You are on page 1of 119

Adrian Păunescu

Cele mai frumoase poezii
20 Iulie 1943 - 5 Noiembrie 2010

Adrian Păunescu - A Mea Cum treci acum şi a a e-n ruine! "i-#i este bine şi $mi este bine! Aş %rea să-#i s un! iubito! ca $n tine e %ie %rerea ambelor destine& 'e %oi iubi cu milă şi mirare Cu $ntrebare şi cu dis erare! Cu (elo)ie şi cu larma mare! C-un *el de *ărdele(e care doare& "i +ur e tine şi e a ă toată Care ne #ine barca $nclinata Că %ei răm,ne - dincolo de număr "i dincolo de *orme! măşti şi %orbe A mea! de-a ururi! ca un bra# $n umăr& Adrian Păunescu - A -ine! A Mine Mai miros a #ine! mai mirosi a mine! o să %ină %remea să ne ştear(ă ea! $ncercare as ră! misiune (rea! Nouă! niciodată! nu ne %a *i bine& 'e-am iubit cu moartea $n $m reunare te um leai de mine! iarăşi te %,na! a)i răm,i cu moartea! tristă! bl,nda mea! eu răm,n cu ielea sc,nteind de sare& Mai miros a #ine! oc.ii mei sunt lini de-ale tale lacrimi ,nă $n călc,ie! dra(oste *inală! moartea mea dint,ie! *loare-n (elo)ia sectelor de s ini& Mai %orbesc cu tine trist şi dureros rin al cărnii noastre-m reunat miros& Adrian Păunescu - A către / 0ai! de la A ,nă la / At,ta de ărtare e

"i de la / ,nă la A 'ot al*abetul %a -n(.eta& "i nu %a e1ista nici cale 2ă le(e bl,ndele %ocale 0ocalele $m ărăteşti Care am *ost şi care eşti& "i de la A ,nă la A / toată nebunia mea "i de la / ,nă la / Cum trece tim ul re ede& "i A s re / ridica (las Iubito sin(ura-ai rămas "i / s re A ca-ntr-un deoc.i 3idică ne(rii! bl,n)ii oc.i& Mai stai $i s une A lui / N4 ai de ce! nu ai de ce Mai stai $i s une / lui A Mă duc! că se %a -ntuneca& "i +os $ntr-un absurd s ital! Consoanele au astă)i bal! Iubita mea cu / ma+or! Acum! nici nu te mai im lor& Iubitul meu! cu a de m,nă5 Nimic din noi n-o să răm,nă "i ne %om stin(e-ncet! $ncet 6n insectar şi-n al*abet& Adio! /! *rumoasa mea 6i l,n(e de ărtarea A "i de la A ,nă la / 4n od ce#os de #ur#uri e& "i de la / ,nă la A Consoanele se %or usca "i %ai! c,nd stri(i e / cu A Polen sonor! $nseamnă /A& "i / 6n locul ei se )bate! /a cea mai tristă dintre toate! "i A nu ştie că nici nu-i

/a care-a *ost moti%ul lui& Adio /! iubirea mea 2emnea)ă trist %ocala A& Adrian Păunescu - A iubi toamna A iubi! toamna! e-un biet leonasm! 7 oartă 6n cer se-n%,rteşte! neunsa! Cad! iată! im erii de tulbure *run)a "i totuşi se aude şi ultimul basm& A iubi! toamna! e o(lindă-n o(lin)i! 8alouri ciudate e lucruri dansea)ă! Insecte damnate *ac cuiburi 6n ra)a! 2 eran#a renaşte 6n cei su*erin)i& A iubi! toamna! neant şi re*ren! 0in lu(uri ăm,ntul s re cer să-l răstoarne "i ultimul *ul(er! semnat ambi(en! / arc9 un altoi entru s,n(e şi carne& "i ti ă a ierdere tren du ă tren "i mieii duc iarba uscată e coarne& Adrian Păunescu - Abia Acum Abia acum 3ănit la ie t de cri%ă#ul c,inesc! Ce-mi banda+ea)ă rănile cu luna! Abia acum $nce să te iubesc C,nd simt că te-am ierdut e totdeauna& "i rănile mereu mă %or durea! 2lă%ind $nt,m inarea ta t,r)ie "i-abia acum $#i s un :iubita mea;! C,nd nici nu-#i ştiu adresa s re a-#i scrie& <eodată! a a lumii te-a-n(.itit! <eodată am rămas rănit de cri%at! =esticul,nd s re minus in*init "i construind delicte $m otri%ă-#i Atunci c,nd totul se-nt,m lă *iresc Ne-m otri%eam ca soarele şi luna! "i-abia acum $nce să te iubesc C,nd simt că te-am ierdut e totdeauna& <eodată ce s un eu şi ce s ui tu 2unt două $n(.e#ate limbi străine "i la .otarul dintre da şi nu 4n martor mut mi-ar tot %orbi de t>ne& Adrian Păunescu - Aceeaşi *loare Iubito! e ris ă #i-am us

nd ai să o#i să le smul(i! Iubito! eu *lori nu rea ştiu! 2unt un (rădinar dambla(iu& Nu ştiu .Actorul 7! biet actor 7! biet artist 3olurile mor 0ia#a e un teatru trist& Actorul a ieşit $n stradă! 2ă-şi cum ere ce%a salam! /ra $n .nd s-a aşe)at la coada Cu aloş! mantie şi scut <eodată oamenii din strada Ca 0oie%od l-au cunoscut& 2-au dat deo arte cu s*ială Mul#imea toată murmură 0ă).7 *loare din lumea de sus! 7 *loare din insula Marte! 7 *loare a cailor moarte& /a are etalele lun(i! 2u*l.iocel& 7 *loare a %ie#ii %ecine "i care miroase a #ine& Iubito! e ris ă tu ai 7 *loare din insula 3ai& Adrian Păunescu .aine de aradă! Ca 0oie%od este un neam& Printre maşini! rintre tram%aie Actorul se (răbea *iresc 4rma să %ina-un nor de loaie Perucile se de)li esc& "i c.tranda*ir! liliac Pe toate că tine le *ac! Pe toate le-aduc la un *el ?alea! tranda*ir! (.ainele de (ală 2ă ne trăieşti Măria-'a5 3e ublicani! mă ro(! cu to#ii <esco eriseră alt mod .ndu-i .

ne cum *usese! Ce cosmic iese dintre ramuri (olul Penultimelor tra(ice re(rese& "i %a %eni şi ultima ra*ala! <ar nu-o %om a uca-o! nu e şansa! C.ii lor 6ntrea(a-i *ata demac.nd 6n ninsoarea imaterială Colna%ii lumii %or cădea 6n transă& Ci noi at.Adio! 0ara Adio! %ara! leaca-n ascun)işuri! Noi suntem (ata de-a cădea Bntr-o carte şi de-a mai lăcrima către ietrişuri! <e dor de tine şi de dor de moarte& <in *ructe coa te icura alcoolul! Nimic nu mai răm.<e-a da cu%.uri şc.Adolescenta 0.iata I-au aruncat un *el de lata@ ?ăsa#i-l dracuA! e-un actor& 7! biet actor 7! biet artist 3olurile mor 0ia#a e un teatru trist& Adrian Păunescu .nt la noi emo#ii "i se-nc.ta am utea decide! Incostienti şi trişti ca rima oară! Prin *umurile toamnelor utride! 7 carte entru %oi@ adio! %ara5 Adrian Păunescu .inau la 0oie%od& <ar loaia a %enit deodată "i ei %ă).ioa e şi nai%e& 2e arcuiau rin sălcii catedrale .nd cu oc.)(ălita rintre ablati%e Cu disti.nd dumbră%i şi o ts re)ece ani 2tradă cu salcimi şi cu castani Primă%ară-n baltă renăscută! Dile ce amintirea le sărută& 3& Pe nisi ul la+elor de aur 2oarele ne-a $ntins cununi de laur Eata mea de <unăre şi şoa te Eata mea cu ăr de mia)ănoa te& Eată! mi+loc de %iorică 4nde-i casa noastră de latină M.

e 6ncă o noa te albă! cu ne(re *ructe dulci& /u lec nu rea de arte! aici! l.n(ă ădure Mă $nt.& 2ărutarea noastră caldă şi $n%oalta A%ea (ustul merelor de baltă <ulce! s.n(erată şi amăruie Ani au *ost ce din stră*unduri suie& Nu! acestea nu se ot uita uşor Niciodată nu se stin(! nu mai mor 8ei! dumbră%i de %ise şi castani 0.e! 6#i %oi *ura din %orbe! cercei entru urec.nt! nisi şi o ts re)ece ani& Adrian Păunescu .n(& 2tri(oii-nstrainarii din casa noastră ia-ti-i& 6ncă o noa te albă! o#i mer(e să te culci 'e %oi iubi de taină! de +ale şi de %e(. =.Albastru-ndoliat 6n lină )i se *ace noa te "i nin(e *ără de moti%! Albastrul lui 2abin Călaşa 2-a-ndoliat de*initi%& 6n de*icitul de albastru Al unei lumi cu umnii str.lnesc cu 2.Alb şi ne(ru 6ncă o noa te albă $n contul %ie#ii (ri 6ncă un bul(ar ne(ru la muntele de smoală 6ncă un om mai crede şi altul $l $nşală "i Fa min#iG se-aude la *el cu Fa iubiG& Nu mai utem distin(e minciună de (reşealăH Ni-i dat să s ar(em! noa tea! tot ce )idim e )i Cu-aceste *alimente de ra* ce %om )idiH Iubito! cum să ducem an(oasa mondialăH Ce dre t are minciuna să %ină $ntre noiH <ăm ensie la dia%oli să ne ă)ească iadul& Noi re-n%iem şi raiul şi muntele şi bradul5 'e-acu) şi-#i cad $n *ata t$r$ndu-ma-n noroi& Noi suntem ro(rama#ii! trimişii! oseda#ii 4nui blestem mai mare! mai rău şi mai ad.aIes eare! un %iitor cole(& "i $ntr-o tra(edie de-a lui am să te le(! Ca to#i actorii lumii destinul să #i-l *ure& Prea dulceo5 Noa te bună Bsa %ise)i că min#i "i trea)ă $n minciuna s-adormi cu *oc sub tal a 2ă ai o noa te nea(ră! să am o noa te albă 'u cu o taină-n su*let! eu cu-n cu#it $n din#i& Adrian Păunescu .n+i& .nc& M-a umilit minciuna! e-a cărei nota l.ndul dis ăru şi din %ă)du.?untrea noastră se ierdea a(ale 6ntr-o #ară de tăcere şi stu.nşi! /ra ne%oie de seninul! Cu mari! cu nim*e şi cu m.

id& "i-n toată ne(ura murdară! Ca-ntr-un re$n%iat ariu! Ce oc.nd marile corăbii ier& /ra lumina din ri%irea <isci olului muribund! C.i albaştri are cerul! Ca semn că <umne)eu e %iu& 2unt răsti(ni#i aceiaşi $n(eri 6ntre *emeie şi bărbat! 6n %eac de romiscuitate .nt $n +urul nostru "i e destul ăm.nd bate clo otul $n cer! /ra accentul trist al mării! C.nt e care cerul /-un tra(ic oas ete stin(.nt Pu#inul cer al lui Călaşa "i cade ictorul! $n*r.is $ntr-un s ital sordid! Nuan#ele a+un( $n )dren#e! Comutatoarele se-nc.nt $n cărămidă! 6n test! $n oale şi-n noroi& Aşa că resim#eam ne%oia Măcar a unui stro de cer! Pe un ăm.nd moare-n temni#ă ro*etul "i ceilal#i *a tul $l ascund& ?a nunta de culori a lumii! 4n loc de cinste şi-a *ăcut Albastrul lui 2abin Călaşa! Iluminat de absolut& / mult ăm.nt& Ne-am săturat de-at./ra albastrul dins re dan(ăt! C.er& "i! uite! se $ndoila)a "i nu mai are cre)ăm.ta noa te "i ni se *ace dor de )i! 2ă-nsam$ntam $n noi albastrul! 2 re-a nici nu mai utea muri& <ar e bolna% şi curcubeul! 6nc.nt $n noi! 2im#im ăm.

Amă(ire "i iar a %enit rimă%ara "i iar ne min#im că-i *rumos "i iar *run)ele urcă scara "i-i %erde ăm.Ana lui Manole 0oi )idi#i 6n +urul meu <ar aici 6n )id sunt eu! <ar aici 6n )id sunt eu! sunt eu 8ai! Manole! une )id 2ă nu ot să-l mai desc.ni <ar %ai! tot acum! e muteşte Mor (rabnic at."i de albastru-ndoliat& Adrian Păunescu .ni& <ar bine-ai %enit! amă(ire Mai stai! mai durea)ă un ic Aceasta min#ită iubire 7ricum e mai mult ca nimic& 0in no #ile scurte de %ara "i ăsări se-ntorc de la sud <ar dacă e ultima oară Ilu)ia %erdelui crudH Cu lan#uri le(ate de (le)ne 7ric.ntul e +os& "i iar calendaru-n*loreste "i c.#ia bătr.id! 8ai $mbracă-mă 6n )id! )id (reu& 3@ 'urla-mi soarbe ca u-n ea! .t de lumină ar *i Noi mer(em de-a ururi rin be)na Mereu nele(itimi co ii& Mereu $n aceeaşi cli ită 4r.inii ne-aud e la st.t şi *rumos! mort şi %iu! Ne aşte o soartă cum lită Nimic nu-n#ele( cei ce ştiu& "i iar a %enit o ărere "i iar %a leca $na oi Prea mari im o)it ne cere Că nin(e $n su*let la no>& Adrian Păunescu .

imbat "i ca situa#ia e mai com le1ă! Nu-i intelectualul .n(.nd& 2.6n altar sta *runtea mea! 7c.ii 6n *ereşti %or sta s re cer& 0oi lucra#i şi %ă e (reu 6nsă de murit mor eu Jert*a %oastră sunt c.t <e sunt călcat u#in e libertate& 0-am s us că sunt oşteanul credincios <ar care doar cu inamici se bate& 0-am s us să %ă ast.Anal*abe#ilor 0-am s us că sunt un om ericulos "i nu mi-a#i luat a%ertismentu-n seama& 0-am s us s-a%e#i entru ersoana mea 4n lus de-n(ri+orare şi de teamă& 0-am s us că *ac teribil de ur.nd %ei leca 2ă nu! să nu ui#i cum%a Ca-nauntru-i Ana ta! om crud& Milă cum nu o#i să ai 0oi leca#i către alt 3ai! /u din )id de-abia %a mai aud& Adrian Păunescu .n(ele mi-i $ncă %iu! 0oi nu şti#i că şi eu ştiu C-am să mor dintr-un ariu stu id 8ai Manole *ii mai demn! Cum să-#i *aci ari i de lemnH Mi se *ace-a moarte semn din )id 2ă te-nc.m ăra#i şi %oi! Cen)ori ca ricioşi ai %remii mele! C-o să %ă coste scum măruntul mo*t! <e a ne *ace nouă )ile (rele& 0-am s us să une#i m.nd <ara tu de-a ururi leci! /u răm.i at doi miri de r.na să munci#i& 2ă nu mai tot andi#i )eloşi din umbră! 0-am s us că n-o să lacă nimănui Pornirea %oastră! tulbure şi sumbră& 0-am s us că %remurile s-au sc.n aici e %eci Prada cărămi)ii reci l.ser%itor& Cultura nu-i ce%a ca o ane1ă& "i lumea nu se oate cuceri .ini c.iar eu! eu ier Pe oriunde sunt )idiri 7mul meu! să nu te miri! ?e-au $ntruc.

e#a sub ultim (er .năr ştie Ca e al lumii at absurd de broaşte Iubirea este o anomalie& 2ă mai iubeşti c.nd este Mai ro*itabil să te *aci ca s.nd rea u#ini au sale! C.ne numai restul lumii Care să se ab#ină bine ştie! 0ioara caldă şi ianul ciumii Nu sunt dec.Anomalii 2u*letul meu! co il tembel! cunoaşte! Inima mea de bi%ol t.ntec care mă consumă& Nu-i ro*itabil să iubeşti c.nd lu tă este $n des*ăşurare& 0-am s us că mu)ica nu-i un microb Care amenin#a ci%ili)a#ii /-a omului entru a *i mai bun! 0-am s us@ ce%a care să-i lacă da#i-i& 0-am s us! concetă#eni anal*abe#i şi lua#i aminte şi să #ine#i minte& <ar nu ştiam că %-a#i născut şi sur)i "i scoate#i armă c.nd ne clocesc de-un %eac rudente clo#e! Acestea toate nu sunt stări normale& /u c.nd %ede#i cu%inte& Adrian Păunescu .nt la un ian bolna% de ciumă! Cu %oioşie şi cu dis erare /u c.nt la o %ioară care doare! /u c.nd tumulturi Cu aro(an#i şi tr.nd la ci*re şi mim.ndul meu e mire& Adrian Păunescu .nă %ă doare (ura& 0-am s us că bătălia entru om Nu iartă astă)i nici o de)ertare "i %oi %-a#i decorat %oi $ntre %oi C.t acea anomalie ?a care ururi su*letul mai s era Pentru ca ea s-ar mai utea numi iubire Jos! $n rudenta lume mami*era! "i sus! e unde (.n(eri! <ar e robotul meu cade-o o%este! 3obotul meu e-nduiosat de $n(eri& Normal răm.4m*l.nd %isul un ne(o# e! 2ă mai iubeşti c.nda%i doctoran)i! Cu a a(ali care #in loc de %ulturi& 0-am s us şi am uterea să mai s un Că nu $nca e muntele $n sera Ca rea-i scurt drumul de la răi la iad "i de la că rioară la antera& 0-am s us să nu-l *etişi)a#i e Mar1! 2ă nu-i ăstra#i $n s irt $n%ă#ătura "i %oi $ntr-una *ără să-l citi#i 6l omeni#i .Anti rimă%ara 6n noi e loc numai de iarna 0om $n(.nt un c.

ea#ă Ca un stin(.imbări mai (ra%e dec.na-ntinsa! catre-o altă lume .Cătr.nt şi *ra#i "i-n *a#a lor abia rostim cu%.rşit ăm.nul cerşetor ?a col#ul stră)ii e un cerşetor Cu m.er& "i %in din atriile calde Cocorii toamnei ce trecu "i cuibul li-i stricat la streşini "i l.t moartea Au *ost şi sunt şi %or mai *i ?a mine-n su*let este %i*or "i %in nebuni să *acă sc.n(ă mine nu eşti tu& 3& Primă%ara! care-ai *ost! Nu %eni! n-ai nici un rost Po#i să leci! suntem reci! Iarna ni-i e %eci& 2c.nă la rasele Ninsoarea intră-n tru ul tot /-un dans de oameni de )ă adă Ce-mbratisarea n-o mai ot& Ce dacă %ine rimă%ara At.nesc& Noi n-a%em nici un dre t la *ericire! Mereu $n casa moare cine%a "i n-are tara dre tul să res ire "i nici e-acela! sim lu! de-a %isa& <e-acolo unde s-a s*.7rbecăind e co ci de (.nd %a *i& Adrian Păunescu .n(e iarăşi neamul rom.ntul "i! rin tăcere! suntem %ino%a#i& Ce cale oate #ara să a uceH 6n tra(ica! necon%ertita )i! 2e urcă Casarabia e cruce "i nu ştim $n%ierea c.ta iarna e $n noi Ca martie se oate duce Cu to#i cocorii $na oi& ?a noi e iarna e %ecie <oi *oşti ne*erici#i aman#i Ia-#i $n*lorirea! rimă%ara "i to#i cocorii emi(rant>& Adrian Păunescu .i! "i nin(e .ntul! 0in triburi! să ne ia ăm.Casarabia Pe Cruce 2e urcă Casarabia e cruce "i cuie entru ea se re(ătesc "i rimă%ara +ert*e noi aduce "i l.er s re alt stin(.

<ec.nd $n cerc! 6i este inter)is să se o rească& "i! %ai! $n toată tra(ica belea! Cobor şi urc mereu aceasi anta "i nemurirea e o boală (rea! 4n *el de lictiseala aro(anta& <estui $şi ot $nc.sul tuturor& Adolescen#ii se mai #in de (lume "i-i un $n alma semne de-ale lor! /l e bătr.n şi $n#ele(ător! Cu noi! cu to#ii! dar! cu cei mici! anume& "i cine obser%ă! $ntr-o doară! Ca el e-aici din %remuri de demult! Im erturbabil! $n acest tumult! /l! cerşetorul! a uitat să moară& 2ub )drean#a lui! minunea se-ntru ea)a! 6n el e <umne)eu! ce stă de a)ă& Adrian Păunescu .nd eram co il! cu-aceste roti! cu-aceasta să sunt una! iar dacă at $ncetini! umil! M-aş răbuşi din )id! e totdeauna& <istan#ele e care mi le-asum! Parado1al! sunt cele şi rămase! Pe )idul lentei mor#i! de-at.t aceea unde! *ără nume! /l is ăşeşte r.iculul mi s-a urcat $n oase& A mă mai crede liber! nu $ncerc! 6n toată cursa asta nebunească! Eiin#ei mele! aler(.i ui că eu Ador aceasta-ntrecere %ul(ară! Că-mi lace tot acest absurd turneu Pe )idul mor#ii unui circ la #ară& <ar eu aler(! ca să nu mor! cum%a şi $n#ele( cu %rere %ino%ată Că nu mai am uterea de-a leca .Ciet nemuritor la )idul mor#ii Numai %ite)a mă mai #ine %iu "i scla% măre# aceloraşi ro or#ii! 2ă mă o resc! n-am dre tul nici să ştiu Că sunt aler(ător la )idul mor#ii& N-am tim la )idul mor#ii să m-aşe) şi combustibil am! de nicăierea! Probabil unii cred că şi trişe)! <acă! de-o %ia#ă! $mi re*u) căderea& N-am mai dormit de c.ta drum! %e.

iar la *eştila Nu %om re)ista Căci *lacăra alb-albastra /ste meseria noastră /a şi numai ea Contra no #ii tutelare Noi a rindem *elinare P.<e-aici! din )idul mor#ii! niciodată& Nu ot trăi! recum nu ot muri! Nu mă o resc! recum m-alun(a sor#ii! Nu ierd nimic şi nu ot birui! Ca biet nemuritor la )idul mor#ii& Adrian Păunescu .Cie#i lam a(ii 6ntr-un %eac cu noa te mare Noi a rindem *elinare Ca să nu *i#i trişti 3@ Cie#i lam a(ii! rin %eacul (reu 7riunde-am *i! lucram din (reu <ăm *oc! dăm *oc! *elinarelor 0oi le stin(e#i către )iua Iar noi ne luăm adio 2armani artişti 0ine noa tea următoare Noi a rindem *elinare 2 re a *i *rumos 0oi le stin(e#i duşmăneşte 0ouă noa tea %ă rieşte 0ai! ce *olos Cine%a mereu ne ceartă Că urmam această artă Eără de tumult 6ntr-o noa te *ără lună 0ă %om s une FNoa te bunăG 4mili#i rea mult <ar ni se %a *ace milă 0om da *oc c.nă %e#i sim#i Ca 6n be)nele ro*unde .

nt! "i tot colin)i rin #ară! Ion *ără de morm.nt necunoscut& Ioane *ără de morm.A)i lumina se acunde 6n lam a(ii Noi artiştii *ără %ine Noi urtăm 6n m.Clues cu iederă şi ste+ar 0ai! rintr-un %e(etal abu)! 7 iederă şi un ste+ar! 6ncremeni#i! dansea)ă blues "i rădăcinile tresar& "i luna sus! ca un cinel! Cutremur.n! Ca tu ai *ost şi eu mai sunt! Ion! soldat roman& .ini lumina 2ă %ă dăm Ana oi 6nsă dacă %a *i ca)ul 2e %a termina şi (a)ul 0om arde noi& Adrian Păunescu .Cocet entru Ion cel *ără de morm.n( şi te $n(.nt Ca #ara să nu-#i moară 'u liniştit te-ai *r.nt! 'e l.ndu-se mereu "i iedera %orbind cu el F2ă mai dansăm! iubitul! meu5G& N-au nici un dre t! n-au nici un dre t! ?a dans! la tot ce $ndră)nesc! <ar el o tra(e către ie t Cu-n (est a roa e omenesc& "i dacă ei! rintr-un abu) "i-un (est al lumii de a oi! <ansea)ă blues! dansea)ă blues! <e ce nu am dansa şi noiH Adrian Păunescu .nt& Aşa a *ost destinul tău! 2ă mori recum te-ai şi născut Ca un erou necunoscut 6ntr-un morm.

n(e& 2ă mi se scur(ă s.nt! Cu%.nt *ără co er#i! <in locul tra(ic un9 te-au *r.n(e entru destinul meu ursu) de cuc! Că nu ot la s*.rşit nimic să duc! aş l.n(e lacrimi! ca să cur(ă s.Cocetul / ui)ant M-aş aşe)a cu ca u-n umni şi-aş l.nt 6ncearcă să ne ier#i& Aşa! a *ost! %a *i mereu! 'e căutam cu dor Ion eşti tu! Ion sunt eu! Ion e un o or& Adrian Păunescu .lcea%a& M-aş l.n-la nume rin oc.Ca un *um de #i(ară! su*letul Am să-#i s un bună seara şi-am să lec unde%a 4nde nu e nimic! numai scrum! numai )at! Am să-#i s un uşurat! am să-#i s un cu nesa#! Ce de arte %ă simt eu de inima mea& 4şa-n loc %a-n(.n-la os şi .mbit Ca şi la nunta ta& <uşmanii tăi şi a)i se tem <e-n(ro)itoarea )i C.nd %om ieşi de sub blestem "i tte %om re(ăsi& Ioane! *ără de morm.n(e .eta şi nimic nu %a *i! Ca un *um de #i(ară %oi trece 6n sus 4nde stelele sunt! unde oamenii nu-s! Am să-#i s un bună seara! deşi %ă *i )i& FNu ser%i#i o ca*ea! nu dori#i un *isticHG .<ar undee morm.i! ca lacrima să ies din lume& Adrian Păunescu .nc-bolna%a! 2ă tac şi *ul(erul că te-aş )drobi! să tac ca $ncleştatul de (in(ii! 2ă tac şi a re%anşa! a (.ntul tău! 6n care rău sau deal! 'e bat ărerile de rău! 2oldat şi (eneral& 6n *a#a mor#ii neclintit! N-a%eai ce o ru(ă! Ai lăcrimat şi i-ai ).n(ele din %ine 6n băl#ile *inalului de %eac! 2ă ară că %orbesc! dar eu să tac! să tac $n (ura mare des re tine& 2ă tac iubirea mea ad.

eia! Am au)it eu că e1ista 7 scară de răşină de brad Care a+un(e .iar dacă Nu e $n e%iden#ă rimăriei din M$neciu 7 %oi (ăsi-o du ă miros! <u ă mirosul mor#ilor .Caine "c.nii de-at.ine şc.ntesc& <oamne! *ă-mă călu(ăr& Au *ost .nă la tine! <oamne! ?asă-mă să urc şi să-#i s un& 0oi (ăsi-o c.io Cum umbli *ără cau)ă şi sco Pe ne(rele! murdarele şosele! 6ntruc.n(e %or să mi te s ele! Mănuşi să *ii şi să te dea la s.ini! Cei care *u( $n ace nu te lăsa& Aşa ni-i soarta noastrăK de străini! 'u! c.o & 0ai! şc.ta stri(are se ru ! Cună seara *rumos! bună seara ur.i are a triste#ii mele! 0itre( co il al lumii! c.eamă-mă .ăitui#i! să ne sim#im acasă& Adrian Păunescu .ăitui#i! Au *ost o*ensa#i! <ar călu(ării au totuşi 7 oarecare liberă trecere ?a %ămile cerului& 4nde%a! la C.io ! *ost animal de casă& K<e lo%ituri mortale să *im lini "i .t! Ca un *um de #i(ară mi-e su*letu-n tru & Adrian Păunescu .ioa e#i $ntr-o lume nemiloasă! ?o%it de toate rotile! sus ini! Nu o#i nici să mai mer(i! nici să te-nc.Călu(ăr <oamne! *ă-mă călu(ăr "i c.n( s inarea cu )abrele "i-n ro riul s.t drumul s re cer! *ără %oi "i să nu mă mai tra(e#i nicic.ine şc.io & "i lacrima #i-o bei! stro du ă stro şi ei $#i *r.nd $na oi& Cună seară e %eci! cred c-aşa am să )ic& Cună seara din nou! bună seara ad.nc! <oamne dra(i! domni stima#i! eu am treabă! eu lec "i e urmă aici e un *um de mă-nec Nu-n#ele( de ce arcă& 6mi %ine să l.Nu doresc dec.n(& <oar at.t şi lăm.t am rămas! o %uire şi-at.nă la tine 2ă-#i s un ade%ărul <es re marele de)astru ăm.

r)ii! Nu mai am e unde urca 0ine omenirea *lamanda 2ă măn.inile din umeri "i nu mai ştim entru cine muncim Mai ales că ei ne dau să *acem ?ucruri e care tot ei le considera inutile "i ne re roşea)ă noua Că *acem lucruri inutile& <ar! $n *ine <oamne! rimeşte-mă $n audien#ă Pe mine! călu(ărul cel mai limbut! Al mănăstirii tale cu 5 continente& 8ai! <oamne! *i bun şi rimeşte-mă Ca! alttel! dacă $nt.t recrea#ii şi e1amene! 7re de clasă nu mai sunt! Cătr.n(ă *emei Părem nimic şi nu-nsemnam nimica <oar nişte FeleG ce slu+esc e FeiG& /i ne(li+en#i! iar ele *oarte calme /i $ncurc.<u ă mirosul %iilor! <u ă mirosul de tăm.nce scara de răşină Care duce la tine! <oamne! *ă-mă călu(ăr! Eă-mă şi ascultă-mă ?a ora c.nii sunt uşi la )id 2ub nişte taloane de ensii Care sunt trase din tunuri Ale bine%oin#ei (enerale& 6n rest muncim .ntec Eemeiesc Aşa e mama şi a *ost bunica Aşa suntem *emei l.t a de%enit idee! Nu mai are nici o realitate& <oamne e nedre t totul! Co iii nu mai au dec.nă ne cad m.t de )drobitor %ictorioasa 6nc.nt 2ă-#i s un ca-n lu tele entru dre tate <re tate a ieşit At.C.nd ce ele lim e)esc /i numai tăl i şi ele numai alme Acesta e destinul *emeiesc& .ie& 7 %oi (ăsi-o şi %oi %eni 2ă-#i s un ce rău e e ăm.nd mănăstirea ta Cu 5 continente "i cu 4 miliarde de ră ădi#i Instalea)ă ultimele arme 6n clo otn>ta5 Adrian Păunescu .

tia aşi ce au *ăcut rin casă "i entru care lată nici nu cer <e-ar *i ornit e-o cale (lorioasă Ar *i a+uns şi dincolo de cer& /i *ac ce *ac şi tot ce *ac se %ede Ca strica mult şi ele-ndrea ta tot "i de aceea nimeni nu le crede C.ndu-şi du ă ei şi drum şi nume Pun lucrurile iar la locul lor& Cu-at.imb."i-n *ond! ce *ac *emeile e lumeH Nimic măre#! nimic im unător& 2c.t curat şi uneori co ii& 2untem %eri(a *irului de a#ă 6n *iecare lan# *ăcut din doi Ce (reu cu noi *emeile $n %ia#a <ar e şi im osibil *ără noi& Adrian Păunescu .ine eu %oi *i& Ce *acem noi! *emeileH Nimica! <ec.ii u)i! Păreai ne utincioasă şi să le mai au)i "i mă temeam să caut sau să resimt de)astre .nesc şi nu mai ot& Aşa e mama şi a *ost bunica "i că ele m.Carna%al Cea mai mare sur ri)ă Cel mai mare şoc! Nebunia serii! Punctul culminant Al balului nostru mascat 6n care Nimeni N-a mai cunoscut e nimeni A *ost acela $n care Cine%a A a%ut ideea (enială 2ă a ărem cu to#ii Cu *etele noastre reale& A trebuit să ne mascăm <in nou Ca să ne mai utem 3ecunoaşte "i să ne dăm Cună )iua& Adrian Păunescu .nd cad! $mbătr.Casa de nebuni 6n ultimele )ile ale iubirii noastre! /u $#i s uneam cu%inte şi tu! cu oc.

inii& Miroase a ustiu şi a cenuşă! 6n beciuri e-o u)ină de cătuşe& Adrian Păunescu .ta ace şi %iitor 6n ton! Ca nici acum nu bănui că te uteai ascunde& Nu cred că are dre tul o dra(oste să moară Ca $ntre două bestii! tăcut şi indecent şi *ără un adio şi un a%ertisment şi *ără o urare de drum! elementară Aşte t să-mi s ui că suntem! atunci c.nd ai să suni! 7ri eu! ori tu! ori ambii& la casa de nebuni5 Adrian Păunescu ."i-n noa tea dinaintea lecării s re niciunde /u $#i stri(am că nin(e! l.nd mirosi a mere ce se coc! Cerul $n *iin#a ta coboară 'ru ul meu din tru ul tău ia *oc& Eocurile noastre se cununa! Eocurile noastre se-ntele(! 2untem ba)a lumii $m reuna 2untem %ara *ocului $ntre(& Ce *rumoasă eşti $n ra( de toamna! Ca o )i e(ala $ntre no #i! C.nd iubirea noastră te condamna .Castel medie%al Condamna to#i şi numai unul iartă! C.amuri "i-n lan#uri lu i se (udura! nu c.inii Aicea $n castelul *ără (eamuri "i ti(rii lui domestici sar $n .nd to#i %orbesc se-aude cel ce tace! <a semne de cădere şi de ace! <e)amă(ită! tulburea mea soarta& Ce %remuri de %remelnicii sărace! Mi-am de+u(at şi tid%a l.nd la tele*on "i-a%eai at.n(ă oarta şi-acum aşte t %oios $n noa tea moartă Pe cine%a să %ină mai $ncoace& / un tiran .Ce Erumoasă /şti Ce *rumoasă eşti $n ra( de iarnă! Nin(e dis erat asu ra ta! Cerul este tine se răstoarnă! 'L urturii $n lete %or suna& 8ai să *im doi oameni de )ă adă 3idica#i de bra#e de co ii! Care-n *ri( şi (er mai ştiu să creadă Că se ot iubi! se ot iubi& Ce *rumoasă eşti $n ra( de %ara! C.de tirania .n(.

Ce 2im lu Mi-ar Ei! dacă Nu 'e-aş Iubi Ce sim lu mi-ai *i! dacă nu te-aş iubi Altce%a nu-i nimic "i mereu mă com lic "i ce sim lu mi-ar *i! <acă nu te-aş iubi& <acă m-aş lua du ă rete1te! <aca-aş tra(e unde e uşor! Nici nu trebuia s-aud de tine "i-mi era mai de *olos să mor& M-am bă(at de bună %oie slu(ă! <ra(ostei morale ce #i-o ort! <ar rice că mi-ar *i *ost rentabil să ri%esc destinul ca e-un s ort& Nu-i o sim lă $ncă ă#.e)ă! <ecorata circumstan#ial! Mă $nc.nare! Pentru un ambi#ios ariu! <ar ale( o cale com licată! 'ocmai din moti%ul că sunt %iu& /u detest rela#ia bur(.nd de stru(uri! 0a trăi de*initi% $n %in& Ce *rumoasă eşti $n rimă%ară! Cea mai minunata-ntre *emei! Ie)ii asc nă*rama ta uşoară! 'u! cu mu(uri! blu)a #i-o $nc.m lat& =reu $mi e şi (reu $#i e şi #ie .2ă ai soarta stru(urilor co #i& 2ă $n%e#i! iubito! să te bucuri Că #i-am dat din +ert*a un destin şi că %ia asur).ei& 2i(ilat de taine ne ătrunse Cerul bate drumul tău $n(ust! 'ru ul tău de mu(uri şi de *run)e <e la cine să $n%ă# să-l (ustH Adrian Păunescu .in la le(ile naturii "i salut iubirea! ca scandal& Mama ei de %ia#ă re*ăcută! 'atăl ei de soarta la me)at! 'e iubesc $n *elul unui tra)net! 'e re*er aşa cum s-a-nt.

ta marş ne doare s lină! Cine iese ultimul din #ară / ru(at să stin(a şi lumina& Noi mereu le-am su ortat e toate! <ucă-se de)astrele de-a dura! .emare entru #ărani A %enit şi %remea *urtunoasă 2ă ne dăm naturii $na oi! 8ai #ărani! $ntoarceti-%a-acasa Ca e-dor ăm.Cu acest *el de a trăi al meu! 'otuşi! %reau să ştii că! din ăcate! dra(ostea e o di*icultate! Eără care-ar *i cu mult ma> (reu& Adrian Păunescu .nt& 6n*lori#i-l brusc! cu cereale! Pune#i omi! da#i (resii e cu#it! Eace#i case! creşte#i animale! "i %ă aşe)a#i e %eşnicit& "i c.t! un buletin a%e#i& "i săm.n#a %ostra cade-n iua ?ocului bi)ar! %ul(ar! <e trei ori e )i da#i Fbună )iuaG "i $n rest trăi#i $ntr-un (.n(ă *oc& 7ameni buni bine-a#i %enit acasă 8ai şi une#i atria la loc& Adrian Păunescu .nd %ara o %eni de lină! Cu dol%eci! cu e eni şi #.nt! <u ă at.e#ar& 8ai #ărani! $ntoarceti-%a-acasa! Casa-i totuşi lucul cel mai s*.ta *u(a *ri(uroasă! Pune#i iarăşi m.na e ăm.ema#i cu %orba %oastră (roasă Pe oet să c.nte l.Cine iese ultimul din #ară H 2ărăcia noastră ne omoară! <e at.te-o e1otică (ăina "i %reun orc $n %re-un sărman cote# Casa %oastră $nsăşi %i-i străină! <oar at.n#ari! Noa tea! sub o lună de lumina 3idica#i un *oc de băle(ar& "i c.ntului de %oi& "i lua#i şi *abricile-n sate! Ei#i şi muncitori! dar şi #ărani! Prea sunt urbe su ra o ulate! Prea sunt bălării e bolo%ani& 3ar c.C.

<ar de ce! $n lină libertate! Cea mai mare să de%ină uraH Pluralismul B tuturor ne lace! C.ine! Mor#ii %or sări să ne condamne! <acă! entr-un col# mai bun de .iar dacă $l *acem numai unii! <ar %edem! de-at.ine! Ne %om %inde #ara noastră! <oamne& ?ibertate şi democra#ie! Paşa oarte entru *iecare! <ar de mila nimeni nu mai ştie "i e %raişte la .ta tim $ncoace! Pluralismul cinic al minciunii& 2*$nta-i o o)i#ia e lume "i or(anic re*eram răs ărul! <ar de ce! $n ăcăleli şi (lume! Nu se mai distin(e ade%ărulH Mai contea)ă! uneori şi *a ta! Nu se oate construi cu tin(a! Nu e1ista stin(a *ără drea tă! Nu e1ista drea ta *ără stin(a& Ne %or $ntreba co iii! m.ta! 2ub o licita#ie măruntă! Pro%ocarea! atimă şi bita "i $n cur#i şi-n ie#e se $n*runta& 7m la om nici nu mai %rea să creadă! 7m e om la )id *atal $l scoate! 2in(ura se scoală o baladă "i $n )dren#e circula e sate& Einul necosit se-n%$rtosea)a! Putre)eşte sus! e cren(i! caisă! 6n tacerea-nalta de amia)a Mor#ii $şi aud ei $nşişi )isă& Cale ietruită cu de)astre! Noa te-ntredesc.otare& Coridor euro ean şi-at.ndă! .isa entru-o ora =ri+ulii cu soarta #ării noastre! 0oie%o)ii-a moarte ne im lora& N-a%em nici o şansă de i)b.

ie-n dra(oste m.nd acasă trăieşte! Ne intră-n cearcea* şi sub iele! 6n creier de (.ne bie#i or*ani e-aicea! <acă! su ăra#i e cei la .Cine%a mă asculta 6n %eac cu utere ocultă <in )id cine%a mă asculta& Cu c.Colindul =utuii <in =eam <ulce! (albenă lumina Cum şi eu balaie-eram Mi-a us mama o (utuie Ce se coace-ncet la (eam& .i şi $n tăl i ne ătrunde! Putere )eiască şi oarbă /l scris e şi-n *irul de iarbă& Ascultă *ereastra desc.*.t el mai mare de%ine& Iubirea mi-o su(e rin tuburi& Mă simt răsti(nit e şuruburi! Ce *ace cu mine nu-i %e(.r.0om răm.nduri sai-l s ele& Prin mari! electronice unde 6n oc.ea! /l tra(e din )id cu urec.isă "i %iermii urc.ea& Ai )ice că a ără! oate! Po orul de rău şi ăcate! <e cei ce #in arme $n lira <e cei care mint şi cons iră& <ar nu el asculta orbeşte! Pe om c.ndă! Am tre)it din moarte cicatricea& C-un re*ren de mu)ică uşoară! 6ntr-un *el! ne recunoaştem %ina! Cine iese ultimul din #ară / ru(at să stin(a şi lumina& Adrian Păunescu .i! Concertul mărunt al ieirii& 6n %eac cu oli#ie multă! <in )id! cine%a mă asculta& Adrian Păunescu .t mă coboară e mine& Cu-at.nd $n caisă! Cum (.

nd trece anul Parc-o simt $mbătr.nd au %enit ira#ii şi a ele din matci ni le-au *urat! o lacrimă *iin#ei mele da#i-i "i-o s-au)i#i de omul scu*undat& M-aş $neca! m-aş stin(e şi m-aş duce! să mă )drobească ritmuri e-o sosea! nici nu mai am ne%oie de o cruce! Mi-a *ost destul c-am dus-o e a mea& /u! scla%ul trist al .ndu-se $l %ăd "i nu mai e nimic să mai re)iste Acestei sinucideri $n ră ăd& <e n-aş a%ea uterea dia%olească 2ă $n#ele( că totul a că)ut! <ar %in .Aş musca-o dar mă doare Mă cu rinde-un *el de +ind "i acum c.inea de e masa "i (utu>a de la (eam& Adrian Păunescu .nt ?uminea)ă şi se stin(e 7 (utuie e ăm.ar e! eu %ăd ierind! cu oc.nd co ii ne mai sim#eam /ra .nset s*.nind& =albenă (utuie <ulce! amăruie ?am a la *ereastra 'oată iarna noastră5 Mama mea n-a%ea nici (loburi Nici beteala şi nici stea 2ărbătorile de iarna Cu (utui le-m odobea& Mi-a us mama o (utuie 6n *ereastra dins re drum "i o %ăd că luminea)ă N-am uterea s-o consum& Parcă are-n ea ceasornic "i al mamei l.nt& C.Condamna#i /u! scla%ul trist al tristei mele .nt& ?u1ul mamei cel mai mare C.ar ei mele tristre! ră ădul $ntin).ii! ce-am iubit! mi-ar *i rea mult şi-o (aura de şar e să mer( $n ea! tăcut şi umilit& Ce să mai c.eral)ii cinici să-mi i)bească scrisorile ră ădului de scut& .

ar a mea ridicolă şi tandră 6n%oluntar un c.Prietenii mă ocolosc de *rică! Probabil mă considera ciumat! /u $nsumi scriu acum la lam ă mică să nu mă %adă cei care se bat& IubireH 0is de m.ntec *ără ran( 'e c.ai Casandra! sărută-mi (.n(e şi a r.de Că nu e1ista cale $na oi& 0oi nu %ede#i ea nu mai a%e#i #ară şi ca străini %i-s runcii! cobitori! $n%a#ă ei ce%a e dina*ară! <ar n-au ărin#i! ei au meditatori& 0oi nu sim#i#i că nu mai a%e#i a eH 0-au luat ira#ii tot e %asul lor şi iată! din a roa e $n a roa e! Noi suntem un ustiu nemuritor& <in .tea taine ne ătrunse Ne cad 6n bra#e la un semn .Condamnarea la toamnă Nu e toamna cum eşti tu! 0ara mea de su*let! nu! Pe ăm.n-la (.eamă l.de5 Ce să mai c.tul (ata entru ştrean(& Adrian Păunescu .ineH 3e(ăsireH N-au (.ar e! eu! c.nt! 0ara decă)u& <acă ădurea ne condamnă ?a nostal(ie! *ără rost! / toamna! %ara mea! e toamna! Aşa cum oate n-a mai *ost& At.ntH <oar calea .ntH Pe %oi! ca e eroiH 6mi %ine şi a l.n(ă mine! .ntăre#ul soarelui din nord! <e-aicea! dintr-o (aură de şar e! 3ostesc un acatist şi-un de)acord& Ce să mai c.)ii mei un minim interes Po%eşti cu dulci ilu)ii să-mi $nşire din starea condamnatului să ies& 2e re(ăteşte marele e1em lu5 Acela! )ic Casandrele! sunt eu5 Ca un berbec am să mă duc $n tem lu& Murind! măcar s-a+un( la <umne)eu& /u! scla%ul trist al tristei mele .

Co er#ile ne(re Eoaie nea(ră de co er#i 2ă mă ba#i şi să mă ier#i Că te-am scris cu %ia#a mea "i am us lacrimii cişmea& Că mi-ai stat e răni mereu Eoaia su*letului meu! Eoaie nea(ră de $n%elit ?uciu rece de cu#it& Noa tea mea de la *inal "aua-i sin(ura e cal! Iar e lume ce t.te-un *um& <ar ea! deodată! ne condamnă ?a nostal(ii şi la ăcat! / toamna! %ara mea! e toamna! "i-at.na a trecut& Mai e 6n tot un ic de %ara! <ar aturi as re ne-nsotesc! ?a orice drum mai lun( a*ara Prin clăi de aburi ne*iresc& Mai am sen)a#ia că toate Pot *i şi alt*el dec."i suntem $mbrăca#i 6n *run)e "i că tuşi#i c-un *el de lemn& 6n rău sunt două lă)i de bere! Pe *oc s-a us un ultim %reasc! 'rec cerbi *rumoşi! bolna%i de *iere! către cerboaice care nasc& "i )iua e at.t de mica 6nc.t de sin(ur m-ai lăsat& Adrian Păunescu .t n-ai %reme de-un salut! "i-un *um no tatec o com lica "i să tăm.nt& Acum şi *iarelor li-i *oame "i ies lunatice la drum! Pădurea este numai drame "i-o mai sal%ăm cu c.r)iu Nişte de(ete mai scriu& .t sunt! <ar muntii-mi un o%eri 6n s ate "i simt că ort e tăl i ăm.

n(a! Ce mar(ini (re#oase de .atul mă tra(e 6n ne(ura l.nsulH Mă doare şi nu ştiu să s un! Ca .Eără m.rii cu-o nuia Iscălind 6n noa tea ta& Adrian Păunescu .au "i mare 6n #ărm $şi continue tan(a "i mie mi-e rău& Ce mult $ntuneric! nu %ăd nici o cale! 0a oarele-n mare sunt reci! 6n mine un .nsul! Mi-e rău şi sunt bun& Contractele mele cu lumea sunt s arte! Contractul cu mine e mort! .aos $ntre( se ră%ale "i! moarte cum treci5 2e %aita cucii 6n cuiburi ciudate "i mie! 6n mine mi-e (reu& "i marea bolna%ă se-a(ita şi bate 6n s.nd sunt toate *u(are "i oamenii dorm linişti#i! <e tine! ădure şi bornă şi mare! <e %oi ce nu şti#i& 4n doctor $mi trebuie! unde e d.i %olum Care-a $n%iat ostum& Eoaie nea(ră de co er#i 2ă mă ba#i şi să mă ier#i Că te )(.Cri)a 6n $ntuneric Pădure de-a drea ta! ădure de-a st.n(ele meu& <e ce să m-a(ă# c.nă care-au *ost 0ersuri triste! *ără rost! Eoaia ne(rului umil /1erci#iul meu de stil& <e scris numere e or#i! "i de moarte rintre mor#i! 0ia#a mea de ne(ru (ol Eără nici un rotocol& Eoaie tra(ică de tus! 2emn al artei celor duşi! 'u să mă-nso#eşti mereu Eoaia su*letului meu& 'e mai %ăd scli ind şi-acum 0ai! co erta mea de scrum! <e e un mai %ec.

rstei reci! Mai sunt sanatorii! deasu ra 6n stele! Po#i moarte să treci& Adorm ronun#.aruri cur( din minereu Credin#a noastră e creştină Cu noi e <umne)eu& .ta noa te <ar %om ieşi din de*ileu Pentru lumina s*intei şoa te@ Cu noi e <umne)eu& Nu suntem nişte animale Cu su*let am.n(a "i tru ul betea( şi olo( "i marea 6n #ărm $şi continua tan(a "i cui să mă ro(H Adrian Păunescu .n(& At.nd se $nc.ite cu%inte "i ulsul mi-e trist şi mi-e rar! Mă tra( ca un stol de aduceri aminte 6n dic#ionar& <e-a drea ta ădure! ădure de-a st.nat mereu 6n noi e milă şi e +ale Cu noi! cu noi e <umne)eu& ?ua#i lumina din lumină Pa.2 re casele tale! absurda mea moarte& Abia te mai ort& Mă a*lu-n maşina! şo*erul o reşte! Mi-e teamă-n sosea c-o să mor! "i marea %uieşte un ic de năde+de "i-un rim a+utor& "i-a oi la .imia m-a dat %.Cu noi e <umne)eu A)i lumina din lumină Pamantu-n tru uri ne e (reu! <ar e uşor c.nd b.otel! $ntr-o cameră c.ta ustiu e e bu)ele mele! C.nc "i somnul sau moartea alene mă *ură! Mi-e bine şi l.ioară In+ec#ii şi tot ce mai e! I-e sila *iin#ei acum să şi moară "i nu ştiu deceH ?a mar(inea mării %enise oetul 2ă doarmă un somn liniştit "i oate-l ob#in! acum! eu! cu $ncetul! Cădere 6n mit& A rind o %eioa)a şi *ata mi-e sura! In+ec#ia bate ad.ina@ Cu noi e <umne)eu& Am ostenit de at.lb.

n(eri Aş %eni la tine-n cer 2ă te recom un din $n(eri& "i e urmă aş leca 4milit şi ilu)oriu 4nde este casa mea 7 mansardă-n ur(atoriu& <acă tu ai dis ărea "i din r$su-mi şi din l$nsu-mi 'e-aş (ăsi $n sinea mea 'e-aş )idi din mine $nsum>5 Adrian Păunescu .<acă 'u Ai <is ărea <acă tu ai dis ărea 6ntr-o noa te oarecare <ulcea mea! amara mea Aş leca nebun e mare& Cu un sac $ntre( de lut "i-o s inare de nuiele 2ă te *ac de la-nce ut Cu uterea m.<acii ?iberi Noi n-am a%ut ne%oie 2ă luăm ade%erin#e Că %ie#uim acasă! 6n atrie la noi! Am *ost şi %om răm.inii mele& ?ucru lun( şi monoton 2ă te $n%ie)! *emeie! /u! bolna% 8M erion 8ai şi umbla! =alatee5 <acă tu ai dis ărea Ei-#i-ar moartea numai %ia#a <ulcea mea! amara mea Aş leca $n #ări de (.ea#ă& 2ă te *ac din #ur#uri reci 2ă te-mbrac $n romoroaca "i a oi să o#i să leci 7rişiunde o să-#i lacă& <e-ai cădea $ntr-ade%ăr 6n momentul marii *r.ne .Adrian Păunescu .

nd! Că numai oboseala Ne-a aşe)at sub scoar#ă! .#ia ani! <ar %eşnic #ine#i minte Că este dacii liberi Au tot călcat in%a)ii "i alt*el de romani& Noi am rămas $n (lie "i de%enim ădure! "i de%enim recolte! 2ă %ă .rănim e %oi! "i temelia tarii 2-o $ntărim cu oase "i iubitori de ace! "i %rednici de ră)boi& Cu tot ce nă)ăreşte <in *irea noastră %ec.s de to#i barbarii 2tri(.nd la ei cu stea(ul Eăcut din ca de lu & Aceasta dăm de ştire! <e sub ăm.ntul nostru! 4rmaşilor $n care 3e$n%iem acum& Eemeile iubindu-şi 2ă nască dacii liberi 2 re ră)bunarea noastră Pe cel din urmă drum& Numi#i şi #ara noastră Cu numele ei dacic Iubi#i e nou %eni#ii <u ă at.e! <ăm 3omelor de ştire! Prin ierburi murmur.<e-a ururi dacii liberi "i iubitori de ace! "i %rednici de ră)boi& ?a 2armise(etu)a! ?a *ocuri! cu Damol1e! "i stelele din ceruri <in s.n(e ni se ru & Nu ne-au $n%ins romanii "i-am r.

nd& Adrian Păunescu .ii mari Pri%ind $n altă lume& 2e arata tim ul c.iul nume Co ii cu oc.<e-a Co ilăria C.ini de sloi 6şi #es $n (.nd <in e oca săracă .ns ne ierde 7! brad! o! brad *rumos! Cu cetina tot %erde& At$tea-nstrainari "i inutile toate Ni-i dor de ade%ăr "i de intimitate& Co ii! co ii *rumoşi! Pre*ace#i-%ă bine! Că-l aşte ta#i e Moş "i crede#i că şi %ine& 8ai! Moşule! a ari 2ă-#i c.nte %ec.nd dulci colinde cad 2im#im ne%oia %ie <e-o casa! de un brad "i de co ilărie& A*ară-i iarnă (rea Ninsoarea e albastră Iar noi ne %om +uca <e-a toată %ia#a noastră& Pe (eamuri m.ea#ă ia Noi ne +ucăm de-a noi "i de-a co ilăria& Ninsori e care bat "i *ocul mai tresare "i am adus un brad "i i-am cerut iertare& Ne aşe)ăm e +os 4n *el de l.<ar dacă e ne%oie Ne %om scula or>c.

imbat-o e aur şi a%ere! /u de(etelor tale %oiesc a le mai cere 2ă-mi )ăbrelească oc.t $mi mai răm.<e(etele 'ale 2unt de(etele tale! sub#iri ca nişte %reascuri! Ce mi-au rămas din toată ădurea dis ărută 6ntr-un #inut de (.nd cad din (eam deodată două (lastre@ se sinucide arcă un cais ?a sărbătoarea des ăr#irii noastre& Ne mai răm.tea *lori la des artire-a%em! At.te ce%a să-i s ui! să mi te amintească $ns re toamna& At.n(ă nişte %reascuri! /u de(etele tale! sub#iri ca nişte %reascuri! ?e simt cum dau căldură ca %remea să-mi mai treacă& At.n(ele -n bătr.<es ăr#ire 6n *lori ?a sărbătoarea *lorilor de măr! C.numai ruine 2ă nu te min#i! că nu-i deloc aşa! te ărăsesc s re-a mă (ăsi e mine& ?a sărbătoarea *lorilor de şoc! .ul secundelor mi)ere 7! de(etele tale rea triste! adorato& Adrian Păunescu .nd s.ne *loarea de (utui! Ca toate celelalte ne condamnă! <oar ei mai o#i c.ni se oticneşte! iubindu-te $#i s un@ ne des ăr#im "i să ne re(ăsim nu-i %reo năde+de& Adio! deci! mai e ce%a de )is! C.nd <e%>ne ce se +oacă& Adrian Păunescu .4n om e Moş +uc.o.nd toată lumea %aruie de aşte! <in %ia#a mea $nce i să şi dis ari! *iin#a mea abia te mai cunoaşte& ?a sărbătoarea soarelui de lin! C.ne! ădurea au *urat-o! Pădurea au sc.nă şi săracă! Plecată rin ădure să str.rcit 6n *ructe! $ncet! de arc-ar duce un obu)! 4n tren trans orta *lori e a educte& 'u cre)i că des ăr#irea-i entru ea! dar tu nu %e)i ce *lori .tea *lori ca-n bietele roman#e! de arcă .ea#ă şi de ir+ol te muta Eiin#a mea! lecată rin lume! du ă %reascuri& Mă simt ca o *emeie bătr.nd drumul cere aşii să se-aştearnă! acum ne des ăr#im $ntr-ade%ăr Precum nu romisesem asta iarna& ?a sărbătoarea *ocurilor mari! C.oteşte un blestem! Porunca lui ci%ilelor instante& "i *loarea de cireş de care-am s us a-mbatranit şi s-a )b.ii şi *runtea rece! iat-o! 2ă-mi $ncăl)ească du.

nd lunca lumii (.n(eros şi trist de luna şi turturelele se des reuna .ncul inimii şi-al *irii! Ce dis erare! cum se duc martirii şi a-şi rosti lecarea nu mai ot& Eoioasele $n %.tea *lori e *iecare ram Ninsorile %or mirosi a *loare& Adio! deci! te %ăd! dar nu te %ăd! c.nă! Ascultă c.nă-n ad.n(.n care <e-at.ie sălbatic! ne des ăr#im! l.<or de Caco%ia Acum! c.<oina 2-am să-mi *ac o doină! <oina mea de dor! Eără nici o noimă! C.nt! Ca un coşmar al unei boli ciudate! Acum să trecem rin acele sate! 6n care merele $n meri mai sunt& Acum să ne iluminăm de tot! P.nă& Adrian Păunescu .ntecul recum era Ninsoarea noastră s*.nta şi ă(.C.nd *lorile de noa te-nce să cearnă şi dacă des ăr#ireai un ră ăd Proiectul ei #i l-am trimis din iarnă& Pierdută mea! e %eci ierdută mea! acm c.l(.nd o *i să mor& 2-am să-mi *ac o doină <oina mea de +ale Eără nici o noimă 2ă $mi iasa-n cale& 2-am să-mi *ac o doină <oina ce sus ina Eără nici o noimă 2ă mă-n(roa e-n m>ne& Adrian Păunescu .nd cade toamna e ăm.nd! la acest *oc e-a cărui %atra noi am *ost +ăratec& <e măr! de %işin! de (utui! de ăr! e *loarea-n sărbători .ntul toamnei ard! Muscate s.ntec $#i s uneam că %a *i această cli ă .nă de arte! acum ne des ăr#im $ntr-ade%ăr Cu-atatea *lori 6n +ur că la o moarte& Ce-i )is e )is şi-n c.nd *lorile te #in de m.

Acum! noi doi $n *ocul re%anşard Acum! at.n de oltean! Aici $n%ă#ară ai mei! toate rudele! <umitru şi Ana şi 'ina şi Ioan& C.ni $n#ele #i oartă (ri+ă (rădinilor! Cei tineri e ie t au insi(ne cu F4G& At.<or de Clu+ 2*ios %in la tine ca-n tem lul Ardealului! /u! *iu de #ărani din *ierbintele sud şi Clu+ul e! tot! .n(.t de senin se transcriu tra(ediile! ?e(endele iartă momentul cel crud! Ce sim lu c.e#at! către lume să stri( "i să cad 6n )a e)i ca-ntr-o moară de *oc "i nemernicul (er să mă ardă e loc& <esentatele %eri sunt rea triste şi dulci! Am ne%oie de *ri(! am ne%oie de *ul(i! Am ne%oie să ot otoli cu ce%a! 4n incendiu ornit dins re inima mea& Mă-nsotesc! rin oraş! c-un (.nd Cla(a $şi murmură aşii s*ioşi& /l trece s re moarte! $n marea lui trecere "i e rintre noi şi din nou rintre duşi! 2*ios $ntrun Clu+ ca $n tem lul Ardealului! Ce dor mi-e de Cla(a! ce dor mi-e de Clu+& 3os-(alben-albastre sunt ra)ele Clu+ului! Eurtuna din %eac mai de re# le *ăcu! Cătr.otire de clo ote şi aşii lui Cla(a e stră)i se aud& Ca Iancu aş %rea e suişul Eeleacului 2ă cad *urtunos este Clu+ ca un cal! <ar astă)i e linişte dulce $n inimă Prea mult ătimitului nostru Ardeal& Acelaşi e Clu+ul! aceiaşi sunt oamenii! Mereu născători şi mereu muritori! <ar şi de-aş a%ea tot o sin(ură naştere Aici aş muri de o mie de ori& Mereu către dealul ciudat al Eeleacului Atras mi-a *ost neamul bătr.e#ar in%alid "i călduri %or %eni să ne ună la )id! <ar eu nu mai su ort nici *emele *ierbin#i! Nici a%a+e ce duc la ieşirea din min#i& .o.<or de *ior <ac-ar *i să-n#ele(! c.nd noa tea se lasa tresar amintirile "i trec litera#i s re un ma(ic castel! Ce seamănă Clu+ul $n noa te cu creierul! 4n creier cu (.ntam@ FCla(a-i mut ca o lebădăG "i aşii lui Cla(a rin Clu+ se aud& Adrian Păunescu .nt! 2ă recităm Caco%ia! l.nd e cli a să mor! M-aş ru(a la ninsori entr-un ultim *ior! M-aş ru(a de ninsori să mă nin(ă *atal "i să ot să a+un( acest *el de *inal& 'ot mai dor mi-e! acum! de esen#e de *ri(! Peste-un rău $n(.nd& Adrian Păunescu .nduri a rinse $n el& "i ce n-a *ost %oie şi cli ele libere şi ce-i mul#umire şi ce e re roş 2e-aduna nostal(ic la cum ăna no #ilor C.t de sin(uri e ăm.

nd mu(urii c.n(eau şi at.eia tainelor mici! Că tainele mari să se-ndure <e *a tul că suntem aici& Adrian Păunescu .nt şi că s*.te sunt .t! Cu satanice loi ce l.t "i-am %ă)ut şi căderi e o antă de sc.nd şi oricum Asta-i ade%ărat& ?a Itaca-i Penelo a 0ino (rabnic 7diseu Nu mai rătăci e mare Ca şi ei $i este (reu& Ca din toate c.nta 4n %ec.Am %ă)ut des ăr#iri! decorate ur.<or de ădure ?a ora c.m lat 7ric.inile altor nuntaşi! <ar noi suntem %ia#a din moarte! 4itării te las şi mă laşi& 2ub noi e o ne(ură deasă! 7 ne(ură deasă e-n noi! Pădurea ni-i at şi ni-i casa! Pădurea se $m arte la doi& 4n *reamăt de cocs dins re *run)e! 2ub lună %om arde buimaci "i toate iubirile-ascunse 'ro)nind %or ieşi din co aci& Misterele *orestiere "i noa tea de cocs absolut! ?uminii să-i dea o utere Cum $ncă noi doi n-am %ă)ut& Pastrea)a-ne-n tine! ădure! "i-#i dăm c.i! 4nde totu-i *rumos şi se oatte muri& <es re mine nu ştiu! c.<rumul Pe drum! tot e drum! 7diseea s-a-nt.nd o *i să şi mor! <ar mă ro( de ninsori! entr-un ultim *ior! 2ă-#i dea dre tul să ştii! să n-ai cum să mă %e)i "i să mor aro(ant 6n eterne )ă e)i& Adrian Păunescu .i calendar ortodo1& Iubirea ne oartă de arte 6n m.ntă <easu ra ădurii de cocs! Ne #ine ca s*.

ndo şi iar nestraino! Perec.n(.nd l.n şi stors Nu utea *ără Itaca 6nsa nu s-ar mai *i-ntors& C.ntec! 2-ascult al rodirii şi-al tainelor c.e de umbra no tatecă une 6n contul durerii că eşti slăbiciune! .Pe ocean şi e ăm.a) 2edentar nu eşti %itea) Numai drumul e interesant& Ce dor5 0ai! ce dor5 6i era lui 7diseu Mul#i nasc şi mul#i mor /l e drumuri tot mereu& <ar ce%a-l #inea e mare 0lă(uit! bătr.nt 7ri $n (alerii de diamant 'L armul n-are nici un .<umne)eul sal%ării 6nc.ntec! 2ă *iu tot o rană! să *ii tot o rană! Materia-n *ierberea ei (rosolană! 2ă trecem $n moarte din cau)e %arii! Cu marea %enind către noi că barbarii& /u las ade%ărul acesta să steie! /şti cea mai *ierbinte şi dulce *emeie! ?a noa te! l.n(ă tot ce mă doare! Pe oc.ide *ereastra! erdeaua o lasa! <a )(omotul marii a*ară din casă! <ă-mi %oie s-aşe) *runtea mea e-al tău .eamă e 8omer 2ă-i şo tească 7diseea "i s-o scrie el cum %rea Ca din toată lu ta lumii! Plictiseala-i cea ma> (rea& Adrian Păunescu .i desena-te-%oi! straniu! cu sare& <a marea a*ară din casă şi %ino! Nestinso! nebl.nd%a! $ntr-o )i! <u ă drumul lui enorm /l brusc se tre)i Că a+un(e iar la #ărm& Prima )i şi rima noa te Au mai *ost cum au mai *ost <ar de lictiseala acasă 7diseu se simte rost& Acum cei doi so#i Nici nu sunt şi nici nu ier Au ică e to#i "i $l c.

ierea 'e-nc.nă oc.nte rin noi su*erin#a& Iubito! am.e! 2ă %ină *atal! cons*int.i de serin(ă& <a )(omotul marii a*ară din casă! 0reau linişte! linişte! marea m-a asa& 0reau moartea să %ină să lu te cu mine! /u sunt cine%a! moartea e oarecine& "i muta din tine $n mine durerea! Că tot #i-o %oi lua *olosind m.de ar(ila "i dacă nu e <umne)eu să audă Ce lu ta dăm astă)i cu moartea cea crudă! <in dra(ostea noastră! rin tim ul rea (reu 2-ar naşte el! %indecător <umne)euul! Pe tronuri sărace suindu-şi *iin#a Ar *ace să c.nd cu to#i solii Mutarea $n mine a dramei şi bolii! 2ă %ină să stin(ă cu tot %icleşu(ul "i lam a din casă şi oc.nd sub (ri+a! te #in ca e-o *iică! <ar tu dintre toate mai nouă! mai %ec.na secunda *atală! 2ă dăm alor noştri şi drama şi boala! Co iilor noştri să dăm să $n%in(ă Prin ei tra(edia cu c.eamă! Ca su*letul meu te consideră mamă! Ca norii seaduna şi %remea se strică "i eu! st.Că inima-mi ica din ie t şi mă c.ii $mi ies din orbite& Eii a)i ra)ătoare! *ii a)i o timistă! 2olu#ia bună e-n noi şi e1ista "i dacă! iubito! *emeie %isată! Ar *i să ne stin(em cur.ntul e care nu-l doare! 2ă intre săratele )bateri şi unde 2ub to#i cei ce n-au sim#ăminte ro*unde! 2ă-mi s ele armura! să-#i treacă de coa să! Căci marea e sin(ura lumii edea sa! 2ă ru ă! $n %al! santinele de %e(.ea! 'u! drama cu mii de solu#ii (reşite! 'e l.ii şi ru(ul "i-a oi să mă ducă de arte! de arte! 2ătulul de %ia#ă! bolna%ul de moarte! .nd! nu odată! <in dra(ostea noastră nebună şi bună! Cu marea $n casa şi-n at arşi de luna! /u ştiu că sor naşte sub cinice astre Al#i doi să re ete-ntrebarile noastre& 'L i-ai naşte co ilul! #i-aş naşte co ilă! 6n umni de olar ar sur.e! Căci marea e sin(ura mor#ii erec.n( .n(.ea! 6mi eşti dulcea umbră! $m asul! erec.ina şi crede! $n mine te muta! Cu +ale cu tot şi cu cli a temută& "i dacă se-n(aduie *a ta aceasta! Cu umnii a rinşi mer(i şi s ar(e *ereastra! 2ă intre barbara şi tulburea mare Prin noi $n ăm.

2ă-#i scriu căr#i oştale e iele de ce(a <in Marea Ni ona! din Marea Nor%e(a! <in Marea de Elăcări ce l,n(e sub mare! Iubito! edea sa! iubito! mirare! Iubito de ne(uri! iubito de luna! Iubito de taină şi +ale-m reuna! Iubito de carne! iubito de şoa te! 2ua% mia)ă)i şi brutal mia)ănoa te! <ar astea sunt sim le şi bune cu%inte! 2unt le(ile care *ac %ie#i şi morminte! <ar astea nimic nu $nseamnă c,nd %ine 7 (ri+ă la mine şi moartea la tine& A leacă-#i *iin#a rin cea#a albastră 2ă naştem sal%area din dra(ostea noastră "i roa(ă-te *iului tău ce e-n tine! 2ă %ină mai re ede! să-#i *ie bine& 2ă %ină să urle ca mama şi tatăl 6i sunt duşi la moarteL el şo%ăie! iată-l! <ă s,n(ele tău! ur şi t,năr! să-l crească 6n ritm *ără au)ă neomenească! <a ,ntecul tău! rodniciei! semin#ei! Eii (a)dă nu bolii! ci %ie#ii! *iin#ei! 'u meri#i ăm,ntul să-#i stea sub icioare! 3e(ina rea bl,nda şi nemuritoare! <in mare să-#i bată matanii catar(ul! Cum bu)ele tale $şi t,n(uie arcul! Cum inima mea tea (ăsit şi te ştie "i eşti bucurie şi eşti tra(edie& 8ai! %ino! $n liniştea mea ne(uroasa! <a )(omotul marii a*ară din casa "i-n larmele lumii şi-n tem lele marii 2ă naşti <umne)eul cinstit al sal%ării& Adrian Păunescu - <urere *emeeasca 0-am tot iertat! %-am tot aco erit şi! să mai am,năm! nu-i $n#ele t! Ar *i! să recunoaştem! 6n s*,rşit! Eemeia! n-are! totuşi! nici un dre t& Muncim! ca nişte scla%e! )i de )i! Erumoase-am *ost! e cel dint,i traseu şi condamnarea de-a ne ur,#i! C.iar %oi! ce ne iubi#i! ne-o da#i! mereu& 2tăm 6n icioare! $ncă de cu )ori şi %ă mira#i ca nu mai sunt sub#iri! <ar %oi! care %ă crede#i tot *eciori! <e ce nu arăta#i ca nişte miriH Pe unde ne da#i dre tul de-a munci! ?ucram isto%itor! cu %oi 6n r,nd! <in c,nd 6n c,nd! 6n bur#i ne da#i co ii! Iar %oi leca#i la altele! r,),nd! C,nd su*eri#i! ne cere#i l,n(ă %oi! 7ri %a-mbatati! ori a#i trudit rea mult! 0ă l,n(em! c,nd %ă duce#i la ră)boi! 2au c,nd %ă s eria#i! la %reun consult& /roic %-am iubit nele(itim! "i le(itim! eroic %-am iubit! Ne bate#i! ne-nselati şi noi o ştim! Ca! alteori! intrăm 6n circuit& Iar cele care! a)i! e termen scurt! 0a *ura amintirile de ieri! 6şi %or lăti lăcerea unui *urt! Eatal! cu *urtu-aceleiasi lăceri& "i! uneori! ăcătuim curat! Cre),nd! rin lacrimi mari! de oc.i atei! Ca $nsuşi <umne)eu este bărbat "i nu le $n#ele(e e *emei&

<ar! %ai! a *ost odată rea *rumos! Ca-n *ilmele de dra(oste a *ost! "i-acum! ne omor,m s,r(uincios "i )ilnic ne distru(em *ără rost& Ne-n%in(e %ia#a *ără ori)ont "i %oi ne-n%in(eti! $ntr-un mod cainesc! 'răim ca nişte %ădu%e de *ront "i m,inile mereu ni se as resc& Acum! c,nd au)i#i acest re roş! Pri%i#i! *ără ri%ire! $na oi! Incu%intati din ca ! mărinimoşi! "i crede#i că nu-i %orba des re %oi& "i! totuşi! e %orba des re to#i 2unte#i la *el de răi şi de *lăm,n)i! <urerea *emeiască entru so#i! /-un credit *ără (iruri şi dob,n)i& 0ă e ur,t cu noi! %ă e ur,t! "i ne-a#i ucide! dra(ilor bărba#i! Aşa că %ă ru(ăm numai at,t@ Pute#i să ne +i(ni#i! să ne-n+urati! <ar *ace#i-o cu tonul cobor,t "i an-adorm co iii! aşte ta#i& Adrian Păunescu - / rea u#in <e-at,tea )ilnice-ncercari mi)ere! <e-at,ta umilin#a şi ăcat! <e-at,ta moarte c,ta ni s-a dat! / rea u#in o sin(ura-N%iere& "i! totuşi! e ăm,ntul $n(.e#at! ?umina lunii dre turile-şi cere "i-n stu i lucrea)ă %ec.iul dor de miere "i %,nturile rimenirii bat& / ca un *el de ru ere de ere "i ca un $ntuneric luminat! / lu ta-ntre *emeie şi bărbat! Ca la un alt scandal entru utere& "i! %ai! $n tot ce! )ilnic! s-a-nt,m lat! / rea u#in o sin(ura-N%iere& Adrian Păunescu - /mi(ranta 8i erboree Prin cinic! (u%ernamental acord! ?a ora loilor de aşa oarte! 8i erboreea leacă $ns re nord! 6n #ară ce le adusese moarte& <e nici nu ştie! %ai de ca ul său! Că-i un butuc 6n drumul unui +oa(ăr şi leacă *ără de ăreri de rău 6n cel mai ele(ant şi cinic la(ăr& 7 %or (a)a cu dra(oste-n cur,nd! C-un roşu *ier o %or marcă e s ate "i ielea ei %a at,rna l,n(,nd

Pe rămurişul s,rmelor (.im ate& 8i erboreea! du-te unde %rei! Pe %eci ierdut-o! %eşnic .ăituit-o! 4n cruci*i1 ai *ost 6n oc.ii mei! <ar eu numai triste#ea #i-am iubit-o& <e actoria ta m-am săturat! 6ncă din %remea actoriei mute! /şti lină de durere şi ăcat! <ar (ardienii te aştea tă! du-te5 Ca un %accin răm,i e bra#ul meu! C,nd sania te-m in(e bl,nd e antă! 2ă-#i a ere *iin#a <umne)eu! 'u! rima mea iubită emi(rantă& "i c,nd ăm,ntul se %a scu*unda "i %a sări din mie)ul ei sc,nteia! 2ă ştii c-ai *ost! 6n sud! 6n #ara mea şi nordul te-a stri%it! .i erboreea& Adrian Păunescu - Eăcătorii de case Mi-e dor de casă! dor de casa mea! Mi-e dor de-o casa care nu e1ista! Mi-o-nc.i ui iar! cu-o bucurie tristă! Cu cer $n cer şi-n (ard cu-o *,nt,nea& /a nu se a*la a)i $n nici un sat! 7 re)idesc din lacrimi şi neştire! Mi-e dor de casa mea din amintire! Care-a lecat şi ea! c,nd am lecat& Cătr,nii mei se a*la $n ere#i! 2au %itele $i calca $n co ite! Mi-e dor de casa mea e ne(,ndite! Mi-e dor de dorul *ostei mele %ie#i& Căiatul meu )ideşte el! acum! Naluca-nlacrimatei sale case! 4n umn de %ar $n )id şi altu-n oase! 2tau! el şi casa! $n acelaşi *um& "i iată-l! une m,na e ăm,nt! "i nu se +oacă! sta şi se ridica! "i cărnii mele i se *ace *rică! 6n cli a c,nd at,t de-a roa e-i sunt! 6nc,t băiatul meu şi-al nimănui! Iubindu-şi *iul şi uit,ndu-şi tatăl! 6ncă mi-e dor de casa mea! c,nd iată-l! /l mă )idestencet $n casa lui& "i carnea mea! *iindu-i dor mereu <e-o casă ca un *ul(erat de a ă! -ăr,na e şi %ia#a mea e (roa a

nd nu ar *i& <obor.#i .n(.n)eana! 6n ce bol#i! e ce ăm.%ni#i la basm& 0oi! care a%e#i co ii! Nu-i lăsa#i sub (.?.ntH Mă ridic l.nd! =ura-mi s.n(a-naltarea lu+erului meu& Adrian Păunescu .imera +os! 7ameni! re%eni#i $n lume! Pe umana noastră culme 3e(ăsi#i e Eăt-Erumos& .lci#i& <in rea mult entu)iasm 2ă nu s ar(e#i 0orone#ul! <a#i-i %oi mai mare re#ul! 7ameni! mai r.n(era că rana! 4nde este Cons.Eăt-Erumos 7ameni! oameni! *ra#ii mei! <is era#ii! *erici#ii! 0-a#i s ălat de su ersti#ii! <e demoni şi dumne)ei& 6nsă-i nu-i destul *olos <acă este tot ce este 0-a#i s ălat şi de o%este! ?-a#i ierdut e Eăt-Erumos& 0in la %oi acum l.n(.nd satanic! 2ă res ire ster ! mecanic! Ca şi c.nd de +os! Ca la un ierdut e1amen! 4nde %ă e basmul! oameni& Ce-a#i *ăcut cu Eăt-ErumosH Eăt-Erumos n-a e1istat! N-a stat nimănui $n cale! /ra numai %isul moale Al %reunui trist băiat& Mai %isa#i de %re#i să *i#i Eerici#i cu ca u-n erna! Eeri#i e oca modernă <e ri(i)i şi sco*.

ta rău! Al meu! al lui! al tău& Condi#ia umană Pal ita ca o rană "i %ai de noi! 2 re *iare $na oi& <e ce at.Eăt-Erumos şi to#i ai lui! Eiinca unde nu-i o%este ?ume nu-i şi om nu este "i! de *a t! nimica nu-i& /l %enea la noi e +os "i ni l-au ră it ira#ii! 0ameşi %i(ilen#i! reda#i-i Actele lui Eăt-Erumos& <a#i-i %ia#a $na oi! 7c.ta ură "i at.ii mari! mişcarea bu)ii! Eat-Erumosul din ilu)ii "i *rumos numai rin %oi& Adrian Păunescu .Eiin#a şi A%erea 2a nu mai ştiu nimica 2ă nu mai ştiu ce-i *rica 2ă nu mai ştiu <oar dra(ostea s-o ştiu& Nici o*ta de a%ere Nici o*ta de utere Nimic! nimic! Ce-l *ac e om mai mic& 7mul e-at$ta de mic "i-mbatr$neste cu +ale <acă a+un(e de *a t 2lu(a a%erilor sale& Eiin#ă omenească Nu oate să-n*lorească <e-at.ta lu tă dura Ce im rudent 6n orice moment& 2ă *ie sănătate .

8alucina#ie =ramaticală Cu 8amlet "i 8amlet străbate ăm.i şi-mbraca-#i %ia#a 6n %o sea! Mărită-te mai bine c-un a.t "i-#i cure#i )ilnic cu%enita lesa "i tu! cu m.arnic! 2ă aibă dromaderii ce să bea& Adrian Păunescu .iar ca ul său! Căci rinşi am.iar NoricI e 8amlet şi nu-i are rău& "i 8amlet se #ine e sine $n m.6n urma ei %in toate "i-ntinerind <oar sănătoşi să *>m& Adrian Păunescu .iar să mă tai tot nu am ştire Ca mie a roa e asul tău $n(ust& A *ost iubireH 2au minciună lun(ăH 'e ro( dă %oie (.l*ăire "tiam a ro ierea să #i-o (ust& Acum c.nd te-am aruncat e usa-a*ara& /u cel mai mult atuncea te-am iubit& 2ă-#i s un să te $ntorciH Aşte #i )adarnic! 3ăm.t& / (reu să-#i s un! dar %ia#a $m reună 7ric.nd%a te resim#eam e-o *.i un număr %ec.nt m-aş oticni a*on Ai *ost o nebunie şi o ra)ă 3ăm.Eosta iubire Nici amintirea nu te mai ăstrea)ă <e-aş %rea să-#i c.rte+ul istoric! C.ndului curat <in de ărtarea mea să te a+un(ă ?a orice nume a)i te-ai *i mutat& 4n tele*on uitat şi o adresă& Aud că su*eri şi trăieşti ur.nd%a <ar ca rin (eam cu mar(inile mate Pri%eam rin *osta dra(a *iin#a ta& Mai %ine cine%a şi mai $mi s une C.te ce%a de bine sau de rău! <ar noi n-a%em nici amintiri comune 'e-ai dus lu.na "i NoricI e umerii săi s-a suit! .i de tele*on& Aş %rea să te mai %ăd dar nu se oate Am au)it că te-am %ă)ut c.t de scurtă! m-a trimis să-#i s un 4n ade%ăr mai (ra% ca o minciună! Mai trist! mai in*lamabil! mai nebun& Nu mai e1işti! eşti trăsnetul de %ara Ce mi-a lăsat 6n creier cer to it <ar c.na ta! #i-o ui la (.ndoi $n %.nd tot ce era al tău& C.ntul cu NoricI! Cu NoricI $n umn sau cu c.

nă "i tid%a ăstrea)ă $n oc.m lă! Ca oc.t utea-%ă su*letul să rabde Cu c.nd& Ai să mă ier#i că nu ot *ără tine "i dacă n-ai să o#i şi n-ai să o#i Mie ier).ntul le e cimitirul! acum! Cu*onul cu%inte de b.ii $m ăien+eni#i! <e arcă-mi .nda mea de toate! /u sunt nemuritorul tău de r.na mea de+a laneta moare "i $n urec.nd %er)i! Că ort ninsori sau ort noroi e t.Iertările 'u să mă ier#i de tot ce mi se-nt.nd! Ai să mă ier#i reabl.Ideolo(ia er*ectă Ideolo(ia atlanta este er*ectă& Prin modul ei de a incul a /a ro%oacă le(i Pe care nu le oate res ecta nimeni& Parlamentul atlant! 2trăbătut de un *ior! /minamente ideolo(ic! /mite le(i du ă le(i! 4na mai aberanta dec.t $#i %oi (reşi te %oi iubi& Adrian Păunescu .i un cli it& Păm.ie retina! Am $n#eles! mai e u#in! "i %oi ieşi din Cuco%ina& <e unde! mă $ntreb! mai am 6n minte-atata dor de ducă! .t alta! 4na mai im osibil de res ectat <ec.m lă moartea să le s ele Pe toate-nobil.i am continentul rocI& Ai să mă ier#i că sunt labilitate Că trec este e1treme *ul(er.ndu-le *icti%! Ai să te-a leci deasu ra mor#ii mele "i tot ai să mă ier#i de*initi%& Ai să mă ier#i $n *iecare noa te "i-am să te mint $n *iecare )i "i c.Ieşirile din Cuco%ina Cu oc.m la! Ai să mă ier#i! alt*el ai să mă ier)i& 0ăd lumea rin lunete măritoare "i %ăd (rădini cu arme mari de *oc! 2ub m.ii mei sunt c.l .r*a $ndru(a! Iar rin#ul abia $m lineşte o ru(ă! <ar cine-i e umeri şi cine-i $n umnH A *i sau a nu *i! ce %erbe de *um! Ciudat! a(ramat şi mor#iu se con+u(a& Adrian Păunescu ."i 8amlet miroase a mort şi-a #ăr.t alta! Pentru ca to#i să *ie %ino%a#i 6n *a#a tuturor& Adrian Păunescu .nd senini! c.ndu-te-mi %a *i mai bine /u tristul cel mai liber dintre to#i& "i cum se-nt.

nd %ei urca e-n )adar să te s erii trăsura ca moartea ar.nii de *oc %om )bura $ntr-o %ale! iar eu! (os odarul! %oiesc să culti% (r.ndul! ca-n sticle bă(.ndu-le $n c.n(.nt "i ort corona lor e *runte! Că nu aş %rea să mă des art <e acest om %ă)ut că munte& /-a lui! sau e-a lui <umne)eu 6n *elul ei ceresc (rădina! 2ă nu mai %ăd! să nu mai ştiu /u ies l.ndu-l& "i )iua $ntrea(a! noi (oi! *ără ti%! e s.Ilu)ia unei insule <iseara-i lecarea $n insula mea 'răsura de nuc te aştea tă la scară! ia-#i .n aici să simt Pe (ard cum *anul se usucă& 4n relie* nelămurit 6n toamna ca niciunde alta! "i eu ce scul tor idiot 6n iarba ei lucr.i şi le %om trimite $n lume de-a r.ei de metal şi de m.de! cu %eşti ne-or ticsi de la moşi şi strămoşi! tic-tac tele(ra*ul! cada%relor ude& 0om tra(e trei *ilme color! de deoc.nd din Cuco%ina& Adrian Păunescu .i! Al atrulea oc.iar *lorile aicea au 7 com onentă ne-ntalnita! Iar caii-n*ierbintati mai stau Cu *oc de iarbă sub co ita& Am lacrimi .nd cu dalta& Pritr-un $ntre( monumental! 4n tot netot $şi taie cale! "i 6n a*ară de noi doi! 2unt toate-aici monumentale& C.u dulce şi leneş! e coa sele tale& 'e-aşte t deocamdată& / mi+locul %erii! e mi+locul iernii! ciudata o%esteL iar c.aine mai (roase şi nu-nt$r)ia căci c$ini.)(a %or r.nă la ăm.ndu-#i că este& .olitisti sar utea să a ară& Nu-#i *ace robleme! bir+arul e mort şi caii sunt mor#i şi trăsura e moartă! *u(im *ără martori $n nu ştiu ce ort! $n insula mea la cinci ca ete s arta& Acolo! %om creşte co ii monstruoşi! lac.<e nu răm.i entru casa ăstr.te un oc.

nt! $ntinde iciorul şi calcă! iubito5 "i asta e totul& Plecarea-i diseară Eantoma trăsurii aştea tă la scară& Adrian Păunescu .n(e de c.nd sunt sătul de locul )ilnic mă simt (olit şi-mi e deodată dra(& Pe iatra lui am tot bătut cadensa şi-am s-o mai bat at.şti( ari i dumne)eieşti! 2ă ot (usta melancolia toamnei 6n *iecare col# de Cucurest>& Adrian Păunescu .nd e terase se mai bea o bere "i oamenii roman#e triste %or! "i-n cur#i se *ace %in din must de stru(uri şi to#i bucureştenii au umor& ?-am ărăsit destul! ca a)i să-l caut şi să-l (ăsesc $ntodeauna trea)! Nu este el cel mai *rumos din lume! dar cel mai dra( ne e $n orice ca)& Mă re(ătesc să *u( din nou $n #ară şi să c.6ndră(ostit <e Cucureşti Nu ştiu de ce! e c.lnesc şi eu e mama mea& /u %ara aş iubi-o e orbeşte! <ar simt ca toamna-i anotim ul meu! c./ numai ilu)ie! dincolo-s eu! 'e-aşte t cu *ăclii! atru mii şase sute! )adarnic te s erii că nin(e mereu! ca stră+ile drumului *ume(a mute& 8ai %ino şi urca şi s une ce%a Cir+arul e mort! are s.r+ă te-aşte t *ără martori $n insula mea! ort .t %oi trăi! s re un 7lim ascuns e orice stradă $n căutarea marii oe)ii& Aici m-au su*ocat cu dulce teii "i au trecut aiurea anii mei Aici co iii mi-au %enit la %ia#a "i am născut şi-am $n(ro at idei& ?a Cucureşti! co ilăria toată! 0isam s-a+un( să ot şi eu %edea Celebrii c.aine de nuc! sunt a roa e o bir+ă& Iar dacă nu-mi %e)i *a#a ce mi-am (ăsit-o! să ştii că! $n insula mea! totuşi sunt! eu! mo%ila celui mai roas ăt morm.ini ce au co%ri(i $n coada şi să-nt.t m-a*und $n %ia#a mă simt atras de *leacuri omeneşti şi-mi lace-n anotim ul de %acansa să-nt.nd *run)e şi lumini e bule%arde mai dau .alou ărerilor de rău& C.Iubire silnică e %ia#a /u o iubesc& <uios& Nebun& Potri%nic& .t c.n $n Cucureşti& <e el ne-am săturat! dar el ne lace! el e un ra( lo%it să %e)i alt ra( şi-acum! c.r)ii! să răm.

eia sin(ură se-n%.ăr#i olitice-o mai arata! /u tot %oi adora aceasta *ată! Că)ută sub cătuşele de rouă& /u o iubesc& 0itralii de cenuşă! 2 re a ne des ăr#i! se-ntemeia)a! "i c.Iubi#i-%ă e tunuri Mă %oi *eri ca de *oc de ericolul Ca dra(ostea să de%ină 7biect al medita#iei! Al s ecula#iei! Al *ilo)o*iei& Eerească <umne)eu <e acea dra(oste retorică! 6n stare să ucidă Numai eroii Pe scenele de sc.Pe %ia#ă şi e moarte& Eără *rică! Com ătimesc e cei care abdica! <ar eu răm.ndura uscată& Alt *el de dra(oste am trăit eu 6n )ilele şi-n no #ile %ie#ii mele& Am *ost de%orat! <e atimi reale! "i nici un re(i)or Nu mi-a utut iscăli ie tul Cu biata lui cerneala roşie! <e care s-au $n%rednicit to#i actorii& /u $nsumi am ce%a teatral 6n *iin#a mea& <ar eu nu sunt actorul! /u nu sunt re(i)orul! /u sunt autorul 'ra(ediei e care o +oacă at.i%nic& "i de s-ar da şi lumea e din două! Cum .rte-n uşa 2in(urătate s re a-i da şi (roa)ă& M-au condamnat +ura#ii mei de (.n cu mine $nsumi! sc.ea#ă ?a o iubire silnică! e %ia#ă& Adrian Păunescu .#ia& Adolescen#i şi adolescente 2e %or re(ăsi teatral 6n oemele mele de dra(oste Pe care le restitui lumii Ca e-o boală de care %oiesc să mă le ăd "i nu ot& .

n)ur $m reuna cu administratorul teatrului 6n acest *inal de %eac 6n care dra(ostea A a+uns at.ndura (oală "i oate că de-at.ta sin(urătate 6n sălile $n care +oacă /i $nce să ia $n serios 3olurile din tra(edia dra(ostei& N-a *ost c.Căci nici o boală nu de%ine Mai mică $n tine <acă se moli sesc şi al#ii de eaL 7! dra(ostea mea de%astatoare! C.i să sca de aceste cu%inte! A trebuit să %i le s un =elos e 2.nd te %or citi 6n cu%intele mele& Nu e1ista ro riu-)is e1 erien#a umană! Nimic nu e %alabil dec.ntărilor 2e ierde ca un roces %erbal de şedin#ă! Nu e nimic de *ăcut! Nu e nimic de ales <in toate acele cu%inte! <ec.t de rost %andabilă& 2e +oacă! dra(ii mei! 'ra(edia dra(ostei 6n *a#a scaunelor (oale& Murim şi nimeni nu se uita la noi! Actorii turbea)ă e sc.#i tineri $şi %or *ace ilu)ia Că-i o#i sal%a c.ntarea C.t o sin(ură dată! Ca o serin(ă $n %remea modernă& 'otul se arunca du ă *olosin#ă! 6nclusi% dra(ostea unui oet Citită $n căr#ile lui& Nici Ciblia nu *oloseşte! Nici Ciblia n-are un con#inut e1em lar! /1 erien#a din C.uidui $m reuna cu s ectatorii! /u mă s .t lăcerea estetică& /u simt autorul tra(ediei! /u declam $m reuna cu actorii! /u *ac *ibrila#ie la inima odată cu re(i)orii! /u a laud şi .aIes eare! Care a a%ut răbdarea 2ă-şi omoare to#i eroii! "tiind Că %a *i absol%it de marea lui %ina Pentru ca! $ntre tim ! oricum! 'o#i a%eau să moară! <e moarte *irească& .

<ar eu sunt oet liric! /u $ncă n-am de rins $n%ă#ul <e-a une la ersoana a treia Ceea ce de%ora ersoana $nt.tea ori am sim#it ne%oia 2ă mă sal%e) cu un lural al ma+estă#ii "i n-am utut şi unii dintre %oi Au numit! rosteşte! Aceasta care mi s-a $nt.#i din %oi! care %ă %e#i su ăra e co ii %oştri C-au luat note mici ?a lec#ia FPoe)ia lui Adrian PăunescuG! N-a#i *i a)i $n stare 2ă mă ucide#i Pentru oe)ia de dra(oste ?a care nu co ii %oştri! ci %oi a#i utea răm.ne re eten#i& 0ă %oi trece clasa! Pe %oi şi e *emeile %oastre! 6n *a#a cărora $n(enunc.otăr.e) Pentru s*.i& "i de-at.m lat! /(oism& "i nici nu am blestemata 3ăceală de cu(et A şe*ului de cadre Care iubeste-n taina! 6n %reme ce ac#ionea)ă Cu dosare şi re*erin#e de tot *elul 6m otri%a tuturor iubirilor şi a tuturor celor Care iubesc& <ra(ostea mea are un as ect A roa e clasic! 6n romantismul ei <esuet şi e1 resionist& Iubesc 6n numele tuturor umilin#elor! "i al tuturor aşa-)iselor *ărădele(i ede site <e le(i *ără de le(e& 0ai mie! autor de tra(edii! 7 s-a+un( e1em lar! o să se redea ?ec#ii de literatura uni%ersală Pe te1tele mele! Ciata auto sie! 0ino%ată şi im udica auto sie! C.re a Consiliului de Miniştri& 7! bie#ii mei rieteni5 .nta răbdare e care o au cu noi "i entru misteru1 care ne lea(ă& 0ă %oi trece clasa! %a %oi trece %eacul! 0e#i su ra%ie#ui $n oe)ia mea! "i oate mai mult $n o)ia mea de dra(oste! Care nu e re(lementata Prin .

nd nu $n%e#i acel lucru <in ro ria ta e1 erien#ă& 0oi mă %e#i iubi Abia du ă ce 0e#i a+un(e-n situa#ia mea& Poe)ia mea nu e de dra(oste! ea e dra(oste! Poe)ia mea de dra(oste nu e ini#iere! 6n %ersurile mele nu %e#i (ăsi <escrise som tuos Po)i#iile dra(ostei Ca-n manualele de orno(ra*ie indiană 2au c.iar dane)ă& 7! nu& 'oată oe)ia mea de dra(oste / o imensă %atra de cenuşa ?a temelia unui ru( Ce arde $ncă& ?ua#i aceasta carte-n m.nd Că %e#i a%ea ce%a de $n%ă#at din oe)ia mea de dra(oste 0ă ro(! nu aria#i rea mult Pe această ilu)ie& Nimic nu se $n%a#ă de la nimeni P.t rimăria e lină de *unc#ionari& 'eatral! teatral! $ntr-ade%ăr! "i ru(.nă c.2criu oe)ie de dra(oste "i ştiu că n-am nici o şansă 6n tim ul %ie#ii mele& 2unt *ăcut să ar altce%a! 2u ort interdic#ia de a %ă *i unul din semeni! 'eatral uneori! Pentru că-n clădirea teatrului nostru A ascuns armata 'oată muni#ia! toate dra elele& 'eatral uneori Pentru ca $n oraşul nostru Nu mai e loc nicăieri altunde%a de oe#i 6ntruc.n(.nd! Ca $n %reme ce %oi mă credea#i sur(.ini! .ndu-%ă! Im lor.iunit 6n sinta1a unei sin(ure orientări! 2ă lucre) ca orbetele Pentru $n*ă#işarea %oastră *esti%ă! /u iubeam şi scriam Poe)ie de dra(oste& Iar e %oi! *ra#ii mei tineri! Pe %oi! care mă %e#i citi cre).ndu-%ă! 7rdonidu-%ă@ Pace şi dra(oste "i dacă sunt e lume şi dra(ostea şi acea 0a *i şi 'ruda de-a le ăstra& Cucura#i-%ă ca mai a%e#i Poe#i din acest os! Păsări de aceasta marca! 6m ulsuri $n această direc#ie& Cucura#i-%ă! bucura#i-%ă! l.

t or(oliul de-a mă alătura Cu toată cenuşa distru(erii mele Cenuşilor %oastre! Căci *iecare dintre %oi / un cu lu <e la care ar utea $nce e Iarăşi C3O ?umea& "i c.ainele de e %oi! 6mbră#işa#i-%ă! săruta#i-%ă! "i entru că ăm.tea arme! 2ub oc.ainele de stradă 6n *ierbintea! ur.etă a unui teatru tra(ic! Iubirea e tra(ică& Pentru că iubirea e moarte! Iubirea e tra(ica Pentru că actorii o rostestesc cu su*larea tăiată! Mărea#a cum e 6n scriitura e care au $n%ă#at-o! <ar abia aştea tă să coboare <u ă ce şi-au $mbrăcat .nd iubitul ei! actor la 'eatrul munici al! 2e sărută e scenă cu o actri#ă& 0ai! eterna contradic#ie <intre artă şi %ia#a5 Nu %ă lua#i du ă s usele mele! ci du ă cele scrise Citi#i cartea mea C.odoro(i! P.olba#i ai armatelor! 2*arim.nd %ia#a %-a obosit de-a+uns $ntr-o )i! /u nu am reten#ia să %ă $n%ă# nimic! N-am dec.ii .Aceasta mac.nd din m.ta! dar asionata lor Iubire de oameni& 6n sala e *iecare-l aştea t-o *emeie! 4nde%a! la balcon! o *ată ura l.ntul e rece! Iar tunurile care %or să-l distru(ă sunt calde! 7! %oi! tineri ai lanetei mele Con%ulsionata de-at.nd %e#i %edea 6n *a#a oc.nă le %e#i scoate din *unc#iune! Iubi#i-%ă arunc.elarii (re#oşi ai (eneralilor! Eără nici o ruşine! 6n numele sin(urei reli(ii care ne uneşte! Credin#a $n continuitatea s eciei umane! Iubi#i%ă! Iubi#i-%ă e tunuri5 Concedia#i tunarii "i de)amorsa#i obu)ele "i da#i-ne acest rim şi netrecător 2emn al ăcii uni%ersale& Iubi#i-%ă! Iubi#i-%ă e tunuri5 Iubi#i-%ă .m iile şi *abricile! 7amenii şi mun#ii! Păsările şi eştii! Cibliotecile şi s italele! Mormintele şi bisericile! Nu re(eta#i! arunca#i-%ă .n(e! C.ilor %oştri ar).nd oc.nă le %e#i .ini .nd de iubire 'unurile %eacului re(ătindu-se s-a-distru(a C.

Iubito! 0ine 'oamna Iubito! %ine toamna este toate Caco%ia reintra $n ortrete Cad *run)e icur.nd n-a dormit şi n-a scris! A iubit Cu dis erarea condi#iei umane! Cu lăcomia %enitului de e *ront! Cu (ri+ă medicului "i cu dăruirea muribundului& Eacă-se ro*e#ia mea! Eie o dată entru totdeauna a tinerilor Iubirea e tunuri5 Adrian Păunescu .na care #i se-ntinde Pri%eşte! ies *umuri este case Iubito! du ă toamna %in col>nde& Adrian Păunescu .ilotine şi aneste)ie 'ot omul e un sno de amănunte Care amenin#a esen#a %ie& Cu .'ot ce %i se-nt.iar şi această carte care nu are dec.ino1 şi du ă Iubito! %ine toamna să decline 2ă macine! să năruie! să ru ă Al lumii a o(eu de *eminine& Cum tu răm.t eşti de dis erată şi senină& Iubito! %ine toamna .nd sin(urătate "i tu ai (esturi arcă mai $ncete& "i te iubesc la ec.ac.t meritul Că a ar#ine unui om Care $n %ia#a lui! deşi n-a a%ut norocul 2ă *acă dra(oste e nici un tun! C.i la #ărmure de mare /u lec s-aşte t şi cri%at şi omături "i să mă-mbăt la mese sin(ulare Cu umbra lui Caco%ia alături& Iubito! %ine toamna dins re munte Cu (.i#e şi mo*turi şi-alte alea 6mi eşti edea sa! dar $mi eşti şi doamna& <e omi sinuci(aşi se um le %alea Iubito! te iubesc şi %ine toamna& Natura se $nc.ini! Actele %oastre! banii %oştri! o(lin)ile! C.m la s-a%e#i $n m.?a Nunta 'a .nă-n oase 7 simt $n m.ide ca un tem lu Cu lacate de *os*or şi ru(ina /u mor#ii mele te %oi da e1em lu C.

ndută lumii Nimic n-aş mai utea să s er Că *lorile nu mai sunt dalbe "i lerui nu mai este ler& <ar eu colind bătut de lacrimi Colind şi %oi mai colinda ?a toate nun#ile d>n lume A*ară doar de nunta mea& Adrian Păunescu .ise! triste (arduri "i nici nu o să mai %ină a oi& 6n ra(ul iernii absolute 2ărută-mi t.nă la tine Cu%.nt la nunta lerui ler& Colindător *ără de casa Colindător *ără noroc 4n stro de %in şi-un stro de .nt colindul Prea*ericitei tale nun#i& Pot să-l rostesc şi din icioare Nu am reten#ii de mesean 4n stro de %in şi-un stro de .nd sau rămas bun A ăru! numai nu! la adio tu& <e ce să $#i s un la re%edereH N-aş mai a%ea nici un moti% FAdioG dre turile-şi cere Că te-am ierdut dde*initi%& "i de la mine ./u %in la nunta ta! iubito "i nu %oiesc nimic să-#i cer <ar roa(ă-#i naşii să mă lase 2ă-#i c.ntean& Iubita mea %.nd mai mor rin mun#i <ar am %enit să-#i c.ine "i-am să-#i colind ne ăm.ine 6#i c.ai "i-a oi scu*undă-te şi du-te 6n ori)ontul altui (rai& Nici nu ot nimic să-#i s un Pe cur.nd $n c.m lă albă! .eta Nici să te stri( nu ştiu rea bine Iubita mea! ierduta mea& .ntul $nsuşi %a-n(.nt şi-a oi o iau din loc& 3& <re tul să colind $l cer <albe *lori şi lerui ler Pentru ea! doar entru ea Măritată mea5 Am drum $n *ata şi $n urma <in c.?a adio 2e a*la litere şi *arduri "i nişte mun#i sunt $ntre noi <osare-nc.

nesc& 'ru ul tău *ra(ed ca un mesteacăn 2ă se $ndoaie (aleş $n somn! Ca să creşti mare! l.ndu-te! $mbătr.n(ă tine su*let! cor de co ii& Astă)i! co ile! eu $#i dau .te se-nt.rşit& Ce ştii tu-n lume c.n( şi te lea(ăn! Co ile dulce! rea tinere domn& ?a (eam lumina lunii #i-o sca ăr ?uminii tale să-i dau ecou! <ormi! *ericitule! ca eu te a ăr! Ca eu $n tine mă nasc din nou& Ca u-l e erna une-l! co ile! 'otul e bine! ai tăi sunt %ii "i mai au %ia#ă şi mai au )ile! 2ă cre)i că ururea ei %or trăi& .e la a ta t.r+olit& Adrian Păunescu .m la! Nici nu e bine tu să le şti! ?umea-n(enunc.C.imb Iubita mea de este munte Iubita mea de este tim & Pe cea de atunci nu o %oi (ăsi-o "i eu acela am murit 2ub cinic nuclear adio Noi bietul cu lu .ine! 'u .n(eai şi tu "i-ai lecat cu tot cu (ara Nici tren nu mai e1ista! nu& /u m-am $ntors $ncă o dată 0roiam să %in e urma ta <ar unde-i linia *erată Parcă a luat-o cine%a& /u #i-aş mai s une amănunte <estinul de-aş utea să $l sc.m la! "i! l.nde şi *ără s*.nd te-am %ă)ut ultima oară "tiai şi tu! l.inea asta o musti *iresc! Ce-#i dau eu astă)i tu-mi %ei da m.?ea(ăn Pentru 'oată Co ilăria Pune-#i! co ile! ca ul e ernă! 'e-aştea tă %ise! runc adormit! 6n %ise %ia#a este eternă! Cu ceruri bl.ine! /u! le(ăn.

nt e (le)ne "i $ncă de cu toamna! de toamna ce-o să %ină 2ă ot intra sub iarba! să ca ăt rădăcina& "i c.Mama şi tata #ie-#i %or *ace ?ea(ăn de stele şi de ninsori! 2ă-#i *ie bine! să dormi $n ace! 2ă ai lumină la ursitori& Pune-#i! co ile! ca ul e ernă! <ormi şi %isea)ă bunul tău %is! Ca-n %ise %ia#a este eternă! 0isul e lumea ce eu #i-am romis& Pat de răc.er! Alt stin(.i ritmul lumii $l bat& Mama te lea(ănă! %e(.nd toate se %or s une "i ce-i banalitate! %a de%eni minune şi %a urca iubirea la ran(ul ei cel mare "i am să %in la tine! să cad de e icioare& "i ca să-mi *ie bine! eu cred că e mai lesne! 2ă *iu co ac 6n lume! să ort ăm.i! unu şi cu unu nu se mai *ac doi! 'abla adunării! tabla $nmul#irii Ne trimit acasă! sin(uri am.ine $#i %a *i (reu! 2-acce #i ca astă)i eu #i-am s us nani! <ar nani-nan>! *rumosul meu& Adrian Păunescu .ndoi& "i %or *i consilii de +uris.er Nu ot *ace doi& =eru-i (er! ?eru-i ler! Eără noi& Nin(e să des artă ci*rele şi m.i de dra(oste 4n stin(.ii tăi& "i l.nd %oi arde-n soba! %oi *i din nou cu tine& "i n-ai să ştii robabil! rin cri%atul de s.nd se lasa noa tea e noi ca o arsură Cu *lorile nebune! să te sărut e (ură& 'u $nsu#i mă %ei une e *oc! cum se cu%ine <ar c.rudenta şi %om duce-n bra#e cositor to it& "i %oi scrie-o carte numai decadenta ale cărei titluri au şi-ncaruntit& .n(e! <e ce se uita *ocul 6n oc.ea)ă tata! 2omnul #i-l a ara oc.i ărinteşti! <ormi şi %isea)ă că lumea-i (ata "i te aştea tă numai să creşti& Mie-mi trec anii! #ie-#i %in anii! Poate că m.?ied %ec.r.n(e& Adrian Păunescu .ită mirositoare! ?ea(ăn albastru şi-ncondeiat! Pentru co ilul care răsare "i-ai cărui oc.?emn de *oc "i %a %eni o %reme! c.

?ume! lume <e la mine .nă la lume! Numai *iare *ără nume! <e la lume .nA la mine! Numai rău şi nici un bine& <e la mine .te bra)de tulburi asul meu răstoarnă $n $m otri%ire %eşnic să mă scald <ar acum! ca totul a intrat $n iarna! %reau să-#i *ie bine! %reau să-#i *ie cald& M-ai uitat cu totul! nu te mai #in minte! n-am a%ut răbdare! n-ai a%ut noroc! $ntre noi! *emeie! nu au loc cu%inte! *elinarul nostru a *ost us e *oc& 'u! $mbl.n(ă tine #i ătoare trenuri bote)ate-n tem lul ră*uitei (ări "i de *iecare te-ndoieşti şi tremuri şi la (eamul ne(ru s eriată sari& C.'rec e l.nA la tine Numai *luturi şi albine! <e la tine .nA la ei! Numai lu te şi sc.n)itoarea stărilor de luna! tu! )ămislitoarea stărilor de (ri! cum su or#i $ntrea(a linişte comună! c.nturile iernii cauta răs uns! 4nu minus unu *ac doi oameni sin(uri! unu minus unu! asta am a+uns& Adrian Păunescu .nA la ea! Numai lan# şi numai )a! 4nde-i ea şi unde-s eu! Numai iese de mu)eu& <e la noi .nA acasă! Numai %reme *ri(uroasă& <e la mine .ntei! /i acolo! eu aici! "i-ntre noi e-un *el de bici& <e la %oi la oarecine! Numai (uşteri şi ruine! <in neant la dumnea%oastră! Numai (ratii la *ereastră& <e la noi .nd erai născută s re a mă iubi& 4nul şi cu unu nu mai %or să *acă! nu mai %or să *acă niciodată doi! 'abla adunării tremura săraca! 2-a mutat $ntrea(a lume $ntre noi& 4mbre *ără *orme s-au urcat e rin(uri! %.nă la noi! .

ndrim Ca mai ra id $n acest %eac se moare! Ca noi ne-mbolna%im şi su*erim <e boala bolilor *ără scă are& 2tu i)i actori ai tra(icului rol! Mai şi a%em uterea inumană <e a %orbi des re acesta rana .ndu-i calea Cad cutremur.nd ăm.Mani*est entru sănătatea Păm.ea#ă şi cenuşa Care cade entru al#ii& Ce absurd cristal acesta 6nce ut $n noa tea %ineri Ca-naintea ei *usesem 6ncă %ii şi $ncă tineri& /u aud o lum.nA la toate! Numai tu! sin(urătate! Numai tu şi eu şi l.ndu-l Eul(ii lumin.?umine)e-ne Dă ada ?umine)e-ne )ă ada Care mistuie Car a#ii ?umine)e-ne )ă ada Care cade entru al#ii& ?umine)e-ne )ă ada Care cade entru al#ii Cer de (.Numai ei! din doi $n doi! In%ers! de la noi la noi! Numai stare de ră)boi& <e la toate .nare Cum trosneşte tim urie Pe Car a#i $n tim ce nin(e Pentru s*.nsu-mi! <e la eu .ntul& /ste turture mireasa 'inere! ridică-#i s ada Ne-ameteasca-ne )ă ada ?um>ne)e-ne )ă ada& Adrian Păunescu .nta cununie& Pe Car a#i se-aude-un reot ?ocul nun#ii căut.nă la $nsumi& Adrian Păunescu .ntului A roa e am a+uns să ne m.

ăituit de moarte este! Că )eul lumii cade de e cal 2tră uns ca de leucemii celeste! <acă ne%asta unuia sta sub Puterea bolii mari ca $ntr-o cuşcă! <acă e cancer $ntr-al lumii tru "i-n ner%ii ei miros de ra* de uşcă! <e ce lu ta#i cu armele de *oc "i-a#i dus mortea la er*ec#iuneH <e ce nu une#i banii la un loc Pentru a*larea leacurilor buneH Că nu at.nd la *iecare! Pentru un om sub cer e rea t.Ce %a lăsa ăm.iar acum! c.ntul stre şi (ol& Noi suntem *iii %eacului bolna%! Noi suntem canceroşii de elită& Nu ne mai %indecam cu nici un ra*! Cie#i io%i e o lanetă ărăsită& "i mai a%em şi straniul obicei <e-a s une şi-n ie t a ne şi bate Ca moartea ne-a *ăcut a%erea ei 0.irur( Canii lua#i e (ra%e o era#ii <acă nu şti#i şi banii care cur( Ca să distru(ă rase! neamuri! na#ii5 Mătuşa mea *ace economii ?a (a)! lumina şi ades la carne .r)iu& 4n om măcar ire%ersibil moare& 7ameni olitici $ncă sănătoşi! Cărba#i uternici situa#i la c.nd eu acestea scriu! C.nd %ă %orbesc l.nd $nstrăinata sănătate& "i c.nt de canceroşi5 4ita#i-%ă %oi $nşi%ă $n urmă5 <e nu cum%a sunte#i şi %oi .rni#i 7(oare de cenuşa muma moarte& "i dacă %ă con%in(e#i că-i real! Ca omul .ndi#i "i de s*.t un ne-nsemnat c.n(.rşitul nu %ă e de arte! <e nu %-a us $n drum ca să-i st.şti( Al %reunui doctor să ne ener%e)e! Ci banii da#i e moarte şi e *ri( 2ă ună omenirea-n arante)e& Nu-i număra#i ilustrului c.n).rma! Pri%i#i acest ăm.

n(ă cu credin#ă! C.Eără a-n#ele(e şi a şti Ca-n s ate omenirea-i une coarne& <e(eaba s.nd %oi )%.nd scotea un *el de bata <in *rumos! letosul ca & Nu mă mai tundeau ărin#ii Ci *ri)erul omădat Care mai scotea şi din#ii 2u*erin)ilor din sat& Iarba mea cu )ben(.ea cerului nu-i mai aude& Am merita şi noi să mai trăim& <a#i banii noştri entru sănătate! Ca astă)i am a+uns să ne m.nd noi %orbim des re %ia#ă& 0rem să trăim5 Putem să dăm şi ş er# Pentru măcar un an de sănătate& 7 ri#i %ă im lorăm acest comer# <e moarte şi de tot ce nu se oate& 7ameni olitici! bunii noştri *ra#i! Noi %-am cedat şi ran(uri şi ro or#ii& <ar nu utem continua& 2to a#i aceasta com eti#ie a mor#ii& Adrian Păunescu .na ora mor#ii lor! 4rec.ema#i marii sarmani Cureaua să o str.ndrim Cu boala nostra! rima $ntre toate& 0rem %ia#a entru cei ce i-am născut& 0rem %ia#a entru noi! a*la#i $n %ia#ă! Ca moartea c.i 6n creştet Ce cu trudă a crescut 0a mai da un scli et %eşted! 0a cădea $ntr-un minut& .nt c.iar $n noi lucrea)ă mut Acum! c.Maşina de tuns Cine-ar *i utut să ştie Nimeni nu mi-a dat răs uns! <es re marea ener(ie A msinilor de tuns& Prea mi se ărea urata "i-aş *i %rut de ea să sca C.rli#i *ără %reo trebuin#ă 2udoarea lor şi-a sutelor de ani& Ne mor ărin#i de cancer şi ne mor Co ii şi *ra#i şi cunoscu#i şi rude Nimic n-am.

Nu am să mai dau din lete! 0oi *i trist şi mic şi c.iar aşa e! Cum a *ost să simt atunci! C.n(eam şi eu 6n (.nd se .nd "i roblema mea eterna Ar *i *ost să $l %ăd cresc.nă c.el& 2imt şi-acum că mă mai doare 7rice unct unde-au a+uns Eoar*ecele muşcătoare "i maşinile de tuns& 7 maşină in*ernală Ca un şoarece subtil 6n to#i anii mei de şcoală Mi-a r.s ărul de co il& 'unde-l )ero! tunde-l bine5 Cei de-acasă iarăşi s un! "i orunca lor re%ine "i *ri)erul e nebun& Mă aşea)ă la o(lindă '.otărau să $mi taie <arul letelor rea lun(i& 'otul e normal e lume! 6n con%en#ii mer( şi eu! 4n *ri)er %a şti să-ndrume .năr! liber şi *rumos "i-mi %ăd *ata su*erinda C.nd& <oamne! unde-i ade%ărul 6ntr-o lume cu *ri)eri! <acă mie-mi creşte ărul "i se duce nicăieriH "i uitam $ncet de d.el "i dis re#uit de *ete@ F?asă-l! lasă-l! %ai de elG& Noa tea stăm cu ca u-n erna "i l.nsul Ea tul că eram iar c.nsul! A%eam treburi *el de *el! P.nd lăteam cu l.nd mi-arunca ărul +os& "tiu că totul c.

nda Al maşinilor de tuns& A*lă totuşi ade%ărul Căutat de-at.iul loc al dra(ostei mă c.ii "i-aş %oi să uit acum Pe *ri)erii mediocri Care mi-au scurtat din drum& Iar m-aşea)ă la o(lindă! Iar mă %ăd recum am *ost! Iar! cu *ata su*erinda Caut *a tei lor un rost& <ar o m.id cu *or#a oc.tea ori! 7 să-#i crească liber ărul Numai du ă ce-ai să mori& Adrian Păunescu .nd incendiul tot 6n arante)eH .na la *ereastră! 2ubtile e1 lica#ii cui i-aş cereH 'ot rostul *ace e interesantul "i-n condamnarea asta la tăcere! Mai con%erses) de-a surdă! cu neantul& "i cum să trans*ormăm iubirea-n ura! <e ce nu noi! ci solii să lucre)e şi să ătăm sim#irea cea mai ură! Pun.Mi-e im osibil *ără tine Nici nu mai ştiu dacă erai *rumoasă "i nici 6n ce culori $#i stă mă bine! "tiu doar ca amintirea nu mă lasa "i că mi-e im osibil *ără tine 0i)ione) *emei nenumărate! Eemei interesante mă mai suna! <ar rece şi străin mă simt de toate "i nu mă %ăd cu ele $m reună& Nu ot nici să-mi e1 lic $ntrea(a dramă! Care-a decurs din $nt.ndă 6mi mai dă şi a)i răs uns Prin tic-tacul de os.lnirea noastră! <ar %ec.eamă "i tu $mi *aci cu m.Eorma ca ului! mereu& <ar din %remuri! de de arte! <intr-un sat tăcut din sud! 4n *ri)er $mi scrie carte! Eoar*ecele i le-aud& "i $nc.nă tremur.

n(ă *oc şi amintire! Mă adun din risi ire! "i $nce să c.nt& <ar! .ai! să ne s unem minciuni im ortante! <ar! .n! 2imt %enind miros sub#ire& 'aie cine%a lucena! Cu o coasă %ec.ai! să min#im *ără nici o ruşine! <ar! .Miros de coasa / amur( şi mai răm.Minciunile <ar! .ai! să ne s unem minciuni şi mai mici! Aşa cum aman#ii le mint e amante "i ele $i mint e ăm.N-aş %rea să te-ndar+esc sau să te s erii! Nici să te *ac să te-ndoieşti de tine! <ar eu te-am adorat *ără criterii! /ste bolna%! al atimii de line& <e dra(ul tău! am *ost cu lumea-n lu ta! 'e-am a ărat de b.e-a dre tă#ii s-a *r.nt e aici& <ar! .ai! să ne s unem cu atos braşoa%e! <ar! .n& A *i *ire şi ne*ire! Nu mai ştiu ce mai $n(.r*e şi de cri%at şi du ă toată %e(.nt ă(.nt! 2unt *alse recursuri şi nu-i +udecata! Calanta cea %ec.nd şi-ar re eta Că doar moartea e eternă& .n ?.ai! să %edem cine minte mai mult! Asculta delirul consoanelor (ra%e! Cum şi eu minciunile tale le-ascult& / *oarte *rumoasă! e *oarte *rumoasă Minciuna aceasta e care mi-o s ui! Aşa că! te ro( şi e mine mă lasa 2ă ălă%ră(esc doar ce nu-i! doar ce nu-i& Concurs de minciuni la ec.n! 4mbla cine%a la *.ai! să min#im $n direct şi-n răs ăr! Că oate rin rău %om a+un(e la bine! Minciuna su remă %a *> ade%ăr& Adrian Păunescu .ea ne-ntreru ta! Cede) numai 6n lu ta $m otri%ă-#i& "i! totuşi! tu ai *ost cea mai *rumoasă! ?a mine-n bra#e $#i *usese bine! 7bsesia iubirii nu mă lasa "i-mi este im osibil *ără tine& Adrian Păunescu .e! (rea! Ca şi c.i e şi solo "i ies cam ioni mincinoşii cei mari! <ar! dra(a Păcala! tu ce *aci acoloH 6n cam ionate de ce nu a ariH 2e minte cum nu s-a min#it niciodată! / multă minciună la noi e ăm.

n-la urmă! cine ştie! N-a%em dre tul de a *i statuie! <ar măcar un lemn şi nişte cuie& Pune! mama! masă mai săracă! 2ă le dăm şi alor care leacă! 2ă la stăm cu mila $m otri%a! Printr-un biet colac şi o coli%ă& ?asă-#i! mama! oc.n-la rai e5 'L $ne! mama! tine! tata! uşa! 2ă nu intre este noi cenuşă! 8ornurile (ri să nu-şi re%erse! Peste noi cenuşile er%erse& Ce im o)it *iecare boală! Ce e1 loatare ireală5 .rşit! de a)ă! Că alt*el te de%alori)ea)ă& Mai muncim un an! $n sărăcie! Poate! .ie şi lum.n-la s*.nilor Mai muncim o %reme! tata-mare! Ca să str.Moartea bătr.ie! <ar n-a%em nici bani entru tăm.eltuielile-s enorme! Pune! tata! ca ul e o ernă! 0ia#a ta a de%enit eternă& Nu mai ai nici dre tul la o moarte! 'ra(e-te! bătr.n-la călc.ii este tara! 2ă o *aci din moarte să tresară! Ca e noi din nou să nu ne nască! Eara-o-nmorm$ntare creştineasca& =roa a ne-a urcat .nărarii ne des oaie! "i ce scum şi drumul .i! .Parcă-aş sta! arcă aş leca Parcă sunt altcine%a& Adrian Păunescu .ne! $ntr-o arte "i răm.n(em bani de-nmorm$ntare! Mai muncim o %reme! mamă bună! "i-or să ne $n(roa e $m reuna& ?eu cu leu a#i adunat o %ia#ă! A#i *ăcut economii de ia#ă "i acum aşa a *ost să *ie! 2ă n-a%e#i bani entru sicrie& 0remuri mări! uternice re*orme! 'oate c.

d! $n nebunia lor! 6ntăr.2c.ine& 0remuri de in*la#ie şi sila! Moartea $nsăşi a a+uns umila "i! $n *ond! e noi ce ne aştea tăH <oar o sinucidere-ntelea ta& Noi! bătr.Mortul $n%in(ător Ce #ară! ce morală! ce ră ăd! 4n *a t de %ia#ă mai (ro)a% ca toate! 4n mort este %otat ma+oritar "i-n clasament e to#i cei %ii $i bate& Aşa a *ost şi este şi %a *i Con*lictul de-ntuneric şi de (roa)ă! 4n mort $n%in(e e cei %ii la %ot "i ei a roa e cred că $i trişea)ă& "i! %ai! absurde autorită#i 2e str.ine "i $m arte-o! că murim c.na e o .ndura sicriului ne costă Mult mai mult ca %ia#a noastră! *osta& Pune! tata! m.iar dacă nu o omeneşte cartea! 'răim $n%inşi $n *iecare )i! Iar! ca să biruim! lătim cu moartea& .iar m.ai să-l $n(ro am! ?a locul care-i lace lui! $n urnă& Ce #ară! ce morală! ce ră ăd! Politica de-a ururi surdo-mută! 6n%in(ătorul se $ntoarce-n sat! <ar %oturile lor nu-i mai a+uta& Probabil! e-o arabolă! aici! C.ta#i de liniştea nocturna "i unul )ice@ .nii! am rămas e drumuri! 6ntr-un crematoriu numai *umuri! "i murim! a+unşi e $nno tate! Mar*a cea mai ie*tină din toate& Adrian Păunescu .n( buluc şi +udeca drăceşte "i $l declara e $n%insul lui 6n%in(ător! doar entru că trăieşte& "i mortului ce i-a $n%ins e %ii Nici nu au a ucat să-i *acă (roa a "i-n rimăria lui de-n%in(ator / ordin că etrecerea să-ncea ă& "i rostii r.na e-o secure! 2ă luăm sicrie din ădure! Pune! mama! m.

nd ră)bunător mă usc "i! cum te ştiu curata şi umilă! 2imt m.inile că-mi cad din umeri! brusc& Acum! c.Adrian Păunescu .ta utereH ?a %ama nici acte nu-#i cere! <uminica totu-i desc.Mu(ur <e Nic.nd de *or#ă! 2ă te o resc din nebunie! nu& 'e-am acce tat alături *ără roba! Acum! de dorul tău nu ot să dorm! 0a trebui să-mi las la (arderobă Aceste m.ello "i m.el Primă%ara $n #ări de)%oltate 4n mu(ur de nic.ini ede sitoare <e c.inile ornesc s re (.tul tău& <ar dintr-o dată mi se *ace milă! <e orice (.nd totul mă interesea)ă! 4n sim lu )%on mă oate-asasina! C-am au)it cu +ena şi cu (roa)ă Că-#i *aci un *el de mica lumea-a ta& Au *ost destule $ntre mo*t şi #.M.ini care-au crescut enorm& .el străbate "i-un %erde ciudat! monoton! ?i%e)i de să un şi şam on! Primă%ara $n #ări de)%oltate& Primă%ara! a c.%na <e a distru(e totul $ntre noi& Aler(! $n *a#a lumii! ca o tor#a! <e dinainte de-a te naşte tu! <ar nu-mi $n(ădui nici-un (.is! Ai lua-o $ncet s re Paris! Primă%ara doar ea (rănicer e& Primă%ara e-aici e o cri)ă! 3ăs unde cu-o *run)ă şi-o *isa "i oamenii-i sunt bie#ii ser%i! Primă%ara-i o cri)ă de ner%i! / o cri)ă ea $nsăşi $n cri)ă& Adrian Păunescu .te ori $mi amintesc! rebelo! Că $mi ro%oci de bună %oie rău! Mă $nne(resc la *a#ă ca 7t.*na! Cu scene de amor şi de ră)boi! <ar mă stu e*ia)ă aceasta r.

Adrian Păunescu .nă-n cea mai dulce şi-n cea mai s*.şiată dintre #ări! leca-%or to#i ai )ilei să se culce şi-l %or rimi strămoşii lui călări& Aşa *iresc se-nt.ntul nostru su*eră ad.na mult lo%ită #i-o sărut& <e-at.Naşterea lui /minescu Ciudata noa te simt ca o să *ie "i-o să tra)neasca $n dic#ionar! ?a noa te! $n Moldo%a mi+locie! 2e naşte /minescul nostru iar& A *ost sortit să %. la Mare! .şiată ai *ost! Moldo%a! cum să s un nu ot! dar /minescu ce se naşte! iată! 6n <oina lui! o să cu rindă tot& Ciudata noa te! noa tea noastră mare! o noa te cum a *ost la $nce ut! "i! de la Cemău#i şi .e)! $n *a#a ta! Moldo%a! "i m.Nebun de alb .nc! ?a I oteşti se naşte /minescu "i-n toată 3om.nesc& 6n 0orone# s-a răsculat albastrul! ca dintr-un cer *remătător de *ra#i! la noa te-n #ară %a urca un astru! se naşte /l! 3om.m la ne*irescul! Păm.emat la atul tuturor! Mereu! e de ales@ or-or5 2e ru e ata e mosor! 'uşesc se(mentele-n motor! Ne mor rietenii! ne mor Murim şi noi $n moartea lor! "i amintirile ne dor! Ne mor rietenii! ne mor& Adrian Păunescu .ni! %ă $nc.tea ori! $n %remuri! s*.n(& ?a noa te! dintr-un .nia mame l.ntec şi o slo%ă! se naşte steaua celor ce-au tăcut! $n(enunc.nd $n Prut& 6n el tresare trist Moldo%a toată! to#i *ratii-nstrainati se re(ăsesc! $n el o inimă %a şti să bată Acum şi %eşnic! dorul rom.r)ie $n(ro)itor! 6ntr-una! rimul a+utor! C.raiele se-aud l.Ne mor rietenii Ne mor rietenii! ne mor! Murim şi noi $n moartea lor! Ca-nt.n(.ina#i5 Adrian Păunescu .n.

ina! Iubita mea cu *oarte mari robleme! Cu c.accidente! Mar*are triste %in! $n mie)ul %erii! Iar eu sunt lin de (esturi im rudente! Ca să te-a ro ii şi ca să te s erii& Jur-$m re+ur! ri%elişti aberante! Co ii *ra(ili duc.nd arintii-n s ate! Cătr.nta casa& Pe urmă! %in ceilal#i să ne-o distru(ă "i oc.nd ambi#iile de o arte! Ne aruncăm $n marea nemiloasa "i-m reunati! ca *ilele-ntr-o carte! Ne *acem! din sudoare! s*.i sla%on şi nume de re(ină& Eiorul rece rin s inare-mi trece! C.ea#ă& Ne utincioasă! tristă şi *ri(ida! Aşa ai *ost şi a ăreai senină! <ar cel care-a ştiut să te desc.r(uincios cu dalta! <e te *ăceam din carnea mea! iubito! Nu de%eneai! cum astă)i eşti! o alta! Pe care la căldură am tre)it-o& ?ăs.i ul 6n *iecare mar(ine a *irii! 6n odul almei! dacă iau nisi ul! 2imt un inel +uc.ii tăi mă cauta $ntruna "i eu $nalt ne*ericita ru(a! Purt.ni cu s.Acum sunt mai ustiu ca totdeauna! <e c.ndu-se de-a mirii& 'e-aud $n bătălii din %reme-n %reme! 7staşii (ăr)ii tale #i se-nc.m le soarele şi luna! Acum mi-e cel mai rău şi cel mai bine& M-aş +elui $n *el de *el de +albe 6n care nici n-aş s une cum te c.n(ele ce *ierbe sau $n(.rşesc (rădină şi mi-e teamă& "i! uite! n-are cine să ne-a+ute! Abia-şi mai #ine lumea ale sale "i-ntr-un erete alb de mu)e mute Nebunii ne(ri cauta o cale& Prin (ări descreierate .m le soarele şi luna& "i te iubesc cu milă şi cu (roa)ă! 'ot ce-i al tău mi se cu%ine mie! .idă Nu-i *ericit! ci $mbătat de %ină& <e te lucram s.nd e t.nii (ri de os e ante "i albatroşi %enind s re )ări uscate& Mi-e dor de tine şi $#i caut c.eamă! Pătrate ne(re şi ătrate albe 6mi co%.nd mă simt tot mai bo(at! de tine şi-mi stau e t.nd mi-amintesc cu (ene-nlacrimate Ca tu! de la eta+ul treis re)ece! 0oiai să te arunci! să sca i de toate& <ar tu-ntele(i! de *a t! că nu se cade 2ă-#i ui $n cum ănă $ntrea(a %ia#ă! Că nu-s $n +oc abstractele rocade! Ci s.

ntec nu-i nimic $n lumea asta Mai bine să-l )drobeşti şi a oi să taci C.io)danele co iilor săraci& <estul cu-at$tea (ăşti aristocrate Ce cauta şi-n c.Ca un nebun de alb ce ca turea)ă 3e(ina nea(ră! entru %eşnicie& Adrian Păunescu .arnic! 'ot ce-#i scriu! $#i scriu )adarnic şi de-ar *i să-#i mai a+un(ă Cartea mea de cale lun(ă& Mila ta e%entuala M-ar atin(e ca o boală! Nişte lacrimi de la tine Nu mi-ar *ace nici un bine& Poate-ar *i o tera ie! <acă te-aş utea descrie! <ar mă #ine! mă re#ine <orul ro riu-)is de tine& 7rice litera-i o rană "i-o-ncercare inumana "i nu oate nici o carte 2ă te-a+un(ă .ntece c.n9 la tine Nu se mer(e! nu se %ine& Pot să $#i *iu su us a.Nici o carte <e c.nd ai lecat de arte! Mă (.ndesc să scriu o carte! <ar de-aici şi .nă la moarte& Adrian Păunescu .şti( 4n c.nd el cu o ilu)ie nu um le =.nd uşor abstrac#ie de ei& .Niciodată Niciodată 4n c.ntec nu-i nimic dacă nu *ace Mai cald $n casele $n care-i *ri(& Niciodată! niciodată 2ă nu uităm de cei mai trişti ca noi& <e)mostenitii-şi cauta o cale Nenoroci#ii trec cu aşii (rei Nu ne utem $nc.ide-n cabinete Eăc.

er Nimeni nu esin(ur .Noa te bună! Motu şi adio Culetin de ştiri sub semn de doliu! 4mbrele e scena se aduna! Ai lecat din rolurile %ie#ii! Pentru rolul mor#ii& Noa te bună5 6ntr-o %ia#ă e1ce #ională! ?e *ăceai $n *elul tău e toate "i-a %enit t.Nimeni Nu / 2in(ur Pe Păm.ntuire! <ar 6n ra(ul casei ărinteşti 2e aude-un (reierat sub#ire& 7 scrisoare-#i *osneste-n m.nd şi soarele 6n scă at! 7m stin(.ini! N-ai să mai cunoşti sin(urătate& Asta este boală cea mai (rea! <ar de ea instantaneu se sca a! C.ş la tine moartea! Contra unctul de banalitate& .ndeşti Că eşti sin(ur *ără m.iar nimic nu ot Noi entru cei săraci şi *ără şanse 2untem mereu datori să *acem tot& Măcar at.ntec e ăm.Mi)eria e1ista .nd 6n l.r.t din toate să răm.ini! 4n oştaş la uşa ta mai bate! ?atra-n de ărtare nişte c.nA la ca ăt& Adrian Păunescu .ar cu a a& 4mbre +os şi norii sus e cer! Cai ăsc.nsa sete! cine%a 6#i aduce un a.nt! Cine%a 6n (ri+a lui $l are! Nici cei sin(uri-sin(uri nu mai sunt <acă are umbră *iecare& 2in(ur stai 6n casa şi (.nă-n oase Po oare mor şi indi%i)i decad Nu-i c.ntec <e artea celor care n-au nim>c& Adrian Păunescu .er 6n drum s re om stin(.nt să nu miroasă A *oc! a năduşeala şi a iad& "i dacă toate c.nă <in tot ce-am ătimit la *ocul mic 4n %ers! o s o%edanie! un c.ntecele noastre Nimic nu sunt şi c.nt Nimeni nu e sin(ur e ăm.

6naintemer(ător $n %ia#ă! 6naintemer(ător $n arte! Pentru ce moti% să *ii! de astă)i! 6naintemer(ător $n moarteH <e la care band de $n(eri tra(ici Ar utea un l,nset să ornească! <acă $nşişi Ceatlesii şi 2tonesii =usta $ncă ,inea ăm,nteascăH Eără )(omot #i-ai trăit s*,rşitul! Eără s ecula#ii! *ără +ale! Ai lecat din rolurile %ie#ii! Ca să intri-n rolul mor#ii tale& 4ltimul o as! la tine-n teatru! 4nde ai %enit la tinere#e! <oliul tău ni s-a urcat e t,m le! <e lumina ta să ne de)%e#e& 7 *urtună s-a st,rnit $n scenă! 2traniu turbion al %estii rele! Cine%a! care roduce noa te! 2u*lă-n re*lectoare şi $n stele& Cli a des ăr#irii e a roa e! Pleci! $ntr-o tăcere su*erindă! Parcă mor şi eu! u#in! cu tine "i $mi ierd ima(inea-n o(linda& Ereamătă rin #ară %esti cum lite "i noroiul ne-a cu rins cu brio! 2ă nu ui#i să-l %i)ite)i e 2.aIes eare! FPiesa-i (ata şi ai tras oblonulG! Noa te bună! Motu şi adio& Adrian Păunescu - Noa tea de adio M-ai condamnat să nu mai ştiu de tine "i am rimit umil sentin#a ta "i-acum! c,nd nici o %este nu mai %ine! Mă tem de totce s-ar utea $nt,m la& Mă tem de a e care iau cabane "i de ierdu#ii călători rin mun#i! Mă tem de lăcrimarea din icoane "i de secrete re(ătiri de nun#i& /u care #i-am %e(.eat şi )i şi noa te! Itre(ul mers discret rin 4ni%ers! Cum i-aş utea ermite inimii să rabde Acest umil accident er%ersH / inutil să-#i mai aduc elo(ii! C,nd tu ai .otăr,t că nu mai eşti! <ar eu cons ir cu meteorolo(ii

"i cu desenul )a#ului din ceşti& Aşte t să treacă tra(ica be#ie! "i tu să te $ntorci dintre străini! 6n(enunc.ia#i! eu #ie şi tu mie! 2ă ot să mă $nc.in şi să te $nc.ini& 2ă ne iubim 6n noa tea de e urmă! Ca unct *inal $ntre(ii nebunii A oi ai dre tul! să te-ntorci 6n turma! Ca liniştit să ot şi eu muri& Adrian Păunescu - Noa tea dinaintea rimă%erii Cu *loarea loii $ntre din#i "i cu-un cu#it de a a-n m,ini! 0oi s inteca tăceri *ierbin#i 2ub tainicul lătrat de c,ini& / noa tea *ără de .otar "i loua *ără de cu%,nt "i lacrimi %ec.i 6n oc.i tresar "i-un *oişor 6n cer s-a ru t& ?as *loarea loii e-un *ă(aş! Cu#it de a ă nu mai am! 6n $ntunericul de aşi 2ar caii s eria#i 6n .am& 2cli esc noroaiele-m re+ur ?a *ul(erul intermitent! 2tau norii ca-ntr-un aba+ur 6nşuruba#i 6n continent& "i-mi creşte *loarea loii iar! "i-mi cade către din#i e c.i Cu#it de a ă +u(ular "i mi se *ace dor să #i & <a#i loaia lumii mai $ncet Ca să se oată au)i Cum inima unui oet Mai *ace - n mie)ul no #ii )i& Cu#it de a a-n drea ta mea "i *loarea loii $ntre din#i Ce ne(uri %oi mai s inteca <e dorul )orilor *ierbin#iH "i iarăşi toate c,te-au *ost <e%in ce-au *ost 6n mod *iresc

"i nu mai are nici un rost Ca lacrima să mi-o ă)esc& "i-adorm ca un ieşit din min#i ?a umbra unei ne(re ,ini! Cu *loarea loii $ntre din#i! Cu un cu#it de a a-n m,ini& Adrian Păunescu - 7 iubesc e Alba ca Dă ada Mi se-nlacrimea)a rece s ada C,nd a+un( $n *a#a ei şi-o %ăd! 7 iubesc e Albă-ca-Dă ada "i albastrul oc.ilor ră ăd& 4neori ea s une şi cu%inte Cum ar *i că *ri(ul e *rumos! <ar $mbră#işarea mea *ierbinte Ar utea s-o dea din sine +os& ?e(ea ei e de ărtarea noastră! Ca să *ie! nu o %om a%ea& Eul(era o lacrimă albastră "i mă tem că se to eşte ea& 6mi ăstre) $n drob de (.ea#ă s ada Nici n-aşte t să se mai *acă )i! "i ornesc s re Albă-ca-Dă ada 2-o atin(! dar *ara-a o to i& "i mi-e *ri(! dar mult mai dra( $mi este "i $n(.e# ă)ind-o %ino%at! "i mă tem că %a *u(i-n o%este "i-o să moară la %reun de)(.e#at& 'urture $nmiresmat mi-e s adă! 2ă des ice-n +urul ei *emei! 7 iubesc e Albă-ca-Dă ada "i-am să mor $n basm de dra(ul ei& Adrian Păunescu - 7 %este 'ele*onul l,n(e! arc-ar %rea să-mi s ună Că sărmana 'anti a ă#it ce%a! C-a %enit e lume ca o %este bună "i-a lecat din lume ca o %este rea& <in această cli ă! ea nu mai e1ista! <e ăm,nt e *loarea tru ului lă ,nd! A murit *emeia sin(ură şi tristă Ce ne $n%ă#ase a trăi tăc,nd&

7rdinea <e Di <u -at$tea (ro)a%ii care mai sunt "i-naintea celor ce %or *i Noi! cei sim li şi cei buni de e ăm.nii noştri ce de%in ăm.ndă 'anti 'ina! Noa te bună! 'anti! obosita mea& 'ele*onul cade sin(ur de e masa <e at.ntească! Prin bătr.na entru des ăr#ire 2c.nt& Adrian Păunescu .r*a des re mine@ 'e-am lăsat deodată crud şi ne*iresc 'otuşi #ine minte! #ine bine minte 'e sal%e) de mine *iindcă te iubesc& Adrian Păunescu .ta sunet *ără nici un rost! 0estea rea să %ină şi din el să iasă <e re sora tatii care doar a *ost& Neamul meu $nce e! tra(ic! să-şi lătească Eără o o)i#ii! *ără de cu%.eie toate& 'ra( oblonul ne(ru la *ereastra mea& Nu mai %reau dece #ii! %reau sin(urătate! Nu mai %reau iubire! %oi abandona& A%usesem dre tul şi eu! ca oricare! ?a o nebunie! la un ultim (lon# 4ltima s eran#ă! ultima-ncercare <ar $n ma(a)ie era doar (ablon)& Nu-i nici o roblemă! toate-s *oarte bune& 'e-am iubit desi(ur! cum mi-ar sta să ne(& "i cu asiune şi cu %olu tate "i credeam $n tine! %rednic şi $ntre(& 8ai! $ntinde m.i un mit& Nunta *ericită! te-am iubit! adio! Nu $ntoarce ca ul! leacă! te-am iubit5 0e)i că se con*irma b.imb 2alutări miresei! salutări la mire! Poate se re)ol%a toate $ntre tim & 6ntra $n mul#ime! nimeni n-o să ştie <oua! trei ersone care ne-au ascuns! /u %oi #ine minte scurta nebunie "i-ntrebarea noastră *ără de răs uns& Eirea ta ciudată n-o %oi re(asi-o Nici n-ar *i ne%oie! tu răm.7ra#ie de nunta Ast*el du ă tine se $nc.nt 0rem o altă ordine de )i& 3ecunoaştem! sunt robleme *el de *el 2e mai %inde ielea unui urs <ar $naintam solemn acest a el <ar $naintam acest recurs& 0ia#a noastră unde eH .imbă-#i tele*onul! ca şi eu mi-l sc.2e a leaca-n berna la *ereşti lumina! 'oată %estea bună e o %este rea! A murit sărmana! bl.nt! Marea datorie! %ama ăm.

r)ie! Aceasta dulce tara )buciumată& <eci! doctore! acestea se $nt.m lă! Acestea să le a*le tele(ra*ul Mă tra(e milul %eacului de t.n(e& Earmaco eea sta să se răstoarne Asu ra mea cu toate ale sale! <ar eu ort rana %eacului $n carne "i am $n s lina #ărănească +ale& 'ăia#i-mă de-a lun(ul şi de-a latul "i dumneata şi ceilal#i doctori! $ncă! A oi să-mi iscăli#i certi*icatul Că nu şti#i boala care mă măn.Pacient ?a Einal <e 0eac "i a*la! doctore! c-aici mă doare! Acolo unde (eme-un col# de #ară! Acolo unde l.0ia#a noastră! ce-a#i *ăcut cu eaH 6n cu rinsul tablei noastre de %alori Peste aur şi ar(int şi diamant Pentru noi! ca sim li muritori 0ia#a-i lucrul cel mai im ortant& 0ia#a noastră n-are arcă nici un rost 0ia#a noastră e un ban de sc.m lă <in care nu %reau să se-alea(ă ra*ul& .n(e! 6nce ătura bolii este (ri+a! Am tricolorul ciuruit e s.t 2ă re*acem ordinea de )i& <acă-i bal! atunci să *ie! totuşi! bal "i un ceai să *iarbă $n ibric Pune#i %ia#a noastră unctul rinci al "i $n rest să nu %orbi#i nim>c& Adrian Păunescu .t Mai a%em e lume ce iubi "i sătui de suro(ate .nă-n (.nt5 8aide#i să uităm să %ie#uim ur.n(e *iecare Că na#iunea noastră să nu moară& Iar dacă e de com letat o *isă! 'e ro(! ermite-mi să o scriu cu s.imb Pe ăm.nt noi! oamenii! o ducem rost "i murim absurd şi la netim & <acă-i bal! atunci să *ie! totuşi! bal! Protestam $n modul cel mai crunt Nu %rem mila sau concediu medical 0rem să ne $nscriem la cu%.ncă& 7! doamne! cum %ă $nşela#i cu to#ii Mi-e ca ul (reu de *iecare %este "i nici un minister al sănătă#ii <e *olosin#ă! astă)i! nu-mi mai este& 2unt numai un creion care $şi scrie Problema tarii lui! $ncă o dată! "i-şi co ia)ă e curat! t.

nd! să trecem e la ea! Consider.te-o tuse! c.t de idiot! Acum rice că e totuna! 2ă n-ai nimic sau să ai tot& "i arado1ul mă omoară "i sunt nebun să mi-l e1 lic! Ca totu-a *ost .nte "i-a su*erin#ei du ă ran(& Adrian Păunescu .Mai am $n mine bucurie multă! Mai am $n mine dorul de-a %ă s une Că nu doar %oi! ci al#ii mă ascultă! 2ă %adă dacă am cu%inte bune& <e nici de sanatoriu nu m-a ro ii Că n-a%e#i %oi re)er%a entru mine /u sunt bolna% de soarta /uro ei "i Pacea doarme-n inima la mine& 6ncolo! c.nd trăia! <in c.te-o (ri ă! <ureri de şale! şoc de şa te arte! Artrită la icior şi la ari a "i! mai ales! $n tot! un ic de moarte& Adrian Păunescu .Parastas entru iubirea care a murit 2ă-i *acem arastas cum se cu%ine Iubirii noastre care a murit! 6n a o(eul ei nelămurit! Mai lăcrim.nă aseară "i astă)i nu mai e nimic& 2unt scla%ul resim#irii sumbre! Pe care mi-o-nsusesc intim! Că %ie#uim ca nişte umbre "i ca şi umbrele murim& "i! cum nu-i nimeni să te-acu)e! <e strata(eme şi de măşti! Cum au utut aceste bu)e! 2-ascundă *a tul că urăştiH 4n clo ot bate $ntr-un munte! Cu ne$n#elesul lui bin(-ban(! Minunea dra(ostei $n*r.Parado1 sau (reşeală Mai $n#ele t ca totdeauna "i tot at.nd 6n c.nd! de tine şi de mine& 2-o aşe)ăm la locul de %erdea#ă! 6n care se ducea! e c.nd că $ncă e 6n %ia#ă& .

ia acestui cu#it! Cu (ri+ă dre tă#ii şi-a tării! Precum $#i *usese sortit& Ce sin(ur ai *ost toată noa tea! Ce sin(ur $n ultim o as! Ce sin(ur $n cer te $ntuneci! Ce sin(uri e-aici am rămas& <rum bun către dincolo! *rate! "i-n %ia#a şi-n moarte stin(.nd ale toamnei mistere& Că suntem $n lume e-acolo rin artea Pe unde $nt.ie loaia dint.ai să dăm (ro arilor o*erte "i să-l ru(ăm e <-)eu s-o ierte& Adrian Păunescu .e! Pe muc.em cu accent brumariu să te s erii C.r.r)ie osta şi moartea& Adrian Păunescu .ide $n toamna a*ara Eemeie! bărbat sub ecetea tăcerii& Aicea la munte mai oate să s ere "i cel care moare ca moartea-i de arte "i noi să *u(im şi să scriem o carte 6n ea cu rin).nd la o *ereastră& <ar .Aici! acum! s-a stins iubirea noastră şi moartă %a ramane-n %eci de %eci! 'e %ăd şi-acum! arcă ştiind că leci! Cu m.Pe steaua cu numele Paler Prietene! dormi! că e noa te "i ai de bătut drumuri lun(i& 2 re steaua cu numele Paler! Pe care %oiai să a+un(i& "tiam că le meri#i e toate! "i dre tul la da şi la nu! "i arcă uitasem că totuşi Ai dre tul la moarte şi tu& Ai stat %ia#ă-ntrea(ă de %e(.idem la ultima )a! .er! <rum bun către ro ria ace! <rum bun către ?isa din cer& Armurile entru lecare ?e-nc.i ca o ceară "i %ara ne-nc.Pastel de toamna Pe muntele ne(ru de *run)ă de %ara 'e c.nd s icul de toamna dă-n s icele %erii "i cade lumina şi tra(e să moară& "i sunt $ntrebări rin natura u)derii "i s*.na *lutur.

t mai trist un (.n+ii 2au a a+uns o *run)ă-n %.nd din to#i Erun)işul %este+escu-l Pe l.nt 6ntr-unul dintre d.nt Pe care-alear(a m.2ub steaua cu numele Paler! Că ştim c-o %ei umani)a& "i oate c.n(ă lo ii *ără so# 'rec anii cu $ncetul "i ei ar *i a roa e to#i <e n-ar li si oetul& /l nu a *ost nici c.nd era <oar trecătoare co ii 6m re+muiau absen#a sa "i *ără so# to#i lo ii& ?a locul lor to#i lo ii sunt Eoşnind cu tot *irescul <ar n-au nici sens şi nici cu%.nt ?i seşte /minescu& Aşa suntem to#i <estinul ne-arata <oar lo i *ără so# Cu so# niciodată& "i rimăria-i are-n stoc "i-i număra $ntr-una <ar nu-i mai bate nenoroc "i nu-i *oşneşte luna& Nici rimă%ara nu da sens N-au %ara! iarna! toamna 6n +urul lor e-un (ol imens Ce /minescu-nseamna& Iubită e acum ăm.nşii& Mai bine nici să nu-i %ede#i 2unt nişte lute oarbe Numai oetul din oe#i 6n cer $i reabsoarbe& Cat c.nd%a! $ntr-o noa te! Ddrobi#i de ărerea de rău! Noi! to#i! %om a*la că e %ia#a! Pe steaua cu numele tău& Adrian Păunescu .n(ă lo ii *ără so# "i *ără /m>nescu& .Plo ii Eără /l Pe l.

Poetul Aş sta! aşa cu *a#a-n sus! ?o%it ie)iş de %reme "i-ncet ca un i)%or su us 'L i-aş murmura oeme& "i atul de sub şira mea! Podeaua care-l #ine! Cu tim ul s-ar dără ăna "i-n casa-ar *i ruine "i este molcomul ră ăd Peste ri%irea-mi oarba Cu (ura $nce .nd totul e redestinat 2ă se re)ol%e de la sineH <e n-ar *i noa tea .ii tăi! Ar *i să ca)i ca o e a%ă Peste cositorite %ai& <ar mar(inile ni sunt clare "i mie)ul ne e str.nd %oi muri să-mi $n*lorească toate rănile! să %ină toate albinele la rănile mele şi să mă trans orte e ari i Către tăr.ea& Adrian Păunescu .Poet retoric "i entru ce te ba#i mereu! "i te aco eri de ruşine! C.nd să %ăd /u! nă ădit de iarbă! .nă 6n rame "i )iua .Pluton Aşte t rimă%ara@ 0reau să *iu dus de un luton sua% la rimul )id şi $m uscat cu mu(uri şi c.mt de tot! "i lumea da stu*oase ari i 2ă te lo%ească este bot& "i entru ce să mai ară#i Ca-n uni%ers domneşte setea! "i entru ce să mai tot stri(i C.Adrian Păunescu .nă 6n oc.mul de olen unde merita să a+un( cu *lori cu tot! cu triste#e cu tot! cu rimă%ara cu tot! Acum şi-n %eacul %ecilor& Adrian Păunescu .nd nu şti unde #i-e urec.

Preacu%antare 2imt inima dict.nt "i-un ultim stro de s.eme! 'L i-aş mai $ncredin#a $ncet Mistere şi oeme& Albitul *irii mele os! 2c.nesc de tine& 2ă-mi su(ă oasele-n ăm.i)o*renii P.iloada c.nd şi tutelar! Calc.ndu-mi ritmul ei .rşitul lumii "i dacă %ărul cel nestins! Ce-i una cu *olosul! Cu cinic urlet dinadins Mi-ar $n(.nt <e arcă oase-aş l.otar ie)iş! 2ă-mbatr.i#i şi osul! /u! tainic! bl.nă să-ncea ă tristul drum <e dincolo de şoa tă& 2ă-#i s un că $ncă nu-i t.nd tăceri ostume! <in to#i ere#ii da#i cu %ar M-aş re$ntoarce-n lume! Către o casă! unde-acum "i moartea mai aştea tă! P.n(e& Adrian Păunescu .n(e! 2ă *iu doar calcar şi cu%.n-la s*.<in somnul ca un trist ma(net Ce ştie doar să c.i aroasa! ?o%it de ietre dureros "i mărun#it de-o coasă& Ar *ace (ura şi-ar şo ti <es re ce e şi nu mi-i 6n %eacul de sc.r)iu& 3uină e de arte! Iar eu cu inimă te ştiu Pe %ia#ă şi e moarte& Aş sta aici! e-acest rundiş Pe care-mi este bine! Ca %remii! us .

"i-nce să scriu aşa cum ea $mi bate 7 carte ură! *ără de idei! 7 carte de asteluri %ino%ate Ca-n *iecare %ers sinuci(aş Mereu e o $nt.nd murim ne-ntoarcem bl.alucinante #eluri! Murim! rede%enind de*initi%i! 2 re-a reintra 6n tem le şi-n asteluri& Iată de ce simt inima 6n ie t <ict.rşii "i-n scurtele )ile cu %.nat amur( ?a (eamuri de case bat ursii& 0a %eni iarna curat şi ra id! 4n ru( e sub brume se stin(e "i (ura s re cer dacă %reau s-o desc.nd Cu to#ii s re edi#ia cea ura "i loile ne-aşea)ă murmur.Presim#ăm.nd 6n matricea rimară din natură& Am *ost risi itori şi (urali%i! Am urmărit .na! At.n#i 2 re-a *i $n%in(ători tot noi ca lume& Natură e sătulă de idei! "i a (ăsit %indecătoarea cale! Noi suntem numai co iile ei! /a-i sei*ul actelor ori(inale& Acuma c.ndu-mi ea asteluri entru-o carte "i-un trăsnet din natura mai aşte t Ce scriu aici să ardă mai de arte& Adrian Păunescu .n(e "i inima $mi s une să un mun#i "i %ai să un 6n %ers! ăduri şi nume& 2ă uit că noi ca oameni stăm $n*r.m lare care l.ntul 0a %eni iarna! miroase a *ul(! -ăranii un lemne-n şo roane! "i s*in#ii din mistice taine se smul( "i $ncărun#esc 6n icoane& 0a %eni iarna! la munte *ac *oc Muntenii uita#i de (u%erne! /i care nu au nici salarii! nici loc! Ci doar e1istente eterne& 0a %eni iarna şi a ele cur( 'ră(.id Aş s une! dar (ura mea nin(e& 0a %eni iarna! iubito! e *ri(! 4n *ri( ce s re cer(a nu m.ta mai ot să te ro( şi să stri(! <ă-mi as ra mănuşa de l.n(e! Mereu e condamnat un eisa+! Mereu natură e un desant de s.nă& 0a %eni iarna! ba nu! a %enit! .nd du ă sine ob.

imba! dar năra%ul! ba& 8ai la moşuA cu ro%erbe <ai un ban! dar ştii că *ierbe! Eierbe-n sus şi *ierbe-+os! 8ai la moşuA cu ro%erbe& 8ai la moşuA cu ro%erbe Pentru-n nume şi trei %erbe! Iar ro%erbul dureros! 8ai la moşuA cu ro%erbe& A%em multe treburi! *ă#uim o(lin)i! Eu(i du ă doi ie uri! niciunul nu rin)i 0ocea ni-i eltică! deci %orbim mai rar! Cuturu(a mică leacă de sub car& <oamne! ce os.n(e! se moare! 2e cauta )iua de ieri& <ar bu)ele mele $n(.nd lumea *ierbe! noi mai mari! mai mici 6n%ă#ăm ro%erbe ce se s un e-aici! 0rem o altă limbă! to#i ar $n%ă#a! ?u ul ărul sc.nd %ia#a era de a+uns& Adrian Păunescu .ntă@ Adio5 Adrian Păunescu .Căldura eu n-o %oi (ăsi-o! Ci trist am să lec! (.otare! 2unt %ameşi şi sunt (răniceri! 2e naşte! se l.ea#ă! <e ras este numele meu Că %ia#a mea arcă nu-i %ia#ă C.rbo%it! ostenit! Prin mun#ii ce c.ria)a rău! Marea mea m.Primat estetic Acum dacă tu eşti de arte Cu mine-i ărerea de rău <ar ea este arta-ntre arte 6n numele numelui tău& "i iata-ntre noi sunt .nda )(.nda dins re (lasul tău! Ca isica bl.nd suna *rumos tot ce-i (reu& Acum! c.n( de de arte! 4n %ers cara-ntre(ul meu l.ns! "i iată-ne iar rintre arte C.Pro%erbe Pe c.ndrie $n această sta! Ce nu-#i lace #ie altuia nu-i *ă& .nd te l.

ta (ri+a entru tine şi trebuie să su ra%ie#uiesc& Adrian Păunescu .ndeam că tu m-ai *i sal%at! Aşa recum ne $nlăn#uieşte cartea! Ne%ino%ată şi ne%ino%at& "tiind că tot ce *ac şi s un se ştie! Aş *i că)ut e o stradă sau e-un rin(! <e un in*arct sau de-o li otomie! Cu su*erin#a mea să te con%in(& <ar dacă du ă le(ile tăcerii! 'u n-ai să o#i acest coşmar să-l treciH Mai bine mă o resc să nu te s erii "i să te ierd! iubita mea! e %eci& 'ăcuta mea iubită de de arte! 6n mine $nsumi s-a-nt.m lat ce%a! Mi-a *ost at.6n#elesul sca a! treaba e mai (rea! Altuia-i sa i (roa a! tu a+un(i $n ea! 6mi %ei duce dorul! *rate (rădinar! <ar să laşi ulciorul la a ă mai rar& Adrian Păunescu .ili ide& Cei ce i-au luat din dre t $mbraca a)i Ca e-un e*ect ce i-ar urta de arte! 'riste#ea lui de om $nsin(urat! Mantaua lui! de %e(.n(.iar moartea 2au mă (.na asta c.t un %eac! 0roiam să $mi *ie rău! un rău de moarte! 2-au)i şi să mă suni să-ntrebi ce *ac& 0isam nenorocirea sal%atoare Ce ar utea inter%eni-ntre noi! 0isam să au)i că sunt acel ce moare "i tu să $ncerci o cale $na oi& Că tot ce-i rău şi mi se $nt.3ec%iem entru oetul oe)iei Am aşte tat să treacă tim destul Pentru-a utea 6n linişte $nc.e şi de moarte& Po orul meu! tu nu ştii ce-ai ierdut! 'e-ai $n%ă#at cu mor#ile trucate "i n-ai mai dat cre)are tristei %esti Că el! murind! se stin(! o cli ă! toate& 4)inele electrice cli esc! .t de rău! un rău de moarte! <ar nu m-am răbuşit de (ri+a ta& <in e(oismul meu *ără ruşine! Mă-ntorc! iluminat şi ne*iresc! Mi-e rău! de-at.n(i şi să te miri& Nu mi-e rea clar dacă doream c.m lă mie! A+un(e-n buletinele de ştiri! "i orice om din )%onul ublic ştie! 0oiam să cad! să l.ide! Ca e-un )ă%or de taină! (lasul meu! Pl.3ău de moarte Pierdută iubita de de arte! 6n să tăm.nd e cel din urmă P.

ili ideG& <eloc or(olios şi a(resi%! <is us mereu 6n taina sa şi moară! 2ă nu cum%a să crede#i! scribi mărun#i! Ca ac#iunea %oastra-i mai uşoară& 4n ultim P.ili ide& Pentru-nce ut $nalta mila ta 2ă-i dea ce%a să simtă şi să scrie şi %ei %edea ca $nsu#i de cu rin)i <e omenească lui melancolie& A oi! c.nt! Neştiutor de uneltiri er*ide! <in c.nd! mai dă-ni-l 6n %reun %is "i nouă e oetul P.ili ide a murit! Că).nd sc.rşesc a-l l.ndu-şi e oca-ncordata! 6nc.n(e& A *ost boier! dar şi mai mult oet! Atlant de ilu)orii Atlantide! <a! <oamne! %reme bună-n 4ni%ers Pe unde-i su*letul lui P.o)a buletinului de ştiri Produce-un *el de rea imunitate! Nici nu mai ştim ce-i (ra% şi ce-i uşor! Ce-i ras! ce-i tra(edie dintre toate& 7 )i ca multe altele a dat Eurtuni! ră iri! ciocniri! e*emeride şi $ntre două ştiri des re etrol! FA $ncetat din %ia#a P.nd te %ei su ăra e el! Că are dor de căr#i şi dor de ducă! 2ă-i inter)ici să scrie ca oet! <ar dă-i ce%a! 6n ceruri! să traducă& "i ede sit! ca şi e-acest ăm.te-au *ost era şi el! Cu artea lui de linişte şi bine! Ce n-a utut la al#ii ede sii /l a tăcut şi-a ede sit 6n sine& "i-at.t el .mort de mult ni se ărea "i-acum murind murea $ncă o dată& Am aşte tat să tacă sur)ii lui! Ce-n remuşcare nu s*.i $şi ierd din ra)a! 7-n%almaseala-n creier to#i sim#im Parcă nici luna nu mai luminea)ă& 6n toate c.Pisicile din oc.rbit 6n mit şi-n transcendenta! <ar al#i oe#i au răsărit e loc 2ă um le dureroasa lui absen#ă& /l %-a iertat! dar nu %ă iartă ei! Că umili#i şi-a#i umilit oe#ii! .t de $m ăcat Nederan+.nd 6n c.ili ide& Psi.n(e! <ar boala lui nu-i boala entru ei! Ca-n %ine au cerneală şi nu s.t de bun şi-at.

cni#i! 3e(resa#i cu noi5 6na oi! marş5 Adrian Păunescu .nind ne e dor de ărin#i& Ce ărin#iH Nişte oameni ce nu mai au loc <e at.t nesomn5 C.nd Mai aude şin somn oc.ii lumii l.ii lumii l.in! c.nd %or %ecinii! Nu %rem noi! n-a%em ne%oie! Asta e! aşa suntem noi! ai dracului! da#i $n Paste! asta e! da#i $n Paste! nu-i nimic! e-n re(ulă! Mai %edem noi! mai %edem! A%e#i răbdare! nu bate#i din icioare! nu %ă ri i#i Noi re(resam cu lăcere! Noi re(resam cu talent! Noi nu ne luăm du ă nimeni <ec.#ia co ii şi de-at.nd aş urla! /u $i ştiu şi $i simt! ătimind unde%a& Ne-amintim şi de ei! du ă lun(i să tăm.ta muncă $n lus şi ce c.nd& .nd tot mai (reu! 2unt ărin#ii aceştia ce o*tea)ă mereu& Ce ărin#iH Nişte oameni! acolo şi ei! Care ştiu dureros ce e sută de lei& <e sunt tineri sau nu! du ă actele lor! Nu contea)ă deloc! ei albiră de dor 2ă le *ie co ilul c-o trea tă mai domn! C.iarii! da! Polone)ii! da! Cul(arii! da! Noi! nu! noi nu! noi nu ro(resăm! că se inter retea)ă! C.ni ce suntem! cu ărin#ii bătr.nd! Mai aude şi-n somn oc.Poetul oe)iei a că)ut! <ar $l %or ră)buna oe#ii %ie#ii& Adrian Păunescu .3e etabila Po%ara Cine are ărin#i! e ăm.ni Eii bătr.nd re(resea)ă& <ouă sute de ani5 At.n(.nd Că am *ost! că n-am *ost! ori că suntem cumin#i! Astă)i $mbătr.ema#i sal%area! nu e1a(era#i! nu cr.t nenoroc Nişte cruci! $ncă %ii! res ir.ni <acă lemne şi-au luat! dacă oasele-i dor! <acă nu au murit trişti $n casele lor& 6ntre ei şi co ii e-o rasila de c.ini şi e umbra de lumb a rea)ilnicei .3e(resam Nu-i nimic! e-n re(ulă! Mai aşte tăm două sute de ani! Ce-o să *ie! un biet accident istoric! o socoteală matematică (reşită! 2untem $n /stul /uro ei! nu uita#i& 3uşii! da! Ma(.ini& Cine are ărin#i! e ăm.nt nu $n (.iar acuma! c.nt nu $n (.n(.t c.nd nu %oiau %ecinii! Noi nu uteam! n-a%eam %oie! C.nd scriu! ca şi c.t5 A%e#i răbdare! nu c.

nd trec de-aceste cor)i ce mă ins iră "i-ncet! $ncet! mă-ncor ore) 6n lira! Ca electrocutat de-a dre tu-n lansu-mi! A roa e eu c.nd %om $nce e şi noi a sim#i Că o%ara suntem! entru-ai noştri co ii şi abia $ntr-un trist şi de arte t.ii mei nici nu obser%ă& C.i de e lume l.nşii co iiH Pe ăm.ntec! libertate5 Adrian Păunescu .nd şi nu %ăd nici un oc.nd la mine $nsumi! 6nc.ni rin /uro a Pe această uşă! Ast*el scriu stă .ns& Adrian Păunescu .nt.nd te-ar ru(a& Mai a%em! mai a%em scurtă %reme de dus Pe conştiin#ă o%ara acestui a us "i e urma %om *i *oarte liberi sub cer! 2e %or $m u#ina cei ce n-au şi ne cer& Iar c.3om.nt ca dintr-un .nd! lacrimi multe s-au l.r+a#i! $ntr-un ritm in*ernal! 'e $ntreabă de ştii e %re-un şe* de s ital& Nu-i aşa că te-a uca o milă de tot! Mai cu seamă de *a tul că ei nu mai otH Că o%ara $i sim#i şi ei ştiu că-i aşa "i se uita la tine ca şi c.is 6n lira mea cu cor)i curate! 'e c.nd nu mai contea)ă <eosebirea dintre om şi c.ndu-te! de bine! At.nii@ Inter)is să intre C.r)iu! C.n(.nt.nt e lira mea cu cor)i (.im ate =reu dob.ntul de cruci! numai om să nu *ii! 4mili#i de ne%oi şi cu ca ul lecat! 6ntr-un biet orăşel! $ntr-o )are de sat! Mai aştea tă şiacum! semne de la strămoşi 2au scrisori de la *ii cum c-ar *i norocoşi şi ca nişte sta*ii! ies arare la or#i <es re noi o%estind! ca de moşii lor mor#i& Cine are ărin#i! $ncă nu e ierdut! Cine are ărin#i are $ncă trecut& Ne-au *ăcut! ne-au crescut! ne-au adus .Ca din toate ce sunt! cel mai (reu e să *ii Nu co il de ărin#i! ci ărinte de *ii& 7c.na-aci! 4nde-a%em şi noi $nşine ai noştri co ii& /ner%an#i ot ărea! c.ii lumii l.nii& 4mblăm rin /uro a ca be)metici! N-a%em de lucru! n-a%em bani de .ine& .nd n-ai ce să-i mai ro(i şi $n (enere sunt şi ni#el isălo(i& Ca nu %ăd! ba n-aud! ba *ac aşii rea mici! Ca-i ne%oie rea mult să le s ui şi e1 lici! Cocoşa#i! coc.nd %om şti dis era#i %eşti! ce a)i nu se ştiu! 0om rice e de ce *iii uită cur.n(.ndita noastră libertate "i daruindu-ma-ntru-totul #ie! /u simt! 6n tot ce murmur! o be#ie& "i-at.inii şi rom.ns 6nsa entru oto ! $ncă nu-i de a+uns& Mai a%em noi ărin#iH Mai au d.t mă simt luat de o dulce %er%a! C-a roa e oc.t de co leşit sunt eu de tine "i-at.nd şi de ce $ncă nu e oto e cu rins! <eşi loua mereu! deşi ururi a nins! <eşi lumea $n care ărin#i am a+uns <e-o %ecie-i mereu )(udu>ta de l.3obit ?ibertă#ii 'e c.t $mi e! c.ine! 6n %remurile c.

ine& Adrian Păunescu .ide! Cu minimum de riscuri! $n cătuşă& Noi suntem in*ractorii de ser%iciu Ai /uro ei! care stă la .nd e umerii trudi#i şi (.ni la ran(ul dintre romi şi c.t noi& Pentru cei ce ne-au *ăcut <a un ordin! da ce%a 2ă-i mai o#i $nt.3u(ă Pentru Părin#i /ni(matici şi cumin#i! 'ermin.r)ia 2ă o ia de la $nce ut& Au lătit cu %ia#a lor Ale *iilor erori! <oamne *ă-i nemuritori Pe ărin#ii care mor& Ia ri%i#i-i cum se duc! Ia ri%i#i-i cum se stin(! .na! <ec.rbo%i Cămaşa rece a străinătă#ii& 6n lină de(radare! )i şi noa te! In%idia şi dorul ne a asa! Ne lene%im! ne er%ertim! ne ducem! Că n-a%em loc şi rost la noi acasă& 4mblăm rin /uro a *ără #intă! Ca nişte )ilieri! de a)i e m.iama-i <oamne $na oi Că şi-aşa au dus-o rost! "i *ă-i tineri cum au *ost! Eă-i mai tineri dec.ine! Eurăm şi siluim! mai şi ucidem! 3om.ndu-şi rostul lor! ?.nda! Aşa cum e cu al#ii iertătoare /a ca e scla%i $ncearcă să ne %.t cu %iclenia +ucăuşă! <e-a ne o rinde şi de-a o $nc.n(ă noi se stin( şi mor! <ra(ii noştri! dra(i ărin#i& C.ndă& Părin#ii şi co iii mor! rin #ară şi noi de noi ne-strainam cu to#ii! Purt.Acesta e şi continentul nostru! Plutim incestuos din tara-n tara! Co iii-n%ata multilin(%! cerşitul! Cum ot şi omor$ şi să şi moară& "i nimeni nu ne mai $ntinde m.

?um.ia#i-i e ărin#i& / ăm.nti să te iubesc! <ar trebuie să mă com ort domnesc! Ca ti% al stării mele sociale& Acum aş scoate de rin (ra+duri biciul! 2ă te $ns.3u(ă de bine şi de rău 'e-aş lua de ăr să te t.na! tatăl meu! 2ărut-m.nări $n cuib de cuc! Parcă tac şi arcă nin(& Plini de boli şi su*erind Ne $ntoarcem $n ăm.t mai suntem! c.na! mama mea& 3ămas bun! băiatul meu! 3ămas bun! *eti#a mea! 'atăl meu! băiatul meu! Mama mea! *eti#a mea& Adrian Păunescu .t mai sunt! M.na! mama mea& <ar de ce ri%i#i aşa! Eata mea şi *iul meu! /u sunt cel ce %a urma <ra(ii mei mă duc şi eu& 2ărut-m.nt! C.3u(ă de bine şi de rău 'e-aş lua de ăr să te t.nti să te iubesc! <ar trebuie să mă com ort domnesc! Ca ti% al stării mele sociale& Acum aş scoate de rin (ra+duri biciul! 2ă te $ns.n(.na! tatăl meu! 2ărut-m.na mea să o condamne& Adrian Păunescu .răsc la %ale! Pe ietre teaş tr.răsc la %ale! Pe ietre teaş tr.n(ere) ră)bunător! <ar trebuie să *iu actorul lor! 2ă mă com lac 6n anică şi %iciu& Intra(a mea iubire ile(ală .n(ere) ră)bunător! <ar trebuie să *iu actorul lor! 2ă mă com lac 6n anică şi %iciu& Intra(a mea iubire ile(ală "i nebunia mea *ără noroc 6n *ri(ul nostru au *ăcut un *oc! "i %-am *ăcut mai oameni! din (reşeală şi totuşi! mă ro(! la tine! <oamne! 7 reşte m.ntul tot mai (reu! <es ăr#irea-i tot mai (rea! 2ărut-m.

etă sub#ire& <esi(ur! e seceta mare 6ntre(ul ăm.etă sub#ire& 'e ro( du-te-acasa! *emeie! "i-mbraca-te mai de is ra%a! .3u(a entru +ert*a Mă simt %ino%at entru loaia Ce urmele noastre le s ala! Aş crede că totul răm.ntecul să se desc.nt e o rană! "i cad 6n (enunc.na mea să o condamne& Adrian Păunescu .m ine loaia! Cre).i către tine! 6ntoarce-te& P Ntoarce-te! Ana& Mă simt %ino%at entru loaie! Mă simt %ino%at entru tine! Mai (rabnic %reau moartea rin *oame! dec.emasem 2ă-mi %ii să-mi a+u#i la )idire! "i loaia aceasta te-ncearca "i or#i o +ac.t e *emeia ce %ine& Ce cau#i rin loaie! nebuno! 0rei .ide 6n )idire! Pe tine te ro( *u(i de-aicea! Că ai o +ac."i nebunia mea *ără noroc 6n *ri(ul nostru au *ăcut un *oc! "i %-am *ăcut mai oameni! din (reşeală şi totuşi! mă ro(! la tine! <oamne! 7 reşte m.ide 6n )iduri! Noi te %om su une-n erete! Mai bine intoarce-te-acasa! 7ricum ot %eni alte *ete& Pe mine eu nu am cura+ul <e a mă $nc.nd louă-i e bine "i %itele-n somn se ridica Mu(ind să $nt.nd că e $ncă rea mică& <in somnul ce#os te c.ne 7 biată şi tristă (resala& <ar ierbii c.idă! 'u nu %e)i că loua amarnic! 'u nu %e)i că eşti o (ra%idăH Noi te %om $nc.

n să #in minte! 2unt %ădu% de şa te biserici! 2unt %ădu% de şa te morminte& <a du-te de-aicea! *emeie! Ce cau#i! c.ntec "i-a%ea o +ac.i! că eşti *oarte bolna%ă& /u nu te cunosc! eşti o alta "i nu ştiu ce-i *arsa aceasta! <ar domnilor! sta#i cumsecade! /a nu-mi este mie ne%asta& / una ce nu ştie bine! Că b.ncă mi-e rana! <e şa te biserici sunt %ădu%! Aceasta de-aici nu e Ana& Pe Ana! de *a t am )idit-o! <e mult! $ntr-o altă )idire! Purtase co ilul 6n .nd nu ai nici o %ina! Prieteni! *eri#i-%ă! totuşi! <e-aceasta *emeie străină& "i dacă %ede#i că nu %ine Nici una! nici alta din ele! Mai sta#i $nc-o )iuă cu soare! Mai sta#i $nc-o noa te cu stele& "i m.3u(a entru neam <oamne! <umne)eul nostru! <ă-ne nouă iarăşi rostul! <ă-ne linişte şi mila! .etă sub#ire& 0oi nu %a născuse#i atuncea! /u sunt rea bătr."i maică-ta oate o să $#i s ună@ 3ăm.i(uie %rute! ne%rute! Ci %e)i-#i de drum! mai *emeie! <in rea+ma bisericii! du-te& 0ă ro( să mă crede#i! rieteni! Ce (rea şi ad.ine! ba(ati-ma-n )iduri 2ă *iu mănăstirea aceea 6n care )idarul e +ert*a "i nu-şi mai )ideşte *emeia& Adrian Păunescu .

ul 'ăuH .lcea%a <e care suntem )ilnic %ino%a#i! <ar către 'ine tulnicul suna-%ă! 2ă-ntorci ri%irea 'a către Car a#i& Prea mult abandona#i acestei toamne! nu mai a%em $n %atra casei *oc! Mai da-ne-un ic de amintire! <oamne! răbdare şi iertare şi noroc& Ca entru %ite nu mai sunt nutre#uri şi aşte tăm o .i de lemn! Cu claritate *iecare semn Pe unde-au scos din mine ner%i şi *run)e& 2unt căutat de sute de to oare "i a %enit orunca să mă *r.otul bolna%elor ruine& Am lă(i e tru ascunse! neascunse! 2e %ede ca e orice trunc.nd e ne(ustorit şi du.n(! "i nu am %oie nici măcar să l.i al *ostului ste+ar! 6n .<u.iere ce mă doare& <ar! dac-am *ost %ioara ta cea mare! Pădurea mea! ascunde-mă ad.3u(ăciune entru 1 <ecembrie Ne iartă! <oamne! ura şi (.nde#e nouă! 0ia#a noastră dă-ne-o nouă& Adrian Păunescu . $n tru ul de ar(ila& <ă-ne tara iar $n #ară! <ă-ne dre tul să ne doară! <ă-ne mama! dă-ne tata! Că ni s-au *urat odată& <ă-ne *rate! dă-ne sora! Ce din lan#uri 'e im loră "i! $ntr-o bl.ine din im ort! C.o.3u(ăciune Către Pădure Pădurea mea! rimeşte-mă la tine! Ca e-un sicriu ce %rea să intre iar 6n *ostul trunc.nc& Adrian Păunescu .n( Aceasta aşc.nd bietul om s-a răbuşit sub re#uri şi su*letul $n el e-a roa e mort& Ne-am des ăr#it $n triburi şi $n secte! $n cluburi! $n artide şi $n (ăşti! iubirile directe sunt sus ecte& <oreşti succesH 6n%a#ă să urăşti& <uşmanii nu uteau să ne condamne! cum noi! e noi! ne-am condamnat la rău! de ce să mai %enim la Alba! <oamne! c.

arul unui (est ostum! Mai c.n(e <e dorul 'arii Mari! ierdute-n %eci şi-n clo ote e trea) acelaşi s.ntă sărbătoare! $n care to#i să ne-adunăm aici! "i ne e dor de 3om.2ă Ne Iubim Pe #ărmul Mării Ne(re 2ă ne iubim e #ărmul Mării Ne(re .ine de o(rada Eace#i tancuri su%enire-n tim 0ă ro un un ordin nou de lu tă 2ă ne iub>m& Adrian Păunescu .n(e şi-aceiasi oc.istă şi <umne)eu tot ocu at a *ost& Cu (ro.eamă-ne! mai rabdă-ne la Alba şi să mai $ncercăm măcar acum& Adrian Păunescu .otiş e tăl i şi bruma-n (ene! să-n%in(i un %ec.i şi tra(ic .nta doctor Iacob salmi& "i ne e dor de-o s*.i im eriali sunt reci& "i nu-i /milian la catedrală! 4)ur atorii lui lucrea)ă calmi! Nici umbrele din somn nu se mai scoală! nici nu mai c."i! totuşi! Alba-Iulia e1ista! "i! totuşi! cine%a i-a dat un rost şi-a *ost şi-atunci ornire anar.2ă Ne Iubim <umnea%oastră! dra(i ci%ili din lume! 4rmări#i de moarte unanim 0ă ro un o nouă strate(ie 2ă ne iubim& <ra(ostea e calea contra mor#ii <ra(ostea e un atac sublim 0ă ro un o nouă strate(ie 2ă ne iubim& 2ă ne iubim! să ne iubim 2ă terminăm al mor#ii .andica şi! $n onoarea Albei A usene! 2ă-#i sco#i căciulă dacică din ca & 2e aude Casarabia cum l.aos 2ă ne iubim! să ne iubim 6ndră(osti#i e loc re aos& Eace#i tunul c.nia Mare "i am rămas $n(ro)itor de mici& <ar! <oamne! une--i e cetate tal ă! mai dă-ne .

i $n *ata marii 2ă nu s un ca-n(enunc.> $n *a#a ta& Adrian Păunescu .Ca două *ra(ede *ierbin#i statui 2ă *im $nt.n(elui din noi& 2ă ne iubim .nt& .2ă *ie ace 6n lume5 2ă *ie .i noti)a#i de luna Cutreiera#i de-al %aselor tan(a+ "i să ne %iscolească $m reuna Ninsorile de sare e obra+i& 2ă ne iubim! a(ina mea atee Iubito! marea seamănă cu noi 2untem un <umne)eu şi-o <umne)ee C.nt& "i ale lumii (u%erne 2ă ştie bine-a discerne! Ne%oia %ie#ii eterne! 2ă *ie ace! ace! ace e Păm.ine e masa "i to#i ai casei acasă "i (r.e A omenirii noi ce $ncă nu-i& 2ă ne iubim c.ema#i să-ncea ă lumea de la doi& 2ă ne iubim e #ărmul Mării Ne(re Pe unde trec e a%ele călări 2ă cură#ăm $ntrea(a lume %ec.nda lumină! "i nu rac.ete-n (rădina! <oar %esti *rumoase să %ină! 2ă *ie ace! ace! ace e Păm.u-n bra)da să iasă 2ă *ie ace! ace! ace e Păm.t ne $ntreabă %alul Ce e cu noi! ce suntem şi ce %rem Noi să-i răs undem cu*unda#i cu malul Ce%a-ntre ru(ăciune şi blestem& Ca un barbar ce #ine o tana(ră Aşa suntem e-acest nisi noi doi "i stelele ce cad $n Marea Nea(ră 3idică %alul s.e 6n *lu1ul şi re*lu1ul noii mari& 2ă ne iubim etern! noi! ro%i)orii! Cum niciodată! %alul nu %a sta /u s un că $n(enunc.nt& 2ă *ie-o bl.ia clasică erec.

nt Adrian Păunescu .otăr.2alubritate "i noi aşa ne-am $n%ă#at! 2ă *im salubri şi cumin#i! 2ă *acem! )i de )i! curat! "i de (unoi şi de ărin#i& Acum! c.t %ia#a-n noi nu e moartă! 2ă stăm cu to#ii de (ardă 2ă *ie ace! ace! ace e Păm.tea de)astre! 7 cer durerile noastre! 2ă *ie ace! ace! ace e Păm.nt& 2ub )buciumatele astre! <estul cu-at.nt e tatăl meu! Acest morm.nt& <estul cu traiul de c.Ca *ocul rău să nu ardă! C.nt e mama mea& /u ort sti(matul marii %ini "i semnul marelui ăcat! Că! $n ăm.nd o *i să mor Asemeni mă %or le ăda& Ca o (rămadă de (unoi .ine "i entru )iua de m.ine! 2 re de)%oltare "i .nt Miniştrii lumii să n-asculte <e interese oculte! Ci de %oin#ele multe! 2ă *ie ace! ace! ace e Păm.nd este cel mai (reu! Mă mir că $ncă ot stri(a@ Acest morm.nt! ca e străini! I-am dus şi-acolo i-am lăsat& /u carne sunt din carnea lor /i carne sunt $n carnea mea! Atuncea c.ine 2ă *ie ace! ace! ace e Păm.t ce se %ede! 2ă *ie ace! ace! ace e Păm.nt& <e-o ace drea tă mi-e sete! Plenara-ntre(ii lanete! A .

i& Ci%ili)a#ie de soi 6n cel mai ordinar limba+! 2alubritate şi (unoi "i +a%re la ecarisa+& =unoi %oi *i! cur.i! 2unt aruncate dintre noi! Aceste tra(ice erec.ni )iua să urce iar! m.nt.nt e tatăl meu! Acest morm.nsul& 2ară e deal! arte din noa tea eternă! sară e deal! ca ul se-a leacă e ernă! sară e deal! totul deodată $n%ie! sară e deal! mu)ica din oe)ie& Caii $n a us asc ma(netismul c.n(eri! oamenii sunt umbre tăcute de $n(eri! nimeni aici le(ea cerească n-o calca! su*letu-n lo ! tru ul se-a leacă $n salca& 2-a au)it de este uli#i o %este! 4n nou născut %iu $ntr-o iesle mai este! lemne de *oc! oarbe căru#e mai căra! ultim sărut! ca o ecete de ceară& Misticul sat lunecă $n ru(ăciune! Nimeni nimic! $ns re ăm.t se oate săra e deal! cea mai de re# dintre toate& "i să ri%im cerul cu tra(ice stele! care mai ia *orma oruncilor (rele! oamenii trec! nici nu %om şti unde leacă! iar du ă ei se mai aude o toacă& .n(ă clo otni#a arsă! cade-n *.indiei! omului bun! casa uternică *ie-i! Noi $ntre noi să mai (ustăm c.nt e mama mea& Adrian Păunescu .aine %ec.nt nu mai s une! toate se-ntorc ireductibil s re ceruri! *lorile #in si ete de ade%ăruri& Iarăşi amur(! dan(ătul arcă re%arsă! cucii dis ar l.ine& 6n cimitir! oile nu mai asc iarba! mieii o asc! o*ta din ei este oarbă! ne%ino%a#i! anii sencarca de %ină cum ne-atin(! *iin#ele cum le declina& 2ară e deal seamănă cel mai ades cu sară e deal cum o scria /minescu 2ară e deal e şi-aici cum şi-ntr-$nsul! sară e deal! *etişi).nd şi eu! Co iii mă %or mătura! Acest morm.2ară Pe <eal Iese amur( dintr-o bătaie de clo ot caii cule( iarba din ultimul tro ot! ăsări adorm dacă amur(ul le-atin(e! sus la i)%or! sus la ob.rşie! nin(e& Case cu rind su*letul )ilnicei *r.ndu-ne l.ine! $n amintiri satul miroase a ."i ca un coş de .

ndu-si-l %eşnic& 2ară e deal! c.ăulituri $şi arunca! *e#ele mari (ru se $ntorc de la lunca& Poartă $n s.r(uri ai $n stea( "i ce oşirca $#i balteste-n s.u sc.r)iu se arată! odul e r.t dintr-un s*eşnic! cade e om! arca-ntru .na-n *uior $n turbioane se lea(ă! creşte-n do%leci dor de săm.n) care moare! su*let din el! ca şi o seară a are& <ulce-albastrui cauta su*let de ia ă! ea nu mai e! alta %a şti să-l $ncea ă! ultimi co ii stri(a e uli#a noastră! bl.nd $n (rădină! nişte .n(e-un co il! sau arcă latra un c.nd noi to#i %om murmura ce ne doare! tu să ne dai o creştineasca iertare! sară e deal! nu a murit idealul! 2untem aici@ 7amenii& 2ara& "i <ealul& Adrian Păunescu .ni dorul de-o m.ie şi se $ndoaie! mustele bat! semn de-nnorare şi loaie& ?.r#.nde bunici $i $nso#esc din *ereastră& 2ară e deal! cum ănă sinea nu-şi strica! sară e deal e ca un du.4rmele lor sunt sau co iii sau munca! $ntr-un temei lasa $ntrea(a orunca! sară e deal nu e dec.na bărbata! cei căuta#i mult mai t.na cu-o mică lumină ai să şi sim#i %re+uri cresc.nii din Co%asna şi 8ar(.ni de-o %eşnicie lucrea)ă! rintre co ii )(omotul lor isca (roa)a& <acă $ntin)i m. de bunica! *ruct )emuit $m răştiat e tot locul! coacem orumb! unde ai noştri *ac *ocul& 2ară e deal! dulce %.nare de %ara! a)i nici un om nu are dre tul să moară! sară e deal! *um dobor.t un amestic de *abulos! de nebunesc şi domestic& Diua s-a stins! )eama de )ar)ara crudă! ti a (u)(ani! cine-are tim să-i audă! carii bătr.n(e! =u%ern al inani#iei! betea(! <e nu au)i Ardealul care l.ne a *ume(a bice! Cei ede si#i! nu au cura+ul s-o strice! toate răm.n! recum au *ost $n natură! starea de om trece s re starea cea ură& 2ară e deal! s une că asta ni-i rostul! să o numim su*let din su*letul nostru! sară e deal! su*letul mare al lumii! sară e deal! oc.ine& Plaurii mor#i! cresc dintr-o a ă uitată! s*in#i $n#ele #i celor cumin#i li se-arata! sară e deal! uite un m.niei Ce sorco%a şi t.2crisoare către (u%ernul 3om.ine! l.n(eH 'u nu-n#ele(i coşmarul %ie#ii lor Că sunt abu)uri cu nemiluita "i că n-au cui să-i ceară a+utor 3om.itaH .n#ă $ntrea(a! arcă de ieri luna rasare-ns re m.ii $n lacrimi ai mumii& Iar c.ndari! .

nii din Ardeal! =u%ern murdar de ro ria trădare5 Adrian Păunescu .ni! Ca#i temenele la 6nalta Poarta! & Persecuta#i! doar *iindcă sunt rom.niei su*erinde& "i lasă-ne5 <is ari $n mod brutal! /liberea)ă! cu (răbire mare! <e boala ta! rom.nta .<e ro ria ta #ară te *ereşti "i im osibil s-o conduci $#i este! Că ai a+uns să *ii! la Cucureşti! =u%ernul unei alte Cuda este& ?a noi acasă! al#ii sunt stă ."i totuşi %ine toamna / $ncă %erde iarbă e coline "i )ilele nu s-au scurtat de tot "i cine%a cu-n sac 6n s ate %ine <e sus din mun#i ca de la un com lot& Porumbul are $ncă din#i de la te Albinele se-n(reunea)a-n )bor 0ăratec loua 6n *iecare noa te "i (reierii mai c.t din oduri Iubirile n-au cobor.nii din Ardeal nu te mai iartă& =u%ern de indi(o şi din mancur#i! 'e blestema! desco erindu-#i %ina! Ceilal#i rom.o#i! Ce-şi +e*uieşte ro ria coli%a& =u%ern *ără de #ară! une unct Acestei *ra)e care te cu rinde "i-n(roa a idealul tău de*unct 6n (roa a 3om.ndu#i la alte Cur#i! 6n Casarabia şi Cuco%ina& =u%ern al 3om.nă mor& Co+oacele n-au cobor.ni! 3om.ni! %.niei! surdomut! /şti lin de ăcăleli şi lin de *umuri! <ar clo ote de moarte au bătut Pentru acest o or a+uns e drumuri& Ca-ntr-un coşmar! te caut şi te stri(! 2ă nu mai tot suceşti cu#itu-n rana! Prin lan#uri şi rin *oame şi rin *ri(! 6ns.t din %is 2e coc (utui 6n *oarte multe moduri A le muşca e $ncă inter)is& 6n clăi de *an miroase a *oc de *loare Cerboaicele nu cauta mascul .nd condi#ia umană& 'u eşti $n stare să ne-ntorci e to#i ?a cea dint.i Comună Primiti%ă! 2ă *im un neam de criminali şi .n(er.

m şer%etul $l a asa N-am ne%oie nici de două lin(uri <oamne! cina oamenilor sin(uri& =ust şi eu 6n cli e lun(i de %e(.nd F3ăm.2in(ur! *ără nimeni Eerească <umne)eu! dacă mai oate! Pe *iecare! de sin(urătate! Acesta-mi are lucrul cel mai (reu! *erească-mă de mine <umne)eu& Eerească-mă noroiul de noroaie! Eerească-mă louandul nor .nă la nunta tim destul& "i totuşi %ine toamna şi totuşi %ine toamna "i tu o ştii şi o $n(.2in(urătate 0ă ro un un tratament ur(ent "i s-a%e#i $ncredere %ă ro( C.i5G! Cat sunt de sin(ur la ersoana-ntai& Adrian Păunescu .ni "i totuşi %ine toamna şi totuşi %ine toamna "i %ai@ suntem bătr.e 2una tele*onu-n casa (oală .e Noa tea ernei *ără de erec.n(.ni& Adrian Păunescu .de loaie! *erească-mă sin(urătatea mea Că sin(ur să mă nărui e odea& "i (ura să-mi aud cum mila cere! 0reunor aşi din %reo a ro iere! "i! *ără nimeni! să mă stin( 6n (las! e lume c.t de sin(ur sunt e-acest ăm.nt! ca nimeni nu %a şti dacă mai sunt& Adrian Păunescu .6n aburii de %i*or cerul moare Mai este .2in(ular 6ncerc un (est! un +alnic $nce ut! <e la ersoana-a doua să te mut! Aş %rea să te trans*er şi să dis ar Către ersoana-a treia sin(ular& Căci eu cu tine nu mai ot %orbi! 2-au adunat rea multe ine #ii! A-#i mai rosti orecla nu mai ot! <e a)i eşti ea! te-ai de ărta de tot& "i nişte e1 lica#ii B tuturor@ /u entru ea aş *i utut să mor! Pe unde mer(! $mi amintesc de ea! Nu ot s-o uit! orice s-ar $nt.m la& N-am dre tul să o stri( l.nd nu e un alt medicament ?ua#i sin(urătatea ca e un dro(& Ceaiul abureşte trist e masa 4n tac.t de sin(ur am rămas& At.

ntul de toamna lo%eşte 6n *irma acestui co il& <ar .ai să ri%im cum se cade At.t din toate mă omoară I)olarea meselor de seara "i măcar la una dintre cine <umne)eu să bea un ceai cu mine& Adrian Păunescu .n#a bolna%ă de sine 6n bra)da se-aşea)ă umil! "i %.<oamna mă ierta#i dar e (reşeală& Cat de dra(a-mi eşti sin(urătate 'u mi-eşti ceam mă dra(a dintre toate ?acrimă 6n oc.ai să ri%im omeneşte Pră ădul ca ultimul nord! <ar rea)ama-#i ca ul de mine "i .nt& ?a ora cortinelor ru te "i-a no #ilor lun(i de la nord! Pră ădul! el sin(ur! %orbeşte! "i-a oi tot el nu e de-acord& 2ăm.ai $m reună e od& .t se oate %edea! Pră ădul din *run)ele toamnei! Pră ădul din inima mea& Căci noi! *ără *run)ele-acestea! Ce astă)i din nou nu mai sunt! Ca asărea *ără de ene! Aşa am rămas e ăm.t c.2in(uri <ar .iul dintre a e Căci nici umbra mea nu mai $nca e& 'u sin(urătatea mea curata 'otQnce e cu a *ost o dată Cu durerea ta $mi este bine Nu ştiu ce m-aş *ace *ără tine& Cu triste#e le trăiesc e toate <ar mai dra(a-mi eşti sin(urătate Cat de necesară $mi eşti tu mie Nu te-aş da e nici o sindro*ie& <oar at.

2in(uri şi to#i 2*.Im resia nu are utere 2ă treacă din sim#uri 6n (rai! "i iată de ce suntem sin(uri Noi doi şi erec.2unt un om liber 2unt 4n om liber Adică Nu-i este nimănui Milă de mine& Nu mi-am dorit Această libertate <ar o ăstre) "i mă laud cu ea& 2unt 4n om liber! Nu ermit nimănui 2ă-i *ie milă de mine "i sunt "i mai liber dec.u nemilos Mă %a s ar(e-n bucă#i! 2tarea mea o-n#ele(! <ar şi tu seama da-#i& .rşim mi)eria! $nce em cri)a! Puteam trăi şi noi cum se cu%ine! "i omenirii-ntre(i nu-i este bine! Petrodolari lătesc e Mona ?isa! Ne-am dus mi)eria cu demnitate! Eără maşini! *ără curent la ri)e! N-a%eam nimic c.ine! Iar la durere tot e noi ne doare& Adrian Păunescu .nd lumea a%ea de toate! A)i su ortam cu ea aceleaşi cri)e& Ne re(ătim de două)eci de %eacuri! <e *ericirea unui %eşnic m.ine! N-am cunoscut *raterne a+utoare! ?a boala noastră n-a%ea nimeni leacuri& Nu ne-a dat nimeni ace! dre turi! .ea de cai& Adrian Păunescu .t credeam@ Nici n-am cui ermite 2ă-i *ie milă de mine& Adrian Păunescu .u! Către tine mereu! Pe nimic s ri+init! <oar e su*letul meu& Acest r.2unt un od 2unt un od este r.

2unt un od este r.u incomod! 2unt un od! eşti un r.u! /şti un r.nsul tău ermanent 6l reiau şi $l ascult& "i dau arcă ecou "i %ibre) 6n alt mod! 6n icioare călcat Ca un om! ca un od& 2unt un od este r.te loi m-au tot şters& <ar tu nu eşti e mal! <ar tu nu eşti cu ei! <ar tu nu mă stri%eşti! 'u mă #ii şi mă bei& 2unt un od ridicat Peste-un r.u! 2unt un od este mers! C.t! 2unt (reoi şi sunt *i1! 2unt un od şi at.2ir <e Cocori .nturi m-au scris! C.u! sunt un od& Adrian Păunescu .t& 4nde-a uc să mă duc 2unt silit să răm.u! Pe ilonii mei trişti! Către tine mereu! 6nsă tu nu e1işti& Nu-n#ele(i că mi-e (reu! Că mi-e *ri( şi ur.te %.n Că miroase a *ier! Că miroase a *in& "i deodata-ntele( Că sunt trist 6n )adar! Pe ilonii mei trişti Mă cu rind şi tresar& 'u sim#i tot ce simt eu! Ca mai (ra%! ba mai mult! Pl.

iar eu! Astă)i nu-mi mai e at.nd conştiin#a mea o să mă c.eme& "i a oi e cruce sin(ur! iată! Mă $ntorc şi mă aşe) c.inile noastre $ntinse& Ca o in+ec#ie intra%enoasă 6ntr-un or(anism slăbit! Ca o in+ec#ie intra%enoasă <e care se ru Mu(urii! Căl#ile! M.2 ectator entu)iast M.n(era *lorile! "i s.Ca o in+ec#ie intra%enoasă Acest şir de cocori <e care #i a Mu(urii! Căl#ile! M.na mea bătută bine-n cuie Cere %oie totuşi să cobor! 2ă %ote)! cu %oia tuturor! Cum că nimenea e cruce nu e& 4rc la loc& 2ă nu a%e#i robleme! Nu doresc dec.nd %in să mi le bată! <ar lăsa#i-mi loc $n +urul meu 2ă mai ot a lauda o dată& Adrian Păunescu .n(era salciile! "i %inele noastre se-n%inetesc& Adrian Păunescu .ta drum Ce-a-nce ut acum 2 une-mi ce%a& .t şi eu să ot 2ă-mi e1ercit dre tul meu la %ot C.inile noastre $ntinse& "i s.2 une-mi ce%a5 <aca-am să te c.t de (reu! Cuiele c.em <ă-mi măcar un semn Eie şi-un blestem <in artea ta& 'otuşi nu ştiu cum Pentru-at.

inesc! Că lec şi mor şi l.ntului Pentru co iii ăm.ntului! Mă ro( cu dulcea#ă colin)ilor <e sănătatea ărin#ilor& Elorile! *lorile dalbe! Iar e lume stea(uri albe& Mă ro( cu lumina minunilor 6n amintirea străbunilor! Mă ro( cu năde+dile omului <e ec.nt& Adrian Păunescu .ta %iscol %estitor Nu oc.ilibrul atomului& Elorile! *lorile dalbe! Iar e lume stea(uri albe& Mă ro( cu utin#ă mătuşilor Contra %enirii cenuşilor! Mă ro( cu bl.ni ieşim din tot ce-a *ost& Nici ari ile )boruri nu mai ot! / numai des ăr#ire este tot "i se aude că %a *i mai (reu <ec.i mă bate %iscolul c.a M end să ne caute& .n( şi te iubesc& "i %reau să-#i dau cu acte $na oi <e)astrul $m ăr#irilor la doi! Ca să-n#ele(i şi tu ce-i cu lul *r.2tea(uri albe Mă ro( cu uterea cu%.6n noa tea des ăr#irii dintre noi Co acii cad e drum din doi $n doi! 6n oc.ii tăi mă dor! Ca tineri am intrat şi cu ce rost "i ce bătr.ii mei! ci oc.t %om *i de arte tu şi eu& <ar nu entru a-#i s une că e rău Am dat cu bul(ări mari $n (eamul tău! Ci ca să ştii! $n %iscolul c.nde#ea din *laute 4n .nt "i cum e să *ii sin(ur e ăm.inesc "i am %enit să-#i s un că te iubesc& Probabil drumul meu %a duce-n iad Mă-m iedic de o lacrimă şi cad "i iar adorm şi iar mi-e dat un %is Că biata ci*ra doi s-a sinucis& "i de at.

ncare şi co ii "i ne lace să *im %ii! Mama noastră de )ban(.rsta lor! 2al%ările nici nu mai mer(& "i! du ă tot ce-am $ndurat! C.ii5 <e(eaba %ă mira#i mereu Că nu e-n ceruri nici un s*.ntului <e sănătatea ăm.nt! Nu oate *i lumina sus! C.nii noştri mor uita#i! Pe-acelasi tra(ic aisber(! Ca! la bolna%i de %.nd mai bra%i! 'ot noi! cei ede si#i din /st! Mai de%enim o dată scla%i& "i du ă ce c-am su ortat Al rinocerilor arest! .2untem aro(an#i 2untem răi şi aro(an#i! I-ncurcam e (u%ernan#i! 0rem m.ntului& Elorile! *lorile dalbe! Iar e lume stea(uri albe& Adrian Păunescu .Elorile! *lorile dalbe! Iar e lume stea(uri albe& Mă ro( cu ecete de *ul(ere 2ă ne *erim de distru(ere! Mă ro( cu uterea cu%.nd nu-i dre tate e ăm.nd mai umili şi c.nt& Ce *el de lume ni s-a dat! 2-o tot *alsi*icam! st.n(aci! Cu milioane de bo(a#i "i miliarde de săraciH5 Măcar entru aceşti co ii 4n alt noroc să *i adus! <ar! %ai! sub cinice o%eri! /i trec rin şcoli cu re# redus& Cătr.

nd %-am ru(at să-i ocrotim! C.'ot noi lătim im o)it nou! Pe toate rănile din /st& <e libertate amă(i#i! 6n *ostul nostru la(ăr mort! A)i! nu ne duce nicăieri 4milul nostru aşa ort& Iar! dacă nem#ii s-au unit! 2*id.nd %oi i-a#i condamnat e ei ?a trăi e muc.ie de cu#itH 7 locuin#ă %-am cerut! 2-o dăm artiştilor ribe(i! .nt <e dra(ul omului cinstit& / totul numai interes "i tot aşa %a *i mereu! 7 lume *ără sens moral! Ce l-a ucis e <umne)eu& Adrian Păunescu .nd %-am ru(at a nu-i uita! N-a#i au)it şi mi-a#i răs uns Că-i o roblemă *oarte (rea& "i-am *ost ridicol stăruind "i-am $ncercat să %ă mai s un "i noi m-a#i $n%ino%ă#it "i m-a#i considerat nebun& "i eu %-am )is că nu e tim ! Că suntem nişte asa(eri! "i %oi a#i construit minciuni! Mai multe astă)i dec.r)iu C.nii! ne des artH <eocamdată n-am a*lat 4n sin(ur şe* să *i %enit! 2ă *acă bine e ăm.ndu-şi ultimul in*arct! <e ce aceiaşi ă uşari Pe noi! rom.'.t ieri& "i-acum de ce %ă bucura#i <e arta celor ce-au murit! C.

nt& Eorme) un număr! oarecare! 6ntreb reci itat de %oi! <ar ştiu ca mort e cel ce moare "i nu mai %ine $na oi& "i! %ai! de-at.nt! "i uit că a#i lecat de arte "i n-a%e#i roamin(! sub ăm.nt! / (ata casa %ie#ii lor! <ar locatarii nu mai sunt& Adrian Păunescu .nt& <e con%orbiri cu ei sunt (ata "i $n necunoscut mă )bat! 6i sun e mama şi e tata! <ar crucea suna ocu at& Au numere secrete arcă "i a aratul n-are ton! <eodată a*lu şi tresar ca Nici moartea n-are tele*on& Mi-e dor de %oi! ărin#i din moarte! Cu lacrimi bine %a cu%."i +a*ul %ostru mi-a răs uns Cu literele unei le(i& Acum! e (ata casa lor "i %-a#i utea şi %oi m.nt! Mi-e dor de tata şi de mama! <ar nu au număr! la morm.n(ă mine "i n-am ce număr să *orme)& 'răiesc! *ără s eran#ă! drama Ca neamul meu! acum! e *r.em şi-n %isuri! să %-ascult! <ar iarbă e morminte tace! Cu număr des*iin#at demult& .ndri Că da#i o casă celor mor#i! <eşi ei %-au cerut-o! %ii& '.r)iu răs uns şi i ocrit! Artiştii au a+uns ăm.ta tim $ncoace! 0ă c.'ele*on este moarte 6n lumea numelor străine! Mă simt şi eu! un străine)! Iau tele*onul l.

neste numărul la oartă! Mi-mbatr.neste numărul de tele*on& Adrian Păunescu .t de monoton! Mimbatr.neste numărul de tele*on& Ce%a! aici! roduce cărunte#e! 7 *abrică de calcar la mine-n oase %ăd "i %ine albul ei să mă $n%e#e Cum să sur.nd crucea anilor e s artă "i omul de )ă adă! ce sunt! $şi ia alton! Mi-mbatr.nă trista s-a decis să tra(ă& 4n sin(ur (est mai trebuie 6n cli a abia le(ată de un *ir sub#ire! "i ăsările lumii cu ari a Mai #in acest *run)ar 6n năruire& /-o toamnă ca o ultimă instan#ă .'ele*on $mbătr.nd o *i să mor! Am să %ă caut $n morminte! Pe-un număr de interior& Adrian Păunescu .nind 'rec anii şi se număra ca banii "i %ia#a mă aşa)ă e ru(ul ei cărunt! Cunica nu-mi mai s une nani-nani! Mă-n*ri(urea)a *iecare amănunt& "i cel ce-am *ost şi cel ce sunt se ceartă! <ar %ai şi-acest ră)boi e-at.neste numărul de tele*on& 3asuna-n mine toate ca-ntr-o sală 6n care mormăie stri(oiul unui urs "i creşte din (reşeală $n (reşeala Pede sitorul cailor ce le-am arcurs& "i dacă moartea mea nu mai e moartă / că eu $nsumi mi-am a+uns un )%on! Mimbatr.nd un an& Acum! c.nc ascunsă o m.neste numărul la oartă! Mi-mbatr.neste numărul la oartă! Mi-mbatr.'oamna ca o re%anşă 2unt to#i co acii $ncărca#i de *run)ă! muni#ia de toamna e $ntrea(ă! "i-n răbuşirea rea ad."i! dacă o să #inem minte! Probabil! c.d aliniindu-ma-n ră ăd& Cu *iecare an ce nu mă iartă! Ca $ntr-o adunare *ăcută monoton Mi-mbatr.neste numărul de tele*on& 2e adau(ă mai *iecare oră "i tele*onul sună distant şi su%eran "i arcă şi el $nsuşi mă im lora 2ă nu-l tot sc.neste numărul la oartă! Mi-mbatr.imb adău(.

i bătr.e* să mintă& 6n oc.'otuşi iubirea "i totuşi e1istă iubire "i totuşi e1istă blestem <au lumii! dau lumii de ştire Iubesc! am cura+ şi mă tem& "i totuşi e stare de %e(.ta tine restul este toamna! "i *iecare *run)ă ce coboară Ne-acu)a! ne arată! ne condamnă& Cocori şi (."i ca un anotim du a-o be#ie! "i m.e "i totuşi murim re etat "i totuşi mai cred $n erec.şte! r.ta tine micul dre t la %ară! At.ndunici şi ra#e! se duc de-aici! să nu cum%a să %adă cum noi cu toate *run)ele 6n bra#e ne re(ătim de cea dint.ni! cu lacrima etanşă! acestea toate %in de este *ire! Cum %ine toamna! cea dint.ntu-i lin de *run)e triste& "i *iecare *run)ă e o m.m lat& Preten#ii nici n-am de la lume 4n at! $ntuneric şi tu Intrăm $n amor *ără nume Eiorul că *ul(er că)u& Motoarele lumii sunt stinse 3e#ele e căi au că)ut 4n mare ustiu e cu rins e 're)eşte-le tu c-un sărut& Acum te declar <umne)ee /u $nsumi mă simt <umne)eu Continuă lumea *emeie Cu lo)i scrişi $n numele meu& A*ară roiesc $ntunerici .na trista nare c.e "i totuşi ce%a să-nt.i re%anşa a %erii c.nă! Care-a uitat de tutelarul umăr! "i ce %a *i din toate să răm.na trista s-a atins de clan#a dar s-a retras@ tră(aci utea să *ie& "i ce e cel mai trist din toate-acestea e ca a el nu oate să e1iste! C-aşa de natural s-a stins o%estea! $nc.t ăm.t sen)a#ia de scrum şi număr& At.nă <ec.e* să tra(ă şi (ura tristă n-are c.i )ă ada& 6n arbori lini de scrum e *run)a-ntrea(a ca-n nişte #e%i de arma *ără #intă şi m.nd credeam 6n nemurire& Adrian Păunescu .

e "i re lica este a ta& Poemele mele su reme! 'raite-ntre bine şi rău! Acum! s-au $ntors ca robleme! ?e-aş trece e numele tău& Mereu! $ntre %ia#ă şi moarte! Mi-a *ost şi mi-e dat să mă )bat! Iar astă)i! c.e! 'ranscrisa 6n %ersuri! c.r.nd%a! Acum $şi (ăseşte erec.ii mi-i lec e odele Cu ca ul mă s ri+in de cer! 'u eşti $n uterile mele! <eşi inc.i)i#ii te cer& Ce s un se aude aiurea! Mă-ntorc la silaba dint.nd eşti rea de arte! Abia te mai stri( su(rumat& "i nu mai dau lumii de ştire Ideea de care mă tam! Că nu mai e1ista iubire! Aşa cum e1istă blestem& N-am cum să acce t ca! din toate! 3ăm.Aici suntem noi luminoşi 2e ceartă-ntre ele biserici Eăc.nd eşti tristă 'riste#ea! de *a t! e a ta& =enunc.ndu-şi acelaşi re roş& "i tu şi iubirea e1istă "i moartea e1istă $n ea 6mi lace mai mult c.t .i! Pră%al este #ine ădurea@ Adio! adică răm.'otuşi iubirea este blestem 7bsesia mea des re tine 3enaşte! 6n mine! acum "i iarăşi e rău şi e bine "i toate se a*la e drum& 7 clasică dra(oste %ec.ne doar )borul t.i& "i totuşi e1istă iubire "i totuşi e1istă blestem <au lumii! dau lumii de ştire Iubesc! am cura+ şi mă tem& Adrian Păunescu .

t rău şi ur.nă %ara %iitoare! 2e (ăsea un loc 6n lume! 'otuşi! entru *iecare& 'e-a into1icat *er%oarea Că răm.i de-a căsnicia Ce %oiai să-#i dea un nume! Jalnică i ocri)ie! Cună de-aratat la lume& 'oate e1 licate bine! 6ntr-o lo(ică aleasă! Cum că $l redai e tata Ee#ei sale de acasă& Poate că santa+u-acesta! Cu %alori sentimentale! Are şi-o realitate! Poate c-o trăieşti cu +ale& Iarna $n%ră+birii noastre 'e-a (onit rin nerăbdare N-ai a%ut nici ner%i! nici aer! P.'ra(ică nerăbdare <ac-ai *i a%ut răbdare P.t& 0in %ersuri stră%ec.nă %ara %iitoare& Cei din +urul meu! acasă! Ce să *acă şi să s ună! Mai ne*erici#i ca-n %remea 0ie#ii noastre $m reunăH .i nele(itima "i-ai $n*ă tuit cu %oia 2inucidere şi crima& Ai ucis iubirea noastră! 7rdinar! ca e-o insectă! Car era de luminoasă! Cat era de im er*ectă& Joc stră%ec.i să-mi ins ire Poemul cel nou ce $l c.em "i totuşi e1ista iubire! 6n %eci! este orice blestem& Adrian Păunescu ."i *a tul că nu se mai oate Iubi dec.

nd $#i şedeam lo(odnic& <ar %in ştirile de seara "i le(endele com acte! Că te doare totuşi %.'.nd co ii! Mame deşte te cu m.r(& Aici sunt mame ce %.'rei minus unu 2train mi-e e %eci orice *el de con*ort! <in oricare bombă m-atin(e o sc.r( de scla%i 8ai! %ino lume! %ino să %e)i! 0ino să cum eri! %ino să %in)i 'itluri! o%esti şi bătr.n( triste#ea destinului 'ău& Cu 'ine %orbesc .nd aş cădea Colna% Ca%aler de Neant şi Adio& Adrian Păunescu .rsta "i iubirea *ără acte& Ca să %ăd c-atat de mare "i dramatic #i-a *ost dorul! Că mi-ai scris ră%aşul ultim Eolosind calculatorul& "i ce sim lu erau toate! Pentru to#i şi *iecare! <acă mai a%eai răbdare P.Mult mai bun şi mult mai tandru! Mult mai luminos şi rodnic! 6i eram co ilei mele! Pe c.ni su*erin)i! aur! biciuşti! biciclete! cire)i& "i! mai ales! %ino lume cu s.i+ă! 0ai! s.r(! Pri%ind cu mila co iii sua%i! 8aide#i cu to#ii la comer#ul de scla%i şi onora#i al co iilor t.o.inile reci! Care $n cinicul %eac două)eci .nă %ara %iitoare& Adrian Păunescu .otind des re /A! 2untem mioriticul! tra(icul trio& Cu tine *iind! e ea n-o %oi ri%i-o! <ar *i-%a de-a ururi 6n inima mea& "i oate că eu mai cur.n(ele meu amur(eşte de (ri+ă! Coroana de lacrimi e *runtea mea ort& Părerea de bine-i ărere de rău "i %oie nu dau min#ii mele să s ere! Albinele-aduc şi otra%a şi miere! Cu /a l.

am Care tra(e (reu un car de s ini "i am să mer( la t.n(em am.4ltima )i <acă %ei %oi Cea din urmă )i 2ă o trăim măcar e ea *rumos& 2ă lecăm 6n mun#i 4nde nu sunt un#i 4nde mer( şi %ulturii e +os& 2ă a%em nişte %in 2ă dormim u#in 2ub aneste)ii de ca%ernet /u să te ascult "i tu să taci mult 2ă ne de anam %ia#a $ncet& <u ă at.tea am Ca un cal 6n .ită#i de sentiment Piesa noastră 6n doi 0a a%ea a oi 4n t.na ultimul atu& 'rec la su*erin)i Murmur 6n o(lin)i ?a adio la adio tu& .nd cu s.ndoi ca nişte roşti& Poate că-s nai% <ar te mai culti% 6n Antic.a M-end& /ram numai doi Dilnic numai noi <rum nici $nainte nicRna oi Cum s-a $nt.m lat <e s-a adunat "i e toată lumea $ntre noi& 3ăni at.nă-n %eacul de %eci! ca-ntr-un obor entru %ite! co ii& Adrian Păunescu .r)iu )adarnic .r( "i am să $mi %.imb 'otuşi trebuia să mă cunoşti "i la ca de )i Pentru a s*.ta tim Nu ot să mă sc.rşi Pl.r( 'oate rănile la ca de tim & Ne min#im mereu 4nul tu sau eu Are 6n m.2e rico sesc! nu s-ar mai rico si! ne(ustorind .

m la şi $n noi! curent şi sar ci%ili)a#ii e *ereastră! Pe c.nd milioane de c.nd! entru ce-a *ost& Aceasta e o lume nebunească! Pe care noi n-o mai utem sal%a! Menită şi să scadă şi să crească! Purt.ia#i sub cer "i! %ai! ăm.nd rinci iul rasti(nirii-n ea& .m la şi-n a*ară noastră Cum se $nt.na Care-şi resoarbe $n(erii stri%i#i& 2e răbuşeşte ultimul or(oliu! A%erea nu mai are nici un rost! C.ite! os italier& 2e cra ă-n doua iatră canibală! Ca să măn.Nu se mai aud Păsări de la sud 4n curent olar le străbătu Ca-ntr-un trist .ntul nu ne mai su orta "i ne $n(.n) şi! sub cum lita cerului ra*ala! 7ceanele au i)bucnit $n l.nd se s ar(e 'L ara-Continent& Nimic din tot ce e n-o să răm.nce oameni %ii! la r.alou 6#i rostesc din nou ?a adio la adio tu& Ce a *ost a *ost Ce %a *i %a *i 4ite că a %enit 4ltima )i& Adrian Păunescu .n(.ine)i $n doliu 2e recule(! l.4manitate sub escortă 2untem umanitatea sub escortă! Mărşăluim $n(enunc.nă! Com utere! maşini şi sateli#i! 6ntr-o secundă totul e #ăr.ns& "i $ntre tim ne-ntemeiem e ura! Ne urmărim! ca să ne *acem rău! 0enin uni%ersal $n stare ură "i *iecare cu a ortul său& Clădim ci%ili)a#ii aro(ante! Ca semn că nu ne asă de nimic! "i brusc %ulcanii o ornesc e ante "i orice lider rede%ine mic& Ce%a se-nt.

nd cu re#urile astea! na mai a%ut bani şi l-a *urat& 'otuşi c.alucinanta <in creier ni se stin(e entru %eci& C.et de biscui#i& /a de acolo $şi cum ără sărmana! ie*tin alimentul re*erat P.4n (.nd%a! %reun (reier dacă o să oată! 0a mai c.Pe-aici! rin %alea noastră *ără milă! Pro(resul se lăteşte rin re(res "i %anitatea se trans*orma-n mila! Ne naştem des ca să murim mai des& "i ca $ntr-o demonică risi a! Cu bine şi cu rău! $n terci e(al! Păm.na ce-a *urat de *oame un banal ac.ntul ne $n(.nd rimele ninsori or să se cearnă! Atunci %a *i mai (reu de cei leca#i! Atunci să c.nă c.nd de iarna C.n#i este al %ie#ii )at! Atunci să-#i *luturi bra#ul este iarnă& Prin lume numai oameni de )ă adă! 4n *oc din %atră st$nilor să smul(i şi! cu uterea dis erării dulci! 2ă-l laşi deasu ra s a#iului să cadă& 2e %or aşterne $ntre noi %ecernii! <in clo ote cadea-%or c.t de rea eşti soro lume! Ce cum lit s ectacol $#i ermi#i <acă s-a a+uns să moară oameni .4n ac.ite $ntr-o cli ă "i! iată! ce e mal de%ine %al& 2e anulea)ă ura şi iubire! Culorile se răbuşesc $n iad! "i! brusc! maternită#i şi cimitire 6n (ro ni#e necunoscute cad& 2untem umanitatea condamnată 2ă-ndure cald şi rece! *el de *el! 0in cu dob.iciuri mari! Atunci %ise)! *rumosa! să a ari ?a marile instante ale iernii& "i-a oi să nin(ă mult ca-n *ra#ii =rimm şi sub )a e)i de bron) să ne iubim& Adrian Păunescu .nta este ustiu! cri-cri! <es re o lume care-a *ost odată! 7! biata noastră lume scu*undată! 7 lume care nu mai oate *i& Adrian Păunescu .et de biscui#i Nu ştiu dacă a#i a*lat cu to#ii! oamenii milosti%i şi $nstări#i <e bătr.nda notele de lată "i nu mai sunt instante de a el& Ce lume! ca o tra(ică amanta! Asasinata de instante reci! "i amintirea ei .

et de biscuit Adrian Păunescu .rlit s re-o nuntaH Contrastele şi aşa $mi %in rea bine şi lus şi minus )ac mereu 6n mine& <e ce $m re+urare literară 2unt s eriat de nu trimit şi-a*ară! A*ară din *iin#a mea nebună! 4n dublu semn de soare şi de lunaH <e ce nu aş *i un %a(abond de (ală "i -un crin m.Pentru un ac.e! Cu ce durere-a lumii sunt erec.nd străin Nici n-au a ucat s-o controle)e! că s-a şi redat că $ntr-un +oc "i $nnebunită de durere a că)ut şi a murit e loc& 'otuşi c.ncă a lecată e .et de biscui#i 2-au *urat a%eri de miliarde! #ări $ntre(i au *ost *ăcute ra* Nici n-ar *i mai otri%ită si(la dec.nd utre)iciunea e din două! 4n rim romantic $ntr-o eră nouă& <e ce n-aş *i uternic c.t o ruină şi un +a* Iar acei ce le-au *urat e toată dau din ca ro*und de)amă(i#i Că bătr.t de rea eşti soro lume! Ce cum lit s ectacol $#i ermi#i <acă s-a a+uns să moară oameni Pentru un ac.4n rim romantic <e ce nu aş *i o iatră care scrie! 7 st.t de rea eşti soro lume! Ce cum lit s ectacol $#i ermi#i <acă s-a a+uns să moară oameni Pentru un ac.rtie! 4n munte ce de %oie se $n+u(a! 4n )eu ă(.nat de o*ta se1ualăH <e ce n-aş *i! con*orm ursitei mele! Noroi e tăl i şi *runte-n mal de steleH Nu ultimul romantic dintr-o era C.et de biscui#i Nu ştia să mintă şi să *ure! a trăit 6n cinste din u#in "i-au %ă)ut-o că e s eriată! arcă o muncea un (.na a murit umila entru un ac..nd toate amur(esc şi rar mai s era! Ci c.iar rin lansu-miH <e ce m-aş tot *eri de mine $nsumiH <e ce cruci*icarea n-aş dori-o .eH <e ce n-aş *i o ne(ură căruntăH <e ce n-aş *i un dric )%.et de biscui#i& 'otuşi c.n trecut la alta ru(aH <e ce n-aş *i as rimea-nduiosataH <e ce băiatul meu nu mi-ar *i tataH Al ciu *olos m-ar tine-n %eac de %e(.

nd de a+iştea %ul(arăH /u nu ştiu dacă %oi utea %reodată 2ă *iu aşa cum *irea mi-o arată& / cli a .imeraH .rtieH <e ce n-aş scă ăra un alt +ăratec! Muşc.n(a *run#ii soarele aştea tă 2-a una luna! bl.nd! 6n t.na lui luteşte *rantaH <e ce n-aş o%esti aceste toate /u! iatra bucuriei su(rumate! /u! stanca as ră care duce (reulH <acă de ea le(a-%ă Prometeul& Eicatul lui e-al meu $mbolnă%indu-l! /l #ine *ocu-n (ura! eu colindul! <e ce să las cu%intele s-adăste Ca eu să-mi s ăl *iin#a de contrasteH /u nu sunt eu! eu nu-s de-ade%ărate! <ec.o.nd $ntinderea de alb! sălbatec! Ca un banc.rilor su reme& <e ce %ă teme#i %oi! de ce m-aş temeH <e ce cu bucurie n-aş sur.de! Cu (roa)ă el şi eu cu bucurie! Ca lui $i e mai *rică dec.et mi-e su*letul la care 2e dă o mare *oame de m.t mie! /l! care mă ucide se-ns aimanta "i bardă-n m.nd .ncă a lecată e o .otăr.alucinanta mea .aceste toate& <e ce n-aş destu a o nouă eră! 4rm.otind de ras mă a*lu tra(ic Ca neamul meu cons irati% şi dacic& Cu *ericire %ă o*tesc 6n rana /stetică! de +ert*ă su%erană& <e ce n-aş *i! cum inima mă-ndeamna! Cocor %enind 6n *iecare toamnă& Cocor lec.m lă drea tă& <e ce n-aş *i o iatră care scrie! 7 st.ncareH ?anse)! s*id.Cu un sin(ur şi e(al re*ren@ AdioH <e ce mi-ar *i ruşine de o(lindăH /u sunt o bucurie su*erindă! /u sunt asocierea curioasă <e iarbă crudă şi de *ier de coasă& 6n st.de 2 re cel care cu (roa)a-mi %a *i (.t $nlăn#uit de .nd la mie) de rimă%ară! Cocor r..).ndu-%ă! o nouă boala! Prea tristă bucurie mondială! "i .

4nde%a 6n trecut Am să lec $ntr-o )i! 6ntr-un loc neştiut! 6ntr-un munte secret! 4nde%a 6n trecut& Am să lec 6n trecut! Am să lec $ntr-o )i! 2ă a+un( c.ăituit! %oi *i cel mare! <uc.0oi *i cel .nd 6n c.e aici 'o#i ne o#ii *rumoşi! /u mă $ntorc 6n trecut! /u mă $ntorc la strămoşi& /u mă $ntorc la ai mei! 6ntr-un marş re%anşard! 2unt retraşi 6n ăduri ?.lni& "tiu şi eu că-i ciudat "i ca asii-mi sunt (rei! Către nunta din %eac A ărin#ilor mei& ?as de %e(.rca semnul de -ntrebare& Adrian Păunescu .n(ă %reascuri ce ard& Mai %orbesc des re noi "i mai mor 6n ră)boi! 2e mai mira de cei Care %in $na oi& Am să lec $ntr-o )i! Am ba(a+ul $ntre(! Am cu mine ce simt! Ce iubesc şi $n#ele(& 2unt sătul de re)ent! Nu mai %reau %iitor! <ar mă-ntorc 6n trecut Că nu %reau nici să mor& Pe un deal coroiat Cur(e mustul din teasc "i bătr.nd te naşti! 2ă te ot $nt.nii se stin( .

n(ă turmele lor& "i din rodnice nun#i! 4rcă iarbă e mun#i! 'utelarule Deu! N-ai de ce să te-ncrunti& Mai de(rabă să ui ?e(ea ta este tot! Ca strămoşi la ne o#i 2ă se $ntoarcă $not& "i! c.0eac de tăcere Am să *u( cu tine-n munte să uităm cu%.nsa& Am să *u( cu tine-n munte să uităm cu%.ntul FnuG 8ai să con+u(ăm ninsoarea şi uitarea eu şi tu 'im ul e deasu ra noastră ca o sanie să treacă& Am să *u( cu tine-n munte să uităm cu%.nd %a bate 6n mun#i 0ec.nd %or susura i)%oare a*la c-a murit m.emi 2ă %enim 6n re)ent& 2ă *im to#i re(ăti#i <e momentul solemn! C.nt! Că s-a-ntors <umne)eu! Printre-ai lui! e ăm.nt& Adrian Păunescu .ea toaca de lemn& "i un clo ot din cer 7 să dăn(ăne s*.nd %remea %a *i! Printr-un stri(at ur(ent! Pe noi to#i să ne c."i co ii se nasc& /u mă-ntorc 6n trecut! <in acest %iitor "i astorii mă iau ?.ntul F leacăG Am să *u( cu tine-n munte să uităm cu%.ntul F.nia& .ntul FdacăG Am să *u( cu tine-n munte să uităm cu%.ntul F$nsaG Am să *u( cu tine-n munte să uităm cu%.ntulG taciG Prin albastrele troiene să *im liberi şi săraci! 2ă uităm ce-nseamnă FtotuşiG! să uităm ce-nseamnă FdacăG& 2ă uităm academia! tribunalul! rimăria! 0e%eri#e *ără nume ne redea curate le(i! C.nd se %a răsti *urtuna %orba mea s-o $n#ele(i C.aiG 0ai! %om *ace re eti#ii entru iad şi entru rai& <e ecouri mari de iatră %ei *i r$sa! %ei *i l.

r)iu şi mun#ii să $n%e#e de la noi! <arul de-a trăi mai liber *ără a rosti cu%inte& 2unt sătul de %orbe! %orbe! a nimic aducătoare! 0ino să uităm cu%inte şi să $n%ă#ăm a *i! <e cu%inte *ără noimă! de sonorită#i ustii! 2ă s ălăm $ntre(a *ire! să trăim cu-ndurerare& 2ă uităm ce-nseamnă FlumeG şi Fa%ereG şi F utereG 2ă uităm cu%.ntul FdacăG! să uităm cu%.ntul meu la %oi să mai a+un(ă& Mă monitori)ea)ă a)nici minimi! <in ma1ima ro*esorului (ri+ă! 6n +urul obositei mele inimi 2ă nu mă mai a+un(ă nici o sc.ndu-l& /u %ă salut de-a dre tul cordial! <e-a dre tul cardiac! recum se ştie! 3ecunosc.<e la un cardiac! cordial <e-aicea! de e atul de s ital! Pe care mă (ăsesc de %reme lun(ă! Consider ca e-un (est ro*und moral Cu%.uri e aicea care mer( s re noi cuminte 0ino! să s ălăm $n ele ata lumii de noroi! Ca $ntr-un t.nd iubirea! *iindcă totul e tăcere& "i din ăcate oameni buni am a+uns& la ultima oe1ie a lui Adrian Păunescu Adrian Păunescu .ndul! <e nu dori#i să %ină anii (rei! 2 italul de ur(en#ă im lor.nem ai naturii! bote)a#i $n necu rins! ?a s*."i de unde .nd că atul de s ital Nu-i o alarmă! ci o (aran#ie& 0ă %ăd e to#i mai buni şi mai umani! /u $nsumi sunt mai omenos $n toate! <ă-mi! <oamne! %ia#a! $ncă nişte ani "i #ării mele minimă dre tate& 31 octombrie 2010 Cucureşti! 2 italul de 4r(en#ă& Maestre N4 '/ 07M 4I'A NICI7<A'S5 .nă unde să uităm ce mai $nseamnă 2ă răm.i+ă& Aud o ambulan#ă re%enind! Cu cine ştie ce bolna% aicea! Alarma mi se are un colind Cu care se tratea)ă cicatricea& Purta#i-%ă de (ri+ă! *ra#ii mei! Pă)i#i-%ă şi inima şi (.ntul FdaG şi-ntr-un %eac *ără cu%inte! ca doi cai *ără de să 2ă trăim tăc.rşitul toamnei lumii să ne a ucăm de nins <e Crăciun ne *ie iarăşi dor de %ară şi de toamnă& 0ai! sunt r.

2ET3"I' .