You are on page 1of 1

B I R O U D E M E D I A T O R MIRELA COJOCARU Bd. Timișoara nr. 89, bl. C 1.2, sc. B, et. 1, ap. 26, sector 6, Bucureşti tel./fax .

031 411 90 17, 0723 319 645, 0763 607 144 e- mail: miramircea@yahoo.com, www.avocat-cojocaru.com

Cerere de solicitare a serviciului de mediere Nr. 1/17.09.2013

RAZMOS Răzvan-Gabriel, cetăţean român, domiciliat în București, str. Pușcașului nr. 50, sector 1, identificat cu CI seria RR nr. 317850 eliberată de Secția 4 Poliție la data de 03.08.2004, CNP 1670928414524 și SC NAUTICA INVEST SRL cu sediul în București, str. Pușcașului nr. 50, corp B, et. 2, ap. 4, sector 1, înregistrată la Registrul comerțului sub nr. J40/5110/2009, cod fiscal RO 25457254 reprezentată de Moldoveanu Mariana, cetăţean român, domiciliată în București, str. Pușcașului nr. 50, sector 1, identificat cu CI seria RR nr. 317850 eliberată de Secția 4 Poliție la data de 03.08.2004, CNP 1670928414524, conform Hotărârii AGA nr. 2/17.09.2013 a SC Nautica Invest SRL Solicităm serviciul de mediere în vederea soluționării conflictului existent între noi reprezentat de termenul și modalitatea de restituire a sumelor împrumutate de dl. Razmos Răzvan-Gabriel societății comerciale Nautica Invest SRL în perioada 2009-2010. Precizăm că am fost informați cu privire la mediere, drepturile și obligațiile părților, rolul, drepturile și obligațiile mediatorului. Mediatorul ales este dna. Mirela COJOCARU, mediator autorizat în baza Hotărârii Consiliului de mediere nr. 3277/29.06.2013, menbru în Uniunea Mediatorilor Pro Consens. RAZMOS Răzvan-Gabriel SC NAUTICA INVEST SRL prin Moldoveanu Mariana