You are on page 1of 6

LESFORMULIER

Naam: Datum: Pabo groep: Vak: Annelotte Broeders April 2014 P13EhvE Geschiedenis Stageschool: Mentor: Groep: Slb’er De Leilinde Adrie 5/6 Jolanda Nolet

Thema / onderwerp Watersnoodramp 1953 Beginsituatie Welke betekenis heeft het thema/onderwerp voor de kinderen? Hoe leg je relatie met de beginsituatie? De kinderen uit groep 5 zijn op dit moment bij het hoofdstuk Nederland Waterland. (Methode ‘Bij de tijd’) Deze methode gaat onder andere over de watersnoodramp uit 1953. De kinderen hebben al een les gehad over de watersnoodramp dus zullen er al het een en ander over weten. Ik ga deze les buiten de methode om geven. Doel Welke bedoeling heb je met deze activiteit? Basiskenmerken, brede ontwikkeling, specifieke kennis, vaardigheden en attituden?

Productdoel: Aan het einde van de les: - Kunnen de leerlingen aangeven op de tijd balk wanneer de Watersnood van 1953 plaatsvond. - Weten de leerlingen welke gebieden in Nederland getroffen werden door de Watersnood van 1953 - Kunnen de leerlingen in het kort uitleggen wat de oorzaken en gevolgen waren van de Watersnoodramp in 1953 - Kunnen de leerlingen uitleggen wat de Deltawerken zijn Procesdoel: Ik wil dat de kinderen betrokken blijven bij de les. Dit doe ik door verschillende werkvormen te gebruiken. Persoonlijk leerdoel: 3.7 Integreert mediadidactiek in leeractiviteiten 4.5 Richt de leeromgeving zodanig in dat hij kan werken met zowel kleine als gehele groepen; zet hulpmiddelen en materialen klaar voor eigen lessen.

VERANTWOORDING
Orde houden Om orde te houden in de groep stellen we eisen aan het gedrag van de kinderen. Maar de leerkracht moet ook haar eigen gedrag onder de loep durven nemen. Een leerkracht die rust uitstraalt, zal die rust op haar groep overbrengen. Een leerkracht die onrust uitstraalt, brengt onrust op de groep over. Een leerkracht kan dus zelf, zonder het te beseffen, de bron van de onrust zijn. (“Kiezen voor het jonge kind”, derde oplage 2013) Verdere informatie Ik heb deze les anders dan andere lesvoorbereidingen van het internet afgehaald. Eigenlijk was de bedoeling dat ik samen met mijn OGP medestudenten een les zou voorbereiden en geven. Maar omdat ik toch sowieso geschiedenis geef wil ik graag een les laten zien die ik zelf heb gegeven. De vakdocent van de pabo heeft ons een keer gewezen naar de site www.entoen.nu hier staat de tijdlijn in van alle belangrijke gebeurtenissen in Nederland. De watersnoodramp staat ook in die lijn erbij. Vanuit daar ben ik bij deze les terecht gekomen. Ik heb de les gegeven zoals de les voorbereid stond. Ik vond het een erg goede lesvoorbereiding omdat alles duidelijk staat beschreven. Achtergrondinformatie

http://www.entoen.nu/doc/Werkbladen_Vensterplaten/Werkblad_De_watersnood.pdf http://www.entoen.nu/watersnood/lessen/vensterles-de-watersnood http://www.entoen.nu/watersnood/beeld-en-geluid/canonclip-de-watersnood(groep-5-en-6)#beeld

Illustratieverantwoording
Vensterplaat
 Kok Korpershoek

Informatieblokjes
        Foto overstroomd huis ( via entoen.nu ) Foto moeder met kinderen ( via entoen.nu ) Foto soldaten soldaten helpen ( via entoen.nu ) Foto Juliana met kinderen (via het Watersnoodmuseum ) Foto van het schip van schipper Arie Evergroen ( via entoen.nu ) Foto dichten van dijkgat met caissons (via het Watersnoodmuseum ) Kaartje Deltawerken ( via entoen.nu ) Foto NAP-meter (via Kok Korpershoek )

Werkblad
 Iris Boter

FEEDBACK
Feedback van Adrie: Omdat Adrie tijdens deze les niet constant in de klas was heeft hij niet concreet feedback kunnen geven. Feedback van de kinderen De kinderen en ik hebben na de les even geëvalueerd over hoe ze de les vonden. Ik kreeg te horen dat ik een hele leuke les had gegeven waarin de kinderen het idee hadden dat ze veel geleerd hebben. Ze weten nu wanneer de Watersnoodramp was, wat Deltawerken zijn en wat de oorzaken en gevolgen zijn van de Watersnoodramp. Ook vertelden de kinderen me dat ze het leuk vonden dat ik filmpjes gebruik in mijn lessen.

REFELECTIE
A. Wat wilde ik? Productdoel: Aan het einde van de les: - Kunnen de leerlingen aangeven op de tijd balk wanneer de Watersnood van 1953 plaatsvond. - Weten de leerlingen welke gebieden in Nederland getroffen werden door de Watersnood van 1953 - Kunnen de leerlingen in het kort uitleggen wat de oorzaken en gevolgen waren van de Watersnoodramp in 1953 - Kunnen de leerlingen uitleggen wat de Deltawerken zijn Procesdoel: Ik wil dat de kinderen betrokken blijven bij de les. Dit doe ik door verschillende werkvormen te gebruiken. Persoonlijk leerdoel: 3.7 Integreert mediadidactiek in leeractiviteiten 4.5 Richt de leeromgeving zodanig in dat hij kan werken met zowel kleine als gehele groepen; zet hulpmiddelen en materialen klaar voor eigen lessen. B. Wat deed ik? Productdoelen: Ik heb mijn les gegeven zoals beschreven staat in het lesformulier. Ik heb begrippen als Deltawerken, de tijd van de Watersnoodramp en de oorzaken en gevolgen vaak besproken en heb de informatie op verschillende manieren aangeboden waardoor kinderen het beter kunnen onthouden. Doordat ik eerst een aflevering van het Klokhuis liet zien werden de kinderen al meteen enthousiast. Procesdoelen: De kinderen zijn erg betrokken geweest tijdens de gehele les. Ik heb hiervoor gezorgd door verschillende werkvormen te gebruiken zoals beeldmateriaal laten zien, interactieve praatplaten gebruiken en leuke werkbladen aan te bieden. Persoonlijk leerdoel: Tijdens deze les heb ik veel gewerkt met mediadidactiek. Alle filmpjes en de interactieve praatplaat heb ik laten zien op het digibord. Vanuit hier ben ik verder gegaan naar de werkbladen. Ook heb ik de leeromgeving goed ingericht. Alles lag klaar en de kinderen konden allemaal het bord goed zien.

C. Welke betekenis heeft het voorgaande voor jou? 1. Positieve ervaringen De lesvoorbereiding is erg goed waardoor ik zelfverzekerd voor de klas stond. Ik vind persoonlijk dat dit een hele leuke les is ook om te geven. Doordat ik verschillende werkvormen gebruikten kon ik de kinderen betrokken blijven houden. De Klokhuis aflevering was 15 minuten, waarvan ik van te voren dacht dat het veel te lang zou zijn. Maar dit bleek zeker niet waar te zijn, de kinderen vinden beelden interessant en het Klokhuis kan dit onderwerp op een leuke manier aanbieden aan de leerlingen. 2. Wat anders ging. Van te voren had ik ingeschat dat ik één heel uur zou hebben voor de les. Toen ik het rooster zag van de dag kwam ik erachter dat ik maar drie kwartier had, waardoor ik sommige dingen in heb moeten korten. Het werkblad had bijna niemand helemaal af. Wel heb ik samen met de kinderen de antwoorden allemaal besproken zodat ze de goede antwoorden wel weten. 3. Wat anderen vinden. Zie feedback boven dit reflectieformulier. 4. Essentiële zaken. - Enthousiaste kinderen doordat ik zelf enthousiast was en doordat het een leuke les was. - Volgende keer de tijd beter afspreken - Goede lesvoorbereiding D. Hoe nu verder? Ik ga zeker de site www.entoen.nu onthouden. Ik vind dat er ongelooflijk veel informatie opstaat over de thema’s die ze op de basisschool behandelen. Hier kan je veel informatie vanaf halen voor geschiedenislessen. Ook kan je met de filmpjes die erop staan de les leuker maken.

STERKTE/ZWAKTE ANALYSE
Vak: Naam student: Groep: Geschiedenis Annelotte Broeders P13EhvE Datum feedback: Vakdocent: Harrie Litjes

2 of 3 doelen voor dit vakgebied heel nadrukkelijk terugkomen in de uitwerking. (inclusief toelichting daarop)  Je bent in staat overgangen tussen leeractiviteiten goed te organiseren en gericht te begeleiden. Ik had verschillende overgangen in deze les zitten. Van de aflevering Klokhuis naar de interactieve praatplaat en van de interactieve praatplaat naar de werkbladen. Ik heb ervoor gezorgd dat dit rustig ging. Dit heb ik gedaan door van te voren te vertellen wat ik van de kinderen verwachtten. De werkbladen deelde ik ook pas uit toen de kinderen ze nodig hadden, waardoor ik ervoor zorgde dat nog niemand aan het werkblad begonnen was.  Je bent in staat leerdoelen te formuleren die zijn afgestemd op en sturend voor de ontwikkeling van kinderen op dat moment. Doordat ik een lesvoorbereiding van de site www.entoen.nu had gebruikt zaten er al doelen bij. Deze doelen pasten bij mijn groep omdat deze groep al dingen afwist van de Watersnoodramp. Dit zorgde ervoor dat ze al nodige voorkennis hadden waardoor ik van de kinderen kon verwachten dat ze aan het eind van de les de doelen behaald hadden. 2 of 3 doelen voor dit vakgebied onvoldoende zichtbaar zijn in uitwerking. (inclusief toelichting daarop)  Je bent in staat om ontwikkelingsgerichte feedback te geven, te ontvangen en te waarderen. Ik heb van Adrie tijdens deze les geen concrete feedback gehad omdat groep 6 aan het dansen was in een ander lokaal liep hij daar af en toe ook heen. Dit zorgde ervoor dat hij delen van mijn les niet gezien heeft. Wel vertelde hij me dat hij het goed vond dat ik een les had gegeven die buiten de methode was, en dat ik voor een goede les had gezorgd. Alles lag klaar, dat was ook fijn.  Je bent in staat leeractiviteiten te ontwerpen waarin samenwerkend leren expliciet plek heeft. Bij deze les heeft samenwerken niet echt een grote rol gespeeld. Ik had me bij deze les ook niet gefocust op het samenwerken. Vandaar dat dit dus niet erg is.