NAMJE[TEN jednosoban stan, studenticama, kod FDS, Pofali}i, cen. gr. inter. kab. Tel. 655-398.

k U STROGOM Centru soba sa centralni grijanjem izdaje se. Tel. 066/839-294.k

PRO DA JEM ku }e Pa za ri-Re snik 10x10, p + I sa parcelom 3.500 m2 Vraca ul. Trebevi}ka 11x10, P + I + II sa parcelom 400 m2 i vikend ku}e Pale. 3 objekta.Tel.066/488-818.k PRODAJEM stan 150m od Predsjedni{tva, Centar, 62 m2, 120.000 KM. Mob. 061/275-555.k PRODAJEM ku}u sa oku}nicom i gara`om, na Grbavici, blizu stadiona. Mob. 061/375-712.k ^ENGI] V. 52 m2 73.500 KM, Aneks 40 m2 55.000 KM.Hrasno -57, 97.000 KM, Novo S. 4 m2 77.000 KM, Centar 91 i 180 m2.Tel. 061/375-787.k PRODAJEM PARCELE: Isto~no Sarajevo 4.000 m2, Had`i}i-Mi{evi}i 17.000 m2, Pazari} - Zovik 24.000 m2 Ilid`a 6.000 m2 i 12.000 m2, Bla`uj 1.200 m2 Pazari}-Resnik 3.500 m2.Tel. 066/488-818.k STAN 44 m2, Mejta{, Sepetarovac, 3 sprat, nova zgrada. Mob. 062/352718.k STAN 51 m2, Alipa{ino kod kinoteke, dvosoban, dvostrano orjentisan, balkon, useljiv. Mob. 065/021-556.k VIKENDCA u Rakovici, oko 500 m2 placa, svi priklju~ci. Mob. 062/352718.k KU]A u Resniku, kod Pazari}a, na autoputu za Mostar, 6x10, 750 m2 placa, useljiva, 47.000 KM. Mob. 061/021-556.k STAN 89 m2, Ba{~ar{ija, kod Vije}nice, 2 sprat, povoljno. Mob. 062/352718.k STAN 36 m2, Trg heroja, mala spava}a soba, ekstra stanje, 56.000 KM. Mob. 065/021-556.k STAN 45 m2, Hrasno, Trg heroja, 15 sprat, 85.000 KM, jednoiposoban, useljiv. Mob. 062/352-718.k STAN 58 m2, Hrasno, kod Palme, 3 sprat, dvostrano orjentisan, sun~an. Mob. 065/021-556.k STAN 82 m2, Mejta{, ^ekalu{a, 1 sprat, povoljno. Mob. 062/352-718.k STAN 83 m2, ^obanija, 1 sprat, trosoban. Mob. 065/021-556.k STAN 27 m2, jednosoban, Stup, Pija~na, 1 sprat, veliki dnevni boravak, kuhinja, kupatilo, balkon, 50.000 KM. Mob. 062/352-718.k STAN 48 m2, Skenderija, 2 sprat, dvostrano orjentisan, dvosoban, balkon. Tel. 062/352-718.k GRBAVICA, troiposoban stan, 85 m2, renoviran sa gara`om. Mob. 061/964797 i 033/617-742.k PRODAJEM vikendicu 22 m2, sa zemljom od 900 m 2 , Mi {e vi }i. ob. 062/376-287.k Prodajem stan, Ko{evsko brdo 30m², renoviran, I sprat, nov namje{taj. Mob: 060/348-9004, iza 15 h.k RAJLOVAC-Rje~ica, parcela 1.560 m2, asvaltni prilaz, sun~ana strana, gradski prevoz, cijena po dogovoru. Mob. 061/893-105.k KO[EVSKO Brdo, B. Begi}, trosoban stan 73 m2, cen. gr. u pristojnom stanju, cijena po dogovoru. Mob. 061/893105.k PRODAJEM Velika Dvori{a Jahorina vikendica 39 m2 plac 867 m2, struja, voda.Tel.060/341-6121.k PRODAJEM stan 58 m2, Azize [a}irbegovi} III sprat, 3 lifta prazan uknji`en sa 2 lo|e.Tel: 061/208-588 i 033/640-766.k PRODAJEM stan 63 m2 ul. Grbavi~ka VI sprt c.g.dva lif ta. Tel: 0038132333071 i 064/485-1649 e-mail: senjevac@googlemail-com.k BORA^KO jezeroprodaje se 2150 m2 1/1, k.~. 427/1, 428/3, 409 vrlo atraktivno.Tel.062/385-662.k

NEKRETNINE ZAMJENA
MIJENJAM trosoban stan u Banja Luci, Centar, I sprat za sli~an u Sarajevu. Mob. 062/425-886.
8064

DUGORO^NI najam gra|evinskog zemlji{ta, povr{ine 22.500 m2, u industrijskoj zoni Vogo{}a, ve} od 1 KM/m2. Dostupna sva infrastruktura, vlasni{tvo 1/1. Mob. 061/426-407.sms OPREMLJEN biro sa antreom i ~ajnom kuhinjom, blizu stranice, 30 m2, ventilacija, centralno, 650 KM. Mob. 061/170-461.k IZDAJEM kvalitetnu gara`u na du`i period, Emerika Bluma br. 3, pored zgrade OHR-a. Mob. 062/907-336.k IZDAJEM komforan, dvosoban stan, (djevojkama) blizu Stomatolo{kog, Gra|evinskog i Medicinskog fakulteta. Mob. 061/376-622.k IZDAJEM manji poslovni prostor u Spasovdanskoj ul. Tel: 065/950-109.k IZDAJEM GARA@U ul.Emerika Bluma 3 (Beogradska) uz mogu}nost prodaje. Tele. 062/907-336.k IZDAJEM luksuzno opremljen stan strancima Centar ul. Rizaha [teti}a. Tel.061/160-609.k IZDAJEM trosoban stan kod Medicinskog fakulteta, cijena 450 KM. Mob. 061/139-455.k IZDAJEM trosoban stan sa gara`om i vrtom na Ilid`i, ul. Bosansoh gazija. Mob.061/518-479.k IZDAJEM sobu mu{karcu, upotreba kuhinje, kupatila, centralno grijanje, kablovska, cijena 200 KM, kod predsjedni{tva BiH.tEL. 225-331 I mOB. 061/548-576.k POVOLJNO izdajem poslovni prostor (4 prostorije, 2 toaleta, ~ajna kuhinja), 120 m2, kod OHR-a. Mob. 064/4475432.k IZDAJEM trosoban stan 100 m2, u privatnoj ku}i, savremeno opremljen sa dva balkona gara`om i ba{tom Vratnik-Mej dan. Tel.061/224-597 i 033/558-820.k IZNAJMLJUJEM trosoban nenamje{ten stan cen. g. Grbavi~ka 8/12. Tel. 065/181-994.k IZDAJEM poslovni prostor Azize [a~irbegovi} 20m 30 i 50 m2. Tel. 061/132781.k GRBAVICA jednosoban 35 m pogodan za 2-3 studenta. Tel. 063/918-909.k IZDAJEM dvosoban stan namje{ten na [ipu ima internet kablovska 400 KM. Tel.062/685-114 i 033/532-558.k IZDAJEM gara`u kod Doma Zdravlja na Grbavici. Tel. 061/158-507.k IZDAJEM jednosoban stan na Mojmilu. Mob. 061/411-096.k IZNAJMLJUJEM poslovni prostor 28 m2, Katedrala, ostalo po dogovoru. Mob. 062/869-654.k PRENO^I[TE u Sarajevu, u centar Ba{~ar{ije, no~enje 15 KM, dnevni boravak 20 KM. Mob. 061/192-059.k IZDAJEM stan, Isto~no Sarajevo, namje{ten, 39 m2, 250 KM, Hilendarska 22/2. Mob. 061/507-060.k IZDAJEM sobu studentu kod Medecinskog fakulteta upotreba kuhinje i kupatila.Tel. 033/214-835.k IZDAJEM dvosoban stan 60 m2, [oping Grbavica, lijepo opremljen, i namje{ten. Tel. 061/224-597 i 033/558-820.k IZDAJEM jednoiposoban stan na Mejta{u, 2 sprat sa balkonom, renoviran, cen. grijanje. Mob. 061/890-178.k IZDAJEM gara`u 12 m2, ul. Kranj~evi}eva, 80 KM. Mob. 061/905-212.k ILID@A, Pejton, dvoiposoban stan 60 m2, prazan, 300 KM. Mob. 063/035710.k
2

IZDAJEM dvosoban stan, blizu med. gra|. cen. grijanje, internet. Tel. 443743.k IZDAJEM stan, ^obanija, 1 sprat, polunamje{ten, 52 m2, 400 KM. Mob. 063/034-355.k IZNAJMLJUJEM namje{tenu garsonjeru na Dobrinji 3.Tel. 062/760319.k IZDAJEM gara`u Avde Smajlovi}a do br.1.Tel.061/172-172.k IZDAJEM jednosoban stan Olovska 26/3 kod pi ce ri je Ra ga za po vo ljno.Tel.033/644-340.k IZDAJEM prodajem dva stana na drugom katu komforni namje{teni ul. Avde Jabu~ice. Tel.061/550-048.k IZDAJEM trosoban namje{ten stan, na Vi{njiku, cijena 400 KM. Mob. 062/908-901.k IZDAJEM garsonjeru 33 m2, na Dobrinji 3. Mob. 062/760-319.k IZDAJEM pos. prostor 110 m2 u Hrasnici, u prostoru se do 28.2. nalazi poslovnica banke. Mob. 061/377-315.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, cen tar, ^e ka lu {a, 300 KM. Mob. 061/205-235.k CIGLANE, trosoban namje{ten stan, 500 KM i jednosoban namje{ten 400 KM. Mob. 061/146-298.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, strogi centar, 450 KM. Mob. 061/205235.k IZDAJEM jednosoban stan, povoljno, prazan, Olovska, kod trolejbusa. Tel. 644-340.k IZDAJEM apartman, blizu OHR-a od 37 m2, 1 sprat. Mob. 061/550-022.k NA BA[^AR[IJI, kod Islamskog fakulteta izdajem ekstra sobu, studentu ili samcu. Mob. 061/295-104.k IZDAJEM prazan jednosoban stan, u novogradnji. Mob. 061/926-179.k IZDAJEM garsonjeru poseban ulaz i struja.Tel.066/944-210.k IZDAJEM garsonjeru konfornu namje{tenu. Tel. 061/869-396.k IZDAJEM ku}u namje{tena ul. 1/1 runt, centar.Tel. 061/869-396.k IZDAJEM garsonjeru, pogodnu za `enske osobe, poseban ulaz, posebno struja. Tel. 242-378, 062/277-872.k IZNAJ MLJU JEM stan, ul. Zu ke D`umhura br. 12, Ko{evsko brdo. Mob. 061/312-899.k TROSOBAN stan u Tibri, djelimi~no opremljen, fiksno 350 KM + re`ije. Mob. 061/801-737.k IZDAJEM manji jednosoban namje{ten stan, privatna ku}a, strogi centar. Mob. 061/904-465.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, u Hrasnom. Tel. 655-264, 062/502-927.k IZDAJEM 2 pos. prostora, zgrada Papagajka 40 m2 i 20 m2, za sve namjene i kafi}. Tel. 535-165, 061/141-676.k IZDAJEM namje{ten stan privatna ku}a. Tel. 442-219.k IZDAJEM namje{tenu sobu sa centralnim grijanjem, ul. A.B. [imi}a br. 5. Tel. 033/523-661.k IZDAJEM jednokrevetnu sobu samcima na Stupu, cijena 180 KM, re`ije ura~unate. Tel: 033/452-995.k IZDAJEM sprat ku}e centralno grijanje povoljno. Tel. 062/450-914.k IZDAJEM prazan jednosoban stan Olov ska 26/3 kod trol.sta ni ce. Tel.033/644-340.k

IZDAJEM jednosoban namje{ten stan u Alipa{inoj ulici kod Higijenskog. Tel: 061/150-080 i 061/190-008.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan u Centru.Tel. 063/210-221.k IZDAJEM garosnjeru 33 m2 na Dobrinji 3. Tel: 062/760-319.k IZDAJEM zidanu gara`u Grbavica iza zgrade vodoprivrede.tel. 063/191-304.k IZDAJEM sobu mu{karcu kori{tenje kuhinje, kupatila150 KM. Cntarkod predsjedni{tva BiH. Tel. 225-331 i 061/548-576.k IZDAJEM gara`u povoljno Skenderija ^ikma. Tel.061/242-999.k IZDAJEM gara`u 15 m2 na Mariji Dvoru Te{anjskaulica zgradaViza.tel. 061/273-995.k IZNAJMLJUJEM prazan trosoban stan, centar, ^emalu{a, fiksno 350 KM. Mob. 061/905-212.k IZNAJ MLJU JEM plac 580 m 2 ogra|en prikju~ak za kanalizaciju. Tel: 033/621-119 i 062/006-319.k IZNAJMLJUJEM poslovni prostor od 29, 11 m2 u stambenoposlovnom komleksu. Tel.033/621-119.k IZDAJEM na Mojmilu dvosoban prazan stan na du`i period.Tel.454-597.k IZNAJMLJUJEM namje{ten stan u centru strancu ili zaposlenom br. paru. Tel: 062/169-663.k IZDAJEM poslovni prostor 25 m2 kod op}ine Stari grad sa mogu~no{}u opremanja za frizersko - manikirski salon. Mob. 061/563-292.k SALONSKI stan 100 m2, u centru, Titova, renoviran i namje{ten, 2. sprat, 1000 KM. Mob. 063/035-710.k IZDAJEM sobu studentu naselje Nova Breka kod bolnice Ko{evo. Tel. 033/443-282 ili 062/147-525.k IZDAJEM na Babi}a ba{ti garsonjeru. Tel. 061/809-763.k IZDAJEM na du`e namje{tenu ku}u, 50 m2, zaseban ulaz, [iroka~a. Mob. 061/509-683.k IZDAJEM namje{ten jednosoban stan ulaz strogo poseban povoljno, kod naselja Vrtovi sunca. Tel: 033/203032 i 060/319-2448.k IZDAJEM stan na Breci, cen. trosoban. Mob. 062/008-931.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan u ulici ^obanija. Tel.062/326-484.k IZDAJEM namje{ten jednosoban stan Vrace-Tranzit.Tel. 033/214-219.k IZDAJEM poslovni prostor 40 m2 zasebna cjelina novogradnja, plin. Tel. 033/657-979.k IZNAJMLJUJEM dvosoban namje{ten stan na Vojni~kom polju. Tel. 061/431-757.k IZDAJEM namje{ten stan centralno grijanje povoljno. Tel. 033/612-526.k IZDAJEM namje{ten sprat ku}e centralno grijanje. Tel. 061/396-013.k IZDAJEM trosoban nenamje{ten stan cen.g.Grbavi~ka.Tel. 065/181-994.k IZDAJEM jednoiposoban namje{ten stan. Tel. 061/553-814.k IZDAJEM-prodajem gara`u, Nahorevska 2, 50 KM mjese~no. Mob. 066/368-046.k JEDNOSOBAN namje{ten stan, sa dva le`aja, samcima-cama, poseban ulaz. Trebevi~ka 16, 206-723.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, Centar, dvosoban namje{ten, Centar. Tel. 666-721, 061/515-626.k

IZDAJEM garsonjeru 33 m2 na Dobrinji. Tel. 062/760-319.k IZDAJEM 2 pos. prostora u Papagajci, jedan 40 m2, 20 m2, za sve namjene. Tel. 535-165, 061/141-676.k POSLOVNI prostor zgrada Lorisa, 70 m2, I sprat, 700 KM, pos. prostor u Hrasnom, D`amijska, 250 m2, V sprat, sve novo luksuzno. Tel. 066/999-944.k IZDAJEM gara`u u Papagajci 2 auta mogu stati vrata sa daljinskim, 400 KM.Tel.061/144-503.k IZDAJEM prazan dvosoban stan, 100 m od tramvajske.Tel. 033/695-364.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru ima internet, kablovska i parking. Tel. 062/226-665 i 063/881-306.k IZDAJEM namje{ten trosoban stan privatna ku}a Centar. Tel. 061/654738.k NAMJE[TENU trosobnu konfornu ku}u, gara`u u centru, 400 KM. Mob. 061/352-428.k IZDAJEM luksuzno opremljen apartman 120 m2, lokacija 300 m od OHRa, priklju~ak interneta, kablovska i mjesto za parking. Apartman se izdaje isklju~ivo strancima. Mob. 061/405622.k IZDAJEM nenamje{ten stan 75 m2, na du`e vrijeme, 2 kupatila, 2 balkona, 2 lo|e, ul. Patriotske lige 46. Mob. 061/744-523.k IZDAJEM poslovni prostor 15 m2 u Centru grada. Tel: 757-908.k IZDAJEM manju garsonjeru. Tel. 033/204-706.k IZDAJEM prostor za nadogradnju noktiju, kozmeti~ki salon.Tel: 061/809319.k IZDAJEM jednosoban adaptiran stan, Grbavica. Mob. 066/276-192.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan privatna ku}a I sprat ispo tranzita. Tel. 063/639-243.k IZDAJEM pos. prostor 60 m2, ^ekalu{a 10. k IZDAJEM gara`u u Trnovskoj 4 Kova~i. Tel: 204-678.k IZDAJEM sprat ku}e famelijarnoj porodici ili studentima. Tel: 655-787 ili 061/778-245.k IZDAJEM komfornu sobu na Mejta{u, iznad pijace Markale, `enskoj osobi. Tel. 225-747, 063/947-075.k

MIJENJAM stan u centru Doboja za Sarajevo. Tel. 061/280-262.k DAJEM dvosoban stan, za manji do 40 m2 ili prodajem, 1.250 KM/m2. Mob. 062/812-037.k MIJENJAM dvosoban stan za manji do 40 m2 ili prodajem. Tel.062/812037.k ZA TREBINJE mijenjam useljivu ve}u ku}u 1/1, 240 m2 + plac ili prodajem. Ku}a je na ulazu u Mostar.Mob. 061/301-772.k M.Zvornik-Srbija prodajem stan 57, 6 m2=520E. mo`e i zamjena za sli~an ili manji u Sarajevo.Tel. 033/652-321 i 061/475-584.k SARAJEVO Makarska mijenjam dvoeta`ni stan u Centru 156 m2 za odgovaraju}i u Makarskoj. Tel. 061/130-348.k MIJENJAM za ve}i stan od 56 m2 na Malti u Vrani~inom neboderu. Tel. 061/864-651.k SARAJEVO - Zagreb, stan u centru Sarajeva, za trosoban u centru Zagreba, na potezu tramvaja. Tel. 00387/62279-428, 00387/33-214-595.k PALE vikendplac na Brezovicama mijenjam a odgovaraju}i u okolini Sarajeva.Tel.062/810-714.k TROSOBAN 70 m2 u centru za dvosoban na Grbavici, uz doplatu. Tel. 236374.k

POTRA@NJA
POTREBNI stanovi za izdavanje i prodaju, lijenti poznati. Tel. 061/360-084.k POTREBNO vi{e stanova u Vogo{}i, za poznate klijente. Mob. 061/579-493.k AGENCIJI potrebno vi{e stanova u op{tini Vogo{}a. Mob. 066/457-628.k TRA@IM za iznajmiti namje{tenu garsonjeru, na potezu Pofali}i-^engi} Vila. Mob: 063/789-212.k POTREBNO vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061/437-732 i 061/214-306.k POTREBAN stan jednosoban dvosoban, prazan namje{ten na du`i period. Tel. 061/925-649.k AGENCIJI potrebno vi{e stanova u Sarajevu, od Dobrinje do Starog Grada. Tel: 061/170-254, 654-793.k POTREBNO vi{e stanova za prodaju i izdavanje u kantonu Sarajevo. Tel: 062/200-777, 033/203-127.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje.Tel: 061/214-306 i 061/437-732.k

PRODAJA
RAJLOVAC Rje~ica, prodajem predivnu parcelu od 1.560 m2, cijena po dogovoru. Mob. 061/893-105.sms KO[EVSKO brdo, Bra}e Begi}, prodajem trosoban stan, 73 m2, cent. grijanje, u pristojnom stanju, cijena po dogovoru. Mob. 061/893-105.sms PRODAJEM stambeno-poslovni objekat u centru Sanskog Mosta, 240 m2 + 40 m2, sa bastom 700 m2. Sa izlazom na Sanu i Klju~ku ulicu Mob. 061/171-841.sms PRODAJA/Najam 22.500 m2 zemlji{ta u industrijskoj zoni Vogo{}a. Sva infrastruktura dostupna. Mob. 061/426407.sms PRODAJEM parcelu 780 m2, po 20 KM/m2, (fiksno 15.000 KM), RakovicaKakrinje, Kakrinjska cesta do br. 53, desno. Mob. 062/215-030, 063/234-213.k STANOVI: Aneks 40 m , Novo Sarajevo, 44 m2, Mojmilo 55 m2, Hrasno 53 i 57 m2, Grbavica 109 i 62 m2, Dobrinja 70 m2 dvoeta`ni 61 m2 s gara`om. Is to ~no Sa ra je vo 71, 48 m 2 Tel: 061/375-787.k
2

PONUDA
IZDAJEM jednoiposoban novonamje{ten stan u zgradi, prvi sprat, Vi{njik do klini~kog centra, medicinskog, gra|evinskog fakulteta. Mob. 061/215-123.sms IZDAJEM dvosoban, kompletno opremljen stan, D. Malta, studenticama ili uposlenim `enama. 350 KM + re`ije. Mob. 061/188 091.sms IZDAJEM trosoban namje{ten stan kod pivnice, ima i ba{}u. tel. 061/157740.k

32

mali

Oglasi
STARI Grad kod Op}ine, 77 m2, 3 kat, trosoban, balkon, et. gr. Mob. 063/555858.k DOLAC Malta, Envera [ehovi}a, prodajem useljiv, preure|en stan na 1. katu, 60 m2, sa dvije spava}e sobe, na dobroj lokaciji. Mob: 063/180-283. k PRODAJEM zemlju 1200 m2, Vroce, iznad Poljina. Mob. 061/812-912.k CIGLANE, A. Hume, 73 m2, trosoban, 1 kat, balkon, dobro stanje, 2.350 KM/m2. Mob. 061/148-810.k DOBRINJA 39 m , suteren, cen. gr. 35.000 KM. Mob. Mob. 061/148-810.k STAN 160 m2 renoviran, prvi sprat strogi Centar.Tel. 062/775-200.k PRODAJEM stan 64 m u trebinju, IV sprat, nova gradnja, mo`e zamjena. Mob. 065/280-123.k OBALA 96 m2, 3 kat, trosoban + galerija 20 m2, balkon 10 m2, ju`na strana. Mob. 063/555-858.k PRODAJEM ku}u 130 m2 na Mihrivodama, gara`a 25 m2, ba{ta 400 m2, cijena 170.000 KM. Mob. 061/262336.k GARA@A, Ilid`a, Gli{e Jankovi}a, 14 m2. Mob. 063/555-858.k NEUM, zapo~et nobjekat sa stanovima za tr`i{te u Tihoj luci, parcela 475 m2, objekat 650 m2, pla}ene komunalije. Mob. 061/148-810.k PRODAJEM zemlju 1200 m2, Vroce iznad Poljina. Mob. 061/812-912.k GARA@A Kova~i}i kod OHR-a zidana u nizu. Tel. 033/837-227.k ^ENGI] vila 54 m2 II sprat, lift, cen. Tel. 033/837-227.k VI[NJIK, novogradnja 143 m2, 3 kat. Mob. 061/148-810.k CENTAR kod CK, lamela 200 m2 + gara`a + ba{ta. Mob. 061/148-810.k DOBRINJA, 56 m , dvosoban, grijanje. Mob. 061/148-810.k ^EKALU[A, 1 kat, 80 m2, trosoban, 2.000 KM/m2. Mob. 061/148-810.k DOBRINJA 2 kod tr`nog centra dvosoban 6 sprat. Tel. 061/508-383.k CENTAR, Branilaca grada, 81 m2, dvoeta`ni, ~etverosoban, terasa. Mob. 061/148-810.k GRBAVICA 70 m2, trosoban, 2 kat, renoviran, pl. et- gr. + gara`a. Mob. 061/148-810.k PRODAJEM stan 51 m u Alipa{inoj kod kinoteke, dvosoban, dvostrano ohgrjentisan. Tel. 062/352-718.k PRODAJEM stan u Hrasnom 58 m kod Palme, III sprat. Tel. 065/021-556.k PRODAJEM ku}u u Vogo{}i, sa tri stana i dva poslovna prostora, 445.000 KM. Mob. 061/136-705.k PRODAJEM stan na Ko{evskom 33 m2, 2 sprat, djelimi~no adaptiran, 52.000 KM. Mob. 061/136-705.k STAN 89 m2, prvi sprat, mo`e i za pos. prostor, M. Spahe 8. Mob. 061/229-086.k GRBAVI^KA ulica, 76 m2, I sprat, troso ban stan, 150.000 KM. Mob. 061/165-117.k PRODAJEM dvosoban stan 58 m2, A. [a}irbegovi}, 3 sprat, 3 lifta + 2 terase, uknji`en, 1/1, cijena 1.760 KM/m2. Mob. 061/208-588, 033/640-766.k PRODAJEM stan 36 m2 u Hrasnom, trg heroja u exstra stanju, ima malu spa va }u spbu, 56.000 KM. Tel. 065/021-556.k PRODAJEM stan 53 m2 na Grbavici kod [opinga, II sprat. Tel. 065/352718.k GRBAVICA prodajem trosoban stan sa gara`om.Tel. 815-127.k PRODAJEM jednosobansre|en stan 45 m2 Mejta{ Centar.Tel.061/243-923.k PRODAJEM stan 83 m na ^obaniji kod d`amije, I sprat. Tel. 065/021-556.k DOBRINJA 77 m2, trosoban, stanje dobro, 2 kat, 1.300 KM/m 2 . Mob. 063/555-858.k PRODAJEM zemlju sa {umom u Tuzli. Tel: 063/437-612.k PRODAJEM dvosoban stan 50 m2, blizu Austrijskog trga, VP, povoljno, Bistrik 22. Tel. 533-624.k
2 2 2 2 2 2

utorak, 18. mart/o`ujak 2014.
VRACA, A. Smajlovi}a, uknji`en 80 m2, stvarno stanje 100 m2, sa mogu~no{}u pro{irenja, kao nov, 150.000 KM. Mob. 061/148-810.k CENTAR, kod BKC, 84 m2, 3 kat, trosoban, sun~an, parking. Mob. 061/148810.k ^ENGI] Vila, 94 m2, ~etverosoban, VP, za renovirati, dvije strane, dva balkona, mo`e zamjena za manji, 155.000 KM. Mob. 061/148-810.k BREKA, H. Polovine, 86 m , troiposoban, 2 kat, dobro stanje, gara`a, 2.400 KM/m2. Mob. 061/148-810.k BREKA 105 m2 i 116 m2, jedan do drugog, dvoeta`ni, dvije strane, petosoban, dva balkona, cen. gr. 2.350 KM/m2. Mob. 061/148-810.k SKENDERIJA 136 m2, 2 kat, ~etverosoban, 118.000 eura. Mob. 061/148810.k PRODAJEM dvosoban stan 48 m2 na Skenderiji kod likovne akademije, II sprat. Tel. 062/352-718.k DOBRINJA dobro projektovan jednosoban stan. Tel. 061/402-784.k GRBAVICA stan 60 m2 ~etvrti sprat bez lifta 105.000 KM.Tel. 062/649370.k KO[EVO 63 m2 dvoiposoba ~etvrti sprat Asima Ferhatovi}a. Tel. 062/649370.k PRODAJEM gara`u, ul. Kranj~evi}eva, vl. 1/1, grunt, povoljno. Mob. 061/869-396.k PRODAJEM ili iznajmljujem gara`u u Aerodromskom naselju. Tel. 060/3251430.k GRBAVI^KA prvi sprat trosoban 150.000 KM. Tel. 061/165-117.k STAN u Me|ugorju 56, 25 m u stambeno poslovnom objektu.Tel.039-716382.k PRODAJEM atraktivno zemlji{te na Ni{i~koj visoravni 25 duluma {uma jelika 1/1. Tel. 061/280-262.k PRODAJEM dvoiposoban stan 61 m2, 900 eura/m2, Grbavi~ka. Mob. 061/216-704.k PRODAJEM stan44 m2 u Vele{i}ima, cijena 44.000 KM. Mob. 061/276330.k GRBAVICA I, prodajem dvosoban stran 51 m2, II kat + garsonjera 17 m2 u podrumu. Tel. 033/612-455.k PRODAJEM dvosoban stan 59 m2, Bosanska 4/m C faza A. polje cijena povoljna. Tel. 061/303-592 i 033/212727.k PRODAJEM trosoban stan velika lo|a I sprat Breka.Tel. 667-264.k STAN u Titovoj 108 m2 dvostruki pogled, potkrovle.Tel. 062/312-041.k KOMPLETNO namje{ten stan 96 m2 Kemal Begova + vrt, odrum i {upa. Tel. 062/312-041.k PRODAJEM dvospratnu ku}u naselje Sokolje. Tel. 062/868-328.k PRODAJEM stan 30 m2 blizu Pivare mo gu }nost na do gra dnje 26.000 Eura.Tel. 061/160-439.k PRODAJEM gara`u 11 m na Marijin Dvo ru Kranj ~e vi }e va uli ca.Tel.061/188-270.k PRODAJEM devastiranu ku}u u Gladnom polju. Tel. 061/299-627.k POVOLJNO prodajem 16 dunuma gra|evinskog zemlji{ta Gladno Polje op{tina Ilid`a. Tel: 061/299-627.k ALIPA[INO polje, Geteova, 5 sprat, 54 m2, 85.000 KM. Mob. 062/383064.k PRODAJEM zemlju u ^avarinama kod Sokoca, 60 dunuma za 20 hiljada maraka. Mob. 061/351-899, Zora.k KO[EVSKO brdo, M. Had`ijahi}a, 34 m2 (fizi~ki 39 m2), izvorno stanje, 62.000 KM. Mob. 062/383-064.k POVOLJNO prodajem devastiranu ku}u 1500 m2 oku}nice. Tel. 061/299627.k ALIPA[INO polje, 3 sprat, Trg Zavnobiha, 79 m2, izvorno stanje, 103.000 KM. Mob. 062/383-064.k ALIPA[INO polje, Bosanska, 9 sprat, 56 m2, 85.000 KM. Mob. 062/383064.k
2 2 2

OSLOBO\ENJE

NEKRETNINE PRODAJA
PRODAJEM ku}u sa oku}nicom Sok. kolonija Ilid`a. Tel: 061/219-863.k PRODAJEM dvosoban stan 50 m2 blizu Austrijskog trga pogodno za posl. prostor uredni papiri ul.Bistrik br. 22. Tel. 033/533-624.k PRODAJEM stan 82 m2 na Mejta{u, ^e ka lu {a, I sprat, po vo ljno. Tel. 065/021-556.k SKENDERIJA, trosoban 75 m2, 12 sprat, funcionalan, balkon, 150.000 KM. Mob. 061/072-845.k SALONSKI stan, Centar, 140 m2, Stari Grad 138 m2. Mob. 061/072-845.k CIGLANE, trosoban fukcionalan stan 79 m2, 2 terase, 189.000 KM. Mob. 061/072-845.k TROSOBAN 73 m2, 2 sprat, kod BBICentra, balkon, dvostran, parking mjesto, 190.000 KM. Mob. 061/072845.k MUSE ]azima ]ati}a, odli~an trosoban 57 m2. Mob. 061/214-852.k ^ENGI] Vila, dr. Fetaha Be}irbegovi}a, odli~an troiposoban sta<n 90 m2. Mob. 061/214-852.k NOVO Sarajevo, odli~an dvosoban stan kod hotela Bristol. Mob. 061/214852.k ^ENGI] Vila, Grada~a~ka, dobar dvo so ban stan, po vo ljno. Mob. 061/214-852.k PRODAJEM stan 30 m2, Stari Grad, mogu}nost nadogradnje 45.000 KM. Tel. 061/160-439.k PRODAJEM ku}u novu, kod Doma zdravlja u Vogo{}i, sa tri stana i dva pos. prostora, cijena po dogovoru. Mob. 061/136-705.k PRODAJEM stan na Ko{evskom 33 m2, 2 sprat, djelimi~no adaptiran, 52.000 KM. mob. 061/136-705.k PRODAJEM garsonjeru 25 m , renovirana, prizemlje, Prvomajska-[vrakino selo, cijena 34.000 KM. Tel. 062/383-064.k PRODAJEM stan 57 m2 na ^. Vili kod okretaljke za tramvaj. Tel. 062/352718.k PRODAJEM stan 61 m2 na Ilid`i dva balkona prvi sprat.Tel.061/106-831.k PRODAJEM ku}e, Sagrd`ije 250 m , Avde Jabu~ice, p + s + pp + gara`a, A{ikovac, p + s, Bu}a potok, vila 3 eta`e. Mob. 061/460-150.k PRODAJEM ku}u u Pofali}ima, 2 stana x 100 m2 + 2 p.p. Mob. 061/460150.k PRODAJEM stanove, 96 m2, 68 m2, 80 m2, 100 m2, 154 m2, 123 m2, 84 m2, 54 m2. Mob. 460-150.k PRODAJEM 298 m2 gra|evinsko zemlji{te, Bra~-Milna, Osipova uvala. Tel.062/569-990.k GRBAVICA, prodajem trosoban stan sa gara`om. Tel. 815-127.k BA [^AR [I JA pro da jem }u.Tel.061/199-845 i 665-966.k ku 2 2

PRODAJEM devastiranu ku}u u Gladnom polju. Tel. 061/299-627.k POVOLJNO prodajem 16 dunuma gra|evinskog zemlji{ta Gladno Polje Op{tina Ilid`a. Tel. 061/299-627.k PRODAJEM dvosoban stan 59 m ul.Bosanska C faza Tel: 033/212-727 i 061/303-592.k STAN 111 m2 + gara`a 13 m2, Kaptol, 400.000 KM. Mob. 065/819-136.k KU]A na Vracama, ul. Gornje Vakufska na 4 eta`e + 600 m2 oku}nice, 120.000 KM. Mob. 063/034-355.k OTOKA, 2 sprat, 35 m2, 60.000 KM. Mob. 062/619-361.k STARI Grad, A. [ahinagi}a, 44 m2, 1 sprat, gara`a u dvori{tu, 105.000 KM. Mob. 061/702-881.k PRODAJEM ku}u u Gornjim Vele{i}ima. Mob. 061/211-508.k POVOLJNO prodajem devastiranu ku}u p + s + p + gara`a 1500 m2 oku}ice ogra|eno betonskom ogradom. Tel.061/299-627.k PRODAJEM ili izdajem poslovni prostor u Vogo{~i ul. S. Blagov~anina 41 m2 26 m2 preko puta hotel Sunce. Mob. 061/132-220.k DOBRINJA V, Trg grada Prato, 67 m2, (fizi~ki 77 m2), renoviran, 7 sprat, 95.000 KM. Mob. 062/383-064.k HRASNO, P. Ribar, prizemlje, 53 m2, potrebna adaptacija, 80.000 KM. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM ~etverosoban stan ili mjenjam za jednosoban uz doplatu M. Mustafe Ba{eskije br. 3. Mob. 061/252663.k POVOLJNO prodajem devastiranu ku}u p + s + p + gara`a + 1500 m2 soku}nice ogra|eno betonskom ogradom. Tel. 061/299-627.k PRODAJEM 298 m2, gra|evinsko zemlji{te. Tel.062/569-990.k PRAZAN dvosoban stan na ^. Vili Fetaha Be}irbegovi}a 6 kat 62 m2 eta`no. Tel. 066/861-737.k PRODAJEM ku}u u centru Zavidovi}a mo`e zamjena za Be~ inf. Tel: 063/ 340-766.k GRBAVICA, troiposoban stan, 85 m2, renoviran sa gara`om. Mob. 061/964797 i 033/617-742.k PRODAJEM ku}u u Pofali}ima kod FDS, dva trosobna stana, radnja, oku~nica, sve 1/1, ul. Ivanjska br. 4. Mob. 063/318-796.k PRODAJEM devastiranu ku}u u Gladnom polju. Tel. 061/299-697.k PRODAJEM vikendicu u Resniku-Pazari}, 1/1, 750 m2 zemlje, struja, voda, pored glavnog puta. Tel. 061/224704.k STAN na Dobrinji ul. Trg Sarajevske Olimpijade 4 spr. adaptiran 56 m2=95, 000 KM. Tel. 063/934-355.k HITNO potrebna tri stana sa dvije spava}e S.grad do Grbavice do 500km na min 2 god za uposlene klijente. Tel: 062/744-892. ILID@A, prodajem eta`ni stan sa gara`om, 78 m2, kompletno renoviran. Mob. 061/579-459 ili 062/762-620.k STAN Kova~i}i 54 m2 prizemlje dvosobni i 88.000 KM. Tel: 063/732-450.k PRODAJEM ~etvorosban stan na Alipa{inom polju. Tel. 00385922444241.k PRODAJEM dvosoban stan, C faza Alipa{ino polje, ul. Bosanska br. 1, 59 m2 po 1.200 KM/m2. Mob. 062/215-030 ili 061/235-257. VLA[I], apartman, nov, 40 m2, namje{ten, uz ski stazu. Mob. 061/102275.k PRODAJEM salonski stan 40 m2 II sprat renoviran kod pijace Markale. Tel.061/072-845.k PRODAJEM salonski stan Ferhadija I sprat 160 m2.Tel. 061/072-845.k PRODAJEM trosoban stan M. dvro lica Franca Lenara 74 m2 sprat IV renoviran Tel: 061/072-845.k ILID@A Lu`ani 79 m 1 sprat trosoban, renoviran Tel.062/295-919.k PRODAJEM dvoeta`ni stan 104 m2 ^. vila Paromlinska ulica novogradnja 200.000 KM. Tel: 061/072-845.k
2 2

PRODAJEM dvoeta`ni stan 104 m2 ^.vila paromlinska ulicfa novogradnja. Tel. 061/072-845.k [IP Bolgrano stan 110 m2 + balkon tre}i sprat zgrada sa bazenom recepcijom video nadzor, teretana. Tel. 062/649370.k OTOKA ul. Grada~a~ka 54 m2 visoko prizemlje 93.000 KM. Tel.062/649-370.k STARI Grad iza ijace Markale 38 m2 6.sprat nema lifta 105.000 KM.Tel. 062/649-370.k TROSOBAN stan kod Gra|evinskog fakulteta 75 m2, 6 sprat lif, Tel. 062/649270.k DOBRINJA garsonjera 30 m2 45.000 KM.Tel. 061/402-784.k DOBRINJA dvosoban stan sa balkonom. Tel.061/402-784.k DOBRINJA jednosoban stan sa gara`om 65.000 KM.Tel.061/402- 784.k IZDAJEM ekstra sobu studentu ili samcu.Tel.061/295-104.k IZDAJEM jednosoban prazan stan Olov ska 26/3 kod Tro lej bu sa.Tel.033/644-340.k IZDAJEM jednokrevetnu namje{tenu sobu blizina studentskog kampusa. Tel. 033/652-293.k DOBRINJA dvoiposoban stan 65 m2 sa izuzetno funkcionalnim rasporedom. Tel. 061/402-784.k DOBRINJA mali jednosoban stan 35 m2 sa odvojeno kuhinjom i trpezarijom. Tel. 061/402-784.k DOBRINJA trosoban stan 72 m2 na tre }em spra tu izu ze tno po vo ljno. Tel.061/402-784.k DOBRINJA dvosoban lijep i sun~an stan neposredno pored Merkatora.Tel. 061/402-784.k DOBRINJA nov stan 63 m2useljen rije godinu dana moderno luksuzno opremljen.Tel.061/402-784.k TROSOBAN lijepo namje{ten stan privatna ku}a Pofali}i.Tel. 033/657-679 i 061/140-441.k PRODAJA stana od 64 m2 Breka ul. Hasana Su{i}a3 IV sprat adaptiran nova stolarija. Tel. 061/212-230.k VRACA 56 m2 A.Smajlovi}a dvosobani prvi rad dvosoban 1 sprat potpuno renoviran. Tel. 066/340-748.k GRBAVICA II 53 m H. ^emerli}advosoban VI kat lift, plin, balkon. Tel.061/247-777.k DOBRINJA I Trg Sabora Bosanskog 76 m2 tro pip so ban re no vi ran.Tel.033/711-665.k DOBRINJA IV Trg Viljema Sekspira 89 m2 troiposoban 1 sprat.Tel. 061/150519.k GRBAVICA Grbavi~ka37 m2 IV sprat jednosoban. Tel. 061/247-777.k D.MALTA 53 m2 V lift, E.[ehovi}a balkon.Tel.061/899-209.k KO[EVO Asima Ferhatovi}a 63 m2 1 kat dvo ipo so ban 2 bal ko na. Tel. 035/711-666.k PRODAJEM gara`u, ista se nalazi ispod stalnog objekta u radni~koj ulici Kova~i}i veli~ina je 15 m2. Tel. 033/444-240. i 066/341-700.k PRODAJEM 2 dunuma zemlje pogodna za sve put, voda, struja. Tel. 063/717-908. ili 033/214-151.k PRODAJEM 1800 m2 zemlje kod Had`i}a sve pogodnosti. Tel. 063/717908 i 033/214-151.k PRODAJEM I sprat dobre ku}e, odvojen ulaz, 65 m2 + velika avlija, po~etak Vrbanju{e - Stari grad, pripremljena adaptacija. Mob. 061/131-727.k ALIPA[IN most blizu @I[.a ku}a tri eta`e 250 m2 tri stana podru. Tel. 065/061-966.k DOLAC Malta, Envera [ehovi}a, 1 kat, ju`no orjentisan, 60m/2, preure|en, sa dvije spava}e sobe. Mob: 063/180-283.k PRODAJEM 700 m gra|evinskog zemlji{ta u Ned`ari}ima ulica Branislava Nu{i}a 46. Tel. 061/191-521. i 033/202-911.k PRODAJEM vikendicu na Vla{i}u i trosoban stan u centru Zenice. Tel: 061/528-032.k
2 2

PRODAJEM trosoban konforan stan sa tri terase, strogi centar, c.g, lift, I sprat ili mijenjam za sli~an u Beogradu. Tel. 00381 112189361.k PRODAJEM ku}u na Kromolju. Mob. 062/591-105.k PRODAJEM vikendicu na Vla{i}u i trosoban stan u centru Zenice. Mob. 061/528-032.k PRODAJEM zemlji{te u Faleti}ima 2 duluma. Mob: 062/143-523.k PRODAJEM jednosoban stana od po 36 m2 u istoj zgradi i na istom spratu na Trgu heroja ili mijenjam za odgova ra ju }i ve }i. Tel. 061/337-764. i 063/884-587.k PRODAJEM zemlju sa {umom u Tuzli. Mob. 063/437-612.k U KONJICU 3, 5 dunum gra|evinsko, pogled na Neretvu, 25.000 eura. Mob. 062/688-971.k DVIJE ku}e 100 m2 i 200 m2, R. Bo{kovi}a + 2 gara`e, 800 m2 oku}nice. Mob. 061/205-235.k CENTAR, ]emalu{a, 84 m2, 4 sprat. Mob. 061/205-235.k GRBAVICA 54 m2, 8 sprat. Mob. 061/205-235.k MARIJIN Dvor, Turhanija, 2 sprat, 124 m2, petosoban. Mob. 061/205235.k SOCIJALNO, M. Maruli}a, 54 m2, 76.000 KM. Mob. 061/205-235.k ^ENGI] Vila, Grada~a~ka, 54 m2, 40.000 eura. Mob. 061/205-235.k CENTAR, kod Katedrale, 70 m2, 1 sprat, 60.000 eura. Mob. 061/205235.k CENTAR, Muvekita, 67 m2, komplet adaptiran, sve novo, 67.000 eura. Mob. 061/205-235.k MARIJIN Dvor, A. Brauna, 2 sprat, 96 m2. Mob. 061/205-235.k PRODAJEM stan 72 m2 ul. Muse ]azima ]ati}a. Tel. 033/458-700 i mob: 061/906-641.k EKSTRA povoljno - ku}a i 1, 5 dunum zemlje u Bla`uju, papiri uredni, cijena 65.000 KM. Mob. 061/913-140.k TOPAL Osman Pa{e 66 m2 1. sprat, kancelarijski prostor. 700 KM. PRODAJEM se stan Ilid`a- Pejton 61 m2 cijena povoljna. Tel. 061/284-875.k STAMBENO poslovni prostor dim. 12x8 parking 422 m2 novogradnja Ilid`a. Mob: 061/552-542.k VI[E gra|. placeva na podru~ju grada od 500 m2 Tel. 061/299.-911.k PRODAJEM ku}u hitno, prizemlje + sprat + potkrovlje + ba{ta 350 m2, urbanisti~ka + gra|evinska dozvola, voda, struja, 29.000 eura. Abdurahmana Muharemije br. 76, naselje Bare.k PRODAJEM vikend ku}u sa oku}nicom oko 1800 m2 gara`om, potokom priklju~cima. Tel. 543-043.k SARAJEVO Centar stan 110 m2 prvi sprat, cijena 250, 00 KM. Tel. 065/511124.k SARAJEVO Centar 19 duluma b devas ti ra na obje kta in fras tru ktu ra. Tel.065/511-124.k PRO DA JEM stan 82 m 2 , Kra lja Tvrtka, I sprat 150.000 KM pogodan za poslovni prostor. Tel. 063/025-896.k PRODAJEM trosoban stan sa 2 balkona, ekstra lokacija, pogodan za sve namjene. Tel. 070/203-976.k PRODAJEM stan 66 m2, veoma povoljno, Ul. Avde Jabu~ice, mo`e i zamjena za Trebinje, bez posrednika. Tel. 033/810-572, 061/438-855.k PRODAJEM dvosoban stan 53 m2 sa centralnim grijanjem, Otoka, Grada~a~ka. Tel. 061/319-540.k PIONIRSKA dolina, novogradnja, 69 m2 + parking, trosoban. Tel. 033/222508.k TRI dunuma zemlji{ta na Poljinama za ku}u na najatraktivnoj lokaciji. Tel: 061/141-548.k PRODAJEM ku}u na Jablani~kom jezeru. Tel: 061/875-291.k BJELAVE, kod bolnice Ko{evo, prodajem jednosoban stan 33 m2, 2.200 KM/m2. Tel. 060/312-1318.k

STARI Grad, Inat ku}a 64 m2, 1 kat, 1.300 KM/m2. Mob: 061/148-810.k BUSTRIK, po~etak 45 m2 + 8, 5 m2 terasa. Mob. 061/148-810. ^ENGI] Vila, 69 m2, 2 kat, renoviran, trosoban, ce. gr. sun~an, 1.000 eura/m2. Mob. 061/148-810.k GRBAVICA, 53 m , dvosoban, 6 kat, lift, nije zadnji, 1.800 KM/m2. Mob. 061/148-810.k POVOLJNO prodajem zemlju na Ni{i}koj visoravni, 1/1. Mob. 061/280262.k PRODAJEM dvosoban stan 58 m2, 3 sprat, solidno namje{ten, Alipa{ino, Trg zab. 1.300 KM/m2. Tel. 469-772.k DOLAC Malta, E. [ehovi}a, 42 m2, 2 sprat, renoviran, u odli~nom stanju, 88.000 KM. Mob. 061/260-646.k STARI Grad kod Op}ine, 69 m2, 2 kat, kaonov, dvosoban, et. gr. 2.500 KM/m2. Mob: 063/555-858.k
2

OSLOBO\ENJE utorak, 18. mart/o`ujak 2014.
M. Zvornik-Srbija, prodajem stan 57, 6 m2, mo`e i zamjena za sli~an ili manji. Tel. 033/652-321 i 061/475-584.k PRODAJEM ku}u na Mihrivodama, 130 m2, gara`a 25 m2, ba{ta 400 m2, cijena 170.000 KM. Mob. 061/262-336.k GRBAVICA, jednosoban stan 43 m , cen. gr. lift, 71.000 KM. Mob. 062/521024, 061/374-228.k PRODAJEM zemlji{te u ^elebi}ima kod Konjica. Tel. 036/730-105.k PRODAJEM ~etverosoban stan, Kvadrant, ^. Vila i troiposoban stan kod Merkatora, ul. Lo`ioni~ka, N. Sarajevo. Tel. 033/677-582, 064/4345-441.k SKENDERIJA, 115 m2, VP, cijena po dogovoru, dvije vrste cen. grijanja. Mob. 061/517-413, + 38631231435.k PRODAJEM trosoban stan II sprat Misirbina dvostran. Tel.061/072-845.k PRODAJEM izuzetan salonski stan 130 m2 II sprat Josipa Vanca{a. Tel. 061/072-845.k PRODAJE 21/2 soban stan III sprat strogi Centar 60 m2 165.000 KM. Tel. 061/072-845.k M. ZVORNK Srbija prodajem stan 576 m2 =520E.mo`e i zamjena. Tel. 033/652-321.k ZBOG odlaska u inostranstvo prodajem ku}u 9x8 sa oku}nicom. Tel. 033/219-639 i 061/304-599.k LUMBARDA ku}a gara`a, vrt, Odrina Komin 200m od mora. Tel. 061/382145.k PROSTOR sa galerijom u [entadi za buregd`inicu. Tel. 062/934-154.k PRODAJEM stan 52 m , Alip.polje, namje{en, 5 sprat, u odli~nom stanju, Trg nezavisnosti broj 6, cjena prihvatljiva po dogovoru. Mob. 063/322310 Me|ugorje.k PRODAJEM garsonjeru u [vrakinom, 29 m2, cijena 60.000 KM. Mob. 062/870-389.k PRODAJEM stan 60, 80 kvadrata u Mostaru, naselje Zalik, useljen 2006 g. papiri 1/1, cijena 95.000 KM. Telefon 061/780-567, fele ef¡yahoo.com PRODAJEM stan 20 m2 kod Pivare mogu}nost nadogradnje. Tel. 061/160439.k STAN, centar, 40 m i 47 m , Grbavica, 52 m2, 1.800 KM/m2. Mob. 061/865011.k STANOVI prodaja: Marijin Dvor u Kralja Tvrtka, 96 m2, I sprat, eta`no grijanje struja/plin, pogodan i za poslovni prostor. 061/183-211.k POVOLJNO prodajem stan 54 m2, Hrasnica. Mob. 062/229-677.k PRODAJEM vi{e ku}a u Kantonu u Sarajevu razli~itih lokacija i kvadratura.Tel: 061/415-786.k PRODAJEM stan 71 m2 1850 KM m2 strogi centar. Tel. 061/395-410.k PRODAJEM ku}u u @ivogo{}u, Makarska rivijera, prvi red od mora 5m, 185 m2, 2 eta`e, 4 sobe sa terasama i kupatilima. Tel. 033/445-612.k PRODAJEM adaptiran dvosoban stan, 56 m 2 , Do bri nja III. Mob. 061/132-488.k PRODAJEM parcelu zemljita 1.180 m2 u Mi{evi}i}a. Tel. 061/358-445.k STAN 138 m2, 2 sprat, O.K.Bana, 2 balkona. Mob. 061/072-845.k PRODAJEM dvoiposobn stan, strogi centar, 3 sprat, 165.000 KM. Mob. 061/072-845.k TROSOBAN stan, kod BBI, 73 m2, 2 sprat, balkon, 190.000 KM. Mob. 061/072-845.k IZUZETAN dvoiposoban stan, 4 sprat, sa ili bez gara`e, A. Ferhatovi}a. Mob. 062/649-370.k PRODAJEM stan 69 m2, X sprat, A. polje, C faza. Mob. 061/537-152.k DOBRINJA, nov moderan stan 63 m2, useljen prije godinu, izuzetno kvalitetno opremljen, 101.000 KM. Mob. 061/402-784.k DOBRINJA, jednosoban stan 37 m2, lijepo adaptiran, bez ulaganja, 62.000 KM. Mob. 061/402-784.k DOBRINJA, jednosoban stan sa ili bez gara`om, povoljno. Mob. 061/402-784.k
2 2 2 2

mali
PRODAJEM dijelove namje{taja, radi preselenja u manji stan. Mob. 063/451-163, iza 17 sati.k PRODAJEM sjedi{ta i druge djelove konbija 12. Tel. 061/367-103.k PRODAJEM djelovi konbija 12 Folcvagen. Tel. 061/367-103.k MAZDA 323 dizel, gara`irana servisirana pre{la 48000 KM. Tel: 033/217875.k PRODAJEM Ford Fiestu 1993. registrovana.Tel. 061/250-156.k PRODAJEM Alfu 146, Tvin Spurk, 2000 godina, nije registrovana, cijena 5.000 KM. Mob. 061/201-200.k POLO 1.4 TDI 2003. full oprema crni metalik pre{ao 177.500. Tel. 066/376807.k PRODAJEM troupori{na ortoza za grudnu ki~mu korzet. Tel. 061/381774.k PRODAJEM sadnice lipe visine 2 do 4m i ra znog dru gog drve ~a. Tel. 066/092-978.k PRODAJEM kacu i lulu od kazana za pe~enje rakije. Tel. 061/367-103.k PRODAJEM4gume + s Fulda 165-7014 na ~eli~nim felgama za fiat Punto 100 KM.Tel.061/467-282.k PRODAJEMset 3 stilskih stolica, plin, re{o i plin grijalica.Tel. 061/911-324.k PRODAJEM dugu bundu od bizamkrzna, vel.44/46.Tel: 061/911-324.k PRODAJEM stomatoli{ki RTG aparat or to pan mar ke Pa no ura. Tel. 061/195-026.k PRODAJEM polovne drvene prozore vrata raznih dimenzija. Tel: 655-201.k PRODAJEM {iva}u ma{inu Privileg nova 170 nova 170 KM Bagat - Vi{nja u koferu 145 KM. Tel. 061/145-504.k MUZI^KA linija Fisher 122 plo~a veoma malo kori{ten. Tel. 061/382-145.k PRODAJEM dje~iji krevet sa ogijem i dubak sa mre`om. Tel.061/700-788.k PRODAJEM album jugoslavenskihpo{tanskih maraka period NDH do danas. Tel. 061/498-057.k PRODAJA sadnica raznih dud, tre{nje, vi{nje, {ljive, jabukte.Tel.033/974747 i 062/006-768.k PRODAJEM almu, olijander bjeli i crveni, japansku dunju. Tel. 033/974747i 062/006-768.k PRODAJEM nova invalidska kolica, cjena po dogovoru. Mob: 061/199328, od 8-13 sati. k PRODAJEM kvalitetan ruski dvogled Kobra dioptrija 10x50 povoljno.Tel.061/709-772.k PRODAJEM nov zapakovan njema~ki tlakomjer sa vertikalnom `ivom cijena 50 KM. Tel. 061/709-772.k PRODAJEM pleta}u ma{inu Regina Austrija. Tel.033/838-762.k KABINET {iva}u ma{inu Bagat, ma{inu za pranjesu|a.Tel. 033/838-762.k PRODAJEM nova vrata po{tanskog sanduka metalac komplet 18 KM.Tel: 033/651-556.k PRODAJEM poklanjam boce od 1 litra.Tel.033/651-556.k PRODAJEM Asimil engleskog jezika neupotrebljavan cijena 80 KM. Tel. 033/651-556.k STEREO kaetofon sa dvije glave “Sony” kao nov 30 KM. Tel: 062/315540.k PRODAJEM dva prozora Jelovica 180x120, balkonski prozor Jelovia sve 200 KM.Tel. 061/925-601.k PRODAJEM novu pisa}u elektri~nu ma{inu jeftino. Tel. 033/651-556.k PRODAJEM nove original mre`ice br.m101 br.260, 330.Tel. 033/651-556.k PRODAJEM nova vrata po{tanska sanduka8x37cm. kompeltna sa bravom.Tel. 033/651-556.k PRINT ma{ina Rodin Solvent 6184 A, {irina {tampe 180 cm. Tel. 553-865, 061/895-017.k PRODAJEM u Barama grobno mjesto, parcela pravoslavna. Tel. 526-945.k PRODAJEM na rasklapanje le`aj 200x120 i sofa plavi velur vrlo povoljno. Tel. 061/237-833.k PLINSKA pe} na priklju~ak na dimnjak ispravna 50 KM. Tel. 062/827908.k PRODAJEM Nikon D-7000 nov u kutiji pog garancijom. Tel. 061/147434.k PRODAJEM trakice za va|enje krvi aparat Bajer povoljno.Tel.062/357886.k KAMERE i videonadzorni sistemi profi izvedbi. Tel: 061/147-434.k PRODAJEM nov kvalitetan tlakomjer sa ver ti kal nom ivi nom. Tel.061/709-772.k PRODAJEM kvalitetan ruski dvogled dioptrija 10x50 pogodan za ljubitelje prirode.Tel.061/709-772.k

Oglasi

33

DOBRINJA, lijep i sun~an jednosoban stan, sa ba{tom, 57.000 KM. Mob. 061/402-784.k DOBRINJA, izuzetno lijep trosoban stan, 1 sprat, 78 m2, povoljno, 106.000 KM. Mob. 061/402-784.k DOBRINJA, dvosoban lijep sun~an stan, preko puta Merkatora. Mob. 061/402-784.k ZAGREBA^KA 33 m 1 sprat jednosoban balkon, dvosoban orijentisan. Tel.062/156-882.k SKENDERIJA 44 m2 dvosoban balkon dvostrano orijentisan.Tel.062/156-882.k [EHITLUCI 78 m2 2 sprat balkona 2 mokra ~vora idealan raspored usejiv novija gradnja. Tel. 061/724-504.k SKENDERIJA 30 m 6 sprat Zagreba~ka 33 m2 1 sprat Vrbovska 25 m2 4 sprat.Tel. 061/724-504.k PATRIOTSKE lige 51 m2/4 sprat kod Medicinskog fakulteta.Tel. 061/724504.k DOBRINJA C5, dvoiposoban stan, 2 sprat, od tri izuzetno funkcionalan raspored. Mob. 061/402-784.k DO BRI NJA, dvo ipo so ban stan, 2 sprat, povoljno. Mob. 061/402-784.k DOBRINJA, jednosoban stan predvoren u jednoiposoban, sa velikom ba{tom, 57.000 KM. mob. 061/402-784.k DVOSOBAN, dvostran stan, 4 sprat, 54 m2, povoljno, 79.000 KM. Mob. 061/402-784.k PRODAJEM-izdajem, na Ilid`i, 580 m2, ogra|en, 1/1. Tel. 621-119, 062/006319.k PRODAJEM stan 88 m Ciglane. Tel. 061/350-156.k PRODAJEM stan, Breka, H. Su{i}a, prizemlje, 48 m2 + 80 m2 ba{ta, 137.000 KM. Mob. 061/143-076.k PRODAJEM povoljno dvosoban konforan stan 59 m2 Geteova. Tel: 066/864478.k PRODAJEM ku}u u Pazari}u, pored magistralnog puta, sa 1200 m2 zemlje, sve pod vo}em. Mob. 061/223208, 061/798-797.k PRODAJEM autogeni {vajc aparta 2 plin ske bo ce za ki sik kom pre sor. Tel.061/211-606.k KUHALO na zemni plin zvati od12-20 ~asova.Tel.062/563-695.k PRODAJEM fotoaparat Nikon 7000 neo tpa ko van pod ga ran ci jom.Tel. 061/147-434.k NOVOGRADNJA ul. Parolinska ^engi} Vila stanovi. Tel. 062/264-379.k SKENDERIJA 46 m2, 2 kat, Hrasno 58 m2, 3 kat. Mob.- 061/724-504.k HRASNICA 78 m , 2 sprat, 78.000 KM (fiksno), 2 balkona, 2 mokra ~vora sa ekstra rasporedom. Mob. 062/156-882.k CENTAR, kod med. fakul. 51 m2, 4 sprat, lift, nije zadnji. Mob. 062/156-882.k ZA GRE BA ^KA 33 m 2 , 1 sprat, Vrbovska 25 m2, 4 sprat, Skenderija 30 m2, 6 sprat. Mob. 061/724-504.k NOVI Grad, A. Polje, dvosoban 58 m2, 5 kat, i dvoiposoban 64 m2, 9 kat. Mob. 061/317-731.k KU]A sa placem, ul. Bulbulina, ku}a J. Av de, ku }a Al fa ko vac. Mob: 061/311-478.k PRODAJEM ku}u u strogom Centru blizina Katedrale.Tel.061/330-199.k NEUM, dvosoban stan sa pogledom na more, 55 m2 i ku}a u Orebi}u sa 500 m2 placa. Mob. 061/317-731.k PRODAJEM gara`u, Dobrinja, povoljno, N. Petrovi}a 10. Mob. 061/847959.k POVOLJNO prodajem stan 54 m2, u Hrasnici. Mob. 062/229-677.k PRODAJEM staru bosansku ku}u sa oku}nicom, 175 m2, Mihrivode 45. Mob. 061/299-653.k
2 2 2 2

STANICA za punjenje akumulatora, komplet brenera za varenje, {prica za lakiranje. Mob. 061/211-606.k PRODAJEM lijek za prostatu i bubrege.Tel.061/269-397.k TEST aparat za mjenjere kompresije sa karticama ureznce i nareznice cijena po dog.Tel. 061/211-606.k PRODAJEM satelitske antene dekoderi, kartice.Tel. 061/147-434.k PRODAJEM skelu fasadnu `eljeznu, 8 polja. Mob. 061/809-763.k NAREZNICE i ureznice svih dimenzija, let lmpe, cijena po dogovoru. Mob. 061/211-606.k PRODAJEM 4 vrata, povoljna cijena. Tel. 211-806.k PLINSKI kombi bojler Valiant, 24 kw, fasadni za cen. grijanje, povoljno. Mob. 061/546-018, 033/210-534.k PRODAJEM `enke belgijskog orija{a, veterinarski tretirane. Tel. 064 425-291.k TV Ni{ proiz. 1960. rijetskot na tr`i{tu ispravan. Tel. 063/405-987.k HARMONIKA nova Capelli Basova 90, registara 5. Tel. 063/405-987.k PRODAJEM 200 kom cigle, cijena fiksno 100 KM. Tel. 062/315-540.k PRODAJEM neispravan foto-aparat Samsung, ne mo`e se zatvoriti poklopac, cijena po dogovoru. Mob. 061/653627.k SVJE@A jaja japanskih prepelica 30 kom-8 KM.Tel: 061/762-414.k PRODAJA drva i uglja. Tel: 061/247186 i 061/785-535.k PRODAJEM uvezane revije Bosna, Globus, nacional.Tel: 524-973.k PRODAJEM {ubaru i okovratniki braon bundu. Tel. 033/648-231.k PRODAJEM stomatolo{ki RTG aparat Kgenus Gotzen 2007, ispravan. Tel: 061/789-290.k PRODAJEM rakiju jabukova~u 50 stepeni na veliko 12 KM ~ista. Tel. 061/249-631.k PRODAJEM dva albuma zna~ki. Tel. 062/326-072.k

TEHNIKA
PRODAJEM CD razne vrste muzike (oko 300 kom), mala fonoteka. Mob. 061/488-817.k

VOZILA
RENO Klio, Talija 2002 g., 4 vrata, klima, si va me ta lik, 2250 E. Mob. 062/390-644.sms PRODAJEM Pasata, prva registracija, 2008. dizel, 2.0, prvi vlasnik, pre{ao 64.000 km, tek registrovan. Mob. 061/147-960.sms OPEL Corsa, 1.8 GSI, 2004 g., ABS, {iber, ful oprema, plin tek ugra|en, 10 litara na 100 km, crna metalik. Mob. 061/526-308.sms WV-POLO 1.4 TDI, 2003, crni-met, 4vrata, crni metalk, tek reg., za{tita Hudiny Ful - oprema, 7.500 KM, Fiat Stilo benzin, 2002., tek reg, 4-vrata, mismetalk, ful oprema, 3.600 KM, Clio 1.5., DCI, 2004., tek reg, 4. vrata, sivmet, ful-oprema, 5.200 KM, Punto 1.2., benz, 2002, crni-met., 4.vrata, do reg., 3.500 KM, vozila u odli~nom stanju, Sarajevo. Mob. 061/162-382.sms PASSAT 1, 9 TDI, 6/2000, 90 KS, karavan, ABS, ESP, klima, prva ruka, tek ura|en veliki servis, registrovan do 2/2015, zeder, cobra, euro-kuka, u odli~nom stanju, fiksno 3.750 eura. Mob: 061/132-755.k PRODAJEM W. Pasat karavan, kraj 2003. godine, crna boja, ful oprema, 15.700 KM. Mob. 061/098-579.k PRODAJEM zimske gume 195/65/15 Tigar ili mijenjam za ljetne iste dimenzije. Tel. 061/275-440.k PRODAJEM Peugeot 206, 1.9 dizel, 2002. god. pre{ao 200. 000 km. Tel. 061/181-414.k PRODAJEM ili mijenjam MITSUBISHI Colt 1, 1 benzinac 2007. 45000 kiloetara registrovan do aprila 2014.Tel: 061/809-763 i 033/238-142.k PRODAJE auto ili mijenjam Reno Megan 1, 9 CDI dizel 2001. registrovan do 11.2014. Tel: 061/809-763 i 033/238142.k FORD Mon deo 2 ser vi si ran. Tel. 061/842-201.k PRODAJEM Logan -Dacia, 2006. god.prvi vlasnik, 1, 4 kubika`a.cijena 6.000 KM. Tel.061/348-968.k PRODAJEM Fat Seicento, malo dostavno vozilo, 2002. godina, registrovan, redovno servisiran, cijena po dogovoru. Tel. 033/216-373 i Mob. 061/928-535.k PRODAJEM Octavia turbo dizel 1, 9 2003. pre{la 220.000 servisiran. Tel. 061/161-726.k HYNDAI-Santafb d`ip 2001 pre{o 200.000 ugra|en plin. Tel. 061/161726.k PRODAJEM [kodu Oktaviju 2000. g. za 4.500 KM, benz. 20 ventila, turbo, klima, kombi, crne boje. Mo`e da se uveze. Tel. 061/016-133 ili 066/130133.k PRODAJEM Kija pride 1, 3 benzinac 2000. god. ispravno. Tel.062/090-247.k PRODAJEM Mercedes C-180 automatik 1997 pre{ao 185000 I vlasnik tek registrovan. Tel. 061/130-348.k PRODAJEM Golf GTI benzin 1.8 2003. godina, troja vrata, {iber tamno sivi, registrovan do 11.2014. Mob: 062/144-084.k PRODAJEM kombi transporter 1600 dizel 1988. godi{te registrovan do maja 2014. Tel: 061/690-842.k SMART dizel 2001 registr.klima, abs, panor, korv. cd. Tel. 063/034-932.k

OSTALO
AKCIJSKA prodaja bjelo vino @ilavka, crno vino Kabernet i loza grozda extra kvalitete. Mob. 061/251-809.sms INKUBATOR kapaciteta 80 koko{ijih jaja ili 240 prepeli~ijih 150 KM, sa upustvom za kori{tenjem i garancijom 5 godina. Mob. 061/714-675.sms PRODAJEM lijep funkcionalna regal i ko`nu garnituru braon boje.Tel. 033/200-942.k PRO DA JEM staj sko gno ji vo.tel. 061/515-235.k PRODAJEM harmoniku weltmeister, 120 basova, 11 registara. Mob. 062/760-666.k PRODAJEM plinsku pe}, cijena 90 KM. Mob. 061/571-129.k PRODAJEM 24 kom. restoranskih stolica, nove, neraspakovane, uvoz, 5 fri`idera za trgovinu, polovni, ispravni. Mob. 061/553-653.k PRODAJEM bukova iscjepana drva 75 KM/1m. Tel. 061/691-621.k PRODAJEM plinsku pe} Holandija, 6 kw. Tel. 531-031.k PRODAJEM proto~ni-plinski bojler, za dimnjak, novi. Tel. 531-031.k PRODAJEM plinsku pe} Emina, za dimnjak. Tel. 531-031.k PRODAJEM pe{kun stoli}, peglu, bakarno posu|e, magnalu, demirliju, ogledalo austrougarsko, komodu i vitrinu. Mob: Mob. 062/780-449.k AGREGAT 6, 5 kw generator 2, 7 kw, benzin 3 mono i 1 trofazna uti~nica njema~ke marke. Tel.061/956-845.k PRODAJEM plinsku pe} Emina i plinski {poret i {poret na drva. Tel. 062/480-365.k PRODAJEM kameru i videonadzorni sistem profi izvedbe i IP kamera. Mob. 061/147-434.k PRODAJEM podloge i kese za stomu, cijena povoljna i po dogovoru. Tel. 546456.k PRIBOR i posu|e marke Solingen za ugostiteljstvo i doma}instvo, cijena povoljna. Tel. 546-456.k SVJE@A jaja japanskih prepelica, 30 kom - 8 KM. Besplatna ku}na dostava. Mob. 062/375-521.k PRODAJEM crnu Astrahan bundu br. 48 cijena po dogovoru.Tel. 062/577-638 i 061/205-784.k PRODAJEM bojler 80 l, Gorenje, cijena 100 KM. Mob. 061/507-060.k PRODAJEM pisa}u ma{inu “Slavko Rodi}” ispravna, ijena po dogovoru. Mob. 061/507-060.k PRODAJEM kopa~ke nove br. 44, 60 KM. Mob. 061/507-060.k POVOLJNO se prodaje skoro nov veoma kvalitetno kancelarijski namje{taj. Tel. 033/295-026.k PRODAJEM braunove mre`ice za brijanje i el. aparate.Tel. 061/323906.k PRODAJEM trakice za va|enje krvi za Bayer apa rat, po vo ljno. Mob. 062/357-886.k PRODAJEM trakice za va|enje krvi aparat Bajer.Tel.062/317-886.k PRODAJEM polovna ulazna vrata lieva bez {toka 180x89 cm i tri polovna. dupla. Tel. 622-710.k

KUPOVINA
KUPUJEM stare ve{ ma{ine, el pe~i, fri`idere, sve vrste `eljeznog otpada, te po se bno po tro {e ne aku mu la to re..dolazim na adresu. Isplata odmah, Sarajevo. Mob. 061/540-533.sms KUPUJEM sve vrste dionica, akcija, vau~era i certifikata sa Sarajev. i Banjalu. berze, povoljno. Mob. 061/188488.sms KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stri nakit, ordenje, satove, zna~ke i ostalo. Mob. 061/214-405.k KUPUJEM {kolske ud`benike. Mob: 061/533-792.k KUPUJEM stare devizne {tednje i dionice po povoljnoj cijeni. Tel.065/869608.k KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel. 061/224 -104.k KUPUJEM mjenja~ za konbija Folcvagena. Tel. 061/367-103.k KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. Tel. 654-793.k KUPUJEM stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061/323-906.k KUPUJEM serd`ade i }ilime, pirot i sarajevsku }ilimaru, suhozlatice, zlatovez, bakar savat i zidne auus. satove. Tel: 061/159-507.k KUPUJEM lomljeno zlato, dukate, {orvane i zlatne satove. Mob. 061/553640.k KUPUJEM obveznice devizne, {tednje i ratne {tete. Mob. 066/723-731.k KUPUJEM stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061/323-906.k KUPUJEM deviznu {tednju Jugo i privrednu banku.isplata po dogovoru. Tel.065/027-864.k

NAMJE[TAJ
PRODAJEM dje~iji krevet sa jogijem i dubak sa mre`om. Mob. 061/700788.k

ALFA GT 2, 0 JTS, 2004. god. klima, ko`a, uvoz Njema~ka, malo vo`ena. Mob. 063/405-987.k POLO 1, 4 55KW, 2001. god. 5 vrata, benzin, gara`iran, odr`avan, ekonomi~an. Mob. 061/518-102.k

34

mali

Oglasi
KUPOVINA
PRODAJEM valjak za peglanje, [vedski, 80 cm, jeftino. Mob. 061/304-714, 642-795.k POTREBNE radnice za rad za ro{tiljem u }evabd`inici u Zenici, mo`e i bez iskustva. Tel. 062/225-466, od 8-16 sati.k ISKUSAN radnik tra`i zaposlenje na marketingu i administraciji trgovina sa znanjem jezika ra~unara. Tel: 066/999-012.k STAKLOREZA^KA radnja Edo, uramljujemo slike, goblene i ogledala, vr{imo sve staklarske radove. Tel. 033/221-902 i 061/130-034.k VODOINSTALATERSKA radnja radi adaptacije kupatila, kao i opravke. Mob. 065/742-732.k DAJEM instrukcije iz matematike, za sve {kole i fakulteta. Mob. 061/534231.k DUBINSKO ~i{}enje namje{taja i podnih prostirki, uni{tavamo bud`. Mob. 061/929-100.k BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233078.k KNJIGOVODSTVENA agencija nudi usluge doma}im i stranim firmama na bosanskom i engleskom jeziku, profesionalno i stru~no. Mob: 061/220234.k NJEMA^KI jezik, instrukcije osnovcima i srednjo{kolcima. Mob. 061/181542.k VK MOLER Dino, sa pripremom zidova, radim stanove bjelo ili u boji, cijena po dovogoru. Mob. 061/529-608.k INSTRUKCIJE iz matematike, dolazak na adrese. Mob. 062/916-472.k SATELITSKE antene-reciveri i druga oprema za prijem satelitskih TV programa.Tel. 061/147-434.k MATEMATIKA, instrukcije osnovcima, srednjo{kolcima i studentima. Mob. 062/703-740.k AUTO kombi, prevoz namje{taqja, selidbe, odvoz {ute, biciklisti~kih tura itd. Tel. 033/541-878 i 062/421-050.k VODOINSTALATER, 30 godina iskustva vr{i opravke instalacija, monta`u sanitetskih ura|aja i pro~epljenje odvoda. Tel. 033/535-659 i 062/139034.k RADIM zidarske, molerske radove i ostalo.Tel: 061/382-219.k DUBINSKO ~i{}enje vozila, ko i svih vrsta tapaciranog namje{taja, cijena po dogovoru, dolazak besplatan. Mob. 061/594-126.k PROFESOR engleskog daje instrukcije, cijena 1 ~as/10 KM, radim prevode. Mob. 061/654-941.k DAJEM ~asove engleskog i francuskog jezika, dolazim ku}i, povoljno. Tel. 205139, 062/944-571.k OBAVLJAM sve vrste poslova, fasade, kre~enje, malterisanje, zidanje itd.Tel. 061/382-219.k MOLERSKO farbarske usluge postavljanje tapeta, kvalitetno i povoljno. Tel. 061/323-906.k RADIM prevode sa engleskog i francus kog je zi ka, sa ovje rom. Mob. 061/356-477.k AKCIJA, blindo vrata, venecijaneri, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmo vrata. Mob. 061/190-730.k ELEKTRI^AR, instalacija, osigra~i, lam pe, in di ka to ri, uti ~ni ce. Mob. 061/901-646.k KOMBIJEM ve}im povoljno vr{m prevoz, selidbe {ute kabastog otpada.Tel.061/268-847.k INSTRUKCIJE iz matematike, dolazak na adrese. Mob. 061/536-973.k INSTRUKCIJE iz engleskog i bosansog, za sve uzraste, prevodi. Mob. 065/572-966.k TAPETAR sa iskustvom presvla~i kuanski i kancelarijski namje{taj. Tel. 061/620-057.k KOMBI prevoz najjeftinije u gradu, vr{im sve usluge, prevoz kombijem. Mob. 062/134-827.k ^UVALA bih dijete. Mob. 062/657-144.k UNI[TAVAMO: `ohare, mrave, mi{eve, moljce, stjenice i dr. gamad, 100% efikasno, u va{em stambenom ili pos. prostoru. Mob. 061/243-891.k DAJEM U^ENICIMA, srednjo{kolcima instrukcije iz matemastike, fizike, mehanike, ma{inskih elemenata. Tel. 033/625-196 Ilid`a.k PREKUCAVAM tekstover, diplomske i seminarske. Priprema za {tampu. Mob. 060/313-7981.k ^ISTIM i odr`avam urednim va{ stambeni prostor, brzo, pedantno, po{teno. Mob. 062/760-012.k INSTRUKCIJE iz matematike i fizike za osnovce i srednjo{kolce, uspje{no i povoljno, tokom cijele {kolske godine. Mob. 061/191-935.k VR[IMO usluge prevoza svih vrsta roba, kao i selidbe iz Evrope i BiH, kombi kamion. Tel. 033/232-162 i 061/266-764.k RADIM zidarske, poslove malterisanje, fasade, kre~enje, keramiku, laminat, zvati na Tel: 062/693-066.k DAJEM ~asove povoljno iz engleskog i francuskog jezika dolazim ku}i. Tel. 062/944-571 i 205-139. PAZILA bih i njegovala stariju `enu ili ~ovjeka ili odr`avala i ~istila stan ili ku}u. Samo ozbiljne ponude 062/373968.k ELEKTRI^AR - vodoinstalater radimo nove i popravljamo stare instalacije.bojleri, el.pe}i, indikatori, interfoni, o~epljenja kanalizacije i sav sanitar u kupatilu. Tel: 061/132-149.k KUCAM diplomske: tekst, formule, crte`e, tabele, grafikone. Priprema za {tampu. Mob. 062/086-615 poslije 18 sati.k TAPETAR dekorater povoljno presvla~i namje{taj kod vas ili u radionici uz garanciju. Mob. 061/156-728.k TELEFONIKO-firma, popravlja stare, nove, be`i~ne telefone, izrada telef. instalacija. Mob. 061/141-676.k RADIMO rigips. Radno iskustvo 16 godina. Tel. 061/545-888.k OBAVLJAM poslove zidarske, kre~enje, malterisanje i ostalo po potrebi. Tel: 061/382-219.k VODOINSTALATER opravlja i postavlja ~esme vodokotli}e, ventile, sifone, penzionerima inezaposlenim jeftinije. Tel.061/205-803.k KOMBIJEM velikim prevoz namje{taja i sve otalo, radna snaga ispomo}.Tel. 061/227-189.k ISCJELJENJE duhovnim putem po u~enju Brune Groninga, medicinski dokazivo. Tel. 062/256-376.k

utorak, 18. mart/o`ujak 2014.
^UVALA bi i opslu`ivala staro iznemoglo lice. Tel. 062/ 569-444.k VR[IM usluge prevoza stvari kombijem kako u BiH tako i inostranstvu. Tel. 035/270-048 ili 061/143-312.k NAJPOVOLJNIJE u gradu iznajmljujem stolice za razne namjene, cijena do 20 kom - 1, 5 KM, a 20 stolica i vi{e - 1 KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/224-704 i 061/367-097.k ^UVALA bih dijete na podru~ju Dobrinje. Tel. 033/469-353.k KOMBI prevoz tereta, selidbe sa mogu~no{}u anga`mana radne snage. Mob. 061/563-292.k PROF njema~kog jezika daje instrukcije iz njema~kog jezika. Tel: 061/914-380.k UGRADNJA, prodaja, remont alnasera, alternatora, motora brisa~a i motora ventilatora. Mob. 061/365-193.k TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 033/650-867, 061/188-410.k MASA@A relaks sportska, akupresura, elektroakupnktura, aroma masa`a. Tel.061/272-258.k VR[IM prevoz selidbe veliki kombi sa radnom snagom ili bez. Tel. 062/226-665.k SERVIS ra~unara i ra~unarske opreme u Sarajevu. Tel.066/898-211.k DAJEM ~asove engleskog jezika za sve u~enike.Tel. 061/304-903.k KLIMATIZIRANIM kombijem i malim autima vr{im prevoz putnika na sve destinacije. Tel. 062/214-690 i 974-974.k ZIDARSKO - tesarski radovi, zidanje, maltanje, betoniranje i {alovanje. Radimo sve vrste krovova povoljno. Mob. 062/134-827.k PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno, kompjuterska obrada. Tel. 061/533-326.k VODOINSTALATER opravlja i postavlja ~esme, tu{, baterije, ventile. Tel. 063/020-169.k RADIM ovjerene prevode za engleski i francuski jezik.Tel. 061/356-477.k RADIM prevode sa engleskog i francuskog sa ovjerom. Tel. 061/356-477.k KOMBI prevoz putnika vr{imo kombijem. Tel. 062/943-314.k INSTRUKCIJE iz matematike i fizike. Tel. 033/457-066.k RADILA bi kod supru`nika2 ili 3 sata. Tel.062/315-070.k BEZBJEDNO i kvalitetno radimo centralno grijanje plinske instalacije. Tel. 061/922-476.k CENTRALNO eta`no grijanje plinske instalacije, zamjena konvektora gusanih radijatora. Tel. 061/922-476.k POVOLJNO i kvalitetno radimo centralno eta`no grijanje, plinske instalacije. Tel. 061/922-476.k ELEKTRI^AR instalacije uti~nice lam pe, in di ka to ri, osi gu ra ~i. Tel. 061/901-646.k BLINDIRANA vrata, kovane ograde, giteri, rosfraj, inoks, radimo kvalitetno i pouzdano. Tel. 061/221-668.k

OSLOBO\ENJE

ELEKTRI^ARSKE usluge Tea pe}i, el. bojleri, el. indikatori, 812- + plafonjere, lusteri i ostali el. aparati. Tel. 061/048-497.k KVALITETNO ru~no vodeno pranje }ilima i itisona. Dolazak na adresu po }i li me i iti so ne je bes pla tan. Tel 033/221-945.k ^ISTIMO stanove, ku}e i poslovne prostore. Mob. 062/304-018. ISCJELJENJE duhovnim putem po u~enju Brune Groninga medicinski dokazivo. Tel. 062/519-449, 033/647-036. RADIM sve zidarske poslove, kre~enje, malterisanje, radim kamen, zvati na. Tel: 061/549-803.k KLI MATI ZI RA NIM kom bi jem i autom vr{im prevoz putnika, na svim destinacijama. Mob: 062/214-690.k INSTRUKCIJE iz matematike osnovcima i srednjo{kolcima. Sarajevo. Tel. 062/672-858.k DAJEM instrukcije iz heije studentima i u~enicima. Mob: 062/332-174.k VKV bravar popravljam brave, pravim ograde, gitere na prozore. Tel. 062/907-356.k CERTIFICIRANI i fiskalizirani ra~unovo|a povoljno vodi poslovne knjige sve vrste firmi.Tel.061/150-368.k PAZILA bi okretnu `enu i rad u ku}i.Tel.062/315-070.k RADILA bi kod po{tene porodice 3 sata u ku}i.Tel.062/315-070.k RADIM prevode sa engleskog i francuskog jezika. Tel. 061/556-477.k CERTIFICIRANI ra~unovo|apovoljno vodi poslovne knjige za sve vrste firmi i radnji. Tel. 061/150-368.k MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje. Tel: 061/552-556.k KERAMI^AR, zvati na tel: 061/460606.k POMA@EMO pri lije~enju raznih bolesti: nesanica, nervoza, glavobolja, reuma, i{ijas, struna, depresija, sterilitet, veoma uspje{no. Tel. 062/723-575.k PREVOZ putnika u Neum na jednodnevni izlet, za samo 24.95 KM po osobi. Putuj te sigurno i jeftino u luksuznom T5 Kombiu.Tel: + 38762606611.k DAJEM instrukcije iz hemije studentima i u~enicima. Tel.062/331-174.k RADIM prevode sa engleskog i francuskog sa ovjerom.Tel. 061/356-477.k PROJEKTI za legalizaciju objekata idejno izvedbeni.Tel. 065/294-855.k MOLERSKI radovi uz potpunu za{titu. Tel. 061/606-441.k KOMBIJEM vr{im prevoz putenika do 80 osoba za Neum preko Svitave povoljno. Tel: 061/903-526.k BRAVAR i varilac, profesionalna izrada i monta`a svih vrsta bravarskih radova. Mob. 061/141-659.k

STARINSKO ispravno biciklo sa frajlaufom. Tel. 062/315-540.k KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, sta ri na kit, sa to ve, or de nje. Tel.061/214-4054.k KUPUJEM zlato, dolazim na adresu. Mob. 061/965-126.k KUPUJEM starinske demirli tepsije, magale, zidne satove i ostale starine. Mob. 061/965-126.k KUPUJEM umjetni~ke slike, starinske sablje, satove, ordenje od olimpijade, plakete. Mob. 061/553-640.k KUPUJEM obaveznice devizne {tednjei ratnu od{tetu {irom Federacije. Tel. 063/723-595.k KUPUJEM japanska i ostala rashodova na i ha va ri sa na vo zi la. Mob. 063/459-893.k KUPUJEM sve vrste vau~era i certifikata sa Sarajevske i banjalu~ke berze. Tel. 065/974-799 i 061/188-488.k KUPUJEMO nekretnine u Vogo{}i. Mob. 061/170-254.k KUPUJEM stare satove zidne, |epne ru~ne ordenje, zna~ke i ostalo. Tel: 033/456-505.k KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit. Tel. 033/456-505.k KUPUJEM umjetni~ke slike, starinski namje{taj, sablje, ordenje ZOIl 84 i ostalo. Mob. 061/065-126.k KUPUJEM mjenja~ konbija T2. Tel: 061/367-103.k

USLUGE
MOLER moluje stanove, 1-sobni oko 100 KM, 2-sobni oko 150 KM, 3-sobni oko 200 KM. Tel. 033/630-332 i Mob. 062/073-760.sms PARKETAR postavljam, brusim lakiram sve vrste parketa povoljno i kvalitetno. Mob. 061255-600.sms MA[INSKI Kárcher aparatima ~istimo }ilime, tepihe, itisone, namje{taj i auta-sjedi{ta.Tel. 062/738-728.k “VITALIS” ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948.k SANITETSKI prevoz nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob: 061/482-882.k “DOM VITALIS” smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948.k KOMBI prevoz: selidbe, klavira, kabaste stvari, radna snaga po dogovoru. Mob. 061/841-309.k TEPSER S.O.D. Profesionalnim ma{inama ~istimo: tepihe (rese) itisone, namje{taj, unutra{njost iskustvo od 1989. god.Tel. 033/200-003 i Mob: 061/524-461.k CERTIFICIRANI i fiskalizirani ra~unovo|a povoljno vodi poslovne knjige za sve vrste firmi i radnji. Mob. 061/150-368.k MAXIVITA ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina itd. Mob: 061/319604.k ODR@AVALA bih stan i njegovala stariji bra~ni par (pokretni), (i kuhala). Mob. 063/972-276.k VR[IM PREVOZ robe, namje{taja, selidbe i ostalog.Tel. 061/241-663.k IZRADA i monta`a plo~astog namje{taja, kuhinja, plakara, stolova.Mob. 062/466-093.k MOLERSKO farbarske usluge postavljanje tapeta, kvalitetno i povoljno. Tel. 061/323-906.k PROFESOR engleskog i francuskog jezika, instruira diploma iz inostranstva, povoljno. Mob. 062/709-273.k SERVISIRANJE i umre`avanje ra~unara, instalacija, windowsa, ~i{}enje od vi ru sa, an ti vi ru sna za {ti ta. Mob. 062/654-140.k KOMBIJEM velikim prevoz namje{taja i sve otalo, radna snaga ispomo}.Tel. 061/227-189.k INSTRUKCIJE iz matematike, dolazak na adrese. Mob. 061/536-973.k

ZAPOSLENJE
POTREBNA radnica za ~i{}enje i kuhanje u doma~instvu u Sarajevu Alipa{ino 065/449-120.sms FRIZERSKOM salonu E.T. na Grbavici potrebna frizerka za `ene i pomo~na radnica. Mob. 061/159-893.sms FRIZERSKI salon nudim rad pola/pola, mo`e i nadogradnja nokti. Tel. 061/157-740.k U FRIZERSKOM studiu Hairetic potrebni u~enici iz frizerske {kole. Tel. 061/406-835 i 033/223-230.k POTREBAN restoranski konobar za rad u sali restorana, pomo}ni {anker i sprema~ica. Tel. 061/721-115.k POTREBNI saradnici u {vedskoj katalo{koj prodaji u~ljanjenje besplatno, (uslovi odli~ni). Mob. 062/940-550.k POTREBNI radnici SSS, V[S, VSS, administrativno-ra~unovodstveno komercijalni da su na birou, sa iskustvom. Mob. 061/161-726.k HITNO potrebnetri distributerke, saradnice za katalo{ku prodaju kozmetike, iz Sarajevskog kantona. Tel. 061/210-994 ili 033/815-274.k PRODAJEM braunove mre`ice za brijanje i el. aparate.Tel. 061/323906.k

RAZNO
POTREBNA polovna invalidska kolica za odraslu osobu. Mob. 062/386-945.k

OSLOBO\ENJE utorak, 18. mart/o`ujak 2014.
VOZILA
PASSAT 1,9 TDI, 6/2000, 90 KS, karavan, ABS, ESP, klima, prva ruka, tek ura|en veliki servis, registrovan do 2/2015, zeder, cobra, euro-kuka, u odli~nom stanju, fiksno 3.750 eura. Mob: 061/132-755.k PRODAJEM Peugeot 206,1.9 dizel, 2002. god. pre{ao 200. 000 km. Tel. 061/181-414.k PRODAJEM Octavia turbo dizel 1,9 2003. pre{la 220.000 servisiran. Tel. 061/161-726.k HYNDAI-Santafb d`ip 2001 pre{o 200.000 ugra|en plin. Tel. 061/161-726.k PRODAJEM ili mijenjam MITSUBISHI Colt 1,1 benzinac 2007. 45000 kiloetara registrovan do aprila 2014.Tel:061/809763 i 033/238-142.k PRODAJE auto ili mijenjam Reno Megan 1,9 CDI dizel 2001. registrovan do 11.2014. Tel: 061/809-763 i 033/238142.k FORD Mondeo 2 servisiran. Tel. 061/842201.k PRODAJEM Logan -Dacia, 2006.god.prvi vlasnik, 1,4 kubika`a.cijena 6.000 KM. Tel.061/348-968.k KEDI dizel, 2001, centralna brava, kao nov, 3.200 KM. Mob. 061/808-846.k PRODAJEM [kodu Oktaviju 2000. g. za 4.500 KM, benz. 20 ventila, turbo, klima, kombi, crne boje. Mo`e da se uveze. Tel. 061/016-133 ili 066/130-133.k POLO 1,4 55KW, 2001. god. 5 vrata, benzin, gara`iran, odr`avan, ekonomi~an. Mob. 061/518-102.k PRODAJEM Golf GTI benzin 1.8 2003. godina, troja vrata, {iber tamno sivi,registrovan do 11.2014. Mob: 062/144084.k PRODAJEM kombi transporter 1600 dizel 1988. godi{te registrovan do maja 2014. Tel:061/690-842.k SMART dizel 2001 registr.klima, abs, panor, korv. cd. Tel. 063/034-932.k ALFA GT 2,0 JTS, 2004. god. klima, ko`a, uvoz Njema~ka, malo vo`ena. Mob. 063/405-987.k PRODAJEM sjedi{ta i druge djelove konbija 12. Tel. 061/367-103.k PRODAJEM djelovi konbija 12 Folcvagen. Tel. 061/367-103.k MAZDA 323 dizel, gara`irana servisirana pre{la 48000KM. Tel:033/217-875.k PRODAJEM Ford Fiestu 1993. registrovana.Tel. 061/250-156.k PRODAJEM Alfu 146, Tvin Spurk, 2000 godina, nije registrovana, cijena 5.000 KM. Mob. 061/201-200.k POLO 1.4 TDI 2003. full oprema crni metalik pre{ao 177.500. Tel. 066/376807.k RADIM zidarske, molerske radove i ostalo.Tel: 061/382-219.k DUBINSKO ~i{}enje vozila, ko i svih vrsta tapaciranog namje{taja, cijena po dogovoru, dolazak besplatan. Mob. 061/594-126.k PROFESOR engleskog daje instrukcije, cijena 1 ~as/10 KM, radim prevode. Mob. 061/654-941.k OBAVLJAM sve vrste poslova,fasade, kre~enje, malterisanje, zidanje itd.Tel. 061/382-219.k INSTRUKCIJE iz matematike, dolazak na adrese. Mob. 061/536-973.k TAPETAR sa iskustvom presvla~i kuanski i kancelarijski namje{taj. Tel. 061/620057.k MOLERSKI radovi uz potpunu za{titu ljepljkivim trakamai podnim najlonima, garancija urednosti 100%. Mob. 061/606441.k AUTO kombi, prevoz namje{taqja, selidbe, odvoz {ute, biciklisti~kih tura itd. Tel. 033/541-878 i 062/421-050.k INSTRUKCIJE iz matematike dolazak na adrese. Tel. 061/536-973.k KOMBI prevoz najjeftinije u gradu, vr{im sve usluge, prevoz kombijem. Mob. 062/134-827.k ^UVALA bih dijete. Mob. 062/657144.k ^UVALA bih dijete na podru~ju Dobrinje. Tel. 033/469-353.k

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Osamnaestog marta 2014. navr{ava se petnaest tu`nih godina od kada nas je napustila na{a draga

51

SJE]ANJE

na na{eg dragog

MIROSLAVA (IVE) PECIREP
18. 3. 1999 - 18. 3. 2014.

SEADA GA]ANOVI]A
1993 - 2014.

S ljubavlju, po{tovanjem i ponosom ~uvamo uspomenu na tebe, tvoju plemenitost i dobrotu. Sje}anje na tebe je dio na{eg `ivota u kojem }e{ uvijek nedostajati. Istog dana u 12 sati posjetit }emo posljednje po~ivali{te pokojnice na groblju Sv. Josip. Tvoji: Neven, Sabaheta, Oliver i Lorena
9971

Prim. mr. sci. dr. JASMINA (EDHEMA) ME[I], ro|. ZILD@I]
Tuga, bol i praznina u na{im srcima je ogromna. Draga na{a i vje~no voljena Majka, uspomena na Tebe uvijek }e biti dio nas. Tvoji najmiliji sin Amer, snaha Ilvana, unu~ad Kenan i Amila
9982

S ljubavlju, porodice Hrnji}, [aki}, Kapo
9986 MAXIVITA ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina itd. Mob: 061/319-604.k STOLAR vr{i opravku i izradu namje{taja, stolarije, stepeni{ta, dihtovanje otvora i sl. Mob. 064/426 1221.k BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078.k ODR@AVALA bih stan i njegovala stariji bra~ni par (pokretni), (i kuhala). Mob. 063/972-276.k VR[IM prevoz robe, namje{taja, selidbe i ostalog.Tel. 061/241-663.k DAJEM ~asove povoljno iz engleskog i francuskog jezika dolazim ku}i. Tel. 062/944-571 i 205-139. DAJEM instrukcije iz matematike, za sve {kole i fakulteta. Mob. 061/534-231.k DUBINSKO ~i{}enje namje{taja i podnih prostirki, uni{tavamo bud`. Mob. 061/929-100.k STAKLOREZA^KA radnja Edo, uramljujemo slike, goblene i ogledala, vr{imo sve staklarske radove. Tel. 033/221902 i 061/130-034.k KNJIGOVODSTVENA agencija nudi usluge doma}im i stranim firmama na bosanskom i engleskom jeziku, profesionalno i stru~no. Mob: 061/220-234.k VODOINSTALATER, 30 godina iskustva vr{i opravke instalacija, monta`u sanitetskih ura|aja i pro~epljenje odvoda. Tel. 033/535-659 i 062/139-034.k

Prije sedam dana prestalo je da kuca toplo srce na{eg voljenog

SJE]ANJE

DRAGO [IPEK DEDA
Dedane na{, najljep{e si volio i najnje`nije poklanjao ljubav... Hvala svim dragim ljudima koji su bili uz nas i u~inili da rastanak s njim bude dostojan njegovog plemenitog lika. S ljubavlju, porodica
U^ENICIMA, srednjo{kolcima instrukcije iz matemastike, fizike, mehanike, ma{inskih elemenata. Tel. 033/625-196 Ilid`a.k PREKUCAVAM tekstover, diplomske i seminarske. Priprema za {tampu. Mob. 060/313-7981.k VR[IMO usluge prevoza svih vrsta roba, kao i selidbe iz Evrope i BiH, kombi kamion. Tel. 033/232-162 i 061/266764.k RADIM zidarske, poslove malterisanje, fasade, kre~enje, keramiku, laminat, zvati na Tel: 062/693-066.k RADIMO rigips. Radno iskustvo 16 godina. Tel. 061/545-888.k OBAVLJAM poslove zidarske, kre~enje, malterisanje i ostalo po potrebi. Tel: 061/382-219.k KOMBIJEM velikim prevoz namje{taja i sve otalo, radna snaga ispomo}.Tel. 061/227-189.k NAJPOVOLJNIJE u gradu iznajmljujem stolice za razne namjene, cijena do 20 kom - 1,5KM, a 20 stolica i vi{e - 1KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/224-704 i 061/367-097.k KOMBI prevoz tereta, selidbe sa mogu~no{}u anga`mana radne snage. Mob. 061/563-292.k IZRADA i monta`a plo~astog namje{taja, kuhinja, plakara, stolova.Mob. 062/466-093.k MOLERSKO farbarske usluge postavljanje tapeta, kvalitetno i povoljno. Tel. 061/323-906.k PROFESOR engleskog i francuskog jezika, instruira diploma iz inostranstva, povoljno. Mob. 062/709-273.k SERVISIRANJE i umre`avanje ra~unara, instalacija, windowsa, ~i{}enje od virusa, antivirusna za{tita. Mob. 062/654-140.k ^UVALA bih dijete. Mob. 062/657144.kKOMBIJEM velikim prevoz namje{taja i sve otalo, radna snaga ispomo}.Tel. 061/227-189.k PROJEKTI za legalizaciju objekata idejno izvedbeni.Tel. 065/294-855.k PROF njema~kog jezika daje instrukcije iz njema~kog jezika. Tel:061/914380.k SUPER efikasno uni{tavamo: `ohare, moljce, mi{eve, mrave, buhe, u{i, komarce i sve insekte i {teto~ine. Tel. 033/216373 i 061/928-535.k PRODAJEM braunove mre`ice za brijanje i el. aparate.Tel. 061/323-906.k UGRADNJA, prodaja, remont alnasera, alternatora, motora brisa~a i motora ventilatora. Mob. 061/365-193.k TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 033/650867, 061/188-410.k KLIMATIZIRANIM kombijem i malim autima vr{im prevoz putnika na sve destinacije. Tel. 062/214-690 i 974-974.k ZIDARSKO - tesarski radovi, zidanje, maltanje, betoniranje i {alovanje. Radimo sve vrste krovova povoljno. Mob. 062/134-827.k PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno, kompjuterska obrada. Tel. 061/533-326.k VODOINSTALATER opravlja i postavlja ~esme, tu{, baterije, ventile. Tel. 063/020-169.k UNI[TAVAMO: `ohare, mrave, mi{eve, moljce, stjenice i dr. gamad, 100% efikasno, u va{em stambenom ili pos. prostoru. Mob. 061/243-891.k PROFESORICA Hemije daje instrukcije srednjo{kolcima i osnovcima. Tel. 472-214.k VODOINSTALATERSKA radnja radi adaptacije kupatila, kao i opravke. Mob. 065/742-732.k

Osamnaestog marta 2014. navr{ava se 21 godina od pogibije mojih saboraca

DAMIRA AHMEDHOD@I]A ZLATANA [ALJI]A MUAMERA BRUTUSA ZUHDIJE KADRI]A SEADA GA^ANOVI]A
Od Muje Dagare
9981 PREVOZ putnika u Neum na jednodnevni izlet, za samo 24.95KM po osobi. Putuj te sigurno i jeftino u luksuznom T5 Kombiu.Tel: +38762606611.k IZNAJMLJUJEM sklopive tapicirane stolice, stolove i vje{alice za garderobu. Besplatna dostava u Sarajevu. Mob. 061/563-292 i 063/121-524.k BRAVAR i varilac, profesionalna izrada i monta`a svih vrsta bravarskih radova. Mob. 061/141-659.k

9989 INSTRUKCIJE iz matematike osnovcima i srednjo{kolcima, Alipa{ino polje, Dobrinja. Tel. 472-214.k INSTRUKCIJE iz matematike i fizike. Tel. 033/457-066.k ELEKTRI^ARSKE usluge Tea pe}i, el. bojleri, el. indikatori, 812-+plafonjere, lusteri i ostali el. aparati. Tel. 061/048497.k KVALITETNO ru~no vodeno pranje }ilima i itisona. Dolazak na adresu po }ilime i itisone je besplatan. Tel 033/221945.k ^ISTIMO stanove, ku}e i poslovne prostore. Mob. 062/304-018. BLINDIRANA vrata, kovane ograde, giteri, rosfraj, inoks, radimo kvalitetno i pouzdano. Tel. 061/221-668.k ISCJELJENJE duhovnim putem po u~enju Brune Groninga medicinski dokazivo. Tel. 062/519-449, 033/647-036. RADIM sve zidarske poslove, kre~enje, malterisanje, radim kamen, zvati na. Tel: 061/549-803.k KLIMATIZIRANIM kombijem i autom vr{im prevoz putnika, na svim destinacijama. Mob: 062/214-690.k INSTRUKCIJE iz matematike osnovcima i srednjo{kolcima. Sarajevo. Tel. 062/672-858.k DAJEM instrukcije iz heije studentima i u~enicima. Mob: 062/332-174.k VKV bravar popravljam brave, pravim ograde, gitere na prozore. Tel. 062/907356.k MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje. Tel: 061/552-556.k KERAMI^AR, zvati na tel: 061/460606.k POMA@EMO pri lije~enju raznih bolesti: nesanica, nervoza, glavobolja, reuma, i{ijas, struna, depresija, sterilitet, veoma uspje{no. Tel. 062/723-575.k

USLUGE
“VITALIS” ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948.
001

ZAPOSLENJE
FRIZERSKI salon nudim rad pola/pola, mo`e i nadogradnja nokti. Tel. 061/157-740.k 3U FRIZERSKOM studiu Hairetic potrebni u~enici iz frizerske {kole. Tel. 061/406-835 i 033/223-230.k POTREBAN restoranski konobar za rad u sali restorana, pomo}ni {anker i sprema~ica. Tel. 061/721-115.k POTREBNI saradnici u {vedskoj katalo{koj prodaji u~ljanjenje besplatno, (uslovi odli~ni). Mob. 062/940-550.k POTREBNE radnice za rad za ro{tiljem u }evabd`inici u Zenici, mo`e i bez iskustva. Tel. 062/225-466, od 8-16 sati.k ISKUSAN radnik tra`i zaposlenje na marketingu i administraciji trgovina sa znanjem jezika ra~unara. Tel: 066/999-012.k

SANITETSKI prevoz nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob: 061/482-882.
001

“DOM VITALIS” smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948.
001

KOMBI prevoz: selidbe, klavira, kabaste stvari, radna snaga po dogovoru. Mob. 061/841-309.
3957

POVOLJNO vanjske roletne, trakaste zavjese,aluminiske `aluzine i harmonika vrata.Tel. 061/214-303.
3962

MA[INSKI Kárcher aparatima ~istimo }ilime, tepihe, itisone, namje{taj i autasjedi{ta.Tel. 062/738-728.k

52

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI POZDRAV

utorak, 18. mart/o`ujak 2014.

OSLOBO\ENJE

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

dragoj prijateljici

na{oj dragoj

supruzi na{eg kolege

AMRA (MEVLUDINA) KADRI]
BRIGITI ZAJEC

SUADI DUDI BASARI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`ennetske ljepote i neka ti je vje~ni rahmet.
KOLEKTIV OPERE NARODNOG POZORI[TA SARAJEVO
3993

Od Ranke, Cike i Ru{ke
3991

Na~elnik Op}ine Vogo{}a sa uposlenicima
001

TU@NO SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

na na{eg prijatelja

LJERKI NOVAK - BE[LI] ZLATANA [ALJI]A
1993 - 2014.

Na{e srce gorko cvili, draga na{a madrlice. S ljubavlju i po{tovanjem, Jelica, Branka i Nikola Ili}
9985

Vole te, Nikolica, Ifke, Bucka i Dedo
9979

Pro{lo je sedam tu`nih dana od kada nije sa nama na{a draga

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

suprugu na{e kolegice Sabine Turku{i}

Osamnaestog marta 2014. navr{ava se 21 godina od kada nije sa nama na{ voljeni

prim. mr. dr. JASMINA ME[I]

LATIFU TURKU[I]U

MUAMER AMI (had`i SAFETA) BRUTUS {ehid
18. 3. 1993 - 18. 3. 2014.

Tvoj plemeniti lik, dobrotu i beskrajnu ljubav koju si nam poklanjala nosi}emo vje~no u na{im srcima i sje}anjima. S ljubavlju, tvoji k}erka Amra i unuk Mak Tevhid }e se prou~iti danas, 18. marta, u 13.30 sati u d`amiji Ferhadija.
9983

Porodici upu}ujemo izraze najiskrenijeg sau~e{}a. Bo{nja~ki institut Fondacija Adila Zulfikarpa{i}a
001

Ne postoji utjeha niti zaborav, samo praznina u na{im srcima. S ljubavlju, ponosom i neizmjernom tugom, ~uvamo uspomene na tvoj dragi i plemeniti lik. Molimo dragog Allaha d`. {. da ti podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: babo had`i Safet i Bedrija Brutus
3983

Danas, 18. marta 2014, navr{ava se devet godina otkako nije me|u nama na{ dragi

OBAVJE[TENJE
Ukoliko ste zainteresovani, sje}anja i smrtovnice mogu imati sliku u boji. Prilikom predaje oglasa naglasite to u na{oj Oglasnoj slu`bi. Cijena ostaje ista!

OSMRTNICE, OGLASE, NATJE^AJE MO@ETE PREDATI U VA[EM GRADU

STJEPAN [TEFO JE@EK
18. 3. 2005 - 18. 3. 2014.

OSLOBO\ENJE
DOO NOVOTEKS KISELJAK
Tel: 387/30/877-212

S ponosom, ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo tvoj dragi lik. Njegovi: supruga Nada, k}erke Gordana i Snje`ana, unu~ad Ivana, Kornelija i Mario, praunu~ad, zet Neven Vukasovi}, {ura Simo Tadi}
AX

OSLOBO\ENJE utorak, 18. mart/o`ujak 2014.
SJE]ANJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

53

Osamnaestog marta 2014. navr{avaju se tu`ne dvije godine bez tebe

ISMET GALIJA[EVI]

Sje}amo te se sa ljubavlju i po{tovanjem. Supruga Velida, sin Mirano i k}erka Amelija sa porodicom
111

TU@NO SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{eg voljenog i nikad pre`aljenog

na voljenu priju

DAMIRA AHMEDHOD@I]A
18. 3. 1993 - 18. 3. 2014.

prim. mr. dr. JASMINU ME[I]

Dani, mjeseci, godine prolaze, bol i tuga ostaju do kraja `ivota. Vje~no o`alo{}eni: mama Nata{a, sestra Sa{ka sa porodicom, supruga Bla`enka, sin Boris, rodbina i prijatelji
9942

Mensudina i Ibrahim Mesihovi}
9974

POSLJEDNJI POZDRAV

Danas se navr{ava 7 dana od kada nije sa nama na{ predobri otac, dida, punac i svekar

ocu moga kuma

LATIFU TURKU[I]U

SLAVKO PRANI]

velikom ~ovjeku i prijatelju Mom La}i, Boris
9975

Voljeni nikada ne umiru. U 12 sati posjeti}emo njegov grob i upaliti svije}e. Tuguju}a obitelj
9976

Opra{tamo se sa tugom i po{tovanjem od

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

ocu na{eg Edina

MUNIRE ADEMOVI]

LATIFU TURKU[I]U

LATIFU TURKU[I]U

supruge na{eg prijatelja Fadila Saosje}amo u `alosti sa Fadilom, djecom i unucima. Raif i Sena Dizdarevi}
9978

velikom ~ovjeku i prijatelju Boris, Zoran, Vladimir, Leo, Damir, Mirso, Samra i Vildana
9975

KOLEKTIV FIRME ENDON
9975

54

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
HOD@I] SALIH 9. 5. 92. GU[O SELIM 1. 12. 92. HARBA[ ENVER 1. 12. 92. KADRI] SENAD 1. 12. 92. ZIMI] NESIB 1. 12. 92. SKOKO VINKA 1. 12. 92. [AHI] OMER JOJA
(Zlatni ljiljan) 1. 12. 92.

utorak, 18. mart/o`ujak 2014.

OSLOBO\ENJE

S PONOSOM SE SJE]AMO SVIH [EHIDA I POGINULIH BORACA IZ SASTAVA 2. V MTBR KOJI SU POGINULI U BITKAMA ZA ODBRANU NASELJA SOKOLJE

DOLOV]I] OMER
(Kdir ~ete, Zlatni ljiljan) 27. 1. 93.

VELI] HASIB 27. 1. 93. [EHI] ENES 27. 1. 93. PRA[OVI] HABIB 27. 1. 93. BEHA AVDIJA 27. 1. 93. HARBA[ [A]IR 27. 1. 93. SMAJOVI] MUSTAFA 27. 1. 93. KLJUNO NUSRET 27. 1. 93. [ETKI] OSMAN 27. 1. 93. SMAJLOVI] SALKO 27. 1. 93. ADROVI] REMZIJA 18. 3. 93.

COCALI] ENIZ
(Zlatni ljiljan) nestao 27. 1. 93.

SMAJO [IKALO
(Kdir ^VP, Zlatni ljiljan, Medalja za hrabrost) ranjen 1. 12, preminuo 8. 12. 92.

FAKO EDIN 27. 1. 93. KATANA ]AMIL 27. 1. 93. BIKI] FARUK 27. 1. 93. HAJRI] EMIN 27. 1. 93. [EHI] NEZIR 27. 1. 93. KLIS ]AMIL 27. 1. 93. RADASLI] ELVEDIN 27. 1. 93.

BANDI] VLAJKO 18. 3. 93. BUNGUR EKREM 18. 3. 93. ]OKO ATIF 18. 3. 93. GAZIBARA SEAD 18. 3. 93. UVEJZOVI] FADIL 18. 3. 93. OMERAGI] MEHO 18. 3. 93. PRAZINA ABID 18. 3. 93. [E]I] VEHBIJA 18. 3. 93. HERI] ENES 22. 3. 93.
(Kdir ~ete)

Dana, 18. 3. 2014. godine, sa po~etkom u 11 sati, kod spomen-obilje`ja u neposrednoj blizini MZ Naselje heroji Sokolja obilje`it }emo godi{njice svih bitaka za odbranu Sokolja (bitke od 9. 5. 92, 1. 12. 92, 27. 1. 93. i 18. 3. 93. godine), gdje }emo se uz odavanje po~asti na{im {ehidima i poginulim borcima, uz prigodne govore, kulturno-zabavni program i dru`enje sjetiti na{ih heroja i tih herojskih dana kada je branjeno i odbranjeno Sokolje, grad Sarajevo i domovina Bosna i Hercegovina. Pozivamo sve ~lanove porodica na{ih {ehida i poginulih boraca, RVI, ~lanove Udru`enja, prijatelje i saborce iz 2. V MTBR i gra|ane da nam se pridru`e ovom prilikom. UDRU@ENJE “DRUGA VITE[KA” I OP]INA NOVI GRAD SARAJEVO
3985

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

na{oj dragoj

18. mart 2012 - 18. mart 2014.

ZORA \OKANOVI], ro|. GLI[I]

SAMEK

Voljena mama, Tvoj `ivot je nestao u trenutku, ali je sje}anje na Tebe ostalo zauvijek u na{im srcima. Tvoja djeca Biljana i Ranko sa porodicama
24. 11. 1929 - 18. 3. 2008.

MIRA

MUNIRI ADEMOVI]
IN MEMORIAM

AX

21. 6. 1914 - 5. 8. 1998.

OTO

Porodici iskreno sau~e{}e. Kom{ije iz Avde Hume br. 3. Altarac, Jalov~i}, Razlog, Stojanovi}, [ahovi} i Vejzagi}
9965

Uvijek ste sa nama! Laka vam zemlja bila! Vole vas va{a djeca, Branka, Davorin, Tomo, Snje`ana i Jan
DP

18. 3. 2007 - 18. 3. 2014. IN MEMORIAM

RADOSLAV GERUN

TU@NO SJE]ANJE

na na{eg

Osamnaestog marta 2014. navr{ava se petnaest godina od smrti na{e drage sestre, tetke i zaove

Osamnaestog marta 2014. navr{avaju se tri godine od kada nije sa nama na{

S ljubavlju i po{tovanjem, sin Boris sa suprugom Elvedinom
9872

BRANISLAV BUDIMIR
Zahvalni i ponosni {to smo te imali i dijelili s tobom radost `ivota, ~uvat }emo te u srcu i mislima zauvijek. Dvadeset drugog marta 2014. godine u 12 sati okupi}emo se na groblju Bare i odati po~ast. Porodica
3975

TU@NO SJE]ANJE

18. 3. 2006 - 18. 3. 2014.

MILJA MARIN

18. 3. 1993 - 18. 3. 2014.

ZLATANA ZLAJU [ALJI]A

ADILE MEHOVI], ro|. SERDAREVI]
Tvoja smrt je vje~na rana u na{im srcima i uvijek }e{ nas podsje}ati da smo te imali i neizmjerno voljeli. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet.

S ljubavlju i po{tovanjem, k}erke sa porodicama
9950

Sa{a i Ne{o
3980

Tvoji najmiliji
9966

OSLOBO\ENJE utorak, 18. mart/o`ujak 2014.
Danas se navr{ava tu`na godina od smrti na{e drage

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
SJE]ANJE

55

na drage

ZORA TRNINI], ro|. SKAKI]
URO[ CVIJANOVI]
3988

^uvamo uspomenu na nju. O`alo{}ena porodica

STANA CVIJANOVI]

LJILJANA CVIJANOVI] - VINKOVI]

SLOBODAN CVIJANOVI]

SJE]ANJE

MILAN TADI]
2005 - 2010.

HRISTINA TADI]
2007 - 2010.

Oleg i Ljilja sa djecom

3986

BOLNO SJE]ANJE

na na{eg voljenog

JOSIP SO^O
18. 3. 1989 - 18. 3. 2014.

ZLATANA (NUSRETA) [ALJI]A
18. 3. 1993 - 18. 3. 2014.

S ljubavlju i tugom, njegovi: Ana, Dubravka i Ivica
71125

Nedostaje{ nam Ti, Tvoja ljubav, polet i vedrina. Da si s nama, `ivot bi nam bio ljep{i i bogatiji. Ne mo`emo Te vratiti, a ni pre`aliti. Hvala svima koji te ~uvaju u lijepom sje}anju. Tvoji: mama, tata, Jasko, D`ana, Zlatan i Adi
3987

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj plemenitoj i hrabroj prijateljici Osamnaestog marta 2014. navr{ava se {est godina od kada nas je napustio na{ voljeni suprug, tata, deda i brat Tu `nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga supruga, mama i baka

BRIGITI
Sa tugom i po{tovanjem, njeni: Milkica, Ljerka, Katarina i Nata{a
9969

BO[KO MI^UKI]

LJERKA NOVAK - BE[LI]
preminula 15. marta 2014. u 70. godini.

O`alo{}ena porodica
71120

Sahrana }e se obaviti 18. marta 2014. godine u 14 sati na gradskom groblju Sveti Josip. O`alo{}eni: suprug Ivo, sin Nikola, k}eri Ivana i Dragica, zet Dragan, snaha Zlatica, unuk Luka, obitelji Be{li}, Müller, Zachary, Bo{njak, Kreso, Ivi~evi}, Pun~ec, Ko{troman, Kralj, Mio}evi} i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji
000

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

dragoj

[UKRIJI LA^EVI]U

Godi{njica je smrti mog dragog ujaka

KATI BOJI]
od kolektiva Instituta za farmakologiju Medicinskog fakulteta
9973

MARKA SAVOVI]A
Hvala za iskreno prijateljstvo. Tvoji: Danko, Mirjana, Bruno, Marija, Biserka i Zlata
AX

Sa ljubavlju ga se sje}a, Njegova @O
9967

56

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI POZDRAV na{oj dragoj prijateljici

utorak, 18. mart/o`ujak 2014.

OSLOBO\ENJE

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ZEKIJA (ILIJASA) BEZDROB, ro|. BEGI]

[UKRIJA (ESADA) LA^EVI]

preselio na ahiret u nedjelju, 16. marta 2014, u 69. godini. preselila na ahiret u petak, 14. marta 2014, u 83. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 18. marta 2014. godine, u 14 sati na mezarju Ni{an - Jar~edoli. O`alo{}eni: sin Haris, k}erka Saida, zet Naser, snaha Jadranka, unu~ad Kemal, Sanita, Sanida, Selma, Damir i Ajna, praunu~ad Muhamed, Tarik, Merjem i Ibrahim, sestre Vahida i Nura, bra}a D`afer, Safet, Miralem i Mehmed, snahe, zetovi, zaova, djeveri i jetrve, te porodice Bezdrob, Begi}, Gogi}, Glibi}, Muminovi}, Mujinovi}, Smajlagi}, D`ebo, Poturkovi}, \onlagi}, Juzba{i}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i `alosti u Ulici Semira Fra{te br. 16/X.
000

MUNIRI (MUJE) ADEMOVI]
Porodica Arbutina
9972

D`enaza }e se obaviti u utorak, 18. marta 2014. godine, u 13.30 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: supruga Nada, k}erke Belma i Amila, sestra Jasna Saha~i} sa porodicom, brat Ned`ad sa porodicom, unu~ad Ismar i Inaja, zetovi Rusmir Karkin i Amir ]orali}, svastika Milada ^engi} sa porodicom, njegov Halil ^omor sa porodicom, te ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u mektebu Begove d`amije. Ku}a `alosti: Ul. Alipa{ina br. 55/I - Ciglane.
002

[esnaestog marta 2014. u 86. godini preselio je na ahiret

[esnaestog marta 2014. u 77. godini preselio je na ahiret

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

MUHAMED (ENIZA) HUSAGI]
D`enaza }e se klanjati u utorak, 18. marta 2014. godine, u haremu ^ar{ijske d`amije u Zenici, u 15.30 sati poslije ikindija-namaza, a ukop }e se obaviti na mezarju Pra{nice. Ispratna dova }e se prou~iti u ^ar{ijskoj d`amiji prije ikindija-namaza. Prevoz obezbije|en ispred ^ar{ijske d`amije. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O`alo{}eni: sin Ermin, sestra Adila, k}erka Sabina, unuke Azra i [ejla, unuci Danko i Ervin, praunuk Armen, snaha Tajana, zetovi Mirsad, Emir i Kemal, porodice Husagi}, Hozo, [estak, ]osatovi}, [alo, Selimovi}, Vojvodi}, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji
000

MUHAREM (NEZIRA) ARNAUT
D`enaza }e se klanjati u utorak, 18. marta 2014. godine, u haremu ^ar{ijske d`amije u Zenici, u 12.30 sati poslije podne-namaza, a ukop }e se obaviti na mezarju Pra{nice. Ispratna dova }e se prou~iti u ku}i o`alo{}enih. Prevoz obezbije|en ispred ^ar{ijske d`amije. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O`alo{}eni: supruga Fadila, k}erka Elma, sin Selim, zet Edin, unu~ad Ajdin i Lamija, bra}a Adem i Ibro, snahe Munira i Zineta, {ura Esad, svastike Mirsada i Hata, porodice Arnaut, Spahi}, Ga|un, Bardak, Veispahi}, Ljuca, Abu{, Ba{i}, Zukan, ^uli}, [ahinovi}, Hod`i}, Mujan, Piljug, Sikira, te ostala rodbina, kom{ije i prijatelji
000

MUHAMED (RAGIBA) HUMA^KI]

preselio na ahiret u nedjelju, 16. marta 2014, u 64. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 18. marta 2014. godine, u 13.30 sati na mezarju Bradi}i - Vogo{}a. O`alo{}eni: supruga Vasvija, k}erka Kanita, bra}a Be}ir i Mujo, snahe Fatima i Nihada, tetka Kadira, brati}i i brati~ne sa porodicama, te porodice Huma~ki}, Arslanagi}, ]atovi}, Zeki}, Ko~o, Buri}, Babovi}, ]erimagi}, Habul, Alijagi}, Moraras, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu rahmetlije u 13.30 sati, Ul. jo{ani~ka 125 A, Vogo{}a. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Sa velikim bolom i neizmjernom tugom obavje{tavam rodbinu, prijatelje i kom{ije da je moj dragi brat

Sa `alo{}u javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{a draga

RADOJKA (MILORADA) VI[ATICKI ro|. MATIJA[EVI]

AFRIM (ALJEDINA) ^IZMOLI

DRAGUTIN (DRAGE) ERJAVEC

iznenada preminuo u petak, 14. marta 2014, u 74. godini. preselio na ahiret u ponedjeljak, 17. marta 2014, u 51. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 18. marta 2014. godine, u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: majka Fatima, sin Udhetim, k}erke Ljumturije i Sarabi, bra}a Agim i Ljuan sa porodicama, sestre Ljulja i Ribana sa porodicama, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu rahmetlije u 13 sati, Trg Ote{kog bataljona 20/V, Otes, Ilid`a. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

Sahrana }e se obaviti u srijedu, 19. marta 2014. godine, u 13.30 sati na groblju Sveti Mihovil. O`alo{}eni: brat Ivica sa suprugom Azeminom, k}er Karmen sa mamom Simkom, zet Slavko, sestri~na Irena sa obitelji, sestri} Vanja sa obitelji, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Dragi Dragutine, s ljubavlju koju smrt ne mo`e prekinuti i tugom koju vrijeme ne mo`e izlije~iti, zauvijek }emo te ~uvati u na{im srcima. Na{a srca su tvoj vje~ni dom.
000

preminula 17. marta 2014. u 77. godini. Sahrana }e se obaviti 18. marta 2014. godine u 13 sati na gradskom groblju Sveti Josip. O`alo{}eni: k}erke Sne`ana i Svetlana, zet Miroslav, unuk Matej, te porodice Ostoji}, Simjanoski, Matija{evi}, Vi{aticki, Pekovi}, te ostala rodbina i prijatelji.
000

OSLOBO\ENJE utorak, 18. mart/o`ujak 2014.
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

57

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

SULEJMAN (OMERA) ALAGI]

LATIF (SEJFE) TURKU[I]
pre se lio na ahi ret u ne djel ju, 16. mar ta 2014, u 59. go di ni. D`enaza }e se obaviti u utorak, 18. marta 2014. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo - Aleja veterana. O`alo{}eni: supruga Sabina, djeca Edin, Enisa i Elma, sestra Raza, snaha Lejla, {ura Mevludin, svastike Fatima i Safeta, te porodice Turku{i}, \onli}, @derovi}, Mulaibi{evi}, ]osovi}, Jaramaz, Mehovi}, Ba{i}, Sakovi}, Strojil, Zekovi}, Laki}, [abanovi}, Bukalo, [ahat, Herenda, Lukovac, Karovi}, Kraj~in, Uzunovi}, Pecikoza, Huseinovi}, Me{i}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u d`amiji Mahmutovac. Ku}a `alosti: Ul. Sulejmana Zolja br. 9.
000

had`i FATIMA-hanuma HAD@I], ro|. HATIBOVI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 17. marta 2014, u 85. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 18. marta 2014. godine, u 15.30 sati na mezarju Ni{an - Jar~edoli. Prevoz obezbije|en ispred Merkatora na Dobrinji u 14.30 sati sa zaustavljanjem na trolejbuskim stajali{tima [vrakino Selo i Aneks, do mezarja i nazad. O`alo{}eni: k}erke Mevlida i Mubera, sinovi Husein i Muhamed, zetovi Ramiz i Alija, snahe Almira i Munira, unu~ad Dino, Adnan, Adela, Nedim, Tarik, D`enan i Amina, snahe Zada i Sulejmana, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, amid`i}i i amid`i~ne, daid`i}i i daid`i~ne, teti}i i teti~ne, zaove Fata i Hana sa porodicama, te porodice Had`i}, Hatibovi}, Kara~i}, ^ustovi}, ]ori}, Spahi}, Hukara, Ja{arevi}, Veli}, Sabljica, Spaho, Kurtovi}, Ahmethod`i}, Mu{anovi}, Hasanovi}, Delali}, Panjeta, Melez, Ke{o, D`evlan, Mahovi}, Aljovi}, Krupalija, Sarajki}, Pervan, [koro, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15.30 sati u ku}i `alosti u Ulici Salke Lagumd`ije br. 3/VI.
000

preselio na ahiret u subotu, 15. marta 2014, u 71. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 18. marta 2014. godine, u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Ibrim{a, sinovi Saudin i Izet, sestra [evala, snahe Zejna i Mirsada, unu~ad Nihad, Amel, Azra i Nermin, {ure Salim, Ibrahim i Smail, bad`o Fikret, svastika Ismeta, zetovi Hamdija i Rasim, sestri} Almir, sestri~na Narcisa, brati~na Enisa, te porodice Alagi}, Bajramovi}, Mi{orep, Osman~evi}, Muharemovi}, Podbi~anin, Hod`i}, [ahi}, Kadriba{i}, Hukara, [ljuka, Avdi}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 13 sati, Ul. Olivera Ibrahimovi}a 36, Ilid`a. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred ku}e `alosti, sa polaskom u 12.15 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ABDULKADIR (ABDULAHA) HOD@I]
preselio na ahiret u nedjelju, 16. marta 2014, u 69. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 18. marta 2014. godine, u 13 sati na mezarju Bro{evi}i - Srebrenica. O`alo{}eni: supruga Mejra, k}erke Kadefa i Samija, zet Hamdija, unu~ad Enis, Mustafa, Eldina i Enisa, sestre Fatima i Alma, snaha Zejna, brati}i Avdulah i Sabit, brati~ne Hajrija, Mina, Hajra i Samira, te porodice Hod`i}, ]erimovi}, Nuki}, Selimovi}, Sokoli}, Harba{, Ibrahimovi}, Husejnovi}, Ati}, Mali}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 13 sati, Male{i}i bb, Ilija{. Prevoz autobusom do mezarja i nazad obezbije|en ispred ku}e u Male{i}ima, sa polaskom u 9 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

IBRO (MUJE) [TITKOVAC
preselio na ahiret u nedjelju, 16. marta 2014, u 52. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 18. marta 2014. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz obezbije|en ispred ku}e `alosti iz Ulice E. Kova~evi}a 9 sa polaskom u 12.15 sati, do groblja i nazad. O`alo{}eni: supruga Na|a, k}erka Muamera, amid`i}i i amid`i~ne, daid`i}i i daid`i~ne, teti}i i teti~ne, te porodice [titkovac, Muratovi}, Kurba{i}, Had`ikaduni}, Nuhanovi}, [ahmanija, Me{anovi}, Hod`i}, Zimi}, Hrva~i}, Rami}, Avdi}, ^av~i}, Halilovi}, Kulovac, [o{i}, Omanovi}, Omerspahi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u ku}i `alosti u Ulici E{refa Kova~evi}a br. 9 (Stupsko Brdo).
000

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ADIL (IBRE) BI^I]
pre se lio na ahi ret u ne djel ju, 16. mar ta 2014, u 76. go di ni. D`enaza }e se obaviti u utorak, 18. marta 2014. godine, u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: k}erke Hajra i Suvada, brat Adem, sestre [e}a, Emina, Kadira i D`emka, unu~ad Selma, Azra, Dalila i Semir, zetovi Mersudin i D`ibo, te porodice Bi~i}, Vatre{, D`aferovi}, ^av~i}, Fazli}, Brgulja, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

SUADA (k}erka FATIME) BASARI]
preselila na ahiret nakon duge i te{ke bolesti u nedjelju, 16. marta 2014, u 59. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 19. marta 2014. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz obezbije|en ispred Narodnog pozori{ta sa polaskom u 12 sati, do groblja i nazad. O`alo{}eni: prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u ku}i `alosti u Ulici Ferde Hauptmana br. 32/I.
000

TA\UDIN (D@EMALA) MULI]

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

preselio na ahiret u nedjelju, 16. marta 2014, u 63. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 18. marta 2014. godine, u 14 sati na mezarju Hambina carina. O`alo{}eni: supruga Munevera, sin Ermin, k}erka Amina, brat Suad, barti} Aldin, snaha Mithata, {ura Nijaz, bad`e Asim i Enes, svastike Suada, Zijada, Vasvija i Bahra, te porodice Muli}, Ba{i}, \uzo, Goralija, Hrvat, Uzunovi}, Beganovi}, Genjac, ^ehi}, Hod`i}, Frljak, Fazli}, Had`i}, Kubat, ]uli}, Hamamd`i}, Red`ovi}, Suba{i}, Brajanovi}, Nuhanovi}, Crnogor~evi}, Zuban, Jozi}, Memi}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u d`amiji Goloderica. Ku}a `alosti: Ul. Goloderica br. 29.
000

ADEM (RAMIZA) SKROBANOVI]

preselio na ahiret u nedjelju, 16. marta 2014, u 50. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 18. marta 2014. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: sin Ramiz sa djevojkom Nadinom te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: Alibega Firdusa ~ikma br. 29.
000

mirse

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful