KEBENARAN MENGGUNAKAN KENDERAAN SENDIRI BERTUGAS KELUAR IBU PEJABAT PP 8/80 Nama Pegawai Jabatan / Bahagian : : JUNAIDI BIN ABU

BAKAR @ MOHAMED SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG KOLAM 26800 KUALA ROMPIN Jenis Kenderaan No. Kenderaan Kuasa Kelas Kepada Ketua Jabatan / Bahagian, Saya JUNAIDI BIN ABU BAKAR @ MOHAMED dengan ingin memohon kebenaran untuk menggunakan kenderaan saya sendiri dalam menjalankan tugas - tugas rasmi ke tempat - tempat berikut dan menuntut elaun hitungan kelas ( KM ). : : : : PROTON WIRA CBT 2190 1500 CC C

Tarikh 3.05.2009 - 10.05.2009

Tempat Dilawati SMK Tanjung Gemok PPD Rompin SMK Sri Raub SMK Sains Tengku Abdullah SK Mahmud , Raub

Jenis Tugas KEJOHANAN SOFBOL BAWAH 12 DAN 18 TAHUN No. Ruj : PPDR /09/07/03/21 Jld 4 (05)

Hitungan KM Pergi / Balik 1110

Sebab - sebab mengapa kenderaan saya perlu digunakan adalah : i. ii. iii. Tarikh : Tandatangan Pegawai
( Dipenuhi oleh Ketua Jabatan )

KEJOHANAN SOFBOL BAWAH 12 DAN 18 TAHUN , MAJLIS SUKAN SEKOLAH MALAYSIA (PAHANG) 2009 Membawa peserta ke tempat latihan pusat dan kejohanan. Pengangkutan yang disediakan tidak mencukupi untuk semua peserta kejohanan.

Saya mengaku bahawa adalah amat mustahak bagi pegawai ini menggunakan kenderaan beliau dalam perjalanan tersebut di atas. Permohonan itu adalah diluluskan dengan syarat berikut: i. ii. iii. Tarikh : Tandatangan Pegawai

Peringatan :

Dua salinan ini hendaklah dikemukakan kepada Ketua Bahagian / Jabatan DUA MINGGU sebelum membuat lawatan.

enderaan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful