STANISŁAW PIGOŃ WSPOMINKI Z OBOZU W SACHSENHAUSEN (1939-1940) WARSZAWA 1966 PAŃSTWOWY INSTYTUT WYDAWNICZY STANISŁAW PIGOŃ GOŃ

WSPOMINKI Z OBOZU W SACHSENHAUSEN (1939-1940) WARSZAWA 1966 PAŃSTWOWY INSTYTUT WYDAWNICZY UWAGA WSTĘPNA Tak się złożyło, że nie spisałem na gorąco wrażeń i świeżych obserwacji swych zaraz po powrocie z obozu w Sachsenhausen, gdzie mię „zabezpieczono" wraz z gronem profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego w zimie 1939/40 r. Stało się to zaś nie tyle przez opieszałość, ile z różnych powodów merytorycznych. Najoczywistszy był ten, że wspomnienia takie nie wydawały się wtedy pilnie potrzebne. Spisywali je sumiennie i wnet po zakończeniu wojny ogłosili koledzy moi i współwięźniowie: Władysław Konopczyński, Jan Gwiazdomorski, Stanisław Skowron, Stanisław Urbańczyk, Kazimierz Stołyhwo — żeby pozostać przy najznaczniejszych. Po ich publikacjach we względzie informacji rzeczowych niewiele byłoby do dodania. Podano je tam z szczegółowością i precyzją nierzadko imponującą. Spisywać zaś doznania ściśle osobiste, rejestrować własne smutki i przerażenia, kusić się o pamiętnik duszy w utrapieniu — na cóż by się to komu tak wielce przydało? Któż ich wtedy nie miał, któż nie przechodził przez bramy piekielne? Z czasem jednak ochota i potrzeba powrotu do tamtych spraw uprzytomniała mi się coraz to natarczywiej. Relacje i ujęcia kolegów nie wydały się już ze wszystkim pełne i należyte. Mój kąt patrzenia był nieco 5 odmienny. W przeżyciach obozowych i w snutych na ich kanwie refleksjach obchodził mię nie tylko przebieg wydarzenia i zewnętrzne jego perypetie, ale raczej zespołowy ich swoisty refleks psychologiczny, zwłaszcza zaś moralny. Nie wypadki mię frapowały przede wszystkim, ale raczej zagarnięci nimi ludzie, moi towarzysze obozowi, ich reakcje psychiczne ujawnione w owym pandemonium, rozmaite wyróżniające się tam postawy charakterów. Typem zainteresowania obserwatorskiego zbliżałem się tu więc raczej do nastawienia, jakiemu dał świadectwo ks. Konstanty Michalski1, tyle że w inną stronę zwróciłem uwagę. Jego obchodziły raczej przejawy rozpętanego bestialstwa, motory i wymiary okrucieństwa szalejącego wokół nas z natężeniem iście przerażającym. Przedwczesna śmierć nie pozwoliła filozofowi doprowadzić owych medytacji do końca, przerwała pracę w połowie realizacji. Mnie zaś wiodła uwaga gdzie indziej. Dzikiej furii rozwrzeszczanego okrucieństwa nie można było oczywiście zignorować, ale ponad nią więcej mię obchodziła dostrzegana raz po raz cicha siła przeciwstawianego jej oporu. Nie była ostentacyjna, ale ona przecież stanowiła tam istotę sprawy, nią to człowieczeństwo przeciwstawiało się zbójeckiemu rozbestwieniu. Więcej niż atak miałem więc na uwadze obronę, jej zawziętość wśród nas, różne przejawy odporności wewnętrznej.

Ale właśnie żeby w pełni ją rozeznać, wymierzyć i oszacować, na to potrzeba było dy6 stansu czasowego. Rozmiary katastrofy uprzytomniają się dopiero z odległości. Oto przyczyna rezerwy. Ale przecież nie zatłumienia przeżyć druzgoczących, cóż z tego, że minionych... Było w nich coś, co nie przemija, i to właśnie stanowi sedno rzeczy. Całe tamto doznanie wstrząsnęło nami wszystkimi do głębi istoty, nie "sposób wydrzeć je z pamięci. Wciąż jeszcze przypomina się ów ponury, makabryczny koszmar, trudny do pojęcia. Z niesłabnącym przerażeniem wzdrygać się przychodzi na myśl, jakie to przepaści zła kryją się w naturze ludzkiej i czyhają na chwilę sposobną, żeby się mogły wywrzeć. Wracałem więc wiedziony niepo-zbytym przypomnieniem i wciąż drążącą refleksją w odmęty tamtej ohydy, zważając je to z tej, to z owej strony i starając się uprzytomnić je w pełni i wymierzyć. Tym dojmującym, a tak przecież natrętnym refleksjom próbowałem przygodnie dawać wyraz. Może to będzie miało jaki sens, może przyda się na co, jeżeli owe luźne i różnymi czasy szkicowane rozdziałki zbierze się tu w jedno. Korzystając z użyczonej mi łaskawie gościny czynię to niniejszym i wiążę te rozrzucone wspominki w jaki taki ład. Przy tej sposobności uzupełniam je, już to włączając ustępy nowe, już też wprowadzając do dawniejszych mniejsze lub większe interpolacje. POBRATYMIEC 1 W pierwszych, jakie wnet po wojnie można było czytać, profesorskich wspomnieniach obozowych o Sachsenhausen, w szczegółowej opowieści Wł. Konopczyńskiego2 nie znalazłem nawet wzmianki o epizodzie, który mej pobudzonej pamięci nawija się u samego wstępu. Drobny on i jakby przypadkowy, a przecież skłonny byłbym w trafie tym upatrywać głębsze znaczenie. Przykładałem doń zaraz wtedy szczególną wagę, a i teraz jeszcze „er kommt mir nicht aus dem Sinn". Przytrafiło się nam tam mianowicie osobliwe spotkanie. Wspomniane przemilczenie go przez pa-miętnikarza tłumaczy się w sposób prosty. Tak los chciał, że należałem w obozie do grupy więźniów innej niż prof. Konopczyński: jego umieszczono w baraku nr 45, nas wepchnięto w sąsiedni, nr 46. Baraki graniczyły ze sobą nieomal o miedzę, ale stosunki wewnętrzne ułożyły się w nich dość odmiennie. I wrażenia więc musiały być odmienne. Nasz gospodarz blokowy przydzielił był do grupy profesorskiej niby swego plutonowego, ni to opiekuna, ni to stróża i pomocnika, jednego z zasiedziałych już bywalców bloku, haftlinga Ziesche. Więzień ten, wysoki i szczupły, o ujmującej inteligentnej twarzy, był — jak się wnet dowiedzieliśmy — adwokatem berlińskim. Do obozu zesłano go zaraz po wybuchu wojny, a wnet wyszło na jaw, za jakie to zasługi. Życzliwy, ochotny, on to stał się pierwszym naszym Wergilim na tamtejszym infernalnym obszarze. Wtajemniczał nas w tryb i arkana życia obozowego, w jego zasadzki i niebezpieczeństwa, wskazywał, jak ich w miarę możności przezornie unikać. Tłumaczył, jak tu należy pracować wtenczas, kiedy się kapo przygląda, a jak, kiedy nie widzi; jak się za-, chować i jak odpowiadać, kiedy SS-Mann zawoła przed swe wściekłe oblicze; przestrzegał przed pułapkami, jakie zastawiać zwykli na więźniów wachterzy, by mieć pretekst do katowania czy uśmiercania itp. On też, gdyśmy odrabiali „Marsch- und Gelenksubungen", starał się odprowadzić nas jak

najdalej sprzed oczu dozorców-podoficerów. Odnosił się zaś do nas z wyjątkową sympatią, co w tej dzikiej kaźni musiało uderzać jako dziw nie do zapomnienia. Nie to wszelako było tu najosobliwsze. Pozorny berlińczyk, dr Ziesche w pierwszych zaraz słowach... zagadał do nas najczystszą polszczyzną. Nie tak aż, żeby spod brzmienia jej nie rozpoznać cudzoziemskiej intonacji, ale na ogół mówił biegle i prawie bez zarzutu. Skąd? jak? Na nasze zapytanie odparł wesoło: — Eh, ja znam Polskę lepiej może niż niejeden z Polaków. Od lat już mianowicie spędzał on miesiące wakacyjne u nas jako turysta zamiłowany, wędrując od Tatr po Święty Krzyż, nie 9 mówiąc o Krakowie czy Warszawie. Bo też w gruncie rzeczy nie tak bardzo był on berliń-czykiem. Studiował prawo naturalnie w Niemczech, ale zahaczył też o Pragę i tam to właśnie przypadek fortunny skontaktował go z docentem drem H. Batowskim, a ten zaś wnet rozniecił w nim ognisko niewygasającej sympatii dla Polski. Czepiec z Wesela określiłby to: „wyście to żarnych świc rozpalili z naszych lic". Odtąd też, przy pełgającym płomyku owych świec, zaczęła się nauka języka polskiego, a w ślad za nią bogata lektura i owe wycieczki krajoznawcze młodego polonofila. Prawdę mówiąc, ta inicjacja polonofilskai była w tym wypadku ze wszech miar ułatwiona. Bo czas powiedzieć, że Ziesche nie był wcale Niemcem, był Łużyczaninem, bliskim więc naszym pobratymcem. Również nie tak bardzo był z niego Ziesche. To Niemcy narzucili mu to brzmienie dobrego nazwiska rodowego. Sam zwał się po prostu Cyż, a wywodził się z dawnej i zacnej linii Cyżów łużyckich. Jako działaczowi narodowemu słowiańskiemu rząd niemiecki nie pozwolił mu otworzyć kancelarii adwokackiej na ziemi ojczystej, musiał więc osiedlić się w Berlinie. I stamtąd zresztą nie przestawał być orędownikiem świadomości narodowej Łużyc, co mu właśnie od razu otwarło gościnne wrota obozu w Sachsenhausen. Ciągnęło mię do tego pobratymca. Nazwisko Cyż nie było mi obce. Pamiętałem je skądeś z dawnej lektury i nawijało mi się ono JO w jakimś czcigodnym skojarzeniu. W jakim? Wnet po powrocie mogłem to sprawdzić. By skojarzenie pochwycić, trzeba jednak cofnąć się nieomal o stulecie. 2 W roku 1849, nagrzany jeszcze słońcem Wiosny Ludów, z Lipska, gdzie bawił dla studiów, wybrał się na dłuższą wycieczkę po Łużycach młody Teofil Lenartowicz. Ciągnęło go tam niejedno. Najpierw koledzy że studiów, Łużyczanie, ponętnie malowali mu urodę swego kraju i ofiarowywali w gościnie czym chata bogata. Pociągał go tam również druh po pieśni, młody Roman Zmorski, który na Łużycach był jak u siebie w domu; chodząc od wsi do wsi zbierał tam od niejakiego czasu pieśni i podania, pozawiązywał przyjaźnie literackie, inicjował nawet i prowadził zawiązki ruchu wydawniczego. Wspominając tę wycieczkę po latach blisko czterdziestu, nie może się Lenartowicz obronić od wzruszenia. Jakżeż tam było uroczo! I krajobraz prześliczny, i ludzie życzliwi, i stara narodowość wykwitająca spod nawały niemieckiej jak kwiaty wiosenne spod śniegu. Witano go niemal jak na rodzinnym Mazowszu: — Pokwaleny Jesus Kristus! — Do wiećnosti! Miłowano tam ziemię ojczystą, „nasz srbski kraj, riany kraj", a Polaka przyjmowano z otwartym sercem.

Smoleria. Wprost z Budziszyna udał się w okolice Chociebuża. za? bawił w tamtych stronach czas dłuższy. Lenartowicz korzystał z tych zaprosin. To Niemcy narzucili mu to brzmienie dobrego nazwiska rodowego. Bo czas powiedzieć. co mu właśnie od razu otwarło gościnne wrota obozu w Sachsenhausen. By skojarzenie pochwycić. inicjował nawet i prowadził zawiązki ruchu wydawniczego. Hiczki. że Ziesche nie był wcale Niemcem. ale z otwartym sercem przyjął go jego ojciec. Jako działaczowi narodowemu słowiańskiemu rząd niemiecki nie pozwolił mu otworzyć kancelarii adwokackiej na ziemi ojczystej. „nasz srbski kraj. a wywodził się z dawnej i zacnej linii Cyżów łużyckich. Imisza. Wspominając tę wycieczkę po latach blisko czterdziestu. nagrzany jeszcze słońcem Wiosny Ludów. nie może się Lenartowicz obronić od wzruszenia. Odtąd też. 2 W roku 1849. Pociągał go tam również druh po pieśni. Broszki. poszukał go na wsi. z Lipska. istny Piast- . ta inicjacja polonofilska( była w tym wypadku ze wszech miar ułatwiona. Bo też w gruncie rzeczy nie tak bardzo był on berliń-czykiem. Studiował prawo naturalnie w Niemczech. musiał więc osiedlić się w Berlinie. wybrał się na dłuższą wycieczkę po Łużycach młody Teofil Lenartowicz. Jakżeż tam było uroczo! I krajobraz prześliczny. Ciągnęło go tam niejedno. W jakim? Wnet po powrocie mogłem to sprawdzić. właśnie Cyża. który na Łużycach był jak u siebie w domu. młody Roman Zmorski. Ciągnęło mię do tego pobratymca. zaczęła się nauka języka polskiego. był Łużyczaninem. pozawiązywał przyjaźnie literackie. Najpierw koledzy że studiów. Zaczął jednak od innego. ks. I stamtąd zresztą nie przestawał być orędownikiem świadomości narodowej Łużyc. Również nie tak bardzo był z niego Ziesche. a Polaka przyjmowano z otwartym sercem. riany kraj". a ten zaś wnet rozniecił w nim ognisko niewygasającej sympatii dla Polski. „kmieć bogaty. Nazwisko Cyż nie było mi obce. a w ślad za nią bogata lektura i owe wycieczki krajoznawcze młodego polonofila. Pamiętałem je skądeś z dawnej lektury i nawijało mi się ono 10 w jakimś czcigodnym skojarzeniu. i ludzie życzliwi. też o Pragę i tam to właśnie przypadek fortunny skontaktował go z docentem drem H. zau mówiąc o Krakowie czy Warszawie. Czepiec z Wesela określiłby to: „wyście to żarnych świc rozpalili z naszych lic".Lenartowicz korzystał z tych zaprosin. Batowskim. gdzie bawił dla studiów. u Jana A. Prawdę mówiąc. Druha wprawdzie nie zastał w domu. i stara narodowość wykwitająca spod nawały niemieckiej jak kwiaty wiosenne spod śniegu. bliskim więc naszym pobratymcem. Sam zwał się po prostu Cyż. Witano go niemal jak na rodzinnym Mazowszu: — Pokwaleny Jesus Kristus! — Do wiećnosti! Miłowano tam ziemię ojczystą. do ojcowizny młodego kolegi swego i przyjaciela z Lipska. przy pełgającym płomyku owych świec. chodząc od wsi dó wsi zbierał tam od niejakiego czasu pieśni i podania. ale zahaczył. trzeba jednak cofnąć się nieomal o stulecie. miał postoje wytyczone u co wybitniejszych ówczesnych budzicieli ducha narodowego łużyckiego. ponętnie malowali mu urodę swego kraju i ofiarowywali w gościnie czym chata bogata. Łużyczanie.

z uszczerbkiem dla należytego oszacowania wydarzeń historycznych. pod niszczącym naporem przebudziło się ono żywiej w ciągu w. Zabawił też tam nasz poeta dobrych parę dni. prostującego się przy stole i uroczyście głosem podniesionym wzywającego błogosławieństwa bożego dla swojej rodziny. który znaczył więcej. jak wrócił w ojczyste strony i co tam znalazł. Biblię Łużycką i różnych innych ksiąg zasób. Nieunikniona to kolej rzeczy. Niekiedy dzieje się to z korzyścią dla prawdy (gdy np. owszem. Nie umiem powiedzieć. wrogi zalew ogarnął Łużyce i już nie ustąpił. a tylko pod zgęszczonymi złowrogo chmurami niosącymi grozę zagłady. przez ciąg mojej bytności nigdy w chacie tej nie usłyszałem lekkiego słowa. że kaźń obozowa zrujnowała mu zdrowie i wnet jakoś przyprawiła go o śmierć. Czyżby dopiero na wiosnę 1945 roku? Nie wiem.. jak z jej istoty wynika.. Dr Cyż był jego ofiarą. W tym biegu rzeczy staje się zrozumiałe. Ostatecznie uwydatnienie należyte tego czy owego momentu zależy niekiedy od obrotów losu. w której znalazłem wszystkie wydania Maticy Czeskiej. Kolczaste druty obozowe wyznaczyły nam. Z niejakim prawem można tu mówić ó wypadku. naszą wiekową współdolę.pasiecznik". Oni byli bliżsi. że nam właśnie wypadnie podjąć poniechany przez Lenartowicza wątek zażyłości. przesuwa czasem perspektywy. kiedy Cyż wyszedł z obozu. bo na własnej roli i około dobytku. jak i Cyżowi. A legenda. inne cofa w cień. Przygodnie kiedyś zasłyszałem. A przecież poczucia odrębności narodowej nie zdołał w nich wytracić."3 3 Któż to mógł przewidzieć. Czytałem tedy po całych dniach. wypływają nowe szczegóły). Teraz zaś oto oszalały furią wróg dziedziczny wymierzał mu decydujące uderzenie. kmieci--pasieczników. Do dziś dnia pamiętam tego starcapasiecznika (posiadacza około trzech-set ułów). Jako wydarzenie bezprzykładne w dziejaoh nauki fakt ów zajmuje wciąż jeszcze uwagę powszechną. jak nią byliśmy tam i my. że cios trafił nie w ofiarę. Z jakąż radością przychodzi dzisiaj uświadomić sobie. Spostrzegałem gospodarstwo i wzorowe życie tych pa-triarchalnych rodów. Nasze pobratymstwo obozowe może ten związek nieco umocniło? Byłby to drobny znak poświadczający historyczne przekleństwo złego czynu. Był w nim sens większy. „U starego Cyża — wspominał po latach — rozkwaterowałem się w izdebce syna. lecz w złoczyńcę. LUDZKI GŁOS W JASKINI ZBÓJCÓW 1 Od momentu wywiezienia grona profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen upłynęło już ćwierć wieku. Od połowy XVII w. niż pokazywał. Od lat tysiąca po równi szturmowała nas zachłanna zaborczość germańska. inne wreszcie zupełnie zakrywa mrokiem. XIX. że samo wydarzenie obrasta legendą. W tym wypadku — szkoda! Szkoda nawet wtenczas. z dziada-pradziada mający serce otwarte dla Polski. dla sprawiedliwości dziejowej. dostarcza tematu do wspomnień opowiadanych czy spisywanych. pobudza do komentarzy historycznych i do uczuciowych refleksji.. ale nierzadko i z jej ujmą. że rozmowę przezrwaną przez dziadów podejmą wnukowie. nieuniknienie przestawia po trosze wypadki. w takich terminach zadzierzgnąć go na nowo. praca — ale jaka! od dnia do nocy. ale czasem też bywa i niewydarzony.. Czasem on fortunny. wydarzenia jedne wysuwa na światło. więc ich napastliwiej i żarłoczniej. gdy ta ujma . Ale na pewno na starym pniu koło Chociebuża żyje jeszcze mocno osiadły ród Cyżów łużyckich. a wesoło. w tym samym zbrataniu przyjaznym.

osadzano zaś w nim przeciwników politycznych partii. brnęliśmy — jak to tam było zwyczajne — biegiem. Wypędzono nas z wagonów. i przebrano w pasiaki. przeróżnych sekciarzy. Ciżbili się wszyscy koło nas. obskoczeni wokół strażnikami. tzn. że sięgnę 14 do (mierzchnących już przecie) zasobów pamięci. popędzani wrzaskami eskorty. kiedyśmy pociągiem z Wrocławia dojechali do stacji końcowej. Obóz w Sachsenhausen istniał już od kilku lat. a pozostałych rozdzielono na cztery części. by ich dokwaterować do mo-_ cno już zaciżbionych baraków (bloków) 45. W takich warunkach nie mogło być tak. jak się potocznie zwykło mniemać. Odległość obozu od stacji była dość znaczna. by zobaczyć. Przybyłych w obręb obozu ustawiono na. a droga błotnista. że za drutami mieścili się tylko cnotliwi męczennicy w pasiakach i znęcający się nad . że mi się jakoś głębiej tam zapisały.dotyczy drobiazgu. że to drobiazg małoznaczny? Czy z innej zważony strony nie nabierze on kiedy większego znaczenia? Takie względy skłaniają mnie. przeważnie Niemców. rozsortowano: księży osobno. jak też to wyglądają ci „Professoren". sprawdzono komplet transportu. gestapowców wyrzuconych z szeregów za jakieś tam przewiny. Nie im zresztą jednym dostało się takie powitanie. ale jakoś znamienniej z sobą związanych. Przeprowadzono nas przez „izbę przyjęć". ale i Polaków. Wnet po przewrocie hitlerowskim założono go na wyciętej wśród lasu polanie. ustawiono w szeregi i pchnięto w drogę. które chcę tu przedstawić. a był nawet osobny barak dla „upadłych aniołów". Żydów osobno. i 46. jakeśmy się wnet dowiedzieli. wśród nich Cyganie). bo do więźniów politycznych dołączono także: auten16 tycznych ciężkich kryminalistów. więc może niekoniecznie błahych. brutalnie sprawdzono. bo obuwając przydzielone ciasne chodaki oparł się na chwilę o ścianę. By przypadki. zanim upadłego nie wykopnięto poza szereg i nie powleczono osobno. spośród działaczy narodowych w Westfalii i na Pomorzu. Gościnności ani współczucia przy tym nikt nam tam oczywiście nie okazywał. a piastowany przezeń w ręku brewiarz zdarł na strzępy i stratował butami. muszę uczynić uwagę ogólniejszą. słabli i wywracali się. odebrano „efekty". czy przypadaj kiem nie przynosimy robactwa. Już w pierwszych tygodniach wojny wymieciono z różnych stron państwa tłumy nieprawomyślnych. Już w tej potrzebie nie obyło się bez wybuchów dzikości. Starsi spośród nas. Któż raz na zawsze oceni i przesądzi. Docenta Stefana Ha-rasska zbito. Weszliśmy w gromadę. Potem się to zmieniło. Jednemu z młodych księży rozwścieczony wach-man zerwał siłą z szyi łańcuszek z krzyżykiem.^baraku (nr 46) zastaliśmy tłok mieszkańców. żeby wydobyć z nich parę tamtocze-snych momentów. obywateli i również wepchnięto tu właśnie za druty. głównie komunistów niemieckich. poty^-kając się w wybojach drogi. W ciemności przeszywanej co chwila oślepiającymi nas błyskami silnych latarek elektrycznych. chorzy na serce. To było dopiero preludium. placu przed kancelarią. co wywoływało chwilowe zamieszanie. czy też podejrzanych o nieprawomyślność. We wspólnej gromadzie znalazły się w ten sposób tysiące osobników najprzeróżniejszych. próżniaków i wagabundów („Arbeits-scheue". Koniec naszej anabazy obozowej wyglądał tak: Była już noc. zapewne drobnych. wyszły należycie jasno. W naszym. W każdym razie dla mnie wtenczas wydały Się dużej wagi. siłami więźniów pobudowano baraki. a ważnych już choćby przez to właśnie.

zatem i w okrucieństwie. Ale też wybrańcy ci licytowali się w gorliwości wobec władz. sanitariusze itd. Swój swego rychło rozeznał. czy choćby potencjalnych diabłów. dozorca izby („Stubenalteste").czy pół-. była traktowana jako bunt i ściągała groźne konsekwencje. Do najbrutalniejszych (nb. Głodu oczywiście nie cierpieli. Feliksie Rogozińskim. Stopień uciążliwości pobytu w baraku zależał wiele od charakteru jego gospodarza i pomocników. Kiedy wdowa po prof. zadaną najwyraźniej butem.. a już przy lada okazji rzucał rozkazy. toteż ich używali. Podobnież w dziale administracyjnym: gospodarz magazynu. Tacy np. krawcy. Ileż zaś było okazji do panoszenia się i nadużyć! Wystarczyło. chorego traktowali jak śmieć uprzykrzoną. Za chwilę wrócili sponiewierani. Czasem jednak trafiały się tu wyjątki. oczyszczali puszczając nań z hydrantu strumień mroźnej wody. nie brakło im sił do znęcania się nad osłabionymi. dostrzegła na skroni zmarłego głęboką ranę.*. W obozie. r. nadto pomocnicy porządkowi. jako natręta burzącego miły spokój. O katowaniu chorych dochodziło do nas niejedno i nie okazywało się zmyśleniem.. Raj dla wszelkiego rodzaju sadystów. W szczupłym zakresie utworzyli oni coś jakby pajęczą tkaninę nikłego samorządu więziennego. a cóż dopiero podniesienie ręki na takiego podwładcę. Upraszczali sobie to zadanie. nagminnie grasowała krwawa biegunka. Także wśród więźniów nie brakło ćwierć. aprowizacja wyjątkowa — było się do czego cisnąć. Nie zawsze zostawiali oni po sobie dobrą pamięć. przy moim baza raku) wysługusów należeli również kucharze. „sanitariusze". swoboda od apelów. gospodarz baraku („Blockalteste"). a nawet stołu („Tischalteste"). żeby „upełnomo\ ??-. Im zyskowniejszy był przydział do zajęć. Służba w ogrzanym baraku („rewirze"). Kaci obozowi posługiwali się więc podkatami i chętnych znajdowali do woli wśród więźniów. cniony" był w baraku profosem od zamiatania czy zmywania posadzek. Zapytany strażnik przerwał na chwilę gwizdaną wesołą piosnkę i odparł: — Najwyraźniej musiał się przewrócić. Nie działo im się tam źle. 2 Wróćmy teraz do przebiegu naszej inicjacji obozowej. Gdzieś widocznie stanęli w szeregu nie tak. Pole do bezkarnego wyżycia się bestialstwa — jak najszersze. próba oporu. Przyjął nas jego . Przebranych już i odpowiednio sterroryzowanych wepchnięto nas do izby baraku 46. Każdy z szczęśliwych wybrańców uzyskiwał wraz z częścią obowiązków także część uprawnień. Powstała nibyhierarchia owych w jakiejś mierze upełnomocnionych pomocników. Otóż chorego. Istniał więzieńzwierzchnik („der Lageralte-ste"). nie mogącego już utrzymać się na nogach. a do nieochotnych zaraz stawał z pięścią. tym więcej tłoczyło się tam dobranych łotrów.nimi szatani w mundurach. Nie wdawali się z nikim w ceremonie. posiniaczeni i bez młota zwanego „Eintopfgericht". zawiadomiona o śmierci męża. Adam Heydel z kimś drugim. czy się z czymś odezwali. Komenda obozu przy rozrastających się zadaniach potrzebowała pomocników i dobierała ich spośród więźniów. gdzie podstawą odżywienia była nadgniła brukiew. a zatem i ukalanego. zdążyła jeszcze po przyjeździe oglądać jego zwłoki. Nie szło się tam z ochotą.. jak należało. Pewnego dnia z naszej izby poszli z kubłami po obiad prof. Mieli niby to być pomocni cierpiącym współwięźniom. w szczególności zabezpieczenie „władzy". kucharze. a więc właśnie od współwięźniów.

poinformował o elementarnych zasadach dyscypliny obozowej. wyznaczając nam bliskie miejsca w sypialni i przy stołach. *9 Obojętne. Sam jej także doznałem. mróz dzień w dzień sięgał dobrze poniżej 20° (termometrów przecież nie było. Jako aktywny komunista dostał się do obozu wnet po przewrocie hitlerowskim. jak popadło. W późniejszych rozmowach z nami napomykał niekiedy o sobie to czy owo. i trwało wcale długo. To był pierwszy głos ludzki w tym wrzeszczącym pandemonium. co za gromadkę dostaje. W r. nie znęcał się. Odbywało się to w miejscu odosobnionym. był z zawodu kolejarzem. Wyszedł stamtąd do nas. czym byliście dotąd. że pochodził z rodziny zgermanizo-wanych Prusów i zachował nawet niejakie poczucie tej swojej odmienności plemiennej. Podać warto parę przykładów. nikomu jednak złośliwie nie dokuczał. Zaznaliśmy jej nie jeden raz. odgrodzone od reszty izby płóciennym parawanem.gospodarz. rzadko tylko i w wyjątkowej potrzebie przyłączał nas do skrobaczy. nierzadko do rana. jak normalnie. Pochodził z Prus Wschodnich. o grożących rygorach. skrobanie ziemniaków dla kuchni. swój przy powitaniu osobny znak rozpoznawczy. Do uciążliwych zajęć obozowych należało m. Mieli. Do ustawionych w szereg przemówił parę słów. według jednakiej zasady sprawiedliwości. Ubrani w zdarte koszule rekruckie. często bez ręka21 . in. że żyje. W obozie natomiast zadomowiony był doskonale. ależ bo tam życia bez krzyku — jak przy stadzie bez bata — być nie mogło. o twarzy zamkniętej i jakoś budzący zaufanie. 1939 musiał już być sporym chłopcem. również na nas jak na innych. Obok ciężkiej pracy i dzikiej dyscypliny źródłem udręki naszej przez grudzień 1939 i styczeń 1940 r. Łóżko swe i stolik miał w kącie pod oknem. Był w średnim wieku. A nie był to frazes zdawkowy. „der Blockalteste". wreszcie dodał: — Wchodzicie między współwięźniów. ale ocenialiśmy to trafnie). Stosunki miejscowe znał dobrze. jak to czynił niejeden z równo mu postawionych po innych barakach. nie krzywdził. 20 Słów o ludzkim traktowaniu Dobschatt rzeczywiście nie rzucił na wiatr. a ze współtowarzyszami ideowymi w obozie utrzymywał jakieś tajone kontakty. Starał się naszej grupy nie rozrywać. Ta powściągliwa życzliwość ujawniała się czasem nawet indywidualnie w stosunku do tego czy owego. Mało tego. był więc tu mieszkańcem dobrze zasiedziałym. że żona urodziła mu syna. było potworne zimno i wściekłe „wiatry od morza". jak masoni. Traktować was będę jak ludzi. stawać trzeba było z innymi po nocy nieprzespanej do apelu i do pracy. Rano zaś. „Jak ludzi". Krzyczał. Nie zapomnę tego słowa. zapewne o średnim. a z przygodnego napomknięcia jego wiem. jak chłopiec wygląda. Można zaś niebezzasadnie mówić nawet o ostrożnej jego przychylności. Nazywał się Dobschatt. Ponieważ do obozu nie wolno było posyłać żadnych fotografii. Już po wywiezieniu doszło do niego przypadkowo. włączacie się między nich bez żadnych odróżnień. Z kartek żony dowiadywał się tylko. może nawet niższym wykształceniu. Zainteresował mię ten niezwykły „blokowy". po odbyciu obowiązkowych robót dziennych. tylko nocami. Można było wyraźnie w tym się zorientować. ojciec nie miał więc nawet pojęcia. Otóż Dobschatt dość wyraźnie starał się ochraniać nas od tych nocnych obciążeń. W ciągu dni najbliższych mogłem o nim co nieco się dowiedzieć. a już wiedział.

że wszystkich więźniów trzymano na placu apelowym tak długo. dziennik zaś należał do rzadkości. Nie zamieniliśmy przedtem ze sobą ani słowa. oskrobano mu palce z rozkładającego się mięsa jak patyki. a łapacze przeszukiwali tymczasem baraki i zakamarki obozowe. Na tym afera moja się skończyła. To właśnie mię uratowało. Pragnąłem także wychytrzyć dla siebie jakąś namiastkę osłony. Ratować się na własną rękę — cóż za zuchwalstwo! Mogłoby być źle ze mną. Wezwał donoszczyka i przez czas dłuższy w cztery oczy z nim rozmawiał. W niezapomniany dla nikogo z nas czwartek. a nie przyjęty do rewiru sanitarnego kuszty-kał przez kilka dni do apelu na piętach. przewiewnym pasiakiem. dużo przed terminem. Zanim nas ustawiono w szeregi. Mogło to trwać pół dnia. Tu więc czatowałem na gazetę. Nikt jej tam zresztą specjalnie nie zapobiegał. a nawet i noc. okryta lichym. ani regularnie. biorąc co słabszych w środek. Gangrenie zapobiec już się nie dało. Rozchwytywano go natychmiast. co można było zrobić. Nie miałem okazji mu się narazić. czyli baraku sanitarnego. zbijaliśmy się ciasno w kierdele. że nikt z więźniów nie mógł z własnego impulsu zacząć rozmowy z podoficerem straży. że przestępstwo było grube. zdarzyło się. Kiedy się dostał na koniec do rewiru. rewiru. podobny trochę. Hoborski odmroził palce u stóp. Na apel wypędzano wcześnie. Bogać tam niepostrzeżenie! Wypatrzył moje przestępstwo jeden z towarzyszów stołu. że przy rannym apelu nie doliczono się jednego więźnia. Gazetę oczywiście zabrał. Niewiele to oczywiście pomagało przy ostro atakującym wietrze. Wszyscyśmy wiedzieli. mrukliwy drab. . Z siennika podkradłem chyłkiem trochę słomy i wypróbowanym chłopskim sposobem wymościłem nią podeszwy osłaniając wiechcie papierem. Blockalteste był jedyną dostępną nam instancją. w cienkie barchanowe pasiaki. dnia 18 stycznia. Zabezpieczyłem stopy. i zaraz pobiegł z donosem do Dob-schatta. to dźwignąć omdlałego i odnieść do tzw. W takich wypadkach było regulaminową zasadą dyscypliny obozowej. Jedyne. jak by się choć co ratować. Miałem okazję sprawdzenia. Nie wiem. zwłaszcza klatka piersiowa. mogło dzień cały. Chyba go nie chwalił. a wiedziałem (z doświadczenia). Coraz to któryś mdlał z wyczerpania czy mrozu i wywracał się. Dopadłem przecież kiedyś chyłkiem i ja jakiś egzemplarz dziennika.wów. Dobschatt zawiadomiony wezwał mię. zresztą niekoniecznie dla lektury. Należało mianowicie do elementów dyscypliny obozowej. Dla Dobschatta atoli jeszcze nie. zachodziło po23 dejrzenie. także związany jest z mrozem. ale był dużo większego pokroju i dotyczył już nie mnie. Zostawał jeszcze korpus. że w obozie kar lekkich nie ma. ale szczęście mi posłużyło. że ktoś spróbował ucieczki. który tu chcę opowiedzieć. co nim powodowało. że papier jest złym przewodnikiem ciepła i od biedy może zastąpić podszewkę. zwrócił ostro uwagę na wysokość występku i przypomniał. kiedy termometr musiałby wykazać najniższy chyba stan. Prasy nie otrzymywaliśmy ani często. Dalszy. gdyby wykroczenie doszło do podoficera-posiepaka. dopóki zbiega nie złapano. Toteż starsi i słabsi z więźniów nie wytrzymywali. Przed apelem rannym niepostrzeżenie — zdawało mi się — wsunąłem gazetę pod swą wiatrem i mrozem podszytą bluzeczkę. Czas zaś był wyjątkowo mroźny i wietrzny. Nie obyło się bez katastrof. co to za znakomicie skuteczny sposób. marzliśmy ponad wytrzymanie. Z nas każdy przemyśliwał. bo ten długo jeszcze łypał na mnie wilkiem. Prof. czasem nam rzucano jakiś numer „Sturmera". Tak też i owego dnia aż do zmroku trzymano nas wszystkich na placu uszeregowanych w naszych odzian-kach. wypadek.

Prof. jak to obowiązywało w obozie. Cóż było robić? Ułożyliśmy nieszczęsnego kolegę w szeregu i zostawili nieprzytomnego. starszy już i zażywny. nierzadko dla prostej sadystycznej przyjemności. którzy zabawiali się prześmiewkami z tak niebywałej hecy. że podniósł rękę na żołnierza hitlerowskiego. w żebra. Kradzież była jawna. kopano butami. Po skończonym apelu przystępowało doń dwóch czy trzech oprawców i zaczynała się katownia. co naszego blokowego stawiało w jaśniejszym świetle. na raty rozłożonego wykończania „winowajców". Ale drzwi baraku były zamknięte. Osobną ich kategorię stanowiły egzekucje zmierzające do systematycznego. Niejedno jeszcze można by tu przywołać na pamięć. Gospodarz próbował się bronić przed jej bezwzględnością. jak izbowy. Teraz on dopuścił się przestępstwa. W oknach błyskały zadowolone i roześmiane gęby kilku sanitariuszów (oczywiście współwięźniów). za nie dość rychłe salutowanie podoficera czy nieoddanie czci wywieszanemu sztandarowi. Jednemu takiemu wypadkowi mieliśmy sposobność dobrze się przyglądnąć. 3 Z tego. kiedy śmierć miała specjalnie przerażać i odstraszać. kiedy trzeba było. a na ziemi przed oknami leżało — jeden przy drugim — kilku już takich nieprzytomnych. chłop rosły. że umiera. ale złodziej rechotał przy tym cynicznie. Jeżeli zaś ujawnił. ale nie było wątpliwości. choć zaraz w drugiej połowie baraku można było widzieć. co robi i dlaczego. . Sprawiedliwym był również dla wszystkich jednakowo. ? Dał mu do tego na przykład okazję zbity publicznie mieszkaniec naszego baraku. wiedział.były marynarz niemiecki. Nie bez podstawy można by też rozumieć. Był nim atoli dla wszystkich jednako i bez dzikości. Dobschatt krytycznego sądu swego o tym wszystkim. co o tym myśli. umiał być surowym. powoli domarzających. bezwstydnie na oczach wszystkich z każdego bochenka odkrawał tęgą skibę i odkładał na swój stół. jakiś bawarski „Grossbauer". pięścią. nie wyraził nigdy ani słówkiem. a sprawę po cichu przedstawili Dobschattowi. a jakoś pchnięty czy uderzony przez podoficera oddał mu porywczo. wymagał porządku. co się tu koło nas dzieje. Mówiono o nim. Uczciwie zawsze rozdzielał otrzymane dla nas niskie porcje żywnościowe. mógłby kto odnieść wrażenie. jakim był Cyż. Zemdlał i przewrócił się stojący obok mnie prof. co tu napisałem. kijem. kazał zanieść tam omdlałego i usiłować go ratować. bo musiało być cicho. w głowę. że Dobschatt nas profesorów jakoś wyróżniał. Wyraźne akty terrorystyczne w takich wypadkach. Leon Wachholz. Dał nam klucz do baraku. Wzięliśmy go we dwóch i nieprzytomnego zanieśli pod rewir. w międzykrocze. za naruszenie dyscypliny itp. Był on twardym służbistą. Ale bywały także egzekucje z osobnym ceremoniałem. by skazaniec przez dłuższy czas czuł. darzył jakimiś szczególnymi względami. że Dobschatt przydzielając nam tak życzliwego opiekuna. Był wśród więźniów gospodarz-rolnik. Nie było tak. dziki zbój. dokonywane publicznie na placu apelowym: za wykroczenia porządkowe. Naszedł po-dobnoś jego gospodarstwo oddziałek wojskowy za rekwizycją. Natarty śniegiem odzyskał rzeczywiście przytomność i podniósł się. Zesłano go do obozu na przykładne powolne konanie. Nawet krzyczał nie tak brutalnie i plugawie. Cicho 4 było o tym przestępstwie blokowego. A gdy się przewrócił. Wachholz wrócił z nami do Krakowa. Bito w obozie z lada powodu: za złe ustawienie się w szeregu. ostro napędzał do niego.I z naszej profesorskiej gromady nie wszyscy zdołali wytrzymać. to z wielkim nakładem przezorności.

właśnie dla odstraszenia. Najwięcej okazji do bicia dawały wypadki kradzieży koleżeńskiej. „Damit sie merken". a już napierają się dalsze. Rzeczywiście nikt z nas nie zapomniał. czy — obozowcy — nie będziemy się z tym naprzykrzać ludziom postronnym. ale w bloku panowało mniemanie. Podobnoś przetrzymał wojnę i w Niemieckiej Republice Demokratycznej zajął jakieś znaczniejsze stanowisko. jeśli się go pochwyci. w tym wypadku wspomnień obozowych sprzed ćwierćwiecza. Tylko trudno się uporać ze skrupułem. Ofiarę przywiązywano do pochyłego jakby pręgierza. że część nas zostanie zwolniona z obozu. Wysnułem niedawno krótki ich urywek przed czytelnikami. Nie przeszedł on bez znaku. pręgi zlewały się z sobą. Widok okazał się makabryczny. Cała środkowa część korpusu od krzyżów w dół pokryta była gęsto czarnymi i krwawymi pręgami.. do jakiego stopnia słusznie. Nie mógłbym już powiedzieć. wypadek małej wagi. że kiedy się straszliwy kataklizm przewali. trudno byłoby doliczyć się ilości uderzeń. a kłębek z rąk wypadnie.Zemdlonego porzucano na 26 placu. że jednego z więźniów naszego także bloku skazano na chłostę. Dobschatt kazał mu się rozebrać i stanąć twarzą do ściany. Wśród zgiełku tryumfującego bezeceństwa podtrzymywał wiarę w wewnętrzną pra-« wość człowieka. ściągano odpowiednią część odzienia. nie zawsze może . Kiedy już wiadomo się stało. Kiedy nasz skatowany współdomownik po egzekucji przywlókł się do baraku. a to — jak powiedział — byśmy zobaczyli i zapamiętali. Nic z tego jednakowoż nie wyszło. rozmawialiśmy z naszym „gospodarzem" swobodniej. nie umiem nawet powiedzieć. że podejrzenie zostało nań rzucone bezzasadnie. Zrobił coś w rodzaju lekcji poglądowej. że zapewne już teraz nie żyje. dla których tamte wydarzenia i przeżycia są bądź co bądź tylko cudzą i odległą przygodą. Wspomniał paroma słowami o dyscyplinie obozowej i jako ilustrację pokazał delikwenta. na oczach wszystkich. w nitce jakby się wyzwoliła chęć wywinięcia się i wydłużenia. późnym wieczorem. Dnia następnego i późniejszych mordownia zaczynała się pytaniem: — No cóż? jeszcze się nie powiesiłeś? Po czym wszystko szło znowu torem wczorajszym. do jakiego stopnia w samym Sachsenhausen był on odosobniony. Tak właśnie jest też z kłębkiem wspomnień w ogóle. chętnie by nas w Krakowie odwiedził. Tak więc zdarzyło się raz. przywołać na pamięć ten głos tak ludzki w jaskini rozwścieczonego zbójectwa. Oczywiście słowa te wcale go nie dojdą. Zapobiegano jej terrorem możliwie manifestacyjnym. Dalsze jego losy nie są mi znane. Zaproszeniami zgodnie podtrzymywaliśmy go w zamiarze. Dobschatt potrzymał czas jakiś ofiarę przed naszymi oczy^7 ma.. że trzeba je było powiedzieć. Życzył nam wyzwolenia i zaznaczył. Godziło się wszelako go przypomnieć. POD ZMORĄ ZAGŁADY 1 W zwikłanym kłębku najtrudniej znaleźć koniec nitki. Rzeczywiście po niedługim czasie przestaliśmy go widywać na placu. ale wnoszę. Biło zaś dwóch wyznaczonych osiłków grubymi rurami gumowymi. Niemniej sądzę. Sprawa to drobna. Chłostę przeprowadzało się na placu apelowym jawnie. kiedy już mniej można było się obawiać niespodzianej wizyty którego z podoficerów. Stają wyraziście przed pamięcią twarze czy momenty owoczesne jakby z wyrzutem: a o nas zapomniałeś? Nie zapomniałem. czy podobny jeszcze gdzie się przytrafił.

Nikt z nas tam nie tracił otuchy. co w marnej szalupie bez wioseł i steru znaleźli się wśród burzy na odmętach. Ze wsi rodem. a na kogo nie warto? Od kogo może raczej stronić? W owym popłochu ponawiązywały się przecież między nami więzy. ale przecież powiązanych ze sobą stosunkowo luźno. ale i on jeszcze nie łamał ducha.nawet dla nich wiarygodną. którego napór germanizacji wypchnął poza próg plemienny. jeszcze pamięć służyła i sympatia jeszcze się odzywała.. że szaleństwo tego postępku policji okupanta nie może się przeciągać zbyt długo. Blisko dwie setki ludzi o ukształconych osobowościach.. Bezsilni. Przecież nie całkowicie. i uważnie a nie bez trwogi sobie nawzajem się przyglądali. obcego. Stadium pierwsze. ludzi znających się wzajemnie. „przeuczyć". odsłonią więc grozę obozu i niebawem — zapewne na Boże Narodzenie — wypuszczą. 2 Rzeczywiście nazajutrz zaczął się nasz etap drugi. Przy uprzątaniach celi pomocny był nam zawodowy profos więzienny. a w kim czai się pustka rozpaczy. „tłum pustek". kto się załamie? Na kogo tu choć trochę można liczyć? — Z trwogą wpatruje się jeden w drugiego.to na „Hand-muhle" mówiła „żorna". że był tak skondensowany.) przez trzy stadia samopoczucia. nierzadko wrogiego. nie wyV . jak to określił Norwid. Niemiec. Coś podobnego było z nami. Nie zapomnę przedednia dalszej zsyłki z Wrocławia. zdawałoby się. uwolnią nas więc stąd i niebawem wypuszczą. skupiliśmy się. prawie jeszcze sielskie. istotnie wyrzuceni za burtę. Zdało się wszystkim. Chcą nas sterroryzować. Niby gromada rozbitków. gdy był z nami sam na sam. Z przebiegu tamtych okropnych kilku miesięcy frapuje mię zwłaszcza jedna sprawa: proces psychicznych przystosowań się kole-gów-profesorów do tak niespodzianego a przerażającego położenia. zżyli zarazem. Uderzyli w Uniwersytet. 3° Nie wypuścili. słuchał w domu polskiej mowy. na kogo liczyć. Otóż w przeddzień naszego wyjazdu przypomniał on sobie jakoś tok mowy matczynej i szepnął nam trwożliwie: — Pudziecie do logru. których uwolniono w lutym 1940 r. Pochodził z okolic Wrocławia. że to tylko miesiące tej mordowni. Osiągnęli swoje. wygadał się: — Matka moja — powiedział . w więzieniu wrocławskim. które przetrwały lata. w kim tli iskra nadziei. zakuty. proces wyrazisty przez to właśnie. rozmawiał z nami tylko po niemiecku. sterroryzowali społeczeństwo polskie zaraz na progu okupacji. Przygoda z nim nadałaby się była Tadeuszowi Mikulskiemu do cyklu „spotkań wrocławskich". znalazło się raptem w odosobnieniu: oni — i wokół pustka. Wiadomo więc. związani złym losem w jedno ścisłe grono straceńców. Każdy jakby się pytał: kim są moi sąsiedzi. już za drutami Sachsenhausen. Jak się to działo? W jakich warunkach? Przeszliśmy w swym krótkim stosunkowo okresie więziennym (mówię o kolegach starszych. był pierwszym. To był również okaz tamtejszej niknącej przeszłości. ale na tym dosyć. Jak się zachowają? Jak się zachowywać będzie każdy z osobna? Kto wytrzyma. sami wśród żywiołu obojęzg tnego. Wiąże mi się to z osobliwą figurą. Koledzy w tym oczekiwaniu trzymali się jeszcze dobrze. ale któregoś dnia. jakby przez trzy stopnie wiodące w głąb sztolni. jakim się każdy okaże sam w sobie. bezradni. Z rozpaczliwą nadzieją skazańców chwyciliśmy się i tutaj myśli.

wypróbowałem się co do tego nie jeden raz.Spojrzał na mnie głęboko smutnymi oczyma. — Tak się też stało. panie Stachu — zagadnął mnie — jakoś zrzedła panu mina. Niemniej i to 3 Wspominki 33 jest prawdą. On mię wprowadził na katedrę i przedstawił zebranym. Jak się to działo. Łudziliśmy się i tym razem. W drugi dzień Świąt miałem możność krótkiej rozmowy z prof. Nikt nam tam nie przeliczał naszych posiłków na kalorie. Adam Krzyżanowski. gastronomicznych i wszelkich innych takich samych. inni jakoś go przecież wytrzymywali. że w grę wchodził przede wszystkim wiek: starzy wymierali. Dość było tej chwili i jednego spojrzenia w oczy. żałosny. wszyscy niedożywieni. Jak gospodarz po wyglądzie zachodzącego za chmurę słońca rozeznaje się w niepogodzie jutrzejszej.. — Cóż. — Choćby się wściekli. Za lat akademickich miałem paru kolegów. Maziarski. ja jeszcze wytrzymam. tak my z jakości czyjegoś spojrzenia poznawaliśmy odległość cicho zbliżającej się śmierci. zgaszony. Napatrzyłem się im ponad miarę. Ja tu już zostanę. Byliśmy w obozie wszyscy skazani na głód. wyszedł cało. A na odwrót. Niejedno jeszcze miałem takie doświadczenie. nie wszyscyśmy je przecież jednako znosili. senior między nami. żeby mi się głód dał we znaki. — Wcale nie — odparłem. Kutrzeba. Trzy dni naprzód można już było oznaczyć koniec człowieka. ale śmiało można powiedzieć. Smoleński. Jednym głód dojmował ponad wypowiedzenie. ludzie dobrze już leciwi. za jego rek?toratu przyszedłem był do Wilna. cośmy się umyślnie poddawali takim właśnie . spłoszony jakiś. omijała innych? Żyliśmy przecież w warunkach zewnętrznych: meteorologicznych.. Miał wzrok śmiertelnie ranionej sarny. Źle znosił warunki obozowe. że choć wszyscy zrównani. Wymowę ich poznaliśmy doświadczalnie. Te oczy-zwiastuny w obozie to już osobna kwestia. uszli śmierci w obozie Lewkowicz. Bossowski. Metallman nie byli wśród nas najstarsi. Można by tu wziąć pod uwagę inny jeszcze wzgląd. głęboko smutny. poddani tym samym udrękom. Ale nie. choć treść przygodnej rozmowy nie dawała do tego powodu. należał do tych. Chrzanowskim.. należę pod tym względem do wytrzymalszych. Święta przeszły — i nie wypuszczono. Mógłby więc kto sądzić. Gdy zgasła. że utrzymywano je przy granicy jak najbardziej dolnej. nad gromadą naszą zawisła groza. co rozpaczliwie trzymali się nikłej nadziei powrotu na święta. Sił nie wystarczało.chodzili z toku zainteresowań umysłowych.. niebożę. — Widzi pan — powiedział po cichu — a ja już nie. Nie zapomnę jednego ze spotkań z prof. Michałem Siedleckim. To było nasze zejście w etap trzeci. stawiali czoło okrucieństwu mrozu i brutalności wachterów. a nie wytrzymali. — Łatwo ci o tym mówić — mógłby się ktoś żachnąć — skoro sam należysz do tych ostatnich. W samej rzeczy. Otwarła się seria szybko po sobie następujących śmierci co starszych kolegów. wstrząsnęło to nim głęboko. Dość dużo potrzeba. przetrwali młodsi. Lubiłem go i szanowałem. — No — pomyślałem — to już tobie. opuściła go zwykła pogoda humoru. zagłada wdzierała się między nas także skądinąd. że spomiędzy naszych kolegów śmierć tak nieobliczalnie wybierała tych. . niedługo. Można by tu odważyć się na słowo w sprawie trudnej. zarazem dla wielu moment załamania się. Stanęliśmy teraz na placu apelowym i wymienili parę słów.

Niewątpliwie.. Taki głodomór po niejakim czasie mdlał przy lada wysiłku. ale tydzień takiej próby przemogłem bez większych wysiłków czy cierpień. Jadł wszystko. Jeden przykład nawija mi się tu natrętnie. w którym zdaje się targać wnętrzności. co wiodły do opanowywania odruchów emocji czy też funkcji organizmu. jak sądzę. Bywało niekiedy. Kiedyś podobno tym nawet leczono. Nie brakło wśród nich nadgniłych czy obrośniętych . Sekret. Z naszych perswazji. w niedożywieniu — do czasu przynajmniej — nie było się całkowicie bez ratunku. że się może rozchorować śmiertelnie. Obieraliśmy je więc z łupin i usuwali części niejadalne. Ilekroć na niego patrzyłem. Ale to nie musiało przecież prowadzić do ostatecznej katastrofy. że nie wszyscy to zdołają jednakowo. których głód zbijał z nóg i łamał. niż się potocznie mniema. która sporadycznie. Ten by z głodu chwycił się podeszwy. ale to sprawa inna. żeby wziąć w ryzy niestrudzoną żarłoczność żołądka i przepędzać od tych spraw wyobraźnię. co choć w części było jadalne. Lutosławskiego i przerabiali podawane tam ćwiczenia. do natężenia.próbom. Nie brakło więc i wśród nas takich. należało do nich także tłumienie wrażliwości właśnie na głód. Nie dla fanaberii. W oporach im stawianych rezerwy sił witalnych znaczyły wiele. Sławną teraz na świecie kuracyją głodną. W. po czym mityguje się z wolna i słabnie. żeby kto umarł z jedzenia! Z głodu — to można. Jeszcze w toku młodzieńczych swych lektur i ćwiczeń odkryłem ważny tu sekret. i właśnie w obozie napatrzyłem się ludziom. Ten nieszczęśnik w naszej obozowej aprowizacji bez przerwy skręcał się z głodu. Uczucie 35 głodu nie ma bezwzględnej przemocy nad człowiekiem: wzmaga się do pewnej wysokiej granicy. Więc i w owej naszej najdokuczliwszej biedzie. potem można było z tym żyć. Rzecz cała w tym. gdyby jej mógł dać rady. Taki był prąd. dłużej. czarnymi bolakami. których udręki głodu druzgotały fizycznie i psychicznie. co pobił wszystkie nasze rekordy: przetrzymał czterdzieści dni nie biorąc do ust pokarmu. próbowała się w dyscyplinie kształcenia woli. Payota. jak o tym mowa w Dziadach: Ale też wziął pan Tomasz kuracyją modną.akiego właśnie męczennika głodu. Organizm przestawia się na własne zapasy. Należałem do generacji. kpił sobie niefrasobliwie: — Jeszczem też nie widział. przychodził mi na myśl bohater noweli Dygasińskiego pt. W głodzie można zatem trwać dość długo. Był to młody stosunkowo parobek-Rosjanin. Pomierny post absolutny po dziś dzień nie stanowi dla mnie większego zmartwienia. Czytywaliśmy książki J. Ale z jedzenia?. Były wśród nich takie również. Najtrudniej jest wytrzymać pierwsze trzy dni. Nasz towarzysz zmiatał troskliwie te odpadki i wszystkie zjadał. Każdy z nas jak bastion był oblegany przez nieustępliwe furie zagłady i dla każdego było rzeczą najważniejszą: nie cierpieć słabości w fortecy. Żerty chłop. był gdzie indziej: mianowicie w zbrojności psychicznej. acz nie bez podniety i systemu. nie dopuszczać do . jałowych ziemniaczków. Przydzielono do naszego stołu '. ale chyba nie wszystko. Miałem kolegę. a podtrzymując się tylko wodą z sokiem cytrynowym.. że na wieczerzę dawano nam ziemniaki gotowane w łupinach: na głowę (raczej na żołądek) w osobnej siateczce po pięć drobnych. którego tuż przed wojną jakiś los rzucił na służbę do gospodarza rolnego w Prusach Wschodnich. Gestapo wnet go stamtąd wyłowiło. 34 Ale wiem.4 Sam na tyle wysiłku się nie zdobyłem. moce zła i zniszczenia działdły druzgocąco.

skopany.siebie wroga najstraszniejszego: rozpaczy. Taka zaś zbrojność nie zależała od wieku ani tylko od zasobu sił żywotnych. Postawa do . Dobrze radził stary zbójnik Rafałowi Olbrom? skiemu w więzieniu orawskim: „trzim się!" I nam wypadło wobec złowrogiej przemocy znaleźć w sobie taki „wyższy zamek". Był taki jeden w naszym baraku. co się odważył go spróbować. Wiązał się z tym na dobitkę inny sposób udręki. Sam widziałem. Tak po raz trzeci i czwarty. jak kamień w gruncie. Znosił więc razy w milczeniu. potrafił on przezwyciężyć i zdławić cierpienie. nogi bolały i puchły. Jaki on był — to nie należy tu do rzeczy. przy całkowitym zobojętnieniu na grozę śmierci. Zbiedzo-ny. obroną bez użycia gwałtu. nie cofnąć się przed prze-raźliwością bólu. że szatan okrucieństwa odwracał odeń znużony w rozjuszeniu wzrok i pokonany umykał. Otwierał drzwi i rozmachem buta 1$ wykopywał uprzykrzonego natręta. patrzyłem 37 nań ze wstrząsającym przerażeniem. szedł bez wahania w środek kaźni z upartym wyzwaniem: no. Na samym dnie poniewierki. o tym. czepić się jej pazurami i za nic ani na chwilę nie popuścić. wspomnę o sposobie. Specyficzny to wytwór warunków obozowych. Skatowany. że jeden napierał na drugiego. Dopytał się znowu kija. Jeżeli mówię o taktyce ratowania się więźniów przed zasypującą ich lawiną zła i zagłady. Niechże mię wysadzą! W tym był właściwy ratunek. z niewzruszonych najbardziej niewzruszoną. półlitości-wym mianem: „muzułman". gramolił się znowu na nogi i nie dawał za wygraną. Odtrącony — wracał uparcie do dozorcy. Środek był zapchany więźniami stłoczonymi jak śledzie tak gęsto. Stać w tej ciżbie trzeba było godzinami. ostoję. Ponad „niższym" wznosił się zwykle na litej skale „wysoki zamek". Słowa to nie czcze. Nie dać przystępu zwątpieniu. Choć pierwszy padł. chciał obejść zaporę. Nasz „muzułman" był chory. Osobnik. Aż wreszcie rozwścieczony kat osłabł. Wcale często stosowano do nas starszych tzw. ledwie się trzymający na nogach. Sam dopadłem w sobie do takiego punktu oparcia i chyba temu zawdzięczałem. określany był półwzgardliwym. żeby usiąść na podłodze. że zapychaliśmy szczelnie przestrzeń. Izbę oczywiście zamykano na klucz. czy choćby uklęknąć — nie było mowy. wyższy czy niższy? Bądź co bądź rzadko można było spotkać takiego. którego nie odważyłbym się osądzać: trudniejszy on czy łatwiejszy od wyżej podanego. żem wybrnął. w drugim można się j eszcze było długo trzymać. niemniej nieludzka jakaś zawziętość wytrzymałości brała górę nad wścieklizną kata. który się zdobył na taką postawę. z kijami. Zimna groza zejmowała patrzących na tę furię rozbestwienia. czy się przeraził. prostracji. do ustępu trzeba było się meldować i prosić tylko w skąpo określanych godzinach. to mię wykończ! I bywało — o dziwo — tak. po jakimś kwadransie znów się meldował z prośbą. zaszyć się w swym najciaśniejszym ostępie i — trwać. Dla licznych między nami chorych na biegunkę była stąd osobna męka. „Muzułman" dopiął swego. zaledwie wrócił. tamtędy okrążali nas dozorcy. defetyzmu. Do pustej izby baraku wprowadzano tłum więźniów tak liczny. za-tłumiając jęki. Koło ścian zostawiano wolne przejście na szerokość metra. stójkę („Stehkommando"). rozumie się. Był to szczególny rodzaj ataraksji związany z jakimś trudnym do pojęcia wewnętrznym zdrewnieniem. ale był i był ochroną przeciw nawale atakującej nienawiści. Dawne fortece były dwukondygnacyjne. W nauce Gandhiego to chyba nazywało się ahinsą.

Już w Krakowie. Miał w Wilnie córkę. kazano mu podpisać odbiór. Czy prof. Niektórzy w tym zabiegu. które można było rozeznać wśród tej gromady intelektualistów wyznaczonych na zagładę. iście jak Boyowskie „pijane dziecko we mgle".. Wzmaga siły. po trosze z zawstydzeniem. 3 Lecz nie w tę stronę chciałem. Właściciel podarunku córki nawet nie powąchał. ile znalazło się wśród nas wyraźniejszych osobowości.. dużo powiedzieli o nawale zła. Może zainteresuje kogo atmosfera.utrzymania jakże straszliwie trudna! I rzecz godna uwagi: nie cieszyła się ona w obozie uznaniem współwięźniów. Wrócił też z nami do Krakowa — zawsze dobrej myśli. zignorować. o dziwo! powrócił zdrów. dobrze podeszły w latach — nie dał się jeszcze śmierci. Niewyczerpane zapasy pogodnej witalno-ści wykazywał prof. jak owad ochronnym kokonem. opłacić koszt doręczenia — wreszcie otworzywszy paczkę oświadczono. Znakomita większość broniła się w przeróżny sposób. — I został z nami na wspólny los. i to we mgle co krok osłaniającej dół śmierci. na dziedzińcu więzienia przy Montelupich. że urodził się na Kijo-wszczyźnie. który w imponującej równowadze ducha każdą chwilę wolną spokojnie i pogodnie wypełniał gimnastyką pokojową. jaka trwała między nami pod tą nawałą. On. Kazimierz Majewski. Może i niekiedy ratował istnienie. 35 Każdy z nas był zdany sam na siebie i próbował się ratować. było tych postaw tyle. O „muzułmanach" mówiło się po trosze z odrazą. Przesyłka nadeszła. Ale nie było ich wielu. co zdaje się dogasać. Kazimierz Dziewoński. gdzie zasadniczo przyjmowało się tylko na domarcie. stwierdziwszy w legitymacji. oficer gestapo. nie orientując się w niebezpieczeństwie. które się uwydatniały skrytą. która uzyskawszy jakoś jego adres. otoczyli się oponą pozornie obojętnej niefrasobliwości. Beztrosko się tym zabawiał. ale nie ratował godności człowieczeństwa. sądził prof. Musiała być poważna. Tak np. dalekie od zapamiętałego fatalizmu. w sobie zawziętą wolą ocalenia. którzy spisali swe przejścia obozowe. która na nas spoza nas tam runęła i tylu wyniszczyła. może zaciekawi parę przypomnień o postawach duchowych. Ich sposób jakiś orientalny trudno się daje powiązać z naszą europejską psychiką. przesłała mu paczuszkę żywnościową: trochę cukru. W obozie zdarzyła mu się zabawna przy40 goda. Adresata wezwano do kancelarii. Nie zbiła go z nóg nawet choroba. żeby się potoczył dzisiaj kłębek wspomnień. Najlepiej nie zważać. skoro go przyjęto do rewiru. Uwagę na siebie ściągały jednak te szczególnie. Mają tak ciężką służbę. Z humorem niezmąconym opowiedział nam później Profesor tę scenę. że zawartość jej zostanie rozdzielona między podoficerów. Antoni Prawocheński. jakieś suchary prażone w maśle. Nie brakło naturalnie takich... zapytał go (z intencją uwolnienia): — Bist du ein Ukrainer? — Nie — odparł — jestem Polakiem.. na ile go było stać. Należy im się coś za to. Oczywiście. skupiając w sobie siły oporu jak jarzące się węgielki w ognisku. którzy dali się porwać popłochowi i wpadali w ponurą beznadzieję. I pożył jeszcze przeszło . tabliczkę czekolady. Złośliwa ironia sytuacji na niego osobliwie wyszczerzała zęby. Nie przejmował się nią.. Koledzy moi. który przy całkowitej nieporadności życiowej plątał się niefrasobliwie między biegunami wysokiego napięcia.

U wielu ta biologiczna siła przetrwania podbudowana była jakimś uderzającym heroizmem równowagi duchowej. Stanisław Kutrzeba. Stefana Schmidta. nieznośnej obecności! Tu czy tam. Pamiętam przyrodnicze wykłady Skowrona. odbywały się te nasze „wykłady". Zwiędnie i on. otuchą one nie tchnęły. po śmierci St. Np. ponętne swą szczęśliwością. Chciano nas stępić i unicestwić intelektualnie. O bramy ich można się było oprzeć w niejednej cięższej chwili. w czym była jego istota. O jakiejś bibliotece nie było oczywiście mowy. czasem osobliwością. zorganizowana przez prof. nawet akademie żałobne (np. a przecież do istoty jego „samości" nigdy nie dotrze. i nie było co obawiać się ich niespodzianej kontroli. 41 I ona w najostatniejszym swym przejawie okaże się tylko . Kto i jak mógł. Estreichera). niby istnieje. mieliśmy zamrzeć najpierw umysłowo. Wychodzili więc z niej na podjazdy. W tych próbach ucieczki myślą ku dawnym sprawom wyraził się niewątpliwie instynkt samoobrony: Choćby na chwilę uciec od złowrogiej. Dla przykładu opowiem jedną przygodę. twardo bronili się: prof. Wychodziło z nich mniej więcej. kiedy podoficerowie-strażni-cy zasiedli w kantynie. stoickiej czy chrześcijańskiej. przez prof. Nie wyzna się nikt. po czym pójdzie na śmietnik. że człowiek jest czymś w rodzaju cebuli Peera Gynta. czasem wartością. w naszym baraku szczególnie Adama Heydla i innych.dwadzieścia lat. Tadeusz Kowalski. Wieczorami.. samorzutnie zainicjowany kurs języka niemieckiego zlikwidowano nam po jednej lekcji. Udzielali się kolegom. Komenda obozu zaznaczyła to ostentacyjnie: Na placu apelowym ustawiono wysoki świerk--choinkę i obwieszono ją kolorowymi ŻarÓW^J . 41 Poddawali zaczyn życia tam. Zapamiętałem wywody jednego z kolegów filozofów o osobowości ludzkiej. Kazimierz Kostanecki. w dalszą przeszłość czy w zainteresowania intelektualne. świeże. który nam ex abrupto wyrecytował coś około osiemdziesięciu liryków Asnyka. Niektóre z wykładów głębiej się zapisały w pamięci. byle nie w chwile niedawne. Byli wśród nich zresztą i tacy. którym w tej samotności dokuczała ciasnota. Przypadły i mnie tam pogadanki: mówiłem o perypetiach tzw. o granicach „niezrozumiałości" Norwida i coś tam jeszcze. listeczkiem. Urządziliśmy także konkurs pamięci. zainicjowany. Kazimierz Nitsch. Ludwik Piotrowicz i niejeden jeszcze. próbował się odgradzać. Do nich powracać — było najwyższą boleścią. W takich opornych fortecach — samotni w swych wysokich zamkach. kasa finansowej — Boże się pożal! — pomocy. gdzie było ono z zaciekłością zadeptywane. Adam Krzyżanowski. życie zdejmuje z niego łupinę po łupinie. przemienia się. No. żwawą kontrowersję między Stanisławem Szczotką a Władysławem Semkowiczem na temat historii chłopów jako wyodrębnionej dyscypliny i in. przy czynnym i gorliwym współudziale wielu kolegów. czasopism — poza zbójeckimi szczekaczkami.. Mieliśmy za sobą już prawie dwa miesiące więzienia. I tutaj nie o rozrywkę chodziło. w przedwczoraj raczej niż we wczoraj. Ale to przychodziło bardzo trudno — i rzadko się udawało. Starmacha. sejmowego wydania Mickiewicza. jeżeli się nie mylę. co się dało ostro zakonspirować. Wiotką ostoją mogło się wydać tylko to. utrzymywała niejaką więź solidarności. nadchodził wieczór wigilijny. Władysława Konopczyńskiego. Najdłużej przetrwał i przydatnością wykazał się Powszechny Uniwersytet Obozowy. Zdystansował wszystkich Tadeusz Estreicher. do obozu nie dopuszczano.

. Trzeba było czasu. Nie odezwałem się więc nic na ten temat. On. ale nic nie poradzę. Połamaliśmy się nimi. Zawsze je przechodził ciężko. nic więcej. że okrucieństwem byłoby rozbudzać wśród kolegów jakieś czcze nadzieje. Stanęło przecież inaczej. życząc sobie nawzajem jednego tylko: Wolności. Nie jego samego tylko. Nie zmyśliłem tu nic a nic. w ciemniejszy. Nasz gospodarz stołu. choć właściwie chciałem powiedzieć głównie o najbliższych mi kolegach polonistach. Moment był osobliwy. Każdy zawód niósł tutaj klęskę depresji. Prawie ucichnął. Siedział jak zwykle za znanym nam. skory do wspominków. jeszcze we Wrocławiu taki raźny.. że było to przy ulicy Biskupiej. nawet facecyj. Nie tylko z polskich oczu. Chrzanowskim roz44 dzielono mię zaraz pierwszego dnia. drażnić ją roztkli-wieniami! Nowa udręka. bo Profesor podupadał coraz wyraźniej. Jan Nowak. heilige Nacht. Kiedy to ledwie wstawszy usłyszałem. Wygasającego już przyjęto do rewiru który zwyczajnie był przedsionkiem śmierci. Tak było. Z kolegami Kamykowskim i Kołaczkowskim współżyliśmy stale. jakich doznałem za życia od Profesora. panie Stachu? — powieki dział. Pochylił się jak drzewo złamane burzą. Bolesne to były spotkania.kami. Żyliśmy w takiej presji nerwowej. Ze skrępowaniem pewnym. choć Profesor z dawna już tam nie mieszkał." Jakiekolwiek były ich przekonania. dobrze wysłużonym biurkiem. jak zwykle. siedząc przy . — Jakże się pan ma. Ale wieczoru tego nikt z nas nie zapomni. ciężkie łzy. Pomorzanin Mozalewski. Do najzapalczywiej zwalczających ten pomysł należał prof. 4 Rozwiodłem się szeroko o tym i owym. uprzytomnił mi się z całą wyrazistością sen dopiero co miniony. choć to doznanie wstrząsnęło mną głęboko. Po policzkach jego spływały rzęsiste. Ubrany był w marynarkę ciemnopopielatą.". Wszedłem do gabinetu. Z prof. Przy sąsiednich stołach koledzy-Niemcy przeżywali to samo. wiary — śpiewali wszyscy. Ale kiedy — właśnie po trzech tygodniach — wróciłem do Krakowa. opozycjonista nie wytrzymał. ta była ostatnia. że w Krakowie. nieregularny deseń.. Z wielu życzliwych przysług.Toć już uszło trzy tygodnie.. Można by jeszcze ściślej określić termin graniczny. Był pogodny. po co rozdrapywać ranę. czy mamy ten wieczór jakoś wyróżnić od innych. Nie dziwiło mię jakoś. . obłożony książkami. po Świętach załamał się w sposób oczywisty. jak zawsze życzliwy światu i ludziom. przyszło przeziębienie — ostatnie. Nie ma sensu — mówił — po co te sentymentalizmy. urządziliśmy jakoś tę biedną naszą obozową wilię. widywać go mogłem jedynie w parominutowych odwiedzinach wieczornych. Nie wspomniałem też o nim nikomu. poddawać jakiś termin... otwarty. Nie uchro-niłsię wszelako. odwiedzam go w mieszkaniu. Rankiem dnia 20 stycznia doszła nas wiadomość. A kiedyśmy potem w naszej gromadzie zaśpiewali: „Wśród nocnej ciszy. Debatowano w naszym gronie. A teraz po dwudziestu pięciu latach opowiadam o nim publicznie. czy też nie. pociął szczupłą porcję chlebową na cieniutkie płatki. że zmarł w nocy: „wegen Lungenent-zundung verstorben" — jak depeszą zawiadomiono wdowę. skarżył się na ustawiczne bóle głowy i lękał się przeziębień. jeszcze w grudniu w obozie wcale żwawy. Któż mię w tym zastąpi? Któż o nich powie? Sami zamilkli na zawsze. i ód nich szła pieśń: „Stiłłe Nacht. wspomniałem o tym osobliwym śnie temu czy owemu z przyjaciół. Było niby tak. Śniłem tej nocy o Chrzanowskim. byliśmy wróżnych barakach. Reszta snu jakoś mi się rozsnuła i zatarła. żeby się znowu w sobie pozbierać i oprząść kokonem zawziętej odporności. jakeśmy się widzieli.

Miał tę wartość i hardo się jej trzymał. 46 Osobna była sprawa ze Stefanem Kołaczkowskim. Było to nieuniknione choćby ze względów fizycznych. Nie uspokoił się też w obozie. W pierwszym rzędzie Polaków. Zaciął się w nim twardo. jak zwykle bywa przy wspomnieniach. Mężczyzna o wzroście grenadiera. Pamiętnikarz jest coś jak bocian siadający na swym ojczystym gnieździe. tętnił życiem. wyznaczany bywał do robót co cięższych i nigdy się od nich nie uchylał. W gorącej porze letniej w klasie panowała duchota. wciąż coś proponował. W kozie mam całą wartość butli i ładunku. Wiele takich lufcików nawybijał on później 41 w szerszych oknach przy podobnej duchocie. Nigdy się też nie żalił. Orientowałem się w tym już we Wrocławiu. Nie wiem. towarzyszyła całemu życiu. — Owinąłem dłoń chusteczką — opowiadał — i rąbnąłem w szybę. Nie korzystał nigdy z taryf ulgowych. czy do kogo lepiej dałyby się zastosować słowa Frejenda z III części Dziadów.. Zanim usiądzie. Tam przez pół godziny odbywaliśmy „przechadzkę zdrowotną".. wygrzebawszy się kiedyś z gruźlicy. Wprowadzano nas tam na dziedziniec więzienny. ale dotrzymywał kroku w szeregu razem z innymi. Coś jak na obrazie Goyi. okrąża je długo coraz węższymi zakolami. Duchowego przywódcy polskiej mniejszości. do sprawy tej chciałbym dojść kręgiem. jużeśmy tam zastali sporą gromadę Polaków. Było ich sporo. Opowiedział mi taką dawną przygodę. Kołaczkowski byłułomny. Nie pozbierałbym ich tu wszystkich. zewsząd omurowany. Długo mię potem pokazywano w szkole: „To ten. głęboki i ciasny jak studnia. Przygnani do Sachsenhausen. I z Kołaczkowskim było coś jak z winem i prochem: Dziś. Po cóż było go męczyć rozmową. Był chyba w czwartej klasie gimnazjalnej. teraz w ciężkich warunkach obozowych doczekał się wnet recydywy. Ten przez cały czas więzienia po prostu kipiał energią. Zetknęliśmy się tam z nimi niebawem. Nie zdołałem się dowiedzieć o późniejszych jego losach. To także był heroizm wytrwałości w ponurej beznadziei. choćby jako redaktor „Marchołta". Cieszył się ugruntowaną głęboko powagą i autoryte4 tern. prezesa Związku Polaków w Niemczech. chciał reformować i układał plany na przyszłość. Kamyko-wski. Wypadła. wszelkim trudnościom stawał okoniem. Tęgi na oko. Nie miał złudzeń co do swego stanu. przerastał o głowę swych współmieszkańców baraku i przy apelach widniał z daleka na prawym skrzydle oddziału. co było cenniejsze wśród ich wewnętrznych mniejszości narodowych.sąsiednich stołach i śpiąc na sąsiednich siennikach. barczysty. ustawialiśmy się w kółko i szli jeden za drugim trop w trop. korpulentny. raz po raz „miał za złe" przeszłości. Jana Baczewskiego. utykał. co wybił lufcik". „zamiarów pełen gorących".. Hitlerowcy zawczasu i przezornie wyrzucili na ten śmietnik zagłady wszystko. a nauczyciel nie pozwolił otworzyć kwatery. utykałna nogę. proch przybito kłakiem. Jako ich widomą głowę traktować musiało się posła do Reichstagu z Pomorza Zachodniego. . wysoki. Toteż wrócił do Krakowa i rychło stanął nawet do pracy w tajnym nauczaniu. gdy wino zatknięto. Śmierć niezbyta niedługo mu jednak na nią pozwoliła. Ale. bał się przeciągu. Po godzinach wracał wyczerpany do ostatka. Ta nieustępliwość była jego cechą przyrodzoną. Nigdy z tego nie skorzystał. że może mu będzie wygodniej chodzić poza kręgiem. bo mi bardzo naówczas przypadł do serca. choć tam widywaliśmy się tylko wyjątkowo. jakiś humanitarniejszy dozorca proponował. obywateli niemieckich. ale o jednym wspomnę bliżej. ale kształtny..

i nie wyglądali na zastrachanych. Na próżno. przykłady dziko unicestwianych „wrogów wewnętrznych". Za uczucie chluby narodowej wypadło zapłacić. Jeszcze jako akademik należałem do grona kolegów. 4 Wspominki 49 spędzał dni następne jako żywe wyobrażenie boleści. z donosem. zmarł niewiele co przed wybuchem wojny. Któryś z towarzyszy pracy zawiadomił o tym ojca. Ot. To jednostki. prewencyjnie. Razem z ekipą wczesnym rankiem wychodził dzień w dzień poza obóz. Powiedział mi z dumą któryś z nich: — Nie każdy jeden zaraz dostanie się do kon-centraka. Pewnego dnia nie wrócił. — Myśmy czekali — wykrzyknął — że nas uwolnicie z ucisku. Zwłoki chłopca razem z innymi zrzucono na stertę przed trupiarnią. spędził z nami ten wieczór. Na to trzeba kimś być! Owa czupurna ich hardość wytrzymywała także cięższe próby. choćby taką: Podczas którejś z kolejnych stójek ze zmęczonej monotonii trwania zostaliśmy wyrwani wybuchłą gwałtowniejszą wymianą zdań. Mieliśmy przed sobą wizerunek ojca skamieniałego w ta-kiejże boleści. Czy więźniowie marli tam z wysiłku i mrozu. Bliższych szczegółów nie dowiedzieliśmy się i teraz. co się wiele zajmowali wychowaniem . nierzadko umyślnie zaaranżowanym pozorem? Jedno i drugie było na porządku dziennym. objęcia go po raz ostatni własnymi rękoma. raczej jako wyróżnienie. Poszło o świeże wypadki wojenne. Nie da się on zapomnieć. W spór weszli stojący obok siebie dwaj więźniowie: Niemiec-berlińczyk i Polak z Westfalii. współwięźniowie przyciągnęli go na wózku naładowanym zwłokami. czy zostali zastrzeleni pod byle jakim. rozszlochany do nieprzytomności. Antyczny mit o niobitach nie przekazał pamięci nawet imienia ojca niewinnych dzieci pobitych przez boga straszliwego w mściwości. by wracać pod sam wieczór. „Wymknął się" im. Ale twardej postawy młodzieńca nie dało się zadeptać. Niemiec nie krył rozgoryczenia z powodu wyników kampanii wrześniowej. Ale nie brakło także gromad. wybierając co tęższych i żwawszych działaczy. i to nie jeden raz. W naszym baraku znalazł się jego podwładny kościelny: zakrystian czy organista. więc się przerwała. Zmiażdżony nieszczęściem błagał on o pozwolenie obejrzenia zmarłego. z jakiego powodu. Nazajutrz przy takiejże stójce dozorca-posiepak wywołał zapalczywego Polaka po nazwisku i na oczach wszystkich skatował go bez litości.ks. Zatłumili ją co 50 bliżsi współwięźniowie. Nikt z nas nie wątpił. Głęboko mi zapadła w pamięć gromada górników polskich z Westfalii. Wzięto go z synem kilkunastoletnim. Bolesława Domańskiego ze Złotowa. To wczorajszy antagonista jego pobiegł. uwięziono ich. Dzień w dzień przywożono taki ładunek. gdzie należy. Rozgromili natomiast krąg jego bliższych współpracowników. Tuż przed zaczęciem wojny. Nie mogło być o tym mowy. nie zdołali już dopaść gestapowcy. Zapisałem go sobie w pamięci przy innej sposobności. żem Polakiem. a wyście uciekali jak zające! Polak odpowiedział coś głosem podniesionym i sprzeczka się zaogniła. którego nazwiska podać nie potrafię. Nieszczęsny ojciec. uwiecznił tylko boleść matki. i wepchnięto za druty obozu. Zamknął ją Westfalczyk słowami: — Jestem dumny z tego. Zawiódł się na Polakach. Ale nie tu koniec przygody. Traktowali to pogodnie. Chłopca przydzielono do zespołu pracującego ciężko w klinkierni. Z ośrodkiem polskich górników w Westfalii miałem dawne zażyłości.

Zaznajomiłem Kołaczkowskiego z tym gronem tęgich pracowników. spotykaliśmy się czasem w Bochum. Jan Kaczor i in. mówili o nich z uszanowaniem. Zmarł po tygodniu (16 lutego 1940). » . z takim twardym budulcem narodowej siły. Ale nie kończył na biernych wywiadach. Toteż i nasza wspólna zażyłość wnet i dobrze się zacieśniła. Wyszło spośród nich sporo jednostek wybitnych: Stanisław Janicki. częściej w Krakowie. nie kwapiliśmy się do bliższego wiązania z takimi oto działaczami. wyciągał wnioski i rzutował pomysły. ale głowa w niemocy już opadła na poduszkę. Gestapo wybierało młodszych. Pokaźne zarówno. i to w takich wielkich sprawach jak cierpienie. Rozumiem zatem. że i dla mnie stało się ono bardzo bliskie i nadzwyczaj interesujące. zjęta jakby uniesieniem. wypytywał ich o tamtejsze stosunki. byśmy mogli zrealizować ten zamysł. Nie pomogła transfuzja krwi ani inne zabiegi lekarskie. ale tak wyczerpany biegunką. Nie zezwalają o nim zapomnieć ani go zmarnować. namówić ich do spisania wspomnień i wydać je w osobnym tomie. a więc coś jakby z pozycji siły. Łazarza. Nie przez kurtuazję bynajmniej. z żywym zaciekawieniem rozeznawał się w ludziach. które by mogły rozbudzić owo zainteresowanie inicjatorów. że wśród tych wątków wydobyć i uwydatnić muszę takie również. Było zatem czymś bardzo niezwykłym widzieć i ich także. — Skoro tylko wrócimy do roboty — snuł już zamysły — musimy to odrabiać. patrzące na człowieka jako na podległy obiekt ich wiedzy i sztuki. inteligenci. które można było potem wielokrotnie zweryfikować. Twarz uderzająca wyrazistością. Tak się zaś złożyło. Świecą się tylko szeroko otwarte oczy spojrzeniem nieulękłym. zwykli pacjenci. Nie było nam dane. że życzliwą zachętę do nich znajdowałem niejeden raz wśród kolegów lekarzy. tego ośrodka długotrwałej naszej emigracji zarobkowej nie dotknął się żaden socjolog. Stanowili przecież pokaźne grono naszej tam zbiorowości. Szukałem tych starych znajomych wśród współwięźniów. Z SAMARYTANAMI NA „TY" 1 Snując te odległe wątki bolesnych wspomnień. opanowane. w jaki to sposób broniono tam przez tyle dziesięcioleci swojej świadomości narodowej. ale ich nie było. gdzie inni nie mogą. oni wiedzą. Gdzie inni nie wiedzą. wszelako ci młodzi tamtych znali.narodowym górników polskich na Śląsku i w Westfalii. mamy w wyobrażeniu swym lekarzy za jednostki jakoś samoswoje i wyższe: spokojne. Możni władcy nad krainą boleści. My. że o chwilę uwagi dla nich zabiegać będę także u czytelników o określonej sferze zainteresowań. Już na wstępie dało okazję do pewnego rodzaju odkrycia. Przewiduję więc. Redagowałem dla nich gazetkę. że z dworca kolejowego już tylko na noszach poniesiono go wprost do szpitala Św. wychudła. Wszedł pomiędzy nich z właściwą sobie zapalczywością. Wiodąc opowieść o kolegach więźniach pominąć nie mogę kolegów-medyków. Jeden z oddanych uczniów jego zrobił zdjęcie fotograficzne — prawie w przededniu śmierci. jak wiele znaczące. sąsiadów z siennika obozowego. musimy związać się z nimi ściślej. Nie jest zaś obojętne. pozywającym. ale z przyczyn całkowicie realnych. My. oni mogą. przenikliwym. Przekazują testament po całym tamtym bezprzykładnym dopuście. jak napastliwość śmierci. — Co za wspaniały kapitał narodowy — uno51 sił się — a tak mało o nim wiemy! Nieszczęsna nasza rozsypliwość społeczna jest rezultatem takich właśnie zaniedbań. Kołaczkowski z obozu wprawdzie wrócił. nie tracę z uwagi.

w styczniu chyba. przeważnie młodymi lekarzami. ile to było konieczne. Miodoński z nagła spazmatycznie się rozszlochał. Z Krakowa. po barakach. Po jakimś czasie i Miodoński także o tym się dowiedział. Komenda obozu nie skorzystała z wiedzy i doświadczenia żadnego z nich. choć na pewno bez myśli o ratowaniu nieszczęśników. — Janek. żeby byli zbyteczni. także pozaprzyjaźniali. Przyjechali jednakowoż wcale nie w trosce o nasze warunki sanitarne. Pękło opanowanie. Poczciwy starszy safanduła zachodził służbowo do naszych cel i ochotnie zapisywał jakieś tam preparaty. zaproszeni na „odczyt" 54 Sturmbannfuhrera. Nam był z niej pożytek jeden: tego dnia dano trochę lepszy obiad. choćby dla zbadania higieny pomieszczeń. Jaki był skutek tej wizyty poborowej. a tu po obozach „obijało się" tyle tysięcy ewentualnych zaciężnych. Potrzeba była inna. W takim tłoku o choroby nagminne nietrudno. zjechała do obozu trzyosobowa komisja z jakimś Stabsarztem. tymczasowych prawie--wdów zadbali koledzy pozostali w mieście. Żadnego? Mylę się. Nic podobnego nie przytrafiało się w Sachsenhausen. W obozie. Raz widziałem lekarza. że pokazał swą ludzką. profesorowie jego. Było w naszym gronie kolegów-medyków dość wielu. L. Z przezorności. niby to gwoli czystości. Przysłano 55 więc komisję na kontrolę. ale radziśmy go widzieli. Rozmowa była taka. Dostałem się do separatki razem z siedmioma kolegami. Przecież przetrzymamy i wrócimy. nie można było dopatrzyć się żadnego. Może tam jaki lekarz i zachodził kiedy do rewiru. A nużby który z komisarzy zechciał zajrzeć do kuchni. O stan sanitarny dbano tyle. Dali świadectwo łączności zaświadczonej przez tyle wieków — ab Universitate condita usąue ad vincula hitleriana. wywieziono nas do Wrocławia pociągiem osobowym.i odnosić się do nich jak do ludzi wspólnie cierpiących i równie bezbronnych. daj spokój. Koledzy go mitygowali. starszym dietę exfra-wzmacniającą. Czy wydali się zbędni? Czy obsługa lekarska była tam tak znakomicie postawiona? Bogać tam! Osobę ostatniego lekarza oglądaliśmy ??? ? ??? w więzieniu wrocławskim.. O los takich poniewolnych. — Łatwo wam mówić — odpowiedział. Jak ona tam sobie da rady? W rzeczywistości jakoś się złożyło. Bądź co bądź był dowodem jakiejś opieki. Glatzla oddawali na ich potrzeby stałe znaczne procenty od swych zarobków. Los miał być nam wszystkim jednaki. przyszli. z koszar 20 ?. Przydałby się. Kiedyś. podlegającą zranieniu uczuciowość. Pod gospodarką bodajże prof. Przez to rozeznanie związaliśmy się z nimi wzajemnie. Lekarzy naszych nie zużytkowano więc nie dlatego. — Zostawiłem w domu żonę z parodniowym dzieckiem i bez żadnego zaopatrzenia. Byli raczej niepożądani. Obstrzyżono więc nas wszystkich akuratnie. nie przydzieliła do rewiru jako lekarzy pomocniczych ani nawet jako sanitariuszów. jakieś krople. przez cały ten . Poodsła-niali ją i inni na przeklętej polanie obozu. jak zwyczajnie. To odkrycie zapisałem sobie w pamięci na samym progu tej ponurej przygody. pod tusz gorący. oczywiście nie dowiedzieliśmy się. docenci. W jej toku siedzący naprzeciw mnie prof. jak być musiała: o czekającej nas doli. Nie było z tego wiele pociechy. młodzi. wcale licznie: starzy. boć przecież nie na kurację nas tu zgoniono. Wydział Medyczny podówczas stanowił jeszcze część organiczną Uniwersytetu.. ?. Ale starczyło tamtej chwili w wagonie. Szeregi Wehrmachtu się wyszczerbiały. należało je uzupełniać. i to nawet wyższej wojskowej rangi. Ale do łaźni. W obozie wymieszaliśmy się we wspólnej niedoli..

dopiero gdy zaraza zostanie w baraku zduszona. tzn. Na pieniądze w obozie stać nas było w stopniu znikomym. Nie można bezkarnie żywić się zmrożonymi ziemniakami i nadgniłą brukwią. że tam witamina na witaminie. Kiedym go jednak zjednał. istniał jeden ustęp. W słoju została reszta surowej kwaśnej kapusty. Zorientowawszy się w zasadzce staraliśmy się przechodzić pod przeciwległą ścianą i salutować poza zasięgiem buta. żeby salutującego kopnąć w brzuch. . Szło się do kasy w kolejce dość długim. Odnośny blok wraz z mieszkańcami zostanie zamknięty. Dostaliśmy się więc do środka dość późno. Wiąże się ona z kantyną. Jużcić pozwolono dosłać nam z Krakowa maleńkie zasiłki. Stary. oczywiście szło się i tu gromadką w uporządkowanym szeregu. w nim pod rząd trzy sedesy. Z tych bied najczęstszą była biegunka. garnuszek cieniutkiego bulionu. gdy się przeziębił i wpadł w grypę. Każdy przechodzący więzień musiał zdjąć czapkę. Trzeba było podkraść w którymś z pieców kawałek węgla drzewnego. Na pół baraku. przeprowadził również nad nim swe pociągnięcia i masaż. że trzeba było sprawić się w przeciągu paru minut. ale nic z tego nie wynikło. No. Rzeczywiście naszego blokowego. niechże więc wolno będzie opowiedzieć ją znowu sposobem bocianim nieco obszerniej i z okolicznościami. kantyna znów z pieniędzmi. który cierpiał na ostre. wybrałem się do kantyny. o czym nas uprzedzono. a płot zwinie się. pociągnięciami rąk. gdy wszyscy wymrą. W potocznych biedach radziliśmy sobie sami. to sobie dałem witamin! Żołądek na poczekaniu jak najenergiczniej zaprotestował. a z tymi cała osobna sprawa. Coś niecoś pomagało. łamanym korytarzem. i preparat zażywać małymi dawkami. Grozą stało nad obozem widmo epidemii. każdy z nas miał w obozowej kasie oszczędności jakie dziesięć czy 57 dwadzieścia marek. Sam w swojej przypadłości zastosowałem zabieg odmienny. A on zwykle nie odmawiał sobie przyjemności. Leczył magnetyzmem. i to nie bez ceremonii.kwartał dostaliśmy się raz jeden. Radziliśmy różnie. Cała ta przygoda może kogo zajmie. Wiadomo było na przykład. na dwustu z górą ludzi. Może wziąć? Mówią. przewlekłe bóle głowy. o nieforemnej twarzy chłop niemiecki. Proceder zwalczania jej przewidziany był prosty. stanąć na baczność i oddać salut. Na tym załamaniu czatowało niebezpieczeństwo. Na parapecie okna siadywał tam podoficer. bodaj skuteczniejszy. 2 Jakeśmy sobie na tej pustyni lekarskiej radzili? Chorób przecież nie brakło. że ujawnił się między więźniami znachor. Mycie codzienne w lodowatej wodzie odbywało się pod strugą wodotrysku i w takiej ciasnocie. że podobnych zabiegów podjął się przy profesorze Chrzanowskim. Samozara-dny środek mieliśmy tylko jeden. Zdobywszy w ten sposób dwie marki. otoczony drutem kolczastym. Wziąłem porcję i wnet nieoględnie ją skonsumowałem. Biegunka w naszym położeniu była nieszczęściem nie na żarty. Wydostać można było ten depozyt tylko po cząsteczce. a z konieczności zawsze nieporadnie i prymi? tywnie. Na wypadek pojawienia się tyfusu nie przewidywano osobnych przeciwdziałań. otwarcie więc mówiąc. krępy. niewiele już tam było do nabycia: kawałek chleba. Wydawano wkładki w oznaczony dzień tygodnia. zmiażdżyć go i sproszkować (znakomite usługi przy tym oddawała butelka). wydobył z choroby w ciągu jednego wieczoru. Czasem nawet — wstyd powiedzieć — kompromitująco prymitywnie.

żeby umrzeć spokojnie. Ale w dzień? Część baraku przeznaczona na sypialnię była przez dzień zamknięta. Do przeglądu układano ich na lewym skrzydle na ziemi. Obracał się między nimi jeden. Stary. jednako popędzany. Niemniej w tamtej potrzebie przeprowadziłem ostrą głodówkę i z biedy wybrnąłem. Nie dla kuracji przecież nas tam zwieziono. ranami. ale na zatratę. Jak tu w takich warunkach chorować? 5* Zorientowawszy się. trzeba się było wykazać co najmniej 39 stopniami gorączki. Stanisław Estreicher cierpiał na przewlekłą chorobę pęcherza. W zaciż-bionej pierwszej izbie nie sposób było chorego umieścić. ale nie gorączkujących. Postanowiłem nie brać do ust przez trzy dni kęsa pokarmu. Wobec całej tej ohydy lekarze nasi. Na drugi raz unikałem pokus kantyny. w pośpiechu nie wziął go ze sobą na „wykład". Oczywiście nie jako lekarz. że dogorywali tam przez kilka dni. przez kwartał gościny obozowej straciłem 22 kg wagi. tygodniami nosił się z olbrzymim. w kącie. czerniejącym pęcherzem na dłoni i przedramieniu. O kupnie nowego nie było mowy. jednako terroryzowany. żeby po nim nie deptano. Miał pieniądze. na betonowej posadzce. Prof. zwykle kilkunastu. Konieczny mu kateter został w Krakowie w mieszkaniu. Stanisławowi Gołąbowi w kuchni bodajże chlu-śnięto na rękę ukropem. tyle że bezsilni. Dokonał tego w osobliwy sposób. Apteczki. juzem nie szukał węgli. nie było w obozie zupełnie. Co mówić o aptece. Jednakże pomocy u lekarza czy wśród sanitariuszy rewiru nie mógł się Profesor uprosić. musieli zostać w baraku i normalnie stawać do apelu. Wyczerpany boleściami stał oparty o ścianę pisuaru — i płakał. wmieszani w szary. a przed nim w mig ustawiała się długa kolejka czekających.Panowała tam stale ciżba. równie jak my wszyscy. toteż klątw tam i przynagleń było bez liku. nawet nie jako sanitariusz. Przyjaciele byli szczerzy. nieugięty człowiek. o lekarstwach! Nie było w obozie sposobnego kąta. że istnieje tak potworny ból! Toteż go nie wytrzymał. odmrożeniami. Przy poście byliśmy tam co prawda permanentnie. co się ze mną dzieje. Kończyło się na tym. aż twarda jego natura dała sobie z tym rady. Bywało. Szczęśliwiec. Wśród prawdziwych przyjaciół psy dobierały się do zajęcy. W tamtych okolicznościach nikt nie miał cierpliwości na czekanie. wyróżnić: Eugeniusz Brzezicki. Spośród nas wielu chodziło z dreszczami. W szczupłym rewirze panowała ciasnota: żeby się tam dostać. szaropasiasty tłum. gdzie by można kupić najprymitywniejsze lekarstwo. . nic sobie nie robiąc z najbliższego sąsiedztwa naszych lekarzy. Tak to zuchwale panoszyły się wśród nas choroby. Prof. — Nie mogłem mieć wyobrażenia. zasiadał. że owijano nieszczęśnika w koc i układano w mroźnej ubikacji przeznaczonej na umywalnię. Chorych słaniających się z wycieńczenia. byli bezsilni i bezradni. Dostawiali ich na plac koledzy dźwigając we dwóch pod ramiona. Miewało to skutki tragiczne. co z tej 60 jednakowości zdołał się jakoś wyosobnić. odszedł spośród nas jeden z pierwszych jako ofiara tępej nie-użytości posiepaków. instrument był chyba do nabycia w każdej aptece. najmilsi i najczulsi. z obozu do Berlina jeżdżono dzień w dzień. Pomogła. punktu. Męczył się nie do 5? wytrzymania. tam nie przyjmowano. który dopadł miejsca. Zastosowałem zabieg wypróbowany w latach dawniejszych. twardy w sobie.

Był indywidualnością niepospolitą. Aleksandrem Oszackim. a może nie będzie uroszcze-niem. kiedy przyszedł jako młody docent z Wiednia. o jej psychice połamanej na podłożu patologicznym. przyjaźnił się m. Od niego rankiem każdego dnia dowiadywaliśmy się.. 61 ? Osobiście w najbliższą zażyłość wszedłem tam z prof. o wielkiej wrażliwości estetycznej. która jak świetny i niesamowity meteor przebłysnęła przez epokę naszego modernizmu. jak zwykle wśród ludzi. zbliżyłem się doń. synowej Jana Sobieskiego. także świeżo wznowionej powieści o Wesslównie. Sabina Grzegorzewska. Poza tym wiedziałem o nim sporo. że jest bliskim krewnym i dobrze znał Marię Komornicką. był znaczną osobistością w pierwszej krakowskiej generacji młodopolskiej. Wśród kolegów-lekarzy. wychowanka Puław. dziennikarz i literat. byli bardziej lub mniej pociągający. mówiono. Ból zaczynał się jakby w okolicy żołądka. z Władysławem Orkanem. miał również szerokie stosunki z kołami literackimi. Oczywiście tylko w granicach naszego grona.. rozmawiał. przeszedłem właśnie przez jego ręce w szpitalu wojskowym. czy i który z naszych kolegów w rewirze opuścił nas na zawsze. On odprowadzał naszych ciężko chorych. in. Widziałem zdjęcie przedstawiające obydwu wylegujących się w słońcu na sławnej polanie Wasielki. W toku długich rozmów dowiedzia62 łem się. wobec niedoli obozowych i on był bezradny. Zarówno wśród zasłużonych seniorów. Nowotwór czy co? Nie umiałem sobie znaleźć rady. raczej wypychany i poszturchiwany pomocnik sanitarny. gdy tu wspomnę o przyjaźni.ale jako uparty. kiedym przyjechałz frontu włoskiego stargany jakimś przewlekłym katarem żołądka. mnie zaś zainteresował ze szczególnych względów. jak Maziarski. Odbierał nierzadko ostatnie polskie słowa umierających. także humanistycznych. Bardzo nieprzyjemnych. pocieszał. Babka jego. wcześnie zmarły Julian. Przynosił skąpe wieści od kolegów. niezwykli i codzienni. jakoś ich tam umieszczał i w wywalczonej skromniutkiej mierze niósł pomoc. że mimo młodego wieku uczestniczył w konsyliach lekarskich. Dał się nakłonić i po wyjściu z obozu napisał o niej interesujące studium. oczywiście psychiczną raczej niż fizyczną. poprzedzony rozgłosem. Szanowaliśmy i cenili wysoko te usługi iście samarytańskie. nieproszony. Przychodziło to na mnie noc w noc.U. Wspaniały internista. by to stwierdzić osobiście. Wytrwale podtrzymywał w sobie zainteresowania historyczne. wykłady z zakresu higieny. zwłaszcza zaś filozoficzne. Miałem bolesną sposobność. W Krakowie zajął wnet wybitną pozycję jako uczony i profesor. Nie występowali oni na ogół jako prelegenci w P. W takiej . Wychodziłem już z Uniwersytetu. podchodził pod mostek piersiowy i tam targał jak obcęgami. Nie brakło wśród nich wszelako jednostek o szerokich zainteresowaniach. Jakimiś sposobami zdołał się przedostać do rewiru i zachodził tam dość często. zapisała się w Jiteraturze jako autorka cennych Pamiętników. W grono nasze wszyscy wnosili normalną wartość koleżeństwa. pociągały go religie i filozofie dalekiego Wschodu. Siłą rzeczy stał się też posłańcem śmierci. jak wśród młodszych.O. W obozie doznałem pierwszych objawów miażdżycy zwieńczeń. Pożytek mieliśmy większy z bezpośredniego obcowania z nimi. W pierwszej wojnie. Lewkowicz i in. martwiących się zdrowiem cesarza Franciszka Józefa. Brat Profesora.5 Głęboko mi się zapisały w pamięci tamte rozmowy przedwieczorne w okolu brązowo mroczniejących pni sosnowych. lecznictwa wyglądałyby raczej na bolesną drwinę. Zwiedziony objawami miałem to początkowo za jakąś przypadłość w żołądku. Sam Aleksander.

że mógłbym przez takie terminy przechodzić jeszcze po raz drugi. dr H. posłuchać serca. Chcąc coś wiedzieć. miał w swej grozie zostać odosobniony. żachnął się: — Też ceregiele! Strzykawka. Na dnie poniżenia. odrobina fenolu — i spokój. Odniosłem dużą korzyść z tego. brutalniejsze w wykonaniu. jakiemu podobnego próżno by szukać w dziejach nauki europejskiej. wymiętosić. Wielki to zysk życiowy — taka próba ognia. a nawet jeszcze mniej. byli rektorzy. wzdrygam się na myśl. W ich liczbie rektorzy. jak o dobroczyńcy.. w obliczu zewsząd czyhającej zagłady łatwo przejrzeć człowieka na wskroś i rozeznać się w jego wartości. Po jego śmierci uciekłem się pod opiekuńcze skrzydła drugiego sąsiada z sienników obozowych. Wynik zamachu wiadomy. Ludobójstwo jest. zbadał gruntownie. ale wymierzony był w sam byt instytucji. Fakt ludobójstwauczonych. Podczas wojny przyjaciel mój. Brak im też było równej naszemu znamienności historycznej.potrzebie sięgnąłem po eksperiencję prof. jakiemu podobnego nie notują dzieje ani naszego. Jakże odmiennie było po tamtej stronie! Tam obowiązywała inna etyka zawodowa. Przez to właśnie jest tak symptomatyczny. na który brak w aptece przychodni środka. musiałbym pana zbadać: opukać. dziś również już nieżyjącego prof. Nad pobitymi i pokaleczonymi przez zbójców pochylali się oni pieczołowicie i ile można było — skrapiali oliwą ich rany. prezes i wice5 Wspominki h .'a gdzie szlaka i pośledni żużel. Oszackiego. Biernacki. Z owych miesięcy ucisku nie wyszedłem wszelako bez pożytków. asystentów. przeprowadził szereg zabiegów. a nic przecież z tego zrobić tu nie mogę. przedłożyłem mu swą biedę. szeroko stosowanym wynalazkiem ostatniej wojny. Leona Tochowicza. nie miały już tego rozległego ogarnięcia ni rozmachu w przemyślności podstępu. opowiedział mi przygodę: — Sklął mię dzisiaj mój niemiecki dyrektor. wziął mię do siebie na trzy tygodnie. gdy objął z powrotem klinikę. jak krakowskie. Do najcenniejszych liczę pozaplatane tam węzły zażyłości. No. Z ODLEGŁOŚCI ĆWIERĆWIECZA PRZEMÓWIENIE NA AKADEMII ŻAŁOBNEJ W AULI U. Czy to też Samarytanin? W ogóle kiedy wspominam tamten czas potworny. gdzie żelazo. J. Jestem bezradny. Rzeczywiście dopiero w Krakowie. dnia ? listopada 1939 ?. Zaaresztowany został i osadzony w obozie koncentracyjnym cały niemal zespół pracowników naukowych Uniwersytetu: profesorów. Można wyróżnić. przy tym także znaczna ilość profesorów innych uczelni: Akademii GórniczoHutniczej i Akademii Handlowej. 1 Przed dwudziestu pięciu laty. Wypadek ludobójstwa uczonych. niszczenia ich tak pre-medytowanego i w tych rozmiarach. Gdym wspomniał. i w jakimś możliwym 63 stopniu postawił na nogi. zaszedł w tych murach fakt. w sumie blisko 200 osób. wolno powiedzieć więcej: w kamień węgielny gmachu kultury naukowej narodu. gdzie w tej szarej grudzie jest złoto. Rozłożył ręce bezradnie: — Wiedzieć mogę w tej sprawie tyle co pan. Wypadki analogiczne w Wilnie i Lwowie. jak wiadomo. Cios krakowski uderzył i zdruzgotał ludzi. że przez tamte przeklętej pamięci miesiące zimowe wszedłem w bliską zażyłość z Samarytanami. Myślę o nim z wdzięcznością. że mam ciężki wypadek. ani żadnego innego z polskich uniwersytetów.

nie będę tu opowiadał. do wszystkich więźniów na równi. Obok nich młode latorośle. Otwarto w Uniwersytecie przewody egzaminacyjne. „umlernen". władze uczelni naszej zdecydowały się otworzyć normalny nowy rok akademicki. a również były prezes Polskiej Akademii Umiejętności. Sięgnąć po nie trzemy ba do wspomnień spisanych na świeżo i opublikowanych przez towarzyszów niedoli. i oświadczył.. Do samej inauguracji wszelako nie doszło. że wobec tego zostajemy wszyscy aresztowani. Urbańczyka. a nawet wybranych. Dotknę więc tylko paru punktów ogólnych. młodzi i starzy. sala 56 wypełniła się licznie zebranymi. skąd po dwóch dniach odwiezieni do Wrocławia. przy wtórze wrzasków i klątw. Jak do tej potworności doszło? Przypomnijmy momenty najznaczniejsze. na progu trzeciego miesiąca okupacji Krakowa. Zawdzięczamy zbiegowi okoliczności. Próbę własnowolnego otwarcia roku akademickiego wskazał jako dowód. Nie byłbym w stanie w krótkim przeciągu czasu objąć i uprzytomnić wszystkich. Rektor. w których zdołamy przemyśleć tę sytuację i przeuczyć się. sprosił osobną kurendą grono nauczające Uniwersytetu. dozorców obozowych. jakie ten dziki fakt wywołał w opinii europejskiej. także w przeddzień przyjazdu wielkorządcy. 2 Wywarło się na nas całe zło: wyjątkowo mroźna i wietrzna zima 1939/40 oraz nieludzki tryb dyscypliny obozowej w natłoczeniu ponad miarę. przy pomocy kułaków ustawieni w czwórki. że zagłada ziściła się tylko częściowo. osłaniający się tytułem doktora któregoś z uniwersytetów niemieckich. prof. odbyło się nabożeństwo inauguracyjne. zgłosił się do rektora szef krakowskiego ośrodka Tajnej Policji Politycznej. uruchomiono pracownie. do więzienia tamtejszego sądu kryminalnego. najznamien-niejszych jego przejawów. Obersturmbannfiihrer Muller. a więc i do nas. że pragnąłby przed gronem profesorów wygłosić odczyt o stosunku państwa narodowoso-cjalistycznego do potrzeb rozwojowych nauki. przewiezieni do koszar 20 p. Montelupich. między innymi echu. a najszczegóło-wiej w książce prof. W przeddzień jej. że nie orientujemy się w nowo powstałej sytuacji. Wszedł oczywiście w mundurze. że dostaniemy się w warunki. i wyraził życzenie.prezes. Okupant przecież zalecał był publicznie. po czym załadowani do karetek więziennych i pod ostrą strażą odesłani do więzienia wojskowego przy ul. nie przeczuwając podstępu. Wszystkich wyrwano nagle z toku pracy i skazano na pognębienie i na zatratę. Zjawił się też rzekomy prelegent. W pierwszych dniach listopada 1939r. ogółem seniorzy naszej profesury. po nocy źle przespanej pokotem na gołej kamiennej posadzce. Wszyscy znajdujący się w nim pracownicy umysłowi zatrzymani. jednostki naczelne. między nimi uczeni o zasięgu europejskim. Gwiazdomorskiego. Konopczyńskiego. Rzeczywiście gmach Collegii Novi był już obsadzony przez gestapowców. przodujące zasługami w dziejach nauki polskiej. wśród . w czapie na głowie i stanął za katedrą we właściwej swej roli: zamiast uczonego — zbir policyjny. gubernatora Franka. następnie. Szczegółów pobytu.p. wyrafinowanego systemu znęcania się stosowanego do więźniów. by życie społeczeństwa szło nadal torem normalnym.. nade wszystko zaś stosownie dobrany zespół stróżów i wykonawców systemu. Po dwóch z górą tygodniach przeszkolenia więziennego odstawiono nas w końcu poza Berlin do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen. 66 Przyszliśmy tłumnie. a także bratnich uczelni akademickich.

A przecież nie możemy milczeć. tzn. Zofia Nałkowska. Już w drugim miesiącu. Siedlecki. z jej przypomnienia wynikają wnioski nie tylko dla innych. Co więcej. po prostu głodzeni. pozbawieni pomocy lekarskiej. żeby bezpośrednio położył rękę na ranie? Mało mam wiary. składamy je publicznie i głośno. zbir-gubernator Frank. że starsi spośród nas. Chrzanowski i następni. źle żywieni. „Greuel-propaganda" i wietrzą w tym pasję odwetowców. źle odziani w liche aresztanckie pasiaki. Zginęli oni w warunkach ciężkich. prochy popalonych w krematoriach wchłonęła daleka ziemia cudza. Przeczytany przed chwilą w lektorium Szujskiego apel wymienił ich wszystkich: trzynastu zmarłych w obozie. świadkowie naoczni. 68 Opuszczali nas w ten sposób po kolei profesorowie: Estreicher. ale i dla nas. Po co o tym wszystkim wspominać dziś. że ten czy ów spośród nas odszedł. już to przydzielani do ciężkich robót. trzymani godzinami na placu apelowym przy dwu-dziestokilkostopniowym mrozie. pod koniec grudnia otwarła się lista nieboszczyków. Co dwa. Czy zdołamy przekonać kogo z tych niewiernych Tomaszów. nad granicą sił witalnych człowieka przeprowadzali lekarze. stłoczeni w barakach jak trzoda. a dwóch niebawem w Mauthausen. Smoleński. I to wnioski niebłahe. Za nim poszli następni. Więcej niż 10 procent aresztowanych — to plon półtrzecia miesiąca. słudzy nauki dali się więc zaprzęgnąć do dzieła eksterminacji istnień ludzkich. Badacze. wyczerpani — nie wytrzymywali. Pisarka polska. I ich ogarnął szał nienawiści. Zaaresztował nas doctor iuris. z jakich się nierzadko rekrutowali kapowie. Z publicznego placu w Krakowie inny doktor praw. Nic też dziwnego. Łącznie więc dziewiętnastu. co nie zaznały potworności najazdu. skłonić. Zaczęło się żniwo śmierci. złożyć możemy. którzy takie świadectwa. Antoni Meyer. a więc niby to sługa prawa i sprawiedliwości. schorowani. Nad skonstruowaniem krematoriów obozowych. My tu. głowiły się inteligencje techników i chemików. wrzeszczał . traktują jako objaw tzw. jakoby badacze naukowi. z ust ludzi ukształconych. iście polegli w służbie jako ofiary dzikiej represji hitlerowskiej. już też poddani wymyślnym szykanom codziennej dyscypliny. po latach dwudziestu pięciu? Mogiły pochowanych zarosły trawą. izb masowego wytru-wania. czterech w najbliższych dniach po zwolnieniu. jakie my tu. poświadczonej okrucieństwami wojny totalnej. dochodzą nas głosy z krajów szczęśliwych. wynalazcy. co trzy dni rozchodziła się wieść. nawet spośród uczonych. starsi blokowi. z ochotą nierzadko przykładali się do coraz wymyślniejszego nasilania okrucieństw. dając w Medalionach skondensowane obrazy potworności takiej eksterminacji obozowej. podobno przewodniczący hitlerowskiej „Akademie fur deutsches Recht". Wśród podof i-cerów-posiepaków obozowych znaleźli się studenci uniwersytetów. nie odmówimy tego świadectwa prawdzie. Rozpoczął ją w sam dzień Wilii profesor Akademii Górniczej. przera69 żenię swoje ujęła w zwięzły i zgrozą naładowany okrzyk: „To ludzie ludziom przygotowali ten nieludzki los!" Trudno celniej wyrazić prze-raźliwość dehumanizacji. mają za przesadę. bo z jej stwierdzenia. z tego miejsca możemy ująć ten wyraz przerażenia jeszcze inaczej: To uczeni uczonym zorganizowali taką potworność zagłady.których szli o lepsze dobrani sadyści spośród funkcjonariuszów gestapo z najpospolitszymi kryminalistami. Nieludzkie eksperymenty nad wytrzymałością ludzką. Znaleźliśmy się w warunkach potwornych.

Napełnić to może najgłębszym przerażeniem. wspominając wszystkich tamtych wy-sługusów okrucieństwa — mówić się zwykło o bestializacji człowieka. zło 7i esencjonalne. czło10 wieka z dyplomem akademickim? Po krótkiej tresurze partyjnej pomieściły się oto za naszych czasów znakomicie. Faust poszedł na nikczemne wysługi do Mefista. wśród tego mrowia miliony polskie obok żydowskich stanowią pozycję najznaczniejszą. Żeby się tutaj ograniczyć do wąskiego terenu naszych osobistych obserwacji i doświadczeń w ramach dwóch tylko baraków i tylko do grona kolegów z „Sonderkommando Krakau". To prawda okrutna i wstrząsająca. tym jaśniej wybłyskiwały światła moralnego wywyższenia istoty ludzkiej i światła wielkoduszności. mając na uwadze to rozpętanie zła. Nie o bestializacji człowieka więc trzeba było mówić. wobec czego się wzdrygnąć. Myśląc o atmosferze obozowej. Bestia zabija i pożera. ale się nad ofiarą nie pastwi. Miliony ofiar przeszły przez otchłań obozów w zatratę. i w tej młodszej. które się wywarło na nas w Sachsenhausen. że w obozie. Prawdą jest również i to. pękły sokratesowskie spoidła między wiedzą a prawością. 3 W pandemonium ucisku czy wszelako jedynie zło tryumfowało? Oczywiście. zaspokajając głód. tryumf jego był ogromny. historycy sztuki. przez tyle wieków utwierdzany wysiłkiem najszlachetniejszych przedstawicieli ludzkości. stwierdzić mogę. zakłady naukowe ograbiali. pastwił się wymyślnie. Nie przygnębia zaś dlatego. która na nią zaczynała dopiero wstępować.. Majdanku. Czyż tego rodzaju postępki mieściły się kiedykolwiek w pojęciu pracownika nauki. archiwariusze. jeżeli się im pozwoli zamieszkać w Rodezji. Treblinkach i licznych innych kombinatach masowej zagłady.przez głośniki. zło absolutne. Otóż właśnie tę grozę swą chcielibyśmy wtra-wić w dusze i wbić w pamięć tych. Ogrom zagłady plemienia polskiego w latach 1939 — 1944 na długo przerażać będzie historyków i statystyków. przed upodleniem takim może przystanąć ze zgrozą. „Untermenschen". nasze archiwa i biblioteki na popiół przeznaczali także uczeni. Nasze muzea. a nawet radość istnienia. że jest prawdą nie jedyną. dobrze. bibliotekarze i bibliofile. że przyjaciel mądrości nie musi być zarazem przyjacielem człowieka. Panoszyło się tam zło znajdujące samo w sobie rację i podnietę. jak to mogliśmy stwierdzić nawet na podstawie krótkich stosunkowo naszych przeżyć obozowych. nie wyłączną. przemożny nad poniżonym. Ale przecież nie przygnębiająca beznadziejnie. Przekonaliśmy się naocznie i dotykalnie. człowiek uzbrojony nad bezbronnym. Rozbity został atom człowieczeństwa. może się cofnąć. że kultura umysłowa nie implikuje bynajmniej kultury etycznej. W tej drugiej kategorii chciałoby się mówić o*wielu wzruszających wypadkach . Jak to już ktoś powiedział: wyrządza się w ten sposób krzywdę zwierzęciu. zagrożony został gmach kultury. że dyplom uniwersytecki nie stanowi zapory przed zalewem dehumanizacji. co nas słyszą. która schodziła z areny 7* uniwersyteckiej. a na miliony nam podobnych w Oświęcimiu.. właśnie na najciemniejszym tle jego poniżeń. Wołamy na trwogę. że Polacy to podludzie. Za drutami kolczastymi pastwił się człowiek syty nad osłabionym z głodu. ale o jego zdiableniu. z satysfakcją i uciechą. Jest czym się przerazić. że ujawniały się one w obu generacjach: w tej.

wyrachowani fałszerze światła blakną w nim i wnet odpadają w niepamięć. Jest to zdobycz bezcenna. zawsze czyste. Ale nie krył. Nikt z nas nie wiedział przecież. spokój i prawie pogodę duchową*Kazimierza Kostaneckiego. „ohne uns zu fragen". wiernej i trwałej miłości. Kutrzebie. na tak okrutne próby wystawioną wiarę w człowieczeństwo. Uczeni polscy nie krzewili nienawiści. a więc także nie pasją nienawiści. na zawsze zapisał się wspaniały jego hart i ponad sponiewieraniem tryumfująca godność. Konstantego Michalskiego za to jedynie. Kołaczkowskiego i niejedno jeszcze. w szczególności także nienawiści do narodu niemieckiego. nauka krzewiona z katedr naszego i każdego bratniego uniwersytetu. Okazanej przez nich mocy charakteru. pielęgnując po samarytańsku. żeśmy przystąpili do pracy w Uniwersytecie złośliwie. Osobno chciałoby się wymienić nazwisko niejedno spośród tych. mogliśmy zawsze mieć oparcie i podnietę do przeciwdziałania i obrony honoru Polaka i pracownika Uniwersytetu Jagiellońskiego. Trzeba. „wschodu nie zna ni zachodu". że był „ein Pfaffe". może się zatrzeć w pamięci scena katowania ks. 14 4 I jeszcze jedno. Niewątpliwie bezinteresownie i bez wyrachowania. Piotrowiczu. nic więc dziwnego. nędzni. kiedy na opuchniętych i różą rozniesionych nogach. Idąc do rewiru prof. bez słowa skargi zmógłszy ból. Chcąc być szczegółowym. a słońce prawdy jest jedno. stawał li z nami na placu apelowym aż do przedednia śmierci. nie sposób zapomnieć. „boshaft". niejeden może słucha tych moich słów. Któż zapomni męskie zamknięcie się w sobie Stanisława Estreichera i twardą odporność na rozdzierające cierpienia. że Uniwersytet Jagielloński był zawsze wrogi niemieckości. które wypełniły ostatnie dni jego życia. Wskazał ją w tym. bo koledzy ci żyją między nami. wyniesiona z ostępu rozwścieczonego zła. osłaniając przed cięższymi przejściami. Konopczyńskim. . Służyła prawdzie. nie pozwólcie zmarnować naszych śmierci!" Słowa te streszczają wszystko i nie cichną spoza grobu. To była nasza katharsis i ona każe wspominać nam tamte momenty ucisku i poniżenia ze słusznie ugruntowaną chlubą. że współczynną dla nich przy tym była przyczyna druga. ale i przyszłych generacji. Mówił to z furią. Z onieśmieleniem i czcią patrzyliśmy na opanowanie. niezłomnej godności. cośmy byli naocznymi świadkami. mogły podtrzymać i ratować naszą. Jako powód podał. co udręki nie wytrzymali i odeszli. Wszyscy oni w poniżeniu i udręczeniu imponowali postawą i oporem wewnętrznym. by zostały w pamięci nie tylko naszej. a tego Uczynić nie chcę. z jaką niektórzy z młodszych naszych kolegów odnosili się do starych i utrudzonych już swych profesorów. i samowolnie. Nauka polska. nierzadko we wzgardę. Takie śmiercią zaświadczone przykłady nie-złomności i wielkoduszności. Cisną się tu na pamięć dalsze nazwiska profesorów-męczenników: Hoborskiego. czy. trzeba by tu wymieniać nazwiska.serdecznej troskliwości. jasne i krzepiące. Obersturmbannfuhrer dr Muller nie krył przed nami przyczyn tak wyjątkowego aktu represji. że zaciekłości swej dał wyraz sfałszowany. pomagając im. A jeśli kiedy — rzadki i odosobniony — odezwał się w naszym gronie jaki poszept trwo-żnego popłochu — w tamtych właśnie dopiero co wymienionych seniorach i w niejednym zresztą poza nimi: w Heydlu. i tylko z szczerej. Stanisław Estreicher powiedział do nas ostatnie słowa: „Koledzy. Komuż z nas kilku. głębsza i właściwie istotna. nie kierowała się nigdy niską pasją. „immer deutschfeindlich". kiedy i do czego wyjdzie z piekła obozowego.

Przednie miejsce wśród tych obrońców bytu narodowego zajmowali profesorowie i wychowankowie naszego Uniwersytetu. Pod trupią główką (Son-deraktion Krakau). przeciwstawiali majestat prawa. 4 Kogo by to ciekawiło. 5 Ogłoszone obecnie w IX tomie „Archiwum Literackiego". 2 Władysław Konopczyński. Złożono Antykwą Toruńską i tłoczono 7. a za naszych czasów po Zimmermanna. 29 Z SAMARYTANAMI NA „TY" s. wrzeszczącej: „ausrotten". 1 Konstanty Michalski. Kutrzebę i tylu innych. Kraków 1908. że za tę winę dziejową Uniwersytetu w murach naszej uczelni już nigdy — „nie wie-der!" — nie rozlegnie się słowo polskie. Rzeczywiście. Między heroizmem a bestialstwem.Nr zam. Rozlega się oto znowu i nadal krzewi wiedzę. Okazał się partackim prorokiem. to z chlubą możemy sobie powiedzieć: cierpieliśmy za sprawę słuszną. Zapewniał nas butnie i zuchwale gestapowiec. w: Upominek.Ale było ziarno prawdy w tamtym jadowitym stwierdzeniu doktora-policjanta.. Ilekroć naród polski znalazł się w potrzebie. „Tygodnik Powszechny" 1945. (1866—1891). w Drukarni Wydawniczej w Krakowie na papierze dziełowym z Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. jeżeli za to zginęli zamęczeni nasi czcigodni koledzy. mógłby przeczytać szczegółowe jego. 190/66 T-010 . Wycieczka do kletki Czernego Boga. Wacława Sobieskiego. nry 3-17. 65 ? Wydano nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego w opracowaniu typograficznym Wacława Wyszyńskiego. sprawozdanie z przebiegu tego eksperymentu w czasopiśmie „Eleusis". s. uczeni nasi zawsze zaciekłej furii. jak służyło wiernie w zmiennych kolejach losów przez sześćset chlubnie upłynionych stuleci. Cena zł 10. Warszawa 1893. 357. Od Pawła Włodkowica. dzień po dniu notowane. przez długi szereg innych. 3 Teofil Lenartowicz. służy nauce. aż po Dietla. Książka zbiorowa na cześć Elizy Orzeszkowej. Karola Estreichera. utwierdza kulturę umysłową i moralną narodu. Kraków 1949. III-IV. atakowany przez niewygasłą zaborczość germańską. 5 POBRATYMIEC s. t. Wydanie pierwsze. Konopczyńskiego. 14 POD ZMORĄ ZAGŁADY s. 1964. co w Konstancji 75 zmagał się z oszczercą Falkenbergiem.273 egz. Nie żywiliśmy i nie żywimy nienawiści do narodu niemieckiego. 53 Z ODLEGŁOŚCI ĆWIERĆWIECZA s. od Długosza. 8 LUDZKI GŁOS W JASKINI ZBÓJCÓW s. < SPIS ROZDZIAŁKÓW UWAGA WSTĘPNA s. Jeżeli za to cierpieli w obozach. Żywimy tylko w sobie i budzimy w naszych uczniach wolę nieugiętego oporu przeciw zaborczości niemieckiego imperializmu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful