PELAN TINDAKAN PEMBANGUNAN KAMPUNG (PTPK), KAMPUNG SAMAN 2009-2010 ________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.0

VISI DAN MISI KAMPUNG SAMAN

Visi Mewujudkan sebuah kampung yang beridentitikan kemudahan dan rekreasi sebagai satu medium perpaduan dan seterusnya membentuk penduduk yang bersih, progresif serta produktif dengan pentadbiran kampung yang dinamik. Misi  Menjadikan kerohanian sebagai fokus utama untuk membentuk penduduk.  Membentuk masyarakat yang bersatu-padu dan bekerjasama. Merencana pembangunan mampan sebaik mungkin, sejajar dengan keperluan dan kepentingan penduduk.  Menitikberatkan pendidikan dalam membentuk penduduk yang progresif dan produktif.

2.0

MATLAMAT DAN OBJEKTIF PEMBANGUNAN KAMPUNG

Matlamat Pembangunan Mewujudkan sebuah kampung yang harmoni dan sejahtera dengan kemudahan yang lengkap serta kebajikan penduduk yang terpelihara, yang seterusnya menjadikan Kampung Saman sebagai kampung contoh dalam daerah Tuaran.    Objektif Pembangunan Merangka setiap pembangunan dalam satu jangka masa yang dirasakan sesuai bagi mewujudkan pembangunan yang terancang sebagai asas tindakan yang lebih sistematik. Menggerakkan ahli-ahli jawatankuasa kecil yang dilantik untuk rancangan pembangunan yang lebih strategik dan menyeluruh. Memastikan setiap projek pembangunan yang bakal dilaksanakan memenuhi keperluan dan kepentingan penduduk keseluruhannya.  Memastikan setiap pembangunan yang dicadangkan mencapai matlamat yang diharapkan

________________________________________________________________________________________________________________________________________

1

PELAN TINDAKAN PEMBANGUNAN KAMPUNG (PTPK), KAMPUNG SAMAN 2009-2010 ________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.0 Bil

TINDAKAN UNTUK MENCAPAI MISI KAMPUNG SAMAN 2009-2010 Misi Tindakan - Memastikan program atau aktiviti agama yang dirancang dilaksanakan sebaik mungkin tanpa sebarang halangan. - Menggesa pihak berkenaan untuk samasama menyokong dan bekerjasama untuk kepentingan penduduk. - Merancang lebih banyak program kemasyarakatan yang melibatkan setiap lapisan penduduk - Suara penduduk diambilkira sebelum sesuatu permohonan sebarang projek kerajaan dibuat. - Memastikan pihak pemaju memberi taklimat ringkas berkenaan sesuatu projek yang melibatkan Kampung Saman dalam satu mesyuarat JKKK sebelum dilaksanakan. - Meminta pemaju menyediakan laporan untuk mana-mana projek yang telah siap sepenuhnya. Tempoh Tindakan Jangka Masa Panjang & Berterusan Agensi Yang Bertindak - Ketua Kampung - JHEAINS Tuaran - J/kecil Kebudayaan & Keagamaan, (JKKK) - Biro Keagamaan (KRT) - JKKK - GDW Saman - KRT Jembulang Saman

1

Menjadikan Kerohanian Sebagai Fokus Utama Untuk Membentuk Penduduk

2

Membentuk Masyarakat Yang Bersatu-Padu Dan Bekerjasama

Ikut Kesesuaian

3

Merencana Pembangunan Mampan Sebaik Mungkin, Sejajar Dengan Keperluan Dan Kepentingan Penduduk

Ikut Kesesuaian & Berterusan

- JKKK - J/kecil Kemudahan Awam (JKKK) - Biro Yang Berkenaan (KRT & GDW)

4

Menitikberatkan Pendidikan Dalam Membentuk Penduduk Yang Progresif Dan Produktif

- Merencana program-program khas tahunan untuk anak-anak penduduk yang mengambil peperiksaan besar seperti UPSR, PMR & SPM. - Sentiasa peka dengan pencapaian anakanak penduduk di sekolah dan membuat rumusan untuk tindakan pihak berkenaan.

Jangka Masa Panjang & Berterusan

- JKKK - J/kecil Kemudahan Awam (JKKK) - Biro Pendidikan (KRT & GDW) - Jabatan Pelajaran Daerah Tuaran - Pihak Sekolah Yang Berkenaan

________________________________________________________________________________________________________________________________________

2

PELAN TINDAKAN PEMBANGUNAN KAMPUNG (PTPK), KAMPUNG SAMAN 2009-2010 ________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.0 Bil

TINDAKAN UNTUK MENCAPAI OBJEKTIF PEMBANGUNAN KAMPUNG SAMAN 2009-2010 Objektif Merangka Setiap Pembangunan Dalam Satu Jangka Masa Yang Dirasakan Sesuai Bagi Mewujudkan Pembangunan Yang Terancang Sebagai Asas Tindakan Yang Lebih Sistematik. Tindakan Tempoh Tindakan Agensi Yang Bertindak

-

1

Membentuk Pelan Tindakan Kampung Saman yang menggariskan hala tuju pembangunan meliputi aspek sosial, ekonomi dan fizikal, dalam satu jangka masa yang ditetapkan.

Berterusan

- JKKK - GDW Saman - KRT Jembulang Saman

2

Menggerakkan Ahli-Ahli Jawatankuasa Kecil Yang dilantik Untuk Rancangan Pembangunan Yang Lebih Strategik Dan Menyeluruh.

-

Merombak semula Jawatankuasa Kecil sedia ada. Memastikan Jawatankuasa Kecil sentiasa berfungsi sebagai sokongan kepada JKKK.

Jangka Masa Panjang

- JKKK - J/kecil Yang Berkenaan

3

Memastikan Setiap Projek Pembangunan Yang Bakal Dilaksanakan Memenuhi Keperluan Dan Kepentingan Penduduk Keseluruhannya

-

-

Penduduk dimaklumkan berkenaan sebarang projek yang diluluskan oleh kerajaan dalam kawasan kampung. Mengadakan mesyuarat khas untuk mendengar suara penduduk.

Ikut Kesesuaian & Berkala

- JKKK - J/kecil Kemudahan Awam (JKKK) - Biro Yang Berkenaan (KRT & GDW) - JKKK - J/kecil Kemudahan Awam (JKKK) - Biro Pendidikan (KRT & GDW) - Jabatan Pelajaran - Pihak Sekolah Yang Berkenaan

4

Memastikan Setiap Pembangunan Yang Dilaksanakan Mencapai Matlamat Yang Diharapkan

-

Memastikan pihak yang terlibat mengemukakan laporan penuh berkenaan projek yang telah siap sepenuhnya.

Serta-Merta

________________________________________________________________________________________________________________________________________

3

PELAN TINDAKAN PEMBANGUNAN KAMPUNG (PTPK), KAMPUNG SAMAN 2009-2010 ________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.0

PENGANALISAAN MAKLUMAT DAN PENENTUAN MASALAH KAMPUNG Aspek Masalah Golongan Yang Terlibat Punca Masalah Sesetengah jabatan bertindak kurang progresif untuk memutuskan sesuatu perkara. Tindakan kurang jelas. Implikasi Masalah a) Merencatkan pembangunan kampung. b) Mencerminkan kelemahan kerajaan dalam mencorak pembangunan minor luar bandar. a) Menggalakkan kecurian dan pergaduhan. b) Keruntuhan Akhlak Remaja a) Sukar menjalankan program agama untuk penduduk. b) Terpaksa menggunakan surau kampung berhampiran untuk suatu tujuan keagamaan. a) Menggalakkan masalah sosial (dadah, kecurian dsb). b) Perasaan kurang selamat penduduk, pada waktu malam terutamanya. a) Menjejaskan keselesaan penduduk kampung.

Pentadbiran

a) a) Tiada pusat Gerakan a) Organisasi pentadbiran kampung JKKK. : JKKK, GDW & KRT b) Sikap sambil lewa b) Jabatan-jabatan kerajaan yang jabatan-jabatan terlibat : Pejabat Daerah, tertentu. Jabatan Air dan SESB Tuaran. b)

Sosial

a) Mabuk, dadah dan berjudi. b) Tiada sikap berdaya saing.

a) Belia dan remaja sekolah

a) Sikap ambil mudah ibubapa b) Pengaruh rakan sebaya (remaja luar). a) JHEAINS dan jabatan lain yang & berkenaan kurang peka dengan keadaan sebenar Kampung Saman.

Agama

a) Tiada Masjid/Surau sebagai medium kerohanian penduduk.

a) Penduduk kampung b) J/kecil Kebudayaan Keagamaan, JKKK c) Biro Agama (GDW Saman)

a) Kenderaan atau orang luar bebas keluar masuk Keselamatan kampung, keadaan lebih membimbangkan pada waktu malam. Kesihatan & Kebersihan a) Masalah pembiakan nyamuk dari projek parit yang tidak

a) b) c) d) e) f)

Penduduk kampung JKKK J/kecil Keselamatan (JKKK) GDW Saman RELA KRT Jembulang Saman SESB Tuaran

a) Kurang lampu jalan kampung. b) RELA masih belum berfungsi sepenuhnya. a) Pembinaan parit yang kurang baik menyebabkan air

a) Penduduk kampung b) Pemaju

________________________________________________________________________________________________________________________________________

4

PELAN TINDAKAN PEMBANGUNAN KAMPUNG (PTPK), KAMPUNG SAMAN 2009-2010 ________________________________________________________________________________________________________________________________________

sempurna. b) Pencemaran sekitar.

alam

bertakung dan tidak b) Berlaku bergerak. pencemaran air b) Tiada tempat sungai, alam sekitar pembuangan dan udara. sampah. a) Pertanian bukan kegiatan ekonomi a) Kegiatan ekonomi utama penduduk. penduduk kurang b) Sikap fanatik berkembang. dengan ekonomi pertanian

Ekonomi

Pendidikan

a) Kurang tanah pertanian. b) Tiada sokongan untuk kegiatan ekonomi yang bukan pertanian seperti koperasi kampung. a) Masih ada golongan pelajar sekolah rendah yang tidak boleh membaca. b) Pencapaian anakanak kampung sekadar memuaskan.

a) Penduduk kampung. b) Jabatan berkenaan.

a) Tiada TABIKA yang a) Ramai kanak-kanak sempurna untuk yang tercicir a) Pelajar tahun 1-4 yang berada di pendidikan awal pendidikan awal. sekolah rendah. kanak-kanak. b) Pembelajaran b) Anak-anak kampung b) Masalah kanak-kanak pengurusan terabai. sekolah.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

5

PELAN TINDAKAN PEMBANGUNAN KAMPUNG (PTPK), KAMPUNG SAMAN 2009-2010 ________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.0

TINDAKAN UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH KAMPUNG 2009-2010 Aspek Masalah a) Tiada pusat gerakan JKKK / Bangunan Pentadbiran. b) Sikap sambil lewa jabatan-jabatan tertentu. a) Mabuk, dadah dan berjudi. b) Penduduk kurang sikap berdaya saing. Tindakan Menggesa pihak tertentu mempertimbangkan permohonan sebuah pusat gerakan JKKK. Bertindak aggresif dengan mengemukakan permohonan kepada kementerian tertentu. Menggesa pihak polis membuat pemantauan. Memberi penerangan dari semasa ke semasa tentang perkembangan dunia masa kini untuk membuka mata penduduk agar lebih berdaya saing. Membuat permohonan pihak yang berkenaan. dari Tempoh Tindakan Agensi Yang Bertindak JKKK GDW Saman KRT Jembulang Saman

Pentadbiran

Berterusan & Ikut Kesesuaian

Sosial

Berterusan

-

JKKK GDW Saman KRT Jembulang Saman PDRM JKKK JHEAINS GDW Saman JKKK SESB PDRM KRT Saman

a) Tiada Masjid/Surau sebagai medium kerohanian penduduk. a) Kenderaan atau orang luar bebas keluar masuk kampung, Keselamatan keadaan lebih membimbangkan pada waktu malam. a) Masalah pembiakan nyamuk dari projek Kesihatan & parit yang tidak Kebersihan sempurna. b) Pencemaran alam sekitar. a) Kurang tanah Ekonomi pertanian. b) Tiada sokongan dari Agama

-

Ikut Kesesuaian

-

-

Meminta penjelasan dari SESB berkenaan kelulusan ”10 buah lampu jalan kampung”. Menggesa pihak polis membuat pemantauan. Meminta penjelasan dari pihak pemaju berkenaan pembinaan parit. Memohon tempat khas pelupusan bahan buangan. Mencadangkan agar industri pembuatan ditititk-beratkan oleh pihak tertentu dalam menjana

Berterusan & Ikut Kesesuaian

Jembulang

-

Ikut Kesesuaian

-

-

Jangka Masa Panjang & Berterusan

Pemaju (Pemborong Seri Bunga) JKKK GDW Saman KRT Jembulang Saman JKKK Jabatan Pertanian KEMAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________

6

PELAN TINDAKAN PEMBANGUNAN KAMPUNG (PTPK), KAMPUNG SAMAN 2009-2010 ________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pendidikan

pihak tertentu untuk kegiatan ekonomi yang bukan pertanian seperti koperasi kampung. a) Masih ada golongan pelajar sekolah rendah yang tidak boleh membaca. b) Pencapaian anak-anak kampung sekadar memuaskan.

ekonomi kampung. Hanya kegiatan pertanian atau penternakan yang efektif sahaja dipertimbangkan untuk dilaksanakan. Perkasakan institusi sekolah yang berkenaan agar lebih berkualiti dan tidak dipandang remeh oleh masyarakat. Menganjurkan program pendidikan tertentu untuk anakanak kampung.

Jangka Masa Panjang & Berterusan -

Jabatan Pelajaran Tuaran JKKK Sekolah yang berkenaan

7.0

POTENSI DAN KELEBIHAN UTAMA KAMPUNG SAMAN 2009-2010

Bil Potensi / Kelebihan Cadangan Awal 1 Kedudukan strategik : berada ditengah-tengah kawasan Mukim Menjadikan Kampung Saman sebagai pusat segala Berungis Pantai kegiatan bagi Mukim Berungis Pantai 2 Terdapat satu-satunya pulau yang berpotensi untuk aktiviti pertanian Mengkomersilkan tanaman kelapa serta menjalankan ataupun penternakan. (Pemilik menanam pokok kelapa di atas tanah aktiviti penternakan yang bersesuaian (seperti ketam, pulau tersebut) ikan, siput, kerang dsb.) *Nota : lain-lain potensi yang ada, sila rujuk Profil Kampung Saman 2009

________________________________________________________________________________________________________________________________________

7

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful