Molitva na koljenima: Bože Oče Sveti, Oče Svjetlosti, koji posjeduješ nepokvarljivosti, usliši nas, kao što si bio

zadovoljan svojim svetim djetetom Isusom Kristom. Jer, on je postao naše svjetlo u tami. O, usliši nas. Isuse, Sine života, Sine besmrtnosti, koji si u svjetlosti, Sine, Kriste besmrtnosti, naš Otkupitelju, daj nam snagu, jer nas napadaju sile zla. O, ospodine Isuse Kriste, davatelju našega spokoja, daj nam du! razumijevanja i milosti kako bismo i mi mogli činiti čuda i biti uslišani u našoj "...# potrebi.

Isus$ %ujte moje riječi, Ja sam Isus Krist koji je s vama dovijeka. Ja sam onaj koji je poslan sišao u ljudsku smrtnu tvorevinu, zbog sjemena koje je otpalo. &o, nisu me prepoznali misle'i da sam smrtan. Borit 'ete se sa zlim silama zato što one, za razliku od vas, nemaju spokoja, te ne žele da budete spašeni. &aoružajte se snagom moga O(a, i upravite mu svoju molitvu. ) on, Ota(, pomo'i 'e vam, kao što vam je pomogao poslavši mene. *ir svima vama i svakome tko vjeruje u moje ime. &eka s vama budu radost, milost i mo', *ir vama. +rimite moj mir. †. I ne bojte se, jer s vama sam dovijeka, kao što sam vam rekao, dok sam bio u tijelu. )men. *olitva$ Oče u tvoje ruke predajem svoju dušu i tijelo i ovu svoju potrebu, o usliši nas, u Ime Isusovo molimo, )men. )men. )men.†