‫מוקדש לד"ר יוג'ין קווֹ ן‬

‫ולד"ר ביל אוּ ץ‬
‫ולד"ר מייק נאן‬

‫‪6‬‬

‫|‬

‫וינס פלין‬

‫וידוא הריגה‬

‫|‬

‫‪7‬‬

‫‪8‬‬

‫|‬

‫וינס פלין‬

‫וידוא הריגה‬

‫|‬

‫‪9‬‬

‫‪10‬‬

‫|‬

‫וינס פלין‬

‫וידוא הריגה‬

‫|‬

‫‪11‬‬

‫‪12‬‬

‫|‬

‫וינס פלין‬

‫וידוא הריגה‬

‫|‬

‫‪13‬‬

‫‪14‬‬

‫|‬

‫וינס פלין‬

‫‪16‬‬

‫|‬

‫וינס פלין‬

‫וידוא הריגה‬

‫|‬

‫‪17‬‬

‫‪18‬‬

‫|‬

‫וינס פלין‬

‫וידוא הריגה‬

‫|‬

‫‪19‬‬

‫‪20‬‬

‫|‬

‫וינס פלין‬

‫וידוא הריגה‬

‫|‬

‫‪21‬‬

‫וידוא הריגה‬

‫|‬

‫‪23‬‬

‫‪24‬‬

‫|‬

‫וינס פלין‬

‫וידוא הריגה‬

‫|‬

‫‪25‬‬

‫‪26‬‬

‫|‬

‫וינס פלין‬