Tipuri de elastomeri si ingrediente de amestecare pentru cauciuc Curs A.

Elastomerii si prelucrarea lor:
1. Cauciucul natural - tipuri, structura si proprietati; 2. Cauciucul sintetic;

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

Cauciucul poliizoprenic; Cauciucul policloroprenic; Copolimeri stiren-butadienici; Cauciucul butilic; Copolimerii acrilonitril-butadienici Elastomerii siliconici; Poliuretanii; Cauciucuri tiocolice; Cauciucuri fluorurate; lti elastomeri! - polietilena clorurata; - elastomeri epiclorhidrinici; - elastomeri poliacrilici; - elastomeri o"ipropilenici; - elastomeri termoplastici.

B. Ingrediente de prelucrare:
1. #arje si ranforsarea prin sarjare;

2.

%. '. (. ).

a) $egru de fum; b) #arje de culoare deschisa; Plastifianti; genti de &ulcanizare; ntio"idanti; cti&atori; lte materiale! - agenti porogeni; - coloranti; - alte materiale.

1

Tipuri de elastomeri si ingrediente de amestecare pentru cauciuc

2

A. Elastomerii şi prelucrarea lor
Produsele industriei de prelucrare a elastomerilor reprezint* sisteme multicomponente +n a c*ror structur* intr* 1,-1( -uneori .i mai multe) materiale diferite care, pe parcursul tehnologic, sunt modelate, suport* procese chimice .i interac/ioneaz* ajung0nd +n forma unor obiecte unitare adec&ate scopurilor pentru care au fost concepute. 1ateriile prime folosite +n procesele tehnologice pot fi grupate +n urm*toarele categorii mari! Elastomeri 2 naturali 2 sintetici 2 produse de regenerare 3ngrediente 2 agenti de reticulare 2 acceleratori .i acti&atori 2 .arje 2 plastifian/i 2 antidegradan/i etc. 4e.i +n numeroase produse se includ p*r/i metalice, te"tile etc., acestea se consider* c* sunt +n afara temei prezentei lucr*ri.

A.1

Cauciucul natural - tipuri, structură şi proprietăţi

Peste (,, speci de plante care tr*iesc .i sunt culti&ate +n regiunile tropicale .i ecuadoriale din sia, merica de #ud, frica con/in late" de cauciuc natural. 4ez&oltarea puternic* a produc/iei de cauciuc natural a re&enit +ns* planta/iilor de arbori de cauciuc +ndeosebi a 5e&ea brasiliensis. Produc/ia anual* de cauciuc natural ob/inut* din late"ul arborilor de planta/ie a crescut de la circa 2,, 6g 7 ha -1 la ),, 6g 7 ha -1 iar +n prezent prin m*suri deosebite s-au atins produc/ii de peste 1 2,, 6g 7 ha -1.

Tipuri de cauciuc natural
Cauciucul natural se ob/ine prin coagularea sau precipitarea late"ului. Coagularea se realizeaz* +n prezen/a unor enzime sau bacterii, prin agitare mecanic* sau prin r*cire la temperaturi sub -1(,C, cu ajutorul alcoolilor, acizilor sau bazelor, precum .i pe cale electrolitic* -prin electrofrez*). 3ndustrial, coagularea se efectuez* cu acid acetic 18, sau dup* procedee mai noi, cu acid formic ,,(8 care se introduc +n late"ul cu o concentra/ie de cauciuc de 1(-2,8. 9ot ca agen/i de coagulare se mai pot utiliza acizii glicolic, lactic, o"alic, sulfuric, silicofluorur* de sodiu. Coagulatul poate fi prelucrat pentru producerea celor dou* produse, crepul .i foile afumate, ce se ob/in din cauciucul coagulat care dup* ce este trecut prin &al/uri rapide striate se trage +n foi sub/iri ce sunt sp*late cu ap*. 1ai multe foi sub/iri se suprapun, tot prin &*l/uire, pentru a se ob/ine asocia/i de foi de grosime mai mare, care a&0nd un con/inut ridicat +n ap*, 1,-2,8, se usuc* +ntr-un mediu de aer cald de (, ,C, +n +nc*peri ferite de lumin* solar* sau +n camere cu &id. :n adaos de ,,( 2 1,, g bisulfit de sodiu la litrul de late" de 1(8 concentra/ie, e&it* muceg*irea crepului, cre0nd totodat* posibilitatea renun/*rii la uscare rapid* +n camerele cu &id care este mai costisitoare. 3

i prelucrarea obi. $orturile superioare de cauciuc natural.i &*l/uire. Conform acestei clasific*ri. gradul de cur*/enie -prezen/a sau absen/a unor a. nisip etc.i are la baz* criterii de aspect. mala"oare.i o clasificare pe baza unor propriet*/i tehnologice.i apoi se pot prepara sub form* de crep de culoare mai +nchis*. &alabil* . calitate mi-locie "$$ / calitate medie inferioară "$$ 0 calitate inferioară. se ob/ine sortul de cauciuc natural $) !$uperior processing( cu propriet*/i tehnologice +mbun*t*/ite. care sunt men/inute la +nceput +ntr-un curent de aer pentru scurgerea oric*ror urme de lichid. :ltimile resturi de ser ale foilor striate sunt +ndep*rtate prin sp*lare cu ap* +n curent continuu dup* care foile se suspend* pe suporturi cu rame mobile cu etaje.nuit* a unui amestec compus din patru p*r/i late" de cauciuc natural . P (@ amestec primar de P =.i foi de amestec primar )A !)rocessing Aid( care de asemenea posed* caracteristici superioare la prelucrare pe diferite utilaje. cu propriet*/i inferioare crepului normal.i li se imprim* un profil format dintr-o re/ea de stria/ii cu ajutorul &al/urilor riflate. A prim* clasificare pe sorturi a cauciucului natural a fost introdus* de asocia/ia produc*torilor de cauciuc "*A !"u#er *anufacturerB s Association( +nc* din anul 1>%> . 1arii consumatori de cauciuc natural au impus +ns* . . ob/inut din late" &ulcanizat.i late" normal. de unde . +n felul acesta se reduce substan/ial durata de plastifiere . #e comercializeaz* sorturile urm*toare! #P foi afumate. Cele mai bune planta/ii pot furniza =. #P crep brun. e"ist* urm*toarele sorturi de cauciuc natural. calitate #ună. 4 .i o parte late" ne&ulcanizat. P =.oile afumate -<##) se li&reaz* sub form* de baloturi. care s* caracterizeze comportarea la prelucrare a cauciucului pe &al/uri. ob/in0ndu-se o cantitate de de.i cre. P =.i a peptizan/ilor. .i #P foi se ob/in prin coagularea .i ast*zi. . este un amestec primar ob/inut din patru p*r/i late" natural &ulcani?at . cu ulei. din categoria foi afumate! "$$ 1 + calitate superioară "$$ 1 calitate standard "$$ .i apoi suporturile sunt intoduse . amestec primar.i se spal* in acela.euri la diferitele opera/ii de lucru . transparen/*. Clasificarea sorturilor de cauciuc natural Clasificarea "*A. precum .te implicit producti&itatea utilajelor mai sus numite.ureaz* mult efectuarea opera/iilor de fabricare a amestecurilor de cauciuc. #P foi uscate la aer. stfel.i foi afumate. de puteri .arjate. se supun unei sp*l*ri intensi&e . buc*/i de scoar/* de copac. gradul de muceg*ire caracterizat prin m*rimea petelor etc. coagulatul fiind trecut prin &al/uri cu role de &iteze egale unde se stoarce .i capacit*/i mari etc.i o parte late" &ulcanizat +n prealabil. Pentru a se realiza un amestec de cauciuc u. cum ar fi! culoare. care se realizeaz* prin presarea pl*cilor ob/inute din t*ierea la anumite dimensiuni a foilor afumate.oile afumate !"i##ed $mo%ed $&eets ' "$$( se ob/in prin precipitarea din late".chii de lemn. p*m0nt. se ob/in cauciucuri .i a celui nereticulat.C. cesta se poate ob/ine sub form* de crep . Prin amestecarea cauciucului natural reticulat .i de transport. #P crep. care de asemenea u.or prelucrabil +n opera/iile de mala"are . ceste resturi se e"pun la aer pentru a +nl*tura bacteriile. se +ntroduc +nc* din faza de late" peptizan/i.).-(.8 cauciuc sub form* de crep . #P crep . . prin introducerea negrului de fum sau a ligninei.i /inute 2-' zile +n camere de afumare la temperatura de '. mi-locie "$$ .i timp cu ap* .->.i un pre/ mai sc*zut al lor.

9ot dup* <1 . peste =@.galben pentru modul mediu. #e ob/ine astfel a.lat Car6 Crepe). 2" . .o linie orizontal* pentru &0scozitate joas*. acidul sau acrilonitrilul.1elborub. Iulcrumb 2 cauciuc sub form* de fulgi sau praf. ca de e"emplu 5e&eaplus 11 J 5a&ea K polimetacrilat de metil.ro.#P %( 2 cauciuc cu &0scozitate %( unit*/i 1oone?. . . 6gf 7 cm -2.o cruce pentru &0scozitate ridicat*.a 2 numitul cauciuc natural 5e&eaplus.9ensorub C 2 crep superior.euri care mai con/in impurit*/i se produce crepul negru de calit*/ile standard -#tandard . . cu &ulcanizare rapid*.Cauciuc deproteinizat 2 f*r* compu. sub @%. ins* cu o foaie mai groas*. . dar recomandate de aceasta.Cauciuc cu preamestec de negru de fum. se produce crepul cu denumirea F Estate broDn CrepeG sub/ire .i care sunt imprimate pe baloturile de cauciuc sunt! . Hn afara clasific*rii <1 . 2 (. e"ist* pentru crep urm*toarea clasificare! . .ir 4ried #hee9s) 2 foi cu tent* deschis* uniform*.i cel brun.. iar cel de crep +n baloturi de circa =.i agen/i de &ulcanizare.i transportului late"ului .Crep brun gros -CroDn 9hic6 Crepe) 1" 2" %" care se ob/in din de.albastru pentru modul ridicat.un cerc pentru &0scozitate medie.9ensorub # 2 foi afumate cu &ulcanizare rapid*. 6g. cu &ulcanizare rapid*.eurile rezultate +n timpul recolt*ri . datele de orientare fiind prezentate +n tabelul 1. 6g. Pul&ate".lat Car6 Crepe) .i crepul tare -5ard . cauciucul natural se copolimerizeaz* +nc* din starea de late" cu diferi/i monomeri ca stirenul. Culoarea acestor semne marcheaz* comportarea la &ulcanizare.i %".I#. . a unei probe tehnice.. se mai comercializeaz* urm*toarele sorturi de cauciuc natural! . sub %. e"primat* prin modul de elasticitate la o alungire relati&* de ).1 5 . &0scozit*/ile fiind date +n unit*/i 1oone?.Crep pal gros -9hic6 Pale crepe) 1" 1 2 % care se ob/in din late" coagulat proasp*t .8! .euri de la prepararea cauciucului . foile e"terioare ser&ind ca material de ambalare. peste (.Crep pal sub/ire -9hin Pale Crepe) 1" 1 2 % .#emnele distincti&e stabilite +n acest scop . 6gf 7 cm -2.Crep ClanEet gros 2 % ' care se ob/in ca . . .Plastorub 2 cu &itez* foarte mare de plastifiere. reprezent0nd un amestec tip de cauciuc natural cu acti&atori . 4# .i la precipitarea cauciucului din late" care +ns* se prezint* sub o stare aceptabil*. <uber 2 de culoare deschis*. plastic. .#oftened <uber 2 cauciuc moale. . Caracterizarea tipurilor prezentate se realizeaz* prin testarea +n laborator.i de azot. Cauciucul din foi afumate se li&reaz* +n baloturi de circa 11. +n prezen/a catalizatorilor pero"idici.i gros de calitate 1". . @%-=@. 6gf 7 cm -2. bine cur*/it de impurit*/i. pe aparatele respecti&e.#pra?ed <uber 2 sub form* de fulgi sau spongios. %. Pentru conferirea unor calit*/i superioare. . 4in de.u pentru modul sc*zut.Crep brun sub/ire -CroDn 9hin Crepe) 1" 2" %" . din de. puternic plastifiat.

. 1@= 1'1 >= 121 == Alungirea la rupere 8 ==2 ='% ==> =. Con/inutul +n azot. sorturi 0< 0 16 3mpurit*/i mecanice re/inute pe sita cu ochiuri ''Mm. %@ %> %= %= %@ %@ %( %. ). Plasticitatea ini/ial* Nallace. 3ndicatorul P<3 -indice depastrare a plasticit*/ii) nou propus +n locul celor pri&ind plasticitatea ridicat* -5).i pentru realizarea .. specifica/ia #1<. ). 8 ma". ).668 %gf 7 cm -. este supus acestui fenomen cu ocazile stoc*rii .1 Caracteristicile fi1ico-mecanice ale diferitelor tipuri de cauciuc natural $ortul 23sco1itatea *oone4 CauAmesciuc tec #rut standard 11. @( >( ).i a con/inutului +n cupru .> =.. 1@ 1= 1@ 1( 1% 1..2. 8 ma" Con/inutul +n cenu..1 "e1istenţa la rupere %gf 7 cm -..@ 1%. %.2. inscrip/iile etc. %.(. caracterizeaz* stabilitatea la o"idare a cauciucului. 8 ma".)( 1..i transportului.i notarea cauciuclui natural nu numai de aspect.(. Culoarea de marcare . &erde .. =2 1. a reu.u 06 . ). )( =2 (. cum ar fi articolele medicinale .i prezentarea cauciuclui cu +nsu.. galben 6 . a obligat pe produc*torii primului s* ia m*suri at0t pentru cre.)( 1.2 @@ 1. Concuren/a puternic* dintre cauciucul natural .( . ambalajul.1 ).@ 1. ci mai ales de unele caracteristici tehnologice ale acestuia. Hn forma re&izuit* +n anul 1>@. .) '.Ta#elul 1.. 3ndicele de p*strare a plasticit*/i -P<3).% 1>1 1%@ 11.) '. 4up* cercet*ri laborioase . %... Elasti citate la :66C 8 )) )> )@ @% @) @@ @> @) @( @.)( 1.@( .i +ndelungate.i joas* -#).i institut a elaborat +n anul 1>)( standardul pentru cauciucul malaisian !$*" ' $tandard *ala4sian "u#er(. .. ). Ta#elul 1.6 . pre&ede sorturile cu caracteristicile prezentate +n tabelul 1. 12.( (.= (.% 1. 1. . <uber <eserch 3nstitute of 1ala?a -<<31).= 2..i pesticide.)..i mangan.2 @( 1.. 212 2. ..( .. ma".. ).lat Car6 Crepe Clasificarea $*".. 8 ma".terea randamentului +n late" de cauciuc a arborilor de cauciuc c0t . 11 1. precum . 11 11 > 1@ 2. 1.it... medie -1) . ). %. %1 %. ro. s* m*reasc* substan/ial produc/ia de late" pe unitatea de suprafa/* plantat*. stimularea biochimic* a arborilor de cauciuc etc.= 2. ..2 %.> 12.)( 1.= 12. &erde . @= 1.( 9uritatea $&ore A6$& %1 %% %. 1.*minte . 8 ma". cela...= ). brun .. 1%' 1%) 12.( 11. 1.' 12..ceea ce modific* propriet*/iile ini/iale ale cauciucului.> %....i culoare deschis* ridicate.. care /ine seama de clasificarea . s-a pus la dispozi/ie cauciucul #1< EL -Calitate e"tra).2 2.. )% )@ (> $o 1 Pale repe $o 2 Pale Crepe $o % Pale Crepe $o 1 <## $o 2 <## $o % <## $o ' <## $o ( <## $o 1 CroDn Crepe $o 2 CroDn Crepe $o % CroDn Crepe Clan6et 4 . dup* li&rarea de c*tre furnizor.).. "e1istenţa la sf3şiere %gf 7 cm -1 ). @= 1%. care. Pentru realizarea unor produse din cauciuc care necesit* un grad de cur*/enie .' @)2 @=> @(( @'2 @>1 @>1 =@> =%> ='% *odu-lul la .( ). ca prin ameliorarea tehnicii de recoltare.' 12.i fire de cauciuc.)( 1.*.i cauciucul sintetic. @@ 1.iri c0t mai apropiate de cererile consumatorilor pri&ind propriet*/ile tehnologice.1. %..= (. aplicarea de +ngr*. min Culoarea +n scara Ou&ibond. @. 1ateri &olatile.. (( '2 Timpul de pre5ulcani1are la 1/66C min ).1 2. $pecificaţi pentru tipurile de cauciuc natural $*" Indicator .> =.

primul reprezentat de cauciucul natural. concomitent cu o reducere a polidispersiei.iri.i +n timpul stoc*ri . 1) 1edie Ialori limit* 1edie Ialori limit* Cauciuc >%..i izomerul trans. iar cel*lalt de gutaperca . Pentru determinarea gradului de polimerizare a cauciucului natural s-au utilizat ca metode osmometria.1. 9oate aceste metode se aplic* asupra solu/iilor foarte diluate de polimer . 1asa molecular* poate fi modificat* prin prelucrarea pe &al/uri a cauciucului.. la temperaturi peste %.'2 . Hn acest fel s-au putut elucida +n mare m*sur* problemele legate de structura unit*/ilor.. Compozi/ia cauciucului natural brut este dat* +n tabelul 1. Cauciucul natural este o substan/* macromolecular* de natur* coloidal*.=2 2.(...C se descompune. unde datorit* distruc/iei catenei macromoleculare are loc o sc*dere a masei moleculare..* . .tiut find c* solu/ile de cauciuc reprezint* un amestec de omologi ai hidrocarburii polimerului. 2 1. care. deosebit de utile.C) +n limitele ((-)( se poate elimina opera/ia costisitoare de masticare a cauciucului natural. . Compo1iţia cauciucului natural #rut su# formă de foi afumate şi crep Con/inutul 8 . 4eterminarea structurilor . C2.@) Cenu.23sco1itatea *oone4 a cauciucului natural reflect* +n linii mari masa molecular*.= .== 2. A sc*dere mai accentuat* a &0scozit*.oaie afumat* -din late" cal. 7 . pentru ob/inerea celor mai bune propriet*/i fizice. unde n este apro"imati& 1.i balata.i e"prim* o mas* molecular* medie de 2. conforma/ia.i dup* prepararea sa . Pentru men/inerea &0scozit*/i ini/iale sc*zute. Compo1iţia şi structura cauciuclui natural Cauciucul natural brut con/ine anumite cantit*/i de substan/e organice .)1 .. utiliz0ndu-se analiza roentgenografic*. *asa moleculară a cauciuclui natural.u.i de clim*.'( Proteine 2.1= 2 %. nu distil*.. .i transportului.ormula chimic* brut* a cauciucului natural este !C0=>(n.ilor macromoleculari a f*cut obiectul unor indelungate cercet*ri.. >%.i la p*r*sirea arborelui de cauciuc aceste dou* +nsu. sterioregularitatea catenei. late"ul proasp*t este tratat cu hidro"ilamin* care +nhib* reac/ia de reticulare 2 se ob/ine astfel cauciucul marcat cu C2 ! 53sco1itate constantă(.1= 2 .i o &0scozitate moderat*. care +l +nso/esc +n mod normal +n late".. pe o peroad* lung*.. 2.2) 2 %. 1) Crep -din late" cal.%.%.5%2 .i C2(5'.cristalinitatea etc. masa molecular* mare .=> 1.%@ 2 %. E"perien/a consumatorilor a ar*tat c* folosind un astfel de cauciuc cu &0scozitatea 1oone? -1O1-'...te substan/ial datorit* reticul*ri. 2 %..>.i minerale. 4e. concomitent cu tratamentul cu hidro"ilamin* .%.i se realizeaz* prin ad*ugarea de patru p*r/i +n greutate ulei naftenic de culoare deschis*.. 3deal ar fi ca &0scozitatea 1oone? +ns* s* cuprind* &alori care s* elimine procesul de masticare a cauciucului natural.)1 .i compu. trimetiletilen*. cea ce +nr*ut*/e.te calit*/ile cauciucului. spectroscopia +n infraro..1= 2 ...= . nuclear* etc.. totu.. &0scozimetria .(2 2 %. Hnc*lzit. . &0scozitatea cre.(= E"tract acetonic 2. dipentene . care nu p*teaz* -nonstaning). :miditate . dar care &ariaz* +n limite largi. dintre produ.'2 .>. . C (5= find monomerul izopren. este de dorit s* fie foarte mare.i se ob/ine astfel cauciucul <2 !53sco1itate -oasă(.. 2.. $tructura c&imică a cauciucului natural..i hidrocarburi mai +nalte cu compozi/ia unor terpene C 1(52'.. Ta#elul 1. Hn produsele naturale apar at0t izomerul cis c0t .%. func/ie de factorii biologici .(..=2 2. 2 1..i ultracentrifugarea..ii rezulta/i izol0ndu-se izopren..

. 9emperatura de +muiere a produ.i la izo-. 5idroclorcauciucul s-a utilizat la +nceput la folii pentru ambalarea alimentelor sub denumirea de Pliofilm. func/ie de con/inutul de clor. scindare. pro&oac* aceea.C. -'. care depin de o serie de factori ce trebuie a&u/i +n &edere la stabilirea re/etelor .#. Cel mai bine cunoscut este produsul care rezult* din ac/iunea acidului clorhidric asupra cauciuclui natural care poart* denumirea de hidroclorcauciuc sau de cauciuc hidroclorurat. ciclizare . $atura sol&entului .i teoretic clorul ar trebui s* adi/ioneze la dubla leg*tur* produc0nd un deri&at -C(5=Cl2)n cu un con/inut de (18 clor. din reac/ie &or rezulta mai mul/i produ.i hidroclorurat. 4intre compu. find apropiate de ale azbestului. clorcauciucul are multe utiliz*ri. foc . se +nt0lnesc deseori reac/ii de adi/ie. ceea ce corespunde unui produs tetraclorurat.i este termoplastic cu mare rezisten/* la acizi . poate c*p*ta structura cristalin* sau amorf*.i instabili. a&0nd capacitatea de a re/ine acizi concentra/i. la acoperirea unor suprafe/e rezisten/e la coroziune.i solubil +ntr-o serie de sol&en/i.511Cl@)n. substitu/ie.i stare chiar la 2(.i baze .. care deri&* din calit*/ile sale. izolator termic .i fonic. Hn continuare aceast* tendin/* se poate obser&a +ndeosebi la cauciucul clorurat .i sol&ent. iar datorit* polidispersiei caracteristice polimerului. +n timp ce un con/inut mai sc*zut +n clor. reac/iile secundare de ciclizare ce au loc conduc0nd la produ. adezi&i la lipirea cauciucului pe metale.u e"plic* mai ales u. . reac/ia de adi/ie urm0nd +n faza a doua. #ubstan/ele de +nso/ire din produsele tehnice pot inter&eni +n reac/iile amintite. lumin*. C. :tilizarea clorcauciucului mai ales ca material de impregnare . #e mai utilizeaz* ca material de impregnare pentru te"tile.Compuşi ai cauciuclui natural 4at fiind caracterul nesaturat al hidrocarburii cauciucului natural.i stabilizat la c*ldur* s-a denumit 9ensolide.i sol&atarea puternic* a macromoleculei +n sol&en/i clorura/i sunt factori care afecteaz* &0scozitatea solu/iei de polimer.i polimerizare.i modificarea aspectului fizic al cauciucului +n urma clorur*rii.i ciclocauciuc.P.i umiditate.i timp are loc o ciclizare.i de acoperire pentru diferite scopuri. :lterior s-a 8 .-' u. folii pentru ambalaje.C. cu formula brut* -C1.i clorul se leag* +n propor/ie de )=8. clorcauciucul prezint* cea mai mare importan/*.i &opselurilor.urin/a reticul*ri acestora ca la cauciucurile sintetice. Oa temperaturi de peste =.i 1(.ii halogena/i ai cauciucului natural.. 4atorit* propriet*/ilor sale remarcabile pri&ind stabilitatea la agen/i chimici.i care au fost bine studia/i. care +ntins . Prupele &inilice e&iden/iate +n deri&a/ii cauciucului cu ajutorul spectroscopiei +n infraro. cidul iodhidric se combin* incomplet duc0nd la un compus nestabil. Es.i. 1. izomerizare. umiditate etc. astfel un con/inut +n clor de )=8 la @= . :neori au loc concomitent mai multe reac/i. Clorcauciucul este un bun izolator fa/* de c*ldur*.i tehnologiilor de lucru. Acţiunea &idraci1ilor asupra cauciucului natural. schimb*tori de ioni. 1odific*rile termice ale clorcauciuclui au +n &edere faptul c*. #tudiile efectuate asupra reac/iei de clorurare au dus la concluzia c* mai +nt0i are loc o substitu/ie. care se prezint* sub form* de fulgi sau pulbere alb* . cidul bromhidric se fi"eaz* la leg*tura dubl* dar formeaz* produ. precum . 4e. diferitele faze ale reac/iei fiind e"plicate dup* un mecanism ionic. chiar +n cazul utiliz*ri aceluia. ceast* ciclizare e"plic* . =alogenarea cauciucului natural.terea propriet*/ilor solu/iilor sale.C predomin* starea cristalin*. stfel lungimea lan/ului macromolecular ca . impune cunoa. Hn acela.C prezint* structur* amorf*. cu formarea de cicloclorcauciuc.ilor termoplastici &ariaz* +ntre >. '(8. +n deosebi la fabricarea lacurilor . .'> 71. &alorile sale de 1. h0rtie. cidul fluorhidric reac/ioneaz* cu cauciucul.(1 71.2@ p0n* la 1.i +n timpul reac/iei are loc o degajare de Cl .i reticularea influen/eaz* puternic &0scozitatea solu/iei. totu.

i alte sorturi cum ar fi Plastopren.i pierde caracterul nesaturat generat de leg*tura dubl* f*r* s*-. .. :tiliz0nd linoleatul sau naftenatul de cobalt se ob/in industrial cauciucuri o"idate cunoscute sub numele de <ubbone marcate dup* gradul de o"idare.i presupune la +nceput atacul la atomul de carbon R-metilenic. 2 1%.i de Pliolite . la (. la temperaturi de 11. 5idrogenarea cauciucului +n solu/ie de benzen +n prezen/a catalizatorilor de nichel. este moale. Pentru realizarea unui polimer cu mas* molecular* mai mare s-a lucrat cu cantit*/i foarte mari de catalizator.i stabilizatorii u. . se men/ioneaz* lipirea cauciucului pe metale. cerneluri de imprimerie cu uscare rapid*. cu timp lung de hidrogenare. Prin ac/iunea chimic* sau termic*.-2=.i +mb*tr0nire. Este rezistent la acizi . C?clate" etc.terea coeficientului de frecare. material de leg*tur* pentru cauciuc la metal -9Q-9OQ).ureaz* formarea foliei. A"idarea hidrocarburii cauciuc are loc cu ajutorul o"igenului din aer +n prezen/a de catalizatori -de e"emplu ioni de metale grele).i arde numai la temperaturi +nalte. 4intre cele mai importante utiliz*ri. stfel de produse se +ntrebuin/eaz* la fabricarea lacurilor izolante de cuptor. la 2@. 9 . cauciucul +.i alcalii slabe.C.i prafurilor de presare. sau ca .arj* acti&* +n amestecurile de cauciuc. Cauciucul &idrogenat şi &idrocicli1at . ca material de impregnare la /es*tura folosit* la curele pentru cre. poate contribui la &ulcanizarea sau degradarea cauciucului.i lipicios. umbrele transparente. Ciclocauciucul este reprezentat prin produsele tehnice 9ermopren ob/inute cu deri&a/i ai acidului sulfuric . fenomen e"plicat printr-o ciclizare intermolecular*. la matisarea m*t*sii artificiale. se aprinde . )roduşi ai cauciucului natural o+idat . 1ecanismul reac/iei de o"idare este de natur* pero"idic* . pentru diferite scopuri ca ambalaje. Prin modificarea presiunii. a dus la un produs transparent . apoi la impermiabilizarea h0rtiei. lacuri izolante electrice.utilizat pentru fabricarea cauciucurilor rezistente la ac/iunea uleiurilor.C.i de sticl*.C +n autocla&*. c/iunea o"igenului asupra cauciucului se manifest* la opera/iile de plastifiere . Pliofilmul poate fi deci utilizat cu sau f*r* plastifian/i. Cauciucul cicli1at !ciclocauciucul(... Plastifian/ii . la temperaturi ridicate +n prezen/a catalizatorului a&0nd loc o ciclizare foarte puternic* s-a ob/inut un polimer cu &aloare a masei moleculare de ma"imum 1. Cauciucul ciclizat +n amestec cu diferite ingrediente se utilizeaz* la fabricarea de lacuri . Produsele respecti&e se utilizeaz* ca strat intermediar +ntre foli de celuloz* . sub presiune.i Plioform ob/inute cu halogenuri de staniu.-12.. prafuri de presare. sau concomitent a acestor dou*. &opselelor. se mai cunosc . +ns* reac/ia propriu-zis* este cea de adi/ie la leg*tura dubl* a hidrocarburii de cauciuc.i reduc* substan/ial masa molecular*.i la acoperiri ale pardoselilor de ciment sau de beton. cernelurilor de imprimerie . .

' .) V .( p*r/i lecitin* de soia . astfel..iri cu cauciucul natural.i distribu/ia masei moleculare se prezint* cu o superioritate net* la cauciucul natural fa/* de polimerul sintetic.i in cazul ramificarii catenei .2 .i .' Cauciucu natural >> 1.' V .@( p*r/i trietanolamin* corecteaz* aceast* +nsu.'.te de cauciucul natural numai prin faptul c* nu con/ine substan/e naturale cum sunt antio"idan/ii. Poliizopren cis -9i U l) >=. dimerizarea propilenei ...... cest lucru a +nsemnat mai +nt0i g*sirea solu/iilor celor mai a&antajoase din punct de &edere tehnic .2 .trans %.i deci . 8 1.1 '.' . care +nso/esc polimerul natural. Ta#elul 1. dimerizarea 2 izomerizarea .i a con/inutului +n microgel !ta#elul 1. . acizii gra.piroliza.i cauciucul natural se constat* . dehidrogenarea izopentanului. 4in ta#elul 1.' 2cis apropiat de al cauciucului natural.$atta de tipul 3< %K9iTn.'-cis sub >.i dihidrogenare izoamelinei. Cauciucul sintetic A .i combina/iile alchilice ale acestuia .A . proteine. $inte1a i1oprenului #-au cercetat . )olimeri1area şi structura polii1oprenului 3ncerc*rile de a polimeriza izoprenul pentru a se realiza un elastomer sintetic asem*n*tor cauciucului natural nu a fost +ncununate de succes.i apoi polimerizarea acestuia la polimerul asem*n*tor cauciucului natural. unde R reprezint* un radical alchilic iar X un halogen.'. masa molecular* .1 Cauciucul polii1oprenic Calit*/ile deosebite ale cauciucului natural.i ca +nsu. adaosuri de circa 1....ire.0(. cest lucrul se manifest* printr-o +ncetinire a procesului de &ulcanizare. 9otu. Elastomerul poliizoprenic 1.> V .i distribut/a masei moleculare este net +n fa&oarea acestuia din urma./ se constat* c* +n timp ce elastomerul ob/inut cu catalizator de tip litiu prezint* o structur* cu un con/inut +n isomer 1./ Comparatia microstructurii cauciucului natural cu a polii1oprenului )olimerul *icrostructura. V ..2 1. ceasta situat/e este &alabil* .i procedeul izobutilena. unde de.8.i dez&oltat mai multe procedee dintre care se men/ioneaz*! dehidrogenarea izoamilenei. 4intre procedeele enumerate au prezentat interes .i limitarea naturala a produc/iei au stimulat cercetarile pentru sinteza unui polimer care s* corespund* structural .. +n timp ce macromolecula natural* reprezint* aproape e"clusi& izomerul 1.i din compara/ia macrostructurii acestora. procedeul aceton-acetilen* . datorit* tendin/ei izoprenului de a polimeriza concomitant in pozitiile 1.i la cel cu butil-litiu se inregistreaz* o mas* molecular* superioar* fa/* de cel polimerizat cu catalizator comple" lU9.cis.. participarea sa obligatorie +n structura multor produse din cauciuc . p0n* la descoperirea catalizatorilor stereospecifici. 4intre catalizatorii stereospecifici se remarc* cei pe baz* de litiu .1 4eosebiri +nsemnate +ntre cei doi elastomeri .1 ). i1oprenul. 10 .1 V .i.i s-au aplicat cele care pleac* de la izopentan. cel pe baza de comple" de catalizator 9i U l are un con/inut de 1.i mai ales economic pentru sinteza monomerului de baz*.i %.cis 1.' .formaldehida.i cei Siegler . 1.' 2cis se deosebe.( Poliizopren cis -Oitiu) =>.

... chiar dac* se utilizeaz* un num*r restr0ns de monomeri.fle"ibilitatdea catenelor moleculare . o re/ea spa/ial*. .( moleculare forma curbei foarte larga larg moderata foarte ingusta <amificatia 3ndice de ramificareWWg1U2 .Ta#elul 1. Hn cazul unei stabilit*/ii termice..'-cis o reprezint* coeziunea sa +n stare crud*. stfel. +n cazul copolimerilor. acest lucru admite deci c* e"ist* posibilitatea ca la &alori ale masei moleculare peste cea critic* s* apar* +n polimerul nereticulat prin &ulcanizare. Iascozitatea moone? 1O 1-' => =) @) Insuşirile te&nologice ale polii1oprenului sintetic Procedeele de sintez* a cauciucului .ind-o pe acesta din urm* prezint* un grad de ramificare superior.i ca o consecin/*.<i 1asa moleculara 1(.(( .1 4istributia masei 1. )lasticitatea are un rol important. cu masa molecular* mai mic* dec0t cea critic*. Iascozitate intrinseca @.) @. 1.i din macromolecule liniare -sau slab ramificate).prezen/a grupelor func/ionale. la &aloarea propriet*/ilor fizice . . #e calculeaz* c* e"ist* o mas* molecular* minim* -critic*) a polimerului care determin* formarea de +mpletiri . 1 Curbele efort-timp din fig. 11 . *asticarea.con/inutul .distributia masei moleculare. .i neomogenitatea.. 8 1( 2% . 4impotri&*. cm 7 min -1.i structurali ai unor semifabricate. fapt demonstrat +n fig. .i de intensitatea -m*rimea ..masa moleculara.i mecanico-dinamice ale &ulcanizatelor.i +ntre macromolecule.i termoo"id*rii elastomerilor. ca o etapa a prelucr*rii. concomitent cu consumuri de energie c0t mai economice..irilor. 4eci. @. @.=. 1 se refera la un amestec ne&ulcanizat.i polimerii care dep*. respect0ndu-se c0t mai fidel parametri dimensionali .i +n special tipurile de catalizatori utilizate la polimererizare di&ersific* gama elastomerilor obtinu/i.2 .. cu to/i parametrii ce o caracterizeaz* ca! .gradul si caracterul ramificarii catenelor macromoleculare. precum . dinamometrul ac/ion0nd cu o &itez* de 1. &ulcanizare . care este mult inferioar* cauciucului natural. presupune ac/iunea combinat* a forfec*rii . se deduce c* polimerii care se mastic* se caracterizeaz* printr-o masa molecular* medie .' 1.i stereospecifitatea structurii lor.> 12.i prin prezen/a structurilor ramificate.i &iteza) deform*rii e"terioare. deoarece de aceasta depinde capacitatea de modelare a amestecului de cauciuc +n diferite etape ale procesului tehnologic. adic* la prelucrare. %. structura moleculara are un rol tot mai important in comportarea tehnologic* a elastomerului. A caracteristic* nefa&orabil* a cauciucului sintetic poliizoprenic 1. eforturile de forfecare pro&oac* scindarea macromoleculelor.. Ti Butil . catenei forma catenei puternic putin ramificata fara ramificatie ramificata 1icrogel. nu se mastic* acei polimeri compu.) '.> %). fenomen al c*rui efect depinde de num*rul +mpletirilor dintre macromolecule ..i distribu/ia catenelor monomere +n structura catenei polimerului .0 *icrostructura cauciucului natural si a cauciucului sintetic polii1oprenic Caracteristici Cauciucul )olii1opren natural Al . prin &aria/ia +nsu.

12 .i poliizopren! a) 2 compozi/ie cu (. comparati& cu cauciucul natural. 2 Presiunea la e"trudere a cauciucului natural . #e constat* posibilitatea de a se e"trude . b) 2 compozi/ie cu (. cu &iteza melcului de '. şi .i poliizopren cu &0scozitate mare +ns* cu producti&itate mai mic*. c) 2 compozi/ie cu 1(. 4in acest punct de &edere curbele .? se refera la un amestec . % 2 poliizopren. care are montat* o filiera de caracterizare a &itezei de curgere. rotUmin..? caracterizeaz* acest lucru +n cazul poliizoprenului.i a poliizoprenului func/ie de temperatur*! 1 2 #1< (O.ig. p*r/i negru de fum 5 . .arjat cu (. utiliz0ndu-se un e"truder de % /oli.ig. 2 2 #1< ( CI. cu ajutorul c*reia se realizeaz* diferite profile reprezent0nd componente de baz* +n ansamblul produsului ce face obiectul procesului tehnologic complet. p*r/i negru de fum 5 . p*r/i caolin.i datele din figura . +n compara/ie cu un cauciuc natural masticat +n prealabil.. 1 <ezisten/a amestecurilor ne&ulcanizate de cauciuc natural <## 1 . p*r/i negru de fum #<. 4atele ta#elului 1. :na din opera/iile tehnologice importante este e"trudarea. şi ta#elul 1.

>. ='. 2 2 poliizopren OU93. uleiuri etc. 13 . Comportarea la e"trudere a amestecurilor de cauciuc natural . temperatura! corpul ma. capul ma.inii >. 2' Cantitatea e+trusa g 7 min-1 1 12. 1 2 cauciucul natural. 2> ).C. . au ar*tat c* o +mbun*t*/ire +nsemnat* se ob/ine prin m*rirea regularit*/ii structurii lan/ului molecular concomitent cu reducerea con/inutului de substan/e din amestecul de cauciuc e"tractibile cu aceton* -oligomeri. =. >./cis . acesta spre deosebire de cauciucul natural care necesit* temperaturi apropiate de ale matri/ei. A regrupare a caracteristicilor de prelucrare prezentate se poate &edea +n ta#elul 1. ceea ce pro&oac* unele dificult*/i. 2@ @. =. =. 6C @nflarea dupa Corpul Capul masinii filiera. acizi grasi.irea din filier*. .. >'. '( @. fa/* de temperatura matri/ei..inii '. c.). %@ @. >. % 2 poliizopren litiu. 1ai trebuie ar*tat c* la formarea prin injec/ie poliizoprenul necasit* o temperatur* mult mai joas*. Ta#elul 1.? Caracteristicile la operatia de e+trudere a )olimerul 2asco1itatea *oone4 *<1-/ la 1666C <a 9upa alimentare e+trudere )) )1 )) )1 <## -1 (@ () (@ () =( @= Poliizopren =( @= )% (@ )% (@ cauciucului natural si polii1oprenic Temperatura la e+trudere.ig. 2> @.i structura acestuia.C! a 2 &iteza.umflarea dup* ie. >. >'. >1( 1 1. =. %) ).: #tudiile pri&ind leg*tura dintre comportarea la opera/ii de confec/ie a poliizoprenului 1. %> ).i poliizoprenic cu '( p*r/i negru de fum 5 . Cauciucul poliizoprenic 1. 1 12= >2./ cis polimerizat cu catalizator comple" prezint* la e"trudere calit*/i superioare celui polimerizat cu litiu. b 2 debitul.. 8 masinii si filiera ).

4intre cele e"puse cu pri&ire la cauciucul poliizoprenic se poate afirma c* acesta prezint* calit*/i care-l situeaz* al*turi de cauciucul natural. Pentru a se atinge &iteza de &ulcanizare . +n acelea. E"trudere la ). +n condi/ii se&ere de +ncercare.enomenul de rupere are loc dac* tensiunea preluata de lan/urile &ecine a dep*. 4ependen/a propriet*/ilor de &iteza de cristalizare s-a e"plicat prin teoria lui C:EC5E pentru rezistenta la +ntindere a cauciucurilor. 3n general propriet*/ile efort-deformare ale &ulcanizatelor ranforsate sunt similare.Ti )relucrare pe 5alt .Ta#elul 1. dec0t la cauciucul natural. inclusi& a celor cristaline.i acceleratori de &ulcanizare. C foarte buna buna E"trudere la 12.ormarea foii foarte buna foarte buna 3nglobarea de ingrediente foarte buna buna 4ispersia ingredientelor foarte buna buna )relucrare in mala+orul capsulat 3nglobarea de ingrediente foarte buna buna 4ispersia ingredientelor foarte buna buna Consumul de energie foarte mare scazut <ezistenta materialului ca atare -crud) foarte buna satisfacatoare Coeziunea foarte buna satisfacatoare .i acceleratori de &ulcanizare utilizate pentru cauciucul natural. precum . o"igenului.i durit*/ii optime la compozi/iile cu poliizopren 1./-cis Aperatii "$$ 1 )olii1opren Al. 4ac* dou* cauciucuri difer* prin &iteza de cristalizare. ozonului.arjate. fenomen de care trebuie s* se /in* seama atunci c0nd se apreciaz* calit*/ile unui amestec +n func/ie de componen/i.te particule de . 9eoria pri&e. atunci cantitatea de cristalite formate la +ntindere. Cu toat* asem*narea sa cu cauciucul natural.'. +n care acestea contribuie la o mai bun* distribu/ie a eforturilor. tensiunea suportat* de aceasta este distribuit* pe un num*r mare de lan/uri. din care rezult* o sc*dere a consumului de energie la ruperea acestora. &a fi diferit* ca . +n felul acesta posibilitatea ca lan/urile r*mase s* ating* &aloarea tensiunii critice este mai mic* dec0t +n absen/a cristalitelor.i el cu 1.arjate cu negru de fum care con/in amine ca antio"idan/i manifest* mai pu/ine deosebiri +n ce pri&e. prin rezisten/a la +ntindere a acestuia. . Poliizoprenul este supus ac/iunii agen/ilor atmosferici. 4rept consecin/*. ceste date se pot obser&a +n tabelul 1.i condi/ii. pe care +l poate +nlocui +ntr-o m*sur* mult mai mare dec0t to/i ceilal/i elastomeri cunoscu/i. iar optimul de reticulare scade .te ac/iunea cristalitelor ca ni.it (. +ndeosebi de temperatur* ridicat*. &iteza de &ulcanizare este mai mic*. mestecurile . rezisten/a ma"im* a unui cauciuc cristalizabil &a fi determinat* de o densitate mai mare a leg*turilor trans&ersale care fac ca aceasta rezisten/* la +ntindere s* fie mai mare. 4ac* un lan/ al re/elei se rupe aproape de o cristalit*. +ns* &ulcanizatele de poliizopren prezint* rezisten/e mai mici.C foarte buna satisfacatoare )olii1opren litiu satisfacatoare buna suficienta suficienta insuficienta foarte scazut suficienta nesatisfacatoare buna nesatisfacatoare Poliizoprenul poate fi &ulcanizat cu toate sistemele de agen/i . Hn cazul unor m*sur*tori de modul de alungiri mici al amestecurilor ne. Hn general probele se e"ecut* +n condi/ii c0nd cauciucul poate cristaliza.: Caracteristicile de comportare la prelucrare a poliisoprenului 1.=.i module mai mici. +ns* &alorile optime pentru modul r*m0n mai sc*zute +n cazul poliizoprenului. care se accentueaz* mai ales +n cazul amestecurilor ne.cis sunt necesare cantit*/i mai mari de agen/i . pentru care se protejeaz* cu antio"idan/i. 14 .arjare.-1(8.arjate. fa/* de cauciucul natural.te &iteza de &ulcanizare.i rezisten/a polimerilor.8 din probabilitatea de rupere a acestora. Hn aceasta teorie se arat* c* ruperea lan/urilor re/elei datorit* +ntinderii este suportat* de lan/urile &ecine.. prezint* unele deosebiri.

recare interna..= <ezilienta dinamica. % 1 1 -2 Oanturi in retea.( 2(.( @@.Ta#elul 1. h 2 2( %..% 22 . 8 2. 1. <i " ' <i Bu . 6gf 7 cm-2 %@.2 1. -@. care consuma +mpreuna circa =. mol 7 cm 22) 1%) 1.1. 2).C -@2 -@2 -@. %. 1odulul dinamic.. min '. 9impul de &ulcanizare.% )) 3ntensitsatea relati&a in raze T 1. 1 2.)> %.> . -2 <ezistenta la rupere. 2>. cum ar fi an&elopele . 2=. 2. 8. #chimbarea de &olum. 9emperatura de &itrifiere. 2. 8 =( @'. 8 @'. 6gf 7 cm-2 2> 1( 11 1.8 din calitatea total* de poliizopren produs pe plan mondial. :tilizarea sa se remarc* tot mai e&ident +n marile industrii prelucratoare de cauciuc.( =. .(. lungire la rupere.<i 9impul de cristalizare. 6P 2. %.i articolele tehnice din cauciuc.> Caracteristicile fi1ico-mecanice ale 5ulcani1atelor pe #a1a de cauciuc natural si polii1oprenic Cauciuc )olii1opren Caracteristici natural "$$ 1 Al . =). 2. 6gf 7 cm %%.. . 1 1. Cauciucul policloroprenic 15 .. 1odulul la %.1 2(. .. A .

ilor rezulta/i prin clorurarea butanului .%-diclor-2-butilenei.'-diclorurii butadien-sulfonei. Polimerul ca atare are o rezisten/* moderat* la stocare .%-triclor-2-butilenei cu metale. flac*r*.D.i fric/ionarea de p0nze prin calandrare.i nici solubil.i care reduce din capacitatea de lipire pe rolele calde ale &alturilor. se poate ob/ine pe mai multe c*i.nuit se fabric* polimerul prin polimerizare +n emulsie.i a gradului de reticulare au un efect slab asupra &itezei de cristalizare a policloroprenului.C mai mare dec0t temperatura de cristalizare. Polimerizarea cloroprenului are loc +n dou* trepte .i C.i unei comport*ri mai bune la stocare ca urmare a unei mai mari uniformit*/i a masei moleculare ceea ce implic* o mai mare stabilitate la temperaturi ridicate . fiind utiliza/i la prepararea multor produse. celelalte fiind legate de adeziune .'-cis-policloropren. Polimerii de tip EG sunt primii care au prezentat o importan/* comercial*.%-butadiena -cloropren) cunoscu/i mai ales sub denumirea de neopren.i realizeaz* &ulcanizate cu propriet*/i bune.i uleiuri.i de alte tipuri speciale. acesta se utilizeaz* numai la fabricarea articolelor de culoare +nchis*.i +n continuare la treapta a doua se ob/ine polimerul C care nu este plastic .i solubil . de uz general. Cauciucurile neoprenice modificate -tipul P) se prepar* prin polimerizarea cloroprenului +n prezen/a unor mici cantit*/i de sulf elementar . Primele dou* categorii. nefiind colorate necesit* cantit*/i mai mici de pigmen/i albi.butilenei.i o deformare remanenta mai mica. ozon. #e utilizeaza sisteme o"ido-reduc*toare cu compu. Hn general. sulf !tip E( . 2 dehidroclorurarea 1. Hn timpul stoc*rii +ns* de&ine din ce +n ce mai moale . polimerul P$ nu se preteaz* pentru realizarea de foi . . 16 .2. care fa/* de polimerizarea +n bloc sau autopolimerizare se realizeaz* +ntr-un timp mult mai scurt. Hn mod obi. 2 dehidroclorurarea %.i tratarea ulterioar* a late"ului cu disulfuri de tiuram.i butilenelor ca! 2 dehidroclorurarea termic* a 1.i mai greu prelucrabil.i polimerii far* sulf !tip F(. lte procedee pre&*d ob/inerea cloroprenului prin dehidroclorurarea produ. 4eosebirea dintre tipurile N . Proprietatile fizice ale cauciucurilor policloroprenice sunt prezentate in ta#elul 1. cauciucul policloroprenic se caracterizeaz* printr-o bun* rezisten/* la condi/iile atmosferice. #e mai men/ioneaz* . 2 dehidrogenarea o"idati&* a 2-cllor-2. Tipuri de cauciucuri policloroprenice Cauciucurile policloroprenice se pot imp*r/i +n cinci categorii. apoi catalizatori Siegler lEt %UCoCl2 pentru 1. Tipul EGA difer* de tipul P$ prin con/inutul +n stabilizator pentru a ameliora comportarea la depozitare . Iulcanizatele cristalizeaz* foarte repede la -12 . Tipurile F si F"T tind s* +nlocuiasc* tipurile P$ si P$ datorit* stabilit*/ii mai mari +n stare ne&ulcanizat* . iar temperatura de de&itrifiere este cu circa 1( . 4imerii ciclici de R-cloropren care +nso/esc policloroprenul determin* mirosul caracteristic acestuia.i polimerizarea ionic* cu diferi/i ini/iatori cum ar fi lCl % . Iaria/ia masei moleculare . cuprind polimeri cu.i cu metale sau aliaje de metale ca litiul.i anume +n treapta +nt0i plec0nduse de la cloropren se ob/ine polimerul B care este plastic .i pero"idici organici . halogenuri de magneziu mono&alent.% care dau polimeri nestabili.Hn aceasta clas* intr* polimeri de 2-clor-1.i N<9 const* +n tendin/a de cristalizare mult mai sc*zut* la ultimul dintre acestea. a#ricarea policloroprenului :nitatea structurala a cloroprenului -2 C5 2 2CCl J C5 2C522)nX. cum ar fi cele care pornesc de la acetilen* sau de la butadien*. precum . deoarece stabilizatorii schimb* culoarea cauciucului.i anorganici.C.

la )-@.C .. Tipul E"T se deosebe.C 2. grd-1 P$ ne&ulcanizat (@(-). acesta asigur0nd un pre/ de cost mai sc*zut.. dar o 17 . unde se ob/in produse calandrate . cu o gonflare . 6I7 mm-1 2% <ezistenta specifica de &olum pentru $airit.D )roprietatile fi1ice ale cauciucului policloroprenic )roprietate 2aloare -% 4ensitatea policloroprenului g 7cm 1..Ta#elul 1..2' 1asa moleculara medie $airit 1(.i la cel &ulcanizat.... j 76g 7 grd policloropren 21@@ &ulcanizat sarjat 1)@( 9emperatura de &itrifiere a policloroprenului. Pradul de polimolecularitate pentru $eopren P$ 1. at0t la materialul crud c0t . Permiabilitate dielectrica $airit ). <ezisti&itatea electrica a policloroprenului. . . 2 12( .. cm '.i e"trudate netede..i o construc/ie reduse.1.((12 Coeficientul termic de dilatare pentru! $eopren la 2(.) P$ &ulcanizat @... ceea ce +l face coresponzator pentru fric/ionarea te"tilelor necesare fabric*rii benzilor de transport .. 2 1.2..2.% Tipul F=2 !=2( 2posed* o &0scozitate ridicat* .C -1. .'7 1.2@ N . Tipul FB se caracterizeaz* print-o comportare bun* la prelucrare. .. Tipurile CE si HG" se utilizeaz* mai ales pentru solu/ii de adezi&i..'..@ 9angenta unghiului de pierderi dielectrice pentru $airit .i N printr-o tendin/* mai redus* de cristalizare.C. 4atorit* tendin/ei mari de cristalizare a tipului CP. . j 76g >( 71.. 71.1= Iulcanizat sarjat .) -1 -1 Coeficientul de conductibilitate N 7 m 7 grd policloropren .C 2> Policloropren cu mercaptan la 2. 71.i o rigidizare mai mic* a &ulcanizatelor.2. $eopren P$ 1..' $eopren ).. cesta se distinge prin p*strarea capacit*/ii de adeziune a amestecurilor .C . 3ndicele de refractie 1. solu/iile sale au o rezisten/* ridicat* la adeziune.. 8 policloropren sulfurat la 2. . . -1 Caldura latenta la topire a policloroprenului.-@(.% -1 -1 Caldura specifica. 2 1@. la )-@.i negru de fum.i furtunurilor. N 1=..C %( 9emperatura &itezei ma"ime de cristalizare -policloropren de uz general).') 4 Continutul fazei cristaline. 2 2.>@ 1omentul de dipol al moleculelor polare ale policloroprenului 1..te de tipurile P$ .i ca atare permite +nglobarea unor mari cantit*/i de ulei .

dupa cum reiese din ta#elul 1.i la &ulcanizate.C. greutatea specifică . min. la policroropren.11 2ite1a de cristali1are a Geoprenului ne5ulcani1ate Tipul de neopren 2ite1a de cristali1are C. unit*/i peste &aloarea pe care a a&ut-o la temperatura camerei.=. Ta#elul 1.i la destina/ia acestora.11.22 1.a/* de cauciucul natural. indicatorul ce se ia in considerare fiind timpul de +njum*t*/ire a cristaliz*rii. care este urmarea cristaliz*rii -utiliz0ndu-se tehnici dilatometrice). care se fabric* cu trei trepte de plasticitate.=1 M2Policloropren 1. Constantele electrice şi termice consemneaz* utilizarea cauciuclui cloroprenic +n +ndustria de izolare a cablurilor electrice. la temperatura camerei.((12 '.C .2%W 1. a c*rui cristalizare +ncepe la .. .C.C foarte incet -luni. ani) Clasa 3 33 333 3I Criterii rapide pentru a aprecia formarea cristalelor sunt! modificarea durit*/ii #hore.(2. de aceea se utilizeaz* +mpreun* cu tipul C.C Perioada de indentitate la <oentgen Y Cauciuc natural . 9ipurile de cauciuc policloroprenic se pot clasifica in patru clase in functie de tendinta de cristalizare. 9ipul E$< se utilizeaz* mai ales ca material de acoperire .terea +n &olum. comparati& cu cauciucul natural este de '-) ori mai mica.i gaze.((=.i se reduce la temperaturi mai mari sau mai mici.%.8 dup* %. acest lucru incepe la .(1>-1. iar la compresie dac* re/ine >.i indicii de refracţie ai policloroprenului sunt mai mari decat la cauciucul natural. <ezultatele cele mai precise se ob/in prin spectrometrie <oentgen. 1. unde s-a constatat c* structura sferolitic* este forma normal* de cristalizare a polimerilor +nal/i. aceast* tendin/* se men/ine . )ermea#ilitatea fa/* de ap* ..16). Tipul special $ este un material &0scos. )roprietatile fi1ice si c&imice ale policloroprenului )roprietăţi fi1ice.i are loc dup* scurt timp la 2 2(.1. P<9 si N<9 incet -luni) .>2'-. 4atorit* con/inutului mare +n clor -%@8). .C 3ndice de refractie la 2(. .16 Constante fi1ice ale policloroprenului in comparatie cu cauciucul natural Elastomerul Preutatea specifica la 2(. &iteza de cristalizare la amestecurile ne&ulcanizate fiind ma"im* +n inter&alul de . reticulat. Ta#elul 1.C . lte m*sur*tori mai precise constau +n descre.8 din deformare. . iar la polimerii α mai mari decat la polimerii µ -ta#elul 1. re&enirea unei probe alungite cu 2. R2Policloropren 1. Iiteza de cristalizare a fost determinat* prin timpul necesar pentru ca duritatea #hore s* creasc* cu 2. '.i spre deosebire de tipurile P se reticuleaz* puternic cu ditiocarbama/i +n combina/ie cu disulfuri de tiuram. Tendiţa de cristali1are diferit* la tipurile de policloropren prezentate are un rol +nsemnat +n comportarea la prelucrare . 4 si CP foarte repede -ore) N si E$< repede -zile) P$ si P$ &teza medie -saptamani) <9.C .i re&enirea unei probe supuse la compresie %.>%.stabilitate mai mic*. 18 .8 la temperatura de . Cristalizarea este corespunzatoare pentru +nt*rirea progresi&* a cauciucurilor la stocare. care se utilizeaz* mai ales pentru t*lpile de +nc*l/*minte. dup* cum s-a prezentat mai sus. 2 1( . =.

4e. dar nu +n cantit*/i mai mari de 1 2 2 p*r/i deoarece poate +nt0rzia &ulcanizarea.i dinamice.i ale calandrelor. acesta fiind prezent +n toate produsele de mare &olum cum sunt an&elopele. 2.i la +mbun*t*/ire termic*.izopren.. compozi/iile de policloropren necesit* antio"idan/i .i antio"idan/i care confer* rezisten/* la aer . dar se obser&a in acelasi timp o inrautatire a indicilor fizico-mecanici. #ulful se utilizeaz* atunci c0nd se solicit* caracteristici care nu se pot ob/ine cu alte substan/e cum ar fi rezisten/a la deformare remanent* prin compresie. A . 4e asemenea. ca . Copolimerii cloroprenului cu stirenul.. ceste insusiri fac ca policloroprenul sa aiba o larga utilizare in industria de izolare a cablurilor electrice. caracteristica elastomerului insusi. cu plastifianti neinflamabili si sarjare mare cu ingrediente minerale. 1ai +nt0i acesta se reflect* +n re1istenţa mare la flacară şi la temperaturi Inalte +n compara/ie cu polimerii naturali sau sintetici. se realizeaza compozitii care dau &ulcanizate rezistente la aer. produse de condensare a acetonei cu difenilamina. dar prezinta o tendinta mai mica de cristalizare si caracteristici mai bune de prelucrare. continand circa ( 2 1(8 izopren. Prin &ulcanizare. 2-dihidrochinolina. precum si la uleiuri si unii agenti chimici. @tili1area cauciucurilor policloroprenice Compozitiile pe baza de policloropren au o larga aplicare ca urmare a &arietatii de tipuri e"istente si a posibilitatilor de a realiza caracteristicile cerute prin aplicarea unei tehnici corespunzatoare la inlocuirea retetelor si a instructiunilor de lucru. Copolimerii cloroprenului cu izoprenul. au insusiri generale asemanatoare cu ale policloroprenului. cear* parafinic*. Copolimerii cloroprenului cu acrilonitrilul prezinta o rezistenta ridicata la actiunile uleiurilor.iere . mai ales c* acesta reduce rezisten/a la sf0. 19 .i alungiri mai mici. a&and si indici fizico-mecanici mai buni decat al ai policloroprenului. mestecurile preparate din acest polimer au insusiri de adeziune ameliorate. care contin circa %8 stiren. Hnsu. poate fi inca imbunatatita cu trio"id de antimoniu. 4eoarece una din problemele dificile ale prelucr*rii compozitiilor pe baza de policloropren este lipirea pe rolele &al/urilor . '-trimetil1. articolele tehnice etc. incaltaminte si altele.i la ozon at0t +n condi/ii statice c0t .i substan/e asem*n*toare de tipul acidului lauric. benzi transportoare.)roprietăţii c&imice. apa ozon. Copolimer stiren-#utadienic Cauciucul stiren-butadienic este cauciucul sintetic cu cea mai larg* utilizare +n industria de prelucrare. #e utilizeaz* astfel acidul stearic.irile chimice ale policloroprenului sunt influen/ate de asemenea de con/inutul mare +n clor al polimerului.i antiozonan/i de tipul fenil -β-naftilamina . luminii si ozonului. compozi/iile de $eopren P nu necesita sulf. $umeroase aplicatii ale policloroprenului se bazeaza pe calitatile adezi&e! industria de sinteza produce sorturi special destinate acestui scop. se cristalizeaza printr-o cristalizare atenuata si o buna comportare la temperaturi joase. acrilonitril) se influenteaza regularitatea structurii si se micsoreaza tendinta de cristalizare. temperaturi ridicate si scazute. se folosesc lubrifianti adec&a/i. lte utilizari sunt cele pentru flancuri de an&elope. Prin introducerea in molecula policloroprenului a unor cantitati mici de monomer -stiren. concomitent cu moduli mai mari . #e mai utilizeaz* polimeri de 2.i fenil-α-naftilamina. furtunuri. sol&entilor.i re1istente la aer şi o1on . stratul impermiabil pentru an&elopele fara camera. la temperaturi ridicate. <ezistenta la foc. ca .

+ns* datorit* naturi sale e"otermice-%2(cal U g butadien*)controlul reac/iei era foarte greu de condus. A etap* e&oluat* a polimeriz*rii a constituit-o cea +n emulsie care a fost sugerat* de starea cauciucului natural sub form* de late".i a&antaj decurge .i dehidrogenarea o"idati&* a butanului .4e. Hn orice caz polimerul con/inea . totu.i urme de metal.C. .i +n ultimii ani au ap*rut cauciucurile stereoregulate.oar* a emulsiei permite lucrul la mai multe baterii. Z dispersia monomerilor . regulatori .i nu e"ist* deza&antajele generate de utilizarea unor sol&en/i. $tructura c&imică. stfel. Iiteza de polimerizare este mult mai mare dec0t +n cazul polimeriz*rii +n bloc . materii prime J . Copolimeri1area In emulsie a #utadienei cu stirenul P0n* +n anul 1>%( s-a practicat polimerizarea +n bloc cu metale alcaline drept catalizatori depuse pe bara de o/el. cu aparatur* .or de respectat prin agitarea permanent* . acti&atori. 20 . care la r0ndul s*u se prepar* prin alchilarea benzenului cu propilen*. acetilen* sau din frac/iunile petroliere sau prin cracarea termic* a hidrocarburilor -dehidrogenarea butanului . polimerul format a&+nd o structur* mai uniform*. R-metilstirenul seob/ine prin o"idarea izopropilbenzenului. Hn competi/ia cauciucurilor sintetice apar noi +mbun*t*/iri +n sinteza . Oa acest procedeu monomerii sunt emulsiona/i sub forma unor particule fine +n faz* apoas* cu ajutorul emulgatorilor. polimerizarea a&0nd loc +n prezen/a unor substan/e specifice cu rolul de ini/iatori. I0scozitatea polimerului este mult mai omogen*.i etlen* ca . &aria/ia acestuia pe tot parcursul procesului fiind mai mic*.i prelucrarea elastomerului stiren-butadienic +ntr-un ritm mai sus/inut dec0t se impune limitarea utiliz*rii sale datorit* dez&olt*rii cauciucurilor stereoregulate. procesul poate fi usor condus. iar +n prezent poliizoprenul. Z faptul c* se realizeaz* cauciucul mai +nt0i sub form* de late" a permis +nlocuirea late"ului natural .i prin o"idarea etilbenzenului. dintre care s-a impus la +nceput polibutadiena. +ntruc0t introducerea materialelor specifice se poate face cu u. e"ist0nd posibilitatea s* se ob/in* produc/ii mari de cauciuc sintetic.i se +ntre&ede o peroad* lung* de utilizare pe scar* larg* a cauciucului stiren-butadienic. men/inerea temperaturii fiindu.a2numitul proces f*r* bloc. care la r0ndul s*u se ob/ine din benzen . acela. Procesul pre&edea o temperatur* de lucru de (.i atunci c0nd trebuie +ntrerupt procesul.i butenelor. care pre&edea desf*.i a butenelor) . Polimerizarea +n emulsie este un e"emplu de polimerizare prin radicali liberi. stabilizatori.ormulele elastomerilor stiren-butadienici . polimerul ob/inut fiind conform pre&ederilor.i metil-stiren-butadienici sunt +n principiu! Z -ZC'5)Z)nZC52ZC5Z Z. #tirenul se ob/ine prin dehidrogenarea etilbenzenului.urin/*.i a substan/elor ajut*toare asigur* o polimerizare uniform*. Hn anul 1>%( s-a introdus a.i posibilitatea fabric*rii de late"uri sintetice cu diferi/i monomeri care confer* acestuia calit*/i speciale. Z mane&rarea u.Z[ \ C)[5([ Cutadiena se ob/ine din alcool etilic.i +ntrerup*tori ai procesului.i intens* a masei de reac/iei. polimerizarea +n emulsie are urm*toarele a&antaje fa/* de polimerizarea +n bloc! Z a&0nd ca mediu de reac/ie apa.i instala/ii mai simple.urarea procesuluide polimerizare a butadienei +n stare gazoas*.

te propriet*/ile mecanice ale &ulcanizatelor. cum este cazul la cauciucul natural. con&ersia. <epartizarea stirenului +n copolimer nu este perfect static*. t0t temperatura ridicat* c0t . modificatorului. precum . de aceea se prefer* polimeri cu molecule mari cu o structur* c0t mai liniar* . persulfat de amoniu cu glucoza. Condi/iile de polimerizare conduc la o anumit* mas* molecular* . +ntruc0t o structur* cu lan/uri neramificate. diluantul organic. +n cazul copolimeriz*rii butadienei cu stirenul. Cauciucul stiren-butadienic cu cea mai larg* gam* de utilizare este cel cu un con/inut de stiren de ma"imum %.i liniare. 4up* cum s-a ar*tat .nui/i prezint* o &itez* de &ulcanizare redus*. Catalizarorii redo" ofer* posibilitatea unor &iteze mari de polimerizare chiar la temperaturi sc*zute. ulterior folosindu-se mai con&enabil . )olimeri1area la rece !06C( Sisteme redox. influen/eaz* +n oarecare m*sur* microstructura.i temperatura.electroli/ilor.2 respecti& asupra raportului +n care se g*sesc acestea. ca . Cu pri&ire la structura copolimerului stiren-butadienic se arat* c* propor/ia . +ns* +n ambele cazuri cu reducerea masei moleculare a produsului finit. care dac* s-ar dep*. cu o mas* molecular* +nalt*.' iar structura molecular* de&ine mai uniform*.terea gradului de ramificare +nr*ut*/e.te uniformitatea pozi/iei stirenului +n lan/ul polimerului . :n progres +nsemnat +n polimerizarea +n emulsie a fost marcat de introducerea sistemelor catalitice redo". A asemenea stare a polimerului are loc +n primele stadii ale polimerizarii .te con/inutul leg*turilor trans -1. #istemele redo" permit utilizarea simultan* a unui agent o"idant .i a raportului dintre configura/ia cis . Elementele care e"ercit* o influen/* considerabil* asupra con/inutului de leg*turi 1. Cre. ce. +n caten* +nt0lnindu-se zone de homopolimer.i legarea acestora +ntre ele. Oa polimerii de tip cauciuc care sunt &ulcanizabili. reprezint* o garan/ie pentru rezultate bune. cre. ini/iatorilor.i ar pro&oca ramificarea . A structur* neuniform* influen/eaz* comportarea la masticare a polimerului.i propriet*/ile tehnice ale cauciucului. prin dirijarea procesului la o anumit* lungime a lan/ului de polimer. 4omeniul de plasticitate al polimerului este influen/at de zonele de polistiren care reprezint* o forma secundar* a acestui domeniu. cum ar fi cazul cauciucului rece. pero"id de benzoil cu alaun feroamoniacal. au fost urm*toarele! apa o"igenat* cu sulfat de sodiu. configura/ia moleculei prezint* de asemenea o importan/* mare. .i uniform posibil*.i a unui reduc*tor. Cu sc*derea temperaturii de polimerizare.i mai eficient tert-butildodecilmercaptanul.i ca atare s-au in&estigat .i g*sit mijloacele necesare de oprire a procesului.)olimeri1area la KcaldL!066C(. primele cupluri utilizate. 4intre acestea.i prin acesta se +mbun*t*/esc .C a fost adus* prin utilizarea modific*rilor de caten* din clasa mercaptanilor.ti modificatori fa&orizeaz* formarea de lan/uri lungi +n detrimentul celor ramificate.i tipul emulgatorilor.8. cu incon&enientul +ns* c* numai o parte din monomer a fost con&ertit +n polimer.i o distribu/ie a acesteia. 21 . o temperatur* mai joas* la polimerizare ofer* condi/iile de realizare a unor lan/uri moleculare suficient de lungi . la copolimerizarea butadienei cu stirenul s-a utilizat dipro"idul -disulfura de diizopril "antogenat).' . mai ales in procesele de prelucrare. Cu toate acestea unele calit*/i mai bune ale cauciucului stiren-butadienic polimerizat la rece fa/* de cel polimerizat la cald nu pot fi puse numai pe seama uniformit*/ii structurii. stfel.terea cantit*/ii de catalizator conduc la accelerarea procesului de polimerizare. care au un rol foarte important asupra propriet*/ilor polimerului. A +mbun*t*/ire a procesului +n condi/iile de lucru la (.i trans. Cu sc*derea temperaturi de polimerizare cre.i modulul de elasticitate al &ulcanizatului. libere de leg*turi trans&ersale. +ns* +n compara/ie cu catalizatorii obi. sunt ini/iatorul .i cre. Cauciucurile ob/inute +n acest mod poart* denumirea de cauciucuriFreciG.i 1.

ciclul de amestecare fiind incomparabil mai scurt dec0t +n cazul utiliz*rii &al/urilor deschise. presiunea de lucru din camera de amestec.i sol&en/i utiliza/i . propriet*/ile fizice sunt.i instala/ii ca . #e reu.i ruperi ale foii. cest lucru a impus mecanizarea proceselor. solu/iile sale a&0nd la baz* aceia. Oa temperaturi +nalte. o opera/ie greoaie.i mala"oare . dozele de sulf fiind mai reduse iar cele de acceleratori mai mari dec0t +n cazul cauciucului natural.i acceleratori. pentru multe scopuri. &ulcanizarea lor are loc +n ma. Compozi/iile pe baz* de cauciuc stirenbutadienic se prelucreaz* pe acelea. Amestecarea.i +n cazul cauciucului natural. Oa realizarea amestecurilor de cauciuc pe &al/uri. mestecurile se pot realiza pe &al/uri . <ezisten/a la rupere a unui &ulcanizat astfel realizat este de circa '. &iteza rotorilor. Hn multe cazuri alegerea intre cauciucul natural si stiren-butadienic are la baza consideratii economice. se adaug* agen/i antiadezi&i cum ar fi acidul stearic sau polietilena.arja... rolele a&0nd o distan/* foarte mic* +ntre ele.profilarea. automatizarea procesului. de distruc/ie termoo"idati&*.nuite pentru industria de prelucrare a cauciucului. Hn absen/a ingredientelor acti&e. Compozi/iile cu un amestec corespunz*tor +n agen/i de ranforsare prezint* rezisten/e cu mult superioare fa/* de cele neranforsate.arjate cu negru de fum.i fenomen fiind prezent .i pe &al/. calandrarea. 6g la peste '. de peste 2. amestecul este trecut iara. Apera/ia de preparare a amestecurilor pe &al/ se practic* tot mai pu/in . la temperatura camerei.. 6gf7cm -2 +n compara/ie cu a cauciucului natural care +n acelea. amestecurile se realizeaz* aproape e"clusi& +n mala"oare capsulate de mare capacitate .i de obicei nici de masticare pe &al/uri sau in mala"oare.i cele ale cauciucului natural. rotUmin s-a ajuns ast*zi la ).i putere. dup* o plastifiere de c0te&a minute cu peptizant. c0t . rotUmin.i s* comande plasticitatea polimerului de care are ne&oie.C. 9ipurile de mala"oare pentru fabricarea amestecurilor de cauciuc au e&oluat permanent at0t +n ce pri&e. rezisten/a la solicitari statice . Oa +mb*tr0nire &ulcanizatele tind s* se +nt*reasc* -durit*/i mai mari) +n timp ce la cauciucul natural se constat* un fenomen de sc*dere a durit*/ii. care trebuie s* fie neted* .i unele caracteristici ca. stfel. de la &iteza de 2. plastifiat c0te&a minute ad*ug0ndu-i-se agen/i de &ulcanizare. o"id de zinc . din care cauz* se utilizeaz* tot mai pu/in. Cuna #) necesit* +nainte de a fi utilizate +n compozi/ii de cauciuc. Capacitatea mala"oarelor a crescut de la ). #e &ulcanizeaz* cu sulf. 2 =. beneficiarul a&0nd posibilitatea s* aleag* . opera/ia de amestecare realiz0ndu-se +n 2 2 ' min.e.i la opera/ile de e"trudere. temperatura cea mai fa&orabil* de lucru fiind de 12( -1%( . 6g pe .. acela. Cauciucurile stiren-butadienice ob/inute prin polimerizare la cald -#C< 1 . Oa calandrare are o constric/ie mai mare. #e recomand* ca rotorii mala"orului s* fie c0t mai apropia/i pentru a se asigura o mai bun* legare a cauciucului cu componentele sale de amestec. Poseda o capacitate mai mic* de adeziune.i condi/ii este de peste cinci ori mai mare. datorit* condi/iilor grele de lucru ce presupune +nglobarea negrului de fum +n cauciuc la acest procedeu. 4up* r*cire.te de rola din spatele &al/ului. 6gf7cm -2 .ini obi. se +ncepe ad*ugarea ingredientelor astfel +nc0t s* se e&ite formarea de goluri .i e"trude.i a fost p*r*sit* aproape complet +n cazul amestecurilor .i dinamice scade +ns* destul de mult. 3n prezent..te +n felul acesta s* se abordeze re/ete c0t mai 22 .i apoi se pot calandra . +n prezent dozarea componentelor amestecurilor efectu0ndu-se pe baz* de cartele perforate sau benzi magnetice. 3n cazul +n care materialul se lipe. urm0nd s* se distan/eze rolele pe m*sur* ce se adaug* materialul de umplutura. nesatisfacatoare. Cauciucurile stiren-butadienice polimerizate la rece nu necesit* opera/ia de degradare termoo"idati&* .te capacitatea.)roprietatile te&nologice ale cauciucurilor stiren-#utadienice polimeri1ate in emulsie Elastomerul sintetic necesit* foarte pu/in sau chiar deloc o masticare preliminar*.i continua.

comple"e, care pe l0ng* num*rul mare de componen/i necesit* respectarea riguroas* a cantit*/iilor, a ordinei de introducere a acestora, a temperaturii de lucru, a timpului ca o component* de baz* a ciclului de amestecare. mestecurile de cauciuc se realizaz* +n dou* faze, +n prima faz* fiind inclu.i to/i componen/ii cu e"cep/ia agen/ilor de &ulcanizare, +n +ntregime sau par/ial, care se adaug* +n faza a doua. mestecul care rezult* din prima faz* denumit intermediar sau masterbatch, poate fi p*strat +n form* de foi sau de granule, dozarea sa ulterioar* pentru amestecul definiti& -c0nd se adaug*, agen/i de &ulcanizare) necesit0nd de asemenea opera/ii dificile, care +ns* +n cazul utiliz*rii granulelor pot fi mecanizate s. semiautomate. mestecul astfel ob/inut f*r* agen/i de &ulcanizare este readus, dup* o dozare prealabil*, +n mala"or, unde i se adaug* sulful .i acceleratorii de &ulcanizare ca atare, sau c0teodat* sub forma unor preamestecuri. daosul de sulf .i acceleratori se poate face chiar pe &al/ul de desc*rcare a amestecului intermediar, cu condi/ia +ns* s* se lucreze la o temperatura sub 12,,C pentru a se e&ita efectul de pre&ulcanizare. Compozi/iile pe baz* de cauciuc stiren-butadienic prezint* caracteristici superioare numai c0nd au +n componen/a lor ingrediente acti&e, reprezentate mai ales de negru de fum. #e mai utilizeaz* +n anumite scopuri .i .arje albe acti&e de natura minerala, mai ales combinatii ale siliciului. #e utilizeaz* ca acti&atori ai agen/ilor de &ulcanizare o"idul de zinc .i acidul stearic, ultimul fiind prezent chiar de la operatia de polimerizare. 4intre plastifian/i, cei mai uzuali sunt cei pro&eni/i din prelucrarea petrolului. #e utilizeaz* produ.i alifatici, aromatici, in cazul din urm* ob/in0ndu-se rezultate mai bune +n ce pri&e.te rezisten/a la trac/iune, modulul, alungirea, rezisten/a la sf0.iere .i la abraziune, dez&oltarea de c*ldur*. <*.inile cumaronice confer* amestecurilor o mai bun* capacitate de adeziune .i o mare rezisten/* la trac/iune. Pentru atenuarea incon&enientului pe care il prezint* cauciucul stiren-butabienic .i anume o adeziune sc*zut* +n compara/ie cu cauciucul natural, +n amestecurile sale se mai utilizeaz* colofoniu, colofoniu hidrogenat .i diferite r*.ini. Oa e&aluarea propriet*/ilor fizico-mecanice ale cauciucurilor stiren-butadienice polimerizate +n emulsie trebuie s* se /in* seama de unele +mbun*t*/iri pe care le aduce polimerizarea la rece fa/* de cea la cald, cum ar fi! 2 o capacitate mai bun* de prelucrare la opera/iile de e"trudere .i calandrare; 2 o elasticitate mai mare, ceea ce +nseamn* o +nc*lzire mai slab* la solicitari dinamice; 2 rezisten/* la rupere mai mare; 2 rezisten/* mai buna la abraziune; 2 rezisten/* la sf0.iere mai buna.

Cauciucuri stiren-#utadienice e+tinse in ulei
Elastomerii cu mas* molecular* mare sunt superiori celor cu mas* molecular* mic* din punct de &edere al rezisten/ei la rupere, la fle"iuni repetate etc. 3ntruc0t pentru ob/inerea acestor cauciucuri se folose.te o cantitate minima de regulator de caten*, rezult* produse dure care se prelucreaz* cu mari dificult*/i. ceasta impune +n prealabil o degradare termoo"idati&a prin care +ns* scad indicii calitati&i al produsului. cest lucru s-a rezol&at prin e"tinderea cauciucului cu uleiuri minerale +ns* din faza de late", decurg0nd de aici urm*toarele a&antaje! 2 o mai bun* comportare la prelucrare; 2 se e&it* utilajele pentru polimerizarea termoo"idati&*; 2 c*ldura degajat* +n timpul solicit*rilor repetate este mai mic* m*rind +n felul acesta durata de e"ploatare a articolelor confen/ionate din acest tip de cauciuc; 2 un pre/ de cost mai mic -uleiurile minerale sunt mai ieftine dec0t polimerul). Cantitatea de ulei ce se introduce +n cauciuc &ariaz* +n func/ie de caracteristicile polimerului .i ale uleiului, precum .i de scopul +n care polimerul urmeaz* s* fie +ntrebuin/at. A cantitate mai mare de ulei m*re.te alungirea la rupere .i mic.oreaz* degajarea de c*ldur* la 23

deform*ri repetate, in schimb pro&oac* sc*derea unor propriet*/i fizico-mecanice, ca rezisten/a la rupere, rezisten/a la abraziune, modul de elasticitate etc. Pe plan mondial se produc ast*zi cauciucurile sintetice cu un continut +n ulei de 2( 2 (, p*r/i +n greutate la 1,, p*r/i cauciuc, utilizarea acestora fiind tot mai mult solicitat*, at0t +n industria de an&elope c0t .i +n industria de articole tehnice din cauciuc.

Copolimeri stiren '#utadienici o#tinuti in solutie
A mare aten/ie se acord* procedeelor de ob/inere a cauciucurilor stiren-butadienice +n solu/ie. 4intre a&antajele acestui procedeu se men/ioneaz* posibilitatea controlului microstructurii produselor, a masei moleculare .i a distributiei acesteia, a ramific*rii .i succesiunii unit*/ilor monomere. #pre deosebire de polimerizarea +n emulsie care a fost descris* sumar, polimerizarea +n emulsie a cauciucului stiren -butadienic pre&ede dizol&area monomerilor +ntr-un sol&ent, e"cept0nd apa, polimerizarea urm0nd un mecanism ionic +n prezen/a urm*torior catalizatorilor! 2 steriospecifici constitui/i dintr-un alchil-aluminiu la care se mai poate ad*uga un cocatalizator care poate fi un deri&at al titanului sau cobaltului; 2 organo-metalici, cu metale alcaline ca de e"emplu litiul, procedeu &alabil la polibutadiene, dar care in ultimul timp s-a aplicat la polimerizarea butadienei cu stirenul. Compo1itia si structura moleculara. 3n timp ce polimerizarea +n emulsie conduce la un copolimer stiren-butadienic cu un con/inut de hidrocarbur* de circa >28, la cei +n solu/ie aceasta &aloare este de >@ 2 >>,( 8, ceea ce permite s* se ob/in* elastomeri practic incolori, dat fiind lipsa unor substan/e str*ine, care +nso/esc cauciucul polimerizat +n solu/ie. Oa prepararea amestecului de cauciuc pe baz* de cauciuc butadiestirenic polimerizat +n solu/ie, interactiunea elastomer-negru de fum este mai mare decat in cazul elastomerului +n emulsie. ;rac/iunea de gel al amestecului cre.te rapid, ob/in0ndu-se la sf0r.itul opera/iei amestecuri cu &0scozit*/i mai mari in cazul elastomerului in solutie, chiar daca cauciucul crud a a&ut aceea.i &0scozitate +naintea amestecarii. Comportarea la e"trudere este net superioar* la cauciucul polimerizat +n solu/ie fa/* de cel polimerizat in emulsie -tabel 1.1,).
Ta#elul 1.1, Comportarea la e+trudere a copolimerilor stiren-#utadienici o#tinuti in solutie sau in emulsie Amestec de: Amestec de: 1,, parti polimer 1,, parti polimer Caracteristici 1(, parti sarje albe 1(, parti sarje albe 1( parti ulei 1( parti ulei 3n solutie 3n emulsieW 3n solutie WW 3n emulsie Iiteza de e"trudere, gUmin 11, 1,' 1'@ 12@ Ponflarea la filiera, 8 '> (( 1% (( spectul profilatului 4estul de bun bun bun bun W copolimer neordonat W W copolimer termoplastic

Hmbun*t*/irile nete se constat* +n cazul elastomerului termoplastic .i mai pu/in la cel neordonat; gonflarea +ns* este net mai redus* la cauciucul ob/inut +n solu/ie, fa/* de cel +n emulsie. Curgerea este func/ie de temperatura de polimerizare, iar la copolimerul termoplastic este mult superioar*. 9rebuie amintit c* structura reticular* a polimerului termoplastic care determin* propriet*/ile sale elastomere se bazeaz* pe for/ele fizice de legatur* .i nu pe cele co&alente, aceast* structur* fiind +n +ntregime ire&ersibil* func/ie de temperatur*. 4eosebirile ar*tate la opera/iile de amestecare .i de e"trudere pot fi reduse +n urma realizarii unor re/ete corespunz*toare acestui scop. Hn cazul cauciucului stiren-butadienic +n solu/ie trebuie s* se /in* seama c* necesit* un con/inut mai ridicat de acizi gra.i, permit doze 24

mai mari de .arje .i de plastifian/i .i se &ulcanizeaz* prin metode cunoscute utiliz0nd sulf .i accelerator, dar +n cantit*/ti mai mici.

Alti copolimeri stiren-#utadienici
Elastomeri cu continut ridicat in stiren . Prin cresterea continutului in stiren peste cel al butadienei se obtin cauciucri cu continut ridicat in stiren si pot fi folosite ca agenti elastomeri semirafonsati. 4uritatea &ulcanizatelor depinde de cantitatea de stiren. 4atorita costului lor redus acesti polimer sunt foarte solicitati in productia unor articole casnice si in industria de incaltaminte. Elastomeri stiren-#utadienici car#o+ilati. Prin introducerea unor cantitati mici de grupe carbo"ilice in copolimerii butadienei cu stirenul se imbunatatesc considerabil proprietatile acestor cauciucuri. #e largesc astfel limitele de temperatura ale domeniului elastic, creste rezistenta la uleiuri, la taieturi, se imbunatatesc proprietatile peliculogene. mestecurile nesarjate ating rezistenta &ulcanizatelor cauciucului natural. #e utilizeaza la fabricarea anumitor cleiuri, dar si la an&elope si articole tehnice de cauciuc. Oate"ul se utilizeaza la impregnarea retelelor te"tile, unde adeziunea la cauciuc creste de 2,( ori mai mult decat in cazul utilizarii late"ului stiren-butadienic. )olimerul stiren-#utadienic reticulat. Prin introducerea unei cantitati limitate de legaturi trans&ersale in cauciucul normal se obtine un cauciuc care prezinta o cantitate mai buna si un aspect corespunzator la calandrare si e"trudere. ceste portiuni de cauciuc reticulat se pot utiliza si la alte cauciucuri sintetice si chiar la cauciucul natural. cest cauciuc se utilizeaza la izolarea cablurilor electrice, &iteza de e"trudere fiind mult mai mare decat in cazul elastomerilor obisnuiti. Copolimeri telec&elici stiren-#utadienici. 1etoda cea mai generala pentru a prepara polimeri telechelici de stiren-butadiena este ceea care utilizeaza ca substanta initiatoaremodificatoare un diazotioeter. cesti polimeri duc la &ulcanizate cu proprietati superioare acelora preparate pe baza unor polimeri realizati in conditii normale de polimerizare. ceasta imbunatatire se atribuie incorporarii de capete libere de lant in structura reticulara a &ulcanizatelor.

A ,./ Cauciucul #utilic
)olii1o#utilena
25

de acea atomi de carbon cuaternar sunt susceptibili de a fi separa/i mai u. 26 . .urarea procesului de polimerizare ci ac/ioneaz* . ci are o structur* amorf*. eterul diizobutilic ..i ca atare nu se poate &ulcaniza prin metode obi. 1oleculele polizobutilenei sunt liniare. Pentru asigurarea unei temperaturi sc*zute s-a +ncercat utilizarea unui amestec cu un gaz lichefiat. c0t ... 4atorit* +mpiedic*rilor sterice pro&ocate de grupele metilenice. aldehida izobutilic*. Ta#elul 1. Hn acest scop se utilizeaz* cu prec*dere dou* metode . )olimeri1area.nuite cunoscute.. ajunge ca la circa 2. 4e aceea +n calitate de cocatalizator se folosesc astfel de substan/e. astfel cele mai mari mase moleculare s-au ob/inut la temperatura etilenei lichide.% -Etilen*) 2. Polimerul cu mas* molecular* de circa 1 . ..i altele influen/eaz* negati& gradul de polimerizare. cea ce face acest polimer utilizabil pentru asemenea condi/ii. fiecare al doilea atom de carbon din lan/ul polimer a&0nd dou* grupe metilenice. s* se prezinte ca o mas* cauciucoas*. din care rezult* +ns* cantit*/i mici de izobutilen*.i anume! sc&im#area temperaturi. -Etan) 1(. Hn timp ce o"igenul este inacti&..1.terii gradului de polimerizare. lipicios 2 @= -CA2 solid) =..i timp +ns* +nc*rcarea lan/ului cu grupe metilenice nu este at0t de mare +nc0t s* nu permit* mobilitatea acestuia p0n* la temperaturi foarte sc*zute. 6C *asa moleculară $tarea fi1ică a polimerului 2 1. iar acizii sulfuric ..C.i +n gazele de cracare a petrolului. +n condi/iile unei dez&olt*ri mari de c*ldur*.te at0t +n gazul metan. . Hn acela.i fosforic conduc numai la dimeri .tiut fiind c* polimeri cu o foarte mare mas* molecular* se ob/in la temperaturi sc*zute . Iaria/ia masei moleculare cu temperatura de polimerizare este dat* +n ta#elul 1. Plastic. Influenţa temperaturii asupra polimeri1ări i1o#utilenei Temperatura de polimeri1are. 4eoarece masa molecular* a poliizobutilenei determin* utilizarea .i utili1area unor agenţi de transfer.. 3zobutilena polimerizeaz* numai +n prezen/a catalizatorilor. 4e asemenea poliizobutilena este una dintre pu/inele substan/e macromoleculare care la ac/iunea c*lduri se descompune practic +n monomerii de baz*... cauciuc 2 >.or. . iar pe m*sura cre.. care +ns* mai prezint* +nc* tendin/a de curgere. Plastic..1.. Cauciuc-solid 2 1.i asupra masei moleculare care rezult* din proces. din aceast* cauz* nu se pot realiza forme fizice bune conturate din polizobutilen* ca atare. s-au cercetat posibilit*/ile tehnice de control a masei moleculare a acesteia.. care influen/eaz* -regleaz*) nu numai desf*.i aplica/ile sale. . de -(( . structura polimerului nu poate c*p*ta caracterul ordonat cristalin.i. dup* ce trece prin stare semi&0scoas* la o mas* molecular* de 1( . 2 #e cunoa. se prezint* ca un ulei fluid. Pentru ob/inerea pe scar* industrial* se utilizeaz* o &ariant* a sintezei metanolului. care prin e&aporare absoarbe c*ldura de reac/ie. datorit* energiei de leg*tur* mai reduse a acestora +n polimer. Oeg*turile duble ale monomerului se consum* +n procesul de polimerizare. 1erit* de re/inut faptul c* energia de leg*tur* +n lan/ul polimer este egal +mp*r/it* la atomii de carbon din grupele metilenice. +ntre care se remarc* fluorura de bor..riedel-Crafts. )roprietăţi şi utili1ări.. Procedeul cel mai con&enabil de ob/inere este acela din izobutanol sau din alcool terţ-butilic. conduc la polimeri uleio. 4in aceast* cauz* poliizobutilena se consider* un polimer practic saturat .. :leios 2 '( -Propan) 1( . catalizatori de tip ..te c* unele impurit*/i +n izobutilena ca n-butilena.i trimeri.. roentgenograma polimerului +l prezint* sub form* spiral*. $tructura c&imică. -3zobutan) % . e&entualele resturi de la capetele lan/urilor reprezent0nd cantit*/i insensibile fa/* de m*rimea macromoleculei.Hn cantit*/i mici izobutilena se g*se.

#e utilizeaz* mult la m*rirea &0scozit*/i uleiurilor de ungere .i temperatura nu func/ioneaz* calit*/ile sale. 3ncompatibilitatea cu polimeri sau alte ingrediente nesaturate. Cauciucul #utilic Cauciucul butilic este un copolimer de izobutilen* cu o dien* -de obicei izopren). .i gustului cum . Hn combina/ie cu polietilena are multe utiliz*ri ca de e"emplu.i parafin* . #e mastic* foarte greu prin procedee mecanice cunoscute. .polaritate redus*. . ultima fiind prezent* pentru a conferi o oarecare reacti&itate.C sau 2'h sub ac/iunea ozonului.i terpolimeri respecti&i cu care cu care poate con&ulcaniza folosind sulful ca agent comun de reticulare. la izolarea cablurilor submarine.i +ndeosebi cu polietilena. de e"emplu. care confer* rezisten/* la uleiuri fa/* de care cele mai multe cauciucuri nesaturate manifest* o slab* rezisten/*. Ca .i ozon.i nu o distruc/ie a acestora. <ezisten/a la lumin* este fa&orizat* mai ales prin ad*ugarea de negru de fum . .rezisten/* chimic*.rezisten/* la o"igen . .0 Copolimerii acrilonitril-#utadienici Copolimerii acrilonitrilului cu butadiene -cauciucurile nitrilice) fac parte dintre elastomerii care se utilizeaz* la fabricarea unor produse cu +nsu. . 2 prezente +n calitate mic* permit reticulare. iar cre. Este utilizabil* +ntre temperaturi de -(( p0n* la K1). este sensibil* la ac/iunea o"igenului. poliizobutilena este rezistent* la atacul substan/elor chimice.polietilena clorosulfonat* unde grupele clorosulfurice asigur* reticularea. cu care se aseam*n* din punct de &edere a structurii. . Hn mod deosebit este solubil* +n hidrocarburi aromatice .policloroprenul +n care grupele cu configura/ie 1. ..elastomerii acrilici con/in0nd mici propor/ii de comonomer eter &inilcloretilic capabil s* reticuleze. la o depozitare de circa ) luni la >. . .&iteza redus* de &ulcanizare.i mai pu/in de antio"idan/i. Este compatibil* cu diferite ceruri . fenomen ce poate fi pre&enit prin ad*ugarea unor stabilizatori.i hidrocarburile parafinice.i insolubil* +n medii puternic polare.stabilitate la &ulcanizarea la temperaturi +nalte.caracterul nesaturat redus al cauciucului butilic confer* acestuia urm*toarele caracteristici! . #tructura poliizobutilenei se face utilizabil* mai ales ca material de izola/ie.i datorit* celorlalte propriet*/i amintite. ceast* reacti&itate sc*zut* permite utilizarea cauciucului butilic +mpreun* cu! .copolimeri etilenpropilenici ..$ea&0nd leg*turi duble. +n industria construc/ilor industriale. +mbr*c*minte de protec/ie. necesar* reticul*rii.terea temperaturii nu ajut* procesul deoarece se produce o alunecare a lan/urilor moleculare . pe &al/ sau pe mala"or.i ca material de protec/ie +mpotri&a coroziunii. Prelucrat* la temperaturi +nalte se poate trage +n foi pentru ambalaje. Hn general polizobutilena este mult mai apreciat* datorit* lipsei mirosului . A .C.iri deosebite pri&ind 27 . deoarece umiditatea .i +n general +n sol&en/i nepolari. care +i confer* rezisten/*. ceea ce impune utilizarea unor cantit*/i mai mari de acceleratori.

monomerii se pot uni +n mai multe moduri pentru a forma lan/uri macromoleculare.tere a con/inutului +n acrilonitril acelereaz* &iteza de polimerizare. benzine.te cu con/inutul +n acrilonitril. animal . anumite caracteristici ale structurii cum ar fi tacticitatea. • 4istribu/ia monomerilor. #olubilitatea cre.) mai multe unit*/i &inil. determin0nd diferite structuri ale produsului rezultat.i +n propriet*/ile polimerului. de acea se poate ob/ine acela.i perioad* de timp este necesar* pentru polimerizarea cu un con/inut mai sc*zut in acrilonitril.rezisten/a la uleiuri.i acid cianhidric. • Pradul de nesaturare.(8 sunt de forma 1. sau la o temperatur* mai sc*zut*. cu diferite propor/ii dintre cei doi monomeri. prin con&ersia acroleinei cu amoniac .i o"id de etilen* +n prezen/a unui catalizator.(8 leg*turi +n pozi/ia 1. un con/inut mai mare in acrilonitril face posibil o produc/ie mai mare de polimer. sunt afectate relati& pu/in de &aria/ia con/inutului +n cei doi monomeri. deoarece monomerul are o mas* 28 .i reticul*ri.i o"idului de azot +n prezen/a unor catalizatori de dehidrogenare. A cre. #interza acrilonitrilului se poate realiza din! acetilen* .i 1. din acrolein*. Oa &iteze mai mari de polimerizare sunt posibile produc/ii mai mari de polimer la temperaturi mai joase. care influen/eaz* asupra propriet*/ilor tehnologice ale acestuia.i aer la care se utilizeaz* mai multe sisteme de catalizatori. $inte1a copolimerilor #inteza acrilonitrilului. prin cre. stfel. find identice cu cele din pozi/ia 1. respecti& produc/ia acestui monomer este str0ns legat* de produc/ia de fibre acrilice care este un mare consumator al acestuia. o abraziune . #tructurile cele mai importante care pot afecta propriet*/ile caucicului nitrilic sunt! • #tructuri cu diferite propriet*/i de leg*turi ale monomerilor+n pozi/ile 1.iere . elasticitatea scade. ca .8 acrilonitril. cele mai multe tipuri a&0nd un con/inut de 1=-'=8 acrilonitril.arjat.i termostabilitatea acestuia .'. lte propriet*/i +ns*. $tructura cauciucului nitrilic Oa sinteza cauciucului nitrilic. con/ine -+n 8 greut. <aportul dintre monomeri determin* deosebiri +nsemnate +n procesul de polimerizare . pe c0nd aceea.i rezultat sau +ntr-un timp mai scurt.'. cele mai preferate find cu 2)-'. termostabilitate. de asemenea importante.i &egetal. f*r* a inflen/a propriet*/ile de prelucrare a polimerului. ca . cauciucul nitrilic cu aceea. #inteza cauciucului nitrilic se realizeaz* prin copolimerizarea acrilonitrilului cu butadiena +n emulsie. 4eformarea remanent* cre.i o permiabilitate pentru gaze reduse. are o importan/* nesemnificati&*. stfel. prin con&ersia catalitic* direct* a propilenei cu amoniac .2 .i mas* molecular*. Hn compara/ie cu copolimerul stiren-butadienic. la un copolimer cu 2=8 acrilonitril e"ist* circa 1.2 iar restul =>.i rezisten/a la temperaturi joase.i distribu/ia acestea. sf0. din acid cianhidric . • 1asa molecular* . uleiul mineral.i abraziune. • Pradul ramific*rii . acetona. prin con&ersia catalitic* direct* a propilenei .2) apar +ntr-o pozi/ie redus*. A parte din propriet*/ile polimerului. Copolimeri1area. ca rezisten/* la trac/iune. Ca urmare a polimeriz*ri +n emulsie..' -+n cazul de fa/* c0nd butadiena este utilizat* numai ca o dien*.te. Hntruc0t componentul &inilic -acrilonitrilic) afecteaz* structura moleculelor polimerului. sunt afectate puternic de raportul celor doi monomeri +n copolimer. Oeg*turile +n pozi/ia %. metanolul etc.i aer la acrilonitril. +n timp ce +ntr-un numar de sol&en/i puternic polari cum ar fi clorura de metilen.terea con/inutului +n nitril scade capacitatea de dizol&are +ntr-o serie de hidrocarburi cu ar fi gazolina.

inni sau PIC. +ntruc0t.i de asemenea &0scozitatea intrinseac*.) p*r/i.arjate. +n timp ce propriet*/ile de rezisten/* a polimerilor nereticula/i . <amificarea lan/ului +n polimer modific* plasticitatea .arj*rii cu nnegru de fum sau . 4uritatea compozi/iilor de cauciuc nitrilic este urmarea . chiar c0nd compozi/iile de cauciuc nitrilic con/in .i ca atare ne. Mv 2 masa molecular* medie. Cele dou* configura/ii. Mw = ∑ NiM i2 ∑ NiMi .i cu diferite r*. tot a. calculele sale fiind urm*toarele! Mn = ∑NiMi ∑Ni .i trans.i &aloare medie a masei moleculare.  ∑ NiMi 1+a  Mv =     ∑ NiMi   1/ a unde! Mn . +ns* mai pu/in con&ersia la care cauciucul nitrilic a moleculelor-radical. dac* se . ]^_ J E71 ∞ v E .i alte propriet*/i.te +n propor/ie de ) 2 @ ori mai mare dec0t forma cis. cu 29 .te +n cazul . <ezisten/a la ini/ierea . Ebonitele se realizeaz* cu cantit*/i mari de sulf .i acrilonitril.te cu sc*derea temperaturii de polimerizare pe seama structurii cis. deoarece forma trans se g*se.molecular* mai mic* dec0t stirenul . cauciucul cu con/inut ridicat de acrilonitril prezint* o rezisten/* la trac/iune mai redus*. au o distribu/ie statistic* +n cauciucul nitrilic.i a utiliz*rii unor cantit*/i de sulf corespunz*toare.i a celor reticula/i la un anumit grad de &ulcanizare depind Mn. Hn lipsa cristaliz*rii la +ntindere. 1asa molecular* &ariaz* +n limite mai mult sau mai pu/in largi.i de transfer conduc la o lungime medie a lan/ului care depinde de condi/ile de reac/ie. Oa cauciucul nitrilic cu 2=8 acrilonitril la 2= .' este de 12.te c* +n cazul unei structuri cis-1. Prezen/a unui gel puternic reticulat +nr*ut*/e. numai . 4atorit* polarit*/ii ridicate. Propriet*/ile polimerului nu depind +ntodeauna de acea.i +ncorporarea de r*. #tructura trans cre.i &0scozitatea intrinseac* ]^_.' fa/* de @@.arje acti&e. ca .C. cauciucul nitrilic nu prezint* efectul de autoranforsare. acesta nu cristalizeaz* la +ntindere .i dez&oltarea fisurilor este mai mic* dec0t a cauciucului natural. 4istribu/ia monomerilor. Hn general +ntr-un amestec azeotrop de butadien* .este media numeric*. +n copolimerul acrilonitrilbutadienic. care nu +ns* afecteaz* +n mod deosebit propriet*/ile pollimerului. acestea au o prezen/* alternati&* de tipul 2 C 2 2 C 2 2 C.arjele acti&e pot conduce la propriet*/i mecanice bune.i de temperatur*.te propriet*/ile de prelucrare a polimerului. R 2 e"ponentul care face leg*tura dintre masa molecular* Mv .a ca . Mw 2 media ponderal*.' . e"ist* posibilitatea form*rii unor por/iuni de bloc-polimer cu forma trans. cis . ob/in0ndu-se materiale.arje albe.i rela/ia dintre masa molecular* . raportul dintre structurile cis-1.i ca atare .' cantit*/i mici -circa (8) de tran-1.ini compatibile cu cauciucul. cest lucru permite . depinde foarte mult de raportul monomerilor . Hn cazul c0nd au loc fenomene de polimerizare prematur* de butadien* sau de acrilonitril.i o apreciere asupra &itezei de &ulcanizare care este propor/ional* cu num*rul de leg*turi duble din elastomer.' pot st0njeni fenomenul de cristalizare.ini.fiind o constant* .i &0scozitatea intrinseac*.arjate este sc*zut*.i trans-1. pot apare +n structura polimerului por/iuni mici de blocuri de polimeri de butadien* sau de acrilonitril. <eac/ile de +ntrerupere .i num*rul leg*turilor duble de polimer este mai mare. 4e e"emplu Mv determin* cu apro"ima/ie &0scozitatea materialului . <ezisten/a la trac/iune cre. )roprietăţile fi1ice ale cauciucului nitrilic Propriet*/ile mecanice ale cauciucului nitrilic prezint* interes numai +n cazul compozi/iilor .arjeaz* cu r*. Cu pri&ire la configura/ia polimerului se cunoa. de acea rezisten/a la trac/iune a &ulcanizatelor ne.arj*rii . f*r* a cuprinde plastifian/i.arjat manifest* propriet*/i slabe.

21( 21( lungirea la rupere..te odat* cu cre. astfel. I0scozitatea polimerului nu influen/eaz* practic duritatea. '(( '2. pentru o gam* larg* de temperaturi.i alungirea la rupere.i la fabricarea articolelor care sunt supuse +n e"ploatarea la deforma/ii dinamice mari.terea con/inutului +n acrilonitril -ta#elul 1. mai ales la temperaturi joase. mai ales +n cazul unor deform*ri dinamice de lunng* durat*.( J 1@(.( @.. f*r* a afecta rezisten/a la trac/iune .C 22h la @..propriet*/i fizice care dep*.2 ().). $egru de fum semiacti& m*re..8 din cea a &ulcanizatelor din cauciuc natural .. cela.' ('.te pe m*sura reducerii con/inutului +n acrilonitril al elastomerului.i conducte. se ob/in mai ales cu acceleratorii de tip tiuram . comportarea fiind diferit*. 8 Iulcanizare '.i duritatea sunt practic independente de con/inutul grupelor nnitril . 4uritatea #hore. cea ce se manifest*printr-o dez&oltare mai mare de c*ldur*..C (2.te elasticitatea +n compara/ie cu tipurile acti&e. h la 1.8. Efectul de amortizare este mai pronun/at la cauciucul nitril +n compara/ie cu cauciucul natural.1/) iar la temperaturi mari depinde foarte mult de sistemul de &ulcanizare.. (.C <ezisten/a la trac/iune. Cauciucul nitrilic are propriet*/i elastice inferioare cauciucului natural .i un con/iunt mic +n sulf. Ta#elul 1. 8 2= 2= %% %= 4eformarea remanent* la compresiuune. +ns* la alungiri mari cauciucul nitrilic are o tendin/* mai pronun/at* pentru curgere plastic*.are a &ulcanizatelor din cauciuc nitrilic normal reprezint* numai %.1 =. rezilien/a la rico. Cu toate acestea.i accelerator sulfen-amidic 1. 1/ Efectul conţinutului In acrilonitril asupra deformării remanente la compresiune a 5ulcani1atelor din cauciuc nitrilic Caracteristici 2arianta 1 2 % ' Con/inutul +nn acrilonitril legat. acid stearic 1.i butadien-stirenic.arje semiacti&e sau materiale plastice fenolice. fenil-R 2 naftilamin* 1.i ca atare se utilizeaz* cu succes .ire s-a remarcat elasticitatea. #h )( )' )' )) Elasticitate. a&0nd o e"celent* adeziune la metal .. 6gf 7 cm -2 2. 4eformarea remanet* este asem*n*toare cu a cauciuucuului natural. 4eformarea remanent* la compresiune se +nr*ut*/e. cestea se folosesc mai ales pentru c*ptu. 6gf 7 cm 11) 1%' 122 1%' . negru de fum 5 .C 11. 1%.2 12. rezisten/a mai mare la c*ldur* a cauciucului nitrilic compeseaz* caracteristica ar*tat* .i cre.esc pe cele ale ebonitelor din cauciuc natural. o"id de zinc acti& (.irea de recipiente .% )roprietăţi fi1ice Iulcanizare 2. se impune ca o condi/ie de utilizarea a acestuia. -2 1odulul la %.te asigurarea unei reticul*ri corespunz*toare. 8 ''.i o mare rezisten/* la unflare.. 8 %@ '.i temperatura de polimerizare. mai ales c0nd ace. %% 2( <e/eta utilizat* +n p*r/i +n grutate! polimer 1. min la 1(1.i lucru se ob/ine utiliz0nd . . 4intre propriet*/ile care caracterizeaz* cel mai bine aceast* +nsu... min la 1(1. '.tea nu au pere/ii prea gro. <ezultatele bune +n ce pri&e. +nn schimb influuen/eaz* &alorile modului. plasticator =-1(.( 21.( ''.i. 1en/inerea fle"ibilit*/ii la temperaturi joase a articolelor din cauciuc nitrilic. 30 . 1odulul . Hn cazul &ulcaniz*ri cu pero"izi organici deformarea remanent* la compresiuni repetate scade +n mod e&ident.

Cauciucurile nitrilice cu un con/inut mare +n acrilonitril legat. @1.i de aici . Hn cazul unor solicit*ri dinamice . 11 Cauciuc butilic ) 11 1( 1' 1% Cauciuc tiocolin 1 1 % 2 12 Cauciuc uretanic 1) %( 1@ Polietilen* clorosulfonat* 1( 21 1@ Cauciuc siliconic 1 1.. +n unele cazuri chiar mai puternic dec0t cauciucul natural. la care se adaug* agen/i de +mb*t0nire.7s-17ata -1 31 .10 )ermea#ilitatea la ga1e a 5ulcani1atelor din cauciuc nitrilic.i aromatice. de gradul de reticulare -cre.i descre.. )ermea#ilitatea la ga1e a &ulcanizatelor din cauciuc nitrilic este mult mai sc*zut* +n compara/ie cu a celor din cauciuc natural .i mici cantit*/i de . :nele hidrocarburi clorurate ca . In comparaţie cu a cauciucului natural Conţinutul In )ermea#ilitatea la ga1e. Ta#elul 1. aceast* comportare bun* este &alabil* . In comparaţie cu a altor polimeri. &egetale sau minerale.te concomitent cu mic.terii con/inutului +n acrilonitril. manifest* deci o mare polaritate.i o mai mare rezisten/*. "e1istenţa la Im#ătr3nire. care.i esterii . 4ependen/a de doza de radia/ie este mai pu/in pronun/at* +n compara/ie cu al/i elastomeri.8 din &aloarea ini/ial*. Ta#elul 1..orarea rezisten/ei la trac/iune .10). cm. iar dintre plastifian/i cei cu &olatilitate redus*.i pentru uleiuri sau gr*simi animale. cum ar fi deri&a/ii ai p-fenilendiaminei +n prezen/a de stabilizatori.te pe m*sura descre. <ezisten/* deosebit* fa/* de radia/ii prezint* &ulcanizatele din cauciuc nitrilic cu un con/inut mediu de grupe nitrilice .arje.ini sau de PIC.. <adia/iile nucleare pro&oac* degradarea lent* a &ulcanizatelor din cauciuc nitrilic.ta#elul 1. dec0t cauciucul natural. 1= @2 )( @% @) Policloropren 1@ 2' 2@ %( %.1? )ermea#ilitatea la ga1e a 5ulcani1atelor din cauciuc nitrilic cu conţinut diferit In acrilonitril.ta#elul 1.terea cantit*/ii de .i a alungiri la rupere. <ezisten/a la gonflare se poate m*ri prin cre.7s-17ata -1 Cauciuc natural M 166 Componenţi A"igen zot 5idrogen Cio"id de er 1etan 5eliu carbon Cauciuc nitrilic 1@ @ %2 2% 1@ 11 %= -cu %=8 acrilonitril) Copolimer stiren-butadienic @% ). 11. Iulcanizatele pe baz* de cauciuc nitrilic se gonfleaz* mai pu/in +n hidrocarburile aromatice.le"ibilitatea la rece se +mbun*t*/e. p0n* la ).te cu con/inut mai ridicat +n acrilonitril) . - Pradul de permeabilitate depinde de . numite tipuri de cauciuc nitrilic sunt rezistente fa/* de un num*r mare de amestecuri de hidrocarburi alifatice . de r*. la căldură şi la o1on a cauciucului nitrilic este superioar* cauciucului natural. 16-D 7cm. datorit* cre..i la +mb*tr0nire se recomand* utilizarea de antio"idan/i acti&i.arje acti&e. cesta se gonfleaz* dar nu se dizol&* +n hidrocarburile alifatice. 1. se dizol&* mai pu/in +n hidrocarburile alifatice nepolare.terii dozei de radia/ie.1?).i cetonele dizol&* cauciucul nitrilic.i butadien-stirenic . Pentru realizarea de &ulcanizate rezistente la temperaturi ridicate .te gradul de &ulcanizare . E"perimentele au ar*tat c* la un con/inut de 2=8 acrilonitril rezisten/a la trac/iune scade. acest lucru se e"plic* prin faptul c* un con/inut ridicat +n acrilonitril asigur* o reticulare mai ridicat* . duritatea se m*re.arjele utilizate.i la ozon se utilizeaz* antiozonan/ii cunoscu/i. 9emperatura de fragilitate sau de casan/* de&ine mai joas* odat* cu reducerea leg*turilor Comportarea faţă de sol5enţi a cauciucului nitrilic se remarc* printr-o rezisten/* deosebit*.

factorul de putere este de circa .% iar constanta dielectric* apro"imati& 1>. '=. )%. rezisten/a electric* cre.12 ` 7 cm.te la 1.C p0n* la K%1(. +n care caz se poate utiliza .C. #e pot utiliza la ne&oie . ca rezultat al polarit*/ii grupelor nitrilice este de circa 1. 2 1. )rorietăţile electrice recomand*utilizarea cauciucului nitrilic ca semiconductor . 8 2= %% %= Crep +nchis Aer ?66C @( %( 2( 2(. ceste +nsu.. la 32 .i plastifian/i antistatici. de la -1. A1ot ?66C '.. mai ales datorit* domeniului larg de temperaturi +n care pot fi utilizati. .? Elastomerii siliconici Elastomerii siliconici reprezint* un tip de polimeri cu caracteristici deosebite. 1=.1. 4atorit* unui coeficient mai mic de transmitere a c*ldurii.i transmiterea c*ldurii depind de cantitatea de acrilonitril legat . >@.. $egrul de fum conduc*tor. (). Hn cazul utiliz*rii unor r*. @..i de aceea nu se utilizeaz* pentru izolarea cablurilor electrice. Conductibilitatea termic* .arje +n amestecul de cauciuc nitrilic. <ezisten/a specific*. >66C 21.i o rezisten/* ridicat* la uleiuri. 2 1. %.. A .i intr-o mare m*sur* de componenntele amestecului de cauciuc. ca cel de acetilen* reduce rezisten/a electric* p0n* la 1.i la izolarea de cabluri electrice. pentru anihilarea electricit*/ii statice. (( '.. > 2 1. 1.ini cu . 2. 1 ).. 2 ` 7 cm.acrilonitril. ` 7 cm. >66C @. (( 2( %%.iri sunt necesare la realizarea unor furtunuri pentru rezer&oare. Bio+id de car#on ?66C >66C (=. la opera/ia de formare a articolelor de cauciuc se manifest* fenomenul de contrac/ie mai pronun/at dec0t la alte cauciucuri. mai ales c0nd se cere . 1.

i organice. #iliconi sunt combina/ii polimere -<2#iA)n.(.i uneori un num*r mic de grupe &inilice.inile siliconice sunt polimeri cu mas* molecular* mare .i mai mari +mpreun*cu uni compu.) mult mai mari +n cazul elastomerilor -de circa %.i u. amino. reticula/i. Produsele ob/inute reprezint* un amestec de lan/uri moleculare mai mici.i tredimensional. Hn combina/iie organo-silanice cel pu/in un atom de hidrogen este substituit printr-o grup* organic* <. +n particular +ntre silica/ii .'. ob/in0ndu-se! Cu 2C5%Cl K #i 22 a . 2 2.C5%)2#iCl2 direct dimetil-diclor-silanul. care trebuie separat prin frac/ionare. Hn practic* se ob/ine un amestec de clorsilani. Polisilo"anii se realizeaz* prin hidroliza clorsilanului.i cauciucuri siliconice..i acizi carbo"ilici sau prin scindarea leg*turii #i-C.i propriet*/ile deosebite ale lor.ii siliconici se prezint* ca uleiuri de silicon. are loc un proces de separare a compu. Oeg*turile silo"anice se mai pot ob/ine . siliconii ocup* o pozi/ie intermediar* +ntre combina/iile anorganice . Prin +nc*lzire. grupe alco"i. )reparare Polimerii siliconici se prepar* de obicei pornindu-se de la combina/ii organo-silicice monomere..i ciclici. Produsul reprezint* polimerul siliconic fluid -uleiul de silicon) cu multiple +ntrebuin/*ri +n tehnic* . 33 . halogenurile organice reac/ioneaz* cu siliciul +n prezen/a catalizatorului de cupru. Cauciucurile siliconice con/iin +n structura de baz* dimetilpolisilo"ani. Prin structura lor. prin ac/iunea combinat* a acidului sulfuric .i polimerizarea moleculelor mici.urin/a de formare a acestora penntru diferite scopuri industriale... .i cu alcooli . sau mai mare. ceea ce determin* caracterul . celelalte &alen/e ale siliciului. .i metoda ditrect*..te procedeul bazat pe sinteza Prignard .i polimerii organici.i chiar mai mult).i industrie.i elastomerii siliconici sunt polimeri liniari. :leiurile . Produ. depolimerizarea moleculelor liniare mari . <*. ceilal/i atomi de hidrogen pot e"ista ca atare sau pot fi +nlocui/i prin halogeni.. izociano etc. conform reac/iei! Cu -C5%)2 #iCl2 K 52A 22 a ]-C5%)2#iA_Cl)n K 25Cl n J %. r*. $tructura Caza denumirilor acestor elastomeri o constituie monomerul silan -#i5 ').ini siliconice .. nelegate de o"igen. . Pentru prepararea monomerului de baz*.ilor ciclici.i care prin condensare dau produ. +n care atomii de siliciu sunt lega/ii +ntre ei cu atomi de o"igen intercala/i. se cunoa. +n prezen/a acidului sulfuric .i intemperii ca . cu mase moleculare mai mici -+n cazul uleiurilor de circa 1.care se adaug* rezisten/a ridicat* la produse petrolierede. la sol&en/ii .i a clorurii ferice drept catalizatori. . metil-fenil-polisilo"an .i apei care fa&orizeaz* desprinderea unei grupe metilice. Hn primul caz. conbina/iile organo-magneziene ser&esc pentru transmiterea grupelor organice la siliciu. fiind saturate cu radicali organici de tip alchil sau aril. clorsilanul. Hn procedeul direct. preepararea monomerului fiind mult mai dificil* dec0t realizarea ulterioar* a polimerului.

stfel..i substan/e colorate. fiind corespunz*toare pentru turnare .i sf0. #tructura molecular* influen/eaz* &izibil propriet*/ile cauciucurilor siliconice.i deformarea remanent* la compresiune. . mai ales pero"izi -1-%p) .i &ulcanizat conduce la materialul utilizat pentru fabricarea diferitelor produse .Oichidul ob/inut +n primul stadiu al polimeriz*ri. se utilizeaz* compozi/ii cu . aromaticisau naftenici.: )oliuretanii 34 .( -1(8 unit*/i con/in0nd fenil. grupele fenilice confer* cauciucului .C. Hntruc0t amestecurie ne.). din care au rezultat cauciucurile florsiliconice ..pacluire... . 2 1.) &0scozitate redus*...... .( 8 unit*/i de -C5 %)C)5(#iA de &in casan/i la -11(. Compozi/iile de cauciuc siliconic se aseam*n* oarecum cu ale celorlalte tipuri de cauciucuri. stfel substituirea par/ial* a grupelor metilice au grupe fenilice conduce la polimeri cu o fle"ibilitate +mbun*t*/it* la temperaturi joase.p). la polidimetilsilo"an tendin/a de cristalizare find rapid* la -(. rezisten/a fa/* de sol&en/i polari. . 2 @.-2. efectele negati&e ar*tate se pot diminua.) +n timp ce tipurile ce se &ulcanizeaz*la rece au mase moleculare mai mici -1.. +n timp ce un adaos de @.arjate au propriet*/ile mecanice slabe. Prin introducerea unor grupe &inilice +n molecula polisilo"anic*.C. negru de fum a&0nd efecte mai pu/in pronun/ate asupra propriet*/ilor +n compara/ie cu . au mase moleculare foarte mari -%. +n timp ce polidimetilsilo"anii de&in casan/i la circa -(.. acestea cuprinz0nd +n general elastomerul -1. meliorarea rezisten/ei slabe la gonflare a dimetilpolisilo"anilor +n diferi/i sol&en/i se realizeaz* prin modificarea structurii moleculare..arje acti&e mai ales pe baz* de silice.i nitril-siliconice. se transform* +ntr-un gel elastic.i rezisten/* mai mare la radia/iile ionizate.p.arje albe.arjele -%...i . Cristalizarea este de asemenea influen/at*. polimeri care con/in @. agen/i de reticulare.iere. +mpedic* cristalizarea. Ele +ns* +nr*ut*/esc unii indici fizico-mecanici ca rezisten/a la trac/iune .C. +n prezen/a unor catalizatori.. care apoi prelucrat cu diferite ingrediente . ca .. A . Te&nologia cauciucului siliconic 9ipurile de cauciuc siliconic din comer/ care se pot &ulcaniza la cald. . elasticitatea.

i calandrare iar mai recent prin injec/ie.#h. se ob/in poliuretanii reticula/i cu mas* molecular* mare. acelea..'B -dizocianat -metilen-'-bis-fenil-izocianat). :tilizarea unui amestec de glicoli.'-diizocianat. Oa utilizarea 1. care a&0nd grupe terminale alcoolice reprezint* de fapt ni.'-butandiol. care se pot prelucra prin procedeele clasice de e"trudere . +ns* este totu.te polialcooli cu mas* molecular* mai mare.produsul de reac/ie dintre toluilen-diizocianat .i prin poliadi/ie. care are rolul s* men/in* anumite propriet*/i fizice la un ni&el con&enabil.i Iulcapren. material termoplastic -Perlon : sau 4urethan :) corespunz*tor opera/iilor de formare prin injec/ie . Hn cazul combin*rii diizocianatului cu un alcool cu mai mult de dou* grupe hidro"ilice. +ns* sus/inut* datorit* caracteristicilor deosebite pe care la prezint*. cum ar fi cei pro&eni/i din condensarea he"ametilen-diizocianatului . Hn mod asem*n*tor. ob/in0ndu-se articole cu o duritate de @.!2. toluilen-2. . $tructura şi o#ţinerea poliuretanilor Poliuretanii se pot ob/ine at0t prin polimerizare . dimetilmetan-'.C. 1!2. #tabilitatea la depozitare a acestora este limit* la circa 12h.i ozon.1. Prin reac/ia poliesterului acidului adipic cu etile-glicolul -4esmophen 2 . difinilmetan-'. he"ametilen-diizocianat.i substan/e +n raportul =.i glicol. adic* mai mare dec0t cantitatea care poate reac/iona cu grupele hidro"ilice ale poliesterilor. care se poate trage +n foi pe &al/uri .i polialcooli.. ceasta a condus la realizarea de uretanilor prin reac/ia dintre izociana/i .i 1. Prin &aria/ia agentului de reticulare produsele rezultate pot a&ea durit*/i de la )( p0n* >( .i de faptul c* se pot ob/ine sub form* lichid*. Pentru realizarea a.'B -diizocianat.'B -diizocianat.)diizocianat -%(8).'-diizocianat -)(8). 4intre diizociana/ii mai cunoscu/i care se utilizeaz* la fabricarea poliuretanilor se men/ioneaz*! toluilen-2. a glicolului sau a diaminelor aromatice la circa 1(.a numi/ilor FprepolimeriG sau Fpreaduc/iG cantitatea de izoocianat este mai mare dec0t raportul stoechiometric poliester! izocianat. Partea de izocianat 35 .i polimeri termoplastici.) cu naftalen-1.(dizocianat -desmodur 1() +n prezen/a apei. cestea de cele mai multe ori se utilizeaz* +mpreun* cu 1.i un polialcool realiz0ndu-se poliuretani liniari.'-butandionului se pot ob/ine produse cu durit*/i p0n* la =. cum ar fi >. Oa utilizarea apei cu substan/* de reticulare se elimin* bio"idul de carbon.i substan/e care con/in atomi de hoidrogen reacti&i.'B . 4iizociana/ii se ob/in prin tratarea aminei corespunz*toare cu fosgen.i corespunz*tor a 1. ceea ce +ngreuneaz* oarecum formarea +n prese.'B BB -triizocianat. p*r/i butilen-glicol .. poliuretanii rezult* din reac/ia dintre un diizocianat .C f*r* presiune.'-butilenglicol. din diizocianat .1-trimetil-ptopantriolul cu care se pot ob/ine prin dozarea unor cantit*/i mai mari de diizocianat.i 1.i poliuretanici.. p*r/i he"andiol conduce la un produs cu termoplastice mai bun*. cum ar fi alcooli.'-butandiolului.%-dimetildifenilmetan-'.i &ulcaniza +n prese sub diferite forme la 1(.Elastomerii poliuretanici cunosc o dez&oltare mai recent*.. Permania).oile sunt tari . adic* poliesteri. trifenilmetan-'. .C +ns* cu polialcooli sau cu poliamide cuu mai multe grupe func/ionale rezult* materiale moi. naftalen-1. ob/in0nduse astfel de material spongios.i policondensare c0t . produsul cu bis-fenol al metilen-bis -'-fenilizocianat).i rugoase..'-diizocianat-diner.C se formeaz* polimerul cu denumirea comercial* 2Iulcollan -Ca?er. :n trialcool care se utilizeaz* mai frec&ent +n practic* este 1. . ca! elasticitate. rezisten/* la o"igen .#h. care se prelucreaz* pe &al/uri . Hn locul alcoolilor polihidro"ilici se pot utiliza esteri ai acizilor dicarbo"ilici cu polialcooli. %. Hn cazul utiliz*rii polialcoolilor pentru reticulare se ob/in direct produse elastice prin turnare +n forme la 11.'-diizocianat -)(8) K toluilen-2. toluilen-2. Oarga lor utilizare este determinat* . un polimer &ulcanizabil.i limitat* de un anumit timp minim de turnare.ibrele sintetice se num*r* printre primii produ. . rezisten/* la produsele petroliere.

ini nereticulate. Prepolimerii se g*sesc +n g*sesc +n comer/ sub form* de r*. he"ametilen-diamina etc.i un aditi& bifunc/ional.i anume ! un polimer.1:. solizi .easc* %. care poate reduce de asemenea . A mare parte din glicolii utiliza/i la prepararrea polimerului pot ser&i ca . stfel. 4eoarece este greu s* se realizeze poliesteri cu o mas* molecular* care s* dep*. l/i compu. poliesterii conduc la elastomeri cu cele mai bune propriet*/i de rezisten/* la trac/iune .. deoarece polimerii cu mas* molecular* mic* au tendin/a de aproduce elastomeri mult mai plastici. unde r*m0ne sub presiune p0n* ce se &ulcanizeaz*. min la 1. cum ar fi esterul. diti&ii bifunc/ionali sunt +n general compu. Hn acest fel se pot realiza articole cu propriet*/i generale superioare celor ob/inute din poliuretanii solizi. ce.i acelerator.. o"id de zinc . frec&ent un aminoalcool.. care este adesea descris ca o substan/* de l*rgire a lan/ului polimer.i termoplastici. Polimerul Iulcollan tratat cu diferi/i agen/i de reticulare realizez* produse cu diferi/i agen/i de reticulare realizez* produse cu durit*/i diferite dup* cum reiese din ta#elul 1.i reac/ioneaz* cu 1. din considerente economice. +ns* o parte din aceste etape pot a&ea loc simultan. care con/ine grupe terminale hidro"ilice.%. un diizocianat aromatic . amestecul are c0te&a minute de depozitare admisibil* -pot luife).C pentru a se ob/ine stabilitatea dimensional* necesar*. 9ot +n aceast* perioad* de Fpot lifeG amestecul trebuie degazat pentruu a se +ndep*rta arice bule de aer.in* +ntr-un elastomer sintetic. Tipuri de poliuretani.. care particip* ca un material de umplutur* +n structuura produsului elastic final.ti elastomeri -denumi/i . deune prin intermediul unui piston este +mpins sub presiune +n matri/a cald*. Prelucrarea prepolimerilor prin turnare este similar* cu prelucrarea r*.i apoi amestecat +n anumite propor/ii cu cuplul de reticulare. Pentru realizarea unui elastomer cu o bun* rezilien/* se recomand* componen/i cu mas* molecular* mare.i chimici care au doi atomi de hidrogen acti&. cum ar fi cei pro&eni/i din etilen* sau propilen* -eteri glicolici).inilor epo"idice. prelucrabili pe &al/uri sau a celor termoplastici. prelucrarea şi proprietăţile lor 4intre poliuretani lichizi. 4intre polimeri cu grupe terminale hidro"ilice cel mai reprezentati& este poliesterul format din reac/ia dintre acidul adipic cu etilen-glicol. prin adaos de diamine.. ceast* opera/ie necesit* o perioad* admisibil* de depozitare +n faz* lichid* -pot life) mai lung*. care &ariaz* +n functie de tip .i la abraziune. +n acest moment. cei prelucrabili prin turnare ofer* cele mai &ariate propriet*/i.tea se mai pot prepara prin amestecarea glicolilor.i e"tenderi de caten*.i mai pot fi 2. polimerul este +nc*lzit la temperatura de prelucrare ..i prepolimeri) pot fi forma/i -inclusi& prin procedeul de formare prin compresiune) +n produse cu un domeniu larg de propriet*/i fizicomecanice.. iar polieterii cu cea mai bun* rezilien/* la temperaturi +nalte . +n care prepolimerul trece din forma de r*. ce. cestea reac/ioneaz* +n mai multe etape. mestecul de polimer lichid este turnat +ntr-o ca&itate cilindric*. legerea acestora are +n &edere considerente tehnice sau economice. Hnainte de combinarea cu agen/ii de reticularea trebuie s* se selec/ioneze cuplul cel mai con&enabil .r*mas* este dizol&at* +n topitur* . Hn procedeul de formare +n matri/* se utilizeaz* formarea prin transfer.i de platoul de &ulcanizare.i joase .i la umezial*.. +nainte de introducerea +n matri/*. <eticularea polimerului se poate realiza prin ad*ugarea de diizocianat.'-butandiolul form0nd un poliuretan. 9impul de curgere pentru luuarea formei poate fi redus prin ad*ugarea unui cataluzator. se utilizeaz* mase moleculare de 2.. 9impul de reticulare este de circa ).i timpul de Fpot lifeG. Pentru realizarea elastomerilor poliuretanici este necesar* combinarea a trei componen/i ..'-toluilen-diamina. sau dac* polimerul con/ine e"ces din acesta.i platoul de &ulcanizare ca s* se ob/in* propriet*/ile dorite. #e mai poate utiliza chiar sulf. 36 .

g*urit etc. benzin*.ini speciale pentru a se realiza un proces continuu.i plastifian/i . 1= %..i +n concentra/ii mari. mestec de trimetilpropantrior cu )( butan-diol '. Oa turnarea Iulcollanului nu se utilizeaz* . 1aterialele din Iulcollan se caracterizeaz* printr-o rezisten/* bun* fa/* de uleiurile minerale. diti&ii ce se utilizeaz* ast*zi pentru uleiurile minerale pot reac/iona cu Iulcollanul. re o capacitate de adeziune la metale . la utilizarea Iulcollanului pe diferite suporturi.arje sau plastifian/i.i /es*turi. disulfur* de molibden.Ta#elul 1.i apa fierbinte .ini unelte de frezat. 1= Iucollan 1= Iucollan %. se adaug* cantit*/i mici -p0n* la 28) de grafit.1: 2ulcani1ate din 2ulcollan Tipul de 2ulcollan 9esmodur 10 părţi In greutate Iucollan 1= N 1= Iucollan 1= U'.> Cauciucurile tiocolice 37 . Agentul de reticulare 9uritatea 6$& p* @. Iulcollanul se poate prelucra mecanic pe ma.tea pot +mpiedica formarea produsului influen/0nd chiar calit*/ile acestuia.i aminele mai ales la temperaturi ridicate . sunt compatibili cu polimerul.i aburul saturat pot deteriora materialele pe baz* de Iulcoollan. A . la utilizarea prin turnare. ca . Cutandiol >' Pentru realizarea prelucr*rii Iulcollanului. bazele .i mai ales esterii. Cutandiol =. se utilizeaz* ma. acizii.i printr-o rezisten/* ridicat* la frecare. o"igen . care +n cele mai multe cazuri este un proces discontinuu. strunjit. ca .i ozon. 4e. Pentru reducerea frec*rii.!). ace. parafin* tare sau amestecuri ale acestor substan/e.

pentru amestecurile . 5?drite . se prelucreaz* pe &al/.i . la +nc*lzire emanau gaze lacrimogene . '@ % 1% 1. 9hionite.C.i .9iocolul este un produs de condensare al unui dihalogenuri cu polisulfuri alcaline +n solu/ie apoas*. 1. #e mai utilizeaz* acizi gra. mestecurile se pot realiza pe &al/ sau +n mala"or la temperaturi sub @. 4icloruretilformol '. :lterior au ap*rut tipurile #9 . se . 9ipurile . . tratate cu agen/i chimici. <esinite. 4up* o scurt* masticare se adaug* acceleratorii care aici au rol de peptizan/i. 4intre halogenurile folosite se remarc* diclorura de metil.i reduc masa molecular*.i -acidul stearic. 4iclorura de etilen =( 1. +n special disulfuri organice. acidul oleic) tipul de &ulcanizare &ariind +ntre ( min . se prezint* sub forma unei suspensii -late"). A"idul de magneziu are rolul de a e&ita formarea porilor ca urmare a elimin*rii apei de &ulcanizare.i mai ales difenilguanidina +. #9 '. 38 . au fost +nlocuite cu tipurile .ta#elul 1.'. Oa masticare pe &al/ nu are loc o distruc/ie molecular* la tipul solid.. 9ipurile #9 .i P< care pe l0ng* un miros mai slab prezint* o gonflare mult mai mic* +n sol&en/i .1D). lichid* sau late". 4iclorura de etilen '@ 1. 8 Tipul Conţinutuul 9ii1o#utilen ?68 9ii1o#utilen şi Ben1en *etiletilTetraclorură In sulf. mai ales #<. f*r* +ns* a atinge &alorile cauciucului natural sau ale cauciucului sintetic de uz general. la care s-au eliminat +n mare m*sur* neajunsurile ar*tate. necunoscut 4isulfur*.arjeat* cu negru de fum.i P<-1.i o"idul de zinc. care scade cu con/inutul +n sulf . pentru a se e&ita continuarea condens*rii.i uleiuri minerale .i acidul stearic.it se adaug* o"idul de magneziuu . .. mai ales asupra cuprului. etil sau propil dicloretileter. Ta#elul 1.ta#elul 1.arjate cu negru de fum se poate utiliza o"idul de plumb -PbA2).i dicloretilformalul -#9). )= 2% 2> . .clasa U3 . 9ipuri mai cunoscute de tiocoli sunt ! 9higutt solid. SnA2) +n amestec cu p-chinondio"ina.).2) elul grupelor terminale sulfidice 9etra-. Primele tipuri . care au o anumit* mas* molecular*. ca de e"emplu hidro"idul de magneziu.1>). ( 1( 12@ '> '= Pentru a se realiza o rezisten/* mai bun* la carburan/i . dup* care se introduc negrul de fum .i a&eau ac/iune corozi&*. ( 1= 12 @ P<-1 (( 2 1.1> Tipul . probabil prin scindarea de leg*turi sulfidice. Ta#elul 1.1D Creşterea In 5olum a unor tipuri de tiocoli după o lună la /66C In contact cu sol5enţii. care +n prezen/a unui agent de dispersie.i '=h. Oa &ulcanizare are loc o continuare a proceselor de condensare cu ajutorul o"idului de zinc -SnA.i 2 care au un miros nepl*cut. necunoscut 4isulfur*-. 9iocolii au o mare rezisten/* la sol&en/i aromatici . glicerindiclorhidrina . la sf0r. 8 /68 aromate cetonă de car#on =( . %% '. U3 P<-1U33 #9U33 Caracteristicile ale unor tipuri de tiocoli 9i&alogenul utili1at Conţinutuul *asa specifică In sulf 8 %gf 7 cm -.%( 4icloruretilformol (( 1.i o rezisten/* mecanic* mai mare. toil 4isulfur*.i uleiuri minerale. ca disulfura de dibenztiazil -41) disulfura de tetrametiltiuram -9194#) . tiol Polimerii polisulfidici se pot realiza sub form* solid*.i amestec de tiocol cu neopren Iulcapllas.

.-2.i o rezisten/* e"celent* la ap* . stabilitate de depozitare circa % ani -practic nelimitat). p-chinondio"ima.i partea a doua reprezent0nd o past* format* din pero"idul de plumb. nitroparafine. Pentru realizarea reticul*rii.arjele +ncorporate +ntr-un mal"or de solu/ii . cetone esteri. 4e e"emplu la reticularea lui OP-2 cu pero"id de plumb se utilizeaz* acidul stearic ca retarder. Pentru a se asigura prelucrarea amestecurilor cu . Iulcanizarea articolelor formate sau e"truse se realizeat* sub presiune de abur sau +n prese.1 2 .i piridina.28) sau solu/i de acetat de magneziu -.i reprezint* polimerii cei mai importan/i.ini fenol ..arje acti&e +n cantit*/i mai mari dec0t tipurile &echi. Compu. iar dup* 2' .2@. #e realizeaz* prin reac/ia unui amestec de diclorur* de etilen* .i epo"izi di-sau poliamine. 2 =. Hn afara rezisten/ei la sol&en/i .i 9hiogutt solid) sub presiune la flac*r* se topesc pe diferite suprafe/e. pentru a se e&ita porii din produsul finit. ce.i agen/i de dezodorizare..C. ozon. lumin* .C. Polimerii lichizi nereticula/i sunt solubili +ntr-o serie de acizi organici.P .te prin +nc*lzirea lent* p0n* la 12. 39 .8 cauciuc natural. alcool furfurilic.C. care +ns* este de fapt o solu/ie &0scoas* ce se +ntrebuin/eaz* pentru acoperirea +n straturi sub/iri sau pentru impregnare.i uleiuri. umiditatea ma"imum . Propriet*/ile lor sunt urm*toarele! masa specific* 1.ii baza/i pe tiocolii lichizi au dou* p*r/i.i pero"izi de metale grele -cobalt.. 9ipurile de tiocol lichide au luat locul celor &echi -solide sau pulbere) datorit* reducerii a&ansate a mirosului nepl*cut utiliz0ndu-se +n plus .. 9iocolii lichizi pot +ncorpora .C. Polimerul lichid se +nt*re. se amelioreaz* prelucrarea pe &al/.i se folosesc la ne&oie.28. +n timp ce cantit*/i mici de sulf -.. form0nd o crust* solid* care le protejeaz* +mpotri&a coroziunii. Tipurile lic&ide sunt produ. odat* amesteca/i se pot utiliza +n % .Hn amestec cu 1. sau mai bine policloropren.te. +n timp ce produ.1-. ca +n cazul utiliz*rii e"clusi&e a tiocolului.i dicloretilformal cu polisulfur* de sodiu.i presiunea normal* se transform* +ntr-o mas* de tip cauciuc o rezisten/* la trac/iune de circa %( 6gf 7cm -2. mangan. cu anilina . care au grupe marginale mercaptidice puternic reacti&e .i acid stearic. una fiind format* din din tiocol +mpreun* cu .i rezorciformaldehidice .arje puternic acti&e se folosesc +nt0rzietori ai procesului de condensare.i uleiuri minerale. tetrahidrofurfurol. . cu hidrocarburi clorurate.'h la 2). apoi la umiditate. prin continuarea condens*rii. un eter ca plastifiant . pero"izi organici. amestecurile pe baz* de tiocoli f*r* peptizan/i. la temperaturi sub =. cu mas* molecular* mic*.. sunt rezistente p0n* la -(. alungire la rupere '(8 . fenoli. 9iocolii lichizi se utilizeaz* +n amestecurile de carburan/i solizi la rachete. plumb).i amestecul nici nu se mai +nt*re. Pe l0ng* acestea un rol important are temperatura de prelucrare. aldehide aromatice.i glicolii. aldehide. #unt miscibili cu sol&en/i organici mai ales cu cei aromatici. din care cauz* se utilizeaz* la izolarea cablurilor.ti doi componen/i se /in separat . pe calandrul .(8) ac/ioneaz* ca acti&atori..i liniari de condensare.ii reticula/i sunt practic insolubili. p5 -e"tractul apos) ). se pot colora. r*. nu se amestec* cu alcoolii .1-...i sc0ntei.. 9ipurile de tiocoli sub form* de pulbere . se utilizeaz* o"izi .'=h la temperatura .

cu clortrifluoretilena. necesit0nd o masticare prealabil* mai ales dup* o depozitare mai +ndelungat*.3zociana/ii mai des utiliza/i sunt toluilen-2. scade rezisten/a fa/* de produsele chimice .6 şi 1. I0scozitatea mare a cauciucurilor cu fluor la temperatura camerei scade la temperaturile de prelucrare . oligomeri cu fluor. care este o politetrafluoretilen* . ').. poliamine.i grupe acrilice ca poli-1. 4intre primele materiale fac parte 9eflonul. Iulcanizarea are loc +n dou* trepte . 4intre elastomeri cu fluor mai cunoscu/i sunt copolimerii fluorurii de &iniliden cu he"afluorpropilena -Iiton.i de aceea se adaug* poliesteri .'-diizocianat.. metil-di-'fenil)-izocianat.material plastic).-1). Elastomerii cu flor se ob/in +n general prin polimerizare +n emulsie.i mai rar aminele secundare cu structur* ciclic*.i cel mai rapid de plumb.i mai pu/in rezistente la acizi +n compara/ie cu &ulcanizarea cu pero"izi. C. care este o monoclor-trifluoretilen* .+ns* acestea sunt mai rigide .i sunt mai rezistente la +nghe/. plumb acti&eaz* &ulcanizarea.i calandrat necesit* pentru prelucrare plastifian/i. 1ai sunt elastomeri care con/in .luorcarbon Elastomer 21').i. care afecteaz* mai pu/in propriet*/ile fizice . .i reprezint* mai ales un copolimer al fluorurii de &iniliden cu o hidrocarbur* oarecare complet halogenat* cum ar fi! he"aclor 2 propilena. . -9ecnoflon #O). din care cauz* la temperatura camerei a&eau propriet*/i rigide similare materialelor plastice. +n schimb cresc posibilit*/ile de prelucrare. Hn cazul +n care catena con/ine .i polieteri cu mas* molecular* mare . ci cu pero"izi. terpolimerul fluorur* de &iniliden cu 1dihidropentafluorpropilena-perfluoretilen* -9ecnoflon 3) . magneziu. elastomerii cu fluor nu se reticuleaz* cu agen/i de &ulcanizare uzuali. cu 1dihidropentafluorpropilena.nui/i. Pol?dohn .i altele.C . 40 . trifenilizocianat-metan. care fiind mai sensibile dec0t aminele se asocoiaz* cu inhibatori ca disalicil-propilen-diamina.i unele s*ruri metalice ale acizilor gra. .i polietilene cu mas* molecular* mic* ca .. nitrocauciucuri -copolimer +n solu/ie a triflornitrozo-metanului cu tetrafluoretilena). Cel mai des se utilizeaz* amine ca trietilen-diamina .i Eel-.luorel.i uni plastifian/i speciali. etilen-diamincarbamat ultimul find foarte higroscopic . :tilizarea aminelor la reticularea elastomerilor fluorura/i prezint* a&antajul c* acesta se prelucreaz* bine cu plastifian/i obi. poliizobutilenele cu mas* molecular* mic*.C. Oa reticularea cu pero"izi se recomand* al/i plastifian/i ca uleiuri de hidrocarburi. ceruri etc. Elastomerii cu fluor se pot prelucra pe &al/ . . %2. A"izii metalici ca cei de zinc.i de dicumil.2(-1.tia fiind indica/i la reticularea cu amine sau cu amine K diizocianat. cel mai slab fiind o"idul de zinc .i mecanice ale &ulcanizatelor...D Cauciucuri florurate Polimeri florura/i ini/iali au a&ut o structur* chimic* perfect regulat*. sunt mai elastici.( p*r/i cauciuc).C ).dihidropentafluorbutilacrilat -pol? .i +n solu/ie .i o post&ulcanizare +n autocla&e sau dulapuri de uscare la circa 2. dar .1. greu de format . ').i clor.i alte tipuri ca #E. Pentru e&itarea pre&ulcaniz*rii nedorite se utilizeaz* s*ruri de amine cu he"ametile-diamincarbamat -1.i silicea acti&at*. barjele utilizate sunt negru de fum .1. poliesteri pluorura/i. ace.i o"izi metalici. mai ales halogena/i. au o deformare remanent* mai mic* . #e mai utilizeaz* .#E.i +n mal"oare.A . Propriet*/ile &ulcanizatelor sunt prezentate +n ta#elele 1. ').i metale. . ceste materiale mai +mbun*t*/esc rezisten/a fa/* de sol&enti. 3zociana/i +mbun*t*/esc capacitatea de adeziune a amestecurilor la tes*turi .iind combina/ii saturate. poliizociana/i . calciu. 4intre pero"izi se utilizeaz* pero"idul de dibenzil ..i anume o pre&ulcanizare +n prese la 12. 2). #E. .i uleiuri la temperatur*. Elastomerii cu fluor find materiale dure. clortrifluoretilena etc.

#ilicat de calciu $. 1. 1. pentru materiale stratificate pe baz* de policloropren . #h =@ . $egru de fum #<. '. lungirea la rupere.i o"igen. #unt rezisten/i la temperaturi +nalte +n jur de %. ozon... părţi In greutate 2arianta 1 ... ca adezi&i.. 1.i sol&en/i. 4atorit* propriet*/ilor ar*tate. materiale izolante. 8 12( 1odulul la 1.. 1. 6gf 7 cm lungirea la rupere... heliu. $egru de fum .. '. Cantit*/ile cele mai mari se consum* +ns* la realizarea unor produse ca garnituri inelare de etan. 6gf 7 cm -2 1odulul la 2./. 8 1odulul la 1. % 12% 1(( >= @@ %. '. $-dicinamiliden-1.i sol&en/i ca . 41 . 1. 6gf 7 cm -2 . lumin*).06C -2 <ezisten/a la rupere.8. .8. 2. Elastomerii fluorura/i prezint* rezisten/* ridicat* fa/* de substan/ele chimice .06C -2 <ezisten/a la rupere.' C) '. A"idul de calciu 1( #ilicat de magneziu ). bio"id de carbon. #unt mai pu/in rezisten/i fa/* de abur. 1.i elastomeri cu fluor. 4eformarea remanent* -@2 h la 2. la diferite temperaturi.)-5e"an-diamina % Vulcanizarea în presă 40 min la 1490C.e.. #h Ta#elul 1. . ). membrane. 4uritatea #hore. la acoperiri. . A"id de magneziu 1( 1( 1( 1( 1( 1( 1( 1( 1( $egru de fum 19 2. $-dicinamiliden 1. ). materialele pe baz* de cauciucuri fluorate se pot utiliza drept chituri rezistente la temperatur* . 2. 1.1 )roprietăţile amestecurilor de 2iton sar-ate cu silicaţi Componenţi 2arianta 1 Iiton C 1.8. Postvulcanizarea 20h la 2000C )roprietăţile 5ulcani1atelor la .di&idropentafluorpropilena( Componenţi. / 0 ? : > D 9ecnoflon #O 1.are..C. 1. $. 6gf 7 cm 1%. pentru aer.i la intemperii -o"igen. azot ..)-5e"andiamina % % % % % % % % % 0 0 Vulcanizarea în presă 30 min la 160 C..Ta#elul 1. 1( ). dar impermiabil..6 Influenţa şar-elor de negru de fum asupra proprietăţilor amestecurilor pe #a1ă de Tecnoflon $< !copolimer de fluorură de 5iniliden 1. 1.. 6gf 7 cm -2 11% . diferite profilate. 4uritatea #hore. Postvulcanizarea 20h la 200 C )roprietăţile 5ulcani1atelor la ... ).

iar &ulcanizatele au o deformare remanent* mai redus*.i pentru fiecare al >. #e mai pot realiza partea ab* a flaconului pentru an&elope. intemperii. netede. la ozon . Pentru reac/ia de reticulare s* aib* loc este absolut necesar* prezenta apei. 16 Alţi elastomeri 2. lacurile de polietilen* clorosulfonat* fiind durabile. trioctilfosfat.uri. Compozi/iile pe baz* de polietilen* clorosulfonat* se pot . 4e.i un al doilea elastomer. Elastomeri de polietilenă clorurată !C)E(.1. Polietilena clorosulfonat* se poate &ulcaniza . 4atorit* pre/ului ridicat. #e utilizeaz* substan/e slab acide.aptelea atom de carbon re&ine un atom de clor . 5I. A"idul de zinc este necesar c0nd amestec mai e"ist* .@ 8 iar cel +n clor de 2)-%.i r*....ti elastomeri se ob/in prin clorurarea +n suspensie a polietilenei liniare. . '( .i de mas* molecular*.i rezult* un material nesaturat. adic* +n medie pentru al . ftala/ilor de plumb bibazic .arja cu negru de fum . Hn sistemul de &ulcanizare se utilizeaz* acizi organici care reac/ioneaz* cu o"idul metalic .ini epo"ildice. ce. dale pentru pardoseli. 4omeniile de utilizare ale polietilenei clorosulfonate au +n &edere propriet*/ile sale e"celente pri&ind rezisten/a la ozon. lucioase .i elastice.%. #istemele cele mai folosite pentru &ulcanizarea 5?palonului con/in o"izi metalici . Cea mai lung* utilizare este pentru acoperi. benzi rezistente la c*ldur*.actisul se utilizeaz* ca diluant. transform0ndu-se +ntr-un produs amorf asem*n*tor caciucului.. modul de clorurare -+nt0mpl*toare sau +n blocuri) .i &alturi. se realizeaz* furtunuri rezistente la acizi.i ..i cu combina/ii organice. e&it0ndu-se astfel formarea clorurilor metalice care m*resc sensibilitatea fa/* de ap* a produselor &ulcanizate -cu e"cep/ia combina/iilor cu plumb).i pierde tendin/a de cristalizare.i la abraziune.8. 4intre acceleratori se utilizeaz* mai des tetrasulfur* de dipentametilentiuram. produse poroase.i o"igen .. #e clasific* dup* con/inutul +n clor. prezint* o mare tendin/* de pre&ulcanizare.'. 1asa molecular* medie a polietilenei utilizate este de circa 2 .'. c*ldur*.i '=.A .i r*.. 42 . ca stearic sau lauric. dintre care cele mai eficiente ar fi acizii rezinici. #e recomand* astfel diaminele . Prin folosirea polietilenelor cu o structur* molecular* diferit* .! con/inutul de sulf este 1. #: ). Produsul cel mai cunoscut este 5?palon -4uPont Co. 4in amestecurile de polietilen* clorosulfonat* se pot cauciuca role de calandre ..#.te adesea +n amestec cu al/i elastomeri cum ar fi cauciucul natural . cizii alifatici cu caten* lung*. +. dioctilsebacat. '. litarg*. Oa prelucrare.i prin introducerea grupelor de clorosulf se formeaz* puncte acti&e.inipoliesterice.1 Polietilena clorosulfonat* Prin clorosulfonare structura regulat* a polietilenei este alterat*.inile epo"idice.i la +ndoirile repetate.i cu sulf. 9ipurile de 5?palon sunt cele cu indicati&e 2. 4intre o"izii metalici se recomand* o"idul de plumb ca de e"emplu maleatul tribazic de plumb.i acceleratoride &ulcanizare. totu.i prin &aria/ia raportului agen/ilor de clorosulfonare pot rezulta produse foarte &ariate.% 2 1.arje deschise la culoare iar plastifian/i se recomand* diferite r*.i pun +n libertate apa. polietilena clorosulfonat* se folose.. pentru a ase e&ita degradarea polimerului datorit* dehidrocloruur*rii se adaug* se adauug* stabilizatori de tipuul steara/ilor de plumb. 9ipul # are &0scozitate redus* iar 5I &0scozitatea redus* iar 5I &0scozitate ridicat*. realiz0ndu-se o gam* larg* de produse care se pot &ulcaniza at0t cu pero"izi c0t . la produse chimice .-lea atom de carbon c0te o grup* de suulfoclorur*.i celelalte caucicuri sintetice cunoscute. prin intermediul c*rora se poate realiza reticularea.

0 Elastomeri termoplastici Elastomerii termoplastici sunt copolimeri realiza/i prin polimerizare +n solu/ie care con/in alternati& blocuri de polistiren -+nlesnesc prelucrarea la temperaturi +nalte) . propriet*/i dinamice e"celente .Iulcanizatele cu pero"izi prezint* propriet*/i superioare celor cu sulf.16.arjarea cu negru de fum mai ales . epo"iftala/ilor se +mbun*t*/e. care depind . Iulcanizarea se efectueaz* cu o"izi metalici.i percloretilen*. Elastomeri epiclor&idrinici Prin polimerizarea epiclorhidrinei cu grupele epo"idice se ob/in polimeri amorfi. A.i ale plastomerilor..16. monoo"idul de butadien* sau o"idul de ciclopentadien*. e"trudere. :tilizarea . Prelucrarea comport* anuminte m*suri. u o permiabilitate foarte mic* fa/* de aer. ca .arjele albe dau rezultate mai bune dec0t negru de fum.i e"trudere se recomand* utilizarea de lubrifian/i.. cum ar fi o-tolilbiguanidina.i 5erclor 5 -5ercules PoDder Co.i ozon. ci se pot folosi trei sau patru monomeri diferi/i. reduce din termostabilitatea &ulcanizatelor..ti elastomeri se ob/in prin copolimerizarea propilen-o"iduluui cu un epo"id nesaturat cum ar fi glicidilacrilatul. Caracteristicile superioare se ob/in prin . agen/ii de &ulcanizare. 43 .i dez&oltarea de c*ldur* sunt mai fa&orabile +n compara/ie cu terpolimerii etilen-propilenici.i rezisten/* bun* la c*ldur* .E.. ntio"idan/i.arje deschise la culoare. ci au chiar o influen/* nefa&orabil*.i .te fle"ibilitatea la temperaturi joase. A .urarea reticul*rii se mai adaug* comonomeri ca 2-cloretil&inileter sau acid acrilic +n propor/ie de circa (8. #: ). #unt compatibili la temperatura normal* cu cauciucuri obi. adipa/ilor. cianur* de trialil .iere . la calandrare . <ezisten/a la sf0.i timp scindarea catenei polimerului. ap* .satura/i.i al/ii) care pre&in +n acela. uleiuri . ce. A.i rezisten/* la uleiuri. calit*/ile lor fiind comparabile cu ale caucicurilor sintetice &ulcanizate. trimetiltiouree sunt rezistente la ozon..nuite./ Elastomerii o+ipropilenici ce. Ab/inerea cauciucului poliacrilic nu se limiteaz* la utilizarea a doi monomeri. calandrare... apropiindu-se de cele ale cauciucului natural. cu mas* molecular* mare cu bune propriet*/i de prelucrare. A . s*ruri organice sau baze organice. acrilatul de butil la care pentru u. Pentru fa&orizarea leg*rii agen/ilor de reticulare la polimer se utilizeaz* coagen/i -dimetacrilatetilenglicol. Produsele comerciale sunt 5erclor 5 .i unii acizi..i fa/* de unii sol&en/i.i de polibutadiena sau poliizopren -confer* o bun* rezisten/* la temperaturi joase). temperatur*. +n cantitate mare. la temperaturi +nalte nu e"ercit* o protec/ie asupra &ulcanizatelor. ca .16. Elastomeri poliacrilici Elastomerii poliacrilici sunt polimeri sau copolimeri ai esterilor acrilici care prezint* o mare stabilitate termic* . Prin utilizarea plastifian/ilor de tipul parafinelor clorurate. ceste cauciucuri au o fle"ibilitate e"cep/ional* la temperaturi joase.i de tipul de polimer. Iulcanizatele cu he"ametilendiamin* sau carbona/ii acesteia.16.ti polimeri reunesc propriet*/ile elastomerilor &ulcanizabili .. #e utilizeaz* ca monomeri acrilatul de etil.

'. amoniac. calandrare.C elastomerii termplastici butadien-stirenici sunt asem*n*tori cauciucului. 2.i limitat* fa/* de uleiuri minerale . .i &egetale. nglia) 44 .urin/* prin injec/ie. la K).i clorhidric..1. formare sub &id.22) -#hell Otd.2. azotic . 2. acizii sulfuric. de e"emplu =.. iar la temperaturi mai +nalte. prin e"truudere.C. formare direct* -la +nc*l/*minte). e"trudere-suflare.. compresiune.Hn inter&alul de temperaturi -). alcool . #e prelucreaz* cu u. se aseam*n* cu termoplastele. 4intre m*rcile cunoscute fac parte Carifle" 9< 2.2. Elastomerii termoplastici se caracterizeaz* printr-o stabilitate e"cep/ional* la ap*.. alcanii.

o"idul de zinc) dau amestecuri cu propriet*/i de conducti&itate corespunz*toare.i de culoare deschis* . Hn cazul amestecurilor cu con/inut de ingrediente semiacti&e. Cu timpul s-a obser&at c* ad*ugarea unor ingrediente permite fabricarea produselor de culoare deschis*. au determinat mic. Capacitatea de dispersare +n cauciuc a materialelor de umplutur* depinde de umectarea acestora de c*tre cauciuc. 4e asemenea. &alorile sc*zute ale propriet*/ilor fizico-mecanice se e"plic* prin slaba coeziune a for/elor.i inacti&e sau materiale de umplutur*.i ingredientele acti&e iau na. 1. din punct de &edere al utiliz*rii se pot clasifica +n! ingrediente de culoare deschis*.i modificarea indicilor fizico 2 mecanici ai &ulcanizatelor. ingredientele cu o conducti&itate termic* ridicat* -negrul de fum inacti&.i +n plin* dez&oltare. at0t +n /ara noastr* c0t .i t*lpi 2 de/in o pondere +nsemnat* +n produc/ia articolelor din cauciuc.arje) care. . 3ngredientele cu structur* lamelar*. ceea ce e"plic* +mbun*t*/irea indicilor fizico-mecanici de trac/iune.mM la 1M e"ercit* asupra cauciucului o ac/iune de +nt*rire accentuat*. +nc*l/*minte . industria de cauciuc a folosit introducerea +n amestecuri a unor materiale minerale. sf0. :nele propriet*/i ale ingredientelor se transmit direct amestecurilor. confer* amestecurilor o capacitate de prelucrare bun*. la ni&elul suprafe/elor de contact cauciuc-ingredient. Cu c0t umectarea este mai complet*. Gegru de fum $egru de fum este considerat ca unul dintre cele mai importante ingrediente folosite +n amestecurile pe baz* de cauciuc natural .. #tructura chimic* a ingredientelor +n special m*rimea particulelor .i forma lor influen/eaz* ac/iunea reciproc* dintre cauciuc .arjate.B Ingrediente de prelucrare B1 Nar-e şi ranforsarea prin şar-are 4e la +nceputurile sale.orarea pre/ului de cost al amestecurilor. denumite ingrediente -.i de prelucrabilitate superioare amestecurilor ne.i sintetic. +n special tipurile inacti&e de negru de fum.i pe 45 . precum . ceste materiale a c*ror &arietate este ast*zi foarte mare . 3mportan/a lui se datore. +n! acti&e. ob/inerea unor caracteristici calitati&e . cu at0t dispersarea este mai uniform*. 3ngredientele care posed* structur* cristalin*. de culoare deschis*.te at0t caracteristicilor fizico-mecanice pe care le confer* amestecurilor c0t . semiacti&e .iere . Oa ni&elul suprafe/elor de contact dintre cauciuc . 4eoarece articolele de culoare +nchis* 2 an&elope. de e"emplu acicular*.tere for/e de coeziune mai mari dec0t for/ele proprii ale suprafe/elor de contact cauciuc-cauciuc.olosirea acestor materiale este mult mai &eche dec0t a negrului de fum. fa/* de direc/ia de prelucrare a amestecului la calandru). 3ngredientele a c*ror particule au dimensiuni coloidale ce &ariaz* de la 1.i a modulului. datorit* ieftinit*/ii lor.i perpendicular. se +mpart din punct de &edere al acti&it*/ii.i ingrediente pentru amestecurile negre sau de culoare +nchis* -negru de fum). stfel. care se utilizeaz* +n amestecurile albe .i ingredient. fin m*cinate. greutatea specific* a ingredientelor influen/eaz* direct greutatea specific* a amestecurilor din componen/a c*rora fac parte.i sferei largi de aplicabilitate a acestui ingredient. produc un efect puternic de calandrare -&alori diferite ale propriet*/ilor fizice +n sens paralel . articole tehnice.

......Pentru negru de fum termic! ...... ...negru de fum din gudroane.. 4in punct de &edere al acti&it*/ii! .. mestecurile care con/in negru de fum acti& se prelucreaz* mai greu .........urnace 5 ..................................9 .... folosit* de c*tre 3..... ......... Clasificarea practic*.........negru de fum din reziduri petroliere lichide............................................negru de fum din lemn de conifere .....negru de fum de canale -Channel) cu simbol C....... ....... .... #e recomand* +n amestecuri pentru garnituri presate.......#..i uzur*........i al procesului de fabrica/ie! .......i o bun* conductibilitateelectric*...... 5igh Processing Channel 1PC ........................... ... ...<einforcing .... c...negru de fum din r*..............Pentru negru de fum de furnal! ................. 5igh 1odulus ..i domeniul de aplicabilitate......negru de fum acti&...... <einforcing .............. .............. 4in punct de &edere al materiei prime ....urnace C... b... uzurii sau ruperii................ . nu sunt indicate pentru produsele care trebuie s* aib* propriet*/i de elasticitate mare...... +n special pentru amortizoare................ precum .!e"ru #e um $PC 2 Confer* amestecurilor o putere mare de +nt*rire condi/ionat* de asigurarea unei bune dispers*ri +n amestec........... . ... Ier? ... 46 .............................negru de fum termic -9hermic) cu simbolul 9................... Eas? Processing Channel CC ....... Hn cadrul fiec*reia dintre aceste grupuri e"ist* mai multe tipuri de negru de fum cu caracteristici deosebite! ....urnace.....ast E"trusion ........ #emi . Conducti&e Channel ......urnace ..negru de fum de furnal -. -3nterna/ional #tandard Arganization) pentru a +nlesni urm*rirea ...E.. .... #e utilizeaz* +n cazul produselor supuse solicit*rilor mecanice.......... .......................plan mondial.................negru de fum din metan..................... Clasi icare a..olosind clasificarea men/ionat* se &or e"emplifica tipurile comerciale curente de negru de fum..i dez&olt* o cantitate mai mare de c*ldur* la prelucrare.. ..................ini..... . 1edium Processing Channel EPC ... Conducti&e ..A... este firesc ca agentul de +nt*rire de culoare +nchis* s* de/in* un rol preponderent +n clasa ingredientelor folosite +n industria de cauciuc........ ..negru de fum semiacti&......... . Conduc la &ulcanizate cu rezisten/e foarte bune la trac/iune .......ine 9hermic 19 ...... !e"ru #e um #e canale #orturile de negru de fum de canale sunt acti&e...... ..urnace <........urnace 51.ine ...ine ......i comparabilitatea diferitelor tipuri de negru de fum! ..Pentru negru de fum de canale! 5PC ........urance) cu simbolul .... 5igh brasion .................negru de fum inacti&. ........................ 1edium 9hermic .. ...........urnace #<.......................urnace I.......... ... ........................ caracteristicile principale .

)repararea negrului de fum $egru de fum se ob/ine din hidrocarburi.!e"ru #e um () –confer* amestecurilor un modul sc*zut .!e"ru #e um $&( 2#unt moi u. diferitelor articole tehnice.Posed* o fine/e care atinge aproape pe aceea a negrului de fum de canale. .!e"ru #e um 'PC 24atorit* u..te ca material inacti&. chiar +n cazul ac/iunilor dinamice se&ere. #e utilizeaz* +n amestecurile destinate produselor profilate .8 +n raport cu elastomerul. #e utilizeaz* +n cazul articolelor confectionate -la +nc*l/*minte etc.i sf0. !e"ru #e um termic 9ipurile de negru de fum din aceast* clas* sunt +n general semiacti&e sau inacti&e.i t*lpilor. u un domeniu larg de aplicabilitate. . fa/* de care are a&antajul unei nprelucrabilit*/i mai u. bandajelor pline.i a comport*rii corespunz*toare. put0ndu-se ad*uga +n cantit*/i mari.!e"ru #e um CC . se recomand* utilizarea +n amestecuri pentru camere de aer .Gegru de fum =A 2#fera de aplicabilitate a acestorr tipuri de negru de fum cre.i al amestecurilor &ulcanizate sub presiune +n aer cald.i rezisten/* bun* la fle"iuni. prin disociere sau prin ardere +ntr-un curent insuficient de aer. Propor/ia folosit* este sub (.!e"ru #e um &) 2 manifest* o ac/iune slab* de +nt*rire . . $u influen/eaz* plasticitatea amestecurilor. aceste tipuri de negru de fum se pot folosi +n doze mai mari conferind amestecurilor de cauciuc caracteristici fizico-mecanice apropiate de cele ob/inute cu negru de fum de tip 1PC. . utiliz0ndu-se la fabricarea benzilor de rulare.i o cantitate mic* de componen/i minerali. iar contrac/ia pe care o confer* la calandrare este foarte mic*. .Gegru de fum E sau =* 2 Confer* amestecurilor ne&ulcanizate o bun* capacitate de profilare.!e"ru #e um *( +i V(( . impun +ns* folosirea unui accelerator de actiune lent* sau a unui +n t0rzietor. .i +n cantit*/i mai mari.iere.ceste tipuri prezint* caracteristici diferite! unele confer* amestecurilor o conductibilitate electric* foarte mare.i articole +nmuiate.i elasticitatea.i o rezisten/* mare la sf0. articolelor tehnice . condi/ii +n care tipurile de negru de fum de canale ne dau cele mai bune rezultate.urin/ei cu care se +ncorporeaz* +n amestecuri.oar*.i se folose. 4atorit* &alorii mici a h?sterezisului .i confec/ionate. .i o prelucrabilitate u. iar alte tipuri prezint* indici fizico-mecanici superiori dar o conductibilitate electric* mai sc*zut*.i elasticitate mare. !e"ru #e um #e urnale 9ipurile de negru de fum din aceast* grup* &ariaz* de la semiacti&e.!e"ru #e um (( 2 Confer* amestecurilor elasticitate mare . pentru modificarea sistemului de accelerare a amestecurilor. unele dintre ele conferind calit*/i deosebite amestecurilor de cauciuc. se utilizeaz* la la fabricarea carcaselor an&elopelor.or de +ncorporat +n amestecuri chiar .te +nlocuind +n mare m*sur* tipurile de negru de fum de canale.iere. Principalele procedee de fabricare ale negrului de fum sunt urm*toarele! 47 .) . . Hn func/ie de procedeul de preparare. . respecti& nu influen/eaz* dec0t +n foarte mic* m*sur* sau deloc caracteristicile amestecurilor. iar &ulcanizatelor un modul ridicat.Gegru de fun $" 2 #e caracterizeaz* prin densitate sc*zut* .!e"ru #e um% &PC 2 Confer* caracteristici fizico-mecanice bune . negru de fum con/ine o"igen . . . +n special +n cazul amestecurilor moderat plastifiate.abricartea diferitelor tipuri de negru de fum se bazeaz* +n principiu pe acest din urm* procedeu. nu e"ercit* o influen/* deosebit* asupra prelucr*rii.oare. paralel cu ob/inerea unor indici superiori de rezisten/* la uzur* . +n principal rezisten/a la rupere .

la temperaturi foarte ridicate. p*r/i cauciuc. 3ntrodus +n amestecuri 2 +n special de cauciuc sintetic 2 +n propor/ie de 1.' (-& . #e utilizeaz* la fabricarea articolelor cu durit*/i .i (.2) . #e cunosc mai multe calit*/i de silicagel. folosit +n amestecurile de de cauciuc natural +n propor/ie de 1. 4e aceea s-au realizar silicele coloidale cu urm*toarele denumiri comerciale! /erosilul se prepar* +ntr-un tambur metalic ce se rote.i al ac/iunii de +nt0rziere. reduce tendin/a de lipire a cauciucurilor la &al/uri.*. &olume cauciuc.i rezisten/* la uzur* foarte mari. 5ilicea coloi#ală7 .' C/!/!/0' !'.' (-& . cu largi utiliz*ri +n industria de prelucrare a cauciucului. &olume la 1.i inacti&e. din tetraclorur* de siliciu. -ltrasilul V!3 2 bio"id de siliciu -#3A2) amorf.. .• • • • • • !'.' (0/C6*6 !'. apreciate de ordinul de m*rime al tipurilor de negru de fum EPC -%.iere a &ulcanizatelor dec0t negrul de 48 . diferen/iate +n func/ie caracterul hidrofil . 5ilica"elul este un ingredient mineral. 8 . 4iametril particulilor de silicagel este cuprins +ntre 1 . #tructura poroas* a silicagelului +nlesne. de unde este preluat* prin raclare . 2 )..iere .4 /C')40'!6 !'.*. precum .arjate cu :ltrasil I$ % necesit* cantit*/i mai mari de acceleratori de tip bazic datorit* mai ales ac/iunii sale de +nt0rzietor al &ulcaniz*rii.. care reac/ioneaz* cu hidrogenul.. $isilul 161 este un produs similar...' /*C '0'C)*4C .' (-& .arjate cu aceste ingrediente la temperaturi peste 1.*. m*re. #ilicagelul +mbun*t*/e. #e prezint* sub form* de pulbere foarte fin* de culoare alb*.i la trac/iune. faciliteaz* calandrarea. c/iunea de +nt*rire foarte puternic* pe care o e"ercit* asupra amestecurilor se poate compara cu cea a negrului de fum Carbomet. 4ozajul optim de silicagel +n amestecurile de cauciuc sintetic este de ). imprim* acelea.i modulul.arje albe acti&e.. cu :ltrasilul I$ %.' (-*!/0' !'.te dispersarea particulelor acestuia la introducerea +n cauciuc.' (-& 1234!-) P*4! . erosilul prezint* o ac/iune de +nt*rire . dup* acti&itatea lor.451C4'*' )'*&4C6 !'.i rezisten/a la sf0.arje de culoare deschis*. +n tehnologia modern* se practic* prelucrarea amestecurilor .te cu &itez* redus*. reduce contrac/ia foilor de cauciuc calandrate.i +nt0rziere a &ulcaniz*rii mai pronun/at* dec0t a :ltrasilului I$ %..i caracteristici produselor .te +n mai mare m*sur* rezisten/a mecanic* . 4atorit* r*cirii cu aer.te aderen/a amestecurilor la /es*turi.*. din punct de &edere chimic.te +n mod asem*n*tor.C. semiacti&e . acest produs este utilizat +n procedeul preamestec*rii. #e prezint* cele mai cunoscute .i pentru formarea combina/iilor coloidale tip gel cauciuc-siliciu. de culoare alb*.i este format din particule fine -+ntre 1( 2 2( mM) . e"cept0nd rezisten/a la sf0. Ingrediente de culoare desc&isă 3ngredientele de culoare deschis* se +mpart. M.i cele mai acti&e +n ceea ce pri&e. Pentru eliminarea umidit*/ii din bio"idul de siliciu . deoarece suprafe/ele noi care apar la sf*r0marea particulelor sunt mai acti&e dec0t suprafe/ele e"terioare acoperite cu o pelicul* de ap*. apoi se +ndep*rteaz* acidul clorhidric format +n reac/ie. 1aterialul ob/inut prezint* aciditate -p5 J '..*.i se folose..i antrenat* de un con&eier. +mbun*t*/e. mM)..' (-& .+n grreutate) fa/* de cauciuc. se prezint* sub form* de particule foarte mici sau de fulgi albi.te rezisten/a la uzur* .' (-& . Hntruc0t ultrasilul I$ % se +nglobeaz* greu +n amestecurile de cauciuc. mestecurile .i a articolelor transparente. +n.*.olosirea silicei naturale +n industria de cauciuc n-a fost posibil* deoarece nu s-a putut m*cina suficient de fin.te ac/iunea de +nt*rire a cauciucului sintetic. #orturile de silicagel cele mai hidrofile sunt . p*r/i .+n grreutate) la 1. silicea se depune pe tambur.

) se ob/ine prin dizol&area magnezitelor +n acid sulfuric .-A5)')_ este un silicat de aluminiu hidratat.i +n special amestecurilor de Perbunan de nuan/e deschise .i din amestecurile de cauciuc cu adaos de factis rece.. +n cuptor electric.u.i foarte indicat pentru amestecurile transparente..'@M. 4atorit* tendin/ei de absorb/ie pe care o manifest* fa/* de acceleratori . se folosesc ca materiale de umplutur* pentru ebonit*. 2 1(8 fa/* de cazul +n care se utilizeaz* negrul de fum. 18i#ul #e zinc &a fi men/ionat la capitolul F cti&atoriG.i agent de neutralizare al acidului clorhidric pus +n libertate de neopren . 3ndustrial se ob/ine prin calcinarea magnezului sau hidro"idului.C. E"ist* dou* &ariet*/i de carbonat de magneziu 2 u.l#i%A=) K @52A J l2-#i2A() -A5)' K '52#iA% K 2EA5 49 .i greu solubil +n ap* rece. abraziune .C. Confer* &ulcanizatelor o bun* rezisten/* la trac/iune.)> . 1g CA%. acid benzoic .. Caolinul ] l2-#i2A(. punctul de topire %(. .i 2 oleic. Este solubil +n acid clorhidric.. 4eoarece se disperseaz* greu.or . Con&ine tot at0t de bine cauciucului natural ca . :tilizat ini/ial ca agent de &ulcanizare.i. 2 ).i c* are un &olum mare. 2 %.2gUcm %. format prin degradarea feldspa/ilor! 2E .i prezint* deza&antajul c* +n stare fin* se aglomereaz* +ngreun0nd amestecarea lor cu cauciucul.i confer* amestecurilor cantitatera de a dez&olta o cp*ldur* redus* la eforturi dinamice.i 2. sub form* fin m*run/it*.C.te la temperaturi foarte ridicate -2=. 2ul%asilul C !$ilcafill C( este un produs de import pe baz* de acid silicic.C).8 e"ercit* o ac/iune +nt*ritoare asupra amestecurilor de cauciuc. Carbonatul de magneziu rezultat se spal* .. +n amestecurile de cauciuc se adaug* acizi gra.i colofoniu. foarte higroscopic . stearic 2 . 2 1(.i tratarea solu/iei respecti&e cu o solu/ie de sod*. rezisten/a la rupere a &ulcanizatelor este de 1. di/ia complementar* de acti&atori ca 6ticit . impurificate cu bio"id de mangan -1nA2) . care se disperseaz* u.arjate cu o"id de magneziu au o rezisten/* medie la rupere de ).2gUcm % . iar alungirea relati&* de (. 18i#ul #e ma"neziu !*gA( denumit .i sodiu 2 butadienic .i sf0. accelerator . are densitatea 2. o"idul de magneziu au fost +nlocuit apoi treptat cu acceleratorii organici. E"ist* dou* &ariet*/i .6gUcm2.te rezisten/a la c*ldur* . sunt igroscopice . +n amestecurile albe p0n* la @.i alte substan/e. Cel mai bine se amestec* cu cauciucul natural. ingredient .8 +n greutate fa/* de cauciu@c. +n propor/ie de ( 2 @8 +n greutate fa/* de cauciuc. Carbonatul de magneziu este de culoare alb*. m*re. Iulcanizatele din cauciuc sodiu-butadienic .fum de flac*r*. Car#onatul de magne1iu !*gCA. la '(. #e ob/ine din carbonat sau hidro"id de magneziu prin +nc*lzire sau chiar din sulfat.. se prezint* sub forma unei pulberi albe cu densitatea de %.i magnezie calcinat* sau magnezia usta.or +n amestecuri put0nd fi +ncorporat chiar +n doze mari.i sulf trebuie m*rit procentul acestora cu 1.or .i colorant +n amestecuri din cauciuc #E.>( gUcm%.i se usuc* la 2@.i acid stearic permite ob/inerea unor &alori mecanice optime.i semiebonit*.i alcolii -cu greutatea molecular* mare) care fa&orizeaz* amestecatrea cu cauciucurile sintetice. 4ensitatea &ul6asilului C este de 1.1g -A5)2 21gA K CA2 K 52A #e tope. 6gfUcm 2. care are un indice de aciditate mare.nuit. de aceea se folosesc acizi gra. iar +n propor/ie de 1. dar le confer* o rezisten/* la uzur* inferioar*. #unt constituite +n principal din carbonat de magneziu. 4atorit* faptului c* este greu umectat de cauciuc . produc0nd efer&escen/*. &a"nezitele naturale..8. acti&ator pentru acceleratorii din clasa difenilguanidienei.i cauciucului sintetic .iere. prin calcinare puternic*. o"idul de magneziu se amestec* greu cu cauciucul.i accelerator de &ulcanizare +n amestecurile pentru ebonit* .i greu 2 diferen/iate numai prin structura lor fizic*. Este un ingredient pu/in acti& pentru cauciucul natural . #e +ntrebuin/eaz* ca! ingredient .i diametrul particulelor cuprins +ntre 1. colofoniul .i greu 2 diferen/iate +ntre ele prin structura fizic*.. obi.i rezistente la umflare.

.1 gUcm% .i de mangan.2M .mM. re greutatea specific* de 2. restul consist0nd din impurit*/i ca! o"izi de fier -.i influen/eaz* nefa&orabil prelucrarea.i m*rimea particulelor de .eldspat Caolin Caolinul are drept component* principal* caolinita al*turi de dic6it* . rigide. iar propriet*/ile mecanice ale &ulcanizatelor sunt mult mai bune. cest ingredient are o ac/iune foarte &ariat*. Hn propor/ie m*rit* d* &ulcanizate cu duritate mare.)= 2 2. +n cauciucurile sintetice este +mbun*t*/it* dac* con/ine 2 2 %8 umiditate. cti&itatea sa ca +nt*ritor este mai pu/in influen/at* de dimensiunea particulelor dec0t +n cazul altor ingrediente. 9ipurile FmoiG 2 caolinuri cu particule mari 2 nu m*resc rezisten/a la rupere. Hn ultima &reme se utilizeaz* ca material de umplutur*. 5ilicatul #e calciu se g*se. C0nd +nlocuie. 3nfluen/a caolinului asupra amestecurilor de cauciuc se caracterizeaz* prin!m*rirea rezisten/ei la ac/iunea uleiurilor. 4oza optim* utilizat* +n amestecurile de cauciuc sintetic este de 2.te par/ial negru de fum +n amestecurile de #E# 2 %. Caolinul se +ntrebuin/eaz* +n special +n fabricarea amestecurilor pentru t*lpi de cauciuc. se utilizeaz* +n amestecuri de culoare deschis* c*rora le confer* o rezisten/* mare la trac/iune. p*r/i caolin -+n &olume) la 1. #e folose.te combinat cu acesta conferind amestecurilor rezisten/* +mbun*t*/it* la deform*ri repetate. toate a&0nd structur* microcristalin*.i le asigur* transparen/a.1 -.e2A%). re o acti&itate asem*n*toare cu ceea a carbonatului de magneziu.l2A%). cu greutatea specific* de 2 gUcm % .1 -. Cauciucurile ..i camere de ap*.c*rora le +mbun*t*/e.i tare 2 diferen/iate +ntre ele prin m*rimea particulelor. 2 %.i de procedeul ob/inere folosit. #e prezint* +n mai multe &ariet*/i. facilit0nd prelucrarea amestecurilor de cauciuc. are plasticitate mai redus* dec0t a argilelor . $u con/ine impurit*/i colorate -fier). 5ilicatul #e aluminiu confer* &ulcanizatelor caracteristici similare celor ob/inute cu negru de fum.i la fabricarea articolelor microporoase. ob/inut din caolinul natural prin purificare . amestecurilor de Perbunan.=)gUcm %.te +n special la prepararea amestecurilor tari de $eopren. +n amestecurile care necesit* rezisten/* mare la trac/iune. este alb.i 1..te propriet*/ile fizice .iere foarte redus* datorit* anizotropiei particulelor de caolin. +n func/ie de pro&enien/* . co&oare .i de modul de preparare. nisip.i m*rimea particulelor precum .i asigur0nd o bun* dispersare a negrului de fum +n cauciuc. .iri foarte bune . 9ipurile FtariG caracterizate printr-o granula/ie foarte fin* prezint* propriet*/i speciale care +mbun*t*/esc modulul .. 4ispersarea caolinului.i concentrare. Confer* amestecurilor de cauciuc natural sau sintetic caracteristici mediocre. +nlocuind negru de fum..)gUcm%.K CA2 J 2 l -A5)% K CA%-2 K 52A Este un praf de culoare alb*. func/ie de calit*/ile pe care le confer* &ulcanizatelor.. #e cunosc dou* &ariet*/i de caolin moale . +mpiedicarea aglomer*rii particulelor de negru de fum.i cu particule a c*ror m*rime &ariaz* +ntre .i nacrit*. +nlesnirea amestec*rii regeneratului cu alte ingrediente introduse concomitent. Creta -CaCA%) con/ine circa >@ 2 >>8 carbonat de calciu.. . 4in acest punct de &edere caolinul poate constitui un ingredient acti& sau semiacti&. are particule cu dimensiuni &ariind +ntre %.i rezisten/a la rupere. Hn industria de prelucrare a cauciucului se utilizeaz* +n special caolinul osmotic.arjate cu caolin au o rezisten/* la sf0. a c*rui densitate este de 2.i este unsuros la pip*it. p*r/i cauciuc. de aluminiu . se folose.. nu prezint* a&antaje din punct de &edere al prelucrabilit*/ii amestecurilor. 50 . +n func/ie de forma . iar forma particulelor este +n general rotund*. 5idro"idul de aluminiu ] l -A5) %_ sub form* de precipitat..elul mi8t #e aluminiu +i siliciu .te +n natur* al*turi de alte minerale. dau &ulcanizate cu modul sc*zut . ingredient de culoare alb* cu densitatea de 2. se ob/ine prin trecerea unui curent de bio"id de carbon +ntr-o solu/ie de aluminat! 2 ] l -A5)'_.2M. s*ruri de cupru . conferindu-le +nsu.

alitele sau praful de cuar/. suprafa/a neted*.la c*ldur* .te rezisten/a.i e"truderea u.i mangan pe care le con/ine.i o"id de calciu. E"istent* dou* &ariet*/i de azbest! hornbled* a&0nd fibre de 1(mm lungime . clasificat* +n dou* tipuri.i mangan.alitele confer* amestecurilor de cauciuc sintetic rezisten/* +mbun*t*/it* fa/* de acizi. la ). 4in cauza impurit*/ilor de cupru . Hn industria de prelucrare a cauciucului. la sf0. Prin dezintegrare pierde toate impurit*/ile cretei naturale. tripoli. 4atorit* propriet*/ilor fizico-chimice. ca agent de pudrare a foilor de cauciuc. +n func/ie de culoare. #e mai utilizeaz* la prepararea cauciucurilor spongioase . )alcul -silicat de magneziu hidratat) este o pulbere alb* sau g*lbuie.@ gUcm%.)-2.i pentru ebonit*.te ca material de umplutur*. #e utilizeaz* ca materie prim* la fabricarea clingheritului 51 . se +ntrebuin/eaz* +n amestecurile pentru materiale izolate sau rezistente la acizi.i elasticitatea . nuse folose. con/inutul +n o"id de fier . mar.>8 carbonat de calciu. umplerea corect* a formulelor +n care amestecurile se &ulcanizeaz*..C. c*rora le m*re. c*reia +i ridic* punctul de +muiere. E"ist* numeroase &ariet*/i de diatomite care difer* +ntre ele prin forma . c*rora le confer* o bun* rezisten/* la ac/iunea acizilor .te +n amestecuriledestinate fabric*ri produselor cu durat* lung* de e"ploatare.i C.i.i depunerea frac/ionat* a cretei m*cinate. sunt ingrediente acti&e pentru cauciucurile sintetice. Hn &ederea prelucr*rii. M . Creta acti&at* m*re.-@. p*m0ntul de infuzori. Hntruc0t este un +nt0rzietor de &ulcanizare.te ca material de umplutur* cu condi/ia &erific*ri con/inutului de s*ruri de cupru . Creta precipitată ob/inut* prin tratarea &aruluiu stins cu bio"id de carbon are diametru mediu al particulelor p0n* la . +i amplific* propriet*/ile dielectrice .i netezimea &ulcanizatelor.i un con/inut de >=8 bio"id de siliciu.te rezisten/a la rupere. diatomitele prezint* un interes deosebit pentruu industria de prelucrare a cauciucului.or cu cauciucul. .' M . 4iametru mediu al particulelor este de (-2.i la pudrarea foilor de cauciuc. de compozi/ie chimic* foarte &ariat*.i constitue un bun material de umplutur* pentru ebonit*. +ntruc0t acestea determin* +mb*tr0nirea rapid* a &ulcanizatelor. cu greutate specific* 2.calandrarea . adic* un diametru mediu de (-= M. prin calcinare. cu densitatea 2. /z.-=.i coloizi de protec/ie -cazein*.) se ob/ine creta de precipitare acti&at*.i alungiri relati& +mbun*t*/ite amestecurilor de #E . azbestul se defibreaz* +n mori cu ciocane.iere. precum . care con/ine p0n* la >>. +n amestecurilede neopren . iar ebonitelor rezisten/* la c*ldur*. .iatomitele reprezint* o grupare de materiale asem*n*toare din punct de &edere chimic care au la baz* bio"id de siliciu -#iA 2) .i chirzsotil cu fibre de 'mm lungime. coac* rol de +nt0rzietor al &ulcaniz*ri acestor amestecuri. 4in cauza impurit*/ilor de cupru . 4iatomitele. care se diferen/iaz* calitati&.Creta măcinată ob/inut* prin m*cinarea bulg*rilor din cariere are un con/inut de minimum >@8 carbonat de calciu.i anume! Eiselgurul.. Confer* amestecurilor rezisten/* la temperaturi ridicate. Kiselgurul se purific* +nainte de utilizare de de substan/e organice .i compusii sulfuro. Marşalitele sunt un cuar/ natural pul&erulent. 9ipul .estul9 silicat #e ma"neziu hi#ratat: este un material fibros. +n func/ie de lungimea fibrelor. 4iatomitele se amestec* u.oar* a amestecurilor. se folose.1-2. creta se folose.i dimensionarea particulelor. Creta de dezintegrare are dimensiunea particulelor mai mic* dec0t a cretei m*cinate. +n stare fin di&izat*. ulei de alizarin* etc.i se caracterizeaz* printr-o acti&itate mai mare. . Creta sp*lat* ob/inut* prin sp*larea cu ap* . cu e"cep/ia acidului fluorhidric. la uzur*. are o compozitie chimic* diferit* de cea a cretei naturale.i #E# -+n propor/ie de ). 2io8i#ul #e siliciu 95i12: sau silicea natural* se introduce +n amesteucrile de butilcauciuc.i bazelor.. rezisten/a la rupere .2( gUcm % . necesit* la ad*ugare de aceleratori.i temperaturi ridicate.8 fa/* de cauciuc). 4up* reac/ia de precipitare are loc +n prezen/a a 1-28 alcooli superiori .i acizi minerali. Creta asigur*! prelucrarea u.oar* a amestecurilor. 1ar.

i alcooli.>(-'.i se pot +nlocui unele ingrediente mai scumpe.i . tiuramul. .>-1. +mbun*t*/e. . Akticitul A este un lichid brun cu un miros slab de amine.arjelor pe baz* de siliciu cu acti&itate m*rit*. acid benzoic sau coloran/i organici cu grupe polare poate +nt*ri cauciucul natural .). alcooli superiori.@gUcm%. efectul acti&ant poate fi compensat prin adi/ia acidului benzoic.arje -se introduce +n amestecuri dup* . ob/inut prin reducerea produsului natural sau a carbonatului de bariu natural cu ajutorul c*rbunelui. creta de precipitare acti&at* cu acid stearic. ceea ce determin* reducerea cantit*/i aceleratorilor secundari. rezistente la acizi . Prin aceste procedee se poate ob/ine carbonat de calciu acti&at.arjare).. +n general substan/e continu0nd grupe polare --A5.i izola/i rezistente la temperaturi +nalte) . la sulfur* de bariu -Ca#) . 4imensiunea particulelor este de . foarte u. acti&at. 4ensitatea! 1.. ditiocarbamatul . acizi gra. 1*cinat p0n* la dimensiunea particulelor de (. greutatea specific* '. destinat +n special . stearat de zinc.te +ncorporarea.i precipitarea solu/iei filtrate. J CA.i conferind &ulcanizatelor &alori fizice superioare. caolin. prin tratarea superficial* a acestora cu di&erse substan/e superficial-acti&e ca! 6ticit .arje.$ulfat de #ariu precipitat 2 albafi" sau blancfi" 2 constitue produsul pur. Creta ultrafin* acti&at* se disperseaz* mai bine +n amestecurile de cauciuc.i conser&e). 4ensitate! . Prin acti&area ingredientelor se +mbun*t*/e. $ulfatul de #ariu sau barita -Ca#A') se prezint* sub form* de praf de culoare alb*.(gUcm%. cu acid sulfuric. +mbun*t*/ind dispersarea .i combina/ile lor.te indicii fizico-mecanici.(-)M se folose. c*rora le m*re. -CAA5.te amestecarea . o"id de magneziu . 6ticit C.te ca ingredient +n amestecurile de cauciuc sintetic. 4oza optim* este de 2.. #e folose.iere.-+ntrebuin/at la garnituri .i coloran/i dac* con/in grupe polare. #e prefer* pentru amestecurile caracterizate de propriet*/i elastice bune. &olume cauciuc. di&er. cu o greutate specific*de %. solubil +n majoritatea hidrocarburilor.arjele) c*rora le +nlesne.i s*rurile acestora..$52 etc. practic insolubil +n ap*. juc*rii etc. punctul de topire 1%(. &olume de barit* la 1.or solubil +n aproape toate hidrocarburile. 4e e"emplu. Acticitul este un lichid slab colorat +n &erde-g*lbui cu miros de amine.i timp cu . +n amestecurile de cauciuc rezistente la acizi.i de zinc acti&a/i etc. 52 . +nc*l/*minte. sulfamidele.2gUcm %.i negru de fum de furnal.te propriet*/ile mecanice ale &ulcanizatelor ob/inute cu aceste .i confer* &ulcanizatelor o mare rezisten/* la sf0.>1gUcm %. a&0nd o larg* utilizare +n amestecurile pentru piesele profilate. /ctivatori #e in"re#iente Hn urma cercet*rilor .i combina/ile lor.1M..i alcalii precum . par/ial solubil +n apa . Este un acti&ator de .te ca material de umplutur* +n amestecurile de cauciuc rezistente la acizi .C. Este un acti&ator de . cticitul C acti&eaz* acceleratorii din clasa mercapto. au fost stabilite procedee de acti&are a ingredientelor inacti&e. 6ticitul acti&eaz* acceleratorii din clasa mercapto .i +n cazul articolelor folosite +n industria alimentar* -inele de borcane .i ca material de umplutur*.arje -se introduce +n amestec +n acela.i a e"periment*rilor.

mai compatibile cu ace. 3nfluen/eaz* de asemenea procesul de &ulcanizare. 53 . 4ac* ini/ial. fie direct.reducerea pre/ului de cost al produselor.tia se adaug* +n amestecurile de cauciuc +n propor/ii limitate pentru a mic. .ora duritatea &ulcanizatelor. Clasi icarea plasti ian<ilor $um*rul mare al produselor utilizate +n prezent ca plastifian/ii determin* necesitatea clasific*rii acestora. a fost ne&oie de cantit*/i mai mari de plastifianti .ti elastomeri. +n acest fel nu numai c* nu se reduce atrac/ia intermolecular*.asigurarea aderen/ei. dou* sau mai multe din aceste func/ii.te. 2. ce. deoarece sunt pu/in solubili +n cauciuc. care au proprietatea de a se dizol&a +n cauciuc. stfel.i a mic.i noi for/e de atrac/ie polimer 2 plastifiant. 4in punct de &edere al efectului e"ercitat asupra cauciucului. odat* cu apari/ia . +n special de acidul oleic. %.ora tendin/a de e"udare.i chiar de noi materiale. . .ameliorarea e"truderii .+mbun*t*/irea rezisten/ei la ozon.i.cobor0rea temperaturii de +nghe/are a &ulcanizatelor. 4up* origine. r*m0n0nd +ntre macromolecule acestuia. prin acti&area aceleratorilor organici. plastifian/ii au a&ut rolul de a facilita prelucrarea cauciucului pe &al/ .i &egetal*. mai dificile de prelucrat dec0t cauciucul natural. dar se creeaz* . s-a constantat c* unele tipuri de plastifian/i au o influen/* asupra caracteristicilor mecanice ale &ulcanizatelor. al*turi de al/i acizi gra. rolul acestora a crescut.B . ceea ce a determinat efectuarea unor studii care s* elucideze mecanismul de ac/iune a acestor produse. caracteristicile finale ale &ulcanizatelor . .i au un rol de pseuudoplastifian/i. 4in grupa plastifian/ilor de origine animal* se indic* acizii gra.i -+nmuietori). $ee"ist0nd un plastifiant cu aplicabilitate uni&ersal*. :n plastifiant +ndepline. :tilizarea plastifian/ilor +n amestecurile de cauciuc creeaz* urm*toarele a&antaje! . efectul pe care +l are plastifiantul asupra cauciucului .i parametrii +n e"ploatare.reducerea rigidit*/ii &ulcanizatelor. b) Pseudo-plastifian/i -lubrifian/i) care nu se dizol&* +n cauciuc. Plastifian/i de origine animal* . . Hn general acizii gra. ci se amestec* doar mecanic. de&enind mai comple". plastifian/ii se +mpart +n dou* mari grupe .ameliorarea alungirii.i. Plastifian/i de origine mineral*. p*trunz0nd +n interiorul macromoleculei polimerului.i ale celorlalte componente ale amestecului.i anume! a) Plastifian/ii propriu-zi. .reducerea rigidit*/i amestecurilor. 17 Plasti ian<i #e ori"ine animală +i ve"etală a.i acidul palmitic. plastifian/ii se +mpart +n! 1. .i dez&oltarea cauciucului sintetic. alegerea trebuie s* se fac* +n principal func/ie de! scopul utiliz*rii. fie prin deri&a/ii pe care +i dau cu o"idul de zinc -de e"emplu stearat de zinc). /ci#ul stearic C5% -C52)1) CAA5 este o component* a gr*similor animale. cei mai +ntrebuin/a/i fiind acidul stearic. )lastifianţi Adat* cu apari/ia cauciucurilor sintetice.i calandr*rii. Plastifian/i sintetici. acidul oleic .

i pentru ac/iunea sa de +mbun*t*/ire a aderen/ei.i influen/0nd +n mod negati& propriet*/ile de lipire. 2 2. Produsul solid.te +ncorporarea ingredientelor +n amestecurile de cauciuc . 4in punct de &edere chimic colofoniul este constituit +n special din acid abietic. 2. insolubil +n ap*.i .i presare ulterioar* pentru +ndep*rtarea acidului oleic.i +n amestecurile de cauciuc. /ci#ul oleic C5% -C52)@ C5 J C5 -C52)@ CAA5 se g*se. Colo oniul7 rbori din familia r*. #tearina este solubil* +n alcool. prezint* +ns* un grad de solubilitate mai mic .u#ronul #e pin. de aceea se utilizeaz* +n amestecurile pentru gume de . Este un produs lichid de culoare +nchis*.i r*.8 rezinici.i 1. la fabricarea regeneraturlui. iar punctul de +nmuiere &ariaz* +ntre )(-@.i caracteristicile ini/iale . r*m0n0nd colofoniul. +n ultimii 2. 4atorit* dublelor leg*turi pe care le con/ine.8 acid stearic .i con/ine hidrocarburi uleioase. .actisul se ob/ine prin tratarea la cald a uleiurilor &egetale -rapi/*. cu miros caracteristic de gudron.ina este un amestec de @. .i factisul. a c*rui nuan/* difer* +n func/ie de gradul de puritate al produsului. in) cu sulf.i stearina.i al/i compu. la prepararea lacului pe baz* de uleide in pentru l*cuirea +nc*l/*mintei. sticlos. actisul. stfel se formeaz* factisul brun. prin tratarea uleiurilor &egetale cu clorur* de sulf se ob/ine 54 . uleiul de terebentin* &olatil se separ* de acizi rezinici..i polari. iar +n amestecurile pe baz* de cauciuc sintetic.olosit ini/ial ca material de umplutur*. <*.i are un efect mai slab +n compara/ie cuu stearin*. 4intre plastifian/i de origine &egetal* cu utilizare mai larg* fac parte colofoniul. Colofoniul este considerat ca un +nt0rzietor al procesului de &ulcanizare. +n special amestecurilor .C. acizi gra. produsului industrial este un reziduu de la fabricarea stearinei.inoaselor secret* la r*nirea scoar/ei un lichid &0scos . .inos care este colectat . care-i confer* propriet*/i dispersate. eter. 2 >. o cantitate m*rit*. solubil +n aceton*. gudronul de pin . sulfur* de carbon.8 ulei de terebentin* . de culoare galben deschis.i la ma. #. 4atorit* comple"ului de caracteristici pe care le conder*. Colofoniul se o"ideaz* . fapt e"plicat prin reac/ia dublelor leg*turiale acidului abietic cu sulful. /ci#ul palmitic C5% -C52)1' CAA5 se g*se. +n scopul m*ririi adezi&it*/ii. +n produc/ia de adezi&i.ters.te +n diferite gr*simi animale .8 ap*. +n special celor . leg*turile duble ale uleiurilor formeaz* cu sulful pun/i. Prin distilare. Pudronul are o ac/iune acti&atoare asupra procesului de &ulcanizare care se manifest*.i eter. cloroform.i caracteristici amestecurilor de cauciuc ca .inile de profilat. de ani. =. Colofoniu este utilizat +n amestecurile de cauciuc drept plastifiant . determin0nd +mp0nzirea moleculelor indi&iduale.or solubil +n alcool . factisul a +nceput s* fie utilizat. +ntruc0t +mbun*t*/e. este insolubil +n ap*. #e ob/ine prin distilarea uscat* a lemnului de pin . Pudronul asigur* amestecurilor caracteristici fizico-mecanice bune. este un amestec de cca. Hn amestecurile de cauciuc natural se recomand* foalosirea +n propor/i de 1-28. acceler0nd procesul de +mb*tr0nire.te +n gr*simile. colofoniul se utilizeaz* ca plastifiant +n prelucrarea amestecurilor pe baz* de cauciuc sintetic. Confer* acelea. dar u.arjate cu negru de fum. stearina. drept plastifiant. modific0ndu-. Este solid.8 acid oleic.i faciliteaz* prelucrarea la calandru .i prelucrat prin diferite procedee.arjate cu negru de fum.i 1. fenoli. alcool.i o tendin/* de e"udare mai mare. eter.<afinarea se e"ecut* prin distilare sub presiune redus* . Hn cantit*/i mari accentueaz* efectul de eroziune. colofoniul reac/ioneaz* cu o"igenul din aer.

oarea capacit*/ii de lipire a amestecurilor +n stare ne&ulcanizat* .i sintetic.$aftolen P .C. cest produs aromatic se ob/ine la prelucrarea uleiurilor minerale.i aproape inodor.i comportare este foarte &ariat*. Cele mai reprezentati&e sunt urm*toarele! 2itumul. cu c0t con/inutul acestora cre. )lastifianţi de origine minerală a. ob/inute prin prelucrarea /i/eiului.9ipurile de bitum folosite +n industria prelucr*toare de cauciuc prezint* un punct de +nmuiere la ). 4atorit* constitu/iei chimice -hidrocarburi) cu greutate molecular* mare. se utilizeaz* +n amestecuri pentru a le conferi o bun* capacitate la calandrare. Vasilina7 Produs petrolier semisolid. are propriet*/i dielectrice . +n func/ie de acestea aleg0ndu-se domeniul de utilizare. produs fluid care con/ine mult* parafin*. cele mai bune rezultate la dau uleiurile cu structur* aromatic* . moti& datorit* c*ruia de cele mai multe ori este suficient s* se cunoasc* doar propriet*/ile acestora uleiuri.i formeaz* la suprafa/* o pelicul* protectoare +mpotri&a o"igenului. Hn func/ie de constitu/ia lor. Este de culoare alb*. &asilinase utilizeaz* +n amestecurile de cauciuc.-1@(. uleiurile de natur* parafinic* joac* un rol mai mult de lubrifian/i.factisul alb folosit +n amestecurile de culoare deschis*. confer* &ulcanizatelor caracteristici fizico-mecanice mai pu/in fa&orabile dec0t +n cazul $aftolenului S4. ce se ob/in ca reziduu la prelucrarea petrolului sau a gudroanelor. . . Oa prelucrarea cauciucului. Iulcanizarea articolelor din cauciuc care con/in bitum este pu/in +nt0rziat*. Produse din aceast* grup* faciliteaz* +nglobarea ingredientelor +n amestecurile de cauciuc la prelucrarea acestora . Componentele de baz* sunt asfatenele. este &0scos .i se folose. #ub denumirea general* de bitum se +n/elege o gam* de produse bogate +n hidrocarburi asfaltenice.i caracteristici diferite. !a tolenul. -leiurile petroliere. 55 . $o/iunea de ulei de prelucrare define. Cerezina +i para ina. este greu s* li se stabileasc*cu precizie componentele. iar punctul de +muiere se situeaz* +ntre )(-=.te tipurile lichide de plastifian/i petrolieri. astfel! .i naftenic*. este de culoare brun inchis cu nuan/e &erzui .te +n amestecurile destinate produc/iei de cabluri electrice. produs foarte pu/in &0scos. cu ac/iune de +mbibare puternic* asupra cauciucului natural . 4eoarece uleiurile de prelucrare sunt frac/iuni petroliere cu compozi/ie chimic* complicat*. . produs foarte &0scos.actisul este un material elastic.te. cu duble leg*turi care reac/ioneaz* cu sulful-are un efect de +nt0rziere asupra procesului de &ulcanizare. datorit* faptului c* aceste materiale e"udeaz* din amestec . cest efect de e"udare trebuie controlat +ntruc0t pro&oac* mic. . confer* amestecurilor o bun* prelucrabilitate. c0t . re o ac/iune dispersat* redus*.i adeziunea straturilor componentelor ale &ulcanizatelor. acest e"tract nafteno-aromatic are culoare brun* &erzuie. #e +ntrebuin/eaz* ca plastifiant.$aftolen S4. '8tractul V7 Ab/inut ca reziduu la sol&entarea cu furfurol a frac/iunilor a frac/iunilor 3I 2 I de uleiuri parafinoase.C. iar &ulcanizatelor rezisten/* la +mb*tr0nire.i de cauciuc sintetic. +ntrebuin/area acesteia din urm* a fost complet abandonat*..$aftolen $I. aceste uleiuri pot fi de natur* parafinic*. pentru amesliorarea calit*/ilor de profilare. . )roduşi deri5aţi din petrol Hn aceast* categorie de plastifian/i se +nscrie un mare num*r de produse a c*ror compozi/ie . cu rezisten/* slab* la rupere.i +mbun*t*/e. at0t +n amestecurile pe baz* de cauciuc natural.i +n cantit*/i fizico-mecanice bune. precum . cu &0scozit*/i . care este folosit .i pentru proprietatea lor de a proteja contra luminii.te aspectul articolelor presate.i are un miros caracteristic. ceste produse. #e cunosc diferite tipuri de $aftolen. naftenic* sau aromatic*. 1zocherita! 4eoarece ozocherita ob/inut* ca produs deri&at al /i/eiului are o mare compatibilitate cu cauciucul dec0t ozocherita natural*. cu at0t produsul este mai dur.

. . )roduşi deri5aţi din căr#uni *ă+ini cumaron=in#enice.C.i piridinei -+ntre 1).in* determin* scurtarea timpului de premasticare a cauciucului.de la brun p0n* la negru 2 .. 4up* indep*rtarea fenolului fenolului.C) este bogat +n parafine .inile ob/inute au caracteristici diferite. stare lichid*-&0scoas* p0n* la solid.i a indenului.polimeri cu mas* molecular* mic*.ti plastifian/i rezult* din reac/ia +ntre un alcool . r*. cest produs unul dintre primii plastifian/i +n industria cauciucului. unde sefolosesc cantit*/i mari de plastifian/i esteri.. . crezolului .i ca domeniu de aplicabilitate. Eudronul de &uilă. efect de care trebuie s* se /in* seama la acelerarea amestecurilor. butadien-acrilonitrilic.iere.. se utilizeaz* din ce +n cemai pu/in. nu manifest* nici o influien/* asupra procesului de &ulcanizare. iar gudronul ob/inut la temperaturi ridicate ->.. )lastifianţi esteri ce.C). puncte de +nmuiere +ntre (.i de temperatura de distilare. .i clorura/i... ceste r*. iar frac/iunile nepolimerizate se +ndep*rteaz* prin distilare. butilic. mestecurile pe baz* de cauciuc nitrilic.iere la cald.C).#. Pudronul ob/inut la temperaturi sc*zute -(. precum . .i de punctul de +muiere.C. mestecurile pe baz* de cauciuc natural le confer* o bun* rezisten/* la +mb*tr0nire -cea ce determin* folosirea r*.. <*. rezultate +n urma destil*rii gudronului de antracit.i sf0.i +n fenoli. ceste r*.i la sf0. a.i se ob/in prin polimerizarea cumaronei . 9ipurile moi sau plastice se folosesc uneori +n locul gudronului de pin. Produsul polimerizat este sp*lat.i cumarona se polimerizeaz* +n prezen/a unui catalizator -acid sulfuric) ad*ugat +n propor/ie de 2-(8. +n func/ie de cindi/iile de polimerizare.i butadien-stirenic. . . ceste produse au o culoare +nchis* .-1. unde se comport* diferit +n func/ie de compozi/ia r*. Hn amestecurile pe baz* de cauciuc natural sau sintetic +nlesne. Plastifian/ii de sintez* se pot grupa astfel! . +n general de natur* organic*. iar sorturile superioare 2 la peste )(.-1=2 .inii . iar cele moi sau plastice de bun dispersant -sec disperseaz* u. +n produse aromatice.te preamestecarea cauciucului .ini ocup* un loc important printre plastifian/i .inile solide au +n general rol de +nmuietori..ini se folosesc +n amestecurile pe baz* de cauciuc natural..or la temperaturi sub ). #e ob/ine prin cocsificare huilei. mestecurile pe baz* de cauciuc butadien 2 stirenic le confer* o +mbun*t*/ire a rezisten/ei la trac/iune .ini au +n general un efect +nt0rzietor la &ulcanizarea amestrecurilor pe baz* de cauciuc natural . adaosul de r*.inile se adaug* +n scopul atenu*rii efectului lubrifiant al acestora! confer* caracteristici fizico-mrcanice bune. culoare se la galben deschis la brun +nchis.-1 .esteri.-1 2. +mbun*t*/ind caracteristicile &ulcanizatelor. iar caracteristicile sale depind de natura c*rbunelui . find +nlocuit cu deri&a/i ai petrolului.C). butadien-stirenic.i un acid. ceste r*.i prelucrarea amestecurilor.inilor +n locul colofoniului). )lastifianţi sintetici Produc/ia plastifian/ilor sintetici se dez&olt* 2 paralel cu produc/ia prelucr*toare de cauciuc 2 at0t sub aspectul gamei de produse c0t . <*.produ.i un puternic miros caracteristic. indenul . de e"emplu! greut*/i moleculare situate +ntre ). 56 . Hn cazul efectu*ri efectu*rii amestecurilor pe &al/uri.

care se folosesc mai mult +n industria materialelor plastice. C/=D CAA !C=. precum .dintre ace. C>=1: CAA !C=. . glicolic. de aceea se comport* ce&a mai bine la temperaturi sc*zute.( > . C?=/A(. ricinoleic .adipatul de dioctil. mai ales +n produc/ia articolelor pe baz* de policlorur* de &inil . se recomand* .te plasticitatea amestecurilor.( / ' CAAC>=1:. rezisten/* la temperaturi sc*zute . C/=DCAA .4intre componentele care intr* obi.i inclus +n categoria plastifian/ilor pentru utiliz*ri generale. fac parte produse care confer* amestecurilor de cauciuc . +n special de cauciuc nitrilic. +n special pentru amestecutrile pe baz* de cauciuc nitrilic. adipic. de e"emplu! temperaturi sc*zute.te uneori asociat cu al/i plastifian/i.i butilic.i o &olatilitate ridicat*. )lastifianţi esteri pentru utili1ări generale (talatul #e #i. foc. osfatul de tricre1il !C=. de aceea se folose.se#acatul de di#util. +n special de cauciuc nitrilic. Confer* propriet*/i fizicomecanice bune. re deza&antajul unei &olatilit*/i relati& ridicate.i m*re.i +n industria prelucr*toare de cauciuc.i caracteristici electrice bune.i o fle"ibilitate m*rit* la temperaturi joase.i prin fle"ibilitate pe care o confer* amestecurilor de cauciuc la temperaturi sc*zute.i alcooli! butilic.i solubil +n ap*.i o comportare corespunz*toare la +mb*tr0nire.i sintetic.i chimici rezult* o gam* larg* de esteri. )lastifianţi pentru temperaturi scă1ute <ezisten/a la temperaturi sc*zute este conferit* de un num*r mare de plastifian/i esteri dintre care sebaca/i. 4in reac/iile acestor compu.i de domeniul aplicabilitate. . Confer* amestecurilor o foarte bun* comportare la temperaturi sc*zute .adipatul de di-i1o#util. <educe timpul de preamestecare.i amestecurile alimentare. Prezint* totu.i bune caracteristici electrice.util !C/=DCAA C?=/CAAC/=D( se utilizeaz* +n amestecurile pe baz* de cauciuc natural . )lastifianţi esteri cu utili1ari speciale 4in aceast* categorie de plastifian/i esterici. )A se folose.!C=. Confer* caracteristici foarte bune la temperaturi sc*zute . 4atorit* &olatilit*/ii sale mari se asociaz* uneori cu al/i plastifian/i.ftala/i .CAAC/=D.i 2 par/ial 2 fosfa/i.te +n amestecurile pe baz* de cauciuc sintetic.i pentru buna comportare pe care o confer* produselor e"puse la temperaturi sc*zute. he"ilic. Hntruc0t nu to/i plastifian/ii din aceast* grup* determin* ob/inerea unor propriet*/i generale bune.i sintetic. se face o subgrupare a acestora +n func/ie de caracteristicile pe care le prezint* . \ C25( 57 . fosfatul de trioctil [ CH 3 (CH 2 ) 3 − CH − CH 2 − O ] 3 PO . de.i sintetic.i poate fi folosit . 1. este indicat pentru amestecurile pe baz* de cauciuc natural . ftalic. diferite produse chimice. Confer* amestecurilor indici fizico-mecanici buni . .ftalatul de dioctil. cesti plastifian/i se caracterizeaz* printr-o compatibilitate accentuat*. precum .i &ulcanizatelor rezisten/e +n condi/ii speciale. faciliteaz* prelucrarea . +n special fa/* de elastomerii polari. se utilizeaz* +n amestecuri pe baz* de cauciuc natural . este +ntrebuin/at +n amestecurile pe baz* de cauciuc nitrilic . talatul dioctil !C>=1:CAA C?=/ CAAC>=1:( se +ntrebuin/eaz* +n special +n amestecurile pe baz* de cauciuc nitrilic.nuit +n reac/iile de sintez* a acestor plastifian/i fac parte aci"i# fosforic. caprilic. Hn compara/ie cu ftalatul de dibutil este mai pu/in &olatil . +n special de cauciuc nitrilic.( / ' CAAC/=D. Confer* amestecurilor propriet*/i electrice bune. adipa/i.tia se men/ioneaz*! . +n special la cauciucurile butadien 2 acrilonitrilice.

i sol&en/ilor. au o &olatilitate foarte sc*zut* . gr*similor . se ob/ine prin polimerizarea butadienei. Confer* amestecurilor o bun* capacitate de profilare datorit* faptului c* ac/ioneaz* ca agent lubrifiant. #ub aceast* denumire este cunoscut* de fapt poliizobutilena cu mas* molecular* mare -peste 1.metilen-#is-triglicolatul de #util se utilizeaz* +n special +n amestecurile pe baz* de cauciuc nitrilic. +n prezen/a sodiului folosit drept catalizator. Ca plastifian/i.i al/i esteri ai acidului fosforic. de culoare cenu. . grăsimilor şi sol5enţilor Hn aceast* grup* se includ plastifian/i cu greutate molecular* mare. Polimerii cu mas* molecular* mic* sunt semisolizi sau lichizi . c. trebuie s* /in* seama de reac/ia dublelor leg*turi ale plastifiantului cu sulf. )A utilizat +n amestecurile pe baz* de cauciuc sintetic. dar mai ales butadien-stirenic. Hn procesul de &ulcanizare. Produsele cu o mas* molecular* mai ridicat*.i deci o bun* comportare la temperaturi ridicate.. datorit* adezi&it*/ii lor.i au +n general caracter de plastifian/i.i o bun* comportare a produselor la temperaturi sc*zute.te +n special +n amestecurile pe baz* de cauciuc nitrilic.)lasticatorul . ..Copolimerii +n amestecurile pe baz* de cauciuc nitrilic. confer* produselor . . au o ac/iune de +nt0rziere. rezulta/i din reac/ia dintre glicol . se mai includ . > Buna .ie sau galben deschis. realiz0nd amestecuri dure.. )lastifianţi ' )roduşi cloruraţi 4in aceast* grup* se disting! difenilul clorurat .i o bun* comportare la temperaturi sc*zute.. se caracterizeaz* printr-o mare stabilitate la temperaturi ridicate . )lastifianţi care conferă calităţi ignifuge Hn aceast* categorie.i parafina clorurat*. .#e utilizeaz* +n amestecurile pe baz* de cauciuc natural ..fosfatul de tri#util !C/=DA(.confer* o bun* comportare a produselor la temperaturi sc*zute. Produsele se caracterizeaz* +n special prin proprietatea ignifug* pe care o confer* cauciucului.dicaprilatul de trietilenglicol se folose. $u migreaz* . necesit0nd doze mai mari de sulf. +n afara fosfatului de tricrezil.i cauciuc sintetic. folosit* +n industria cauciucului.i ofer* produselor o rezisten/* foarte bun* la ac/iunea uleiurilor. #e prezint* sub forma unui lichid foarte &0scos. .). #e utilizeaz* +n amestecuri pe baz* de cauciuc natural..i confer* produselor caracteristici asem*n*toare cu cele conferite de fosfatul de tricrezil. Confer* amestecurilor indici fizico-mecanici buni. confer* un efect inferior comparati& cu plastifian/ii monomeri.Hn ceea ce pri&e. )A utilizat +n special +n amestecurile pe baz* de cauciuc nitrilic. 4atorit* greut*/ii moleculare ridicate. 58 . +nlesnind +ncorporarea . implicit omogenizarea amestecurilor. prezentat +n categoria plastifian/ilor pentru utiliz*ri generale. sunt folosite +n fabrica/ia adezi&ilor pe baz* de cauciuc. .. )lastifianţi care conferă re1istenţa la temperaturi ridicate şi la acţiunea uleiurilor.te comportarea la &ulcanizare. +nlesnindu-le prelucrarea pe &al/ .fosfatil de trifenil !C?=0A(. dup* necesitate. datorit* compozi/iei. #.)olii1o#utilena !Apanol( se ob/ine prin polimetrizarea izobutilenei cu catalizatori acizi. Confer* o rezisten/* la temperaturi sc*zute mai bun* comparati& cu adipa/ii. .i dispersarea ingredientelor. . )lastifianti polimeri cu masă moleculată mică #unt produse realizate dintr-un proces de polimerizare astfel condus +nc0t s* permit* ob/inerea unor polimeri cu mas* molecular* mai mare sau mai mic*.i un acid dibazic superior -acidul ftalic sau adipic). . .i calandru.

sunt inerte la ac/iunea agen/ilor chimici . aceste produse pot fi lichide -cu o &0scozitate care cre. dintre care tetra.i se caracterizez* prin inflamabilitate .sau solide. Parafinele clorurate se folosesc +n amestecurile pe baz* de cauciuc sintetic.te cu gradul de clorurare).i incolore.i propriet*/i dielectrice. penta sau he"aclordifenilul folosi/i ca plastifian/i. 59 . Parafinele clorurate sunt inerte la diferi/i agen/i chimici.Prin clorurarea difenilului se ob/in o serie de deri&a/i. #e prezint* sub form* de lichide &0scoase . Hn func/ie de gradul de clorurare. +n special cauciuc nitrilic.

A prim* diferen/iere se datore. +mp0slire sau reticulare.tetrea punctelor de reticulare a macromoleculelor. au posibilitatea s* se mi. Prin procedeul de &ulcanizare se modific* esen/ial caracteristicile cauciucului.i mediul +n care transmite c*ldura. Prin &ulcanizare.i deci a caracteristicilor este determinat* de alegerea agen/ilor . sunt fi"ate +ntre ele prin pun/i reacti&e este denumit &ulcanizare. reprezint* trecerea cauciucului brut. p0n* la starea dur-elastic* -ebonit*). +n general.te .te materiei prime folosite 2 cauciuc natural sau sintetic. celelalte propriet*/i sunt mai pu/in influen/ate de gradul de &ulcanizare.terea faptului c* &ulcanizarea cu sulf este numai un caz particular al no/iunii generale de +mp0slire. Ialoarea acestei propriet*/i cre. ale cauciucului. $o/iunea de &ulcanizare. Prin optimul de &ulcanizare se +n/elege faza +n care rezisten/a la trac/iune a cauciucului prezint* &alori ma"ime. Ialoarea modific*rilor . propor/ional cu cre.B .te num*rul pun/ilor de leg*tur* +ntre macromolecule 2 +n timpul procesului de &ulcanizare 2 cu at0t cre. Procesul prin care macromoleculele.oar* +n urm*toarele faze! curgerea. duritatea.i perioada de curgere. supra&ulcanizarea. Adat* cu cre.i deci cu gradul de &ulcanizare sau de +mp0slire.te . +mbun*t*/irea majorit*/ii caracteristicilor. ci +n general +n faza supra&ulcaniz*ri.i nu rezisten/a la trac/iune.urarea &ulcaniz*rii conform fazelor ar*tate anterior. se realizeaz* diferit.i condi/iilor de &ulcanizare.tere apoi. . denumit* practic . Cu at0t re/eaua de noduri de leg*tur* &a fi mai deas*. Cu c0t cre.i prin fenomenul de cristalizare.i utilizarea unor noi produse macromoleculare. 4iscu/ile referitoare la defini/ia &ulcaniz*riii nu sunt +nc* +ncheiate. pentru a descre. &aloarea modulului de elasticitate este propor/ional* cu num*rul de pun/i de leg*tur* formate .i de procesul de &ulcanizare aplicat.i cu realizarea unor noi tipuri de elastomeri. sub&ulcanizarea. se modific* +n special! modulul de elasticitate.i duritatea cauciucului.i produc/ia celorlalte materiale.terea gradului de +mp0slire cre. 4in acest moti&. pre&ulcanizarea.i mecanisme de reac/ie. optimul de &ulcanizare. a determinat recunoa. +n func/ie de tipul cauciucului folosit . 1odul de elasticitate nu atunge &aloarea ma"im* +n faza optimului de &ulcanizare. ceea ce determin* o &aloare mic* a modululuide elasticitate. rezisten/a la umflare. care nu reac/ioneaz* cu sulful .te liber una fa/* de alta. 4esf*. pentru determinarea real* a gradului de &ulcanizare se urm*re. se dez&olt* . de. cu e"cep/ia rezisten/ei la trac/iune.i a c*ror +mp0slire se realizeaz* prin alte procedee .i mai mare &aloarea modulului. +n acep/ia general* a cu&0ntului. +n general liniare.te la +nceput. marchez* faza +n care amestecul de cauciuc nu mai prezint* o curgere termoplastic*. 4e asemenea descoperirea .i procesul de +mp0slire continu*! aceast* comportare se e"plic* prin sistemul de orientare al catenelor moleculare . cu at0t &or fi mai scurte segmentele de molecule aflate +ntre punctele de reticulare . 1acromoleculele cauciucului ne&ulcanizat nefiind fi"ate +ntre ele. 9recerea cauciucului din stare plastic* +n stare elastic* -&ulcanizare) se desf*. cu caracter preponderent plastic +ntr-un produs cu caracter elastic sau durelastic. propriet*/ile elastice. Prin m*rirea gradului de &ulcanizare se ob/ine. natura agentului de &ulcanizare. Hn consecin/*.te modulul de elasticitate .i for/a necesar* pentru a ob/ine o deformare anumit*. cele mai importante faze p0n* la +nceperea &ulcaniz*rii. pentru adaptarea +n diferite condi/i de e"ploatare a articolelor de cauciuc. 60 . Agenti de 5ulcani1are Paralel cu dez&oltarea sectorului de sintez* a cauciucului .

8 ma".2 densitatea aparent* +n stare netasat*. ... 3ndicii calitati&i dup* care se face recep/ia sortului de sulf utilizat +n industria de prelucrare a cauciucului sunt reda/i +n ta#elul 1. dintre care se men/ioneaz*! . din punct de &edere al efectului tehnologic. .i sub forma a. 8 >>.te sub form* de sulf m*cinat..te cu ridicarea temperaturii.. .. solubilitatea care cre. modulul scade mai mult sau mai pu/in accentuat.C 11) . 8 lips* Con/inut +n mangan. #olubilitatea sulfului +n cauciuc este +n jur de 28 pentru temperatura mediului ambiant. care s* asigure o c0t mai bun* dispersarea acestuia +n amestecurile de cauciuc. se formeaz* o solu/ie suprasaturat*. Acceleeratori. Prin r*cirea amesteecului solubilitatea scade..1 ciditate e"primat* +n acid sulfuric.irea optimului de &ulcanizare. gUdm @=. denumi/i +n general 61 . 8 ma". 4up* dep*.. • acceleratori cu ac/iune rapid*. paralel cu dez&oltarea ..i e"tindereea produc/iei aceleratorilor de &ulcanizare. #e g*se.*... . a determinat gruparea acestora +n func/ie de aparen/a chimic*. Caracteristicile te&nice ale sulfului Caracteristici 2alori admisi#ile Punct de topire.i multitudinea &ariantelor de aplicarea determinat ini/ial clasificarea acestora.1 Cenu.. +n cazul &ulcaniz*ri cauciucului natural. och. iar e"cesul de sulf recristalizeaz*.1 Con/inut +n sulf. 8 ' :miditate. floare de sulf. • acceleratori cu ac/iune medie.s* prezinte un grad de fine/e coresounz*tor. 8 lips* Con/inut +n cupru. 8 ma". #ulful poate fi ad*ugat +n amestecuri .Ucm . sulf coloidal sau sulf insolubil.11> <eziduu pe sit* de 1). 4ez&oltarea produc/iei de sintez* a cauciucului .s* nu con/in* nici un fel de impurit*/i. Ta#elul 1. #ulful destinat industriei de prelucrare a cauciucului trebuie s* +ndeplineasc* o serie de condi/ii tehnice.i dep*.i realizarea unei game &ariate de cauciucuri sinteticee. • acceleratori cu ac/iune ultrarapid*. acceleratorii organici se +mpart +n! a) 4eri&a/i dialchimici sau alchilarilici ai acidului ditiocarbamic.i dup* prelungirea timpului de &ulcanizare . 8 lips* 2 <eziduu pe sit* de )'. ceasta este una din cauzele care conduc la fenomenul nedorit 2 de e"udare a sulfului la suprafa/a produselor.. astfel! • acceleratori cu ac/iune lent*. sulf de precipitare.irea optimului de &ulcanizare.a numitelor Famestecuri de baz*G care se prepar* +n principiu prin amestecarea sulfului cu ulei de &asilin* sau alti plastifian/i. och. ceast* clasificare a corespuns stadiului +n care cauciucul natural reprezint* principalul polimer folosit +n fabrica/iea articolelor din cauciuc. 8 ..te pu/in . 4ez&oltarea rapid* pe care a cunoscut-o produc/ia acceleratorilor organici precum . .' Con/inut +n arsen.Hn timp ce +n cazul majorit*/ii tipurilor de cauciuc sintetic modulul cre. Conform acestui criteriu.. $ulful constituie agentul de &ulcanizare care se utilizeaz* cel mai mult pe scar* larg* industrial*.Ucm2.

i anume! . butadien-stirenic . d) cceleratori aldehido-aminici. acizi. sulf .C #olubil +n benzen. +n care intr* difenilmetan.'2 gUcm% %unct de topire# 1'. cest sistem de clasificare permite +ncadrarea unui num*r important de acceleratori dintre cei mai utiliza/i +n produc/ia curent* a articolelor din cauciuc! a. c0t .i un e"celent accelerator cu ac/iune lent* pentru cauciucul cloroprenic. aceton*.*onosulfura de tetrametiltiuram celerator ultrarapid.'.detiocarbama/i! b) 1ono. 1odul de reac/ie a mercaptobenzotiazolului se poate e"plica cu ajutorul unor reac/ii model. aceton* %arţial solubil +n alcool &nsolu'il +n ap*.2>2 1. butadienstirenic. at0t din punct de &edere al ac/iunii lor +n procesul de &ulcanizare. butilic . sulfur* de carbon &nsolu'il +n ap*. Confer* &ulcanizatelor propriet*/ilor fizico-mecanice bune. Prezint* un platou de &ulcanizare scurt +n cazul doz*rii normale cu sulf .i mai lung +n cazuul unui procentaj sc*zut de sulf. de culoare galben l*m0ie $ensitate# 1.%= 2 1. 4ifenilmetanul este interesant ca substan/* model.9isulfură de tetrametil tiuram ccelerator ultrarapid pentru amestecurile pe baz* de cauciuc natural. Caracteristici generale: Aspect# pudr* foarte fin*. denumite +n general tiurami. se impune o grupare pe criteriul compozi/iei chimice . +n cauciucurile steriospecifice ca poliizoprenul sau polibutadiena. toluen. alcalii 9isulfuri de tiuram tetrasu#stituite . gUcm% %unct de topire# 1. c) 4eri&a/i ai 2-mercaptobenzotiazolului. 9E"I2AOI AI *E"CA)TABEGPTIAPA<@<@I ! ACCE<E"ATA"I *E"CA)TA $A@ TAAPA<I( cceleratorii mercapto se folosesc +n cazu cauciucului natural. conduc0nd la &ulcaniz*ri cu &itez* medie pentru cauciucul butadien-stirenic . care poate fi comparat* cu grupa alfa-metilenic* a cauciucului. di sau tetrasulfurille de dialchilaril-tiuram. ACCE<E"ATA"I 9E TI) TI@"A* *onosulfuri de tiuram tetrasu#stituiţi . de culoare alb 2 alb murdar $ensitate# 1. denumi/i +n general tiazoli. +n general s*ruri de amoniu. #. bitadien-acrilonitrilic.ditiocarbama/i metalici! . cu ac/iune mai lent* pentru cauciucul natural. c.alte metale . f) cceleratori combina/i. 62 .. cloroform. acceleratorii mercapto neacti&a/i sunt foarte len/i. din0nd seam* de num*rul mare de produse cuprinse +n clasa ditiocarbama/ilor.i butadien acrilonitrillic.i al posibilita/ilor de di&ersificare a produselor.i butadien-acrilonitrilic.% 2 1. iar +n absen/a sulfului o foarte bun* comportare la +mb*tr0nire. +ntruc0t posed* o grup* metilenic* reacti&*. e) cceleratori bazici.C #olubil +n benzen.ditiocarbama/i nemetalici. eter.i mercaptobenzotiazol. Caracteristici generale: Aspect# pudr* foarte fin*. cloroform.=. ACE<E"ATA"I 9E"I2AOI AI ACI9@<@I 9ITIACA"BA*IC cceleratorii din clasa ditiocarbama/ilor ocup* un loc special.metale alcaline .

diluat* %uţin solubil +n benzen. &nsolu'il +n ap*. sod* caustic*. &nsolu'il +n ap*.Ca produs al acestei reac/ii model s-a g*sit printre altele . %roduşi de condensare 'utiralde(id)-mono'utilamin) cceleratori rapizi. gust amar $ensitate# 1. #e recomand* +n special la amestecurile de cauciuc cloroprenic de tip $eopren N.i hidrogen sulfurat. Pot fi folosi/i ca acceleratori principali sau ca acti&atori.i +n amestecuri cu un con/inut ridicat de cauciuc regenerat.enzotiazol este un accelerator semirapid folosit +n general +n amestecurile pe baz* de cauciuc natural. dicloretan. Pro#u+i #e con#ensare acetal#ehi#ă=anilină cceleratori slabi. Pro#u+i #e con#ensare ormal#ehi#ă=p=to=lui#ină cceleratori slabi. Confer* amestecurilor &ulcanizatelor un modul sc*zut . utiliza/i separat sau +n combina/ie cu acceleratori acizi. . 2 1%( . a amestecurilor pe baz* de cauciuc natural .. butadien-stiren . Produsul confer* amestecurilor rezisten/* bun* la uzura . acceleratori de tip tiuram sau aminici.i butadien-stirenic.i uniforme.i sintetic. sulfur* de carbon. dicloretan.i +n amestecuri pe baz* de cauciuc butilic. guanidine .i uniforme. care poate ac/iona +n continuare ca agent de +mp0slire. confer* amestecurile capacitate de &ulcanizare destul de rapid*. +n prezen/a o"igenului atmosferic sau a bio"idului de sulf. litarg*. 9emperatura optim* de &ulcanizare! 1%.i butadien-acrilonitrilic. utiliza/i +n amestecurile de cauciuc natural . $u se folose.1@>.i! o"id de magneziu. &ercapto. 5idrogenul sulfurat. aceton*. Caracteristici generale: Aspect# pudr*. de culoare galben-galben brun. poate fi o"idat form0nd sulf atomic.te +n cauciucul alimentar.C Solu'il +n.C. #e recomand* folosirea +n amestecuri de ebonit* . cloroform.' gUcm% %unct de topire# 1)( .i la +mb*tr0nire .i o rezisten/* mai bun* la +mb*tr0nire. miros aromatic.C.'( 2 1. utiliza/i +n amestecurile de cauciuc natural .( gUcm% %unct de topire# 1)% . miros caracteristic. $u se utilizeaz* +n cauciucul alimentar din cauza gustului amar.i sintetic -inclusi& late"). cloroform. 4intre caracteristicile se men/ioneaz* o bun* rezisten/* la +mb*tr0nire.enztiazolul este un agent de tip semi-ultrarapid folosit pentru &ulcanizarea la temperaturi medii. Hncep0nd cu temperatura de 1'%. Prin utilizare +n combina/ie cu difenilguanidina -&ulcanizare rapid*) &ulcanizatele dob0ndesc un moduul ridicat. benzen. utiliza/i pentru &ulcaniz*ri lente .i un modul mai sc*zut. . alcool.i substan/e bazice. pentru amestecurile de cauciuc natural . alcool.C Solu'il +n. 63 . a c*rui participarelareac/ia de +mp0slire este foarte mult discutat*.isul ură #e #e. din cauza gustului amar.i sintetic pentru &ulcaniz*ri FlenteG . Confer* amestecurilor &ulcanizate o bun* rezisten/* la +mb*tr0nire. gust amar $ensitate# 1.i aceton* d( ACCE<E"ATA"I A<9E=I9A ' A*IGICI Pro#u+i #e con#ensarea ormal#ehi#ă=anilină cceleratori slabi. cti&itatea mercaptobenztiazolului este m*rit* +n prezen/a urm*torilor compu.1@. Caracteristici generale: Aspect# pudr* fin*.

+n desf*. tetraclorur* de carbon. ap*. %uţin solu'il +n benzen. #e recomand* +n special +n amestecurile de ebonit* sau +n amestecurile cu un con/inut ridicat de cauciuc regenerat. se presupune c* +n prima faz* are loc reac/ia cu sulful. majoritatea a&0nd +ntre ei.i cloroprenic.i cloroprenic. Pro#u+i #e con#ensare crotonal#ehi#ă=amoniac cceleratori semi-ultra rapizi.i la importan/a acestuia +n continuare.i ai azotului. 1ai des este folosit* ca accelerator au"iliar. cloroform.utiral#ehi#ă=anilină cceleratori semi-ultra rapizi. realiz0nd +mp0sliri.i un grad de &ulcanizare redus -rezisten/* la trac/iune. Produsele de reac/ie formate. Caracteristici generale: Aspect#cristale albe. $ensitate# 1. amine guanidine sau amine secundare alifatice.i apoi cu sulf. butadienstirenic . iar amestecurilor pe baz* de cauciuc butilic 2 rezisten/* la +mb*tr0nire. Concep/iile moderne insist* asupra coac/iunii aminelor la reac/iile de acti&are. pot reac/iona. +n continuare. dar nu . cest comple" poate din nou reac/iona cu amina . utiliza/i +n amestecurile de cauciuc natural. majoritatea a&0nd o influen/* mai mult dsau mai pu/in puternic* asupra &itezei de &ulcanizare. utiliza/i +n amestecurile pe baz* de cauciuc natural . Confer* amestecurilor o bun* rezisten/* la +mb*tr0nire.i o rezisten/* corespunz*toare la rupere.i butadien-acrilonitrilic. utilizat +n general +n amestecuri pe baz* de cauciuc natural . Hn cazul utiliz*rii unei amine secundare. alcool. 4in punct de &edere al efectului tehnologic. 64 .te modul de ac/ionare a acceleratorilor organici pe baz* de compu.i anume! • 4ibutilamina.% gUcm% *emperatura de su'limare# 2)% . utiliza/i +n amestecurile de cauciuc natural.C Solu'il +n. acceleratorii bazici difer* foarte mult +ntre ei. #e recomand* +n special +n amestecuribogate +n cauciuc regenerat sau +n amestecuri de ebonit*. 4in aceast* grup* mai fac parte acceleratori cu utilizare mult mai restr0ns* .urarea procesului de &ulcanizare. ACCE<E"ATA"I BAPICI 4in aceast* grup* fac parte o serie de produse de condensare a aldehidelor cu amoniac. Hn ceea ce pri&e.i modul sc*zut). Pro#u+i #e con#ensare . accelerator secundar utilizat cu anumi/i acceleratori principali. $e8ametilentetramina este folosit* mai pu/in ca accelerator principal.i +mb*tr0nire amestecurilor pe baz* de cauciuc natural . foarte fine. cu perechea lor de electroni liberi. aceton*. e(.i btadien-stirenic. +ntruc0t aminele.i sintetic. cu grupele reacti&e din catenele hidrocarburii cauciuc. accelerator secundar cu ac/iune slab*. elasticitate . +ntruc0t confer* o &itez* de &ulcanizare mic*.hidroscopice. con/in0nd sulf. astfel ! 2<$52 K# a <5$ 2 #2 2 $5< K 52# Hn ultimul timp s-a re&enit asupra concep/iilor referitoare la eliberarea hidrogenului sulfurat ca produs primar de reac/ie . Pro#u+i #e con#ensare ormal#ehi#ă=amoniac=clorură #e etil cceleratori cu o acti&itate destul de pronun/at*. • Ciclohe"iletilamina. pot p*trunde +n lacuna de electroni a sulfului.Confer* rezisten/* la rupere . $u se recomand* +n amestecurile de cauciuc pentru produsele alimentare. prin reac/ia cu sulful se formeaz* o tioamid* care +n prezen/a ionilor de zinc se transform* +ntr-un accelerator de zinc comple" . deoarece are ac/iune puternic acti&at*. cu miros caracteristicde amin*.

#e poate aplica +n cazul &ulcaniz*rilor +n pres*. Comparati& cu he"anetilentetramina. 65 . e"cept0nd produsele alimentare. Hn general aceste produse sunt considerate acceleratori len/i. alcool. acetat de etil. accelerator semirapid.i ca au"iliar +n combina/ie cu deri&a/i de tiuram. toluen. folosindu-se pe scar* larg* +n fabrica/ia multor articole pe baz* de cauciuc natural.22 gUcm% *emperatura de descompunere# 1@. practic insolubil +n benzin* . 9ifenilguanidina se utilizeaz* des. ap* cald*. • p-$itrosodimetilanilin*. cloroform.i secundar de utilizare general*.i otolilbiguanidina. Este considerat un accelerator cu ac/iune moderat*. poliisoprenic.1% 2 1.i de diferite firme str*ine -ta#elul 1.1% gUcm% Solu'il +n aceton*. aceton* Pu/in solubil +n benzin* &nsolu'il +n ap*. at0t ca accelerator principal. acetat de etil. benzen. polibutadienic. ACE<E"ATA"I CA*BIGAOI #e prezint* c0te&a e"emple de acceleratori din aceast* grup*.i=o=tolil"uani#ină se folose.te ca accelerator pentru &itez* de &ulcanizare moderat*.1'.1@ gUcm% %unct de topire# 1%) . tiazol . mai ales +n cazul acceleratorilor mercapto. greu solubil +n benzen. Confer* amestecurilor &ulcanizate un modul de elasticitate ridicat. .i ap*. utilizat la &ulcanizarea produselor fabricate pe baz* de late". &nsolu'il +n benzen.. o=)olil.• 1onoetanolamin*. care confer* +ns* siguran/* +n prelucrarea . superioar* &itezei difenilguanidinei. produ. accelerator mediu. acrilonitrilic. Ca acceleratori secundari.te ca accelerator principal .i depozitarea amestecurilor de cauciuc.. ap* rece. c0t . di-o-tolilguanidina .i +n general cu acceleratori acizi. pu/in mai pronun/at* dec0t cea a difeniguanidinei.i +n ap*. acceleratori care datorit* compozi/iei lor chimice nu permit includerea +n nici una din grupele descrise anterior. deoarece este solubil +n ap*. Este considerat uun accelerator principal . alcool. utilizat +n special +n produc/ia articolelor de ebonit*. guanidinele au un efect puternic de acti&are. Caracteristici generale: Aspect# pudr* alb*.C Solu'il +n clorur* de metilen. +n abur direct .. butadien-stirenic. e"cept0nd produsele alimentare. +reu solubil +n aceton*.C Solu'il +n. tetraclorur* de carbon. :n alt e"emplu din grupa acceleratorilor bazici +l constituie guanidinele! difenilguanidina.). Caracteristici generale: Aspect# pudr* alb* inodor* $ensitate# 1. Caracteristici generale: $ensitate# 1.. inodor* $ensitate# 1. f.i"uani#ină se folose.i secundar de utilizare general*. guanidinele folosite drept acceleratori confer* &ulcanizatelor indici fizico-mecanici superiori.

Iul6acit .i un produs ciclic mestec de mercaptobenzotiazol cu dietilditiocarbamat de zinc mestec de mercaptobenzotiazolat de zinc . butadienstirenic. 1onsanto. Iul6acit 14 UC Senite Iul6acit : Iul6acit . Permania . Permania 4u Pont de $emours. Permania . nglia) cna. #. butadienstirenic. Permania 9omeniul de aplicare !tip de cauciuc( Cauciuc natural. ..C. regenerat Cauciuc natural. butadien-acrilonitrilic Cauciuc natural. nglia 3mperial Chemical industr? -3. butadien-acrilonitrilic 66 .arbenfabri6en Ca?er.arbenfabri6en Ca?er.2 E&eite .3. .arbenfabri6en Ca?er. regenerat Cauciuc natural.Ta#elul 1. 9enumire produs ccelerator '> :re6a Nhite Iulcafor 4 9 E&eite 2. 3talia cna. butadienstirenic. 3talia . butadien-acrilonitrilic Cauciuc natural. butadienstirenic. . butadienstirenic.arbenfabri6en Ca?er.:. butadienstirenic.:. butadienstirenic Cauciuc natural.S Compo1iţie c&imică mestec de diarilguanidine mestec de tiazoli . #. butadien-acrilonitrilic Cauciuc natural. butadienstirenic. butadien-acrilonitrilic Cauciuc natural. Chemical..i guanidine mestec de mercaptobenzotiazol cu un deri&at de difenilguanidin* mestec de deri&at de guanidin* cu un produs ciclic mestec de deri&at de guanidin* cu amin* .butadienstirenic Cauciuc natural.i hidrocarbur* inert* mestec de benzotiazol cu definilguanidin* mestec de disulfur* de dibezotiazol cu accelerator bazic mestec de n-ciclohe"il-2benzotiazilsulfenamid* cu aceleratori bazici irmele producătoare merican C?anamin. butadienstirenic Cauciuc natural.

ozocherita sau ceara cu care se pot utiliza . e) ntio"idan/i pentru cauciucurile cauciucate. con/inut de sulf modificat.i schimb* propriet*/ile fizice . 4in aceast* categorie. &olatilitatea. rezisten/e mecanice . cear* sau alte substan/e similare carep*trund +n stratul superficial de cauciuc. rezistente la ac/iunea o"igenului. ntio"idan/ii protejeaz* produsele de cauciuc . ozonului. aminofenolii. produsele de condensare ale acetonei cu fenil-enaftilamina. a( /ntio8i#an<ii izici se caracterizez* prin protec/ia &ulcanizatelor cu pelicule sub/iri . rigiditate. care se manifest* astfel! . ac/iunea plastifiant*. produsele de substitu/ie a difenilaminelor.i pentru protec/ia +mpotri&a ac/iunii luminii.i ozocherita care se introduc +n amestecurile de cauciuc +n propor/ie de 1 2 %8.&ulcanizatele prezint* elasticitate . 4intre antio"idan/ii chimici fac parte ! produsele de condensare ale aldehidelor cu aminele. influen/a asupra luminii . . 4in categoria antio"idan/ilor fizici fac parte parafinele.B /.ii de tipul crizoidinei sau oranjului de anilin*.te permiabilitatea la gaze. printre cei mai importan/i se num*r*! .cauciucul +.i uniforme. dup* cum urmeaz*! Agenţii antio+igen 2 ac/ioneaz* pe cale fizic* sau chimic* .i cauciucul brut +mpotri&a ac/iuunii o"igenului. fragilitate m*rit*. care au proprietatea de a absorbi radia/iile cu lungime de und* mic*.te un amestec de antio"idan/i fizici -cear*. gen/ii antio"idan/i se +mpart +n dou* mari clase! agen/iantio"igen .i acceleratorilor. produsele de condensare ale acetonei cu anilina.te +n multe cazuri . c) ntio"idan/i care protejeaz* cauciucurile de ac/iunea luminii. starea fizic*.eneralită<i7 Cauciucul natural . umidit*/ii.minoacril-2. tendin/a de migrare la suprafa/*.i friabilitate. ceara . folosit*+n special la cauciucul butadien-stirenic. to"icitate etc.) . solubilitatea +n cauciuc. Efectul negati& produs de ac/iunea intens* a luminii asupra articolelor de cauciuc.n.(-dimetilpirolului.tia pot +nlocui parafina. +n care caz se folose. cerezina.i +mpreun*. naftilaminele.i propriet*/ile electrice scad.a numitul fenomen de +mb*tr0nire sau autoo"idare. grad de nesaturare diferit etc. utilizat +n general +n propor/ie de %8.i cauciucurile sintetice sunt sensibile la ac/iunea luminii.i agen/i antiozon.i o"igenului din aer.i coloran/i organici galbeni sau ro. Antio+idanti .i anume 2 +n timpul depozit*rii cauciucul natural cap*t* la suprafa/a baloturilor un aspect cleios-lipicios. iar la cauciucul sintetic structura se reticuleaz*.i se +mparte +n urm*toarele categorii! a) ntio"idan/i fizici. cea ce se manifest* prin rigiditate . Protec/ia prin acoperire superficial* -ceruire) ser&e. amestecurilor de amine etc. at0t +n stare ne&ulcanizat* c0t . acrilaminele secundare. c( /ntio8i#an<ii care prote>ează cauciucurile #e ac<iunea luminii sunt deri&a/i ai pirolului. fisuri la suprafa/*. se poate +nl*tura prin pul&erizarea acestora cu parafin*.i rezisten/* redus*.te! compozi/ia chimic*. luminii solare etc. Ei nu trebuie s* influen/eze capacitatea de &ulcanizare sau s* schimbe culoarea amestecului. ntio"idan/ii introdu.i +n amestecurile de cauciuc trebuie s* +ndeplineasc* anumite condi/ii +n ceea ce pri&e.#are de nichel a acidului dibutilditiocarbamic. fenilendiaminele. se m*re. ce. #e produce a. d) ntio"idan/i care protejeaz* cauciucurile de ac/iunea metalelor poli&alente. . culoarea. b) ntio"idan/i chimici. parafin* etc. #( /ntio8i#an<ii chimici.i &ulcanizat*. difenilaminele. radia/iilor ultra&iolete. fenolii. 67 . cestea migreaz* la suprafa/a produselor protej0ndu-le prin peliculele formate. ozonului .

i parafin*).C.agen/i chimici printre care ! 2-mercaptobenzimidazolul. d( Atio+idanţii care prote-ea1ă cauciucurile de acţiunea metalelor poli5alente ca mangan. #e folose. punctul de topire este de peste 11( . #e +mpart +n! .i pierde elasticitatea.dio"idifenilul! 1. se utilizeaz* +n general.or solubil +n benzen. $. rezircinindenul . greu solubil +n benzin*. $.2.i anume ! confer* &ulcanizatelor o protec/ie deosebit* +mpotri&a ac/iunii c*ldurii.agen/i fizici printre care parafina. cabluri speciale . cobalt etc. .'f. ozocherita.o ac/iune chimic* adic* o reac/ie cu ozonul pentru a e&ita atacarea leg*turilor nesaturate.$B . -considerate otr*&uri ale caucicului) sunt urm*torii! disalicilpropilendiamina.i acetat de etil.1.i ozocherit*. u. densitatea egal* cu 1.or solubil +n clorur* de metilen.difenil-p-fenilendiamin*. .2> gUcm%. 4atorit* faptului c* sub efectul luminii produce o u. singuri sau +n amestec -e"emplu ! amestecul de cerezin* . 68 - . antio"idan/ii se mai +mpart stfel! 1. sau un efort mecanic prelungit. care se +nchide la culoare prin e"punere la aer .i de difuziune +n amestecul de cauciuc. ntio"idan/ii aminici se comport* mai slab fa/* de ac/iunea ozonului dec0t arilen-diaminele. cum este cazul cerurilor . +n special cele pe baz* de cauciuc sintetic.i articole tehnice. agen/i atmosferici. folosi/i +n propor/ie de 1 2 28. p-o"idifenilul. . a&0nd tendin/* limitat* de migrare.' 2 dinaftilfenilendiamin*. iar dozarea se face +n func/ie de natura de nesaturare al polimerului precum .ina stirenrezorcin*. #ubstan/ele care protejeaz* cauciucul de asemenea ozonului pot a&ea! . solubil +n tetraclorur* de carbon . Hn contact prelungit cu corpuri puternic o"idate sau solu/ii ale s*rurilor de fier formeaz* eflorescen/e albastre. '. Printre agen/ii chimici antiozon cu eficacitate sporit* se num*r*! aminele aromatice. Eficacitatea agen/ilor antiozon depinde de gradul lor de solubilitate .oar* colorare. este foarte eficace . +mpedic* formarea fisurilor cauzate de ozon.$B -bis -1-etil-%-metilpentil)-p-fenilendiamina.i azocoloran/ii care con/in grupe hidro"ilice la radicalul naftalinei.i la lumin* f*r* a-.$B -bis -1-metilheptil)-p-fenilendiamina. este foarte u.)-di--ter/-butil) .i de reacti&itatea fa/* de ozon.i parafinei.-ectele protectoare şi utili")ri! ntio"idantul '. este agent de protejare contra otr*&urilor cauciucului. folosi/i +n propor/ie de 1 -28. cerizina.i eterul hidrochinonmonobenzilic. $-fenil-p-fenilendiamina. care s* nu-i permit* contactul cu ozonul. +n amestecurile +nchidse la culoare. Hn func/ie de influen/a asupra propriet*/ilor fizico-mecanice corelate cu condi/iile de utilizare a produsului finit.te +n diferte amestecuri din care se fabric* pneuri.i p*streze culoare sub ac/iunea luminii. fier. cupru.o ac/iune fizic* prin formarea unei pelicule protectoare la suprafa/a cauciucului. sau cu ozonidele cauciucului pentru a e&ita scindarea catenei. practic insolubil +n ap*. Agenţii antio1on.i alcool etilic. pfenilendiamina. e( Antio+idanţii pentru cauciucuri colorate se caracterizeaz* +n special pentru capacitatea de a permite cauciucului s*-. utilizat singur sau +mpreun* cu parafina . Hn cazul cauciuc*rii /es*turilor -p0nzeturilor) care con/in s*ruri de cupru sau de fier este necesar* o prealabil* tratare a acestora cu pirofosfat de sodiu -$a 2P2A@) pentru a le +ndep*rta. r*. camere de aer . $.'-metilfenol .i alte articole supuse unor eforturi mari. aceton* . 4e asemenea stabilizeaz* amestecurile crude. Antio+idanţi care măresc re1istenţa la o#oseală /ntio8i#antul 4010 sau != enil=!?= ciclohe8il=p= enilen#iamină ! #e prezint* sub form* de pudr* gri-albicioas*.

1.1) gUcm %.i +n amestecurile din care se fabric** articole tehnice ca! benzi transportoare. iar +nglobarea +n amestecurile pe baz* e cauciuc natural permite. este foarte u. ntio"idantul PC$ asigur* protec/ie mai pu/in eficace dec0t P $-ul +mpotri&a otr*&urilor cauciucrilor .te .i 5 materialele slab colorate care &in +n contact cu &ulcanizatele con/in acest antio"idant risc* s* coloreze sensibil.1> gUcm%. #e utilizeaz* +n general +n amestecuri cu al/i antio"idan/i de tipul '. acetat de etil. asigur* o protec/ie mai bun* contra otr*&urilor cauciucului dec0t antio"idan/ii de tip P .or solubil +n benzen./ sau #eriva<iai #i enilaminei ! #e prezint* sub forma* de lichid &0scos. bi +n special pneuri . Ca . u. f*r* a-.tere la eflorescente. f*r* riscul eflorescen/elor.1./='&! #e prezint* sub form* de emulsie apoad* -%. . egal* cu 1.i rezisten/*echi&alent* la oboseal* pentru majoritatea doz*rilor uzuale.i are . punctul de topire este de peste 1. mangan) chiar +n cazul unui dozaj de . adesea ob/inerea unei eficacit*/i tot at0t de ridicate ca +n cazul tipurilor cu putere mare de colorare. 69 .. practic insolubil +n ap*. garnituri de amortizoare. /ntio8i#antul .+n propor/ie de ).iatic./ntio8i#antul P/! sau enil=@=na tilamina ! #e prezint* sub form* de praf cristalin brun p0n* la &iolet +nchis. +n stare proasp*t* a&0nd o culoare alb* care &ireaz* spre gri-roz.C. Contrar antio"idan/ilor '.i pierde eficacitatea.-ecte protectoare şi utili")ri! ntio"idantul P $ este un e"celent agent protector +mpotri&a o"id*rii.or solubil +n sol&en/i organici. /ntio8i#antul P2! sau enil=A=na tilamină ! #e prezint* sub form* de pudr* sau praf cristalin. &al/uri. #e utilizeaz* +n special +n amestecurile din care se fabric* articole tehnice .i a otr0&urilor cauciucului -cupru. benzen. articole de cauciuc spongios..i clorur* de metilen. #e folose. /ntio8i#antuul .i di-e-naftil-p-fenilendiamin* -4$P). nee"ist0nd. solubil +n alcool etilic .or solubil +n acetat de etil . a&0nd o oarecare tendin/* de migrare. camere de aer. tetraclorur* de carbon. pneuri de biciclet*. $u se utilizeaz* +n cazul &ulcanizatelor de culoare deschise deoarece +. ca de e"emplu! aldol-R-naftilamin* . densitatea este egal* cu 1. solubil +n benzin* . curele de transmisie.i schimb* culoarea sub efectul luminii. .(8 -+n greutate) fa/* e cauciuc.P) . practic insolubil +n ap*. influen/e noco&e la uscarea lacurilor pentru +nc*l/*minte etc.i +n amestecurile de late".or solubil +n alcool etilic. P $ . articole care &in +n contct cu produse alimentare. este foarte u. sub ac/iunea aerului . premature a fisurilor ca urmare a unor eforturi dinamice prelungite.. put0ndu-. dup* un repaus prelungit produsul trebuie agitat pentru a-i reda omogenitatea.i tetraclorur* de carbon..= gUcm %. pl*ci de cauciuc.8 concentra/ie). ca al/i mul/i antio"idan/i.i schimba nuan/a f*r* a pierde din eficacitate! este foarte solubil +n aceton*. a fenomenelor e oboseal*..i luminii.-ecte protectoare şi utili")ri! ntio"idantul 44 asigur* cauciucului natural .C. punctul de topire este de peste (. Iulcanizatele de culori deschise con/in0nd PC$ +.i schimb* culoarea sub ac/iunea luminii.( . #olubilitatea relati& bun* +n cauciuc permite doz*ri m*rite cu un grad de eficacitate foarte important. . u. de culoare brun spre ro. greu solubil +n benzin*. 4eoarece o parte din antio"idantul 44 emusionat se depune. A dozare mai mare de 28 PC$ poate da na. neuutru din punct de &edere chimic.8 fa/* de PC$) o ac/iune protectoare at0t +mpotri&a form*rii fisurilorpro&ocate de oboseal* c0t . practic insolubil +n ap*. #e utilizeaz* +n special +n amestecurile din care se fabric* articole colorate.1. . prezen/a sa +n &ulcanizate nu prilejuuie. densitatea este egal*cu 1.i PC$.i camere de aer. P $ .i PC$. t*lpi. cu miros slab.i sintetic o e"celent* rezisten/* &ulcanizatelorla c*ldur* .. +nc*l/*minte de cauciuc.te dec0t o foarte slab* colaborare sub influen/a luminii.-ecte protectoare şi utili")ri .i cauciuc.i +n cazul antio"idan/ilor '.

..easc* . practic insolubil +n benzin*.ini faciliteaz* prelucrarea amestecurilor ne&ulcanizate . Abiectele &ulcanizate de culori deschise con/in+nd antio"idant P se +nchid la culoare sub ac/iunea luminii. ceea ce-i limiteaz* posibilit*/ile deutilizare. benzen . prin ad*ugarea de antio"idant 4$P.#e folose. de aceea materilele deschise -de e"emplu! te"tile. +mbun*t*/irile aduse fiind adesea superioare efectelor fiec*rui produs luat separat. are rolul de acti&ator. +mbun*t*/e. practic insolubil* +n ap*. clorur* de metilen.te rezisten/a la c*ldur* a &ulcanizatelor. f*r* a-. al*turi de aceleratorii din clasa mercaptanilor. Iulcanizatele care con/in antio"idant 5 degaj* un miros dezagreabil. gUcm %.i plasticitatea acestei r*. solubilitatea +n cauciuc fiind totu. este foarte u. '.iatic* cu miros dulceag slab. cabluri. Este folosit pe scar* larg* +n amestecurile de culori deschise.i +mbun*t*/e. este foarte u. destinate +n special fabric*rii benzilor.i mult mai net sub ac/iunea luminii dec0t +n cazul folosirii antio"idantului P. :tilizarea acestui o"idant este foarte economic* necesit0nd cantit*/i mici pentru dozare. re o bun* influen/* asupra amestecurilor crude. .te aderen/e con/in0nd antio"idant 5 se poduce foarte repede . +n amestecuri de late".. greu solubil* +n alcool etilic .'(8 fa/* de cauciuc. este solubil +n aceton*. rticolele lipsite de acceleratori .>= gUcm %. .i ap*.C.i benzen*. acetat de etil. #e folose. +nl*tur* +n partea ac/iunea noci&* a otr*&urilor cauciucului.or solubil +n aceton*. ntio"idantul 4$P confer* &ulcanizatelor o foarte bun* rezisten/* fa/* de ac/iunea noci&* a otr*&urilor cauciucului! cupru . t*lpi. +n care caz cantitatea de antio"idant P nu trebuie s* dep*.i insipid.-ecte protectoare şi utili")ri! ntio"idantul 5 are o ac/iune analoag* antio"idantului P.-ecte protectoare şi utili")ri! ntio"idantul P asigur* o bun* protec/ie contra o"id*rilor premature.i clorur* de metilen.i pierde elasticitatea. . solubil +n tetraclorur* de carbon.1.C. . +n special a celor pe baz* de cauciuc sintetic .1( gUcm%. practic insolubil +n ap*. benzin*. +n combina/ie cu antio"idan/ii P $. lacuri) care &in +n contact cu &ulcanizatele se coloreaz*.i ac/iunii c*ldurii. Antio+idanţi fără acţiune asupra re1istenţei la o#oseală /ntio8i#antul /P sau al#o=@=na tilamină. +n amestecuri din care se fabric* articole destinate industriei alimentare. densitatea este egal* cu 1. tetraclorur* de carbon . punctul de topire este de peste 1'( .i /es*turilor cauciucate precum . este inodor .. benzen. care se +nchide sub ac/iunea aerului. .in* de culoare brun ro. solubil* +n tetraclorur* de carbon. /ntio8i#an<i /$ sau ră+ină al#ol=@=na ilamină ! #e prezint* sub form* de r*.. benzen. densitatea este egal*cu . punctul de topire nu trebuie s* fie mai mic de 22.-ecte protectoare şi utili")ri! ntio"idantul 4$P asigur* o protec/ie foarte bun* +mpotri&a o"id*rii .te eficacitatea celorlal/i antio"idan/i. acetat de etil.2. Calit*/ile adezi&e .i pu/in mai mare.i +n amestecurile de late" termosensibilizate.C. Iulcanizatele sunt aproape inodore . +nc*l/*minte de cauciuc. $u este indicat* folosirea +n amestecurile din care se fabric* articole destinate industriei alimentare.oare supra&ulcaniz*ri. firelor elastice . cu greutate specific* mic*.te +n diferite amestecuridin care se fabric* articole tehnice de orice fel.i +n amestecurile de late".i neto"ice. #e prezint* sub form* de pudr* de culoare brun g*lbuie. d*ugat +n cantit*/i minime m*re. 70 . punctul de topire este de peste ).firele elastice) cap*t*. chiar +n cazul unei u. greu solubil +n alcool. clorur* de metilen.i &ulcanizate la cald sau la rece -de e"emplu. sau PC$ se utilizeaz* +n amestecuri speciale rezistente la temperaturi ridicate.i ac/ioneaz* la temperaturi ridicate. /ntio8i#antul . acetat de etil. benzi transportoare.i tiuramului.% 2 .te numai +n amestecurile destinate fabric*rii cauciucului buretos ..i mangan. ca acti&ator al acceleratorilor din clasa mercaptanilor . greu solubil +n alcool.or solubil +n aceton*.!P sau #i=A=na til=p= enilen#iamină ! #e prezint* sub form* de pudr* de culoare gri deschis. tocuri. o e"celent* rezisten/* la +mb*tr0nire. densitatea este egal* cu 1.

practic insolubil +n benzen. #e recomand* combinarea cu mici cantit*/i de antio"idant 4$P. ntio"idantul 1C asigur* protec/ia +mpotri&a +mb*tr0nirii produs* prin o"idare sau supra&ulcanizare. . a /es*turilor cauciucate ..i nu p*teaz* . /ntio8i#antul . tetraclorur* de carbon .te net rezisten/a la +mb*tr0nire a articolelor transparente. sau 4B4B 2 #io8i#i enil. de.. greu solubil +n benzen.C. Confer* &ulcanizatelor f*r* sulf.i benzin*. +ntrebuin/at +n doze destul de ridicate.' -. +n timp ce pentru articolele &ulcanizate cu clorur* de sulf este suficient .te foarte mult durata de protec/ie.@( 2 1. Hn amestecurile &ulcanizate la cald se dozeaz* o cantitate de K.i @@'.. Este indicat at0t +n cazul &ulcanizatelor la cald. densitatea este egal* cu 1.i &ulcanizatele cu clorur* de sulf. benzin*.i ap*. clorur* de metilen. tetraclorur* de carbon . +nt*re.(8 antio"idant +n greutate fa/* de cauciuc. punctul de topire nu trebuie s* fie mai mic de 2>. $ prezint*. este indicat ad*i0ugarea antio"idantului 1C +mpreun* cu al/i antio"idan/i ca 4A4. Hncorporat +n amestecuri de late" le sensibilizeaz*. #e utilizeaz* frec&ent la fabricarea articolelor tehnice ..C. insipid . Antio+idanţi care nu pătea1ă şi nu acţionea1ă asupra re1istenţei la o#oseală Antio+idantul *B sau .i le m*re. ntio"idantul 4A4 asigur* protec/ia +mpotri&a ac/iunii nici&e a otr0&urilor de cauciuc.> gUcm%.).-mercapto#en1imida1ol.i de aceea se folose.or solubil +n benzen.i amestecurile albe sau de culori deschise tind s* se +ng*lbeneasc* sub ac/iunea luminii. alcool etilic.te amestecurile crude. solubil +n alcool etilic. practic insolubil +n ap*.at0t pe baz* de cauciuc natural c0t . este u.i ap*. acetat de etil . #e prezint* sub form* de pudr* de culoare galben* cu mici puncte gri. #e recomand* utilizarea . acetat de etil . 44 -E1. 4ozat +n cantit*/i mici e"ercit* un efect +nt0rzietor asupra ac/iunii &ulcaci/ilor! 1ercapto.! #e prezint* sub form* de lichid negricios. punctul de fierbere este de peste 22. u./ntio8i#antul ** 10 ! 9 enoli alchila<i . ntio"idantul << 1. articole din late" ca .-ectele protectoare şi utili")ri . . acest efect specific permite folosirea lui ca agent secundar de sensibilizare +n amestecurile destinate fabric*rii cauciucului buretos.i chirurgicale.i alcool etilic. a&antajul de a nu pro&oca dec0t o foarte slab* schimbare a culorii &ulcanizatelor sub ac/iunea luminii . clorur* de metilen. iar +n cantit*/i mult mai mari asupra &ulcaci/ilor P . acetat de etil.'2 gUcm%. densitatea este egal* cu 1. c0t .C.. . densitatea este egal* cu 1. o rezisten/* termic* remarcabil* la &alori precum .22 gUcm %. Este indicat pentru &ulcanizatele utilizate +n industria alimentar*. 4atorit* gustului amar nu se indic* folosirea antio"idantului 1C +n amestecurile din care se fabric* articole destinate industriei alimentare.. fa/* de al/i antio"idan/i.1. . tetraclorur* de carbon . practic insolubil +n benzin*.i pe baz* de cauciuc Perbunan sau Cuna #. nici +n timpul &ulcaniz*rii.1. 9iuram .i de cilori deschise con/in0nd 4A4 nu sufer* nici o schimbare de culoare sub ac/iunea luminii. 71 .i aceton*. .i la rece. . punctul de topire nu trebuie s* fie mai micde 2). care poate fi +ncorporat cu u. mestecurile albe .i colorate. pro&oac* acti&area acestora . este inodor. fa&oriz0nd fenomenele de ti"otropie.i articolelor confec/ionate etc. #e prezint* sub form* de pudr* alb g*lbuie. +ntruc0t nu e"ercit* influen/* noci&* la uscarea lacurilor.urin/* +n amestecuri . +n cantit*/i mici. Poate fi folosit +n amestecurile transparente.@(8.i P estra $.i P $ doua/i normal.-ectele protectoare şi utili")ri .te +n special +n amestecurile albe . solubil +n aceton*.i la aer cald -+n cazul c0nd se utilizeaz* +n amestec cu antio"idantul P sau '. 4$P.-ecte protectoare şi utili"ari . greu solubil +n clorur* de metilen. +mpreun* cu antio"idantii P $ . +mbun*t*/e..i +n amestecurile destinate fabric*rii +nc*l/*mintei de cauciuc l*cuit*. . din0nd seam* de spumele de cauciuc reclam* o protec/ie special* +mpotri&a +mb*tr0nirii.or mirositor.se caracterizeaz* prin faptul c* nu pro&oac* schimbarea culorii &ulcanizatelor. mici +n stare &ulcanizat*.

introduse +n amestecurile de cauciuc. . .i nu influen/eaz* procesul de +mb*tr0nire al &ulcanizatelor. n-nitrozodifenilamina. litarga. folosindu-se orice tip de acceleratori.i unele produse pe baz* de anhidrid* ftalic*.or at0t +n amestecurile de cauciuc natural c0t . Prin prezen/a lor aceste substan/e diminueaz* efectul pronun/at al unor acceleratori sau compenseaz* efectul de accelerare a unor componente din amestecurile de cauciuc.Ca +nt0rzietori ai procesului de &ulcanizare se folosesc . +nlocuie. u.i sintetic.8 ac/ioneaz* ca plastifiant al cauciucului natural. Hn principiu. b.i permite o prelucrare f*r* riscuri la amestecare . a. necesit* temperaturi de lucru mai ridicate. Acti5atori anorganici /xidul de "inc. Este un acti&ator al acceleratorilor din grupele tiazoli .i Iul6lent CUC.arderea prafului de zinc la temperaturi ridicate. este dup* +mprejurimi! acti&ator -numai +n cazul aceleratorilor din grupa tiazoli). organici.<etardente # este un produs pe baz* de acid salicilic. d*ugat +n propo/ie de p0n* la 2. anorganici. carbonatul de zinc. modific* temperatura critic* a unor tipuri de acceleratori . . 4etermin* ob/inerea unor &ulcanizate cu o comportare satisf*c*toare la +mb*tr0nire. ca stearina. Acti5atori organici #tearina . prin influen/a pe care o e"ercit* asupra acti&it*/ii aceleratorilor sau compens0nd efectul de +nt0rziere a &ulcaniz*rii.i sintetic. 2-2trosodi-enilamina. acti&atorii se +mpart +n dou* categorii! a.precipitarea s*rurilor de zinc cu solu/ii de carbamat de sodiu. Produsele se caracterizez* printr-o bun* dispersare +n amestecurile pe baz* de cauciuc natural .i profilarea. #. manifestat de unele componente ale amestecurilor.te ca ingredient +n &ulcanizatele care trebuie s* posede concomitent o rezisten/* la rupere relati& ridicat* . urmat* de calcinarea carbonului de zinc ob/inut! A"idul de zinc se utilizeaz* +n special ca acti&ator al majorit*/i acceleratorilor.i oleina au fost descrise +n capitolul Fplastifian/iG. care se folose. produc accelerarea procesului de &ulcanizare.i o bun* conducti&itate termic*.i se prepar* prin urm*toarele procedee! . de aceea se utilizeaz* +n amestecurile cu o capacitate bun* de curgere.de asemenea se men/ioneaz* produsul <itardante C pe baz* de acid benzoic.i sintetic. /leatul de di'util amoniu. Acti5atori şi Int3r1ietori Acti5atori 4in aceast* categorie fac parte substan/ele care.te +n industria prelucr*toare de cauciuc drept acti&ator. Produsul +nt0rzie procesul depre&ulcanizare al amestecurilor. care se disperseaz* u.i calandrare. fabricat prin precipitare.te o"idul de zinc +n cazul produselor foarte transparente. . Qnt3r1ietori Hnt0rzietorii de &ulcanizare sunt substan/e care. con/ine peste >>8 o"id de zinc . +nt0rziator sau peptizant al amestecurilor de cauciuc. folosit +n special +n amestecurile pe baz* de cauciuc butadien-stirenic.B 0. 0ar'onatul de "inc . oleina.nuite de lucru . ca ! o"idul de zinc. Hnt0rzie efectul de pul&erizare al amestecurilor la temperaturile obi. 4intre substan/ele folosite +n acest scop se men/ioneaz*! . cum ar fi calandrarea . . oleatul de dibutilamoniu. 1itarga se utilizeaz* foarte pu/in +n prezent la fabricarea produselor de cauciuc.or dispersabil +n amestecurile de cauciuc natural . dar mai ales acceleratori bazici. cunoscute sub denumirea comercial* de <etardante .i anume uneori +n cazul articolelor cu o grosime redus*. #e mai folose. 72 .i tiuram.

B ? Alte materiale 1. . 3ni/ial s-au utilizat coloran/i anorganici. precum . . utilizat la fabricarea articolelor poroase ca! t*lpi microporos. 73 . . . bicarbonatul de sodiu. ale c*ror reac/ii de descompunere se desf*. .i s* dea o mare cantitate de gaze.Porofor 4$A -dinitrozopentametilentetramina). genti porogeni gen/ii porogeni -sau de e"pandare) sunt substan/e.Porofor 2('. chedere buretoase. Hn general. bure/i de baie etc.i organici.oar* ac/iune de accelerare asupra &ulcaniz*rii. E"ercit* o u. pl*ci buretoase.i sub aspectul influen/ei pe care o e"ercit* asupra procesului de &ulcanizare. Coloranţi Colorarea amestecurilor de cauciuc se realizeaz* prin intermediul coloran/ilor care pot fi de natur* anorganic* sau organic*. agen/ii organici de e"pandare ac/ioneaz* prin degajarea azotului. .Iulcacel C $. :n agent porogen trebuie s* +ndeplineasc* urm*toarele condi/ii! . au fost +nlocui/i treptat de coloran/i organici. dar pe parcurs datorit* unor deza&antaje ale acestora.i . 3ni/ial s-au utilizat +n acest scop unele substan/e de natur* anorganic* cum ar fi ! bicarbonatul de sodiu.s* nu fie to"ic. 4intre agen/ii porogeni organici fac parte +n primul r0nd substan/ele care la temperaturi ridicate se descompun.Porofor 4C-diazoaminobenzen). .or +n amestecurile de cauciuc.s* nu influen/eze culoarea &ulcanizatelor prin reac/iile pe care le determin*. :nii agen/i de e"pandare. contibuie la realizarea cauciucului poros.s* nu influen/eze procesul de &ulcanizare sau s* se ac/ioneze defa&orabil asupra +mb*tr0nirii &ulcanizatelor. . . ca de e"emplu carbonatul de amoniu. Oa aceste condi/ii se adaug* at0t pre/ul de cost sc*zut c0t . 9otu. .oar* astfel! 2 $a5CA% a $a2Co% K 52A 2 -$5')5CA% a $5% K Co2 K 52A 2 $a$A2 K $5'Cl a $aCl K $2 K 252A ceste substan/e prezint* deza&antajul de a fi +ncorporate greu +n amestec . care datorit* gazele degajate prin descompunere.Porofor C#5 -benzensulfohidrazida).i ast*zi o"izii de fier se folosesc destul de mult la colorarea amestecurilor de cauciuc.i dez&olt*rii ramurii industriei chimice. pun0nd +n libertate azot! . Comportarea agen/ilor porogeni trebuie urm*rit* .i lipsa mirosului nepl*cut al acestor produse.s* prezinte limite de descompunere corespunz*toare procesului tehnologic .i de aceea s-au realizat o serie de produ. care dau &ulcanizatelor un miros nepl*cut chiar o ac/iune d*un*toare asupra organismului. paralel se degaj* +ns* uneori .:nicel..i urmele slabe din alte gaze. care se disperseaz* u.s* se disperseze bine +n cauciuc.

i metalici. sunt +ns* foarte pu/ini utiliza/i +n practic*.s* fie rezisten/i la lumin*.i complet neto"ic. . #e utilizeaz* destul de des.s* se ddisperseze u. re o putere mare de acoperire. cu un con/inut &ariat de hidro"izi de fier. sau ca fond la ob/inerea amestecurilor colorate +n nuan/e deschise. coloran/ii anorganici se pot grupa +n! 0oloranţi care con-er) amestecurilor culoare al')# A+idul de titan -alb de titan) se utilizeaz* la fabricarea amestecurilor de culoare alb* str*lucioare. .s* aib* putere mare de acoperire .@ltramarinul şi al#astrul de fier pentru colorarea amestecurilor +n albastru.u +nchis.u-portocaliu deschis.i se transform* +n precipitate greu solubile.i a clasei din care fac parte.A+idul de fier -miniu de fier). ce. coloran/ii introdu. #. datorit* to"icit*/i produsului . . Oipotonul se prepar* prin reac/ia chimic* dintre sulfura de bariu .A+idul de crom. .-2. coloran/ii organici utiliza/i +n industria cauciucului se +nscriu +n clasele de coloran/i azoici -monoazoici . .s* nu e"udeze la suprafa/a amestecului. 74 .i temperaturi +nalte. foarte a&antajos ca pre/ de cost.s* nu se descompun* la temperaturi de &ulcanizare -1.Acrurile sunt din punct de &edere chimic argile.i de colorare.Hn general. p0n* la ro. . . &0nd o putere slab* de acoperire trebuie utilizate +n cantit*/i mari..i +n componen/a amestecurilorde cauciuc trebuie s* indeplineasc* o serie de condi/ii printre care! .i sulfur* de zinc! Ca# K Sn#A' J Ca#A' K Sn#.. este chimic inacti& .ti compu.Cina#rul . Confer* amestecurilor nuan/e de la ro. pe care o manifest*asupra procesului de +nb*tr0nire a cauciucului. dar nu confer* amestecurilor nuan/e str*lucitoare.i pre/ului de cost ridicat. ambele solubile +n ap*.CA<A"AGOI AGA"EAGICI Hn func/ie de culoarea pe care o confer* amestecurilor de cauciuc.$ulfura de antimoniu se utilizeaz* +n special la fabricarea ebonitei colorate. care coloreaz* amestecurile +n &erde.s* fie insolubili +n cauciuc. datorit* influien/ei negati&e.i sol&en/i . cu o greutate specific* de circa '.or +n amestecuri. CA<A"AGOI A"EAGICI Coloran/i organici elimin* deza&antajele coloran/ilor anorganici respunz0nd +n cea mai mare m*sur* condi/iilor tehnice .sulfura de mercur) se utilizeaz* ast*zi numai +n cazuri e"treme.$ulfura de cadmiu este un colorant rezistent la ac/iunea luminii .i tehnologice pe care trebuie s* le posede un colorant utilizat +n industria cauciucului. 4in punct de &edere al compozi/iei . re o puterte mare de acoperire .i plastifian/i. . 0oloranţi care con-er) amestecurilor culoare roşie# . s* nu influen/eze procesul de &ulcanizaree .i p*streze culoarea +n timpul &ulcaniz*rii.i coloran/i complec. #e prezint* sub form* de praf alb. . .gUcm %.i de +mb*tr0nire .i este foarte rezistent la ac/iunea luminii. . a. $intre ceilalţi coloranţi anorganici se menţionea")# . astfel! • Coloran/ii monoazoici de culoare galben* -Iulcafi" caune ' c) recomanda/i pentru • intensitatea nuan/elor . Prezint* o putere mare de colorare.C). <itoponul este +ntrebuin/at la fabricarea amestecurilor albe sau colorate..i s*-.i sulfatul de zinc.i diazoici). 0oloranţi care con-er) amestecurilor culoare gal'en)# . coloran/i de cad* .i rezisten/* la lumin*. . de sulfat de bariu .Cromatul de 1inc este foarte pu/in utilizat datorit* puterii sale slabe de acoperire.

i ro.ii metalici se indic* o serie de coloran/i.i de materialele au"iliare curente . Cleu 5eliogene C -C#. substan/ele dezodorizate -+mbun*t*/esc mirosul).are -pentru produsele din late").i o serie de altele materiale. antio"idan/i. • Coloran/i de cad* de culoare albastr* p0n* la indigo -Cleu Iulcafi" < 2 indigo.3. se mai utilizeaz* .). care confer* amestecurilor sau &ulcanizatelor anumite caracteristici speciale. Cleu P -4u Pont de $emours). Cleu Iulcafi" #4). Iert 5eliogene P-C #.Coloran/ii diazoici de culoare galben*. Iulcafi" c) care posed* toate caracteristicile impuse unui colorant folosit +n amestecurile de cauciuc. incon&enientul unei dispers*ri mai dificile +n amestecurile de cauciuc.i efectul pe care +l confer* +n procesul tehnologic . 4e aceea unele firme produc*toare au mers pe linia li&r*ri lor +n diferite tipuri de preamestecuri -de cele mai multe ori s-a utilizat amestecarea coloran/ilor cu factis)! . acti&atori. pe l0ng* a&antaje. • 75 . regenerat) .arje). agen/ii de +ngro.u -Iulcafi" caune ' c <. plastifian/i . 4intre complec. Coloran/ii organici prezint* uneori. astfel! materialele adezi&e.).i +n caracteristicile produsului respecti&. Clasificarea acestora +n F materiale specialeG tinde s* scoat* +n e&iden/* utilizarea lor +n func/ie de rolul . Alte *ateriale Hn industria prelucr*toare de cauciuc.acceleratori. materiale de ungere a matri/elor etc. +nt0rzietori.). oranj .i de cupru! Cleu 1onastrol C # -3. pe baz* de complec. late"..C. +n afar* de materia prim* -cauciuc.