You are on page 1of 7

REJESTR UMW 2014 r.

Lp. Numer umowy Data umowy/ Data rejestracji Przedmiot umowy


Aneks dotyczy umowy zakupu biletw na przejazd rodkami lokalnego transportu zbiorowego Umowa dotyczy usugi przyjmowania KBE Umowa dotyczy usugi przyjmowania KBE Umowa dotyczy usugi przyjmowania KBE Umowa dotyczy usugi przyjmowania KBE Umowa dotyczy usugi przyjmowania KBE Umowa dotyczy usugi przyjmowania KBE Umowa dotyczy usugi przyjmowania KBE Aneks dotyczy umowy zakupu biletw na przejazd rodkami lokalnego transportu zbiorowego Aneks dotyczy umowy zakupu biletw na przejazd rodkami lokalnego transportu zbiorowego Aneks dotyczy umowy zakupu biletw na przejazd rodkami lokalnego transportu zbiorowego Aneks dotyczy umowy na kontrol biletow Umowa dotyczy zakupu biletw na przejazd rodkami lokalnego transportu zbiorowego Protok uzgodnie na 2014 r. w zakresie dystrybucji i sprzeday biletw Aneks dotyczy umowy zakupu biletw na przejazd rodkami lokalnego transportu zbiorowego Aneks dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystankw Umowa dotyczy zasad korzystania z przystankw Aneks wpity pod umow nr 22/ZTM/2012

Strony umowy

Termin umowy

Uwagi

Aneks nr 3

31.12.2013/ 3.01.2014

ZTM a Grupa Radiowa Agory Sp. zo.o.

31.12.2014

Aneks wpity pod umow nr 264/ZTM/2011

2 3 4 5 6 7 8

1/ZTM/2014 2/ZTM/2014 3/ZTM/2014 4/ZTM/2014 5/ZTM/2014 6/ZTM/2014 7/ZTM/2014

2.01.2014 2.01.2014 2.01.2014 2.01.2014 2.01.2014 2.01.2014 2.01.2014

ZTM a AGMA ZTM a Ksero-Miks ZTM a WIWA ZTM a Jadwiga Kania ZTM a Beatris ZTM a Ksero-Mix ZTM a DANJAR

31.12.2014 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2014

Aneks nr 3

2.01.2013/ 7.01.2014

ZTM a Grupa Radiowa Agory

31.12.2014

Aneks wpity pod umow nr 264/ZTM/2011

10

Aneks nr 2

10.01.2013/ 8.01.2014

ZTM a Przedszkole nr 75

31.12.2014

Aneks wpity pod umow nr 13/ZTM/2012

11

Aneks nr 1

19.12.2013/ 8.01.2014

ZTM a IPN

31.12.2014

Aneks wpity pod umow nr 141/ZTM/2013 Aneks wpity pod umow nr 269/ZTM/2013

12

Aneks nr 1

8.01.2013

ZTM a MKK Sp. z o.o.

13

8/ZTM/2014

2.01.2014/ 8.01.2014

ZTM a Przedszkole nr 69

31.12.2014

14

9/ZTM/2014

30.12.2013 8.01.2014

ZTM a MPK Lublin Sp. z o. o.

31.12.2014

15

Aneks nr 1

30.12.2013/ 9.01.2014

ZTM a Przedszkole z Oddziaami Integracyjnymi nr 12 w Lublinie

31.12.2014

Aneks wpity pod umow nr 248/ZTM/2013

16

Aneks nr 1/2014

3.01.2014/ 9.01.2014

ZTM a Krzysztof Koacz

Aneks wpity pod umow nr 119/ZTM/2013

17

10/ZTM/2014

3.01.2014/ 9.01.2014

ZTM a BP Tour

31.12.2016 Przychd zwizany ze stosunkiem pracy objty jest ochron danych osobowych Przychd zwizany ze stosunkiem pracy objty jest ochron danych osobowych Przychd zwizany

18

Aneks nr 3

9.01.2014

Pracodawca ZTM a pracownik

19 20

Aneks nr 1

9.01.2014

Aneks wpity pod umow nr 192/ZTM/2013 Aneks wpity pod umow

Pracodawca ZTM a pracownik Pracodawca ZTM a

Aneks nr 3

9.01.2014

nr 24/ZTM/2012

pracownik

ze stosunkiem pracy objty jest ochron danych osobowych Przychd zwizany ze stosunkiem pracy objty jest ochron danych osobowych Przychd zwizany ze stosunkiem pracy objty jest ochron danych osobowych Przychd zwizany ze stosunkiem pracy objty jest ochron danych osobowych Przychd zwizany ze stosunkiem pracy objty jest ochron danych osobowych Przychd zwizany ze stosunkiem pracy objty jest ochron danych osobowych Przychd zwizany ze stosunkiem pracy objty jest ochron danych osobowych Przychd zwizany ze stosunkiem pracy objty jest ochron danych osobowych Aneks wpity pod umow nr 256/ZTM/2013 Aneks wpity pod umow nr 203/ZTM/2012 Przychd zwizany ze stosunkiem pracy objty jest ochron danych osobowych Aneks wpity pod umow nr 72ZTM/2013

21

Aneks nr 3

9.01.2014

Aneks wpity pod umow nr 26/ZTM/2012

Pracodawca ZTM a pracownik

22

Aneks nr 3

9.01.2014

Aneks wpity pod umow nr 27/ZTM/2012

Pracodawca ZTM a pracownik

23

Aneks nr 3

9.01.2014

Aneks wpity pod umow nr 21/ZTM/2012

Pracodawca ZTM a pracownik

24

Aneks nr 3

9.01.2014

Aneks wpity pod umow nr 19/ZTM/2012

Pracodawca ZTM a pracownik

25

Aneks nr 1

9.01.2014

Aneks wpity pod umow nr 193/ZTM/2013

Pracodawca ZTM a pracownik

26

Aneks nr 3

9.01.2014

Aneks wpity pod umow nr 25/ZTM/2012

Pracodawca ZTM a pracownik

27

Aneks nr 3

9.01.2014

Aneks wpity pod umow nr 23/ZTM/2012 Aneks dotyczy zasad korzystania z przystankw Aneks dotyczy zasad korzystania z przystankw Aneks wpity pod umow nr 196/ZTM/2013

Pracodawca ZTM a pracownik

28 29

Aneks nr 1

9.01.2014

ZTM a PKS Kozienice Sp. zo.o.

Aneks nr 2

9.01.2014 9.01.2014

ZTM a BP TOUR

30

Aneks nr 1

Pracodawca ZTM a pracownik

31

Aneks nr 1

10.01.2014

Aneks dotyczy umowy zakupu biletw na przejazd rodkami lokalnego transportu zbiorowego Aneks dotyczy umowy zakupu biletw na przejazd rodkami lokalnego transportu zbiorowego Aneks dotyczy umowy zakupu biletw na przejazd rodkami lokalnego transportu zbiorowego Umowa uyczenia urzdze dotyczy przekazania fabrycznie nowych zestaww czytnikw Umowa dotyczy przewozu osb na obszarze Gminy Lublin i Gminy Jastkw Aneks dotyczy umowy zakupu i dostawy Reanault Midlum typ 270.18 Umowa dotyczy zakupu biletw Umowa dotyczy usugi przyjmowania KBE

ZTM a Inspekcja Ochrony rodowiska

32

Aneks nr 3

10.01.2014

ZTM a UMCS

Aneks wpity pod umow nr 145/ZTM/2011

33

Aneks nr 2

2.01.2014/ 13.01.2014

ZTM a Przedszkole nr 54

31.12.2014

Aneks wpity pod umow nr 45/ZTM/2012

34

Umowa uyczenia urzdze 1/ZTM/2013

28.11.20138/ 13.01.2014

ZTM a MKK Sp. zo.o.

Wpita pod umow nr 269/ZTM/2013

35

11/ZTM/2014

23.12.2013/ 13.01.2014

ZTM a Gmina Jastkw

31.03.2014

36 37 38

Aneks nr 1

13.01.2014

ZTM a Truck Centrum

Aneks wpity pod umow nr 250/ZTM/2013 31.03.2014 31.12.2014

12/ZTM/2014 13/ZTM/2014

3.01.2014/ 15.01.2014 2.01.2014 15.01.2014

ZTM a Szkoa Podstawowa nr 21 ZTM a PA-KA

39

14/ZTM/2014

2.01.2014 15.01.2014

Umowa dotyczy usugi przyjmowania KBE Porozumienie dotyczy sprztania terenu ZTM, ochrony budynku i dostarczania mediw do budynkw przy Al. Kranickiej 25 Aneks dotyczy umowy zakupu biletw na przejazd rodkami lokalnego transportu zbiorowego Aneks dotyczy umowy na korzystanie z przystankw Aneks dotyczy umowy zakupu biletw na przejazd rodkami lokalnego transportu zbiorowego Aneks dotyczy umowy zakupu biletw na przejazd rodkami lokalnego transportu zbiorowego Umowa dotyczy zakupu biletw na przejazd rodkami lokalnego transportu zbiorowego Aneks dotyczy umowy zakupu biletw na przejazd rodkami lokalnego transportu zbiorowego Umowa dotyczy zasad korzystania z przystankw Umowa dotyczy zasad korzystania z przystankw Umowa dotyczy zasad korzystania z przystankw Umowa dotyczy sprzeday biletw Umowa dotyczy realizacji komunikacji na ternie gminy Lublin i Gminy Miejskiej widnik Umowa dotyczy realizacji komunikacji na ternie gminy Lublin i Gminy Niemce Umowa dotyczy przyjmowania KBE Aneks dotyczy umowy zakupu biletw na przejazd rodkami lokalnego transportu zbiorowego Umowa dotyczy zakupu biletw na przejazd rodkami lokalnego transportu zbiorowego Umowa dotyczy uyczenia czytnika wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriami dodatkowymi Umowa dotyczy uyczenia czytnika wraz z

ZTM a DANJAR

31.12.2014

40

15/ZTM/2014

2.01.2014 15.01.2014

ZTM a MPK Lublin Sp. z o.o.

31.12.2015

41

Aneks nr 3

30.12.2013 16.01.2014

ZTM a Miejski Orodek Pomocy Rodzinie w Lublinie, ZTM a Transport Prywatny Przewz Osb Marian Baryka ZTM a Centrum Administracyjne Placwek OpiekuczoWychowawczych

Aneks wpity pod umow nr 108/ZTM/2011 Aneks wpity pod umow nr 162/ZTM/2012 Aneks wpity pod umow nr 52/ZTM/2013

42

Aneks nr 2

16.01.2014

43

Aneks nr 1

31.12.2013/ 20.01.2014

31.12.2014

44

Aneks nr 1

2.01.2014/ 20.01.2014

ZTM a XXIII LO

31.12.2014

Aneks wpity pod umow nr 234/ZTM/2013

45

16/ZTM/2014

22.01.2014 22.01.2014

ZTM a Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia

31.12.2014

46

Aneks nr 1

31.12.2013/ 23.01.2014

ZTM a Miejski Zesp obkw w Lublinie

31.12.2014

Aneks wpity pod umow nr 142/ZTM/2013

47 48 49 50

17/ZTM/2014

20.01.2014/ 23.01.2014 21.01.2014/ 23.01.2014 21.01.2014/ 23.01.2014 23.01.2014/ 23.01.2014

ZTM

a REKONEX

31.12.2016

18/ZTM/2014

ZTM

a PARATEX

31.12.2016

19/ZTM/2014

ZTM a REGIO TRAWEL MACIEJ KAMISKI ZTM a HANDEL WIELOBRANOWY RAFSTYL ZTM a Gmina Miejska widnik

31.12.2016

20/ZTM/2014

Czas nieokreslony

51

21/ZTM/2014

30.12.2013 23.01.2014

31.12.2014

52 53

22/ZTM/2014

3.01.2014/ 27.01.2014

ZTM

a Gmina Niemce

31.12.2014

23/ZTM/2014

27.01.2014 31.12.2013 28.01.2014

ZTM a Ewa Dworniczak

31.12.2014

54

Aneks nr 1

ZTM a Przedszkole nr 85 w Lublinie,

Aneks wpity pod umow nr 264/ZTM/2013

55

24/ZTM/2014

22.01.2014/ 29.01.2014

ZTM a Jednostk Wojskow nr 4228

31.12.2014

56

25/ZTM/2014

20.01.2014/ 30.01.2014

ZTM a Mariusz Barszczyk

Czas trwania umowy zlecenia dotyczcej prowadzenia kontroli biletw Czas trwania umowy zlecenia

57

26/ZTM/2014

21.01.2014/ 30.01.2014

ZTM

a Antoni Bazelan

oprogramowaniem oraz akcesoriami dodatkowymi Umowa dotyczy uyczenia czytnika wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriami dodatkowymi Umowa dotyczy uyczenia czytnika wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriami dodatkowymi Umowa dotyczy uyczenia czytnika wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriami dodatkowymi Umowa dotyczy uyczenia czytnika wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriami dodatkowymi Umowa dotyczy uyczenia czytnika wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriami dodatkowymi Umowa dotyczy uyczenia czytnika wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriami dodatkowymi Umowa dotyczy uyczenia czytnika wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriami dodatkowymi Umowa dotyczy uyczenia czytnika wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriami dodatkowymi Umowa dotyczy uyczenia czytnika wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriami dodatkowymi Umowa dotyczy uyczenia czytnika wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriami dodatkowymi Umowa dotyczy uyczenia czytnika wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriami dodatkowymi Umowa dotyczy uyczenia czytnika wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriami dodatkowymi Umowa dotyczy uyczenia czytnika wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriami dodatkowymi Umowa dotyczy uyczenia czytnika wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriami dodatkowymi Umowa dotyczy uyczenia czytnika wraz z oprogramowaniem oraz

dotyczcej prowadzenia kontroli biletw Czas trwania umowy zlecenia dotyczcej prowadzenia kontroli biletw Czas trwania umowy zlecenia dotyczcej prowadzenia kontroli biletw Czas trwania umowy zlecenia dotyczcej prowadzenia kontroli biletw Czas trwania umowy zlecenia dotyczcej prowadzenia kontroli biletw Czas trwania umowy zlecenia dotyczcej prowadzenia kontroli biletw Czas trwania umowy zlecenia dotyczcej prowadzenia kontroli biletw Czas trwania umowy zlecenia dotyczcej prowadzenia kontroli biletw Czas trwania umowy zlecenia dotyczcej prowadzenia kontroli biletw Czas trwania umowy zlecenia dotyczcej prowadzenia kontroli biletw Czas trwania umowy zlecenia dotyczcej prowadzenia kontroli biletw Czas trwania umowy zlecenia dotyczcej prowadzenia kontroli biletw Czas trwania umowy zlecenia dotyczcej prowadzenia kontroli biletw Czas trwania umowy zlecenia dotyczcej prowadzenia kontroli biletw Czas trwania umowy zlecenia dotyczcej prowadzenia kontroli biletw Czas trwania umowy zlecenia dotyczcej

58

27/ZTM/2014

21.01.2014/ 30.01.2014

ZTM

a Zbigniew Ciela

59

28/ZTM/2014

21.01.2014/ 30.01.2014

ZTM

a Barbara Delega

60

29/ZTM/2014

20.01.2014/ 30.01.2014

ZTM

a ukasz Drumlak

61

30/ZTM/2014

20.01.2014/ 30.01.2014

ZTM

a Roman Grecki

62

31/ZTM/2014

21.01.2014/ 30.01.2014

ZTM a Weronika Grymuza

63

32/ZTM/2014

20.01.2014/ 30.01.2014

ZTM

a Maria Gwizdek

64

33/ZTM/2014

21.01.2014/ 30.01.2014

ZTM

a Sebastian Jele

65

34/ZTM/2014

20.01.2014/ 30.01.2014

ZTM

a Renata Korba

66

35/ZTM/2014

20.01.2014/ 30.01.2014

ZTM a Joanna Krzywania -Glegoa

67

36/ZTM/2014

21.01.2014/ 30.01.2014

ZTM

a Bartosz Kuna

68

37/ZTM/2014

20.01.2014/ 30.01.2014

ZTM

a Marta Lato

69

38/ZTM/2014

20.01.2014/ 30.01.2014

ZTM

a Barbara Maziarz

70

39/ZTM/2014

20.01.2014/ 30.01.2014

ZTM

a Dorota Micz

71

40/ZTM/2014

20.01.2014/ 30.01.2014

ZTM a Krzysztof Michalak

72

41/ZTM/2014

20.01.2014/ 30.01.2014

ZTM a Bogusaw Milanowski

akcesoriami dodatkowymi Umowa dotyczy uyczenia czytnika wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriami dodatkowymi Umowa dotyczy uyczenia czytnika wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriami dodatkowymi Umowa dotyczy uyczenia czytnika wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriami dodatkowymi

prowadzenia kontroli biletw Czas trwania umowy zlecenia dotyczcej prowadzenia kontroli biletw Czas trwania umowy zlecenia dotyczcej prowadzenia kontroli biletw Czas trwania umowy zlecenia dotyczcej prowadzenia kontroli biletw

73

42/ZTM/2014

23.01.2014/ 30.01.2014

ZTM a Stanisaw Morawski

74

43/ZTM/2014

21.01.2014/ 30.01.2014

ZTM

a Mateusz Puki

75

44/ZTM/2014

21.01.2014/ 30.01.2014

ZTM

a Boena Sikora

76

45/ZTM/2014

20.01.2014/ 30.01.2014

Umowa dotyczy uyczenia czytnika wraz z oprogramowaniem oraz ZTM akcesoriami dodatkowymi Umowa dotyczy uyczenia czytnika wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriami dodatkowymi Umowa dotyczy uyczenia czytnika wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriami dodatkowymi Umowa dotyczy uyczenia czytnika wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriami dodatkowymi Umowa dotyczy uyczenia czytnika wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriami dodatkowymi Umowa dotyczy wiadczenia usug przewozowych na terenie Gminy Wlka Umowa dotyczy wiadczenia usug przewozowych na terenie Gminy Gusk Umowa dotyczy wiadczenia usug przewozowych na terenie Gminy Konopnica Umowa dotyczy wiadczenia usug przewozowych na terenie Gminy Niedrzwica Dua Umowa dotyczy zakupu biletw na przejazd rodkami lokalnego transportu zbiorowego Umowa dotyczy usugi pranej windykacji Aneks dotyczy umowy w sprawie uzgodnienia zasad korzystania z przystankw Aneks dotyczy umowy z Poczt Polsk Umowa dotyczy zakupu

Czas trwania umowy zlecenia a Andrzej Sprawka dotyczcej prowadzenia kontroli biletw Czas trwania umowy zlecenia dotyczcej prowadzenia kontroli biletw Czas trwania umowy zlecenia dotyczcej prowadzenia kontroli biletw Czas trwania umowy zlecenia dotyczcej prowadzenia kontroli biletw Czas trwania umowy zlecenia dotyczcej prowadzenia kontroli biletw

77

46/ZTM/2014

21.01.2014/ 30.01.2014

ZTM a Wiesaw Staszczak

78

47/ZTM/2014

20.01.2014/ 30.01.2014

ZTM

a Jerzy wiatek

79

48/ZTM/2014

21.01.2014/ 30.01.2014

ZTM

a Marta Turska

80

49/ZTM/2014

20.01.2014/ 30.01.2014

ZTM a Elbieta Ziemlewicz

81

50/ZTM/2014

15.01.2014/ 31.01.2014

ZTM

a Gmina Wlka

30.06.2014

82

51/ZTM/2014

23.12.2013/ 31.01.2014

ZTM

a Gmina Gusk

31.03.2014

83

52/ZTM/2014

9.01.2014 31.01.2014

ZTM a Gmina Konopnica 30.06.2014

84

53/ZTM/2014

14.01.2014/ 31./01.2014

ZTM a Gmina Niedrzwica 31.12.2014 Dua

85 86 87

54/ZTM/2014

31.12.2013/ 31.01.2014

ZTM

a ZUS oddzia w Lublinie

31.12.2014

55/ZTM/2014

5.02.2014

ZTM

a KPMZ.pl

5.02.2016 Aneks wpity pod umow nr 203/ZTM/2012 Aneks wpity pod umow nr 201/ZTM/2013 31.12.2014

Aneks nr 3/2014

05.02.2014

ZTM a BP TOUR

88 89

Aneks nr 1 56/ZTM/2014

31.01.2014

ZTM a Poczta Polska ZTM a Radiowe

3.02.2014 10.02.2014

biletw na przejazd rodkami lokalnego transportu zbiorowego

Doradztwo Reklamowe

90

Aneks nr 2

1.01.2014/ 13.02.2014

Aneks dotyczy umowy na sprzeda biletw Umowa dotyczy zasad korzystania z przystankw na terenie m. Lublin Umowa dotyczy zasad korzystania z przystankw na terenie m. Lublin Umowa dotyczy zasad korzystania z przystankw na terenie m. Lublin Umowa dotyczy zasad korzystania z przystankw na terenie m. Lublin Umowa dotyczy zasad korzystania z przystankw na terenie m. Lublin Aneks dotyczy umowy na sprzeda biletw Umowa dotyczy zakupu biletw na przejazd rodkami lokalnego transportu zbiorowego Aneks dotyczy zasad korzystania z przystankw Umowa dotyczy zasad korzystania z przystankw na terenie m. Lublin Umowa dotyczy zasad korzystania z przystankw na terenie m. Lublin Umowa dotyczy zasad korzystania z przystankw na terenie m. Lublin Umowa dotyczy sprzeday przez ZTM dla Mennicy biletw w formie elektronicznej Umowa dotyczy usugi prowadzenia kontroli dokumentw przewozu Umowa dotyczy wiadczenia usug przewozu regularnego osb w ramach lokalnego transportu zbiorowego Aneks dotyczy zmiany umowy na obsug prawn Umowa dotyczy zakupu biletw na przejazd rodkami lokalnego transportu zbiorowego Aneks dotyczy zakupu biletw na przejazd rodkami lokalnego transportu zbiorowego Umowa dotyczy dostawy energii

ZTM a PGE Dystrybucja S.A.

Aneks wpity pod umow nr 50/ZTM/2012

91

57/ZTM/2014

18.02.2014 20.02.2014

ZTM

a Andrzej Siebua

31.12.2016

92

58/ZTM/2014

17.02.2014 20.02.2014

ZTM a Mirosaw Ciesielczuk

31.12.2016

93

59/ZTM/2014

31.01.2014 20.02.2014

ZTM a Przewz Osb Ilona Przywara

31.12.2016

94

60/ZTM/2014

31.01.2014 20.02.2014

ZTM a Dariusz ytkowski

31.12.2016

95

61/ZTM/2014

24.01.2014 20.02.2014

ZTM a Przewz Osb Wiesaw Gorzel ZTM a Przedszkole Integracyjne nr 39 w Lublinie ZTM a Zarzd Drg i Mostw,

31.12.2016

96

Aneks nr 2

30.12.2013 20.02.2014

Aneks wpity pod umow nr 147/ZTM/2012

97

63/ZTM/2014

21.02.2014 24.02.2014

31.12.2014

98

Aneks nr 1/2014

21.02.2014 27.02.2014

ZTM a LIDER-TRANS

Aneks wpity pod umow nr 236/ZTM/2013

99

64/ZTM/2014

21.02.2014 27.02.2014

ZTM , a MARKUS

31.12.2016

100

65/ZTM/2014

24.02.2014 27.02.2014

ZTM a VERA-TRANS

31.12.2016

101

66/ZTM/2014

24.02.2014 27.02.2014

ZTM a Kazimierz Chabros

31.12.2016

102

67/ZTM/2014

20.02.2014

ZTM

a Mennica Polska S.A.

1.03.2016

103

68/ZTM/2014

28.02.2014 28.02.2014

ZTM a Agencja Ochrony 14.03.2014 Osb i Mienia Reflex

104

69/ZTM/2014

28.02.2014 28.02.2014

ZTM a PKS Zielona Gra Sp. z o.o.

30.06.2016

105

Aneks nr 1

28.02.2014 5.03.2014

ZTM a KPMZ.pl

Aneks wpity pod umow nr 55/ZTM/2014

106

70/ZTM/2014

1.01.2014 6.03.2014

ZTM a Przedszkole nr 75 w Lublinie

31.12.2014

107 108

Aneks nr 2

21.12.2014 6.03.2014 5.03.2014 6.03.2014

ZTM , a Przedszkole nr 43

Aneks wpity pod umow nr 10/ZTM/2012

71/ZTM/2014

ZTM

a PGE Obrt S.A.

109

72/ZTM/2014

6.03.2014 17.03.2014

Umowa dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystankw Aneks dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystankw Aneks dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystankw Aneks dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystankw Aneks dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystankw Umowa dotyczy uyczenia urzdze firmie Reflex Umowa dotyczy cesji na Ususy Umowa dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystankw Umowa dotyczy umowy na obsug prawn Umowa dotyczy usugi sprztania Aneks dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystankw Umowa dotyczy przewozu na terenie Gminy Jastkw Umowa dotyczy przewozu na terenie Gminy Gusk Aneks dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystankw Umowa dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystankw Umowa dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystankw Aneks dotyczy Materiaw reklamowych Umowa dotyczy wiadczenia przez Telekomunikacj Polsk S.A. dostpu do sieci PESEL-NET Aneks dotyczy Najmu pomieszcze Protok uzgodnie na 2014 rok

ZTM

a PKS w odzi Sp. 31.12.2014 z o.o.

110

Aneks nr 3

17.03.2014

ZTM a Usugowy Przewz Osb Wiesaw Ciosek ZTM a Usugi Transportowe Przewz Osb Zdzisaw By

3/ZTM/2012

111

Aneks nr 1

17.03.2014

101/ZTM/2012

112

Aneks nr 2

17.03.2014

ZTM

a KomBi

109/ZTM/2012

113

Aneks nr 1

17.03.2014

ZTM

a Ibiza-Trans

212/ZTM/2013

114

73/ZTM/2014

14.03.2014 18.03.2014

ZTM a Agencja Ochrony Osb i Mienia Reflex

115 116 116 117 118

Umowa cesji

10.03.2014 18.03.2014 17.03.2014/ 20.03.2014 24.03.2014/ 25.03.2014/

ZTM a MPK Lublin Sp. z o.o.

239/ZTM/2013

74/ZTM/2014

ZTM

a Softy

31.12.2016

75/ZTM/2014 76/ZTM/2014

ZTM a Kancelaria Radcy Prawnego ZTM

31.12.2015

a MKK Lublin Sp. 31.03.2015 z o.o.

Aneks nr 1

26.03.2014

ZTM

a Gabriel Gorzel

268/ZTM/2013

119 120

77/ZTM/2014

25.03.2014

ZTM

a Gmina Jastkw

30.06.2014

78/ZTM/2014

25.03.2014

ZTM

a Gmina Gusk

30.06.2014

121

Aneks nr 1

28.03.2014

ZTM

a Polsecale

194/ZTM/2013

122

79/ZTM/2014

25.03.2014/ 28.03.2014

ZTM a Usugi Transportowe Adrian Konowaek

31.12.2016

123 124

80/ZTM/2014

31.03.2014/ 1.04.2014 2.04.2014/ 3.04.2014

ZTM

a STANMAR

31.12.2016

Aneks nr 1

ZTM

a Xtreem

157/ZTM/2014

125

81/ZTM/2014

20.01.2014/ 8.04.2014

ZTM a Telekomunikacja Polsk S.A

31.01.2015

126 127

Aneks nr 1 82/ZTM/2014

28.03.2014/ 8.04.2014 19.03.2014/ 9.04.2014

ZTM ZTM

a MPK Lublin Sp. z o.o. a MPK LUBLIN Sp. z o.o. 31.12.2014

283/ZTM/2013

You might also like