JAWATANKUASA DISIPLIN

Penyelaras En XXXXX Setiausaha Pn XXXXX T5 T4 T3 T2 T1

Bil

Peranan
Merangka dan menentukan dasar-dasar disiplin dan peraturan sekolah berpandukan pekeliling Kementerian Pendidikan dan Jabatan Pelajaran Negeri. Meminta kerjasama semua guru supaya prihatin akan disiplin murid dalam usaha menguatkuasakan peraturan sekolah. Membantu Lembaga Disiplin Sekolah untuk mengesan dan mengesahkan kesalahan-kesalahan serius yang boleh membawa kepada hukuman penggantungan persekolahan atau hukuman buang sekolah berpandukan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 9/1975. Bekerjasama dengan Badan Pengawas untuk menguruskan kawalan disiplin dalam majlis sekolah. Mewujudkan sistem rekod disiplin kelas dan sistem pemantauan yang berkesan. Menerima laporan guru/ pengawas dan seterusnya mengambil tindakan yang sewajarnya. Menjalankan hukuman disiplin yang diwakilkan oleh pengetua. Menjalankan rondaan (dengan bantuan Guru Bertugas Mingguan) untuk mengesan pelajar yang ponteng dan melanggar disiplin sekolah. Menyediakan dan membekalkan data serta maklumat disiplin kepada Kementerian/ Jabatan Pelajaran Negeri/ PPD menerusi SSDM. Merancang dan melaksanakan program dalam meningkatkan kesedaran dan penghayatan disiplin pelajar. Menjadi perantara ibu bapa/ penjaga dengan sekolah dalam menangani masalah disiplin pelajar.

()

Catatan

April/ September/ November -ceramah -seminar -kempen

Penyelaras Disiplin Bil

Peranan

()

Catatan

Menyampaikan keputusan Jawatankuasa Disiplin kepada semua guru (jika berkenaan). Menyampaikan perkembangan disiplin dari semasa ke semasa dalam perhimpunan sekolah.

BADAN PENGAWAS SEKOLAH

Penyelara s Pn XXXXXXXXXXXX Pn XXXXXXXXXXX

Bil

Peranan
Menyenaraikan dan mengemukakan calon pengawas kepada Penolong Kanan HEM. Menyediakan dan menerangkan bidang tugas dan jadual tugas pengawas. Menyelaraskan majlis pelantikan pengawas sekolah. Membimbing dan membantu pengawas dalam menguatkuasakan peraturan sekolah. Membimbing pengawas merekodkan dan menyusun dengan kemas kad salah laku pelajar. Membantu menyelaras pengawasan pelajar semasa majlis rasmi sekolah. Mengadakan kursus kepimpinan untuk pengawas. Menggalakkan penglibatan pengawas dalam program kemasyarakatan seperti gotong-royong dan majlis solat hajat. Mengadakan program pendidikan seperti ceramah, lawatan dan permainan. Membantu Badan Pengawas menyediakan laporan tahunan Badan Pengawas. Menyediakan Sijil Penghargaan kepada pengawas.

()

Catatan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful