Meditaţii Veritas

1. Cubul lui Metatron Ne relaxăm, închidem ochii, picioarele şi mâinile stau relaxate, fără să le încrucişăm. Inspirăm pe nas şi expirăm pe gură. Tot corpul se relaxează. Ne imaginăm locul cel mai relaxant pentru noi, în care să ne aflăm. Poate fi într-o poiană, în propria cameră, pe pla ă, suspenda!i în spa!iu, în afara planetei... orice ne atrage cel mai mult. "cest loc special, doar al nostru personal, poate fi modificat oricând dorim. Poate fi chiar aici, în locul în care #ă afla!i acum şi în pozi!ia în care sunte!i. "cum ne imaginăm sim$olul %&'I( în fa!a noastră. Poate fi desenat cu propria mână, poate fi o inscrip!ie, un oc de lumini, este $ine oricum dorim să ne imaginăm. )$ser#ăm cum sim$olul începe să lumineze, din ce în ce mai puternic. *umina sim$olului deschide o poartă între dimensiuni, prin care păşeşte în fa!a noastră arhanghelul +etatron. ,i mul!umim că a #enit la cererea noastră şi ne oferă a utorul său şi îl rugăm să ne dea cu$ul său, metatron ne oferă un cu$ transparent, de energie. Intrăm în el şi ne sim!im din ce în ce mai $ine, prote a!i şi energiza!i. +ul!umim pentru dar şi deschidem ochii. -ste util să face!i această medita!ie înainte de somn şi să #ă imagina!i că dormi!i în interiorul cu$ului. #ă #a prote a de interferen!e nedorite din partea altora pe parcursul nop!ii. 2. Perdeaua de lumină Ne relaxăm, închidem ochii, picioarele şi mâinile stau relaxate, fără să le încrucişăm. Inspirăm pe nas şi expirăm pe gură. Tot corpul se relaxează. Ne imaginăm locul cel mai relaxant pentru noi, în care să ne aflăm. Poate fi într-o poiană, în propria cameră, pe pla ă, suspenda!i în spa!iu, în afara planetei... orice ne atrage cel mai mult. "cest loc special, doar al nostru personal, poate fi modificat oricând dorim. Poate fi chiar aici, în locul în care #ă afla!i acum şi în pozi!ia în care sunte!i. "cum #izualiza!i în fa!a ochilor o perdea de lumină, strălucitoare. *umina poate a#ea orice culoare dori!i, al$ă, aurie, gal$enă... nu are importan!ă culoarea luminii, ci faptul că această lumină este cea mai comforta$ilă lumină pe care a!i pri#it-o #reodată. Prezen!a acesteia #ă linişteşte şi #ă face să #ă sim!i!i din ce în ce mai $ine. /ă relaxa!i şi pri#i!i perdeaua de lumină strălucitoare. "cum păşi!i prin perdeaua de lumină. /e!i o$ser#a cum toate gri ile, spaimele si gandurile #oastre negati#e rămân în urmă, ca un fum care se desprinde de dumnea#oastră, pe măsură ce intra!i prin perdeaua de lumină. Pri#i!i în fa!a dumnea#oastră. /e!i o$ser#a mai multe persona e. ei sunt ghizii dumnea#oastră spirituali şi îngerii păzitori personali. +ul!umi!i-le pentru spri inul acordat până acum. 0iscuta!i cu ei. /ă întoarce!i înapoi prin perdeaua de lumină şi #ă ocupa!i locul dumnea#oastră în acest uni#ers. 0eschide!i ochii. 3. Reiju Veritas (iniţierea pe al treilea ochi)

Ne relaxăm, închidem ochii, picioarele şi mâinile stau relaxate, fără să le încrucişăm. Palmele sunt îndreptate în sus, mâinile relaxate, e#entual pot sta pe genunchi. Inspirăm pe nas şi expirăm pe gură. Tot corpul se relaxează. Ne imaginăm locul cel mai relaxant pentru noi, în care să ne aflăm. Poate fi într-o poiană, în propria cameră, pe pla ă, suspenda!i în spa!iu, în afara planetei... orice ne atrage cel mai mult. "cest loc special, doar al nostru personal, poate fi modificat oricând dorim. Poate fi chiar aici, în locul în care #ă afla!i acum şi în pozi!ia în care sunte!i. "cum ne conectăm la %ursă şi ne imaginăm o rază de lumină care porneşte de la %ursă şi se opreşte în palma dreaptă. Ne relaxăm şi sim!im energia $inefăcătoare în palmă. Ne imaginăm o altă rază de lumină care porneste de la %ursă şi se opreşte în palma stângă. 'espiram profund, ne relaxăm şi sim!im energia în palma stângă. "cum ne imaginăm o a treia rază de lumină, care porneste de la %ursă spre creştetul capului. %untem conecta!i la %ursă, prin cele 1 raze de lumină, pe care le sim!im în palme şi în creştetul capului. Permitem energiei $inefăcătoare să-şi continue drumul în interiorul organismului. &ele 1 raze se intâlnesc în centrul pieptului, se unesc şi apoi co$oară în os prin organism, ieşind prin tălpi. "ceastă energie cură!ă tot ce este rău în organism, tot ce este negati# şi nedorit. "cum ne îndreptăm aten!ia asupra culorii energiei pe care o primim. Poate a#ea orice culoare, nu este o$ligatoriu să fie al$ă. Prima idee care #ă #ine în minte este cea ade#ărată. -ste energia pe care noi o folosim în mod o$işnuit, este energia care ne alimentează, cea corespunzătoare structurilor noastre $ioenergetice. Pri#im linişti!i această lumină. /izualiza!i cum culoarea luminii se modifică treptat, până când de#ine de un al$ strălucitor. /ă relaxa!i câte#a momente şi a$sor$i!i în organism această energie luminoasă. -ste posi$il să o$ser#a!i şi alte fenomene. nu #ă speria!i, este ce#a o$işnuit şi perfect normal. %unt darurile de care a#ea!i ne#oie, indiferent dacă e #or$a de sfere de lumină sau alte forme energetice. 0eschide!i ochii. "ceastă medita!ie este foarte eficientă pentru cură!area energetică a organismului, înlăturarea anumitor $loca e, ridicarea #i$ra!iei personale, refacerea câpurilor, protec!ie împotri#a atacurilor energetice. -fectele sunt de durată şi deschide al treilea ochi 2amplifică #izualizarea mentală intuiti#ă3, moti# pentru care a primit ini!ial denumirea de acorda pe al treilea ochi. . !niţierea cu arhan"heli # acordaj $eichim ($e%hem & $'(M) ,ncepem inspirând adânc pe gură şi expirăm la fel pe nas. 'elaxează-te. %imte legătura cu pământul şi întinde-!i rădăcinile până in adâncul pământului, fixându-le acolo. Pri#eşte lumina di#ină care creşte ca o coloană din cea mai pură lumină, al$ă strălucitoare şi care te în#ăluie. -nergia Pământului se ridică spre lumină iar lumina di#ină trece prin tine. "cum eşti conectat cu Pământul, împământat şi centrat. "cum îngerii încep să se adune în urul tău. ,naintea ta stă 'afael, în spatele tău stă 4a$riel, la dreapta ta +ihail şi la stânga 5riel. -i formează o cruce. "cum se formează primul triunghi al hexagramei +er6a$ei, $aza piramidei

de la &er spre Pământ. ,naintea ta e %ariel, în dreapta-spate e 7arahmeel şi în stânga-spate este 'aguel. "cum se formează al doilea triunghi, cel al piramidei de la Pământ la &er. ,n dreapta-fa!ă este 8ad6iel, în stânga-fa!ă este 'aziel şi în spate este 7ophiel. 9exagrama este acum completă. "rhanghelii stau în urul tău şi te prote ează. /izualizează o stea strălucitoare chiar deasupra capului tău. -a are o aură de lumină în urul ei. /ezi cum steaua creşte în strălucire în timp ce intonezi o mantră 2Tetragrammaton, :od heh #au heh, "oum, +mmm, orice doreşti tu3. "cum î!i întinzi rădăcinile tale către centrul pământului şi sim!i conexiunea cu Pământul. Te conectezi la %ursă. %im!i energia %ursei intrând prin creştetul capului. 0easupra coroanei este +etatron şi %he6inah. %ursa este 5nitatea şi lumina tuturor. +etatron şi %he6inah sunt dualitate, unul şi totuşi doi. 0oi ce curg într-unul singur mereu. +etatron şi %he6inah, #ă rugăm sa #ă conecta!i la noi şi la %;9+, să ne ghida!i în această ini!iere cu 5nitatea %ursei şi %;9+. %im!i cum îngerii ghidează şi controlează energia. -i plutesc deasupra coroanei, chiar deasupra ta, conectându-te la %ursă. -nergia intră prin coroană şi trece prin corpul tău, scurgându-se în Pământ. 'elaxeză-te şi se simte energia pulsând în corpul tău. &hemăm acum primul înger. "rhanghelul 7ophiel se apropie. -l îşi pune palmele pe capul tău, te conectează la %;9+ şi energia îngerilor, trimi!ând energie în tot corpul tău. -l spune< =Primeste trezirea , frumuse!ea în tot ceea ce #ezi.. Te conectez la %;9+, frumuse!e şi iluminare. ,!i aduc %;9+ pentru a te a uta să găseşti lumina din interioarul tău=. 7ophiel pune palmele pe creştetul tău şi trimite %;9+ în coroană. /ezi raza de lumină al$ă şi %;9+ co$orând prin capul tău, în corp. 'elaxează-te şi simte energia pulsând în corpul tău. %e apropie "rhanghelul 5riel. -l îşi pune palmele pe capul tău, te conectează la %;9+, şi trimite energie prin coroană în corpul tău. -l spune< =Primeşte în!elepciunea şi profe!ia. Te conectez la %;9+ şi iti ofer ochii spiritului.= 5riel pune palmele pe fruntea şi ceafa ta, şi trimite %;9+ şi darul său în al treilea ochi. %imte pulsa!ia energiei în al treilea ochi şi în restul corpului. "cum se apropie "rhanghelul 'aziel. -l îşi pune palmele pe capul tău, te conectează la %;9+ şi energia îngerilor, trimi!ând energie în tot corpul tău. -l spune< =-u sunt dătătorul +isterelor 0i#ine. Te conectez la %;9+ şi iti ofer cunoşterea lucrurilor ascunse=. 'aziel îşi pune palmele pe gâtul tău şi trimite %;9+ în gât. /ezi cum %;9+ co$oară prin cap şi prin gât, în corpul tău. 'elaxază-te şi simte energia pulsând în corpul tău. %e apropie "rhanghelul 7arahmeel. -l îşi pune palmele pe capul tău, te conectează la %;9+ şi energia îngerilor, trimi!ând energie în tot corpul tău. -l spune< =Primeşte îndrumarea, iertarea şi compasiunea. Te conectez la %;9+ şi la îndrumarea di#ină din #ia!a ta. -u î!i arăt căile ascunse şi fie ca lumina să î!i arate calea ta=. 7arahmeel îşi pune palmele pe inima ta transpersonală şi trimite %;9+ în sufletul tău. /ezi cum %;9+ co$oară prin capul tău şi prin suflet. 'elaxează-te şi simte energia în corpul tău. "cum se apropie "rhanghelul 4a$riel. -a îşi pune palmele pe capul tău, te conectează la %;9+ şi energia îngerilor, trimi!ând energie în tot corpul tău. -a spune< =Primeşte renaşterea şi transformarea. Te conectez la %;9+ şi la

energia schim$ării. ,!i aduc %;9+ pentru a te a uta să găsesti cunoaşterea misiunii tale pământeşti=. 4a$riel pune palmele pe inima ta şi trimite %;9+ în inimă. /ezi cum %;9+ co$oară prin capul tău şi inima ta. 'elaxează-te şi simte energia pulsând în corpul tău. %e apropie "rhanghelul 8ad6iel. -l îşi pune palmele pe capul tău, te conectează la %;9+ şi energia îngerilor, trimi!ând energie în corpul tău. -l spune< =Primeşte mila şi dreptatea. Te conectez la %;9+ şi te sfin!esc cu %ursa care e mai presus de orice. ,!i aduc s6hm ca să te a ut să găseşti lumina milei=. 8ad6iel pune palmele pe stomacul tău şi trimite %;9+ acolo. /ezi cum %;9+ trece prin capul tău şi prin plexul solar. 'elaxează-te şi simte -nergia în corp. "cum se apropie "rhanghelul +ihail. -l îşi pune palmele pe capul tău, te conectează la %;9+ şi energia îngerilor, trimi!ând energie în corp. -l spune< =Primeşte puterea iu$irii şi puritatea şi puterea %ursei. -u î!i aduc %;9+ ca să te a ute să î!i găseşti puterea interioară şi să înlături $loca ele=. +ihail îşi pune palmele pe $uricul tău şi trimite %;9+. /ezi cum %;9+ trece prin capul tău şi prin $uric. 'elaxează-te şi simte energia în corpul tău. %e apropie "rhanghelul %ariel. -l îşi pune palmele pe capul tău, te conectează la %;9+ şi energia îngerilor, trimi!ând energie în corpul tău. -l spune< =Primeste cunoaşterea, #indecarea şi credin!a. Te conectez la %;9+ şi la %ursă. %unt prin!ul al Prezen!ei 5nită!ii (Unicului), ceea ce-!i aduc eu te #a a uta să poti să #ezi 0i#initatea din tine=. %ariel pune mainile pe $azinul tău şi trimite %;9+ în cha6ra rădăcină. /ezi cum %;9+ trece prin capul tău şi prin cha6ra rădăcină. 'elaxează-te şi simte energia în corpul tău. %e apropie "rhanghelul 'afael. -l pune palmele pe capul tău, te conectează la %;9+ şi energia îngerilor, trimi!ând energie în corp. 'afael î!i ia cu dragoste mâinile. -l spune< =-u sunt medicamentul lui 0umnezeu) primeşte #indecarea în inima ta, în mintea ta şi în tot ceea ce eşti. Te conectez la %;9+ şi la /indecarea de la %ursă. "m adus %;9+ pentru a te a uta să găsesti lumina #indecătoare, care înlătură toate $loca ele, toată negati#itatea şi toată frica=. 'afael î!i !ine palmele şi trimite %;9+ în palme. /ezi cum %;9+ trece prin capul tău şi prin palme. 'elaxează-te şi simte energia în corpul tău. %e apropie "rhanghelul 'aguel. -l pune palmele pe capul tău, te conectează la %;9+ şi energia îngerilor, trimi!ând energie în corp. -l spune< =Primeşte Prietenia lui 0umnezeu, pentru că tu eşti un gardian, care este una cu Pământul şi %ursa. -u te conectez la %;9+ şi Pământ. ,!i aduc %;9+ ca semn al prieteniei lui 0umnezeu cu care eşti unit cu %ursa a tot=. 'aguel îşi pune palmele pe picioarele tale şi trimite %;9+ în picioare şi în pământ. /ezi razele de lumină al$ă şi %;9+ ce trec prin capul tău şi prin picioare. 'elaxează-te şi simte energia în corpul tău. 'elaxează-te câte#a momente şi simte-!i corpul. %imte prezen!a îngerilor în urul tău şi ştii că eşti pentru totdeauna legat de prezen!a 5nită!ii şi de energia %;9+. >iecare înger trece încă o dată prin fa!a ta, pune palmele pe capul tău şi te $inecu#ântează. -i sigilează conectarea la %ursă. -şti pentru totdeauna conectat. *. Manipularea cha%relor

Ne aşezăm într-o pozi!ie comodă, e#entual, dacă ne place mai mult, !inem ochii închişi. 'espirăm adânc şi ne relaxăm. "cum ne îndreptăm aten!ia asupra unei cha6re. /izualizăm forma ei, culoarea energiei sale, conul pe care aceasta emite energie, cu #ârful în interiorul cha6rei şi deschiderea 2$aza3 conului spre mediul exterior. )$ser#ăm sensul şi #iteza de rota!ie a cha6rei ? aceasta este mai uşor de o$ser#at la $aza conului, decât la char6a 2$ilu!a energetică3 în sine. "cum #izualizăm închiderea acestei cha6re, respecti# oprirea ei. char6a nu se mai mişcă deloc, conul energetic nu mai există. &ând char6a s-a oprit, #izualizăm că aceasta începe să se mişte din nou, de data aceasta în sensul de rota!ie corect şi $enefic pentru oraganism şi pentru sinele omului. /izualizăm conul energetic şi imprimăm cha6rei #iteza pe care o dorim, astfel încât conul să fie suficient de mare şi la dimensiunile şi #iteza ideale pentru proprietarul cha6rei. Putem #erifica cu un pendul func!ionarea cha6relor, în sensul că pendulului i se #a imprima 2ne #om gândi să se mişte astfel încât să arate3 sensul şi #iteza de rota!ie al conului energetic al cha6rei respecti#e. 0atorită faptului că mişcarea pendulului este determinată de către informa!iile aflate în structurile $ioenergetice, putem măsura de asemenea care ar fi sensul şi #iteza corecte pentru func!ionarea optimă a cha6rei. *a fel, la final, se poate măsura noua stare a cha6rei, cât şi oprirea ei, la mi locul medita!iei noastre şi, deci, eficien!a medita!iei @ inter#en!iei noastre asupra cha6rei în cauză. -xersa!i. +. !ntrarea ,n simbol - .n d/0a &ea mai simplă medita!ie pentru intrarea în sim$ol este să ne imaginăm 2desenăm, #izualizăm etc.3 sim$olul, să #izualizăm o sferă energetică care se formează în urul lui şi care creşte în dimensiuni până când este suficient de mare încât să putem intra în ea, şi apoi păşim în interiorul ei. "ceastă medita!ie este utilă pentru o energizare mai rapidă, pentru a o$ser#a unde 2în ce zonă a organismului3 este mai util sim$olul respecti#, pentru a ne o$işnui şi a percepe energia sim$olului, pentru a imprima în aură energia respecti#ă, în scopul dorit. "cum #om face o altă medita!ie, în care #om utiliza doar sim$olurile utile în protec!ia energetică. &a exemplu, #om folosi sim$olul "n dA*a. /om sta în picioare, cu $ra!ele întinse în lateral, paralel cu podeaua. Inspirăm adânc, #izualizând cum prin inspira!ie intră lumină în corpul nostru. &ând expirăm, lumina iese din organism prin #ârfurile degetelor, descriind un cerc mare în continuarea $ra!elor noastre. >acem astfel BB de respira!ii complete, deci BB de cercuri energetice. "poi lăsăm $ra!ele pe lângă corp, inspirăm adânc #izualizând lumina care intră în organism. *a expira!ie, #izualizăm cum lumina aceasta iese din corp prin picioare şi prin #ârful capului, descriind un cerc #ertical în continuarea organismului. -fectuăm astfel alte BB de respira!ii complete. 'idicăm apoi un $ra!, o$lic, la un unghi de aproximati# CD de grade de corp, iar celălalt îl ridicăm în sus, astfel încât $ra!ele să descrie o linie dreaptă. 0upă metoda descrisă anterior, efectuăm alte BB de cercuri energetice în continuarea $ra!elor, apoi schim$ăm pozi!ionarea $ra!elor, descriind în final alte BB de cercuri energetice, perpendiculare pe primele cercuri energetice o$lice. 0upă acestea, inspirăm adânc, #izualizând cum energia intră în organism. ,n interiorul creierului 2capului3 ne imaginăm sim$olul "n dA*a care se acti#ează şi începe să se

rotească. *a expira!ie, suflăm aerul în interiorul sferei energetice descrise de cercurile efectuate de a, #izualizând sim$olul şi energia sa intrând în mi locul sferei energetice. %im$olul se roteşte şi împrăştie lumină, până când această lumină prinde dimensiuni foarte apropiate de sfera noastră energetică, continuând să emită energie. %im$olul "n dA*a rămâne în interiorul sferei, dar alimentează astfel o sferă similară în dimensiuni cu sfera construită de noi cu seriile de câte BB de cercuri energetice. >acem B paşi în interiorul sferei şi o$ser#ăm senza!iile fizice pe care le a#em când intrăm în sfera de protec!ie. &ând dorim să ieşim din sferă, ne imaginăm că sfera rămâne pe loc şi păşim afară din ea. altfel, sfera rămâne fixată în urul nostru, prote ându-ne. Pentru cei cu #i$ra!ie energetică mai scăzută, recomandăm ca înaintea acestei medita!ii să efectueze medita!ia - rei u /eritas, pentru energizare şi ridicarea #i$ra!iei personale, ca să se e#ite efectele nedorite cauzate de diferen!a prea mare de #i$ra!ie. "ceastă medita!ie mai poate fi efectuată, de exemplu, cu sim$olul 0ai ;o +io ti$etan şi suflul #iolet. 1. 2ner"ia alb#3indecătoare de la 4aia Ne aşezăm comod pe un scaun, cu ochii închişi şi fără să !inem mâinile sau picioarele încrucişate. 'espirăm adând şi ne relaxăm. /izualizăm cum din tălpile noastre pornesc rădăcini care se întind până în centrul pământului, unde se fixează. Ne relaxăm şi respirăm adânc. "cum ne imginăm că ne co$orâm în os pe aceste rădăcini, în timp ce ele se scurtează, până când a ungem în interiorul pământului, până când suntem în centrul lui. "ici #om o$ser#a 2sau #om chema3 o persoană, spiritul-0umnezeu al pământului 2expresie a mentalului colecti# planetar în cea mai superioară formă @ manifestare a sa3. /om descoperi că acesta poate să ne arate mai multe fe!e ale sale, în func!ie de personalitatea şi necesită!ile noastre< Theros, ca prieten. :ah#eh sau "llah, ca răz$oinic şi lider. 4aia, ca mamă şi protectoare etc. ,n #om cere să ne arate acea reprezentare a sa care este #indecătoare, adică 4aia. Toată fiin!a ei emite o lumină al$ă care #indecă şi prote ează. /izualizăm cum o parte din această lumină ne în#ăluie şi o a$sor$im în organism. 'ămânem în această stare cât dorim şi este comforta$il pentru noi. +ul!umim 4aiei pentru darul său, re#enim 2ne ridicăm până la suprafa!a pământului, în pozi!ia ini!ială3 înapoi şi deschidem ochii. 5. 2chilibrarea $' pe coloană "ceastă medita!ie se utilizează în terapie, în special în cazul celor care nu se trezesc spiritual în mod armonios şi au diferite pro$leme cauzate de trezirea spirituală. Ne conectăm la %ursăE -ste o$ligatorie conectarea la %ursă, pentru a nu trimite energie din propria noastră energie, ca să nu rămânem cu deficit energetic, dar şi pentru a nu for!a sau $loca e#olu!ia %;-ului pacientului, după tiparele noastre. Ne pozi!ionăm o palmă la $aza coloanei pacientului şi una pe creştet sau la capătul coloanei. /izualizăm şi prindem între palmele noastre energia %;-ului pacientului. ,i trimitem energia necesară acestuia şi #izualizăm cum în timp ce %;-ul îşi trage din palmele noastre energia necesară, el se linişteşte până când

#i$rează constant, armonios cu restul organismului şi culoarea sa de#ine caldă, plăcută. 0e remarcat faptul că fiecare %; are propia sa culoare caracteristică. 67.R82 !MP7R8.98: Nu imprima!i a$solut nimic din ce dori!i şi crede!i că ar tre$ui să fieE 'especta!i unicitatea indi#idului şi dreptul său la propria e#olu!ie personală şi lli$er ar$itru. 9; !MP;92<! !MPR2$!!02 V7.$8R2: Nu sunt #ala$ile şi corecte decât strict pentru #oi înşi#ăE )rice sugestie nedorită de %;-ul pacientului #a genera doar alte tensiuni, alte dezechili$re, şi e#ident, pro$leme mult mai mari decât anterior. "ceastă medita!ie nu este pentru dumnea#oastră, ci pentru pacient, la ne#oile sale tre$uie să fi!i aten!i, nu la ne#oile dumnea#oastrăE Cei care nu reu=esc să#=i controle>e or"oliul =i insistă să controle>e 3ieţile =i părerile altora) sunt s?ătuiti să se abţină de la aceasta meditaţie:::: @. Vi>uali>area dra"onilor /ă aşeza!i într-o pozi!ie comodă, e#entual închide!i ochii. /ă relaxa!i, respira!i adânc, respira!iile sunt naturale şi egale. /izualiza!i o uşă în fa!a #oastră, o deschide!i şi intra!i într-o cameră complet roşie< pere!ii, ta#anul, podeaua, mo$ilierul, totul este de culoare roşie. Pe aceaşi uşă, intră după #oi dragonul #ostru personal. )$ser#a!i-i forma, culoarea, atitudinea fa!ă de #oi. )$ser#a!i o altă uşă în fa!a #oastră, o deschide!i şi intra!i într-o cameră complet portocalie< pere!ii, ta#anul, podeaua, mo$ilierul, totul este de culoare portocalie. 0ragonul #ostru #ă înso!eşte. Petrece!i pu!in timp aici, apoi o$ser#a!i o uşă în fa!a #oastră, o deschide!i şi intra!i într-o cameră complet gal$enă< pere!ii, ta#anul, podeaua, mo$ilierul, totul este de culoare gal$enă. 0ragonul #ostru #ă urmează în cameră şi petrece!i pu!in timp în această cameră. )$ser#a!i o altă uşă în fa!a #oastră, o deschide!i şi intra!i într-o cameră complet #erde< pere!ii, ta#anul, podeaua, mo$ilierul, totul este de culoare #erde. 0ragonul #ostru #ă înso!eşte. Petrece!i pu!in timp aici, apoi o$ser#a!i o altă uşă în fa!a #oastră, o deschide!i şi intra!i într-o cameră complet al$astră< pere!ii, ta#anul, podeaua, mo$ilierul, totul este de culoare al$astră. 0ragonul #ostru #ă înso!eşte. Petrece!i pu!in timp aici, apoi o$ser#a!i o altă uşă în fa!a #oastră, o deschide!i şi intra!i într-o cameră complet indigo< pere!ii, ta#anul, podeaua, mo$ilierul, totul este de culoare indigo. 0ragonul #ostru #ă înso!eşte. Petrece!i pu!in timp aici, apoi o$ser#a!i o altă uşă în fa!a #oastră, o deschide!i şi intra!i întro cameră complet #iolet< pere!ii, ta#anul, podeaua, mo$ilierul, totul este de culoare #ioletă. 0ragonul #ostru #ă înso!eşte. Petrece!i pu!in timp aici. )$ser#a!i o altă uşă în fa!a #oastră, o deschide!i şi intra!i într-o cameră complet al$ă< pere!ii, ta#anul, podeaua, mo$ilierul, totul este de culoare al$ă. 0ragonul #ostru #ă înso!eşte. /ă opri!i şi #ă uca!i cu dragonul #ostru, discuta!i cu el. )$ser#a!i-l cum arată şi comportamentul lui. +ul!umi!i-i pentru a utorul pe care #i-l oferă şi ruga!i-l să #ă arate cum e el în pozi!ie de atac. )ser#a!i cum i se modifică culoarea, solzii, ghearele etc. ,i mul!umi!i şi apoi îl ruga!i să #ă arate cum este el când e mul!umit şi prietenos. )$ser#a!i diferen!ele. Petrece!i un timp discutând cu el, mul!umi!i-i şi, dacă dori!i, îl pute!i ruga frumos să #ă a ute într-o pro$lemă anume. &ând #ă sim!i!i pregăti!i, deschide!i ochii.

1A. 23oluţia dra"onilor /ă aşeza!i într-o pozi!ie comodă, e#entual închide!i ochii. /ă relaxa!i, respira!i adânc, respira!iile sunt naturale şi egale. /ă conecta!i la %ursă. /izualiza!i unul dintre şerpii dumnea#oastră, sau dacă nu a#e!i, căuta!i unul din ur. ,l o$ser#a!i cum arată, ce culoare are, cât rău poate să producă cui#a etc. Pute!i folosi sim$olul 7a ;eiou +adras, pentru a atrage şerpii din ur într-o sferă energetică accesi$ilă #ouă. "poi #ă imagina!i că pune!i mâna pe şarpe şi îi da!i energie, orice fel de energie şi în orice cantitate îi este necesară pentru a e#olua la forma energetică superioară următoare. /e!i o$ser#a cum acesta începe să crească, să îi apară aripile şi mem$rele, modificările pe care le suferă pe măsură ce îi da!i energie. ,i mul!umi!i dacă #rea să stea la #oi şi să #ă a ute şi îi propune!i să stea în apărarea #oastră. "stfel, el #a în!elege că are un sens existen!a lui, cât şi faptul că nu a#e!i inten!ii negati#e la adresa lui şi îl considera!i prieten de încredere. 0eschide!i ochii. 11. Modi?icarea culorii dra"onilor /ă aşeza!i într-o pozi!ie comodă, e#entual închide!i ochii. /ă relaxa!i, respira!i adânc, respira!iile sunt naturale şi egale. /ă conecta!i la %ursă. /izualiza!i unul dintre dragonii dumnea#oastră. ,l o$ser#a!i cum arată, ce culoare are, câte capete etc.. #ă decide!i asupra noii culori pe care dori!i să o ai$ă. "poi #ă imagina!i că pune!i mâna pe el şi îi trimite!i energie, orice fel de energie îi este necesară pentru a e#olua şi a-şi schim$a culoarea, aşa cum dori!i. /e!i o$ser#a cum culoarea sa se modifică treptat, până când a unge la culoarea dorită de #oi. ,i mul!umi!i, îl $inecu#ânta!i şi îi transmite!i recunoştin!a #oastră, pentru că #-a acceptat şi #-a îngăduit să exersa!i cu el. 0eschide!i ochii. 12. Meditaţia cu copacul 3ieţii /ă aşeza!i într-o pozi!ie comodă, e#entual închide!i ochii. /ă relaxa!i, respira!i adânc, respira!iile sunt naturale şi egale. /izualiza!i spiritul #ostru suprem ca pe o pădure, mai mică sau mai mare. >iecare copac reprezintă o extensie a acestui spirit în lumea noastră şi este copacul #ie!ii al acelui om, care trăieşte, ca şi #oi, pe această planetă. 5nul dintre acei copaci este copacul #ie!ii #oastre. %tudia!i-l şi gândi!i-#ă că odată ce urca!i in sus pe el, trăi!i #ia!a corespunzătoare acelui copac al #ie!ii. &o$oraâ!i în os pe copac, pe rădăcină şi, plim$ându-#ă pe rădăcina comună a spiritului, #ă apropia!i de alt copac şi urca!i încet în sus pe el. Pri#i!i în ur, o$ser#a!i persoana lângă care sunte!i. ,i mul!umi!i, îl $inecu#ânta!i şi îi transmite!i recunoştin!a #oastră, pentru că #-a acceptat şi #-a îngăduit să exersa!i cu el. /ă întoarce!i înapoi pe acelaşi traseu. 0eschide!i ochii.