You are on page 1of 6

DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR SOCIO – EMOŢIONALE LA VÂRSTA PREŞCOLARĂ ( nivelul 3 - !

ni "
REFERAT Prof. Înv. Preşcolar Tudorache Daniela – Mariana Până de curând s-a asociat succesul ada tării la cerin!ele "ediului cu nivelul de de#voltare al a$ilită!ilor intelectuale se arând ra!ionalitatea de e"o!ii. %u toate că a$ilită!ile sunt foarte i" ortante& e"o!iile sunt o sursă de infor"a!ii esen!iale entru su ravie!uire. 'nteli(en!a e"o!ională din via!a adultă )şi are ori(inea )n de#voltarea co" eten!elor socio– e"o!ionale din erioada reşcolară& aceasta fiind o erioadă de achi#i!ii funda"entale )n lan e"o!ional& social şi co(nitiv. %onştienti#area e"o!iilor re re#intă a$ilitatea de $a#ă entru achi#i!ionarea celorlalte co" onente. %o iii )nva!ă des re e"o!ii şi "odul )n care acestea ot fi (estionate corect )n conte*tul interac!iunilor sociale. E* erien!ele lor )n rela!iile cu ceilal!i )i a+ută să )nve!e des re re(ulile de e* ri"are a e"o!iilor& des re recunoaşterea lor& des re re(larea e"o!ională. ,a vârsta reşcolară rinci ala sursă de )nvă!are des re rela!iile cu ceilal!i este +ocul. '" licarea co iilor )n +oc facilitea#ă de#voltarea ca acită!ii de a ini!ia interac!iuni. Aceste interac!iuni o#itive cu ceilal!i cole(i duc la for"area rela!iilor de rietenie& la de#voltarea a$ilită!ilor de coo erare. Prietenii sunt resurse e"o!ionale entru etrecerea )ntr-un "od lăcut a ti" ului li$er. %ercetătorii arată că erioada de ti" )n care o ersoana râde& #â"$eşte& vor$eşte cu cei din +ur este "ult "ai "are )ntre rieteni decât )ntre ersoane care se cunosc "ai u!in. În aceste "o"ente de rela*are se descarcă )n or(anis" anu"ite su$stan!e chi"ice nu"ite -endorfine- care )ntăresc siste"ul i"unitar. De ase"enea& rietenii re re#intă o resursa ta" on fa!ă de efectele ne(ative ale unor eveni"ente recu" conflicte )n fa"ilie& divor!& ro$le"e şcolare. În aceste situa!ii co iii se distan!ea#ă u!in de fa"ilie şi a elea#ă la rieteni entru a o$!ine su ortul e"o!ional necesar. Astfel& ei sunt o resursă de )nvă!are )n situa!ii e care un co il nu ştie cu" să le re#olve. %o iii ot i"ita co" orta"entul rietenului atunci când el nu ştie ce să facă sau ot cere )n "od direct a+utorul .e*. %u" sa construiesc castelul/0. 1tudiile arată că schi"$ul de infor"a!ii şi de rinderi se face "ult "ai eficient )ntre rieteni decât )ntre co ii care nu se cunosc deoarece au "ult "ai "ulta )ncredere unul )n celalalt şi se si"t "ai u!in vulnera$ili atunci când )şi e* ri"ă dificultă!ile )ntr-un do"eniu. Deoarece a$ilită!ile e"o!ionale şi sociale au un rol atât de i" ortant )n via!a noastră& ărin!ii şi celelalte ersoane i" licate )n educarea co iilor tre$uie să fie infor"a!i des re ro$le"atica diferen!elor de (en şi des re necesitatea valorificării sau co" ensării acestor diferen!e )n erioada reşcolară& erioada care este o ti"a din unctul de vedere al achi#i!iilor socio-e"o!ionale. Părin!ii şi educatorii& rin activită!ile e care le desfăşoară& ot s ri+ini şi oferi co iilor o ortunită!i care să a+ute de#voltarea a$ilită!ilor socio-e"o!ionale )n "od adecvat& fără ca ea să fie li"itată de stereoti urile de (en. De un#e $n%e&e' !(un%i %)n# #*+i' ,- $'.un-(-/i' !.ili(-/ile e'*/i*n!le !le %*&iil*+0 Dacă dori" să )"$unătă!i" a$ilită!ile e"o!ionale ale co iilor este i" ortant ca "ai )ntâi să vede" care sunt unctele lor tari şi ce co" orta"ente ot fi de#voltate. În acest sens& ute" căuta răs unsuri entru ur"ătoarele )ntre$ări2 %u" se co" orta co ilul/ 1e se ară de ărin!i fără dificultate/ 1e a(a!ă )n "od e*cesiv de adul!i/ Îşi a ară dre turile/ Manifestă entu#ias" atunci când face lucruri lăcute entru el/ Îi lasă e ceilal!i să )l liniştească atunci când trece rin "o"ente stresante/ Mănâncă& doar"e& "er(e la toaletă fără ro$le"e atunci când e de arte de casă/ 1e ada tea#ă uşor la "odificările $ruşte din "ediu/ Îşi e* ri"ă furia "ai de(ra$ă )n cuvinte decât )n ac!iuni/ Acce tă redirec!ionarea adultului atunci când co ilul "anifestă co" orta"ente a(resive/ 3u se retra(e e*cesiv din colectivitate/ Manifestă interes entru activită!ile de la (rădini!ă/ 4â"$eşte şi are fericit "a+oritatea ti" ului/ De un#e $n%e&e' !(un%i %)n# #*+i' ,- $'.un-(-/i' !.ili(-/ile ,*%i!le !le %*&iil*+0 Dacă dori" să )"$unătă!i" a$ilită!ile sociale ale co iilor este i" ortant ca "ai )ntâi să vede" care sunt unctele lor tari şi ce co" orta"ente ot fi de#voltate. '. DE456,TAREA A7','T89',6R EM69'63A,E De#voltarea e"o!ională o ti"ă re re#intă una dintre co" onentele esen!iale ale ada tării. Ea este necesară entru "en!inerea stării de sănătate "intală şi aşa cu" vo" arăta& influen!ea#ă de#voltarea şi "en!inerea rela!iilor sociale. 'MP6RTA39A E:PR'M8R'' ADE%5ATE A EM69'',6R E* ri"area adecvată a e"o!iilor este foarte i" ortantă )n cadrul interac!iunilor sociale& deoarece contri$uie la "en!inerea lor.

E* ri"area neadecvată de către co ii a e"o!iilor ne(ative .e*. furie& frică& triste!e0& rin a(resivitate fi#ică sau ver$ală& deter"ină a ari!ia unui co" orta"ent de i#olare a acestora. Dacă acei co ii care "anifestă frecvent e"o!ii o#itive au "ai "ul!i rieteni şi sunt "ai )ndră(i!i de ceilal!i& co iii care se co" ortă a(resiv au dificultă!i )n a recunoaşte şi a )n!ele(e e"o!iile e* ri"ate de ceilal!i )ntr-o situa!ie s ecifică. %;M Î<' DE456,T8 %6P''' A7','T89',E EM69'63A,E / Adul!ii . ărin!ii& educatorii0 sunt cei care contri$uie la de#voltarea a$ilită!ilor e"o!ionale ale co iilor rin trei "odalită!i2 =.Reac!iile adul!ilor la e"o!iile e* ri"ate de co ii Modul )n care adul!ii reac!onea#ă la e* ri"area e"o!ională a co iilor deter"ină e* ri"area sau inhi$area e"o!iilor viitoare ale acestora. >.E* ri"area ro riilor e"o!ii de către adul!i E* resivitatea e"o!ională a adul!ilor devine un "odel entru co ii& )n ceea ce riveşte e* ri"area e"o!ională. ?.Discu!iile des re e"o!ii E* eri"entarea unor situa!ii e"o!ionale diferite şi discu!iile cu ărin!ii& a+ută co iii )n )n!ele(erea situa!iilor e"o!ionale şi )n reac!ionarea adecvată )n astfel de situa!ii. Modul )n care adul!ii discută ro$le"ele le(ate de e"o!ii oate trans"ite s ri+inul şi acce tarea lor şi oate contri$ui la conştienti#area de către co il a diferitelor stări e"o!ionale e care le e* eri"entea#ă. @E*e" lu =2 co iii crescu!i de ărin!i ce ro"ovea#ă discu!ii des re e* erien!ele rela!ionate cu e"o!ii este "ai ro$a$il că )şi vor co"unica ro riile e"o!ii şi vor "anifesta o "ai $ună )n!ele(ere a e"o!iilor celorlal!i. @E*e" lu >2 co iii crescu!i de ărin!i care sunt ade !ii ideii că e"o!iile& )n s ecial cele ne(ative& nu tre$uie discutate deschis& ot induce co iilor ideea că e"o!iile nu tre$uie e* ri"ate& ceea ce afectea#ă ca acitatea de re(lare e"o!ională a acestora. @E*e" lu ? 2 dacă adultul e* ri"ă )n "od frecvent e"o!ii ne(ative& co ilul va e* ri"a şi el aceste e"o!ii& datorită e* unerii re etate la acestea. Competenţele emoţionale sunt împărţite în 3 categorii: =.Trăirea şi e* ri"area e"o!iilor - conştienti#area trăirilor e"o!ionale ro rii - trans"iterea adecvată a "esa+elor cu )ncărcătură e"o!ională - "anifestarea e" atiei >. În!ele(erea şi recunoaşterea e"o!iilor - identificarea e"o!iilor e $a#a indicilor non-ver$ali - denu"irea e"o!iilor . A sunt $ucuros B & A sunt trist B 0 - )n!ele(erea cau#elor şi consecin!elor e"o!iilor ?. Re(larea e"o!ională - utili#area strate(iilor de re(lare e"o!ională adecvate vârstei DE %E DE456,T8M %6MPETE39A EM69'63A,8/ Per"ite co iilor să achi#i!ione#e rerechi#itele necesare conştienti#ării trăirilor e"o!ionale ro rii .A+ută co iii să do$ândească strate(ii adecvate de re(lare e"o!ională şi ulterior de rela!ionare o ti"ă cu ceilal!i. În consecin!ă& co" eten!ele e"o!ionale se de#voltă )n "are "ăsură rin racticile de sociali#are utili#ate de către ărin!i şi educatoare . discu!ii des re e"o!ii& atitudinea fa!ă de conflicte& e* ri"area C inhi$area "anifestărilor e"o!ionale etc.0 Mai "ult& co" eten!ele e"o!ionale influen!ea#ă de#voltarea co" eten!elor sociale& deoarece )n li sa acestora nu s-ar utea vor$i de ini!ierea şi "en!inerea rela!iilor cu ceilal!i. De e*e" lu& e" atia re re#intă su$stratul de#voltării a$ilită!ilor de coo erare& de oferire de a+utor sau de )" ăr!ire a +ucăriilor& co" orta"ente necesare entru inte(rarea )n (ru . Dezvoltarea conceptului de sine Standard 8: Copilul ar trebui să fie capabil să demonstreze cunoaşterea însuşirilor proprii 1tandard D2 %o ilul ar tre$ui să "anifeste satisfac!ie entru ro riile reuşite şi )ncredere )n sine Dezvoltarea autocontrolului 1tandard =E2 %o ilul ar tre$ui să fie ca a$il să )şi controle#e ro riile e"o!ii. 1tandard ==2 %o ilul ar tre$ui să de"onstre#e res onsa$ilitate ersonală 1tandard =>2 %o ilul ar tre$ui să "anifeste inde enden!ă )n ac!iunile sale Dezvoltarea expresivităţii emoţionale Standard 3: Copilul ar trebui să fie capabil să recunoască şi să îşi exprime corespunzător emoţiile ''.DE456,TAREA A7','T89',6R 16%'A,E

A$ilită!ile sociale sunt cele care ne er"it să ne inte(ră" )n (ru ul de la (rădini!ă& şcoală& serviciu sau (ru ul de rieteni. De#voltarea socială resu une achi#i!ionarea co" orta"entelor care ne fac să fi" eficien!i )n interac!iunile cu ceilal!i astfel )ncât să atin(e" sco ul ersonal sta$ilit. 6rice co" orta"ent social este re#ultatul unui roces de )nvă!are a ceea ce este valori#at de către societate. De e*e" lu& fa tul că salută" sau ne re#entă" ersoanelor necunoscute sunt considerate "odalită!i oliticoase de a ini!ia o interac!iune. Deoarece astfel de co" orta"ente sunt erce ute ca fiind adecvate& "anifestarea lor va fi )ncura+ată şi ca atare re etată )n conte*te si"ilare. În lus aceste co" orta"ente ne a+ută să atin(e" anu"ite sco uri& )n condi!iile )n care ne er"it să ini!ie" şi să sta$ili" o rela!ie cu altcineva. %o" eten!ele sociale de $a#ă e care fiecare o" ar tre$uie să şi le de#volte sunt )" ăr!ite )n > cate(orii2 =.A$ilită!i inter ersonale a! "elaţionare socială - interac!ionea#ă cu ceilal!i co ii rin +ocuri adecvate vârstei - ini!ia#ă interac!iuni cu ceilal!i co ii - )" arte +ucăriile - oferă şi cere a+utor - )şi aştea tă rândul - utili#ea#ă for"ule de adresare oliticoase b! "ezolvare de probleme sociale # rezolvă conflictele prin strategii adecvate v$rstei >.A$ilită!i intra- ersonale - res ectă re(ulile - tolerea#ă situa!iile care rovoacă frustrare DE %E DE456,T8M %6MPETE39A 16%'A,8/ Per"ite co iilor să de#volte a$ilită!i de inter-rela!ionare adecvate. A+ută co iii să achi#i!ione#e co" orta"entele necesare sta$ilirii şi "en!inerii rela!iilor inter ersonale. %o" eten!ele sociale resu un o co" onentă le(ată de a$ilită!ile inter ersonale& recu" şi o co" onentă le(ată de a$ilită!ile intra- ersonale de control co" orta"ental. În li sa ca acită!ii de inhi$i!ie co" orta"entală& nu ute" vor$i de ca acitatea co iilor de a-şi aşte ta rândul& la fel cu" inca acitatea de a res ecta re(ulile afectea#ă a$ilitatea acestora de a se inte(ra )n (ru . A$ilită!ile sociale intra- ersonale sunt strâns le(ate de co" eten!ele e"o!ionale. Do$ândirea strate(iilor de re(lare e"o!ională favori#ea#ă ca acitatea de e*ercitare a controlului asu ra ro riului co" orta"ent. În lus& a$ilită!ile de a )n!ele(e e"o!iile ro rii şi ale celorlal!i şi de a le e* ri"a sunt esen!iale entru sta$ilirea şi "en!inerea rela!iilor cu ceilal!i. %nteracţiunile cu copiii de v$rstă apropiată 1tandard =2 %o ilul ar tre$ui să fie ca a$il să sta$ilească rela!ii o#itive şi de res ect cu co iii de aceeaşi vârstă sau de vârstă a ro iată 1tandard >2 %o ilul ar tre$ui să oată "anifesta e" atie fa!ă de co iii cu care interac!ionea#ă. %nteracţiunile cu adulţii 1tandard ?2 %o ilul ar tre$ui să fie ca a$il să sta$ilească rela!ii o#itive cu adul!ii 1tandard F2 %o ilul ar tre$ui să fie ca a$il să "anifeste )ncredere şi res ect )n co"unicarea cu adul!ii din antura+ul său %nteracţiune în grup 1tandard G2 %o ilul ar tre$ui să de"onstre#e a$ilită!i de coo erare )n interac!iunile de (ru . "espectarea diversităţii 1tandard H2 %o ilul ar tre$ui să fie ca a$il să recunoască ase"ănările şi deose$irile dintre oa"eni. 1tandard I2 %o ilul ar tre$ui să fie ca a$il să "anifeste res ect fa!ă de deose$irile dintre oa"eni.

E*e" le de co" orta"ente rivind standardele )n de#voltarea socioe"o!ională a co iilor de vârstă reşcolară '. De#voltare socială De#voltarea ca acitatii de a interactiona o#itiv cu al!i co ii& )ndeose$i cu cei de
vârstă a ro iată - să ini!ie#e o activitate s ecifică vârstei )" reună cu alt co il - să se )" rietenească şi să "en!ină rietenia cu cel utin un co il - să ră"ână cu (ru ul şi să nu "ear(ă cu ersoane necunoscute - să interac!ione#e din ro rie ini!iativă in conte*te diferite cu co ii a ro iati ca vârstă - să ofere şi să ceară a+utor altor co ii atunci când conte*tul o i" une @ Do"eniile e* eren!iale re onderant i" licate sunt2 D,% şi D61. De#voltarea ca acită!ii de a interac!iona cu adul!ii cunoscu!i

- să se des artă cu uşurin!ă de adul!ii cu care sunt o$işnui!i )n situa!iile a căror "otiva!ie este +ustificată .cât ti" "er(e la (rădini!ă& când "er(e )ntr-o ta$ără şcolară& când ărin!ii li sesc "otivat o erioada data etc. 0 - să )şi e* ri"e afec!iunea fa!ă de adul!ii cu care s-au o$işnuit - să răs undă la for"ulele de salut folosite de adul!i - să interac!ione#e cu uşurin!ă cu adul!ii fa"iliari din co"unitate - să "anifeste )ncredere şi rela!ii o#itive fa!ă de adul!ii din antura+ - să ceară a+utorul adultului când are nevoie. @ Do"eniile e* eren!iale re onderant i" licate sunt2 D,%& D61 şi DPM. De#voltarea a$ilită!ii de a recunoaşte& acce ta& a recia si de a res ecta ase"ănările şi deose$irile dintre oa"eni - să se +oace )" reună cu al!i co ii diferi!i din unct de vedere al (enului& li"$ii vor$ite& etniei sau erfor"an!elor .co iii cu %E10 - să for"ule#e )ntre$ări des re fa"ilia& etnia& li"$a vor$ita& cultura& caracteristicile fi#ice ale celorlal!iJ - să identifice ase"ănările şi deose$irile dintre ersoane du ă diferite criteriiJ - să o$serve că aceeaşi ersoana oate avea "ai "ulte roluri sociale .de e*2 "a"a oate fi sora cuiva& este so!ia tatălui& este conta$il la locul de "uncă& vecină cu cineva cunoscut0 @ Do"eniile e* eren!iale re onderant i" licate sunt2 D,%& D61& D< şi DE%. De#voltarea ca acita!ii de a res ecta re(ulile si de a )ntele(e efectele acestora - să ur"e#e din ro rie ini!ativă re(uli si" le - să )şi aşte te rândul )n diverse situa!ii - să fie ca a$il să folosească +ocul entru a e* lora& e*ersa şi )ntele(e rolurile sociale - să antici e#e ce ur"ea#ă )n ro(ra"ul #ilnic - să-si ada te#e co" orta"entul )n func!ie de re(ulile diferitelor situa!iiJ - să artici e la activită!ile de (ru or(ani#ate de adul!i. @ Do"eniile e* eren!iale re onderant i" licate sunt2 D61& D,% şi DPM. De#voltarea ca acită!ii de a-şi asu"a res onsa$ilită!i& de a ne(ocia şi artici a la luarea deci#iilor - să utili#e#e diferite strate(ii entru a artici a la +oc - să a lice diferite strate(ii entru a re#olva adecvat ro$le"ele individuale sau de (ru - să ne(ocie#e cu al!i co ii re#olvarea unei situa!ii cu sau fără a+utorul adultului - să ia )n considerare dorin!ele si nevoile altor co ii - să acce te res onsa$ilită!i şi să le res ecte @ Do"eniile e* eren!iale re onderant i" licate sunt2D61 şi D,% De#voltarea ca acită!ii de a coo era cu ceilal!i - să se alăture unui (ru de co ii care desfăşoară o activitate de +oc sau de )nvă!are - să se confor"e#e deci#iilor de (ru - să )şi ofere voluntar a+utorul - să )nde linească o sarcină care contri$uie la atin(erea unui sco co"un @ Do"eniile e* eren!iale re onderant i" licate sunt2DPM& D<. DE%&D,% şi D61 De#voltarea a$ilită!ii de a "anifesta e" atie fa!ă de alte ersoane - să "anifeste e" atie fa!ă de suferin!a fi#ică sau e"o!ională a altor co ii - să alinte co ii de vârstă a ro iată& al!i "e"$ri ai fa"iliei sau rieteni - să e* ri"e e"o!ii şi senti"ente fa!ă de ersona+e din ovesti - să recunoască şi să vor$ească des re e"o!iile celorlal!i @Do"eniile e* eren!iale re onderant i" licate sunt2D61& D,% şi DE% ''.De#voltarea e"o!ională De#voltarea ca acită!ii de a se erce e& )n "od o#itiv ca ersoană unică& cu caracteristici s ecifice - să-şi s ună corect nu"ele şi renu"ele - să folosească corect ronu"ele - să descrie "e"$ri fa"iliei sale - să co"unice celorlal!i infor"a!ii des re sine - să cunoască #iua& luna& oraşul& !ara )n care s-a născut - să "anifeste )ncredere )n sine @ Do"eniile e* eren!iale re onderant i" licate sunt2D61& D,% şi D<. De#voltarea ca acită!ii de a-şi ada ta trările şi e"o!iile - să-şi controle#e e"o!iile& ini!ial cu a+utorul adultului - să facă fa!ă unor sarcini dificile fără să "anifeste frustrări foarte "ari - să aşte te ână i se acordă aten!ie

- să-şi controle#e )n s ecial i" ulsurile& senti"entele şi e"o!iile ne(ative - să-şi "odifice e* resia şi co" orta"entul )n func!ie de situa!ie @ Do"eniile e* eren!iale re onderant i" licate sunt2D61 şi D,%. De#voltarea ca acită!ii de a recunoaşte şi de a-şi e* ri"a adecvat o varietate de e"o!ii - să asocie#e e"o!iile cu cuvinte şi e* resii faciale - să-şi e* ri"e e"o!iile rin +oc şi rin activită!i artistice - să co"unice celorlal!i& )n "od adecvat e"o!iile şi trăirile sale - să reac!ione#e e"o!ional )ntr-o "anieră ada tativă şi fle*i$ilă )n conte*te fi#ice şi sociale diferite @Do"eniile e* eren!iale re onderant i" licate sunt2 D61& D,% şi DE% E:EMP,E DE A%T'5'T89' PR'3 %ARE 1-A ;RM8R'T DE456,TAREA A7','T89',6R 16%'6 EM69'63A,E A %6P'',6R DE 5KR1T8 PRE<%6,AR8 & C'( () S%(* +S*),%---. C/(01*123) 4121"+5)2 co" eten!e e"o!ionale C/(01*123) S01C%6%C)2 conştienti#area e"o!iilor& e* ri"area e"o!iilor& etichetarea corectă a e"o!iilor /7%1C*%81 - să identifice şi să conştienti#e#e e"o!iile trăite - să asocie#e o etichetă ver$ală e* resiei e"o!ionale din desen D'"+*+2 =E - =G "inute (+*1"%+51 2 coli de hârtie& creioane colorate. 0"/C1D'"+ D1 5'C"'2 Da!i-le co iilor câte o foaie de hârtie şi creioane colorate. Ru(a!i co iii să desene#e cu" se si"t . er"ite!i co iilor să folosească orice culoare doresc0. ,a final discuta!i desenele )" reună cu co iii. Încura+a!i-i să identifice şi să denu"ească e"o!iile desenate. /7S1"8+3%%: Prin această activitate co iii )nva!ă2 - să identifice corect e"o!iile ro rii şi etichetele ver$ale cores un#ătoare - Înva!ă des re e"o!ii rin inter"ediul desenului& o activitate s ecifică vârstei 2u criticaţi desenele copiilor9 important este să identifice corect emoţia trăită: +cceptaţi şi emoţiile negative ale copiilor : & "/+*+ 1(/3%%5/". C/(01*123) 4121"+5) 2 co" eten!e e"o!ionale C/(01*123) S01C%6%C)2 conştienti#area e"o!iilor& e* ri"area e"o!iilor& etichetarea corectă a e"o!iilor /7%1C*%81 - să identifice e"o!iile de $ucurie& furie& triste!e& tea"ă - să e* ri"e corect e"o!ia o$servată - să etichete#e corect e"o!iile re#entate D'"+*+2 =E - =G "inute (+*1"%+512 LRoata e"o!iilorB- un cadran confec!ionat din carton care are un $ra! indicatorJ )" ăr!i!i acest cadran )n H ăr!i e(aleJ rin rotire& $ra!ul indicator se oate o ri aleator )n dre tul si"$olului unei e"o!ii .e*e" lu2 $ucuros& su ărat& furios& "irat& lictisit& lân(ăcios0 şi se va anali#a situa!ia dată. 0"/C1D'"+ D1 5'C"'2 Pre#enta!i co iilor LRoata e"o!iilorB& e* licându-le că o vor utili#a )ntr-un +oc entru a )n!ele(e "ai $ine e"o!iile lor şi ale celorlal!i. În acest +oc& câte un co il va )nvârti să(eata ro!ii şi când acesta se o reşte la o e"o!ie& va )ncerca să identifice şi să re roducă e"o!ia& să dea e*e" le de situa!ii )n care s-a si"!it )n acest fel. Preci#a!i că& )n ca#ul )n care roata se o reşte tot la aceeaşi e"o!ie& se va roti din nou& entru a se utea discuta toate e"o!iile. /7S1"8+3%%2 Prin această activitate co iii )nva!ă2 - să identifice corect e"o!iile ro rii şi etichetele ver$ale cores un#ătoare - co iii achi#i!ionea#ă cuvinte care denu"esc e"o!ii 2u uitaţi să lăudaţi copiii pentru recunoaşterea şi etic;etare corectă a emoţiilor: S) 21 <'C)( & D1# + +SC'5*+*'5. C/(01*123) 4121"+5) 2 co" eten!e sociale C/(01*123) S01C%6%C)2 ini!ierea interac!iunilor cu ceilal!i co ii /7%1C*%81 - să asculte ceea ce s un ceilal!i co ii - să )nve!e să-i asculte e ceilal!i fără să-i )ntreru ă - să - şi aşte te rândul )ntr-o conversa!ie D'"+*+2 =G - >E "inute 0"/C1D'"+ D1 5'C"'2 Aşe#a!i co iii )n cerc. Ru(a!i > co ii să vină )n fa!ă. Mai )ntâi )ncura+a!i co iii "ai socia$ili să ovestească. Astfel cei "ai ti"i#i vor utea ur"a e*e" lul cole(ilor. Fiecare co il va tre$ui să ovestească e scurt des re o activitate& o +ucărie sau orice altă referin!ă .A %are este ani"alul tău referat/ B& A %u ce )!i lace să te +oci/B 0 .Încura+a!i fiecare co il să ovestească des re referin!ele sale. A oi cere!i co ilului care l-a ascultat să descrie ceea ce a s us celălalt. 1chi"$a!i rolurile2 cel care a vor$it va

asculta& iar cel care a ascultat va fi cel care va vor$i. Asi(ura!i-vă de fa tul că to!i co iii au artici at la această activitate. /7S1"8+3%%: Prin această activitate co iii )nva!ă2 - e*ersea#ă co" orta"entele care facilitea#ă sta$ilirea şi "en!inerea rela!iilor de rietenie - )nva!ă să do$ândească ca acitatea de a ini!ia interac!iuni vârstei - co iii se cunosc "ai $ine şi )nva!ă fa tul că o rela!ie resu une reci rocitate 6olosiţi acest gen de activităţi ca modalitate de a face tranziţia de la o activitate la alta: "eamintiţi copiilor să păstreze liniştea pe parcursul acestei activităţi: &21 <'C)( =(0"1'2). C/(01*123) 4121"+5)2 co" eten!e sociale C/(01*123) S01C%6%C)2 coo erare )n +oc& co" orta"ente rosociale /7%1C*%8E - să - şi de#volte a$ilită!ile de coo erare - să e*erse#e a$ilită!i de )" ăr!ire a +ucăriilor&de cerere şi de oferire a a+utorului de aşte tare a rândului - să re#olve rin ne(ociere ro$le"ele care ot să a ară )n (ru D'"+*+: =E - =G "inute (+*1"%+512 i"a(ini decu ate din reviste& li ici & carton 0"/C1D'"+ D1 5'C"'2 Î" ăr!i!i co iii )n (ru uri de F - G co ii. Î" ăr!i!i fiecărui (ru i"a(ini decu ate din diverse reviste şi li ici. 1 une!i co iilor că va tre$ui să lucre#e )" reună şi să li ească i"a(inile e oster. Încura+a!i co iii să )" artă& să - şi aşte te rândul& să ofere sau să ceară a+utor. /7S1"8+3%%: Prin această activitate co iii )nva!ă2 - să e*erse#e co" orta"entele care facilitea#ă sta$ilirea şi "en!inerea rela!iilor de rietenie - )nva!ă să do$ândească ca acitatea de a se i" lica )n +ocurile celorlal!i - co iii sunt )ncura+a!i să transfere ceea ce )nva!ă )n +ocul cu ărin!ii şi )n alte conte*te.co iii de aceeaşi vârstă0 5ăudaţi copiii pentru comportamentele de cooperare manifestate pe parcursul activităţii : 1xpuneţi posterele copiilor în sala grupei sau într#o altă locaţie unde pot fi văzute: & SC>%(7) 5/C'5 : . C/(01*123) 4121"+5)2 co" eten!e sociale C/(01*123) S01C%6%C)2 ini!ierea interac!iunilor cu ceilal!i co ii D1S6)?'"+"1+ </C'5'%: %o iii stau )n se"icerc e scăunele. %o ilul care nu are scaun "er(e la un cole(& )i s une nu"ele&dă "âna cu el şi acesta )i cedea#ă locul dacă a (hicit nu"ele. 6olosiţi acest gen de activităţi ca modalitate de a face tranziţia de la o activitate la alta: "eamintiţi copiilor să păstreze liniştea pe parcursul acestei activităţi: 1TRATEM'' DE DE456,TARE A %6MPETE39E,6R 16%'6 - EM69'63A,E Î3 RE,A9'A ED;%AT6R – %6P', 6$!ine!i infor"a!ii des re activită!ile referate şi reocu ările co ilului . Asculta!i ceea ce s un co iii şi )ncura+a!ii să vor$ească des re ei )nşişi .Trans"ite!i "esa+e ver$ale şi non – ver$ale consistente . Partici a!i la +ocurile co iilor .6feri!i co iilor li$ertatea de a ale(e +ocurile şi descrie!i ac!iunile lor .6r(ani#a!i diferite sectoare de +oc şi une!i co iilor la dis o#i!ie cât "ai "ulte +ucării . '" lica!i ărin!ii )n educa!ia co iilor - sta$ili!i şedin!e sau )ntâlniri individuale - utili#a!i carne!ele sau telefonul entru a infor"a ărin!ii - or(ani#a!i activită!i )n care să fie i" lica!i şi ărin!ii 1ta$ili!i o rela!ie de arteneriat cu ărin!ii - discuta!i deschis ro$le"e de co" orta"ent )" reună cu ărin!ii - critica!i co" orta"entul co ilului si nu co ilul - Încerca!i să o$!ine!i ărerea ărintelui )n le(ătură cu ro$le"a - orienta!i-vă e identificarea unor solu!ii - "onitori#a!i )" reună cu ărintele ro(resele co ilului. 7'7,'6MRAF'E <tefan A. %atrinel N OallaP Eva - ADezvoltarea competenţelor emoţionale şi sociale la preşcolari.9 editura A1%R& %lu+ 3a oca& >EEI 5ernon& A. - &Dezvoltarea inteligenţei emoţionale prin educaţie raţional # emotivă şi comportamentală.9 editura A1%R& %lu+ 3a oca& >EEH Qaters& 5. - . 0oveşti raţionale pentru copii.9 Editura A1%R& %lu+ 3a oca& >EE?