You are on page 1of 18

REJESTR UMW 2012 r.

Data umowy/ Data rejestracji

Lp.

Numer umowy

Przedmiot umowy Umowa przyjmowania od Klientw Wnioskw o wydanie Karty, przekazania wypenionych wnioskw i zweryfikowanych Wnioskw do PSB Umowa przyjmowania od Klientw Wnioskw o wydanie Karty, przekazania wypenionych wnioskw i zweryfikowanych Wnioskw do PSB Umowa dotyczy zasad korzystania z przystankw Umowa dotyczy sprzeday biletw Umowa dotyczy sprzeday biletw Umowa dotyczy sprzeday biletw Umowa dotyczy sprzeday biletw Umowa dotyczy sprzeday biletw Umowa dotyczy sprzeday biletw Umowa dotyczy sprzeday biletw

Strony umowy

Termin umowy

Uwagi

1/ZTM/2012

2.01.2012/ 12.01.2012

ZTM - a AGMA

Do 1.02.2013

2/ZTM/2012

2.01.2012/ 12.01.2012

ZTM a Ksero-mix

Do 1.02.2013

3/ZTM/2012

10.01.2012/ 12.01.2012 2.01.2012/ 12.01.2012 4.01.2012/ 12.01.2012 4.01.2012/ 12.01.2012 4.01.2012/ 12.01.2012 5.01.2012/ 12.01.2012 5.01.2012/ 12.01.2012 5.01.2012/ 12.01.2012

ZTM a Usugowy Przewz Osb Wiesaw Ciosek ZTM a Przedszkole nr 3 ZTM a Przedszkole nr 64 ZTM a MPWiK ZTM a Przedszkole nr 14 ZTM a Przedszkole nr 48

31.12.2016

4 5 6 7 8

4/ZTM/2012 5/ZTM/2012

31.12.2012 31.12.2012 31.12.2012 31.12.2012 31.12.2012

6/ZTM/2012 7/ZTM/2012

8/ZTM/2012 9/ZTM/2012

ZTM a SP nr 4

31.12.2012

10/ZTM/2012 10 11

ZTM a Przedszkole nr 43

31.12.2012

11/ZTM/2012

4.01.2012/ 12.01.2012

Umowa dotyczy sprzeday biletw

ZTM a Przedszkole nr 22

31.12.2012

12

12/ZTM/2012

4.01.2012/ 12.01.2012

Umowa dotyczy sprzeday biletw

ZTM a Skarb Pastwa Sd Rejonowy Lublin Wschd w Lublinie

31.12.2012

13/ZTM/2012 13

12.01.2012/ 17.01.2012

Umowa dotyczy sprzeday biletw

ZTM a Przedszkole nr 75

31.12.2012

14

14/ZTM/2012

17.01.2012/ 18.01.2012

Umowa dotyczy sprzeday biletw

ZTM a MISIU

Czas nieokrelony

15 15/ZTM/2012 23.01.2012/ 23.01.2012

Umowa dotyczy obsugi prawnej

ZTM a Kancelaria Radcy Prawnego

31.12.2014

16 16/ZTM/2012 18.01.2012/ 26.01.2012 26.01.2012/

Umowa dotyczy sprzeday biletw

ZTM a Przedszkole nr 72

31.12.2012

17/ZTM/2012 17

Umowa dotyczy sprzeday biletw

ZTM PSSE

31.12.2012

18/ZTM/2012 18

25.01.201/ 26.01.2012

Umowa dotyczy przyjmowania KBE

ZTM a Beatris

24.02.2013

Umowa z pracownikiem 19 19/ZTM/2012 2.01.2012/ 26.01.2012

Pracodawca ZTM a pracownik

31.12.2012

Przychd zwizany ze stosunkiem pracy objty jest ochron danych osobowych

Umowa z pracownikiem 20 20/ZTM/2012 2.01.2012/ 26.01.2012

Pracodawca ZTM a pracownik 31.12.2012

Przychd zwizany ze stosunkiem pracy objty jest ochron danych osobowych

21 21/ZTM/2012

2.01.2012/ 26.01.2012

Umowa z pracownikiem

Pracodawca ZTM a pracownik

31 grudnia 2012 r.

Przychd zwizany ze stosunkiem pracy objty jest ochron danych osobowych

22 22/ZTM/2012

2.01.2012/ 26.01.2012

Umowa z pracownikiem

Pracodawca ZTM a pracownik

31.12.2012

Przychd zwizany ze stosunkiem pracy objty jest ochron danych osobowych

23

23/ZTM/2012

2.01.2012/ 26.01.2012

Umowa z pracownikiem

Pracodawca ZTM a pracownik

31.12.2012

Przychd zwizany ze stosunkiem pracy objty jest ochron danych osobowych Przychd zwizany ze stosunkiem pracy objty jest ochron danych osobowych

24 24/ZTM/2012 2.01.2012/ 26.01.2012

Umowa z pracownikiem

Pracodawca ZTM a pracownik

31.12.2012

25 25/ZTM/2012 2.01.2012/ 26.01.2012

Umowa z pracownikiem

Pracodawca ZTM a pracownik

31.12.2012

Przychd zwizany ze stosunkiem pracy objty jest ochron danych osobowych

Umowa z pracownikiem 26 26/ZTM/2012 2.01.2012/ 26.01.2012 2.01.2012/ 26.01.2012 Umowa z pracownikiem

Pracodawca ZTM a pracownik

31.12.2012

Przychd zwizany ze stosunkiem pracy objty jest ochron danych osobowych Przychd zwizany ze stosunkiem pracy objty jest ochron danych osobowych Przychd zwizany ze stosunkiem pracy objty jest ochron danych osobowych

27/ZTM/2012 27

Pracodawca ZTM a pracownik

31.12.2012

2.01.2012/ 26.01.2012 28 28/ZTM/2012 29/ZTM/2012 29 30.01.2012/ 31.01.2012

Umowa z pracownikiem

Pracodawca ZTM a pracownik

31.12.2012

Umowa dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystankw Umowa dotyczy sprzeday biletw Protok uzgodnie na 2012 r. (dystrybucja biletw)

ZTM w Lublinie a JUMBO

31.12.2013

30/ZTM/2012 30 31 31/ZTM/2012

2.02.2012/ 03.02.2012 2.02.2012/ 3.02.2012

ZTM w Lublinie a Przedszkolem nr 69 ZTM w Lublinie a MPK Lublin Sp. z o.o.

31.12.2012

31.12.2012

32 32/ZTM/2012 33 33/ZTM/2012

31.01.2012/ 6.02.2012

Umowa dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystankw Umowa dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystankw Porozumienie dotyczce zapewnienia standardw bezpieczestwa przewozw pasaerskich Umowa dotyczy sprzeday biletw Umowa dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystankw Umowa dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystankw

ZTM w Lublinie a Sprint Bus

31.12.2016

31.01.2012/ 6.02.2012

ZTM w Lublinie a Sprint Bus

31.12.2016

34 34/ZTM/2012

27.01.12012/ 17.02.2012

ZTM w Lublinie a MPK Lublin Sp. z o.o.

31.12.2019

35

35ZTM/2012

17.02.2012/ 21.02.2012 21.02.2012/ 22.02.2012

ZTM w Lublinie oraz I LO im. St. Staszica ZTM w Lublinie Publiczny Transport Osobowy ZTM w Lublinie oraz Komunikacja Prywatna Irbis

31.12.2012

36

36/ZTM/2012

31.12.2016

37

37/ZTM/2012

21.02.2012/ 22.02.2012

31.12.2016

38 38/ZTM/2012

03.02.2012/ 24.02.2012

Umowa dotyczy wykonywania bada wstpnych, okresowych

ZTM w Lublinie oraz WOMP

2.02.2015

39/ZTM/2012 39

01.02.2012/ 29.02.2012

Umowa dotyczy konserwacji PSB ul. Zielona

ZTM w Lublinie oraz PHU Dolby System

31.01.2013

40/ZTM/2012 40

01.03.2012/ 05.03.2012

Umowa dotyczy zakupu i wymiany armatury sanitarnej w budynkach A iB Umowa dotyczy usugi konwojowania

ZTM w Lublinie oraz PHU Dolby System

21.02.2012

41/ZTM/2012 41

8.03.2012/ 12.03.2012

ZTM w Lublinie a MKK Sp. z o.o.

8.03.2013

42/ZTM/2012 42

13.03.2013/ 15.03.2012

Umowa dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystankw znajdujcych si na terenie miasta Lublin Umowa dotyczy obserwacji i pomiaru komunikacji miejskiej w Lublinie Umowa dotyczy sprzeday biletw Umowa dotyczy sprzeday biletw Umowa dotyczy obsugi serwisowej urzdze kserograficznych Umowa dotyczy obsugi prawnej

ZTM w Lublinie oraz MOTO-BOX

31.12.2016

43

43/ZTM/2012

01.03.2012/ 15.03.2012

ZTM a Full Job

31.12.2012

44

44/ZTM/2012

7.03.2012/ 15.03.2012 13.03.2012/ 15.03.2012 12.03.2012/ 26.03.2012

ZTM a Przedszkole nr 10

31.12.2012

45

45/ZTM/2012

ZTM a Przedszkole nr 54

31.12.2012

46

46/ZTM/2012

ZTM a MERKATOR

12.03.2012

47

47/ZTM/2012

28.03.2012/ 28.03.2012

ZTM a Kancelaria Radcy Prawnego

31.03.2013

48 48/ZTM/2012

29.03.2012/ 30.03.2012

Umowa dotyczy wiadczenia usug przewozowych Umowa dotyczy sprztania pomieszcze biuro-

ZTM a Gmina widnik

30.06.2012

49

49/ZTM/2012

29.03.2012/ 30.03.2012

ZTM a PHU Garda

30.03.2012

wych 50 50/ZTM/2012 28.03.2012/ 30.03.2012 Umowa dotyczy sprzeday biletw ZTM a PGE Dystrybucja S.A. 31.12.2012

51

51/ZTM/2012

11.04.2012/ 11.04.2012

Umowa dotyczy wykonania robt remontowych pomieszcze

ZTM a Rene Styl

50 dni od daty przekazania terenu robt

52

52/ZTM/2012

11.04.2012

Umowa dotyczy dystrybucji biletw Umowa dotyczy realizacji komunikacji miejskiej na terenie Gminy widnik Umowa dotyczy wykonania instalacji sieci komputerowej, zasilania sieci instalacji monitoringu i alarmu Umowa na korzystanie z przystankw Umowa dotyczy dostawy elektronicznych kart biletowych Umowa dotyczy ochrony PSB Zielona 5 Umowa na korzystanie z przystankw Umowa dotyczy organizacji dystrybucji biletw jednorazowych i czasowych w formie papierowej Umowa dotyczy organizacji dystrybucji biletw jednorazowych i czasowych w formie papierowej Umowa dotyczy przyjmowania wnioskw KBE

ZTM a Renata Wasilewska Gmina Lublin Gmina widnik

Czas nieokrelony

53

53/ZTM/2012

4.04.2012/ 12.04.2012

31.12.2016 r.

54

54/ZTM/2012

12.04.2012

ZTM a PHU Dolby System

Do 20.04.2012 oraz 25 dni od daty podpisania umowy

55

55/ZTM/2012

28.03.2012/ 19.04.2012 4.04.2012/ 16.04.2012

ZTM a Tomasz Por bny

31.12.2016 r.

56

56/ZTM/2012

ZTM a CartPoland

Czas nieokrelony

57

57/ZTM/20102

26.04.2012/ 02.05.2012 18.04.2012/ 9.05.2012 16.05.2012

ZTM a MKK Sp. z o.o.

12 miesicy do 1.05.2013 31.12.2016 r.

58

58/ZTM/2012

ZTM a PKS Tomaszw Lubelski ZTM- a Drobiazg Wszystko od 3 z

59 59/ZTM/2012

Czas nieokrelony

60 60/ZTM/2012

16.05.2012

ZTM a Synders

Czas nieokrelony

61 61/ZTM/2012 62 62/ZTM/2012

16.05.2012

ZTM a Danjar

15.06.2013

7.05.2012/ 22.05.2012

63

63/ZTM/2012

22.05.2012/ 22.05.2012

64

64/ZTM/2012

11.05.2012/ 22.05.2012

65

65/ZTM/2012

30.03.2012/ 23.05.2012

66

66/ZTM/2012

2.04.2012/

Sprzeda biletw za przejazd rodkami lokalnego transportu zbiorowego Umowa dotyczy zasad korzystania z przystankw znajdujcych si na terenie miasta Lublin Umowa dotyczy sprzeday biletw za przejazd rodkami lokalnego transportu zbiorowego Umowa dotyczy opracowania opinii prawnej nt. moliwoci przeduania terminu wykonania przedmiotu umowy Umowa dotyczy

ZTM a Zesp Szk Nr 11 w Lublinie ZTM a Tadeusz Jdrej

31.12.2012

31.12.2016

ZTM a Przedszkole 34

31.12.2012

ZTM a Kancelaria Prawna-

czas nieokrelony

ZTM

czas nieo-

23.05.2012

67

67/ZTM/2012

23.052012/ 23.05.2012

68

68/ZTM/2012

24.05.2012/ 29.05.2012

69

69/ZTM/2012

28.05.2012/ 30.05.2012

70

70/ZTM/2012

28.05.2012/ 30.05.2012

71

71/ZTM/2012

28.05.2012/ 30.05.2012

72

72/ZTM/2012

14.05.2012/ 1.06.2012

73

73/ZTM/2012

15.05.2012/ 4.06.2012

74

74/ZTM/2012

31.05.2012/ 4.06.2012

opracowania opinii prawnej nt. moliwoci zmiany wskanika waloryzacji ceny wzkm Umowa dotyczy sprzeday biletw w formie elektronicznej oraz biletw jednoprzejazdowych Umowa dotyczy wykonania projektw budowlano wykonawczych wielobranowych dot. budynkw ZTM Umowa dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystankw znajdujcych si na terenie miasta Lublin Umowa dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystankw znajdujcych si na terenie miasta Lublin Umowa dotyczy uzgodnienie zasad korzystania z przystankw znajdujcych si na terenie miasta Lublin Umowa dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystankw znajdujcych si na terenie miasta Lublin Umowa dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystankw znajdujcych si na terenie miasta Lublin Umowa dotyczy uzgodnienie zasad korzystania z przystankw znajdujcych si na terenie miasta Lublin Umowa dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystankw znajdujcych si na terenie miasta Lublin Umowa dotyczy dokonywania czynnoci faktycznych i prawnych zgodnych z przepisami prawa, zmierzajcych do odzyskania od dunikw

a Kancelaria Prawna

krelony

ZTM a MeraSerwis S.A.

czas nieokrelony

ZTM a GMPROJEKT STUDIO

25.06.2012

ZTM a Transport Pasaerski Bogdan Kowalczyk

31.12.2016

ZTM a Przewz Osb Robert Nabrzcki

31.12.2016

ZTM a FamilBus

31.12.2016

ZTM a SINBUS

31.12.2016

ZTM a Spdzielnia Pracy Transportowo Spedycyjna TRANSPED

31.12.2016

ZTM a GABI-MAR PRZEWZ OSB

31.12.2016

75

75/ZTM/2012

5.06.2012/ 6.06.2012

ZTM a Pawe Zitek

31.12.2016

76

76/ZTM/2012

13.06.2012/ 12.06.2012

ZTM a EOS KSI POLSKA Sp. z o.o.

12.06.2014

77

77/ZTM/2012

15.06.2012/ 15.06.2012

78

78/ZTM/2012

1.06.2012/ 12.06.2012

79

79/ZTM/2012

12.06.2012/ 15.06.2012

80

80/ZTM/2012

6.06.2012/ 18.06.2012

81

81/ZTM/2012

6.06.2012/ 18.06.2012

nalenoci Umowa dotyczy najmu 5 zestaww POS i eksploatacja systemu Umowa dotyczy wykonania opracowania: Plan Zrwnowaon ego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Umowa dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystankw znajdujcych si na terenie miasta Lublin Umowa dotyczy ustawienia wiaty przystankowej Umowa dotyczy ustawienia wiaty przystankowej

ZTM a Bank PKO S.A.

czas nieokrelony

ZTM a Public Transport Consulting

czas nieokrelony

ZTM a Edward Kuniewski

31.12.2016

ZTM a MPWiK Sp. z o.o. ZTM a MPWiK Sp. z o.o.

czas nieokrelony

czas nieokrelony

82

82/ZTM/2012

6.06.2012/ 18.06.2012

Umowa dotyczy ustawienia wiaty przystankowej Umowa dotyczy lokalizacji supka przystankowego Umowa dotyczy lokalizacji supka przystankowego

ZTM a MPWiK Sp. z o.o. ZTM a MPWiK Sp. z o.o. ZTM a MPWiK Sp. z o.o.

czas nieokrelony

83

83/ZTM/2012

6.06.2012/ 18.06.2012

czas nieokrelony

84

84/ZTM/2012

6.06.2012/ 18.06.2012

czas nieokrelony

85

85/ZTM/2012

6.06.2012/ 18.06.2012

Umowa dotyczy lokalizacji supka przystankowego

ZTM a MPWiK Sp. z o.o.

czas nieokrelony

86

86/ZTM/2012

6.06.2012/ 18.06.2012

Umowa dotyczy lokalizacji kiosku

ZTM a MPWiK Sp. z o.o. ZTM a MPWiK Sp. z o.o. ZTM a Usugi Transportowe Marta Szymaska

czas nieokrelony

87

87/ZTM/2012

6.06.2012/ 18.06.2012

Umowa dotyczy lokalizacji wywietlacza Umowa dotyczy uzgodnienie zasad korzystania z przystankw znajdujcych si na terenie miasta Lublin Umowa dotyczy zakupu biletw na przejazd rodkami lokalnego transportu zbiorowego Protok uzgodnie na 2012 r. Umowa dotyczy zakupu i dostawy 20

czas nieokrelony

88

88/ZTM/2012

12.06.2012/ 19.06.2012

31.12.2016

89

89/ZTM/2012

24.05.2012/ 20.06.2012

ZTM a KTA

31.12.2012

90

90/ZTM/2012

13.06.2012/ 20.06.2012

31.12.2012 ZTM a MPK Sp. z o.o. ZTM a AUTOSAN S.A..24.09.2012

91

91/ZTM/2012

21.06.2012/ 21.06.2012

92

92/ZTM/2012

25.06.2012/ 25.06.2012

93

93/ZTM/2012

29.05.2012/ 25.06.2012

94

94/ZTM/2012

29.05.2012/ 29.06.2012

95

95/ZTM/2012

2.07.2012/ 2.07.2012

96

96/ZTM/2012

2.07.2012/ 2.07.2012

sztuk fabrycznie nowych Autobusw miejskich klasy mini tej samej marki Umowa dotyczy usugi sprztania wraz z zapewnieniem rodkw higienicznych i czystoci przez wykonawc zamwienie uzupeniajce Umowa dotyczy okrelenie zasad przyczenia toalety publicznej sytuowanej w Lublinie przy Drodze Mczennikw Majdanka Majdanek 02 Umowa dotyczy okrelenia zasad przyczenia toalety publicznej sytuowanej w Lublinie przy ul. Fabrycznej - Park Bronowice 04 Umowa dotyczy sukcesywnej dostawa artykuw biurowych oraz papieru kserograficzne go Umowa dotyczy zakupu idostarczenia wody rdlanej

ZTM a P.H.U. GARDA

30.03.2013

ZTM a MPWiK Sp. z o.o.

czas nieokrelony

ZTM a MPWiK Sp. z o.o.

czas nieokrelony

ZTM a Przedsibiorstwo ANNEX Sp. z o.o.

1.07.2013

ZTM a AQUA EAST Sp. z o.o

30.06.2013

97

97/ZTM/2012

28.06.2012/ 2.07.2012

98

98/ZTM/2012

28.06.2012/ 2.07.2012

99

99/ZTM/2012

28.06.2012/ 2.07.2012

100

100/ZTM/2012

2.07.2012/ 2.07.2012

Umowa dotyczy przyczenia do sieci dystrybucyjnej wiaty przystankowej W08 i toalety T03 Umowa dotyczy przyczenia do sieci dystrybucyjnej wywietlacza informacji pasaerskiej ul. Filaretw, dz. nr 4 Umowa dotyczy przyczenia do sieci dystrybucyjnej supka przystankowego SP12 i SP13 Umowa dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystankw znajdujcych si na terenie miasta Lublin dla linii

ZTM a PGE Dystrybucja S.A.

30.04.2014

ZTM a PGE Dystrybucja S.A.

30.05.2014

ZTM a PGE Dystrybucja S.A.

29.05.2014

ZTM A Komunikacja Prywatna - Jarosaw Baziak

31.12.2016

101

101/ZTM/2012

2.07.2012/ 2.07.2012

102

102/ZTM/2012

2.07.2012/ 2.07.2012

103

103/ZTM/2012

2.07.2012/ 2.07.2012

104

104/ZTM/2012

2.07.2012/ 2.07.2012

105

105/ZTM/2012

2.07.2012/ 2.07.2012

106

106/ZTM/2012

2.07.2012/ 2.07.2012

107

107/ZTM/2012

26.06.2012/ 3.07.2012

108

108/ZTM/2012

2.07.2012/ 4.07.2012

komunikacyjn ej Lublin widnik Umowa dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystankw znajdujcych si na terenie miasta Lublin dla linii komunikacyjn ej Lublin widnik Umowa dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystankw znajdujcych si na terenie miasta Lublin dla linii komunikacyjn ej Lublin widnik Umowa dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystankw znajdujcych si na terenie miasta Lublin dla linii komunikacyjn ej Lublin widnik Umowa dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystankw znajdujcych si na terenie miasta Lublin dla linii komunikacyjn ej Lublin widnik Umowa dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystankw znajdujcych si na terenie miasta Lublin dla linii komunikacyjn ej Lublin widnik Umowa dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystankw znajdujcych si na terenie miasta Lublin dla linii komunikacyjn ej Lublin widnik Porozumienie midzygminne w celu wsplnej realizacji zada publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego Umowa dotyczy uzgodnienia zasad korzy-

ZTM a Usugi Transportowe Przewz OsbZdzisaw By

31.12.2016

ZTM a Usugi Transportowe Przewz OsbRoman Chodorowski

31.12.2016

ZTM a Usugi Transportowe Przewz OsbLech Krlik

31.12.2016

ZTM a Przewz OsbGrayna Mazur

31.12.2016

ZTM a Usugi Transportowe Przewz OsbZbigniew Paszkowski

31.12.2016

ZTM a Przewz OsbAdam Podleny

31.12.2016

Gmina Lublina Gmina Jastkw

czas nieokrelony

ZTM a PKS Radom Sp. z

31.12.2016

109

109/ZTM/2012

4.07.2012/ 5.07.2012

110

110/ZTM/2012

28.06.2012

stania z przystankw znajdujcych si na terenie miasta Lublin dla linii komunikacyjn ej Lublin d Umowa dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystankw znajdujcych si na terenie miasta Lublin dla linii komunikacyjn ej Lublin widnik Protok uzgodnie

o.o.

ZTM a KomBi

31.12.2016

111

111/ZTM/2012

6.07.2012/ 10.07.2012

112

112/ZTM/2012

6.07.2012/ 10.07.2012

113

113/ZTM/2012

15.06.2012/ 10.07.2012

114

114/ZTM/2012

11.07.2012/ 11.07.2012

Umowa dotyczy przyczenia do sieci dystrybucyjnej supka przystankowego S14 i S16 Umowa dotyczy przyczenia do sieci dystrybucyjnej supka przystankowego S16 Umowa dotyczy wykonania wyposaenia w meble 10 pokoi biurowych Umowa dotyczy dostawy i montau elementw Systemu Dynamicznej Informacji Pasaerskiej Umowa dotyczy sprzeday biletw

ZTM a MPK Lublin Sp. z o.o. ZTM a PGE Dystrybucja S.A

31.12.2019

5.06.2015

ZTM a PGE Dystrybucja S.A

28.06.2015

ZTM a Mebells

1.08.2012

ZTM a R&G Plus

30.04.2013

115

115/ZTM/2012

18.04.2012/ 11.07.2012

ZTM a Dom Dziecka im. Janusza Korczaka

31.12.2012

116

116/ZTM/2012

24.07.2012

Umowa dotyczy ochrony i utrzymania infrastruktury przystankowej Umowa kompleksowa sprzeday energii elektrycznej i wiadczenia usugi dystrybucji dla odbiorcw z grupy taryfowej G oraz C1x Umowa kompleksowa sprzeday energii elektrycznej i wiadczenia usugi dystrybucji dla odbiorcw z grupy taryfowej G oraz C1x Umowa kompleksowa sprzeday energii elektrycznej i wiadczenia usugi dystrybucji dla odbiorcw z grupy taryfowej G oraz C1x

ZTM a MPK Sp. z o.o. i MKK Sp. z o. o.

23.07.2013

117

117/ZTM/2012

16/07/2012/ 27/07/2012

ZTM a PGE Obrt S.A.

Czas nieokrelony

118

118/ZTM/2012

16/07/2012/ 27/07/02012

ZTM a PGE Obrt S.A.

Czas nieokrelony

119

119/ZTM/2012

16/07/2012/ 27/07/2012

ZTM a PGE Obrt S.A.

Czas nieokrelony

120

120/ZTM/2012

16/07/2012/ 27.07.2012

Umowa kompleksowa sprzeday energii elektrycznej i wiadczenia usugi dystrybucji dla odbiorcw z grupy taryfowej G oraz C1x Umowa kompleksowa sprzeday energii elektrycznej i wiadczenia usugi dystrybucji dla odbiorcw z grupy taryfowej G oraz C1x Umowa kompleksowa sprzeday energii elektrycznej i wiadczenia usugi dystrybucji dla odbiorcw z grupy taryfowej G oraz C1x Umowa kompleksowa sprzeday energii elektrycznej i wiadczenia usugi dystrybucji dla odbiorcw z grupy taryfowej G oraz C1x Umowa kompleksowa sprzeday energii elektrycznej i wiadczenia usugi dystrybucji dla odbiorcw z grupy taryfowej G oraz C1x Umowa kompleksowa sprzeday energii elektrycznej i wiadczenia usugi dystrybucji dla odbiorcw z grupy taryfowej G oraz C1x Umowa kompleksowa sprzeday energii elektrycznej i wiadczenia usugi dystrybucji dla odbiorcw z grupy taryfowej G oraz C1x Umowa w sprawie uzgodnienia zasad korzystania z przystankw znajdujcych si na terenie miasta Lublin Umowa na zakup i dostaw 20 sztuk trolejbusw z dodatkowym napdem Umowa zawarta z Gmin Jastkw na komunikacj midzygminn

ZTM a PGE Obrt S.A.

Czas nieokrelony

121

121/ZTM/2012

16.07.2012/ 27.07.2012

ZTM a PGE Obrt S.A.

Czas nieokrelony

122

122/ZTM/2012

16.07.2012/ 27.07.2012

ZTM a PGE Obrt S.A.

Czas nieokrelony

123

123/ZTM/2012

16.07.2012/ 27.07.2012

ZTM a PGE Obrt S.A.

Czas nieokrelony

124

124/ZTM/2012

16.07.2012/ 27.07.2012

ZTM a PGE Obrt S.A.

Czas nieokrelony

125

125/ZTM/2012

16.07.2012/ 27.07.2012

ZTM a PGE Obrt S.A.

Czas nieokrelony

126/ZTM/2012 126

16.07.2012/ 27.07.2012

ZTM a PGE Obrt S.A.

Czas nieokrelony

127

127/ZTM/2012

30.07.2012

ZTM a PKS w Midzyrzeczu Podlaskim

31.12.2012

128

128/ZTM/2012

31.07.2012

ZTM a Solaris Bus &Coach S.A.

30.04.2014

129/ZTM/2012 129

27.07.2012 /31.07.2012

ZTM a Gmina Jastkw

31.12.2012

130

130/ZTM/2012

31.07.2012

Umowa na sprzeda przez ZTM biletw w formie elektronicznej

ZTM a ASEC S.A.

60 miesicy od uruchomienia sprzeday biletw w automacie lub terminalu Czas nieokrelony

131 131/ZTM/2012 1.08.2012/ 3.08.2012

Umowa o przyczenie ZTM a Rejon do sieci dystrybucyjnej Energetyczny RE Lublinsupek przystankowy S15 Miasto i wiata przystankowa W15 w miejscowoci Lublin

Umowa na wykonanie

ZTM a Dolby System

50 dni od daty

132 132/ZTM/2012 7.08.2012

robt remontowych pod ktem adaptacji na archiwum zakadowe i pomieszczenia magazynowe na parterze w budynku biurowym A przy Al. Kranickiej Umowa na ustalenie zasad korzystania z przystankw na terenie miasta Lublin Umowa na ustalenie zasad korzystania z przystankw na terenie miasta Lublin ZTM a NATUR

przekazania robt

133/ZTM/2012 133

3.08.2012/7.08.2012

31.12.2012

134/ZTM/2012 134

6.8.2012/7.08.2012

ZTM a STANBUS

31.12.2012

ZTM a AMS S.A. 21.06.2012/10.08.2012 135 Aneks nr 2/2012 Aneks do umowy na dzieraw gablot reklamowych

Aneks wpity do rejestru pod umow nr 173/ZTM/ 2011

136

135/ZTM/2012

2.07.2012 /13.08.2012 137 136/ZTM/2012 13.08.2012 /22.08.2012

Umowa na zakup biletw na przejazd rodkami lokalnego transportu zbiorowego na podstawie wystawionej przez ZTM w Lublinie faktury vat Umowa na uzgodnienie zasad korzystania z przystankw znajdujcych si na terenie miasta Lublin

ZTM a ZUS Do koca 2012 roku ZTM a Pasaerski Midzymiastowy Drogowy 31 grudnia 2016 r.

138 137/ZTM/2012

29.05.2012/ 22.08.2012

Umowa na okrelenie zasad przyczenia toalety publicznej do sieci wodocigowej i kanalizacji sanitarnej

ZTM a MPWiK Sp. z o.o.

Czas nieokrelony

139

138/ZTM/2012

29.05.2012/ 22.08.2012

Umowa na okrelenie zasad przyczenia toalety publicznej do sieci wodocigowej i kanalizacji sanitarnej Umowa na dostaw, monta wraz z konfiguracj centrali telefonicznej oraz wsparcie techniczne przez okres 24 miesicy Umowa na uzgodnienie zasad korzystania z przystankw

ZTM a MPWiK Sp. z o.o.

Czas nieokrelony

140 139/ZTM/2012 22.08.2012

ZTM a Dolby System

31.08.2014

141 140/ZTM/2012 22.08.2012/ 23.08.2012

ZTM a Pan Maciej Pietro

31.12.2016

142

Aneks nr 4 do umowy DZ.382-1-1/11 Aneks nr 3 do umowy DZ.382-1-12/10

1.06.2012/ 4.09.2012 29.08.2012/ 4.09.2012

Aneks zawarty z Budotechnik dotyczy zmiany Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego Aneks zawarty z R&G dotyczy wyduenia terminu realizacji

ZTM w Lublinie a Budotechnika Sp. z o.o.

Aneks wpity do rejestru pod nr 5/2011

ZTM w Lublinie a R&G

143

Aneks wpity do rejestru pod nr 153/2010

10.09.2012 144 347562

Umowa o przyczenia do sieci dystrybucyjnej wywietlacza informacji pasaerskiej w miejscowoci Lublin,

ZTM w Lublinie a Rejon Energetyczny LublinMiasto

2.08.2015

dziaka nr 86/5 Aneks 1 145 4.09.2012 r. Aneks dotyczy zmiany terminw dostawy autobusw ZTM w Lublinie a Autosan S.A. Aneks wpity do rejestru pod nr 91/ZTM/2012

142/ZTM/2012 146

13.09.2012

Umowa zawarta z Budotechnik dotyczy zakupu, dostawy im montau 6 sztuk wiat przystankowych na terenie miasta Lublin Umowa dotyczy sprzeday biletw

ZTM w Lublinie a Budotechnika Sp. z o.o.

28 dni od daty podpisania umowy

147

143/ZTM/2012

10.09.2012/ 13.09.2012

ZTM w Lublinie a Przedszkole 57

31.12.2012

148 Aneks nr 1 149 144/ZTM/2012

4.09.2012/ 17.09.2012

Aneks dotyczy zmiany nazwy spki Kolporter

ZTM w Lublinie a Kolporter S.A.

Aneks wpity do rejestru pod nr 136/ZTM/ 2011 Umowa na 24 miesice od 1.09.2012 (czyli do wrzenia 2014) Czas nieokrelony

30.08.2012/ 19.09.2012

Umowa zawarta z Mennic w sprawie wiadczenia usug serwisowych systemu WinADO Umowa nr KT/U/5004706-5/2011 dotyczy przyczenia nieruchomoci do sieci wodocigowej przy ul. Paderewskiego (dziaka nr 1/3) Umowa nr KT/U/5004108-1/2011 dotyczy przyczenia nieruchomoci do sieci wodocigowej przy al. Racawickich (dziaka nr 86/19) Umowa dotyczy zakupu biletw na przejazd rodkami lokalnego transportu zbiorowego na podstawie wystawionej faktury vat Umowa dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystankw znajdujcych si na terenie miasta Lublin Umowa dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystankw znajdujcych si na terenie miasta Lublin Umowa dotyczy realizacji materiau dwikowego

ZTM w Lublinie a Mennica Polska S.A.

150 145/ZTM/2012

29.05.2012/ 20.09.2012

ZTM w Lublinie a MPWiK Sp. z o.o.

151

146/ZTM/2012

29.05.2012/ 20.09.2012

ZTM w Lublinie a MPWiK Sp. z o.o.

Czas nieokrelony

152

147/ZTM/2012

20.09.2012/ 21.09.2012

ZTM w Lublinie a Przedszkola nr 39

31.12.2012

153

148/ZTM/2012

31.08.2012/ 24.09.2012

ZTM w Lublinie a FREMIKS

31.12.2016

154 149/ZTM/2012

31.08.2012/ 25.09.2012

r ZTM w Lublinie a Polsecale

31.12.2016

150/ZTM/2012 155

17.09.2012/ 28.09.2012

ZTM w Lublinie a Polskie Radio Regionalna Rozgonia Radio Lublin ZTM w Lublinie a MeraSerwis Sp. z o.o.

14 dni od daty podpisania umowy

Aneks 1 156 151/ZTM/2012 157

24.09.2012/ 28.09.2012

Aneks dotyczy zmian w umowie

Aneks wpity pod umow nr 67/ZTM/ 2012 31.12.2016

24.09.2012/ 3.10.2012

Umowa dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystankw znajdujcych si na terenie miasta Lublin Umowa dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystankw znajdujcych si na terenie miasta Lublin Zakup i dostawa 20 sztuk

ZTM w Lublinie a Przedsibiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o.o. ZTM w Lublinie a Janusz Kania

152/ZTM/2012 158

11.10.2012/ 15.10.2012

31.12.2012

159

Aneks nr 2

4.10.2012/

ZTM a AUTOSAN s.a.

Aneks wpity pod

10.10.2012

fabrycznie nowych Autobusw miejskich klasy mini tej samej marki Umowa na zakup biletw ZTM a MAWEN Czas nieokrelony

umow nr 91/ZTM/ 2012

160

153/ZTM/2012

12.10.2012/ 15.10.2012 15.10.2012/ 16.10.2012

161

154/ZTM/2012

Umowa dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystankw znajdujcych si na terenie miasta Lublin Umowa dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystankw znajdujcych si na terenie miasta Lublin Umowa o zakup biletw na przejazd rodkami lokalnego transportu zbiorowego

ZTM a Przewz Osb Ilona Przywara

31.12.2016

162

155/ZTM/2012

19.10.2012

ZTM a KLAN Sp. z o.o.

31.12.2016

163

156/ZTM/2012

19.10.2012

ZTM a Szkoa Podstawowa nr 2

31.12.2012

164 157/ZTM/2012

15.10.2012/ 23.10.2012

Umowa na przeprowadzenie bada rynku komunikacji miejskiej Umowa dotyczy czynnoci zmierzajcych do odzyskania wierzytelnoci od dunikw Umowa dotyczy zakupu i dostawy 10 sztuk supkw przystankowych stacjonarnych i 10 sztuk supkw przystankowych przenonych Umowa kompleksowa sprzeday energii

ZTM a Public Transport Consulting

14.12.2012

165

158/ZTM/2012

29.10.2012

ZTM a Effectus

24 miesiace

166

159/ZTM/2012

12.10.2012/ 29.10.2012

ZTM a MPK Lublin Sp. z o.o.

26.10.2012

167

160/ZTM/2012

23.10.2012/ 31.10.2012

ZTM a PGE Obrt S.A.

Czas nieokrelony

168

161/ZTM/2012

23.10.2012/ 31.10.2012 16.10.2012/ 9.11.2012 31.10.2012/ 9.11.2012 29.10.2012/ 9.11.2012 29.10.2012/ 9.11.2012 29.10.2012/ 9.11.2012 30.10.2012/ 9.11.2012 22.10.2012/ 9.11.2012

Umowa kompleksowa sprzeday energii Umowa na korzystanie z przystankw Umowa na korzystanie z przystankw Umowa na korzystanie z przystankw Umowa na korzystanie z przystankw Umowa na korzystanie z przystankw Umowa na korzystanie z przystankw Umowa na korzystanie z przystankw

ZTM a PGE Obrt S.A. ZTM a Marian Baryka

Czas nieokrelony

169

162/ZTM/2012

31.12.2016 r.

170

163/ZTM/2012

ZTM a Halo Bus

31.12.2016 r.

171

164/ZTM/2012

ZTM a Conteuro

31.12.2016 r.

172

165/ZTM/2012

ZTM a Janusz Jakubczyk

31.12.2016 r.

173

166/ZTM/20102

ZTM a Grnik Transport

31.12.2016 r.

174

167/ZTM/2012

ZTM a Anna Rusinek

31.12.2016 r.

175 168/ZTM/2012

ZTM a ZIT

31.12.2016 r.

176 169/ZTM/2012

8.11.2012/ 9.11.2012

Umowa dotyczy remontu konstrukcji wiat przystankowych

ZTM-a Arret Sc.

28 dni od daty podpisania umowy

177 170/ZTM/2012

13.11.2012

Umowa dotyczy dostawy, instalacji i montau sterownikw kasownikw dwufunkcyjnych Umowa na dostaw UPS

ZTM a R&G Plus Sp. z o.o.

28 dni od daty podpisania umowy

178

171/ZTM/2012

15.11.2012

ZTM a Socomec Polska

21 dni od daty podpisania umowy

179 Aneks nr 1 180 172/ZTM/2012

15.11.2012

Umowa dotyczy prowizji za bilety Umowa dotyczy sprzeday energii elektrycznej Umowa dotyczy sprzeday energii elektrycznej Umowa dotyczy dostawy sprztu ko mputerowego Aneks dotyczy zakupu biletw Aneks dotyczy zakupu biletw Aneks dotyczy zakupu biletw Aneks dotyczy zakupu biletw Aneks dotyczy zakupu biletw Aneks dotyczy zakupu biletw Aneks dotyczy zakupu biletw Aneks dotyczy zakupu biletw Aneks dotyczy zakupu biletw Aneks dotyczy zakupu biletw Aneks dotyczy zakupu biletw Aneks dotyczy zakupu biletw Aneks dotyczy zakupu biletw Aneks dotyczy zakupu biletw

ZTM a AKL Sp. j.

Wpity do umowy nr 96/ZTM/2012 Czas nieokrelony

13.11.2012/ 15.11.2012 14.11.2012/ 15.11.2012 15.11.2012

ZTM a PGE Obrt S.A. ZTM a PGE Obrt S.A. ZTM a Comtronic

181

173/ZTM/2012

Czas nieokrelony

182

14/ZTM/2012

15 dni od daty zawarcia Aneks wpity pod nr 111/ZTM/2011 Aneks wpity pod nr 112/ZTM/2011 Aneks wpity pod nr 119/ZTM/2011 Aneks wpity pod nr 122/ZTM/2011 Aneks wpity pod nr 120/ZTM/2011 Aneks wpity pod nr 104/ZTM/2011 Aneks wpity pod nr 102/ZTM/2011 Aneks wpity pod nr 110/ZTM/2011 Aneks wpity pod nr 98/ZTM/2011 Aneks wpity pod nr 87/ZTM/2011 Aneks wpity pod nr 78/ZTM/2011 Aneks wpity pod nr 99/ZTM/2011 Aneks wpity pod nr 103/ZTM/2011 Aneks wpity pod nr 93/ZTM/2011

183

Aneks nr 1

29.10.2012/ 19.11.2012 29.10.2012/ 19.11.2012 29.10.2012/ 19.11.2012 29.10.2012/ 19.11.2012 29.10.2012/ 19.11.2012 29.10.2012/ 19.11.2012 29.10.2012/ 19.11.2012 29.10.2012/ 19.11.2012 29.10.2012/ 19.11.2012 29.10.2012/ 19.11.2012 29.10.2012/ 19.11.2012 29.10.2012/ 19.11.2012 29.10.2012/ 19.11.2012 29.10.2012/ 19.11.2012

ZTM a WIWA

184

Aneks nr 1

ZTM a Firma Handlowa Jadwiga Kania ZTM a Sklep Spoywczy Piotr Rzymowski ZTM a Poster

185

Aneks nr 1

186

Aneks nr 2

187

Aneks nr 1

ZTM a Beatris

188

Aneks nr 1

ZTM a Mariusz Kapro

189

Aneks nr 1

ZTM a Witold Andrzej Kawczyk ZTM a BarbaraBrodzik

190

Aneks nr 1

191

Aneks nr 1

ZTM a Eliza Dbska

192

Aneks nr 2

ZTM a Paw Siemiaszko

193

Aneks nr 1

ZTM a Danuta Woniak

194

Aneks nr 1

ZTM a Zbigniew Romaski ZTM a Tadeusz Szyszka

195

Aneks nr 1

196

Aneks nr 2

ZTM a Beata Rycaj

197

Aneks nr 2

19.11.2012/ 20.11.2012

Aneks dotyczy zakupu biletw

ZTM a Kolporter S.A.

Aneks wpity pod nr 136/ZTM/2011

198

175/ZTM/2012

20.11.2012

Umowa dotyczy sprzeday elektroenergetycznego wraz z dokumentacj przycza do wiaty przy ul. J. Dugosza

ZTM a PGE Dystrybucja S.A.

Czas nieokrelony

199

176/ZTM/2012

20.11.2012

Umowa dotyczy sprzeday elektroenergetycznego wraz z dokumentacj przycza do wiaty przy Alejach Racawickich

ZTM a PGE Dystrybucja S.A.

Czas nieokrelony

200 177/ZTM/2012

20.11.2011

Umowa dotyczy sprzeday elektroenergetycznego wraz z dokumentacj przycza do wiaty przy ul. Wodopojnej Umowa dotyczy sprzeday elektroenergetycznego wraz z dokumentacj przycza do wiaty przy ul. Al. Racawickie

ZTM a PGE Dystrybucja S.A. ZTM a PGE Dystrybucja S.A.

Czas nieokrelony

201

178/ZTM/2012

20.11.2012

Czas nieokrelony

202 179/ZTM/2012

20.11.2011

Umowa dotyczy sprzeday elektroenergetycznego wraz z dokumentacj przycza do wiaty przy ul. Al. Sp. Pracy Umowa dotyczy sprzeday elektroenergetycznego wraz z dokumentacj przycza do wiaty przy ul. Al. Spdz. Pracy Aneks dotyczy zakupu biletw

ZTM a PGE Dystrybucja S.A. ZTM a PGE Dystrybucja S.A.

Czas nieokrelony

203

180/ZTM/2012

20.11.2012

Czas nieokrelony

204

Aneks nr 2

5.11.2012/ 21.11.2012

ZTM a MIGROL

Aneks wpity pod umow nr 79/ZTM/2011

205

Aneks nr 2 21.11.2012

Aneks dotyczy zakupu biletw

ZTM a AGMA

Aneks wpity pod umow nr 123/ZTM/2011

206

Aneks nr 2 21.11.2012

Aneks dotyczy zakupu biletw

ZTM a JolantaBorowska

Aneks wpity pod umow nr 130/ZTM/2011

207

Aneks nr 1 21.11.2012

Aneks dotyczy zakupu biletw

ZTM a Ksero Mix

Aneks wpity pod umow nr 118/ZTM/2011

208

181/ZTM/2012

26.11.2012

Umowa na wykonanie, dostaw i monta mebli z pyty wirowej okleinowej Umowa dostaw czytnikw kontrolerskich wraz z systemem je obsugujcym i raportujcym Aneks dotyczy zakupu biletw

ZTM a Tobo

30 dni od daty podpisania

209

182/ZTM/2012

26.11.2012

ZTM a SYSTEmEG

21 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy

210

Aneks nr 1

15.11.2012/ 26.11.2012

ZTM a FREGA

Aneks wpity pod umow nr 94/ZTM/2011

211

183/ZTM/2012

20.11.2012/ 27.11.2012 21.11.2012/ 27.11.2012 2.11.2012/

Umowa na korzystanie z przystankw Umowa na korzystanie z przystankw Umowa na wynajcie pomieszcze w budynku

ZTM a Stanisaw Kraj

31.12.2016

212

184/ZTM/2012

ZTM a ANMAR

31.12.2016

213

185/ZTM/2012

ZTM a WEBBIT

2.11.2015

27.11.2012 214 186/ZTM/2012 30.11.2012

A Umowa dotyczy uyczenia autobusw marki Autosan ZTM a MPK Lublin Sp. z o.o. 31.12.2019

215

Aneks nr 1

21.11.2012/ 30.11.2012 21.11.2012/ 30.11.2012 21.11.2012/ 30.11.2012 20.11.2012/ 3.12.2012

Aneks dotyczy zakupu biletw Aneks dotyczy zakupu biletw Aneks dotyczy zakupu biletw Umowa dotyczy zakupu i dostawy 20 sztuk awek betonowych wolnostojcych Umowa dotyczy zasad korzystania z przystankw

ZTM a Edward Pelc

Aneks wpity pod umow nr 89/ZTM/2011 Aneks wpity pod umow nr 134/ZTM/2011 Aneks wpity pod umow nr 223/ZTM/2011 21.12.2012

216

Aneks nr 1

ZTM a Anna Pielech

217

Aneks nr 1

ZTM a Edward Pelc

218

187/ZTM/2012

ZTM - a Komserwis

219

188/ZTM/2012

26.11.2012/ 3.12.2012

ZTM a Przewozy Osobowe Zygmunt Zitek

31.12.2016

220

Aneks nr 1

30.11.2012/ 5.12.2012

Aneks dotyczy uruchomienia kodowania biletw Aneks dotyczy zakupu biletw Umowa dotyczy zasad korzystania z przystankw

ZTM a ASEC S.A.

Aneks wpity pod umow nr 130/ZTM/2011 Aneks wpity pod umow nr 138/ZTM/2011 31.12.2016

221

Aneks nr 1

26.11.2012/ 5.12.2012 6.12.2012

ZTM a IREX

222

189/ZTM/2012

ZTM a Andrzej Sikora

223

190/ZTM/2012

6.12.2012

Umowa dotyczy zasad korzystania z przystankw Aneks dotyczy wynajmu pomieszcze Umowa dotyczy sprzeday biletw Umowa dotyczy sprzeday przycza elektroenergetycznego Umowa dotyczy sprzeday przycza elektroenergetycznego Umowa dotyczy sprzeday przycza elektroenergetycznego Umowa dotyczy sprzeday przycza elektroenergetycznego Umowa dotyczy sprzeday przycza elektroenergetycznego Umowa dotyczy sprzeday przycza elektroenergetycznego Umowa dotyczy sprzeday przycza elektroenergetycznego Umowa dotyczy sprzeday Umowa dotyczy dystrybucji biletw jednorazowych i

ZTM a Omega Bus

31.12.2016

224

Aneks nr 3

27.11.2012/ 6.12.2012 6.12.2012

ZTM a MPK Lublin Sp. z o.o. ZTM a SOS Wioski Dziecice ZTM a PGE Obrt S.A. 31.12.2013

Aneks wpity pod umow nr 82/ZTM/2011

225

191/ZTM/2012

226

192/ZTM/2012

6.12.2012/

227

193/ZTM/2012

6.12.2012/ 7.12.2012

ZTM a PGE Obrt S.A.

228

194/ZTM/2012

6.12.2012/ 7.12.2012 6.12.2012/ 7.12.2012 6.12.2012/ 7.12.2012 6.12.2012/ 7.12.2012 6.12.2012/ 7.12.2012 27.11.2012/ 7.12.2012 7.12.2012

ZTM a PGE Obrt S.A. ZTM a PGE Obrt S.A. ZTM a PGE Obrt S.A. ZTM a PGE Obrt S.A. ZTM a PGE Obrt S.A. ZTM a PGE Obrt S.A. ZTM a Katarzyna Elbieta Kowal Czas nieokrelony Aneks wpity pod umow nr 172/ZTM/2011

229

195/ZTM/2012

230

196/ZTM/2012

231

197/ZTM/2012

232

198/ZTM/2012

233

Aneks nr 1

234

199/ZTM/2012

czasowych w formie papierowej 235 Aneks nr 1/ZTM/A/2011 7.12.2012 Aneks dotyczy Planu Transportowego Umowa dotyczy transmisji danych Umowa dotyczy sprzeday biletw ZTM a Public Transport Consulting ZTM a Eneco sp. z o.o. ZTM a Polski Tyto 9.12.2014 Aneks wpity pod umow nr 131/ZTM/2011 Aneks wpity pod umow nr 133/ZTM/2011 31.12.2016 Aneks wpity pod umow nr 78/ZTM/2012

236 237

200/ZTM/2012 Aneks nr 1

11.12.2012 19.11.2012/ 12.12.2012 18.12.2012

238

Aneks nr 1

ZTM a KDWT

239

201/ZTM/2012

12.12.2012/ 19.12.2012

Umowa dotyczy zasad korzystania z przystankw Umowa dotyczy zasad korzystania z przystankw Umowa dotyczy zasad korzystania z przystankw Umowa 10letnia

ZTM a PKS Stalowa Wola S.A. ZTM a Garden Servis

240

202/ZTM/2012

12.12.2012/ 19.12.2012

31.12.2016

241

203/ZTM/2012

13.12.2012/ 19.12.2012

ZTM a BP TOUR Sp. z o.o. ZTM a MPK Lublin Sp. z o.o. ZTM a Wiesaw Pitek

31.12.2016

242

Aneks nr 13

19.12.2012

Aneks wpity pod umow nr 4260/ZTM/2009 31.12.2016

243

204/ZTM/2012

27.12.2012/ 28.12.2012

Uzgodnienie zasad korzystania z przystankw Umowa dotyczy zasad dystrybucji biletw komunikacji miejskiej w Lublinie Umowa kompleksowa sprzeday energii elektrycznej i wiadczenia usugi dystrybucji dla odbiorcw z grupy taryfowej G oraz C1x Umowa kompleksowa sprzeday energii elektrycznej i wiadczenia usugi dystrybucji dla odbiorcw z grupy taryfowej G oraz C1x Umowa kompleksowa sprzeday energii elektrycznej i wiadczenia usugi dystrybucji dla odbiorcw z grupy taryfowej G oraz C1x Umowa kompleksowa sprzeday energii elektrycznej i wiadczenia usugi dystrybucji dla odbiorcw z grupy taryfowej G oraz C1x Porozumienie dotyczy R&G Transmisja danych Umowa dotyczy realizacji komunikacji miejskiej na obszarze Gminy Lublin i Gminy Niemce Protok uzgodnie na 2012 r. o wiadczenie usug komunikacji miejskiej Aneks dotyczy dogrywania nazw przystankw

244

205/ZTM/2012

28.12.2012/ 31.12.2012

ZTM a moBILET Sp. zo.o.

36 miesicy

245

206/ZTM/2012

20.12.2012/ 4.01.2013

ZTM a PGE Obrt S.A.

Czas nieokrelony

246

207/ZTM/2012

20.12.2012/ 4.01.2013

ZTM a PGE Obrt S.A.

Czas nieokrelony

247

208/ZTM/2012

20.12.2012/ 4.01.2013

ZTM a PGE Obrt S.A.

Czas nieokrelony

248

209/ZTM/2012

20.12.2012/ 4.01.2013

ZTM a PGE Obrt S.A.

Czas nieokrelony

249

210/ZTM/2012

04.04.2012/ 4.01.2013

ZTM a R&G

24 miesice lub `14 000 31.12.2013

250

211/ZTM/2012

28.12.2012/ 4.01.2013

ZTM a Gmina Niemce

251

Aneks nr 1

13.06.2012/ 14.01.2013

ZTM a MPK Lublin Sp. z o.o.

Aneks wpity pod umow nr 90/ZTM/2012 Aneks wpity pod umow nr 150/ZTM/2012

252

Aneks nr 1

5.10.2012/ 16.10.2012

ZTM a Polskie Radio Lublin

253

Aneks nr 1

31.12.2012/ 05.02.2013

Aneks dotyczy przyjmowania od Klientw Wnioskw o wydanie kart Umowa dotyczy obsugi wpat gotwkowych realizowanych w formie zamknitej cznie z transportem

ZTM a KSERO-MIKS

Aneks wpity pod umow nr 2/ZTM/2012

254

212/ZTM/2012

16.01.2012

ZTM a PEKAO S.A. 4.01.2017

You might also like