You are on page 1of 15

Analisis Istilah Kosa Kata Umum

Bil

Perkataan

Bidang/ Istilah

Analisis

1.

Kugiran

Muzik

Ayat : Sebahagian pengguna akan tetap

Sumber : Majalah Dewan Bahasa, Mac 2013, Bahasa Langskap m/s 13 SMS Bahasa bertajuk “

menggugurkan huruf vokalnya, misalnya kugiran ditulis kgran atau kgrn.

Penyeri Melayu Maksud : Kamus Dewan Edisi Keempat : Kugiran bermaksud kumpulan gitar rancak, popular pancaragam moden yang

pada Abad ke 21?”, karya Supyan Hussin.

2.

Kertas kerja Sumber : 2013, Bahasa Langskap m/s 13 SMS Bahasa bertajuk

Pentadbiran Perniagaan “ Politik

Ayat: Dalam erti kata lain, bagi konteks formal seperti komunikasi,

Majalah Dewan Bahasa, Mac Sains Penyeri Melayu

peperiksaan, tugasan dan penulisan kertas kerja, bahasa SMS

seharusnya dilarang penggunaannya.

pada Abad ke 21?”, karya Supyan Hussin. Maksud : Kamus Dewan Edisi Keempat : Makalah bertulis yang mengandungi perbincangan persoalan tertentu perbahasan); dan mengenai sesuatu

cadangan-cadangan untuk

(dibentangkan

jurubina. jumlah penggunaan tenaga dan bahan api. nilai eksport. grafik. yang ditulis pada skrin komputer dan telefon bimbit adalah bersifat dinamis dan boleh dikongsi pada peringkat global. minyak.3. organisasi.. imej. Sumber : Majalah “Siswazah Dewan Bahasa. pendapatan Februari 2013. Maksud : Kamus Dewan Edisi Keempat : bahan api daripada sumber semula jadi (spt arang batu. Sumber : Majalah Dewan Bahasa. dan gas asli) yang terhasil sisa-sisa daripada dan penguraian haiwan tumbuhan berjuta-juta tahun dahulu.. dan bilangan Berbahasa Kebangsaan Siapa Peduli?.bahasa SMS yang menggunakan piktograf. individu dsb yg dapat dicapai melalui Internet. bunyi dsb) tentang sesuatu institusi...... oleh Muhd Nuruddin Bashah. Bahasa Langskap m/s 15 SMS Bahasa bertajuk “ Maklumat Penyeri Melayu pada Abad ke 21?”. oleh Supyan Hussin. m/s 14 bertajuk Tidak Mahir perkapita. professional seperti jurutera. Bahan api Kejuruteraan Ayat : . 4. juruukur dan pekerja mahir. kadar pertumbuhan ekonomi. Maksud : Kamus Dewan Edisi Keempat : Dokumen elektronik pd paparan skrin komputer (biasanya mengandungi teks. . jumlah pendapatan dan pengeluaran kasar. persatuan... Skrin komputer Pendidikan Teknologi Ayat : . Mac 2013.

nilai eksport. 7. Juruukur Kejuruteraan Geografi Sumber : Majalah “Siswazah Dewan Bahasa. dan bilangan Berbahasa Kebangsaan Siapa Peduli?.. dan bilangan . professional seperti jurutera. jumlah pendapatan dan pengeluaran kasar.. dan bilangan Berbahasa Kebangsaan Siapa Peduli?. Ayat : .. jumlah pendapatan dan pengeluaran kasar... m/s 14 bertajuk Tidak Mahir perkapita. jumlah pendapatan dan pengeluaran kasar.. m/s 14 bertajuk Tidak Mahir perkapita. Jurubina Pentadbiran Perniagaan Sumber : Majalah “Siswazah Dewan Bahasa... dan menjalankan loji atau jentera yang digunakan dalam proses kimia industri. jumlah penggunaan tenaga dan bahan api. Jurutera Kejuruteraan Ayat : . Maksud : Kamus Dewan Edisi Keempat : orang yang terlatih dalam mereka. jurubina. kadar pertumbuhan ekonomi. jumlah penggunaan tenaga dan bahan api. oleh Muhd Nuruddin Bashah. kadar pertumbuhan ekonomi... Ayat : .. oleh Muhd Nuruddin Bashah. pendapatan Februari 2013.. nilai eksport.. professional seperti jurutera. juruukur dan pekerja mahir. jumlah penggunaan tenaga dan bahan api. membuat (membina). Maksud : Kamus Dewan Edisi Keempat : orang mereka yang berkelayakan bangunan untuk dan bentuk menyelia pembinaannya.5. 6. juruukur dan pekerja mahir. pendapatan Februari 2013. arkitek. Sumber : Majalah “Siswazah Dewan Bahasa. nilai eksport... kadar pertumbuhan ekonomi... pendapatan Februari 2013. m/s 14 bertajuk Tidak Mahir perkapita.. jurubina.

bagi panggung wayang . misalnya pawagam = panggung wayang gambar ditulis pwgm atau pwgam. Mac 2013. mengikut kuliah hanya menyumbang sebahagian daripada kejayaan untuk mendapat pekerjaan. professional seperti jurutera. Pawagam Sumber : Majalah Dewan Bahasa. juruukur dan pekerja mahir. 9.Berbahasa Kebangsaan Siapa Peduli?. jurubina. 8. Bahasa Langskap m/s 13 SMS Bahasa bertajuk “ Komunikasi Ayat : Sebahagian pengguna akan tetap menggugurkan huruf vokalnya. oleh Muhd Nuruddin Bashah. Penyeri Melayu pada Abad ke 21?”. m/s 12 bertajuk “Kebolehpasaran Siswazah” oleh Jeniri Amir. . ~ bahan orang yang kerjanya menganggarkan kos bahan dan buruh yang diperlukan untuk sesuatu kerja pembinaan. syarahan. Maksud : Kamus Dewan Edisi Keempat : orang yang kerjanya mengukur tanah. Maksud: Kamus Pelajar Edisi Kedua pelajaran yang diberikan secara lisan oleh pensyarah (mahaguru) di universiti atau di maktab. Kuliah Pendidikan Ayat : Sebenarnya nama institusi tempat Sumber : Majalah Pelita Bahasa. Maksud : Kamus Dewan Edisi Keempat : akronim gambar. oleh Supyan Hussin. keluaran Mac 2013.

prosesan dan penyebaran maklumat secara elektronik. Sumber : Majalah Dewan Bahasa. . Mac 2013. 15 bertajuk“ Bahasa Langskap SMS Bahasa Penyeri Melayu Maksud : Kamus Pelajar Edisi Kedua : teknologi yang berkaitan penyimpanan. oleh Supyan Hussin pemerolehan. piktograf terus mendapat tempat dalam komunikasi moden. Teknologi Teknologi Maklumat Ayat : Pada zaman era teknologi maklumat dan komunikasi kini. m/s 14.10 . dengan pem- pada Abad ke 21?”.

Analisis Kosa Kata Serumpun Bil. 1. pacaran (pasangan kekasih). pacar (kekasih). 2. pacar (kekasih). Maksud : Kamus Dewan Edisi Keempat: Jk kekasih. Kapan Sumber : Dewan Ferbuari bertajuk Perkataan Rumpun/bidang Rumpun : Indonesia Ayat : Analisis Antara contoh bahasa Indonesia yang biasa diselitkan dalam lirik lagu penyanyi Malaysia dengan alasan bahasa sastera ialah kapan (bila). berpacaran menjalin hubungan cinta atau kasih dengan teman lelaki atau wanita: dia terkejut apabila mengetahui anaknya ~ . bisa kantor (boleh). sebarang waktu: ~ boleh datang ke rumah saya. Pacar Rumpun : Indonesia Ayat : Antara contoh bahasa Indonesia yang biasa diselitkan dalam lirik lagu penyanyi Malaysia dengan alasan bahasa sastera ialah kapan (bila). (pening). sewaktu waktu. bisa kantor (boleh). (pening). pacaran (pasangan kekasih). (pejabat) pusing dan Bahasa 2013 “Nasib keluaran m/s 33 Bahasa Malaysia Melayu Mendepani Cabaran Nilai Ekonomi” oleh Ahmad Zaidi Nordin beberapa diksi lain. (pejabat) pusing dan Sumber : Dewan Ferbuari bertajuk Bahasa 2013 “Nasib keluaran m/s 33 Bahasa Malaysia Melayu Mendepani Cabaran Nilai Ekonomi” oleh Ahmad Zaidi Nordin beberapa diksi lain. Maksud : Kamus Dewan Edisi Keempat: bila-bila masa saja.

Pusing Sumber : Dewan Ferbuari bertajuk Bahasa 2013 “Nasib Rumpun : Indonesia keluaran Malaysia m/s 33 Bahasa Ayat : Antara contoh bahasa Indonesia yang biasa diselitkan dalam lirik lagu penyanyi Malaysia dengan alasan bahasa sastera ialah kapan (bila). sesuatu. gadis berkenaan dilarang ~ selagi dia menjadi anggota kumpulan penari itu. bisa kantor (boleh). 4. pusing dan Melayu Mendepani Cabaran Nilai Ekonomi” oleh Ahmad Zaidi Nordin (pejabat) beberapa diksi lain. bisa kantor (boleh). melaksanakan dapat: Saya ~ melanjutkan pelajaran saya hingga ke peringkat universiti dengan perbelanjaan sendiri. (pejabat) pusing dan Melayu Mendepani Cabaran Nilai Ekonomi” oleh Ahmad Zaidi Nordin beberapa diksi lain. berpacar-pacaran berseronokseronokan. (pening). berkasih-kasihan. . pacar (kekasih).dengan warga asing. pening: ia tidak dapat berdiri kerana ~ kepalanya. Maksud : Kamus Dewan Edisi Keempat : sakit kepala. pacar (kekasih). pacaran (pasangan kekasih). Bisa Sumber : Dewan Ferbuari bertajuk Bahasa 2013 “Nasib Rumpun : Indonesia keluaran Malaysia m/s 33 Bahasa Ayat : Antara contoh bahasa Indonesia yang biasa diselitkan dalam lirik lagu penyanyi Malaysia dengan alasan bahasa sastera ialah kapan (bila). (pening). Maksud : Kamus Pelajar Edisi Kedua : tidak ada halangannya. pacaran (pasangan kekasih). 3. dapat mampu.

manakala TBBI menjelaskan satuan kalimat terkecil sebagai yang bahasa mempunyai makna.kata atau kumpulan kata yang berhubungan dan mempunyai “Persamaan dan Perbezaan Serumpun”. pacar (kekasih). pusing dan Melayu Mendepani Cabaran Nilai Ekonomi” oleh Ahmad Zaidi Nordin (pejabat) beberapa diksi lain. Hasan Alwi. pacaran (pasangan kekasih). Bahasa m/s 29 bertajuk karya Istilah : Indonesia Malaysia Brunei Maksud : Kamus Dewan Edisi Keempat : 1. 7...5. maksud (makna) tertentu. m/s 12 Indonesia “Kebolehpasaran Malaysia Siswazah” oleh Jeniri Amir. bisa kantor (boleh). Kantor Sumber : Dewan Ferbuari bertajuk Bahasa 2013 “Nasib Rumpun : Indonesia keluaran Malaysia m/s 33 Bahasa Ayat : Antara contoh bahasa Indonesia yang biasa diselitkan dalam lirik lagu penyanyi Malaysia dengan alasan bahasa sastera ialah kapan (bila). Mac 2013. Rumpun : Pendidikan Ayat : kehidupan ketika di kampus tidak sepatutnya sekadar digunakan untuk mengikuti kuliah dan membaca buku teks sahaja sebaliknya. 6. Kalimat Sumber: Majalah Pelita Bahasa. Rumpun : Kesusasteraan Linguistik Ayat : TBD menyatakan ayat sebagai unit pengucapan paling tinggi yang memiliki makna. keluaran Mac 2013.. perkataan. (pening). ayat. Maksud : Kamus Dewan Edisi Keempat : Id ibu pejabat. Maksud : Kamus Dewan Edisi Keempat : .. 2 sesuatu yang diucapkan (dituturkan). Kampus Sumber : Majalah bertajuk Pelita Bahasa..

Berbahasa Maksud : Kamus Dewan Edisi Keempat Kebangsaan Siapa Peduli?. 8. Kuliah majikan . “Siswazah Bahasa. 10. oleh Muhd Nuruddin Bashah.kawasan serta bangunan sesebuah universiti atau institusi pengajian tinggi. Wahana Sumber : Majalah Februari bertajuk Mahir Dewan 2013. m/s 15 Tidak Kesusasteraan Rumpun : Indonesia Malaysia Ayat : Bahasa Inggeris hanya menjadi wahana interaksi antara rakyat dan kaum penghijrah dengan penjajah British sahaja. 9.

Istilah : Konteks merupakan kosa kata bahasa asing dan bahasa asalnya Inggeris dan diserap masuk ke bahasa Melayu dan penggunaannya Tergolong menjadi dalam kelaziman. Inggeris(context) Huraian : Skop.. 1. tidak keseluruhan keadaan atau latar belakang tertentu yang ada. 2. Kamus Dewan Edisi keempat : 1. karya Supyan Hussin. Perkataan Konteks Bahan : Majalah Dewan Bahasa.. Mac 2013. Bidang/ Bahasa asal Linguistik Ayat : Analisis .Analisis Istilah Kosa Kata Bahasa Asing Bil. m/s 12 bertajuk “ Bahasa SMS Penyeri Langskap Bahasa Melayu pada Abad ke 21?”.bagi menyampaikan mesej Bahasa asal : dalam konteks komunikasi tidak formal. linguistik.. kaitannya atau dapat dihubungkan dangn .. Ayat (bahagian rencana dll) yang menentukan erti atau perkataan menunjukkan (ungkapan dll) yang terkandung di dalamnya: erti perkataan ini tidak dapat disertai dipastikan kerana ~nya. aspek atau pendekatan yang digunakan oleh sesebuah organisasi untuk melaksanakan dan menjayakan projek atau program.. istilah kesusasteraan.

Mac 2013. karya Supyan Hussin. dinyatakan secara terus terang: apakah ~ kata-kata kamu itu? 3. mencari pengaruh? . kesan (kemungkinan dsb) yang terbit atau dapat ditakrif daripada sesuatu: ~ perkembangan ekonomi ini terhadap keluarga Melayu amat jelas. berimplikasi mempunyai implikasi: perhubungan antara fakta dengan teori yang ~ besar terhadap skop analisis sosiologi. mengimplikasi membuat mengimplikasikan membayangkan: adakah peristiwa ini ~ bahawa masyarakat kita begitu mudah diperalatkan untuk kepentingan pihak yang ingin implikasi. m/s 15 bertajuk “ Bahasa SMS Penyeri Langskap Bahasa Melayu pada Abad ke 21?”. Sejarah Bahasa Asal : Inggeris (implication) Huraian : Bersinonim dengan makna tersirat. dsb) yang disindirkan tetapi atau tidak dibayangkan. tujuan.sesuatu: cadangan YB Menteri ini amat wajar sekali bahasa dlm ~ perkembangan masa kini. Bahan : Majalah Dewan Bahasa. Melayu 2. Maksud : Kamus Dewan Edisi Keempat : sesuatu (maksud. Implikasi Linguistik Politik Ayat : Hal ini memberikan implikasi besar terhadap perkembangan bahasa.

dan pihak berkaitan perlulah sensitif terhadap penggunaan Sumber: Majalah Dewan Bahasa.. ketaasuban menggunakan sehingga boleh bahasa Inggeris hadnya natijah melangkaui mengundang keluaran Ferbuari 2013 m/s 32 bertajuk “Nasib Bahasa Mendepani Nilai Melayu Cabaran oleh kerana boleh merencatkan usaha untuk memartabatkan nilai agung bahasa Melayu itu dan mencabul kedaulatan bahasa Melayu tanpa kita sedari. karya Supyan Hussin.. peka. Ekonomi” Ahmad Zaidi Nordin . Mac 2013. 2 dapat menunjukkan perubahan yang sekecil-kecilnya (bkn jangka suhu. (Sensitive) Istilah : Sensitif merupakan kosa kata bahasa asing yang tergolong dalam istilah teknologi maklumat dan perubatan dan diserap ke dalam menjadi penggunaannya.3. bahasa Melayu serta kelaziman Kamus Pelajar Edisi kedua: sénsitif/ 1 mudah tersinggung (bkn perasaan). m/s 13 bertajuk “ Bahasa SMS Penyeri Langskap Bahasa Melayu pada Abad ke 21?”.. Bahasa asal : Inggeris bahasa baku dan bahasa SMS. kesensitifan perihal atau keadaan sensitif. Natijah Sumber : Dewan Istilah : Bahasa Asal : Bahasa Arab Ayat : Walaubagaimanapun. Sensitif Teknologi Maklumat Perubatan Ayat : . kepekaan: ~ pihak tertentu terhadap isu tsb haruslah diberi perhatian 3. dacing dll). mudah berasa.

4. daripada industri ringan kepada industri berat. seperti mengubah penumpuan industri penggantian import kepada industri perkembangan eksport. Dewan Bahasa Edisi Keempat : mempunyai berasaskan sebagai sesuatu orientasi. Ayat : Huraian : Dasar dan strategi semula untuk struktur mengubah industri untuk mencapai matlamat jangka panjang. Ijazah Sumber : Istilah : Bahasa Asal : Ayat : Siswazah perlu menyedari hakikat bahawa segulung ijazah atau diploma bukanlah pesaing tiket lagi untuk bagi Majalah Pelita Bahasa. strategi ekonomi yang ~ pertumbuhan. daripada industri berteknologi rendah kepada yang berteknologi tinggi. Industri Industri Bahasa Asal : Inggeris = Industrial mendapatkan pekerjaan. dan dari bandar ke luar bandar. Arab keluaran m/s 12 Mac 2013. sebuah karya Melayu yang ~ tradisi Arab. Kualiti Bahasa Asal : Inggeris Ayat : . sistem pendidikan yang ~ peperiksaan. 5. bertajuk mendahului “Kebolehpasaran Siswazah” oleh Jeniri Amir. 6. orientasi: industri-industri yang ~ eksport.

tulisan yang dll: dijadikan dia pokok syarahan dengan tangannya. kandungan buku yang utama (tidak termasuk catatan dll). ra. na. keluaran Ferbuari 2013 . ca. sehingga dengan jalan demikian ~nya tidak dapat mengalami perubahan lagi. 2. Sektor Sumber : Dewan Bahasa 9.7. 8. 3. untuk teks-teks Jawa. (bukan ringkasan hikayat ini asalnya): buku dan dicetak. Kamus Dewan Edisi Keempat : (téks) 1. petikan dari sesebuah kitab suci (yang dijadikan bahan rujukan dll). Contoh: tulisan jawi untuk teks-teks lama Melayu dan tulisan Jawa ha. ka. daripada dijadikan ulasan. Teks Istilah : Kesusasteraan Bahasa Asal : Inggeris = text Ayat : Huraian : Tulisan tangan yang digunakan untuk menulis atau menyalin sesebuah teks. kata-kata asli oleh pengarangnya terjemahan. 4. Komunikasi Sumber : Dewan Bahasa Istilah : berpidato ~ di memegang Bahasa Asal : Inggeris Istilah : Sains Politik Komunikasi Ayat : Bahasa Melayu bukan sahaja alat untuk berkomunikasi malah turut mewakili cerminan budaya dan kepercayaan masyarakat.

Contohnya. Realistik Bahasa Asal : Inggeris . 10.m/s 32 bertajuk “Nasib Bahasa Asal : Bahasa Mendepani Nilai khasnya masyarakat berbilang Melayu Inggeris=communication kaum di Malaysia ini. Cabaran oleh Huraian : Komunikasi dalam yang berlangsung organisasi Ekonomi” Ahmad Zaidi Nordin sesebuah antara satu pihak dengan pihak lain yang mempunyai perbezaan dari segi pangkat dan kedudukan. komunikasi antara ketua bahagian dengan pembantu pejabat.