You are on page 1of 13

[Type text

]

Universitatea Romano-Americana, Facultatea de Management si Marketing, Specializarea marketing, Anul I

ANALIZA M !IULUI ! MAR" #IN$ AL FIRM I M $A IMA$

Soare Andreea $rupa %&'

......................................................Soare Andreea Universitatea romano-Americana..........IC OR-A....................................................................................................................................................................................................................... 3 PIAŢA..................................................................................................... 1 Pr m 2area.................................................................................................................................................................................................................... 52 Su6estii7....... 53 2 .......... 0 Pre"urile........ 52 8I8)IO-RA.....................................................................................................................................................................................................-.............................A)I/A &*DI()(I D* &AR+*TI....................................................................... Anul I...................................................................................5 Pre"urile practicate #e !urni$ ri............................................... Facultatea de Management si Marketing..... 2 ISTORIC..................................................3 CO................................................................................................................................................................................ % C ncuren"a.................................................................................I*..........................5 Clien"ii.............................................I/AŢI*I.............. ......................................................... $rupa %&' Cuprins Cuprins.. % &I'() D* &AR+*TI............................ Specializarea marketing............................................................................................SP*CI.........0 Pr #usele.................C)(/II 4I S(-*STII.................................................................................................................. 5 Dimensiunile si calitatea !ertei................................ 5 Cererea ....................................... 1 A................................................................................................................................................

# este finalizat re5randingul a înca trei magazine &a =ourmi în Mega Image% Minis. magazinele 8echi sunt introduse treptat într*un proces de remodelare.6are< pentru îngri-irea personala.&a =ourmi< ce cuprindea 11 supermarketuri localizate în "ucure)ti. îngri-irea locuinţei )i instrumente pentru 5ucătărie.ceastă achiziţie complementară permite companiei întărirea poziţiei de lider în "ucure)ti. Mega Image face parte din Delhaize Group.!. Ȋn următoarea perioadă 1## *1##8 Mega Image deschide c+te două noi locaţii pe an.. c+t )i o nouă 8iziune de dez8oltare. a început transformarea acestora în supermarketuri Mega Image. prin achiziţia reţelei . patru supermarketuri sunt deschise în locaţii noi în "ucure)ti% "r+nco8eanu. 'tefan cel Mare nr. unul în "ucuresti )i unul în 6onstanţa. .. în luna decem5rie. Mega Image î)i confirmă în continuare politica de e0pansiune pe piaţa de retail din 4om+nia. Mega Image continuă să se e0tindă prin deschiderea a 8 noi magazine. (( . de ani în retail. prin deschiderea a înca ( noi magazine..8.! aduce o nouă marcă proprie pe rafturile Mega Image% produsele . nr. iar în anul 1### o locaţie. Iancu de @unedoara )i &iziera A3ipera. prin care sunt modernizate )i adaptate noului stil de 8iaţă al consumatorilor.* (.1 pe piaţa locală cu un numar de 1 supermarketuri.. Ȋn urma finalizării procesului de achiziţie..8 Mega Image a mai făcut un pas important în istoria sa. Mega Image a lansat un nou concept de discount supermarket pe piaţa din 4om+nia su5 5randul . Delhaize Group. Ȋn luna martie a anului (. Anul I. e0primată în principal prin schim5area logo*ului. Specializarea marketing. Ȋn decem5rie (.. 7omis.nul (.( sunt inaugurate 1 noi locaţii. la finalul anului 1###. Ȋn acela)i timp. $rupa %&' ISTORIC Mega Image este una dintre primele reţele de supermarketuri apărute pe piaţa locala.stfel.. 1. situat în 'os... Ȋn aprilie (. ?lteniei )i Corilor... reţeaua Mega Image este preluată integral de către Delhaize Group. 4itmul de e0pansiune a fost intensificat în anul (. ulterior pachetul de acţiuni ma-or+ndu*se la !.8+nd o e0perienţă de peste 11. în 3 . nr. fiind deschise încă 1 supermarketuri în "ucuresti. >alea ?ltului. amplasat în "d.stfel.2 încep să funcţioneze )i primele ( supermarketuri în afara "ucurestiului% cel din 3loie)ti situat pe "d..# Delhaize Group realizează o nouă achiziţie complementară pe piaţa din "ucure)ti% 1 magazine aparţin+nd 3rodas @olding sunt integrate în reţeaua Mega Image. Facultatea de Management si Marketing..8 )i primul din 6onstanţa. reţeaua Mega Image a-unge la un număr de 8 supermarketuri în "ucure)ti. în perioada (. este finalizată transformarea a 1. Ȋn anul (. primul magazin fiind situat în 6omuna 1 Decem5rie. Ȋn Martie (.4ed Market<. sector (.. 3+na la finalul anului (. Delhaize Group a adus at+t o nouă identitate 8izuală companiei.1. în (. 21. . 6ompania acti8ează la finalul anului (. 4epu5licii. Ilfo8B.. /. iar un an mai tarziu..1 este deschis Mega Image 9minescu.. Ȋn luna Iunie (. "ucure)ti. 3e l+nga acestea. .. &a sf+r)itul lunii iunie (. magazine &a =ourmi în Mega Image. .Soare Andreea Universitatea romano-Americana. Ȋn luna mai a anului 1##$ a fost deschis primul supermarket Mega Image din reţea% Mega Image &izeanu.#. :e pune tot mai mult accent pe prospeţime )i calitate. retailer internaţional înfiinţat în 18 ! în "elgia ce operează pe trei continente. 4ed Market se diferenţiază pe piaţă prin costurile reduse )i simplitate. . a achiziţionat $1/ din acţiunile Mega Image. Ȋn acela)i an i)i incepe acti8itatea înca un nou magazin în "ucuresti. societate înfiinţată în "elgia în 18 !.

$ magazine A# Mega Image )i # :hopGGoB confirm+nd poziţia de cel mai dinamic comerciant în ultimii ( ani A(.# Mega Image a accelerat ritmul de e0pansiune.1. Ȋntr*un conte0t dificil. $rupa %&' cadrul comple0ului GreencitD. 3itești. . 9 . iar planurile sale de e0pansiune sunt susţinute de acti8itatea noului centru logistic de la 3ope)ti &eordeni. Mega Image a încheiat anul (.11 cu 1. Mega Image )i*a continuat planurile de e0pansiune în sud*estul ţării. în care )i*a confirmat poziţia de lider pe segmentul supermarketurilor. cu o rețea care cuprindea (.12. urm+nd la scurt timp un supermarket în 7+rgo8i)te. cu ma-oritatea magazinelor deschise în "ucure)ti )i a penetrat noi ora)e precum 3ite)ti.1. 3remiul pentru H 6ea mai 5ună :trategie de 4etail I acordat de re8ista H "usiness 4e8ieJ I a fost încă un semn de recunoa)tere a dinamismului Mega Image.# cu o reţea de $1 de magazine.. Ȋn perioada ianuarie E octom5rie Mega Image a crescut reţeaua cu 11 noi locaţii. .Soare Andreea Universitatea romano-Americana.# magazine în "ucurești.B. 6onstanța.stfel. Ȋn (. su5 mărcile Mega Image A12#B și Shop&Go A!. "rașo8. Facultatea de Management si Marketing. Mega Image era cel mai mare lanț de supermarketuri din 4om+nia. Ln aprilie (.1. su5 5randurile Mega Image )i :hop G Go. Anul I. Mega Image a a8ut un an (. a-ung+nd la finalul anului (.B c+t )i o e0traordinară e0pansiune organică AF22 magazine compuse din % F2$ magazine noi )i *( magazine închise datorită unor pro5leme în parteneriatele de locaţiiB.11B )i cresc+ndu*)i cota de piaţă at+t în "ucure)ti cat )i în restul ţării. 7+rgo8iște și alte orașe.ceastă performanţă a fost o5ţinută at+t printr*o e8oluţie poziti8ă a 8+nzărilor înregistrate în acelea)i magazine Alike for like E magazine e0istente )i în (. si (. 4ed Market a făcut primul pas în afara zonei "ucurestiului în aprilie (.stfel. prin deschiderea unui discount supermarket în 6onstanţa. 3loiești. su5 5randurile Mega Image )i 4ed Market. prin deschiderea în total a 11 noi supermarketuri. în (.11 foarte 5un.1( Mega Image continuă deschiderile de noi magazine.. Ȋn luna august intră pentru prima dată pe piaţa din "raso8 cu ( supermarketuri. Mega Image 8a continua să susţină producatorii locali pentru a pune la dispoziţia clienţilor produse specifice rom+ne)ti su5 marca proprie KGusturi 4om+ne)tiK. "u)teni )i alte localităţi mai mici. Specializarea marketing. .

în faţa concurenţei îl reprezintă furnizorul de fructe )i legume proaspete. !$/ din mărfurile asigurate sunt li8rate de furnizori importanţi precum CestlM. De asemenea. 3rocter G Gam5le @enkel. 5 . p+ine pră-ită )i uscată.stese. 3reţurile practicate mai sunt influenţate )i de calitatea furnizorilor pe piaţă Aproducător. Alapte proaspat )i produse din lapteB. . .groalim. :copul întreprinderii este constituit de contaractarea de furnizori cu o gamă di8ersificată de produse. chips*uri.B.. Specializarea marketing. 6olgate*3almoli8e.cesta este unul dintre asociaţii firmei )i este un producător intern )i importator direct Adeţine plantaţii de legume )i fructe e0oticeB.Soare Andreea Universitatea romano-Americana. 4elaţiile pe care le are furnizorul cu grupul Delhaize îi perimte să practice preţuri c+t mai reduse faţă de magazinele Mega Image. Nuadrant etc. Danone. =irst. se încearcă e8itarea cola5orării cu firme care nu respectă normele legale de igienă. e8it+ndu*se astfel mărirea artificială a preţului de intrare al produsului în magazin. $rupa %&' PIAŢA Dimensiunile si calitatea ofertei. iar faţă de restul concurenţilor practică preţuri ce8a mai mari Aacest lucru fiind posi5il deoarece furnizorul respecti8 este unul dintre cei mai importanţi de pe piaţa legumelor )i fructelorB. &oulis Afosta 7itanB producătoare de p+ine )i produse din panificaţie. alune etc. . 6omercializarea de produse strict necesare pentru satisfacerea ne8oilor curente nu impune condiţii speciale de adresare numai unui anumit segment de persoane de pe piaţă. Delta. "renac. un a8anta. "renac. . Ȋnainte de contractarea furnizorilor sunt analizate cu mare atenţie condiţiile de producere. Ifantis Aproduse din carne. Clienţii :tructura acestei categorii este di8ersificată.stfel. importator sau intermediarB. Danone. uscate si congelate* B etc. >incon. 6alitatea produselor li8rate este esenţială pentru desfă)urarea procesului de comerţ. Preţurile practicate de furnizori . :pre e0emplu. :e urmăre)te satisfacerea tuturor ne8oilor încep+nd cu un nou*născut p+nă la o persoană de 8+rsta a treia. Mega Image cola5orează în proporţie de #$/ cu producătorii interni )i importatorii direcţi încerc+nd să elimine intermediarii. Anul I.cestea sunt str+ns legate de dimensiunile comenzilor. Ci8ea. 90emple de astfel de furnizori sunt% :tar =oods * producător )i distri5uitor de dulciuri Asnacks*uri. =erma Catural. Facultatea de Management si Marketing. 6oca 6ola. preparate din carne *proaspete. 6arlsrom. depozitare )i li8rare ale produselor.

6ora. igienă.lți concurenți sunt :pringtime. . Facultatea de Management si Marketing. oferta di8ersificată și a spațiului mare care permite deplasarea ușoară cu carucioarele. îm5răcăminte etc.Soare Andreea Universitatea romano-Americana. 3rincipalul concurent este constituit de 6arrefour. :u5JaD precum și alte magazine de panificație. se mai găsesc )i specialităţi care se adresează unui segment de persoane cu gusturi rafinate Ade e0. acesta 5eneficiind de a8anta-e precum parcarea amena-ată. produsele semipreparate )i cele gata preparate. GregorDPs. Specializarea marketing. delicatese etc. 3rofi. % . Cererea Ȋn cadrul magazinelor se o5ser8ă o cerere mare pentru produsele de panificaţie. reușec să*și mențină poziția datorită gamei di8ersificate de produse. mena-. Din categoria supermarketurilor care constituie o amenințare fac parte și Gemini și =onzi care au program non*stop. electocasnice.B . 8inuri selecte. specialităţi din 5r+nzeturi franţuze)ti din grupa mucegaiuri. produse pentru întreţinere. Concurenţa Onele magazine sunt amplasate în zone puternic amenințate de concurență. $rupa %&' Magazinele sunt deschise pentru oricine dore)te să cumpere marfa en*detail de strictă necesitate. Anul I. 3e l+ngă produsele o5i)nuite. a5solut necesare. e0istența unui număr mare de case de marcat și a personalului superior numeric pregătit să răspundă între5ărilor clienților. încep+nd de la hrană. 6u toate acestea.

proiectarea )i integrarea în di8erse proporţii într*un program de marketing a 8aria5ilelor controla5ile în scopul do5+ndirii eficacităţii necesare realizării o5iecti8elor organizaţiei într*o perioadă determinată. sunt fie importate din "elgia. Facultatea de Management si Marketing.* cuprind gama de produse ecologice non alimentare.cestea sunt cele mai 5une de pe piaţa internă în ceea ce pri8e)te raportul preţ*calitate. nonfood )i fresh )i au un mare rula-. * (rodusele +are. importate din Grecia. care sunt importate din "elgia. Specializarea marketing. . 0 . * (rodusele $usturi Romanesti E produse cu specific rom+nesc * (rodusele Le . * (rodusele +. * (rodusele . 9le sunt drDfood. fie produse în ţară.u cea mai 5ună e0punere la raft )i sunt semnalizate cu etichete speciale. produse nealimentare calitati8e.ouc*er * constituie marca utilizată pentru carnea proaspată pro8enită din măcelaria proprie. . 6omercializarea acestora are mari a8anta-e% cel mai 5un adaos comercial )i reclama pe care o fac 6ompaniei Mega*Image )i Delhaize.Soare Andreea Universitatea romano-Americana. Produsele 6eea ce reprezintă principala preocupare )i totodată pro8ocare în acest plan este implementarea produselor marcă proprie. la com5inarea. de anumite firme e0clusi8e pentru Mega Image. Marca proprie Mega*Image se referă la% * (rodusele %'). * (rodusele !el*aize.io * reprezintă marca proprie pentru produsele ecologice. $rupa %&' MIX ! D" MAR#"TI$% SP"CI&IC OR%A$I'AŢI"I Mi0ul de marketing se referă la o anumită structură de eforturi de marketing. Anul I. care semnifică cele 2 $ de zile ale anului Apractic un produs pentru fiecare ziB. în special cele fresh.

1 E (2. panouri și afișe promoționale. în toate magazinele sale. la fiecare 1. Specializarea marketing. 6lienţii 8or a8ea parte de o călătorie e0traordinară în preistorie unde 8or descoperi o lume misterioasă )i nemai8ăzută. firmele prestatoare de ser8icii ce cola5orează cu firma Mega Image se clasifică în funcție de canalul media prin care se face cunoscută imaginea sau spotul pu5licitar. din care clienţii pot afla lucruri interesante despre aceste animale preistorice. 6ărţile de -oc pot fi colecţionate într*un al5um special.. Ln plus în perioada 21. pu5licitate 7>. de zeci de metri lungime. 6lienţii pot intra gratuit în posesia cărţilor de -oc la casa de marcat.(. o colecţie de cărţi de -oc. cu ce se hrăneau )i ce le făcea speciale. 6olecţia conţine o selecţie de 111 de dinozauri.. pu5licitate scrisă.. în% pu5licitate radio. Anul I. Facultatea de Management si Marketing. prin achiziţia anumitor produse participante în campanie în perioada 21..Soare Andreea Universitatea romano-Americana. de lei cheltuiţi pe un 5on în magazinele Mega Image.(. Informaţiile din al5um le sunt puse la dispoziţia clienţilor printr*o cola5orare cu muzee din -urul lumii ce au reu)it să str+ngă aceste informaţii.(. manifestații și e0poziții.12. Mega Image a lansat. $rupa %&' Preţurile 3reţurile practicate de Mega Image pretind că se numară printre cele mai mici preţuri de pe piaţă. acestea fiind afi)ate electronic în dreptul rafturilor )i actualizate periodic.1 E ( .12. 1 . cum trăiau. creaturi din cele mai di8erse de la dinozauri de un metru p+nă la cei mai temuţi.12.1. clienţii 8or primi c+te un pachet cu cărţi. Promo(area Ln ceea ce pri8ește promo8area produselor. ce au trăit cu sute de milioane de ani în urmă. su5 denumirea Q&umea Dinozaurilor<. pe 21 Ianuarie (.

: M !IUL IN# RN am.ian/0 placut0 1n magazine lipsa etic*etelor cu pre/uri poate 4i privit0 ca o politic0 de dezin4ormare de c0tre unii consumatori e7isten/a 1n ra4turi a unor produse e7pirate spa/ii 1nguste 1ntre ra4turi. $rupa %&' A$A!I'A M"DI ! I D" MAR#"TI$% (UN+# F-R# : (UN+# SLA.arilor clientilor cozile mari de la case : am. Anul I. Facultatea de Management si Marketing.iliate de deplasare cu carucioarele redus0 nu se 4ac promo/ii individualizate pe zona 1n care este plasat magazinul personalul sla.Soare Andreea Universitatea romano-Americana. rezult:nd o posi. pregatit nu reuseste sa raspunda intre.alarea anumitor produse de c0tre personal : : utilizarea unui slogan atractiv23LA MEGA IMAGE AI PRETURI DE HYPERMARKET! 3 : : : ritmul rapid de diversi4icare 5i 1nnoire a gamei de produse magazinele sunt receptiv la reclama/ii din partea clien/ilor 6e78 cutia de sugestii 5i reclama/ii de la intrarea magazinului9 : : : 3 . Specializarea marketing.

Anul I.Soare Andreea Universitatea romano-Americana. $rupa %&' 5. . Facultatea de Management si Marketing. Specializarea marketing.

$rupa %&' -(-R#UNI#.Soare Andreea Universitatea romano-Americana.locurilor la parterul c0rora sunt situate. magazinele sunt o. Specializarea marketing. mena> etc8 : nu toate punctele de des4acere au parcari amena>ate : : magazinele sunt situate 1n zone u5or accesi. 1ncep:nd de la *ran0. Facultatea de Management si Marketing.ucuresti sau la peri4eriile acestuia8 : AM NIN<. ast4el put:nd s0 apar0 neplaceri produse de inunda/ii provocate de instala/iile 1nvec*ite 5i uzate8 M !IUL =# RN : magazinele sunt disponi.ile pentru oricine dore5te s0 cumpere mar4a en-detail de strict0 necesitate. igien0. produse pentru 1ntre/inere.RI unele magazine sunt dependente de instala/iile sanitare ale .ligate s0 plateasca pre/ul din ce 1n ce mai mare al resurselor esen/iale pentru des405urarea unei activit0/i normale 55 . Anul I.ile 1ntreruperea curentului electric pe o durat0 mai mare de >um0tate de or0 poate duce la pierderi 4oarte mari la nivelul m0r4urilor ce tre.uie p0strate la o anumit0 temperatur08 : 4iind conectate la re/eaua orasului.<I : principalii 4urnizori au sediile 5i depozitele de mar40 situate 1n interiorul ora5ului .

Anul I. Specializarea marketing.Soare Andreea Universitatea romano-Americana. Facultatea de Management si Marketing. este o societate de mărime medie după mărimea capitalului social )i al numărului de lucrători )i are ca o5iect de acti8itate comercializarea mărfurilor. a8anta-ul zonelor în care sunt amplasate aceste magazine îl constituie faptul că e0istă o mare afluenţă de consumatori de toate 8+rstele )i toate categoriile sociale. fiind una dintre cele mai reprezentati8e societăţi comerciale din "ucure)ti. $rupa %&' CO$C! 'II )I S %"STII Ȋn concluzie. Mega Image. care frec8entează în mod curent aceste centre comerciale. De asemenea. mem5ră a grupului 5elgian de retail Delhaize. prin aplicarea de sancţiuni )i penalizări anga-aţilor ce nu respectă regulile de manipulare )i aran-are a mărfii amplasarea unor c+ntare în raionul fructelor )i legumelor pentru aflarea preţului e0act înainte de c+ntarirea produselor la casă calificarea personalului 52 . Su*estii+ : : : : : rearan-area mărfurilor pe raft e0ploatearea spaţiului c+t mai eficient reducerea cheltuielilor cu produsele e0pirate )i deteriorate.

$rupa %&' BIBLIOGRAFIE ???8mega-image8ro *ttp2@@???8smart4inancial8ro "otler. Ion A B. D&&E Smedescu. D&&E 53 . (*ilip A BManagementul marketinguluiC. d8 Universitara.ucurești.ucurești. d8 #eora. Facultatea de Management si Marketing.Soare Andreea Universitatea romano-Americana.azele MarketinguluiC. Anul I. . Specializarea marketing. .