You are on page 1of 70

GHICITORI Am un bou: Cu capul sparge, Cu coada drege. (acul) Ce-i subţire,subţirel i !

rage aţa dup" el # (acul) Cine are o singur" urec$e %ar nici cu aceea nu aude # (acul) &uciul luce'!e, &uciul s!r"luce'!e, &a gard mereu (mple!e'!e. (acul) &uciu, lucior, )i pun coad" de *uior. (acul) +ic, mi!i!el )ngr"de'!e *rumu'el. (acul) +i!i!elu-n!r-o urec$e ,ace nou" $aina -ec$e. (acul) .rec$i are, dar n-aude, / micuţ 'i !o! (mpunge. (acul) /s!e me'!er iscusi!, %ar lucrea0" priponi!. %ac" nu (l legi cu aţ", 1u se mi'c", n-are -iaţ". (acul cu aţ") 2e!ale de *lori micuţe, A'e0a!e-n cu!iuţe, 3" pu!em pic!a cu ele Oameni, case, *loricele.

(acuarelele) C4nd nu es!e sema*or 3!rada poţi !rece u'or /l ma'inile opre'!e %oar s" !reci...'i le porne'!e... (agen!ul de circulaţie) 2isc de g$eaţ" plu!i!or, )n m"rile polilor 5 (aisbergul) Are-un ac micuţ 'i *in, 6boar" lin din *loare-n *loare, Acul es!e cu -enin Iar polenu-i pe picioare. (albina) %in *lori plicuri de dulceaţ" 3!r4nge de cu dimineaţ". (albina) H"rnicuţa gospodin" 3!r4nge 0a$"r din gr"din" 5 (albina) Harnic", draga, )ncon7ur" dumbra-a. (albina) Inspec!ea0" *loricele i s!r4nge nec!ar din ele 5 (albina) &a cap limb" cu miere, &a coad" limb" cu -enin. (albina) %ou"0eci de *r umo'i, 2a!ru0eci de -oinici, ai0eci de (nţelepţi, Op!0eci de nebuni. (anii -ieţii) 3un! surori, c$iar gemene, %ar nu -or s" semene

)n!re ele nicidecum 3e s!ropesc cu al! par*um, Hainele nu sun! la *el, Au la dege! al! inel. .na-'i pune $ain" -erde, Al!a $aina-nce! 'i-o pierde8 .na - $ain" colora!" Al!a - alb imacula!" .na-i cald"8 al!a-i rece 1imeni nu le (n!rece .na p"s"rile aduce Al!a - p"s"rile alung" .na ni se pare dulce Al!a ni se pare lung". (ano!impurile) Am un pom. %e'i e mare, 1umai pa!ru ramuri are: .na *lorile-n* lore'!e, Al!a *ruc!ele rode'!e, Al!a *run0a-ng"lbene'!e, Al!a prinde s!rai de-argin! s" ţeas". (anul cu cele 9 ano!impuri) Oglinda cerului )n ad"pos!ul p"m(n!ului. (apa (n *4n!4n") )n!r-un pomi'or Arde-un *ocu'or 5 (ardeiul iu!e) Animal cu capu-n 7os i es!e *oar!e ţepos %e -rei s"-l ridici de 7os. (ariciul) Are 0eci de ace groase %ar nu ţese nici nu coase. (ariciul) Cui (i place s" se-mbrace )n co7oc cu mii de ace # (ariciul) %in gr"dina lui +i$ai,

ap" cald". 2oar!" oameni pe sub cer 5 (a-ionul) Ce-nc"pere are cad". A-ng$iţi!. Ap" rece. c4nd ai in!ra!. )n care.ria'ul m"rilor 5 . To! ce-i pulbere-n co-oare # (aspira!orul) Camer" pe groase roa!e %uce c"l"!ori (n spa!e 5 )n ora' 'i (n a*ar" C$iar 'i (n (n!reaga ţar" 5 (au!obu0ul) 1ici pe ap". deoda!". Ie'i mai alb 'i mai cura! # (baia) 1u e pe'!e. nici -apor .%e sub !u*e de ur0ici A ie'i! un g$em de scai Ca s" cau!e *urnici. (a-ionul) .n -ul!ur -oinic. Ce s" *ie oare. Cu g4! lung 'i gur" mare. de *ier. a'a. (ascuţi!oarea) Ce di$anie ciuda!". g$ici # (ariciul) 2leac" mo'u-nce! la -ie Cu scai mulţi pe p"l"rie 5 (ariciul) 3un! ro!und" sau p"!ra!" Ascu! creionul (nda!".ca -4n!ul Ocolind p"m4n!ul.nici pe 'ine )l g$ice'!e ori'icine /l !e-nalţ" sus spre soare i !e duce-n dep"r!are Ca g4ndul.

2lec4nd cu ea s" pescuiasc"-n 0ori. C4nd e gol coboar" 5 (balonul) . Al !reilea picior a7unsei. 2e cei r"i (i pedepsesc. cu lungi picioare.e!ele 'i *emeile n-au i nici nu doresc s" aib"8 :"rbaţii o ţin ca o podoab".(balena) C4nd e plin 0boar". 2ene negre pe-aripi are. (bas!onul) 2e mas" sau (n !a-an. :a !e duce 'i-n spinare. 2e c"l"!ori (n!o-"r"'esc. 2es!e broa'!e e mai mare 5 (bar0a) )n p"dure *usei."r" -iaţ". 2escarii o *ac din lemn. (barca) Care g4sc" n-are -iaţ" i pe ap" se r"s*aţ" # (barca sau lun!rea) 1oi o *acem din $4r!ie 2lu!e'!e pe apa argin!ie. (barba) Am o raţ" . 3eara -e0i un g$em b"lan 5 . (barca cu p4n0e) 3"-mi g$iciţi o g$ici!oare: )nal!". Trece apa c4! de mare. p4n0e 'i s*ori. Iar c4nd o au )ncearc" s" se cureţe de ea. (bas!onul) 2e b"!r4ni (i spri7inesc.

Casa %omnului. coarne la!e. / o par" luminoas".(becul) i acas" 'i (n clas". (becul elec!ric) Are coarne-nc4rliga!e i cu-alţi semeni se ba!e 5 (berbecul) Trece badea m4nios Cu co7ocu-n!ors pe dos. pingele. el !rage carul Iar !"ia!. /s!e . a'a-n ne'!ire. din!r-a lui piele . . 5 (biserica) <ac" neagr". )ndrep!a!e mul! (n spa!e. (:ir7arul) / desc$is" ori'icui. To! be!onul ce se !oarn" )n pereţii din cl"dire # (be!oniera) G"inu'" pes!riţa!" Cu coada mereu ploua!" 5 (bibilica) %ou" roa!e-n lanţ lega!e %uc iu!e un om (n spa!e 5 (bicicle!a) 3!" cu spa!ele la rege %ar regele nu se sup"r". (berbecul) G$iciţi care lig$ioan" +es!ec".ace !alp" !"b"carul i ci0marul !"lpi. <ara umbl" s" se scalde )n mla'!ini cu ape calde 5 (bi-oliţa) C4nd e -iu.

C4nd *ace din el ciubo!e. (boul) 24n"-i mic. ="ri cuprinde8 %ac" cre'!e. &umea-n case (l po*!e'!e. )n 7oc sare. 1esc$imba! e la culoare 5 (bradul) 3us pe coama munţilor. (broasca) 2oar!"-n spa!e o ce!a!e i din ea doar capu-l scoa!e 5 (broasca ţes!oas") Cu arome (mbie!oare 24inea rumen" apare %in cup!orul dogori! Cine o scoa!e mulţumi! # (bru!arul) ap!e punc!e poar!"-n spa!e . )i d" daruri s" le ţin" i po!ire de lumin" 5 (bradul) Holba!". 3!" -oinicul cel ţepos <e'nic -erde 'i *rumos. (boul) Iarna-n *rig. (bradul) 3us pe culmi (nal!e cre'!e. cu gura mare. +unţilor. Ca 'i o l"cus!" sare. -ara la soare. c"runţilor. 2"m4n!ul risipe'!e8 %ac" moare.(boul) C4nd suge. C4nd ar".

rsuleţ cu alb -"rga! R"u cu -ulpea e cer!a! 5 (bursucul) Re!e-ei ro!und 3!r4nge p"ru-n *und. (c"ciula) Am dou" -aci ro'ii: C4nd le duc la ap". (c"lc4iele) Am !rup. supe.i-a7u!" pomii c4! poa!e. 3e ui!" la ap". (c"ma'a) Od"iţ" me'!eri!". dar n-am m4ini. s"rm"luţe 3osuri calde. Are oc$ii de mo!an i seam"n" c-un -ul!an 5 (bu*niţa) Am (n cur!e un s!e7ar Cu -4r* ro'u ca de 7ar 5 (bu7orul) . dar n-am cap8 Am m4neci. (buburu0a) Ciorbe. 2en!r-un singur om croi!". O in!rare. (buc"!arul) / o bab" sup"ra!" ade-n scorbur" usca!". 3e ui!" acas"8 C4nd le duc acas". c$i*!eluţe 2reg"!e'!e iscusi! C" e me'!er la g"!i!. 3pune-o *"r" s" !e miri 5 (c"ma'a) Corabie plu!i!oare . !rei ie'iri. dar n-am corp8 Am g4!.

3!" co-rig. c"l"!oare 5 (c"mila) )n!r-o cu'c" mulţi c"ţei.2e nisipuri. )n aer m" -e'!e7esc. &e-a'e0"m (n 0id la r4nd 5 (c"r"mi0ile) Cu ce plimb"m mai u'or. Copiii pe placul lor # (c"ruciorul sau !r"surica) Am un dorobanţ i e pus (n lanţ. Toţi sun! albi 'i ro!o*ei +ama-i pune la mu7dei 5 (c"p"ţ4na de us!uroi) 3prin!en" 'i delica!" 3e adap"-n*iora!" 5 (c"prioara) Care g40" s!ric"!oare Apare (n luna mai i *ace pagub" mare. Iar c4nd -ede un mo!an 3are ca un n"0dr"-an 5 (c4inele) / l4nos 'i s!" la s!4n" i pe oi el le adun". %e ţip" copacii: ><ai? 5 (c"r"bu'ul) %in p"m4n! m" nasc. )n ap" mor. (c"r"mida) Cu!ii ro'ii din p"m4n!. (c4inele) . i la *oc m" (n!"resc. (c4inele) C4nd e *rig.

Roade oase. (c4inele) . (calul) /s!e un prie!en bun. (c4inele 'i pisica) %e 0iua !a !u (l prime'!i. O armonic" de *ier. ."r" *ric". Hoţul *ric" de el are C4nd (i iese (n c"rare. 2oţi s" spui cum se nume'!e Cel ce cur!ea ţi-o p"0e'!e # (c4inele) Animalele din cas" . 2e spa!e (i sun! samar i-l (n$am 'i la docar.n prie!en credincios. c@@@r 5 (calori*erul) Are coam" 'i nu-i leu. 3!" (n cu'c". b"!"ios.. . )l conduc unde -reau eu. A'e0a! cam sub *ereas!r". Cu numele. (caie!ul) 3eam"n" c-o 0"r0"rea %a-i mai mare dec4! ea 5 (caisa) A-em (n camera noas!r".mbl" pe sub mas" C4nd se (n!4lnesc R"u se ciond"nesc. dar am *oi 2reg"!i!e pen!ru -oi Cu linii sau p"!r"ţele 3" pu!eţi scrie pe ele. 2e du'manii s"i (i mu'c". Oare ce o *i el # (cadoul) 1u sun! car!e..

rec$i are. 1e!ras" de boi 'i cai. / ga!a de cocoţa! 5 (capra) :arb" are. Car" !o! ce pui (n ea 5 (camionul) Am o *e!iţ" 3"ru!a!" de !oţi pe guriţ". (capul) Are *oi 'i nu e pom. coarne n-are i !e poar!" (n spinare. nu-i b"rba!. grea. (calul) O c"ruţ" mare. 2op" nu-i Coarne are <ac" nu-i. (cana) Cine poa!e s"-l a7ung" 2e aces! alerg"!or. (capra) /l e sus. are 'i oc$i 1as 'i gur" de-l deoc$i. )ţi -orbe'!e ca un om . (nal! 'i *rumos. &a oc$i es!e luminos8 . (capcana) Are barb". Care-'i poar!" puii-n pung" # )l g$iciţi *oar!e u'or 5 (cangurul) 1-are min!e %ar !e prinde./l m" duce unde-i spun Cu c"p"s!ru 'i cu 'a Iarna-mi plimb" sania. (calul) +4ndru.

)ţi -orbe'!e 'i nu-i om. (casa) C$iar de-'i !rece -ara !oa!" 3ub al s"u co7oc ţepos. sem"na!" Cu poe0ii. (ceapa) . (car!ea) / o gr"din" m4ndr". s" ci!e'!i. +inuna! e de bron0a!". Toamna c4nd l-arunc" 7os. 2l4ngi de le de0braci pe !oa!e 5 (ceapa) Am o doamn" (n c"mar". %" eAemple. %ar nu se las" lesne -i0i!a!" %ec4! c4nd '!ii.i cu c4! o (ndr"ge'!i To! mai mul! o *olose'!i. Cu cosiţele a*ar". 1oap!ea de lun" pi!i!". (cas!ana) Am c"m"'i nenum"ra!e. s*a!uri mul!e Celor ce -or s" le-ascul!e 5 (car!ea) Are *oi 'i scoarţ" %ar nu e copac. cu glume 'i po-e'!i. (car!ea) %easupra iarba se-ncurc" i sub ea ou" de curc" 5 (car!o*ii) 3ub p"dure gr"m"di!" ade lumea (n-eli!" 6iua de soare *ugi!". copile. Cine-o (nţelege +in!e are-n cap. (car!ea) Are *oi 'i nu e pom.

%e-ncep a o de0br"ca. 1ici picioare. Bos mus!eţe.e!i'oar" Cu roc$iţ" ro'ioar".Am o gras" 7up4neas". . )mbr"ca!"-n roc$ii de m"!as". (ceapa) :oţ ca m"rul. 2"!uri ca pl"cin!a. C4!eoda!" amuţe'!e. %ar c4nd merge 'i -orbe'!e )l asculţi ca la porunc": 3ari din pa! 'i mergi la munc". %ar nu *ace nici un pas %ac" n-o (n-4r! de nas. &a mi7loc c"ma'e creţe. (ceapa) . C4nd prind a !e de0br"ca 1-am de ce m" bucura C" (ncep a l"crima. (ceapa) Cu picioarele (n -4n! i cu barba (n p"m4n!. (ceapa) Am aici o 7uc"rie. Toţi (ncep a l"crima. Care c4! e -remea '!ie. (ceapa) 2arc" e un m"r *rumos. %ar p"ca! c"-i mus!"cios 5 (ceapa) 3us ple!e. (ceasornicul) Cine ba!e i nu e b"!u! # (ceasornicul) Gur" n-are.

(cerbul) +4ndru 'i (ncorona!. (ceasul) 3cur!".mbreluţ" alb"s!rea. 0i 'i noap!e. :a!e-n!runa. 3!au de pa0"8 1-am picioare i !o! umblu8 1-am nici m4n" i !o! ba!.nde eu m" duc. (cerul) Care cer n-are s!ele # (cerul gurii) )n m"nu'" sau ciorap .(ceasornicul) 1-are m4ini 'i !o!u'i ba!e. groas". 3!" oriunde (l -ei pune i oric4nd !impul ţi-l spune5 (ceasul) Tic"ie la capul !"u i !e !re0e'!e mereu (ceasul) 6i 'i noap!e. 2rin poieni es!e-mp"ra! 5 (cerbul) )nc4rliga! 'i-n!or!oc$ea! i de urec$i e ag"ţa!. ce-ai s" m"-n!rebi # . )ncape lumea sub ea. (ceaunul 'i co*a) )n aer ramurile-'i are Aces! !ro*eu de -4n"!oare. (cercelul) . To! ţie-ţi aduc. un-!e duci # Ars (n *und.

la plimbare. &a culoare-s ro'ii !oa!e Cu codiţe-mperec$ea!e. .ace gardul de la drum.. 2rin gr"dini 'i-n deal la -ie 3!" mereu (n!r-un picior..run0e n-are. de soare 5 (ciupercile) %e picioare-l s!r4ng cu m4na i el (ncle'!ea0" gura. (cioc4rlia) :unicuţul de la ţar" Are un prie!en bun :a!e cu el mul!e cuie. Cu umbrele mici.nde-s po0e mi'c"!oare 2e o p4n0" *oar!e mare # (la cinema!ogra*) <ine >doc!oru?-n p"dure Cu *es ro' 'i cu secure 5 (cioc"ni!oarea) C"!re soare se a-4n!" %imineaţa-n 0ori 'i c4n!".C4!e dege!e (ncap # (cinci) . (cle'!ele) 2"$"rel de oţel 3!" la g4!ul unui miel: C4nd ele-ii -in de-acas" )nda!" (i c$eam"-n clas" 5 . )n p"duri 'i pe ogor. (ciocanul) )n gr"dina lui 2andele / un pom plin cu m"rgele. (ciuperca) %up" ploaie. 1u-i nici *loare. (cire'ele) .

&a coad" secere. (coco'ul) 2"s"ric" elegan!". Re!ea0" !o! ce-n*lore'!e. Cu piep!ar ca!i*ela!. (coco'ul) &a !rup pepene. 3us. Iar colţa!a-n urm"-l s!r4nge 5 (coasa 'i grebla) C4! e -ara C cucurigu 5 Cucurigu .(clopoţelul) Are mama o ulcea Cu ce'cuţe l4ng" ea8 Ce'!ile sun! !oa!e -ii. &a cap piep!ene. %r"g"la'e. Coada-'i mi'c" 0iua !oa!" :"!4nd !ac!ul regula! 5 . 2e c4mpii gone'!e. (coasa) 3l"b"noaga *4nu-l *r4nge. s!" cocoţa! i !o! s!rig" prin -ecini C" e 'e* pes!e g"ini 5 (coco'ul) &a cap piep!ene i la coad" secere &a gruma0 co' cu gr"unţe. &a picioare r"'c$i!oare.c4nd d" *rigu 5 Cine-i *ra!e dumnealui # Cum (l c$eam" # 2oţi s"-mi spui # (coco'ul) Ca-aler (mpin!ena!. )mpunge cu clonţu-n soare. sclipe'!e. aurii 5 (clo'ca cu pui) &uce'!e. pe gard.

3!" (n!ins pe l4ng" pa! 5 (co-orul) +ama sau bunica-l *ace. (co0onacul) :uc"ţic" de c"rbune. Cu s!a*ide. . nuci sau mac.. Iar (n 7ur *run0e de -ar0" 5 (conopida) O c"suţ" ascuţi!" 3!" pe beţe spri7ini!" 5 (cor!ul) Cine 0i 'i noap!e !u!un *umea0" i nu se mai sa!ur" # (co'ul) Ciu!ur-mu!ur cel b"!r4n ade sus 'i bea !u!un. Cu -e'm4n! de lemn.(codoba!ura) . (co'ul) 3us pe cas" a'e0a! i *umea0" ne-nce!a!. Aţi g$ici! 5 /. 3picele le !reier" 5 (combina) +ie0ul e *loare spumoas". 2e $4r!ie las" urme 3criind orice semn. (co'ul) 6boar" 3!anca prin li-ad" Cu o dal!"-n loc de coad" 5 (coţo*ana sau ţarca) Ro'.mbl" pe la noi prin lan .n camion cam n"0dr"-an8 Gr4nele le secer". albas!ru sau -"rga!.. )l *r"m4n!" 'i (l coace.

(creionul) %rep!, (nal! 'i subţirel Cu -e'm4n! de lemn pe el, Are -4r*ul de c"rbune 2e $4r!ie mul!e spune. (creionul) Cine urme albe las" 2e !abla neagr" din clas" # (cre!a) 3!a!e albe ca de nea 3e -"d (n gr"dina mea 5 (crinii albi) O 'op4rl" de cinci coţi, Hai, g$ice'!e-o dac" poţi. (crocodilul) Cine le *ace pe !oa!e cu m"sur" # (Croi!orul) Cine-'i c4n!" numele 2rin !oa!e p"durile # (cucul) Cine umbl" mul! prin lume i !o! se s!rig" pe nume # (cucul) 3ingura!ic 'i $ai-$ui, )'i c4n!" numele lui 5 (cucul) Ce $olba!" 'i s*ioas" Toa!" 0iua 'ade-n cas" # (cucu-eaua) 3!" (n cas" 'i (n clas", 2oar!" $aine 'i nu-i pas" 5 (cuierul) Hoţul in!r"-n cas", i capul a*ar"-'i las". (cuiul)

Cine ţine bine-n gur" Ta-a plin" de *rip!ur" # (cup!orul) ade mo'ul sub uluc i *umea0" din ciubuc8 Apoi, dup" ce-a *uma!, )l $r"nesc cu alua!. (cup!orul) Am o pas"re ro!a!" 3!" cu coada (n-olbura!" i !e-alearg" (n cur!ea !oa!". (curcanul) Cine-i m4ndru 'i-n*oia! i cu moţ de nas lega! # (curcanul) Am un br4u -"rga! %e cer sp4n0ura!. (curcubeul) 1"*ram" -"rga!" 2es!e mare-arunca!". (curcubeul) 3us pe cer s-a ar"!a! .n co-or (nco-oia! 5 (curcubeul) Am o *run0" care !e omoar". (cuţi!ul) %e'i-i mic 'i subţirel, Toţi se !em 'i *ug de el 5 (cuţi!ul) Cinci pi!ici Cinci -oinici... C4! (i -e0i de mi!i!ei, ,aci cu ei To! ce -rei. 3crii, Boci mingea,

)mple!e'!i, 2ala!e cons!ruie'!i. (dege!ele) 2es!e !o! g"se'!i (n lume Cinci *raţi cu acela'i nume. (dege!ele) +o'neguţ cu pielea goal" =ine -inul de n"-al". (dopul) Car!ea ce-o p"s!re0i ca nou" C4!e scoarţe are # (dou") Cine se-ngra'" lega! # (do-leacul) 1oi a-em un bu!oia' Alb, -oinic, parc"-i de ca'8 Cercuri n-are 'i nici doage, /s!e bun c4nd mama-l coace 5 (do-leacul) 3-a *"cu! de c4nd e lumea i -a *i c4! -a *i lumea. (drumul) +ure albe sus (n pom, Hai, copii, s" le lu"m 5 i ce nume s" le d"m # (dudele) C"m"ruţ" de lemn !are =ine $ainele-n p"s!rare 5 (dulapul sau 'i*onierul) Cine !e-ng4n" i nu !e superi # (ecoul) )ţi -orbe'!e i !urce'!e, i-orice limb" nimere'!e. (ecoul)

(*"c"leţul) Cocos!4rcul din c4mpie 3coa!e ap" dar n-o bea :ucuros ţi-o las" ţie i oricui ar -rea s-o bea 5 (*4n!4na cu cump"n") &ungul urc" 'i coboar" )n scr4nciob i-o *e!i'can" 5 (*4n!4na cu cump"n") . (educa!oarea) .. (ecoul) %imineaţa (ţi 04mbe'!e C4nd la gr"diniţ" -ii 2en!ru 'coal" preg"!e'!e Grupa-n!reag" de copii. i p"m4n!u-l scoa!e-a*ar" 5 (eAca-a!orul) Iese mo'ul din colib" Cu nasul plin de m"m"lig". &elea-ng4n" )n gr"din"..+urgul rage )n p4rloage. *oar!e u'or. (ecoul) 1u-l (n!rebi i (ţi r"spunde Cauţi (n 7ur i nu '!ii unde.ria' cu nasul mare 2oar!" oameni pe spinare 5 (ele*an!ul) O ma'in" 0bur"!oare Cu elicea pe spinare 5 (elicop!erul) .ria'ul r4m"!or Cu pu!ernica lui g$ear" 3ap" gropi.

(*ereas!ra) Are dinţi mulţi 'i mi!i!ei i nu su*er" nicioda!" de ei. 1ici (n cer.Cine-i mun!eanul *"los Care-arunc" 7ir pe 7os # (*agul) Cine s!" pe ţ"rm la mare i pri-irea nu-'i aba!e. 1ici pe p"m4n!. 1-are nici picioare. C"l"u0" de -apoare i pe ceaţ" 'i (n noap!e # (*arul) Alb" p"s"ruic". nici c"ţel Are dinţii de oţel 5 (*ier"s!r"ul) :uc$e! !are de -ergele =ine be!on (n!re ele 5 (*ierul be!on) Ce !r"ie'!e dup" moar!e i-al!ul -rea ca s-o !o! poar!e # . (*asolea) ade baba pe arac i-'i ţine boabele-n sac. (*asolea) Ca-aler de la parad" Are coada c4! o spad" 5 (*a0anul) 1ici a*ar". i-i a!4!a de b"!r4n". 2e arac se urc"8 1-are aripioare. (*ier"s!r"ul) 1u-i pisic". C"-i cad dinţii (n ţ"r4n".

(*loarea) Care *loare 2arc"-i soare # (*loarea soarelui) O mie de *r"ţiori. )n p"dure cre'!e. (*loarea soarelui) 3!au pe bal!" ou" spar!e. (*lu!urele) 2arc"-i *loare 0bur"!oare i are 'ase picioare 5 (*lu!urele) &a mas" *"r de mine nu s!ai. (*oamea) Ce separ" unindu-se # (*oar*eca) Cuţi!a'e cu inele Taie pielea (n curele 5 (*oar*eca) Toa!" es!e numai gur" 2"rul de pe *run!e-ţi *ur". . c$iar !e gr"be'!i %e mine s" !e lipse'!i. O mie de dinţi'ori 3!au (n*ipţi c4!e 'i-o mie )n!r-un *und de *ar*urie. 3puneţi ce-ar pu!ea s" *ie. (*luierul) Colora! e ca o *loare. Trupul *in 'i mic (l are. )n!re *run0e mari 'i la!e 5 (*lorile de nu*"r) )n p"dure na'!e. 6boar" -ara pe c4mpie. To!u'i nu -rei s" m" ai8 C4nd m" ai. <ine-acas" 'i $ore'!e.

(*ocul 'i *umul) Ta!"l (nc" nu s-a n"scu!. (*ocul) 2opa-n cas". &icurici las" s" 0boare 5 (*ocul) . un!ul.nde doarme boul ro'u. (*ocul) <4n!u-l s!inge <4n!ul (l (ncinge. ro'u la culoare. (*ocul) C4! de mic. . *rip!urica &e-a -4r4! (n el m"mica. %ar noap!ea !o! se -ede. i copilul i-alearg" prin sa!. (*ocul 'i *umul) Are ciocu-ncruci'a!. %es*ace conul de brad 5 (*or*ecuţa) Iepuril" (nc"lţa! 3!" la margine de sa!. 2le!ele-i pe cas".(*oar*eca) O p"pu'" gogona!" 3!" pe g$eaţ" (n*"'a!" 5 (*oca) Am un bour ro'u: . (*ocul) Galben. (*ricosul) Tor!ul.nde pa'!e +ul!" -reme 3e cunoa'!e. 1u mai cre'!e iarb" -erde.

%e *oc a *ugi!. (*rigiderul) )nain!ea cui Trebuie s"-'i scoa!" *iecare p"l"ria # (. (*ulgerul) . (*ulgii de nea) Ce !rece prin pod i nu $odoroge'!e # (*umul) )n *oc s-a n"scu!. %ar la *el e de u'or 5 (*umul) . %e *oc desp"rţi!.2are un dulap -opsi!.n balaur ro'.ri0erul) Tunde cu (ndem4nare i (ţi *ace 'i c"rare O *ri0ur" s"-ţi s!ea bine 1u-l (n!rece ori'icine. A ie'i! din nori a*ar" 5 (*ulgerul) 2arc-ar *i ni'!e pe!ale. (*ri0erul) Ce cade-n ap" i nu *ace s!ropi # (*run0a) 3"gea!a (mp"ra!ului 3parge casa dracului. )n"un!ru-i ger cumpli!. Iu!e a muri!. nu e nor. (*umul) 1u e abur. de par". Ori s!eluţe ce dansea0" 1orii le presar" iarna i pe gene ţi le-a'a0".

)n spa!e ridic" 3acul cu po-ar". (*umul) Am o capr" cu !rei coarne Claia -rea s" o r"s!oarne. (g"ina) &ega!" de nas cu s*oar". A!unci e cu ap" plin" 5 (g"lea!a *4n!4nii) Ce *uge mai repede dec4! !oa!e # (g4ndul) Ce-i ne-"0u!. 3uie-n pod *"r" de scar". pe-o aţ" 3e mi'c" plin" de -iaţ" 5 (*urnica) arpe lung de cauciuc <ars" apa unde-l duc 5 (*ur!unul) <ine *uga pe c"rare Culeg4nd la pie!ri'oare. C4nd (i dai drumul. Iar c4nd iese la lumin". ori (i -ar". 3"-l duc" la moar". doar. dar -oinic".Ori (i iarn". (*umul) 3e suie mo'ul (n pod . (*urnica) Trei m"rgele."r" scar". /a-n ad4nc goal" coboar". Al!e ori ia paie-n gur" i le-arunc"-n car sau 'ur" 5 (*urca) +ic"."r" m4ini i *"r" picioare. . %e alţii ne'!iu!. .

s" ţineţi min!e. Cau!" pe lac papucii. (g4sca) A!unci c4nd sun! (n ograd" Ga. ga se iau la s*ad" Iar c4nd sun! pe l4ng" lac :aie (n!runa *ac. )n p"dure crescui. i nu-l sparge # (g4ndul) Cine 0boar" *"r" umbr" i se-n!oarce *"r" 0gomo! # (g4ndul) Bup4neasa durdulie Cu roc$iţa cenu'ie &ucra!" din pene lucii. Acas" c4nd m-au adus 3lu7i!or casei m-au pus. (g$emul) . ga. (g4'!ele) O leliţ" cer!"reaţ" +ul!e c4n!ece (n-aţ".)ncon7oar" p"m(n!ul # (g4ndul) Ce !rece prin pere!e. %ar el !o! *uge de-a dura. (gardul) &umina prin ce !rece i nu se opre'!e # (geamul) 1u-i -ulcan. %ar a0-4rle ap" *ierbin!e 5 (g$ei0erul) )l ţii de coad". /a -orbe'!e limbi -reo nou" i-umbl" -e'nic dup" ou" 5 (gaiţa) )n p"dure n"scui.

2rim"-ara s" o -ad".. %" de -es!e-n !oa!" ţara C" sose'!e prim"-ara. (gorunul) Ce-i m4ndru la sa! i bun la m4nca! # (gr4ul) %up" deal. (g$iocelul) Clopoţel +i!i!el..Clopoţel mi!i!el Cine sun" lin din el # 1imeni 5 1imeni 5 1umai -4n!ul. (gira*a) Care minge colora!" Toa!" lumea ne-o ara!" # (globul p"m4n!esc) 2rin!re mulţi s!e7ari e unul Gros 'i mul!isecular. (g$iocelul) <oinicel cu $ain" alb" Iese primul din 0"pad". (g$iocelul) Animal cu !rup !"rca! i cu g4! nem"sura! 5 (gira*a) Are g4!ul *oar!e-nal! i picioarele cam lungi %ac" -rei s"-i dai o *loare / cam greu la ea s-a7ungi. . Cl"!in4ndu-l. leg"n4ndu-l. )l iubim precum s!r"bunii i-l numim cu drag. din!r-un !e0aur Au ţ4'ni! s"geţi de aur. 3coa!e capul din 0"pad".

cu alb s!ropi! Ar!is! *oar!e iscusi! 5 (graurul) %e'i-i slab".oaia alb" -a r"m4ne Ai gri7" s" scrii mai bine. Ar *i bine 'i *rumos 3" nu-i d"m nimic de ros. Roade pe!e pe caie!e.(gr4ul) 1u-i canar 'i nici sca!iu. (greierii) 3!rugure nu-s. )ns" cad din nori. de sus8 . 2e ogoare !"-"li! 5 (grapa) Cenu'iu. (grindina) %e-ai gre'i!. Cu -e'm4n!ul auriu 5 (grangurul) Arici mare 'i 0b4rli!. (guma de '!ers sau radiera) Am o r4'nicioar" . Au0i mii de c4n!"reţi.olose'!e-m" pe mine 5 . (guma de '!ers sau radiera) 1u e 'oarec nici orbe!e. . nici pia!r" nu-s.lorile eu nimicesc &a c"ldur" m" !opesc. nu se-ndoaie i cu dinţii s!r4nge paie 5 (grebla) Cine c4n!" !oa!" -ara 2rin *4neţe cu g$i!ara # (greierele) 6i 'i noap!e prin *4neţi. ia seama bine.

Roade spice.nde-s munţi *"r"-n"lţimi i ape *"r-ad4ncimi # (pe $ar!") Clo'ca-n -ad s-a pi!ula!. 3!au 'i-ascul!" *"r" glas. %oi se ui!" 'i -eg$ea0". ($aina) . /l mu'c" din plin Cu gura ogorul 5 ($4rleţul) /s!e groas" sau subţire %e o (mbraci ea cald (ţi ţine.n pi!ic. 6i 'i noap!e iese-n lan. )ns" noap!ea.nul numai cu-4n!ea0". )i $r"ne'!e pe-o *r4ng$ie. boabe *ur" )n punguţele din gur" 5 ($4rciogul) Cu m4na (l ţin i-i dau cu piciorul. oc$ii 'i urec$ile) 2epena'ul cu gurgui /-mbr"ca! cu pu* de pui 5 (gu!uia) . (gura. Ap" b4nd necon!eni!8 i pe n"ri cum su*l" para. (gura) . &uminea0" !oa!" ţara. Risipindu-'i puii-n sa!. Iar alţi doi. care-au r"mas.n balaur 3ol0i de aur. cumpli! du'man. gri7ulie. . ($idrocen!rala) .Toa!" 0iua r4'ne'!e i noap!ea se odi$ne'!e. 3!" (n mun!e priponi!.

rec$ea! cu $aine sure . %oar cu pu'ca (l a7ungi 5 (iepurele) .iindc"-i alb. (iarna) Cine -ine cu s!eluţe Albe-n *run!e %inspre mun!e # (iarna) Am un pui'or de drac Cu doi dinţi de grebl"-n cap. Cu cada-re se $r"ne'!e.($idrocen!rala) 2arc"-i c4ine uricios.mbl" mul! cu capu-n 7os. (iedul) &a deal repede 'i *"r" ocol. Ori'iunde le g"se'!e 5 ($iena) /le*an! scur! (n picioare In!r"-n ap" la r"coare 5 ($ipopo!amul) %e aici 'i p4nD la mun!e 1umai p"!uri a'!ernu!e. Iar la -ale ros!ogol. . !u'e'!i i (nda!"-l 'i g$ice'!i 5 ($reanul) A -eni! baba din munţi 2es!e r4uri *"c4nd punţi i a prins spun4nd po-e'!i . (iepurele) &ungi urec$i. ($oldele) 2are c"-i un p"!run7el. !e s!r4mbi.lori de g$eaţ" la *ere'!i. picioare lungi. la *el ca el8 C4nd (l gu'!i. .

)ncep4nd de la n"scare8 Iar c4nd ceasul a sosi!.3!" pe c4mp 'i (n p"dure.conduc!e ins!alea0" )n pere!e le *iAea0" Iar (n urm" el ne las" Apa 'i c"ldura-n cas". (iubirea) &a s!a! 1u-i (nal!. ((ng4m*a!ul) /a ne e a doua mam" i ne (n-aţ" doar la 'coal". (inima) =e-i. g$iciţi numele ei 5 (l"cr"mioara) Iedul cu 'ase picioare <rea ca lanul s" doboare 5 (l"cus!a) 1u e ţap. A!unci 'i ea s-a opri!. ((n-"ţ"!oarea) %urere rece 2rin inim" !rece. (ins!ala!orul) 3en!imen!ul cel mai s*4n! %in cer 'i de pe p"m4n!. (7ung$iul) R"murea cu clopoţei. Hai. %ar la nas 1-o s"-i a7ungi 1ici cu sc"ri %in cele lungi. (iepurele) :a!e *"r" (nce!are. dar coarne are i prin lanuri iu!e sare 5 (l"cus!a) .

.. (lac"!ul) 1u la!r". nu mu'c" i nici nu (mpu'c". 1ime nu m" poar!".Cercelu' cu !oar!" mare Te opre'!e la in!rare 5 (lac"!ul) Cercelu' cu !oar!". )n!re !res!ii s!" de s!ra7" i (n ap" ea pri-e'!e Cine e # Cine-o g$ice'!e # (leb"da) Ce e mare 'i mai mare i de nimeni !eam" n-are # . g$ice'!e-le. *ier. de '!ii 5 (lalelele) Cine 0iua dormi!ea0" i noap!ea ne luminea0" # (lampa) 64n" alb" ca o -ra7" &in pe ap" ea plu!e'!e. (lac"!ul) %e pa0" la poar!" Cercelu' cu !oar!" Ag"ţa! s!ing$er %e urec$i de. 2arc-ar *i ni'!e *"clii 5 Hei."r" nisip # (lacrima) Cupe albe s4ngerii. )n cas" 2e nimeni nu las" 5 (lac"!ul) Ce ap" es!e (n lume . 3!au pe lu7ere (n*ip!e. %a m" !o! acaţ" &a u'a din *aţ".

. mii 'i mii 5 (liliacul) oricel cu aripioare 2oar!" numele de *loare. 2rin gr"dini apar deoda!" Ciorc$ini albi 'i alb"s!rii %in s!eluţe. 0boar"8 &uminea0" ici-colea. 6boar" pe-n!uneric. )l g$ice'!i u'or. dar are coam" i-i pu!ernic *"r" seam"..mbl" noap!ea pe c"rare 5 (licuricii) 3c4n!eioar" Alb"s!rioar". (liliacul) 2rim"-ara c4nd s-ara!".. (liliacul) 6bur"!oare . Ce-i: *elin"ra' sau s!ea # &ic"re'!e. 1umele cine-i g$ice'!e # (licuriciul) 2are-a *i un 'oricel )ns" are aripioare 6boar" noap!ea-n c$ip 'i *el 2ur!4nd numele de *loare..(legea) 1u e cal. C" e scris pe banii mei 5 (leul) / un mic aeroplan Cu aripi de celo*an 5 (libelula) 3"-mi g$iciţi (n graba mare. . c4nd -rei. lic"re'!e.nde sun! c"rţi de -4n0are # (la libr"rie) +ici pi!ici cu *elinare .

1u e brici. /a nu pu!re0e'!e. (limba) 3e (n!inde 'i se s!r4nge i lacom" suge s4nge 5 (lipi!oarea) O di$anie ciuda!" 2oar!"-n gur" o lopa!" 5 (lop"!arul) Cine '!ie o cr"ias" Toa!" noap!ea luminoas" )n!re s!ele locuie'!e Oare cum se mai nume'!e # (luna) / ro!und" 'i b"laie. 1ici b"laie. 1icioda!" nu se-a7ung. Omul (mb"!r4ne'!e. (luna) %oispre0ece *raţi alearg" Anul c4! es!e de lung8 .Cu pa!ru picioare. In!r" noap!ea (n odaie 5 (luna) O secere *"r" dinţi 2"'e'!e pes!e munţi. (&unile anului) . Ca briciul !aie.ug de 0or prin lumea-n!reag". (limba) 1u e laie. (liliacul) +elcul *"r" de g"oace +ul!" pagub" ne *ace 5 (limaAul) Ce 'ede (n ap" i !o! se adap".

nu-i cioc4rlan. o poţi coase 5 (m"nu'a) Ce are *orma unei m4ini i !o! nu-i m4n" # (m"nu'a) Cinci *raţi o $ain" (mbrac" 5 (m"nu'a) / moţa!. C4nd se rupe. Are cruce pe spinare. (m4na) . . Are coi*ul n"0dr"-an. +ereu 'ade dup" u'". C$iar o glug" de cioban 5 (m"!"sarul) Am o g"in" pes!riţ" i la coad" *er*eniţ". (m"garul) Am o m4n" *"r" oase.urculiţ" cu cinci dinţi C"p"!a!" din p"rinţi. /l se -rea-n !urm" s!"p4n 5 (lupul) / bun dobi!oc . +in!e nu are. (m4na) .rec$i lungi.ace camera cura!" 5 (m"!ura) Am o grebluţ" cu cinci dinţi'ori. 1umai c4nd e in-i!a!". (m"!ura) O *e!iţ" 7uc"u'".oar!e (nc"p"ţ4na! . 2e 0i (mi !rebuie de-o mie de ori.Ciocoi ţeap"n 'i $aps4n.

(masa) &ung". (macul) Animal cu c$ip de om =op"ie din pom (n pom 5 (maimuţa) CinD se 0ba!e 0i 'i noap!e. Toţi din cas" (i dau roa!" 5 (masa) )n p"dure n"scui. )n p"dure sun! crescu!". grea. +usa*irii (i dau roa!" 5 (masa) . Ridic"m ce -rem cu ea 5 (macaraua) i pe deal 'i pe 'es 2oţi -edea *es de *es 5 (macii) 3ub o m"ciulie &ocuiesc o mie. Hor"-mpre7ur mi se puser" 5 (masa) )n p"dure sun! n"scu!". )n p"dure crescui8 Acas dac" m-aduser". la!" sau p"!ra!". mare. Cu pene (ncon7ura!. %e s!4nci -e'nic se i0be'!e i deloc nu obose'!e # (marea) :an de aur colora!. )l pu!eţi g$ici (nda!". %in p"dure sun! adus" i la mare cins!e pus". C" are nume de *a!" 5 (margare!a) %e-i ro!und" sau p"!ra!".+4n" lung".

copii 5 (merele) 3!"-n p"dure logo*"!ul C-o c"ma'" ca om"!ul 5 (mes!eac"nul) Ce se *r4nge i se s!r4nge . O umplem cu carne !oa!" i ne-o d"-napoi !oca!" 5 (ma'ina de !oca! carne) Are coarne. s" le g$iciţi. Am 'i coarne. 2e !"lpici ade-"ra!e. (melcul) +ingi'oare aurii. Galbene sau s4ngerii. i le *ac &ungi sau scur!e %up" plac. dar nu-mpunge. i pe lene'i (i a7unge 5 (melcul) Casa mare-'i duce-n spa!e. Iar pe unde !rece las" .2a!ru picioare are. Hai.mbl" cu casa-n spinare. +erg (nce!. dar c$ib0ui!: 2e-unde merg las drum albi!..ir de-argin! 'i de m"!as". %ar s" le mi'!e 1u e (n s!are.. (masa) Gur" mare. (melcul) To!deauna sun! acas" i de ploaie nu (mi pas". (melcul) <oinicel cu corni'oare . ca o roa!".

Ar *i ora cea mai !ris!". . colora!" i copiii nu-i re0is!". (mie0ul de nuc") 2a!ru *raţi s!au (n!r-o cas" i de ploaie nu le pas" 5 (mie0ul de nuc") As!"--ar" la Cr"ciun. +4ncam mere din!r-un prun i cire'e din alun. (+inciuna) / ro!und".n 'c$iop alearg" dup" el. (mingea) +ulţi spor!i-i o (ndr"gesc8 %e ce oare o lo-esc # (mingea) . i un mu! s!rig" &a un surd s"-l prind". (minciuna) .luier" un c4n! cu *oc 5 (mierla) 2a!ru *raţi (ngem"naţi )n!r-un co7oc (mbr"caţi. . 2rin'i la 7oc )n!r-un co7oc. .i se bag"-n bu0unar # (me!rul) Ce e mai dulce 'i mai dulce i prin b404i! se-aduce # (mierea) 2as"re galben"-n cioc.n orb -ede un iepure."r" ea. (mie0ul de nuc") 2a!ru *raţi )ngem"naţi. ora de spor!.

m@@@e 5 (mis!ria) Ce umbl" -iaţa !oa!" i drumul nu-l !rece nicioda!" # (moara) Coad" ro'ie sub p"m4n!. +ai ales la 0id"rie i-are numele. 1u se sparge. (mingea de *o!bal) Ce nu poţi c4n!"ri # (min!ea) &op"ţic" cu m4ner . Cine es!e # &-aţi g$ici! # (morco-ul) +4ţ" cu aripi de pe'!e i cu colţii c4! un cle'!e 5 (morsa) In!r" pe $orn i sub brad )ţi las" un cadou. (morco-ul) ade mo'ul (n c"mar" Cu mus!"ţile a*ar". (morco-ul) ="ru' galben ascuţi! )n p"m4n! 'ade (n*ip!.olosi!"-n 'an!ier.nu-o prinde 'i n-o las". 2"ruD -erde 7oac"-n -4n!. nu se s!ric" 5 (mingea) 6ece-o ba! s" in!re-n plas" . Cine e # (+o' Cr"ciun) ...2epena' de cauciuc )l !r4n!esc sau (l arunc. Ori'iunde dac" pic".

(ninsoarea) Ce nod nu poa!e *i de0lega! # (nodul din g4!) Gr"me0i de c4lţi. *lanele 3un! b"nuţi cu g"urele 5 (nas!urii) Am un cioc"na' de piele Cu dou" g"urele. (norul) Trece mons!rul marea Cu p"rul alb ca sarea.1oi muncim -ara (n!reag". (nasul) Ce e mai amar 'i mai amar # (neca0ul) Ce !rece prin sa! i c4nii nu ba! # (negura) %e la mare p4nD la mun!e 2icur" s!ele m"run!e. 2es!e munţi. $aine. C"-i ur4!" 'i murdar" 5 (musca) 2e c"m"'i. (norul) . (norii) 2e deasupra se ara!" +unţi de -a!" sc"rm"na!" 5 (norii) 2es!e ape 'i p"m4n! 2lu!esc munţi pur!aţi de -4n! 5 (norii) 2e sub ra0ele de soare 6boar" pes!e c4mp o *loare. 3" o d"m din cas" a*ar".

(nou") /u am pa!ru *raţi )n!r-un co7oc b"gaţi. ="nd"ri m-am *"cu!. lap!e 'i l4n" 5 (oaia) A !r"i! 1e-a $r"ni!. (oala) %in p"m4n! m" n"scui )n lume !r"ii i c4nd murii )n gunoi m" pomenii. (oala) C4! am !r"i! 2e *oc m-ai *rip!. 3-a pr"p"di!. (oala de lu!) . 2e !oţi am $r"ni!. <erde ca m"!asa. )n *oc am in!ra!. (oala) Am *os! la s"pa!8 &a palme m-au lua!. +ulţi ani am slu7i!. (nuca) Ce e Enal! c4! casa. i c4nd am c"0u!. Iar dup" ce-am muri! 2e drum m-ai a0-4rli!. A c"0u!. &a !(rg am pleca!.1um"r" pe (ndele!e Roţile a !rei !ricicle!e. %ulce ca mierea Amar ca *ierea # (nucul) :uc"laia de la s!4n" 1e d" miel.

1ici limb". To! -a s" m" ţie. To! pe !ine !e 0"re'!i 5 (oglinda) Te-am -"0u! (n!r-un loc. nici gur".nde nu ai *os! 'i nu poţi *i 5 (oglinda) Turm" mic". nu pe ogoare 5 . i-oric4! se m4nie. 2e care nu c"l"re'!e nimeni8 3un! *ereas!r" %ar nu la cas". . G$ici ce sun! # (oc$ii) /u n-am. 2a'!e-n pomi.Am doi *raţi. 3ub dou" p"!uri (n!inse. %ar spui la oricare Cusurul ce are. din *"p!ur". i ara!" orice *"p!ur". C" !e -e0i numai pe !ine 5 (oglinda) 1-are limb" 'i nici gur". !4r4!oare. Care nu se po! -edea. (oc$elarii) Am dou" ape-aprinse. nu pe 'osele 5 (oc$elarii) 3un! o 'a. (oglinda) )n 0adar !e uiţi la mine. (oglinda) i un an de m" pri-e'!i. (obra7ii) :icicle!" cu prop!ele 3!" pe nas.

(omi0ile) Ce -ieţui!oare . (oul) Cine 'ade (n cuibar Ca un cocolo' de -ar# (oul) Am un *ra!e =ese-o p4n0" minuna!" . (oul) Arunci sus. i seara (n !rei # (omul) Ce om nu se mi'c" iarna # (omul de 0"pad") C4!e colţuri. <e0i cu!ii ce au *eres!re 5 (ora'ul) Am o cas" -"rui!" 1ic"ieri nu-i g"uri!". 2es!e !o! es!e bol!i!". Are micul !"u penar # (op!) i pe -ale 'i pe cres!e. (n !o!al."r" iţe. (i galben. (p"l"ria) Ia g4nde'!e-!e 'i spune Cine-i mai boga! (n lume # . &a pr(n0 (n dou". (i alb 2ic" 7os. (p"ian7enul) Ciuperc" usca!" )n cui ag"ţa!". (oul) Am o cas" -"rui!".mbl" dimineaţa (n pa!ru picioare. *"r" spa!".

3-au uni! s" *ac-o *loare. Oare ce e # (p"pu'a) /s!e un lucru 2e care unii (l au (n!reg. -er0ui. 1u-l g$icesc prin!re ur0ici. pe sus se plimb. Are !ren" m"!"soas" Cu b"nuţi *rumo'i. c4! un bumb. . / (ndr"gi!" de copii C" le-aduce bucurii. Hai g$iciţi numele lui 5 (p"unul) Care !ur!" a*4na!" /s!e 0ilnic cump"ra!" # 3e g"se'!e-n orice cas" i-o ser-im *elii la mas" 5 (p4inea) Cu ciomege m-au lo-i!. )n!re pie!re m-au s!ri-i!. (p"p"dia) C$ip de om. nici mireas".(p"m4n!ul) 1orii lungi. 3oare galben. C$iar (n 7ar am *os! b"ga!". %ar !recu -4n!ul pe-aici i le risipi (n 0are. Alţii pe 7um"!a!e Iar alţii deloc. (p"p"dia) 6eci de umbreluţe mici. dar min!e n-are 1ici nu cere de m4ncare. R"s"ri! pen!ru *urnici. (p"rinţii) Cop"iţe cu bobiţe Ag"ţa!e prin!re -iţe 5 (p"s!"ile de *asole) 1u e mire.

u'oar". Toa!" lumea m" dore'!e. &umea-n!reag" m" iube'!e. %e om munci!" i de lume (ng$iţi!". lap!e 'i ulei. 1u merge-n s!omacul ei 5 (p4lnia) . %inţii bine (i albe'!e 5 (pas!a de dinţi) . %ar ce-ng$i!e-n berega!". %ar !o! *ocul lui )l prind (n!r-un cui. (p4inea) :"u!oare (nse!a!" :ea -in. %in a-ion se coboar" 5 (para'u!a) :ici de *oc cumpli! 2es!e cer 0-4rli!.Cu cuţi!ul spin!eca!". (p4inea) %in p"m4n! (n soare %in sac (n dogoare.lu!ura'ul cel pl"p4nd C4!e aripi o *i a-4nd # (pa!ru) . (p4inea) Roa!" ro!i!". (para!r"sne!ul) )n mici !uburi se g"se'!e.loricea ca!i*ela!".mbrel" mare. %ar de'i m" c$inuie'!e. 3eam"n" c-un c$ip de *a!" 5 (panseluţa) C4nd e-n bal!" e regin" Iar (n sa! e rogo7in" 5 (papura) .

+ie0ul de *oc nu se -ede. 2arc" su*li-n mu0icuţ". 2ur!4nd gume 'i creioane # (penarul) Ascuns (n c"ma'" -erde. Cum (mi 0iceţi. Cu ciocul c4! un uluc 5 (pelicanul) Cine 'ade (n g$io0dane. )n-eli!" cu -erdeaţ". )n"un!ru miere ţine8 1u-i *"cu!" de albine.n arici mi!i!el Cur"ţ"m dinţii cu el 5 (peria de dinţi) 3c4ndur" cu p"r pe ea Cur"ţ" $"inuţa mea 5 (peria de $aine) Cine are pene i nu 0boar" # (perna) . (pepenele -erde sau lebeniţa) +ere mari cu biberon Au crescu! la noi (n pom 5 (perele) . (pepenele) O c"suţ" gogoneaţ". m"i pu'!ime # (pa!ru supra 'aispre0ece) Ce-i ga!a i !o! !rebuie g"!i! # (pa!ul) .Am num"r"!orul 9.n $ul!an -oinic. n"uc. C4nd m"n4nci o *eliuţ". %in (n!reg sun! o p"!rime.

1uma-n ap" 'ade -ie 5 (pe'!ele) Cine are dinţi mulţi i nu poa!e mu'ca # (piep!enele) 1u-i cais". (pisoiul) +ic".2e pa!ul lui Ti!i'or. c"-i ro'ca!" i-are pieliţa plu'a!" 5 (piersica) ade >domnul? pe un banc 1uma-n ci0me 'i (n *rac 5 (pinguinul) Ce-i din lumea mare-adus i la mare mas" pus # (piperul) Are blana m"!"soas". &a c"ldur" !oarce-n cas"8 &a l"buţe-are g$eruţe C 3!au ascunse (n pernuţe. (pisica) Care-i dobi!ocul Ce p"0e'!e *ocul i-'i spal" co7ocul # (pisica) Toarce lelea-nce!i'or . mic" 'i *ricoas" ."r" *urc" 'i *uior 5 (pisica) Cocolo' pe sub m"suţ" )'i ia coada (n l"buţ" i is!eţ precum e el )l prinde pe 'oricel. ade-un sac cu pu*u'or 5 (perna) O surcic" argin!ie.

ade mo'u-n pa!ru labe. nu se las" 5 (pi!ulicea) 3!" la noi necon!eni! i c4n!": >!i-i! 5 !i-i! 5? 5 (piţigoiul) 1u e pled 'i nici perdea.olose'!e la ara! Cine es!e. pes!e ape . prins (n scoabe. 1oap!ea s!ai ascuns sub ea 5 (plapuma) )n!re nori 'i-n!re p"m4n! 3*ori de ap" cad pe r4nd 5 (ploaia) Care arbori drepţi 'i-nalţi 2ar la r4nd ni'!e soldaţi # (plopii piramidali) &a care copac Tremur" *run0ele *"r" -4n! # (plopul) Iarna e nep"s"!or i -ara-i !remur"!or 5 (plopul !remur"!or) Ce *iar" cu limba r4m" i cu spa!ele d"r4m" # (plugul) %ou" roa!e. l-aţi a*la! # (plugul) 2es!e ape. i cum s!" a'a pleca! /u !rec apa pe usca!. cuţi! la! .Cre'!e cucul.ace drumul mai aproape 5 (podul) . (podul) 2es!e r4pe.

&a p"r ca acul8 <ara (n glod. (porumbelul) Cine se na'!e-n*"'a! # (porumbul) 3!" bur!osul pe c4mpie 1"s!urei (n el o mie. (pomul) Am aici (n b"!"!ur" O u0in" cu un!ur". (porcul) 1u-i !rac!or. 2o*!im de g$ice'!e.colora!". %in ţ"ri calde cump"ra!" 5 (por!ocala) %uce -es!e Ca-n po-es!e i oricui el '!ie-a spune C" e semnul p"cii-n lume. Iarna (n pod. lunci. Iarna !e-nc"l0e'!e. (porumbul) . Care umbl" prin ograd" C-un 'urub (n loc de coad". dar e (n s!are 2oieni. (porcul) indil. p"duri s" are 5 (porcul mis!reţ) T"r!"cuţ" aroma!" Ca un morco.%ou" sc4nduri cu inele 2"s!r"m c"rţile pe ele 5 (poliţa cu c"rţi) 2rim"-ara !e -esele'!e. <ara !e umbre'!e. mindil8 &a bo! ca pi!acul. Toamna !e nu!re'!e.

Iar" iarna-i a*uma!" 5 (pruna -4n"!") )n p"dure n"scui. (pragul) Am o p"s"ric"-n sac. . (pun!ea) Ce moţa!". <ra7a-i seara ne des*a!" 5 (pri-ig$e!oarea) i plu'a! 'i -"rga! Apa-nda!" a 0-4n!a! 5 (prosopul) Toamna-i -4n"!". %in ei pes!e noap!e =i-o da -aca lap!e. bruma!". A prins Creang" (n!r-un !ei # (pup"0a) Cine-i mic. i ou" g"ina. 2e-un b"ţ adunaţi. (porumbul) Trei su!e de *raţi Galben-ro'caţi. C"lc"!oarea sa!ului m-au pus. (porumbul) 1ici (n cas" nici a*ar" Talpa mea e drum de ţar". 3oţie de pi!palac 5 (prepeliţa) C4n!"reaţ" delica!". Acas" m-au adus.Tinerel Cu mus!"ţi albe. Iar porcul sl"nina. dragii mei. :"!r4nel Cu mus!"ţi negre. )n p"dure crescui. mi!i!el.

Cine-l '!ie )l g$ice'!e 5 (racul) Am o cu!ie Ca o coli-ie i c4n!" la nebunie. (radioul) .oar*eci are. 1eagr" es!e %e la coad" p4n" la cioc. ca*eniu . 1u croie'!e. (r4ndunica) +o!an cu blana !"rca!" i cu coada mul! scur!a!" &a urec$i are-ag"ţaţi %oi cercei ca!i*elaţi 5 (r4sul) C"l"!or ce merge-agale 1umai pe unde e -ale 5 (r4ul) Care cas" 0bur"!oare 3e ridic" p4n-la soare # (rac$e!a) . nu '!iu 5 (puricele) Ce n-are su*le! i su*le! *ur" # (pu'ca) O s"gea!" de c"rbune 6boar" iu!e pes!e lume 5 (r4ndunica) 6boar"-n sus. 6boar"-n 7os.%e se sperie 'i <od" de el # (puricele) +ic 'i negru.nde a s"ri!.

(ro'iile sau !oma!ele) %is de dimineaţ"-n 0ori <ars" lacrimi pes!e *lori 3oarele s-a ridica! i pe loc el le-a usca!.. mari 'i creţe 3un! prop!i!e (n!re beţe. /l (nda!"-ţi umple -asul 5 (robine!ul) +ere ro'ii.Cred c" macu-i place !are 6ilnic cere-n gura mare %up" a!4!a mac-mac-mac 2leac" s" (noa!e-n lac. (raţa) Toa!" 0iua s!" pe lac i ne cere mereu. Are-un corn (n*ip! (n nas 5 (rinocerul) 3pre s!4nga de-i suce'!i nasul. <erde es!e. bun". i-n p"dure el !r"ie'!e. dar ţi se pare. mac 5 (raţa) 1u e cerb.ace *ruc!ele negre G$eare are. (rugul de mure) . C4nd (l -e0i din dep"r!are 5 (renul) +ai mare ca o alun". (roua) Cine poa!e m4nca *ierul . Ro'ie. alb"."r" s"-'i rup" dinţii # (rugina) . %up" ce-a-mplini! o lun" 5 (ridic$ea de lun") :urdu$os.. -oinic 'i gras.

(sania) +ergi cu ea.n *l"c"u boga! (n spini Cu *lori albe (n ciorc$ini 5 (salc4mul) O b"!r4n" sup"ra!" 2es!e ape apleca!" 5 (salcia) C4nd nu e 0"pad" %oarme (n ograd". (scaunul) . gr4u. Oboseala o-nţeleg. *"in" # (sacul) .'i-n 7os !e duce. 3us o urci . dar roa!e n-are 1u e !ren. %ar c4nd ninge-a*ar" Cu copiii 0boar". (sania) Iarna *uge.. dar 'ine are Iarna bucurii aduce. Te cobori 'i urci pe ele 5 (scara) Am picioare dar nu merg. op! surcele.%ac"-l u0i. el *ace spum" i-ţi alunec" din m4n" 5 (s"punul) Ce lucru poa!e s" ţin": 6a$"r. <ara 0ace. m"lai. (sc4n!eia) %ou" beţe.. (sania) Ia!-o nu-i %ac" nu-i 1ici eu n-o spui.

(scoica) C4mpul alb.elinar cu !rei culori . oile negre Cin-le -ede nu le crede. Cin-le pa'!e le cunoa'!e. 2e oricine ţine-n spa!e 5 (scaunul) 3us copaie.CinF se a*l"-n orice cas" 3!" cu oaspeţii la mas" # (scaunul) / pu!ernic c4! se poa!e. Ai gri7" s" nu !e !ai 5 (secera) 24lnii mul!e (n'ira!e. Am *ura!-o de pe cer8 3!r"luce ca o -"paie i m"n4nc" numai paie. Bos copaie. &a mi7loc e carne -ie. (secera) &un" nou"-n p"r b"lai. 2ur!a!e pe dou" roa!e 5 (sem"n"!oarea) Cu !rei oc$i )n !rei culori / a!en! la !rec"!ori i-ţi ara!" . &a mi7loc carne de oaie 5 (scoica) Tipsie pes!e !ipsie. (scrisul) Am o lun" cu m4ner. (sema*orul) ."r" grai C4nd s" !reci i c4nd s" s!ai.

Bos piele. &a *abric" dac-o duce.)ndrum" pe !rec"!ori. (sema*orul) )n colţ de s!rad" Trei oc$i iscoad". 3!elele s-ascund 'i pier 5 (soarele) %e pe cer o si!" mare Cerne pe p"m4n! dogoare 5 (soarele) Alb" 'i suleimeni!" C4nd ur4!". c4nd iubi!"8 . Cu p"r *ereca!".n cas!ron cu g"urele Trece *"ina prin ele 5 (3i!a) Roa!" usca!". ceap" nu-i # (s*ecla) O ridic$e alb". (smoc$ina) 3us piele. )n mi7loc m"lai cu miere. m"r nu-i8 Cre'!e-n p"m4n!. (si!a) 3us piei. (sema*orul) Ce-i ro'u. &a mi7loc boabe de mei. )n cui ac"ţa!". dulce. Bos piei. O de0brac" de co7oace i (n 0a$"r o pre*ace 5 (s*ecla-de-0a$"r) . (smoc$ina) C4nd apare el pe cer.

<ara nu -or s" m" -ad". )l alungi 'i nu se duce # (somnul) Am dou" surori gemene Ce dorm (n picioare. (soba) Iar na !oţi gr"mad" &a !ine -enim. (soba) &a (n*"ţi'are-i slu!.iecare copil '!ie C" as!a nu-i 7uc"rie 5 (soco!i!oarea) Ce e dulce 'i mai dulce. (spr4ncenele) %in!re -4r*uri -er0i de s"bii Ies liliac$ii cor"bii 5 (s!4n7eneii) Cum numiţi c$ipul sculp!a! . Roade !o! pe dedesub! 5 (sobolul) 2e lunc" 'i prin 0"-oaie 3coa!e mo'ul mu'uroaie 5 (sobolul) +"rgelu'e pe -ergele 3oco!e'!i ce -rei cu ele. Iarna !oţi m"-nbr"ţi'ea0". (soco!i!oarea) 6ece s4rme ordona!e Cu c4!e 0ece bile colora!e. <ara dac" -ine. . (soba) +"n4nc" !oa!" 0iua i !o! *l"m4nd" r"m4ne. /s!e orb 'i surd 'i mu!. %e !ine *ugim.

2e un soclu a'e0a! # (s!a!uia sau monumen!ul) CinD se urc" pe ca!arg Ca s" *lu!ure (n larg # (s!eagul sau drapelul) Cine-i gros i scorţos i arunc" ce'!i pe 7os # (s!e7arul) Cuie mici cu m"ciulie 3!r"lucesc pe cer o mie. (s!iloul) Am o co*" gras". +4na o rupe8 2iciorul o calc". %ar c4nd iese soarele . Gura o bea. . (s!rugurele) 2arc"-i un curcan gola' i *ricos 'i uria' 5 (s!ruţul) Trupu-i es!e ţea-"-nal!".ug de-'i rup picioarele. (s!elele) /s!e sprin!en 'i b"lţa! %" n"-al" iarna-n sa! 5 (s!icle!ele) =in cerneala-n re0er-or Ca s" poţi scrie u'or. Cine es!e # &-aţi a*la! # (s!rugurele) 3oarele o coace. gras" 3!recoar" apa prin plas" 5 (s!recur"!oarea) Ciucur -erde sau ro'ca! 2e arac s!" ag"ţa!.

2rin!re *lori ascuns" 5 ('arpele) %e pe coad" l-ai c"lca! 3e descol"ce'!e (nda!" . se !4r"'!e 5 ('arpele) Curelu'" rece. i s!r"ba!e calea !oa!" . R"spunsul ce no!" are # (suprauni!ar") C4!e s!ele luci!oare 3!r"lucesc (n Carul +are # ('ap!e) Are sol0i 'i nu e pe'!e i c4nd merge. %ar usuc". (suga!i-a) +i se spune *racţie i-n orice si!uaţie Am num"r"!orul +ai mare ca numi!orul.Cre'!e numai unde-i bal!"8 Iar (n -4r* are un spic Ca o coad" de pisic 5 (s!u*ul) 3eam"n" cu un -apor i merge !o! cu mo!or %ar c4nd pleac"-n dep"r!are /l se las" (nce! (n mare. '!iţi -oi oare # 1o!a GH la-n!rebare. Cum m" numesc."c4nd drumul pe sub ap". (submarinul) 1u-i *ierbin!e. uns" 3ub p"m4n! 'ade ascuns". Iar a!unci c4nd iese a*ar" %e-o pri-e'!i !e (n*ioar" 5 ('arpele) Curelu'" uns".

('!iinţa) Cu c"ma'a *oi 'i cline. ('op4rla) / un 'arpe cu picioare. %ar nu poţi (n ea p"'i %ac" nu '!ii a ci!i. Toamna sun! de recol!a! i $ambarele de ocupa!. ('arpele) C4!e. ('!iule!ele) Ro!ocol.i -enin ai c"p"!a!. cu inima $ain". Are-n ea comori po!op Oric4! iau nu scade-un s!rop. c4!e mici picioare Harnica albin" are # ('ase) Ce-i mai (nal! dec4! calul i mai mic dec4! porcul # ('aua) <eg$ea0"-n dou" picioare Ca s" -ad"-n dep"r!are 5 ('oarecele de c4mp) Curelu'" -erde 2rin iarb" se pierde. C"m"rile !oa!e pline. 3"-mi g$ice'!i ce nume are 5 ('op4rla) +ic. Roade sacul de *"in" 5 ('oricelul) O ce!a!e minuna!" 3!" cu poar!a descuia!". i p"m4n!u-l ne!e0e'!e 5 (!"-"lugul) . ro!ocol. 2e-ar"!ur" d" ocol8 :olo-anii (i s!ri-e'!e.

/ un ţap ce nu m"n4nc". !ace. (!igaia) 1u-i pisic". Re pede de necre0u!. 1u *uge. (!imbrul) Ce !rece pe dinain!ea oc$ilor i nu-l poţi -edea # (!impul) Trece ne-"0u!. Ros! mare (n lume are. (!4rn"copul) Ce copac s!u*os 'i-nal! )n*lore'!e-n luna mai i d" *loare pen!ru ceai # Cine es!e. nu sare. %ar gro0a. C4nd nu-i dau.n melc mare de oţel :a!em ou"le cu el 5 (!elul) Am o copil": C4nd (i dau m4ncare pl4nge. i nespus de mul!e *ruc!e # (!oamna) .mu'c" din s!4nc". (!impul) Cine-aduce ploi m"run!e. l-aţi a*la! # (!eiul) O cu!ie cu *ereas!r" Boac" !ea!ru-n casa noas!r" 5 (!ele-i0orul) . nici mo!an / -"rga! 'i ro'co-an 5 (!igrul) %e plic se lipe'!e =ara ocole'!e.

. (!oporul) / *"cu! de munci!ori i !r"ie'!e pe ogor8 Toa!" 0iua el munce'!e.. C" -" dau pe loc un punc! 5 (!rei supra doi) . !r@@@i 5 (!ram-aiul) Care *loare Are g$eare i par*umul cel mai !are # (!randa*irul) Tricicle!a lui Andrei C4!e roţi (n-4r!e # (!rei) %ac" numi!oru-i I.Toa!" 0iua: cioca . (!rac!orul) 1u e pu'c".cioca8 <ine seara boca . nu e ma'in" %ar alearg" !o! pe 'ine i !e duce c4nd (l iei To! ora'ul dac" -rei. dar pe 'ine i se nume'!e.dar scormone'!e Trece m4ndru prin c4mpii i (n urm"-i curg *elii..rl" de !e-nnebune'!e.boca. dar pocne'!e 1u e porc. (!rac!orul) . Iar num"r"!orul J. (!ram-aiul) O c"ruţ" *"r" cai +erge bine. 3puneţi-mi ce *racţie sun!.mbl" ursul pe ogor i morm"ie (ngro0i!or 5 (!rac!orul) 1u e !ren.

(!renul) ir de camere pe roa!e . (!une!ul) 1u -orbesc 'i nu am -iaţ" %ar *ac 0gomo! de !e-ng$eaţ"8 3!au de pa0" la $o!ar". ţin.uge pe 'ine c4! poa!e 5 (!renul) . ţin 'i pi'c"!ura..n balaur mul! de *ier Alearg" pe mul!e roa!e 3-arunce pe 'an!ier +"r*uri mul!e.. &a -ale *uge !are. <"rs prin gur" *oc 'i par". (!renul) . s!au (n gar" i !e duc (n!reaga ţar". (=4nţarul) . . (!unul) Are d4nsul 'i picioare %ar e-obi'nui! s" 0boare8 =in...Am o !r"sur" mare..nde pi'c".rl" lupul la $o!ar" i s-aude-n al!" ţar". de depar!e 5 (!renul) . u 'i plec acum Cu -agoane merg la drum8 . u. las" ran" 5 (ţ4nţarul) 3un! mi!i!el 'i dr"cu'or i m" $r"nesc cu s4nge de om.ug pe 'ine. &a 'es (nnebune'!e &a deal g4*4ie'!e. Cine-i obr"0nic"!ura # (=4nţarul) 3l"b"nog ca 'i o scam".

=u'!i cu !ine-n p4r"uţ 5 (ulciorul) Ce s!" (n ume0eal" i nu se ud" # (uleiul) G$ear"-n cioc. (umbrela) Roaba care-o (mpingi (n!runa C4!e roţi ea are # (una) C4rligel lega! cu s*oar" 2rinde pe'!i 'i-i scoa!e-a*ar" 5 (undiţa) Inelu' rup! . )ncre0u! c" e b"rba!. Osp"!aru-l d" cu bere 5 (ţapul) G4lg"uţ-g4lg"uţ.orm" de ciuperc" are i de ploaie ne ap"r". g$ear"-n picioare %" pr"p"d prin 0bur"!oare 5 (uliul) Ce merge pe ap" 'i nu se ud" # (umbra) CinD se ţine de oricine 1uma-n 0ilele senine # (umbra) .Ce are barb" i !o!u'i nu e b"rba! # (ţapul) +erge ţanţo'. (ng4m*a!. &a bu*e!.ug de !ine i !u musai dup" mine. (umbra) . c4nd lumea-l cere.

(ur'ii) Ce buruian" c4nd o a!ingi )ţi *ace numai b"'ici # (ur0ica) Ce bur uian" O poa!e cunoa'!e 'i orbul # (ur0ica) /u la orice cas" 3un! slug" aleas".3coa!e pe'!ii de pe *und. (ursul) . dup" mure. greoi. /u (l pe!rec iar". (u'a) . (undiţa) )n co7oc (n!ors pe dos +orm"ind moroc"nos. /u pe ori'icine )n!4mpin c4nd -ine8 C4nd pleac" a*ar". (ursul) <ine mo'ul pe c"rare.mbl" pus!nic prin p"dure %up" miere. cu p"rul *in. 3eam"n" cu +o' +ar!in 5 (ursul polar) Iarna-'i -4r" nasu-n blan" i din ung$ii ('i sug $ran" Iar -ara. 6meur" culeg desculţi. . Iarna dorm s" prind pu!ere. sus pe munţi. Cu co7ocul (n spinare. (ursul) Alb.mbl" mo'ul prin p"dure %up" 0meur" 'i mure 5 (ursul) <ara umblu dup" miere.

na mare. 1e d" carne. (u0ina siderurgic") Care *orţ" pribegi!" Apa m"rii o agi!" # (-4n!ul) Ce 0boar" pe sus i nu-l -e0i # (-4n!ul) Cine !rece pe la poar!". (u0ina) Am aici. dou" mici <in (n *iecare an i pun lac"! la g$io0dan. Iar -iţei mi!i!ei 3e numesc copiii ei. sub deal. Care *umeg" mereu. i c4inii nu (l la!r" # (-4n!ul) /a es!e bun" la !oa!e. Iar albinele din el . ne d" lap!e. poţi s" 0ici .ac miere din oţel. i cu limba op"ri!" +es!ec" *on!" !opi!". un 0meu.Ga0d" bun" 'i aleas" / la ori'icine-n cas"8 /a prime'!e pe oricine i c4nd pleac" 'i c4nd -ine 5 (u'a) i a*ar" 'i (n cas". (-aca) Trei surori. G$ici ce e # (u'a) &a margine de ora' Am un s!up care-i *run!a'. (-acanţele) .

mbl"-n pomi dup" alune. (nda!" spune 5 (-e-eriţa) =u' g$idu'. . braţe n-are =ine *lorile-n p"s!rare 5 (-a0a de *lori) O spor!i-" cu renume . 2-un picior s!au !o!deauna8 C"m"'i am nenum"ra!e i le por! !oa!e-mbr"ca!e. &"ud4ndu-se oricui C" ea poar!"-n al ei spa!e C"m"'i albe 'i -er0ui 5 (-ar0a) Trupul. /a poa!e mereu s" ţin" . (-e-eriţa) %e ce-o lunge'!i.Care cas" plu!i!oare 2es!e m"ri e c"l"!oare # (-aporul) i pe *lu-ii 'i pe mare %uce lumea (n spinare 5 (-aporul) ade m4ndra-n!r-un picior. (-e-eriţa) Ronţ"ie nuci 'i alune 3are graţioas" Coada-i e s!u*oas" C %e-o g$ice'!i. (-ar0a) O *e!iţ" Cu co*iţ". capul mi-e !o!una.lori aduse din gr"din" 5 (-a0a de *lori) <iaţ" n-are. coad" ro'ca!" 2es!e ce!ini arunca!".

*ug !oţi de ea. dar nu prea. (-remea) Ce mo-il" e gro0a-". Hoaţ" es!e 'i 'irea!" %ar e -ai de coada ei C4nd d" pes!e ea gri-ei. . C" arunc"-n ceruri la-" # (-ulcanul) Are-o coad" (n*oia!". i *ac po0nele adese Celor ce m" prisosesc. (-iscolul) Ce se leag" cu gura i nu se de0leag" cu m4na # (-orba) %ac"-i dulce. (-iaţa) +o'uleţul cel -oinic 3e-n*"'oar"-n borangic 5 (-iermele de m"!ase) 2are-albin".iindc"-i lene'" 'i rea 5 (-iespea) &a mesele cele alese 1u lipsesc.%e ce mai scur !"-o *aci.rlu 'i m" (n-4r!esc 2e drumeţi (i (ngro0esc. . mul! aduce. %ac"-i rea.uge *"r" de picioare %e n-o prin0i 1ici de-a c"lare. (-orba) &acom". g"l"gioas" =op"ie pe l4ng" cas" 5 (-rabia) . (-inul) .

(-ulpea) Coada ei es!e s!u*oas" %ar de g"ini nu se las".mbl" pe la co!ineaţ". (-ulpea) Cume!riţa cea 'irea!" <ine-adesea prin -ecini i-ama!oare se ara!" %e a >cump"ra? g"ini. (0"pada) Cu coam" 'i !rup -"rga! 2are un c"luţ ciuda!. (0"pada) 1u-i *"in". 3ub s!rea'ina cerului. (-ulpea) 2oţi s"-l *aci c"-i s"n"!os C$iar de s!ai cu capu-n 7os / un spor! mai de *olos. (-ulpea) Ro'co-ana cea is!eaţ" . (Koga) &ap!ele gerului. Cine es!e. l-aţi a*la! # (0ebra) %ege!ele. dar se cerne8 1u-i co-or. (0"pada) +oale. dar se a'!erne. buni *r"ţ4ni C4!e-s la-am4ndou" m4ini # (0ece) Cine-mi spune din!r-o da!" C4!e colţuri are-o roa!" # (0ero) . 2en!ru c4mp e $ain" groas". alb" 'i pu*oas".

Am un prie!en pricepu! %e !oa!" lumea '!iu!8 )mi d" s*a!uri 'i (mi spune To! ce se pe!rece-n lume. i nu po! s" se a7ung".na-i neagr". . C-o arip" neagr" 'i una alb". (6iua 'i noap!ea) %ou" *e!e-mi poar!" salb" . (0iua 'i noap!ea) <aca neagr" in!r"-n sa!. <4n! pu!ernic -rea 'i s*oar" i-a!unci 0b4rn4ie 'i 0boar". Cu cea alb" (i (mpr"'!ie.na-i alb". Toa!" lumea se !re0e'!e. 1easemenea la nume: . (0meul) 1u-i pas"re 'i !o!u'i 0boar" %ac"-l ţii bine de s*oar". al!a-i alb". 1e-nce!a! se !o! alung" i nu po! s" se a7ung". Cu cea neagr" ('i adun" puii. (0iarul) Am o clo'c"."uri! e din $4r!ie. (6iua 'i noap!ea) 3un! dou" surori (n lume. -al!a neagr"-n!uneca!"8 3e gonesc prin lumea lung". (0iua 'i noap!ea) 1u-i b"ia! ca s" nu-l '!ie. (0meul) 24lnii ro'ii 'i albas!re 3!au pe gardurile noas!re 5 (0orelele) . lumina!". Toa!" lumea s-a culca!8 <aca alb" c4nd sose'!e.