You are on page 1of 8

Ngày 1 tháng 4 năm 2014

TMDT2012: Quiz 1

TMA306.2-K50-1112210034 Chu Đăng Điệp Update profile Các khoá học của tôi Thoát ra

Home
E-learning ► TMDT2012 ► Bài kiểm tra ► Quiz 1 ► Xem lại lượt làm bài 1

Tuesday 01 April 2014

Quiz 1 Xem lại lượt làm bài 1
Ngừng xem lại Bắt đầu ngày Kết thúc ngày Thời gian đã qua Marks Grade Tuesday, 1 April 2014, 10:27 AM Tuesday, 1 April 2014, 10:42 AM 14 mins 49 giây 6.67/20 3.33 trên tối đa 10 điểm (33%)

1
Marks: 1

Chỉ ra ví dụ thành công điển hình của mô hình thương mại điện tử e-marketplace
Chọn một phương án trả lời.

www.ecvn.gov.vn b. www.vnemart.com c. www.jetro.go.jp d. www.alibaba.com
a.

Sai Điểm của lượt nộp bài này: 0/1.

2
Marks: 1

Đối với các công ty đã có website giới thiệu sản phẩm, để phát triển hoạt động thương mại điện tử hơn nữa nhiệm vụ nào sau đây quan trọng nhất?
Chọn một phương án trả lời.

Tăng cường quảng bá, giới thiệu website và bổ sung chức năng giao dịch điện tử
a.
1/8

http://elearning.ftu.vn/mod/quiz/review.php?attempt=184038

vn/mod/quiz/review. Người mua đăng các thông tin cần mua b.Ngày 1 tháng 4 năm 2014 TMDT2012: Quiz 1 Bổ sung các chức năng bảo mật và thanh toán c. Người bán đăng các thông tin cần bán a.ftu. Có được website. 3 Marks: 1 Hãy chỉ ra lợi ích nổi bật nhất khi tham gia website cổng thưong mại điện tử quốc gia? Chọn một phương án trả lời. tự quản lý và cập nhật website của mình d. Bổ sung các chức năng hỗ trợ giao dịch điện tử d. Partially correct Điểm của lượt nộp bài này: 0. cơ quan quản lý b. 4 Marks: 1 Để sàn giao dịch hoạt động hiệu quả. a. Giao dịch với đối tác nước ngoài thuận tiện và hiệu quả hơn b. thương hiệu của sàn Sử dụng các dịch vụ của sàn giao dịch cung cấp c.5/1.php?attempt=184038 . bảo mật. phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế e. Sai Điểm của lượt nộp bài này: 0/1. 2/8 http://elearning. Giao dịch an toàn. Liên kết website với đối tác. Tận dụng được uy tín. cần có những bên nào tham gia? (chọn 3 lựa chọn) Choose at least one answer.

Ngày 1 tháng 4 năm 2014 TMDT2012: Quiz 1 Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán d. doanh thu bán hàng (sales). Đúng Điểm của lượt nộp bài này: 1/1. 5 Marks: 1 Mô hình doanh thu (revenue model) theo đó một công ty nhận tiền phí cho việc giới thiệu khách hàng từ website của mình đến website của công ty khác là ví dụ về: Chọn một phương án trả lời. G2C c.php?attempt=184038 . a. B2C a. Partially correct Điểm của lượt nộp bài này: 0.vn/mod/quiz/review. Đúng Điểm của lượt nộp bài này: 1/1. 7 Marks: 1 Khái niệm thương mại điện tử được biết đến nhiều nhất với thuật ngữ tiếng Anh là: 3/8 http://elearning. B2B b. Cơ quan quản lý nhà nước c. phí liên kết (affilliate fee). Cơ quan quản lý sàn cung cấp dịch vụ hỗ trợ e.ftu. B2G d. b. phí đăng ký (subcription fee). phí giao dịch (transaction fee). c. 6 Marks: 1 Chỉ ra loại hình giao dịch Thương mại điện tử chưa phổ biến hiện nay Chọn một phương án trả lời. d.17/1.

Electronic Commerce b. P2P Sai Điểm của lượt nộp bài này: 0/1. b. Gian lận ngày càng tăng c. Online Trade c. a. hạn chế nào khó khắc phục nhất? Chọn một phương án trả lời. 8 Marks: 1 Đối với một doanh nghiệp bán hàng trực tuyến. a.ftu. EU http://elearning. E-Business Đúng Điểm của lượt nộp bài này: 1/1.php?attempt=184038 4/8 . 9 Marks: 1 Website XYZ được xây dựng để cá nhân mua bán trên đó.Ngày 1 tháng 4 năm 2014 TMDT2012: Quiz 1 Chọn một phương án trả lời. Thiếu tin cậy vào TMĐT Sai Điểm của lượt nộp bài này: 0/1. WTO c. Paperless Commerce d. đây là mô hình gì? Chọn một phương án trả lời. Thiếu vốn d.vn/mod/quiz/review. a. UNCITRAL b. a. Số lượng khách hàng quá ít b. C2C d. B2B B2C c. 10 Marks: 1 Tổ chức nào đã đưa ra khái niệm thương mại điện tử gồm 2 phần quan trong trong đó là "thương mại" và "thông tin"? Chọn một phương án trả lời.

C2C Đúng Điểm của lượt nộp bài này: 1/1. a. Cơ sở hạ tầng.vn/mod/quiz/review. 12 Marks: 1 Người tiêu dùng cảm thấy thuận tiện khi mua sắm.2012. Giao dịch điện tử trong lĩnh vực bất động sản b. Thanh toán điện tử Sai Điểm của lượt nộp bài này: 0/1. nhiều lựa chọn hơn.. giá cả rõ ràng hơn. 11 Marks: 1 Đối với mỗi doanh nghiệp. là đặc điểm của thương mại điện tử Chọn một phương án trả lời. a.. Giao dịch điện tử trong lĩnh vực Tài chính c.Ngày 1 tháng 4 năm 2014 TMDT2012: Quiz 1 d. UNCTAD Sai Điểm của lượt nộp bài này: 0/1.php?attempt=184038 . yếu tố nào là tối quan trọng đối với sự thành công của hoạt động thương mại điện tử? Chọn một phương án trả lời. B2C b. trang thiết bị d. B2G c. B2B d.ftu. a. Luật điều chỉnh c. Nguồn nhân lực b. Giao dịch điện tử trong mua bán trực tuyến Sai Điểm của lượt nộp bài này: 0/1. 13 Marks: 1 Tính đến tháng 1. 14 Email tác động nhiều nhất đến hoạt động nào của doanh 5/8 http://elearning. tại Việt Nam chưa có quy định cụ thể về: Chọn một phương án trả lời. Giao dịch điện tử trong lĩnh vực Ngân hàng d.

Chọn một phương án trả lời.vn/mod/quiz/review. 17 Marks: 1 Trên góc độ doanh nghiệp. b.php?attempt=184038 . Marketing điện tử b. a. c. a. Tác động đến hoạt động sản xuất Đúng Điểm của lượt nộp bài này: 1/1. WTO d. 16 Marks: 1 Dell Computers cho phép khách hàng thiết kế máy tính phù hợp với các nhu cầu cụ thể của họ. cá biệt hóa sản phẩm và dịch vụ (product and service customization). d. UNCITRAL c. tổ chức nào đi đầu về nghiên cứu các vấn đề liên quan đến Thương mại điện tử như thuế. 15 Marks: 1 Trong các tổ chức sau.Ngày 1 tháng 4 năm 2014 TMDT2012: Quiz 1 Marks: 1 nghiệp? Chọn một phương án trả lời. Đúng Điểm của lượt nộp bài này: 1/1. Thay đổi mô hình quản lý d. a. OECD b.ftu. mua hàng theo nhóm (group purchasing). Đây là ví dụ về mô hình TMĐT nào? Chọn một phương án trả lời. tìm giá tốt nhất (find the best price). marketing liên kết (affilliate marketing). Mua sắm trực tuyến c. UNCTAD Sai Điểm của lượt nộp bài này: 0/1. bảo vệ người tiêu dùng và tính riếng tư cá nhân. để triển khai Thương mại điện tử cần bốn vấn đề (4N) đó là: 6/8 http://elearning.

20 Marks: 1 Priceline. Thương mại điện tử giao dịch a. b. mua hàng theo nhóm (group purchasing).php?attempt=184038 . Nhận thức. B2C B2G c. Nhân lực. Nối mạng và Nội dung d. Nguồn lực. C2C Sai Điểm của lượt nộp bài này: 0/1. 19 Marks: 1 Các Sàn giao dịch & Cổng thông tin giúp doanh nghiệp vượt qua giai đoạn nào trong thương mại điện tử? Chọn một phương án trả lời. Nối mạng và Nhân tài c. Nối mạng và Nguồn lực b. khách hàng tự đưa ra mức giá mong muốn a. Nhân thức. Nhận thức. Thương mại điện tử liên kết Thương mại điện tử tương tác Sai Điểm của lượt nộp bài này: 0/1.vn/mod/quiz/review. a. d. Nhân tài. a. 7/8 http://elearning. b. 18 Marks: 1 Website dell. c. Thương mại điện tử thông tin b.com thuộc mô hình nào? Chọn một phương án trả lời. Nhân thức. Nhân lực. Nối mạng và Nội dung Sai Điểm của lượt nộp bài này: 0/1.com là ví dụ điển hình của mô hình TMĐT nào: Chọn một phương án trả lời. B2B và B2C d.Ngày 1 tháng 4 năm 2014 TMDT2012: Quiz 1 Chọn một phương án trả lời.ftu.

c.vn/mod/quiz/review. d. Sai Điểm của lượt nộp bài này: 0/1.php?attempt=184038 8/8 . Ngừng xem lại Bạn đang đăng nhập với tên TMA306.2-K50-1112210034 Chu Đăng Điệp (Thoát ra) TMDT2012 http://elearning.Ngày 1 tháng 4 năm 2014 TMDT2012: Quiz 1 (name your own price model).ftu. đấu thầu trực tuyến (electronic tendering). đấu giá trực tuyến (electronic auction).