You are on page 1of 171

Bárczi Gusztáv Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó Kaposvár

INTEGRÁCIÓS

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV
Könyv pedagógusoknak, szülőknek és mindenkinek, aki a gyakorlati tapasztalatokra kíváncsi – Segítünk, hogy segíthess!

Kisegítő iskolától - a Módszertani Központig - a jövő iskolájáig!

2

INTEGRÁCIÓS MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV
Könyv pedagógusoknak, szülőknek és mindenkinek, aki a gyakorlati tapasztalatokra kíváncsi

A könyv a HEFOP-3.1.4./05/1.-2005-10-0011/1.0. keretében készült

A kiadvány létrejöttét támogatta: Európai Unió Szakmai vezető: Dr. Benczéné Csorba Margit Szerzők: Fotó: Dr. Benczéné Csorba Margit, Csíkvárné Takács Anikó, Rádicsné Táskai Erzsébet, Kovács Attila Varga Béla

A könyv ingyenes, kereskedelmi forgalomba nem hozható. A felhasználás a jövedelemszerzés célját nem szolgálhatja.

Kaposvár, 2007.

3

ELŐSZÓ

Ákos sápadt, sovány fiú. Édesanyja kétségbeesve hozza a nevelési tanácsadóba az iskolai kudarcok miatt. Fáradékony, érdektelen, üres a tekintete, állandóan biztatni kell, támogatásra szorul. Osztálytársaival nem barátkozik, szégyenlős, félszeg kisfiú, aki félve megy iskolába, nem tud eleget tenni az iskolai követelményeknek, visszahúzódik, kerüli a kihívásokat, nem akar a közösségi életben részt venni.

Mit tegyünk? – kérdezi az édesanya.

Mit tegyünk, ha másnak érezzük magunkat, ha „másság”-ra ítéltettünk? Mit tegyünk, ha más a gyermekünk, megváltozott külsővel vagy belsővel? Ha a „normális”-hoz szokottak szemében látjuk gyermekünk hibáit, felismerjük a szánalmat, érezzük, milyen idegennek lenni, érezzük a benne és bennünk rejlő gyötrelmeket, és csak egyet szeretnénk, ha olyan lenne, mint a társai, ugyanolyan jó vagy rossz, ugyanabba az óvodába, iskolába járna, ugyanúgy szerepelne az iskolai ünnepségeken, és a többiek úgy néznének rá, ahogy egymásra. Az emberek félnek az ismeretlentől, a szokatlantól. Az ellenállások leküzdésében a pedagógusok, gyógypedagógusok élen járhatnak, felvállalva a nehéz helyzeteket, a korlátok ledöntését, részt vállalhatnak egy biztonságos környezet megteremtésében, ahol a kiszolgáltatott helyzetből együtt reményt nyújthatunk. Büszkék vagyunk arra, hogy Kaposvár város óvodáiban, iskoláiban megindult a szemléletváltás, hogy a kaposvári Bárczi Gusztáv Módszertani Központ átalakítva intézményi szerkezetét, megújulva látja el szegregációs és integrációs feladatait. Gyógypedagógiai, módszertani központként olyan modellt alakított ki, mely szakszolgálataival, pedagógiai szakmai szolgáltatásával megfelel a 21. század kihívásainak, és azt vallja: Minden gyermek tehetséges valamiben! Ajánlom tapasztalatainkat érdeklődőknek. mindenki figyelmébe, szülőknek, pedagógusoknak és

SEGÍTÜNK, HOGY SEGÍTHESS! – ismerd meg a lehetőségeidet, hogy minél korábban segítséget kapj, hogy tudd, hova fordulj, mit tegyél, mi a legjobb a gyermekednek, Te hogyan segíthetsz! (szakmai vezető)

hogy hozzájutnak-e a számukra megfelelő intézményes ellátáshoz. akadályokat sikeresen leküzdő. a társadalmi beilleszkedés elősegítését. pedagógiai funkciót töltenek be a szakszolgálatok. A szakszolgálati ellátás elválaszthatatlan a gyógypedagógiától. a szakemberek jelenléte. közösségbe beilleszkedni nem tudó. A jogszabályok biztosítják a jogokat a rászoruló gyermekeknek. melynek során a gyermekek érdekeit szem előtt tartó szakszolgálati tevékenység előtérbe kerülése lehetővé tette az esélyegyenlőség. szorongó. s a hozzá kapcsolódó szakmai szolgáltatások. Az iskolai kudarcokhoz vezető okok feltárása. az integráció felerősödését. Nem mindegy. A gyermekeik sorsának alakulása nagymértékben függ attól. A kaposvári modell bemutatja. ismerete. hogy milyen pedagógiai feladatokat lehet felvállalni ezen a területen. hogy kedvetlen. a másság felismerése. s ez a megoldási mód hogyan valósul meg az óvodai. A törvények és rendeletek szabályozzák az ehhez szükséges lehetőségeket. bárhogyan is fejlődik értelme. a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok egyre nagyobb számban fogadják a kétségbeesett és tanácstalan szülőket. akik segítséget várnak. a fejlődési különbségek kiegyenlítése fontos feladata az oktatásnak. A nevelési tanácsadók. Nem minden gyermek veszi sikeresen az akadályokat. Kaposváron és a kaposvári kistérségben az elsők között indult meg a szemléletváltás. Az alulszocializált helyzetű csoportok különleges figyelmet érdemelnek. Az esélyteremtés fontos eleme a minőségi oktatás. az ellátási formát érdemes áttekinteni. s maga a sajátos neveléshez. a napjainkban zajló integrációtól.4 BEVEZETÉS Az iskolai sikertelenség a gyermek és a szülő számára komoly teher. helyi közigazgatási rendszerben fontos társadalmi. elfogadása. és a gyerekek elsődleges érdeke szerint dönteni. vagy egészséges önértékelésű. . bármilyen is személyisége. tanulóknak. iskolai gyakorlatban. agresszív. A mai Magyarországon az átalakulóban lévő önkormányzati. ellátáshoz való jog. milyen egy lehetséges út. lehetővé teszik a sajátos szolgáltatások igénybevételét. a jogszabályi előírások betartása. boldog gyermek lesz-e belőle.

5 I. . § 29.súlyos tanulási zavarral. érzékszervi. .autista gyermekek. a hátrányos helyzet. vagy szellemileg elmaradottak.viselkedés. .”1 A speciális nevelési szükségletű gyermekek valamiben mások. Napjainkban egyre inkább használatos a fogyatékos szónál kevésbé megbélyegző elnevezés. tanulási nehézséggel. hallássérültek. a tanulási akadályozottság. sajátos nevelési igényű gyermek. . tanuló.a tanulásban akadályozottak. aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a) testi. Dr. FEJEZET Más a gyermekem Alapfogalmak. azt kitágítva. Speciális nevelési szükséglet az akadályozottság fogalmának megjelenése után született meg. értelmi. bekezdése így definiál: Sajátos nevelési igény „29. több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos. az akadályozott szó.az értelmileg akadályozottak. magatartászavarral küzdők. magatartászavart mutatók. jogszabályok A fogyatékosság szó a gyógypedagógia alapfogalma. törvény a közoktatásról . de lehetnek kivételes képességűek. autisták. évi LXXIX. Papp Gabriella A sajátos nevelési igény. ugyanakkor a nevelés-oktatás időszakára szűkítve használatát. az eltérő kulturális háttér különböző fogalmakat takarnak. 1 1993.és teljesítményzavarral küzdők. . zavarral küzdők. Sajátos nevelési szükségletű gyermekek: . a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd. melyet a Közoktatási törvény 121. lehetnek láthatóan sérültek. beszédfogyatékos. tehetségesek is. mozgáskorlátozottak. . Magyarországon ma a sajátos nevelési igényű gyűjtőfogalmat használjuk.beszédben akadályozottak. amely révén a gyermek a gyógypedagógia körébe sorolódik. Tanulási nehézség a tanulási gyengeség. Azt a biológiai állapotváltozásra létrejövő tulajdonság-együttest jelöli. mint a többiek. tanuló: az a gyermek. b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd.látássérültek. autista. a tanulási zavar.

szomato-. megfelelő pedagógiai program. gyengeséggel. A fejlesztő pedagógus segíti a többségi iskola tanulási nehézséggel.pont Közoktatási törvény 121. a foglalkozásokhoz szükséges speciális tanterv. tanuló részére a szakértői és rehabilitációs bizottság által meghatározott szakmai szolgáltatások biztosítása. elsősorban a pedagógus-tanácsadás. az illetékes szakértői bizottság által meghatározottak szerinti foglalkozáshoz szükséges szakirányú végzettségű gyógypedagógus foglalkoztatása. a gyermek. a család. § 19. A hátrányos helyzet A hátrányos helyzet fogalmát így értelmezi a törvény: „Hátrányos helyzetű gyermek.óvodás gyermek esetén a gyermek három éves korában.a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint .6 A magatartászavarok közül feltétlenül ki kell emelni az agresszív és regresszív viselkedésű gyermeket. oligofrénpedagógus. támadó) és nem látható (visszahúzódó.”2 Az együttnevelés feltételei közül a legfontosabbak a személyi infrastruktúra. „3 2 3 Közoktatási törvény 121. az a tanuló is. magánoktatáshoz. akit tartós nevelésbe vettek. tehetséges fiatalokról méltatlanul kevés szó esik. Fejlesztőpedagógus. pszichológus. konduktor. tanuló esetében a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. gyógypedagógus Gyógypedagógusok az iskolában a fogyatékosság típusának megfelelően foglalkoztathatók. illetve iskolai neveléséhez és oktatásához. a fejlesztő felkészítéshez. § 14. a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógus. Az együttnevelés feltételei: „28. (tanulásban akadályozottak pedagógusa. szociális helyzete miatt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította. továbbá a sérülés típusának megfelelő trénerek. Szurdo-. habilitációs fejlesztési terv. A látható (ellenséges. a neveléshez és oktatáshoz szükséges speciális tanterv. rehabilitációs. kezelésük szükséges. e csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek. a szakemberek együttműködése. a kiemelkedő tanítványok támogatása. iskolai neveléshez és oktatáshoz. konduktor foglalkoztatása. akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője . terapeuták. az a tanuló. tankönyv valamint speciális gyógyászati és technikai eszközök. A nevelési tanácsadók iskolapszichológiai hálózatának feladata a jelentkező problémák kezelése. tanuló külön óvodai neveléséhez. értelmileg akadályozottak pedagógusa) logopédus. halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek. A kivételes képességű.pont . csendes) zavarok egyaránt súlyosak lehetnek. a befogadó készség kialakítása. sajátos nevelési igényű neveléshez és oktatáshoz szükséges feltételek: a gyermek. speciális taneszközök. tankönyv és más segédletek. integrált óvodai neveléshez. enyhe tanulási zavarral küzdő gyermekeit. tanuló: az. tiflo-. kiemelten kezelése. a gyógypedagógiai szolgáltatás. differenciált oktatás. akit családi körülményei. holott egy ország jövőjét meghatározza a tehetséggondozás. pszicho-. a szülők támogató hozzáállása.

elfogadását. apa. társtalan. vagy munkanélküliek. megismerését szolgálja. társkereső gyerek. lelki. Jellemző a társas kapcsolatok szűkülése. vagy csak alkalmi munkákból. szexuális bántalmazás. az érzelmi és gazdasági közösségek gyengülése. A nukleáris családokban (anya. A magyar közoktatásban a roma gyermekek helyzete a legsúlyosabb. megismertetése a kisebbségi csoportokkal kapcsolatos pozitív attitűdök megerősítése. akik kettős stigmát hordanak. Fogyatékosság és szociális hátrány A hátrányos helyzet egyéb összetevői:  szülő iskolázottsága  alacsony jövedelem  inadekvát beiskolázás A roma tanulók aránya magas a hátrányos helyzetű tanulók között. fiatal. az értékrendek változása. hiányzik a kellő türelem. segélyekből élnek. segíti a társadalmi előítéletek leküzdését. Erkölcsi okok a háttérben: bűnöző család. az összetartó erő csökkenése. elmebetegség. befogadó multikulturális intézménnyé? Hogyan küzdjünk a faji előítéletek. kapcsolat kiépítése a kisebbségi csoportokkal. naponta bizonytalanságban. Sok a magányos. a mindennapokban erről a kérdésről esik a legtöbb szó. Mit jelent a veszélyeztetettség? A szociális hiányokat: elsődleges szükségletek hiányát (éhezés. leértékelést alakítottak ki a többségi csoportokban. Egészségügyi okok: embertelen lakáskörülmények. az elfogadás. Ma sok családban a gyerekre nincs idő. Nevelődési ok: érzelmi elhanyagoltság. nyelvi hátrányok előítéleteket. Multikulturalizmus A multikulturalizmus a kisebbségek megértését. a létminimum alatti életforma.7 Mi vezethet a hátrányos helyzethez? A családok válsága Munkanélküliség. TBC. A különböző szociokulturális. a sztereotípiák ellen? A különböző kultúrák megismerése. Hogyan váljunk kultúra-érzékeny. hátrányos helyzetűek és sajátos nevelésűek is. egzisztenciális bizonytalanság. az együttlét öröme. gyermek) a szülők dolgoznak (kulcsos gyerekek). testi. és magas azon gyermekek száma is. és anyagilag összeroppannak. kudarccal reagáltak. felbomlott házasságok. konfliktuskezelő technikák megismertetése. . A negatív viszonyulásra a kisebbségek még nagyobb sikertelenséggel. káros szenvedélyek. fázás).

egyéni fejlesztési tervek alapján folyó nevelő-oktató munka. intelligenciavizsgálatok és tantárgytesztek) segítségével. kiemelve a csoportból. adekvát vizsgálati módszerekkel és eszközökkel annak megállapítása. képességekkel rendelkezik-e az egyén. projektpedagógiát. A speciális eszközök: számítógépek. Az irányzat ellentéte a gyermekek meghatározott csoportjait speciális nevelési intézményekben elkülönítő szegregált iskoláztatás. inkluzív pedagógiát segítő differenciálást. hogy speciális iskolai tanulmányok folytatásához. a sajátos nevelési igényű tanulók eredményes oktatásának megvalósítása érdekében. Mosonyi Mária Képességvizsgálatok Képességvizsgálatok. Integrált nevelés Az 1970-es években elindult pedagógiai irányzat. funkcionális (részleges és teljes). fejlettségi szintjéhez. 2. A képességfejlesztő oktatás által a lemaradó és a tehetséges tanulók egy osztályon belül a saját tempójukban fejlődhetnek. szociális (közös szabadidős programok). mely a tanulásban valamilyen oknál fogva akadályozott (pl. iskolaérettség: testi. fejlesztő játékok. dráma-. Az integráció lehet lokális (elkülönített). saját pedagógiai program.: képességtesztek pl. mely biztosítja az egyes gyermekek képességeinek fejlődését a hagyományos oszt. spontán (hideg integráció-feltételek nélküli). fejlesztő eszközök. képességzavar. fogyatékosság. fejlesztő programokat. különleges adottságainak (tehetségességének. esetleg fogyatékosságainak) feltárása pszichológiai vizsgáló módszerek (ún. feladatlapok és szakkönyvek segítik a pedagógusokat az . szociális hátrány) gyermekek együttes. amelyek egyaránt fontosak a sikeres iskolai munkához. kooperatív technikákat. alkalmassági vizsgálatok: 1. helyi tanterv. lelki (értelmi) és szociális területeken elért fejlettségi szintek. számítógépes programcsomag. a lakóhelyhez közeli nevelését. az egyén általános képességeinek.8 Iskolai életre való felkészültség Iskolai életre való felkészültség. Boros Ottília Szegregált nevelés Elkülönített intézményben vagy tagozaton kis létszámú osztályban. vagy a délutáni napközis foglalkozás ideje alatt. sajátos munkatevékenységek végzéséhez szükséges adottságokkal. oktatását jelenti a kortársakkal. Legnagyobb arányban vagy párhuzamosan a tanórán. Differenciált tanulásszervezéssel és egyéni bánásmóddal igazodik az egyes tanuló haladási tempójához. fordított (fogyatékosok közé az épek).-tanítás keretei között. Az intézmények közül néhány már alkalmaz korszerű. fejlesztő programok. Képességfejlesztő oktatás: speciális oktatási forma. A gyermekek gyógypedagógiai fejlesztése különböző módon valósul meg.

mozgásfogyatékos. e). Az egységes gyógypedagógiai módszertani intézményben. az egységes konduktív pedagógiai módszertani intézményben – szervezeti és . középsúlyosan értelmi fogyatékos. a helyi tantervben mindenképpen meg kell jelennie. továbbá az intézmény keretén belül óvodai vagy általános iskolai feladatot ellátó intézményegység működhet. tudatos. vagy a súlyosan és halmozottan sérült gyermekeket vállalták. Az oktatási törvény értelmében a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésénekoktatásának felvállalása esetén az iskolai dokumentációban szerepelnie kell a feladatnak. §-a a)-b). iskolákban külön fejlesztő szobát rendeznek be az érintett gyermekek foglalkoztatásához. a szegregált intézmény helyett egy integráló iskolában. otthon és a munkában. az e törvény 36. hogy szinte valamennyi gyermek a lakóhelyéhez közel eső iskolában tanulhasson. az utazó szakember hálózat működtetését. Dr. Az inkluzív pedagógia megjelenése tehát egy iskolai átalakulási reformként értelmezhető. azoknak is. a gyengénlátó. addig az inklúzió esetében cél. tanulóval együtt történő nevelésének. A befogadás (inklúzió) ezzel szemben alapvetően megváltoztatja a többségi iskolai pedagógiai eljárásokat. Magyarországon az általános pedagógia körébe tartozó és a speciális nevelési szükségletű gyermekek együttes nevelésére-oktatására az integráció szót használják leginkább a szakemberek. tanulók többi gyermekkel. a pedagógus kompetenciája a speciális nevelési szükségletű gyermek iránt megnő. Ennek az elvárásnak minden iskolának eleget kell tennie. a szabadidőben. Az intézmények legkevésbé a vak. a pedagógiai programban. előre átgondolt feltételrendszer megvalósulását igényli és feltételezi. a gyógypedagógus egyenrangú félként vesz részt a folyamatban. Általános szociális értelmezése szerint az akadályozott emberek részvételének biztosítását jelenti a társadalmi folyamatokban az óvodától az iskolán át. a hallássérült és a tanulási zavarokkal küzdő gyermekek általában bekerülnek az alapító okiratba. az egész tantestület keresztülmegy egy szemléletváltozáson. Papp Gabriella Egységes gyógypedagógiai intézmény 12. Míg az integráció esetében az a cél. melynek az alapító okiratban. az egységes konduktív pedagógiai módszertani intézmény – céljaival összhangban – elláthatja e törvény 34. hogy a különleges bánásmód biztosítása ezen gyermekek esetében széleskörű. oktatásának segítése céljából. melyek nagyon alacsony létszámú. hogy minél több gyermek tanuljon a többségi általános iskolában. Az egyes iskolákban olyan magas arányban találhatók a sajátos nevelési igényű tanulók. aliglátó. g) és h) pontjában felsorolt pedagógiai szakszolgálat feladatait. §-a (2) bekezdésének b)-e) és g) pontjában felsorolt pedagógiai szakmai szolgáltatás feladatait. egységes konduktív pedagógiai módszertani intézmény hozható létre a sajátos nevelési igényű gyermekek. Az óvodákban. „Egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény. és a feladat ellátásához szükséges feltételek biztosításának. amelynek eredményeként az iskola alkalmassá válik minden egyes gyermek nevelési szükségletének a kielégítésére.9 integrációs munkában. A tanulásban akadályozott. a módszertani eszköztár bővül. Az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény. sajátos nevelési igényű tanulót fogadtak be.

36.§) és a szakmai szolgáltatás (Kt. Feladata: az integráció segítése. az iskola-egészségügyi ellátás is.pont . szervezése. szakmai szolgáltatásokkal a jelen és a jövő intézményei. amelyben egymással szakmailag szorosan együttműködik a speciális (szegregált) iskola az integrációs szakszolgálattal annak érdekében. gyógypedagógiai központok. tanuló tájékoztató. fejlesztés és gondozás. fejlesztő felkészítés. Az EGYMI = tudásközpont. szakszolgálati tevékenységüket. a pedagógiai szakszolgálat (Kt. konduktív pedagógiai ellátás. szakszolgálatokkal. és a hozzá kapcsolódó pedagógiai szakmai szolgáltatásukat. intézményen belüli terápiákkal és intézményen kívüli utazó gyógypedagógiai hálózattal.”4 Az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény olyan közoktatási intézmény. § 12. pedagógiai szolgáltatás pedagógusok képzésének. az utazó gyógypedagógiai szolgálat működtetése.Kaposvár Az egységes korszerű módszertani intézmények.10 szakmai tekintetben önálló intézményegységként – megszervezhető a nevelési tanácsadás. hogy az integrált nevelés-oktatás sikeres legyen. A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését az egységes módszertani intézmények többféle módon segíthetik. EGYMI által jogszabályok alapján vállalható feladatok Utazó gyógypedagógiai szolgálat Pedagógiai szakszolgálatok gyógypedagógia tanácsadás. pedagógiai tájékoztatás. a helyszínen végzik nevelő -oktató munkájukat. 4 Közoktatási törvény 33. a családsegítő szolgálat. 34. terápiás segítségadásukat. tanácsadó szolgálat Bárczi Gusztáv Módszertani Központ Pedagógiai program . logopédiai ellátás. Az utazó gyógypedagógusok a gyermek lakhelyén. igazgatási.§) feladatköréből a törvényben meghatározottak ellátása. továbbképzésének és önképzésének segítése. gyógytestnevelés nevelési tanácsadás korai Pedagógiai szakmai szolgáltatások szaktanácsadás.

3. A pedagógiai szakszolgálatok Kt. ez esetben szakmailag a legjobb megoldás a minden feltétellel rendelkező EGYMI-vel megállapodni a feladatellátásról. a tanulásban való lemaradás átmeneti jellegű. csomóz-csineg) . szülőnek. részképességzavarok komplex tanulási zavarok a viselkedés. énkép.11 A kistérségben utazó szakembereikkel hozzájárulhatnak a jelenlegi oktatási gondok megoldásához. g) a konduktív pedagógiai ellátás. § A szülő és a pedagógus nevelő munkáját és a nevelési -oktatási intézmény feladatainak ellátását pedagógiai szakszolgálat segíti. Olvasás és írás terén tapasztalható tünetek: sok olvasási hiba feltűnően lassú olvasási tempó egybeolvasás nehézsége betűtévesztés. f) a továbbtanulási. h) a gyógytestnevelés. d) a nevelési tanácsadás. összehangolt team-munka várható el. ép érzékszervű gyermekek egy vagy több képesség hibás működése miatt egy vagy több tárgyból nem tudnak megfelelni a minimumelvárásoknak. Pedagógiai szakszolgálat a) a gyógypedagógiai tanácsadás. pedagógusnak. továbbá az országos szakértői és rehabilitációs tevékenység. -betoldás szótagkihagyás vagy –betoldás megtapadás (perszeveráció: pl. 34. amely mindenkinek. pályaválasztási tanácsadás. következménye az elégtelen vagy gyenge iskolai teljesítmény. A többcélú kistérségi társulások általában választják a szakszolgálatok átvételét. betűkihagyás. b) fejlesztő felkészítés. 2. korai fejlesztés és gondozás. amely súlyos és tartós. A minőség az igényekhez igazodó teljes körű szakember ellátottsággal biztosítható. e) a logopédiai ellátás. önértékelés területén mutatkozó zavarok Diszlexia: specifikus és olvasási zavar 1. Tanulási korlátok. és a társadalomnak érdeke. tanulási nehézségek Tanulási gyengeség: a legkevésbé súlyos. Tanulási zavarok típusai 1. Tanulási akadályozottság: a tanulás minden területén jelentkező probléma. egységes szakszolgálati tevékenység alakítható ki. c) a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenység. gyermeknek. mindent egy szolgáltatótól meg lehet rendelni. Tanulási zavar: ép értelmű.

a matematikai szimbólumok (műveleti jelek) értelmezési nehézsége Alapműveletek és inverzeinek hibás. időbeli tájékozódás. a grafémák – a betűk látási. .perszeveráció (pl.diktált számnevek hibás leírása. mozgási. 8. .iránytévesztés műveletvégzés közben (pl.12 betűk elővételezése (pl. iránytévesztés. A térbeli tájékozódás zavara.műveletcsere (diszkonnekció) (pl. . a szukcesszív (időbeli) szerveződés zavara. . sokszor extravagáns viselkedés Diszgráfia: jelentése írászavar Oka: A beszédhallási. de értik a szöveget görcsös vonalvezetésű írás az egyes betűk. időbeli analízis és szintézis fejletlensége. . . 9+2=7). térbeli.) . amelyeknek nem alakul ki állandó alakja másolás közben is sokat hibáznak 2. csőre helyett csere) reverzió (a betűsorrend irányának megváltoztatása: ól-ló) csak a technikáját tudják az olvasásának. pontatlan értelmezése (Dékány 1989. a fonémák beszédhangok képzetei.nem alakult ki vagy rossz a számolási technika. de nem értik. Számnév-számjegy-mennyiség egyeztetési nehézségei: . átkódolási problémák. sok hibával olvasnak. 12 helyett 8. Beszéd terén: szóemlékezete és vizuális emlékezete rossz gyenge a szókincse. 314 helyett 341) . testsémazavarai vannak elveszti tanulási motivációját. látási. amit olvasnak rosszul.a műveletet nem tudja értelmezni. az artikulémák – a beszédhangok kiejtési képzetei.számok kihagyása. Magatartás terén: rossz a ritmusérzéke éretlenség. . infantilizmus iránytévesztő. térbeli képzetei. felcserélése. mennyiséggel kapcsolatos problémák: . Számmal. .egyenetlen ritmusú számlálás. a kinémák – a betűk leírásával kapcsolatos motoros.több-kevesebb-ugyanannyi fogalmának helytelen használata. A szükséges képzetrendszerek fejlődési elmaradása (pl. egyes szavak hol megvannak. kinesztetikus képzetek kialakulatlansága). 9. eszébe jutnak.leírt számjegyek hibás kiolvasása. . 12) .mennyiségi relációk helytelen értelmezése. Diszkalkulia: a matematikatanulás zavara Kialakulatlan vagy bizonytalan téri. 12:3=15) . hol eltűnnek 3.a számok hibás grafikus megjelenítése. 10. 10. percepciós problémák.deszinkronizáció (pl.

Nehézségek a számemlékezetben (pl. tempója lassú. Nem megfelelő a megismerő aktivitás szintje. Gyenge a tanulási érdeklődésük. Érzelmileg labilisak. nem tudja felidézni a különböző hosszúságú számsorokat).13 Nehézségek az egyszerű és összetett szöveges feladatok végzésében (pl. kapcsolódásuk. az észlelések pontatlanok. gyorsan kifárad. Írásnehézséggel együtt jelentkezik. a fejlődés lelassul. Egyes esetekben a számolási nehézség önálló probléma. Alacsony a toleranciaszintjük. nem tudja értelmezni a matematikai fogalmakat). A tanulási akadályozottság Az iskolai teljesítmény elmarad az átlagtól. IQ 50-70. Szorongóak. S mindezek miatt: nehezített a társas beilleszkedésük. jellemzőek a szociális beilleszkedési problémák. A számolási nehézséghez olvasási nehézség is kapcsolódik. Társuló problémák A számolási nehézséghez nyelvi rendellenességek is társulnak. Hibás az önértékelésük. amely csakis a számolási képességeket érinti. Nehézségek a matematikai szabályok felismerésében (pl. nem tudja a lényeget kiemelni). . A tanulási zavarral küzdő gyermek személyisége és viselkedése A gyerekek viselkedésüket nem képesek a szociális követelményeknek megfelelően szabályozni.

Bár napjainkban még mindig ez a rendszer dominál. addig az érzékszervi fogyatékos. megállapíthatjuk.14 Sajátos nevelési igény – hátrányos helyzet A sajátos nevelési igényű gyermekek szegregált vagy integrált nevelése -oktatása koronként és országonként változik. Előnyt jelent az oktatási formában hogy minden speciális szükséglet kielégítése egy helyen valósulhat meg. diszlexiás. A közoktatási törvény integrációt támogató szabályozása miatt a szegregált intézményekben jelentősen csökken a sajátos nevelési igényű tanulók száma. A befogadó intézmények szervezeti és tartalmi kereteik átalakításával alkalmassá válnak a sajátos nevelési igényűek és ép társaik együtt történő fejlesztésére. Emellett megfigyelhető a tanulónépesség összetételének változása. csoportokban az integráció megvalósítása eredményesebb. Szegregáció . hogy a sajátos nevelési igényű gyermeket be kell fogadniuk létszámuk megtartása érdekében. Az általános iskolák már szembesültek azzal a ténnyel. Szegregált intézmények hatását keltik az általános iskola mellett működő tagozatok. magatartási. Az elmúlt évtizedek oktatáspolitikája Magyarországon a szegregáció egy fajtáját. beszédzavarral küzdő. diszkalkuliás gyermekek ellátása kifejezetten integrált keretek között valósul meg. Motiváló tényező. Egyre magasabb azoknak az intézményeknek a száma. . amelyek nyitottak az új szakmai és környezeti kihívásokra. egyre erőteljesebb az integrációs nevelés-oktatás irányában történő elmozdulás. folyamatosan biztosított a gyógypedagógus szakember jelenléte. tanulási. A szabadidős tevékenységeken a speciális nevelésű gyermekek együtt vannak többségi társaikkal. hogy az elkülönítettség késlelteti a fogyatékos gyermekek beilleszkedését a társadalomba. A sajátos nevelési igényű tanulók iskoláztatásának jellemző útja az elmúlt 200 évben az elkülönített iskolarendszer volt. hogy a közoktatási és a költségvetési törvény ma már előtérbe helyezi az integráló nevelést. itt a tanítási órák szegregált keretek között zajlanak. Az enyhe értelmi fogyatékosok száma csökken. hogy vannak érvek és ellenérvek. diszgráfiás. ugyanakkor nő a súlyosan.integráció Ha a szegregált oktatás előnyeit és hátrányait vizsgáljuk. Amíg a szegregált intézményekben elsősorban értelmi fogyatékos gyermekek speciális ellátását biztosítják. halmozottan fogyatékosok száma. A többségi általános iskolákban a tanulólétszám csökkenésével együtt járhat a csoportok létszámának csökkenése is. azaz együttneveléssel biztosítani tudják a tanulók individuális fejlődését. a pozitív diszkriminációt részesítette előnyben. Alacsonyabb létszámú osztályokban. az inklúziót. Hátránya ugyanakkor.

szükség esetén a gyógypedagógiai szolgáltatást. segítségadás intenzív fejlesztéssel. A jelen kor kihívásainak olyan intézmény felel meg. fejlesztő és gyógypedagógiai szakemberrel rendelkező szegregált intézményekbe. b) sajátos nevelési igényű gyermekek csoportja. Elkülönítjük tehát a sajátos nevelési igény és a hátrányos helyzet fogalmát. az életkornak. A gyógypedagógiai szemszögéből fontos megkülönböztetni két nagy csoportot az integrációt tekintve: a) hátrányos helyzetű gyermekek csoportja. megfelelő szakemberekkel. nagyok és nehezen kezelhetőek ezek a különbségek. Az óvodából. alacsony iskolai végzettségű. Ma társadalmi elvárás a kérdés máshonnan megközelítése. mint az jelenleg érezhető. megélhetésük veszélyeztetett. a romagyerekek elkülönített nevelésének különféle formái kirívóak. és a sajátos nevelési igény újrafogalmazódott. ugyanakkor új normatívák (pl. Fontos prioritás a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem. bár ma már a pedagógiai szakmai képzések és a pedagógusképző oktatási intézmények megteremtették az elméleti és gyakorlati alapokat a témakörben. A speciális nevelés során a készségek. és ennek csökkentése kiemelt feladat. a szülői. terápiás azaz személyre szabottan. . Magyarországon elsősorban a romanépesség hátrányos helyzete. különösen a társadalmi kirekesztéssel leginkább sújtottakra. sikerélményt nyújtva. A megoldást különböző szervezeti keretek segítik:  Tanköteles kor előtti óvodai fejlesztés.15 Az együttnevelés térhódítását nehezíti. A cigányság stigmája mellett a fogyatékosság stigmáját is viselik. amely teljeskörűen biztosítja a differenciált fejlesztést. kompenzálása. eljárásokkal módszerekkel. a pedagógustársadalom véleményezésének. munkanélküli. a származás szerinti hovatartozásnak. A témában jelentősége van a társadalmi szociális háttérnek. A szakértői bizottságok az elmúlt évtizedekben áthelyezték az alacsony IQ -val rendelkező hátrányos helyzetű gyermeket fejlődése érdekében a kis osztálylétszámú. A szülők többsége alulkvalifikált. Nő a tanulási és beilleszkedési nehézségekkel küzdő gyerekek száma az iskolában. képességek kialakításával kölcsönhatásban együtt történik a sérült vagy lemaradt funkcionális rendszerek korrigálása. és születéstől a felnőtt korig felöleli a gyógypedagógiai ellátást. általános iskolából gyakran kerülnek gyógypedagógiai intézményekbe a gyermekek. A gyógypedagógus nem kerülheti meg a hátrányos helyzet kérdéskörét. speciális feladatokat tartalmazva. pozitív érzelmi ráhangolódást. korai fejlesztés  Az egyéniesített nevelés differenciált tartalmakkal. hiszen nem minden hátrányos helyzetű gyermek sajátos nevelési igényű is.: integrációs) jelentek meg. Az integráció sokkal több rejtett problémát hordoz magában. Az áthelyezési rendelet módosításával szigorodtak a törvényben a feltételek (romagyermekek). az integrált nevelés. hogy a befogadó intézmények pedagógusai nem kaptak erre irányuló felkészítést.

Az enyhén értelmi fogyatékosok egy részét sok országban normál osztályban tanítják. vagy hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű gyermekek eredményes fejlesztése jól szervezett. tapasztalatot fel kell használni az integrációs folyamatban. a szűk fogyatékos szubkultúra határain kívül.03. a szegregált és általános iskolák vezetőinek pozitív viszonyulása. hogy sérülésétől függetlenül. Minden gyermek számára lehetőséget kell teremteni. évi XXVI. A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott művelődéshez való jog. összehangolt team munkában valósítható meg. megkülönböztetés nélkül vehessen részt intézményes nevelésben. Minden gyermek tehetséges valamiben! – mégis „a fogyatékosok oktatásának alapvető vonása.5 5 Jelentés a magyar közoktatásról szerk. s társadalmi előmenetelükben megsínylik azt. hogy az iskolarendszer Magyarországon többnyire erősen specializált és izolált intézményekben képzi a fogyatékosokat.php?tipus=kiadvany&kod=Jelentes2000 – 2008. . Az esélyegyenlőség megvalósításának alapfeltétele olyan nevelési-oktatási környezet megteremtése. A pedagógusok többségének akarata ellenére nem lehet megvalósítani. Mennyire nyitottak az intézményvezetők. törvény alapján a társadalom minden tagja számára olyan feltételeket kell biztosítani. Fontos a nevelőtestületek fogadókészsége. Az Európai Unió Fogyatékosságügyi Koncepciója és a magyar oktatáspolitika távlati ter vei összecsengenek. a lehetőségeket is meg kell adni.hu/oldal. A társadalom egészétől elkülönítetten nevelt tanulók ugyanis nehezen ismerik ki magukat. hogy kora gyermekkoruktól csak a többségtől elkülönített élethez szoktak hozzá”.oki. a pedagógusok az integráció irányában? Mennyire felel meg a gyakorlati megvalósulás a törvény előírásainak? Milyennek ítélik meg a pedagógusok a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását? Milyen területeken igényelnének több segítséget a témával kapcsolatosan? Mennyiben valósul meg az intézmények és szakemberek közötti együttműködés? Nem elég megnyitni az egyenlő esélyek kapuját. Milyen kérdések merülhetnek fel? Miért vállalják vagy nem vállalják az iskolák az integrált nevelést? Hol tartunk az együttnevelésben? Az integráció nem egy iskola belügye.: Halász Gábor és Lannert Judit 2000. illetve A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. melyben minden gyermek – függetlenül fogyatékosságától – ki tudja teljesíteni képességeit. http://www. nehezen igazodnak el az épek világában.10.16 A speciális nevelési igényű vagy hátrányos helyzetű. A gyógypedagógiai intézményekben felhalmozott több száz éves tudást. vagy törekvésekről. ennek ellenére az előítéletek élnek. nem lehet központilag ráerőszakolni az iskolákra. amely elősegíti a társadalmi integrációt. Szinte mindennap hallhatunk a fogyatékosok esélyegyenlősége érdekében tett lépésekről.

Integrált iskoláztatás A törvény motiválja az intézményeket. befogadás-elfogadás. Olyan befogadó közeget teremtenek. Ez a kettőség jellemzi a Kaposvári Kistérség közoktatási intézményeit is. század pedagógiájában. amelyek nyitottak az új szakmai és környezeti kihívásokra. nem rendelkeznek a személyközpontú nevelés megvalósításához szükséges kompetenciákkal. létrejön a módszertani intézmények hálózata. .17 Az oktatási rendszer átalakítása a többségi iskolákon kívül nagy mértékben érinti a szegregált gyógypedagógiai intézményeket is. a szakemberek továbbképzése. felkészültsége. A változások megvalósításának kulcsszereplője a pedagógus. A szegregáció-integráció.  utánuk az iskolák illetve a fenntartóik emelt normatív támogatást kapnak. az integrációval járó többletfeladat vállalásával és az együttneveléssel járó nehézségek leküzdésére:  a fogyatékos tanuló az osztálylétszám megállapításánál 2 illetve 3 főként vehető figyelembe. inkluzív nevelés-oktatás kiemelten kezelendő a XXI. Az együttnevelés feltételei A társadalmi igényeknek megfelelően az utóbbi évtizedekben folyamatosan változott és gazdagodott a közoktatási rendszer. a tanulók eltérő hátterét figyelmen kívül hagyó tanulásszervezési módszerek. Ezek a tényezők nagymértékben hátráltatják a sajátos nevelési igényű tanulók beilleszkedését. a gyógypedagógiai szakmai szolgáltatások továbbfejlesztése. hogy a befogadó intézmények pedagógusai nem kapnak erre irányuló felkészítést. A módszertanilag leginkább felkészült intézmények forrásközpontokká alakulnak. vagy folyamatosan működésképtelenné válnak. Válaszút elé kerülnek. A befogadás. területeinek kimunkálása. A szervezeti és tartalmi kereteik átalakításával alkalmassá válnak a kulcskompetenciák fejlesztésére. Egyre magasabb azoknak az intézményeknek a száma. Ugyanakkor a magyar oktatás jelentős részét az egységes. vagy átalakulnak szolgáltató intézménnyé. a merev értékelési rendszer és a teljesítési kényszer jellemzi. együttnevelés sikerét nagymértékben befolyásolja a sajátos nevelési igényű tanulókkal foglalkozó szakemberek attitűdje. Az együttnevelés térhódítását nehezíti. ahol együttes fejlesztéssel. a fejlesztési programok befogadására a különböző képességű gyermekek – a sajátos nevelési igényűek és ép társaik – együtt történő fejlesztésére. és utazó gyógypedagógiai szolgáltatásokkal segítik a megindult integrációs folyamatot. együttneveléssel biztosítani tudják a tanulók individuális fejlődését.

A teljesítmény értékelésekor a különböző gyermekeket nem lehet összehasonlítani. amely megfelel a sérült gyermekek igényeinek. Ezeket a célokat differenciált tanulásszervezéssel lehet megvalósítani.  speciális tantervek. hogy minden gyermek különböző.  értékelési rendszer a sajátos nevelési igényű tanulók értékeléséhez. a rá jellemző sajátosságokat. A többségi iskolák. A gyermekek eltérnek egymástól korábbi tapasztalataik. kiemelt szerephez jut az egyéni teljesítmény értékelése. mint a gyengébb képességűeknek. A tehetséges gyermekeknek többet kell teljesíteni. A módszerek. érdeklődési körük.  akadálymentesítés.  szoros kapcsolattartás a szülőkkel. Az oktatás minden gyermektől annyit követeljen. Nyújtsanak differenciált ellátást minden gyermeknek. Minden gyermeknél felléphetnek tanulási nehézségek. A pedagógus nem az átlagot keresi. hogy minden gyermek kibontakoztathassa képességeit. amennyire képes.18 A befogadó intézményekkel szemben elvárás. különleges.  az alapító okiratban és a pedagógiai programban az integráció deklarálása. és az ott dolgozó pedagógusok felelőssége megnő. Az inkluzív nevelés-oktatáshoz nélkülözhetetlen az attitűdváltás.  speciális oktatási és technikai eszközök. A fogyatékos gyermekek csupán több egyéni sajátossággal rendelkeznek. a sajátos nevelési igényű tanulókkal szemben. segédletek. ezek a tanulás természetes velejárói. tanácsadás. speciális nevelési szükségletű gyermekek számának maximalizálása.  gyógypedagógiai segítségnyújtás. nyitottsága. A segítségnyújtás kiterjed a tananyag differenciált feldolgozására. az egyéni tanulási tempó tekintetbevételével kiszabott feladatra a csoporttársak együttműködésére. tankönyvek. A sikeres integráció feltételei:  az inkluzív intézmények pedagógusainak módszertani megújulása. Inkluzív nevelés Az inkluzív iskolák szemléletének lényege.  osztálylétszámok korlátozása. Minden gyermek olyan és annyi segítséget kap a tanuláshoz amennyire szüksége van. érzelmeik. . a vezetői és a nevelőtestületi elkötelezettség. hogy rendelkezzenek olyan tanulási környezettel. hanem minden gyermekben meglátja az egyedit. A nevelés-oktatást úgy kell kialakítani. Az integrálás első lépése a többségi intézmények fogadókészsége. intézkedések differenciálása a tanulók egyéni képességeihez igazodik. a fejlesztő értékelés. tanulási típusuk és ennek üteme szerint.

hanem utat mutatni. mint a gyógypedagógiai tevékenység megújulását. Az a cél. „Az integrációt a gyógypedagógiának nem követni kell. Az esélyegyenlőség megvalósításának alapfeltétele olyan nevelési-oktatási környezet megteremtése. melyben minden gyermek függetlenül fogyatékosságától ki tudja teljesíteni képességeit. másrészről a jelenlegi iskolarendszer felépítése.19 A magyar oktatási rendszer átalakulását meghatározza egyrészről az EU fogyatékosságügyi koncepciója. Ez a tendencia előrevetíti a szegregált intézmények tanulónépességének átstrukturálódását. a lakóhelyéhez közel eső iskolában. Az oktatási rendszer átalakulása két területen fontos: az inkluzív iskolák létrehozása. Az egész tantestület keresztülmegy egy szemléletváltozáson. hogy minél több gyermek tanuljon a többségi. ha nem megakadályozni. a szegregált gyógypedagógiai intézmények módszertani megújulása. A szegregált gyógypedagógiai intézmények akkor járnak el helyesen. polarizálódását. . módszertani eszköztárát. hanem segíteni igyekeznek az átalakulás folyamatát. a súlyosabb esetek felé történő elmozdulását csakúgy. az oktatási esélyegyenlőség növelése. segíteni!” A befogadás (inklúzió) alapvetően megváltoztatja a többségi iskola pedagógiai eljárásait. A gyógypedagógia jövőjét csak innovatív szemlélettel lehet szolgálni.

ezért a korai fejlesztés kiemelten fontos. tanulási zavar. autizmus.20 A tanulásban akadályozott és értelmileg akadályozott gyermekek az óvodában. feladattudata még nem alakult ki. Az értelmileg akadályozott. teljesítményei gyengék. a gyermek fáradékony. hallás-. . ezt a szakértői bizottság javasolja. a megértés. hogy a feladatmegértés nehézkes. A szókincs szegényes. Ugyanakkor a szülők nehezen szembesülnek a gyermekük „másságával”. A tanköteles korú gyermekek tanulmányaikat végezhetik szegregált vagy befogadó. rehabilitációs célú fejlesztő terápiák. terapeutákkal. Tanulásban akadályozott gyermek Tanulásban akadályozottság – enyhe értelmi fogyatékosság A szakértői bizottság véleménye alapján enyhe fokon értelmileg sérültnek diagnosztizált gyermek. A nevelő-oktató munkában a korrekcióra kell törekedni gyógypedagógus szakemberrel. Jellemző. a problémamegoldó gondolkodás gyenge. eredményes oktatása-nevelése csak gyógypedagógiai módszerekkel lehetséges. Társulhat a tanulásban akadályozottsághoz más fogyatékossági forma. Kisebb részüknél organikus okok találhatók. Vizsgálati eredményei tartalmazhatnak organikus sérülésre utaló jeleket. a társadalmi integráció kívánalmai. fejlődési rendellenességek (autizmus. iskolában Tanulásban akadályozottak. beszélni. egyéb. ahol vizsgálja a megfelelő körülmények jelenlétét. azaz enyhén értelmi fogyatékosok. az elvárások. hibásak a hangképzéseik. epilepszia. mozgássérülések. kifejezetlenebb. az alacsony szintű aktivitás. lehetnek kényszeresnek tűnő szokásai. a szükséges pedagógiai feltételek. mentális fejlődése komoly elmaradást mutat. ezért általában későn kezdődhet a fejlesztés. a kommunikáció lassúbb. A kezdeteknél sokat lehet tenni. epilepszia) és tanulási korlátok. térben rosszul tájékozódik. és jól megfigyelhető a gyenge reagálás a külvilágra. időben. látásproblémák. a teljesítmény hullámzó. Általában később kezdenek el járni. a nyelvhasználat lassabban alakul ki. magatartásával előfordulhatnak problémák. A kognitív funkciók sérültebbek mint az enyhe értelmi fogyatékosoknál. tanuló. érzékelhető a motivációszegénység. akiknél a kognitív funkciók lassúbb fejlődése tapasztalható. középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekeknél megfigyelhető a lassú fejlődés. egyben rendelkezik az intézményről is. kifejezőkészsége gyenge. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének és iskolai oktatásának irányelvében benne foglaltatnak a tanulásban akadályozott gyermek fejlesztésével kapcsolatos tudnivalók. elmaradott. inklúzív intézményben. a habilitációs. a logikai gondolkodás lassú.

A fejlődést számtalan tényező befolyásolja. szociális – kommunikációs készségeik fejlődjenek. Mesterházi Zsuzsa Értelmileg akadályozott gyermek Értelmi akadályozottság – középsúlyos értelmi fogyatékosság Fejlődés gyermek. dönteni is tudjanak. az egyéni tanulási és ismeretszerzési technikák megtanulását. azt alakítani is képesek legyenek. ami attól is függ.és ifjúkorban A fejlődés első szakasza az anyaméhben. ismerjék közvetlen tárgyi és személyi környezetüket. A Nemzeti Alaptanterv tíz alapműveltségi terület helyett hat fejlesztési területet ír le. motorikus. ha a gyermek nem érdeklődik az építő. Az iskolai fejlesztés pedagógiai szakaszaiban fontos a bevezető szakasz. Olvasni. Különböző mértékben. a fejlődés korai szakaszában meglassúbbodott fejlődési ütem érzékelhető. az iskolai környezet megfelelő kialakítását. oktatás és képzés tartalmi elemei Az iskola olyan képességek kialakítását célozza meg. azokat megfelelően tudják felhasználni. Például az olvasás előkészítésében ide tartoznak a helyzetek. viselkedési rendellenességek kapcsolódnak. hogy önmagukat minél jobban el tudják látni. ritkábbak a spontán kérdések. mivel erre építjük a következő szakaszokat.21 A dokumentum hangsúlyozza az egyéni bánásmód. A műveltségi területen kiemelt habilitációs. minél korábbi életkorban (jellemző a túlkorosság). ha a firkában nem jelenik meg az ábrázolás igénye. Az enyhén értelmi fogyatékos tanuló kognitív funkciói lassan fejlődnek. beszűkülése. a terápiás tevékenységek fontosságát. ha nem firkál szívesen. Alig kezdeményeznek beszélgetést. hátráltathatja. amit már a nem akadályozott kisgyermekek . írni. társadalmi környezet. életvitel és gyakorlati ismeretek. elemi fokon számolni hosszú előkészítés után próbálják megtanítani az értelmileg akadályozott tanulókat. Jelentős értelmi elmaradásra utaló jel. rehabilitációs feladatoknak meghatározó szerepe van a képességek fejlesztésében. Bizonyos önállóságra tegyenek szert. természeti környezet. Csökkent intelligencia. művészetek. beszédfejlődési. hogy megszerezzék az általános műveltség alapjait. A nevelés. az adaptív funkciók gyengesége. környezetükben tájékozódni és tevékenykedni legyenek képesek. módosíthatja: elősegítheti. a személyre szabott nevelési eljárások alkalmazását. Az eredmény részben külső jelekből is felismerhető. fűző játékok iránt. hogy milyen egyéb érzékszervi. testi nevelés. nem figyel arra amit cselekszik. tevékenysége nem mélyült. a második szakasza a megszületés után a környezetében zajlik. esetenként nagyon későn tanulnak meg beszélni. Ezek: anyanyelv és kommunikáció. összerakó. jelek felismerése. károsíthatja. amelyek elősegítik. piktogramok. Képességeik nem teszik lehetővé. képek.

ahol a támogatás igénye széleskörű. Az integrált oktatás gyakorlata még nem alakult ki. Az osztálykeret mellett számba jöhetnek a teljesítmény szerinti csoportkeretek. valamint egyéni és kiscsoportos terápiás foglalkozások. Hatos Gyula . A nevelési rendszer. Az értelmileg akadályozott tanulók iskolai környezete is más feltételeket kíván. Az integrált iskoláztatás lehetőségei Az értelmi akadályozottsággal élő gyermekek közös iskolai nevelése egyre jobban előtérbe kerülő igény. A hazai iskolát 1985-ig foglalkoztató iskoláknak nevezték. látási megkülönböztető képesség. Ezekhez az iskolákhoz óvodák. Azonban ezek a gyermekek nehezebben vonhatók be a közös. de láthatunk jól működő egyedi eseteket. A testnevelés mellett a gyógytorna. Az iskolák nagyobb részéhez kollégiumok is tartoznak. Az értelmileg akadályozottak abba a csoportba tartoznak. de kis létszámmal számukra iskolát működtetni. választható tematikájú kis csoportok. többségi iskoláztatásba. a rászorulók köre és az integráció lehetőségei Számukra iskolákat a hatvanas évektől kezdve szerveznek Európában. életorientált oktatást minden tanuló részére. Az 1993-as oktatási törvény. A mindennapi életben alkalmazható ismereteket. figyelem fejlesztése. erőteljesen jelentkezik. ma általános iskola. A gyermek és ifjúkorú népességben az értelmileg akadályozottak részaránya fél százalék. a zenei ritmika is megjelenik az órarendekben. Az egyéni képességekhez alkalmazkodva a terápiás célú egyéni foglalkozásokat is biztosítani kell. szociális szerepeket.22 játékaiban megtalálunk. így inkább nagyobb városokban lehet önállóan. kiterjedt és nem köthető határidőhöz. országonként igen eltérő keretek közt. mint például cselekedtető. valamint a hallási. speciális készségképző szakiskolai osztályok kapcsolódnak. készségeket különféle műhelyekben. gyakorló konyhán sajátíthatják el. az irányelvek „habilitációs és rehabilitációs” foglalkozásokat tesznek lehetővé.

A súlyosan beszédhibás gyermekek. nyelvi. óvodákban. amelyeket az EGYMI felvállalhat.oktatás részeként: mint logopédiai óvoda. A súlyosan beszédfogyatékos gyermek.) MKM rendelet 1998-as módosítása alapján meg lehet szervezni nevelésioktatási intézmény alapfeladataként is. A legkeresettebb és legismertebb szakszolgálat. a gyógypedagógiai nevelés. az egyéni és/vagy csoportos terápia az óvodában. s az újabban beindult állatasszisztant terápiák.24. beszédjavító iskola. (VI. § 5. dyslexia megelőzése és gyógyítása. önkormányzat által fenntartottan. és érdemes megteremtenie a feltételeket? Logopédiai szolgáltatás (5) „A logopédiai szolgáltatás feladata a beszédindítás. iskolában. intézmény mellett. báb. a beszédhibák javítása. kommunikációs zavarok javítása. A szakszolgálat feladata a szűrővizsgálat. beszédhibák javítása. ezért nagyon nehéz megszervezni. A 14/1994. tanulók fejlődését a logopédiai szakszolgálat figyelemmel kíséri. a korai fejlesztésben részt vevő gyermek is itt kapja meg az ellátást. 6 Közoktatási törvény 35. általános ésközépiskolákban látja el feladatait. Ayres terápia. Melyek azok a szakszolgálatok. diszlexia megelőzése és gyógyítása. A logopédiai foglalkozásokat kiegészíthetik egyéb terápiák: dráma. A logopédia megjelenhet mint önálló szakszolgálat.”6 A logopédiai ellátás feladata: a beszédindítás. pont . nyelvikommunikációs zavarok javítása.23 A pedagógiai szakszolgálatok A szülő és a pedagógus nevelő munkáját és a nevelési-oktatási intézmény feladatainak ellátását pedagógiai szakszolgálat segíti.

Gyógytestnevelés (8) A gyógytestnevelés feladata a gyermek. § . hogy a kistérségi normatíva sokat segíthet a megvalósításban.vagy könnyített testnevelésre utalhatja a gyermeket. akik különösen a diszlexia – prevencióban és diszlexia – reedukációban tudnak együttműködni egy megfelelő tanfolyami végzettséggel.”7 A gyermek speciális egészségügyi testnevelési foglalkoztatása a gyógytestnevelés. Az iskolaorvosi és/vagy szakorvosi szűrővizsgálat szükség esetén gyógy. kevés óraszámban.24 A logopédiai ellátások a legproblematikusabb szakszolgálati ellátások a szakember hiány és az elégtelen pénzügyi források miatt. s ennek eredményeképpen 2003-ban a törvénymódosítás lehetővé tette az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények létrehozását. utazó logopédusokkal. szakorvosokkal. pályázati keretből (közalapítvány) tudják megoldani a feladatellátást. Saját szakember hiányában általában megbízással. melyhez szakszolgálatként kapcsolhatóvá tette a gyógytestnevelést is.. megelőzhetőek lennének a súlyosabb tanulási zavarok. A gyógytestnevelés feladata a speciális mozgásterápiás foglalkozások megtartása. Szoros kapcsolatot kell kiépíteni és tartani az iskolaorvosokkal. Magyarországon a népbetegségnek számító mozgásszervi megbetegedések statisztikája folyamatos romlást mutat. valamint rehabilitációs és gyógyúszás biztosítása megfelelő szakemberekkel. a városok is nehéz helyzetben vannak. több iskola összefogására van szükség. a tanuló speciális. ám kétségtelen. védőnőkkel és egyéb mozgásfejlesztő szakemberekkel. Elsősorban az öt éves kor alatti súlyos beszédhibás és nem beszélő gyermekek kezelése nem teljes körű. Sokat segíthet az egységes módszertani intézmény utazó gyógytestnevelés hálózata. tanítók. holott a korai fejlesztés ebben a korban még maradandó személyiségkárosodás nélkül kiküszöbölhetné a beszédbeli akadályozottságot. A 90-es években véglegesen elköteleztük magunkat az integráció felé. nem csak a kistelepülések. A logopédusok legnagyobb segítőtársai az óvodapedagógusok.vagy könnyített testnevelésre utalja. A rehabilitáció végső célja az egészség visszaállítása. egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatása. 7 Közoktatási törvény 34. ha az iskolaorvosi vagy szakorvosi szűrővizsgálat gyógy. mely a legfiatalabb szakszolgálat. A kisebb településeken nehéz megszervezni az ellátást. 35.

a fogyatékosságra vagy annak kizárására vonatkozó megállapítást. Bárki kezdeményezheti. A korai életkorban nehezen diagnosztizálható a sérülés. A szülők megijednek. Az autista gyermekek száma is nő. egyéb. Természetesen lehetséges. nem akarják tudomásul venni.25 Gyógypedagógiai tanácsadás. A rehabilitációs és szakértői bizottság állapítja meg a korai fejlesztés szükségességét. ha nem kapcsolódhat be az óvodai nevelésbe. s nagyon lassan fogadják el azt a tényt. Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte. aki ezen részt vesz. a gyermekorvosok észreveszik a rendellenes fejlődést. érzékszervi fogyatékosság: látás-. ezért nagyobb figyelmet kell fordítani a gyermekekre. hogy gyermekük valamiben „más”. az azt alátámasztó 8 Közoktatási törvény 35. a kórházi zárójelentésre és egyéb or vosi vizsgálatok adataira. szülő jelzései alapján. félnek a „másságtól”. A szülőknek nyújtott gyógypedagógiai tanácsadás sokat tehet az ellenállások leküzdéséért. korai fejlesztés és gondozás 35. a szülőkre. hallás-. s bármikor megteheti az adott életkorban. ilyen esetben fokozott. A vizsgálat támaszkodik a szülőtől felvett adatokra. Ezekben az esetekben már korán meg lehet kezdeni a korai fejlesztést és tanácsadást. különösen. § (1) A gyógypedagógiai tanácsadás.”8 A gyógypedagógiai tanácsadás. ha a szülő. A szakértői bizottságban gyógypedagógus. pont . a szülő részére tanácsadás nyújtása. s abban aktívan közreműködik. Egyre gyakoribb a halmozott fogyatékosság. a kiszolgáltatott helyzetben. és ennek alapján születik meg a szakvélemény. korai fejlesztés és gondozás feladata a sajátos nevelési igény megállapításának időpontjától kezdődően a gyermek korai fejlesztése és gondozása a szülő bevonásával. A korai fejlesztésben részt vevő gyermekek sérülései: szülési sérülés. a védőnő. mint a többiek. orvos. A szakemberek a szülő nevelőmunkáját segítik. fejlődési rendellenségek. A sérülés formája lehet értelmi. végtaghiány. korai fejlesztés és gondozás a legkorábban nyújtható szakszolgálati forma 0-5 éves korig. intenzív fejlesztés szükséges. mozgás vagy beszédsérülés. § 1. mozgássérülés. akkor vehet részt korai fejlesztésben és gondozásban. hogy később válik nyilvánvalóvá a probléma. A szakértői vizsgálatról értesíti a bizottság a szülőt. orvos vizsgálja meg a gyermeket. hogy mindez velük történik. pszichológus. testi. a védőnő. mely tartalmazza a szakértői vizsgálat rövid leírását.

26 tényeket, a korai fejlesztés és gondozás szükségességét, az ennek keretében nyújtott szolgáltatásokat, valamint azok idejét, a fejlesztéssel kapcsolatos szakmai feladatokat, illetve annak megjelölését, hogy a feladatokat milyen ellátás keretében, mely intézmény biztosítja.9 A korai fejlesztés megvalósulhat egyéni foglalkozás, illetve legfeljebb három-öt gyermekből álló csoportfoglalkozás keretében. Heti két óra, háromtól ötéves korig legalább heti négy óra. Csoportok esetén hároméves korig heti négy óra, három és ötéves kor között heti hat óra. A korai fejlesztést gyógypedagógus, gyógytornász, vagy konduktor végzi, segítséget adhat óvodapedagógus, fejlesztő pedagógus, ápoló, gyógypedagógiai asszisztens és bölcsődei gondozó, sőt a szülő is, aki elsajátíthatja azokat a fejlesztő módszereket, technikákat, melyekkel a gyermekét a terapeuta nélkül, otthon is fejlesztheti. A fejlesztést végző szakember éves fejlesztési tervet készít, amely tartalmazza elsősorban az értelmi, a hallás, látás, az adaptációs tréning és mozgásfejlesztő terápiákat, a pszichológiai fejlesztés feladatait. A törvény lehetőséget ad arra, hogy a gyermek otthonában történjék a fejlesztés. Az utazó szakembert segíti az orvos, a védőnő, szükség esetén gyógypedagógiai asszisztens. A korai fejlesztés a tanév rendjéhez igazodik, de tanév közben is megkezdhető. Nagyon fontos a szülő bevonása, nélküle nem működhet jól ez a szakszolgálati tevékenység. A gyermekeken már a születés pillanatában jól látható fejlődési rendellenességek, szülési sérülések, genetikai ártalmak, esetleg mozgászavarok, testi fogyatékosság érzékelhetők. A kórházi konduktorok, gyógytornászok megkezdik a fejlesztést, majd bekapcsolódnak a külső szakemberek, terapeuták. A lakóhelyhez közel eső szakszolgálat sokat tehet a gyermek rehabilitációjában. A korai életkorban felismerhető az érzékszervi fogyatékosság is, a mozgás mellett a látás, hallás, majd később a beszéd sérülése. Nehéz a szülőknek, a tágabb családnak feldolgozni a történteket, ezért különösen empatikusan kell megközelíteni, lehetőleg a körzeti védőnő segítségével a problémakört. Minél korábban ismerjük fel és el a sérülést, és kezdjük meg a fejlesztést, annál jobbak a kilátások. A szakértői bizottság szakvéleményére épített fejlesztési terv alapján indul a fejlesztés, a terápiák, melyek nagyon sokfélék lehetnek.

Fejlesztő felkészítés
35. § (2) „A fejlesztő felkészítés feladata, hogy azoknak a gyermekeknek, akik tankötelezettségüket sajátos nevelési igényük miatt nem tudják teljesíteni, biztosítsa a fejlődésükhöz szükséges felkészítést, a szülő bevonásával, a szülő részére tanácsadás nyújtásával.”10

9

10

14/1994. (VI.24.) MKM rendelet – a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról Közoktatási törvény 35. § 2. pont

27

A súlyosan, halmozottan fogyatékos, képzési kötelezett gyermekek 5 éves kortól fejlesztő felkészítés keretében teljesítik tankötelezettségüket. A képzési kötelezett gyermekek fejlesztő felkészítése sajátos szolgáltatás, mivel a nevelési- oktatási intézmények képzésüket nem tudják hagyományos keretek között ellátni. A szakértő és rehabilitációs bizottság minden évben felkeresi a fogyatékosok ápoló, gondozó otthonát, a fogyatékosok rehabilitációs intézményét, a fogyatékosok nappali intézményét, megvizsgálja a gyermekeket, továbbá meghatározza a fejlesztő felkészítés módját. A legnehezebb feladat azoknak a gyermekeknek a felkutatása, akik kisebb falvakban élnek. A képzési kötelezett gyermekek állapota nagy terhet ró a családra, ezért fontos a szülő bevonása, az ápolási, gondozási feladatok mellett a habilitáció, rehabilitáció megkezdése, a szülő megtanítása az általa megtanulható fejlesztésekre, ellátásokra. A gyógypedagógus, gyógytornász, konduktor mellett terápiás szakemberek működnek. Ha a gyermek otthonában történik a fejlesztés, utazó gyógypedagógusok segítenek. A súlyosan fogyatékos gyermekeket sokáig képezhetetlennek nyilvánították őket, de az 1993-as közoktatási törvényben megjelent a szervezett fejlesztésük és 2006-ban a törvénymódosítás létrehozta a fejlesztő iskolát, mint újabb lehetőséget a minél optimálisabb ellátásra. A képzési kötelezett gyermekek láthatóan sérültek, azonnal igénylik a fejlesztést, így a szakértői bizottságok tudnak róluk szinte születésük óta, s 5 éves kortól egy újabb vizsgálattal megállapítják a fejlesztő felkészítés szükségességét, amely a tankötelezettség végéig tart. A gyermekek egy része tehát intézményi keretek között vesz részt fejlesztésben más részük családban vagy egészségügyi gyermekotthonban él.

Fejlesztő iskola
A korai fejlesztés és fejlesztő felkészítés szakszolgálatok esetében a szülők képzése, tájékoztatása elkerülhetetlen. Itt működik a legtöbb szakember, a team-ek összhangja rendkívül fontos, életkor, sérülés és ellátó hely tekintetében nagyok a különbségek, a fejlesztési tervek is sokfélék lehetnek. 9/A.§ (2) „A fejlesztő iskolai oktatásban a tanulóknak a fogyatékosságuk, fejlettségük és életkoruk alapján történő csoportokba sorolásáról – a nevelőtestület véleményének kikérésével – az intézmény vezetője dönt. A csoportok maximális létszáma hat fő.” 9/A.§ (7) „ A fejlesztő iskolai oktatás teljes időtartama egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitációs célú foglalkoztatásnak minősül.”11 A képzési kötelezettek, súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek sokáig nem vettek részt központi ellátásban, nem volt számukra iskola, a szülő problémái voltak, vagy egészségügyi gyermekotthonban helyezték el őket, ahol a férőhelyek korlátozottak voltak. A legnehezebb terület a szakemberek számára, hiszen meg kell küzdeni egy-egy apró sikerért, egy mozdulatért. A fejlesztési tervet a gyógypedagógus, a konduktor, a terapeuta készíti el, az ő irányításával működik együtt a szülő.

11

14/1994. (VI.24.) MKM rendelet – a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról

28

Nevelési tanácsadás
4) „A nevelési tanácsadás feladata annak megállapítása, hogy a gyermek, a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, ennek alapján szakvélemény készítése, valamint a gyermek fejlesztő foglalkoztatása a pedagógus és a szülő bevonásával. A nevelési tanácsadás az óvoda megkeresésére szakvéleményt készít az iskolakezdéshez, segítséget nyújt a gyermek óvodai neveléséhez, a tanuló iskolai neveléséhez és oktatásához, ha a gyermek, tanuló egyéni adottsága, fejlettsége, képessége, tehetsége, fejlődésének üteme indokolja. A nevelési tanácsadás segítségét kérheti a szülő, továbbá a szülő egyetértésével az óvoda, az iskola és a kollégium. A nevelési tanácsadás e feladatai körében pedagógiai, pszichológiai támogatást, fejlesztést, terápiás gondozást nyújt a gyermeknek, a tanulónak, illetve támogatja a pedagógus nevelő és oktató munkáját, segíti a családdal való kapcsolattartást. A nevelési tanácsadás elláthatja az iskolapszichológiai szolgáltatás feladatait is. Az óvodai nevelés, iskolai nevelés és oktatás, kollégiumi nevelés és oktatás keretében a fejlesztő foglalkozás, ha a gyermek, tanuló beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzd, a nevelési tanácsadás keretében készített szakvéleményben meghatározottak alapján folyhat. A nevelési tanácsadást ellátó intézmény ellenőrzi a szakvéleményben foglaltak végrehajtását. A nevelési tanácsadás feladata továbbá, hogy a szakértői és rehabilitációs bizottság által készített és a nevelési tanácsadó részére megküldött szakvélemény alapján segítse azoknak a gyermekeknek, tanulóknak az óvodai, iskolai, kollégiumi ellátását, akik a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdenek. Az e körbe tartozó tanulók részére az e törvény 52. §-a (6) bekezdésének b) pontjában meghatározott időkeret terhére kell az iskolai fejlesztő foglalkozást biztosítani. A nevelési-oktatási intézmény vezetője felelős a fejlesztő foglalkozások – e bekezdésben előírt – szakvéleményekben meghatározottak szerinti megszervezéséért”12. Az iskolaérettségi szűrések során a tanácsadó javaslatot tesz az óvodában maradásra, vagy iskolába lépésre, feltárja a nevelési problémákat, megállapítja az iskolai életmódra való alkalmasságot. Pszichológus, gyógypedagógus, pedagógus, orvos szolgál tanácsadással a szülőnek, óvodapedagógusnak, tanítónak, tanárnak, ha szükséges. A tanácsadó javasolhat kis létszámú osztályt az iskolakezdéshez, felveheti a kapcsolatot a gyermekvédelmi szakemberrel. A nevelési tanácsadó az a szakszolgálat, ahová a problémát mutató gyermek először kerül általában, ha az iskolán belül nyújtható segítségek nem elegendőek. A nevelési tanácsadó vagy szakértői bizottság javaslatára az intézményvezetők mentesíthetik a tanulót egyes tantárgyakból, tananyagrészekből a minősítés és értékelés alól. A szülő közvetlenül is jelentkezhet, kérheti gyermeke vizsgálatát, nem szükséges az óvoda vagy iskola támogatása. Ha a szakemberek sajátos nevelési igényt valószínűsítenek, javasolják a szakértői és rehabilitációs bizottság vizsgálatát, ahová a gyermek anyagát megküldik. Elképzelhető, hogy a szakértői bizottság nem találja sajátos nevelési igényűnek a tanulót, ebben az esetben visszaküldi a saját vizsgálati anyagával együtt az iratokat, és értesíti a szülőt erről. A nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján a gyermek számítható kettőnek, de különleges normatívára nem jogosult.

12

Közoktatási törvény 35. § 4. pont

fejlesztés és gondozás kidolgozója. A róla elnevezett budapesti intézmény nemzetközi hírű. fejlesztése és gondozása.”14 13 14 Közoktatási törvény 35. Képzésük. irányultságának szakszerű vizsgálata. „13 A súlyosan mozgássérült gyermekek. §-a rendelkezik róla. pont .24. s konduktori végzettségük tanítói végzettséget is jelent. (VI. súlyosan sérült gyermekeknél. Az idegrendszeri sérülés által mozgáskorlátozottak rehabilitációja a világon egyedülálló és elismert módszer. elméleti és gyakorlati oktatásuk a budapesti Pető Intézetben folyik.) MKM rendelet 23/A. ez különösen fontos a halmozottan. § 7.29 Konduktív pedagógiai ellátás (7) „A konduktív pedagógiai szakszolgálat feladata a központi idegrendszeri sérültek konduktív nevelése. a 14/1994. § 6. központi idegrendszeri sérültek szakszolgálata. pályaválasztási tanácsadás feladata a tanuló adottságainak. pont Közoktatási törvény 35. és ennek eredményeképpen iskolaválasztás ajánlása. A konduktív pedagógia az egész személyiség alakítását jelenti. Pető András orvos-pedagógus. További szakszolgálatok Továbbtanulási. pályaválasztási tanácsadás (6) „A továbbtanulási. külföldön rendkívül keresettek a magyarországi konduktorok. tanulási képességének. A konduktív nevelés.

továbbtanuló. diszkalkulia. hogy az elmúlt években többször is módosultak a felvételi eljárás szabályai. tanulók. annak módjára. A pályaválasztási tanácsadást végezheti pedagógus. inkluzív intézmény. az értelmi fogyatékosság szűrése. A továbbtanulás esetében. Különösen nehéz helyzetben vannak a sajátos nevelési igényű fiatalok. másrészt a lehetséges munkahelyek száma miatt. pszichológus. Meghatározzák a szülővel egyeztetve azt a nevelési. A bizottságok a szülő vagy intézmény kérésére történő szűrés. annak szintjének megállapítása. szakmai szolgáltatás. pályaorientációs és pályaválasztási adatbankot működtetnek. pályaválasztási tanácsadó minden érdeklődő rendelkezésére áll. formájára. az autizmus gyermekpszichiáter véleményével megerősített megállapítása. Az alapszolgáltatások mellett kiegészítő szolgáltatásokat is biztosítanak: mint tanácsadás. irányultságának szakszerű vizsgálata. Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság Független szakszolgálat (3) A tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenység vagy az országos szakértői és rehabilitációs tevékenység keretében kell a) a fogyatékosság szűrése. pszichológus. akiknek az is nehezíti a választását. b) vizsgálni a különleges gondozás ellátásához szükséges feltételek meglétét. . Az információs kommunikációs technológia (IKT) terjedésével kibővültek a lehetőségek. vizsgálata alapján javaslatot tenni a gyermek. Ez alatt a részképesség zavarokat értjük: diszlexia.” A fővárosi és megyei szakértői és rehabilitációs bizottságok feladatai közé tartozik a tanulási képesség vizsgálata. munkanélküli fiatalok körében. és a pszichés fejlődés zavarainak megállapítása. tanuló különleges gondozás keretében történő ellátására. az ellátáshoz kapcsolódó szakszolgálatokra. részben a vágyak és realitások ellentmondásai. tanulási képességeinek. azaz befogadó.oktatási intézményt. amely a nevelési és tanulási folyamatban tartós és súlyos akadályozottságban nyilvánul meg. A szülők. amely fogadja a gyermeket. az ellátás módjára. iskolaválasztás ajánlása. A munkába álláshoz szintén segítséget nyújt. A sajátos nevelési igényű gyermekek diagnózisához több szakember szükséges: orvos. az ellátáshoz kapcsolódó pedagógiai szakszolgálatra. súlyos figyelem. gyógypedagógus. A pályaválasztás kitolódott az iskolaszerkezet átalakulásával a középiskolás korosztályra. gyógypedagógus. vizsgálat alapján javaslatot tesznek a gyermek ellátására. ez lehet szegregált vagy integráló. az ország bármely településén azonos értékű és színvonalú információ áll rendelkezésre a pálya és szakmaválasztó. A komplex szűrés alkalmas a probléma súlyossági fokának megállapítására és a fejlesztés meghatározására. Feladata: a tanuló adottságainak. továbbá a munkaügyi központok is segíthetnek.és magatartászavar. pedagógusok tájékoztató fórumokon ismerhetik meg a lehetőségeket. Információt nyújtanak a választható pályákról. szüksége van útmutatásra.30 A továbbtanulási. a munkába állásban iskolarendszeren belüli és kívüli intézmények. formájára és helyére. aki iskolaválasztásában elbizonytalanodott. diszgráfia.

A szakértői bizottságok megvizsgálják azokat a gyermekeket. beszéd és – értelem. (15. Szakvéleménye meghatározó a befogadó intézmény számára.§ (2) A szakértői és rehabilitációs bizottság tagjai a gyermek. Az egységes pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény . a hatóságokkal. Az ellátott gyermekek után járó emelt normatívát a szakértői vélemény alapján lehet megigényelni az arra jogosultaknak. és meggyőződnek a kijelölt intézmény személyi és tárgyi feltételeiről. intézményi minőségirányítási programot. nevelésben-oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű gyermekek. tanuló fogyatékosságára.a szakértői és rehabilitációs bizottsági feladatok kivételével . az iskola-egészségügyi ellátás is.11. iskolai. pedagógiai programot. amely nem lát el óvodai. pont 19 Közoktatási törvény 33. látás. kijelöli és javaslatot tesz fejlesztési feladatokra.15.) MKM rendelet – a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról 14/1994.24. Az egységes pedagógiai szakszolgálatban . 13.31 14. segítő szervezetekkel.személyiségvizsgálat. elégséges azokat szükség szerint kiegészítenie. a nevelési tanácsadó által már elvégzett vizsgálatokat nem kell megismételnie.7. beiskolázzák.megszervezhető a családsegítő szolgálat. akiknek fejlődésük elmarad az átlagtól. pont 18 Közoktatási törvény 33.szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységenként . § . § . pont . iskolától.”19 15 16 14/1994. a többi gyermekkel.”17 További fontos jogszabályok (11) „Az egységes pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény több különböző pedagógiai szakszolgálatot szervezetileg egységes intézményként lát el. az utazó szakember-hálózat működtetésében. készségeire vonatkozó megállapítást közösen alakítják ki…. iskolai osztályban.) „A tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenység olyan többcélú közoktatási intézményben szervezhető meg.§ (10) „Ha a szakértői és rehabilitációs bizottság a nevelési tanácsadó kezdeményezésére készít szakvéleményt. az általános művelődési központban egy pedagógiai-művelődési programot kell készíteni. megállapítják integrálhatóságát. orvosokkal. tanulóval együtt azonos óvodai csoportban. (VI. Kapcsolatot tart a gyógypedagógiai. A bizottság önállóan működik. kollégiumi feladatot.”16 Az országos hatáskörű szakértő és rehabilitációs bizottságok feladatai: hallás. (VI. nevelési-oktatási intézménytől függetlenül. tanulók ellátásában.”18 (7) „A többcélú intézményben egy szervezeti és működési szabályzatot. mozgás. házirendet. § . védőnőkkel.részt vehet a pedagógiai szakszolgálatok ellátásában.”15 Tevékenysége szorosan összefügg a nevelési tanácsadók feladatellátásával. fejleszthető képességére. a kórházzal.) MKM rendelet – a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról 17 Közoktatási törvény 33. többségi intézményekkel.24. Az egységes pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény elláthatja a gyógytestnevelés feladatait is.

a gyermek. (3) A gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban. kijelölt iskola].32 A különleges gondozáshoz. konduktív pedagógiai intézményben. tanuló egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs ellátáshoz szükségesek. konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően. csoportban vagy a többi gyermekkel. illetve a (4) bekezdés szerint a jegyző által kijelölt nevelési-oktatási intézmény: kijelölt nevelési-oktatási intézmény. tanulók . a tanuló elhelyezése. óvodai tagozatot. . tanuló egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs ellátásban is részesül.külön vagy közös . csoportot . gyógypedagógiai. a tanulót előjegyzésbe veszi mindaddig. azonos óvodai csoportban. (5) Ha a gyermeket a kijelölt nevelési-oktatási intézmény nem tudja felvenni. konduktív pedagógiai ellátás keretében. (4) A gyermek. osztályban. A nevelési-oktatási intézményt a szülő választja ki a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság. (2) A sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése. Ha így sem oldható meg a gyermek.nevelésében és oktatásában részt vevő óvoda és iskola. a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény 30. gyermekotthonban nyújtott gondozás.a fogyatékosság típusának megfelelően kell létrehozni. tanuló életkorától és állapotától függően. korai fejlesztés és gondozás keretében biztosított fejlesztés és gondozás. a tanuló milyen módon kapcsolódhat be a nevelésbe és az oktatásba. óvodai tagozaton. továbbá kollégiumi nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben. hogy a gyermek. hogy különleges gondozás keretében állapotának megfelelő pedagógiai. § „(1) A sajátos nevelési igényű gyermeknek. óvodai tagozaton. óvodai csoportban. hogy igényjogosultságát megállapították. A korai fejlesztés és gondozás megvalósítható otthoni ellátás. a fejlesztő felkészítés keretében kell biztosítani. tanulónak joga. hogy gyermekével jelenjen meg szakértői vizsgálaton. a szakértői véleményt adó intézmény meghatározza. § (2) bek. bölcsődei gondozás. az iskolai nevelés és oktatás.] egyezően . a konduktív nevelésben-oktatásban részt vevő nevelési-oktatási intézménynek rendelkeznie kell azokkal a személyi és tárgyi feltételekkel. illetve az országos szakértői és rehabilitációs tevékenységet végző bizottság szakértői véleménye alapján. iskolai tagozaton. tanulóval együtt. ameddig felvételét nem sikerül megoldani. A gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban részt vevő nevelési-oktatási intézményben a gyermek. tanuló iskolai nevelése és oktatása. fogyatékosok ápoló. illetve iskolai osztályban (a továbbiakban: a sajátos nevelési igényű gyermekek. illetve a tanulók külön iskolai nevelését és oktatását végző iskolai tagozatot. az óvodai nevelés. A gyermek külön óvodai nevelését végző óvodai csoportot. § (2) bekezdésében meghatározott szakértői és rehabilitációs bizottságok szakértői véleményében foglaltak szerint . gondozó otthonában nyújtott gondozás. és a gyermeket. a 35. a sajátos neveléshez és oktatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételekkel rendelkező nevelési-oktatási intézményt találni. amelyek a sajátos nevelési igényű gyermek. tanuló érdekében a jegyző kötelezheti a szülőt. A különleges gondozást . osztályt. a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jog. a szakértői véleményt adó intézmény megkísérel másik. gyógypedagógiai tanácsadás.a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézménnyel [20. illetve kollégium együtt: gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban részt vevő nevelési-oktatási intézmény) történhet.a korai fejlesztés és gondozás. kijelölt óvoda. illetve a szakértői vélemény alapján gyermekét a megfelelő nevelési-oktatási intézménybe írassa be [a továbbiakban a (3) bekezdés szerint kiválasztott.

amelyben a gyermek hatodik életévét betölti bölcsődei gondozás keretében. tantárgyrészekből mentesítik az értékelés és minősítés alól.egyéni foglalkozást szervez részére. a nevelési tanácsadó megkeresésére a szakértői és rehabilitációs bizottság dönt. Az egyéni foglalkozás keretében . az érettségi vizsgán. a fogyatékosok nappali intézményében nyújtott gondozás. az óvodai nevelés. tanító. az iskolai nevelés és oktatás. (9) A sajátos nevelési igényű tanulót. korai fejlesztés és gondozás keretében biztosított fejlesztés és gondozás. a modulzáró vizsgán. tanuló). gyógytornász. magatartási nehézséggel küzd (a továbbiakban együtt: beilleszkedési. a különbözeti vizsgán. attól az évtől kezdve. pedagógiai asszisztens.) alkalmazását. a szintvizsgán. gyógypedagógiai asszisztens. az írásbeli beszámolón lehetővé kell tenni az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszköz (írógép. A fejlesztő foglalkoztatás a nevelési tanácsadás. az óvodai nevelési év első napjától kezdődően fejlesztő felkészítésben vesz részt. tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól. (7) Ha a gyermek. tanuló beilleszkedési. a fogyatékosok rehabilitációs intézményében. az osztályozó vizsgán. illetve a beilleszkedési. a szakmai vizsgán biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt. A fejlesztő felkészítés megvalósítható a fogyatékosok ápoló. §-ának (7) bekezdésében. számítógép stb. A tanuló részére a felvételi vizsgán. a gyógypedagógiai tanácsadás. a gyógypedagógiai nevelésben és oktatásban részt vevő iskolában nyújtott fejlesztés keretében. tanulási. tanulási.az e törvény 52. tanulási. bölcsődei gondozó láthatja el. vagy sajátos nevelési igényű. tanulási. Ha a tanulót egyes tantárgyakból. illetve a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd. magatartási nehézséggel küzdő. (11) A gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban részt vevő nevelési-oktatási intézményben a pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettségek és szakképzettségek a következők: .jogszabályban meghatározott munkamegosztás szerint . Az érettségi vizsgán az érintett tantárgyak helyett a tanuló . illetve konduktor irányításával. szükség esetén közreműködésével szociálpedagógus. óvodapedagógus. magatartási nehézséggel küzdő tanulót .segíti a tanuló felzárkóztatását a többiekhez. gondozó otthonában nyújtott gondozás.egyéni fejlesztési terv alapján .a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleménye alapján a gyakorlati képzés kivételével . a tanuló beilleszkedési. a javítóvizsgán. (10) A korai fejlesztés és gondozás. magatartási nehézséggel küzdő gyermek. a kollégiumi nevelés és oktatás keretében valósítható meg.33 (6) Ha a sajátos nevelési igényű gyermek súlyos és halmozottan fogyatékos. a konduktív pedagógiai ellátás. gyermekfelügyelő. hogy gyermekével jelenjen meg a szakértői vizsgálaton. szükség esetén az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását. amelyben az ötödik életévét betölti. tanár.másik tantárgyat választhat. (8) Abban a kérdésben.az igazgató mentesíti egyes tantárgyakból. fejlesztő foglalkoztatásra jogosult. ápoló. hogy gyermeke részére a szakértői véleményben meghatározottak szerint biztosítsa a fejlesztő felkészítésben való részvételt. az iskola . illetőleg annak a nevelési évnek a végéig. A jegyző a (4) bekezdésben meghatározottak szerint kötelezheti a szülőt.a vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint . továbbá a fejlesztő felkészítés feladatait pedagógus munkakörben gyógypedagógus (terapeuta) konduktor vagy gyógypedagógus (terapeuta). nem pedagógus-munkakörben gyógypedagógus (terapeuta) vagy konduktor irányításával szociális munkás. valamint (11) bekezdésének c) pontjában meghatározott időkeret terhére . illetőleg. hogy a gyermek.

§ában. a tanuló egészségügyi és pedagógiai célú habilitációját. a tankötelezettségét egyéni fejlesztő felkészítés keretében teljesíti. § (1) A súlyos és halmozottan fogyatékos gyermek annak a tanítási évnek az első napjától. amelyben betölti a huszonharmadik életévét . óvodai tagozaton. A fejlesztő iskolai oktatásban rehabilitációs pedagógiai programot és annak alapján egyéni fejlesztési terveket készítenek. 8-9. hogy a fogyatékosság típusának megfelelő végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező gyógypedagógus (terapeuta) vagy konduktor segítse a többi pedagógus munkáját. (13) A gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban részt vevő nevelési-oktatási intézményben az e törvény 18. §-ában. §-ában. Az egyéni fejlesztő felkészítés megszervezhető otthoni ellátás keretében. terapeuta felsőfokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik. Megszervezésekor az e törvény 6. ha az értelmi fogyatékos tanuló iskolai nevelése. a kollégiumi foglalkozáshoz az a) pontban meghatározott vagy a 17. biztosítani kell. konduktor-tanítói. valamint. §-ában. 31. § (1) bekezdésében meghatározott végzettség és szakképzettség. amelyben betölti a tizennyolcadik életévét.történik.az e célra létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben. terapeuta szakképzettség. osztályban. 48. §-ának (6) bekezdésében meghatározott intézményekben szervezhető meg (a továbbiakban: fejlesztő iskolai oktatás). §ában. illetve a konduktív pedagógiai intézményben. b) ha az óvodai foglalkozás. rehabilitációs óvodai foglalkozásokhoz. oly módon. csoportban . a tanórai foglalkozás elsődlegesen nem a sajátos nevelési igényből eredő hátrány csökkentését. 78.a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményében foglaltak szerint . a gyógypedagógiai tanácsadó korai fejlesztő gondozó központban. 25-29. (12) Ha a (11) bekezdés b) pontja alapján a pedagógus-munkakört a 17.”20 20 Közoktatási törvény 30. hogy a heti fejlesztő foglalkozások száma elérje a húsz órát. § (1) bekezdésében meghatározott végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezővel töltik be.intézményi vezetői megbízást kaphat az is. illetve a fogyatékosok ápoló. A fejlesztő iskolai oktatásban a tanulókat a fogyatékosságuk. a tanórai foglalkozás elsődleges célja a sajátos nevelési igényből eredő hátrány csökkentése. továbbá a tanórán kívüli foglalkozáshoz. §-ában. (2) A fejlesztő iskolai oktatásban a tanuló annak a tanítási évnek az utolsó napjáig köteles részt venni. A fejlesztő iskolai oktatást a tanév rendjéhez igazodóan kell megszervezni. óvodai csoportban. §-ában foglaltakat nem lehet alkalmazni. A fejlesztő iskolai oktatás az e törvény 30. §-ában. 69-73. konduktori. §-ában. tanórai foglalkozásokhoz. a fejlesztő felkészítés keretei között a tankötelezettségét teljesíti (a továbbiakban: fejlesztő iskolai oktatás). 66-67.34 a) ha az óvodai foglalkozás. § (1) bekezdésének a) pontjában a középiskolákra vonatkozó rendelkezések megtartásával . A rehabilitációs pedagógiai program bevezetésére a pedagógiai program elfogadására és jóváhagyására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. amelyben a hatodik életévét betölti. §-ában. a fogyatékosok rehabilitációs intézményében. konduktor-tanítói. iskolai tagozaton. konduktori. a fogyatékosok nappali intézményében. A fejlesztő iskolai oktatásban a tanuló annak a tanévnek a végéig vehet részt. rehabilitációját szolgálja. 30/A. §-ában. aki a fogyatékosság típusának megfelelő gyógypedagógiai tanári. 50. gondozó otthonában. továbbá az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs. 52-53. fejlettségük és életkoruk alapján osztják be fejlesztő csoportokba. oktatása külön . § . a fogyatékosság típusának megfelelő gyógypedagógiai tanári. A fejlesztő iskolai oktatást a Súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő oktatása irányelvének alkalmazásával kell megszervezni. (3) Ha a tanuló .nem tud részt venni a fejlesztő iskolai oktatásban. 46.

szervezése.”21 21 Közoktatási törvény 36. információk közvetítése. és segíteni a helyi.35 A pedagógiai szakmai szolgáltatások A pedagógiai szakmai szolgáltatás jogi szabályozása A pedagógiai szakmai szolgáltatások célját. amikor az oktatás csak egy vagy néhány iskolában folyik . tantervek. amelynek feladata a szakmai információk.határozza meg. hogy melyek azok a tantárgyak.és oktatómunka eredményességét. iskolai nevelést és oktatást.azokban az esetekben. amelyekben a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat országosan szervezik meg. (3) A pedagógia-szakmai szolgáltatásokat az igényeknek megfelelően kell szervezni. a tanulóközösségek. adatok és tanügyi dokumentumok (tantervek. d) az igazgatási. tájékoztatás nyújtása. amelynek feladata az oktatási. jogi stb. illetve erre a célra intézményt létesít és tart fenn. pedagógiai módszerek megismertetése és terjesztése. tanügyigazgatási. feladatát a Közoktatási Törvény 36. az óvodai nevelési program. § (l) pontja definiálja. § „(1) A közoktatási intézmények és fenntartóik. összehangolása. a diákönkormányzatok segítése. az iskolai és kollégiumi pedagógiai program készítésében való közreműködés. f) a tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése. közgazdasági. pedagógiai szolgáltatás. c) a pedagógiai tájékoztatás.a szakképesítésért felelős miniszter kijelöli a szolgáltatást nyújtó intézményt. valamint a pedagógusok munkáját. információk közvetítésével. jogi stb. g) a tanuló tájékoztató. etnikai kisebbségi óvodai nevelést. tankönyvek. tantervek készítése.) gyűjtése.a szakképzési törvényben meghatározott hatáskörében foglaltak szerint . § . aki rendelkezik a jogszabályban meghatározott feltételekkel. (2) Pedagógiai-szakmai szolgáltatás a) a pedagógiai értékelés. (5) Az oktatásért felelős miniszter. (6) A nemzeti. e) a pedagógusok képzésének. a jogaik érvényesítéséhez szükséges ismeretek nyújtásával. b) a szaktanácsadás. a térségi és az országos közoktatási feladatellátás szervezését. iskolaszerkezeti tanácsadás. (4) Pedagógiai-szakmai szolgáltatást az láthat el. szakterületek.az (5) bekezdésben szabályozott munkamegosztás szerint . amelynek feladata a tanulók. melynek feladata programok. feldolgozása és használatba adása. melynek feladata mérni és értékelni a nevelési-oktatási intézményben végzett nevelő. taneszközök megismertetése. közgazdasági. segédletek stb. tanácsadó szolgálat. tankönyvek.gondoskodni kell. továbbá a tanulói érdekvédelemmel összefüggő tevékenységet pedagógiai-szakmai szolgáltatások segítik. továbbképzésének és önképzésének segítése. felhasználásuk segítése. Az oktatásért felelős miniszter . szakképzés szakmai tantárgyai tekintetében a szakképzési törvény alapján illetékes miniszter vagy szerv vezetője (a továbbiakban: szakképesítésért felelős miniszter) . 36. diákotthoni nevelést segítő pedagógiai-szakmai szolgáltatások országos megszervezéséről . őrzése.

A szolgáltatás célja a neveléssel-oktatással összefüggő feladatok teljes körű segítése.sulinet. A szakmai szolgáltatás közoktatási rendszer szerves része. (1990-es évek). különböző kistérségi szerveződések. ezért az ezen a területen bekövetkező változások újra és újra kihívás elé állítják a szolgáltatást nyújtó intézményeket. hálózatok (például Országos Oktatási Integrációs Hálózat.36 „Magyarországon a pedagógiai szakmai szolgáltatás deklaráltan 1985 óta működik. Különösen fontos a gyógypedagógusok a fejlesztő és többségi pedagógusok szakmai segítése. tanácsadói szolgálat 22 www. pályázatok. kommunikáció a fenntartókkal. a törvény erre lehetőséget ad. Az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények is gondolkodhatnak pedagógiai szakmai szolgáltatásban. A szolgáltató intézmények feladata az oktatási intézmények szakmai önállóságának növekedésével vált igazán fontossá.pedagógiai szolgáltatás pedagógusok képzése továbbképzése tanulmányi és tehetséggondozó versenyek tanulói tájékoztató. működtetésére a pedagógiai intézetek mellett megjelentek más szolgáltatók.”22 1986-ig létrehoztak 19 megyei és 1 fővárosi pedagógiai intézetet. Fő területei a következők:        pedagógiai értékelés szaktanácsadás pedagógiai tájékoztatás igazgatási. mint e tevékenység sokáig egyedüli végzői. Számukat tovább növelte. megszerezhető források: elkülönített állami források. akkor jöttek létre a megyei pedagógiai intézetek. szülőkkel.hu . hogy a rendszerben megjelentek szakmai szolgáltatásra fordítható. A szolgáltatások szervezésére.hajdu –ped. vállalkozások).

ha nem vagyunk tiszteletre méltóak. hanem proszociális magatartásával. századi tanármodell jelentősen eltér a múltbeli szereptől. tekintélye volt. kultúraközvetítő. elfogadja az eltéréseket. az új tanulási módszerek ismeretével rugalmasan szervezi a nevelő-oktató munkát. ha a személyünk megítélése nem megfelelő. hatékony motiváló módszereit. fejlesztő értékelő Megbeszélő. Minden történelmi kornak megvolt a maga pedagógus ideálja. A XXI. ahogy a tanár-diák kapcsolat is átértékelődött. partner. de a gyermekszeretete.37 Az új típusú pedagógus Eltéréseket elfogadja. felfedező. heterogén csoportokban Empatikus. az egyéni különbségekhez illeszkedő differenciált tanulásszervezés. hasznosítható tudássá alakítani. .alkotó gondolkodó Az eredményes pedagógus nem csak őszinte.kísérletező. elismeri a különbözőségeket. de értékrendet kialakítani és követelni a tanulóktól még nehezebb. és egyben segíti feldolgozni. Ma nehéz kivívni ezt a státuszt.aktív cselekedtető Megerősítő. facilitáló szerepköre. társ. aki nemcsak empatikus. meg kell érte harcolni. kezeli Rugalmasan szervezi a tanulást. határozott. közvetlen. értelmezni. szemléltető. Az új típusú pedagógus másodszülő.proszociális magatartású Kooperatív tanítás-tanulás ismerője Szociá Szociálisan érzé rzékeny A pedagógus új szerepe Ismeri és használja a tanulást segítő új módszereket Facilitátor Motiváló. A pedagógus új. ha magunk sem tartjuk be a szabályokat. példamutató magatartása is vezeti a szakmai útján. ha nem becsülnek eléggé. többnyire felnéztek rá. Morálisan ítélkezni elfogadhatatlan. kusza világban példamutatóan viselkedni. ha nem fogadnak el. a facilitátort. igazságos. a segítő pedagógust jelenti. Nehéz egy bonyolult. információt átadó.

nem tudnak megfelelni az új kihívásoknak. a megfelelő osztálylétszám. a speciális eszközök. fejlesztő értékeléssel biztosítja a sajátos nevelési igényű tanulók kiegyensúlyozott fejlődését. A vezető csak olyan attitűdöt képes kérni a pedagógusközösségtől. egyetemi éveik alatt nem kapnak megfelelő felkészítést. vagy az ennek megfelelő szakmai képzés feltétlenül szükséges a többségi iskolákban ellátott gyermekek nevelése-oktatása érdekében. a különbségek kezelésének képessége. differenciális szemlélete. a segítő szolgáltatások és személyek biztosítása mellett a sikeres integráció feltétele a módszertani. a kedvező tanulási környezet megteremtésének. nem szereznek megfelelő módszertani ismereteket a sajátos nevelési igényű tanulók ellátásához. A gyógypedagógiai végzettség. a szociális érzékenység. befogadó nevelőtestületben lesz eredményes. taneszközök megléte. Igen jelentős az intézmény vezetőjének szerepe. egyéni fejlesztéssel. Az integráció megvalósulása egyben szervezetfejlesztés is. nem tudnak sikeresek lenni a mai iskolarendszerben. Résztvevője a kedvező körülmények biztosításának. Ha a pedagógushallgatók főiskolai. ha nem ismerik meg a speciális pedagógiai módszertant. jól tervezi a tananyag mennyiségét. amellyel maga is rendelkezik. személyisége is. Fontos a képzettség.38 A pedagógus kulcsszereplő A támogató törvényi és pénzügyi háttér. tanulásszervezési technikák ismerete és változatos használata és a legfontosabb tényezője a befogadó pedagógus. . Az inkluzív nevelés kihívás. Ha jó módszereket választ.

eljárások. kutató-felfedező módszer. fogalmazásra való felkészülésnél. A tanár-. csoportmunka – kooperatív technikák. tanítást kísérő külső projekt. komputerrel segített tanítás-tanulás. IKT – Információs Kommunikációs Technológia Stratégiák (komplex módszerek): Programozott oktatás. KIP = Komplex Instrukció Program. az önfejlesztés. leghatékonyabb motiváló módszerei: differenciált tanulásszervezés Differenciálás. osztály). az egyéni aktivitás. módszerek. az élmény. játék – dráma. mesterfokú tanítás-tanulás Projektmódszer Lehet órai. A GONDOLATTÉRKÉP . tanóra-. tantárgyközpontúság helyett jellemző gyermekközpontúság. Alkalmazható: tananyag. hatékony tanulási eszköz. jegyzetelésénél.39 Új eszközök. Gyermekszemléletében individuális. vers tanulásánál. projektmódszer. az oktatás tartalma multidiszciplináris (érdeklődésnek megfelelő téma). oktatócsomag (egyéni. struktúrák Az egyéni különbségekhez illeszkedő. átlátható kép. Gondolattérkép A gondolattérkép nagy. szakkönyv elolvasásánál. összetett. vita – beszélgetés. projekt hét. Különösen jól használható tanulási zavarokkal küzdő és szociokulturálisan hátrányos helyzetű gyermekeknél. gondolattérkép. szövegrész. hangsúlyos a tanulás.

szülői tréning. találkozási lehetőségek biztosítása szakemberekkel: védőnőkkel. Fontos. a gazdasági és demográfiai változások átalakították a státusz jelentőségét. szülő értekezletek aktuális témából. terapeutákkal. A szülő mint partner Hogyan nyerjük meg a szülőket? Olyan „hívogatókkal”. elfogadják intézményünket. eszköz -. hogy együttműködjön különböző szervezetekkel és más intézményekkel. Az igazgató elsősorban menedzser. megújulásra is képes legyen. politikai viszonyok között. szülői klub. pszichológusokkal. A versenyképesség. a piaci stratégiák. segítsék nevelő-oktató munkánkat. Ugyanakkor a pedagógusközösségek felelőssége is nagy az igazgatóválasztás terén. mint eddig bármikor. személyesen. orvosokkal. módszertani kiadványok szülők számára. szülősegítő szolgáltatásokkal. hétvégék. szülői konferencia. pályázó és vállalkozó. hogy kommunikáljunk. és jó kapcsolatot alakítson ki a fenntartóval. . változásra. családi délutánok. hogy magunk mellé állítsuk őket. szakkönyv-kölcsönzés. nyílt napok. mivel ma már az igazgató személyében a jövőjükről is döntenek. Szülői tanácsadás: telefonon.40 Új típusú vezető Az igazgató felelőssége nagyobb a jelenlegi társadalmi. amelyek alkalmasak arra.

A kistérséghez 77 település tartozott. Magyaregres. Ecseny. Zimány. Kaposvár. Szentgáloskér. Újvárfalva. Hetes. Fonó. hogy segíthess! A Kaposvári Kistérség bemutatása Helyzetkép a Kaposvári Kistérségben A Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás 2000-ben alakult. Mosdós. Osztopán. Simonfa. Gadács. Szabadi. Edde. Kisgyalán. Ráksi. Mezőcsokonya.41 II. december 1. Somodor. Várda. intézményi ellátottsággal rendelkezik. Kaposvár 1990. Igal. Mernye. Taszár. melyből a Kadarkúti Többcélú Kistérségi Társulás 23 önkormányzatának 2008. Somogyjád. 114 ezer ember veszi igénybe egyes szolgáltatásait. Hajmás. Somogygeszti. óta megyei jogú város. Baté. Patalom. Juta. Csoma. Bodrog. Kaposkeresztúr. Kazsok. A Kaposvári Kistérség települései: Alsóbogát.000 főt. Magyaratád. Gölle. Kaposgyarmat. Somogyszil. Szentbalázs. Zselicszentpál . Somog ysárd. Cserénfa. Bőszénfa. Polány. január 1-jei kiválását követően 54 települése maradt. Somogyaszaló. Székhelye: Kaposvár Kaposvári Kistérség települései Forrás: Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás Egyeztetési terve 20 08. Sántos. Kaposhomok. Büssü. Felsőmocsolád. Csombárd. Gálosfa. Lakónépessége megközelíti a 70. Kercseliget. FEJEZET Segítünk. Orci. Zselickislak. Nagyberki. A megyeszékhely a szerepkörének megfelelő teljes oktatási.

részben szegregált keretek között zajlik. A zsáktelepüléseken egyre nagyobb az elvándorlás. évfolyamos. Éppen ezért az intézmények fenntartása egymástól elszigetelt rendszerben nem megoldható. A 2007/2008-as tanév során látható 3000 fős csökkenés tartalmazza a 23 kiváló település tanulólétszám-csökkenését. hogy nehezen tudják megoldani kötelező feladatukat. pedagógusok. A sajátos nevelési igényű tanulók aránya a városban nem közelíti meg az országos átlagot. Az együttműködés fontosságát a demográfiai adatok még inkább szükségszerűvé teszik. Speciális tagozattal nem működik iskola ettől a tanévtől. Többcélú intézmény a városban és Somogyjádon található. A demográfiai tendencia azt mutatja. A közoktatásban érintett korosztály létszáma is egyre csökken. évfolyamos iskolák szintén ettől a tanévtől a gesztor intézmények tagintézményeiként működnek. A prognosztizálás további csökkenést vetít előre. Egyre többször szembesülnek azzal a problémával. A magasabb évfolyamokon a továbbhaladási lehetőség széles skálája miatt még inkább csökken. A Kaposvári Kistérségben a speciális nevelésű gyermekek integrációs ellátását a városi és megyei önkormányzat által fenntartott egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények segítik. ezért egyre erőteljesebb az elöregedés. hogy évenként csökken a születések száma. . Általános iskolás gyermekek számának alakulása Kaposvár és kistérségében 12000 10000 tanulólétszám 8000 6000 4000 2000 0 2004/2005 2006/2007 tanév Létszám alakulása (fő) Forrás: Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás adatbázisa A sajátos nevelési igényű tanulók ellátása részben integrált. Arányuk Kaposvár nélkül lényegesen magasabb. oktatását végzik az óvodapedagógusok.42 A kistérség erőteljesen városközpontú. mint az országos átlag. itt koncentrálódnak a szolgáltatások. Az 1-4. a többi általános iskola 1-8. Az általános iskolai tanulólétszám az országos adatokhoz hasonlóan csökken. A csökkenés mértéke eltérő a különféle településeken. Kaposvár város nevelési-oktatási intézményeiben évente mintegy 15 ezer gyermek és tanuló nevelését. A város 70 ezer lakosságához képest ez nagy felelősséggel járó feladat. A települési önkormányzatok egyik legfontosabb kötelezettsége a közoktatási feladatok ellátása.

43 ISKOLÁK A csoport: városi iskolák B csoport: városon kívüli kistérségi iskolák A csoport Feladatellátási helyek Főállású pedagógusok száma Ebből Szegregáltan neveltek Integráltan neveltek Székhely-intézmény Tagintézmény 1 2 3 4 5 6 Tagiskola 7 8 9 10 11 12 13 Összesen: 44 42 36 38 35 37 8 36 49 20 30 32 29 36 472 191 380 395 359 426 362 72 442 618 168 380 418 300 406 4917 Sajátos nevelési igényű tanulók Tanulók száma 191 72 15 26 9 19 10 1 12 10 83 14 17 7 486 72 15 26 9 19 10 1 12 10 83 14 17 7 295 191 191 .

22 %. 11. vagyis jelenleg nem több 7 %-nál. 3. . intézmény Tagintézmény 1. 9. Tagintézmény Összesen 27 219. a sajátos nevelési igényű tanulók aránya közel 18 %. hogy az „A” csoport általános iskoláinak 472 pedagógusa 4917 gyermek nevelését-oktatását végzi.5 pedagógusa 1972 gyermeket nevel-oktat (az önálló gyógypedagógiai iskola nélkül).5 19 36. 6.5 28 24 7 14 19 15 26 4 129 62 270 63 107 232 151 180 28 238 44 57 153 273 48 2035 20 414 20 351 30 30 55 55 67 31 63 7 53 47 34 7 67 31 7 53 47 34 7 Sajátos nevelési igényű tanulók száma Tanulók száma 63 - - - 63 A táblázatokból leolvasható. amely alacsonyabb ugyan. Tagintézmény Tagintézmény 10.44 B csoport Feladatellátási helyek Főállású pedagógusok száma Ebből Szegregáltan neveltek Integráltan neveltek Székhely. A sajátos nevelési igényű tanulók többi tanulóhoz viszonyított együttes aránya (az önálló gyógypedagógiai iskola nélkül) 6. 8. 4. amely az országos átlagot több mint kétszeresen meghaladó mértékű. 7. de közelíti az országos átlagot. A „B” csoport 219. Tagintézmény 2. 5.

78% 82.00% 60.20% A csoport B csoport A sajátos nevelési igényű tanulók aránya az „A” és „B” csoportban.22% 100. pedagógiai szakmai szolgáltatásaival segíti a kaposvári kistérségi integráció lebonyolítását.00% 0.00% 20. ábra) Megkülönböztetett odafigyelést követelnek ezek az intézmények mind a fenntartótól. és szakszolgálataival. iskolánként megmutatják a sajátos nevelési igényű tanulók koncentrálódását egyes intézményekben. A 13 általános iskolából 1 önálló gyógypedagógiai iskola.00% 80. .00% 40. (5.00% 17. 19 %-os arányban fordulnak elő. A szegregált intézmény 2003-ban módszertani központtá alakult.45 Sajátos nevelési igényű tanulók aránya a tanulónépességen belül 6. A csoport Sajátos nevelési igényű tanulók aránya 100% 80% 60% 40% 20% 0% 19% 4% 8% 2% 7% 0% 2% 6% 22% 3% 6% 2% Sajátos nevelési igényű tanulók Átlagos fejlettségi szintű tanulók 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 A sajátos nevelési igényű tanulók két általános iskolában 22 %. a Bárczi Gusztáv Módszertani Központ 191 általános iskolás korú tanulóval. mind az intézményvezetőktől és pedagógusoktól.80% Sajátos nevelési igényű tanulók Átlagos fejlettségi szintű tanulók 93.

egyéb részképesség zavar súlyos magatartási. 31%. ahol 63 tanuló szegregált nevelése-oktatása folyik. kivéve a speciális általános iskolát. hogy ezek az iskolák befogadóbbak a többinél. tanulási zavar egyéb (látás-.) összes SNI tanuló gyógypedagógiai csoportban nevelt SNI gyermekek létszáma 1 2 2 3 4 1 5 1 6 1 7 8 9 2 10 3 1 66 3 1 191 72 191 15 14 1 1 26 8 24 7 26 1 1 29 1 12 10 1 12 8 73 1 5 83 14 1 17 7 14 15 6 1 11 12 1 13 . amelynek tagintézményében az elmúlt tanévig szegregált tagozat működött az enyhe és középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók ellátására. A sajátos nevelési igényű gyermekeket fogadó intézményekben a tanulók nevelése és oktatása integrált formában történik. Az adatok jelzik. hallás-. 23%. Kiemelten magas a sajátos nevelési igényű gyermekek száma abban az általános iskolában is. mozgás-sérült stb.46 B csoport Sajátos nevelési igényű tanulók aránya 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 35% 11% 23% 31% 12% 24% 16% 19% Sajátos nevelési igényű tanulók Átlagos fejlettségi szintű tanulók 1 2 5 6 7 8 9 10 Több intézményben kiemelkedően magas a sajátos nevelési igényű tanulók aránya: 35%. 24%. A sajátos nevelési igényű gyermekek megoszlása fogyatékosságtípusok szerint a befogadó intézményekben A sajátos nevelési igényű gyermekek egyes kategóriáinak megoszlása az iskolákban A csoport SNI gyermekek létszáma az intézményben enyhe fokban értelmi fogyatékos középsúlyosan értelmi fogyatékos diszlexia.

mozgássérült stb. hallás-.) összes SNI tanuló gyógypedagógiai csoportban nevelt SNI gyermekek létszáma 47 31 7 50 39 26 3 52 26 20 1 20 2 3 4 5 3 6 8 7 6 8 3 9 10 4 11 2 67 31 63 7 53 47 34 1 7 4 56 30 20 63 . egyéb részképesség zavar súlyos magatartási. tanulási zavar egyéb (látás-.) 91% B csoport SNI gyermekek létszáma az intézményben enyhe fokban értelmi fogyatékos középsúlyos értelmi fogyatékos diszlexia. mozgás-sérült stb. tanulási zavar egyéb (látás-. egyéb részképesség zavar súlyos magatartási.47 A csoport A sajátos nevelési igényű gyermekek egyes kategóriáinak megoszlása az iskolákban 2% 3% 4% 0% enyhe fokban értelmi fogyatékos középsúlyosan értelmi fogyatékos diszlexia. hallás-.

mozgássérült stb. egyéb részképesség zavar . 7. táblázat. 6.80% 40% 30% 20% 10% 0% 2.. hallás-.48 B csoport A sajátos nevelési igényű gyermekek egyes kategóriáinak megoszlása az iskolákban 2% 0% 13% 0% 85% enyhe fokban értelmi fogyatékos középsúlyosan értelmi fogyatékos diszlexia. hogy a városi és a városon kívüli intézményekben a legjelentősebb és legnagyobb százalékban van jelen a tanulási zavar.05% 8. különösen a diszlexia.) A tanulók fogyatékosságtípusok szerinti megoszlását mutatják a fenti táblázatok (5.50% egyéb (látás-. Nyilvánvalóan erre vannak a legkevésbé felkészülve az iskolák. tanulási zavar középsúlyosan értelmi fogyatékos enyhe fokban értelmi fogyatékos diszlexia. ábra).) súlyos magatartási. 8. Kaposvár város és kistérség együttes adata 100% 90% 80% 70% 60% 50% 87. Ebben segítséget az Európai Uniós pályázatok jelenthetnek. majd az enyhe fokban értelmi fogyatékos.50% 0. tanulási zavar egyéb (látás-. és a legkisebb terület az érzékszervi fogyatékosok és mozgássérültek.15% 1. melyekből látható. egyéb részképesség zavar súlyos magatartási. mozgás-sérült stb. hallás-.. Az akadálymentesítési programok nehezen valósulnak meg az önkormányzati támogatás hiányában.

00% 40.30% 69. pszichológus) hiányát jelzi.00% 10. kóros hiperkinetikus vagy kóros aktivitászavar).00% 8.60% egyéb (látás-.  enyhe fokban értelmi fogyatékosnak minősített gyermekek. tanulási zavar középsúlyosan értelmi fogyatékos enyhe fokban értelmi fogyatékos Több intézményben igen magas a sajátos nevelési igényű tanulók aránya a következő területeken:  sajátos nevelési igényűvé minősített részképesség-zavarokkal küzdő és a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési. mutizmus. ott utazó szakemberrel biztosítják a törvényességet. de több intézményben az országos átlagnál magasabb az arányuk. mozgássérült stb. Ahol nincs főállású gyógypedagógus.90% 70. itt a pedagógiai programjukban és helyi tantervükben figyelembe veszik őket. diszgráfia. hallás-. valamint a pedagógiai módszertani ismeretek hiányát.49 Sajátos nevelési igényű tanulók megoszlása a vizsgált intézményekben (részképességzavarok nélkül) 100. ahol legtöbb a speciális nevelésben részesülő tanulók aránya.00% 50. A térség intézményeiben kevés a gyógypedagógus végzettségű szakember. diszkalkulia.00% 30. tankönyvek hiányát.00% 20. Azokban az intézményekben. ahol korábban a speciális tagozat működött.00% 60. A tanulási zavarok problémaköre minden iskolát érint. tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl.20% 90.) súlyos magatartási. ahol a személyi feltételek adottak.  Ugyanakkor az intézmények jelentős része személyi feltételek (gyógypedagógus. tanulók. .00% 1.00% 0.00% 80. diszlexia. elsősorban a tárgyi feltételeken szeretnének javítani. legmagasabb számú abban az iskolában. továbbá a speciális tantervek.00% 20. A kaposvári kistérségben:  Ma még nem minden iskolában fogadnak nagy számban sajátos nevelési igényű tanulót. bővíteni a fejlesztő eszközök körét. fejlesztő pedagógus. pedagógiai asszisztens.

Az első tanévnyitó értekezletre 1948. iskolai. autista. Speciális Szakiskola. gyógypedagógiai ellátása. inkább utazó szakembereket kérnek az egységes gyógypedagógiai módszertani intézménytől. tanulók pedagógiai. A 250 férőhelyen ma is több mint 360 gyermeket fejleszt. Állapotuknak megfelelő óvodai. másodikként a megyében. A Kaposvári Kistérségben legjelentősebb a kaposvári Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szakszolgáltatása. Általános Iskola. óvoda alakult. Bárczi Gusztáv Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó Történeti áttekintés A Kaposvári Gyógypedagógiai Iskola 1948-ban alakult meg. felkészült szakemberekkel. szakmai szolgáltatása és utazó gyógypedagógiai szolgáltatása. A Pécsi Tankerületi Főigazgatóság felkérte Somogy vármegye és Kaposvár város tanfelügyelőjét gyógypedagógiai iskola szervezésére. felvállalva a szegregáció mellett az integrációt. október 9-én került sor 5 nevelő és 74 áthelyezésre javasolt tanulóval. beszédfogyatékos) gyermekek. és 2003 áprilisában egységes gyógypedagógiai módszertani intézménnyé vált a Bárczi Gusztáv Óvoda. súlyosan – halmozottan fogyatékos. Az 1960-ban átadott új kisegítő iskolában már a kezdetektől jellemző volt a túlzsúfoltság.  Az integráció megvalósításához az iskolák egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény szakmai segítését veszik igénybe. Gyógypedagógiai megsegítést nyújt a teljesen vagy részlegesen integrálható tanulók számára jól képzett. vagy megbízással foglalkoztatnak gyógypedagógust. majd speciális szakiskola. mely helyileg a közös épületbe költözött. majd ugyanez jellemezte az 1987-ben új épületbe költözött Bárczi Gusztáv Általános Iskolát. . speciális szakiskolai nevelése és oktatása. Hosszú út vezetett az 5 tanerős kisegítő iskolától a mai komplex intézményig: diákotthon.50  A speciális nevelési igényű gyermekek ellátása érdekében többnyire nem főállású saját szakembert nem alkalmaznak. illetve egyéb szakembert. Az intézmény feladata és alaptevékenysége Sajátos nevelési igényű (enyhe. 2007-ben bővült a Nevelési Tanácsadóval. középsúlyos értelmi fogyatékos. minden városi iskolában és a legtöbb városon kívüli kistérségi intézményben. Diákotthon és Módszertani Központ.

akiknek a mindennapi bejárása nem biztosított. § (29. gyógytestnevelési. korai fejlesztés és gondozás. akiknek gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben való tanulásukhoz a lakóhelyükön nincs lehetőségük. iskolák számára. integrált nevelésben részesülő sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának. pszichológiai feladatok ellátása. autisztikus tüneteket mutató és autista tanulók nevelése. konduktív pedagógiai ellátás biztosítása. önképzésének segítése. gyógypedagógiai asszisztensek képzése szülői tanácsadás. gyógypedagógiai tanácsadás. Az utazó szakemberhálózat keretében a többi gyermekkel együtt nevelt. képzés. szervezése. 121. Pedagógiai-szakmai szolgáltatás. pedagógiai szolgáltatás. továbbképzésének. fejlesztő iskolai oktatás. Nevelési. pedagógiai szolgáltatás pedagógusok képzésének. szakmai fejlesztés az integrációra is kiterjedően: szaktanácsadás. továbbképzésének és önképzésének segítése. pedagógiai tájékoztatás. Feltételek megteremtése azon tanulóknak.) Pedagógiai-szakmai szolgáltatás        szaktanácsadás pedagógiai tájékoztatás igazgatási. integrált. pszichológiai tanácsadás óvodák.51 logopédiai. bek. tanácsadó szolgálat főiskolai és egyetemi hallgatók. igazgatási. szülőklub és telefonos segélyszolgálat . iskolákba járó. szervezése tanuló tájékoztató. iskolapszichológiai feladatok ellátása. fejlesztő felkészítés. sajátos nevelési igényű gyermekek speciális fejlesztése utazó gyógypedagógussal. főiskolai és egyetemi szintű képzésben résztvevő hallgatók gyakorlati képzése. oktatása. iskolák számára. 80 intézeti férőhely azoknak. diákotthoni elhelyezése. pedagógusok képzésének. Pedagógiai szakszolgálat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény szakszolgálatai:  gyógypedagógiai tanácsadás. Változó létszámmal beiskolázásra kerülő. korai fejlesztés és gondozás  fejlesztő felkészítés  logopédiai ellátás  konduktív pedagógiai ellátás  gyógytestnevelés  a többségi óvodákba. képzésének segítése (Ktv. tanuló tájékoztató. tanácsadó szolgálat. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményként pedagógiai szakszolgálati ellátás óvodák. nevelésének. A nevelési-oktatási folyamat eredményességét szolgáló kutató-fejlesztő csoport működtetése. Felsőfokú.

52 Nevelési Tanácsadó szolgálat A nevelési tanácsadás feladata a beilleszkedési zavarokkal, tanulási nehézségekkel, magatartási rendellenességgel küzdő gyermek problémáinak feltárása, szakvélemény készítése, rehabilitációs célú foglalkoztatása a pedagógus és a szülő bevonásával. A közösségbe nehezen illeszkedő, különleges nevelési módszereket igénylő gyermekek nevelését segítő, tanácsadó szolgáltatás. Gyermekek iskolaérettségi, fejlettségi képesség- és tehetségvizsgálata. Lelkiekben sérült és emiatt az oktatásban tanulmányi vagy magatartási problémákkal küzdő fiatalok pszichológiai vizsgálata és kezelése. Óvodai nevelés, iskolai nevelés-oktatás Évfolyamok száma: - óvodai csoport (3 évf.) - iskolai életmódra felkészítő csoport (1 évf.) - középsúlyos értelmi fogyatékos csoport (1-8. évf.) - általános iskolai csoport (1-8. évf.) - speciális és készségfejlesztő szakiskolai évfolyam (2+2 évf.) - autisztikus tüneteket mutató autista csoport (1-8 évf.) - fejlesztő iskolai csoport - 80 pedagógiai intézeti férőhely Az intézmény típusa: Közös igazgatású közoktatási intézmény

A közoktatási intézmény önálló szervezeti egységei
    Óvoda, fejlesztő iskola, általános iskola Speciális és készségfejlesztő speciális szakiskola Diákotthon Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai szakszolgálatok Pedagógiai szakmai szolgáltatások Utazó gyógypedagógiai hálózat  Nevelési Tanácsadó

Az intézmény pedagógiai gondolkodása
A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ a sajátos nevelési igényű gyermekek intézménye. Ebben az iskolában a gyermek áll a középpontban, nem a tanterv által determinált tananyag és nem az ismeretek átadásáért felelős közeg. Cél, hogy a gyermek saját lehetőségeinek megfelelően, minél optimálisabb szintre juthasson egyéni fejlődési ütemének figyelembevételével. A pedagógusok a gyermekek szükségleteiben gondolkodnak. A foglalkozásokon megfigyelhető, mennyire fontos a gyermekek biztonságigénye, a védettség és elfogadottság érzésének kielégítése. A tanulásszervezés minden mozzanatában nyomon követhető az

53 érzelmi biztonság adására való törekvés, a derűs, oldott, gyermekekre koncentráló természetes közeg. A pedagógus szerepe az együttműködésben nyilvánul meg bármely iskolatípusban. Feladata az optimális tanulási feltételek megteremtése, a szükséges eszközök biztosítása, a feladatsorok, tevékenység-rendszerek és az ismeretszerzés munkaformáinak végiggondolása, megszervezése – az együttműködés. A különböző képességű, sajátos nevelési igényű gyermekek közös, hatékony tanulásának megszervezéséhez, megfelelő tanulásirányítási módszerek alkalmazása szükséges. Fontos, hogy minden gyermek önálló feladatvégzése megvalósulhasson, valamint a páros vagy kiscsoportos munkában is aktívan vegyen részt. Az iskola természetes közege kell, hogy legyen minden tanulónak, függetlenül egyéni adottságaitól, képességeitől, fejlődési ütemétől.

A Módszertani Központ célja
A városi és kistérségi óvodákban, iskolákban nevelt-oktatott gyermekekre, tanulókra vonatkozóan: A sajátos nevelési igényű tanulók fogyatékosságából eredő hátrányának megelőzése, csökkentése, kompenzálása, a képességek kibontakoztatása, társadalmi beilleszkedésük sérülésspecifikus szempontú támogatása. Pedagógiai szakszolgálati feladatellátás. Az integrált nevelés-oktatásban részt vállaló intézmények pedagógusainak szakmai segítése, együttműködés. Szülősegítő szolgáltatások működtetése. Célunk elérése érdekében együttműködés az inkluzív intézményekkel, az érintett gyermekek, tanulók szüleivel, a társadalmi rehabilitációban részt vevő szervezetekkel, országos szinten tájékoztatás a kaposvári integrációról, szakmai fórumokon, helyi intézményekben.

Feladatok a cél megvalósításához
o az integráltan tanuló sajátos nevelési igényű gyermekek számára speciális pedagógiai segítségnyújtás utazó szakember biztosításával. o a Módszertani Központ működési területéhez tartozó intézményekkel történő együttműködés formáinak kialakítása – rögzítése, illesztése az aktuális órarendben, o a sérült gyermek, tanuló megfigyelése, fejlesztésének, lehetőségeinek, korlátainak értelmezése a gyógypedagógussal, a szakértői vélemény alapján, o a fejlesztés tervezése tanórai keretek között, a habilitációs, rehabilitációs foglalkozások keretében – egyéni és csoportos fejlesztő tevékenység speciális pedagógiai segítségnyújtással – a gyógypedagógus által biztosított speciális tantervre építetten,

54

o a gyógypedagógiai nevelés számára biztosított szakanyagok, tankönyvek, taneszközök beszerzése, felhasználásuk, beemelésük ütemezése a gyógypedagógus irányításával, o a diagnosztizáló, formatív, summatív mérések lehetőségének, gyakoriságának tervezése team munkában a módszertani központtal, o utógondozás, o a tanuló fejlődésének, elért eredményeinek meghatározása, rögzítése együttesen kialakított vélemény szerint – a szülő bevonásával, tanácsadás a szülőnek, segítségnyújtás a családi neveléshez, a módszertani központtal együttműködve, o igény és lehetőség szerint a terápiás célú fejlesztő foglalkozások feltételeinek biztosítása az intézményen kívül is – a módszertani központ szakembere szervezésében, o az integrált tanuló nevelésével kapcsolatos szakmai tapasztalatcsere, szakmai felkészítés, folyamatos továbbképzés szervezése, o korai fejlesztés, o gyógytestnevelés ellátása azoknál a gyermekeknél, tanulóknál, akiket iskolaorvos, vagy szakorvos szűrővizsgálata és szakvéleménye alapján javasoltak, o fejlesztő felkészítéssel a tankötelezettségüket sajátos nevelési igényük miatt teljesíteni nem tudó gyermekek felkészítése szülő bevonásával, szülők részére tanácsadás nyújtása, o logopédiai szolgáltatással a beszédindítás, a beszédhibák javítása, nyelvikommunikációs zavarok javítása, dyslexia megelőzése és gyógyítása, o konduktív pedagógiai szakszolgálattal a központi idegrendszeri sérülések konduktív nevelése, fejlesztése és gondozása, o nevelési tanácsadás.

tanítókat. Általános Iskola. iskolai. és pedagógiai szakmai szolgáltatás valósul meg. . tanulók. a megfelelő környezet biztosítására. Az utóbbi időben egyre több sajátos nevelési igényű gyermek. képzések Általános iskola -tanulásban akadály ozottak -értelmileg akadály ozottak -halmozottan sérültek -autizmussal élők -súly os pszichés magatartási zavarral küzdők -tanulási nehézséggel. A pedagógiai-szakmai szolgáltatás keretében készítjük fel az óvodapedagógusokat. gyógypedagógiai tanácsadás. rendelkezik megfelelő gyógypedagógiai. az iskolák 1999 óta látnak el gyógypedagógiai fejlesztést utazó gyógypedagógussal. szülői szaktanácsadások. segítő szolgáltatások. konduktív pedagógia. így az integrált oktatás minden városi óvodában és iskolában szükség szerint megvalósulhat. tanulók speciális fejlesztését. speciális szakiskolai felkészítését látja el. 2003-ban minden városi intézmény alapító okiratába bekerült a sajátos nevelési igényű gyermekek. tanulók ellátása utazó gyógypedagógussal. képzését a Bárczi Gusztáv Módszertani Központ gyógypedagógusai. Az intézmény elsősorban enyhe értelmi fogyatékos. terápiás szakemberekkel. Diákotthon és Módszertani Központ. Az óvodák 1998 óta. Speciális Szakiskola. Minden fogyatékosságtípust fogadni tud. óvodai. az együttnevelésre. logopédiai és gyógytestnevelési szakszolgálata látja el.55 Bárczi Gusztáv Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó Pedagógiai szakszolgálat -gyógypedagógiai tanácsadás. korai fejlesztés és gondozás – mellett utazó gyógypedagógiai hálózat működik. autista. A városban élő gyermekek. továbbá középsúlyos értelmi fogyatékos. korai fejlesztés és gondozás -fejlesztő felkészítés -logopédia -konduktív pedagógia Pedagógiai -gyógytestnevelés szolgálatatás Óvoda -értelmileg akadályozottak -súlyos pszichés magatartási zavarral küzdők -halmozottan sérültek -autizmussal élők -beszédfogyatékosok szakmai Feljesztő iskolai oktatás súly osan és halmozottan fogy atékosok tanulói. pedagógiai. gyógypedagógiai asszisztensekkel. halmozottan fogyatékos gyermekek. pedagógusi. A központ további szakszolgálatai – fejlesztő felkészítés. iskolái. tanárokat az integrációs feladatok ellátására. A speciális szakiskolai képzés keretében a választható szakmák köre fokozatosan bővül. tanuló integrált fejlesztését vállalják fel a város óvodái. zavarral küzdők Terápiás szolgáltatás Utazó szakember-hálózat Felsőfokú és főiskolai szintű gyakorlati képzés Médiatár Diákotthon Kutatás fejlesztő program Iskola pszichológiai hálózat Speciális Szakiskola Készségfejlesztő speciális szakiskola Nevelési tanácsadó A kaposvári önkormányzat fenntartásában egy önálló egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény működik. a jogszabályi feltételek rendelkezésre állnak. fejlesztő. a Bárczi Gusztáv Óvoda.

önképzések. A belső szerkezet átalakulása – autisták. A fogyatékos tanulók szakképzési lehetőségei több intézményben megoldottak. A speciális intézmény mint forrásközpont. fejlesztő. sokféle lehetőség megteremtése. Kaposvár város és a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás szoros együttműködése következtében megnőtt az igény a kistérségben a Bárczi Gusztáv Módszertani Központ és a Nevelési Tanácsadó szolgáltatásaira. megfelelő végzettség – megindultak a továbbtanulások. Iskolapszichológiai hálózata a város általános és középiskoláit látja el. Az utóbbi években az intézmény alaptevékenysége jelentősen bővült. amely a gyógypedagógia köréhez kapcsolható. szülői tanácsadás. az alapfeltételek mindenütt biztosítottak. szakmai hitelesség. fontosságának kiemelésével. Érkeztek a máshol be nem fogadottak. Évente 400-500 gyermek speciális fejlesztését vállalja fel. gyógymasszázs. halmozottak sérültek. terápiás judo. magatartási rendellenességgel. érzékszervi. szülői kérésre. gyógytorna. szülők képzését is megoldja. A módszertani központ vezetésével létrejött a városi-kistérségi gyógypedagógusok. más megyékből. Eleinte a hangsúly iskolán belül tolódott el a frontális osztálymunkától a differenciálás felé. gyógytestnevelés. elsősorban a szülő elvárásainak megfelelően. tanácsadó. autista. fejlesztését. szakszerűbb pedagógus. a társadalom. a környező településekről. tanulási nehézséggel küzdő tanulók szűrését. képzési kötelezettek fogadása óvodáskortól a tankötelezettség végéig – a pedagógiai szemlélet megújulását. különösen a roma lakosságot kereste meg szolgáltatásaival. Sindelar. az integrációban résztvevő szakemberekkel. . speciális szakemberekkel. érvényes szakértői javaslattal. Az intézményhez tartozó Nevelési Tanácsadó a beilleszkedési. halmozottan sérült. a gyerekek egyéni képességeinek felismerésével. kutyás terápia. gyógytestnevelők és a fejlesztő pedagógusok munkaközössége. szakmódszertani központ működik. A tárgyi feltételek folyamatosan javulnak. pszichopedagógia. változását kívánta meg. fejlesztő-drámapedagógia. rehabilitációs úszás. gondozását. tanulót fejleszt. szurdo-. A kistérségben a módszertani központ értelmi. asszisztensek képzése. súlyos magatartási zavarokkal küzdő tanulók speciális ellátása mellett az utazó szolgáltatás keretében több mint 2000 gyermeket. Fontossá vált az új szakmai gondolkodásmód. fizioterápia. logopédia. egyrészt a Bárczi Gusztáv Módszertani Központ speciális szakiskolájában. a módszertani kiadványok segítik a szülőket a speciális helyzetű gyermekek elfogadására. pszichológia. s e területeken a pedagógusok. tiflo-. lovasterápia. fejlesztésével. testi. másrészt az integrálható tanulók a város szakképző intézményeiben szereznek képzettséget. a szülői tanácsadást fontos feladatának tekinti. az iskolaérettség vizsgálatát látja el. mentálhigiéné és természetesen minden terület. terápiás szakemberek. A korai felkutatást. társadalmi intézményekkel. a speciális terápia megkezdését.56 A megalakult szülői klubok. Kapcsolatot tart a szülőkkel. A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ a védőnői hálózatra alapozva pályázati keretből megkezdte a város perifériáján élő gyermekek korai fejlesztését. pedagógusokkal.

fejlesztően. gyermekfelügyelők képzésével bővültek az ellátható feladatok. az alapító okiratot. Az alapító okirat módosítása lehetővé tette a sajátos nevelési igényű tanulók teljes körű ellátását. és mindezt együtt. a szolgáltatások igénybevételének lehetőségeit. a szakszolgálatok által nyújtott lehetőségekben. A gyógypedagógiai szolgáltató centrumok 2003-tól hivatalosan is működhetnek. hiszen mindannyiunk legfontosabb célja a gyermek. gyógytestneveléssel. a szakszolgálatok. utazó gyógypedagógiai. tárgyi feltételek megteremtésével megkezdődött az integráció. A gyermekek. és ajánlásokat adva a nevelési/pedagógiai programhoz. Javaslat további vizsgálatokra. normatíva és egyéb jogszabályok. Nincs mindenhol lehetőség új létesítményekre. iskola kérésére. önmagához viszonyítva. s a hozzá kapcsolódó pedagógiai szakmai szolgáltatásokkal. Az SNI tanulók egyéni fejlesztése. lebonyolítása. a modern technikai felszereltség beszerzése pályázati úton valósult meg. Új terápiák. drága felszereltségre. aki így részt vehet a lakóhelyén vagy annak közelében a különböző terápiás szolgáltatásokban. de a meglévőket számba lehet venni. kiemelten a legnagyobbakkal. 1998 óta folyamatosan megismertették az ajánlott szolgáltatásokat. tanulók egyéni képességeinek figyelembevételével történt a tervezés és értékelés. kihasználva a pályázati lehetőségeket. hogy működjenek. pedagógiai szakmai szolgáltatás felvállalását. általános. pozitívan. úszás. Terápiás foglalkozások szervezése. A korszerű szemléltetőeszközök. kutyás. . és egy lehetséges befogadó iskolai alapító okiratot. a törvényi szabályozás. A folytatás A szakszolgálatokkal. a befogadó pedagógust. Az ajánlások tartalmazták az iskolai nevelés speciális nevelési feladatait.57 A pedagógusok. rendeletek idevonatkozó gyűjteményét. képezve a szakembereket. elsősorban helyben és a kistérségben. Az integrációt a gyógypedagógiának nem követni kell. lovaglás. a szülőt. és szükség szerint át lehet alakítani. Visszahelyezett gyermekek utógondozása. Mi volt kezdetben az intézmény szerepe?      A gyermekek megfigyelése az óvoda. különválasztva a sajátos nevelési igényt és a hátrányos helyzetet. A módszertani központ előkészítése során a személyi. team-ben gondolkodva. és nagyon fontos. a logopédiával. hanem utat mutatni. költségvetés. Segítenek a konzorciumokra épülő pályázatok. a fejlesztő és a gyógypedagógust.és középiskoláknak. pedagógiai szakmai és szakszolgáltatással. művészetterápiák indultak. segíteni! Óvodáknak. az együttműködés a szegregált és inkluzív intézmények között. kiegészítő szolgáltatásokkal segíti az SNI gyermeket. az utazó gyógypedagógiai hálózat kialakítása. a befogadó intézmény és a módszertani központ szerepét az integrációban. koordinálása.

a gyermekbántalmazás. „csak” annyi a feladatuk. tudatosan készülve az IKT eszközökkel támogatott oktatás bevezetésére. Erdélyben nyertes pályázati keretből megvalósuló konferencián a módszertani központ pedagógusainak előadásai segítették az integrációs szemlélet alakítását. beleértve az integrációt is. módszerek. A legutóbbi konferencia fő témakörei az integráció és az oktatás korszerűsítése. struktúrák megismertetését. 600 tanúsítvány lett kiadva. . Az évek során felhalmozódott tudást és tapasztalatot kapják a képzéseken a gyógypedagógusok. a kompetencia alapú oktatás. hogy átadják kompetens életérzésüket. A kompetencianövelő képzésekre a városi pedagógusok mellett a kistérségi pedagógusok is bejelentkeztek. és saját szakemberekkel. a korszerű eszközök. és nyilvánította ki tetszését. s a hálózatbővítés jelenleg is tart. Az iskola – hagyományosan – évente megrendezi a Bárczi Szakmai Napokat. A hagyományos tanárszerep átformálásában a gyógypedagógusok sokat segíthetnek. tankönyvek. a többségi intézmények pedagógusai. s a pedagógusok. Nagy lehetőséget jelentett: 500 pedagógus és szülő ismerhette meg a programcsomagokat . elektronikus tananyagok fejlesztésére. e-módszertani kiadványok készítésére. rendszeres tájékoztatás mellett segítséget kapnak – kérésre – a fejlesztési tervek összeállításában. mely országos hatáskörű szakmai rendezvény – neves vendég-előadókkal. A nyílt napok.58 A kompetencia-alapú oktatásra felkészítő pályázat nyertese a módszertani központ. terápiás és választható foglalkozásokon. ráhangolják az érintett szakembereket az újszerű pedagógia eszközrendszerére. Az intézmény több mint 20 éve gyakorló terepe a pedagógiai főiskolai hallgatók és gyógypedagógiai asszisztensek képzésének. taneszközök kiválasztásában az iskolák. A hallgatók részt vesznek a tanítási órákon. a XXI. a módszertani tanácsadás. szülők képzésén túl nevelési értekezletekkel. század gyermeke volt. és minden területet megismernek. Mindegyik rendezvényen 5-600 érdeklődő jelent meg. fogadó órákkal. az utazó gyógypedagógus munkájában. az informatikai képzéseiken 160 pedagógus szerzett különböző szintű – alapoktól a legmagasabb szintig – informatikai végzettséget. szülői értekezletekkel támogatást kapnak a befogadó intézmények.

A szülők felkészítése. Június végén a tantestület egységesen vett részt a programokban. fejlesztett. A nyári integrációs táborban a tehetséges és sérült gyermekek nyaraltak együtt. elemeit beépítve a tanítási órákba. fejlesztési tervek. Hasonlóan problematikusak az osztályfőnöki órák a serdülők korosztályában a többségi intézményekben. A folyóirat mellett módszertani kiadványok. A foglalkozásokat pszichológus-pszichopedagógus vezeti. A megfelelő színvonalú fejlesztéshez megfelelő színvonalon működő szakember szükséges. szülőklub működtetése a városban. Új módszer indult. mely gyakorlati segítséget is ad az óvoda. Hasonló a helyzet a többi területen. gyógytornászok. zeneterápia. élik át a vakságot. A másság megismertetésére. szabadidős foglalkozást szervezett. a telefonos és személyes szülői tanácsadás a legnagyobb erőfeszítést igénylő feladat. kirándult. rehabilitációs úszásoktatók. siketséget. ahol ők maguk kényszerülnek kerekes székbe. kézimunka szerepel a repertoárban.és iskolapedagógusoknak. A mozgásfejlesztés szakemberei például gyógytestnevelők. a kistérségben. lovasterapeuták és asszisztensek. Három pedagógus készült fel a Waldorf-módszer indítására. filmek segítik az integráció lebonyolítását. .59 A honlapon tanmenetek. a Waldorf-pedagógia. elfogadtatására jött létre az Érintő – módszertani lap. szabadidős foglalkozásokba. A művészeti nevelésben a képzőművészet mellett tűzzománc. s egyéb módszertani anyagok adnak hasznos gyakorlati tanácsot.

szakmai szolgáltatás > terápiás foglalkozások > gyógypedagógus képzés Kistérségi ellátás > utazó gyógypedagógiai hálózat > értelmi. publikációk. mozgássérült gyermekek. A kutató-fejlesztő csoport tevékenysége évek óta tart. látás. tanulók > logopédiai ellátás > gyógytestnevelés. szakmai szolgáltatás . segítő anyagok. pszichopedagógusok közreműködésével.60 Iskolapszichológia előkészítése kezdődött meg a városi iskolákban pszichológusok. konzultációk teszik lehetővé megismerését. Jelen helyzet Városi ellátás > utazó gyógypedagógiai hálózat > szakszolgálatok > pedagógiai-. gyógytorna > fejlesztő felkészítés > pedagógiai.

aerobic. szociálpedagógus.családgondozás Tanköteles korba lépő gyermekek fejlettségi . kistérségi óvodák. szövés.pszichológiai vizsgálat . rajz. mozgássérült kiemelten gyógytestnevelés. pszichológusokkal. pszichopedagógus.E-tananyagok . fizioterápiás és lovasterápiás asszisztens. lebonyolítása Minőségfejlesztés Comenius I.prevenciós tevékenység . korai fejlesztés és gondozás Városi és kistérségi védőnőkkel. műszaki szakoktató Gyermekfelügyelők végzettsége: .orvosi vizsgálat . varró. Fejlesztőpedagógusok. tanulási magatartási rendellenességek nehézségek.pedagógiai vizsgálat . módszertani lap . faműves Fejlesztő foglalkozások. pszichopedagógusokkal Kihelyezett nevelési értekezletek kérésre.exploráció . kistérségi óvodák.szakmai team: orvos. Osztályfőnöki órák általános iskolák 7-8. pszichológus. kisokos beás hagyományőrző. többségi óvodák.szabadidős tevékenységhez . módszertani segítése.pedagógiai. közlekedési tűzzománc.Tájékoztatás folyamatosan a helyi.utógondozás . kutyás terapeuta.terápiás foglalkozások . Fejlesztő felkészítés.csoportos terápia . gyógypedagógiai asszisztens . lebonyolítása . rehabilitációs úszásoktató.gyógypedagógus: oligofrénpedagógus.családhoz kapcsolódóan . drámapedagógus .javaslat további vizsgálatokra . tánc. kommunikációs zavarok javítása dyslexia megelőzése.fejlesztés – egyéni és kiscsoportos . szurdopedagógus.komplex gyógypedagógiai fejlesztés . fotó. Általános Iskola.integráló pedagógusok szakmai. 10. számítógép kezelő. Tanulásban. gyógytestnevelés Kistérségi ellátás: tanulásban. Terápiák. gyógyúszás rehabilitációs úszás (korai speciális vízifejlesztés) gyógylovaglás. logopédia Tevékenység: . színjátszó - szűrés beszédindítás beszédhibák javítása nyelvi. gyógypedagógiai.gyógytestnevelő.Szülői tanácsadó szolgálat: személyesen . intézményben) bemutató Diagnosztizálás . agyag. úszásoktató.Szolgáltatásainkat ismertető plakátok.Szülőklub – kistérségi szinten . judo. lovas terapeuta. növénytermesztő.és oktatási intézmény látogatása .egyéni terápia . középiskolák gyermekeinek. romológus.és tehetségvizsgálata Iskolapszichológiai hálózat működtetése. pszichológus. szervezése.anamnézis felvétele . kistérségi. logopédus.Integrációs kézikönyv . Konduktív pedagógiai ellátás.Publikációk szakmai lapokban . zenei nevelés. pedagógiai előadó. logopédusok munkaközössége kistérségi szinten.Bárczi Gusztáv Óvoda.csoportos konzultáció . kutyás terápia judo terápia autogén tréning Ayres terápia játék. általános iskolák. képzőművészet. mentálhigiénés asszisztens . osztályában a másság elfogadásáért. gyógytestnevelő. természetjáró. Speciális Szakiskola. pedagógusnak . logopédus. gyógypedagógus. autista.kiegészítő vizsgálatra utaláshoz Gondozás .szaktanácsadó.tanácsadás: szülőnek ill. testnevelési foglalkoztatása iskolaorvosi vagy szakorvosi szűrővizsgálat alapján: gyógytestnevelés könnyített testnevelés gyógytorna Helyszíni (befogadó foglalkozások. értelmileg akadályozott.család. szórólapok terjesztése Kutató-fejlesztő tevékenység .és bábterápia szociális érzékenységet fejlesztő tréning Snoezelen terápia Alapozó terápia Dévény-féle speciális manuális technika (DSGM) Gyermekvédelem Waldorf-módszer DADA-program Erdei iskola Széleskörű kapcsolatrendszer Rendezvények: művészeti. pályázatíró . gyógytornász. tanulók Szakiskolás szakmák: kőműves. iskolák: Pedagógiai-szakmai Szolgáltatás Szaktanácsadás Pedagógiai tájékoztatás Igazgatási.napirend kialakításához . BGR-szaktanácsadó – 18 fő Alapítványok: „Add a kezed” Alapítvány „Bárczi Gusztáv Pedagógiai Díj” Alapítvány Gyermekdíj: „Bárczi Gusztáv Ijfúsági Díj” Alapítvány Módszertani kiadványok. gyógytestnevelők. fejlesztő pedagógus . -használó Munkaközösség: 7 csoport Pedagógusok végzettsége: . fejlesztő módszerek művészetterápia 4 klasszikus formája: zene. erőemelés. autista. szervezése Tanulói tájékoztató. szakfordító. Diákotthon. képesség. koordinálása. iskolák számára Városi ellátás: minden fogyatékosság területen..Módszertani filmek . judo oktató . gyógypedagógusok. pedagógiai szolgáltatás Pedagógusok képzésének. tanácsadó szolgálat Nevelési Tanácsadás Beilleszkedési zavarok. középiskolák 9. tiflopedagógus. együttműködve családi hétvége. báb. pedagógiai Regionális. környezetére vonatkozóan . tanulóinak speciális egészségügyi. állatgondozó. kiemelten logopédia.művelődésszervező.mentálhigiénés szakértő.Fejlesztő lapok készítése .Oktató anyagok EU-s pályázatok elkészítése. országos médiákban . Szülősegítő szolgáltatás: . hitoktató. szülőkkel telefonon. halmozottan fogyatékos.gyermekek megfigyelése az intézmény kérésére . iskolaérettségi..népi játék és kismesterségek oktatója. halmozottan fogyatékos gyermekek.Fejlesztési tervek .közreműködés az eszközellátásban Pedagógiai Szakszolgálat Logopédiai ellátás: Városi. PR tevékenység: . kézműves informatika. parkgondozó. továbbképzésének és önképzésének segítése.Szülői tájékoztatás Gyógypedagógiai tanácsadás. kistérségi integráció irányítása. szociálpedagógus. terápiák. gyógymasszőr. értelmileg akadályozott.Érintő c. szaktanácsadó.logopédiai vizsgálat . gyógyítása Gyógytestnevelés Városi. látásérült.pedagógus módszereihez kapcsolódóan . országos konferenciák Felsőfokú és főiskolaszintű képzésben résztvevő hallgatók gyakorlati képzése Pályázatok írása. Waldorf-pedagógus. óvodapedagógus. gyógytornász.gyermeket nevelő eljárások változtatásához . szakkörök: atlétika. konduktor. mozgás gyermek-pszichodráma gyógytorna. továbbképzése .gyermekre. úszás. énekkar.szűrővizsgálat Tanácsadás . Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó Nevelő-oktató intézmény Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény óvoda általános iskola fejlesztő iskola diákotthon szakiskola Utazó szakemberhálózat Városi.

nemzetközi .hálózat Terápiás szolgáltatás Saját intézmény Városi intézmény Kistérségi intézmény Kistérségi intézmény Saját intézmény Városi intézmény Kistérségi intézmény Pedagógiai szakszolgálat Pedagógiai – szakmai szolgáltatás Saját intézmény Városi intézmény Kistérségi intézmény Regionális intézmény Országos.62 A Módszertani Központ működési modellje Városi intézmény Utazó Szakember.

konzultáció.gyógylovaglás . segítségnyújtás szülőknek és pedagógusoknak . integrációs tábor Szakmaközi kapcsolatok – team: neurológus.Logopédiai szolgáltatás .masszázs .kutyás terápia .Tanuló tájékoztató tanácsadó szolgálat . lebonyolítása .gyermek. pszichiáter.játék .Pedagógusok képzésének.Kutató-fejlesztő csoport: > tananyag kidolgozás (elektronikus) > integrációs kézikönyv > módszertani film > fejlesztési tervek > óravázlatok > ajánlások pedagógiai programhoz > publikáció > módszertani kiadványok pedagógusoknak.63 A Módszertani Központ tartalmi felépítése Utazó szakember.és bábterápia .Megfigyelés .Szaktanácsadás .autogén tréning . ortopedia. szervezése Pedagógiai szakszolgálat .Gyógytestnevelés . tanulók egyéni komplex gyógypedagógiai fejlesztése . védőnők Szülősegítő szolgáltatások: szülői fórum. konferencia. szülő tanácsadás. továbbképzésének.zene terápia .hálózat .Igazgatási. irányítása .Pedagógiai tájékoztatás . önképzésének segítése.judo terápia . szülőknek (Érintő) > szakértői tevékenység > városi-kistérségi munkaközösségek koordinálása.Sajátosnevelési igényű gyermekek. eszközkölcsönzés Pályázatok írása.Iskolapszichológiai hálózat .szociális érzékenységet fejlesztő tréning -DSGM -Ayres-terápia .Gyógytorna -Rehabilitációs úszás .terápiás.Konduktív pedagógia .pszichodráma . pedagógiai szolgáltatás .Tanácsadás.Utógondozás igényeknek megfelelően .Osztályfőnöki órák az integráció előkészítésére Terápiás szolgáltatás . korai fejlesztés és gondozás Pedagógiai szakmai – szolgáltatás .alapozó terápia .Gyógypedagógiai tanácsadás.Utazó szociálpedagógusromológus . szülői klub.Fejlesztő felkészítés .

súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekekre a tanulásban akadályozottak (enyhe értelmi fogyatékos) integrációja következtében. gazdagabb. Diákotthon 27 gyermekfelügyelő. változatosabb gyermekprogramok. egészségnevelési. diákotthoni fejlesztés. speciális és készségfejlesztő szakiskola A tanulókat közvetlenül érintő fejlesztések. iskolaújság (tanulók és pedagógusok által szerkesztett) kiadása. gyakorlati képzőhelyek bővítése. orvos. napközis ellátás szervezettebbé tétele. drámapedagógiai. a végzettségeket ehhez kellett igazítani. pszichológiai tanácsadás. ápolók. . anyagvásárlás lehetőségeinek bővítése. fejlesztő foglalkozások számának növelése. habilitációs. A nevelő-oktató intézményegységben áthelyeződött a hangsúly az értelmileg akadályozott (középsúlyos értelmi fogyatékos). zenei.64 Óvoda. Érezni hatását a speciális szakiskolai képzésben is. sport. akiknek szülei nem tudják biztosítani a tanuláshoz szükséges megfelelő körülményeket. kiemelt támogatásai. a speciális szakiskola szakmai előkészítésének. képzőművészeti. nevelőtanárok nagyon nehéz feladatot kaptak. nem beszélő. autista. többségük terápiás végzettségekkel erősíti a közösséget. ahol egyre több tanuló a készségfejlesztő speciális szakiskolai oktatásban tud részt venni. táborozás. magatartási zavarokkal küzdő. cigányösztöndíjak. fejlesztő iskola. védőnő. A gyermekfelügyelők. szolgáltatások:                terápiás fejlesztések bővítése. foglalkozás. szakkörök. egyéni fejlesztő. drogmegelőző programok szervezése. továbbá az integrációs törekvések (további szakmák megszerzésének lehetősége többségi szakképző intézményekben) megvalósítása. autisták. rehabilitációs órák számának növelése. Az elmúlt években átrendeződött a gyermekek összetétele. folyamatos oktatáskorszerűsítés. gyógypedagógiai asszisztens. különösen azon tanulók számára. egyéb eredmények alapján. szakiskolai tanulók ösztöndíjai. tanulók jutalmazása az elért tanulmányi. az otthon-jelleget. pszichopedagógiai. veszélyeztetett helyzetűek. befogadottak a súlyosan-halmozottan fogyatékosok. erdei iskola minden tanévben. iskola. élsportolók ösztöndíjai. pályaorientációjának.

A nemzetközi versenyeken hazánkat képviselő gyermekek európai és világbajnoki címeket szereztek. A Kulturális Fesztiválokon a színjátszó csoport mindig eredményesen szerepel. pályázatokon. A tanulók sikeresen szerepelnek színjátszó bemutatókon. Az Országos Diákfotó Pályázaton a fotószakkör vándorkiállításon vesz részt minden évben. III. sportversenyeken.. Az Országos Komplex Tanulmányi Versenyen rendszeresen díjazottak a tanulók.65 A tanulók eredményei Az alapellátáson túl fokozottan biztosítani kell a gyermekek számára különböző képességfejlesztő szabadidős foglalkozásokat. kiállításokon.. . kézműves kiállításokon. helyezéseket érnek el. a többségi gyermekek számára kiírt pályázatokon. II. Az Országos Szavalóversenyen a szavalók I.

védőnő gyermekfelügyelők. gyakorlatvezetők romológus hitoktató pályázati referensek rendszergazda oktatástechnikus. konferenciák. általános iskola vezetője munkaközösség-vezetők egységes gyógypedagógiai. – 12. tanulószoba vezetője középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók foglalkoztató csoportjaiban. publikációk. iskolapszichológiai hálózat) terápiák belső és külső szakembernek (pszichológus. gyógypedagógiai tanácsadás. lebonyolítása óvodapedagógusok fejlesztő iskola pedagógusai 1-8. nevelőtestületi értekezlet. évfolyam osztályvezetői. fejlesztő iskola. szakértés. állatasszisztált terápiák.66 Organogram Az intézmény szervezeti felépítése IGAZGATÓ óvoda. munkavédelmi felelős médiakoordinátor. szaktanárai szakelméleti oktatók. konduktív pedagógiai. előadások. módszertani kiadványok. ápolók. médiafigyelő pályaválasztási felelős gyermek. osztály osztályvezetői. módszertani intézmény vezetője módszertani központ városi és kistérségi munkaközösségvezetők: utazó gyógypedagógusai pedagógiai szakszolgálatok szakemberei területenként (logopédia. szülői szolgáltatás. gondozás és korai fejlesztés pedagógiai szakmai szolgáltatás ellátásában résztvevő pedagógusok területenként (szaktanácsadás. pedagógia és gyógypedagógiai asszisztensek fizioterápiás asszisztensek gyógymasszőrök diákotthoni technikai személyzet felsőfokú és főiskolai szintű hallgatói képzés szervezője pedagógus-továbbképzés szakvezetést ellátó gyógypedagógusok iskolai könyvtáros pedagógus terápiás tábor irányítói pályázatok készítése. autista csoportban működő pedagógusok versenysportos szervező pedagógusok DÖK munkáját segítő pedagógus Waldorf-pedagógusok szakmai és kulturális rendezvényeket szervező szakemberek pályázatok lebonyolításában résztvevő pedagógusok 9. tréningek. szaktanárok napközis nevelők.és ifjúságvédelmi felelős gyógypedagógusok pszichopedagógusok pszichológusok óvodapszichológus logopédus adminisztrátor team-vezetők belső gondozók gazdasági ügyintéző konyhai dolgozó technikai dolgozó gépkocsivezető portai dolgozó éjjeliőr munka.és tűzvédelmi megbízott .gyógytestnevelés. pályaválasztási tanácsadás. fejlesztő felkészítés. speciális vízi és mozgásterápiák) speciális és készségfejlesztő speciális szakiskola vezetője munkaközösség-vezető diákotthon vezetője nevelési tanácsadó vezetője munkaközösség-vezetők IMIP vezetője BGRszaktanácsadók minőségiirányítási vezetőség gazdasági vezető orvos. tanfolyamok.

se pénzben nem jelent a szülők számára terhelést. A szervezeti út be nem tartása rendkívüli esetben indokolt lehet. A kapcsolatok iránya fentről lefelé a jellemző. egyenrangúan dönthetnek. vagy terápiás szakemberek. hogy a szolgáltatások nagy része nem csak az intézményen belül. s a közvetlenül hozzátartozó iskolatitkár és a munkaügyi személyzeti előadó. rehabilitációs úszás. Amennyiben a terápia külső helyszínnel oldható meg (pl. Cél. tanulók az állapotuknak megfelelő speciális terápiákat. A szervezés. vagy munkaközösségvezetők. illetve a gyermekek. a minőségi irányítási szakemberek (18 BGRszaktanácsadó) vezetője. hogy a lehető legkisebb külső változás nélkül éljék meg a gyerekek a speciális fejlesztést. gyógylovaglás). esetleg egyéb megbízással is rendelkeznek. pontos órarendjét. aki az igazgató távollétében első számú vezetővé lép elő. feladatellátás se időben. valamint kettő személygépkocsi a városi és a kistérségi személyi feltételek biztosítására.67 A szervezeti ábrán látható az alá-. megszervezi az ellátások napirendjét. Az utazó pedagógusok. az 5 szakmai helyettese. gazdasági igazgatóhelyettese. Az érintett gyermekek. kivéve az általános igazgatóhelyettest. hanem az együttműködő intézmények helyszínén. fejlesztéseket lehetőleg a legoptimálisabb szervezettségi szinten. Helyszínre szállítás esetén biztosítja a gyermekek felügyeletét is. Speciális Szakiskola és Diákotthon épületében található meg. az igazgató. Általános Iskola. az intézmény biztosítja a gyermekek szállítását és felügyeletét is. esztétikusan kialakított és leválasztott épületszárnyban működik a Nevelési Tanácsadó. Fontos kiemelni. fölérendeltségi viszony. . akik esetleg osztályfőnöki feladatot is ellátnak. összetett intézménynél elképzelhető. s még mindig átfedéseket tartalmaz. hiszen a módszertani központ térítésmentesen adja szolgáltatásait. tanulók fejlesztésre történő szállítására.helyiségeiben zajlik. szakemberek biztosításával. Rendelkezésre áll egy kilenc személyes mikrobusz. ami egy többcélú. illetve a kórház gyermekambulanciáján található hidroterápiás medencéjével. s egy helyen kapják meg. Az intézményen belül igényesen. de igazgatóhelyettesek egymás mellett. gyógytestnevelési és terápiás. többen adhatnak utasítást számukra. Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó A jelen helyzet A Módszertani Központ helyileg a Bárczi Gusztáv Óvoda. ami kiegészül a városi uszodájával. A központ szolgáltatásainak egy része az intézmény jól felszerelt foglalkoztatási – gyógytorna. vagy a felnőttképzésben is részt vesznek. annak speciálisan kialakított fejlesztő szobájában is működik. A szervezeti felépítés többször változtatott. több vezető alá rendeltek.

gyógytestnevelő. gyógypedagógiai asszisztens. Kompetencia képzéseknek megfelelő tanfolyami végzettségek: számítógép és internetalapismeretek. zeneoktató. szenzomotoros integráció. drámapedagógia alkalmazásának lehetőségei a tanítási-tanulási folyamatban. speciális tanulási zavarokkal küzdők fejlesztése. minőségirányítási alapismeretek. népi játék és kismesterségek oktatója. gyógypedagógiai szaktanácsadó. szakfordító. autista gyermekek speciális pedagógiája. speciális fejlesztéseknek megfelelően számos végzettségük (főiskola. főiskolai oktató és gyakorlatvezető. mentálhigiénés terapeuta. kutyás terapeuta. minőségbiztosítás az iskolai gyakorlatban. tanulói személyiségfejlesztés és készségfejlesztés. fogyatékosságoknak. mentálhigiénés terapeutaasszisztens. oligofrénpedagógus. egyéb. Sindelar-Zsoldos program I-II. kreativításfejlesztő romaprogram. Személyi és tárgyi feltételek Szakirányú végzettségek. hagyományos kézműves technikák. autizmussal élő gyermekek célzott pedagógiai ellátásának elméleti és gyakorlati alapjai. romológus. rehabilitációs úszásoktató. s jelenleg is folynak a széleskörű képzések. sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja. A résztvevő pedagógusoknak a sérüléseknek. WEB mester. hitoktató. úszásoktató. tánc és mozgás. tanító. beszédpercepció diagnosztika és terápia. A szolgáltatások létrejöttének egyik igen fontos alapfeltétele volt a megfelelő humánerőforrás megteremtése. minőségirányítási rendszerek bevezetésének folyamata az iskolákban. tiflopedagógus. Európa-Institut-Boxchort úniós pályázat írói . szaktanár. diszlexiaprevenció terápia és más tanulási zavarok. gyógymasszőr. Waldorf-pedagógus. elektronikus tananyagkészítésLAPODA. informatikus. szurdopedagógus. közoktatásvezető. BGRszaktanácsadó. gyógypedagógiai szakértő.68 A Módszertani Központban és az együttműködő intézményekben a speciális eszközök legnagyobb részben pályázati forrásból. dajka. drogprevenciós tevékenység. fejlesztőpedagógus. konduktor. zeneterapeuta. énekkarvezető. egyetem. írásolvasás nehézségei. gyermekfelügyelő. helyi tanterv megvalósítása. pedagógia-bölcsész tanár.tartásjavító torna. a súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekek korai fejlesztésének általános és speciális kérdései. lovasterapeuta. táblázatkezelés. gerincgyógyászati Nemzetközi Központ . a zene megértése. kórusvezető-felsőfokozatú. képszerkesztés és prezentáció készítés. mozgássérültek fejlesztése-Pető Intézet. művelődésszervező. mentálhigiénés szemlélet alapjai. gyógytornász. fizioterápiás asszisztens. pszichológus. tanfolyam) van. beilleszkedési és magatartászavarral küzdő gyermekek az iskolában. kisebb része önkormányzati fenntartásból és adományokból tevődik össze. szövegszerkesztés. óvodapedagógus. szociálpedagógus. lovasterapeuta-asszisztens. speciális felsőfokú és tanfolyami végzettségek Gyógypedagógiai tanár.. drámapedagógus. műszaki szakoktató. az ellátási igényeknek megfelelően. pedagógiai asszisztens. pszichopedagógus. LINUX rendszergazda.

Nevelési Tanácsadó termeinek kialakítása. Az ellátás formája: egyéni foglalkozás mikrocsoportos foglalkozás (2-3 fő) . Utazó szakember-hálózat A sajátos nevelési igényű gyermekek. a kistérségi intézményekbe a szakemberek eljutását két személygépkocsi biztosítja. Az ellátás helyszíne: Az integrációban részt vevő városi és kistérségi többségi óvodák. fejlesztő eszközök. szakiskola tárgyi eszközfejlesztése. Az ellátás célcsoportja: Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodás kortól a tankötelezettség végéig. diákotthoni felszereltség javítása. A többségi intézmények részben biztosítanak fejlesztőtermeket. Az utazó szakemberek számára elkülönített eszköztár tartalmazza a fejlesztésekhez szükséges „utazócsomagokat”. Külső telephellyel a vizes foglalkozások. szakkörök alapanyagainak biztosítása. személygépkocsik az utazó gyógypedagógusok munkájának segítéséhez. A tárgyi feltételek jelentős mértékben javultak: két jól felszerelt informatikai terem. A Módszertani Központ szolgáltatásaihoz szükséges eszköztár jegyzéke a pedagógiai programban: A nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzékében található. középiskolák. többnyire pályázati lehetőségek felhasználásával történik. kibővítését. A gyerekek helyszínre történő szállítását az intézmény kis. A mozgásterápiák egy része az intézményen belül történik. nyomdagép újságszerkesztéshez. Ezek beszerzése részben saját erőből. egyéb eszközök beszerzése segítette az iskolai nevelő-oktató munkát.és nagybusza. oktatástechnikai eszközök. sporteszközök. általános iskolák. tanulók integrált ellátásának biztosítására. támogatásokból. Internet-hálózat kiépítése az egész intézményre kiterjedően. a lovas terápia valósul meg.69 A megnövekedett ellátás igénye megköveteli a speciális eszközök fejlesztését.

tájékoztat a speciális eszközök beszerzési lehetőségeiről részt vesz szülői értekezleteken. az ép vagy kevésbé sérült funkciókat fejleszti elfogadtatja és megtanítja használni a speciális segédeszközöket figyelemmel kíséri a gyermek/tanuló haladását a többségi általános iskolába visszahelyezett.70 Az utazó gyógypedagógus: kapcsolatot tart a szülőkkel megfigyeli a gyermeket a szülő kérésére javaslat tesz további vizsgálatokra tanácsot ad segítséget nyújt a szakvélemény. technikák alkalmazásával speciális fejlesztő tevékenységet végez figyelembe veszi a gyermek terhelhetőségét a fejletlen vagy sérült funkciókat korrigálja. speciális fejlesztő tevékenységet végez a gyermek képességeinek megfelelő módszerek. kudarcok és eredmények okainak feltárásában megismerteti tanulási nehézségek kialakulását. diagnózis értelmezésében tájékoztatás tart a fejlesztés lehetőségeiről rendszeres konzultációt biztosít a gyermek fejlődésével kapcsolatosan javaslatot tesz az együttműködési módokra. a fejlesztési terv elkészítésére segítséget nyújt a tanuláshoz szükséges speciális eszközök kiválasztásában. terápiák. tájékoztat a speciális eszközök beszerzési lehetőségeiről részt vesz a gyermek/tanuló részeredményeinek értékelésében módszertani segítséget nyújt. a gyermek/ tanuló egyéni igényeihez szükséges környezet kialakítására. eszközbemutatókat könyvajánlásokat tart a többségi intézmények által kiválasztott témában . ill. diagnózis értelmezésében. segít a sikertelenségek. magatartászavarokat megelőző pedagógiai eljárásokat szakmai előadásokat. javaslatot tesz a gyermek/ tanuló egyéni igényeihez szükséges környezet kialakítására. tanulási zavarokat. fogadóórákon felkészíti a szülőket a sajátos nevelési igényű gyermekek fogadására fejleszti a gyermeket: megfigyeli a gyermeket. az otthon végzendő gyakorlatokra segítséget nyújt a speciális eszközök kiválasztásában. többségi szakképző intézményekben továbbtanuló gyermekeket utógondozza kapcsolatot tart a többségi intézmények pedagógusaival: az intézmény kérésére megfigyeli a gyermeket javaslatot tesz további vizsgálatokra felkészíti a pedagógusokat a sajátos nevelési igényű gyerek fogadására segítséget nyújt a szakvélemény.

amit először a szülőnek kell éreznie.Sajátos nevelési igény a családban.tanulási szokások. és tudja. A fejlesztésekhez szükség esetén külön fejlesztő szobát biztosítanak. Ezt rendszeresen cserélhetik. A módszertani központ. aláírásukkal hitelesítik a kölcsönzésüket erre a célra kialakított füzetben. A partnerség alapja a bizalom. pedagógusok felkészítése.ha segítségre van szüksége kihez fordulhat közvetlenül. a szülő. diagnózis közös értelmezése. szakmai segítségnyújtása megfelelően tudjon érvényesülni. A továbblépés érdekében az utazónak szüksége van egy partnerlistára. s így . A szakembereink számára a módszertani központban számukra kialakított eszköztárból állíthatják össze „utazó csomagjukat”. ill. hogy biztonságban érezze gyermekét. tanulási zavarokat. amely az utazó gyógypedagógus. akár a kistérségben teljes partnerként kezelik utazó tanárainkat. s szoros együttműködéssel segítik munkáját. a továbbhaladást akadályozó egyéni eltéréseknek. kiegészíthetik. a pedagógus és más szakemberek team munkája alkotja. gondolkodás. kudarcok és eredmények okainak feltárása . sajátosságoknak pedagógiai. illetve a munkaközösség vezetője tartja kézben az eszköztár kezelését. többségi szakképző intézményekben továbbtanuló gyermekek számára. magatartászavarokat megelőző pedagógiai eljárások megismertetése . amelynek segítségével team munkát alakíthat ki más szakemberek. akár a városban. szakirodalom ajánlása .71 A gyermekek megfigyelése: .gyermek megismerési képességeinek.Sikertelenségek. tanuló komplex fejlesztése érdekében.fejlődési vizsgálat kiértékelése Komplex egyéni fejlesztés: a tanórán kívül gyógypedagógiai eljárások alkalmazásával Gyógypedagógiai tanácsadás. Az utazó szakember-hálózat alappillére az az együttműködés.Tanulási technikák bemutatása .kommunikáció. szocializációs képességek vizsgálata . tanácsadás a szülőknek Utógondozás többségi általános iskolákba visszahelyezett. sajátosságok megfigyelése . terapeuták bevonásával a gyermek. A pedagógus számára nagyon fontos segítségadás a szakvélemény. gyógypedagógiai feltárása . besorolása a képességek rendszerébe .Az egyéni fejlesztést elősegítő tanulói és tanári eszközök bemutatása.Tanulási nehézségek kialakítását.Oktatási segédanyagok.A diagnózisból megismert problémák azonosítása. Az utazó pedagógusnak elsősorban egy partneri kapcsolatot kell kialakítani az érintett személyekkel. A többségi intézményekben. elkészítésének lehetőségei . folyamatos konzultáció . hogy tanácsadása.

vagy megbízottja megkeresi a módszertani központ vezetőjét. A központ és a többségi intézmények között kialakult hatékony együttműködés egyik jellemzője az is. valamint gyakorlati útmutatókat. aki a továbbiakban megszervezi a teendőket. a segítséget a pályázatok megírásában. Nagyon sok esetben a többségi intézmények is jól felszerelt fejlesztőszobákat tudnak biztosítani az utazók számára. hogy eszközvásárlás esetén kikérik a véleményt. Az utazó gyógypedagógusok feladatellátásuknak megfelelően. erről nem csak a PR tevékenység ad tájékoztatást. vagy saját személygépkocsijukkal jutnak el az intézményekhez.72 közvetlenül informálódhatnak a kollégák további speciális eszközigényeiről. Előadásaink során mélyebb betekintést kaphatnak egy-egy speciális sérülés. hiperaktivitás). illetve a terület szétszórtságát tekintve busszal. A módszertani központ vezetőjét. Újabb fejlesztési igények jelzései esetén a többségi intézmények igazgatója. illetve utazó tanárait természetesen a szülők is megkereshetik.könyvajánlásokat tudnak nyújtani óvodapedagógusok és pedagógusok számára. mellyel segítik a pedagógiai munkájukat. Autóval közlekedők órarendjüknek megfelelően minden hónap végén útnyilvántartást vezetnek. hanem a többségi intézmények vezetőinek és pedagógusainak ajánlásai is. Az utazó gyógypedagógus kapcsolatrendszere integráló pedagógusok befogadó intézmény vezetője módszertani központ városi és kistérségi vezetője vezetője védőnő utazó gyógypedagógus szakértői bizottságok gyermek szülő terapeuták gyermekorvos nevelési tanácsadó szakorvos pszichológus módszertani központ szakemberei . Szakembereinket rendszeresen felkérik a többségi intézmények szakmai előadásra. speciális eszköz. probléma területéről (autizmus.

de az ő munkáját kiegészíti még logopédia. szabad és irányított tevékenységek során. A legtöbb esetben. iskolák napirendjéhez. mely szülői és/vagy intézményi kérésre történik. Többségi óvodák. Kiemelt utazó szakemberi tevékenységek a megfigyelés és a tanácsadás. vakokat. gyermekneurológussal. gyógytornásszal. a megkésett beszédfejlődési gyermekek megsegítésében. órarendjéhez igazítottan van kialakítva az utazók órarendje. diszkalkuliás tanulók megsegítésében. Ennél a szervezői munkánál a cél a gyermek. . A heti rendszerességgel ellátott fejlesztések óraszámai a sérülés specifikumától és az ellátás komplexitásától is függhetnek. szülőknek. tanuló optimális leterhelhetőségének figyelembe vétele a fejlesztés sikerének érdekében. egyéni fejlődési lap betétlapjaira dokumentál az utazó gyógypedagógus. tanulásban. iskolai ellátás esetén. kiscsoportos gyermek esetében a két órát akár négy napra is eloszthatja. a munkanaplón kívül a törvény által előírt egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció. Például beszédindítás esetében heti két órát kap az utazó. valamint módszertani segítségnyújtást adnak pedagógusoknak. Minden gyerekre egyéni fejlesztési tervet dolgoz ki a szakvéleményeknek. A tanácsadás során további vizsgálatokra tehetnek javaslatot. függetlenül attól. rehabilitációs úszás. az ellátásba. gyermekpszichiáterrel. rehabilitációs úszásoktatóval. a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság határozza meg. Óvodában a diszlexia prevenciós munkában és az iskolában diszlexiás. kutyás terápia. Összegezve az utazó szakember-hálózat célcsoportja: sajátos nevelési igényű gyermekek óvodáskortól a tankötelezettség végéig. Így a gyermek már minden nap kap speciális fejlesztést. A 13 gyógypedagógus gyengénlátókat. kiknek ellátási jogosultságát. rehabilitáció. s a gyermek fejlődési ütemének megfelelően. Az utazó szakemberi tevékenység során a fejlesztés/utógondozás a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleményére építetten kezdődik meg. diszgráfiás. team munkában dolgoznak logopédussal. Jelentős szerepet vállalnak a beszédindításban. A 2007/2008-as tanévben még 10 fő segít be a túlórakeret terhére. pszichológussal. azonban a teljes körű feladatellátáshoz sokkal több gyógypedagógusra van szükség.73 Személyi erőforrások: 3 fő státusz. Óvodai fejlesztés esetén munkanaplóba. értelmileg akadályozottakat lát el. Megfigyelés. hogy milyen és mennyi kiegészítő terápiát kap még a gyermek. Értelmileg akadályozott gyermeknél 10 órában utazik már a gyógypedagógus.

különösen a legnagyobb csoportra. . a tanulási zavarok terén.74 Terápiás szolgáltatások Minden szakszolgálati tevékenységhez terapeuták állnak rendelkezésre. a diszlexia-prevenciót és reedukációt tekintve.

csoportos mozgásfejlesztés Kutyás terápia Tanulásban akadályozott. autista) Tanulásban és értelmileg akadályozott iskoláskorú tanulók Orvosi diagnózis és elrendelés alapján javasolva Óvodás.és iskoláskorú gyermekek Orvosi diagnózis és elrendelés alapján javasolva Óvodás. értelmileg akadályozott.75 Terápiás szolgáltatások I. autizmussal élő ill. rövid és hosszú távú rehabilitációs feladatokkal Egyéni fejlesztési terv. Terápiák Lovas terápia Célcsoport Tanulásban és értelmileg. súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók (kiemelten Down.és iskoláskorú gyermekek Sajátos nevelési igényű gyermekek: csecsemő és óvodás kortól a tankötelezettség végéig szakorvosi javaslattal Ellátás helyszíne Kaposvári Egyetem Lovardája (Pannon Lovasakadémia) Módszertani Központ Ellátás tervezése Éves fejlesztési terv Az ellátás formája Csoportos terápia (4 – 10 fő) Judo Éves fejlesztési terv Csoportos terápia (15 fő) Egyéni foglalkozás Kiscsoportos foglalkozás (2 – 3 fő) Egyéni foglalkozás Kiscsoportos foglalkozás Gyógytorna Városi uszoda Módszertani Központ Többségi városi óvodák. általános iskolák Városi uszoda . rövid és hosszú távú rehabilitációs feladatokkal Rehabilitációs úszás DSGM Módszertani Központ Rövid és hosszú távú habilitációs terv készítése Egyéni. autisztikus tüneteket mutató óvodás és általános iskoláskorú gyermekek Módszertani Központ Városi óvodák Rövid és középtávú fejlesztési terv (havi valamint éves lebontás) Egyéni terápia Kiscsoportos terápia (4 – 10 fő) .Kaposvár Egyéni fejlesztési terv. akadályozott gyermekek.

és középtávú fejlesztési terv Alapozó terápia Módszertani Központ Rövid.pszichodráma Módszertani Központ Éves fejlesztési terv Kiscsoportos fejlesztés Egész osztályra kiterjedő nagycsoportos foglalkozás Egyéni fejlesztés Mikrocsoportos fejlesztés Egész osztályra kiterjedő nagycsoportos foglalkozás Szociális érzékenységet fejlesztő tréning Módszertani Központ Rövid. Terápiák Autogén tréning Célcsoport Tanulásban akadályozott. Módszertani Központ Ayres-szoba Éves és havi lebontású fejlesztési terv Gyermek.és középtávú fejlesztési terv Egyéni. szakiskola) Anyanyelvi készséghiány. idegrendszeri éretlenség. mozgáskoordináció elmaradottság esetében 5 .16 éves korig.és bábterápia Módszertani Központ Éves fejlesztési terv Egyéni fejlesztés Mikrocsoportos fejlesztés Egész osztályra kiterjedő nagycsoportos foglalkozás Egyéni fejlesztés Mikrocsoportos fejlesztés Ayres-terápia Tanulásban akadályozott óvodás és általános iskolás gyermekek Óvodás és általános iskolás autista gyermekek Óvodás és általános iskolás hiperaktív gyermekek Tanulásban akadályozott általános iskolás gyermekek. szakiskolás fiatalok számára Szegregált és integrált keretek között nevelt és/vagy diákotthonos tanulásban és értelmileg akadályozott. kiscsoportos fejlesztés . beilleszkedési és magatartászavaros tanulók számára (általános iskola.76 Terápiás szolgáltatások II. általános kisiskolás és serdülő korú gyermekek Tanulásban akadályozott óvodás és általános iskolás gyermekek Ellátás helyszíne Módszertani Központ Ellátás tervezése Éves fejlesztési terv (középtávú) Az ellátás formája Egyéni fejlesztés Kiscsoportos fejlesztés Játék.

hogy az ellátás a délutáni időpontban történjék. gyógytorna. A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ iskolapszichológiai hálózata most van kialakulóban. A tárgyi feltételek fontosak a terápiás fejlesztésben. Az ellátás személyi. tárgyi feltételeinek alakulása Az ellátásban közreműködők létszáma: 11+2 fő főállású logopédus 2 fő óraadó logopédus . tanulók számára óvodás kortól a tankötelezettség végéig. Az ellátás formája egyéni foglalkozás mikrocsoportos foglalkozás (2-3 fő) makrocsoportos foglalkozás (5-6 fő) Az ellátás tervezése Egyéni fejlesztési terv alapján. egyelőre városi feladatellátással. hogy több szakember egyszerre végezze feladatát. szükségessé tette. beszédterápiák. Logopédia Az ellátás helyszíne Az integrációban részt vevő városi és kistérségi többségi óvodák. középiskolák Bárczi Gusztáv Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó Az ellátás célcsoportja Gyermekek. A többi intézménybe a gyógytestnevelők lehetőség szerint a Módszertani Központból szállítják ki a szükséges eszközöket. Az iskoláknak az az igénye. 2004 évben pályázatból beszerzett mozgásfejlesztő eszközök a decentrumokban állnak rendelkezésre. művészetterápia. Szállításukhoz az erre a célra beszerzett személygépkocsi mellett így saját gépkocsi is szükséges. állatasszisztált terápiák (lovas.77 Terápiák A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ terápiái: rehabilitációs úszás. általános iskolák. alapozó terápia. pszichoterápiák. kutyás).

MK.78 A feladatellátásban résztvevők szakmai képzettsége. SDT tananyagszerkesztés. korai fejlesztő. Szakmai elhivatottságukkal. szemléletükkel és feladat végzésükkel kapcsolatban nem merült fel probléma az elmúlt tanévben. ezért elengedhetetlen a további óraszámnövelés az adott intézményben. számítógép. interaktív tábla kezelés. játékokat is használják feladatvégzésük során. Alapvégzettségükön túl valamennyien speciális szakmai továbbképzéseken szereztek tanúsítványokat az alábbi területeken: romológia. A feladatellátást segítő tárgyi feltételek: Az intézmények a szakfeladat ellátásához a megfelelő helyiséget – a lehetőségekhez mérten mindenhol biztosították. közoktatási vezető. E gyermekek foglakoztatása csak egyéni terápiában valósítható meg. az afázia terápiája.: Összesen: Az összes ellátott gyermek: Kistérségi Óvodák: Kistérségi Általános Iskolák: Összesen: Az ellátás eredményességének alakulása: Logopédiai ellátásban részesültek közül: Tünetmentes: Város: Kistérség: Összesen: 302 fő 85 fő 387 fő 153 fő 180 fő 333 fő 463 fő 460 fő 98 fő 1019 fő Az idei tanévtől megemelkedett a 3-4 éves nem beszélő gyermekek száma az óvodákban. ezért szükségessé vált a korai fejlesztés biztosítása. . Az összes ellátott gyermek: Városi óvodák: Városi Iskolák: Bárczi G. tanulási tréning. a kompetencia alapú oktatás óvodai programcsomag. projekt menedzsment. diszlexia prevenció. szakkönyveket. életpálya építés és szociális kompetencia területek. az intézményektől. elhivatottsága: Valamennyi kolléga rendelkezik a feladatellátáshoz előírt végzettséggel. szakmai tapasztalatokkal. eszközöket. beszédészlelési zavarok felismerése és fejlesztése. A logopédusok a helyi lehetőségeket. tapasztalata. telefon. településekről érkező visszajelzések alapján munkájukkal mindenhol meg voltak elégedve. nyomtató). orrhangzós beszéd terápiája. ill. Sindelar terápia. fax. fejlesztő eszközöket. valamint az intézményünkben található tárgyi eszközöket (fénymásoló gép.

iskolái Az ellátás célcsoportja     óvodás korú gyermekek általános iskolás korú gyermekek középiskolás korú gyermekek tankötelezettség végéig tartó ellátási kötelezettek Az ellátottak köre Mozgásszervi betegségek  láb – statikai rendellenességek: lúdtalp. boka. Belgyógyászati betegségek  szív – érrendszeri betegségek  légúti és tüdőbetegségek  vese. tanár. . gerincbetegségek. gyógytestnevelés szakirányú végzettséggel főiskolai végzettségű óvodapedagógus. túl vagy. tölcsér” mellkas.79 Gyógytestnevelés Az ellátás helyszíne    Bárczi Gusztáv Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó Kaposvár város többségi óvodái. mellkasi aszimmetriák. koordináció – egyensúly  téri orientációs zavarok.. műtétek utáni meghatározott állapotok. csípő rendellenességek.húgyúti betegségek  endokrin (hormonális) betegségek Neurológiai betegségek A központi idegrendszer. gyulladások. gyógytestnevelés szakirányú végzettséggel .csontrendszeri betegségek: reumatoid elváltozások.  ízületi. gerincferdülés. térd. ficamok.  gerinc – mellkas deformitások. aszimmetriák: „tyúk. testtartáshibák. lábboltozat eltérések. gerincvelő és perifériás idegrendszer sérüléseinek következményei:  enyhe bénulások. magatartás. törések. alulmozgás zavarok  epilepszia  szocializációs zavarok Az ellátás személyi feltételei    egyetemi végzettségű gyógytestnevelő főiskolai végzettségű tanító. általános és középiskolái Kistérségi Társulások többségi óvodái.

80 Tárgyi feltételek      tornaterem. illetve szükség esetén a saját személygépkocsit használhatták gazdasági törvényeknek megfelelő pénzügyi elszámolással . általános tornatermi eszközökkel foglalkoztató terem. tornaeszközökkel „utazó alapcsomag” melyet a Módszertani Központ eszköztárából állítanak össze a kistérségi többségi intézmények decentrumaiba kihelyezett tornaeszköz állomány az utazó gyógytestnevelők számára az intézmény által erre a célra fenntartott személyautó állt rendelkezésre. melyet a többségi intézmények biztosítanak.

dokumentáció Alapozó terápia Konduktív mozgásnevelés Lovas terápia Terápiák közti szabad átjárhatóság a kontroll tükrében . II.81 A mozgásterápiák felépítése. kategóriák Kontroll (időszakos ellenőrzés: vizsgálat. dokumentáció) Fizioterápia Masszázs. Kiegészítő gyógytorna Terápiás úszás Korai vízi mozgásfejlesztés Rehabilitációs úszásoktatás Védőnői hálózat Szűrések. szervezeti és kapcsolatrendszere Országos. kiscsoportos) DSGM Gyógytestnevelés (I. elrendelése Gyógytorna (egyéni. / B. II. ellenőrzés. helyi Szakértői Bizottságok Szakorvosok javaslata. / A..

Gyógytestnevelés ellátás 2007.K. Mecsekiné M. Czebeiné V. Előnye. 126 fő Lugosiné D. 09. / 2008. majd folyamatosan megkezdte a feladat átadását a többségi intézményeknek. A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ – Kaposvár város Önkormányzata és a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás között létrejött megállapodás alapján – nyújtotta gyógytestnevelési szolgáltatását a 2006/2007-es tanévig minden intézményben. / 2008. tanév 9 fő = 6% 30fő= 19% 100fő = 61% 3 fő = 2% 18 fő = 12% gyógytorna konduktív alapozó rehab. . Az ellátás szolgáltatói hálózattal működik. 27 intézményben Gyógytestnevelés 2007. . Ellátottak létszáma 71 fő 120 fő 293 fő 107 fő 56 fő Végvári Á. hogy nem kell a decentrumokba utazniuk. tanulók folyamatos részvételét a foglalkozásokon. Pilbauer I. Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátási terve – Kaposvár.M. / 2008. melynek helyszínei a települési iskolák. 2008.82 A gyógytestnevelés szakszolgálatot a közoktatási törvény alapfeladatként ellátható szolgáltatásként határozza meg. Tar® 2008. 06.T.Zs. 23 Kaposvár Megyei Jogú Város feladatellátási terve – Kaposvár.úszás fizioterápia BGMKP. A helyszínen történő ellátás biztosítja a kiszűrt gyermekek. Kovácsné S.23 Mozgásterápiák megoszlási aránya Mozgásterápiák megoszlási aránya 2007. 2008. Oktatására másoddiplomás képzéseken készülnek fel a pedagógusok. hanem helyben kapják meg a fejlesztést.

tiflopedagógus) több fő szerepel.Az Autizmus Kutatócsoporttól kapott adaptációs tréningek alkalmazása . valamint a kórház gyermekosztályán biztosított terápiás helyiségben valósultak meg. rehabilitációs úszásoktató. a szülők igényeitől. Alkalmazott módszerek. Szakvéleményre építetten minden gyermek egyéni fejlesztési terv alapján kerül a gondozásba. korai fejlesztés és gondozás A feladatellátás célcsoportja születéstől. az anya jelenleg is otthon van még egy kiskorúval. vagy egyéb szervezési problémák megjelenésétől (pl.Sindelar program I.Korai fejlesztési terápiák fogyatékosság típusa szerint . nyilvántartásban lévő gyermekek szülői tájékoztatásától.Dyslexia prevenció és megkésett beszédfejlődés terápia .DSGM . gyógytornász. gyógymasszőr. terápiák . ahol azonos szakokból (pl. Az ellátásban részt vevő gyermekek számát nem lehet előre megtervezni. A fejlesztések részben a Bárczi Gusztáv Módszertani Központban. meghatározatlan időszakokban várhatók az újabb fejlesztési igények.83 Konduktív pedagógiai ellátás A központi idegrendszeri sérült gyermekek és tanulók konduktív nevelése. s vidékről történő rendszeres beutazása tömegközlekedési járatokkal nem mindig megoldott). szükség esetén beiskolázásig sajátos nevelési igényű gyermekek számára a város és a kistérség területéről. Gyógypedagógiai tanácsadás. .Speciális vízi fejlesztő terápiák . konduktor.Implant műtétek pedagógiai utókezelése . Személyi feltétel: konduktor Ebben a tanévben 2 fő óvodás és 6 fő tanköteles korú gyermek részesült a szakvélemény javaslatok alapján konduktív pedagógiai ellátásban.Korrekciós műtétek pedagógiai utókezelése . vagy tartósabb szakemberhiányzást is feloldja. rehabilitációs úszással egybekötve. fejlesztő terapeuták. fejlesztése és gondozása. Ez egyrészt a megemelkedett ellátást is engedi. fizioterápiás asszisztens.Mivel egész tanévben folyamatosan.Alapozó terápia . utazási. vagy Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján kerülhetnek a gyermekek. E szakszolgálati feladatellátásba kizárólag a Tanulási Képességet Vizsgáló. Nagymértékben függ a diagnosztizált. s emellett az esetleges átmeneti.Beszédpercepciós diagnosztika és terápia .Szenzoros integrációs terápiák (Ayres) . Személyi erőforrások: gyógypedagógus. olyan szakember-bázist kellett kialakítani.

mert a szülő. legfeljebb 3-5 gyermekkel. fejlesztés jelentőségét. Nevelési tanácsadó A Nevelési Tanácsadó 2007. A szakmai kapcsolat megerősítése céljából rendszeresen szerveződik Kaposvár és a kistérség területéről. a tanulók utaztatása nélkül. Természetesen nem csak a korai gondozás területen jelentős a közös feladatellátás. Sok esetben ez nagy veszélyt is hordoz magával a gyermek számára. és 3-5 éves kor között legalább heti hat óra az ajánlott fejlesztési idő. magatartási nehézséggel küzdő gyermek. A korai fejlesztés fontosságára kell felhívni a figyelmet azzal is. tapasztalatából kiindulva szót kaphassanak. Felmérve a gyermek állapotát a szakértői diagnózisnak megfelelően. Az iskolaérettségi szűrések során a tanácsadó javaslatot tesz az óvodában maradásra.84 Az ellátás helyszíne legtöbb esetben a módszertani központ mozgásfejlesztő termében. mint lehetőség áll a családok számára. a Kaposi Mór Oktató Kórház hidroterápiás medencéjében.nem ismeri. sok esetben a szülő együttműködésére szükség is van a feladatok megvalósításánál.5 éves kor között legalább heti négy órát tudunk biztosítani a gyermekek számára. Nagy gondot szükséges fordítani a szülőkkel. melyben a komplex gyógypedagógiai fejlesztés intenzív terápiával egészül ki. a védőnők számára előadások. Célcsoportja a beilleszkedési. hanem pl. A szülői tanácsadó-hálózat jelentős szerepet kap a korai gondozás esetében is. hogy rendszeresen „Családi hétvégék” formájában csecsemő korosztály vizsgálata és korai fejlesztése történik a Módszertani Központon kívül. a gyógytestnevelési szűrővizsgálatok esetében is. gondozás. vagy iskolába lépésre. Mindannyian A fejlesztés. csak. és biztosítják számukra a terápiás ellátást. Kiemelt munka a védőnői-hálózattal való együttműködés. hogy a védőnők is az adott témával kapcsolatban munkájuk szemszögéből. országos konferenciák alkalmából mindig lehetőség van arra. az anyával való intenzív kapcsolattartásra. így biztosított a települési helyszíneken történő ellátás. a védőnői hálózat együttműködésével. feltárja a nevelési problémákat.a tájékoztatás ellenére sem. köztük nevelési tanácsadókat is. A jelenleg megalakuló integrációs központok szakszolgálatokat hoznak létre. Egyéni foglalkozás keretében belül: 0. regionális. valamint a team felmérésének alapján a lehető legoptimálisabb egyéni órarendet kell kialakítani a gyerekek számára. 3. szeptemberében kezdte meg működését a Bárczi Gusztáv Módszertani Központ falai között. vagy nem akarja felismerni a korai gondozás. szakmai önállóságát megtartva. Az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények szakemberei minden iskolában – kérésre – figyelemmel kísérik a szakértői véleménnyel rendelkező sajátos nevelési igényű tanulókat. .3éves kor között legalább heti két óra. meghirdetett aktuális helyszíneken. megállapítja az iskolai életmódra való alkalmasságot. s nem kötelezettség. Lehetőség van csoportos foglalkozások megszervezésére. Az intézmény által szervezett kistérségi. tanulási. továbbképzések. valamint szükség esetén otthoni keretek között valósul meg. melynél 0-3 éves kor között legalább heti 4 óra.

továbbképzésének és önképzésének segítése. pedagógiai szakmai napok bemutatóval. ha szükséges. orvos szolgál tanácsadással a szülőnek.85 Pszichológus. lebonyolítása szülősegítő szolgáltatások. tanárnak. A Módszertani Központ pedagógiai szakmai szolgáltatásai A pedagógiai szakmai szolgáltatás feladata: városi. A tanácsadó javasolhat kis létszámú osztályt az iskolakezdéshez. felveheti a kapcsolatot a gyermekvédelmi szakemberrel. Előadásaikkal és kidolgozott tanulói tréningjeiket ajánlva végigjárták nevelési értekezleteken a városi általános és középiskolákat. kistérségi. óvodai fejlesztőpedagógusok mk.. szervezése akkreditált pedagógus továbbképzések szervezése és lebonyolítása továbbképzési programok elkészítése képzési igények előzetes felmérése az intézmény képzési tevékenységével kapcsolatos általános dokumentumok nyilvántartása konferenciák.. tanácsadás szülőknek. fórumok.. PR tevékenység végzése tanuló-tájékoztató szolgáltatás. általános iskolai fejlesztőpedagógusok mk. pszichopedagógusokból álló csoport. publikációk készítése. gyógytestnevelési mk. pedagógus. ismeretterjesztő előadások. gyógypedagógus. Iskolapszichológia 2007 szeptemberétől kezdte kialakítani városhálózatát a pszichológusokból. nyílt napok szervezése szakmai munkaközösségek működésének segítése (gyógypedagógiai mk. tanácskozások. óvodapedagógusnak. családtagoknak érdeklődőknek módszertani kiadványok. regionális-országos pedagógusok képzésének.) szaktanácsadás kihelyezett nevelési értekezletek szervezése. tanfolyamok. tanítónak. osztályfőnöki órák honlap-készítés partnerek elégedettségének mérése Személyi feltételek: főiskolai vagy egyetemi végzettségű gyógypedagógusok (a fogyatékosság minden típusához – középiskolában is) gyógytestnevelők gyógytornász szaktanácsadók . ankétok.

évfolyam) Szövegértés „B” (5-12. évfolyam) Szociális. tanár gyógypedagógiai tanár elektronikus tananyagkészítő pszichopedagógus logopédus drámapedagógus pszichológus középiskolai tanár közoktatási szakértő óvodapedagógus informatikai tanár Tanfolyamok adatai Saját alapítású tanfolyam. életviteli és környezeti kompetencia (1-6. indítási engedéllyel: Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése tanulási zavar és akadályozottság esetén 30 és 60 óra Indítási engedéllyel rendelkező tanfolyamok: Kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása: Óvodai programcsomag Szövegértés „A” (1-4. évfolyam) Matematika „A” (1-4. évfolyam) Vezetőknek: Projektmenedzsment ismeretek tréning jellegű továbbképzése Változáskezelési tréning jellegű továbbképzés SDT keretrendszerének. trénereink. évfolyam) Életpálya-építés (7-12. tanfolyamvezetőink valamennyien főiskolai vagy egyetemi végzettségű gyakorló pedagógusok:                   intézményvezető módszertani központ vezető kistérségi tanügyigazgatási szakértő munkaközösség-vezető szupervizor szaktanácsadó főiskolai oktató tanító. adatbázisának kezelése és felhasználása a tanítás-tanulás folyamatában A számítógép alkalmazási lehetőségei a tanítás-tanulás folyamatában . évfolyam) Óvodai programcsomag Életpálya-építés (1-6. életviteli és környezeti kompetencia (7-12.86 előadóink. évfolyam) Szociális. évfolyam) Matematika „A” (5-8.

előadásokat. Vezetői tanfolyamaival – Változásmenedzsment.87 Módszertani képzések: Tanulói differenciálás heterogén csoportokban Hatékony tanuló megismerési technikák Önismereti személyiségfejlesztő képzés pedagógusoknak Osztályzat nélküli értékelés. pályázati forrás elnyerésével segíti a közoktatás humán erőforrásának képzését. kistérségi feladatok megvalósítását segítette. A Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás nem kaposvári iskolaigazgatóinak egy csoportja az Iskolaszövetségen belül talált szakmai munkájához segítséget a Megyei Pedagógiai Intézettel együttműködve. 50 %-a szintén a Bárczi Gusztáv Módszertani Központtól igényli a szolgáltatásokat. Kooperatív tanulási technikák. majd az integráció felvállalásával a pedagógusok továbbképzése került előtérbe. hogy mennyire képzett szakemberek vesznek részt a munkában. Minden vezető fontosnak érzi saját pedagógusainak képzését. vagy más szolgáltatóval. Projektmenedzsment – az iskola-igazgatók felkészítését célozta meg. A kistérségben a Bárczi Gusztáv Módszertani Központ. Mind szervezetileg. képzési folyamatba építése. A képesítéshez tartozó az a tény. konferenciákat részesítették előnyben. A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó pedagógiai szakmai továbbképzési terve és évi beszámolója alapján megállapítható. módszertani képzések hozzájárulnak a korszerű tudásátadás megvalósításához. Elsősorban tanácskozások szervezésével történt a közoktatási intézmények vezetőinek információ nyújtása. mind pedig a szakmai. Az iskolákat és az ott folyó integratív pedagógiát jellemzi az is. tartalmi munkát tekintve hatékony megoldást jelent a vezetők képzése. A Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetében alkalmazott oktatási referens az önkormányzati vezetők és az intézményvezetők folyamatos együttműködését. hogy az integrációra vállalkozó pedagógusok közül hányan végeztek valamilyen tanfolyamot a sajátos nevelési igényű gyermekekkel kapcsolatosan. . kompetencia alapú képzés. digitális tudás elterjesztése. munkaközösség-vezetők) részt vettek jelentős képzéseken. helyettesek. bevezetés a szöveges értékelésbe Képzett trénerek száma: Tanfolyamok száma: 14 fő 2006-os év: 12 tanfolyam 2007-es év: 47 tanfolyam 2008-as év: 25 tanfolyam Kiadott tanúsítványok száma: 2006 : 167 tanúsítvány 2007: 719 tanúsítvány 2008: 403 tanúsítvány Kistérségi pedagógiai szakmai szolgáltatás A kistérség települései eleinte a nevelőtestületi értekezleteket. hogy a pedagógusok mellett a vezetők is (igazgatók.

Alapítvány. cigány kisebbségi önkormányzat. gyermekszervezetek együttműködése Az intézményi kapcsolatháló utal az iskolák összetételére. fenntartó. Valamennyi nyertes pályázatban megfogalmazott program megvalósult. holott az esélyhátrányok ellensúlyozása. családsegítő. az „Add a kezed” diáksportegyesülete. az elmúlt 5 programok a gazdasági A munka sikerességét bizonyítják a véghez vitt beruházások. szakmai partnerek közötti kapcsolat alkalomszerű. rendszeresen működő. szociális és egészségügyi partnerek. A társadalmi partnerek (egyeztető fórum) bevonása szükséges továbbá az esélyegyenlőség növelése érdekében tervezett intézkedések. a lemorzsolódás csökkentése rendszeres együttműködéseket igényel! Néhány intézmény esetében rendszeres a kapcsolat. egyéb civil és szakmai szervezetek) a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének érdekében. mint „Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése”. és olyan tanfolyamokon is részt vettek. nyomon követésébe és értékelésébe. átfogó célokat megjelölő és egyedi eseteket megbeszélő egyeztető fórum létrehozása és működtetése szükséges. Intézmények. Pályázatok A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ. A vezetők és pedagógusok kihasználták a lehetőséget.1. Az alkalmi kapcsolatok a meghatározóak. pénzügyi) minden alkalommal bizonyította rátermettségét. Ma az individuális oktatás. és közel 600 tanúsítványt adott ki akkreditált tanfolyamai lezárásakor. amelyek szakmai és pénzügyi beszámolóit kivétel nélkül minden esetben elfogadták a pályáztató szervezetek. a Bárczi DSE számtalan projektet valósított meg sikeresen évben. Az integrált nevelés eredményességét a korszerű pedagógiai ismeretek segítik. Amennyiben az intézmény és a társadalmi. melyben 15 konzorciumi partnerrel működött együtt a Kaposvári Kistérségből. A lebonyolításában a gyógypedagógusok és gyógypedagógiai asszisztensek illetve dolgozók vettek részt. gyermekjóléti szolgálat. a differenciált tanulásszervezés megköveteli a pedagógusszerep átalakulását. elhivatottságát. pályázatot. . az egyéni fejlesztés. melynek alapja a továbbképzések mellett a szakmódszertani kézikönyvek ismerete. A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ elnyerte a Kulcs a kompetenciához HEFOP 3.4. „Differenciált tanulásszervezés” és „Hatékony együttnevelés”. helyi önkormányzat. a megvalósított programok. együttműködés az intézmény környezetében működő társadalmi és szakmai szereplőkkel (szülők.88 A 2007/2008-as tanévi képzések a kompetencia alapú oktatás nyertes pályázat következtében magas számúak. A szakmai team (pedagógiai. programok véleményezésébe. az együttműködés nem elég hatékony. a legújabb kutatási eredményekben való tájékozódás. azok tapasztalatának beépítése a mindennapi pedagógiai munkába. a hátrányos helyzetű tanulók iskolai jelenlétére. alapítványa.

A munkaközösségek megerősödtek. részt vesznek a lebonyolításában. szakmai rangjuk.. megteremti az életbe indulás esélyeit. étkezési . gyermekfelügyelők. s elvégezték vagy végzik a főiskolát. pszichopedagógia.. stb. városi. rehabilitációját. a fogyatékos tanulók teljeskörű ellátásához szükséges képesítéssel (oligofrénpedagógia. gyógypedagógiai asszisztensek a nevelőtestület szakmailag értékes tagjai. önkiszolgálási. javaslatokat tesznek. drámapedagógia.. elismertségük révén önállóan oldanak meg feladatokat. jótékonysági programokat szerveznek. kellemes légkört alakítanak ki a hallgatókkal. akár önállóan is. Pályázatokat készítenek. a maximális szakmai felkészítés mellett. egyéb. megbecsültségük. szomatopedagógia. További alapvető feladataik. Szakmai team áll rendelkezésre a gyógypedagógia minden területéről.89 Az intézményi dolgozók munkájáról A pedagógusok munkájáról A komplex intézményben 3 éves kortól 22 éves korig részesülnek a gyerekek. Az utazó gyógypedagógusok sok segítséget adnak a többségi óvodák és általános iskolák pedagógusainak a tanulási zavarok felismerésében. Szakmai munkaközösség-vezetők: a munkaközösség-vezetőknek – akik kiváló szakemberek – kiemelt szerepe van a szakmai munka koordinálásában. de kötelességüknek érzik szükség esetén az iskola és környékének szépítését. korszerű eszközökkel fejlesztik a gyógypedagógusok és a munkájukat segítő gyógypedagógiai asszisztensek. országos szakmai rendezvényeket készítenek elő.. A diákotthonban a szabadidő hasznos eltöltésén túl személyiségfejlesztő. vezetői döntéseket készítenek elő. szociálpedagógia) rendelkező pedagógusok dolgoznak az intézményben. közösségfejlesztő foglalkozásokat vezetnek.). A szakvezető pedagógusok őszinte. A mai kor igényeinek megfelelően túlmutat munkaköri feladatuk a szakmai kérdések megoldásán. akik segítenek a nevelő-oktató munkában. tiflopedagógia. Áldozatos és nagyszerű munkájuk nélkül nem működhetne országosan elismerten a Bárczi Gusztáv Módszertani Központ. regionális. tehetséggondozást. A napközis csoportok munkájába segítenek be. Többen pedagógus pályára léptek. Ez az időszak felöleli a telj es gyermekkort. rendbe tételét is. az ingerszegény környezetből érkezett gyermekek lemaradásának kompenzálása. Nagyon energikus.. Bekapcsolódnak minden pedagógiai jellegű rendezvénybe. sport. megyei. az alapvető higiénés. Az igazgatóhelyettesek sokoldalú munkát végeznek. A tanítványokat a pedagógiai program alapján speciális módszerekkel. kezelésében. és segítik a képességfejlesztést. hogy komplex személyiségfejlesztéssel segítsék a gyermekek teljesebb habilitációját. jól képzett. logopédia. rendszeresen továbbképzik magukat. és a napi 8 óra munkaidőn. de a többi kolléga is kiaknázza a képességeiben rejlő lehetőségeket (képzőművészet. A főiskolai képzést. A gyermekfelügyelők. a hatékonyság ellenőrzésében. támogatókat keresnek. vagy készülnek. fiatalok folyamatos gyógypedagógiai ellátásban. fejlesztésben. az utazó gyógypedagógiát csak kiemelten jó szakmai munkát végző kollégák végezhetik. szurdopedagógia.

Sajátos feladatok. iskolákban. a tanulók által elért városi. Fejlesztési program Az elmúlt évek eredményeit mutatja a Módszertani Központ céljának bővülése. feltárása. adatszolgáltatás. szakmai konferenciákon való részvételük – továbbtanult az elmúlt 5 évben: 41 fő. egyes területeken regionális szinten is cél: a sajátos nevelési igényű tanulók fogyatékosságából eredő hátrányának megelőzése. a gazdasági. a gazdasági helyzet mindenkori ismerete. éves drog-program. A városi és kistérségi óvodákban. MÉS . a képességek kibontakoztatása. mely ugyanolyan fontos. gyermekfelügyelők kiváló nevelőoktató munkájának. alapítványok. adminisztrációs és technikai munkakörben dolgozók a pedagógusok és gyermekfelügyelők példáján munkakörükön és munkaidejükön túli feladatok vállalnak fel. a pedagógusok. bemutató órák számának növelése. a nevelőtestület számára is. kompenzálása. csökkentése. gyermekvédelmi támogatások. konferenciákon nyílt napok. megyei. Az eredményességet támogatta:              szakmai munkaközösségek megerősödése. a szakemberek előadásai különböző fórumokon. nemzetközi eredményeknek köszönhető. továbbképzésen vett részt: 118 fő. továbbképzések. kezdő pedagógusok munkájának figyelemmel kísérése. a saját területükön végzett jó munkával erősítik az intézményi feladatellátást. pályázatok. fogadóórák a szülők számára.90 szokások kialakítása. fokozott munkabiztonsági feladatok. beiskolázási segélyek. a jelenlét érdekvédelmi. mint a pedagógia. A pedagógiai munka segítése a feladatuk. óralátogatások. bővülése. kiállításokon való sikeres részvétel. tanulmányi ösztöndíjak. Az intézmény intenzív fejlődése. melyek erre az intézményre jellemzőek: kapcsolattartás vidéki önkormányzattal. pozitív megítélése. technikai dolgozók segítő munkájának. hiszen egyik a másik nélkül nem létezhetne. szakiskolások ösztöndíjai. tapasztalatcserék. MSOSZ. szakmai szolgáltatás hangsúlyosabbá tétele. orthopédiai. gyermekvédelmi jelentések. egyéb szervezetekben (többnyire vezetői poszton) ÉFOÉSZ. DSE. versenyeken. országos. erősítése. a sikeres pedagógiai programnak. gyermekfelügyelők továbbtanulásai. szülősegítő szolgáltatások működtetése. elősegítve ezzel az esélyközelítő szerep megvalósulását. utazási költségtérítés. a szakmai vezetés megerősödésének. szervi betegségekkel kapcsolatos ügyintézés. az integrált nevelés-oktatásban részt vállaló intézmények pedagógusaival szakmai együttműködés. intézménylátogatások. szakmai önállóság. A gazdasági vezető fogja össze ezt a területet. erős szakmai team-munka bármely gyógypedagógiai feladat ellátására. az egységes szakmai szemlélet. A gyermekfelügyelők legnagyobb erénye az „igazi otthon” kialakítása a diákotthonban. A gazdasági. a pedagógusok. iskolai rendezvények. a döntési helyzet növelése. társadalmi beilleszkedésük sérülésspecifikus szempontú támogatása mellett teljes körű pedagógiai szakszolgálati feladatellátás.

 az iskolapszichológiai hálózat működtetésének megszervezése  osztályfőnöki órák az integráció előkészítésére  pedagógiai szakmai szolgáltatás . szülők részére tanácsadás nyújtása. dyslexia megelőzése és gyógyítása. a beszédhibák javítása. vagy szakorvos szűrővizsgálata és szakvéleménye alapján javasoltak.  konduktív pedagógiai szakszolgálattal a központi idegrendszeri sérülések konduktív nevelése.  logopédiai szolgáltatással a beszédindítás. tanulóknál. fejlesztése és gondozása. akiket iskolaorvos.  fejlesztő felkészítéssel a tankötelezettségüket sajátos nevelési igényük miatt teljesíteni nem tudó gyermekek felkészítése szülő bevonásával. nyelvikommunikációs zavarok javítása.91 Az elmúlt években kiemelten lett kezelve:  gyógytestnevelés ellátása azoknál a gyermekeknél.

 védőnők felvilágosító munkájának bevonása. az utazó szakemberhálózat működtetés. Kötelező egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitációs tanórai foglalkozásokat kell szervezni a tanórai foglalkozásokon túl (integrált oktatás keretében is). fejlesztő eszközökkel. akár a sajátos nevelési igényt (fogyatékosságot) tekintve. ugyanakkor az értelmileg akadályozottak (középsúlyos értelmi fogyatékos). tanulókkal együtt történő nevelésének-oktatásának segítése a cél. és rendszeres tájékoztatással. b) a sajátos nevelési igényű gyermekek csoportja Mindkét csoport fejlesztése emelt szintű személyi és tárgyi megsegítést feltételez. a szülők számára a tanácsadás. visszahelyezéssel. A törvény által megfogalmazott ellátható feladatok közül el van látva jelenleg a jogszabályok által engedett szakszolgálatok. tanulók többi gyermekkel.92 Mit tesz a jövőben a Bárczi Gusztáv Módszertani Központ? Egységes gyógypedagógiai módszertani intézményként a sajátos nevelési igényű gyermekek. A társadalmi kirekesztés csökkentése már itt kell.ki kell dolgozni ezen tanulók értékelési rendszerét. A gyógypedagógia szemszögéből két nagy csoportot: a) hátrányos helyzetű gyermekek csoportja. Emelni kell a szülői szolgáltatások számát. korai fejlesztés és gondozás felvállalása a kórházakkal. egészségüggyel.  tantárgyi felzárkóztatás (szegregáltan.  egészséges életmódra nevelés. .  óvodai fejlesztés. pedagógiai szakmai szolgáltatások. autisták. nagyobb mértékű pedagógiai segítséget igényel: . személyre szabottan történik. súlyosan-halmozottan fogyatékosok létszámának emelését folytatni kell regionális beiskolázással. speciális taneszközökkel bármely fogyatékosságtípushoz gyógypedagógiai megsegítést tud biztosítani 0 évtől a munkába állásig.biztosítani kell a tantervi rugalmasságot. hogy elkezdődjön. fejlesztés  utógondozás. A gyógypedagógiai tanácsadás. A tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékos) gyermekek integrációjának elősegítése során az inkluzív befogadásra helyeződik a jövőben a hangsúly. a gyermekek számára a terápiás gondozás. fejlesztő foglalkozásokat. . . a roma kisebbségi szervezetekkel együttműködve történik.speciális technikai eszközök szükségesek. Szocializációs hátrányt csökkentő programok roma-gyermekek számára. ahol a fejlesztés speciális feladatokkal. akár a hátrányos helyzetet. Az óvodai nevelésben hangsúlyosabban kell szerepeltetni a terápiákat. védőnőkkel. szülői tréningek bevezetésével elősegíteni a sérült gyermekek elfogadását.a szülőkkel való szoros kapcsolattartás elengedhetetlen. innovációra kész nevelőtestület korszerű terápiás eljárásokkal. A jelen gyógypedagógiai centrumban megfelelő feltételek között sokoldalúan képzett gyógypedagógusok. iskolai életmódra felkészítés szegregált és integrált körülmények között. integráltan). . szocializációs technikák.

közgazdasági. az önálló életre való felkészítéssel a munkába állási esélyeket növeljük. Hallgatói képzés bővítése: A szakirányú főiskolai hallgatók gyakorlati képzése során bekapcsolódásuk szorgalmazása az utazó tanári hálózatba. szüleik segítségére többnyire nem számíthatnak. továbbképzésének és önképzésének segítése. a közös programok. speciális tanfolyami képzéseken való részvételük. ezért olyan szolgálatot kell szervezni számukra. Fontosak a tapasztalatcsere-látogatások. a rendszeres kapcsolattartás. A roma tanulók visszahelyezését és minél kisebb számú szegregált ellátását kell preferálni. Utógondozás: Az iskolákból kikerült tanulók életútjának nyomon követése. kosárfonás. nincsenek tisztában az élet adta problémákkal. így csökkenhet a szociokulturális helyzetükből adódó hátrány. iskolák nevelőit a cigányság kulturális sajátosságaival. ismeretterjesztő kiadványokkal. jogaik megismerése. . átgondolása: pl. integrációs feladatokra felkészítésük. tanfolyam jelleggel. szakképző évfolyamokon a tantárgyi felzárkóztatással. bemutatókkal. A magyar gyógypedagógia nemzetközileg elismert. A tanulók megértéséhez és másságuk elfogadásához meg kell ismertetni a többségi óvodák. Az intézményi dolgozók továbbtanulási lehetőségének biztosítása. tanügyigazgatási. kézműves technikáival. szakirodalom ajánlásával. amelynek feladata a tanulók. roma fejlesztőprogramok kidolgozása és a kompetencia alapú oktatás további terjesztése az eddigi partnereken túl új partnerintézmények bevonásával. diákönkormányzatok segítése.93 Nagyon fontos az elfogadó környezet. másrészt segíti a középsúlyos értelmi fogyatékosok beilleszkedését a társadalomba. Ez a feladat különösen ebben az intézménytípusban fontos. figyelemfelhívással. helyszíni megbeszéléssel. a komplex fejlesztés. különösen a külföldi kapcsolatra tekintettel. a felzárkóztató foglalkozások. Csak így nőhet az esélyegyenlőség. mivel a gyermekek nem tudják önállóan dolgaikat elrendezni. értékeivel. Szakiskolai szakmák bővítése. hagyományaival. határainkon kívül is népszerű. jogi információk közvetítése. a lemorzsolódást csökkentjük. A készségfejlesztő szakiskola bővítése részben megoldja a tankötelezettségi feladatokat. A továbbiakban is fontos feladat a tanuló-tájékoztató. nyílt napokkal. önkéntes segítői hálózat kialakítása. szőnyegszövés. szakmai ismeretek elsajátításával. ennek módszere az intenzív fejlesztés. publikációs tevékenység szakfolyóiratokban és saját kiadvány formájában. Az intézmény kapcsolatrendszerének bővítése. Fontos a pedagógusok képzésének. tanácsadó szolgálat. szervezése az intézményen belül. mely megoldja a nehézségeiket.

A kapcsolattartási formák bővítése.” 24 Lehetőséget kell teremteni. pedagógusok együttműködése Az intézmény csak akkor működhet eredményesen. Más.94 Szülők. heterogén csoportok támogató környezet iskolán belül és kívül. akit eddig tanítottam. a szülői munkaközösség erősítése segítheti az együttműködési formákat. amely eljuttatja a tantestület tagjait ahhoz. mivel semmilyen korábbi tapasztalatom és képzettségem nincs ezen a területen. Az intézményi kutató-fejlesztő csoport működése az innovációt segíti. pedagógusok együttműködése maradéktalanul megvalósul. Peti 8 éves. A Waldorf-módszer nagyon hatékony a magatartási és tanulási zavarok kezelésében. ha a szülők. … „Olyan szervezet fejlesztésre van szükség. . ha együttműködés. a különbségek kezelésének képessége. a szakmai módszertani kultúra folyamatos fejlesztése érdekében. tanulók. Nagyon sajnálom őt… és nagyon félek a feladattól. hogyan fogunk együtt dolgozni. hogy elfogadják egymást. hogy átéljék a gyermekközpontú szemléletet. a szociális érzékenység. Élniük kell a szakmai szolgáltatások széles tárházával. tanulók. Nem tudom. nyitottság. Nem fogom miatta elhanyagolni a többi gyereket?” 24 A befogadó iskola esélyei itt és most – pódiumbeszélgetés a nehezen nevelhető gyermekek integrációjáról. A sikeres befogadás feltétele a pedagógusok részéről a tanári attitűdök. „Szeptembertől új kisgyerek kerül az osztályomba. hogy toleránsak legyenek a másság iránt. más. a másság nyújtotta következményeket. Az eredmények eléréséhez kell egy céltudatos szakmailag felkészült ösztönző vezető és nyitott. Mindezek érdekében a befogadó iskola pedagógusainak részt kell venniük pedagógus továbbképzéseken. Az integrációs folyamat akkor lesz eredményes. egymás munkájának az elfogadása van az érintettek között. speciális felkészültsége megfelelően kiválasztott tanítási módszerek rugalmas tanulásszervezés. ezért célszerű megismertetni a többségi intézmények pedagógusaival. és figyelembe vannak véve a szülői elvárások. mint a többi kisfiú. pedagógus gazdag szakmai repertoárja. az újra fogékony innovatív nevelő testület. Elsőként a tantestületet kell felkészíteni a befogadásra. Az iskolapszichológiai csoport létrehozása pszichológusok és pszichopedagógusok részvételével a magatartási zavarok kezelését próbálja megoldani. az eltérések elfogadása. mert nem lát.

A pedagógiai szakmai szolgáltatások szerepe és funkciója a sikeres bevonás kulcsfontosságú tényezője. nem szereztek módszertani ismereteket a sajátos nevelési igényű tanulók ellátásához. Hazánkban is kiemelt területe az integráció kérdésköre a szakmai szolgáltatásoknak. . A legtöbb európai országban a legfontosabb feladat között tartják számon a speciális oktatást igénylő tanulók ellátását biztosító pedagógusok képzését. A főiskolai. Komoly kihívást jelent számukra a befogadás. Egyre több többségi iskola pedagógusa szembesül ezekkel a problémákkal. egyetemi éveik alatt nem kaptak megfelelő felkészítést.95 Ezeket a gondokat egy általános iskolai tanító mondta el egy továbbképzésen.

inklúzió gondolatát. Sok szülő nem képes egyedül megbirkózni a nehézségekkel. Alkalmazkodva a szülőkhöz. A szülői tanácsadói szolgálat különböző hirdetési lehetőségekben megjelenik. gyógytornász. támogató ötletek is azt sugallták. csak. pedagógusoknak. kommunikáció az egyik legfontosabb fejlesztésre szoruló terület az intézmény kulcsfolyamatai közül. gyógypedagógus. hogy minél jobban tudjon működni. függetlenül a probléma súlyától. hanem a városban és a kistérségben található partnerintézményekben érdekelt felek részére is elérhetőek legyenek a segítő szolgáltatások. hogy már ne csak a szülői közösségek számára. amely a szülőt beavatja a legújabb. . vagy van-e egy hatékonyabb lehetőség. Olyan is akad. A speciális szakemberek (logopédus. sokan nem is tudják merre induljanak el. akik arra kíváncsiak. A fent bemutatott bejelentkezési űrlapnak megfelelően adminisztrálnak. tanító. valamint a tanácsadásról már ők töltik ki az űrlapot. A Módszertani Központ elsődleges feladata a másság elfogadtatása. mely során a gyermeküket is elhozzák megfigyelésre. Azóta évente folyamatos a felmérés. és vizsgálódások indultak a szülőkkel való kapcsolattartáson túl a fenntartói kapcsolattartásban. illetve szükség esetén szakembereket. jelölik ki a problémáknak megfelelően a szakembert. így át kellett alakítani a tanácsadás idejét. A további lépések esetében a team munkával történő vezetői egyeztetés a meghatározó. játékok és a szakirodalom kölcsönzése. aki nem is vár el mást. Vidéken (több helyszínen) kihelyezett szülői értekezletek voltak. Ennek következményeként elektronikus tananyagok készültek gyermekeknek. hogy a szülőkkel való kapcsolattartás. hogy nagyon nagy szükség van a szülői tanácsadásra. az integráció. esetleg szűrésre. A kérdőíves felmérés egyértelműen kimutatta. A szülőktől kapott visszajelzések.96 Együttműködés a szülőkkel Négy évvel ezelőtt az intézmény minőségfejlesztési rendszerének kiépítése során célzott problémafeltárást végzett az integrációban együttműködő partnerek körében óvodáknál. pszichopedagógus) mellett a legnagyobb szerepet a pszichológus kapja. tapasztalatai alapján bevezetődött a szülői klub. magáénak érezze az intézmény innovatív törekvéseit. hogy a távoli településekről is szép számmal érkeznek telefonhívások. Így minőségi kör szerveződött. A tapasztalat az. Hangsúly helyeződött arra a folyamatra. az integráció elfogadásában vagy elutasításában. hogy jó úton járnak-e. tréningek körébe beépültek a szülői tréningek. Meglepő. legfrissebb pedagógiai elképzelésekbe. akik személyesen fogadják a bejelentkezőket. fel lettek térképezve a legfontosabb teendők. Az első figyelemfelhívás után nagy számban jelentkeztek segítséget kérő szülők. szülőknek. A szülői tanácsadás koordinálását a városi és a kistérségi feladatellátásért felelős módszertani központ vezetői végzik. A szülők általában megkapják a lehetőséget a találkozóra. Elindult – térítésmentesen – a fejlesztő eszközök. ha a problémája nem a Módszertani Központ kompetenciája. a találkozó időpontja délután 5-6 óra körül kezdődik. Nagyon sok esetben több fordulós a találkozó. ütemterv készült annak érdekében. A kompetencia alapú oktatással együttjáró továbbképzések. hogy a szülő könnyebben elfogadja gyermekét. és folytatódjanak a vizsgálódások más területeken is. a hét minden napját igénybe véve. hogy végre meghallgassák. heti rendszerességgel tartva szülői tanácsadásait. tanár. Emellett fontos volt a családokkal való aktív kapcsolatfelvétel. iskoláknál egyaránt. vannak. kivételt képez.

97 Bárczi Gusztáv Módszertani Központ Szülői tanácsadásra bejelentkezés adatlapja Bejelentkezés formája: Bejelentkezés időpontja: Segítséget kérő adatai: Név: Lakóhely: Elérhetőség: Bejelentkezés információi: Bejelentkezést adminisztráló személy: Elhangzott javaslat: Személyes tanácsadás időpontja: Tanácsadáson résztvevő(-k) kijelőlése: Aláírás: Dátum: .

szakembere: .98 Bárczi Gusztáv Módszertani Központ Szülői tanácsadás adatlapja IDŐ: HELYSZÍN: RÉSZTVEVŐK KÖRE: Segítséget kérő szülő adatai: Név: Életkor: Lakcím: Elérhetőség: Problémahelyzet rövid leírása: Gyermek. tanuló adatai: Név: Életkor: Intézmény: Évfolyam: Tanácsadáson elhangzott javaslat: Módszertani Központ által biztosított szolgáltatások: Aláírás: Dátum: Szülő: MK.

szoros szakmai kapcsolat kialakulása. Választották még: a sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelését. és a jól működő kaposvári modell. gyógytestnevelőknek. szakmai folyóirat – „Érintő”. Továbbléptünk Hívogatókkal:          nyílt szakmai napok.99 A kistérségi integráció Miért kezdődhetett el az együttműködés? A demográfiai változások. a tanulók megfigyelése. . a támogató jogszabályi háttér. normatíva.Kompetencia alapú oktatás elterjesztése  utazó gyógypedagógiai szolgáltatások  szülősegítő szolgáltatások  eszközkölcsönzés  szakmai konferenciák Kistérségi munkaközösségek megalakításával – gyógypedagógusoknak. alapító okiratok. szülőknek. módszertani kiadványok. tantestületi értekezletek. szülősegítő szolgáltatások (szülőklub. és az új. az ismertté vált szolgáltatásai következtében igény érkezett a segítségnyújtásra.  „Kulcs a kompetenciához” . osztályfőnöki órák a másságról. óralátogatások (rehabilitációs foglalkozások). védőnőknek – sokat lendült előre a szakmai beszélgetés az intézmények között. pedagógus-továbbképzések. pedagógiai programok módosítása. találkozási lehetőségek a befogadó intézményekkel. a támogató pályázati rendszer (NFT. egyéni és kiscsoportos fejlesztése. tanácsadás pedagógusoknak. a társadalmi igény az integrációra. A közös pályázatokkal kezdődött:  „Add a kezed” komplex személyiségfejlesztő program hátrányos helyzetű tanulók számára  szegregált gyógypedagógiai intézmények szervezeti és módszerbeli megújulása  „E-tananyag” integrációban résztvevő pedagógusok informatikai képzése. közös pályázatok. kistérségi munkaközösségek megalakítása. Milyen kistérségi igények jelentkeztek? Jogszabályok. költségvetés. iskola). tréningeket. telefonos segítségadás). korszerű módszereket tartalmazó tanfolyamokat. nevelési értekezletek. fejlesztési tervek összeállítása. szakvélemények értelmezése. fejlesztőpedagógusoknak (óvoda. HEFOP) a spontán integráció megindulásához vezetett. esetmegbeszélés szülőkkel. Pedagógus továbbképzések közül a legjelentősebbek a kompetencia alapú programcsomagok voltak.

tananyagok) értékeléséről szóló cikkében. Így ezzel a hozzáállással nem versenyhelyzetet teremtenek. a szülőt. század kihívásán? A megváltozott gyermeket.) Ahhoz. a radikális gazdasági és demográfiai változások. gondolkodásmód fejlődésére inspirálhat. mint partnert. eljárásokat. struktúrákat. kreatív megoldások kereséséhez segít hozzá. A pedagógusnak ilyenkor természetesnek kell tekinteni. osztálytermi szituációban a tanulók fejlődésének és tudásának gyakori. amelyektől a tanulási folyamat eredményesebbé válhat. hogy segítse a diákok eredményesebb tanulását. a hátránycsökkentés. módszerek. az osztályban kölcsönös bizalomnak kell működnie. hogy a hibáiból is tanulhasson. Mit értünk a 21. Bloom (1968) nem sokkal később ezt beépítette a „mesterfokú tanulás” (mastery learning) általa átdolgozott modelljébe. az új típusú vezetőt. interaktív módon történő értékelését jelenti. próbálkozás.100 Az értékelés A „fejlesztő értékelés” fogalmát Scriven (1967) vezette be egy oktatási programok (tantervek. tanulási környezetet. a tanulók közötti különbségek figyelembevételét. harcot az esélyegyenlőtlenség ellen. A fejlesztő értékelés célja. hanem a feladat megoldására és az érzelmi-akarati tényezőkre helyezik a hangsúlyt. amely egy másfajta szemléletmód. A tanulási hibák és nehézségek differenciált feltárása mellett a tanulási folyamatban a tanuló segítése. (Magyarországon ez az értékelési mód főleg az alternatív pedagógiai iskolák gyakorlatát jellemzi. hogy a hibázás ezekben az esetekben a tanulás feltétele. A 21. ne ítélje meg (különösen ne ítélje el) az eddigi munkáját. Kompetencia alapú oktatás A kompetencia alapú oktatásról tanítónak. hanem mutasson rá azokra a lehetőségekre. az oktatási rendszer újraértékelése. az új eszközöket. Fontossá vált az egyén sikeres életútjának elősegítése. hogy a tanuló merjen hibázni. az esélybiztosítás. módszereket. fejlesztése a cél. Mi a fejlesztő értékelés? A fejlesztő értékelés a tanítás során. . tanárnak és gyógypedagógusnak A PISA 2000-es vizsgálat következtében szükségessé vált a nevelő-oktató munka újragondolása. merje kipróbálni ötleteit. az új típusú pedagógust. a munkaerőpiaci versenyképesség növekedése a tudás újraértelmezését igényelte. század kihívásai. a másság tiszteletét.

illetve attitűdök együttesen jelölik azokat a képességrendszereket.101 A megváltozott szocializáció (család szerkezete. ugyanakkor hangsúlyozandó az ismeretek fontossága. Csapó Benő így fogalmazza meg az esélyegyenlőtlenség kárvallottjait: „Vannak az átlagtól felfele eltérők. melyek nehezen kezelhetőek. értelmezni a tananyagot. megváltozott kommunikáció. Tehát az ismeretek. Vannak az átlagtól lefele eltérők. kooperatív technikák).alacsonyabb képességekkel rendelkeznek. mely segíti az egyénre szabott felhasználást. nem tudják feldolgozni. Dr. a következmény: rossz osztályzatok. . képességhalmazokat. magatartásbeli problémák. amelyeket egy adott terület kompetenciájaként meghatároznak. Az iskola ma is még elsősorban ismeretközpontú. de még mindig eltér az átlagtól: . Az oktatás középpontjába a folyamatos tanulásra felkészítő értékek. . Általános tájékoztató a kompetencia alapú oktatásról Az átdolgozott NAT és az NFT elvárásai szerint a kompetencia alapú oktatás bevezetése lesz a következő tanévek legnagyobb. Tevékenységre épülő módszertan. Mit értünk a kompetencia fogalmán? A kompetencia az Európai Bizottság definíciója szerint három mozzanatot ötvöz: az ismereteket. a közoktatás egészét érintő feladat. a tevékeny tanulói magatartás. a készség. a társas viszonyok. a differenciálás – a létező különbségek ismerete. a tanulóközpontú. . kevés interperszonális kapcsolat. A kompetencia alapú oktatási programcsomag moduláris felépítésű. . lemorzsolódás. A kompetenciák függetlenek a tananyagtartalmaktól.jelentős az otthoni tanulási környezeti különbség. A tanulók közötti különbözőségek figyelembevétele. helyi igényekhez. melyhez nagymértékben hozzájárult az informatika világának egyre erőteljesebb megjelenése. . Van egy olyan réteg. Láthatóan nő a tanulási és beilleszkedési nehézségekkel küzdő gyermekek száma az iskolákban. vagy attitűdöket.nem profitálnak az oktatásból. több felhasználási út lehetőségével.nem tanulnak meg elég jól olvasni. A tanulási motiváció nagyon nehezen tartható fenn. differenciált módszertan. bukás. 1-12. . A hasznosítható tudás megszerzésének fontos kritériumai az ismeretbe ágyazott képességfejlesztés.és képességfejlesztés háttérbe szorul. amelyik nem tartozik ebbe a 2 sávba. ezek alkalmazási képessége és az alkalmazáshoz megfelelő motiváció. kompetenciák kerülnek. felismerése és elismerése – a kompetencia alapú oktatás alapelve.nem értik meg az összefüggéseket. néha 30 %). igazodik a pedagógiai szükségletekhez. az ismeretek alkalmazási képességeit és a motivációt. . mint az élethosszig tartó tanulás is. jellemző a hagyományos módszerek túlsúlya.nem tudnak együtt haladni a többiekkel (10-20. a reális tananyag-mennyiség. évfolyamon. kötődések lazulása) átalakította a viselkedésformákat.más módszereket igényelnek (differenciálás.

haladási tempó biztosítása.102 A kompetenciák vizsgálata magával hozta a tudás újraértelmezését is.Életpálya-építési kompetencia . Vagyis a legfontosabbnak tekintett kompetenciák. életviteli és környezeti kompetenciák .Szövegértés-szövegalkotás . alkalmazhatóvá válik.Szociális.Matematikai-logikai kompetencia . Miért fontos a kompetenciafejlesztés? Az Európai Bizottság szakértői a tagországokban tapasztalható szociális megosztottság fő okait elsősorban a különféle kompetenciák birtoklásának kiegyensúlyozatlanságában keresik: vannak ugyanis kompetenciában gazdag személyek. az esélyegyenlőség biztosítása. ha valós életben felhasználhatóvá. és vannak. mivel az iskolában megszerzett tudás akkor lesz a társadalom számára gazdasági érték.Óvodai nevelés . Mi jellemzi a kompetencia alapú oktatást? Az NFT az Európai Bizottság ajánlása alapján a következő kulcskompetenciákat határozta meg: . értékelése. Végső cél ezeknek a mechanizmusoknak a megszüntetése. Ennek alapfeltétele az egyéni fejlődési. vagy csak alig rendelkeznek a szükséges kompetenciákkal. akik nem. azaz a kulcskompetenciák hatással vannak – sok egyéb mellett – a társadalmi és a gazdasági igazságosság érvényesülési mechanizmusára is.Info-kommunikációs technológiák (IKT) .Idegen nyelvi kompetenciák .

és tevékenységközpontú tanítás.a feldolgozás menetét. melynek segítségével a hagyományos ismeretátadással szemben elsődlegessé válik a probléma. valamint az egyéni és közös tevékenységek előtérbe helyezése. Fontos a kooperatív technikák. komplex fejlesztő csomagok. A programcsomagok jellegzetességei A különböző területek (lásd: kulcskompetenciák) programcsomagjai egységesek felépítésükben.a munkamódszereket. . fejlődés figyelembevétele.az értékelés módját. vagy a cselekvésből kiinduló gondolkodásra nevelés. A „C” programcsomag a tanórán kívüli tevékenységekhez ad foglalkozási terveket. az egész tanév óraszámát lefedi. órákon fejleszti a szövegértési. amelyek lehetővé teszik. Ezek tartalmazzák a tanulói és tanári munkafüzeteket. a felfedeztető tanítás-tanulás.a modul tananyagba való beilleszthetőségét a B programcsomagok esetén kapcsolatát más tananyagtartalmakkal. Minden modul pontosan meghatározza: . A pedagógusok munkáját.3. az intézményeknek rendelkezésre állnak a suliNova Kht. aktív tanulói magatartás kialakítása. a dráma elemeinek alkalmazása a tanórákon. szövegalkotási kompetenciákat. és alkalmazásuk életszerű keretet. A kompetenciafejlesztés alapja az egyéni haladás. Az „A” programcsomag egy tantárgy kompetenciáinak fejlesztését szolgálja. a megértésen és tevékenységen alapuló fejlesztés. valamint a matematika. Ez a személetbeli változás az alapfeltétele a sikeres kompetenciafejlesztésnek.1. Ennek megfelelően változatos munkaformákkal. . valamint a mentori program.4. órarészletek lehetnek. A.a fókuszba állított témát.a fejlesztendő kompetenciát. egyéb segédanyagokat. 45. Ilyen például a szövegértés-szövegalkotás B. Minden programcsomag alapegysége a modul. Ilyen a szövegértés-szövegalkotás A (magyar nyelv és irodalom). testnevelés. napközi otthoni tevékenység. módszertanukban. eszközeit. mely különböző időtartamú: 90.103 Mindezek a területek megjelennek a HEFOP 3. . hogy a külön-külön fejlesztett kompetenciák találkozzanak. .) fejlesztői által kidolgozott programcsomagok. Ez a programcsomag nem fedi le a teljes tanévi óraszámot. felkészülését segítik a szakmai-módszertani képzések. munkaformákat. problémát. és 3. időbeosztását. 15 és 10 perces foglalkozások. Módszertani háttér Feltétlenül szükséges a pedagógiai módszertani kultúra megújítása. azaz különböző tantárgyakon ívelnek át. szakköri foglalkozás. A „B” programcsomagok kereszttantervi csomagok. az egyéni tanulási utak. . programcsomagjaiban. amely például a történelem. . Milyen segítséget kaphatunk a kompetenciafejlesztéshez? A pedagógusoknak. . értelmet nyerjen a gyerekek számára. biológia stb. (jogutód: Educatio Kht. módszerekkel van lehetőségünk dolgozni. Mozgókép és média. például Irodalmi önképző.1.a differenciálási lehetőségeket. B és C programcsomagokat különböztetünk meg.

A fejlesztési követelményeket a 4. tervek készítése. normák magasabbra tevődtek. a tananyag illeszkedik a gyermek érdeklődéhez. Konfliktusba kerültek önmagukkal. Mikor történt mindez? Akkor. rossz érkezéssel. amikor nem volt még feszültség az intézményben. és látszólag semmi sem indokolta a fenti megfogalmazásokat. nem lehetett elég jól kommunikálni. Biztosítja a pedagógus módszertani szabadságát. Hivatalosan 2003-ban vált „kisegítő iskolából” módszertani központtá. film. túl nagy átalakulást sejtetett. hiába nem akartak bekapcsolódni. publikálás. életkori sajátosságaihoz. fejlesztő anyagok. A döntéshozás gyors volt és fájdalmas. s akaratuk ellenére is részt kellett vállalniuk a feladatokban. strukturális konfliktusok utórengése. hátrányból indulással. ami nem volt átlátható a benne élők számára. nyugodt. a szülői igények elkerülhetetlenné tették az intézményi cél újragondolását. Gyors döntésre volt szükség. a közvetlen környezet. strukturális változás. Még egyszer őszintén a változásról! A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ a „másság” jegyében. nem volt látható a „ma”. ellenállók. Az akkor (2003. Fontos kérdés volt. hiszen minden kiszámíthatatlan volt. érdekelt lesz-e ebben az új helyzetben? Az intézmény dolgozói elkezdtek másként viselkedni. a fenntartói támogatás elvesztésével (gazdasági nyomás). . kényszerített az idő. egyéb – az új szervezeti struktúra új normákat diktált. az EU csatlakozás. a magatartásformák megváltoztak. bővülő szervezet bizonytalanságot eredményező hatása. Gyermekközpontú. nem volt módjuk munkahelyet váltani. társaikkal. Ma is érezhető a megváltozott struktúra. Megelőzve mindent. békés légkörben tették a dolgukat a pedagógusok. a „másságért” szerveződött. újak kerültek be – kutatómunka. Lehetőséget biztosít az alapozó szakasz megnyújtására. de hiába álltak ellen. a ma már önmagát gerjesztő. nem ismerve eléggé a háttér-okokat. a szerkezeti. politikai nyomás. s olyan hangadók. Voltak elfogadók. közömbösek. elindult a vezető által kikényszerített szerkezeti. az értékek.104 A hagyományokra épít. nem volt elegendő az információ. a vezetéssel. Hosszú. hogy a pedagógus hogyan találja meg a számítását. akik a régi szervezeti rendet akarták. újság. Ösztönzi az együttnevelést és a fejlesztő értékelést. A társadalmi. a túl sok lépcső. ugyanakkor lehetőséget nyújt alternatív pedagógiai felhasználásra. évfolyam végére határozza meg. A kiemelkedő képességű és lassabban haladó gyermekek fejlesztésére egyaránt alkalmas. felnőttképzés.) elvesztegetett idő ma már súlyos következményekkel járt volna. konfliktusokkal teli úton jutott el a kitüntető címig.

bevonva az ellenállókat. és 600 tanúsítványt kaptak a városi és kistérségi pedagógusok akkreditált tanfolyamokról. Az intézmény a pedagógusokra. Az együttnevelés. konferenciákat szerveztek. pozíciókat vállaltak. Mit tehet ebben a helyzetben a vezető? Gyakori vezetői értekezleteket kellett elrendelni. nevelési értekezletekhez anyagot állítottak össze ajánlásra. a kevésbé együttműködőket. a hátrányos helyzetű családok összetartásáért. különösen a változás kezdetekor. majd fogadták a szülőket tanácsadásra. A munkaidőnek nem volt vége. jobban kommunikálva. módszertani filmeket készítettek. kis családias iskolából egy nagy szervezetté válva. a délutáni és esti időszakban pedagógusokat képeztek. A zavart még nagyobbá tette a kompetencia alapú oktatás elterjesztéséről szóló pályázat elnyerése. Ugyanakkor konfliktusok alakultak ki a magánéletben. A korai követők. sikeresebbé vált a folyamat. a magánszféra kiszorult az életekből. a hétvégék leterheltek voltak. a ritkaságértékét. aminek következtében kialakult egy „kis pedagógiai intézet” az intézményben. az együttműködők. de nehéz volt megérteni és elfogadni. Az elmúlt évben közel 400 pedagógiai főiskolai hallgató fordult meg az intézményben szakmai gyakorlatát végezve. saját és külső képzések lebonyolításával. a tanítási órákon túl. felemeléséért küzdő programok alatt a résztvevő pedagógusok saját családjai majdnem szétestek. A munkaidő 8 óra lett. és sokkal sűrűbb tantestületi megbeszélésekre került sor. A pedagógiai program átalakítása során tudatosult a cél. Az intézmény egyre jobban burjánzott. megoldatlan konfliktusaival. válságba kerültek. pedagógiai munkát segítőkre telepedett teljes súlyával. . a befektetést a jövőbe. s ötleteikkel gazdagították. pedagógusképzést dolgoztak ki akkreditálásra. pozitív. a feladatok sokasága miatt összezavarodtak. utazó gyógypedagógusként fejlesztettek. utazó pedagógiai szakszolgálati ellátás – pedagógiai programba építése során a kollégák egymáshoz való viszonya változni kezdett. amik ezekhez az újabb döntéshez vezettek. ami még jobban felgyorsította az eseményeket. jótékonysági és szakmai rendezvényeket. feladatokkal túlterhelve kell az új utat végigjárni. különösen a nagy szakmai tekintélynek örvendő. néhány hangadót. újságot szerkesztettek. az új célt. eltűntek a stabil pontok. végrehajtása. és egyre több szolgáltatás kapcsolódott hozzá! A fenntartó egyre nagyobb támogatást biztosított. külső feladatvégzés. negatív értelemben egyaránt. a többségi iskolák számára. folytatni lehetne a sort a végtelenségig.105 A szervezeti változás kikényszerítette a magatartásváltozást. sokkal több elfoglaltságot jelentett az új területek feladatainak kidolgozása. A pedagógusok tanítottak. továbbfejlesztették az intézményi lehetőségeket. versengők azonnal felismerték az új helyzet előnyeit. A tantestület nagy része felismerte az okokat. gondjaival. Osztályfőnöki órákat terveztek az általános és középiskolákba. hogy egy kényelmes. tisztelet övezte pedagógusok élre állításával. Megosztva a problémákat.

Időkényszer. A pedagógus anyaként és pedagógusként is meg szeretne felelni. hogy nélkülözhetetlenek. szakemberei túlélési lehetőségeit. A szakemberek más területeken is jól működnek. a képzések. hanem egy módszertani központban. de nehéz ezt tennie. a nyílt napok. máshol szerephiány – a kijelölt feladatok nincsenek egyensúlyban. az önképzések felülvizsgálata. Kompromisszumok születtek. iskolák elégedettek.106 Az iskola nyitottsága. ha a saját gyermeke fél ötkor befejezi az iskolát. team-ben (tanító-szaktanár-terapeuta-pszichológus-orvosgyógypedagógus-fejlesztő pedagógus) új baráti társaságok.és középiskolaként. az idő most neki dolgozik. A vezető. hangsúlyos egyének. hogy szükséges az emberi erőforrások újragondolása. nehéz jól leosztani a feladatokat. informális csoportjaikat inspirálták. rangja lett a pályázataink konzorciumaiba partnerként bekerülni. s megtiszteltetéssé vált programjainkon részt venni. s a maslow-i piramis csúcsa vonzóvá vált. a Bárczi Gusztáv Módszertani Központban. A konfliktust feloldani csak minőségi munkát végző pedagógussal lehet. Az azonnal követők érzelmileg teljesen azonosultak. a vezetés is túlterhelt. Szeretik. általános. Az új munkakapcsolatokban. újabb informális csoportok jöttek létre. felülírta a csoportok ellenállását. baráti. hatást gyakoroltak a csoportban lévő személyekre. aszinkronitás. Látja. elszigetelődtek eddig központi. A városi. hogy fontosak. az eddiginél sokkal erőteljesebben konfliktusba kerültek az egyéni és közösségi érdekek. az óvodai. beszélgető körök alakultak. Egyeseknél szereptúlterhelés. gyógypedagógusai. előadásokat tartanak. a gyógypedagógia szegregált szerepének felszámolódásában. iskolai városi és kistérségi szakszolgálati. vannak elkerülők ma is. az egyetem részéről. terápiás ellátás az önmegvalósítás felé indult. s bár késleltetett a jutalom. . értik a dolgukat. egy beruházás a jövőbeli szükséglet kielégítése érdekében. pedagógusok többszörösen leterhelve. újabb informális csoportok alakultak. de a fölérendelt cél. Hogyan strukturálódtak a szerepek? Újabb vezetők választódtak ki. kistérségi óvodák. Jól képzett. Meghívásokat kaptunk országos konferenciákra. Mit jelent ez a változás? A gyógypedagógia átörökítését a forrongó viszonyokból a gyermek javára. a bemutatók. A veszélyeztető csoport hangadói közül nem mindenki vált együttműködővé. publikálnak. s új hitvallás született: már nem egy kisegítő iskolában dolgoztunk. támogatóvá vált. óvodaként. konferenciák sora. hogy együttműködők. tervszerű beavatkozás. aki képes a megváltozott körülményekhez igazodni. terveket. míg ő utazó gyógytestnevelés óráját tartja egy somogyi településen késő délután. kiváló szakemberek járnak fejleszteni. mert csak a napközi végén kezdheti a mozgásfejlesztést. A minőségbiztosítási csoport újra alakult. az életbenmaradás. kidolgoznak új fejlesztési anyagokat. az agyonterhelt pedagógusok esetében egy racionális. módszereket. sokáig nem tartható állapot. több szerep kiosztva egy személyre. előadásokat tartottunk szerte az országban.

hiszen az elkövetkezendő év újabb kistérségi szakszolgálati feladatot jelent. meddig lehet elmenni? A szerkezeti. az intézmény halad előre.107 Hogyan lehet jobban mozgósítani? Hogyan lehet az érdekviszonyokat jobban egyeztetni? Ha feladatorientált a vezető. a hitünkben. de tudja. Az önmagát gerjesztő szervezet már nem fordulhat vissza. ha veszteségei vannak. túl sok lesz a lépcső. a gyógypedagógus szemléletünkben. újabb pedagógusképzések indulnak. a „másságunkban”. hogy állítható meg? Hol vannak a határok. ha az út fájdalommal jár. A vezető. A módszertani központtól a jövő iskolájáig. hogyan lehet a túlzott vállalásokat helyes mederbe irányítani? A szerepzavar. pontosan tudni. nem állhat meg. vezetői feladat. (a módszertani központ vezetője) .. a szerepbizonytalanság meddig terjedhet. hogy messze még a vége. átláthatóvá tenni a struktúrát. minden pedagógus és a saját erejében…. az értékeinkben. a feladatvégzést gátló tényezőket felismerni. Kordában tartani a konfliktusokat. de bízik a kollégáiban. érdekek sérelme nélkül? Megannyi kérdés. nehezek a válaszok. akkor is. strukturális konfliktusok hogy oldhatók meg kielégítően. kommunikálhatóvá. a vezetés nem haladhat tovább egy kézlegyintéssel. rögös még az út.

holott az integrált oktatás felvállalása az egész tantestületet érintő kérdés. Nem mindegy a fogyatékosság típusa. Sajnálatos módon azonban ez még nem terjed ki a pedagógusok teljes körére. Gazdaságosabbnak találják a speciális ellátást. a tanulók egyéni képességeinek. az épek közösségének motiváló hatása. Nincs lényeges különbség a városi és a városon kívüli iskolák között. a sajátos nevelési igényű gyermekek száma (iskolában. tolerancia. A szakmai kompetencia mindenütt felmerül. a fejlesztési területnek megfelelő utazó gyógypedagógus megbízását. . szociális készségek fejlesztése. Az integrációs folyamat során szerzett tapasztalat kedvezően hat az integráció megítélésére. nagy egyéni motivációt eredményez. Tudatos. egyéniesített pedagógiai eljárások megjelenése. jelezve az integrációra való tudatos felkészülést. ezek valószínű preferáltak az intézményvezetés részéről is. mert az önkormányzatok nem biztosítanak számukra külön státuszt. A gyógypedagógusok és fejlesztő pedagógusok az intézményekben tanítói feladatokat látnak el. osztályban).és tapasztalatszerzésre. a szakember-ellátottság. pedagógusra egyaránt. A vezetők beállítódása a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésével kapcsolatban különböző. Az integrációt bevezető intézményekben erőteljesebb törekvés figyelhető meg önképzésre. antidiszkrimináció elősegítése. szemléletváltás. Az erősen integráló iskolavezetők kiegyensúlyozottabb véleménnyel rendelkeznek az elmúlt évek jó tapasztalata alapján. bár szakmailag nyitottnak nevezik az intézményüket. az ismeret.108 Tapasztalatok a kaposvári kistérségben Az integráció komoly terhet ró az intézményre. Az integráló intézmények előnyei:        a másság elfogadása. bár utóbbi iskolák erőteljesebb integrációt bonyolítanak le. életszerűség. húzóereje. adottságainak előtérbe helyezése. Ez nagymértékben az intézményvezetők szakmai tudatossága. és a napi gyakorlati megvalósítás is újabb kérdéseket vet fel. társadalmi beilleszkedés. felelőssége. differenciálás. körültekintő bevezetése teljes körű tájékoztatást. Ez az állapot nagyobb fogadókészséget. a kevésbé integráló intézményvezetők véleményei szélsőségesebbek. Ezek az iskolák tájékozottabbak az együttnevelés szakmai elméletében. felkészítést kívánna meg. A nagyobb integrációs gyakorlattal rendelkező intézmények kutatják a továbbképzési lehetőségeket. Szükségét érzik a módszertani segítségnek.

felzárkóztatásuk közös felelősségvállalás és közös kötelezettségvállalás nélkül aligha volna biztosítható.  a többségi gyermekek szülei nehezen fogadják el a sajátos nevelési igényű gyermeket a csoportban. logopédusok szakmai segítségét. ismerettel rendelkeznék az adott problémákról. ezen túlmenően kevés. a fogyatékos. .  sokrétűbb a felkészülés és hosszadalmasabb. fejlesztésük. ha a feltételek ahhoz adottak lennének. Nem feltétlenül kell tehát elmarasztalóan vélekedni arról. folyóiratok segítsék a tájékozódást. Fontos lenne. így tanításuk.illetve felismerik az integráció. A Kaposvári Kistérség integrációs nevelésének. hogy az iskolákban szakkönyvek. intézményvezetői és pedagógusi szemléletének feltárása során felmerült kérdésre a következő válaszok születtek: Milyen körülmények között vállalnák a pedagógusok szívesen az integrációt? a) Amennyiben állandó személyi segítséget kapnék. A tanulási zavarral küzdő gyermekek magas számban vannak jelen – alsó és felső tagozaton egyaránt. A szakértői bizottság szerepe az integráció folyamatában a szakértői vélemények és javaslatok kiadására korlátozódik. hogy kevésbé igényelnék a gyógypedagógusok. ha a pedagógusok megosztva egymással egyéni tapasztalataikat és ismereteiket.  nehézséget okoz a sajátos nevelési igényű gyermek napi tevékenységének megszervezése. és ezzel szoros összefüggésben az esélyegyenlőség.kényszerhelyzetből való felvállalását. ismeretszerzést. A bizottságban dolgozó szakemberek túlterheltsége miatt azonban jelenleg ennél több segítség részükről aligha várható. ez az elutasító szülői attitűd negatívvá formálja a befogadó gyermeket is. Ez nem jelenti azt sem. egy arra megfelelően képzett gyógypedagógus személyében. b) Ha magam is több tudással. az antidiszkrimináció humanisztikus gondolatával való azonosulás. adottságokhoz igazodó differenciált eljárások alkalmazása még nem teljesen elterjedt. egymást segítve próbálnak túljutni mindennapi problémáikon. Fontos motiváló tényező továbbá az Európai Unióhoz való csatlakozással megváltozott társadalmi igényeknek. ezért kevesebb idő jut a többi gyermekre. A gyermekeket megillető egyéni bánásmód és a képességekhez. d) Egyéb: e) Én személy szerint nem szívesen vállalnék integrált oktatást akkor sem. a pedagógusok számára hasznosítható információval segítve munkájukat. c) Lényegesen több tárgyi feltétel megvalósulása esetén. mint ahogy a gyógypedagógusokkal való együttműködés formáinak a kialakítása sem.109 Problémák:  a sajátos nevelési igényű gyermekkel való egyéni foglalkozás több időt igényel. részben – a csökkenő gyermeklétszám által teremtődött . sérült emberekkel való bánásmódban bekövetkező szemléletváltozás. elvárásnak való megfelelés. A pedagógusok el.

mint a kevésbé integrálók. A fogyatékossági kategóriák vizsgálata azt mutatta. A már erőteljesebben integráló intézmények kiegyensúlyozottabb véleményt mutatnak. meg kell határozni. A 2008/2009-es tanévtől tovább kell pontosítani. Az iskolákban az alapító okiratokon túl a pedagógiai programokban és a helyi tantervekben is figyelembe veszik a sajátos nevelési igényű tanulók ellátását. másrészt nincsenek a többségi iskolák akadálymentesítve és a gyógypedagógia ezen területén itt a legégetőbb a szakemberhiány. mozgássérült és a középsúlyos értelmi fogyatékosok kategóriáiban. akiknek ellátása – a nagyon súlyos esetek kivételével – a többségi iskolák feladata. Az alapító okirat mindenhol tartalmazza a sajátos nevelési igényű tanulók ellátását. Többnyire minden intézményben a tanulólétszám fokozatos csökkenésében érezteti hatását a demográfiai apály. így a sajátos nevelési igényű gyerekek befogadása a létszám megtartásának eszköze lehet. de nem egyenlő mértékben. A Szakértői Bizottság és a Nevelési Tanácsadó szakemberei jól ismerik az iskolák toleranciahatárait és lehetőségeit. A magyarországi helyzetet a kaposvári kistérség adatai is alátámasztják. azon belül a diszlexiához tartozik. és a tapasztalat tehát reálisabb véleményalkotást tesz lehetővé. olykor szélsőséges szóródása arra utal. Ennek oka egyrészt. utazó gyógypedagógusainak értékelései. beszámolói segítették a következtetések megfogalmazását. A gyermeküket a végzetes lemaradástól féltő szülők részéről is fokozódó igény mutatkozik a többletszolgáltatást nyújtó iskolák megkeresésére. melynek jelentős hányada a törvény változásának következtében 2008 szeptemberétől újraértelmeződik. rehabilitációs foglalkozások mellett. Amennyiben nem sajátos nevelési igényűként lesz a gyermekek egy része diagnosztizálva. Az információ. hogy az érintett gyermekek körével szemben igen eltérő a tolerancia megnyilvánulása az egyes iskolákban. Ez a normatíva lehívásának is feltétele lesz. Az iskolák részvételi hajlandósága az integrált nevelésben bár magas. A speciális nevelési szükségletű tanulók arányának nagymértékű.110 A kaposvári Bárczi Gusztáv Módszertani Központ munkatársainak. a megfelelő számú habilitációs. Egyre nő a tanulási problémával küzdő tanulók aránya. A befogadott gyermekek aránya a legkisebb. hogy különálló jól felszerelt intézményeik vannak. az arány is jelentősen csökken. hogy a legnagyobb populáció a tanulási zavarhoz. ezért szükség esetén ők is ezeket az iskolákat részesítik előnyben beiskolázási javaslataikban és iskolaváltáskor. hogy a sajátos nevelési igényű tanulók mely körét vállalják fel az iskolák. és az iskolai sikertelenség ezért gyakran vezet iskolaváltáshoz. . Valamennyi iskolában az intézményi dokumentáció – a jogszabályi feltételeknek megfelelően – a sajátos nevelési igényű tanulók fogadásához kiegészítésre került. a látás-. A fenntartó az ehhez szükséges segítő intézményhálózat létrejöttét támogatta.

különösen a városon kívüli iskolákban. a gazdasági szempontok. tanfolyami költségek meghatározóak. az utazási. mint a többi iskolában. ha több segítséget kapnának képzett szakemberek személyében (gyógypedagógusok. a pedagógusok nem mindig tesznek különbséget a Nevelési Tanácsadó és a Szakértői Bizottság vizsgálatán részt vett gyermekek eltérő állapota és diagnózisa között. különösen a városban meghirdetett képzések igénybevételekor. hogy melyik pedagógiai szakszolgálatnak mi a kompetenciája. pszichológus) hiányát. akiknél a Nevelési Tanácsadó diagnózisa tanulási nehézség. Az integrációs tapasztalat többnyire kedvezően hat az integráció támogatottságára. a magasabb normatíva. szakmai hozzáállása és viszonyulása kedvezőbb képet mutat a téma irányában. mit kell érteni sajátos nevelési igény alatt. hogy a kényszerűség meghatározó. A szakirodalmi tájékozódás jellemzőbb a városon kívüli iskolákra. terapeuták). milyen mértékű tanulási problémát takarnak a különböző diagnózisok.111 Az intézmények jelentős része személyi feltételek (gyógypedagógus. magatartási. Olykor a sajátos nevelési igényű tanulók közé sorolják azokat a gyerekeket is. A gyermeklétszám-csökkenés. valamint a pedagógiai módszertani ismeretek hiányát jelzi. vagy éppen mit is értsenek az integrált nevelés alatt. A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság kompetenciájába tartozó feladat a sajátos nevelési igény vizsgálata. . Egyes iskolákban a rászorulók ellátásának hiányosságait jelzik. a képzéseket. iskolaés óralátogatásokat. Az integrációs tapasztalatra szert tevő iskolák pedagógusainak tájékozottsága. beilleszkedési probléma. egyelőre azonban még a témával kapcsolatos bizonytalanság és tájékozatlanság mellett a szakmai kompetencia és a módszertani ismeretek hiánya is nehezíti a tudatos integráció megvalósulását. Az integráció hátrányai között a több idő ráfordítása. A gazdasági szempontok. ez a többlet a tájékozottság mértékében. A motíváció szempontjából előkelő helyen áll a gyermeklétszám megtartása. a tanulólétszám megtartása és növelése. A városi iskolák pedagógusai jobban igényelik a tájékozódási formákat. és javaslattevés a gyermek különleges gondozás keretében történő ellátására. az egyéni felkészülés vezet. Az iskolák befogadó szemléletében megjelenik a csökkenő gyermeklétszám. ha több szakmai és módszertani ismerettel rendelkeznének. Az iskolák nyitottak ugyan a sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának felvállalására. pedagógiai asszisztens. az egzisztenciális kérdések. a város elszívó ereje. Az iskolákban még nem mindig egyértelmű. elvárás között ott van a fenntartói elvárás is. konzultációkat. és biztosítottak lennének a tárgyi feltételek. a pedagógusok szakmai hozzáállásában és módszertani felkészültségében egyaránt megmutatkozik. A társadalmi igény. A befogadást olyan körülmények között vállalnák szívesen. fejlesztő pedagógus. ennek értelmében mi jelentené tanulóik adekvát ellátását. Az integrált gyermekek intézményi ellátása is azt támasztja alá. Az iskolák. a szolgáltatások elérhetőségének nehézségei negatívan érinti az utóbbi intézményeket. Az idő lényeges szerepet játszik.

a rehabilitációhoz való jog érvényesüljön. tapasztalatát. A pedagógusok nagymértékben számítanak a gyógypedagógusok támogatására. hanem véleményük a fogyatékosság típusának. Célja. a szakszolgálatokat és a pedagógiai szakmai szolgáltatást. . A speciális nevelési igényű gyermekek ellátása érdekében az iskolák főállású saját szakembert keveset alkalmaznak. A sajátos nevelési igényű tanulókat iskoláskor előtt a gyógypedagógiai tanácsadás. fejlesztő. Lényeges. Az iskolákban fokozódó igény mutatkozik az egyéni bánásmód megteremtését segítő pedagógiai eljárások alkalmazására. a tanulók utaznak. ha nem tudják milyen szakszolgáltatás segítheti a fejlesztő munkát. de a feltételeket jelenleg nem tartják megfelelőnek: szakember. A konduktív pedagógiai szakszolgálat a mozgásfogyatékos gyermekeket látja el. az integráció előkészítését is. és súlyosságának is függvénye. szakmódszertani központként működik. Nem minden iskolában fogadnak nagy számban sajátos nevelési igényű tanulót. de több intézményben az országos átlagnál magasabb az arányuk. de gyakran fordulnak a Nevelési Tanácsadóhoz. A megalakuló kistérségi integrációs központok (szervezés alatt)hivatottak megoldani a helybeni ellátás biztosítását. hogy decentrumokban. terapeutákra. halmozottan fogyatékos gyermekek szakszolgálata. Kaposvár város egységes gyógypedagógiai módszertani intézménye hangsúlyos szerepet játszik a kistérség iskoláiban a sajátos nevelési igényű tanulók ellátásában. Komoly problémákat okozhat. inkább utazó szakembereket kérnek az egységes gyógypedagógiai módszertani intézménytől. tanácsadó. A speciális intézmény mint forrásközpont. Jelentős probléma a városon kívüli iskolák esetében. hogy a vezetők és a pedagógusok többsége nem általában utasítja el vagy fogadja el a sajátos nevelési igényű tanulók integrációját. a szolgáltatások koordinálásában. A pedagógusok jelentős része kevésnek ítéli a feladathoz saját tudását. vagy megbízással foglalkoztatnak gyógypedagógust. korai fejlesztés és gondozás érinti. majd iskoláskorban bővül a szolgáltatások köre. ha előzetes felkészítés nélkül integrálnak a többségi iskolák. a differenciált oktatásszervezéssel kapcsolatos módszertani ismeretek gyarapítására.112 A kötelezettségvállalás olykor aránytalanul nagy terhet ró egyes pedagógusokra. tényleges együttműködésük az integrált oktatás felvállalásának egyik fontos kritériuma. egyéb szakemberekre. ugyanakkor igényli a módszertani segítséget. A vezetők az esélyegyenlőséget fontosnak érzik. többnyire nem helyben történik az ellátás. A fejlesztő felkészítés a súlyosan. fejlesztőeszközök hiányára és a szülői megítélésre hivatkozva. A kaposvári Bárczi Gusztáv Módszertani Központ (a kistérség legnagyobb szolgáltatója) felvállalta az utazó gyógypedagógiai szolgáltatást. infrastruktúra. illetve egyéb szakembert. gyógytestnevelési szakszolgálatot veszik igénybe az iskolák. hogy a szegregált nevelés mellett az integráció minél nagyobb teret nyerjen. az esélyegyenlőtlenség felszámolódjon. Legtöbbször a logopédiai.

tárgyi feltételek. a gyógypedagógus jelenléte. az elfogadás ténye és az igény a továbbképzésekre. Ugyanakkor biztató a nyitottság. . A pedagógusok fogadókészsége függ a különböző körülményektől. nagyobb tájékozottságot és szélesebb körű segítségnyújtást mutattak a több integrációs tapasztalattal rendelkező iskolák pedagógusai. növelése motiválja. hogy van előnye az integrált oktatásnak. a speciális ismeret. mint végzettség. Úgy tűnik. Lényeges. amely minden iskolában megjelenő probléma. team-munka.113 Elfogadóbb attitűdöt. a megváltozott tanulásirányítási technikák ismerete. logopédusok segítségére számítanak munkájuk során. a másság elfogadása és az ép gyermekközösség húzóereje. hogy a szakmai kompetenciával kapcsolatos megállapítások bizonytalanságot és a törvényi rendelkezések ismeretének hiányát jelzik. hogy az intézményvezetők és pedagógusok attitűdje az integrált neveléssel kapcsolatban inkább elfogadó. módszertani felkészültség. Leginkább a gyógypedagógusok. A pedagógusok többsége valamilyen formában megpróbált már ismereteket szerezni legalább a tanulási zavarokról. Összességében megállapítható tehát. hogy olyan tényezők szerepelnek lényegesen megkülönböztető elemként: mint az információ. bár az erősen integráló intézmények a kollégáikat helyezik előtérbe. továbbképzés. A pedagógusok többsége elismeri. többek között a tolerancia. de a pedagógusok jelentős része szerint az együttnevelésre való törekvést nem egyszerűen a gyermeklétszám megtartása. hanem sokkal inkább a szemlélet változása és a társadalmi elvárásoknak való megfelelés. kooperáció. Az integrációra nyitott iskolákban is tartanak a feladattól.

114

ÖSSZEGZÉS
A sajátos nevelési igényű gyermek nevelése az elmúlt évtizedekben szegregált formában történt. Az integráció előtérbe kerülése felgyorsította az együttnevelést. Az egyéni különbségekre is figyelő differenciált tanulásszervezés, a befogadó empatikus légkör, a pedagógusmesterség átértelmezése, a pedagógus facilitáló szerepe szemléletváltást jelent a 21. század iskolájában. A szegregáció mellett új fogalmak jelentek meg, mint az integráció, inklúzió, melyek a mássághoz való viszonyt átértelmezik, az előítéletességet, megbélyegzést elfogadhatatlannak minősítik. Az integrált iskoláztatás elveti a hátrányos, kirekesztett helyzetet, a megbélyegzést, a stigmákat. A gyógypedagógiai nevelésben elkülönült a hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű gyermek fogalma. Nem minden hátrányos helyzetű tanuló sajátos nevelési igényű, a roma gyerekek ily módon történő szegregálása új jogszabályi alapokra helyeződött, és kezd más társadalmi megítélést kiváltani. A sajátos nevelési igény olyan gyűjtőfogalom, amely a Szakértői Bizottság által véleményezett és megítélt speciális kategóriákat jelöl. Az ide tartozó tanulók szegregált, integrált formában nevelődnek. Az integrált nevelés szintjei a spontán integrációtól az inkluzív nevelésig terjednek. Az együttnevelés sajátos útja a fordított integráció, ahol a többségi tanulókat fogadják a speciális nevelésű tanulók iskolái. Az integráció nemzetközi szinten változatos formát mutat, de abban egyetértés mutatkozik, hogy a gondolkodásmód megváltozásán alapul. Az Európai Unióban erős az elkötelezettség a befogadó társadalom létrehozására. Hazánkban még ma is erőteljesebb a szegregáció, holott a jogi szabályozás támogatja az integrált nevelést. Az oktatási rendszerek átalakulását meghatározza az oktatási esélyegyenlőség növelése, a szegregált gyógypedagógiai intézmények átstrukturálódnak, a gyógypedagógiai tevékenység megújul. Az integráció kulcsszereplője a pedagógus, meghatározó a befogadó pedagógus személyisége. A személyi feltételek mellett fontosak a tárgyi, szakmai feltételek. A kedvező tanulási környezet megteremtése a többségi gyermekek szülői számára is megnyugtató. Az eltérő fejlődésű gyermekeket jól ismerő pedagógusok differenciális szemlélettel, jól megválasztott módszerekkel, kooperatív csoportos technikákkal, speciális pedagógiai módszertani tudással segítik a folyamatot. Megfelelő szakmai képzettség hiányával, nem megfelelő felkészítéssel, alkalmatlan intézményi struktúrával nem lehet megfelelni ennek a kihívásnak. Az intézményi szervezetfejlesztés elsősorban a vezető feladata, a szerepe, személyisége meghatározó, mint ahogy a fenntartó támogatása és a szülői igényekhez való alkalmazkodás is. A hazai vizsgálatok feltárják az integráció minőségét befolyásoló tényezőket, és megállapítják, hogy a magatartás- és részképesség-zavarral küzdő tanulók az integráltan neveltek legnagyobb számú csoportja. Egyre magasabb azoknak az intézményeknek a száma, amelyek nyitottak az új szakmai és környezeti kihívásokra, a szervezeti és tartalmi kereteik átalakításával alkalmassá válnak a

115 kulcskompetenciák fejlesztésére, a fejlesztési programok befogadására a különböző képességű gyermekek – a sajátos nevelési igényűek és ép társaik – együtt történő fejlesztésére. Az oktatásügy erőfeszítése a szelekciós folyamatok feltartóztatására, az esélyegyenlőség biztosítására sok új jó szándékot, kezdeményezést, kísérletet hozott magával, értékközvetítő és képességfejlesztő programokat hozott létre. A sikeres integráció feltételei: az alapító okiratban és a pedagógiai programban az integráció deklarálása, gyógypedagógiai segítségnyújtás, tanácsadás, az inkluzív intézmények befogadó szemlélete, nyitottsága, speciális oktatási és technikai eszközök, akadálymentesítés, fejlesztő értékelési rendszer kialakítása, szoros kapcsolattartás a szülőkkel. Az inkluzív iskolák az integráció magasabb fokát jelentik. Szemléletük lényege, hogy minden gyermek különböző, különleges. A pedagógus meglátja a gyermekben az egyedit, a rá jellemző sajátosságokat. A gyermekek is elfogadják, hogy mindenkinél felléphetnek tanulási nehézségek, más mindenkinek az érdeklődési köre, tapasztalata, érzelmei, másképp tanulnak, más ütemben, más területen bontakoznak ki a képességek. A többségi iskolák és az ott dolgozó pedagógusok felelőssége megnő a sajátos nevelési igényű tanulókkal szemben. Az inkluzív nevelés-oktatáshoz nélkülözhetetlen az attitűdváltás, a vezetői, nevelői elkötelezettség, az iskolatársak, szülők megértése, empátiája, befogadó elfogadó magatartása. A korai felkutatás, a speciális terápia megkezdése, a szülői tanácsadás fontos feladat. Az óvodákban a logopédiai, gyógytestnevelési szakszolgálati ellátás erősítése, a mobil gyógypedagógiai szakszolgálat fokozott működtetése különösen fontos, az integráltan nevelhető gyermekek érdekében. A fogyatékos emberek kapcsolatlétesítése, és az érintkezés feltételeinek biztosítása érdekében közlekedésük könnyítése, az akadálymentesítés, szállító szolgálatok, távközlés, jelnyelvi tolmácsok, olvasható információk létesítése szükséges.

Mi a jövő?
     Elsősorban az eredményes, jól működő integráció. A szoros szakmai együttműködés. Az integráció, az inklúziós folyamat továbbvitele és terjesztése. A városi és kistérségi munkaközösségek bővítése és erősítése. A kompetencia alapú oktatás elterjesztése.

A magyar közoktatás és az Európai bizottság kulcskompetenciákra al apozva az alkalmazásképes tudást állítja a középpontba. A közoktatás feladata, hogy egyenlő esélyeket biztosítson minden gyermek számára, a hátrányos helyzetben lévőknek adja meg a felzárkózás lehetőségét. A fejlesztés során építsünk a gyermekek előzetes tudására, tanítsuk meg, hogyan kell tanulni. Az elmúlt évek elképzelései részben megvalósultak, komoly eredmények születtek, a komplex ellátás minőségi fejlesztést eredményezett. A többségi óvodák és iskolák lassanként nyitottabbak a fogyatékosok befogadására, bár személyi és eszközi ellátottságuk még nagyon hiányos. A szülői szervezetek ma még nem erősek, de már léteznek. Létrejöttek és működnek a speciális nevelést igénylő gyermekeknek segíteni hivatott közalapítványok, civil szervezetek alakultak és tevékenykednek. Az utóbbi évtized törvényalkotása nagyon sok szempontból eredményezett komoly előrelépést az esélyegyenlőség érdekében, annak megvalósítása terén. Ezek a pozitív változások érintik a gyógypedagógiai intézményeket, a gyógypedagógusokat, és arr a

116 sarkallják őket, hogy keressék a jobb megoldásokat a rászoruló gyermekek, családjaik és segítőik érdekében. Az együttnevelésre vállalkozó többségi iskolák pedagógusai a főiskolákon, egyetemeken nem szereztek kompetenciát a sajátos nevelési igényű tanulók ellátásához, ezért a tudatos befogadáshoz szakmai segítségre van szükség. A tanári attitűdök, a tanárok szociális érzékenysége, empátiája, az eltérések elfogadásának képessége, szakmai kompetenciák megszerzése a szolgáltatások fontos meghatározója. A szakmai szolgáltatások a befogadó intézmények számára azt a szakmai- módszertani hátteret biztosítják, amely eredményessé teszi a befogadást. A 21. század iskoláját a gyermek érdeke és a partnerközpontú együttműködés jellemzi, mindez megköveteli az intézményektől, hogy minél szerteágazóbb kapcsolatrendszert működtessenek. Az iskola minőségének egyik meghatározója kapcsolata a segítő intézményrendszerrel. Az integrációt felvállaló iskolák megsegítésére a közoktatási törvény lehetőséget biztosít egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények létrehozásával. Az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények szakszolgálati és szakmai szolgáltató feladatokat vállalnak fel. Utazó gyógypedagógiai hálózattal, utazó speciális szakemberekkel segíthetik a többségi intézményeket integrációs céljaik elérésében. Pedagógiai szakmai szolgáltatásaikkal az oktatás hatékonyságát és eredményességét növelhetik, szemléletformálásukkal a másság tiszteletét erősíthetik. A szakmai elkötelezettségen túl fontos a források biztosítása. Az Európai Szociális Alap forrásai Magyarország számára is elérhetőek a Nemzeti Fejlesztési Terv Humán Erőforrás Fejlesztési Operatív Program kereti között. A HEFOP különböző intézkedései által új programcsomagok, jó gyakorlatok terjedhetnek el, megvalósul a pedagógusok továbbképzése, kialakul a szakmai segítő hálózat. A sajátos nevelési igényű és a hátrányos helyzetű tanulók nevelése-oktatása a magyar iskolarendszerben jelentős változásokon ment keresztül. A sikeres integráció megvalósítása hosszú fejlesztési folyamatot jelent, egyben intézményi szervezeti változást. A jelenlegi magyar törvényi szabályozás kedvez a speciális nevelésű gyermekek, fiatalok beilleszkedési törekvéseinek. Képletesen elmondható, hogy az 1951. évi törvény rendelkezései folytán áttelepített fogyatékos gyermek, közel 60 év után visszaléphet többségi társaihoz, megteremtve az iskolai-társadalmi lehetőséget a beilleszkedésre. A sajátos nevelési igényű és a hátrányos helyzetű tanulók társadalmi integrációja attól függ, hogy a szakmaközi együttműködés, a felelősségteljes közös gondolkodás mennyire teljesedik ki, mennyire készek együttműködni a közösségek, a társadalom különböző szervezetei, csoportjai abban, hogy a most felnövekvő generáció egy előítéletességtől mentes társadalmat építhessen. „A kulcs az értelmes és teremtő élethez a kezünkben lehet. Rajtunk is múlik, hogy hogyan közelítjük meg a hegycsúcsokat.”25
(Cserné Adermann Gizella)

25

Dr. Kovács Eszter – Cserné Adermann Gizella: Tanult tehetetlenség, állóképesség, önbeteljesítő jóslat (www.feek.pte.hu)

a jövő iskolái. származásától. a tanulók képességeinek alaposabb megismerésében. A gyógypedagógiában felhalmozott tudás átadására építenek a NAT-ban megfogalmazott kulcskompetenciák. amelyik a legintelligensebb. struktúrákat. a modellértékű metodikai eljárásokat. az új kihívásoknak. tréningekkel kell megismertetni az új lehetőségeket. a dolgozókat fel kell készíteni.117 UTÓSZÓ Az integrálható tanulók gyógypedagógiai megsegítése legjobban a módszertani központok szakemberein keresztül valósulnak meg. Minden szervezetnek változnia kell. segíteni tudnak az egyénre szabott fejlesztésben. még csak nem is az. a korszerű tantárgypedagógiai szemléletet. a megváltozott tanulási környezet. század gyermekéhez igazodik. hanem a gyakorlat terén is. amelyik a legerősebb. igaz ez az iskolákra. eljárásokat. jól felkészültek legyenek. Egész oktatási rendszerünk átalakulása a 21. aki egyedi. a facilitáló pedagógusszerepet. amelyik képes reagálni a változásokra. és nemcsak az elméleti tudás. Az egész szervezetet érintő folyamatra a vezetőket. Legfőképpen igaz ez ma a gyógypedagógiai intézményekre. hogy a gyógypedagógiában dolgozó szakemberek megfelelően képzettek. A gyógypedagógusok jól tudnak közvetíteni. az ezzel járó konfliktusokat és kezelésüket. Képzésekkel. értékelésben. igényeknek megfelelően. értelmi képességétől. módszereket. az összetett intézményekre.” (Charles Darwin) . értékes. „Nem az a faj a túlélő. ezért fontos. hanem az. szociokulturális hátterétől függetlenül. és értékeihez mért fejlesztést igényel.

: Hatos Gyula)  Hatos Gyula: Az imbecillisek pedagógiája – Tankönyvkiadó Bp. 315-332.  Csányi Yvonne: Fogyatékosok integrációja – nemzetközi és hazai áttekintés – Gyógypedagógiai szemle 18.  Dr. 11-12. (szerk. 2003.  Dr.pte. 1986. július-agusztus . 4. Kálmán Zsófia: Van-e szükségük pozitív diszkriminációra Magyarországon a sérültséggel/ fogyatékossággal élő embereknek? – Hoffmann Judit: Gyógypedagógiai szöveggyűjtemény – Comenius Bt.  Játékra nevelés a foglalkoztató iskolában– Országos Pedagógiai Intézet Bp. Pécs.: Szép Lászlóné)  Nevelési program a foglalkoztató iskolák óvodai tagozata számára – Művelődési Minisztérium Bp.  Bicsákné Némethy Terézia: A Zala Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szerepe a fogyatékos gyermekek jogainak érvényesítésében – Szakdolgozat. BME Közoktatás-vezetői szak 2002. 1990. Gábori Mária: A sajátos nevelési igényű gyermek integrált/inkluzív nevelése.  Adonyiné dr.  Csányi Yvonne és Perlusz Andrea: Integrált nevelés inkluzív iskola.  Hatos Gyula: Emberek értelmi akadályozottsága – Nemzeti Tankönyvkiadó Bp.118 IRODALOMJEGYZÉK  Csányi Yvonne: A speciális nevelési szükségletű gyermekek és fiatalok integrált nevelése – oktatása 1990. In: Báthory Zoltán és Falus Iván (szerk.03. Papp Gabriella: Tanulásban akadályozott gyermekek a többségi általános iskolában – Comenius.htm . Forray R. 2002. Budapest. 2001. Pécs 2004.hu/dogitamas/BHF_FILES/html/28Keri/html/hefop09. Tananyagok a pedagógia szakos alapképzéshez – szerk. 271-279. (szer.: Bárdossy Ildikó. 1987.82k 2008. 86. Katalin.  Boreczky Ágnes: Kultúraazonos pedagógia – Országos Közoktatási Intézet – Új Pedagógiai Szemle 2000. 1984.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből Osiris Kiadó.10.btk. Kéri katalin – PTE BTK Nev.Tud. sz.Intézet nti.

180. Országos Közoktatási Intézet.): Befogadó iskolák. 3. 1. sz.  Benczéné Csorba Margit: Segítünk.  Zsigmond Anna: Amerika: Társadalom és oktatás: Fordulópontok az amerikai oktatáspolitikában – Gondolat Kiadó.): Gyógypedagógiai alapismeretek. 22. elfogadó közösségek. (18. 2008. 4. 3-10. Budapest 1998. http://www. 54. Gyógypedagógiai Szemle 1991. In: Kőpatakiné Mészáros Mária (szerk. évf. 28-38. . előadás – Kaposvár.oki. Fejlesztő Pedagógia 2002. 13.  Illyés Sándor (szerk. 19. Budapest 2005.94.sz.10.: Új Pedagógiai Szemle 1999/1.  Puskás Aurél (Educatio Kht.sz.  Illyés Sándor: Másság és emberi minőség.): Táguló horizont.) Kompetencia konferencia. Budapest 2003. Országos Közoktatási Intézet. 3. Budapest 2003. In: Halász Gábor és Lannert Judit (szerk.  Petriné Feyér Judit: A különleges bánásmódot igénylő gyermek . OKI. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. 2.  Mills Charles: Szegregáció vagy integráció? Gyógypedagógiai Szemle 1994. 2004.) 3-4.  Kőpatakiné Mészáros Mária (szerk.php?tipus=kiadvany&kod=Jelentes2000 – 2008.  Lannert Judit és Mártonfi György: Az oktatási rendszer és a tanulói továbbhaladás. Tanulmánykötet a befogadó iskolák.: Didaktika.  Jelentés a magyar közoktatásról szerk.  Kőpatakiné Mészáros Mária: Felnő egy elfogadó nemzedék. 1994. elfogadó közösségek pedagógusai számára.03.: Halász Gábor és Lannert Judit 2000.119  Halász Gábor: A sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása: európai politikák és hazai kihívások Új Pedagógiai Szemle 2004. In. 2000.  Tímár Éva: Városi és községi iskolák tanítási klímájának sajátosságai. sz  Vargáné Csigás Erzsébet: Egy integrációs óvodai nevelés története. sz. Bp. sz. Nemzeti Tankönyvkiadó.): Jelentés a magyar közoktatásról 2003.. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar.: Magyar Pedagógia. hogy segíthess! – Fejlesztő Pedagógia 2007. In: Falus Iván szerk.  Párdányi Teodóra: Enyhe értelmi fogyatékosok részleges integrációja az iskolában. In.hu/oldal. 3-4. Budapest. 166-179.

Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátási terve – Kaposvár. VII. . évi LXXIX. törvény – a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról  Az esélyteremtő közoktatásért – Oktatási Minisztérium OKT.  Kaposvár Megyei Jogú Város feladatellátási terve – Kaposvár. 2008. 2008. Országos Közoktatási Szakértői  1993. 2000.120  Közoktatásfejlesztés – Esélyteremtés Konferencia – Debrecen. évi XXVI. 2005..  Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás Egyeztetési terve 2008. törvény a közoktatásról  1998.  Bárczi Gusztáv Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó pedagógiai szakmai továbbképzési terve és félévi beszámolója – Kaposvár. 2008.  Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás adatbázisa 2008.

integráció Az együttnevelés feltételei Integrált iskoláztatás Inkluzív nevelés A tanulásban akadályozott és értelmileg akadályozott gyermekek az óvodában. iskolában Tanulásban akadályozott gyermek Értelmileg akadályozott gyermek A pedagógiai szakszolgálatok Logopédiai szolgáltatás Gyógytestnevelés Gyógypedagógiai tanácsadás. FEJEZET Más a gyermekem Alapfogalmak. módszerek.121 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ BEVEZETÉS I. korai fejlesztés és gondozás Fejlesztő felkészítés Nevelési tanácsadás Konduktív pedagógiai szakszolgálat Továbbtanulási. jogszabályok Sajátos nevelési igény – hátrányos helyzet Szegregáció . eljárások. struktúrák . pályaválasztási tanácsadás Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság A pedagógiai szakmai szolgáltatások Az új típusú pedagógus Új eszközök.

fejlesztő iskola. iskola. speciális és készségfejlesztő szakiskola Diákotthon Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó Utazó szakember-hálózat Az utazó gyógypedagógus kapcsolatrendszere Terápiás szolgáltatások I-II.122 II. A Módszertani Központ pedagógiai szakmai szolgáltatásai Kistérségi pedagógiai szakmai szolgáltatás Az intézményi dolgozók munkájáról Fejlesztési program Együttműködés a szülőkkel A kistérségi integráció Az értékelés Kompetencia alapú oktatás Még egyszer őszintén a változásról! Tapasztalatok a Kaposvári Kistérségben ÖSSZEGZÉS UTÓSZÓ IRODALOMJEGYZÉK MELLÉKLETEK . hogy segíthess! A Kaposvári Kistérség bemutatása Bárczi Gusztáv Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó Történeti áttekintés Az intézmény feladata és alaptevékenysége Az intézmény pedagógiai gondolkodása A Módszertani Központ célja Óvoda. FEJEZET Segítünk.

) Az intézmény rövid neve: Bárczi Gusztáv Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó 3. 11.) iskolai életmódra felkészítő csoport (1 évf.) középsúlyos értelmi fogyatékos csoport (1-8.) A közoktatási intézmény önálló szervezeti egységei: a) Óvoda. Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó 2. 2. Általános Iskola.dc) Utazó gyógypedagógiai hálózat e) Nevelési Tanácsadó 9. Diákotthon. évf. Speciális Szakiskola. évi LXXIX.) fejlesztő iskolai csoport 80 gyógypedagógiai intézeti férőhely 5.) Az intézmény OM azonosítója: 038551 7. 4. Diákotthon és Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó alapító okiratát a következők szerint határozza meg: 1.) speciális és készségfejlesztő speciális szakiskolai évfolyam (2+2 évf.db) Pedagógiai szakmai szolgáltatások . évi XXXVIII. Bárczi Gusztáv u.da) Pedagógiai szakszolgálatok Módszertani Központ .) Az alapítás éve: 1948. általános iskola b) Speciális és készségfejlesztő speciális szakiskola c) Diákotthon d) Egységes Gyógypedagógiai .) Az intézmény típusa: Közös igazgatású közoktatási intézmény 8.) Felvehető maximális tanulólétszám: 360 fő 10.) autisztikus tüneteket mutató autista csoport (1-8.) Évfolyamok száma: óvodai csoport (3 évf. törvény.) Az intézmény székhelye: 7400 Kaposvár.) általános iskolai csoport (1-8. fejlesztő iskola.) Az intézmény elnevezése: Bárczi Gusztáv Óvoda. sz. továbbá a közoktatásról szóló 1993. évf. Általános Iskola.123 1. Speciális Szakiskola.) Az intézmény törzsszáma: 398150 6. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT Az államháztartásról szóló 1992. évf.) Az alapító szerv neve: Somogy Megye Tanácsa . törvény alapján Kaposvár Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv Óvoda.

fejlesztő iskolai oktatás. amelyben a 6. életévét betölti 80122-5 Sajátos nevelési igényű (enyhe.124 12. gyógypedagógiai tanácsadás. autista) tanulók nappali rendszerű. 13. beszédfogyatékos.) Az intézmény feladata és alaptevékenysége: Sajátos nevelési igényű (enyhe. Változó létszámmal beiskolázásra kerülő. zavarral. konduktív pedagógiai ellátás biztosítása. súlyosan . elméleti oktatás és gyakorlati képzés 2+2 évfolyamon OKJ 31786201 ABC – eladó OKJ 21620301 Állatgondozó . pszichológiai feladatok ellátása. TEÁOR szám: 85. oktatása. középsúlyos értelmi fogyatékos. súlyos pszichés magatartási zavarokkal küzdő gyermekek általános iskolai nevelése és differenciált oktatása Speciális szakiskola Alapvető szakág: 80220 szakiskolai oktatás. A nevelési-oktatási folyamat eredményességét szolgáló kutató-fejlesztő csoport működtetése. Kossuth tér 1.) Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Kaposvár és Környéke Óvodai Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 7400 Kaposvár. logopédiai. Kaposvár és Környéke Általános Iskolai Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 7400 Kaposvár. beszédfogyatékos) gyermekek. középsúlyos értelmi fogyatékos. korai fejlesztés és gondozás.20 alapfokú oktatás 55.90 egyéb szálláshely-szolgáltatás Alapvető szakág: 852.halmozottan fogyatékos. gyógypedagógiai ellátása. oktatása 1-8 osztályig (8 évfolyamon) 80121-4 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés.010 Alapfokú oktatás (alapfokú oktatás kivételével) Szakfeladatok: 80112-6 Sajátos nevelési igényű (enyhe. halmozottan fogyatékos gyermekek részére annak a tanítási évnek az első napjától. iskolai. Kossuth tér 1. szakképzés 80225-2 Sajátos nevelési igényű (enyhe fokban értelmi fogyatékos) tanulók nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatása. autisztikus tüneteket mutató és autista tanulók nevelése. autista) gyermekek óvodai nevelése Fejlesztő iskolai oktatás súlyosan. középsúlyos értelmi fogyatékos. gyógytestnevelési. oktatás Hátrányos helyzetű. Az utazó szakemberhálózat keretében a többi gyermekkel együtt nevelt. Állapotuknak megfelelő óvodai. autista. integrált. tanulási nehézségekkel. fejlesztő felkészítés. tanulók pedagógiai. speciális szakiskolai nevelése és oktatása. sajátos nevelési igényű gyermekek speciális fejlesztése utazó gyógypedagógussal. általános iskolai nevelése.

elméleti oktatás és gyakorlati képzés 2+2 évfolyamon A munkába állást. iskolák számára. pedagógusok képzésének. akiknek gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben való tanulásukhoz a lakóhelyükön nincs lehetőségük. autista) tanulók speciális szakiskolai nevelése. Felsőfokú. takarítói kisegítő munkák Konyhai munkák. szervezése. szakmai fejlesztés az integrációra is kiterjedően: szaktanácsadás. pszichológiai tanácsadás óvodák. autista) tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése. igazgatási. Nevelési-oktatási folyamat eredményességét szolgáló kutató-fejlesztő csoport működtetése. iskolák számára. tanácsadó szolgálat. . főiskolai és egyetemi szintű képzésben résztvevő hallgatók gyakorlati képzése. Feltételek megteremtése azon tanulóknak. továbbképzésének és önképzésének segítése. oktatása 80511-3 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) 55132-6 Diákotthoni. pedagógiai tájékoztatás. életkezdést elősegítő képzés: Válaszfalépítő kőműves Konyhai munkák. oktatása nappali rendszerben. Nyitvatartási napok száma: 365 nap. tanulók számára Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményként pedagógiai szakszolgálati ellátás óvodák. iskolapszichológiai feladatok ellátása. Nevelési. Az intézmény folyamatos nyitvatartással működik. középsúlyos értelmi fogyatékos. . kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos nevelési igényű gyermekek.javító OKJ 21620705 Parkgondozó OKJ 21529301 Szőnyegszövő OKJ 31527603 Varrómunkás OKJ 31786208 Virágkötő OKJ 33464101 Számítógép-kezelő (-használó) A munkába állást. Pedagógiai-szakmai szolgáltatás. pedagógiai szolgáltatás. 80 intézeti férőhely azoknak. konyhai segítő munkák Készségfejlesztő speciális szakiskola Sajátos nevelési igényű (középsúlyos értelmi fogyatékos. akiknek a mindennapi bejárása nem biztosított. életkezdést elősegítő képzés: Parkápoló Takarító. konyhai segítő munkák Csomagolás Kézi cirokseprű-kötő 80222-5 Sajátos nevelési igényű (enyhe. tanuló-tájékoztató.125 OKJ 31526202 Asztalosipari szerelő OKJ 31782202 Gyorsétkeztetési eladó OKJ 33527610 Lakástextilvarró. diákotthoni elhelyezése.

42 Máshová nem sorolt felnőtt. gyógypedagógiai asszisztensek képzése. szülői tanácsadás. szervezése  tanuló-tájékoztató.) Intézményi közétkeztetés 55231-2 Óvodai intézményi közétkeztetés 55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés 55233-4 Kollégiumi intézményi közétkeztetés 18. 15.) 75192-2 Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 16.) 75195-8 A költségvetési szervek által végzett egyéb kiegészítő tevékenységek 17. és emiatt az oktatásban tanulmányi vagy magatartási problémákkal küzdő fiatalok pszichológiai vizsgálata és kezelése. nevelésének. rehabilitációs célú foglalkoztatása a pedagógus és a szülő bevonásával. szülőklub és telefonos segélyszolgálat 80521-2 Nevelési Tanácsadó szolgálat A nevelési tanácsadás feladata a beilleszkedési zavarokkal.) 8541-0 Pedagógiai . 121. képzésének segítése (Ktv. pedagógiai szolgáltatás  pedagógusok képzésének. iskolákba járó. fejlettségi képesség. integrált nevelésben részesülő sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának.) A költségvetési szerv által ellátható vállalkozási tevékenységi köre és mértéke: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. önképzésének segítése.) Az intézmény a fenti alaptevékenységen kívül ellátja: TEÁOR szám: 80.szakmai szolgáltatás  szaktanácsadás  pedagógiai tájékoztatás  igazgatási. korai fejlesztés és gondozás  fejlesztő felkészítés  logopédiai ellátás  konduktív pedagógiai ellátás  gyógytestnevelés  a többségi óvodákba.és egyéb oktatás 80402-8 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás.és tehetségvizsgálata. vizsgáztatás 80521-2 Pedagógiai szakszolgálat: Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény szakszolgálatai:  gyógypedagógiai tanácsadás. A közösségbe nehezen illeszkedő. különleges nevelési módszereket igénylő gyermekek nevelését segítő. szakvélemény készítése. Gyermekek iskolaérettségi. tanácsadó szolgáltatás. tanulási nehézségekkel. képzés. tanácsadó szolgálat  főiskolai és egyetemi hallgatók. Lelkiekben sérült. § (29) bek.126 14. magatartási rendellenességgel küzdő gyermek problémáinak feltárása. . továbbképzésének.

) Az intézmény jogállása: önállóan gazdálkodó.127 19. A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének – az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló – hatályos önkormányzati rendeletében foglaltak szerint kell eljárni. . a kiválasztás nyilvános pályázat útján történik. Az intézményegység-vezető megbízásáról és a megbízás visszavonásáról az igazgatótanács dönt. valamint az intézmény vagyonleltárában nyilvántartott tárgyi eszközök. Az intézményvezetőt a Megyei Jogú Város Közgyűlése nevezi ki. 19.) Feladatellátást szolgáló vagyon: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló 9561 hrsz-ú ingatlan. teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.

színjátszás. iskolabusz. kollégiumi elhelyezés. kiállításokon. megértés. tehetséggondozó szakkörök. informatikai eszközök használata  a gyermekfelügyelők partnerek lettek  új módszerekre. judo. felelősségvállalás és gondoskodás  sajátos pedagógiai eljárások és a gyermek egyéni haladásának megsegítése  nagyobb odafigyelés és összetettebb egyénre szabott feladatok végzése  elfogadóbbá váltunk. osztálykirándulások. társastánc. úszás. tűzzománc. differenciált oktatás. továbbtanulás. reneszánsz tánc. rendezvények. melléklet MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS Tantestületi vélemények egy minőségbiztosítási felmérés során Az elmúlt 10 évben miben változott meg a pedagógusok. empátia és odafigyelés a pedagógusoktól és a gyermekfelügyelőktől is  tudatosság. rugalmasság. rajz. pályázatokon való részvétel. naprakész elméleti és gyakorlati tudással látjuk el a feladatainkat  individualizálódás  egyén került előtérbe  együttműködés. versenysport. könyvtár. foci. szakképzés. eljárásokra fogékonyabbak lettünk  kevesebb a tekintélyünk  munkacsoportok együttműködése hatékonyabbá teszi a munkát  partnerközpontúság  kooperáció  piacszemlélet eluralkodása  esélyegyenlőség hangsúlyozása Milyen lehetőségeket kaptak a gyerekek intézményünkben? Táborozások. alaposabb munkavégzés. DSE rendezvények. segítés  team munka  a szülők válláról több feladatot veszünk le  gyermekcentrikusság  gyermeki jogok figyelembe vétele  differenciált tananyag készítése. integráció. a másság elfogadása  korszerű. nyitottá válás. egyéni bánásmód. intelligens viselkedés  feltétel nélküli elfogadás. testi kontaktus  fokozódó felelősségérzet. szeretet. számítógépes terem. sz. jutalmazások. terápiák. érzékenység. partnerség. pszichológus szakember igénybe vétele. fotózás. megértés. ünnepélyek. korcsolya. atlétika. szabadidős tevékenységek . néptánc. precízség. tankonyha. ösztöndíj. türelem.128 2. tanulmányi versenyek. tisztelet. gyermekfelügyelők gyermekszemlélete?  a gyermek fejlődése került előtérbe  több tolerancia. eszközök.

összes fejlesztés egy helyen az intézményben. Ezt az intézményt szerintem csak ő tudja irányítani. egyéni fejlesztések. basalis terápia. azon van. minőségbiztosítási keretben a pedagógusok véleménye a következő volt: Nekem az elmúlt 5 évben a következők tetszettek… és a Az igazgató megmentette az intézményt a megszűnéstől. többcélú intézmény lett. pszichoterápia. nincs olyan gyermek és probléma. mert akár magánügyben. minden tanévben lehetővé tette a többi iskolával. az igazgatóválasztás éve. diszlexia. természetjárás. drámapedagógia. több óraszám. rehabilitációs úszás. hogy általános iskolából módszertani központ lettünk? Azt a rengeteg lehetőséget. masszázs. Jó volt látni a folyamatos fejlődést az intézmény falain belül és kívül. többféle képesítéssel. az ellátottak köre bővült. bővült a szakmai szolgáltatásunk. utazó gyógypedagógiai hálózat. gyógytorna. kibővült a fejlesztési lehetőségek köre. Többek között jutalmazásokkal. Waldorf módszer. hallásnevelés. Személyes véleményem szerint nálánál jobb. többszöri alkalommal. változatosabb programok. térítésmentesen kapnak ellátást. többféle munkát kell elvégezni maximális teljesítménnyel. tűzzománc. logopédia. logopédia. több szakember. fejlődni képes vezetőt nem tudnék elképzelni a folyamatos törekvéseiből kifolyólag. Iskolai nyílt nap (Jótékonysági nap!). diszgráfia. ami a vezető erős személyiségének is köszönhető. korcsolya. amit nem tudunk megoldani 2008. A gyerekek érdekeit szolgálta a jótékonysági napok és a vásárok szervezésével. A dolgozóit – beosztásuktól függetlenül – egyformán vagy érdemei szerint elismeri. művészetterápia Mit jelent a gyerekek számára. amit az előbbiekben felsoroltunk. bábterápia. gyógytestnevelés. megértőbb. és a megfelelő szinten vezetni. és mindig segít. judó. felnőttképzések. hogy mindenkinek legyen munkája.129 Milyen fejlesztések. alapozó terápia. 5 évre visszatekintett a tantestület. játékterápia. mentálhigienes. fejlesztő felkészítés. minőségi változást. akár munkával kapcsolatban lehet hozzá fordulni bármikor. A legideálisabb vezető. számítástechnika. Ayres terápia. . tánc-mozgás. gyógytestnevelés. konduktív fejlesztés. Konferenciák megrendezésével. Az igazgató minden dolgozóért harcol. több lehetőség a gyerekek számára. zeneterápia. intézménnyel a jó szakmai kapcsolat fenntartását. rehabilitációs órák. színházlátogatásokkal köszönte meg a munkát. A tanfolyamok szervezésével is mindenkinek a legjobbat akarta. lovas terápia. fizikoterápia. hatékonyabb együttműködés az általános iskolákkal. DSGM. pályázatok. nyitottá vált az intézmény. pszichológia. javultak a személyi és tárgyi feltételek. terápiák kerültek bevezetésre? Kutyás terápia.

Lehetőséget kaptam közoktatási vezető szakirányú képzésben való részvételre. Az említett időszakban intézményünk nehéz politikai. Munkaközösség-vezetői feladatokat látok el a felnőttképzés terén. Nyilvánvaló elkötelezettséget tanúsít a minőségi munka iránt. közismert. Pedagógusok részére színvonalas továbbképzéseket szerveztünk. rendjéhez és a jó munkahelyi közérzetéhez.130 Tanulhattam. és azokban megmérhessék magukat. sikeres. elismert. felkészült. Ilyen „környezetben”. humánus vezető. egyszemélyű vezetői iránymutatással és szűk menedzsmenttel. céljainkat. Elvárja. Több sikeres pályázati eredményt tudhatunk magunk mögött. A vezetői tevékenységet több oldalról is lehet elemezni: Az igazgató ismeri és betartja a törvényeket. empatikus. erős. stabil intézménnyé vált. 600 tanúsítványt adtunk ki. A különböző tantestületi kirándulások. aktív menedzsment és a viszonylag jó hozzáállású kollektíva. fejlődhettem és rengeteget dolgozhattam. Emberi oldalról: energikus. Az intézmények vezetése: vannak céljai. Képes koncepciót váltani. Képes az emberekből a legjobbakat kihozni. Több országos rendezvényt. rendezvények pozitívan hatottak közösségi életünkre. Intézményünk szakmai műhelyvolta még inkább kiteljesedett. Azt a támogatást és anyagi juttatást. kreatív vezető irányításával jöhetett létre. Intézményünk hatásköreinek bővülésével módszertani központtá és nevelési tanácsadóvá alakult. Tovább szélesítettük külföldi és belföldi szakmai kapcsolatainkat. hogy beosztottjai erősségeiknek. fejlődött. nagyon köszönöm intézményünk vezetőjének és vezetőségének. a kitűzött célokat eléri. Több tanfolyamon. Elősegíti. A jövőben is hasonló affinitással hozzá kívánok járulni a sajátos módszereimmel. módszerek. országosan elismert intézménnyé váltunk! Intézményünk vezetőjéről a nekem legjobban tetsző szempontok. Az emberekhez méltósággal és megbecsüléssel viszonyul. konferenciát. menedzsment típusú vezető. továbbképzésen vettem részt. érdeklődésüknek megfelelően többletfeladatokat kapjanak. anyagi és egzisztenciális fejlődés csak egy nagyon határozott. Nyitott az új pedagógiai eljárások. fejlesztéséért és a dolgozók munkahelyéért. igényes. Mindent megtett az intézmény fennmaradásáért. hogy munkatársai is a törvény szellemében cselekedjenek. Ehhez természetesen elengedhetetlen a jól képzett. az egyes személyre eső pluszterheléstől szubjektívan megnyilvánulások is felszínre kerültek. Kifelé nyitott az intézmény az 5 év során. versenyt bonyolítottunk le. tevékenységünket. ilyen mértékű szellemi. intézményünk eredményes munkájához. Megismertek bennünket. amit pluszként kaptam. . A hagyományok megtartása mellett – ilyen előremenetellel – a feladatok. gazdasági környezetben és befektetett energiával. terápiák bevezetésére. Képes az emberek mozgósítására az új dolgok megvalósítása céljából.

131 Nekem még ilyen főnököm nem volt. Programok pedagógusoknak és tanulóknak. Tantestületi kirándulások. Kooperatív munka van az intézményünkben. „tyúkanyó” módjára igyekszik védeni a dolgozó érdekeit. Korrekt iskolai vezetés és nagyon jó szakemberek! Szociálisan érzékeny közösség. Tetszettek a színvonalas szakmai konferenciák. A sok változás ellenére. és elvárja. Számomra sokat jelent. Tetszik. illetve tantestületünk van. védi a munkahelyeket. fejlesztésre. felszínre jutását. érezni az energiát. Nekem az elmúlt 5 évben a következők nem tetszettek: A demokratikus vezetéshez hozzátartozik a nevelőtestület aktívabb bevonása is fontosabb döntésekben. ami segít átlendülni az akadályokon. Bővült az iskola tevékenységi köre. Egy nehéz gazdasági és átalakulási helyzetben is perspektívát talált az iskola – az igazgató aktív. megmaradt álláshelyek. Az igazgatónő a kitűzött célok eléréséért mindent megtesz. a nehezebben. gondoskodik a lehetőségekhez mérten az anyagi megbecsülésről. hogy kiemelt figyelmet kapott a felnőttképzés. Szemléletváltás következett be a tanítási módszerek terén. illetve tréningekkel segítik a társaikat. Folyamatos képzési lehetőségek. bővülő profil. Alkalmazkodik az új kihívásokhoz. hogy mindenkinek megadatik a lehetőség a továbbtanulásra. ezáltal elkerülhetők lennének a kínos helyzetek. Munkahelymegtartó szemlélet. Rugalmas. az erdélyi kirándulás. Lehetőség az önképzésre. Tetszik az. Kollégák szakmailag nagyon felkészültek. nem mindig zökkenőmentesen telő napok-hetek alatt is érezni az összefogó erőt. a társadalmi elváráshoz alkalmazkodó iskolavezetés. Adott cél érdekében jól össze tudja kovácsolni a nevelőtestület különböző habitusú tagjait. hogy bármikor. megértés. Az eredményes pályázatok hatására bővült az intézmény eszköztára. sőt KELL! Lehetőség volt továbbtanulásra. a meghitt karácsonyi ünnepélyek. Tetszik az iskolavezetés összehangolt munkája. tantestület összekovácsolása. a szakszolgálat kiterjesztése a kistérségre. Szakmai tevékenység. bármilyen jellegű (akár magánjellegű is) problémával fordulhatok az Igazgatónőhöz. aki ilyen odaadással. energikus. presztízsének növelése. elképzeléseit valóra váltja. . Meglátja a körülötte dolgozó emberekben a tehetséget. változásra hajlamos személyisége által – a fennmaradásra. hogy kollégái is ilyen szellemben dolgozzanak. A vezetésnek is lehet önkritikát gyakorolni. és jól segíti a tehetség érvényesülését. Pozitívuma az intézmény menedzselése.

Az igazgatónő előre látja a fejlődés irányát. Tetszett. melybe minden dolgozó beletartozik. hogy halljanak rólunk. . Szakszolgálatok. kirándulások stb. s ezt elsősorban az Ő személyének tulajdonítom. jól „látta a jövőt”. Fontos. nagyon jó előadásokat tartott. Jutalom-programok. Ami nem tetszik: átalakult az intézmény munkahelyi légköre. Jó vezetőnek tartom. Tetszettek az előrelépések. Jutalomutazások – színházlátogatások. nevelőket ért atrocitás. Minden egyes látogatásom közti időben történt valami változás. a tökéletességre való törekvése. sok tekintetben bölcs meglátásai. Utazó gyógypedagógiai fejlődése. a közös programok iskolán kívül összekovácsolták a kollektívát. A 10 év tervei szinte 100 %-ban megvalósultak. Továbbképzési lehetőségek. ezzel biztosítva a dolgozók munkahelyét. A dolgozók részére szervezett utazások. Több sikeres konferencia megrendezése. újak keresése – erőfeszítésein felül. Szinte mindig több lépéssel mások előtt járt. stílusa. kapcsolatok fenntartása. tevékenység. fejlődés az intézményben. az intézmény profiljának bővítése. és segített. Ami tetszik: a kialakult gazdasági és politikai helyzetben – a sorozatos iskolabezárások ellenére – is sikerült megőrizni és továbbfejleszteni az intézményt. Mindig volt valami átütő rendezvény. jövőképe. őszinte visszajelzést adott kellő időben. az intézmény érdekében kifejtett erőfeszítései. Munkahelyi stabilitás. több lett a pedagógusokat. Családok felé való nyitás. Közös karácsonyok. Rengetegen megismerték intézményünket. Jeles ünnepekről megemlékezés ajándékkal. a baráti bensőségesebb légkört felváltotta egy ridegebb légkör. ebéddel a dolgozók számára. pályázati lehetőségek maximális kihasználása. nőnap. de leginkább a saját gyerekekkel való kirándulás és színházlátogatás.132 Igazgató asszony szakmai felkészültsége. hogy a városban történt negatív változások a mi intézményünket jóval kevésbé érintették. határozott személyiség. magáévá tudta tenni teljes mértékben a menedzser szemléletet. Az intézmény jövőjének maximális figyelembe vétele. Minden siker közös siker. Módszertani központ létrehozása. és továbbvitték hírünket. ami az intézményt propagálta. magabiztos. Az elmúlt 4 évben kismamaként távol voltam az intézménytől. jó lett a „csapatszellem”. Ugyanakkor nehezebben kezelhetők a tanulók is. kohéziós erő. pedagógusnapok. harcos természete. Megérzései helyesnek bizonyultak. hogy soha nem elégedtünk meg a jelenlegi helyzettel. Nem volt munkaerő-leépítés. szívesen dolgozom irányítása alatt. azonban gyakorta belátogattam. egyenes. A csökkenő gyereklétszám ellenére az intézmény folyamatos fejlődése tapasztalható. az iskola tárgyi feltételei fejlődtek. Támogatott a továbbtanulásra. Intézmény reklámozása. mindig a fejlődés lehetőségét kerestük. és az ezek megvalósításához szükséges továbbtanulási hullám. és meg is találtuk.

Mindenkinek elismeri értékeit. egyéni beszélgetésekkel minden dolgozó egyéni fejlődését elősegítette. Intézményünk széles körben ismertté. a társadalmi elvárásoknak megfelelő irányban fejlesztette.133 Megfelelő volt az intézmény hosszú távú jövőjének és működésének meghatározása. az új kihívásokra. elismertté vált. Intézményünk meghatározó szerepet tölt be a gyógypedagógiai intézmények között. amihez a kollégák szívesen teszik hozzá legjobb tudásukat és lelkesedésüket. és nagyon jól motivál az új feladatokra. előrelátóan gondolkodik az intézmény jövőjéről. A folyamatos képzésekkel. Tudja lelkesíteni a munkatársait az új kipróbálására. Intézményünket a kor szellemének. A vezetés méltányolja az erőfeszítéseket. Az intézmény önként vállalt feladatai új irányt adnak a működésben. bevonva a dolgozókat. Öröm a vezetése alatt dolgozni! . és példás ennek tervezése.

melléklet TANÉVI MUNKATERV (részletek) MÓDSZERTANI KÖZPONT Városi és kistérségi ellátás .134 3. sz.

tanulók igény szerint pedagógusok. amely alkalmazkodik a tanulók egyéni különbségeihez és egyénre szabott fejlesztést biztosító pedagógiai gyakorlatot mutat be óvodától a középiskoláig. tanulók igény szerint pedagógusok.  Országos. a társadalmi rehabilitációban részt vevő szervezetekkel.  Együttnevelés korszerű eszközrendszerének elterjesztése érdekében pedagógiai módszertanok kidolgozása.135 MÓDSZERTANI KÖZPONT CÉLJA A sajátos nevelési igényű tanulók fogyatékosságából eredő hátrányának megelőzése. intézményfenntartók igény szerint szülők igény szerint igény . társadalmi beilleszkedésük sérülésspecifikus szempontú támogatása. az érintett gyermekek. intézményfenntartók igény szerint szülők igény szerint Kistérségi ellátás 5 általános iskola 10 óvoda 7 általános iskola 10 általános iskola 2 általános iskola gyermekek. kompenzálása.  Képzési programok akkreditálása.  Kutató-fejesztő csoport működtetése Ellátás célcsoportja: Városi ellátás Utazó gyógypedagógia Logopédia Gyógytestnevelés Iskolapszichológia Egyéb szakszolgálat Szakmai szolgáltatás Szülősegítő szolgáltatás 10 óvoda 8 általános iskola 22 óvoda 13 általános iskola 4 középiskola 3 óvoda 10 általános iskola 3 középiskola 23 általános és középiskola gyermekek. tanuló szüleivel. Célunk elérése érdekében  Együttműködés az inkluzív intézményekkel. együttműködés a szakemberek között  Iskola-pszichológiai hálózat kiépítése és működtetése  Szakmai szolgáltatással a pedagógusok munkájának segítése az integrációra és a kompetencia alapú oktatásra kiterjedően. Pedagógiai szakszolgálati feladatellátás. regionális szinten tájékoztatás a kaposvári integrációról  tevékenysége során olyan módszertani ismeretek nyújtása. intézményfenntartók igény szerint szülők igény szerint Regionális-országos ellátás gyermekek. tanulók igény szerint pedagógusok. Szülősegítő szolgáltatások működtetése. Pedagógiai szakmai szolgáltatás.  Utazó gyógypedagógiai hálózat középiskolai kiterjesztése érdekében az igények felmérése  Teljes körű szakszolgálati ellátás biztosítása. tanulók igény szerint pedagógusok igény szerint pedagógusok szerint gyermekek. csökkentése. a képességek kibontakoztatása.

136 TARTALMI FELÉPÍTÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT TARTALMI FELÉPÍTÉSE Utató szakemberhálózat Megfigyelés Tanácsadás. korai fejlesztés és gondozás Pedagógiai szakmai szolgáltatás Szaktanácsadás Pedagógiai tájékoztatás . továbbképzésének.és bábterápia Szociális érzékenységet személyiséget fejlesztő tréning Felsőfokú és főiskolai szintű gyakorlati képzés Konduktív pedagógiai ellátás Gyógytestnevelés Nevelési Tanácsadó Iskola-pszichológiai hálózat Tanuló tájékoztató tanácsadó szolgálat Pedagógusok képzésének. önképzésének segítése. tanulók egyéni komplex fejlesztése Iránymutató fejlesztési tervek elkészítéséhez Utógondozás Terápiás szolgáltatás Gyógytorna Alapozó terápia Autogén tréning Fejlesztő felkészítés Rehabilitációs úszás Logopédiai ellátás Kutyás terápia Lovas terápia Judo terápia Gyermek pszichodráma Művészetterápia Játék. szervezése Igazgatási. pedagógiai szolgáltatás Pedagógiai szakszolgálat Gyógypedagógiai tanácsadás. konzultáció segítségadás Sajátos nevelési igényű gyermekek.

Hh. Tantestületek érzékenyítése. gyermekek Az integrált nevelésbenoktatásban résztvevő sajátos nevelési igényű gyermekek. gyógytornász. a tanuló speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatása. tanulótájékoztató. Szülők. utógondozása. tréning.pszichológiai) Gyógypedagógus. Tartáskorrekciós gyakorlatok. Csoportos foglalkozás.h. Szaktanácsadás. beszéd-hibák javítása. terápiás asszisztens.lovaglás. iskolák iskolák. tanulók megfigyelése ellátása. középiskolák Csoportos foglalkozás Iskolai.rehabilitációs úszás zene-kutyás terápia. autisztikus tüneteket mutató gyermekek. pedagógusok. pedagógiai szolgáltatás. Tanácsadás a pedagógusoknak.értelmileg akadályozott. pszichológus pszichopedagógus. Lábstatikát javító preventív tornagyakorlatok. Városi Óvodák. tanfolyam.vagy könnyített testnevelésre utalja. nyelvikommunikációs zavarok javítása. egyéni foglalkozás Előadás. Az ellátás formája Egyéni . Koordináció-egyensúlyfejlesztő módszerek. ha az iskola-orvosi vagy szakorvosi szűrővizsgálat gyógy. A beszédindítás. általános Városi óvodák. konzultáció foglalkozás . igazgatási.judo . iskolák Óvodáskortól a tankötelezettség végéig. iskolák Módszertani Központ Módszertani Központ Módszertani Központ Városi óvodák. Óvodáskortól a tankötelezettség végéig. pedagógusok képzése. hhh. konzultáció. de nem közvetlenül rá irányuló) tevékenységek Az ellátás feladata A gyermek. pedagógiai tájékoztatás. középiskolák iskolák. Kiscsoportos foglalkozás. direkt (gyermekkel közvetlenül kapcsolatos) és az indirekt (gyermekkel kapcsolatos. Speciális vízigimnasztika elsajátítása. bemutató óra. iskolák Egyéni foglalkozás. tanácsadás. vízbiztonság. Szülősegítő szolgáltatás Az ellátás helyszíne Módszertani Központ Városi óvodák. Kommunikációs készség. fiatalok. Munkaközösség létrehozása. Módszertani Központ Városi Uszoda.137 A VÁROSI INTÉZMÉNYEK ÁLTAL IGÉNYELT SZOLGÁLTATÁSOK Szempontok Utazó szakemberhálózat A fogyatékosság típusának megfelelő A MK szakember: ellátást gyógypedagógus biztosító szociálpedagógusszakemberei romológus 4 statusz+túlóra 12 logopédus statusz + túlóra 4 fő gyógytestnevelő Logopédiai ellátás Gyógytestnevelés Iskolapszichológia Pedagógiai szakmai szolgáltatás Szaktanácsadók. fejlesztő pedagógusok képzett trénerek Terápiák (gyógytorna. dyslexia megelőzése és gyógyítása. hhh gyermekek iskolai sikerességének segítése Módszertani Központ Városi óvodák. önmentő gyakorlatok. mozgáskoordináció fejlesztése. elsődleges prevenció. Tanulásban. Pedagógusok. általános és középiskolás gyermekek. dadogás. kutyás és zene terapeuta Orvosi diagnózis és elrendelés alapján javasolt óvodás és iskoláskorú gyermekek. mikrocsoportos foglalkozás Egyéni foglalkozás. továbbképzés. 2 pszichológus státusz 7 pszichopedagógus a túlórakeret terhére Célcsoport SNI gyermekek óvodás kortól a tankötelezettség végéig h. rehabilitációs úszásoktató. általános Városi óvodák. csoportos. gyógypedagógusok logopédusok. tanácsadó szolgálat. A pedagógusok kiscsoportos felkészítése.

de nem közvetlenül rá irányuló) tevékenységek Ellátás feladata .Szakmai segítségnyújtás a sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó pedagógusoknak Gyógytestnevelés 1 fő gyógytestnevelő+túlóra gyógytornász Logopédiai ellátás 2 fő státusz+ túlóra Iskolapszichológia Pszichológus a túlórakeret terhére Pedagógiai szakmai szolgáltatás Szaktanácsadók. Szentbalázs. pedagógusok. Előadások.speciális terápiák . dyslexia megelő-zése . Gölle. fiatalok.138 KISTÉRSÉGI INTÉZMÉNYEK ÁLTAL IGÉNYELT SZOLGÁLTATÁSOK Szempontok MK ellátást biztosító szakemberei Utazó gyógypedagógiai ellátás Fogyatékosság típusának megfelelő szakember: oligofrénpedagógus. beszéd-hibák . egyéni foglalkozás . pedagógiai programok kiegészítése. Gölle.pedagógusok továbbképzése (tanfolyamok szervezése. Zimány Egyéni foglalkozás. tiflopedagógus (túlóra) Sajátos nevelési igényű gyermekek: Befogadó intézmény pedagógusai . értékelés) . utógondozása . tanácsadó szolgálat (osztályfőnöki órák szervezése) . Somogyjád. Mernye. Nagyberki.szűrések szervezése . gyógypedagógusok logopédusok.tanuló-tájékoztató.tanácsadás testnevelőknek Ellátás helyszíne Ellátás formája Hetes. Juta.tantestületek érzékenyítése . szakorvos által kiszűrt tanulók Óvodáskortól a tankötelezettség végéig általános iskolás gyermekek. Igal.konzultáció Taszár. tréningek bemutató órák konzultációk tanácsadás Célcsoport iskolaorvos. fejlesztő pedagógusok képzett trénerek Többségi intézmények pedagógusai Szülők . direkt (gyermekkel közvetlenül kapcsolatos) és az indirekt (gyermekkel kapcsolatos. csoportos.felkészítés a kompetencia alapú oktatásra Igény szerint a kistérségi általános iskolákban.A beszédindítás.gyakorlatsorok összeállítása könnyített testneveléshez . Szenna Taszár . Kaposfő Nagyberki. szakmai napok) .egyéni fejlesztés . Somogysárd. Osztopán. elsődleges prevenció.szolgáltatói hálózat kiépítése javítása. Hetes.szaktanácsadás (alapító okirat módosítása.szülősegítő szolgáltatás (szülői klub.a tanulók speciális egészségügyi és gyógyítása célú testnevelési foglalkoztatása .munkaközösség vezetése . Osztopán. Mezőcsokonya Osztopán Csoportos foglalkozás Taszár. Baté. kiscsoportos foglalkozás Somogyjád Iskolai. egyéni fejlesztése.mozgásfejlesztő eszközök kommunikációs zavarok beszerzése javítása.Sajátos nevelési igényű gyermekek megfigyelése. Kercseliget. szülő-tanácsadás) . Mosdós. nyelvi. Hetes. tanfolyamok. Somogysárd.

terápiák Beszédpercepciós diagnosztika és terápia Dyslexia prevenció és megkésett beszédfejlődés terápia Sindelar program I. egészséges életmódra nevelés Célkitűzés: Rehabilitációs Pedagógiai Program elkészítése az egyéni fejlesztések biztosításával. a szülő bevonásával. az emberi és természeti világjelenségek megértése az érzékelés . Tanköteles korú gyermekek esetében fejlesztő iskolai keretek között. játékra. Fejlesztési területek: Érzelmi és szociális nevelés Kreativításra. a szülő részére tanácsadás nyújtása. GYÓGYPEDAGÓGIAI TANÁCSADÁS. heti 20 óra fejlesztést biztosítunk.139 FEJLESZTŐ FELKÉSZÍTÉS és FEJLESZTŐ ISKOLAI OKTATÁS Személyi feltételek: gyógypedagógus. lovas terapeuta. Ha a gyermek 3. KORAI FEJLESZTÉS GONDOZÁS A sajátos nevelési igény megállapításának időpontjától kezdődően a gyermek korai fejlesztése és gondozása a szülő bevonásával. gyógytestnevelő rehabilitációs úszásoktató. zene-terapeuta. fizioterápiás asszisztens Feladat: Azoknak a gyerekeknek. kutyás terapeuta. logopédus. ha nem kapcsolódhat be óvodai nevelésbe. akkor vehet részt korai fejlesztésben és gondozásban. akik tankötelezettségüket sajátos nevelési igényük miatt nem tudják teljesíteni. szabadidős tevékenységre nevelés Kommunikáció Mozgásnevelés A dologi. szülő részére tanácsadás nyújtásával. biztosítsa a fejlődésükhöz szükséges felkészítést. Alkalmazott módszerek. a valóság kognitív birtokba vétele Önkiszolgálás. Az Autizmus Kutatócsoporttól kapott adaptációs tréningek alkalmazása Korai fejlesztési terápiák fogyatékosság típusa szerint Szenzoros integrációs terápiák (Ayres) Implant műtétek pedagógiai utókezelése Korrekciós műtétek pedagógiai utókezelése Speciális vízi fejlesztő terápiák . gyógytornász. életévét betöltötte.észlelés és az értelem fejlesztése.

diszlália. tanfolyam jellegű továbbképzéseken való részvétel . a helyszínen (művelődési házban). fejlesztések. iskoláiban a gyermekek és tanulók logopédiai ellátása a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság. .intézménylátogatás Játékok. a Nevelési Tanácsadó szakértői véleménye. Biztosított terápiák: megkésett-. tanítók. További feladatok:       Számítógépes fejlesztőprogramok megismerése Szakmai fórumokon. pszichológusok Feladatok: Intézményünkben. ill.segítségadás. gyermekek. továbbképzések.140 Feladatok:  A kaposvári és kistérségi védőnői hálózattal és a megyei kórházzal való együttműködés .  A szentjakabi városrész roma lakosságának ellátása a védőnői hálózattal. audiogéndiszlália.  Terápiás fejlesztések működési feltételeinek kialakítása. gyógypedagógusok. rendszeres találkozások szervezése – szülők. védőnők. tanácskozásokon való részvétel Társintézményekkel való kapcsolattartás fenntartása Középiskolai diszlexiás ellátás megismerése. információk nyújtása. gyógytornász. javaslata. játékos feladatok gyűjtése diszlexiás gyermekek számára Rendszeres esetmegbeszélések a gyermek vagy a tanuló fejlesztésében résztvevő szakemberekkel  Szupervízió  Módszertani megbeszélés  Szakirányú képzések. LOGOPÉDIAI SZAKSZOLGÁLAT Személyi feltételek: logopédusok. alália) orrhangzós terápia dadogás terápia hadarás terápia diszlexia reedukációs terápia diszgráfia reedukációs terápia diszkalkúlia terápia diszlexia prevenció grafomotoros fejlesztés. a saját belső (logopédiai szakszolgálat) szűrései alapján. a város és a kistérség többségi óvodáiban. akadályozott beszédfejlesztés terápiája pösze terápia (paralália.  Szükség esetén utazó ellátás biztosítása. gyógytestnevelők.

pszichológus. lebonyolítása Regionális szakmai munkaközösség munkájának szervezése.141  Bemutató órák szervezése a városi és kistérségi óvodák. gyógytornász. osztályközösségre szervezve) . iskolák óvópedagógusai és pedagógusai számára  „Mobil” segédanyagok bővítése  Regionális szakmai munkaközösség munkájának szervezése. rehabilitációs úszásoktató. csoportos foglalkozásain) Gyermek pszichodráma (csoportosan. judo edző Alkalmazott terápiák: Játékterápia (egyéni. rehabilitációs úszásoktató. koordinálása TERÁPIÁS JELLEGŰ FEJLESZTŐ FOGLALKOZÁSOK Személyi feltételek: gyógytornász. mozgásfejlesztő terapeuták Feladat: Iskola-orvosi vagy szakorvosi szűrővizsgálat alapján gyógy. terapeuták. csoportos formában) Bábterápia (alsós tanulók egyéni. fizioterápiás asszisztens. pszichopedagógus. kiscsoportos. koordinálása GYÓGYTESTNEVELÉS SZAKSZOLGÁLAT Személyi feltételek: gyógytestnevelő.vagy könnyített testnevelésre utalt gyermek. testnevelő tanár. tanulók speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatása Területek: szűrések szervezése szolgáltatói hálózat kiépítése mozgásfejlesztő eszközök beszerzése a tanulók speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatása gyakorlatsorok összeállítása könnyített testneveléshez tanácsadás testnevelőknek További feladatok:      Szűrések szervezése Pályázat felkutatása fejlesztő eszköz beszerzéséhez Prevenciós tevékenységhez gyakorlatsorok összehasonlítása Regionális konferencia szervezése.

biztonsági adattárolás.drámajátékok: döntési helyzetgyakorlat. kiértékelése igény szerint Szociális készség mérése (egyéni) Krízishelyzetű gyermekekkel való foglalkozás Kapcsolattartás külső partnerekkel (Gyermekjóléti Szolg. önérvényesítés . gyógytestnevelő. Egységes. fizioterápiás asszisztens. önfejlődés. tanító. szerkesztése.devianciák (drog. kiscsoportos foglalkozásai) Szociális érzékenységet. párkapcsolatok . MOZGÁSTERÁPIÁK Személyi feltételek: iskolaorvos. dohányzás) . Dokumentációs.szexualitás. gyógypedagógiai asszisztens.142 Kutyás terápia (egyéni foglalkozás. rehabilitációs úszás asszisztens gyógytornász. Egyéni fejlesztési lapok tervezése. lovasterapeuta. adattároló rendszerek kialakítása Mozgásfejlesztési státuszlapok tervezése. mentálhigiénés asszisztens. AIDS. konduktor. DSGM terapeuta Tevékenységek: Gyógytorna 1. esetmegbeszélés pedagógusokkal      A fentiek a Módszertani Központ szervezésében igény szerint külső helyszínnel is megvalósulhatnak. vita . gyógypedagógiai tanár.. testnevelő tanár. lovasterápiás asszisztens..kommunikációs helyzetgyakorlatok kortárs csoport szerepe Szülői konzultáció Gyermek exploráció Projektív és teljesítmény tesztek Kapcsolattartás. Gyermek Ideggondozó Intézet. óvodapedagógus. rehabilitációs úszásoktató. szerkesztése.. nyilvántartás kialakítása: .önismeret. konfliktus moderálás. alkohol. csoportos) (felsős Kiegészítő tevékenységek:        Relaxáció Lovasterápia (2 csoportban) Szociometria felvétele. gyógymasszőr. autistáknál csoportos formában) Önismeret-szorongásoldás (felsős tanulók egyéni. Nevelési Tanácsadó.) Osztályfőnöki órák tartása . Családsegítő Központ. személyiséget fejlesztő csoportfoglalkozások tanulóknál csoportos formában) Képzőművészeti pedagógiai terápia (egyéni foglalkozások keretein belül) Autogén tréning (egyéni.

Egyéni fejlesztési tervek kialakítása. orthopaediai. alkalmazása. Egyéb : a segítő kollégák. súlyos agykárosodottak. értékelése. kialakítása. speciális felszerelés és biztonsági protokoll mellett. Orvosi vizsgálati eredmények feldolgozása. rehabilitációs úszásoktatás. rögzítése. speciális hydroterápia. „ambuláns” (bejáró) gyermekek ellátása (halmozottan fogyatékosok. dokumentáció. ) Progresszív korai mozgásfejlesztési ütem folytatása. ) 3.gyakorlati oktatása. dokumentáció. stb. Iskolaorvosi. epilepsziások. Katona. egyéb mozgás – szervezési defektusok.143 2. vakok. . súlyos agykárosodottak. felmérése. 5. különös tekintettel az óvoda halmozottan fogyatékos gyermekeinek ellátása érdekében. együttműködés. ) 4. dokumentáció Gyógytestnevelési kategóriák ( besorolás ) rögzítése. stb. relaxációs. Szakorvosokkal.mozgásfogyatékosok. Módszertan: az alkalmazott módszerek nagyobb és gyorsabb. Speciális vízi fejlesztést igénylő gyermekek vizsgálata. 7. felkészítés . ( Új módszertan. Súlyos esetekben szinte az egyetlen lehetséges mozgásfejlesztési tréning. képzése. Mozgásterápiás rövid és hosszutávú rehabilitációs tervek kialakítása. általános állapotfelmérések. epilepsziások. szenzomotoros – integrációs tréning elemek. perspektíva : az inkontinens és az epilepsziás gyermekek ellátása. gyermekfelügyelő asszisztensek folyamatos elméleti . 6. Utazó szakellátás tervezése. Bad – Ragaz. technikák bevezetése ( konduktív elemek. megtartása. speciális fejlesztő eszközök adequát. csoport foglalkozások megtervezése. Vízhez szoktatás. genetikai ártalmak. A súlyos mozgás – fogyatékos gyermekek ellátása Az új. Terápiás egyéni ill. Célcsoportok: halmozottan fogyatékosok. szakorvosi szűrővizsgálatok végrehajtása Belgyógyászati. stb. szülőkkel való kapcsolattartás. beindítása. hatékonysággal. személyre és kórképre szabott alkalmazása. életmentő reakciók technikák elsajátítása. javítják a szárazföldi módszerek eredményességét. „korai fejlesztés Gézengúz módszere”. utánkövetés. beindítása. autisták. mozgásállapot felmérések A súlyos mozgás – fogyatékos gyermekek vizsgálata. 3. 2. zenés motiváció. Cél: Új mozgásfunkciók kiépítése. neurológiai. Dévény. akkreditált módszerekkel : subaqualis torna. Folyamatos szakmai képzések Speciális vizimozgásfejlesztés 1. mellyel állapotromlás előzhető meg. dokumentálása. 4. Komplex pszicho – szenzomotoros fejlesztő tréning. szakorvosi konzultáció. társ – szakmák kollégáival. Hatékonyság fokozó módszerek. lehetőség szerint az úszás alapelemeinek tanítása. speciális vízi fejlesztés. „korai fejlesztés” módszer alapelemei. mozgásbiztonság. szervezése. hyperaktivitás.

terapeuták Utazó gyógypedagógus feladata: Az integrált nevelés-oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű gyermekek. pedagógusok felkészítése. sajátosságoknak pedagógiai. A közvetlen. logopédus. ez látszik a szaktanácsadás emelkedett számából. kudarcok és eredmények okainak feltárása Tanulási nehézségek kialakítását megelőző pedagógiai eljárások megismertetése Tanulási technikák bemutatása Oktatási segédanyagok. szocializációs képességek vizsgálata fejlődési vizsgálat kiértékelése 2. hhh gyermekek iskolai sikerességének segítése Szolgáltatások: 1. pszichopedagógus. utógondozása. gondolkodás. sajátosságok megfigyelése gyermek megismerési képességeinek. a továbbhaladást akadályozó egyéni eltéréseknek. Utazó szociálpedagógus-romológus feladata: Hh. Személyi feltételek: gyógypedagógus.144 UTAZÓ SZAKEMBERHÁLÓZAT Az utazó szakemberek által végzett tevékenységek gyakorisága az utóbbi években átalakult. besorolása a képességek rendszerébe Sajátos nevelési igény a családban. gyermekkel való munka mellett egyre nagyobb arányt kap a pedagógusokkal való kapcsolat. A gyermekek megfigyelése: tanulási szokások. gyógytestnevelő. ellátása. Indirekt kapcsolatnak minősíthető a szülőkkel való konzultáció. A tanulóval való eredményes munkának egyre inkább nélkülözhetetlen feltételévé válik az utazó szakemberek ez irányú munkája. tanulók megfigyelése. Gyógypedagógiai tanácsadás. gyógypedagógiai feltárása kommunikáció. folyamatos konzultáció Sikertelenségek. Tanácsadás a pedagógusoknak. Komplex egyéni fejlesztés: a tanórán kívül gyógypedagógiai eljárások alkalmazásával 3. elkészítésének lehetőségei A diagnózisból megismert problémák azonosítása. pszichológus. szakirodalom ajánlása Az egyéni fejlesztést elősegítő tanulói és tanári eszközök bemutatása. szociálpedagógus-romológus. tanácsadás a szülőknek .

tanácskozásokon való részvétel. további fejlesztési lehetőségek.) 4. többségi szakképző intézményekben továbbtanuló gyermekek számára. tanfolyam jellegű továbbképzéseken való részvétel „Mobil” segédanyagok bővítése Munkaközösség munkájának szervezése. ill. továbbképzések. tapasztalatok összegzése. További feladatok:         Szakmai fórumokon. koordinálása ISKOLAPSZICHOLÓGIA Személyi feltételek: pszichológusok. Utógondozás többségi általános iskolákba visszahelyezett.) 5. publikálás Szakirányú képzések. a kiépített kapcsolatok erősítése: Szakmai segédanyag-könyvtár bővítése (felmerülő diagnózisoknak megfelelően) Rendszeres esetmegbeszélések a gyermek vagy a tanuló fejlesztésében résztvevő szakemberekkel. Társintézményekkel való kapcsolattartás kiépítése. Az iskolapszichológus munkaterülete a pedagógusokkal. szülőkkel. gyerek csoportok .) 2. pszichopedagógusok Területe: Harmonikusan fejlődő gyerekek. team-munkában Módszertani megbeszélés.) Korai azonosítás Értékelés Pszichopedagógiai program tervezése Beavatkozás Követés .) 3. gyermekekkel való együttműködés.145 5. Szolgáltatások részletezése Direkt szolgáltatás: 1.Ez az indirekt út a személyiségfejlődési nehézségek prevencióját is célba veszi. új terápiás eljárások kidolgozása.

Munkaközösség létrehozása. pedagógiai tájékoztatás.) 5. kérdőívek felvétele. Tantestületek érzékenyítése. pedagógus-pedagógus. szupervízió Ügyintézés Kutatás További feladatok:               tanácsadás tanulási és magatartási nehézségeknél iskolai kudarcokkal való munka tesztek.146 Indirekt szolgáltatások: 1.) 3. gyermek megfigyelés ismeretterjesztés (osztályfőnöki órák) megfelelő intézménybe irányítás konferencia szervezése. amennyiben mindkét fél igényli a pszichológus jelenlétét és hozzájárul mediátor szerepéhez. iskolavezetés-nevelő). Tanulótájékoztató. pedagógiai szolgáltatás. gyerek–gyerek. tanácsadó szolgálat.) Prevenció Konzultációs tevékenység Tréning. igazgatási.) 2. Pedagógusok képzése. tanácsadás szülőknek „segítő harmadik” a „győztes-győztes” helyzet létrejöttéért Konfliktusok kezelésében segítségnyújtás közvetítőként (pedagógus-gyerek/osztály. hospitálás/tanári módszerek. kidolgozása. kvantitatív és kvalitatív elemzése tanácsadás tanároknak tanároknak továbbképzési lehetőségek fogadóóra. fejlesztés.) 4. Szülősegítő szolgáltatás . továbbképzése. lebonyolítása szülősegítő szolgáltatások PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS Személyi feltételek:      gyógypedagógusok (a fogyatékosság minden típusához) gyógytestnevelők gyógytornász szaktanácsadók képzett trénerek Szolgáltatások:       Szaktanácsadás.

.Szövegértés szövegalkotás 1-4 évfolyam . általános iskolák pedagógusai.3. pályázati program keretében nyertes intézmények részére Célja: tanári attitűdök. nyílt napok szervezése.sz. évfolyam .sz.érdeklődő szülők    . kistérségi és városi óvodák. többségi iskolák pedagógusainak felkészítése az inkluzív nevelésre Célcsoportja: regionális.4.Szociális életviteli kompetencia 1-6 évfolyam . általános iskolák pedagógusai.1.Szociális életviteli kompetencia 7-12 évfolyam . továbbképzése a TÁMOP.Óvodai progamcsomagok alkalmazása  SDT alkalmazásának lehetőségei  Vezetői képzések 30 óra: Változás kezelés Projektmenedzsment  Számítógép alkalmazása a tanítás tanulás folyamatában3 0 óra  Önismereti személyiségfejlesztő képzés pedagógusoknak 30 óra  Hatékony tanulómegismerési technikák 30 óra  Tanulói differenciálás heterogén csoportban 30 óra  Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése 30 óra  Bevezetés a szöveges értékelésbe 30  Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése 60 óra (új) Pedagógusok képzése. általános iskolák pedagógusai  Nyílt hét szervezése 1 hét Célja:Hospitálási lehetőség biztosításával az érintettek szerezzenek gyakorlati tapasztalatot a sajátos nevelési igényű tanulók ellátásához Célcsoport: városi és kistérségi óvodák.  Szakmai napok.Szövegértés szövegalkotás 5-12 évfolyam . pályázati program keretében nyertes intézmények részére Pedagógusok képzése.3. továbbképzése a TÁMOP 3. Pedagógiai Főiskolai Kar hallgatói képzésének hallgatói gyakorlat folyamatos Pedagógusok képzése. 30 órás akkreditált továbbképzés 9 kompetencia területen: .3 alkalom Célja: integrációban résztvevő szakemberek szerezzenek gyakorlati Célcsoport: városi és kistérségi óvodák. pályázati program fenntarthatóságának keretében  Kompetencia alapú oktatási programcsomagok használata.147 Szolgáltatások részletezése  Módszertani Központunk a gyógypedagógia valamennyi területén gyakorló színtere a Kaposvári Egyetem Csokonai V.Életpályaépítési kompetencia 7-12 évfolyam . szakmai kompetenciák gazdagításával a kompetencia alapú oktatás előkészítése.Matematikai kompetencia terület 1-4 évfolyam . továbbképzése a HEFOP 3.Életpályaépítési kompetencia 1-6.Matematikai kompetencia terület 5-8 évfolyam .1. M.4.2.

a kért témákban.00-ig – előzetes telefonos bejelentés alapján – állnak szolgálatra készen az érintett szakembereink a tanácsadói munka ellátására. Eszközkölcsönzés szülők számára: A szülők az intézményből fejlesztő eszközöket és szakirodalmat kölcsönözhetnek gyermekeik otthoni nevelését.  Szakmai munkaközösségek munkájának segítése: Gyógytestnevelési munkaközösség Gyógypedagógiai munkaközösség Óvodai fejlesztőpedagófusok munkaközössége Általános iskolai fejlesztőpedagógusok munkaközössége Logopédiai munkaközösség A szakmai munkaközösségek részletes éves terv alapján végzik tevékenységüket.  Tanuló-tájékoztató szolgáltatás A többségi általános és középiskolákban osztályfőnöki órák keretében megismertetjük a különböző fogyatékossági csoportba tartozó gyermekek sajátosságaival. Kihelyezett nevelőtestületi értekezlet Igény szerint gyógypedagógus szakembereink felkészítik a pedagógusokat az inkluzív nevelésre.148  Előadás a módszertani központ átalakulásáról Az ország gyógypedagógiai intézményeinek átalakulásához.szakmai segítséget nyújt a Módszertani Központ. Ideje: minden hónap első hétfője 14.00-17.  Szülősegítő szolgáltatás Szülői tanácsadó szolgálat ( telefonon és személyes megbeszéléssel) Tanácsadói napot biztosítunk minden hónap első hétfőjén 14. továbbfejlődéséhez kérésre.A kölcsönzés ideje maximum 1 hónap. a sajátos nevelési igényű tanulók ellátásához.00 – 17. fejlesztését segítve. Előadásokkal. intézményi bemutatással. szaktanácsadással segíti a szegregált gyógypedagógiai intézmények szervezeti és működési átalakulását. . a pedagógiai programok átdolgozásához.  Szakmai tanácsadás Igény szerint szakmai segítség nyújtása az integrációban részt vállaló többségi intézmények számára az alapító okiratok. Szülői klub működtetése: Szülői klubot működtetünk a szülők igényeinek megfelelően.00-ig az erre a célra beszerzett eszköz és könyvtári állományból.

tapasztalatcserék. Szakmai látogatások folyamatos fogadása intézményünkben. szakmai munkájának megsegítésére készítik a módszertani központ szakemberei. az itt folyó munka bemutatása. szakmai lapban.kistérségben és más megyékben lévő orvosi rendelőkben. Érintő című módszertani lap Integrált nevelésben-oktatásban résztvevő pedagógusok. közintézményekben helyezzük el.  A szolgáltatásokról készült plakátokat. Érintő c.149 Módszertani kiadványok: Fejlesztő lapok készítése Különböző képességterületek fejlesztéséhez készítünk fejlesztő lapokat. nevelési értekezletekre. Publikáció szakmai lapokban Elektronikus tananyag készítés Lapoda program segítségével elektronikus tananyag készül Tanfolyami akkreditáció: Előkészítés alatt: Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése – 60 óra Közoktatást érintő változások. inklúzív nevelés vezetőknek – 30 óra Hátránykompenzációs technikák az inklúzív nevelésben – 30 óra Óvoda-iskola átmenetet segítő program – 30 óra Hatékony együttnevelés gyakorlata befogadó pedagógusoknak – 30 óra Megváltozott gyógypedagógus kompetenciák – utazó gyógypedagógiai és szakmai tanácsadó feladatok – 30 óra Tevékenység nyilvánossá tétele:  A módszertani központ folyamatosan tájékoztatja a közvéleményt szolgáltatásairól a Somogyi Hírlapban. szórólapokat a városban . televízióban. . Nemzetközi. a helyi rádióban. országos szinten meghívások elfogadása konferenciákra.

pszichológus. . komplex intézményi helyzetelemző szaktanácsadó Célja:  A tapasztalatok ismertetése.150 KUTATÓ-FEJLESZTŐ CSOPORT Személyi feltételek gyógypedagógusok. gyógypedagógiai szakértő. logopédus. pszichopedagógus. gyógytestnevelő. gyógytornász. publikálása különböző szakmai fórumokon  Szakszolgálati tevékenységek minőségi fejlesztési tervének elkészítése  Korai fejlesztés és gondozás szakszolgálati tevékenységének kidolgozása  Utazó gyógypedagógiai hálózat középiskolai kiterjesztése  Fejlesztési terv-gyűjtemény összeállítása  Elektronikus tananyag további bővítése  Az SNI gyermekek kompetencia alapú fejlesztésének lehetőségei az Educátio Kht által kidolgozott speciális csomagokkal. átadása. tananyagfejlesztő pedagógusok.

Első lépésként közösen megvizsgálták a lehetőségeket. osztályos látássérült kisgyerek.151 4. Emellett szakmai tanácsadást nyújt a gyermekkel foglalkozó szakemberek számára. Az eredmények eléréséhez szükség volt egy nyitott. Ezeket az ismereteket a napi munkájuk során érvényesítették nemcsak János estében. gyógytornász. sz. Velük együtt örül sikereinek. Az osztályfőnök és a napközis nevelő továbbképzésen szerzett a gyógypedagógia területén alkalmazható kompetenciát a sajátos nevelési igényű tanulók integrált ellátásához. Tagjai: többségi iskola részéről: integrációs koordinátor (igazgatóhelyettes) osztályfőnök. amely a tanulók egyéni sajátosságaihoz igazodik. Befogadta az osztályközösség. Van – e jó recept az integrált nevelésre-oktatásra? Legfontosabb a befogadó intézmény és a szolgáltatást nyújtó gyógypedagógiai módszertani intézmény közötti együttműködés. Segítséget kért a beiskolázás feltételeinek megteremtéséhez. A tanítási órákon mindkét pedagógus olyan együttnevelést szolgáló tanulásszervezési megoldásokat alkalmaz. Ugyanakkor társai egész életre kiható és meghatározó értékek birtokába jutnak. amit a két intézmény együttműködése során nyújtani tud a látássérült gyermek fejlesztéséhez. Elért eredmények: János jól érzi magát ebbe a közösségbe. gyógypedagógus-informatikus A gyermek megfigyelése után elkészítették fejlesztési tervét. az iskola. . Egy éve egy kistelepülési általános iskola tanulója. a nevelőtestület. melléklet Jó gyakorlat bemutatása János 2. János integrációja előtt a befogadó iskola vezetője felkereste a módszertani központ igazgatóját. a segítőkészség. napközis nevelő módszertani központ részéről: tiflopedagógus. szakmailag képzett utazó szakemberekre és a két intézmény szoros együttműködésére. Valamennyien szimulációs gyakorlatokon tapasztalhatták meg a fogyatékosságból eredő hátrányokat. Az alapító okirat és a pedagógiai program módosítása után a pedagógusok érzékenyítő nevelőtestületi értekezleten vettek részt a befogadó intézménybe. hanem valamennyi társa esetében is. befogadásra felkészített nevelőtestületre. Eközben János fejlesztése céljából szakmai team alakult. kiegyensúlyozottan fejlődik. A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ utazó tiflopedagógusa biztosítja János habilitációs rehabilitációs fejlesztését. Az osztályfőnök az első szülői értekezleten tájékoztatta a szülőket János speciális helyzetéről. Természetessé válik számukra az elfogadás. Nagy húzóerőt jelentenek számára egészséges társai.

ragaszkodnak az általuk megszeretett egyénhez.aktív szókincs bővítése. szeretetüket látványosan mutatják ki. amit befogadni képesek. zömök kéz. beszédmegértés. az utazó gyógypedagógus és a szülők hatékony együttműködésének . és ahhoz.játékhasználat elsajátítása valamint . . Ma már nem gyakori. Barátságosak. a ferde szemrés. „Ez a kiemelkedően jó eredmény feltehetően az ép ikertestvér utánzásának.” – fogalmazza meg a szakértői vélemény három éves korában. a gyerekek elfogadták. Ők ugyanúgy teljes értékű emberek. a náluk 3 évvel nagyobb testvér példamutatásának valamint a megfelelő családi háttérnek köszönhető. hanem hármas csoportot alkot). barázdált nyelv. Ezekben az években már egyre jobban tapasztalható volt elmaradása társaihoz képest.kooperációs készség.beszédindítás. hogy minél magasabb szinten legyenek önellátóak. Jelentős elmaradás csak beszédében volt tapasztalható. sz.és kisgyermekkori fejlődése jól közelítette életkori szintjét. . Jó az utánzóképességük. 3 évig ikertestvérével járt egy óvodai csoportba. Jellemző külső tüneteik vannak: ilyen a kis fej. fogékonyabbak a fertőzésekre.kommunikáció. Ez a kór különböző fokú értelmi fogyatékossággal társul. . ismerniük kell mindent. a kicsi. minden 8000.a kognitív funkciók fejlesztése voltak. melléklet Esettanulmány Egy Down-szindrómás kislány integrációja A Down-szindrómát a 21-es kromoszóma triszómiája okozza (a 21-es kromoszóma nem párban van. Izületeik lazák. kb. Az IQ általában 40-60 között van.önkiszolgálási szokások kialakítása. Csecsemő. olvasni és számolni bizonyos fokon. Testvére teljesen ép. El kell fogadni és el kell fogadtatni őket a környezetükkel. Ez a kislány ikerterhességből 8 hónapra. Az óvónők. . Megtanulnak írni. amire a fejlesztéseket alapozni lehet. hogy saját szintjükön szocializálódni tudjanak. Down-szindrómával született. ahol normál óvodai és speciális gyógypedagógiai fejlesztésben részesült. Ettől kezdve kíséri figyelemmel fejlődését a Somogy Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság. Kicsi súllyal születnek.152 5. de teljesen önálló életvitelre soha nem lesznek képesek. egész életükben kicsik maradnak. a széles arc. baba születik ezzel a kórral. Az óvodai időszakban a fő fejlesztési területek: . a nagy. Idegrendszerük lassabban fejlődik. Utazó gyógypedagógus heti 2 órában járt hozzá. és nem is éri utol az egészséges gyermekét. .a mozgás. Fejlesztésük során arra kell törekednünk. Ő azonban az óvónők. szerették. .

osztályába kerüljön áthelyezésre. Mindenki ismer mindenkit. a kedvező integrációs tapasztalatok és a speciális iskola távolsága miatt ragaszkodtak ahhoz. de folyamatosan fejlődött. Egy-egy osztályba 15-18 tanuló jár. Minden megszerzett érmet büszkén mutat meg iskolájában is. Teljesítménye a kognitív funkciók minden területén (vizuális észlelés. A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság véleménye alapján „vizsgálati eredményeink és megfigyeléseink enyhe fokban eltérő értelmi fejlődést jeleznek. hogy a kislány a helyi általános iskolában kezdje meg tanulmányait. egy értelmi fogyatékos gyermek ismeretszerzését jelentősen módosítja: . országos és nemzetközi eredményei vannak. hogy. Egyik helyi művész ez alapján választotta ki képét kiállításra. a speciális általános iskola két évfolyamos 1.a kommunikáció és a beszéd fejlődésének sajátos útja. hiszen osztálytársai többségével egy óvodai csoportba járt. gyermek és felnőtt egyaránt. problémamegoldó képesség. A légkör szeretetteljes. a személyisége és értelmi fejlettségi szintje szükségleteihez alkalmazkodó. további eredményes oktatását-nevelését. Beilleszkedése nem okozott problémát.a figyelem ingadozása. . óvodás maradt. Nemcsak a gyerekek. Képei kiegyensúlyozottságról. mégis szívesen fogadták a kislányt. alsó határeset jelleggel. számfogalmi fejlettség. alkalmazkodott hozzá. anélkül. 8 éves korában elérkezett az iskolaválasztás ideje. . . figyelmi. Hosszú távú fejleszthetőségét és terhelhetőségét is figyelembe véve. megismerte szokásrendszerét. Minden iskolai és osztályszintű tevékenységben részt vesz. . ahol ezt a legnagyobb elismeréssel fogadják. Az osztálytanítónak alkalmazkodni kell ahhoz. szeretettel fordultak felé. kifejezőkészség. Belső világát színekben fejezi ki. szituatív és logikai összefüggéslátás. ki készítette. emlékezet. speciális gyógypedagógiai iskolarendszerben látjuk biztosítottnak. A magasabb képzési szint és a „húzóerő” biztosítása érdekében. Bár az intézménynek nem volt semmilyen tapasztalata az integrációval kapcsolatban.a lassúbb tanulási tempó. időbeli tájékozódó képesség) nagymértékben elmarad az életkori szint követelményeitől. elfogadó. kirándulásokon szerepet kap minden műsorban. ő még a törvény adta lehetőséget kihasználva. Gyorsan és könnyedén vette birtokába az iskola épületét. Ezt az úszásban elért eredményei garantálják. finommotorika. fogalmi. Szabadidős programokon. családias.a megismerő funkciók késleltetettsége. Több munkája az iskolai galériában is látható. . Az iskola 4 alsó tagozatos osztállyal működő oktatási intézmény. hogy tudta volna. mindig megtalálta a hozzá illő feladatot.153 köszönhetően lassabban.” A szülők a javaslattal nem értettek egyet. de a szülők is elfogadták.az alacsonyabb fokú terhelhetősége. így teljes értékű tagja lett az osztályközösségnek. boldogságról tanúskodnak. Versenyszerűen úszik. Személyiségének legfőbb mozgatórugója a siker. Tanítója kiválóan alkalmazkodott a kislány igényeihez. Testvére 6 évesen iskolába ment.

illetve egyéni tanítási óra keretében – oktatják. mint utazó gyógypedagógus fejlesztem. más módszereket kell alkalmazni. Folyamatosan segítséget nyújtok a tanuláshoz szükséges eszközök kiválasztásában. Ehhez minden segítséget megkap a Bárczi Gusztáv Módszertani Központ utazó gyógypedagógusától. A rehabilitációs foglalkozások célja: az eredményes személyiségfejlesztés. Itt a tanító alkalmazkodik a kislány képességeihez. A vizsga helyszíne a befogadó iskola. Ezekből a tantárgyakból év végén a Bárczi Gusztáv Módszertani Központ vizsgáztatja. egyébként együtt dolgozik a többiekkel. melynek alapja a szakértői vélemény. Magyar. Testnevelés. matematika és környezetismeret tantárgyak esetében a speciális iskola tananyagát – órai differenciálással. síkban és időben. szociális és kommunikációs tevékenység segítése. rajz és technika órákon mindig együtt van osztálytársaival. a figyelem. részt veszek a részeredmények értékelésében. emlékezet. észlelés. tájékozódás térben.154 Több irányításra van szüksége. javaslatot teszek a gyógypedagógiai módszerek alkalmazására. valamint a felnőttkori élet behatárolt lehetőségeit. Ezek az iskola könyvtárában vannak. vizuomotoros koordináció fejlesztése. szem előtt kell tartani a szociális képességek területén jelentkező akadályozottságot. gondolkodás. finommotorika. vizuális. Én. mozgásos érzékelés. ének. szerialitás. auditív. Ezekből ő is értékeli. figyelemmel kísérem a tanuló haladását. Foglalkozásaimon egyéni fejlesztési terv alapján dolgozom. . koncentráció. grafomotoros készség. feladattudat kialakítása. anyaga pedig a speciális iskola követelménye.

Intelligenciastruktúrája a korábbi vizsgálatkor tapasztalthoz képest egységesebbé vált. A nonverbális RAVEN-tesztben az egyeztetések többségét. A rendszeres szakszerű pedagógiai. igyekezettel dolgozik. beszédkésztetése átlagos. A magasabb szintű alak-háttér észlelést igénylő kiegészítések elvégzése nehézséget okoz számára. Beszéde alakilag hibás. észrevételeit.155 Fejlesztő foglalkozásaim tervezésénél pedagógusok tapasztatait. számfogalmi fejlettsége. Téri és idői orientációja további fejlesztést igényel. Saját személyére és közvetlen környezetére elfogadhatóan tájékozott. A BENDER-A próba geometriai ábráinak reprodukálása a vizuomotoros koordináció zavarára utal. formafelfogása és utánzása továbbra is nagymértékben elmarad az életkori szint követelményeitől. figyelembe veszem a tanulóval foglalkozó Heti 2 órában logopédus is foglalkozik vele. valamint a család odaadó. ugyanakkor következetes nevelése a kislány személyiségén jól érzékelhető. biztosan megoldja. komplexebbé vált. Eseményképről cselekvések felsorolásán túl összefüggéseket is megfogalmaz. hanem a beszéd területén lévő elmaradását is igyekszik korrigálni. gyógypedagógiai foglalkoztatás eredményessége. A dicséret motiválja. Figyelemkoncentrációs képessége sokat javult. ahol kiemelték. 2005 szeptemberében volt. hogy: „A kedves.” . A speciális általános iskolai követelmények szerint. problémamegoldó képessége. Fogalmi. barátságos kislány elfogadja a feladathelyzetet. Az utolsó szakértői vizsgálata 11. Ő nem csak beszédhibáját javítja. illetve az egyszerűbb rész -egész viszony felismerésén alapuló feladatokat önállóan. arányosabbá.8 éves korában. a jelenlegi integrált formában folytassa tankötelezettségének teljesítését. szeretetteljes. Közvetlen auditív emlékezete pontatlan. Emberábrázolása főként a grafikus kivitelezés során sokat fejlődött. szívesen. időbeli tájékozódó képessége.

Az utazó szakemberhálózat keretében a többi gyermekkel együtt nevelt. Telefon: 82/512-766 Fax: 82/316-218 Képviselő: Dr. Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó Címe: 7400 Kaposvár. 80 intézeti férőhely azoknak. autista. pszichológiai feladatok ellátása. Nevelési. speciális szakiskolai. logopédiai. Benczéné Csorba Margit igazgató Tevékenység: Sajátos nevelési igényű (enyhe. Telefon: 82/512-766. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményként pedagógiai szakszolgálati ellátás óvodák. súlyosan – halmozottan fogyatékos. készségfejlesztő speciális szakiskolai nevelés és oktatás. melléklet Fogyatékosokkal foglalkozó szervezetek Kaposvár: Add a kezed Alapítvány Címe: 7400 Kaposvár. Diákotthoni elhelyezése. továbbképzésének és önképzésének segítése. iskolapszichológiai feladatok ellátása. gyógypedagógiai ellátása. sz. Óvodai. főiskolai és egyetemi szintű képzésben résztvevő hallgatók gyakorlati képzése.sulinet.156 6. fejlesztő felkészítés. Diákotthon. szakmai fejlesztés az integrációra is kiterjedően: szaktanácsadás. iskolák számára. Pedagógiai-szakmai szolgáltatás. beszédfogyatékos) gyermekek. pedagógiai tájékoztatás. 2. iskolai. fejlesztő iskolai oktatás. 2. iskolák számára Kaposvár városban és a kistérségben. konduktív pedagógiai ellátás biztosítása. Felsőfokú. 316-218 E-mail: barcziiskola@barczi-kap. akiknek a mindennapi bejárása nem biztosított. Bárczi Gusztáv u. kuratórium elnöke dr. kulturális és sport tevékenységéhez nyújt segítséget Bárczi Gusztáv Óvoda. -tanácsadó szolgálat. pedagógusok képzésének. integrált. Klujber László Tevékenység: sajátos nevelést igénylő tanulók szabadidős. középsúlyos értelmi fogyatékos. gyógypedagógiai tanácsadás. korai fejlesztés és gondozás. Bárczi Gusztáv u. Speciális Szakiskola. sajátos nevelési igényű gyermekek speciális fejlesztése utazó gyógypedagógussal. tanuló-tájékoztató. tanulók pedagógiai. pszichológiai tanácsadás óvodák. . Általános Iskola.hu Képviselő: Kovács Attila. pedagógiai szolgáltatás. szervezése. gyógytestnevelési. igazgatási.

védelme. tanulási akadályozottságuk enyhítése Gyöngyfa Napközi Otthon Címe: 7400 Kaposvár.és képességfejlesztése. ellátási feladat a hallássérültek vonatkozásában Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége Somogy Megyei Elnöksége Címe: 7400 Kaposvár. 11.hu Képviselő: Gyurina Éva Tevékenység: hallássérült. értelmi képességeiben akadályozott fiatalok kulturális fesztiválokon. 1/a Telefon: 82/310-034 Képviselő: Hujber Tamásné elnök. beszédhibás és beszédfogyatékos. u. 11. értelmileg akadályozott és halmozottan sérült fiatalok készség. és Gyermekotthon. 4-8 éves mozgássérült gyermekek óvodai ellátása. Rippl-Rónai u. 6-18 éves korú tanköteles halmozottan sérült gyermekek. Telefon: 82/424-292 Képviselő: Ottó Erzsébet Tevékenység: a Gyöngyfa Napközi Otthonba járó.: 82/424-292 Fax: 82/424-292 e-mail: sandorildiko@kapos-net. oktatása.hu Tevékenység: tanköteles korból kikerült. Somssich P. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Tallián Gyula u. Béke u. Telefon: 82/527-444. mozgássérült gyerekek fejlesztése. nevelése. Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény.157 Duráczky József Óvoda. Általános Iskola.hu Képviselő: Kanalicsné Beleznai Csilla Tevékenység: 0-6 éves korú sérült gyermekek korai fejlesztése. tartalmas szabadidő eltöltésének megszervezése. Diákotthon. Telefon: 82/427-621. társadalmi integrációra Kaposvári Fogyatékos Fiatalok Teljes Életért Alapítvány Címe: 7400 Kaposvár. integrációjuk . versenyeken és kirándulásokon való részvételük elősegítése. szabadidejük hasznos eltöltése érdekében megfelelő eszközök biztosítása Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Napsugár Gyógypedagógiai Tanácsadó. fiatalok fejlesztő felkészítése (képzési kötelezettség).sulinet. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság Címe: 7400 Kaposvár. gondozása. felkészítés a potenciális munkavégzésre. Rippl-Rónai u. érdekeik érvényesítése. Korai Fejlesztő és Szociális Szolgáltató Központ (Napsugár Központ) Címe: 7400 Kaposvár. 511-735 E-mail: napsugar@mse. Babochay Katalin titkár Tevékenység: értelmi fogyatékos emberek és családjaik társadalmi hátrányainak enyhítése. Telefon: 82/424-292 Képviselő: Sándor Ildikó Tel. 82/527-445 Fax: 82/511-490 E-mail: titkar@oaisk-kvar. 8. felnőtté válásuk segítése. 47. 3-18 éves mozgássérült és látássérült gyermekek speciális fejlesztése.sulinet.

hagyományos közösségből kiszorult gyermekek. 5. megbízott: Bera Józsefné 8700 Marcali. megbízott: Stecher Andrea 7535 Szulok. Telefon: 82/527-430 Képviselő: Dr. valamint vakok életmódjának elsajátításához. 1. szociális segélyezése. Rózsa u. autisztikus személyiségfejlődésű gyerekek. fiatalok. speciális fejlesztése. megbízott: Ambrus Józsefné 8600 Siófok. 8. látássérültek rehabilitációjának. Somssich P. telefon: 85/310-994 Kaposvár. telefon: 82/719-185 Siófok. integrált formában regionális szinten Teljes Értékű Életért Alapítvány Címe: 7400 Kaposvár. 63. Képviselő: Gombosné Németh Adrienn Tevékenysége: pervazív fejlődési zavarokban szenvedő. egyéni. 2/b. kiscsoportos. felnőttek komplex ellátása.hu Képviselő: Dányádiné Molnár Cecília Tevékenység: érdekképviselet. segédeszközök forgalmazása Az egyesület körzeti csoportjai: Nagyatád. Totth László Tevékenység: hallássérült és beszédfogyatékos gyermekek tehetséggondozása. telefon: 20/4319415 Barcs. Szent Imre u. telefon: 20/2123-486 . megbízott: Hosszú János 7400 Kaposvár. Béke u. telefon: 30/9913-919 Marcali.t-online. Berzsenyi u. u. Lenin u. megbízott: Huszárné Marics Rózsa 8840 Csurgó. Telefon: 82/319-229 E-mail: danyadine@vgsme. u. fiatalok nappali szociális ellátása „Szív és Kéz” Sajátos Nevelést Igénylő Gyermekekért Alapítvány Címe: 7400 Kaposvár. 1. műszervásárlás támogatása Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete Címe: 7400 Kaposvár Fő u.158 elősegítése. 46. újbóli munkába helyezésének elősegítése. tanfolyamszervezés az olvasás. Lukács K. 18.

nevelése. Petőfi u. Megjegyzés: specialitása. 4. üdültetés. pszichiátriai betegek és súlyos értelmi fogyatékosok ápolása. szórakoztató program biztosítása Diótörés Alapítvány Diófa Rehabilitációs Otthon Címe: 8660 Lulla.hu Web/URL: http://w3. gondozása Éltes Mátyás Általános Iskola Nagyatád Címe: 7500 Nagyatád. napközi-otthonos ellátása.hu/dkastely Képviselő: Milicz Ilona Tevékenység: felnőtt értelmi fogyatékos személyek ellátása Dr.enternet. u. az intézmény fenntartási költségeinek támogatása. hogy minden fogyatékossági típusnak megfelelően képzett szakember működik az intézménynél . 82/466-979. 107. Magyari u. foglalkoztatás. Telefon: 84/525-253 Képviselő: Szilágyi Tamás Tevékenység: 18 és 30 év közötti állami gondozásból kikerült. Széchenyi tér 25. Fő u.t-online. 35. Telefon: 85/339-211 E-mail: szocotth@szocotth.hu Képviselő: Gilikter Gabriella Tevékenység: a Kéthelyi Szociális Otthon körülményeinek javítása.hu Képviselő: Gárdonyi László Tevékenység: Szociális ellátás bentlakással. logopédiai és konduktív fejlesztés. Takács Imre Szociális Otthon Címe: 8660 Tab. 41/a. Telefon/Fax: 84/525-199 E-mail: tabszoci@netelek. Telefon: 82/504-046 Képviselő: Laklia Piroska Tevékenység: eltérő értelmi fejlődésű gyermekek általános iskolai oktatása. nevelési tanácsadás. Kossuth L. Telefon: 82/466-975. az intézmény lakóinak jobb ellátása. elsősorban roma nemzetiségű fiatal felnőttek bentlakásos intézménye Drávakastély Szociális Otthon Címe: 7979 Drávatamási.159 Somogy megye: Árnyékban Alapítvány Címe: 8713 Kéthely. 20/961-4642 E-mail: dkastely@enternet.

Csokonai u. Telefon: 85/339-211. 42. u. Az egyesület intézményei: Otthoni Szakápolási és Humán Egészségügyi Szolgálat 7400 Kaposvár. Telefon:: 82/450-043.hu Képviselő: Dr. Iszák u. Petőfi S. Iszák u. Tel/Fax: 82/412-426. Iszák u. Általános Iskola. vezető: Hervai Anna.. 6. 47. Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely. „Önálló Élet” Támogató Szolgálat 7400 Kaposvár. 512-575 Kistérségi Támogató Szolgálat Kaposvár. gyógypedagógiai szolgáltatás. Béke u. oktatása. megváltozott munkaképességű munkavállalók munkába állásának segítése. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény.ngo.512-575. Telefon/Fax:82/412-426.otth@axelero. Cigány etnikai kisebbségi oktatás-nevelés. Iszák u. Sáripuszta Címe: 8713 Kéthely. Berencz Ferencné Telefon/Fax: 82/412-426. 42. Hegedüs Lajos Tevékenység: fogyatékosok támogatása. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény. E-mail: msme@ecom. 510-615 Telephely: 7400 Kaposvár. Lengyeltóti Címe: 8693 Lengyeltóti. Telefon/Fax: 82/412-426. 512-575. 42vezető Beidekné Kacs Éva. személyi segítő szolgálat.hu Web: www.msme.42. 553-688 „Fészek“ Kistérségi Támogató Szolgálat 7500 Nagyatád. Egységes pedagógiai szakszolgálati tevékenység. 6. közösségi szolgáltatás. oktatása Megjegyzés: specialitása a cigányetnikum speciális képzése Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Székhely: 7400 Kaposvár.hu Hétszínvirág Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény Címe: 8700 Marcali. 15. u. Dózsa Gy. Telefon: 85/411-697 Képviselő: Orosz Lajos Tevékenység: enyhe fokban értelmileg sérült tanulók nevelése. vezető: Csepregi Veronika. speciális szállítás. Telefon: 85/530-025 E-mail: fodorisk@axelero. Dózsa Gy. Tel/Fax: 411-687. u.hu Képviselő: Zsombok Lajos Tevékenység: Sajátos nevelési igényű gyermekek szegregált és integrált nevelése. 512-575 „Fészek“ Szociális Szolgáltató Központ és Lakóotthon 7500 Nagyatád. vezető Dr.160 Fodor András Óvoda. 85/539-040 Fax: 85/339-039 E-mail: szoc. Sáripuszta 1. 553-688 . 36. vezető: Haris Csaba Telefon: 82/450-043. 7400 Kaposvár.

161 „Napsugár“ Gyógypedagógiai Központ 7400 Kaposvár, Béke u. 47. vezető: Kanalicsné Beleznai Csilla, Telefon: 82/511-735, 427-621 „Napsugár“ Támogató Szolgálat 7400 Kaposvár, Béke u. 47. vezető: Lakatosné Lengyel Ágnes, Telefon: 82/511-735, 427-621 Rehabilitációs és Oktatási Központ, 7275 Igal, Hegyi u. 7. Gondnok: Tóth Lajosné Telefon: 20/4399-456 Az egyesület körzeti csoporjai: 7570 Barcs, Ander Istvánné, telefon: 20/4399-448 8630 Balatonboglár, Tóth Miklósné, telefon: 20/4399-452 8840 Csurgó, Szlávecz Jánosné, telefon: 20/4399-447 7400 Kaposvár, Hegedüs Lajosné, telefon: 20/4399-462 7400 Kaposvár (déli csoport), Somogyvári József, telefon: 20/4399-454 8693 Lengyeltóti, Molnár János, telefon: 20/4399-449 8700 Marcali, Salamon Györgyné, telefon: 20/4399-446 7500 Nagyatád, Károlyi Sándorné, telefon: 20/4399-444 8600 Siófok, Orbán Dénes, telefon: 20/4399-445 8684 Somogybabod, Mester Mária, telefon: 20/4399-453 8698 Somogyvár, Kiss István Csaba, telefon: 20/4399-451 8660 Tab, Küszter Ferenc, telefon: 20/4399-442 Nefelejcs Általános Iskola Szakiskola és Diákotthon Címe: 7275 Igal, Szabadság tér 10. Telefon: 82/573-017 Képviselő: Dr. Szántó Lászlóné Tevékenység: az enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók gyógypedagógiai ellátása, napközi-otthoni, tanulószobai ellátás, intézményi étkeztetés, diákotthoni elhelyezés Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Somogy Megyei Szervezete Címe: 7400 Kaposvár, Irányi D. u. 12. 1. em. Telefon: 82/320-506 Fax: 82/320-506 E-mail: sandorjanos@sinosz.hu Képviselő: Lenkovics Lajosné, Sándor János titkár Tevékenység: érdekvédelem, kulturális, sport, ifjúsági programok szervezése és lebonyolítása, siketek és nagyothallók segítése, érdekeik védelme, szabadidős tevékenységek koordinálása, kommunikációs tanfolyamok szervezése, SINOSZ Somogy Megyei Jelnyelvi Tolmácsszolgálat működtetése Somogy Megyei Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon Öreglak Címe: 8697 Öreglak, Fő u. 109. Telefon: 85/530-020 Képviselő: Rimmer Józsefné Tevékenység: a 6-16 éves korú enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek speciális oktatása, nevelése, képzése, állami gondozottak gyermekotthoni ellátása

162

Somogy Megyei Általános Iskola, Speciális Szakiskola Diákotthon és Gyermekotthon Somogyvár Címe: 8698 Somogyvár, Kaposvári u. 4. Telefon: 85/340-044, 85/340-074 Képviselő: Horváth Ilona Tevékenység: a 6-16 éves enyhe és középsúlyos fokban értelmileg sérült gyerm ekek speciális oktatása, nevelése, valamint a 16-24 éves enyhe fokban értelmi fogyatékos fiatalok speciális szakiskolai képzése és diákotthoni ellátása, állami gondozottak gyermekotthoni ellátása Szivárvány Gyógypedagógiai és Módszertani Központ Barcs Címe: 7570 Barcs, Széchenyi u. 2. Telefon: 82/463-323 E-mail: szivarvany.barcs@edomail.hu Képviselő: Szemere Márta Tevékenység: középsúlyosan értelmileg sérültek és halmozottan sérültek óvodája, enyhén illetve középsúlyosan értelmileg sérültek általános iskolája 1-8 évfolyamig, bentlakásos gyógypedagógiai ellátás, fejlesztő központ, korai fejlesztés, logopédia, pszichoterápia, gyógy-testnevelés, fejlesztő felkészítés, integráció és rehabilitáció Városi Önkormányzat Nevelési Tanácsadó, Beszédjavító és Korai Fejlesztő Központ Címe: 8700 Marcali, Petőfi S. u. 14. Telefon: 85/510-285 e-mail: nevtanmarcali@freemail.hu képviselő: Dr. Gergőné Babina Jusztina Tevékenység: 0-18 éves korig beilleszkedési, magatartási és tanulási zavarok diagnosztikája, terápiája, beszédjavítás, korai fejlesztés, utazó gyógypedagógiai-logopédiai szolgáltatás, szakmai tanácsadás, terápiák.

163 7. sz. melléklet

Hirdetések, ajánlások
Ajánlás gyermekorvosoknak, szakorvosoknak, védőnőknek, óvodapedagógusoknak, pedagógusoknak és szülőknek!
Szeretnénk felhívni figyelmüket széleskörű feladatellátásainkra, szolgáltatásainkra a következő oldalakon, ahol bemutatjuk ezek működését, kompetenciáját. A figyelemfelhívás mellett ezzel az is a célunk, hogy Önök segítővé, partnerré, együttműködővé váljanak munkánkban, hiszen szolgáltatásaink többségben team munkára épülő tevékenységek. Hatékony munkánk érdekében kérjük az Önök mielőbbi jelzéseit, megfigyelés, vizsgálat kéréseit, már diagnosztizált gyermek, tanuló fejlesztésével kapcsolatos igényeiket, s tanácsadási szolgáltatásunk folyamatos kihasználtságát , rendszeres konzultációk, esetmegbeszélések alkalmazását. Szolgáltatásainkat, segítségadásainkat rendszeresen terjesztjük és a közvélemény számára elérhetővé tesszük a médiákon - rádió,televízió-újságok, szaklapok -keresztül, valamint oktatási- egészségügyi és polgármesteri hivatalokban szórólapokon

Osztályfőnöki órák a másság elfogadásáért A speciális nevelési igényű tanulók megismertetésére, az előítéletek leküzdésére A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ Integrációra felkészítő osztályfőnöki órát tart szakembereivel, drámapedagógusaival
Jelentkezés: 82/512-766 illetve a 82/316-218-as telefonszámon

2. Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó 7400 Kaposvár.hu Tel. Speciális Szakiskola. Bárczi G.. Általános Iskola. Diákotthon.barcziiskola. u.: 82/512 766 Tel-Fax: 82/316-218 Honlap: www.164 Bárczi Gusztáv Óvoda.hu . Pf: 14 e-mail cím: barcziiskola@barciiskola.

gyógytorna. lovas terápia. kistérségi integráltan nevelt gyermekek gyógypedagógiai fejlesztése.: 06 82 512 263 . rehabilitációs úszás. fejlesztő iskolai oktatás képzési kötelezettek számára. lebonyolítása. judo-terápia. általános iskolák. Pedagógiai szakszolgálat: óvodák. iskolaérettségi vizsgálatok. tréningek. önképzésének segítése. továbbá gyógypedagógia tanácsadás. tanulási nehézségek diagnosztikája. gyógytestnevelés. továbbképzések. speciális szolgáltatásaink: Terápiás szolgáltatás: alapozó terápia. pszichológiai segítségnyújtás. koordinálása. művészetterápiák: dráma. utógondozás. tanácsadás. tanulók tájékoztatása. gyermek pszichodráma. Tel. Pedagógiaiszakmai szolgáltatás: pedagógusok képzésének.és bábterápia. kutyás terápia. iskolák számára. A városi.165 Ingyenes. továbbképzésének. helyszíni tanácsadás. terápiás foglalkozások szervezése. rehabilitációja. korai fejlesztés és gondozás. Nevelési Tanácsadó: Óvodás és iskolás ( 3-18 éves korú) gyermekek pszichológiai gondozása.képzőművészet. táncmozgás. tanfolyamok. autogén tréning. zene. szakmai konferenciák szervezése. játék. Utazó gyógypedagógiai hálózat: integrációs segítségadás a többségi óvodák. tanácsadó szolgálat. nyílt napok. szülőket segítő szolgáltatások. terápiája. fejlesztő felkészítés. középiskolák számára logopédiai ellátás.

14 éves korú gyermekek számára.166 A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ TERÁPIÁS TÁBORT szervez 2005. . Bővebb felvilágosítás: 20/9553-308 vagy 30/2137-211 telefonszámokon. június 16-tól június 26-ig 5 éves kortól .

167 .

168 .

családtagok számára segítő terápiát biztosítunk. vagy még bizonytalan abban. s úgy érzi. És fax: 82/316-218 . valamint a szülők. aki tudja. aki aktív részese akar lenni ennek a nehéz. tanulási problémája van. 14-17 óráig Előzetes telefonos egyeztetés után Telefon: 82/512-766. Minden olyan szülőnek. nem tudja mi a probléma. igénybe veheti szolgáltatásunkat! SZÜLŐI TANÁCSADÓ SZOLGÁLAT Minden hónap első hétfőjén.  Gondja van? Segítünk! Bárczi Gusztáv Módszertani Központ SZÜLŐI TANÁCSADÓ SZOLGÁLATA Ha gyermeke lemarad a fejlődésben. magatartási zavarral küzd. ahhoz hogy feldolgozza az őt ért lelki traumát. de reményteli időszaknak. Minden olyan szülő. fordulhat hozzánk bizalommal. jó lenne valakivel megosztani gyermekével kapcsolatos gondjait. partnerként kezelve együttműködésünket segítenék munkánkat. vagy családtag számára. akik a leghamarabb felismerve a gyermek normális fejlődési esélyeinek gátjait. tel. hogy külső segítségre is szüksége van.169 Ajánlás  Minden olyan tisztelt gyermekorvosnak. védőnőnek. szorong. s minél előbb elindítsa kisgyermekét a fejlődés útján megfelelő szakemberek és programok segítségével. Speciális szakirányú megsegítéssel igyekszünk részt venni a gyermek fejlesztésében. HA ÖN Bizonytalan . beszédhibás. vagy speciális nevelésre szorul. kihez forduljon.

pedagógusnak. oktatását. tanácstalanságokat. s együtt örülve a sikereknek. Fontos. beszéd. sérülésnek (értelem. hiszen a többségi óvodapedagógus. mozgás. Általunk az adott intézménnyel is egy bensőségesebb kapcsolata alakulhat ki.170 Ajánlás  Minden olyan kedves szülőnek ajánljuk segítségünket. hiszen mindent megbeszélve vele.  . kérje segítségünket. partneri együttműködésünket. s szüksége van a partneri szakmai együttműködésre. amennyiben akár csak gyanúja merülne fel különböző fogyatékosságnak. aki felvállalta a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését. Minden olyan tisztelt óvodapedagógusnak. pedagógus sem marad egyedül problémájával. nyíltan beszélve a problémákról. hogy minél korábban jelezzen. akik nehezen élik át sérült gyermekükkel kapcsolatos bizonytalanságokat. látás). kérve beleegyezését. indítjuk el gyermeke optimális és komplex fejlesztését. ami kompetencia hiányából adódik a legtöbbször. A szülő nálunk valódi partner.

gyógypedagógus-lovasterapeuta . a lovakkal. Volt ugyan közöttük olyan. remélhetőleg lehetőségünk lesz a jövőben is folytatni. 2008. Nőtt a külvilág iránti érdeklődésük.171 8. dolgoztak. Sérülésük súlyosságától függetlenül a tanév végére szinte mindnyájan megtanulták: a lóápolás alapjait. nyitottak a terápiák hatására. Tanultak és fejlődtek úgy. mozgáskoordinációjuk javult. a szabályokkal. együtt játszottak. ahol nem eszközökkel dolgoznak együtt. egy barátot kaphatnak. hogy a lovasterápia komplex módon hatott rájuk. hogy a ló hátán megannyi érdekes játék létezik. Elindultunk egy úton. és akivel együtt játszhatnak. és érzelmeiket már megpróbálják kontrollálni. június 08. A program mindenképpen sikeresnek mondható. Nehezen. Ezek a diagnózisok nem csak egyéni gondolkodásmóddal. egyensúlyuk. illetve a meg nem értettségre válaszuk sokszor a viselkedés. hisz mindnyájuknál jelentős változásokat figyelhettünk meg. A meg nem értésre. A lovasterápia által viszont egy társat. aki eleinte nagyon félénk és tartózkodó volt. de a lovak hatására ő is hamar feloldódott. és közben észrevétlenül fejlődtek. hisz a gyerekeknek a folyamatos és következetes terápia elengedhetetlen. akiben megbízhatnak. Nemcsak nagymozgásuk. hanem barátokkal.és magatartásprobléma. Megismerkedtek a helyszínnel. A gyerekek barátokra leltek a lovakban. de rendellenes mozgásaik (túlmozgásaik) is jelentősen csökkentek. amely szép és jó eredményekkel kecsegtet. sz. vagy egyáltalán nem értik meg a külvilágból érkező ingereket. hogy hogyan fixálják ülésüket az egyes és kígyóvonalakon és megtapasztalták. Önfegyelmet tanultak. és máris elkezdődhetett a terápia. Kaposvár. A gyerekek nagy része autista és értelmi fogyatékos. egy olyan terápiában. hanem sérült kommunikációs és szociális területtel is együtt járnak. akivel közösen fejlődhetnek. A gyerekek mind nagyon szívesen jöttek kezdettől fogva a terápiára. melléklet LOVASTERÁPIA Összegző vélemény a programról A program 12 sérült gyermeknek adta meg a fejlődés lehetőségét.