Învierea și tineretul.

Trei tineri morți a înviat Mântuitorul – Tinerii sunt primejduiți să „moară” mai curând.

Despre trei morți spune Evanghelia că a înviat Mântuitorul: fiica lui Iair (Luca 8, 4 ! 4"# 4$!%&', fiul vă(uvei (in )ain (Luca *, ++!+*' și pe La,ăr (in -etania (Ioan ++'. E is/itor, că toți acești morți pe cari Domnul i!a înviat, sunt tineri. Este un a(ânc înțeles în aceste învieri. Mai întâi, ele ne spun (e ușurința cu care moare un tânăr. 0 /oală scurtă a veste1it repe(e tinerețea fiicei lui Iair. Dar La,ăr2... 3ât (e năpra,nic i!a secerat moartea tinerețea și viața4 3a o floare frage(ă e tinerețea. 5n vântișor (acă trece peste ea și în(ată o veste1ește. Dar aceasta e moartea care o(ată, mai curân( sau mai târ,iu, tot vine. Dar moartea cea a(evărată nu este aceasta. 3ăci moartea vine să ne treacă la altă viață. Este însă o altă moarte care poate veni înaintea morții trupului și care e mult mai gro,avă: moartea sufletului. 6ceasta e moartea cea a(evărată. Și vai, mulți oameni mai 7trăesc8 în această moarte9... E plină lumea (e 7morți care trăesc8. E plină lumea și (e tineri ce s:ar părea că sunt vii și plini (e viață, (ar ei, totuși, sunt morți, fiin(că n :au viață sufletească. ;i ve,i cum saltă, petrec, 1oacă, aleargă și totuși ei nu sunt plini (e viață precum se arată, ei sun morți, sărmanii. <ață (e Domnul și față (e mântuire ei sunt morți. Dragi frățiori și surioare9 =rei ani cât a stat pe pământ Domnul a înviat trei tineri, cari muriseră. E și acesta un semn că /oala și moartea ne pân(ește mai ales pe noi tinerii. =inerii se în/olnăvesc și mor mai curân(. Mergeți pe la spitale și sanatorii și veți afla acolo mai

1

mulți tineri (ecât /ătrâni. Și mergeți pe la cimitire și veți ve(ea mai multe cruci și morminte (e tineri (ecât (e /ătrâni. Și tot așa e și cu /oala și moartea sufletească. -oala și moartea păcatului ne pân(ește mai mult pe noi (ecât pe alții. 0, e (ureros să au,i cât (e repe(e se îm/olnăvesc și mor tinerii, cu sufletul. Deaceia să priveghem neîncetat. Și (e cumva 7/oala8 s:a furișat în suflet, să alergăm la Doctorul cel mare. Și (e cumva am că,ut în o /oală (e 7moarte8 să ne gân(im la cei trei tineri, pe care (ragostea Domnului Isus i!a înviat cân( ei erau morți și pier(uți. 0ri cât (e că,ut a!i fi tu, (ragă frățioare, află, că Domnul te iu/ește și vrea scăparea ta și învierea ta la o viață nouă. Domnul Isus a înviat trei tineri, în semnul că El ne iu/ește atât (e mult pe noi tinerii. La o (ragoste atât (e mare să răspun(em punân(u!ne viața în slu1/a Lui.

I. M6>I)I

Ioan Marini, 7;nvierea și tineretul8, în I. B. nr. +&?+$@&, p. % (suplimentul 8=ineretul 0astei8 prima pagină'

2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful