You are on page 1of 24

Universitatea “Politehnica” din Timişoara, Facultatea de Mecanică Departamentul de Mecatronică, Cat.

de Geometrie Descriptivă şi Grafică Computerizată Lia DOLGA, Mihai REVENCU, Marian DĂNĂIAŢĂ, Hannelore FILIPESCU Lucrări de laborator CATIA

Tema 5 Modelarea pieselor cu perete subţire. Crearea decupajelor şi a buzunarelor prin extrudare. Generarea automată a secţiunilor
Obiective
Crearea pieselor cu perete subţire pe baza unui model solid plin, prin comanda SHELL, Prelucrarea unui buzunar sau decupaj prin comanda POCKET, Crearea unei reprezentări plane de tip secţiune pe baza unui model 3D.

Exerciţii de bază
Exerciţiul 5.1 Modelarea unui capac
Să se modeleze parametric şi bazat pe caracteristici capacul din figură. Grosimea peretelui este 2 mm. Buzunarul central prismatic este străpuns. Racordările de pe muchiile exterioare au raza de 4 mm. Să se realizeze desenul 2D al piesei pe un format A3 cu baza pe latura mare, utilizând secţiunile pentru a evidenţia configuraţia interioară.
30

Simetric

30

Simetric 80

80

Decupaj simetric pe faţă 20 Simetric 200 80 120 10

Page 1 of 24

2005-2006

Universitatea “Politehnica” din Timişoara, Facultatea de Mecanică Departamentul de Mecatronică, Cat. de Geometrie Descriptivă şi Grafică Computerizată Lia DOLGA, Mihai REVENCU, Marian DĂNĂIAŢĂ, Hannelore FILIPESCU Lucrări de laborator CATIA Ca şi concepţie generală de realizare a modelului 3D, capacul este de tip „piesa cu perete subţire”. Se va crea un model solid plin, din care se va genera în momentul potrivit o formă cu perete subţire. Strategia de modelare cuprinde următorii paşi (cu verificarea fiecărei schiţe prin analizorul de constrângeri): 1. Plan de sketch: yz

2. Simetrie faţă de axa V a planului de schiţare pentru conturul creat:

3. Constrângere dimensională a schiţei:

Page 2 of 24

2005-2006

Facultatea de Mecanică Departamentul de Mecatronică. Marian DĂNĂIAŢĂ. Rotunjirea muchiilor prin Edge Fillet (Raza de 4 mm): 8 7 10 6 4 2 3 1 15 16 11 13 9 12 5 14 6. de Geometrie Descriptivă şi Grafică Computerizată Lia DOLGA. Sketch pe faţa orizontală superioară. Extrudare simetrică faţă de planul de schiţare (Pad cu Mirrored extent): 5. Hannelore FILIPESCU Lucrări de laborator CATIA 4. Cat. cu constrângerea dreptunghiului la simetrie faţă de axa V şi respectiv axa H: Page 3 of 24 2005-2006 .Universitatea “Politehnica” din Timişoara. Mihai REVENCU.

În această etapă se va aplica modelului caracteristica de „Perete subţire”. Cat.Universitatea “Politehnica” din Timişoara. Pocket) străpuns (First Limit Type = Up to Last): 8. Pocket (meniul Insert. de Geometrie Descriptivă şi Grafică Computerizată Lia DOLGA. submeniul Dress-Up Features: Page 4 of 24 2005-2006 . Mihai REVENCU. Hannelore FILIPESCU Lucrări de laborator CATIA Simetrie pe ambele direcţii 7. prin intermediul comenzii Shell. Facultatea de Mecanică Departamentul de Mecatronică. Marian DĂNĂIAŢĂ. Sketch-Based features. comanda este accesibilă din meniul Insert.

punctaţi faţa inferioară drept faţă ce trebuie îndepărtată: 10. Facultatea de Mecanică Departamentul de Mecatronică. deschisă la partea inferioară: Page 5 of 24 2005-2006 . CATIA înlătură volumul de material delimitat de peretele definit anterior. Hannelore FILIPESCU Lucrări de laborator CATIA 9. Marian DĂNĂIAŢĂ. Mihai REVENCU. Rămane o carcasă.Universitatea “Politehnica” din Timişoara. Indicaţi grosimea peretelui ca fiind de 2 mm spre interior în raport cu suprafaţa de referinţă existentă. de Geometrie Descriptivă şi Grafică Computerizată Lia DOLGA. Cat.

apăsaţi butonul drept de mouse şi selectaţi din meniu opţiunea Deactivate: 12. Sesizaţi prezenţa unui simbol de avertizare în arborele de caracteristici: 14. dezactivaţi temporar caracteristica EdgeFillet. Muchiile rotunjite „dispar” de pe model şi acesta redobândeşte muchii drepte: 13. Skecth pe faţa orizontală laterală. Pentru a crea uşor unul din decupajele laterale. Mihai REVENCU. În acest scop. Caracteristica EdgeFillet nu a fost ştearsă. selectaţi caracteristica EdgeFillet. Marian DĂNĂIAŢĂ.Universitatea “Politehnica” din Timişoara. ci doar dezactivată. Definiţia ei s-a păstrat întocmai.1. în arborele de specificaţii. să nu mai fie aplicată modelului. Hannelore FILIPESCU Lucrări de laborator CATIA 11. astfel încât. Facultatea de Mecanică Departamentul de Mecatronică. de Geometrie Descriptivă şi Grafică Computerizată Lia DOLGA. în această stare. conform figurii următoare: Page 6 of 24 2005-2006 .1. Cat.

raza de 10 mm. Marian DĂNĂIAŢĂ. de Geometrie Descriptivă şi Grafică Computerizată Lia DOLGA. Facultatea de Mecanică Departamentul de Mecatronică. . . măsurată pe orizontală. Schiţaţi profilul şi introduceţi constrângerile următoare.echidistanţă între punctul de centru al unui arc şi muchiile liniare ale schiţei. ca în figură: . Cat. .echidistanţă între punctul de centru al unui arc şi muchiile orizontale ale feţei. Hannelore FILIPESCU Lucrări de laborator CATIA Plan de Sketch 15.dinstanţa de 60 mm între centre. Mihai REVENCU. Page 7 of 24 2005-2006 .simetrie între punctele de centru ale arcelor în raport cu axa verticală.Universitatea “Politehnica” din Timişoara. . . .tangenţă între fiecare muchie liniară şi fiecare arc (de 4 ori).muchie liniară orizontală (de 2 ori).

de Geometrie Descriptivă şi Grafică Computerizată Lia DOLGA.2) şi apelaţi comanda de oglindire (meniul Insert. Pocket străpuns: 17. Selectaţi ultima caracteristică (Pocket. Mihai REVENCU. Facultatea de Mecanică Departamentul de Mecatronică. Cat. Hannelore FILIPESCU Lucrări de laborator CATIA 16.Universitatea “Politehnica” din Timişoara. Transformation Features. CATIA crează decupajul străpuns pe faţa laterală: 18. Marian DĂNĂIAŢĂ. Mirror): Page 8 of 24 2005-2006 .

Facultatea de Mecanică Departamentul de Mecatronică. plasat pe stânga piesei: Page 9 of 24 2005-2006 . CATIA generează un decupaj simetric. Marian DĂNĂIAŢĂ. Selectaţi planul zx drept plan de oglindire (plan de simetrie pentru caracteristica rezultată în raport cu cea selectată): 20. Mihai REVENCU. de Geometrie Descriptivă şi Grafică Computerizată Lia DOLGA.Universitatea “Politehnica” din Timişoara. Hannelore FILIPESCU Lucrări de laborator CATIA 19. Cat.

Creaţi vederea din faţă prin comanda Front View. Tile Horizontally). CATIA reaplică rotunjirea muchiilor. 28. executaţi clic dreapta şi optaţi pentru Activate în meniul asociat: 22. fără a-l închide. privind piesa de jos în sus. Marian DĂNĂIAŢĂ. în conformitate cu definiţia iniţială: 23. în acest scop. pentru care alegeţi un format A3 cu baza latura mare.Universitatea “Politehnica” din Timişoara. la scara 1:2. creat după standardele ISO. 25. indicaţi faţa superioară pentru direcţia privirii şi rotiţi apoi cu manipulatorul de vederi proiecţia obţinută.1 în arborele de specificaţii. lansaţi comanda New şi optaţi pentru un desen nou (Drawing). Pentru a restabili rotunjirea muchiilor exterioare. Din meniul File. Paşii următori vor crea desenul 2D al capacului modelat. de Geometrie Descriptivă şi Grafică Computerizată Lia DOLGA. Cat. 27. Aplicaţi Feat All In şi apoi rotiţi convenabil modelul. 24. Vizualizaţi ambele ferestre (meniul Window. Mihai REVENCU. pentru o maximă vizibilitate a detaliilor de formă. Facultatea de Mecanică Departamentul de Mecatronică. Stabiliţi proprietatea de Part Number a modelului creat pe valoarea „Capac” şi salvaţi fişierul. 26. selectaţi caracteristica EdgeFillet. pentru a obţine imaginea dorită: Page 10 of 24 2005-2006 . Hannelore FILIPESCU Lucrări de laborator CATIA 21.

Mihai REVENCU. în conformitate cu modul de definire specificat în comandă. Hannelore FILIPESCU Lucrări de laborator CATIA De 2 ori succesiv 29. Facultatea de Mecanică Departamentul de Mecatronică. Marian DĂNĂIAŢĂ.Universitatea “Politehnica” din Timişoara. de Geometrie Descriptivă şi Grafică Computerizată Lia DOLGA. Ştergeţi notaţia conţinând numele şi scara proiecţiei. Page 11 of 24 2005-2006 . Cat. CATIA a generat vederea respectivă.

Mihai REVENCU. din meniul asociat butonului drept de mouse. de Geometrie Descriptivă şi Grafică Computerizată Lia DOLGA. Marian DĂNĂIAŢĂ. Facultatea de Mecanică Departamentul de Mecatronică.Universitatea “Politehnica” din Timişoara. Hannelore FILIPESCU Lucrări de laborator CATIA 30. în panoul View. Selectaţi vederea şi. Cat. stabiliţi vizualizarea marcajelor de centru (Center Line) şi dezactivaţi afişarea muchiilor de racordare (Fillets): Page 12 of 24 2005-2006 . accesaţi proprietăţile ei.

32. selectaţi succesiv: Views. Offset Section View: 33. prin punctul îngroşat afişat la cursor (fără clic. de Geometrie Descriptivă şi Grafică Computerizată Lia DOLGA. Duceţi cursorul. Facultatea de Mecanică Departamentul de Mecatronică. Următoarea proiecţie va fi o secţiune dreaptă. după planul yz al modelului. CATIA solicită pe bara de stare selectarea unui element de referinţă pentru secţiune: 34.Universitatea “Politehnica” din Timişoara. Cat. Trageţi uşor cursorul spre dreapta. pe orizontală. Sections. pentru a vizualiza configuraţia interioară. fără a selecta nimic. momentan!): 35. Mihai REVENCU. în afara ramei proiecţiei. Din meniul Insert. Hannelore FILIPESCU Lucrări de laborator CATIA 31. pe originea sistemului de coordonate. astfel încât să păstraţi alinierea (sesizaţi firul de aliniere!): Page 13 of 24 2005-2006 . până la sesizarea acesteia de către program. Marian DĂNĂIAŢĂ. prin toată piesa.

Universitatea “Politehnica” din Timişoara. Observaţi crearea simultană a planului virtual de secţionare pe model. Marian DĂNĂIAŢĂ. spre stânga. depăşind proiecţia. CATIA solicită plasarea proiecţiei pe format. Mihai REVENCU. de Geometrie Descriptivă şi Grafică Computerizată Lia DOLGA. Hannelore FILIPESCU Lucrări de laborator CATIA 36. Încheiaţi (neapărat) traseul prin dublu clic. Facultatea de Mecanică Departamentul de Mecatronică. Cat. Page 14 of 24 2005-2006 . Faceţi clic în punctul ales şi apoi duceţi cursorul pe orizontală. astfel încât să sesizaţi mai uşor pe unde va fi secţionat modelul: 37.

Cat. CATIA generează secţiunea definită prin traseul de secţionare indicat: Page 15 of 24 2005-2006 . Pentru a poziţiona secţiunea. Marian DĂNĂIAŢĂ. Hannelore FILIPESCU Lucrări de laborator CATIA 38. de Geometrie Descriptivă şi Grafică Computerizată Lia DOLGA. selectaţi prin simplu clic un punct sub proiecţia anterioară: 39.Universitatea “Politehnica” din Timişoara. Facultatea de Mecanică Departamentul de Mecatronică. Mihai REVENCU.

de Geometrie Descriptivă şi Grafică Computerizată Lia DOLGA. Creaţi în plus şi o vedere izometrică. Prin dublu clic pe notaţia asociată secţiunii. 41. din pixel în pixel: 44. Cat. şi ştergeţi notaţia asociată acesteia (denumire şi scară): Page 16 of 24 2005-2006 . cursorul se deplasează liber în spaţiul de lucru. Maximizaţi fereastra 2D. ca în figura următoare. Hannelore FILIPESCU Lucrări de laborator CATIA 40. Prin dezactivarea funcţiei Snap to Point. plasată într-o zonă liberă. modificaţi textul astfel: 42. trăgându-l cu mouse-ul pe format.Universitatea “Politehnica” din Timişoara. Mihai REVENCU. Poziţionaţi apoi textul respectiv deasupra secţiunii. Dezactivaţi funcţia Snap to Point de pe bara de instrumente Tools: 43. Facultatea de Mecanică Departamentul de Mecatronică. Marian DĂNĂIAŢĂ.

e preferabil să folosiţi comanda Save Management. indicând pentru desenul 2D numele propus: 48. Vizualizaţi prin Feat All In întregul format.CATDrawing. 47. de Geometrie Descriptivă şi Grafică Computerizată Lia DOLGA. Marian DĂNĂIAŢĂ. Salvaţi desenul sub numele Capac. Observaţi concordanţa dintre proiecţiile create pe format şi arborele de specificaţii: 46. Hannelore FILIPESCU Lucrări de laborator CATIA 45. Cat.Universitatea “Politehnica” din Timişoara. Pentru o corectă sincronizare a salvării modelului 3D şi desenului 2D. Mihai REVENCU. Închideţi ambele fişiere. Page 17 of 24 2005-2006 . Facultatea de Mecanică Departamentul de Mecatronică.

CATPart. Marian DĂNĂIAŢĂ. Dezactivarea/ activarea temporară a unei caracteristici. 2. Pe desenul 2D.5 mm aplicată spre exterior. Lucraţi pe format A3.2 Modelarea unui capac cu perete subţire şi generarea reprezentării 2D a acestuia Reconsiderând modelul „Piesă de blocare”. creaţi vederea din faţă: Page 18 of 24 2005-2006 . 4. Crearea unui model de piesă cu perete subţire pornind de la un solid plin. înlăturând faţa superioară (atenţie la aplicarea corectă a grosimilor!): 3. 1. prin raportarea la o proiecţie existentă. să se genereze un capac cu perete subţire de grosime 2. Hannelore FILIPESCU Lucrări de laborator CATIA Elemente importante aplicate în exerciţiu Utilizarea comenzii Pocket pentru extrudarea cu îndepărtare de material. la scara 2:1. Să se genereze o reprezentare 2D pe care să se evidenţieze prin secţiune configuraţia interioară a capacului. folosind o caracteristică de tip Shell. de Geometrie Descriptivă şi Grafică Computerizată Lia DOLGA. Mihai REVENCU.CATPart”. Exerciţiul 5. pentru a crea o caracteristică simetrică cu o alta existentă pe model. Editarea notaţiei ce explicitează o proiecţie. pentru a facilita generarea modelului într-un anumit pas de lucru. Aplicaţi caracteristica de tip Shell.Universitatea “Politehnica” din Timişoara. Generarea unei proiecţii 2D de tip secţiune plană cu vedere. Facultatea de Mecanică Departamentul de Mecatronică. Deschideţi fişierul Piesă de blocare. din tema a 4-a. Schimbaţi valoarea proprietăţii Part Number în „Capac2” şi salvaţi piesa sub numele „Capac2. Cat. Utilizarea comenzii Mirror.

Universitatea “Politehnica” din Timişoara. Cat. pentru definirea traseului de secţionare. de Geometrie Descriptivă şi Grafică Computerizată Lia DOLGA. Facultatea de Mecanică Departamentul de Mecatronică. în afara proiecţiei şi apoi plasaţi secţiunea în dreapta vederii din faţă: Page 19 of 24 2005-2006 . CATIA va „înţelege” intenţia de a secţiona corpul cu un plan care să treacă prin centrul elementului de formă semicilindrică şi va solicita direcţia acestuia: 7. Marian DĂNĂIAŢĂ. Executaţi un dublu clic pe verticală. La crearea secţiunii. Mihai REVENCU. Hannelore FILIPESCU Lucrări de laborator CATIA 5. selectaţi pur şi simplu muchia semicirculară exterioară: 6. în jos.

Facultatea de Mecanică Departamentul de Mecatronică. În cazul secţiunii. optaţi pentru afişarea axelor: Page 20 of 24 2005-2006 .3 Reprezentarea 2D a unei bucşe Generaţi un desen 2D adecvat pentru bucşa din problema 3. folosind secţiunea pentru a evidenţia configuraţia interioară. Mihai REVENCU.Universitatea “Politehnica” din Timişoara.CATPart). Modificaţi proprietăţile proiecţiilor. Cat. de Geometrie Descriptivă şi Grafică Computerizată Lia DOLGA. adăugaţi şi o vedere izometrică şi salvaţi ambele fişiere. Exerciţii pentru fixarea noţiunilor Exerciţiul 5. Editaţi denumirea secţiunii ca şi în problema precedentă. Marian DĂNĂIAŢĂ. Hannelore FILIPESCU Lucrări de laborator CATIA 8. astfel încât să fie marcate centrele şi să fie înlăturate muchiile de racordare rezultate din caracteristica de tip EdgeFillet.1 (fişierul Bucsa 1.

Pentru secţionare. optaţi pentru afişarea marcajelor de centru (Center line): Lansaţi comanda Offset Section View şi indicaţi traseul astfel. Pentru a indica uşor traseul secţiunii în trepte. Hannelore FILIPESCU Lucrări de laborator CATIA O posibilă soluţie este redată în continuare: Exerciţiul 5.CATPart).4 Reprezentarea 2D a plăcii de bază Generaţi un desen 2D adecvat pentru placa de bază din problema 4.3 (fişierul Placa de baza. după crearea vederii din faţă. Cat. aliniaţi-vă cu axa găurii din stânga jos.Universitatea “Politehnica” din Timişoara. de Geometrie Descriptivă şi Grafică Computerizată Lia DOLGA. Facultatea de Mecanică Departamentul de Mecatronică. având grijă să apară firul de aliniere: Page 21 of 24 2005-2006 . Mihai REVENCU. folosiţi o secţiune în trepte (detalii mai jos). Marian DĂNĂIAŢĂ. folosind secţiunea pentru a evidenţia configuraţia interioară.

Mihai REVENCU. Marian DĂNĂIAŢĂ. pe verticală.Universitatea “Politehnica” din Timişoara. Cat. pe verticala centrului: Executaţi dublu clic. trecând peste gaură şi ghidaj: Aliniaţi-vă apoi cu centrul găurii din stânga-sus şi trageţi cursorul în afara proiecţiei. pentru a încheia traseul de secţionare. plasaţi secţiunea în dreapta proiecţiei: Page 22 of 24 2005-2006 . Hannelore FILIPESCU Lucrări de laborator CATIA Punctaţi apoi prin simplu clic deasupra. Facultatea de Mecanică Departamentul de Mecatronică. de Geometrie Descriptivă şi Grafică Computerizată Lia DOLGA. deasupra.

Marian DĂNĂIAŢĂ. Cat. pe partea stângă (vezi mai jos). considerând între proiecţiile ortogonale şi o secţiune după un traseu potrivit desemnat. şi anume Length. Pentru a seta inch-ul ca unitate curentă de măsurare a lungimilor.25 inch. Dimensiunile sunt exprimate în inch. Exerciţiul 5. pentru a reprezenta complet piesa. Gabaritul este Ø3inch x1. Închideţi prin OK caseta.Universitatea “Politehnica” din Timişoara.5 Modelarea şi reprezentarea 2D a unei piese de fixare Să se modeleze parametric şi bazat pe caracteristici piesa de fixare din figură. apoi asociaţi din lista de unităţi de măsură recunoscute de CATIA inch-ul. să se genereze apoi şi reprezentarea 2D adecvată. Facultatea de Mecanică Departamentul de Mecatronică. deschideţi prin comanda Options caseta de opţiuni şi activaţi panoul General. reveniţi obligatoriu la unitatea de măsură milimetru în acelaşi mod ca mai sus! Page 23 of 24 2005-2006 . Selectaţi prima linie din tabelul de mărimi fizice afişate. Hannelore FILIPESCU Lucrări de laborator CATIA Ajustaţi notaţia secţiunii şi optaţi pentru afişarea axelor longitudinale: Adăugaţi alte proiecţii ortogonale şi o vedere izometrică. aduceţi deasupra panoul Units (ultimul dinspre dreapta). din meniul Tools. de Geometrie Descriptivă şi Grafică Computerizată Lia DOLGA. Atenţie! După rezolvarea exerciţiului. În dreapta. Mihai REVENCU.

de Geometrie Descriptivă şi Grafică Computerizată Lia DOLGA. Mihai REVENCU. Marian DĂNĂIAŢĂ.375 Page 24 of 24 2005-2006 . simetric 0.Universitatea “Politehnica” din Timişoara. Facultatea de Mecanică Departamentul de Mecatronică.5.75 0.25 0. Hannelore FILIPESCU Lucrări de laborator CATIA 0. Cat.