You are on page 1of 13

LATIHAN ULANGKAJI KHB TINGKATAN 1

1 Namakan ketua kumpulan kerja di dalam sebuah makmal kerja kayu dan logam? A B C D 2 Guru Formen Pengawas Ketua darjah

1

Apakah tugas formen di bengkel Kemahiran Hidup Bersepadu? A B C D Menyelenggara alatan Menyusun alatan tangan Menyimpan bahan kerja dan projek Memastikan ahlinya menjalankan tugas

3

Apakah fungsi jadual tugas di bengkel kemahiran hidup? A B C D Membekalkan maklumat kepada semua ahli Membekalkan senarai nama penuh ahli kumpulan Memastikan semua ahli dapat mengamalkan nilai murni Memastikan semua ahli dapat bertugas mengikut giliran

4

Antara pernyataan berikut yang manakah tujuan organisasi makmal? A ● Melatih pelajar melakukan kerja logam ● Melatih pelajar bertanggungjawab bersikap B ● Melatih pelajar melakukan kerja logam

Membolehkan pelajar projek yang bermutu

menghasilkan

C ● Melatih pelajar bertanggungjawab bersikap

D ● Memastikan teratur alatan dalam keadaan

● Memastikan alatan dalam keadaan teratur

Membolehkan pelajar projek yang bermutu

menghasilkan

suis dan membersihkan papan tulis Menyapu lantai dan buang sampah Ianya berkaitan dengan A B C D jadual kerja bengkel carta organisasi bengkel peraturan keselamatan alatan langkah mengawal kebakaran 6 Jadual 1 menunjukkan struktur organisasi bilik jahitan Formen ↓ X │ ↓ Kumpulan B Jadual 1 Apakah tugas X ? A B C D Membuka dan menutup tingkap bengkel Mengumpul dan menyimpan baki bahan kerja Membantu formen memastikan setiap pelajar menjalankan tugas Menyusun dan membersihkan mesin mudah alih dan alat tangan ↓ Kumpulan A ↓ Kumpulan C . ● ● ● Menyusun dan memeriksa alatan Menutup tingkap.2 5 Pernyataan di bawah menggambarkan perkara yang mesti dibuat di dalam bengkel.

3 .

ABC Rajah 1 Apakah jenis pemadam api itu? A B C D 8 Air Buih Debu kering Karbon dioksida Antara yang berikut jenis pemadam api yang manakah digunakan untuk memadam kebakaran yang berpunca daripada elektrik? A ● Air ● Buih B ● ● Air Debu kering C ● Buih ● Karbon dioksida D ● ● Debu kering Karbon dioksida .4 7 Rajah 1 menunjukkan sejenis alat pemadam api.

II. I II III A B C D 10 I. I. III. I II. III Antara yang berikut padanan yang manakah betul menerangkan amalan 4M? Keterangan Amalan A Penjagaan kebersihan dari segi fizikal dan fikiran Membersih B Penilaian sendiri tentang diri dan tempat kerja Mendisiplin C Peraturan keselamatan dan tugas mengikut arahan guru Menyusun D Pelaksanaan sistem penyimpanan alatan tangan dan bahan Menilai . II II.5 9 Susun mengikut urutan yang betul langkah untuk mengendali alat pemadam api. III I. III.

Antara yang berikut yang manakah merujuk kepada amalan itu ? A B C D 12 Menilai Mendisiplin Menyusun atur Membersih Dalam amalan 4M di bengkel. Alatan di bengkel Kemahiran Hidup harus disimpan mengikut jenis dan tempat yang betul.6 11 Pernyataan di bawah merujuk kepada amalan 4M. mendisiplin merujuk kepada A B C D menilai diri sendiri dan tempat kerja membersih diri daripada aspek fizikal dan mental melaksanakan sistem penyimpanan alatan tangan dan bahan mempraktikkan peraturan keselamatan dan penggunaan alatan 13 Antara yang berikut yang manakah amalan keselamatan yang perlu diikuti semasa bekerja di bengkel? A B C D Menggunakan alatan tangan yang tumpul Menyimpan barang yang mudah terbakar di tepi pintu Memastikan alatan tangan dan mesin boleh digunakan Meletakkan alatan di atas meja kerja setelah selesai digunakan 14 Semasa melakukan kerja menggerudi apakah alat perlindungan yang perlu digunakan? A B C D Mask Gogal Sarung tangan Penutup telinga .

7 15 Apakah langkah pertama yang perlu diambil jika ternampak punca api kebakaran dalam Bengkel Kemahiran Hidup? A B C D Melaporkan kepada guru Menuju ke kawasan lapang Membunyikan loceng amaran Mengosongkan bengkel dengan segera 16 Di manakah catatan perlu direkod apabila berlakunya kemalangan dan kerosakan alat di bengkel ? A B C D Buku log Buku skrap Buku laporan bengkel Buku nota murid terbabit 17 Antara yang berikut yang manakah benar tentang keselamatan penggunaan peralatan elektrik? A ● Matikan suis sebelum mencabut plag peralatan elektrik ● Baiki peralatan elektrik yang telah rosak B ● Matikan suis sebelum mencabut plag peralatan elektrik Gunakan satu peralatan untuk satu punca elektrik ● C ● Baiki peralatan elektrik yang telah rosak ● Tarik mangsa kejutan elektrik dengan tangan yang kering D ● Tarik mangsa kejutan elektrik dengan tangan yang kering Gunakan satu peralatan untuk satu punca elektrik ● .

8 18 Rajah 2 menunjukkan kecederaan jari semasa di bengkel. Rajah 2 Apakah langkah awal untuk merawat kecederaan itu ? A B C D Menyapu iodin Membalut dengan plaster Mengesat dengan kain kasa Membersih dengan antiseptic 19 Apakah langkah pertama yang perlu dilakukan apabila berlakunya kecederaan yang kecil di dalam bengkel? A B C D Melaporkan kepada guru dengan segera Menghubungi ibu bapa pelajar tersebut Melakukan rawatan pertolongan cemas Menghantar pelajar tersebut ke hospital 20 Pernyataan berikut merujuk kepada amalan dalam organisasi dan keselamatan bengkel. Disiplin dan sikap yang positif terhadap kerja Apakah amalan itu? A Etika kerja .

.9 B C D Jadual kerja Budaya kerja Langkah keselamatan kerja 21 Apakah definasi budaya kerja ? A B C D Sistem pengurusan bengkel dengan pembahagian tugas antara pekerja Cara peradaban yang menjadi amalan semua pekerja Disiplin dan sikap pekerja terhadap kerjanya Senarai kerja yang perlu dilakukan oleh pekerja 22 Antara berikut yang manakah etika dan budaya kerja yang patut diamalkan di bengkel? A ● Menjamin mutu kerja ● Menepati waktu ● Mematuhi arahan B ● ● ● Menjamin mutu kerja Menepati waktu Amanah C ● Menjamin mutu kerja ● Mematuhi arahan ● Amanah D ● ● ● Menepati waktu Mematuhi arahan Amanah 23 Rajah 3 menunjukkan sebuah mesin jahit.

II. III dan IV sahaja II. III dan IV sahaja I. masyarakat dan negara ? I II III IV A B C D Memperbaiki taraf hidup Menyediakan peluang pekerjaan Mengeratkan hubungan antarabangsa Memenuhi keperluan dan kehendak I dan II sahaja I. Kelim berkedut semasa menjahit Bagaimanakah cara mengatasi kesilapan itu ? A B C D Bersihkan sekoci Betulkan kedudukan jarum Tukar kepada jarum yang tajam Betulkan pemasangan sekoci 25 Antara yang berikut yang manakah kepentingan perniagaan kepada individu.10 X Rajah 3 Apakah fungsi X? A B C D Melaras mata jahitan Menolak f10abrik semasa menjahit Mengawal gerakan jarum jahitan Menurun dan menaikkan tiang penekan jahitan 24 Maklumat berikut menunjukkan kesilapan memesin. III dan IV .

11 26 Bentuk perniagaan akan datang memperlihatkan ciri-ciri berikut kecuali A B C D urusan jual beli dijalankan dengan cepat dan tepat semua jenis barang boleh dibeli oleh pelanggan syarat jual beli yang lebih longgar cara pembayaran lebih mudah .

Rajah 4 Namakan alat itu. A B C D Kad kredit Kad prabayar Kad pintar ‘e-pay” .12 27 Berikut adalah perbezaan antara keperluan asas dengan kehendak kecuali Keperluan Asas A B C Mesti ada untuk hidup Diperlukan dalam kehidupan Kehendak Meningkatkan taraf hidup Pelengkap kepada keperluan Tanpanya manusia masih dapat Dengannya manusia boleh hidup meneruskan kehidupan selesa Sukar untuk dipenuhi kesemuanya D Terhad bagi semua individu 28 Berikut adalah pasangan yang benar kecuali Konsep A Peniaga Maksud Orang yang membeli dan menjual untuk mendapatkan keuntungan B Perniagaan Kegiatan membeli dan menjual barang atau perkhidmatan untuk mendapatkan keuntungan C Usahawan Seorang peniaga yang sentiasa berusaha untuk maju dalam bidang perniagaan D Keusahawanan Kegiatan perniagaan yang dilakukan oleh seorang peniaga untuk mendapatkan keuntungan 6 Rajah 4 menunjukkan satu jenis alat pembayaran.

13 .