You are on page 1of 2

IV.

Béla uralkodása és a tatárjárás
Előzmények: II. András király halála után, fia IV. Béla lépett a trónra. IV. Béla nagybátyja III. Béla korabeli birtokrendszer visszaállítására törekedett. Arra törekedett, hogy visszaállítsa a saját hatalmának tekintélyét (pl. a bárók székeit elégette a tanácsban hogy ne tudjanak leülni mikor ő is, nem lehetett vele személyesen beszélni-csak levélben). Hozzálátott az apja által eladományozott királyi birtokok visszavételéhez. Intézkedései után az uralkodó támasz nélkül maradt. Mikor Julianus barát hírt hozott a tatár (mongol) veszedelemről, IV. Béla leállította a birtokvisszavételeket. De a bárók és a szerviensek még így sem álltak a király mellé. A tatárok elől menekülő kunok bebocsátást kértek az országba. A király nehéz helyzetbe került, hisz ha visszautasítja őket, akkor számíthat az erőszakos betörésükre, viszont ha befogadja őket akkor szembe kell nézni a kunok nomád életmódjával, ami viszályokat okozhat a kunok és a magyarok közt. IV. Béla a bebocsátás mellett döntött, hisz szükség volt a kun katonákra. Tatárjárás (1241-1242): Amikor a tatárok Kijevet is elfoglalták, IV.Béla segítséget kért, de szinte senki nem sietett a megmentésünkre. 1241-ben a tatárok három irányból törtek Magyarországra. A Vereckeihágón érkező mintegy 60 000 fős hadat Batu kán vezette. Batu kán a Vereckei-hágónál elsöpörte a magyar védőket, s akadálytalanul vonult az ország szíve felé. A magyarok megölték a kun királyt (Kötöny), ezért a kunok kivonultak az országból. Muhi közelében, 1241. április 11-én a tatárok megsemmisítő vereséget mértek a magyar hadseregre. A király nagynehezen megmenekült. Dalmáciába, Trau várába szökött. Csak a jól megerősített kővárak nyújtottak védelmet a magyaroknak. 1242 márcuisában a tatárok váratlanul kivonultak az országból. Következmények: Óriási emberveszteséget okozott (közel 20-50%) a tatárjárás. IV. Béla a népesség pótlását külföldiek behívásával oldotta meg. A peremterületekre bevándorlókat telepített: északra cseheket és lengyeleket, Erdélyben románokat. A király visszahívta a kunokat is (Nagykunság, Kiskunság), s ekkor települtek le a jászok a Jászságban. IV. Béla tartott a tatárok újabb támadásától, ezért véget vetett a korábbi politikájának, s megbékélést kereste a bárókkal. Amit a birtokvisszavételekkor elvett azt visszaadományozta, de ennek a várépítés lett a feltétele. Így minél több kővár lett az országban, ami védelmet nyújt a tatárok ellen. Hasonló okokból a király támogatta a városfejlődést, s a városok kőfallal történő megerősítését.