2014

Wyższe Szkoły Bankowe Lider programów MBA w Polsce

executive mba

2

Executive Master of Business Administration WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA

Brzmiące wieloma językami, jedno z największych i najważniejszych miast świata – Szanghaj. Miejsce na ziemi dla nowoczesnych i otwartych ludzi – tych, co nie boją się pracy w wielokulturowym środowisku. W codziennym pędzie spotykają się tu ci, którzy pragną nowych wyzwań i chcą wciąż uczyć się czegoś nowego. Dla podobnych im ludzi biznesu i menedżerów chcących nadać rozpędu swojej karierze, stworzone zostały studia Executive MBA. Wymianę wiedzy i dobre tempo pracy gwarantują sami słuchacze – doświadczeni pracownicy wielu firm i branż oraz wykładowcy – specjaliści i praktycy z całego świata. Aby móc się rozwijać, niczym wciąż rosnący w siłę Szanghaj, potrzeba czegoś więcej niż podręczniki i suche fakty – nowych doświadczeń, spotkań z ciekawymi ludźmi i otwarcia na świat.

Photo: Shanghai

4

Executive Master of Business Administration WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA

KNOW US

Partner programu – Aalto University School of Business
Aalto University School of Business należy do konsorcjum Program in International Management (PIM), skupiającego 52 najlepsze uczelnie ekonomiczne z całego świata. Umożliwia to międzynarodową wymianę studentów, zachęca do współdziałania pracowników naukowych oraz wspólnego podejmowania przedsięwzięć. Uczelnia należy ponadto do Community of European Management Schools (CEMS), stowarzyszenia zrzeszającego 17 najlepszych europejskich uczelni ekonomicznych i 50 uznanych firm międzynarodowych. Aalto University School of Business powstała w 2010 r. z połączenia trzech wiodących w Finlandii uniwersytetów: • Helsinki School of Economics (utworzonej w 1911 r.) • University of Art and Design Helsinki (utworzonego w 1871 r.) • Helsinki University of Technology (utworzonego w 1849 r.) Ten innowacyjny projekt otworzył drogę do realizacji nowej misji i wizji opartej na kilkudziesięciu latach doświadczeń.

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu powstała jako pierwsza z dziewięciu Wyższych Szkół Bankowych stanowiących największą grupę uczelni biznesowych w Polsce. W szerokiej ofercie WSB w Poznaniu znajdują się: • studia I i II stopnia • studia podyplomowe • program Executive Master of Business Administration • program Master of Business Administration • kursy językowe • kursy i szkolenia • Uniwersytet Każdego Wieku. Aktywna współpraca ze środowiskiem gospodarczym umożliwia Wyższej Szkole Bankowej wykorzystanie doświadczeń biznesu w procesie dydaktycznym. Dużą część wykładowców stanowią praktycy z bogatym doświadczeniem. Szkoła co roku gości m.in. przedstawicieli Rządu i Parlamentu RP, Centrum Europejskiego, Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA), Narodowego Banku Polskiego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Business Centre Club czy Konfederacji Pracodawców Polskich.

School of Business
Aalto University School of Business is a member of the Program in International Management (PIM) – a consortium of 52 of the world’s leading business schools. The membership not only facilitates international student exchange, but also fosters collaboration and joint initiatives among faculty. The School is also part of the Community of European Management Schools (CEMS) – an alliance of Europe’s 17 top universities of economics and 50 renowned multinational businesses. Aalto University School of Business was established in 2010 through a merger of Finland’s three prominent universities: • Helsinki School of Economics (founded in 1911) • University of Art and Design Helsinki (founded 1871) • Helsinki University of Technology (founded in 1849). This innovative project paved the way for the School’s pursuit of a new mission and vision which derives the best from its decades-long experience.

The Poznan School of Banking was founded as the first of the nine WSB Schools of Banking that currently make up Poland’s largest group of business schools. The Poznan School’s rich product portfolio includes: • first–degree (Bachelor’s) and second–degree (Master’s) programs • postgraduate courses • the Executive Master of Business Administration program • the Master of Business Administration program • language courses • professional training courses • the University of All Ages. Close cooperation with the business community enables the WSB School to immediately and effectively incorporate business experience into classroom instruction. A substantial proportion of the faculty is highly experienced professionals and practitioners. Every year the School hosts representatives of e.g.: the Government and the Parliament of Poland, the European Center, the Polish European Community Studies Association (PECSA), the National Bank of Poland, the European Bank for Reconstruction and Development, the Business Centre Club, and the Polish Employers’ Confederation.

5

Executive Master of Business Administration WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA

Program Partner – Aalto University

The WSB School in Poznan

Finland

Poland

The international network of Aalto Executive programs
South Korea

Indonesia

Taiwan

Singapore

Potrójna korona
Aalto University School of Business jako pierwsza uczelnia w krajach nordyckich weszła do elitarnego grona szkół noszących „potrójną koronę”. Oznacza to, że otrzymała trzy prestiżowe akredytacje: AACSB, AMBA i EQUIS. Takim wyróżnieniem może poszczycić się jedynie 40 uczelni na całym świecie.

The Triple Crown
Aalto University School of Business was the first university in Nordic countries to put on the triple crown. This means that it has earned the world’s three most prestigious accreditations in business education: AACSB, AMBA, and EQUIS. The School is now proud to be among an elite of 40 schools worldwide holding the triple crown.

Executive Master of Business Administration WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA

AACSB AMBA EQUIS
6

AACSB – Association to Advance Collegiate School of Business jest pierwszą na świecie i wciąż pozostaje największą organizacją oceniającą uczelnie biznesowe. Przyznanie akredytacji przez to elitarne stowarzyszenie jest świadectwem spełniania przez uczelnię wysokich standardów nauczania, sukcesów w realizacji celów edukacyjnych i wzorowego połączenia teorii z praktyką. AMBA – brytyjska akredytacja przyznawana przez Association of MBAs stanowi gwarancję niezależnej oceny jakości programów MBA, opartej na ustalonych kryteriach, dla zapewnienia najwyższych standardów poziomu nauczania i treści programowych. EQUIS – Certyfikat Europejskiego Systemu
Podnoszenia Jakości (The European Quality Improvement System) jest potwierdzeniem spełniania przez helsińską uczelnię najwyższych europejskich i międzynarodowych standardów. Poświadcza duże doświadczenie w edukacji z dziedziny ekonomii i kształcenia menedżerów.

AACSB – Association to Advance Collegiate Schools of Business remains the world’s largest and longest-standing organization for the assessment of business schools and curricula. Its accreditation warrants top quality education, effective attainment of relevant and challenging educational objectives, and a perfect blend of theory and practice. AMBA – The British accreditation awarded by the Association of MBAs represents the ultimate in the quality assessment of MBA programs, based on rigorous criteria reflecting the highest standard of excellence in teaching and curriculum design. EQUIS – the European Quality Improvement System – certificate acknowledges that the Helsinki-based school meets the best European and international standards, emphasizing its merit and experience in economics and management education.

LIDER RANKINGÓW
Program Executive MBA
Financial Times 2013 85. miejsce na świecie
ranking oceniający programy Executive MBA 85. pozycja na świecie programów Aalto Executive MBA; w rankingu znalazły się tylko 2 programy z Polski

Perspektywy 2013
ranking programów MBA

14. miejsce w Polsce

Wprost 2013

8. miejsce w Polsce

ranking programów MBA, który powstał na podstawie badania opinii menedżerów odpowiedzialnych za politykę kadrową w 500 największych firmach w Polsce

Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum
rating programów MBA w Polsce - klasa profesjonalna plus

klasa PRO+

Akredytacja Association of MBAs

pierwszy w Wielkopolsce

oraz drugi w Polsce program Executive MBA, który uzyskał akredytację AMBA

Aalto University School of Business
Aalto University School of Business w najbardziej prestiżowym rankingu, przeprowadzonym przez „Financial Times” w 2013 r., zajęła 29. miejsce w kategorii „European Business Schools”, a także 35. miejsce na świecie i 22. w Europie w kategorii Executive Education.
Executive Master of Business Administration WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA 7

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
W rankingu uczelni wyższych tygodnika „Wprost” w 2013 r. Wyższe Szkoły Bankowe zostały ocenione jako najlepsza grupa uczelni biznesowych w Polsce i jednocześnie uplasowały się na 3. miejscu w kraju wśród wszystkich uczelni niepublicznych.

Ranking powstał w oparciu o opinie 500 największych pod względem przychodów przedsiębiorstw w Polsce.

At Aalto University, the provision of leadership development services is the responsibility of Aalto University Executive Education Ltd (Aalto EE). Aalto EE offers high-quality executive education by utilizing the expertise of Aalto University and its extensive international network. Aalto EE brings a multidisciplinary approach and new, innovative learning methods to the development of management. Aalto EE’s strengths are a global model of operation and a diverse range of services in Finland, Poland, Singapore, Russia, Sweden, South Korea, Taiwan, China and Indonesia.

Dr Minna Hiillos
Associate Dean Aalto University Executive Education

I warmly recommend the Executive MBA program in the School of Banking in Poznan for those managers who want to excel as top global executives.

Maciej Malicki
Słuchacz programu Executive MBA w WSB w Poznaniu Menedżer Centrum Techniczno-Rozwojowego, Atagor Sp. z o.o.

8

Executive Master of Business Administration WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA

Dlaczego Pana wybór padł na Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu?
Wyjątkowość studiów MBA Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu to przede wszystkim najlepsi wykładowcy, nowoczesna infrastruktura uczelni, elastyczna organizacja, która ułatwia podjęcie tego wyzwania, a także możliwość uczestnictwa w zajęciach w międzynarodowym środowisku.

Jak wykorzystuje Pan wiedzę zdobywaną w trakcie studiów MBA?
Dzięki zdobytej wiedzy wzrasta świadomość podejmowanych na co dzień działań – własnych i innych osób. Dają one szersze pole widzenia, nową optykę, dzięki której można inspirować współpracowników, podwładnych i przełożonych, wpływać na pozytywne opinie i decyzje kontrahentów czy klientów. To wreszcie skuteczne planowanie i konsekwentne realizowanie celów osobistych i biznesowych.

Jak zachęciłby Pan innych do podjęcia studiów Executive MBA?
Studia te znacznie poszerzają horyzonty. Dzięki nim dostrzega się możliwości, których inni nie widzą, podejmuje wyzwania, które innych przerażają i osiąga wyniki, o których inni tylko marzą.

9

Executive Master of Business Administration WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA

PODEJMUJĘ WYZWANIA, KTÓRE INNYCH PRZERAŻAJĄ.

KADRA DYDAKTYCZNA

FACULTY

Wykładowców programu Executive MBA charakteryzuje multidyscyplinarne przygotowanie zawodowe, międzynarodowe doświadczenie, praktyczne podejście i pasja nauczania. Grono wykładowców tworzą profesorowie renomowanych uczelni amerykańskich i europejskich oraz wysokiej klasy specjaliści z bogatym dorobkiem naukowym i ścisłym związkiem z praktyką gospodarczą. Razem tworzą oni atmosferę sprzyjającą teoretycznej i praktycznej edukacji ekonomicznej na najwyższym poziomie.

The Executive MBA faculty members are characterized by a multidisciplinary professional background, a wealth of international experience, a practical approach, and a genuine passion for teaching. The faculty includes professors of distinguished American and European universities alongside world-class professionals with broad research interests and ample exposure to business practice. This fine mix of industry and academia accounts for a favorable climate for highest quality education in both theory and practice of economics.

dr Józef Aleszczyk Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Poznan School of Banking (Poland) David Arnesen, J.D. Seattle University (USA) Michael J. Baker MA, EMBA Aalto University School of Business (Finland)
Executive Master of Business Administration WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA

dr Jerzy Jagoda Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Wroclaw School of Banking (Poland) dr hab. Jacek Łuczak Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Poznan University of Economics (Poland) dr Michel Muszyński Francuski Instytut Zarządzania French Institute of Management (Poland) dr Remigiusz Napiecek Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Poznan University of Economics (Poland) Łada Drozda House of Skills (Poland) Ben Nothnagel, Attorney At Law Aalto University School of Business Executive Education (Finland) dr hab. Jacek Patyk Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Torun School of Banking (Poland) John Peloza, Ph.D. Florida State University (USA)

dr Mariusz Piotrowski Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Poznan School of Banking (Poland) Vesa Puttonen, Ph.D. Aalto University School of Business (Finland) Hannu Seristö, Ph.D. Aalto University School of Business (Finland) Peter J. Stark, Ph.D. Concordia University (USA) Paul R. Timm, Ph.D. Brigham Young University (USA) Gary Wagenheim, Ph.D. Simon Fraser University (Canada) dr Włodzimierz Wudarzewski Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Wroclaw School of Banking (Poland)

Min Basadur, Ph.D. McMaster University (Canada) Michał Błoński Centrum Analiz Rynkowych „Board” S.C. (Poland) J. Michael Geringer Ph.D. Ohio University (USA) prof. zw. dr hab. Jan Głuchowski Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Torun School of Banking (Poland) Aimo Inkiläinen, Ph.D. Aalto University School of Business (Finland) Arvind K. Jain, Ph.D. Concordia University (Canada)

10

Three Pillars of the Program

International Orientation
• Developed and delivered in partnership with Aalto University School of Business • Up to 75% of program content delivered in English • International faculty from Poland, Finland, Canada, the United States, and the United Kingdom • International Week sessions held in Helsinki or Singapore, bringing together students of Executive MBA programs running in Helsinki, Seoul, Singapore, Taipei, Jakarta and Poznan • An internationally recognized degree awarded by Aalto University School of Business and endorsed by the WSB School in Poznan • Program specialization: management and international business.

Practical Focus
• Courses delivered by business practitioners – relevant knowledge that can be readily applied in the workplace • Interactive instruction methods: workshops, authentic business case studies, panel discussions, simulations • Knowledge sharing and experience sharing among participants with diverse professional backgrounds and from a variety of industries • Modular organization of the curriculum • A number of elective courses for flexible design of individual study paths • 24/7 contact with the School and permanent access to educational content from any location owing to Extranet and the Moodle platform • Professionally designed frequency and duration of meetings – once in a month on average • Program’s staff available during each weekend session • Comfortable facilities, assistance in booking accommodation for commuters • Tuition payments that can be scheduled into convenient installments • Extra course materials published in book form.

Prestige
• In 2013, Aalto University School of Business, the Program partner, was ranked 29th among European business schools by The Financial Times • Aalto Executive MBA programs garnered 85th place worldwide in the 2013 Financial Times ranking (only 2 schools from Poland included) • The Executive MBA Program came 8th in the 2013 Wprost ranking among MBA programs available in Poland • The Executive MBA Program was the first program in the region of Wielkopolska and the second in Poland to be accredited by the Association of MBAs • “Professional plus class” awarded to the Program by the Association of Management Education SEM FORUM • Experienced faculty from leading European and American universities • A globally recognized degree awarded by Aalto University School of Business and endorsed by the WSB School in Poznan • The Poznan School of Banking is part of the WSB Group, whose strength is underpinned by 20 years of presence in the higher education market and 14 years of experience in the delivery of MBA programs.

11

Executive Master of Business Administration WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA

Organizacja studiów

S

! A B M K N I TH
Program structure

tudia Executive MBA trwają 2 lata. Zjazdy odbywają się średnio raz w miesiącu i trwają w piątki od godz. 16.00 do 21.00, a w soboty i niedziele od godz. 9.00 do 16.00. Program obejmuje 26 modułów, każdy z nich to minimum 22 godziny zajęć dydaktycznych w ciągu jednego weekendu. Zjazdy obejmują 572 godziny nauki, w tym 70 godzin przeznaczone na International Week. o 75% zajęć prowadzonych jest w języku angielskim.

D P

T

Typowy moduł składa się z następujących etapów: Etap 1. Przygotowanie do zajęć rzed zajęciami uczestnicy programu otrzymują pakiet materiałów dydaktycznych. Daje to możliwość zapoznania się z tematyką modułu oraz przygotowania pracy wstępnej. Jest to również czas na pracę własną, wyznaczenie celu i opracowanie indywidualnego procesu uczenia się. Etap 2. Udział w zajęciach Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Łączą one w kompleksowy sposób: • n aukę przez bezpośredni kontakt z wykładowcą - ekspertem • i ntensywną współpracę i udział w zadaniach grupowych • uczestnictwo w dyskusjach • w ymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami.

he Executive MBA takes 2 years to complete. Meetings are held once in a month, on average, from 4 to 9 p.m. on Fridays, and from 9 a.m. to 4 p.m. on Saturdays and Sundays. The curriculum is composed of 26 modules, each comprising a minimum of 22 class hours scheduled over a single weekend. A total of 572 hours of instruction, including 70 hours allotted to the International Week p to 75% of coursework is in English.

U B

A typical module consists of the following stages: Stage I. Preparation for classes efore classes Program participants receive a binder with the teaching materials. This allows them to get acquainted with the module subject matter and do the preparatory homework designed by the instructor. It is also time for individual work, setting one’s own goals and needs for the learning process. Stage II. Class participation Class attendance is obligatory. Classes are designed to combine: • learning through direct contact with instructor-expert • intense cooperation with other Program participants • participating in in-class discussions and in group tasks • sharing one’s knowledge and skills with others.

Executive Master of Business Administration WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA

W K

śród stosowanych metod nauczania znajdują się m.in.: wykłady, analizy przypadków, prezentacje indywidualne i grupowe, warsztaty i ćwiczenia, gry symulacyjne i komputerowe, testy osobowości, dyskusje, konsultacje indywidualne. Etap 3. Zaliczanie modułu

T E

he teaching methods used include: lectures, case studies, individual and group presentations, workshops and exercises, simulation and computer games, personality tests, discussions, individual consultations. Stage III. Passing the module

ażdy moduł kończy się pisemną pracą zaliczeniową o charakterze praktycznym. Kryteria zaliczenia określają poszczególni wykładowcy na początku zajęć z danego modułu. Pod uwagę mogą oni brać m.in. aktywność na zajęciach, prezentacje samodzielne i grupowe, raporty dotyczące pracy grupowej, pisemne analizy studium przypadku, testy do samodzielnego rozwiązania, prace pisemne słuchaczy.

very module ends with a final written assignment, to be prepared according to the requirements and guidelines set by the instructor at the beginning of the course. Among the criteria they may evaluate are student’s involvement, individual and group presentations, group tasks reports, written case studies analyses, individual tests and written assignments.

12

Program studiów

Program curriculum

C

ały program podzielony jest na cztery bloki tematyczne:

T

he whole program is divided into four thematic concentrations:

• zarządzanie przedsiębiorstwem • zagadnienia finansowe • zarządzanie międzynarodowe • marketing i komunikacja.

• Company Management • Financial Expertise • International Business and Management Issues • Communication and Marketing Skills.

W P

ramach każdego bloku realizowane są moduły obowiązkowe oraz moduły do wyboru.

rojekt biznesowy oraz International Week integrują i w praktyczny sposób uzupełniają zdobytą wiedzę w powyższych obszarach.

W T

ithin each concentration there are core and elective modules delivered.

he Business Project and the International Week bring together knowledge from all four concentrations.

Jacek Kowalewski
Słuchacz programu Executive MBA w WSB w Poznaniu

13

Executive Master of Business Administration WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA

Studia Executive MBA to niezwykle interesujący okres w moim życiu, podczas którego miałem okazję na wymianę doświadczeń zawodowych ze słuchaczami pracującymi w różnych branżach. Dzięki uczestnictwu w zajęciach w Singapurze (International Week) nawiązałem też ciekawe kontakty zagraniczne. Studia te oceniam bardzo wysoko, także za sprawą wysoko wykwalifikowanych wykładowców krajowych i zagranicznych, którzy są nie tylko pracownikami naukowymi renomowanych uniwersytetów, ale przede wszystkim praktykami biznesu, którzy osiągnęli sukces zawodowy. Tacy ludzie inspirują do kreatywnego myślenia i działania. Wszechstronna wiedza z różnych obszarów zarządzania, którą zdobyłem, jest przydatna do praktycznego zastosowania w codziennej pracy. Pomaga sprawnie podejmować odpowiedzialne decyzje.

14

Executive Master of Business Administration WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA

THIN

INK

15

Executive Master of Business Administration WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA

P

R

O

G

R

A

M

C

U

R

R

I

C

U

L

U

M

Company Management
Wiedza i kompetencje menedżerskie są trwałymi czynnikami wspierającymi przewagę konkurencyjną i powinny być naczelną wartością każdego przedsiębiorstwa. Moduły zawarte w tym obszarze tematycznym mają na celu dostarczyć nowoczesną wiedzę wszystkim osobom zajmującym się zarządzaniem na średnim i wysokim szczeblu organizacji. Dzięki poruszanej tematyce uczestnicy mogą: • podnieść swoje kompetencje menedżerskie • zwiększyć zdolności wprowadzania rozwiązań nowatorskich i doskonalących procesy kierowania • udoskonalić umiejętności związane z kształtowaniem ścieżki rozwoju własnego i innych pracowników oraz budowania własnego wizerunku. Dodatkowo, słuchaczom zostaną przybliżone podstawowe kategorie problemów związanych z zarządzaniem firmą, a także przegląd wybranych metod i technik zarządzania, kompleksowe zarządzanie jakością zgodne z obowiązującymi wymogami prawa, problematyka etyki biznesu i znaczenie organizacji nieformalnej w zarządzaniu firmą. Kompleksowa gra biznesowa pozwoli przetestować posiadane umiejętności z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania, a tworzenie indywidualnych lub grupowych projektów zwiększy umiejętności związane z identyfikacją i analizą problemów oraz proponowaniem adekwatnych rozwiązań systemowych i operacyjnych. Managerial know-how and qualifications are long-lasting factors that give companies a competitive advantage and as such should be a priority for every business. That is why modules in this concentration aim at providing state-of-the-art knowledge to all mid-level and top managers. The subjects covered will help with: • development of state of the art managerial competencies • the ability to implement innovative solutions • improving management processes • students’ work on designing career paths for themselves and others as well as on managing their personal image. In addition, the selected set of topics introduces program participants to commonly encountered company management problems, to management methods and techniques, to total quality management systems compliant with current legal regulations, to business ethics issues, and to the importance of informal networks in company management. A realistic business game lets students test their entrepreneurial and managerial skills, while individual and team projects improve skills connected with identifying and analyzing problems, using appropriate systemic and operational practices to develop realistic and effective solutions.

Executive Master of Business Administration WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA

MODUŁY OBOWIĄZKOWE:

CORE MODULES:

MODUŁY DO WYBORU:
Total Quality Management dr hab. Jacek Łuczak Business Ethics David W. Arnesen, J.D.

ELECTIVE MODULES:

General Management dr Włodzimierz Wudarzewski, dr Jerzy Jagoda Strategic International Human Resource Management mgr Łada Drozda Strategic Management J. Michael Geringer Ph.D. Business Law dr Mariusz Piotrowski

16

P

R

O

G

R

A

M

C

U

R

R

I

C

U

L

U

M

Financial Expertise
W trakcie modułów zawartych w tym obszarze, słuchacze poznają nowoczesne metody i techniki umożliwiające analizę i rozwój działań finansowych w przedsiębiorstwie. Uczestnicy studiów: • nabędą praktyczne umiejętności wykorzystywania instrumentów rachunkowości finansowej i zarządczej w codziennej działalności gospodarczej • poznają tajniki kontrolingu oraz zarządzania ryzykiem finansowym, by uzyskać jeszcze większą pewność i skuteczność działania. Dodatkowym celem zajęć z tego obszaru jest m.in. przedstawienie nowoczesnych koncepcji z zakresu rachunkowości, finansów, ryzyka inwestycyjnego, ekonomii dla menedżerów. Jednocześnie zaprezentowane zostaną techniki zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce życia gospodarczego – przy podejmowaniu decyzji operacyjnych i strategicznych. Słuchacze poznają także sposoby analizy elementów sprawozdania finansowego, by móc efektywnie i łatwo zarządzać wartością przedsiębiorstwa opartego na tego typu danych oraz nauczą się trafnie podejmować decyzje, które mogą wpływać na wynik finansowy i konkurencyjność firmy na rynku krajowym i zagranicznym. Modules in this concentration provide students with an understanding of modern methods and techniques used in analysis and development of corporate finances. Program participants will: • gain practical skills in using financial and managerial accounting instruments in everyday company operations • discover the arcana of controlling and financial risk management in order to further increase their own confidence and effectiveness. This concentration also covers modern concepts in accounting, finance, investment risk, and economics for managers. At the same time, it shows how to use the knowledge in real business situations when making strategic and operational decisions. Every student will also learn to analyze components of financial reports in order to effectively and easily use such data as the basis for managing company value and to make accurate decisions in areas that may affect a company’s financial results and its competitiveness in domestic and foreign markets.
Executive Master of Business Administration WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA 17

MODUŁY OBOWIĄZKOWE:
Financial Accounting dr Józef Aleszczyk Managerial Finance dr Michel Muszyński Management Accounting & Control dr Remigiusz Napiecek Economics for Executives Arvind K. Jain, Ph.D.

CORE MODULES:

MODUŁY DO WYBORU:

ELECTIVE MODULES:

Tax Law prof. zw. dr hab. Jan Głuchowski, dr hab. Jacek Patyk Financial Risk Management Vesa Puttonen, Ph.D.

P

R

O

G

R

A

M

C

U

R

R

I

C

U

L

U

M

International Business & Management Issues
Moduły wchodzące w skład tego obszaru pozwalają zrozumieć procesy zachodzące w gospodarce światowej oraz dają szansę usystematyzowania posiadanej wiedzy i poszerzenia jej o międzynarodowy wymiar funkcjonowania nowoczesnego przedsiębiorstwa. Dzięki zawartym w tym module pogłębionym zagadnieniom każdy słuchacz zdobywa praktyczne informacje z określonej dziedziny funkcjonowania firmy oraz uzyskuje dodatkowe umiejętności menedżerskie, wspomagające proces zarządzania na arenie międzynarodowej. Słuchacze udoskonalą umiejętności związane z: • rozpoznawaniem i rozwiązywaniem problemów interpersonalnych i międzykulturowych • negocjacjami na arenie międzynarodowej • poszukiwaniem dodatkowych możliwości rozwoju poza granicami swojego kraju. Umiejętność analizy problemów krajowych z uwzględnieniem perspektywy międzynarodowej oraz zagadnień międzykulturowych to główny cel kształcenia w ramach tej grupy modułów. Dostosowane są one do potrzeb nie tylko dużych międzynarodowych korporacji, ale także małych i średnich przedsiębiorstw, funkcjonujących w obrębie Unii Europejskiej. Modules in this concentration provide an understanding of the processes taking place in the global economy. They also expand and organize participants’ knowledge of economics by emphasizing the international context of the modern enterprise. In-depth presentation of the issues in this concentration not only equips participants with practical information on different areas of company operations but also provides them with additional managerial skills instrumental in managing a company in the international environment. Participants will improve their skills in such spheres as: • identifying and solving interpersonal and cross-cultural challenges • conducting international negotiations • finding expansion opportunities abroad. The ability to analyze domestic problems from an international perspective and to recognize cultural difference is the principal objective of these modules, which are tailored not only to the needs of large corporations but also to those of small and medium enterprises operating within the EU market.

Executive Master of Business Administration WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA

MODUŁY OBOWIĄZKOWE:
International Marketing Management John Peloza, Ph.D. International Operations Management Aimo Inkiläinen, Ph.D.

CORE MODULES:

MODUŁY DO WYBORU:
Cross-Cultural Management Ben Nothnagel, Attorney At Law International Business Hannu Seristö, Ph.D.

ELECTIVE MODULES:

18

P

R

O

G

R

A

M

C

U

R

R

I

C

U

L

U

M

Communication & Marketing Skills
Zajęcia realizowane w ramach tego modułu mają w dużej mierze charakter praktyczny i są prowadzone w formie gier symulacyjnych, warsztatów, prezentacji grupowych czy studiów przypadku. Głównym założeniem tego obszaru tematycznego jest przekazanie nowoczesnych, a zarazem praktycznych umiejętności z zakresu komunikacji w biznesie oraz zarządzania marketingowego, zorientowanego na prowadzenie działalności także na arenie międzynarodowej. Moduły w tym obszarze przedstawiają powyższe zagadnienia nie tylko jako formę komunikacji z rynkiem przez prowadzone działania prosprzedażowe i wizerunkowe, ale także jako strategię ukierunkowaną na długotrwały i stabilny sukces rynkowy przedsiębiorstwa. Słuchacze będą mieli możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu identyfikacji, rozumienia oraz funkcjonowania w wielokulturowej rzeczywistości współczesnego biznesu, poznają uwarunkowania nowoczesnego marketingu, udoskonalą własny styl prowadzenia prezentacji i przekazywania informacji strategicznych dla organizacji. Słuchacze nauczą się także stosować metody psychologiczne z zakresu przywództwa i motywowania, poznają tajniki własnego stylu oddziaływania na współpracowników, sformułują swój indywidualny plan rozwoju w odniesieniu do kształtowania władzy i wpływu w czasie trwania kariery, zrozumieją mechanizmy rządzące zachowaniami w organizacji i podniosą efektywność w zarządzaniu codziennymi sytuacjami pracy menedżera. This concentration offers classes that are mostly practical in nature and take the format of simulation games, workshops, group presentations, and case studies. It is designed to provide up-to-date and relevant skills applicable in business communication and marketing management, both locally and internationally. Modules in this concentration present business communication and marketing management not only as a form of communication with the market aimed at generating sales and creating brand awareness, but also as a strategy ensuring long-term and sustainable growth of the company. Participants will acquire knowledge and skills needed to identify, understand, and function in the multicultural environment so characteristic of modern business. They will learn about modern marketing realities, improve their presentation techniques, and find out how to effectively communicate information of strategic importance to their organization. They will also learn how to use psychological leadership and motivational techniques, discover how their personal style affects co-workers, design their personal plans in respect to power and influence development throughout their careers, understand mechanisms controlling behaviors in organizations, and increase their efficiency in dealing with situations that managers and administrators come across every day.

MODUŁY OBOWIĄZKOWE:
Management Communication Michael J. Baker, BA, MA, EMBA Organizational Behavior Paul R. Timm, Ph.D.

CORE MODULES:

MODUŁY DO WYBORU:
Marketing Management Michał Błoński Leadership & Change Management Gary Wagenheim, Ph.D. Managing for Creativity Min Basadur, Ph.D.

ELECTIVE MODULES:

19

Executive Master of Business Administration WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA

P

R

O

G

R

A

M

C

U

R

R

I

C

U

L

U

M

Business Project
Celem tego modułu jest opracowanie projektu biznesowego dotyczącego wybranej sfery funkcjonowania przedsiębiorstwa z możliwością późniejszego wdrożenia go w praktyce. Słuchacze pracując w kilkuosobowych zespołach projektowych, wykorzystują zdobytą w trakcie studiów wiedzę i umiejętności, projektując nowatorskie rozwiązania możliwe do zastosowania w firmie. Praca nad projektem odbywa się w ścisłej współpracy z opiekunem merytorycznym projektu biznesowego, wykładowcą programu, konsultantem z wieloletnim stażem w firmach międzynarodowych na całym świecie. W projekcie biznesowym weryfikowane są m.in.: • umiejętność posługiwania się wiedzą i wykorzystanie jej w praktyce • skuteczność wykorzystania metod i technik analitycznych w praktyce zarządzania • zdolność prawidłowego formułowania problemów oraz argumentowania stosowanych metod badawczo-projektowych • dobór właściwego rozwiązania problemu
Executive Master of Business Administration WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA

In this module, teams of participants work with a client company to prepare analyses and practical recommendations related to a selected area of company operation. Student teams utilize their newly acquired knowledge and skills to design novel solutions that are applicable in corporate settings. Project teams work under the supervision of a business project coach, who is both a member of the Program’s faculty as well as a business consultant with rich experience gained in an international environment. The business project verifies the following: • ability to utilize knowledge both in practice and in theoretical reasoning • efficient application of analytical techniques and methods used in managerial practice • ability to formulate problems and present one’s arguments properly and clearly • validity of project approach and research methods being applied • accurate selection of problem solution • ability to independently design solutions, both for strategic and operational management.

• umiejętność samodzielnego projektowania rozwiązań w zarządzaniu zarówno strategicznym, jak i operacyjnym.

Każdy z omawianych modułów ukazywał inny aspekt zarządzania przedsiębiorstwem, na które należy patrzeć strategicznie. Osobiście najbardziej ceniłem sobie zajęcia z psychologii biznesu. Prowadzący – Ben Nothnagel, Paul Timm czy Gary Wagenheim – pokazywali jak ważna, oczywiście oprócz wiedzy merytorycznej, jest umiejętność przywództwa, bycia liderem i o ile czasami jest to ważniejsze, by znaleźć odpowiednie osoby wokół siebie i umiejętnie je motywować, niż być najlepszym samemu. Natomiast zajęcia takie jak chociażby strategia w biznesie z Michaelem Geringerem, są elementarzem, bez którego nie można zarządzać niczym, nawet sobą samym.

20

Tomasz Wojtkiewicz
Absolwent programu Executive MBA w WSB w Poznaniu Prezes Zarządu, Nextbike Polska sp. z o.o.

Photo: Shanghai

21

Executive Master of Business Administration WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA

POWIEDZ MI, A ZAPOMNĘ. POKAŻ MI, A ZAPAMIĘTAM.
Executive Master of Business Administration WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA

Co daje Pani poczucie bycia absolwentem prestiżowych studiów Executive MBA?
Mogę powiedzieć, że przez 2 lata studiów nie tylko bardzo wzbogaciłam wiedzę menedżerską, lecz przede wszystkim zdobyłam doświadczenie. Wpływ na to miał fakt, że zdecydowana większość zajęć miała charakter praktyczny, warsztatowy – w myśl słów Konfucjusza: „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.” Nieoceniona była również możliwość wymiany doświadczeń z kolegami menedżerami z innych branż.

Które z modułów okazały się najciekawsze?
Według mnie najciekawsze były moduły poświęcone rozwijaniu kompetencji lidera, często oparte o autoanalizę, dzięki czemu menedżer osiąga samoświadomość umiejętności, zdolności, kompetencji, a przede wszystkim ich braków.

Czym kierowała się Pani, wybierając studia w WSB w Poznaniu?
Kluczowy przy podejmowaniu przeze mnie decyzji był międzynarodowy wymiar studiów. Zależało mi na tym, aby moduły były realizowane w języku angielskim i prowadzone przez wykładowców zagranicznych uczelni. Jest to może niewymierny, ale niezwykle istotny czynnik wpływający na to ile i jaką wiedzę zdobędziemy. Ponadto kadra na studiach jest na najwyższym poziomie i daje poczucie uczenia się od najlepszych. Jeszcze jednym aspektem, który brałam pod uwagę przy wyborze studiów, był ranking programów MBA – program poznański jest zawsze w czołówce.

22

Magdalena Gutfrańska
Absolwentka programu Executive MBA w WSB w Poznaniu Kierownik Działu Logistyki i Zakupów, ALSTOM Power

23

Executive Master of Business Administration WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA

Zajęcia Strategic Management, prof. Michael Geringer z Ohio University w USA

MODUŁ WYJAZDOWY OFF-CAMPUS MODULE
Pierwszy zjazd ma charakter integracyjny i odbywa się poza siedzibą uczelni. WSB w Poznaniu pokrywa koszty związane z organizacją, noclegami i wyżywieniem uczestników. The initial meeting is dedicated to induction and integration, and is therefore held off-campus. The WSB School covers all organizational expenses including meals and accommodation.

Zajęcia próbne &

Free trials &

EXECUTIVE

MBA DAYS

Kandydaci na studia Executive MBA mają możliwość bezpłatnego uczestnictwa we fragmencie zajęć obecnej edycji programu. To najlepsza sposobność, aby zapoznać się ze szczegółowym programem wybranego modułu, poznać zasady zaliczenia i atmosferę zajęć, obejrzeć materiały dydaktyczne, a także porozmawiać z wykładowcą i uczestnikami programu. Anyone thinking of taking up the Executive MBA program can, on request, attend part of a course held within the current edition of the program. The free trial is a perfect opportunity to explore the detailed content of a specific module, find out more about the assessment requirements and the atmosphere in the group, take a look at the course materials, and talk with the instructor as well as with the program participants.

Executive Master of Business Administration WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA

NETWORKING
Networking with students and alumni of international Aalto programs is an unquestionable benefit of studying for the Executive MBA degree in Poznań. The Poznań School’s Executive MBA Program has already been completed by managers from such companies as e.g.: Bank Zachodni WBK SA, GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA, Hewlett-Packard sp. z o.o., Johnson&Johnson sp. z o.o., Kraft Foods Polska sp. z o.o., NIVEA Polska, Philips Lighting Poland, PKO BP SA, Siemens sp. z o.o., Unilever Polska SA, Volkswagen Motor Polska sp. z o.o., Wrigley Poland sp. z o.o.

Dodatkowym atutem studiów jest możliwość budowania międzynarodowej sieci kontaktów wśród słuchaczy i absolwentów programów Aalto Executive MBA. Uczestnikami programu w WSB w Poznaniu są przedstawiciele kadry menedżerskiej. takich firm jak m.in.: Bank Zachodni WBK SA, GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA, Hewlett-Packard sp. z o.o., Johnson&Johnson sp. z o.o., Kraft Foods Polska sp. z o.o., NIVEA Polska, Philips Lighting Poland, PKO BP SA, Siemens sp. z o.o., Unilever Polska SA, Volkswagen Motor Polska sp. z o.o., Wrigley Poland sp. z o.o.

24

INTERNATIONAL WEEK
Słuchacze programu Executive MBA mają możliwość uczestniczenia w International Week, unikalnym projekcie łączącym słuchaczy wszystkich programów Executive MBA prowadzonych w międzynarodowej sieci szkół w Helsinkach, Seulu, Singapurze, Tajpej, Dżakarcie i Poznaniu. Podczas tygodniowego pobytu uczestnicy biorą udział w zajęciach prowadzonych przez doświadczonych wykładowców z Finlandii, Stanów Zjednoczonych, RPA czy Francji, spotykają się z liderami biznesu, odwiedzają firmy, a także uczelnię – Aalto University School of Business. Executive MBA Program students have the opportunity to attend the International Week – a unique learning experience bringing together participants of all Executive MBA programs running within an international network linking Helsinki, Seoul, Singapore, Taipei, Jakarta and Poznan. This week-long event involves classes with experienced instructors from Finland, the United States, South Africa or France, meetings with business leaders, site visits to companies, and a visit to the home of the Program – Aalto University School of Business.

Katarzyna Kałuziak
Słuchaczka programu Executive MBA w WSB w Poznaniu

Miałam możliwość uczestniczenia w International Week w Singapurze była to doskonała okazja do wymiany doświadczeń z ludźmi z różnych części świata i kultur. Zajęcia zorganizowane przez doświadczonych wykładowców z USA czy Wielkiej Brytanii prowadzone były w bardzo praktyczny i innowacyjny sposób. Dodatkowo na specjalnie zorganizowanej sesji mieliśmy okazję spotkać się z czołowymi przedstawicielami biznesu w Singapurze. Dla mnie był to wspaniały i pożytecznie spędzony czas, który pozwolił mi nawiązać wiele ciekawych kontaktów zarówno biznesowych, jak i osobistych.

PRESTIŻOWY DYPLOM MBA A PRESTIGIOUS MBA DEGREE
Executive Master of Business Administration WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA 25

Dyplom ukończenia programu Executive MBA wystawiany jest w języku angielskim przez Aalto University School of Business i sygnowany przez WSB w Poznaniu. Absolwenci otrzymują także listę modułów wraz z ocenami, które uzyskali. Na liście tej umieszczone są nazwiska wykładowców prowadzących zajęcia i nazwy ich macierzystych uczelni The degree certificate is issued in English by Aalto University School of Business and the WSB School in Poznań. Each graduate is also given a transcript detailing all modules completed and grades earned along with the names of module instructors and their home institutions.

STUDY TOUR

Słuchacze programu mają także okazję wzięcia udziału w Aalto Executive MBA Study Tour do jednej z prestiżowych uczelni w Stanach Zjednoczonych. Trwający zazwyczaj tydzień wyjazd studyjny łączy elementy akademickie z praktyką biznesu. W 2014 r. w ramach Executive MBA Study Tour zaplanowana jest wizyta w Stanford University w Palo Alto w Kalifornii. Program participants can also take part in the Aalto Executive MBA Study Tour to one of America’s most prestigious universities. The tour usually lasts a week and combines academic components with business practice. In 2014, the Executive MBA Study Tour will be hosted by Stanford University in Palo Alto, California.

Tomasz Wojtkiewicz, Absolwent programu Executive MBA w WSB w Poznaniu, 2013 r.

Zasady rekrutacji

Admissions

1 2

Spełnienie kryteriów przyjęcia na studia Executive MBA:

1 2

Meet the admission requirements for the Executive MBA Program:

 ukończone studia wyższe II stopnia (dyplom magistra) minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe.

a second–degree (Master’s) at least 3 years of prior work experience

Zebranie kompletu dokumentów, na który składają się:

Collect all required documents, fill in and sign where applicable:

 wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy zaświadczenie o doświadczeniu zawodowym lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej 2 egzemplarze umowy edukacyjnej potwierdzona przez WSB lub notarialnie kserokopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich 1 zdjęcie legitymacyjne (35 x 45 mm) potwierdzona przez WSB lub notarialnie kserokopia dowodu osobistego ewentualnie kserokopia świadectwa zdania egzaminu językowego (TOEFL, FCE zdany po 2012 r., CAE, CPE, LCCI 3rd level, BEC Higher) dowód uiszczenia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne i wpisowej na konto:

a personal questionnaire form documentation of work experience or a certificate of entry in the business register 2 copies of the educational contract an authenticated (by a WSB employee or a notary public) photocopy of your higher education diploma a recent photo (35 x 45 mm) a photocopy of your identity card, attested notarially or by a WSB employee a certificate of proficiency in English (TOEFL, FCE dated later than 2012, CAE, CPE, LCCI level 3, BEC Higher), if applicable proof of payment of the examination and the registration fees to the School’s account:

Raiffeisen Bank Polska SA
Executive Master of Business Administration WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA

Raiffeisen Bank Polska SA

95 1750 1019 0000 0000 0161 1828
z dopiskiem: Executive MBA.

95 1750 1019 0000 0000 0161 1828
title/reference: Executive MBA.

3

Dostarczenie kompletu dokumentów do Biura Programu Executive MBA – pocztą lub osobiście oraz umówienie się na rozmowę kwalifikacyjną oraz egzamin.

3

Submit all the documents collected at Phase 2 to the Executive MBA Program Office – by mail or in person – and make appointments for the interview and the language exam.

Podstawą przyjęcia na studia jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz zdany egzamin językowy. Kandydat wybiera zgodnie z preferencjami pisemną lub ustną formę egzaminu.

To be enrolled in the Program, a candidate must be successful at the interview and the language exam. Candidates are free to choose their preferred form of exam – oral or written.

26

Opłaty za studia Executive MBA:
 opłata wpisowa – 300 zł opłata za postępowanie kwalifikacyjne – 200 zł czesne (zobacz niżej) opłata końcowa – 750 euro opłata seminaryjna - 2500 zł (w przypadku uczestnictwa w International Week).

Executive MBA fees:
 registration fee at PLN 300 examination fee at PLN 200 tuition fee (see below) graduation fee at EUR 750 seminar fee at PLN 2500 (payable on participation in the International Week).

Dogodny system płatności:
Liczba rat
1 rata 2 raty roczne 4 raty semestralne 20 rat zjazdowych 24 raty miesięczne

Flexible payment system:
Całkowite czesne
31 500 zł 33 500 zł 35 500 zł 37 500 zł 38 160 zł

Wysokość raty
31 500 zł 16 750 zł 8 875 zł 1 875 zł 1 590 zł

Number of payments
single down payment 2 annual installments 4 semi-annual installments 20 per-meeting installments 24 monthly installments

Amount payable
PLN 31 500 PLN 16 750 PLN 8 875 PLN 1 875 PLN 1 590

Aggregate tuition
PLN 31 500 PLN 33 500 PLN 35 500 PLN 37 500 PLN 38 160

Uczelnia gwarantuje, że wysokość czesnego nie ulegnie zmianie podczas trwania programu.

The School guarantees that the tuition fees shall remain fixed throughout the run of the Program.

Promocje i dodatkowe korzyści:
Absolwenci WSB w Poznaniu, którzy zapiszą się na studia Executive MBA w terminie od 2 kwietnia do 30 listopada 2014 r., otrzymają zniżkę 2500 zł w czesnym oraz są zwolnieni z opłaty wpisowej. Kandydaci, którzy zapiszą się na studia Executive MBA otrzymają dodatkowo zniżkę na wybrane roczne studia podyplomowe w postaci imiennego bonu do wykorzystania w ciągu 2 lat od daty zakończenia studiów. Wysokość zniżki wynosi 100% dla kandydatów zapisanych w terminie od 2 kwietnia do 30 czerwca 2014 r. oraz 50% dla kandydatów zapisanych w terminie od 1 lipca do 30 września 2014 r. Regulamin promocji dostępny jest w Biurze Programu Executive MBA.

Promotions and other benefits:
Poznań School’s alumni who sign up for the Executive MBA program between April 2 and November 30, 2014 will be entitled to a reduction of PLN 2500 from the tuition fee and exempt from the registration fee. Candidates who sign up for the Executive MBA program will receive a discount on a one-year postgraduate course of their choice in the form of a non-transferrable voucher valid for 2 years from completion of the Program. The discount will be 100% – for enrolments completed between April 2 and June 30, 2014, or 50% – for enrolments completed between July 1 and September 30, 2014. Complete rules and regulations can be obtained from the Executive MBA Program Office.
Executive Master of Business Administration WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA 27

Program Executive MBA
dr Renata Krzykała-Schaefer
Dyrektor Akademicki Programu Executive MBA Academic Director for the Executive MBA Program

Barbara Walkowska
Dyrektor Programu Executive MBA Executive MBA Program Director

Maria Matysik
Kierownik Biura Programu Executive MBA Executive MBA Program Office Manager

Biuro programu Visiting address
ul. Ratajczaka 5/7, pokój nr 202 pon. – pt., godz. 9.00 – 17.00 tel. 61 655 33 57/fax 61 655 32 27 e-mail: emba@wsb.poznan.pl

Adres do korespondencji Mailing address
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Al. Niepodległości 2 61-874 Poznań

Więcej informacji More information
www.studiamba.wsb.pl

executive mba

Wyższe Szkoły Bankowe Lider programów MBA w Polsce
Wydawca: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań Koncepcja: Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. Projekt graficzny: Chigo Design Druk: VMG Print sp. z o.o.

Wszelkie dane statystyczne dotyczące działalności uczelni przedstawiają stan na koniec roku 2013. Informacje zawarte w niniejszym informatorze nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.