KESEMPURNAAN ISLAM S J a. b. c. S J a. b. c. d. S J a. b. c. d. S J a. b. c. d. Yang dikatakan ISLAM berapa kesempurnaannya ?

TigaPerkara :Diikrarkan dengan lidah Ditashdiqkan dalam hati Dikerjakan dengan anggota Berapa tandakah yang dikatakansesaorang itu Islam ? Empat perkara :Merendahkan diri keHadrat Allah dan sesama islam Suci lidah dari memakan dan meminum benda haram Suci lidah dari dusta dan mengumpat Suci badan daripada Hadath Besar Yang dikatakan Islam berapa syarat pakaiannya ? Empat perkara :Sabar akan Hukum Allah SWT Ridha akan Qadha Allah SWT Menyerahkan Diri kepada Allah dengan tulus ikhlas Mengikut Firman Allah dan Hadith Nabi. Apakah yang membinasakan Islam ? Empat perkara :Berbuat sesuatu amalan yang tiada dasar dari Islam itu sendiri Mencela orang berbuat baik & meringankan Hukum Allah SWT Diketahui tetapi tidak dibuat Tiada tahu tetapi malas bertanya