KERTAS KERJA PROGRAM BULAN BAHASA INGGERIS SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN SRI MUDA, JALAN NYAMAN, 25/20, TAMAN SRI

MUDA, 40400 SHAH ALAM. PROGRAM SASARAN MATLAMAT : : : PROGRAM BULAN BAHASA INGGERIS MURID-MURID SK TAMAN SRI MUDA, SHAH ALAM PROGRAM INI DIADAKAN UNTUK MENINGKATKAN PENGUASAAN BAHASA INGGERIS DI KALANGAN MURID DAN MELATIH MURID MEMPUNYAI KEYAKINAN DIRI DALAM PENGLIBATAN SESUATU AKTIVITI. Pada akhir pr !ra" i#i, "$rid dapa% :&. M'($)$dka# "i#a% da*a" "a%ap'*a)ara# Baha+a I#!!'ri+ di ka*a#!a# "$rid. ,. M'#i#!ka%ka# p'#!$a+aa# Baha+a I#!!'ri+ di ka*a#!a# "$rid. -. M'*a%ih "$rid "'"p$#.ai k'"ahira# "'"/a0a %'k+ d'#!a# *a#0ar. 1. M'*a%ih "$rid "'#.a"paika# 0'ri%a d'#!a# p'#$h k'.aki#a# diri. 2. M'*a%ih "$rid "'"p$#.ai k'.aki#a# diri da# /'r+ikap k "i%%'d apa/i*a di/'rika# +'+$a%$ %$!a+a#. TARIKH PELAKSANAAN : AKTIVITI : &. ,. -. 1. 2. 9. 3& MA4 HINGGA -& MA4 ,3&TAHAP 1 PERTANDINGAN 5SPELL IT RIGHT6 PERTANDINGAN 5BEAUTI7UL 8RITING6 PERTANDINGAN 5READ ME 8ELL6 PERTANDINGAN 58ORD SEAR4H6 PERTANDINGAN 54REATING A POSTER6 PERTANDINGAN 5A4TION SONG6

OBJEKTIF

:

AMIN < GURU BESAR..AAYAH OSMAN PN ADIBATUL ANNIAH BT A. -. PN YASMIN BT ALIAR PN RAIHAN BT ISMAIL PN THARANI A>P PERIALATHAN 4IK MAHMURO. . 1.HAMID PN SATHIYA BHARATHI A>P MURTI NAIB PENGERUSI : PENYELARAS A:K : JAWATANKUASA KERJA TAHAP & &.. . 2. 2. PN NORMASHILA HAYATI ISMAIL PN ADIBATUL ANNIAH BT A. 9.AINAB BT AHMAD SISMAN < PK PETANG SK TAMAN SRI MUDA = PN ANNAM A>P MUTHUSAMY < KETUA PANITIA BAHASA INGGERIS= : PUAN NORMASHILA HAYATI BT ISMAIL PUAN YASMIN BT ALIAR PUAN 8OO LAI 4HUN PUAN THARANI A>P PERIALATHAN PUAN RAIHAN BT ISMAIL 4IK MAHMURO..TAHAP 2 &. PERTANDINGAN 5SPELL IT RIGHT6 PERTANDINGAN 5STORY TELLING6 PERTANDINGAN 5DI4TATION6 PERTANDINGAN 5ESSAY 8RITING6 PERTANDINGAN 5PUBLI4 SPEAKING6 JAWATANKUASA INDUK PELAKSANA PENASIHAT PENGERUSI : : PUAN H:H. . 7U. 1. 1.IAH BT M.AAYAH BT OSMAN PN 8OO LAI 4HUN PN SATHIYA BHARATHI A>P MURTI &. HAMID PN RA:A ROKIAH BT RA:A ISMAIL PN ANNAM A>P MUTHUSAMY HADIAH PUAN ANNAM A>P MUTHUSAMY . -. SK TAMAN SRI MUDA = PUAN RA:A ROKIAH BINTI RA:A ISMAIL < PK KURIKULUM SK TAMAN SRI MUDA = 4IK . TAHAP . -.

&.. 2 A 9 3?..-3 AM @ &.&:UMAAT &&.3-.33 AM PN ADIBATUL ANNIAH .-3 AM @ B.&KHAMIS &&.&:UMAAT ?.-3 PM PN NORMASHILA .JADUAL PELAKSANAAN TARIKH 3&.&:UMAAT &&.33 PM PN NORMASHILA &B.3-.-3 AM @ &.. 2.12 AM TINDAKAN SEMUA GURU BI DAN GURU PRAKTIKAL TAHUN &.-3 AM @ ?.33 PM PN RA:A ROKIAH &&.-3 AM PN YASMIN ALIAR &2.33 AM @ &. A 9 .3-..3-.-3 PM PERTANDINGAN 5BEAUTI7UL 8RITING6 @ TAHUN & Hadiah %'"pa% p'r%a"a da# k'd$a $#%$k +'%iap k'*a+ PERTANDINGAN 5SPELL IT RIGHT6 @ TAHUN 1 Hadiah %'"pa% p'r%a"a da# k'd$a $#%$k +'%iap k'*a+ PERTANDINGAN 5SPELL IT RIGHT6 @ TAHUN & Hadiah %'"pa% p'r%a"a da# k'd$a $#%$k +'%iap k'*a+ PERTANDINGAN 5DI4TATION6 @ TAHUN 2 Hadiah %'"pa% p'r%a"a da# k'd$a $#%$k +'%iap k'*a+ PERTANDINGAN 5STORY TELLING6 @ TAHUN 1 Hadiah k'+'*$r$ha# %'"pa% p'r%a"a. k'd$a da# k'%i!a PN YASMIN ALIAR 3B.&HINGGA .&ISNIN &&. 1. k'd$a da# k'%i!a PERTANDINGAN ESSAY 8RITING @ TAHUN 9 Hadiah %'"pa% p'r%a"a da# k'd$a $#%$k +'%iap k'*a+ PERTANDINGAN 5STORY TELLING6 @ TAHUN 2 Hadiah k'+'*$r$ha# %'"pa% p'r%a"a.33 AM @ &.3-. k'd$a da# k'%i!a PERTANDINGAN 5STORY TELLING6 @ TAHUN 9 Hadiah k'+'*$r$ha# %'"pa% p'r%a"a.33 PM PN ANNAM &C.. k'd$a da# k'%i!a PERTANDINGAN PUBLI4 SPEAKING TERBUKA Hadiah k'+'*$r$ha# %'"pa% p'r%a"a..&2 AM MA:LIS PENYAMPAIAN HADIAH SEMUA GURU BI TAHUN &..3-.&KHAMIS ?..&RABU ?. 1.3.3-.33 AM PN ANNAM PN NORMASHILA .-3 AM @ B...3-.&SELASA &&.3-.3-.3-.-3 AM @ &.&- SESI PAGI AKTIVITI AKTIVITI BAHASA MASA ?.&ISNIN &&.-3 AM @ &.-3 AM @ B.

3-.&.ATI 4IK NUR SEANNA 32. pi*ih 2 !"#$% &#'() * +. G$r$ "a%ap'*a)ara# Baha+a I#!!'ri+ +'%iap k'*a+ %ah$# & da# .&3B.3-.IMAH .&..&:UMAAT 32.33 PM @ 39..&HINGGA .33 PM @ 39. DAN - PENYERTAAN DAN PERTANDINGAN 1.3-.. /#$% 01"2!31$4( .33 PM PERTANDINGAN 58ORD SEAR4H66 @ TAHUN .33 PM @ 39. DAN PN RAIHAN ISMAIL 4IK NURUL I.22 PM @ &..IMAH ..&KHAMIS 32.-3 PM PN 8OO LAI 4HUN 4IK NUR SEANNA 4IK NUR KA.3-.JADUAL PELAKSANAAN TARIKH 3&.&KHAMIS MASA &.' +1$/1"3#( #5#"# 6S21)) (3 "(%738 -#$ 6R1#.-3 PM @ 39.-3 PM MA:LIS PENYAMPAIAN HADIAH SEMUA GURU BI DAN GURU PRAKTIKAL TAHUN .$3.. Hadiah %'"pa% p'r%a"a da# k'd$a $#%$k +'%iap k'*a+ PERTANDINGAN 54REATING A POSTER6 @ TAHUN Hadiah %'"pa% p'r%a"a da# k'd$a $#%$k +'%iap k'*a+ PERTANDINGAN 5A4TION SONG6 @ TAHUN Hadiah %'"pa% p'r%a"a +aha)a $#%$k +'%iap k'*a+ &-.33 PM PN THARANI 4IK MAHMU 4IK NUR KA..3-. Hadiah %'"pa% p'r%a"a da# k'd$a $#%$k +'%iap k'*a+ PERTANDINGAN 5READ ME 8ELL6 @ TAHUN ."(.&3 PM SESI PETANG AKTIVITI AKTIVITI BAHASA TINDAKAN SEMUA GURU BI A GURU PRAKTIKAL TAHUN .3-.3-.ATI &2.-3 PM @ 39.33 PM PN SATHIYA BHARATI 4IK NURUL I.+1 &1))8 . :UMAAT 32. ..&RABU 32.

!"#$% 21+1$#$% 4#7#=# /#$% #'#$ -(2()(7 410#%#( 21+1$#$% 31+2#3 21"3#+#. 5.33 1 D RM .. <P'r%a"a= .# +. S13(#2 '1)#4 0!)17 +1$%7#$3#" -.3(9.' 31+2#3 21"3#+# -#$ '1-. 6W!". P1"3#$-($%#$ 6P.23 RM &3. Hadiah aka# di/'rika# $#%$k %'"pa% p'r%a"a da# k'd$a dari +'%iap k'*a+.'# #-#)#7 . 6WORD SEAR:H8 DAN 6:REATING A POSTER > TAHUN 1.23 2 D RM .. 1."(. <P'r%a"a= .$ 1. BIL & . 5Di0%a%i #6 da# 5E++a. P1"3#$-($%#$ 6B1#.' +. 2 DAN . &. H#-(#7 -(41-(#'#$ . <K'd$a= :UMLAH 2 D RM . 6.23 RM &3."(.33 . 6BEAUTIFUL WRITING8.S1#"578 -#$ 6:"1#3($% A P!431"8 #-#)#7 . K12. 5SPELL IT RIGHT8 DAN 6READ ME WELL8 > TAHUN 1 DAN 2 TAHUN & <P'r%a"a= & <K'd$a= .$3. P'r%a#di#!a# 5Sp'** i% ri!h%6./ *'h "'#!ha#%ar %i!a k$"p$*a# "$rid /'r*i"a $#%$k p'r%a#di#!a# 5A0%i # S #!6 da# hadiah di+'diaka# $#%$k %'"pa% p'r%a"a +aha)a $#%$k +'%iap k'*a+.0)(5 S21#'($%8 31"0.$ 4.23 HARGA RM &.$3.2...'3#+#3. TAHUN & <P'r%a"a= & <K'd$a= .$3.$3.33 RM &. KOS / PERBELANJAAN HADIAH PEMENANG PERTANDINGAN * BUKU :ERITA DAN ALATULIS . 5 -#$ <.33 RM &..4#$ 7#'(+ #-#)#7 +. H#$/# . 3./#$% #'#$ -(2()(7 410#%#( 21+1$#$% 31+2#3 21"3#+#..23 2.33 1 D RM -. 2 -#$ .' 41+. 4. <K'd$a= :UMLAH :UMLAH 2 D RM .33 RM &3. S1+.33 RM &3.23 2 D RM .. BIL & .33 1 D RM -. 7.3#7.# -#"( 413(#2 '1)#4..# 21"3#$-($%#$ #'#$ -()#'4#$#'#$ !)17 AJK P#$(3(# B#7#4# I$%%1"(4. 8ri%i#!6 ada*ah $#%$k +'"$a "$rid %ah$# 1.# #'#$ -(01"('#$ '12#-# 21+1$#$% -#"( 413(#2 '1)#4. H#$/# .) W"(3($%8. 9.$ 4.# -#$ '13(%# 0#%( 413(#2 #)("#$.. 5 -#$ <.# -#$ '13(%#. B.3#7."(."(.33 RM 11. H#-(#7 31+2#3 21"3#+# -#$ '1-. 1.33 1 D RM . 2 da# 9.3.# !"#$% &#'(). '1-.23 HARGA RM &.. '1-.' +. P1"3#$-($%#$ 6S3!"/ T1))($%8 #-#)#7 . !"#$% +. S'%iap k'*a+ %ah$# ..3#7.

33 .33 RM &2..33 RM &.A"a#ah .33 & D RM -.D RM -.<K'd$a= :UMLAH 2 D RM 1.D RM 1.33 RM ?C.00.33 RM 31. 5 DAN < TAHUN 1 <P'r%a"a= 1 <K'd$a= 2 <P'r%a"a= 2 <K'd$a= 9 <P'r%a"a= 9 <K'd$a= :UMLAH :UMLAH .23 JUMLAH KESELURUHAN .33 .33 RM 3-.33 2 D RM -.33 RM 31.33 .23 & D RM .33 RM 3C.23 HARGA RM 31.33 HARGA RM &.B.33 2 D RM -.33 & D RM .33 RM &2.33 HARGA RM &2. 2.33 RM &2.23 6A:TION SONG8 * KUMPULAN BERLIMA . .33 RM .<P'r%a"a= .23 RM .33 RM 9-.33 & D RM 1...33 RM &2. 1.D RM 1. .33 RM 3C.D RM -..D RM -.23 RM 3C.33 & D RM ..33 RM 3.23 RM ..A"a* :UMLAH :UMLAH 2 D RM -...23 RM 3.D RM 1.33 2 D RM -.3.33 RM ?2.33 RM &2. BIL & . BIL & ..33 6SPELL IT RIGHT8.33 RM &.33 & D RM 1. > TAHUN . BIL & .AriF . 1 2 4.. 6DI:TATION8 DAN 6ESSAY WRITING8 > TAHUN 4.33 RM 3-.33 6STORY TELLING8 > TAHUN 4. BIL & .33 RM 3-.33 .33 RM 3-. 1 2 9 5.33 2 D RM -.00 HARGA RM 31.2 9 .33 & D RM -.33 2 D RM -.33 RM 3.Adi* .23 6PUBLI: SPEAKING8 ? TERBUKA TAHUN & <P'r%a"a= & <K'd$a= & <K'%i!a= :UMLAH :UMLAH & D RM 1.33 RM 3C.33 & D RM -.AEa" ..33 & D RM -. 5 DAN < TAHUN 1 <P'r%a"a= 2 <P'r%a"a= 9 <P'r%a"a= 1 <K'd$a= 2 <K'd$a= 9 <K'd$a= 1 <K'%i!a= 2 <K'%i!a= 9 <K'%i!a= :UMLAH :UMLAH & D RM 1.33 .23 RM 3.. -. TAHUN . 9 ? B C <.23 & D RM .

SHAH ALAM .. -. < 4IK MAHMURO.TEMPAT PERTANDINGAN &. < PN H:H. AMIN = GURU BESAR SK TAMAN SRI MUDA.AAYAH OSMAN = SETIAUSAHA PROGRAM BULAN BAHASA INGGERIS SK TAMAN SRI MUDA. SHAH ALAM DISAHKAN OLEH. 7U. DATARAN NILAM DALAM KELAS DE8AN SEKOLAH PANITIA BAHASA INGGERIS PUSAT SUMBER SEKOLAH ANJURAN DISEDIAKAN OLEH. GGGGGGGGGGGGG. . GGGGGGGGGGGGG < PN RA:A ROKIAH BINTI RA:A ISMAIL = GPK KURIKULUM SK TAMAN SRI MUDA. GGGGGGGGGGGGG. SHAH ALAM DISEMAK OLEH.IAH BINTI M.

.

JADUAL PELAKSANAAN BULAN BAHASA INGGERIS SESI PAGI .

3-.-3 AM @ &.-3 AM @ B.TARIKH 3&.-3 PM PN ADIBATUL ANNIAH &2.-3 AM @ B.-3 PM PERTANDINGAN 5BEAUTI7UL 8RITING6 @ TAHUN & Hadiah %'"pa% p'r%a"a da# k'd$a $#%$k +'%iap k'*a+ PERTANDINGAN 5SPELL IT RIGHT6 @ TAHUN 1 Hadiah %'"pa% p'r%a"a da# k'd$a $#%$k +'%iap k'*a+ PERTANDINGAN 5SPELL IT RIGHT6 @ TAHUN & Hadiah %'"pa% p'r%a"a da# k'd$a $#%$k +'%iap k'*a+ PERTANDINGAN 5DI4TATION6 @ TAHUN 2 Hadiah %'"pa% p'r%a"a da# k'd$a $#%$k +'%iap k'*a+ PERTANDINGAN 5STORY TELLING6 @ TAHUN 1 Hadiah k'+'*$r$ha# %'"pa% p'r%a"a. 1..33 PM PN RA:A ROKIAH &..&2 AM MA:LIS PENYAMPAIAN HADIAH SEMUA GURU BI TAHUN &.3-..3-.&:UMAAT &&.-3 PM PN NORMASHILA . 2.3-.-3 AM @ B.3-.. A 9 .3-.&:UMAAT ?.33 AM PN ANNAM PN NORMASHILA .&KHAMIS &&. k'd$a da# k'%i!a PERTANDINGAN 5STORY TELLING6 @ TAHUN 9 Hadiah k'+'*$r$ha# %'"pa% p'r%a"a.. 2 A 9 3?.3-.&SELASA &&..12 AM AKTIVITI AKTIVITI BAHASA TINDAKAN SEMUA GURU BI DAN GURU PRAKTIKAL TAHUN &.-3 AM @ B.-3 AM @ &.33 PM PN ANNAM &C.&...33 AM PN ADIBATUL ANNIAH .3-.. k'd$a da# k'%i!a PERTANDINGAN ESSAY 8RITING @ TAHUN 9 Hadiah %'"pa% p'r%a"a da# k'd$a $#%$k +'%iap k'*a+ PERTANDINGAN 5STORY TELLING6 @ TAHUN 2 Hadiah k'+'*$r$ha# %'"pa% p'r%a"a.&:UMAAT &&.&HINGGA .-3 AM @ ?.&KHAMIS &&. k'd$a da# k'%i!a PN YASMIN ALIAR 3B. 1.-3 AM @ &.3-.-3 AM @ &..33 AM PN YASMIN ALIAR &1.&RABU ?.&SELASA ?.33 AM @ &.&KHAMIS ?.3-.3-.3. k'd$a da# k'%i!a PERTANDINGAN PUBLI4 SPEAKING TERBUKA Hadiah k'+'*$r$ha# %'"pa% p'r%a"a.&- MASA ?.

&KHAMIS 32.&:UMAAT 32.. DAN PN RAIHAN ISMAIL 4IK NURUL I..ATI 4IK NUR SEANNA 3B.3-.3-.-3 PM MA:LIS PENYAMPAIAN HADIAH SEMUA GURU BI DAN GURU PRAKTIKAL TAHUN . DAN - JADUAL BERTUGAS .33 PM PERTANDINGAN 58ORD SEAR4H66 @ TAHUN .33 PM @ 39.33 PM @ 39.3-.33 PM PN THARANI 4IK MAHMU 4IK NUR KA..&MASA &.JADUAL PELAKSANAAN BULAN BAHASA INGGERIS TARIKH 3&. Hadiah %'"pa% p'r%a"a da# k'd$a $#%$k +'%iap k'*a+ PERTANDINGAN 54REATING A POSTER6 @ TAHUN Hadiah %'"pa% p'r%a"a da# k'd$a $#%$k +'%iap k'*a+ PERTANDINGAN 5READ ME 8ELL6 @ TAHUN .&SELASA 32.IMAH ..3-.22 PM @ &..IMAH ..&3 PM AKTIVITI AKTIVITI BAHASA SESI PETANG TINDAKAN SEMUA GURU BI A GURU PRAKTIKAL TAHUN .3-.&.&.-3 PM @ 39. Hadiah %'"pa% p'r%a"a da# k'd$a $#%$k +'%iap k'*a+ PERTANDINGAN 5A4TION SONG6 @ TAHUN Hadiah %'"pa% p'r%a"a +aha)a $#%$k +'%iap k'*a+ &2.&KHAMIS 32.33 PM @ 39.&HINGGA .ATI &C.. :UMAAT 32.33 PM PN SATHIYA BHARATI 4IK NURUL I.3-.-3 PM @ 39.3-.-3 PM PN 8OO LAI 4HUN 4IK NUR SEANNA 4IK NUR KA.

3&&.AAYAH OSMAN PN 8OO LAI 4HUN PN 8OO LAI 4HUN PN 8OO LAI 4HUN PN 8OO LAI 4HUN SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN SRI MUDA PROGRAM BULAN BAHASA INGGERIS BULAN MA: TAHUN 201.HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ..3-.3&.HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH .3-...3-...3&39.AAYAH OSMAN 4IK MAHMURO..3-..3&3B.AM TAHUN & ADIL TAHUN & ARI7 TAHUN & AMAL .3&SESI PAGI PN ANNAM A>P MUTHUSAMY PN ANNAM A>P MUTHUSAMY PN ANNAM A>P MUTHUSAMY PN ANNAM A>P MUTHUSAMY PN NORMASHILA HAYATI ISMAIL PN NORMASHILA HAYATI ISMAIL PN NORMASHILA HAYATI ISMAIL PN NORMASHILA HAYATI ISMAIL PN ADIBATUL ANNIAH A.3-.3.HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ..3&&C.3&&B.3-. SPELL IT RIGHT > TAHUN 1 TAHUN 1 ? TEMPAT PERTAMA TAHUN & AMANAH ..HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH TAHUN & A.3&&&. HAMID PN ADIBATUL ANNIAH A..3-.3-.&.3-. HAMID PN ADIBATUL ANNIAH A..3-..AAYAH OSMAN 4IK MAHMURO.3&31... TARIKH 3&.3&32.3&&-.3&.3-..3-.3&3?.3-...3-.3-..3&&2.HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH .AKTIVITI BULAN BAHASA INGGERIS MA: TAHUN 201.3-.3&.. HAMID PN ADIBATUL ANNIAH A. HAMID PN YASMIN BT ALIAR PN YASMIN BT ALIAR PN YASMIN BT ALIAR PN YASMIN BT ALIAR SESI PETANG PN SATHIYA BHARATI A>P MURTI PN SATHIYA BHARATI A>P MURTI PN SATHIYA BHARATI A>P MURTI PN THARANI A>P PERIALATHAN PN THARANI A>P PERIALATHAN PN THARANI A>P PERIALATHAN PN RAIHAN BT ISMAIL PN RAIHAN BT ISMAIL PN RAIHAN BT ISMAIL 4IK MAHMURO.3&&1.

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH .AM TAHUN & ADIL TAHUN & ARI7 TAHUN & AMAL .HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH .HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH .HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH BEAUTIFUL WRITING TAHUN 1 ? TEMPAT PERTAMA TAHUN & AMANAH .HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH TAHUN 1 ? TEMPAT KEDUA TAHUN & AMANAH .HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH .TAHUN 1 ? TEMPAT KEDUA TAHUN & AMANAH .HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH TAHUN & A.HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH .AM TAHUN & ADIL TAHUN & ARI7 TAHUN & AMAL .AM TAHUN & ADIL TAHUN & ARI7 TAHUN & AMAL SPELL IT RIGHT TAHUN 4 > TEMPAT PERTAMA TAHUN 1 AMANAH .HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH .HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH TAHUN & A.HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH .HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH .HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH .HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH .HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH TAHUN & A.HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH .

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH .. HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH -.HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH TAHUN 4 > TEMPAT KEDUA TAHUN 1 AMANAH .AM TAHUN 2 ADIL . HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH STORY TELLING > TAHUN 5 &. HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH .AM TAHUN 1 ADIL .HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH .. HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH DI:TATION > TAHUN 5 TAHUN 5 > TEMPAT PERTAMA TAHUN 2 AMANAH .HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH .HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH TAHUN 1 A.. HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH -.TAHUN 1 A.HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH . HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH .HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH STORY TELLING > TAHUN 4 &. HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH STORY TELLING > TAHUN < &.AM TAHUN 1 ADIL . HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH .HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH TAHUN 2 A. HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH -.

.HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH TAHUN 9 A.HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH TAHUN 9 A.AM TAHUN 9 ADIL .HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH TAHUN < > TEMPAT KEDUA TAHUN 9 AMANAH . HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH .HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH . HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH -.HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH TAHUN 2 A. HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH .AM TAHUN 9 ADIL .HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ESSAY WRITING > TAHUN < TAHUN < > TEMPAT PERTAMA TAHUN 9 AMANAH .HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH PUBLI: SPEAKING TERBUKA &.TAHUN 5 > TEMPAT KEDUA TAHUN 2 AMANAH .HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH .AM TAHUN 2 ADIL .HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH .

READ ME WELL > TAHUN 2 TAHUN 2 > TEMPAT PERTAMA TAHUN .HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH . AMANAH .HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH .SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN SRI MUDA PROGRAM BULAN BAHASA INGGERIS BULAN MA: TAHUN 201. ADIL TAHUN . ARI7 .HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH TAHUN 2 ? TEMPAT KEDUA TAHUN . A. AMANAH .AM TAHUN .HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH TAHUN .HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH .

AM TAHUN . TAHUN .AM TAHUN .AMANAH .HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH . ? TEMPAT KEDUA TAHUN . > TEMPAT PERTAMA TAHUN .HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH TAHUN 2 ? TEMPAT KEDUA TAHUN .AMAL . A. ARI7 .HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH TAHUN .AM TAHUN .A.HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH .HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH .TAHUN .HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH . A.HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH TAHUN . ADIL TAHUN .HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH .ADIL TAHUN . ARI7 .AMANAH . ARI7 .HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH .HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH . AMANAH . ADIL TAHUN . ADIL TAHUN .HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH .ARI7 TAHUN . AMANAH . A.HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH TAHUN .AM TAHUN .HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH WORD SEAR:H > TAHUN 2 TAHUN 2 > TEMPAT PERTAMA TAHUN .A.AM .HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH .HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH TAHUN .HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH :REATING A POSTER > TAHUN .HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH .HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH TAHUN .

AMANAH @ &= HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH .= HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ..ADIL TAHUN .1= HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH .-= HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH .-= HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH .ADIL @ &= HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH .HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH A:TION SONG > TAHUN .HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH .1= HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ..ARI7 @ &= HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH .A.2= HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH TAHUN .2= HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH TAHUN .2= HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH TAHUN .= HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH . TEMPAT PERTAMA TAHUN ..AMAL .1= HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH .TAHUN .1= HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH .-= HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH .= HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH .AM @ &= HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH .= HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH .HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH .-= HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH .ARI7 TAHUN ..

= HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH .2= HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ..AMAL @ &= HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH .1= HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH .2= HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH TAHUN .-= HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ..

Related Interests