus E. oprirea inimii C. Fenitoina poate provoca urmatoarele reactii adverse: A. Care dintre urm toarele antibiotice pot fi utilizate în infec&ii biliare? A. fensuximida B. Amoxicilina 426 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. Fenobarbitalul: A. este inhibitor enzimatic C.139) F2514162. ataxie. fenobarbitalul este un puternic inductor enzimatic B. 138. epilepsia psihomotorie (pag. potenteaza efectul anticoagulantelor orale B. selegilina D. se utilizeaza de regula la copiii mici (pag. 139) PROFIL FARMACIE . marele rau epileptic B. Cimetidina B. Cresc efecte cloramfenicolului: A.

Salmonella typhi D. Gentamicina B. Se asociaz! frecvent între ele pentru efecte sinergice (pag. Urm toarele propriet &i farmacocinetice caracterizeaz eritromicina: A. Amfotericina B (pag. 62) F2614172. Polimixina E D. Sunt nefrotoxice $i neurotoxice D. E. 50. Sunt aminoglicozide: A.ro . Nu se absorb pe cale oral! B. Diuretice de ans! E. Pancitopenie C. Concentrare în form! activ! în bil! E. sesiunea 2004 www. 62) PROFIL FARMACIE . Claritromicina D. Azitromicina E. 67) F2614173. 66. Bacteriodes fragilis (pag. Cloramfenicolul poate induce: A.PARTEA a II a F2614168. Mycoplasma pneumoniae B. Mycobacterium leprae E. Absorb ie digestiv! foarte bun! (90%). Disurie D. Bordetella pertussis C. Ampicilina C. Enterit! stafilococic! sever! B. Amikacina C. 67) F2614170. Traversarea barierei placentare D. Hiperpotasemie 427 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. Concentra ii crescute în LCR C. Urm toarele propriet &i caracterizeaz aminoglicozidele: A. Prezint! ac iune de tip curarizant E. Josamicina (pag. Cefalosporinele B.rezidentiat2004.INTREBARI . 66-75) F2614169. Metabolizare hepatic! intens! prin desfacerea inelului lactonic (pag. D. C. neinfluen at! de alimente B. Travereseaz! bariera hemato-encefalic! C. Candidoze E. Cresc nefrotoxitatea aminoglicozidelor: A.427 Rezidentiat 2004 B. Fenoximetilpenicilina Eritromicina Polimixina B Neomicina (pag. 62) F2614171. Eritromicina este antibiotic de elec&ie în infec&iile cu: A.

Tratamentul sifilisului se poate face cu: A. 82) PROFIL FARMACIE . 76) 428 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. Benzilpenicilin! (pag. Rickettsioze D.PARTEA a II a F2614174. Tetraciclinele E. sesiunea 2004 www. 82-83) F2614175. Eritromicina B. 42. Cloramfenicolul are efecte clinice bune în: A.INTREBARI . Trichomoniaz! (pag. Aspergiloz! pulmonar! E.428 Rezidentiat 2004 (pag. Ofloxacina D. Meningite cu bacili gram negativ sensibili C. Kanamicina C. 62. Febr! tifoid! B.ro .rezidentiat2004.

1999 INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU F1215001. Care din afirmatiile referitoare la tratamentul cu levodopa sunt adevarate: A. nu traverseaza bariera hematoencefalica B. Levodopa: A. intra in preparatul Akineton (pag. 15 Antiparkinsoniene BIBLIOGRAFIE: PROFIL FARMACIE . Selegilina: A. Anticolinergicele centrale: A. Ed. 128-133) F1215004. poate produce fenomene “on-off”.INTREBARI .429 Rezidentiat 2004 Tema nr. se indica in formele incipiente de parkinsonism. este un inhibitor selectiv al MAO-A 429 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. fenomenul "on-off” produs de levodopa se atenueaza pe parcursul tratamentului (pag. sesiunea 2004 www. care se intensifica treptat E. are o evolutie fulminanta E.rezidentiat2004. este consecinta distrugerii neuronilor dopaminergici din substanta neagra C. este consecinta distrugerii neuronilor dopaminergici din sistemul mezolimbic B. Selegilina: A. poate da efecte semnificative de tip amfetaminic la doze terapeutice E. Farmacologie – Aurelia Nicoleta Cristea. levodopa prezinta efecte dopaminergice centrale D. Medicala. Bucuresti. terapia cu levodopa este lipsita de reactii adverse E. 128-133) F1215003. au o tolerabilitate redusa comparativ cu medicamentele antiparkinsoniene dopaminergice C. se contraindica in sindromul extrapiramidal produs de neuroleptice E. nu influenteaza sialoreea B. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la parkinsonism sunt adevarate: A.ro . cand predomina hipertonia D. 128-133) F1215006. in boala Parkinson apare un dezechilibru intre sistemele dopaminergice si adrenergice D. nu poate produce miscari anormale involuntare de tip coreiform C.PARTEA a II a 2. nu poate fi produs de medicamente (pag. creste secretia hipofizara de prolactina D. este un anticolinergic B. 128-133) F1215005. inhiba neselectiv monoaminoxidaza C. se pot administra si la bolnavii cu adenom de prostata (pag. este contraindicata asocierea levodopa-carbidopa B. sufera o biotransformare hepatica la serotonina (pag. levodopa se asociaza in mod curent cu medicamente simpatomimetice C. 128-133) F1215002. amelioreaza fenomenele on-off la L-dopa D.

D.INTREBARI . selegilinei D. selegilina C. 128-133) F1315008. B. levodopa B. creste tonusul colinergic in nucleii subcorticali. in parkinsonismul medicamentos se contraindica anticolinergicele (pag. lisurid 430 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. intreruperea administrarii medicamentelor se face brusc E.PARTEA a II a este un inhibitor selectiv al MAO-B nu se poate asocia cu levodopa se comercializeaza sub denumirea comerciala de Aurorix blocheaza receptorii muscarinici (pag. fenitoina (pag. in formele incipiente ale bolii se pot administra anticolinergice D. fenobarbitalului B. este anticolinergic. dopaminergicele B. dopaminei de c!tre MAO. 132) F1515012. eliberarea dopaminei din neuronii tractului nigrostriat. amitriptilina D. este agonist al receptorilor dopaminergici. se face numai cu levodopa B. biperiden E. E. 128-133) F1215007.ro . (pag. carbidopa (pag. C. anticolinergicele de tipul trihexifenidil C. amantadinei (pag. C. selegilina E. trihexifenidil D. In schema de tratament a parkinsonismului medicamentos intr urm toarele medicamente: A. dozele de medicament se cresc brusc C. Acidul homovanilic rezult din metabolizarea: A. PROFIL FARMACIE . E. 128-133) F1415009. lergotril C. Antiparkinsoniene agoni#ti dopaminergici D2 sunt urm toarele. 131) F1415010.430 Rezidentiat 2004 B.rezidentiat2004. amantadina E. Tratamentul bolii Parkinson: A. Amantadina are actiune antiparkinsoniana prin urmatorul mecanism: A. pergolid D. Sindromul extrapiramidal indus de neuroleptice se trateaz cu: A. cu excep&ia: A. COMT C. bromocriptina B. 130) F1415011. fenitoinei E. sesiunea 2004 www. stimuleaza biosinteza de dopamina. D.

benzatropina D. biperiden E. amantadina E. induce hipertonie C. piribedil (pag. Trihexifenidilul: A. selegilina D. levodopa E. lisurid (pag. Dezechilibrul func ional între sistemul dopaminergic $i colinergic. trihexifenidil C.431 Rezidentiat 2004 (pag. levomepromazin! B. în favoarea sistemului dopaminergic (pag. biperiden B. amantadin! C. 130) PROFIL FARMACIE .ro . Dezechilibrul func ional între sistemul dopaminergic $i colinergic. produce sialoree D. cu excep&ia: A. Dezechilibrul func ional între sistemul dopaminergic $i serotoninergic. levodopa B. 129) F1515014. trihexifenidil D. carbidopa E. levodopa C. Parkinsonismul medicamentos indus de neuroleptice se trateaz cu: A. 129) F1515015. în favoarea sistemului colinergic B. 130) F1515017. induce tremor E. cu excep&ia: A. În formele avansate de boal Parkinson se administreaz : A. trihexifenidil C.INTREBARI . Antiparkinsoniene anticolinergice sunt urm toarele.rezidentiat2004.PARTEA a II a F1515013. sesiunea 2004 www. în favoarea sistemului dopaminergic C. 130) F1515016. tioridazina (pag. în favoarea sistemului colinergic E. Dezechilibrul func ional între sistemul dopaminergic $i histaminergic. Trixefenidil 431 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. 128) F1615019. Antiparkinsoniene care stimuleaz transmisia dopaminergic sunt urm toarele. induce hipokinezie (pag. în favoarea sistemului dopaminergic D. benserazid D. levodopa B. Dezechilibrul func ional între sistemul colinergic $i serotoninergic. antagonizeaz! hipertonia B. Sindromul extrapiramidal indus de neuroleptice se trateaz cu: A. 132) F1615018. Boala Parkinson are ca etiologie: A. prociclidina (pag.

formele incipiente se trateaza cu trihexifenidil si amantadina B.rezidentiat2004. 131. Lisuridul D.PARTEA a II a F1615020. Sunt antiparkinsoniene care inhib monoaminoxidaza de tip B: A. Piribedilul C. Carbidopa B. Bromocriptina B. cu excep&ia: A.INTREBARI . la tratament lung cu doze mari. 130) F1615021. Lergotrilul (pag.432 Rezidentiat 2004 B. produce miscari coreiforme D. sesiunea 2004 www. este precursor al noradrenalinei B. Inhibarea fosfodiesterazei (pag. sindromul parkinsonian indus de neuroleptice se trateaza cu anticolinergice C.ro . Stimuleaz eliberarea dopaminei la nivel nigro-striatal: A. produce obisnuinta la tratament indelungat E. Cre$terea activit! ii catalitice a adenilat-ciclazei printr-o protein! Gs D. cu o exceptie: A. E. Carbidopa B. Ajmalina (pag. C. 132) F2115025. formele usoare se treateaza cu levodopa D. Levodopa Benserazid Carbidopa Lisurid (pag. 129) F1615022. D. Levodopa C. 129) F2115024. dozele se cresc treptat E. poate produce stare paranoida (pag. are efecte anticolinergice C. Stimularea receptorilor D2-dopaminergici produce: A. Clozapina (pag. Cre$terea IP3 $i diacilglicerolului printr-o protein! Gq C. cu o exceptie: A. Mirtazepina E. Amantadina D. Levodopa are urmatoarele actiuni. Alfametildopa D. Ciproheptadina E. In farmacoterapia bolii Parkinson se tine seama de urmatoarele principii. Inhibarea adenilat-ciclazei printr-o protein! Gi B. Benserazida C. 130) PROFIL FARMACIE . Selegilina E. Activarea pompei calcice E. Sunt agoni#ti dopaminergici. 130) F1615023. levodopa se administreaza asociat cu carbidopa sau benserazid 432 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat.

creste tonusul colinergic in nucleii subcorticali (pag. colinergic B. 131-132) F2115028. efecte secundare antiamfetaminice D. Selegilina are urmatorul profil farmacologic: A. antagonizeaza efectele levodopei (pag. accentueaza sialoreea D. stimuleaza biosinteza de dopamina B. antiparkinsonian IMAO-B E. Levodopa are urmatorul profil farmacologic: A. este contraindicat in glaucom B. Anticolinergicele centrale: A. biotransformare la dopamina B.433 Rezidentiat 2004 (pag. au o tolerabilitate inferioara dopaminergicelor B. antagonizeaza hipertonia din parkinson D. Trihexifenidil are urmatorul profil farmacologic A. T1/2 scurt C.PARTEA a II a F2115026. antiglaucomatos D. transfer pasiv prin membranele biologice B. sesiunea 2004 www.rezidentiat2004. Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la Trihexifenidil sunt corecte ? A. indicat in formele avansate ale bolii Parkinson E. este anticolinergic D. adenomul de prostata reprezinta o indicatie (pag. 129) F2115030. 130. antagonism cu simpatomimeticele D. 132) F2115029. antiparkinsonian in formele incipiente E. cu exceptia : A. Accentueaza sialoreea din boala Parkinson 433 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. Precizati mecanismul de actiune antiparkinsoniana pentru amantadina: A. se pot administra in adenomul de prostata (pag. anuleaza sialoreea E. au eficacitate inferioara dopaminergicelor E. este metabolitul activ al dopaminei C.INTREBARI . antagonizeaza intens hipokinezia C. este agonist al receptorilor dopaminergici C. induce sialoree C. elibereaza dopamina din axonii nigrostriati E.ro . contraindicat in parkinsonismul medicamentos (pag. este indicat in sindrom extrapiramidal indus de neuroleptice C. 132-133) F2215031. 132-133) F2115027. 128-133) F2215032. Urmatoarele afirmatii privind trihexifenidilul sunt corecte. util in psihoze paranoide (pag. 131) PROFIL FARMACIE .

C. Medicamentele utile in boala Parkinson sunt urmatoarele. D. stimuleaza biosinteza de dopamina. In sindromul parkinsonian: A. Dopaminergic-colinergic B. 131) F2215035. B. 132-133) F2215033. piribedil 434 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. B. D. Adrenergic-serotoninergic (pag. Amantadina are actine antiparkinsoniana prin urmatorul mecanism: A. Colinergic-adrenergic E. Dopaminergic-serotoninergic D. D.PARTEA a II a Este indicat in sindromul extrapiramidal indus de neuroleptice Nu prezinta efecte anticolinergice periferice Se asociaza cu benzserazida si carbidopa pentru a-l proteja de actiunea decarboxilazelor Nu se asociaza cu alte antiparkinsoniene (pag. E. este precursor al dopaminei. pergolid D. exista o hiperactivitate colinergica D. exista un exces de nicotina la nivel central (pag. sesiunea 2004 www. In cazul bolii Parkinson apare un dezechilibru intre sistemele: A. Amantadina E. tratamentul medicamentos este etiologic B. C. sulpirid E. amantadina C. (pag. cu exceptia: A. Lergotril C.434 Rezidentiat 2004 B. 128-133) F2315037. PROFIL FARMACIE . Levodopa B. creste tonusul colinergic in nucleii subcorticali.133) F2515038. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt false pentru levo-dopa? A. este agonist al receptorilor dopaminergici. Care dintre urmatoarele antiparkinsoniene prezinta si actiune antivirala? A. exista un dezechlibru la nivel mezolimbic si mezocortical C. 128-133) F2315036. C. 129) F2215034. produce cresterea secretiei de hormon somatotrop. apare o hiperactivitate dopaminergica E.rezidentiat2004. este anticolinergic. E. eliberarea dopaminei din neuronii tractului nigrostriat. biperiden B. 128 .INTREBARI . (pag. nu prezinta efecte dopaminergice centrale. Dopaminergic-adrenergic C. inhiba secretia de prolactina.ro . E. Piribedil D. Lisurid (pag. produce obisnuinta cu diminuarea intensitatii si duratei efectului la tratament indelungat.

stimuleaza eliberarea dopaminei D.130) PROFIL FARMACIE . bromocriptina (pag. Inhibarea enzimei giraz! C.B B. sesiunea 2004 www. Mecanismul de ac&iune al sulafmidelor antibacteriene const în: A. nu este biotransformat la nivel hepatic (pag.B C. se administreaza levodopa in formele avansate D. inhiba enzima MAO. amantadina stimuleaza eliberarea dopaminei (pag. stimuleaza eliberarea dopaminei B. cu exceptia: A. stimuleaza transmisia colinergica (pag. Nocardioz! 435 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. MAO.INTREBARI . trihexifenidil D. Precizati mecanismul de actiune antiparkinsoniana pentru trihexifenidil: A.132) F2515040. Parkinsonismul medicamentos se trateaza cu: A.B este marker genetic pentru boala Parkinson D. Tratamentul in boala Parkinon are urmatoarele caracteritici. este cel mai eficace antiparkinsonian B.435 Rezidentiat 2004 (pag. selegilina este precursor al dopaminei C. inhiba enzima MAO-B C. levodopa creste biosinteza dopaminei E. Urmatoarele afirmatii sunt adevarate. selegilina B. levodopa E. dozele sunt crescute treptat E. se administreaza doze mari de levodopa in formele incipiente C. Împiedicarea sintezei de ergosterol D.rezidentiat2004. 91) F2615045. 130) F2515042. 129) F2515041. 129. 129. cu exceptia: A. Levodopa: A. este anticolinergic E. selegilina este inhibitor selectiv al enzimei MAO.ro . amantadina C. la levodopa apare efect de obisnuinta dopaminergica (pag.PARTEA a II a F2515039. Inhibarea sintezei proteice bacteriene (pag. 131) F2615044. 130) F2515043. Blocarea reducerii dihidrofolatului E. Antagonizarea competitiv! a acidului para-aminobenzoic B. prezinta tranport pasiv prin membranele biologice E. Sulfamidele antibacteriene au urm toarele indica&ii: A. trebuie continuat toata viata B. este agonist dopaminergic D2 D.

Urm toarele propriet &i caracterizeaz furazolidona: A. cu formare de metaboli i activi D. Se utilizeaz! sub form! de colir în trahom D. E. Poate interfera cu func ia tiroidian!. Inhibarea replic!rii virale (pag. 99) F2615047. 93) PROFIL FARMACIE .INTREBARI . util în infec ii urinare complicate (pag. Ascita tuberculoas! Aspergiloz! pulmonar! Tifos exantematic Trichomoniaz! vaginal! (pag. Urm toarele propriet &i caracterizeaz nitrofurantoina: A. Mecanismul de ac&iune al chinolonelor const în: A. utile în colita ulceroas! B. precursor al acidului folic C. neinfluen at! de alimente D. D. Eliminare renal!. 95) F2615048. Intr! în preparatul co-trimoxazol al!turi de trimetoprim E. C. 100) F2615049. 92.PARTEA a II a F2615046. Are timp de înjum!t! ire scurt (pag. Are efect sinergic cu acidul nalidixic. cu concentrare la nivel urinar C. dând nivele active antibacterian E. Inhibarea enzimei ARN-polimeraza D. fiind activ pe germenii în repaus metabolic (pag.rezidentiat2004. 104) F2615050. Ac iune sistemic!. Absorb ie bun! din tubul digestiv. prin împiedicarea peroxidazei tiroidiene (pag. Este o sulfamid! sistemic! cu efect retard C. Se distribuie larg în esuturi. Traverseaz! bariera hematoencefalic! E. cu difuziune tisular! bun! B.ro . Are efecte locale la nivel intestinal. Se metabolizeaz! intens la nivel hepatic. Se concentreaz! în form! activ! în urin! B. 105) 436 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. Se fixeaz! pe subunitatea ribozomal! 50S. Inhib! dihidrofolat reductaza bacterian! D. Inhib! reac iile de transpeptidare implicate în sinteza peretelui celular B. Inhib! aldehid-dehidrogenaza $i produce efecte nepl!cute la asociere cu alcoolul C. Inhibarea sintezei proteice la nivel ribozomal E. Cre$te permeabilitatea membranei citoplasmatice bacteriene E. Care dintre urm toarele propriet &i caracterizeaz sulfametoxidiazina: A. sesiunea 2004 www. Inhibarea enzimei ADN-giraza B. Antagonizeaz! acidul para-aminobenzoic.436 Rezidentiat 2004 B. Trimetroprimul: A. Inhibarea enzimei dihidrofolat-reductaza C.

favorizeaza metabolizarea dopaminei C. Care din afirmatiile referitoare la boala Parkinson sunt adevarate: A. sunt de electie in parkinsonismul medicamentos (pag. au loc distrugeri de neuroni dopaminergici in substanta neagra C.rezidentiat2004. L-dopa: 437 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. se instaleaza o hiperactivitate dopaminergica D. amantadina stimuleaza eliberarea dopaminei C. Care din afirmatiile referitoare la antiparkinsoniene sunt adevarate: A. selegilina actioneaza antiparkinsonian prin inhibarea MAO-B E.INTREBARI . reduc tremorul si rigiditatea (pag. se instaleaza o hiperactivitate colinergica E. pot creste nivelul dopaminei B. sesiunea 2004 www. flufenazina C. asocierile de antiparkinsoniene sunt contraindicate E. 128-133) F1215057. Antiparkinsonienele ce influenteaza transmisia dopaminergica: A.ro . In tratamentul bolii Parkinson: A. in formele avansate se administreaza levodopa C. 128-133) F1215056. Antiparkinsonienele care influenteaza mediatia colinergica: A. au eficacitate superioara antiparkinsonienelor dopaminergice D. au loc distrugeri de neuroni colinergici in sistemul nigrostriat B. Care din urmatoarele substante si produse sunt antiparkinsoniene: A. blocheaza receptorii colinergici B. 128-133) F1215054. blocheaza receptorii dopaminergici E. pot favoriza eliberarea dopaminei D. 128-133) F1215052. 128-133) F1215053. carbidopa este un agonist dopaminergic D. se pot utiliza agonisti dopaminergici B. se contraindica in glaucom E. Madoparul E. dopamina B. trihexifenidilul (pag. 128-133) F1215055.PARTEA a II a F1215051. benserazidul nu se poate asocia cu levodopa (pag.437 Rezidentiat 2004 INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU PROFIL FARMACIE . dozele se cresc treptat D. dopaminergicele sunt medicatia de electie in parkinsonismul medicamentos (pag. levodopa este un inhibitor al MAO-B B. antagonizeaza intens hipokinezia din parkinson C. are loc proliferarea neuronilor dopaminergici din nigrostriat (pag. metoclopramidul D.

B. anuleaza sialoreea. hipocolesterolemie. 128-133) F1215058. medicatia se administreaza toata viata. tratamentul medicamentos este etiologic. E. este anticolinergic.rezidentiat2004. (pag. C. D. D. D. 128 . E. se asociaza cu benserazida. 128 .133) F1315061. bronhospasm.ro . 128-133) F1315059. C. este anticonvulsivant. sesiunea 2004 www. se asociaza cu neuroleptice. 128 . se recomanda in sindromul extrapiramidal indus de neuroleptice. este cel mai eficace antiparkinsonian. Trihexifenidilul: A. 438 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. B. C. B. PROFIL FARMACIE . se poate asocia cu levodopa (pag. antiparkinsonian. influenteaza intens hipertonia din Parkinson C. B. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru tratamentul cu levodopa? A. inhibita extracerebrala a dopa-decarboxilazei ii scade efectele adverse. intensifica sialoreea B. E. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru bromocriptina? A.133) F1315062. E. B. Care din efectele adverse sunt caracteristice pentru levodopa? A. nu se recomanda la acromegali. C.438 Rezidentiat 2004 A. C. D. diskinezie (miscari involuntare ale capului si extremitatilor). (pag. D. este antiparkinsonian. D. E.INTREBARI . este mai bine tolerat decat dopaminergicele antiparkinsoniene D. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte privind tratamentul antiparkinsonian? A. nu se asociaza cu carbidopa. tratamentul este individualizat.133) F1315063. tratamentul nu se intrerupe brusc. C. fluctuatii in eficacitate. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru trihexifenidil? A.133) F1315060. se administreaza dopamina.PARTEA a II a poate fi un precursor al noradrenalinei nu trece bariera hemato-encefalica da efecte periferice de tip simpatomimetic se foloseste in asociere cu inhibitori de dopa-decarboxilaza periferica tratamentul se poate intrerupe brusc (pag. suprima lactatia postpartum. (pag. agonist dopaminergic. (pag. B. efect on-off. se poate administra in glaucom E. 128 .

bromocriptina. D.rezidentiat2004. (pag.133) F1315066. C. amantadina. 128 . azelastina. stimularea biosintezei dopaminei. E. tremor. levodopa. (pag. E. clonazepam. hiperuricemie. selegilina. (pag. lovastatina. amantadina. sesiunea 2004 www. 128 . B. E. B.439 Rezidentiat 2004 E. in organism se transforma in dopamina. C.133) F1315065. D. inhiba MAO-B. (pag. trihexifenidil. D. Medicamentele antiparkinsoniene actioneaza prin: A. este un medicament de substitutie. antiviral. stimularea eliberarii dopaminei. rigiditate musculara. B. D. E. nu traverseaza bariera hematoencefalica. stimuleaza MAO-A. E. are tendinta evolutiva. (pag. C. C. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru levodopa? A. 128 . 128-133) F1315068. E. D.133) PROFIL FARMACIE . Indicati antiparkinsonienele care stimuleaza transmisia in sinapsa dopaminergica inhibitoare de la nivel nigrostriat: A. este precursorul catecolaminelor. bromocriptina. 128 . stimuleaza MAO-B. (pag. haloperidol.PARTEA a II a F1315064. trihexifenidil. B. ergocriptina. afecteaza persoanele varstnice. Indicati medicamentele utile in boala Parkinson: A. B.ro . 128-133) F1315069.133) F1315067. (pag. C.133) 439 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat.INTREBARI . selegilina. Care din urmatoarele medicamente sunt active in boala Parkinson? A. Ce manifestari caracterizeaza boala Parkinson? A. D. levodopa. dopa-decarboxilaza inhiba transformarea sa. B. 128 . C.

131-132-133) F1415075. La întreruperea brusc a medica&iei antiparkinsoniene pot s apar : A. pierdere de neuroni dopaminergici. mai ales când predomin! hipertonia E.PARTEA a II a F1315070. carbamazepin! E. Asocierea selegilinei la tratamentul cu levodopa: A. sesiunea 2004 www. este transportata activ prin membranele biologice. amelioreaz! unele din efectele adverse ale tratamentului cu levodopa( fenomenul on-off ) C. Prin ce se caracterizeaza boala Parkinson? A. C. fenobarbital C. carenta de serotonina. D. la asocierea cu simpatomimetice apare un antagonism. 132) F1415074. trihexifenidilul este indicat în formele incipiente de parkinsonism. carenta de dopamina. este transformata in dopamina. 128 . asocierea selegilin!+levodopa amelioreaz! unele efecte nedorite ale tratamentului cu levodopa (fenomen "on-off”. obisnuinta) (pag. este indicat in formele incipiente de boala Parkinson. tratamentul cu levodopa prezint! un efect advers numit efect "on-off” (fluctua ii mari ale st!rii bolnavului pe parcursul zilei) B. B. induce sialoree. (pag. stimulatoare ale eliber!rii dopaminei(amantadina) (pag. cre$te T1/2 al levodopei E. este indicata in formele avansate de boala Parkinson. este utila in psihoze. anticolinergice(trihexifenidil) B. E. Care dintre urm toarele medicamente sunt utilizate în formele incipiente de parkinson conform principiilor de tratament: A. permite reducerea dozelor de levodopa (pag. este antiglaucomatos. Urmatoarele proprietati farmacologice caracterizeaza trihexifenidilul: A. B. efecte de rebound adrenergic 440 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. fiind aminoacid.ro . 128-133) F1315072. Care dintre urm toarele afirma&ii sunt adev rate: A. fenitoin! D. este colinergic. D. carenta in GABA. E. D. cre$te biodisponibilitatea oral! a acesteia B. 130) F1415076. B.440 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE . este indicat in sindromul parkinsonian medicamentos. preparatul Madopar este o asociere de levodopa+carbidopa C. 128-133) F1415073. levodopa stimuleaz! secre ia hipofizar! de prolactin! D. Urmatoarele proprietati farmacologice caracterizeaza levodopa: A. permite reducerea dozelor de selegilin! la jumatate D. (pag. (pag. E.INTREBARI . C. exces de acetilcolina. metabolitul ei activ.133) F1315071.rezidentiat2004. C.

stabilizarea membranei neuronale E. apar dup! doi ani de tratament $i se manifest! la circa 1-4 ore de la administrarea levodopei (pag. Levodopa: A. Mecanismele care stau la baza ac&iunii medica&iei antiparkinsoniene sunt: A. apar la întreruperea tratamentului cu levodopa C.PARTEA a II a F1415077. este un inhibitor selectiv al MAO-B D. 129) F1415080. un medicament antipakinsonian B. are o legare de proteinele plasmatice de 90% $i fixare pe trombocite B.INTREBARI . 132) F1415079. produce ca efect advers hiperplazia gingiilor D. la dopamin! B. Selegilina: A. cresc biosinteza dopaminei D. un medicament anticonvulsivant C.441 Rezidentiat 2004 B. o asociere de levodopa cu carbidopa (pag. se administreaz! precoce în tratamentul epilepsiei D. un medicament antidepresiv E. 2 ani (pag. Madoparul este: A. stimularea enzimei MAO-B ce metabolizeaz! dopamina B. poten eaz! unele efecte secundare date de levodopa 441 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. E. este metabolizat! hepatic. se metabolizeaz! la amfetamin! $i metamfetamin! C. Selegilina: A. apar la întreruperea tratamentului cu selegilin! D. efecte de rebound colinergic nevroze anxios depresive efect de reglare "down”a receptorilor dopaminergici psihoze (pag. apar la 6 luni de la ini ierea tratamentului cu levodopa E. cre$te secre ia de hormon somatotrop C. C.ro .rezidentiat2004. 132) F1415082. 131) F1415081. 130) PROFIL FARMACIE . prin decarboxilare. sesiunea 2004 www. sunt conseci a manifest!rii unei hiperfunc ii dopaminergice în putamen în cursul tratamentului cu levodopa B. întârzie evolu ia bolii parkinson B. D. 131) F1415078. inhib! anhidraza carbonic! cerebral! (pag. Mi#c rile anormale involuntare de tip coreiform: A. d! obi$nuin ! dup! aprox. are un T1/2 scurt (pag. administrat! precoce întârzie cu 6-9 luni necesitatea tratamentului cu levodopa E. stimularea eliber!rii dopaminei C. este contraindicat! în adenomul de prostat! E. o asociere de levodopa cu benserazid! D. are o legare de proteinele plasmatice de 95% $i fixare în hematii C. este cel mai eficace antiparkinsonian E.

hiperactivitatea dopaminergic! produce hipokinezie D. levodopa B. În formele incipiente de boal Parkinson se administreaz : A. carbidopa B. carbidopa E.INTREBARI . asociere de levodopa cu carbidopa E. hiperactivitatea colinergic! produce hipokinezie C. este precursor al dopaminei 442 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. droperidol (pag. Levodopa: A. În boala Parkinson: A. Trihexifenidilul: A. Levodopa este contraindicat în: A. asociere de levodopa cu benserazid! D. psihoze C. 132) F1515089. anticolinergice (trihexifenidil) C. hiperactivitatea colinergic! produce tremor B. levomepromazin C. un medicament antiparkinsonian anticolinergic (pag. Levodopa se asociaz cu inhibitorii dopa-decarboxilazei: A. Sinemetul este: A. se poate recomanda $i pacien ilor ce asociaz! adenom de prostat! D. hipoactivitatea colinergic! produce rigiditate (pag.ro .442 Rezidentiat 2004 (pag. intensific! sialoreea E. 131-132) PROFIL FARMACIE . hipoactivitatea dopaminergic! produce hipokinezie E. clorpromazina D. 129) F1515086. benserazid D. are un T1/2 lung B. stimulatoare ale eliber!rii dopaminei (amantadina) (pag. asociere cu neurolepticele D. antagonizeaz! intens hipertonia C. afec iuni cardiovasculare grave (pag. 132) F1415084. se utilizeaz! în asociere cu levodopa. pentru reducerea dozelor (pag. 132-133) F1515085.PARTEA a II a F1415083. un medicament antiparkinsonian dopaminergic B. sesiunea 2004 www. 130) F1515087. 131) F1515088.rezidentiat2004. benserazida E. asociere cu inhibitori ai dopa-decarboxilazei E. un medicament antiepileptic C. boala Parkinson B.

nu se asociaz! cu levodopa D. 133) F1515093. asociere cu levodopa E. sufer! biotransformare la amfetamin! $i metamfetamin! C. hipertonie B. sindrom extrapiramidal indus de neuroleptice (pag. Trihexifenidilul este contraindicat în: A. Care dintre urm toarele medicamente are ac&iune ac&iune anticolinergic central util în parkinsonism? A. Cresc eliberarea de dopamin! în nigrostriat (pag. Favorizeaz! rigiditatea muscular! $i tremorul D. Selegilina: A. Trihexifenidil D. are T 1/2 scurt B. Antagonizeaz! hipertonia B.443 Rezidentiat 2004 B. 131) PROFIL FARMACIE .rezidentiat2004.INTREBARI . glaucom B. Reduc sialoreea C. este indicat în formele cu hipotonie muscular! marcat! C. adenom de prostat! D.PARTEA a II a F1515090. Pergolid 443 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. Trihexifenidilul: A. Anticolinergicele centrale utilizate în parkinsonism: A. tremor al extremit! ilor E. Biperiden C. hipotonie D. are T 1/2 lung (24 ore) D. este indicat în glaucom (pag. formele de parkinsonism în care predomin! hipertonia C. este indicat în sindromul extrapiramidal indus de neuroleptice E. D. hipokinezie C. 132) F1515091. 132) F1615095. Sindromul Parkinson se manifest clinic prin: A. Produc mioz! la nivelul ochiului E. poatre produce halucina ii (pag. scade secre ia de hormon somatotrop cre$te secre ia de prolactin! are efecte dopaminergice centrale este precursorul noradrenalinei (pag.ro . nu se asociaz! cu levodopa E. hiperkinezie (pag. sesiunea 2004 www. E. este indicat în formele incipiente de parkinsonism B. 128) F1515092. 133) F1615094. Levodopa B. C.

Medica&ia antiparkinsonian . Piribedil (pag. Droperidol E.INTREBARI . 129) F1615098. Biperiden E. Hipertonie muscular! C. Sindromul Parkinson se manifest prin: A. Bromocriptina B. Selegina D. 129-130) F1615097. Sunt agoni#ti ai receptorilor D2-dopaminergici utiliza&i în parkinsonism: A. 130) F1615102. Levodopa C. în func&ie de mecanismul de ac&iune se clasific în: A.PARTEA a II a F1615096. 128) F1615101. Medica ie care blocheaz! specific receptorii D2 dopaminergici E. Amantadina C. Fluspirilen (pag. 129) F1615100. Pimozid D.444 Rezidentiat 2004 E.rezidentiat2004. Hipokinezie E. Medica ie colinergic! C. Haloperidolul B. Lisurid C. Înl!tur! sialoreea (pag. Medica ie anticolinergic! B. Stimuleaz! secre ia hipofizar! de prolactin! D. Trihexifenidilul (pag. Sialoree (pag. Selegilina B. Care dintre urm torii compu#i sunt inhibitori ai DOPA-decarboxilazei? A. Sunt agoni#ti dopaminergici: 444 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. 129-130) PROFIL FARMACIE . Se asociaz! cu inhibitori periferici ai DOPA-decarboxilazei E.ro . Tremor al extremit! ilor B. Metildopa E. Levodopa: A. Care dintre urm toarele medicamente favorizeaz transmisia dopaminergic ? A. Hipotonie muscular! D. Are efecte dopaminergice centrale C. Medica ie care stimuleaz! transmisia dopaminergic! D. sesiunea 2004 www. Carbidopa D. Benserazida (pag. Este precursorul dopaminei B. 131-132) F1615099. Medica ie care blocheaz! receptorii D1 $i D2 dopaminergici (pag.

inhiba dopa-decarboxilaza 445 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. biperiden D.PARTEA a II a F2115103. bromocriptina C.rezidentiat2004. amantadina E.ro . este indicat in Parkinson indus de neuroleptice D. B. potenteaza simpatomimeticele (pag. antiglaucomatos C. trihexifenidil B. sesiunea 2004 www. antagonizeaza sialoreea (pag. amantadina (pag. anticolinergic B. se metabolizeaza la dopamina C. biperiden (pag. piribedil E. 132) F2115108. Selegilina are urmatorul profil farmacologic: A. 130) F2115106. Levodopa are urmatorul profil farmacologic: A. Sunt antiparkinsoniene ce stimuleaza transmisia dopaminergica: A. levodopa C. Pergolidul Sulpiridul Bromocriptina Piribedilul Metoclopramidul (pag. Sunt antiparkinsoniene anticolinergice: A. produce constipatie D. selegilina C. efecte secundare de tip amfetaminic B. 130) PROFIL FARMACIE . selegilina D. Sunt antiparkinsoniene: A. biperiden (pag. 132.INTREBARI . 129. Trihexifenidil are urmatorul profil farmacologic: A. antiparkinsonian in formele incipiente E. moclobemid B. dopamina E. 130) F2115105. 131. potenteaza efectele levodopei C. lisurid D. produce tulburari de mictiune E. trihexifenidil B. C. biotransformare la dopamina D. 129. transfer activ prin membranele biologice B. D. E. 133) F2115107.445 Rezidentiat 2004 A. 129) F2115104.

efect rebound colinergic C. pergolid D. potenteaza efectele levodopei E. risperidona (pag.132-133) F2115113. 132) F2115115. indicat in asociere cu benserazid B. inhibarea enzimei MAO-A E. induce obisnuinta dopaminergica C. intarzie nevoia tratamentului cu levodopa D. Sunt antiparkinsoniene: A. biotransformare in amfetamina B. se leaga masiv de proteinele plasmatice (pag. indicat in sindromul neurologic extrapiramidal indus de neuroleptice (pag. este indicata in parkinsonismul medicamentos E. efecte de tip amfetaminic la mai mult de 10 mg/zi C.446 Rezidentiat 2004 E. Actiunea antiparkinsoniana poate avea ca mecanism: A. anticolinergic B. biperiden B. sesiunea 2004 www. Notati medicamentele utile in boala Parkinson: 446 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. 130. indicat in Parkinson manifestat cu hipertonie D.ro . 131) F2115111. 132) PROFIL FARMACIE . indicat in formele avansate ale bolii Parkinson E. amantadina C. stimularea biosintezei de dopamina B.PARTEA a II a F2115109. prezinta efect "on-off" cu mari fluctuatii zilnice D. Levodopa are urmatorul profil farmacologic: A. carbidopa E. simularea eliberarii de dopamina (pag. efect "on-off" cu mari fluctuatii zilnice D.rezidentiat2004. 129-130) F2115112. indicat in formele incipiente ale bolii Parkinson E. se administreaza in asociere cu benserazid B. 129) F2115110.INTREBARI . Selegilina are urmatorul profil farmacologic A. indicat in parkinsonismul medicamentos (pag. Trihexifenidil are urmatorul profil farmacologic: A. 129. stimularea enzimei MAO-B D. induce obisnuinta dopaminergica C. tratamentul cu levodopa se incepe in stadiile incipiente ale bolii Parkinson (pag. induce fenomenul "on-off" si obisnuinta dopaminergica (pag. Despre levodopa sunt adevarate urmatoarele: A. antagonizarea receptorilor colinergici C. 130-132) F2115114.

131) F2115119. haloperidol (pag. inhiba secretia hipofizara de prolactina B. 129-130) PROFIL FARMACIE . are efecte dopaminergice centrale si periferice D. levodopa selegilina trihexifenidil ergocriptina clonazepam (pag. Care dintre afirmatiile referitoare la boala Parkinson sunt adevarate: A. 129-130) F2115117. levodopa este precursorul dopaminei B. bromcriptina D. Sunt corecte afirmatiile : A. MAO-A este marker genetic pentru boala Parkinson B. 129-132) F2215121. Inhibitori de DOPA decarboxilaza sunt : A. E. amantadina este indicata in profilaxia infectiei cu virus gripal E. B.ro . trihexifenidil este contraindicat in adenom de prostata C. are la baza distrugerea neuronilor dopaminergici in substanta neagra 447 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. are la baza distrugerea neuronilor colinergici in striat C. C. creste secretia de hormon somatrotop C.447 Rezidentiat 2004 A. benserazid D. carbidopa C. se manifesta prin tulburari motorii caracteristice D. dupa 2 ani de tratament (pag.PARTEA a II a F2115116.INTREBARI . 130-131) F2115118. sesiunea 2004 www. D. amantadina B. blocheaza receptorii colinergici centrali E. 129) F2115120. levodopa este indicta in sindromul extrapiramidal produs de neuroleptice E. carbidopa inhiba DOPA decarboxilaza D. bromocriptina (pag. levodopa C. amantadina E. evolueaza acut si rapid B. trihexifenidil provoaca obisnuinta dopaminergica C. Actiunile farmacodinamice ale levodopa. sunt : A. Notati antiparkinsonienele ce stimuleaza transmisia dopaminergica la nivel nigrostriat: A. Notati afirmatiile corecte: A. selegilina B. potenteaza neurolepticele (pag. levodopa provoaca efect rebound colinergic D. levodopa poate induce miscari de tip coreiform. trihexifenidil E. selegilina inhiba MAO – B (pag.rezidentiat2004.

sesiunea 2004 www. se leaga in procent redus de proteinele plasmatice B. E. 129) 448 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. Amantadina D. 128-133) F2215125. inhiba selectiv MAO-B D.ro . se poate biotransforma la amfetamina si metamfetamina C. Selegilina B. 128-133) F2215123. Levodopa B. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase au actiune anticolinergica si sunt utile in boala Parkinson ? A.INTREBARI . nu influenteaza fenomenul "on-off" produs de levodopa E. bromocriptina este un precursor al dopaminei (pag. Bromocriptina E. poate produce miscari anormale involuntare de tip coreiform D.rezidentiat2004. Selegilina C. se poate asocia cu carbidopa (pag. C. Trihexifenidilul. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase sunt utile in boala Parkinson? A. Care din afirmatiile referitoare la antiparkinsoniene sunt adevarate: A. are un timp de injumatatire de aproximativ 24 ore (pag. Orfenadrina E.PARTEA a II a E. stimuleaza secretia hipofizara de prolactina E. Selegilina: A. hipoactivitatea dopaminergica este responsabila de hipokinezie (pag. este un precursor al serotoninei B. produce efecte dopaminergice centrale C. D. Ajmalina. Trihexifenidilul C.448 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE . Biperiden (pag. Prociclidina (pag. Trihexifenidilul D. selegilina actioneaza anticolinergic D. 128-133) F2215124. Nialamida. Selegilina. 129) F2215127. 129) F2215126. Care dintre urmatoarele antiparkinsoniene actioneaza prin stimularea transmisiei dopaminergice ? A. B. amantadina este un inhibitor COMT B. 128-133) F2215122. (pag. levodopa influenteaza pozitiv nivelele dopaminei C. Levodopa. Levodopa: A. pergolidul este un agonist dopaminergic D2 E.

Actioneaza inhiband monoaminoxidaza B C. Este biotransformata in Amfetamina si Metamfetamina D. Trihexifenidilul: A. Are eficacitate superioara antiparkinsonienelor dopaminergice C. 132-133) F2215133. Inhiba secretia hipofizara de prolactina (pag. Nu poate fi asociata cu Levodopa din cauza efectelor secundare numeroase (pag. Este antiparkinsonian anticolinergic B.ro . Nu are efecte dopamininergice periferice E. Stimulente ale transmisiei dopaminergice (pag.rezidentiat2004. Amantadina nu are actiune antiparkinsoniana. Anticolinergic B. Nu prezinta efecte dopaminergice centrale deoarece nu trece bariera hemato-encefalica E. Amantadina este utilizata ca adjuvant in boala Parkinson E. Levodopa este cel mai eficace antiparkinsonian B. Care dintre afirmatiile referitoare la Levodopa sunt corecte ? A. Este un antiparkinsonian B. Este biotransformata hepatic. Colinergic C. 131) F2215129. Este un precursor al Dopaminei si Noradrenalinei C. la dopamina C. Se asociaza cu inhibitori ai dopa-decarboxilazelor periferice de tipul benzserazidei si carbidopei (pag. Selegilina: A. Selegilina creste si prelungeste actiunea Levodopa. Este stabila metabolic. Este un antiparkinsonian B. Prezinta efecte secundare de tip anticolinergic D. Este utila asocierea antiparkinsonienelor dopaminergice cu neuroleptice (pag.PARTEA a II a F2215128. Levodopa influenteaza pozitiv metabolismul dopaminei B. Medicamentele antiparkinsoniene pot actiona prin urmatoarele mecanisme: A. Care dintre afirmatiile referitoare la antiparkinsoniene sunt adevarate ? A. 131) F2215130. Care dintre urmatoarele antiparkinsoniene actioneaza prin mecanism anticolinergic? A. Are timpul de injumatatire foarte scurt E. Adrenergic D. Poate fi asociat cu Levodopa pentru scaderea dozelor E. Selegilina 449 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. prin decarboxilare. 129. Levodopa: A. 129-132) F2215131. sesiunea 2004 www. nu este influentata de actiunea decarboxilazelor D. Adrenolitic E. Are efecte dopaminergice centrale D.449 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE . 132) F2215132. este utilizata doar ca antiviral in profilaxia infectiilor cu virus gripal A D. 129) F2215134.INTREBARI . Are efecte favorabile in glaucom si adenom de prostata (pag. Carbidopa B. permitand reducerea dozelor acesteia C.

130) F2215137. sesiunea 2004 www. Este indicata in sindromul extrapiramidal indus de neuroleptice (pag.ro . In boala Parkinson apare: A. D. 132) 450 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. 129) F2215136. Ergometrina C. Tiramina (pag. Hiperactivitate colinergica B. C. (pag. Are actiune redusa asupra hipokineziei. Indicati afirmatiile corecte: A. Hipoactivitate dopaminergica E. Hiperactivitate dopaminergica C. E. MAO-A metabolizeaza: A. Benserazid se asociaza cu carbidopa pentru a creste concentratia dopaminei la nivel periferic. Noradrenalina E. Se administreaza si la persoanele cu glaucom. Antagonizeaza intens hipertonia. E. Benzilamina E. 132) F2215140. Trihexifenidilul: A. MAO-B metabolizeaza: A. Bromocriptina D. Benserazid se asociaza cu amantadina pentru a o proteja de degradarea centrala. Dopamina D. Lisurid (pag. Serotonina (pag. Care dintre urmatorii compusi sunt derivati de ergot si sunt indicati ca antiparkinsoniene? A. Benserazid se asociaza cu levodopa pentru a o proteja de degradare la nivel periferic. B.130) PROFIL FARMACIE . 129. 130) F2215138. C. D. Hipoactivitate colinergica (pag. Ergotamina B. Noradrenalina B. B. Biperiden E. Feniletilamina C.rezidentiat2004. 130) F2215139. Piribedil (pag. Carbidopa si benserazid sunt inhibitoare ale dopa-decarboxilazei la nivel periferic.INTREBARI . Anuleaza sialoreea. Carbidopa se asociaza cu levodopa pentru a creste concentratia de dopamina la nivel periferic. Dopamina B. Serotonina C.450 Rezidentiat 2004 C. Hipoactivitate adrenergica D. Trihexifenidil D.PARTEA a II a F2215135. Pergolid E. Benzilamina D.

131) F2215142. antagonizeaza intens hipertonia din parkinson C. 128-133) F2215145.rezidentiat2004. este un antihistaminic H1 B. amantadina (pag. Prezinta efecte dopaminergice centrale. fenitoina (pag. E.PARTEA a II a F2215141. Levodopa: A. benserazida E. nu se asociaza cu selegilina (pag. C. prezinta efecte dopaminergice centrale C. D. sesiunea 2004 www. are eficacitate superioara levodopei in parkinson E. Este conditionat in produsul Jumex. 132) F2215143. selegilina C. C. (pag. se utilizeaza in tulburarile extrapiramidale produse de neuroleptice (pag. cicloplegie. Care din urmatoarele antiparkinsoniene cresc activitatea dopaminergica: A. nu se absoarbe oral B. prezinta efecte simpatolitice periferice D. atropina B. Este un inhibitor selectiv al MAO-B. Levodopa: A. Care din urmatoarele substante sunt inhibitori ai dopa-decarboxilazei periferice: A. stare paranoida (la tratamentul indelungat cu doze mari). Actioneaza prin mecanism parasimpatomimetic. Trihexifenidilul: A. bromocriptina E. B. carbidopa C. Este un precursor al dopaminei si noradrenalinei. reduce secretiile exocrine D. 128-133) F2215146. (pag. Selegilina: A. amantadina D. selegilina B. levodopa D. Madopar este produsul ce contine asocierea levodopa-benserazid. 128-133) F2315147. E. 128-133) F2215144. B. D. La tratament indelungat nu apare obisnuinta.ro . Levodopa prezinta urmatoarele reactii adverse: A. uscaciunea gurii. Adminstrata precoce intarzie cu 6-9 luni nevoia tratamentului cu levodopa.451 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE . 451 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat.INTREBARI . poate produce stare paranoida E. Nu se leaga de proteinele plasmatice. Se asociaza cu carbidopa sau benserazid pentru a creste concentratia de dopamina la nivel periferic. B.

se administreaza dopamina. C. B.133) F2315152. medicatia se administreaza toata viata. B. carenta de dopamina. seligilina. Prin ce se caracterizeaza boala Parkinson? A.452 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE . 128 . obisnuinta cu diminuarea intensitatii si duratei efectului. nu traverseaza bariera hematoencefalica. E. 128 . 128 . D. D. E. B. E. membrelor si capului dupa tratament indelungat (1 . C. (pag. Care dintre urmatoarele medicamente antiparkinsoniene influenteaza transmisia dopaminergica? A. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru levodopa? A.2 ani). 128 . tratamentul nu se intrerupe brusc. 128 . E. diskinezie (miscari involuntare ale capului si extremitatilor). rigiditate musculara. dopa-decarboxilaza inhiba transformarea sa. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte privind tratamentul antiparkinsonian? A. este un medicament de substitutie.133) F2315150. sesiunea 2004 www. C. C. are tendinta evolutiva. B. (pag. D. Ce manifestari caracterizeaza boala Parkinson? A. D. carenta de serotonina. (pag. afecteaza persoanele varstnice. hiperuricemie.rezidentiat2004.133) F2315148. trihexifenidil. E. D. pierdere de neuroni dopaminergici. E. (pag. efect on-off.133) F2315153. B. bronhospasm. amantadina. C. (pag.PARTEA a II a C. 128 .INTREBARI . bromocriptina. carenta in GABA. C.133) F2315151. Care din efectele adverse sunt caracteristice pentru levodopa? A. este precursorul catecolaminelor. B. orfenadrina.133) F2315149. exces de acetilcolina. D. fluctuatii in eficacitate. tratamentul este individualizat.ro . (pag. efecte secundare periferice de tip simpatomimetic. rotatii spontane ale trunchiului. E. D. tratamentul medicamentos este etiologic. tremor. in organism se transforma in dopamina. hipocolesterolemie. 452 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat.

(pag. bromocriptina. inhiba MAO-B. selegilina. este transportata activ prin membranele biologice. antiparkinsonian. 128 . este antiglaucomatos.133) F2315158. nu se asociaza cu carbidopa. este anticolinergic. azelastina.133) PROFIL FARMACIE . E. antiviral. amantadina. D. C. E. este anticonvulsivant. B. C. (pag. inhibitia extracerebrala a dopa-decarboxilazei ii scade efectele adverse. B. E. B. (pag. se recomanda in sindromul extrapiramidal indus de neuroleptice. B. fiind aminoacid. 128 . agonist dopaminergic.133) F2315156.133) F2315155. stimuleaza MAO-A. C. (pag. induce sialoree. E. Medicamentele antiparkinsoniene actioneaza prin: A. B.rezidentiat2004. C.ro . Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru trihexifenidil? A. se asociaza cu benserazida. este cel mai eficace antiparkinsonian.133) F2315157. lovastatina. D.PARTEA a II a F2315154. suprima lactatia postpartum. 453 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. este antiparkinsonian. 128 . este colinergic. stimuleaza MAO-B. D.INTREBARI . D. Urmatoarele proprietati farmacologice caracterizeaza trihexifenidilul: A. E. stimularea eliberarii dopaminei. este indicat in formele incipiente de boala Parkinson. este indicat in sindromul parkinson medicamentos. stimularea biosintezei dopaminei. 128 . (pag. Urmatoarele proprietati farmacologice caracterizeaza levodopa: A. D. C. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru bromocriptina? A.133) F2315159. (pag. anuleaza sialoreea. D. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru tratamentul cu levodopa? A. E. 128 . se asociaza cu neuroleptice.453 Rezidentiat 2004 (pag. Care din urmatoarele medicamente sunt active in boala Parkinson? A. 128 . B. nu se recomanda la acromegali. 128-133) F2315160. C. sesiunea 2004 www.

(pag. efect "on-off" cu fluctuatii ale starii bolnavului pe parcursul unei zile E. se fixeaza in hematii.133) F2515165.INTREBARI .rezidentiat2004. sindrom extrapiramidal indus de neuroleptice. 128-133) F2315161. 128 . indicata in asociere cu neuroleptice (pag. 128-133) F2315162. Medicamentele utile in boala Parkinson sunt: A. bromocriptina. indicata in Parkinsonismul medicamentos B. B. D. forme incipiente de parkinsonism cand predomina hipertonia. tiotixen 454 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. selegilina. adenom de prostata. E. D. este indicata in formele avansate de boala Parkinson. biperiden D. asocierea cu levodopa (datorita potentarii efectelor secundare ale acesteia). Trihexifenidilul prezinta urmatoarele contraindicatii: A.PARTEA a II a este transformata in dopamina. C. 131) F2515166. C. trihexifenidil. E. levodopa. (pag. PROFIL FARMACIE . B.454 Rezidentiat 2004 B. D. amantadina. clonazepam. (pag. metabolitul ei activ. la asocierea cu simpatomimetice apare un antagonism.ro . Indicati antiparkinsonienele care stimuleaza transmisia in sinapsa dopaminergica inhibitoare de la nivel nigrostriat: A. Indicati medicamentele utile in boala Parkinson: A. potenteaza unele efecte secundare date de levodopa. 128 . ergocriptina. nu este recomandata asocierea selegilinei la tratamentul cu levodopa. D. levodopa. trihexifenidil.133) F2315164. B. haloperidol. C. precursor al dopaminei si noradrenalinei C. glaucom. 128-133) F2315163. D. E. prociclidina C. E. C. Levodopa are urmatorul profil farmacologic: A. (pag. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate pentru selegilina? A. este biotransformata la amfetamina si metamfetamina. efect de obisnuinta dopaminergica D. este utila in psihoze. B. este un inhibitor selectiv al monoaminooxidazei de tip A. E. (pag. sesiunea 2004 www. C. benzatropina B.

Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate ? A. 130) F2515168. grabeste nevoia tratamentului cu levodopa D. 129. Parkinson se trateaza cu levodopa B. greata) (pag. 130) F2515173.130) F2515172. antagonizeaza intens hipertonia din boala Parkinson B.INTREBARI . Pentru medicamentele antiparkinsoniene exista urmatoarele principii de tratament: A. doza uzuala 5 mg de doua ori pe zi (pag. asocierile de antiparkinsoniene sunt contraindicate E. Parkinson E. Selegilina are urmatorul profil farmacologic: A. 131. 132-133) F2515171. Parkinson se trateaza cu trihexifenidil C. orfenadrina (pag.ro . lisurid D. amantadina C. pergolid E. selegilina (pag. Farmacotoxicologia pentru levodopa cuprinde: 455 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. selegilina potenteaza unele efecte secundare date de levodopa (insomnie. carbidopa B. levodopa B.130) PROFIL FARMACIE . Trihexifenidil are urmatorul profil farmacologic: A. selegilina nu se asociaza cu levodopa E.PARTEA a II a F2515167.455 Rezidentiat 2004 E. prociclidina C. benzatropina D. 132) F2515170.rezidentiat2004. Antiparkinsoniene agonisti dopaminergici D2 sunt: A. antagonizeaza intens hipokinezia din boala Parkinson C. impune reducerea dozelor de levodopa E. levodopa se asociaza cu benserazida C. T1/2 lung (24 ore) C. 129. levodopa se asociaza cu tioridazina B. intreruperea administrarii se face treptat D. formele avansate de b. Parkinsonismul medicamentos se trateaza cu anticolinergice (pag.132) F2515169. sesiunea 2004 www. este cel mai eficace antiparkinsonian D. bromocriptina E. indicat in sindromul extrapiramidal indus de neuroleptice (pag. Antiparkinsoniene anticolinergice sunt: A. indicat in formele incipiente ale b. T1/2 scurt B. selegilina creste si prelungeste efectele levodopei D. lergotril (pag. formele incipiente de b.

Difuziune dificil! în focare supurative încapsulate (pag. D. 91-93) F2615179. Procaina B. 131. 91) F2615178. Metabolizare hepatic! prin conjugare cu glutationul D.456 Rezidentiat 2004 A. Sulfametoxazol D. Sunt sulfamide sistemice cu durat de ac&iune scurt : A.132) F2615174. Fenomene de tip Jarish-Herxheimer D. Anemie hemolitic! la cei cu deficit de glucozo-6-fosfat dehidrogenaz! C. Pefloxacina 456 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. Antiinflamatoarele nesteroidiene D.INTREBARI . E. Sulfadoxina C. PROFIL FARMACIE . Ftalilsulfatiazolul D. Care dintre urm toarele chinolone este activ în infec&ii sistemice cu germeni gram-pozitiv? A. C. Sulfamidele sistemice au urm toarele propriet &i farmacocinetice: A. Sulfafurazolul E. Sulfatiazolul B. Acidul nalidixic B. Mafenidul E. Sulfalenul C. Sulfametoxidiazina B. Acidul folic C. Metotrexatul E.ro . Sulfametoxidiazina (pag. Absorb ie digestiv! redus! E. Trimetoprimul (pag. Sulfafurazolul (pag. Fenomene de fotosensibilizare E. Care dintre efectele adverse urm toare sunt caracteristice sulfamidelor? A. 92) F2615177. 91. Metabolizare hepatic! prin acetilare C. Norfloxacina D. Sunt sulfamide cu ac&iune sistemic de lung durat : A. B. Scad efectul antimicrobian al sulfamidelor: A. 93) F2615176. Hiperglicemie (diabet sulfamidic) (pag. Cristalurie B. sesiunea 2004 www.PARTEA a II a obisnuinta la tratamentul indelungat (dupa cca 2 ani) efect rebound colinergic la intreruperea brusca a tratamentului efect "on-off" cu mari fluctuatii zilnice miscari anormale de tip coreiform efecte secundare periferice simpatomimetice (pag. 91.rezidentiat2004. 92) F2615175. Rosoxacina C. Nu traverseaz! bariera hemato-encefalic! B.

Este util! în gonoreea acut! necomplicat! (pag. are circuit entero-hepatic E. Se utilizeaz! în infest!rile cu Entamoeba hystolitica (pag. 109) 457 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat. Urm toarele afirma&ii caractezizeaz dapsona: A.ro . 102-103) PROFIL FARMACIE . Se elimin! prin secre ia lactant! D. D! concentra ii active numai la nivel urinar B.PARTEA a II a F2615180. Este activ! pe germeni gram-pozitiv $i gram-negativ. chlamydii C. Ciprofloxacina: A. Se elimin! biliar. sesiunea 2004 www. Este antibiotic de alternativ! în sifilis E.457 Rezidentiat 2004 E. Ofloxacina (pag.INTREBARI . Este medica ia de elec ie în lepr! C. pe mycoplasme. 103) F2615181. Antagonism competitiv cu acidul para-aminobenzoic B. Cre$te concentra ia plasmatic! a teofilinei administrat! concomitent D.rezidentiat2004.