...AVEM SUB PICIOARE PROPRIUL ZACAMANT DIAMANTIFER!... ...

Fiecare dintre noi are sub picioare propriul sãu zãcãmânt diamantifer.

...Înainte de a explora pajiºtile care par mai verzi numai pentru cã se aflã la distanþã, as igurã-te cã ai explorat propria ta parcelã de iarbã. Dacã vezi cã peluza din faþa casei altui este mai verde, se poate întâmpla ca proprietarul sã-i acorde o atenþie ºi o îngrijire mai deosebitã. În plus, nu uita cã atunci când priveºti grãdina altora, alþii privesc grãdina ta.

...Gândeºte-te bine ºi exploreazã cu mare atenþie posibilitãþile care se ascund în locul ºi c tul în care te afli în prezent, înainte de a cãuta ceva nou. Dacã ceea ce faci acum reprez intã rezultatul unei alegeri anterioare, înseamnã cã opþiunea ta de atunci avea la bazã anum ite motive. Dacã ea nu mai corespunde aºteptãrilor tale, poate cã trebuie sã cercetezi mai profund.

...Adeseori, oamenii trebuie sã treacã prin experienþa mai multor profesii înainte de a-ºi valorifica întregul potenþial ºi de a-ºi descoperi adevãrata vocaþie. Conteazã în primul rân gi cã în fiecare situaþie sau meserie se ascunde câte o ocazie favorabilã de dezvoltare, c are te aºteaptã. ...Acordã-þi timp ca sã analizezi cu atenþie ceea ce faci, în felul în care ar analiza un st rãin, ºi apoi pune-þi întrebarea: De ce fac acest lucru, în acest fel?"

...Uneori suntem atât de aproape de ceva încât nu remarcãm prilejurile aºteptate de multã vr eme ºi ele ne trec pe sub nas. Nu vedem pãdurea din cauza copacilor. Un strãin, cineva din afarã, s-ar întreba: Cum de nu-ºi dã seama cã ar putea schimba în bine sau extinde ceea ce face?"

...De câte ori nu ai auzit cã o întreprindere sau o firmã de tradiþie a cãpãtat faimã ºi perf cu totul noi, neschimbându-ºi personalul, ci utilizând idei ºi metodologii originale?

...Nu înceta niciodatã sã te întrebi, periodic: Cum aº putea sã fac mai bine ceea ce fac acu ? Cum aº putea sã dezvolt sau sã extind aceastã activitate?", Nu cumva nu-mi dau seama de posibilitãþile sau de ocaziile care se ascund în actuala situaþie din cauza metodelor m ele de lucru?", Ce alte metode mai bune aº putea folosi ca sã fac ceea ce fac?", Cum s e va face acest lucru peste zece ani?", Totul se transformã, totul evolueazã, deci, c um aº putea sã anticipez chiar eu aceastã evoluþie?".

...Tot ceea ce trebuie sã înveþi pentru a ajunge sã-þi realizezi þelurile se aflã la îndemâna (Colin Turner-Nascut pt.succes)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful