You are on page 1of 17

Hướng dẫn cơ bản sử dụng Pathloss và Goole Earth thiết kế tuyến viba

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PATHLOSS VÀ GOOGLE EARTH THIẾT KẾ TUYẾN VIBA
Ví dụ: Thiết kế tuyến viba từ Quy Nhơn đến Tuy Phước với tần số cho trước là 13GHz, truyền được 16 luồng E1 với phương pháp điều chế 4QAM. Dùng phần mềm Pathloss 4.0 và Google earth để mô phỏng tuyến truyền dẫn. I. Sử dụng Goole earth: 1.Mục đích: Xác định được kinh độ, vĩ độ giữa hai trạm phát và thu, hiển thị độ cao so với mực nước biển… 2.Cách thực hiện: - Bước 1: Mở Goole earth sẽ có giao diện như sau:

- Bước 2: Đánh dấu vị trí cần đặt trạm

Trang 1

Hướng dẫn cơ bản sử dụng Pathloss và Goole Earth thiết kế tuyến viba . đầy đủ các thông số nhưng bên cạnh đó nó có nhược điểm là tính chống nhiễu không care đến terrain. Sử dụng Pathloss để thiết kế tuyến: 1. - Bước 1: thiết lập các thông số ban đầu + Tọa độ: gồm vĩ độ và kinh độ được lấy từ Goole earth sau đó nhập như hình trên Trang 2 . Mục đích: Pathloss là phần mềm chuyên nghiệp về thiết kế tuyến Microwave với những ưu điể m vượt trội là dễ sử dụng. Tiến hành thiết kế: Giao diện Pathloss: Hình dưới thể hiện các thông số ban đầu cần nhập vào và sau khi làm những bước tính toán đầu tiên. 2.Bước 3: Vẽ đường thẳng để đo khoảng cách giữa 2 trạm và hiển thị cấu hình độ cao Từ thuộc tính của trạm ta biết được tọa độ chính xác của nó II.

Hướng dẫn cơ bản sử dụng Pathloss và Goole Earth thiết kế tuyến viba + Tiếp theo ta nhập tần số: tần số được sử dụng ở đây là 13GHz + Thiết lập chuẩn ban đầu: trên thanh công cụ của Pathloss chọn configure->geographic default Xuất hiện hộp thoại Chọn như hình trên (dùng dữ liệu chuẩn chung)->OK Sau khi thiết lập: - Bước 2: load dữ liệu địa hình SRTM Trang 3 .

West edge (bờ Tây).hgt. Xuất hiện cửa sổ mới: Trang 4 . longtitude: 109E thí sẽ tải về được 1 file có dạng là 13N109E.ở đây sử dụng tọa độ 10N106E). Sau khi load sẽ có dạng như trên Map name (tên bản đồ.html) bằng cách nhập tọa độ của điểm cần lấy dữ liệu địa hình.hgt. South edge (bờ Nam). + Sau khi có dữ liệu địa hình SRTM thì bắt đầu load vào Pathloss: trên thanh công cụ của Pathloss chọn phần Configure->terrain Database Xuất hiện hộp thoại: Chọn Setup Primary (có thể tráo ngược giữa Primary và Secondary) sẽ hiện lên 1 cửa sổ SRTM - Chọn file BIL-HDR-BLW sau đó load tới file .com/mapsearch. Ví dụ: nhập latitude: 13N. longitude).Hướng dẫn cơ bản sử dụng Pathloss và Goole Earth thiết kế tuyến viba + Dữ liệu địa hình SRTM thể hiện tọa độ (latitude. thông số độ cao (elevation) được load trực tiếp vao Pathloss để mô phỏng địa hình ở phần terraindata + SRTM có thể tải trên trang chủ của Pathloss (http://www.pathloss. North edge (bờ Bắc)… Bước 3: tạo dữ liệu địa hình và hiển thị trong Pathloss Sau khi đã load dữ liệu địa hình SRTM thì vào phần Module trên thanh công cụ chọn Terrain Data.

Hướng dẫn cơ bản sử dụng Pathloss và Goole Earth thiết kế tuyến viba Chọn Generate Profile. ở đây chọn 10m->Generate Trang 5 . xuất hiện hộp thoại: Điền khoảng cách để tạo dữ liệu.

Và cuối cùng phần Terrain Data sẽ như hình sau: - Bước 4: Tính toán độ cao anten Trên thanh công cụ chọn Module->Antenna Heights Cửa sổ mới hiện ra Trang 6 .Hướng dẫn cơ bản sử dụng Pathloss và Goole Earth thiết kế tuyến viba Khi Generate Profile báo Profile Complete thì có nghĩa là đã tạo được dạng địa hình như trên. Range of Structures (đa vật chắn). sau đó ta có thể thêm các vật chắn như tòa nhà. cây cối.… Click đúp vào Structure sẽ hiện ra 3 mục: Single Structure (vật chắn đơn).

Pathloss sẽ tự tính chiều cao của anten của 2 trạm Bước 5: Thực hiện việc thiết kế chính trong phần Worksheets Trên thanh công cụ chọn Module->Worksheets Xuất hiện cửa sổ sau Thiết lập chanel cho 2 trạm: Trang 7 .Hướng dẫn cơ bản sử dụng Pathloss và Goole Earth thiết kế tuyến viba - Sau đó kích vào biểu tượng trên.

Hướng dẫn cơ bản sử dụng Pathloss và Goole Earth thiết kế tuyến viba Nhấp vào biểu tượng trên. Sau khi chọn Lookup thì xuất hiện cửa sổ mới Trang 8 . hoặc có thể nhập trực tiếp vào TX (MHz) cho cả 2 trạm. xuất hiện 1 cửa sổ mới: Chọn Lookup để xem freqplan (kế hoạch tần số theo chuẩn).

txc. tắt cửa sổ này và sau đó nhấn OK ở cửa sổ TX chanels Chọn thiết bị (Radio Equipment): Trang 9 . Sau khi load thì chạy Site 1 hay Site 2 có t ần số cao hơn.Hướng dẫn cơ bản sử dụng Pathloss và Goole Earth thiết kế tuyến viba Chọn File-> Open để load tần số thu và phát trong thư viện của Pathloss với đuôi *.

STM. Cap (kiểu data E1.Hướng dẫn cơ bản sử dụng Pathloss và Goole Earth thiết kế tuyến viba Tiếp tục chon Code Index để lấy mã thiết bị Chọn New index để lấy thiết bị mớ i. Manuf (hãng sản xuất).…). F HI (tần số cao nhất)… Chọn 1 thiết bị phù hợp với tần số ban đầu (ở đây là 13GHz) là Alcatel model 9413-UX (16E-1). Code Index bao gồm: code (mã thiết bị). QPSK.…). ->OK Trang 10 . dẫn tới thư viện của Pathloss chọn thư mục EQUIPMENT->mrs->chọn thiết bị (alcatel. nokia. Mode (phương thức điều chế QAM. Model (loại).…) và F LOW (tần số thấp nhất). nec.

sau khi nhấp vào biểu tượng trên ta chọn Lookup. Đóng cửa sổ Radio Code Index. Sau đó chọn Both để dùng cho cả 2 trạm.Hướng dẫn cơ bản sử dụng Pathloss và Goole Earth thiết kế tuyến viba - Sau đó nhấn Both để sử dụng cho cả 2 trạm. nhấn OK ở cửa sổ Radio Equipment để kết thúc việc chọn thiết bị Chọn dây Feeder nố i từ thiết bị tới anten: Tương tự như chọn Chanel (Ch). Sau khi hiện cửa sổ mới ta chọn File->Open dẫn tới thư viện của Pathloss->chọn thư mục EQUIPMENT->chọn thư mục txl và chọn 1 file trong đó. - Chọn suy hao bộ lọc phân nhánh: Chọn và nhập như hình sau: Trang 11 . sau khi chọn thì ta chọn dây feeder sao cho phù hợp với tần số ban đầu 13GHz.

Sau đó nhấn Both để chọn cho cả 2 anten của 2 trạm. Trang 12 .Hướng dẫn cơ bản sử dụng Pathloss và Goole Earth thiết kế tuyến viba - Chọn anten cho 2 trạm: Tương tự như chọn thiết bị TR: chọn biểu tượng anten->hiển thị cửa sổ antennas TR-TR ->Code Index Chọn New Index để Browse đến thư viện anten->Equipment->mas->chọn 1 hãng và chọn thiết bị anten phù hợp với tần số ban đầu 13GHz. Ở đây chọn anten của Andrew->122132.

Hướng dẫn cơ bản sử dụng Pathloss và Goole Earth thiết kế tuyến viba - Tiếp theo ta chọn suy hao đương truyền: Kích vào giữa đường truyền thì xuất hiện cửa sổ: Trang 13 .

Sau đó Kích Open và Close cửa sổ Rain Trang 14 .Cuối cùng chọn suy hao do mưa: Nhấp vào biểu tượng thời tiết như ở trên sẽ xuất hiện cửa sổ và chọn method giống như trên. ở Việt Nam là N.Hướng dẫn cơ bản sử dụng Pathloss và Goole Earth thiết kế tuyến viba Xuất hiện cửa sổ Path Profile Data chọn Geoclimatic->tích các thông số như trong cửa sổ hình trên . chọn nút Load Rain File->Browers đến thư viện Rain của Pathloss và chọn vùng mưa theo ITU.

Hướng dẫn cơ bản sử dụng Pathloss và Goole Earth thiết kế tuyến viba Sau khi đã chọn đầy đủ các thông số thì dấu tich màu xanh thông báo đã hoàn thành - Bước 6: Tính toán nhiễu xạ (Diffraction): trên thanh công cụ chọn Module->Diffraction Hiển thị vùng Fresnel thứ nhất. click vào Operations->Fresnel Zones Chọn như hình dưới:->Close Trang 15 .

Hướng dẫn cơ bản sử dụng Pathloss và Goole Earth thiết kế tuyến viba Click chọn vào biểu tượng máy tính trên thanh công cụ và hộp thoại tính toán xuất hiện.19dB.47dB - Bước 7: Hiển thị Multipath: trên thanh công cụ chọn Module->Multipath - Bước 8: Hiển thị Printprofile: trên thanh công cụ chọn Module->Printprofile Trang 16 . tổng suy hao là 134. suy hao do không khí là 0.27dB. Kết quả tính toán như hình dưới với suy hao trong không gian tự do là 134.

Hướng dẫn cơ bản sử dụng Pathloss và Goole Earth thiết kế tuyến viba - Bước 9: Hiển thị Map và Network: trên thanh công cụ chọn Module->Network Để load map vào Network thì phải Save trước với đuôi *. Sau đó chọn Site Data>Create Background Trang 17 .gr4.