You are on page 1of 26

Η

μέσα από τους
των σπηλαίων

Κίνδυνοι Σπηλαίων

Σπηλαιολογικά ατυχήματα ή συμβάντα
τα οποία συνιστούν παρολίγον ατύχημα

(αρχείο: Κ.Αδαμόπουλος, ΣΕΛΑΣ)

Κίνδυνοι Σπηλαίων

Σπηλαιολογικά ατυχήματα ή
συμβάντα τα οποία συνιστούν
παρολίγον ατύχημα

(συμπληρωμένο από Γ. Σωτηριάδη)

Κίνδυνοι Σπηλαίων

Σπηλαιολογικά ατυχήματα ή
συμβάντα τα οποία συνιστούν
παρολίγον ατύχημα

(συμπληρωμένο από Γ. Σωτηριάδη)

Κίνδυνοι Σπηλαίων

Σπηλαιολογικά ατυχήματα ή
συμβάντα τα οποία συνιστούν
παρολίγον ατύχημα

(συμπληρωμένο από Γ. Σωτηριάδη)

Κίνδυνοι Σπηλαίων

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΠΗΛΑΙΩΝ

16
16
14
12
10
8

8

6

6
4
4

2
1

0

3

πτώση
ασφυξία
εγκλωβισμός
άγνωστη
πτώση πέτρας

άλλο

To 42,1% των περιστατικών οφείλεται σε πτώση του σπηλαιοεξερευνητή και
πολίτη, το 21,1% σε εγκλωβισμό, το 15,8% σε ασφυξία και
το 10,5% σε πτώση πέτρας

Κίνδυνοι Σπηλαίων
Αιτίες πτώσης
6
6
5

5

4
3
2
2

2

1
1

0
κακό αρμάτωμα
λάθος χρήση
καταβατήρα

απερισκεψία
αναρρίχηση - τραβέρσα
αυτοκτονία

To 37,5% των πτώσεων οφείλεται στο κακό αρμάτωμα ενώ
το 31,3% σε απερισκεψία

Κίνδυνοι Σπηλαίων

Αιτίες ασφυξίας
4

4
3.5
3
2.5
2
2
1.5
1
0.5
0
CO2
υποβρύχια σπηλαιοεξερεύνηση

To 66,6%% της ασφυξίας οφείλεται
σε αναθυμιάσεις λόγω διοξειδίου
του άνθρακα, ενώ το 33,3% στην
υποβρύχια σπηλαιοεξερεύνηση

Κίνδυνοι Σπηλαίων
Αιτίες εγκλωβισμού
2

2

2

2

1.8
1.6
1.4
1.2
1

1

1

0.8
0.6
0.4

0.2
0

στενό πέρασμα
δεν άφησε σχοινί στη
θέση του

χωρίς φωτισμό
βροχόπτωση
ιδιώτες λόγω
ανεπαρκούς
εξοπλισμού

Ο σπηλαιοεξερευνητής μπορεί να εγλωβιστεί στο σχοινί ή στο σπήλαιο κυρίως σε
στενό πέρασμα, λόγω βροχόπτωσης και επειδή όταν δεν περνάει κάποιος την
αλλαγή δεν προσέχει πίσω τι πείραξε. Αξιοσημείωτο να μην έχει κάποιος δεύτερο
φακό και μπαταρίες

Κίνδυνοι Σπηλαίων

Αιτίες πτώσης πέτρας
2

2
2
1.8
1.6

Σημαντικά τα λάθη που γίνονται
στη ζώνη επικινδυνότητας στην
επιφάνεια και στον πάτο του
βαράθρου

1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4

0.2
0
κακό αρμάτωμα
ζώνη επικινδυνότητας

Κίνδυνοι Σπηλαίων
Θανατηφόρα περιστατικά

6
6
5
4
3
2
2
1

1

1
0
ασφυξία
πτώση
άγνωστο

αυτοκτονία

Από τα 10 θανατηφόρα που έγιναν σε σπήλαια τα 3 αφορούν σπηλαιοξερευνητές
2 από αυτά αφορούν την υποβρύχια σπηλαιοεξερεύνηση ενώ το μοναδικό
θανατηφόρο σπηλαιοεξερευνητή οφείλεται σε λύματα ελαιοτριβείου.

Κίνδυνοι Σπηλαίων

Τα σπήλαια με τα
περισσότερα
ατυχήματα: στα
Λευκά Όρη, στον
Ψηλορείτη, στο Νομό
Αρκαδίας και στον
Υμηττό Αττικής.

Κίνδυνοι Σπηλαίων
Αντίστοιχα στατιστικά ατυχημάτων στις Η.Π.Α.

1.356 θύματα σε 28 χρόνια καταγραφών ατυχημάτων. 48 άτομα / χρόνο
446 αναφορές τραυματισμών
74% των τραυματισμών οφείλεται σε πτώσεις σπηλαιοεξερευνητών
45 θύματα υποθερμίας
81 απώλειες. 3 θάνατοι / χρόνο. Οι 24 απώλειες οφείλονται σε πτώσεις
Source: exploring caving accidents, deaths, and rescues in the United States by Adventure Lab

http://egsc.usgs.gov

Κίνδυνοι Σπηλαίων

Αντίστοιχα στατιστικά ατυχημάτων στην Αγγλία

Το 38,5% των θανάτων οφείλεται σε πνιγμούς, το 13,9% οφείλεται σε
ατυχήματα στην υποβρύχια σπηλαιοεξερεύνηση, το 17%% σε πτώσεις
σπηλαιοεξερευνητών, το 11,5% σε πτώση πέτρας και σε υποθερμία το 9%.
Source: List of UK caving fatalities, Wikipedia

www.ukcaves.co.uk

Κίνδυνοι Σπηλαίων
Συμπεράσματα

Σε ποσοστό που αγγίζει το 100% τα ατυχήματα οφείλονται στον άνθρωπο και όχι
σε αστοχίες υλικών ή φυσικά φαινόμενα.
Λίγες αναφορές ατυχημάτων σε σχέση με το εξωτερικό για δύο λόγους κυρίως:
1) λιγότερες ώρες σπηλαιοεξερεύνησης στη χώρα μας 2) άποψη ότι το ατύχημα
είναι ντροπή και δεν το δημοσιεύουμε.
Η επιπολαιότητα, η άγνοια, το ανθρώπινο λάθος δεν επηρεάζουν μόνο τον ίδιο
αλλά όλη την αποστολή, μερικές φορές και συγγενείς και άλλες ομάδες.
Ευθύνη όλων μας να δημοσιοποιήσουμε περιστατικά για να γίνει ακόμα πιο
ασφαλής η σπηλαιολογία στη χώρα μας και να μάθουμε από τα λάθη μας.
Να συνειδητοποιήσουμε ότι τα νούμερα αυτά και τα στατιστικά είναι άνθρωποι.

Προτάσεις
Να δημιουργηθεί αρχείο ατυχημάτων από όλους τους συλλόγους και παλιούς
σπηλαιοεξερευνητές.
Δημιουργία ιστοσελίδας, FaceBook, ή blog με τα αποτελέσματα των αναφορών
αυτών και όλα τα στοιχεία προσβάσιμα σε όλους.

Ασφάλεια Σπηλαίων
Ενημέρωση

Πάντα να λέμε σε κάποιον εκτός
αποστολής σε ποιο σπήλαιο είμαστε
και τι ώρα θα βγούμε
Αν χαθούμε ή εγκλωβιστούμε να
στείλει βοήθεια

Πολύ σημαντικός ο προγραμματισμός και ο υπολογισμός
της διάρκειας της σπηλαιοεξερεύνησης

Ασφάλεια Σπηλαίων
Έλεγχος
υλικών

Κράνος, φακός, ζώνη, στολή, γαλότσες,
γάντια, φαρμακείο πρώτων βοηθειών,
νερό, φαγητό….

Ελέγξτε τα υλικά σας, ατομικά και ομαδικά πριν από κάθε αποστολή

Ασφάλεια Σπηλαίων
Πηγές
φωτισμού

1. Κύριος φακός
2. Επιπλέον μπαταρίες
3. Εφεδρικός φακός

Απαγορεύεται να μείνει σπηλαιοεξερευνητής χωρίς φως

Ασφάλεια Σπηλαίων
Ομάδα
εξερεύνησης

4 άτομα τουλάχιστον
1.
2.

Είναι το θύμα
Μένει μαζί με το θύμα και
προσφέρει πρώτες βοήθειες
3+4. Κλήση για βοήθεια, φέρνουν
τυχόν χρήσιμα υλικά από
αμάξι ή κατασκήνωση

Ποτέ δεν μένει σπηλαιοεξερευνητής μόνος του

Ασφάλεια Σπηλαίων
Υποθερμία

Η υποθερμία αναγνωρίζεται από
το ρίγος και αντιμετωπίζεται
έτσι στο αρχικό στάδιο

Ο σπηλαιοεξερευνητής κουβαλάει μια αλουμινοκουβέρτα πάνω του
και μία ακόμη στα ομαδικά υλικά με κάλτσες, σκούφο κ.α.

Ασφάλεια Σπηλαίων
Πρώτες Βοήθειες
Θερμό σημείο

Να είμαστε έτοιμοι και
προετοιμασμένοι για
οποιοδήποτε πιθανό περιστατικό

Ο σπηλαιοεξερευνητής οφείλει να γνωρίζει πρώτες βοήθειες
και την κατασκευή του θερμού σημείου

Ασφάλεια Σπηλαίων
Αρμάτωμα

Αρμάτωμα με διπλή ασφάλεια
Πέρα από την ασφάλεια κερδίζουμε χρόνο
κατά την ανάβαση και κατάβαση

Αν αστοχήσει η μονή αλλαγή υπάρχει κίνδυνος να συγκρουστούμε
με το τοίχωμα του σπηλαίου και να χτυπήσουμε

Ασφάλεια Σπηλαίων
Ζώνη επικινδυνότητας

Πάντα ασφαλίζεται
Ποτέ δεν πλησιάζουμε αν δεν
υπάρχει λόγος

Κίνδυνος να πέσουμε αλλά και
να ρίξουμε πέτρες

Αν πέσει κάτι κατά την κατάβαση ακόμα και μπουκάλι φωνάζουμε
ΠΕΤΡΑ, ώστε αυτοί που είναι από κάτω να προφυλαχτούν

Ασφάλεια Σπηλαίων
Τεχνική κατάρτιση

Μάθε καλά τις τεχνικές της
σπηλαιοεξερεύνης
Μάθε τις δυνάμεις και αντοχές σου

Το σπήλαιο ζητάει ειλικρίνεια. Να μην κάνει ο σπηλαιοεξερευνητής
ενέργειες πέρα των δυνάμεων του.

Ασφάλεια Σπηλαίων
Ψυχολογία

Προετοιμαζόμαστε για το χειρότερο
και ελπίζουμε για το καλύτερο
Θετική ενέργεια και διάθεση

Ποτέ μην λες ότι δεν πρόκειται να συμβεί αυτό το ατύχημα σε εσένα

Ασφάλεια & Κίνδυνοι Σπηλαίων

Να απολαύσουμε την σπηλαιοεξερεύνηση με ασφάλεια
γνωρίζοντας και κατανοώντας τους κινδύνους