You are on page 1of 70

Ellen van der Heide

Hart vol liefde
door de verbinding van Kennis en Intuïtie

eerste uitgave

Uitgeverij New Innervision

2

Hart vol Liefde

Eerste uitgave 2012

ISBN: 978 90 814416 0 5 NUR code: 728 Trefwoord: Spiritualiteit Vormgeving omslag: Absoluut Mariana www.absoluutmariana.com © 2012 Uitgeverij New Innervision www.new-innervision.nl

Als je de inhoud van dit boek, passages en/of teksten wilt gebruiken om door te geven aan anderen voor particulier gebruik, vermeld dan altijd de schrijver en de uitgever. Wil je deze informatie voor zakelijke of commerciële doeleinden gebruiken, neem dan contact op met New Innervision voor de formele goedkeuring.
3

Hart vol Liefde

In diepe dankbaarheid voor mijn levenspartner Ard. Door jouw onvoorwaardelijke liefde en vertrouwen in mij. Mijn liefde voor jou is oneindig. ons samenZijn hemels. 4 Hart vol Liefde . spiegel jij mij wie ik werkelijk ben. ik houd van jou met heel mijn wezen.

...............................................................20 Voorbeeld dat mensen hun voorkeur op jou projecteren ............................................................................................10 Hoofdstuk 1: De ziel en het ego..........12 De ziel voelt zich verbonden..........13 De slachtofferrol en de aanvallende rol .......27 Hoofdstuk 5: Vergeving..........13 Jezelf op de eerste plaats zetten .............14 Controle willen hebben ........................27 Oefening om van jezelf te houden .................................................................25 Hoe de ziel omgaat met ‘fouten’ ..........................................25 Onvoorwaardelijke liefde ................................................................18 Voorbeeld om je pijnplek te ontdekken ............................26 In liefde en mededogen kijken naar iemand die jou iets aandoet ........................................................12 De geboorte van het ego.............12 De opbouw van het ego ...........24 Hoofdstuk 4: Voorwaardelijke en onvoorwaardelijke liefde......................................................................................................................................................................................25 Iedereen heeft het recht fouten te maken .......................................................................30 Vergeven vanuit je hart ....................................................................................................................................................................................18 Voorbeeld van het accepteren van het weggestopte aspect .......................................................................23 Jij bent verantwoordelijk voor de manier waarop jij je leven ervaart ..........................................19 Het resultaat van het helen van de pijnplek ............................................................................14 Het ego voor je laten werken..30 Vergeven doe je voor jezelf ................................................................................................................................................................................of minderwaardig voelen dan een ander.................................17 De ander als jouw spiegel ...........................................................................................................................22 Verantwoordelijkheid nemen voor je leven .........25 Voorwaardelijke liefde ..............................................................................................................................20 Als het jou raakt wanneer iemand op jou projecteert .................................19 De zegen van het cadeautje..................................................12 Het ego zoekt alles wat het mist buiten zichzelf ................15 Hoofdstuk 2: In de spiegel kijken .......................................................................................27 De reis van het hoofd (denken) naar het hart (voelen) ..........................20 Positieve projectie.............23 Praktijkvoorbeeld verantwoordelijkheid nemen ................................................................................................................................................31 5 Hart vol Liefde .........................................................................5 Inleiding ..........................................................................................................................19 De spiegel zijn voor anderen ....................................................................................................................................................................................22 Voorbeeld eigen verantwoordelijkheid nemen ................................................................................................................................................................................................ je ware zelf en je onware zelf............................................................................................................................................Inhoudsopgave Inhoudsopgave ...........................17 Voorbeeld van het vinden van het aspect van de irritatie of het oordeel ............................... het ego is sterfelijk ...........................................30 Vergeving oefening om jezelf te vergeven ....................................................................................................................................................................................................................26 Onvoorwaardelijk van jezelf houden .......................................................25 Voorbeeld jaloezie en voorwaardelijke liefde in relaties ............................14 Meer..23 Resultaten van het nemen van eigen verantwoordelijkheid ..............................................................................................................................................................................................................17 Niet compleet voelen ...................................................................................................................................................................21 Praktijkvoorbeeld positieve projectie .......................................................................................................................................................................................17 Projectie .................................22 We creëren alles zelf om ervan te leren .......................................................................................................................................................................22 De ander de schuld geven .............................................................................................................................................................................................................................13 Jezelf op de eerste plaats zetten versus egoïsme ........................................................................................................27 Praktijkvoorbeeld onvoorwaardelijke liefde en iemand zijn lessen laten leren ................................................................................................................................................15 Praktijkvoorbeeld ego ................12 De ziel is onsterfelijk..................................................................................................................................................................8 Mijn waarheid........................................................................................................................18 Vrijheid om te kiezen hoe je gaat reageren.................................................................................22 Aan de andere kant is geen dualiteit ....................................................................................................17 Schaduwkant of rugzak ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................30 Vergeving oefening ..20 Praktijkvoorbeeld ‘negatieve’ projectie................................21 Hoofdstuk 3: Verantwoordelijkheid ..................................................................................................... het ego afgescheiden ............................................

............................................................41 Bezorgdheid ...........................................42 Reageren vanuit innerlijke kracht of vanuit zwakte ....................................................................................................................................................................................................................................51 Geschiedenis geloofsovertuigingen ..............................................33 Angst is door het ego bedacht om je te beschermen ........................................................................................................................................................................................ dwingende en dwangmatige gedachten ....................................................................................................51 Voorbeeld geloofsovertuigingen die je niet langer dienen ................52 Geloofsovertuigingen over jezelf .....................................................................................................................................33 Angst accepteren en loslaten ................................................................37 Hoofdstuk 7: Macht en kracht...................................................................................................................41 De ander ‘helpen’ voor het ontvangen van waardering ........49 Praktijkvoorbeeld gedachten ego en ware zelf.....................................47 Je gedachten los zien van je ware zelf ..........................................47 De stem van je ziel ..........................33 Het ego is nooit tevreden ..........................................................................................................................................................................39 Loskomen uit je rol..........................................42 Hoofdstuk 8: Afgescheidenheid loslaten in alle situaties .......................................................................48 Liefdevolle boodschappen van je ziel ....................................................................................................................53 Onbewust leven naar je geloofsovertuigingen ................................................................................40 Strijden om de macht en kracht kan niet in je eentje .45 Opnieuw interpreteren en de verantwoordelijkheid nemen hiervoor ...............................................................................................................................................33 Angst als creatie van het ego ...................................................................................................................................................................51 Bewust worden van je geloofsovertuigingen ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................39 Voorbeeld machtsstrijd en krachtstrijd in relaties .39 Twee soorten macht ...........................................49 Hoofdstuk 10: Geloofsovertuigingen..............................Jezelf helen door vergeving ....................................................42 Anderen beslissingen voor jou laten nemen .............................................................................................................................................................47 Bewustwording dat jij niet je gedachten bent .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................52 De waarheid of jouw waarheid .................................................................................................................................44 Mensen waar we niet omheen kunnen ............................................39 Rol van slachtoffer en aanvaller ......40 Je kracht terughalen ........................................................................................................................................................47 Gedachten kunnen voor en tegen je werken ...............................................................39 Kracht ...........................44 Slachtofferrol of vrijheid...................................................................33 Visualisatie om door je angst heen te gaan ..........................................45 Hoofdstuk 9: Gedachten van het ego en gedachten van je ware zelf ................53 Het conflict tussen je ziel en je beperkende geloofsovertuiging .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................52 Andere negatieve geloofsovertuigingen....................................................................................................................................................................................................42 Praktijkvoorbeeld macht en kracht ......................................31 Praktijkvoorbeeld vergeving ...............................................................................................................................................................................33 Angst niet wegstoppen.41 Kinderen hebben het recht eigen keuzes te maken en te leren van hun fouten .........................................................................................................................................................40 Voorbeeld innerlijke kracht .....53 6 Hart vol Liefde ..............................................................52 Voorbeeld geloofsovertuigingen loslaten ..................................................................................................................................................................................................................................48 Meditatie ......................................................................................................34 Praktijkvoorbeeld angst .................................................................................45 Praktijkvoorbeeld afgescheidenheid loslaten .........................................................................................................................31 Hoofdstuk 6: Angst.................41 De macht en kracht afnemen van een ander ............................................................................53 Ziek worden door dit conflict..............................................................48 Negatieve gedachten opnieuw interpreteren ..39 Macht vanuit de ziel .............................................................................................................................................................................44 Afgescheidenheid loslaten ..................................................39 Macht vanuit het ego.....................................................48 Controle........51 Geloofsovertuigingen vanuit de groep waarin je geboren bent ..........................................................40 Innerlijke kracht ......................................................................................44 Verantwoordelijkheid nemen voor eerder gemaakte keuzes .........47 Jij bent niet je gedachten .51 Geloofsovertuigingen verschillen van groep tot groep en van mens tot mens .........

...............................58 De tweede stap naar je ware zelf: Het ego herkennen ................58 De eerste stap naar je ware zelf: Bewust worden dat je niet je ego bent ...............................................................................................................................63 De negende stap naar je ware zelf: Overgave ..........................59 Verantwoordelijkheid nemen .................55 Het opnieuw interpreteren van geloofsovertuigingen ...............................................................................................................................................................................................................................................................65 Nawoord ...63 De achtste stap naar je ware zelf: Leven vanuit overvloed.......................55 Het in gedeelten opnieuw interpreteren van geloofsovertuigingen ....................................................................................................................................58 Goddelijke bron ....................58 Het begin van de twijfel aan onszelf ...............................................................60 De vierde stap naar je ware zelf: Dankbaarheid ...........................................................................................................................................................................................54 Je ontevreden voelen.....................................61 De zevende stap naar je ware zelf: Eenheid ervaren .....................54 Het herkennen van je beperkende overtuigingen .......60 De vijfde stap naar je ware zelf: Leven in het hier en nu ...........54 Oordelen...........................................................................................................................................................................................59 De derde stap naar je ware zelf: Verantwoordelijkheid nemen voor je scheppende krachten .................69 7 Hart vol Liefde ........................................................................................................................................................................................................................................55 Praktijkvoorbeeld beperkende geloofsovertuigingen ...............................................................................64 De Cursus in Licht...........................................................................................................56 Hoofdstuk 11: De hemel op aarde creëren ..........................................................................................................................Helen van een beperkende geloofsovertuiging ..............................60 De zesde stap naar je ware zelf: Onvoorwaardelijke liefde ......61 Twee stappen naar eenheid...55 De nieuwe overtuiging integreren in je leven .........59 De wet van aantrekking ................................58 De hemel op aarde creëren..........................................................................................................................................63 De tiende stap naar je ware zelf: De hemel op aarde creëren ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................54 Schuldgevoel ..............................................................................................

In dat geval is het belangrijk om 8 Hart vol Liefde . Daarom geef ik ook cursussen om dit te leren. duidelijke paragrafen. De andere kant is dat voor veel mensen de drempel hoog is. De verbinding herstellen met je ware zelf. Deze kennis komt uit boeken of informatie die hen door anderen is gegeven. Vandaar dat ik heb besloten om dit boek uit te brengen. Dit noem ik uit het hoofd geleerde kennis. Als ik deze mensen vragen stel over hoe ze zich voelen of hoe ze de dingen ervaren. Daarnaast geef ik veel praktijkvoorbeelden uit mijn eigen leven of van cliënten uit mijn praktijk. Als ze dit goed kunnen is het moeilijk hierdoor heen te prikken. De namen die ik gebruik in de praktijkvoorbeelden zijn veranderd en soms heb ik een aantal details in de verhalen veranderd. om op deze manier de theorie beter begrijpbaar te maken. Het blijven dezelfde uit het hoofd geleerde antwoorden. Wat ik daarbij voel is dat de brug tussen het denken / weten en het voelen er niet is. Om te ervaren wie je werkelijk bent (je ware zelf) is het belangrijk het verschil te voelen tussen de stem in je hoofd en de stem van je hart. dat veel mensen alle kennis die ze hebben opgedaan in hun leven opslaan in hun hoofd en daar blijft het bij. door het te ervaren ontwikkel je je intuïtie. De cursussen die aansluiten bij de informatie uit dit boek zijn de Basisdagen in Licht en Lichtniveau 1. dat ze denken dat ze wat ze weten ook echt voelen. maar dat ze een onverklaarbare angst voelen om het ook daadwerkelijk te doen. Vaak zie ik dat mensen aan de ene kant wel willen. Meer informatie over deze cursussen vind je op bladzijde 65. Als ik doorvraag hoe zij het nu zelf echt voelen en ervaren. om de privacy van deze mensen te garanderen. van hun intuïtie. met daarin de spirituele basisbegrippen. Niet om nog meer mensen kennis en informatie te geven om dit vervolgens weer op te slaan in hun hoofd. maar daarvoor iets meer tijd en paradoxaal genoeg meer informatie nodig hebben om die stap te kunnen zetten. Daar blijft het letterlijk zitten. Door erover te lezen doe je kennis op. dan geven ze mij uit hun hoofd geleerde antwoorden. kan alleen plaatsvinden als je het echt wilt. kunnen ze mij daar geen antwoord op geven. Ik behandel per hoofdstuk één spiritueel onderwerp en heb dit op een zo eenvoudig mogelijke manier uitgelegd in korte. Ook geef ik een aantal oefeningen die je zelf kunt doen. Ze voelen niet wat de kennis uit hun hoofd werkelijk inhoudt. Om mensen te begeleiden in het herstellen van deze verbinding heb ik dit boek. Het viel me op in mijn praktijk en om me heen. geschreven als handleiding. om meteen naar een cursus te gaan en om zich daar kwetsbaar op te stellen in een groep. maar om de veiligheid te creëren voor die mensen die wel graag aan zichzelf willen gaan werken.Inleiding De reden waarom ik dit boek ben gaan schrijven is dat ik bezig was een nieuwe cursus te ontwikkelen om mensen te begeleiden meer in contact te komen met wie ze werkelijk Zijn. Ze zijn zo ver verwijderd van hun voelen. Ik weet uit eigen ervaring dat het moeilijk is om uit een boek te leren hoe je weer in contact komt met je ware zelf en hoe je je intuïtie ontwikkeld. In de meeste gevallen zijn deze mensen zich daar niet van bewust. zodat je het geleerde kunt toepassen in je leven.

Veel leermomenten en ervaringen vanuit je hart gewenst bij het ervaren van dit boek. intuïtie. Het is mijn doel dat mensen weer gaan vertrouwen op hun intuïtie en deze in evenwicht brengen met hun verstandelijk denken. innerlijke vrede. Daarnaast gebruik ik de woorden ziel. in vreugde en passie.a.deze angst eerst op te sporen en los te laten. ware zelf en essentie door elkaar heen. Alles wat resoneert met jouw hart. Ik weet door mijn eigen lessen en ervaringen dat dit een heel proces is en dat je dit niet ‘even’ doet in een paar weken. Dat mensen in liefde en mededogen gaan kijken naar zichzelf. alles wat goed voelt voor jou mag je je eigen maken. Ik schrijf dit boek vanuit mijn eigen wijsheid. maar wel als je er doorheen gegaan bent. naar hun levenservaringen en alles waarvoor ze (nog) geen verklaring hebben. de ziel. Het resultaat van deze manier van ervaren is een leven vanuit innerlijke liefde. ze betekenen echter allemaal hetzelfde. Aantekening: Ik gebruik in dit boek de woorden hij of hem als verwijzing naar o. 9 Hart vol Liefde . Dit kan je samen doen met iemand waar je je veilig bij voelt of met een spirituele coach. eigen ervaringen. innerlijke kracht. innerlijk weten en Goddelijke verbinding. naar andere mensen. innerlijke vrijheid. Lees en ervaar dit boek met een open hart. Dit ervaar je meestal niet zo op de momenten dat je er middenin zit. Mijn waarheid hoeft niet jouw waarheid te worden. Ellen van der Heide. hier kan natuurlijk ook zij of haar ingevuld worden. alles wat niet goed voelt mag je meteen weer loslaten. Ik weet ook dat het een prachtig proces is. naar alles hier op aarde. je de lessen geleerd hebt en de geschenken hebt mogen ontvangen. Met al mijn liefde.

De ziel kiest ouders uit die hem het meeste kunnen leren op het gebied van zijn levenslessen. Ik geloof erin dat wij er zelf voor kiezen om op aarde te incarneren. met andere woorden. Dat wij in essentie alleen maar liefde zijn en liefde ervaren. Zo maakt de ziel heel veel afspraken met andere zielen en naast deze afspraken maakt hij ook vele back-up afspraken. De ziel kiest ervoor om naar de aarde te komen om bepaalde levenslessen te leren en bepaalde ervaringen op te doen. Dit kunnen allerlei verschillende lessen zijn. Om te ervaren of de ziel zichzelf zal terugvinden in de wereld van dualiteit. Deze essentie noem ik de ziel of je ware zelf. kan de ziel ervoor kiezen om bij zijn ouders er niet voor te kiezen op zichzelf te vertrouwen. Zo spreekt de ziel af bij welke ouders hij geboren wil worden. In het voorbeeld van de levensles vertrouwen. 10 Hart vol Liefde . De ziel wil leren en groeien en dat gaat sneller in de wereld van dualiteit. De belangrijkste les is het ervaren van onvoorwaardelijke liefde voor zichzelf en alles op aarde. dat wij oorspronkelijk ergens anders vandaan komen. Veel mensen noemen dit ook wel de hemel. Dit kan in de vorm van een partner zijn die ontrouw is of hem op een andere manier bedriegt. Daarom kiest de ziel ervoor om op aarde te incarneren. Dit noem ik de ‘andere kant van de sluier’ of kortweg ‘de andere kant’. Hij kan ervoor kiezen een bepaalde les die hij van plan was te leren te negeren. volledig in onvoorwaardelijke liefde kan blijven in iedere situatie en dat hij de eenheid zal ervaren op aarde. Om deze levenslessen te kunnen leren en te ervaren hebben we tegenstellingen nodig. Op zo’n moment gaat de back-up afspraak in werking en zal er iemand anders in zijn leven verschijnen die hem deze les wil leren. Dit blijft zo tot de ziel zijn lessen heeft geleerd. maakt de ziel afspraken met allerlei andere zielen die hem willen helpen om dit te leren.Mijn waarheid Ik geloof dat wij allemaal uit dezelfde bron (ik noem dit de Goddelijke bron) komen en dat wij allen één zijn. om zichzelf te leren kennen en te groeien. om te ervaren wat liefde is moeten we ervaren wat angst is. om te ervaren of hij volledig in zijn puurheid kan blijven. Leert hij het weer niet. Zo krijgt de ziel een nieuwe kans om op zichzelf te leren vertrouwen. dan verschijnt de volgende persoon in zijn leven. Dit noemen we dualiteit. De ziel heeft eenmaal op aarde altijd de mogelijkheid een andere keuze te maken dan hij van tevoren had afgesproken. Deze afspraken noem ik ook wel contracten. Om er zeker van te zijn dat de ziel zijn levenslessen ook daadwerkelijk gaat leren. Om te ervaren wat licht is heb je donker nodig. en zo steeds dezelfde soort uitdagingen tegenkomen. Aan de andere kant van de sluier is er geen dualiteit. dan kan hij ouders kiezen die er fysiek of emotioneel niet voor hem kunnen zijn. De aarde is de planeet van de vrije keuze. Wil de ziel bijvoorbeeld leren volledig op zichzelf te vertrouwen. maar in plaats daarvan ervoor te kiezen in de slachtofferrol te gaan. zichzelf het slachtoffer te voelen van de situatie waarin hij is geboren. Het is ook de reden dat veel mensen in relaties steeds dezelfde soort partners aantrekken en dat mensen vaak een partner kiezen die op één van de ouders lijkt. op aarde wel.

zullen angst. dat de ziel. de rest mag je nu weer loslaten en weer opnemen als het voor jou goed voelt. mededogen. Mijn wens voor iedereen is leven vanuit onvoorwaardelijke liefde. wat voelt als jouw waarheid. het is aan jou om deze liefde te herkennen. Dit is ook mijn missie. zodra hij op aarde geboren wordt. Als de ziel zich bewust wordt van de reden waarvoor hij hier op aarde is. hier de verantwoordelijkheid voor neemt en leert wat hij moet leren en dat hij weer terugkeert naar zijn pure staat van onvoorwaardelijke liefde. Dat ik de ervaringen en lessen die ik heb geleerd doorgeef aan anderen. dat hij zich bewust wordt wat zijn lessen zijn. Alles komt in liefde naar je toe. alle afspraken en voornemens is vergeten. De bedoeling is dat de ziel dit in de loop van zijn leven weer gaat herinneren. Er wordt als het ware een sluier opgetrokken tussen hem en waar hij vandaan komt. Ellen van der Heide. kan hij de geschenken zien en ontvangen van de geleerde lessen en groeien naar het volgende bewustzijnsniveau. innerlijke kracht. passie en verbinding. Dat je het effect krijgt van een kring in het water die naar buiten toe steeds groter wordt. innerlijke kracht en vrede. ook als ze in vermomde vorm op je pad komt. dat hij anderen gaat onderwijzen wat hij heeft geleerd. Mijn waarheid hoeft niet jouw waarheid te zijn of te worden. Geniet van de komende processen en van alles wat er op je pad komt. Wat je vaak ziet als een ziel zijn levenslessen ‘meester’ is geworden. zodat deze mensen het weer doorgeven aan andere mensen in hun omgeving. Neem in liefde alles op uit deze tekst wat resoneert met jouw hart.De uitdaging van incarnatie op aarde is. is dat hij dit gaat doorgeven aan anderen. innerlijke vrede. Als steeds meer mensen leven vanuit onvoorwaardelijke liefde. haat en oorlog uit de wereld verdwijnen. Lelystad 11 Hart vol Liefde .

dan moet je wie je werkelijk bent. Je komt er als kind snel achter welke rol voor jou het beste werkt in de omgeving waar je opgroeit. je bent blij en gelukkig met jezelf en je voelt je vredig. Als hetgeen bereikt is wat het ego wilde bereiken. geluk en vrede. Het ego doet er dan ook alles aan om ‘in leven’ te blijven. Als jij je staande wilt houden in deze. Het ego kent geen liefde.Hoofdstuk 1: De ziel en het ego. dat je bent om van te houden. gaan beschermen tegen de mensen die niet alleen vanuit liefde handelen. je pure liefde. het zal voor het ego nooit goed genoeg zijn. Dit wil het ego onder andere om daarmee het gevoel van veiligheid te creëren en hoe veiliger. De uitdaging is dat het ego al op zo’n jonge leeftijd wordt opgebouwd dat je al snel gaat denken dat je dit ego bent. Dit is het moment dat je je ego gaat opbouwen. manipulatie. Het ego sterft op het moment dat het lichaam sterft of het sterft symbolisch op het moment dat jij je ware zelf hebt teruggevonden en het ego niet meer nodig hebt om te overleven. zijn we (meestal) nog verbonden met de bron waar we vandaan komen. Het ego is ook nooit tevreden. een betere baan. vreugde. wel angst. is ego. frustratie. leeft de ziel. Je hebt op jonge leeftijd degene die je werkelijk bent zo goed afgeschermd en verstopt. het ego afgescheiden Een ander verschil tussen de ziel en het ego is dat je ziel weet dat je heel en compleet bent. je ware zelf verder in een andere vorm. verschilt voor iedereen. Daarna zal het ego meteen weer iets anders bedenken wat het wil om zijn overlevingskansen te vergroten. Je weet: ”Ik ben die ik ben”. De ziel voelt zich verbonden. zoals je een rol speelt in een toneelstuk. duurt het gevoel van tevredenheid slechts enkele seconden. het wil altijd maar meer. een groter huis. Jij bent wie je bent. meer materie. anders kan er misbruik gemaakt worden van jouw puurheid en kan je ernstig gekwetst worden. rancune om een paar kenmerken op te noemen. dat je de rol bent die je speelt. Op jonge leeftijd heb je het ego nodig om te kunnen overleven. je ware zelf en je onware zelf De geboorte van het ego In het begin als we net geboren zijn. meer. een grotere auto. 12 Hart vol Liefde . meer. Alles wat niets te maken heeft met liefde. De opbouw van het ego Je kan het ego zien als een rol. nieuwe wereld. Toch voel je diep in je hart dat je meer bent dan hetgeen je laat zien aan de buitenwereld en af en toe als je je veilig voelt kan dit deel van jou naar boven komen. dat je alles in je hebt. hoe groter de kansen zijn voor het ego om te overleven. Hoe je deze rol in jouw leven vorm geeft. Dan groei je op en merk je dat er om je heen andere mensen zijn die deze liefde niet meer op dezelfde manier ervaren als jij. dat je een deel bent van de Goddelijke bron en dat je daarmee verbonden bent. Je past je rol aan aan de omstandigheden in je leven. Je bent pure liefde. dat je niet meer weet wie je in essentie bent. het ego is sterfelijk Als het lichaam sterft. voor jou. Dit ego wordt jouw overlevingsmechanisme. Wat je ook doet. blijdschap. boosheid. De ziel is onsterfelijk. Doodgaan is de grootste angst van het ego. Meer geld.

Zodra je voelt dat je iets wat je mist in jezelf. jezelf te accepteren zoals je bent en jezelf waardevol te vinden. De eerste stap zetten in deze zoektocht naar jezelf. Het ego probeert alles wat het mist in zichzelf. Realiseer je dat als het niet goed gaat met de ouders. buiten zichzelf te vinden. in je ziel bevindt zich alles waar je naar zoekt. word je boos. Daarbij ga je op zoek naar wie je werkelijk bent. Doordat het ego zich afgescheiden voelt van de bron en van alle andere mensen. is jezelf op de eerste plaats zetten. gefrustreerd en kan je jaloers worden op mensen die volgens jou hebben wat jij wilt hebben. Jij bent voor jezelf de belangrijkste persoon in je leven. zal het op zoek gaan naar iemand die hem liefde wil geven. Dit is voor veel mensen erg moeilijk om het zo te voelen. je zal niet lang tevreden zijn met wat je hebt gevonden in een ander of in materie. je blij en gelukkig te voelen met jezelf. Als je wat je zoekt buiten jezelf blijft zoeken. niet compleet voelen. Je kan anderen de schuld gaan geven van jouw ellende en boosheid. je niet kunt voelen als een ander het aan jou geeft. Als het ego bang is. een illusie die door het ego in stand wordt gehouden. Met name ouders vinden het moeilijk om zichzelf op de eerste plaats te zetten. wie je bent in essentie. omdat ze vinden dat hun kinderen belangrijker zijn dan zijzelf. Doordat je hetgeen je zoekt niet blijvend buiten jezelf kunt vinden. Jezelf op de eerste plaats zetten versus egoïsme Vaak wordt jezelf op de eerste plaats zetten egoïsme genoemd. door te ervaren wie je werkelijk bent en jezelf op te vullen met liefde voor jezelf. Het ego zoekt alles wat het mist buiten zichzelf Al deze gevoelens van angst. zal het iets willen creëren wat dat bange gevoel wegneemt. zal dit een positieve uitwerking hebben op de kinderen. De waarheid is dat alles wat je niet kunt vinden en ervaren bij jezelf. Het denkt dat het voor zichzelf moet vechten en zich moet verdedigen. Jezelf op de eerste plaats zetten Alle gevoelens van gemis in jezelf gaan zoeken. afgescheidenheid. vind je het slechts voor korte duur. zoekt hij iemand om deze eenzaamheid weg te nemen. Als het ego het gebrek aan eigen liefde ervaart. bereik je door je bewust te worden van je ware zelf. In essentie ben je al compleet. het ook niet goed gaat met de kinderen. weet je dat je ego aan het werk is. 13 Hart vol Liefde . Met andere woorden. niet goed genoeg voelen zijn een illusie. Egoïsme is jezelf op een voetstuk plaatsen ten koste van alles en iedereen. Je zal eerst van jezelf moeten leren houden om jouw liefde met anderen te kunnen delen en de liefde van anderen te kunnen ontvangen. want je denkt dat zij jou niet geven wat je nodig hebt.Het ego voelt zich afgescheiden van alles en iedereen. Als de ouder aan zichzelf werkt en blij en gelukkig is met zichzelf. als jij niet van jezelf houdt. buiten jezelf gaat zoeken. voelt het ego zich vaak eenzaam en alleen. Je kan bijvoorbeeld boos worden op je partner. kan je de liefde die een ander aan jou geeft niet voelen en niet ontvangen. omdat je vindt dat hij/zij jou niet de liefde geeft waar je naar op zoek bent. Daarnaast wordt het ego bang door het gevoel van afgescheidenheid en creëert het allerlei angsten. Als het ego zich alleen en afgescheiden voelt. Jezelf op de eerste plaats zetten doe je om jezelf terug te vinden.

in perfectionisme. blijheid en vrede. eigen liefde. het enige constante. Je doet het uiteindelijk niet alleen voor jezelf. Voor welke rol het ego kiest verschilt van persoon tot persoon en hangt af van de situatie waarin diegene zich bevindt. Je ziel voelt zich verbonden met alles en iedereen en zal in liefde kijken naar andere mensen en hun gewoontes. geluk. Overal controle over willen hebben is gebaseerd op angst. Het ego ziet de ander als de schuldige van zijn situatie en projecteert zijn pijn op de ander en/of reageert zijn pijn af op de ander. angst over de onzekere situatie wat er zal gebeuren als hij geen controle meer heeft. zelfwaardering. heb je niets om uit te schenken. niet geliefd. als je discrimineert. jaloers bent op een ander. niet waardevol. verandering is de enige zekerheid die we hebben. Stel jij bent de theepot en je voelt je helemaal leeg. obsessief alles controleren. o. Deze controle uit zich op vele manieren. Door flexibel om te gaan met veranderingen en je over te geven 14 Hart vol Liefde . als je je minderwaardig uitlaat over anderen. Je begint hiermee om terug te komen bij je essentie met als resultaat dat de mensen om je heen hier profijt van hebben. heb je de ander niets te geven. dit is wat je aan anderen gaat geven. dat hij alles en iedereen aanvalt. bijvoorbeeld omdat jij een betere opleiding hebt gehad of een betere baan heb. De slachtofferrol en de aanvallende rol Een ander kenmerk van het ego is de slachtofferrol of de aanvallende rol. De ziel zal hierover geen oordeel hebben en neutraal blijven. Het ego herken je aan gevoelens van minderwaardigheid of je meer of beter voelen dan een ander. Als jij als lege theepot kopjes wilt gaan vullen. Zodra je merkt dat je je minder voelt dan een ander. Dit geeft weer pijn. Het ego kan zich het slachtoffer voelen van een situatie waarin hij zich bevindt.Hiervoor kun je de metafoor van een theepot gebruiken. De wereld verandert continu. Het kan het ego ook tot aanvaller maken. niemand vertrouwen. Als je je beter voelt dan een ander. kom je in de overgave. de ander op een voetstuk plaatst. Meer. andere gewoonten afwijst. Angst om de controle te verliezen. Vul jij jezelf helemaal op met eigenwaarde. andere geloofsovertuigingen afwijst. denkt dat je iets niet kan of iets niet waard bent. Wat er werkelijk gebeurt is dat deze persoon zijn pijn en frustratie op deze manier laat zien aan de wereld. Je hebt iets waardevols om met anderen te delen. verdriet en frustratie. Controle willen hebben Overal controle over willen hebben is ook een kenmerk van het ego. roddelt over anderen. De meeste mensen gebruiken beide rollen. maar ook voor de ander. ook dan weet je dat je te doen hebt met je ego. neurotisch gedrag. Het ego kan zichzelf zielig vinden dat hij leeft zoals hij leeft en hij kan zijn omgeving daarvan de schuld geven. Als je de angst om de controle te verliezen loslaat.a. Het ego weet niet dat iedereen voor zijn incarnatie zelf heeft gekozen voor bepaalde lessen en situaties in zijn leven en kan zich nu het slachtoffer voelen van de vooraf gemaakte keuzes.of minderwaardig voelen dan een ander Het ego voelt zich afgescheiden van alles en iedereen. dan is dit wat je gaat schenken aan anderen. als jij je meer voelt dan de ander omdat je meer geld hebt of uit een rijker gezin komt. steeds benadrukt wat jij allemaal kan. weet je dat je te doen hebt met je ego.

dat we het ego in kunnen zetten als dit nodig is. is het resultaat van alles wat je buiten jezelf zoekt. dat we leven zoals het in essentie bedoeld is en dat we het ego niet meer nodig hebben als overlevingsstrategie. Marjan kwam bij me. De ziel kent geen angst. dat je niet eens in de gaten hebt dat je weer geleid wordt door je ego en daardoor niet kunt begrijpen waarom je 15 Hart vol Liefde . Hier was duidelijk het ego van Marjan aan het werk. een mooi huis en een stoere auto. haar figuur en rookte ze. Dit is een vicieuze cirkel. Nu is het vaak zo dat het ego de leiding heeft en dat we ons daar niet eens van bewust zijn. maar er ongemerkt steeds weer voor kiest om het ego de overhand te geven. wetende dat dit met een reden gebeurt. Zoals ik hierboven al had uitgelegd. Het ego vecht voor zijn ‘leven’. Het gebeurt ook dat iemand zich al wel bewust is van het feit dat hij of zij niet zijn ego is. heeft liefdevolle ouders. slimme vrouw van 28 jaar. een superbaan. Door deze bewustwording kom je dichter bij degene die je werkelijk bent en kan je het ego steeds meer loslaten. maar dat doet het nu juist niet. een liefdevolle vriend. gevoelige. Maar het zal nooit genoeg zijn. regelmatig zijn ziel kan voelen.aan de situaties die zich voordoen. Het ego voor je laten werken Het is uiteindelijk de bedoeling dat we ons zo bewust worden van wie we werkelijk zijn. Daarnaast was ze obsessief bezig met eten. Ze voelde zich vaak leeg en niet compleet van binnen en voelde duidelijk dat er iets miste in haar leven. maar ze had geen idee waarom ze dit compensatie gedrag bleef volhouden en hoe ze dit kon veranderen. controle uitoefenen op alles wat ze deed en leefde ze naar zelfbedachte regels. Dit lege gevoel van gemis kan je heel onzeker maken en kan je een onveilig gevoel geven. omdat ze alles in haar leven had om gelukkig te zijn. Zo aan de buitenkant leek het haar in alles voor de wind te gaan. Door dit gevoel was ze bang de controle over haar leven te verliezen en dit compenseerde ze met perfectionistisch gedrag. Dit vond ze heel vreemd. ga je op zoek naar dingen buiten jezelf. Vaak gebeurt dit zo subtiel. Om uit deze vicieuze cirkel te kunnen stappen. die je het gevoel van zekerheid en veiligheid kunnen teruggeven. dus ook geen controle. maar ze had geen idee wat dat was. omdat ze zich regelmatig niet gelukkig voelde. Het gevoel dat Marjan iets miste. Ze heeft een fijne jeugd gehad. Praktijkvoorbeeld ego Marjan is een mooie. Dat wil zeggen dat we leven vanuit onze ziel en dat we het ego voor ons laten werken. was de roep van haar ziel om gehoord te worden. Dat alle antwoorden in jezelf zitten en ook alles wat je zoekt. Marjan was zich al bewust dat ze dit gedrag zelf creëerde en dat ze dat wilde veranderen. slechts van hele korte duur en zal je daarna iets anders moeten zoeken om je beter te voelen. leef je vanuit je ziel. dat ze weer zou gaan voelen wie ze werkelijk was en dat ze alles wat ze zocht in zichzelf kon vinden. Dit zou eenvoudiger zijn als het ego zich daar bij neer zou leggen. moet je je bewust worden dat je niet je ego bent en dat je in essentie heel en compleet bent. Als iemand bewust wordt is dit heel bedreigend voor het ego. Als je je niet bewust bent van dit proces. Bewustwording kan namelijk het einde betekenen van het ego en het ego zal alles doen om ervoor te zorgen dat het kan blijven bestaan.

ze denken dat ze hun lichaam zijn. De partner van Marjan kon haar dus niet geven waar ze zo naar verlangde. zag ze in dat ze de relatie in stand hield uit eigen belang en al lang niet meer gelukkig was met hem. Daarnaast kunnen we. Bij Marjan speelden verschillende ego stukken. voordat ze weer een relatie zou aangaan. Toen ze zich bewust werd dat ze de liefde buiten zichzelf zocht en haar partner had uitgekozen om de verkeerde reden. Ze had een liefdevolle partner. Ook al zou je er uitzien zoals je zou willen. Dit is een illusie. lukte het haar haar ego beetje bij beetje los te laten en steeds meer te worden wie ze werkelijk 16 Hart vol Liefde . Het lichaam is net als het ego sterfelijk. geluk en vrede kent. Marjan kon niet volledig van zichzelf houden en zocht de liefde buiten zichzelf. alle ‘negatieve’ emoties zoals boosheid. vreugde.bepaalde dingen blijft doen waarvan je weet dat ze niet goed voor je zijn. verbrak ze de relatie en koos ervoor om eerst van zichzelf te leren houden. Kijk maar naar al die ‘mooie’ mensen die niet gelukkig zijn met zichzelf. Omdat dit effect tijdelijk is zal het steeds herhaald moeten worden en heeft het een verslavend effect. Zolang we niet van onszelf kunnen houden en niet blij en gelukkig zijn met onszelf. Ook het obsessief bezig zijn met haar eten en hoe ze eruit zag was een vorm van controle houden. Dit is een ego stuk. maar dan de controle houden over haar lichaam. dan nog blijft het gevoel van gemis in jouw bestaan. als we geen liefde voor onszelf voelen. Vaak zie je mensen obsessief bezig zijn met hoe ze eruit zien. Het roken was compensatie gedrag om zich beter te voelen. Geluk en blijheid bevinden zich in jou en hebben weinig te maken met of je er perfect uitziet of niet. ook moeilijk liefde aan een ander geven. Ze was op zoek naar liefde en dacht dat ze deze liefde kon vinden in de vorm van een partner. De controle en het perfectionisme waren ‘wapens’ in de strijd om maar niet toe te hoeven geven aan de angst de controle te verliezen. die goed voor haar was. Jij bent meer dan alleen je lichaam. Roken onderdrukt tijdelijk je emoties. blijheid. zodat je weer even het gevoel hebt dat je er tegenaan kunt. omdat we geen idee hebben hoe liefde voelt. maar ze was niet echt gelukkig met hem. Omdat ze begreep dat dit niet eerlijk was tegenover haar partner en haarzelf. Veel mensen identificeren zich echter wel met hun lichaam. rancune en jaloezie zijn kenmerken van het ego. Realiseer je op zulke momenten dat je ziel alleen liefde. die haar deze liefde kon geven. Je lichaam is een tijdelijk vervoersmiddel voor de ziel om ervaringen op te kunnen doen en lessen te leren hier op aarde. kunnen we de liefde van een ander moeilijk ontvangen. Het waren heftige en tegelijkertijd prachtige processen en omdat ze steeds weer bereid was naar zichzelf te kijken en te luisteren naar de stem van haar ziel. Ze hopen dat als ze er zo uitzien als ze zouden willen. dat ze zich dan blij en gelukkig met zichzelf voelen. Daarnaast heeft roken natuurlijk vele andere schadelijke effecten voor je gezondheid en energetisch ‘zeg’ je tegen jezelf dat je het niet waard bent om goed voor te zorgen.

ergernis en oordelen zijn altijd van jezelf. Jij projecteert jouw pijnplekken op de ander of op een situatie. De eigenschappen die niet geaccepteerd worden door je omgeving en niet door jezelf. wat je irriteert of waar je een oordeel over hebt. dat je ze nu zelf niet meer kan zien. Als jij bijvoorbeeld geen enkel gevoel van arrogantie zou hebben. dat je op latere leeftijd kan denken dat je niet boos kunt worden. wijst dit op een pijnplek in jou. Het feit dat je het wel herkent en het ook echt wat met je doet. Projectie is dat een ander je laat zien. Niet compleet voelen De niet geaccepteerde aspecten van jezelf die je hebt weggestopt in je schaduwkant of rugzak horen echter wel bij wie je werkelijk bent en deze delen zullen om aandacht gaan vragen. zou je niet weten wat dat is en hoe dat voelt. De ander als jouw spiegel De situatie of de persoon die jou irriteert of over wie je een oordeel hebt. wat jij niet accepteert van jezelf. maar als je verder kijkt zie je wat de situatie je wilt laten zien. want je bent op die leeftijd nog volledig afhankelijk van hen en daarom pas je je gedrag aan. dat je dit gewoon niet in je hebt. 17 Hart vol Liefde . door bepaald gedrag. Dit ervaar je meestal niet meteen als positief. Je zal gaan zoeken naar wat dit is wat je mist. Zo wordt je rugzak in de loop der jaren steeds voller en zwaarder. want je zou het niet herkennen. Irritatie. een niet geaccepteerd deel van jezelf. zodat ze zichtbaar worden voor jou. Als je hetgeen je irriteert van de ander zelf niet zou hebben. namelijk jouw pijnplekken en als je je pijnplekken eenmaal hebt gevonden kan je ermee aan de slag om ze te helen. Dit heb je zo goed weggestopt. wat dit gevoel veroorzaakt. Alles waaraan jij je ergert.Hoofdstuk 2: In de spiegel kijken Schaduwkant of rugzak Als je incarneert op aarde. worden ver weg gestopt. laat je een niet geaccepteerd aspect van jezelf zien. ben je blij en gelukkig met jezelf zoals je bent. Als je dit niet zou hebben. Als je een oordeel hebt over de ander. Zo werkt het ook met oordelen. Bijvoorbeeld als je als kind boos werd omdat je je zin wilde doordrijven en je merkte dat dit gedrag afgekeurd werd door je ouders/opvoeders. Je zal het gevoel houden dat je iets mist in jezelf en dat je niet compleet bent. dan kan je het aspect ‘boos worden’ in je schaduwzijde of rugzak hebben gestopt. wijst je op een pijnplek in jezelf die om heling vraagt. zou je ook niet de behoefte hebben over anderen te oordelen. Projectie De niet geaccepteerde aspecten zijn zo goed weggestopt en vaak al op jonge leeftijd. Tijdens het opgroeien kom je erachter dat bepaald gedrag wel of niet geaccepteerd wordt door je opvoeders en omgeving. Dit gevoel zal een pijnplek geven in je systeem. Waar je deze eigenschappen wegstopt noem ik je ‘schaduwkant’ of je ‘rugzak’. Als de ander arrogant gedrag zou vertonen zou je daar neutraal in zijn. is een spiegel voor jou. zou je het niet kunnen herkennen bij de ander. Je wilt de liefde en goedkeuring van deze mensen. behalve door projectie.

Om te ontdekken welke aspecten van de irritatie of het oordeel van jou zijn, ga je eerst rustig naar de situatie kijken. Stel jezelf de vraag: ”Welk deel, welk aspect irriteert mij zo van deze persoon, van deze situatie?” Voorbeeld van het vinden van het aspect van de irritatie of het oordeel Stel je hebt een collega met wie je nauw samenwerkt en je merkt dat hij fouten maakt in zijn werk. Als je hem hierop wijst, weet hij het altijd zo te draaien dat het lijkt alsof het jouw fouten zijn of die van een ander. Ook tegen jullie leidinggevende zegt hij dat dit door jou of door anderen komt, hij geeft nooit toe dat het zijn eigen fouten zijn. Dit gedrag kan een bepaalde reactie oproepen bij jou. Het irriteert je of je hebt er een bepaald oordeel over. Zodra je dit herkent van jezelf, ga je kijken welk aspect uit deze situatie of van dit gedrag jouw irritatie of jouw oordeel veroorzaakt. Dit kan zijn dat je collega niet eerlijk is, dat hij zijn verantwoordelijkheid niet neemt, dat hij zijn werk slecht doet of dat hij een leugenaar is. Dit aspect kan voor iedereen anders zijn, want ieder mens heeft andere pijnplekken. Het kunnen ook meerdere aspecten zijn die je irriteren of waar je over oordeelt. We nemen als voorbeeld dat je vindt dat je collega oneerlijk is. Nu heb je het aspect gevonden, namelijk ‘oneerlijkheid’. Voorbeeld om je pijnplek te ontdekken Door dit aspect om te draaien en op jezelf te betrekken kan je je pijnplek ontdekken. Schrijf eerst het gevonden aspect op: Mijn collega is oneerlijk. Draai het dan om en betrek het op jezelf. Bedenk meerdere zinnen, bijvoorbeeld:  Ik ben oneerlijk.  Ik ben oneerlijk tegen mijn collega.  Ik ben oneerlijk tegen mijzelf. Voel dan welke van de zinnen die je gemaakt hebt jou raken. Je kunt boosheid, verdriet of een andere emotie voelen bij het uitspreken van één of meerdere van de omgedraaide zinnen. Nu heb je de pijnplek gevonden. Laat deze emoties gewoon binnenkomen, voel wat dit met je doet, geef er aandacht aan en onderdruk het niet. Voorbeeld van het accepteren van het weggestopte aspect Als de emoties rustig zijn geworden ga je neutraal naar jezelf kijken. In dit voorbeeld gaan we werken met: Ik ben oneerlijk. Klopt het dat je in bepaalde situaties niet 100% eerlijk bent. Dit hoeft niets te maken te hebben met de situatie waarin je je pijnplek hebt ervaren. In dit voorbeeld kan het heel goed zijn dat je op je werk altijd eerlijk bent, maar in andere situaties ook wel eens oneerlijk bent. Zo zou het kunnen zijn dat iemand jou vraagt om langs te komen, maar je hebt daar geen zin in en je bedenkt iets om niet te gaan. Dit is een leugen en ook al lijkt het onschuldig, het blijft oneerlijk. Als je van jezelf kunt accepteren dat jij in sommige situaties ook oneerlijk kunt zijn, als je hier volledig vrede mee hebt, dan heel je deze pijnplek. Het aspect oneerlijk zijn, had je weggestopt in je schaduwkant en nu neem je het terug als een deel van jezelf. Door dit aspect te accepteren heel je je pijnplek en heb je het niet meer nodig om dit op een ander te projecteren.

18

Hart vol Liefde

Vrijheid om te kiezen hoe je gaat reageren Je bent alles, je hebt alles in je en dat is oké. Als je het weggestopte aspect, het niet geaccepteerde aspect terugneemt en accepteert als een deel van jezelf ben je vrij. Vrij om de keuze te maken voor welk deel van jezelf je gaat kiezen. Zoals in het voorbeeld, je kan er in een bepaalde situatie voor kiezen om 100% eerlijk te zijn, om oneerlijk te zijn en voor alles wat er tussenin zit. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat iemand die altijd heel eerlijk was er ineens voor gaat kiezen om altijd oneerlijk te zijn of dat je dingen die niet eerlijk zijn goed gaat praten, omdat je vindt dat het een deel van jezelf is en daarom is dat oké om te doen. Jouw keuze blijft altijd jouw verantwoordelijkheid. In sommige situaties kan het beter voelen om niet de volledige waarheid te vertellen, omdat iemand dan misschien onnodig gekwetst wordt. Daar kan je dan voor kiezen, zonder dat het je energie kost. Door alles van jezelf te accepteren heb je de vrijheid om uit alle reacties te kiezen, zonder dat je jezelf veroordeelt. Aspecten van jezelf wegdrukken kost heel veel energie. Zie het als een strandbal die je probeert onder water te houden, omdat daar de delen in zitten van jou die je niet wilt zien van jezelf. Deze strandbal onder water houden kost heel veel energie en hij zal altijd omhoog willen komen. Zo werkt het ook met de weggedrukte aspecten uit jouw schaduwzijde, ze zullen altijd om aandacht blijven vragen. Het geeft veel energie en verlichting als je niets meer hoeft weg te drukken en uit het zicht hoeft te houden. Het resultaat van het helen van de pijnplek Als je het aspect volledig geaccepteerd hebt en de pijnplek hebt geheeld, zal je het niet meer nodig hebben dat de ander je dit nog laat zien door projectie. Er kunnen nu verschillende dingen gebeuren, bijvoorbeeld:  De ander blijft het gedrag vertonen, maar het raakt je niet meer.  De ander stopt met het vertonen van het gedrag.  Jij kiest er voor niet langer met de persoon om te gaan en je neemt afscheid.  De ander verdwijnt uit jouw leven. In ons voorbeeld kan het zo zijn dat je collega ineens stopt met anderen de schuld te geven van zijn fouten of dat jij de kans krijgt om ergens anders te gaan werken. Je hebt de ander immers niet meer nodig als spiegel, dus kunnen jullie beide verder met je leven. Wat het ook is, er zal altijd een verandering in het gedrag van de ander of van jou komen of de situatie zal veranderen. Het is natuurlijk niet zo als je het aspect oneerlijkheid van jezelf hebt teruggenomen, dat je goed moet gaan vinden dat iemand jou oneerlijk behandelt. Het voordeel is dat het jou niet langer persoonlijk raakt en dat je daardoor vanuit neutraliteit kunt handelen naar deze persoon toe. Anders had je vanuit pijn gehandeld en had je al je pijn op de ander geprojecteerd. Nu heb je dat niet meer nodig en zal je zien dat je daardoor heel snel kan handelen en de situatie snel opgelost hebt, zonder dat het jou persoonlijk geraakt heeft of energie heeft gekost. De zegen van het cadeautje In eerste instantie ervaar je het als negatief dat iemand jou irriteert of als iemand jouw spiegel is. Toch zijn dit symbolische cadeautjes voor jou. Zo zal je dat in het begin zeker niet ervaren, je zal er niet blij mee zijn. Dit komt omdat je in eerste instantie de zegen van dit cadeautje niet kunt zien.
19

Hart vol Liefde

Doordat je je pijnplek hebt geheeld, ga je zien wat de zegen is van het cadeautje dat de ander of de situatie jou gegeven heeft. De zegen is namelijk de heling van jouw pijnplek en de les die je hieruit geleerd hebt. Deze lessen zijn voor iedereen anders, zelfs als het om hetzelfde aspect gaat. De spiegel zijn voor anderen Projectie werkt ook andersom, dat anderen jou als spiegel gebruiken. Anderen kunnen hun pijnplekken ook op jou projecteren. Alles wat een ander van jou vindt, gaat over de ander. Als iemand jou niet aardig vindt, wil dat niet zeggen dat jij niet aardig bent. Dit wil alleen maar zeggen dat diegene mensen zoals jij niet aardig vindt. Natuurlijk ben jij wel aardig, misschien niet zozeer naar deze persoon toe, maar wel in andere situaties. Je bent alles, je kan heel onaardig zijn en super aardig en alles wat daar tussenin zit. Wat de ander van jou vindt, heeft te maken met een pijnplek of een voorkeur van diegene. Je mag dat dan ook bij de ander laten. Diegene mag vinden van jou wat hij wil, hij vertelt daarmee alleen maar iets over zichzelf. Voorbeeld dat mensen hun voorkeur op jou projecteren Een voorbeeld uit mijn eigen leven maakte dit heel duidelijk voor mij. Ik heb lang haar wat de ene dag mooi kan krullen en de volgende volledig steil kan zijn. Als mijn haar mooi krulde zei een deel van mijn omgeving: ”Die krullen staan je zo mooi, veel mooier dan dat steile haar.” Wanneer mijn haar helemaal steil was zei een ander deel van mijn omgeving: ”Dat steile haar staat je veel beter dan die krullen, veel pittiger.” Het is niet zo dat ik mooier ben met krullen dan met steil haar of andersom. Nee, de één houdt van krullen en de ander houdt van steil haar. Deze mensen vertelden mij alleen maar wat zij mooier vinden. Het ging niet over mij persoonlijk, het ging om hun voorkeur. Als het jou raakt wanneer iemand op jou projecteert Als iemand iets zegt tegen jou of iets doet, kan het jou raken en pijn doen. Je weet dat het projectie is en toch voel je je persoonlijk aangevallen en raak je erdoor uit balans. Als dit gebeurt, zit hier ook een pijnplek op van jou. Dan kan je weer gaan kijken, welk aspect raakt mij zo in deze situatie. Bijvoorbeeld iemand vindt jou niet aardig en dit raakt je, kijk dan waarom je het zo erg vindt dat de ander jou niet aardig vindt. Als je dit hebt gevonden, ga dan door deze emotie heen en accepteer dit van jezelf. Als je dit volledig hebt geaccepteerd en de pijnplek hebt geheeld, maakt het je niet meer uit of de ander jou wel of niet aardig vindt. Je weet dan dat dit projectie is, dat de ander iets over zichzelf vertelt en dan kan je dit bij de ander laten. Je trekt het je niet meer persoonlijk aan. Daardoor kan je weer op een neutrale manier met de persoon omgaan. Praktijkvoorbeeld ‘negatieve’ projectie Toen ik voor het eerst in aanraking kwam met het onderwerp projectie, had ik één hele grote irritatie, namelijk arrogante mensen. In het bijzonder één vrouw in mijn directe omgeving. Ze irriteerde me mateloos en overal waar ik was leek zij te zijn! Toen ik met het onderwerp projectie ging werken, was het voor mij niet moeilijk welk onderwerp ik moest nemen. Wat ik wel moeilijk vond, was dat ik dit aspect op mezelf moest betrekken. Dus met tegenzin zei ik tegen mezelf : “Ik ben arrogant.” Au, dat
20

Hart vol Liefde

arrogant gedrag vertoonden arrogant te noemen. Doordat ik leerde over positieve projectie. Ik heb het aspect arrogant zijn geaccepteerd als een deel van mijzelf. Ik vond mezelf in die tijd helemaal niet arrogant. Als ik de pijnplek op arrogantie niet had geheeld. Dit voelde heel bevrijdend en ik voelde ook dat het waar was. Het mooiste cadeau van het terugnemen van dit aspect kwam jaren later. toen ik mijn huidige partner leerde kennen. Het leek mij fantastisch om met groepen mensen te werken en ze te mogen begeleiden op hun spirituele zoektocht naar zichzelf. dat ik mijn vorige carrière vaarwel heb gezegd en mijn praktijk ben begonnen en trainingen ben gaan geven. heb ik dit teruggenomen als een talent dat ik ook heb. voordat ik van projectie gehoord had. niemand is meer of minder dan een ander. 21 Hart vol Liefde . alleen maar omdat ze mij irriteerden! Het resultaat was dat het gedrag van de vrouw die ik zo arrogant vond. als je zou willen. die in mijn ogen. dan is diegene een spiegel voor jou om je te laten zien dat jij dit talent of deze gave ook kan ontwikkelen. Het feit dat je het ziet en het bewondert. Ik bewonderde een aantal trainers. heb ik meerdere trainingen en opleidingen gevolgd. had ik hem nooit kunnen herkennen als de liefde van mijn leven. onze mogelijkheden en talenten op anderen te projecteren. Soms kan het namelijk nodig zijn om mij enigszins arrogant op te stellen. daar had ik een behoorlijke pijnplek te pakken. dat ik dat. had bestempeld als arrogant. Of je dit talent of deze gave ook daadwerkelijk gaat ontwikkelen is natuurlijk aan jou.deed pijn. Dit doe je door anderen te bewonderen of op een voetstuk te plaatsen. Ik kreeg genoeg zelfvertrouwen om een opleiding te beginnen om coach en trainer te worden. Niet iedereen heeft bijvoorbeeld van nature een bijzondere zangstem en daarmee de mogelijkheid om operazanger te worden. maar ik heb altijd gevoeld dat dit mijn passie is en dat ik dit kan. Wel heb je de mogelijkheid. heb ik de vrijheid om te kiezen hoe ik mij in een situatie wil gedragen. Toen ik de opleiding had afgerond. Positieve projectie Het is ook mogelijk om onze potenties. laat jou zien wat jouw mogelijkheden zijn. maar nog niet had ontwikkeld. dan was ik waarschijnlijk niet verder gekomen dan het zien van zijn ‘arrogante’ uitstraling. had ik zoveel vertrouwen in mijn eigen kunnen. Het was namelijk behoorlijk arrogant van mij om mensen. alhoewel ik bij nader inzien in bepaalde situaties toch wel arrogant uit de hoek kon komen. Het kan natuurlijk zo zijn dat het talent of de gave die je herkent in de ander. liet me bij voorbaat al zweten van ellende. Hij is zo zelfverzekerd. die ik daar had leren kennen. Als je iemand bewondert om een bepaald talent of een bepaalde gave. Het idee dat ik een training zou geven. Het was een proces met ups en downs. Sinds ik dit aspect heb teruggenomen als een deel van mijzelf. Maar ik was in die tijd heel verlegen. veranderd leek te zijn. Wij zijn allemaal één. dit op amateursniveau te gaan ontwikkelen. Als dit niet zo was zou je dit niet bij de ander kunnen zien. ze was best wel aardig en heel zelfverzekerd. bij jou tot een ander niveau ontwikkeld kan worden. Praktijkvoorbeeld positieve projectie In de tijd dat ik begon met mijn eigen spirituele ontwikkeling. daarin heb je de vrije keuze. Met als resultaat dat ik nu spirituele cursussen en trainingen geef en ontwikkel.

Zelf de verantwoordelijkheid nemen voor de situatie is vele malen moeilijker. Alle gebeurtenissen zijn leermomenten en dat is belangrijk voor de ziel. De ander de schuld geven Mensen zijn snel geneigd om anderen of de situatie de schuld te geven. maar daar kan je het meeste van leren. Wij ervaren pijn en verdriet als negatieve emoties. Aan de andere kant bestaat geen positief en negatief. Verantwoordelijkheid nemen voor je leven Het belangrijkste bij alles wat er in je leven gebeurt. ik neem hier de volledige verantwoordelijkheid voor. Als je leven alleen maar makkelijk en mooi zou zijn. maar je onderneemt geen actie om eruit te komen. Je ziel wil echt dat je het gaat leren. word je het slachtoffer van de situatie en geef je je kracht weg aan de situatie of aan de 22 Hart vol Liefde . Maar door er zelf de verantwoordelijkheid voor te nemen kan je leren wat je moet leren en kan je verder met je leven. Door geen verantwoordelijkheid te nemen. Dat je naar de situatie kijkt en kunt zeggen: “Dit heb ik gecreëerd om ervan te leren. die je kan overwinnen. Wij leren nu eenmaal beter van vervelende dingen dan van de goede dingen. zie je wat het je kan opleveren en dat is het enige wat telt. dat je alles wat je meemaakt zelf hebt gecreëerd om er iets van te leren. Vaak zeggen mensen dan: ”Ja. kom je niet verder en zal je steeds in vergelijkbare situaties terecht komen. Als je deze afspraken maakt. iets wat we liever niet hebben en vreugde en gelukkig zijn ervaren we als positieve emoties. Er zijn mensen die hun hele leven op deze manier doorbrengen. Door anderen de schuld te geven maak je jezelf tot slachtoffer van de situatie.Hoofdstuk 3: Verantwoordelijkheid We creëren alles zelf om ervan te leren Zoals ik heb omschreven in de inleiding van dit boek. leer je veel minder snel. Vaak ga je op zoek naar medestanders die ook vinden dat jij het slachtoffer bent. word je sterker en kom je meer en meer in je kracht te staan. Als je blijft wijzen naar anderen en anderen de schuld blijft geven. Dit is één van de afspraken die je hebt gemaakt voordat je incarneerde om te leren wat je wilde leren hier op aarde.” Dit kan je wel degelijk doen. De enige manier om uit deze negatieve spiraal te stappen is verantwoordelijkheid nemen voor de situatie en voor de kwaliteit van jouw leven. maar ik ga toch niet zelf een ernstige ziekte of een ongeluk creëren. is dat jij er de verantwoordelijkheid voor neemt. geloof ik er in. De weg er naar toe kan er één zijn van pijn. Dit is de reden waarom je voor je incarnatie bedacht kan hebben dat de snelste manier voor jou om iets te leren een ernstige ziekte zou zijn. geen pijn en verdriet zoals we dat hier op aarde kennen. Aan de andere kant is geen dualiteit Aan de andere kant is er geen dualiteit. lijden en verdriet. Op deze manier blijf je maar klagen en zeuren over de situatie. Als je je hier niet van bewust bent en dit overkomt je dan denk je daar meestal anders over. Wij hier op aarde geven er een waarde waardeoordeel van positief of negatief aan.” Door eigen verantwoordelijkheid te nemen. het is alleen niet een bewust proces.

De eerste is jezelf zielig vinden dat je zo’n partner hebt en dat je zo behandeld wordt. Je zal er misschien wel eens tegenin gaan. Dit kan tot gevolg hebben dat je partner respect voor je krijgt en zijn gedrag gaat veranderen.” Hierdoor kom je in je kracht en kan je eerlijk naar jezelf kijken. 23 Hart vol Liefde . Als je voor deze mogelijkheid kiest. zal je in je volgende relatie een vergelijkbare situatie creëren om het alsnog te leren. Als je voor jezelf duidelijk hebt hoe je behandeld wilt worden door je partner en hoe je je grenzen gaat aangeven. Jij hebt de mogelijkheid gecreëerd om hiervan te leren door een relatie aan te gaan met deze partner. De derde mogelijkheid is dat je neutraal gaat kijken naar jouw situatie en aan jezelf vraagt: “Ik heb dit gecreëerd om ervan te leren. Dit leren kan je alleen doen of onder begeleiding van een coach. want die ervaart alles neutraal. Voorbeeld eigen verantwoordelijkheid nemen Stel je hebt een relatie en je partner behandelt jou op een negatieve. Jij bent verantwoordelijk voor de manier waarop jij je leven ervaart Jij bent zelf volledig verantwoordelijk of je je leven op een positieve of negatieve manier ervaart. Je hebt drie mogelijkheden om hiermee om te gaan. neerbuigende manier. maar als je je les bij iemand geleerd hebt en jullie zijn uitgeleerd. Voor je ziel is er geen verschil. het gaat de ziel alleen maar om de ervaring en wat je daarvan leert. Dan is de les die jij moet leren voor jezelf opkomen en je grenzen aangeven. ga je kijken welk aandeel jij hebt in dit ‘spel’. ga je dit met je partner bespreken.personen die jij verantwoordelijk maakt voor de situatie. Het kan ook zo zijn dat je partner niet om kan gaan met jouw veranderingen. Ook dit is verantwoordelijkheid nemen voor je leven en je levenslessen. Dit maakt je krachtiger en sterker en brengt je een stap dichter bij jezelf. Niemand heeft jou gedwongen dat te doen. Dit is niet gemakkelijk. Je kan gaan klagen bij familie en vrienden en verder niets doen aan de situatie. Je voelt je daardoor steeds minder krachtig en moe. dan is de kosmische afspraak afgerond en kan je beide verder met je leven. Niets wat je doet of zegt is goed en je partner weet alles beter. wat is mijn les in deze situatie. Het is jouw verantwoordelijkheid of je een glimlach op je gezicht hebt of rondloopt met een boze ontevreden uitdrukking op je gezicht. die geeft geen aan een ervaring. Nu de relatie niet zo is als jij wilt. bij degene die je werkelijk bent. het was jouw vrije keuze. Jij bepaalt of je van je leven een vreugdevolle gebeurtenis maakt of een pijnlijke gebeurtenis. Resultaten van het nemen van eigen verantwoordelijkheid Stel nu dat je erachter komt dat deze situatie ontstaan is doordat je niet voor jezelf opkomt en over je grenzen heen laat gaan. Kijken naar jouw aandeel is verantwoordelijkheid nemen. maar na deze confrontatie blijft alles hetzelfde. De tweede is de relatie beëindigen zonder de lessen te leren die je moest leren in deze relatie. je nieuwe aanpak en nieuwe ik en dat jullie afscheid van elkaar moeten nemen.

omdat ze had geleerd bij haar man wat ze moest leren en ze kan nu genieten van haar nieuwe leven samen met de kinderen. omdat hij met Brigit verder wilde. ook omdat ze samen 5 kinderen hebben. Brigit had zich in de tussentijd ontwikkeld tot een krachtige. Na vele maanden van proberen en teleurstelling kwam Brigit tot de conclusie dat zij niet verder wilde met een man die niet naar zichzelf wilde kijken en die geen verantwoordelijkheid wilde en durfde te nemen. alle andere problemen vanzelf zouden verdwijnen. Dat hij was gaan kijken naar andere vrouwen. kwamen doordat Brigit niet genoeg aandacht aan hem gaf en hij vond dat als zij dit zou veranderen. Ze kwam voor extra ondersteuning. Dit is je innerlijke kracht en zorgt ervoor dat je eigenwaarde groeit en je meer van jezelf gaat houden. ze haar kracht aan hem had gegeven en zichzelf had weggecijferd. omdat haar man. We zijn begonnen om haar te laten voelen hoe krachtig ze is vanuit zichzelf en dat ze zich ook alleen zou redden. Ze begreep dat hun relatie voorbij was. zelfbewuste vrouw en kwam erachter dat haar man al die jaren op haar kracht had geleefd. Brigit hield zielsveel van haar man en wilde alles doen om haar huwelijk te redden. Brigit was zich echter zo bewust van zichzelf geworden. op haar had gesteund. omdat zij helemaal opging in de opvoeding van de kinderen en er daardoor volgens hem niet meer genoeg tijd en aandacht voor hem overbleef. Hij zei wel dat hij dat ook wilde. Hij vond nog steeds dat alle problemen die ze samen hadden. Als je niet de verantwoordelijkheid neemt. Ze kwam erachter dat zij heel krachtig was en dat ze meer waard was dan een man die altijd boos was en die haar de schuld bleef geven. dat ze vond dat er dan wel dingen in hun relatie moesten veranderen en dat haar man aan zijn eigen ontwikkeling moest gaan werken en de verantwoordelijkheid moest nemen voor zijn aandeel in de problemen die ze samen hadden. maar in de praktijk veranderde er niets aan zijn gedrag. die ze had gecreëerd om ervan te leren en te kijken wat haar aandeel was in deze situatie. Je ziet in dit verhaal dat je heel sterk en krachtig kan worden als je je verantwoordelijkheid neemt voor jouw aandeel in hetgeen je ‘overkomt’. Daardoor was haar man niet meer zo in haar geïnteresseerd en was hij verliefd geworden op een krachtige vrouw die veel aandacht aan hem gaf. haar verteld had dat hij verliefd was geworden op een ander en dat hij niet wist voor wie hij moest kiezen. Brigit was voornamelijk huisvrouw en moeder geweest en voelde zich enigszins afhankelijk van haar man. Ze zijn uit elkaar gegaan en het gaat sindsdien heel goed met Brigit. Ze kwam erachter dat ze door zich afhankelijk van haar man te voelen. Haar man was onder de indruk van haar verandering en beëindigde de relatie met de andere vrouw. Doordat ze leerde op een andere manier naar zichzelf te kijken. 24 Hart vol Liefde . blijf je in de slachtofferrol en kan je juist hetgeen bereiken dat je niet wilt. waar ze al 25 jaar mee samen was. zonder dat ze dat in de gaten had gehad. groeide haar eigenwaarde en de liefde voor zichzelf. Haar man was niet bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen en hij bleef Brigit ervan beschuldigen dat het allemaal haar schuld was.Praktijkvoorbeeld verantwoordelijkheid nemen Brigit is een bijzondere en krachtige vrouw van 45 jaar. De tweede stap was dat ze de verantwoordelijkheid nam voor de situatie waarin ze terecht was gekomen. zoals in dit verhaal de man van Brigit.

Je ziet de ander als jouw bezit en niemand anders dan jij mag hem of haar aandacht en liefde geven en je partner mag geen aandacht en liefde geven aan iemand anders dan aan jou. De mensen die anderen pijn doen zijn gekwetste zielen die op deze manier ‘schreeuwen’ om aandacht en liefde. met al zijn ‘negatieve’ en ‘positieve’ eigenschappen en al zijn ‘fouten’. kijk je in liefde en mededogen naar deze mensen en oordeel je niet. Voorbeeld jaloezie en voorwaardelijke liefde in relaties Jaloezie in relaties is ook voorwaardelijke liefde. zo zijn zij vaak zelf ook grootgebracht. Als jij je niet gedroeg zoals je opvoeders dit wilden. maar als een kans om te leren. 25 Hart vol Liefde .Hoofdstuk 4: Voorwaardelijke en onvoorwaardelijke liefde Hoe de ziel omgaat met ‘fouten’ Het kan zijn dat je je na het lezen van de voorgaande hoofdstukken afvraagt hoe het kan dat wie je werkelijk bent. een kans om te groeien. je ziel onvoorwaardelijk van zichzelf houdt. onthoud je hem jouw liefde. omdat de meeste mensen opgegroeid zijn met het idee van geven en nemen. De ziel ziet fouten dan ook niet als ‘fout’ of ‘negatief’. Voorwaardelijke liefde Voorwaardelijke liefde is geen echte liefde. dit heeft meer te maken met manipulatie. terwijl je allemaal ‘negatieve’ eigenschappen hebt en regelmatig ‘fouten’ maakt in je leven. De ziel weet dat je fouten moet maken om te leren. Iemand die jou pijn wil doen. Enkele voorbeelden zijn: “Ik houd van jou. Als je dat laat gebeuren houd je niet onvoorwaardelijk van jezelf! Onvoorwaardelijke liefde houdt in dat je in liefde en mededogen naar jezelf. Door deze mensen te zien zoals ze werkelijk zijn. als jij goed en lief bent voor mij”. dit is een onbewust proces. dan kon dat vervelende gevolgen hebben en dan werd hun liefde jou onthouden. Het ego geeft een waardeoordeel over een bepaalde eigenschap en of iets fout is of goed. Dit krijgen we meestal op hele jonge leeftijd al mee in onze opvoeding. Onvoorwaardelijke liefde in deze situatie is. Vaak zie je als dit wel gebeurt dat de jaloerse partij boos en verdrietig wordt of zich afgewezen voelt. zonder daar een oordeel over te hebben. De ziel doet dit niet. “Ik houd van jou als jij doet wat ik zeg”. naar mensen die gekwetst zijn en pijn hebben kijken vanuit onvoorwaardelijke liefde en mededogen. Onvoorwaardelijke liefde Onvoorwaardelijke liefde is letterlijk liefhebben zonder voorwaarden. Iedereen is in essentie liefde en iedereen wil lief gevonden worden. als je geen fouten zou maken kun je hier op aarde ook niets leren. anders zou hij dit niet op jou projecteren. Dit hebben onze opvoeders niet bewust gedaan. van voor wat hoort wat. voor de ziel is alles liefde. Zo zijn er vele voorbeelden te noemen. Dit komt omdat je ware zelf. ongeacht wat ze daarmee doen en hoe ze daarop reageren. Je stelt voorwaarden aan de ander en als hij daar niet aan voldoet. Dit kan veel weerstand oproepen. Nu is het niet zo dat onvoorwaardelijke liefde betekent dat je alles maar moet laten gebeuren en dat mensen jou slecht mogen behandelen. wil liefde ontvangen. iemand anders of een situatie kunt kijken. Dit doe je niet bewust. je ware zelf van zichzelf houdt. is iemand die zelf veel pijn heeft.

Als iemand niet leert van zijn/haar fouten of uitdagingen. Lessen die niet meteen geleerd worden komen altijd terug. laat hiermee zijn eigen pijn zien. In liefde en mededogen kijken naar iemand die jou iets aandoet Als iemand jou iets aandoet of pijn doet. Iemand die geen pijn voelt. moet diegene het in een later stadium van zijn/haar leven alsnog leren. Je hebt altijd de vrije keuze om verder te gaan met deze persoon of om afscheid te nemen. Je kunt ze op deze manier begeleiden om al op jonge leeftijd te leren van hun fouten. Gun het je kind in de vertrouwde omgeving van zijn ouders fouten te maken en te leren van deze fouten. Dit is onvoorwaardelijke liefde. Als je deze persoon pure liefde stuurt vanuit je hart en in mededogen naar zijn situatie kijkt. Dit soort beslissingen neem je uit onvoorwaardelijke liefde voor jezelf en voor de ander. omdat jij het voor hem/haar oplost of hem/haar ervoor behoed hebt. dan heb je te maken met een gewonde ziel. omdat degene die het moet leren het niet geleerd heeft bij de eenvoudige lessen. ontneem je hen de kans om te leren. Het is voor iedereen belangrijk dat ze de kans krijgen om hun lessen te leren. Dit is zeker niet 26 Hart vol Liefde . Dit zou niet liefdevol tegenover jezelf zijn. Iedereen heeft het recht zijn fouten te maken en ervan te leren. Als hij hier misbruik van maakt. dan mag je het daarbij laten. Iemand die een ander pijn doet. dit is bezitterigheid en wijst op een pijnplek bij degene die jaloers is. heeft niet de behoefte om een ander pijn te doen.Dit is geen liefde. Als je vanuit onvoorwaardelijke liefde naar deze persoon kijkt zie je dat het een schreeuw is om liefde te mogen ontvangen. hoef je dit niet te accepteren. Iedereen heeft het recht om fouten te maken en hiervan te leren. zodat ze het op latere leeftijd niet meer hoeven te leren. Onvoorwaardelijk van iemand houden mag nooit ten koste gaan van jezelf! Wel kan je zover groeien dat je in liefde en mededogen naar deze persoon kijkt en ziet waarom hij dit gedrag vertoont. Je mag je partner liefdevol en zonder verwijten wijzen op zijn gedrag. maar als diegene jouw advies niet wil opvolgen of niet naar je wilt luisteren. zal zijn gedrag naar jou veranderen. Je bent het waard om een partner te hebben die jou op een liefdevolle en respectvolle manier behandelt. Dit geef ik ook altijd mee aan ouders. Als jij blijft proberen anderen te behoeden voor hun fouten of uitdagingen. Daarnaast heeft ook iedereen het recht om te leren van de uitdagingen die op hun pad komen. alleen zijn de terugkerende lessen meestal moeilijker. maar je kan het voor de ander moeilijker maken op de lange termijn. Je kan iemand natuurlijk wel advies geven over je eigen ervaringen en kennis op dat gebied. zonder boos te worden of het te ervaren als een persoonlijke aanval. Het is wel belangrijk dat je partner op een zuivere manier omgaat met jouw onvoorwaardelijke liefde en vertrouwen. Het lijkt in eerste instantie dat je de ander een dienst bewijst door hem/haar te behoeden voor moeilijkheden. Iedereen heeft het recht fouten te maken Iemand zijn eigen fouten laten maken is een grote daad van liefde. Onvoorwaardelijk van je partner houden betekent onder andere dat je hem/haar vertrouwt en dat je het de ander gunt dat hij/zij het naar de zin heeft met anderen en dat je ervan geniet dat mensen graag in zijn/haar omgeving zijn. maar dit mag niet ten koste gaan van jezelf. zodat ze verder kunnen groeien in hun ontwikkeling en verder kunnen met hun leven.

makkelijk. Door deze oefening vanuit je hart te doen. Het is alleen zo dat veel mensen gekwetst zijn en pijn lijden en hier niet mee om kunnen gaan. Denk aan de metafoor van de theepot uit hoofdstuk 1.” Zeg het vanuit je hart. Daarnaast ga je ervaren dat deze onvoorwaardelijke liefde in een andere vorm ook weer bij jou terugkomt. ook al ging dat ten koste van haarzelf. Je kan net zoveel liefde geven en ontvangen als je voor jezelf kunt voelen. Iedereen. Ze had een relatie achter de rug van twintig jaar en ze heeft in deze relatie twee prachtige kinderen gekregen. voor zichzelf te kiezen en haar grenzen aan te geven. bijvoorbeeld voor het opstaan. omdat ze toentertijd vond dat ze zich hoorde aan te passen aan haar partner. De reis van voorwaardelijk liefde naar onvoorwaardelijke liefde is de reis van het hoofd naar het hart. Als jij niet kunt voelen wat liefde is en de ander geeft jou liefde. van het denken naar het voelen. Neem hiervoor bij voorkeur een vast moment op de dag. zit er een pijnplek bij jou die geheeld mag worden. Doe deze oefening 33 dagen achter elkaar. ongeacht afkomst of gedrag. Alysa moest leren bij deze man om voor zichzelf op te komen. Als je een dag vergeet. hoe meer liefde je kunt geven en ontvangen. ga je steeds meer liefde voor jezelf ervaren. Oefening om van jezelf te houden Ga ergens rustig zitten waar je niet gestoord kunt worden. Herhaal dit zo vaak als goed voelt voor jou. Ze leerde dat ze in eerste instantie verantwoordelijk was voor haar eigen geluk en daardoor iets voor een ander kan 27 Hart vol Liefde . Noem je eigen naam en zeg daarna: “Ik houd van jou. mag je weer van voren af aan beginnen. Het zinnetje opdreunen zonder gevoel en vanuit je hoofd zal niet werken.” In mijn geval zeg ik dus: “Ellen. dat diegene dat alleen maar zelf kan doen. Als je weerstand ervaart om de persoon die jou pijn doet onvoorwaardelijke liefde te sturen. Pas als je van jezelf houdt ben je in staat pure liefde te geven aan anderen. maar als je jezelf er in oefent zal je zien dat het steeds meer een tweede natuur wordt voor jou. Dit was moeilijk voor haar. ik houd van jou. Ze zag het als haar taak om hem gelukkig te maken. Onvoorwaardelijk van jezelf houden Het is belangrijk om eerst van jezelf te leren houden. van het ego naar je ware zelf. Ze leerde dat je iemand anders niet gelukkig kan maken. dan wordt het een inhoudsloze oefening. is het waard om jouw liefde te ontvangen. net als jij. Praktijkvoorbeeld onvoorwaardelijke liefde en iemand zijn lessen laten leren Alysa is een bijzondere vrouw van 41 jaar. Door coaching. De reis van het hoofd (denken) naar het hart (voelen) Wij zijn allen één en wij zijn het waard om onvoorwaardelijke liefde te ervaren en te ontvangen. Dus hoe meer je van jezelf houdt. Sluit je ogen en leg je handen op je hart. dan ben je ook niet in staat deze liefde te ontvangen en zal je het ook niet voelen dat iemand jou liefde geeft. Dat is onvoorwaardelijke liefde. trainingen en levenservaringen werd ze steeds bewuster en groeide haar eigenwaarde. Het getal 33 is een Goddelijk getal en staat voor jouw relatie met het Goddelijke. want iedereen is een deel van de Goddelijke bron. Iedereen is het waard om jouw onvoorwaardelijke liefde te ontvangen.

om los te komen van haar pijn en verdriet. Alysa heeft haar ook geleerd dat ze zelf niet (meer) boos was op de vader van haar dochter. Ze had dit aan de kinderen uitgelegd. Dit was voor Alysa een wijze les. Haar dochter huilde vele avonden voor het slapengaan. Ze heeft haar geleerd hoe ze dit verdriet kon verwerken. Hij had in haar nieuwe partner een nieuwe pappa gevonden. dan dat Alysa zou blijven meehuilen en het verdriet van haar dochter zou proberen weg te nemen. Ze betrok het op zichzelf. want er veranderde op deze manier niets in het verdriet van haar dochter en de manier waarop ze met dit verdriet omging. Een mooi voorbeeld van mijn overtuiging dat kinderen het recht hebben op hun lessen en van een test om in onvoorwaardelijke liefde te blijven. Het werd haar duidelijk dat deze relatie niet gebaseerd was op onvoorwaardelijke liefde. Het enige was dat hij haar regelmatig vroeg of zij wel voor altijd bij hem blijft. Ik heb haar uitgelegd dat ze haar dochter op deze manier niet hielp. Nu is ze zover dat ze in onvoorwaardelijke liefde en mededogen terugkijkt op deze relatie en dankbaar is voor de wijze lessen die ze mocht leren bij haar ex-partner en ze is diep dankbaar voor de twee kinderen die ze samen hebben gekregen. maar ze konden het niet begrijpen. Ze liet zien hoe haar dochter haar vader kon vergeven. Ik heb haar begeleid in het verwerken van de scheiding. Het grote geschenk voor haar dochter was dat kort nadat ze het had verwerkt en losgelaten. hij was toen 5-6 jaar. dat het haar schuld was dat hij niet meer wilde komen. vooral omdat haar vader ervoor gekozen had zonder uitleg aan haar en haar broertje het contact te verbreken. Ze kon weer blij zijn en normaal over haar vader praten. De scheiding werd een feit. Haar zoon had hier niet veel problemen mee. omdat ze het zo erg vond dat ze haar vader niet meer zag en omdat ze niet kon begrijpen waarom hij haar niet meer ophaalde. Het kostte Alysa vele gesprekken. zijn keuze was en zijn verantwoordelijkheid en dat dit niet door haar kwam. maar op voorwaardelijke liefde. ze heel veel aankan in haar leven. maar uiteindelijk begreep haar dochter het en kon ze het een plekje geven in haar leven. dat kinderen het recht hebben om te leren van hun uitdagingen en zo al op jonge leeftijd kunnen groeien en bewust worden. omdat ze daarmee alleen zichzelf maar pijn en verdriet deed. Ze heeft haar dochter geleerd dat de keuze van haar vader om haar niet meer op te halen. wat een vorm van een rouwproces is. Ze leerde voor zichzelf op te komen en haar grenzen aan te geven. Daarnaast probeerde ze haar proces zo makkelijk mogelijk te maken. Ze voelde dat deze ervaring haar sterker had gemaakt en wist dat als ze met deze pijn kon omgaan. haar vader weer contact opnam om het contact tussen hem en de kinderen te herstellen. was toen Alysa haar ex-partner ervoor koos de kinderen een lange periode niet op te halen en er geen contact was tussen hem en de kinderen.betekenen. 28 Hart vol Liefde . Haar dochter was 8-9 jaar in die tijd en zij was zich heel bewust van wat er aan de hand was en voelde zich in de steek gelaten. Het werd Alysa duidelijk dat ze haar dochter beter kon begeleiden door haar te leren om te gaan met haar gevoel en haar verdriet. Wel had hij tegen Alysa gezegd dat hij dit nodig had voor zijn vrijheid en om zijn leven op zijn manier in te richten. In het begin brak het Alysa haar hart als ze haar zo verdrietig zag en deelde haar verdriet. Voor haar was het duidelijk dat ze niet verder kon en wilde met deze relatie. waardoor haar dochter verder kon met haar leven.

Daarnaast was het voor Alysa een les in het in onvoorwaardelijke liefde en mededogen kijken naar de processen van een ander. Ze kon nu in een veilige omgeving en met de liefdevolle begeleiding van haar moeder haar lessen leren. Doordat de dochter van Alysa de les van in de steek gelaten worden heeft geleerd.Het is moeilijk als ouder om je kind hierdoor heen te laten gaan. in dit geval van haar expartner. hoeft ze dit dus niet later in haar leven alsnog te leren. 29 Hart vol Liefde . maar kinderen worden er enorm sterk door. daardoor is het dat absoluut waard.

Zeg (hardop of in jezelf) tegen deze persoon:  ……….Hoofdstuk 5: Vergeving Vergeven doe je voor jezelf Om de reis van het hoofd naar het hart te kunnen maken is het van groot belang om jezelf en anderen te kunnen vergeven. Als je niet vergeeft blijf je altijd het slachtoffer van wat er is gebeurd. Je beleeft de gebeurtenis steeds opnieuw in jezelf. voor alles wat ik heb gezien als een persoonlijke aanval en voor alle gevolgen die het heeft gehad voor mij. omdat je met je verstand snapt dat dit beter is voor jezelf. Vanuit de liefde voor jezelf neem je degene in gedachten die je wilt vergeven.  Zie dat hij/zij deze pijn op jou heeft geprojecteerd. vanuit je gevoel. vraag jezelf dan af of de ander het waard is dat jij nog dagelijks last hebt van wat er is gebeurd. Als je iemand probeert te vergeven.  Ik laat alle angst. omdat hij/zij niet anders kon dan dat.  Zie dat het iemand is die schreeuwt om liefde. maar je voelt dit niet zo. Met heel je wezen voel je dat dit het beste is voor jou en daarmee voor de ander. aangeraakt en voel je de emoties die ermee gepaard gaan. Vergeving oefening Sluit je ogen en leg je handen op je hart.(naam invullen) ik vergeef je voor alles wat je hebt gedaan en voor alles wat ik daarvan persoonlijk heb gemaakt. niet vanuit je hoofd. zie hem of haar voor je (met de ogen nog steeds gesloten) en kijk vanuit onvoorwaardelijke liefde en mededogen naar deze persoon.  Ik laat je los in liefde. daar heeft vergeven zelfs niets mee te maken. pijn. Vergeving komt vanuit je essentie. Vergeven doe je voor jezelf. Ga met je aandacht naar je hart en voel de liefde voor jezelf. vanuit voorwaardelijke liefde. vanuit je ziel. 30 Hart vol Liefde . zodat wij beiden verder kunnen met ons leven. Om de pijnplek te kunnen helen en de negatieve gedachten en emoties los te kunnen laten. Belangrijk te weten is dat je de ander niet hoeft te vertellen dat je hem of haar hebt vergeven. Door eraan te denken of doordat je met deze persoon in aanraking komt of doordat er iets gebeurt wat je herinnert aan de situatie. omdat hij/zij dit niet in zichzelf kan vinden. Vergeven vanuit je hart Vergeven doe je vanuit je hart. die het heeft veroorzaakt. Een ander vergeven betekent niet dat je goedpraat of goedkeurt wat de ander heeft gedaan. vanuit het ego. Puur om jezelf te helen. Hierop zal je antwoord NEE zijn en ben je klaar om te vergeven.. verdriet en boosheid los die het heeft veroorzaakt.  Zie wie hij of zij werkelijk is. Dan ben je bezig op rationeel denkniveau.  Zie dat hij/zij niet weet hoe hij/zij deze pijn zelf kan helen. Neem hier de tijd voor. Als je dit moeilijk vindt. zal de vergeving niet werken. Vergeven doe je vanuit onvoorwaardelijke liefde. Steeds opnieuw wordt de pijnplek. moet je de ander vergeven.

Dit doe je zelf. Hoe je dit doet mag je zelf bepalen. Hoe je dit doet mag je zelf bepalen. Daarna laat je de ander symbolisch los.  Ik zie nu de lessen die ik door deze situatie mocht leren en daar ben ik dankbaar voor. zie de situatie voor je (met de ogen nog steeds gesloten) en kijk vanuit onvoorwaardelijke liefde en mededogen naar deze situatie en naar jezelf. heel je ook de ander. Ze kwam bij me omdat ze vastliep in haar leven en het niet meer zag zitten. Vergeving oefening om jezelf te vergeven Sluit je ogen en leg je handen op je hart. Praktijkvoorbeeld vergeving Miranda is een sterke vrouw van 28 jaar. Je kunt dit zien als een ui die afgepeld wordt en dat je zo steeds dichter bij de kern komt. Voel deze liefde en dankbaarheid voor dit leermoment en stuur je liefde en dankbaarheid naar de situatie / naar de ander.  Ik zie nu in dat ik handelde vanuit pijn en deze pijn heb geprojecteerd op deze situatie / op ……. Zeg (hardop of in jezelf) tegen jezelf:  Ik vergeef mezelf voor mijn onwetendheid in deze situatie. jij hebt jouw kracht gegeven aan deze situatie of deze persoon. Ik zie nu in liefde de lessen die jij mij geleerd hebt en daar ben ik dankbaar voor. Het enige belangrijke in haar leven waren haar twee kinderen van 8 en 10 jaar oud.  Ik zie nu in dat ik niet verbonden was met mijn ware zelf. Vergeving helpt je om steeds meer onvoorwaardelijke liefde voor jezelf en de ander te ervaren.  Ik vergeef mezelf dat ik de lessen die jij mij wilde leren niet meteen heb herkend en ik mijn pijn op jou heb geprojecteerd. Ga met je aandacht naar je hart en voel de liefde voor jezelf. Door vergeving neem je je kracht terug die je had weggegeven aan een situatie of aan een ander. bijvoorbeeld dat je ziet dat de ander oplost of dat je de ander in een ballon plaatst en deze loslaat. Vanuit de liefde voor jezelf neem je de situatie in gedachten waarvoor je jezelf wilt vergeven. Voor haarzelf hoefde het allemaal niet meer. Neem hier de tijd voor. uit je kracht halen. 31 Hart vol Liefde . Voel deze liefde en dankbaarheid voor dit leermoment en stuur deze liefde en dankbaarheid naar de ander. (eventueel naam invullen). Door vergeving en de situatie of de persoon los te laten neem je je kracht weer terug en wordt je ware zelf steeds sterker. met mijn essentie en daardoor geen liefde voor mezelf en de ander kon ervaren. je essentie. Daarna laat je de situatie / de ander symbolisch los. Jezelf helen door vergeving Vergeving is de krachtigste manier om jezelf te helen en door jezelf te helen. omdat we met elkaar verbonden zijn. bijvoorbeeld dat je ziet dat de ander oplost of dat je de ander in een ballon plaatst en deze loslaat. De situatie of de ander kan je doordat je er steeds aan denkt of eraan herinnerd wordt uit je evenwicht halen. Door vergeving laat je de aspecten los die niet bij jou horen en kom je dichter bij je ware zelf.

er niet om ging wat het voor de ander betekende. stond ze daar positief tegenover en dit wordt nu voorzichtig weer opgebouwd. De vader van de kinderen speelde geen rol in hun leven. Voorzichtig begon ik met haar over vergeving van haar stiefvader. Terwijl ze op deze manier over hem sprak. als haar stiefvader. Ze zag ook in dat dit kwam. Dat ze het vergeven alleen voor zichzelf deed en niet dat ze daarmee aangaf dat ze de houding van haar moeder ten opzichte van haar goedkeurde. zoals hij dat nu leidde met haar moeder. dit met medeweten van haar moeder. We zijn aan de slag gegaan met vergeving. die er nooit iets tegen gedaan heeft en die nog altijd samenleeft met haar stiefvader. die verdwaasd de wereld inkeek. dat ze alleen zou komen. Het werd Miranda pijnlijk duidelijk wat voor leven zij zou krijgen als ze haar stiefvader niet zou vergeven. Dit gaf haar het gevoel van opluchting en een bevrijding van een zware last. Iemand die zoiets had gedaan. Ze zag het verband tussen de dingen die ze had meegemaakt en het niet vergeven van haar stiefvader en haar niet geheelde pijnplekken. Ik vroeg Miranda wat ze wist over de jeugd van haar stiefvader. Ik heb haar uitgelegd dat het vergeven van haar moeder haar pijn zou verzachten en het uiteindelijk zou wegnemen. zag ze een oude zielige vrouw. Ook wilde ze niet langer in de omgeving zijn van haar stiefvader. Ze schreeuwde bijna dat ze dat NOOIT zou doen. die haar dit had aangedaan. Ze keek me woedend en volledig ontdaan aan. veranderde er veel voor haar. Toen ze na de vergevingssessie haar moeder tegenkwam in de stad. Dit tot grote vreugde van haar kinderen. Ze wilde het allemaal niet horen. Miranda had jaren geleden alle contact verbroken. in de eerste instantie van haar moeder. omdat ze niet kon begrijpen dat haar moeder bij de man bleef. zonder haar stiefvader.maar voor de kinderen wilde ze doorgaan. angstige vrouw was. Toen ze dit begreep en zover was om haar moeder te vergeven en in liefde en mededogen naar haar moeder te kijken. maar dat zij er zelf niet langer last van zou hebben. Ik besloot het over een andere boeg te gooien. 32 Hart vol Liefde . die nu hun oma weer zien. Dit was moeilijk voor Miranda. verdiende geen vergeving. omdat haar stiefvader niet aan zichzelf wilde werken en niet zijn pijn wilde verwerken. Ze had de littekens op zijn hoofd gezien. Door dit inzicht kon ze met de vergeving beginnen. omdat ze het gevoel had dat ze dan goedsprak dat haar moeder niet voor haar was opgekomen toen ze het zo hard nodig had. Door dit herstelde contact kwam al het verdriet van Miranda weer naar boven over haar stiefvader. begon ze te begrijpen dat haar stiefvader een gekwetste ziel was. Haar moeder had haar ook verteld dat haar stiefvader niet mee wilde voor therapie. Haar moeder ging hiermee akkoord. Tot haar verbazing was ze niet meer boos op haar moeder en toen haar moeder kortgeleden via e-mail probeerde het contact tussen haar en Miranda te herstellen. die niet alleen kon zijn. Dat hij zijn pijn had geprojecteerd op haar en dat hij nog steeds geen leuk leven had. Ze moest diep graven en herinnerde zich dat haar moeder haar wel eens verteld had dat hij een slechte jeugd had gehad en zelf regelmatig in elkaar geslagen was. Dit in tegenstelling tot haar moeder die wel hulp had gezocht bij een psycholoog. Ik probeerde haar uit te leggen dat vergeving net als bij haar moeder. Miranda was van haar 10e tot haar 15e mishandeld door haar stiefvader. Ze had tot nu toe ook steeds mannen in haar leven aangetrokken die haar mishandelden of op een andere manier misbruik van haar maakten. De voorwaarde om het contact met haar moeder te herstellen was. Nu zag ze dat haar moeder een gekwetste.

dan zal deze verdwijnen of je zal deze gewoon niet meer voelen. een grotere auto. Waar onvoorwaardelijke liefde is. Het ego creëert bijvoorbeeld de angst om te vliegen. Angst bestaat niet echt. Angst accepteren en loslaten Het is belangrijk dat je je angst accepteert. wordt de angst werkelijkheid en voelt het echt aan. kan je het niet meer zomaar wegstoppen of ontkennen. Angst is door het ego bedacht om je te beschermen Angst bestaat niet echt. een groter huis. Angst komt voort uit het gevoel van gebrek van het ego. moet je het de aandacht geven die het verdient. dan weet je dat je vanuit je ego leeft en dus vanuit angst. angst dat er ingebroken wordt in je huis en zo zijn er nog vele voorbeelden op te noemen. zoals een betere baan. is geen angst. om op de snelwegen te rijden. Angst is de drijfveer van het ego. dat is het waardeoordeel dat je er zelf aan geeft. Daarmee geef je de angst alleen maar meer kracht. Waar angst is. meer geld. Om te voorkomen dat het ego doodgaat. Zou je geen energie en aandacht geven aan de angst. de angst om dood te gaan. uit de buurt van water te blijven. Angst is een gebrek aan liefde. een alarmsysteem in je huis te nemen. het ego nog meer wil. Angst niet wegstoppen Als de angst werkelijkheid is geworden. Omdat het ego wil voorkomen dat het doodgaat. Het ego is nooit tevreden De angst om dood te gaan is ook één van de redenen waarom het ego nooit tevreden is en steeds meer wil. Bijvoorbeeld als je bang bent voor water kan je gaan affirmeren: “Ik voel me vrij in het water”. Om de angst los te kunnen laten. Positieve affirmaties opzeggen werkt ook niet zolang de angst werkelijkheid is voor jou. 33 Hart vol Liefde . Dit is voor veel mensen de allergrootste angst. Dit geeft het ego tijdelijk een veilig gevoel. Je ware zelf kent geen angst. die heb je met een reden. Als je energie en aandacht geeft aan de angst. De angst heb je niet zomaar. Angst is niet negatief of positief. wil het dit soort situaties vermijden door bijvoorbeeld niet te gaan vliegen. het is bedacht door het ego om je te beschermen. Het ego is sterfelijk en is bang om dood te gaan. is geen liefde. De angst zal nog krachtiger worden. Als je dus merkt dat je altijd meer wilt en nooit tevreden bent met wat je hebt. angst voor water. zodat je jezelf niet blootstelt aan gevaren waardoor jij en dus ook het ego kunnen sterven. maar dit zal een averechts effect hebben.Hoofdstuk 6: Angst Angst als creatie van het ego Angst is een creatie van het ego. je ware zelf weet dat er alleen maar liefde bestaat. Het ego leeft vanuit het gevoel van gebrek. Het probleem is dat zodra je bereikt hebt wat je wilde bereiken. creëert het allerlei angsten om dit te voorkomen.

Voel de energie onder je voeten….Kijk naar je angst en voel deze angst... Laat deze energie naar boven stromen. Je kan er met liefde en mededogen naar kijken en het zal je duidelijk worden waarom je deze angst hebt gecreëerd.. je knieën…. Deze Bakens van Licht gaan over het loslaten van beperkende overtuigingen. Stel je nu voor dat je voetzolen zich langzaam openen…. Begin met de ontspanningsoefening. Eén persoon leest heel rustig de visualisatie voor en is de begeleider van het proces. in….. Ga nu met je aandacht naar je voeten... beweeg ze een beetje. Uiteindelijk ben je er doorheen en kom je aan de andere kant van deze angst uit. je onderbenen…. 1 De boodschappen die Steve Rother doorgeeft heten ‘Bakens van Licht’ en staan op de website www. Trek nu deze aarde energie. Voel hoe de spanning ook hier wegtrekt…... en leg je handen ontspannen op je benen…. naar je bekkengebied en je onderrug….lichtwerker. Ga door deze angst heen en laat het net zolang duren als nodig is.. Haal drie keer diep adem.. 34 Hart vol Liefde . ontspannen sfeer de visualisatie kunnen doen.. De begeleider let daarbij scherp op degene die door de angst heen wil gaan en past de snelheid van het proces aan. zodat hij/zij weet wat er gaat komen.doe dit net zo lang tot je ontspannen zit. Als je er aan de andere kant uitgekomen bent kan je op een neutrale manier kijken naar deze angst. Dit is jouw aarde energie…. Voel alle emoties die het oproept..uit (in/uit drie keer rustig herhalen). Als dit gebied helemaal gevuld is. Visualisatie om door je angst heen te gaan Een manier om door je angst heen te gaan wordt hieronder in een visualisatie omschreven. Uitleg ontspanningsoefening en visualisatie: Deze oefening kun je vooral in het begin het beste met z’n tweeën doen.. Beweeg je rug heen en weer.. Ik heb dit verhaal aangepast en er een visualisatie van gemaakt om door angst heen te gaan.. dit hoeft hij/zij niet voor te lezen. Ontspanningsoefening: Ga lekker zitten in je stoel en sluit je ogen…. zodat jullie allebei in een prettige....com... ga je deze energie verder naar boven trekken. aan de tijd die de andere persoon nodig heeft..en…. Vul je voeten en je benen volledig op met deze prachtige energie…. Voel hoe bijzonder deze energie aanvoelt…. Het is belangrijk dat de begeleider de oefeningen een aantal keren heeft doorgelezen... via je voetzolen omhoog je voeten in…. De informatie die tussen haakjes staat is voor de begeleider. Als je voeten en je benen volledig gevuld zijn met deze kleurrijke energie. laat het maar gebeuren. laat je jouw aarde energie samenkomen in je buik….... via je enkels…. naar je bovenbenen…... Zet beide voeten op de grond…. Voel hoe deze aarde energie de spanning in dit gebied wegneemt… Voel hoe je voeten en je benen langzaam warmer worden en misschien voel je ze wel tintelen…. Deze visualisatie heb ik gemaakt naar aanleiding van een energetisch doorgegeven (gechannelde) boodschap van de groep via Steve Rother1. Je zal de lessen zien die je geleerd hebt van deze angst en je zal de geschenken zien van deze lessen.

Visualisatie oefening: (Punt 1. In je buikgebied laat je de aarde energie en de kosmische energie samenkomen en vermengen met elkaar…. Als je lekker zit. Laat deze energie doorstromen naar je hals/nek en naar je schouders…. 35 Hart vol Liefde . Je weet nu waar je naartoe gaat.. de planten. Laat nu deze energie stromen in je borst gebied en je bovenrug…. Ga hier lekker zitten op een manier die jij prettig vindt….) Stel je nu voor dat je in een prachtige tuin bent…. Je kunt het kortere pad nemen.. Voel hoe de spanning in heel je lichaam wegtrekt…. Kijk om je heen en zie hoe prachtig groen het is in jouw innerlijke tuin…. Dit is jouw kosmische energie…. Voel de ontspanning in je lichaam…. Vraag of je je pad duidelijker mag zien en zie de richting die het aangeeft…. om het spannend te houden. (Punt 2. Kijk nog eens om je heen en kies een plekje uit waar jij je prettig voelt…. Voel de energie boven je hoofd. Jouw innerlijke tuin….... maar vlak voor het pad ligt een kleine hoop viezigheid. Nu sta je voor een dilemma..) Dan kom je bij een splitsing. Laat nu deze kosmische energie doorstromen via je middenrif en langs je rug naar je buikgebied…... Zie dit pad nu voor je…. De waarheid is dat het allemaal zo simpel is dat wij mensen het heel snel saai zouden vinden. Vraag simpelweg wat je wilt. Dit ziet er niet goed uit en het ruikt smerig. De hoop is zo groot dat je er niet overheen kan stappen en er niet omheen kan... Voel hoe je kruin zich opent om deze energie te ontvangen…..... Wij mensen denken altijd dat alles moeilijk of zwaar moet zijn. Voel hoe deze energie voelt…. Als je je pad nog niet kunt zien of het gevoel hebt dat je het nog niet gevonden hebt.Ga nu met je aandacht naar de bovenkant van je hoofd…. deze splitsing laat twee wegen zien die leiden naar jouw bestemming. vraag dan of je je pad mag zien... de energie die jou verbindt met je Goddelijke zelf…. kijk of je jouw levenspad ziet….. maar het komt er ook. Dit is het pad dat leidt naar jouw bestemming….. Vul je hele hoofd op met deze kosmische energie….. je hoofd binnenstromen…. Misschien heeft jouw innerlijke tuin een vijver of een meertje….... de bloemen. Misschien zie je vlinders of andere dieren…. Daarom maken wij het leven gecompliceerd... Laat deze energie via je kruin.. voetje voor voetje…. jouw energieën…. Vul je hele lichaam met deze prachtige energieën.. Zie de bomen.. helemaal van jou alleen…. De ene weg lijkt korter en directer en de andere gaat om een heuvel heen voordat het dezelfde bestemming bereikt. Vul dit hele gebied op met deze prachtige energie…. Ga stap voor stap verder op je pad. mag je weer om je heen kijken of je ook een pad ziet.

) Deze hoop die voor je ligt. Kijk nogmaals naar je angst en neem er de volle verantwoordelijkheid voor. als hij/zij kiest voor het langere pad. Zeg tegen jezelf: “Ik neem de volle verantwoordelijkheid voor…. daar ben je vrij in. Je mag er voor kiezen nu te stoppen met deze oefening. Niet veel verder kom je weer bij een splitsing. Deze hoop is jouw angst. (Punt 5. Nu je volwassen bent heb je deze bescherming niet meer nodig. Waarom kom je zoveel rotzooi tegen op je levenspad?? Wat wil je dit vertellen?? Kijk naar beide wegen en besluit welke weg je gaat nemen. groter dan de vorige keer. ga dan verder bij punt 5. (Neem hier ruim de tijd voor.” Voel hoe dat voelt dat jij de verantwoordelijkheid hebt genomen voor jouw angst. als deze hopen. als hij/zij kiest voor het langere pad. (Als degene kiest voor het korte pad. Voel wat deze hoop. ga dan verder bij punt 5. smeriger en stinkender dan het vorige en er zitten allemaal vliegen op.) Je gaat weer verder met deze bijzondere reis. Deze angsten heb je gecreëerd om jezelf in het verleden te beschermen. maar om de reis naar de bestemming toe en alle ervaringen die we opdoen tijdens deze reis. Beslis nu welke weg je neemt. Beslis nu welke weg je neemt. (Alleen als degene nu nog steeds de keuze maakt er niet doorheen te gaan zeg je het volgende:) Ook de keuze voor het langere pad is oké. maar dat ze je nu alleen maar belemmeren op je kortste pad naar je bestemming. Beslis nu welke weg je neemt. Ga verder stapje voor stapje. 36 Hart vol Liefde .Kijk goed naar deze hoop en naar de langere weg. het gaat tenslotte niet om de bestemming. Realiseer je alleen wel dat dit een kans is om in een veilige omgeving en onder begeleiding deze angst voor altijd los te laten.) (Punt 4. Nu sta je ineens weer voor een splitsing.) Maar nu de hoop die voor je ligt. ga dan hieronder verder bij punt 4.) (Punt 3.) Je hebt voor het langere pad gekozen en gaat verder met je reis. de korte weg dwars door de hoop heen of de langere weg zonder zichtbare obstakels. (Als degene kiest voor het korte pad. Je bent krachtig genoeg om verantwoordelijkheid te nemen voor je leven en alles wat je op je levenspad tegenkomt. Dit is jouw angst. ga dan hieronder verder bij punt 3. Je kijkt naar beide wegen en op de kortere weg ligt weer een hoop viezigheid. Hoe goed kan jij op je ware pad zijn. kijk er nog eens goed naar. wil je echt iets vertellen. maar je zal je angsten keer op keer weer tegenkomen en het zal steeds onaangenamer terugkeren.” En vul hier in welke angst voor je ligt op je pad en zeg tegen jezelf: “Dit heb ik gecreëerd om er iets van te leren. deze angst je wilt vertellen. Je geniet van de wandeling op je pad. deze angsten jouw weg steeds weer blokkeren. Realiseer je dat veel van je angsten vroeger nuttig waren voor je. daarom is het ook zo onaangenaam voor je. De hoop viezigheid op het korte pad is nog groter.

. Kijk nu naar jezelf en zie dat je er smetteloos doorheen bent gekomen. Het is jouw keuze en er bestaan geen goede of slechte keuzen. Dit verhaal gaat over Ina. Kijk nu opnieuw naar hetgeen waar je voorheen angst voor voelde en voel nu wat het je heeft opgeleverd. ga anders door bij punt 6. Je hebt het achter je gelaten. dit heb je helemaal zelf gedaan. Ze noemde dit zelf dwangneurose. Door de beslissing te nemen de verantwoordelijkheid er voor te nemen. Ina is een prachtige. omdat de klachten pasten bij de omschrijving die bij dwangneurose gegeven wordt. (Neem hier ruim de tijd voor). Voel hoe deze positieve ervaring in je systeem wordt opgenomen…. Je mag je nu weer bewust worden van het hier en nu. Praktijkvoorbeeld angst Angsten zijn er in vele soorten en maten. stap door de hoop heen en neem je voor dat je volledig schoon en bevrijd van deze angst eruit zal komen. omdat haar leven beheerst werd door angsten. dit is mijn verantwoordelijkheid en wat is de les die ik hiervan kan leren.. Ga er nu doorheen. dacht ze: “Zie je wel. was dat ze een groot deel van deze angsten van haar ouders overgenomen had en dat ze niet van haar waren. bijzondere en gevoelige vrouw van 38 jaar. Voel hoe dit voelt voor jou. Bedank de angst voor wat het voor je heeft gedaan en neem voorgoed afscheid en ga verder op jouw pad…. Kijk naar de situatie en zeg tegen jezelf: ”Dit heb ik gecreëerd. Zodra ze een angst voelde.” Ze was er wel op een rationele 37 Hart vol Liefde . ga ervoor…. wat heeft het jou gebracht. als jij daar aan toe bent.. langzaam je ogen…. want de ervaring van de ziel is hetzelfde en die kan in vreugde of in pijn beleefd worden. ik heb dwangneurose. (Punt 7. zie punt 7. laat je hem/haar langzaam terugkomen uit de visualisatie. er werkelijk doorheen te gaan heb je je macht en je kracht teruggehaald. Realiseer je altijd dat alles wat je meemaakt in je leven door jou gecreëerd is om ervan te leren. Wat ik bij Ina zag. Helemaal er doorheen zonder twijfel... je rug…. Beweeg je hoofd. zonder zich daarvan bewust te zijn. je armen.) Je kunt je angsten loslaten door er nu doorheen te gaan.) Word je weer bewust van je lichaam….. Ina kwam bij me. Beweeg rustig je voeten en je benen…. Kijk nu wat deze angst jou heeft opgeleverd in het verleden. jouw innerlijke kracht. Veel mensen leven volledig vanuit hun angsten. Voel de kracht in jezelf. Dit is jouw kracht. Open. Neem de volledige verantwoordelijkheid voor je leven. Wat zijn de geschenken van deze angst…. Het is volledig jouw keuze hoe jij het leven op aarde ervaart..) (Punt 6.(Als degene niet door wil gaan.” Je bent volledig verantwoordelijk voor het feit of er een glimlach op je gezicht ligt of niet en of je ervaring op deze planeet vreugdevol of pijnlijk is.

maar wel belangrijk. Ik heb haar uitgelegd dat niemand haar kan afwijzen. Wat ook een grote rol speelde in haar leven. Deze ‘zogenaamde’ vriendinnen van haar hadden onbewust snel in de gaten. Wat gaandeweg in de gesprekken duidelijk werd. omdat ze zo graag vriendinnen wilde hebben. Wat een grote rol speelde in haar leven was dat ze vooral bang was om tegen haar ouders in te gaan en dat ze niet de confrontatie aan durfde te gaan met hen. want ze wilde het juist zo goed doen. Leuke dingen waar ze Ina niet voor uitnodigden. Dit deed haar veel verdriet. behalve als zij dat zelf toelaat. Het was als een feit voor haar en ze had niet het idee dat ze er verder nog iets aan kon doen. Nu moest ze haar angsten wel onder ogen zien. Dit was niet makkelijk voor beide partijen. Vriendinnen die haar echt waarderen om wie ze is en die ook dingen voor haar doen. Ze wilde er zo graag bij horen. Ze zag in dat ze meer waard was dan omgaan met vrouwen die haar alleen maar gebruikten. 38 Hart vol Liefde . Vanaf dat moment dient de relatie ouder-kind een gelijkwaardige relatie te worden. Door dit inzicht kon ze langzaam deze angst en haar schuldgevoel ten opzichte van haar ouders loslaten en op een liefdevolle manier haar ouders laten zien dat ze volwassen was en haar eigen beslissingen kon nemen. dat Ina bereid was alles voor hen te doen en vroegen haar dingen te doen waar ze zelf geen zin in hadden of waardoor ze meer tijd overhielden om leuke dingen te doen. werkte ze in een hoog tempo aan haar angsten. wees ze zichzelf af. Dit was haar angst om afgewezen te worden. Toen ze deze vrouwen los kon laten. dat ze al haar energie aan anderen gaf. was dat Ina haar dwangneurose had ingezet om maar niet naar haar angsten te hoeven kijken en er niet aan te hoeven werken. ging haar een lichtje branden. Toen ik haar uitlegde dat ze dit zelf creëerde uit angst om afgewezen te worden. om er niet bij te horen. Ik heb haar uitgelegd dat haar ouders verantwoordelijk zijn voor zichzelf en dat zij deze verantwoordelijkheid niet over mocht nemen. Door de manier waarop ze zichzelf liet gebruiken door haar ‘vriendinnen’. maar het bleef bij het denken en niet voelen. die weet wat ze wil en voor zichzelf opkomt. niet omdat ze ze zo aardig vond. Ze zag in dat ze door nooit voor zichzelf op te komen bij haar ouders. Ze wilde erbij horen omdat ze ‘populair’ waren in haar omgeving. Toen ze dit begreep kwam het inzicht dat ze haar ‘vriendinnen’ niet eens echt leuk vond. ze altijd in de kindrol zou blijven. omdat ze daarmee de macht en de kracht ontnam van haar ouders. kwam er ruimte voor nieuwe vriendinnen. Dat was in het begin wel onzeker voor haar. Dit ging volledig ten koste van haarzelf. Door haar enorme kracht en doorzettingsvermogen. was dat ze het anderen naar de zin wilde maken op allerlei mogelijke manieren. Dat ze hiermee haar ouders de mogelijkheid ontnam om hun eigen processen aan te gaan en daar van te leren. Het werd haar duidelijk dat ze geen dwangneurose had. Ze dacht dat zij verantwoordelijk was voor hun geluk en welzijn. Hierdoor groeide haar innerlijke kracht en de liefde voor haarzelf.manier mee aan de slag geweest. Het valt ook haar omgeving op dat ze in zo’n korte tijd veranderd is in een zelfbewuste vrouw. Kinderen zijn tussen de 18 en 21 jaar volwassen en zijn vanaf die leeftijd verantwoordelijk voor zichzelf. Dat kwam aan.

Om dit te bereiken.Hoofdstuk 7: Macht en kracht Twee soorten macht Er zijn twee soorten macht. De rol van slachtoffer en de rol van manipulator of aanvaller. aandacht en medelijden te krijgen van anderen. Bij macht vanuit het ego gaat het om macht buiten jezelf. Als iemand zich bijvoorbeeld machtig voelt door zijn hoge functie en de functie verdwijnt. Geef je echter je macht weg aan een persoon of situatie door je hierdoor te laten beïnvloeden. dan voel je je werkelijke macht niet. Dit is de werkelijke macht. Bij deze vorm van macht ben je afhankelijk van de omstandigheden buiten jezelf. Ook al verlies je je baan of je bezit. geldt ook voor kracht. Om hier uit te komen moeten beide partners leven vanuit gelijkwaardigheid. De slachtofferrol wordt vaak gebruikt om energie. 39 Hart vol Liefde . Deze vorm van macht verdwijnt echter als het aanzien. neem je bezit van je werkelijke macht. Het ego haalt zijn kracht uit andere personen of situaties. Heel veel mensen leven van de kracht van anderen of van situaties. Zo houd je je macht bij jezelf. omdat je weet dat dit niet kan. geeft de gekwetste partner zijn/haar kracht en macht aan de manipulerende partner. Bij macht vanuit de ziel ontstaat het gevoel van macht vanuit wie je bent en vanuit liefde. het geld of de materie verdwijnt. dan neem je je macht weer terug. Door bijvoorbeeld de ander zo te manipuleren dat deze zijn kracht weggeeft uit angst voor de ander of uit angst voor de gevolgen. de macht hebben over de ander. onvoorwaardelijke liefde en eigen verantwoordelijkheid. verdwijnt ook meteen de macht. geld of materie. Je geeft niets en niemand de macht om jou te beïnvloeden. onder andere door manipulatie. ook macht. Voorbeeld machtsstrijd en krachtstrijd in relaties Je ziet vaak in relaties dat er een machtsstrijd gaande is. Macht vanuit het ego Het ego zoekt altijd alles buiten zichzelf. deze macht blijft. waardoor degene die de slachtofferrol speelt zich beter gaat voelen. De rol van slachtoffer is ook een vorm van manipulatie. Kracht Wat voor macht geldt. Macht vanuit ego en macht vanuit de ziel. Neem je weer de verantwoordelijkheid en weet je dat dit gebeurt om ervan te leren en te groeien. omdat jij er vanuit je ziel in liefde en mededogen naar kunt kijken en de situatie ziet zoals het werkelijk is. Macht vanuit de ziel Door verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leven. Beide partners willen de baas zijn. namelijk een verwonde ziel die om liefde vraagt. macht door aanzien. Niemand kan jouw stemming beïnvloeden wat ze ook doen. doen of zeggen ze dingen om de ander te kwetsen of uit balans te brengen en als dit lukt. Rol van slachtoffer en aanvaller Meestal spelen mensen vanuit ego beide rollen.

kan je anders naar de persoon en de situatie kijken. Beide gebeurt vanuit het ego. Als je aanvalt kan je je na die tijd weer het slachtoffer voelen.Als je door iemand wordt gemanipuleerd of iemand valt je in woorden aan. Door uit de rollen van slachtoffer en aanvaller te stappen. Je bewust worden dat je macht en kracht zoekt en haalt buiten jezelf. dan kan je reactie zijn dat je in de slachtofferrol gaat of dat je zelf ook aanvalt. Weet dat je altijd de keus hebt om wel of niet om te gaan met mensen die manipuleren in wat voor vorm dan ook. Je kunt jezelf energetisch beschermen tegen mensen die jouw macht / kracht willen wegnemen. Valt hij aan dan heb je een conflict. Je kracht terughalen Als je je bewust wordt dat je je kracht weggeeft aan anderen. omdat je dit gedaan hebt. ze halen nog heel veel voordeel uit hun rol en zijn niet bereid om deze los te laten. anders kan je macht / kracht al weg zijn voordat ze iets hebben gezegd. Gaat hij in de slachtofferrol dan heb je ook een machtsstrijd en krachtstrijd. door je hand op je navel te leggen als je in contact komt met deze mensen. Als je wilt kan je deze mensen bewust maken van wat ze doen en hoe ze het anders zouden kunnen doen. Strijden om de macht en kracht kan niet in je eentje Strijden om de macht en kracht kan alleen als beiden daaraan meedoen. maar ook dit gaat over als je niet reageert en in liefde blijft. Door te leven vanuit je innerlijke kracht. kan je ervoor kiezen om niet mee te gaan in hun strijd om de macht. kan de ander weer kiezen voor zijn volgende rol. Als één ervoor kiest niet te strijden. Als je je hiervan bewust wordt. In alle gevallen is het strijden om de macht en de kracht van de ander. Heel veel mensen gaan echter zo op in hun rol dat ze geloven dat dat hun leven is en willen helemaal niet veranderen. houd je je macht en je kracht bij jezelf. In het geval van mensen die je manipuleren. Als jij in de aanval gaat. alleen minder duidelijk. De ander kan heel boos worden. een machtsstrijd en krachtstrijd. Hier kan de ander die vanuit zijn ego zijn rol speelt niet mee omgaan. Deze manier van leven levert hen te veel op. Door in liefde en mededogen te kijken naar deze mensen en de rol die ze spelen. Wat ook kan gebeuren is dat iemand in de slachtofferrol gaat en dat jij hier boos op reageert. Dit noemen we innerlijke kracht. Reageer vanuit liefde of reageer helemaal niet. Dit maakt jou weer de aanvaller. Innerlijke kracht De ziel haalt kracht uit zichzelf. kun je deze kracht terughalen. 40 Hart vol Liefde . Hierdoor raakt de ander in de war en zal uiteindelijk ophouden met het spelen van deze rol. dan is de strijd voorbij. Hij verwacht één van de ego rollen te zien en die zijn er niet. Je speelt het toneelstukje niet langer mee. houd je je kracht bij jezelf. Kijk in liefde en mededogen naar wat er gebeurt en blijf in je kracht. heb je het niet nodig te manipuleren om je kracht buiten jezelf te zoeken en te halen. Loskomen uit je rol Het loskomen van de rollen van slachtoffer en aanvaller kan je bewerkstelligen door je bewust te worden dat dit rollen zijn die opgevoerd worden door je ego.

Dit gebeurt vaak onder de noemer ‘het beste met iemand voor hebben’.Door te leven vanuit innerlijke kracht word je niet meer beïnvloed door situaties en personen. Iedereen mag zien wie ik werkelijk ben en ik geef niemand de macht en de kracht om mij daarop onderuit te halen. 41 Hart vol Liefde . krijg je een ‘negatieve’ reactie van de ander. Je kan de ander vanuit je eigen ervaring vertellen hoe jij dit hebt ervaren en wat je ervan geleerd hebt. soms wel weken of maanden. De ander mag dezelfde fouten maken als jij hebt gedaan. maar als de ander er niets mee doet. in de hoop dat mensen niet zouden zien hoe kwetsbaar ik was. omdat je niet bang bent gekwetst te worden door iets of iemand. Als ik dit heb losgelaten kan ik in dankbaarheid kijken naar de gever van dit geschenk. Nu heb ik van mijn kwetsbaarheid mijn grootste kracht gemaakt. Iedereen heeft het recht zijn lessen te leren en daarbij fouten te maken. Dus in plaats van waardering te krijgen voor de moeite die je voor de ander hebt gedaan. ga ik kijken welke pijnplek ik nog heb en ga ermee aan de slag. Als je de ander onvoorwaardelijk vertrouwt. De ander ‘helpen’ voor het ontvangen van waardering Vaak zie je mensen andere mensen ‘helpen’ om er waardering voor terug te krijgen. Dit is manipulatie en dus het ego die de waardering buiten zichzelf zoekt. Bezorgdheid Bezorgd zijn over de ander is vaak een gebrek aan vertrouwen in de ander. Door deze persoon of situatie heb ik mijzelf kunnen helen en ben ik dichter bij mijzelf gekomen en is mijn innerlijke kracht toegenomen. Ik probeerde zo min mogelijk op te vallen en op te gaan in de massa. Nu is het binnen een paar uur weer weg en voel ik mij sterker dan daarvoor. Voorbeeld innerlijke kracht Een voorbeeld uit mijn eigen leven: Ik ben heel gevoelig en heel kwetsbaar. Als jij denkt dat de ander dit niet kan en daarom doe jij het maar. De momenten dat het me wel raakt. dan laat je dat zo en kijk je er in liefde en mededogen naar. Vroeger kon ik lange tijd van slag zijn als zoiets gebeurde. is daar een voorbeeld van. omdat ik weet wie ik ben en wat mijn kwaliteiten zijn. mij anders voorgedaan dan ik werkelijk was. Om mijzelf te beschermen tegen de ‘buitenwereld’ heb ik heel lang een rol gespeeld. De macht en kracht afnemen van een ander Het is ook mogelijk dat jij de macht en de kracht van iemand anders afneemt zonder het te beseffen. dan zou je niet bezorgd zijn. Beslissingen nemen voor iemand anders die dat eigenlijk zelf moet leren. Wij zijn allemaal één en gelijkwaardig. Dat kunnen ze ook niet. want dan had je hem het recht gegund zijn fouten te maken en zijn lessen te leren. Als ze het toch proberen kijk ik in liefde en mededogen naar wat er gebeurt en laat het los. Je deed dit niet vanuit onvoorwaardelijke liefde en vertrouwen. Door te leven vanuit innerlijke kracht kan je de buitenwereld laten zien wie je werkelijk bent. het volle vertrouwen hebt in zijn kunnen. ontneem je daarmee de ander zijn macht en zijn kracht en dat zal de ander je uiteindelijk niet in dank afnemen! Anderen voelen onbewust jouw manipulatie en gebrek aan vertrouwen in hen en dat gaan ze je kwalijk nemen.

Je zendt angst uit. geef je je macht en je kracht weg aan die ander. Zend je daarentegen vertrouwen uit. Maken ze een keuze die niet goed uitpakt. Hiermee help je de ander niet echt. angst dat het niet goed gaat komen. Als je je ernstige zorgen maakt om iemand die ziek is. dan kan je vanuit onvoorwaardelijke liefde en mededogen hen opvangen en (terug) begeleiden naar hun innerlijke kracht. dat de ander niet meer beter gaat worden. Als jij beslissingen aan een ander overlaat. Geef hen het vertrouwen dat ze deze keuze zelf kunnen maken. Die zal dit voelen en dat kan hem kracht en vertrouwen ontnemen. neem er dan de verantwoordelijkheid voor en leer de lessen die je moet leren. Je mag je kind begeleiden op hun pad en hun vanuit jezelf vertellen hoe jij dat hebt gedaan en wat je ervan hebt geleerd. Dit was geen gelijkwaardige relatie. vandaar dat ik het hier nogmaals benoem. Ik stelde mij minderwaardig op ten opzichte van mijn ex-partner en gaf mijn macht en kracht aan hem. Door dit te doen ontneem je je kinderen de kans om fouten te maken en daarvan te leren. kunnen ze de ander de schuld geven en hoeven ze er geen verantwoordelijkheid voor te nemen. Als het dan de verkeerde beslissing blijkt te zijn. Anderen beslissingen voor jou laten nemen Andersom werkt het ook zo. Vaak worden de lessen ook zwaarder als ze meerdere malen herhaald moeten worden. Heb je een beslissing genomen en ben je niet blij met het resultaat. zullen ze het op latere leeftijd moeten leren en dan heb jij als ouder minder de kans om dit goed te begeleiden. Je kan ze uitleggen wat de gevolgen kunnen zijn als ze een bepaalde keuze maken en wat de gevolgen kunnen zijn als ze een andere keuze maken. Ook dit is een vorm van manipulatie. dan kan de ander daar kracht uit putten en daardoor zijn zelfgenezend vermogen in werking stellen. Ook kinderen hebben voor bepaalde levenslessen gekozen en als jij dat voor hen wegneemt. ga je zien dat je altijd de keuze hebt om vanuit innerlijke kracht te reageren en verantwoordelijkheid te nemen voor je beslissing of te reageren vanuit zwakte. Als je op die manier omgaat met kinderen zullen ze opgroeien tot zelfverzekerde volwassenen vol zelfvertrouwen. 42 Hart vol Liefde . Kinderen hebben het recht eigen keuzes te maken en te leren van hun fouten2 Kinderen mogen ook hun fouten maken en daarvan leren2. Maar laat de keuze over aan henzelf. Dit heeft ook betrekking op het wegnemen van de macht en de kracht. Soms laten mensen onbewust anderen beslissingen voor hen nemen. Ik paste mij aan op een manier 2 Dit heb ik ook al besproken in hoofdstuk 4 over onvoorwaardelijke liefde. het is het spelen van de slachtofferrol en dus het ego.Dit geldt ook bij ziekte. Vaak proberen ouders het voor hun kinderen zo makkelijk mogelijk te maken en de hobbels op hun levenspad te plaveien. Daarna kan je een nieuwe keuze maken waar je wel blij mee bent en neem de verantwoordelijkheid voor de consequenties van de nieuwe keuze die je hebt gemaakt. Praktijkvoorbeeld macht en kracht Dit voorbeeld gaat over een vroegere relatie van mij. Manipuleer daar niet in. Reageren vanuit innerlijke kracht of vanuit zwakte Als jij je bewust wordt van de werking van kracht. vanuit de slachtofferrol. dan ontneem je ze weer hun macht en kracht en zend je uit dat je geen vertrouwen in hen hebt. vertrouw je er niet op dat de ander zichzelf kan genezen.

Ik ging de machtsstrijd en de krachtmeting niet meer aan. dat ik ’s avonds rustig op de bank kon zitten en genieten van het alleen zijn. groeiden we alleen maar verder uit elkaar. Sterker nog. voelde ik dat ik niet meer op deze manier een relatie wilde en ik kwam in opstand. mijn huidige partner tegen. voelde ik me blij en gelukkig met mezelf. Dit gebeurde ook in mijn relatie. alleen maar verliezers. Dit gaf een nieuwe situatie. Ik wist dat ik hier zelf verantwoordelijk voor was en dat ik hier iets aan moest veranderen. Ik heb geleerd mijn kracht en macht niet langer weg te geven en deze bij mijzelf te houden. ik reageerde op die momenten niet meer. ik reageerde niet meer op de manier zoals mijn ex-partner gewend was van mij. anders was ik liever alleen gebleven. in onvoorwaardelijke liefde en met respect. kwam ik Ard. maar ik was er niet langer van afhankelijk. Ik wist dan ook dat als ik weer een relatie zou aangaan. Ook al heeft één van de twee voor zijn/haar gevoel de strijd gewonnen. Op het laatst was ik chronisch boos en gefrustreerd door de eeuwige strijd in mijn relatie. de strijd aan te gaan. de relatie was klaar. dit met een man zou zijn die ook zijn eigen verantwoordelijkheid nam voor zijn leven. Toen de relatie beëindigd was. ik had geen idee dat ik innerlijke kracht in mij had. In hem vond ik alles wat ik graag wilde en wij zijn nu alweer jaren samen. Dit uitte zich in het niet meer normaal kunnen communiceren met elkaar en ik liep alleen nog maar te vitten op mijn ex-partner. De sfeer binnen de relatie wordt er namelijk alleen maar slechter van en het kan de liefde die je voor elkaar voelt behoorlijk afkoelen. vanuit ego. dit gevoel van overwinning zal slechts van korte duur zijn. Op het moment dat ik het het minst verwachtte en zeker niet op zoek was naar een partner. Ik probeerde vanuit mijn pijnplekken voor mezelf op te komen en niet vanuit mijn innerlijke kracht. Ik was zover gegroeid. Ik had het voor het eerst in mijn leven gezellig met mijzelf! Dit was een enorme beloning voor mijn harde werken aan mezelf in de jaren daarvoor. Ik voelde ook dat ik geen partner nodig had om gelukkig te zijn. heel gelukkig. volledig gelijkwaardig en in onvoorwaardelijke liefde. Het was duidelijk. Door vanuit pijn. 43 Hart vol Liefde . ontstaat direct een conflict. doordat ik mij steeds had aangepast. Ik bleef in liefde en in mijn kracht. Wel wist ik dat ik het leuker zou vinden om met iemand samen te zijn die echt je maatje is.waarvan ik dacht dat hij goed zou vinden en ik dacht dat ik hem zo gelukkig zou maken. Daarnaast had ik ook een hekel gekregen aan de ‘vittende’ rol die ik speelde in deze relatie. ik was mezelf helemaal kwijtgeraakt. Naarmate de relatie vorderde. Ik had geleerd wat ik moest leren in deze relatie. Doordat we ons zo verschillend hadden ontwikkeld. We gingen elkaar ontlopen. een machtsstrijd. Daarnaast wilde ik alleen nog maar een gelijkwaardige relatie. Door mijn bewustwording en persoonlijke groei werd ik mij steeds bewuster van mijn aandeel in deze slecht functionerende relatie. Dit is een strijd die geen winnaars kent. Een grotere beloning kon ik niet krijgen.

vrienden van je partner. Verantwoordelijkheid nemen voor eerder gemaakte keuzes Zoals eerder gezegd creëer je alle situaties zelf in je leven om ervan te leren. Je kunt mensen tegenkomen met wie je helemaal niet één wilt zijn. In het geval van je eigen gezin. partners van familieleden of partners van je kinderen. Je hebt voor je gevoel niet rechtstreeks voor deze mensen gekozen en toch spelen ze een rol in je leven. om jouw levenslessen zo goed mogelijk te leren. Neem er de verantwoordelijkheid voor dat jij zelf deze personen in je leven hebt geplaatst.Hoofdstuk 8: Afgescheidenheid loslaten in alle situaties Afgescheidenheid loslaten Weten en voelen dat we allen één zijn en dat we allemaal uit dezelfde Goddelijke bron komen is een eerste stap. ze zijn je opgedrongen. ze blijven je keer op keer triggeren. Hiermee bedoel ik de mensen voor wie je normaal gesproken niet zelf zou kiezen.of minderwaardig? Met andere woorden. door eerdere keuzes die je hebt gemaakt. partners van je vrienden. Voor je gevoel heb je niet om deze mensen gevraagd. Mensen waar we niet omheen kunnen We hebben allemaal mensen in ons leven. juist omdat je niet om ze heen kunt. omdat we allemaal uit dezelfde bron komen. Deze mensen zijn je leraren om de volledige eenheid te voelen. waarom voel jij je afgescheiden van deze persoon? Accepteer dit aspect. In alle gevallen is het dus wel degelijk jouw eigen keuze geweest in het verleden. Kijk hiernaar in liefde en respect en zoek naar het aspect waarom jij je niet gelijkwaardig voelt met deze persoon. Bij de familie en vrienden van je partner heb je voor je partner gekozen en dus indirect voor de familie en vrienden van je partner. Vaak zijn dit soort mensen enorme triggers in je leven. Je hebt ook altijd de keuze om niet met deze mensen om te gaan. 44 Hart vol Liefde . Dit zijn bijvoorbeeld familieleden. Bij partners van je kinderen heb je ervoor gekozen om een kind te krijgen en wist je van tevoren dat jouw kind een partner zou kunnen krijgen. mensen die niet ‘jouw type’ zijn. heb je vóór jouw incarnatie gekozen bij welke ouders je geboren wilde worden en welke broers en zusters je zult krijgen. want dit is een deel van jezelf dat je afwijst in jezelf. familieleden van je partner. Echter dit wetende. Je hebt altijd de keuze hoe je met deze mensen omgaat en hoe je ze benadert. waarom voel jij je meer. Je kunt het gevoel hebben dat je geen andere keuze hebt dan met ze om te gaan. Mensen waarvan je de manier van leven afkeurt of mensen die je afkeurt op hoe ze eruit zien. het vervolgens op alles in je leven toepassen is een volgende. je hebt ze niet zelf uitgekozen. zodat je in liefde en mededogen kunt kijken naar mensen die anders zijn dan jijzelf en weet tegelijkertijd dat deze mensen een deel zijn van jou. Door dit te beseffen en te accepteren neem je de verantwoordelijkheid voor jouw leven. Het kan zijn dat je deze mensen niet kan accepteren zoals ze zijn. van wie je het gevoel kan hebben dat je er niet omheen kan. Neem dit aspect terug.

Neem indien nodig een nieuwe beslissing of maak een andere keuze en neem de verantwoordelijkheid voor de gevolgen van deze keuze. ook op haar gericht. maar ze had er wel last van en de bezoekjes vond ze steeds minder leuk. Door er op deze manier mee om te gaan. ervaar je ware vrijheid. 45 Hart vol Liefde . Het onbewust zijn van deze vrienden uitte zich in roddelen over elkaar. maar is ondanks al haar uitdagingen altijd positief gebleven. Door je hiervan bewust te worden. Cristel leerde jaren geleden de man van haar dromen kennen en de liefde was wederzijds. Hij had een grote vriendenkring en een hechte familie. omdat diegene minder bewust is. Je volledig één voelen met alles en iedereen is niet altijd even makkelijk. zit je opgesloten en gevangen in je eigen ego en ontneem je jezelf de vrijheid. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat je besluit om niet langer met een bepaalde persoon om te gaan. sta je in je kracht en bouw je je innerlijke kracht verder op. Als je je verantwoordelijkheid neemt voor deze keuze. Daarnaast voelde ze dat er veel jaloezie was. Je voelt je het slachtoffer van de situatie en je geeft je macht en je kracht weg aan deze persoon of situatie. Praktijkvoorbeeld afgescheidenheid loslaten Cristel is een mooie. Dan weet je dat je handelt vanuit je ego. Ook versterkt dit je gevoel van innerlijke vrijheid. vanuit je ziel. Dit vond Cristel in het begin erg gezellig. Eerst probeerde ze gesprekken met een aantal van deze vrienden aan te gaan. maar dat was te bedreigend voor ze en ze wilden er niets van weten. Je voelt je afgescheiden en meer of minder dan deze persoon. Door in de slachtofferrol te blijven zitten. Cristel heeft veel meegemaakt in haar leven. Ik weet uit ervaring dat dit iets is waar je regelmatig tegenaan loopt en waar je steeds alert op moet blijven. Na een tijdje kwam ze erachter dat met name de nieuwe vrienden nog erg onbewust leefden. Opnieuw interpreteren en de verantwoordelijkheid nemen hiervoor Interpreteer je eerder gemaakte keuzes opnieuw en neem er de verantwoordelijkheid voor. Je ziel is alleen maar liefde en zal ook vanuit liefde en mededogen kijken en omgaan met deze persoon. Daardoor zie je ook niet meer dat je altijd een keuze hebt. om ze bewust te maken dat er meer manieren waren om met elkaar om te gaan. De nieuwe partner van Cristel bracht echter ook nieuwe mensen met zich mee. Ze kon haar geluk niet op. was ze een enorme spiegel voor deze nieuwe mensen en ze projecteerden veel van hun eigen processen op haar. kan je je slachtofferrol loslaten en het ervaren vanuit je ware zelf. Door wie ze was en de positieve manier waarop ze in het leven stond. sarcasme en een zwartgallige humor. bijzondere vrouw van 38 jaar. alles vanuit een negatief standpunt benaderen. Dit besluit heeft gevolgen voor jou en je omgeving. ga je in de slachtofferrol. Ze voelde dat ze haar maar raar vonden en merkte dat ze haar uit de weg gingen. Ze heeft heel hard aan zichzelf gewerkt en gaat nog altijd dapper al haar uitdagingen aan in haar leven. Nu wist ze dat iedereen gelijkwaardig is en de ander niet minder waard is dan zij.Slachtofferrol of vrijheid Door het gevoel te hebben dat je niet om deze mensen heen kunt.

Ze had het gevoel dat ze niet om deze mensen heen kon. Cristel had geen idee hoe ze hiermee om moest gaan. het waren toch niet haar vrienden. Dit geeft haar de vrijheid om te kiezen of ze wel of niet met deze mensen om wil gaan. Ze had moeite om zich één te voelen met deze mensen. Als ze besloten heeft om wel mee te gaan en ze vindt het achteraf niet leuk. Ze begreep het en ging in zichzelf op zoek om te kijken waarom ze zoveel moeite had om deze mensen te accepteren zoals ze waren. gaat ze voelen of het goed voelt voor haar om mee te gaan. Door voor haar partner te kiezen. tot ik haar wees op haar eigen verantwoordelijkheid in deze situatie. Ze kon zien dat dit duidelijk projectie was van haar. als het niet goed voelt gaat ze niet mee. Eerst begreep ze het niet. maar dat het toch echt haar keuze was. Ze wist dat ze één was met deze mensen. Ik heb haar het belang uitgelegd om voor deze indirecte keuze haar verantwoordelijkheid te nemen en te accepteren dat hierdoor deze mensen deel uitmaken van haar leven. zij had toch niet voor deze mensen gekozen. omdat ze op een andere manier in het leven stonden dan zijzelf. Toen heb ik haar uitgelegd dat het weliswaar een indirecte keuze was. Dit alles frustreerde haar enorm. Ze kwam erachter dat dit kwam doordat ze zich afgewezen voelde en dat deze mensen haar niet accepteerden zoals ze was. dat ze haar opgedrongen werden. koos ze ook voor zijn vrienden. maar de andere kant was dat ze niet met dit soort mensen om wilde gaan. omdat het haar zoveel energie kostte. Ze is met dit inzicht aan de slag gegaan en heeft er nu volledig vrede mee dat ze zijn zoals ze zijn en ze voelt dat ze één is met deze mensen. Als haar partner naar zijn vrienden wil gaan. 46 Hart vol Liefde .Cristel wist dat ze zich afgescheiden voelde van deze mensen. dan neemt ze direct de verantwoordelijkheid voor haar gemaakte keuze om te gaan en zoekt ze een andere manier om het naar haar zin te hebben. bijvoorbeeld door met de aanwezige kinderen spelletjes te gaan doen of met ze naar de speeltuin te gaan. Als het goed voelt gaat ze mee. zonder zich daar schuldig over te voelen.

gedachten die niet van jou zijn. Je ziel weet dat je compleet bent en goed bent zoals je bent. 47 Hart vol Liefde . is je bewust te worden van het feit dat degene die jij werkelijk bent en je gedachten twee verschillende ‘entiteiten’ zijn. zonder oordeel. blij en gelukkig is met zichzelf. Kan jij dit bepalen en kan jij deze stem stilzetten?” In alle gevallen is het antwoord NEE. De stem van het ego heeft controle over jou en niet andersom. Als je goed luistert naar deze stem hoor je ook dat de meeste dingen ‘negatief’ zijn. De stem van je ziel Wie ben jij dan wel.Hoofdstuk 9: Gedachten van het ego en gedachten van je ware zelf Jij bent niet je gedachten Jij bent niet je gedachten. Observeer je gedachten neutraal. als je niet de stem in je hoofd bent. Je ziel of ware zelf zal jou nooit boodschappen geven die niets te maken hebben met liefde. Het gaat onder andere over dingen die je niet goed doet. de stem in je hoofd is de stem van je ego. wat je allemaal niet kan of dingen over anderen die niet goed zijn aan hen. Je ego en je gedachten kunnen niet tegen bewustwording en zullen veranderen naarmate jij bewuster wordt van wie jij werkelijk bent. een gedachte van ‘iets’ anders. Jij bent degene die tevoorschijn komt als de stem van het ego tot stilstand is gebracht. Mensen die niet geloven dat zij niet deze stem zijn vraag ik altijd: ”Als het jouw stem is kan jij bepalen wat er gezegd wordt. Dit kan je doen door te visualiseren dat je je gedachten een halve meter voor je plaatst en dat je er vanuit je essentie naar gaat kijken zonder oordeel. Door er geen oordeel over te hebben gaan gedachten weer weg. je ware gedachten terug te vinden. Je hebt wel de vrije keuze om je deze gedachten eigen te maken of om ze weer los te laten. De meeste mensen hebben het contact met deze stem verloren en weten vaak niet eens dat die er is. Gedachten komen en gaan. liefde. De meeste mensen identificeren zich met de stem van hun ego en zien deze twee ‘entiteiten’ als één en dezelfde. Jij bent niet de stem in je hoofd die de hele dag tegen je aan kletst. Je ziel zendt alleen boodschappen uit van heelheid. zoals gezegd heb je geen directe invloed op het binnenkomen van deze gedachten. Zie het zoals het is. Ze laten deze stem ondersneeuwen door de harde stem van het ego. Je gedachten los zien van je ware zelf De tweede stap is de stem van je ego en de stem van je ware zelf los te zien van elkaar. De stem van het ego heeft overal een oordeel over. Bewustwording dat jij niet je gedachten bent De eerste stap om je ware stem. Deze stem komt uit je hart. Degene die in je hart woont. maar dat is absoluut niet zo. Veel mensen denken dat dit hun eigen stem is. die van zichzelf houdt. vreugde en vrede. Je neemt als het ware afstand van de stem in je hoofd.

met je ego en je dit los gaat zien van degene die je werkelijk bent. Voel vanuit je hart hoe het werkelijk is en maak de gedachte positief. eigen liefde en eigen wijsheid. zelfbedachte regels en lijsten. Gedachten die tegen je werken. Zowel negatieve gedachten over jezelf als over anderen kloppen niet. want dit levert je uiteindelijk niets op. anderen of een situatie naar beneden halen mag je loslaten. Controle. 48 Hart vol Liefde . Dit gaat vaak gepaard met dwingende gedachten. klopt dit wat ik denk. krijg je toegang tot de stem van je hart. En angst is altijd van het ego. Als je jezelf hierin traint zal een negatieve gedachte je snel opvallen als deze binnenkomt en zal je het automatisch ombuigen naar positief. gedachten die jou. Als je een negatieve gedachte hebt. Ze leven ook naar deze regels en lijsten die ze zelf in hun hoofd hebben gemaakt. Gedachten kunnen voor en tegen je werken Vaak zeggen mensen als ik deze manier van omgaan met gedachten uitleg: ”Ja. voedende gedachten. Er is alleen een verschil in gedachten die vóór je werken en gedachten die tegen je werken.” Dat klopt. het je steeds makkelijker afgaat en het op den duur vanzelf gaat. Controle gedachten. Je zal zien dat negatieve gedachten nooit de waarheid zijn. Gedachten die vóór je werken. Deze gedachten zijn gebaseerd op de angst om de controle over je leven te verliezen. Negatieve gedachten opnieuw interpreteren Negatieve gedachten kan je naast loslaten zonder oordeel ook opnieuw interpreteren. Vaak hebben deze mensen hele lijsten met dingen die zij belangrijk vinden om deze controle te houden over hun leven. Die voegen niets waardevols toe aan je leven. Maar je zal zien dat als je jezelf oefent om zo bewust bezig te zijn met je gedachten. Door dit los te zien van wie je werkelijk bent. Ik moet toch nadenken en mijn verstand gebruiken.Op deze manier omgaan met je gedachten is een hele klus en daar ben je in het begin iedere dag mee bezig. kan je ernaar kijken en jezelf afvragen. bevrijding van de kwelling van de negatieve stoorzender in je hoofd. dwingende en dwangmatige gedachten Veel mensen willen controle hebben en houden over hun leven. je hebt gedachten en je verstand nodig in het leven. Als je stopt met het jezelf te identificeren met je gedachten. Het is belangrijk om je los te maken van deze dwingende gedachten. Als mensen doorschieten in deze gedachten kan het dwangmatig worden en dwingen ze zichzelf dingen te doen uit angst dat er anders iets ergs gebeurt. Zo worden ze het slachtoffer van hun eigen controle en de paradox is dat ze daardoor juist de controle verliezen. Dit geeft een gevoel van bevrijding. voel je de liefdevolle boodschappen vanuit je hart en groeit je gevoel van eigenwaarde. dwingende gedachten en dwangmatige gedachten zijn niet de gedachten van wie je werkelijk bent. zijn positief en daar kan je mee werken. Liefdevolle boodschappen van je ziel Door je los te maken van de stem van je ego. maar ik heb mijn gedachten toch nodig in mijn leven. kom je los van deze manier van denken.

Ga nu met je aandacht naar je ademhaling en voel wat er gaat komen. Ze kwam bij me omdat ze zich altijd onzeker voelde. ga je weer terug met je aandacht naar je ademhaling. Zoek een rustige. Daarna vroeg ik haar om deze gedachten op dezelfde plaats te laten en zelf een halve meter naar achter te stappen. Doordat ze steeds bewuster werd en haar persoonlijkheid groeide. Daarna mocht ze van deze afstand zonder oordeel naar haar gedachten kijken. Ik heb haar uitgelegd dat ze deze bescherming misschien in het verleden nodig heeft gehad. Dat ze de waarschuwingen van haar ego niet meer nodig had. Praktijkvoorbeeld gedachten ego en ware zelf Gerda is een mooie. liet ik haar staan en luisteren naar de stem in haar hoofd. Doordat haar bewustzijn was gegroeid. Dit geeft heel veel innerlijke rust en vrede. opbouwende gedachten. In de eerste instantie maar een paar seconden. zonder oordeel. Ik heb Gerda uitgelegd wat het verschil is tussen ego en wie ze werkelijk is en het verschil tussen de stem van haar ego en de stem van haar ziel. Daarnaast heb ik haar geleerd. last had van faalangst en ze kampte met een lage eigenwaarde. Ze kwam erachter dat er veel dingen in haar leven waren die ze intuïtief heel goed gedaan had. maar dat ze nu een volwassen vrouw was die dit soort dingen echt wel kon. maar het kostte haar meestal veel moeite en dan kreeg ze het onderweg letterlijk benauwd. Je kan extra sfeer creëren door kaarsjes aan te doen en rustgevende muziek op te zetten. Gedachten zullen in je hoofd komen. kijk ernaar zonder oordeel en laat ze weer gaan. maar daarna worden de gedachteloze pauzes steeds langer. voelde ze steeds beter wie ze werkelijk was. want ze kon immers niets goed doen en dat ze het maar beter niet kon doen. Ga comfortabel zitten en sluit je ogen. maar dat dit uiteindelijk een gewoonte zal worden. Gerda voelde dat ze door afstand te nemen van de gedachten van haar ego en ze alleen te observeren. Je zal ervaren dat je meer ontspannen bent en dit ook steeds langer kan blijven ervaren over de dag. Ik weet uit ervaring dat dit tijd kost. groeide haar eigenwaarde en haar innerlijke kracht. Gaandeweg veranderden de gedachten van Gerda in merendeel positieve gedachten. zonder dat ze zich hiervan bewust was. De stem van het ego probeerde Gerda te beschermen dat ze niet zou falen. Tijdens de gedachteloze pauzes kan de stem van je ziel doorkomen en kan je de liefdevolle boodschappen van de ziel ontvangen en ga je voelen wie je werkelijk bent. Haal een aantal keren diep adem. ze vanzelf ophielden. belemmerende gedachten naar positieve. dat je je gedachten om kunt zetten van negatieve. Als je regelmatig mediteert. Dit was een bijzondere ervaring voor haar en een mooi inzicht dat je zelf iets kan veranderen aan de gedachten in je hoofd. Om haar duidelijk te maken hoe je het verschil kunt voelen tussen de stem van het ego en de stem van wie ze werkelijk was. Er waren een aantal dingen in haar leven die ze niet (meer) durfde. sfeervolle ruimte waar je niet gestoord kan worden. zullen er pauzes vallen tussen je gedachten. Ze nam steeds meer afstand van haar ego en de gedachten 49 Hart vol Liefde . zoals autorijden en alleen op de fiets naar de stad. Steeds als ze iets ondernam zei de stem in haar hoofd dat het haar toch niet zou lukken.Meditatie Meditatie is een goede manier om de stem in je hoofd tot stilstand te brengen. Als je merkt dat je afgeleid bent. Het laatste deed ze wel af en toe om niet helemaal afhankelijk te worden van anderen. lieve vrouw van 58 jaar.

Gerda voelt zich een totaal ander mens. Ze had geleerd te voelen wat ze allemaal kon. Door dit nieuwe zelfvertrouwen ging ze dingen doen.van haar ego. die vroeger onmogelijk leken voor haar. 50 Hart vol Liefde . Ze heeft nu autorijlessen en volgt een computercursus.

Zo’n geloofsovertuiging dient je niet om een liefdevolle relatie op te bouwen en mag herzien worden. Deze geloofsovertuigingen zijn de regels van de groep waarin jij geboren bent en waar jij bij hoort. 51 Hart vol Liefde . langs onze geloofsovertuigingen en aan de hand van onze geloofsovertuigingen geven we het waardeoordeel positief / goed. zoals: ”Hij (of zij) zal wel niet te vertrouwen zijn. enzovoort. verzorging bij ziekte. kan het eruit komen met een negatief gevoel. Belangrijk is je bewust te worden van je geloofsovertuigingen en er neutraal naar te kijken. Hier kom ik later in dit hoofdstuk op terug.Hoofdstuk 10: Geloofsovertuigingen Geschiedenis geloofsovertuigingen De basis van geloofsovertuigingen komt uit de oudheid. Geloofsovertuigingen vanuit de groep waarin je geboren bent Ieder mens krijgt bepaalde geloofsovertuigingen mee in zijn opvoeding. of negatief / slecht. Vroeger leefde de mens in stammen en groepen. je familie en je leraren. Voorbeeld geloofsovertuigingen die je niet langer dienen Als je bijvoorbeeld een liefdevolle relatie wilt en je bent in het verleden een aantal keren teleurgesteld. neutraal. waar iedereen zich aan diende te houden. Geloofsovertuigingen zijn waarde oordelen over wat jij geleerd hebt wat goed is of wat slecht is. dit gaat vanzelf. Dit is een onbewust proces. Wat je uitzendt is wat je krijgt en daarom zal je een man of vrouw aantrekken die niet te vertrouwen is. opnieuw geïnterpreteerd worden. Dit was nodig om te kunnen overleven. Om de stam/groep goed te laten functioneren. Hiervan is meestal niemand zich bewust.” Op deze manier kijk je niet op een neutrale manier naar deze persoon en kan je niet iets opbouwen. Bewust worden van je geloofsovertuigingen Alle informatie die wij binnen krijgen gaan door onze filters. het is een onbewust proces. De regels overtreden werd gezien als een bedreiging van de hele stam en dat werd zwaar gestraft.” Als je een leuke man (of vrouw) ziet en deze informatie gaat door jouw filters. maar ook belemmeren. vanuit neutraliteit en liefde. Dit zijn onder andere je opvoeders. de drang om bij een groep te horen is er nog steeds. Vanuit deze groep word je ook nog steeds het belang bijgebracht dat je bij de groep blijft en dat je je aan de regels houdt. De stam beschermde zijn mensen en zorgde voor eten. deze helen en maak er een positieve geloofsovertuiging van. Dit wordt je niet met deze woorden verteld. Deze overtuigingen heb je niet bij je geboorte. Anders bestaat het risico dat je uit de groep verstoten wordt. maar doe je op in de loop van je leven. Dit kan je doen door naar de pijnplekken te kijken waardoor deze geloofsovertuiging is ontstaan. Deze geloofsovertuigingen kunnen je dienen in je leven. waren er duidelijke regels. Ook al is het in onze tijd om te kunnen overleven niet meer noodzakelijk om te leven in groepen. Deze regels zijn de basis van onze geloofsovertuigingen. onderdak. maar is vaak wel de onderliggende boodschap. dan kan je de geloofsovertuiging hebben: “Mannen (of vrouwen) zijn niet te vertrouwen. Je waardeoordeel ligt er al. Hier denk je niet bij na.

geloof je ze gewoon niet. Deze geloofsovertuiging dient je niet en mag je loslaten. 52 Hart vol Liefde . Je hebt tijdelijk voor dit lichaam gekozen om hier op aarde te kunnen zijn. kan je deze veranderen als je dat zou willen. verslavende gewoonte. Dit soort verschillen kunnen leiden tot meningsverschillen en ruzies. Wat de één als slecht ziet. Bijvoorbeeld de één ziet alcohol drinken als een slechte. als het een geloofsovertuiging is. Daardoor kan een geloofsovertuiging ook voor jou de waarheid lijken. de ander ziet alcohol drinken als gezellig en dus positief. Vanuit je ziel kijk je naar je lichaam en weet je dat jij niet je lichaam bent. weet je dat het jouw overtuiging is. Ook hier geldt wat je uitzendt is wat je krijgt en je zal bevestigingen zoeken en vinden dat jouw geloofsovertuiging klopt. het kan voelen als een feit. zou er vrede zijn op aarde. want dat klopt niet met jouw beeld. Om erachter te komen of het de waarheid is (een feit) of dat het jouw waarheid is. Voorbeeld geloofsovertuigingen loslaten Als je jezelf te dik vindt en mensen zeggen dat je er mooi uitziet en slank bent. De waarheid of jouw waarheid Geloofsovertuigingen worden vanuit de groep waar je bij hoort gebracht als de waarheid. Niet alle zielen kunnen gelijktijdig incarneren in een lichaam en jij bent hier in dit prachtige voertuig. ongezonde. zijn niet zozeer te dik. Geloofsovertuigingen over jezelf Zo werkt het ook met geloofsovertuigingen over jezelf. Zo vinden veel mensen zichzelf te dik. Als het een feit is kan je er niets aan veranderen.Geloofsovertuigingen verschillen van groep tot groep en van mens tot mens Op kleine schaal verschillen geloofsovertuigingen van mens tot mens. Het is heel bijzonder om een lichaam te hebben. Als je je geloofsovertuiging over je lichaam verandert. alleen door de verschillen in geloofsovertuigingen. Op grote schaal kunnen er oorlogen ontstaan tussen verschillende landen en/of verschillende religies. kun je jezelf de vraag stellen: ”Denkt iedereen er zo over als ik?” Als het antwoord NEE is. maar op jouw interpretatie van de waarheid. Deze heb je ergens in je leven opgedaan en heb je als jouw waarheid bestempeld. Dit zelfbeeld van te dik zijn klopt daardoor niet en heeft een negatief effect op de eigenwaarde en het zelfbeeld. Nu zijn er inderdaad mensen met een ongezond overgewicht. jouw geloofsovertuiging is. Als je hiermee aan de slag gaat zal je erachter komen dat de meeste van jouw overtuigingen niet gebaseerd zijn op feiten. maar een groot deel van de groep mensen die zichzelf te dik vindt. Een voorbeeld van een feit is dat iedere ochtend de zon opkomt. Als iedereen op een flexibele manier om zou gaan met zijn geloofsovertuigingen en respect zou hebben voor de geloofsovertuigingen van de ander. maar ze voldoen niet aan het ideaal beeld wat er voorgeschoteld wordt in de media. zowel met gezond leven als met liefdevolle gedachten over je lichaam. kan de ander als goed zien. Als je het hebt losgelaten ga je het weer opnieuw interpreteren en kijk je in liefde en mededogen naar jezelf. ga je er vanzelf beter voor zorgen. hun geloofsovertuiging is dat ze dik zijn.

Natuurlijk ontstaan niet alle ziektes door dit conflict. Je hebt bijvoorbeeld vanuit je opvoeding meegekregen dat een goede man/vrouw trouwt en kinderen krijgt. Je hebt ook geloofsovertuigingen die je dienen in je leven en die kan je natuurlijk gewoon behouden. Het conflict blijft bestaan. dat je het waard bent om van te houden. Als je hierin blijft hangen zal je je steeds vervelender gaan voelen en uiteindelijk kan je ziek worden. het kan ook andere oorzaken hebben zoals gifstoffen of erfelijke factoren. ik ben dom. dat je je er niet eens bewust van bent dat je ze hebt en dat je ernaar leeft. Als je hier de vraag zou stellen: ”Denkt iedereen er zo over als ik?” zal het antwoord NEE zijn. Stel dat jij voelt vanuit je ziel dat je dolgraag ontwikkelingswerk wilt gaan doen in Afrika en dat je niets voelt voor een relatie en/of kinderen krijgen. 53 Hart vol Liefde . een baan en een gezin. Stel je hebt het (in de ogen van je omgeving) goed voor elkaar: een mooi huis. Ook kan het zo zijn dat het voor degene die ziek is. Je ziel weet dat je alleen maar liefde bent. Al het andere zijn negatieve geloofsovertuigingen die je kunt veranderen. de lessen die je moet leren en jouw doel hier op aarde. ongelukkig gevoel. ik ben niet waardevol. Veel van je geloofsovertuigingen zitten zo diep in je systeem. De boodschap uit deze overtuiging is dat je geen goede man/vrouw bent als je niet wilt trouwen of als je geen kinderen wilt of kan krijgen. tijd is om over te gaan naar de andere kant en het niet de bedoeling is om te genezen. het ook daadwerkelijk kunnen en willen is wat anders. Dit zijn geen feiten. kan het zo zijn dat deze niet goed zijn voor jouw ontwikkeling. ga je trouwen en krijg je kinderen. Het conflict tussen je ziel en je beperkende geloofsovertuiging Jouw ziel kan iets heel anders willen. Hoewel je denkt dat je alles hebt om gelukkig te zijn. kan je dus allerlei soorten ziektes krijgen. Andere negatieve geloofsovertuigingen Ook andere negatieve geloofsovertuigingen over jezelf mag je loslaten. maar er zijn ook veel geloofsovertuigingen die je beperken en belemmeren.Dit komt je lichaam ten goede en dat ga je zien en uitstralen. zonder dat je je daarvan bewust bent! Door onbewust te leven naar de geloofsovertuigingen die je hebt meegekregen. Onbewust leven naar je geloofsovertuigingen Het loslaten en opnieuw interpreteren van je beperkende geloofsovertuigingen is dus heel belangrijk. dan heb je een conflict tussen je ziel en je beperkende geloofsovertuiging. Ziek worden door dit conflict Dit conflict geeft je in eerste instantie alleen een onbehagelijk. zowel lichamelijk als geestelijk. dan de overtuigingen je vertellen vanuit de groep waar jij bij hoort. Hierdoor ontstaat er een conflict tussen je ziel en je geloofsovertuiging. dit is niet wat de ziel wil. Omdat je wilt dat je omgeving jou een goede man/vrouw vindt. zoals ik ben het niet waard om van te houden. vergeet dat niet. dat je waardevol bent. voel je je niet gelukkig en je begrijpt niet waarom. Dat levert het loslaten van deze negatieve geloofsovertuiging over jezelf je op. Dit weten is één ding. Doordat je leeft zoals er van je verwacht wordt en niet luistert naar de stem van je ziel. Deze ziekte ontstaat dus door het conflict van je ziel en je beperkende geloofsovertuiging. Toch zal je ziel blijven roepen dat het niet gelukkig is. ik ben slecht. Dit zijn allemaal bedenksels uit het ego.

maar je vindt het helemaal niet gezellig bij je ouders. Oordelen Het eerste waar je een conflict van de ziel en een beperkende geloofsovertuiging aan kunt herkennen. maar eigenlijk zou je liever iets anders doen. Ik geef er hier drie waarvan ik vind dat ze het duidelijkst zijn. Een schuldgevoel is niets anders dan het conflict tussen wat je wilt en wat je doet. In deze oordelen zit altijd een overtuiging van jou verborgen. is hoe je je beperkende geloofsovertuigingen kunt herkennen. Dit kan op verschillende manieren. dan is het belangrijk dat je gaat kijken welke beperkende geloofsovertuiging je hebt. maar meestal werkt het belemmerend. Als jouw ziel iets anders wil dan deze overtuiging. Hier kan je een schuldgevoel door krijgen. Ook kan het zijn dat je een beperkende geloofsovertuiging niet in één keer helemaal kunt ombuigen. want dit past niet bij jouw geloofsovertuiging. Je doet dingen die van je verwacht worden door je omgeving (je groep). 54 Hart vol Liefde . Als je bijvoorbeeld de geloofsovertuiging hebt dat je hard moet werken voor je geld en dit gaat ten koste van jouw gezondheid. In zo’n geval moet je de geloofsovertuiging in gedeelten ombuigen.Helen van een beperkende geloofsovertuiging Ik heb mensen (inclusief mijzelf) zien herstellen van een ziekte. In sommige gevallen is het ziektebeeld in één keer weg en in andere gevallen heeft dit meer tijd nodig. Ook zal je een schuldgevoel krijgen als je eens een week overslaat. Dit schuldgevoel kan je ook ervaren als je toch gaat doen wat je wilt en dus tegen de wens van je omgeving in gaat. Wat nu eerst belangrijk is. Let op deze signalen. Stel dat je de geloofsovertuiging hebt dat een goede zoon/dochter iedere week bij zijn/haar ouders op bezoek gaat. Dit kan voor jou een overtuiging zijn die werkt. omdat dit volgens jou niet is ‘zoals het hoort’. kan het zijn dat je heel graag hard werkt en dit helemaal niet wilt veranderen. dat dat voor jou gewoon niet mogelijk is. is door te letten op de oordelen die je hebt over anderen. Je hebt dan de overtuiging dat moeders thuis horen te zijn bij de kinderen en vaders horen te werken. dan mag je deze opnieuw interpreteren en kloppend maken voor jou. die dit conflict veroorzaakt. Hier heb je dus duidelijk te maken met een conflict. Als je merkt dat dit een geloofsovertuiging is waar jij niet (meer) achter staat. dan zal je het conflict voelen tijdens het oordelen. Het kan zijn dat je een moeder die een fulltime baan heeft en/of een vader die thuis is bij de kinderen veroordeelt. omdat dit zo’n deel van jouw leven is geworden. Dan ontstaat er een schuldgevoel. Het herkennen van je beperkende overtuigingen Als je merkt dat er in jou een conflict is in wat je doet en wat je wilt doen. Hier ga ik verder in dit hoofdstuk dieper op in. door hun beperkende geloofsovertuiging om te buigen naar een overtuiging die klopt met de stem van hun ziel. Schuldgevoel Het tweede waar je een conflict van de ziel en een beperkende geloofsovertuiging aan kunt herkennen is door een schuldgevoel te hebben.

Een tussenstap kan in dit geval zijn: ”Het is redelijk om aan te nemen dat ik op een meer ontspannen manier mijn geld kan verdienen. Dan heeft het ook geen zin deze overtuiging te gebruiken. omdat dat van je verwacht werd. Dit is een duidelijk voorbeeld dat je doet wat er van je verwacht wordt en niet waar je hart ligt. Het is echter bijna nooit zo dat je een geloofsovertuiging opnieuw interpreteert en dan het compleet tegenovergestelde beweert. advocaat of iets dergelijks hebben. mag je opnieuw interpreteren. voel je je ontevreden. Als je het gevoel hebt dat je veel meer uit je leven kan halen dan je tot nu toe hebt gedaan.Je ontevreden voelen Het derde waar je een conflict van de ziel en een beperkende geloofsovertuiging aan kunt herkennen is dat je je ontevreden voelt met je leven. Het kan namelijk zijn dat de overtuiging zoals hierboven gebruikt: ”Ik kan op een relaxte manier mijn geld verdienen met werk dat ik leuk vind”. dat je deze nieuwe overtuiging helemaal niet gelooft. Het opnieuw interpreteren van geloofsovertuigingen Geloofsovertuigingen die je niet meer dienen. Deze nieuwe omkering hoeft namelijk helemaal niet te kloppen met de stem van je ziel. wordt het een deel van je leven. kan het zijn dat een belemmerende geloofsovertuiging je tegenhoudt om te doen wat je wilt doen. bijvoorbeeld op een peuterspeelzaal. je voelt je niet gelukkig en je komt tot de conclusie dat je dit helemaal niet wilt. 55 Hart vol Liefde . kan dit niet in alle gevallen worden: ”Je moet niet hard werken voor je geld”. laat deze dan weer zo snel mogelijk los en zeg hardop of in jezelf je nieuwe overtuiging. wil je met kleine kinderen werken.” Deze overtuiging kan op deze manier geformuleerd wel kloppen voor jouw gevoel. Zoals bij de in een eerder voorbeeld genoemde geloofsovertuiging: ”Je moet hard werken voor je geld”. Hier had je verder niet over nagedacht. Dit zal pas overgaan als je gaat doen wat je werkelijk wilt. voor jou een te grote stap is. Stel dat je bent opgegroeid in een omgeving waar de meeste mensen gestudeerd hebben en een baan als arts. wil je niet naar deze stem luisteren. je had het gevoel dat je hierin geen keuze had. Doordat je de overtuiging hebt dat het noodzakelijk is een hoge functie te bekleden. Je mag ze ombuigen naar overtuigingen die op één lijn zitten met de stem van jouw ziel. De nieuwe overtuiging integreren in je leven Door de nieuwe overtuiging meerdere malen per dag tegen jezelf te zeggen. dan kan je de volgende interpretatie maken. Met kleine kinderen werken is in jouw omgeving niet geaccepteerd en wordt niet gezien als een echte baan. Voel je dat je oude belemmerende geloofsovertuiging weer even de kop op steekt. Net zo lang tot het volledig klopt voor jou.” Het in gedeelten opnieuw interpreteren van geloofsovertuigingen Zoals eerder gezegd kan je soms de geloofsovertuiging niet in één keer ombuigen naar een overtuiging die klopt voor jou. De nieuwe interpretatie die wel klopt met de stem van je ziel kan bijvoorbeeld zijn: ”Ik kan op een relaxte manier mijn geld verdienen met werk dat ik leuk vind. Maar nu je deze baan hebt. Als je naar de stem van je ziel luistert. Als je de nieuwe geloofsovertuiging dan tegen jezelf zegt. Als je je deze overtuiging eigen hebt gemaakt. Dan weet je dat je leeft naar een overtuiging die in één lijn is met je ziel. Jij hebt voor een soortgelijke studie en baan gekozen. het moet wel kloppen met wat jij voelt. begint je hart te dansen.

Dit heb ik altijd gewaardeerd in mijn ouders. Tot mijn eigen verbijstering kwam ik erachter dat ik de beperkende geloofsovertuiging: “Ik hoor mij op te offeren voor mijn partner”. wat ten grondslag lag aan mijn schuldgevoelens en wat mij ziek maakte. vaak wel meer dan 50 uur per week. Het ‘toeval’ wilde dat vrienden van mij. In mijn praktijk was het wel iets minder druk. dus schreef ik door. maar hier stond hij ineens weer voor mijn neus! 56 Hart vol Liefde . de kinderen en allerlei opleidingen. De eerste beperkende geloofsovertuiging die ik tegenkwam was: ”Ik moet hard werken. ik met al mijn zelfkennis. Maar de signalen waren duidelijk. Ik ben opgegroeid in een gezin waar zowel mijn vader als mijn moeder altijd aan het werk waren. werkten ze erg hard voor hun geld. er klopte ergens iets niet in mijn leven. Mijn ouders kwamen allebei uit gezinnen waar ze het niet breed hadden en waar de kinderen mee moesten werken. ik leefde een geloofsovertuiging na die voor mijn gevoel stamt uit de middeleeuwen. Nu is dat laatste bij mij altijd een teken dat ik een emotionele blokkade heb. Toen ik een beetje bijgekomen was van mijn verbijstering. Al vanaf jonge leeftijd probeerde ik mijn ouders zo veel mogelijk te helpen en werkte ik op mijn manier hard mee. En ik ben zelf coach en trainer! Dit was dus de overtuiging dat als je coach en trainer bent. Ik was op mijn 24ste al zelfstandig ondernemer en combineerde dat later met de huishouding. je alles weet en alles goed doet. Dit boek ging over beperkende geloofsovertuigingen en wat dit voor invloed kan hebben op je leven.” Dit was een oude bekende van mij. Ik had nog steeds een fantastische relatie met Ard en met de kinderen ging alles goed. De symptomen die ik had klopten met haar verhaal. Nu had ik natuurlijk door al mijn trainingen al de nodige kennis op dit gebied. Ik ben opgegroeid in een omgeving waar dit gewoon was. Dit heb ik mijn verdere leven dan ook gedaan. Maar ik voelde dat er meer was. maar deze tijd vulde ik door het ontwikkelen van mijn cursus en het schrijven van dit boek en daar genoot ik van. Omdat mijn ouders mij en mijn zusje alles wilden geven wat we nodig hadden. Praktijkvoorbeeld beperkende geloofsovertuigingen Een paar maanden geleden voelde ik mij ineens niet meer zo blij en gelukkig met mijn leven. dus bedacht ik van alles om het toch druk te hebben. door je hierin te oefenen. Schrijven werkt altijd het beste voor mij.Je zal zien dat je je veel beter zal voelen en veel meer blijheid en geluk zal ervaren in je leven. Ik dacht dat ik deze geloofsovertuiging achter me had gelaten. mij het boek ‘Diepe Verlangens’ van Christel Nani hadden geadviseerd. Als ik schrijf ben ik helemaal in mijn passie. ben ik dit inzicht gaan onderzoeken. maar iedereen wist het. doordat er door de economische crisis geen bedrijfstrainingen waren. zelfreflectie en opleidingen. Nu had ik het al maanden rustig en dat paste niet bij mijn geloofsovertuiging. dus ging ik op zelfonderzoek uit. Mijn gezondheid liet ook flink te wensen over. nog steeds naleefde!! Ik kon het niet geloven. lusteloos. Ik voelde me moe. maar dat terzijde. Hierin was ik zo doorgeschoten dat ik nu mijn grens bereikt had in wat ik kon! Deze overtuiging was voor mij niet moeilijk te veranderen en ik kon het vrij snel loslaten. niet dat het hardop uitgesproken werd. dus ik ben gaan schrijven waarom ik mij ontevreden voelde. Er was in mijn leven niet iets duidelijk veranderd. maar dit boek maakte mij duidelijk hoe venijnig beperkende overtuigingen kunnen zijn. hard werken. steeds misselijk en het eten smaakte me niet meer. In mijn andere relaties heb ik dit dan ook lange tijd gedacht en ernaar gehandeld. Daarnaast zal het ook je gezondheid op een positieve manier beïnvloeden.

Ik kon hem in één keer omzetten in: “Ik ben volledig gelijkwaardig aan mijn partner. had het in diezelfde tijd erg druk op zijn werk. want ik deed het uit gewoonte. vanwege een oude geloofsovertuiging. Onbewust voelde ik me schuldig dat hij het druk had en ik niet en even onbewust begon ik me aan te passen om het hem zo gemakkelijk mogelijk te maken. Deze ervaring is voor mij de reden om extra alert te zijn bij de mensen bij mij in de praktijk en in mijn omgeving op beperkende geloofsovertuigingen. Ik voelde wel iets. viel het me ineens op dat ik niet meer misselijk was en ik voelde mijn levensenergie weer terugkomen. om ineens na jaren weer de kop op te steken. maar onderdrukte het. mijn partner. 57 Hart vol Liefde . Dit versterkte mijn ontevreden gevoel. Ik kon het bijna niet geloven dat een beperkende geloofsovertuiging zoveel met je kan doen en je zo ziek kan maken. Toen kon ik er niet meer omheen dat ik mezelf dit allemaal aandeed. terwijl mijn ziel schreeuwde dat ik een gelijkwaardige relatie wilde. Wat er werkelijk gebeurde was dat ik mij ondergeschikt maakte in onze relatie. Ook vond ik het ongelofelijk dat het zo stiekem in je systeem kan blijven zitten. Ik zag dat hij het zwaar had. Ik weet nu wat het met je kan doen en hoe snel het weg kan zijn als je het opnieuw interpreteert. Ik heb dit nooit naar hem uitgesproken. Wat er gebeurde was dat ik minder begon te genieten van onze relatie. want hij had het al zo zwaar. Ik voelde me binnen één minuut weer als vanouds. Tot ik ziek werd en ik ben bijna nooit ziek.” Toen ik dit meerdere keren tegen mezelf zei.Ard. Ik begon me af te vragen of het nu wel echt zo leuk was als ik al die jaren gedacht had.

Slecht voor je lichaam zorgen is een boodschap naar jezelf dat je het niet waard bent om goed voor te zorgen. Wij zijn allemaal met elkaar verbonden. Het is wel belangrijk om goed voor je lichaam te zorgen. De eerste stap naar je ware zelf: Bewust worden dat je niet je ego bent De eerste stap is het bewust worden dat we niet ons ego zijn en dat we niet ons lichaam zijn. We begonnen te twijfelen of God (de Goddelijke bron) nog wel van ons hield.Hoofdstuk 11: De hemel op aarde creëren Goddelijke bron Waar ik in geloof is dat wij allemaal uit dezelfde Goddelijke bron komen. Hieronder beschrijf ik de fases zoals ik ze ervaar. De reden waarom wij hebben besloten deze bron te verlaten is. tegenstellingen. omdat wij wilden ervaren of we onze Goddelijkheid en onze onvoorwaardelijke liefde konden behouden buiten de bron. Het lichaam geeft ons de mogelijkheid om hier op aarde te kunnen zijn. Dit proces gaat in fases. Het is de verbinding tussen de kosmos en de aarde. 58 Hart vol Liefde . Om ervaring op te kunnen doen hebben we dualiteit nodig. je ziel of ware zelf is onsterfelijk. Door je bewust te worden dat je je ego hebt gecreëerd om te kunnen overleven op aarde en dat jij in essentie een onsterfelijk. Hoe het lichaam eruit ziet zegt in de basis niet hoe jij als ziel bent. hoe langer en beter je ziel zijn ervaringen op kan doen. Om liefde te kunnen ervaren moet je voelen wat angst is en om je Goddelijkheid te kunnen ervaren moet je voelen hoe het is om mens te zijn. Wij moesten veel leren met het gevolg dat we ook veel ‘fouten’ maakten. Dat we de Goddelijke liefde niet meer waard waren en zo creëerden we een schuldgevoel. Je ego en je lichaam zijn sterfelijk. We werden bang dat God boos op ons zou zijn of teleurgesteld in ons was. Het ego was geboren en de strijd was begonnen. De hemel op aarde creëren Wat wij mogen leren is onze weg naar de Goddelijke bron. Door dit te doen creëren wij de hemel op aarde. Hoe beter je voor je lichaam zorgt. Als jij je lichaam slecht behandelt door bijvoorbeeld te veel te eten zegt dit wel iets over hoe jij je als ziel voelt in het lichaam. om aards te zijn. We voelden ons niet meer verbonden met de Goddelijke bron en met elkaar. Wij zijn allemaal één. Het ‘probleem’ is begonnen toen we eenmaal in een menselijk lichaam waren geïncarneerd. Het is ook belangrijk om het lichaam te accepteren zoals het is. de onvoorwaardelijke liefde en onze scheppende krachten terugvinden hier op aarde. ben je op de goede weg. Wij hebben allemaal dezelfde gaven en talenten als de Goddelijke bron waar wij uit ontstaan zijn. Je hebt je lichaam slechts te leen om als ziel ervaringen op te doen op aarde. Het begin van de twijfel aan onszelf In de bron ben je omringd door de Goddelijke liefde. We voelden ons afgescheiden van de Goddelijke bron en kregen het gevoel dat we er helemaal alleen voor stonden. liefdevol wezen bent.

Hoe jouw leven er nu uitziet. zal het glas steeds voller worden. dan kan je nieuwe keuzes maken en beslissingen nemen om een ander en beter leven te creëren. Belangrijk bij het uitzenden van wat je wilt is wel. De wet van aantrekking Wat je uitzendt is wat je krijgt. bestaat de kans dat je je creatie wel hebt ontvangen. Je ware zelf is in essentie alleen maar liefde. De kunst is om het ego in evenwicht te brengen met je ware zelf en het ego voor je te laten werken. dan zal je leven er waardevol uitzien. maar dat je het niet als zodanig herkent. dat je dit ook met je hele gevoel uitzendt. Als jij je namelijk focust op half leeg. zoals angst. Aan jou de keuze. Je hebt dezelfde scheppende krachten als de Goddelijke bron waar we vandaan komen. Als je iets uitzendt vanuit onvoorwaardelijke liefde en puurheid komt het nooit als iets ‘negatiefs’. Zend je uit dat je verwacht dat er allemaal vervelende dingen zullen gebeuren. Alles wat je ‘overkomt’ heb je zelf gecreëerd met als doel er van te leren. Ook kan het zich op een manier manifesteren waarvan je in eerste instantie denkt dat het negatief is. Dit herkennen gebeurt door de kenmerken te weten van je ware zelf en van je ego. Een belangrijke stap voorwaarts is dat je het ego in dienst stelt van je ware zelf. Als je het alleen met je hoofd denkt dat er mooie dingen gaan gebeuren. Als je iets uitzendt met een bepaalde verwachting en de verwachting komt niet uit zoals jij het had bedacht. schuldgevoel. Dat je ware zelf het ego in kan zetten op momenten dat dat nodig is.De tweede stap naar je ware zelf: Het ego herkennen De tweede stap is het ego gaan herkennen. In de meeste gevallen leidt het ego en is je ware zelf onderontwikkeld. boosheid. van zijn essentie. dan zal je dingen in je leven aantrekken die bevestigen dat jij waardeloos bent. Als je verantwoordelijkheid neemt voor jouw leven zoals jij het hebt gecreëerd en het kunt accepteren dat het zo is. heb je de vrijheid om het te veranderen. Zend je uit dat er allemaal mooie dingen gaan gebeuren. Als jij een half gevuld glas voorheen zag als half leeg. Voel jij je waardevol. voelt zich eenzaam en alleen. de zegen van 59 Hart vol Liefde . dan kun je er nu voor kiezen hetzelfde glas als half vol te zien. De ziel weet dat alles wat het zoekt in zichzelf zit. ga je herkennen of je ego je leven bepaalt of degene die jij in essentie bent. Voel jij je waardeloos. is dat je vrij bent van verwachtingen. dan zend je tegenstrijdige dingen uit en zal je tegenstrijdige dingen in je leven ontvangen. Het ego voelt zich afgescheiden van de bron. maar je gevoel zendt iets heel anders uit. Wat hierbij ook belangrijk is. is dat wat er gaat gebeuren. komt door de beslissingen en keuzes die je in het verleden hebt gemaakt. Bevalt het leven je niet zoals het er nu uitziet. dit noemen we de wet van aantrekking. jaloezie. De derde stap naar je ware zelf: Verantwoordelijkheid nemen voor je scheppende krachten De derde stap is verantwoordelijkheid nemen voor je scheppende krachten. is dat wat er gaat gebeuren. Hier op aarde heb je in eerste instantie je ego nodig om te kunnen functioneren. Daarnaast zoekt het ego alles wat het mist buiten zichzelf. zal het glas steeds leger worden en als jij je focust op half vol. Het kan wel zijn dat je de geschenken. omdat het niet is wat je verwachtte. Door hier bewust van te zijn. Het ego vertegenwoordigt alles wat niet met liefde te maken heeft.

Daar kun je altijd op vertrouwen. de zegeningen van deze creatie. Het enige wat we kunnen ervaren is het NU. ga je in de toekomst geen geluk vinden. je duidelijk. Als je steeds vaker kunt leven in het NU. Hoe vervelend het af en toe ook is. want daar ligt het geluk niet. zet je weer een belangrijke stap voorwaarts op je weg terug naar je ware zelf. komt door jezelf. De Goddelijke bron helpt je bij het manifesteren van het gevraagde. Als hetgeen jij uitzendt vanuit onvoorwaardelijke liefde en puurheid komt. Bevalt het je niet. Vaak maken mensen zich ook erg druk over de toekomst of zijn bang voor dingen die zouden kunnen gebeuren in de toekomst. zijn/haar schuld is. ga er bewust mee om. niet in de toekomst. Ze leven in het verleden of in de toekomst. Het enige moment dat we hebben in ons leven is in het hier en nu. Wees dankbaar voor alles wat er is. Voel dit ook echt en spreek het ook uit tegen de mensen van wie je houdt. zet je een grote stap voorwaarts op je weg naar je ware zelf. Door eigen verantwoordelijkheid te nemen zet je een grote stap voorwaarts op weg terug naar wie je werkelijk bent. dus in alles wat er NU gebeurt. Het komt nooit door de ander. worden de geschenken. komen we niet verder in onze groei en ontwikkeling. Ze zijn in gedachten bezig met de dingen die gebeurd zijn in het verleden en beleven dit keer op keer. 60 Hart vol Liefde . Het verleden is geweest. niet meteen kunt zien. dit heb je zelf gecreëerd om ervan te leren. Verantwoordelijkheid nemen Neem de verantwoordelijkheid voor alles wat je gecreëerd hebt. Dat je je bewust wordt hoe vaak je met je gedachten in het verleden of in de toekomst bent en niet geconcentreerd aanwezig bent in het NU. Als je naar een ander blijft wijzen dat hetgeen jou is overkomen. Als je dankbaarheid kunt ervaren voor alles in je leven. leer dan wat je ervan moet leren en verander het zoals je het wel wilt hebben. De weerstand die je hierbij kunt voelen is je ego die hiertegen protesteert. Of ze zijn in gedachten bezig met de dingen die nog moeten gaan gebeuren. een mogelijkheid. Alles ligt in het NU. alles wat je overkomt. De kunst is om het geluk in alles te vinden. Natuurlijk moet je wel keuzes maken als je geluk wilt ervaren. maar deze keuzes maak je weer in het NU. Als je bijvoorbeeld NU niet gelukkig bent. de toekomst is een potentieel. De vijfde stap naar je ware zelf: Leven in het hier en nu De vijfde stap is leven in het hier en nu. Als je hiervoor openstaat. Het is belangrijk dat je je bewust bent van het NU. Als we alles als vanzelfsprekend gaan zien. zal de Goddelijke bron nooit iets laten gebeuren wat slecht is voor jou. ook voor de dingen die in eerste instantie minder positief lijken. Het kan zijn dat dit meer tijd vraagt en meer bewustwording en groei van jouzelf. De meeste mensen zijn zich niet bewust van het hier en nu. niet in het verleden. blijf je hangen in je ego. De vierde stap naar je ware zelf: Dankbaarheid De vierde stap is dankbaarheid ervaren voor alles wat we hebben gecreëerd. dus met de toekomst.deze creatie. terug naar waar je vandaan komt.

hoeft een ander geen pijn te doen. Ten eerste het mineralenrijk. maar ze groeien wel. Kristallen zijn stenen met een hoge frequentie. zoals de stenen. achter aan de andere kant. Dit werkt ook bij jezelf.De zesde stap naar je ware zelf: Onvoorwaardelijke liefde De zesde stap is de overgang van voorwaardelijke liefde naar onvoorwaardelijke liefde. kijk dan in liefde en mededogen en zie dat hier een gekwetste ziel voor je staat die niet kan omgaan met de pijn die hij/zij voelt. Onze energie past niet volledig in ons lichaam. Dit deel wordt het hogere zelf genoemd. daarom voelen mensen zich ook aangetrokken tot kristallen. De eenheid ervaren met alles wat er is. Wij zijn allemaal met elkaar verbonden. Je kunt nooit weten wat voor pijnplekken de ander heeft. Al deze hogere zelven zijn met elkaar verbonden. Dan kom je uit bij liefde zonder voorwaarden voor jezelf. met andere woorden er wordt gewerkt met levende organismen met een eigen trillingsgetal. Het mineralenrijk leeft. Deze pijnplek kan je helen zoals eerder beschreven. Iedereen is jouw liefde waard. Dit trillingsgetal reageert op het trillingsgetal van degene die ermee werkt of ermee omgaat. Hierbij word je je bewust van de soort liefde die jij geeft aan jezelf en aan anderen. welke beslissingen hij ook neemt. De fases van het leven Het leven kent meerdere fases. We komen immers allemaal uit dezelfde Goddelijke bron. Belangrijk hier is het loslaten van je voorwaarden en jezelf en de ander te zien zoals het werkelijk is. Niet meer en niet minder. Als al onze energie in één keer in ons lichaam zou komen. maar dit betekent niet dat ze niet zijn om van te houden. rotsen en kristallen. Als iemand niet aardig is voor jou of ronduit gemeen is tegen jou. Stenen hebben een eigen frequentie. ook wel trillingsgetal genoemd. Het ego heeft het gevoel dat het afgescheiden is van alles en iedereen. Als je op deze manier kan kijken naar anderen. hiermee is onze ziel volledig verbonden. anders zouden ze niets leren en zou het zinloos zijn om hier op aarde te zijn. Als jij jezelf pijn blijft doen. Nadere uitleg over frequenties en trillingsgetallen geef ik hierna bij het mensenrijk. zou ons lichaam exploderen. ziet anderen niet als een deel van zichzelf. een deel van wie we zijn. wijst dit op een pijnplek. zijn allemaal één. Je wordt je bewust van de voorwaarden die je stelt aan jezelf en aan anderen. Dit gaat heel langzaam. Alle mensen die op aarde zijn hebben een hogere zelf aan de andere kant. Deze ziel ziet geen andere uitweg dan deze pijn op jou af te reageren of op jou te projecteren. De zevende stap naar je ware zelf: Eenheid ervaren De zevende stap is je één voelen met jezelf en met alles en iedereen om je heen. Daarom laten we een deel van onze energie. In essentie is iedereen liefde en waardevol. maar dat maakt hem nog niet minder waardevol of minder om van te houden. Het kan zijn dat je door bepaald gedrag of bepaalde beslissingen van iemand besluit niet meer met deze persoon om te gaan. blijf je in onvoorwaardelijke liefde en mededogen en zet je een grote stap voorwaarts op weg naar je ware zelf. kristallen bijvoorbeeld groeien in de aarde. dus zijn het levende organismen. Daarom zie je bij zeer gevoelige mensen met een hoog trillingsgetal dat 61 Hart vol Liefde . Kristallen worden ook gebruikt in onze radio’s. Iemand die geen pijn voelt. horloges en computers. Natuurlijk maken mensen fouten. wat hij ook doet. hoger dan de ‘gewone’ stenen en rotsen.

Daardoor creëer je ruimte om nieuwe mensen te ontmoeten. kan het zo zijn dat je afscheid moet nemen van de mensen die niet met je meegegroeid zijn. Het tweede rijk is het plantenrijk. Ook hier geldt de wet van aantrekking. dat iemand met een hoger trillingsgetal niet beter of meer is. De kinderen van groep 1 zijn niet minder of slechter dan van groep 8. Katten zijn ‘negatief’ geladen. Dit is ook de reden dat mensen elkaar soms niet begrijpen. stijgt het trillingsgetal van diegene. Als jij bewuster bent gaan leven. Dit noemen we edelstenentherapie. Iedereen weet dat planten leven. Dit kun je herstellen door je bewust af te stemmen op het trillingsgetal van het kristal en deze weer in harmonie te brengen met je eigen trillingsgetal. het mineralenrijk. Dit zijn enkele voorbeelden van wat dieren energetisch voor ons doen. maar verder zijn ze volledig gelijkwaardig aan elkaar. bijvoorbeeld op drukke pleinen in het centrum van de stad. Daarin zijn honden een voorbeeld voor ons. Ook zij transformeren ‘negatieve’ energie in positieve energie. Duiven doen dit ook. ze blijven altijd trouw. het dierenrijk. Alles op aarde heeft een eigen trillingsgetal. De kinderen van groep 8 hebben alleen meer geleerd. zoals planten en kruiden en wordt hieraan steeds meer aandacht gegeven door de media. de frequentie die je uitzendt is de frequentie die je aantrekt. Daarom strijken katten ook altijd langs je benen. wat je uitzendt is wat je krijgt. namelijk om te laten zien wat onvoorwaardelijke liefde is. minder bekend is dat vele planten geneeskrachtige eigenschappen hebben. Dit zie je vaak in vriendschappen en relaties. Als het bewustzijn van iemand groeit. dan is er letterlijk geen verbinding met elkaar. Dit is ook zo bij volwassenen. Het vierde rijk is het mensenrijk. dan iemand met een lager trillingsgetal. kan het dus zo zijn dat je elkaar ontgroeit. Dan is er iets mis met de resonantie tussen het kristal en de persoon. Ze zijn alleen anders. Het gebeurt ook dat twee mensen eerst wel op een gelijke frequentie zaten en dat één van de twee gaat werken aan zichzelf en dat zijn/haar persoonlijkheid groeit. Belangrijk om te weten is. wat hun baasjes ook doen. Ook worden kristallen gebruikt bij mensen voor hun specifieke werking. waarmee je wel helemaal op één lijn zit. alle materie. Het mensenrijk. dat ze volledig langs elkaar heen praten. Veel mensen vinden het prettig om een huisdier om zich heen te hebben. Een kat kan negatieve energie bij ons wegnemen en dit transformeren in positieve energie. Je ziet duiven dan ook altijd op plekken waar veel ‘negativiteit’ heerst. Je trekt mensen naar je toe met dezelfde frequentie als jij. Honden geven bijvoorbeeld onvoorwaardelijke liefde. zelfs de aarde heeft een eigen trillingsgetal. het plantenrijk. een eigen frequentie. Het derde rijk is het dierenrijk. Vele eeuwen geleden was het heel gebruikelijk om planten of kruiden te gebruiken om mensen beter te maken. Dit komt door de komst van de chemische medicijnen. 62 Hart vol Liefde . Gelukkig gaan steeds meer mensen zich weer interesseren voor geneeskrachtige natuurlijke middelen. dat je samen geen ‘klik’ meer hebt. Ze zenden allebei een andere frequentie uit en als deze niet overeenkomen. Door een bepaald kristal bij je te dragen of in je omgeving neer te zetten. Als de ander niet meegroeit. zend je een andere frequentie uit dan wanneer je heel bewust leeft. Tegenwoordig wordt er weinig gebruik gemaakt van planten en kruiden. Als metafoor geef ik altijd de groepen op de basisschool. helpt dit kristal (door zijn trillingsgetal) jou bijvoorbeeld te genezen van iets of je te beschermen tegen negatieve energie. Ieder mens heeft dus een trillingsgetal.bijvoorbeeld de computer op tilt slaat of het niet meer doet. Ook dieren doen veel voor mensen. Als je onbewust leeft.

alleen maar overvloed. Dan laat je het oordeel meteen weer los en is de eenheid weer hersteld. 63 Hart vol Liefde . zoals die er ook is aan de andere kant. je zendt uit wat je nodig hebt en het zal duidelijk worden hoe je dit kunt bereiken. Leef je in het Nu en vertrouw je op het Goddelijke en dat het Goddelijke zorgdraagt in je behoeften. Het ego zal altijd meer willen en nooit tevreden zijn en daarom ook geen overvloed ervaren. De tweede grote stap is je bewust te worden van de eenheid met al het leven op aarde. De andere persoon heeft deze lessen nog niet geleerd en leeft daardoor onbewuster. zal je de hemel op aarde creëren en zal je leven in pure liefde.De ene persoon heeft meer geleerd van de lessen in zijn leven en leeft daardoor bewuster. Dat je weet dat het Goddelijke het beste met je voorheeft en dat het ons alleen dingen schenkt in ons leven die goed zijn voor ons. Alles wat op je pad komt heeft een Goddelijk doel en heeft een positieve uitwerking op ons leven. bijvoorbeeld doordat je mensen ontmoet die je verder kunnen helpen. Alles wat je nodig hebt zal op je pad verschijnen. is het stoppen met oordelen. Een goede oefening hierin is tegen iedereen die je ziet zeggen (in jezelf): ”Ik ben die (of dat)”. Angst dat de ander beter of slechter is. De negende stap naar je ware zelf: Overgave De negende stap is volledige overgave. blijdschap. In feite is dit angst voor zichzelf. Twee stappen naar eenheid Het ego voelt zich de mindere of de betere en gaat daardoor oordelen over een ander. gebaseerd op angst. blijf dan in liefde voor jezelf en zeg tegen deze persoon: ”Ik ben die (of dat)”. Een oordeel is niets anders dan een mening van de persoon die het geeft. vanuit je ware essentie. De achtste stap naar je ware zelf: Leven vanuit overvloed De achtste stap is het leven in overvloed. want dan wordt het hebberigheid. Belangrijk is deze overvloed te ervaren vanuit je ware zelf. Ook met mensen met wie je normaal niet om zou gaan. Ze leven anders. zet je een grote stap voorwaarts op weg naar je ware zelf. Je hebt ook overvloed aan energie. zonder dit vanzelfsprekend te vinden. Als je merkt dat je een oordeel hebt over iemand. Door op deze manier te leven trek je alles aan wat je nodig hebt. vanuit vertrouwen en overgave aan het Goddelijke. overgave aan het Goddelijke. Materiële overvloed is maar één vorm van overvloed. Dit kan je zelf allemaal creëren. Er bestaan geen tekorten. liefde. Als je je één kunt voelen met alle vier de rijken. ook al zou het wel aanwezig zijn. Deze overvloed bevindt zich nu al in jezelf. Door dit te doen ga je voelen dat we allemaal één en dezelfde zijn. maar zijn volledig gelijkwaardig. Als je leeft vanuit puurheid. De eerste grote stap in het één voelen met alles. Het ervaren van overvloed vanuit je essentie is een grote stap voorwaarts op weg naar je ware zelf. Het ego projecteert zijn angst op een ander en geeft hierover zijn oordeel. Overvloed ervaren vanuit je ware zelf is voelen dat je het waard bent om in overvloed te leven en deze overvloed te ervaren in alles en diep dankbaar te zijn dat je dit mag ervaren. Je creëert zelf je wereld. Dat je voelt dat je geleid wordt door een Goddelijke macht. gezondheid. niet vanuit ego.

kunt leven in overvloed vanuit je ware zelf. je volledig kunt overgeven aan het Goddelijke dan creëer je de hemel op aarde en ervaar je de liefde zoals die er is aan de andere kant van de sluier. zie je alles vanuit onvoorwaardelijke liefde en mededogen en zie je in ieder mens het goede. je ego herkent en deze voor je laat werken. als je eenheid kunt ervaren. Als je je volledig overgeeft aan de leiding van het Goddelijke. de mooie liefdevolle ziel die hij of zij is. Volledige overgave en vertrouwen zijn een grote stap voorwaarts op weg naar je ware zelf. als je de verantwoordelijkheid neemt voor alles wat je gecreëerd hebt in je leven. Je bent de uitdrager van het Goddelijke in een menselijk lichaam en een lichtbaken voor je medemens. Je zal een leraar worden voor velen en hen leren wat jij hebt geleerd. je leeft uit onvoorwaardelijke liefde en het goede kunt zien in iedereen. Het Goddelijke zal ons nooit iets schenken wat geen nut heeft of wat slecht voor ons is. je dankbaar bent voor alle lessen en geschenken. je leeft in het hier en nu. De tiende stap naar je ware zelf: De hemel op aarde creëren De tiende stap naar je ware zelf is het creëren van de hemel op aarde.Belangrijk is dat je dit vertrouwen ook hebt wanneer de zegen van het geschenk niet meteen zichtbaar is. Als je kunt ervaren wie je werkelijk bent. 64 Hart vol Liefde . ben je een voorbeeld voor anderen en zal je vanzelf mensen gaan begeleiden. Als je je overgeeft aan het Goddelijke.

worden de bijbehorende emoties kort ‘aangeraakt’ en is het niet nodig om alles opnieuw te beleven. Tijdens de cursus wordt gewerkt met technieken die diepgaand werken en verder gaan dan de oefeningen zoals ze beschreven staan in dit boek. Door je licht opnieuw te laten schijnen op deze belemmerende blokkades. licht is leven. Deze belemmering kan op zeer veel verschillende manieren zichtbaar worden en het kan ook zijn doorwerking hebben op je fysieke lichaam en daarmee op je gezondheid. zonder dat je precies kunt zeggen wat hiervan de oorzaak is. Het resultaat is dat jouw licht terugkeert in je energetische systeem en dat je daardoor weer meer in verbinding komt met degene die je werkelijk bent. door zorgen te ervaren en in angst te leven. Tijdens de Basisdagen in Licht en Lichtniveau 1 worden de onderwerpen uit dit boek behandeld en daarnaast onderwerpen zoals het gronden in Lichtenergie. Door de opbouw is deze cursus toegankelijk voor iedereen die dit verlangen heeft. ongeacht de hoeveelheid kennis en ervaring die hij of zij al heeft op dit gebied. Naast het lezen en begrijpen van de informatie uit dit boek. de cursus waarvoor ik dit boek heb geschreven. Licht is bewustzijn. Wat het met je leven doet. ‘Licht’ informatie: Alles bestaat uit energie en energie laat zich zien als licht. Het gevolg is dat je je steeds minder blij en gelukkig gaat voelen en dat deze blokkades je belemmeren in je huidige leven. Je onttrekt letterlijk je licht en daarmee je bewustzijn uit dit gebied. omdat je niet kunt leven met de hoeveelheid pijn die onverwerkte gebeurtenissen en emoties met zich meebrengen. als je vrij bent van beperkende patronen en angsten. Je licht kan minder stralend worden door gebeurtenissen uit het verleden die doorwerken in het heden. Door de technieken waarmee gewerkt wordt tijdens de cursus. licht is informatie. word je je weer bewust van de onderliggende gebeurtenissen en emoties en kun je dit eenvoudig helen en loslaten. Onverwerkte gebeurtenissen en onverwerkte emoties zetten zich vast in je energiesysteem als een energetische blokkade. Jij bent licht. Met lichter wordt bedoeld dat je je prettig(er) en blij(er) voelt en vrij bent / loskomt van angsten. Welke positieve veranderingen het met zich meebrengt. Een cursus voor iedereen: De Cursus in Licht is voor iedereen die ‘lichter’ door het leven wil gaan. De plaats waar deze blokkade zich vastzet is afhankelijk van de soort blokkade. Dat je gaat ervaren wat het voor jouw ontwikkeling kan betekenen als je je zienswijze en je denkwijze verandert.De Cursus in Licht Tot slot wil ik je extra informatie geven over de Cursus in Licht. beperkende blokkades en patronen die je belemmeren in je leven. Dat je deze informatie van het denken (kennis) naar het voelen (intuïtie) brengt. De cursus is voor iedereen die het verlangen heeft om diepgaand met deze (en andere) onderwerpen aan de slag te gaan. is het belangrijk dat je het in je leven gaat toepassen. je beperkende patronen kunt doorbreken en je het zelfgenezend 65 Hart vol Liefde . Dit is een onbewust proces en je ‘vergeet’ dat je deze blokkades hebt. als je je intuïtief ontwikkelt en daarop gaat vertrouwen.

Door aanwezig te Zijn kunnen we ons leven werkelijk leven en doen wat we graag willen doen. in verbinding met degene die je werkelijk bent. De eerste stap in aanwezig Zijn is gronden. waardoor je gezondheid vooruit gaat. je leert hoe je deze blokkades kunt transformeren en los kunt laten. Gronden is dat je letterlijk in verbinding bent met de aarde en aanwezig bent in het hier en nu. Veel mensen kiezen voor een manier van leven volgens de normen en waarden van hun opvoeding en trachten te voldoen aan de verwachtingen van de omgeving waarin ze zijn opgegroeid. Lichtniveau 1 is een zesdaagse cursus waar diepgaand wordt ingegaan op het verder versterken van de verbinding met je essentie en het opsporen van de energetische blokkades die je belemmeren in je leven. De vervolgcursussen bestaan uit verschillende (Licht) niveaus.en spirituele groei en ontwikkeling.new-innervision. dan bestaat de kans dat het ego (persoonlijkheid) zich ermee gaat ’bemoeien’. Tijdens deze dagen gaan we letterlijk aan de slag met de basis van ons bestaan hier op aarde en dat is het aanwezig Zijn. zoals ‘gronden’ en ‘contact maken met je essentie’. Niemand weet beter wat goed is voor jou dan jijzelf. Ook kun je kijken op www. geeft dit innerlijk vertrouwen en verhoogt het je Zelfvertrouwen. word je je weer bewust dat jij degene bent die bepaald hoe je leven eruit ziet en kun je weer gaan genieten. Basisdagen in Licht De Basisdagen in Licht is een tweedaagse cursus. Lichtniveau 2 is een zesdaagse cursus waarin gewerkt wordt vanuit Zijnsenergie.vermogen van je lichaam ‘aanzet’ tot genezing. Doordat je deze heling zelf hebt gecreëerd. Deze lessen heb je nodig voor je persoonlijke. waardoor je steeds bewuster wordt en je leven ‘lichter’ en mooier wordt. Door weer bewust te gaan leven en aanwezig te Zijn kom je dichter bij je essentie. Alle cursussen worden gegeven door Ellen van der Heide. Als je niet voldoende in verbinding bent met je essentie (ook wel ware-zelf of Hoger Zelf genoemd). Daarnaast gaan we kennismaken met de werkwijze van de cursussen. Het kan niet overzien wat voor jou de juiste keuzes zijn om de lessen te leren die belangrijk zijn voor jou. 66 Hart vol Liefde . Meer informatie over de cursussen wordt hieronder beschreven. Het ego is niet in staat om te zien wat werkelijk goed is voor jou en kan niet het ‘grote plaatje’ zien. Opbouw cursus: De cursus is opgebouwd uit verschillende niveaus. Dit kan ertoe leiden dat deze mensen zich niet bewust zijn van hun eigen wensen en verlangens. Onderdelen van de cursusdagen zijn onder andere: werken vanuit de verschillende dimensies. helen van het innerlijk kind. bewust worden van persoonlijke kwaliteiten en het transformeren van karma. Deze werkwijze is gebaseerd op het leren vertrouwen op je eigen innerlijke leiding en op je intuïtie en gevoel. Dit gronden gebeurt door een verbinding te maken met de Lichtenergie van de aarde. De Basisdagen in Licht is een tweedaagse cursus om de grondbeginselen te leren en te ervaren. Voorwaarde is wel dat deze informatie komt vanuit de verbinding met je essentie.nl.

door te ervaren wat ware liefde is. Hierdoor bouw je je eigenwaarde op. Dit kan zich uiten op verschillende manieren.Verder wordt er aandacht besteed aan:  Werking van Lichtenergie  Het verschil tussen het ego en het ware-zelf (essentie)  Het verschil tussen het denken en het voelen  Herkennen of informatie uit je hoofd of uit je hart komt  Bewust worden van belemmerende blokkades  Contact maken met je essentie  Leren vertrouwen op je intuïtie en gevoel  Het herkennen van het ego  Vertrouwd raken met eigen informatie De Basisdagen in Licht bestaan uit theorie en het toepassen van deze theorie in de praktijk. Je ervaart weer wat jij belangrijk vindt in je leven. Lichtniveau 1 Lichtniveau 1 is een zesdaagse cursus. Het inzicht in de manier waarop de onderliggende oorzaak jou heeft belemmerd in je leven is een onderdeel van deze transformatie. 67 Hart vol Liefde . belemmerende patronen die moeilijk te doorbreken zijn of een gevoel van onbehagen doordat je ‘niet lekker in je vel zit’ en je er niet achter kunt komen hoe dat komt. Tijdens deze cursus ga je diepgaand werken om de verbinding met je essentie verder te versterken en de energetische blokkades die je belemmeren in je leven op te sporen. kun je weer voelen wat goed is voor jou en wat niet. ervaar je je innerlijke kracht en word je weer blij en gelukkig met jezelf. geeft dit innerlijk vertrouwen en verhoogt het je Zelfvertrouwen. Het transformeren vindt plaats in verbinding met je essentie en je leert dat je vanuit deze verbinding zelf weet hoe de heling plaats kan vinden. Je leert te vertrouwen op je intuïtie en te luisteren naar de stem van je hart. Er wordt gewerkt in tweetallen of in groepsverband. Een energetische blokkade bevat informatie over de onderliggende gebeurtenis. Door te leven zonder blokkades. Doordat je deze transformatie en daarmee de heling zelf hebt gecreëerd. Door letterlijk je licht te laten schijnen op deze blokkades word je je weer bewust van de reden waardoor deze blokkade is ontstaan. (onverklaarbare) angsten. worden de bijbehorende emoties kort ‘aangeraakt’ en is het niet nodig om alles opnieuw te beleven. Een onverwerkte gebeurtenis heeft onbewust nog altijd invloed op je dagelijks leven. zoals fysieke problemen. Je verlicht je eigen leven. door te leren het positieve te zien in alles wat je ‘overkomt’ in je leven. De weg naar vreugde en geluk is je bewust te worden van wie je werkelijk bent. Door de technieken waarmee gewerkt wordt tijdens de cursus. Het opsporen en het transformeren van de onderliggende oorzaak die geleid heeft tot het ontstaan van belemmeringen heeft een positieve doorwerking op je huidige leven. los te laten en te transformeren.

68 Hart vol Liefde . vertrouwen op je eigen informatie Werken vanuit onvoorwaardelijke Liefde en Licht Positieve.Om te leren hoe je dit kunt bereiken wordt er gewerkt met de volgende onderwerpen:                 Verbinding met je essentie verder versterken Verdieping gronden in Lichtenergie Transparant maken van het ego Luisteren naar je hart.en negatieve projectie Transformeren van angst Loslaten van zorgen Kracht van vergeving Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven Transformeren beperkende overtuigingen Loslaten schuldgevoel Omgaan met macht en kracht Meer aanwezig zijn in het fysieke lichaam Werken met de lichtlagen van de aura Meditatie Lichtniveau 1 bestaat uit theorie en het toepassen van deze theorie in de praktijk. Er wordt gewerkt in tweetallen of in groepsverband.

Iedere ziel die zichzelf terugvindt. Ik hoop dat dit boek mag bijdragen aan je persoonlijke groei en ontwikkeling. dit kan hen de kracht geven om ook het pad van zelfontwikkeling op te gaan.nl info@new-innervision. Als je behoefte hebt aan meer informatie over dit boek. Met al mijn liefde.nl 69 Hart vol Liefde . Ellen van der Heide www. zal er een mooiere wereld ontstaan.new-innervision. Deel je nieuwe inzichten met de mensen om je heen. Bedenk dat werken aan jezelf getuigt van innerlijke kracht en liefde voor jezelf.Nawoord Ik wil je bedanken dat je dit boek hebt gelezen. de cursus. brengt ons dichter bij het creëren van de hemel op aarde. Als steeds meer mensen vanuit liefde en mededogen gaan leven. dan kan je contact met mij opnemen via het onderstaande e-mail adres. persoonlijke consult of als je andere vragen hebt.

70 Hart vol Liefde .