TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ

Lector univ. dr. Gabriel Jinga
Catedra de Contabilitate, Audit si Control de Gestiune ASE Bucuresti

Cuprins
Notiuni generale 1. Ce este TVA 2. Aplicare teritoriala 3. Legislatie aplicabila 4. Operatiuni impozabile 5. Persoane impozabile 6. Livrari de bunuri 7. Achizitii intracomunitare 8. Prestari de servicii 9. Persoana obligata la plata 10. Fapt generator. Exigibilitate 11. Baza impozabila 12. Cote 13. Conditii deducere 14. Evidenta
15. 16. 17.

18.

19.

Calcul si plata Declarare Noutati introduse la 01.01.2012 Noutati introduse la 01.07.2012 Studii de caz

2

NOŢIUNI DE BAZĂ PRIVIND TVA

3

1. CE ESTE TVA?

Impozit pe consum: trebuie colectat de către statul unde are loc consumul final
Colectat prin intermediul persoanelor inregistrate in scop de TVA care lucrează astfel în calitate de “perceptor fiscal” pentru stat Nu este un cost pentru plătitorul de TVA, ci influenţează numai fluxul de numerar (cash-flowul). Este un cost pentru neplătitorul de TVA.
4

2007 teritoriul de aplicare a TVA = România  După 01. Malta. Ungaria. Republica Slovacia. Portugalia. Polonia. Finlanda. Republica Cehă. Franţa. Danemarca. Irlanda. Spania. Olanda. România. Cipru.01.01. Suedia şi Regatul Unit al Marii Britanii. Bulgaria. Belgia. 5 . Letonia. Slovenia.2. Luxembourg. Italia.2007 teritoriul de aplicare a TVA = Comunitatea Comunitate = State membre – teritorii + teritorii UE excluse incluse  State Membre: Austria. Grecia. Estonia. APLICARE TERITORIALĂ Până la 01. Lituania. Germania.

România: Legea 571/2003.3. Titlul VI TVA În caz de conflicte  Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene http://ec.europa.htm .eu/taxation_customs/common/infringements/case_law/ 6 index_en. LEGISLAŢIE APLICABILĂ La nivel european: Directiva 112/2006 La nivelul statelor membre: Legislaţiile statelor membre care preiau directivele.

c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizată de o persoană impozabilă. OPERAŢIUNI IMPOZABILE Sunt operaţiuni impozabile în România cele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: Art. în conformitate cu prevederile art. d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor să rezulte din una dintre activităţile economice prevăzute la art. 126 Cod fiscal a) operaţiunile care. constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii.130. b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi în România. 127 alin. efectuate cu plată. 128 . (2) 7 . 127 alin. în sensul art. acţionând ca atare.4. în sfera taxei. 132 şi 133. astfel cum este definită la art. (1).

1441). dar este permisă deducerea taxei datorate sau achitate pentru achiziţii c) operaţiuni SFD (scutite de taxă fără drept de deducere. 140 Art. d) importuri şi achiziţii intracomunitare de bunuri 8 .4. pentru care nu se datorează taxa şi nu este permisă deducerea taxei datorate sau achitate pentru achiziţii. pentru care se aplică cotele prevăzute la art. 143 . art. 126 Cod fiscal b) operaţiuni SDD (scutite de taxă cu drept de deducere. art. OPERAŢIUNI IMPOZABILE Operaţiunile impozabile pot fi: a) operaţiuni TAXABILE. pentru care nu se datorează taxa. 141).

Operaţiunea este efectuată de o persoană impozabilă ce acţionează ca atare? DA Când aplic TVA? NU Nu se datorează TVA NU 2.4. Operaţiunea este cuprinsă în sfera TVA? DA Nu se datorează TVA 3. -importator 9 . Se aplică vreo scutire? NU DA 5. Cine este persoana obligată la plata TVA în România? TVA este datorată de: -furnizor. OPERAŢIUNI IMPOZABILE .5 ÎNTREBĂRI DE BAZĂ 1. Operatiunea are loc în România? DA NU Nu se datorează TVA în Romania Nu se datorează TVA 4. -cumpărător.

orice activitate economică. în mod independent. 127 C. Persoană impozabilă = orice persoană care desfăşoară. PERSOANE IMPOZABILE/NEIMPOZABILE  Art. în orice loc din lume Persoană neimpozabilă = o persoană care nu desfăşoară activităţi economice în niciun loc din lume  10 . fisc.5.

127 C. Persoane neimpozabile:  persoane fizice care lucrează în baza unui contract individual de muncă  instituţii  persoane publice care realizează numai operaţiuni cu titlu gratuit 11 . fisc.5. PERSOANE IMPOZABILE/NEIMPOZABILE Art.

PERSOANE IMPOZABILE/NEIMPOZABILE Normale Plătitori de TVA Obligate să se înregistreze cu art.5. 153 Impozabile Exceptate Persoane Întreprinderi mici Fac numai operaţiuni scutite fara drept de deducere (Ex.: bănci) Grupul celor 3 neplătitori Obligate să se înregistreze cu art. ONG Persoane fizice neimpozabile Neplătitori12 de TVA . 1531 Neimpozabile Persoane juridice neimpozabile Ex: Institutii publice.

13 Art. dar în contul altei persoane. a achiziţionat şi livrat bunurile respective ea însăşi. În cazul a două sau mai multe transferuri succesive ale dreptului de proprietate asupra unui bun. LIVRĂRI DE BUNURI . care acţionează în nume propriu. fiecare transfer este considerat o livrare separată a bunului.6.6) C. chiar dacă bunul este transportat direct beneficiarului. 128 (1.CONCEPTE DE BAZĂ Livrare = dreptul de a dispune de bunuri ca şi un proprietar Se consideră că o persoană impozabilă. fiscal .2. într-o livrare de bunuri. în calitate de intermediar.

fiscal a) predarea efectivă a bunurilor către o altă persoană.CONCEPTE DE BAZĂ Operaţiuni asimilate livrărilor de bunuri: Art. 128 (3) C. ca urmare a unui contract care prevede că plata se efectuează în rate sau a oricărui alt tip de contract care prevede că proprietatea este atribuită cel mai târziu în momentul plăţii ultimei sume scadente. în schimbul unei despăgubiri 14 . în urma executării silite c) trecerea în domeniul public a unor bunuri din patrimoniul persoanelor impozabile.6. cu excepţia contractelor de leasing b) transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor. în condiţiile prevăzute de legislaţia referitoare la proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia. LIVRĂRI DE BUNURI .

fiscal a) preluarea bunurilor mobile achiziţionate sau produse de către aceasta pentru a fi utilizate în scopuri care nu au legătură cu activitatea economică desfăşurată sau pentru a fi puse la dispoziţie altor persoane în mod gratuit. 128 (4) C. 8) c) Orice distribuire de bunuri din activele unei persoane impozabile către asociaţii sau acţionarii săi. dacă taxa aferentă a fost dedusă total sau parţial b) bunurile constatate lipsă din gestiune (exceptie alin. Situatiile de mai sus le regăsim denumite generic LIVRARI CATRE SINE 15 .6. LIVRĂRI DE BUNURI . dacă taxa aferentă bunurilor respective sau părţilor lor componente a fost dedusă total sau parţial.CONCEPTE DE BAZĂ Operatiuni asimilate livrărilor de bunuri: Art.

6. de protocol/reprezentare. pentru încercarea produselor sau pentru demonstraţii la punctele de vânzare. precum şi bunurile pierdute ori furate. fiscal b) bunurile de natura stocurilor degradate calitativ. care nu mai pot fi valorificate. dovedite legal Art. în limitele prevăzute prin lege e) acordarea în mod gratuit de bunuri ca mostre în cadrul campaniilor promoţionale.CONCEPTE DE BAZĂ Nu constituie livrare de bunuri: a) bunurile distruse ca urmare a unor calamităţi naturale sau a unor cauze de forţă majoră. în cadrul acţiunilor de sponsorizare. precum şi alte bunuri acordate în scopul stimulării vânzărilor (!!! condiții Norme) f) acordarea de bunuri de mică valoare. 128 (8) C. în mod gratuit. precum şi alte destinaţii prevăzute de lege (!!! condiții Norme) 16 . LIVRĂRI DE BUNURI . de mecenat. precum şi activele corporale fixe casate (!!! condiții Norme) c) perisabilităţile.

fisc. 1301 C. 128 (9) C.CONCEPTE DE BAZĂ  LIVRARE/ACHIZIŢIE INTRACOMUNITARĂ (LIC/AIC) Art. fisc. LIVRĂRI DE BUNURI . ROMÂNIA X furnizor BUNURI Italia Y destinatar Art.6. 17 Transportul se face: fie de către furnizor. fie de către destinatar fie de către altă persoană în contul unuia dintre cei doi În România are loc o livrare intracomunitară În Italia are loc o achiziţie intracomunitară .

cu excepţia non-transferurilor. X persoană impozabilă în România Transfer de bunuri Transportul se face: • fie de către X. LIVRĂRI DE BUNURI .CONCEPTE DE BAZĂ  TRANSFER (TR) – operatiune asimilata LIC ROMÂNIA Italia Bunurile se utilizează în scopul activităţii economice a lui X Art. • fie de către altă persoană în contul lui X Transferul este orice operaţiune de mai sus. fisc.6. 18 . 128 (10) C.

prestări servicii. X persoană impozabilă în România Transfer de bunuri Transportul se face: • fie de către X.6. fostele regimuri suspensive etc. .CONCEPTE DE BAZĂ  NON-TRANSFER (NTR) ROMÂNIA Italia Bunurile se utilizează pentru Art.LIVRĂRI DE BUNURI . 128 (12) C. • fie de către altă persoană în contul lui X -tranzacţii în care locul este în Italia 19 -unele operaţiuni: utilizare temporară.cu condiţia ca bunul să se întoarcă în România . fisc.

6. Import ROMÂNIA NON-Comunitate Export 20 . 131 C.CONCEPTE DE BAZĂ  IMPORT / EXPORT Art. fisc.LIVRĂRI DE BUNURI .

trenurilor: locul de plecare a transportului de pasageri 21 Excepţie:   . Bunuri livrate la bordul navelor. dacă bunurile nu se transportă: locul unde sunt puse la dispoziţia cumpărătorului Bunuri care se instalează: locul unde se face instalarea sau montajul. LIVRĂRI DE BUNURI . fiscal   dacă bunurile se transportă: locul unde începe transportul.CONCEPTE DE BAZĂ LOCUL LIVRĂRII Regulă generală: Art. aeronavelor. 132 (1) C.6.

ca şi un proprietar de bunuri transportate dintr-un stat membru într-un alt stat membru.ACHIZIŢII INTRACOMUNITARE Achiziţia intracomunitară de bunuri = obţinerea dreptului de a dispune.locul unde se găsesc bunurile în momentul în care se încheie expedierea sau transportul bunurilor sau SM care acordă codul de TVA al clientului 22 . Transferul din alt SM = operatiune asimilată AIC în România Locul operaţiunii .7.

ACHIZIŢII INTRACOMUNITARE Persoana obligată la plată: cel care face achiziţia a) b) Cei înregistraţi cu 153: taxare inversă Cei înregistraţi cu 1531: plată 23 .7.

129 C. gratuit serviciile care fac parte din activitatea economică a persoanei impozabile. fisc. de a nu concura cu altă persoană sau de a tolera o acţiune ori o situaţie. o angajamentul de a nu desfăşura o activitate economică. închirierea de bunuri sau transmiterea folosinţei bunurilor în cadrul unui contract de leasing. PRESTĂRI DE SERVICII . utilizarea temporară a activelor în scopuri care nu au legătură cu activitatea economică sau pentru a fi puse la dispoziţie altor persoane.CONCEPTE DE BAZĂ Prestare de servicii = orice operaţiune care nu constituie livrare de bunuri o Prestările de servicii cuprind şi operaţiuni cum sunt: Art.8. prestate în mod gratuit pentru uzul personal al angajaţilor săi sau pentru uzul altor persoane 24 Dar și Prestări către sine o o .

2): locul unde beneficiarul este stabilit sau are un sediu fix B2C (art 133 alin. catering. restaurant. închiriere auto pe termen scurt.3): locul unde prestatorul este stabilit sau are un sediu fix Excepţii B2B (art 133 alin. 5 si 6) 25 25 . locul prestării pentru accesul la evenimente cultural artistice. 4 si 7): locul bunului imobil.CONCEPTE DE BAZĂ LOCUL PRESTĂRII Reguli generale: B2B (art 133 alin. Excepţii B2C (art 133 alin. PRESTĂRI DE SERVICII . etc.8.

cu:  o adresă a sediului activităţii/sediului fix din Comunitate  un cod valid de TVA atribuit de autorităţile fiscale ale unui stat membru persoana impozabilă stabilită în afara Comunităţii. cu:  codul de înregistrare în scopuri TVA sau un cod similar  alte documente relevante din care să rezulte că beneficiarului este o persoană impozabilă/desfăşoară activitate economică (de la documente emise de autoritatea fiscală până la documente printate de pe website-ul comopaniei • !!! Dacă beneficiarul nu face dovada că este persoană impozabilă. PRESTĂRI DE SERVICII – B2B Dovada faptului că beneficiarul este persoană impozabilă se face pe baza următoarelor documente: • persoana impozabilă stabilită în Comunitate.8. se va aplica regula B2C 26 26 .

locul unde se efectuează transportul. respectiv.8. trenurilor – locul prestării – locul prestării efective. inclusiv cele realizate la bordul navelor.locul unde sunt situate bunurile imobile servicii de transport de persoane – locul prestarii . locul de plecare a transportului de călători 27 27 • • • . 133 alin.art.locul unde mijlocul de transport este pus efectiv la dispoziţia clientului serviciile de restaurant si catering. aeronavelor.(4) • serviciile legate de bunuri imobile – locul prestarii . în funcţie de distanţele parcurse închirierea mijloacelor de transport pe termen termen scurt – locul prestarii . PRESTĂRI DE SERVICII – EXCEPTII Set 1 – Excepţii de la ambele reguli de baza .

a unui bun imobil prin natura sa. PRESTĂRI DE SERVICII – EXCEPTII Exemple de servicii efectuate în legătură cu bunurile imobile:       acordare de drepturi de utilizare a bunurilor imobile (inclusiv spatii de parcare. serviciile arhitecţilor societăţilor care asigură supravegherea pe şantier) lucrările de construcţii-montaj. curătare si demolare. instalare. finisare.8. transformare. precum şi orice operaţiune ce se efectuează în legătură cu livrarea de bunuri mobile si încorporarea acestora într-un bun imobil astfel încât bunurile mobile devin bunuri imobile prin destinaţia lor activitatile de evaluare a bunurilor imobile serviciile de administrare a bunurilor imobile serviciile juridice legate de cesiunea sau transferul titlului de28 proprietate asupra unui bun imobil 28 . spatii de depozitare) pregătire şi coordonare a lucrărilor de construcţii (ex. reparaţii. intretinere.

se consideră că locul prestării este: • în România. către un beneficiar persoană neimpozabilă stabilit în afara Comunităţii. 29 • . dacă utilizarea şi exploatarea efectivă a serviciilor au loc în România. în beneficiul persoanelor neimpozabile stabilite în afara UE  art. 133 alin. PRESTĂRI DE SERVICII – EXCEPTII Set 2 – Excepţii de la regula B2C:  art. când acestea sunt prestate de o persoană impozabilă care îşi are sediul activităţii economice /sediul fix în afara Comunităţii. (5): • • • • • • servicii de intermediere transportul de bunuri serviciile de transport intracomunitar serviciile accesorii transportului lucrarile si evaluarile bunurilor mobile corporale servicii intangibile . în afara Comunităţii. 29 dacă utilizarea şi exploatarea efectivă a serviciilor au loc în afara Comunităţii. către un beneficiar persoană neimpozabilă stabilit în România.8. 133 alin. (6): serviciile de închiriere şi leasing cu mijloace de transport. când acestea sunt prestate de o persoană impozabilă care are sediul activităţii economice /sediul fix în România.

fisc. 30 30 Art. artistice. când aceste servicii sunt prestate către o persoană impozabilă nestabilită pe teritoriul Comunităţii. PRESTĂRI DE SERVICII – EXCEPTII Set 3 – Excepţii de la regula B2B: art. Art. ştiinţifice. manipulare şi servicii similare acestora. precum încărcare. cum ar fi târgurile şi expoziţiile. 133 (8) • • . dacă utilizarea şi exploatarea efectivă a serviciilor au loc în afara Comunităţii. locul prestării se consideră a fi în afara Comunităţi. servicii constând în lucrări asupra bunurilor mobile corporale şi evaluări ale bunurilor mobile corporale. pentru: • • • activităţi accesorii transportului. când aceste servicii sunt prestate către o persoană impozabilă stabilită în România. serviciile legate de acordarea accesului la evenimente culturale.locul în care evenimentele se desfăşoară efectiv servicii de transport de bunuri efectuate în România. (7). 133 alin. 133 (7) C. de divertisment sau alte evenimente similare. sportive. locul prestării se consideră a fi în România dacă utilizarea şi exploatarea efectivă a serviciilor au loc în România. educaţionale. locul prestării . precum şi pentru serviciile auxiliare legate de acordarea acestui acces.8. serviciile de transport de bunuri efectuate în afara Comunităţii. descărcare.

. Persoana obligată la plată = beneficiarul  va calcula TVA şi plăteşte (dacă e neplătitor de TVA/plătitor în regim mixt) sau o aplică mecanismul taxării inverse (dacă e plătitor). 150 C.9. PERSOANA OBLIGATĂ LA PLATĂ Persoana obligată la plată = furnizorul  va factura cu TVA aferent locului unde se desfăşoară operaţiunea. o 31 Art. fisc.

hârtie cartonată şi carton. Masa lemnoasă pe picior precum şi materialul lemnos stabilit prin OMEF 1579/2007 Art. 12 din directivă Doar categoriile nominalizate 32 .şi furnizorul şi beneficiarul sunt înregistraţi în scop de TVA cu art. rezultate din valorificarea acestora deşeuri feroase şi neferoase.locul operaţiunii este în România . 153 Condiţie Deşeurile şi materiile prime secundare. material textil. 160 Materialul lemnos Certificate de emisii de gaze cu efect de seră Cereale si plante tehnice Transferul să se facă în conformitate cu art.9. cauciuc şi plastic. Condiţii de aplicare: . deşeuri de materiale reciclabile şi materiale reciclabile uzate constând în hârtie. PERSOANA OBLIGATĂ LA PLATĂ Măsuri de simplificare (taxare inversă). cioburi de sticlă şi sticlă.

10. După această dată se calculează majorările de întârziere. 33 . FAPTUL GENERATOR ŞI EXIGIBILITATEA  Faptul generator: data realizării operaţiunii impozabile  Exigibilitatea taxei: data de la care autorităţile fiscale pot solicita plata taxei !A nu se confunda cu  Exigibilitatea plăţii taxei: data la care persoana este obligată să efectueze plata taxei.

taxelor agricole 34 sau alte taxe comunitare. . energie eletrică.Importuri: data la care se supun plăţii taxelor vamale. apă. 134-136 C. . .Prestări servicii decontate pe bază de situaţii de lucrări : data emiterii situaţiilor de lucrări sau. Exceptie: data predarii catre beneficiar. in cazul platii in rate . dar nu mai mult de 1 an. telefon): ultima zi a perioadei specificată în contract pentru plată.Bunuri corporale (inclusiv imobile): data transferului titlului de proprietate. Excepţii: . după caz. concesionare. . a acceptării acestora de beneficiar. leasing.10.Bunuri livrate pentru testare sau verificarea conformităţii: data la care beneficiarul devine proprietar al bunurilor. . .Stocuri puse la dispoziţia clientului: data la care la care beneficiarul devine proprietar al bunurilor. .Bunuri vândute în consignaţie: data la care beneficiarul devine proprietar al bunurilor.Livrări de bunuri şi prestări servicii care se fac continuu (gaze naturale.Închirere. arendare: data plăţii specificată în contract. Art. fisc. FAPTUL GENERATOR ŞI EXIGIBILITATEA Faptul generator Regula generală: Faptul generator = data livrării bunului sau prestării serviciilor.

fisc. dacă este emisă anterior 35 .Factura se emite înainte de faptul generator: la data emiterii facturii.Se încasează avansuri: la data încasării avansului.Achiziţii intracomunitare: 15 a lunii următoare celei în care loc faptul generator. Regulă generală: Exigibilitatea taxei intervine odată cu faptul generator. .10.Livrări sau prestări prin maşini automate: la data extragerii numerarului. . FAPTUL GENERATOR ŞI EXIGIBILITATEA Exigibilitatea taxei Art. Excepţii: . . sau data facturii. 134-136 C.

risturnuri. Se includ în bază  impozitele taxele cheltuielile accesorii şi Taxe vamale. transport şi asigurare Rabaturi. cheltuieli de ambalare.11. sconturi acordate la data exigibilităţii taxei Stabilite prin hotărâre judecătorească definitivă sau contract Percepute după data livrării. alte taxe. cu excepţia TVA Comisioane. fisc. remize. 137 C. pentru plata cu întârziere Care circulă între furnizor şi cumpărător fără facturare Care apoi se decontează clientului  Nu se includ în bază:  Reduceri de preţ  Daune-interese sau penalităţi  Dobânzi  Ambalaje  Sume achitate de furnizor în contul clientului Sume încasate în contul altei persoane 36 36  . BAZA IMPOZABILĂ Baza de impozitare = contrapartida obţinută de furnizor de la cumpărător. Art. accize.

11. BAZA IMPOZABILĂ
Situaţii în care baza se ajustează:
Art. 138 C. fisc.

 Anularea unei operaţiuni după ce a fost emisă factura, însă înainte de livrare  Refuzuri calitative şi cantitative  Reducerile de preţ acordate după livrare sau prestare  Contrapartida nu se poate încasa datorită falimentului beneficiarului  Returnarea ambalajelor care circula prin facturare
37
37

12. COTELE DE TVA
 

Cota standard 24% Cota redusă 5% pentru livrarea locuinţelor ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt construite

Art. 140 C. fisc.

Cota redusă 9% pentru:

    

a) serviciile constând în permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectură şi arheologice, grădini zoologice şi botanice, târguri, expoziţii şi evenimente culturale, cinematografe; b) livrarea de manuale şcolare, cărţi, ziare şi reviste, cu excepţia celor destinate exclusiv sau în principal publicităţii; c) livrarea de proteze şi accesorii ale acestora, cu excepţia protezelor dentare; d) livrarea de produse ortopedice; e) livrarea de medicamente de uz uman şi veterinar; f) cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping.
38

12. COTELE DE TVA
SCHIMBAREA COTEI ŞI A REGIMULUI DE IMPOZITARE Regimul de impozitare aplicabil pentru operaţiunile impozabile este regimul în vigoare la data la care intervine faptul generator. Excepţie cazul in care exigibilitatea intervine inaintea faptului generator, pentru care se aplică regimul de impozitare în vigoare la data exigibilităţii taxei. În cazul schimbării regimului de impozitare se va proceda la regularizare pentru a se aplica regimul de impozitare în vigoare la data livrării de bunuri sau prestării de servicii Pentru operaţiunile supuse masurilor de simplificare regimul aplicabil este cel de la data la care intervine exigibilitatea taxei Cota aplicabilă este cea în vigoare la data la care intervine faptul generator, cu excepţia cazurilor in care exigibilitatea intervine inaintea faptului generator, pentru care se aplică cota în vigoare la data exigibilităţii taxei. În cazul schimbării cotei se va proceda la regularizare pentru a se aplica cotele în vigoare la data livrării de bunuri sau prestării de servicii
39

13. CONDIŢII PENTRU DEDUCEREA TVA IN ROMÂNIA/UE
Exercitarea dreptului de deducere are loc în baza a două condiţii,

Art. 145 C. fisc.

taxa este aferentă achiziţiilor destinate utilizării în folosul operaţiunilor:
o

taxabile

o
o

scutite cu drept de deducere
pentru care locul prestării/livrării este în străinătate

Art. 146

este înscrisă într-o factură cf. art. 155 din Codul fiscal sau în alte documente prevăzute de Norme (bon fiscal combustibil, documente de import) 40
40

1451 C. vehiculele utilizate de agenţi de vânzări şi de agenţi de recrutare a forţei de muncă.13. respectiv în vederea revânzării 41 Art.sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane. . inclusiv pentru activitatea de taxi. curierat. inclusiv pentru închirierea către alte persoane. b) vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată. dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: . transmiterea folosinţei în cadrul unui contract de leasing financiar sau operaţional. 41 d) vehiculele utilizate în scop comercial.2009 .05. .nu se încadrează la nicio excepţie din cele de mai jos: a) vehiculele utilizate exclusiv pentru: intervenţie. transport de personal la şi de la locul de desfăşurare a activităţii.au o greutate maximă autorizată care să nu depăşească 3.31. precum şi vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj. CONDIŢII PENTRU DEDUCEREA TVA IN ROMÂNIA/UE LIMITARE SPECIALĂ ÎN PERIOADA 1.12. c) vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată.500 kg .2011 Pentru achiziţia de autoturisme şi combustibil destinat utilizării autoturismelor. instruirea de către şcolile de şoferi. fisc. reparaţii. pază şi protecţie.nu au mai mult de 9 scaune de pasageri .

TVA este deductibilă? DA NU Nu există TVA deductibilă 4. Cumpărătorul are dreptul să deducă TVA? DA NU Nu există TVA deductibilă 3. Se datorează TVA pentru operaţiune? DA NU Nu există TVA deductibilă 2. Sunt îndeplinite condiţiile formale? NU Nu există TVA deductibilă TVA este integral deductibilă TVA este parţial deductibilă DA 42 .CELE CINCI ÎNTREBĂRI DE BAZĂ Când deduc TVA? 1. Există vreo excludere sau limitare? NU DA Nu există TVA deductibilă 5.

dacă operaţiunea nu este scutită Fiecare agent economic este obligat să îşi ţină propria evidenţă a facturilor => număr secvențial o 43 43 . EVIDENŢA TVA Documentul primar pentru evidenţa TVA este factura: o a dispărut factura cu regim special începând cu 2007 o factura trebuie să aibă un conţinut minimal: art.14. Fiscal. 155 (5) C. semnarea şi ştampilarea facturilor nu mai sunt obligatorii o o factura poate fi emisă în orice limbă oficială a UE cu obligaţia traducerii la solicitarea organelor fiscale factura poate fi emisă în valută cu obligaţia înscrierii taxei şi în lei.

EVIDENŢA TVA Continut minimal factura (24 elemente):    numărul de ordine. 44  44 . remizele. avansurile facturate. dacă diferă de b) denumire. după caz. adresă și RO/CIF beneficiarului bunurilor sau serviciilor denumirea şi cantitatea bunurilor și serviciilor baza de impozitare a bunurilor şi serviciilor sau. o menţiune din care să rezulte că livrarea de bunuri sau prestarea de servicii face obiectul unei scutiri sau a procedurii de taxare inversă. exclusiv taxa. indicarea cotei de taxă aplicate şi a sumei taxei colectate. risturnele şi alte reduceri de preţ. în funcţie de cotele taxei. pentru fiecare cotă. scutire sau operaţiune netaxabilă.       în cazul în care nu se datorează taxa. precum şi rabaturile.14. adresă şi RO/CIF emitent denumire. preţul unitar. atunci când se emit mai multe facturi sau documente pentru aceeaşi operaţiune. o referire la alte facturi sau documente emise anterior. exprimate în lei. unic și secvențial data emiterii facturii data livrării bunurilor/prestării serviciilor sau data încasării unui avans.

adresă şi RO reprezentant fiscal. România va accepta documentele sau mesajele pe suport hârtie ori în 45 formă electronică drept facturi. Invoice-urile respecta necesarul de info prevazut de statul emitentului. numărul din registrul comerţului şi codul unic de înregistrare (art. Pot fi corectate pe durata controlului Note! - - Orice document sau mesaj care modifică şi care se referă în mod specific şi fără 45 ambiguităţi la factura iniţială va fi tratat ca o factură.14. dacă acestea îndeplinesc condiţiile de formă - . EVIDENŢA TVA Continut minimal factura (24 elemente): Suplimentar. forma juridică. agenții de turism. sediul social. Mentiuni din alte zone de legislatie:  denumirea. cand nu există aviz de însoțire) detaliile persoanei care a întocmit factura:  NU mai sunt necesare: • • detaliile bancare Este necesar pt facturi emise de persoane impozabile din România. după caz:   Mențiuni legate de regimuri speciale (ex. SH) caz particular: detalii furnizor/beneficiar nestabilit în România şi denumire. 31/1990) date privind expedierea (caz bunuri. 74 din Legea nr.

46 . dacă nu s-a primit factura de la furnizor până în data de 15 a lunii următoare faptului generator. atunci trebuie autofacturate. Dacă însă societatea se lichidează şi ele n-au fost vândute. EVIDENŢA TVA AUTOFACTURARE Art. 71 Norme CF OBS!!! Bunurile preluate pentru activitatea economica nu se autofacturează. 155 alin(2) A) pentru livrări/prestări către sine     preluare bunuri mobile achiziţionate pentru a fi folosite în scopuri ce n-au legatură cu obiect activitate preluare bunuri mobile pentru a fi donate preluare bunuri (altele decât cele de capital) pentru operaţiuni ce nu dau drept de deducere integral stocuri lipsa în gestiune (cu excepţie distruse de calamităţi sau persiabilităţi) Pct. întrucât nu mai sunt aferente activităţii economice B) pentru transferuri C) pentru AIC (inclusiv avansuri) şi servicii pentru care beneficiarul este obligat la plata taxei.14.

. . .jurnal pentru cumpărări.registrul bunurilor de capital 47 47 .14.registrul non-transferurilor. .jurnal pentru vânzări. EVIDENŢA TVA Evidenţa TVA se ţine cu ajutorul următoarelor documente: .registrul bunurilor primite din alt stat membru.

15. • • deduce taxa aferentă achiziţiilor colectează taxa aferentă livrărilor  • • Dacă în perioada fiscală. taxa colectată > taxa dedusă => taxa de plată taxa colectată < taxa dedusă => suma negativă de taxă (taxă de recuperat) 48 48 . CALCUL SI PLATA TVA Determinarea taxei de plată sau a sumei negative de taxă  O persoană înregistrată în scopuri TVA.

se depune numai pentru lunile pentru care sunt operaţiuni. DECLARARE TVA Obligaţii declarative şi termene de depunere o decontul de taxă (formular 300) .000 lei pt. AIC .se depune lunar/trimestrial/semestrial/anual decont special de TVA (formular 301) .000 pt. AIC şi 900.lunar până la data de 15 a lunii următoare (praguri 300. declaraţia recapitulativă privind (formular 390) pentru LIC.16. LIC) 49 49 o o o o . SIC și PIC. numai în lunile în care apar declaraţia privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional (formular 394) – semestrial până la data de 25 a lunii următoare semestrului declaraţia Intrastat (INS) .

AIC. DECLARARE TVA. Nu se sancționează nedeclararea sau erorile urmare a unor fapte neimputabile contribuabilului. pozitivă. Înainte 2% (sau 1%) din dif. VIES    Se declară LIC. nu se declară operațiuni scutite Nou! Data este 25 a lunii următoare (înainte 15) Nou! contravenţiile în cazul declaraţiilor recapitulative se vor sancţiona astfel: cu amendă de la 1.000 la 5.500 RON în cazul depunerii declaraţiei incorecte sau incomplete. PIC și SIC în funcție de data exigibilității operațiunilor.16.  cu amendă de la 500 la 1.  50 50 .000 RON în cazul nedepunerii declaraţiei în termen.

01. IULIE 2012) OG 30/2011 (SEPT-OCT 2011) NORME HG 50/2011 (IAN 2012) 51 .2012 OUG 125/2011 (IAN 2012.NOUTATI INTRODUSE LA 01.

TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ Grupul fiscal   Se poate constitui doar din persoane care sunt administrate de acelasi organ fiscal competent Reprezentantul grupului preia in primul decont consolidat toate soldurile de plata neachitate si/sau negative pentru care nu s-a solicitat rambursarea Se elimina posibilitatea organelor fiscale de a modifica norma proprie de consum stabilita de contribuabili Pierderi tehnologice  Activele corporale fixe casate  Nu intra in sfera de aplicare a TVA si nu cad sub incidenta ajustarii TVA (altele decat bunurile de capital) 52 Norme .

publicitate. nu mai există termenul de 30 de zile înainte de emiterea facturilor 53 Norme . serviciu  aspecte care influentează încadrarea procesarii fotografiilor digitale Facturarea în numele si in contul furnizorului  se notifică la organul fiscal competent înainte de implementare. stimularea vânzărilor  în categoria bunurilor acordate gratuit care nu reprezinta livrare de bunuri se includ si bunurile de acelasi fel ca cele care vor fi livrate clientului Clarificare bun vs.TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ Marketing.

. dar e în proces de a-l obține (situație nouă. instruirea rămâne pe B2B 54 B2B și atunci când clientul nu are cod valid. taxe de trecere.TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ Locul prestării serviciilor  B2B cu beneficiari din state terțe (condiție nouă!) dacă prestatorul aplică măsurile de cunoaștere a clientului.: nu e pe excepție depozitarea într-un imobil fără ca o anumită parte a bunului imobil să fie atribuită pentru uzul exclusiv al clientului   accesul la seminarii supus TVA acolo unde se acestea se desfasoara efectiv (aliniere Directiva). depozitare.  B2B cu beneficiari din state UE (condiție nouă!) dacă. pe lângă cod. Ex. etc. inchiriere publicitara (nu). precum: servicii agricole. se urmăresc și alte condiții). se confirmă validitatea adresei și denumirii  Noi servicii nominalizate ca fiind sau nu legate de bunuri imobile. Criteriu: legătură suficient de directă cu bunul imobil. Norme . servicii de creditare bunuri ipotecate.

astfel:  scopul operatiunii nu este acela de recuperare a creantei  cesionarul isi asuma sau nu riscul neincasarii. dar nu percepe un comision de recuperare de la cedent 3. taxabile sau in afara sferei de TVA (transpunere caz CEJ GFKL): 1. Operatiuni care presupun cesiunea de creante. scopul fiind contractarea serviciului de recuperare a acestora 2.SCUTIRI Recuperarea de creante / Cesiunea de creanțe Sunt definite mai multe tipuri de operatiuni care pot fi scutite. dar percepe un comision de recuperare de la cedent  cesionarul isi asuma riscul neincasarii la un pret inferior valorii nominale. Operatiuni care nu presupun cesiunea creantelor. Operațiuni care presupune garantarea cu creanțe în scadență 55 Norme .TVA .

include situatia in care:  Terenul pe care se afla o constructie este vandut ulterior constructiei sau independent de aceasta Alte scutiri Norme   Detalierea scutirilor aplicabile pentru serviciile medicale. Scutirea pentru serviciile de formare profesionala a adultilor include si activitatile realizate de/in parteneriat cu Agentia Nationala a Functionarilor Publici 56 .SCUTIRI Livrări imobile Constructii noi .TVA.o noua definitie care:  se refera si la parti transformate dintr-o constructie  prevede stabilirea valorii de piata printr-un raport de expertiza Livrarea unui teren construibil .

se precizează că justificarea intentiei de a realiza operațiuni cu drept se face doar prin notificare. iar organele fiscale vor permite depunerea acesteia si pe durata controlului > Rompelman (C -268/83)  Limitari speciale ale deducerii TVA Se permite deducerea TVA în procent de 50% pentru achiziții vehicule și combustibil.TVA– DREPT DE DEDUCERE Clarificări deducere situații speciale – transpunere cazuri CEJ Este permisa deducerea TVA in urmatoarele situatii:  Norme investitii nefinalizate/abandonate sau orice achizitii ce nu sunt utilizate pentru activitatea economica> Ghent Coal Terminal NV (C .37/95) Inzo (C .110/94) în cazul inchirierii de bunuri imobile sau livrării de constructii care nu mai sunt noi. Excepții (aceleași) cu 100% în continuare !!!Aceste bunuri nu pot face obiectul unei re-vanzari scutite! Utilizarea 57 vehiculelor a caror deducere a fost limitata la 50% ≠ prestare asimilată .

pentru care TVA nedeductibilă (50% din taxa aferentă vehiculului) este o taxă nerecuperabilă şi devine parte a costului de achiziţie. dovada faptului că persoana impozabilă are personal angajat cu calificare în domeniile prevăzute de excepţii. utilizarea vehiculului pentru mai multe categorii exceptate de la limitarea de deducere nu va anula încadrarea sa pe excepţiile prevăzute de lege. valorificare utilizarea exclusivă a vehiculului pe activităţile exceptate va rezulta din:        obiectul de activitate al persoanei impozabile.TVA AUTO Circulara MF Circulara MF Circulara MF  limitarea deducerii TVA nu se aplică şi pentru prestările de servicii legate direct de vehiculele în cauză. foile de parcurs din care să rezulte că numai personalul calificat în aceste scopuri utilizează vehiculele în cauză. precum şi orice alte dovezi suplimentare care pot fi furnizate. cum ar fi serviciile de reparaţii şi întreţinere a vehiculelor sau ratele de leasing. sunt permise ajustări (pe art. pentru vehiculele achiziţionate. cheltuiala cu amortizarea este deductibilă fiscal. inclusiv pentru leasingul financiar. 149) în funcție de utilizare. 58 . 148/ art.

148 și 149. cu mențiunea că sunt vizate și avansurile plătite. la scoaterea din evidenta in 2012 nu se ajusteaza TVA dedusa pentru bunuri/servicii achizitionate pana la 30 septembrie 2011  Ajustarea taxei pentru bunurile de capital – art. 128 (4) c). de soluționat până la finele lunii  ajustările sunt în continuare cele conform art.TVA Trecerea la si de la regimul special de scutire  un nou termen de solicitare a scoaterii din evidenta (1 si 10 a fiecarei luni urmatoare perioadei fiscale aplicate). 149  Se clarifică faptul că transformările și modernizările sub 20% din valoarea totală a clădirii nu se ajustează Nu se ajusteaza TVA pentru active corporale fixe a caror casare este impusa printr-un act normativ  Taxarea inversa extinsa este permisa chiar daca beneficiarul nu este inregistrat in Romania prin 59 intermediul unui reprezentant fiscal (de ex: beneficiar inregistrat in scopuri de TVA prin inregistrare directa) Norme  .

Înregistrarea în scopuri de TVA este opțională pt.TVA – DE-/ÎNREGISTRĂRI Anularea din oficiu a înregistrarii normale in scopuri de TVA este posibila si in urmatoarele 2 situatii:  nu se depune niciun decont de TVA pe parcursul unui semestru calendaristic deconturile de TVA depuse pentru 6 luni/2 trimestre consecutive nu contin achizitii si nici livrari de bunuri/prestari de servicii   Cerere de inregistrare in scopuri de TVA in max. Com. 180 zile de la data anularii insotita de declaratie ca va derula activitati economice in cursul lunii următoare solicitarii Anterior. doar inactivii și cei în inactivitate declarată la Reg. prin optiune 60  documente solicitate pentru inregistrare: declaratie pe propria raspundere. următoarele operatiuni:   importuri de bunuri inchiriere/leasing de bunuri imobile sau vanzare de bunuri imobile . contracte si comenzi . dupa caz.taxabile prin lege sau.

etc. .  aplicarea regimului normal de taxare in conditiile in care organele de control fiscal identifica neaplicarea taxarii inverse in situatii in care nu este posibila corectia. 61 anulare cod de TVA. insolvabilitate. cum ar fi: insolventa.TVA – ALTE PREVEDERI Noi declaratii privind TVA  Declaratie privind ajustarile de TVA/corectia ajustarilor efectuate prin ultimul decont de TVA depus inainte de anularea inregistrarii in scopuri de TVA pentru trecerea la regimul special de scutire (35. Com.000 Euro)  Declaratie privind TVA colectata care trebuie platita pe perioada anularii din oficiu a codului de TVA Masuri de simplificare pentru livrari de bunuri in interiorul tarii  extinderea aplicării măsurii pentru deșeuri și alte materiale. radiere/suspendare din Reg.

MODIFICARI TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ OUG 24/2012 HG 670/2012 COD FISCAL NORME 07.07.06.12 13.12 62 .

000 la 220. 63 . 2012 .000. cu posibilitate solicitare prelungire în anumite condiții.000 EUR (de la 119.000 RON) dispare recalcularea plafonului în scopuri de de-/înregistrare.000 la 65. 2012 Modificare plafon TVA  transpunere Decizie CE 2012/181/UE – derogare Directiva TVA creștere de la 35.TVA OUG 24 – IUL.  OUG 24  (Particularitate 2012) La scoatere din evidență în 2012 relevante plafoane 2011 – 119.000 Deductibilitate TVA și cheltuieli aferente AUTO OUG 24   transpunere Decizie CE 2012/232/UE – derogare Directiva TVA Termen aplicabilitate 31 decembrie 2014 (sau până la modif Directivei).220.

piese de schimb. (test-drive) N/A Utilizarea exclusivă în scopul activității economice Exceptie generala .combustibil Tip auto Exceptii specifice <=3. .5 tone și <=9 locuri.) (chirii. persoane cu plată. c) vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu d) vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii plată. inclusiv pentru închirierea către alte instruirea de către şcolile de şoferi.combustibil . rovinieta. cu plată. etc.cheltuieli aferente (reparații.transmiterea folosinţei în cadrul unui contract de e) vehiculele utilizate pentru transmiterea leasing folosinţei în cadrul unui contract de leasing d) vehiculele utilizate în scop comercial. . intreținere. inclusiv pentru activitatea de taxi. comisioane) CHELTUIALA: . . b) vehiculele utilizate pentru transportul de c) vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată. curs. de persoane sau mixte a) vehiculele utilizate exclusiv pentru: a) vehiculele utilizate exclusiv pentru . respectiv în f) vehiculele utilizate ca mărfuri în scop comercial.intervenţie. pază şi protecţie. de persoane <=3. piese de schimb. intreținere. persoane.cheltuieli aferente.leasing (fin / op) și chirie .combustibil . pază şi protecţie.vehiculele utilizate de agenţi de vânzări şi de agenţi b) vehiculele utilizate de agenţi de vânzări şi de de recrutare a forţei de muncă. NU amortizarea (reparații.) CHELTUIALA: . 64 vederea revânzării. instruirea de către şcolile de şoferi. curierat.combustibil . inclusiv pentru închirierea către alte persoane. achiziții. etc. curierat . impozit. reparaţii.5 tone și <=9 locuri.Limitare deduct Arie restricție TVA: . ITP.achizitie ianuarie 2012 50% iulie 2012 50% TVA: .achizitie . dif. asigurari. TVA neded. inclusiv pentru activitatea de taxi. care de reportaj.transport de personal la şi de la locul de muncă. dobanda.servicii de urgență.

TVA SI CHELTUIELI AUTO – NORME Concluzie: 100% deducere TVA și cheltuieli aferente Auto după 1 iulie 2012  auto cu masă > 3.5 t sau > 9 scaune  auto utilizate exclusiv in scopul activității economice auto utilizate pe oricare din activitățile exceptate specific de Codul Fiscal 65  .

administratori.  deplasări la locații unde se află puncte de lucru. la vamă. .  pentru prospectarea pieței. detașați. Utilizarea în scop personal: folos propriu angajați. lipsa mijloace transport în comun. la oficiile poștale. decalaj orar. punere la dispoziție gratuit altor persoane. directori.  la bancă.  utilizarea de către personalul de conducere în exercitarea atribuțiilor de serviciu. la autoritățile fiscale.). fără limitare dacă există dificultăți evidente în folosirea mijloacelor de transport adecvate (ex.TVA SI CHELTUIELI AUTO – NORME    Utilizarea în scopul activității economice:  deplasări în țară și în străinătate la clienți/furnizori. 66 Angajați = salariați. etc. transportul angajaților la și de la locul de muncă.

vehicul.  foile de parcurs sau orice alte dovezi suplimentare care pot fi 67 furnizate.TVA SI CHELTUIELI AUTO – NORME  exclusivitate activit. norma proprie de consum/km. justificative și foi de parcurs Informatii minimale foi de parcurs:       categ.  NU sunt necesare foi de parcurs în caz de aplicare limitare 50%. utilizarea vehiculului pentru activităţi exceptate rezultă din:  obiectul de activitate al persoanei impozabile  dovada că persoana impozabilă are personal angajat cu calificare în domeniile prevăzute de excepţii. scopul și locul deplasării. economică probată cu doc. . km parcurși.

apă.  întocmire documente administrative pentru cumpărări. vehiculele utilizate de agenţii de achiziţii reprezintă vehiculele utilizate în cadrul activităţii unei persoane impozabile de către angajaţii acesteia care se ocupă în principal cu  negocierea şi încheierea de contracte pentru cumpărarea de bunuri şi servicii.  întreţinerea bazei de date a furnizorilor (potenţiali sau existenţi). energie electrică. vehicule utilizate pentru  exclusiv servicii de urgenţă .TVA SI CHELTUIELI AUTO – NORME Noi definiții.  analizare cereri de cumpărare şi propunerea ofertei celei mai bune.  urmărire performanţe furnizori 68  . ce deservesc personalul specializat în vederea unor intervenţii de urgenţă.reprezintă vehiculele care pot fi înzestrate sau nu cu echipamente tehnice specifice. cum sunt cele asupra reţelelor de gaz. canalizare.

valoarea nedeductibilă a cheltuielilor cu întreţinerea şi reparaţiile 2240 x 50% = 1120 lei 69 .baza de calcul a valorii nedeductibile a cheltuielilor cu întreţinerea şi reparaţiile 2240 lei (2000 + 240) .TVA SI CHELTUIELI AUTO – NORME Exemplu furnizat de norme Determinarea valorii nedeductibile a cheltuielilor cu întreţinerea şi reparaţiile aferente unui vehicul care nu este utilizat exclusiv în scopul activităţii economice .cheltuielile cu întreţinerea şi reparaţiile . .partea de TVA nedeductibilă - 2000 lei. 240 lei.

149 (4) c) pt cincimi din TVA deductibil initial: în situaţia în care un bun de capital al cărui drept de deducere a fost integral sau parţial limitat face obiectul oricărei operaţiuni pentru care taxa este deductibilă. 148 (1) a) la VRN: deducerea este mai mare sau mai mică decât cea pe care persoana impozabilă avea dreptul să o opereze Art. valorificare   Art. 141 alin.   utilizarea vehiculului pentru mai multe categorii exceptate de la limitarea de deducere nu va anula încadrarea sa pe excepţiile prevăzute de lege. cu TVA nededus. 148/ art.TVA AUTO – PRECIZĂRI MF CIRCULARA FEB  sunt permise ajustări (pe art. 149) în funcție de utilizare. g):  se aplică pentru livrări de vehicule achiziționate înainte de 2012.  nu se aplică pentru livrări de vehicule cu TVA dedus 50% 70 . (2) lit. Scutirea de la art.

STUDII DE CAZ 71 .

Studii de caz 1. Un angajat achiziţionează de la hotelul A din Braşov servicii de cazare pe numele companiei B. Sunt prevăzute scutiri pentru această operaţiune? Nu 5. Care este persoana obligată la plata taxei? Hotelul A 72 72 . 133 alin. 4. Persoană impozabilă? Da (Hotelul A) 2. Soluţie 1. a) din CF). Care este locul operaţiunii? România (locul unde sunt situate bunurile imobile conform art. (4) lit. Operaţiune în sfera TVA? Da (achiziţie de servicii) 3.

a) din CF).Studii de caz 2. 4. (4) lit.art. Care este persoana obligată la plata taxei? N/A 73 73 . 133 alin. Soluţie 1. Sunt prevăzute scutiri pentru această operaţiune? N/A 5. Persoană impozabilă? Da (Hotelul A) 2. Care este locul operaţiunii? Ungaria (locul unde sunt situate bunurile imobile . Operaţiune în sfera TVA? Da (achiziţie de servicii) 3. Un angajat achiziţionează de la hotelul A din Budapesta servicii de cazare pe numele companiei B.

Care este persoana obligată la plata taxei? Compania A 74 74 . b) din CF). 133 alin. Soluţie 1. Care este locul operaţiunii? România (locul unde se efectuează transportul în funcţie de distanţele parcurse . 4. (4) lit. Persoană impozabilă? Da (Compania A) 2. Un angajat achiziţionează de la compania A un bilet de avion pe ruta Bucureşti-Iaşi pe numele companiei B.art. Operaţiune în sfera TVA? Da (achiziţie de servicii) 3. Sunt prevăzute scutiri pentru această operaţiune? Nu 5.Studii de caz 3.

Sunt prevăzute scutiri pentru această operaţiune? Da (scutire pentru transport internaţional de persoane – art. Soluţie 1. 4. Operaţiune în sfera TVA? Da (achiziţie de servicii) 3. Care este locul operaţiunii? România pe distanţa parcursă aici. g) din CF) 5. (4) lit. Care este persoana obligată la plata taxei? N/A 75 75 . Persoană impozabilă? Da (Compania A) 2. Un angajat achiziţionează de la compania A un bilet de avion pe ruta Bucureşti-Paris pe numele companiei B.Studii de caz 4. (1) lit. 133 alin. 143 alin. b) din CF). în afara României pe restul distanţei (locul unde se efectuează transportul în funcţie de distanţele parcurse conform art.

Care este persoana obligată la plata taxei? Compania A 76 76 .Studii de caz 5. Care este locul operaţiunii? România (locul unde se efectuează transportul în funcţie de distanţele parcurse conform art. Soluţie 1. Persoană impozabilă? Da (Compania A) 2. Un angajat achiziţionează de la compania A servicii de taxi pe teritoriul României pe numele companiei B. b) din CF). (4) lit. 4. Operaţiune în sfera TVA? Da (achiziţie de servicii) 3. 133 alin. Sunt prevăzute scutiri pentru această operaţiune? Nu 5.

Sunt prevăzute scutiri pentru această operaţiune? N/A 5. Care este persoana obligată la plata taxei? N/A 77 77 . Soluţie 1. Care este locul operaţiunii? Austria (locul unde se efectuează transportul în funcţie de distanţele parcurse conform art. Persoană impozabilă? Da (Compania A) 2. 4. 133 alin. b) din CF).Studii de caz 6. Operaţiune în sfera TVA? Da (achiziţie de servicii) 3. (4) lit. Un angajat achiziţionează de la compania A servicii de taxi în Austria pe numele companiei B.

Sunt prevăzute scutiri pentru această operaţiune? Nu 5. d) din CF). Persoană impozabilă? Da (Compania A) 2. Un angajat achiziţionează de la compania A servicii de restaurant în România pe numele companiei B. Care este locul operaţiunii? România (locul prestării efective art. 133 alin. Care este persoana obligată la plata taxei? Compania A 78 78 . Soluţie 1.Studii de caz 7. 4. Operaţiune în sfera TVA? Da (achiziţie de servicii) 3. (4) lit.

d) din CF). Care este persoana obligată la plata taxei? N/A 79 79 . Un angajat achiziţionează de la compania A servicii de restaurant în Franţa pe numele companiei B. Persoană impozabilă? Da (Compania A) 2. Sunt prevăzute scutiri pentru această operaţiune? N/A 5. Care este locul operaţiunii? Franţa (locul prestării efective art. (4) lit. 4. Operaţiune în sfera TVA? Da (achiziţie de servicii) 3.Studii de caz 8. 133 alin. Soluţie 1.

Care este persoana obligată la plata taxei? N/A 1. 4. Operaţiune în sfera TVA? N/A 3. Sunt prevăzute scutiri pentru această operaţiune? N/A 5. Care este persoana obligată la plata taxei? N/A 80 . 133 alin. Persoană impozabilă? Da 2. (2) lit. Care este locul operaţiunii? N/A 4. Persoană impozabilă? Nu 2. Care este locul operaţiunii? România (locul unde sunt situate bunurile imobile conform art. Soluţie Două variante posibile: 1.Studii de caz 9. Sunt prevăzute scutiri pentru această operaţiune? Da (scutire pentru închirierea de bunuri imobile – art. e) din CF) 80 5. (4) lit. a) din CF). 141 alin. Un angajat închiriază de la o persoană fizică un apartament în Bucureşti pe numele companiei B. Operaţiune în sfera TVA? Da (achiziţie de servicii) 3.

Care este locul operaţiunii? România (locul unde se găsesc bunurile atunci când sunt puse la dispoziţia cumpărătorului.art. c) din CF). în cazul bunurilor care nu sunt expediate sau transportate . Care este persoana obligată la plata taxei? Compania A 81 81 . 132 alin. Soluţie 1. Persoană impozabilă? Da (Compania A) 2. 4. Operaţiune în sfera TVA? Da (achiziţie de bunuri) 3. Sunt prevăzute scutiri pentru această operaţiune? Nu 5. (1) lit. Un angajat achiziţionează de la compania A combustibil numele companiei B.Studii de caz 10.

e) din CF). Care este persoana obligată la plata taxei? Compania A 82 . în cazul închirierii pe termen scurt a unui mijloc de transport. Care este locul operaţiunii? România (locul unde mijlocul de transport este pus efectiv la dispoziţia clientului. 133 alin. termen scurt reprezintă mai puţin de 30 de zile în cazul autoturismelor art. Un angajat închiriază de la compania A pe o perioadă de 10 zile un autoturism care îi este pus la dispoziţie în România şi pe care îl utilizează pentru a se deplasa în Ungaria la o conferinţă. 4.Studii de caz 11. Serviciile sunt achiziţionate pe numele companiei B. (4) lit. Soluţie 1. Persoană impozabilă? Da (Compania A) 2. Sunt prevăzute scutiri pentru această operaţiune? Nu 82 5. Operaţiune în sfera TVA? Da (achiziţie de servicii) 3.

Un angajat închiriază de la compania A pe o perioadă de 10 zile un autoturism care îi este pus la dispoziţie în Ungaria şi pe care îl utilizează pentru pe teritoriul Ungariei. 4. în cazul închirierii pe termen scurt a unui mijloc de transport . Serviciile sunt achiziţionate pe numele companiei B.art.Studii de caz 12. Persoană impozabilă? Da (Compania A) 2. Soluţie 1. Operaţiune în sfera TVA? Da (achiziţie de servicii) 3. e) din CF). (4) lit. Care este persoana obligată la plata taxei? N/A 83 83 . 133 alin. Care este locul operaţiunii? Ungaria (locul unde mijlocul de transport este pus efectiv la dispoziţia clientului. Sunt prevăzute scutiri pentru această operaţiune? N/A 5.

Care este persoana obligată la plata taxei? Compania B (art. (1) din CF). Laptop-ul este achiziţionat pe numele companiei B.art. Soluţie 1. Operaţiune în sfera TVA? Da (achiziţie intracomunitară de bunuri) 3. 4. (2) din CF) 84 84 . Sunt prevăzute scutiri pentru această operaţiune? Nu 5.Studii de caz 13. 150 alin. 132^1 alin. Care este locul operaţiunii? România (locul unde se găsesc bunurile în momentul în care se încheie expedierea sau transportul bunurilor. Persoană impozabilă? Da (Compania B) 2. Un angajat achiziţionează de la compania A din Germania un laptop pe care îl transportă în România.

VĂ MULŢUMESC! 85 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful