You are on page 1of 53

MODIFICAREA PREŢURILOR - MEDIE LUNARĂ

1. CHANGE OF PRICES - MONTHLY AVERAGE

%
Total - rata inflaţiei
Total - rate of inflation

Mărfuri
alimentare
Food goods

Mărfuri
nealimentare
Non-food goods

Servicii
Services

10.3
9.6
12
4.1
2.1
3.8
8.0
2.9
3.7
2.9
2.2
1.4
1.1
0.7
0.7
0.4
0.5
0.5
0.4
0.6
0.3
0.4
0.1
0.9

12.0
10.2
11.6
4.2
1.9
3.7
7.8
2.0
2.6
3.2
2.0
1.2
1.1
0.6
0.5
0.1
0.7
0.5
0.0
0.5
0.1
0.5
-0.2
0.9

9.0
9.3
12.9
3.7
2.0
4.0
7.7
3.2
4.0
2.7
2.3
1.4
1.1
0.9
0.8
0.7
0.3
0.5
0.6
0.8
0.4
0.4
0.3
0.9

9.1
8.4
11.8
4.7
2.9
3.6
9.7
4.4
5.7
2.7
2.6
1.6
1.2
0.7
1.0
0.4
0.7
0.6
0.6
0.5
0.3
0.3
0.3
0.7

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Ianuarie / January - 2014

INDICII PREŢURILOR DE CONSUM ÎN LUNA IANUARIE 2014 FAŢĂ DE LUNA OCTOMBRIE 1990

2. CONSUMER PRICE INDICES IN JANUARY 2014 AS AGAINST OCTOBER 1990

procente
percentage
406707.50
290166.47
448519.15
751691.04

TOTAL
Mărfuri alimentare / Food goods
Mărfuri nealimentare / Non-food goods
Servicii / Services

INDICELE PREŢURILOR DE CONSUM (IPC) – AGREGĂRI SPECIALE

3. CONSUMER PRICE INDEX (CPI) – SPECIAL AGGREGATES
Ianuarie 2014 faţă de:
January 2014 as against:

TOTAL IPC
Total IPC exclusiv legume, fructe şi ouă
Total IPC exclusiv băuturi alcoolice şi tutun
Total IPC exclusiv combustibili
Total IPC exclusiv produsele ale căror
preţuri sunt reglementate *
Total IPC exclusiv legume, fructe, ouă,
combustibili şi produsele ale căror preţuri
sunt reglementate
Total IPC exclusiv legume, fructe, ouă,
combustibili şi produsele ale căror preţuri
sunt reglementate, băuturi alcoolice şi tutun

Dec. 2013

Ian. 2013

Dec. 2013

Jan. 2013

100.85
100.62
100.70
100.83

101.06
101.32
100.55
101.13

100.87

100.41 Total CPI excluding administered prices *

TOTAL CPI
Total CPI excluding vegetables, fruit and eggs
Total CPI excluding alcoholic beverages and tobacco
Total CPI excluding fuels

Total CPI excluding vegetables, fruit, eggs, fuels
100.75 and administered prices
Total CPI excluding vegetables, fruit, eggs, fuels
and administered prices, alcoholic beverages
99.93 and tobacco

100.52

100.24

*)

Produse ale căror preţuri sunt reglementate: medicamente, energie electrică, gaze naturale, energie termică, chirii stabilite de administraţia locală,
apă, canal, salubritate, transport urban în comun, transport C.F.R., transport pe apă, poştă şi curier, abonament radio-TV, servicii de eliberare
carte identitate, permis auto, paşaport.

*)

The administered prices are: medicines, electric energy, gas, heat energy, rent established by local government,, water, sewerage, sanitation,
urban transport, railway, transport by inland waterway, post services, radio-TV subscription, services for the issuance of identity cards,
driving licences and passports.

47

4.

INDICII PREŢURILOR DE CONSUM Evoluţia lunară în anii 1990 - 2014
faţă de luna anterioară
CONSUMER PRICE INDICES Monthly evolution in the years 1990 - 2014
as against the previous month

Anii

Ian.

Febr.

Mar.

Apr.

Mai

Iun.

Iul.

Aug.

Sept.

Oct.

Noi.

Dec.

Years

Jan.

Feb.

March

April

May

June

July

Aug.

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

luna anterioară / previous month = 100
TOTAL

1990

123.4

111.6

1991

114.8

107.0

106.6

126.5

105.1

102.0

109.5

111.2

107.3

110.4

110.9

113.7

1992

119.5

112.5

110.0

104.7

112.1

104.3

103.2

103.4

110.1

109.6

113.5

113.2

1993

111.5

108.2

109.2

110.0

130.4

105.5

113.2

110.8

110.9

116.3

114.2

107.4

1994

104.9

105.9

108.3

106.1

105.0

102.6

101.6

101.8

103.9

104.4

102.8

102.1

1995

102.0

101.4

100.9

101.6

101.1

101.3

102.6

101.0

101.6

103.5

104.1

103.7

1996

101.2

101.9

101.7

101.9

105.3

101.0

107.5

103.8

102.4

103.4

105.8

110.3

1997

113.7

118.8

130.7

106.9

104.3

102.3

100.7

103.5

103.3

106.5

104.3

104.5

1998

104.9

107.2

103.8

102.7

102.3

101.3

101.3

100.6

102.7

103.9

101.9

102.2

1999

103.0

102.9

106.4

104.8

105.3

105.1

101.7

101.2

103.2

104.2

104.0

102.9

2000

104.3

102.2

101.8

104.8

101.8

102.8

104.3

101.8

102.8

102.8

102.8

102.5

2001

103.7

102.3

102.0

102.7

101.7

101.6

101.3

102.2

101.9

102.4

102.7

102.2

2002

102.3

101.2

100.4

102.0

101.9

101.2

100.5

100.8

100.6

101.6

102.6

101.5

2003

101.3

100.8

101.1

101.1

100.5

100.9

101.2

100.3

102.1

101.5

101.4

101.2

2004

101.1

100.6

100.5

100.6

100.3

100.6

101.3

100.5

100.9

101.2

100.6

100.6

2005

100.8

100.6

100.3

101.8

100.3

100.3

101.0

100.1

100.6

100.9

101.2

100.5

2006

101.03 100.24

100.21 100.42 100.60 100.15 100.11

2007

100.20 100.04

100.07 100.52 100.64 100.14 100.29 100.86 101.08 100.97 100.93 100.64

2008

100.86 100.70

100.67 100.52 100.49 100.28 100.69

99.91 100.40 101.06 100.32 100.23

2009

101.24 100.88

100.50 100.27 100.01 100.20

99.81 100.39 100.44 100.67 100.32

2010

101.68 100.20

100.22 100.35 100.15 100.16 102.58 100.23 100.56 100.55 100.52 100.53

2011

100.77 100.77

100.60 100.66 100.21

99.71

2012

100.36 100.64

100.42 100.07 100.20

99.96 100.59 100.51 101.18 100.29 100.04 100.60

2013

101.34 100.34

100.04 100.11 100.23 100.01

2014

100.85

99.93
99.65
99.66

99.93 100.05 100.21 101.09 100.74

99.65
99.80

99.79 100.64 100.42 100.23
99.43 100.29

99.99 100.33

luna anterioară / previous month = 100
Mărfuri alimentare

1990

120.4

105.1

Food goods

1991

108.5

104.1

112.9

158.6

101.0

98.3

110.8

117.2

106.9

109.6

108.7

116.7

1992

121.7

112.4

107.9

106.2

116.3

104.5

101.1

101.6

112.1

110.8

114.6

115.0

1993

107.0

105.7

115.2

111.8

130.3

100.4

110.1

109.7

112.0

117.1

116.5

105.5

1994

103.9

106.9

111.1

105.9

105.5

101.1

100.6

100.4

105.0

104.9

103.2

102.6

1995

103.0

101.5

100.3

101.4

100.7

100.1

103.1

100.0

101.2

103.5

103.8

104.5

1996

101.1

101.9

101.5

102.4

106.9

100.6

105.4

101.9

102.3

103.6

105.8

111.9

1997

110.6

125.2

131.4

105.5

102.8

101.0

99.5

103.9

102.1

106.0

104.1

105.8

1998

104.5

107.7

102.5

102.1

100.7

100.0

99.0

99.0

102.7

101.6

101.8

102.5

1999

102.5

102.5

104.7

105.2

103.1

100.5

98.8

100.0

103.6

103.4

103.4

104.1

2000

106.8

103.1

102.4

102.3

101.9

103.7

105.2

101.2

103.0

103.1

102.9

103.0

2001

103.8

103.1

102.5

103.3

101.9

102.0

100.1

100.7

101.4

101.8

101.2

102.6

2002

102.5

100.7

100.5

102.3

102.3

101.5

99.0

100.3

100.1

100.9

102.2

102.7

2003

101.5

101.7

101.3

101.3

100.3

101.2

101.1

99.3

100.2

101.2

102.1

101.8

2004

100.4

100.8

100.7

100.3

100.0

100.4

100.8

100.2

100.7

100.9

100.9

101.1

2005

100.4

100.5

100.3

100.0

100.1

100.4

100.2

100.0

100.2

101.2

101.2

101.1

2006

100.32 100.55

2007

100.28

2008

100.80 100.38

100.55 101.05 100.53 100.32

99.32 100.20 100.33 101.14 100.73 100.52

2009

100.71 100.32

100.39 100.03

99.95

99.82

99.50

2010

100.43 100.24

100.17 100.02

99.91

99.94 101.92 100.38 100.82 100.82 100.88 100.76

2011

101.14 101.76

101.17 100.92 100.21

98.66

2012

100.32 101.21

100.64

99.87 100.14 100.67 102.27 100.09 100.29 100.66

2013

101.24 100.29

2014

100.86

99.97

100.42 100.45 100.08

99.55

98.76

99.15

99.34 100.05 101.29 101.15

99.95 100.49 100.23 100.32 100.56 101.68 101.94 101.30 101.17 100.92

99.89 100.02

99.93 100.02 100.77

48

99.28

98.05
98.38

98.94
98.61
99.19

99.84 100.15 100.41 100.34
98.82 100.81 100.54 100.36
98.17 100.48

99.85 100.62

4.

INDICII PREŢURILOR DE CONSUM Evoluţia lunară în anii 1990 - 2014
faţă de luna anterioară - continuare
CONSUMER PRICE INDICES Monthly evolution in the years 1990 - 2014
as against the previous month - continued

Anii

Ian.

Febr.

Mar.

Apr.

Mai

Iun.

Iul.

Aug.

Sept.

Oct.

Noi.

Dec.

Years

Jan.

Feb.

March

April

May

June

July

Aug.

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

luna anterioară / previous month = 100
Mărfuri nealimentare 1990
Non-food goods

120.2

124.0

1991

122.0

108.8

103.4

105.1

108.9

105.1

109.3

106.0

107.3

111.4

110.5

111.2

1992

119.6

114.1

111.8

103.5

109.6

104.2

104.6

104.9

107.9

108.7

112.3

111.1

1993

117.6

111.9

103.1

108.5

132.5

108.9

114.0

113.0

111.1

116.7

111.3

108.7

1994

105.7

104.7

104.9

106.3

104.1

103.2

102.7

102.8

102.7

103.6

102.6

101.4

1995

101.1

101.3

101.0

102.1

101.0

101.9

101.9

101.5

101.6

103.3

104.2

102.9

1996

101.5

101.8

101.5

101.3

103.9

101.4

110.0

105.0

102.1

103.2

106.8

110.2

1997

117.1

112.3

127.5

107.9

106.4

102.4

101.7

102.7

103.2

106.0

104.1

103.4

1998

102.8

107.0

105.2

102.3

104.1

102.6

102.6

101.9

101.8

105.1

101.9

101.9

1999

102.5

103.4

108.8

103.7

103.4

107.3

102.6

102.2

102.9

103.6

105.3

102.5

2000

102.4

101.3

101.2

105.3

101.9

103.0

103.9

102.1

103.1

102.3

103.5

102.4

2001

102.2

101.3

101.8

102.4

101.8

101.2

102.0

103.9

102.3

102.6

104.8

101.4

2002

102.4

101.6

100.0

101.6

101.4

100.8

101.5

101.0

101.1

102.4

103.0

100.7

2003

101.1

100.8

101.0

100.6

100.7

100.6

101.5

100.6

104.5

101.0

100.7

100.5

2004

101.8

100.5

100.3

100.7

100.5

100.6

102.1

100.6

101.0

101.5

101.0

100.4

2005

101.3

100.0

100.3

103.6

100.2

99.9

101.7

100.3

100.7

100.0

101.2

100.2

2006

101.88 100.16

2007

99.80

99.97

100.11 100.38 101.20 100.45 101.15 100.31 100.24 100.07 101.23 100.87
100.13 100.84 100.33 100.08 100.44 100.08 100.19 100.69 100.61 100.39

2008

100.37 101.08

100.67 100.46 100.47 100.28 102.31 100.00 100.19 100.52

2009

100.83 101.31

100.68 100.81 100.03 100.42 100.14 100.34 100.79 100.46 101.11 100.54

2010

103.20 100.24

100.38 100.56 100.20 100.16 103.08 100.04 100.34 100.29 100.38 100.55

2011

100.83 100.27

100.51 100.87 100.16 100.19 100.44 100.02 100.24 100.46 100.24 100.13

2012

100.40 100.40

100.32 100.17 100.21

2013

102.04 100.42

2014

100.92

99.93 100.17

99.90 100.84 100.54 100.62 100.21

99.95

99.53

99.90 100.89

99.88 100.26 100.48 100.09 100.04 100.06 100.06 100.15

luna anterioară / previous month = 100
Servicii

1990

137.7

101.3

Services

1991

104.4

108.0

103.5

118.5

107.6

103.7

106.2

109.2

108.7

110.2

119.0

112.0

1992

112.3

107.7

111.7

103.3

105.4

103.8

106.8

104.9

110.7

108.3

112.9

113.5

1993

109.8

105.0

108.6

107.8

123.8

114.9

121.9

107.5

106.9

111.9

116.1

109.7

1994

106.1

106.0

108.0

106.1

105.7

106.6

102.0

103.8

103.7

104.9

102.3

101.9

1995

101.1

101.6

103.6

100.9

102.6

104.0

102.7

102.8

103.0

104.4

104.9

103.0

1996

100.8

102.1

103.3

101.8

103.9

101.5

108.4

106.8

103.4

103.4

103.0

105.6

1997

114.4

116.7

138.4

109.3

103.3

106.6

101.6

104.8

107.8

109.4

105.1

103.5

1998

111.6

106.2

103.8

105.7

102.2

101.6

104.5

101.9

105.1

106.5

102.3

102.1

1999

106.0

102.7

105.0

106.7

116.2

111.8

106.0

101.6

102.9

106.8

102.5

101.3

2000

103.3

102.0

101.7

108.9

101.5

100.8

103.1

102.7

102.1

103.0

101.5

101.6

2001

107.0

102.4

101.4

101.5

101.4

101.4

102.8

102.5

102.5

103.7

101.9

102.9

2002

101.7

101.4

101.1

102.5

101.8

101.3

102.0

102.0

100.9

101.6

102.5

100.5

2003

101.1

98.7

100.8

101.6

100.7

100.5

100.6

102.1

101.4

103.9

101.6

101.1

2004

101.2

100.5

100.5

101.0

100.6

101.2

100.3

101.4

101.4

101.4

99.3

99.6

2005

100.6

102.5

100.2

101.5

101.0

101.0

100.7

100.0

101.2

102.2

101.2

100.3

2006

100.59

2007

101.04 100.38

100.16

99.80 102.31

2008

102.12 100.51

100.92

99.56 100.45 100.19

2009

103.27 101.03

100.33

99.55 100.11 100.43 100.32 100.32 100.51 100.94 100.14

2010

100.36 100.00

99.71

2011

99.89 100.03

2012

100.37 100.13

2013

99.87 100.22

2014

99.96 100.42 100.32 100.81 100.55 100.73 101.18 100.92 100.30
99.91

99.53

99.33 101.06 101.42 100.98 101.21 100.67
99.70

99.10 101.05 102.23 100.38 101.30
99.75

99.91 100.47 100.47 100.57 102.55 100.41 100.62 100.67 100.20 100.04
99.66

99.58 100.36 100.68 100.91 100.83 100.56 100.77 100.63 100.26

100.20 100.17 100.53 100.27 100.84 100.12 100.41 100.87
100.52 100.13

99.86

99.81

99.97 100.88 100.28 100.31 100.44 100.46 100.10 100.20

100.66

49

5.

INDICII PREŢURILOR DE CONSUM Evoluţia lunară în anii 1991 – 2014
faţă de decembrie anul precedent
CONSUMER PRICE INDICES Monthly evolution in the years 1991 – 2014
as against December of the previous year

Anii

Ian.

Febr.

Mar.

Apr.

Mai

Iun.

Iul.

Aug.

Sept.

Oct.

Noi.

Dec.

Years

Jan.

Feb.

March

April

May

June

July

Aug.

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

decembrie anul precedent / December previous year = 100
TOTAL

1991

114.8

122.9

131.0

165.7

174.1

177.6

194.4

216.1

232.0

256.1

284.0

322.8

1992

119.5

134.4

147.9

154.8

173.5

180.9

186.6

192.9

212.5

232.8

264.3

299.2

1993

111.5

120.7

131.7

144.9

189.0

199.3

225.6

250.0

277.4

322.7

368.4

395.5

1994

104.9

111.1

120.3

127.5

133.9

137.4

139.5

142.0

147.5

154.1

158.4

161.7

1995

102.0

103.5

104.4

106.1

107.3

108.7

111.5

112.6

114.4

118.4

123.2

127.8

1996

101.2

103.1

104.9

106.9

112.7

113.8

122.4

127.0

130.1

134.5

142.2

156.9

1997

113.7

135.0

176.5

188.7

196.7

201.2

202.6

209.8

216.7

230.7

240.6

251.4

1998

104.9

112.4

116.6

119.8

122.5

124.1

125.7

126.5

130.0

135.0

137.6

140.6

1999

103.0

106.0

112.7

118.2

124.5

130.8

133.0

134.6

138.9

144.7

150.4

154.8

2000

104.3

106.6

108.5

113.7

115.7

119.0

124.1

126.4

129.9

133.5

137.3

140.7

2001

103.7

106.0

108.2

111.1

113.0

114.8

116.3

118.9

121.2

124.2

127.5

130.3

2002

102.3

103.5

103.9

106.0

108.0

109.3

109.8

110.7

111.4

113.2

116.1

117.8

2003

101.3

102.1

103.2

104.3

104.8

105.7

107.0

107.3

109.6

111.2

112.8

114.1

2004

101.1

101.7

102.2

102.8

103.1

103.7

105.1

105.6

106.6

107.9

108.6

109.3

2005

100.8

101.4

101.7

103.5

103.8

104.1

105.1

105.2

105.8

106.8

108.1

108.6

2006

101.03 101.27 101.48 101.91 102.52 102.67 102.78 102.71 102.76 102.98 104.10 104.87

2007

100.20 100.24 100.31 100.83 101.48 101.62 101.91 102.79 103.90 104.91 105.89 106.57

2008

100.86 101.57 102.25 102.78 103.28 103.57 104.28 104.19 104.61 105.72 106.06 106.30

2009

101.24 102.13 102.64 102.92 102.93 103.14 103.07 102.87 103.27 103.72 104.41 104.74

2010

101.68 101.88 102.10 102.46 102.61 102.77 105.42 105.66 106.25 106.83 107.39 107.96

2011

100.77 101.55 102.16 102.83 103.05 102.75 102.39 102.03 101.82 102.47 102.90 103.14

2012

100.36 101.00 101.42 101.49 101.69 101.65 102.25 102.77 103.98 104.28 104.32 104.95

2013

101.34 101.68 101.72 101.83 102.06 102.07 101.72 101.52 100.94 101.23 101.22 101.55

2014

100.85
decembrie anul precedent / December previous year = 100

Mărfuri alimentare

1991

108.5

113.0

127.5

202.2

204.3

200.9

222.6

260.9

279.0

305.7

332.4

387.7

Food goods

1992

121.7

136.8

147.6

156.7

182.2

190.3

192.3

195.4

219.0

242.6

278.1

319.7

1993

107.0

113.1

130.3

145.7

189.8

190.6

209.9

230.3

257.9

302.0

351.9

371.2

1994

103.9

111.1

123.3

130.7

137.9

139.4

140.2

140.8

147.8

155.1

160.1

164.3

1995

103.0

104.6

104.9

106.4

107.2

107.3

110.6

110.6

111.9

115.8

120.2

125.6

1996

101.1

103.0

104.5

107.0

114.5

115.2

121.3

123.7

126.6

131.1

138.7

155.2

1997

110.6

138.5

182.0

192.0

197.3

199.4

198.5

206.1

210.4

223.0

232.2

245.6

1998

104.5

112.5

115.3

117.8

118.6

118.5

117.4

116.3

119.3

121.3

123.4

126.5

1999

102.5

105.0

109.9

115.6

119.3

119.8

118.4

118.5

122.8

127.0

131.3

136.7

2000

106.8

110.0

112.7

115.2

117.4

121.8

128.1

129.6

133.5

137.6

141.5

145.8

2001

103.8

107.0

109.7

113.2

115.3

117.6

117.8

118.6

120.2

122.4

123.8

127.0

2002

102.5

103.2

103.7

106.1

108.5

110.1

109.0

109.3

109.4

110.4

112.8

115.8

2003

101.5

103.2

104.5

105.9

106.2

107.5

108.7

107.9

108.1

109.4

111.7

113.7

2004

100.4

101.2

101.9

102.2

102.2

102.6

103.4

103.6

104.3

105.2

106.2

107.4

2005

100.4

100.9

101.2

101.2

101.3

101.7

101.9

101.9

102.1

103.3

104.5

105.7

2006

100.32 100.87 101.29 101.75 101.83 101.37 100.11

2007

100.28 100.25 100.20 100.69 100.92 101.24 101.81 103.52 105.53 106.90 108.15 109.14

2008

100.80 101.18 101.74 102.81 103.35 103.68 102.98 103.19 103.53 104.71 105.47 106.02

2009

100.71 101.03 101.42 101.45 101.40 101.22 100.71

2010

100.43 100.67 100.84 100.86 100.77 100.71 102.64 103.03 103.87 104.73 105.65 106.45

2011

101.14 102.92 104.12 105.08 105.30 103.89 101.86 100.44 99.25

2012

100.32 101.53 102.18 102.07 102.09 101.96 102.10 102.78 105.11 105.20 105.51 106.21

2013

101.24 101.53 101.46 101.48 102.26 101.52

2014

100.86

50

99.88

99.26

99.64

99.07

98.60

99.48

97.26

98.65

99.92 101.07

99.63 100.04 100.38
100.05 100.59 100.95
97.73

97.58

98.19

5.

INDICII PREŢURILOR DE CONSUM Evoluţia lunară în anii 1991 – 2014
faţă de decembrie anul precedent - continuare
CONSUMER PRICE INDICES Monthly evolution in the years 1991 – 2014
as against December of the previous year - continued

Anii

Ian.

Febr.

Mar.

Apr.

Mai

Iun.

Iul.

Aug.

Sept.

Oct.

Noi.

Dec.

Years

Jan.

Feb.

March

April

May

June

July

Aug.

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

decembrie anul precedent / December previous year = 100
Mărfuri nealimentare

1991

122.0

132.8

137.2

144.3

157.2

165.2

180.6

191.3

205.2

228.6

252.6

281.0

Non-food goods

1992

119.6

136.4

152.5

157.9

173.1

180.3

188.5

197.8

213.4

232.0

260.6

289.5

1993

117.6

131.5

135.6

147.0

194.9

212.1

241.9

273.2

303.4

354.2

394.2

428.6

1994

105.7

110.7

116.1

123.5

128.5

132.6

136.2

140.0

143.8

149.0

152.9

155.1

1995

101.1

102.4

103.4

105.5

106.6

108.6

110.7

112.4

114.2

118.0

122.9

126.5

1996

101.5

103.3

104.9

106.3

110.5

112.0

123.2

129.4

132.1

136.3

145.5

160.3

1997

117.1

131.5

167.7

181.0

192.5

197.1

200.5

206.0

212.5

225.4

234.6

242.6

1998

102.8

110.0

115.7

118.3

123.2

126.4

129.7

132.2

134.5

141.4

144.0

146.8

1999

102.5

106.0

115.3

119.6

123.7

132.7

136.1

139.1

143.2

148.3

156.2

160.2

2000

102.4

103.7

105.0

110.6

112.7

116.1

120.6

123.1

126.9

129.9

134.4

137.5

2001

102.2

103.5

105.4

108.0

109.9

111.2

113.4

117.8

120.6

123.7

129.6

131.4

2002

102.4

104.0

104.0

105.6

107.1

108.0

109.6

110.7

111.9

114.6

118.0

118.8

2003

101.1

101.9

102.9

103.5

104.2

104.8

106.4

107.0

111.8

112.9

113.7

114.3

2004

101.8

102.3

102.6

103.3

103.8

104.4

106.6

107.2

108.3

109.9

111.0

111.4

2005

101.3

101.3

101.6

105.3

105.5

105.4

107.2

107.5

108.3

108.3

109.6

109.8

2006

101.88 102.04 102.15 102.54 103.77 104.24 105.44 105.77 106.02 106.09 107.40 108.33

2007

99.80

99.77

99.90 100.74 101.07 101.15 101.60 101.68 101.87 102.57 103.20 103.60

2008

100.37 101.45 102.13 102.60 103.08 103.37 105.76 105.76 105.96 106.51 106.46 105.96

2009

100.83 102.15 102.84 103.67 103.70 104.14 104.29 104.64 105.47 105.96 107.14 107.72

2010

103.20 103.45 103.84 104.42 104.63 104.80 108.03 108.07 108.44 108.75 109.16 109.76

2011

100.83 101.10 101.62 102.50 102.66 102.86 103.31 103.33 103.58 104.06 104.31 104.45

2012

100.40 100.80 101.12 101.29 101.50 101.40 102.25 102.80 103.44 103.66 103.56 104.48

2013

102.04 102.47 102.40 102.57 102.45 102.72 103.21 103.30 103.34 103.40 103.46 103.62

2014

100.92
decembrie anul precedent / December previous year = 100

Servicii

1991

104.4

112.8

116.7

138.3

148.8

154.3

163.9

178.9

194.4

214.2

254.9

285.4

Services

1992

112.3

120.9

135.1

139.6

147.2

152.7

163.1

171.0

189.3

205.1

231.5

262.7

1993

109.8

115.2

125.1

134.9

167.0

191.8

233.9

251.4

268.8

300.7

349.1

382.8

1994

106.1

112.5

121.5

128.9

136.2

145.2

148.1

153.7

159.4

167.1

170.8

174.1

1995

101.1

102.7

106.4

107.4

110.1

114.5

117.6

121.0

124.6

130.1

136.4

140.4

1996

100.8

103.0

106.3

108.3

112.5

114.2

123.8

132.1

136.6

141.3

145.5

153.6

1997

114.4

133.6

184.9

202.0

208.7

222.5

226.1

236.9

255.2

279.3

293.6

303.9

1998

111.6

118.6

123.1

130.1

133.0

135.1

141.2

143.8

151.2

161.1

164.8

168.2

1999

106.0

108.8

114.3

122.0

141.7

158.5

168.0

170.7

175.6

187.6

192.3

194.7

2000

103.3

105.4

107.2

116.8

118.5

119.4

123.1

126.4

129.0

132.9

134.9

137.1

2001

107.0

109.6

111.1

112.8

114.3

116.0

119.3

122.3

125.3

130.0

132.4

136.2

2002

101.7

103.1

104.2

106.9

108.8

110.2

112.4

114.6

115.6

117.5

120.4

121.0

2003

101.1

99.8

100.6

102.2

102.9

103.4

104.0

106.2

107.7

111.9

113.7

115.0

2004

101.2

101.7

102.2

103.2

103.8

105.1

105.4

106.9

108.4

109.9

109.1

108.7

2005

100.6

103.1

103.3

104.9

105.9

107.0

107.8

107.8

109.1

111.5

112.8

113.1

2006

100.59 100.30 100.26 100.68 101.00 101.82 102.38 103.13 104.35 105.31 105.62 105.12

2007

101.04 101.42 101.58 101.38 103.72 103.63 102.94 104.03 105.51 106.54 107.83 108.55

2008

102.12 102.64 103.58 103.12 103.58 103.78 103.47 102.54 103.62 105.93 106.33 107.71

2009

103.27 104.33 104.67 104.20 104.31 104.76 105.10 105.44 105.98 106.98 107.13 106.86

2010

100.36 100.36 100.27 100.74 101.21 101.79 104.39 104.82 105.47 106.18 106.39 106.43

2011
2012
2013
2014

99.89

99.92

99.58

99.16

99.52 100.20 101.11 101.95 102.52 103.31 103.96 104.23

100.37 100.50 100.70 100.87 101.40 101.67 102.52 102.64 103.06 103.96 103.81 103.61
99.87 100.09 100.61 100.74 100.71 101.60 101.88 102.20 102.65 103.12 103.22 103.43
100.66

51

02 100.10 88.17 Specialităţi de panificaţie 30 100.39 Carne de bovine 77 100.15 93.88 Citrus and other southern fruit Conserve din fructe 6 100.37 101.31 101. tinned meat and 879 100.62 Poultry Preparate din carne 274 100. secară 649 100.83 93.62 346 106. wheat.05 21 100. preparate din carne şi conserve din carne Vegetables and tinned vegetables of which: din care: Margarină Loafy products Baking specialties Other vegetables and tinned din care: Ulei comestibil Bread of which: Alte legume şi conserve de legume maize.23 101.42 Tinned meat din care: 6. subproduse grâu.40 Fresh fruit Citrice şi alte fructe meridionale 105 99.12 89.82 573 100.34 din care: Produse de morărit şi panificaţie of which: din care: Produse de morărit Goods / services Milling and baking products of which: 51 99.35 Potatoes 198 107.29 Bean and other leguminous Cartofi 60 104.87 Pork Carne de pasăre 237 100.26 din care: Milling products of which: Flour Maize flour Pâine.75 Meat products Conserve din carne 15 100.04 100.90 90. grăsimi 153 99. Bread. CONSUMER PRICE INDICES BY MAIN GOODS AND SERVICES Mărfuri / servicii TOTAL Mărfuri alimentare Coeficient de ponderare Weighting coefficient Ianuarie 2014 în % faţă de: January 2014 in % as against: decembrie ianuarie December January 2013 2013 10000 100.30 Fructe proaspete 124 103.73 116.87 94.12 98.57 Ulei.86 97. loafy products.82 Food goods 794 100.81 90. specialties.11 91.80 Carne. porumb.69 din care: Pâine Legume şi conserve de legume of which: din care: Fructe şi conserve din fructe vegetables Fruit and tinned fruit Tinned fruit Edible oil.56 Fasole boabe şi alte leguminoase 22 101. fats of which: 130 99. bacon.06 TOTAL 3764 100.10 101.54 Făină 32 99.23 101. specialităţi.57 92.29 235 101. produse de franzelărie.80 Mălai 19 100.INDICII PREŢURILOR DE CONSUM PE PRINCIPALELE MĂRFURI ŞI SERVICII 6.22 101.85 101. rye subproducts Edible oil Margarine Meat. slănină.95 113.62 Produse de franzelărie 21 100.11 90.26 102.99 93.78 89. meat products of which: 52 .20 100.02 Beef Carne de porcine 228 100.

12 100.continuare 6. hosiery.98 100.83 116 100.01 268 100. articles.05 101.37 other alcoholic beverages Bere 71 100.00 101.46 Zahăr 76 99.48 Non – food goods Zahăr.51 103. CONSUMER PRICE INDICES BY MAIN GOODS AND SERVICES .90 92. pasmanterie Cocoa and coffee of which: Ţuică.27 101.72 103.30 101.42 84. rachiuri şi alte băuturi Alte produse alimentare honey of which: din care: Vin Eggs of which: din care: Cafea Sheep cheese (cottage-cheese) Butter Sugar.35 102.43 Ţesături 1 100.33 102.84 96 100.continued Mărfuri / servicii Peşte şi conserve din peşte Coeficient de ponderare Weighting coefficient Ianuarie 2014 în % faţă de: January 2014 in % as against: decembrie ianuarie December January 2013 2013 135 100.92 102.96 133 100.46 102.84 111 100.76 9 100. brandy and din care: Other food goods of which: Îmbrăcăminte.29 102.36 4385 100. small wares 350 100.24 177 100.12 100.17 Sugar Miere de albine 18 100.92 Unt 21 100.05 101. trimmings of which: 53 .57 Brânză de oaie (telemea) 42 100. mercerie.53 103.INDICII PREŢURILOR DE CONSUM PE PRINCIPALELE MĂRFURI ŞI SERVICII .36 Wearing apparel Tricotaje 77 100.91 din care: Peşte proaspăt şi congelat Lapte şi produse lactate Lapte de vacă other fish products Milk and dairy products of which: din care: Brânză – total Fresh and frozen fish Tinned fish and din care: Lapte – total Fish and tinned fish of which: Conserve din peşte şi alte produse din peşte Goods / services Milk – total of which: 43 99.35 102. confectioneries and din care: Cacao şi cafea Cow cheese (cottage-cheese) Clothing.46 Beer 194 100.34 Fabrics Confecţii 252 100.21 25 100.19 101.52 alcoolice 18 100.08 97.05 101.37 102.61 Knitwear din care: 6.20 din care: Cow milk Cheese – total of which: Brânză de vacă (telemea) 74 100.31 101.95 Ouă 73 99.articole de galanterie.35 Honey 114 100.55 548 100. produse zaharoase şi miere de albine Băuturi alcoolice Mărfuri nealimentare Coffee Alcoholic beverages Wine Plum brandy.29 101.33 102.

08 101.06 101. auto and bike accessories 66 100.05 100. pasmanterie şi mercerie Încălţăminte Hosiery.09 101.95 Articole de igienă.08 100. audio-video apparatus. newspapers. reviste Upper leather footwear Household appliances. aparate audio .10 100.continuare 6. cosmetic articles Articole medicale 397 100.53 102.08 101.06 100. articole sportive for liquid oil gas of which: din care: Cărţi. ziare.49 Hygienic. cosmetice 256 100.59 din care: of which: din care: Medicamente of which: Energie electrică.12 100.04 Articole de igienă.58 102.86 98.28 Detergents 2 100.59 249 100.84 146 100. small din care: Încălţăminte din piele Produse de uz casnic. cosmetice şi medicale Cultural-sports products of which: Autoturisme.17 101.12 101. 653 100.74 Refrigerators and freezers Maşini de spălat 11 99.14 Furniture Frigidere şi congelatoare 13 99. CONSUMER PRICE INDICES BY MAIN GOODS AND SERVICES . magazines Watches. furniture of which: Maşini de aragaz. butelii wares trimmings Footwear and spare parts Hygienic.88 Washing machines 3 100.01 101.74 98 100.92 101. Medicines Electric energy.69 535 100.62 Medical articles 378 100.22 Fuels Tutun.14 100.09 101. accesorii şi piese de schimb auto.71 104. mobilă of which: din care: Articole de menaj Articole chimice Cooking stoves and cylinders din care: Lacuri şi vopsele Detergenţi Săpun de rufe Produse cultural .60 Combustibili 829 101.89 102.18 101.video.06 Tobacco. sportive items Cars.36 27 100. cigarettes 987 100.42 Articole de galanterie.08 101.40 Mobilă 25 100.sportive 9 100. gas din care: Energie electrică cosmetic and medical articles and central heating of which: 54 Electric energy .76 Books.99 108.92 100.52 254 100. gaze şi încălzire centrală 6.83 Linen soap 220 100.02 101. ţigări 627 102.93 Varnishes and paints 100.71 147 100.INDICII PREŢURILOR DE CONSUM PE PRINCIPALELE MĂRFURI ŞI SERVICII .continued Mărfuri / servicii Coeficient de ponderare Weighting coefficient Ianuarie 2014 în % faţă de: January 2014 in % as against: Goods / services decembrie ianuarie December January 2013 2013 10 100.22 56 100. velo Household items Chemicals 170 Ceasuri.

40 1851 100.14 102.31 103. televiziune 189 100.99 Rent Apă.57 Motor .09 101. teatre.36 Urban transport Transport interurban 96 100.00 102.24 Telephone Abonament radio.60 and photo works 100 100.05 103.26 Hygiene and cosmetics Transport urban 84 100.02 Reparaţii auto.31 103.10 101. cantine Mail and telecommunications Radio .continuare 6.08 101.89 Railway Rutier 11 100. salubritate 298 101.00 101.07 102. Cinemas.09 55 101.55 3 105.10 in hotel units .04 103.76 69 100.17 110.06 101.food products of which: Confecţionat şi reparat îmbrăcăminte şi încălţăminte Gas Making and repairing clothing 18 100.24 Air 656 101. museums.66 104. cheltuieli cu învăţământul expenditures for education şi turismul 207 100.36 nature Alte servicii 91 100. 107 100.R.54 and footwear Chirie 112 100.01 Medical care Igienă şi cosmetică 48 100.INDICII PREŢURILOR DE CONSUM PE PRINCIPALELE MĂRFURI ŞI SERVICII .25 Services Alte mărfuri nealimentare Servicii din care: Heat energy Other non .20 101.49 Post services Telefon 464 101.21 101. muzee. canal.38 Interurban transport C.20 102. cafes. electronice şi lucrări foto Îngrijire medicală and tourism Motor and electronic repairs 14 100. cafenele.F.57 104.27 111.08 102.subscriptions 2 101.81 din care: Aerian Poştă şi telecomunicaţii of which: din care: Servicii poştale of which: Restaurante.continued Mărfuri / servicii Coeficient de ponderare Weighting coefficient Ianuarie 2014 în % faţă de: January 2014 in % as against: decembrie ianuarie December January 2013 2013 Goods / services Gaze 335 101.17 Other services Alte servicii cu caracter Other services of industrial din care: of which: Plata cazării în unităţi hoteliere canteens Payment of accommodation 1 100. CONSUMER PRICE INDICES BY MAIN GOODS AND SERVICES .TV subscription Restaurants.52 Energie termică 117 100.71 Water.58 101.59 Road Abonamente – auto 56 100. sanitation Cinematografe. 9 100. sewerage.49 105. theatres.14 103.56 industrial 20 100.18 100.

4.2.20 122.24 236.1.37 121.79 121.1.46 185.05 165.65 141.97 120.24 149.05 145.38 140.24 169.15 167.07 176.3.23 118. 1.14 187.66 153. 1.1.96 120.72 351.42 152.77 130.3.22 120.34 287.95 122.72 152.72 151.59 142. 1.41 124.90 125.30 180. 1.52 160.33 303.86 123.55 171.83 186.23 188.17 142.14 288.95 144.65 124.65 143.16 142.04 122.99 119.95 123.14 295.90 143. 4.03 126.74 120.88 151.7. 4.58 120.43 146.3.1.47 160.96 123.2.28 157.46 185.8.85 295.88 125.09 131.40 130.19 236.50 123.97 125.1.31 175.9.57 142.94 134.80 118.07 153. 2.2.56 121.10 119. 2.11 143.01 124.86 122.31 160.2.42 120.72 118.34 122.99 366.5.48 307.5.3. articole de îmbrăcăminte şi accesorii (inclusiv reparaţii) Ţesături pentru îmbrăcăminte Îmbrăcăminte Alte articole de îmbrăcăminte şi accesorii Curăţătorie.98 146.14 143.56 123.66 187.5.93 166.1.91 169.38 140.6. 4.22 120.55 305.78 125.62 118.89 121.88 125.07 123.45 124. ceai şi cacao Apă minerală.14 140.1.91 169.2.57 143.79 167.37 122. preparate şi conserve din carne Peşte şi conserve din peşte Lapte. Îmbrăcăminte şi încălţăminte Ţesături pentru îmbrăcăminte.50 162.1.58 187.53 117.41 123.31 175.79 143.30 295.25 142.63 237.1.56 141.74 126.45 1.16 120.16 130.1. Băuturi alcoolice şi tutun Băuturi alcoolice Băuturi spirtoase Vin Bere Tutun 286.79 126.4.03 126. 56 Iulie .39 118.99 2.27 176.2.2.74 124.66 142.52 134.78 142. reparaţii de îmbrăcăminte Încălţăminte (inclusiv reparaţii) 120.08 120.05 169.90 121.72 125.93 152.23 123.52 152.80 141.29 160. 4.5. brânză şi ouă Uleiuri şi grăsimi Fructe Legume inclusiv cartofi şi alte rădăcinoase Zahăr.44 177.56 143. 1) 1) Întreţinerea locuinţei.57 122.46 185.61 121. miere. 4.99 118.86 125.28 126.27 353.00 142.94 123.13 125.12 250.10 139. 1.1.35 296. apă.75 133.92 131.50 125.1.61 119.11 119. 1.97 153.99 140.7. 2.58 186.46 123.21 152. gaze şi alţi combustibili Chirii Întreţinerea şi repararea locuinţei Materiale pentru întreţinerea şi repararea locuinţei Servicii pentru întreţinerea şi repararea locuinţei Furnizarea apei şi alte servicii referitoare la locuinţă Electricitate.4.1.75 134.56 3.15 124. gaze şi alţi combustibili Electricitate Gaze naturale Combustibil lichid Combustibili solizi Energie termică şi apă caldă menajeră Grupare utilizată la Oficiul de Statistică al Uniunii Europene (EUROSTAT).87 142.84 126.59 142.38 121. 1. băuturi nealcoolice şi sucuri 152. 3.1.77 364.3.45 119.81 249.09 120.80 123. 4.1.22 142.1.70 170.04 125.37 153. 2.39 118.58 142.68 122.22 124.13 118.90 119.61 142.1. siropuri.71 124. dulceaţă.05 249.67 125.53 118.1.44 152. 4.79 122.17 121.2.2. 1.10 173. 3.83 353.05 119.91 169. 1.09 151.4.58 186.01 125. 3.43 169.41 119.42 126.31 160.83 318.44 122.31 236.22 141.13 160.60 363.60 126.93 122.68 142.5.1. ciocolată şi altele Alte mărfuri alimentare Băuturi nealcoolice Cafea. 3.01 237.33 307.2. 4.2.75 188.76 141.31 175.94 126.90 169.54 118.62 122.69 143.37 249. 1.63 130.82 152.1.1. electricitate.41 123.74 121.03 126.40 190.63 237.48 165.06 122.59 122. 4. 4.04 237.56 122.12 160.31 175.81 249.05 297.60 142.83 142.26 195.53 143.88 122.69 123.87 172.18 126.65 118.18 123.78 117.79 118. 2.34 123.63 133.32 124.18 122.55 294.87 125.03 121.59 151. 1.71 125.1.57 122. 3. 4.5.54 251.05 125.55 363.82 122.5.72 130.70 126.73 168.1.5.79 120. 3. INDICII ARMONIZAŢI AI PREŢURILOR DE CONSUM PE GRUPELE DE MĂRFURI ŞI SERVICII CONFORM CLASIFICĂRII COICOP 1) HARMONIZED INDICES CONSUMER PRICE BY GROUPS OF GOODS AND SERVICES ACCORDING TO THE COICOP CLASSIFICATION 1) 2013 Cod Mărfuri şi servicii Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie January February March April May June July TOTAL Alimente şi băuturi nealcoolice Alimente Produse de morărit şi panificaţie Carne.3.1. 1.1.28 119.1.89 133. Groups used by the European Union Statistical Office (EUROSTAT).64 251.92 140.3.36 119.54 139.52 151.70 160.4.50 143.65 141.32 123.75 168.16 142.72 121. 1.00 125.75 188.40 134.

62 165.75 137.14 125. honey.59 137.61 164.9.5.85 121.20 127.5.21 151.48 127.70 136.17 151.06 144.19 145.02 254.17 Clothing (including repairs) Clothing materials Garments Other articles of clothing and clothing accessories Cleaning.8.27 121.29 119. 2.03 125.51 131.15 152.1.43 160.1.2005 = 100 2013 2014 Goods / services Code August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie August September October November December January 152.1.72 142.58 160. 1. 4.94 119.10 135.84 141.91 252.6.31 127.61 145.80 123. 191.1. 3.21 151.1. 4.2.59 162.27 193. gas and other fuels Electricity Gas Liquid fuels Solid fuels Heat energy. 1.02 160.3.54 TOTAL Food and non-alcoholic beverages Food Bread and cereals Meat.5. 1.94 121.52 298. repair of clothing Footwear (including repairs) Housing. 121.7. 1.77 123.43 141.2.16 119.27 180.21 131. 1.4.69 124.81 121.38 127.53 326.18 126.62 125.61 145. 1.35 119.4.24 151.26 331. 4.08 125.08 125.64 129.49 123.81 138. 3. 2.1.20 57 1.73 252.58 124.07 193.1. 4.18 367.3.52 123.21 120.77 154.52 123.45 129.36 324.3.57 123.20 298.39 125. 3.90 120.97 122.91 124.e.2.15 161. hot water 4.29 122.2.60 142.22 368.66 134. 4.34 124.79 146.63 122.82 118.42 125.67 126.00 126.1.1.51 126. 121.01 179. gas and other fuels Rents Maintenance and repair of the dwelling Materials for the maintenance and repair of the dwelling Services for the maintenance and repair of the dwelling Water supply and miscellaneous services relating to the dwelling Electricity.66 305.46 123. 2.48 126.60 143.69 131.63 146.28 129.82 137.34 129.12 139.12 119.44 193.1.61 123.32 151.45 252.38 126.1.44 135.1.46 149.2.09 124.36 126. tinned meat and meat products Fish and tinned fish Milk.83 121.65 121.59 127.40 131.00 165.76 198.30 141.1.80 Clothing and footwear 3.82 179.96 327.12 124.4.2.20 124.13 123.36 123.1.94 121.76 197.76 125.16 165.58 165.67 177.20 125.67 165.32 127.1.53 155.91 151.30 251.63 195.16 135.65 119.58 127.1.10 136.43 159. 3.3.61 121.74 122.26 195.01 137.98 127.96 119.63 146.82 240.73 123.2.36 140.62 125.1.23 368.10 123.24 151.86 379.53 143.54 124.11 126.09 159.41 123.52 326.55 119.1.02 141.20 160. 4.5. tea and cocoa Mineral waters.91 123.30 123.2.73 136.44 131.69 138. soft drinks.33 147.5. 4. syrups.20 151. 2.87 124. 4.20 368.1.47 127.87 119.3.34 165. 1.44 136.76 197.3.79 177.1.42 191. 1.82 298.94 322.c. 4.02 141.26 195.25 127. 119.3.39 121.27 118.97 124. 1.4.80 131.66 124.31 120.5.93 135.15 141.27 237.49 121.71 125.2. cheese and eggs Oils and fats Fruit Vegetables including potatoes and other root crops Sugar.63 146.51 123.07 368. fruit and vegetable juices 297.95 138. 1. Non-alcoholic beverages Coffee.67 Alcoholic beverages and tobacco Alcoholic beverages Spirits Wine Beer Tobacco 2.25 126.00 121.10 137.1. 2.85 160.1.1.5.5.29 119.66 298.1.03 252.62 126. 1.12 120.17 124.52 151.51 160.61 126.2. 1.44 131. 4.19 129.37 127.57 129.67 241.59 119.19 200. water. chocolate and confectioneries Food products n.32 126.80 126.26 130.57 123.76 119.2. 1.22 239.06 126.67 3. 3.1.83 165. .26 135.97 137.30 122.65 152.1.14 152.47 178. jam. 4.45 238.69 167. electricity.49 140.64 240.

59 114.92 143.63 110.73 115.63 129.53 119.21 119. covoare şi mochete.2.59 116.3.49 164.6.90 117.21 107.93 172.continued 2013 Cod 5.97 119.22 116.99 116.5.54 7.83 116.3.69 114.42 116. 7.48 108. 8.37 161.01 125.26 153.06 152.93 118.61 6.72 124.06 152.69 197.96 128.35 114.2.1.91 115.68 116.24 127. obiecte de mobilier şi decoraţiuni. 5.99 145.43 111.14 111.94 118.95 145.03 144.58 144.66 111.35 144. congelatoare şi altele (inclusiv reparaţii) Frigidere.51 175.73 120.81 115.55 153.6.3.70 116.23 108.07 116. echipament casnic şi produse pentru întreţinerea locuinţei Mobilă. 7.1.3.92 106.21 117.62 136.64 117.96 128.3.84 116.6.65 144.36 124.52 119.3.2.24 165. 7. 7.34 169.19 167.38 114.88 119.57 116.91 165. 7.27 115.36 124.06 108.13 175.89 114. 58 .2.36 127.37 161.04 116.48 145.27 111.49 116.54 115.76 110.81 113.1.53 115.96 115. 8. 5.09 119. Sănătate 110. 7.14 171. 5. 5. porţelan.3.22 195.78 128. Transport Cumpărări autovehicule Autoturisme noi Biciclete Operaţiuni legate de mijloacele de transport personal Părţi componente şi accesorii Combustibili şi lubrifianţi Întreţinere şi reparaţii Alte servicii legate de mijloacele de transport personal Servicii de transport Transport de pasageri pe calea ferată.4. de cusut. congelatoare.12 159. 5.52 117.00 144.78 128.95 115.44 124.66 154.32 116.80 144. 8.1.68 144.36 123.2.37 161.3.57 120.87 172.10 195.17 117.08 107. 7.07 172.97 117.56 124.84 120.90 145.01 197. 7.2.37 144.81 128.78 107.71 118.32 163. 1) 1) Grupare utilizată la Oficiul de Statistică al Uniunii Europene (EUROSTAT).20 115.80 115.73 107.7.17 136.13 175.02 111.38 128.66 116.2. 5.29 164.95 117. 7.44 115.1.84 111.80 107.1.2.3.97 153.12 154.4.6.67 108.63 128.64 119.97 108.3.09 160.81 111.27 116.01 115.52 139.82 176.39 128.03 197.09 118.13 175.33 117.06 120.87 114.13 128. 5.71 7.43 136.3.03 165. 7.05 120.1. Mărfuri şi servicii Mobilier.75 178.39 115.24 114.38 111.02 117.55 116.03 129. 7.46 119.41 161.26 129.51 115.80 114.1.32 116. 5.13 175.2.79 116.3.62 115. frigidere.42 120.03 159. reparaţii de mobilier Mobilă şi obiecte de mobilier Covoare şi mochete Reparaţii de mobilier Materiale textile pentru gospodărie Aparate pentru încălzit şi gătit. Groups used by the European Union Statistical Office (EUROSTAT).36 124. 5.1.13 145.72 120. INDICII ARMONIZAŢI AI PREŢURILOR DE CONSUM PE GRUPELE DE MĂRFURI ŞI SERVICII CONFORM CLASIFICĂRII COICOP 1) .84 195.08 115.63 173.77 117. 5.47 107. 5. ustensile gospodăreşti Unelte şi accesorii pentru casă şi grădină Bunuri şi servicii pentru întreţinerea curentă a casei Bunuri cu durată limitată de viaţă Servicii casnice şi de întreţinere a locuinţei Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie January February March April May June July 115.50 144.3.64 137. 5.41 123.2.16 114.1.06 153.13 175.04 119. 7. inclusiv tramvai şi metrou Transport auto de pasageri Transport aerian de pasageri Transport fluvial de pasageri Alte cheltuieli legate de serviciile de transport 163.27 117.3.63 128. 5.42 120.36 115.23 118.2.81 134.86 108.78 144.74 115.98 116.56 128.50 161.53 144.48 118.70 116.3.70 111. 7.73 169.04 116.93 106.1.70 119. aspiratoare.19 174.32 120.06 153.07 154.36 124. maşini de spălat.3.1.39 197.84 115.27 111.31 118.4.1.35 118.14 115.05 144.45 111. aragaze Alte aparate electrocasnice Reparaţii ale aparatelor de uz gospodăresc Articole din sticlă.99 169. 5.07 154.1.36 125.56 144.47 114.13 175.55 154.81 145.66 119.00 145.47 117.57 154.60 154.continuare HARMONIZED INDICES CONSUMER PRICE BY GROUPS OF GOODS AND SERVICES ACCORDING TO THE COICOP CLASSIFICATION 1) .48 168.79 120.24 Comunicaţii Servicii poştale Servicii telefonice şi telegrafice 124.10 117.92 116.78 117.46 136.66 114.

69 199.82 120.98 155.1.80 119.31 116.37 152.94 115.36 125.3.98 118.82 172.56 115.57 164.2.17 138.41 118.07 198.52 121.24 121.48 129.25 112.00 115.48 155.24 145.1.6.31 144.02 115.98 119.94 164.38 173.78 144.96 114.07 154.2.1. 5.37 116.50 129.01 112.49 115.51 118.78 111.11 118.33 145.03 112. 5.04 109.3.29 115.33 120.96 165. 8.39 130.3.87 120.38 117.90 145.66 120.06 145. 7.1.15 117.06 116.44 118. 7. 5.82 138.66 145. 7.14 108.48 108.91 119.86 145.17 138.27 145.42 115.69 162. 5. 5.27 120.80 121. 107.2.80 112.27 116.03 130.21 120. furnishings and floor coverings Household textiles Heating and cooking appliances.16 117.3.2.60 129.4.13 175. 7.1.55 117.99 157.2.99 109.61 167.63 154.94 137.60 116.26 117.3.65 198.83 118.83 130.14 109.04 117.94 107.06 168.87 116.51 5. 5.06 107. 5.87 128.80 198.68 117.15 Health 6.24 118.32 117.21 112.13 129.73 126.57 118.1. .29 109.65 129.75 118.04 144.66 162.18 119.54 116.68 162.30 115.43 121.81 165.1. 7.24 121.1.62 163.36 120.09 112.51 175.79 128.89 116.90 117.3.2.3.46 118.13 175.97 118.3.washing machines and similar major household appliances (including fittings and repairs) Major household appliances whether electric or not Small electric household appliances Repair of household appliances Glassware. 5.88 120.1.77 111.52 197.23 174.3.33 126.48 116. household equipment and routine maintenance of the house Furniture.98 126.06 115. 7.64 169.90 120. 7.3.08 120.41 116.3 116.54 116. 7. 5.70 117.08 156.13 175.40 117.23 117.07 119.90 117.95 117. 7.2.10 146.38 108.38 144.4.2. 7.63 163.99 157.2.1.20 115. 7. carpets and other floor coverings and repairs Furniture and furnishings Carpets and other floor coverings Repair of furniture. tableware and household utensils Tools and equipment for house and garden Goods and services for routine household maintenance Non-durable household goods Domestic services and home care services 111. 165.41 117.24 129.46 164.88 140.17 130.34 119.3.31 7.80 155.19 129.6.99 156. 5.3.64 145.36 126.36 126.90 Transport Purchase of vehicles New motor cars Bicycles Operation of personal transport equipment Spare parts and accessories Fuels and lubricants Maintenance and repairs Other services related to personal transport equipment Transport services Passenger transport by railway Passenger transport by road Passenger transport by air Passenger transport by inland waterway Other purchased transport services 126.78 163.3.78 164.63 111. 5.2005 = 100 2013 2014 August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie August September October November December January Goods / services Code 5.36 126.13 175. 7.23 Communications Postal services Telephone and telefax services 8.1.65 129.89 112.62 116.74 119.6.10 118.17 198.00 157. 7.12 168. 169.3.34 Furnishings.74 120. 7.2.52 169.2. 8.36 126.1. 5.17 116. 5.43 146.05 145.1.5.91 156.60 119.02 117.35 138.30 116.08 115.92 118.3.51 145.25 126.4.53 118.74 117.89 155.66 163.84 144.10 121.83 120.13 175.1. refrigerators.43 165.47 108.91 112. furnishings and decorations.45 59 109.6.

79 129.18 89.95 94.73 118.99 132.94 128.81 154. Îngrijire personală 123.73 127.57 151.07 155.82 154.82 156. grădinărit şi animale de casă 119. frizerie şi cosmetică 12.1.30 124.40 107.3.4.96 129.25 139.81 114.22 111.73 154.23 71.30 120. Cantine 150. Alte bunuri de folosinţă îndelungată pentru recreere şi cultură 9.24 155.72 118.05 129.55 107.91 9.29 132.65 175. Ziare. Obiecte personale 154.1.1.1.52 140.32 119.07 129.75 123.1.2.31 88. înregistrarea şi reproducerea imaginilor şi sunetelor 9.17 136.53 120.86 129.40 118.86 123.59 147.80 154. Alte servicii 122. Grădinărit.26 144.98 103.59 124.1. Repararea echipamentului 72.05 154.1.98 94.21 147.37 144.98 94.81 119.72 127.3. Odihnă. recreere şi cultură 9. Excursii 127.32 119.55 144.60 118.45 148.54 118.81 88.76 107.89 114.1.06 144.62 148.31 72.1. camping şi recreere în aer liber 110.66 11.99 audio-vizual. Servicii culturale şi de recreere 118.3.60 118.26 176.70 128. fotografic şi de procesare a informaţiilor 9.68 143.97 103.89 9.80 150.60 136.66 151.91 117.92 127.58 140.83 117. Echipament de procesare a informaţiilor 9.3.51 118.63 127.37 120.48 123.96 9.89 128.72 120. INDICII ARMONIZAŢI AI PREŢURILOR DE CONSUM PE GRUPELE DE MĂRFURI ŞI SERVICII CONFORM CLASIFICĂRII COICOP 1) .71 107.1.06 111.34 124.86 128.55 12.1.49 120.42 140. plante şi flori 122.97 89.46 120.54 124.33 124.87 156.56 9.1.93 124.continued 2013 Cod Mărfuri şi servicii 9.66 12.96 114. Diverse bunuri şi servicii 139.29 9.1. Coafură.46 176.06 89.47 117.2.67 154. Servicii culturale 117.89 117.93 94.89 88.67 148.1.70 156.1.88 156.38 111.92 122.03 94.34 141.1. articole şi produse pentru îngrijire personală 120. Echipament pentru sport.48 71.36 120.40 118.57 151.4.12 118.29 72.65 11.51 131.43 103.37 176.57 154.56 148. cărţi şi produse de papetărie 171.3. Servicii sportive şi de recreere 128. Alte aparate.3.90 118.67 176.19 120.99 9.54 120.71 117. Educaţie 154.64 117.57 114.45 136. Restaurante şi hoteluri 143.4.51 127.55 118.5.4.79 107.89 110.3. 7 60 .97 117.94 111.88 120. Echipamente electrice pentru îngrijire personală 12.88 156.65 107.89 114.85 121. Echipament audio-vizual.2.1.84 11.58 117.74 128.08 148.95 123.84 144.94 12.84 155.82 156.93 94. Cazare în unităţi hoteliere 156.31 111.2.76 94.13 103.89 118.86 118. Echipament fotografic şi instrumente optice 9.73 10.43 151.2.35 140.5. fotografic şi de procesare a informaţiilor 9.50 127.04 121.7. Servicii de alimentaţie publică 135.13 12.18 120.61 Echipament pentru recepţionarea.1.39 120.03 131.06 123.79 154.69 117.93 114.48 107.47 127.32 127.17 124. Restaurante şi cafenele 131.93 89.09 71.87 136.24 9.20 131.3.96 114.46 124.90 1) 1) Grupare utilizată la Oficiul de Statistică al Uniunii Europene (EUROSTAT) Groups used by the European Union Statistical Office (EUROSTAT). Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie January February March April May June July 126.58 71.2.7.99 11.69 117.85 128.77 118.83 129.15 120.78 127.42 103.44 11. Suporturi de înregistrare 9.60 118.66 135. Alte articole şi echipamente pentru recreere.6. Jocuri şi jucării 117.28 154.54 9.07 103.continuare HARMONIZED INDICES CONSUMER PRICE BY GROUPS OF GOODS AND SERVICES ACCORDING TO THE COICOP CLASSIFICATION 1) .82 131.2.70 120.06 12.83 136.05 102.84 127.98 151.53 176.

10 89.3 .15 137.54 Cultural services 9.96 141. 9.71 118.86 121.12 130.41 115.71 129.30 119.29 125.87 Recreational and sporting services 9.31 115. Audio-visual.70 164.09 115.81 Restaurants and hotels 11.84 155.54 129.61 132. articles and products 61 12.5.1.89 Restaurants and cafes 151.65 120.87 108.e.77 152.99 128.2.81 112.35 178.22 128.18 128.87 for personal care 12. 12.04 150.97 119.55 Package holidays 9.65 142. 132.30 128.2.47 155.70 138. recreation and culture Other recreational items 9.74 121.24 123. 155. 154.3.6.04 177.00 128.11.93 161.74 164.2. 137.17 125.58 121.c.40 104.11 130.80 120.3.51 129.17 120.76 104.98 130.13 Miscellaneous goods and services 12.01 118.09 156.23 and open air recreation 123.c. Equipment for sport.10 119. 118.62 147.14 129.14 Other services n.1.30 177. equipment Recording media 9.07 149.20 155.74 155.65 Goods / services Code Recreation and culture 9.99 118.87 Canteens 11.20 118.87 125.00 123.02 71.63 71.1.52 120. Repair of audio-visual.78 129.33 sound and pictures Photographic and cinematographical 9. Hairdressing salons and personal 12.17 119.3. 117.1.40 138.68 121.07 162.2.17 118.91 Catering services 11.2 156.54 118.77 Gardens.69 164.96 95.99 Education 10.41 71.04 142.06 95.4.45 121. 111.46 104.15 103.66 124.94 157.11 119.23 150.08 89.61 155.50 149. 176. 129.21 177. 144. 129.15 108. gardens 119. and information 120.7.3. 12.27 164.35 155.3.5.08 133.03 89.21 and pets 118.02 121.24 121.90 120.00 108.67 133. photographic and 89.32 118.11 138.21 71.31 162.08 115.1.55 71.90 Games and toys 9.04 155.83 133.49 processing equipment Other major durable goods for 9.03 108. 124.93 118.01 89.1.62 177.86 150.42 147.46 Recreational and cultural services 9.99 156.39 107.3.1 . .35 119.2. 129.35 162.76 145.01 124.1.31 123.20 121. equipment and optical instruments Information processing 9.22 119. recording and reproduction of 95.2 .09 108. plants and flowers 9.13 155.1.55 133.1.4.61 111.05 95.00 112.94 119. camping 9.e.96 128.1.4.61 71.49 Personal care 12.11 Personal effects n.53 138.26 115.10 128.50 Accommodation services .96 129. 140.4.1 .1.06 112.65 119.03 129.1.09 89.01 95.26 146.03 125.27 119.3.15 115.40 140.97 119. 149.73 120. books and stationery 9.96 118.54 119. and equipment. 9.53 111. grooming establishments Electric appliances for personal care Appliances.29 120.69 103.08 130.87 147.33 121.98 129. photographic 9.1.04 94.68 124.38 Newspaper.18 information processing equipment Equipment for the reception.47 129.1. 11.1.05 104.26 141.1.2005 = 100 2013 2014 August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie August September October November December January 127.

01 98.67 2013 128.13 104.24 136.06 2013 153.06 172.70 2014 109.16 148.67 2014 113.64 2013 176.63 169.72 145.98 2013 145.14 2014 109.00 119.50 2013 99.87 118.27 127.66 115.14 160.88 105.40 182.36 129.11 172.34 2013 159.27 156.27 2013 122.72 Produsul Anii TOTAL PRODUSE VEGETALE Grâu Orz şi orzoaică Porumb boabe Fasole boabe Floarea soarelui Soia Cartofi Varză de toamnă Ceapă uscată Morcovi Mere de masă Pere de masă PRODUSE ANIMALE Carne de bovine – în greutate vie Carne de porcine – în greutate vie Carne de ovine – în greutate vie Carne de pasăre – în greutate vie Ouă pentru consum Lapte de vacă Miere de albine 2013 129.10 163.44 113.90 142.40 96.35 142.30 127.76 113.50 121.70 2014 137.60 186.18 176.18 2014 123.61 114.66 2014 2013 142.62 2014 114.08 118.50 127.08 161.79 130.89 - - - 2014 135.80 2013 101.INDICII PREŢURILOR PRINCIPALELOR PRODUSE AGRICOLE 8.06 167.60 175.84 2013 126.70 2014 122.19 166.65 117.01 148.96 - - 2014 105.31 2014 123.92 153.64 151.04 113.78 2014 94.76 102.63 2013 125.00 157.18 - 2014 2013 122.78 147.83 168.41 2014 125.74 136.63 145.29 2013 120.65 132.45 107.77 2014 135.19 118.42 121.43 123.06 2013 130.73 2014 131.66 123.83 119.15 137.24 149.41 135.72 100.36 159.45 2013 125.64 2013 169.92 119.05 141.70 124.68 145.35 124.31 140.72 125.01 136.78 184.92 192.33 100.64 151.70 152.84 2013 189.33 112.13 2014 141.97 179.14 2014 98.06 120.95 2014 143.30 145.01 152.98 179.66 123.47 167.98 101.91 165.50 104.83 140.25 2014 161.49 101.52 146.01 118.67 118.97 146.13 101.58 2014 110.10 127.51 160.54 112.34 149.23 127.25 62 . PRICE INDICES FOR THE MAIN AGRICULTURAL PRODUCTS Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie January February March April May June 2013 148.11 117.78 156.13 154.33 170.10 127.38 2013 170.27 2013 109.49 150.32 95.02 97.68 122.87 124.77 131.57 2014 120.55 100.93 2013 167.

24 136.85 118.44 2013 Carrots 2014 - 135.02 134.21 127.49 134.96 134.43 157.61 134.25 109.39 93.80 122.25 112.21 131.72 122.35 138.73 2013 TOTAL 2014 132.04 129.64 100.48 122.87 119.66 111.05 109.02 118.31 2013 Poultry – live animal weight 2014 97.82 2013 Eggs 2014 119.45 121.89 134.28 128.20 138.38 133.32 2013 Soy 2014 118.91 119.62 96.55 106.58 151.47 147.54 2013 2014 63 Honey .29 116.39 90.23 134.90 2013 Pears 2014 118.64 126.72 2013 Autumn cabbage 2014 108.73 125.03 115.83 2013 Dry beans 2014 154.36 80.06 115.90 113.25 122.80 85.87 116.2010 = 100 Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie July August September October November December 129.16 150.65 58.59 119.94 140.28 119.48 99.95 127.15 93.11 126.71 125.34 139.86 153.03 105.14 128.90 2013 Sunflower 2014 165.04 131.93 120.37 124.71 95.24 2013 Beef – live animal weight 2014 122.92 118.89 126.11 2013 Maize 2014 149.64 122.28 115.19 2013 Apples 2014 - 98.21 117.47 131.63 102.29 124.50 116.61 157.30 169.05 2013 Dry onion 2014 116.35 2013 ANIMAL PRODUCTS 2014 116.41 91.93 103.01 123.63 2013 Potatoes 2014 - - 96.02 126.97 126.16 2013 Wheat 2014 160.14 129.66 97.00 121.93 120.52 120.67 87.29 80.10 110.19 133.86 124.59 123.29 106.80 Years Product 122.15 123.66 126.02 119.32 2013 CROP PRODUCTS 2014 127.40 99.14 121.49 102.69 105.88 125.31 96.77 2013 Mutton – live animal weight 2014 128.29 128.31 115.73 2013 Barley and two-row barley 2014 149.80 124.79 2013 Pork – live animal weight 2014 103.28 119.38 109.63 2013 Cow milk 2014 128.01 93.

54 100.50 9.9. 2013 100.63 11.00 100. 2013 In % as against Dec.00 121.52 108.50 97.50 95.25 2.00 100.05 90.38 16.00 100.00 100.01 1.40 2.90 1.00 125.00 2.00 144.54 100.00 100.75 14.08 2.40 2. Note: The products nomenclature is updated monthly depending on seasonality.00 15.00 102.00 10.49 100.70 100.51 100.00 11.00 7.00 100.96 102.04 97.63 13.50 85.28 113.94 111.06 96.89 2.19 2.56 108.50 9.64 103.93 100.04 100.50 2.00 11.00 95.25 Notă: Nomenclatorul produselor se actualizează lunar în funcţie de sezonalitate.17 10.26 1.00 119.24 2.90 1.56 136.00 3.75 2. Usturoi uscat Dry garlic Municipii reşedinţă de judeţ Municipalities county residence ALBA IULIA ALEXANDRIA ARAD BACĂU BAIA MARE BISTRIŢA BOTOŞANI BRĂILA BRAŞOV BUCUREŞTI BUZĂU CĂLĂRAŞI CLUJ – NAPOCA CONSTANŢA CRAIOVA DEVA DROBETA –TURNU SEVERIN FOCŞANI GALAŢI GIURGIU IAŞI MIERCUREA CIUC ORADEA PIATRA NEAMŢ PITEŞTI PLOIEŞTI RÂMNICU VÂLCEA REŞIŢA SATU MARE SFÂNTU GHEORGHE SIBIU SLATINA SLOBOZIA SUCEAVA TÂRGOVIŞTE TÂRGU JIU TÂRGU MUREŞ TIMIŞOARA TULCEA VASLUI ZALĂU În % Preţ lei faţă de (RON)/kg Dec.50 11.21 101.50 2. 2013 In % as against Dec.00 2.20 100. 2013 Preţ lei (RON)/kg Price RON/kg În % faţă de Dec. ÎN LUNA IANUARIE 2014 AVERAGE PRICES AND PRICE INDICES FOR THE MAIN PRODUCTS SOLD ON AGRO-FOOD MARKETS IN COUNTY RESIDENCE MUNICIPALITIES.00 100.00 1. 2013 Price In % RON/kg as against Dec.95 2.00 10.91 100.50 2.47 100.09 102.00 117.00 10.13 2.50 8.00 100.40 100.55 100.00 96.88 11.00 2.50 7.85 2.94 106.58 1.00 6.00 104.13 9.00 125.00 90.57 105.76 100.00 112.00 109.98 100.13 9.00 113.50 2.75 10.72 100. 64 .07 2.00 15.58 101. 2013 Preţ lei (RON)/kg Price RON/kg În % faţă de Dec.00 8.63 98.45 9.65 2.00 100.00 13.94 100.60 1.67 10.34 100.00 100.33 111.34 104.00 100.00 95.88 6.00 98.00 101.00 2.90 1.25 1.00 101.00 110.50 2.90 100.00 90.36 100.00 12.50 2.11 100.00 112.13 10.00 108.40 2.63 10.00 10.50 2.97 104.12 109. 2013 In % as against Dec.50 7.00 2.63 2.29 10.50 2.56 98. IN JANUARY 2014 Fasole uscată Dry beans Cartofi Potatoes Ceapă uscată Dry onion 9.00 13.00 6.00 12.61 112.00 2.50 9.26 104.56 100.50 2.93 2.25 10.63 2.00 123.00 2.75 1.00 104.55 8.25 2.54 90.00 100.85 103.58 9.79 100.67 8.78 102.45 2.00 97.43 109.00 109.00 9.15 2.00 104.66 98.33 128.25 3.38 2.00 97.25 2.00 97.82 98.60 117.00 100.69 2.50 2.06 96.00 100.25 12.00 98. PREŢURILE MEDII ŞI INDICII PREŢURILOR LA PRINCIPALELE PRODUSE VÂNDUTE ÎN PIEŢELE AGROALIMENTARE DIN MUNICIPIILE REŞEDINŢĂ DE JUDEŢ.28 2.82 83.08 11.81 103.47 103.00 80.75 12.64 105.25 9.50 2.00 100.11 100.50 100.00 11.91 9.00 5.00 14.94 100.26 1.00 2.31 103.61 104.37 100.00 9.67 100.66 1.73 2.00 100.00 92.76 100.11 97.00 103.03 1.81 11.00 100.34 9.00 105.63 100.11 100.50 2.69 10.33 2.26 100.75 3.86 100.00 9.50 9.56 1.45 97.67 10.00 2.56 110.25 10.12 104.39 104.50 2.00 89.76 100.25 96.00 11.23 100.65 108.85 100.77 102.59 97.67 100.98 2.81 8.15 1.00 108.00 102.50 2.50 8.00 2.50 9.00 112.88 15.43 89.54 100.75 11.06 2.73 100.16 100.00 111.91 95.50 10.85 1.50 104.00 1.00 14.00 2.38 1.50 2.63 9.78 102.00 2.00 11.25 2.00 9.00 102.63 9.00 100.00 100.10 2.50 10.31 100.90 2.50 2.09 130.88 9. 2013 Preţ lei (RON)/kg Price RON/kg În % faţă de Dec.13 102.25 10.25 11.14 104.00 102.50 9.62 9.25 1.00 104.25 106.00 100.00 102.00 10.63 5.38 13.00 111.88 2.00 100.75 8.63 12.

00 100.71 1.00 25.55 2.00 20.00 86.00 100.31 100.00 80.00 100.00 100.00 102.65 2.83 96.00 100.00 104.94 2.00 2.00 125.50 2.42 2.00 100.65 100.00 2.50 2.00 22.00 2.00 100.63 3.00 2.30 2.00 100.87 Notă: Nomenclatorul produselor se actualizează lunar în funcţie de sezonalitate.00 18.50 2.00 100.78 2.50 2.00 25.37 102.67 100.75 … 20.82 104.03 102.00 101.00 3.00 22.00 100.00 102.00 87.94 2.08 2.97 100.00 22.00 90.47 101.85 100.04 2.38 98.75 2.75 18.00 95.00 100.00 100.00 2.00 94.00 100.00 95.23 … 101.00 2.35 94.00 100.00 104.90 96. Note: The products nomenclature is updated monthly depending on seasonality. 2013 In % as against Dec.00 100.00 98.86 107.00 100.50 100.06 100.00 16.00 3.00 97.00 20. 65 .00 2.50 3.16 103.00 20.50 3.50 2.00 1.24 2.55 94.79 3.18 2.50 100.33 23.70 2.60 2.20 2.68 94.00 96.25 2.00 100.13 19.50 3.15 100.00 100. PREŢURILE MEDII ŞI INDICII PREŢURILOR LA PRINCIPALELE PRODUSE VÂNDUTE ÎN PIEŢELE AGROALIMENTARE DIN MUNICIPIILE REŞEDINŢĂ DE JUDEŢ.00 103.50 108.53 3.00 100.50 2.00 100.00 100.00 17.00 100.00 100.00 20.89 100.25 20.00 98.00 97.55 102.06 3.91 95.00 22.00 2.40 100.00 15.41 2.50 18.92 100.33 98.92 2.continuare AVERAGE PRICES AND PRICE INDICES FOR THE MAIN PRODUCTS SOLD ON AGRO-FOOD MARKETS IN COUNTY RESIDENCE MUNICIPALITIES.00 100.76 2.50 2.00 16.00 16.40 100.00 100.50 95.88 3. 2013 In % as against Dec.52 2.57 … 2.50 1.79 3.00 … 2.00 100.00 … 18. 2013 Preţ lei (RON)/litru Price RON/litre În % faţă de Dec.65 103.00 18.43 93.00 100.75 1.00 101.00 3.90 2.38 2.00 103.00 100.20 100.00 … 100.74 2. 2013 In % as against Dec.67 105.00 100.63 2.00 100.38 3.73 100.00 20.00 24.61 3.00 3.00 87.00 103.00 23.75 2.25 22.50 2.50 1.63 2.00 96.13 2.00 105.00 125.63 2.75 20.9.61 100.14 86.00 99.20 89.93 104.92 101.64 100.00 2.66 2.75 2.00 100.00 100.00 104.00 2.47 3.88 2.62 78.25 1.00 94.85 100.92 103.00 100.00 18.44 100.00 100.50 2. IN JANUARY 2014 .00 105.56 100.00 100.00 100.00 100.04 100.00 100.00 2.50 25.00 100. 2013 Preţ lei (RON)/kg Price RON/kg În % faţă de Dec.50 2.00 93.00 100.50 3.25 2.94 104.00 100.50 96.71 2.37 100.50 1.29 2.00 25.00 24.00 100.00 2.00 100.27 100.87 2.00 2.00 3.58 100.50 3.00 2.00 100.00 21.66 97.65 114.00 22.25 1.00 3.75 2.45 2.63 1.50 2.00 19.00 98.26 2.00 96.39 100.13 2.24 96.03 100.00 100.67 128.63 3.00 20.00 97.continued Morcovi Carots Mere Apples 9.00 2.00 3.00 95.93 2.21 100.41 … 103.42 100.50 2.24 2.50 3.00 2.41 100. ÎN LUNA IANUARIE 2014 .99 100.00 2.00 106.12 106.50 1.68 2.28 2.00 100.50 2.00 100.00 100. 2013 In % as against Dec.75 3.00 93.70 … 101.00 2.78 100.00 3.36 99.31 2.76 2.00 3.00 2.22 93.90 104.29 77. 2013 Preţ lei (RON)/kg Price RON/kg În % faţă de Dec.15 3.00 3.00 108.00 20.49 100.00 24.00 3.00 3.77 100.13 2. Brânză din lapte de oaie Sheep milk chees Lapte dulce Milk Municipii reşedinţă de judeţ Municipalities county residence ALBA IULIA ALEXANDRIA ARAD BACĂU BAIA MARE BISTRIŢA BOTOŞANI BRĂILA BRAŞOV BUCUREŞTI BUZĂU CĂLĂRAŞI CLUJ – NAPOCA CONSTANŢA CRAIOVA DEVA DROBETA –TURNU SEVERIN FOCŞANI GALAŢI GIURGIU IAŞI MIERCUREA CIUC ORADEA PIATRA NEAMŢ PITEŞTI PLOIEŞTI RÂMNICU VÂLCEA REŞIŢA SATU MARE SFÂNTU GHEORGHE SIBIU SLATINA SLOBOZIA SUCEAVA TÂRGOVIŞTE TÂRGU JIU TÂRGU MUREŞ TIMIŞOARA TULCEA VASLUI ZALĂU Preţ lei (RON)/kg Price RON/kg În % faţă de Dec. 2013 3.

PREŢURILE MEDII ŞI INDICII PREŢURILOR LA PRINCIPALELE PRODUSE VÂNDUTE ÎN PIEŢELE AGROALIMENTARE DIN MUNICIPIILE REŞEDINŢĂ DE JUDEŢ.67 19.61 100. 66 85.35 100.continuare AVERAGE PRICES AND PRICE INDICES FOR THE MAIN PRODUCTS SOLD ON AGRO-FOOD MARKETS IN COUNTY RESIDENCE MUNICIPALITIES.03 24.00 22.33 21.29 126.9.95 1.50 1.00 0.00 100.85 1.83 0.50 22.00 24.17 28.00 80.90 0.00 20.33 22.00 100.00 100.33 21.00 91.00 102.67 24.28 100.29 96.88 95.00 85.00 92.00 100.00 100.29 100.53 100.80 1.68 100.33 19.50 20.80 0. Note: The products nomenclature is updated monthly depending on seasonality.00 20.67 25.63 0.00 100.42 19.00 100.00 82.00 100.55 0.33 21.38 22.75 0.92 16.25 21.04 95.76 100.83 23.00 75.45 105.75 Notă: Nomenclatorul produselor se actualizează lunar în funcţie de sezonalitate.63 0.68 … … 0.00 … 0.00 100.00 21.60 1.50 24.85 0.64 … … 89.75 22.00 103.64 98.00 100.00 103.00 132.39 100.08 23.67 25.31 … … 114.08 99.00 85.38 23.27 102.00 100.00 24.67 24. 2013 In % as against Dec.00 118.33 27.60 0.70 1.85 0.00 100.74 125.88 100.50 22.00 100.75 25.00 78.25 85.continued Ouă de găină Hen eggs Miere de albine Honey Municipii reşedinţă de judeţ Municipalities county residence ALBA IULIA ALEXANDRIA ARAD BACĂU BAIA MARE BISTRIŢA BOTOŞANI BRĂILA BRAŞOV BUCUREŞTI BUZĂU CĂLĂRAŞI CLUJ – NAPOCA CONSTANŢA CRAIOVA DEVA DROBETA –TURNU SEVERIN FOCŞANI GALAŢI GIURGIU IAŞI MIERCUREA CIUC ORADEA PIATRA NEAMŢ PITEŞTI PLOIEŞTI RÂMNICU VÂLCEA REŞIŢA SATU MARE SFÂNTU GHEORGHE SIBIU SLATINA SLOBOZIA SUCEAVA TÂRGOVIŞTE TÂRGU JIU TÂRGU MUREŞ TIMIŞOARA TULCEA VASLUI ZALĂU În % faţă de Dec.00 100.04 109.00 101.00 100.00 99.00 100.00 90.00 100.71 105.00 99.90 0.74 98.80 0.65 0.00 0.70 0.60 1.00 100.33 100.00 Preţ lei (RON)/kg Price RON/kg În % faţă de Dec.00 95.95 0.00 100.33 22.00 105.33 24.70 0.33 19. 2013 In % as against Dec.00 22.58 0. ÎN LUNA IANUARIE 2014 .50 0.60 0.73 0.41 100. Price RON/piece 0.67 23.95 0.00 21.00 100.17 0.09 80.35 100.69 100.27 102.00 24.00 0.45 133.30 0.00 22. 2013 Preţ lei (RON)/ buc.93 .52 104.28 97.00 100.60 … … 0. IN JANUARY 2014 .75 123. 2013 25.25 100.16 106.

II Trim.20 124.60 117.17 160.96 145. INDICII PREŢURILOR PRINCIPALELOR PRODUSE CARE REPREZINTĂ CONSUM INTERMEDIAR ÎN AGRICULTURĂ PRICE INDICES OF THE MAIN GOODS CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 2010 = 100 Anii TOTAL Energie şi lubrifianţi Trim.87 137.99 107.22 105.55 2012 2013 Seminţe 2012 2013 Îngrăşăminte chimice 2012 2013 Îngrăşăminte simple 2012 2013 Îngrăşăminte complexe 2012 2013 Produse pentru protecţia plantelor 2012 2013 Fungicide 2012 2013 Insecticide 2012 2013 Erbicide 2012 2013 Furaje 2012 2013 Furaje simple 2012 2013 Furaje combinate 67 Plant protection products .33 164.82 144.16 133. IV Years Q.62 149.27 113. IV 2012 118.06 140.23 110.30 119.75 125.46 Insecticides 149.99 131.34 137.29 141.12 119.97 132.93 140. I Q.06 141.80 116.11 106. III Trim.15 130.14 Straight fertilizers 133.23 95. I Trim.23 116.84 171.72 120.22 103.77 142.64 106.51 113.52 126.50 147.74 113.51 109.66 113.97 129.74 128.35 106.93 106.88 141.47 116.63 128.13 Animal feedingstuffs 144.99 107.51 107. II Q.92 175.26 112.79 Herbicides 117.39 119.06 134.85 127.56 111.08 113.42 129.91 132.57 155.03 111.91 116.78 133.16 Straight feedingstuffs 2012 145.08 131.69 116.41 138.73 140.13 146.48 111.24 130.89 106.58 116.55 95.92 173.18 TOTAL 2013 122. III Q.99 114.72 127.96 Compound feedingstuffs 2013 143.81 99.25 107.20 118.51 Compound fertilizers 143.90 118.98 132.76 116.19 140.71 101.35 144.39 94.68 Energy and lubricants 132.94 106.63 Chemical fertilizers 138.72 118.84 109.99 107.61 Fungicides 103.10.36 146.76 161.42 Seeds 115.37 144.

35 116.05 113.82 - 112.44 118. 68 .15 107.77 - 112.09 106.00 116.54 131.85 131.89 132.73 118.17 - 2013 Total Internă Externă 106.22 109.94 - 112.27 130.46 107.09 113.13 115.99 131.46 113.90 125.11 INDICII PREŢURILOR PRODUCŢIEI INDUSTRIALE PE TOTAL.82 138. 2 INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDEX FOR TOTAL.65 107.88 124.94 122.03 118.28 115.40 2013 Total Internă Externă 115.80 115.27 116.14 109.07 - 109.20 - 109.02 107.96 108.79 115.46 106.44 2014 Total Internă Externă 121.75 116.47 115.18 115.60 131.77 111.28 107.97 116.05 - 116.96 110.18 125.20 127.22 116.00 113.78 108.07 116. 2 T B 5 6 7 8 9 C 10 INDUSTRIE – TOTAL Industria extractivă Extracţia cărbunelui superior şi inferior Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale Extracţia minereurilor metalifere Alte activităţi extractive Activităţi de servicii anexe extracţiei Industria prelucrătoare Industria alimentară Ian.19 Anii Piaţa 2013 Datele pentru luna decembrie 2013 sunt rectificate.97 125.07 114.93 130.01 115.63 131.81 113.81 114.82 114.12 - 111.29 2014 Total Internă Externă 109.46 116. Apr.98 - 2013 Total Internă Externă c c - c c - c c - c c - c c - c c - 2014 Total Internă Externă c c - 2013 Total Internă Externă 108.82 111. March April May June Total Internă Externă 116. DOMESTIC MARKET AND NON-DOMESTIC MARKET by activities (divisions) CANE Rev.68 116.27 - 111.68 125.99 2014 Total Internă Externă 115.13 108.34 106.12 108.17 108.22 - 107.46 110. Mai Iun.07 116. PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA EXTERNĂ pe activităţi (diviziuni) CAEN Rev.22 - 2014 Total Internă Externă 108.80 127. Febr.30 2013 Total Internă Externă 126.25 115.09 115.80 - 116.85 116.01 107.68 115.04 116.59 - 2013 Total Internă Externă 116.05 116.98 123. iar datele pentru luna ianuarie 2014 sunt provizorii.04 108.57 109.94 112.78 131.26 115.07 112.46 108.68 107.59 - 107.74 113. The data for December 2013 are rectified and the data for January 2014 are provisional. Jan.59 111.15 107.69 116.57 - 2014 Total Internă Externă 109.66 132.97 - 115.02 - 110.2 Cod Activităţi (diviziuni) CAEN Rev.04 115.55 125.05 116. Mar.06 - 116.59 109.06 118.24 2013 Total Internă Externă 108.70 124.41 114.00 - 118.26 116.92 115.47 115.00 115.40 138.19 124.77 126.33 125.95 127.68 - 2014 Total Internă Externă 123.40 2013 Total Internă Externă 111.87 2014 Total Internă Externă 114.04 108.29 117.17 115.43 116.85 110.12 111.00 110.17 118.40 116.27 110.12 112. Feb.02 116.13 109.20 106.29 2014 Total Internă Externă 117.65 109.

47 115.16 106.34 Total 111.70 113.97 114.99 Domestic .64 107.Non-domestic Total Domestic Non-domestic c c - c c - c c - c c - c c - c Total c Domestic .34 115.30 Domestic .17 121.43 106. Noi.57 114.65 102.36 111.75 Total 116.75 113.90 109. Sept.79 121.21 135.49 115.45 113.99 106.69 106.55 107.07 115.59 113.94 134.30 Total 105.13 115.23 109.55 135.43 123. 2 C 10 .90 122.63 123.82 105.00 122.43 109.18 133.69 106.20 114.53 109.95 Non-domestic 124.79 121.24 102.85 113.45 Total 107.19 Domestic 112. Dec. Aug.59 114.08 106.44 2013 INDUSTRY – TOTAL T 2014 2013 Mining and quarrying B 2014 2013 Mining of coal and lignite 5 2014 2013 Extraction of crude petroleum and natural gas 6 2014 2013 Mining of metal ores 7 2014 2013 Other mining and quarrying 8 2014 2013 Mining support service activities 9 2014 2013 Manufacturing Total Domestic Non-domestic 2014 Total Domestic Non-domestic 2013 Manufacture of food products Total Domestic Non-domestic 2014 69 Code CANE Rev.37 113.64 114.20 118.74 116.22 134.15 121.30 113.05 125.70 118.52 113.99 Total 116.88 Non-domestic Total Domestic Non-domestic 111.21 135.03 114.00 124.03 116.15 121.23 Domestic 112.24 102.22 134.18 133. July.83 Non-domestic Total Domestic Non-domestic 116.2010 = 100 Iul.82 105.21 122.55 135. Sept.29 110.99 106.36 112.69 Total 116.20 118.65 115.30 123.12 112.16 106.64 122.02 114.05 Domestic .Non-domestic Total Domestic Non-domestic 114. Dec.15 115.42 115.43 109.64 107.94 107.74 114.93 113.32 111.17 115.Non-domestic Total Domestic Non-domestic 108.81 Domestic 133.58 108. Market Years Activities (divisions) 115.Non-domestic Total Domestic Non-domestic 114.75 113.17 121. Oct.05 Total 114.43 106.79 113.08 106.94 134.87 107.15 106.73 108. Noi. Aug.76 115.58 122.52 110.12 Domestic 133.74 116.24 107.90 122.70 113.89 114.52 113.09 111.64 115.82 114.83 Non-domestic Total Domestic Non-domestic 105. Oct.65 102.66 114.83 113.67 114.

14 119.38 115.23 123.75 114.89 126.94 113.05 114.06 117.29 114.68 114. fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite 2013 Total Internă Externă 113.15 129.35 119. prepararea şi vopsirea blănurilor Tipărirea şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor 70 .56 126.27 114.46 114.88 110.60 119.83 110.28 126.06 123.81 123.47 128. DOMESTIC MARKET AND NON-DOMESTIC MARKET by activities (divisions) CANE Rev.07 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie 2013 Total Internă Externă 121.61 110.68 c 2013 Total Internă Externă 119.13 116. Febr.50 116.95 108.11 INDICII PREŢURILOR PRODUCŢIEI INDUSTRIALE PE TOTAL.68 111.27 Prelucrarea lemnului.81 114.52 109.99 118. fabricarea produselor din lemn şi plută. Mai Iun.27 114.75 114.20 132.63 115.45 2014 Total Internă Externă 118.62 121.57 108.54 121.83 108.95 122.46 114.31 119.53 120.63 116.54 118.82 2014 Total Internă Externă 125.47 c 127.99 112.16 121.56 129.77 108.16 114.49 116. Feb. Jan.57 115.49 115.38 111.01 c 107.13 114.42 127.49 119. March April May June Total Internă Externă 111.81 117.35 129.27 2014 Total Internă Externă 119.04 c 107.68 126.26 113.21 114.97 c 125.29 124.86 122.65 120.34 118.23 125.01 c 107.03 110.44 119.87 124.86 108. Apr. 2 .54 123.47 117.49 114.88 114.39 128.58 2014 Total Internă Externă 118.62 114.01 c 107.27 114.77 125.06 2014 Total Internă Externă 125.47 118.97 114.39 114.90 124.71 125.12 2014 Total Internă Externă 126.20 123.73 116.34 122.28 116.81 108.35 c 125.07 126.42 118.41 127.continuare INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDEX FOR TOTAL.22 115.59 125.67 114.16 116.21 118.75 124.29 119.10 121.88 122.33 c 2014 Total Internă Externă 130.56 118.01 117.89 118.32 114. PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA EXTERNĂ pe activităţi (diviziuni) CAEN Rev.14 126.04 c 2014 Total Internă Externă 111.44 122.02 115.45 c Cod Activităţi (diviziuni) CAEN Rev.01 c 107. fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie.75 121.35 115.96 115.83 124.30 121.90 112. Mar. cu excepţia mobilei.79 129.68 2013 Total Internă Externă 107.44 121.98 113.12 118.83 108.95 121.56 116.37 123.30 115.09 114.19 c 125.2 . harnaşamentelor şi încălţămintei.66 2013 Total Internă Externă 126.48 118.34 2013 Total Internă Externă 118.09 115.47 121.01 2013 Total Internă Externă 119.65 115.continued Ian.86 116. 2 Anii Piaţa Fabricarea băuturilor 2013 11 12 13 14 15 16 17 18 Fabricarea produselor din tutun Fabricarea produselor textile Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte Tăbăcirea şi finisarea pieilor.38 c 126.

47 111.14 118.40 118.36 125.16 125.70 127.10 124.26 109. Oct.27 127. Sept.19 Domestic 117.29 112.69 Domestic c c c c c c Non-domestic Total Domestic Non-domestic 71 2013 Manufacture of beverages Code CANE Rev.49 123.81 116.10 108.33 118.38 116.02 118.79 116. Dec.76 125.54 118.46 128.33 125. Sept.68 Total 117.02 Total 126.14 108.61 129.02 Non-domestic Total Domestic Non-domestic 116.10 Non-domestic Total Domestic Non-domestic 123.77 121.22 108.59 118.2010 = 100 Iul.74 128.26 117.88 119.79 126. except furniture.94 116.59 Domestic 123.14 Domestic c c c c c c Non-domestic Total Domestic Non-domestic 122. Dec.59 120.74 117.41 Domestic 116.59 116.23 128.59 130.55 Total 128.10 108.20 108.32 112.07 Non-domestic Total Domestic Non-domestic 119. Noi. Aug.58 116.14 108.69 117.45 129.15 118.89 117.86 117.75 118.15 Total 116.85 117.08 115.41 111.59 123.78 117.39 127.88 116.24 117.74 124.02 123.39 128.04 Non-domestic Total Domestic Non-domestic 126.99 123.74 118.23 126.20 108.49 118.10 Total 115.81 128.37 125.27 Total 125.77 125.91 Domestic 126.39 118.00 117.76 Non-domestic Total Domestic Non-domestic 108.33 116.01 Non-domestic Total Domestic Non-domestic 120.34 117.99 124.76 129.73 126.20 115.51 125.22 108.39 118.57 127.15 127.55 118.32 122.40 124.25 119.67 117.71 129. Market Years Activities (divisions) 115.22 Total 108.22 108.72 130.95 117.25 116. Oct.90 127. Aug.45 130.91 116.19 125.44 117.99 115.62 118.01 116.11 Domestic 118.16 116.14 123.20 116.14 108. 2 11 2014 2013 Manufacture of tobacco products 12 2014 2013 Manufacture of textiles 13 2014 2013 Manufacture of wearing apparel 14 2014 2013 Manufacture of leather and related products 15 2014 2013 Manufacture of wood and of products of wood and cork.98 117.39 127.87 116.28 119. Noi.17 124.90 116. July.05 124. manufacture of articles of 2014 straw and plaiting materials 16 2013 Manufacture of paper and paper products 17 2014 2013 Printing and reproduction of recorded media 2014 18 .70 Total 116.19 129.94 Domestic 110.03 116.

00 118.80 c 108.63 117.97 110.15 113.51 108.23 111.32 113.45 107.11 111.47 126.58 c 2013 Total Internă Externă 110.19 2014 Total Internă Externă 104.80 109.48 2013 Total Internă Externă 111. 2 .83 108.57 112.50 110.28 102.19 127.70 151.86 124.39 120.95 104.82 110.74 c 100.94 109.76 108.09 106.48 111.84 109.89 110.24 107.19 117.51 112.62 140.73 147.34 111.69 109.39 109.93 114.93 133.46 108.35 2014 Total Internă Externă 115.05 119.55 122.11 INDICII PREŢURILOR PRODUCŢIEI INDUSTRIALE PE TOTAL.37 110.77 109.53 110. 2 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice Fabricarea altor produse din minerale nemetalice Industria metalurgică Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal.16 109.82 113.continued Cod Activităţi (diviziuni) CAEN Rev.53 112.23 108.33 Anii Piaţa 2013 72 . March April May June Total Internă Externă 138.27 106.45 103.00 2014 Total Internă Externă 101.20 2014 Total Internă Externă 110.98 108.62 129.11 107.68 108.22 111.continuare INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDEX FOR TOTAL.45 107.37 109.20 127. Apr.52 135. Mar.47 106.92 120.04 105.89 103. PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA EXTERNĂ pe activităţi (diviziuni) CAEN Rev.23 2013 Total Internă Externă 110.71 2013 Total Internă Externă 108.19 115.82 107.76 110.13 103.47 103.80 127.72 124.96 123.72 2014 Total Internă Externă 109.77 112.31 102.69 112.02 108.40 106.18 127.22 139.01 c 111.29 109.87 104.09 113.90 103.85 107.64 2013 Total Internă Externă 111.82 109.29 119.24 111.62 131.22 108.09 109.22 c 100.2 .01 121.22 121.23 2014 Total Internă Externă 118.12 109.37 107. Mai Iun.24 110.21 103.27 2013 Total Internă Externă 122.97 108.85 108. Feb.30 119.21 103.66 112.29 135.79 102.88 110.23 118.80 109.84 119.08 109.93 102.51 129.64 2013 Total Internă Externă 112.36 119.40 132.79 108.75 115. exclusiv maşini.22 106. utilaje şi echipamente neclasificate în altă parte Ian.59 102.68 109.98 128.74 109.18 110.35 108.12 111.79 124.24 108.66 117. utilaje şi instalaţii Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice Fabricarea echipamentelor electrice Fabricarea de maşini.75 114.76 119.79 107.01 107.31 108.88 2013 Total Internă Externă 103.22 113.23 133. Jan.60 123.02 106.79 2014 Total Internă Externă 117.10 112.97 2014 Total Internă Externă 132.25 107.82 116.41 119.74 138.05 2014 Total Internă Externă 107.21 108.45 102.70 107.82 129.89 109.74 144.81 101.56 114. Febr.22 111.70 112.87 113.60 110.55 115.85 101.12 107.11 116.67 109.82 107.19 108.98 c 106.48 106.52 107.35 111.42 114.75 103.06 109.17 106.08 110.24 2013 Total Internă Externă 115.71 119.23 108.65 109.60 102.39 107.11 139.22 117.01 103.97 120.88 110. DOMESTIC MARKET AND NON-DOMESTIC MARKET by activities (divisions) CANE Rev.08 110.50 114.47 c 2014 Total Internă Externă 108.83 144.76 121.

97 129.64 115.26 107.53 117.60 102.52 142.62 Total 106.00 109.84 107.80 Non-domestic Total Domestic Non-domestic 102. Oct.38 107.61 Non-domestic Total Domestic Non-domestic 100.59 123.23 111.59 110.40 121.19 Total 104.56 135.68 Non-domestic Total Domestic Non-domestic 114.39 115.36 107.84 106.24 109.29 115.25 109.80 Non-domestic 109.28 119.98 105.88 Non-domestic Total Domestic Non-domestic 104.49 115.16 107.08 106.46 105.20 122.21 101.79 99.14 100.26 114.17 Total 118.65 Non-domestic Total Domestic Non-domestic 115.52 115.36 117.16 109.63 101.93 Non-domestic Total Domestic Non-domestic 108.96 111.84 111.56 101.51 Total 102.86 115.49 103.51 127.50 115.29 109.38 109.45 112.25 114.05 Total 106.03 101.10 111.92 116.36 Total 131.81 105.27 102.15 106.04 106.46 Domestic 110.05 107.25 102.55 115.30 138.69 109.87 115.51 105.55 118.26 110.66 119.69 102.83 126.35 115.23 105. Noi.13 118.83 102.78 117.71 107.11 100.61 Non-domestic Total Domestic Non-domestic 120.87 111.37 102.28 110.34 104.2010 = 100 Iul.84 107. except machinery and equipment 25 2014 2013 Manufacture of computer.72 107.01 116.98 123.63 104.00 106.24 109.91 118.77 120. Oct.10 2013 Manufacture of coke and refined petroleum products 19 2014 2013 Manufacture of chemicals and chemical products 20 2014 2013 Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations 21 2014 2013 Manufacture of rubber and plastic products 22 2014 2013 Manufacture of other non-metallic mineral products 23 2014 2013 Manufacture of basic metals 24 2014 2013 Manufacture of fabricated metal products.70 106.83 106.28 106.55 Domestic 103.73 110.96 134.37 131.12 Total 114.23 136.61 117.10 107.07 143.21 109.98 Total 108.13 101.04 102.41 111. Noi.65 101. 2 27 28 .50 115.94 105. Sept.52 121.50 108. electronic and optical products 26 2014 2013 Manufacture of electrical equipment Total Domestic Non-domestic 2014 Total Domestic Non-domestic 2013 Manufacture of machinery and equipment not elsewhere classified Total Domestic Non-domestic 2014 73 Code CANE Rev.76 104.37 107.25 112. Dec.42 105.84 116.24 111.84 Domestic 107. Dec.19 Domestic c c c c c c Non-domestic Total Domestic Non-domestic 109.53 133.83 103. Aug.27 103. Sept.82 106.94 108.56 110.10 Domestic 109.57 Domestic 118.12 105.94 137.77 101.96 102.25 Domestic 111.44 119.82 108.35 Domestic 124. July.41 114.54 117.13 115.01 112.85 109. Aug.66 129.40 114.37 103.23 111.59 118.54 Total 117. Market Years Activities (divisions) 136.21 109.54 107.54 106.75 Domestic 141.09 101.53 102.43 119.28 131.48 106.66 105.29 106.57 115.40 136.10 115.73 109.37 105.

75 146. gaze.70 145.37 115. 2 .93 c 112. Mai Iun. Jan. March April May June Total Internă Externă 110.16 107.17 107.07 106.15 117.00 2014 Total Internă Externă 118.50 111.98 c 105.continuare INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDEX FOR TOTAL.67 111.19 2013 Total Internă Externă 112.00 106.06 c 116.04 115.59 107.2 .54 c 117.continued Cod Activităţi (diviziuni) CAEN Rev.79 117. gaze.21 113.22 107.80 107.74 146.54 c 117.92 110.76 109.03 107.74 - 146.12 110.02 111.76 c 117.13 110.61 105.52 110.38 110.79 2014 Total Internă Externă 110.43 157.08 c 2014 Total Internă Externă 110.76 c 117. apă caldă şi aer condiţionat Distribuţia apei.57 110.00 109.08 c 2014 Total Internă Externă 110.39 110.69 110.75 - 2014 Total Internă Externă 157.46 110.71 145.18 c 106.36 106.93 c 111.52 - 145.52 143.41 108.89 106.24 118.29 c 106.09 143.37 110.11 INDICII PREŢURILOR PRODUCŢIEI INDUSTRIALE PE TOTAL.96 110.44 119.78 107.38 111.19 106.36 117.06 c 116.75 117.34 2013 Total Internă Externă 113.70 - 145.48 107.76 c 2013 Total Internă Externă 116.21 117.43 - Anii Piaţa 2013 74 . tratarea şi distribuţia apei Ian. Mar.21 114.85 c 2013 Total Internă Externă 106.12 107.93 c 111.20 106.62 105.14 113.45 c 106.14 c 2014 Total Internă Externă 107. gestionarea deşeurilor.69 120.93 c 112.51 c 116.17 111. Apr.34 106.52 - 145.41 c 106.36 117.58 108. a remorcilor şi semiremorcilor Fabricarea altor mijloace de transport Fabricarea de mobilă Alte activităţi industriale n.09 111.87 111.71 c 2013 Total Internă Externă 116. 2 29 30 31 32 33 D 35 E 36 11 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier.98 107.54 c 116.43 105.41 111.09 - 143.15 108. Feb.62 116.31 111. PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA EXTERNĂ pe activităţi (diviziuni) CAEN Rev.74 146.90 107.43 - 2013 Total Internă Externă 143.57 110.09 - 143.51 c 116.93 c 2014 Total Internă Externă 112.60 111.42 108.13 111.12 106.74 - 146. activităţi de decontaminare Captarea.44 111.75 117.93 110.88 122.21 117.43 157.92 106.71 - 146.70 145.a.86 108.75 - 2014 Total Internă Externă 157.56 106. Febr.09 143. Repararea.23 116.75 146.71 c 2013 Total Internă Externă 143.81 115.49 2013 Total Internă Externă 106.25 106.89 106.70 - 145.80 2014 Total Internă Externă 111.41 115.71 - 146. DOMESTIC MARKET AND NON-DOMESTIC MARKET by activities (divisions) CANE Rev. întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică.79 117.52 143.63 111.71 145.62 116.23 116.c.54 c 116.93 c 111. apă caldă şi aer condiţionat Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică.77 122.73 121. salubritate.

44 115.70 114.87 154.44 156.28 156.86 Non-domestic Total Domestic Non-domestic 115.93 106.20 Domestic 109.03 155.29 Total 150.45 112.30 123.24 113.2010 = 100 Iul.44 156.11 107.03 155. sewerage.42 112.05 111.23 113.22 111.81 123.28 156.50 106. July.90 Domestic 106. Oct.28 156.87 110.32 114.74 109.42 121.87 154.95 Total 111.87 108.48 108.24 113.53 109.93 106.55 116.69 Non-domestic Total Domestic Non-domestic 107.00 108.24 113. steam and air conditioning supply D 2014 2013 Electricity.03 108.41 113.21 108.44 156. Noi. 2 29 2014 2013 Manufacture of other transport equipment 30 2014 2013 Manufacture of furniture 31 2014 2013 Other manufacturing 32 2014 2013 Repair and installation of machinery and equipment 33 2014 2013 Electricity.19 Total 115.79 110. gas.07 Domestic c c c c c c Non-domestic Total Domestic Non-domestic 115.19 106. gas.44 156.21 121. steam and air conditioning supply 35 2014 2013 Water supply.99 155.50 112.82 111.41 113.54 112.88 111.87 154.94 111.93 106.85 110. Dec.34 110.24 113.50 112.Non-domestic Total Domestic Non-domestic 150.93 106.82 112.39 113.12 114.74 106.29 Domestic .32 114.64 Total 106.17 109.66 111.98 107. Oct.36 108.07 112. Aug.99 155.50 116.96 111.11 107.12 110.87 Non-domestic Total Domestic Non-domestic 112.86 111.10 108.07 112.71 111.99 155.03 155.79 Total 108. Sept.40 113.39 113. Aug.Non-domestic Total Domestic Non-domestic 75 2013 Manufacture of motor vehicles.38 Total 108.88 121.03 155.57 112.23 113.52 115.35 107.55 Total 111.93 106.36 Domestic c c c c c c Non-domestic Total Domestic Non-domestic 150. treatment and supply 2014 36 .70 114. trailers and semi-trailers Code CANE Rev. Noi.87 154.01 106.43 114.06 106. Dec.82 107.33 110.43 114. Market Years Activities (divisions) 110.43 111.83 112.36 Domestic c c c c c c Non-domestic Total Domestic Non-domestic 115.93 Domestic c c c c c c Non-domestic Total Domestic Non-domestic 107.40 113.80 106.29 Total 150.99 155.37 115.22 Domestic 121. waste management and remediation activities E 2014 2013 Water collection.28 156.29 Domestic .19 Total 115. Sept.12 114.61 110.36 108.35 108.

40 136.61 107.43 113.82 2014 Total Internă Externă 117.63 110. by main industrial groups Cod Marile grupe industriale CAEN Rev.41 114.09 110.59 110.09 114.22 106.60 119.54 119.65 2013 Total Internă Externă 119.14 113.87 120.85 109.01 2013 Total Internă Externă 109. iar datele pentru luna ianuarie 2014 sunt provizorii.01 115.74 113.48 110.23 114.23 119.69 119.61 109.68 115.30 148.05 111.58 119.63 2013 Total Internă Externă 121.22 107.91 109.23 109.00 113.53 113.16 108.75 118.58 109.79 120.07 114.05 113. PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA EXTERNĂ pe marile grupe industriale INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDICES FOR TOTAL.09 113.67 2014 Total Internă Externă 109.57 109.94 115. Feb.91 110.39 119.98 119.68 113.82 110.26 116.70 142.INDICII PREŢURILOR PRODUCŢIEI INDUSTRIALE PE TOTAL. Apr.38 108. Jan.53 109.50 108.40 123.04 110. Febr. The data for December 2013 are rectified and the data for January 2014 are provisional.52 132.56 108.40 119.93 2013 Total Internă Externă 110.52 119.87 2014 Total Internă Externă 114.77 107.90 115.63 113.00 116.06 2014 Total Internă Externă 111.24 2013 Total Internă Externă 114. March April May June Total Internă Externă 116.54 109.04 107.06 108.54 115.79 119.15 108.07 113.19 107.35 116.36 114.49 119.65 108.07 118. Mai Iun.23 120.02 116.68 111.68 122.07 116.83 2014 Total Internă Externă 112.26 115. DOMESTIC MARKET AND NON-DOMESTIC MARKET 12.33 112.55 119. 76 .09 110.52 108.28 115.79 115.56 113.68 119.87 108.81 2014 Total Internă Externă 121.07 116.79 115.44 119. 2 T INDUSTRIE – TOTAL Industria bunurilor intermediare Industria bunurilor de capital Industria bunurilor de folosinţă îndelungată Industria bunurilor de uz curent Industria energetică Ian.58 119.36 118.46 116.55 144.47 115.58 119.99 108.95 118.13 120.37 119.90 122. Mar.88 Anii Piaţa 2013 Datele pentru luna decembrie 2013 sunt rectificate.00 119.68 116.72 108.47 113.38 107.57 114.69 116.54 136.56 111.94 110.08 119.33 132.50 108.

47 120.48 111.03 114.20 117.73 119.35 109.75 Total 116.99 Non-domestic Total Domestic Non-domestic 108.42 115.26 109.76 121.74 119.79 113.64 115.58 120.53 111.56 111.76 111. Dec. Oct.53 120. Market 115.67 114.85 110.27 121.12 108.54 Total 107.68 118.40 135.74 111.11 110.86 Total 120.19 Domestic 112.45 113.48 108.02 114.16 118.34 111.15 115.64 107.76 110.45 110.59 108. July. Sept.78 Non-domestic Total Domestic Non-domestic 120.35 109.80 118.51 Domestic 111.73 120.17 111.91 109.12 109.76 120.73 120.83 113.27 Non-domestic Total Domestic Non-domestic 77 Years Main industrial groups Code CANE Rev.37 110.65 Domestic 120.55 111.82 117.44 111. Sept.13 133.48 111.57 120.41 120.47 120. Noi.04 108.66 114.64 110.77 111.24 134. 2 2013 INDUSTRY – TOTAL T 2014 2013 Intermediate goods industry 2014 2013 Capital goods industry 2014 2013 Durable consumer goods industry 2014 2013 Non-durable consumer goods industry 2014 2013 Energy industry 2014 .81 108.22 110.05 Domestic 137.95 140.36 110.52 120.65 Total 108. Aug. Noi.40 109.71 Non-domestic Total Domestic Non-domestic 109.73 120.98 120.06 108. Aug.2010 = 100 Iul.88 109.48 120.72 Domestic 110.34 115.77 Total 118.70 109.79 108.08 107. Oct.38 111.01 121.38 117.76 115.32 Total 112.70 113.68 111.87 Domestic 107.13 115.70 140.56 111.04 Non-domestic Total Domestic Non-domestic 120.82 108.56 117. Dec.56 107.37 110.30 113.88 Non-domestic Total Domestic Non-domestic 112.90 111.34 108.36 110.

09 133.24 104.44 113.57 104.61 148.86 119.02 114. iar datele pentru luna ianuarie 2014 sunt provizorii. extracţia pietrei calcaroase.01 104.58 128.87 1071 Fabricarea pâinii.19 128.13. fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie 2013 2014 119.86 120. Febr. Jan.61 111.34 100.20 120.48 0812 Extracţia pietrişului şi nisipului.34 121.55 112.59 112.26 113.91 148.09 0620 Extracţia gazelor naturale 2013 2014 106.70 106.22 0610 Extracţia petrolului brut 2013 2014 105.74 110.92 126.12 99.97 115.86 121.67 154.59 120.41 128.14 118.12 0910 Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale 2013 2014 111.00 108.44 113.46 134.17 148. Feb.87 108.01 118.29 1062 Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon 2013 2014 148.35 107.2 Cod Activităţi (clase) CAEN Rev.82 112.67 145.05 116.84 113.01 119.08 101.70 134.28 121.20 1051 Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor 2013 2014 118.48 115.58 130.69 124.83 121.83 118. 2 Anii Ian.12 111.07 109.20 123.62 1041 Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor 2013 2014 133.54 121.30 108.94 114.77 109.77 1012 Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre 2013 2014 121.94 112. 78 . INDICII PREŢURILOR PRODUCŢIEI INDUSTRIALE PE TOTAL (PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA EXTERNĂ) pe activităţi (clase) CAEN Rev.34 1039 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor 2013 2014 113.80 1042 Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare 2013 2014 134.26 11 Datele pentru luna decembrie 2013 sunt rectificate.73 112.36 143.28 113.62 152.47 100. Apr.51 115.17 118.36 134.62 147.81 131.01 121.76 123.50 128.09 147.30 100.43 147.23 0893 Extracţia sării 2013 2014 116.10 118. The data for December 2013 are rectified and the data for January 2014 are provisional.80 116.34 121. Mai Iun.86 114.37 107.50 99.43 108.33 1052 Fabricarea îngheţatei 2013 2014 112.03 109.99 119.79 112.57 1011 Prelucrarea şi conservarea cărnii 2013 2014 119. ghipsului. cretei şi a ardeziei 2013 2014 113.16 134.62 1061 Fabricarea produselor de morărit 2013 2014 157.35 136.36 135.26 112.50 120.99 119.30 0811 Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii.19 121.79 1032 Fabricarea sucurilor de fructe şi legume 2013 2014 121.56 119.43 128.80 135.27 134.52 0899 Alte activităţi extractive neclasificate în altă parte 2013 2014 137.61 101.28 129.85 135.89 1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) 2013 2014 129.47 117.73 115.88 112. extracţia argilei şi caolinului 2013 2014 100.66 123. March April May June 0520 Extracţia cărbunelui inferior 2013 2014 115. Mar.48 128.33 120.56 112.78 100.67 129.06 116.77 114.55 134.88 118.49 113.74 132.26 120.35 121.66 139.91 100.45 114.2 INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDICES FOR TOTAL (DOMESTIC AND NON-DOMESTIC MARKET) by activities (classes) CANE Rev.09 121.22 134.34 121.

82 105.71 125.32 137.42 113.69 114.66 118.19 2013 2014 Manufacture of fruit and vegetable juice 1032 113.37 130. Aug.93 103.11 2013 2014 Manufacture of starches and starch products 1062 120.62 114.53 121.67 113.30 122.15 131.01 113.55 115. Sept.77 2013 2014 Manufacture of oils and fats 1041 135.96 101.58 114.02 114.19 133.55 2013 2014 Manufacture of ice cream 1052 136.34 127.03 136.72 130.65 102. limestone.44 2013 2014 Extraction of salt 0893 135.00 119.19 133.11 100.62 115.84 107.2010 = 100 Iul.40 133.03 134.22 125. Aug.43 106.26 127.99 131.24 121.18 2013 2014 Processing and preserving of meat 1011 120.30 2013 2014 Support activities for petroleum and natural gas extraction 0910 113.04 114.99 106.76 2013 2014 Other processing and preserving of fruit and vegetables 1039 125.01 2013 2014 Processing and preserving of poultry meat 1012 129.06 114.93 2013 2014 Manufacture of grain mill products 1061 148. mining of clays and kaolin 0812 120.14 100.95 123.24 102.99 115.77 113.16 119.04 121. Code CANE Rev.68 135.58 122.43 109. July. Dec.08 106.61 125.64 107.77 124.90 122.08 130.88 2013 2014 Manufacture of margarine and similar edible fats 1042 122.52 121.03 136.78 135.24 123.62 111.14 123.33 121.99 109.53 2013 2014 Manufacture of bread.09 124. Noi.50 114.71 135.26 133. Oct.09 105. Dec.67 135.16 104.67 106.92 119.37 2013 2014 Extraction of crude petroleum 0610 120.69 106. Noi.62 114.03 2013 2014 Operation of gravel and sand pits.39 110.21 105.24 135.65 102.10 119.53 118.77 121.09 123.66 130. gypsum.64 134.97 2013 2014 Other mining and quarrying not elsewhere classified 0899 105.42 119. Sept.94 2013 2014 Operation of dairies and cheese making 1051 114.07 2013 2014 Quarrying of ornamental and building stone. 2 Years Activities (classes) 116.02 114. Oct.55 130. chalk and slate 0811 100.20 2013 2014 Extraction of natural gas 0620 113.58 2013 2014 Production of meat an poultry meat products 1013 121.76 115.99 2013 2014 Mining of lignite 0520 104.11 119.00 120.16 106.55 115. manufacture of frech pastry goods and cakes 1071 79 .46 100.65 125.11 134.05 130.97 113.65 118.02 121.39 123.41 100.

77 119.15 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă 2013 2014 150.83 116.35 123.28 141.44 1392 Fabricarea de articole din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp) 2013 2014 122.20 141.11 121.46 124. obţinute prin fermentare 2013 2014 123.71 1081 Fabricarea zahărului 2013 2014 150.44 114.47 147.56 111.38 123.56 1104 Fabricarea altor băuturi nedistilate. Febr.25 130.40 139.62 152.57 1107 Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice.41 114.90 1105 Fabricarea berii 2013 2014 116.79 80 .94 123.2 . March April May June 1072 Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor. 2 Anii Ian.85 1102 Fabricarea vinurilor din struguri 2013 2014 104.21 141.21 144.60 149.91 110.34 151.94 113.25 121.68 145.34 155.83 107.70 119.21 113.95 123.87 142.72 124.00 127.95 1310 Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile 2013 2014 112.86 107.55 123.87 121. Feb.29 119.34 144.25 111.04 111.78 111.31 138. frânghii sfori şi plase 2013 2014 104.80 123.26 120.29 113.39 139.12 1084 Fabricarea condimentelor şi ingredientelor 2013 2014 124.55 1073 Fabricarea pastelor făinoase alimentare şi a altor produse făinoase similare 2013 2014 138.45 124.15 119.77 111.07 118.72 123.19 119.34 151.97 111.13 139.80 114.40 121.38 1083 Prelucrarea ceaiului şi cafelei 2013 2014 122.56 1395 Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea.13.06 141. rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice 2013 2014 109. a ciocolatei şi a produselor zaharoase 2013 2014 116.44 114.95 123.21 127.2 .54 110.21 141.18 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate 2013 2014 121.45 120.31 123.01 145.32 124.12 114.56 104.43 123.24 118.15 119.25 132.10 1101 Distilarea.83 107.75 122.95 112.12 130.27 120.23 126.78 113.19 110.45 123.56 104.40 123. Jan.36 134.02 124.49 121.31 124.00 123.27 136.56 104.92 134.51 104.43 110.66 1082 Fabricarea produselor din cacao.81 107. Mar.92 114.54 1394 Fabricarea de odgoane.71 114. Mai Iun.43 104.00 109. prăjiturilor şi a produselor conservate de patisetie 2013 2014 120.94 124.48 143.38 107.00 129.84 113.00 136.56 104.03 1200 Fabricarea produselor din tutun 2013 2014 107.72 106. de ape minerale şi alte ape îmbuteliate 2013 2014 109.00 123.40 125.01 122.04 116.53 113. cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte 2013 2014 115.27 139.05 112.continued Cod Activităţi (clase) CAEN Rev.66 119. Apr.56 104.39 132.44 108.continuare INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDICES FOR TOTAL (DOMESTIC AND NON-DOMESTIC MARKET) by activities (classes) CANE Rev.70 150.89 114.48 132.90 1320 Producţia de ţesături 2013 2014 129.37 1089 Fabricarea altor produse alimentare neclasificate în altă parte 2013 2014 140. INDICII PREŢURILOR PRODUCŢIEI INDUSTRIALE PE TOTAL (PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA EXTERNĂ) pe activităţi (clase) CAEN Rev.

46 114.44 119. rectifying and blending of spirits 1101 113.32 119.25 121.59 121.39 138.20 108.63 127. production of mineral waters and other bottled waters 1107 108.56 104.43 119.02 111.82 136. Oct. chocolate and sugar confectionery 1082 124.29 141.73 2013 2014 Manufacture of prepared foods for farm animals 1091 115.22 2013 2014 Preparation and spinning of textile fibres 1310 135.10 136. Code CANE Rev.73 113.79 111.56 104.20 2013 2014 Manufacture of made-up textile articles (except apparel) 1392 104.63 2013 2014 Manufacture of condiments and seasonings 1084 124.41 127.83 111.46 2013 2014 Manufacture of beer 1105 111.19 142.89 115.51 130.30 2013 2014 Manufacture of other food products not elsewhere classified. Dec.00 2013 2014 Distilling.19 2013 2014 Manufacture of prepared meals and dishes 1085 141.32 136.25 114.23 136.79 139.50 139.49 127.61 123.54 138.36 111.22 2013 2014 Manufacture of tobacco products 1200 113.34 2013 2014 Manufacture of other non-distilled fermented beverages 1104 121.25 119.36 2013 2014 Manufacture of wine from grape 1102 123.22 108.86 133.08 113.36 114.85 144.40 127.77 136.42 127.56 104.13 124.90 116.71 2013 2014 Processing of tea and coffee 1083 127. Noi.56 131.61 121.97 128.23 141.46 126. rope.44 142.17 2013 2014 Manufacture of rusks and biscuits.14 114. Aug.38 121. Aug. except apparel 1395 81 . of preserved pastry goods and cakes 1072 137.97 113.24 141.23 141.42 119.81 144.57 121.58 122. twine and netting 1394 112. Sept.81 111.95 129. Noi.72 2013 2014 Manufacture of sugar 1081 119.61 121.49 115.38 121.16 136.59 145.22 2013 2014 Manufacture of cocoa. Oct.22 108.22 109.26 150.25 116.85 111.80 122. 2 Years Activities (classes) 121.29 121.91 134.54 121.11 128.99 115.86 140.2010 = 100 Iul.56 104.59 121.64 127.60 116.56 2013 2014 Manufacture of cordage.40 116.99 112.43 115. July.00 125.22 108. 1089 152.22 141.58 133.94 124.29 2013 2014 Flour pastes and other similar products manufacturing 1073 141. Sept.22 137.61 133.50 128.94 125.86 2013 2014 Manufacture of soft drinks.29 2013 2014 Manufacture of non-wovens and articles made from non-wovens.06 2013 2014 Weaving of textiles 1320 127.39 114.56 104.20 108.46 138.59 113.09 149. Dec.49 120.

86 119.25 2012 Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor 2013 2014 113.50 1431 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie 2013 2014 121.86 133.33 125. a articolelor de harnaşament 2013 2014 111.97 130.40 116.99 1721 Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie sau carton 2013 2014 119. Mai Iun.90 68.40 119.62 117.05 113.50 68.04 135.68 68.23 131.18 2011 Fabricarea gazelor industriale 2013 2014 68.03 114.66 122.42 118.59 111.20 121.96 116.90 115.05 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii 2013 2014 113.58 112.15 120.81 113.23 119.51 109.51 154.99 120.76 121.97 120.70 113.87 130.63 68.94 119.48 109.35 154.19 134.43 130.44 82 .22 68.47 111.15 1729 Fabricarea altor articole din hârtie şi carton neclasificate în altă parte 2013 2014 134.58 105.continuare INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDICES FOR TOTAL (DOMESTIC AND NON-DOMESTIC MARKET) by activities (classes) CANE Rev.49 114.25 118.57 1722 Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar.74 140.54 116.03 118.01 125.40 132.87 118.28 114.73 107.00 133.21 119.01 104.17 118.73 154.61 119.36 121.67 108.74 109.56 118.80 118.39 124. Jan.57 115.84 115.58 115.55 134.54 119.93 68.79 155.09 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii neclasificate în altă parte 2013 2014 120.34 125.14 118.78 119.68 109.31 118.52 119.09 1723 Fabricarea articolelor de papetărie 2013 2014 154.85 114. din hârtie sau carton 2013 2014 114.95 114.82 112.63 126.05 104.46 120. Mar. 2 Anii Ian.33 1520 Fabricarea încălţămintei 2013 2014 119.46 125.39 132.22 134.98 119.84 1920 Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului 2013 2014 138.continued Cod Activităţi (clase) CAEN Rev.54 133.63 109.09 1512 Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie.62 118. March April May June 1396 Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile 2013 2014 108.53 1621 Fabricarea de furnire şi a panourilor din lemn 2013 2014 111.10 125.19 129.92 111.73 1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp 2013 2014 124.17 120.23 1439 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte 2013 2014 104.80 144.05 105.40 1812 Alte activităţi de tipărire neclasificate în altă parte 2013 2014 132.90 126.27 104.13.72 112.14 132.61 134. Apr. INDICII PREŢURILOR PRODUCŢIEI INDUSTRIALE PE TOTAL (PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA EXTERNĂ) pe activităţi (clase) CAEN Rev.22 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului 2013 2014 117. Febr.96 1712 Fabricarea hârtiei şi cartonului 2013 2014 116.48 118.55 114.04 122.91 118.40 121. Feb.45 122.53 129.85 112.88 113.63 113.58 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcămite (exclusiv lenjerie de corp) 2013 2014 118.2 .22 124.64 111.51 119.38 113.07 116.68 113.2 .60 118.83 125.84 154.66 153.49 113.

86 133. Aug.20 122. Oct.51 121.17 124.36 117.18 2013 2014 Sawmilling and planning of wood 1610 115. Dec.82 122.53 115. July.56 2013 2014 Paper and deckled cardboard and paper and cardboard boxes manufacturing 1721 117.20 123. handbags and the like.78 122. Noi.15 120.57 2013 2014 Manufacture of knitted and crocheted hosiery 1431 105.47 115.53 133. saddlery and harness 1512 120.75 127.65 124.24 126.83 117.88 67.43 132.46 109.73 117.84 119.46 120.23 124.37 131.42 126.89 118.00 125.13 126.66 2013 2014 Manufacture of other knitted and crocheted apparel 1439 112.99 113.51 114.99 118.14 120. 2 Years Activities (classes) 109.79 114.78 154.68 67. Sept.11 114.51 2013 2014 Manufacture of luggage.59 2013 2014 Manufacture of footwear 1520 122. Code CANE Rev. Oct.37 2013 2014 Manufacture of other wearing apparel and accessories 1419 120.50 2013 2014 Manufacture of paper and paperboard 1712 121.97 133.58 134.38 128.92 120.88 120.86 120.85 2013 2014 Manufacture of other articles of paper and paperboard not elsewhere classified 1729 132.56 105.44 115.36 2013 2014 Manufacture of refined petroleum products 1920 67.30 138.23 119.56 117.04 2013 2014 Manufacture of other outerwear 1413 125.15 119.02 114.60 112. Dec.69 2013 2014 Other printing 1812 136.69 67.19 117.23 122.31 113.61 124.99 125.74 124.52 2013 2014 Manufacture of dyes and pigments 2012 67.31 115.22 106.23 136.41 2013 2014 Manufacture of veneer sheets and wood-based panels 1621 113.11 112.31 119.26 133.06 113.45 115.46 109.53 2013 2014 Manufacture of other builders’ carpentry and joinery 1623 120.20 105.07 134.55 154.73 105. Noi.19 157.80 114. Aug.68 113.89 106.75 133.15 2013 2014 Manufacture of paper stationery 1723 134.04 119.96 123.64 2013 2014 Manufacture of other technical and industrial textiles 1396 119.58 83 . Sept.55 132.08 134.27 134.63 67.96 114.08 154.36 123.2010 = 100 Iul.93 122.11 123.95 157.59 114.90 118.86 127.28 127.46 109.23 2013 2014 Manufacture of industrial gases 2011 115.40 120.46 109.50 119.00 126.42 2013 2014 Manufacture of household and sanitary goods and of toilet requisites 1722 154.28 131.69 122.46 109.10 2013 2014 Manufacture of underwear 1414 123.

53 103.87 125.38 122.continuare INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDICES FOR TOTAL (DOMESTIC AND NON-DOMESTIC MARKET) by activities (classes) CANE Rev.60 2042 Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă) 2013 2014 115.63 108.84 89.89 102.37 115.34 2313 Fabricarea articolelor din sticlă 2013 2014 103.05 110.86 107.66 102.37 119.13 96.47 100. Mai Iun.35 110.06 104.79 113.56 148. March April May June 2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice de bază 2013 2014 116.96 120.04 118.82 110.76 2020 Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice 2013 2014 125.55 2332 Fabricarea cărămizilor.70 131.93 107.77 112.33 116.73 125.12 148.42 105.48 119.69 116.24 98.23 118.95 113.17 120.48 121.35 110.2 .31 121.58 105.35 2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice 2013 2014 110. Jan.48 119.14 126.37 121.96 110.50 113. foliilor.87 2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii 2013 2014 103.25 115.07 101.66 2015 Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase 2013 2014 123.56 103.75 113.79 121.59 126.78 117.65 2219 Fabricarea altor produse din cauciuc 2013 2014 114.80 128.93 107.66 131.14 97.59 88.35 110.96 114.51 127.77 112.35 110.23 126.48 147.06 116.00 105. din argilă arsă 2013 2014 101.87 2331 Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică 2013 2014 96.75 2030 Fabricarea vopselelor.43 2014 Fabricarea altor produse chimice organice de bază 2013 2014 127.79 107.97 114.13. Feb.93 107.20 130.57 2059 Fabricarea altor produse chimice neclasificate în altă parte 2013 2014 110.75 103.72 106.93 118.68 87.80 116.98 105.90 108.50 112.19 121. detergenţilor şi a produselor de întreţinere 2013 2014 130.19 148.24 148.55 2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare 2013 2014 148.50 2229 Fabricarea altor produse din material plastic 2013 2014 125.46 128.79 96.61 126.26 100.01 120.82 126. 2 Anii Ian.38 127. Mar.33 114.12 2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic 2013 2014 114.50 84 .83 147. lacurilor.87 125.58 95.91 115.59 114.60 120.75 2041 Fabricarea săpunurilor.80 128.21 89. cernelii tipografice şi masticurilor 2013 2014 115.21 116.continued Cod Activităţi (clase) CAEN Rev.58 104.96 111.29 102.80 97.22 2312 Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate 2013 2014 100.39 2221 Fabricarea plăcilor.76 129. Febr.03 103.78 112.79 88.93 126.37 126.87 125.99 89.31 113. Apr.32 125. INDICII PREŢURILOR PRODUCŢIEI INDUSTRIALE PE TOTAL (PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA EXTERNĂ) pe activităţi (clase) CAEN Rev.13 116.56 128.73 125.96 123.35 110. ţiglelor şi altor produse pentru construcţii.62 114.35 110.84 2320 Fabricarea de produse refractare 2013 2014 105.30 119.2 .48 110. tuburilor şi profilelor din material plastic 2013 2014 119.55 134.88 98.

77 125.30 114.02 104.54 116.67 120. sheets.59 87.49 124.56 112.29 98.81 125.21 116.86 121. varnishes and similar coatings.54 97.30 113.20 2013 2014 Manufacture of ceramic tiles and flags 2331 99.51 107.04 115.62 116.24 105.77 125.50 96.99 2013 2014 Manufacture of pharmaceutical preparations 2120 112.68 119.90 114.69 116.02 104.84 2013 2014 Manufacture of pesticides and other agrochemical products 2020 116.73 2013 2014 Manufacture of hollow glass 2313 107.91 116. Oct.91 121.52 2013 2014 Manufacture of bricks.35 110.88 114.08 147.80 107.69 2013 2014 Manufacture of paints.85 105. 2 Years Activities (classes) 119.47 113. Noi. in baked clay 2332 85 .40 116.14 112.80 107.52 105.03 146.35 110.75 125.16 99. cleaning and polishing preparations 2041 119.35 110.29 125.41 129.30 125.84 131.22 126. Aug.42 96.15 106.69 113.06 129.61 2013 2014 Manufacture of other organic basic chemicals 2014 120.74 129.94 116.30 105. Noi.68 2013 2014 Manufacture of other plastic products 2229 95.74 112.27 113.13 99.57 119.24 2013 2014 Shaping and processing of flat glass 2312 105.04 123.35 2013 2014 Manufacture of other chemical products not elsewhere classified 2059 113.60 2013 2014 Manufacture of other inorganic basic chemicals 2013 123.80 107.96 2013 2014 Manufacture of soap and detergents.81 130.93 108.42 123.94 106.59 98.75 116.30 116.80 107.89 116.21 112.16 88.62 2013 2014 Manufacture of builders’ ware of plastic 2223 128.61 2013 2014 Manufacture of plastic plates.23 88.19 106. Code CANE Rev. Sept.90 115.35 110.92 105.20 149.05 122. tubes and profiles 2221 114.96 113.19 106.73 122. printing ink and mastics 2030 116. Dec.79 104.06 111.68 121.91 2013 2014 Manufacture of perfumes and toilet preparations 2042 110.76 147. Aug.24 2013 2014 Manufacture of plastics in primary forms 2016 125.74 2013 2014 Manufacture of other rubber products 2219 120.33 96. July. Sept.77 114.86 86.75 106.78 116.01 2013 2014 Manufacture of fertilisers and nitrogen compounds 2015 148.80 107.05 96.2010 = 100 Iul.16 114.86 85. Oct.74 125. Dec.99 116.20 119.10 89.91 121.26 2013 2014 Manufacture of plastic packing goods 2222 105.79 2013 2014 Manufacture of refractory products 2320 97.81 148. tiles and construction products.35 110.

40 2363 Fabricarea betonului 2013 2014 102.98 2343 Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică 2013 2014 109.97 96.09 108.88 108.94 2369 Fabricarea altor articole din beton.84 110.75 113.87 109.70 137. ţevi.2 .52 104.76 104.56 108.61 115.83 110.38 103.continued Cod Activităţi (clase) CAEN Rev.84 105.78 113.33 118.55 95.60 108.28 110.98 106.89 112.74 122.83 2342 Fabricarea obiectelor sanitare din ceramică 2013 2014 98.77 100.27 105.24 105.99 2444 Metalurgia cuprului 2013 2014 116.13 109. Apr. din oţel 2013 2014 114.06 119.41 98.92 141.14 102.92 97.92 123.28 2391 Fabricarea produselor abrazive 2013 2014 120.16 111.47 121.84 98.84 2361 Fabricarea elementelor din beton pentru construcţii 2013 2014 97.82 106.72 116.14 117.61 103.43 113.26 91.12 117.56 110.67 105.28 136. INDICII PREŢURILOR PRODUCŢIEI INDUSTRIALE PE TOTAL (PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA EXTERNĂ) pe activităţi (clase) CAEN Rev.18 112.01 98.59 96.65 2433 Producţia de profile obţinute la rece 2013 2014 121.54 135.24 2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice neclasificate în altă parte 2013 2014 108.31 121.69 114.55 105.40 116.73 111.13.55 2410 Producţia de metale feroase sub forme primare şi cea de feroaliaje 2013 2014 114.30 113.83 103.75 113.86 107. ciment şi ipsos 2013 2014 108.53 123.37 102.12 105.55 125.35 115.08 112.26 108.03 111.73 113. Febr.11 2431 Tragere la rece a barelor 2013 2014 106.79 104.45 108.80 96.32 2352 Fabricarea varului şi ipsosului 2013 2014 114.43 121.85 100.53 99.98 115.38 2364 Fabricarea mortarului 2013 2014 111.98 107.20 98.87 118. 2 Anii Ian.00 114. March April May June 2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental 2013 2014 116.25 2434 Trefilarea firelor la rece 2013 2014 116.80 98.14 2420 Producţia de tuburi. Feb.88 107.18 95.41 96.45 2451 Turnarea fontei 2013 2014 107.11 99.35 101.10 113.60 139.02 110.90 112.63 108.30 111.51 98.18 103.continuare INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDICES FOR TOTAL (DOMESTIC AND NON-DOMESTIC MARKET) by activities (classes) CANE Rev.01 105.28 2351 Fabricarea cimentului 2013 2014 99.32 98.81 103.57 119.00 119.98 112.85 2432 Laminare la rece a benzilor înguste 2013 2014 134.48 101.57 123. Jan. profile tubulare şi accesorii pentru acestea.95 113.83 2442 Metalurgia aluminiului 2013 2014 96.46 105.82 137.67 110.20 112.45 113.70 110.90 108.02 98.92 124.49 97.61 104.77 99.17 116.2 . Mai Iun.77 86 .93 114.03 101.44 90. Mar.75 108.34 110.12 95.

82 97.97 108.52 109.74 109. Aug.46 102.68 103.20 103.74 124.57 108.70 137.88 2013 2014 Manufacture of cement 2351 109.30 95.28 135.34 2013 2014 Manufacture of tubes.02 117. pipes.68 90.48 2013 2014 Cold drawing of wire 2434 91. Oct.89 98.79 115. Sept.29 107.34 2013 2014 Cold rolling of narrow strip 2432 117.06 105.80 93.99 99.39 103.36 116.62 116.06 108.95 104.44 123.38 102.2010 = 100 Iul.03 108.40 108.10 102.34 103. hollow profiles and related fittings.27 99.20 109.59 118.98 98.38 99.11 108.39 97.87 103.28 113.68 135.32 110.69 95.43 109.49 112.34 2013 2014 Production of abrasive products 2391 102. Aug.17 2013 2014 Manufacture of ready-mixed concrete 2363 114.24 122.61 116.91 2013 2014 Manufacture of basic iron and steel and of ferro-alloys 2410 111.55 108.58 104.00 112.87 94. Code CANE Rev.98 103.16 114. 2 Years Activities (classes) 2013 2014 Manufacture of ceramic household and ornamental articles 2341 91.54 113.20 103.90 117. Noi.23 92.34 105.79 106.39 2013 2014 Manufacture of other non-metallic mineral products not elsewhere classified 2399 104.69 2013 2014 Cold drawing of bars 2431 135.90 2013 2014 Manufacture of other articles of concrete.27 135.55 103.38 107.46 2013 2014 Copper production 2444 108.84 94.37 113.05 90.56 87 . July.06 97.73 116.66 107.45 115.01 103.06 2013 2014 Manufacture of ceramic insulators and insulating fittings 2343 97.39 104.96 98.78 108.60 108. Dec.69 97.27 103.09 107.77 107. Oct.42 2013 2014 Manufacture of ceramic sanitary fixtures 2342 109.13 104.05 102.98 116.37 109.89 2013 2014 Cold forming or folding 2433 117.93 97.09 2013 2014 Aluminium production 2442 108.30 97.59 2013 2014 Manufacture of mortars 2364 105.14 107. Sept.36 123.23 115. plaster and cement 2369 124.87 112.07 108. Noi.02 2013 2014 Manufacture of concrete products for construction purposes 2361 104.83 123.17 97.75 102.95 2013 2014 Casting of iron 2451 116. of steel 2420 102.62 102.46 103.93 114.13 105. Dec.22 134.28 105.01 92.95 114.46 2013 2014 Manufacture of lime and plaster 2352 98.

11 106.96 2712 Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii 2013 2014 107.67 112.14 118.00 113.12 111.89 112.02 2651 Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură.43 2594 Fabricarea de şuruburi.19 102.20 100.12 110.2 .12 122.06 99.continued Cod Activităţi (clase) CAEN Rev.57 105. control.48 109. fabricarea de lanţuri şi arcuri 2013 2014 111.54 115.99 106.86 102.96 2521 Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală 2013 2014 118.31 113.96 106.54 110.47 106.79 120.46 109.34 116. buloane şi alte articole filetate.82 108.76 110.76 98.69 116.46 102.90 114.30 117.07 107.10 112. navigaţie 2013 2014 104.74 2572 Fabricarea articolelor de feronerie 2013 2014 112.91 104.98 106.74 100.76 113.12 112.12 113.18 123.28 2751 Fabricarea de aparate electrocasnice 2013 2014 101.84 105. Apr.85 109.58 102.76 121.04 111.58 112.02 111.75 102.29 111.96 109.63 2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice 2013 2014 111.31 114.57 2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice 2013 2014 109.23 2599 Fabricarea altor articole din metal neclasificate în altă parte 2013 2014 115.42 103.13.60 111.35 111.04 2511 Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice 2013 2014 109.29 102.89 113.48 109.06 104.72 104.33 107.84 113.82 110.73 122. 2 Anii Ian.14 102.19 107. INDICII PREŢURILOR PRODUCŢIEI INDUSTRIALE PE TOTAL (PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA EXTERNĂ) pe activităţi (clase) CAEN Rev. March April May June 2452 Turnarea oţelului 2013 2014 104.59 103.92 102. generatoarelor şi transformatoarelor electrice 2013 2014 116.29 114.17 2720 Fabricarea de acumulatori şi baterii 2013 2014 112.39 115. Jan.64 109.35 112. Mar.03 2593 Fabricarea articolelor din fire metalice.41 112.72 114. verificare.47 104.76 103.94 100.99 102.65 113.64 103.62 106.68 102.27 117.07 105.58 108.91 113.56 118.27 106.93 113.12 2550 Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică.72 106. metalurgia pulberilor 2013 2014 110.16 105.15 2592 Fabricarea ambalajelor uşoare din metal 2013 2014 112.31 2573 Fabricarea uneltelor 2013 2014 122.11 100. Mai Iun.89 123.56 114.82 106.00 102.58 2711 Fabricarea motoarelor.50 109.48 111.87 122.55 105.09 116.23 109.32 106. cisterne şi containere metalice 2013 2014 105.13 114.48 88 .59 107.66 114.75 103.37 102.59 121.73 109.97 118.86 103.28 120. fabricarea de nituri şi şaibe 2013 2014 102.continuare INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDICES FOR TOTAL (DOMESTIC AND NON-DOMESTIC MARKET) by activities (classes) CANE Rev.25 111.90 111.2 . Febr.18 102.57 117.32 103.34 112.05 114.77 104. Feb.07 2732 Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice 2013 2014 118.04 2512 Fabricarea de uşi şi ferestre din metal 2013 2014 114.92 112.35 117.27 110.23 109.84 107.84 108.92 114.62 2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat 2013 2014 103.56 2529 Producţia de rezervoare.

15 110.71 109. Oct.03 99.56 103.17 110.86 113. Noi.64 103.82 118.62 106.06 2013 2014 Manufacture of metal structures and parts of structures 2511 109. pressing.30 117. reservoirs and containers of metal 2529 110.09 116.85 110.62 114.45 103.57 110.68 115.07 102.84 104.52 2013 2014 Forging. Code CANE Rev.22 116.79 2013 2014 Casting of steel 2452 105.85 111.66 114.46 116.80 121.84 107.44 2013 2014 Manufacture of other fabricated metal products not elsewhere classified 2599 103.87 103.04 2013 2014 Manufacture of electricity distribution and control apparatus 2712 118.13 106.25 2013 2014 Manufacture of fasteners and screw machine products 2594 114. Sept. Dec.79 2013 2014 Manufacture of wire products.79 2013 2014 Manufacture of central heating radiators and boilers 2521 104.90 116.28 122.17 99. testing and navigation 2651 114.18 110.79 117.72 112.92 108.23 104.47 114. Oct.41 103.59 106.05 89 .10 2013 2014 Manufacture of other electronic and electric wires and cables 2732 111.37 106.28 114.85 103.19 108.51 117. stamping and roll-forming of metal. generators and transformers 2711 106.96 107.98 111.91 104.50 2013 2014 Manufacture of wiring devices 2733 104.30 115.63 111.97 111.72 99.00 103. Sept.48 108. July.55 106.84 103.31 2013 2014 Manufacture of doors and windows of metal 2512 116. chain and springs 2593 102.11 115.85 119.63 104.08 101.72 109.73 106.03 108.27 104.07 118.28 99.15 111.27 118.32 120.02 102.16 2013 2014 Manufacture of locks and hinges 2572 121. Aug.2010 = 100 Iul.63 114.29 103.44 2013 2014 Manufacture of instruments and appliances for measuring.79 2013 2014 Manufacture of batteries and accumulators 2720 116.69 104.16 2013 2014 Manufacture of electric lighting equipment 2740 98.49 103.71 109.51 103. Aug.89 2013 2014 Manufacture of other tanks.71 2013 2014 Manufacture of electric domestic appliances 2751 109.09 107.09 102.84 111.97 118.15 115.56 109.70 115.97 121.56 117.67 2013 2014 Manufacture of non-electric domestic appliances 2752 99.20 104.33 105.71 118. Noi.68 103.30 117.41 2013 2014 Manufacture of electric motors.11 104.48 109.29 117.36 116.45 113.03 2013 2014 Manufacture of light metal packaging 2592 111. powder matallurgy 2550 111.50 103.72 103.21 104.11 112.30 110.71 2013 2014 Manufacture of tools 2573 112.63 103.49 102.27 118.43 117.13 112. Dec.16 111.00 102. 2 Years Activities (classes) 102.

2 Anii Ian. Jan.23 3312 Repararea maşinilor 2013 2014 118.53 102.52 120.32 110.14 110.72 3250 Fabricarea de dispozitive.63 115.76 125.73 104.54 115.64 101.59 2849 Fabricarea altor maşini-unelte neclasificate în altă parte 2013 2014 114.77 3020 Fabricarea materialului rulant 2013 2014 105.79 115.17 117.91 2932 Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule 2013 2014 111.77 115.33 105.77 106.09 109. Febr.58 139.17 109.22 97.40 97.33 108.90 109.continued Cod Activităţi (clase) CAEN Rev.66 116.2 .56 110.continuare INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDICES FOR TOTAL (DOMESTIC AND NON-DOMESTIC MARKET) by activities (classes) CANE Rev.28 120.21 115.14 119.83 111.89 118.22 2931 Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule 2013 2014 108.38 115.53 105.04 110.29 99.28 144.07 101.41 90 . Mar.86 114.13.14 3109 Fabricarea de mobilă neclasificată în altă parte 2013 2014 105.21 103.03 122.39 115.39 108.24 104.75 135.81 106.24 115.92 107.49 108.44 101.37 114.86 109.50 106.23 2830 Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere 2013 2014 115.07 112.86 97.21 118.34 115.74 113. cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de transmisie 2013 2014 110. Feb.68 111.52 98.98 2825 Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice.54 124.28 111.50 116.17 102.22 3103 Fabricarea de saltele şi somiere 2013 2014 109.95 100.37 124.01 102.33 105.22 97.50 102.00 98.79 115.43 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere neclasificate în altă parte 2013 2014 131.02 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării 2013 2014 108.29 99.38 115.41 102.44 98.26 115.77 106.40 113.74 2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier 2013 2014 112.87 103.60 128.74 115.30 115.29 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine 2013 2014 115.09 111.54 119.28 120.52 114.77 132.30 114.87 112.12 118.28 105.29 105. March April May June 2813 Fabricarea de pompe şi compresoare 2013 2014 119.83 131.28 102.55 113.68 113.45 118.52 105. INDICII PREŢURILOR PRODUCŢIEI INDUSTRIALE PE TOTAL (PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA EXTERNĂ) pe activităţi (clase) CAEN Rev.06 111.05 119. Apr.79 2892 Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii 2013 2014 125.58 111.18 109.53 110.39 102.14 116.70 2814 Fabricarea de articole de robinetărie 2013 2014 116.64 108. angrenajelor.25 2815 Fabricarea lagărelor.79 134. exclusiv a echipamentelor de uz casnic 2013 2014 97.92 114.13 112.11 92.38 105.84 111. Mai Iun.66 2829 Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală neclasificate în altă parte 2013 2014 101.82 2841 Fabricarea utilajelor şi maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului 2013 2014 102. aparate şi instrumente medicale şi stomatologice 2013 2014 102.08 102.74 110.28 120.19 106.00 98.36 105.72 111.2 .59 122.22 97.04 134.57 124.

00 99.24 102.21 106. Oct.26 2013 2014 Manufacture of mattresses 3103 106.05 118.29 2013 2014 Manufacture of motor vehicles 2910 101. 2 Years Activities (classes) 122.91 115.87 92.23 110.59 111.32 110.33 2013 2014 Manufacture of medical and dental instruments and supplies 3250 135.47 104.03 137.90 138.10 106.32 118.23 91 .75 114.29 99.21 106.08 110.17 2013 2014 Manufacture of kitchen furniture 3102 106.14 106.24 91.81 110. Aug.98 103.45 2013 2014 Manufacture of other taps and valves 2814 110.76 115.97 107.72 135.19 111.60 117.85 139.19 117.11 92.48 111.09 110. gearing and driving elements 2815 98. July.04 116.58 2013 2014 Manufacture of other furniture 3109 102.45 107.18 2013 2014 Manufacture of bearings.16 118.91 123.88 112.89 116.17 112.03 116.83 137.85 2013 2014 Manufacture of metal forming machinery 2841 116.30 2013 2014 Manufacture of electrical and electronic equipment for motor vehicles 2931 111.80 99.82 108.21 137.82 103.18 110.92 116.80 136.05 99.57 123.99 2013 2014 Manufacture of office and shop furniture 3101 109.2010 = 100 Iul.23 119.39 106.20 2013 2014 Manufacture of other machine tools 2849 133.97 109.27 2013 2014 Manufacture of other parts and accessories for motor vehicles 2932 106.36 119.10 118.61 114.54 116.75 119.41 111.33 102.94 2013 2014 Manufacture of agricultural and forestry machinery 2830 99.41 2013 2014 Manufacture of railway locomotives and rolling stock 3020 115.43 122.27 106.93 111.99 111.48 118. Dec.15 102.96 136.32 2013 2014 Repair of machinery 3312 99. Oct.25 109.18 118.11 111.24 92. gears.22 103.41 117.58 2013 2014 Manufacture of other general-purpose machinery not elsewhere classified 2829 115.65 111.33 102.38 111. Noi.49 111.22 2013 2014 Other manufacturing not elsewhere classifed 3299 119. Dec.27 111.96 135.19 102. Aug.75 98.57 123.58 99.26 99.64 2013 2014 Manufacture of machinery for mining. Noi.99 2013 2014 Manufacture of non-domestic cooling and ventilation equipment 2825 91.76 103.93 113.64 139.91 122. Sept. Sept.31 106.24 92.73 107.76 111.09 119. Code CANE Rev.15 114.62 2013 2014 Manufacture of other pumps and compressors 2813 112.71 115.47 112. quarrying and construction 2892 114.23 99.05 111.26 99.

09 2014 157.71 103.86 115.64 106.47 131.20 104.22 Producţia de energie electrică 2013 130.09 143.43 . Apr.49 114.75 Distribuţia combustibililor gazoşi.continued Ian.52 Repararea şi întreţinerea altor echipamente 2013 102.86 115.70 145. Mai Iun.33 129. INDICII PREŢURILOR PRODUCŢIEI INDUSTRIALE PE TOTAL (PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA EXTERNĂ) pe activităţi (clase) CAEN Rev.2 .52 145.84 107.86 2014 118.04 116.06 2014 119.86 115.77 115.75 114.22 114.54 116.67 2014 108.64 116.76 114.86 115.continuare INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDICES FOR TOTAL (DOMESTIC AND NON-DOMESTIC MARKET) by activities (classes) CANE Rev.86 115.69 131.58 107.20 104.71 146.20 104.79 114.50 131. tratarea şi distribuţia apei 92 2013 143.97 2014 121.20 115.20 104.81 2014 101.53 de transport neclasificate în altă parte 2014 107. Febr.2 .74 146.84 131.59 103. Feb. Jan. March April May June 2013 107.20 prin conducte 2014 107.59 103.20 104.14 107. 2 3314 3317 3511 3513 3514 3522 3530 3600 Anii Repararea echipamentelor electrice Distribuţia energiei electrice Comercializarea energiei electrice Captarea. 2013 104.16 Furnizarea de abur şi aer condiţionat 2013 109.62 2013 115.26 107.37 107. Mar.75 Cod Activităţi (clase) CAEN Rev.67 2013 116.13.73 104.

16 132.22 116. Aug.87 154.16 116.44 107.16 107.20 108. Noi. Noi.50 115.16 107.16 107. Oct.10 106. Sept.89 106.86 127.75 115.03 106.16 107. Oct.51 106.75 115.05 2013 2014 107.16 107.66 109.72 106.2010 = 100 Iul.70 127.79 116. Aug.28 156.90 134.71 Code CANE Rev.83 105.57 131.56 106. Sept.89 106.48 117.89 106.47 127.44 156.99 155.86 115.58 2014 115.66 108.29 2013 2014 93 .75 115. July.99 2014 150. Dec.00 108. 108.75 115. 2 Years Activities (classes) 2013 Repair of electrical equipment 3314 2013 Repair and maintenance of other transport 3317 2014 equipment 2013 Production of electricity 3511 Distribution of electricity 3513 Trade of electricity 3514 2013 Distribution of gaseous fuels 3522 2014 through mains 2013 Steam and air conditioning supply 3530 Water collection.72 115.03 155.85 106. treatment and supply 3600 2014 108.75 2013 2014 107. Dec.

fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie. fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite 123 43 80 307 184 123 Manufacture of wood and of products of wood and cork. 2 Activităţi (diviziuni) TOTAL INDUSTRIE – TOTAL din care: of which: Total Activities (divisions) 13. prepararea şi vopsirea blănurilor Prelucrarea lemnului. fabricarea produselor din lemn şi plută. 11 INDUSTRY – TOTAL TOTAL Code CANE Rev. 2 piaţa internă domestic market piaţa externă non-domestic market 10000 6663 3337 29 0 Mining of coal and lignite 5 29 191 0 Extraction of crude petroleum and natural gas 6 191 Extracţia minereurilor metalifere 10 0 Mining of metal ores 7 10 8 Alte activităţi extractive 61 57 4 Other mining and quarrying 8 9 Activităţi de servicii anexe extracţiei 61 0 Mining support service activities 9 61 Manufacture of food products 10 5 6 7 Extracţia cărbunelui superior şi inferior Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale 10 Industria alimentară 1058 1002 56 11 Fabricarea băuturilor 327 320 7 Manufacture of beverages 11 12 Fabricarea produselor din tutun 64 9 Manufacture of tobacco products 12 73 13 Fabricarea produselor textile 120 47 73 Manufacture of textiles 13 14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 107 163 Manufacture of wearing apparel 14 270 Manufacture of leather and related products 15 16 15 16 17 18 19 20 14 Tăbăcirea şi finisarea pieilor. cu excepţia mobilei. except furniture. harnaşamentelor şi încălţămintei.14 COEFICIENŢI DE PONDERARE UTILIZAŢI ÎN CALCULUL IPPI WEIGHTING COEFFICIENT USED IN THE PPI CALCULATION Coeficienţi de ponderare Weighting coefficient 13 11 Cod CAEN Rev. manufacture of articles of straw and plaiting materials Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie 79 16 Manufacture of paper and paper products 17 95 Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor 88 6 Printing and reproduction of recorded media 18 94 Manufacture of coke and refined petroleum products 19 Manufacture of chemicals and chemical products 20 Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului 513 273 240 Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice 332 219 113 94 .

a remorcilor şi semiremorcilor 266 117 1110 283 827 Manufacture of motor vehicles.14 COEFICIENŢI DE PONDERARE UTILIZAŢI ÎN CALCULUL IPPI .c. treatment and supply 36 30 33 35 36 Repararea. steam and air conditioning supply 35 Water collection. întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică. except machinery and equipment 26 26 27 28 29 433 324 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice 408 82 326 Manufacture of computer. 11 Code CANE Rev. utilaje şi echipamente neclasificate în altă parte Fabricarea autovehiculelor de transport rutier. apă caldă şi aer condiţionat Captarea. gas. electronic and optical products Fabricarea echipamentelor electrice 144 198 Manufacture of electrical equipment 27 342 28 149 Manufacture of machinery and equipment not elsewhere classified 29 Fabricarea de maşini. 2 Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations 21 Manufacture of rubber and plastic products 22 Manufacture of other non-metallic mineral products 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 350 311 39 24 Industria metalurgică 572 274 298 Manufacture of basic metals 24 25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal. Other manufacturing 32 36 22 14 Repair and installation of machinery and equipment 33 Electricity.continued Coeficienţi de ponderare Weighting coefficient 13 11 Cod CAEN Rev.continuare WEIGHTING COEFFICIENT USED IN THE PPI CALCULATION . utilaje şi instalaţii 25 109 Manufacture of fabricated metal products. trailers and semi-trailers Fabricarea altor mijloace de transport 50 149 Manufacture of other transport equipment 30 199 31 Fabricarea de mobilă 205 103 102 Manufacture of furniture 31 32 Alte activităţi industriale n. exclusiv maşini.a. gaze. 2 21 22 23 din care: of which: Activităţi (diviziuni) Total Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice piaţa internă domestic market Activities (divisions) piaţa externă non-domestic market 99 73 26 425 233 192 13. tratarea şi distribuţia apei 93 88 5 1718 1705 13 80 80 0 95 .

2 111.9 2013 110.7 Datele pentru luna ianuarie 2014 sunt provizorii.7 2014 112.6 2013 111.6 111.9 111.7 112.6 111.2 112.6 111.9 114.1 2014 114.7 111.6 113.7 111. pe categorii de obiecte: Clădiri rezidenţiale Clădiri nerezidenţiale Construcţii inginereşti din total.9 111.9 112.7 112.0 2013 110.5 113.7 110.1 110.6 2014 115.6 110.7 113.5 2014 113.2 111. pe elemente de structură: Lucrări de construcţii noi Lucrări de reparaţii capitale Lucrări de întreţinere şi 2013 113.3 113. 96 .6 111.1 113.0 111.9 113.6 111.3 2013 111.8 112.6 113.0 2014 114.8 111.15 INDICII DE COST ÎN CONSTRUCŢII PE CATEGORII DE OBIECTE ŞI PE ELEMENTE DE STRUCTURĂ CONSTRUCTION COST INDICES BY CATEGORIES OF OBJECTS AND ELEMENTS OF STRUCTURE Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie January February March April May June 2013 111.3 2013 111.2 2014 115.3 reparaţii curente 2014 115.7 113.6 114.2 111.7 114.7 112.5 110. The data for January 2014 are provisional.TOTAL din care: Costul materialelor din total.8 112.0 113.5 2013 115.4 113.8 110.4 Anii CONSTRUCŢII .0 2014 112.6 111.

0 110.1 112.0 113.7 113.0 2013 New construction works 2014 112.TOTAL 2014 of which: 113.3 110.2 112.4 2013 Maintenance and current 2014 repair works .6 111.7 112.1 112.4 Years 2013 CONSTRUCTION .9 111.0 112.1 112.7 112.9 111.1 112.3 111.5 113.3 112.7 112.4 2013 Material costs 2014 of total.5 15.3 113.7 2013 Non-residential buildings 2014 112.4 111.1 112.3 2013 Capital repair works 2014 113. by category of objects: 111.6 111.6 112.7 111.4 112.3 112.5 111. by elements of structure: 112.7 111.2 111. 97 112.2 2013 Residential buildings 2014 113.7 111.5 2013 Civil engineering 2014 of total.1 111.9 111.2 113.0 111.2 111.5 111.5 112.2 111.2010 = 100 Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie July August September October November December 112.

46 2012 78. IV Q.19 2012 75.40 77. *) Data are provisional.17 2013 81. II Q. IV 72.51 77.62 din care: Apartamente Bucureşti Restul ţării Case Urban Rural *) Datele sunt provizorii.89 64.24 73. III Trim.87 2012 75. I Trim.66 Rural .93 77.04 2013 78.81 78.53 80.28 2013 75.43 81.33 65.57 77.43 72.39 78.47 2013 74.49 83.94 78.65 76.79 78.87 Rest of the country 83.34 98 70.60 2013 69.73 Bucharest 71.68 72.41 2012 79.53 71.27 70.91 80.97 2013 77.08 2012 78.25 Urban 81.16. II Trim. Total of which: 2012 71. I Q.44 74.40 2012 78.92 75.68 65.73 2013 83.19 82.27 74. III Q. INDICII PREŢURILOR PROPRIETĂŢILOR REZIDENŢIALE *) RESIDENTIAL PROPERTY PRICE INDICES *) 2009 = 100 Anii Years Total Trim.34 Apartments 68.66 78.33 Houses 84.56 78.91 71.

97 102.04 104.82 95.88 112.89 108.31 105. Data for 2012 have been recalculated as a result of changing the base year and weighting system.16 93.62 Cargo handling 5224 531 Activităţi poştale desfăşurate sub obligativitatea serviciului universal 2012 2013 100. IV Code CANE Rev.20 103.77 107.38 95.01 101.56 108.26 106. activităţi de testări şi analiză tehnică 2012 2013 105.84 103.69 Architectural and engineering activities.45 91.31 Accounting.71 89. II Trim. bookkeeping and auditing activities.36 Advertising and market research 73 78 Activităţi de servicii privind forţa de muncă 2012 2013 105.57 94.14 101.39 Warehousing and storage 521 5224 Manipulări 2012 2013 104.85 101.14 107.31 107.53 109.53 105.79 88.00 100.39 108.29 Computer programming.26 108. administrarea paginilor web şi activităţi conexe 2012 2013 97.27 109.48 109.42 105.00 Postal activities under universal service obligation 531 532 Alte activităţi poştale şi de curier 2012 2013 100. III 2013 sunt provizorii. PRODUCTION PRICE INDICES FOR SERVICES 2010 = 100 Cod CAEN Rev.04 105.85 109.68 Removal services 4942 502 Transporturi maritime şi costiere de marfă 2012 2013 90.45 91.56 108. I Trim.25 103. technical testing and analysis 71 73 Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei 2012 2013 102.25 108.00 96.14 Cleaning activities 812 Datele pentru anul 2012 au fost recalculate ca urmare a schimbării anului de bază şi sistemului de ponderare.76 106.79 Legal activities 691 692 Activităţi de contabilitate şi audit financiare.02 108.06 101.78 107. III Trim.48 105.06 105.32 108.13 94.72 Security and investigation activities 80 812 Activităţi de curăţenie 2012 2013 101.12 108.15 103.99 106.16 105.97 108.94 96.39 106. I Q. hosting and related activities.39 100.61 95. tax consultancy 692 702 Activităţi de consultanţă în management 2012 2013 108.01 95.08 101. prelucrarea datelor.73 95.35 106.12 95.42 98.01 Other postal and courier activities 532 61 Telecomunicaţii 2012 2013 102.43 106.46 106.12 101.81 107. web portals 631 639 Alte activităţi de servicii informaţionale 2012 2013 97.51 107. consultancy and related activities 62 631 Activităţi ale portalurilor web.06 105.00 96.43 94.10 108.04 101.81 88.11 108.19 106. The data for 2 nd quarter of 2013 are rectified and the data for 3 rd quarter of 2013 are provisional.86 101. 2 Anii Years Trim. II Q. II 2013 sunt rectificate.70 103.95 105.52 106.32 109.39 100.61 Other information service activities 639 691 Activităţi juridice 2012 2013 107.89 105.00 100.86 106.76 103. Datele pentru Trim.33 102. iar datele pentru Trim.11 113.41 108.43 98. IV Q.06 Management consultancy activities 702 71 Activităţi de arhitectură şi inginerie.90 105. III Q.80 110.11 97.19 109.39 109.26 103.33 101.22 109.45 91.43 103.43 Freight air transport 5121 521 Depozitări 2012 2013 106. 99 . 2 4942 Servicii de mutare 2012 2013 91.71 108.01 102.24 103.66 107.29 Sea and coastal freight water transport 502 5121 Transporturi aeriene de marfă 2012 2013 108.42 98.13 103.96 108.18 107.63 112.13 107.02 108.INDICII PREŢURILOR PRODUCŢIEI PENTRU SERVICII 17.92 107.54 Telecommunications 61 62 Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei 2012 2013 109.99 Employment activities 78 80 Activităţi de investigaţii şi protecţie 2012 2013 103. consultanţă în domeniul fiscal 2012 2013 101.83 107.75 88.78 Data processing.34 108.26 113.94 95.