(juitarc sassioa

T r adirLo r n e'. CL a ssL q^e. vi cht n g. lèLL. es...

:|,

..

': '.l ' ,

l.

I

ClqudeVA[[l
| 2 pièces choisies

rtl' Bobyioct nùlt l. tbu roû pay. i{..do C.yut ''r.ù(:& * dùtaçû .irp ClatsltrÊ .ii.. C...nr xtq* pdda a.iglû 2Wl Piopri&é .n .HF||.:...n r-t'". noa..g. r.. d@ii.) r':. à h jd. it Vok d.Valli C. 1r&.. t t l..r.! A i.hp Pickitg ClatttCrE a'riifAh wur dhôir-J.::r r ' ' .rrro ter '. nonôl .rt I Ugonpo.ulll EclrL dr R. d'qécud@. Ca.È rfulù Grd'. ^nyt..ni 7.i. d.1à rr. . C.u*o.d.c''a. C.É.rr' '. C.Valli ^rryt.125 dtu.t2 ot Hq'.ov. t . CV. r tir r i. d ût1 6dtu ?H tabt dtt&.. h fcrl .AITTAPE SESâTON sot fltIRE i sfwE ^r. . . rh EctlFv.volli ^n!û.1iq. C-Volli ^flgt.1 :.Volli Clasiqp Chttiqp Pid..Vdlli C. CVolli C.rgfr r-n i: C.. Blær 8lær t:.Volli Arryt.ryi ^nvt. d Mùdin 90 000 BH IORT FR^NCE î* qtet k *tû* pd.Volli Cvolli Pid. r:r. rcpio<tu. Toù...Vdlli Cvolli ^n!t.rugt||ml. r:|i. .r:lpAn d|E gmc. Vlta.'1.

e=152 trqd arrgt C-Vdlli .tt& z M th2ak WO BEI/XffA&G .Amazirrq g?ace fi.té de ranr.1-Ah vousdirois-je momcn T'noi.û Z.Vdli aayti$ a* @.od drrgrt C.

3.Auro lee lntroduc'on trûd arrgt c.l1ntu tualt 7 M ua{k 90000 BELF@r+MtttcE .Volli 4.Yalli cqt tqhl2@j Plqttétl d.Bobyrock mineur C.

5.A trovers lo forêt C.Vclli f *' +îa+ I o*.L* 2ènelobfioe f* r r rrrr f* r r rrr P rrrrdc t attdt at/an z rtte*k xmÆ!flrt+ ttcF dWAr 2uJ Wtl .1*".

BI tqtw tu3 hql&l *l'atutrCtl& 7M thzth gdm SEIFRll$lltE ..Freighttroin T"fttre=152 Trod crrgrf simplifié C..Volli lalsær t$onncrtoû6 b.6.t noB.

cqrulli orrgt C-Valli aptright 21.Vqlse 120 T"croche= E F.T.03 &qriaé.k t â|ltu ctaxi7 M t4aânû 9aw BEUoÊÉeanû .

Roberf de Visée crrgt C.Yolli I - rl F=t rrl c4rùir zB wé e hnN cyû 7M tazilît 90û sEEoîr+RArE .

nirt 4n t Pqû.tùtn gatu) 3{LRtÈl+thn .Hymneà lo joie I" 96= J Beetho\.€n arngf C-Vdlli aq. e tu tu ( uèh / æ |.r.9.

Volli f ---=- r qf I .10. ardeur âvec Exéculer C.Départ pour Lisbonne dldiéà Daùien T' 68= J.

Cwigtt Zl03 Wé e hducU& t M l.tett qXtoBElllElQè4t(I . r icre$ adlb.I =ë.

112 BI 1 l2 Bl .11-Modein Fronce C.Valli labserÉsa ertMes lesnotes...

hah t1æo BErfdr+url|ê . qt)44û 2003Prôpliraé û lenatcya$ 7 M .112B U nt.

qLBÀkr . 125env T"nolre= trod qrrgt.C-Volli "f 7 k nwk cqt bll2æ3 ltoFùîè deh'ntu cuâlÛ mû StLF.t2..Oh hoppydoy..