You are on page 1of 2

DECLARATIE TRASEU

Subsemnatul ______________________________, CNP ____________________,
angajat al __________________________________ in functia de __________________,
din data de ____________, cu domiciliul in ___________________________________
_______________________________________________________________________,
declar pe propria raspundere ca ma deplasez de la/la domiciliu la/de la locul de munca
situat in _____________________________________________ pe traseul
_______________________________________________________________________,
cu ajutorul_________________________ pe o durata de ________ min.
In cazul in care traseul, modul de deplasare sau durata deplasarii se vor modifica
voi instiinta conducatorul locului de munca si voi completa o noua declaratie.

Data:

Nume si Prenume (in clar)
...............................................
Semnatura

Prezenta declaratie se ataseaza la Fisa individuala de instruire privind securitatea si
sanatatea in munca

DECLARATIE

Subsemnatul ______________________________, CNP ____________________,
angajat al __________________________________ in functia de __________________,
din data de ____________, cu domiciliul in ___________________________________
_______________________________________________________________________,
Declar pe propria raspundere ca de la domiciliu si pana la postul unde voi fii
repartizat ma voi deplasa pe traseul cel mai scurt, atat la ducere spre serviciu cat si la
intoarcere spre domiciliu, in cel mai scurt timp posibil, fara a ma abate de la traseu pentru
a-mi rezolva problemele personale.
In caz contrar sunt direct raspunzator de producerea eventualelor incidente,
accidente si alte situatii neprevezute.

Data:

Nume si Prenume (in clar)
...............................................
Semnatura

Prezenta declaratie se ataseaza la Fisa individuala de instruire privind securitatea si
sanatatea in munca