You are on page 1of 4

Pozorovatelny

Dobře vybudovaný systém pozorovatelen je pro potřeby dělostřelectva a pěchoty v moderní válce naprosto nezbytný. Pozorovatelny jsou očima velitelů dělostřeleckých a pěchotních jednotek. Nepřítel je obvykle ochoten vynaložit nemalé úsilí k tomu, aby je zničil, event. ovládnul. Každá budova nebo terénní útvar, který je z pohledu nepřítele vhodný k umístění pozorovatelny je obvykle vystaven dělostřelecké palbě. Pro potřeby dobrého pozorování je nutné, aby měl pozorovatel při své práci dostatečné pohodlí. Z toho důvodu musí být jeho stanoviště vybaveno opěrkou loktů, dalekohledů apod. Uvnitř pozorovatelny nesmí být příliš velká tma, aby si pozorovatel nadměrně nenamáhal zrak při častém pohledu do světla (venku) a do tmy (uvnitř). Zadní část pozorovatelny nesmí být otevřená. Pozorovací štěrbina osvětlená světlem přicházejícím zezadu by byla nepřátelským pozorovatelům jasně zřetelná. Spodní hrana pozorovací štěrbiny se má nacházet ve výšce 5 stop a 6 palců nad úrovní podlahy pozorovatelny, aby bylo umožněna pohodlná práce pozorovatelům s vyšší postavou. Pozorovatelé menšího vzrůstu stojí na jednoduché podlážce. Pozorovací štěrbina musí mít nepravidelný tvar a je nutné, aby byla minimálně 6 palců vysoká. Pokud je tento rozměr menší, má pozorovatel značně omezený výhled, musí se obličej přiblížit co možná nejblíže ke štěrbině, což při dlouhodobém pozorování způsobuje jeho únavu. Nad horním okrajem štěrbiny musí být minimálně 6 palců volného prostoru. Délka pozorovací štěrbiny má být minimálně 3 palce. Pokud je zapotřebí pozorovat širší prostor, štěrbina se zhotoví delší. Dále je třeba umístit pozorovací štěrbinu ve vhodné výšce nad úrovní okolního terénu. Je třeba počítat s růstem okolní vegetace (tráva, zemědělské plodiny atd.). Pozdější čištění je mnohdy, díky činnosti nepřítele, nemožné a také nežádoucí, jelikož vyčištěné pozorovací sektory mohou nepříteli prozradit polohu pozorovatelny. Půdorysné rozměry pozorovatelny by měly být, z důvodu účinného maskování, co možná nejmenší. Minimální podlahová plocha pozorovatelny je 36 čtverečních stop. Na takovémto prostoru lze bez omezení provádět všechny činnosti spojené s pozorováním. U dělostřeleckých pozorovatelen je třeba počítat s umístěním pozorovatele a dvou telefonistů. Aby se zbytečně nezvětšovaly půdorysné rozměry stanoviště, umísťují se pozorovatelé do spodního patra (obr. 2).

Obr. 1: Pozorovatelna

Obr. 1: Pozorovatelna

Obr. 2: D ě lost ř elecká pozorovatelna

Obr. 2: Dělostřelecká pozorovatelna

Pozn.: Vzhledem k nepřesnostem vznikajícím zaokrouhlováním při převádění jednotek angloamerické měrové soustavy do jednotek metrických bude v textu používáno původní označení jednotek délky. K převodu délkových jednotek lze použít např. tabulky uvedené na Wikipedii.

Odkaz na Wikipedii:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Angloamerick%C3%A1_m%C4%9Brn%C3%A1_soustava

Prameny a použitá literatura:

1) Manual of fieldworks (All arms), His majesty´s stationery office, London, 1921 Autor: Ing. Vladimír Polášek E-mail: vladimir.polasek@atlas.cz Web: www.polni-opevneni.websnadno.cz