You are on page 1of 29

REJESTR UMW 2013 r.

Lp. Numer umowy


Aneks nr 1

Data umowy/ Data rejestracji


12.01.2012/ 2.01.2013

Przedmiot umowy
Aneks dotyczy dystrybucji biletw Aneks dotyczy dystrybucji biletw Aneks dotyczy dystrybucji biletw Aneks dotyczy dystrybucji biletw Aneks dotyczy dystrybucji biletw Aneks dotyczy dystrybucji biletw Aneks dotyczy dystrybucji biletw Aneks dotyczy dystrybucji biletw Aneks dotyczy dystrybucji biletw Aneks dotyczy dystrybucji biletw Umowa dotyczy sprzeday przycza elektroenergetycznego Umowa dotyczy sprzeday przycza elektroenergetycznego Aneks dotyczy dystrybucji biletw Aneks dotyczy dystrybucji biletw Aneks dotyczy dystrybucji biletw Aneks dotyczy dystrybucji biletw Aneks dotyczy dystrybucji biletw Aneks dotyczy dystrybucji biletw Aneks dotyczy dystrybucji biletw

Strony umowy
ZTM a Przedszkole nr 3 ZTM a Szkoa Podstawowa nr 2 ZTM a Gimnazjum nr 14

Termin umowy

Uwagi
Aneks wpity pod umow nr 4/ZTM/2012 Aneks wpity pod umow nr 156/ZTM/2012 Aneks wpity pod umow nr 210/ZTM/2011 Aneks wpity pod umow nr 213/ZTM/2011 Aneks wpity pod umow nr 8/ZTM/2012 Aneks wpity pod umow nr 64/ZTM/2012 Aneks wpity pod umow nr 146/ZTM/2011 Aneks wpity pod umow nr 59/ZTM/2012 Aneks wpity pod umow nr 62/ZTM/2012 Aneks wpity pod umow nr 187/ZTM/2011

1 2 3

Aneks nr 1

21.12.2012/ 2.01.2013

Aneks nr 2

31.12.2012/ 2.01.2013

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Aneks nr 2

11.08.2011/ 3.01.2013

ZTM a AD-REM ZTM a Przedszkole nr 48 ZTM a Przedszkole 34

Aneks nr 1

5.01.2012/ 3.01.2013

Aneks nr 1

11.05.2012/ 3.01.2013

Aneks nr 2

2.06.2011/ 3.01.2013

ZTM a LSS Lublin

Aneks nr 1

16.05.2012/ 4.01.2013

ZTM a Drobiazg ZTM a Zesp Szkl nr 11 ZTM a SP nr 31 ZTM a PGE Dystrybucja S.A. ZTM a PGE Dystrybucja S.A. ZTM a Orodek SzkolnoWychowawczy ZTM a SP nr 27 ZTM a Gimnazjum nr 5 ZTM a Przedszkole nr 54 ZTM a PGE Dystrybucja S.A. ZTM a IV Liceum Oglnoksztacce w Lublinie ZTM a Grupa Radiowa Agory Czas nieokrelony Czas nieokrelony

Aneks nr 1

7.05.2012/ 4.01.2013

Aneks nr 2

10.08.2011/ 4.01.2013

1/ZTM/2013

3.01.2013/ 4.01.2013

2/ZTM/2013

3.01.2013/ 4.01.2013

Aneks nr 2

12.10.2011/ 4.01.2013

Aneks wpity pod umow nr 225/ZTM/2011 Aneks wpity pod umow nr 105/ZTM/2011 Aneks wpity pod umow nr 116/ZTM/2011 Aneks wpity pod umow nr 45/ZTM/2012 Aneks wpity pod umow nr 50/ZTM/2012 Aneks wpity pod umow nr 141/ZTM/2012 Aneks wpity pod umow nr 264/ZTM/2012

Aneks nr 2

6.05.2011/ 4.01.2013

Aneks nr 2

16.05.2011/ 4.01.2013

Aneks nr 1

13.03.2012/ 4.01.2013 31.12.2012/ 7.01.2013 27.12.2012/ 7.01.2013 31.12.2012/ 7.01.2013

Aneks na 1

Aneks nr 2 Aneks nr 2

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Aneks nr 1

31.12.2012/ 7.01.2013 31.12.2012/ 7.01.2013 31.12.2012/ 8.01.2013 8.01.2013 7.01.2013/ 8.01.2013 3.01.2013/ 9.01.2013 3.01.2013/ 9.01.2013 8.01.2013/ 11.01.2013 8.01.2013/ 11.01.2013 8.01.2013/ 11.01.2013 8.01.2013/ 11.01.2013 10.01.2013/ 11.01.2013 10.01.2013/ 11.01.2013 10.01.2013/ 11.01.2013 10.01.2013/ 11.01.2013 10.01.2013/ 11.01.2013 10.01.2013/ 11.01.2013 10.01.2013/ 11.01.2013 10.01.2013/ 11.01.2013 10.01.2013/ 11.01.2013 10.01.2013/ 11.01.2013

Aneks dotyczy dystrybucji biletw Aneks dotyczy dystrybucji biletw Protok uzgodnie na 2013 rok Aneks dotyczy dystrybucji biletw Aneks dotyczy dystrybucji biletw Umowa na korzystanie z przystankw Aneks dotyczy dystrybucji biletw Umowa dotyczy sprzeday przycza wraz z dokumentacj Umowa dotyczy sprzeday przycza wraz z dokumentacj Umowa dotyczy sprzeday przycza wraz z dokumentacj Umowa dotyczy sprzeday przycza wraz z dokumentacj Umowa dotyczy sprzeday przycza wraz z dokumentacj Umowa dotyczy sprzeday przycza wraz z dokumentacj Umowa dotyczy sprzeday przycza wraz z dokumentacj Umowa dotyczy sprzeday przycza wraz z dokumentacj Umowa dotyczy sprzeday przycza wraz z dokumentacj Umowa dotyczy sprzeday przycza wraz z dokumentacj Umowa dotyczy sprzeday przycza wraz z dokumentacj Umowa dotyczy sprzeday przycza wraz z dokumentacj Umowa dotyczy sprzeday przycza wraz z dokumentacj Umowa dotyczy sprzeday przycza wraz z dokumentacj

ZTM a Dom Dziecka im. J. Korczaka ZTM a Szkoa Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza ZTM a MPK Lublin Sp. z o.o. ZTM a UMCS ZTM a Szkoa Podstawowa nr 3 w Lublinie ZTM a PKS w osicach ZTM a Przedszkole nr 75 ZTM a PGE Czas nieokrelony Czas nieokrelony Czas nieokrelony Czas nieokrelony Czas nieokrelony Czas nieokrelony Czas nieokrelony Czas nieokrelony Czas nieokrelony Czas nieokrelony Czas nieokrelony Czas nieokrelony Czas nieokrelony Czas nieokrelony Czas

Aneks wpity pod umow nr 115/ZTM/2012 Aneks wpity pod umow nr 9/ZTM/2012

Aneks nr 1 3/ZTM/2013 Aneks nr 2

Aneks wpity pod umow nr 145/ZTM/2011 31.12.2013 31.12.2016 Aneks wpity pod umow nr 13/ZTM/2012

4/ZTM/2013 5/ZTM/2013 Aneks nr 1

6/ZTM/2013

7/ZTM/2013

ZTM a PGE

8/ZTM/2013

ZTM a PGE

9/ZTM/2013

ZTM a PGE

10/ZTM/2013

ZTM a PGE

11/ZTM/2013

ZTM a PGE

12/ZTM/2013

ZTM a PGE

13/ZTM/2013

ZTM a PGE

14/ZTM/2013

ZTM a PGE

15/ZTM/2013

ZTM a PGE

16/ZTM/2013

ZTM a PGE

17/ZTM/2013

ZTM a PGE

18/ZTM/2013

ZTM a PGE

19/ZTM/2013 20/ZTM/2013

ZTM a PGE ZTM a PGE Obrt

7.01.2013/ 14.01.2013 Umowa kompleksowa

sprzeday energii elektrycznej i wiadczenia usugi dystrybucji dla odbiorcw z grupy taryfowej G oraz C1x Umowa kompleksowa sprzeday energii elektrycznej i 7.01.2013/ 14.01.2013 wiadczenia usugi dystrybucji dla odbiorcw z grupy taryfowej G oraz C1x Umowa kompleksowa sprzeday energii elektrycznej i 7.01.2013/ 14.01.2013 wiadczenia usugi dystrybucji dla odbiorcw z grupy taryfowej G oraz C1x Umowa kompleksowa sprzeday energii elektrycznej i 7.01.2013/ 14.01.2013 wiadczenia usugi dystrybucji dla odbiorcw z grupy taryfowej G oraz C1x 26.01.2012/ 14.01.2013 10.09.2012/ 14.01.2013 14.05.2012/ 16.01.2013 Aneks dotyczy dystrybucji biletw Aneks dotyczy dystrybucji biletw Aneks dotyczy zasad korzystania z przystankw Umowa dotyczy zakupu biletw na przejazd rodkami lokalnego transportu zbiorowego Aneks dotyczy dystrybucji biletw Aneks dotyczy dystrybucji biletw Aneks dotyczy dystrybucji biletw Aneks dotyczy dystrybucji biletw Aneks dotyczy dystrybucji biletw Aneks dotyczy dystrybucji biletw Umowa dotyczy zakupu biletw na przejazd rodkami lokalnego transportu zbiorowego Aneks dotyczy dystrybucji biletw

S.A.

nieokrelony

42

21/ZTM/2013

ZTM a PGE Obrt S.A.

Czas nieokrelony

43

22/ZTM/2013

ZTM a PGE Obrt S.A.

Czas nieokrelony

44

23/ZTM/2013

ZTM a PGE Obrt S.A.

Czas nieokrelony

45 46 47

Aneks nr 1

ZTM a PSSE ZTM a Przedszkole nr 57 ZTM a Sinbus

Aneks wpity pod umow nr 17/ZTM/2012 Aneks wpity pod umow nr 143/ZTM/2012 Aneks wpity pod umow nr 72/ZTM/2012

Aneks nr 1

Aneks nr 1

48

24/ZTM/2013

16.01.2013/ 17.01.2013

ZTM a Powiatowy Urzd Pracy w Lublinie ZTM a Regionalna Dyrekcja Ochrony rodowiska ZTM a MOPR ZTM a Przedszkole nr 43 w Lublinie ZTM a MPWiK Sp. z o.o. ZTM a Sd Rejonowym LublinWschd ZTM a Przedszkole nr 33 w Lublinie

31.12.2013

49 50 51 52 53 54

Aneks nr 1

31.12.2012/ 17.01.2013 2.01.2013/ 17.01.2013 15.01.2013/ 17.01.2013 2.01.2013/ 17.01.2013 31.12.2012/ 18.01.2013 02.01.2013/ 18.01.2013

Aneks wpity pod umow nr 152/ZTM/2011 Aneks wpity pod umow nr 108/ZTM/2011 Aneks wpity pod umow nr 10/ZTM/2012 Aneks wpity pod umow nr 6/ZTM/2012 Aneks wpity pod umow nr 12/ZTM/2012 Aneks wpity pod umow nr 224/ZTM/2011

Aneks nr 2

Aneks nr 1

Aneks nr 1

Aneks nr 1

Aneks nr 2

55

25/ZTM/2013

22.01.2013/ 22.01.2013 28.12.2012/ 23.01.2013

ZTM a Przedszkole nr 69 w Lublinie ZTM a Przedszkole nr 22 w Lublinie

31.12.2013

56

Aneks nr 1

Aneks wpity pod umow nr

11/ZTM/2012 Aneks nr 1 Aneks wpity pod umow nr 23/ZTM/2012 Aneks wpity pod umow nr 28/ZTM/2012 Przychd zwizany ze stosunkiem pracy objty jest ochron danych osobowych Przychd zwizany ze stosunkiem pracy objty jest ochron danych osobowych Przychd zwizany ze stosunkiem pracy objty jest ochron danych osobowych Przychd zwizany ze stosunkiem pracy objty jest ochron danych osobowych Przychd zwizany ze stosunkiem pracy objty jest ochron danych osobowych Przychd zwizany ze stosunkiem pracy objty jest ochron danych osobowych Przychd zwizany ze stosunkiem pracy objty jest ochron danych osobowych Przychd zwizany ze stosunkiem pracy objty jest ochron danych osobowych Przychd zwizany ze stosunkiem pracy objty jest ochron danych osobowych Czas nieokrelony Czas nieokrelony Czas nieokrelony Czas nieokrelony Czas nieokrelony

57

24.01.2013

Pracodawca ZTM pracownik

Aneks nr 1

24.01.2013

Pracodawca ZTM pracownik

58

Aneks nr 1

24.01.2013

59

Aneks wpity pod umow nr 27/ZTM/2012

Pracodawca ZTM pracownik

Aneks nr 1

24.01.2013

60

Aneks wpity pod umow nr 26/ZTM/2012

Pracodawca ZTM pracownik

Aneks nr 1

24.01.2013

61

Aneks wpity pod umow nr 24/ZTM/2012

Pracodawca ZTM pracownik

Aneks nr 1

24.01.2013

62

Aneks wpity pod umow nr 22/ZTM/2012

Pracodawca ZTM pracownik

Aneks nr 1

24.01.2013

63

Aneks wpity pod umow nr 19/ZTM/2012

Pracodawca ZTM pracownik

Aneks nr 1

24.01.2013

64

Aneks wpity pod umow nr 20/ZTM/2012

Pracodawca ZTM pracownik

Aneks nr 1

24.01.2013

65

Aneks wpity pod umow nr 25/ZTM/2012

Pracodawca ZTM pracownik

66 67 68 69 70

26/ZTM/2013 27/ZTM/2013 28/ZTM/2013 29/ZTM/2013 30/ZTM/2013

17.01.2013/ 24.01.2013 17.01.2013/ 24.01.2013 17.01.2013/ 24.01.2013 17.01.2013/ 24.01.2013 17.01.2013/ 24.01.2013

Umowa na sprzeda energii elektrycznej Umowa na sprzeda energii elektrycznej Umowa na sprzeda energii elektrycznej Umowa na sprzeda energii elektrycznej Umowa na sprzeda energii elektrycznej

ZTM a PGE ZTM a PGE ZTM a PGE ZTM a PGE ZTM a PGE

71 72 73 74

31/ZTM/2013 Aneks nr 1

17.01.2013/ 24.01.2013 23.1.2013/ 25.01.2013 21.1.2013/ 25.01.2013 1.10.2012/ 25.01.2013 24.01.2013/ 25.01.2013

Umowa na sprzeda energii elektrycznej Aneks do umowy na korzystanie z przystankw Aneks do umowy na korzystanie z przystankw Aneks dotyczy dystrybucji biletw Porozumienie w sprawie KBE na potrzeby strefy patnego parkowania Aneks dotyczy dystrybucji biletw Umowa sprzeday przycza elektroenergetyczne wraz z dokumentacj projektow Aneks wpity pod umow nr 21/ZTM/2012

ZTM a PGE ZTM a Garden Service

Czas nieokrelony Aneks wpity pod umow nr 202/ZTM/2012 Aneks wpity pod umow nr 3231/TZ/2008 Aneks wpity pod umow nr 18/ZTM/2012 30.06.2016

Aneks nr 5

ZTM a Gabrielem Gorzelem ZTM a Beatris

Aneks nr 1

32/ZTM/2013

ZTM a ZDiM

75
Aneks nr 2

76

2.01.2013/ 25.01.2013 24.01.2013/ 25.01.2013

ZTM a Radiowe Doradztwo Reklamowe ZTM a PGE Dystrybucja

Aneks wpity pod umow nr 184/ZTM/2011 Czas nieokrelony Przychd zwizany ze stosunkiem pracy objty jest ochron danych osobowych Aneks wpity pod umow nr 135/ZTM/2012 Aneks wpity pod umow nr 123/ZTM/2011

33/ZTM/2013

77
Aneks nr 1

25.01.2013

Pracodawca ZTM pracownik

78

79 80

Aneks nr 1

31.12.2012/ 28.01.2013 28.01.2013

Aneks dotyczy dystrybucji biletw Aneks dotyczy dystrybucji biletw

ZTM a ZUS Oddzia w Lublinie ZTM a AGMA

Aneks nr 3

34/ZTM/2013

81
Aneks nr 2

28.12.2012/ 29.01.2013

Umowa dotyczy ZTM a Gmina Jastkw realizacji komunikacji miejskiej na obszarze Gminy Lublin i Gminy Jastkw Aneks dotyczy przeduenia najmu pod maszt ZTM a PTK Centertel

30.06.2013

82 83 84

18.12.2012/ 29.01.2013 25.01.2013/ 29.01.2013 28.01.2013/ 30.01.2013 28.12.2012/ 30.01.2013

31.12.2015 r.

Aneks wpity pod umow nr 3/GM/11

35/ZTM/2013/ 35a/ZTM/2013 Aneks nr 1

Umowa na korzystanie ZTM a PUH z przystankw KEWIN//MPK sp. z o.o. Aneks dotyczy dystrybucji biletw ZTM a Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddzia w Lublinie

31.12.2016 Aneks wpity pod umow nr 89/ZTM/2012

36/ZTM/2013

85
37/ZTM/2013 38/ZTM/2013 39/ZTM/2013 40/ZTM/2013 41/ZTM/2013

Umowa dotyczy ZTM a Gmina realizacji komunikacji Niedrzwica Dua miejskiej na obszarze Gminy Lublin i Gminy Niedrzwica Dua Umowa na sprzeda energii elektrycznej Umowa na sprzeda energii elektrycznej Umowa na sprzeda energii elektrycznej Umowa na sprzeda energii elektrycznej Umowa na sprzeda ZTM a PGE ZTM a PGE ZTM a PGE ZTM a PGE ZTM a PGE

30.06.2013

86 87 88 89 70

29.01.2013/ 30.01.2013 29.01.2013/ 30.01.2013 29.01.2013/ 30.01.2013 29.01.2013/ 30.01.2013 29.01.2013/

Czas nieokrelony Czas nieokrelony Czas nieokrelony Czas nieokrelony Czas

30.01.2013

energii elektrycznej Umowa na sprzeda energii elektrycznej Umowa na sprzeda energii elektrycznej Umowa na sprzeda energii elektrycznej Umowa na sprzeda energii elektrycznej Umowa na sprzeda energii elektrycznej Umowa na sprzeda energii elektrycznej Umowa na sprzeda energii elektrycznej ZTM a PGE ZTM a PGE ZTM a PGE ZTM a PGE ZTM a PGE ZTM a PGE ZTM a PGE

nieokrelony Czas nieokrelony Czas nieokrelony Czas nieokrelony Czas nieokrelony Czas nieokrelony Czas nieokrelony Czas nieokrelony

71 72 73 74 75 76 77

42/ZTM/2013 43/ZTM/2013 44/ZTM/2013 45/ZTM/2013 46/ZTM/2013 47/ZTM/2013 48/ZTM/2013 49/ZTM/2013

29.01.2013/ 30.01.2013 29.01.2013/ 30.01.2013 29.01.2013/ 30.01.2013 29.01.2013/ 30.01.2013 29.01.2013/ 30.01.2013 29.01.2013/ 30.01.2013 29.01.2013/ 30.01.2013 28.12.2012/ 31.01.2013

78
50/ZTM/2013

Umowa dotyczy ZTM a Gmina Gusk realizacji komunikacji miejskiej na obszarze Gminy Lublin i Gminy Gusk Umowa dotyczy ZTM a Gmina Wlka realizacji komunikacji miejskiej na obszarze Gminy Lublin i Gminy Wlka Umowa dotyczy ZTM a Gmina realizacji komunikacji Konopnica miejskiej na obszarze Gminy Lublin i Gminy Konopnica Umowa dotyczy dystrybucji biletw ZTM a Centrum Administracji Placwek OpiekuczoWychowawczych

31.03.2013

79
51/ZTM/2013

28.12.2012/ 31.01.2013

31.12.2013

80
52/ZTM/2013

25.1.2013/ 31.01.2013

31.12.2013

81
Aneks nr 1

28.1.2013/ 4.02.2013

31.12.2013 Aneks wpity pod umow nr 1/ZTM/2012 Aneks wpity pod umow nr 2/ZTM/2012 Aneks wpity pod umow nr 175/ZTM/201

82
Aneks nr 2

28.01.2013/ 05.02.2013

Aneks dotyczy ZTM a AGMA przyjmowania od Klientw Wnioskw o wydanie kart Aneks dotyczy ZTM a KSERO-MIKS przyjmowania od Klientw Wnioskw o wydanie kart Aneks dotyczy umowy ZTM a MPK Lublin na przeduenie Sp. z o.o. wsppracy w zakresie przewozu osb niepenosprawnych Aneks dotyczy dystrybucji biletw Umowa sprzeday przycza elektroenergetyczne wraz z dokumentacj projektow Umowa sprzeday przycza elektroenergetyczne wraz z dokumentacj projektow Umowa sprzeday przycza elektroenergetyczne wraz z dokumentacj ZTM a BEATRIS

83
Aneks nr 3

28.01.2013/ 05.02.2013

84
Aneks nr 2

31.12.2012/ 6.02.2013

30.09.2013

85

6.02.2013

Aneks wpity pod umow nr 18/ZTM/2012 Czas nieokrelony

53/ZTM/2013

86
54/ZTM/2013

4.02.2013/ 6.02.2013

ZTM a PGE Dystrybucja

87
55/ZTM/2013

5.02.2013/ 6.02.2013

ZTM a PGE Dystrybucja

Czas nieokrelony

88

5.02.2013/ 6.02.2013

ZTM a PGE Dystrybucja

Czas nieokrelony

projektow 56/ZTM/2013 5.02.2013/ 6.02.2013 Umowa sprzeday przycza elektroenergetyczne wraz z dokumentacj projektow Umowa sprzeday przycza elektroenergetyczne wraz z dokumentacj projektow Umowa sprzeday przycza elektroenergetyczne wraz z dokumentacj projektow Umowa sprzeday przycza elektroenergetyczne wraz z dokumentacj projektow Umowa sprzeday przycza elektroenergetyczne wraz z dokumentacj projektow Umowa sprzeday przycza elektroenergetyczne wraz z dokumentacj projektow Umowa sprzeday przycza elektroenergetyczne wraz z dokumentacj projektow Umowa sprzeday przycza elektroenergetyczne wraz z dokumentacj projektow Umowa sprzeday przycza elektroenergetyczne wraz z dokumentacj projektow Umowa sprzeday przycza elektroenergetyczne wraz z dokumentacj projektow Umowa sprzeday przycza elektroenergetyczne wraz z dokumentacj projektow Umowa sprzeday przycza elektroenergetyczne wraz z dokumentacj projektow Umowa sprzeday przycza elektroenergetyczne wraz z dokumentacj projektow ZTM a PGE Dystrybucja Czas nieokrelony

89
57/ZTM/2013

90
58/ZTM/2013

4.02.2013/ 6.02.2013

ZTM a PGE Dystrybucja

Czas nieokrelony

91
59/ZTM/2013

4.02.2013/ 6.02.2013

ZTM a PGE Dystrybucja

Czas nieokrelony

92
60/ZTM/2013

1.02.2013/ 6.02.2013

ZTM a PGE Dystrybucja

Czas nieokrelony

93
61/ZTM/2013

1.02.2013/ 6.02.2013

ZTM a PGE Dystrybucja

Czas nieokrelony

94
62/ZTM/2013

1.02.2013/ 6.02.2013

ZTM a PGE Dystrybucja

Czas nieokrelony

95
63/ZTM/2013

1.02.2013/ 6.02.2013

ZTM a PGE Dystrybucja

Czas nieokrelony

96
64/ZTM/2013

1.02.2013/ 6.02.2013

ZTM a PGE Dystrybucja

Czas nieokrelony

97
65/ZTM/2013

1.02.2013/ 6.02.2013

ZTM a PGE Dystrybucja

Czas nieokrelony

98
66/ZTM/2013

1.02.2013/ 6.02.2013

ZTM a PGE Dystrybucja

Czas nieokrelony

99
67/ZTM/2013

1.02.2013/ 6.02.2013

ZTM a PGE Dystrybucja

Czas nieokrelony

100
68/ZTM/2013

1.02.2013/ 6.02.2013

ZTM a PGE Dystrybucja

Czas nieokrelony

101

1.02.2013/ 6.02.2013

ZTM a PGE Dystrybucja

Czas nieokrelony

69/ZTM/2013

102
70/ZTM/2013

1.02.2013/ 6.02.2013

Umowa sprzeday przycza elektroenergetyczne wraz z dokumentacj projektow Umowa sprzeday przycza elektroenergetyczne wraz z dokumentacj projektow Aneks dotyczy dystrybucji biletw Umowa dotyczy realizacji komunikacji miejskiej na obszarze Gminy widnik Umowa dotyczy sprzeday biletw

ZTM a PGE Dystrybucja

Czas nieokrelony

103
Aneks nr 1

1.02.2013/ 6.02.2013

ZTM a PGE Dystrybucja

Czas nieokrelony Aneks wpity pod umow nr 16/ZTM/2012 31.12.2013

104

28.01.2013/ 7.02.2013 28.01.2013/ 7.02.2013

ZTM a Przedszkole nr 72 ZTM a Gmina Miejska widnik

71/ZTM/2013

105
72/ZTM/2013

7.02.2013

106
73/ZTM/2013 14.02.2013/ 20.02.2013 8.02.2013 21.01.2013/ 8.02.2013

ZTM a Lubelski Wojewdzki Inspektorat Ochrony rodowiska w Lublinie ZTM a MKK Sp. z o.o.

31.12.2013

107 108 109 110 111 112

Umowa dotyczy utrzymania 6 sztuk toalet Umowa dotyczy sprzeday biletw Aneks dotyczy wynajmu pomieszczenia w biurowcu Umowa dotyczy sprzeday biletw Umowa dotyczy tumaczenia strony Aneks do umowy o wiadczenie usug komunikacji miejskiej Porozumienie dotyczy realizacji programu lojalnociowego Bus Bonus

30.06.2013 ZTM a Sklep Gucio ZTM a MUP w Lublinie Czas nieokrelony

74/ZTM/2013 Aneks nr 1

75/ZTM/2013 76/ZTM/2013 Aneks nr 14

8.02.2013/ 12.02.2013 7.02.2013/ 18.02.2013 18.02.2013/ 21.02.2013 4.02.2013/ 22.02.2013

ZTM a Delikatesy eMKa ZTM a AGIT Gmina Lublin a MPK Lublin Sp. z o.o. ZTM a MPK Lublin Sp. z o.o.

Czas nieokrelony 31.12.2013 Aneks wpity do umowy nr 4260/ZTM/2009

77/ZTM/2013

113
Aneks nr 1/2013

114
78/ZTM/2013

21.02.2013/ 22.02.2013 Aneks dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystankw 4.02.2013/ 22.02.2013 Umowa dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystankw

ZTM a IRBIS

Aneks wpity pod nr 37/ZTM/2012

ZTM a WIZ 31.12.2016 ZTM a Usugi GastronomicznoRozrywkowe Transport Osobowy Tadeusz Nizio ZTM a PKS Radom 31.12.2016

115
79/ZTM/2013

116
80/ZTM/2013

18.02.2013/ 22.02.2013 Umowa dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystankw 18.02.2013/ 26.02.2013 Umowa dotyczy zasad korzystania z przystankw

31.12.2016

117

118

81/ZTM/2013

08.02.2013 26.02.2013

Umowa na sprzeda biletw

ZTM a Jednostka wojskowa Nr 4228

31.12.2013 r.

119

Aneks nr 2

31.12.2012/ 27.02.2013 25.02.2013/ 27.02.2013

Aneks dotyczy umowy ZTM a Pierwszy na sprzeda biletw Urzd Skarbowy w Lublinie Umowa dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystankw Umowa dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystankw Umowa dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystankw ZTM a Przewz Osb Joker

31.12.2013 r.

Wpity do umowy pod nr 129/ZTM/2011

82/ZTM/2013

120
83/ZTM/2013

31.12.2016

121
84/ZTM/2013

25.02.2013/ 27.02.2013

ZTM a TRANS-MAR 31.12.2016 ZTM a Stanisaw Socha Przewz Osb 31.12.2016

122
Aneks nr 1

25.02.2013/ 27.02.2013

27.02.2013

123
85/ZTM/2013 12.02.2013/ 28.02.2013

Aneks dotyczy umowy ZTM a PKS w na uzgodnienie zasad Midzyrzeczu korzystania z Podlaskim przystankw Umowa dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystankw Umowa dotyczy sprzeday biletw ZTM a PKS Tarnobrzeg Sp.z o.o. 8.02.2015

Wpity do umowy pod nr 127/ZTM/2012

124 125 126 127


86/ZTM/2013 87/ZTM/2013

1.03.2013/ 4.03.2013 24.01.2013/ 5.03.2013 6.03.2013/ 7.03.2013

ZTM a Szkoa Podstawowa nr 30

31.12.2013 Czas nieokrelony 31.12.2013 Wpity do umowy pod nr 38/ZTM/2011

Umowa o dostarczanie ZTM a MPWiK Sp. z wody i odprowadzanie o.o. ciekw Umowa dotyczy sprzeday biletw ZTM a Gimnazjum nr 19 w Lublinie im. Jzefa Czechowicza

88/ZTM/2013

Aneks nr 2

8.03.2013

128
89/ZTM/2013 6.03.2013/ 8.03.2013

Aneks dotyczy umowy ZTM a WSPLNOTA na zarzdzanie nieruchomoci ZTM Al. Kranicka 25 Umowa dotyczy zasad korzystania z przystankw Umowa dotyczy zasad korzystania z przystankw Umowa dotyczy zasad korzystania z przystankw ZTM a Henryk Tarkowski Przewz Osb ZTM a Usugi Transportowe Leszek Smyk ZTM a ALFA

31.12.2013

129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

31.12.2016

90/ZTM/2013

7.03.2013/ 8.03.2013

31.12.2016 31.12.2016

91/ZTM/2013

6.03.2013/ 8.03.2013

Aneks nr 1

8.03.2013

Aneks dotyczy umowy ZTM a JOKER korzystanie z przystankw Umowa dotyczy zasad korzystanie z przystankw Umowa dotyczy zasad korzystanie z przystankw Umowa dotyczy zasad korzystanie z przystankw Umowa dotyczy zasad korzystanie z przystankw ZTM a Dariusz Ch 31.12.2016 ZTM a Jzefem Ch 31.12.2016 ZTM a Adam Grzywa 31.12.2016 ZTM a Cezary Zarzycki

Wpity do umowy pod nr 82/ZTM/2013

92/ZTM/2013

6.03.2013/ 8.03.2013

93/ZTM/2013

6.03.2013/ 8.03.2013

94/ZTM/2013

6.03.2013/ 8.03.2013

95/ZTM/2013

6.03.2013/ 8.03.2013

31.12.2016 Wpity do umowy pod nr 85/ZTM/2013 31.03.2014

Aneks nr 1

11.03.2013

Aneks dotyczy umowy ZTM a PKS korzystanie z Tarnobrzeg Sp. z o.o. przystankw Umowa dotyczy ZTM a Kancelaria

96/ZTM/2013

11.03.2013

obsugi prawnej Zamwie Publicznych

Radcy Prawnego

139

Aneks

11.03.2013

Aneks dotyczy umowy ZTM a ZNK na uytkowanie lokalu na Zielonej 5 Umowa dotyczy obsugi prawnej Zamwie Publicznych Umowa dotyczy wydzierawienia w drodze bezprzetargowej kioskw w zestawach wiata+kiosk Umowa dotyczy wydzierawienia w drodze bezprzetargowej kioskw w zestawach wiata+kiosk Umowa dotyczy zasad korzystania z przystankw Umowa sprzeday energii elektrycznej i wiadczenia usugi dystrybucyjnej Umowa sprzeday energii elektrycznej i wiadczenia usugi dystrybucyjnej Umowa sprzeday energii elektrycznej i wiadczenia usugi dystrybucyjnej Umowa sprzeday energii elektrycznej i wiadczenia usugi dystrybucyjnej Umowa sprzeday energii elektrycznej i wiadczenia usugi dystrybucyjnej Umowa sprzeday energii elektrycznej i wiadczenia usugi dystrybucyjnej Umowa sprzeday energii elektrycznej i wiadczenia usugi dystrybucyjnej Umowa sprzeday energii elektrycznej i wiadczenia usugi dystrybucyjnej Umowa sprzeday energii elektrycznej i wiadczenia usugi dystrybucyjnej Umowa sprzeday energii elektrycznej i wiadczenia usugi dystrybucyjnej ZTM a Kancelaria Radcy Prawnego

30.06.2014

Wpity do umowy pod nr 193/2011

96/ZTM/2013

11.03.2013

140
97/ZTM/2013 13.03.2013

31.03.2014

ZTM a Ksero-Mix Czas nieokrelony

141

98/ZTM/2013

19.03.2013

ZTM a RUCH Czas nieokrelony

142

143

99/ZTM/2013

12.03.2013 14.03.2013 29.01.2013 14.03.2013

ZTM a Expres Bus

31.12.2016r

100/ZTM/2013

ZTM a PGE Czas nieokrelony ZTM a PGE Czas nieokrelony ZTM a PGE Czas nieokrelony ZTM a PGE Czas nieokrelony ZTM a PGE Czas nieokrelony ZTM a PGE Czas nieokrelony ZTM a PGE Czas nieokrelony ZTM a PGE Czas nieokrelony ZTM a PGE Czas nieokrelony ZTM a PGE Czas nieokrelony

144
101/ZTM/2013

145
102/ZTM/2013

30.01.2013 14.03.2013

146
103/ZTM/2013

29.01.2013 14.03.2013

147
104/ZTM/2013

30.01.2013 14.03.2013

148
105/ZTM/2013

30.01.2013 14.03.2013

149
106/ZTM/2013

30.01.2013 14.03.2013

150
107/ZTM/2013

30.01.2013 14.03.2013

151
108/ZTM/2013

30.01.2013 14.03.2013

152
109/ZTM/2013

30.01.2013 14.03.2013

153

29.01.2013 14.03.2013

110/ZTM/2013

154
111/ZTM/2013

29.01.2013 14.03.2013

Umowa sprzeday energii elektrycznej i wiadczenia usugi dystrybucyjnej Umowa dotyczy zasad korzystania z przystankw Umowa dotyczy zasad korzystania z przystankw Umowa dotyczy zasad korzystania z przystankw Umowa dotyczy zasad korzystania z przystankw

ZTM a PGE Czas nieokrelony ZTM a Henryk Banaszek ZTM a Expres Bus 31.12.2016

155 156 157 158 159 160 161 162 163

18.03.2013/ 20.03.2013 12.03.2013/ 20.03.2013 19.03.2013/ 20.03.2013 19.03.2013/ 20.03.2013 20.03.2013

112/ZTM/2013

31.12.2016

113/ZTM/2013

ZTM a TEMPO

31.12.2016

114/ZTM/2013

ZTM a Marek Bielecki 31.12.2016

Aneks nr 1

Aneks dotyczy umowy ZTM a IRBIS korzystanie z przystankw Umowa dotyczy konserwacji PSB Zielona Umowa dotyczy sprzeday biletw ZTM a Dolby System 30.06.2014 ZTM a Karpacka Spka Gazownictwa 31.12.2013

Wpity do umowy pod nr 37/ZTM/2012

115/ZTM/2013

6.03.2013/ 27.03.2013 25.03.2013/ 27.03.2013 27.03.2013

116/ZTM/2013 Aneks nr 1

Aneks dotyczy umowy ZTM a FREMIX korzystanie z przystankw Aneks dotyczy umowy ZTM a WIZ korzystanie z przystankw Aneks dotyczy umowy ZTM a Wojciech korzystanie z Czajka przystankw Umowa dotyczy korzystania z przystankw Umowa dotyczy korzystania z przystankw Umowa dotyczy korzystania z przystankw Umowa dotyczy sprztania ZTM Umowa dotyczy korzystania z przystankw Umowa dotyczy korzystania z przystankw ZTM a Zarobkowy Przewz Osb Waldemar Baejczyk ZTM a Przewz Osb Krzysztof Baszczyki ZTM a Panem Krzysztofem Koaczem ZTM a FDM ZTM a Transport Osobowy Tomasz Zaborski ZTM a PLAY POKEN&SPY BUS 31.12.2016

Wpity do umowy pod nr 148/ZTM/2012 Wpity do umowy pod nr 78/ZTM/2013 Wpity do umowy pod nr 3155/TZ/2008/ZT M/2012

Aneks nr 1

27.03.2013

Aneks nr 2

27.03.2013

164
117/ZTM/2013 27.03.2013

165 166 167 168 169 170 171 172 173 174

118/ZTM/2013

27.03.2013

31.12.2016

119/ZTM/2013

27.03.2013

31.12.2016

120/ZTM/2013 121/ZTM/2013

2.04.2013 29.03.2013 3.04.2013 3.04.2013 3.04.2013 3.04.2013

1.04.2014 31.12.2016

122/ZTM/2013

31.12.2016 Wpity do umowy pod nr 114/ZTM/P/2010 4.04.2016 Wpity do umowy pod nr 130/ZTM/2010 Wpity do umowy pod nr

Aneks nr 1

Aneks dotyczy umowy ZTM a POLSECALE korzystania z S.C. przystankw Umowa dotyczy ZTM a Sebastian dzierawy kiosku na Chmura przystanku Szewska 02 Aneks dotyczy wiadczenia usug przewozu regularnego Aneks dotyczy wiadczenia usug ZTM a AKL Sp.j.

124/ZTM/2013

4.04.2013

Aneks nr 6

5.04.2013

Aneks nr 9

5.04.2013

ZTM a AKL Sp.j.

przewozu regularnego

131/ZTM/2010 ZTM a AKL Sp.j. Wpity do umowy pod nr 57/ZTM/ 2010 Wpity do umowy pod nr 29/ZTM/2012 30.06.2013 30.06.2013

175 176

Aneks nr 11

5.04.2013

Aneks dotyczy wiadczenia usug przewozu regularnego

Aneks nr 2/2013

30.01.2013 10.04.2013 26.03.2013 11.04.2013

Aneks dotyczy umowy ZTM a Jumbo korzystania z przystankw Umowa dotyczy odpatnego wiadczenia usug przewozu osb na obszarze gminy Gusk ZTM a Gmina Gusk

125/ZTM/2013

177
Aneks nr 1/2013

178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190

12.04.2013

Aneks dotyczy umowy ZTM a Famil- Bus korzystania z przystankw Umowa dotyczy umowy korzystania z przystankw Umowa dotyczy umowy korzystania z przystankw ZTM a Usugi Przewozowe Mariuszem Bigosem ZTM a LLA 31.12.2016 31.12.2016

Wpity do umowy pod nr 71/ZTM/2012

126/ZTM/2013

11.04.2013/ 15.04.2013 11.04.2013/ 15.04.2013 28.03.2013/ 15.04.2013 28.03.2013/ 15.04.2013 18.04.2013 18.04.2013

127/ZTM/2013

Aneks nr 5

Aneks dotyczy ZTM a IREX waloryzacji do umowy na usugi przewozowe Aneks dotyczy ZTM a IREX 1 i waloryzacji do umowy Meteor na usugi przewozowe Umowa dotyczy dzierawy kiosku ZTM a Danjar 31.12.2016

Wpity do umowy pod nr 20/ZTM/2010 Wpity do umowy pod nr 116/ZTM/2010

Aneks nr 9

128/ZTM/2013 Aneks nr 3

Aneks dotyczy umowy ZTM a Ksero Mix sprzeday biletw Aneks dotyczy umowy ZTM a DANJAR na dzieraw kiosku Aneks dotyczy umowy ZTM a Leszek Smyk korzystania z USUGI przystankw TRANSPORTOWE Aneks dotyczy umowy ZTM a PKS w korzystania z Radomiu Sp. z o.o. przystankw Umowa dotyczy dystrybucji biletw Umowa najmu powierzchni pod automat Umowa na ochron fizyczn PSB przy Zielonej 5 Umowa na uyczenie 46 sztuk urzdze nawigacji satelitarnej i 38 sztuk kasownikw Umowa uyczenia 13 sztuk urzdze nawigacji satelitarnej i 12 sztuk kasownikw Umowa uyczenia 11 sztuk urzdze nawigacji satelitarnej i 10 sztuk kasownikw Umowa na awaryjn ZTM a Sebastian Chmura ZTM a Mera Serwis SGL ZTM a MKK Sp. z o.o. ZTM a AKL Sp.j. Czas nieokrelony 30.10.2013

Aneks wpity pod nr umowy 2/ZTM/2012 Wpity do umowy pod nr 61/ZTM/2012 Wpity do umowy pod nr 90/ZTM/2013 Wpity do umowy pod nr 80/ZTM/2013

Aneks nr 2

18.04.2013

Aneks nr 1/2013

18.04.2013

Aneks nr 1/2013

18.04.2013

129/ZTM/2013 130/ZTM/2013

19.04.2013 22.04.2013/ 23.04.2013 23.04.2013

131/ZTM/2013

1.05.2014 30.06.2014

132/ZTM/2013

25.04.2013

191
133/ZTM/2013 26.02.2013/ 25.04.2013

ZTM a IREX-1

30.09.2014

192
134/ZTM/2013

193 194
135/ZTM/2013

26.02.2013/ 25.04.2013

ZTM a IREX 30.09.2014 ZTM a Dolby System

24.04.2013

6.05.2013

napraw dachu w budynku B

195 196

136/ZTM/2013

22.04.2013 25.04.2013 22.04.2013 25.04.2013 25.04.2013

Umowa dotyczy korzystania z przystankw Umowa dotyczy korzystania z przystankw

ZTM a Mariusz Igras

31.12.2016

137/ZTM/2013

ZTM a CZ TRANS 31.12.2016 BLACHA SP.J. Wpity do umowy pod nr 121/ZTM/2012

Aneks nr 1

197
138/ZTM/2013 25.04.2013

Aneks dotyczy umowy ZTM a Gmina Niemce przewozu osb na obszarze gminy Niemce Umowa dotyczy ZTM a URSUS zakupu i dostawy 38 sztuk nowych niskopodogowych trolejbusw klasy maxi Umowa dotyczy ZTM a Don Brando opracowania w formie Sp. z o.o. pisemnej i elektronicznej kreatywnej koncepcji kampanii promocyjnej projektu Aneks dotyczy umowy ZTM a PKS Wschd uzgodnienia zasad korzystania z przystankw Aneks dotyczy umowy ZTM a BANK obsugi wpat PEKAO S.A. gotwkowych Umowa dotyczy zakupu biletw Umowa dotyczy zakupu biletw Umowa dotyczy zakupu biletw Umowa dotyczy zasad korzystania z przystankw Umowa dotyczy zasad korzystania z przystankw Umowa dotyczy zasad korzystania z przystankw Umowa dotyczy zasad korzystania z przystankw ZTM a PSBiG ZTM a Instytutem Pamici Narodowej ZTM a Miejski Zesp obkw ZTM a PKS Wodawa 31.12.2016 ZTM a Anna Radziowicz 31.12.2013 31.12.2013 31.12.2013

198
139/ZTM/2013 26.04.2013 13.05.2013

30.03.2015

199

30.06.2015

Aneks nr 2

200
Aneks nr 1

25.04.2013/ 26.04.2013

Wpity do umowy pod nr 2625/TZ/2008 Wpity do umowy pod nr 212/ZTM/2012

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211

23.04.2013/ 26.04.2013 23.04.2013/ 29.04.2013 6.05.2013/ 8.05.2013 26.04.2013/ 8.05.2013 26.04.2013/ 10.05.2013 8.05.2013/ 10.05.2013 30.04.2013/ 10.05.2013 8.05.2013/ 10.05.2013 10.05.2013

140/ZTM/2013 141/ZTM/2013 142/ZTM/2013 143/ZTM/2013

144/ZTM/2013

31.12.2016

145/ZTM/2013

ZTM a Przewz Osb 31.12.2016 Bogusaw Wchaa ZTM a Przewz Osb Alicja Kwiatkowska 31.12.2016 Aneks wpity pod umow nr 162/ZTM/2012 31.12.2013 Aneks wpity pod umow nr 130/ZTM/2012

146/ZTM/2013

Aneks 1/2013

Aneks dotyczy umowy ZTM a Marian na korzystanie z Baryka przystankw Umowa dotyczy zakupu biletw ZTM a MUP w Lublinie

147/ZTM/2013 Aneks 2

8.05.2013/ 10.05.2013 9.05.2013/ 10.05.2013 15.04.2013/ 10.05.2013

Aneks dotyczy umowy ZTM a ASEC S.A. uruchomienia automatw biletowych Umowa dotyczy programu funkcjonalnouytkowego dla rozbudowy i przeniesienia 2 punktw sprzeday ZTM a ELEKTRA Sp. z o.o. 10.05.2013

148/ZTM/2013

212

biletw 149/ZTM/2013 27.02.2013/ 13.05.2013 Protok uzgodnie na ZTM a MPK Sp. z o.o. 31.12.2013 2013r. dot. wsplnego dziaania wspierajcego i promujcego regularny przewz osb w publicznym transporcie zbiorowym w Lublinie Aneks dotyczy umowy ZTM a AKL Sp.j. w sprawie wiadczenia usug przewozu regularnego ( dostosowanie parametrw linii komunikacyjnych do potrzeb przewozowych) Aneks dotyczy umowy ZTM a AKL Sp.j. w sprawie wiadczenia usug przewozu regularnego ( dostosowanie parametrw linii komunikacyjnych do potrzeb przewozowych) Aneks dotyczy umowy ZTM a AKL Sp.j. w sprawie wiadczenia usug przewozu regularnego (dostosowanie parametrw linii komunikacyjnych do potrzeb przewozowych) Bus man ZTM a MPK Sp. z o.o. 31.12.2013 Aneks wpity pod umow nr 130/ZTM/2010

213

Aneks 5

30.01.2013/ 14.05.2013

214

Aneks 8

30.01.2013/ 14.05.2013

Aneks wpity pod umow nr 131/ZTM/2010

215

Aneks 10

30.01.2013/ 14.05.2013

Aneks wpity pod umow nr 57/ZTM/ 2010

216

217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227

150/ZTM/2013 151/ZTM/2013

Z 30 .04.2013 15.05.2013

Umowa na sprztania i ZTM a Auto Centrum mycie samochodu subowego Umowa na tumaczenia ZTM a AGIT pisemne Umowa na wykonanie pracy tymczasowej na rzecz ZTM Umowa na wiadczenie usug mobilnych Umowa na promocj projektu ZSTP w Lublinie ZTM a Full Job

152/ZTM/2013 153/ZTM/2013

16.05.2013 15.05.2013/ 16.05.2013 16.05.2013

31.12.2013 ZTM a CallPay Na 36 miesicy ZTM a MODART 31.03.2015

154/ZTM/2013

155/ZTM/2013

21.05.2013

Aneks 2

22.05.2013

Aneks dotyczy umowy ZTM a WIZ na korzystanie z przystankw Aneks dotyczy umowy ZTM a AGA-2 na korzystanie z przystankw Umowa dotyczy zasad korzystania z przystankw ZTM a Delfin Travel 31.12.2016

Aneks wpity pod umow nr 78/ZTM/2013 Aneks wpity pod umow nr 109/ZTM/2013

Aneks 1

22.05.2013

156/ZTM/2013

22.05.2013/ 24.05.2013 24.05.2013

Aneks 3

Aneks dotyczy umowy ZTM a Wiesaw na korzystanie z Gorzel przystankw Aneks dotyczy umowy ZTM a Usugi na korzystanie z Transportowe Przewz

Aneks wpity pod umow nr 2/P/2009 Aneks wpity pod umow nr

Aneks 1

24.05.2013

przystankw Aneks 1 24.05.2013

Osb Zbigniewem Paszkowskim

105/ZTM/2012 Aneks wpity pod umow nr 106/ZTM/2012 Aneks wpity pod umow nr 101/ZTM/2012 Aneks wpity pod umow nr 109/ZTM/2012

228 229 230

Aneks dotyczy umowy ZTM a Przewz Osb na korzystanie z Adam Podleny przystankw Aneks dotyczy umowy ZTM a Zbigniewem na korzystanie z By przystankw Aneks dotyczy umowy ZTM a KomBi na korzystanie z przystankw Umowa dotyczy przygotowania, wykonania oraz dostawy materiaw promocyjnych Umowa dotyczy sprzeday biletw ZTM a Xtreem IV kwarta 2014

Aneks 1

24.05.2013

Aneks 1

24.05.2013

157/ZTM/2013

231
158/ZTM/2013

21.05.2013/ 28.05.2013

3.06.2013

232
159/ZTM/2013 28.05.2013/ 4.06.2013 24.05.2013/ 5.06.2013

ZTM a Stowarzyszenie Artystw Bliski Wschd ZTM a Marek Sykua

31.12.2013

233 234

Umowa dotyczy zasad korzystania z przystankw Umowa dotyczy zasad korzystania z przystankw

31.12.2016 ZTM a Przewz Osb Zbigniew Daniowski

160/ZTM/2013

31.12.2016 Aneks wpity pod umow nr 188/ZTM/2012 02.06.2014 lub do przekroczenia kwoty 9tys. netto 31.12.2016

235

Aneks 1/2013

5.06.2013

Aneks dotyczy umowy ZTM a Przewz Osb na korzystanie z Zygmunt Zitek przystankw Umowa dotyczy serwisu kserokopiarek ZTM a Merkator

161/ZTM/2013

3.06.2013

236
162/ZTM/2013 3.06.2013

237

Umowa dotyczy serwisu klimatyzatorw Umowa zlecenia prowadzenia sprawy przeciwko Pawowi Denisow Umowa dotyczy zasad korzystania z przystankw

ZTM a MT-Klima

163/ZTM/2013

06.06.2013

238
164/ZTM/2013 6.06.2013 6.06.2013 3.06.2013 6.06.2013

ZTM a Kancelaria Radcy Prawnego

239

ZTM a Henryk Malesa 31.12.2016

165/ZTM/2013

240
166/ZTM/2013

Umowa dotyczy usugi ZTM a BEATRIS przyjmowania i odbierania wnioskw o wydanie Karty Umowa dotyczy uaktualnienia oprogramowania BusMana Umowa dotyczy sprzeday biletw ZTM a MPK Sp. z o.o. i AGC Consulting

31.12.2016

241
167/ZTM/2013

30.04.2013/ 7.06.2013

7.06.2013/ 7.06.2013

242

ZTM a MPK Sp. z o.o. 31.12.2016 i Centrum Interwencji Kryzysowej reprezentowanym przez Agnieszk Zielisk ZTM a Agma ZTM a Ksero-Miks ZTM a Mariuszem Wawer Ksero-Miks 31.12.2013r 31.12.2013r 31.12.2013r .

243 244 245

168/ZTM/2013 169/ZTM/2013 170/ZTM/2013

3.06.2013/ 7.06.2013 3.06.2013/ 7.06.2013 3.06.2013/ 7.06.2013

Umowa dotyczy wydania KBE Umowa dotyczy wydania KBE Umowa dotyczy wydania KBE

171/ZTM/2013

246
172/ZTM/2013

3.06.2013/ 11.06.2013

Umowa dotycz ZTM a Jadwiga Kania przyjmowania i odbierania wnioskw o wydanie Karty Biletu Elektronicznego Umowa dotycz ZTM a Wiktor Kania przyjmowania i odbierania wnioskw o wydanie Karty Biletu Elektronicznego Umowa dotycz ZTM a Danjar przyjmowania i odbierania wnioskw o wydanie Karty Biletu Elektronicznego Umowa dotycz ZTM a Danjar przyjmowania i odbierania wnioskw o wydanie Karty Biletu Elektronicznego na podstawie umowy dzierawy Umowa dotyczy zasad korzystania z przystankw Umowa dotyczy zasad korzystania z przystankw Umowa dotyczy zasad korzystania z przystankw Umowa dotyczy zasad korzystania z przystankw Umowa dotyczy zasad korzystania z przystankw Umowa dotyczy zasad korzystania z przystankw Umowa dotyczy zasad korzystania z przystankw Umowa dotyczy zasad korzystania z przystankw ZTM a Usugi Transportowe Przewz Osb Jerzy Kostrzewa ZTM a Lux Euro Bus ZTM a Sawomir Pcian ZTM a STANBUS S.C. ZTM a Przedsibiorstwo Handlowo-Usugowe Mariola Jakubiec ZTM a Tomaszem Porbnym ZTM a Henrykiem Basiak ZTM a Robertem Krpiskim

31.12.2013r

247
173/ZTM/2013

3.06.2013/ 11.06.2013

31.12.2013r

248
174/ZTM/2013

3.06.2013/ 17.06.2013

31.12.2013r

3.06.2013/ 17.06.2013

249

31.12.2013r

175/ZTM/2013

250
176/ZTM/2013

14.06.2013 18.06.2013

31.12.2016r

251 252 253

14.06.2013 18.06.2013 14.06.2013 18.06.2013 18.06.2013 18.06.2013 18.06.2013 18.06.2013

31.12.2016

177/ZTM/2013

31.12.2016

178/ZTM/2013

31.12.2016

179/ZTM/2013

254
180/ZTM/2013

31.12.2016

255 256 257 258 259 260 261 262 263

19.06.2013 21.06.2013 20.06.2013 24.06.2013 19.06.2013 24.06.2013 28.06.2013

31.12.2016

181/ZTM/2013

31.12.2016

182/ZTM/2013

31.12.2016 Aneks wpity pod umow nr 73/ZTM/2013 Aneks wpity pod umow nr 99/ZTM/2013 13 mies od daty podpisania 30.06.2014

Aneks 1

Aneks dotyczy umowy ZTM a MKK Lublin na utrzymanie toalet Sp. z o.o. Aneks dotyczy umowy ZTM a Express Bus na utrzymanie toalet Umowa dotyczy KBE Umowa dotyczy zakupu wody Umowa dotyczy zasad korzystania z przystankw Umowa dotyczy zasad korzystania z przystankw ZTM a RUCH S.A. ZTM a Nestle Waters Polska ZTM a EkspressBus 31.12.2016 ZTM a KESZ 31.12.2016

Aneks 1/2013

21.06.2013 24.06.2013 19.06.2013 24.06.2013 1.07.2013 24.06.2013/ 3.07.2013 28.06.2013/ 3.07.2013

183/ZTM/2013 184/ZTM/2013 185/ZTM/2013

186/ZTM/2013

264

187/ZTM/2013

26.06.2013/ 3.07.2013 1.07.2013/ 3.07.2013

Umowa dotyczy zasad korzystania z przystankw Umowa dotyczy realizacji komunikacji miejskiej na obszarze Gminy Jastkw Umowa dotyczy zasad korzystania z przystankw Umowa dotyczy zasad korzystania z przystankw

ZTM a Zarobkowy Przewz Osb Adamem Czarneckim ZTM a Gmina Jastkw

31.12.2016 31.12.2013

188/ZTM/2013

265
189/ZTM/2013

266

28.06.2013/ 3.07.2013 2.07.2013/ 3.07.2013

ZTM a AS-1 31.12.2016 ZTM a Usugi Transportowe Markiem Matyjaszczyk

190/ZTM/2013

267
191/ZTM/2013

31.12.2016

268

26.06.2013/ 3.07.2013 4.07.2013/ 5.07.2013

Umowa dotyczy ZTM a MPO SITA wywozu nieczystoci z PSB na Zielonej Aneks dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystankw Aneks dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystankw Umowa z pracownikiem ZTM a Komunikacja Prywatna Jarosaw Baziak ZTM a Samochodowe Usugi TransportoweWiesaw em Pitek Pracodawca ZTM pracownik 31.12.2013 Aneks wpity pod umow nr 100/ZTM/ 2012 Aneks wpity pod umow nr 204/ZTM/ 2012 Przychd zwizany ze stosunkiem pracy objty jest ochron danych osobowych Przychd zwizany ze stosunkiem pracy objty jest ochron danych osobowych Przychd zwizany ze stosunkiem pracy objty jest ochron danych osobowych Przychd zwizany ze stosunkiem pracy objty jest ochron danych osobowych 31.12.2013

Aneks nr 1

269
Aneks nr 1

270
192/ZTM/2013

3.07.2013/ 5.07.2013

1.07.2013/ 5.07.2013

271

193/ZTM/2013

2.07.2013/ 5.07.2013

Umowa z pracownikiem

Pracodawca ZTM pracownik 31.12.2013

272

Aneks nr 2

5.07.2013

273

Aneks wpity pod umow nr 20/ZTM/2013

Pracodawca ZTM pracownik 31.12.2013

Aneks nr 2

5.07.2013

Aneks wpity pod umow nr 25/ZTM/2013

Pracodawca ZTM pracownik

274

Aneks nr 2

5.07.2013

275

Aneks wpity pod umow nr 24/ZTM/2013

Pracodawca ZTM pracownik 31.12.2013

Przychd zwizany ze stosunkiem pracy objty jest ochron danych osobowych Przychd zwizany ze stosunkiem pracy objty jest

Aneks nr 2

5.07.2013

276

Aneks wpity pod umow nr 26/ZTM/2013

Pracodawca ZTM pracownik

31.12.2013

ochron danych osobowych Aneks nr 2 5.07.2013 Aneks wpity pod umow nr 27/ZTM/2013 Pracodawca ZTM pracownik 31.12.2013 Przychd zwizany ze stosunkiem pracy objty jest ochron danych osobowych Przychd zwizany ze stosunkiem pracy objty jest ochron danych osobowych Przychd zwizany ze stosunkiem pracy objty jest ochron danych osobowych Przychd zwizany ze stosunkiem pracy objty jest ochron danych osobowych Przychd zwizany ze stosunkiem pracy objty jest ochron danych osobowych Przychd zwizany ze stosunkiem pracy objty jest ochron danych osobowych

277

Aneks nr 2

5.07.2013

278

Aneks wpity pod umow nr 23/ZTM/2013

Pracodawca ZTM pracownik 31.12.2013

Aneks nr 2

5.07.2013

279

Aneks wpity pod umow nr 22/ZTM/2013

Pracodawca ZTM pracownik 31.12.2013

Aneks nr 2

5.07.2013

280

Aneks wpity pod umow nr 20/ZTM/2013

Pracodawca ZTM pracownik 31.12.2013

Aneks nr 2

5.07.2013

281

Aneks wpity pod umow nr 19/ZTM/2013

Pracodawca ZTM pracownik 31.12.2013

Aneks nr 2

5.07.2013

282

Aneks wpity pod umow nr 28/ZTM/2013

Pracodawca ZTM pracownik 31.12.2013

283

194/ZTM/2013 8.07.2013 195/ZTM/2013 9.07.2013

Umowa dotyczy zasad korzystania z przystankw Umowa dotyczy projektu, wykonania, dostawy, monta, rozbudowy i przeniesienia 2 pktw sprzeday biletw (kioskw) Umowa z pracownikiem

ZTM a Polsecale 31.12.2016 ZTM a MPK Lublin Sp. z o.o. 16.09.2013

284

196/ZTM/2013

8.07.2013/ 9.07.2013

Pracodawca ZTM pracownik 31.12.2013

285

Przychd zwizany ze stosunkiem pracy objty jest ochron danych osobowych Aneks wpity pod umow nr 193/ZTM/2011

286 287

Aneks do umowy

14.06.2013 10.07.2013

Aneks dotyczy umowy ZTM a ZNK najmu lokalu -wywz nieczystoci Umowa dotyczy zasad korzystania z przystankw Umowa dotyczy zasad korzystania z przystankw Umowa dotyczy zasad korzystania z przystankw ZTM a OKEJ

30.06.2014

197/ZTM/2013 8.07.2013/ 10.07.2013 198/ZTM/2013 8.07.2013/ 10.07.2013 199/ZTM/2013 5.07.2013/ 10.07.2013

31.12.2016 ZTM a Usugi Transportowe Stanisawem aszkiewiczem ZTM a Pawe Wiracki 31.12.2016

288

31.12.2016

289

290

Aneks nr 2 8.07.2013/ 10.07.2013 200/ZTM/2013 1.07.2013/ 11.07.2013 201/ZTM/2013 11.07.2013/ Aneks nr 8

Aneks dotyczy umowy ZTM a FamilBus na korzystanie z przystankw Umowa dotyczy przewozu osb na obszarze Gminy Niedrzwica Dua Umowa na wiadczenie usug pocztowych ZTM a Gmin Niedrzwica Dua 30.09.2013 09.07.2015

Aneks wpity pod umow nr 71/ZTM/2012

291

292

ZTM a Poczta Polska

293
202/ZTM/2013

5.07.2013/ 16.07.2013

Aneks dotyczy umowy ZTM a Autosan S.A. na zakup autobusw

Aneks wpity do umowy pod nr 71/ZTM/2011

294 295 296 297 298

17.07.2013 17.07.2013/ 15.07.2013 17.07.2013/ 15.07.2013 17.07.2013/ 16.07.2013 17.07.2013/ 10.07.2013 18.07.2013/ 17.07.2013 18.07.2013/

Umowa dot. dostawy elektronicznych kart zblieniowych Umowa dot. zasad korzystania z przystankw Umowa dot. zasad korzystania z przystankw Umowa dot. zasad korzystania z przystankw Umowa dot. zasad korzystania z przystankw Umowa dot. opracowania, wykonania i nadzoru nad stron internetow wraz z aplikacj na smartfony Umowa dot. realizacji komunikacji miejskiej Umowa dot. realizacji komunikacji miejskiej na obszarze Gminy Wlka Umowa dot. zakupu 3 wiat przystankowych Umowa dot. przygotowania, wykonania i dostaw materiaw reklamowych Umowa dot. zasad korzystania z przystankw Umowa dot. zasad korzystania z przystankw Umowa dot. zasad korzystania z przystankw Umowa dot. zakupu biletw Umowa dot. utrzymania

ZTM a Oto Team s.c. ZTM a Navara Bus

6 miesiecy od daty zawarcia

203/ZTM/2013

31.12.2013 ZTM a Transport Drogowy Grzegorz Brodowski ZTM a Przewz Osb Autokarem Roman Piesta ZTM a Tadeusz Szachtsznajder ZTM a INOVATICA 31.12.2013

204/ZTM/2013

31.12.2013

205/ZTM/2013

31.12.2013

206/ZTM/2013

31.12.2013

207/ZTM/2013

299

300

208/ZTM/2013

10.06.2013 23.07.2013/ 1.07.2013 23.07.2013/

ZTM a Gmina Gusk 30.09.2013 ZTM a Gmina Wlka

209/ZTM/2013

301
210/ZTM/2013

30.09.2013

302

8.07.2013 24.07.2013/ 22.07.2013 24.07.2013/

ZTM a ARRET 14.08.2013 ZTM a STUDIO BIS 31.08.2013

211/ZTM/2013

303
212/ZTM/2013

304 305 306 307 308

22.07.2013 25.07.2013/ 23.07.2013 25.07.2013/ 24.07.2013 25.07.2013/ 30.07.2013 1.08.2013/ 2.08.2013

ZTM a IBIZA TRANS ZTM a LUBATUR

31.12.2016

213/ZTM/2013

31.12.2016 ZTM a Henryk Dziwisz ZTM Z a Przedszkole nr 56 ZTM a MKK Sp. z o.o. a MPK Sp. z o.o.

214/ZTM/2013

31.12.2016 31.12.2013 31.07.2014

215/ZTM/2013 216/ZTM/2013

infrastruktury przystankowej

309

217/ZTM/2013

1.08.2013 5.08.2013 1.08.2013 5.08.2013

Umowa dot. zasad korzystania z przystankw Umowa dot. zasad korzystania z przystankw Umowa dot. zasad korzystania z przystankw Umowa dot. zasad korzystania z przystankw Umowa dot. prowadzenia sprawy przed sdem pierwszej instancji przeciwko Elbiecie Socha Umowa dot. zasad korzystania z przystankw Umowa dot. zasad korzystania z przystankw Umowa dot. zasad korzystania z przystankw Umowa dot. zasad korzystania z przystankw

ZTM a PKS 2 Sp.z o.o.

31.12.2016

218/ZTM/2013

310
219/ZTM/2013

ZTM a Osobowo31.12.2016 Towarowe Przewozy Samochodowe Grzegorz Piotr Kozio ZTM i AS 31.12.2016 ZTM a Exspress Bus 31.12.2016 ZTM a Kancelaria Radcy Prawnego 31.12.2016

311
220/ZTM/2013

6.08.2013 8.08.2013

312
221/ZTM/2013

8.08.2013 9.08.2013

313
222/ZTM/2013

9.08.2013

314
223/ZTM/2013

20.08.2013 22.08.2013

ZTM a TRANS BUS

31.12.2016

315
224/ZTM/2013

20.08.2013 22.08.2013

ZTM a MAXBUS

31.12.2016

316
225/ZTM/2013

21.08.2013 22.08.2013

ZTM a PRZEWOZY OSOBOWE STANBUS MiM WIELEBA S.J. ZTM a BOPART

31.12.2016

317
226/ZTM/2013

20.08.2013 22.08.2013

31.12.2016

318 319

27.08.2013

Umowa dot. zakupu 12 ZTM a Solaris Bus & sztuk trolejbusw Coach

30.09.2014

Aneks nr 1

27.08.2013

Aneks dotyczy umowy ZTM Dyrektor ZTM Aneks wpity do na dostaw trolejbusw i Solaris Bus & Coach umowy pod nr128/ZTM/2012 Umowa dot. zasad korzystania z przystankw ZTM Dyrektor ZTM i KAPTRANS 31.12.2016

227/ZTM/2013

320
Aneks nr 1/2013

28.08.2013/ 29.08.2013

30.08.2013

321
228/ZTM/2013 28.08.2013/ 30.08.2013 29.08.2013/ 30.08.2013

Aneks dotyczy umowy ZTM a Iwona na ustalenie zasad Hunkiewicz korzystania z przystankw Umowa dot. materiaw poligraficznych ZTM a PLAKAPOL 20.12.2013

Aneks wpity pod nr umowy: 132/ZTM/P/2009

322

229/ZTM/2013

323
230/ZTM/2013

Umowa dot. zakupu ZTM a HEGART papieru termicznego w rolkach wraz z wniesieniem Umowa dot. przyczenia do sieci kiosku Umowa dot. zasad ZTM a PGE

8.2014

324 325

9.09.2013

231/ZTM/2013

ZTM a KAPTRANS

31.12.2016

28.08.2013/ 29.08.2013

korzystania z przystankw

Aneks nr 1

4.09.2013

326
232/ZTM/2013

Aneks dotyczy wyduenia terminu dostawy I transzy trolejbusw Umowa dot. zakupu i dostawy samochodu specjalnego z podnonikiem koszowym

ZTM a URSUS S.A.

Aneks wpity pod nr umowy: 138/ZTM/2013 15.05.2014

327
233/ZTM/2013

10.09.2013 10.09.2013

ZTM a P.P.U.H. Elektro Instal Anna Kosteczko

328

11.09.2013

Umowa dot. ZTM a Kancelaria prowadzenia sprawy Radcy Prawnego przed sdem przeciwko P. Bartczak

234/ZTM/2013

329

6.09.2013 11.09.2013

Umowa dot. Zakupu biletw na przejazd rodkami lokalnego transportu zbiorowego

ZTM a XXIII Liceum Oglnoksztaccym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania

330 331 332

Aneks nr 1 12.09.2013 Aneks nr 1 12.09.2013 Aneks nr 3 12.09.2013 235/ZTM/2013 10.09.2013/ 12.09.2013

Aneks dotyczy umowy ZTM a TEMPO na korzystanie z przystankw Aneks dotyczy umowy ZTM a Transport na korzystanie z Drogowy G. przystankw Brodowski Aneks dotyczy umowy ZTM a Biuro na korzystanie z Transportowe BIS przystankw Umowa dotyczy zasad ustalenia na korzystanie z przystankw Aneks dotyczy umowy na korzystanie z przystankw Aneks dotyczy umowy w sprawie sprzeday biletw mPay Umowa dotyczy zasad ustalenia na korzystanie z przystankw Umowa dotyczy zasad ustalenia na korzystanie z przystankw Umowa dotyczy zasad ustalenia na korzystanie z przystankw Umowa dotyczy uytkowania trolejbusw Umowa dzierawy nieruchomoci przy al. Kranickiej 25 Umowa dotyczy zakupu biletw na ZTM a Mini-Bus 31.12.2016 ZTM a Roman Piesta ZTM a mPay

Aneks wpity pod umow nr 113/ZTM/2013 Aneks wpity pod umow nr 204/ZTM/2013 Aneks wpity pod umow nr 78/ZTM/2013

333
Aneks nr 1/2013

334

16.07.2013 16.09.2013 6.09.2013 17.09.2013

Aneks wpity do umowy nr 205/ZTM/2013 Aneks wpity do umowy nr 111/ZTM/P/09 31.12.2016

Aneks nr 2

335
236/ZTM/2013

336
237/ZTM/2013

19.09.2013/ 20.09.2013

ZTM a LIDERTRANS

337
238/ZTM/2013

19.09.2013/ 20.09.2013

ZTM a LOBUS

31.12.2016

338
239/ZTM/2013

9.09.2013/ 20.09.2013

ZTM a Lubelskie Linie Autobusowe

31.12.2016 31.12.2019

339 340 341

26.09.2013 30.09.2013 26.09.2013/ 27.09.2013 27.09.2013/ 27.09.2013

ZTM a MPK Sp. z o.o.

240/ZTM/2013

Gmina Lublin, a ZTM w Lublinie 31.12.2015 ZTM a Zesp Szk 31.12.2013 Chemicznych i

241/ZTM/2013

przejazd rodkami lokalnego transportu zbiorowego

Przemysu Spoywczego w Lublinie, ZTM a MPK Lublin Sp. zo.o. ZTM a Gmina widnik Aneks do umowy nr 175/ZTM/2011

342

Aneks nr 4/2013

30.09.2013

Aneks dotyczy przewozu osb niepenosprawnych Umowa dotyczy realizacji komunikacji miejskiej na obszarze Gminy widnik

242/ZTM/2013

343
243/ZTM/2013

26.09.2013/ 30.09.2013

31.12.2013

344 345 346


244/ZTM/2013 Aneks nr 1

26.09.2013/ 30.09.2013

Umowa dotyczy ZTM a Kancelaria prowadzenia sprawy Radcy Prawnego przed sdem przeciwko T. Bobek i M. Opia Umowa dotyczy dystrybucji biletw ZTM a Sander Aneks wpity do umowy nr 97/ZTM/2013 Aneks wpity do umowy nr 208/ZTM/2013

3.10.2013 3.10.2013

Aneks dotyczy umowy ZTM a Ksero Mix na dzieraw kiosku Umowa dotyczy realizacji komunikacji miejskiej na obszarze Gminy Gusk ZTM a Gmina Gusk

Aneks nr 1

3.10.2013

347
Aneks nr 1 4.10.2013

348
Aneks nr 7 4.10.2013

Aneks dotyczy umowy ZTM a Gmina na realizacj Konopnica komunikacji miejskiej na obszarze Gminy Konopnica Aneks dotyczy umowy ZTM a AKL Sp. j. na przewozy Aneks dotyczy ZTM a AKL Sp. j. umowy na wiadczenie usug przewozowych Aneks dotyczy ZTM a AKL Sp. j. umowy na wiadczenie usug przewozowych Umowa dotyczy dysponowania dziak przy ul. Al. Racawickie Rondo Krwiodawcw 02 ZTM a MPWiK Sp. z o.o.

Aneks wpity do umowy nr 51/ZTM/2013 Aneks wpity do umowy nr 130/ZTM/2010 Aneks wpity do umowy nr 57/ZTM/2010 Aneks wpity do umowy nr 131/ZTM/2010

349 350 351

Aneks nr 12

4.10.2013

Aneks nr 10

4.10.2013

245/ZTM/2013

1.10.2013

352
Aneks nr 6 30.08.2013 9.10.2013 30.08.2013 9.10.2013 11.10.2013

353 354 355 356

Aneks dotyczy ZTM a Irex i Meteor umowy na wiadczenie usug przewozowych Aneks dotyczy ZTM a Irex-1 i umowy na wiadczenie Meteor usug przewozowych Umowa dotyczy zasad korzystania z przystankw Umowa dotyczy zasad korzystania z przystankw Umowa dotyczy sprzeday biletw ZTM a Jan apa 31.12.2016 ZTM a Galicja Express ZTM a Przedszkole z Oddziaami Integracyjnymi nr 12 w Lublinie ZTM a Danjar

Aneks wpity do umowy nr 20/ZTM/2010 Aneks wpity do umowy nr 116/ZTM/2010

Aneks nr 10

246/ZTM/2013

247/ZTM/2013

11.10.2013

31.12.2016

248/ZTM/2013

11.10.2013

357
Aneks nr 1 14.10.2013

31.12.2016 Aneks wpity do umowy nr 128/ZTM/2013 Aneks wpity do umowy nr 98/ZTM/2013

358 359

Aneks dotyczy umowy na dzieraw kiosku Aneks dotyczy umowy na dzieraw kiosku

Aneks nr 1

15.10.2013

ZTM a RUCH S.A.

Aneks nr 1

17.10.2013

360
249/ZTM/2013 22.10.2013

Aneks dotyczy umowy na uyczenie automatw Umowa dotyczy zakupu i dostawy Renault Midlum typ 220.15 Umowa dotyczy zakupu i dostawy Renault Midlum |Typ 270.18 Umowa dotyczy biletomatu Umowa dotyczy wsppracy w zakresie wdroenia i udostpnienia serwisu MOOVIT Umowa dotyczy zakupu biletw komunikacji miejskiej w formie elekrtronicznej Umowa dotyczy realizacji komunikacji miejskiej na obszarze Gminy Wlka Umowa dotyczy zasad korzystania z przystankw Aneks dotyczy umowy przebudow i rozbudow kiosku Umowa dotyczy zasad korzystania z przystankw Aneks dotyczy umowy wyduenia terminu instalacji 1 sztuki automatu

ZTM a MPK Lublin Sp. z o.o.

Aneks wpity do Protokou uzgodnie 3/ZTM/2013

361
250/ZTM/2013 22.10.2013

ZTM a Truck Centrum

362 363
251/ZTM/2013 252/ZTM/2013 22.10.2013 19.09.2013/ 23.10.2013

ZTM a Truck Centrum

ZTM a ASEC ZTM a Tranzmate Ltd. 09.2016

364
253/ZTM/2013

365
254/ZTM/2013

19.09.2013/ 23.10.2013

ZTM a Pango Polska Sp. z o.o. 09.2016

366
255/ZTM/2013

30.09.2013/ 23.10.2013

ZTM a Gmina Wlka

31.12.2013

367 368 369

21.10.2013/ 24.10.2013 21.08.2013/ 24.10.2013

ZTM a Zbigniew Konowaek ZTM a MPK Lublin Sp. z o.o. ZTM a PKS Kozienice ZTM a ASEC

31.12.2016 Aneks wpity do umowy nr 195/ZTM/2013 31.12.2016 Aneks wpity do umowy nr 130/ZTM/2012

Aneks nr 1

256/ZTM/2013 30.10.2013 Aneks nr 3 30.10.2013/ 31.10.2013

370 371 372


259/ZTM/2013 257/ZTM/2013

6.11.2013 258/ZTM/2013 6.11.2013

Umowa dotyczy druku ZTM a Graf Art. biletw Drukarnia Porozumienie o wsppracy w zakresie akcji Nie bd bierny powiadom Umowa dotyczy zasad korzystania z przystankw Aneks dotyczy zasad korzystania z przystankw ZTM a Dzielnicowy Dom Kultury Bronowice ZTM a BOPART 31.12.2013 31.12.2016

373 374 375

30.10.2013/ 6.11.2013 Aneks nr 1/2013 6.11.2013

ZTM a Konrad Kapuciski KAPTRANS

Aneks wpity do umowy nr 231/ZTM/2013 Aneks wpity do umowy nr 231/ZTM/2013 Aneks wpity do umowy nr 200/ZTM/2013

Aneks nr 7

4.11.2013/ 7.11.2013 30.10.2013/ 7.11.2013

Aneks dotyczy umowy ZTM a Mennica na terminala Polska S.A. reklamacyjnego Aneks dotyczy umowy ZTM a Gmina na komunikacj w Niedrzwica Dua Gminie Niedrzwica Dua Umowa dotyczy zasad korzystania z przystankw ZTM a Micha Kucio 31.12.2016

Aneks nr 1

376
260/ZTM/2013

377

4.11.2013/ 7.11.2013

378 379 380 381 382

261/ZTM/2013 4.11.2013/ 7.11.2013 262/ZTM/2013 4.11.2013/ 7.11.2013 Aneks nr 2/2013 7.11.2013/ 8.11.2013

Umowa dotyczy zasad korzystania z przystankw Umowa dotyczy zasad korzystania z przystankw Aneks dotyczy zasad korzystania z przystankw

ZTM a PKS w Puawach ZTM a Janusz Nizio

31.12.2016

31.12.2016 ZTM a Marek Sykua Aneks wpity do umowy nr 24/P/2009

Umowa cesji 8.11.2013 Umowa cesji 8.11.2013 263/ZTM/2013

Umowa cesji do ZTM a MPK Lublin umowy uytkowania nr Sp. z o.o. 186/ZTM/2012 Umowa cesji do ZTM a MPK Lublin umowy uytkowania nr Sp. z o.o. 239/ZTM/2013 Umowa dotyczy komunikacji miejskiej na obszarze Gminy Gusk Umowa dotyczy zakupu biletw Umowa dotyczy zasad korzystania z przystankw Umowa dotyczy zasad korzystania z przystankw Umowa dotyczy zasad korzystania z przystankw Umowa dotyczy zasad korzystania z przystankw Aneks dotyczy zasad korzystania z przystankw Aneks dotyczy zasad korzystania z przystankw ZTM a Gmina Gusk 31.12.2013 ZTM a Przedszkole nr 85 ZTM a Bogdan ukasiewicz ZTM a PKS w Ostrowcu witokrzyskim ZTM a PKS w ukowie ZTM a Gabriel Gorzel ZTM a Garden Service ZTM a Navara Bus

383
264/ZTM/2013

28.10.2013/ 12.11.2013

384 385 386 387 388 389 390 391 392

12.11.2013/ 13.11.2013 265/ZTM/2013 14.11.2013 266/ZTM/2013 14.11.2013 267/ZTM/2013 30.10.2013/ 14.11.2013

31.12.2013

31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016

268/ZTM/2013 14.11.2013 Aneks nr 2/2013 14.11.2013

31.12.2016 Aneks wpity do umowy nr 202/ZTM/2012 Aneks wpity do umowy nr 203/ZTM/2013 21.11.2017

Aneks nr 1/2013

14.11.2013

269/ZTM/2013

15.11.2013

Umowa dotyczy ZTM a MKK Sp. z prowadzenia kontroli o.o. dokumentw przewozu Suplement z dnia 15.11.2013 do umowy nr DZ.382-1-18/13 ZTM a MKK Sp.z o.o. ZTM a Przedszkole nr 79 Magorzata Kapitan

270/ZTM/2013

15.11.2013

393
271/ZTM/2013 18.11.2013

Umowa dotyczy zakupu biletw za przejazd rodkami lokalnego transportu zbiorowego Umowa dotyczy zakupu biletw za przejazd rodkami lokalnego transportu zbiorowego Umowa dotyczy dostawy sprztu komputerowego

31.12.2012

394
272/ZTM/2013 18.11.2013

ZTM a PKP Oddzia Gospodarowania Nieruchomociami w 31.12.2012 Krakowie ZTM a COMTRONIC Sp. z o.o. 21 dni od podpisania Czas nieokrelony 4.11.2014

395 396 397

273/ZTM/2013

30.10.2013 19.11.2013 08.11.2013

Porozumienie o Prezydent Miasta wzajemnej wymianie Lublin, Wydzia danych przestrzennych Planowania a ZTM Porozumienie o ZTM a Uniwersytet

274/ZTM/2013

19.11.2013

wsppracy

Marii CurieSkodowskiej Akademickie Centrum Kultury UMCS Chatka aka ZTM a Ewa Dworniczak czas nieokrelony

275/ZTM/2013

398
276/ZTM/2013

19.11.2013 20.11.2013

Umowa dotyczy dzierawy kiosku na przystanku Rondo Krwiodawcw Umowa dotyczy dostawy drukarek termicznych do czytnikw kontrolerskich 33 sztuki Umowa dotyczy wiadczenia usug przewozu na obszarze Gminy Niedrzwica Dua Aneks dotyczy przewozu osb na obszarze Gminy Niedrzwica Dua Aneks dotyczy zakupu biletw

18.11.2013 21.11.2013

ZTM a Jantar Sp. z o.o.

399

277/ZTM/2013

400
Aneks nr 2

25.11.2013 27.11.2013

ZTM a Gmina Niedrzwica Dua 31.12.2013

27.11.2013

401
Aneks nr 1 29.11.2013

ZTM a Gmina Niedrzwica Dua

Aneks wpity do umowy nr 200/ZTM/2013 Aneks wpity do umowy nr 24/ZTM/2013

402

ZTM a PUP w Lublinie

278/ZTM/2013

22.11.2013 2.12.2013

403

Umowa dotyczy najmu ZTM a MUP nieruchomoci pooonej w Lublinie przy Al. Krasnickiej 25 najem czci budynku A

31.12.2015

404

279/ZTM/2013

25..11.2013 2.12.2013 25.11.2013 2.12.2013

Umowa dotyczy ZTM a Irena Dybaa poddzierawy terenu 31.12.2015 przy Al. Kranickiej 25 Umowa dotyczy najmu ZTM a Konsorcjum nieruchomoci Budowlane KNP Sp. pooonej przyb Al. zoo Kranickiej 25- najem czci budynku A II pitro Umowa dotyczy najmu ZTM a Sawomir nieruchomoci Ciszczyk pooonej w Lublinie przy Al. Krasnickiej 25 najem czci budynku A- 2 pomieszczenia na parterze Umowa dotyczy sukcesywnej dostawy artykuw biurowych ZTM a Annex 30.06.2014 31.12.2015

280/ZTM/2013

405

31.12.2015

281/ZTM/2013

25.11.2013 2.12.2013

406

31.12.2015

407 408 409 410 411 412

282/ZTM/2013

2.12.2013

283/ZTM/2013 284/ZTM/2013

3.12.2013 4.12.2013

Umowa dotyczy najmu ZTM a MPK Sp. z budynku A przez MPK o.o. Porozumienie w ZTM a MSW sprawie oglnopolskiej sieci teletransmisyjnej PESEL-NRT MPLS Umowa na korzystanie ZTM a Ars-Trans z przystankw Aneks dotyczy zasad korzystania z przystankw Aneks dotyczy zasad korzystania z ZTM a Krzysztof Baszczyk ZTM a Henryk Malesa

285/ZTM/2013 Aneks nr 1/2013

2.12.2013/ 5.12.2013 5.12.2013

31.12.2016 Aneks wpity do umowy nr 118/ZTM/2013 Aneks wpity do umowy nr

Aneks nr 1/2013

5.12.2013

przystankw

164/ZTM/2013 ZTM a BP Tour Sp. z o.o. Aneks wpity do umowy nr 203/ZTM/2012

413

Aneks nr 1/2013

5.12.2013

Aneks dotyczy zasad korzystania z przystankw

286/ZTM/2013

414
Aneks nr 1/2013

19.11.2013/ 6.12.2013

Umowa dotyczy ZTM a Politechnika badania zuycia energii Lubelska przez trolejbus marki URSUS typu T70116 Aneks dotyczy dzierawy kiosku Dzierawa kioskw Umowa dotyczy zakupu biletw Umowa dotyczy dostawy czytnikw kontrolerskich Umowa dotyczy zakupu biletw na przejazd rodkami lokalnego transportu zbiorowego ZTM a Ew Dworniczak ZTM a Ksero-Mix ZTM a Przedszkole nr 44 ZTM a Comtronic Grudzie 2016 31.12.2014 Aneks wpity do umowy nr 275/ZTM/2013

415 416 417 418

10.12.2013

287/ZTM/2013 288/ZTM/2013 289/ZTM/2013

17.12.2013 12.12.2013/ 13.12.2013 16.12.2013/ 17.12.2013 13.12.2013/ 19.12.2013

290/ZTM/2013

419
Aneks nr 1

ZTM a Przedszkole nr 70

31.12.2014

420

19.12.2013

Aneks dotyczy umowy ZTM a Przedszkole sprzeday biletw nr 14 Umowa dotyczy ZTM a Hubertus ustalenia zasad korzystania z przystankw na terenie Gminy Lublin Umowa dotyczy ZTM a EMIR ustalenia zasad korzystania z przystankw na terenie Gminy Lublin Aneks dotyczy umowy ZTM a LLA ustalenia zasad Sp.z o.o. korzystania z przystankw na terenie Gminy Lublin Aneks dotyczy umowy ZTM a Henryk ustalenia zasad Banaszek korzystania z przystankw na terenie Gminy Lublin Aneks dotyczy umowy ZTM a Trzeci Urzd d zakupu biletw na Skarbowy , przejazd rodkami lokalnego transportu zbiorowego Aneks dotyczy umowy ZTM a Przedszkole zakupu biletw na nr 33 im. Kubusia przejazd rodkami Puchatka lokalnego transportu zbiorowego Aneks dotyczy umowy ZTM a Przedszkole zakupu biletw na nr 56 przejazd rodkami lokalnego transportu zbiorowego Aneks dotyczy umowy Gmina Lublin- a na wykonywania MPK Lublin Sp. z o. przewozw o. Aneks dotyczy umowy ZTM a Szkoa

31.12.2014 31.12.2016

Aneks wpity do umowy nr 7ZTM/2012

291/ZTM/2013

421
292/ZTM/2013

5.12.2013/ 20.12.2013

422
Aneks nr 1

10.12.2013/ 20.12.2013

31.12.2016

20.12.2013

423
Aneks nr 1 20.12.2013

Aneks wpity do umowy nr 238/ZTM/2013

424
Aneks nr 3 19.12.2013 23.12.2013

Aneks wpity do umowy nr 111/ZTM/2013

425
Aneks nr 1

Aneks wpity do umowy nr 106/ZTM/2011

426
Aneks nr 1

20.12.2013 23.12.2013

Aneks wpity do umowy nr 224/ZTM/2011

427
Aneks nr 16

23.12.2013 23.12.2013

Aneks wpity do umowy nr 215/ZTM/2013

428 429

3.12.2013 23.12.2013 20.12.2013

Aneks wpity do umowy nr 4260/ZTM/2009 Aneks wpity do

Aneks nr 1

23.12.2013

zakupu biletw na przejazd rodkami lokalnego transportu zbiorowego Aneks dotyczy umowy zakupu biletw na przejazd rodkami lokalnego transportu zbiorowego

Podstawowa nr 30 im. Krla Kazimierza Wielkiego ZTM a I liceum Oglnoksztacce im. Staszica, Stanisaw Sto

umowy nr 86/ZTM/2013

Aneks nr 2

430
Aneks nr 3

20.12.2013 23.12.2013

Aneks wpity do umowy nr 35/ZTM/2012

23.12.2013

431
Aneks nr 1 17.12.2013 23.12.2013

Aneks dotyczy umowy ZTM a Gimnazjum zakupu biletw na nr 7 im. Jana przejazd rodkami Kochanowskiego lokalnego transportu zbiorowego Aneks dotyczy umowy ZTM a Miejski zakupu biletw na Urzd Pracy w przejazd rodkami Lublinie lokalnego transportu zbiorowego Aneks dotyczy umowy ZTM a Gimnazjum zakupu biletw na nr 18 im., Macieja przejazd rodkami Rataja lokalnego transportu zbiorowego Aneks dotyczy umowy zakupu biletw na przejazd rodkami lokalnego transportu zbiorowego ZTM a Zesp Szk Chemicznych i Przemysu Spoywczego w Lublinie,

Aneks wpity do umowy nr 107/ZTM/2011

432
Aneks nr 1

Aneks wpity do umowy nr 147/ZTM/2013

23.12.2013

433
Aneks nr 1 19.12.2013 23.12.2013

Aneks wpity do umowy nr 109/ZTM/2011 Aneks wpity do umowy nr 241/ZTM/2013

434
Aneks nr 3

435
Aneks nr 2

19.12.2013 23.12.2013

Aneks dotyczy umowy ZTM a IV Liceum zakupu biletw na Oglnoksztacce im. przejazd rodkami S. Sempoowskiej lokalnego transportu zbiorowego Aneks dotyczy umowy ZTM a Przedszkole zakupu biletw na nr 57 w Lublinie, przejazd rodkami lokalnego transportu zbiorowego Aneks dotyczy umowy ZTM a Gimnazjum zakupu biletw na nr 15 im. Jana Pawa przejazd rodkami II w Lublinie, lokalnego transportu zbiorowego Aneks dotyczy umowy zakupu biletw na przejazd rodkami lokalnego transportu zbiorowego ZTM a Szkoa Podstawowa nr 3 im. Juliusza Sowackiego w Lublinie,

Aneks wpity do umowy nr 141/ZTM/2011

23.12.2013

436
Aneks nr 3 19.12.2013 23.12.2013

Aneks wpity do umowy nr 143/ZTM/2012

437
Aneks nr 1

Aneks wpity do umowy nr 212/ZTM/2011

23.12.2013

438
Aneks nr 2 19.12.2013 23.12.2013

Aneks wpity do umowy nr 4/ZTM/2013

439
Aneks nr 3

Aneks dotyczy umowy ZTM a Przedszkole zakupu biletw na nr 48 w Lublinie, przejazd rodkami lokalnego transportu zbiorowego Aneks dotyczy umowy ZTM a Zesp Szk zakupu biletw na nr 8 w Lublinie przejazd rodkami lokalnego transportu zbiorowego Aneks dotyczy umowy ZTM a Pastwowe zakupu biletw na Szkoy Budownictwa przejazd rodkami i Geodezji w Lublinie lokalnego transportu zbiorowego Aneks dotyczy umowy ZTM a Zesp Szk zakupu biletw na nr 11 w Lublinie przejazd rodkami

Aneks wpity do umowy nr 8/ZTM/2012

23.12.2013

440
Aneks nr 1 19.12.2013 23.12.2013

Aneks wpity do umowy nr 211/ZTM/2011

441
Aneks nr 2

Aneks wpity do umowy nr 140/ZTM/2013

442

23.12.2013

Aneks wpity do umowy nr 62/ZTM/2012

lokalnego transportu zbiorowego Aneks nr 2 19.12.2013 23.12.2013 Aneks dotyczy umowy ZTM a Szkoa zakupu biletw na Podstawowa nr 2 im. przejazd rodkami Jana Kochanowskiego lokalnego transportu zbiorowego Aneks dotyczy umowy zakupu biletw na przejazd rodkami lokalnego transportu zbiorowego ZTM a Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecice w Polsce Aneks wpity do umowy nr 156/ZTM/2012

443
Aneks nr 1

444
Aneks nr 2

20.12.2013 23.12.2013

Aneks wpity do umowy nr 191/ZTM/2012

445
Aneks nr 3

20.12.2013 23.12.2013

Aneks dotyczy umowy ZTM a Przedszkole zakupu biletw na nr 34 w Lublinie, przejazd rodkami lokalnego transportu zbiorowego Aneks dotyczy umowy ZTM a Pierwszy zakupu biletw na Urzd Skarbowy w przejazd rodkami Lublinie lokalnego transportu zbiorowego Aneks dotyczy umowy ZTM a Przedszkole zakupu biletw na nr 64 w Lublinie przejazd rodkami lokalnego transportu zbiorowego Aneks dotyczy umowy zakupu biletw na przejazd rodkami lokalnego transportu zbiorowego ZTM a Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

Aneks wpity do umowy nr 64/ZTM/2012

446
Aneks nr 2

23.12.2013 30.12.2013

Aneks wpity do umowy nr 129/ZTM/2011

30.12.2013

447
Aneks nr 1 19.12.2013 30.12.2013

Aneks wpity do umowy nr 5/ZTM/2012

448
Aneks nr 3

Aneks wpity do umowy nr 167/ZTM/2013

30.12.2013

449
293/ZTM/2013 23.12.2013/ 30.12.2013

Aneks dotyczy umowy ZTM a Gimnazjum zakupu biletw na nr 9 przejazd rodkami lokalnego transportu zbiorowego Umowa dotyczy zakupu biletw na przejazd rodkami lokalnego transportu zbiorowego ZTM a Lubelski Urzd Skarbowy w Lublinie

Aneks wpity do umowy nr 140/ZTM/2011

450
Aneks nr 3

31.12.2014

451
Aneks nr 3

23.12.2013/ 30.12.2013

Aneks dotyczy umowy ZTM a SPOEM zakupu biletw na przejazd rodkami lokalnego transportu zbiorowego Aneks dotyczy umowy ZTM a Szkoa zakupu biletw na Podstawowa nr 31 przejazd rodkami lokalnego transportu zbiorowego Aneks dotyczy umowy ZTM a Szkoa zakupu biletw na Podstawowa nr 4 przejazd rodkami lokalnego transportu zbiorowego Aneks dotyczy umowy ZTM a Skarb zakupu biletw na Pastwa przejazd rodkami lokalnego transportu zbiorowego Aneks dotyczy umowy ZTM a Dom zakupu biletw na Dziecka im. J. przejazd rodkami Korczaka lokalnego transportu zbiorowego

Aneks wpity do umowy nr 146/ZTM/2011

30.12.2013

452
Aneks nr 2 24.12.2013/ 30.12.2013

Aneks wpity do umowy nr 187ZTM/2011

453
Aneks nr 2

Aneks wpity do umowy nr 9/ZTM/2012

454
Aneks nr 2

24.12.2013/ 30.12.2013

Aneks wpity do umowy nr 12/ZTM/2012

455

20.12.2013/ 30.12.2013

Aneks wpity do umowy nr 115/ZTM/2012

Aneks nr 2

30.12.2013

456
Aneks nr 1 31.12.2013

Aneks dotyczy umowy ZTM a Przedszkole zakupu biletw na nr 3 przejazd rodkami lokalnego transportu zbiorowego Aneks dotyczy umowy ZTM a Irena Dybaa na dzieraw kiosku Aneks dotyczy umowy ZTM a Przedszkole zakupu biletw na nr 10 przejazd rodkami lokalnego transportu zbiorowego Aneks dotyczy umowy zakupu biletw na przejazd rodkami lokalnego transportu zbiorowego ZTM a Regionalna Dyrekcja Ochrony rodowiska w Lublinie

Aneks wpity do umowy nr 4/ZTM/2012

457

Aneks wpity do umowy nr 279/ZTM/2013 Aneks wpity do umowy nr 44/ZTM/2012

Aneks nr 2

458
Aneks nr 3

27.12.2013/ 30.12.2013

459
Aneks nr 3

23.12.2013/ 31.12.2013

Aneks wpity do umowy nr 152/ZTM/2011

460
Aneks nr 2

30.12.2013/ 31.12.2013

Aneks dotyczy umowy ZTM a Szkoa zakupu biletw na Podstawowa nr 27 przejazd rodkami lokalnego transportu zbiorowego Aneks dotyczy umowy ZTM a Przedszkole zakupu biletw na nr 72 przejazd rodkami lokalnego transportu zbiorowego Aneks dotyczy umowy ZTM a ADREM zakupu biletw na przejazd rodkami lokalnego transportu zbiorowego Aneks dotyczy umowy ZTM a Powiatowa zakupu biletw na Stacja Sanitarnoprzejazd rodkami Epidemiologiczna lokalnego transportu zbiorowego Aneks dotyczy umowy ZTM a Gimnazjum zakupu biletw na nr 14 przejazd rodkami lokalnego transportu zbiorowego Umowa dotyczy dostawy materiaw eksploatacyjnych ZTM a GSC Poland Sp. z o.o.

Aneks wpity do umowy nr 105/ZTM/2011

461
Aneks nr 3

27.12.2013/ 31.12.2013

Aneks wpity do umowy nr 16/ZTM/2012

462
Aneks nr 2

24.12.2013/ 31.12.2013

Aneks wpity do umowy nr 213/ZTM/2011

463
Aneks nr 3

30.12.2013/ 31.12.2013

Aneks wpity do umowy nr 17/ZTM/2012

31.12.2013

464
294/ZTM/2013 31.12.2013 Aneks nr 2 31.12.2013

Aneks wpity do umowy nr 210/ZTM/2011

465

466
Aneks nr 3 31.12.2013

Aneks dotyczy umowy ZTM a MPWiK Sp. zakupu biletw na z o.o. przejazd rodkami lokalnego transportu zbiorowego Aneks dotyczy umowy zakupu biletw na przejazd rodkami lokalnego transportu zbiorowego ZTM a Specjalny Orodek SzkolnoWychowawczy dla Dzieci i modziey Niesyszcej i Sabosyszcej

Aneks wpity do umowy nr 6/ZTM/2012

467

Aneks wpity do umowy nr 225/ZTM/2011

Aneks nr 2

468
295/ZTM/2013

20.12.2013/ 31.12.2013

Aneks dotyczy umowy ZTM a Przedszkole zakupu biletw na nr 22 przejazd rodkami lokalnego transportu zbiorowego Umowa dotyczy najmu ZTM a Centertel Sp. powierzchni w z o.o. 31.12.2015 r. biurowcu B

Aneks wpity do umowy nr 11/ZTM/2012

469

25.11.2013/ 31.12.2013

You might also like