Islamska pedagogija u BiH: Odgojno-obrazovna misao Huseina-ef.

Đoze
ISSN-2233-0917 www.saff.ba
Broj 360 4. april 2014. 4. džumade-l-uhra 1435. BiH 3 KM, dijaspora 5 eura

Borba za opstanak

Popis je, ipak, genocidan

Z.A., otac silovane desetogodišnje djevojčice L.A. govori za Saff

Babo, upali svjetlo, ne vidim svoje noge
Historijski sporazum o zajedničkoj listi probosanskih stranaka za izbore u Republici Srpskoj

Bošnjaci širom svijeta svi na izbore u RS
Rješavanje problema otuđenosti u porodici

Pažnja muža prema ženi je od posebnog značaja za očuvanje porodične harmonije

Lista Bošnjaka jugoslovenskih prostora spomenutih u Sejahtnami

Istaknuta ulema Saudijske Arabije

Evlija Čelebija u posjeti “univerzitetskom gradu’’ u Pruscu

“Muslimanska braća nisu teroristička organizacija, to je umjeren i pravičan džemat!”

C j e n o v n i ko g l a š a v a n j a

S A F FMA R K E T I N G
d u p l e r i c a

1 / 1

1 / 2

1 / 2

1 / 3

1 / 4

1 / 8

K 4

K 2

K 3

K 2

K 3

K o n t a k t i r a j t en a s : t e l . / f a x : +3 8 7( 0 ) 3 27 3 49 0 1 ; mo b : +3 8 7( 0 ) 6 25 5 81 2 8 e ma i l : ma r k e t i n g @s a f f . b aV i š ei n f o r ma c i j an a : s a f f . b a / ma r k e t i n g

SAFF broj 360

Sadržaj
Hutbe iz tri sveta mesdžida
Mesdžidul-haram (Časni hram u Mekki) Homoseksualizam – moralni sunovrat čovječanstva

8

Polumjesec
Aktivna bošnjačka mreža – ABOM N: Pozivamo Svjetski bošnjački kongres da se javno distancira od akademika Muhameda Filipovića

10

Vjera i društvo
Referat Abdusameda Nasufa Bušatlića, predsjednika Udruženja “Saff” na okruglom stolu o tumačenju islama i ulozi organizacija islamskog određenja u BiH Islamska tradicija Bošnjaka između pristrasnosti i konstruktivnog, naučno-akademskog dijaloga

26 38

Glas islamskih učenjaka
Znakovi na putu O muslimani, zašto nemate jake islamske medije?

Kutak za muslimansku omladinu
Vijeće bošnjačkih nevladinih organizacija Jednoglasnom odlukom Srebrenica izabrana za sjedište Bošnjačkih nevladinih organizacija

46 49 54

Komentar polumjeseca
Tri plate i zlo po Bosnu Kad lisice (ljisic) kolo vode!

Islamnet
The Washington Post CIA godinama krije istinu o mučenju muslimana

4. april - 4. džumade-l-uhra

3

Uvodnik

i Bošnjaka u manjem bh. entitetu
ošnjačka politička kataklizma u Republici Srpskoj ne može se posmatrati u isključivoj krivici genocidnog i apartheidskog ambijenta, niti u isključivoj krivici bošnjačkog faktora. Jer, da je Republika Srpska mogla biti demokratski i antifašistički prostor, sigurno bi i Bošnjaci bili apsolutno prisutni u političkom i društvenom životu. Ali, pošto je Republika Srpska i genezom i realnošću određena genocidom nad Bošnjacima, u takvom ambijentu nema slobode za bošnjački život, u politici i van politike. To nije i ne može biti opravdanje za sve što je trebalo uraditi, a nije uradila bošnjačka politika na planu borbe Bošnjaka za politički povratak. Jer, nema povratka bez političkog povratka! Obnavljanje džamija, obnavljanje kuća, općenito, obnavljanje bošnjačkog života u Republici Srpskoj, djeluje kao čardak ni na nebu ni na zemlji – sve dok nema političku utemeljenost. Politika je ta koja u realnu i obavezujuću mjeru pretvara bošnjački život u Republici Srpskoj. Zašto ovo nisu znali, i za to se borili, bošnjački politički lideri? Uloga bošnjačke politike svedena je već bezmalo dvije decenije na neku vrstu statiranja u RS-u, umjesto da ima inicijativu, kreativnost, borbenost i požrtvovanost. Mnoge stvari su mogle biti bolje nego što su danas. Ali, nikada nije kasno, kaže narod. Evo nas pred još jednim povijesnim izazovom, pred Izborima 2014., sa realnom mogućnošću da Bošnjaci dobiju jedinstvenu izbornu listu za Republiku Srpsku, odnosno, da svoje snage ujedine kao nikad do sada. Bio bi to sjajan impuls ljudima u dijaspori, većinom prognanicima sa prostora RS-a, da se u maksimalnoj mjeri registriraju i da glasaju, a taj potencijal pokazali su prilikom Popisa, na kome je bilo četiri-pet puta više popisanih nego registriranih za prošle izbore. To znači da možemo kad hoćemo, i to znači realnu pretpostavku da bi

Jedinstvena lista za više Bosne

Impressum
Izdavač UDRUŽENJE ZA AFIRMACIJU OBRAZOVANJA, KULTURE I MORALA “SAFF” Adresa: Munira Gavrankapetanovića 25, Sarajevo MAGAZIN “SAFF” Adresa: Donja Mahala bb, 71300 Visoko www.saff.ba e-mail: saffmagazin@ yahoo.com redakcija: tel./fax: +387 32 73 49 01; mob: +387 62 28 74 12; marketing: +387 62 55 81 28. Žiro račun: BOSNA BANK INTERNATIONAL Za uplate u BiH: 141-306-53200347-07; za uplate u inostranstvu: 141-306-53101275-15; IBAN: BA391413065310127515 Glavni i odgovorni urednik Semir Imamović Redakcijski kolegij Abdusamed Nasuf Bušatlić, Ezher Beganović, Fatmir Alispahić, Mithat Ćeman, Adem Zalihić, Merjem Zukić, Mersada Nurudina Agović, Nusret Hodžić, Nedim Botić DTP Semir Šišić Lektor Abdulmedžid Nezo Stalni saradnici: Subašić H. Džemal, Ismail Ibrahim, Safet Kadić, Ramiz Hodžić, Anes Džunuzović, Abdulvaris Ribo, Almir Mehonić, Amir Durmić, Saladin Kovačević, Sejfudin Dizdarević, Esad Mahovac, Erdem Dizdar, Fahrudin Sinanović, Senada Mešanović, Senad Mešanović, Jusuf Džafić Ostali saradnici: Šemso Tucaković, Ekrem Tucaković, Nijaz Alispahić, Salko Opačin, Nedim Haračić, Ale Kamber, Sead Zubanović, Fatima Jašarević Štampa AMOSGRAF d.o.o., Sarajevo Časopis izlazi svakog drugog petka Rukopisi, diskete i fotografije se ne vraćaju ISNN 1512-651X Časopis je upisan u evidneciju javnih glasila u Federalnom ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta pod brojem 622

B

Bošnjaci iz RS mogli odgovoriti na ovaj povijesni izazov. U intervjuu kojeg je nedavno dao magazinu Saff Sejfudin Tokić je kazao jednu veliku istinu – Bošnjaci se moraju vratiti u politički život RS-a. Oko ove istine ne bi se trebala sporiti dvojica ma kojih i ma kakvih Bošnjaka. Onaj Bošnjak kome je sporan politički povratak Bošnjaka u RS, jednostavno, ili nije normalan, ili je agent Beograda. Istina je također da je bošnjačko političko nejedinstvo protjeralo Bošnjake iz političkog života u RS-u i od njih napravilo beznačajan društveni i politički faktor, koji se ne pita ni za vlastitu a kamoli za sudbinu tog dijela Bosne i Hercegovine. Jedini način da se “Tokićeva” teza pretoči u stvarnost jeste potiskivanje međusobnih razlika, privatnih interesa i ličnih sujeta i hatora u stranu te formiranje jedinstvene liste, koju bi činili političari iz raznih stranaka, a da njihova jedina referenca bude služenje interesima Bosne i Bošnjaka. To se, evo, i događa, elhamdulilah. Iznimo je važno da je iza ove ideje stala krovna vjerska institucija Bošnjaka, Islamska zajednica, jer je to jedina bošnjačka institucija koja još uvijek, bar formalno, uživa poštovanje svih bošnjačkih političkih stranaka i subjekata, a to bi na neki način trebala biti mjera bavljenja ove institucije politikom. Pred nama je borba za političku mobilizaciju Bošnjaka u dijaspori – da se registriraju i glasaju, i da ove Izbore shvate kao što su shvatili i Popis, kao – biti ili ne biti. Ako se to ostvari, u kritičnoj mjeri, Republika Srpska više nikada neće biti ono što je bila, a Bošnjaci će u tom manjem entitetu sve više biti ono što su bili – svoji na svome, ravnopravni i dostojanstveni građani, koji će putem političkih mehanizama za sebe izboriti jednakost i slobodu. Ovo je Put iznad kojeg i ispod kojeg ne treba ići ni jedan Bošnjak.
4. april - 4. džumade-l-uhra

5

Hutba

Da li vjernici danas pravilno postupaju?
Ljudi kao da ne znaju, a mi vjernici kao da ne vjerujemo, da je kader davno zapisan, sve je određeno. Što ćemo steći, zaraditi, popiti i pojesti – to je određeno i ne možemo ga povećati niti umanjiti, trudili se da steknemo više ili ne. Međutim, vjernik u to vjeruje i po tome postupa pa je smirena srca i čista nijeta i amela. Ono što dobije, na tome zahvali, zekat izdvoji, siromaha nahrani, dobro podrži i ide dalje. U imetku svome pronađe blagoslov i berićet. Na drugoj strani, neznalica i nevjernik, ne vjeruje u kader, i onda se lomi i izgara, imetak teško stiče, jer to je Allahov dar i dobro, kako da ga dadne onome ko se od Njega okreće
Piše: Ismet Purdić vala pripada Allahu, Opskrbitelju i Upravitelju, Zaštitniku vjernika, Pomagaču pravovjernih i vojski dobra i pravde, a salavat i selam izgovaramo i upućujemo poslaniku odabranom, Muhammedu miljeniku, Poslaniku milosti i Kruni vjerovjesništva, Muhammedu ibn Abdullahu, njegovim ashabima i svim vjernicima do Dana sudnjega. Braćo u vjeri, živimo u vremenu kriza; morala, pravde, vrijednosti, znanja i imetka, te imamo priliku da puno i brzo zaradimo za Ahiret i vječni život, ali isto tako da posrnemo i propadnemo ako ne budemo se čvrsto uhvatili za Uže Allahovo – hablullah; za Kur’an, za sunnet Njegovog poslanika, s.a.v.s., za ispravno znanje, ibadet i dobročinstvo. Ovo je naša duhovna hrana, naše svjetlo i snaga. Svjedoci smo mnogobrojnih razi- goj strani, neznalica i nevjernik, ne laženja i nepromišljenog ponašanja i vjeruje u kader, i onda se lomi i izgapostupanja: jedni ne znaju, a oni koji ra, imetak teško stiče, jer to je Allaznaju ne podučavaju, ne primjenjuju hov dar i dobro, kako da ga dadne ili koriste blago znanja za interes i onome ko se od Njega okreće. Daje mu ga da se muči: dok ga stiče, kad prolazno blještavilo dunjaluka. Oni na vlasti i položaju, ne gleda- ga troši i kad ga čuva. Muslimanu je ju na emanet preuzeti, ne savjetuju se imetak dar i milost, uživa u njemu sa stručnima i iskusnima, sa dobro- i stiče Ahiret. Primjećujemo li, nenamjernima, a oni dobronamjerni i znalica i nevjernik se samo pate, pate znani, ne udružuju se, ne uvezuju, ne i pate a na koncu će tim imetkom mole i ne upućuju dove za promjenu, biti i mučeni i zbog njega će gorjeti ili, jednostavno, ne žele da mijenja- u Vatri. To će im čak biti i gorivo džehennemsko. Uzvišeju i popravljaju stanje. Svi ni poziva i prijeti: Onima navedeni, a i mi smo među koji zlato i srebro gomilaju njima, trebali bi drugačije i ne troše ga na Allahovom postupati, slijediti put proputu - navijesti bolnu patmjene i dobra, put uspjeha nju na Dan kad se ono u i spasa, a to je put vjere. vatri džehennemskoj bude Kur’an je izvor, more, riusijalo, pa se njime čela njiznica i garant uspjeha, no hova i slabine njihove i leđa mi s njim najmanje vremenjihova budu žigosala. Ovo na provodimo, misleći i je ono štoste za sebe zgrtali; umišljajući da nam je sve Kur’an i Sunnet iskusite zato kaznu za ono preče i važnije, A nije, tako su nam detaljno što ste gomilali! (Et-Tevba, mi Allaha Velikoga. objasnili da, ako 34.-35.). budemo iskreni, Sada poslušajmo kako U čemu je razlika? ako očistimo Allah opskrbljuje vjerninaša srca od ke i pazi na njih, čuva ih Danas ćemo napraviti zavidnosti, i na dobro navodi, u doosvrt na trku za materijom, mržnje, zlobe, bru upošljava. Uzet ćemo a to je zapravo osnova i polaži, ogovaranja, primjer i kazivanje iz sure kretačka snaga onih koji nijeta za Ahiret nemaju i prenošenja tuđih Kehf gdje se navodi da je riječi i sl., onda Musa, a.s., želio upoznaonih koji ahiretsko prodaje i pojedinačni ti čovjeka koji ima znanje ju za dunjalučko, koji misle i kolektivni, koje nije dato Musau, pa da mogu i tamo i ovamo džematski ga je po naputi Svemogupomalo. A to nije tako. Ko uspjeh ćeg upoznao i slijedio, da hoće samo dunjaluk, dobit zagarantiran. bi blago znanja uzeo i po će ga, ali s mukom i teško, njemu se vladao. Biješe a ko hoće Ahiret, dobit će to Redžulun salih – Doga, uz Allahovu pomoć i bri čovjek, pobožnjak, milost, a dunjaluk će ići za neki kažu po imenu Hidr, njim – lahko i jednostavno i još uz blagoslov i berićet od Svevišnje- mada je nama bitna poruka. Uvjet učenja za Musaa, a.s., biješe da ne ga. U tome i jeste razlika. Ljudi kao da ne znaju, a mi vjer- pita ni o čemu sve dok ga učitelj o nici kao da ne vjerujemo, da je kader tome ne izvijesti. I tako krenuše. Nedavno zapisan, sve je određeno. Što dugo, zbog nestrpljenja Musaa, a.s., ćemo steći, zaraditi, popiti i poje- ali nama za ibret, na trećem slučaju sti – to je određeno i ne možemo ga kojeg je vidio i zavjet svoj prekršio povećati niti umanjiti, trudili se da prekida se druženje. Mi se vezujesteknemo više ili ne. Međutim, vjer- mo za zadnji događaj. Musa, a.s., i nik u to vjeruje i po tome postupa pa znalac su došli u naselje koje odbi je smirena srca i čista nijeta i amela. da ih nahrani - ove dobre goste, no Ono što dobije, na tome zahvali, ze- i pored toga ovaj pobožnjak i znalac kat izdvoji, siromaha nahrani, dobro podiže i popravi urušeni zid koji se podrži i ide dalje. U imetku svome nalazio u tom naselju, pa ga Musa, pronađe blagoslov i berićet. Na dru- a.s., prekori: “Mogao si” - reče Musa
4. april - 4. džumade-l-uhra

H

6

- “uzeti za to nagradu.” (oni su odbili da nas ugoste i nahrane), a učitelj mu reče: “Sada se rastajemo ja i ti, pa da ti objasnim zbog čega se nisi mogao strpiti... Što se onoga zida tiče - on je dvojice dječaka, siročadi iz grada, a pod njim je zakopano njihovo blago. Otac njihov je bio dobar čovjek i Gospodar tvoj želi, iz milosti Svoje, da oni odrastu i izvade blago svoje. Sve to ja nisam uradio po svome rasuđivanju. Eto to je objašnjenje za tvoje nestrpljenje!” . Braćo moja, znanje i znanje na prvom mjestu. Zatim slijeđenje učenjaka, znanja i nura sunnetskoga. Slijeđenje i ustrajavanje u tome. Strpljivosti nam također treba. Ovo je prava priča i poruka za nas i naše stanje. Promjena neće doći iznenada, sama od sebe. Abdullah ibn Kazna Božija, samo kazna Mes’ud klanjao dolazi iznenada – ako se je namaz za grijeh konstantno čini, a Velidom ibn mi to opravdavamo, preUkbom ibn gledavamo i ne suzbijamo. Muajtom, u mirisu ruže na đubretnamjesnikom u Nuhova lađa je samo za njaku? To je apsurd. LudoKufi iako je pio vjernike rija, obmana šejtanska. Na alkohol, i kada lađu Nuhovu nije se mobi im predvodio Promjena će doći kad gao ukrcati kafir makar i namaz klanjao dobro zavlada. A kako će Nuhov sin bio. Pa Allah je četiri umjesto zavladati i prevladati ako Uzvišeni Nuhu kaže: On dva rekata mi u dobru ne ustrajavanije od tebe. On nije tvoj. sabah-namaza. mo i svakodnevno popuOn je hrđavo djelo! – On Zatim bi se štamo. Pred nama je čudo je grijeh, kufr, oličenje okrenuo prema kur’ansko, ovo kazivanje o neposluha i prkosa Stvomuslimanima promjeni i čuvanju dobrih, ritelju svemira. Pa kuda i upitao bi ih: o nagradi dobročinitelja ćemo mi braćo. Vratimo “Hoćete li da i Allahovim uredbama i se na ovo kazivanje iz dodam još redanjima stvari i stanja. sure Kehf. Slavljen neka je rekata?” Ibn Allah Uzvišeni šalje neAllah, On mudrošću i snaMes’ud mu znance, strance da popragom Svojom štiti vjernike je odgovorio: ve zid narušeni u narodu i dobročinitelje. Šalje im “Već si ti dosta grješnome, jer da su bili pomoć koju niko i ne pridodao.” dobri ugostili bi ova dva mjećuje. Uvezuje vjernike dobra čovjeka. I vidi još. i udružuje u dobru. Ma Jetimi – siročad, nejač, dječujte šta Allaha kaže: Raca koja sebi ne mogu pohmeten min Rabbik e – Iz moći, a kamoli da u okruženju zla i milosti Gospodara Tvoga . On iz milogrijeha čuvaju svoje blago, Allah Sve- sti daje vjernicima i čuva ih. A ujedmilosni pazi na njih, ne ostavlja ih u no Musaa i učenog pobožnjaka čini zaboravu. A zašto? Zato što je njihov milošću Svojom prema ta dva mala otac bio dobar čovjek. Ali nije imao sirota dječaka. Naš Poslanik je kako ono bosansko “srce dobro” – što sa Kur’an kaže: “Milost svjetovima”; svakim može: uz rakiju i tamburu, i evo recepta da ja i ti, moj brate, buuz hodžu i hadžiju, i uz znalca i dža- demo milost Allahova tako što ćemo hila, ma ne. Da je to dobrota, danas štititi dobro, pomagati dobročinitelje bi nama dobro bilo. Nema ravnanja i podržavati sve što je korisno i hairli. istine i laži, zablude i hakka. To se Moramo hodati stazama zemaljskim, mora razlučiti. Pa možemo li uživati kako je hodao Musa, a.s., i Dobri po-

božnjak, i podizati zidove dobra da se grijeh ne širi i da ne bude “poplave nemorala i nepravde”, da se zlu stane u kraj. Ako tako ne budemo postupali, onda će “gradom” zavladati loši ljudi koji na putnika namjernika, ma ko da bio, gledati neće, jetime neće paziti, već će gramzljivo uzimati i otimati od svih, pa i od nas. Ali mi se nećemo dati i ne damo se. Moramo biti oprezni, braćo moja, pojavili su se kradljivci vjere. Ako nam vjeru ukradu, iman pogaze, onda smo izgubljeni. Imetak i vlast, ugled i “srce dobro” neće nam koristiti. Ne trebamo se brinuti o dunjaluku, sve je Allahovo, On najbolje daje vjernicima, naše je samo da vjerujemo i budemo na strani Allahovoj, na Njegovoj lađi. Tada za nas neće biti straha, ni tuge, ni žalosti, ni zida koji će moći da nas zaustavi. La ilahe illelah je naš znak, naša snaga, zaklon i sigurnost, a dobro djelo oružje koje sve pobjeđuje. Udružimo se u dobru i čestitosti, u vjeri i imanu. Milost Božija je tu, ona je blizu, Allah Uzvišeni poručuje: Molite se ponizno i u sebi Gospodaru svome, ne voli On one koji se previše glasno mole. I ne pravite nered na Zemlji, kad je na njoj red uspostavljen, a Njemu se molite sa strahom i nadom; milost Allahova je doista blizu onih koji dobra djela čine. (El- ‘Araf, 55.-56.).

4. april - 4. džumade-l-uhra

7

Hutbe iz tri sveta mesdžida
Mekka: Mesdžidu-l-haram (Časni hram u Mekki) Hatib: dr. Salih b. Abdullah b. Humejd Preveo i sažeo: Amir Durmić oralni sunovrat kojem se čovječanstvo svakim Nakon što danom sve više odaje, ogreznu u jedan je od najvećih problema dabludu i u praksu našnjice. Razum, moral i pristojnost sprovedu i kojima smo mi kao ljudi odlikovani najizopačenije nad mnogim od Allahovih stvorenja, bludne radnje u globalu su se izgubili kod mnogih sa osobama naroda, a zadržali se još samo kod posuprotnog spola, nemorala: 1. Okretanje ljudi od jedinih grupa ili pojedinaca. Svakim mnogi muškarci Uzvišenog Allaha i odbijanje da Mu danom sve su glasniji pozivi anarhista i žene okreću budu pokorni robovi, čime ih je da ljudi odbace sve moralne “stege i se “nečem On obavezao rekavši: Ljude i džinne okove” te da se prepuste strastima novom” te počnu nisam stvorio osim da Mi robuju. da im trasiraju životni put. Homoeksperimentirati (Ez-Zarijat, 56.); ...a onaj ko glavu seksualizam u svim svojim oblicima, i sa partnerima od Njegove Knjige okrene: ...taj će organizirano i sasvim transparentno istog spola. teškim životom živjeti i na Sudnjem reklamira se kao nešto sasvim priroddanu ćemo ga slijepim oživiti. (Ta no i normalno, što bi svi ljudi bezuHa, 124.). 2. Dosada i besposličavjetno trebali i morali prihvatiti, a svi oni koji se renje. Rekao je Ibn ‘Akil, r.h.: “Razvrat koji se prousude osuditi dotičnu nastranost nazivaju se na- širio među ljudima ničim nije toliko uzrokovan zadnim i zalupanim primitivcima. Nijedan narod koliko besposličarenjem, jer oni koji su se uposlili prije naroda Luta, a.s., nije poznavao ovu nastra- obožavanjem Uzvišenog Allaha, zanatstvom ili trnost, a kad se pojavila u vremenu ovog časnog govinom, vrlo rijetko kreću putem nemorala.” 3. poslanika, Uzvišeni Allah je njegov narod uništio Mediji koji ne vode računa o principima morala višestrukom koja mu je sjeme zatrla. Ibn Kajjim i pristojnosti i koji objavljuju razvratne materijale je rekao: “Imajući u vidu da je homoseksualizam s ciljem povećanja čitanosti, tj. gledanosti. Takojedna od najgorih pošasti i da su njene posljedice đer, ovi mediji, pod izgovorom slobode govora, najkatastrofalnije, kazna za ovo nedjelo nije bila promoviraju ideje i mišljenja raznih pokvarenjaka obična, već umnogostručena i na dunjaluku i na koji bi se trebali stidjeti svojih postupaka a ne proahiretu.” Lutov narod je uništen kamenom kišom, movirati ih. 4. Nepristojno i izazovno oblačenje potresom i propadanjem u zemlju. Muhammed, žena i muškaraca što u ljudima budi niske strasti s.a.v.s., je rekao: “Allah je prokleo onoga ko uči- i otvara put bludu. Nakon što ogreznu u bludu i ni ono što je radio Lutov narod!”, i to je ponovio u praksu sprovedu i najizopačenije bludne radnje tri puta. (Hakim). Nabrajajući pet stvari koje će sa osobama suprotnog spola, mnogi muškarci i se desiti a od kojih se Poslanik, s.a.v.s., utjecao žene okreću se “nečem novom” te počnu ekspemoleći Allaha da ih mi nikada ne dočekamo, iz- rimentirati i sa partnerima istog spola. Najčudnije među ostalog, rekao je i ovo: ”Kada se u jednom u čitavoj priči o homoseksualizmu jeste to što se narodu pojavi razvrat i proširi do te mjere da ga protivnici ove izaopačenosti napadaju i prozivaljudi počnu činiti javno, među njima će se pro- ju, te im se svim silama nastoji zabraniti njihovo širiti epidemije (bolesti) i gladi kakvi nisu bili po- pravo da osude ovaj vid nemorala. Međutim, to je znati u njihovim prethodnicima...” (Ibn Madže). u suštini samo ponavljanje historije jer su i drevni Analizirajući globalne statistike lahko se uočava pokvarenjaci, Allahovog dobrog roba i poslanika, koliko su precizne bile Poslanikove, s.a.v.s., riječi Luta, a.s., i one koji su sa njim povjerovali, nakon koje smo citirali jer sve analize ukazuju na to da je što ih je opomenuo i ukazao im na pogubnost neizlječiva bolest sida daleko najproširenija među njihove izopačene prakse, prozivali na sličan napopulacijom homoseksualaca i onih koji slijede čin nazivajući ih “čistuncima”. O tome je Uzvišenjihov put. Također, kako su to kazali neki učenja- ni Allah objavio: I Luta - kad reče narodu svome: ci, razvrat uzrokuje i mnogo drugih problema koji “Zašto činite razvrat koji niko prije vas na svijetu nije jednostavno razaraju društvo u cjelosti, kao što su činio? Vi sa strašću prilazite muškarcima, umjesto ženaprimjer poremećeni porodični odnosi, nepo- nama. Ta vi ste narod koji sve granice zla prelazi!” slušnost roditeljima, stjecanje imetka na haram A odgovor naroda njegova glasio je: “Istjerajte ih iz način, nepravda i nasilje, uludo trošenje imetka te grada vašeg, oni su ljudi čistunci!” I Mi smo njega na koncu gubitak porodice i potomstva. Ponekad i porodicu njegovu spasili, osim žene njegove; ona je se upitamo kako je uopće moguće da je ova pošast ostala sa onima koji su kaznu iskusili. I na njih smo toliko zaživjela u našem vremenu da se posljednjih kišu spustili, pa pogledaj kako su razvratnici skončali. godina od strane mnogih država nastoji u pot- (El-‘Araf, 80.-84.). Uzvišenog Allaha molimo da punosti legalizirati? Spomenut ćemo samo neke islamski ummet sačuva od ove odvratne prakse razloge koji su doveli do ekspanzije ovog oblika koja je uzrok stradanja na obadva svijeta.
4. april - 4. džumade-l-uhra

Homoseksualizam – moralni sunovrat čovječanstva

Medina: Mesdžidu-n-Nebevijj (Poslanikova džamija u Medini)

M

Mjesto i uloga namaza u islamu
Hatib: Hatib: dr. Abdulmuhsin b. Muhammed el-Kasim Preveo i sažeo: Amir Durmić zvišeni Allah je kazao: Elif Lam Mim. Ovo je Knjiga, u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali; onima koji u nevidljivi svijet budu vjerovali i molitvu obavljali i udjeljivali dio od onoga što im Mi budemo davali. (El-Bekara, 1.-3.). Dakle, prvi opis kojim Uzvišeni Allah opisuje Svoje bogobojazne robove, jeste vjerovanje u gajb, tj. nepoznato i ono što je čulima nedokučivo. Svi imanski šartovi su zasnovani na vjerovanju u gajb pa ko god odbaci bilo koji od šest temelja imana, ne može se ni računati vjernikom. Odmah nakon toga, Svemilosni Allah spominje namaz kao prvi i osnovni praktični ibadet kojeg vjernici ustrajno obavljaju. Dakle, ne postoji nijedno djelo koje u islamu zauzima uzvišenije mjesto od namaza. Kada je Poslanik, s.a.v.s., u Jemen poslao Muaza b. Džebela, r.a., kako bi ljude pozvao u islam, rekao mu je: “Prvo ih pozovi da samo Allaha obožavaju, pa kada Allaha spoznaju, obavijesti ih da im je On najstrože naredio da u danu i noći obavljaju pet dnevnih namaza...” (Muttefekun alejhi). Dakle, i ovdje vidimo da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., odmah nakon iskrenog vjerovanja ljude obavezao klanjanjem propisanih namaza, što dovoljno govori o obligatnosti ove dužnosti. Namaz je bio naređen i prethodnim poslanicima i vjerovjesnicima pa je Ibrahimu, Ishaku i Jakubu propisao molitvu: I učinismo ih vjerovjesnicima da upućuju prema zapovijedi Našoj, i objavismo im da čine dobra djela, i da molitve obavljaju, i da milostinju udjeljuju, a samo su se Nama klanjali. (El-Enbija’, 73.). Hvaleći poslanika Ismaila, Uzvišeni Allah ističe da je svojoj čeljadi namaz naređivao pa kaže: I učinismo ih vjerovjesnicima da upućuju prema zapovijedi Našoj, i objavismo im da čine dobra djela, i da molitve obavljaju, i da milostinju udjeljuju, a samo su se Nama klanjali. (Merjem, 55.). Uzvišeni Allah anmaz je naredio i Svome najodabranijem robu, i posljednjem vjerovjesniku rekavši: I obavljaj molitvu početkom i krajem dana, i u prvim časovima noći! Dobra djela zaista poništavaju hrđava. To je pouka za one koji pouku žele. (Hud, 115.). Obaveze ovog časnog ibadeta šerijatski obaveznik nije oslobođen niti u miru niti u ratu, niti na putu niti kada je u mjestu boravka, ni u stanju siromaštva niti bogatstva, pa čak ni kada je bolestan ili nepokretan, već mu namaz ostaje

U

8

Jerusalem: Mesdžidu-l-aksa (Kuds)

Štit muslimana u današnjem vremenu
strogo naređen sve dok je pri svijesti i zdravom razumu. Uzvišeni Allah hvali Svoje robove koji obavljaju namaz pa kaže: Vjernici su uspjeli! To su oni koji molitvu svoju ponizno obavljaju, i koji ono što ih se ne tiče izbjegavaju... (ElMu’minun, 1.-3.). Kada su Allahovog Poslanika, s.a.v.s., upitali koje je djelo Allahu najdraže, rekao je: “Namaz (obavljen) u njegovo propisano vrijeme, a potom dobročinstvo roditeljima.” (Buhari). U komentaru ovog hadisa, Ibn Hadžer, r.h., rekao je: “Da bi čovjek ustrajno obavljao namaze u njihovo propisano vrijeme i konstantno bio poslušan svojim roditeljima, dvije su Allahove stroge naredbe ljudima za koje je potrebna ogromna količina strpljenja i ustrajnosti, a to ne mogu ostvariti osim izuzetno iskreni Allahovi robovi.” Najveću džennetsku nagradu, a to je gledanje u Lice Svevišnjeg Allaha, nije moguće dostići osim kroz obavljanje namaza. Poslanik, s.av.s., je kazao: “Vi će te uistinu (na Sudnjem danu) vidjeti vašeg Gospodara baš kao što vidite mjesec (u noći uštapa), i ništa vas u tome neće omesti. Zato, ako ikako možete obavljajte namaz prije izlaska i prije zalaska Sunca, i ničem ne dozvolite da vas u tome spriječi.” (Muttefekeun alejhi). Ibn Redžeb, r.h., u komentaru ovog hadisa je rekao: “Najveća nagrada u Džennetu je viđenje Uzvišenog Allaha, a najvrjednije i najčasnije na dunjaluku su ta dva namaza (tj. sabah i ikindija-namaz). Zato, onaj ko ih ustrajno bude obavljao i na njih posebno brižno pazio, nadati se je za takvoga da će u Džennetu dostići najveću nagradu, tj. da će gledati u Lice Svemilosnog Allaha.” Pored svih ovih činjenica, porazno je znati da mnogi ljudi koji su rođeni kao muslimani ne obavljaju namaze redovno a neki među njima nikako, a za svoj nemar prema ovoj strogoj dužnosti sebi pokušavaju iznaći opravdanja. Svevišnjeg Allaha molimo da nam omili namaz i da ga ustrajno obavljamo sve dok se s Njim ne susretnemo. “Da bi čovjek ustrajno obavljao namaze u njihovo propisano vrijeme i konstantno bio poslušan svojim roditeljima, dvije su Allahove stroge naredbe ljudima za koje je potrebna ogromna količina strpljenja i ustrajnosti, a to ne mogu ostvariti osim izuzetno iskreni Allahovi robovi.’’

Hatib: Jusuf Ebu Senine Preveo i sažeo: Esad Mahovac

llah Uzvišeni kaže: Pravi vjernici su samo oni čija se srca strahom ispune kad se Allah spomene, a kad im se riječi Njegove kazuju, vjerovanje im učvršćuju i samo se na Gospodara svoga oslanjaju, oni koji molitvu obavljaju i dio od onoga što im Mi dajemo udjeljuju. (El-Enfal, 2.-3.). Ovo je opis pravih, iskrenih Allahovih robova kojem trebamo težiti i danonoćno na tome raditi. Strah i plač pred Uzvišenim je nešto najbolje što možemo sutra donijeti na Sudnji dan. Srce može pohrđati kao što hrđa gvožđe, zato ga treba liječiti istigfarom i čestim spominjanjem Allaha čime ćemo ga održati u životu. U suprotnom, život čovjeka koji se udaljio od spominjanja Allaha i sprovođenja Njegovih naredbi je turoban. Vjernik na ovom svijetu ima tri jake utvrde, štita koji ga čuvaju od šejtana i navale strasti: spominjanje Allaha – zikr, učenje Kur’ana i boravak u Allahovim kućama. Na ovaj način vjernici se izlažu Allahovoj milosti i
4. april - 4. džumade-l-uhra

A

Srce može pohrđati kao što hrđa gvožđe, zato ga treba liječiti istigfarom i čestim spominjanjem Allaha čime ćemo ga održati u životu.

oprostu kao što se navodi u vjerodostojnom hadisu. Jako nam je žao što je ovakvih skupova sve manje. Štaviše, poznavajući smisao i značaj ovoga, nevjernici sprečavaju muslimane da ostvare prisniju vezu sa Allahovom kućom i sadržajem koji se proučava na halkama zikra i ispravnog islamskog znanja. I zaista oni imaju opravdan razlog za strah, jer su iz mesdžida izašli oni koji su im zagorčali život do Sudnjeg dana, poput Salahuddina Ejjubija i mnogi drugi. Zato i imamo situaciju da nam zaključavaju mesdžid i ne dozvoljavaju ulazak osim neposredno pred ezan. Šta reći na ovakvo nešto pored ovolikog broja muslimana koji sve to nijemo posmatraju. Osim ovog, oni nastoje da po svaku cijenu zastraše vjernike, te često, kao što su to učinili nedavno, plasiraju glasiinu kako se tu i tamo kindapuju djeca. Međutim, sve to je netačno, a cilj istog je nama dobro poznat. Muslimani moraju biti svjesni svoga broja i svoje snage, te ne smiju dozvoliti da ih sitni interesi i neznatna neslaganja odvedu od njihovih strateških ciljeva kroz koje će ostvariti svolu sreću i blagostanje.

9

Polumjesec
Vijeće Koordinacije bošnjačkih NVO u Bosni i Hercegovini

Pozivamo Svjetski bošnjački Podržavamo jedinstvenu listu kongres da se javno probosanskih snaga za izbore distancira od akademika u RS-u Muhameda Filipovića

Aktivna bošnjačka mreža – ABOM

U

N

a IV redovnom sastanku Vijeća koordinacije BNVO u BiH održanom u Srebrenici 27. marta 2014. godine Vijeće je dalo punu podršku formiranju JEDINSTVENE LISTE SVIH PROBOSANSKIH STRANAKA ZA IZBORE U BOSANSKOHERCEGOVAČKOM ENTITETU RS uz sljedeće preporuke i zaključke: 1. Jedinstvenu listu su dužne formirati sve probosanske političke stranke nakon međusobnih konsultacija, a NVO sektor će savjetodavno djelovati na taj proces. 2. Svi pojedinci ili institucionalni faktori koji ostanu izvan Jedinstvene liste ostaju izvan domena naše podrške i ne zaslužuju podršku birača. 3. S obzirom na političku infrastrukturu i opće stanje u bh. entitetu RS stava smo da će djelovanje po principu nezavisnih kandidatura naštetiti ciljevima Jedinstvene liste. 4. Premda u principu ne podržavamo i smatramo neprincipijelnim prelazak aktera iz NVO sektora u političke stranke u izbornoj godini (“pred ljepljenje plakata”), pojedinci koji danas djeluju kroz NVO sektor, a do izbora će eventualno postati dio neke političke stranke, imat će našu podršku u ovom procesu samo i isključivo u slučaju da budu na Jedinstvenoj listi. 5. Ukoliko dođe do podjele i formiranja dvije ili više lista, u tom slučaju pozivamo birače da svoju podršku daju listi koju će formirati političke stranke koje su započele demokratske procese u BiH te od Daytonskog mirovnog sporazuma do danas kontinuirano djeluju na području bh. entiteta RS.

povodu posljednjih stavova akademika Muhameda Filipovića iznesenih u intervjuu agenciji SRNA 27. marta 2014. godine, a u vezi s genocidom počinjenim nad Bošnjacima u periodu 1992.-1995. godine, te likom i djelom prvog predsjednika Republike Bosne i Hercegovine – rahmetli Alije Izetbegovića, Udruženje “Aktivna bošnjačka mreža – ABOM” izdaje sljedeće. “Dodvoravanje velikosrpskoj politici konstanta je u političkom djelovanju akademika Muhameda Filipovića, počev od 90-tih godina pa do danas. U prethodnom periodu su njegove političke ideje i stavovi često interpretirani kao politički pragmatizam, međutim, u posljednjem intervjuu agenciji SRNA, Muhamed Filipović je i to demistificirao. Naime, u pomenutom intervjuu Filipović otvoreno poziva Bošnjake da, zarad zajedničke budućnosti, entitet Republika Srpska ne smatraju nečim što je rezultat počinjenog genocida, čime se implicitno dovodi u pitanje i sam genocid nad Bošnjacima iz perioda 1992. – 1995. godine. Jer, ako se zaniječu efekti genocida nad Bošnjacima, uključujući i one parainstitucionalne a što Republika Srpska nesumnjivo jeste, onda se, ustvari, genocid nije ni desio. Aktivna bošnjačka mreža smatra da se ovim istupom Muhamed Filipović i formalno inaugurirao u prvog bošnjačkog negatora genocida nad Bošnjacima, i to upotrebom jedne od 12 taktika negiranja genocida koje je već odavno identificirao poznati istraživač genocida Izrael Černi u djelu “Enciklopedija genocida”. Ta forma negiranja genocida, koju je školski aplicirao Muhamed Filipović, ogleda se u tome da se zarad tzv. zajedničke budućnosti i pomirenja trebaju zanemariti činjenice o počinjenom zločinu genocida, kao i svi njegovi efekti. Mišljenja smo da je svako stavljanje u alternativni odnos pomirenja i pravde aspolutno neprihvatljivo, jer je pravda temeljni preduvjet dugotrajnog i istinskom mira. Također, Muhamed Filipović se već čitave dvije decenije bavi blaćenjem lika i djela rahmetli Alije Izetbegovića, što
4. april - 4. džumade-l-uhra

uveliko prevazilazi okvire bilo kakvog kritičkog osvrta. Proglašavanje političkog djelovanja Alije Izetbegovića konfliktnim, separativnim i nekompetentnim notorno je faflsificiranje historijskih činjenica lišeno bilo kakvih naučnih spoznaja o univerzalnosti Izetbegovićeve političke ideje i historijskog konteksta njegovog djelovanja. Filipovićevo atakovanje ide do te mjere da se demonizira čak i borba za nezavisnu i suverenu Republiku Bosnu i Hercegovinu naspram ostanka u krnjoj Jugoslaviji pod velikosrpskom dominacijom. Ne možemo se oteti utisku kako stavovi Muhameda Filipovića u vezi s političkim djelovanjem Alije Izetbegovića neodoljivo podsjećaju na stavove Srpske akademije nauka i umetnosti iz Beograda. Malicioznost i devijantnost političkog djelovanja Muhameda Filipovića prepoznati su u samom početku i od rahmetli predsjednika Alije Iztebegovića, koji se veću ranim fazama borbe za suverenu Republiku Bosnu i Hercegovinu jasno distancirao kako od njega lično tako i od njegove politike. Imajući u vidu sveukupnost političkih stavova i prakse Muhameda Filipovića, postavlja se pitanje po kojim se kriterijima jedna ovakva osoba plasirala u javnom diskursu u rang tzv. referentnih bošnjačkih intelektualaca. Još je interesantnija činjenica da se osoba takvih kvaliteta mogla inflitrirati na ključne pozicije u institucijama koje sebe vole označavati temeljnim bošnjačkim institucijama. Stoga pozivamo sve bošnjačke i probosanske institucije, a posebno Svjetski bošnjački konges – SBK i Bošnjačku akademiju nauka i umjetnosti – BANU, da se, de facto i de iure, javno distanciraju od ovakvog, po bošnjačke nacionalne interese destruktivnog, djelovanja Muhameda Filipovića. Aktivnoj bošnjačkoj mreži neprihvatlijva je saradnja i partnerstvo s bilo kojom organizacijom koja pruža institucionalno utočište za rad i djelovanje onih koji negiraju genocid nad Bošnjacima, kao i onih koji atakuju na državnost Bosne i Hercegovine utemeljenoj na političkoj ideji rahmetli Alije Izetbegovića.”

10

Poziv na pravi put

P

Kako je tužno vidjeti Emira Hadžihafizbegovića kada reklamira pivo
Tuzla ovih dana lansirala je novi spot za Tuzlanski pilsner sa Emirom Hadžihafizbegovićem u glavnoj ulozi. Emir Hadžihafizbegović je popularan čovjek, on je ona vrsta ljudi koji imaju jak uticaj na ponašanje drugih ljudi. Zato je žalosno vidjeti kako nam Hadžihafizbegović hvali pijenje piva. Gospodine Hadžihafizbegoviću, prvi put kada odete na džumanamaz i padnete Allahu na sedždu sjetite se da reklamirate ono što Allah strogo zabranjuje. Alkohol je zlo za svako društvo. Nije sve u novcu, ima nešto i u obrazu. izveo je kroz anketu ličnost godine na Face TV. Zanimljiv je bio rezultat spomenute ankete, Edin Urjan Kukavica je bio drugo rangirana najpopularnija bošnjačka ličnost! Bio je popularniji, na primjer, od Zlatka Lagumdžije, desetak puta. Pored toga što je glavni urednik Face TV, Edin Urjan Kukavica je redovni kolumnista u sedmičnom prilogu Dnevnog avaza. Za tri mjeseca nastupit će mjesec ramazan. Bit će zanimljivo kako će Kukavica urediti ramazanski program. Ne bi se iznenadili kada bi Face TV taj mjesec bila glavno glasilo šiizma u BiH.

Irak

rije nekoliko godina klanjao sam džuma-namaz u džamiji Čobanija u Sarajevu. Pored mene je sjedio i slušao hutbu naš poznati glumac Emir Hadžihafizbegović. Bilo mi je veoma drago što sam vidio da jedan tako poznat i uticajan čovjek prakticira islam. I u narednim godinama često sam bio oduševljen postupcima Emira Hadžihafizbegovića, naročito njegovim patriotskim odnosom prema bošnjačkom narodu i Bosni i Hercegovini. Koliko god sam tada bio oduševljen likom i djelom Emira Hadžihafizbegovića, toliko sam se ovih dana razočarao kada sam vidio da Hadžihafizbegović reklamira pivo. Naime, Pivara Da li ste znali

Kosovar Blerim iz Ferizaja (Uroševac) izveo samoubilački bombaški napad na iračku vojsku

E

Šiijski šejh Edin Urjan Kukavica glavni urednik Face TV

din Urjan Kukavica, šiijski šejh, odnedavno je glavni i odgovorni urednik televizije Senada Hadžifejzovića, Face TV. Edin Urjan Kukavica postao je poznat široj javnosti tokom prošlogodišnjeg mjeseca ramazana kada mu je Senad Hadžifejzović na svojoj Face TV ustupio prostor u zoru, vrijeme sehura, da propagira šiizam. Dodatno podizanje popularnosti svom glavnom uredniku Senad Hadžifejzović Slikom na sliku

N

N

Alija Izetbegović i Tayip Erdogan: Lideri koje muslimani vole
Aliju Izetbegovića. Prije dolaska premijera Erdogana Turska se nije imala čime pohvaliti. Njegovim dolaskom na vlast Turska je ponovo postala svjetska velesila. Ni mi Bošnjaci dugo nismo imali lidera kao što je bio Alija Izetbegvić. Nažalost, naše trenutno stanje tjera nas na zaključak da će se Bošnjaci načekati do pojave liderske ličnosti kalibra rahmetli Alije Izetbegovića. Nadamo se da će premijer Tayip Erdogan biti i dalje uspješan i da će i drugi muslimanski političari u svijetu krenuti njegovim putem.
4. april - 4. džumade-l-uhra

a usporednim fotografijam uz ovaj tekst možete vidjeti rahmetli Aliju Izetbegovića i premijera Turske Tayipa Erdogana kako predvode namaz ispred svojih džemata. Rahmetli Alija Izetbegović je ostavio dubok trag u bošnjačko muslimanskoj historiji. Priložene fotografije otkrivaju da predsjednik Alija Izetbegović i premijer Tayip Erdogan umnogome sliče jedan drugom. Premijer Erdogan je politički lider kojeg voli većina muslimana u svijetu, kao što su voljeli i rahmetli

a Twitteru Islamske države Iraka i Šama objavljena je vijest da je Blerim Demiri, državljanin Kosova, rođen u Ferizaju (Uroševac) počinio samoubilački bombaški napad na sjeveru Bagdadu. Na Twitteru Idiševog ogranka za sjeverni Bagdad Blerim Demiri se spominje pod nadimkom Abu Khabab Al Kosovi. Uz priloženu fotografiju stoji kratki opis bombaške akcije koju je izveo Blemir Demiri, a u kojem se navodi da se “Abu Khabab Al Kosovi zabio automobilom bombom u kolonu iračke vojske”. Blerim Demiri je bio pripadnik Islamske države Iraka i Šama, odnosno kao pripadnik ove jedinice ratovao je u Siriji. Prije izvjesnog vremena prekomandovan je u irački dio IDIŠ-a. Blerim Demiri je prvi ratnik sa naših prostora koji je počinio samoubilački bombaški napad.

11

Otkrivamo ko su mladi svećenici – propovijednici ispred katedrale u Sarajevu

Puljićevi specijalci za širenje kršćanstva među Bošnjacima

Šta je otkrila turska policija o teroristima koji su prošle sedmice ubili turskog vojnika i policajca

Idišovci krenuli u Bosnu s kalašnjikovima i sa prigušivačima

upnik iz Vogošće danas je ispred Sarajevske katedrale javno propovijedao prolaznicima. Mladi svećenik, za kojeg organizatori nisu htjeli reći novinarima kako se zove, govorio je prolaznicima putem ozvučenja i, između ostalog, propovijedao o okretanju Bogu, miru i međusobnom dobročinstvu, ovako su u prošlu subotu izvijestili pojedini domaći mediji o spomenutom nesvakidašnjem događaju u centru Sarajeva. Činjenica da su organizatori odbili reći kako se zove mladi svećenik, koji je držao govor u centru Sarajeva, bila je razlog da istražimo o kome je riječ i šta su htjeli mladi svećenici. Dakle, radi se o kršćanskoj međunarodnoj misionarskoj zajednici poznatoj pod imenom “Neokatekumenski put”, koja ima svoje sjemenište, odnosno misionarski punkt u Vogošći. Mladi svećenici koji su u subotu držali propovijed ispred katedrale u Sarajevu su strani kršćanski misionari, a taj dan su bili u misiji, kako to oni nazivaju, navješćavanja evanđelja po trgovima gradova. Neokatekumenski put je priznat od Katoličke crkve u BiH od kraja 2011. godine, kada je kardinal Vinko Puljić osnovao međunarodno sjemenište Neokatekumenskog puta “Redemptoris Mater” u Vogošći. Nakon osnivanja sjemeništa u Vogošću je stiglo desetak mladih kršćanskih misionara iz raznih zemalja svijeta. U protekle tri godine mladi kršćanski misionari vrijedno su se spremali za misiju. Njihovo pojavljivanje u javnosti znak je da su prešli sa priprema na misionarsko djelovanje. Osnivanjem zajednice Neokatekumenskog puta u Vogošći, tj. aktiviranjem njihovog misionarskog djelovanja na terenu, Katolička crkva u BiH je dokazala da se odlučno okrenula ka kršćanskom misionarskom djelovanju među Bošnjacima. Pripadnici Neokatekumenskog puta smatraju se katoličkim radikalima. Ova zajednica je veoma razvijena u Hrvatskoj. Djelovanje Neokatekumenskog puta u Hrvatskoj izaziva žestoke polemike u javnosti.

Ž

rošle sedmice tri pripadnika Islamske države Iraka i Šama izvršili su teroristički napad u Turskoj. U toku pucnjave Idiševci su ubili jednog mornaričkog podoficira, policajca i vozača vozila. Turske sigurnosne snage su otkrile da su spomenuti pripadnici IDIŠ-a krenuli sa oružjem u Bosnu (U autu koje su koristili napadači zaplijenjeno je 3 kalašnjikova, 3 pištolja, 7 ručnih bombi, mnogo municije, prigušivači i okviri, telefonske baterije kao i odjeća.). Nigdje se ne navodi koji su im bili ciljevi u Bosni, odnosno zašto su sa oružjem krenuli u našu zemlju. Uhapšeni pripadnici IDIŠ-a su porijeklom sa Kosova, Makedonije i Njemačke. Jedan od uhapšenih, koji je porijeklom sa Kosova izjavio je da se ponosi što je ubio turske vojnika. “Učinio sam dobro djelo jer sam ubio turskog vojnika. Ja ne prihvatam ničiji sud osim Allahov i neću davati nikakve izjave. Vi ste pagani, a Turska je za nas neprijatelj jer je članica NATO.a”. U nastavku prenosimo tekst na ovu temu sa portala Milliyet.com.tr. 1395815018 BaYlYksYz-2 kopyala Bezbjednosne snage tragaju za pobunjeničkim grupama “Tokom ispitivanja nakon napada koji se desio u Ulukiš opštini upravne jedinice Nide u Turskoj tri osumnjičena lica, kojima se stavlja na teret da su sproveli napad i da su članovi organizacije IŠID koja se povezuje sa AlKaidom su iskazala nesigurnost od koje su se bezbjednosne snage alarmirale. Osumnjičeni su ispitivani o odlasku u Bosnu sa oružjem kao i o mogućim ciljevima unutar Turske, što je nadležne natjeralo da se upute prema vezama koje ova lica imaju. Bezbjednosne snage koje ustrajavaju na tome da se radi o mogućnosti atentata istražuju i druge mogućnosti. Osumnjičeni navodno njemačkog, švicarskog i makedonskog državljanstva su izjavili da su ušli u Tursku preko sirijske granice.

P

Njihovo neodgovaranje na optužbe od strane tužilaštva i neodgovaranje na većinu pitanja od strane dežurne sudnice je pokrenulo sumnju kod bezbjednosnih snaga. Njihove mete se istražuju U svojoj izjavi, Benjamin Xu je izjavio: “Vraćali smo se iz Sirije iz rata. Prvo smo trebali otići u Istanbul i poslije toga u Bosnu. Uspaničili smo se tokom putne kontrole”. Njegove riječi, kao i činjenica da ostali osumnjičeni nisu rekli gdje su išli i sa kim su se viđali u Turskoj su bili razlog da bezbjednosne snage počnu da istražuju veze osumnjičenih. Nadležni organi pored mogućih meta osumnjičenih istražuju i mogućnosti postojanja drugih pobunjeničkih grupa. Sa sobom su imali 3 kalašnjikova i 7 ručnih bombi Osumnjičeni su se sporazumjeli da će otići u Istanbul komercijalnim taksijem iz Hataja nakon što uđu u zemlju iz Sirije. Dok su se nalazili na putu za Istanbul zaustavljeni su od strane putne kontrole u Ulukišli u Nidi. Uhvaćeni su dok su pokušavali pobjeći nakon što su otvorili vatru na policajce. Iz auta koje su koristili osumnjičeni su oduzete 3 puške kalašnjikov, 3 pištolja, 7 ručnih bombi, velika količina municije, prigušivača i šaržera, telefonskih baterija, raznovrsne odjeće i noževa. U toku pucnjave osumnjičeni su ubili jednog mornaričkog podoficira, policajca i vozača vozila. Tvrdi se da su osumnjičeni članovi organizacije IŠID koja je povezana sa AlKaidom i da su išli iz evropskih zemalja da se bore protiv režima u Siriji”. Na video prilogu uz navedeni članak se vidi kako grupa od oko 300 turskih državljana pokušava da prodre u bolnicu gdje se liječi jedan od uhapšenih pripadnika IDIŠ-a, koji je ranjen, a koji je učestvovao u ubistvima turskog vojnika i policajca.

Važno upozorenje

P

ersen forte kapsule za smirenje kompanije “Lek” iz Slovenije sadrže svinjski želatin. Ovo je potvrdila Helena Strašek, medicinski ekspert, predstavnik kompanije “ Lek” u dopisu upućenom Adnanu Greboviću. Objavljen je faksimil odgovora iz “Leka”, u kojem se potvrđuje da kapsule Persen forte sadrže svinjski želatin.
4. april - 4. džumade-l-uhra

Persen forte kapsule sadrže svinjski želatin

12

Disciplinska komisija Granične policije BiH kaznila policajca Mirnesa Vehaba

Skandalozno

D

Pet mjeseci i 30 posto od plaće zbog klanjanja namaza na graničnom prijelazu

Postavljanjem spomenika svecu papi Katolička crkva će centar Sarajeva pretvoriti u svoje svetište

isciplinska komisija Granične policije BiH je 28.02.2014. godine pokrenula disciplinski postupak protiv policijskog službenika Mirnesa Vehaba iz Jedinice granične policije Gradiška. Disciplinski postupak je pokrenut jer je Mirnes Vehab dozvolio dvojici putnika da klanjaju u prostorijama graničnog prijelaza. Nekoliko dana kasnije Disciplinska komisija Granične policije izrekla je kaznu Mirnesu Vehabu, a u obrazloženju je navedeno da je kažnjen “zbog narušavanja ugleda i neizvršavanja službenih zadataka”. Disciplinska komisija Granične policije nije uzela u obzir Bihać

S
prigovor Mirnesa Vehaba u kojem se pozvao na konvencije o ljudskim pravima. Kazna mu je izrečena u vidu smanjenja plaće za 30 procenata u narednom petomjesečnom periodu.

U

Bihaću je nedavno održana manifestacija u čast poslaniku Muhamedu, a.s., sa bogatim kulturnim i vjerskim sadržajima. Na ovoj manifestaciji bio je i bivši premijer Unsko-sanskog kantona i istaknuti član SDP-a Hamdija Lipovača. Hamdija Lipovača je u razgovoru za Televiziju Unskosanskog kantona pokazao zavidno znanje o životu Božijeg poslanika,

Lijepi govor Hamdije Lipovače o poslaniku Muhamedu, a.s.

ali i o samom islamu. Pojedini web portali prenijeli su izjavu Hamdije Lipovače o poslaniku Muhamedu. Nažalost, pojedinci su se podrugljivo izrazili o lijepom govoru gospodina Lipovače. Svako ima pravo da voli poslanika Muhameda, a onaj ko govori o poslaniku Muhamedu, a.s., kao što govori Hamdija Lipovača, taj čovjek mora imati naše poštovanje.

pomenik papi Ivanu Pavlu II bit će otkriven 30. aprila na trgu ispred sarajevske katedrale, samo nekoliko dana nakon što će ovaj papa biti proglašen svetim, najavljuje kardinal Vinko Puljić. Spomenik papi bit će visok oko tri metra, s 12 kubnih metara prostora i bit će napravljen od siluminija, materijala srebrne boje, koji je dosta postojan i kvalitetniji od prethodno planirane bronze. Znaju li Bošnjaci Sarajlije i Islamska zajednica u BiH šta će Sarajevo dobiti kada trometarski spomenik svecu papi Ivanu Pavlu II okupira prostor ispred katedrale? Katolička crkva u BiH zna šta radi, znaju oni da će postavljanjem spomenika u srcu Sarajeva napraviti svoje novo svetište, novo Međugorje. Poznato je da katolici, kao i ostali kršćani, obožavaju kipove svece. Kada se postavi trometarski kip svecu papi u centar Sarajeva navalit će katolici sa svih strana da na koljenima obilaze svečev spomenik. Tako će u centru Sarajeva svaki dan, na otvorenome, neprestano trajati katoličke vjerske procesije. Ne treba sumnjati da će dio grada oko katedrale, odnosno spomenika vremenom, zbog komercijalizacije, biti potpuno katoliciziran. Šta će se tada dogoditi teško je sada procijeniti. Međutim, Bošnjaci su uvijek bili slabi na novac. Znaju to dobro u Katoličkoj crkvi, zato će igrati na tu kartu da ovladaju prostorom. Nijedan bošnjački zvaničnik, politički ili vjerski, ne smije reći ništa protiv izgradnje spomenika koji će centar grada pretvoriti u ruglo i katoličko svetište. A još spomenik nije ni postavljen. Kako će tek biti kada navale katolici svome svecu i kada Katolička crkva krene u kristijanizaciju centra Sarajeva. Sigurni smo da ni tada neće biti Bošnjaka koji će smjeti reći bilo šta protiv.

4. april - 4. džumade-l-uhra

13

Aktuelno

Historijski sporazum o zajedničkoj listi probosanskih stranaka za izbore u Republici Srpskoj

Bošnjaci širom svijeta svi na izbore u RS
Ako se Bošnjaci sa prostora RS-a masovno odazovu patriotskoj obavezi na sljedećim izborima, Miloradu Dodiku će ostati samo da lupa šakom od sto i neuvjerljivo galami. Međutim, ako se propusti historijska šansa, velikosrpska aždaha će se pomamiti a Bosna i Hercegovina će ući u neizvjesnu budućnost
Piše: Ezher Beganović ponedjejak, 31. marta, u organizciji Građanske koalicije “Prvi mart” upriličen je sastanak u Potočarima devet stranaka (Demokratska fronta BiH, Hrvatska stranka prava, Posavska stranka, Savez za bolju budućnost, Stranka za Bosnu i Hercegovinu, Stranka demokratske akcije, Stranka dijaspore, Socijaldemokratska unija i Stranka pravde i povjerenja), a na kojem su spomenute stranke potpisale sporazum o zajedničkoj listi za entitetski i državni nivo iz entiteta RS na narednim Opštim/Općim izborima u oktobru 2014. godine. Probosanske stranke su potpisivanjem sporazuma pod nazivom “Domovina” preuzele moralnu obavezu pred narodom o jedinstvenom nastupu na predstojećim izborima za Narodnu skupštinu entiteta RS-a i Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH iz entiteta RS. Potpisivanjem ovog historijskog dokumenta konačno je stvoren osnovni preduvjet za poboljšanje položaja građana i građanki nesrpske nacionalnosti u ovom entitetu i mogućnost da se skine velikosrpska omča s vrata naše zemlje. Građanska koalicija “Prvi mart” uradila je ogroman posao, skoro nemoguć, jer svi znamo koliko je potrebno umijeća i sreće da se za jednim stolom okupe i dogovore bh. političari. Što je bilo do njih oni su uradili, sada je sve u rukama naroda, naročito
4. april - 4. džumade-l-uhra

U

Bošnjaka. Ako Bošnjaci sa prostora manjeg bh. entiteta budu patriotski odgovorni nadati se je da će krajnji rezultat biti onakav kako se očekuje. Proteklih mjeseci bili smo svjedoci brojnih zavjera koje su vođene proti Turske, odnosno protiv političke opcije premijera Tayipa Erdogana. Kada mu je bilo najteže dobio je poruku od svoga naroda: “Drži se uspravno, ovaj narod je sa tobom”. I zaista, na opće iznenađenje cijelog svijeta, turski narod je na tek završenim lokalnim izborima izašao i svojim glasom podržao svoga premijera. Kada se narod digao pale su sve zavjere, bez obzira što su bile opasne i što je iza tih zavjera stajala neka svjetska zavjerenička sila. Ne sumnjamo da će Milorad Dodik, tj. velikosrpska politika sada, nakon postignutog probosanskog sporazuma “Domovina”, pokrenuti ofanzivu svim raspoloživim sredstvima. To se itekako da naslutiti iz njegove prve reakcija, nakon što je saznao da je u Potočarima potpisan probosanski sporazum “Domovina”. Milorad Dodik je odmah najavio po-

14

kretanje ofanzive. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da stranke sa sjedištem u Federaciji BiH, koje su postigle dogovor o zajedničkom nastupu na izborima u Srpskoj, imaju pravo da se udružuju, a da će odgovor Srpske biti donošenje Zakona o prebivalištu. “Zakon o prebivalištu će sadržavati sve odrebde zakona koji je predložen na nivou BiH i mi ćemo ga provesti. Neće biti moguće nikakvo odbacivanje od visokog predstavnika u tom pogledu, i njegovu odluku ovaj put nećemo poštovati”, rekao je Dodik na konferenciji za novinare u Banjaluci. Ova Dodikova odluka u praksi znači da će na terenu non-stop biti hiljade srpskih policajaca koji će učiniti sve da obrišu što veći broj nesrpskog stanovništva, tj. Bošnjaka iz prebivališnih evidencija. Naglašavanjem da će Zakon o prebivalištu biti donešen jednostrano, od strane Skupštine Republike Srpske, iako je to potpuno nezakonito, jasno upućuje da će nezakonito donešeni zakon biti osnova da se institucije Republike Srpske ponašaju nezakonito, tj. kako god hoće. Imat će samo jedan cilj, a to je na sve moguće i nemoguće načine sprečavanje bošnjačkog naroda da se masovno odazove glasanju i pomo-

gne realizaciju ciljeva iz političkog sporazuma “Domovina”. U oktobru prošle godine, za vrijeme popisa stanovništva u BiH, imali smo jednu vrstu testa kako bi Bošnjaci sa prostora manjeg bh. entiteta mogli reagirati na predstojećim izborima. Nažalost, tokom popisa stanovništva u BiH vidjelo se da veliki broj Bošnjaka sa prostora manjeg bh. entiteta zanemaruje svoju patriotsku dužnost. Iako je propaganda za popis stanovništva bila nevjerovatno jaka, dobar broj Bošnjaka je ostao indolentan prema cijelom procesu popisa stanovništva. Predstojeći izbori su od historijskog značaja za Bosnu i Hercegovinu. Svojim glasom Bošnjaci mogu spriječiti velikosrpske ambicije da otmu dio naše zemlje. Srpski zločinci su spremni na sve, u to smo se uvjerili 90-tih godina prošlog stoljeća. Oni ne kriju svoje ambicije da unište Bosnu i Hercegovinu. Građanska koalicija “Prvi mart” svojim radom do sada je otkrila sve mahane velikosrpskog sistema u manjem bh. en4. april - 4. džumade-l-uhra

Građanska koalicija “Prvi mart” uradila je ogroman posao, skoro nemoguć, jer svi znamo koliko je potrebno umijeća i sreće da se za jednim stolom okupe i dogovore bh. političari. Što je bilo do njih oni su uradili, sada je sve u rukama naroda, naročito Bošnjaka.

titetu. Sve je do nas, ako se Bošnjaci sa prostora RS-a masovno odazovu patriotskoj obavezi na sljedećim izborima, Miloradu Dodiku će ostati samo da lupa šakom od sto i neuvjerljivo galami. Međutim, ako se propusti historijska šansa, velikosrpska aždaha će se pomamiti a Bosna i Hercegovina će ući u neizvjesnu budućnost. Bošnjaci širom svijeta ujedinite se, vrijeme je za presudne bitke i važne pobjede.

Koalicija 1. Mart

Ko smo mi?
i smo Koalicija organizacija civilnog društva, udruženja žrtava, udruženja boraca, organizacija povratnika, izbjeglih i raseljenih, asocijacija i pokreta koji djeluju na utvrđivanju istine i borbi protiv genocida ali i zaštiti ljudskih prava povratnika okupljeni oko zajedničkih ciljeva.

M

15

Društvo

Z.A., otac silovane desetogodišnje djevojčice L.A. govori za Saff

Babo, upali svjetlo, ne vidim svoje noge
Sredinom februara ove godine u Zenici je silovana desetogodišnja L.A. Monstrum koji je silovao djevojčicu je Tomislav Brtain. Brtain je priznao da je izvršio ovaj gnusni čin. Pred Općinskim sudom u Zenici počelo je ročište i uskoro se očekuje presuda za ovaj strašni zločin. Po svemu sudeći, zločinac Brtain će dobiti visoku zatvorsku kaznu Piše: Ezher Beganović okušali smo saznati kako je danas oštećena malena L.A., da li je i kolike je posljedice ostavio taj strašni događaj na nju i njenu porodicu. Otac malene L.A. pristao je da za Saff ispriča štase dogodilo tog tužnog dana i kako se njegova kćerkica, odnosno porodica, danas nosi sa ovim iskušenjem. “Mjesec i po dana nakon tog ne- i majka malene L.A. bili su zabrinuti sretnog dana mogu komotno reći šta će biti kada ona izađe iz bolnice, da  sam  zadovoljan kako se stanje kako će reagirati djeca, jer svi u Zenipopravlja. Moja kćerka je po prirodi ci znaju njeno ime i prezime, odnosno jaka osoba i veoma se dobro znaju da je silovana. Zabrioporavlja od iskušenja koje nutost je nestala kada su vije doživjela”, govori nam djeli da su im svi Zeničani, Ovaj tekst je bilo Z.A. na početku i nastavbez obzira da li ih znaju ili veoma teško lja: “Zahvaljujem se komne, pružili podršku i iskazauraditi. Dok smo šijama, mojim Zeničanima, li razumijevanje za njihovu razgovarali otac svi su nam pružili podršku. bol i iskušenje. “Ona je za malene L.A. Posebno se zahvaljujem učisada poprilično dobro. Evo, nekoliko puta teljici svoje kćerkice. Njena dok razgovaramo ona je sa je zaplakao. Na učiteljica je učinila sve da bratom i ostalom djecom svako vraćanje napravi takvo okruženje otišla u mekteb. Zaista mosjećanja na taj u školi da sve ide na ruku ram priznati da je jaka, i teški trenutak oporavka moje kćerke. Nasam sam iznenađen kako je Z.A. je teško ravno, i direktor škole je jaka i kako se nosi sa onim uzdisao i jedva pokazao da je veliki čovjek. što je doživjela. Recimo, suzdržavao suze. Veliku podršku dobili smo kada ide u školu svi drugovi od Islamske zajednice, odi drugarice joj dotrče u sunosno od imama, zatim sret i izgrle se sa njom, djeod načelnika općine, ma ca u školi joj daju najljepšu podršku zaista dobivamo od velikog podršku, svi su solidarni sa njom, svi broja ljudi. Dakle, još nije zabilježen se ponašaju kao da se ništa nije dogonijedan  vid provokacije prema mo- dilo”, priča nam njen babo. Iako opojoj kćerki, a niti prema nama”. Otac ravak L.A. ide u dobrom smjeru, njeni
4. april - 4. džumade-l-uhra

P

16

roditelji su svjesni da će traumu koju je doživjela nositi čitav život. “Nikada ne znate šta se može dogoditi što će je asocirati na taj nesretni događaj. Ona je još uvijek malena da potpuno shvati šta se dogodilo, iako dosta razumije svoju poziciju. Međutim, kako će biti kada odraste, hoće li joj neke situacije vraćati slike to je sada teško znati”, govori zabrinuti Z.A. Mala L.A. se boji noći, strah je mraka, ne smije ni u autu da se vozi ako nije upaljeno svjetlo unutra. “Fizičkih posljedica ona nema, doktori su rekli da će moći normalno rađati i imati normalan fizički razvoj. Psihičke posljedice su potpuno druga priča. Recimo, moja kćerkica se sada boji mraka, ne smije sama da spava. Kada se vozimo autom moram držati upaljeno unutarnje svjetlo, jer ako je ugašeno ona se odmah prestraši i kaže mi: ‘Babo, ja ne vidim svoje noge’. S obzirom da je silovana u zgradi u kojoj stanujemo, a u njoj imamo dva lifta, u liftu u kojem je silovana više ne smije da se vozi. Kada se vozimo drugim liftom i ako su otvorena vrata u liftu u kojem je silovana odmah joj se vraćaju slike i prestraši se”. Težak zadatak Ovaj tekst je bilo veoma teško uraditi. Dok smo razgovarali otac malene L.A. nekoliko puta je zaplakao. Na svako vraćanje sjećanja na taj teški trenutak Z.A. je teško uzdisao i jedva suzdržavao suze. Tako je bilo naročito dok smo razgovarali o danu silovanja. Zamolili smo Z.A. da nam opiše kako se dogodio taj strašni zločin. “Ja sam taj dan radio u Sarajevu na autoputu. Žena me pozvala telefonom i rekla da je naša kćerkica silovana. U prvi mah je nisam razumio, a kada sam shvatio šta se dogodilo zanijemio sam od šoka. Odmah sam krenuo kući. Dok sam išao ka Zenici tješio sam sebe da je možda to bio samo pokušaj silovanja, tj. da se nije dogodio baš čin silovanja. Nažalost, kada sam došao do bolnice vidio sam brojnu policiju, tužioce, doktore. Tada su mi doktori rekli da je silovana. Oh Bože, ovo iskušenje ne želim da se dogodi nikome na svijetu! Kada sam ušao u sobu kod nje morao sam biti jak, ali kako sam mogao biti jak kada mi je odmah poletjela u zagrljaj uz plač”. Z.A. je tog dana morao voditi dvije bitke istovremeno; morao je ostati pribran kako bi povratio porodicu u stabilnost i morao se nositi za nevjerovatnim bolom i doživljenom traumom. Njegova supruga, a majka L.A. je najteže podnijela iskušenje koje ih je pogodilo, a kako i ne bi kada je

vidjela svoju kćerku na vratima svu pocijepanu i izgrebanu. “Zločinac koji je silovao moju kćerku taj dan je ušao u zgradu kada se moje čedo vraćalo kući. Ispred lifta je upitao da li zna nekog Ajdina. Kada je ona ušla u lift i on je ušao za njom i počeo se raspitivati kako se zove i koga ima. Nakon što je ispitao naredio joj je da se skine. Moja kćerka je mislila da je hoće opljačkati pa mu je pružila mobitel”. Tomislav Brtain je odbio mobitel i odmah napao na krhku desetogodišnju L.A. Nakon što ju
4. april - 4. džumade-l-uhra

Ona je za sada poprilično dobro. Evo, dok razgovaramo ona je sa bratom i ostalom djecom otišla u mekteb. Zaista moram priznati da je jaka, i sam sam iznenađen kako je jaka i kako se nosi sa onim što je doživjela.

je silovao pobjegao je iz zgrade. Mala L.A. je bila bespomoćna, ali se ipak nekako pribrala i liftom popela do dvanaestog sprata, do svog stana. Kada ju je majka vidjela u tako ugroženom stanju doživjela je šok iz koga se teško povratila. Z.A. je svjestan doživljenog iskušenja, spreman je da se bori za svoju porodicu. “Nadam se da će sve biti na kraju dobro. Hvala svima koji nas podržavaju i razumiju. Molim Boga da niko ne doživi iskušenje koje je palo na nas.”

17

Kolumna
Borba za opstanak

Popis je, ipak, genocidan
Najava da će biti izbrisano blizu 300.000 popisanih Bošnjaka dokazuje da je Popis 2013. realiziran kao genocidna operacija širokih razmjera. Na to smo upozoravali prije pola godine. Uzalud
Piše: Fatmir Alispahić vih dana imamo priliku pratiti šta se događa kad Bošnjacima pamet nadođe iz stražnjice u glavu. Upravo smo saznali ono što smo mogli znati i prije pola godine – da će Popis 2013. biti realizovan kao završno poglavlje genocida nad Bošnjacima. Da smo se počeli braniti na vrijeme, odmah čim smo ugledali da nas hoće prevariti, možda bismo štogod mogli i promijeniti, ali, nuto čuda, mi ne reagiramo ni sad kad je ta prevara oko Popisa očita da očitija ne može biti. To nemanje ref leksa sa samoodržanjem najveći je bošnjački problem. A šta bi podrazumijevao taj ref leks? Pa valjda da pretpostavljaš tačke koje ti mogu ugroziti opstanak, da sa sumnjom i oprezom pratiš kretanja u tim područjima sa kojima imaš negativno iskustvo. Tako se ponašaju biljke. Tako se ponašaju hajvani. Tako se ponašaju insani. Narodi, kao kolektivne zajednice ljudi istoga porijekla i osjećajnosti, pogotovo imaju istančan osjećaj za kolektivno iskustvo. Kako je onda moguće da Bošnjaci nemaju tih ref leksa za samoodržanjem, da im je zamračeno historijsko pamćenje i mogućnost da vide ne samo skrivene, već i one otvorene prijetnje svome opstanku? Zato je ona narodna mudrost o naknadnoj pameti, odnosno o dolasku pameti iz stražnjice u glavu, apsolutni kontinuitet svih bošnjačkih otrežnjenja koja dolaze kasno, kad su svi vozovi prošli i kad se više ništa ne može promijeniti. Evo nas

O

pred jednom novom-starom situaci- skandal u djelovanju ove državne jom, u kojoj se bošnjačka katastrofa institucije. ...Ovako počinje inforoko Popisa mogla pretpostaviti još macija koju se prenijeli neki mediprije nego se dogodila. I, dogodila ji. Ako je to tačno, a nema razloga se. Bošnjački prvaci, od reisu-l-ule- da nije, onda takva informacija zame, preko lidera bošnjačkih orga- vređuje da se sav bošnjački narod nizacija, do raznih fela političara, digne na noge, od Bakira Izetbeovo nisu htjeli vidjeti, znati i protiv govića, koji je nešta uganuo jal toga se boriti ni jednog časa, prije nogu jal ruku, preko reisu-l-uleme i poslije. Da li, možda, neko misli kojega više ne vidimo nego što vikako nacionalna katastrofa ne po- dimo, pa do onog maksumčeta što stoji ako o njoj ne pričamo, i ne još nije prohodalo. Brate, drama je, govorimo? Ima onih ljudi narod nestaje, brod tone, što se plaše hećima, u ime živo blato nas proguta, a vezanosti za dunjaluk, pa sva nam se pamet zadala misle kako se bolest i smrt da jordani i izigrava kao mogu prevariti ako se na da je sve u redu! Dodunjih ne misli. Tako je, še, ima naših zvaničnika možda, i sa nama, Bošnjau politici koji bi se prije cima. Mislimo kako Popis digli na noge, i na otpor, 2013. neće biti genocikad bi ih neko očepio za dan, i neće biti prevara, i 291 marku i 62 pfeninga, To nemanje neće biti naša nacionalna nego za 291.622 Bošnjaka refleksa sa sramota – jer smo pristali koji treba da budu odstrasamoodržanjem da nas umanje za nekolinjeni sa broja popisanih. najveći je ko stotina hiljada – ako Jer, naši funkcioneri za bošnjački se napravimo da ništa ne 291 marku mogu kupiti problem. A šta bi vidimo i ništa ne znaštošta, a od 291 hiljade podrazumijevao mo. Doduše, možda ima Bošnjaka misle da nemaju taj refleks? i onih koji su dobili para ništa. Pogotovo bi se trePa valjda da iz nekog “beograda”, kubali nadići bošnjački parpretpostavljaš pili si kauč, luster i telelamentarci koji su usvojili tačke koje ti će šnicle, pa sad ne smigenocidni Zakon o popimogu ugroziti ju govoriti. Račun stiže su, i koji su odšutjeli na opstanak, da kadli-tadli, pa makar mi sve manipulacije u realisa sumnjom i glavu navili da se vrti ko zaciji samog Popisa, jer oprezom pratiš ringišpil na vašaru, jer i su oni najodgovorniji za kretanja u tim taj ringišpil, kadli-tadli, bošnjake žrtve – za gubipodručjima sa stane. Hajde da vidimo tak nekoliko stotina hiljakojima imaš šta se to dogodilo, a što se da Bošnjaka – koji će biti negativno moglo preduprijediti da usmrćeni rezultatima Poiskustvo smo imali kapacitete da pisa. Valjda se razumijena vrijeme liječimo bolest mo da smrt nije samo kad i budalaštinu. te nema na dunjaluku, već i kad te nema u papirima. Demonstracije dijaspore A realnost svake države mejri se kroz papire, a ne po tome Predsjednik Bošnjačkog pokre- koliko noga hoda zemljom. Eno ta za ravnopravnost naroda Sejfu- hoda i stonoga pa je niko ne popidin Tokić ocijenio je da je najava suje! U našoj je dijaspori posebno zvaničnika Agencije za statistiku prisutno to nerazumijevanje razlike BiH da će broj popisanih stanov- između fizičkog i administrativnog nika u BiH umjesto 3.791.622, prisustva, pa mnogi misle kako je odnosno preliminarni rezultat po- hodanje po Bosni, jedenje ćevapa, pisa, nakon obrade biti sveden na slušanje sevdalinki, to proćiravanje oko 3.500.000, predstavlja neviđen bosanskih specijaliteta kroz crije4. april - 4. džumade-l-uhra

18

va i bosanskih pjesama kroz glavu – mjera patriotizma i prisustva. Nema, brate, od tog ništa! Možeš ti pojesti vagon ćevapa, i još jedan vagon baklava, možeš direkt u glavi navijati CD-ove Mehe Puzića i Hanke Pladum, ali od tog konzumiranja Bosne, ni ti ni Bosna nemate ništa! Ali, ako se registriraš za izbore, pa glasaš, ma za koga, ako posvjedočiš svojim brojem na glasanju da si uz svoju zemlju, i u svojoj zemlji, to je već korak koji se bilježi. Ne treba biti opterećen stranačkim barijerama, jer svakako ni jedna stranka ne valja, svaka je vrijedna prezira i blata, ali, narod ne smije ne valjati, i zato naš narod u dijaspori treba da brojem glasača posvjedoči da Bosna nije izgubljena zemlja. Pravo je čudo kako tolike organizacije iz dijaspore, i za dijasporu, dosad nisu učinile neki konkretniji pritisak na dejtonsku paradržavu tražeći od nje da prestane diskriminirati iseljenike, poglavito žrtve genocidnog etničkog čišćenja, iseljenike koji se zbog neprovođenja Aneksa sedam i zločinačke intencije dejtonskog poretka nisu mogli vratiti kućama. Zamislimo da su nekada, prije deset ili pet godina, organizirane demonstracije bosanskih iseljenika u Sarajevu, zbog blokade Aneksa sedam, zbog terorizma u Republici Srpskoj, zbog nemogućnosti povratka, da je poslata i slika i vi-

jest u svijet da bosanski iseljenici hoće na svoje, ali im dejtonski poredak to ne omogućava. I, zamislimo da je dijaspora uprla prstom u genocidne mehanizme dejtonske države koja putem raznih zakonskih mehanizama blokira realizaciju prava na glasanje, prava na popis, prava na boravište, itd, itd. Još uvijek nije kasno da se realizira ova ideja o demonstracijama dijaspore u Sarajevu, da se procijeni kada u Bosni ima najviše iseljenika koji posjećuju svoju domovinu. Možda bi povod moglo biti upravo ovo o čemu pišemo, a to je da na površinu izlaze činjenice da je Popis 2013. realiziran kao velika prevara dejtonskog državnog aparata, uz podršku međunarodnog faktora, i kroz tehničku realizaciju jedne izraelske firme za brojanje popisnica, a s ciljem da se tom genocidnom operacijom umanji broj Bošnjaka. Upravo naša dijaspora ima najviše razloga da bude pogođena ovom informacijom da će skoro 300.000 ljudi biti izbačeno sa Popisa. Kad se tome dodaju svi oni koji nisu popisani zbog zločinačkih propozicija u ime kojih se naši građani nisu mogli popisivati u diplomatskim i konzularnim predstavništvima Bo4. april - 4. džumade-l-uhra

Naše je da pozovemo bh. dijasporu da organizira proteste u Sarajevu protiv zločinačkog Popisa, protiv dejtonske diskriminacije svojih prava, sa zahtjevom bošnjačkim političarima da prestanu biti sluge genocida nad Bošnjacima

sne i Hercegovine, onda se taj broj sigurno penje na preko pola miliona žrtava genocidnog Popisa 2013. Treba opet napomenuti da građani svih zemlja svoju dijasporu čuvaju kao malo vode na dlanu, da je popisuju u ambasadama i konzulatima, kako bi ljudima olakšali taj proces, a kod nas je dejtonska država učinila sve da oteža proces, da umanji broj bh. državljana, poglavito Bošnjaka, jer je naložila da ljudi moraju doći iz Australije, Amerike, Skandinavije, itd. da se popišu, namjesto da to čine u ambasadama. Sama ta činjenica dovoljna je da se ugleda genocidno lice Popisa. Upravo ovaj korpus činjenica može biti motiv da se u dijaspori pokrene incijativa za organizaciju velikih protesta ispred OHR-a i Američke ambasade, jer su tu serveri koji zadržavaju nelegalni i nelegitimni dejtonski poredak kao okvir za nestanak Bošnjaka i države Bosne i Hercegovine. Uostalom, nije ni bitno gdje će ti protesti biti, ali je bitno da budu, da se u svijet pošalje poruka kako dejtonski paradržavni aparat, kao simbioza velikosrpskog i velikohrvatskog projekta, realizira nastavak SREBRENICE NAD BOŠNJACIMA kroz projekat Popisa, i da su

19

bosanski iseljenici svjesni ove prevare, i odlučni da se protiv nje bore. A šta znači – boriti se? Znači rušiti Popis, i tražiti da se novi Popis realizira po legalističkim standardima, bez ove ozakonjene namjere da se umanji broj Bošnjaka. Šutnja koja bode uši Teško je ne primijetiti šutnju koja prati jasne informacije o namjeri dejtonske države da umanji broj Bošnjaka. Ako bošnjački prvaci to nisu vidjeli jučer, zašto to ne vide danas? Kad se završio Popis, izišao je čelnik Fondacije Popis, koju predvodi Islamska zajednica, da nam saopšti kako je – Popis dobar i uspješan za Bošnjake. Šta ćemo sad? Svi oni su se oglušili na nekoliko otvorenih upozorenja.

Jedno od njih je i peticija magazina Saff, pod naslovom “Bošnjaci neće priznati rezultate Popisa” na čiji sadržaj, evo, podsjećamo: - “Tražimo od bošnjačkih političara i bošnjačkih institucija da ospore rezultate oktobarskog Popisa 2013. koji je sproveden sa genocidnom namjerom da se umanji broj Bošnjaka. Tražimo organizaciju novog Popisa, kojim niko neće biti diskriminiran. Popis 2013. je diskriminirao žrtve etničkog čišćenja iz Srebrenice i drugih krajeva, a radi se o blizu milion Bošnjaka u iseljeništvu. Dis-

Kad se završio Popis, izišao je čelnik Fondacije Popis, koju predvodi Islamska zajednica, da nam saopšti kako je – Popis dobar i uspješan za Bošnjake. Šta ćemo sad? Svi oni su se oglušili na nekoliko otvorenih upozorenja.

Brisanje dijaspore
to se mene barem tiče, ne znam ni broja svojih teksotva, tribina i istupa o genocidnosti Popisa. Sjećam se da sam u Tuzli i Sarajevu organizirao jedine dvije manifestacije u povodu 20. godišnjice Bošnjačkog sabora, sjećam se da je austrijski dnevni magazin “Standard” prenio moju izjavu o zavjeri na Popisu, a evo nalazim i jedan znakovit citat: “Popis 2013. bi mogao ubiti više Bošnjaka nego svi ratovi u 20. stoljeću, jer je organiziran s otvorenim ciljem da se iz ukupnog broja stanovnika izbriše bošnjačka dijaspora, koju čini blizu milion žrtava etničkog čišćenja.”
4. april - 4. džumade-l-uhra

Š

kriminiran je kompletan bošnjački narod, iz kojega su otpisani oni koji se izjašnjavaju kao Muslimani, kao Bošnjaci-muslimani, i sl., dok sve druge etničke grupe imaju prava da im se pod jednu šifru upisuju srodna imena. Ako je Zakon o popisu najavio genocidnu namjeru umanjivanja broja Bošnjaka – a o čemu su u oktobru 2012. izvještavale i svjetske agencije – onda su opstrukcije na terenu, posebno u Republici Srpskoj, apsolutno potvrdile da je Popis 2013. velikosrpska osvajačka operacija širokih razmjera. Rezultati koji su dobijeni na prevaru, i s ciljem da jednog naroda ne bude koliko ga ima – ne smiju biti priznati!” Na ovu peticiju nije se potpisao ni jedan bošnjački prvak. Početkom novembra 2013. napisano je i otvoreno pismo grupe bošnjačkih intelektualaca reisu-l-ulemi Kavazoviću, u kome, između ostalog, stoji: - “(...) Postoji i mnogo dokaza o nečasnom djelovanju Fondacije “Popis 2013”, odakle nas u

20

posljednje vrijeme obmanjuju lažima da je Popis “uspješan i dobar za Bošnjake”, da je Popis “nepotrebno ispolitiziran, jer se radi samo o statističkim i socio-ekonomskim kretanjima”, i sl. Ovo nije istina! Ako već sada znamo da će sa lica zemlje Bosne nestati stotine hiljada Bošnjaka, posebno u entitetu Republika Srpska, onda ovakve tvrdnje imaju za cilj da nam sakriju istinu i otupe ref lekse za opstankom i traženjem pravde. Fondacija “Popis 2013”, koju predvodi Islamska zajednica, na ovaj način traži od naroda da nestanak stotine hiljada Bošnjaka prihvati kao nešto što je “uspješno i dobro”. Zašto se to radi? (...) Za mnoge pametne i čestite ljude uopće nije pitanje da li se ovdje radi o veleizdaji bošnjačkih interesa. Za nas sada postoji samo jedno pitanje: Da li će reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović, kao lider najstarije i najvažnije bošnjačke institucije, pristati da sudjeluje u veleizdaji bošnjačkog naroda? Ili ćete se ograditi od ovih neozbiljnih izjava koje su daju i u ime institucije na čijem ste Vi čelu. Vaša ćutnja će biti tumačena kao znak odobravanja. Ljubazno Vam predlažemo da se organizira jedna slobodna javna rasprava na kojom bi akademski autoriteti mogli dokazati da je Popis genocidna operacija čiji rezultati trebaju biti rušeni pravnim sredstvima, a u cilju obezbjeđivanja uvjeta da se Bošnjaci popišu u broju u kome postoje.” Kao što znamo, reisu-l-ulema Kavazović nije se oglasio u povodu ovih pitanja, niti oko Popisa općenito, ali, nedavno se oglasio oko priznanja koje mu je dodijelio velikohrvatski Večernji list, pa bismo iz toga mogli zaključiti kako je ova tuđmanovska nagrada, taj “Večernjakov pečat”, važnija od nestanka nekoliko stotina hiljada Bošnjaka. Šutnja reisu-l-uleme Kavazovića samo je paradigma svih drugih bošnjačkih šutnji. Možda misle da se šutnja ne čuje, jer je šutnja, ali, šutnja je počesto glasnija od glasa., jer bode uši. Svako će svakako stati pred Stvoritelja pa nije naše da se time bavimo. Naše je da pozovemo bh. dijasporu da organizira proteste u Sarajevu protiv zločinačkog Popisa, protiv dejtonske diskriminacije svojih prava, sa zahtjevom bošnjačkim političarima da prestanu biti sluge genocida nad Bošnjacima. Moramo se preostalim slobodnim snagama, koje nisu potkupljene, i prestašene, boriti za rušenje rezultata Popisa. Na toj tački je kraj ili nastavak bošnjačkog života.
4. april - 4. džumade-l-uhra

21

Svjet medija
Svjetski mediji o izborima u Turskoj
BBC, Financial Times te Wall Street Journal i drugi mediji prenoseći reportaže sa Gulenom očito su željeli svrgnuti vladu a državu gurnuti u veliki haos. Ali, njihova postizborna reakcija bila je veoma zanimljiva. Morali su odustati od svoje propagande zbog velike podrške koju je Erdogan dobio od svoje nacije
Sa turskog za Saff preveo: A.J. eđunarodni mediji (CNN, BBC, Reuters, Der Spiegel ), koji su od početka pratili dešavanja na Taksimu, operaciju 17. decembar, doživjeli su šok nakon izbornih rezultata. Rezultati lokalnih izbora u Turskoj objavljivani su u svim svjetskim medijima. Zapadni mediji, koji su mjesecima pokušavali napraviti haos u Turskoj (od 30. maja pa sve do sada), stalno prikazivajući “dobrovoljne borce”, stavljajući Erdogana kao metu, dobili su nokaut. Der Spiegel koji je na naslovnoj stranici donosi natpis na turskom jeziku “ne odustaj zbog Gezi-parka” daje otvorenu podršku protestantima. CNN koji je prenosio događaje putem novinara sa gas maskama na glavi, očito i jasno su željeli od Istanbula napraviti Tahrir, ali im to nije uspjelo. Nakon rezultata izbora doživjeli su krah. Svi su morali pisati da je Erdogan osvojio veliku i stabilnu pobjedu. BBC, Financial Times te Wall Street Journal i drugi mediji prenoseći reportaže sa Gulenom očito su željeli svrgnuti vladu a državu gurnuti u veliki haos. Ali, njihova postizborna reakcija bila je veoma zanimljiva. Morali su odustati od svoje propagande zbog velike podrške koju je Erdogan dobio od svoje nacije.

CNN u šoku nakon pobjede Erdoganove partije
Švicarska
0 Minuten: Erdogan je obećao da će opozicija platiti zbog kritika Neue Züricher Zeitung: Pravi pobjednici su 90 % Turaka koji su izišli na izbore. Berner Zeitung: Rezultati su važan pokazatelj hoće li se Erdogan kandidirati za predsjedničke izbore koji će se održati u augustu.

2

Danska
olitiken: Turski narod otklonio je sve kritike koje su mjesecima kaljale Erdoganovu karizmu DR: “Danas je dan svadbe nove Turske. Danas je pobjedila nova Turska i 77 milijona ljudi zajedno su se ujedinili u bratstvu” izjavio je Erdogan u pobjedničkom govoru. Berlingske: Danas 55 miliona ljudi nisu izišli na obične lokalne izbore. Danas je narod pokazao koliko podržavaju Erdogana.

P

M

Holandija
NOS: Erdoganova AK partija pobijedila u Turskoj De Volkskrant: Turski premijer Erdogan slavi pobjedu AK partije Trijumf demokratije

Engleska
inancial Times: U jakoj provjeri snage Erdogana i Gulena, Erdogan izlazi kao pobjednik The Daily Telegraph: Sigurna pobjeda The Times: Kriza nije potresla Erdogana The Guardian: Rezultati su odličan barometar za dokaz Erdoganove popularnosti. Ovaj uspjeh će ga ohrabriti na kandidaturi za predsjednika. BBC: Erdogan je dobio podršku od radničke klase i vjernika Reuters: Proglašavajući pobjedu Erdogan je najavio da će ući u brlog svim državnim neprijateljima i onima koji su ga optužili za korupciju.

F

Francuska
e Figaro: uprkos svim optužbama AK partija pobjedila na sanducima. Nakon pobjede dao poruku “operacija počinje” İstičući da se procenat glasova povećao skoro za 10 % novine La Parisien, ističu veliki broj birača koji su se odazvali i pobjedu AK partije u ključnim gradovima Le Monde: Događaji na Gezi parku nisu utjecali na izbore
4. april - 4. džumade-l-uhra

L

22

Izrael
aaretz: pProglašavajući pobjedu na lokalnim izborima Erdogan je rekao da će platiti izdajnici i oni koji su vladu optuživali za korupciju http://www.haber7.com/ dunya/haber/1142711-cnn-veyandaslari-sokta

H

CNN koji je prenosio događaje putem novinara sa gas maskama na glavi, očito i jasno su željeli od Istanbula napraviti Tahrir, ali im to nije uspjelo. Nakon rezultata izbora doživjeli su krah.

SAD
NN: Erdogan je objavio pobjedu na lokalnim izborima. Izborne rezultate proglasio je kao trijumf demokratije. CNN je napisao da je Erdogan opoziciji “opalio otomanski šamar” Washington Post: Premijerova partija pobijedila na lokalnim izborima. Uprkos brojnim protestima i optužbi za korupciju AK partija je lahko pobijedila. ABC News: Erdogan osvojio sigurnu pobjedu Bloomberg: Erdogan će nakon pobjede na lokalnim izborima krenuti u potjeru za izdajnicima. Opozicija nema pametno rješenje za AK partiju koja je na vlasti od 2002. godine Wall Street Journal: Premijer Erdogan pobjedio je na lokanim izborima koji otvaraju put predsjedničkim. Rezultati su pripremili teren za Erdoganovu predsjedničku kandidaturu New York Times: uprkos dešavanja na Gezi parku i priče o korupciji, koji su bile dobre prijetnje za vladu, Erdogan je pobijedio Los Angeles Times: Erdoganova partija ubjedljivo je pobjedila na lokalnim izborima Time: AK partija je osvojila odlučujuću pobjedu. “Nema milimetarske ogrebotine”

C

Belgija
TBF: Nikad nije potrošeno više energije nego u ovim izborima De Morgen: Premijer je imao najvažniju ulogu na izborima Le Soir: Nakon velike pobjede na lokalnim moguće je da se Erdogan kandidira za predsjedničke izbore Planovi propali

R

Španija
ia-Novosti: Izbori završeni pobjedom Erdogana İtar-Tass: Najveća borba vođena za Istanbul i Ankaru Vesti-24: Lokalni izbori prešli u opšte

R A

Italija
NSA: Erdogan je pobijedio u životnoj utrci i u Ankari izišao kao “sultan” Corriere della Sera: Optužbe nisu srušile premijera. Erdogan je još jednom potvrdio svoju vlast. Uprkos zabrani Twittera i Youtube-a nije imao ni milimetarsku ogrebotinu La Repubblica: Erdogan iznenadno proglašava pobjedu, a opozicija ulaže žalbe. Istanbul je postao simbol gdje konzervativci “šamaraju” opoziciju La Stampa: Erdogan je pobijedio i skandale. Uprkos Geziju opet je pobijedio. Kemalistička republika je u frustracijama Los Angeles Times: Erdoganova partija ubjedljivo je pobijedila na lokalnim izborima Time: AK partija je osvojila odlučujuću pobjedu. “Nema milimetarske ogrebotine”

4. april - 4. džumade-l-uhra

23

Iran
ranska zvanične medijska agencija: Rezultati izbora su pokazali, kako nijedan zvučni zapis, niti optužba za korupciju niti vojni udar koji je bio spreman, nisu uspjeli smanjiti Erdoganovu popularnost. ISNA: Za razliku od izbora u 2009. godini AK partija zabilježila veliki uspjeh. MEHR: Ova pobjeda pokazala je kako se nijedna kleveta nije dokazala Liban: Rezultati izbora bili su bolni za Erdoganove unutrašnje i vanjske neprijatelje. Jedini lider države Erdogan, jasno je najavio da neće nikom dopustiti da mu se približi u borbi za Čankaju Safir: Erdogan slavi sigurnu pobjedu. Lokalni izbori su bili eventualna prepreka za predsjedničke izbore El-Nahar: Pobjeda koja vodi Erdogana na predsjedničke izbore El-Müstakbel: Erdoganova pobjeda na lokalnim vodi ga na predsjedničke izbore

I

Španija
l Pais: Premijer, od pragmatizma do konzervativizma El Mundo: Priče o korupciji niti skandali nisu uništili Erdoganovu karizmu

E

Azerbejdžan

A S

zadlık: Pobjeda Erdogana Qafqazinfo: Erdogan pobjedio Gulena

Kina
hinhua: Pobjeda je plod rada i uspjeha AK partije. Otvorena je nova stranica u historiji

4. april - 4. džumade-l-uhra

24

Vjera i društvo
Referat Abdusameda Nasufa Bušatlića, predsjednika Udruženja “Saff” na okruglom stolu o tumačenju islama i ulozi organizacija islamskog određenja u BiH

Islamska tradicija Bošnjaka između pristrasnosti
i konstruktivnog, naučno-akademskog dijaloga
U Sarajevu je 27. marta, u organizaciji Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka, a pod pokroviteljstvom Reisu-l-uleme Huseina ef. Kavazovića, održan okrugli sto “Tumačenje islama u BiH i uloga organizacija islamskog određenja“. Nakon pozdravnih riječi direktorice Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka dr. Dževade Šuško, skupu se na početku, u svojstvu izaslanika Reisu-l-uleme, obratio muftija sarajevski Husejin ef. Smajić. U nastavku su govorili dr. Nusret Isanović, mr. Ekrem Tucaković, dr. Samir Beglerović, hafiz dr. Munir Mujić, mr. Medina Mulalić-Mehmedović, prof. dr. Muharem Štulanović, Abdusamed Nasuf Bušatlić, Muhamed Jusić, Emir Kovačević, dr. Osman Kozlić i dr. Almir Pramenković. U nastavku prenosimo referat Abdusameda Nasufa Bušatlića, predsjednika Udruženja “Saff”
Bismillahir-rahmanir-rahim raga braćo i cijenjene sestre, poštovani prisutni, es-selamu alejkum! Čast mi je danas govoriti pred ovim uvaženim auditorijem, pa bih zbog toga na samom početku želio izraziti I DIO svoju iskrenu zahvalnost, prije svega pokrovitelju ovog okruglog stola, Naime, globalni val pluralizma, Islamskoj zajednici, odnosno reisu- različitih pristupa i tumačenja vjerl-ulemi mr. Huseinu ef. Kavazoviću, skih izvora i propisa, nije zaobišao ni kao i organizatorima, Institutu za našu državu; što se posebno osjeti u islamsku tradiciju Bošnjaka, na ovoj posljednjih nekoliko godina. nadasve plemenitoj ideji Iako su Bošnjaci i rai projektu i, naravno, na nije dolazili u kontakt sa Bosna i ukazanom povjerenju. drugačijim interpretacijaHercegovina Nadam se da će ova ideja ma unutar islamske pravne je danas postati svojevrsna praksa i da i akaidske nauke, što kroz pred teškim će ona biti kamen temeljac studiranje naših studenaizazovima, a instituciji dijaloga unutar ta u različitim dijelovima Bošnjaci kao bošnjačko-muslimanskog isl. svijeta prije agresije, što temeljni narod korpusa, putem koje će se, kroz gostovanja eminenjednom za svagda, razbiti sve ove države su tnih islamskih stručnjaka, predrasude i sumnje o tome izloženi brojnim ozbiljniji upliv novih ideja i da je danas, kada je riječ o udarima koji interpretacija, desio se dolamuslimanima, dijalog misaimaju za cilj skom stranih organizacija i ona imenica i da je moguć razbijanje dobrovoljaca tokom minusamo među istomišljenicinašeg jedinstva log rata i traje do današnjih ma i da zbog toga, umjesto i na taj način dana. stvarnog, konstruktivnog i slabljenje same Štaviše, on je intenziviplodonosnog dijaloga koji države ran u poratnom vremenu je propisan islamom, među kada je došlo, rekao bih, do nama muslimanima postoji masovnijeg i neselektivnog nešto što je poznati musliodlaska bošnjačkih mlamanski učenjak i aktivista, dića na studije u islamski Tarik Ramadan, lucidno nazvao inte- svijet (namjerno ne kažem arapskoraktivnim monologom, a ne dijalogom. islamski svijet, jer ovdje mislim i na Iako se možda iz mog radnog na- studente koji su odlazili na školovanje slova i ne može zaključiti da ću se u Iran, Tursku i druge države), a koji striktno držati zadate teme “Tumače- su se nakon završetka studija vraćali nje islama u BiH i uloga organizacija u Bosnu i Hercegovinu i uključivali u islamskog određenja”, ja ću svakako da’vetsko-misionarski rad. akcenat staviti na spomenutu tematiZbog toga bih ja pitanje organizaku i pokušati dati svoje viđenje, od- cija sa islamskim određenjem posmanosno odgovore u skladu sa pitanji- trao kroz tri nivoa: ma koja smo dobili a u okviru kojih Prvi nivo: odnos tih organizacija treba problematizirati ovu tematiku, prema državi i državnim zakonima i sa posebnim osvrtom na organizacije u kojoj mjeri one svojim tumačenjem koje djeluju u BiH i tumače islam, na ugrožavaju ili ne ugrožavaju pravni međunarodne relacije tih organizacija poredak ove države;
4. april - 4. džumade-l-uhra

D

i njihove teološke i društveno-političke implikacije, tj. njihov odnos prema krovnoj vjerskoj instituciji Bošnjaka, Islamskoj zajednici i kakav bi stav IZ-e trebala imati prema tim organizacijama.

26

Drugi nivo: odnos tih organizacija prema službenoj IZ-e i da li i u kolikoj mjeri je njihovo djelovanje usklađeno sa njenim normativnim aktima i kakve efekte proizvodi na terenu; Treći nivo: odnos tih organizacija unutar sebe, u kojoj mjeri one zajednički nastupaju prema IZ-e, da li postoje razilaženja među njima, postoji li neki okvir koji ih okuplja i sl. Na osnovu ova tri nivoa, a posebno na osnovu drugog nivoa i odnosa tih organizacija prema Islamskoj zajednici, ili bolje, prema islamskoj tradiciji Bošnjaka muslimana, organizacije islamskog određenja koje se bave da’vom i misionarskim radom, možemo podijeliti u dvije osnovne skupine, dva pravca ili ako hoćete dvije tendencije. Prvu skupinu i pravac čine ona udruženja i organizacije, neformalne grupe, koje nemaju razumijevanja za zvanični stav Islamske zajednice, i ovdje prije svega mislim na organizacije i skupine koje su orijentirane i naklonjene šiizmu i haridžizmu ili tekfiru. To su organizacije i udruženja koja se u akaidsko-doktrinarnom smislu razlikuju od islamske tradicije Bošnjaka i zvaničnog akaidskog učenja na kojem je utemeljena Islamska zajednica. I osnovna karakteristika njihovog djelovanja u Bosni i Hercegovini jeste širenje smutnje i izazivanje konflikata na terenu, putem raznih fetvi, tumačenja, tekstova i opservacija u određenim časopisima i na internetskim portalima i sl. Ja bih ovdje spomenuo, naprimjer, fetve koje imaju karakter unošenja smutnje i nemira među Bošnjake kao što su one o dozvoli osnivanja paralelnih i alternativnih vjerskih institucija koje bi imale slične nadležnosti i ingerencije kao IZ-e, zatim čitave “naučne” elaboracije i fetve koje zadiru u personalno pravo, ko može i ima pravo da se bavi izdavanjem fetvi, ko ima pravo vjenčavati i razvoditi bračne parove, i naravno famozne fetve o proglašavanju određenih osoba nevjernicima bez ikakvog uvažavanja prilika i okolnosti u kojima se Bošnjaci nalaze, tekfirenje svih onih koji smatraju da je učestvovanje i podrška učestvovanja na političkim izborima djelo kufra. U posljednje vrijeme posebno su aktuelne fetve vezane za džihad, i ne samo fetve, već općenito priča o džihadu u Siriji i obaveznosti odlaska u džihad, što je porodilo veliku smutnju i nanijelo ogromnu štetu muslimanima Bošnjacima i našoj državi u cjelini, itd. Dakle, primijetili ste da ovdje govorim o neoharidžijama ili tekfirovacima koji, osim zvaničnog portala PUTVJERNIKA, putem kojeg šire haridžijsko učenje i tekfirsku ideologiju i otvoreno podr-

žavaju AL-KAIDU i njenu doktrinu, koliko mi je poznato, nemaju registrovanu organizaciju i udruženje, već uglavnom djeluju pojedinačno i kao neformalne grupe. Uz rame neoharidžijama su šiije, koji, za razliku od tekfirovaca, svoje akaidsko učenje i šiitsku doktrinu šire putem udruženja, organizacija i čak putem kulturno-obrazovnih institucija (Mula Sadra, škola u Ilijašu), a sve to pod pokroviteljstvom šiitske države Iran. Treba li uopće spominjati njihove fetve o mut’a brakovima, zatim cijelu literaturu, predavanja i tekstove, posebno po nekim portalima, koji svojim sadržajem jasno odstupaju od ehli-sunetskog učenja i ruše osnovne postulate našeg vjerovanja, kao što su tekstovi o krivotvorenosti Kur’ana, tekstovi koji na izrazito ružan i vulgaran način portretiraju ashabe Allahovog Poslanika, a.s., prije svega trojicu pravednih halifa, zatim Aišu, r.a., Ebu Hurejru i druge, a što sve skupa za posljedicu ima širenje smutnje i povećanje stope razilaženja i sukoba među nama Bošnjacima. Iako spomenute organizacije i grupe nanose štetu i državi i Islamskoj zajednici, iako udaraju na temelje bošnjačkog vjerskog identiteta i naše islamske tradicije, ni država, a posebno krovna vjerska institucija muslimana u Bosni i Hercegovini, nije prišla ovom krupnom problemu na ozbiljan način niti je još uvijek ponudila adekvatan odgovor na ovaj izazov.
4. april - 4. džumade-l-uhra

Bošnjaci su bili jedinstveni tokom agresije i uspjeli su odbraniti zemlju od brojnih neprijatelja. Znaju naši neprijatelji da je najlakši put do rušenja BiH upravo preko slabe bošnjačke zajednice. Vjersko jedinstvo je naša najveća snaga, zato na tom jedinstvu moramo poraditi više, bolje i brižljivije

Spomenute organizacije, grupe, pojedinci, svojim konstantnim i upornim radom i retrogradnim djelovanjem, napravili su krajnje tendencioznu atmosferu u kojoj mladi i neuki ljudi ne znaju ništa drugo osim da budu agresivni tekfirovci, ili u drugom slučaju da neargumentovano brane šiije i njihove aktivnosti. Sve je to pomoglo da se stvori jedna neželjena konfliktna atmosfera u kojoj su ljudi podijeljeni na dva tabora, za i protiv. Međutim, oni ni blizu ne bi bili tako uspješni da mi nismo šutili. Šutnja i nečinjenje ništa protiv ovih pojava, odnosno naš nerad je dao dovoljno prostora tim ljudima da posiju smutnju. Stoga držim da je neophodno postaviti temeljne postulate ponašanja koji će nas sviju usmjeravati ka zajednici, islamskom jedinstvu, društvenokorisnim aktivnostima i onome što će spriječiti svakog čovjeka da se tako lahko odluči na tekfir i borbu protiv drugih muslimana, ili pak da krene drugim samoubilačkim putem, putem šiizma. U tom smislu neophodno bi bilo da se napravi front i da se tom frontu dâ snaga. Kako? Prije svega angažmanom bošnjačke uleme po ovom pitanju i iskorištavanjem svih resursa koje IZ-e ima, a koji su ogromni, od džamija, mesdžida, medresa, fakulteta, sredstava informiranja itd. Mi smo vidjeli šta znači kada

27

profesori sa FIN-a uzmu svog učešća u suzbijanju ove smutnje, jer kada mačke nema onda miševi kolo vode. Sad je prijeka potreba da se napravi takav front i da se reagira. Mi ne smijemo i nemamo pravo šutiti, jer šutnja samo otvara tekfirovcima i šiijama prostor za djelovanje. Ni Islamska zajednica ni organizacije koje zagovaraju tradicionalno tumačenje islama nisu se aktivno i adekvatno uključili u sprečavanju te smutnje. U svojim reakcijama na pisanje časopisa Saff i našeg portala, sada kada smo ih, uz Allahovu pomoć, dobro ošamutili i uzdrmali, traže od nas da ih samo ostavimo na miru, i mi njih i oni nas. Što znači da im je strahovito bitno da imaju prostor i da ih se ne dira, a onda će oni u miru da siju smutnju i nered u našem društvu. Dakle, mi moramo djelovati proaktivno a ne reaktivno. Samo ćemo na taj način, uz Allahovu pomoć, zaustaviti plamen fitne, spriječiti konstantne pokušaje generalizacije i optuživanja svih muslimana za terorizam, fanatizam i sl., i locirati i markirati te skupine smutljivaca, pa će onda i borba protiv te pošasti biti olakšana, jer, nema sumnje da su ove dvije grupacije glavni generatori podjela i sijanja smutnje među Bošnjacima muslimanima, danas.
II DIO

Druga grupa i drugi pravac jeste onaj koji se može uokviriti u zvanični stav i tumačenja islama od strane IZe, a sebe smatraju sljedbenicima i pripadnicima tradicionalnog tumačenja islama, mada su u javnosti poznati kao selefije, a znamo da se za njih sve donedavno masovno koristio pejorativni i pogrdni naziv “vehabije”.

Trebam li napominjati da to tradicionalno usmjerenje slijedi i udruženje ispred kojeg dolazim. Takvih udruženja ima u svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini: Sarajevo, Zenica, Tuzla, Travnik, Mostar, Sanski Most, Zavidovići, Brčko itd. Ono što je možda zanimljivo jeste činjenica da su na čelu tih organizacija uglavnom mladići koji nisu završili islamske, već neke druge fakultete. Njihove da’vetske aktivnosti usmjerene su prema ciljnoj grupi, a to je omladina, učenici, studenti, a nerijetko je u njihovim aktivnostima zastupljen i humanitarni rad i pomaganje ponajviše Bošnjacima povratnicima u manji bh. entitet. Za da’vetske aktivnosti oni angažiraju svršenike islamskih fakulteta koji su znanje i zvanja sticali na islamskim univerzitetima po arapsko-islamskom svijetu (Medina, Mekka, Rijad, Kairo, Damask, Aman, Emirati, Katar, Kuvajt itd.), a koji iz određenih razloga nisu mogli naći mjesto i uposlenje u IZ-e, među kojima ima dosta magistara i poneki doktor islamskih nauka. Njihov da’vetski rad mnogo je zastupljen i u tzv. virtualnom obliku, putem mnogobrojnih portala: minber.ba, NUM, i drugih. Većina tih udruženja prošla su i još uvijek prolaze kroz proces intelektualnog, društvenog pa i akademskog sazrijevanja i nadogradnje, što bi trebalo imati presudan značaj u njihovom integrisanju u sistem IZ-e, uz zadržavanje vlastite osobenosti ili njenih osnovnih značajki. Sva ta udruženja, bez obzira na stanovite razlike u ortopraksi, odnosno fikhsko-mezhebske različitosti, priznaju Islamsku zajednicu kao krovnu vjersku instituciju Bošnjaka muslimana. Upravo zbog toga smatram da
4. april - 4. džumade-l-uhra

IZ-e ne može imati isto polazište i isti stav u rješavanju ove problematike, prema onima koji uvažavaju zvaničnu IZ-e, priznaju joj pravo na vodeću riječ i ulogu u upravljanju vjerskim tokovima u BiH, i prema onima koji ne uvažavaju tu činjenicu. I ne samo to, nego nastoje Islamskoj zajednici, na neki način, oduzeti to pravo, ili ga minimizirati, a da ne govorimo o tome da svojim tumačenjem uopće ne vode računa kakve će to posljedice imati na terenu i da li će time narušiti institucionalno jedinstvo. Različite interpretacije vjere i vjerskih propisa postale su realnost i zato ih ne treba ignorisati, anatemisati i apriori odbacivati, a posebno ne one koje pripadaju ehli-sunetskom akaidsko-doktrinarnom pravcu, nego ih treba kanalisati i usmjeravati kroz kontinuirani dijalog, programe i projekte koji će omogućiti njihovo iskorištavanje na najbolji mogući način. Na koncu konca, zar IZ-e samom nostrifikacijom svih diploma daija tradicionalista nije zvanično priznala i potvrdila njihovo znanje i zvanje koje im daje legitimitet u da’vetskom radu. Osim toga, kada je riječ o razilaženjima, različitim tumačenjima i interpretacijama islamskog učenja, govorim o razilaženjima unutar Ehli sunneta vel-džema’ata, onda se mi moramo vratiti u priznate okvire koji su sačinjeni još početkom prošlog stoljeća. Nama je poznato da su još tada, posebno nakon odlaska Osmanlija i pada hilafeta, unutar IZ-e vođene legitimne rasprave između tzv. muslimanskih tradicionalista i modernista u Bosni i Hercegovini. Druga je stvar što su tadašnje rasprave i razilaženja uglavnom ostajala na, rekao bih, ulemanskom, akademskom nivou i nisu imala veće implikacije na vjerski život Bošnjaka muslimana, kao što je to slučaj u našem vremenu. Današnja razilaženja unutar ehlisunnetskog pravca našeg podneblja treba posmatrati u tom svjetlu. Sve dok ona ne ugrožavaju jedinstveno ehli-sunnetsko tkivo i ne dovode u pitanje autoritet krovne vjerske institucije IZ-e u Bosni i Hercegovini, ona nisu apriori ni štetna, što, po meni, znači da tu ne treba stvarati uniformnost i praviti rezove koji bi tek tada zakomplicirali stvar. Ako su naši najveći vjerski autoriteti svojevremeno mogli raspravljati, razgovarati, debatisati, pisati i sl., o zaru, bradi, šeširu, i drugim fikhskopravnim pitanjima, a bogami i akaidskim, zašto bi neko danas isključivao i odbacivao tzv. tradicionalno tumačenje islama?!

28

Ovdje je ključno da Islamska zajednica prepozna one pojedince i organizacije koji su posvećeni jedinstvu muslimana i brizi o narodu i državi, koji jačaju džemat muslimana, muslimansku zajednicu i koji nemaju intencije da ruše zajednicu. Svaki Bošnjak musliman ima pravo, a IZ-e obavezu, da se brine o njemu, jer je prevashodno, jedinstvo muslimana zadaća i prioritet IZ-e. U tom smislu, IZ-e treba tražiti način i metod kako da dozvoljene različitosti spoji u jednu snagu, u jedan saff. Kao što treba prepoznati one koji ruše tradiciju islama i islamskog jedinstva u BiH, odnosno, koji ruše principe u koje mi čvrsto vjerujemo.
III DIO

Stoga smatram da je neophodno sljedeće: Prvo, IZ-e mora pokrenuti i mora biti pokrovitelj institucije dijaloga sa svim spomenutim organizacijama, a prije svega sa organizacijama i sljedbenicima različitih fikhskih pravaca unutar ehli-sunnetskog učenja, kako bi se smanjile tenzije na terenu i obezbijedio što bolji ambijent za razvijanje vjerskog života. Smatram da je bespredmetno davati bilo kakve prijedloge i pokušavati uspostaviti komunikaciju i ublažiti posljedice nedostatka te komunikacije, ukoliko IZ-e ne bude pokrenula tu inicijativu ili instituciju i njome upravljala. Vidjeli smo da danas na polju da’ve u Bosni i Hercegovine djeluje na desetine daija, svršenika različitih islamskih fakulteta, ispred određenih organizacija ili samostalno, i ako se s njima ne uspostavi veza i kvalitetan dijalog, oni neće prestati djelovati samim tim što će IZ-e kao krovna vjerska institucija pokušavati “urediti” stanje na terenu određenim represivnim mjerama i iznuđivanjem zabrana i zatvaranja nekih organizacija. Naprotiv, time će se jaz između NVO i IZ-e još više produbiti, a smutnja proširiti. I što je najgore, ambijent za normalan vjerski život bit će ugrožen, pa će tako da’va, što bi bio pravi paradoks, umjesto pozitivnih, polučiti negativne rezultate i to od onih koji je predvode. Drugo, IZ-e nipošto ne bi smjela bježati od reformističkih ideja i tendencija. Ona ima historijsku šansu, bez obzira na težinu situacije, da na način kako i dolikuje takvoj instituciji, sa svojim ogromnim resursima i prije svega intelektualnim potencijalom na kojem joj sigurno mogu pozavidjeti mnoge islamske zajednice u svijetu, na pravi način oblikuje, usmjerava, vodi i

dovrši, ako se uopće može govoriti o završetku, reformu koju su započeli reis Čaušević, Mehmed Handžić, Husein ef. Džozo, dr. Ahmed Smajlović i drugi bošnjački alimi, koji se nisu bojali uhvatiti u koštac sa izazovima vremena i koji nisu dozvolili da bilo ko pokuša zatvoriti vrata koja se ne mogu i ne smiju zatvoriti do Sudnjega dana, a to su vrata IDŽTIHADA. Ali idžtihada koji je utemeljen na objavi, a ne ispraznom mudrovanju kojem se daje epitet idžtihada. Islamska zajednica sa aktuelnim vođstvom već je učinila krupan korak kroz izradu platforme kojom se definira odnos prema organizacijama i općenito o NVO u BiH, i to je za svaku pohvalu. I to je kurs koji treba nastaviti pa da onda na Bosnu i Hercegovinu, da na fakultete islamskih nauka u Sarajevu, Zenici, Bihaću, gledaju oni sa Azhara, Zejtunije, Zerke, i ostalih fakulteta po islamskom svijetu, kao svijetli primjer edukacije i odgajanja ljudi na principima islama i čuvanja svetinje koja se zove islamsko jedinstvo.
4. april - 4. džumade-l-uhra

Da svaki javni nastup naših alima iznova budi nadu, jača samopouzdanje i vjeru u svoje vođstvo, a ne da strepimo i da se pribojavamo njihovih nastupa i njihovog djelovanja. Bosna i Hercegovina je danas pred teškim izazovima, a Bošnjaci kao temeljni narod ove države su izloženi brojnim udarima koji imaju za cilj razbijanje našeg jedinstva i na taj način slabljenje same države. Bošnjaci su bili jedinstveni tokom agresije i uspjeli su odbraniti zemlju od brojnih neprijatelja. Znaju naši neprijatelji da je najlakši put do rušenja BiH upravo preko slabe bošnjačke zajednice. Vjersko jedinstvo je naša najveća snaga, zato na tom jedinstvu moramo poraditi više, bolje i brižljivije. Ja sam po prirodi optimista i idealista, ali nisam utopista, i ovo što pričam smatram da nije utopija. Ja se iskreno nadam da će u budućnosti IZ-e biti i ostati istinski moralni uzor i instanca kojoj ćemo se vraćati i na koju ćemo se ugledati i s kojom ćemo se ponositi

29

Islamske teme

Rješavanje problema otuđenosti u porodici

Pažnja muža prema ženi je od posebnog značaja za očuvanje porodične harmonije
U vrijeme dubokih porodičnih kriza u zemlji i svijetu, povećanja broja razorenih porodica, porodičnog nasilja, ‘bijele kuge’ i drugih savremenih pošasti planete, jedino što može spasiti istinsku harmoniju porodice jeste vraćanje svih njenih članova na poštivanje i prakticiranje propisa vjere. U članove užih i širih porodica, te rodbine uvukla se neka otuđenost koja prijeti uništenjem ove osnovne ćelije društva. Je li se otuđenost ušunjala i u porodice vjernika Bošnjaka? Piše: Mersada Nuruddina Agović ilo je i prije loših vremena, ratova i društvenih turbulencija, ali je porodica uvijek nalazila načina da opstane. Danas, vele ljudi, nekako nemaju vremena baviti se međusobnim odnosima. Neki tvrde da su ovom problemu danas najveći krivci društvene mreže koje stvaraju iluzornu sliku kontakata, pa ljudi imaju lažni osjećaj konstantnog druženja. Elektronska sredstva u službi proizvodnje iluzija “Čuvajte sebe i svoje porodice od vatre!” Prije dvadesetak godina u mom koPonekad supruga opterećuje svog mšiluku se prepričavao postupak jed- supruga zaduženjima koja su preko nog našeg starog komšije koji je otišao njegovih mogućnosti, čangrizava je na sijelo kod svoje rodbine i na kraju, i teška za komunikaciju i zajednički na odlasku od njih se u revoltu pose- život. U Sandžaku se pripovijeda dolamio samo sa televizorom. Naime, ra- gađaj iz prošlog stoljeća kad su neki zlog tome je što su u vrijeme krvni osvetnici odlučili da njegove posjete svi članovi te ubiju jednog čovjeka iz nePažnja muža porodice gledali TV program kakve davne osvete, pa su prema ženi je i on je svo vrijeme na sijelu se šunjali u blizini njegood posebnog zapostavljeno morao šutjeti. ve kuće kako bi to učinili. značaja za Pretjerano provođenje Pratili su ga nekoliko dana očuvanje vremena pored elektronskih i primijetili da kad izlazi iz porodične sredstava doprinosi postekuće pjevuši pjesme, a kad harmonije. penom udaljavanju članova se vraća dolazi skrhan i poporodice jedni od drugih. Allahov Poslanik, gnute glave. Kad su ga kos.a.v.s., bio je Ponekad se dešava da neunačno uhvatili, rekli su mu: najbolji primjer mjesni komentari supruž“Odgađali smo kaznu, kako pažljivog muža, nika prilikom gledanja probismo te pitali i saznali, zagramskih sadržaja izazovu ali i naše vrijeme što iz kuće izlaziš pjevajući, svjedoči lijepih veće probleme u njihovoj a vraćaš se tamna i kaharli primjera pažnje. međusobnoj komunikaciji lica?” Odgovorio je: “Imam koji rezultiraju dijalozima opaku ženu kod kuće, ne d’o poput: “Da te ja nisam ožeBog nikome, trpim je i radi nio, ko zna bi li se još udadjece ne mogu da se razvela”; “Koliko se sjećam nisi ni dem od nje.” Glavni u gruti bio baš neki Jusuf, a.s.” Ovakvim i pi je zapovijedio: “Pustite ga! Njega je sličnim neumjesnim komentarima se sam Bog ubio!” otuđenost među bračnim drugovima Ponekad je otuđenost djece od roubrzano povećava i postepeno vodi ditelja uzrokovana grijehom tih roditeraspadu porodice. lja koji se nisu, kako treba, brinuli o
4. april - 4. džumade-l-uhra

B

30

svojim roditeljima. U školskim udžbenicima se može naći priča da je neki sin, slušajući svoju ženu, odnio bolesnog oca kod nekog drveta da ga ostavi na milost i nemilost prirodi. Otac je plakao i molio da ga ostavi kod nekog drugog drveta, samo ne kod tog. Rekao je plačući: “Ja sam svog oca baš ovdje ostavio.” Kad se sin uvjerio da se u životu sve vraća, vratio je oca kući i odlučio da ubuduće bude veoma pažljiv prema njemu. Allah, dž.š., u Kur›anu, a.š., naređuje vjernicima:  O vjernici, čuvajte sebe i svoje porodice od vatre... (Et Tahrim, 6.). A Poslanik, s.a.v.s., upozorava ummet riječima: “Svi ste vi pastiri i bit ćete pitani za svoje stado.” Djeca apsorbuju i pozitivnu i negativnu emocionalnu klimu porodice i spram nje razvijaju neke oblike svog ponašanja. Umnogome oponašaju roditelje u kojima vide svoje uzore. Pred njima roditelji ne bi smjeli voditi nikakve destruktivne rasprave. Mudri roditelji i pred svojom sasvim malom djecom uvijek u nekom kutku drže serdžadu koja će im biti pred očima i podsjećati ih na, kad dođe vrijeme za to, obavezu klanjanja namaza. Neke majke puštaju sasvim malu djecu da pužu po serdžadi kako bi im ona postala sastavni dio svakodnevnice. U skladu sa navedenim ajetom i hadisom roditelji čine sve da dijete u godinama kad to vjera zahtijeva osamostale u obavlja-

Pretjerano provođenje vremena pored elektronskih sredstava doprinosi postepenom udaljavanju članova porodice jedni od drugih.

nju namaza. Zato mnoge islamske porodice namaze često obavljaju u porodičnim džematima. I Božiji poslanici su molili za hairli potomstvo, tj. potomstvo koje obavlja molitvu. U Kur’anu, a.š., u suri Ibrahim stoji: “Gospodaru moj, daj da ja i neki potomci moji obavljamo molitvu; Gospodaru naš, Ti usliši molbu moju!” (Ibrahim, 40.).

nešto važno, a on joj je zagrlivši je rekao: “Bez ovoga mi dan ne bi počeo kako treba.” S druge strane i pažljive supruge na razne načine pokušavaju svom mužu biti “radost oka”. Jedan nezadovoljni muž se ovako žalio svom prijatelju: “Moja žena kad izlazi iz kuće sređuje se i dotjeruje, a kad je u kući, uvijek je u jednoj istoj šarenoj haljini. Svaku joj šaru znam napamet.” Islamska porodica je uzor svim porodicama Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: “Žena koja umre, a njen muž bude zadovoljan njome, ući će u Džennet.” (Tirmizi). Porodica je čvrsta zahvaljujući ljubavi, povjerenju i snažnom osećanju pripadnosti. I kad je vrijeme u kojem živimo teško, porodica ne smije biti zapostavljena, jer najveće siromaštvo je ostati bez nekog svog. Velika se snaga u teškim trenucima upravo crpi iz porodice. Porodičnoj sreći ponekad mogu da doprinesu i “sitnice” koje mnogo znače. Sretan se porodični čovjek raduje da što prije dođe svojoj kući, a nesretan i nezadovoljan često izbiva iz nje. Svi članovi harmoničnih porodica se bezrezervno zalažu da očuvaju tu harmoniju, ne libe se zatražiti oprost za grešku od drugog člana porodice, rade na organiziranju sijela, izleta, porodičnih rekreacija, svečanosti, međusobno dijele bajramske i druge poklone i ne kidaju rodbinske veze. Bezbroj je argumenata da skladna islamska porodica, bez sumnje, treba biti uzor svim drugim porodicama u društvu.

Međusobna pažnja bračnih supružnika Islamske porodice ne drže po zidovima slike sa likovima ljudi i životinja, jer vode računa o prisustvu meleka u svom porodičnom gnijezdu. Mudre žene, bez velike potrebe, ne traže “savjete” od tazbine ili rodbine i svoje porodične probleme rješavaju prvo u krugu najužeg dijela porodice. One ne opterećuju kućni prostor kupovinom nepotrebnih stvari, bez kojih život može da bude sasvim lijep. Pažnja muža prema ženi je od posebnog značaja za očuvanje porodične harmonije. Allahov Poslanik, s.a.v.s., bio je najbolji primjer pažljivog muža, ali i naše vrijeme svjedoči lijepih primjera pažnje. Kao primjer pažnje našeg vremena navodi se primjer jednog savremenog supruga koji je jednom slučajno zaboravio da zagrli svoju suprugu prilikom odlaska na posao i sjetio se toga kad je prešao dobar dio puta. Ubrzo zatim pojavio se na vratima stana i iznenadio suprugu koja je pomislila da je zaboravio ponijeti
4. april - 4. džumade-l-uhra

31

Facebook svijet

Duplerica

Kako je čestitka Erdoganu spojila Izetbegovića i Putina

Pripremio: Semir Imamović među Bosancima i Hercegovcima sve je više korisnika društvene mreže Facebook. Ova društvena mreža koristi se na različite načine. Neki su tu radi upoznavanja, neki radi razmjene iskustava i podataka, neki radi plasiranja obavještenja, nekima je ovo dobra mogućnost komuniciranja sa rodbinom i prijateljima, neki su tu radi mogućnosti reklame, a neki jednostavno žele da sa drugima podijele svoja razmišljanja, svoje stavove i slično...U ovom broj donosimo izbor nekoliko zanimljivih statusa korisnika Facebooka.

I

4. april - 4. džumade-l-uhra

32

4. april - 4. džumade-l-uhra

33

Islamske teme
Islamska pedagogija u BiH

Odgojno-obrazovna misao Huseina-ef. Đoze
Tema ovog rada je vezana za odgojno-obrazovnu dimenziju rada i djela Huseina-ef. Đoze, i njenu povezanost s univerzalnim islamskim učenjem. Islamska pedagogija, koja je na području BiH nažalost nedovoljno poznata, svakako nudi rješenja za probleme koji muče podjednako kako omladinu, tako i sve koji su na neki način vezani za odgojni proces. Treba istaći da islam svoje sljedbenike podučava i odgaja na najljepši i najplemenitiji način, te da predstavlja idealan program življenja objavljen od Uzvišenog Allaha radi dobrobiti čitavog čovječanstva
Autor: Nedim Botić ilj istraživanja jeste teorijska analiza odgojno-obrazovne misli Huseina-ef. Đoze. Zadaci su sljedeći: - Analizom njihovih djela, utvrditi odnos Huseina Đoze spram pojmova obrazovanja i odgoja, uključujući definiciju, značaj te izvore odgojne misli; - Utvrditi postojanje zajedničkih tačaka; - Objediniti u cjelinu njihovu odgojno-obrazovnu misao kao paradigmu islamske pedagoške misli. Metode rada koje su korištene: analitička metoda (analiza sadržaja, funkcionalna analiza, komparativna analiza), deduktivna metoda, sinteza i metoda apstrakcije. Početni dio rada posvećen je krat- Đoze, njegov rad i trud u pokušajima kom osvrtu na život i djelo Huseina i nastojanjima da osvijesti i podstakne Đoze. Potom je kroz više poglavlja ljude na učenje i stjecanje šerijatskog i obrađena njihova odgojno-obrazovna svjetovnog znanja, i borbu protiv pamisao, i to sljedećim nizom: sivnosti i inertnosti. - Pojam i svrha obrazovanja; - Ukazivanje na posljedice zanema- Kratki osvrt na život i djelo Huseina rivanja odgoja i obrazovanja; Đoze - Odnos spram religijskog znanja i svjetovnih nauka; Husein-ef. Đozo - Sinteza tradicionalnih i savremeRahmetli hadži Husein-efendija nih ideja; Đozo, dugogodišnji profesor u Gazi - Društveni aktivizam i objedinje- Husrev-begovoj medresi i na Islamnje teorije i prakse kao prioriteti odgoj- skom teološkom fakultetu u Sarajevu no-obrazovne misli; i predsjednik Izvršnog odbora Udru- Uloga i kompetencije odgajatelja; ženja ilmije u Bosni i Hercegovini, je - Ličnost odgajanika i odgojni pro- rođen 3. jula 1912. godine u selu Bare, ces. nedaleko od Goražda, a na ahiret je Motiva za pisanje o ovoj temi ima preselio 30.05.1982. godine u Sarajenapretek. Pisati o takvom velikanu vu, na funkciji savjetnika Reisu-l-leme islamske misli poput rahmetli Đoze, i vjerskoprosvjetnog refrenta VIS-a. čovjeku koji iza sebe ima Husein-efendija Đozo je ogromna djela, ogroman rad pohađao par medresa. Prvu za islam, i naravno ogroman Druženje s u Foči. Nakon završetka meuspjeh ostvaren na polju prijateljem drese u Foči, Husein-efendiislamske odgojno-obrazovĐozo završava ja Đozo je nastavio školovane misli, je velika čast za bilo riječima: “Knjige nje u Sarajevu u Merhemića kojeg muslimana, pa tako i su najljepši medresi. Iz tih dana sjećao za autora ovog članka. Đozo ukras stana, se: “Hadži Hasan-ef. Muhapripada grupi učenjaka koji one su najveća medagić – Biščak bio mi je su dali nemjerljiv doprinos u vrijednost. muderris u Merhemića merazvoju i razumijevanju miNauka, znanje dresi u Sarajevu. Bio je uvijek sije islama, kao i savremene i prosvjeta su u opoziciji i nezadovoljan staislamske misli. Većina tema najsigurnije njem u Islamskoj zajednici.” kojima se bavio u svojoj bogatstvo Možda se zbog njega Huvjerskoj i svjetovnoj misiji su jednog naroda sein-efendija Đozo trajno aktuelne prirode sa jasnom i najmoćnije opredijelio za poziciju. (1) i vidljivom intencijom prooružje u zaštiti Iz Merhemića medrese gresa i napretka muslimana, slobode i Husein-ef. Đozo prelazi u izloženih taklidu (slijepom dostojanstva Gazi Husrev-begovu medreoponašanju) koji je svakai pojedinaca i su, pa u Šerijatsku sudačku ko bio i ostao najveći uzrok naroda.” školu i, po njenom završetnjihovog pada, dekadence i ku, kao stipendist Vakufske zaostalosti. direkcije, odlazi na studije Prilikom odabira teme i u Egipat na Univerzitet sa njenog pisanja vođeno je ramilenijskom tradicijom - Elčuna o originalnosti i autentičnosti te Azhar gdje završava Šerijatsko-pravni se može odgovorno reći da o navedenoj fakultet 1937/38. godine. Iako tada temi do sada nije urađen niti jedan sličan El-Azhar nije bio potpuno reformiran, rad, bilo na bosanskom, niti na drugim nekoliko predavača ostavilo je dubok jezicima. Dakle, postoji mnogo prostora utisak na Husein-efendiju i on je to s za daljnji doprinos izučavanju date pro- ponosom isticao: “Smatram veoma sretblematike, te se nadamo da će ovaj rad nim okolnosti u mom životu i razvoju što biti početni iskorak na tom putu. sam (na El-Azharu) bio učenik šejh-MuNa kraju, nadamo se da smo sa stafe Meragije (2), šejh-Mahmuda Šeltuovim svojim skromnim radom uspje- ta (3) i šejh-Rešida Ridaa (4). Imao sam li da bacimo barem malo svjetla na čast da slušam njihova predavanja i da s odgojno-obrazovnu misao Husein-ef. njima osobno kontaktiram.” (5)
4. april - 4. džumade-l-uhra

C

34

Poslije završenih studija, Huseinefendija Đozo se vraća u domovinu i uključuje u vjersko-prosvjetni rad u Islamskoj zajednici. Rahmetli hadži Husein-efendija Đozo, dugogodišnji profesor u Gazi Husrev-begovoj medresi i na Islamskom teološkom fakultetu u Sarajevu i predsjednik Izvršnog odbora Udruženja ilmije u Bosni i Hercegovini, na ahiret je preselio 30.05.1982. godine u Sarajevu, na funkciji savjetnika Reisul-uleme i vjerskoprosvjetnog refrenta VIS-a. Pojam i svrha obrazovanja u misli Huseina Đoze Oni koji žele da predvide budućnost jednog naroda mogu to da učine analizom njegovog obrazovnog sistema i metoda kojima se odgajaju mlade generacije. Stoga nije pretjerano reći da je obrazovanje najbitniji kvalitet koji dijeli čovjeka od drugih živih bića. U ovom radu ćemo, budući da govorimo o terminima odgoja i obrazovanja prvenstveno u islamskoj pedagoškoj misli, na početku navesti termine koji u arapskoj lingvističkoj nauci tretiraju pojam obrazovanja. Arapski jezik ima tri termina za obrazovanje, koji predstavljaju različite dimenzije odgojno-obrazovnog procesa u islamskoj koncepciji života. Najčešće upotrebljavana riječ za obrazovanje u formalnom smislu je ta’līm, iz korijena ‘alime (znati, biti svjestan, vidjeti, kako bi naučili), koji se koristi za označavanje znanja koje se traži ili prenosi preko nastave i nastavnog procesa. Terbije, od korijena reba ( povećati, rasti, straga), podrazumijeva stanje duhovne i etičke njege u skladu s Božjom voljom. Te’dīb, od korijena aduba (biti kulturan, prefinjen, dobro vaspitan), sugerira razvoj osobe s lijepim društvenim ponašanjem u skladu s islamskim bontonom. Obrazovanje se u kontekstu islama posmatra kao proces koji uključuje cjelovitu osobu, uključujući i racionalne, duhovne i društvene dimenzije čovjeka. Prema Syed Muhammad Naquib Al-Attasu, pojam te’dib, ako se pravilno razumije i tumači, predstavlja tačan pojam za islamsko obrazovanje, a ne pojmovi ta’lim i terbijeh. Naime, on odbacuje pojam terbije zato što se on odnosi samo na fizički aspekt u slučaju biljaka i jedino na fizički i emocionalni aspekt u slučaju životinja i čovjeka. Što se tiče pojma ta’lim, on se općenito ograničava na kognitivne aspekte obrazovanja. Cilj islamskog obrazovanja je formiranje odgojenog čovjeka koji je “ iskreno svjestan svoje odgovornosti prema jedinom Bogu; ko razumije i is-

punjava svoje obaveze prema sebi i drugima u društvu na pravičan način; ko neprestano teži usavršavanju svakog aspekta sebe prema savršenom čovjeku adaba.” (6) Prethodno citirana definicija čovjeka kakvog formira islam izuzetno lijepo opisuje i Đozinu misao vodilju: kvalitetan odgoj budućih generacija je ključni faktor uspjeha čitavog naroda. Đozo podučava da je učenje obaveza cijelog ljudskog roda i da kroz stjecanje znanja postižemo stepene istinskih ljudi i postajemo ko4. april - 4. džumade-l-uhra

Dakle, odgojna Đozina misao ukazuje na važnost inovacija i originalnosti. Islam nas uči da budemo originalni, posebni, jedinstveni. Puko kopiranje tuđeg obrazovnog sistema može dovesti do otuđenja odgajanika od vlastite kulture i religije, a ima li većeg gubitka?

ristan dio društvene zajednice. Nemarnim odnosom spram odgoja djece, dovodimo u opasnost ne samo sadašnjost, već i budućnost jednog naroda. Društvena struktura jednog naroda je blisko vezana s važnošću koju taj narod pridaje obrazovanju. Obrazovanje trenutne generacije je posebno bitno budući da će oni postati odgajatelji budućih generacija i oni će sa svojim učenicima da dijele znanje koje su stekli kroz svoje obrazovanje i iskustvo. Ključno je za jedno društvo i moral tog

35

društva da se njegove vrijednosti prenesu na mlađe generacije u procesu edukacije. Čovjek se potvrđuje kroz humanizam i ostvarivanje duhovnih moralno-etičkih vrijednosti. S tim u vezi Husein-ef. Đozo kaže: “U čovjeku djeluju dvije dispozicije, jedna je razum kao izvor spoznaje, a druga je srce kao izvor vrline. Razum saznaje i otkriva, a vrlina pokreće na akciju. Nauka čovjeka uči i obrazuje, vjera ga uči i odgaja. Nauka i vjera se uzajamno dopunjuju. Nauka bez vjere i morala vodi sili i nasilju, vjera i moral bez nauke vodi u mistiku, metafiziku i izolaciju. Ni nauka ni vjera ne smiju biti zloupotrijebljene.” (7) Prema Đozi, u islamskim obrazovnim teorijama, znanje se stječe kako bi se aktualizirale i usavršile sve dimenzije ljudskog bića. Iz islamske perspektive najviši i najkorisniji model savršenstva je ličnost Muhammeda, s.a.v.s., a cilj islamskog odgoja je da ljudi mogu živjeti kao što je on živio. Kao što je navedeno od strane El-Attasa, sveobuhvatan i integriran pristup obrazovanju u islamu je usmjeren prema “uravnoteženom rastu ukupne osobnosti ... kroz obuku čovjekovog duha, intelekta, racionalnog bića, osjećaja i tjelesnih osjetila ... tako da je vjera utkana u cjelinu osobnosti “.(8) U svojim djelima Đozo pažnju ne posvećuje samo odgoju djece, već odgoju svih ljudi. Ideal cjeloživotnog

U svojim djelima Đozo pažnju ne posvećuje samo odgoju djece, već odgoju svih ljudi. Ideal cjeloživotnog učenja je nešto na čemu insistira, kao i težnja za popravljanjem samih sebe. Prema njemu, obrazovanje s jasnim ciljem ima pozitivne efekte ne samo na pojedince, već i na globalnu zajednicu.

učenja je nešto na čemu insistira, kao i težnja za popravljanjem samih sebe. Prema njemu, obrazovanje s jasnim ciljem ima pozitivne efekte ne samo na pojedince, već i na globalnu zajednicu. To podrazumijeva i da anarhija u obrazovnom sistemu pogubno djeluje na cjelokupan edukacijski proces: “Obrazovni sistem bez jasno definisanog cilja i svrhe će samo zbuniti nadolazeće generacije. Mi moramo obratiti pažnju da naša omladina usvaja znanja na efektan način kako bi se osiguralo da istinski uče, a ne samo sakupljaju informacije.” Đozin pristup obrazovanju svoje uporište ima u toleranciji i strpljenju, a ne u potiskivanju tuđeg i drugačijeg. Odgoj i služenje ljudima doprinosi eliminaciji društvenih problema, devijacija i do uspostave boljih međuljudskih, pa čak i međudržavnih odnosa. Popravak zajednice se može postići podizanjem budućih generacija na nivoe istinskih humanista, a ne izopćavanjem loših, a na tom planu odgoj i obrazovanje igraju presudnu ulogu. Pogubne posljedice nemarnog odnosa spram odgoja i obrazovanja Đozo ukazuje na probleme koji nastaju ukoliko narod zanemari stjecanje nauke, osvrćući se na poniženje i probleme s kojima su se Bošnjci suočili upravo iz navedenih razloga. Odmakom od učenja svoje čiste vjere, musli4. april - 4. džumade-l-uhra

mani su nazadovali u svakom pogledu. Povratkom izvorima vjere i obrazovanju koje je bazirano na univerzalnim principima islamskog učenja muslimani imaju priliku da svijetla obraza zakorače u budućnost. No, ne bi smjeli upasti u zamku kopiranja tuđeg i svačijeg jer bi time narušili tekovine sopstvene kulturne i vjerske prošlosti. Stoga, samo obrazovanje koje je prožeto prošlošću naroda i povezano s korijenima njegovog duha može osvijetliti ispred njega put života i napredak. U suprotnom, kada se narod predaje u krila strane misli i obrazovanja i ide kolebajući se čas desno, čas lijevo, to će dovesti do njegovog raspadanja i iščeznuća. Dakle, odgojna Đozina misao ukazuje na važnost inovacija i originalnosti. Islam nas uči da budemo originalni, posebni, jedinstveni. Puko kopiranje tuđeg obrazovnog sistema može dovesti do otuđenja odgajanika od vlastite kulture i religije, a ima li većeg gubitka? U tom smislu rahmetli Đozo je ukazivao na odvajanje Bošnjaka od učenja, knjige i nauke. Tako on navodi da je jednom prilikom navratio kod prijatelja koji ima luksuznu kuću, skupocjen namještaj i razne suvenire, ali nigdje niti jedne knjige. Husein-ef. pita domaćina ima li biblioteku ili bar nekoliko knjiga, a ovaj mu odgovara: “Neka biblioteke osnivaju i knjige kupuju učeni ljudi. Meni je važno da obezbijedim djeci uvjete za udoban i bezbrižan život.” (9) Ovim susretom i odgovorom Husein-ef. Đozo je razočaran i navodi primjer iz vremena kada su živjeli age i begovi. Oni su imali velika imanja, a njihovi sinovi, izuzev pojedinaca, nisu pohađali škole. Mislilo se da je imetak najveća snaga, sigurnost i zaštita. Kada je provedena agrarna reforma i imetak oduzet agama i begovima, njihovi neobrazovani sinovi postali su sirotinja i sluge drugima. Druženje s prijateljem Đozo završava riječima: “Knjige su najljepši ukras stana, one su najveća vrijednost. Nauka, znanje i prosvjeta su najsigurnije bogatstvo jednog naroda i najmoćnije oružje u zaštiti slobode i dostojanstva i pojedinaca i naroda.” (10) Husein-ef. Đozo se pita: “Zašto su muslimani uspostavili razliku između ‘kitaba’ i knjige?” U svijesti mnogih muslimana kult kitaba nije prenesen na savremenu knjigu. Došlo je do određene konfrontacije i podjele nauke na vjersku i svjetovnu. Što bi značilo, vjerske nauke su u kitabima, a svjetovne u knjigama. Tu su začeci propadanja kulta knjige u očima muslimanskih masa. Bilo je prilično kobno što nova savremena knjiga nije odmah prihvaćena kao kitab, kao izvor naučnih saznanja i potreba. Izostala je svijest koja je na kraju dovela do slabosti čitavog naroda.

36

Bilješke
1 - Bušatlić Ismet, Život i djelo rada i ibreta, objavljeno u: Zbornik radova, Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, br. XI., strana 148. 2 - Ahmed b. Mustafa El-Meragi (nepoznat datum rođenja-1952.), je bio egipatski učenjak i mufessir, diplomirao je na fakultetu Daru-l-ulum, a nakon toga je na istoj ustanovi predavao šerijatske znanosti. Poslije je imenovan profesorom arapskog jezika i šerijatskih znanosti na fakultetu Gordon u Kartumu, a umro je u Kairu. Od njegovih djela ističemo: El-Hisbe fi-l-islam, El-Vedžiz fi usuli-l-fikh, Tefsiru-l-Meragi itd. Preuzeto iz: Abdulkadir Muhammed Salih, Tefsir i mufessiri u savremenom dobu, FIN i El-Kalem, Sarajevo, 2008., str. 461. 3 - Mahmud Šeltut (1893-1963.), proslavljeni rektor Univerziteta El-Azhar u Kairu, je bio jedan od najvećih islamskih učenjaka prošlog stoljeća. Izvor: Šeltut Mahmud, Komentar Kur’an-i-kerima (prvih deset džuzeva), FIN i El-Kalem, Sarajevo, 2008., str. 5. 4 - Muhammed Rešid Rida (1865-1935.) bio je jedan od najistaknutijih učenjaka u prvoj polovini XX stoljeća. Jedno vrijeme je bio pod utjecajem tesavvufa, da bi, zatim, susrećući se sa idejama Afganija i Abduhua, postao jedan od nosilaca reformizma u islamskom svijetu i Abduhuov nasljednik u savremenoj racionalističkoj školi tefsira. Dugo godina je bio Abduhuov prvi saradnik, te pokretač i urednik časopisa El-Menar, koji je imao jakog odjeka širom islamskog svijeta. Nakon Abduhuove smrti, po njegovom metodu, nastavio je sa tumačenjem tefsira, tako da se smatra koautorom tefsira Tefsiru-l-Kur’ani-l-hakim, skupa sa Muhammedom Abduhuom. Preuzeto iz: Adilović Ahmed, Velikani tefsirskih znanosti, Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku, Travnik, 2003., str. 277. 5 - Bušatlić Ismet, Život i djelo rada i ibreta, str. 148. 6 - Wan Mohd Nor Wan Daud, Syed Muhammad Naquib Al-Attas – obrazovna filozofija i praksa, Tugra, Sarajevo, 2010., str. 163. 7- Wan Mohd Nor Wan Daud, Syed Muhammad Naquib Al-Attas – obrazovna filozofija i praksa, str. 154. 8 - Ibid., str. 161. 9 - Latić Džemaludin, Husein-ef. Đozo kao islamski modernist, objavljeno u: Život i djelo Husein-ef. Đoze – Zbornik radova sa naučnog simpozija, str. 143. 10 - Ibid., str. 145.
4. april - 4. džumade-l-uhra

37

Glas islamskih učenjaka

Znakovi na putu

O muslimani, zašto nemate
Bojim se da nećemo uspjeti da ljudima širom svijeta dostavimo naš stav, niti da promijenimo negativne stereotipe o muslimanima i Arapima, niti da ukažemo na teška nerazumijevanja naše historije, sve dok se ne upustimo u medijsku borbu, pritom ulažući naš novac i najbolje talente. Ovo je bolje nego da novac utrošimo na reklamne kampanje koje jedva dopru do uske skupine ljudi

jake islamske medije?
Č

Filmska industrija mijenja i oblikuje stav javnosti po pitanju mnogih društvenih pitanja, poput rasizma, siromaštva, zlostavljanja djece i žena. Filmovi su utjecali na način na koji javno mnijenje posmatra ključna politička pitanja, poput Iraka, Afganistana i Palestine. Oni također utječu i na vjerovanja ljudi i načine na koji razumijevaju historijske događaje. Razumljivo je da snažni mediji utječu na oblikovanje svijesti jednog društva, ali je daleko ozbiljnije kada taj utjecaj prelazi nacionalne, kulturne, pa i civilizacijske barijere. Žalosno je da postoje društva koja samo konzumiraju televizijske i filmske sadržaje, ali ne proizvode svoje vlastite. Kao posljedica toga, moćni mediji utječu na njih, ali oni nemaju svoga utjecaja na ostatak svijeta. SAD su u više navrata koristile film i televiziju kao sredstva da predstave okupacije Iraka, Vijetnama i drugih zemalja u pozitivnom svjetlu. Bili su u tome veoma uspješni, jer nije bilo zrelih filmskih i televizijskih emisija koje bi prezentirale istinitu priču. Nažalost, islamski svijet je još daleko od toga da proizvodi televizijske programe i filmske sadržaje koji se mogu takmičiti ili ostaviti traga na međunarodnoj sceni. Nedostatak ove vrste je jedan od razloga zbog kojih muslimane tako lako prevare i zavaraju mediji. Mediji nam najgore ljude predstavljaju u najboljem svjetlu, kao iskrene A UTOR : dr. Selman El-Aude predstavnike naših društava. Ljude Izvor: ISL a MTODaY.com koji su pošteni i iskreni predstavPreveo: Nedim Botić ljaju kao nazadne, pokvarenjake i prijestupnike. Dok god mediji budu ovječanstvo je predstavljali naše učene poput jedne veljude na takav neukusan like porodice. Svijet način, naša će društva Ono je raznoliko, obuhvadanašnjice je imati probleme. ta mnoge narode, kulture, poput velikog Medijski programi koje ideologije i načine života. video-ekrana gledaju milioni ljudi neIpak, iskonska ljudska koji svaka milice nasrću i na temeljpriroda nam je svima ista. mlada osoba ne principe vjere i osnovne Svako od nas se rađa sa nosi u džepu, moralne vrijednosti, pritom predstavljajući zapadsličnim ljudskim sklonoi putem njega ni način života na najljepši stima, s tim što ih ljudi iz ima pristup i najprivlačniji način. različitih kultura izražačemu god i kad Bojim se da nećemo vaju na svoje jedinstvene god požele. uspjeti da ljudima širom načine. svijeta dostavimo naš Dramatična dešavanja stav, niti da promijenisu u stanju da dotaknu mo negativne stereotipe duše bez obzira na njihove kulturne i nacionalne granice. Ko o muslimanima i Arapima, niti može poreći utjecaj koji su filmovi da ukažemo na teška nerazumijepoput The Passion of Christ ,  Tita- vanja naše historije, sve dok se ne nic,  To Kill a Mockingbird , and  The upustimo u medijsku borbu, pritom ulažući naš novac i najbolje Help  imali na zapadna društva?
4. april - 4. džumade-l-uhra

38

talente. Ovo je bolje nego da novac utrošimo na reklamne kampanje koje jedva dopru do uske skupine ljudi. Ipak, čak i rad koji ne ispunjava visoke standarde može polučiti pozitivne rezultate. Dramski sadržaji koji uključuju vjersku, historijsku ili kulturnu dimenziju mogu biti osvježavajuća alternativa trenutnoj ponudi, pa čak i ako je njihova kvaliteta niža u odnosu na međunarodnu filmsku industriju. Ako ništa drugo, bila bi to pozitivna promjena, protuteža današnjem jednostranom odnosu snaga. Moguće je da mnogi ljudi napuste negativne društvene običaje ili lične navike, ukoliko bi vidjeli ružnoću tih stvari prezentiranu u kvalitetnoj televizijskoj produkciji. Važnost drame i komedije Historijski gledano, porijeklo drame se može pratiti sve do doba antičke Grčke, ali i u arapskoj historiji nailazimo na njene tragove. Sjene su igrale važnu ulogu u arapskoj verziji dramskih predstava, i mnoga stara književna djela opisuju zanimljive događaje, visprene dijaloge i maštovite sukobe. To na mnogo načina podsjeća na dramu i ukazuje na njenu važnost u arapskoj historiji. Ovdje se postavlja pitanje historijskih drama, bez obzira da li govorimo o svjetskoj historiji, islamskoj historiji ili dramatizovanim pričama o sadašnjim događajima. Omer Muhtar, vođa libijskog otpora protiv italijanskog okupatora, je poznatiji od drugih boraca protiv kolonijalizma, a film ‘Lion of the Desert’ je svakako utjecao da se javnost više upozna s njim. Komedija je također važan dio dramskih vještina. Zabilježen je slučaj u Danskoj da se čovjek toliko smijao gledajući komičan program da je umro. Njegova žena je napisala pismo producentima i zahvalila im se! Da li im se zahvalila zato jer su joj pomogli da se oslobodi nasilnog muža, ili zato jer su učinili da njegovi posljednji životni trenuci prođu u sreći i smijehu, nikad nećemo saznati. Čak i osmijeh ima poruku koju mora prenijeti. Islam svim stvarima daje njihovo pravo, uključujući osmijeh. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, se smijao, poput poslanika i vjerovjesnika prije njega. Osmijeh na licu je jedna od vrlina pobožnih. Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, je rekao: “Osmijeh u lice tvoga brata je sadaka.” (Tirmizi).

Samo je pretjeran i nedoličan smijeh zabranjen. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Nemoj se previše smijati, jer to umrtvljuje srce.” (Tirmizi u Sunenu i Ahmed u Musnedu). Mediji i djeca

Djeca provode mnoge sate ispred TV-ekrana, čak i više nego što provode u školskim klupama. Većinom prate crtane filmove, a posebno Anime (japanske crtiće). Također, mnogo vremena provode uz video-igre. Ovi programi i igrice su napravljeni s ciljem da utječu na dječije živote, a preko djece i na roditelje. Radi se o veoma zanimljivom i uspješnom načinu primjene tehnologije. Čak i u slučaju da televizija ne igra veliku ulogu u životima naše djece, odlično su je zamijenili portali na internetu. Web-stranice se rigorozno natječu za pažnju naših mališana, i vrše veliki utjecaj na to kako naša djeca misle, govore i osjećaju. Koliko samo puta oni požele da imaju ono što vide na reklamama, pa makar i roditelji bili protiv?
4. april - 4. džumade-l-uhra

Medijski programi koje gledaju milioni ljudi nemilice nasrću i na temeljne principe vjere i osnovne moralne vrijednosti, pritom predstavljajući zapadni način života na najljepši i najprivlačniji način.

Da li je tehnologija neutralna? Jeste, ali do određene granice. Može biti izuzetno korisna ukoliko smo u stanju da je iskoristimo za promociju pozitivnih životnih vrijednosti poput optimizma, nade, strpljenja i tolerancije, ili za jačanje našeg islamskog identiteta; ukoliko nam omogućava da ostvarimo pozitivnu i efikasnu interakciju, koegzistenciju ili zajedničko sudjelovanje u produktivnim akcijama. Tehnologija je štetna u onolikoj mjeri u kojoj ljudi nisu u stanju da je razumiju ili koriste na produktivne načine, ili da iskoriste njene prednosti. Nažalost, ovakvo je stanje islamskog svijeta danas. Svijet današnjice je poput velikog video-ekrana koji svaka mlada osoba nosi u džepu, i putem njega ima pristup čemu god i kad god požele. Da li ćemo biti u stanju da kroz njega dostavimo drugima naše vjerovanje, naslijeđe i vrijednosti? Jesmo li u stanju da makar pridobijemo našu djecu, ako ne i druge ljude?

39

Islamske teme
Istaknuta ulema Saudijske Arabije

“Muslimanska braća nisu teroristička organizacija,
Nakon odluke Kraljevine Saudijske Arabije da najveći savremeni muslimanski pokret Muslimanska braća (El-Ihvan el-muslimun), koji je u Egiptu 1928. godine osnovao istaknuti islamski učenjak i reformator šejh Hasan el-Benna, stavi na listu terorističkih organizacija, što podrazumijeva krivično gonjenje pripadnika tog pokreta i konfiskovanje njihove imovine, mnogi ljudi u svijetu su iznenađeni i začuđeni: zar je moguće da se na istu listu, zajedno sa pripadnicima El-Kaide, IDIŠ-a i drugih nepoznatih i sumnjivih organizacija, stavljaju ljudi koji su, svojom umjerenošću, razboritošću, predanim radom na promoviranju islamske umjerenosti i općeg dobra dokazali da nisu nikakvi ekstremisti a kamoli teroristi, koji ubijaju nevine ljude. Tim povodom, na nekoliko islamskih portala na arapskom jeziku, pojavio se interesantan tekst, u kojem se iznosi stav velikih i svjetski priznatih učenjaka iz Saudijske Arabije u vezi s pokretom Muslimanska braća i njihovo svjedočenje o aktivistima tog pokreta

to je umjeren i pravičan džemat!”

v a lo, z a hvaljujući dje lov anju mudrih i razboritih ljudi, na izvjetan način preduprijediti i usaglasiti. Međutim, danas, kad Egipat prolazi Piše: Muhammed Ibrahim S arapskog preveo: M. Hajrulahović kroz veoma teško stanje i kad se krupni događaji koji zahtijevaju, u najmanju eze pokreta Muslimanska ruku, opreznost, razboritost i promišljebraća s Kraljevinom Saudij- no postupanje spram krvavih dešavanja u Egiptu, izdat je proglas bez skom Arabijom objašnjenja koje bi iko moimaju dosta dugu historiju gao prihvatiti, bez logike koja tokom koje je svaka straPoznata je ikoga može uvjeriti, a koji na prema drugoj izražavala ranija fetva od pokret Muslimanska braća dužno uvažavanje uz pridrstrane Stalnog stavlja na listu terorista. Ono žavanje islamskog bratstva vijeća za naučna što se nadaje kao obaveza svana koje obavezuju vjera u istraživanja koga ko ima morala i vjere, Allaha i uzajamno potpoi fetve u jeste da se pozove na nedavmaganje u dobru i bogoboSaudijskoj nu historiju i osvjedoči se o jaznosti. Učenjaci iz reda Arabiji: “(...) ponašanje saudijskog miniMuslimanske braće imali Džemat ili starstva unutrašnjih poslova. su važnu ulogu u obrazogrupa koji su Naravno, ono nije ispravnije vanju u Saudiji; oni su bili najbliži Istini i od pozivanja na iskaze istaučitelji i profesori u školanajdosljedniji u knutih učenjaka Kraljevine, ma i fakultetima, gdje se njenoj primjeni neka se Allah smiluje onima odgajala mnogobrojna sausu Ehlu-sunne koji su se s Njim već susreli, a dijska omladina. Kraljevina (sunnije ili onima koji su živi neka proSaudijska Arabija to cijeni i sljedbenici duži život darujući ih dobrim pamti sudjelovanje Muslisunneta), a zdravljem. manske braće u saudijskom tu spadaju: preporodu, posebno nakon Ehlul-hadis Zvanična fetva prisilnog iseljenja brojnih (Sljedbenici aktivista pokreta El-Ihvan hadisa), EnsarusPoznata je ranija fetva el-muslimun iz Egipta, koji sunne (Društvo od strane Stalnog vijeća za su bili stručnjaci u različitim pomagača naučna istraživanja i fetve u naučnim oblastima u vrisunneta), Saudijskoj Arabiji, koju su jeme diktatorskih i režima, zatim pokret potpisali istaknuti saudijski kad su mir i sigurnost naMuslimanska učenjaci: šejh Abdulaziz ibn lazili u zemlji Dvaju časnih braća. Uzevši Abdullah ibn Baz, Abdurreharema i davali doprinos u uopćeno, svaka zzak Affifi, Abdullah ibn preporodu bratskoga saudijod ovih skupina Ku’ūd, Abdullah ibn Gudejskog naroda. ima i grešaka jan, neka im se Allah smiluTrajna je bila praksa i ispravnih je, u kojoj, uz ostalo, stoji: Kraljevine da Muslimansku postupaka. “Džemat ili ili grupa koji su braću cijeni tokom nekoliko najbliži Istini i najdosljedniji razdoblja, sve do devedeseu njenoj primjeni su Ehlutih godina prošlog stoljeća sunne (sunnije ili sljedbenikad se na svjetskoj sceni stanje promijenilo i kad su se počeli kovati ci sunneta), a tu spadaju: Ehlul-hadis planovi da se pokret Muslimanska bra- (Sljedbenici hadisa), Ensarus-sunne ća u potpunosti zabrani, ili, pak, sti- (Društvo pomagača sunneta), zatim jesne mogućnosti njegovog djelovanja. pokret Muslimanska braća. Uzevši Od strane Ministarstva unutrašnjih uopćeno, svaka od ovih skupina ima i poslova su protiv Muslimanske braće grešaka i ispravnih postupaka. Obaveizdate određene izjave, ali se to uspije- za je s njima sarađivati u onome što je

V

4. april - 4. džumade-l-uhra

40

ispravno, a kloniti se onoga u čemu su zapali u grešku, savjetujući se i potpomažući se u dobru i bogobojaznosti.” (Fetve Vijeća, XXXIV, str. 91). U sklopu predavanja pod naslovom “Etika učenjaka i njen utjecaj na zajednicu”, šejh Abdulaziz ibn Baz, bivši muftija Kraljevine Saudijske Arabije, Allah mu se smilovao, kazao je: “Vidimo jednu opasnu pojavu koja se počela širiti među pojedinim učenjacima i studentima, a to je klevetanje islamskih pokreta u današnjem svijetu i unošenje sumnjičenja u ispravnost metodologije onih koji pozivaju u islam (da’ije).” U vezi s tim, Šejh Ibn Baz kaže: “Muslimanskoj braći, Džema’atu-da’veti vetteblig, kao i drugim društvima, bez obzira na razlike u njihovim nazivima, cilj treba biti slijeđenje Šerijata i pridržavanje onoga što je donio Allahov Poslanik, a.s., te da se klone svih drugih ciljeva. Tako će se ljudi međusobno zbližavati, napori se ujedinjavati, sporovi se smanjivati, a srca čistiti. Ko imadne potrebu nešto kritikovati kod bilo kojeg društva, neka mu uputi savjet! Neka piše njemu i njegovom predsjedniku! Neka mu ono što kritikuje potkrijepi dokazima, blagošću i mudrošću! Takvo treba biti uzajamno savjetovanje, uz nastojanje da se priskrbi dobro a odbaci zlo, uz omekšavanje srca, uz otvorenost za dobro i zatvorenost za zlo. A kad se radi o uzajamnom vrijeđanju pogrdnim nazivima, kuđenju ovoga ili onoga, to je nešto što kida redove i razjedinjuje društvo, što proizvodi više blata u zemlji i dodatno zlo u zlu.” U nastavku, šejh Ibn Baz, Allah mu se smilovao, kaže: “Spašena skupina (el-firkatun-nadžije) – to su oni koji pozivaju ka Kur’anu i Sunnetu; iako su podijeljeni u više džemata (pokreta), od kojih su neki na jednom a drugi na drugom mjestu, sve dok su im cilj i vjerovanje jedno, ne smeta to što se jedni zovu Ensaru-sunne (Pomagači sunneta), drugi El-Ihvan el-muslimun (Muslimanska braća), a treći ovako ili onako. Važni su njihovo uvjerenje i djelo. Ako ustrajavaju na putu Istine i Allahovoj Jednosti, ako su tome privrženi i slijede Allahovog Poslanika, s.a.v.s., rječju, djelom i uvjerenjem, različiti nazivi tih džemata (pokreta) ništa ne smetaju.” (Ibn Bazove Fetve, VIII, str. 183). Šejh Ibn Džibrin Slično tome je svojevremeno govorio i poznati saudijski alim šejh Abdullah ibn Džibrin, Allah mu se smilovao, koji je rekao: “Kad se radi o brojnosti islamskih pokreta (el-džema’at el-islamijje), ne mislimo da su to zalutale grupe (el-firek ed-dalle) samo zbog toga što

Prijateljstvo s Muslimanskom braćom Šejh Ibn Džibrin, Allah mu se smilovao, je rekao: “Za svaki džemat i skupinu koji postupaju po Sunnetu i pozivaju u Šerijat, naređuju dobro, zabranjuju zlo, klone se onog što je zabranjeno i novotarija, rekli bismo da s njima prijateljujemo i volimo ih. Ako kod njih bude nekoga nedostatka ili odstupanja, savjetujmo ih i upozoravajmo na pogubnost odstupanja od Šerijata. Među istaknute džemate spadaju Muslimanska braća koja vrše pozivanje ka Uzvišenom Allahu, savjetuju muslimane i onima koji se s njima druže objašnjavaju šta je dobro.” (Oficijelni web-portal šejha Ibn Džibrina, fetva br. 2975). Šejh Abdulaziz ibn Baz, bivši muftija Kraljevine Saudijske Arabije, Allah mu se smilovao, kazao je: “Vidimo jednu opasnu pojavu koja se počela širiti među pojedinim učenjacima i studentima, a to je klevetanje islamskih pokreta u današnjem svijetu i unošenje sumnjičenja u ispravnost metodologije onih koji pozivaju u islam (da’ije).” Borba protiv Muslimanske braće

se različito nazivaju (tj. imaju drugačija imena), ukoliko im je cilj jedan. U Kraljevini postoji džemat da’ve vet-teblig, u njemu je najviše svršenika islamskih fakulteta, njihova akida (vjerovanje) je akida ehli-sunneta, oni smatraju da je pozivanje ka Allahu najutjecajnije putem djelovanja i putovanja. Tu su i selefije, i oni su pripadnici ehli-sunneta vel-džema’ata, oni smatraju da prednost ima obrazovanje i bavljenje akaidskim pitanjima. Tu su i Muslimanska braća koja smatraju da je najpreče bavljenje pozivanjem ka Allahu i jasno ukazivanje na zabranjena djela. Ima i onih koji smatraju da je potrebno izbjegavanje i držanje podalje od grješnika, makar oni bili i vođe, a ima i onih koji smatraju da je dozvoljeno miješanje s moćnima da bi se ublažilo njihovo zlo. Važno je da su svi u akidi (vjerovanju) ehlisunneta vel-džema’ata, i takvi se ne ubrajaju među zalutale skupine. Ako se među njima nađe neko ko je drugačijeg uvjerenja, poput npr. onih koji negiraju Allahova svojstva, ili Uzvišenog Stvoritelja poistovjećuju s Njegovim stvorenjima, ili dopuštaju nešto što je širk (pripisivanje Allahu druga), ili dozvoljavaju ono što je haram (zabranjeno), ili pak govore herezu, negiraju Allahovu moć itd., za one koji tako rade treba znati da pripadaju skupini koja je zalutala i upozoravati ljude na pogrešnost njigovog pozivanja. A Allah zna najbolje.” (Oficijelni web-portal šejha Ibn Džibrina, fetva br. 11.622).
4. april - 4. džumade-l-uhra

Kad je šejh Ibn Džibrin, Allah mu se smilovao, bio upitan u vezi s borbom arapskih organizacija i njihovih pomagača protiv Muslimanske braće danas, odgovorio je: “Muslimanska braća koja su se pojavila u Egiptu, imala su za cilj preporod i pozivanje ka Allahu. Njihovom pokretu se dogodilo to da je Allah, njihovim sebebom, uputio mnoge ljude koji su počeli klanjati namaz, kloniti se pijenja opojnih pića, činjenja nemoralnih i zabranjenih djela. Međutim, kod nekih od tih ljudi su se održale neke džahilijetske navike, koje da’ije iz reda Muslimasnke braće nisu mogle otkloniti. Zato su nastojali ublažiti ih. Budući da su oni bili pojedinci, i da nisu imali u svojim rukama vlast, oni nisu mogli rušiti kupole i mauzoleje koji su se pravili nad grobovima i to zabraniti. Pošto nisu imali ni snažna uporišta, predsjednici država su ih savladavali i odvodili u zatvore. Mnoge su poubijali zbog uvjerenja da oni protiv vladara huškaju građanske mase, da ističu slabosti vladara koji dopuštaju nemoral, konzumiranje alkohola i sl. Vlastodršci su ih zbog toga nastojali rastjerati, progoneći ih i slamajući im snagu.” (Oficijelni web-portal šejha Ibn Džibrina, fetva br. 11.622). Proglas 56 saudijskih učenjaka Nakon vojnog udara izvedenog protiv predsjednika Muhammeda Mursija, početkom jula 2013. godine, 56 saudijskih učenjaka izdali su zajednički Proglas, u kojem se kaže: “Svr-

41

verenosti i podaništva. Držite do sebe! Ustanite protiv puča koji je započeo ukidanjem vaših ustavnih ustanova a nastavio se ubijanjem onih koji klanjaju.” Šejh dr. Selman el-Avde Poznati saudijski učenjak šejh Selman ibn Fehd el-Avde, koji je inače pomoćni sekretar Svjetske unije islamskih učenjaka i koji uživa veliki ugled među saudijskom omladinom, u vezi proglašavanja Muslimanske braće terorističkom organizacijom, kazao je: “Muslimanska braća nisu nikakvo terorističko društvo. Ja sam uvjeren da su oni jedno od društava koja su umjerena i pravična, koja su na strani dobra. Ja ne pripadam Muslimanskoj braći, ali se ponosim time što poznajem mnoge od njih, što sam se obrazovao iz djela nekih od njih. Ja volim mnoge od njih i ponosan sam na prijateljstvo s njima. Muslimanska braća imaju dugu historiju. Njima pripada divna nagrada za zasluge koje se ne mogu poreći, za djela koja će se sa zahvalnošću spominjati. Ovo kažemo sasvim otvoreno, bez ikakvih ograda.” (http:// youtu.be/MRslmGj406s). 56 saudijskih učenjaka izdali su zajednički Proglas, u kojem se kaže: “Svrgavanje izabranog predsjednika, koje se dogodilo u Egiptu, od strane ministra odbrane, puč je sa svim mogućim pretpostavkama. To je zabranjeno zločinačko djelo. Mi ga odbijamo jer ga smatramo otvorenim istupanjem protiv legitimno izabranog vladara, jasnim gaženjem volje naroda...” Šejh dr. Sefer el-Havali Šejh Sefer ibn Abdurrahman elHavali, jedan od istaknutih i svjetski poznatih učenjaka iz Saudijske Arabije, rekao je: “Islamski pokreti su bili oni koji su se suprotstavili kolonizatoru, a među njih spada i pokret Muslimanska braća u Egiptu. Ako se vratiš u vrijeme nakon koloniziranja tih područja, naći ćeš, one od njih koji su preživjeli, u zatvoru, ili ćeš ih zateći u društvenoj izolaciji. Razlog tome je da je došla jedna sekularistička skupina, podržana od strane kolonijalizma, koja je željela sebi pripisati njihove zasluge, proizvodeći kod zajednice uvjerenje da se nisu za nju borili, da se nisu borili ni u Alžiru, ni u Maroku, ni u Libiji, niti u Egiptu. A prava istina je da su se ti ljudi itekako borili protiv okupatora ali je njihova borba oteta od strane onih koji su naklonjeni Zapadu i kolonizatorima.” Šejh dr. Aid el-Karni Šejh Aid el-Karni kaže: “Muslimanska braća su umjereno islamsko društvo. Treba im dati potpunu mogućnost da vladaju zemljom, da ostvare nade i ambicije egipatskog naroda, posebno zbog toga što su na vlast došli zakonitim putem, posredstvom biračkih kutija.”

gavanje izabranog predsjednika, koje se dogodilo u Egiptu, od strane ministra odbrane, puč je sa svim mogućim pretpostavkama. To je zabranjeno zločinačko djelo. Mi ga odbijamo jer ga smatramo otvorenim istupanjem protiv legitimno izabranog vladara, jasnim gaženjem volje naroda. Tvrdimo da su pogrešne sve mjere koje proizlaze iz toga.” U tom Proglasu učenjaci dodaju: “Mi bilježimo svoje protivljenje i iznenađenost zbog ponašanja nekih država koje su pohitale priznati puč, iako je on protivan volji egipatskog naroda, protivljenje zakonito izabranom vladaru. To je potpomaganje u grijehu i neprijateljstvu koje je zabranjeno Šerijatom. Takav stav će imati pogubne negativne posljedice po sve ako Egipat – ne dao Allah – uvede u bezvlašće i unutrašnje međusobno ratovanje.”

Učenjaci ističu da se suština svega sastoji u tome što vojni udar u Egiptu nema cilj da nešto popravlja, već želi ukloniti islamske i patriotske struje, spriječiti istinsku samostalnost u traženju rješenja za Egipat i njegovu politiku, naglašavajući da to uvjerava kako su vojna komanda, političke ličnosti i ciljano uspostavljene stranke – kao što su Front spasa i Pokret otpora, a to je građansko krilo puča – bliski zapadnjačkim krugovima, Koptima i neprijateljima islama uopće. Učenjaci Kraljevine Saudijske Arabije zaključuju Proglas riječima: “Sebi i svojoj braći u Egiptu i drugdje napominjemo da ono što se tamo odvija biva određenjem Uzvišenog Allaha, a to je jedna od faza razračunavanja između Istine i laži, između islama i sekularizma, između su4. april - 4. džumade-l-uhra

42

Iz arhiva
Evlija Čelebija o Bošnjacima (IX dio): Lista Bošnjaka jugoslovenskih prostora spomenutih u Sejahatnami (ib-ka)

Evlija Čelebija u posjeti “univerzitetskom gradu’’ u Pruscu
Da se zaista radi o velikom kompleksu, svjedoči i Evlija, prilikom posjete Pruscu 1660. godine. Naime, Evlija tvrdi da je Kafija podigao novi grad (kasabu) pokraj Prusca, i sljedeće građevine: tekiju, više džamija, medresu, daru-l-hadis, mekteb, studentski internat, domove za nemoćne, hamam, 80 dućana, han, imaret, turbe, više česmi i bezbroj drugih objekata. Inače, Kafija je sagradio i vodovod Piše: Jusuf Džafić brahim-baba, Gazi. Njegovo turbe se nalazilo na periferiji Travnika. (129) - Ibrahim-beg, kapetan (Bos.) Krupe. Evlija ga spominje u vezi otkupljivanja zarobljenog bihaćkog kapetana Mustajbega Hasumovića 1660. godine. Sigurno potiče iz porodice Badnjevića. (240) - Ibrahim-beg, Beli Sari*. Učestvovao je u borbama oko Šibenika, Splita i Klisa 1660. godine. Tada je obavljao funkciju sandžakbega kliškog. (174) Ibrahim-beg Malkočević (Malkočzade). Drugi je od sedam sinova Dugali Malkoč-bega, beglerbega Bosne. Sagradio je džamiju u Donjem Vakufu 981. hidžretske godine (1573/74.), danas poznatu kao Baš džamija i Čaršijska džamija. (130) - Ibrahim-čelebija Kruševljanin (Aladžahisarli)? *. Imao je dvor u Beogradu. Po njemu je nosila ime jedna beogradska mahala i džamija koju je sagradio u toj mahali. (84, 85) - Ibrahim-efendija novopazarski, Hadži*. Osnovao je jednu novopazarsku mahalu. Evlija piše i o njegovom hanu i saraju u Novom Pazaru, te ističe da je uredio sarajevske i hercegovačke puteve i podigao mostove i hanove. (263, 264) Ibrahim-efendija valjevski, Hadži*. Evlija spominje njegov odžak u Valjevu, kao i njegovu gostoljubivost. (98) - Ibrahim-efendija, Kamiši*. Kod njega je Evlija konačio jednu noć dok je bio u Banjaluci 1660. godine. (215) - Ibrahim-efendija Bistričanin (Bis- Edirnu, po džamiju u Istanbulu, Meki, trigi). Poznati sarajevski šejh halveti- Razgradu (sjeveroistočna Bugarska), jskog tarikata (reda). Od šejha Mus- i Solunu, džamiju, mesdžid, mekteb, lihuddina Užičanina je dobio idžazu medresu, tekiju, hamam, česmu i akva(diplomu) za halvetijski red. Umro je dukt u Kavali (grčka Trakija), šadrvan i 1659. godine u 120. godini života i džamiju na Rodosu. Osnovao je, prema ukopan je u haremu Careve džamije Evliji palanku Hisardžik (danas Grocu Sarajevu, gdje mu je i danas kabur. ka kod Beograda). Pogubljen je 1536. Evlija spominje njegovu tekiju na Bis- godine. Evlija dosta spominje Ibrahimtriku. (110) pašu, posebice kada govori o osvajanju - Ibrahim-efendija Roznamedžija. Ugarske, pokatkad ubacujući i narodPoznat i kao Roznamedži na predanja bez historijskog Ibrahim-paša. Rođen utemljenja. (69-70, 355-358 je u Nevesinju. Bio je (passim), 361, 369, 483, 511roznamedžija (hroničar) 512, 515, 521, 527-528) Murata IV. Umro je 1637. - Ibrahim-paša Haznadar. godine. Prije 1620. godine Rodom iz Nevesinja. Bio je je sagradio džamiju, mećehaja Salih-paše Nevesinjdresu i šadrvan u Mostaru, ca, velikog vezira (1645.te napravio vodovod koji je 1647.), i namjesnik Bagdada - kapetan snabdijevao istočni dio Mo(1645.-1647.). Nakon pogibiBihaća*. Ovdje stara. (410, 412, 464, 467) je ovog, i on je pao kao žrtva Evlija misli na - Ib r a h i m h a n o v i ć - b e g spletki 1647. godine. (410) Mustajbega (Ibrahimhanzade)*. Bio je Ibrahim-paša Sarhoš. Hasumovića, nadzornik Velikog Bečkereka Bosanski beglerbeg (1622.bihaćkog (današnji Zrenjanin), vakufa 1622.). Ibrahim-paša je pokapetana od Mehmed-paše Sokolovića, u četkom XVII. st. ratovao za1642. do 1676. Evlijino doba. Po prezimenu godine. Opjevan jedno s Lalom Mehmed-pavidimo da je potomak Ibrašom Sokolovićem po Hrvatje u narodnim him-hana Sokolovića, sina skoj i Ugarskoj (1604. pod pjesmama kao Mehmed-paše. Vjerovatno Budimom), a za obnašanja Mustaj-beg sin ili unuk. (533) časti bosanskog beglerbeLički. Evlija - Ibrahim-paša. Puga (prvi spomen u pisanim detaljno opsuje nog imena Ibrahim-paša vrelima 1621.) pomogao je u Sejahatnami Vranešić. Rođen je u Poblaću ustanak erdeljskoga kneza proces kod Plevlje, tadašnji prijG. Bethlena. Imao je sina oslobođanja epoljski kadiluk. Sin je SkHasan-pašu, upravitelja više Mustajbega ender-bega, hercegovačkog sandžaka te bosanskog beiz hazburškog subaše, unuk Ibrahim-paše glerbega (1648.). ropstva Varanešića, defterdara - Ibrahim-paša Sarhošza1660. godine, Ahmed-paše Hercegovića, de*. Poznat kod nas kao odnosno a praunuk Heraka Vraneša, Ibrahim-paša Sarhošzade opisuje svoju kneza nahije Ljubovića u ulogu u nošenju Memibegović. Sin je Sarprijepoljskom kadiluku. U hoš Ibrahim-paše, a unuk otkupnine Prijepolju je 1572. godine saMehmed-bega Arnauta. Bio Zrinskom. gradio džamiju, dva mekteje požeški sandžak-beg i ba, dva hana, tekiju, hamam bosanski beglerbeg (1672.). i 10 dućana. (389) (174, 234, 238, 239, 243- Ibrahim-paša, veliki 244) ??? vezir sultana Sulejmana. Poznat pod - Idriz-beg?. Podigao je džamiju u raznim imenima među kojima je Ibra- Beogradu. Oko te džamije je formirana him-paša Požeganin Bošnjak. Rođen u mahala koja je dobila ime po Idriz-beslavonskoj Požegi. Bio je veliki vezir od gu. (84, 85) 1523. do 1536. i najbliži prijatelj sulta- Isa-beg (paša), Gazi. Tačnije, Gazi na Sulejmana. Podigao je, između osta- Isa-beg Ishaković. Sin Ishak-bega, molog, grandiozni saraj u Istanbulu, kara- gućeg daljeg potomka Kosača. Bio je van-saraj u Tatar Pazardžiku, koledž u zadnji namjesnik bosansko-skopskog
4. april - 4. džumade-l-uhra

I

43

krajišta (1454.-1463.) i drugi bosanski sandžakbeg (1464.-1470.). Učestvovao je u zauzimanju Bosne 1463. godine, a lično je predvodio zauzimanje skoro sve Hercegovine (1465.-1468.). Utemeljitelj je Sarajeva, Novog Pazara i Šapca, te veliki vakif Skoplja. Tako je u Sarajevu, između ostalog, podigao Carevu džamiju, saraj, han (danas Kolobara han), bezistan, hamam, sebilj, vodovod, musafirhanu, tekiju, most; u Novom Pazaru hamam, han, džamiju, imaret; u Skoplju džamiju, mesdžid, medresu, hamam, han, imaret, biblioteku. Za održavanje svojih vakufa zavještao je ogromnu zemlju, mlinove, dućane i sl. Preminuo je između 1470. ili 1475. Ne zna se gdje je ukopan. Imao je tri sina: Muhameda, Ali-bega i Mehmed-bega, sandžakbega Bosne. (108, 109, 111, 263-264, 265, 282-283, 284, 286) - Ishak-aga, Hadži?. Dio svite velikog vezira Ahmed-paše Ćuprilića 1665. godine. (505) - Ishak-beg, Gazi. Mogući dalji potomak Kosača. Bio je oslobođeni rob Gazi Evrenos-bega, krajišnika u Rumeliji. Bio je drugi namjesnik bosanskoskopskog krajišta (1414.-1439.). Zahvaljujući njemu, Osmanlije zauzimaju dio Bosanskog kraljevstva: Polimlje, gornje i srednje Podrinje, Sarajevsko polje i dio istočne Hercegovine. Preminuo je 1439. godine. Ukopan je u turbetu u Skoplju. Podigao je u Skoplju džamiju, mesdžid, medresu, han i imaret. (282283, 284, 286, 291) - Islam, Hadži. Podigao je džamiju u Iloku. (506) - Ismail-aga*. Bio je Evlijin pratilac na povratku od Splita do Baba Ahmetove kule 1660. godine. (204) - Ismail-baba, Gazi. Turbe mu se nalazilo u Travniku prema Vitezu. (129) - Ismail-paša, Čatir-patir*. Čuven je i kao Ismail-paša Bošnjak. Bio je brat Sijavuš-paše i Sari Husein-paše. Namjesnikovao je, između ostalog, u Budimu (1660.-1663.) i Bosni (1663.1664.). Imao je saraj u Prijepolju. Poginuo je 1664. godine u bici kod Svetog Gotharda. (313, 316-318, 321, 389, 504-505) - Jahja-beg?. Ko je on teško je reći, pogotovo, jer mu Evlija pogrešno pripsuje osvajanje Rudnika u Srbiji. (375) - Jahja-paša. Rođen je u Makedoniji. Dolazi na dvor Mehmeda Fatiha. Bio je namjesnik Džezaira (egejska ostrva, Rodos, Galipolje), Čankirija, Rumelije, Anadolije, Bosne (1482.-1483., 1493.1496.). Podigao je dvije džamije u Sarajevu, te džamiju, medresu, musafirhanu, han i imaret u Skoplju. Za izdržavanje ovih ustanova uvakufio je nekretnine u Skoplju, Sarajevu i Sofiji. Preminuo je nakon 1514. godine. (282-287 (passim)).

- Jahši-alajbeg. Početkom XVII stoljeća je bio alajbeg Zvorničkog sandžaka. U blizini Kušlata kod Zvornika, na rijeci Jadar, podigao je kameni most. (476) - janjičarski aga Herceg Novog*. Bio je na ovom položaju 1664. godine. Evlija je od njega primio izvjesne poklone, a i odsjedao je u njegovoj kući dok je boravio u Novom. (426, 434, 451) - Jeke i Jike Kirigi. Vjerovatno zbog štamparske omaške nije jasno ime ovog gazije. Evlija ga spominje u vezi jednog vojnog pohoda na Split 1660. godine. (177, 178). - Jusuf-aga, Hadži?*. Imao je 1660. godine vinograd kod Beograda, koji je ujedno bio i jedno od beogradskih izletišta. (91) - Jusuf-aga, Kodža?*. Evlija ga spominje među beogradskim uglednicima. Imao je saraj u Beogradu. (85, 88) - Jusuf-aga Beograđanin (Belgradli)?*. Imao je u Evlijino vrijeme livnicu topovskih taneta u predgrađu Stare Gradiške. (217) - Jusuf-beg?. Podigao je česmu u Nišu 1065. godine po Hidžri (1654/55.). (63) - Jusuf-beg*. Imao je u Evlijino doba odžak u Ključu kod Gacka. (446) - Jusuf-beg, Ćor*. Bio je dizdar (zapovjednik) tvrđave Risan u Boki, kada je Evlija 1664. godine bio u posjeti tim krajevima. (437-438, 443-444). - Jusuf-ćehaja*. Bio je ćehaja namjesnika Bosne Melek Ahmed-paše (1659.-1660.). Tada se istakao u više
4. april - 4. džumade-l-uhra

- Kafi, Šejh. Misli na Hasana Kafiju Pruščaka (1544.-1615.), jednog od najvećih osmanskih učenjaka kraja XVI i početka XVII stoljeća, kako u Bosni, tako i u cijelom Carstvu. Kafijinu učenost ističe na više mjesta i sam Evlija.

vojnih akcija u Dalmaciji u okviru Kandijskog rata. (177-180 (passim), 182-185 (passim) - Jusuf-paša, Kodža Silahdar*. Puno ime Kodža Silahdar Jusuf-paša Musahib Mašković. Prema Evliji, rodom je iz Stržnja kod Šujice kraj Duvna. Prvo je kao dječak bio konjušar izvjesnog Sinan-bega u Nadinu kod Zadra, zatim je doveden u Sarajevu, da bi odatle otišao u Istanbul, gdje je postavljen za kapidžiju. Napredovao je sve dok 1643. godine nije postao silahdar, te drugi vezir. Sljedeće godine imenovan je kapudan-pašom i serdarom pohoda na Kandiju (Krit). Na Kritu je osvojio glavni grad Kaneju. Pogubio ga je 1646. godine sultan Ibrahim Deli - njegovo pogubljenje je bilo jedan od glavnih razloga svrgnuća tog ekscentričnog sultana. Ukopan je na putu ka Selimiji kod Marmarisa u Anadoliji. Evlija je pun riječi hvale za nj. Npr. na više mjesta naziva ga Jusuf-paša, osvajač Hanje (Kaneje). Imao je sina Ahmed-bega, koji je ukopanog pored njega. (136, 171, 189) - Kadri-baša?. Podigao je džamiju u Beogradu. (85) - kadija gatački*. Evlija misli na cerničkog kadiju iz 1664. godine. U cernički kadiluk je potpadalo i Gacko. (449) - kadija kostajnički*. Bio je kadija kostajničkog kadiluka 1660. godine. Ranjen je u jednom sukobu sa Hrvatima 1660. godine. (218-219) - kadija livanjski*. Evlija ga spominje u kontekstu jedne čarke sa Splićanima 1660. godine. (145-146)

44

Bilješke: 1. Evlija Čelebija, Putopis, Svjetlost, Sarajevo, 1967. 2. Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Ikdam, Istanbul, 1896-1900, sv. 1-6, Türk tarih encümeni kurumu, Istanbul, 1928, sv. 7-8, Ma’arif Vekaleti, Istanbul, 1935, sv. 9, 1938, sv. 10. 3. John Freely, A History of Ottoman Arhitecture, Witt Press, Boston, 2011. 4. Joseph von Hammer, Narrative of Travels in Europe, Asia and Africa in The seventeenth Century by Evliya Efendi, Oriental Translation Fund for Great Britain and Ireland, London, sv. 1 u dva dijela 1834, 1848, sv. 2, 1850. 5. Marta Andrić, Simpozij o Evliji Čelebiji, Scrinia slavonica, 12/2012, str. 377-380. 6. Robert Dankoff, Ottoman Mentality. The World of Evliya Çelebi, Brill, Leiden-Boston, 2006. 7. Robert Dankoff-Klaus Kreiser, Materialien zu Evliya Çelebi II (uključuje: A Guide to the Seyahatname of Evliya Çelebi and Bibliographie raisonnée, Brill, Leiden, 1992. 8. Robert Dankoff-Semih Tezcan, An Evliya Çelebi Bibliography, www.bilkent.edu.tr/~ tebsite/ evliya.pdf, 16.11.2013, 20:45. - kapetan Herceg-Novog*. Obavljao dotičnu službu 1664. godine. Darovao je Evliji izvjesnim darovima. (429, 451) - kapetan Ljubomira*. Evlija ga spominje kao kapetana Ljubomira 1664. godine, no, najvjerovatnije se radi o agi lokalne tvrđave ili kapetanu Herceg Novog, jer Ljubomor nije nikada bio samostalna kapetanija. (417) - kapetan Moslavine*. Bio je moslavički kapetan 1660. godine. (243-244) - kapetan Stare Gradiške?. O njemu ne znamo ništa osim da je podigao džamiju u Staroj Gradišci. (217). - Kapetanović (Kapudanzade)efendija?*. Evlija ga spominje među beogradskim prvacima. (89) - Kara Bela. Njegova džamija se nalazila u Iloku. (516) - Kasim-paša Osječanin. Imenovan je zapovjednikom Osijeka 1529. godine. Sagradio je novu osječku tvrđavu, čiji su dijelovi i danas vidljivi. Poslije je bio budimski i temišvarski valija. Podigao je džamiju (danas je tu crkva Sv. Mihaela), medresu, mekteb i sebilj u Osijeku. Ukopan je u turbetu u istom gradu. (231-232, 233, 358, 364365, 367).

- Kafi, Šejh. Misli na Hasana Kafiju Pruščaka (1544.-1615.), jednog od najvećih osmanskih učenjaka kraja XVI i početka XVII stoljeća, kako u Bosni, tako i u cijelom Carstvu. Kafijinu učenost ističe na više mjesta i sam Evlija. Kjafija je rođen u Pruscu, gdje je proveo većinu svoga života. Osnovno znanje je sticao u rodnom kraju, dok je visoko obrazovanje stekao u Istanbulu, gdje je proveo 9 godina na studijama. Napisao je najmanje 18 djela iz sljedećih oblasti: 3 iz arapskog jezika, 7 iz islamskog prava, 3 iz teologije, 2 iz logike, 2 iz politike i politikologije, 1 iz historije. Sve svoje knjige je napisao na arapskom jeziku. Podigao je univerzitet, odnosno kompletni univerzitetski grad pod imenom Nevabad, koji se nalazio na mjestu današnje prusačke mahale Srt. Da se zaista radi o velikom kompleksu, svjedoči i Evlija, prilikom posjete Pruscu 1660. godine. Naime, Evlija tvrdi da je Kafija podigao novi grad

- Isa-beg (paša), Gazi. Tačnije, Gazi Isa-beg Ishaković. Sin Ishak-bega, mogućeg daljeg potomka Kosača. Bio je zadnji namjesnik bosanskoskopskog krajišta (1454.1463.) i drugi bosanski sandžakbeg (1464.-1470.).

(kasabu) pokraj Prusca, i sljedeće građevine: tekiju, više džamija, medresu, daru-l-hadis, mekteb, studentski internat, domove za nemoćne, hamam, 80 dućana, han, imaret, turbe, više česmi i bezbroj drugih objekata. Inače, Kafija je sagradio i vodovod. 132134 (passim)) - kapidžija beogradski?. Podigao je džamiju u Beogradu. (85) - kapetan Beograda?. Sagradio je džamiju u Beogradu. (87) kapetan Bihaća*. Ovdje Evlija misli na Mustajbega Hasumovića, bihaćkog kapetana od 1642. do 1676 godine. Opjevan je u narodnim pjesmama kao Mustajbeg Lički. Evlija detaljno opsuje u Sejahatnami proces oslobođanja Mustajbega iz hazburškog ropstva 1660. godine, odnosno opisuje svoju ulogu u nošenju otkupnine Zrinskom. (173, 215, 220-221, 238, 240, 242, 244, 246-247, 248, 251-254 (passim), 256, 490, 494)
4. april - 4. džumade-l-uhra

45

Pripremio: Semir Imamović

Kutak za islamsku omladinu
Islam je, svojim učenjem i praksom, obuhvatio sve aspekte ljudskog života. Muslimanske omladinske organizacije u Bosni i Hercegovini, upravo svojim svestranim radom i djelovanjem pokušavaju ovu teorijsku činjenicu pretočiti u stvarni život. Naša novina, redovnim izvještavanjem o aktivnostima muslimanskih organizacija i udruženja, želi dati svoj skromni doprinos u širenju svijesti o važnosti ispravnog predstavljanja islamskih teorijskih i praktičnih principa u svakodnevnom životu i podržati svaki pozitivan korak u tom smjeru. Društveni aktivizam Vijeće bošnjačkih nevladinih organizacija

U

aprilu prošle godine posijano je sjeme ideje o ujedinjavanju i ukrupnjavanju bošnjačkih nevladinih organizacija. Ideja o organizovanju bošnjačkog nevladinog sektora krenula je prije godinu dana upravo iz Srebrenice i “Prosvjetitelja”. U ponedjeljak 31. marta, već uigrana ekipa u sastavu 15 članova predstavnika više desetina bošnjačkih organizacija je zasjedala ponovo u Srebrenici te pokušava planski usmjeriti rad nevladinog sektora na svima nam zajedničke ciljeve, a to su definitivno bolja Bosna i Hercegovina i složniji, svjesniji i organizovaniji Bošnjaci. Cilj bošnjačkog nevladinog sektora jeste između ostalog rad na tome da se nikad ne zaboravi i nikom ne ponovi genocid koji se desio u Bosni i Hercegovini sa posebnim akcentom na genocid u Srebrenici. Tako je jednoglasnom odlukom upravo Srebrenica izabrana za sjedište ovih organizacija. Srebrenica nam je svima opomena i Asocijacija žena MIZ-e Tuzla

Jednoglasnom odlukom Srebrenica izabrana za sjedište bošnjačkih nevladinih organizacija
ona nas obavezuje da radimo više, bolje, i da moramo biti svjesni da nam je spas u zajednici. U Vijeću se nalaze predstavnici organizacija iz cijele Bosne i Hercegovine, tako da se sastanci ciljano održavaju svaki put u drugom gradu. Dosad je održan sastanak u Sarajevu, Zenici, Bihaću i evo prošli vikend u Srebrenici. Na ovoj sjednici je dogovoren i Drugi susret bošnjačkih nevladinih organizacija koji će se održati 20. aprila 2014.g. u Begovom Hanu kod Žepča. Navedene činjenice su dokaz ko-

liko je isključivo važno da kad neko djelo radimo u ime Allaha, to djelo daje slatke plodove od kojih se mnogi okoriste. Srebrenica više nije što je nekada bila, ali Srebrenica nije ni onakva kakvu je žele da predstave njeni neprijatelji. Neprijatelj Srebrenici je svaki onaj ko je sažalijeva i onaj kojeg je strah proći njenim ulicama. Bojiš li se čovječe šehidske krvi? Imaš li osjećaj da je još uvijek svježa i da ti neće kanuti na lice ili ruku tvoju? Bojiš li se obrisati je i zaboraviti je? Znaj da te ta krv zadužila da je pamtiš i spominješ, da ne daš da je korov prekrije ili nevrijeme odnese. Vjeruj mi, Bošnjače, da si ti u Sarajevu, Zenici, Tuzli i Bihaću siguran onoliko koliko sam ja u Srebrenici miran i neuznemiravan. Nije Bosna od Baščaršije do Marijinog Dvora. Bosna je od Dinare do Tare, i od Save do mora. Bosna zna dobre Bošnjane svoje, koji mirno po njoj hode, i bosanska zemlja tiho dovu čini žuborima svojih rijeka i mirisnim poljima za svakog onoga ko tiho po njenim njedrima korake pruža.

Započela realizacija “Proljetnog ciklusa Pozitivne psihologije’’ u Tuzli

socijacija žena Medžlisa Tuzla započela je realizaciju proljetnog ciklusa seminara iz obasti Pozitivne psihologije sa prof. Aidom Tule. Kako Pozitivna psihologija želi pomoći čovjeku da otkrije i približi sve vrijednosti koji omogućuju pojedincima i zajednici da se razvijaju njegujući autentičnu sreću u sebi i u svom okruženju, polaznice proljetnog seminara su kroz teme vezane za izgradnju pozitivne zajednice pokušale naći one informacije i detalje koji će probuditi sreću u njima i njihovim životima. Pozitivne emocije nam pomažu da bolje pamtimo i da se bolje osjećamo. - Seminari iz oblasti Pozitivne psihologije s aspketa islama namijenjeni su za žene i djevojke. Mada je sve veći broj drugih članova porodice koji pokazuju interesovanje za edukaciju iz ove oblasti. Ovomjesečni susret je bio otvoren za sve zainteresovane a naredni je već zakazan za naredni mjesec sa nekim novim temama koje će potaći dobro i sreću kod svih koji ga posjete.- kazala je, ovom prilikom, predsjednica Asocijacije žena MIZ-e Tuzla, Elmedina Osmić Brzović.
4. april - 4. džumade-l-uhra

A

46

U

Najbolji Davud Efendić iz Behram-begove medrese
organizaciji Vjersko-prosvjetne službe Rijaseta IZ-e u BiH, 24. marta 2014. godine, u Gazi Husrev-begovoj medresi u Sarajevu održano je XII takmičenje iz Arapskog jezika za učenike IV razreda medresa. U takmičenju su uzeli učešće predstavnici medresa iz Bosne i Hercegovine (6), te medrese iz Novog Pazara. Gazi Husrev-begovu medresu su predstavljali Huseinbašić Muhamed, Brkanović Lejla i Mekić Merjem. Nakon dočeka i doručka za profesore i učenike, predstavnicima medresa je pružena prilika da se u okviru slobodnih aktivnosti upoznaju sa ambijentom Gazi Husrev-begove medrese. Potom je uslijedilo otvaranje takmičarskog dijela. Ispred Vjersko-prosvjetne službe Rijaseta Islamske zajednice u BiH takmičarima se obratio Seid-ef. Eminović. Profesori koji su bili u pratnji učenika/ predstavnika medresa posjetili su Gazi Husrev-begovu bibilioteku, a to isto su, poslije takmičarskog dijela, učinili i učenici. Uslijedile su radne aktivnosti profesora (ocjenjivanje pismenih radova i sumiranje rezultata). Nakon zajednički obavljenog podnenamaza u Begovoj džamiji upriličeno je proglašenje pobjednika i nagrađenih učenika. Postignuti su sljedeći rezultati: Pojedinačni rezultati 1. Davud Efendić – Behram-begova medresa – Tuzla 2. Kanita Krdžalić – Behram-begova medresa – Tuzla 3. Edin Husić – Karađoz-begova medresa – Mostar

Odgojno-obrazovne aktivnosti Gazi Husrev-begova medresa: XII takmičenje iz Arapskog jezika za učenike IV razreda medresa

Humanitarne aktivnosti H.O. “Dirhem”

Jetimi Hamzakadić obradovani donacijom od 500 KM

uspjeli obezbijediti pomoć i putem jedne turske humanitarne organizacije, ali o tome neki drugi put. Majka Senada nam se srdačno zahvalila, ističući značaj ovakvih donacija u opštoj besparici u kojoj živi većina građana u BiH, a naročito socijalno ugrožene kategorije kao što su samohrane

majke siročadi. Mi se ovom prilikom zahvaljujemo našim vrijednim volonterima, ali i donatorima koji redovno šalju pomoć za ovu djecu i time im značajno olakšavaju njihovo odrastanje. Molimo Uzvišenog Allaha da im to mnogostruko nadoknadi i na ovom i na budućem svijetu.

olonteri H.O. “Dirhem” posjetili su jetime/siročad Sulejmana i Mejru Hamzakadić, i njihovu majku Senadu u Bugojnu. Kroz humanitarni projekat “Uljepšajmo i olakšajmo život siročadi u BiH. Uključi se i ti!’’, naša organizacija je za ovu djecu uspjela obezbijediti mjesečne stipendije, tako da smo im ovog puta uručili novčanu donaciju od 500 KM. Ovoj porodici smo tokom ove i prošle godine nekoliko puta na različite načine pomagali, a značajno je istaći da smo im uspjeli i renovirati kuću koja je bila u neuslovnom stanju. Za ovu djecu smo
4. april - 4. džumade-l-uhra

V

47

Udruženje ‘’Solidarnost’’

U

“Trebam te” - humanitarna kampanja za Siriju
Samo u 2013. godini registrovano je oko 1,7 miliona izbjeglica, a zabilježen je porast od preko 340 % u poređenju sa prošlom godinom. Aktivnosti IHH-a u Siriji: IHH od marta 2011. godine poduzima različite napore da olakša onima koji su raseljeni unutar Sirije i sirijskim izbjeglicama koji smješteni u susjednim zemljama kao što su Turska, Liban i Jordan kroz sljedeće vidove pomoći: skloništa - šatori, hrana i zdravstvene zaštita. Pomoć Sirijcima dostavlja se kroz koordinaciju IHHa sa svojim uredima u Kilisu i Reyhanli, Hatay. IHH pomaže sirijske izbjeglice sa 40 zaposlenih i oko 60 volontera i u koordinaciji sa 60 nevladinih organizacija u Siriji. Kampanja “Trebam te”: IHH humanitarna fondacija - Turska, pokrenula je međunarodnu kampanju pod nazivom “Trebam te”, koja u cilju ima poslati 1.000 kontejnera punih namirnica za pogođeni narod Sirije, čime bi se iskazala solidarnost sa potlačenim narodom Sirije, podijelila s njima njihova tuga i pomogla im bar sa osnovnim životnim potrepštinama. Kampanja je dobro prihvaćena u Turskoj, a dobila je i podršku od mnogih nevladinih udruženja. Prvi dio kampanje, koji podrazumijeva 229 kamiona punih humanitarne opskrbe, u saradnji sa nevladinim organizacijama

druženje “Solidarnost” priključilo se pozivu IHH-a organizacije i kampanji pod nazivom “Trebam te”. Cilj je prikupiti što više novčanih sredstava a za ista bi se u naše ime kupila nužna pomoć sirijskom narodu. Prva uplata pristiglih novčanih sredstava bit će izvršena 7. aprila 2014. godine. Pozivamo sva udruženja, džemate da i ovaj put pokažemo solidarnost i podršku narodu Sirije. Jako je važno da se na konferenciji za štampu predviđenoj za 11. april u Rejhanliju objavi da je u akciji sudjelovalo što više udruženja. To je pored materijalne i velika moralna podrška narodu Sirije. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, je rekao: “Zaštitite se (od džehenemske) vatre, pa makar sa pola hurme (koju udijelite).” - (Muttefekun alejhi). Zašto Sirija ? Kako konflikti ulaze u svoju četvrtu godinu, humanitarna situacija u Siriji se pogoršava. Prema izvješću UN-a postoji 6,5 mil raseljenih ljudi kojima je potrebna pomoć, unutar Sirije. Polovina od spomenute cifre su djeca. Oko 2,1 miliona sirijskih izbjeglica raseljeno je u 5 susjednih zemalja, od čega su opet polovina djeca. Pored toga, svi palestinski izbjeglički kampovi u Siriji također su pogođeni konfliktima. Najmanje 50% palestinskih izbjeglica je raseljeno u unutrašnjosti, a veliki broj je i pobjegao iz Sirije. NUM

Turske, započeo je u nedjelju 23. februara 2014. godine. 75 kamiona iz Istanbula i 154 kamiona iz 58 različitih gradova u Turskoj, zajedno sa press konferencijom, bit će dovezeni u Reyhanli, Hataj, odakle će biti poslani u Siriju. IHH-a poziva sve svoje međunarodne partnerske organizacije, grupe ili individualce, da nam se pridruže u kampanji, budući da je to dužnost svog čovječanstva kao cjeline i budući da očajni ljudi trebaju našu pomoć! IHH-a zajedno sa svojim dobrotvornim međunarodnim partnerima, ima u cilju poslati 300 kontejnera humanitarne pomoći u Siriju, kao i održati međunarodnu press konferenciju, u Reyhanli, Hataj, Turska, 11. aprila 2014.

P

oštovana braćo i cjenjene sestre, ovdje ćemo vam predstaviti nekoliko familija (uz fotografije) koje su pomognute iz hum. fonda NUM stranice, uz apel da se odazovete na naše akcije jer potrebe su velike (o trenutnoj akicji koja je u toku mozete saznati na ovom linku: http://www.n-um. com/?q=node/5742)... 1. Familija Bajrić Mirsade (gornja slika) iz sela Babinac koje se nalazi između Bužima i Bos. Otoke - ova familija živi u kući napravljenoj od pruća, u teškoj su materijalnoj situaciji, a prošlog ljeta su ih čak i zmije uznemiravale u ovoj staroj kući. Naš saradnik nam je javio da bi bilo dobro ako bi se moglo nastaviti pomagti ovoj familiji i u budućnosti. 2. Ajša Dizdarević živi sama sa retardiranom djecom u jednom mjestu koje je udaljeno 15 km od Bužima (nekoliko slika od ove familije pogledajte na linkovima ispod ovog teksta). 3. Porodica B. iz Tuzlanskog kantona jedna je od porodica kojoj se od ramazana prošle, 2013. godine, preko NUM stranice pruža redovna pomoć. Domaćin ove porodice M. jedan je

Podjela pomoći iz hum. fonda NUM stranice
od radnika propale tuzlanske firme, bez ikakvih primanja, njegova supruga I. također je nezaposlena. Iako se na sve halal načine bore da svojoj porodici obezbijede osnovne životne potrebe radeći teške poslove kad god ih neko pozove: od čišćenja kuće do radova na njivi, često su bez sredstava za osnovne životne potrebe i bez novca kojim bi platili autobuske mjesečne karte za svoju djecu koja do škole putuju 14 km u jednom pravcu. Sin A., rođen je 1995. godine, učenik srednje elektrotehničke škole, i kćerka A., odlična učenica drugog razreda srednje medicinske škole, zahvaljuju svima koji im pomažu i kažu: “Mi

do škole putujemo autobusom 14 kilometara. S obzirom da su naša oba roditelja nezaposlena, karta za prevoz, čija cijena za jednog učenika iznosi 45 KM, često predstavlja problem i strahujemo da li ćemo svaki mjesec moći to sebi priuštiti. Do sada smo jedva s tim izlazili na kraj, ali kako nam pomažete, pola naših briga je iščezlo i možemo mirnije učiti ne misleći kako ćemo sljedeći mjesec otići u školu. Allah vas nagradio najljepšom nagradom, nadamo da ćemo i mi kad okončamo školovanje biti u mogućnosti da pomažemo drugima kao što ste i vi nama. Još jednom se zahvaljujemo na vašoj pomoći.”

4. april - 4. džumade-l-uhra

48

Komentar polumjeseca
Tri plate i zlo po Bosnu

Kad lisice (ljisic) kolo vode!
Sve druge države imaju jednog predsjednika i kada bi jedna njegova trećina, trećina jednog čovjeka pokušala raditi protiv države na čijem je on čelu one dvije trećine bi ga upristojile. Ovako tri plate i zlo za Bosnu. Dayton je smislio tri glave, a jedna funkcija! Bošnjak, Srbin i Hrvat! Svakome po trećina! A Sejdić/Finci? Radmanović/Dodik (RS) zadatak nestanka BiH dobili od Srbije koja kao podržava BiH, a pretvorila se u lisicu za sve svoje susjede. Za Bosnu, Kosovo, Makedoniju, Crnu Goru, Hrvatsku… Lisica je i prema EU. Ili kako to Albanci, kad govore na nematernjem jeziku, kažu “ljisic”!
Autor : Nadira Avdić Vllasi mjesto na osnovu Ustava 1974. SFRJ ili historijskog ili međunarodnog prava tzv.  Republika srpska  je nastala na osnovu nove vrste prava, izmišljene u Daytonu, na osnovu genocidnog prava!? Svi na Balkanu imaju pravo na samoopredjeljenje! Svi imaju pravo na referendum! Zar baš svi? Imaju li Bošnjaci u Srbiji i Crnoj Gori, odnosno u  Sandžaku, Albanci u Makedoniji, Albanci u Preševskoj dolini ili Crnoj Gori, Srbi u Hrvatskoj, Mađari  u Vojvodini… da ne nabrajamo dalje...

U

Od svih nabrojanih to historijsko Hoćemo Ruse pravo imaju bez sumnje samo Bošnjaci u Sandžaku, jer su već imali Žuri se Srbiji po pare u EU, ali autonomiju koja je ukinuta. Ovi joj je srce i ne samo srce, u Rudrugi nemaju, jer nikad nikakvu au- siji. Stigla do ODKB. I još traži tonomiju nisu imali u tim državama. na lisičji način razumijevanje što Tako ga nema, na osnovama genoci- ne može prihvatiti stavove te iste da nad susjedima (koji su u mnogim EU o Ukrajini. Jer o Rusiji je rimjestima istočne Bosne bili većinsko ječ. Neće zajedničke stavove već stanovništvo) stvorena tzv. Repu- samo zajedničke EU pare! Neka joj blika srpska. Ona je tzv. jer u Bosni samo daju što više zajedno sa onim nikada ništa nije bilo i neće biti ek- smiješnim arapskim šejkovima!! skluzivno srpsko! A stvar nije od jučer. Zar se nisu još Ali baš zbog te tzv. RS svi ima- prije preko 25 godina, poslani iz Beoju pravo na samoopregrada lisičijim putem, čuli djeljenje, odnosno na repokliči u Kosovu polju: ferendum o otcjepljenju, “Hoćemo Ruse!” Protiv Da se ne radi o kaže čovjek kao lisica, Miloševićeve ideje o Uniji Bosni, izdaleka Nebojša Radmanović! bi sve izgledalo Rusije, Belorusije i Srbije, Pri tome ne objašnjava kako ništa nije imao ni Tadić, a tragi/komično! bi on to otcjepio masovne Lukašenko na Kopaonik u Zar oni koji grobnice na prostoru istočpohode dolazio, vojne sposu porodili ne Bosne koje se stalno razume potpisivali… genocidnu pronalaze? On je, RadmaNikolić naravno tim Republiku nović, jedan od  tri  predistim lisičijim tragom nasrpsku sada je sjednika Bosne i Hercegostavlja, ali namiguje i umijoš čuvaju za vine, u ovom mandatu! To ljava se EU. Srbija bi na Ruse i njihov znači, na čelu države BiH je dvije stolice: da uđe u EU ODKB? Da bi trećina onih koji hoće da je iako se istovremeno već čeona otvorila unište, da ona nestane, da tvrt stoljeća približava Rusvoje ruke ne postane članica EU ni siji, Belorusiji. I Ukrajini, ruskim vojnim NATO-a. I ta trećina može odnosno Krimu! Možda bazama? kad god hoće da blokira Kazahstanu? I tako redom druge 2/3 koje bi da rade za dok Rusija ponovo ne usBiH, da napreduje, da uđe postavi energetski komu EU! Tri osobe na funkciji pleks Sovjetskog Saveza. A predsjednika BiH. Tri plaće za jednog Srbija bi joj bila kao neki “Trojanpredsjednika BiH. Da bi radili tro- ski konj” u EU! Jer, Rusija je insistruko bolje u njenom interesu? stirala da Srbija što prije uđe u EU?! Sve druge države imaju jednog Ima Rusija na Balkanu sigurnu Dodipredsjednika i kada bi jedna nje- kovu RS, odnosno BiH, ako joj zatreba! gova trećina, trećina jednog čovje- Dodik voli Srbiju, a ne voli BiH! Srka pokušala raditi protiv države na bija voli Rusiju, a interes joj je EU! čijem je on čelu one dvije trećine I predsjednik Srbije Nikolić hoće bi ga upristojile. Ovako tri plate i što prije u EU iako više voli Rusiju. zlo za Bosnu. Dayton je smislio tri Upravo je rekao kako “za Srbiju više glave, a jedna funkcija! Bošnjak, Sr- nema ratovanja”, hvaleći na lisičji bin i Hrvat! Svakome po trećina! A način Austriju koja nije u NATO. Sejdić/Finci? Radmanović/Dodik Tako pokazuje kako se Srbiji mnogo (RS) zadatak nestanka BiH dobili žuri u EU, ali i u Rusiju! Jer, pretod Srbije koja kao podržava BiH, hodno je otišao Putinu da mu kaže a pretvorila se u lisicu za sve svo- kako će ga slušati u svemu. Isto je susjede. Za Bosnu, Kosovo, Ma- kao i Dodik! Plan o tome šta dalje kedoniju, Crnu Goru, Hrvatsku… je, po svoj prilici, konkretiziran. Lisica je i prema EU. Ili kako to Al- Ali, ali… Ko je mogao i sanjati zabanci, kad govore na nematernjem okret u kojem će se ta taktika rajeziku, kažu “ljisic”! zotkriti. Sjedenje na više stolica je
4. april - 4. džumade-l-uhra

49

otežano. Zbog Krima, prvog ruskog pohoda na međunarodno priznatu Ukrajinu, EU hoće da zna kako stvari stoje sa već učlanjenim ili potencijalnim članicama EU! Nije to pitanje Kosova, pa da pet članica može da ne prihvati evropske stavove i ne priznaju Kosovo, pod uticajem Srbije. U međuvremenu, Srbija je već postala, u vojnom pogledu, ruska baza. Nudi odavno baze Rusiji gdje god ih hoće. Uz to Srbija preko RS, u ime trećine, drži zapravo cijelu BiH pod svojom vlašću. I blokira je da ne može ni ona nigdje, ni u NATO ni u EU! Da podsjetimo još jednom, Republika BiH je bila normalna evropska država sve do Daytona. Od Daytona je pod vlašću RS na kvadrat! Republike srpske, odnosno Republike Srbije, sa istim inicijalima. A ko je napravio Dayton koji im omogućava da zaustave BiH na putu EU i NATO integracija?! Nisu Rusi već SAD i EU! Zar su bili tako kratkovidi da daju Rusima državu takvog strategijskog značaja? U Daytonu podržani pro-rusi umjesto proevropljana! Jer velikosrpski projekat je pro-ruski. Nije nikad bio evropski. To se znalo od samog početka, od kosovopoljskog “Hoćemo Ruse!” I stoti, hiljaditi put da ponovimo da su te, kako ih zovemo, demokratske zemlje Zapada, zbog svojih glupih predrasuda, držale embargo na oružje međunarodno priznatoj državi Republici BiH! Da se ne bi odbrani-

la! Ni to im nije bilo dosta! Dodatno su joj zaprijetile da ne smije osloboditi svoju zemlju, odnosno istočnu Bosnu! Uz to, porodile su tu nakaznu RS, zajedno sa nesposobnim (izdajničkim) čelnicima RBiH. O tome je sve više dokaza ko je učestvovao u toj prevari. Pored Srbije i Hrvatske izgleda i Turska je pripomogla, odnosno njen predsjednik Demirel?! Amerikanci, Francuzi, Britanci, Njemci… To su sve te babice, saučesnici, koji već 20 godina ninaju, drže na aparatima, tu već punoljetnu nakazu i luđakinju. A ona razara i dalje uništava Bosnu i odvlači je daleko od EU i NATO-a! I tako će biti dok postoji, dok je “srpska”! Umjesto da Zapad, koji to jedino može, popravi svoju daytonsku grešku, skine daytonske okove i napravi od BiH funkcionalnu državu kojom neće moći vladati oni koji žele njen nestanak, međunarodni dužnosnici godinama trljaju ruke, dolaze, prijete, podsmjevaju se, udaraju čvrge onima (a bilo ih je i zato sve manje) koji su Bosnu branili i nastojali da taj ludački zagrljaj nakazne “RS” olabave. Ponekad su takvi dovedeni u poziciju da se umiljavaju, pristaju na ono na šta se ne smije pristajati. Da tako ugode SAD i EU!? Uništavanjem svoje zemlje zajedno sa Dodikom?! I evo dokle smo stigli. Genocidna nakaza se osilila, prijeti secesijom,
4. april - 4. džumade-l-uhra

I evo dokle smo stigli. Genocidna nakaza se osilila, prijeti secesijom, traži da oni koji su je stvorili odu i prepuste Srbiji (Rusiji) cijelu BiH! U ime njihove, srpske trećine!

traži da oni koji su je stvorili odu i prepuste Srbiji (Rusiji) cijelu BiH! U ime njihove, srpske trećine! Pri tome Dodik koji insistira na odlasku OHR-a i međunarodne zajednice ne shvata da njihov odlazak znači i odlazak Srbije i Hrvatske! Onda će ostati rušitelji Bosne sami sa većinom koja voli Bosnu! Zar misle da će je tada “dokusuriti” uz pomoć svojih mentora, saradnika i izdajnika! Loša računica! Ostaće sami oni, osuđeni za genocid, sa većinskim Bošnjacima! Evropa će se, moguće je, prestati plašiti bosanskih muslimana i tako će svi biti na dobitku I biće cijela, jedna i jedinstvena, mirna Bosna! I region! Jer sada, kada se “čun ljuljnuo” u Ukrajini, i Zapad možda progleda i vidi šta je napravio, da je nakaza nakaza, luđakinja, genocidna RS koja sanja o pravoslavnoj ruskoj uniji na čelu sa, odlikovanim za pravoslavne zasluge, Miloradom Dodikom. Ima da se dogovorite! Dok se EU zabavljala sa onim poznatim: Vi koji volite i vi koji mrzite Bosnu ima da se dogovorite!, ili vam nema EU ni NATO-a! Dodik je trljao ruke: Super! Ostaće nama Rusija i ODKB! A šta je to ODKB? To je Zajednica dogovora o kolektivnoj sigurnosti (ODKB) koju

50

je 1992. godine osnovala Moskva kao nastavak Varšavskog ugovora. Srbija je već napravila prvi korak u članstvo u ODKB-u jer su joj Rusi obećali da će to pojačati njenu poziciju na Balkanu. Članice su Belorusija, Kazahstan, Jermenija, Kirgistan i Tadžikistan… A zašto je Zapad napravio nenormalnu BiH u Daytonu? Zato što su Bošnjaci velikim dijelom muslimani pa da nemaju “previše” prostora ni svoju zemlju? Kakve veze imaju Bošnjaci, dobri Bošnjani, bosanski muslimani sa terorizmom koji su stvorili, uzmimo, neki tamo drugi nazovi muslimani. Ili ko god je, nije iz Evrope! Uzgred, Srbija je mnogo bliža Arapima koji joj se zahvaljuju velikim investicijama što je ubijala muslimane u svim bivšim Jugoslavijama. Uostalom muslimani se međusobno ubijaju na svakom koraku. Ti šeici izgleda upravo zbog toga vole Vučića i pomažu Srbiji. A Zapad im pomogao da naprave genocidnu RS samo zato što Srbi nisu muslimani!? Uostalom jesu li Francuzi bili fašisti? Nisu! Kako nisu kada su katolici koliko i Njemci? Pa nisu, jer činjenica da su katolici ne znači da su bili fašisti niti da su odgovorni za ono što je Hitler uradio. Zašto bi činjenica da su Bošnjaci velikim dijelom mu-

A zašto je Zapad napravio nenormalnu BiH u Daytonu? Zato što su Bošnjaci velikim dijelom muslimani pa da nemaju “previše” prostora ni svoju zemlju?

slimani značila da su bliži teroristima od srpskih prijatelja Arapa? I da moraju živjeti u ludačkoj daytonskoj košulji koju su za njih skrojili! Kakve su to gluposti civilizovanog, pa još demokratskog Zapada?! O glavu im se razbijaju! Da se ne radi o Bosni, izdaleka bi sve izgledalo tragi/ komično! Zar oni koji su porodili genocidnu Republiku srpsku sada je još čuvaju za Ruse i njihov ODKB? Da bi ona otvorila svoje ruke ruskim vojnim bazama? Kad ih je nudila Srbija, Dodik bi još prije Putinu dao baze gdje god da kaže? Toliko RS voli Srbiju da su po pitanju Kosova gori od Srbije. Srbija se pretvara da je za EU zbog para, a Dodik ni to neće! Samo hoće da nanese štetu BiH! Evo aktuelnog primjera: Srbija je priznala kosovska dokumenta. I Grčka je to učinila! Ali BiH zbog RS ne može ni to. U ime ljubavi prema Srbiji, RS neće da uradi ni ono što Srbija mora. Oni uvijek idu korak dalje u zagrljaj Rusiji. Tako se može dogoditi da Srbija, kako bi zavarala Zapad da joj pomogne da ekonomski i vojno ojača, povuče ponudu Rusima da otvore vojne baze. Možda oni to neće prihvatiti? Ali Republika srpska će uskočiti i baze će biti još malo bliže Zapadu. Pa neka sada vide šta su među4. april - 4. džumade-l-uhra

narodno priznatoj Republici Bosni i Hercegovini uradili moćnici EU štiteći one koji su počinili genocid nad Bošnjacima. I ne treba misliti da Srbija posustaje! Mora se malo oporaviti pa će prema savjetima zloduha Ćosića i veliksrpske bratije, već kod sljedeće prilike napraviti Novo Dušanovo carstvo! Kad propadne EU, (kako to oni priželjkuju) i Hrvatska ima šanse da bude uključena uz pomoć Rusa u Dušanovo carstvo da bi bilo novije i veće. Nije isključeno da će takvu priliku dobiti i Austrija ako je suditi prema lisičijim osmjesima i dobroj saradnji. Sve je moguće u današnjem svijetu! Naročito kada kolo vode ljudi sa lisičijim osobinama što se ponekad i na njihovim licima može prepoznati. No, opet nikad se ne zna! Začas se stvore, na globalnom planu, neke promjene. Možda će zapadne zemlje, ako ne iz milosti prema Bosni (koju provjereno nemaju), onda iz svog interesa, taj Daytonski, nikad nigdje usvojeni, kobajagi ustav, promijeniti onako kako su ga i donijele. Bez Rusije! I vratiti građanima Republiku BiH kakva je bila prije agresije odustajući od svojih anakronih vjerskih predrasuda prema muslimanima. Jer, Srbija je već ponudila Rusiji vojne baze. Ako odustane, tu je RS pa jednu vojnu bazu Rusi mogu napraviti, na primjer, u Banja Luci! Ili Prijedoru! U Trebinju! Bosancima i Bošnjacima, građanima BiH je ionako već svega preko glave! Ne dozvoljavaju im stvaraoci Daytona da žive u normalnoj, funkcionalnoj državi, a s druge strane ih kažnjavaju što to BiH nije postala! Zavezali ruke onima koji su za Bosnu jer je njihova zemlja koju vole i uporno ih tuku. Ne daju joj u EU, u NATO, a ruke šire njenim agresorima. Dosta je većinskim Bosancima, Bošnjacima, Srbima, Hrvatima, Sejdić/ Finci, svima koju Bosnu vole i Katoličke unije, i Pravoslavne unije, i Arapa, i EU, NATO, ODKB .. I neka ne dolaze međunarodni kao ni dužnosnici iz susjedstva, da ponavljaju svoje ofucane, lisičje fraze. Neka dođu oni koji hoće da podrže promjenu Daytona, neka dođu svi koji su shvatili da je i njima potrebna Bosna ponosna, država Bosna i Hercegovina, zemlja piramida i sunca, rijeka, energije i ruda, Bosna dobrih Bošnjana. Neka isprave daytonsku grešku! I neka sklone daytonski mač koji licemjerno, lukavo kao lisice, uključujući i velikog ruskog lisca, drže i čuvaju, svi zajedno, iznad glava onih koji bi da učine mnogo više za svoju zemlju. Dok još nije kasno!

51

Islamnet
Pripremio: Nedim Botić Egipat

Predsjednički izbori zakazani za 26. maj

CIA godinama krije istinu o mučenju muslimana
merička Centralna obavještajna agencija (CIA) obmanjivala je američku vladu i javnost godinama prikrivanjem detalja u vezi sa brutalnim programom ispitavanja zatvorenika, objavio je list The Washington Post. Američki zvaničnici koji su vidjeli izvještaj Obavještajnog komiteta Senata o programu ispitivanja navode nove informacije o mreži tajnih pritvorskih jedinica, poznatih kao “crne lokacije”, piše list. Komitet, koji je odgovoran za nadgledanje CIA, završio je izvještaj na 6.300 strana o programu ispitivanja prije više od godinu dana, ali je dokument bio pod oznakom “povjerljivo”. Na “crnim lokacijama” zatvorenici su podvrgavani surovim tehnikama ispitivanja čak i kada se znalo da oni više ne raspolažu informacijama koje bi mogli da daju, navodi se u izvještaju. U izvještaju se spominju do sada nepoznati slučajevi mučenja, uključujući navodno konstantno potapanje osumnjičenih u tankove pune ledene vode u Afganistanu. Turska

The Washington Post

A

Ovo je metoda slična simulaciji utapanja, ali nikada se nije pojavila na listi odobrenih tehnika Ministarstva pravde. Nažalost, istina nad torturama kroz koje prolazi muslimani je i dalje obavijena velom tajne, a još je poraznije da se nijedna od zapadnih zemalja nije potrudila da spomenute prakse osudi. Svi ćute, a njihova ćutnja znači i indirektno povrtđivanje.

I

zborna komisija u Egiptu je saopćila da će predsjednički izbori u toj zemlji biti održani 26. i 27. maja, a ocjenjuje se da najviše šansi za pobjedu ima bivši komandant armije Abdul-Fettah esSisi. Ukoliko ne bude očiglednog pobjednika, bit će održan i drugi krug izbora, prenosi agencija AFP. Naravno, sve dok Sisi ne pobijedi, jer je čak i laiku jasno da su izbori namješteni. Čini se da se u Egiptu ponavlja situacija iz S. Koreje u kojoj je takođe diktator poput Sisija, Kim-Jong, bio jedini kandidat na listi, izlaznost je bila 100%, a toliki je bio i procenat glasova za njega. Svim biračima je zaprijećeno teškim kaznama ukoliko ne glasaju za njega, a sad nas očekuje repriza tog scenarija, samo u islamskim zemljama.

R

Erdoganova stranka osvojila 49 načelničkih i 18 gradonačelničkih pozicija

adostan dan je osvanuo za Tursku, i sve muslimane! Uprkos višemjesečnim optrukcijama, spletkama i zavjerama unutrašnjih i vanjskih neprijatelja, sile mraka nisu uspjele nadjačati glas turskog naroda, privrženog svojoj vjeri i njenim načelima! Naime, prema nezvaničnim rezultatima izbora nakon što je prebrojano oko 98 posto glasova, vladajuća Stranka pravde i razvoja (AK Parti) na čelu sa premijerom Erdoganom osvojila je 49 pozicija predsjednika općina i 18 gradonačelničkih pozicija, javlja Anadolu Agency (AA). Najveća opoziciona Republikanska narodna partija (CHP) osvojila je 13 mandata za predsjednike opština, Stranka mira i demokratije (BDP) deset i Nacionalna stranka narodnog pokreta (MHP) osam načelničkih pozicija. Kada je riječ o gradonačelničkim pozicijama, u utrci za 30 pozicija gradonačelnika AK Partija je na prvom mjestu sa,
4. april - 4. džumade-l-uhra

prema do sada prebrojanih 98 posto glasova, 18 osvojenih gradonačelničkih fotelja. Na drugom mjestu nalazi se CHP sa šest gradonačelničkih mjesta, zatim MHP sa tri mjesta, dok je BDP u vodstvu u utrci za dva gradonačelnička mjesta. Jedan nezavisni kandidat vodi u utrci za gradonačelničko mjesto u gradu Mardinu. Na održane lokalne izbore u Turskoj izašlo je ukupno 46.353.724 birača. Od ukupno 194.304 biračka mjesta širom Turske, do sada su prebrojani listići sa njih 191.485, što je 98,55 posto glasačkih listića. Ovim putem čestitke upućujemo Recepu Erdoganu i turskom narodu, s nadom da će sutrašnjica biti još svijetlija, uz Božiju pomoć.

54

Krim

N

Tatari traže “nacionalnu autonomiju”
akon pripajanja Rusiji, Tatari na Krimu su na Vanrednom kongresu u Bahčisarayu donijeli odluku da se obrate međunarodnim organizacijama s molbom da podrže pravo tog naroda na nacionalnu autonomiju. Nacrt o sticanju nacionalne autonomije prihvatilo je 212 delegata, jedna osoba ga je odbila, dok su četiri delegata ostala suzdržana. Delegat Kongresa Nariman Jelilov je nakon glasanja kazao da Tatari na Krimu žele nacionalnu autonomiju povezanu sa Ukrajinom, a ne Rusijom. “Kongres tatarskog naroda sa Krima obraća se Ujedinjenim nacijama, Vijeću Europe, Europskoj uniji, OEBS-u, Organizaciji islamske saradnje, parlamentima i vladama država sa pozivom da podrže pravo tatarskog naroda na samoopredjeljenje u formi nacionalno-teritorijalne autonomije tatarskog naroda na Krimu na njegovoj historijskoj teritoriji”, navedeno je u tekstu rezolucije. Lider Tatara na Krimu Rifat Čubarov izjavio da bi referendum o samoopredjeljenju krimskih Tatara bio održan u slučaju da je potrebno da se dobije jasna pozicija Sirija tatarskog naroda na Krimu. On je naglasio kako Tatari na Krimu ne priznaju aneksija Krima od strane Rusije, dodajući kako Tatari ne trebaju ostavljati državljanstvo Ukrajine. Nažalost, imajući u vidu koliku i kakvu podršku muslimani Tatari uživaju od Zapada, bojimo se da bi ova inicijativa mogla proći neslavno. Naravno, oglasila bi se poneka agencija za ljudska prava ili zvaničnik, ali praktične pomoći ne bi bilo. Historija se ponavlja, i još jednom potvrđuje da su jedino muslimani prijatelji jedni drugima, a da im drugi samo propast žele.

Zvanična statistika

Najviše smrtnih presuda u 2013. bilo je u Iraku i Iranu

B

N

Najmanje 150.000 ljudi ubijeno u građanskom ratu
Više od 58.000 proasadovih boraca je ubijeno, uključujući i regularne snage sigurnossti i sirijske provladine milicije, kao i 364 borca iz libanske šiitske milicije Hezbollah i 605 ostalih šiitskih boraca iz stranih zemalja. Osim pogibija, Opservatorija je saopćila da je 18.000 ljudi nestalo nakon što su ih uhapsile snage sigurnosti, dok je još 8.000 ljudi uhapšeno od pobunjenika ili oteto.

ajmanje 150.000 ljudi ubijeno je u sirijskom trogodišnjem građanskom ratu, saopćila je sirijska Opservatorija za ljudska prava. Opservatorija, sa sjedištem u Britaniji, koja nadzire nasilje u Siriji putem mreže aktivista i medicinskih ili sigurnosnih izvora, saopćila je da će stvarna brojka biti znatno viša i iznosit će oko 220.000 pogibija. Sudeći po ciframa UN-a, objavljenim u julu 2013. godine, broj poginulih iznosio je najmanje 100.000 ljudi, ali su UN saopćile u januaru da će prestati ažurirati brojke jer situacija na terenu čini nemogućim stvaranje tačnih procjena! Opservatorija je saopćila da je registrovala pogibije 150.344 ljudi od 18. marta 2011., kada su Assadove snage prvi put otvorile vatru na demonstrante koji su pozivali na reforme. Opservatorija je saopćila da je skoro 38.000 pobunjenika ubijeno, uključujući i borce iz Nusra fronta, i IDIŠ-a.

roj poznatih pogubljenja širom svijeta porastao je za gotovo 15 posto u 2013. godini, a najviše su tome doprinijeli Iran i Irak, pokazao je novi izvještaj Amnesty Internationala. Izvještaj je objavljen u vrijeme kada je egipatski sud osudio na smrt 529 pristalica Muslimanskog bratstva u toj zemlji. Što se tiče zvaničnih podataka, nakon Irana i Iraka po broju smrtnih presuda slijedi Saudijska Arabija. Zvanično je priznato najmanje 369 pogubljenja u Iranu, ali grupe za ljudska prava ističu da ih je bilo barem još 335, dok je u Iraku pogubljeno najmanje 169 ljudi. Tačan broj pogubljenja u ratom zahvaćenoj Siriji te Egiptu nije mogao biti potvrđen. Iz Amnesty Internationala navode kako se protive svakoj smrtnoj kazni, jer je to krajnje okrutno i ponižavajuće kažnjavanje. Međutim, moramo istaći pristrasnost ove međunarodne organizacije. Nažalost, indikativno je da Amnesty International u prvi plan gura imena Iraka i Irana, premda drugi izvještaji upućuju da je samo Kina pogubila više ljudi nego sve islamske zemlje zajedno. Također, niko ne ukazuje na postojanje smrtne kazne u 33 savezne države SAD-a. Naravno, skriveni cilj je optužiti islam za nečovječnu praksu i barbarizam, i te podatke iskoristiti kao opravdanje za nove napade na muslimane.

4. april - 4. džumade-l-uhra

55

Holandija

Geert Wilders konačno na Zapad te tuži, Zapad ti sudi pitanju Egipta smo u samo nekosudu zbog islamofobije Po liko dana bili svjedoci dvaju veoma

Egipat

Z

animljivo je posmatrati kako zapadni političari imaju nekažnjeno pravo u svojim govorima ispoljavati rasizam, islamofobiju i netrpeljivost prema pripadnicima drugih etničkih skupina, dok se s druge strane i najmanja muslimanska riječ izlaže osudama i kritikama. Tipičan primjer je slučaj holandskog fašiste i samoproklamovanog političara, Gerta Wildersa, koji ne propušta niti jednu šansu da ocrni islam i muslimane. Međutim, ovaj put će ipak morati na sud. Naime, holandski mediji javljaju da je protiv Geerta Wildersa, lidera ekstremne desničarske Partije slobode (PVV), podnesena tužba, jer je Marokance i muslimane u Holandiji nazvao “razularenom bandom”. Naime, protiv njega je pokrenuta tužba, jer je za holandski “RTL-Z” izjavio da su “Marokanci banda i da ih iz Holandije želi poslati tamo odakle su i došli”. Tada je još naglasio da bi oko 60 posto Marokanaca koji žive u Holandiji trebali napustiti tu zemlju. “Da li ste za to da u ovom gradu, ali i Holandiji bude manje Marokanaca”, pitao je u četvrtak Wilders svoje sljedbenike na političkom skupu u Hagu. Kako pišu holandski mediji, okupljeni sljedbenici ekstremne desničarske Partije slobode (PVV) su uzvikivali “Manje, manje, manje!”. Možete li zamisliti kakva bi bila reakcija svjetske javnosti da je neki musliman izrekao takve riječi za kršćansku ili jevrejsku manjinu? Nakon ovakvih izjava, Tužilaštvo u Holandiji je već zaprimilo više od 100 tužbi protiv Wildersa, zbog uvreda koje je uputio građanima marokanskog porijekla.

zanimljivih izjava od strane zapadnih zvaničnika. Kao prvo, Europska unija i Sjedinjene Države izrazile su (teorijski) zabrinutost presudama u Egiptu gdje je 529 pripadnika Muslimanskog bratstva osuđeno na smrt. Visoka predstavnica EU-a za vanjsku i sigurnosnu politiku Catherine Ashton je lijući lažne suze, saopćila da je vijest o smrtnoj presudi dočekala “s krajnjom zabrinutošću”. “Uprkos ozbiljnosti zločina za koji su osuđeni, smrtna kazna nikada ne može biti opravdan. Ponavljam poziv EU-a egipatskim prijelaznim vlastima da u skladu s međunarodnim standardima osiguraju pravo optuženog na pravedno i pravovremeno suđenje”, poručila je ista ona koja se ne tako davno sastajala s egipatskim ubicom, generalom Sisijem, igrajući dvostruku igru. Glasnogovornica State Departmenta Marie Harf rekla je da su Sjedinjene Države “šokirane presudom”. “Nije logično da više od 529 osoba bude suđeno u roku od dva dana, a da to bude u skladu s međunarodnim standardima”, naglasila je. Druga vijest je da je britanski premijer David Cameron naredio istragu Muslimanskog bratstva zbog zabrinutosti da grupa planira radikalne aktivnosti u Britaniji, saIran

općeno je iz Downing Streeta. Ovim potezom je postalo jasno da su zapadne sile u saglasju s egipatskom marionetskom vladom, i da je glavna opasnost za obje strane – širenje i jačanje uloge islama u arapskim zemljama. Vlada je potvrdila izvještaj u novinama Times u kojima se navodi da su obavještajne agencije prikupile informacije o “filozofiji i aktivnostima” Bratstva i potencijalnoj prijetnji koju predstavlja Britaniji. Vlada je djelovala nakon izvještaja da su se lideri Bratstva sastali u Londonu prošle godine kako bi reagirali na egipatsku krizu kada je jedan od njihovih vodećih članova, Muhamed Mursi, svrgnut s funkcije predsjednika, navodi Times. “Premijer je dao nalog da se istraži filozofija i aktivnosti Muslimanskog bratstva i vladina politika prema ovoj organizaciji”, izjavila je glasnogovornica Downing Streeta. Istragu će voditi britanski ambasador u Saudijskoj Arabiji John Jenkins.

R

Ajatolah Ali Hamnei ponovo sumnja u holokaust
tvrde da su slobodna zemlja. Strastveno brane svoje ‘crvene linije’ pa kako onda očekuju od nas da mi previdimo svoje crvene linije koje su zasnovane na revolucionarnim i vjerskim ubjeđenjima?”, istakao je Hamnei.

at riječima između Izraela i Irana se nastavlja, a ovaj put u glavnoj ulozi je iranski vrhovni lider ajatolah Ali Hamnei izrazivši sumnju u postojanje i obim holokausta. “U Europi se niko ne usuđuje da govori o holokaustu - pitanju za koje nije poznato da li je istinito ili - ako jeste - kako se to desilo”, rekao je Hamnei. Hamnei, koji je u više navrata holokaust nazivao “mitom”, smatra da su historijski podaci “izvrnuti”. “Izražavanje mišljenja o holokaustu ili sumnjati u to jedan je od najvećih grijehova na Zapadu. Kako bi to spriječili, hapse one koji sumnjaju, sude im dok
4. april - 4. džumade-l-uhra

56

Izrael

I

Kritika Ashtonovoj zbog posjete Iranu
Falk je rekao da Izrael ulaže sistematične napore u “promjenu etničkog sastava” istočnog Jerusalema tako što otežava Palestincima da tamo prebivaju dok podstiče širenje naselja koja se smatraju nezakonitim prema međunarodnom zakonu. U prošlomjesečnom izvještaju, Falk ističe da izraelska politika ima jasne naznake “apartheida i segregacije” s de facto ankesijom dijelova teritorije, uskraćujući pravo Palestincima na samoopredjeljenje. Podsjećamo, Izrael je zauzeo Zapadnu obalu, pojas Gaze i istočni Jerusalem 1967. godine tokom sedmodnevnog rata, a kasnije ga je aneksirao i proglasio trajnom, nedjeljivom prijestolnicom u potezu koji nikada nije međunarodno priznat.

S. Arabija

zvjestilac Ujedinjenih nacija za ljudska prava, Richard Falk, optužio je Izrael za “etničko čišćenje” zbog protjerivanja Palestinaca iz istočnog Jerusalema i izrazio je sumnju da bi izraelska vlada mogla prihvatiti palestinsku državu sudeći prema trenutnom raspoloženju. Falk je rekao na press-konferenciji da izraelske politike imaju “neprihvatljive karakteristike kolonijalizma, apartheida i etničkog čišćenja”. “Svako novo širenje naselja i svaki incident uništavanja kuća je način da se situacija pogorša za palestinski narod”, rekao je on. Kada je upitan o optužbama za etničko čišćenje, Falk je rekao da je više od 11.000 Palestinaca izgubilo pravo na život u Jerusalemu od 1996. godine zbog izraelskog uvođenja zakona o prebivalištu prema kojem se favoriziraju Jevreji, a oduzimaju se dozvole za prebivalište Palestincima. “Ovih 11.000 je samo vrh ledenog brijega jer mnogi su suočeni s drugim izazovima prava na prebivalište”, dodao je on. Ovo predstavlja dodatnu poteškoću “dugotrajne i proširujuće okupacije”, tvrdi Falk, stručnjak za međunarodno pravo i profesor emeritus na Univerzitetu Princeton u Sjedinjenim Državama.

Kralj Abdullah želi imenovati svog polubrata za nasljednika

K

Uganda

N

14-godina zatvora za homoseksualce
ovi zakon u Ugandi, koji se tiče homoseksualaca, predviđa 14-godišnju zatvorsku kaznu, u slučaju da je neko priveden prvi put, i doživotnu robiju, u slučaju “okorjelog homoseksualizma”. Krivično će odgovarati i oni koji budu krili podatake o homoseksualcima, a bit će uvedena kazna i za propagiranje homoseksualizma, kao i “zabrana razgovora o homoseksualizmu bez njegove osude”. Predsjednik Ugande Joveri Musevini učestvovao je u svečanoj ceremoniji, koju su organizovali predstavnici različitih vjerskih konfesija. Na taj način, kako navode mediji, oni su pokazali zahvalnost za potpisivanje rigoroznog zakona o borbi protiv homoseksualizma.

ralj Saudijske Arabije 90-godišnji Abdullah želi postaviti svog polubrata, princa Mikrena i njegovog sina Mitaba, na drugi, odnosno treći položaj u redu nasljeđivanja, prenosi novinska agencija AFP, saudijski izvor blizak vlasti. Po trenutnoj verziji, ako kralj Abdullah umre, nasljeđuje ga njegov polubrat, 79-godišnji princ Selman koji ima zdravstvenih problema. Vijeće koje se sastoji od 34 princa iz kraljevske porodice, je trebalo imenovati budućeg princa nasljednika. Međutim, kralj je sazvao Vijeće da bi tražio da se odobri njegova odluka da se imenuje 69-godišnji Mikren, kao princ nasljednik, “u slučaju pristupanja na prijestolje princa nasljednika Selmana ili u negovom odsustvu”. On je objasnio da je princ Selman, zamjenik premijera i ministar odbrane, bolestan i “mogao bi odlučiti da više ne pretendira na prijestolje” zbog zdravstvenog stanja. Kralj je informirao Vijeće o svojoj želji da imenuje svog najstarijeg sina Mitaba, drugog zamjenika premijera, za mjesto na kojem je sada princ Mikren, što je drugi iz reda nasljeđivanja. Skladno pravilima o nasljeđivanju koja su na snazi, titula kralja se može prenositi s jednog brata na drugog, poštujući pravo prvorođenog sina, među sinovima kralja Abdul-Aziza (Ibn Sauda), osnivača kraljevine.

4. april - 4. džumade-l-uhra

57

Zločin
Svjedočenje Srba o ratnim zločinima nad Bošnjacima

Predrag Radulović: Podnijeli su tužbu
Nastavljamo sa objavljivanjem svjedočenja Srba o ratnim zločinima nad Bošnjacima tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. U ovom broju objavljujemo svjedočenje Predraga Radulovića zvanog “Pile”, bivšeg inspektora Državne bezbjednosti pri Centru službi bezbjednosti (CSB) Banja Luka
Pripremio: Ramiz Hodžić redrag Radulović zvani “Pile”, bivši inspektor Državne bezbednosti pri Centru službi bezbednosti (CSB) Banja Luka, završio je glavno ispitivanje na suđenju čelnicima policije bosanskih Srba Mići Stanišiću i Stojanu Župljaninu. Tokom 1992. godine on je u okviru obaveštajne grupe “Miloš” izveštavao o zbivanjima na području Banja Luke. Transkript svjedočenja Znači, ne bih ja davao sebi... al’ mogu da prokomentarišem da, ovaj... samo da je u pravu novinar kada je rekao da o zločinima su znale strukture lokalne vlasti u Tesliću prije nego što je to znao Stojan Župljanin. Znači, predsjednik suda, ako govorim, tužilac, policija, su u Tesliću znali prije nego što je došlo do hapšenja mića za zločine mića u Tesliću. I tu je u pravu, tu je tačno. P: A što je s ovim dijelom, kako... koji kaže kako su narasli apetiti i kako se smanjivao... smanjivala količina plijena koji je bio na raspolaganju i bogati Srbi su postali mete? O: I to je tačna konstatacija novinara, bez obzira što je ja nisam rekao. P: Samo da znate, ja ni ne kažem da je to nešto što ste Vi rekli. Ja samo pokušavam provjeriti tačnost ovoga članka. Nešto niže na stranici piše da su uhapšeni miće uskoro bili pušteni na slobodu i da je postupak ostao otvoren do današnjega dana. Da li je i to točno? O: Tačno, apsolutno. P: Ako čitamo malo dalje u tekstu, tu piše da su pripadnici dobojskog CSB-a, da ih je, naime, vodio Milan Savić, zamjenik načelnika dobojskog CSB-a, Andrije Bjeloševića. Savić je odmah pušten iz pritvora na Bjeloševićevu intervenciju i na intervenciju Stojana Župljanina, mada je kod njega nađena marka s... torba s 50.000 maraka kada je bio uhapšen. Da li je i to tačno? O: Djelimično tačno. Odmah je pušten istog dana kada je završena akcija. U policijsku stanicu Teslić došao je Andrija Bjelošević, tu je već bio pristigao i Stojan Župljanin, i meni je rečeno da ne bi dobro bilo da se na krivičnoj prijavi u operativnom tretmanu nane Milan Savić kao jedan od aktera tih događaja. I ja tako... ja jednostavno nisam ni... ni... stavljao njega na krivičnu prijavu, koliko se ja sjećam. P: Htio bih da sve bude jasno s tim u vezi. Vi ste, dakle, razgovarali s gospodinom Župljaninom i s gospodinom Bjeloševićem i u tome razgovoru oni su Vam kazali da ne prijavljujete Milana Savića. O: Ne bih tako ja, pokušavate mi... da me navedete da ja kažem. Bila je kancelarija u kojoj je bilo u to vrijeme desetak ljudi. Znači, između ostalog, bio je i Stojan Župljanin, bio je i Andrija Bjelošević, bio je i Dušan Živković, bio je i Dušan Ćulibrk, ne znam ko već nije bio iz Doboja. Bio je tu, čini mi se i pukovnik Stevilović i to je bila jedna, tako, komunikacija koja je bila neodređena, ko šta govori, kad govori, jel /sic/ prije svega ja smo i Andrija u to vrijeme bili u tako zategnutim odnosima, da je svako obraćanje njegovo prema meni bilo vrijeđanje, a svaki moj pokušaj da ga uvjerim u to šta se izdešavalo, bilo je da je negirao. Čovjek jednostavno, shvatio sam, nije bio dovoljno obaviješten, nije bio dovoljno informisan o svemu tome, tako
4. april - 4. džumade-l-uhra

protiv mene za podrivanje bratstva i jedinstva u RS-u
da ne mogu Vam sada reći. Samo znam da je, znači, rukovodstvo Centra službi bezbjednosti iz Doboja zahtijevalo da se Milan Stavić... Savić ne stavlja u proceduru tretmana operativnog istraživanja vezano za njegovo učešće u ovoj grupi. Objasnili su mi da to ne bi dobro bilo iz razloga što je on pripadnik službe, kao i drugi koji su aktivni pripadnici službe, što bi se to moglo dovesti u vezu sa službom i tako dalje i tako dalje. Ja sam to, čini mi se, i u nekom od svojih intervjua rekao i mnogo detaljnije obrazložio. G. OLMSTED: [simultani prevod] Zamolio bih da ovaj dokument unesu u spis. SUDIJA HALL: [simultani prevod] Gospodine Olmsted, zar odgovori koje je svjedok dao ne izmiču jedan od temelja za prihvatljivost, naime, pouzdanost? Vi ste pitali za dijelova teksta sa kojima se on usuglasio i prihvatio ih, no... međutim, koliko sam ja shvatio, kada se uzme razlog, /članak/ u cijelosti nije pouzdan kao dokazni predmet. P: Na početku svojega iskaza, početkom tjedna, rekli ste da je protiv Vas podnesena, odnosno da je pokrenut kazneni postupak zbog podrivanja borbene spremnosti Republike Srpske i širenjem bratstva i jedinstva time što ste puštali nesrbe iz pritvora. Da li je taj kazneni postupak, odnosno prijava bila reakcija na Vašu operaciju, odnosno na Vaš postupak protiv grupe “Mića”? O: Da. P: Kada je podnesena ta krivična prijava? O: 1992. godine. P: Tko je podnio tu prijavu? O: Centar službi bezbjednosti Banja... Doboj. Centar službi bezbjednosti Doboj. P: Traži se popuna rezervnog sastava policije, piše: “Da bi angažman policije bio dobar za preventivnih razloga, kako se pojedinci iz ove čete ili kompletna četa odmetnula i postala paravojna formacija.” Da li Vi tu govorite o ljudima koji su bili u grupi “Miće”, koji su bili u sastavu grupe “Miće”?

P

58

O: Ne. To je grupa koju je predvodio potporučnik Jocić. Ona je imala jedan nedefinisan stav, status, kako hoćete. I pošto je nam prijetila opasnost prije izvođenja ove akcije da bi nam oni mogli postati najgori, da kažem, neprijatelji, mi smo njih vrbovali, uspjeli da privolimo potporučnika Jocića da pređe na našu stranu i da nam pomogne u hapšenju “Mića”. I smatrao sam da dosta mladi, hrabri, dosta dobro obučeni da ta... kao takvi trebaju se staviti pod ko... kontrolu, da se ne bi odmetnuli, znate. P: Vi kažete da su se pojedinci iz te čete odmetnuli, da su se otrgnuli kontroli. Možete li nam reći čime su se oni bavili, u kakve su se oni aktivnosti upuštali? O: Ja koliko sam rekao ova... ova je informacija napisana iz mjera predostrožnosti, da se ne bi otrgli kontroli. S obzirom da su bili dobro obučeni, znali smo taj sastav te jedinice, imali smo prav...pravu informaciju, a znali smo da na čelu te jedinice je aktivni oficir bivše Jugoslavenske narodne armije, Jocić, s kojim smo uposta... uspostavili kontakt. Znači, oni su bili mobilisani u Vojsku Republike Srpske. P: Je li gospodin Župljanin odobrio Vaš zahtjev? O: Ja sam se povukao prije nego što je... to što sam imao bilo kakvo saznanje vezano za prevođenje ove grupe u rezervni ili aktivni sastav policije. G. OLMSTED: [simultani prevod] Ja bih zamolio da se ovaj dokument usvoji u spis. SUDIJA HALL: [simultani prevod] Dokument se prihvaća. GdA SEKRETAR: [simultani prevod] Dokazni predmet 13... P1384. G. OLMSTED: [simultani prevod] A sad bih zamolio 65ter,. P: Dobro jutro, gospodine Radulović. O: Dobro jutro. P: Da li se sjećate da ste bili prisutni na paradi povodom Dana bezbjednosti koja je održana u Banja Luci u maju 1992. godine? O: Da. U svojstvu operativnog radnika. P: Tokom pripremnog sastanka, imali ste priliku da pogledate jedan video insert koji ću Vam sada ponovno pokazati. P: To će biti 34. minuta 48. sekunda. Gospodine Raduloviću, sada ćemo vidjeti jedan dosta veliki broj oklopnih transportera. Možete li da ih prepoznate? Oni su plave boje. O: Pa, mogu da prepoznam. To je, koliko ja znam, bilo prije naoružanje i oprema, logistika vojske JNA, koja je vjerovatno data policiji. Mi smo tu

samo uradili, da kažem, farbanje tih automobil... tih vozila. Inače, nisu posebno pravljena ova vozila za potrebe policije, nego su uzeta iz arsenala bivše Jugoslavenske narodne armije. P: Da li ste vidjeli da ovakva vozila koristi Odred policije za specijalne namjene Banja Luke? P: A gdje ste imali priliku da ih vidite da ih koriste tokom operacija? O: Ja sam ova vozila plava, ne mogu sad reći da li su bile i neke druge specijalne jedinice koje su imale ovakva vozila, ali sam ih vidio na području i Prijedora i Kotor Varoši. Čak... čak je jedno od ovih vozila bilo i u Tesliću u vrijeme akcije kada smo se sukobili sa pripadnicima grupe “Mića”. P: Gospodine Radulović, možete li da prepoznate ko su ovi ljudi koji izlaze? O: Oprostite što moram kazati, malo je pitanje ovako neuobičajeno, jel /sic/ to svi prepoznaju, prepoznaju ovdje predsjednika Radovana Karadžića, Krajišnika. Ali ja znam da Vi hoćete potvrdu. To je potvrda. U pozadini vidim nekadašnjeg radnika Službe državne bezbjednosti. Ne mogu... Javne bezbjednosti. Ne mogu tačno da kažem kako se zove, ali mislim da je donedavno bio direktor toplane. Umro je prirodnom smrću... smrt... smrću od bolesti od tumora. P: Vidjeli smo jednog čovjeka sijede kose i špicaste brade. Ko je to? O: Oprostite, ja ovdje prepoznajem da je prema kameri okrenut Predrag Radić.
4. april - 4. džumade-l-uhra

Na početku svojega iskaza, početkom tjedna, rekli ste da je protiv Vas podnesena, odnosno da je pokrenut kazneni postupak zbog podrivanja borbene spremnosti Republike Srpske i širenjem bratstva i jedinstva time što ste puštali nesrbe iz pritvora

G. OLMSTED: [simultani prevod] Pređimo na 55:44. I sada ćemo pustiti govor gospodina Stanišića koji je prilično kratak. [Gleda se video snimka] G. OLMSTED: [simultani prevod] Ovdje ćemo se zaustaviti. Mogu li prevodioci ovo da prevedu? [Gleda se video snimka] “[Mića Stanišić]: Na đurđevdan, mnoge srpske porodice na području Srebrenice su zatrte ponovo. Muslimanski su... oni su upadali u kuće i domaćine zajedno sa slavskim gostima ubijali, a potom kuće spaljivali. Nerijetko zarobljene Srbe koriste kao žive štitove ili ih razmještaju po raznim strateškim objektima za koje vjeruju da bi mogli biti predmet našeg napada. Primjera je zaista mnogo. Vi ih svi znate na svojim područjima, pa ih nema potrebe šire navoditi. Služba raspolaže saznanjima da se na pojedinim teritorijama Srpske Republike Bosne i Hercegovine javljaju pokušaji stvaranja nekih privatnih vojski /nerazgovjetno/ jedinstvenog cilja srpskog naroda i svih onih koji žive na prostorima Srpske Republike Bosne i Hercegovine. Dolaze nam i /nerazgovetno/ slobode. Šta nas očekuje u narednom periodu? Iako se za stanje na području Srpske Republike Bosne i Hercegovine može reći da je prividno zadovoljavajuće, mora se imati u vidu da Služba raspolaže sa nizom podataka koji ukazuju na naj...” G. OLMSTED: [simultani prevod] Pogledajmo sad 56:57. Nećemo tražiti prijevod ovoga govora, ali možete li nam reći, gospodine Raduloviću, ko je ovaj čovjek koji govori?

59

No comment
ZASTRAŠUJUĆE: Beba sa glavom u obliku srca
Zbog tumora koji mu raste na desnoj strani glave, mali Muhamed Nafi ima glavu u obliku srca. Da bi se prva operacija uradila, neophodno je da beba napuni bar tri meseca. Indonežanin Muhamed Nafi, star samo dve nedelje, rodio se sa tumorom na desnoj strani lica, zbog čega njegova glava ima oblik srca. Tumor je uticao i na funkcionisanje desnog oka, a potrebno je uraditi još pregleda kako bi se ustanovilo da li su mu ostali organi oštećeni. - Zbunjen sam i ne znam šta da radim sa svojim sinom. Jedino što mi preostaje jeste da se prepustim sudbini – kaže otac bebe koja je stara dve nedelje, i nada se da će njegovo dete uskoro biti dobro. Beba Nafi je trenutno zbrinuta u bolnici. Muhamed Nafi je drugo dete siromašne porodice koja se bavi zemljoradnjom. Njegovi roditelji sada pokušavaju da prikupe sredstva kako bi platili operaciju otklanjanja tumora, koja ne može da se obavi pre nego što beba napuni bar tri meseca. (dailymail.co.uk, 2. april )

Došao u bolnicu s lancem motorne testere u vratu
Amerikanac James Valentine (21) mladi drvoseča je došao u bolnicu s lancem motorne testerom zabijenim u vrat, oporavlja se u Pitsburgu posle intervencije lekara.... On je u ponedeljak bio na drvetu u trenutku kada ga je lanac motorne testere pogodio u vrat. Drugi drvoseča mu je pomogao da siđe, ostavivši mu lanac motorne testere s oštricama u vratu da se ne bi povećalo krvarenje iz rane. Celo vreme transporta mladi drvoseča je bio pri svesti, te je po dolasku u bolnicu, Valentajn hitno operisan i “zaradio” je preko 30 šavova. Doktori su saopštili da je lanac promašio velike krvne sudove, i povredio mu samo mišić. Bolnica je u utorak objavila rentgenski snimak na kojem se vidi lanac u vratu mladog drvoseče. (zanimljivostidana. com, 2. april )

Papagaj izbačen iz radnje zbog psovanja
Rubi, afrički sivi papagaj, bila je izložena u Norkats Garden Centru u Eštonu u Velikoj Britaniji ali se nije dopadala mušterijama, jer je neprekidno psovala. Zbog “teških riječi” osoblje je moralo da je ukloni iz radnje, ali za nju još nije sve izgubljeno, piše Telegraf. Naime, s njom sada rade stručnjaci koji bi trebalo da je odviknu od upotrebe psovki, pa će pokušati da je udome. “Odlučili smo da je uklonimo iz centra, nakon što smo dobili brojne pritužbe na njene psovke, a izgleda da je i proširivala rečnik ružnih riječi”, kaže predstavnik Norkatsa za odnose s javnošću. Inače, afrički sivi papagaji su nazvani i “Ajnštajnima u svijetu papagaja” zbog njihove inteligencije. Studija iz 2012. je pokazala da su ove ptice sposobne da razmišljaju na nivou djeteta. (Telegraf, 2. april )

Profesorica cijeli semestar predavala pogrešan predmet
Studenti teksaškog koledža Lonestar cijeli semestar slušali su pogrešan predmet. Za propust je kriva njihova profesorica, ispričala je jedna od studentica Lauren Firmin. Ona se prijavila na predmet Uvod u hemiju, a onda se cijeli semestar mučila da savlada gradivo. Kako je uvijek bila odlikašica, Lauren je teško palo što dobija loše ocjene na testovima. “Trudila sam se koliko god sam mogla”, ispričala je Firmin. Na kraju semestra, prije finalnog testa, profesorica Thao Shirley Nguyen je priznala svim studentima da ih je umjesto uvoda u hemiju učila drugi, napredniji nivo. Tada je svima postalo jasno zašto su se toliko mučili. Profesorica im je potom predložila da će dodatno poboljšati njihove ocjene, pa je to i učinila. Ipak, učenici su bili pod velikim stresom i profesoricu optužuju da im je uništila sve što su stvarali protekle dvije godine. Kada su novinari za komentar upitali profesoricu Nguyen, ona nije željela odgovoriti. (klix.ba, 31. mart).
4. april - 4. džumade-l-uhra

Nedužnog pjevača Zvonku Bogdana optužili za krađu 866 milijardi dolara: Slijedi tužba!
Zanimljiva se greška nedavno potkrala austrijskim novinama Heute koje su 30. ožujka vijest o Zvonku B. koji je zajedno s američkim državljaninom Owenom L. Westonom uhićen u Vatikanu s lažnim obveznicama vrijednim 866 milijardi dolara, ilustrirali fotografijom Zvonka Bogdana. Naravno, poznati pjevač s obveznicama nema nikakve veze, ali dodatni problem je da je istu vijest sa slikom Bogdana prenio i nizozemski Allgemeine Dachblad uz tekst kako je riječ o “poznatom međunarodnom prevarantu” i “majstoru prerušavanja”. Tekst nosi naslov “Jedan tren bogati poslovni čovjek, a drugi tren belgijski princ”, a njegov posljednji pothvat je pokušaj da Vatikan prevari za tri milijarde eura te da je riječ o “prevari stoljeća” o kojoj “bruje Italija i Vatikan”. ( pogled.ba, 2. april )

60

Nauka
straživanje sprovedeno na Univerzitetu New York sugerira da osobe koje su u braku imaju prosječno pet posto manji rizik za poteškoće sa zdravljem srca. Uz to, podaci prikupljeni od oko 3,5 miliona Amerikanaca pokazuju da se brak može dovesti u vezu sa manjim rizikom za bolesti krvnih sudova koji pogađaju noge, vrat i abdomen. Pokazalo se i da brak ima podjednako pozitivan efekat na zdravlje kardiovaskularnog sistema kod oba

Pripremio: Saladin Kovačević

I

Brak ima pozitivan efekat na srce

Uskoro ugradnja novog vještačkog srca

F

a dolaskom toplih dana pojavili su se i krpelji, čiji ubod na koži može proći bez posljedica, ali može i prenijeti Lajmsku bolest. Ukoliko se po povratku iz prirode primijeti da se krpelj zakačio na kožu, obavezno treba potražiti pomoć ljekara, a nikako se ne preporučuje samoinicijativno uklanjanje i mazanje krpelja nekim preparatima. Ukoliko se bolest ne liječi može dovesti do oštećenja velikih zglobova i srca.

S

Krpelji predstavljaju veliku opasnost

rancuska laboratorija Carmat, koja je proizvela prvo vještačko srce na svijetu, saopćila je da se priprema novo ugrađivanje već za nekoliko nedjelja. Pacijent, kome je srce ugrađeno 18. decembra, preminuo je 2. marta, poslije 75 dana, iako su ljekari predvidjeli da će najduže živjeti do 30 dana poslije operacije. Vještačko srce funkcionira skoro kao i pravo i sprječava neželjene efekte tokom presađivanja pravog srca. Najgori efekat je stvaranje krvnih ugrušaka koje može biti fatalno za pacijenta.

aučnici su ćelije agresivnog raka dojke implementirali miševima pod kožu, a zatim ih tretirali ekstraktima breskve. Tim je uočio pozitivan efekat poslije samo nekoliko sedmica, što znači da su breskve “ubile” metastaze i zaustavile bolest. Naučnici su, također, na osnovu parametara istraživanja izračunali kolike doze bi morale primijeniti kod ljudi i

N

Breskvama protiv raka dojke
došli do zaključka da bi konzumacija dvije do tri breskve dnevno imala isti efekat i kod žena.

Pritisak se mora držati pod kontrolom

N

eprimjetno djeluje. Ne bira: pogađa i muškarce i žene svih uzrasta. Ne boli i ne daje simptome, zato povišen pritisak nazivaju tihi ubica. Posljednjih godina sve svjetske stručnjake zabrinjava podatak što sve više mladih ima ovu dijagnozu u kartonu. Kada srce brže kuca posljedice mogu biti brojne, čak katastrofalne. Pritisak se mora držati pod kontrolom. Preporuka evropskog udruženja je da on mora biti niži od 140/90.

tudija koju su sproveli australijski naučnici bolnice Dandenong, u fokusu je imala nekoliko načina porođaja i njegove utjecaje na majke i bebe. Uporedivši porođaj u vodi i porođaj na stolu, naučnici su zaključili da je klasični porođaj izazvao dvostruko veći bol i krvarenje nakon porođaja. Nije bilo velike razlike u perinealnim traumama i krvarenjima nakon porođaja između žena koje su rodile

S

Klasični porođaj izaziva dvostruko veću bol

u vodi i onih koje su rodile u polusjedećem položaju, koji je najčešći položaj pri rađanju. Međutim, djeca rođena u vodi su imala bolju ocjenu na rođenju.
4. april - 4. džumade-l-uhra

61

VELI KA NAGRADNA I GRA

M O F F A AS S Ž D Ž D A NA H
NAGRADE Z A DEVET I C I KL US
A NAGRAD . 1 A NAGRAD . 2

GL A VNA NA GRA DA

3 xh a d ž d ž

A NAGRAD . 3

b a mT a l s I

n e nP a ’ r Qu

a g i j n 5k t e l mp Ko

AKOM V US U US KL I C H EDNI J I R V PET ADA NAGR

A NAGRAD . 4

A NAGRAD . 5

0 8 2 5 AR S T yS x a l Ga

a t a l p t e r ap k s n o r t k e l Fe AF S

I z v l a č e nj e na gr a da de v e t o g CI KLUSA bi ć eo ba v l j e no u po ne dj e l j a k2 8 . 0 4 . 2 0 1 4 . u2 0s a t ina M TV I gm a n.

S PONZ ORI NAGRADNE I GRE
VODA T ON S ARAJ EVO MOBI T REND Z ENI C A UDRUŽ ENJ ES AF F

NAGRADNI KUPON C I KL USI X Ku p o n1
i mei p r e z i me a d r e s a b r o j t e l e f o n a
NA GRA DNA I GRA “ S AS A F F OM NA HA DŽ DŽ ”

DOB I T NI C I NAGRADA C I KL USVI I I
1 .M ube r a Gul a m Ba j r a mo v i ć ,Za v i do v i ć i -I s l a m t a b

2 .Se a dI dr i z o v i ć ,J a bl a ni c a - Qur ' a n Pe n

3 .Ne r ma na I br a hi ms pa hi ć ,Ka k a nj - Ko m pl e t5 k nj i ga

4 .Ha s a n Še hi ć ,Za v i do v i ć i- SAFF pr e t pl a t a

5 .Om e r Fo j ni c a ,Za v i do v i ć i- SAFF e l e k t r o ns k a pr e t pl a t a

MEDI J S KI POKROVI T EL J :