Prin Cruce la Înviere

De ziua Învierii, se spun multe predici frumoase. Dar se uită prea mult o predică scurtă: numai prin Cruce vom ajunge la Învierea și viața cea veșnică. Iar crucea aceasta are două părți. Sau mai bine zis, prin două Cruci trebuie să trecem la Înviere. Crucea cea dintâi, este Crucea și ertfa !ântuitorului. "ste Darul și #arul cel Scump al răscumpărării noastre, prin Sângele $ui. Crucea $ui este o carte pe care stă scris tot ce a făcut "l pentru noi și mântuirea noastră. % Dă%mi cartea& ' striga de pe pat o femeie bolnavă ce nu știa citi. % Ce carte femeie, căci doar tu nu știi citi( % Dă%mi crucea căci uitându%mă la ea, eu citesc mereu, ca )ntr*o carte tot ce a făcut Domnul pentru noi și mântuirea noastră. Între cântările bisericești ce se cântă la +aști, este una care zice așa: ,Ieri cu -ine #ristoase m*am )ngropat. astăzi mă ridic )mpreună cu -ine/. Ce mult spune această cântare. Ca să )nviem )mpreună cu #ristos, trebuie să și murim )mpreună cu "l. -rebuie să murim față de lume și păcat. 01omani 2, 334. Ca să )nviem )mpreună cu Domnul, trebuie ca și ,omul nostru cel vec5iu și păcatele lui, cu #ristos )mpreună să se răstignească/. 01omani 2, 24. ,Deci dacă ' zicea apostolul +avel ' ați murit și v*ați sculat )mpreună cu #ristos, omorâți mădularele voastre cele de pe pământ:desfrânarea, patima, pofta cea rea, mânia, iuțimea, 5ula, )ntrucare oarecând viețuiați. 6u grăiți minciună ci desbrăcându%vă de omul cel vec5iu, dimpreună cu faptele lui, )mbrăcați%vă )ntru cel nou. 0Coloseni 7, 3%334. +entru a )nvia cineva și ceva, trebuie mai )ntâi să moară. "ste acesta un lucru atât de simplu, și totuși, noi uităm atât de mult că pentru a )nvia la o viață veșnică, trebuie mai )ntâi să murim față de lume și păcat. Deci prin Cruce la Înviere. +rin moarte la )nviere. De ziua Învierii eu te )ntreb, dragă cetitorule, cum stai cu crucea ta( Cum stai tu cu crucea Domnului și cu crucea ta )n fața lumii și )n fața păcatului( De câte ori te%ai luptat până la sânge contra păcatelor( De câte ori ți%ai ascuns crucea )n fața oamenilor și de frica oamenilor( De câte ori ți%ai plecat crucea )n fața minciunii și )n fața păcatului( De câte ori ai biruit păcatul și de câte ori te%a biruit el pe tine( 6umai murind față de lume, )și perde moartea puterea. Căci ar fi o mare minune să )nvieze cineva fără să moară mai )ntâiu8 fără să moară mai )ntâiu față de lume și față de păcat. Dar lumea e plină de ceilalți ,morți/ care au murit față de Domnul și față de sufletul lor. Ce bucurie e să vezi că ici și colo )nvie câte unul și )ncepe a ,umbla/ și a ,grăi/. Ce bucurie e să vezi cum )nvie morții și la 9astea Domnului.

Dragă cetitorule& :iua Învierii trebuie să fie ziua morții și )nvierii tale la o via ță nouă& -rebuie să fie ziua răstignirii și morții tale )mpreună cu #ristos, pentru ca să trăe ști cu "l viu aici pe pământ și dincolo de mormânt.

+reot Iosif -rifa, ,+rin Cruce la Înviere/, )n I. B. nr. 32;3<72, p. 3