You are on page 1of 13

Cuprins

Introducere ........................................................................................................................................... 2 Indicatori economico-financiari ........................................................................................................... 3 Căi de reducere a costurilor ................................................................................................................. 5 ANEXE ................................................................................................................................................ 6 Bibliografie ........................................................................................................................................ 13

geologice sau climatice. Pe de altă parte. prelucrarea şi epurarea apelor uzate. 2 Giurgiu Cifră de afaceri: 11 277 841 lei Operator de servicii de apă.A. serviciul clienţi etc. un alt factor care îşi lasă amprenta asupra costurilor este investiţia în noi echipamente necesare producţiei şi distribuţiei apei ori indispensabile pentru colectarea şi tratamentul apelor uzate. a fost implementat “ Sistemul integrat de management calitate mediu” conform prevederii standardelor SR EN ISO 9001 : 2008 . Uzinei. 2 . Apa Service oferă colectivităţilor publice. Apa este un produs local şi astfel în funcţie de condiţiile geografice. Apa din pânza freatică necesită un tratament relativ simplu pentru a deveni potabilă. Densitatea populaţiei deservite este si ea un element determinant al costului.A. preţul reflectă şi procesul de tratare. GIURGIU. dar in cazul apei din cursurile de apă atunci tratamentul este mai complex şi costurile de producţie sunt mai ridicate. La nivelul operatorului APA SERVICE S. resursele locale de apă necesită tratamente diferite de la o zonă geografică la alta. SR EN ISO 14001 : 2005 . Cu cât locuinţele sunt mai apropiate unele de altele cu atât este mai ieftin de adus apa potabilaşi de recuperat apa uzată. tratarea şi distribuţia apei potabile. Activităţile principale reprezintă prestările de servicii pentru: captarea. conform clasificării CAEN din : Captarea. Preţul serviciului de apă reflectă condiţiile de extracţie şi de exploatare a resursei naturale precum şi complexitatea tratamentului apei.479.060 lei Adresa sediului: Str.Introducere Denumirea întreprinderii: APA SERVICE S. întreţinerea reţelei de canalizare. nr. consumatorilor casnici şi întreprinderilor gestiunea şi administrarea serviciilor de livrare de apă şi de epurare a lor. Forma juridică: societate comercială pe acţiuni Anul înființării: 2007 Salariati: 282 angajaţi Tipul de activitate. De asemenea. tratarea şi distribuţia apei Capital social: 2 421 680 lei Capital propriu: 4.

în special cifra de afaceri. indicele producţiei exerciţiului (IPe).Indicatori economico-financiari Combinarea datelor din bilanţ şi contul de profit şi pierdere ajută a face unele corelaţii asupra modului de folosire a elementelor patrimoniale. Este o situaţie negativă.49 .29 Ic > ICA sau IPe sau IV ceea ce înseamnă: diminuarea eficienţei utilizării mijloacelor fixe.27 IPe = = = 107. Ic = = = 420.indicele consumului de material: Icm = 3 .74 ICA = = = 107. Dinamica acestor mărimi se realizează prin compararea: . nefavorabilă agentului economic. O primă corelaţie este cea dintre evoluţia imobilizărilor corporale şi indicatorii rezultatelor economice prin care se compară indicele utilajelor sau a imobilizărilor corporale (Ic) cu indicele cifrei de afaceri ( ICA). expuse succint în cele ce urmează. indicele veniturilor (IV).43 IV = = = 106. creşterea necesarului relativ de imobilizări corporale (pentru a realiza producţia din anul de bază este nevoie de imobilizări corporale suplimentare).indicele stocurilor de materiale: Is = = = 56. reducerea vitezei de rotaţie a imobilizărilor corporale. O altă corelaţie este cea dintre evoluţia activelor circulante în general şi în special a stocurilor de materii prime şi rezultatelor economice.

353 lei faţă de anul 2010.84 ICA < ICR .841.4. structura veniturilor acesteia fiind formată doar din venituri din exploatare şi venituri financiare. deci mai mare cu 765. Întreprinderea Apa Service S.90 Imu = = = 56. Din datele prezentate în anexa nr. devansarea datoriilor faţă de intrări se poate explica fie prin întârzieri la plata furnizorilor.512. nu are venituri extraordinare.. 4 . efect negativ.180 lei faţă de anul precedent. Cifra de afaceri a avut.277. mai mici sau egale cu 100.indicele cifrei de afaceri: 107.27 Is < 100 adică stocurile finale ale materialelor sunt mai mici ca cele iniţiale. au crescut în 2011 faţă de 2010 cu 706.659 în 2010. fie prin prelungirea de către furnizori a termenilor de plată.533 lei. creşterea creanţelor devansează creşterea cifrei de afaceri. la rândul ei o evoluţie ascendentă.27 ICR = = = 114. De asemenea şi veniturile financiare au înregistrat o creştere în anul 2011. creşte durata medie de încasare a creanţelor.A. ca ritm. Veniturile din exploatare au crescut în anul 2011 cu 681. potrivit anexei nr.49 IF > Imu.182 lei. cu 25.A. Are efecte benefice pentru întreprindere. Altă corelaţie ce se urmăreşte este cea dintre evoluţia cifrei de afaceri şi a creanţelor: ICA = 107. în anul 2011 fiind de 11. iar corelaţia dintre indicele cifrei de afaceri şi indicele consumului de materiale pot lua valori mai mari.5 se observă că veniturile totale ale întreprinderii Apa Service S. Bilanţul contabil oferă informaţii pentru a aprecia evoluţia datoriilor faţă de furnizori şi intrările de materii prime şi utilităţi: IF = = = 150. faţă de 10.

trebuie menţionată şi eliminarea deplasărilor inutile şi micşorarea cheltuielilor de birou. întreţinerea. Din anexa nr.882 lei a cheltuielilor de exploatare faţă de anul precedent. Ar fi bine ca societatea să se detaşeze de ei pentru că sunt o pierdere din punct de vedere al banilor. obiecte de inventar. Cu toate acestea. structura cheltuielior acesteia fiind formată doar din cheltuieli de exploatare si cheltuieli financiare. nivelul calitativ al forţei de muncă şi al echipamentelor tehnice de producâie. poştă. concretizată în prestarea de servicii. Căi de reducere a costurilor Costul este influenţat de o multitudine de factori. repararea. Astfel. iar cele extraordinare.). veniturile din exploatare deţinând ponderea cea mai ridicată în cadrul veniturilor totale. reducerea cheltuielilor trebuie concepută şi realizată fără deprecierea calităţii. Este posibil ca în întreprindere să existe angajaţi care fac puţine lucruri şi care acestea au o importanţă scăzută. 5 . calitatea şi caracteristicile produselor.302 lei faţă de 2010. Societatea Apa Service nu a înregistrat cheltuieli extraordinare. au crescut cu 609. prelucrarea şi epurarea apelor uzate. precum şi scăderea cheltuielior administrative. organizarea producţiei etc. O principală cale de reducere a costurilor o constituie reducerea salariilor sau a numărului de salariaţi. cu 420 lei în raport cu 2010. energie. iar cheltuielile financiare au avut o creştere nesemnificativă. materii prime. este că principala sursă de venituri o reprezintă activitatea de exploatare. telefon. fax care constituie tot o cale de reducere a costurilor.4 se observă că totalul cheltuielilor întreprinderii înregistrează o creştere. Prin optimizarea folosirii acestor factori costul de producţie poate fi redus.cum ar fi:volumul producţiei. materiale. Căi de raţionalizare a costurilor pot fi şi micşorarea cheltuielilor de exploatare a utilajelor şi instalaţiilor. În anul 2011 se poate observa o creştere cu 608. combustibil. structura producţiei.A. De asemenea. în anul 2011. preţurile factorilor de producţie (mijloace fixe.Concluzia analizei în dinamica veniturilor societăţii Apa Service S. inexistente. forţa de munca etc. veniturile financiare fiind nesemnificative.

ANEXE 6 .

1 7 .Anexa nr.

Anexa nr. 2 8 .

Anexa nr. 3 9 .

4 10 .Anexa nr.

5 11 .Anexa nr.

6 12 .Anexa nr.

. Bucureşti: Editura Economică. .info/apa-service-sa-cui22131317/> [ Accessed 02 May 2013 ]. ediţia a II a. .  Vâlceanu Gh. . Analiza economico-financiară. 2005.Bibliografie  Mihai I.firme. 1997. Timişoara: Editura Mirton.  <http://www. Robu V. Analiza situaţiei financiare a agenţilor economici. Georgescu N. 13 .