You are on page 1of 8

Bang&Olufsen

Beogram 4002 - 4004

01-78

3535058

.type 5521 - 5525

Bang&Olufsen
TRANSISTOR AND le LIST FOR DIAGRAM 1 l1C1 1TR18 TIP120 8320152

18 18 18 18

BC 557 B BC212 B BC 307 B BC 251 B

DIODE LIST FOR DIAGRAM

1 B80C800 lN 4002

834002633
8340028

ODl
101-104

8300252 8300023 8300058

l1C2

19 19

MPSA 13 TPSA 13 1TR19 8320097

'11C3

8340083109

C 1003

18 18 18 18 10 10 10 18 18 18 18 10 10 10

BC 547 B BC 182 B BC 237 B BC 171 B 107 8300033 ZPD 22 V 5% BZX 79 22 V lN 4148 SFD 184 105-106 lN 4148 SFD 184

11C4

8340024

33 18 18 18 18 33 18 18 18 18 18 18 20 18 18 18 18

TIP 125

1TR25/1TR20

8320135

BC 143/144 MM 3005/4005 BC 142/143 BC 557 B BC 212 B BC 307 B BC 251 B 1014-1015 8300058 1013 8300028 108-1012 8300058

1TRl

8320097

BC 547 B BC 182 B BC 237 B BC 171 B TIP 31 1TR21 8320152

ZPD 9,1 V 5% BZX 799,1 V

1TR2 1TR3

8320266

lN 4148 SFD 184

8320285

BC 548 C BC 183 C BC 557 B BC 212 B BC 307 B BC 251 B BC 337-25

1TR22/1TR238320135

BC 143/144 MM 3005/4005 BC 142/143 BC 547 B BC 182 B BC 237 B BC 171 B 10 18-10 19 8300058 1017 8300053 ..:.1.=D..:.l-=.6

-=8:..:3:..::0-=.0=.20.:..1'-__ Z=-PD.:.....:6.:::,2.:..V-'---'5:..:..:..% B2X 796,2 V

1TR4

8320152

1TR24

8320097

18 18 18 18

ZPD15V5% BZ).( 79 15 V

1TR5 1TR6-1TR17

8320295 8320097

lN 4148 SFD 184 BAX16

1TR26 BC 547 B Be 182 B BC 237 B BC 171 B 41Cl 17 18 19 2

8320152

18 18 18 18
17

BC 557 B BC 212 B BC 307 B BC 251 B 1021-1048 8300058 lD20 8300101

lN 4148 SFD 184

8340084

SRD212 1049 8300135

ZPD 3,3V 5% BZX 88 3,3 V

4Dl

8300229

OP 160

IRI4 R140

RBBO R150
IRI5

Hastighed 45 Speed 45 Tourenzahl 45 Hastighed 33 Speed 33 Tourenzahl33 Sleedetransport Carrier transport Schlittentransport Slredetransport Carrier transport Schlittentransport Justering af infrared LED Adj. of infrared LED Justierung der infrarote LED

IR56

IR57
R570 OR56

IR88

Bang&Olufsen
DIAGRAM 1 FOR BEOGRAM 4002

\,...'
70 (5) (6

110

t,

4 (5)70~ (6)8:;;'

4 (5i~ (6)8

t,
010(8)

t.,.,1 140

o'

Al 'O

.(""'11:\8)

,0'0(8)

9,lV

(7)9

01'1

4~7)

;fi}JC3
. lR'
~~F
Al

I O.~~

,R, ~,

IC 3

104 Al

,03

A'

01'

r 1032
2' V

. '036 (2'"
ELECTRONIC SWITCH

r---+---------~------r_--------~--~

'-----j'OK
IR9'

cz
00SO'1

P5(f\ 6. 8009020-

""

~
~

ES

~~ OFF

.
SOOms.cldiv

.:

EEO

SELECTOR

<
START

AV

> :>
STOP

P1
1

Pl

11m
L-----~
IR

t A// ~
e,

~~------------~

8mSK

33 r.pm. 4S r. p.m. lD.l4


1

~~~----~

s msec

SO

SOLENOIO

CIRCIUT

ov

S7 -,
SUDE TRANSPORT

1048

so

10:!;..
I~ >
<

1,t. 13.5 1,4 usv l~V 5,5V 5,sV l,t.V

/
IR

--------~----------------

__ d218K~--------------------------------------------------------------------

--J

so

DIAGRAM 1 FOR BEOGRAM 4004

\ ... 3
5)70 (6r

no
(7)9

t,

r1<:\8)

whitp creen

OT 1

009020

::--1

~IO

v
1010' Al

..1.

~I"[}-~I

'"Pc.:3

,-----+

[[

4i'
4.000.~

o:-f
~IO P7' OETECTOR ARM CIRCIUT

'r

1~

il~ -8" x

6"

o: x !!!
CI IR 'M OPH' lTR3 4V 1

~~

'2
M

l-

21~i

IR28

lR29 C1 15K

O,
el'

",1"1 .,j f:l TR \.! \~ e,

m.;

El
ITR5 el

9V

210
AUTOMATlK LOWERING

81_

V 1 '9 ~ ~

f
' '4}J7

1020
.ldl

81'021 ,..

T, '"
BIio

... _... b'bi~,':'~,


'" 11 !I'jel\ ~ e' ~~ )I~~I~:F /" ~!X:18 ~ ~~

W4

!~ ~
01 \

CI 15K

't-'1"101~7E ;aq.."OIIM--<",""f'

'-6;o ~

9"H t1
11TR7 \oBl,~:j

-0~1'-~7 el

= tm' k>v

~~2

I~ ,... BI ~50

a"
8

el/el

el '-'F

el

BI

~~ ~
o

\..

01

~.
~ 1036

. l:~~~~

'::;

\1~
I~

'.1032 21V

ELECTRONIC

SWITCH

,,,,o m//\..-/------.,.-----------de
SOOmsec/div

::K

Bang&Olufsen

Pl

SOLENOIO

CIRCIUT

1051

)41

82

1043

lTR16

RlI-I-OFF STOP
~

IR 18K

so

Bang&Olufsen
DIAGRAM 2 FOR BEOGRAM 4004

'!"'"'

8005022

SHIFT FROM II TO SIBY

804

805

PIO
OV

j""

'8,5V

P,O

FROM, STo BY 2) P' - P4 3) TAPE


1)

~~~Wt TO ll<..t-t------------------------'P-""'O'-

-----

PIO
809 OV.J17~ON P10

80'0

S";'OFF

PIO PIO

RADIO: SHIFT FROMII TO: 1) SI BY. 2)P1-P4 3) TAPE

liSv.r
6,SV

PIO
KHZ

PIO
\

CONTROL UNIT,

30V P8 P8 R LOW R HIGH L LOW L HIGH P8 8RLI 3~ P8 2 I P P9 P9 I L FRONT 3 R FRONT 808 P9

-r

-,-

'8C2 47n

reS

c~.:

Bang&Olufsen
TRANSISTOR ANO le LlST FOR OIAGRAM 2 81C1-8IC2 8TR6 8320097

8340028

19 19 18 18 18 18 18 18 18 18

MPSA 13 TPSA 13 8TR7 8320152

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

BC 547 B BC 182 B BC 237 B BC 171 B BC 557 B BC 212 B BC 307 B BC 251 B BC 547 B BC 182 B BC 237 B BC 171 B

OIOOE LIST FOR OIAGRAM 2 8300042 OA91

801 802-8011

8300058

1N 4148

8TR1-8TR3

8320097

BC 547 B BC 182 B BC 237 B BC 171 B 8TR8 8320097 BC 557 B BC 212 B BC 307 B BC 251 B

EO CO
8

8 E

8TR4-8TR5

8320152

Mllabatingalser for diagram 1 Measuring conditions for diagram 1 Messbadingungen fr Schaltbild 1

Alle De speendnger er positive i forhold ti! stel, og de er mlt med roterende pladetallerken, med heevet pick-up arm og med detektorarmen inde over en plade. Speendingerne er mlt med voltmeter med en indre modstand p mindst 2 Mohm. De angivne impulser i detektorarmskredslebet er mlt med roterende pladetallerken og med detektorarmen inde over ribberne uden plade p, Oscillograrnmer meerket RUNOFF STOP er rnlt med pick-up seenket i en udlebsrille, stigning ea. 3 mm/omdr., 30 cm plade, All De voltages are positive in proportion to chassis and they are measured with rotating turntable and raised pick-up arm and with the detector arm over a record. The voltages are measured by voltmeter and an inner resistor of at least 2 M ohrns. Oscillograrns marked RUN-OFF STOP are measured with pick-up arm lowered into an outlet groove, rise approx. 3 mm/turns, 30 cm record. Alle De Spannungen sind positiv im Verhaltnis zu Masse und sie sind mit rotierendem Plattenteller, mit gehobenem Tonarrn und mit dem Detektorarm ber einer Platte gemessen. Die Spannungen sind mit Voltmeter gemessen (Innenwiderstand mino 2 M ohm). Oszillogramme gezeichnet RUN-OFF STOP sind mit dem Tonarm in einer Auslaufrille gesenkt, Steigung etwa 3 mm/Umdrehungen, 30 cm Platte, gemessen.

Symboler Symbols Symbole

Som supplement ti! speendngsangivelserne benyttes symboler fra betjeningspanelet ti! at angive, at en De speending i et kredsleb eendrer sig fra et niveau ti! et andet. As a supplement to the measuring specification symbols from the operating panel are used to indicate that a De voltage in a circuit changes frorn one level to another e. g. Als Erganzung zu den Spannungsangaben werden die Syrnbole vom Bedienungspanel dazu benutzt, anzugeben, dass eine De Spannung in einer Kreislauf sich von einem Niveau auf ein anderes andert.

17V

F. eks. betyder dette symbol, at speendingen springer fra O ti! 17 V, nr panelkontakten aktiveres.

ON

ON
{

This symbol indicates that the voltage goes from O to 17 V when activating panel switch ON. Z. B. bedeutet dieses Syrnbol, dass die Spannung von O auf 17 Volt springt, wenn den Kontakt ON aktiviert wird.

av

av

jl
ON

.7V

Dette syrnbol betyder, at speendingen springer fra O ti! 0,7 V, sleenge ON kontakten aktiveres, hvorefter speendngen igen springer p<'lO V. This symbol indicates that the voltage goes from O to 0,7, as long as the ON switch is activated, whereafter the voltage goes to O again. Dieses Syrnbol bedeutet, dass die Spannung von O auf 0,7 springt, solange den Kontakt ON aktiviert wird, worauf die Spannung wieder auf O Volt springt.

av