You are on page 1of 50

BOLDOGSÁG ÉS KESERÛSÉG A SZEXBEN

BOLDOGSÁG ÉS KESERÛSÉG A SZEXBEN
Lux Elvira válaszol

Borítóterv: Malum Stúdió © Lux Elvira – 2009

ISBN 978-963-248-026-8

Kiadja a Saxum kKönyvkiadó, 2009 Felelôs kiadó: Jenei Tamás Felelôs szerkesztô: Sinkó Dóra Mûszaki szerkesztés: FeZo Bt. Tördelôszerkesztô: Jeges Erzsi

Tartalom

Kérdezz! Felelek............................................ Tisztázatlan viszonyok ..................................

7 9

Helyt – ÁLL – ás .......................................... 39 Áhított csúcs ................................................ 65 Ennyi? /Nem/ Elég!........................................ 91 TEHER – be – Esés ......................................153

.

mert egész életemben kötelességtudó „közkatona” voltam. mint hôsi feladat. hogy olvasói számára nyitott egy olyan rovatot a „neten”. Ôk azonban a technikai hozom-viszem munkát nagyvonalúan magukra vállalták. amire tudok. Mégis vállalkoztam a lehetetlenre. Köszönet a kiadónak az ötletért és a segítségnyújtásért is. de annak ellenére sem szívesen vállalok felelôsséget ebben a dologban névtelenül és látatlanban. Néhány – olykor – kusza sorból beavatkozni az emberek sorsába. s tisztában vagyok azzal. Negyven éve foglalkozom a nemiség problémáival. Én jól tudom. Soha nem voltam gyáva. amely a szexuális élet problémáinak megoldásához vezethet. szigorúan vett magánéletébe már inkább vakmerô. A Saxum Kiadó kedves kezdeményezése. hogy gyakran egy szó is lehet terápiás értékû. mert nekem nincs is Internetem. de ez a feladat mégis túlzó bátorságot igényel.Kérdezz! Felelek Felelek arra. hogy ez milyen súllyal nehezedik lelkiismeretemre. Én eleinte húzódozva vállaltam ezt a kérdés-válasz „játékot”. 7 .

Vannak és lesznek. mind lelki vonatkozásban. azonos országban. kis hazánkban a nagyon is szûk határokon belül mozog. Lux Elvira klinikai szakpszichológus 8 . Egész életemet áthatotta a segíteni akarás mind testi. Ez a könyv tartalmazni fogja az eddig megjelent kérdéseket és válaszokat. Végül is ezt a feladatot is ennek jegyében vállaltam. Ezt kívánjuk Önöknek! Tisztelettel: Dr. akik válasz nélkül maradnak. lehet a késôbbiekben is útmutató a csak késôbb felmerülô kérdésekhez és válaszokhoz. mint tudjuk. Egy földrészen. hogy a rossz szónak is lehet – többé vagy kevésbé – károsító ereje. mert az egyén távolról sem annyira egyedi. hogy a Kiadóval karöltve hasznukra lehetünk a párkapcsolatuk jobb átélésében és a sikeresebb családi élet megvalósításában és fenntartásában. azonos kultúrkörben nevelkedve. Természetesen mindenkinek képtelen lennék válaszolni. Sajnálom. mert – remélem – tágítani fogja az egyén szexuális kultúrára vonatkozó látásmódját. Ez. hogy néhány megfogalmazott mondat mögött milyen kiváltó okok rejlenek. Az érdeklôdés nem kicsi a rovattal szemben. A válaszok adására azért is mertem vállalkozni. Remélem.Az is igaz viszont. mint amennyire esetleg szeretnénk ezt gondolni magunkról. az általános szokásrendszerek ismeretében nem is olyan nehéz rájönni még arra sem. amelyet azért is érdemes lesz megvenni. Ezen túl.

Tôlünk „oda” megy Megkérdeztem tôle. a legrosszabb az volt számomra. Azt a váa „harmadik” laszt kaptam. Tízévnyi házasság után 1999-ben nagy törés következett be az életemben. hogy a másikat szereti. hogy akkor ott a helyed.Tisztázatlan viszonyok Kedves Lux Elvira! Nem kérdezni szeretnék. Nagyon sokat tanultam belôle. bármit is tett. amiért az „összepakolás” megtörtént. elkezdtem 9 . Közben még nagyon sok minden történt. hogy nem tudom megtartani a gyermekeimnek az apjukat. Ekkor akadt a kezembe az Ön könyve: „Nôi szerepek”. nézd meg ott az élet másik oldalát is. Ennek ellenére eszem ágában sem volt lemondani a férjemrôl. kiderült. Jó apa volt. Megjelent a harmadik (a páromnak). hogy tudom: tôlünk „oda” megy. Szenvedtem. amit most itt nem írhatok le. Szerettem a férjemet és a két kisgyerekünk is. és azt mondtam neki. hogy milyen nô vagyok én. de nem bírtam a megaláztatást. Pár nap gondolkodás után összepakoltam a cuccait. hanem köszönetet mondani. mit akar Megjelent a továbbiakban.

hogy szeretetbôl jöjjön vissza. Ma már számomra ezek a pozitív viszszajelzések nemcsak azt jelentik. A lelNem tudom elhagyni kem mélyén érzem. kitüntetések. akinek köszönetet mondhatok a sok jó tanácsért. A férjem egy év után magától jött vissza a családjához. a megpróbáltatásaim hála Istennek felfelé húztak. Ez az én igazi jutalmam és nem egyéb sikerek. Sokszor gondoltam évek után is Önre. milyen boldoggá tesz. és azt hiszem. hogy hétfôn sza- 10 . milyen nagy örömet szerzett levelével! Köszönöm. jól vagyunk. hogy ki lehet számomra az az ismeretlen hölgy. amit elültetni igyekeztem. köszönöm. hogy az én párkapcsolatom eléggé tönkrement már. Nagyon jól bevált. Üdvözlettel. Talán el sem hiszi. fordult a kocka. az Ön tanácsait követve. azt akartam. ezért küzdünk még. Kedves Dr. fejlôdtem. nincs hozzá elég erôm. most a férjem szeret „jobban”. de mégis: nem tudom elhagyni.nôként viselkedni. Most abból áll a kapcsolat. Ezen egy év alatt nemcsak szenvedtem. hanem rengeteget tanultam. Nagyon szépen köszönöm a köszönetét. hanem azt is. ha azt tapasztalom. Lux Elvira! Nekem olyan problémám lenne. de vannak még érzelmek. Most 2009 van. hogy érdemes dolgoznom. jó talajba hullott a mag. Örök hálával: Zsuzsanna Kedves Zsuzsanna! Ha tudná. hogy érdemes élnem. hogy ez már nem fog nagyon mûködni.

és akkor kibékülünk már kedden. amíg ô nem keresi Magát. akkor valóban tanácsosabb lenne szakítani. Tisztelettel. Ha ez nem így lesz. Nem tudom. akár a szexre. az eleinte örül. de így is. hogy túlzottan odaadóak és ragaszkodóak még akkor is. most mégis azt mondja. ha úgy látják. de az élettôl is. hogy az embernek étvágya legyen. akár evésre. A mai lányok legnagyobb hibája – szerintem –. ha „szerdáig” várna. az a legesleghelytelenebb! Köszönöm! Lídia Kedves Lídia! Mi lenne. igyekeztem minden igényét kielégíteni. meg kell éheznie. mint vele). hogy a kapcsolatuknak nincs jövôje. mit tegyek. Aztán nem bírom nélküle (rosszabb nélküle. Tisztelt Doktornô! Feleségem három évtizedes házasság után elfogadta egy udvarló nyomulását és kapcsolatot létesített vele. hogy ezt az érzést is megélje. Ahhoz. Próbálja meg türtôztetni magát. joga van ahhoz. Amelyik gyerek szereti a palacsintát. Odaadó. kordában tartani igen. úgy is szenvedek tôle… De amit csinálok. nemcsak a palacsintától fog elmenni a kedve. mert már a keserûségtôl nem tudok mit csinálni. Érzelmeket nem lehet tudatilag gerjeszteni. illetve addig. de nem egy nap erejéig. de korlátozni. hanem örökre. végül is ô rendelkezik a 11 . amíg partnere rá nem éhezik a Maga szeretetére. hûséges férje voltam. ha gyakran sütnek neki. de ha az anyukája állandóan az orra alá tartja a finom csemegét.kítok vele.

annál is inkább. hogy sem a szeretômmel. az ejakuláció nem tudott bekövetkezni. Bár szerencsésen. Néhány hétig bírtam a feszültséget. mondván. hiszen ötvenes férfiként ez már elképzelhetô lehet. És sajnos többnyire ez a helyzet. A tudat azonban. Elôször merevedési zavarra gondoltam. Reméltem. már nem tudom hitelesnek elfogadni. de többet már nem. A kapcsolat ugyan látszólag nem veszélyezteti a házasságunkat. Meg is próbálkoztam az ilyenkor szokásos gyógyszerekkel. ha beteg vagyok. ha én is megpróbálok kapcsolatot létesíteni. az teljesen kiborít és rányomja a bélyegét minden kapcsolatomra. viszonylag gyorsan rátaláltam egy ideális partnerre. Lehet ez az ok? Vagy inkább lelki tényezôk okozzák? Ha igen. hogy a Megjelent feleségem mással szeretkezik. a szexuális együttléteink alatti magatartását sem. tela „harmadik” jesen kiborított. könnyebb lesz elviselni a helyzetet.64). kiderült. neki nincs szüksége tanácsra. de az új helyzet erôsen felkavarta az én szexuális vágyaimat is. hova forduljak? Családterápiára nem szívesen jön a feleségem. Megrendült a bizalmam is benne. de eredménytelenül.teste felett. Szexológus tud 12 . hogy szinte teljesen képtelen vagyok az élvezetre. Valóban segítették a merevedést. én kezeltessem magam. ô egészséges. ha barátságos velem. Megcsal Merevedési zavar elhagyatottnak éreztem magam és átértékelôdött az egész házasságunk. hiszen ô biztosít is errôl és tényleg csak heti 1-2 találkozásról van szó. sem a feleségemmel nem tudok kielégülni és ez egyre jobban frusztrál. Nem így lett. egészen más a hangulatom. mert alacsonynak találta a tesztoszteron szintemet (8. Az urológus széttárja a kezét és andológiára küld. Most már ott tartok. Becsapottnak. Hiába voltam kemény (amúgy a gyógyszer nélkül is). de sikerül. de ha nem. Ha mégis nagy nehezen.

A viszont megcsalás nem tette Önt boldoggá. DR. hogy a saját testével ô rendelkezik. amit a szôrivel kell vagy lehet gyógyítani. Lux Elvira! A napokban láttam nyilatkozni a tv-ben a pszichoszomatikus betegségbôl fakadó meddôséggel kapcsolatosan. Forduljon szexológushoz! Együttérzéssel kívánok sok sikert. ha korábban minden teljesen rendben volt funkcionálisan. különbözô mûtétekkel. testi-lelki vonatkozásban egyaránt. Tisztelt Dr. fôleg. és felkeltette érdeklôdésemet problémánk megoldása miatt.segíteni? Én mit tehetek. többször próbálkoztak feleségével beültetéssel. Párom 45 Meddôség éves férfi (én 33 éves nô vagyok). hiszen a hûtlenség nem kutyaharapás. sikertelenül. Pontosabban különköltözésük után 7 hónappal. Szexuális zavarainak keletkezése összefügg a történettel. immár a mi kapcsolatunk ideje alatt a külön élô feleség beültettetett magának egy korábban lefagyasztott. ezt teljesen érthetô. Tisztelt dr. párom hím- 13 . Elôzô házasság állítólag gyermekkori mumpsz és herevisszér-tágulat miatt nem lehet gyereke. hogy javuljon a helyzet? Köszönöm szépen a válaszát és elnézést kérek a hoszszabb levélért. Úr! Harmincéves házasság után a felesége megcsalja és ô ezt azzal „igazolja”. Erre ráment a korábbi házassága is. Nem ismeri-e kedves Felesége azt a mondást: „nem csak kenyérrel él az ember”? A hûtlenség ennél sokkal összetettebb valami.

harmonikus családi életet kialakítani. Állítólag a párom szerint kizárólag csak beültetéssel lehet ebbôl valaha gyerek az orvosi eredményei alapján. de sajnos nem sikerül teherbe esnem. Partnerének korábbi házasságából ugyan nem volt gyereke. korábbi kapcsolatomban volt egy vetélésem. de szeretnék ideális. Az efféle beavatkozások – legalábbis korábban – a férj elfogadó nyilatkozata nélkül nem léteztek. a kevés spermaszámnak és a test ilyetén mûködésének. hónapban van. Bizonyára frusztrál minket a „feleség” is. Mit gondol? Az esetek hány százalékában lelki ok miatt nincs megfelelô mûködés? Illetve nem lenne-e célszerûbb beültetés helyett pszichológushoz menni? Annyiszor olvastam. de – ha jól értettem. természetesen jött a baba. Mi is próbálkozunk immár 10 hónapja természetes úton. tehát elvileg teherbe tudnék esni. Olívia Tisztelt Olívia! Fontos dolgokról számol be. Ehhez mi a Partnerének hozzáállása? Vállalta a volt feleség gyerekét? Vagy mindez az ô tudta és beleegyezése nélkül történt? Ô a törvényes feleség ma is? 14 . Önöknél mi a jogi helyzet? Hiszen a volt feleség 5. Tisztelettel várom válaszát. Valamiért azonban úgy érzem. de nem pontosan. Ami (számomra sajnos) sikeres volt és terhessége 5. megbetegedésének lelki eredetû okai lehetnek. viszont nagyon megkeserít ez a „feleség”.ivarsejtjével megtermékenyített petesejtjét. a válás után – mélyhûtött spermiummal sikerült teherbe esnie. hogy a beültetések sikertelenek voltak és miután „elengedték” ezt a görcsöt. hónapjában van. Én egészséges vagyok. A probléma gyökereit szeretném. mivel nagyon kevés a spermaszáma. ha megtalálnánk.

akkor a pszichés beavatkozás nem lehet sikeres. Ha ennek hátterében szervi ok van. hogy képtelen a természetes úton való megtermékenyítésre. Amennyiben ideális. Tisztelettel: Dr. A feleség. mint közös jövôjük szempontjából is. valóban lehetséges. mint apáról. harmonikus életet szeretne. hogy korábbi kapcsolatából származó terhesség spontán vagy mûvi vetéléssel végzôdött-e? A kettô között nagy a különbség. válasz nélkül. de a jelen helyzetben csak ennyit tudtam segíteni. akkor elôbb rendezniük kell a korábbi kapcsolatból származó problémákat. hogy partnerének voltak szervi problémái. Lux Elvira Szakpszichológus 15 . Nem írta. ha vállalkozott erre a beültetésre. Nem ártana ôszintén elbeszélgetnie partnerével ezekrôl a dolgokról. továbbra is számíthat segítségemre. hogy ez a terhesség tényleg a férj spermiumától való? Ezek fontos és kikerülhetetlen kérdések. Tisztázniuk kell a tisztázandókat és csak azután érdemes a jövô teendôkkel foglalkozni. Nézzen utána a dolgoknak! Amennyiben ez megtörtént. Elvált már a Partnere a korábbi asszonytól? Amennyiben igen. Tud Ön errôl valami biztosat? És arról. elvette Önt feleségül? Úgy olvasom ki soraiból. akkor eszében sincs lemondani a férjérôl.Tekintettel arra. hogy mindkét kérdésemre a válasz: Nem! Akkor elôször a múltat kéne rendezni és egyben a jövôt is az útban lévô gyerek szempontjából csakúgy.

hogy nem ô regisztrált. Még hogy a barát az ô nevével és nemében keresi a kalandot. hogy a férjem regisztrált egy szexpartner-keresô oldalra. aki kért tôle egy e-mail címet. A barát viszont nem a saját adatait. 16 . de ezek után úgy gondolom. ahol is nála idôsebb nôvel szeretne – ahogy ô fogalmazott – kalandozni. hanem egy barátja. Én 35. megmutattam neki az ominózus oldalt. hanem a barátja ûz vele egy csúnya tréfát. Üdvözlettel: Olga Tisztelt Olga! Mit tegyen? Elsôsorban ne higgyen el mindent.Tisztelt Doktornô! A férjemmel két éve boldog kapcsolatban élek (legalábbis én ebben a tudatban voltam). hogy a férjemmel valami baj van. A válasza az volt (idegesen. döbbenten. hogy nem ô regisztrált. könnyeimet nyelve. Nekem nem hihetô a történet. Elôttem a férjem nagy látványosan felhívta a barátját és az állítólagos tette miatt jól letolta. amivel a férje kábítja. Én nem hinném. Várom válaszát. nem tudom ezt a tettét mire vélni. aki ezt elhiszi. minden hisztit mellôzve kérdôre vontam. és titkos kapcsolat keretében. Teljesen kiborultam. alkalmi. A problémám a következô: hétfô déleSzexpartner lôtt belenéztem az e-mailjeibe és a legnagyobb megdöbbenésemre azt kellett Hazudott látnom. ilyennek láttam az arckifejezését és a gesztusai is ezt mutatták). hogy mit tegyek. hanem a férjem adatait írta be. Amennyire csak tudtam higgadtan. a férjem 34 éves. A szexuális életünk aktív és jó. ehhez nagyon naivnak kell lennie annak. Vagy én nem vagyok már neki elég jó? Nagyon el vagyok keseredve és nem tudom. vagy tartós. A férjem fogadkozik.

neki kell szabadság. és a bátyám – állítása szerint – telebeszélik a fejemet mindenféle butaságokkal. Ezzel gyönyörû 2 évnek vetettem véget. Tisztelettel. hogy megcsal. Ezt kívánom mindkettôjüknek. Ôk csak elmondják a véleményüket. akkor az nem azért van. amikor pár napig nem találkoztunk. és az összezördülések.Mi van vele? Anyakomplexusa van? Nem elég neki egy 1 évvel idôsebb feleség? Az „öreganyjával” szeretne „kalandozni”. Az újjal az elején minMegcsal den szép volt. azt mondta. mert az nem vezet sehová. és ha nem találkozunk. az Ex. Az elôzôt ezért a fiúért hagytam ott. de addig ki kell bírni az életet együtt. Ez természetesen nem igaz. Én ezek mellett tartom a kapcsolatot az ex-szel. de addig se éljenek hazugságban. Mindig csak egy évvel lesz nála idôsebb. és van egy fél éve tartó kapcsolatom. és tanácsot adnak nekem. Ex-kapcsolat amennyire tudta.. G. Mániákusan összehasonlítom a 2 embert egymáshoz. hogy ez a kapcsolat las- 17 . ahogy tudja. kimutatta az érzéseit. mert nem szeret. Rettegek attól. Tisztelt Lux Elvira! 20 éves vagyok. hogy az ex. Ez jelenlegi páromat annyiban zavarja. Általában pici dolgok miatt: mint pl. Úgy érzem. és kértem a kapcsolat végét. és még sorolhatnám. A jelenlegi párommal az utóbbi idôben megsokasodtak a veszekedések. S mindezt két boldog együtt töltött év után? Nincs ez kicsit korán? Mi lesz 20 év múlva? Addigra talán elég öregnek fogja Magát is találni a „kalandozásra”? Csakhogy az idô az ô feje fölött sem áll meg. és ellene fordítanak. Lehet. mostani barátom. hanem mert szeretné elszúrni úgy a napját. Az elôzô ebben a helyzetben nem ezt csinálta volna.

ahogy tudja”? Ehhez kell neki a szabadság? Jaj. tudom. ha ez nem tetszik új partnerének. hogy szeretné „úgy elszúrni a napját. nem olyan nagy baj. jó. De döntsön! Legbölcsebbnek azt tartanám. ha annyira nem látnék az orromnál tovább. dobjon fel egy forintot és fej vagy írás alapján döntsön. de azért már lehetne egy kicsit több esze. amit én személy szerint nem szeretnék. Kisasszony. ha „zátonyra” fut. jó. kedves Kisasszony. hogy férjem 1. mert szeretem. Kétségbeesésre azonban semmi oka nincs. Kit is szeret valójában? És a partnere? Mit jelent az. Miután ez a kapcsolat nem ért boldog „kikötôbe”.5 éve szexuális kapcsolatot tart fent mással. mint Ön.san a végéhez közeledik. Mért van az. Kacérkodik az „ex”-szel és csodálkozik rajta. hogy még csak húszéves. hogy nála nem érzem? Mit kéne tennem. vagy tennünk. aki mellett hûséggel kitart. akivel csak problémái vannak. Ezt Maga érti? Én nem. melyik kell? A jobb vagy a bal markában „szorongatott” fiú? Tudja mit. legalábbis szerintem. ha keresne egy harmadikat. Üdvözlettel! Tisztelt Doktornô! 16 év boldog házassággal a hátunk mögött. Véget vetett „gyönyörû két évnek” azért a fiúért. Állítólag rögtön véget 18 . hogy ne fusson zátonyra a kapcsolatunk? Köszönettel: Egy kétségbeesett lány Kedves kétségbeesett lány! Én is kétségbe esnék. Döntse el végre. egy jóakaró levél segítségével megtudtam.

Tisztelt A. a szex is szuperül mûködött. Nem ért meg senki. hogy feledtesse vele. Köszönöm a választ! A. hogy 19 . miért is Nem tudok tette.vetett a dolognak. ahogy elhatalmasodik a fejemben a kép. Ne legyen az! Tudom. de azt is tudom. hogy nem a másikban kell bíznunk. Nagyon szeretjük egymást. nagyon jó apa és társ. mikor ô mindent megtesz. Próbálja meg! Ha férje abban bízik. csak ôk. Miért? Szeretné. Azóta látszólag még megbocsátani jobb a kapcsolatunk. de ezt Ön gátolja. és mással? A megértéssel és a megbocsátással is. Kiben nem hisz? Magában vagy benne? Miért fantáziál a múltról? Jó ez Önnek? Ha nem jó és mégis ezt teszi. szavai alapján nem is tudja – szerintem nem akarja beismerni –. Borzasztó. szerinte már én teszem tönkre kettônk jövôjét. ha ôszintén beszélek róla. szeretne visszatérni családjához.! Maga még a névvel is fukarkodik. ahogy henteregnek… Színház az életem. hanem önmagunkban. hogy ô félrelépett ugyan. akkor Ön mi jogon kételkedik ebben? Lehet. már nem lennék… 1. hogy a továbbiakban kitart Ön mellett. Nem akarom elveszíteni. de nekem más Hazudott nem jár a fejemben. hogy könnyû ezt mondani.5 éven keresztül hazudott. már voltunk pszichiáternél is… Ha nem lenne 1 gyermekünk. amit tett. Mit akar még? Férje szakított szeretôjével. sírva kért a folytatásra. de ezt nem kívánja továbbiakban is tenni. ha elmenne? Önnek van bûntudata? Megcsalta ôt valóságosan vagy akár gondolatban? Miért nem képes elfogadni azt. akkor Ön beteg.

Így nem kívánt. nôies nô vagyok.. hogy Ô a fiatalabb. (6 és 16 évesek. mert a gyerekeket nem tudtam hová tenni.eddig ô nem bízott ebben és ezért lépett félre. Legyen nagyvonalúbb és fogadja el önmagát csakúgy. Tisztelettel. otthont teremtek. de fôzök. 36 évesen nevelek egyedül 2 lánykát. Ekkor már gondjaink voltak. Tisztelt Doktornô! Engedje meg. Természetesen nem mindig tudtam Vele csak kettesben maradni. Nem vagyok tökéletes. mosok. hogy itt alhatunk a házikónkban – együtt. mint bûnbánó férjét. Tehát megismerkedtünk. és közben most vagyok végzôs gyógypedagógus hallgató. szerelmesek lettünk. 2 szobás lakás. akin igazából nem látszanak sem a gyerekek. és talán annyira a kor sem. mint ahányszor szerettem volna.) Magamról Gondoskodás annyit. hogy valaki megzavarja. Zsófi vagyok. hogy én 7 évvel idôsebb vagyok. Igazából csak azért találkoztam Vele. szeretkeztünk és boldogok voltunk. hogy volt valami törés. Fekete hosszú hajam van és a 170 cm magasságomhoz 55 kg a súlyom. ahol most 4-en vagyunk. hogy kórházban dolgoElutasít Alkoholprobléma zom. Ne tegye tönkre az életüket a saját „szellemeivel”. mert – talán a borostás arca miatt – nem látszik. Mindenki szerint egy tipikusan feltûnô. 20 . Azt mondja. 1 évvel ezelôtt az egyik internetes oldalon megkeresett egy 28 éves fiatalember. Nem voltunk annyiszor együtt. Ez egy kicsi. mert belefáradt abba. megosszak Önnel néhány gondolatot. Meglepett. kenyeret sütök. hogy mielôtt leírnám a problémámat. önálló egzisztenciával rendelkezem. takarítok. hogy mégis hogyan fogja tudni kezelni azt.

Ô ezt nem érti. Amióta velem van. és nem ismeri a határt az alkoholban. szeretgetem. De én nem hiszem. Róla szeretnék még néhány fontos dolgot elmondani: Ô egy értelmiségi családba született. mert Férfinak tartom. felnézek rá. semmit. De baráti társaságban elôjön a múlt.ha napközben együtt szeretnénk lenni. hogy érezze. hogy ilyenkor egy mélyebb érzés köti össze a párokat. Néhány hónapja elhangzott egy olyan mondat. Se munkát. mintha attól tartana. Közben lányok nem nagyon voltak az életében. amitôl egy teljesen másfajta szexnek kellene megszületnie. Sikerült talpra állnia. lezüllött. akkor elveszítheti. Nem vagyunk házhoz kötve. Alkoholistává vált. Ma már teljesen tiszta. bekerült a pszichiátriára. hiszem semmit nem tudott elképzelni anélkül. A drog egy más világ felé nyitott ablakot. fôzök Neki finomakat. Elindult a lejtôn lefelé. de maradt az alkohol. 17 évesen elveszítette az édesapját. Ô nem nyit. hogy a szerepek ne keveredjenek össze. Gondoskodom róla. néhány hétre rá pedig a nagy szerelmét. hogy ez lenne a valós ok. Néha olyan. Édesanyja iskolaigazgató. dicsérem. csak ha én kezdeményeztem. És mégis. De azt érzem. Ô egy rendkívül intelligens. igazából voltunk teljesen külön 2 napot és akkor sem történt semmi. normális életet él. hogy ha valakit közel enged nagyon magához. a testvére egy komoly családi vállalkozást vezet. Annak a szociális hálónak köszönhetôen. se társas kapcsolatokat. Ez persze természetes. kifejezem a csodálatomat. Mondtam Neki. Azt 21 . kedves. amiben nem szerepelt a szex. ami Ôt körbevette. hogy az édesapja elvesztését még mindig nem tudta feldolgozni. a problémánk komolyra fordult. számomra Ô a férfi. De mindig figyelek arra. hogy „már elmúlt az új varázsa”. nem dohányzik. Tudom. mosolygós férfi. a szerelem. Droghoz menekült. hogy egy kicsit az anyukáját is látja bennem. Sportol. hogy ne igyon elôtte.

a szex macerás. hogy egyszerû megoldás lenne keresni valakit. Doktornô! Adjon tanácsot! Nem szeretném elveszíteni. Megértettem. hogy nekem szükségem lenne az együttlétekre. amikor elmondom. Partnere – nem szívesen írom ezt le. sok-sok elutasítással (csikis. azt mondja. most ne). 17 évesen az apa elvesztése már nem szokott akkora traumát okozni. ha kielégíti önmagát. nem az elmenekülô utat szeretném választani. „mit ér az élete nélkülem?!”. De azt kérdezi. de annyira érzékeny a nemi szerve. Nem figyel arra. Orálisan próbálom felizgatni. semmi. A drog és alkohol csak tünet. finom próbálok maradni –. hogy a hasán fekszik a hímvesszô) nem is nagyon akarja kimozdítani. Nem lehet beszélni róla. viszket. most fáradt. Kérem. vagy sem. Válaszát megköszönve. Nincs elôjáték. Ô hányadik gyerek? Errôl nem írt. mint Ön.mondja. Szinte mint egy darab fa fekszik. Mi az ok? Értem. Tanácstalan vagyok. mert vigyázok rá. Pedig ez fontos a pszichoszexuális fejlôdés szem- 22 . Inkább az anya személye körül kellene keresgélnünk az ok miatt. „érzi a fogam” – ami azért furcsa. Egyszerûbb. hogy Ön segíteni szeretne rajta. álmos. merre induljunk. mert nincs mirôl. de ô ezt „nem hagyja”. hogy a partnerének örömet okoz-e. ahogy az nála történt. akkor „ne törjem el”. Tudom. tehát az oki háttér – szerintem – nem ez. de úgy érzem ez a tisztességes – beteg. maradok tisztelettel: Zsófi Tisztelt Zsófi! Hajjaj! Ilyen részletességgel még senki nem írt ezen a „vonalon”. hogy az alaphelyzetbôl (tehát. segítsen. De lehet – talán a gyógypedagógia miatt is –. Együttléteinket szinte mindig én kezdeményezem. Kérem.

hogy ne váljanak olyanná. amelyet be kellene fektetni partnere gyógyulásába. mint partnere. csak a saját érzelmeivel. nevelnie. Nem tudom. hogy a fiú figyelemre méltó. ôket kell pátyolgatnia. hogy távolítsa el az életébôl ezt a „betolakodót”. mint gyógypedagógus hallgató biztosan ismeri a szó jelentését. Magának. azzal a biztos tudattal megyek bele egy egyéjszakás viszonyba. Egyéjszakás mûködik a kémia és még akar is velem kaland találkozni. hogy mit jelent az Ön számára ennek a szónak a tartalma: „mûködik a kémia”. Nem törôdik mással.pontjából. én az Ön „cinkosa” vagyok. Ön. ha aktuálisan ez fájdalmas lehet. Magának van két gyermeke. Nem neki. hogy ez úgysem lesz komoly. miért alakult ez bennem így. Kedves Doktornô! Általában amikor megismerkedem valakivel. Nem tudom az embert 23 . annyira lelkes leszek. Ha meg kiderül. Mély együttérzéssel kérem. akkor is. A döntés persze a Magáé! Tisztelettel. akit anyukája rossz útra térített. Miután nekem Ön írt. Ez nagy baj. de vajon hogy lehet megváltoztatni? Mit tanácsol? Köszönettel: Dóra Kedves Dóra! Rövidre szabott üzenetébôl nem tudom kihámozni. a mechanizmust már látom. ha errôl ô mit sem tud. Ô – úgy tûnik – szintén nárcisztikus. Ha tôlem kérdezi: Meneküljön! Nem éri meg az energiát. akkor is. hogy elrontom az egészet.

joggal gondolhatják a lányról. Sajnálattal kívánok több sikert. Egy 12 éves lány és egy 2 éves kisfiú édesapja. Annyira szeretem a kisfiam. akiért nem érdemes lelkesedni. hogy legtöbbször azon kapom magam. de valahogy nem akar mûködni a házasságom.egy kémiai laboratóriumként értelmezni. Hát fogja vissza magát. hogy nem tetszik a feleségem. nôs 12 éve. akivel azonnal ágyba lehet bújni. Maga nem? Hát tanulja meg és akkor nem lesz szíre-szóra nedves a bugyijának „kémiája”. Szeretôm van két éve. sosem szerettem igazán a feleségem. hiszen teszi ô helyettük. Vagy az lehet. 36 évesen. neki 3 gyereke van és Apaság ôrülten szerelmes belém. Ez a 13 évvel ezelôtti naplómból kiderül. rögtön lefekszik vele az elsô éjszakán és utána csodálkozik. Ahogy visszaemlékszem. és ezáltal lelkesítse a fiút. Kedves Doktornô! 48 éves vagyok. Ha mégis így van. Ezt olyan szintre vittem. Magának is ez a baja. hogy komolytalan nôszemély. csak ez a gondolat van bennem. de valamelyik irányba dönteni kell. amit még egy buta liba is tud a baromfiudvarban. hogy nincs folytatás? Még a mai fiatalok sem lelkesednek az olyan nôkért. Vagy 3 Felelôsségtudat hónapja meg is szûnt. ha rá nézek. A fô ok – úgy gondolom –. ezt írja. amit én Szeretô örömmel fogadok. Megismerkedik valakivel. amit Ön ír: „Soha nem is volt a feleségem”? Várom válaszát! Üdvözlettel: Ferenc 24 . Sajnos a feleségem szülése óta akadozik a szexuális életünk. Késôn nôsültem.

mint ahogy az esküvô volt. A kislánya. 12 éve házas. Nem tudom. Számomra ez olyasmit jelent. mert terhes volt! Nem gondolja. ô baja. hogy hogyan lehet ezt a tényt feldolgozni. Aztán döcögött a házasság. Minek? Neki 3 gyereke van. És férje? Magával akarja eltartatni az 5 gyereket? Képes Maga erre? Vagy ebben is olyan felelôtlen. ha egy két gyerekes apával kezdett ki. mint az elsô gyerek esetén? Ön 48 éves és nem 18. ha a bátyámnak nincsenek (elvileg) ferde hajlamai? Nem tudjuk. amit ô az elejétôl kezdve tudott és két év után derült ki a családom elôtt. hogy a bátyám beteg-e? Ön szerint ez normális. aki kétéves. Nagyon nehéz. ha elôször felelôtlenül nem vette el.Kedves Ferenc! Ön 36 éves felnôtt férfiként nôsült meg. Én nem ítélem el a nôt. Válaszát elôre is köszönöm! Rita 25 . amelyek azzal járnak? Az. hogy ideje volna felnônie és a felnôttséggel együtt vállalni azokat a kötelességeket. aki szintén 12 éves – feltehetôen – hamarabb érkezett. Ilyenek a férfiak. Kicsoda. Üdvözlettel. aztán meg elvette. amit nem tudunk feldolgozni. de 10 év után újra lett egy gyerek. hogy a barátnôje olyan „ôrülten szerelmes” magába. hogy én ilyet írtam volna: „Soha nem is volt a feleségem”. Ezóta van a szeretôje is. Neki ajánlom. Tisztelt Doktornô! A bátyám egy nôvé operált férfival él együtt. nem is vette volna el. az Ön felesége? Igenis az Ön felesége akkor is. akinek kevesebb kötelezettsége van és több felelôsségtudata. hogy ha nem lett volna várandós a partnere. szerezzen magának egy másik „madarat”. de szeretném Ferde hajlam tudni.

hogy legyen. akkor rettentôen magam alatt vagyok. a fellegekben járok. hogy szeret ô is. teljesen felemészt a dolog. Amennyiben ez ôket nem zavarja.1-2 hónapig tökéletes minden. aztán egyszer csak elôkerült. Várom mihamarabbi válaszát. Ha együtt vagyunk. Ha ez a probléma az érdekelteknek is fontos. Ön szerint mit tegyek? Szakítani nem szakíthatok vele. úgy érzem. Egy nálam jóval idôsebb férfiEltûnik vel ismerkedtem meg.Tisztelt Rita! Vaskos és nehéz kérdést tett fel. és azóta folyton ez történik. akivel az elején mindent megbeszéltünk (korkülönbség stb.). Nem tudom. Én szerelmes vagyok belé. amire „látatlanban” tilos válaszolnia egy szakembernek. utána hetekig nem is beszélünk. és mindent meg is tennék/tettem érte. de egyszer csak eltûnt az életembôl egy kis idôre (hívásokra sem válaszolt). Kedves Doktornô! Segítségét szeretném kérni a következôben: fél éve van egy kapcsolatom. Az elején minden tökéletesen mûködött. hogy kapcsolatnak lehet nevezni. a többi a család számára mellékes kell. forduljanak szexuálpszichológushoz. ha szeretik ôket. Üdvözlettel. hogy mit csináljak. Üdvözlettel: Vera 26 . Ha beszélünk. amilyenek. Ez a fontos. ha nem. akkor a család fogadja el ôket olyannak. amit nem biztos. mivel (szerintem) ez nem kapcsolat.

De tegnap este mégis a nejét választotta. hogy ezt Ön ilyen békésen tûri? Szeretet-koldus Ön vagy mi? Morzsákért áldozza az életét. Egy biztos. az orgazmus is messze került! Fáj nagyon az érzés. A másik lehetôség.Kedves Vera! Azt nem tudom elképzelni. Ön fiatal. hogy dönthessen. könnyek között. Persze nôs férfiról van szó. idejét? Ne tegye! Nyilván barátjának van egy másik kapcsolata is és megfelezi az idejét. akkor vele van a baj. hogy ezt Ön hogy fogadja. hogy mégis van valakije. Miért nem örül ô ennek. sírva. hogy van egy fiatal partnere. az csak egy okozat. Ön jobbat érdemelne. A legcsodálatosabb szexuális élményeket vele éltem meg. borzalmas! Véglegesen beállt az életembe az orgazmusmentesség? Lesz még ilyen tökéletes partnerem. aki megad mindent? Az orgazmust elérem majd? Dóra 27 . aki szereti? Ha nem örül. Tisztelt Lux Elvira! Életem szerelmét egy diszkóban ismertem meg. de kérem. Üdvözlettel. de hogy mi az ok. hogy fél év alatt nem derült ki – legalább valami abból –. Amit írt. hogy ez a férfi szexuálisan gyenge és csak azért tart fenn egy kapcsolatot. hogy partnere miért tûnik el idônként és az sem. ô idôs. hogy önmagát is áltassa. Hajnalban minden igyekezetem ellenére sem bírtam élvezni a szerelmeskedést. Vajon mi lehet annak az oka. Ô vagy Bizonytalanság én. arról egy szót sem ír. Már különköltözött a feleségétôl Nôs férfi miattam. de egy ilyen kapcsolat. Ez a kapcsolat: kapcsolat. sem szexuális vágy nem veti szét. az. amit érzek. amit el tudok képzelni. sem a szerelem. ne ítéljen el.

vagy „csak” felesége. Nem azonos a dolog. Nyilván próbálkoztam már önkielégítéssel (csikló ingerlésével). Aszexuális de nem kívánom és soha nem is kívántam a szexet. hogy nôs? Mit remélt azon az éjszakán. de ennyi. Lux Elvira! Én 38 éves hölgy vagyok. hogy aszexuális vagyok. Tisztelt Dr. vidám ember vagyok. aki mellett örökös bizonytalanság lenne a sorsa? Sürgôsen felejtse el. de szex nélküli kapcsolatba melyik férfi menne bele? Én orálisan is ki tudnám ôt elégíteni.Tisztelt Dóra! Valamirôl elfelejtkezett. hogy a nejét választotta. amikor a szerelme azt vallotta. Nem ítélem el. többé ne kezdjen nôs férfivel. hogy nincs könnyû dolga. bizonytalan alak.) Kiegyensúlyozott. hogy a feleségét választotta Maga helyett? Elnézést. noha családja van. hogy szerelmének gyereke is van. de soha nem támogattam a házasságon kívüli kapcsolatokat. hogy ez a férfi egy döntésképtelen. át is éltem az orgazmust. akiben sem a felesége. Nem hiányzik. Mit keres egy nôs férfi a diszkóban. fôleg olyannal ne. hogy Maga mit nem ért? Ô különköltözött a feleségétôl és mégis azt mondta. fôleg. de nem biz- 28 . ha jó a házassága? Miért „persze” az Ön számára. sem Ön nem bízhat meg csakúgy. ha a partnernek gyereke is van. Maga érti ezt? Én is csak akkor. Tudom. Tisztelettel. de én nem értem. Nem írt arról. aki a diszkóban keresi a boldogságát. Ilyen férfit szeretne. és az a problémám. Viszont egy társ már nagyon. de kérdezett és én válaszoltam. ha arra gondolok. mint ahogyan ô maga sem bízik meg saját döntésében. (Ha ez problémának nevezhetô.

hogy ez a természetes. Elfogadom a homoszexualitást és azt gondolom. hogy ezt kéne természetesnek tekinteni. és mellesleg Biszexuális biszexuális. hogy én ezt el tudom fogadni. de nem gondolnám. A válasz az volt. Belôlük szinte egyszerre fakadt ki.és homoszexuálisoknak is magánügyük. hogy akkor már nem is drukkolok annyira. hogy mondja helyette azt. hogy ez a kapcsolat összejöjjön. keressen a témához hasonló jeligével partnert az interneten. Biztos vagyok benne. hogy ez nyilván generációs probléma (52 éves vagyok). hogy megelégszik ennyivel. Mit tanácsol? Válaszát elôre is köszönöm! „Barackvirág” Tisztelt Hölgy! Az aszexualitás – és bármi más probléma is – csak akkor az. hogy a fiú épp most ismerkedett meg egy lánnyal. mennyi ilyen van kis hazánkban? Ha nem tudja. hogy „De hiszen ez természetes. hetero. hogy akad jelentkezô.tos. Akkor a következô generáció mit fog „természetesnek” találni? A biszexualitást azért nem gondolom elfogad- 29 . a legtöbb fiatal így van ezzel!” Én megdöbbentem. ha azt az egyén annak érzi. Még soha nem volt szexuális kapcsolatom senkivel. de ne mondja. hogy kit visznek az ágyba. miután már 38 éves. és szóba került. helyes stb. aki kedves. Sok szerencsét! Kedves Lux Elvira! A napokban a lányommal és egy barátjával beszélgettem – ôk 19 és 24 évesek –. Tudja. Azt mondtam. Ön hasonló „aszexuális” partnerre vágyik. Erre én azt a megjegyzést Másság tettem.

Az egyiktôl alig kap többet szexuálisan.hatónak. hiszen Ôt emberként is nagyon tiszteltem. s ezt az elején a szeretôvel is közölte. a másiktól meg semmit nem kap lelkileg. hogy 3 éve szeretôje van. Ez valóban generációs probléma? Tisztelettel: Mónika Kedves Mónika! Amit írt. Megbeszéltük. mert úgy gondolom. az lány és heteroszexuális. de azt tudom. mert a 40-es Szeretô éveim után gyakran járt fájdalommal a szex. Összeomlottam. Vagy ez nem így van? Sok az elnôiesedett férfi és sok a durva „macho” azt hiszem. A napokban ész- 30 . hogy a nemünk kialakulása biológiai „kompromisszum”. ô mindenáron velem akar maradni. annak én minden szavával egyetértek. Tudjuk. Nem hiszem. hogy a szexuális labilitás generációs probléma. Lux Elvira! 13 év korkülönbség ellenére szerelemben és egyetértésben éltünk a férjemmel. hanem visszaterelni az ifjúságot a helyes útra. hogy inkább a divat. Tisztelt Dr. ez számára nem volt kérdés. ebbôl adódik a lányoknak lányokhoz való vonzódása. vagy a különlegességhez való vonzódás áll a hátterében. A baj néhány éve az volt. de aki lánynak születik és annak is nevelik. s ennek nem engednünk kell a jövô generációja érdekében. hogy korunkban bizony meglehetôsen elmosódtak a két nem közti határvonalak. hogy én kevesebb együttlétet igényeltem. Tisztelettel. Fiúkra ugyanez fordítva vonatkozik. Bizalom Néhány hónapja megtudtam.

hogy miután kiderült. hogy leválhasson a másik nôrôl. A férjem azt mondta. mert akkor még van arra remény. Én igyekszem javítani mindenen. Úgy érzem. hogy a 13 éves korkülönbség mit jelent? Ki az idôsebb? Azt írja. Tisztelt „Névtelen”! Nemcsak a nevét nem írta meg. neki a 2 nôs felállás nagyon kényelmes lenne.revettem. Bocsásson meg neki és adjon még némi idôt számára ahhoz. de nagyon szenvedek. hogy ezt ô maga kezdeményezte. a másikhoz való Elhagyott reménytelen kapaszkodásból? Nem Kapaszkodás áll másból az egész napom. de azt sem. ha Ön kezdeményezi az elválást. hiszen a férje nem akarja elhagyni Önt. hogyan lehet kilábalni lelkileg egy kimondatlan elhagyásból? Hogyan lehet kiszállni a saját magam okozta folyamatos megaláztatásból. Elsôsorban önmagában kell bíznia mindenkinek. hogy tartják a kapcsolatot. Lux Elvira! Tanácsát szeretném kérni. érdemes-e maradnom ebben a kapcsolatban így. elhagyni engem nem akar. és ez segíti ôt a másikról való leválásban is. ha az a kapcsolat már három éve tart. Ô válni. hogy a vesztés-élmény észre téríti. ebbe nem is szabad belemennie. Akkor jó. Bár. Nem tudom. Jobb. T. Jelen esetben erre van is oka. s nem a másikban. mert nem bízom már benne. akkor elôbb-utóbb mégis döntés elé kell ôt állítania. A bigámia valóban nem divat kis hazánkban. már nem bízik benne. mint Túlzott szeretet 31 . „hogy ne vágyjon vissza”. Üdvözlettel. hogy férjének 3 éve szeretôje van.

Egy nônek tudnia kell. Nagyon köszönöm válaszát: Éva T. az emberre is. hogy se túl sok. s ezek többnyire a túl odaadó nôk. Aki leteszi a szívét a küszöbre. Az egyik ez: a gyenge ingerhez közelít az élô szervezet. Elsôsorban nem is a szexre gondolok. az erôstôl eltávolodni igyekszik. Az én kérdésem a következô: egyePszichoszexuális dül nevelem a 8 éves kisfiafejlôdés 32 . Üdvözlettel. hiszen naponta – gyakran többször is – találkozom olyanokkal.abból. de megtartani nem. Amennyiben nem képes az „önadagolásra” – a siker érdekében –. arra bizony rálépnek. Bizonyos természeti törvények minden élôlényre jellemzôek. hogy most már nemcsak a könyvein. hogy hogyan szerezhetem vissza a már biztosan elvesztett szerelmem. Ön nyilván túl odaadó. kérjen segítséget pszichológustól. Kedves Elvira! Elôször is szeretném az örömömet kifejezni. akik megszerezni képesek ugyan a partnert. hanem ezen a honlapon keresztül is élvezhetjük írásait és Kisfiammal alszom tanulhatunk belôle. hogy mennyit kell „patikamérlegen” kimérni magából ahhoz. büszke magam? Nem tudom feldolgozni. se túl kevés ne legyen a „napi betevô” adag. amit Tôle kaptam. hanem az érzelmekre. vagy jobb esetben átlépnek rajta. hogy elvesztettem minden egyes szép emléket. Éva! Mélyen együtt érzek Önnel. Hogyan lehetek újból a régi.

hogy elvégezze a fôis. Van egy 17 éves lányunk (43 éves vagyok).mat. jó állása legyen. Kedves Doktornô! Közel 20 évi házasság után tavaly váltam el a férjemtôl. ahol regisztrálta magát és beindult az ismerkedés. különbözô társadalmi kultúrából érkeztünk. el kell fogadnia. Üdvözlettel. s lakásunk. Egy 8 éves gyerek már értelmes és fel kell fognia. Hathat-e károsan ez késôbb a pszichoszexuális fejlôdésére? Okozhat-e ez neki késôbb gondot? Köszönettel: Ancsa Kedves Ancsa! A pszichoszexuális fejlôdés a születéstôl kezdôdô folyamat és több évig tart. szexoldalakra. jó fizeÖnbizalom téssel. aki profi a gépen. ahogy neki sem az anyja ágyában.Szexpartner kolát. Két évvel 33 . ahol egyelôre másnak nincs helye. ami bizony nagyon helytelen és nem csak a gyerek szexuális fejlôdése szempontjából. aki velem alszik (természetesen olyankor nem alszik velem. amikor férfi van nálam). Egyik barátja felhívta a figyelmét különbözô társkeresô. Válás Egyre feljebb került a ranglétrán. hogy neki saját élettere és ágya van. s ez a még mindig tartó szoros szimbiotikus kapcsolat a fiával egy életre meghatározó lehet: képtelen lesz az anyjáról leválni. A személyiség igen bonyolult „valami”. amikor ez már igen fontos lenne. Röviden az életünk:16 évesen ismerkedtünk meg. Együtt alszik a 8 éves kisfiával. még akkor is. segítettem.

Én nem vettem komolyan. Erre a nôre mondta nekem a férjem. hogy a Péter elmondta nekik az ágyban.ezelôtt a lányom feltörte az apja gépének a kódját és érdekes dolgokat talált. ô csak a hab. sôt ismerem saját magam. nem lesz jobb. Szokták mondani. hogy a Péter számára én vagyok a torta. A mûtét közben majdnem meghaltam. Szólt nekem is a lányom. csak az ágyban nem voltam elég jó. megbíztam benne nagyon. A lányom mondta ki a végsô szót. hogy kimondottan jó a házassága kicsi hibáktól 34 . 3 évvel ezelôtt kivették a méhemet. próbáltam talpra állni minél hamarabb. látjuk. hogy szakít vele. hogy a volt barátnôi felhívtak. hogy nem az esze. az is elmondta. telefonszámok. hanem a farka és az állati ösztönei vezérlik. Egy kis izgalomra vágyott (a volt férjem is 43 éves). csak azt hajtogatta. Érdekes dolgok derültek ki. Ezek a nôk olyan férfiakat kerestek. Hát itt is ez van. nem értem az ellentéteket! Miért dicsért az ágyban? Ha minden jó volt (mert azt is mondta az egyiknek. hogy a feleséget soha nem jobbra cserélik. de Doktornô. Én pedig beadtam a válópert. hogy szerelmes lett. ahogy jön-megy a nôvel és annak két gyerekével. A munkámban elismernek. Pedagógus vagyok. de aztán elkezdtem nyomozni. hogy apa nôkkel levelezik. A nônek nem mondta. hogy én milyen jó anya. Késôbb az ex-férjem azt mondta. Akkor én úgy gondoltam. stb. Most a volt férjem szembe költözött velünk. hogy az idô mindent megold. hogy csak próbált színt vinni a házasságunkba. akik messze laknak. feleség. Addig fajult a dolog. anya. Akivel most van. ne görcsölj. van családjuk és pénzük is. háziasszony vagyok. hogy ez ellen nem tudok mit tenni. amit lenyalogat. Nekem a volt férjemen kívül soha senkim nem volt az életemben. hogy nehogy elhagyjon. hogy mindennap a fejéhez vágtam volna. mert 3/4 évig próbáltam menteni a dolgokat. sôt iskolázottságban sincs egy szinten a volt férjemmel.

mint hogy többé nem lesz terhes. amin lehet javítani). Miért nem Ön tette meg ugyanezt? Egy másik nôvel akarta „színezni” az Önök együttesét? És ezt Ön elhitte? Ki kell ábrándítanom. hogy lerombolja azt a házasságot. Az ember nem két lábon járó nemi szerv. Ön. nem ellened?” Nos. Miért? Az. Ön sem az. ha elfáradt a kapcsolatunk?” Látott Ön már ilyen bátor férfit? Én még soha. miért nem a családját választotta? Az utolsó kérdésem az lenne. nem Ön ellen. nem Péter az egyetlen férfi. Milyen gyerek az. hogy Ön nôgyógyászati mûtéten esett át. Nem tudta? Ismeri József Attila versét: „Érted haragszom. de Önmagában nem. Miért gondolta. ha elfáradt a kapcsolatunk? Elôre is köszönöm válaszát! Anna Kedves Anna! Mindig elutasítottam a feleségek kutakodását a férjük dolgai után. ha az ember már 43 éves és gyereke is van. Ez nem nagy baj. a férfiak „farkát” a nôk vezérlik. hogy a férjének ez a baja Önnel? Ugyan már! Ezt nem gondolhatja komolyan! A férjében megbízott. nem jelent mást. én is Önért haragszom. aki kijátssza egyik szülôjét a másik ellen. Még a saját gyerek sem alkalmas erre a feladatra. akit a „farka” vezérel. Mire jó az? Akárki biztatja is erre az embert. Az. kora ellenére még mindig gyermeteg.eltekintve. hogy miért nem állt elém. hogy Önökkel szemben bérelt 35 . hogy ne ártsa bele magát a „nagyok” dolgába. Ez helytelen. Vajon miért? Utolsó kérdésére a válaszom: „Miért nem állt elém. Férje „színt” próbált vinni a kapcsolatukba. Viszont. amelynek elônyeit ô is élvezi? Keverjen le néhány jól irányzott pofont 17 éves buzgó lányának.

de az érzelmi dolgok nem. a világ másik végére költözött volna. de mindenrôl ô jut eszembe. ha ezt szeretné. akivel együtt lehetnék. Arccal elôre a gyôzelemért. nem kívántam. hogy együtt legyünk – nem is tudom. Tisztelt Doktornô! Az én helyzetem szerintem elég furcsa. 4 év után a szexuális vágyam a nullára csökkent iránta. és képtelen voltam vele lefeküdni. itt a szituatív lehetôség. Pedig rettentôen szerettem. ha nem. ez jelent valamilyen pozitívumot. nagyon várom! Tisztelettel: Egy elkeseredett lány 36 . ô volt a mindenem. Én ezt nem bírom! Ezzel ôt is tönkreteszem meg magamat is! Nem tudom. Aztán kb. döntésképtelen ex-férjének! Üdvözlettel. Vissza akarja szerezni? Tessék. mármint a szex igen. Aztán rá egy fél évre szakítottunk. a legjobb barátom és a párom is egy személyben. fordítson hátat bizonytalan. akivel öt évig voltunk együtt. nagyon szerettük Szeretet egymást. úgy éreztem. de még mindig nem tudok elszakadni tôle! Nem megy mással sem. Ehhez viszont saját magában kellene bíznia és nem a kedves csacska lányában. magam sem értem és teljesen össze vagyok zavarodva. a családom. mit tegyek… Elôre is köszönöm válaszát. Volt Nemi vágy hiánya egy párom.lakást. Önt akarja idegesíteni. ha nem ezt akarta volna. mintha a testvérem lenne. Megpróbálom röviden összefoglalni. Lassan egy éve volt már. hogyan fejezzem ki magam –. Most van valaki. De – és most jön a furcsa rész – amikor azt akarta.

hogy kinek mi a fontosabb. 24 éves korom óta titkon tetszem egy férfinek. A dolgok viszont fontossági sorrendben követik egymást.Tisztelt Elkeseredett lány! A szeretet és a szerelem. aki félrenéz. hogy utál. (Egy kisvárosban ez Nem kezdeményez elkerülhetetlen. mindketten özvegyek lettünk és részérôl ugyanaz a magatartás.) Elôször azt gondoltam. Ha annyira szerette partnerét. mert mindig gôgösen félrenézett. de azt egyénileg kell eldönteni. akkor miért nem az volt a fontosabb a nemi vágynál? Az ember nem egy két lábon járó „nemi szerv”. ha az utcán szembeTitkos csodáló mentünk. Én pedig büszke vagyok ahhoz. Irma 37 . Önnek mi? Tisztelettel. hogy titkon leselkedik. ahogy írja. a fontossági sorrendet el kell dönteni. Kompromisszum az élet egyik alapvetô összetevôje. aki nekem is tetszik. Azért mondom. no és a szexuális vágy nem járnak mindig együtt. hiszen – mint tudjuk – semmi nem tökéletes. pedig közvetlenül nem ismertük és a mai napig nem ismerjük egymást. hogy kezdeményezzek egy olyan férfinél. Tisztelt Doktornô! 60 éves vagyok. hogy titkon. Miért? Mármint milyen lelki háttere van egy ilyen viselkedésnek egy férfi részérôl? Elôre is köszönöm szíves válaszát. hogy érdeklôdik utánam és észre is vettem. Telt-múlt az idô. ha meglát. Aztán megtudtam.

özvegyek. Azt írja. noha szeretne. nincs mit tenni. akkor egy „gyáva nyúl”. Nem azt mondom. de azt igen. Mit tehetne? 36 év alatt már ki kellett volna derülnie annak. Mindketten szabadok. ha ô nem kezdeményez. Erre nincs már egyiküknek sem még 36 éve. vagy sem. amihez lehetséges volna alkalmazkodni anélkül. hogy megsérülne bármelyikük büszkesége. Tisztelettel. ha ô szeretne közelebb kerülni Önhöz. hát akkor biztosan vannak közös ismerôseik. hogy ô akar-e valamit. ami a várakozást illeti. vidékiek. hogy fogadjon magándetektívet. Azonban. Ilyen hosszú idô óta kerülgetik egymást ismeretlenül. akibôl nem lesz oroszlán. ez biztosan nem átlagos jelenség. akiktôl esetleg meg lehetne tudni egyet s mást. ami irányt adhatna az ô „szemérmes” tartózkodásának. 38 .Tisztelt Irma! Kérdésére nem tudok válaszolni. hogy próbáljon tudakozódni az ô magánélete és karaktere felôl. mi az akadály? Ha mégsem közelít.

a párom 39. Tény. ami nekem köszönhetôen megoldódni látszik. ha nem használná. hány éve. de többnyire beveszi. hogy ez egy személyes lélektani probléma. de megtartjuk és ejakulációja is van.Viagra említettem ezt neki. hogy nem vette be elôtte.) Tisztelettel és köszönettel: Kitti 39 . de nem tudom. mit tegyek. hogy jó úgy a szex. Pár hete újra megemlítettem. hogy abbahagyja végleg a gyógyszer szedését? (Orvos írta fel neki. tehát volt szakembernél. Volt néhány szeretkezés. De bánatomra most hétvégen megint használta. Ténylegesen szeretkeztünk úgy is.Helyt – ÁLL – ás Kedves Dr. A problémám a következô: másfél éve vagyunk együtt. hogy Ô Viagrát szed. Lux Elvira! 28 éves vagyok. de szerintem neki nem olyan „eget rengetô”. Nagyon sokat tépelôdtem emiatt. Azt mondta. és én bátran ki merem jelenteni. Nem mondtam semmit. hogy nehezebben tartjuk meg a merevedést. amikor nem használta. mire egy év után meg. Azt nem tudom. hogy szeretném. Van remény. én félév után bizonyosodtam meg. hogy pontosan mennyi ideje.

Úgy gondolom.Kedves Kitti! Csöppet sem kell aggódnia a Viagra miatt. nincs semmi olyan dolog. Ön – nyilván – jó hatással van rá. hogy túlzott mértékûnek tartom a párom „pornónézését”. Bízzon kicsit jobban mindkettôjükben. hogy ez mikor következik majd be. de azt higgye el nekem. mivel én egy igazi szexet szeretô nô vagyok. hogy partnere néhány sikeres kísérlet után egyre bátrabbá váljék. Sôt nagyon szeretem ôt orálisan kielégíteni (ami az ô kedvence is) és az 40 . rá kell bíznia. hogy ezt ô még Önnél is jobban és mihamarabb szeretné elérni. amit a páromtól megtagadnék. mert Pornófüggô nem telik el olyan nap. és reméljük. Mondhatni minden alkalommal. amikor én nem tartózkodom otthon és így nem „leplezhetem” le. Igazából ez roppantul fáj is nekem. hogy mikor szed be gyógyszert vagy mikor nem. Tegyen úgy. Azt azonban. hogy ne keresné fel a neten a pornóoldalakat. mint a tablettákban! Tisztelettel. Ez azért szükséges. és egyre biztonságosabban merjen támaszkodni – gyógyszer nélkül is – a saját erejére. de a korábbi kudarcok okozta lelki sérülések miatti szorongás feloldásához igazán jó út az átmeneti beavatkozás. ez már felér a függôséggel is. mintha észre sem venné. Elôbb-utóbb minden bizonnyal. hogy a gyógyszerfüggôséget az Öntôl való sikeres szexuális függés fogja felváltani. Én igazán – minden vonatkozásban – gyógyszerellenes vagyok. És terméInfantilis szetesen ezek „segítségével” igen gyakran maszturbál. Tisztelt Doktornô! Már régóta fejtörést okoz nekem.

mint írja. akár nincs. Ô 27 éves. tehát még a külsôm sem okozhatja ezt. miért? Miért nincs több önbizalma. hogy a férfiak csinosnak tartanak. de szívesen „dicsekszik” velem és büszke is rá. Engem lassan felôröl ez a probléma. ô miért választja mégis inkább a pornót. segítsen. hogy egy Önnél 7 évvel fiatalabb fiúval éljen? Lehet. mint azt sok férfi hozza fel magának mentségül. csak az elôbb felsorolt szexuális formákat. ha. Megpróbáltam nyíltan beszélni vele ezekrôl. de koránál fiatalabbnak kinézô nô vagyok. hogy a velem való szexhez már „lusta”. én egy férfiak által csinosnak mondott 34 éves. Semmi extrém dolgot nem néz. Nem értem. hogy ismerve az én szexuális „étvágyamat”. Én naponta akár többször is szívesen szexelnék. akár van állandó társa. és ez okozza minden keserûségemet a kapcsolatunkban. de ha ô már túl van a pornónézéses önkielégítésen. míg a „nôt” a pornófilmek szereplôiben találja meg? Ön ezt hogy tudja elviselni? S ha mégis ezt teszi. várom válaszát. Mi van ennél több és izgalmasabb a „neten”? Vállalta. Tisztelettel és köszönettel: Zita Kedves Zita! Ön a hibás! Elnézi a partner pornó mániáját és elfogadja. viszont gyakorta elôfordul. fiatalabb nálam. akkor nincs kedve. hogy minden férfi néz pornót és maszturbál. Nem gondolom. de elzárkózik mindentôl. sikeres 41 . hogy ez így normális. és csak annyi a válasz. 16 hónapja vagyunk együtt. hogy ô Önben inkább az anyát keresi.anális szexet is szívesen gyakorlom. hogy orális – anális kielégítésben részesítse. Mi lehet a baj? Esetleg bennem van a hiba? Vagy ez már valós szenvedélybetegség? Kérem.

Szeretném tudni. vagy egyáltalán nincs. Van olyan. A kétféle tünet egymással ellentmondásban van. Ô is elfelejtett „felnôni”. csak Merevedési zavar gyengén. Tisztelettel. hogy mindegyik maszturbál. mi okozza ezeket a problémákat. és a szexuális vágy intenzitására is. Magas vérnyomásom miatt szedek gyógyszert. Nem. Sajnos a szex közbeni merevedésem nem mindig tart ki a csúcsig. és alig van magömlésem. 60 éves vagyok. de rettentô fejfájásom lesz ezzel egy idôben a fejem tetején kétoldalt. hogy elélveprobléma zek. Sürgôsen forduljanak szakemberhez segítségért. amikor elélvezek.nô? Neki nincs igaza. igaz. Tisztelt Doktornô! Elôrebocsátom. ha nem akarja ôt elveszíteni és ô sem akar örökké pornófüggô infantilis alak maradni. legalábbis ami a szexet illeti. a hiba nem az Ön „készülékében” van. Az viszont igaz. három éve. Nem. hogy minden férfi néz pornót és abban sincs. hogy egy 34 éves nônek már tudnia kéne különbséget tenni a „kamasz” és a „felnôtt” férfi között. VérnyomásOlyan is elôfordul. és mi a megoldás. Az viszont nagyon biztató. A gyerekekre jellemzô ez a magatartás. A gyógy- 42 . Reggel és éjszaka van merevedésem. hogy ennek ellenére hajnali merevedése van. Tisztelettel: Tibor Tisztelt Tibor! A magas vérnyomás ellen szedett gyógyszerek valóban gátlólag hatnak a merevedésre.

de ez az ellentmondás elgondolkoztató. Ez csak egy tipp. akkor mégsem gátolják – szerencsére – a merevedési képességét. vagy legalábbis tanácsot adni. Próbáljon meg visszafiatalodni. Körülbelül 2 hónapja van egy új kapcsolatom. Nem korai ez egy kicsit? Hatvanéves korban még nem jogos lehúzni a „rolót” nemi vonatkozásban. Tisztelt Doktornô! Örülök. és nem azért. hogy esetleg nem az-e a baj. Arra is gondolok. hanem mert „akkor” a barátom nem áll a helyzet magaslatán. Nem tudom. cselekvôképességét mind egzisztenciális. Vagyis nem képes az erekcióra. hogy túl korán adta fel aktivitását. mind szexuális értelemben. ha egyedül ez nem megy. Ezt nem tartom indokoltnak. Ô 33. hogy a nemi izgalmi állapot árt az egészségének. MinNem áll fel den jól alakul köztünk. mert nem akarjuk.Drogfüggôség különbség. Én 21 éves vagyok. amit írt. hogy az izgalom árt az egészségének. akkor megfájdul a feje. amíg valóban nem késô.szerek hatása éjszaka is érvényesül. Minden Mohácsnál sem veszett el. Remélem. hogy attól szorong. tud nekem segíteni. de gondoltam. bár akkor nagyon is úgy nézett ki. Korkülönbség valahogy ki fog jönni ez a nagy kor. de lehet. Ne adja fel! Tisztelettel. Még nem feküdtünk le egymással. hogy megtaláltam az Ön oldalát. 43 . Talán mostanában ment nyugdíjba? Illetve három évvel korábban. Kevés az információm arról. Hát a szexben jött ki. Persze. kérjen szaksegítséget. azaz 57 éves kora óta. Nem ismerem Önt. 3 éve vannak szexuális zavarai. hogy amikor mégis érez valamit szexuálisan. sajnos. így nem tudhatom. hacsak valóban nem attól fél.

És persze neki is. nem vagyok tapasztalatlan a szex terén. de szex nélkül egy kapcsolat. amit akarok. hogy nekem szükségem van a szexre? Egyáltalán mit mondjak neki? Mi lehet az oka? Ha ezért elhagyom. Ha én nem kapom meg tôle azt. egy életre tönkreteszem. Nem tudom. Lehet. Például azt. Azért mondom. ami pedig kihat a szexuális teljesítményére. hogy nem próbaszinten drogozott. de amikor a lényegre térnénk. mert a többiben családos nôk szeretôje volt évekig (háromról tudok). de nekem is vannak szükségleteim. hát… nem az igazi! Nem vagyok az a megcsalós típus. De talán kezd felnôni. lankad az érdeklôdés annyira. mert nem akarom elhagyni. mivel egy faluban lakunk. És ha egy másik nôvel mûködik neki? Hogyan mondjam el. de az még a középiskolában. hogy ez is lehet az oka.Az elôjáték során minden rendben. érett férfi. mert felidegesíti. de ez nem mehet így sokáig. és ezért tudok róla ezt-azt. Igazából nagyon bánt a dolog. hogy egy igazi kapcsolata volt eddig. mert mióta együtt vagyunk. hogy igazi. Legalábbis ezt hallottam. de ezek szerint mégis? Nem voltunk ismeretlenek egymásnak. de így volt. Miattam! Ez persze magas vérnyomást okoz. Remélem. Szóval jó vele. és elôre is köszönöm! Karola 44 . nem csinálta. tud majd valamivel biztatni engem. Még azt tudom róla. mert nem tudom az okát. ebben mi volt neki a jó. hogy vele még ilyen soha nem történt. Gondolom azért is. nekem lesz rossz. Az elsô próbálkozás után azt mondta. hogy nem tudunk vele mit kezdeni. vagy elég jó neki? Úgy gondolom. Válaszát nagyon várom. mert még a mai napig tart. Akkor most én vagyok az oka? Nem vagyok elég.

kezeltesse magát. Ha ô ilyen rövid idô után már elveszítette az Ön iránti lelkesedését. Bár tudom. ha elhagyná. Talán kéthavonta egyszer megpróbáljuk. Szülés után depressziós lettem. s még egyszer sem jött össze a nemi aktus az ô merevedési zavara miatt. Egy 33 éves férfi élete teljében van. mit mondjon neki? Én ezt mondanám. erre késôbb is ráér! Csak nem hiszi komolyan. Ô már felnôtt ember. de Ön ne rontsa el az életét ilyen fiatalon. Azt hiszi. de Magát igen. hogy neki nincs.Tisztelt Karola! Ön 21. hogy Önnek szüksége van a szexre. úgyhogy nem volt kedvem a szexhez elég hosszú ideig. Tisztelt Doktornô! Kétségbe vagyok esve. Ez nem olyan túl nagy korkülönbség. tönkre tenné az ô életét. Mindegyik ezt hazudja. A lényeg. Nem túl gyakran szeret. Kérdezett és én válaszoltam. Miért akarja olyan nagyon ezt a kapcsolatot. ahogy neki tetszik. a kisfiunk 4 éves. 45 . Azt kérdezi. Tönkretételérôl önmaga gondoskodik. Üdvözlettel. hogy azóta se nagyon szeretkezünk. Ô gyógyításra szorul. hogy 9 éve vagyok a férjemmel. ha semmi „haszna” nincs belôle? Nem az a baj. akkor meneküljön el tôle. partnere 33 éves. mert szégyellik magukat. A terhességem elôtt nem volt gond a szexuális éle tünkkel. Ô sem kivétel. A kapcsolat elején vannak.Nincs ejakuláció keztünk. menj Isten hírével és hagyjál engem békén. hogy a saját életét mindenki úgy rontja el. nem lehet ôt tönkretenni. a testemmel sem voltam megelégedve. de a normális határokon belül. hiszen drogozik. hanem az. Az a probléma. hogy vele „ilyen” még nem történt.

S ez nem függ attól. Akinek nincs magömlése. hogy ez bármelyiküknél is szándékos elutasítás lenne. hogy ez befolyással lehet-e az erekcióra. A férje azonban nem olyan lelkes gyerek ügyben. A férjem egyébként 48 éves és majdnem 100 kg (én 32 éves vagyok). ha valaki kisbabát szeretne. ha ô racionálisan egyetért az újabb baba jövetelével. mint Ön. hogy Önnek szülés után nem sok kedve volt az együttlétekhez. Talán ez az ô védekezô mechanizmusa az újabb apaság ellen. ha egy házaspár 2 havonta szeretkezik. de ez így nem fog összejönni. hogy „bedobja a törölközôt” a témában. az a nemzésre – érthetô módon – alkalmatlan. akkor nincs ilyen problémája. fôleg akkor nem. Tisztelettel. hanem elmúlik a merevedése. most meg ô teszi ugyanezt. hogy ez örökké így marad. vegye rá. Nem tudom. Ettôl függetlenül az. Elôre is köszönöm: Zsuzsa Tisztelt Zsuzsa! A nemi élet lényege nem az orális szexrôl szól.de a férjem nem jut el az ejakulációig. de már tényleg nagyon aggódom. Férje szexuálterápiára szorul. Bár azt egyáltalán nem gondolom. Fôleg egy szép. hogy kezeltesse magát és nem csak az újabb gyerek miatt. Ez akkor is lehet így. Én viszont nem igazán szeretem az orális szexet. Ráadásul szeretnénk még egy kisbabát. 46 . Ne hagyja ennyiben a dolgot. Akkor esetleg Ön szorongott az újabb gyerektôl. Milyen lehetséges megoldás van a problémára? Én eddig nagyon türelmes próbáltam lenni. hiszen ahhoz még fiatal. nem normális. nála ennyivel fiatalabb feleség mellett. Nagyon várom a válaszát. Ha orálisan elégítem ki.

a kapcsolatunk lassan alakult ki. Ennek a hibás rögzülésnek megoldása nem gyógyszeres. aki most az Ön partnere. makkegészséges. hajszolt életmóddal. Tisztelettel. akkor a férjét ez szexuálisan is megviselte. de a behatolás után rövid ideig áll csak fenn. Nem tudom rávenni. 54 éves. Ahhoz ô még túl fiatal. Talán a gyakori elutasítás miatt gátolta a szexuális késztetését. Mi lenne a megoldás? Válaszát tisztelettel várom: Borbála Kedves Borbála! Arról nem írt.Kedves Doktornô! 3 éve vagyunk együtt a párommal. értelmiségi. hogy együttlét során a merevedés mindig elérhetô mechanikus ingerlésre. aki nekem jó barátnôm volt. hogy ha a feleség sokáig volt beteg és emiatt elutasította a szexuális életet. Nem tudom. hogy feladja a szeretkezésnek normális formáját. 47 . hiszen ez a probléma megoldható. hanem szexuálterápiát igénylô dolog. Röviddel a kezdete elôtt vesztette el párom a feleségét. Elôzô házasság Ô 54 éves. ha a volt férj. A problémánk. hogy próbáljuk meg gyógyszerrel.Merevedési zavar rálódunk ebbôl a veszteségbôl. Kivizsgálás semmi szervi okot nem mutatott nála. Lassan regene. Próbáljanak megfelelô szakembert keresni. aminek egyik jellemzô tünete a merevedési zavar. de a szeretkezés hagyományos módja is hiányzik. hogy barátnôje miben halt meg? Nem lehetett öreg. Minden egyéb módon teljes örömet tudunk adni egymásnak. csak gondolom.

hogy valami komolyabb bajom van és félek. amikor végre valakivel egymásba szerettünk. a szex terén is nagyon jól kijöttünk eddig. ez nem most kezdôdött. akkor azt hiszem. 1-1 bulit leszámítva (2-3 hetente) nemigen fogyasztok alkoholt.Tisztelt Doktornô! 22 éves vagyok. hogy pont most jött elô. Furcsállom. A barátnômmel nagyon szeretjük egymást minden tekintetben. mindkét alkalommal veszekedést generált a dolog. Ha ez valóban csak most kezdôdött. hogy a barátnômet elveszíthetem. hogy merevedési problémája legyen. Ha mégis van. 6-szor eljárok sportolni (teniszezem és konditerembe járok). Ezt valóban orvosolni kell. Az önkielégítéssel nem volt probléma. Elôre is köszönöm a válaszát! Tisztelt Fiatalember! Aki 22 éves és egy új. Rendszeresen hetente 5-ször. Azóta két alkalommal történt ilyen. alig három hónapos kapcsolatban van barátnôjével – akivel szeretik egymást –. eléggé kétségbe vagyok esve. Ha barátnôje emiatt 48 . akkor még várjon egy kicsit. ezért nem értem. Továbbá káros szenvedélyem nincs. Félek attól. hiszen 2 kudarc „nem a világ”. nem dohányzom. minél elôbb. amíg teljesen el nem bizonytalanodik férfiasságában. 3 hónapja vagyunk együtt a barátnômmel! Eddig minden rendben volt köztünk a szexuális életünk tekintetében. Hogy ôszinte legyek. Bô másfél hete nem sikerül Veszekedés Merevedési probléma megtartani a szükséges erekciót. Korábbi kapcsolataimban nem volt hasonló jellegû problémám. annak nem volna szabad. Vagy még nagyon tapasztalatlan vagy van valami eredendô hiba a nemiségével. mi lehet a gond.

hogy a dolgok jobbra forduljanak. ha ekkorára képes kitágulni a hüvely. Szülésnél a gyerek feje átlagosan 34 cm körfogatú. Ha megfelelô elôjátékkal készíti elô partnerét a hímvesszô befogadására. ha szereti. hogy az ágyban képtelen vagyok teljesíteni. amely ezzel konkurálhatna. a nôk emiatt nem szoktak balhézni. Ha mégsem. Kedves Elvira! Nekem az lenne a problémám. nedvesedés és tágulékonyság lehetôvé teheti az együttlétet. Tisztelt Doktornô! Az én problémám az. hogy még jobban elbizonytalanítsa partnerét. Miért lenne jó egy fiatal nônek. Türelem! Ez azonban rá is vonatkozik – tudtommal –. hogy nagy pénisszel áldotta meg. A megfelelô kedv. hanem a tünet „csak” okozat. semmi gond 49 . hogy túl nagy péniszszel áldott meg az ég és a barátnômnek ez elviselhetetlenül fáj! Mit lehet ilyenkor tenni? Túl nagy pénisz Tisztelt „X”! Az „ég” kegyes volt Önhöz. akkor nem is ôszinték az érzelmei. Levágatni ebbôl nem lehet. Ha egyedül vagyok. akkor ott a kapcsolattal van baj és nem a szex az ok.veszekedett Magával. így akkora pénisz nincs. de nem is szabad. hogy türelmesen várná vagy segítene abban. Ha mégis. Tisztelettel. Tisztelettel. akkor nem lehet baj. akkor bizony partnert kell váltaniuk. ahelyett.

hogy anyagi rendezôdésünk oka édesanyám elég nagy támogatása. Üdv. nem a legjobb. nekem képtelen merevedni a nemi szervem. Lux Elvira! 23 éves kismama vagyok. hanem minden következô is. Ha ez eddig egyedül nem sikerült. Tisztelt Dr. Elsô problémám az lenne. segítséggel biztosan menni fog. Anyagilag viszonylag rendezôdtünk. de nagyon örültünk Önbizalomhiány neki. és nekem is már „csak” az államvizsga van hátra. mintha nem is lenne benne élet. addig is szép napot. Félek. a férjem 28 éves. Gondoskodás ennek akadálya mindig a nem megfelelô anyagi háttér volt. Babát nem terveztük elôre. jönnek a problémák. hogy ez a házas életünkre is hatással lehet. legyen az orális kényeztetés. Szülei pedig egyáltalán nem tudják támogatni. hiába van mérnöki diplomája. és nekem a fôiskola. és az élvezéssel. fel kell nônie a Magában lakó kamasznak. Várom levelét. hogy elhagy a párom emiatt. Mit tegyek. Bármit tesz a partnerem. Üdv: Ádám Kedves Ádám! Kezeltesse magát szakemberrel! Az „önkiszolgáló” szex nem felnôtt férfihez való. viszont ha valakivel vagyok. hogy Minket nem tud teljesen fenntartani. Így nemcsak ez a párja fogja elhagyni. És azt látom.a merevedéssel és az erekcióval. 3 hónapja házasok. Ôt ez eléggé zavarja. Nem érdemes partnerváltogatással kísérleteznie. és az egész kapcsola- 50 . Már kapcsolatunk elején is egyértelmûen családot akartunk. mert félek. Lassan 5 éve vagyunk együtt. Férjem fizetése.