GMGF 2023 PENTADBIRAN KEWANGAN

1.0

Pendahuluan Belanjawan adalah satu pernyataan hasil dan perbelanjaan bagi masa

hadapan ynag digunakan sebagai alat perancangan dan pengurusan sumbersumber ekonomi negara untuk memenuhi keperluan rakyat. Menurut kenyataan YAB Menteri Kewangan, belanjawan adalah satu perancangan ekonomi tahunan yang bertujuan melaksanakan dasar-dasar sosio ekonomi negara seperti seperti yang dinyatakan dalam rancangan-rancangan lima (5) tahun Malaysia. Secara umumnya, rasional keperluan belanjawan adalah ia merupakan pengagihan sumber hasil negara yang terhad bagi memenuhi keperluan dan kehendak rakyat yang tidak terhad. Belanjawan negara adalah tertakluk kepada asas perundangan Perkara 99 Perlembagaan Persekutuan seperti berikut: “Yang Dipertuan Agong hendaklah bagi tiap -tiap tahun kewangan, mengarah dibentangkan dalam Dewan Rakyat suatu anggaran pendapatan dan perbelanjaan bagi Persekutuan untuk tahun itu, penyata itu hendaklah dibentangkan sedemikian sebelum permulaan tahun itu”.

1

210756

GMGF 2023 PENTADBIRAN KEWANGAN

2.0

Fungsi dan Peranan Belanjawan Negara Belanjawan negara merupakan satu alat untuk pengurusan sosio ekonomi

negara. Ia mempunyai dua peranan utama iaitu: i. ii. Belanjawan sebagai alat dasar fiskal Belanjawan sebagai alat pengurusan.

i.

Belanjawan Sebagai Alat Dasar Fiskal Peranan ini adalah bertujuan untuk mencapai matlamat pembangunan dan penstabilan ekonomi negara melalui pengurusan perbelanjaan dan dasar percukaian yang cekap dan berkesan. Peranan belanjawan ini digunakan untuk memenuhi fungsi peruntukan, fungsi agihan dan fungsi penstabilan.

ii.

Belanjawan Sebagai Alat Pengurusan Belanjawan ini berperanan dalam mengurus sumber kewangan. Belajawan kebiasaannya mempunyai maklumat yang khusus untuk mencapai

objektifnya. Justeru, ia secara tidak langsung menjadi sebagai alat untuk mengurus sumber kewangan berdasarkan maklumat belanjawan yang telah dirancang rapi. Selain daripada itu, ia juga merupakan dokumen kawalan belanjawan dan kewangan. Sebagai contohnya, setiap aktiviti/ projek yang telah dirancang mempunyai peruntukan tersendiri. Maka belanjawan ini akan bertindak sebagai agen kawalan kepada belanjawan aktiviti/projek tersebut. Akhir sekali, ia juga berperanan sebagai alat mengukur prestasi. Ini dapat dilakukan melalui maklum balas yang diperolehi daripada penyediaan belanjawan itu sendiri.
2 210756

GMGF 2023 PENTADBIRAN KEWANGAN 3.0 Proses Penyediaan Belanjawan Perancangan Strategik Di Agensi oleh Pengurusan Atasan NOVEMBER Menentukan Batas Perbelanjaan Perbendaharaan menentukan batas perbelanjaan JANUARI Agensi Menyedia & MengemukakanCada ngan ABM Garis Panduan Penyediaan ABM dikeluarkan MAC Menerima Cadangan ABM (Program Sedia Ada dan Dasar Baru APRIL Pemeriksaan Awal 3 210756 .

GMGF 2023 PENTADBIRAN KEWANGAN MEI-JULAI Pemeriksaan Belanjawan & Rundingan Perjanjian Program OGOS Penyatuan Belanjawan dan Kelulusan oleh Menteri Kewangann & Jemaah Menteri NOVEMBER Penerimaan Perjanjian Program SEPTEMBER Belanjawan dibentangkan di Parlimen OKTOBER-DISEMBER Parlimen membahaskan dan meluluskan Belanjawan tahun baru Agensi Melaksanakan Belanjawan AKHIR DISEMBER Waran Am dikeluarkan 4 210756 .

5.apabila jumlah hasil kerajaan melebihi jumlah perbelanjaan bagi satu tahun fiskal tertentu. Keadaan seperti ini berlaku apabila kerajaan meningkatkan perbelanjaan atau mengurangkan cukai-cukai. bayaran khidmat hutang dalam dan luar negeri. Belanjawan kurangan . menaikkan cukai atau kedua-duanya sekali. pembiayaannya adalah melalui pinjaman. iii. pemberian kepada kerajaan negeri.GMGF 2023 PENTADBIRAN KEWANGAN 4.berlaku apabila jumlah perbelanjaan melebihi jumlah hasil bagi satu tahun fiskal tertentu. atau kedua-duanya sekali. bekalan dan perkhidmatan dan lain-lain perbelanjaan. Belanjawan terimbang .berlaku apabila jumlah perbelanjaan adalah sama dengan jumlah hasil bagi tahun fiskal tertentu. 5 210756 . Perbelanjaan mengurus meliputi perbelanjaan pembayaran gaji untuk kakitangan kerajaan. ii.0 Perbelanjaan Negara Perbelanjaan negara boleh dibahagikan kepada dua iaitu perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan.0 Jenis-jenis Belanjawan Belanjawan negara merupakan penyata hasil dan perbelanjaan kerajaan bagi satu tahun tertentu. Belanjawan negara boleh berlaku dalam 3 keadaan iaitu: i. Keadaan ini berlaku apabila kerajaan mengurangkan perbelanjaan. Apabila wujud belanjawan ini. Belanjawan lebihan . pencen dan ganjaran.

berilmu.GMGF 2023 PENTADBIRAN KEWANGAN Perbelanjaan pembangunan pula terdiri daripada barang barang modal untuk sektor sektor ekonomi seperti perkhidmatan ekonomi. 6 210756 . Menyedari hakikat pembangunan yang semakin pesat serta bersulamkan arena globalisasi. 6. berakhlak mulia. Rakyat didahulukan. Kementerian Pendidikan Malaysia bermatlamat untuk melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu. Impak dan kesan kepada perbelanjaan ini dapat dilihat dalam jangka panjang. perkhidmatan sosial dan keselamatan. Selain daripada. kementerian ini juga bermatlamat untuk melahirkan insan yang beriman. sejajar dengan slogan 1Malaysia. berketerampilan dan sejahtera. kementerian ini berusaha untuk menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara pada masa akan datang. Perbelanjaan ini adalah sangat penting dalam membantu pembangunan ekonomi negara.0 Latar Belakang Kerajaan Pendidikan Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia ialah sebuah Kementerian di Malaysia yang bertanggungjawab untuk membangunkan sistem pendidikan negara dan memastikan kualiti pendidikan negara selari dengan keperluan semasa. Pencapaian diutamakan. kementerian ini memberikan peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara. Selain itu.

Maka. 2011 dan 2012. Sektor pendidikan ini memainkan peranan yang penting dalam memastikan pembangunan negara berkembang dengan pesat dan berdaya saing diperingkat antarabangsa.0 Topik Kajian Sektor pendidikan merupakan salah satu sektor yang penting dalam pembangunan ekonomi negara. sistem dan kualiti pendidikan negara dapat dipertingkatkan agar mamapu melahirkan modal insan yang cemerlang untuk menerajui pembangunan negara kelak. Apakah trend belanjawan dalam sektor pendidikan yang dapat dilihat dalam tempoh 3 tahun kebelakangan ini? 7 210756 . Pendidikan yang teguh dan maju mampu melahirkan modal insan yang cemerlang pada masa akan datang.GMGF 2023 PENTADBIRAN KEWANGAN 7. Bajet perbelanjaan mengurus dan pembangunan dalam sektor pendidikan harus dipandang serius oleh kerajaan. kerajaan harus bersedia untuk menyediakan peruntukan yang sewajarnya dalam sektor ini. Justeru. Ini termasuklah bajet infrastruktur dan bajetbajet lain yang difikir perlu. Melalui cara ini. Ini bermaksud bajet yang dilaksanakan pada setiap tahun harus dikaji dan dianalisis agar ketulusan bajet dapat dilaksanakan pada masa akan datang. artikel ini akan melihat perbandingan belanjawan negara dalam tempoh 2010. Ini kerana peruntukan yang mencukupi dan wajar akan mempengaruhi mutu dan kualiti modal insan yang bakal dilahirkan kelak.

0 Belanjawan Negara 2010.5 billion yang mana RM138.GMGF 2023 PENTADBIRAN KEWANGAN 8.2%) untuk perbelanjaan mengurus manakala RM53.28 billion (72.8%. Belanjawan 2010 adalah berjumlah RM191. Perbelanjaan Mengurus diperuntukkan sebanyak RM138.499 juta.8%) untuk tujuan perbelanjaan pembangunan.590 juta atau 15.8% dan perbelanjaan Tanggungan sebanyak RM29.22 billion (27.279 juta yang terdiri dari perbelanjaan Bekalan sebanyak RM108.220 juta atau 27.4% dan Perbelanjaan Pembangunan disediakan peruntukan sebanyak RM53.689 juta atau 56. Anggaran Perbelanjaan Persekutuan yang diperakukan bagi tahun 2010 berjumlah RM191. CARTA 1 AGIHAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN TAHUN 2010 Perbelanjaan Pembangunan 28% Perbelanjaan bekalan 57% Perbelanjaan Tanggungan 15% 8 210756 .

Perkhidmatan dan Bekalan sebanyak RM20.4%). 8.000 juta (3.2%).700 diperuntukan manakala perbelanjaan pembangunan sejumlah 4.2 Perbelanjaan Pembangunan 2010 Perbelanjaan Pembangunan berjumlah RM53.163 juta (30.5%).997. Pinjaman sebanyak RM4. 683.521.5%) dan Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain sebanyak RM800 juta (0. Emolumen sebanyak RM42. Perkhidmatan dan Bekalan.1 Perbelanjaan Mengurus 2010 Anggaran Perbelanjaan Mengurus berjumlah RM138.3 Perbelanjaan Sektor Kementerian Pendidikan Malaysia Tahun 2010 Perbelanjaan sektor Kementerian Pendidikan Malaysia dibahagikan kepada dua iaitu perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan. Aset dan Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap.0%) dan Simpanan Luar Jangka sebanyak RM 2.6%).846 juta (15. Berikut merupakan perincian perbelanjaan mengikut Objek Am: 9 210756 .946 juta (53.427.GMGF 2023 PENTADBIRAN KEWANGAN 8.963 juta (88.257 juta (8.279 juta diagihkan mengikut Objek-objek Am. Bagi perbelanjaan mengurus sejumlah RM 25. 8.8%). Peruntukan ini termasuklah peruntukan Emolumen.00 diperuntukan.220 juta iaitu Cara Langsung sebanyak RM46. Aset sebanyak RM525 juta (0.1%). Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap sebanyak RM73.

Perbelanjaan Pembangunan Bagi Tahun 2010 Jenis Perbelanjaan Aset Jumlah perbelanjaan Peruntukan (RM) 4.800 25.000.874.683.700 2.429.429. 10 210756 .997.700 dan RM 4.900 3.997.700 Jenis Perbelanjaan Emolumen Perkhidmatan dan Bekalan Aset Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap Jumlah Perbelanjaan ii. 9. Perbelanjaan Mengurus Bagi Tahun 2010 Peruntukan (RM) 20.997.148.217.521.102.683.805.300 23.000 Secara keseluruhannya.683.GMGF 2023 PENTADBIRAN KEWANGAN i.323. jumlah keseluruhan bajet bagi tahun 2011 adalah RM 213.047. 987. dapat dirumuskan bahawa perbelanjaan mengurus adalah lebih tinggi berbanding perbelanjaan pembangunan iaitu masing-masing RM 25.000 manakala perbelanjaan pembangunan sebanyak RM 51.0 Belanjawan Negara 2011 Bagi tahun 2011 perbelanjaan mengurus adalah diperuntukan sebanyak RM 162.120.229.181.000 4. Oleh itu.894.404.000.000.521.

6% dan Perbelanjaan Pembangunan diperuntukan sebanyak RM51.5% dan perbelanjaan Tanggungan sebanyak RM33.182 Perbelanjaan Bekalan 33.395 juta (0.311 129.GMGF 2023 PENTADBIRAN KEWANGAN Perbelanjaan Mengurus diperuntukkan sebanyak RM162.7%).9%).205 juta (0.232 juta (17. Aset sebanyak RM1.1 Perbelanjaan Mengurus Tahun 2011 Anggaran Perbelanjaan Mengurus berjumlah RM162.805 juta ini adalah terdiri dari perbelanjaan Bekalan sebanyak RM129.494 juta atau 60.9%. CARTA 2 AGIHAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN TAHUN 2011 RM (JUTA) 51.562 juta (28. 11 210756 .311 juta atau 15.182 juta atau 23.0%). Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap sebanyak RM86.411 juta (53.3%).494 Perbelanjaan Tanggungan Perbelanjaan Pembangunan 9.805 juta diagihkan mengikut Objek-objek Am. Perkhidmatan dan Bekalan sebanyak RM28.1%) dan Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain sebanyak RM1. Emolumen sebanyak RM45.

700.300 4. Maka jumlah keseluruhan bajet sektor KPM ini ialah sebanyak RM 35.. 9.762.2 Perbelanjaan Pembangunan Tahun 2011 Anggaran Perbelanjaan Pembangunan berjumlah RM51.737 juta (93.9%).445 juta (2. Berikut merupakan perincian bajet sektor KPM: i.039.374.3%).057.700 357.700 12 210756 .402.000 ii.584.700.181 juta iaitu Cara Langsung sebanyak RM47.800 29. Pinjaman sebanyak RM1.700 6.402.378.000 untuk perbelanjaan mengurus dan sebanyak RM 6.8%) dan Simpanan Luar Jangka sebanyak RM 2.360.584.719.200 3.571.378.360.GMGF 2023 PENTADBIRAN KEWANGAN 9.000 juta (3.962. Perbelanjaan Pembangunan Bagi Tahun 2011 KPM Jenis Perbelanjaan Aset Jumlah perbelanjaan Peruntukan (RM) 6.3 Perbelanjaan Sektor Kementerian Pendidikan Malaysia Tahun 2011 Bagi tahun 2011 sektor Kementerian Pendidikan Malaysia(KPM) telah diperuntukan sebanya RM 29.561. Perbelanjaan Mengurus Tahun 2011 KPM Jenis perbelanjaan Emolumen Perkhidmatan dan Bekalan Aset Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap Jumlah Perbelanjaan Peruntukan (RM) 21.047.402.584.

833 juta.584. perbelanjaan perbelanjaan mengurus iaitu adalah lebih besar RM berbanding pembangunan masing-masing 29.248. 10.402.8% dan perbelanjaan tanggungan sebanyak RM 35.000 dan RM 6.00 ini adalah terdiri daripada perbelanjaan bekalan sebanyak RM 146.0 Belanjawan Negara Bagi Tahun 2012.295 juta 62.00 bagi perbelanjaan mengurus dan sebanyak RM 51.900.000. Perbelanjaan bagi tahun 2012 adalah sebanyak RM 232. CARTA 3 AGIHAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN TAHUN 2012 (RM JUTA) 51.360.000 bagi perbelanjaan pembangunan.90 Perbelanjaan bekalan 146.378.295 Perbelanjaan tanggungan Perbelanjaan pembangunan 35. 584. Peruntukan perbelanjaan bagi tahun 2012 ini telah memperuntukkan sebanyak RM 181.584.289 13 210756 .2%.289 juta atau 15.GMGF 2023 PENTADBIRAN KEWANGAN Secara keseluruhannya.700. Peruntukan perbelanjaan mengurus Sebanyak RM 181.248.

497 10. Perbelanjaan Mengurus Tahun 2012 Jenis perbelanjaan Emolumen Perkhidmatan dan Bekalan Aset Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap Perbelanjaan Lain Peruntukan (RM) Juta 52. Jumlah perbelanjaan ini termasuklah sebanyak RM 32.GMGF 2023 PENTADBIRAN KEWANGAN 10.481 1.2 Perbelanjaan Pembangunan Tahun 2012 Berikut merupakan perbelanjaan pembangunan mengikut objek-objek am tahun 2012.924 2.124 96.017 30.1 Perbelanjaan mengurus 2012 Berikut merupakan perincian perbelanjaan mengurus mengikut objekobjek am bagi tahun 2012.3 Perbelanjaan Sektor Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) Bagi tahun 2012 KPM telah diperuntukkan sebanyak RM 37.280.465 1.100.325 2.783. Perbelanjaan Pembangunan Tahun 2012 Jenis Perbelanjaan Cara langsung Pinjaman Simpanan Luar Jangka Peruntukan (RM) Juta 46.000 10. 14 210756 .

787. 15 210756 . Berikut merupakan perincian perbelanjaan KPM bagi tahun 2012. Perbelanjaan Pembangunan Tahun 2012 KPM Jenis perbelanjaan Aset Jumlah Perbelanjaan Peruntukan (RM) 4.200 untuk perbelanjaan mengurus dan sebanyak RM 4.GMGF 2023 PENTADBIRAN KEWANGAN 698.667.787.180.900.200 ii.698.600 3.995.581.995.698.000 32.581. i.581.200 dan RM 4.977.900 218.924.200 3.500 Secara keseluruhannya.995.887.500 10.578.581. Perbelanjaan Mengurus Tahun 2012 KPM Jenis Perbelanjaan Emolumen Perkhidmatan dan Bekalan Aset Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap Perbelanjaan Lain Jumlah Perbelanjaan Peruntukan (RM) 24.500 4.995.787. peruntukan perbelanjaan mengurus adalah lebih besar berbanding perbelanjaan pembangunan iaitu masing-masing RM32.500.041.

000 162.000.000 181.000 Jumlah Mengurus 53.986.000 51.000.900.2011 dan 2012.51%. Pada tahun 2011 penambahan sebanyak RM 22.000.000 232.000 213. perbelanjaan negara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seterusnya.805. 16 210756 .279.584.000.0 Analisis Perbandingan Perbelanjaan Negara Bagi Tempoh 2010.900. Manakala perbelanjaan ini terus bertambah pada tahun seterusnya iaitu sebanyak RM 18.220.09%.000.832.000.181.499.487 juta atau sebanyak 10.000 51.000 Berdasarkan kepada jadual di atas.846.GMGF 2023 PENTADBIRAN KEWANGAN 11.000 Perbelanjaan Negara Pembangunan 191.9 juta atau 8. Agensi Jenis perbelanjaan 2010 (RM) 2011 (RM) 2012(RM) 138.000.248.

518 6.14 % berbanding peruntukan pada tahun 2010.997 30. Jumlah keseluruhan peruntukan ini menunjukkan pertambahan sebanyak 12. 2011 dan 2012.699 Berdasarkan kepada jadual di atas.GMGF 2023 PENTADBIRAN KEWANGAN 12. Menyedari akan hakikat bahawa untuk melahirkan modal insan yang berkualiti.2011 dan 2012 Agensi Jenis perbelanjaan Kementerian Pendidikan Malaysia Jumlah Pembangunan 4. Perbelanjaan Kerajaan Bagi Agensi Kementerian Pendidikan Malaysia Bagi Tahun 2010.360 2012 (RM) Juta 32.763 Juta iaitu 18. Sistem ini merangkumi semua aspek daripada segi perngurusan 17 210756 . ia memerlukan satu sistem yang telus dan sistematik. kerajaan harus menganalisis dan membentuk satu sistem yang lebih baik berbanding sistem sedia ada.0 Analisis Perbandingan Perbelanjaan Kementerian Pendidikan Malayasia Bagi Tempoh 2010. KPM telah diperuntukkan sebanyak RM 35. Pertambahan perbelanjaan ini adalah bagi mencapai obejktif Kementerian Pendidkan Malaysia yang mana berusaha untuk mewujudkan satu sistem pendidikan bagi memperkembangkan sepenuhnya potensi setiap individu untuk mencapai aspirasi negara maju menjelang 2020.03% daripada Perbelanjaan Persekutuan.403 35.763 4. pada tahun 2011. Pertambahan dalam peruntukan ini terus meningkat pada tahun berikutnya 2012 iaitu sebanyak 4.07 %.582 37.521 2011 (RM) Juta 29.281 Mengurus 2010 (RM) Juta 25. Oleh itu.

GMGF 2023 PENTADBIRAN KEWANGAN mahupun pembangunan infrastruktur.839 juta atau 13.000 0 Mengurus Pembangunan 2010 (RM) Juta 2011 (RM) Juta 2012 (RM) Juta Berdasarkan kepada chart di atas.339 juta atau 10.000 25.000 10. Namun yang demikian 18 210756 . kerajaan harus bersedia dengan peruntukan yang besar untuk merealisasikan objektif ini. Maka.07% untuk perbelanjaan mengurus ini berbanding tahun sebelumnya iaitu tahun 2010. Kerajaan terus berusaha untuk meningkatkan kulaiti sistem pengurusan pada tahun berikutnya dimana terdapat peningkatan perbelanjaan mengurus pada tahun berikutnya.2011 dan 2012 35. Perbelanjaan Mengurus terus meningkat dari tahun ke tahun yang berikutnya. Perbelanjaan Mengurus dan Pembangunan Bagi Tahun 2010. Sebanyak RM 3. Manakala untuk perbelanjaan pembangunan.21% penambahan pada tahun 2012. Pertambahan ini menunjukkan kerajaan begitu memandang serius akan kepentingan perbelanjaan ini bagi memastikan penambahbaikan dapat dilaksanakan dari masa ke semasa.000 20.000 5.000 15. Pada tahun 2011 peningkatan sebanyak RM 3. terdapat peningkatan pada tahun berikutnya iaitu 2011 iaitu sebanyak RM1406 Juta.000 30.

iii. Pertimbangan politik. Jangkaan cukai yang diterima.0 Justifikasi Perubahan Dalam Perbelanjaan. Penurunan ini adalah kerana pengagihan penumpuan terhadap perbelanjaan mengurus. Keselamatan negara. ii. 13. secara teorinya. i. Maka unjuran perbelanjaan kerajaan adalah berdasarkan kepada jumlah cukai yang bakal diterima pada tahuntahun tertentu. kerajaan 19 210756 . i. Matlamat-matlamat ekonomi yang ingin dicapai. Kerajaan berusaha untuk memperbaiki sistem pembangunan negara dengan memberikan fokus kepada perbelanjaan mengurus.GMGF 2023 PENTADBIRAN KEWANGAN perbelanjaan ini telah menurun pada tahun 2012 iaitu sebanyak RM 1821 Juta. Ini termasuklah. Perubahan terhadap trend perbelanjaan kerajaan ini adalah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Maka. iv. ii. Matlamat-matlamat ekonomi yang ingin dicapai Perbelanjaan kerajaan adalah berdasarkan objektif yang telah dirancang berdasarkan perancangan 5 tahun negara. Pelbagai aktiviti menaik taraf dilaksanakan bagi memastikan sistem pentadbiran negara adalah dapat dipertingkatkan ke tahap yang lebih baik. Jangkaan cukai yang diterima Jumlah cukai yang akan diterima akan mempengaruhi trend perbelanjaan kerajaan pada masa akan datang.

iii. kerajaan akan mengurangkan perbelanjaannya semasa inflasi untuk mengurangkan tekanan tingkat harga umum terhadap ekonomi negara. 20 210756 .GMGF 2023 PENTADBIRAN KEWANGAN akan meningkatkan perbelanjaannya semasa kemelesetan ekonomi untuk memulihkan ekonomi bagi mencapai tingkat guna tenaga penuh. Pertimbangan politik Perbelanjaan kerajaan akan bertambah berdasarkan keadaan semasa politik negara. iv. Perbelanjaan kerajaan akan meningkat semasa pilihanraya. Keselamatan Negara Keadaan keselamatan negara juga akan mempengaruhi kadar perbelanjaan negara. Pemodenan aspek keselamatan melalui pembelian alat-alat persenjataan yang canggih untuk mengekalkan keamanan negara dari ancaman dalam dan luar negara. Ini kerana kerajaan akan cenderung berbelanja sewaktu pilihanraya untuk maraih sokongan rakyat. Sebaliknya.

perbelanjaan kerajaan merupakan salah satu pembolehubah yang penting dalam identiti belanjawan fiskal dan perakaunan pendapatan negara.GMGF 2023 PENTADBIRAN KEWANGAN 14. struktur bagi perbelanjaan kerajaan ini haruslah sentiasa diteliti dan dikaji secara mendalam terutama sekali tertakluk kepada kitaran ekonomi semasa agar negara tidak mengalami dan terjerumus kepada kemelesetan ekonomi. 21 210756 . Secara keseluruhannya. Pengaggihan perbelanjaan yang realistik dan realible adalah sangat penting dalam menjanjikan pembangunan ekonomi yang mampan. perbelanjaan kerajaan memberikan impak terhadap pembangunan ekonomi dan sosial negara. Justeru. Perbelanjaan negara memainkan peranan yang penting dalam membantu pembangunan ekonomi negara.0 Kesimpulan. Sebagai kesimpulannya.

M. Wahab. Md Zyadi Md Tahir & Wook Endut (2009).GMGF 2023 PENTADBIRAN KEWANGAN Rujukan Norain Mod Asri. Economics growth and government expenditure: evidence from a new test specification. (2004). Komposisi Perbelanjaan Kerajaan dan Pertumbuhan Ekonomi. www.gov.treasury.my 22 210756 .