CHESTIONAR

1.Va folositi de servicii hoteliere? • Da • Nu 2. Cunoaşteţi hotelurile din R.Moldova? • Da • Nu 3.Care hotel preferati?(specificati de ce anu e! o Ro"al #ar$ o %eo &rand 'otel o (lo)ers o Codru o *ltul +. Care este scopul de utili,are a hotelului pentru du neavoastra? o *faceri o -dihna o *.ree ent o /rata ent 0. Care este otivul care v1 deter in1 s1 nu utili,ati hotelurile? a. #refer otelurile sau .a,dele 2. 3 o cheltuial1 de 2ani c. Nu4l consider necesar d. *lte otive 5. *ţi aflat de hotelul 6Ro"al #ar$78 • din pu2licitate (/V9radio9pres1! • de la prieteni9 • de la turisti • de la oa eni de afaceri • din interes personal • alte surse(e:e plificaţi!..............................................................................

142 ori pe lun1. oldova? • A a. 2. da . 142 ori pe lun1. 142 ori pe s1pt1 >n1. 142 ori pe an d..142 ori pe an d. Deloc. Cu care din ur 1toarele variante asociaţi cuv>ntul 6Ro"al7? • presti. 11. Ce apreciati la hotelurile din R.ati serviciile hoteliere? a. c. 2.142 ori pe s1pt1 >n1. c. C>t de des utili. Care consideraţi c1 este punctul forte al hotelului Ro"al? • @electivitatea serviciilor • A a. <tili.ine concurentiala favora2ila • Calitatea superioara a serviciilor • A punerea prin pu2licitate 1B.deloc 12. C>t de des utili. V1 consideraţi o persoan1 infor at1 Cn do eniul hotelurilor? a.inea • calitatea serviciilor • a plasarea • pu2licitatea 13.ati serviciile hotelului6Ro"al7? • da • nu =.iu • inovatie • istorie • centru de 2usiness ?.ati serviciile hotelului Ro"al? a..

ele8  7#retul este i a. #e piaţa oldoveneasca hotelurile se pre.convena2il +.. Dntr4o scal1 de la 1 la 1B ce not1 aţi acorda serviciilor hoteliere Cn ansa 2lu? 15. nu 1+.ine +.e:a. ediu 2. foarte 2une c.calitate4pret 2. ediu +.i a.satisfacatoare 3.Cu apreciati fra.calitate4i a. 2une d.2una 2.Ce parere aveti referitor la reducerile de pret pentru clientii per anenti ai hotelului? 1.2.inea hotelului7? 1.pret4i a.ine4pret 3.#e 2a.erat de are 1=. are 3. Care carcteristici sunt cele • #retul • A a.int1 ca servicii8 a.a carui raport apreciati nivelul pretului la hoteluri? 1.acord total .ine 2B. e:celente 2.Cu apreciati nivelul pretului la hoteluri? 1.erea unui hotel? 1. edii 10.inea • Calitatea • * plasa ent ai i portante in aale.foarte 2una 1?.

acord total  6<n hotel tre2uie sa fie la inde ina turistului7? a. politician d.de. turist e. 2BBB430BB d.indiferent +. Dn ce cate. 2BBB c.acord 0. de. de.de. 22. o de stiinta c.2. #uteţi aprecia c>t se ridic1 venitul net o2ţinut dec1tre toţi du neavoastr1 lunar? a. acord total 21.peste 00 ani.acord c.acord 3. o de afaceri 2. Eurist 23. Care este ocupaţia du neavoastr1? a. su2 1BBBlei 2.2B430 ani 2. e 2rii fa iliei . 30BB40BBB e. indiferent d.30400 ani 2. acord e. peste 0BBB.orie de v>rst1 v1 Cncadraţi? a.acord total 2.